Munkaerő-piac (2008/2009 I. félév.)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Munkaerő-piac (2008/2009 I. félév.)"

Átírás

1 Munkaerő-piac (2008/2009 I. félév.) Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus

2 A munkaerő-piac jellemzői A munkaerőpiac az emberi erőforrással történő gazdálkodás konkrét és közvetlen közege. Piac, de sajátos jellegzetességekkel bíró, tőke- és árupiacoktól eltérő vonásokat felmutató területe a gazdasági-társadalmi életnek. Dinamikus kategória KERESLET OLDAL Munkaerő-kereslet állások A gazdaság szereplői milyen létszámú és összetételű munkaerőt akarnak foglalkoztatni A vevő a munkáltató KÍNÁLAT OLDAL A munkaerő Az eladó a munkavállaló Túl kereslet kínálat

3 KERESLET (2008. II. negyedév) Üres álláshelyek számával fogható 1,4% betöltetlen álláshely van országos szinten hely: a versenyszférában, a költségvetésben Átlagot meghaladó kereslet a reálgazdaságban: Pénzügyi közvetítés, Ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás ¾ része felsőfokú végzettséget, szakképzettséget igényel, 6400 képzetlen, vagy irodai munkahely Költségvetési szféra: Egészségügy, szociális ellátás, szakképzettséggel (5000 fő)

4 Üres álláshelyek száma Magyarországon (KSH)

5 Üres álláshelyek aránya az EU-ban 2008 (KSH)

6 Kereslet az EU-ban 2,2% átlagos üres hely arány van. Magas: Németország, Ciprus, Csehország, GBR, Észtország Magyarország átlag alatti GBR és D együtt 1,9 millió betöltetlen állással bír ~ , Közvetítés, ingatlanügy, gazdasági szolgáltatások, ~ , kereskedelem, javítás, szálláshely-szolgáltatás, szállítás, vendéglátás, posta, távközlés körüli üres állás van: Hollandia, Csehország, Spanyolország és Romániában

7 KÍNÁLAT (2008. II. negyedév) fővel csökkent az aktívak aránya (54,2%) EU átlagban alacsony, de alattunk van: Lengyelország (52,8), Bulgária, Ciprus, Horvátország 70:30 a reálszféra és a közszolgálat megoszlása : reálszféra: +4200, közszféra: munkahellyel jellemezhető Nettó munkahely, ( foglalkoztatott mellett, 7600 önfoglalkoztató) Emelkedő munkanélküliség: 7,3% (2005) itt kezdett évek után emelkedni ( ) A képzetlenek esnek ki a munkaerő-piacról: Mezőgazdaság: , ipar: fő

8 Főbb munkaerő-piaci folyamatok (2008) KSH

9 A munkaerőpiac főbb mutatói régiónként 2008-ban (KSH)

10 Nyilvántartott álláskeresők és munkanélküliek száma (KSH)

11 A munkanélküliek száma régiónként (2008) KSH

12 Munkaerő-piaci egyensúly? EGYENSÚLY (elméleti lehetőség) A rövidebb oldal elve érvényesül itt is. Teljes foglakoztatás Szocialista viszonyok közepette (tervgazdálkodás?=? Munkaerő-piaci egyensúly) A rendelkezésre álló munkaerő forrás maximális kihasználását célozta meg eleinte as évektől már árnyaltabb szakképzettségnek megfelelő munkához való jog globális egyensúly Napjaink viszonyai között (2-3%, 4-5 % munkanélküliséggel működhet)

13 A munkaerő-piac jellemzői László Gy.(1996) nyomán az eltérések két területen ismerhetők fel: Alapvető eltérés minden mástól, hogy itt a munka, munkaerő és a munkaerőt hordozó ember piacát vizsgálhatjuk. Az adásvétel tárgya nem szakítható el az embertől, emiatt szubjektív és társadalmi tényezők befolyásolják a piaci helyzetet. Eleve nem tökéletes, korlátozott piacnak kell tekinteni, ahol a kereslet-kínálat alakító tényezői eltérnek a tiszta elméleti piaci modellektől. Más piacokhoz hasonlóan (de sajátos szempontok alapján) szegmentálódott piacról van szó, amiben a szereplők több részpiac elemei is lehetnek egyszerre. A legfontosabb eltérések: a) A munkaerő heterogén tulajdonságaival, b) a munka és a tőke korlátok közötti helyettesíthetőségével, c) korlátozott átláthatósággal, d) korlátozott mobilitással, e) a bérek korlátozott rugalmasságával, e) a résztvevők érdekegyeztetésével, f) állami beavatkozással terhelt, normál piaci viszonyoktól eltérő terület.

14 Elméletek a munkaerő-piacról A munkaerő-piac a szabad verseny körülményei között (G. Becker). Ortodox neoklasszikus modell. Profit maximálás bérmaximálás szándéka Nem magyarázza a munkanélküliséget (monopóliumok miatt van) bérkülönbségeket (emberi tőke eltérései miatt alakul ki) Működik, ha: aktív kapcsolat eladó és vevő között, több eladó és több vevő jelenléte, a termékpiacokra történő ki- és belépés egyszerűsége, az eladók és vevők tökéletes információi a termék és tényező piacok állapotáról, a tőke és a munkaerő tökéletes helyettesíthetősége, a homogén munkaerő-minőség elfogadásával

15 Elméletek a munkaerő-piacról A duális-szegmentált munkaerő-piac elmélete és továbbfejlesztése (M. Piore, 1973). primer piac az intézményi beavatkozással védett, szervezett munkaerőpiac, stabil állásokkal, bérekkel. szekunder szektor nagyobb instabilitással, kisebb bérekkel. A szektorok közötti mozgás kicsi Piore, M. továbbfejleszti: Primer felső: diplomások, értelmiségiek, szakalkalmazottak ( középosztály ) Primer alsó: átmenet, de viszonylag stabil ( munkásosztály ) Szekunder: bizonytalan helyzettel ( szegénység szubkultúrája )

16 Elméletek a munkaerő-piacról A helyi munkaerőpiacok elmélete (László Gy.) A térbeliség és a szakmai kompetenciák alapján jelölhető ki a helyi munkaerőpiac objektív határa. A szakmák, végzettségek kongruenciája, az ingázás/lakhelyváltoztatás lehetősége, csak egy-egy példa arra, hogy a határok rugalmasak, a részpiacok hatást gyakorolhatnak egymásra. Területi elhelyezkedés, Megközelíthetőség, Szakmai végzettség Együttes figyelembevételükkel jelölhető ki a helyi munkaerőpiac határa

17 Foglalkoztatás- és szociálpolitika Munkaerő-piaci kategóriák 2008/09 I. félév Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus

18 Statisztikai sokszínűség ILO (International Labour Office) A közötti korosztályt vizsgálja. KSH párhuzamosítható az ILO elveivel, de sok esetben a közöttieket vizsgálja, mert ez a jelenlegi magyar nyugdíjazás gyakorlatához közeli. Munkaerő felméréseket végeznek, ami nem teljes körű, hanem mintavételen alapuló statisztikai adatot szolgáltat. Állami Foglalkoztatási és Szociális Hivatal a nyilvántartottakat (REGISZTRÁLTAK) számolja 2008-ban a magukat nyilvántartott álláskeresőnek vallók 63%-a felelt meg az ILO és a KSH munkanélküli kritériumainak. Területi eltérések: Fejletlenebb régiókban (É-Alföld, É-Magyarország) inkább regisztrálnak és másképp nem is keresnek munkát, a fejlettebb területeken enélkül is van esélye a munkának, tehát nem regisztrál. A nyilvántartásba vétel nem minősül aktív álláskeresésének önmagában

19 Munkaerő forrása Életkor alapján: Munkaerő forrás: munkavállalási korú + munkavállalási koron kívüli aktív kereső + munkavállalási koron túli foglalkoztatott nyugdíjas (Munkavállalói kor: férfi: 15-61, nő: életév)

20 Munkaerő forrás aktivitás alapján A gazdaságilag aktív népesség fogalma azokat a személyeket foglalja magában, akik egy meghatározott időszak alatt, az ILO javaslatának megfelelően az előző egy hét alatt legalább egy órányi munkát végeztek. A következő főbb csoportokat különítjük el gazdaságilag aktív népesség, ezen belül : foglalkoztatottak, munkanélküliek, A gazdaságilag nem aktív népességen pedig kortól függetlenül mindazokat értjük, akik egyetlen órát sem dolgoztak az elmúlt héten. A következő főbb csoportokat különböztetjük meg a gazdaságilag nem aktív népességen belül : inaktív keresők, eltartottak. Definíció forrása: KSH A definíció érvényessége: Utolsó frissítés: Az aktivitási arány a gazdaságilag aktívak aránya a népességen belül. Definíció forrása: Munkaerő-felmérés A definíció érvényessége: Utolsó frissítés:

21 Foglalkoztatott Kereső tevékenységet folytató, keresettel, jövedelemmel rendelkező, társas vagy egyéni vállalkozásnál, intézményeknél főállású munkaviszonyban álló személy, a dolgozó szövetkezeti tag, a társas vállalkozás dolgozó tagja, az egyéni vállalkozó és segítő családtagja, az alkalmi munkás és a foglalkoztatott nyugdíjas. KSH, ILO: aki az adott héten legalább egy órányi, jövedelmet biztosító munkát végzett, vagy rendelkezett olyan munkahellyel, ahonnan átmenetileg (betegség miatt, szabadság miatt) volt távol. Jövedelmet biztosító munka : Pénz jövedelmet eredményez Természetbeni juttatást biztosít, Egyéb, később realizálható jövedelmet tesz lehetővé, Amelyet kisegítő családtagok végeztek a háztartáshoz tartozó gazdaság, vállalkozás jövedelmének növelése érdekében.

22 Alkalmazott Alkalmazott a vállalkozásnál, költségvetési, társadalombiztosítási, illetve non-profit szervezetnél, egyéni vállalkozónál rendszeres jövedelemszerző munkával rendelkező munkavállaló, beleértve a szezonális munkást, a vonatkozási héten munkát végző alkalmi munkást, a dolgozó diákot. A kategóriába sorolásnak nem feltétele, hogy a munkavégzés legális keretek között történjen. Az alkalmazott pénzbeli vagy természetbeni díjazásban részesül, mely egyáltalán nem, vagy döntően nem függ a gazdálkodó szervezet eredményétől. Definíció forrása: Munkaerő-felmérés A definíció érvényessége: Utolsó frissítés:

23 Munkanélküli (KSH (ILO ajánlás) nyilvántartása szerint) I. Definíció: Munkanélkülinek tekintendő az a személy, akire egyidejűleg érvényesek a következő feltételek: - az adott héten nem dolgozott (s nincs olyan munkája, amelytől átmenetileg távol volt), - aktívan keresett munkát a kikérdezést megelőző négy hét folyamán, - rendelkezésre áll, azaz két héten belül munkába tudna állni, ha találna megfelelő állást vagy talált már munkát, ahol 30 napon belül dolgozni kezd. Definíció forrása: Munkaerő-felmérés A definíció érvényessége: II. Definíció: Munkanélkülinek tekintendő az a személy, akire egyidejűleg érvényesek a következő feltételek: - az adott héten nem dolgozott (s nincs olyan munkája, amelytől átmenetileg távol volt), - aktívan keresett munkát a kikérdezést megelőző négy hét folyamán, - rendelkezésre áll, azaz két héten belül munkába tudna állni, ha találna megfelelő állást vagy talált már munkát, ahol 90 napon belül dolgozni kezd. Definíció forrása: Munkaerő-felmérés A definíció érvényessége: Utolsó frissítés:

24 Aktív munkakeresés Aktív munkakeresésnek tekintendő, ha valaki állami vagy magánmunkaközvetítőn keresztül érdeklődött állás után, közvetlenül keresett meg munkáltatókat, hirdetést olvasott, adott fel, hirdetésre válaszolt, rokonoknál, ismerősöknél érdeklődött, tesztet írt, vizsgát tett vagy meghallgatáson volt, vállalkozásának elindítását (engedélyek, pénzügyi források beszerzését; föld, telek, üzlethelyiség keresését) intézte. Nem tekinthetők aktív munkakeresőnek azok, akik közalkalmazotti, köztisztviselői pályázatot adtak be, akik jelentkeztek állásra és a döntésre várnak, illetve akik a munkaügyi központ kirendeltségének értesítését várják. Nem tekinthetők automatikusan munkanélkülinek azok, akiket a munkaügyi központok helyi kirendeltségei nyilvántartásba vettek mint regisztrált munkanélkülit. Definíció forrása: Munkaerő-felmérés A definíció érvényessége: Utolsó frissítés:

25 A munkanélküliségi ráta A munkanélkülieknek a gazdaságilag aktív népességen belüli aránya. Definíció forrása: Munkaerő-felmérés A definíció érvényessége: Utolsó frissítés:

26 Munkanélküliség típusai I. Abszolút v. recessziós munkanélküliség: a gazdaság hanyatlása, összeomlása következtében létrejövő munkanélküliség. Egész iparágak szűnnek meg, drasztikus szerkezetátalakítás, stb. ( üzemek megszünnek, leépülnek, újak helyettük nem létesülnek)

27 Munkanélküliség típusai II. Strukturális munkanélküliség: akkor jön létre amikor a struktúra váltás következtében időlegesen nem talál egymásra a munkavállaló és a munkaadó. Megoldás a strukturális mobilitás. (képzés, átképzés, lakóhely váltás, mobilizációs képesség növelése)

28 Munkanélküliség típusai III. Súrlódásos munkanélküliség: mindig jelen lesz a társadalomban, mert családi okok, költözés, házasság, válás, stb. által időlegesen fellépő állapotot jelöl. Átmeneti, nem tartós munkanélküliség. (maximum 3 hónap)

29 Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat kategóriái Nyilvántartott álláskereső: az állami munkaközvetítő irodában nyilvántartásba vett személy, aki munkaviszonnyal nem rendelkezik, nem tanuló, nem nyugdíjas, foglalkoztatást elősegítő támogatásban nem részesül, munkát vagy önálló foglalkoztatást keres, munkavégzésre rendelkezésre áll és a Foglalkoztatási Szolgálattal álláskeresési megállapodást kötött. Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők: a nyilvántartott álláskeresők közül azok a 25. életévüket felsőfokú végzettséggel rendelkezők esetén 30. életévüket be nem töltött fiatalok, akik tanulmányaik befejezését követően munkanélküli ellátásra nem szereztek jogosultságot.

30 Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat kategóriái A nyilvántartott álláskeresők relatív mutatói: a nyilvántartott álláskeresők zárónapi létszáma az előző év január 1-i gazdaságilag aktív népesség, ill. a munkavállalási korú népesség százalékában.

31 Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat kategóriái Álláskeresési járadékban részesülők: a nyilvántartott álláskeresők közül azok, akik álláskeresővé válásukat megelőzően járulékfizetési kötelezettségüknek eleget tettek és így a Foglalkoztatási Törvényben meghatározottak szerint álláskeresési járadék folyósítására jogosultságot szereztek. Az Flt november 1-jei változása január 1-jétől volt vállalkozók belépését is lehetővé teszi Az álláskeresési támogatás folyósítása két szakaszra tagolódik. Az első szakaszban amely a folyósítási idő feléig, de legfeljebb 91 napig tart a folyósítás maximális összege az álláskereső korábbi átlagkeresetének 60 százaléka. A folyósítás második szakaszában ez az összeg egységesen a minimálbér 60 százaléka. Az álláskeresési járadék folyósításának időtartama minimum 73 nap, de legfeljebb 270 nap. Az első folyósítási szakasz a megállapított folyósítási idő fele, de maximum 91 nap. A járadékfolyósítás második szakasza a megállapított folyósítási idő hátralévő része, de maximum 179 nap.

32 Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat kategóriái Álláskeresési segélyben részesülők: a nyilvántartott álláskeresők közül azok, a) akik min. 180 napra megállapított álláskeresési járadék folyósítási idejüket kimerítették, b) akik min. 200, max. 364 nap munkaviszonnyal rendelkeznek és c) akiknek a kérelem benyújtásakor a reájuk irányadó nyugdíjkorhatár betöltéséhez legfeljebb 5 év hiányzik és a legalább 140 napra megállapított álláskeresési járadék folyósítási idejüket kimerítették. Az első és második típusú álláskeresési segély folyósítási időtartama 90 nap. Amennyiben az álláskereső a kérelem benyújtásának időpontjában az 50. életévét betöltötte, az álláskeresési segély első típusának folyósítása 90 nappal meghosszabbodik, így 180 napra válik jogosulttá. Az álláskeresési segély harmadik típusa az öregségi, rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíj jogosultságának megszerzéséig folyósítható.

33 Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat kategóriái Rendszeres szociális segélyben részesülők: a nyilvántartott álláskeresők közül azok, akik munkanélküli ellátásra való jogosultsági idejüket kimerítették és akiknek a települési önkormányzat az évi III. tv. (A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról) szerint rendszeres szociális segélyt állapított meg.

34 Rendszeres szociális segély Definíció: A települési önkormányzat szociális rászorultság esetén a jogosult számára időskorúak járadékát, rendszeres szociális segélyt, lakásfenntartási támogatást, ápolási díjat, átmeneti segélyt és temetési segélyt állapít meg az évi III. törvényben, valamint az önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek szerint. Az ellátások adhatóak alanyi jogon, normatív alapon és méltányosságból. A pénzbeli ellátások iránti kérelmet a kérelmező állandó lakóhelye szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell előterjeszteni. Definíció forrása: évi III. törvény a szociális igazgatásról és a szociális szolgáltatásokról A definíció érvényessége:

35 Mi mennyi 2008-ban?

36 Rendszeres szociális segély Közmunka?? 2009 március: rendszeres szociális segélyt (átlag: Ft.) csak a következő esetben kaphatnak: 55 évnél idősebbek, Egészségügyi okból munkaképtelenek, Három gyereket egyedül nevelnek. Kivétel egyedi okok miatt ember van a rendszerben ma. Fele kiszorul, ha az új rendszer életbe lép, álláskeresési megállapodást kell kötniük a megyei munkaügyi Központokkal, el kell fogadniuk a végzettségüknek megfelelő munkát, továbbképzést. 60 milliárd Ft emberről feltételezik, hogy jogosult lenne, de nem jut hozzá. A segély megállapításakor a családok és nem a háztartások jövedelme számít (Jól kereső szülőknél élő nagykorú munkanélküli jogosult a támogatásra)

37 Rendszeres szociális segély Közmunka?? Közmunka után ad néhány önkormányzat rendszeres szociális segélyt Ft segély vagy Ft bér a közmunkáért? feketemunka Önkormányzat: Segély 95%-a állami támogatás, de így sem finanszírozható A közmunkát bérként kell kifizetni, (ami után járulékot kell fizetni), annak csak 80%-a lesz a központi forrásból A közmunkások 10-12%-a kap negyedéven belül állást. (18,7%)

38 A rendszeres szociális segélyben részesülő regisztrált álláskeresők iskolai végzettsége ( ) Forrás: Szociális és Családügyi Minisztérium

39 Munkaerő-piaci trendek Magyarországon napjainkban

40 Az 1997-ben keresett munkaerő optimális tulajdonságai tulajdonságai NAPLÓ Munkaügyi Központ lakóhelye Debrecen Debrecen (70%) Budapest, Hajdúszoboszló, külföld (1,5-1,5%) iskolai végzettsége állománycsoportja szakképzettsége szakmunkásképző szakiskola általános iskola szakmunkás ügyintéző betanított munkás ügynök eladó varrónő biztonsági őr szakmunkásképző (38,6%) gimnázium (18,8%) szakközépiskola (11,6%) szakmunkás (43,1%) ügyintéző (16,6%) betanított munkás (12,9%) ügynök(11,9%) varrónő (7,5%) eladó (7,2%) szakács, adminisztrátor, biztonsági őr (2-2 %) szobafestő, asztalos, autószerelő (1-1%) lakatos (0,5%) Debrecen (82%) Derecske, Hajdúsámson, Nyíradony (2-2%) szakiskola (38,5%) általános iskola (24,7%) szakközépiskola (15,8%) szakmunkás (40,7%) betanított munkás (22,3%) ügyintéző (19,2%) biztonsági őr (9,2%) eladó (6,5%) adminisztrátor (5,4%) segédmunkás (4,8%) lakatos (3%) tapasztalata pályakezdő pályakezdő (72,6%) gyakorlott (50,2%) egyéb adottságai nyelvismeret, számítástechnikai ismeretek, vállalkozói igazolvány, jogosítvány, autó

41 Regionális versenyképesség A régiók, városok, országok akkor versenyképesek, ha gazdaságuk nyitott és az egy főre jutó jövedelmük tartósan magas és növekvő, valamint magas szintű és nem csökkenő a foglalkoztatottsági ráta, azaz a jövedelemből a lakosság széles rétegei is várhatóan részesülnek. (Lengyel I. 2000) (M. Porter, P. Krugman) Az Ex post versenyképesség mérés a gazdaság múltbeli teljesítményén alapul. GDP (GRP) egy főre vetített értéke, növekedési üteme, külker egyensúly, export részesedés mérőszámaival operál. Az Ex ante nem a gazdasági teljesítményre, hanem a versenyelőnyöket jelentő tényezőkre, feltételekre koncentrál. A tudásbázisra, a kvalifikált munkaerőre alapozza a fejlődést.

42 H. Trabold versenyképesség piramisa Forrás: Cséfalvay Z. (1999)

43 A regionális versenyképesség piramismodellje Forrás: Lengyel I. (2000) I: alapkategóriák, II: alaptényezők, III. A sikeresség faktorai

44 Fejlesztési stratégiák Kínálatorientált regionális fejlesztési stratégia (Korompai A. 1995) A külső igények oldaláról világít rá a belső tartalékokra. Székesfehérvár, Tatabánya Keresletorientált regionális fejlesztési stratégia A belső (endogén) források számbavételével, azok fejlesztésével próbál előrelépni. Kettős célrendszer: Nivellálás, a lemaradók szintre hozatala. Hatékonyság növelése, a jó adottságú területeken A munkaerő szerepe mindenesetben meghatározó. Working Society Learning Society

45 A regionális fejlesztési stratégiák Rechnitzer J.(1998) nyomán Jellemzők Modern Posztmodern Alapvető irányultság Fejlett, elmaradott kettősség Többoldalú (különböző regionális szerkezetbeli hiányosságok) Stratégia jellege Regionális növekedés Regionális innováció Szervezeti forma Centralizált, államilag irányított és támogatott Decentralizált, a lokális és a regionális szint szerepe meghatározó Szemléletmód Interregionális újraelosztás Belső regionális források Főbb irányok Beavatkozási területek fejlesztési Anyagi tőke Növekedés (mennyiségi tényezők) Feldolgozó ipar Projektek Néhány nagyvállalat és projekt Földrajzilag lehatárolt probléma térség Tervezett növekedési centrumok mobilizálása Információ, innováció, technológia Flexibilitás (minőségi elemek) Szolgáltatások, ágazatok közötti kapcsolatok Programok Kis- és középvállalatok és programok sokasága Gyorsan változó, folyamatosan alakuló probléma térség Spontán helyi mobilitás

46 A foglalkoztatás és a munkanélküliség viszonylatában alkalmazott főbb kategóriák, Magyarország és Hajdú-Bihar megye ILO standard adataival Forrás: KSH Hajdú-Bihar megye statisztikai évkönyve alapján, 1999 A NÉPESSÉG SZÁMA Magyarország: fő Hajdú-Bihar megye: fő A ÉVES NÉPESSÉG SZÁMA Magyarország: fő Hajdú-Bihar megye: fő MUNKAERŐ ÁLLOMÁNY (gazdaságilag aktív népesség) Magyarország: fő Hajdú-Bihar megye: fő MUNKAERŐ ÁLLOMÁNYON KÍVÜLIEK (gazdaságilag nem aktív) Magyarország: fő Hajdú-Bihar megye: fő MUNKANÉLKÜLIEK Magyarország: fő Hajdú-Bihar megye: fő FOGLALKOZTATOTAK Magyarország: fő Hajdú-Bihar megye: fő

Foglalkoztatás- és szociálpolitika

Foglalkoztatás- és szociálpolitika Foglalkoztatás- és szociálpolitika Foglalkoztatás-politika alapfogalmai 2014/15 I. félév Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu Statisztikai sokszínűség (álláskereső) ILO

Részletesebben

Foglalkoztatás- és szociálpolitika

Foglalkoztatás- és szociálpolitika Foglalkoztatás- és szociálpolitika Munkanélküliség 2008/09 I. félév Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu Gazdaságilag aktív nem aktív népesség A gazdaságilag aktív népesség

Részletesebben

Foglalkoztatás- és szociálpolitika

Foglalkoztatás- és szociálpolitika Foglalkoztatás- és szociálpolitika Foglalkoztatás-politika I. 2008/09 I. félév Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu Foglalkoztatás-politika fogalma Komplex fogalom. -

Részletesebben

Munkaerő-piaci ismeretek Civil szervezetek munkatársai részére

Munkaerő-piaci ismeretek Civil szervezetek munkatársai részére MINŐIES Miskolci Nőknek is Esélyt ALAPÍTVÁNY 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1., E-mail: minoies@freemail.hu Adószám: 18445554-1-05, Bankszámlaszám: 56100048-11052960 Felnőttképzési Nyilvántartási Szám: 00192-2008.

Részletesebben

Munkaerőpiaci helyzetkép Magyarországon és Romániában

Munkaerőpiaci helyzetkép Magyarországon és Romániában Rákó Erzsébet- Szűcs Enikő Munkaerőpiaci helyzetkép Magyarországon és Romániában www.hungary romania cbc.eu www.huro cbc.eu A kiadvány a HURO-1001/268/2.3.1. Határmenti együttműködés erő- sítése a szociális

Részletesebben

1. Főbb demográfiai és gazdasági aktivitási adatok

1. Főbb demográfiai és gazdasági aktivitási adatok 114 I MÓDSZERTAN 1. Főbb demográfiai és gazdasági aktivitási adatok A népesség száma 1990-ig teljes körű népszámlálási adat, 2000-ig a népességszám visszamenőleg korrigált, 2001-től továbbszámított a 2001.

Részletesebben

MUNKAERŐPIACI TÜKÖR 2000

MUNKAERŐPIACI TÜKÖR 2000 MUNKAERŐPIACI TÜKÖR 2000 Az évkönyvsorozat szerkesztõbizottsága Fazekas Károly igazgatóhelyettes, MTA Közgazdaságtudományi Kutatóközpont Köllõ János tudományos fõmunkatárs, MTA Közgazdaságtudományi Kutatóközpont

Részletesebben

A MUNKAERŐPIAC MAGYARORSZÁGON 2003-BAN LAKY TERÉZ

A MUNKAERŐPIAC MAGYARORSZÁGON 2003-BAN LAKY TERÉZ A MUNKAERŐPIAC MAGYARORSZÁGON 2003-BAN LAKY TERÉZ laky teréz A munkaerőpiac Magyarországon 2003-ban Bevezetés 1. A munkaerőpiac néhány jellemzője 2. A foglalkoztatottság 3. A munkanélküliség 4. A gazdaságilag

Részletesebben

MELLÉKLET Nemzetközi gyakorlatok bemutatása az egyes fejezetekhez

MELLÉKLET Nemzetközi gyakorlatok bemutatása az egyes fejezetekhez MELLÉKLET Nemzetközi gyakorlatok bemutatása az egyes fejezetekhez Minimálbér alkalmazása és differenciálásának szempontjai A minimálbér meghatározása az EU tagállamokban A 27 tagállamból 20-ban van országos,

Részletesebben

Egyeztetett dokumentum. Készült a ROP-3.2.1.-2004-10-0001/31 számú szerződés keretében

Egyeztetett dokumentum. Készült a ROP-3.2.1.-2004-10-0001/31 számú szerződés keretében NÓGRÁD MEGYE FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIÁJA Egyeztetett dokumentum Készült a ROP-3.2.1.-2004-10-0001/31 számú szerződés keretében A Nógrád megye foglalkoztatási stratégiája című dokumentum elkészítésében

Részletesebben

Módszertani megjegyzések

Módszertani megjegyzések Módszertani megjegyzések Az adatok forrása amennyiben nincs hivatkozás más adatforrásra a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatgyűjtése. 2009-től az adatok publikálása az európai uniós szabályozásoknak

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA T Á J É K O Z T A T Ó a Nógrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 2013. évi tevékenységéről 9000 Az elhelyezkedettek száma néhány kiemelt csoportban

Részletesebben

A 2014-2020 közötti időszak foglalkoztatáspolitikai célú fejlesztéseinek megalapozása

A 2014-2020 közötti időszak foglalkoztatáspolitikai célú fejlesztéseinek megalapozása Melléklet az NGM/21664 /2013. kormány-előterjesztéshez A 2014-2020 közötti időszak foglalkoztatáspolitikai célú fejlesztéseinek megalapozása - szakpolitikai stratégia - 2013. szeptember 1 Tartalom Vezetői

Részletesebben

Jövedelempótló támogatások az önkormányzati segélyezésben, 2000 2011

Jövedelempótló támogatások az önkormányzati segélyezésben, 2000 2011 Jövedelempótló támogatások az önkormányzati segélyezésben, 2000 2011 Központi Statisztikai Hivatal 2013. február Tartalom Bevezetés... 2 Az önkormányzati segélyek csoportosítása... 2 Önkormányzati segélykiadások...

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Dianné Kissimon Erzsébet 2008.

SZAKDOLGOZAT. Dianné Kissimon Erzsébet 2008. SZAKDOLGOZAT Dianné Kissimon Erzsébet 2008. BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Külgazdasági szak Levelező tagozat Export-import menedzsment szakirány A FOGLALKOZTATÁSRA ÉS A MUNKANÉLKÜLISÉGRE

Részletesebben

A munkaerőpiac jogszabályi és intézményi környezete. Frey Mária

A munkaerőpiac jogszabályi és intézményi környezete. Frey Mária A munkaerőpiac jogszabályi és intézményi környezete Frey Mária frey mária Előszó 1. Álláskeresők keresetpótló támogatásai 2. A foglalkoztatási törvényben szabályozott aktív munkaerőpiaci eszközök, szolgáltatások

Részletesebben

Bevezetés a munkaerőpiacok empirikus elemzésébe

Bevezetés a munkaerőpiacok empirikus elemzésébe Bevezetés a munkaerőpiacok empirikus elemzésébe Nagy Gyula BCE Emberi erőforrások tanszék A tananyag elkészítésében közreműködött: Gábor R. István A tananyag a TÁMOP-4.1.2/A/2-10/1-2010-0003 "Képzés- és

Részletesebben

TÁJÉKO Z TATÓ. Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkaerő-piaci helyzetéről, a foglalkoztatás bővítésének lehetőségeiről. Munkaügyi Központ. 2013.

TÁJÉKO Z TATÓ. Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkaerő-piaci helyzetéről, a foglalkoztatás bővítésének lehetőségeiről. Munkaügyi Központ. 2013. Munkaügyi Központ TÁJÉKO Z TATÓ Borsod-Abaúj-Zemplén megye munkaerő-piaci helyzetéről, a foglalkoztatás bővítésének lehetőségeiről (Készült a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2014. január 16-ai ülésére)

Részletesebben

Sorozatszerkesztő: Lada László

Sorozatszerkesztő: Lada László Pallós Józsefné A befektetői igényekhez igazodó képzési programok, a beruházás-, munkahelyteremtés-ösztönző, továbbá a gazdasági szerkezetváltást, technológiaváltást, a foglalkoztatási válsághelyzet megoldását

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL 2013. DECEMBER

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL 2013. DECEMBER TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 2013.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

Humánerõforrásfejlesztési. Operatív Program. 2004 2006 Magyar Köztársaság. CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001

Humánerõforrásfejlesztési. Operatív Program. 2004 2006 Magyar Köztársaság. CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001 Humánerõforrásfejlesztési Operatív Program 2004 2006 Magyar Köztársaság CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001 Humánerõforrás-fejlesztési Operatív Program 2004 2006 Magyar Köztársaság CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLLÁSKERESÉST TÁMOGATÓ ELLÁTÓ ÉS A FOGLALKOZTATÁST ELŐSEGÍTŐ RENDSZEREKRŐL

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLLÁSKERESÉST TÁMOGATÓ ELLÁTÓ ÉS A FOGLALKOZTATÁST ELŐSEGÍTŐ RENDSZEREKRŐL TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLLÁSKERESÉST TÁMOGATÓ ELLÁTÓ ÉS A FOGLALKOZTATÁST ELŐSEGÍTŐ RENDSZEREKRŐL 2009. 1 2009. február 2 Szerző: Felelős kiadó: Tóth Mihály Magyar Vegyipari, Energiaipari és Rokon Szakmákban Dolgozók

Részletesebben

Hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatása

Hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatása EGYÜTT A MUNKAERŐPIAC FEJLESZTÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY Hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatása Munkaerőpiaci információk 2011. E G Y Ü T T A M U N K A E R Ő P I A C F E J L E S Z T É S É É R T A L A

Részletesebben

A MUNKAERŐPIAC JOGSZABÁLYI ÉS INTÉZMÉNYI KÖRNYEZETE. Frey Mária

A MUNKAERŐPIAC JOGSZABÁLYI ÉS INTÉZMÉNYI KÖRNYEZETE. Frey Mária A MUNKAERŐPIAC JOGSZABÁLYI ÉS INTÉZMÉNYI KÖRNYEZETE Frey Mária frey mária A munkaerőpiac jogszabályi és intézményi környezete 1. Munkanélküliek keresetpótló 1.1. Vállalkozói járulék és járadék 1.2. A munkanélküli-ellátórendszer

Részletesebben

Balatonhenye Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018)

Balatonhenye Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) Balatonhenye Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) 2013. december Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Demográfiai helyzet...

Részletesebben

A Munkaerőpiaci információk gyűjteménye a következő kérdésekre ad tömören választ (a további információkat tartalmazó forráshelyek megjelölésével):

A Munkaerőpiaci információk gyűjteménye a következő kérdésekre ad tömören választ (a további információkat tartalmazó forráshelyek megjelölésével): A munka világa A Magyarországról szóló információkat összefoglaló ország mappa jelen fejezetének célja, hogy összegyűjtse és röviden bemutassa azokat a főbb munkaerőpiaci, munkaügyi, munkajogi tudnivalókat,

Részletesebben

Balatonrendes Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018)

Balatonrendes Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) Balatonrendes Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) 2013. szeptember Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Demográfiai

Részletesebben

Köveskál Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018)

Köveskál Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) Köveskál Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) 2013. december Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Demográfiai helyzet...

Részletesebben

Kékkút Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018)

Kékkút Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) Kékkút Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2013 2018) 2013. december Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Demográfiai helyzet...

Részletesebben

A foglalkozási rehabilitáció középtávú stratégiája a nemzeti és közösségi irányelvek mentén

A foglalkozási rehabilitáció középtávú stratégiája a nemzeti és közösségi irányelvek mentén A foglalkozási rehabilitáció középtávú stratégiája a nemzeti és közösségi irányelvek mentén Szerző: Kovács Anikó Készült: Az NPM Új Közmenedzsment Tanácsadó és Szolgáltató Betéti Társaság, valamint a PDCA

Részletesebben