Nem adónak nevezett elvonások

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nem adónak nevezett elvonások"

Átírás

1 Speciális elvonások

2 Nem adónak nevezett elvonások TB javára szedett Egészségügyi hozzájárulás (tételes) MEGSZŐNIK! Egészségbiztosítási járulék Nyugdíjbiztosítási járulék Társadalombiztosítási járulék Munkaerıpiaci Alap javára szedett Munkaadói járulék Munkavállalói járulék Szakképzési hozzájárulás Rehabilitációs hozzájárulás Kutatási és Technológiai Innovációs Alap javára szedett Innovációs járulék Nemzeti Kulturális Alapprogram Igazgatósága javára szedett Kulturális járulék Központi költségvetés javára szedett környezetvédelmi díjak Energiaadó Környezetterhelési díj Termékdíj Központi költségvetés javára szedett játékadó

3 Központi költségvetés javára szedett egyéb adók Központi költségvetés javára szedett környezetvédelmi díjak Energiaadó Környezetterhelési díj Termékdíj Különadó Hitelintézetek Magánszemélyek Gazdasági társaságok Egyéni vállalkozók

4 Egészségügyi hozzájárulás (tételes) Megszőnik Adóalany: munkáltató, önfoglalkoztató, munkanélküli segélyt fizetı Adótárgy: jövedelemszerzı tevékenység, tanulás Adóalap: dolgozó létszám, tanuló létszám Adómérték: 1950 Ft/hó/fı vagy 65 Ft/nap/fı Adómentes: GYED, GYES, táppénz, fogvatartás, nyugdíjas vállalkozó, 50 év feletti tartós munkanélküli foglalkoztatása

5 Egészségügyi hozzájárulás (százalékos) Adóalany: kifizetı Adótárgy: nem TB köteles jövedelemszerzı tevékenység (összevonandó és külön adózó) Adóalap: kapott jövedelem Adómérték: (11% vagy 25%) 27 %

6 TB járulékok alapja Munkavállalóknál kifizetett bruttó munkabér, illetve minimálbér kétszerese Egyéni vállalkozóknál, társas vállalkozás személyesen közremőködı tagja minimum minimárbér kétszerese 2010-ben Ft a minimálbér

7 Társadalombiztosítási járulék Adóalany: kifizetı Adótárgy: összevonandó jövedelem kifizetése Adóalap: munkaadótól kapott bruttó munkabér, illetmény elismert költségek Adókulcs: (29%) 27% Befizetés: Elszámolt hónapot követı 12-e

8 Korkedvezmény biztosítási járulék Adóalany: korkedvezményest foglalkoztató társas vállalkozás, fıállású egyéni vállalkozó Adótárgy: összevonandó jövedelem kifizetése Adóalap: munkaadótól kapott bruttó munkabér, illetmény elismert költségek (nyugdíjas után nem kell fizetni) Adókulcs: 13% A korkedvezmény-biztosítási járulék 25%-át a központi költségvetés átvállalja, ezért 9,75% fizetési kötelezettséget jelent a foglalkoztató számára. A többletjárulék fizetéshez a központi költségvetés 2011-ig egy fokozatosan csökkenı támogatást nyújt évben a járulék teljes összegét átvállalja a költségvetés, a követı években pedig 75, 50, 25 százalékos arányban fokozatosan csökken a támogatás mértéke, majd 2011-tıl megszőnik.

9 Egyéni nyugdíjjárulék Adóalany: kifizetı Adótárgy: összevonandó jövedelem kifizetése Adóalap: munkaadótól kapott bruttó munkabér, illetmény elismert költségek Adókulcs: 9,5% (1,5% államé, 8,0% magán) Felsı határ: Felsı határa (2008-ben napi Ft, azaz éves) 7,453,300,- Ft 20,420,- Ft/nap jövedelem fölött már nem kell fizetni. Adómentes: nyugdíj melletti munkavégzés, ösztöndíj, szerzıi védelem alatt álló munka után

10 Egyéni egészségbiztosítási járulék egészségbiztosítási- és munkaerıpiaci járulék Adóalany: kifizetı Adótárgy: összevonandó jövedelem kifizetése Adóalap: munkaadótól kapott bruttó munkabér, illetmény elismert költségek Adókulcs: 6% (4% természetbeni, 2% pénzbeni) + 1,5% munkaerı-piaci járulék Adómentes: táppénz, GYED

11 Egészségügyi szolgáltatási járulék Adóalany: nyugdíjas egyéni és társas vállalkozó, illetve olyan belföldi személy, aki után nem fizetnek TB-t Adókulcs: (4.350 Ft/hó) 4.950,- forint/hó (napi Adókulcs: (4.350 Ft/hó) 4.950,- forint/hó (napi 165,-Ft) A járulékfizetési felsı határ naptári napi és éves összege:. napi: ,-Ftévi: ,-FT

12

13 Munkaadói járulék, Munkavállalói járulék, Vállalkozói járulék A munkaadói és a munkavállalói, a vállalkozói járulék megszőnik, az integrált járulék az Egészségbiztosítási Alap járulékbevételeivel közös befizetési számlára kerül.

14 Átalakulása a mai 5 százalékos mértékő foglalkoztatói egészségbiztosítási járulék 3 százalékra csökken (amelybıl 1 százalék a korábbi munkaadói járulék), a jelenleg 3 százalékos munkaadói járulékfizetési kötelezettség megszőnik, a jelenlegi 6 százalékos egyéni egészségbiztosítási járulék 7,5 százalékra emelkedik (az 1,5 százalékos munkavállalói járulék ide épül be), az így összességében 10,5 százalékos egészségbiztosítási járulékból az adóhatóság 23,81 százalékot átutal a Munkaerıpiaci Alap számára.

15 Szakképzési hozzájárulás (marad) Adóalany: munkáltató a privát szférában Adótárgy: munkaviszony keretében foglalkoztatás Adóalap: kifizetett bérköltség, gazdasági társaság esetében személyes közremőködés Adókulcs: 1,5% Befizetés: elsı félévet követı 20-a, majd tárgyévet követı február 15-e. EVA-s EVA-val együtt Jogi háttér: 2003/LXXXVI. tv. a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról

16 Rehabilitációs hozzájárulás Adóalany: 20 fınél többet foglalkoztató Adótárgy: munkaviszony keretében foglalkoztatás Adóalap: alkalmazottak átlagos statisztikai létszáma súlyosan fogyatékosok számának 20 szorosa Adómérték: ( Ft/fı/év) Ft/fı/év Adómérték: ( Ft/fı/év) Ft/fı/év Befizetés: tárgynegyedévet követı 20-ig, majd utolsó negyedévben február 15 Jogi háttér: 1991/IV. tv a foglalkoztatás elısegítésérıl és a munkanélküliek ellátásáról Adómentes: Közmunka, közhasznú munka, fegyveres szervek munkavállalói

17 Innovációs járulék Adóalany: gazdasági társaság, de nem mikrovállalkozás és nem új társaság Adótárgy: gazdasági tevékenység Adóalap: árbevétel - anyagköltség Adókulcs: 0,3%, kisvállalkozás 0,15% Befizetés: negyedévet követı 20-ig Bevallás: május 31. Jogi háttér: 2003/XC. tv. a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról Adómentes: saját K+F, valamint közhasznú társaságtól megrendelt K+F

18 Játékadó Adóalany: adótárggyal foglalkozó gazdasági társaság, magánszemély Adótárgy: sorsolásos, totalizatıri játék, pénznyerıés játékautomaták, játékkaszinó Adóalap: nyereményalap, játékautomata Adókulcs: változatos Befizetés: tárgyhót, vagy sorsolást követı 20-ig Jogi háttér: 1991/XXXIV. tv. a szerencsejáték szervezésérıl

19 Kulturális járulék A kulturális járulék megszőnik, de a Nemzeti Kulturális Alap bevételét az ötös lottóból származó játékadó bevétel 90 százaléka biztosítja. Így teljesül az NKA évre elıirányzott bevétele.

20 Energiaadó Adóalany: közüzemi szolgáltató, feljogosított fogyasztó, energiakereskedı, energiatermelı Adótárgy: gáz- és villamos energia értékesítés és termelés nem lakosságnak Adóalap: MWh és GigaJoule Adómérték: (186) 295 Ft/MWh és (56) 88,5Ft/GJ Adókötelezettség: mint az ÁFÁ-nál Befizetés: tárgyhót követı 15.-e Jogi háttér: évi LXXXVIII. törvény az energiaadóról Adómentesség: vegyi felhasználás, villamos energia elıállítás

21 Szén energiaadója Az energiaadó a szén esetében tonnánként 17,2 %-kal 2390 Ft-ra emelkedett

22 Környezetvédelmi termékdíj Adóalany: termékimportáló, vagy termelı Adótárgy: egyes hulladékká váló anyagok Adóalap: változatos Adómérték: Minden terméknek a tömege alapján kell a termékdíját megállapítani Adókötelezettség: mint az ÁFÁ-nál Befizetés: tárgyhót követı 15.-e Jogi háttér: 1995/LVI. tv. a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról Adómentesség: hulladékbegyőjtés és feldolgozás

23 Termékdíj adótárgyai és adómértékei üzemanyag és egyéb kıolajtermék (jövedéki adó 3%) gumiabroncs (90 Ft/kg), hőtıberendezés, hőtıközeg, csomagolás, akkumulátor, hígítók és oldószerek, az információhordozó papírok (19,5 Ft/kg) Elektromos, elektronikai berendezések Megszőnik a rádiótelefon akkumulátorok utáni termékdíj fizetési kötelezettség

24 Kereskedelmi csomagolás díjtételei Kereskedelmi csomagolás Díjtétel (Ft/kg) Mőanyag [kivéve mőanyag (bevásárló-reklám) táska] 350 Mőanyag (bevásárló-reklám) táska 1900 Üveg 30 Társított csomagolás: Rétegzett italcsomagolás 450 Társított csomagolás: Egyéb 700 Fém 1150 Egyéb anyagok 2200

25 Környezetterhelési díj Minden olyan cégnek, akinek 140KW-nál nagyobb teljesítményő berendezése van, környezetterhelési díjat kell fizetnie Adóalany: szennyezı anyag kibocsátó Adótárgy: levegı, talaj, víz szennyezése Adóalap: változatos Adómérték: változatos Befizetés: tárgyhó utolsó napja (elszámolás március 31-ig) Jogi háttér: 2003/LXXXIX. tv. a környezetterhelési díjról Adómentesség:

26 az egyes környezeti kibocsátásokra vonatkozóan befizetendı környezetterhelési díjak mértéke a környezetterhelési díjról szóló törvény értelmében a es évre már valamennyi díj esetében elérte a 100 %-ot, amelyet a díjak mértékének kiszámításakor nem szabad figyelmen kívül hagyniuk a kibocsátóknak.

27 Levegıterhelési díj Levegıterhelési díj fizetési kötelezettség - bizonyos kivételektıl eltekintve - azt a kibocsátót terheli, aki a 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet szerinti bejelentésköteles helyhez kötött légszennyezı pontforrást üzemeltet. Levegıterhelési díjat a kén-dioxid, nitrogén-oxidok és szilárd (nem toxikus) anyag kibocsátása után kell fizetni, amelynek mértékét a levegıterhelı anyag évenként kibocsátott teljes mennyiségének kg-ban kifejezett tömege és a levegıterhelı anyagok egységdíja határozza meg.

28 Levegıterhelési díj számítása LTD (Ft/év) = (Mi [kg/év] x Pi [Ft/kg]) ahol LTD: a fizetendı levegıterhelési díj, Mi: az adott (i-edik) levegıterhelı anyag kibocsátott éves mennyisége, Pi: az adott (i-edik) levegıterhelı anyagra érvényes, a következı táblázatban meghatározott egységdíj: Levegıterhelı anyag Egységdíj mértéke Pi (Ft/kg) Kén-dioxid 50 Nitrogén-oxidok 120 Szén-monoxid 15 Szilárd anyag (nem toxikus) 30

29 Vízterhelési díj Vízterhelési díj fizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki vízjogi engedélyezés alá tartozó tevékenységet végez. Vízterhelési díjat a felszíni vizeket terhelı, meghatározott komponensek után kell fizetni, nevezetesen: dikromátos oxigénfogyasztás, foszfor, szervetlen nitrogén, higany, kadmium, króm, nikkel, ólom, réz. A vízterhelési díj mértékét a vízterhelı anyag évenként kibocsátott teljes mennyiségének kg-ban kifejezett tömege, a vízterhelı anyagok egységdíja, a területérzékenységi szorzó, valamint az iszapelhelyezési szorzó határozza meg.

30 Vízterhelési díj számítása VTD (Ft/év) = (Mi [kg/év] x Pi [Ft/kg]) x T x I ahol VTD: a fizetendı vízterhelési díj, Mi: az adott (i-edik) vízterhelı anyag nettó - belépı-kilépı közötti különbség - kibocsátott éves mennyisége, T: az 1. számú táblázatban meghatározott területérzékenységi szorzó, I: a 2. számú táblázatban meghatározott iszapelhelyezési szorzó, P:i az adott (i-edik) vízterhelı anyagra érvényes, a 3. számú táblázatban meghatározott egységdíj évre vonatkozó környezetterhelési díjak: - Környezetterhelési díj közcsatorna rákötésnél 14,30 Ft/ m3+ ÁFA - Szippantott szennyvízre vonatkozó kiegészítı díj 19,72 Ft/ m3+ ÁFA

31 Talajterhelési díj Talajterhelési díj fizetési kötelezettség - bizonyos kivételektıl eltekintve - azt a kibocsátót terheli, aki a mőszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá, és helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést alkalmaz (ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is). A talajterhelési díj mértékét a talajterhelési díj alapja, egységdíja, valamint a település közigazgatási területére vonatkozó területérzékenységi szorzó határozza meg.

32 Talajterhelési díj számítása TTD = E x A x T x V ahol TTD: a fizetendı éves talajterhelési díj, E: az egységdíj (Ft/m3), A: a díjfizetési alap (m3), T: a területérzékenységi szorzó, az 1. számú táblázatban meghatározva, V: a veszélyeztetési szorzó, az 1-2. számú táblázatban meghatározva.

Nem adónak nevezett elvonások

Nem adónak nevezett elvonások Speciális elvonások Nem adónak nevezett elvonások TB javára szedett Egészségügyi hozzájárulás Egészségbiztosítási járulék Nyugdíjbiztosítási járulék Társadalombiztosítási járulék Ekho Munkaerőpiaci Alap

Részletesebben

2003. évi LXXXIX. törvény. a környezetterhelési díjról 1

2003. évi LXXXIX. törvény. a környezetterhelési díjról 1 2003. évi LXXXIX. törvény 1 A környezet és természet védelme, terhelésének mérséklése, a környezethasználóknak a környezet és természet megóvását szolgáló tevékenységre való ösztönzése, valamint a környezet-

Részletesebben

Vállalatok adózása. Gazdaságirányítás szerepei a piacon

Vállalatok adózása. Gazdaságirányítás szerepei a piacon Vállalatok adózása Dr. Kiss Árpád Ph.D Bejegyzett Könyvvizsgáló Egyetemi Adjunktus Telefon 30/216-9044 E-mail: kissa@ mtk.nyme.hu kissa57@t-online.hu Gazdaságirányítás szerepei a piacon Általános piacgazdasági

Részletesebben

ADÓZÁSI ISMERETEK PÉLDATÁR

ADÓZÁSI ISMERETEK PÉLDATÁR Dr. Bozsik Sándor Dr. Fellegi Miklós Gróf Pál Süveges Gábor Dr. Szemán Judit ADÓZÁSI ISMERETEK PÉLDATÁR Miskolc 2013 TARTALOMJEGYZÉK 1. Személyi jövedelemadó és egyéb foglalkoztatást terhelő adók... 3

Részletesebben

SZJA általános jellemzıi személyi jellegő általános sávosan progresszív önadózás

SZJA általános jellemzıi személyi jellegő általános sávosan progresszív önadózás SZJA általános jellemzıi személyi jellegő általános sávosan progresszív önadózás több csatornán kedvezményez igazságosság és méltányosság elvén nyugszik ne legyen teljesítmény-visszatartó adókedvezmény

Részletesebben

2010. évi fıbb változások Minimálbér, a személyi jövedelemadó, a szociális és béren kívüli juttatások adózása, a társadalombiztosítási járulék

2010. évi fıbb változások Minimálbér, a személyi jövedelemadó, a szociális és béren kívüli juttatások adózása, a társadalombiztosítási járulék A 2010. évi minimálbér, személyi jövedelemadó, szociális és béren kívüli juttatások adózása, a társadalombiztosítási járulékok fıbb változásai. 2010. évi fıbb változások Minimálbér, a személyi jövedelemadó,

Részletesebben

Adóvilág 2009. november XIII. Évfolyam 12. szám

Adóvilág 2009. november XIII. Évfolyam 12. szám Kis adók helyzete 2008-ban Adóvilág 2009. november XIII. Évfolyam 12. szám Az Adó- és Pénzügyi Ellenôrzési Hivatalhoz az úgynevezett kis adókból közel 8 százalékkal nagyobb összeg folyt be 2008-ban, mint

Részletesebben

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2010. január 1-tıl érvényes egyes fixösszegő ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2010. január 1-tıl érvényes egyes fixösszegő ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól HASZNOS TUDNIVALÓK a 2010. január 1-tıl érvényes egyes fixösszegő ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól A munkajog területén 2008. 2009. 2010. A legkisebb munkabér (Minimálbér Ft/hó)

Részletesebben

A Tbj. törvény 2010. évi változása

A Tbj. törvény 2010. évi változása A Tbj. törvény 2010. évi változása A 2010. január 1-jétıl megszerzett jövedelmekre és fizetési kötelezettségekre kell alkalmazni. A 19. (1) és (3) bekezdését a 2010. január 1-jétıl megszerzett jövedelmekre

Részletesebben

Fogalmak, értelmezı. Fogalomváltozás: Járulékalapot képezı jövedelem 4. k) pont

Fogalmak, értelmezı. Fogalomváltozás: Járulékalapot képezı jövedelem 4. k) pont A Tbj. törvény 2010. évi változása A 2010. január 1-jétıl megszerzett jövedelmekre és fizetési kötelezettségekre kell alkalmazni. A 19. (1) és (3) bekezdését a 2010. január 1-jétıl megszerzett jövedelmekre

Részletesebben

Az elfogadott 2010. évi adótörvények

Az elfogadott 2010. évi adótörvények Az elfogadott 2010. évi adótörvények Személyi jövedelemadó A 2009. július 29-i zárószavazáson elfogadott adótörvény-módosítások alapján a következı változások várhatóak a 2010-es évre vonatkozóan. 2010.

Részletesebben

Hagyományainknak megfelelıen nyújtjuk át a 2010. január 1-tıl hatályos adórendszerrıl elkészített tájékoztatónkat.

Hagyományainknak megfelelıen nyújtjuk át a 2010. január 1-tıl hatályos adórendszerrıl elkészített tájékoztatónkat. KEDVES ÜGYFELEINK, BARÁTAINK! Hagyományainknak megfelelıen nyújtjuk át a 2010. január 1-tıl hatályos adórendszerrıl elkészített tájékoztatónkat. Minden év elején arra koncentráltunk, hogy legalább a legfontosabb

Részletesebben

Vállalkozások működésének költségei Adók, illetékek, vámok (2012) Onyestyák Nikoletta Sportszervező II. évfolyam

Vállalkozások működésének költségei Adók, illetékek, vámok (2012) Onyestyák Nikoletta Sportszervező II. évfolyam Vállalkozások működésének költségei Adók, illetékek, vámok (2012) Onyestyák Nikoletta Sportszervező II. évfolyam A vállalkozókat érintő adótípusok állami: SZJA, ÁFA, Társasági adó, Kereskedelmi és játékadó

Részletesebben

A járulék- és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettségeket érintı 2010. hatályos változások

A járulék- és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettségeket érintı 2010. hatályos változások A járulék- és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettségeket érintı 2010. január 1-jétıl 1 hatályos változások Fogalmak Megbízási jogviszony, munkaviszony: a magyar jog hatálya alá tartozó megbízási

Részletesebben

I. MINIMÁLBÉR II. ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ

I. MINIMÁLBÉR II. ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ I. MINIMÁLBÉR A munkaadók és a munkavállalók megállapodtak a minimálbér és garantált bérminimum 2011. évi mértékében. Az országos minimálbér 2011.01.01-tıl havi 78.000 Ft, a garantált bérminimum pedig

Részletesebben

6500 Baja, Czirfusz F. u. 7. 2120 Dunakeszi Tel: 20 / 380-9577; TeL: 20 / 969-5611 Állomás sétány 14/3

6500 Baja, Czirfusz F. u. 7. 2120 Dunakeszi Tel: 20 / 380-9577; TeL: 20 / 969-5611 Állomás sétány 14/3 Tisztelt Ügyfeleink! 2010-01-26 Az elıttünk álló 2010-es évet érintı számos adótörvény változással, illetve az elıttünk álló idıszak feladataival kapcsolatosan néhány kiemelt témára szeretnénk írásban

Részletesebben

A munkabér bruttó-nettóegyebek

A munkabér bruttó-nettóegyebek A munkabér bruttó-nettóegyebek Személyi jövedelemadó Egészségbiztosítási járulék Nyugdíjbiztosítási járulék Munkaerő-piaci járulék (régen munkavállalói járulék) Szociális hozzájárulási adó (régen 2011

Részletesebben

Jellemzõ kifizetések és juttatások adó- és járulékvonzatai 2009

Jellemzõ kifizetések és juttatások adó- és járulékvonzatai 2009 8 saldo periodika t009/különszám Jellemzõ kifizetések és juttatások adó- és járulékvonzatai 009 Alkalmazott jelölések TBJ Társadalombiztosítási járulék (/9%) EBJ Egészségbiztosítási járulék (%) NYJ Nyugdíjjárulék

Részletesebben

Adó- tb- és egyéb változások. Tartalomjegyzék

Adó- tb- és egyéb változások. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék A legfontosabb változások összefoglalása röviden 2 1. Személyi jövedelemadó 5 2. Társasági adó 11 3. Társadalombiztosítás 13 4. Az egyszerősített vállalkozói adó 15 5. A szociális hozzájárulási

Részletesebben

1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum)

1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) 321/2008. (XII. 29.) Korm. rend. Havi bér Ft/hó Heti bér Ft/hét Napi bér Ft/nap Órabér Ft/óra Minimális bér Korm. rend. 2. 2009. 01. 01. tıl

Részletesebben

1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum)

1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) 321/2008. (XII. 29.) Korm. rend. Havi bér Ft/hó Heti bér Ft/hét Napi bér Ft/nap Órabér Ft/óra Minimális bér Korm. rend. 2. 2009. 01. 01. tıl

Részletesebben

Jövı évi adó- és járulékváltozások A 2011-re elfogadott fıbb változások, és azok leglényegesebb következményei

Jövı évi adó- és járulékváltozások A 2011-re elfogadott fıbb változások, és azok leglényegesebb következményei Az Országgyőlés november 16-án elfogadta a 2011. évi adósaláta-törvényt és a Nemzeti Adó-és Vámhivatalról szóló törvényt. Hírlevelünkben a jelentısebb változásokat foglaljuk össze. Jövı évi adó- és járulékváltozások

Részletesebben

1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum)

1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) 321/2008. (XII. 29.) Korm. rend. Havi bér Ft/hó Heti bér Ft/hét Napi bér Ft/nap Órabér Ft/óra Minimális bér Korm. rend. 2. 2009. 01. 01. -tıl

Részletesebben

48. oldal 9. c) válasz javítandó: c) Közép-dunántúli Regionális Igazgatóság rendelkezik.

48. oldal 9. c) válasz javítandó: c) Közép-dunántúli Regionális Igazgatóság rendelkezik. Az 58340/1 r. sz. Dr. Horváth Zsuzsanna: Pénzügyi példatár és feladatgyőjtemény tankönyv javításai a 2006. július 17-tıl érvényes jogszabályok alapján (a változások vastagon szedett betővel). Segítségével

Részletesebben

2005. ÉVI VÁLTOZÁSOK AZ ADÓRENDSZERBEN (2. sz. melléklet)

2005. ÉVI VÁLTOZÁSOK AZ ADÓRENDSZERBEN (2. sz. melléklet) TISZTELT ÜGYFELÜNK! Régi szokásunknak megfelelıen ismételten tájékoztatjuk Önöket az új évvel együtt bekövetkezett fontosabb adóváltozásokról. A 2004. évrıl annak idején még azt írtuk: "Ez lesz az az év,

Részletesebben

a 2010. évi b típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához, a Tny. 97. -ában foglalt kötelezettség teljesítéséhez

a 2010. évi b típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához, a Tny. 97. -ában foglalt kötelezettség teljesítéséhez ÚTMUTATÓ a 2010. évi b típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához, a Tny. 97. -ában foglalt kötelezettség teljesítéséhez Általános tudnivalók A 2010. évi jövedelemre vonatkozó adatokat

Részletesebben

Az adórendszer megfelelı kialakításával az állam a következı funkciók ellátását biztosítja: megteremti a közösségi feladatok ellátásának fedezetét a

Az adórendszer megfelelı kialakításával az állam a következı funkciók ellátását biztosítja: megteremti a közösségi feladatok ellátásának fedezetét a Adózás, járulékfizetés Az adók, járulékok és egyéb közterhek társadalmi, gazdasági szerepe Az adórendszer megfelelı kialakításával az állam a következı funkciók ellátását biztosítja: megteremti a közösségi

Részletesebben

Adóváltozások. Hogyan segíti a jelenlegi adórendszer a kkv-k k fejlődését?

Adóváltozások. Hogyan segíti a jelenlegi adórendszer a kkv-k k fejlődését? Adóváltozások Hogyan segíti a jelenlegi adórendszer a kkv-k k fejlődését? A 2011. 01. 01-től életbelépő adózási rendszer segíti az üzleti szféra szereplőit, ezen belül a kis- és középvállalkozásokat adócsökkentés

Részletesebben

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I.

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I. A minimum járulék-alap I. A járulék és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség várható változásai 2007. január 1-jétől 2006. december 15. A munkaviszonyban álló biztosított foglalkoztatója a társadalombiztosítási

Részletesebben

TUDNIVALÓK AZ ADÓZÁS RENDJÉRŐL

TUDNIVALÓK AZ ADÓZÁS RENDJÉRŐL TUDNIVALÓK AZ ADÓZÁS RENDJÉRŐL Az adózás határidős tevékenység Az adózásban a határidőknek kiemelt szerepük van. A főbb adókötelezettségek mint a bejelentés, bevallás, adatszolgáltatás, adófizetés mind

Részletesebben