2014. december 18-án (csütörtök) du órára

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2014. december 18-án (csütörtök) du. 15 00 órára"

Átírás

1 H O S S Z Ú P Á L Y I N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E H o s s z ú p á l y i, S z a b a d s á g t é r 6. T e l : 5 2 / , 5 2 / E - m a i l : h p a l y i. t e s t u l e b t m h u M E G H Í V Ó Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülését összehívom december 18-án (csütörtök) du órára Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal tanácsterme N A P I R E N D I J A V A S L A T 1.) Polgármesteri jelentés Előadó: Berényi András polgármester 2.) Az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó rendelkezésről szóló helyi rendelet megalkotása Előadó: dr. Széles Szabolcs jegyző Előzetesen tárgyalja és véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 3.) Az önkormányzat évi belső ellenőrzési tervének elfogadása Előadó: Berényi András polgármester Előzetesen tárgyalja és véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 4.) Különfélék I. Döntés dr. Bihari-Horváth László muzeológussal kötendő megbízási szerződésről Előadó: Berényi András polgármester Előzetesen tárgyalja és véleményezi: Oktatási-, Kulturális-, Ifjúsági és Sport Bizottság

2 II. Derecske-Létavértes Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása Előadó: Berényi András polgármester Előzetesen tárgyalja és véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Kérem, hogy a testületi ülésen pontos időben megjelenni szíveskedjen! Esetleges akadályoztatásáról telefonon értesítsen! Hosszúpályi, december 11. Berényi András sk. polgármester

3

4

5

6 Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Hosszúpályi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2-28/2014. (XII.18.) számú jegyzőkönyve Rendeletek: TARTALOM 16/2014.(XII.19.) rendelet az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó rendelkezésekről Határozatok: 114/2014.(XII.18.) határozat 115/2014.(XII.18.) határozat a polgármesteri jelentés elfogadásáról az Önkormányzat évre vonatkozó belső ellenőrzési tervének elfogadásáról 116/2014.(XII.18.) határozat Bihari Horváth László muzeológus megbízási szerződéséről 117/2014.(XII.18.) határozat Derecske-Létavértesi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulás Megállapodásának módosításáról 118/2014.(XII.18.) határozat a Derecske-Létavértesi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulás tulajdonában lévő Toyota Corolla típusú gépjármű pályázati úton történő megvásárlásáról 119/2014.(XII.18.) határozat a Hosszúpályi Irinyi József Általános Iskola körzethatárának meghatározásáról december 18-ai ülés jegyzőkönyve 1 / 17

7 Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének december 18-ai üléséről Jelen voltak: Berényi András polgármester Zara András alpolgármester Kiss Csaba képviselő Miléné Fényi Györgyi képviselő Muszka Sándor Vincze képviselő Takács Attila képviselő Szabó István képviselő Szegedi Ferenc képviselő Czirinkó Gyula képviselő Dr. Szulyovsky Menyhért képviselő Fekete György díszpolgár Demeter Imréné intézményvezető Tollas Vince rendőrőrsparancsnok Gulyás Lajos bizottsági tag Ülveczki Melinda bizottsági tag Barna Gyula római katolikus plébános dr. Széles Szabolcs jegyző Jegyzőkönyvvezető : Pozsonyi Ákos Berényi András elnök, polgármester: Köszönti a megjelent képviselőket, jegyző urat. Megállapítja, hogy a rendkívüli testületi ülés határozatképes. Kilenc képviselő közül 8-an vannak jelen. Tudatja, hogy Miléné Fényi Györgyi képviselő asszony jelezte, hogy késni fog. Ezt követően megnyitja az ülést. Ismerteti az írásban kiadott napirendi javaslatot és indítványozza a meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadását. Kéri, hogy aki az indítvánnyal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. A testület 8 igen szavazattal egyhangúlag elfogadja a meghívóban szereplő napirendi pontokat. Berényi András elnök megállapítja, hogy a képviselő-testület egyhangú szavazati aránnyal a napirendi pontokat az alábbiak szerint állapította meg: december 18-ai ülés jegyzőkönyve 2 / 17

8 Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete N A P I R E N D 1.) Polgármesteri jelentés Előadó: Berényi András polgármester 2.) Az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó rendelkezésről szóló helyi rendelet megalkotása Előadó: dr. Széles Szabolcs jegyző Előzetesen tárgyalja és véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 3.) Az önkormányzat évi belső ellenőrzési tervének elfogadása Előadó: Berényi András polgármester Előzetesen tárgyalja és véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 4.) Különfélék I. Döntés dr. Bihari-Horváth László muzeológussal kötendő megbízási szerződésről Előadó: Berényi András polgármester Előzetesen tárgyalja és véleményezi: Oktatási-, Kulturális-, Ifjúsági és Sport Bizottság II. Derecske-Létavértes Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása Előadó: Berényi András polgármester Előzetesen tárgyalja és véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Első napirendi pont: 1.) Polgármesteri jelentés Berényi András polgármester: 1.1 A Debreceni Katasztrófavédelmi Kirendeltség Igazgatója, azzal a kéréssel fordult önkormányzatunkhoz, hogy jelöljünk ki településünkön befogadásra alkalmas helyet szükséghelyzet idejére. Előző években az általános iskola tornaterme volt kijelölve. Az iskolánál bekövetkezett fenntartó és működtető váltás miatt úgy döntöttem, hogy a megjelölt helyszín a Művelődési Ház kultúrterme lesz. 1.2 A szennyvizes beruházás december 10-i állása Hosszúpályiban: 960 db. ingatlanra való bekötés, ez a teljes bekötések 80 %- a. A kiépített vezeték hossza 13 km. Ez a megépítendő hossz 60 % -a december 18-ai ülés jegyzőkönyve 3 / 17

9 Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Tudatja a jelenlévőkkel, hogy készül a tisztítóműnek a megépítése is. Tudatja továbbá, hogy most van folyamatban a közbeszerzést lebonyolító cég kiválasztása 4 cég közül. 1.3 A Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt., valamint a TRV közötti integrációs folyamat felgyorsította az eseményeket. Így az elmúlt 3 héten, az igazgatóság három alkalommal is ülésezett, november 28- án, december 3- án és december 9- én. A Vízmű Zrt közgyűlése által hozott döntésnek megfelelően, az önkormányzatunk képviselő-testülete jóváhagyásával meghozott testületi határozatokat a TRV nek elküldtem. 1.4 Közfoglalkoztatásban, három csoportnál kezdődött meg december 1-től március 31-ig tartó elméleti és gyakorlati oktatás. Két önkormányzatunk által indított csoport, 20 főből álló település karbantartó és 20 főből álló családellátó képzésben résztvevő csoport. Egy csoportot a kistérség indított. Ez egy 16 főből álló csoport TB ügyintéző szakmai végzettséget szereznek sikeres vizsga esetén. Ebben a csoportban, több környező településről vannak résztvevők. 1.5 Az Emberi Erőforrások Minisztériumából helyszíni ellenőrzést kaptunk december 3- án. Az ellenőrzés a Szociális Földmunka Program végrehajtására, megvalósítására terjedt ki. 1.6 A szennyvízberuházással kapcsolatosan minden második héten megtartjuk, három külön csoportban ez a PIU, a csatornahálózat és a szennyvíztisztító építés műszaki szakembereinek a Kooperációs Megbeszélést. 1.7 A Derecske- Létavértes Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa december 8-án tartotta meg a soron következő Társulási Tanácsülését. A képviselő-testületünknek, a jövő évi belső ellenőrzésre vonatkozó döntését ismertettem a tanáccsal. Ezzel kapcsolatban, további döntést kell meghoznunk a különfélék napirendi pontban. 1.8 A helyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat december 9-én közmeghallgatással egybekötött lakossági fórumot tartott a művelődési ház kultúrtermében. Körülbelül fő volt jelen. 1.9 Hajdúnánás Város Önkormányzata december 11-én Városmarketing Településmarketing, Újratervezés 2015 címmel konferenciát rendezett Hajdúnánáson. A rendezvényen Berényi András polgármester és Zara András alpolgármester vett részt A Bem József Művelődési Házban december 13-án harmadik alkalommal került megrendezésre a Luca - napi vásár. Tudatja, hogy elfoglaltság miatt nem tudott jelen lenni, viszont jól sikerült a vásár Az önkormányzatunk pályázatot nyújtott be október végén kiegészítő támogatásra. A pályázaton nyertünk 5 millió Ft-ot Az Irinyi József Általános Iskola épületének lapos tetőszerkezete az elmúlt héten, a rendkívüli esőzés miatt több ponton beázott. Ezt írásban is jelezte Kiss Csaba igazgató úr. Tudatja a jelenlévőkkel, hogy előbb-utóbb az lesz a vége, hogy pályázati pénzből teljesen december 18-ai ülés jegyzőkönyve 4 / 17

10 Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete fel kell újítani, korszerűsíteni kell az iskolát. Megkérdi alpolgármester urat, hogy történt-e az elmúlt 3 hétben olyan esemény, amely kimaradt az írásos polgármesteri jelentésből? Zara András alpolgármester: Az iskola számítástechnika termeiben felújítás történt, egy elektronikai felújítás. Tudatja a jelenlévőkkel, hogy befejezték annak az útszakasznak a tisztítását, amely ki lett méretve, a munkát a műszaki csoport emberei végezték. Több mint 200 mázsa fát sikerült kitermelni, mely az óvoda fűtését fogja szolgálni. A szennyvízberuházással kapcsolatosan megköszöni a lakosok türelmét és megértését, mert nagy felbolydulással jár egy ilyen nagy munkálat. A közfoglalkozottakkal kapcsolatosan elmondja, hogy közel 40 személyt fogalakoztatnak december 1-től, akik intézményekben segítik a munkát. A Luca-napi vásárral kapcsolatosan, elmondja, hogy jól sikerült és köszöni a jó szervezést az Életfa Művészeti Klub tagjainak. Elmondja továbbá, hogy a gondozási központban a főzőüstök kicserélése nagyon fontos lenne, dupla falúra. Ezt ugye akkor lehetne megoldani, amikor szünidő van, mert akkor nincs étkeztetés. Közben megérkezik Miléné Fényi Györgyi képviselőasszony. Takács Attila Képviselő: Kéri polgármester urat, hogy a lakosságot tájékoztassa a lakás-takarékpénztárral kapcsolatos egyeztetésről. Berényi András polgármester: Mivel a szennyvízberuházás 100%-ban támogatott, ezért a lakosok visszaigényelhetik a lakás-takarékpénztárba befizetett pénzt. Ez megoldható úgy, hogy akinek szerződése van az felmondhatja és visszakapja a pénzét vagy nem mondja fel, hanem megpótolja és az a pénz kamatozik és bármikor felhasználhatja bármire. Még várni kell egy levélre, amit a Fundamentától fog megkapni a polgármesteri hivatal, amiben benne lesz majd, hogy mikor kapják vissza a pénzüket. Körülbelül egy hónapba telik majd, amíg a takarék megoldja ezt az ügyet vagyis visszaadja a lakosoknak a pénzét. Szabó István képviselő: Tudatni kell a lakosokkal, hogy idén, 2014-ben nem lesz kifizetés, csak 2015 januárjában. Berényi András polgármester: Ha más hozzászólás nincs, felkéri a Képviselő-testületet a szavazásra. Aki elfogadja a polgármesteri jelentést és azzal egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. Berényi András polgármester megállapítja, hogy a Képviselő-testület 9 igen szavazattal - egyhangú szavazati aránnyal - elfogadja a polgármesteri jelentést és a következő határozatot hozza: december 18-ai ülés jegyzőkönyve 5 / 17

11 Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 114/2014. (XII.18.) határozat A polgármesteri jelentés elfogadásáról Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a Polgármesteri jelentést. A képviselő-testület felhatalmazza Berényi András polgármestert, hogy a jelen határozatban foglaltak végrehajtása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg. Felelős: polgármester Határidő: értelemszerűen 2.) Az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó rendelkezésről szóló helyi rendelet megalkotása Előadó: dr. Széles Szabolcs jegyző Előzetesen tárgyalja és véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság dr. Széles Szabolcs jegyző: Az új önkormányzati törvény 41. (9) bekezdése előírja azt, hogy a helyi önkormányzat képviselő testülete az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó rendelkezéseket rendeletben szabályozza. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy minden pénzügyi mozgás, ami nem államkincstáron keresztül történik, tehát ha egy támogatást kap valahonnan az önkormányzat, akkor a megalkotott helyi rendelet alapján megállapodást kell kötni azzal a szervezettel vagy magánszeméllyel és csak a megállapodás megkötése után lehet elfogadni a pénzt. Szabó István képviselő: Ezt a napirendi pontot tárgyalta előzetesen a Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetfejlesztési bizottság. Jogszabályi kötelezettség írja elő, tehát meg kell alkotni a helyi rendeletet. A Bizottság javasolja a rendelettervezet megtárgyalását és elfogadását. Berényi András polgármester: Ha más hozzászólás nincs, felkéri a Képviselő-testületet a szavazásra. Aki az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó rendelkezésről szóló helyi rendelet megalkotásával egyetért az kézfelemeléssel jelezze azt. Berényi András polgármester megállapítja, hogy a Képviselő-testület 9 igen szavazattal egyhangú szavazati aránnyal - elfogadja az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó rendelkezésről szóló helyi rendeletet december 18-ai ülés jegyzőkönyve 6 / 17

12 Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2014.(XII.19.) rendelete Az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó rendelkezésről Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX tv. 41. (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján eljárva a következő rendeletet alkotja: 1. Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról a Képviselő-testület külön határozatban dönt. 2. (1) Az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására a Képviselő-testület határozata alapján külön megállapodást kell kötni. A forrás összegének átvevő részére történő kifizetésére a megállapodás létrejöttét követően kerülhet sor. (2) A megállapodásnak tartalmaznia kell: a) a megállapodó felek megnevezését, címét, képviseletében eljáró személyeket, b) a forrás nyújtásáról döntést, c) a forrás összegét, d) a forrás felhasználásának célját, e) a forrás felhasználásának feltételeit, f) a pénzügyi teljesítést, g) a teljesítés ütemezését, h) a nem cél szerinti felhasználás esetén a visszatérítési kötelezettséget, a visszatérítés időpontját, időtartamát és feltételeit, i) a pénzügyi elszámolás módját, helyét és idejét, j) a megállapodásban vállalt kötelezettségek nem teljesítésének következményeit, k) a forrás felhasználásának határidejét. (3) Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata a megállapodástól eláll, ha a támogatott valótlan adatot szolgáltat. 3. (1) Az államháztartáson kívüli forrás átadása esetén a pénzeszközt átvevő az átadott pénzeszközt a Képviselő-testület által meghatározott célra köteles fordítani és annak felhasználásáról köteles elszámolni. (2) A pénzügyi elszámolás a támogatási célokkal kapcsolatosan felmerülő költségekről kiállított számlákkal vagy szabályszerűen kiállított számviteli bizonylattal és számlaösszesítővel történik december 18-ai ülés jegyzőkönyve 7 / 17

13 Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete (3) A határidőben történő pénzügyi elszámolási kötelezettség elmulasztása esetén az átvevő köteles a pénzeszköz teljes összegét a mindenkor érvényes, a forrás átvételét követő naptól számított jegybanki alapkamat mértékének kétszeresével növelt összegben a tárgyévet követő évben, a képviselő-testület elszámolást felülvizsgáló döntésében előírt határidőig, de legkésőbb tárgyévet követő év február 15. napjáig visszafizetni. (4) a pénzeszköz nem rendeltetésszerű felhasználása esetén az átvevő köteles a nem rendeltetésszerűen felhasznált részt a mindenkor érvényes, a felhasználására nyitva álló határidőt követő naptól tárgy év december 1. napjától számított jegybanki alapkamat mértékének kétszeresével növelt összegben a tárgyévet követő évben, a képviselőtestület elszámolást felülvizsgáló döntésében előírt határidőig, de legkésőbb tárgy évet követő év február 15. napjáig visszafizetni. (6) Az átvevő köteles a támogatónak bejelenteni és a támogatási szerződés módosítását kezdeményezni, ha a számára biztosított pénzeszközt egészben vagy részben nem kívánja felhasználni. Ebben az esetben a fel nem használt támogatás a megállapodás módosítását követő 15 napon belül, de legkésőbb a felhasználásra előírt határidőig köteles kamatmentesen visszafizetni. Az önkormányzat az átadott pénzeszköz felhasználását jogosult és köteles ellenőrizni. 4. Záró rendelkezések 5. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően államháztartáson kívül átadott és átvett pénzeszközök tekintetében kell alkalmazni. Az Európai Unió jogának való megfelelés 6. E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK. Irányelvbe ütköző rendelkezést nem tartalmaz. Hosszúpályi, december 18. Berényi András polgármester dr. Széles Szabolcs jegyző december 18-ai ülés jegyzőkönyve 8 / 17

14 Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 3.) Az önkormányzat évi belső ellenőrzési tervének elfogadása Előadó: Berényi András polgármester Előzetesen tárgyalja és véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság (Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva) Szabó István képviselő: Tudatja a jelenlévőkkel, hogy előzetesen tárgyalta a napirendi pontot a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság. A belső ellenőrzési tevékenység végzésére lejárt a SÁBA 2000 kft. megbízása, új belső ellenőrt kell keresni, ezt vagy maga az Önkormányzat oldja meg, vagy a kistérségi társulás településeivel együtt próbál megfelelő belső ellenőrt keresni. A Bizottság úgy döntött, hogy a társulás keretén belül oldják meg. A Társulás visszajelzett azzal, hogy csak úgy tudja meghirdetni majd ezt a belső ellenőri tevékenységet, ha minden település elfogadja a saját konkrét évre vonatkozó belső ellenőrzésre vonatkozó ütemtervét. Jegyző úr elkészítette az ütemtervet, 30 vizsgálati munkanapban határozta meg a mennyiségét. A témák pediglen az élelmezésnyersanyagnorma, szigorú számadási bizonylatok ellenőrzése, a számviteli nyilvántartások ellenőrzése, két nap a jelentésnek az elkészítése, két nap az utóellenőrzés. A Bizottság ezeket a vizsgálati témákat elfogadta és javasolja a testületnek is elfogadni a belső ellenőrzési tervet. Ennek alapján tudja majd a Kistérségi Társulás megpályáztatni ezt a feladatot. Berényi András polgármester: A Kistérségi Társulás amikor megalakult 2004-ben, 11 települést foglalt magába, pár év múlva Mikepércs kivált a társulásból és Debrecenhez csatlakozott, 2013-ban Hajdúbagos döntött úgy, hogy kiválik a társulásból, jelenleg a Társulás 9 településből tevődik össze. Javasolta a Kistérségi Társulás irodavezetőjének, hogy úgy kérjék meg az árajánlatot, hogy egyedileg megbontva mindegyik településre mennyibe kerül és együtt, tehát a társulásnak mennyibe kerülne. Tudatja továbbá, hogy a Kistérségi Társulás egyetértett ezzel a javaslattal. Ha más hozzászólás nincs, akkor javasolja, hogy szavazzanak. Aki elfogadja Hosszúpályi Önkormányzatának évre szóló belső ellenőrzési tervét a kiküldött anyagnak megfelelően, az kézfelemeléssel jelezze azt. Berényi András polgármester megállapítja, hogy a Képviselő-testület 9 igen szavazattal - egyhangú szavazati aránnyal - elfogadja Hosszúpályi Önkormányzatának évre szóló belső ellenőrzési tervét és a következő határozatot hozza: 115/2014. (XII.18.) testületi határozat Az Önkormányzat évre vonatkozó belső ellenőrzési tervének elfogadásáról Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja Hosszúpályi Önkormányzat évre szóló belső ellenőrzési tervét december 18-ai ülés jegyzőkönyve 9 / 17

15 Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete A képviselő-testület felhatalmazza Berényi András polgármestert, hogy a jelen határozatban foglaltak végrehajtása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg. Felelős: polgármester Határidő: értelemszerűen Különfélék I. Döntés dr. Bihari-Horváth László muzeológussal kötendő megbízási szerződésről Előadó: Berényi András polgármester Előzetesen tárgyalja és véleményezi: Oktatási-, Kulturális-, Ifjúsági és Sport Bizottság (Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva) Kiss Csaba Képviselő: Tudatja a jelenlévőkkel, hogy az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság tárgyalta ezt a napirendi pontot. A Bizottság meghallgatta a dr. Bihari-Horváth László muzeológus településen végzett munkájának beszámolóját, értékelte az eredményeket és mérlegelte Bihari úr kérését, mely szerint egy megbízási szerződést szeretne kötni Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatával, azzal kapcsolatosan, hogy a múzeumot, tájházat gondozná továbbra is, illetve a településen felmerülő muzeológiai, néprajzi és egyéb kérdésekben szaktudásával segítséget adna, illetve a jövőben, ebben a témakörben kiírt pályázatokat elkészítené. A Bizottság egyhangúlag támogatta a megbízási szerződés megkötését és megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a képviselő testületnek. Berényi András polgármester: A kiküldött anyag egyértelműen mutatja, hogy az elmúlt évek során a tájház, illetve a falumúzeum vonatkozásában milyen költségek merültek fel, illetve melyek voltak a nyertes pályázatok évekre lebontva, amihez az Önkormányzat hozzá tudott jutni. Tudatja a jelenlévőkkel, hogy tavaly is létezett már ez a megbízási szerződés Bihari úr és az Önkormányzat között, forint volt az éves díj. Tudatja továbbá a jelenlévőkkel, hogy ez a forint éves díj nem sok és a pályázatok, melyeket ő készített el és megnyert az Önkormányzat több millió forintot hozott. Zara András alpolgármester: Tudatja a jelenlévőkkel, hogy az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság javaslatával teljes mértékben egyetért. Tudatja, hogy dr. Bihari-Horváth Lászlónak kötödése is van a településhez és bizonyított ezen a területen. Berényi András polgármester: Ha más hozzászólás nincs, akkor javasolja, hogy szavazzanak. Aki elfogadja és egyetért azzal, hogy Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata, valamint dr. Bihari-Horváth László muzeológus között megbízási szerződés jöjjön létre, az kézfelemeléssel jelezze azt december 18-ai ülés jegyzőkönyve 10 / 17

16 Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Berényi András polgármester megállapítja, hogy a Képviselő-testület 9 igen szavazattal - egyhangú szavazati aránnyal - elfogadja a megbízási szerződés megkötését és a következő határozatot hozza: 116/2014. (XII.18.) testületi határozat Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy támogatja az Önkormányzat, valamint dr. Bihari-Horváth László muzeológus közötti megbízási szerződés megkötését. A képviselő-testület felhatalmazza Berényi András polgármestert, hogy a jelen határozatban foglaltak végrehajtása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg. Felelős: polgármester Határidő: értelemszerűen Különfélék II. Derecske-Létavértes Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása Előadó: Berényi András polgármester Előzetesen tárgyalja és véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság (Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva) dr. Széles Szabolcs jegyző: A Kistérségi Társulási Megállapodás gyakorlatilag nagyon kevés pontban módosul, az önkormányzati választásokat követően két településen változott a polgármester személye, Konyáron és Sárándon, ahol polgármester változás történt, illetve 1 ponton módosult még a Társulási Megállapodás, a Társulás székhelye rotációs elvet követ, Létavértes és Derecske adják a társulás székhelyét. Ebbe az új módosított társulási megállapodásba bekerül, hogy január 1-től december 31-ig Derecske lesz a székhely, január 1-től december 31-ig pedig Létavértes. Ezeken a pontokon módosul a Társulási Megállapodás. Berényi András polgármester: Ha más hozzászólás nincs, akkor javasolja, hogy szavazzanak. Aki elfogadja a Derecske- Létavértes Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosításával az kézfelemeléssel jelezze azt. Berényi András polgármester megállapítja, hogy a Képviselő-testület 9 igen szavazattal - egyhangú szavazati aránnyal - elfogadja a Társulási Megállapodás módosítását és a következő határozatot hozza: december 18-ai ülés jegyzőkönyve 11 / 17

17 Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 117/2014. (XII.18.) testületi határozat Derecske-Létavértes Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosításával Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a Derecske-Létavértes Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítását. A képviselő-testület felhatalmazza Berényi András polgármestert, hogy a jelen határozatban foglaltak végrehajtása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg. Felelős: polgármester Határidő: értelemszerűen Különfélék III. Döntés a Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat által használt Toyota Corolla személygépkocsi megvásárlásáról Berényi András polgármester: Tudatja a jelenlévőkkel, hogy a gépkocsi tulajdonképpen multifunkcionális szerepet tölt be, mert az Önkormányzatnak, a polgármesteri hivatalnak vagy bármelyik intézménynek ha szüksége van rá, akkor igénybe veheti. A Kistérségi Társulás úgy döntött, hogy értékesíti a gépjárműveket. Egy gépkocsi kereskedéssel foglalkozó cégtől kaptak egy olyan hivatalos tájékoztatást, amiből kitűnik, hogy mennyibe kerülne aktuális áron a gépkocsi. Tudatja továbbá a jelenlévőkkel, hogy a Toyota vásárlása idején az Önkormányzat hozzájárult forinttal a vételárhoz. A gépkocsi jelenlegi ára forint. Ha megvásárolná az Önkormányzat akkor, forintot leengedne a társulás, mivel annak idején hozzájárult forinttal. Tehát jelenleg az akkori forintnak, forint felel meg. A testületnek döntenie kellene azzal kapcsolatban, hogy Hosszúpályi Önkormányzat megvásárolja-e a gépjárművet vagy ne vásárolja meg. Szabó István képviselő: Tudatja a jelenlévőkkel, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta ezt a napirendi pontot, a bizottság azt javasolja, hogy pályázza meg a Hosszúpályi Önkormányzat a gépkocsit. Berényi András polgármester: Ha más hozzászólás nincs, akkor javasolja, hogy szavazzanak. Aki egyetért azzal, hogy a Kistérségi Társulás tulajdonát képező KPM 925 rendszámú személygépkocsit, Toyota Corollát a Hosszúpályi Önkormányzat megvásárolja az kézfelemeléssel jelezze azt december 18-ai ülés jegyzőkönyve 12 / 17

18 Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Berényi András polgármester megállapítja, hogy a Képviselő-testület 9 igen szavazattal - egyhangú szavazati aránnyal megszavazza azt, hogy a gépkocsit az Önkormányzat megvásárolja: 118/2014. (XII.18.) testületi határozat Döntés a Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat által használt Toyota Corolla személygépkocsi megvásárlásáról Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy ajánlatot tesz a Kistérségi Társulás tulajdonát képező KPM 925 rendszámú személygépkocsi megvásárlására. A képviselő-testület felhatalmazza Berényi András polgármestert, hogy a jelen határozatban foglaltak végrehajtása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg. Felelős: polgármester Határidő: értelemszerűen Különfélék III. Döntés a Hosszúpályi Irinyi József Általános Iskola körzethatárának meghatározásáról dr. Széles Szabolcs jegyző: A Kormányhivatal évről-évre meghatározza az egyes iskoláknak a felvételi körzethatárát és ennek a folyamatnak a része, hogy kikérik az adott önkormányzatnak a véleményét. Ilyenkor a kormányhivatal vagy figyelembe veszi vagy nem az önkormányzatok véleményét. Most is ez a feladat vár a képviselő-testületre, hogy a Hosszúpályi Irinyi József Általános Iskolának a körzethatárát véleményezze, határozza meg. Kiss Csaba képviselő: Az Oktatási Bizottság tárgyalta ezt a véleményezési javaslatot és azzal a javaslattal él egyhangúlag, hogy a beiskolázási körzetet a Hosszúpályi Irinyi József Általános Iskola számára Hosszúpályi közigazgatási területén határozza meg. Berényi András polgármester: Tudatja a jelenlévőkkel, hogy tavaly is kérte ezt a Kormányhivatal az Önkormányzattól, de nem vette figyelembe az Önkormányzat véleményét. Ha más hozzászólás nincs, akkor javasolja, hogy szavazzanak. Aki az Oktatási Bizottság által is javasolt körzethatár mellett dönt, azaz csak Hosszúpályi közigazgatási területe legyen a kijelölt körzethatár területe az kézfelemeléssel jelezze azt december 18-ai ülés jegyzőkönyve 13 / 17

19 Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Berényi András polgármester megállapítja, hogy a Képviselő-testület 9 igen szavazattal - egyhangú szavazati aránnyal javasolja az iskola körzethatárának a meghatározását, mellyel kapcsolatban a következő határozatot hozza: 119/2014. (XII.18.) testületi határozat Döntés a Hosszúpályi Irinyi József Általános Iskola körzethatárának meghatározásáról Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Hosszúpályi Irinyi József Általános Iskola körzethatárát Hosszúpályi Nagyközség közigazgatási területében határozza meg. A képviselő-testület felhatalmazza Berényi András polgármestert, hogy a jelen határozatban foglaltak végrehajtása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg. Felelős: polgármester Határidő: értelemszerűen Berényi András polgármester: Tudatja a jelenlévőkkel, hogy egy cég kereste meg az önkormányzatot, hogy használt ruhagyűjtő konténereket szeretne a településen kihelyezni azokon a helyeken, ahol jelenleg is működnek a szelektív hulladékgyűjtő szigetek. Ezek a konténerek úgy vannak gyártva, hogy bedobni lehet bele dolgokat, de kivenni már nem, ez egy ésszerű megoldás. Tudatja továbbá, hogy ezért a cég nem kér semmit, csak engedélyt kért, hogy a konténereket kihelyezze. A szennyvizes beruházással kapcsolatosan elmondja, hogy a Zemplénkő Kft. igazgatója eljuttatott a Víziközmű Társulási Tanács kérésére egy olyan árajánlatot, amely mindhárom településre azonos értékkel bír, ez nem más, mint azon porták tulajdonosai számára bevezetni a szennyvíz csatlakozási pontot a telephatáron belülre, ahol nincs sem lakóépület, sem egészséges ivóvíz bekötés. Az EU az ilyen bekötéseket nem támogatja. Mindhárom településen van olyan porta, ahol sem lakóépület, sem ivóvíz nincs bekötve, de van olyan lehetőségük az állampolgároknak, hogy egyéni szerződést kössenek a jelenlegi kivitelezővel. Egy porta forintba kerül, amire rátevődik az Áfa, így összesen forintba kerül. Tudatja továbbá, hogy most sokkal olcsóbban meg lehet oldani ezt a bekötést a kivitelezővel, mert itt dolgoznak. Ha például egy év múlva szeretnének kihívni egy céget a bekötéshez, az sokkal drágább lenne, körülbelül ezer forint. A Fundamentával kapcsolatosan, a megbízott üzletkötőt csak az érdekelte, hogy minél több szerződést kössön meg, mert ő azért jutalékot kap. Őt nem érdekelte, hogy jogos a szerződéskötés arra a portára, ahol nincs épület vagy ivóvíz bekötve december 18-ai ülés jegyzőkönyve 14 / 17

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülését. 2014. szeptember 25-én (csütörtök) du. 14 00 órára

Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülését. 2014. szeptember 25-én (csütörtök) du. 14 00 órára H O S S Z Ú P Á L Y I N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 4 2 7 4 H o s s z ú p á l y i, S z a b a d s á g t é r 6. T e l : 5 2 / 3 7 5-5 1 1, 5 2 / 5 9 8-4

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 19-én - csütörtökön - de. 9,00 órakor megtartott n y i l v á n o s üléséről. A képviselő-testület ülésének

Részletesebben

J E GY Z Ő K Ö NY V E

J E GY Z Ő K Ö NY V E Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2011. április 20-án megtartott ülésének J E GY Z Ő K Ö NY V E - 1 - Az ülésről hangfelvétel készült! J e gy z ő k ö ny v Készült: a Zalaegerszeg és

Részletesebben

109 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. szeptember 11-én 17 órakor megtartott üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 10/2014. (IX.17.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 28-án du. 16 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2009. augusztus 28-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: 2009. augusztus 28-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2009. augusztus 28-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos u. 9. sz. Jelen voltak: Ambrus Zoltán, Asztalos Dezsőné,

Részletesebben

FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362-7/2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV

FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362-7/2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362-7/2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV 2014. február 5-én megtartott nyilvános üléséről Rendeletek: 1/2014. (II. 06.) az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetéséről 2/2014.

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 4/2014. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. március 26. napján megtartott R E N D E S K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1 Fertőd Város

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 27-én (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2013. március 27.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 20-án, 14:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő testület a napirendi javaslatot 4 fő igen szavazatával elfogad az alábbiak szerint: NAPIREND

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő testület a napirendi javaslatot 4 fő igen szavazatával elfogad az alábbiak szerint: NAPIREND JEGYZŐKÖNYV Száma: - 2./2012 Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 6.-án 17 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Loibl László Simon Zoltán Tihanyi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. július 3-án megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. július 3-án megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Taktaharkány Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 2014. július 3-án megtartott ülésén. Megjelent önkormányzati képviselők: Varga László polgármester, Fűkő Csaba, dr. Kiss

Részletesebben

K Ö L K E D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 7 7 1 7 K ö l k e d, I I. L a j o s u. 1 2. T e l. : 6 9 / 3 8 4-1 8 1.

K Ö L K E D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 7 7 1 7 K ö l k e d, I I. L a j o s u. 1 2. T e l. : 6 9 / 3 8 4-1 8 1. K Ö L K E D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 7 7 1 7 K ö l k e d, I I. L a j o s u. 1 2. T e l. : 6 9 / 3 8 4-1 8 1 Beszámoló Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részére 2014.

Részletesebben

2014. augusztus 6-án (szerda) du. 15 00 órára

2014. augusztus 6-án (szerda) du. 15 00 órára H O S S Z Ú P Á L Y I N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 4 2 7 4 H o s s z ú p á l y i, S z a b a d s á g t é r 6. T e l : 5 2 / 3 7 5-5 1 1, 5 2 / 5 9 8-4

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ. Csorba Tibor képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ. Csorba Tibor képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. május 14-én 13.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

2013. április 24. Rendes / nyílt ülés. Határozatok: A jegyzőkönyvvezetőről, és a tervezett napirendi pontokról

2013. április 24. Rendes / nyílt ülés. Határozatok: A jegyzőkönyvvezetőről, és a tervezett napirendi pontokról 588-8 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. április 24. Rendes / nyílt ülés Rendeletek: Határozatok: 76/2013.(IV.24.) 77/2013.(IV.24.) 78/2013.(IV.24.) 79/2013.(IV.24.) 80/2013.(IV.24.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 2013. november 28-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének. Készült:

JEGYZŐKÖNYV. 2013. november 28-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének. Készült: JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: 2013. november 28-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének nyílt üléséről. Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterme (4440 Tiszavasvári,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos utca 9. Jelen voltak: Csik Balázs, Dudás Róbert, Érsek

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. MÁRCIUS 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. MÁRCIUS 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. MÁRCIUS 25-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 4/2014. (III. 26.) önkormányzati rendelete 5/2014. (III. 26.) önkormányzati rendelete 6/2014.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 2.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének tárgyalása, elfogadása Előadó: Tuba Erik polgármester

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 2.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének tárgyalása, elfogadása Előadó: Tuba Erik polgármester Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. január 31-én (hétfőn) 17,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29. napján 13.00 órakor az Inkubátorház kistárgyalójában megtartott ülésén.

Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29. napján 13.00 órakor az Inkubátorház kistárgyalójában megtartott ülésén. 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 2/37/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29. napján 13.00 órakor az Inkubátorház

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚLIUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚLIUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚLIUS 06-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 64/2011. (VII. 06.) számú BKt. határozat 65/2011. (VII. 06.) számú BKt. határozat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2015. február 5. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2015. február 5. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről. Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám:7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2015. február 5. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 4-én a Latinovits Zoltán Művelődési ház földszinti tanácskozó termében 14.00. órakor kezdődő nyilvános üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. JEGYZŐKÖNYV Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. Megjelent önkormányzati képviselők: Varga László polgármester, dr. Szikszai Elek Sándor alpolgármester,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc II-576-4/2007. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2007. április 26-án megtartott üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1.) Megállapodás közös önkormányzati hivatal alakítására és fenntartására Előadó: Dr. Gál László jegyző

JEGYZŐKÖNYV. 1.) Megállapodás közös önkormányzati hivatal alakítására és fenntartására Előadó: Dr. Gál László jegyző Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2012. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2012. december 17-én (hétfőn) 17,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

Napirend. Előadó: Nagy Józsefné polgármester. Előadó: Nagy Józsefné polgármester. terve Előadó: Nagy Józsefné polgármester

Napirend. Előadó: Nagy Józsefné polgármester. Előadó: Nagy Józsefné polgármester. terve Előadó: Nagy Józsefné polgármester Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

2013. október 14. Rendkívüli nyílt ülés

2013. október 14. Rendkívüli nyílt ülés 588-21 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 14. Rendkívüli nyílt ülés Rendeletek: 15/2013. (X.15.) A szociális tűzifa juttatás szabályairól 16/2013. (X.25.) A 2012. évi

Részletesebben