Nem támogatható az a támogatási kérelem, amely esetén a támogatás összege nem éri el az 1200 eurónak megfelelő forintösszeget.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nem támogatható az a támogatási kérelem, amely esetén a támogatás összege nem éri el az 1200 eurónak megfelelő forintösszeget."

Átírás

1 Intézkedés Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása Kedvezményezett/célcsoport Támogatható települések köre Főbb támogatható tevékenységek Minimum támogatási összeg Maximum támogatási összeg Egyéb, speciális feltételek (alanyi és tárgyi) LEADER intézkedésben meghatározott speciális feltételek A 136/2008 (X.18.) FVM rendelet 4. számú melléklet szerinti településen működő, induló mikrovállalkozás, a gazdasági társaságokról szóló törvénynek megfelelően működő előtársaság vagy olyan természetes személy, aki vállalja, hogy a támogatás megítélését követően az első kifizetési kérelem benyújtásának időpontjáig egyéni vállalkozóként nyilvántartásba veteti magát, és tevékenységét, amennyiben főállású alkalmazottat nem foglalkoztat, főállásban ekként végzi. A 136/2008 (X.18.) FVM rendelet 4. számú mellékletében szereplő települések ( 5000 fő lakosságszám alatti települések vagy 100 fő/km2 népsűrűség alatti települések kül- és belterületei, a bp-i agglomeráció települései kivételével) Támogatás vehető igénybe mikrovállalkozások fejlesztéseinek támogatására, a megkezdett vagy tervezett gazdasági tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó a (2) bekezdésben meghatározott, gazdaságon kívül végzett tevékenységre, amely legkésőbb az első kifizetési kérelem benyújtásakor szerepel a mikrovállalkozás bejegyzett tevékenységei között, vagy természetes személy ügyfél esetén az első kifizetési kérelem benyújtásáig felvett tevékenység. Nem támogatható az a támogatási kérelem, amely esetén a támogatás összege nem éri el az 1200 eurónak megfelelő forintösszeget. a) a támogatás összege az 1998/2006/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó tevékenységek esetén ügyfelenként egymást b) az 1998/2006/EK bizottsági rendelet hatálya alá nem tartozó tevékenységek esetében e rendelet által támogatott célterületek vonatkozásában három egymást követő pénzügyi évben a megítélt támogatás összege nem haladhatja meg a (3) E rendelet alapján az ügyfél székhelye vagy telephelye szerint illetékes LEADER HACS vagy HVK tervezési területén megvalósuló fejlesztések támogathatóak. (4) E rendelet alapján kizárólag olyan fejlesztések támogathatók, amelyek megvalósulásának helye az ügyfél lakóhelye, székhelye, telephelye vagy fióktelepe. (5) Nem jogosult támogatásra az alábbi tevékenységekhez kapcsolódó fejlesztés: a) gazdasági tevékenységek egyes ágazati osztályozási rendszeréről szóló 9002/2007. (SK 3.) KSH közlemény (a továbbiakban: TEÁOR'08) 5510, 5520 szerinti szállodai, egyéb kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás; b) TEÁOR'08 B ágazat szerinti bányászati tevékenység, kivéve a 0892 szerinti tőzegkitermelés; c) TEÁOR' szerinti gépjárműüzemanyagkiskereskedelem; d) TEÁOR'08 46 szerinti nagykereskedelem; e) TEÁOR'08 K ágazat, valamint TEÁOR 08, 41 és 68 szerinti pénzügyi és ingatlanforgalmazási szolgáltatások; f) TEÁOR'08 O és P ágazat szerinti közigazgatási és oktatási tevékenységek, kivéve a 855 szerinti felnőtt- és egyéb oktatás. (6) E rendelet alapján nem nyújtható olyan fejlesztéshez támogatás, amely az EK Szerződés I. mellékletében szereplő termékek előállítására, elsődleges feldolgozására vagy turisztikai tevékenységre irányul, valamint amely az EK Turisztikai tevékenységek ösztönzése Integrált Közösségi Szolgáltató Tér létrehozása természetes személy, mikro-, kis- és középvállalkozás, települési önkormányzat, kisebbségi önkormányzat, illetve a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló évi CXXXV. törvény 16. -ában meghatározott önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás, nonprofit szervezet és egyházi jogi személy 4. (1) E rendelet szerinti támogatási kérelem benyújtására a korlátozásmentes IKSZT címmel rendelkezı települési önkormányzat, települési kisebbségi önkormányzat, önkormányzati társulás, többcélú kistérségi társulás, nonprofit szervezet, valamint egyházi jogi személy (a továbbiakban: ügyfél) jogosult. (2) A nem önálló jogi személyiségő önkormányzati társulás ügyfél esetében támogatási kérelmet a helyi önkormányzatok társulásairól és együttmőködésérıl szóló évi CXXXV. törvény ai alapján a közös feladatok és hatáskörök gyakorlására jogosult önkormányzat nyújthat be. A 160/2009. (XI.19.) FVM rendelet 6. számú mellékletében szereplő települések ( 5000 fő alatti települések vagy 100 fő/km2 népsűrűség alatti területek a bp-i agglomeráció települései kivételével) 5000 fő vagy 100 fő/km2 alatti településeken működő települési önkormányzatok, település kisebbségi önkormányzatok, a településen székhellyel/telephellyel rendelkező non profit szervezetek, településeken székhellyel/telephellyel rendelkező egyházi jogi személyek illetve többcélú kistérségi társulások és önkormányzati társulások, melyeknek a fejlesztéssel érintett település a tagja illetve a fejlesztéssel érintett település ÚMVP jogosult település, kivétel a városi rangú települések és a kistérségi központok; a) a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet] szerint falusi szálláshely és kapcsolódó szolgáltatások kialakítása, már működő falusi szálláshelyek bővítése, korszerűsítése, akadálymentesítése, szolgáltatásaik fejlesztése (a továbbiakban: 1. célterület), b) a vidéki térségekben a gyermek- és ifjúsági turizmushoz kapcsolódó minőségi szálláshelyek és kapcsolódó szolgáltatások kialakítása, már működő egységek bővítése, korszerűsítése, akadálymentesítése és szolgáltatásainak fejlesztése (a továbbiakban: 2. célterület), c) foglalkoztatást elősegítő szolgáltatások fejlesztése (a továbbiakban: 3. célterület) keretében: ca) alkalmi falusi, agroturisztikai szolgáltatások, cb) ökoturisztikai szolgáltatások, cc) lovas turisztikai szolgáltatások, cd) vadászati turizmushoz kapcsolódó szolgáltatások, ce) erdei turizmushoz és természetjáráshoz kapcsolódó szolgáltatások, cf) horgász turisztikai szolgáltatások, 3. (1) E rendelet alapján támogatás vehető igénybe: a) az IKSZT megvalósulási helyszín külső és belső felújítására, bővítésére, korszerűsítésére; b) az IKSZT megvalósulási helyszínhez közvetlenül kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztésére; c) az IKSZT részét képező szolgáltatásokhoz kapcsolódó eszközök beszerzésére; d) az IKSZT működtetésére. (2) Az (1) bekezdés b), c), illetve d) pontjában szereplő tevékenységek önállóan nem, csak az a) pontban szereplő tevékenységgel együtt támogathatóak. Nem támogatható az a támogatási kérelem, amely esetén a támogatás összege nem éri el az 1200 eurónak megfelelő forintösszeget. a) a támogatás összege az 1998/2006/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó tevékenységek esetén ügyfelenként egymást b) az 1998/2006/EK bizottsági rendelet hatálya alá nem tartozó tevékenységek esetében e rendelet által támogatott célterületek vonatkozásában három egymást követő pénzügyi évben a megítélt támogatás összege nem haladhatja meg a Az e rendelet alapján igényelt támogatás összege kedvezményezettenként nem haladhatja meg a eurónak megfelelı forintösszeget. (2) A 3. (1) bekezdés c) pont cg) alpontja szerinti szolgáltatás esetén az igénybe vehető csekély összegű támogatás összege legfeljebb eurónak megfelelő forintösszeg. ÚMVP 3. és 4. tengely Kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztése Falumegújítás és -fejlesztés A vidéki örökség megőrzése és fenntartható fejlesztése Készségek elsajátítása, ösztönzés és végrehajtás A LEADER-megközelítés megvalósítása A 9/2008. (I.24.) FVM rendelet 1. számú melléklete szerinti településen működő települési önkormányzat, önkormányzati társulás, valamint székhellyel, illetve telephellyel rendelkező nonprofit szervezet Támogatásra jogosult a 9/2008. (I.24.) FVM rendelet 1. számú melléklete szerinti településen működő települési önkormányzat, önkormányzati társulás, valamint székhellyel, illetve telephellyel rendelkező nonprofit szervezet A 135/2008-as FVM rendelet 4. vagy 5. számú melléklet szerinti településen működő A 135/2008 FVM rendelet 5. számú melléklet településlistája települési önkormányzat, települési kisebbségi önkormányzat, önkormányzati társulás, szerint. amelynek a fejlesztéssel érintett település a tagja, továbbá székhellyel vagy telephellyel rendelkező nonprofit szervezet, valamint egyházi jogi személy, aki beruházást valósít meg a 4. számú melléklet szerinti településen, vagy az 5. számú melléklet szerinti település külterületén A 138/2008 (X.18.) FVM rendelet 4. vagy 5. számú melléklet szerinti településen működő települési önkormányzat, települési kisebbségi önkormányzat, önkormányzati társulás, amelynek a fejlesztéssel érintett település a tagja, továbbá székhellyel vagy telephellyel rendelkező nonprofit szervezet, valamint egyházi jogi személy, aki beruházást valósít meg a 4. számú melléklet szerinti településen, vagy az 5. számú melléklet szerinti település külterületén; A 138/2008 (X.18.) FVM rendelet 4. és 5. mellékletében szereplő települések A IV. tengely alapján jogosult településeket, a fő lakosságszámnál kevesebb vagy 120 fő/km2-nél kisebb népsűrűséggel rendelkező települések, a budapesti agglomerációhoz tartozó települések kivételével. A 120 fő/négyzetkilométernél alacsonyabb népsűrűségű vagy főnél kevesebb lakosú településekre terjed ki. A budapesti agglomeráció települései nem tartoznak bele. a) új szolgáltatás létrehozása, valamint a már működő szolgáltatás kapcsán új gépjármű beszerzésére; b) a beszerzett gépjármű akadálymentesítésére; c) a biztonságos közlekedés feltételeit megteremtő - a 9/2008.(I.24.) FVM rendelet 2. számú mellékletben meghatározott - kiegészítő eszközök, berendezések beszerzésére A b) és c) pontjában meghatározott eszközök beszerzése kizárólag az a) pontban meghatározott gépjármű beszerzéssel együtt kérelmezhető a) helyi vagy országos védelem alatt nem álló, a település megjelenésében szereppel bíró alábbi épületek, épületrészek külső felújítására (a továbbiakban: 1. célterület): aa) települési szilárd burkolatú útvonalak mentén fekvő épületek, ab) település központját alkotó vagy közvetlenül övező épületek, ac) helyi turisztikai látványossághoz vagy a település megjelenésében szereppel bíró épülethez közvetlenül vezető útvonalak mentén fekvő épületek, ad) az aa), ab) és ac) alpontban meghatározott épülethez kapcsolódó zöld felület rendezésére, parkoló kialakítására, létrehozására, fejlesztésére, ae) az aa), ab) és ac) alpontban meghatározott épülethez kapcsolódó kerítés kialakítására, felújítására; b) a település környezetét és megjelenését javító kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések a 4. és 5. számú mellékletben felsorolt települések területén (a továbbiakban: 2. célterület): ba) védelem alatt nem álló közparkok, bb) pihenőhelyek, bc) sétautak, ide nem értve az utak mentén elhelyezkedő járdákat, bd) az a) pontban meghatározott útvonalak mentén zöld felületek, látvány és használati térelemek kialakítására, a) helyi vagy országos védelem alatt álló építmény, építményrész esetén aa) az építmény, építményrész külső felújítására, ab) az építmény, építményrész rendszeres látogathatóságának biztosítása esetén az építmény, építményrész belső felújítására, korszerűsítésére, ac) az építmény, építményrész rendszeres látogathatóságának biztosítása esetén az építmény közvetlen megközelítését szolgáló gyalogutak kialakítására, ad) építmény rendszeres látogathatóságának biztosítása esetén parkoló kialakítására, ae) az építményhez, építményrészhez kapcsolódó zöld felület rendezésére, létrehozására, felújítására, af) az építményhez, építményrészhez kapcsolódó kerítés kialakítására, felújítására (a továbbiakban együtt: 1. célterület); b) a természeti és a történelmi tájkép, valamint az azt alkotó táji elemek állapotának javítására, kialakítására (a továbbiakban: 2. célterület): ba) természeti és történelmi látnivalók bemutatását elősegítő, már meglévő útvonal mentén új pihenőhelyek létesítésére, meglévők felújítására, bb) természeti és történelmi látnivalók közvetlen környezetének rehabilitációjára; nincs A támogatás mértéke legfeljebb eurónak megfelelő forintösszeg a) a támogatás összege az 1998/2006/EK tanácsi rendelet hatálya alá tartozó ügyfelek esetén ügyfelenként egymást b) az 1998/2006/EK tanácsi rendelet hatálya alá nem tartozó ügyfelek esetében e rendelet által támogatott célterületek vonatkozásában három egymást követő pénzügyi évben a megítélt támogatás összege nem haladhatja meg a eurónak megfelelő forintösszeget. a) a támogatás összege az 1998/2006/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó tevékenységek esetén ügyfelenként egymást b) az 1998/2006/EK bizottsági rendelet hatálya alá nem tartozó tevékenységek esetében e rendelet által támogatott célterületek vonatkozásában három egymást követő pénzügyi évben a megítélt támogatás összege nem haladhatja meg a c) az a) és b) pont alapján megvalósított fejlesztéssel összefüggésben helyi identitás fejlesztését és megőrzését, környezeti tudatosságot elősegítő intézkedések megvalósítására (a továbbiakban: 3. célterület): a) helyi vidékfejlesztési stratégiák elkészítésében való közreműködésre; Az ügyfél által igényelhető támogatás legmagasabb összege 500 b) a helyi vidékfejlesztési stratégiát megalapozó szakmai tanulmányok, helyzetfeltáró elemzések készítésére, valamint a 000 Ft/hó meglévő tanulmányok, elemzések aktualizálására; c) a helyi vidékfejlesztési stratégiák elkészítésében és végrehajtásában közreműködők felkészítésére, képzésére, továbbképzésére, d) a helyi vidékfejlesztési stratégiához és annak megvalósításához kötődő tájékoztatási és információs tevékenységekre, a potenciális vidékfejlesztési szereplők, különösen a hátrányos helyzetű csoportok bevonására irányuló tájékoztatási tevékenységek folytatására, e) az ÚMVP részét képező, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló, szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban: tanácsi rendelet) III-IV. intézkedéscsoportjához kapcsolódó projekt-előkészítésre, projekt-generálásra, projektgyűjtésre, f) az ÚMVP III-IV. intézkedéscsoportjához kapcsolódó tájékoztatási tevékenységek támogatására, g) a HVI munkatervében rögzített, a 79/2007. (VII.30.) FVM rendelet 2. -ban meghatározott célokat szolgáló tevékenységek támogatására, valamint a munkaszervezet által közvetlenül a HVI számára meghatározott egyéb feladatok elvégzésére Mindhárom tematikus tengely céljai támogathatóak a LEADER tengely keretében A támogatás mértéke megegyezik a többi intézkedés azonos jelleg tevékenységeire vonatkozó támogatás mértékével. Az egy projektre kifizetett támogatás maximális mértéke nem haladhatja meg a HACS részére az összes projektre kiutalt hozzájárulás 20%-át, illetve az 50 millió Ft-ot. nincs Új Széchenyi Vállalati együttműködés és klaszterek támogatása Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása Jelen kiírás keretében vállalati együttműködés esetében kizárólag az alábbi jogállású 800/2008/EK rendelet I. melléklete szerinti mikro- és kisvállalatnak minősülő szervezetek nyújthatnak be pályázatot (KSH besorolással): Kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok (KSH 112, 113, 114, 139, 211, 212, 226, 229) Szövetkezetek (KSH 124, 125, 129) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók (KSH 231, 232) Egyéb vállalatok (KSH 721) A jelen pályázati kiírás keretében vállalati együttműködés esetében kizárólag konzorcium vagy az együttműködésben részt vevő vállalkozások által alapított projekttársaság nyújthat be pályázatot. Jelen kiírás keretében induló klaszterek esetében az alábbi jogállású, a klaszter menedzsment feladatait ellátó szervezetek nyújthatnak be pályázatot (KSH besorolással): kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, non-profit gazdasági társaságok (KSH 112,113,114, 211,212,226, 571, 599, 691), szövetkezetek (KSH 121, 124, 125, 129) egyesülés, egyesületek, köztestületek (KSH 529,541,549, 591), alapítványok (KSH 561,562,569), kutató intézetek, oktatási intézmények (KSH 312, 322, 342), Jelen pályázati kiírásra pályázhatnak a Magyarországon székhellyel rendelkező, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező, a GOP Részletes Pályázati Útmutató B.1. a) pontja szerinti, kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok. A pályázati kiírásra olyan vállalkozások pályázhatnak, a) amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 25 fő volt; b) vagy amelyek vállalják, hogy a teremtett új munkahelyekkel együtt a létszámuk a projekt eredményeképpen, a projekt befejezéséig el fogja érni a 25 főt. F3 melléklet szerint (Településlista mikrovállakozások részére) A településlista a segédletek mappában található. link: A pályázati kiírás keretében mikrovállalkozások esetén kizárólag GOP Részletes Pályázati Útmutató VIII/D, E és F számú mellékleteiben felsorolt megvalósuló projekttel lehet pályázni, kis- és középvállalkozások és nagyvállalatok esetén a GOP Részletes Pályázati Útmutató VIII/A, B és C számú mellékleteiben felsorolt megvalósuló projekttel lehet pályázni. A. A klasztermenedzsmenthez kapcsolódó tevékenységek: - A1. Adminisztráció, kapcsolattartás, új tagok felkutatása; - A2. Benchmarking klub üzemeltetése, jó megoldások feltárása és adaptálása, üzletember találkozók szervezése; - A3. Projektgenerálás, közös kutatás-fejlesztési tevékenység (termék- és technológiafejlesztés) megszervezése, közös projektek előkészítése és továbbfejlesztése; - A4. Előadások, kiállítások, konferenciák szervezése, valamint hazai és külföldi tanulmányutakon, konferenciákon, kiállításokon való részvétel; - A5. A klaszterek tevékenységéhez kapcsolódó pályázati, szakértői, kompetencia, termelési, innovációs, beszállítói, logisztikai adatbázisok létrehozása és azok alapján széleskörű információszolgáltatás a klaszter tagjai számára, klaszter stratégia készítése; - A6. Marketing, piacelemző és piackutató tevékenység, közös arculat kialakítása, igényfeltáró kutatások - A7. A projekthez közvetlenül kapcsolódó általános célú oktatás, képzés, betanítás a következő területeken: o Szakmai képzés: felsőfokú posztgraduális képzés, vagy az OKJ-ban szereplő vagy abban nem szereplő szakképesítés megszerzése o Idegen nyelvi képzések A Pályázati Felhívás keretében a GOP Részletes Pályázati Útmutató alapján az alábbi tevékenységek támogathatóak: a) Regionális beruházási támogatásként aa) Új munkavállalók foglalkoztatása a C fejezet szerint, a projekt megkezdést követően, az első 12 hónapban újonnan létrehozott munkahelyeken foglalkoztatott munkavállalókra vonatkozóan, ab) Eszközbeszerzés a C fejezet szerint, ac) Infrastrukturális és ingatlan beruházás, a C fejezet szerint, ad) Információs technológiafejlesztés a C fejezet szerint, ae) Az eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how, b) Csekély összegű támogatásként ba) Piacra jutás a C fejezet szerint, bb) Vállalati HR fejlesztés a C fejezet szerint, bc) Tanácsadás igénybevétele a C fejezet szerint, bd) Minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetése és tanúsíttatása a C fejezet szerint. A fenti tevékenységek közül az aa), ab) és ad) tevékenységek önállóan is támogathatóak, a többi tevékenység csak kiegészítő tevékenységként támogatható. ÉMR: Vállalati együttműködés 10 M HUF Induló klaszterek 10 M HUF Fejlődő klaszterek 10 M HUF KMR: Vállalati együttműködés 10 M HUF Induló klaszterek 10 M HUF Fejlődő klaszterek 10 M HUF Összes többi régióban: Vállalati együttműködés 10 M HUF Induló klaszterek 10 M HUF Fejlődő klaszterek 10 M HUF 100 M HUF Értékelő függvény: A jelen pályázati kiírás esetében a beruházásokhoz maximálisan 35% adható, az adott beruházáshoz igényelhető maximális támogatási mértéket és összeget az V. számú mellékletben szereplő Támogatási mértéket meghatározó függvény segédlet az alábbi négy változó alapján határozza meg: a) megőrzött munkahelyek száma (bázislétszám), 25% súllyal b) teremtett munkahelyek száma, 32% súllyal c) kitörési ponthoz tartozás, 18% súllyal (A GOP Központi Pályázati Útmutató XI. sz. melléklete alapján) d) vállalatméret, 25% súllyal ÉMR: Vállalati együttműködés 50 M HUF Induló klaszterek 40 M HUF Fejlődő klaszterek 150 M HUF KMR: Vállalati együttműködés 25 M HUF Induló klaszterek 30 M HUF Fejlődő klaszterek 150 M HUF Összes többi régióban: Vállalati együttműködés 25 M HUF Induló klaszterek 30 M HUF Fejlődő klaszterek 100 M HUF 1000 M HUF Értékelő függvény: A jelen pályázati kiírás esetében a beruházásokhoz maximálisan 35% adható, az adott beruházáshoz igényelhető maximális támogatási mértéket és összeget az V. számú mellékletben szereplő Támogatási mértéket meghatározó függvény segédlet az alábbi négy változó alapján határozza meg: a) megőrzött munkahelyek száma (bázislétszám), 25% súllyal b) teremtett munkahelyek száma, 32% súllyal c) kitörési ponthoz tartozás, 18% súllyal (A GOP Központi Pályázati Útmutató XI. sz. melléklete alapján) d) vállalatméret, 25% súllyal

2 észségipari Program / Gyógyító Magyarország Egészségipari Program Vállalkozásfejlesztési Program / Vállalkozásfejlesztési Program Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára Munkahelyi képzések támogatása mikro- és kisvállalkozások számára Munkahelyi képzések támogatása középvállalkozások számára Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai fejlesztése Kombinált mikrohitel Turisztikai szolgáltatások fejlesztése 6 régióban Turisztikai szolgáltatások fejlesztése Nyugat-Dunántúlon a) Jelen pályázati kiírásra pályázhatnak a GOP Részletes Pályázati Útmutató B.1. fejezete alapján: aa) kettős könyvvitelt vezetı jogi személyiségő gazdasági társaságok, ab) kettős könyvvitelt vezetı jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, ac) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, ad) szövetkezetek. b) A pályázati kiírásra olyan Magyarországon székhellyel rendelkezı kettıs könyvvitelt vezetı gazdasági társaság, szövetkezet, egyéni vállalkozó, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkezı szövetkezet vagy kettıs könyvvitelt vezetı gazdasági társaság fióktelepe pályázhat, amelynek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelızı legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum egy fı volt. c) A pályázati kiírásra kizárólag olyan vállalkozások pályázhatnak, amelyek: ca) a 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklete alapján mikro- kis-és középvállalkozásnak minısülnek, cb) illetve azon vállalkozások, amelyek megfelelnek a mikro- kis-és középvállalkozásokra vonatkozó 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklet 2. cikk szerinti alkalmazotti létszám és pénzügyi határértékeknek, azonban a Jogi forma: Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi, devizajogszabályok alapján belföldinek minősülő szervezetek pályázhatnak (KSH besorolással, a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 8/2010.(VIII. 25.) KSH közlemény alapján ): jogi személyiségű vállalkozások (KSH 1) jogi személyiség nélküli vállalkozás (KSH 2), kivéve a külföldi székhelyű vállalkozás fióktelepe (KSH 226) non-profit gazdasági társaság (KSH 57) A jelen pályázati kiírás keretében konzorciumok nem pályázhatnak. Méret: A pályázati kiírásra kizárólag a 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklete alapján mikro-, vagy kisvállalkozásnak minősülő vállalkozások pályázhatnak, amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó (lezárt), teljes üzleti évben minimum egy fő volt. Mikro-vállalkozás: összhangban az Európai Bizottságnak a mikro-, kis és középvállalkozások definíciójáról szóló 2003/361/EK ajánlásával, a KKV kategórián belül mikro vállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amely 10-nél kevesebb személyt foglalkoztat, és amelynek éves árbevétele és/vagy éves mérlegfőösszegének értéke nem haladja meg a 2 millió eurót. Kisvállalkozás: összhangban az Európai Bizottságnak a mikro-, kis és középvállalkozások definíciójáról szóló 2003/361/EK ajánlásával, a KKV kategórián belül kisvállalkozásnak Jogi forma: Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi, devizajogszabályok alapján belföldinek minősülő szervezetek pályázhatnak (KSH besorolással a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 8/2010.(VIII. 25.) KSH közlemény alapján): jogi személyiségű vállalkozások (KSH 1) jogi személyiség nélküli vállalkozás (KSH 2), kivéve a külföldi székhelyű vállalkozás fióktelepe (KSH 226) non-profit gazdasági társaság (KSH 57) 5 A jelen pályázati kiírás keretében konzorciumok nem pályázhatnak. Méret: A pályázati kiírásra a 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklete alapján középvállalkozásnak minősülő vállalkozások pályázhatnak, amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó (lezárt), teljes üzleti évben minimum 50 fő volt. Középvállalkozás: összhangban az Európai Bizottságnak a mikro-, kis és középvállalkozások definíciójáról szóló 2003/361/EK ajánlásával, a KKV kategórián belül középvállalkozásnak minősül egy vállalkozás, amely minimum 50, de 250-nél kevesebb személyt foglalkoztató vállalkozások tartoznak, amelyek éves árbevétele nem haladja meg az 50 millió eurót, és/vagy az éves mérlegfőösszegük értéke nem haladja meg a 43 millió eurót. Jelen pályázati kiírásra pályázhatnak a GOP Részletes Pályázati Útmutató B.1. fejezete alapján: aa) kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok, ab) kettős könyvvitelt vezető jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, ac) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók ad) szövetkezetek b) A pályázati kiírásra olyan Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaság, szövetkezet, egyéni vállalkozó, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezet vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaság fióktelepe pályázhat, amelynek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum egy fő volt. c) A pályázati kiírásra kizárólag olyan vállalkozások pályázhatnak, amelyek: ca) a 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklete alapján mikro- kis-és középvállalkozásnak minősülnek, cb) illetve azon vállalkozások, amelyek megfelelnek a mikro- kis-és középvállalkozásokra vonatkozó 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklet 2. cikk Jogi forma: Vállalkozásfejlesztési alapítványok Jelen Pályázat során pályázatot nyújthatnak be a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény (Hpt.) 2. (1) bekezdés h) pontja alapján a Hpt. hatálya alól kivett megyei és fővárosi vállalkozásfejlesztési alapítványok. Pénzügyi vállalkozások Jelen Pályázat során pályázatot nyújthatnak be olyan a Hpt. 6. (1) bekezdés a) pontja szerinti pénzügyi vállalkozások, (i) amelyekben hitelintézet nem rendelkezik közvetlen vagy közvetett többségi részesedéssel és (ii) amelyek a Hpt. 3. (1) bekezdés b) pont szerinti pénzügyi szolgáltatási tevékenység ( hitel és pénzkölcsön nyújtása ) végzésére érvényes engedéllyel rendelkeznek. A KMH keretében a pályázatnyertes Közvetítők útján Támogatásra jogosultak azok a devizajogszabályok alapján belföldinek minősülő, a Magyar Köztársaság területén székhellyel, illetve az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és a Magyar Köztársaság területén fiókteleppel rendelkező mikrovállalkozások, amelyek legalább egy teljes lezárt üzleti évvel rendelkeznek és utolsó lezárt évi nettó árbevételük legfeljebb 200 millió Ft volt. Egy teljes lezárt üzleti évvel még nem rendelkező vállalkozások abban az esetben részesülhetnek Támogatásban, amennyiben (i) a Támogatás hitelrészének fedezeteként - a hitelbiztosítékra vonatkozó előírások szerint - ingatlan-biztosítékot ajánlanak fel, továbbá (ii) a hitelkérelem és pályázat részeként bemutatandó üzleti tervük szerint a megkezdett üzleti Jelen kiírás keretében kizárólag a 800/2008/EK rendelet (a Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról) 1. sz. melléklete alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő alább felsorolt vállalkozások pályázhatnak: Magyarországon bejegyzett székhelyű vagy EGT területén székhellyel és Magyarországon telephellyel rendelkező gazdasági társaságok, ezen belül: o Jogi személyiségű gazdasági társaság (KSH 11) o Jogi személyiség nélküli gazdasági társaság (KSH 21) o Egyéni vállalkozás (KSH 23) o Non-profit gazdasági társaság (Kft. és Rt., KSH 57) Jelen kiírás keretében kizárólag az alább felsorolt szervezetek pályázhatnak: Magyarországon bejegyzett székhelyű vagy EGT területén székhellyel és Magyarországon telephellyel rendelkező gazdasági társaságok, ezen belül: o Jogi személyiségű gazdasági társaság (KSH 11) o Jogi személyiség nélküli gazdasági társaság (KSH 21) o Egyéni vállalkozás (KSH 23) o Non-profit gazdasági társaság (Kft. és Rt., KSH 57) Nem nyújthatnak be pályázatot azon gazdasági társaságok, amelyek a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény 22. (1) bekezdés alá tartoznak. Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, aki, vagy amely nem rendelkezik legalább egy lezárt (beszámolóval/szja bevallással/eva bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel. Egyéni vállalkozók csak kis méretű (25 m Ft támogatási összeg alatti) projektek támogatására jogosultak pályázatot benyújtani. Nem támogatható a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés. A pályázati kiírás keretében mikrovállalkozások esetén kizárólag GOP Részletes Pályázati Útmutató VIII/D, E és F számú mellékleteiben felsorolt megvalósuló projekttel lehet pályázni, kis- és középvállalkozások, valamint a jelen Pályázati Felhívás B.1. cb) pont szerinti vállalkozás esetén a GOP Részletes Pályázati Útmutató VIII/A, B és C számú mellékleteiben felsorolt megvalósuló projekttel lehet pályázni. A projekt keretében a tevékenységek Magyarország területén bárhol megvalósulhatnak A projekt keretében a tevékenységek Magyarország területén bárhol megvalósulhatnak A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a pályázó bejegyzett Hardver és szoftver eszközök beszerzése esetén a megvalósulási helyszínnek az a telephely vagy fióktelep minősül, amelyre a beszerzett eszközök számvitelileg aktiválásra kerülnek. Nem támogathatóak a GOP Részletes Pályázati Útmutató C.6. fejezetében foglalt korlátozással érintett projektek. A KMH GOP keretében azon Projektek támogathatók, amelyek megvalósítására (azaz a Támogatás felhasználására) a Kedvezményezettnek a Magyar Köztársaság területén, a Közép-Magyarországi Régión kívül - nem vidékies településen - elhelyezkedő székhelyén, telephelyén vagy fióktelepén kerül sor (az ingatlan fekvése, illetve a beszerzett eszköz aktiválási helye szerint). A KMH KMOP keretében azon Projektek támogathatók, amelyek megvalósítására (azaz a Támogatás felhasználására) a Kedvezményezettnek a Magyar Köztársaság területén, a Közép-Magyarországi Régióban elhelyezkedő - nem vidékies településen - székhelyén, telephelyén vagy fióktelepén kerül sor (az ingatlan fekvése, illetve a beszerzett eszköz aktiválási helye szerint). A nem vidékies települések listáját MAG Pályázati Dokumentáció tartalmazza. Jelen pályázati felhívás keretében kizárólag olyan projektjavaslatok támogathatók, melyek teljes egészében azon régió területén valósulnak meg, ahol helyesen benyújtásra kerülnek. A Dél-dunántúli régió esetében fejlesztés a Dél-Dunántúl turisztikai magterületeinek településlistájában felsorolt településeken valamint a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet településein valósítható meg. (A Dél-dunántúli régió magterületeinek, valamint a BKÜ településeinek listája megtalálható jelen felhívás mellékleteként.) Jelen pályázati felhívás keretében kizárólag olyan projektjavaslatok támogathatók, melyek teljes egészében a Nyugat-dunántúlirégió területén valósulnak meg A Pályázati Felhívás keretében a GOP Részletes Pályázati Útmutató alapján az alábbi tevékenységek támogathatóak: a) Regionális beruházási támogatásként aa) Eszközbeszerzés, a C fejezet szerint. ab) Infrastrukturális és ingatlan beruházás, a C fejezet szerint 7 ac) Információs technológia fejlesztés a C fejezet szerint ad) Az eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how b) Csekély összegő támogatásként ba) Piacra jutás a C fejezet szerint bb) Vállalati HR fejlesztés a C fejezet szerint bc) Tanácsadás igénybevétele a C fejezet szerint bd) Minıség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetése és tanúsíttatása a C fejezet szerint Önállóan kizárólag a jelen Pályázati Felhívás C.1. aa) és ac) pontban szereplı tevékenységek támogathatóak, a többi tevékenység csak ezek valamelyikéhez kapcsolódóan. A pályázati kiírás keretében kizárólag az alábbi képzéstípusok megvalósítására igényelhető támogatás: szakmai képzések: kizárólag a fogalomjegyzékben meghatározott szakmai képzések közé sorolható képzések támogathatóak; idegen nyelvi képzések; a vállalkozás működésével kapcsolatos képzések (pénzügyi, számviteli, adó, vám, társadalombiztosítási stb.); számítástechnikai, informatikai képzés; munka- és egészségvédelem. Vásárolt szolgáltatásként megvalósuló képzések esetén: Kizárólag a támogatott képzés teljes időtartamára érvényes FAT intézményakkreditációs tanúsítvánnyal rendelkező intézmény által nyújtott képzés vehető igénybe. Az igénybe vett, vásárolt szolgáltatásként megvalósuló képzés kizárólag OKJ-s vagy akkreditált képzési program alapján megvalósított képzés lehet, melybe beletartoznak a fejlesztést végző gyártó cégek által akkreditált képzési programok is. Belső képzések esetén: Intézményi akkreditáció nem szükséges. Az adott vállalkozásnál hasznosítható ismereteket nyújtó belső képzések akkreditálása nem szükséges, de a felnőttképzésről szóló évi CI. törvény 16. (2) bekezdésében meghatározott tartalmi követelmények szerint kidolgozott A pályázati kiírás keretében kizárólag az alábbi képzéstípusok megvalósítására igényelhető támogatás: szakmai képzések: kizárólag a fogalomjegyzékben meghatározott szakmai képzések közé sorolható képzések támogathatóak; idegen nyelvi képzések: a vállalkozás működésével kapcsolatos képzések (pénzügyi, számviteli, adó, vám, társadalombiztosítási stb.); számítástechnikai, informatikai képzés; munka- és egészségvédelem. Vásárolt szolgáltatásként megvalósuló képzések esetén: Kizárólag a támogatott képzés teljes időtartamára érvényes FAT intézményakkreditációs tanúsítvánnyal rendelkező intézmény által nyújtott képzés vehető igénybe. Az igénybe vett, vásárolt szolgáltatásként megvalósuló képzés kizárólag OKJ-s vagy akkreditált képzési program alapján megvalósított képzés lehet, melybe beletartoznak a fejlesztést végző gyártó cégek által akkreditált képzési programok is. Belső képzések esetén: Intézményi akkreditáció nem szükséges. Az adott vállalkozásnál hasznosítható ismereteket nyújtó belső képzések akkreditálása nem szükséges, de a felnőttképzésről szóló törvény 16. (2) bekezdésében meghatározott tartalmi követelmények szerint kidolgozott képzési A Pályázati Felhívás keretében a GOP Részletes Pályázati Útmutató alapján az alábbi tevékenységek támogathatóak: a) Eszközbeszerzés, amennyiben megfelel az induló beruházás fogalmának a C fejezet szerint b) Információs technológia-fejlesztés a C a) és az egyedi szoftver kivételével a C b) pont szerint C Eszközbeszerzés, amennyiben megfelel az induló beruházás fogalmának a) technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése. A KMH keretében nyújtott Támogatás a Kedvezményezettek által az alábbi célokra és projektekhez használhatók fel: (i) Új, egyenként minimum nettó ,- Ft beszerzési értékű tárgyi eszköz beszerzése; (ii) Információs technológia fejlesztéshez kapcsolódó, egyenként minimum nettó ,- Ft értékű hardver beszerzése; (iii) Információs technológia fejlesztéshez kapcsolódó szoftverek beszerzése; (iv) Infrastrukturális és ingatlan beruházás és vásárlás Önállóan támogatható tevékenységek: Jelen pályázati kiírás keretében azon tevékenységek támogathatók önállóan, melyek megfeleltethetők a Pályázati Felhívás A pontjában szereplő támogatás célja és háttere c. pontban meghatározottaknak. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE A turisztikai attrakciófejlesztési pályázatok egyik tapasztalata, hogy a nagyobb összegű, gyakran elsősorban infrastrukturális fejlesztéseket tartalmazó projektek megvalósítása sok esetben nem hoz létre valódi turisztikai terméket, csak annak egy mégoly lényeges elemét. Ezért az attrakciók létrehozásán túl szükség van olyan kiegészítő elemekre, azaz szolgáltatásokra is, amelyek lehetővé teszik a turisták számára a további időtöltést és kikapcsolódást, amelyek újabb pozitív élményekkel gazdagítják az eltöltött időt, de amelyek alapvetően nem attrakciók és önmagukban nem szükségszerűen jelentenek elegendő vonzerőt az odalátogatáshoz. Ilyen kiegészítő elemek lehetnek például az attrakciók látogatóit kiszolgáló vendéglátó egységek, korhű látványkonyhák, vagy garantált programok (így kultúra-specifikus Önállóan támogatható tevékenységek Jelen pályázati kiírás keretében azon tevékenységek támogathatók önállóan, melyek megfeleltethetők a Pályázati Felhívás A pontjában szereplő támogatás célja és háttere c. pontban meghatározottaknak. Kérjük, a támogatható tevékenységek tekintetében legyen figyelemmel a C.1. és C.2. pontokban megfogalmazott további előírásokra! Önállóan nem támogatható, választható kapcsolódó tevékenységek A kiírás keretében önállóan nem, csak a C1.1. pontban szereplő tevékenységekkel együtt támogathatók az alábbi tevékenységek: A turisztikai szolgáltatás és attrakció piacra viteléhez kapcsolódó üzleti marketingtevékenység, promóció támogatása (pl. tájékoztató anyagok, brosúrák, vásárokon való megjelenés, honlap, tájékoztató táblák, arculatterv, branding). A marketing tevékenységet, amennyiben működik helyi TDM szervezet, annak marketing munkájával összhangban, ahhoz illeszkedve, kapcsolódva kell elvégezni. (Lásd C6.3. Egyéb speciális feltételek b) pontot.) A beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó, a megközelítést, pihenést, köztisztaságot 15 M HUF A pályázónak legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevı önrésszel kell rendelkeznie. Az önrész saját forrásból és az államháztartás alrendszereibıl származó egyéb támogatásból állhat. A részletes szabályokat illetıen a GOP Részletes Pályázati Útmutató D.3. fejezetében foglaltak irányadóak. A pályázónak legalább a projekt elszámolható összköltségének 25%-át kitevı igazolt saját forrással kell rendelkeznie. A saját forrás rendelkezésre állását igazoló dokumentumokat és nyilatkozatokat legkésıbb az elsı kifizetési kérelemhez a kedvezményezett köteles benyújtani Az elnyerhető támogatás alsó határára nincs korlátozás. 100 M HUF A pályázónak legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevı önrésszel kell rendelkeznie. Az önrész saját forrásból és az államháztartás alrendszereibıl származó egyéb támogatásból állhat. A részletes szabályokat illetıen a GOP Részletes Pályázati Útmutató D.3. fejezetében foglaltak irányadóak. A pályázónak legalább a projekt elszámolható összköltségének 25%-át kitevı igazolt saját forrással kell rendelkeznie. A saját forrás rendelkezésre állását igazoló dokumentumokat és nyilatkozatokat legkésıbb az elsı kifizetési kérelemhez a kedvezményezett köteles benyújtani 5 M HUF 1 M HUF 50 M HUF 3 M HUF Felhívjuk a figyelmet azonban, hogy a pályázati kiírás keretében adható maximális támogatás vonatkozásában a Pályázati Felhívás a GOP Részletes Pályázati Útmutató D.2. fejezetében foglaltaknál szigorúbb határokat állapíthat meg! A hitel összege legalább 1 M HUF DAR 5 M HUF DDR 5 M HUF ÉAR 5 M HUF ÉMR 5 M HUF KDR 5 M HUF KMR Mikro, kis- és középvállalkozások esetén 5 M HUF Egyéni vállalkozások és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok esetén 5 M HUF Kis méretű projektek esetén Minden pályázó esetén 5 M HUF Nagy méretű projektek esetén -Minden pályázó esetén 5 M HUF -Nyugat-Dunántúli régió Balaton Kiemelt Üdülőkörzeten kívüli településein 25 M HUF -Balaton Kiemelt Üdülőkörzet településein megvalósítandó projektjavaslat esetén 25 M HUF 20 M HUF Felhívjuk a figyelmet azonban, hogy a pályázati kiírás keretében adható maximális támogatás vonatkozásában a Pályázati Felhívás a GOP Részletes Pályázati Útmutató D.2. fejezetében foglaltaknál szigorúbb határokat állapíthat meg! A hitel összege legfeljebb 8 M HUF DAR 50 M HUF DDR 50 M HUF ÉAR 50 M HUF ÉMR 50 M HUF KDR 50 M HUF KMR Mikro, kis- és középvállalkozások esetén 100 M HUF Egyéni vállalkozások és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok esetén 50 M HUF Kis méretű projektek esetén Minden pályázó esetén 25 M HUF Nagy méretű projektek esetén -Minden pályázó esetén 5 M HUF -Nyugat-Dunántúli régió Balaton Kiemelt Üdülőkörzeten kívüli településein 250 M HUF -Balaton Kiemelt Üdülőkörzet településein megvalósítandó projektjavaslat esetén 50 M HUF

3 Gyógyító Magyarország Egészségipari Program / Gyógyító Magyarorsz Helyi és térségi turisztikai desztinációs menedzsment szervezetek létrehozása és Rehabilitációs szolgáltatások Környezetvédelmi célú informatikai fejlesztések a közigazgatásban - E- környezetvédelem A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok - szemléletformálás, informálás, képzés Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva Megújuló energia alapú villamosenergia-, kapcsolt hő és villamosenergia-, valamint biometán termelés Jelen kiírás keretében pályázatot kizárólag az alábbi formában létező, a Nemzetgazdasági Minisztérium nyilvántartásában TDM regisztrációs számmal rendelkező, regisztrált szervezetek nyújthatnak be (a regisztrált szervezetek nevét és regisztrációs számát a Nemzetgazdasági Minisztérium honlapján hozza nyilvánosságra (http://www.ngm.gov.hu): 1. Egyesület (KSH 52) 2. Non-profit gazdasági társaság (KSH 57) Jelen kiírás keretében konzorciumban történő pályázat benyújtására nincs lehetőség. A Pályázati Útmutató B1. pontjában foglaltak nem alkalmazandóak. A pályázók személyét érintő általános kizáró okokat a Pályázati Útmutató D4, illetve F1 pontja, továbbá az igényelt támogatás kategóriája alapján az ágazati korlátozásokat a Pályázati Útmutató D4 pontja tartalmazza. Jogi forma A következő szervezetek konzorciuma nyújthat be pályázatot: - 11-Jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság, amely 100 %-os állami vagy önkormányzati tulajdonban áll és közfeladatot lát el - 31-Központi költségvetési irányító és költségvetési szervek - 32-Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek, beleértve a következő önkormányzati társulásokat is: o Jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulások esetén maga a társulás (KSH 327); o Többcélú kistérségi társulás (KSH 326); - 38-Költségvetési rend szerint gazdálkodó egyéb szervek - 55-Egyház, egyházi intézmény - 56-Alapítvány - 57-Nonprofit gazdasági társaság - 59-Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet, beleértve az évi CXXXV. tv. 8. -a alapján létrejött, nem jogi személyiségű társulás esetén a társulási megállapodásban rögzített székhely szerinti önkormányzat (gesztor), az évi CXXXV. tv. 9. -a alapján létrejött, nem jogi személyiségű társulás esetén a tanácsi határozatban a társulás nevében, a társulás tagjai közül a pályázat benyújtására kijelölt önkormányzat (KSH 591); amelyek közfinanszírozott rehabilitációs-szakellátást végző egészségügyi szolgáltatók, vagy amelyek tulajdonában, vagy vagyonkezelésében lévő ingatlanban, vagy állami vagy önkormányzati tulajdon esetén vagyonkezelésben, vagy használatában, vagy bérelt ingatlanban közfinanszírozott rehabilitációs szakellátást végző egészségügyi szolgáltató működik. Jelen pályázati kiírás keretében az előkészítési szakaszban nyertes szervezetek pályázhatnak - Központi költségvetési irányító és költségvetési szervek (31): - Köztestületi költségvetési irányító és költségvetési szervek (34) Az A komponens keretében pályázásra jogosult szervezetek Közoktatási feladatok ellátásában közreműködő intézmények (A 20/1997 II.13 Korm. rendelet alapján közoktatási intézménytörzs, OM azonosítóval rendelkezik), amennyiben a szervezet gazdálkodási forma szerint: Költségvetési szerv és intézménye (3-al kezdődő KSH kód), vagy jogi személyiségű nonprofit szervezet (5-el kezdődő KSH kód), vagy jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet (6-al kezdődő KSH kód) Olyan iskolák esetén, amelyek nem önálló gazdálkodást folytatnak, ennél fogva nem rendelkeznek saját adóazonosítóval, azon szervezet jogosult pályázni, amely az iskola fenntartója. A pályázó szervezetre ebben az esetben is vonatkoznak a fenti gazdálkodási forma szerinti korlátozások. A B komponens keretében pályázásra jogosult szervezetek Gazdálkodási forma szerint: Központi költségvetési irányító és költségvetési szervek (31-el kezdődő KSH kód) Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (32-vel kezdődő KSH kód) Országos kisebbségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (35-el kezdődő KSH kód) Területfejlesztési tanácsok (36-al kezdődő KSH kód) Helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (37-el kezdődő KSH kód) Költségvetési rend szerint gazdálkodó egyéb szervek (38-al kezdődő KSH kód) Egyéb egyesület (529-el kezdődő KSH kód) Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak (KSH besorolás szerint5): 1) KKV-nak minősülő a) b) kivéve 31, 33, 34, 381 NONPROFIT SZERVEZET (5, 6) Kivéve pártok Kivéve jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet (6) Amennyiben a pályázó önkormányzati társulás, a települési önkormányzatok többcélú évi CXXXV. törvény 16. -ában, illetve a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló évi XXI. törvény 10..(1) bek.-ben, illetve 10/A. (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően jogi személyiséggel rendelkezik a pályázatot a társulás nyújtja be. Jelen konstrukció keretében konzorciumok nem pályázhatnak. Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak5: Jelen pályázati felhívás keretében főszabályként olyan projektjavaslatok támogathatóak, amelyek teljes egészében azon régió területén valósulnak meg, ahol helyesen benyújtásra kerülnek Ez alól csak különösen indokolt esetben, az Irányító Hatóság egyedi engedélye alapján van lehetőség kivételre. Az engedélyezés szükséges feltétele, hogy a projekt keretében természeténél fogva fizikailag oszthatatlan fejlesztés valósuljon meg. Kizárólag olyan projekt támogatható a fentiek alapján, melynek hasznossága egyetlen régió területén történő megvalósítás esetén nem vagy csak csökkent mértékben állhat elő. Ha a fejlesztés tárgya a megvalósítás szempontjából két részre osztható, régióhatáron átnyúló projekt támogatása nem lehetséges. Kizárólag olyan régióhatáron átnyúló projekt támogatható, melynek régióhatáron átnyúló része is közvetlen és kimutatható haszonnal bír a támogató régió vonatkozásában. Ennek kimutatása a projektgazda feladata. 1 A számvitelről szóló évi C. törvény 19 Régióhatáron átnyúló projekt megvalósításának különös szabályai az 1. Általános feltételek ld. Általános pályázati útmutató Továbbá: A projekt megvalósítási területe Magyarország. A projekt megvalósulásának helyszíne az ország teljes területe a Közép-Magyarországi régió kivételével. A és B komponens esetén a projekt megvalósulásának helyszíne az ország teljes területe a KMR kivételével. A projekt megvalósulásának helyszíne(i) az elért célcsoport lakhelyének megfelelő település(ek). Ez az a terület, ahol a projekt megvalósul, azaz a projekt eredmény indikátorát (az elérést) értelmezzük. A KMR területéhez kapcsolható költségek nem elszámolhatók, amennyiben ilyen költségek merülnek fel, nagyságukat a nem elszámolható költségek között kell bemutatni a pályázatban. Helyi TDM szervezet fejlesztése esetén támogatás igényelhető a következő tevékenységekre, amelyek közül legalább három feladatcsoportból kötelező betervezni és megvalósítani tevékenységet (a feladatcsoportok kiemelt betűtípussal vannak szedve): Termékfejlesztés/projektmenedzsment Desztinációfejlesztési stratégia elkészítése (megadott vázlat alapján) kötelezően megvalósítandó tevékenység! A desztináció vonzerőleltárát megalapozó adatgyűjtés Térségi szintű kutatásokhoz helyi kutatási feladatok elvégzése Helyi termékek, tradicionális gasztronómia bevonása a turisztikai kínálatfejlesztésbe (helyi beszállítói kapcsolatok erősítése) ban szervezett, a desztináció arculatát meghatározó, turisztikai vonzerővel bíró rendezvények, garantált programok szervezése előny, ha a Fesztiválszövetségek által regisztrált rendezvény (www.fesztivalregisztracio.hu) Túraútvonalak, tematikus útvonalak kijelölése, kitáblázása, felújítása a hatályos szabványi előírások alapján (gyalogos, kerékpáros, lovas, nordic walking, vízi stb.) (csak a meglévő turista- és gyalogutak karbantartásával és a helyi szervezetekkel együtt). Animációs tevékenység, animátorok foglalkoztatása Turisztikai információs rendszerek működtetése Információs iroda (front-office) és back-office kialakítása, felújítása Többnyelvű információs táblarendszer kialakítása, fejlesztése Mobil, tájékozódást elősegítő többnyelvű projektelemek Folyamatos kapcsolattartás/együttműködés A desztináció turisztikai szereplői részére TDM tematikájú szakmai rendezvények szervezése (potenciális tagság, külső együttműködő szereplők stb.) Tematikus, célcsoportra fókuszált szakmai rendezvények például kultúra-, öko-, kerékpáros-, egészségturizmus szolgáltató részére. Önállóan támogatható tevékenységek Kizárólag azok a projektjavaslatok támogathatók, amelyek a pályázati program célkitűzéseivel összhangban álló tevékenységeket tartalmaznak, és helyi szükségleteken alapulnak. Jelen pályázati felhívás keretében támogatható a rehabilitációs fekvőbeteg szakellátás, a kórházhoz integrált vagy önálló rehabilitációs járóbeteg szakellátás, a nappali kórházi és/vagy nappali ellátás, valamint a pszichiátriai/addiktológiai gondozói hálózat és a rehabilitációs feladatot vállaló tüdőgondozók infrastruktúrafejlesztése: a fejlesztéssel érintett intézményben folyó rehabilitációs szolgáltatásnak helyt adó épületrész felújítása, átalakítása, bővítése; vagy indokolt esetben új épület építése; speciális kiszolgáló helyiségek kialakítása: a választott szakmai programhoz illeszkedő egyéni és csoportos foglalkoztató terápiás szoba, tornaterem, kezelő, csoportos foglalkoztató (ergoterápiás), fizikoterápiás kezelőegység, betegoktató, pszichoedukációt szolgáló helyiség, játszószoba, gyógyászati segédeszköz gyakorló terem, demonstrációs akadálymentes helyiség, központi sportterápiás egység, központi fizio- ill. hidroterápia, ortopédtechnikai műhely. Önmagában infrastruktúra-fejlesztés akkor támogatható, ha a pályázó vállalja, hogy a projektmegvalósítás végére eszközállománya megfelel a szakmai minimumfeltételekben előírtaknak. A szakmai minimumfeltétel teljesítéséhez szükséges azon eszközöket, melyek a projekt keretében nem támogathatóak/nem elszámolhatóak, a Kedvezményezettnek projekten kívül, önerőből kell beszereznie. Jelen kiírás keretében új, még nem működő, működési engedéllyel nem rendelkező vagy nem közfinanszírozott szolgáltatást nyújtó szolgáltató Infokommunikációs rendszerfejlesztés, ezen belül - SZOFTVERBESZERZÉS*: alapszoftverek; rendszerszoftverek beszerzése; digitális adatbázisok, térképállományok beszerzése, fejlesztése; jogszabályban előírt környezeti monitoring megvalósításához szükséges szoftverbeszerzések; - SZOFTVERFEJLESZTÉS*: rendszerprogramozás, rendszerintegrációt, intézmények összekapcsolását támogató szoftverfejlesztések; az alapvető adatkezelési feladatokat (adatgyűjtés/adatbányászat/az adatgyűjtésbe indokolt esetekben beleértendő az alapadatok előállítása is/ adatpótlás, adatbecslés, adattisztítás, adatasszimiláció/- adatharmonizálás, adatok digitalizálása, adatfeltöltés stb.) támogató szoftverek, számítógépes programok fejlesztése, az ügyfélkapun történő elektronikus adatszolgáltatás, illetőleg az elektronikus aláírással történő egyéb ügyintézés feltételeinek megteremtéséhez szükséges programozási feladatokat is ideértve; szoftverfejlesztésekhez szükséges tesztadatbázisok kialakítása, szoftvertesztelés, szoftverinstallálás, szoftver-beüzemelés; alapvető hálózati szolgáltatások (keresés, megtekintés, Az A komponens támogatható tevékenységei: I. Fenntarthatósági tematikájú rendezvény Szakmai követelmények: Az A komponens keretében előre meghatározott forgatókönyv és szakmai tartalom szerint megvalósuló iskolai rendezvények támogathatók. Egy projekten belül legfeljebb 5 rendezvény tervezhető, figyelembe véve, hogy a projekt megvalósítására rendelkezésre álló idő 12 hónap. Minden egyes iskolai rendezvényen az alábbiak megvalósítása kötelező: Filmvetítés Előadás, beszélgetés a filmhez kapcsolódóan Csoportfoglalkozás, melynek kötelező eleme az ökológiai lábnyom számítás Internetes oldalak bemutatása, elemzése A rendezvényt követően kötelező legalább egy vetélkedő lebonyolítása A rendezvény, illetve a vetélkedő eredményeinek bemutatása kötelező a helyi médiában (újság, TV vagy rádió) A rendezvényen vetíthető filmek, a terjeszthető kiadványok, a bemutatható internetes oldalak és a rendezvényt követően megrendezhető vetélkedők a Környezetvédelmi Fejlesztési Igazgatóság oldalán (www.kofi.gov.hu) közreadott listából választhatók ki. A listán nem szereplő kommunikációs anyagok és vetélkedők nem illeszthetők a projektbe! A listát a Környezetvédelmi Fejlesztési Igazgatósághoz eljuttatott írásbeli kérelem és egyedi elbírálás alapján lehet bővíteni. A projektnek kötelező része a tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségek teljesítése. Jelen pályázati felhívás keretében csak energiahatékonyság fokozását valamely megújuló energiaforrás felhasználásával kombináló projektet lehet benyújtani. (továbbiakban: kombinált projekt) A kombinált projektre vonatkozó előírások: 1. A benyújtott pályázatok esetében mind a megújuló energia felhasználásra, mind az energiahatékonyság fokozására irányuló projektrész aránya alátámasztottan el kell hogy érje legalább a 25%-ot a projekt elszámolható költségén belül. 2. Kizárólag olyan projekt támogatható, amelyben a megújuló energiafelhasználásra vonatkozó projektrész is a energiahatékonysági korszerűsítésre kerülő épület hő- és/vagy villamosenergia-ellátását szolgálja. 3. Az A) Energiahatékonyság javításra vonatkozó tevékenységek alfejezet 1) és 2) alpontjaiban felsorolt tevékenységek projekttípusait a B) Megújuló energiafelhasználásra vonatkozó tevékenységek 1; 2; 3; 4 alpontjaiban felsorolt tevékenységek projekttípusaival kötelező kombinálni. 4. Az A) Energiahatékonyság javításra vonatkozó tevékenységek alfejezet 3) alpontjában felsorolt tevékenység projekttípusai a B) Megújuló energiafelhasználásra vonatkozó tevékenységek 5. alpontjaiban felsorolt tevékenységek projekttípusaival kötelező kombinálni. A) Energiahatékonyság javításra vonatkozó tevékenységek: 1) Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése a felújításban érintett épület, épületek, vagy egymással érintkező épületekből álló épületcsoport egészén. A fejlesztéssel érintett a 7/2006 (V.24.) TNM rendelet 1. számú mellékletének 1. számú táblázatában meghatározott összes épülethatároló szerkezetnek a fejlesztés után meg kell felelnie a 7/2006 Jelen pályázati felhívásban nevesített támogatható tevékenységek kombinációja esetén nincs megkötés az egyes tevékenységtípusok számát és arányát illetően, tehát a megnevezett megújuló energiaforrások egymással való kombinálása megengedett, amennyiben a technológia kombináció a hatályos jogszabályoknak megfelel. Jelen pályázati felhívás keretében az alábbi támogatható tevékenységekre lehet pályázni: 1) Napenergia alapú villamosenergia termelés 7 a) Hálózatra kapcsolódó 500 kwp alatti teljesítményű fotovoltaikus rendszerek Napenergia-hasznosító berendezések és azok rögzítő, tartó rendszere, villamosenergia hálózathoz kapcsolódásához és a rendszerrel való műszakilag biztonságos működéshez szükséges eszközök, akkumulátor és hálózati elemek. (Pl. napcella, állványzat, inverter (akkumulátor amennyiben szükséges) b) Hálózatra nem kapcsolódó fotovoltaikus rendszerek. Napenergia-hasznosító berendezések, azok rögzítő, tartó rendszere, fogyasztó egységekhez illetve sziget üzemmódú hálózathoz való kapcsolódáshoz, a fogyasztó egységekkel való műszakilag biztonságos működéshez szükséges eszközök és hálózati elemek, villamosenergia tároló egységek (akkumulátorok). 2) Biomassza-felhasználás kapcsolt hő és villamosenergia- termelésre 8 a) Szilárd biomassza9 közvetlen hasznosítása kapcsolt hő és Helyi TDM szervezet esetén 20 M HUF Gyógyhelyi TDM szervezet esetén 20 M HUF Térségi TDM szervezet esetén 50 M HUF Konzorciumi tagonként igényelhető minimális támogatási összeg Mind a 7 régióban: 20 M HUF I. EIONET-fejlesztés 50 M HUF II. OKIR-fejlesztés 90 M HUF A komponens: 3 M HUF B komponens: 10 M HUF Helyi TDM szervezet esetén 50 M HUF Gyógyhelyi TDM szervezet esetén 100 M HUF Térségi TDM szervezet esetén 100 M HUF Fejlesztési helyszínenként igényelhető maximális támogatási összeg DAR 600 M HUF DDR 700 M HUF ÉAR 800 M HUF ÉMR 600 M HUF KDR 800 M HUF NYDR 250 M HUF A konzorcium által igényelhető maximális támogatási összeg DAR 2 MRD HUF DDR 2,55 MRD HUF ÉAR 3,5 MRD HUF ÉMR 2,14 MRD HUF KDR 2,07 MRD HUF NYDR 1,25 MRD HUF I. EIONET-fejlesztés 300 M HUF II. OKIR-fejlesztés 1500 M HUF A komponens: 5 M HUF B komponens: 50 M HUF 1 M HUF 250 M HUF 1 M HUF Kivételt képez ez alól a jelen pályázati felhívás C1.1. pontja szerinti napenergia hasznosítására vonatkozó projektek, ahol az elnyerhető támogatás összege minimum 50 millió, maximum 1 milliárd Ft lehet. Felhívjuk figyelmüket hogy az 50 millió Ft alatti támogatási igényű projektek esetében ezen tevékenységekre a KEOP-4.2.0/A konstrukcióba nyújtható be a pályázat! 1000 M HUF Kivételt képez ez alól a jelen pályázati felhívás C1.1. pontja szerinti napenergia hasznosítására vonatkozó projektek, ahol az elnyerhető támogatás összege minimum 50 millió, maximum 1 milliárd Ft lehet. Felhívjuk figyelmüket hogy az 50 millió Ft alatti támogatási igényű projektek esetében ezen tevékenységekre a KEOP-4.2.0/A konstrukcióba nyújtható be a pályázat!

4 Zöldgazdaság-fejlesztési Program / Zöldgazdaság-fejlesztési Program Helyi hő- és hűtési energiaigény kielégítése megújuló energiaforrásokkal (A) Helyi hő- és hűtési energiaigény kielégítése megújuló energiaforrásokkal (B) A települési szilárd hulladéklerakókat érintő térségi szintű rekultivációs programok elvégzése Megújuló energia alapú térségfejlesztés Megújuló energiahordozófelhasználás növelése Közép- Magyarországon Geotermikus alapú hő-, illetve villamosenergia-termelő projektek előkészítési és projektfejlesztési tevékenységeinek támogatása Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak4: Amennyiben a pályázó önkormányzati társulás, a települési önkormányzatok többcélú Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak5: Amennyiben a pályázó önkormányzati társulás, a települési önkormányzatok többcélú évi CXXXV. törvény 16. -ában, illetve a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló évi XXI. törvény 10..(1) bek.-ben, illetve 10/A. (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően jogi személyiséggel rendelkezik a pályázatot a társulás nyújtja be. Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak: 1. Helyi önkormányzatok (321)1 egyénileg 2. Települési önkormányzatok társulásai (322, 326, 327, 328)2 Megvalósítási pályázatra azok a pályázók jelentkezhetnek, amelyek: az előkészítési pályázaton eredményesen részt vettek, vagy a 1067/2005 (VI.30.) Kormány határozatban nevesített projektekben szerepeltek, vagy bár a projektfejlesztési konzultáción a közreműködő szervezettől negatív véleményt kaptak, de az előkészítési projekt lezárásához a megvalósítási felhívásra beadott pályázatukra Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak5: Társulásokra vonatkozó szabályok: Amennyiben a projektgazda egy önkormányzati társulás, akkor az alábbi feltételek vonatkoznak rá: Amennyiben a társulás a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló évi CVII. törvény szerint létrejött többcélú kistérségi társulásként jött létre, akkor a pályázatot a többcélú kistérségi társulás nyújtja be. Amennyiben a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló Általános pályázati útmutató szerint. A KEOP 1., 2., 5. és 7. prioritásokhoz tartozó pályázati kiírások esetében a projekt megvalósítási területe Magyarország, a KEOP 3., 4. és 6. prioritások kiírásai esetében a projekt megvalósítása területe Magyarország, kivéve a Közép- Magyarországi régiót. (A vonatkozó prioritás számát mindig a pályázati kiírás kódjának első számjegye jelöli. A projekt előkészítési pályázatok a 7. prioritásból kerülnek finanszírozásra.) Jogi forma Támogatásra csak a Közép-magyarországi régió területén Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak2: megvalósuló fejlesztés jogosult KÖLTSÉGVETÉSI SZERV (3) Költségvetési szerv és intézménye (3) NONPROFIT SZERVEZET (5, 6) Kivéve pártok Kivéve jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet (6), kivéve: Megszűnt gazdálkodási forma (7.3) Egyéni (nem piaci) gazdasági tevékenység (8) Technikai kóddal rendelkezők (9) valamint: rendelet alapján közoktatási intézménytörzs, OM azonosítóval rendelkezik 2 A Központi Statisztikai Hivatal elnökének a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 9001/2002. (SK 3.) KSH közleménye alapján 3 Jelen pályázati konstrukcióban Regionális Fejlesztési Tanácsok nem nyújthatnak be pályázatot Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak7: Amennyiben a pályázó önkormányzati társulás a települési önkormányzatok többcélú évi CXXXV. törvény 16. -ában,, illetve a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló évi XXI. törvény 10.. (1) bek.-ben, illetve 10/A. (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően jogi személyiséggel rendelkezik a pályázatot a társulás nyújtja be Jelen pályázati kiírás keretében konzorciumok nem pályázhatnak. Jelen pályázati konstrukció esetében az alábbi eszközök beszerzésére, telepítésére valamint a hozzá kapcsolódó felmérési, bontási költségekre lehet pályázni: - napkollektor - napelem - szilárd biomassza tüzelő rendszer - hőszivattyús rendszer: o Talajszondás hőszivattyús rendszer o Talajkollektoros hőszivattyús rendszer o Fúrt kutas, termálvíz hőtartalmát, felszíni vizek hőtartalmát hasznosító hőszivattyús rendszer Tevékenységek kombinálása: Egy pályázat keretében több tevékenység, kombináltan is pályázható (több választható elem), mely esetben a választható elemek mindegyikére külön-külön egyszerűsített energetikai mellékletet, de csak egy összevont költségvetést kell benyújtani. Az egyes technológiáknak meg kell felelniük az E fejezet kiválasztási kritériumainak. A tevékenységek együttes támogatási igénye nem haladhatja meg a meghatározott maximális 50 millió forintot. Támogatható tevékenységek köre: 1. Fűtési/hűtési energiaigény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból Kötelező elemek: - energetikai audit elvégzése projekt-megvalósítás előtt és auditori ellenjegyzés a megvalósulás után - épületenergetikai számítás elkészítése és az épületenergetikai tanúsítvány Jelen pályázati felhívásban nevesített támogatható tevékenységek kombinációja esetén nincs megkötés az egyes tevékenységtípusok számát és arányát illetően, tehát a megnevezett megújuló energiaforrások egymással való kombinálása megengedett. Jelen pályázati felhívás keretében az alábbi támogatható tevékenységekre lehet pályázni: 1) Napenergia hasznosítása7 Napenergia hasznosító rendszerekkel (napkollektor) a) használati melegvíz igény részleges vagy teljes kielégítése; b) részleges vagy teljes kielégítése: a használati melegvíz és/vagy a fűtési és/vagy hűtési hőigénynek; c) gazdasági termelési folyamat részleges vagy teljes hőigényének kielégítése (pl.: szárítás); Napsugárzás energiatartalmát felvevő berendezés és kapcsolódó szerkezeti elemek, használati melegvíz és/vagy fűtési rendszerhez, és/vagy gazdasági termelési folyamathoz való kapcsolódáshoz, rendszerben működéshez szükséges eszközök, berendezések vásárlása és telepítése, szükséges épület-átalakítások (pl. napkollektor és tartóelemei, kollektorköri vezérlőegység, termosztatikus szabályozószelep, tágulási tartály, hőcserélős melegvíz tároló és puffertartály, hőátadó rendszer gépészeti elemei, szigetelt csővezeték rendszer, szivattyú blokk). 2) Biomassza-felhasználás Szilárd vagy folyékony biomassza9 közvetlen hasznosítása hőigény kielégítésére a) Szilárd biomassza (mezőgazdasági fő és melléktermék, kertészeti melléktermék, fás és lágyszárú energianövény, erdészeti fő és melléktermék, a veszélyes hulladéknak nem minősülő kezeletlen faipari és egyéb ipari hulladék és Jelen konstrukcióban előkészítésre már nem nyújtható be pályázat. Támogatható tevékenységek a projekt-megvalósítás során Támogatható szakmai tevékenységek köre: lerakó rekultivációs tevékenységek, melyek magukban foglalják az alábbiakat: 1. Területelőkészítés, helyszín biztosítása Ø előkészítő és befejező mérnöki munkák, Ø irtás, tereprendezés, építmény bontás, bontási hulladék előkészítése hasznosításra. 2. Rekultivációs munkálatok végzése (amennyiben az illetékes hatóság kétütemű rekultivációt határoz meg, úgy csak a rekultiváció első üteme kerülhet támogatásra): Ø hulladékáthalmozás, felületképzés, hulladéktest formálása; Ø rekultivációs rétegrend kialakítása; Ø passzív hidraulikus védelmi rendszerek kiépítése (amennyiben a szennyezés terjedését megelőzendően ez a leginkább költséghatékony megoldás); Ø depóniagáz- gyűjtő, ártalmatlanító rendszer kiépítése (amennyiben indokolt); Ø vízelvezető rendszer kialakítása; Ø hulladéklerakó hulladék felszedésével történő rekultivációja. 3. A rekultivált lerakók utógondozásához szükséges létesítmények kialakítása Kizárólag az A1 fejezetben meghatározott céloknak megfelelő, egymással összefüggő és egymásra épülő tevékenységek támogathatóak. C1.1. Támogatható tevékenységek a projekt-előkészítés során (1. forduló) Az 1. fordulóban kizárólag a projekt előkészítés támogatható, mely a következő tevékenységekből tevődik össze: az 1. fordulós projektdokumentáció (amelynek a pályázat benyújtásakor rendelkezésre kell állnia) elkészítése, valamint a 2. fordulós projektdokumentáció (tanulmányok, vizsgálatok, tervek, engedélyek) elkészítése és az ahhoz szükséges tevékenységek elvégzése A projekt előkészítés során támogatható tevékenységek elszámolható költségeit a C.3.1 fejezet tartalmazza. C1.2. Támogatható tevékenységek a projekt-megvalósítás során (2. forduló) A lent meghatározott A), B) és C) pontban meghatározott tevékenységeket úgy szükséges kialakítani, hogy a célok és eredmények tekintetében megfeleljenek a mintaprojekt jelleg követelményeinek: Az A) és B) pontban megjelölt tevékenységek révén kimutatható térségfejlesztő hatást kell érvényesíteni. Megújuló energiák, lehetőleg komplex használata. Kimutatható környezetvédelmi hozzáadott érték. Innovatív technológia, illetve újszerű, kimutatható előnyt jelentő megoldás alkalmazása, (K+F nem támogatható!). C1. Támogatható tevékenységek köre Pályázat keretében kizárólag a C1.1 pontokban felsorolt tevékenységekre lehet támogatást igényelni. Ezeken túlmenően semmilyen egyéb tevékenység nem támogatható. C1.1. Önállóan támogatható tevékenységek köre Jelen pályázati konstrukció esetében az alábbi támogatható tevékenységekre lehet pályázni. Amennyiben a kedvezményezett az adott projektje kapcsán a közösségi jog szerinti vállalkozás, és ezáltal az igényelt támogatás állami támogatásnak minősül, akkor vonatkozik rá a Regionális Fejlesztés Operatív Programokra meghatározott előirányzatok felhasználásának állami támogatási szempontú szabályairól szóló 19/2007. (VII. 30.) MeHVM rendelet (a továbbiakban: rendelet). Az egyes támogatható tevékenységek és a rendelet 4. -ban meghatározott jogcímek egymással való kapcsolatát az egyes támogatható tevékenységek mögött (lábjegyzetben) feltüntetett a rendelet ugyanazon bekezdésében szereplő betűjelek mutatják: I. Megújuló energia alapú villamosenergia-, kapcsolt hő- és villamosenergia-, valamint biometán-termelés: 1) Napenergia alapú villamosenergia termelés 4 a) Hálózatra kapcsolódó 500 kwp alatti teljesítményű fotovoltaikus rendszerek Napenergia-hasznosító berendezések és azok rögzítő, tartó rendszere, villamosenergia hálózathoz kapcsolódásához és a rendszerrel való műszakilag biztonságos működéshez szükséges eszközök, akkumulátor és hálózati elemek. (Pl. napcella, állványzat, inverter (akkumulátor amennyiben szükséges).) b) Hálózatra nem kapcsolódó fotovoltaikus rendszerek Jelen pályázati konstrukció esetében az alábbi támogatható tevékenységre lehet pályázni. Amennyiben a kedvezményezett az adott projektje kapcsán a közösségi jog szerinti vállalkozás, és ezáltal az igényelt támogatás állami támogatásnak minősül, akkor vonatkozik rá A Környezet és Energia Operatív Program prioritásaira rendelt források felhasználásának részletes szabályairól és egyes támogatási jogcímeiről szóló 9/ (I.21.) NFGM rendelet. Jelen pályázati kiírás keretében a rendelet (1) g) jogcím alapján nyújtható támogatás. Geotermikus energia hasznosítása: A projektfejlesztési szakaszt megelőző előkészítési tevékenységek (amelyek elvégzése a pályázat benyújtásának előfeltételét képezik): 2500 méternél mélyebb fúrás, vagy meglévő kút esetén koncessziós szerződés vagy jogerős létesítési vízjogi engedély vagy vízjogi üzemeltetési engedély megszerzése 2500 méternél sekélyebb fúrás, illetve meglévő kút esetén geotermikus kútpárra vagy próbakútra vonatkozó legalább elvi vízjogi engedély megszerzése Meglévő kút esetében annak állapotvizsgálata, rétegvizsgálata, Az elvi vízjogi engedély vagy a vízjogi létesítési engedély megszerzéséhez szükséges szakvélemények, tanulmányok, vizsgálatok elkészítése, korábbi, helyi mérési eredmények beszerzése 2500 méternél mélyebb tárolóknál létesítendő kutak esetében előzetes geofizikai mérések és 1 M HUF 50 M HUF 1 M HUF Jelen pályázati felhívás C1. pontjában meghatározott támogatható tevékenységek közül az alábbiak esetében az elnyerhető támogatás összege minimum 50 millió Ft, maximum 1 milliárd Ft lehet: 1. Napenergia hasznosítás - C1.1) pont 2. Szilárd biomassza közvetlen hasznosítása hőigény kielégítésére - C1.2)a) és b). pontok 3. Hőszivattyús rendszerek telepítése - C1.5) pont. Hőszivattyús rendszerek esetében az alábbi 4 projekttípus függetlenül az igényelt támogatás összegétől kizárólag KEOP-4.2.0/B konstrukcióban támogatható. Levegő levegő hőszivattyús rendszer Levegő víz hőszivattyús rendszer Gázmotoros és/vagy abszorpciós hőszivattyús rendszer Ha a hőszivattyú berendezés olyan szekunder oldali fűtési rendszerhez csatlakozik, ahol az előremenő fűtővíz méretezési állapotra vonatkozó hőmérséklete 45 C-nál magasabb 4. Az előző három pontban felsorolt technológiák kombinációjára vonatkozó projektek 1000 M HUF 650 M HUF M HUF 1. forduló: Nem pályázható! 2. forduló: A projekt megvalósítására nyújtható támogatás összege: Min. 70 M HUF 3 M HUF 100 M HUF 10 M HUF 1000 M HUF Jelen pályázati felhívás C1. pontjában meghatározott támogatható tevékenységek közül az alábbiak esetében az elnyerhető támogatás összege minimum 50 millió Ft, maximum 1 milliárd Ft lehet: 1. Napenergia hasznosítás - C1.1) pont 2. Szilárd biomassza közvetlen hasznosítása hőigény kielégítésére - C1.2)a) és b). pontok 3. Hőszivattyús rendszerek telepítése - C1.5) pont. Hőszivattyús rendszerek esetében az alábbi 4 projekttípus függetlenül az igényelt támogatás összegétől kizárólag KEOP-4.2.0/B konstrukcióban támogatható. Levegő levegő hőszivattyús rendszer Levegő víz hőszivattyús rendszer Gázmotoros és/vagy abszorpciós hőszivattyús rendszer Ha a hőszivattyú berendezés olyan szekunder oldali fűtési rendszerhez csatlakozik, ahol az előremenő fűtővíz méretezési állapotra vonatkozó hőmérséklete 45 C-nál magasabb 4. Az előző három pontban felsorolt technológiák kombinációjára vonatkozó projektek 1. forduló: Nem pályázható! 2. forduló: A projekt megvalósítására nyújtható támogatás összege: Max M HUF

5 Tudomány Innováció Program / Tudomány Innováció Program Távhő-szektor energetikai korszerűsítése Települési szilárdhulladéklerakókat érintő rekultivációs programok kiterjesztése A fenntarthatóbb életmódot és a fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket elősegítő mintaprojektek Képzés- és tartalomfejlesztés, képzők képzése, különös tekintettel a matematikai, természettudományi, műszaki és informatikai képzésekre és azok fejlesztésére Innovációs eredmények hasznosításának támogatása KKV-k részére Vállalatok komplex technológiai innovációjának támogatása Akkreditált klaszter tagvállalatok komplex technológiai innovációjának támogatása Kutatási projektek és kutatási szolgáltatások támogatása a Közép-magyarországi régióban Kiemelt projektötletek benyújtása a hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása érdekében Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak (KSH besorolás szerint2): VÁLLALKOZÁS (1) 1 Jogi személyiségű vállalkozás 11 Jogi személyiségű gazdasági társaság 113 Korlátolt felelősségű társaság 114 Részvénytársaság 115 Európai részvénytársaság 12 Szövetkezet (kivéve lakásszövetkezet, mezőgazdasági szövetkezet) A C1.1. tevékenységekre pályázó vállalkozások (távhőszolgáltatók, távhőtermelők), jelen pályázati kiírásra csak akkor pályázhatnak, ha távhőszolgáltatói működési engedéllyel rendelkeznek! Méret: A C1.1. szerinti tevékenységek esetében nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, aki, vagy amely, a Környezet és Energia Operatív Program prioritásaira rendelt források felhasználásának részletes szabályairól és egyes támogatási jogcímeiről szóló 9/2010. (I. 21.) NFGM rendelet pontja szerinti közszolgáltatást végző olyan vállalkozás, amelynek adózás előtti átlagos éves forgalma (nettó árbevétele) a pályázat benyújtását megelőző két pénzügyi évben elérte, vagy meghaladta a 100 millió euró összeget3 A C1.2. tevékenységek vonatkozásában ilyen jellegű korlátozás nem áll fenn. 1. Helyi önkormányzatok egyénileg 2. Települési önkormányzatok társulásai vállalkozások, költségvetési szervek és költségvetési rend szerint gazsálkodó szervek, nonprofit szervezetek és egyéb nem nyereség érdekelt szevezet, egyéb szervezet (pl. állami szervezet). Bővebb inforámcióért: egyesületek), - alapítványok, - egyéb, jogi személyiségő non-profit szervezetek, amelyek alapító dokumentumában a pályázat tárgyát képezı tevékenység szerepel, - könyvkiadók, tudományos illetve tankönyvkiadók, on-line tudományos illetve szakkiadók (korlátolt felelısségő társaság KSH 113, részvénytársaság KSH 114). aa) kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok, ab) kettős könyvvitelt vezető jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, ac) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, ad) szövetkezetek. b) A pályázati kiírásra kizárólag a 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklete alapján mikro- kis és középvállalkozásnak minősülő vállalkozások pályázhatnak, amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt. a) jogi személyiségő gazdasági társaságok, b) jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, c) szövetkezetek a) jogi személyiségő gazdasági társaságok, b) jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, c) szövetkezetek Az alábbi szervezetek pályázhatnak: a felsıoktatásról szóló évi CXXXIX. törvény 1. számú mellékletében felsorolt államilag elismert felsıoktatási intézmények. A jelen kiírásra pályázhatnak a fent felsorolt szervezetek konzorciumai is A programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 6. (1) bek. c) pontja értelmében az operatív program vagy prioritástengely, kivételes esetben a prioritástengely egy része által lefedett szakmai területért felelős miniszter jogosult javaslatot tenni országos jelentőségű fejlesztésre irányuló kiemelt projektek azonosítására. Jelen kiírás esetében támogatásra az ország teljes területe jogosult A KEOP 1., 2., 5. és 7. prioritásokhoz tartozó pályázati kiírások esetében a projekt megvalósítási területe Magyarország, a KEOP 3., 4. és 6. prioritások kiírásai esetében a projekt megvalósítása területe Magyarország, kivéve a Közép- Magyarországi régiót. (A vonatkozó prioritás számát mindig a pályázati kiírás kódjának első számjegye jelöli. A projekt előkészítési pályázatok a 7. prioritásból kerülnek finanszírozásra.) A projekt megvalósulásának helyszíne az ország teljes területe a Közép-Magyarországi régió kivételével. Magyarország fejlesztés megvalósulásának helyszíne a pályázó bejegyzett Hardver eszközök beszerzése esetén a megvalósulási helyszínnek az a telephely vagy fióktelep minősül, amelyre a beszerzett eszközök számvitelileg aktiválásra kerülnek. A GOP /C pályázati kiírás esetében: Nem támogatható a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés. A KMOP /B pályázati kiírás esetében: Kizárólag a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés támogatható. A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a pályázó bejegyzett Hardver és szoftver eszközök beszerzése esetén a megvalósulási helyszínnek az a telephely vagy fióktelep minısül, amelyre a beszerzett eszközök számvitelileg aktiválásra kerülnek. A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a pályázó bejegyzett Hardver és szoftver eszközök beszerzése esetén a megvalósulási helyszínnek az a telephely vagy fióktelep minısül, amelyre a beszerzett eszközök számvitelileg aktiválásra kerülnek. Jelen pályázati kiírás keretében kizárólag a Közép-Magyarországi Régió területén megvalósuló fejlesztés támogatható. A pályázó és konzorciumi partnerei székhelye és a megvalósulás helye kizárólag ebben a régióban lehet. Támogatható tevékenységek Jelen pályázati konstrukció esetében az alábbi támogatható tevékenységekre lehet pályázni: C1.1. Távhőellátás energiahatékonysági korszerűsítése4 (távhő-szolgáltatói engedéllyel rendelkezők esetében) az ún. közszolgáltatási határozat feltételrendszerének megfelelően. ezen belül: 1. Hulladékhő hasznosítás 2. Primer hőtávvezetékek cseréje, illetve föld feletti távhő vezeték hőszigetelése, föld alá helyezése 3. Szolgáltatói hőközpontok szétválasztása, felhasználói hőközpontok korszerűsítése 4. Változó tömegáramú rendszer kialakítása 5. Hőhordozó közeg váltása (gőzrendszer átalakítása forróvizes rendszerre) 6. Távhőtermelő berendezések (kazánok) energiahatékony korszerűsítése 7. Meglévő, villamos energiával működő hűtési rendszerek cseréje távhővel üzemelő hűtőgépekre (távhűtés kiépítése) 8. Új fogyasztók távhőrendszerbe kapcsolása 9. A villamos energia kizárólag saját célú felhasználásával kapcsolt hő- és villamosenergia-temelés létesítése, trigeneráció feltételeinek megteremtése, hőtárolók létesítése Fenti tevékenységek egymással kombináltan is alkalmazhatók C1.2. Távhőellátás energiahatékonysági korszerűsítése5 (távhő-szolgáltatói engedéllyel rendelkezők esetében) az ún. regionális beruházási támogatás feltételrendszerének megfelelően 4 A Környezet és Energia Operatív Program prioritásaira rendelt források felhasználásának részletes szabályairól és egyes támogatási jogcímeiről szóló 9/2010. (I. 21.) NFGM rendelet 3. (1) a) pontjában meghatározott 1. Területelőkészítés, helyszín biztosítása Ø előkészítő és befejező mérnöki munkák, Ø irtás, tereprendezés, építmény bontás, bontási hulladék előkészítése hasznosításra. 2. Rekultivációs munkálatok végzése (amennyiben az illetékes hatóság kétütemű rekultivációt határoz meg, úgy csak a rekultiváció első üteme kerülhet támogatásra): Ø hulladékáthalmozás, felületképzés, hulladéktest formálása; Ø rekultivációs rétegrend kialakítása; Ø passzív hidraulikus védelmi rendszerek kiépítése (amennyiben a szennyezés terjedését megelőzendően ez a leginkább költséghatékony megoldás); Ø depóniagáz- gyűjtő, ártalmatlanító rendszer kiépítése (amennyiben indokolt); Ø vízelvezető rendszer kialakítása; Ø hulladéklerakó hulladék felszedésével történő rekultivációja. 3. A rekultivált lerakók utógondozásához szükséges létesítmények kialakítása Ø talajvíz figyelő kút építése Az A komponens támogatható tevékenységei: Az A komponens keretében az I.-II. pont alatti támogatható tevékenységekből legfeljebb egy választása lehetséges. A III. és IV. pont alatti támogatható tevékenység minden projekt esetén kötelező! A támogatható tevékenységek alatt felsorolt szakmai követelmények tartalmazzák a tevékenységek támogathatóságának feltételeit. I. A hivatásforgalmú kerékpáros közlekedés infrastrukturális feltételeinek javítása Szakmai követelmények: 1. A projekt célja a rendszeres közlekedési célú kerékpározás elősegítése a pályázatban megjelölt épület(ek)ben dolgozók/tanulók/hallgatók, illetve a középületek8 szolgáltatásait igénybe vevő látogatók számára; 2. A projektnek kötelező része a várható kerékpáros forgalomnak megfelelő számú kerékpár elhelyezhetőségét, időjárás- és lopásvédettséget biztosító kerékpártároló kialakítása, amely figyelembe veszi a GKM B+R tárolókra kidolgozott kerékpártárolók paraméterkönyvet és fenntartása a projekt megvalósítását követő fenntartási időszakban: 1. Képzési programok fejlesztése (tananyag-adaptáció, oktatásmódszertan fejlesztés, tartalomfejlesztés), az alapképzés, mesterképzés, osztatlan képzés, felsıfokú szakképzés, szakirányú továbbképzés, doktori képzés esetében: tartalom-, digitális taneszközök fejlesztése, hozzá kapcsolódó módszertani kézikönyvek elkészítése; nemzetközileg elismert intézményekben, képzésekben alkalmazott tananyagok vásárlása, fordítása, adaptációja; interdiszciplináris és komplex megközelítéső tananyagkészítés; interaktív tananyagok fejlesztése, learning object - tanulási objektum filozófiájú tananyagfejlesztések; tananyagfejlesztés összehangolása a munkaerı-piaci elvárásokkal, munkaerı-piaci szereplık bevonása a tananyagfejlesztésbe; a hiányszakmák igényeihez kapcsolódó képzésfejlesztések; áttérés a nyomtatott tartalmakról a digitális tartalmakra, digitális képzési programcsomagok fejlesztése; tananyagfejlesztéshez kapcsolódó digitális állománybıvítés, tudományos mővek digitalizálása; a modern oktatástechnológiai eszközök alkalmazásának és a modern oktatási a) Munkatársak alkalmazása a C fejezet szerint b) Eszközbeszerzés a C fejezet szerint c) Iparjogvédelemmel kapcsolatos tevékenység C a) K+F projekttámogatás, amelynek kötelezıen a projekt részét kell képeznie: aa) Kísérleti fejlesztés a C.1.1. fejezet szerint b) Regionális beruházási támogatás: ba) Eszközbeszerzés, amennyiben megfelel az induló beruházás fogalmának a C fejezet a) pontja szerint bb) Infrastrukturális és ingatlan beruházás a C fejezet szerint, kizárólag a GOP /A és a GOP /B pályázati kiírások esetében. bc) Információs technológia fejlesztés a C fejezet a), b) és c) pontok szerint bd) Az eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how c) Csekély összegő támogatás: ca) C Piacra jutás támogatása cb) C Iparjogvédelemmel kapcsolatos tevékenység a) K+F projekttámogatás, amelynek kötelezıen a projekt részét kell képeznie: aa) Kísérleti fejlesztés a C.1.1. fejezet szerint b) Regionális beruházási támogatás: ba) Eszközbeszerzés, amennyiben megfelel az induló beruházás fogalmának a C fejezet a) pontja szerint bb) Infrastrukturális és ingatlan beruházás a C fejezet szerint, kizárólag a GOP /A és a GOP /B pályázati kiírások esetében. bc) Információs technológia fejlesztés a C fejezet a), b) és c) pontok szerint bd) Az eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how c) Csekély összegő támogatás: ca) C Piacra jutás támogatása cb) C Iparjogvédelemmel kapcsolatos tevékenység A) Elıkészítés A felsıoktatási intézmények versenyképességének megerısítése felé vezetı úton az egyik elsı lépés tudásvagyonuk feltérképezése. Az intézményvezetés feladata a perspektivikus területek kiválasztása, a versenyképes tudástermékek piacra vitele, és az alaptermékek/szolgáltatások ( core business ) folyamatosan fejlıdı pályán tartása. A célok elérésének fontos eszköze az innovációs befektetések hatékonyságának növelése a K+F tevékenységek kritikai értékelésén és a szellemi termék portfolió átszervezésén keresztül. Az elıkészítı fázis feladata - az intézmény dokumentált (pl. publikációk, szabadalmi leírások, belsı dokumentumok) tudásvagyona alapján - meghatározni az egyes kiválósági központok (pl. munkacsoportok, tanszékek, laborok) szakmai kompetenciáját, a szervezeti egységek kutatási területei közötti átfedéseket, valamint az egységek kutatási aktivitását és naprakészségét.ennek alapján a pályázó(k) egy pályázatban 1-4 kiemelt kutatási területet jelölhetnek meg. A kiemelt kutatási területek csak azon tudományterületekrıl választhatók ki, A Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) foglalkoztathatóság fejlesztése a hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása elnevezésű célkitűzés kapcsán nyújthatóak be projektötletek, amelyek közül a nyertes ötlet kiemelt, pályázaton kívüli eljárás keretében valósul meg 10 M HUF 500 M HUF 650 millió Ft millió Ft A komponens: minimum 3 millió Ft B komponens: minimum 20 millió F Ft A komponens: maximum 10 millió Ft lehet B komponens: maximum 150 millió Ft lehet. (Kivéve csekély összegű támogatás esetén, melynek keretein belül a maximálisan nyújtható támogatás egyes esetekben euronak megfelelő forint összeg.) Ft Ft Ft, de maximum a jelen Pályázati Felhívás A.4. pontjában meghatározott támogatási mértéknek megfelelő arányban Ft, Ft, de maximum a jelen Pályázati Felhívás A.4. pontjában meghatározott támogatási mértéknek megfelelı arányban Ft, Ft, de maximum a jelen Pályázati Felhívás A.4. pontjában meghatározott támogatási mértéknek megfelelı arányban Ft Ft A rendelkezésre álló forrás forint. A rendelkezésre álló forrás forint.

6 Foglalkoztatási Program Munkaerő-piaci program a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért a Középmagyarországi Régióban Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatása (Munkaerőpiaci Alap) A projektgazda a Nemzetgazdasági Minisztérium (a továbbiakban NGM), mint az MPA kezelője, aki a program megvalósításába konzorciumi partnerként bevonhatja a Középmagyarországi Régió területén működő munkaügyi központokat (továbbiakban munkaügyi központ). A pályázaton kizárólag az Európai Gazdasági Térség (EGT) területén székhellyel rendelkező KKV -k vehetnek részt, amelyeknek Magyarországon telephelyük van, az alábbi jog-szabályok szerint: a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény szerinti gazdasági társaságok, a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény 70. -a szerinti egyes jogi személyek vállalatai, a külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről szóló évi CXXXII. törvény szerinti fióktelepek, a szövetkezetekről szóló évi X. törvény szerinti szövetkezetek, az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló évi CXV. törvény szerinti vál-lalkozók. A projekt a Közép-magyarországi Régióra terjed ki (NUTSII kód: HU10). A projekt megvalósítása során a tevékenységek - a C1. pontban foglalt kivétellel - kizárólag a Közép-magyarországi Régió területén végezhetők. ország bármely települése C 2.1 A kiemelt projekt előkészítése: a) Megvalósíthatósági tanulmány, helyzetelemzés készítése b) Közbeszerzéssel kapcsolatos tevékenységek A projekt külső szereplők köztük civil szervezetek bevonásával valósul meg. A külső A pályázat célja a munkaügyi központok támoghatása annak érdekében, hogy a gazdasági válság miatt munkájukat elvesztett regisztrált álláskeresők minél előbb visszatérhessenek munkaerőpiacra. szereplők bevonása - a közbeszerzési törvényben és a programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet szakaszaiban meghatározott módon, -, a projekt megkezdése előtt is megtörténhet, így a tevékenységhez kapcsolódó költségek elszámolhatóak. Az előkészítéshez kapcsolódó költségek a projekttervezési dokumentáció közzétételének napjától a támogatási szerződésben rögzített projektvégrehajtás megkezdésének napjáig számolhatók el! C 2.2 A célcsoportot érintően az alábbi tevékenységek támogathatók a a Nemzeti Együttműködés Programjában meghatározottak szerint a gazdaság talpra állításához való hozzájárulás, a KKVk fejlődésének, piaci pozíciójának megerősítése és versenyképességének növelése, ezen vállalkozásoknál az új munkahelyek létrehozását eredményező beruházások támogatása, többlettámogatás biztosítása az ország gazdasági, tár-sadalmi és munkaerőpiaci szempontból kedvezőtlen helyzetű térségeiben; a hátrányos helyze-tű munkavállalók, ezen belül az álláskeresők foglalkoztatásának ösztönzése, a területi ki-egyenlítő folyamatok elősegítése és a foglalkoztatás regionális különbségeinek mérséklése. ninics forint 1,2 millió Ft/új munkahely. Az alaptámogatáson kívül az alábbi kiegészítő támogatásokra lehet pályázni, külön-külön, illetve halmozottan: a) amennyiben a beruházás hátrányos helyzetű kistérségekben, településeken valósul meg, új munkahelyenként 150 ezer Ft, b) amennyiben a beruházás a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben, továbbá a leghát-rányosabb helyzetű kistérségekkel azonos elbánásban részesített településeken valósul meg, új munkahelyenként 300 ezer Ft, c) amennyiben a beruházás befejezését követően a munkaügyi kirendeltségeken nyilvántar-tásban lévő kiközvetített álláskeresők foglalkoztatására vállalkozik a pályázó, új munkahelyenként 500 ezer Ft, d) amennyiben a c) pontban meghatározott álláskeresők közül a helyi cigány kisebbségi ön-kormányzat, ennek hiányában a roma érdekképviseleti vagy a roma civil szervezet vagy az etnikai szószóló ajánlására a pályázó roma munkavállaló foglalkoztatását vállalja, új mun-kahelyenként 200 ezer Ft. A pályázó így 2,2 millió Ft/új munkahely mértékű fajlagos támogatást igényelhet, amennyi-ben a vállalkozás leghátrányosabb helyzetű kistérségben/településen működik, és a fentiekben felsorolt valamennyi szempontnak megfelel. Ha bármilyen okból nem valósulna meg a re-gisztrált álláskeresők, ezen belül a roma álláskeresők alkalmazása, az új munkahelyenként elnyerhető kiegészítő támogatást Új Széchenyi Közlekedésfejlesztési Program / Közlekedésfejlesztési Program Négy és öt számjegyű utak Kerékpárforgalmi hálózat Közlekedésfejlesztési program keretében megvalósítandó egyszerűsített előkészítési projektek Közlekedésfejlesztési program keretében megvalósítandó kiemelt projektek Magyar Közút NZrt. Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ Települési önkormányzatok Önkormányzati társulások Központi költségvetési szervek és intézményeik Pályázat benyújtására konzorciumi formában is lehetőség van. Önállóan nem, konzorciumi tagként pályázhatnak, tevékenységeik vonatkozásában 100%- os támogatási intenzitással: Magyar Közút NZrt. Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. A konstrukció keretei között támogatható előkészítési projektekhez kapcsolódóan az alábbi szervezet nyújthat be támogatás-igénylési kérelmet: Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. többségi önkormányzati befolyás alatt álló közösségi vízi-közlekedési szolgáltatást nyújtó társaságok B konstrukció keretei között támogatható előkészítési projektekhez kapcsolódóan az alábbi szervezetek nyújthatnak be támogatás-igénylési kérelmet: Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt., Magyar Államvasutak Zrt., Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt., 100%-os állami tulajdonú társaság állami költségvetési szerv, önkormányzatok, önkormányzatok társulásai, többségi önkormányzati befolyás alatt álló közösségi közlekedési szolgáltatást nyújtó társaságok, közlekedési szövetségek. 1. prioritás esetében: Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 2. prioritás esetében: Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt., MÁV Zrt., GYSEV Zrt., közlekedési szövetségek 3. prioritás esetében: Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.,, többségi önkormányzati befolyás alatt álló közösségi vízi-közlekedési szolgáltatást nyújtó társaságok 4. prioritás esetében:, Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt., 100%-os állami tulajdonú társaságok, állami költségvetési szervek; helyi önkormányzatok, helyi önkormányzatok társulásai, valamint a felsoroltak konzorciumai. 5. Prioritás esetében: önkormányzatok, önkormányzatok társulásai, többségi önkormányzati befolyás alatt álló közlekedési vállalatok, önkormányzat és közlekedési vállalatának konzorciuma, NIF Zrt., MÁV Zrt. Előkészítésre valamennyi fent megjelölt szervezet További részletek abban az esetben ha a projekt még nem került nevesítésre az Akciótervben: a felhívásban és az útmutatóban: Kerékpárút-hálózat fejlesztése Önkormányzatok és ezek társulásaik, Központi költségvetési szervek, fentiek társulásai. nem található külön településlehatárolás Pályázni lehet kerékpárforgalmi létesítmények építésére belterületen és külterületen mellékutak mentén 1., 2., 4., 5. prioritások esetében Magyarország 3. prioritások esetében a Közép-Magyarországi Régió kivételével Magyarország Magyarország egész területén (kivéve a Közép-magyarországi Régiót) 1, 2, és 3 számjegyű főutak külterületei szakaszain hivatásforgalmi célú kerékpáros létesítmények (kerékpárút, kerékpársáv, árvédelmi töltésen vezetett burkolt kerékpárforgalmi célt szolgáló út, belterületi bekötés esetén gyalog-kerékpárút létrehozása. A projekt tárgyát képező külterületi kerékpárutak és a meglévő belterületi szakaszok, illetve más biztonságos továbbhaladást megteremtő létesítmények összeköttetését biztosító, belterületi kerékpárforgalmi létesítmények (kerékpárút, kerékpársáv, közös gyalogoskerékpárút) megvalósítása az IH egyedi döntése alapján legfeljebb 250 m hosszban támogatható. Ha Kormány által nevesített kiemelt projekt útszakaszát érinti a pályázat, akkor a pályázat beadásának feltétele a megvalósult közút, vagy a közút engedélyezési tervének megléte. A kiemelt projektekkel műszakilag összefüggő kerékpárforgalmi létesítmények megvalósítására a KKK nyilatkozata alapján nyújtható be pályázat. 1) 4 és 5 számjegyű kül- és belterületi utak burkolatának és alépítményeinek felújítása, útburkolatának szélesítése, korszerűsítése, amelybe beleértendő az útberuházáshoz kapcsolódóan a nyitott és zárt csapadékvíz-elvezető rendszer szükséges mértékben történő helyreállítása, korszerűsítése, támfal építése, rézsű megtámasztása, mederkorrekció, nyomvonalas infrastruktúra helyreállítása, korszerűsítése. Vagy 2) A felhívásban önállóan és ahhoz kapcsolódó önállóan nem támogatható tevékenységekre vonatkozó projekt előkészítése, melynek keretében az engedélyes szintű tervek, kiviteli/egyesített tervek kerülnek elkészítésre, az engedélyek kerülnek megszerzésre. Vagy 3) ÉAOP esetében önállóan támogatható a meglévő csomópontok átépítése. Támogatás igényelhető új, épített önálló kerékpárforgalmi létesítmény kialakításához egy, két és három számjegyű főutak átkelési (belterületi) szakaszai mentén; négy- és ötszámjegyű (összekötő, bekötő) utak külterületi, illetve belterületi átkelési szakaszai mentén; valamint egyéb nyomvonalon3 a települések belső, helyi közútjai mentén, a mindennapos közlekedés részére, közlekedésbiztonsági, hivatásforgalmi, közlekedési célú kerékpáros útvonalak (hálózatok), kerékpárforgalmi létesítmények építésére és a meglévő közúthálózat kerékpárosbarát fejlesztésére. Kizárólag olyan projektek támogathatóak, amelyek jelen felhívás szerint komplexeknek tekinthetők. Komplex beruházásnak tekinthető az a projekt, amelyben: a) Egy teljes települést, vagy szerves funkcionális egységnek tekinthető településrészt (például: Fő utca funkciókat ellátó út és a kapcsolódó mellékutcák, lakótelep, vagy történelmi városmag, stb.) mint beavatkozási hatásterületet elemez a pályázó a projektterv helyzetelemző munkarészeiben. A beavatkozási területre vonatkozóan a pályázó olyan tervet készít, Megalapozó tevékenységek és megvalósíthatósági tanulmány o megvalósíthatósági tanulmány elkészítése: A Megvalósíthatósági Tanulmánynak meg kell felelnie a december 01-től hatályos ÚT Közutak tervezése (KTSZ) c. Útügyi műszaki előírás Döntéselőkészítő tanulmány bekezdésben foglalt előírásainak és tartalmazza a KTSZ ÚT :2008, Közutak tervezése Tanulmányterv, Kötelező munkarészek (A), és esetleg szükséges további önálló munkarészek (B) figyelembevételével készült tanulmánytervet, továbbá megfelel az NFÜ honlapján segédletként közzétett Útmutató megvalósíthatósági tanulmány készítéséhez a időszakban a Közlekedési Operatív Program pályázataihoz c. útmutatóban foglalt elvárásoknak. tanulmányterv, amelynek meg kell felelnie a KTSZ ÚT :2008, Közutak tervezése Tanulmányterv, Kötelező munkarészek (A), és esetileg szükséges további önálló munkarészek (B) előírásainak, o megvalósíthatósági tanulmány (MT) elkészítése: a dokumentumnak meg kell felelnie a NFÜ honlapján közzétett Útmutató megvalósíthatósági tanulmány készítéséhez a időszakban a Közlekedési Operatív Program pályázataihoz című útmutatóban foglaltaknak (közúti projektek esetében a MT - az előbb jelzett útmutatónak való megfeleléshez A költségek elszámolhatóságának általános és specifikus szabályait a segédletekben található általános és speciális elszámolhatósági útmutatók tartalmazzák. A konstrukció alapvető célja a hivatásforgalmi és közlekedésbiztonsági célkitűzéseknek megfelelő kerékpáros létesítmények létrehozásának, társfinanszírozása. A fejlesztések hozzájárulnak a prioritás célkitűzéseihez, a Térségi elérhetőség javításához a regionális közúti hálózat-elemeivel párhuzamos kerékpárutak kiépítésével. Továbbá az útmutatóban részletesen: minimum 100 millió Ft, ÉAOP esetében a minimum 50 millió Ft Amennyiben a projekt kizárólag a C.1.1 2) pont szerinti projekt-előkészítésre irányul, a minimálisan igényelhető támogatás összege 50 millió Ft 50 millió Ft 300 millió Ft, az ÉAOP-3.1.3/A-11 kiírás esetében maximum 500 millió Ft Jelen támogatási konstrukció esetében minimálisan és maximálisan igényelhető támogatási összeg nem kerül meghatározásra. 50 millió Ft, maximum 450 millió Ft A pályázatban szereplő beruházási projekthez legfeljebb 120 millió Ft, a hátrá-nyos/leghátrányosabb helyzetű kistérségekben, településeken megvalósuló beruházáshoz leg-feljebb 240 millió Ft támogatás igényelhető. A projektenkén támogatás összege a legalább 300 új munkahelyet eredmé maximum millió Ft, NYDOP-4.3.1/A esetében a maximum millió Ft Amennyiben a projekt kizárólag a C.1.1 2) pont szerinti projekt-előkészítésre irányul a maximálisan igényelhető támogatás összege 400 millió Ft. Jelen támogatási konstrukció esetében minimálisan és maximálisan igényelhető támogatási összeg nem kerül meghatározásra. KÖZOP konstrukció estében: 38,98 Mrd Ft KÖZOP konstrukció estében: 116,44 Mrd Ft KÖZOP konstrukció estében: 126,57 Mrd Ft KÖZOP konstrukció estében: 3 Mrd Ft KÖZOP konstrukció estében: 63,14 Mrd ft támogatás mértéke nem jövedelemtermelő projektek esetében maximum az összes elszámolható költség 100 %-a. A támogatás mértéke jövedelemtermelő projektek esetében a CBA ban (költséghaszonelemzés) szereplő támogatási intenzitás alapján meghatározott összeg. Logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése aa) kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok, ab) kettős könyvvitelt vezető jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, ac) szövetkezetek. A pályázati kiírásra olyan Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaság, szövetkezet, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezet vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaság fióktelepe pályázhat, amelynek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum egy fő volt. Amennyiben a pályázó nem rendelkezik lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, abban az esetben nyújthat be pályázatot, ha a projekt benyújtását megelőző hónapban állományi létszáma legalább egy fő volt. Nem támogatható a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés. A pályázati kiírás keretében mikrovállalkozások esetén kizárólag GOP Részletes Pályázati Útmutató VIII/D, E és F számú mellékleteiben felsorolt megvalósuló projekttel lehet pályázni, kis- és középvállalkozások és nagyvállalatok esetén a GOP Részletes Pályázati Útmutató VIII/A, B és C számú mellékleteiben felsorolt megvalósuló projekttel lehet pályázni. a) Regionális beruházási támogatásként aa) Eszközbeszerzés, a C fejezet szerint. ab) Infrastrukturális és ingatlan beruházás, a C fejezet szerint ac) Információs technológia fejlesztés a C fejezet szerint (beleértve a térinformatikai rendszereket, árukövető és árumozgást feldolgozó és nyilvántartó rendszereket, korszerű, NFC (Near Field Communication) technológián alapuló logisztikai alkalmazások beszerzésére és üzembe helyezésére vonatkozó fejlesztéseket) ad) Az eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how b) Csekély összegű támogatásként ba) Piacra jutás a C fejezet szerint bb) Vállalati HR fejlesztés a C fejezet szerint bc) Tanácsadás igénybevétele a C fejezet szerint bd) Minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetése és tanúsíttatása a C fejezet szerint be) Beruházás előkészítés költsége a C fejezet szerint A fenti tevékenységek közül az aa), ab) és ac) pontban szereplő tevékenységek önállóan is Ft max Ft intermodális logisztikai központok esetén maximum Ft, de maximum a jelen Pályázati Felhívás A.4. pontjában meghatározott támogatási mértéknek megfelelő arányban.

Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára (Konvergencia régiók) (GOP /B) -TERVEZET-

Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára (Konvergencia régiók) (GOP /B) -TERVEZET- Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára (Konvergencia régiók) (GOP-2011-2.1.1/B) -TERVEZET- A pályázatok benyújtása 2011. március 1-től december 31-ig lehetséges. Támogatás célja Az Új Széchenyi

Részletesebben

- DAOP-1.2.1.-11, DDOP-1.1.3.-11, ÉAOP-1.1.2./A-11, ÉMOP-1.2.1.-11, KDOP- 1.2.1.-11, KMOP-1.5.2.-11, NYDOP-1.1.1./A-11

- DAOP-1.2.1.-11, DDOP-1.1.3.-11, ÉAOP-1.1.2./A-11, ÉMOP-1.2.1.-11, KDOP- 1.2.1.-11, KMOP-1.5.2.-11, NYDOP-1.1.1./A-11 ÚSzT - DAOP-1.2.1.-11, DDOP-1.1.3.-11, ÉAOP-1.1.2./A-11, ÉMOP-1.2.1.-11, KDOP- 1.2.1.-11, KMOP-1.5.2.-11, NYDOP-1.1.1./A-11 Vállalati együttműködés és klaszterek támogatása Célja A konstrukció célja, hogy

Részletesebben

1. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése a régiókban DAOP-2.1.1/K-11 DDOP-2.1.1/I-11 ÉAOP-2.1.1/H-11 ÉMOP-2.1.1/C-11 KDOP-2.1.1/G-11 KMOP-3.1.

1. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése a régiókban DAOP-2.1.1/K-11 DDOP-2.1.1/I-11 ÉAOP-2.1.1/H-11 ÉMOP-2.1.1/C-11 KDOP-2.1.1/G-11 KMOP-3.1. o ldal 1 Tisztelt Partnerünk! Az alábbiakban szeretném felhívni a figyelmét az Új Széchenyi Terv Gyógyító Magyarország Egészségipari Program pályázati lehetőségeire: 1. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret Tájékoztató A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.1) és A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.2) pályázathoz Beadási

Részletesebben

2010. Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 2010.04.21.

2010. Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 2010.04.21. 2010. Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 2010.04.21. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött

Részletesebben

Alapvető cél és háttér információ. Pályázók köre. Iparág (a pályázó tevékenysége) A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek:

Alapvető cél és háttér információ. Pályázók köre. Iparág (a pályázó tevékenysége) A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek: Gazdaságfejlesztési Operatív Program mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése (GOP-2010-2.1.1/A) Alapvető cél és háttér információ A növekedési potenciállal rendelkező mikro-, kis- és

Részletesebben

Vidéki örökség megőrzése. 138/2008. (X.18.) FVM rendelete

Vidéki örökség megőrzése. 138/2008. (X.18.) FVM rendelete Vidéki örökség megőrzése 138/2008. (X.18.) FVM rendelete A támogatás célja A támogatás célja a vidéki térség településein a kulturális örökség fenntartása, helyreállítása, korszerűsítése, ezen belül a

Részletesebben

Alapvető cél és háttér információ. Pályázók köre. Iparág (a pályázó tevékenysége) A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek:

Alapvető cél és háttér információ. Pályázók köre. Iparág (a pályázó tevékenysége) A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek: Gazdaságfejlesztési Operatív Program komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kisés középvállalkozások számára (GOP-2009-2.1.1/B; KMOP-2009-1.2.1/B) Alapvető cél és háttér információ TERVEZET A

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése portfólió Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2.1-16 Pályázat célja A hazai ipar fejlesztése érdekében a pályázat célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program komplex vállalati technológiafejlesztés a hátrányos helyzetű kistérségekben (GOP

Gazdaságfejlesztési Operatív Program komplex vállalati technológiafejlesztés a hátrányos helyzetű kistérségekben (GOP Gazdaságfejlesztési Operatív Program komplex vállalati technológiafejlesztés a hátrányos helyzetű kistérségekben (GOP-2009-2.1.1/C) Alapvető cél és háttér információ A komplex technológiai fejlesztésen,

Részletesebben

Alapvető cél. Pályázók köre. Méret. Székhely

Alapvető cél. Pályázók köre. Méret. Székhely Gazdaságfejlesztési Operatív Program Környezetközpontú technológia fejlesztés című pályázati konstrukció összefoglalása (GOP-2009-2.1.4./K) Alapvető cél A konstrukció célja, hogy a vállalkozások technológiai

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt Partnerünk! Az alábbi pályázati felhívást a településükön működő mikro- és kisvállalkozások szíves figyelmébe ajánlom:

Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt Partnerünk! Az alábbi pályázati felhívást a településükön működő mikro- és kisvállalkozások szíves figyelmébe ajánlom: Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt Partnerünk! Az alábbi pályázati felhívást a településükön működő mikro- és kisvállalkozások szíves figyelmébe ajánlom: Az elmúlt évben a gazdasági válság minden bizonnyal az

Részletesebben

KIVONAT. Támogatási kérelem benyújtás: POSTAI úton 2013. november 25. és 2013. december 20. között a LEADER HACS munkaszervezeti irodájához

KIVONAT. Támogatási kérelem benyújtás: POSTAI úton 2013. november 25. és 2013. december 20. között a LEADER HACS munkaszervezeti irodájához 2. évfolyam 18. szám 2013. november 18. Megjelent az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2013-ban nyújtandó

Részletesebben

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében. 1.

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében. 1. GINOP-1.2.3-8.3.4-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében Pályázat benyújtása Projekt helyszíne A támogatási kérelmek benyújtására

Részletesebben

A vidékfejlesztés lehetőségei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programban

A vidékfejlesztés lehetőségei az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programban A vidékfejlesztés lehetőségei az ban Mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatások részletes feltétele 136/2008. (X.18.) FVM rendelet szerint Támogatás célja: A vidéki térségekben

Részletesebben

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSA GINOP-1.2.2-15

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSA GINOP-1.2.2-15 MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSA GINOP-1.2.2-15 A rendelkezésre álló forrás összege: A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg szabad vállalkozási

Részletesebben

Környezeti célú fejlesztések

Környezeti célú fejlesztések A pályázat címe Környezeti célú fejlesztések Pályázat kódja: GOP-2011-2.1.4 Benyújtás: 2011.07.01. 2012.12.31. Pályázó cég mérete: kettıs könyvvitelt vezetı jogi személyiségő gazdasági társaságok, kettıs

Részletesebben

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása. 1. Támogatás célja: 2. Támogatás összege:

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása. 1. Támogatás célja: 2. Támogatás összege: GINOP 1.2.2-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása Pályázat benyújtása Projekt helyszíne A támogatási kérelmek benyújtása 2017. január 16-tól 2019. január 16-ig

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL - EXTRA 2011. JANUÁR

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL - EXTRA 2011. JANUÁR Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk figyelmébe ajánlani a megjelent Új Széchenyi Terv Vállalkozásfejlesztési Programjának pályázatait. A pályázatok jelenleg tervezetek, melyek január 31-ig

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2.1-15 Célja A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen Felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai KKV-k termelési

Részletesebben

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése. Az első értékelési határnap: január

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése. Az első értékelési határnap: január GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Pályázat benyújtása Projekt helyszíne A támogatási kérelmek benyújtása 2017. január 16-tól 2018. január 15-ig lehetséges.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÉRTESÍTŐ. Ipartelepítés a Közép-Dunántúlon. Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása /Közép-Magyarországi régióban/

PÁLYÁZATI ÉRTESÍTŐ. Ipartelepítés a Közép-Dunántúlon. Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása /Közép-Magyarországi régióban/ PÁLYÁZATI ÉRTESÍTŐ Ipartelepítés a Közép-Dunántúlon Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása /Közép-Magyarországi régióban/ Telephelyfejlesztés a területi kohéziórét /Dél-Dunántúl/ 2. oldal 3. oldal

Részletesebben

Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön

Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön 2 Tartalomjegyzék 1) Forrásbevonás stratégia megvalósításához 2) Piaci megjelenés támogatása (GOP 3.3.3) 3) Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás

Részletesebben

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751 Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése DDOP-2.1.1/D-12, KDOP-2.1.1/D-12, NYDOP-2.1.1/F-12, DAOP-2.1.1/J-12, DDOP- 2.1.1/A.B-12, ÉAOP-2.1.1/A.I-12, ÉMOP-2.1.1/B-12, KDOP-2.1.1/B-12 Kedvezményezettek

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése. Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése. Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-magyarországi Operatív Program keretében Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

Beszállítói programok GOP-2012-1.3.1/D

Beszállítói programok GOP-2012-1.3.1/D Beszállítói programok GOP-2012-1.3.1/D Kedvezményezettek köre: Jelen pályázati kiírásra pályázhatnak a Magyarországon székhellyel rendelkező, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon

Részletesebben

Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése

Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése 136/2008 ( X.18.) FVM rendelet A támogatás célja A vidéki térségekben a vállalkozói aktivitás, a versenyképesség, az innovációs képesség ösztönzése, munkahelyek

Részletesebben

1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK

1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI (2011.02.11.) 1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK TECHNOLÓGIA-FEJLESZTÉS I. Magyarország területén megvalósuló beruházások esetében:

Részletesebben

KOCKÁZATI TŐKEPROGRAM 1.

KOCKÁZATI TŐKEPROGRAM 1. KOCKÁZATI TŐKEPROGRAM 1. Mi a kockázati tőke (alap, alapkezelő, befektetés) Jeremie pályázati program A program célja és célcsoportja Innovatív, start up növekedési pályára állítható KKV-k Tőkehiány működő

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. [GYAKORNOKI PROGRAM PÁLYAKEZDŐK TÁMOGATÁSÁRA Alapítva 2000-ben PÁLYÁZAT] BÉR- ÉS JÁRULÉK TÁMOGATOTT MUNKAERŐ, ESZKÖZBESZERZÉS ÉS KISLÉPTÉKŰ INGATLAN BERUHÁZÁS LEHETŐSÉGÉVEL! GINOP-5.2.4-16

Részletesebben

Tájékoztató a Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai. fejlesztésének támogatása kombinált hiteltermékkel című,

Tájékoztató a Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai. fejlesztésének támogatása kombinált hiteltermékkel című, Tájékoztató a Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztésének támogatása kombinált hiteltermékkel című, GINOP-4.1.1-8.4.4-16 számú felhívásról A pályázati kiírás keretében a

Részletesebben

GINOP-1.2.2-15 MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSA

GINOP-1.2.2-15 MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSA GINOP-1.2.2-15 MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSA PÁLYÁZAT CÉLJA: A KKV-k fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítése, munkahelyek

Részletesebben

1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK

1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI (2011.02.09.) 1. TECHNOLÓGIA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK TECHNOLÓGIA-FEJLESZTÉS I. Magyarország területén megvalósuló

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

Pályázati összefoglaló

Pályázati összefoglaló Pályázati összefoglaló Élelmiszeripari komplex beruházások támogatása kombinált hiteltermékkel GINOP-1.2.6-8.3.4-16 Célja: Jelen felhívás célja, hogy komplex beruházások támogatásával, vissza nem térítendő

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése pályázat rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak. támogatása GINOP-1.2.2-15

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak. támogatása GINOP-1.2.2-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak Támogatás célja támogatása GINOP-1.2.2-15 A Felhívás célja a KKV-k fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítése,

Részletesebben

A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok (szemléletformálás, informálás, képzés)

A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok (szemléletformálás, informálás, képzés) Új Széchenyi Terv / Zöldgazdaság-fejlesztési Program Környezet és Energia Operatív Program KEOP-6.1.0/A/09-11 és KEOP-6.1.0/B/09-11 A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző

Részletesebben

KIVONAT. Letöltés. Letöltés

KIVONAT. Letöltés. Letöltés Megjelent az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása GINOP

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása GINOP portfólió Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása GINOP 1.2.2-16 A pályázat célja A Nemzetgazdasági Minisztérium által a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP-1.2.1-15

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP-1.2.1-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Támogatás célja GINOP-1.2.1-15 A hazai ipar fejlesztése érdekében Felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai KKVk

Részletesebben

AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY AVHGA HÍRLEVÉL. II. évfolyam 22. szám október 21.

AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY AVHGA HÍRLEVÉL. II. évfolyam 22. szám október 21. AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY AVHGA HÍRLEVÉL II. évfolyam 22. szám 2008. október 21. Tartalomjegyzék Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása (ÚMVP)... 2 A turisztikai

Részletesebben

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSA GINOP-1.2.2-16 A rendelkezésre álló forrás összege: A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 21 Mrd forint. A

Részletesebben

Miskolc, 2008. okt. 15. Dr. Petrás Ferenc A prezentáció tematikája Regionális Fejlesztési Programok a számok tükrében ROP gazdaságfejlesztés 2009-10 ROP Akcióterv gazdaságfejlesztés újdonságai Regionális

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. d) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. d) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók Pályázat Program neve: Program kódja: Gazdaságfejlesztési Operatív Program GOP-2012-2.2.4 Támogatás szakmai iránya: Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahely teremtési képességének támogatása Megvalósítandó

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon

Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja a munkaerőpiacon PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja Megvalósítandó cél: Társadalmi Megújulás Operatív Program Esélyegyenlőségi célcsoportok a gazdaságban megváltozott munkaképességűek integrációja

Részletesebben

AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI

AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt. 2011. január 19., szerda AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT FONTOSABB PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI 1. Logisztikai- és raktárfejlesztés Pest megyén és Budapesten

Részletesebben

Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára

Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára GOP-2011-2.1.1/B és KMOP-2011-1.2.1/B I. A TÁMOGATÁS CÉLJA A pályázat célja, hogy a kis- és középvállalkozások komplex

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP-5.3.8-17 Munkahelyi bölcsődék létrehozásának támogatása pályázat rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs Kft. 6725 Szeged,

Részletesebben

PÁLYÁZAT. Minimum 25 főt foglalkoztató vállalkozás pályázhat. Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja (betű + szám):

PÁLYÁZAT. Minimum 25 főt foglalkoztató vállalkozás pályázhat. Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja (betű + szám): PÁLYÁZAT Minimum 25 főt foglalkoztató vállalkozás pályázhat. Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja (betű + szám): Megvalósítandó cél: Gazdaságfejlesztési Operatív Program Komplex technológiai

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása GINOP-1.2.2-15 1. A pályázat alapvető célja A Felhívás célja a KKV-k fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának

Részletesebben

PÁLYÁZAT. Minimum 1 főt foglalkoztató mikro- és KKV pályázhat! GOP-2011-1.3.1/F 1. Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZAT. Minimum 1 főt foglalkoztató mikro- és KKV pályázhat! GOP-2011-1.3.1/F 1. Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZAT Minimum 1 főt foglalkoztató mikro- és KKV pályázhat! Program neve: Gazdaságfejlesztési Operatív Program Támogatás szakmai iránya: Program kódja (betű + szám): Megvalósítandó cél: Innováció a fogászatban

Részletesebben

Ö S S Z E F O G L A L Ó a. Mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése. c. pályázati konstrukcióhoz KMOP-2011-1.2.

Ö S S Z E F O G L A L Ó a. Mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése. c. pályázati konstrukcióhoz KMOP-2011-1.2. Ö S S Z E F O G L A L Ó a Mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése c. pályázati konstrukcióhoz KMOP-2011-1.2.1/A 2011. február 14. A Pályázat tartalma Jelen pályázati kiírás célja a mikro-,

Részletesebben

GINOP

GINOP ÉLELMISZERIPARI KOMPLEX BERUHÁZÁSOK TÁMOGATÁSA KOMBINÁLT HITELTERMÉKKEL GINOP-1.2.6-8.3.4-16 A Felhívás és a Hitelprogram együttes célja, hogy komplex beruházások támogatásával, vissza nem térítendő támogatás

Részletesebben

GINOP Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára. 1. Támogatás célja: 2. Támogatás összege:

GINOP Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára. 1. Támogatás célja: 2. Támogatás összege: GINOP-6.1.5-17 Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára Pályázat benyújtása Projekt helyszíne A támogatási kérelmek benyújtása várhatóan 2017. év május hó 3. naptól 2017. év

Részletesebben

Ö S S Z E F O G L A L Ó. Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése c. pályázati konstrukcióhoz

Ö S S Z E F O G L A L Ó. Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése c. pályázati konstrukcióhoz Ö S S Z E F O G L A L Ó a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése c. pályázati konstrukcióhoz GOP-2011-2.1.1/A 2011. február 14. Alapvető cél Jelen

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése pályázat tervezetének rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió

Részletesebben

-Tájékoztató pályázati lehetőségekről Vállalkozók részére 2009. szeptember 11.

-Tájékoztató pályázati lehetőségekről Vállalkozók részére 2009. szeptember 11. -Tájékoztató pályázati lehetőségekről Vállalkozók részére 2009. szeptember 11. A leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásainak megerősítése ÁROP-1.1.5/C Bátor Nyírbátor

Részletesebben

Támogatási lehetőségek a turizmusban

Támogatási lehetőségek a turizmusban Támogatási lehetőségek a turizmusban Hévíz 2015. május 28. Bozzay Andrásné szakmai főtanácsadó Lehetőségek az operatív programokban 2014-2020 1. Gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program (GINOP)

Részletesebben

Mikro-, kis-és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása Széchenyi 2020, Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)

Mikro-, kis-és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása Széchenyi 2020, Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) Mikro-, kis-és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása Széchenyi 2020, Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) A pályázat célja A Nemzetgazdasági Minisztérium által Gazdaságfejlesztési

Részletesebben

Vállalkozásfejlesztési pályázatok 2012

Vállalkozásfejlesztési pályázatok 2012 Vállalkozásfejlesztési pályázatok 2012 Név Cél Pályázhatnak Elszámolható költségek Támogatás technológiafejlesztés GOP-2.1.1/A Közép-Magyarországi Régió felfüggesztve! Komplex vállalati technológiafejlesztés

Részletesebben

Innovációs eredmények hasznosításának támogatása mikro-, kis- és középvállalkozások részére GOP /C KMOP /A. - Ügyféltájékoztató -

Innovációs eredmények hasznosításának támogatása mikro-, kis- és középvállalkozások részére GOP /C KMOP /A. - Ügyféltájékoztató - Innovációs eredmények hasznosításának támogatása mikro-, kis- és középvállalkozások részére GOP-2011-1.3.1/C KMOP-2011-1.1.4/A - Ügyféltájékoztató - I. PÁLYÁZÓK KÖRE Jelen pályázati kiírásra pályázhatnak:

Részletesebben

Energetikai pályázatok 2012/13

Energetikai pályázatok 2012/13 Energetikai pályázatok 2012/13 Összefoglaló A Környezet és Energia Operatív Program keretében 2012/13-ban 8 új pályázat konstrukció jelenik meg. A pályázatok célja az energiahatékonyság és az energiatakarékosság

Részletesebben

Vállalkozásfejlesztési Program

Vállalkozásfejlesztési Program Támogatás megnevezése: Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 32 000 000 000.- HUF Jelen pályázati kiírás célja kis- és középvállalkozások különféle belsı fejlesztéseinek

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2011. NOVEMBER

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2011. NOVEMBER Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk az eddig megjelent Új Széchenyi Terv pályázatai mellett a figyelmét felhívni két új pályázatra, melyekre a Kombinált Hitel Garancia (KHG) eljárás keretében

Részletesebben

Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása

Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása A pályázat címe Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása Pályázat kódja: GOP-2011-2.2.1 KMOP-2011-1.2.5 Benyújtás: 2011.07.01. 2012.12.31. Pályázó cég mérete: kettıs könyvvitelt

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása (GINOP-1.2.2-15)

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása (GINOP-1.2.2-15) Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása (GINOP-1.2.2-15) A pályázatok benyújtása 2015. július 9-től, lehetséges. Támogatás célja A Felhívás célja a KKV-k fejlődésének,

Részletesebben

Online rendszerekre vonatkozó pályázati információk

Online rendszerekre vonatkozó pályázati információk Online rendszerekre vonatkozó pályázati információk Tartalomjegyzék: Szükséges dokumentumok a pályázat benyújtásához; Pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek; Fenntartási kötelezettség; Önrész; Előleg

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP-1.2.1-15)

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP-1.2.1-15) Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP-1.2.1-15) A pályázatok benyújtása 2015. július 9-től, 2017. július 10-ig lehetséges. Támogatás célja A hazai ipar fejlesztése

Részletesebben

halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárásokról

halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárásokról Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2007-2013 dr. Bodnár Éva FVM Agrár-vidékfejlesztési Főosztály A New Hungary Rural Development Programme 2007-2013 a Támogatásokkal kapcsolatos jogszabályok Európai

Részletesebben

Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és középvállalatok munkavállalói számára - Társadalmi egyeztetésen -

Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és középvállalatok munkavállalói számára - Társadalmi egyeztetésen - Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és középvállalatok munkavállalói számára - Társadalmi egyeztetésen - Pályázat kódja Keretösszeg VEKOP-8.5.3-17 1,84 milliárd Ft Támogatási összeg Intenzitás

Részletesebben

VP Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása

VP Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása VP6-6.4.1-16 Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása Pályázat benyújtása Projekt helyszíne A támogatási kérelmek benyújtása 2017. április 3. Az első

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ÚJ MAGYARORSZÁG VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM

TÁJÉKOZTATÓ ÚJ MAGYARORSZÁG VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM TÁJÉKOZTATÓ ÚJ MAGYARORSZÁG VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM III. TENGELY VIDÉKI ÖRÖKSÉG MEGŐRZÉSE 2012. Támogatás tárgya 103/2012. (x. 1.) Helyi/országos védelem alatt álló építmény, építményrész (1.célterület)

Részletesebben

Pályázati tájékoztató Megjelent a Mikrovállalkozások fejlesztése - GOP-2011-2.1.1/M elnevezésű pályázati kiírás

Pályázati tájékoztató Megjelent a Mikrovállalkozások fejlesztése - GOP-2011-2.1.1/M elnevezésű pályázati kiírás Pályázati tájékoztató Megjelent a Mikrovállalkozások fejlesztése - GOP-2011-2.1.1/M elnevezésű pályázati kiírás Benyújtás végső határideje: 2011. március 1.- 2013. február 28. A projekt megvalósítása a

Részletesebben

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése Alapvető cél A konstrukció versenyképes turisztikai attrakciók és szolgáltatások kialakítását és fejlesztését támogatja. A létrehozandó szolgáltatások

Részletesebben

Alapvető cél. Méret. Székhely. Iparág (a pályázó tevékenysége) Egyéb kizáró okok

Alapvető cél. Méret. Székhely. Iparág (a pályázó tevékenysége) Egyéb kizáró okok GOP és KMOP vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása című pályázati konstrukció összefoglalása (GOP-2009-2.2.1.; KMOP-2009-1.2.5.) Alapvető cél A konstrukció fő célja a hazai

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP 1.2.2-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása pályázat tervezetének rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens

Részletesebben

Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára KMOP /B

Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára KMOP /B Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára KMOP-2013-1.2.1/B Kedvezményezettek köre: A pályázati felhívásra kizárólag az alább felsorolt, kettős könyvvitelt vezető

Részletesebben

Tájékoztató a vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása (GINOP 2.1.1.) pályázathoz

Tájékoztató a vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása (GINOP 2.1.1.) pályázathoz Jelen tájékoztatóban foglaltak nem nyújtanak teljes körű tájékoztatást és nem minősülnek ajánlattételnek, kizárólag a figyelem felkeltése a céljuk. A pályázatokkal kapcsolatos információk tájékoztató jellegűek,

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP-1.2.1-15)

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP-1.2.1-15) Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP-1.2.1-15) A pályázatok benyújtása 2015. július 9-től forráskimerülésig, de legkésőbb 2017. július 10-ig lehetséges. Támogatás

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása GINOP-1.2.2-15

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása GINOP-1.2.2-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása GINOP-1.2.2-15 A pályázat célja A Nemzetgazdasági Minisztérium által a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)

Részletesebben

Mikro-, kis-és középvállalkozások termelési kapacitásának bővítése Széchenyi 2020, Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)

Mikro-, kis-és középvállalkozások termelési kapacitásának bővítése Széchenyi 2020, Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) Mikro-, kis-és középvállalkozások termelési kapacitásának bővítése Széchenyi 2020, Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) A pályázat célja A Nemzetgazdasági Minisztérium által a Gazdaságfejlesztési

Részletesebben

ÚJ SZÉCHENYI TERV 2011

ÚJ SZÉCHENYI TERV 2011 ÚJ SZÉCHENYI TERV 2011 USZT pályázati kírások 2011 I. félévében Vállalakozásfejlesztés Témakör Ki pályázhat? Támogatás összege Logisztikai- és raktárfejlesztés Budapesten) Kis- és középvállalkozás Nagyvállalat

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ GINOP-1.2.1-2015. Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ GINOP-1.2.1-2015. Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ GINOP-1.2.1-2015 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése 1. Alapvető cél A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen Felhívás célja a kiemelt iparágakban

Részletesebben

HÍRLEVÉL. a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport területéről. Szeretettel köszöntjük a Tiszazugi Leader Egyesület munkaszervezete által

HÍRLEVÉL. a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport területéről. Szeretettel köszöntjük a Tiszazugi Leader Egyesület munkaszervezete által Tiszazugi LEADER Egyesület 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 8. Tel: 06-56/560-294; 06-56/560-295 E-mail: tiszazug.leader@gmail.com Honlap: www.tiszazugleader.eu HÍRLEVÉL 2015/04. a Tiszazugi LEADER

Részletesebben

RÉSZLETES KIVONAT. GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése. Készült: június 10. Verzió: 1.

RÉSZLETES KIVONAT. GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése. Készült: június 10. Verzió: 1. RÉSZLETES KIVONAT GINOP 1.2.1-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Készült: 2015. június 10. Verzió: 1.0 ÖSSZEGZÉS A Felhívás célja a kiemelt iparágakban működő mikro-,

Részletesebben

Mikro-, Kis- és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása című pályázat összefoglalója

Mikro-, Kis- és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása című pályázat összefoglalója Mikro-, Kis- és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása című pályázat összefoglalója PÁLYÁZAT FŐ PARAMÉTEREI Pályázat neve Pályázat típusa Státusz Pályázat célja Keretösszeg Mikro-, Kis- és

Részletesebben

136/2008. (X. 18.) FVM rendelet

136/2008. (X. 18.) FVM rendelet 136/2008. (X. 18.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása - Mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja, mikrovállalkozás indítása

Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása - Mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja, mikrovállalkozás indítása Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása - Mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja, mikrovállalkozás indítása Pályázat kódja VP6-6.2.1-16 Keretösszeg Támogatási összeg Intenzitás -

Részletesebben

TÁMOP-2.4.5-12/2 -KMR. A pályázat benyújtásának végső határideje: 2012. május 1. Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezet:

TÁMOP-2.4.5-12/2 -KMR. A pályázat benyújtásának végső határideje: 2012. május 1. Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezet: A MUNKA ÉS A MAGÁNÉLET ÖSSZEHANGOLÁSÁT SEGÍTŐ HELYI KEZDEMÉNYEZÉSEK ALTERNATÍV NAPPALI GYERMEKELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK LÉTREHOZÁSÁNAK TÁMOGATÁSA TÁMOP-2.4.5-12/2 -KMR A pályázat benyújtásának kezdő dátuma:

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Munkahelyi képzések támogatása mikro- és kisvállalkozásoknak...2-3. oldal

Tartalomjegyzék. Munkahelyi képzések támogatása mikro- és kisvállalkozásoknak...2-3. oldal 1 Tartalomjegyzék Munkahelyi képzések támogatása mikro- és kisvállalkozásoknak...2-3. oldal Munkahelyi képzések támogatása középvállalkozásoknak....4-5. oldal Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalkozásoknak..6-7.

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása (GINOP-1.2.2-15)

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása (GINOP-1.2.2-15) Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása (GINOP-1.2.2-15) A pályázatok benyújtása 2015. július 9-től, 2017. július 10-ig lehetséges. Támogatás célja A Felhívás célja

Részletesebben

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK TERMELÉSI

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK TERMELÉSI MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK TERMELÉSI KAPACITÁSAINAK BŐVÍTÉSE GINOP-1.2.1-16 A rendelkezésre álló forrás összege: A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 18 Mrd forint. A támogatott

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása (GINOP-1.2.2-15)

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása (GINOP-1.2.2-15) Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása (GINOP-1.2.2-15) A pályázatok benyújtása: 2015. július 9-től - 2017. július 10-ig. Támogatás összege: min. 5 millió Ft, max.

Részletesebben

KKV-k piaci megjelenésének támogatása

KKV-k piaci megjelenésének támogatása A pályázat címe KKV-k piaci megjelenésének támogatása Benyújtás: 2014.11.10. 2014.12.31. Pályázó cég mérete: Mikro-, kis- és középvállalkozás Pályázat célja: A felhívás a vállalkozások külpiacra lépését

Részletesebben

Logisztikai szolgáltató központok fejlesztéseinek támogatása

Logisztikai szolgáltató központok fejlesztéseinek támogatása Logisztikai szolgáltató központok fejlesztéseinek támogatása Pályázat kódja Keretösszeg Támogatási összeg GINOP-1.2.5-15 4 milliárd Ft 25 100 millió Ft Intenzitás maximum 50% Pályázók köre Területi szűkítés

Részletesebben

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK TERMELÉSI KAPACITÁSAINAK BŐVÍTÉSE

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK TERMELÉSI KAPACITÁSAINAK BŐVÍTÉSE Támogatás célja: A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése, amely során

Részletesebben

Pályázati kivonat tervezet. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program

Pályázati kivonat tervezet. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Pályázati kivonat tervezet a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program KKV technológia-fejlesztés tárgyú pályázathoz c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2011-2.1.1/A

Részletesebben