MIRE VALÓK A FOLYAMATOS IGEIDŐK?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MIRE VALÓK A FOLYAMATOS IGEIDŐK?"

Átírás

1 MIRE VALÓK A FOLYAMATOS IGEIDŐK? - Az igeszemléletek másik fontos csoportja a folyamatos szemlélet, amely szintén előfordul a jelenben, a múltban és a jövőben is. - Közös jellemzőjük, hogy alakjuk mindig: LÉTIGE + az (fő)ige ing-es alakja jelen, múlt vagy jövő időben - Az FOLYAMATOS szemlélet legfontosabb használati területei: egy adott időpontban éppen folyó cselekvés pl. Most épp focizom. (I am playing football now.) folyamatos jelen Tegnap 5 órakor épp fociztam. (I was playing football at 5 yesterday.) folyamatos múlt Holnap 5 órakor épp focizni fogok. (I will be playing football at 5 tomorrow.) folyamatos jövő Ha a magyarban ki akarjuk fejezni ezt a jelentésárnyalatot, többnyire az épp/éppen szót tesszük bele a mondatba. (Ez az angolban nem kell, mert a folyamatos igealak pontosan ezt váltja ki.) hosszan (egy időszakaszon át) folyó cselekvés vagy változásos folyamat pl. Eszem. (I am eating.) folyamatos jelen Egy órahosszáig ettem. (I was eating for an hour.) folyamatos múlt Egy órahosszáig fogok enni. (I will be eating for an hour.) folyamatos jövő A magyarban jellemző, hogy ezt a hosszan tartósságot úgy különböztetjük meg a mozzanatosságtól (l. egyszerű igeidők), hogy nem teszünk igekötőt az igéhez, vagy ha van igekötő, azt nem az ige elé, hanem mögé tesszük. pl. Hunytam le(felé) a szemem. ez folyt angolban: folyamatos igeidő: I was closing my eyes. (v.ö.: Lehunytam a szemem. egy pillanatig tartott angolban: egyszerű igeidő: I closed my eyes.) a szokásostól eltérő, ideiglenes cselekvés pl. Ezen a héten egy szállodában lakom. (I am living in a hotel this week.) folyamatos jelen A múlt héten szállodában laktam. (I was living in a hotel last week.) folyamatos múlt A jövő héten szállodában fogok lakni. (I will be living in a hotel next week.)

2 folyamatos jövő EGYSZERŰ vs. FOLYAMATOS SZEMLÉLET - TÁBLÁZATBAN EGYSZERŰ szokásos, valamilyen gyakorisággal ismétlődő cselekvés I play football every day. I played football every day. I will play football every day. Jellemző a gyakoriságot kifejező időhatározó. egyetlen pillanatig tartó (mozzanatos) cselekvés I close my eyes. I closed my eyes. I will close my eyes. A magyarban jellemző az igekötő (az ige előtt). (pl. Felálltam.) egyszerű tény közlése, állapot, érzés vélemény kifejezése I live here. I lived here. I will live here. FOLYAMATOS a szokásostól eltérő, ideiglenes cselekvés I am living in a hotel this week. I was living in a hotel last week. I will be living in a hotel next week. egy adott időpontban éppen folyó cselekvés I am playing football now. I was playing football at 5 yesterday. I will be playing football at 5 tomorrow. A magyarban a folyamatosságot kifejezheti: - az éppen időhatározó (pl. Éppen felálltam.) - nincs igekötő, vagy az ige után áll (pl. Álltam. Álltam fel.) - folyamatosságra utaló képző (pl. Álldogáltam.) - folyamatos jelentésű rokon értelmű szó (pl. Ácsorogtam.) - az irányultság megadásához hozzátett felé (pl. Álltam felfelé.) hosszan (egy időszakaszon át) folyó cselekvés I am eating all day today. I was eating all day yesterday. I will be eating all day tomorrow. Jellemző az időszakasz hosszát kiemelő időhatározó. A FOLYAMATOS IGEIDŐKRE JELLEMZŐ IDŐHATÁROZÓK Néhány időhatározó időtartamot, időhosszt határoz meg. Ezek mellett sokszor jellemző a folyamatos igeforma. FROM TO ( -tól -ig) ALL day / week / month / year etc. (egész nap / héten / hónapban / évben) DURING ( alatt/folyamán) pl. I was watching TV from 8 to 10. (8-tól 10-ig TV-t néztem.) Mary is smiling all day. (Mary egész nap mosolyog.)

3 We will be sleeping during the journey. (Az utazás alatt aludni fogunk.) FOLYAMATOS JELEN (Present Continuous) ALAKJA A folyamatos jelen segédigéje: E/1: AM; E/3: IS; E/2, T/1, T/2, T/3: ARE Ezt használjuk kijelentő, állító mondatokban és kérdezéskor, valamint tagadáskor is! Ehhez kapcsolódik az adott ige (főige) ING-es alakja. Tehát: KIJELENTŐ, ÁLLÍTÓ (NEM TAGADÓ) MONDATBAN: AM/IS/ARE + a főige ING-es alakja pl. This is my family. We are having a photo taken. I am standing between my son and husband. My son is smiling. (Ez a családom. Épp fényképezkedünk. A fiam és a férjem között állok. A fiam mosolyog.) ÖSSZEVONÁS: - Az am/is/are segédige az alannyal összevonható. pl. He is writing. = He s writing. They are sleeping = They re sleeping. I am reading. = I m reading. TAGADÁS: a segédige után kerül a not tagadószó: AM/IS/ARE + NOT + az ige ING-es alakja pl. My daughter is not standing. (A lányom nem áll.) We are not crying. (Nem sírunk.) ÖSSZEVONÁS: - Az is és are segédige a not tagadószóval összevonható, az am viszont nem!: pl. He is not writing. = He isn t writing. We are not sleeping = We aren t sleeping. KÉRDEZÉS: a segédige az alany elé kerül: AM/IS/ARE + ALANY + az ige ING-es alakja pl. Is the dog smiling too? (A kutya is mosolyog?) Why are the dog and my daughter squinting? (Miért bandzsít a kutya és a lányom?) Megjegyzések: A főige ing-es alakjának leírásakor néhány helyesírási szabályt be kell tartani: - Ha az ige néma e-re végződik, az ing toldalék előtt ez az e kiesik. pl. come coming - Ha az ige ie-re végződik, az ing toldalék előtt ez az ie y-ra változik. pl. die dying; lie lying - Az ige végén álló mássalhangzó az ing toldalék előtt megkettőződik, ha az ige egy szótagú, és 1 magánhangzó + 1 mássalhangzóra végződik. pl. run running; swim swimming ha az ige l-re végződik. pl. travel travelling - DE: nincs mássalhangzókettőzés ha a szóvégi mássalhangzó y vagy w. pl. say saying; sew sewing több szótagú ige esetén, ha nem a szó végén van a hangsúly (kivéve, ha lre végződik). pl. listen listening

4 HASZNÁLATA (szembeállítva az egyszerű jelennel) EGYSZERŰ JELEN szokásos, valamilyen gyakorisággal ismétlődő jelenbeli cselekvés I usually read a book in the evening. (Este általában egy könyvet olvasok.) Jellemző a gyakoriságot kifejező időhatározó. egyetlen pillanatig tartó (mozzanatos) jelenbeli esemény And now he drinks it. (És most megissza.) A magyarban jellemző az igekötő (az ige előtt). egyszerű jelenbeli tény közlése, állapot, érzés vélemény kifejezése I live here. (Itt lakom.) FOLYAMATOS JELEN a szokásostól eltérő, ideiglenes jelenbeli cselekvés Tonight I am reading a newspaper. (Ma este egy újságot olvasok.) a beszéd időpontjában éppen folyó cselekvés He is drinking right now. (Épp most iszik.) A magyarban előfordulhat: - az éppen időhatározó - nincs igekötő, vagy az ige után áll - folyamatosságra utaló képző - folyamatos jelentésű rokon értelmű szó - az irányultság megadásához hozzátett felé (pl. Álltam felfelé.) a jelen időszakában hosszan folyó cselekvés He is drinking all day today. (Ma egész nap iszik.) - Jellemző az időszakasz hosszát kiemelő időhatározó. STATIKUS IGÉK Míg a legtöbb igének lehet folyamatos vagy egyszerű alakja is a szituációtól függően, a statikus igéknek nem szoktuk a folyamatos alakját használni (nagyon kivételes esetektől eltekintve). A statikus igék legfontosabb csoportjai: létezést fejeznek ki: pl. be (van), exist (létezik) stb. gondolkodáshoz köthetők: pl. believe (hisz), know (tud, ismer), mean (jelent vmit), understand (ért) birtoklást fejeznek ki: pl. own (birtokol), consist (of) (áll vmiből), contain (tartalmaz) véleményt, érzelmeket fejeznek ki: pl. like (szeret), love (imád), prefer (jobban szeret) akaratot fejeznek ki: pl. want (akar), wish (kíván, óhajt) akaratlan érzékelést fejeznek ki: pl. see (lát, megnéz), hear (hall) stb.

5 Néhány igének különböző jelentései vannak, melyek közül az egyik statikus, a másik nem. HAVE 1. STATIKUS jelentése: valakinek van valamije pl. Mary has three frogs. (Marynek három békája van.) 2. NEM statikus jelentése: reggelizik, ebédel, vacsorázik, étkezik, zuhanyozik, stb. pl. We are having dinner at present. (Épp vacsorázunk) We have dinner at 7. (7-kor szoktunk vacsorázni.) THINK 1. STATIKUS jelentése: (of something) gondol (valamire), vél, hisz pl. I think I like you. (Azt hiszem, szeretlek.) 2. NEM statikus jelentése: (about something) gondolkodik (valamiről) pl. I am thinking about you now. (Most épp rólad gondolkodom.) I always think about you. (Mindig rólad gondolkodom.) TASTE 1. STATIKUS jelentése: valamilyen ízű pl. This fish tastes awful! (Ennek a halnak rossz íze van.) 2. NEM statikus jelentése: megkóstol pl. I am just tasting the soup. (Épp kóstolom a levest.) I never taste the soup while I am cooking. (Sohasem kóstolom meg a levest, amíg főzök) SMELL 1. STATIKUS jelentése: valamilyen szagú, bűzlik pl. The bin smells with rubish. (A kuka bűzlik a szeméttől.) 2. NEM statikus jelentése: szagol, szaglászik pl. Mary is smelling the roses. (Mary a rózsákat szagolgatja) My dog often smells strange traces in the street. (A kutyám gyakran szagol ki furcsa nyomokat az utcán.) FEEL 1. STATIKUS jelentése: érez valamit pl. I feel good. (Jól érzem magamat.) 2. NEM statikus jelentése: tapint, tapogat pl. Why are you feeling me? (Miért tapogatsz?) Do you always feel your money in your pocket? (Mindig megtapogatod a pénzedet a zsebedben?)

6 1) What are they doing? Look at the pictures and write appropriate sentences using the words under them give flowers paint the fence read a story make a doghouse to his mother to his sister sit on his father s give a balloon do the shopping walk his dog knee to his daughter pull his children sit on his father s fix his car play on a seesaw through the snow shoulders pull his mother s hair watch TV throw a snowball push his sister on a swing cut his friend s hair skip paint a picture of build a snowman his sister

7 fly a kite wash his baby build a fire carry food 2) Make sentences by the example. e.g. Tom English (learn) Tom is learning English. 1. He a cigarette (smoke) 2. We tea (drink) 3. Mary to the shop (go) 4. They here (come) 5. She an English paper (read) 6. John in the garden (work) 7. I an apple (eat) 8. You at the table (sit) 9. Eve a letter (write) 10. Ann tea (make) 3) Look at the pictures and give short answers. If your answer is no, give the right activity. 1. Is Sarah working? 2. Is Tom reading a book? 3. Is Jack having dinner? 4. Are the children playing? 5. Is the student writing? 4) Put the verbs in brackets in the present continuous. It s the Rush Hour A lot of people (stand) at the bus stop. A man (run) to the bus stop. Others (wait) at the crossing. A bus (come) round the corner. A lady (wait) for a taxi. A young man and a girl (stand) in front of the cinema. A lot of people (look) at the shop windows. Two ladies (come) out of a shop.

8 5) Make wh questions about the following words of the sentences above: at the bus stop ' ; a man ; a bus ; (for) a taxi ; in front of the cinema ; two ladies 6) Give answers using the words in brackets. e.g. What s Robert doing? (sit living room) He is sitting in the living room. 1. What s Helen doing? (watch TV) 2. What s Vivian doing? (phone Robert) 3. What s Peter doing? (go to Liana s house) 4. What are the policemen doing? (watch the man) 5. What s the cat doing? (sit on the floor) 6. What are Robert and Helen doing? (wait at the bus stop) 7. What are Mr. And Mrs. Brown doing? (wash their car) 8. What is Anna doing? (have orange juice) 7) Write the questions (1-6) and the answers (a-f) in the Present Continuous then match the questions to the responses. 1. Why (you read) my letter? 2. Why (Melissa shut) the window? 3. What (you do) with my mobile phone? 4. (your sister buy) a chocolate icecream? 5. (your friends play) football? 6. Why (Sheila dance) on the table? a) she (not shut) it, she (open) it. b) I (not read) your letter, I (look) at the stamp on the envelope. c) I (not make) a phone call, I (send) a text message. d) No, they (not play) football, they (play) volleyball. e) She (not dance), she (sing) her new song! f) No, she (not buy) a chocolate ice-cream, she (buy) a coffee one. e.g. 1. b Why are you reading my letter? I am not reading your letter, I am looking at the stamp on the envelope. 8) Translate the following sentences into English. 1. Anya alszik. 2. Sok ember áll a buszmegállóban. 3. Néhányan a felhőket nézik, mások pedig fütyörésznek. 4. Linda épp a barátjával beszélget. 5. Mit esztek? Csak teát iszunk és rágót rágunk.

9 6. Tom könyvet olvas, én pedig nevetek, mert fejjel lefelé tartja a könyvet. (fejjel lefelé= upside down) 7. Helen és Robert épp reggeliznek. 8. Kinek telefonálsz? 9. Miért nem írod a leckédet? 10. Hány fiú focizik pillanatnyilag? Present Simple vs. Present Continuous 9) Write DON T, DOESN T, ISN T, AREN T or AM NOT in the blank space in each sentence. e.g. He isn t listening to the radio right now. He doesn t listen to the radio every evening. 1. We. watching a television program now. 2. We. watch television every day. 3. They. study their lessons after class. 4. They. studying their lessons right now. 5. It.. raining very hard right at the moment. 6. It rain very much during the summer. 7. Mr. Johnson eating his lunch now. 8. Mr. Johnson always eat at that place. 9. I. see any students in that room. 10. I. hear anyone in the hall now. 10) Circle the correct answer. 1. Look! Thomas is bringing / brings his little sister to class. 2. My older sister is often listening / often listens to pop music. 3. We are writing / write an exercise now. 4. Mmmm! Mum is making / makes a cake. 5. Our teacher is giving / gives us a test every month. 6. Listen! Dad is reading / reads a story to Ricky. 7. Mr. Michael usually is growing / grows roses in his garden. 8. They are building / build a new house on the hill now. 9. Maria is drinking / drinks milk every morning. 10. Look! Nick is running / runs down the hill. 11) Write down the appropriate present form of the verb in brackets. 1. She (go) to school every day. 2. The sun (always shine) in Egypt It (often rain) in winter. 4. It (rain) now. 5. Mother (cook) some food in the kitchen at present; she (always cook) in the morning. 6. The sun (rise) in the east; now it (set) and night (fall).

10 7. That man in the white hat who (walk) past the window (live) next door. 8. Architects (make) the plans of buildings. 9. She (usually sit) at the back of the class, but today she (sit) in the front row. 10. you (smell) gas? I (think) the new stove (leak). 11. "Where are you?" "I (sit) in the kitchen." "What you (do) there?" "I (help) mother." 12. you (wash) your hands before every meal? 13. Why you (wear) a coat this morning? I never (wear) one till October. 14. Joan (still do) her homework. Her sister, who (always work) quicker, (play) in the garden. 15. She (not understand) you. 16. Why you (look) at me like that? 17. I (never go) to school at the weekends. 18. Where your friend (live)? 19. She (wait) for her friend at present. 20. I (like) dogs very much. 21. I can hear that your dog (bark). 22. Tony (never write) me. 23. I (not understand) Mathematics but I (like) Physics. 24. Where you (go) now? 25. Mick (always watch) TV in the evenings. 26. Why she (wash) her clothes in this dark bathroom? Because there (be) no light. 27. What Paul and Tom (do) in the garden? 28. It is Saturday night. Laura and Molly (want) to go to the disco. Laura (stand) in front of the mirror. She (want) to look beautiful. Molly (be) in the bathroom. She (brush) her hair. Their friends (be) in the disco, they (wait) for them but they (still be) at home.

11 12) Translate the following sentences into English. 1. Paul általában kávét iszik, de ma teázik. 2. Az utolsó vonat mindig kor indul az állomásról. 3. Mindig veszek tejet, de a kutyám sohasem issza meg. 4. Minden évben elmegyek Nagy-Britanniába. 5. Egyre hidegebb van. 6. Miért nézel így rám? 7. Beszélni akarok veled. 8. Mit jelent ez a szó? 9. Szeretek gitározni, de most rádiót hallgatok. 10. A nagybátyám nem újságíró, de most épp egy cikket ír.

12 1) 1. He is giving flowers to his mother. 2. He is painting the fence. 3. He is reading a story to his sister. 4. They are making a doghouse. 5. He is sitting on his father s knee. 6. He is giving a balloon to his daughter. 7. They are doing the shopping. 8. He is walking his dog. 9. He is pulling his children through the snow. 10. He is sitting on his father s shoulders. 11. He is fixing his car. 12. They are playing on a seesaw. KEY: 13. He is pulling his mother s hair. 14. He is watching TV. 15. He is throwing a snowball. 16. He is pushing his sister on a swing. 17. He is cutting his friend s hair. 18. She is skipping. 19. He is painting a picture of his sister. 20. They are building a snowman. 21. They are flying a kite. 22. He is washing his baby. 23. They are building a fire. 24. They are carrying food. 2) 1. He is smoking a cigarette. 2. We are drinking tea. 3. Mary is going to the shop. 4. They are coming here. 5. She is reading an English paper. 6. John is working in the garden. 7. I am eating an apple. 8. You are sitting at the table. 9. Eve is writing a letter. 10. Ann is making tea. 3) 1. No, she isn t. She is relaxing / sitting in an armchair and she is drinking tea. 2. No, he isn t. He is reading a newspaper. 3. No, he isn t. He is having a shower. 4. Yes, they are. 5. Yes, he is. 4) It s the Rush Hour A lot of people are standing at the bus stop. A man is running to the bus stop. Others are waiting at the crossing. A bus is coming round the corner. A lady is waiting for a taxi. A young man and a girl are standing in front of the cinema. A lot of people are looking at the shop windows. Two ladies are coming out of a shop. 5) Where are a lot of people waiting? Who is running to the bus stop? What is coming round the corner? What is a lady waiting for? Where are a young man and a girl standing? Who are (/is) coming out of a shop? 6) 1. She is watching TV. 2. She is phoning Robert. 3. He is going to Liana s house. 4. They are watching the man. 5. It is sitting on the floor. 6. They are waiting at the bus stop. 7. They are washing their car. 8. She is having orange juice.

13 7) 2. a Why is Melissa shutting the window? She is not shutting it, she is opening it. 3. c What are you doing with my mobile phone? I am not making a phone call, I am sending a text message. 4. f Is your sister buying a chocolate ice-cream? No, she is not buying a chocolate ice-cream, she is buying a coffe one. 5. d Are your friends playing football? No, they are not playing football, they are playing volleyball. 6. e Why is Sheila dancing on the table? She is not dancing, she is singing her new song! 8) 1. Mum is sleeping. 2. A lot of people are standing at the bus stop. 3. Some people are watching the clouds, and others are whistling. 4. Linda is talking to his friend. 5. What are you eating? We are just drinking tea and chewing bubble gums. 6. Tom is reading a book and I am laughing because he is holding the book upside down. 7. Helen and Robert are having breakfast. 8. Who are you phoning? 9. Why aren t you writing your homework? 10. How many boys are playing football at the moment? 9) 1. aren t 2. don t 3. don t 4. aren t 5. isn t 6. doesn t 7. isn t 8. doesn t 9. don t 10. don t 10) 1. is bringing 2. often listens 3. are writing is making 5. gives 6. is reading 7. grows 8. are building 9. drinks 10. is running 11) 1. She goes to school every day. 2. The sun always shines in Egypt. 3. It often rains in winter. 4. It is raining now.is cooking some food in the kitchen at present; she always cooks in the morning. 5. The sun rises in the east; now it is setting and night is falling. 6. That man in the white hat who is walking past the window lives next door. 7. Architects make the plans of buildings. 8. She usually sits at the back of the class, but today she is sitting in the front row. 9. Do you smell gas? I think the new stove is leaking. 10. "Where are you?" "I am sitting in the kitchen." "What are you doing there?" "I am helping mother." 11. Do you wash your hands before every meal? 12. Why are you wearing a coat this morning? I never wear one till October. 13. Joan is still doing her homework. Her sister, who always works quicker, is playing in the garden. 14. She doesn t understand you. 15. Why are you looking at me like that? 16. I never go to school at the weekends. 17. Where does your friend live? 18. She is waiting for her friend at present. 19. I like dogs very much. 20. I can hear that your dog is barking. 21. Tony never writes me. 22. I don t understand Mathematics but I like Physics. 23. Where are you going now? 24. Mick always watches TV in the evenings. 25. Why is she washing her clothes in this dark bathroom? 26. Because there is no light. 27. What are Paul and Tom doing in the garden?

14 28. It is Saturday night. Laura and Molly want to go to the disco. Laura is standing in front of the mirror. She wants to look beautiful. Molly is in the bathroom. She is brushing her hair. Their friends are in the disco, they are waiting for them but they are still at home. 12) 1. Paul usually drinks coffee but today he is drinking tea. 2. The last train always leaves from the station at I always buy milk but my dog never drinks it. 4. I go to Great Britain every year. 5. It is getting colder and colder. 6. Why are you looking at me like that? 7. I want to talk to you. 8. What does this word mean? 9. I like playing the guitar but now I am listening to the radio. 10. My uncle is not a journalist but now he is writing an article.

Túlélő angol kezdőknek

Túlélő angol kezdőknek Túlélő angol kezdőknek 10. lecke Ruhák (Fordítás - Megoldás) 1. a. We are writing letters. Leveleket írunk. (most) b. We write letters. (every day) Leveleket szoktunk írni. 2. a. I am wearing a blue T-shirt.

Részletesebben

LEGYÜNK VÁLASZTÉKOSAK

LEGYÜNK VÁLASZTÉKOSAK LEGYÜNK VÁLASZTÉKOSAK Lecke (Kezdő 2. / 2.) ADVERBS OF TIME IDŐHATÁROZÓK Ezek olyan fajta időhatározók, amelyekkel azt tudod kommunikálni, hogy milyen sűrűn vagy milyen rendszerességgel csinálsz, vagy

Részletesebben

(Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy

(Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy (Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) SEGÉDIGÉKKEL Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy A fenti felsorolásban a magabiztosság/félénkség

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a fogalmazási feladatra szánnod. Megoldásaid a válaszlapra írd! 1.

Részletesebben

Előszó.2. Starter exercises. 3. Exercises for kids.. 9. Our comic...17

Előszó.2. Starter exercises. 3. Exercises for kids.. 9. Our comic...17 2011. december Tartalom Előszó.2 Starter exercises. 3 Exercises for kids.. 9 Our comic....17 1 Előszó Kedves angolul tanulók! A 2010/2011- es tanévben elkezdett újságunkat szeretnénk továbbra is szerkeszteni

Részletesebben

EGY ALANY NÉLKÜLI ANGOL NYELVTANI SZERKEZET

EGY ALANY NÉLKÜLI ANGOL NYELVTANI SZERKEZET EGY ALANY NÉLKÜLI ANGOL NYELVTANI SZERKEZET Lecke (Kezdő 2. / 5.) FELSZÓLÍTÁS! Az eddigi tanulmányaink alapján azt a következtetést vonhatjuk le, hogy minden mondatban és példában használtunk alanyt. Ez

Részletesebben

FOLYAMATOS JÖVŐ (Future Continuous)

FOLYAMATOS JÖVŐ (Future Continuous) FOLYAMATOS JÖVŐ (Future Continuous) ALAKJA A folyamatos jövőnek két segédigéje van: WILL ez a jövő idejűséget segít kifejezni BE ez a folyamatosságot segít kifejezni Ezeket használjuk minden számban és

Részletesebben

Angol érettségi témakörök 12.KL, 13.KM, 12.F

Angol érettségi témakörök 12.KL, 13.KM, 12.F Angol érettségi témakörök 12.KL, 13.KM, 12.F TÉMÁK VIZSGASZINTEK Középszint 1. Személyes vonatkozások, család - A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) - Családi élet,

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2012 A CSOPORT. to into after of about on for in at from

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2012 A CSOPORT. to into after of about on for in at from ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2012 A CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a levélírási feladatra szánnod. Sok sikert! 1. Válaszd ki a helyes

Részletesebben

FOLYAMATOS MÚLT (Past Continuous)

FOLYAMATOS MÚLT (Past Continuous) FOLYAMATOS MÚLT (Past Continuous) ALAKJA A folyamatos múlt segédigéje: E/1 és E/3: WAS; E/2, T/1, T/2, T/3: WERE Ezt használjuk kijelentő, állító mondatokban és kérdezéskor, valamint tagadáskor is! Ehhez

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részbol áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc. III. Hallott szöveg értése

1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc. III. Hallott szöveg értése Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz ANGOL NYELV 1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc

Részletesebben

3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc. III. Hallott szöveg értése

3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc. III. Hallott szöveg értése Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz ANGOL NYELV 3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc

Részletesebben

2(1) nyelvtani összefoglaló táblázat értelmezése. I: doesn t, don t, don t, don t, doesn t, don t, don t, doesn t

2(1) nyelvtani összefoglaló táblázat értelmezése. I: doesn t, don t, don t, don t, doesn t, don t, don t, doesn t Present Simple Egyszerű jelen Project1 unit 4 és Project2 unit 1 és Project 3 unit 0 Get To The Top 1/3a,b és 2/1a és 3/1a -állító mondatok -tagadó mondatok -kérdések -rövid válaszok nyelvtani magyarázat,

Részletesebben

MODÁLIS SEGÉDIGÉK (Modal Auxiliaries)

MODÁLIS SEGÉDIGÉK (Modal Auxiliaries) MODÁLIS SEGÉDIGÉK (Modal Auxiliaries) A modális segédigék olyan segítő eszközök, amelyek az ige elé téve segítenek különböző jelentésárnyalatok kifejezésében (pl. valószínűség, engedélyadás, engedélykérés,

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2008 A CSOPORT

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2008 A CSOPORT ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2008 A CSOPORT A feladatok megoldására 60 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 15 percet érdemes a levélírási feladatra szánnod. Sok sikert! 1. Válaszd ki a helyes megoldást.

Részletesebben

Please stay here. Peter asked me to stay there. He asked me if I could do it then. Can you do it now?

Please stay here. Peter asked me to stay there. He asked me if I could do it then. Can you do it now? Eredeti mondat Please stay here. Kérlek, maradj itt. Can you do it now? Meg tudod csinálni most? Will you help me tomorrow? Segítesz nekem holnap? I ll stay at home today. Ma itthon maradok. I woke up

Részletesebben

EGYSZERŰNEK TŰNIK IV. RÉSZ

EGYSZERŰNEK TŰNIK IV. RÉSZ EGYSZERŰNEK TŰNIK IV. RÉSZ Lecke (Középhaladó 1. / 5.) MÉG TÖBBET A HAVE IGÉRŐL Igaz volt az előző leckére, igaz erre is. Részletes és átfogó. Kemény meló lesz ez is, de a kemény meló jellemző a profikra.

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2011 B CSOPORT. for on off by to at from

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2011 B CSOPORT. for on off by to at from ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2011 B CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a levélírási feladatra szánnod. Megoldásaid a válaszlapra írd! Sok

Részletesebben

Megyei Angol csapatverseny 2015/16. MOVERS - 3. forduló

Megyei Angol csapatverseny 2015/16. MOVERS - 3. forduló MOVERS - 3. forduló Beküldő csapat tagjai:.. Beküldési határidő: 2016. január 29. Beküldési cím: Erzsébethelyi Általános Iskola, Baloghné Aradszki Gyöngyi 5600 Békéscsaba, Rózsa u. 21-23. 1. Look at the

Részletesebben

UTÓKÉRDÉSEK (Tag-questions)

UTÓKÉRDÉSEK (Tag-questions) UTÓKÉRDÉSEK (Tag-questions) Beszélgetés során gyakran teszünk úgy kijelentéseket, hogy egyúttal rögtön megkérjük a hallgatót, hogy igazolja kijelentésünk igazságát (utókérdést teszünk fel). A magyarban

Részletesebben

HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS 25. Beauty and the Beast Chapter Two Beauty s rose

HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS 25. Beauty and the Beast Chapter Two Beauty s rose HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS 25 Beauty and the Beast Chapter Two Beauty s rose A year later Beauty s father gets an important letter. He calls his six children and says, Listen to this letter: Your ship is

Részletesebben

PAST PERFECT CONTINUOUS

PAST PERFECT CONTINUOUS PAST PERFECT CONTINUOUS ALAKJA A Past Perfect Continuous-nak két segédigéje van: HAD ez a perfect szemléletet segít kifejezni BEEN ez a folyamatosságot segít kifejezni Ezt használjuk kijelentő, állító

Részletesebben

Olvasd el a példákat figyelmesen!

Olvasd el a példákat figyelmesen! SZÓFAJOK KOMBINÁCIÓJA Lecke (Kezdő 3. / 4.) MELLÉKNÉV + FŐNÉVI IGENÉV Egy nagyon fontos és praktikus szerkezetet fogunk megtanulni. Mégpedig azt, hogy hogyan tudunk összekötni mellékneveket igékkel. Ezt

Részletesebben

I must go now. He said he must leave early. You must learn the poem by heart.

I must go now. He said he must leave early. You must learn the poem by heart. 33. Módbeli segédigék A módbeli segédigék a főigék cselekvési módjának körülírására szolgálnak, és a főigék főnévi igenévi alakjaival együtt használatosak. Különféle funkciókat fejezhetnek ki, mint pl.

Részletesebben

6. évfolyam Angol nyelv

6. évfolyam Angol nyelv IDEGEN NYELVI MÉRÉS 2016. május 18. 6. évfolyam ngol nyelv Általános tudnivalók a feladatokhoz Ez a füzet nyelvi feladatokat tartalmaz. feladatsor két részből áll. z I. részben csak a füzetben kell dolgoznod.

Részletesebben

A függő beszéd azt jelenti, hogy valakinek a szavait idézzük, de nem szó szerint, hanem tárgyi mellékmondattal (Azt mondja, hogy ; Azt mondta, hogy ).

A függő beszéd azt jelenti, hogy valakinek a szavait idézzük, de nem szó szerint, hanem tárgyi mellékmondattal (Azt mondja, hogy ; Azt mondta, hogy ). A függő beszéd azt jelenti, hogy valakinek a szavait idézzük, de nem szó szerint, hanem tárgyi mellékmondattal (Azt mondja, hogy ; Azt mondta, hogy ). ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK ÉRTELMI EGYEZTETÉS A mellékmondatban

Részletesebben

VIII. A cukrászdában. A. Kéred ezt a tortát? Igen, kérem. Mit kérsz? Egy teát kérek. Milyet kérsz? Zöldteát kérek.

VIII. A cukrászdában. A. Kéred ezt a tortát? Igen, kérem. Mit kérsz? Egy teát kérek. Milyet kérsz? Zöldteát kérek. VIII. A cukrászdában A. Kéred ezt a tortát? Igen, kérem. Mit kérsz? Egy teát kérek. Milyet kérsz? Zöldteát kérek. B. Pincér: Tessék parancsolni! Zsuzsa: Kérek egy szelet tortát. Pincér: Csokisat vagy gesztenyéset

Részletesebben

FÜGGŐ BESZÉD SZENVEDŐ SZERKEZETTEL ( AZT MONDJÁK/GONDOLJÁK RÓL, HOGY kezdetű mondatok)

FÜGGŐ BESZÉD SZENVEDŐ SZERKEZETTEL ( AZT MONDJÁK/GONDOLJÁK RÓL, HOGY kezdetű mondatok) FÜGGŐ BESZÉD SZENVEDŐ SZERKEZETTEL ( AZT MONDJÁK/GONDOLJÁK RÓL, HOGY kezdetű mondatok) A szerkezet felépítése Sokszor azt akarjuk kifejezni, hogy VALAKIRŐL valahogyan vélekednek az emberek. Ilyenkor előfordul,

Részletesebben

PAST ÉS PAST PERFECT SUBJUNCTIVE (múlt idejű kötőmód)

PAST ÉS PAST PERFECT SUBJUNCTIVE (múlt idejű kötőmód) PAST ÉS PAST PERFECT SUBJUNCTIVE (múlt idejű kötőmód) Past és Past Perfect Subjunctive formáját csak néhány esetben kell használnunk. A célhatározói mellékmondatoknál és a feltételes mondatok II. és III.

Részletesebben

GYAKORISÁGOT KIFEJEZŐ IDŐHATÁROZÓK (Milyen gyakran?)

GYAKORISÁGOT KIFEJEZŐ IDŐHATÁROZÓK (Milyen gyakran?) GYAKORISÁGOT KIFEJEZŐ IDŐHATÁROZÓK (Milyen gyakran?) Ezek nem határozzák meg, hogy a cselekvés a múltban, jelenben vagy a jövőben történik-e, csak azt, hogy milyen gyakorisággal. Mellettük mindig egyszerű

Részletesebben

There is/are/were/was/will be

There is/are/were/was/will be There is/are/were/was/will be Forms - Képzése: [There + to be] [There + létige ragozott alakja] USE - HASZNÁLAT If you simply want to say that something exists or somebody is doing something then you start

Részletesebben

VI. Az iskolában. Mit csinálsz az iskolában? Írok, olvasok, rajzolok, tornázom és énekelek. Mettől meddig vagy az iskolában? 7 óra 20 perctől egyig.

VI. Az iskolában. Mit csinálsz az iskolában? Írok, olvasok, rajzolok, tornázom és énekelek. Mettől meddig vagy az iskolában? 7 óra 20 perctől egyig. VI. Az iskolában A. Mit csinálsz az iskolában? Írok, olvasok, rajzolok, tornázom és énekelek. Mettől meddig vagy az iskolában? 7 óra 20 perctől egyig. B. Zsuzsa: Reggel 7.35 perckor már az iskolában vagyok.

Részletesebben

A MUTATÓNÉVMÁSOK. A mutatónévmások az angolban is (mint a magyarban) betölthetik a mondatban

A MUTATÓNÉVMÁSOK. A mutatónévmások az angolban is (mint a magyarban) betölthetik a mondatban A MUTATÓNÉVMÁSOK ez this /ðɪs/ az that /ðæt/ ezek these /ði:z/ azok those /ðəʊz / A mutatónévmások az angolban is (mint a magyarban) betölthetik a mondatban a) az ALANY szerepét - Ilyenkor (a már említett

Részletesebben

Tel.: (+361)342-4905, FAX: (+361)342-1984 E-mail: rakoczi@mail.rakoczif.hu vagy rakoczif@mail.rakoczif.hu Honlap: http://www.rakoczif.

Tel.: (+361)342-4905, FAX: (+361)342-1984 E-mail: rakoczi@mail.rakoczif.hu vagy rakoczif@mail.rakoczif.hu Honlap: http://www.rakoczif. ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK 2011/2012-ES TANÉV Tantárgy: Angol nyelv Osztály: 13.A Szint: közép Budapest, 2011. december 1 1. Personal data When and where were you born? What are your interests or hobbies? Have

Részletesebben

ANGOL SZINTFELMÉRŐ. Cégnév: Kérem egészítse ki John és Mary beszélgetését a megadott szavakkal! A szavak alakján nem kell változtatnia!

ANGOL SZINTFELMÉRŐ. Cégnév: Kérem egészítse ki John és Mary beszélgetését a megadott szavakkal! A szavak alakján nem kell változtatnia! ANGOL SZINTFELMÉRŐ Ahol az ismeretből tudás születik Név:. Cégnév:. Kérem egészítse ki John és Mary beszélgetését a megadott szavakkal! A szavak alakján nem kell változtatnia! like, I'm, very, world, do,

Részletesebben

Nyelvi felvételi vizsga Angol nyelvből

Nyelvi felvételi vizsga Angol nyelvből Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Károlyi Mihály Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola Nyelvi felvételi vizsga Angol nyelvből 2006. február 24. 14 óra Kérjük, minden oldalra

Részletesebben

Nebuló Alapítvány a Gyerekekért Megyei idegen nyelvi verseny (2015. november 27.)

Nebuló Alapítvány a Gyerekekért Megyei idegen nyelvi verseny (2015. november 27.) Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola Nebuló Alapítvány a Gyerekekért Megyei idegen nyelvi verseny (2015. november 27.) 2015 Winning is not the most important thing. ENGLISH CLASS 5 Name: School:....

Részletesebben

BIRTOKLÁST KIFEJEZŐ VAN (HAVE GOT) (valakinek VAN valamije)

BIRTOKLÁST KIFEJEZŐ VAN (HAVE GOT) (valakinek VAN valamije) FELÉPÍTÉSE BIRTOKLÁST KIFEJEZŐ VAN (HAVE GOT) (valakinek VAN valamije) akinek van vmije + HAVE (="van ) GOT + amije van (a birtokos) (E/3. sz: HAS GOT) (a birtok) pl. Marknak van egy számítógépe. Mark

Részletesebben

A CÉLHATÁROZÓI MELLÉKMONDAT

A CÉLHATÁROZÓI MELLÉKMONDAT Mi a célhatározói mellékmondat? A CÉLHATÁROZÓI MELLÉKMONDAT A célhatározói mellékmondat a mi célból? / miért? (WHY?) kérdésre válaszol (azaz meghatározza az adott cselekvés célját). pl. Táncoltam, hogy

Részletesebben

A JÖVŐ IDEJŰSÉG EGYÉB KIFEJEZŐ ESZKÖZEI

A JÖVŐ IDEJŰSÉG EGYÉB KIFEJEZŐ ESZKÖZEI A JÖVŐ IDEJŰSÉG EGYÉB KIFEJEZŐ ESZKÖZEI GOING TO SZERKEZET Használata: Ezt a szerkezetet két esetben használhatjuk: SZÁNDÉKBAN ÁLLÓ, TERVEZETT (de még nem biztos) közeli jövőbeli esemény (= szándékában

Részletesebben

6. évfolyam Angol nyelv

6. évfolyam Angol nyelv IDEGEN NYELVI MÉRÉS 2015. június 11. 6. évfolyam Angol nyelv Általános tudnivalók a feladatokhoz Ez a füzet angol nyelvi feladatokat tartalmaz. A feladatsor két részből áll. Az I. részben hangfelvételeket

Részletesebben

Túlélő angol kezdőknek 11. lecke Időjárás (Fordítás- megoldás)

Túlélő angol kezdőknek 11. lecke Időjárás (Fordítás- megoldás) Túlélő angol kezdőknek 11. lecke Időjárás (Fordítás- megoldás) 1. There will be fog. Köd lesz. 2. There will be some rain. Lesz egy kis eső. 3. Will there be any snow? Lesz hó? 4. It won t be sunny. Nem

Részletesebben

PONTOS IDŐ MEGADÁSA. Néha szükséges lehet megjelölni, hogy délelőtti vagy délutáni / esti időpontról van-e szó. Ezt kétféle képpen tehetjük meg:

PONTOS IDŐ MEGADÁSA. Néha szükséges lehet megjelölni, hogy délelőtti vagy délutáni / esti időpontról van-e szó. Ezt kétféle képpen tehetjük meg: PONTOS IDŐ MEGADÁSA EGÉSZ ÓRÁK MEGADÁSA ( óra van. ) Az óra száma után tesszük az o clock kifejezést. pl. It s 7 o clock. (7 óra van.) A britek az órák számát csak 12-ig mérik. Náluk nincs pl. 22 óra!

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2015 B CSOPORT

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2015 B CSOPORT ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2015 B CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a fogalmazási feladatra szánnod. Megoldásaid a válaszlapra írd! 1.

Részletesebben

Tanmenetjavaslat heti 1 óra. Köszönés Bemutatkozás. Ismerkedés. Utasítások. Érdeklődés. Számok Számlálás. Születésnap. Óra, 11, 12.

Tanmenetjavaslat heti 1 óra. Köszönés Bemutatkozás. Ismerkedés. Utasítások. Érdeklődés. Számok Számlálás. Születésnap. Óra, 11, 12. Tanmenetjavaslat heti 1 óra ÓRA TÉMÁK LECKÉK TARTALMAK SZAVAK, NYELVTANI ELEMEK 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 1 HELLO 1.1 Good morning 1.2 What

Részletesebben

HELYHATÁROZÓ ELÖLJÁRÓSZÓK

HELYHATÁROZÓ ELÖLJÁRÓSZÓK HELYHATÁROZÓ ELÖLJÁRÓSZÓK Amikor valaminek meghatározzuk a helyét, a magyarban a legtöbbször ragokat vagy névutókat illesztünk a főnév után. Az angolban NINCSENEK RAGOK. Helyettük a főnév ELÉ tett ELÖLJÁRÓSZÓVAL

Részletesebben

(Ability) (Megj.: ez nem modális segédige, de hasonló jelentést hordozó modális kifejezés)

(Ability) (Megj.: ez nem modális segédige, de hasonló jelentést hordozó modális kifejezés) (Ability) A magyar TUD ige három dolgot jelenthet: 1. tud, ismer valamit - ehhez a megfelelő angol ige: KNOW Ez nem modális segédige, hanem valódi ige! pl. I know your name. (Tudom a nevedet.) He knows

Részletesebben

JELZŐI MELLÉKMONDATOK általános tudnivalók (Relative Clauses)

JELZŐI MELLÉKMONDATOK általános tudnivalók (Relative Clauses) JELZŐI MELLÉKMONDATOK általános tudnivalók (Relative Clauses) A jelzői mellékmondat szerepe A jelzői mellékmondat az alárendelő mellékmondatok egyik típusa. Szerepe, hogy a főmondatban említett egyik főnév

Részletesebben

www.onlineangol.com Na de ennyire részletesen nem fogok belemenni, lássuk a lényeget, és ha kérdésed van, akkor majd tedd fel külön, négyszemközt.

www.onlineangol.com Na de ennyire részletesen nem fogok belemenni, lássuk a lényeget, és ha kérdésed van, akkor majd tedd fel külön, négyszemközt. 24. FELADATLAP COUNTABLE, UNCOUNTABLE 1. FELADAT Sok gondot szokott okozni tanulóimnak a megszámlálhatatlan illetve megszámlálható főnevek nyelvtana. Van, aki teljesen elfogadja, megérti, aztán ott a másik

Részletesebben

TANMENETJAVASLATOK. Javasolt időelosztás

TANMENETJAVASLATOK. Javasolt időelosztás 20 TANMENETJAVASLATOK Javasolt időelosztás Órakeret: Heti 1 óra, évi 37 óra Heti 2 óra, évi 74 óra Heti 3 óra, évi 111 óra Szempontok és tanácsok a tanmenet felépítéséhez Egy oldal általában egy óra anyagát

Részletesebben

IDŐPONTOT KIFEJEZŐ IDŐHATÁROZÓK (Mikor?)

IDŐPONTOT KIFEJEZŐ IDŐHATÁROZÓK (Mikor?) IDŐPONTOT KIFEJEZŐ IDŐHATÁROZÓK (Mikor?) Kérdezés az időpontra: WHEN? = Mikor? Ezek rendes helye a mondat végén van, de ha akarjuk, kiemelhetjük mondat elejére. jelenre utalók NOW (most) TODAY (ma) THIS

Részletesebben

New English File Elementary Grammar Bank

New English File Elementary Grammar Bank New English File Elementary Grammar Bank File 1 1A a be ige jelen ideje Teljes alak Rövid alak I am your teacher. I m your teacher. Én vagyok a tanárod./én vagyok az Önök tanára. You are in room 13. You

Részletesebben

Minta ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA II. Minta VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

Minta ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA II. Minta VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA II. A feladatsor három részből áll VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

EGY KIS ZŰRZAVAR. Lecke (Középhaladó 1. / 1.) SOMETIMES, SOMETIME VAGY SOME TIME?

EGY KIS ZŰRZAVAR. Lecke (Középhaladó 1. / 1.) SOMETIMES, SOMETIME VAGY SOME TIME? EGY KIS ZŰRZAVAR Lecke (Középhaladó 1. / 1.) SOMETIMES, SOMETIME VAGY SOME TIME? Igen hasznos adatot fogunk bemelegítésként letisztázni. Tapasztalataink alapján ez a témakör csak elméletben van meg, meglepően

Részletesebben

Könnyen, Gyorsan Angolul!

Könnyen, Gyorsan Angolul! Könnyen, Gyorsan Angolul! 97. Nap/Day ninety-seven FOLYAMATOS JÖVŐ IDŐ EDDIG TANULT IGEIDŐK MÚLT IDŐ JELEN IDŐ JÖVŐ IDŐ EGYSZERŰ EGYSZERŰ EGYSZERŰ FOLYAMATOS FOLYAMATOS FOLYAMATOS BEFEJEZETT BEFEJEZETT

Részletesebben

Függő beszéd az angolban - reported speech

Függő beszéd az angolban - reported speech Függő beszéd az angolban - reported speech If the reporting verb is in the past tense: Tenses Direct Sentence Indirect Sentence Tenses Simple "I clean the windows every She said she cleaned the Pres.:

Részletesebben

BIRTOKOS JELŐI (NEM ÖNÁLLÓ) BIRTOKOS NÉVMÁS vagy: a személyes névmás birtokos jelzői alakja (Possessive Case of Personal Pronouns)

BIRTOKOS JELŐI (NEM ÖNÁLLÓ) BIRTOKOS NÉVMÁS vagy: a személyes névmás birtokos jelzői alakja (Possessive Case of Personal Pronouns) BIRTOKOS JELŐI (NEM ÖNÁLLÓ) BIRTOKOS NÉVMÁS vagy: a személyes névmás birtokos jelzői alakja (Possessive Case of Personal Pronouns) A személyes névmás a legtöbbször a mondat alanya. pl. Én okos vagyok.

Részletesebben

Az tanácsadás kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy

Az tanácsadás kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy (Giving Advice) (kéne, kellene) Néha a felszólítás túl erős ahhoz, hogy valakit valamilyen cselekvés elvégzésére buzdítsunk. Ezért inkább tanácsot adunk. SEGÉDIGÉKKEL Az tanácsadás kifejezésére a következő

Részletesebben

HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS 24. Beauty and the Beast. A szépség és a szörnyeteg 1. rész

HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS 24. Beauty and the Beast. A szépség és a szörnyeteg 1. rész HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS 24 Beauty and the Beast A szépség és a szörnyeteg 1. rész A rich man lives in a big city near the sea. He has got three daughters and three sons. One daughter is called Beauty

Részletesebben

Reported Speech Függő beszéd

Reported Speech Függő beszéd ~ T u d á s N y e l v i s k o l a ~ 4027 Debrecen, Lóverseny u. 22047/8. Fszt./2. Tel: +36 20 266 1989 www.tudasnyelviskola.hu tudas@tudasnyelviskola.hu Felnőttképzési nyilvántartási szám: 09-0018-06 Reported

Részletesebben

Types of Verbs - Igetípusok

Types of Verbs - Igetípusok Types of Verbs - Igetípusok Before you begin this lessons, it is extremely important to understand that the English verbs are divided into three groups: Normal Verbs, Non-Continuous Verbs, and Mixed Verbs.

Részletesebben

(Összesen: 50 pont) Kossuth Lajos Gimnázium Angol nyelvi besoroló teszt (2013. február 20.) (A feladatlap 4 oldalas. Ne hagyj ki semmit!

(Összesen: 50 pont) Kossuth Lajos Gimnázium Angol nyelvi besoroló teszt (2013. február 20.) (A feladatlap 4 oldalas. Ne hagyj ki semmit! Név: Lakcím:. (Összesen: 50 pont) Elért pontszám: Kossuth Lajos Gimnázium Angol nyelvi besoroló teszt (2013. február 20.) (A feladatlap 4 oldalas. Ne hagyj ki semmit!) I. Írd be a helyes válasz betűjelét

Részletesebben

ALAPFOK KÉTNYELVŰ HALLÁS UTÁNI ÉRTÉS ANGOL NYELV

ALAPFOK KÉTNYELVŰ HALLÁS UTÁNI ÉRTÉS ANGOL NYELV KJF Nyelvvizsgaközpont ALAPFOK KÉTNYELVŰ HALLÁS UTÁNI ÉRTÉS ANGOL NYELV A vizsga részei: Feladattípusok: Maximális pontszám: 1. feladat Igazhamis állítások (5 item) 2. feladat Mondatkiegészítés (5 item)

Részletesebben

JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER Minden hónapra egy angolos kihívás! Az idei naptárral minden egyes hónapban egy angolos kihívás elé állítalak Titeket!

Részletesebben

EXKLUZÍV AJÁNDÉKANYAGOD A Phrasal Verb hadsereg! 2. rész

EXKLUZÍV AJÁNDÉKANYAGOD A Phrasal Verb hadsereg! 2. rész A Phrasal Verb hadsereg! 2. rész FONTOS! Ha ennek az ajándékanyag sorozatnak nem láttad az 1. részét, akkor mindenképpen azzal kezdd! Fekete Gábor www.goangol.hu A sorozat 1. részét itt éred el: www.goangol.hu/ajandekok/phrasalverbs

Részletesebben

Igeidők Present Simple

Igeidők Present Simple Angol kifejezések Made of szerkezet Houses are made of brick- A házak téglából készülnek A house is made of brick- A ház téglából készül A book is made of paper- A könyv papírból készül A castle is made

Részletesebben

Négy Hét Alatt Alapszinten Angolul. GYAKORLÁS nap

Négy Hét Alatt Alapszinten Angolul. GYAKORLÁS nap Négy Hét Alatt Alapszinten Angolul GYAKORLÁS 17-19. nap Felszólító mód Érzelmeket kifejező igék Some és any ISMÉTLÉS-GYAKORLÁS 17-19. nap FELSZÓLÍTÓ MÓD imperative mood Hogyan képezzük a felszólító módot?

Részletesebben

Könnyen, Gyorsan Angolul!

Könnyen, Gyorsan Angolul! Könnyen, Gyorsan Angolul! 99. Nap/Day ninety-nine FÜGGŐ BESZÉD II. - egyeztetés (idő, hely..) - módbeli segédigék -going to éshave to - felszólítás/tiltás - kérdezősködés - pár apróság FÜGGŐ BESZÉD reported

Részletesebben

A 9. évfolyam követelményei ANGOL nyelvből

A 9. évfolyam követelményei ANGOL nyelvből szóbeli- és írásbeli vizsga segédletek, és kiegészítő anyagok: http://szinyeigimibp.hu/moodle TÉMAKÖRÖK 1. Személyes vonatkozások, család Életrajz: Starter unit: Lesson A,B,C,D,E, Unit 8 Családi kapcsolatok:

Részletesebben

MY ENGLISH BOOK Class 4

MY ENGLISH BOOK Class 4 MY ENGLISH BOOK Class 4 heti 3 óra Egy leckére átlagosan 2 óra jut, de ehhez nem kell feltétlenül ragaszkodni. A leckék 2 óra alatt kényelmesen elvégezhetők, de vannak, amelyek több gyakorlást igényelhetnek

Részletesebben

Angol Középfokú Nyelvvizsgázók Bibliája: Nyelvtani összefoglalás, 30 kidolgozott szóbeli tétel, esszé és minta levelek + rendhagyó igék jelentéssel

Angol Középfokú Nyelvvizsgázók Bibliája: Nyelvtani összefoglalás, 30 kidolgozott szóbeli tétel, esszé és minta levelek + rendhagyó igék jelentéssel Angol Középfokú Nyelvvizsgázók Bibliája: Nyelvtani összefoglalás, 30 kidolgozott szóbeli tétel, esszé és minta levelek + rendhagyó igék jelentéssel Timea Farkas Click here if your download doesn"t start

Részletesebben

Pre-intermediate (A2) - Upper-intermediate (B2) Focus: Grammar. Igeidők - Jelen

Pre-intermediate (A2) - Upper-intermediate (B2) Focus: Grammar. Igeidők - Jelen Pre-intermediate (A2) - Upper-intermediate (B2) Focus: Grammar Igeidők - Jelen Talán a legnehezebb nyelvtani témakör a magyaroknak. Bár nincs felmérés a birtokunkban, valószínűsíthetõ, hogy a legtöbben

Részletesebben

MIRE VALÓK A FOLYAMATOS PERFECT (Perfect Continuous) IGEIDŐK?

MIRE VALÓK A FOLYAMATOS PERFECT (Perfect Continuous) IGEIDŐK? MIRE VALÓK A FOLYAMATOS PERFECT (Perfect Continuous) IGEIDŐK? - A folyamatos perfect is előfordul a jelenben, a múltban és a jövőben is. - A magyar ember számára ez is roppant furcsa szemlélet. - Az PERFECT

Részletesebben

82. FELADATLAP 3 feladat 3 szinten

82. FELADATLAP 3 feladat 3 szinten 82. FELADATLAP 3 feladat 3 szinten BEGINNER Egy kis nyelvtan mindenkinek kell! Sok tanuló azért akad el, akár már az elején, mert az angol nyelvtan összeakad a magyar nyelvtannal. Na nem feltétlen a különbségeket

Részletesebben

Active / Passive Verb Forms Cselekvő és szenvedő igék

Active / Passive Verb Forms Cselekvő és szenvedő igék Active / Passive Verb Forms Cselekvő és szenvedő igék Sentences can be active or passive. Therefore, tenses also have "active forms" and "passive forms." You must learn to recognize the difference to successfully

Részletesebben

7. osztály Angol nyelv

7. osztály Angol nyelv 7. osztály Angol nyelv I. Kommunikációs szándékok A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok Köszönés Elköszönés Good morning. Hello. Hi. Goodbye. Bye-bye. See you soon. Bemutatkozás,

Részletesebben

THERE IS / ARE SZERKEZET A létezés vagy a létező dolog hangsúlyozására szolgáló nyelvtani szerkezet

THERE IS / ARE SZERKEZET A létezés vagy a létező dolog hangsúlyozására szolgáló nyelvtani szerkezet THERE IS / ARE SZERKEZET A létezés vagy a létező dolog hangsúlyozására szolgáló nyelvtani szerkezet A leírt angol mondatban többnyire az ige után álló mondatrész a leghangsúlyosabb. Ezért, mivel a kötött

Részletesebben

mother, grandmother, daughter, granddaughter, wife, sister, aunt, niece cousin father, grandfather, son, grandson, husband, brother, uncle, nephew

mother, grandmother, daughter, granddaughter, wife, sister, aunt, niece cousin father, grandfather, son, grandson, husband, brother, uncle, nephew mother, grandmother, daughter, granddaughter, wife, sister, aunt, niece cousin father, grandfather, son, grandson, husband, brother, uncle, nephew We add s after a name or a noun to show possession( s

Részletesebben

Felhívás. érted is amit olvasol? (Apostolok Cselekedetei 8:30)

Felhívás. érted is amit olvasol? (Apostolok Cselekedetei 8:30) Felhívás Valamennyi Tiszáninneni református általános iskola és a miskolci egyházi iskolák 7-8. osztályosai részére meghirdetett Biblia-értő angol nyelvi versenyen való részvételre. érted is amit olvasol?

Részletesebben

Countable and uncountable nouns Megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek. Project 2 Unit 4 1-6. Get to top 1 5/a-b-c

Countable and uncountable nouns Megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek. Project 2 Unit 4 1-6. Get to top 1 5/a-b-c Countable and uncountable nouns Megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek Project 2 Unit 4 1-6. Get to top 1 5/a-b-c 1. A megszámlálható főnevek állhatnak egyes és többes számban. an apple egy alma

Részletesebben

Társasjáték az Instant Tanulókártya csomagokhoz

Társasjáték az Instant Tanulókártya csomagokhoz Társasjáték az Instant Tanulókártya csomagokhoz Játssz, szórakozz, tanulj! Hogyan tanulj játszva az Instant Tanulókártyákkal? Használati utasítás Az Instant Tanulókártya családhoz tartozó társasjátékkal

Részletesebben

ANGOL NYELV Helyi tanterv

ANGOL NYELV Helyi tanterv ANGOL NYELV Helyi tanterv (A kerettantervi elveknek, szempontoknak és óraszámoknak megfeleltetve) Célok és feladatok Általános iskola 4. évfolyam Angol nyelv A gyermekkori idegennyelv-oktatás alapvető

Részletesebben

TANMENETJAVASLATOK. Általánosságban: egy lecke mindig egy heti anyagot jelent, a heti óraszámnak megfelelően.

TANMENETJAVASLATOK. Általánosságban: egy lecke mindig egy heti anyagot jelent, a heti óraszámnak megfelelően. TANMENETJAVASLATOK Általánosságban: egy lecke mindig egy heti anyagot jelent, a heti óraszámnak megfelelően. a) változat (heti 3 óra) Egy leckére átlagosan 3 óra jut, de ehhez nem kell feltétlenül ragaszkodni.

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

EGYETÉRTÉS / EGYET NEM ÉRTÉS NYELVTANI KIFEJEZÉSE

EGYETÉRTÉS / EGYET NEM ÉRTÉS NYELVTANI KIFEJEZÉSE EGYETÉRTÉS / EGYET NEM ÉRTÉS NYELVTANI KIFEJEZÉSE ( is, sem) EGYETÉRTÉS Beszédünk során sokszor helyeslőleg reagálunk a valaki által tett kijelentésre, azaz jelezzük, hogy ugyanazt gondoljuk, érezzük,

Részletesebben

IGEIDŐK - ÖSSZEFOGLALÁS

IGEIDŐK - ÖSSZEFOGLALÁS PAST PERFECT PRESENT PERFECT JÖVŐ (FUTURE) MÚLT (PAST) JELEN (PRESENT) IGEIDŐK - ÖSSZEFOGLALÁS Az alábbi táblázatban (a teljesség igénye nélkül) rendszerezve megtalálható az összes angol igeidő alakja

Részletesebben

WHO IS WHO? Lecke (Középhaladó 2/1) PEOPLE AROUND PART I. - KÖRÜLÖTTÜNK ÉLŐ EMBEREK I. RÉSZ

WHO IS WHO? Lecke (Középhaladó 2/1) PEOPLE AROUND PART I. - KÖRÜLÖTTÜNK ÉLŐ EMBEREK I. RÉSZ WHO IS WHO? Lecke (Középhaladó 2/1) PEOPLE AROUND PART I. - KÖRÜLÖTTÜNK ÉLŐ EMBEREK I. RÉSZ Egy szint első lépése az egyik legfontosabb. Itt eldől, hogy velünk maradsz-e. A téma, amit mára választottunk

Részletesebben

Hushmydarlingdontfearmydarlingthelionsleepstonighthushmydarling. dontfearmydarlingthelionsleepstonightinthejunglethemightyjungle

Hushmydarlingdontfearmydarlingthelionsleepstonighthushmydarling. dontfearmydarlingthelionsleepstonightinthejunglethemightyjungle The Lion Sleeps Tonight By The Tokens You Tube links: http://www.youtube.com/watch?v=z0iw89l6afo http://www.youtube.com/watch?v=3tp7yjupkfg&feature=related Listen to the familiar song and separate the

Részletesebben

TestLine - Angol teszt Minta feladatsor

TestLine - Angol teszt Minta feladatsor Minta felaatsor venég Téma: Általános szintfelmérő Aláírás:... Dátum: 2016.05.29 08:18:49 Kérések száma: 25 kérés Kitöltési iő: 1:17:27 Nehézség: Összetett Pont egység: +6-2 Értékelés: Alaértelmezett értékelés

Részletesebben

Képleírási segédlet középszintű angol nyelvi vizsgákhoz. Horváth Balázs Zsigmond, Lövey Zoltán. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Képleírási segédlet középszintű angol nyelvi vizsgákhoz. Horváth Balázs Zsigmond, Lövey Zoltán. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Képleírási segédlet középszintű angol nyelvi vizsgákhoz Horváth Balázs Zsigmond, Lövey Zoltán 2015 Publio kiadó Minden jog fenntartva! Tisztelt Olvasó! Az önálló témakifejtés vagy más néven képleírás a

Részletesebben

Daloló Fülelő Halász Judit Szabó T. Anna: Tatoktatok Javasolt nyelvi szint: A2 B1 / Resommended European Language Level: A2 B1

Daloló Fülelő Halász Judit Szabó T. Anna: Tatoktatok Javasolt nyelvi szint: A2 B1 / Resommended European Language Level: A2 B1 Daloló Fülelő Halász Judit Szabó T. Anna: Tatoktatok Javasolt nyelvi szint: A2 B1 / Resommended European Language Level: A2 B1 1. Első hallgatás / First listening Hallgassa meg Halász Judit dalát a Youtube-on!

Részletesebben

GO! Nyelvipercek.hu - Ajándékanyag TESZT ALAPFOK. EXKLUZÍV AJÁNDÉKANYAG www.nyelvipercek.hu. www.nyelvipercek.hu

GO! Nyelvipercek.hu - Ajándékanyag TESZT ALAPFOK. EXKLUZÍV AJÁNDÉKANYAG www.nyelvipercek.hu. www.nyelvipercek.hu Nyelvipercek.hu - Ajándékanyag A get / have / take / make sorozat utolsó anyagával most megnézheted, hogy mennyire is emlékszel ezekre a szavakra. Én mondtam, hogy tanulj! :-) Megoldások a végén, előre

Részletesebben

Technika, életvitel és gyakorlat

Technika, életvitel és gyakorlat Technika, életvitel és gyakorlat tantárgy 1-4. évfolyam 2013. Célok és feladatok A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja az 1 4. évfolyamon, hogy a kulcskompetenciák fejlesztésével

Részletesebben

IDEGEN NYELV 114 ANGOL 4 8. ÉVFOLYAM

IDEGEN NYELV 114 ANGOL 4 8. ÉVFOLYAM IDEGEN NYELV 114 ANGOL 4 8. ÉVFOLYAM IDEGEN NYELV 115 CÉLOK ÉS FELADATOK Az idegen nyelv tanításának és tanulásának céljait a tanulók szükségletei határozzák meg. Ahhoz, hogy a diákok hazánk, Európa és

Részletesebben

A LEGFONTOSABB ELÖLJÁRÓSZÓK ALAPJELENTÉSE összefoglaló táblázat. (vmilyen időpont) után pl. after 8 (8 után) after they arrive (miután megjönnek)

A LEGFONTOSABB ELÖLJÁRÓSZÓK ALAPJELENTÉSE összefoglaló táblázat. (vmilyen időpont) után pl. after 8 (8 után) after they arrive (miután megjönnek) A LEGFONTOSABB ELÖLJÁRÓSZÓK ALAPJELENTÉSE összefoglaló táblázat above about across after among at before behind between by during for Hely meghatározására fölött pl. above the sofa (a kanapé fölött) át,

Részletesebben

Oktatási segédanyag (Szakiskola 9. évfolyam)

Oktatási segédanyag (Szakiskola 9. évfolyam) Oktatási segédanyag (Szakiskola 9. évfolyam) 2. témakör: Hogyan tanuljam az idegen nyelveket? Ebben a témakörben vannak olyan témák, amelyeket szintén csak az anyanyelven tudunk feldolgozni, pl. Ismerkedés

Részletesebben

A mellékmondat az előtte említett főnévre úgy utal vissza, hogy azt a sok hasonló közül kijelöli. amely a polcon van.

A mellékmondat az előtte említett főnévre úgy utal vissza, hogy azt a sok hasonló közül kijelöli. amely a polcon van. JELZŐI MELLÉKMONDATOK (Relative Clauses) MEGKÜLÖNBÖZTETŐ ÉRTELMŰ, KIJELÖLŐ JELZŐI MELLÉKMONDAT (Defining Relative Clause) MIKOR HASZNÁLJUK? A mellékmondat az előtte említett főnévre úgy utal vissza, hogy

Részletesebben

Prepositions Előljárószavak, prepozíciók

Prepositions Előljárószavak, prepozíciók Előljárószavak, prepozíciók Az utánuk lévő főnevek és névmások mindig tárgyesetben állnak, pl me, him, her, us, then Idő kifejezése in hónapok in January (januárban) in évszámok in 2009 (2009-ben) in évszakok

Részletesebben