SARRÓ AUTÓSISKOLA. ÍRÁSOS TÁJÉKOZTATÓ és VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK. Cím: 6090 Kunszenmiklós, Rákóczi u. 4.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SARRÓ AUTÓSISKOLA. ÍRÁSOS TÁJÉKOZTATÓ és VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK. Cím: 6090 Kunszenmiklós, Rákóczi u. 4."

Átírás

1 SARRÓ AUTÓSISKOLA ÍRÁSOS TÁJÉKOZTATÓ és VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK Cím: 6090 Kunszenmiklós, Rákóczi u. 4. Weblap, cím: Telefonmobil: Vállalkozási forma: Vállalkozói engedély száma: Képzési engedély száma: Iskolavezető: egyéni vállalkozó ES BA/KV/125/2006. Sarró Zoltán Fenőttképzési tevékenységek és szolgáltatások nyilvántartási száma: Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-1129 Iskolavezető igazolvány száma: /2006. Iskolavezető tevékenység jogcíme: egyéni vállalkozó Ügyfélfogadás helye: Kunszentmiklós, Rákóczi u 4. Ügyfélfogadás ideje: kedd, csütörtök: h-ig Telephely: Kunszentmiklós, Rákóczi u. 4. Elméleti oktatás helyszíne: Kunszentmiklós, Rákóczi u 4. Tanpálya: 6000Kecskemét Kafka M.u. Forgalmi oktatás váltási helye: Kunszentmiklós, Rákóczi u. 4. Felügyeleti szerv, illetékes vizsgáztató hatóság: Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége 6000 Kecskemét, István király krt. 19/A Telefon: Fax:

2 Tisztelt leendő járművezető hallgató! Köszönöm, hogy megtisztelt érdeklődésével. Remélem, hogy az írásbeli tájékoztatóm elolvasása után járművezetői tanulmányait ebben az autós iskolában fogja elvégezni. A tanfolyamra jelentkezők M, A1, Akorl, A, és B kategóriák között választhatnak egészségügyi alkalmasságuk, meglévő vezetői engedélyük, és pénztárcájuk vastagsága szerint. Kérem, olvassa el figyelmesen a tájékoztatót, és ha bármilyen kérdése merül fel, az iskolavezető bővebb tájékoztatást ad kérésére, ügyfélfogadó irodánkban, melynek címe, és nyitvatartási ideje a címoldalon található. A tanfolyamra jelentkezés feltételei: Jelentkezési lap kitöltése, és a nyilatkozat (közlekedésbiztonsági alkalmasság megléte) elektronikus úton történik, és a kinyomtatott formát mindkét oldalon keltezi, és aláírja a jelentkező. Kitöltése a jelentkező személyi igazolványa(útlevél) alapján az iskola megteszi, de ezt megteheti elektronikus úton a tanuló jelölt is, kérje az iskolavezető tájékoztatását! M kat, Írni, olvasni tudás,b, A1, Akorl.,A kat, 8 általános iskolai végzettség, aminek meglétét iskolai bizonyítvány eredeti példányának bemutatásával a hatóság a fénymásolatát hitelesíti. Vagy a tanuló jelölt a közjegyzővel, illetve a kiállító intézmény által hitelesített fénymásolatot ad. Egészségügyi (szükség esetén PÁV) alkalmasság igazolása,- kivéve az M, kategóriát az orvos formanyomtatványán, vagy vezető engedély fénymásolatán, amit a képzés során az iskola visszaad. A kategória megszerzéséhez előírt kornál legfeljebb 6 hónapnál fiatalabb 2 példányban felnőttképzési szerződés megkötése (fiatalkorú esetén, a törvényes képviselőnek is alá kell írnia!), melyből 1 példány a jelentkező tanulóé A tájékoztatóm végén, a mellékletekben megtalálhatja kategóriánként a beiskolázás és vizsgára bocsátás egyéb feltételeit, a tanfolyam- és vizsgadíjakat részletezve. Orvosi alkalmassági vizsgálatot végez: I-es csoportút a háziorvos saját jármű használatához (nem hivatásos gk vezető) II-es csoportút az illetékes foglalkozás egészségügyi szakorvos(volt üzemorvos) hivatásos gk vezető állás betöltéséhez A hivatásos gépkocsivezetéshez további feltétel a pályaalkalmassági vizsgálat (PÁV), az érvényes PÁV rendelet szerint. A PÁV-vizsgálatot, és bármilyen szaktanfolyamot magasabb kategóriás tanfolyamok szervezését a társ képzőszervek felé az iskolavezető díjmentesen vállalja. Minden járműkategóriára a vizsgaigazolás kiállításának feltétele a közúti elsősegély vizsga megléte.(kivéve a K kategóriát) Ezt a tanfolyamot, és az azt követő vizsgát a Vöröskereszt végzi, melynek megszervezését, lebonyolítását az autós iskola vállalja. Nem szükséges ezt a vizsgát elvégezni a külföldi vezetői engedély honosításakor, illetve annak, akinek Szakirányú végzettsége van (31./1992 (XII.19) NM rendelet alapján) Az elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzését tanúsító Igazolás bemutatása alóli mentesítések: A vizsgaigazolás kiadásához az elsősegélynyújtásból előírt ismeretek megszerzését tanúsító - a Magyar Vöröskereszt által kiállított - igazolás (a továbbiakban: Vöröskeresztes igazolás) megszerzésének kötelezettsége alól mentesülnek a külön jogszabály alapján: - az orvostudományi egyetemen szerzett orvosi, fogorvosi, gyógyszerészi, - az állatorvos-tudományi egyetemen szerzett állatorvosi, - védőnői, - dietetikusi, - mentőtiszti, - gyógytornász, - egészségügyi szakoktatói, - diplomás ápolói oklevéllel (képesítéssel) rendelkezők, valamint

3 - a közegészségügyi felügyelői főiskolai szakon végzettek, és - az egészségügyi szakközépiskolát (szakiskolát) végzettek, továbbá minden olyan vizsgázó, aki július 1-je és december 31-e között D kategóriára vezetői engedélyt, vagy trolibusz kategóriára járművezetői engedélyt szerzett; január 1-je után: bármely járműkategóriára vezetői engedélyt, trolibusz kategóriára járművezetői engedélyt, Mezőgazdasági vontató, Segédmotoros kerékpár, Lassú jármű kategóriában közúti járművezetői jogosultságot szerzett. További mentesítés a Vöröskeresztes igazolás megszerzése alól nem adható. Az elméleti oktatás lehet tantermi, vagy internetes távoktatásos (e-learning) Ezt a tanuló maga dönti el, hogy melyik képzési formát választja ugyanannyi tandíjért. A tantantermi elméleti képzés: Heti 2 3 alkalommal, alkalmanként 2 vagy 4 tanórával tartjuk, általában a minimális kötelező óraszámmal. Ezek az aktuális tanfolyammegnyitón kerülnek megbeszélésre, a hallgatók szabadidejét figyelembe véve. Ezért javasoljuk, hogy a tanfolyamra jelentkezésre az igényt minél előbb jelezze( e- mail, msn, facebook, skype, viber, sms,telefonon, vagy személyesen) A képzés kb. a megnyitó után egy héttel kezdődik. Iskolánk a minimális kötelező óraszámmal szervezi a tanfolyamot. Az elméleti tanfolyam alatt és utána lehetőség van a számítógépes teszt gyakorlására, és próbavizsgákra a Házokt KFT. tantermében 150 Ft/óra/gép,amit a helyszínen (Házokt KFT Kunszentmiklós Bankos K.u.5.) kell fizetni. Tankönyvet használatra az első sikeres elméleti vizsgáig díjmentesen, egyéb tananyagot (tesztkönyvet, oktató és gyakorló cd-t) bolti, fogyasztói áron biztosítunk. Az elméleti oktatás tanóráinak ideje 45, vagy 90 perc A gyakorlati oktatás 50, vagy 100 perc. Az egyes tanóra ciklusok közötti kötelező szünet 10 perc. FIGYELEM, a kötelező minimum tanórán minden hallgatónak kötelező a részvétel, amit jelenléti íven névvel, aláírással igazolni kell! A hiányzást pótolni kell! A pótfoglalkozást és annak témakörét az iskolavezető jelöli ki min 3 munkanap utánra. Ez alól kivétel: a magyar nyelvet nem beszélők, a mozgáskorlátozottak, a siketek, nagyothallók Az elméleti tanfolyamról való hiányzások pótlása érdekében, az általunk felkínált pótórán is részt vehet vagy más tanfolyam is igénybe vehető. Elméleti képzés e-learninggel: Egy internet eléréssel rendelkező számítógép segítségével lehet hozzáférni. A tartalmak egy informatikai rendszer, úgynevezett képzésmenedzsment rendszer (Learning Management System, röviden LMS) közvetítésével jutnak el a tanulók számítógépére, ahol csupán egy web böngészőre van szükség. 1.) Az e-educatio informatikai rendszerén futó képzésmenedzsment rendszer a képzést szervezi. 2.) Témakörönként történik a tanulás. 3.) Rögzíti és értékeli a tanuló képzési előrehaladását, ellenőrző kérdésekre adott válaszait, és eredményeit. A tanuló teljesítményének értékelése alapján végrehajtja továbbá a képzési program szerint lehetséges navigációs kéréseit. 4.) Egy adott tananyagrészt csak akkor kezdhet el a tanuló, ha a megelőzőt már befejezte. 5.) A rendszer ellenőrzi az oktatás elvégzésének feltételeit, határidejét. 6.) A képzéssel kapcsolatos paramétereket (egyebek mellett az eltöltött kötelező időt, a tesztek sikerességének minimum követelményeit) a képzésmenedzsment rendszerben a tananyag jellegére, a tanulók átlagos képességeire (pl. olvasási sebesség) valamint a jogszabályi előírásokra figyelemmel a képzőszerv (jelen esetben az e-edu Autósiskola) szakemberei állítják be.

4 Képzés neve Tananyagban eltölthető és képzésre fordítható idő (óra/nap) Pótképzésre fordítható idő (óra/nap) A kategória képzés 60/60 10/15 B kategória képzés 60/60 10/15 A1 kategóriás motorkerékpár (érvényes B kategóriával) képzés 10/30 10/15 M kategória képzés 20/30 10/15 Az e-learning képzés adminisztrációját az autósiskola végzi. Bővebben a következő linken olvashat: Az elsősegély vizsga bizonyítványról alóli felmentésről az iskolavezető az eredetivel egyeztetve fénymásolatot adják le a jelentkezési- és vizsgalappal együtt, vagy az eredeti példányt mutassa be az illetékes Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőség Járművezető Vizsgázatási és Utánképzési Osztályán. (továbbiakban:kh) Elméleti vizsgára csak az a tanuló bocsátható, aki, A kötelezően előírt óraszámú foglalkozáson igazoltan részt vett. Minimum 8 ált. iskolát elvégezte, és a fentiekben leírtak szerint igazolta. Az előírt életkort betöltötte, illetve legfeljebb 3 hónappal fiatalabb (melléklet, a tájékoztató végén) E-learning képzésének sikeres elvégzéséről tanfolyam-igazolás került kiállításra. Egészségügyileg megfelel (kivéve a M kategóriát.) Az előírt tan-és vizsgadíjat befizette, és sikeres házi vizsgát tett a számítógépes tesztprogramon, kivéve e-learninges képzést.(mert a programban szerepel) A sikeres elméleti vizsga után kezdődhet a gyakorlati vezetés. Az oktatás során a járművön a tanuló, a szakoktató, az ellenőrzésre jogosult személyek, továbbá a tanuló beleegyezésével szakoktató jelöltek és megfigyelő tanulók tartózkodhatnak. Az alapoktatást, a főoktatást, illetve az azt követő vizsgát a vezetési kartonon óra, perc, (5perc pontosságig), kilométer óra állás szerint megtett kilométert az oktató rögzíti, aminek kezdetét, és végét a tanuló és az oktató aláírásával igazol. A gyakorlati vezetés két részből áll: Alapoktatás: Általában a gyakorlati képzés ezzel kezdődik. A gk. megismerése, technikai, és manőverezési gyakorlatok, és feladatok. A tanuló kötelező minimum óraszámú képzést el kell elvégeznie! Főoktatás: Amennyiben a tanuló az A1 kategória megszerzésével kapcsolatos tanfolyami képzésen B kategóriában érvényes vezetői engedéllyel vesz részt, a gyakorlati képzésen az elméleti tantárgyakból tett sikeres vizsgát megelőzően is részt vehet. Forgalmi vizsgára akkor bocsátható a jelölt, ha a kötelező minimum óraszámú gyakorlati vezetésoktatáson igazoltan részt vett, amit a vezetési kartonon a tanuló és az oktató aláírásával igazol a pontos időpont és a megtett kilométer után.(városi, országúti, éjszakai)

5 Gyakorlatii vizsgára akkor bocsátható a jelölt, ha a kötelező minimum óraszámú gyakorlati vezetésoktatáson igazoltan részt vett, amit a vezetési kartonon a tanuló és az oktató aláírásával igazol a pontos időpont és a megtett kilométer után.(városi, országúti, éjszakai) Továbbá közlekedésbiztonságilag alkalmas. Felhívjuk a figyelmet, az M A1 Akorl A kategóriák gyakorlati képzéskor a megfelelő öltözet használata kötelező! Erős anyagból készült ruházat(nem bőszárú nadrág és dzseki), kesztyű, zárt magas szárú cipő, vagy csizma. Bukósisak és a sisaktól függően szemüveg, évszaktól, és időjárástól függetlenül! Protektoros hosszú-nadrág (nadrágba vagy nadrágra illeszthető térdprotektorral) és protektoros dzseki (dzsekibe vagy dzsekire illeszthető könyök- és gerincprotektorral), protektoros kesz-tyű, magas szárú zárt cipő vagy csizma, elől-hátul T" betűvel ellátott számozott, vagy tanulóként eltérő színű tanulómellény. Előre egyeztetés után ezekről a tanuló kérésére a képzőszerv gondoskodik Motorkerékpár hátsó ülésén személy nem szállítható! Iskolánkban az elméleti, és a gyakorlati képzést az iskola vezetőn kívül kettő főállású, és egy megbízott szakoktató végzi, akiket a tanfolyammegnyitón megismerhetnek a tanulók, hogy az elméleti vizsgához közeledve tetszés szerint tudjanak választani. A gyakorlati oktatáshoz használt járművek: M Suzuki B A cm3 MZ ETZ VW Golf IV: Sarró Zoltán A-korl 150 cm3 MZ ETZ A,A-21+ Kawasaki GPZ Iskolánkban odafigyelünk szakoktatóink szakmai felkészültségére. Rendszeresen töltünk időt szakmai kérdések, problémák megbeszélésére. Esetenként próbavizsgát teszünk egymás tanítványaival, hogy szakmai tapasztalatok mellett, sikeresebb legyen az adott tanítvány gyakorlati vizsgája. Joga van a tanulónak: A képzés megkezdése előtt tájékozódni, megismerni a képzőszerv vállalkozási feltételeit. A képzést megszakítani, a pénzét a meghatározott feltételek mellet visszakérni és a tanfolyam elvégzett részéről hivatalos igazolást kérni. Az elméleti tanfolyamról való hiányzások pótlása érdekében az általunk felkínált pótórán is részt vehet vagy más tanfolyam is igénybe vehető. A gyakorlati vezetés időpontjait oktatójával egyeztetni és ésszerű határok között kérni, hogy a tanulóváltás a lakása ill. a munkahelye közelében legyen. Oktatót - és az iskola által felkínáltak közül járműtípust választani, és azon a járművön vizsgázni, amelyiken tanult. Az M, A, A-1, A-korl. Járműkategória esetében saját járművel tanulni, ha a jármű megfelel a képzési (típus, teljesítmény, stb.), és közúti (érvényes okmányok, stb.)feltételeknek. Ebben az esetben, az a képzési díj fizetendő. Az egyes kategóriák árai az ügyfélfogadóban, a vállalkozási feltételekben, illetve a honlapon lehet megtekinteni. Az egyeztetett járművezetési órákat legalább 48 órával előbb lemondani. A tandíjat részletben fizetni az utolsó vizsga kiírásáig. Titoktartást követelni a képzőszervtől és az oktatótól személyiségi jogait érintő kérdésekben. Panaszt tenni,(természetesen ezek dicséretek is lehetnek) szóban az iskolavezetőnél, vagy az ügyfélszolgálaton található panaszlapon (vevőszolgálati panaszkezelési folyamatleírás a faliújságon van kifüggesztve!), illetve a felügyeleti szervnél, melynek címe és telefonszáma az első oldalon található. Számítógépes elméleti vizsga helyett lehetőség van szóbeli vizsgára a KH engedélye alapján annak, aki a magyar nyelvet nem anyanyelvi szinten beszéli, vagy egészségügyi állapota miatt ez indokolt. A sikeres elméleti vizsga időpontjától számított 2 éven belül letenni az összes vizsgáit. (járműkezelési, forgalmi) A sikeres KRESZ vizsga 2 évig érvényes, amely érvényességi ideje 1 alkalommal, -az érvényesség lejáratát követő 6 hónapon belül-tanfolyammentesen tett sikeres KRESZ vizsgával, újabb 2 éves időtartamra meghosszabbíthatja. A KRESZ vizsga nélkül megszerezhető kategória esetén a vizsgákat, az első gyakorlati vizsga időpontjától számított 2 éven belül letenni.

6 A vizsgázó a 24/2005.(IV.21.) GKM rendeletből tételesen megismerheti azokat az okokat, amik sikertelenséget okoznak a vizsgákon. A vizsgázó maga is intézheti az elméleti pótvizsgára a jelentkezést. Tanfolyami díjról nyugtát, igény esetén számlát kérni. Írásos tájékoztató egy példányát átvenni. Oktatóját figyelmeztetni a vezetési karton pontos vezetésére! Köteles a tanuló: A tandíjat a szolgáltatás igénybevétele előtt megfizetni A képzőszerv tanulmányi és pénzügyi rendelkezéseit betartani Az elméleti, gyakorlati foglalkozásokon, vizsgán megfelelő öltözetben, józan, kipihent állapotban megjelenni. A tanfolyami órákra készülni és az oktatói utasításokat követni. Késés esetén az oktatóra legalább 20 percet várni. Mulasztásait, hiányzásait pótolni. A munka- és tűzvédelmi előírásokat betartani. Az első elméleti vizsga után a tanulók a KH által kiadott fényképes vizsgalapot minden egyes vizsgára kötelesek magukkal vinni. A forgalmi vizsga előtt nyilatkozatot tenni a vizsgázónak arról, hogy a KRESZ szerinti vezetőképes állapotban van. Személyi okmányait a gyakorlati órákra, és az azt követő vizsgára magával hozni! A tanfolyamdíj megfizetésének módja: A hallgató a tanfolyamdíjat a szerződésben rögzített határidőig (a gyakorlati, forgalmi vizsga kiírásáig) kell kifizetni az iskola pénztárába. A tanfolyamdíjat, ha a tanuló igényli, részletekben is fizetheti. Az első részletet, (jelenleg 20eFt-ot) az elméleti foglalkozások idején, a fennmaradt összeget bármilyen részletekben fizetheti be, de a gyakorlati képzés csak a befizetett órák után történik. Az utolsó részletet a gyakorlati, forgalmi vizsga kiírásáig kell kifizetni. vagy ha a képzés a képzőszerv hibáján kívüli okból az első elméleti vizsgától számítva 6 hónapnál tovább elhúzódik, és közben a tanfolyam díja megváltozik, úgy a képzőszerv az új árakat veszi figyelembe. Amennyiben a képzést érintő jogszabályokban változás áll be, a képzőszervnek joga van a tanfolyamdíjat a mindenkori oktatási tematikában szereplő követelményeknek megfelelően átalakítani. Amennyiben a hallgató valamilyen okból kifolyólag a szerződést megszünteti, a képzőszervnek joga van az addig megkezdett ill. igénybevett szolgáltatásért járó teljes tanfolyamdíjat levonni. Tanulóáthelyezés: Ha a tanuló a tanfolyam során valamilyen okból más képzőszervhez szeretne átigazolni, akkor ezt az iskolavezetőnek jeleznie kell. Érdemes ezt a döntést jól megfontolni, mivel ennek komoly anyagi vonzata lehet. Az iskolavezetőnek kötelessége a képzési igazolás nyomtatványt - 3 munkanapon belül - kitölteni és a tanulónak átadnia. A képzési igazolásnak tartalmaznia kell a tanuló adatait, az eddigi oktatások óraszámait és a sikeres illetve sikertelen vizsgái számát, időpontját. A képzési igazolás az iskolavezető semmilyen körülmények között sem tagadhatja meg. Az áthelyező 3 példányban kerül kitöltésre, 1 példány marad a képzőszervnél. Amit a vizsgákról, okmányok kiadásáról tudni kell: Ha a vizsgázó a jelölt határidőig nem fejezi be a vizsgáit, akkor a már meglévő vizsgái érvényüket vesztik, és újbóli beiskolázás után kezdhetik előröl a tanfolyamot. Lejárt személyi igazolvánnyal, lakcímkártya hiányában (kivéve, ha régi típusú személyi igazolványa van) nincs vizsga! Természetesen, ha a vizsgázónak érvényes kártyajogosítvány van,

7 azt köteles magával hozni, és azzal igazolni is tudja magát.(az érvényes orvosi alkalmasság bejegyzése nem kötelező!) Azokban a kategóriákban, amelyeknél a vizsga letételének feltétele valamely kategória megléte, az előírt kategória igazolására a vizsgaigazolás is elfogadható (megszerzéstől számított egy évig), illetve az érvényes jogosítvány. (az orvosi alkalmasság bejegyzése kötelező! ) Egy személynek egy érvényes vezetői engedélye lehet. Ha a vezetői engedélyben változás történik, (pl.: kategóriabővítés, érvényességi idő hosszabbítás) az okmányt cserélik, amit postai úton küldik meg. A vezetői engedély kiadása, cseréje, pótlása kérelemre történik, amit az okmányirodákban csak személyesen lehet intézni. A sikeres vizsgákról vizsgaigazolást kap. A mellékelt tájékoztató alapján a vezetői engedély kiállításához szükséges a személyi igazolvány (vagy a személyazonosságát igazoló más érvényes okmány), orvosi alkalmasságot igazoló lap, az eljárási illeték befizetésének postai csekkje (jelenleg 4000Ft). Külföldi állampolgárok esetében legalább 6 hónapos tartózkodást igazolni kell! A vizsgákra sikeres felkészülést kívánok minden hallgatónak Iskolavezető

8 1. sz.melléklet Az elméleti óraszámok, az összes tantárgy óraszámát tartalmazzák. Az óraszámok pontos elosztása a tanfolyammegnyitón kerül megbeszélésre, amit a tanulmányi naplóban rögzítünk. M: (Je, K) A1,Akorl., A, A21+,B: (Je, K Szü ) Rövidítések: M: segédmotoros kerékpár, A-1: motorkerékpár 125 ccm-ig, és 11kW-ig korlátozva, A-k: motorkerékpár 25 kw és 0,16 kw/kg-ig korlátozva, A: motorkerékpár korlátozás nélkül, A-21+: motorkerékpár korlátozás nélkül B: személygépkocsi K: közlekedési ismeretek, Vizsgadíjak: M: elmélet: Ft járműkezelés: Ft Forgalom: Ft A1,Akorl., A, A21+,B : elmélet: Ft járműkezelés A1,Akorl., A, A21: Ft Forgalom: Ft szóbeli: 6 000Ft Vizsgadíj befizetésének módja: Készpénzzel az Autósiskola pénztárába, vagy átutalva a bankszámlájára.a vizsga helyszínén csak elméleti pótvizsga fizethető be.

9 2.sz.melléklet Beisko lázható Vizsg ázhat Kötele ző órasz ám Össz. Gyak. Ó. Tanfol yam díja részlete zve Gyak. Elm. Alap Fő okt. Vizsga Elm. Gyak. Gyak./ Tandíj Saját okt. ó 14 év Kat. Életko r Előfelt. Elméle t M 13,5 Nincs 13 év+9hó A-1 15,5 Nincs 15év+9 16 év hó A-k 17,5 Nincs 17év+9 18 év hó A-k 17,5 A-1 Nincs 18 év A 17,5 A- Nincs 18 év év A 17,5 Ak-2év Nincs 18 év A ,5 Nincs 20év+9 21 év hó A ,5 Ak Nincs 21 év B 16,5 Nincs 16+9hó 17 év

AUTÓS MOTOROS ISKOLA. Vállalkozási feltételek:

AUTÓS MOTOROS ISKOLA. Vállalkozási feltételek: AUTÓS MOTOROS ISKOLA Vállalkozási feltételek: 1. Név: KOBELA AUTÓS ISKOLA Cím: 6000 Kecskemét, Géza fejedelem krt. 39. Telefon: 0/ 94 99 86, 76/ 48 48 49 Email cím: info@kobela.hu, kobelajanos@freemail.hu

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK

VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK a 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet 2. számú melléklete alapján Tartalom VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK... 1 1.) Bodó Autósiskola a továbbiakban Képzőszerv.... 2 2.) Egyéni vállalkozás...

Részletesebben

Írásos tájékoztató Vállalkozási feltételek

Írásos tájékoztató Vállalkozási feltételek Írásos tájékoztató Vállalkozási feltételek 1. Képző szerv neve: Szremkó Mihály Autósiskola Címe: 6500. Baja, Magyar u. 6. Telefonszám: 06-20/977-21-65 Cég formája: Egyéni vállalkozás 2. Vállalkozói engedély

Részletesebben

Vállalási feltételek. 4. AZ ISKOLAVEZETŐ NEVE: Tóth Gábor Telefonszáma: 06-30/554-5013, e-mail: tothgabor@profijogsi.hu

Vállalási feltételek. 4. AZ ISKOLAVEZETŐ NEVE: Tóth Gábor Telefonszáma: 06-30/554-5013, e-mail: tothgabor@profijogsi.hu 1 Vállalási feltételek 1. A KÉPZŐ SZERV MEGNEVEZÉSE: PROFI Autósiskola Oktatási és Szolgáltató Kft. Címe: 6640 Csongrád Tulipán u. 5. /4. Telefonszáma: 30/15-5966 e-mail: info@profijogsi.hu www.profijogsi.hu.

Részletesebben

HAMBALKÓ ÉS TÁRSA AUTÓSISKOLA KFT.

HAMBALKÓ ÉS TÁRSA AUTÓSISKOLA KFT. HAMBALKÓ ÉS TSA AUTÓSISKOLA KFT. 2400 Dunaújváros,Piac tér 2.Szolg.ház 1.em. 7020 Dunaföldvár, Fehérvári utca 17. Felnőttképzési nyilvántartási szám: 17-0073-05 Iskolavezető: 06/30/947-21-41 Irodavezető:

Részletesebben

BÓNA VILMOS Autósiskola Kft.

BÓNA VILMOS Autósiskola Kft. BÓN VILMOS utósiskola Kft. VÁLLLÁSI FELTÉTELEI, ÍRÁSOS TÁJÉKOZTÓ Gépjárművezető képzés és vizsgára bocsátás feltételeiről tanfolyamra jelentkező hallgatók számára 72 Szeged, Szilágyi u.2.i.em.03. Ügyfélfogadó:

Részletesebben

Tájékoztató és vállalkozási feltételek

Tájékoztató és vállalkozási feltételek Tájékoztató és vállalkozási feltételek Képzőszerv megnevezése: JÁRÁSI AUTÓSISKOLA Székhelye: 3527 Miskolc, Zielinsky Sz. u. 4. 1/2. Cégforma: Egyéni vállalkozó Vállalkozói igazolvány száma: ES- 614568

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK

TÁJÉKOZTATÓ VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK Autósiskola Zrt. Régióközpontjaink: 9700 Szombathely, Puskás T. u. 7., 9028 Győr, Jereváni u. 42. Adószám: 24652780, Cg. 18-10-100703. Bankszámlaszám (Szombathely): 11747006-20230687 TÁJÉKOZTATÓ VÁLLALKOZÁSI

Részletesebben

Tájékoztató Vállalási feltételek

Tájékoztató Vállalási feltételek Tájékoztató Vállalási feltételek Nyilv.sz.: 01094-2008 1. Képző szerv neve: GÖRÖMBÖLYI ZSOLT AUTÓS-MOTOROS ISKOLA Címe: 3529 Miskolc Budai József u. 28.. Tel.: 06-30/370-9375, www.jogsitanoda.hu, gorombolyiautosiskola@gmail.com

Részletesebben

V Á L L A L Á S I F E L T É T E L E I

V Á L L A L Á S I F E L T É T E L E I AuTÓTh Kfc. 2400. Dunaújváros, Vasmű út 39. II. emelet 208. : (25) 400-800. Az AuTóTh-Iskolában folyó "AM" Moped járművezető képzés V Á L L A L Á S I F E L T É T E L E I Érvényes: 2014 április 23-tól Tóth

Részletesebben

Írásos tájékoztató A KÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSRÓL ÉS A VIZSGÁRA BOCSÁTÁSFELTÉTELEIRŐL

Írásos tájékoztató A KÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSRÓL ÉS A VIZSGÁRA BOCSÁTÁSFELTÉTELEIRŐL A KÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSRÓL ÉS A VIZSGÁRA BOCSÁTÁSFELTÉTELEIRŐL Képzőszerv megnevezése, címe, telefonszáma: ATI-Császárné Autósiskola Zártkörűen Működő Részvénytársaság (röviden ATI-Császárné Autósiskola)

Részletesebben

Írásos tájékoztató TÁJÉKOZTATÓ A KÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSRÓL ÉS A VIZSGÁRA BOCSÁTÁS FELTÉTELEIRŐL

Írásos tájékoztató TÁJÉKOZTATÓ A KÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSRÓL ÉS A VIZSGÁRA BOCSÁTÁS FELTÉTELEIRŐL Írásos tájékoztató TÁJÉKOZTATÓ A KÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSRÓL ÉS A VIZSGÁRA BOCSÁTÁS FELTÉTELEIRŐL Képzőszerv megnevezése, címe, telefonszáma: Webjogsi KMR Autósiskola Zártkörűen Működő Részvénytársaság (röviden

Részletesebben

Tájékoztató. Kategória egészségi alkalmasság PÁV alkalmasság. A1 motorkerékpár 1-es csoport - A2 motorkerékpár 1-es csoport -

Tájékoztató. Kategória egészségi alkalmasság PÁV alkalmasság. A1 motorkerékpár 1-es csoport - A2 motorkerékpár 1-es csoport - Tájékoztató 1. A képzőszerv neve: BÉRES AUTÓSISKOLA Kft. 2. Cégforma: Korlátolt Felelősségű Társaság 3. Cégbírósági bejegyzés száma: 12-09-006752 4. Székhelye: 3100 Salgótarján Fazekas Mihály út 6/A. 5.

Részletesebben

SZAKALI JÓZSEF GÉPJÁRMŰVEZETŐ-KÉPZŐ MAGÁN AUTÓSISKOLA B KATEGÓRIÁS VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEI

SZAKALI JÓZSEF GÉPJÁRMŰVEZETŐ-KÉPZŐ MAGÁN AUTÓSISKOLA B KATEGÓRIÁS VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEI SZAKALI JÓZSEF GÉPJÁRMŰVEZETŐ-KÉPZŐ MAGÁN AUTÓSISKOLA B KATEGÓRIÁS VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEI Képző szerv megnevezése: SZAKALI Autósiskola. Szakali József magánoktató. 5008 Szolnok Balázs Béla út 7. Telefon:

Részletesebben

7. Az előírt egészségi alkalmassági orvosi véleményt a háziorvosnál lehet beszerezni, az I. alkalmassági csoportra

7. Az előírt egészségi alkalmassági orvosi véleményt a háziorvosnál lehet beszerezni, az I. alkalmassági csoportra Tanulói tájékoztató A B kategóriás elméleti és gyakorlati képzés vállalási feltételei 1. A képző szerv adatai: Megnevezés (fantázianév) : Flexi Autósiskola Székhely: 2040 Budaörs, Szabadság út 24/1 E-mail

Részletesebben

Vállalkozási feltételek

Vállalkozási feltételek Csigavér 01 Autósiskola Kft. 1096. Bp., Haller u. 16-18. Asz.: 12904664-1-43 Hatályos: 2015.01.01. 2. sz. melléklet Tájékoztató Vállalkozási feltételek Tájékoztató Vállalási feltételek 1. Képző szerv:

Részletesebben

d) a megszerezni kívánt vezetői engedély kiadásának feltételéül a K kategóriás jármű vezetője kivételével a jogszabályban előírt életkornál

d) a megszerezni kívánt vezetői engedély kiadásának feltételéül a K kategóriás jármű vezetője kivételével a jogszabályban előírt életkornál 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet Hatályos: 2012.01.02 - Az elméleti vizsgára bocsátás feltételei Elméleti vizsgára az bocsátható, aki a) a tanfolyam elméleti részét az 5. (3) bekezdésében foglaltak szerint

Részletesebben

24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet. a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól

24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet. a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. -a

Részletesebben

Rodeo Kkt. Baktalórántháza 4561 Vasút út 49. Tel: 06-20/925-3147, 30-338- 2229 E-mail: rodeokkt@gmail.com. Tájékoztató

Rodeo Kkt. Baktalórántháza 4561 Vasút út 49. Tel: 06-20/925-3147, 30-338- 2229 E-mail: rodeokkt@gmail.com. Tájékoztató Tájékoztató 1. A képző szerv neve: RODEO Oktatói és Szolgáltató Kkt Baktalórántháza, Vasút út 49 Tel: 06-20-9253-147 Fantázianév: RODEÓ Autósiskola Levelezési cím: 4561 Baktalórántháza, Zrínyi út 10 Iskolavezető

Részletesebben

24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet. a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól

24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet. a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól A jogszabály mai napon hatályos állapota Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2013.X.1. ) 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és

Részletesebben

I. Tanfolyamra való felvétel módja ( B - kategória)

I. Tanfolyamra való felvétel módja ( B - kategória) TREND Autósiskola Mór VÁLLALÁSI FELTÉTELEK Tanuló tájékoztató cim: 8060 Mór, Dózsa u. 26. Tel.:06/30 587 11 63 email: trendsuli@freemail.hu Az iskola gazdasági formája: Egyéni Vállalkozás Iskolavezető:

Részletesebben

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG BIZONYLATI ALBUM. A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzéséhez előírt dokumentumokról

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG BIZONYLATI ALBUM. A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzéséhez előírt dokumentumokról NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG BIZONYLATI ALBUM A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzéséhez előírt dokumentumokról 2013 A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII.20.)

Részletesebben

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG BIZONYLATI ALBUM. A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek vizsgáztatásához előírt dokumentumokról

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG BIZONYLATI ALBUM. A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek vizsgáztatásához előírt dokumentumokról NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG BIZONYLATI ALBUM A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek vizsgáztatásához előírt dokumentumokról 2015 A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII.20.)

Részletesebben

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola. helyi vizsgáinak szabályzata. 9 13. évfolyam. (kiegészítve az 2/14. szakképző évfolyammal)

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola. helyi vizsgáinak szabályzata. 9 13. évfolyam. (kiegészítve az 2/14. szakképző évfolyammal) A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola helyi vizsgáinak szabályzata 9 13. évfolyam (kiegészítve az 2/14. szakképző évfolyammal) A vizsgaszabályzat jogi kerete az 2011. évi CC. törvény a nemzeti köznevelésről,

Részletesebben

Hallgatói Követelményrendszer

Hallgatói Követelményrendszer A Színház- és Filmművészeti Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának II. kötete Hallgatói Követelményrendszer A Szervezeti és Működési Szabályzat I-II-III-IV. kötetét és mellékleteit az SZFE Szenátusa

Részletesebben

Hallgatói Tájékoztató

Hallgatói Tájékoztató KATASZTRÓFAVÉDELMI OKTATÁSI KÖZPONT 1033 Budapest, Laktanya u. 33. Tel: 06(1)436-1500, BM 27-500, Fax:436-1505 Nyilvántartásba vételi szám: E-000199/2014 Hallgatói Tájékoztató 2014. A TANINTÉZET MINŐSÉGPOLITIKÁJA

Részletesebben

TOMORI PÁL FŐISKOLA TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

TOMORI PÁL FŐISKOLA TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT TOMORI PÁL FŐISKOLA TANULMÁNYI- ÉS VIZSGASZABÁLYZAT Változat száma: 10. Elfogadás dátuma: 2014.10.21. Határozat száma: 2014/6/44. Hatályos: 2014. október 22-től Felelős személy: mindenkori oktatási rektorhelyettes

Részletesebben

A függő és független biztosításközvetítői hatósági vizsga lebonyolításáról szóló vizsgaszabályzat

A függő és független biztosításközvetítői hatósági vizsga lebonyolításáról szóló vizsgaszabályzat A függő és független biztosításközvetítői hatósági vizsga lebonyolításáról szóló vizsgaszabályzat A függő és független biztosításközvetítői hatósági képzés követelményrendszeréről és a hatósági vizsgáról

Részletesebben

Vizsgaszabályzat. 2015. június 22. Budapesti Gazdasági Főiskola Nyelvvizsgaközpont

Vizsgaszabályzat. 2015. június 22. Budapesti Gazdasági Főiskola Nyelvvizsgaközpont Budapesti Gazdasági Főiskola Nyelvvizsgaközpont Vizsgaszabályzat 2015. június 22. Budapesti Gazdasági Főiskola Nyelvvizsgaközpont Vizsgaszabályzat, 2015. június 22. 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...

Részletesebben

GÖDÖLLŐ A SZENT ISTVÁN EGYETEM. 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

GÖDÖLLŐ A SZENT ISTVÁN EGYETEM. 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5/C melléklete TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT A Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar kiegészítéseivel GÖDÖLLŐ 2013.

Részletesebben