I. CSAT Egyesület a Hátrányos Helyzető Rétegek Munkaerıpiaci Csatlakozásáért adatai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. CSAT Egyesület a Hátrányos Helyzető Rétegek Munkaerıpiaci Csatlakozásáért adatai"

Átírás

1 I. CSAT Egyesület a Hátrányos Helyzető Rétegek Munkaerıpiaci Csatlakozásáért adatai NÉV: CSAT EGYESÜLET A HÁTRÁNYOS HELYZETŐ RÉTEGEK MUNKAERİPIACI CSATLAKOZÁSÁÉRT RÖVID NÉV: CSAT EGYESÜLET SZÉKHELY: 4025 DEBRECEN ARANY JÁNOS u. 2. ALAPSZABÁLY KELTE: BÍRÓSÁGI NYÍLVÁNTARTÁS SZÁMA: NYÍLVÁNTARTÁSBA VÉTEL JOGERİS BÍRÓSÁGI HATÁROZAT SZÁMA, KELTE: AZ EGYESÜLET CÉLJA: AZ EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI FOKOZATA: AZ EGYESÜLET TAGSÁGA: AZ EGYESÜLET LEGFİBB SZERVE: AZ EGYESÜLET IRÁNYÍTÓ SZERVE: AZ EGYESÜLET ELLENİRZİ SZERVE: AZ EGYESÜLET ELNİKE: / Az egyesület célja, hogy egy szakmai közösség kialakításával a foglalkoztatáspolitika, munkaerıpiaci politika, szociális munka, mentálhigiénia és a rehabilitáció terén információt közvetítsen, és fejlesztı feladatokat vállaljon fel, a munkaerıpiacon hátrányos helyzetben lévı személyek számára foglalkoztatási programokat szervezzen és valósítson meg. Kiemelten közhasznú az évi CLVI. törvény 26 c pontja által megfogalmazott 2, 3, 11, 17, 18, 19 és 20 pontokban leírt területeken. Alapító, rendes, pártoló és tiszteletbeli tagok, az alapító okiratban megfogalmazottak szerint. KÖZGYŐLÉS Ügyvivı Testület Ellenırzı Bizottság Novotni Edit KSH SZÁM: ADÓSZÁM: BANKSZÁMLASZÁM: TELEFONSZÁM: 52/ FAX SZÁM: 52/ CÍM: WEBLAP:

2 II. Szöveges beszámoló a 2008/. évi közhasznú tevékenységrıl CÉLOK A CSAT Egyesület az Észak- Alföldi Régióban 1998-tól, megalakulása óta azért a célért küzd, hogy a foglalkoztatáspolitika, munkaerıpiac-politika, társadalompolitika, humánpolitika, rehabilitáció terén eredményeket érjen el, fejlesztı, tanácsadó, információközvetítı szolgáltatásaival, akkreditált képzések szervezésével, valamint célja, hogy komplex foglalkoztatási célú programok megvalósításával, növelje a munkaerıpiacon hátrányos helyzetben lévı személyek munkavállalói alkalmasságát, illetve (szak)képzettségi szintjét. Az Egyesület kiemelten közhasznú, akkreditált, magán munkaközvetítı, valamint EVS önkéntes fogadó és küldı szervezet. 16 fı fıállású munkatárssal, és átlagosan 20 fı külsı szakemberrel, önkéntesek közremőködésével valósítja meg programjait. Egyesületünk pályázatokból finanszírozza a fejlesztı, motiváló és integráló programjait. Az Egyesület a hátrányos helyzető álláskeresı fiataloknak és tartós munkanélkülieknek nyújtott szolgáltatások elérhetıségének folyamatosságára, és az esélyegyenlıség érvényesítésére törekszik. CÉLCSOPORTOK Szolgáltatásaink célcsoportjai munkanélküliek/pályakezdı fiatalok, munkanélküli járadékban, munkanélküliek rendszeres szociális segélyében részesülı személyek és regisztrált ellátatlanok, illetve ezen hátrányos helyzető társadalmi réteg foglalkoztatását, képzését szervezı, szociális és mentális problémáit kezelı civil szervezetek. TAGOK Egyesületünk tagjai szociológus, szociálpolitikus, szociális munkás, pedagógus, jogász végzettségő szakemberek, akik nagy tapasztalattal rendelkeznek a munkanélküliség kezelése, az aktív és passzív foglalkoztatáspolitikai eszközök alkalmazása, lokális munkaerıpiaci programok szervezése és a humán erıforrás fejlesztése terén. KIEMELT TERÜLETEK Az ifjúsági céltalanság, állásnélküliség prevenciója és kezelése komplex, egyénközpontú szolgáltatások segítségével. Munkaerı-piaci integrációt segítı egyéni és csoportos szolgáltatások minden érdeklıdı számára, korhatár nélkül. Foglakoztatási célú civil szervezetek ismereteinek bıvítése, kapcsolati hálójának fejlesztéséhez való hozzájárulás tanácsadások által, valamint rendezvényeken, képzéseken, való közremőködéssel. Egyetemi hallgatók, és önkéntesek terepgyakorlatának és szakmai tapasztalat-szerzésének koordinálása mentorok irányításával évben indított közhasznú tevékenységekeinek bemutatása A CSAT Egyesület 2008-ban zárult és indult programjai: HEFOP / /2.0 KidNet.hu alprojekt fiatalok munkaerı-piaci kirekesztıdésének megelızését szolgáló programban olyan képzéseket, szolgáltatásokat nyújtunk, amelyek a év közötti hátrányos helyzető fiatal munkanélküliek szükségleteire építenek, annak érdekében, hogy képzésbe kerüljenek vagy elhelyezkedjenek. Támogatás összege: Ft

3 HEFOP / /4.0 FREGATT Fejlesztésközpontú munkaerıpiaci Reintegrációt Generáló Alternatívák Tréningje és Tanácsadók képzése a társadalmi befogadásért Támogatás összege: Ft, ebbıl a konzorciumé Ft, a CSAT Egyesületé Ft HEFOP / /4.0 Munka-kör Közösségi módszerekkel támogatott álláskeresési technikák. Fıpályázó: Debreceni Egyetem Tudományegyetemi Karok Megbízás összege: HEFOP / /4.0 Kezdı Rúgás "A Hajdú-Bihar megyei szociális és ifjúsági szakemberek és önkéntesek képzése és együttmőködési hálózatának fejlesztése foglalkoztatási szakterületen " programban Fıpályázó: Hajdúsági Hallgatókért és Civilekért Egyesület Megbízás összege: Ft HEFOP / /4.0 Közösségi munkás és önkéntes koordinátor - a munkaerıpiaci reintegráció elısegítése szociális szakemberek továbbképzésével Fıpályázó: Életfa Segítı Szolgálat Egyesület Megbízás összege: Ft TÁMOP / "MESTERKURZUS" Alternatív munkaerı-piaci program Fıpályázó: CSAT Egyesület Támogatás összege: Ft TÁMOP / Tanulj, hogy eséllyel haladj! alternatív munkaerı-piaci program Fıpályázó: Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Megbízás összege: Ft TÁMOP / Tudás a-cél Hátrányos helyzető munkanélküliek képzése és foglalkoztatása a Balmazújvárosi kistérségben Fıpályázó: MSKSZMSZ Megbízás összege: Ft /2007-SZMM Hálózatfejlesztés, hálózati együttmőködések erısítése program keretében Fıpályázó: CSAT Egyesület Támogatás összege: Ft Munkaerıpiaci szolgáltatások évben. Szolgáltató: CSAT Egyesület Támogatás összege: Ft NCA-EA-08 mőködési támogatás, Támogatás összege: Ft NCA-CIV-07-B-P-0074 Transzparens a civil szervezetek nyilvánosságáért program. A pályázatot a Nemzeti Civil Alap Civil Szolgáltató, Fejlesztı és Információs Kollégiuma támogatja. Megvalósítás ideje: december május 31. Támogatás összege: Ft. NCA- NK-07 Katamarán - a Nemzeti Civil Alap Nemzetközi Civil Kapcsolatok és Európai Integráció Kollégiumától elnyert pályázat. Támogatás összege: Ft.

4 NCA- CIV Mobil - kapcsolat- a pályázatot a Nemzeti Civil Alap támogatja. Megvalósításának ideje: november május 31. Elnyert támogatás összege: Ft. Leonardó Mérföldkı - Nemzetközi Mobilitást Elısegítı Program. A pályázatot a Tempus Közalapítvány írta ki. Megvalósítás ideje: július július 30. Elnyert támogatás összege: Ft. Mérföldkı Projekt faipari- és vendéglátó képzéssel rendelkezı hátrányos helyzető fiatalok számára biztosít lehetıséget külföldi munkatapasztalat szerzéshez /2007-SZMM elektronikus szociális ágazati területi elemzı rendszer tanfolyam szervezése és felhasználó javaslatok győjtése, rendszerezése Fıpályázó: Életfa Segítı Szolgálat Egyesület Megbízás összege: Ft Felkészülni, Rajt! Cél: a munka munkahelyi gyakorlat program Álláskeresı Fogyatékos Emberek részére Fıpályázó: Salva Vita Alapítvány Támogatás összege: Ft. Részt vett a CSAT Egyesület az Észak Alföldi regionális Non-profit Foglalkoztatási Paktum, az Észak Alföldi Regionális Civil Egyeztetı Fórum, és az Országos Kid Egyesület és az MSKSZMSZ szakmai munkájában. Részt vett a CSAT Egyesület az Észak Alföldi Munkaügyi Központ által szervezet Pályaválasztási kiállításon április hónapban az egyesület megünnepelte megalakulásának 10. évfordulóját. Ennek kapcsán egyesületünk esélyegyenlıség és szolidaritás témakörben vándordíjat alapított, melyet elsı alkalommal a jelöltek közül a Pacsi Alapítvány részére nyújtott át, továbbá elismerı oklevelet nyújtott át az egyesület fenntartásában, és szolgáltatásainak nyújtásában közremőködı egyesületi tagok és munkatársak részére. Az egyesület szakmai vezetésével andragógus, szociális munkás és szociálpolitikus egyetemi hallgatók teljesítették gyakorlatukat a 2008-as évben. III./ A ban felhasználásra kerülı, valamint adott évben elnyert célszerinti támogatások áttekintése Projekt megnevezése HEFOP 2.2 FREGATT HEFOP / /2.0 alprojekt HEFOP 2.2 Munkakör NCA - Mőködési támogatás KidNet.hu támogató megnevezése/ elnyert támogatás évben elnyert támogatások összege: Európai Szociális Alap Kht Ft Európai Szociális Alap Kht ig Ft Megbízó: Debreceni Egyetem Ft Nemzeti Civil Alap

5 Ft NCA Nemzetközi Katamarán NCA Civil Önszervezıdés Mobil - Kapcsolat NCA Transzparens MÉRFÖLDKİ Nemzetközi Mobilitást Elısegítı Program. HEFOP / /4.0 Kezdı Rúgás Felkészülni, Rajt! Cél: a munka TÁMOP / "MESTERKURZUS" TÁMOP / Tanulj, hogy eséllyel haladj! Munkaerıpiaci szolgáltatások - DECEFA /2007-SZMM /2007-SZMM Mindösszesen: Nemzeti Civil Alap Ft. Nemzeti Civil Alap Ft Nemzeti Civil Alap Ft Tempus Közalapítvány Ft Hajdúsági Hallgatókért és Civilekért Egyesület Ft Salva Vita Alapítvány Ft. Európai Szociális Alap Kht Ft Európai Szociális Alap Kht Ft Hajdú-Bihar Megyei Munkaügyi Központ Ft. SZMM Ft SZMM Ft Ft III./ B évben felhasználásra kerülı foglalkoztatási célú támogatások áttekintése Támogatási forma megnevezése: 2008-ben kifizetésre került összege: közhasznú támogatás Hajdú-Bihar Megyei Munkaügyi Központ Mindösszesen: Ft Ft CSAT Egyesület Kimutatás a vezetı tisztségviselıknek nyújtott juttatásokról 2008.év VII. MEGNEVEZÉS ELİZİ ÉVI ÖSSZEG Ft TÁRGYÉVI ÖSSZEG ELTÉRÉS (%) Tiszteletdíj Költségtérítés Értékpapír Természetbeni juttatás - szja mentes - szja köteles Folyósított kölcsön (elıleg): - összege Munkabér ,

6 Megbízási díj , fizetendı kamat Egyéb juttatások Összesen: , Az Egyesület Elnöke és Ügyvivıi az Egyesület vezetésével kapcsolatos feladataikat térítésmentesen látják el, ezért külön juttatásban, költségtérítésben, tiszteletdíjban nem részesülnek. Az egyesülettel munkaviszonyban állnak, és munkakörük projektek szakmai megvalósításához kapcsolódik. VI. CSAT EGYESÜLET Kimutatás a kapott támogatásokról 2008.év Sorszám TÁMOGATÓ MEGNEVEZÉSE Támogatott TÁMOGATÁS (ADOMÁ cél ÖSSZEGE, ÉRTÉKE Elızı évi** Tár 1. Központi költségvetési szerv Elkülönített állami pénzalap Helyi és egyéb önkorm. és szervei Kisebbségi települési önkorm. és 0 0 szervei 5. Települési önkorm. társulása Egészségbiztosítási önkorm és 0 0 szervei 7. Egyéb közhasznú 0 tevékenység 0 8. Alapítótól kapott támogatás Külföldi támogatás Magánszemély Egyéni vállalkozó Jogi személyiségő gazdasági társ Jogi személyiség nélküli szervezet Közhasznú szervezet Közhasznúként be nem sorolt közalapítvány alapítvány társadalmi szervezet közhasznú társaság APEH (1 % közcélú adomány)*** Összesen:

7 CSAT Egyesület V. Kimutatása a cél szerinti juttatásokról év JUTTATÁS MEGNEVEZÉS ELİZİ ÉVI** ÖSSZEG TÁRGYÉVI ÖSSZEG VÁLTOZÁS *** (%) Közhasznú tev. keretében nyújtott - adóköt. pénzbeli tám. - adóköt. nem pénzbeli tám. MEGJEGYZÉS - adómentes pénzbeli tám. - adómentes természetbeni tám.

8 Juttatás megnevezés Elızı évi** összeg Egyéb cél szerinti, de nem közh. tev. keretében nyújtott - pénzbeli tám. Tárgyévi Változás*** összeg (%) - nem pénzbeli tám. Megjegyzés IV. CSAT Egyesület Kimutatása vagyon felhasználásáról év MEGNEVEZÉ S Induló változása** Tıkeváltozás összege tıke Tıkevált. csökk.- re ható tényezık - rászorultak rész. juttatott vagyont. ért. Elız ı évi* össz eg Tárgyé vi összeg VÁLTOZÁS** * (%) , MEGJEGYZÉ S - értékcsökkenés - rászorultak rész. juttatott pénz. tám. - közhasznú tev. tárgyévi veszt.

9 - vállalk. tev. tárgyévi veszt. (Tao. tv. szerint) CSAT Egyesület III. KIMUTATÁS költségvetési támogatás felhasználásáról (normatív támogatás kivételével) 2008.év Támogatást nyújtó megnevezése APEH SZJA 1 % Támogatás Felhasználás célja idıpontja összege közhasznú bérkiegészítés Felhasználás összege Elszámolás határideje elızı évi tárgyévi tárgyévet követı Társ. szervezetek tám VIII. Központi költségvetésbıl, helyi önkormányzattól és azok szervezeteitıl elnyert támogatások áttekintése Az egyesület évben ilyen jogcímen támogatásban nem részesült. IX. Az egyesület évi gazdálkodása

10 A CSAT Egyesület január 01-tıl kettıs könyvvitel vezetésére tért át, ennek megvalósítására könyvelı és bérszámfejtı programot vásárolt. A kettıs könyvvitel vezetésére az Egyesület új számvitel politikát dolgozott ki. Az Egyesület beszámolási kötelezettségét közhasznú egyszerősített beszámoló elkészítésével teljesíti, amely - T.1715/D.sz. Kettıs könyvvitelt vezetı egyéb szervezete közhasznú egyszerősített éves beszámolójának mérlegébıl és eredmény kimutatásból tevıdik össze. 1./ évi mérleg: a./ Eszközök: A Ft. befektetett eszközök tárgyi eszközökbıl tevıdik ki. A tárgyi eszköz teljes egészében új beszerzéső eszközöket tartalmaz. Az Ft. forgóeszköz pénzeszközbıl tevıdik össze. A pénzeszközök készpénzbıl, a bankszámlák évi december 31.-i egyenlegébıl áll. A Ft. aktív idıbeli elhatárolások a futó programok elszámolásaként beadott felmerült költségek, ráfordítások megítélt, de még pénzügyileg nem rendezett támogatását mutatja. tárgyévben b./ Források: A Ft. saját tıke a Ft. elızı évek tıkeváltozásából és a Ft-os 2008 évi eredményébıl adódik. Az egyesületnek 2008-ban csak rövidlejáratú kötelezettsége volt, melynek legnagyobb tétele a utó finanszírozott programjaink miatt szükségessé vált átmeneti hitel. Az egyesület 2008 évben Ft passzív idıbeli elhatárolást számolt el, amely a 2009.év elején számlázott elızı évet érintı közüzemi díjakat tartalmazza év december 31-én az eszközök és a források egyezı összértéke Ft. 2./ Eredmény kimutatása Megnevezés: évi évi Összes közhasznú tevékenység eredmény kimutatás szerinti bevétele / sor/: Ft Ft 1. Egyéb támogatás /adomány, SZJA 1% : Ft Ft 2. Pályázati úton elnyert támogatás: Ft Ft 3. Közhasznú tevékenységbıl származó bevétel: Ft Ft 4. Tagdíjból származó bevétel: Ft 0 Ft 5. Egyéb bevétel: Ft Ft 6. Vállalkozási tevékenység bevétele: 0 0 Összes bevétel /fısor+6sor/: Ft Ft Közhasznú tevékenység ráfordításai/ /: Ft Ft 1. Anyagi jellegő ráfordítások: Ft Ft 2. Személyi jellegő ráfordítások: Ft Ft

11 3. Értékcsökkenési leírás: Ft Ft 4. Egyéb ráfordítás: 5. Pénzügyi mőveletek ráfordításai: Ft 0 Ft Ft Ft Adózás elıtti eredmény: Ft Ft Tárgyévi közhasznú eredmény: Ft Ft

12 2008. évben Egyesületünk tevékenységi köre bıvült, programjaink egyre ismertebbé váltak, ennek eredménye képen ez évben is SZJA 1% támogatásban részesültünk, melyet a hátrányos helyzető munkanélküliek (re)integrációját támogató szolgáltatások, fejlesztı foglalkozások bevezetésére és humánerıforrásunk fejlesztésére tudtunk fordítani. A CSAT Egyesület a 2008-as évben figyelemmel kísérte az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) pályázatkezelı rendszerének változásait. Tapasztalható volt a Nemzeti Fejlesztési Terv keretében fennmaradó költségkeretek újrapályáztatása, illetve a már benyújtásra került és elsı körben nem nyert pályázatok támogatásának felül bírálata. A KidNet.hu projekt újra pályázott források bevonásával további 6 hónapig tartó alprojekt néven került megtartásra. Kedvezıtlen helyzetet teremtett, hogy az alprojektet az Irányító Hatóság a lezárt és helyszínen már ellenırzött KidNet.hu programmal szerzıdésmódosítást követıen összevonta. A projektek újabb programjainak indításához szükséges források biztosítása érdekében az egyesületnek emelnie kellett a folyószámla hitelkeret összegét. Az Egyesület hitelkerete 16 millió forintról - 22 millió forintra került megemelésre. Az egyesület civil partnerei forráshoz jutottak, és a CSAT Egyesülettıl szolgáltatásokat vásároltak, melynek eredménye képen bıvült a kapcsolati háló évben irodánkban 14 fı foglalkozott a pályázati programok megvalósításával, és 1 fı takarító és eljárói feladatokat vállalt, valamint több külsı szakembert is megbízással foglalkoztattunk. a./ Bevételek: Közhasznú célú mőködésre Ft. támogatást kapott az Egyesület ( Ft. SZJA 1%, tartós adományozási szerzıdést nem kötött az Egyesület). Pályázati úton elnyert támogatásokból évben Ft. folyt be. A évben elnyert támogatások részletezése a beszámoló IV./A pontjában található. A Ft. közhasznú tevékenységbıl származó bevétel az egyesület által végzett egyéb közösségi szolgáltatások ellenértéke a IV/B. táblázat szerint. A Ft. egyéb bevételbıl Ft. a pénzeszköz után kapott kamatok, árfolyam nyereség, a megtérült közüzemi díj, apákat megilletı szabadság díja. b./ Költségek: Az Egyesület évi ráfordítási Ft. volt, amelybıl az anyagjellegő ráfordítások Ft-ot, a személyi jellegő ráfordítások Ft-ot, az elszámol értékcsökkenés Ft-ot, az egyéb ráfordítások pedig Ft-ot tettek ki.

13

I. CSAT Egyesület a Hátrányos Helyzetű Rétegek Munkaerőpiaci Csatlakozásáért adatai

I. CSAT Egyesület a Hátrányos Helyzetű Rétegek Munkaerőpiaci Csatlakozásáért adatai I. CSAT Egyesület a Hátrányos Helyzetű Rétegek Munkaerőpiaci Csatlakozásáért adatai NÉV: RÖVID NÉV: CSAT EGYESÜLET A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ RÉTEGEK MUNKAERŐPIACI CSATLAKOZÁSÁÉRT CSAT EGYESÜLET SZÉKHELY: 4025

Részletesebben

I. CSAT Egyesület a hátrányos helyzetű rétegek munkaerőpiaci csatlakozásáért ADATAI

I. CSAT Egyesület a hátrányos helyzetű rétegek munkaerőpiaci csatlakozásáért ADATAI I. CSAT Egyesület a hátrányos helyzetű rétegek munkaerőpiaci csatlakozásáért ADATAI NÉV : RÖVID NÉV : CSAT EGYESÜLET A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ RÉTEGEK MUNKAERŐPIACI CSATLAKOZÁSÉRT CSAT EGYESÜLET SZÉKHELY :

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. Országos KID Egyesület 4025 Debrecen, Arany János u. 2. fsz.2. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. TARTALOM A szervezet alapadatai 1. Számviteli beszámoló, 2. a költségvetési támogatás felhasználása, 3. a vagyonfelhasználásával

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E A K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E 2010 Elfogadta a Kuratórium 2011. május 21-i ülésén. Pécs, 2011. május 21. T a r t a l o m 1. A szervezet alapadatai 3. oldal 2. Összefoglaló 5. oldal 3. Számviteli

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe, telefonszáma 2011 évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01. - 2011 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerősített beszámoló) a) Mérleg

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A JÁSZBERÉNYI BARÁTOK TEMPLOMA KÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTVÁNYA az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe, telefonszáma 2011 évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01. - 2011. 12. 31. 1. Számviteli beszámoló

Részletesebben

AZ EMBERBARÁT ALAPÍTVÁNY 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

AZ EMBERBARÁT ALAPÍTVÁNY 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE AZ EMBERBARÁT ALAPÍTVÁNY 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI. tv. 19. rendelkezésének értelmében az Emberbarát Alapítvány (1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9.)

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2008.

Közhasznúsági jelentés 2008. Adószám: 18551848-1-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs szám: Pk/61732/1997. a Regionális és Lokális Munkaerőpiac Fejlesztéséért 4025, Debrecen, Barna u. 2. fsz./1. 2008. Fordulónap:

Részletesebben

Orosháza, 2012.május 30... vállalkozás vezetıje (képviselıje)

Orosháza, 2012.május 30... vállalkozás vezetıje (képviselıje) Lurkó Családi Napközi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelısségő Társaság 5900 Orosháza, Szılı krt.34. Adóig. szám: 23277201-1-04 Cégjegyzék szám: 04-09-010615 Stat.sz: 23277201-8891-572-04 2011. évi közhasznúsági

Részletesebben

VESZPRÉMI EGYETEM HALLGATÓI ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2008.

VESZPRÉMI EGYETEM HALLGATÓI ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2008. VESZPRÉMI EGYETEM HALLGATÓI ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2008. Székhely: 8200, Veszprém, Egyetem u. 10. Adószám: 18921076-1-19 Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet Közhasznúsági

Részletesebben

2012 évi Közhasznú egyszerősített éves beszámoló (Kiegészítı melléklet, mérleg, eredménykimutatás, közhasznúsági melléklet)

2012 évi Közhasznú egyszerősített éves beszámoló (Kiegészítı melléklet, mérleg, eredménykimutatás, közhasznúsági melléklet) Budapesti Patrónus Alapítvány 1182 Budapest, Wlassics Gyula utca 131. KSH: 18011919-8520-569-01 Bejegyzés: Pk.68318/1992/1, 1992.04.06. Nysz: 3019 E-mail: gulyastibor@t-online.hu 2012 évi Közhasznú egyszerősített

Részletesebben

NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY

NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY NÉZZ JÉZUSRA REFOR MÁTUS HITÉLETI ALAPÍTVÁNY 4633 Lövőpetri Petőfi S. utca 116. sz. 2008. évi KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ Lövőpetri, 2009. május 19. Gonda Béláné Kuratórium elnöke, képviselő NÉZZ

Részletesebben

A Szeged-Csanádi Egyházmegye Szent Gellért Karitász Alapítvány 2010. évi közhasznúsági jelentése

A Szeged-Csanádi Egyházmegye Szent Gellért Karitász Alapítvány 2010. évi közhasznúsági jelentése A Szeged-Csanádi Egyházmegye Szent Gellért Karitász Alapítvány 2010. évi közhasznúsági jelentése Általános információk: Szeged-Csanádi Egyházmegye Szent Gellért Karitász Alapítvány bírósági nyilvántartásba

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011 Segítők Innovatív Közössége Közhasznú Egyesület KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011 Székhely: 4029 Debrecen Víztorony utca 19 Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet Közhasznúsági végzés: TPk.60.214/2006/2

Részletesebben

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01.-2011. 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerűsített beszámoló) a) Mérleg b) Eredménylevezetés

Részletesebben

NYÍRTELEKI CIVIL KOORDINÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET 4461 Nyírtelek, Puskin u. 43/b. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.

NYÍRTELEKI CIVIL KOORDINÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET 4461 Nyírtelek, Puskin u. 43/b. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. NYÍRTELEKI CIVIL KOORDINÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET 4461 Nyírtelek, Puskin u. 43/b. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. TARTALOM 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló 3. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület 2 0 0 8. évi gazdálkodásáról

Közhasznúsági jelentés az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület 2 0 0 8. évi gazdálkodásáról ORSZÁGOS FOGYASZTÓVÉDELMI EGYESÜLET 1012 Budapest, Logodi utca 22-24. Adószáma: 19012470-1-41 A Fıvárosi Bíróság 13.Pk. 60.519/1. számú végzésével 1989.10.26-án 467 sorszám alatt vette nyilvántartásba.

Részletesebben

OIKOSZ Nonprofit Kft. 7630 Pécs, Nagykozári út. 66. Cégjegyzékszám:02-09- 075572 Adószám: 22623403-1-02. Közhasznúsági jelentés 2010. 12. 31.

OIKOSZ Nonprofit Kft. 7630 Pécs, Nagykozári út. 66. Cégjegyzékszám:02-09- 075572 Adószám: 22623403-1-02. Közhasznúsági jelentés 2010. 12. 31. OIKOSZ Nonprofit Kft. 7630 Pécs, Nagykozári út. 66. Cégjegyzékszám:02-09- 075572 Adószám: 22623403-1-02 Közhasznúsági jelentés 2010. 12. 31. OIKOSZ Nonprofit Kft. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Pécs,

Részletesebben

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Bakonycsernye 2014..május 14. Szabó János elnök Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerősített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerősített éves beszámolója 1 8 8 6 8 5 7 7 9 4 9 9 5 2 9 1 7 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Nemzeti Hírháló Egyesület egyéb szervezet megnevezés 7130 Tolna, Katona J. u. 10/D. 2. ajtó az egyéb szervezet címe,

Részletesebben

Beszámoló a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési. Alapítvány 2008. évi gazdálkodásáról. Székesfehérvár, 2009. április 20.

Beszámoló a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési. Alapítvány 2008. évi gazdálkodásáról. Székesfehérvár, 2009. április 20. Beszámoló a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2008. évi gazdálkodásáról Székesfehérvár, 2009. április 20. A Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2008.

Részletesebben

2009. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

2009. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE www.szimbiozis.net Szimbiozis a Harmonikus Együtt-létért Alapítvány 3527 Miskolc, Augusztus 20 u. 12. Adószám: 18432930-1-0-5 Cégbír. Bejegyzési szám: 8. Pk. 1619 / 1999 / 2 2009. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S 2500 Esztergom, Áfonyás utca 1. K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S a 2010. december 31i KÖZHASZNÚ egyszerűsített beszámolóhoz Keltezés: Esztergom, 2011. május 24. K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S T A R

Részletesebben

SIRIUS ÁLLAT ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ALAPÍTVÁNY

SIRIUS ÁLLAT ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ALAPÍTVÁNY 18707379-1-13 adószám 18707379-9133-569-01 statisztikai számjel SIRIUS ÁLLAT ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ALAPÍTVÁNY 2030 ÉRD JÚLIA U. 49. KETTİS KÖNYVVITELT VEZETİ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT ÉVES

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés az Echo Innovációs Műhely 2006. évi közhasznú tevékenységéről

Közhasznúsági jelentés az Echo Innovációs Műhely 2006. évi közhasznú tevékenységéről Közhasznúsági jelentés az Echo Innovációs Műhely 2006. évi közhasznú tevékenységéről Mérleg Eredménykimutatás Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 1. sz. melléklet: tartalmi beszámoló

Részletesebben

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület Közhasznúsági jelentése 2010 Közhasznúsági jelentés 1/9. oldal Közhasznúsági Jelentés az A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület 2010. évi működéséről A szervezet

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012 év.

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012 év. Név: Őszidő Alapítvány Székhely: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 101. Adószám: 18410061-1-05 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012 év. Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I/A. Mérleg I/B. Eredménykimutatás (és

Részletesebben

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. április 09. Kállay Kristóf elnök A Napsárkányok Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

Alapítványi beszámoló WOPPAA Alapítvány a Nemzetközi Közbeszerzési Kultúra Terjesztéséért. 2011. december 31.

Alapítványi beszámoló WOPPAA Alapítvány a Nemzetközi Közbeszerzési Kultúra Terjesztéséért. 2011. december 31. Alapítványi beszámoló WOPPAA Alapítvány a Nemzetközi Közbeszerzési Kultúra Terjesztéséért 2011. december 31. 1. WOPPAA Alapítvány a Nemzetközi Közbeszerzési Kultúra Terjesztéséért Egyszerősített éves beszámoló

Részletesebben

KOLLÁZS Művészeti Egyesület

KOLLÁZS Művészeti Egyesület KOLLÁZS Művészeti Egyesület 4400 Nyíregyháza, Búza u. 1. Nyíregyháza, 2009. május 20. (formailag módosítva: 2009. június 22.) 2008. évi Közhasznúsági jelentése Dancs Tamásné Elnök TARTALOM 1. A szervezet

Részletesebben