Nem támogatható az a támogatási kérelem, amely esetén a támogatás összege nem éri el az 1200 eurónak megfelelő forintösszeget.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nem támogatható az a támogatási kérelem, amely esetén a támogatás összege nem éri el az 1200 eurónak megfelelő forintösszeget."

Átírás

1 Intézkedés Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása Kedvezményezett/célcsoport Támogatható települések köre Főbb támogatható tevékenységek Minimum támogatási összeg Maximum támogatási összeg Egyéb, speciális feltételek (alanyi és tárgyi) LEADER intézkedésben meghatározott speciális feltételek A 136/2008 (X.18.) FVM rendelet 4. számú melléklet szerinti településen működő, induló mikrovállalkozás, a gazdasági társaságokról szóló törvénynek megfelelően működő előtársaság vagy olyan természetes személy, aki vállalja, hogy a támogatás megítélését követően az első kifizetési kérelem benyújtásának időpontjáig egyéni vállalkozóként nyilvántartásba veteti magát, és tevékenységét, amennyiben főállású alkalmazottat nem foglalkoztat, főállásban ekként végzi. A 136/2008 (X.18.) FVM rendelet 4. számú mellékletében szereplő települések ( 5000 fő lakosságszám alatti települések vagy 100 fő/km2 népsűrűség alatti települések kül- és belterületei, a bp-i agglomeráció települései kivételével) Támogatás vehető igénybe mikrovállalkozások fejlesztéseinek támogatására, a megkezdett vagy tervezett gazdasági tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó a (2) bekezdésben meghatározott, gazdaságon kívül végzett tevékenységre, amely legkésőbb az első kifizetési kérelem benyújtásakor szerepel a mikrovállalkozás bejegyzett tevékenységei között, vagy természetes személy ügyfél esetén az első kifizetési kérelem benyújtásáig felvett tevékenység. Nem támogatható az a támogatási kérelem, amely esetén a támogatás összege nem éri el az 1200 eurónak megfelelő forintösszeget. a) a támogatás összege az 1998/2006/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó tevékenységek esetén ügyfelenként egymást b) az 1998/2006/EK bizottsági rendelet hatálya alá nem tartozó tevékenységek esetében e rendelet által támogatott célterületek vonatkozásában három egymást követő pénzügyi évben a megítélt támogatás összege nem haladhatja meg a (3) E rendelet alapján az ügyfél székhelye vagy telephelye szerint illetékes LEADER HACS vagy HVK tervezési területén megvalósuló fejlesztések támogathatóak. (4) E rendelet alapján kizárólag olyan fejlesztések támogathatók, amelyek megvalósulásának helye az ügyfél lakóhelye, székhelye, telephelye vagy fióktelepe. (5) Nem jogosult támogatásra az alábbi tevékenységekhez kapcsolódó fejlesztés: a) gazdasági tevékenységek egyes ágazati osztályozási rendszeréről szóló 9002/2007. (SK 3.) KSH közlemény (a továbbiakban: TEÁOR'08) 5510, 5520 szerinti szállodai, egyéb kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás; b) TEÁOR'08 B ágazat szerinti bányászati tevékenység, kivéve a 0892 szerinti tőzegkitermelés; c) TEÁOR' szerinti gépjárműüzemanyagkiskereskedelem; d) TEÁOR'08 46 szerinti nagykereskedelem; e) TEÁOR'08 K ágazat, valamint TEÁOR 08, 41 és 68 szerinti pénzügyi és ingatlanforgalmazási szolgáltatások; f) TEÁOR'08 O és P ágazat szerinti közigazgatási és oktatási tevékenységek, kivéve a 855 szerinti felnőtt- és egyéb oktatás. (6) E rendelet alapján nem nyújtható olyan fejlesztéshez támogatás, amely az EK Szerződés I. mellékletében szereplő termékek előállítására, elsődleges feldolgozására vagy turisztikai tevékenységre irányul, valamint amely az EK Turisztikai tevékenységek ösztönzése Integrált Közösségi Szolgáltató Tér létrehozása természetes személy, mikro-, kis- és középvállalkozás, települési önkormányzat, kisebbségi önkormányzat, illetve a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló évi CXXXV. törvény 16. -ában meghatározott önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás, nonprofit szervezet és egyházi jogi személy 4. (1) E rendelet szerinti támogatási kérelem benyújtására a korlátozásmentes IKSZT címmel rendelkezı települési önkormányzat, települési kisebbségi önkormányzat, önkormányzati társulás, többcélú kistérségi társulás, nonprofit szervezet, valamint egyházi jogi személy (a továbbiakban: ügyfél) jogosult. (2) A nem önálló jogi személyiségő önkormányzati társulás ügyfél esetében támogatási kérelmet a helyi önkormányzatok társulásairól és együttmőködésérıl szóló évi CXXXV. törvény ai alapján a közös feladatok és hatáskörök gyakorlására jogosult önkormányzat nyújthat be. A 160/2009. (XI.19.) FVM rendelet 6. számú mellékletében szereplő települések ( 5000 fő alatti települések vagy 100 fő/km2 népsűrűség alatti területek a bp-i agglomeráció települései kivételével) 5000 fő vagy 100 fő/km2 alatti településeken működő települési önkormányzatok, település kisebbségi önkormányzatok, a településen székhellyel/telephellyel rendelkező non profit szervezetek, településeken székhellyel/telephellyel rendelkező egyházi jogi személyek illetve többcélú kistérségi társulások és önkormányzati társulások, melyeknek a fejlesztéssel érintett település a tagja illetve a fejlesztéssel érintett település ÚMVP jogosult település, kivétel a városi rangú települések és a kistérségi központok; a) a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet] szerint falusi szálláshely és kapcsolódó szolgáltatások kialakítása, már működő falusi szálláshelyek bővítése, korszerűsítése, akadálymentesítése, szolgáltatásaik fejlesztése (a továbbiakban: 1. célterület), b) a vidéki térségekben a gyermek- és ifjúsági turizmushoz kapcsolódó minőségi szálláshelyek és kapcsolódó szolgáltatások kialakítása, már működő egységek bővítése, korszerűsítése, akadálymentesítése és szolgáltatásainak fejlesztése (a továbbiakban: 2. célterület), c) foglalkoztatást elősegítő szolgáltatások fejlesztése (a továbbiakban: 3. célterület) keretében: ca) alkalmi falusi, agroturisztikai szolgáltatások, cb) ökoturisztikai szolgáltatások, cc) lovas turisztikai szolgáltatások, cd) vadászati turizmushoz kapcsolódó szolgáltatások, ce) erdei turizmushoz és természetjáráshoz kapcsolódó szolgáltatások, cf) horgász turisztikai szolgáltatások, 3. (1) E rendelet alapján támogatás vehető igénybe: a) az IKSZT megvalósulási helyszín külső és belső felújítására, bővítésére, korszerűsítésére; b) az IKSZT megvalósulási helyszínhez közvetlenül kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztésére; c) az IKSZT részét képező szolgáltatásokhoz kapcsolódó eszközök beszerzésére; d) az IKSZT működtetésére. (2) Az (1) bekezdés b), c), illetve d) pontjában szereplő tevékenységek önállóan nem, csak az a) pontban szereplő tevékenységgel együtt támogathatóak. Nem támogatható az a támogatási kérelem, amely esetén a támogatás összege nem éri el az 1200 eurónak megfelelő forintösszeget. a) a támogatás összege az 1998/2006/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó tevékenységek esetén ügyfelenként egymást b) az 1998/2006/EK bizottsági rendelet hatálya alá nem tartozó tevékenységek esetében e rendelet által támogatott célterületek vonatkozásában három egymást követő pénzügyi évben a megítélt támogatás összege nem haladhatja meg a Az e rendelet alapján igényelt támogatás összege kedvezményezettenként nem haladhatja meg a eurónak megfelelı forintösszeget. (2) A 3. (1) bekezdés c) pont cg) alpontja szerinti szolgáltatás esetén az igénybe vehető csekély összegű támogatás összege legfeljebb eurónak megfelelő forintösszeg. ÚMVP 3. és 4. tengely Kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztése Falumegújítás és -fejlesztés A vidéki örökség megőrzése és fenntartható fejlesztése Készségek elsajátítása, ösztönzés és végrehajtás A LEADER-megközelítés megvalósítása A 9/2008. (I.24.) FVM rendelet 1. számú melléklete szerinti településen működő települési önkormányzat, önkormányzati társulás, valamint székhellyel, illetve telephellyel rendelkező nonprofit szervezet Támogatásra jogosult a 9/2008. (I.24.) FVM rendelet 1. számú melléklete szerinti településen működő települési önkormányzat, önkormányzati társulás, valamint székhellyel, illetve telephellyel rendelkező nonprofit szervezet A 135/2008-as FVM rendelet 4. vagy 5. számú melléklet szerinti településen működő A 135/2008 FVM rendelet 5. számú melléklet településlistája települési önkormányzat, települési kisebbségi önkormányzat, önkormányzati társulás, szerint. amelynek a fejlesztéssel érintett település a tagja, továbbá székhellyel vagy telephellyel rendelkező nonprofit szervezet, valamint egyházi jogi személy, aki beruházást valósít meg a 4. számú melléklet szerinti településen, vagy az 5. számú melléklet szerinti település külterületén A 138/2008 (X.18.) FVM rendelet 4. vagy 5. számú melléklet szerinti településen működő települési önkormányzat, települési kisebbségi önkormányzat, önkormányzati társulás, amelynek a fejlesztéssel érintett település a tagja, továbbá székhellyel vagy telephellyel rendelkező nonprofit szervezet, valamint egyházi jogi személy, aki beruházást valósít meg a 4. számú melléklet szerinti településen, vagy az 5. számú melléklet szerinti település külterületén; A 138/2008 (X.18.) FVM rendelet 4. és 5. mellékletében szereplő települések A IV. tengely alapján jogosult településeket, a fő lakosságszámnál kevesebb vagy 120 fő/km2-nél kisebb népsűrűséggel rendelkező települések, a budapesti agglomerációhoz tartozó települések kivételével. A 120 fő/négyzetkilométernél alacsonyabb népsűrűségű vagy főnél kevesebb lakosú településekre terjed ki. A budapesti agglomeráció települései nem tartoznak bele. a) új szolgáltatás létrehozása, valamint a már működő szolgáltatás kapcsán új gépjármű beszerzésére; b) a beszerzett gépjármű akadálymentesítésére; c) a biztonságos közlekedés feltételeit megteremtő - a 9/2008.(I.24.) FVM rendelet 2. számú mellékletben meghatározott - kiegészítő eszközök, berendezések beszerzésére A b) és c) pontjában meghatározott eszközök beszerzése kizárólag az a) pontban meghatározott gépjármű beszerzéssel együtt kérelmezhető a) helyi vagy országos védelem alatt nem álló, a település megjelenésében szereppel bíró alábbi épületek, épületrészek külső felújítására (a továbbiakban: 1. célterület): aa) települési szilárd burkolatú útvonalak mentén fekvő épületek, ab) település központját alkotó vagy közvetlenül övező épületek, ac) helyi turisztikai látványossághoz vagy a település megjelenésében szereppel bíró épülethez közvetlenül vezető útvonalak mentén fekvő épületek, ad) az aa), ab) és ac) alpontban meghatározott épülethez kapcsolódó zöld felület rendezésére, parkoló kialakítására, létrehozására, fejlesztésére, ae) az aa), ab) és ac) alpontban meghatározott épülethez kapcsolódó kerítés kialakítására, felújítására; b) a település környezetét és megjelenését javító kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések a 4. és 5. számú mellékletben felsorolt települések területén (a továbbiakban: 2. célterület): ba) védelem alatt nem álló közparkok, bb) pihenőhelyek, bc) sétautak, ide nem értve az utak mentén elhelyezkedő járdákat, bd) az a) pontban meghatározott útvonalak mentén zöld felületek, látvány és használati térelemek kialakítására, a) helyi vagy országos védelem alatt álló építmény, építményrész esetén aa) az építmény, építményrész külső felújítására, ab) az építmény, építményrész rendszeres látogathatóságának biztosítása esetén az építmény, építményrész belső felújítására, korszerűsítésére, ac) az építmény, építményrész rendszeres látogathatóságának biztosítása esetén az építmény közvetlen megközelítését szolgáló gyalogutak kialakítására, ad) építmény rendszeres látogathatóságának biztosítása esetén parkoló kialakítására, ae) az építményhez, építményrészhez kapcsolódó zöld felület rendezésére, létrehozására, felújítására, af) az építményhez, építményrészhez kapcsolódó kerítés kialakítására, felújítására (a továbbiakban együtt: 1. célterület); b) a természeti és a történelmi tájkép, valamint az azt alkotó táji elemek állapotának javítására, kialakítására (a továbbiakban: 2. célterület): ba) természeti és történelmi látnivalók bemutatását elősegítő, már meglévő útvonal mentén új pihenőhelyek létesítésére, meglévők felújítására, bb) természeti és történelmi látnivalók közvetlen környezetének rehabilitációjára; nincs A támogatás mértéke legfeljebb eurónak megfelelő forintösszeg a) a támogatás összege az 1998/2006/EK tanácsi rendelet hatálya alá tartozó ügyfelek esetén ügyfelenként egymást b) az 1998/2006/EK tanácsi rendelet hatálya alá nem tartozó ügyfelek esetében e rendelet által támogatott célterületek vonatkozásában három egymást követő pénzügyi évben a megítélt támogatás összege nem haladhatja meg a eurónak megfelelő forintösszeget. a) a támogatás összege az 1998/2006/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó tevékenységek esetén ügyfelenként egymást b) az 1998/2006/EK bizottsági rendelet hatálya alá nem tartozó tevékenységek esetében e rendelet által támogatott célterületek vonatkozásában három egymást követő pénzügyi évben a megítélt támogatás összege nem haladhatja meg a c) az a) és b) pont alapján megvalósított fejlesztéssel összefüggésben helyi identitás fejlesztését és megőrzését, környezeti tudatosságot elősegítő intézkedések megvalósítására (a továbbiakban: 3. célterület): a) helyi vidékfejlesztési stratégiák elkészítésében való közreműködésre; Az ügyfél által igényelhető támogatás legmagasabb összege 500 b) a helyi vidékfejlesztési stratégiát megalapozó szakmai tanulmányok, helyzetfeltáró elemzések készítésére, valamint a 000 Ft/hó meglévő tanulmányok, elemzések aktualizálására; c) a helyi vidékfejlesztési stratégiák elkészítésében és végrehajtásában közreműködők felkészítésére, képzésére, továbbképzésére, d) a helyi vidékfejlesztési stratégiához és annak megvalósításához kötődő tájékoztatási és információs tevékenységekre, a potenciális vidékfejlesztési szereplők, különösen a hátrányos helyzetű csoportok bevonására irányuló tájékoztatási tevékenységek folytatására, e) az ÚMVP részét képező, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló, szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban: tanácsi rendelet) III-IV. intézkedéscsoportjához kapcsolódó projekt-előkészítésre, projekt-generálásra, projektgyűjtésre, f) az ÚMVP III-IV. intézkedéscsoportjához kapcsolódó tájékoztatási tevékenységek támogatására, g) a HVI munkatervében rögzített, a 79/2007. (VII.30.) FVM rendelet 2. -ban meghatározott célokat szolgáló tevékenységek támogatására, valamint a munkaszervezet által közvetlenül a HVI számára meghatározott egyéb feladatok elvégzésére Mindhárom tematikus tengely céljai támogathatóak a LEADER tengely keretében A támogatás mértéke megegyezik a többi intézkedés azonos jelleg tevékenységeire vonatkozó támogatás mértékével. Az egy projektre kifizetett támogatás maximális mértéke nem haladhatja meg a HACS részére az összes projektre kiutalt hozzájárulás 20%-át, illetve az 50 millió Ft-ot. nincs Új Széchenyi Vállalati együttműködés és klaszterek támogatása Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása Jelen kiírás keretében vállalati együttműködés esetében kizárólag az alábbi jogállású 800/2008/EK rendelet I. melléklete szerinti mikro- és kisvállalatnak minősülő szervezetek nyújthatnak be pályázatot (KSH besorolással): Kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok (KSH 112, 113, 114, 139, 211, 212, 226, 229) Szövetkezetek (KSH 124, 125, 129) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók (KSH 231, 232) Egyéb vállalatok (KSH 721) A jelen pályázati kiírás keretében vállalati együttműködés esetében kizárólag konzorcium vagy az együttműködésben részt vevő vállalkozások által alapított projekttársaság nyújthat be pályázatot. Jelen kiírás keretében induló klaszterek esetében az alábbi jogállású, a klaszter menedzsment feladatait ellátó szervezetek nyújthatnak be pályázatot (KSH besorolással): kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, non-profit gazdasági társaságok (KSH 112,113,114, 211,212,226, 571, 599, 691), szövetkezetek (KSH 121, 124, 125, 129) egyesülés, egyesületek, köztestületek (KSH 529,541,549, 591), alapítványok (KSH 561,562,569), kutató intézetek, oktatási intézmények (KSH 312, 322, 342), Jelen pályázati kiírásra pályázhatnak a Magyarországon székhellyel rendelkező, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező, a GOP Részletes Pályázati Útmutató B.1. a) pontja szerinti, kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok. A pályázati kiírásra olyan vállalkozások pályázhatnak, a) amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 25 fő volt; b) vagy amelyek vállalják, hogy a teremtett új munkahelyekkel együtt a létszámuk a projekt eredményeképpen, a projekt befejezéséig el fogja érni a 25 főt. F3 melléklet szerint (Településlista mikrovállakozások részére) A településlista a segédletek mappában található. link: A pályázati kiírás keretében mikrovállalkozások esetén kizárólag GOP Részletes Pályázati Útmutató VIII/D, E és F számú mellékleteiben felsorolt megvalósuló projekttel lehet pályázni, kis- és középvállalkozások és nagyvállalatok esetén a GOP Részletes Pályázati Útmutató VIII/A, B és C számú mellékleteiben felsorolt megvalósuló projekttel lehet pályázni. A. A klasztermenedzsmenthez kapcsolódó tevékenységek: - A1. Adminisztráció, kapcsolattartás, új tagok felkutatása; - A2. Benchmarking klub üzemeltetése, jó megoldások feltárása és adaptálása, üzletember találkozók szervezése; - A3. Projektgenerálás, közös kutatás-fejlesztési tevékenység (termék- és technológiafejlesztés) megszervezése, közös projektek előkészítése és továbbfejlesztése; - A4. Előadások, kiállítások, konferenciák szervezése, valamint hazai és külföldi tanulmányutakon, konferenciákon, kiállításokon való részvétel; - A5. A klaszterek tevékenységéhez kapcsolódó pályázati, szakértői, kompetencia, termelési, innovációs, beszállítói, logisztikai adatbázisok létrehozása és azok alapján széleskörű információszolgáltatás a klaszter tagjai számára, klaszter stratégia készítése; - A6. Marketing, piacelemző és piackutató tevékenység, közös arculat kialakítása, igényfeltáró kutatások - A7. A projekthez közvetlenül kapcsolódó általános célú oktatás, képzés, betanítás a következő területeken: o Szakmai képzés: felsőfokú posztgraduális képzés, vagy az OKJ-ban szereplő vagy abban nem szereplő szakképesítés megszerzése o Idegen nyelvi képzések A Pályázati Felhívás keretében a GOP Részletes Pályázati Útmutató alapján az alábbi tevékenységek támogathatóak: a) Regionális beruházási támogatásként aa) Új munkavállalók foglalkoztatása a C fejezet szerint, a projekt megkezdést követően, az első 12 hónapban újonnan létrehozott munkahelyeken foglalkoztatott munkavállalókra vonatkozóan, ab) Eszközbeszerzés a C fejezet szerint, ac) Infrastrukturális és ingatlan beruházás, a C fejezet szerint, ad) Információs technológiafejlesztés a C fejezet szerint, ae) Az eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how, b) Csekély összegű támogatásként ba) Piacra jutás a C fejezet szerint, bb) Vállalati HR fejlesztés a C fejezet szerint, bc) Tanácsadás igénybevétele a C fejezet szerint, bd) Minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetése és tanúsíttatása a C fejezet szerint. A fenti tevékenységek közül az aa), ab) és ad) tevékenységek önállóan is támogathatóak, a többi tevékenység csak kiegészítő tevékenységként támogatható. ÉMR: Vállalati együttműködés 10 M HUF Induló klaszterek 10 M HUF Fejlődő klaszterek 10 M HUF KMR: Vállalati együttműködés 10 M HUF Induló klaszterek 10 M HUF Fejlődő klaszterek 10 M HUF Összes többi régióban: Vállalati együttműködés 10 M HUF Induló klaszterek 10 M HUF Fejlődő klaszterek 10 M HUF 100 M HUF Értékelő függvény: A jelen pályázati kiírás esetében a beruházásokhoz maximálisan 35% adható, az adott beruházáshoz igényelhető maximális támogatási mértéket és összeget az V. számú mellékletben szereplő Támogatási mértéket meghatározó függvény segédlet az alábbi négy változó alapján határozza meg: a) megőrzött munkahelyek száma (bázislétszám), 25% súllyal b) teremtett munkahelyek száma, 32% súllyal c) kitörési ponthoz tartozás, 18% súllyal (A GOP Központi Pályázati Útmutató XI. sz. melléklete alapján) d) vállalatméret, 25% súllyal ÉMR: Vállalati együttműködés 50 M HUF Induló klaszterek 40 M HUF Fejlődő klaszterek 150 M HUF KMR: Vállalati együttműködés 25 M HUF Induló klaszterek 30 M HUF Fejlődő klaszterek 150 M HUF Összes többi régióban: Vállalati együttműködés 25 M HUF Induló klaszterek 30 M HUF Fejlődő klaszterek 100 M HUF 1000 M HUF Értékelő függvény: A jelen pályázati kiírás esetében a beruházásokhoz maximálisan 35% adható, az adott beruházáshoz igényelhető maximális támogatási mértéket és összeget az V. számú mellékletben szereplő Támogatási mértéket meghatározó függvény segédlet az alábbi négy változó alapján határozza meg: a) megőrzött munkahelyek száma (bázislétszám), 25% súllyal b) teremtett munkahelyek száma, 32% súllyal c) kitörési ponthoz tartozás, 18% súllyal (A GOP Központi Pályázati Útmutató XI. sz. melléklete alapján) d) vállalatméret, 25% súllyal

2 észségipari Program / Gyógyító Magyarország Egészségipari Program Vállalkozásfejlesztési Program / Vállalkozásfejlesztési Program Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára Munkahelyi képzések támogatása mikro- és kisvállalkozások számára Munkahelyi képzések támogatása középvállalkozások számára Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai fejlesztése Kombinált mikrohitel Turisztikai szolgáltatások fejlesztése 6 régióban Turisztikai szolgáltatások fejlesztése Nyugat-Dunántúlon a) Jelen pályázati kiírásra pályázhatnak a GOP Részletes Pályázati Útmutató B.1. fejezete alapján: aa) kettős könyvvitelt vezetı jogi személyiségő gazdasági társaságok, ab) kettős könyvvitelt vezetı jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, ac) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, ad) szövetkezetek. b) A pályázati kiírásra olyan Magyarországon székhellyel rendelkezı kettıs könyvvitelt vezetı gazdasági társaság, szövetkezet, egyéni vállalkozó, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkezı szövetkezet vagy kettıs könyvvitelt vezetı gazdasági társaság fióktelepe pályázhat, amelynek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelızı legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum egy fı volt. c) A pályázati kiírásra kizárólag olyan vállalkozások pályázhatnak, amelyek: ca) a 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklete alapján mikro- kis-és középvállalkozásnak minısülnek, cb) illetve azon vállalkozások, amelyek megfelelnek a mikro- kis-és középvállalkozásokra vonatkozó 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklet 2. cikk szerinti alkalmazotti létszám és pénzügyi határértékeknek, azonban a Jogi forma: Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi, devizajogszabályok alapján belföldinek minősülő szervezetek pályázhatnak (KSH besorolással, a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 8/2010.(VIII. 25.) KSH közlemény alapján ): jogi személyiségű vállalkozások (KSH 1) jogi személyiség nélküli vállalkozás (KSH 2), kivéve a külföldi székhelyű vállalkozás fióktelepe (KSH 226) non-profit gazdasági társaság (KSH 57) A jelen pályázati kiírás keretében konzorciumok nem pályázhatnak. Méret: A pályázati kiírásra kizárólag a 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklete alapján mikro-, vagy kisvállalkozásnak minősülő vállalkozások pályázhatnak, amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó (lezárt), teljes üzleti évben minimum egy fő volt. Mikro-vállalkozás: összhangban az Európai Bizottságnak a mikro-, kis és középvállalkozások definíciójáról szóló 2003/361/EK ajánlásával, a KKV kategórián belül mikro vállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amely 10-nél kevesebb személyt foglalkoztat, és amelynek éves árbevétele és/vagy éves mérlegfőösszegének értéke nem haladja meg a 2 millió eurót. Kisvállalkozás: összhangban az Európai Bizottságnak a mikro-, kis és középvállalkozások definíciójáról szóló 2003/361/EK ajánlásával, a KKV kategórián belül kisvállalkozásnak Jogi forma: Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi, devizajogszabályok alapján belföldinek minősülő szervezetek pályázhatnak (KSH besorolással a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 8/2010.(VIII. 25.) KSH közlemény alapján): jogi személyiségű vállalkozások (KSH 1) jogi személyiség nélküli vállalkozás (KSH 2), kivéve a külföldi székhelyű vállalkozás fióktelepe (KSH 226) non-profit gazdasági társaság (KSH 57) 5 A jelen pályázati kiírás keretében konzorciumok nem pályázhatnak. Méret: A pályázati kiírásra a 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklete alapján középvállalkozásnak minősülő vállalkozások pályázhatnak, amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó (lezárt), teljes üzleti évben minimum 50 fő volt. Középvállalkozás: összhangban az Európai Bizottságnak a mikro-, kis és középvállalkozások definíciójáról szóló 2003/361/EK ajánlásával, a KKV kategórián belül középvállalkozásnak minősül egy vállalkozás, amely minimum 50, de 250-nél kevesebb személyt foglalkoztató vállalkozások tartoznak, amelyek éves árbevétele nem haladja meg az 50 millió eurót, és/vagy az éves mérlegfőösszegük értéke nem haladja meg a 43 millió eurót. Jelen pályázati kiírásra pályázhatnak a GOP Részletes Pályázati Útmutató B.1. fejezete alapján: aa) kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok, ab) kettős könyvvitelt vezető jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, ac) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók ad) szövetkezetek b) A pályázati kiírásra olyan Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaság, szövetkezet, egyéni vállalkozó, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezet vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaság fióktelepe pályázhat, amelynek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum egy fő volt. c) A pályázati kiírásra kizárólag olyan vállalkozások pályázhatnak, amelyek: ca) a 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklete alapján mikro- kis-és középvállalkozásnak minősülnek, cb) illetve azon vállalkozások, amelyek megfelelnek a mikro- kis-és középvállalkozásokra vonatkozó 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklet 2. cikk Jogi forma: Vállalkozásfejlesztési alapítványok Jelen Pályázat során pályázatot nyújthatnak be a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény (Hpt.) 2. (1) bekezdés h) pontja alapján a Hpt. hatálya alól kivett megyei és fővárosi vállalkozásfejlesztési alapítványok. Pénzügyi vállalkozások Jelen Pályázat során pályázatot nyújthatnak be olyan a Hpt. 6. (1) bekezdés a) pontja szerinti pénzügyi vállalkozások, (i) amelyekben hitelintézet nem rendelkezik közvetlen vagy közvetett többségi részesedéssel és (ii) amelyek a Hpt. 3. (1) bekezdés b) pont szerinti pénzügyi szolgáltatási tevékenység ( hitel és pénzkölcsön nyújtása ) végzésére érvényes engedéllyel rendelkeznek. A KMH keretében a pályázatnyertes Közvetítők útján Támogatásra jogosultak azok a devizajogszabályok alapján belföldinek minősülő, a Magyar Köztársaság területén székhellyel, illetve az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és a Magyar Köztársaság területén fiókteleppel rendelkező mikrovállalkozások, amelyek legalább egy teljes lezárt üzleti évvel rendelkeznek és utolsó lezárt évi nettó árbevételük legfeljebb 200 millió Ft volt. Egy teljes lezárt üzleti évvel még nem rendelkező vállalkozások abban az esetben részesülhetnek Támogatásban, amennyiben (i) a Támogatás hitelrészének fedezeteként - a hitelbiztosítékra vonatkozó előírások szerint - ingatlan-biztosítékot ajánlanak fel, továbbá (ii) a hitelkérelem és pályázat részeként bemutatandó üzleti tervük szerint a megkezdett üzleti Jelen kiírás keretében kizárólag a 800/2008/EK rendelet (a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról) 1. sz. melléklete alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő alább felsorolt vállalkozások pályázhatnak: Magyarországon bejegyzett székhelyű vagy EGT területén székhellyel és Magyarországon telephellyel rendelkező gazdasági társaságok, ezen belül: o Jogi személyiségű gazdasági társaság (KSH 11) o Jogi személyiség nélküli gazdasági társaság (KSH 21) o Egyéni vállalkozás (KSH 23) o Non-profit gazdasági társaság (Kft. és Rt., KSH 57) Jelen kiírás keretében kizárólag az alább felsorolt szervezetek pályázhatnak: Magyarországon bejegyzett székhelyű vagy EGT területén székhellyel és Magyarországon telephellyel rendelkező gazdasági társaságok, ezen belül: o Jogi személyiségű gazdasági társaság (KSH 11) o Jogi személyiség nélküli gazdasági társaság (KSH 21) o Egyéni vállalkozás (KSH 23) o Non-profit gazdasági társaság (Kft. és Rt., KSH 57) Nem nyújthatnak be pályázatot azon gazdasági társaságok, amelyek a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény 22. (1) bekezdés alá tartoznak. Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, aki, vagy amely nem rendelkezik legalább egy lezárt (beszámolóval/szja bevallással/eva bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel. Egyéni vállalkozók csak kis méretű (25 m Ft támogatási összeg alatti) projektek támogatására jogosultak pályázatot benyújtani. Nem támogatható a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés. A pályázati kiírás keretében mikrovállalkozások esetén kizárólag GOP Részletes Pályázati Útmutató VIII/D, E és F számú mellékleteiben felsorolt megvalósuló projekttel lehet pályázni, kis- és középvállalkozások, valamint a jelen Pályázati Felhívás B.1. cb) pont szerinti vállalkozás esetén a GOP Részletes Pályázati Útmutató VIII/A, B és C számú mellékleteiben felsorolt megvalósuló projekttel lehet pályázni. A projekt keretében a tevékenységek Magyarország területén bárhol megvalósulhatnak A projekt keretében a tevékenységek Magyarország területén bárhol megvalósulhatnak A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a pályázó bejegyzett Hardver és szoftver eszközök beszerzése esetén a megvalósulási helyszínnek az a telephely vagy fióktelep minősül, amelyre a beszerzett eszközök számvitelileg aktiválásra kerülnek. Nem támogathatóak a GOP Részletes Pályázati Útmutató C.6. fejezetében foglalt korlátozással érintett projektek. A KMH GOP keretében azon Projektek támogathatók, amelyek megvalósítására (azaz a Támogatás felhasználására) a Kedvezményezettnek a Magyar Köztársaság területén, a Közép-Magyarországi Régión kívül - nem vidékies településen - elhelyezkedő székhelyén, telephelyén vagy fióktelepén kerül sor (az ingatlan fekvése, illetve a beszerzett eszköz aktiválási helye szerint). A KMH KMOP keretében azon Projektek támogathatók, amelyek megvalósítására (azaz a Támogatás felhasználására) a Kedvezményezettnek a Magyar Köztársaság területén, a Közép-Magyarországi Régióban elhelyezkedő - nem vidékies településen - székhelyén, telephelyén vagy fióktelepén kerül sor (az ingatlan fekvése, illetve a beszerzett eszköz aktiválási helye szerint). A nem vidékies települések listáját MAG Pályázati Dokumentáció tartalmazza. Jelen pályázati felhívás keretében kizárólag olyan projektjavaslatok támogathatók, melyek teljes egészében azon régió területén valósulnak meg, ahol helyesen benyújtásra kerülnek. A Dél-dunántúli régió esetében fejlesztés a Dél-Dunántúl turisztikai magterületeinek településlistájában felsorolt településeken valamint a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet településein valósítható meg. (A Dél-dunántúli régió magterületeinek, valamint a BKÜ településeinek listája megtalálható jelen felhívás mellékleteként.) Jelen pályázati felhívás keretében kizárólag olyan projektjavaslatok támogathatók, melyek teljes egészében a Nyugat-dunántúlirégió területén valósulnak meg A Pályázati Felhívás keretében a GOP Részletes Pályázati Útmutató alapján az alábbi tevékenységek támogathatóak: a) Regionális beruházási támogatásként aa) Eszközbeszerzés, a C fejezet szerint. ab) Infrastrukturális és ingatlan beruházás, a C fejezet szerint 7 ac) Információs technológia fejlesztés a C fejezet szerint ad) Az eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how b) Csekély összegő támogatásként ba) Piacra jutás a C fejezet szerint bb) Vállalati HR fejlesztés a C fejezet szerint bc) Tanácsadás igénybevétele a C fejezet szerint bd) Minıség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetése és tanúsíttatása a C fejezet szerint Önállóan kizárólag a jelen Pályázati Felhívás C.1. aa) és ac) pontban szereplı tevékenységek támogathatóak, a többi tevékenység csak ezek valamelyikéhez kapcsolódóan. A pályázati kiírás keretében kizárólag az alábbi képzéstípusok megvalósítására igényelhető támogatás: szakmai képzések: kizárólag a fogalomjegyzékben meghatározott szakmai képzések közé sorolható képzések támogathatóak; idegen nyelvi képzések; a vállalkozás működésével kapcsolatos képzések (pénzügyi, számviteli, adó, vám, társadalombiztosítási stb.); számítástechnikai, informatikai képzés; munka- és egészségvédelem. Vásárolt szolgáltatásként megvalósuló képzések esetén: Kizárólag a támogatott képzés teljes időtartamára érvényes FAT intézményakkreditációs tanúsítvánnyal rendelkező intézmény által nyújtott képzés vehető igénybe. Az igénybe vett, vásárolt szolgáltatásként megvalósuló képzés kizárólag OKJ-s vagy akkreditált képzési program alapján megvalósított képzés lehet, melybe beletartoznak a fejlesztést végző gyártó cégek által akkreditált képzési programok is. Belső képzések esetén: Intézményi akkreditáció nem szükséges. Az adott vállalkozásnál hasznosítható ismereteket nyújtó belső képzések akkreditálása nem szükséges, de a felnőttképzésről szóló évi CI. törvény 16. (2) bekezdésében meghatározott tartalmi követelmények szerint kidolgozott A pályázati kiírás keretében kizárólag az alábbi képzéstípusok megvalósítására igényelhető támogatás: szakmai képzések: kizárólag a fogalomjegyzékben meghatározott szakmai képzések közé sorolható képzések támogathatóak; idegen nyelvi képzések: a vállalkozás működésével kapcsolatos képzések (pénzügyi, számviteli, adó, vám, társadalombiztosítási stb.); számítástechnikai, informatikai képzés; munka- és egészségvédelem. Vásárolt szolgáltatásként megvalósuló képzések esetén: Kizárólag a támogatott képzés teljes időtartamára érvényes FAT intézményakkreditációs tanúsítvánnyal rendelkező intézmény által nyújtott képzés vehető igénybe. Az igénybe vett, vásárolt szolgáltatásként megvalósuló képzés kizárólag OKJ-s vagy akkreditált képzési program alapján megvalósított képzés lehet, melybe beletartoznak a fejlesztést végző gyártó cégek által akkreditált képzési programok is. Belső képzések esetén: Intézményi akkreditáció nem szükséges. Az adott vállalkozásnál hasznosítható ismereteket nyújtó belső képzések akkreditálása nem szükséges, de a felnőttképzésről szóló törvény 16. (2) bekezdésében meghatározott tartalmi követelmények szerint kidolgozott képzési A Pályázati Felhívás keretében a GOP Részletes Pályázati Útmutató alapján az alábbi tevékenységek támogathatóak: a) Eszközbeszerzés, amennyiben megfelel az induló beruházás fogalmának a C fejezet szerint b) Információs technológia-fejlesztés a C a) és az egyedi szoftver kivételével a C b) pont szerint C Eszközbeszerzés, amennyiben megfelel az induló beruházás fogalmának a) technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése. A KMH keretében nyújtott Támogatás a Kedvezményezettek által az alábbi célokra és projektekhez használhatók fel: (i) Új, egyenként minimum nettó ,- Ft beszerzési értékű tárgyi eszköz beszerzése; (ii) Információs technológia fejlesztéshez kapcsolódó, egyenként minimum nettó ,- Ft értékű hardver beszerzése; (iii) Információs technológia fejlesztéshez kapcsolódó szoftverek beszerzése; (iv) Infrastrukturális és ingatlan beruházás és vásárlás Önállóan támogatható tevékenységek: Jelen pályázati kiírás keretében azon tevékenységek támogathatók önállóan, melyek megfeleltethetők a Pályázati Felhívás A pontjában szereplő támogatás célja és háttere c. pontban meghatározottaknak. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE A turisztikai attrakciófejlesztési pályázatok egyik tapasztalata, hogy a nagyobb összegű, gyakran elsősorban infrastrukturális fejlesztéseket tartalmazó projektek megvalósítása sok esetben nem hoz létre valódi turisztikai terméket, csak annak egy mégoly lényeges elemét. Ezért az attrakciók létrehozásán túl szükség van olyan kiegészítő elemekre, azaz szolgáltatásokra is, amelyek lehetővé teszik a turisták számára a további időtöltést és kikapcsolódást, amelyek újabb pozitív élményekkel gazdagítják az eltöltött időt, de amelyek alapvetően nem attrakciók és önmagukban nem szükségszerűen jelentenek elegendő vonzerőt az odalátogatáshoz. Ilyen kiegészítő elemek lehetnek például az attrakciók látogatóit kiszolgáló vendéglátó egységek, korhű látványkonyhák, vagy garantált programok (így kultúra-specifikus Önállóan támogatható tevékenységek Jelen pályázati kiírás keretében azon tevékenységek támogathatók önállóan, melyek megfeleltethetők a Pályázati Felhívás A pontjában szereplő támogatás célja és háttere c. pontban meghatározottaknak. Kérjük, a támogatható tevékenységek tekintetében legyen figyelemmel a C.1. és C.2. pontokban megfogalmazott további előírásokra! Önállóan nem támogatható, választható kapcsolódó tevékenységek A kiírás keretében önállóan nem, csak a C1.1. pontban szereplő tevékenységekkel együtt támogathatók az alábbi tevékenységek: A turisztikai szolgáltatás és attrakció piacra viteléhez kapcsolódó üzleti marketingtevékenység, promóció támogatása (pl. tájékoztató anyagok, brosúrák, vásárokon való megjelenés, honlap, tájékoztató táblák, arculatterv, branding). A marketing tevékenységet, amennyiben működik helyi TDM szervezet, annak marketing munkájával összhangban, ahhoz illeszkedve, kapcsolódva kell elvégezni. (Lásd C6.3. Egyéb speciális feltételek b) pontot.) A beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó, a megközelítést, pihenést, köztisztaságot 15 M HUF A pályázónak legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevı önrésszel kell rendelkeznie. Az önrész saját forrásból és az államháztartás alrendszereibıl származó egyéb támogatásból állhat. A részletes szabályokat illetıen a GOP Részletes Pályázati Útmutató D.3. fejezetében foglaltak irányadóak. A pályázónak legalább a projekt elszámolható összköltségének 25%-át kitevı igazolt saját forrással kell rendelkeznie. A saját forrás rendelkezésre állását igazoló dokumentumokat és nyilatkozatokat legkésıbb az elsı kifizetési kérelemhez a kedvezményezett köteles benyújtani Az elnyerhető támogatás alsó határára nincs korlátozás. 100 M HUF A pályázónak legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevı önrésszel kell rendelkeznie. Az önrész saját forrásból és az államháztartás alrendszereibıl származó egyéb támogatásból állhat. A részletes szabályokat illetıen a GOP Részletes Pályázati Útmutató D.3. fejezetében foglaltak irányadóak. A pályázónak legalább a projekt elszámolható összköltségének 25%-át kitevı igazolt saját forrással kell rendelkeznie. A saját forrás rendelkezésre állását igazoló dokumentumokat és nyilatkozatokat legkésıbb az elsı kifizetési kérelemhez a kedvezményezett köteles benyújtani 5 M HUF 1 M HUF 50 M HUF 3 M HUF Felhívjuk a figyelmet azonban, hogy a pályázati kiírás keretében adható maximális támogatás vonatkozásában a Pályázati Felhívás a GOP Részletes Pályázati Útmutató D.2. fejezetében foglaltaknál szigorúbb határokat állapíthat meg! A hitel összege legalább 1 M HUF DAR 5 M HUF DDR 5 M HUF ÉAR 5 M HUF ÉMR 5 M HUF KDR 5 M HUF KMR Mikro, kis- és középvállalkozások esetén 5 M HUF Egyéni vállalkozások és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok esetén 5 M HUF Kis méretű projektek esetén Minden pályázó esetén 5 M HUF Nagy méretű projektek esetén -Minden pályázó esetén 5 M HUF -Nyugat-Dunántúli régió Balaton Kiemelt Üdülőkörzeten kívüli településein 25 M HUF -Balaton Kiemelt Üdülőkörzet településein megvalósítandó projektjavaslat esetén 25 M HUF 20 M HUF Felhívjuk a figyelmet azonban, hogy a pályázati kiírás keretében adható maximális támogatás vonatkozásában a Pályázati Felhívás a GOP Részletes Pályázati Útmutató D.2. fejezetében foglaltaknál szigorúbb határokat állapíthat meg! A hitel összege legfeljebb 8 M HUF DAR 50 M HUF DDR 50 M HUF ÉAR 50 M HUF ÉMR 50 M HUF KDR 50 M HUF KMR Mikro, kis- és középvállalkozások esetén 100 M HUF Egyéni vállalkozások és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok esetén 50 M HUF Kis méretű projektek esetén Minden pályázó esetén 25 M HUF Nagy méretű projektek esetén -Minden pályázó esetén 5 M HUF -Nyugat-Dunántúli régió Balaton Kiemelt Üdülőkörzeten kívüli településein 250 M HUF -Balaton Kiemelt Üdülőkörzet településein megvalósítandó projektjavaslat esetén 50 M HUF

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Nyugat-Dunántúli Operatív

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása. tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.3 A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK A.1. A PÁLYÁZATI

Részletesebben

A jelenleg elérhető jelentősebb vállalkozói pályázatok

A jelenleg elérhető jelentősebb vállalkozói pályázatok A jelenleg elérhető jelentősebb vállalkozói pályázatok 1.) Pályázati kód: ÉAOP- 2010-1.1.1/E Támogatás megnevezése: ÉAOP- 2010-1.1.1/E - Ipartelepítés Forrás összege: 1 965 000 000.- HUF Beadás kezdete:

Részletesebben

Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Közép-Magyarországi

Részletesebben

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751 Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése DDOP-2.1.1/D-12, KDOP-2.1.1/D-12, NYDOP-2.1.1/F-12, DAOP-2.1.1/J-12, DDOP- 2.1.1/A.B-12, ÉAOP-2.1.1/A.I-12, ÉMOP-2.1.1/B-12, KDOP-2.1.1/B-12 Kedvezményezettek

Részletesebben

GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5.

GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása c. pályázati konstrukcióhoz

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Vállalati folyamatmenedzsment és e-kereskedelem komplex támogatása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP -2009-2.2.3. A projektek

Részletesebben

135/2008. (X. 18.) FVM rendelet

135/2008. (X. 18.) FVM rendelet 1. oldal 135/2008. (X. 18.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

GOP-2009/2-2.1.1/A KMOP-2009/2-1.2.1/A

GOP-2009/2-2.1.1/A KMOP-2009/2-1.2.1/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Közép-Magyarországi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program Komplex vállalati technológia-fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára (KHG) tárgyú pályázathoz

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Környezetközpontú technológia fejlesztés c. pályázati konstrukcióhoz Hulladékhasznosítási

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.2.1

Részletesebben

FELHÍVÁS. Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására. A felhívás címe: FELHÍVÁS Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása A felhívás kódszáma: GINOP-1.3.1-15

Részletesebben

RÉSZLETES PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

RÉSZLETES PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ RÉSZLETES PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program GOP-tükör intézkedéseinek vissza nem térítendő támogatásokat kínáló pályázati kiírásaihoz GOP

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése c. pályázati konstrukcióhoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése c. pályázati konstrukcióhoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2010-2.1.1/A A projektek az Európai Unió

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KEOP-2011-4.9.0

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KEOP-2011-4.9.0 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Környezet és Energia Operatív Program Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva c. konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2011-4.9.0 Érvényes: 2011. február

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Munkahelyi képzések támogatása mikro- és kisvállalkozások számára a Közép-Magyarországi Régióban c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3.A-12/2

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai fejlesztése tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.1/A

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2009-5.3.0/B

Részletesebben

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására.

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására. FELHÍVÁS A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program KEOP 2011 6.3.0

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program KEOP 2011 6.3.0 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program KEOP 2011 6.3.0 Környezetvédelmi célú informatikai fejlesztések a közigazgatásban (E-környezetvédelem) c. konstrukcióhoz érvényes:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2011-4.9.0

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására. A felhívás címe: FELHÍVÁS A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása A felhívás kódszáma:

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására. A felhívás címe: FELHÍVÁS A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása A felhívás kódszáma:

Részletesebben

Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése című. konstrukcióihoz

Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése című. konstrukcióihoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-alföldi Operatív Program Dél-dunántúli Operatív Program Észak-alföldi Operatív Program Észak-magyarországi Operatív Program Közép-magyarországi Operatív Program Nyugat-dunántúli

Részletesebben

RÉSZLETES PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

RÉSZLETES PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ RÉSZLETES PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program GOP-tükör intézkedéseinek vissza nem térítendő támogatásokat kínáló pályázati kiírásaihoz GOP

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program. Innováció a fogászatban. tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program. Innováció a fogászatban. tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program Innováció a fogászatban tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-1.3.1/F KMOP-2011-1.1.4/F 1 A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK

Részletesebben

A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok (szemléletformálás, informálás, képzés)

A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok (szemléletformálás, informálás, képzés) Új Széchenyi Terv / Zöldgazdaság-fejlesztési Program Környezet és Energia Operatív Program KEOP-6.1.0/A/09-11 és KEOP-6.1.0/B/09-11 A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző

Részletesebben

Ügyféltájékoztató. 1. Alapvetõ cél és háttérinformáció

Ügyféltájékoztató. 1. Alapvetõ cél és háttérinformáció Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalati innováció támogatása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2009-1.3.1/A KMOP-2009-1.1.4 Ügyféltájékoztató 1.

Részletesebben