Tartalomjegyzék év I. évf. 1. szám BEVEZETŐ... 2 KOORDINÁCIÓS ÉS SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY... 4

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tartalomjegyzék. 2011. év I. évf. 1. szám BEVEZETŐ... 2 KOORDINÁCIÓS ÉS SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY... 4"

Átírás

1 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ... 2 KOORDINÁCIÓS ÉS SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY A Kormányhivatal szervezetének felépítése... 4 TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉSI ÉS FELÜGYELETI FŐOSZTÁLY A polgármesteri tisztség és az egyéni vállalkozói tevékenység összeférhetetlensége A költségvetés előkészítésével összefüggő rendeletalkotás A költségvetési rendeletalkotás aktuális kérdései Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység (piaci és vásározó kiskereskedelmi tevékenységet érintő változás) HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY Önkormányzati rendeletalkotás anyakönyvi díjakról SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATAL Tájékoztató a gyermekjóléti és gyermekvédelmi jogszabályok főbb változásairól Az iskoláztatási támogatás folyósításának felfüggesztésével kapcsolatos jogalkalmazási problémákról Jegyzői hatáskörbe tartozó szociális ellátásokkal kapcsolatos jogszabályváltozások A szociális és gyermekjóléti szolgáltatók, intézmények működési engedélyezésében és ellenőrzésében bekövetkező hatáskörváltozásról M E L L É K L E T E K I. Jegyzői változások Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztálya által készített segédletek és tájékoztatók: II. Segédletek a január 1. napjától hatályos, vagy ezen időpontot követően hatályba lépő szociális jogszabályváltozások értelmezéséhez III. TÁJÉKOZTATÓ a foglalkozás-egészségügyi (munkaköri) alkalmassági vizsgálat lebonyolításáról IV. TÁJÉKOZTATÓ a foglalkoztatási és szociális tárgyú törvények január 1-től tervezett módosításairól, valamint a közfoglalkoztatás rendszerének átalakításáról V. TÁJÉKOZTATÓ a Szociális törvény január 1-től életbe lépő módosításairól és a közfoglalkoztatás rendszerének változásáról VI. TÁJÉKOZTATÓ a évre áthúzódó közcélú foglalkoztatás támogatásával kapcsolatos eljárásról A Belügyminisztérium módszertani ajánlása: VII. MÓDSZERTANI AJÁNLÁS a helyi önkormányzatok szervezeti és működési szabályzatainak elkészítéséhez, módosításához év I. évf. 1. szám

2 Bevezető Tisztelt Bács-Kiskun Megyei Jegyzői Kar! Historia est magistra vitae- mondá egy latin regula és újfent bebizonyosodott a történelem a legnagyobb tanítómester! Nem új a nap alatt az ezer éves megyerendszer és erre alapított állami közigazgatás. A kormányhivatalok létrehívásával nem történt egyéb, mint e tényt figyelembe véve a valós igényekhez és elvárásokhoz igazodott az állami köz-igazgatás. A Kormány szeptember 14-i döntése értelmében a területi államigazgatás soha nem látott mértékű átalakulása kezdődött meg Magyarországon. Ennek eredményeként január 1-től létrejöttek a fővárosi és megyei kormányhivatalok a fővárosi, megyei közigazgatási hivatalok bázisán. A fővárosi, megyei közigazgatási hivatalokba integrálódott 14 területi államigazgatási szerv. Az integráció hatásaként közép- és hosszútávon a területi államigazgatás egységesebb működését, a párhuzamosságok felszámolását és ezáltal a költségek csökkenését, valamint a szervek közötti jobb együttműködést reméli a Kormány. Az integráció következtében számos hatósági eljárás különösen a nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházások -, szakhatósági eljárás gördülékenyebben intézhető, mivel az egyes szervek együttműködése szorosabb lesz kormányhivatalon belül. Az integráció következményeként a jelenlegi átláthatatlan rendszernél világosabb struktúrában, és az állampolgárokhoz közelebb kerül az ügyek intézése. A kormánymegbízott a kormányhivatalt, míg a főigazgató a hivatal szervezetét vezeti. Ez a kettős vezetés nem egyedülálló az államigazgatásban: hasonló a miniszter, mint politikai vezető, illetve a közigazgatási államtitkár, mint a miniszteri szervezet vezetőjének viszonya. A törvény alapján a főigazgató a hivatali szervezet vezetője és így működése alapvetően a hivatali szervezet működéséhez kötött, addig a kormánymegbízott a területi államigazgatást irányító, koordináló, valóban a Kormány döntéseinek területi végrehajtását elősegítő személy. A Kormány célkitűzése a területi államigazgatás egységes, összehangolt működésének kialakítása. Ennek végrehajtói a kormányhivatalok a legerősebb területi államigazgatási szervek lesznek. Ehhez pedig a területi államigazgatási szervek tevékenységének koordinációját ellátó, a Kormány döntéseit képviselni és azok végrehajtását Hivatali Tájékoztató év I. évf./1. szám

3 elősegíteni képes erős vezetőre van szükség. Fontos hangsúlyozni, hogy a hivatal szervezetét vezető főigazgató munkáját általános helyettes, igazgató segíti. Ez a vezetési struktúra biztosítja a kormányhivatal magas szintű, szakmai munkavégzését. A szakigazgatási szerv vezetője ugyancsak önálló vezetői szintet jelent, hiszen esetében a kormánymegbízott gyakorolja a munkáltatói jogokat azzal, hogy a kinevezéséhez és felmentéséhez a szakmai irányító (pl. miniszter) egyetértése is szükséges. A szakigazgatási szervek szakmai tevékenységüket az ágazati minisztériumok szakmai felügyelete, irányítása mellett végzik a Kormányhivatal egységeként. E szakmai anyagban korábbi években megszokott tartalmas és aktuális írásokat, tájékoztatókat, iránymutatásokat olvashat. Tájékoztatjuk a január 1. napjától hatályos, vagy ezen időpontot követően hatályba lépő szociális jogszabályváltozásokról és értelmezésükhöz nyújtunk segítséget. Hasznos információkkal gazdagodhat a foglalkozásegészségügyi (munkaköri) alkalmassági vizsgálat lebonyolításával kapcsolatban. Önkormányzati költségvetést, képviselő-testületi hatáskört érintő kérdésekben tájékozódhat. Végezetül figyelmükbe ajánlom a Belügyminisztérium módszertani ajánlását a helyi önkormányzatok szervezeti és működési szabályzatainak elkészítéséhez, módosításához. Bízom abban, hogy a Nemzeti Együttműködés Rendszerének eredményes kialakításához és fokozatos erősítéséhez az államigazgatásban dolgozók minden területen magas fokú szakmai színvonalon, lojálisan, az ügyfelek és tágabb értelemben Nemzetünk érdekében tevékenykednek. Közös céljainkhoz e szakmai anyag is hozzájárulhat! Dr. Kerényi János kormánymegbízott Hivatali Tájékoztató év I. évf./1. szám

4 Koordinációs és Szervezési Főosztály 1. A Kormányhivatal szervezetének felépítése A fővárosi és megyei kormányhivatal a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve. Alapvető feladatait, struktúráját a évi CXXVI törvény és a 288/2010. (XII. 21.) Kormányrendelet határozza meg. A kormányhivatal élén kormánymegbízott áll, akit a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter javaslatára a miniszterelnök nevez ki és ment fel. A kormánymegbízott gyakorolja a munkáltatói jogokat a szakigazgatási szervek vezetője, a törzshivatal kormánytisztviselői, valamint munkavállalói felett. A kormányhivatal hivatali szervezetét a főigazgató mint szakmai vezető vezeti, aki a kormánymegbízottat távolléte vagy akadályoztatása esetén helyettesíti. A főigazgatót a kormánymegbízott javaslatára a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter nevezi ki és menti fel. A főigazgató munkáját általános helyettesként igazgató segíti. A szakigazgatási szervek élén szakigazgatási szerv vezetője áll. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal kormánymegbízotti posztját Dr. Kerényi János tölti be, a Kormányhivatal főigazgatója Dr. Kovács Miklósné dr. Molnár Ilona, igazgatója Dr. Tombácz Ferenc. A Törzshivatal vezetőinek elérése a központi címen: / illetve a 76/ as telefonszámon keresztül lehetséges. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal (továbbiakban: BKMKH) szervezeti egységei a törzshivatal főosztályai és a szakigazgatási szervek. A Törzshivatal főosztályai: - BKMKH Hatósági Főosztály, vezetője: Dr. Dombi Edit, - BKMKH Koordinációs és Szervezési Főosztály, vezetője: Dr. Szűcs Dominika, - BKMKH Törvényességi Ellenőrzési és Felügyeleti Főosztály, vezetője: Dr. Penczné dr. Zoltán Zsuzsanna. A szakigazgatási szervek kormánytisztviselői, valamint munkavállalói felett a munkáltatói jogokat a szakigazgatási szerv vezetője gyakorolja. Hivatali Tájékoztató év I. évf./1. szám

5 A Törzshivatal szakigazgatási szerveinek elnevezése: 1. BKMKH Szociális és Gyámhivatal 2. BKMKH Építésügyi Hivatal Építésfelügyelete 3. BKMKH Igazságügyi Szolgálat 4. BKMKH Növény és Talajvédelmi Igazgatóság 5. BKMKH Erdészeti Igazgatóság 6. BKMKH Földművelésügyi Igazgatóság 7. BKMKH Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság 8. BKMKH Földhivatal 9. BKMKH Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv 11. BKMKH Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság 11. BKMKH Munkaügyi Központ 12. BKMKH Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerv 13. BKMKH Fogyasztóvédelmi Felügyelőség 14. BKMKH Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv 15. BKMKH Közlekedési Felügyelőség Az Oktatási Hivatal az érettségik lebonyolítását követően fog osztályszinten integrálódni a Törzshivatalba. A Törzshivatal Hatósági Főosztályának keretein belül január 3-án megkezdte működését az Integrált Ügyfélszolgálati Iroda. Az integrált ügyfélszolgálat céljai - többek között - az államigazgatási hatósági ügyek személyes, elektronikus vagy ügysegéd bevonásával megvalósuló ügyintézési mechanizmusok integrált továbbfejlesztése, az általános államigazgatási tájékozódás lehetőségének bővítése, az államigazgatási hatósági ügyek státuszáról történő személyes, elektronikus vagy telefonos információszerzés lehetőségének teljes körű biztosítása, az ügyfél-kiszolgálás szintjének továbbfejlesztése. A kormányzati elképzelés szerint az egyablakos ügyintézés egyrészt az ügyfélközpontú-, másrészt a hatékonyabb, kevesebb bürokratikus tényezőt tartalmazó ügyintézési modell elterjedését szolgálja. Az Integrált Ügyfélszolgálati Iroda helyileg Kecskeméten, Izsáki út 8. sz. alatt található, a MEP Székház épületében, ahol reggel 8:00 órától óráig várják szakképzett ügyintézőink az érdeklődő ügyfeleket. A kormányhivatal törzshivatalának elérhetősége: Levélcím: 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3. / Honlap: (jelenleg fejlesztés alatt) Hivatali Tájékoztató év I. évf./1. szám

6 A szakigazgatási szervek elérhetőségét az alábbi táblázat tartalmazza: SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATAL ÉPÍTÉSÜGYI HIVATAL ÉPÍTÉSFELÜGYELETE VEZETŐ TEL. CÍM Dr. Gömöriné dr. Iványi Margit 76/ Nagy Sándor 76/ IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLAT Dr. Gergely Sándor 76/ Kecskemét, Deák F. tér Kecskemét, Deák F. tér Kecskemét, Irinyi u. 17. NÖVÉNY- ÉS TALAJVÉDELMI IGAZGATÓSÁG Bűdi János 76/ , 76/ Kecskemét, Halasi út 36. ERDÉSZETI IGAZGATÓSÁG Spiegl János 76/ FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG Farkas Zoltán 76/ Kecskemét, József A. u Kecskemét, Bajcsy-Zs. Krt. 2. ÉLELMISZERLÁNC- BIZTONSÁGI ÉS ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI IGAZGATÓSÁG Dr. Drozdik Ferenc 76/ Kecskemét, Halasi út 34. FÖLDHIVATAL Dr. Kristóf István 76/ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR SZAKIGAZGATÁSI SZERV NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI IGAZGATÓSÁG Szalontai Lászlóné 76/ Lengyelné dr. Szél Mária 76/ MUNKAÜGYI KÖZPONT Bálint István 76/ MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERV Bodor István 76/ Kecskemét, Nagykőrösi u Kecskemét, Izsáki út Kecskemét, Deák F. tér Kecskemét, Klapka u Kecskemét, Klapka u. 34. FOGYASZTÓVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERV KÖZLEKEDÉSI FELÜGYELŐSÉG OKTATÁSI HIVATAL Dr. Horváth Zsuzsanna 76/ Dr. Balogh Melinda 76/ Karsai Attila 76/ , 76/ Kecskemét, Deák F. tér Kecskemét, Széchenyi krt Kecskemét, Szent István krt. 19/a. Dr. Szabó Andrea Koordinációs és Szervezési Főosztály Hivatali Tájékoztató év I. évf./1. szám

7 Törvényességi Ellenőrzési és Felügyeleti Főosztály 1. A polgármesteri tisztség és az egyéni vállalkozói tevékenység összeférhetetlensége a választások éve volt, így érthető módon - az újonnan megválasztott polgármesterek összeférhetetlenségét vizsgálva - több településen is felmerült a kérdés, hogy az egyéni vállalkozói tevékenység a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 33/A. -a (2) bekezdésének a) pontja szerinti egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonynak tekinthető-e. A korábbi években az egyéni vállalkozásról szóló évi V. törvény (a továbbiakban: régi Evtv.) 10. -a (1) bekezdése alapján biztos álláspont volt, hogy a főállású polgármester nem lehet egyéni vállalkozó. A régi Evtv. azonban január 02. napján hatályát vesztette és az újonnan életbe lépő az egyéni vállalkozóról és egyéni cégről szóló évi CXV. törvény (a továbbiakban: új Evtv.) rendelkezései alapján a kérdés, hogy a polgármesteri tisztség összeférhető-e az egyéni vállalkozói tevékenységgel, nem volt egyértelműen megválaszolható, ezért kértük a Minisztérium szakmai tájékoztatását. Válaszában a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium leírja, hogy a probléma csak a főállású polgármesterre vonatkozó összeférhetetlenségi esetekkel függ össze, mivel a főállású polgármester e tisztségével összefüggésben foglalkoztatási jogviszonyban áll. Erre tekintettel mondja ki az Ötv. 33/A. (2) bekezdése, hogy más munkavégzésre irányuló jogviszonyt nem létesíthet, a törvény által említett - tudományos, oktatói, lektori, szerkesztői, művészeti és jogi oltalom alá eső szellemi tevékenység - kivételektől eltekintve. Az új Evtv. már nem tartalmazza az egyéni vállalkozó személyes közreműködését előíró kifejezett rendelkezést, mely rendelkezésre a hivatal mindeddig az álláspontját alapozta ehhez hasonló esetekben. A Minisztérium tájékoztatója alapján az eset összes körülményét vizsgálva dönthető csak el, hogy a vállalkozói tevékenység keletkeztet-e az Ötv. 33/A. -a (2) bekezdésének a) pontja szerinti összeférhetetlenségi okot. 1. Az egyéni vállalkozó rendszeres személyes közreműködése az új Evtv. alapján nem kötelezettség, ugyanakkor úgy fogalmaz a törvény, hogy természetes személy egyéni vállalkozóként gazdasági tevékenységet folytat (új Evtv. 2. (2) bek.) és emellett bizonyosan érdekelt a vállalkozási tevékenység személyes ellátásában vagy legalábbis valamilyen szintű aktív részvételben, mivel a tevékenységből eredő kötelezettségeiért közvetlenül és korlátlanul, teljes vagyonával felel (új Evtv. 15. (1) bek.). Az új Evtv. 5. (1) bekezdése értelmében az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének feltétele, hogy az erre irányuló szándékát a természetes személy az egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos ügyekben eljáró hatósághoz bejelentse. E rendelkezés alapján, ha az egyéni vállalkozó bejelenti vállalkozási tevékenységének megkezdését, abban az esetben egyéni vállalkozói tevékenységet folytat, így vele szemben az összeférhetetlenségi ok megállapításra kerül. Az új Evtv. 16. (2) bekezdése alapján képesítéshez kötött tevékenységet egyéni vállalkozó csak akkor folytathat, ha a jogszabályokban meghatározott képesítési követelményeknek megfelel, vagy maga annak nem felel meg, de az adott tevékenység folytatásában személyesen részt vevő személyek közt van olyan, aki az előírt képesítéssel rendelkezik. E rendelkezés alapján szintén az egyéni vállalkozó az, aki folytatja a tevékenységet, még abban az esetben is, ha a képesítéssel nem ő, hanem alkalmazottja rendelkezik. Hivatali Tájékoztató év I. évf./1. szám

8 Az egyéni vállalkozói tevékenység tehát természetéből fakadóan személyes közreműködést kíván és feltételez, akkor is, ha ezt a rendelkezést az új Evtv. már nem tartalmazza szó szerint. 2. Az összeférhetetlenség akkor is fennáll, ha a főállású polgármester nem egyéni vállalkozást, hanem egyéni céget működtet és annak tevékenységében részt vesz. Az új Evtv. 20. (1) bekezdése szerint az egyéni cég az egyéni vállalkozói nyilvántartásban szereplő természetes személy által alapított jogi személyiséggel nem rendelkező jogalany, mely a cégnyilvántartásba történő bejegyzéssel jön létre. Ugyanezen szakasz (4) bekezdése szerint az egyéni cégnek az Evtv.-ben meghatározottak kivételével kizárólag egy tagja (alapítója) lehet. A 22. (1) bekezdésének c) pontja szerint, pedig az egyéni cég alapító okiratában meg kell határozni azt a tevékenységet, amelyet az alapító a cégjegyzékben szerepeltetni kíván. E rendelkezések szintén azt jelentik az összeférhetetlenség szempontjából hogy az egyéni cég alapításával a cégtulajdonos gazdasági tevékenységet lát el. 3. Egyéni vállalkozóként az összeférhetetlenség megszüntetésére vállalkozói tevékenységének szüneteltetésével van lehetősége, mely szünetelés időtartama az új Evtv nak (1) bekezdése értelmében 1 hónaptól 5 évig terjedő időszakra lehetséges. Abban az esetben, ha a főállású polgármester egyéni vállalkozói igazolvánnyal rendelkezik és tevékenységének szünetelését megbízásának időtartamára a hatósághoz bejelenti, úgy vele szemben összeférhetetlenségi ok nem áll fenn. Egyéni cég esetében az új Evtv nak (2) bekezdése lehetőséget ad arra, hogy a cégtulajdonos kinevezzen egy vezető tisztségviselőt, aki rajta kívül álló személy vagy foglalkoztathat alkalmazottat. Ebben az esetben a cégtulajdonos tudja bizonyítani, hogy az egyéni cég vezetésében, tevékenységében, működtetésében nem vesz részt, így vagy nem is merül fel összeférhetetlenség, illetve a fennálló összeférhetetlenség megszüntethető. Mindezek alapján felhívom a figyelmet, hogy konkrét összeférhetetlenségi kérdésben kizárólag a jogszabályok értelmezésével nem hozható döntés az összeférhetetlenség fennállásáról, a konkrét ügyben mindenkor szükséges megvizsgálni az ügynek fenti jogszabályhelyekkel összefüggésben keletkezett dokumentumait. Dr. Csertő Gyula Törvényességi Ellenőrzési és Felügyeleti Főosztály 2. A költségvetés előkészítésével összefüggő rendeletalkotás A Hivatali Tájékoztató legutóbbi számában a költségvetés előkészítése körében a kisebbségi önkormányzatokra vonatkozó új jogszabályi előírásra költségvetési koncepció készítésére hívtuk fel a figyelmet. A költségvetési koncepció csupán egyike a költségvetést előkészítő feladatoknak. E feladatok jelentős része belső ellenőrzési terv jóváhagyása, a költségvetés egyes bevételeit megalapozó helyi rendeletek előkészítése/megalkotása, átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletalkotás, kisebbségi önkormányzattal való együttműködési megállapodás, a tárgyévi költségvetés tervezetével összefüggő egyeztetési, véleményeztetési eljárás, stb.- valószínűsíthetően már megvalósult. Jelen tájékoztatóban több önkormányzatnál tapasztalt hiányosság megszüntetésére, jó példa követésére kívánom felhívni a figyelmet. Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény (Áht.) a következőket mondja ki: Hivatali Tájékoztató év I. évf./1. szám

9 (1) A helyi önkormányzatok költségvetésének előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell - szöveges indokolással együtt - bemutatni: 1. az adott helyi önkormányzat összes bevételét, kiadását, előirányzat felhasználási tervét, 2. a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott tartalommal: a) az adott helyi önkormányzat összevont költségvetési mérlegét, elkülönítetten a helyi kisebbségi önkormányzat mérlegét, b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve, c) a közvetett támogatásokat (pl. adóelengedéseket, adókedvezményeket) tartalmazó kimutatást. (2) A helyi önkormányzatok zárszámadásának előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell - szöveges indokolással együtt - bemutatni: 1. az adott helyi önkormányzat összes bevételét, kiadását, pénzeszközének változását, 2. a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott tartalommal: a) az adott helyi önkormányzat összevont költségvetési mérlegét, elkülönítetten a helyi kisebbségi önkormányzat mérlegét, b) az adósság állományát lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban, c) a vagyonkimutatást, d) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve, e) a közvetett támogatásokat (pl. adóelengedéseket, adókedvezményeket) tartalmazó kimutatást. A törvényalkotó ezzel a jogszabályi rendelkezéssel biztosítja, hogy a döntéshozók megfelelő mennyiségű és minőségű információkkal rendelkezzenek a döntéshozatalhoz és egyúttal az információs rendszer, az ellenőrzés követelményeinek is megfeleljen az előterjesztés. A jogszabályhely meghatározza azon kereteket, amelynek meg kell felelnie a mérlegrendszernek, biztosítva egy egységes és következetes információs rendszer kialakítását. A mérlegek és kimutatások bemutatását a képviselő-testület tájékoztatása céljából kell tartalmaznia az előterjesztésnek és az egységes és következetes, tehát a felsorolásban előírt mérlegek és kimutatások bemutatásának módját a törvényi keretek között a képviselőtestület a helyi rendeletében szabályozza a fenti rendeletalkotási felhatalmazás alapján. A rendeletalkotási felhatalmazás rendeletalkotási, szabályozási kötelezettséget jelent. Tapasztalataink szerint több önkormányzat esetében nem került sor a bemutatandó mérlegek és kimutatások képviselő-testület általi, rendeleti formában történő szabályozására. A hiányosság, a mulasztásban megnyilvánuló törvénysértés megszüntetésének ésszerű határideje a évi költségvetés-tervezet benyújtását megelőző időszak, de legkésőbb a tervezet benyújtásának időpontja. Követendő példa, ha a képviselő-testület e kötelezettségének oly módon tesz eleget, hogy a költségvetés és a zárszámadás megalapozottságának megítélésére vonatkozó igényeit hosszabb időszakra is előre gondolva külön rendeletet alkot, külön rendeletben határozza meg az előterjesztéssel szemben támasztott követelményeket. A jogalkotásról és jogszabályszerkesztésről szóló előírásokra is figyelemmel e rendeletben a képviselő-testület az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 118. (1) bekezdés 2. pontjában és (2) bekezdés 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján (ez a jogalkotói hatáskör megjelölése), a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 91. (1) bekezdésében és az Alkotmány 44/A. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében (ez a feladatkör megjelölése) eljárva rendeli el a következőket: Hivatali Tájékoztató év I. évf./1. szám

10 - a rendelet hatálya az önkormányzatra és költségvetési szerveire terjed ki - az önkormányzat költségvetésének és zárszámadásának előterjesztésekor a képviselőtestület részére tájékoztatásul az államháztartásról szóló törvényben (rugalmas hivatkozás) előírt mérlegeket és kimutatásokat e rendelet mellékletében meghatározott tartalommal kell bemutatni: az összevont költségvetési mérleget az 1. számú melléklet szerint, a kisebbségi önkormányzat mérlegét a 2. számú melléklet szerint, a több éves kihatással járó döntéseket a 3. számú melléklet szerint és így tovább. A rendelet mellékletei mind a forma, mind a tagolás/részletezés, a megjelölések, kifejezések tekintetében pontos mintát adnak (normatartalom) a költségvetési és zárszámadási rendelet-tervezet benyújtásakor alkalmazandó mérlegekre, kimutatásokra, az előterjesztés részeire. Mint ahogyan azt a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet negyedik részében kifejtettek is rögzítik a melléklet a rendelet része, csak rendeletmódosítással módosítható. E rendeletet rövidségére tekintettel- csak szakaszokra és azon belül bekezdésekre célszerű tagolni, egyéb szerkezeti egységek (rész, fejezet, cím, alcím) alkalmazása nem indokolt. A szakasz legfeljebb hat bekezdést tartalmazhat. Felhívom a figyelmet a rendelet hatálybalépését szabályozó rendelkezésre. A felterjesztett jegyzőkönyvekből megállapítható, hogy még nagyon sok jegyző a korábban berögződött gyakorlatot követve ma már általánosan nem, csak kivételesen alkalmazható alábbi fordulatot alkalmazza a rendelet hatálybaléptetésére: A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Helyes rendelkezés szerint a rendelet a kihirdetését követő valamely napon léphet hatályba. Az általános szabálytól eltérni csak a jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény 7. -ban meghatározott esetben és módon lehet. A költségvetés és zárszámadás előterjesztésekor nem elegendő a mérlegek és kimutatások bemutatása a képviselő-testület részére, az Áht. ezen felül szöveges indoklással történő tájékoztatást is előírja. A szöveges indokolások tekintetében is ajánlható jó példa. A szöveges indokolás tartalmazza a közvetett támogatások esetében a támogatásokat megalapozó jogszabályi felhatalmazást, a támogatás indokait; a több éves kihatással járó döntések esetében a megvalósulás tervezett és tényleges alakulását, a befejezési határidőre vagy lejáratra vonatkozó lényeges információkat, a tervtől való esetleges eltérés okait; a mérlegek és kimutatások többségéhez kapcsolható olyan szöveges tájékoztatás, amely az adatok gyorsabb áttekintését, értelmezését, az előzmények és várható következmények megismerését segíthetik. A költségvetés és zárszámadás előterjesztésével összefüggő kötelezettségeket, ismereteket az Áht.-n kívül az Ámr. is tartalmaz. Ezeket az ismereteket a következő cikk részletezi. dr. Penczné dr. Zoltán Zsuzsanna Törvényességi Ellenőrzési és Felügyeleti Főosztály Hivatali Tájékoztató év I. évf./1. szám

11 3. A költségvetési rendeletalkotás aktuális kérdései A tájékoztató célja, hogy felhívja a jegyzők figyelmét a költségvetési rendeletek megalkotását és az azt megelőző előkészítő eljárás lefolytatását szabályozó jogszabályi környezetben bekövetkezett változásokra. 1. A helyi önkormányzatok költségvetési rendeletét az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet (a továbbiakban új Ámr.) 36. (1) bekezdésében meghatározott tartalommal és szerkezetben kell elkészíteni. Változás a január 1-ig hatályos 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelethez (a továbbiakban: régi Ámr.) képest, hogy a települési önkormányzatok költségvetési rendelet-tervezetének többletelemként tartalmaznia kell: - a bevételek és kiadások különbözeteként a hiány és a többlet összegét; - a hiány finanszírozásának forrását külső belső, működési felhalmozási cél szerinti bontásban, - a többlet felhasználásának módját működési felhalmozási cél szerinti bontásban, és - a közfoglalkoztatottak éves létszámkeretét is. [új Ámr. 36. (1) bek. ec) ee) pont] Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a jogalkalmazás egységesítése érdekében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvényben sor került a közfoglalkoztatás fogalmának meghatározására. A módosítás egyértelművé tette, hogy a közfoglalkoztatás fogalmába valamennyi önkormányzati feladatkört érintő illetve állami feladat ellátására szervezett közfoglalkoztatási forma (közmunka, közhasznú munka, közcélú munka) beletartozik. [Szoctv. 10. (4) bek., 36. (2) bek.] A rendelet-tervezetnek természetesen továbbra is tartalmaznia kell: - az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételeit forrásonként a minisztérium tájékoztatójában rögzített jogcím-csoportonkénti részletezettségben, - az önkormányzat és a költségvetési szervek működési, fenntartási kiadásit, - a felújítási előirányzatokat célonként, a felhalmozási kiadásokat feladatonként, - az önkormányzati hivatal költségvetését feladatonként, valamint külön tételben feltüntetve az általános és a céltartalék összegét; - az éves létszám-előirányzatot költségvetési szervenként, - a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban, - a működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel mérlegszerűen, - elkülönítetten és a helyi önkormányzat költségvetésével együtt is a helyi kisebbségi önkormányzat(ok) költségvetését, - az előirányzat-felhasználási ütemtervet és, - az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait. 2. Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 65. (3) bekezdése szerint: (3) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletébe a helyi kisebbségi önkormányzat költségvetése elkülönítetten épül be. A helyi önkormányzat nyilvánvalóan eddig is csak akkor tudta a rendelet-tervezetében elkülönítetten szerepeltetni a kisebbségi önkormányzat tárgyévi költségvetését, ha a kisebbségi önkormányzat elnöke kellő időben rendelkezésre bocsátotta a kisebbségi Hivatali Tájékoztató év I. évf./1. szám

12 önkormányzat testületének költségvetési határozatát. Az egyes önkormányzatokat terhelő eljárási (tájékoztatási, rendelkezésre bocsátási) határidőket - a régi Áht. 29. (10) bekezdése alapján a települési és a kisebbségi önkormányzatoknak együttműködési megállapodásban kellett rendezniük oly módon, hogy a helyi önkormányzat számára a jogszabályokban előírt kötelezettségek határidőben teljesíthetők legyenek. A törvényességi ellenőrzés tapasztalatai szerint a régi Áht. fent említett szabálya nem nyújtott kellő garanciát, ami azt eredményezte, hogy esetenként önkormányzat költségvetési rendelet-tervezetéből kimaradt a kisebbségi önkormányzat költségvetése, azon egyszerű okból kifolyólag, mert a kisebbségi önkormányzat nem kellő időben hozta meg a határozatát. Ezen a helyzeten akart segíteni a jogalkotó, amikor az új Ámr. 37. (4) bekezdésében pontosan meghatározta azokat kötelező tartalmi elemeket és eljárási határidőket, amelyekről a helyi és a kisebbségi önkormányzat együttműködési megállapodásának mindenképpen tartalmaznia kell. Eszerint a megállapodásnak tartalmaznia kell, hogy: a) a jegyző a helyi önkormányzat költségvetési koncepció tervezetének a helyi kisebbségi önkormányzatot érintő adatairól, keretszámairól - a tervezet elkészültét követő 3 napon belül írásban - tájékoztatja a helyi kisebbségi önkormányzat elnökét; b) a jegyző a helyi önkormányzat koncepcióját - annak elfogadását követő 1 munkanapon belül - a helyi kisebbségi önkormányzat elnöke rendelkezésére bocsátja; c) a helyi kisebbségi önkormányzat költségvetési határozatának előkészítése során a jegyző a helyi kisebbségi önkormányzat költségvetési határozatának előkészítéséhez szükséges adatokat - a költségvetési törvényből adódó részletes információk rendelkezésre állást követően - közli a helyi kisebbségi önkormányzat elnökével; d) a helyi kisebbségi önkormányzat költségvetési határozatát az elnök - annak elfogadását követő 1 munkanapon belül - megküldi a helyi önkormányzat jegyzőjének annak érdekében, hogy a határozat - változatlan formában - a helyi önkormányzat költségvetési rendeletébe beépítésre kerüljön; e) a jegyző a helyi önkormányzat költségvetési rendeletét - annak határidőben történő elfogadását követő 1 munkanapon belül - a helyi kisebbségi önkormányzat elnöke rendelkezésére bocsátja; f) a helyi kisebbségi önkormányzat a helyi önkormányzat költségvetési koncepciójának tervezetét és költségvetési rendeletének tervezetét - a helyi kisebbségi közügyeket érintő ügyekben - véleményezi, az erről szóló határozatát a helyi kisebbségi önkormányzat költségvetési koncepciójával és költségvetési határozatával egyidejűleg küldi meg a jegyzőnek. További garanciát jelent az új Ámr. 37. (3) bekezdése, amely úgy rendelkezik, hogy a kisebbségi önkormányzatoknak minden év február 10. napjáig kell elfogadniuk a költségvetési határozatukat. Mindezt azért fontos megemlíteni, mert az eljárási hibákból eredő jogsértések jellemzően utólag nem orvosolhatók, ezért a költségvetési döntést megelőző folyamatokat, a jogszabályi előírások betartásának ellenőrzése végett, a testületi jegyzőkönyvekben megfelelően dokumentálni kell. 3. Végezetül szeretnék megemlíteni néhány olyan jogszabályváltozást, amely szintén érinti az önkormányzatok költségvetési rendeletalkotását. Ad1. A Magyar Országgyűlés a évi XC. törvény elfogadásával átfogó revízió alá vette az Áht-t. A módosítás célja az Áht és más jogszabályok pl. a társulási törvény és az új Ámr. Hivatali Tájékoztató év I. évf./1. szám

Segédlet a gyermekjóléti alapellátásra vonatkozó jogszabályok 2011. január 1- jétől hatályos módosításainak alkalmazásához.

Segédlet a gyermekjóléti alapellátásra vonatkozó jogszabályok 2011. január 1- jétől hatályos módosításainak alkalmazásához. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSOK FŐOSZTÁLYA Segédlet a gyermekjóléti alapellátásra vonatkozó jogszabályok 2011. január 1- jétől hatályos módosításainak alkalmazásához.

Részletesebben

Önkormányzati Rendeletek Tára

Önkormányzati Rendeletek Tára Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2013. (VIII.02.) önkormányzati rendelete 1 a gyermekvédelem Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 17/2013.(VIII.02.)

Részletesebben

A tervezetben foglaltak nem tükrözik a miniszter végleges álláspontját. - 1 -

A tervezetben foglaltak nem tükrözik a miniszter végleges álláspontját. - 1 - - 1 - A tervezet célja, hogy megteremtse az összhangot az egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási, fogyatékosságügyi és foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról szóló T/1813. számú törvényjavaslatnak

Részletesebben

39 Szociális foglalkoztatási módszertani intézmény kijelölése 39

39 Szociális foglalkoztatási módszertani intézmény kijelölése 39 III. évfolyam 2 3 A helyi önkormányzatok kötvénykibocsátása és hitelfelvétele 3 Tájékoztató a helyben központosított közbeszerzés szabályairól, valamint az elektronikus közbeszerzéssel kapcsolatos jövőbeni

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRLEVÉL 2012. ÉVI KÜLÖNSZÁM ÖNKORMÁNYZATI TUDÁSTÁR. Tartalom

ÖNKORMÁNYZATI HÍRLEVÉL 2012. ÉVI KÜLÖNSZÁM ÖNKORMÁNYZATI TUDÁSTÁR. Tartalom ÖNKORMÁNYZATI HÍRLEVÉL ÖNKORMÁNYZATI HÍRLEVÉL 2012. ÉVI KÜLÖNSZÁM ÖNKORMÁNYZATI TUDÁSTÁR Tartalom Módszertani segédlet az önkormányzatok számára... 2 A helyi önkormányzatok társulásairól szóló szabályozás

Részletesebben

13 Anyakönyvi szabályok módosítása 13 Közlekedési igazgatás 15 Illetékfizetés az adómérséklési eljárásokban 17

13 Anyakönyvi szabályok módosítása 13 Közlekedési igazgatás 15 Illetékfizetés az adómérséklési eljárásokban 17 III. évfolyam 2 3 A köztartozások behajtásáról 3 Az Ámr. költségvetési szerveket érintő főbb változásairól 5 Az ebtartási rendeletek felülvizsgálatáról és az eboltás új szabályairól 6 Szakmai segítségnyújtás

Részletesebben

Szakmai Hírlevél. SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ. 2009. december IX. évfolyam 4. szám

Szakmai Hírlevél. SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ. 2009. december IX. évfolyam 4. szám Szakmai Hírlevél SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ 2009. december IX. évfolyam 4. szám 1 Tartalom FÓKUSZBAN: Mennyi az annyi? 3 HÍREK, AKTUALITÁSOK 6 Tájékoztatás

Részletesebben

2013. évi CLXVIII. törvény egyes törvényeknek a szociális, gyermekjóléti és

2013. évi CLXVIII. törvény egyes törvényeknek a szociális, gyermekjóléti és Tájékoztató a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásával összefüggő jogszabályváltozásokról Jogszabály: - 2013. évi CLXVIII. törvény egyes

Részletesebben

2011/II. Szakmai Hírlevél. Szakmai Hírlevél. SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ

2011/II. Szakmai Hírlevél. Szakmai Hírlevél. SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ Szakmai Hírlevél 2011/II. Szakmai Hírlevél SzocioNet Dél-Dunántúli Regionális Módszertani Humán Szolgáltató Központ 2011. július XI. évfolyam 2. szám Tartalom FÓKUSZBAN: Az elmúlt módszertani év számokban...

Részletesebben

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2014.VII.31.) hatályos állapota A jel

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének E l ő t e r j e s z t é s Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 23-i ülésére Tárgy: Beszámoló - átfogó értékelés - Zirc városban végzett gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről Hatályos: 2010. szeptember 15-étől hatályos

2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről Hatályos: 2010. szeptember 15-étől hatályos 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről Hatályos: 2010. szeptember 15-étől hatályos A törvény egységes szerkezetbe foglalt változatát a Közbeszerzések Tanácsa Titkársága készítette, nem minősül hivatalos

Részletesebben

MINIMUMELVÁRÁSOK A HÁZI GYERMEKFELÜGYELETBEN

MINIMUMELVÁRÁSOK A HÁZI GYERMEKFELÜGYELETBEN MINIMUMELVÁRÁSOK A HÁZI GYERMEKFELÜGYELETBEN Módszertani útmutató -1- NEMZETI REHABILITÁCIÓS és SZOCIÁLIS HIVATAL Főigazgató Dr. Pósfai Gábor Összeállította: Kovácsné Bárány Ildikó Dr. Mátay Katalin Szakali

Részletesebben

Bevezető... 5. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal 2013. évi bűnmegelőzési tevékenységének bemutatása... 6.

Bevezető... 5. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal 2013. évi bűnmegelőzési tevékenységének bemutatása... 6. BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALA J e l e n t é s A gyermekkorú, illetve fiatalkorú bűnelkövetés Bács-Kiskun megyei helyzetéről, a bűnmegelőzési tevékenység 2 0 13. évi értékeléséről

Részletesebben

Tansegédlet a Ket.-novellából eredő jogszabály-módosításokhoz a gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatás területén

Tansegédlet a Ket.-novellából eredő jogszabály-módosításokhoz a gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatás területén Ket képzés ÁROP-2009/2.2.7. A projekt az Európai Unió támogatásával, és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg Tansegédlet a Ket.-novellából eredő jogszabály-módosításokhoz a gyermekvédelmi

Részletesebben

Gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatás főbb szabályai Gyámhatósági ügyek közös eljárási szabályai

Gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatás főbb szabályai Gyámhatósági ügyek közös eljárási szabályai Gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatás főbb szabályai Gyámhatósági ügyek közös eljárási szabályai 2014. május 8. Dr. Mattenheim Gréta EMMI Szociális Jogi Osztály. Jogszabályi háttér Sokrétű jogi szabályozás;

Részletesebben

egyszerű szavazattöbbséget igényel!

egyszerű szavazattöbbséget igényel! PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ö J E 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. Szám: 1-119/2013. A határozati javaslat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel! BESZÁMOLÓ a Polgármesteri Hivatal munkájáról

Részletesebben

2012. január 26-án (csütörtök) 16 órakor

2012. január 26-án (csütörtök) 16 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 26-án (csütörtök) 16 órakor tartja ülését, melyre ezúton tisztelettel

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Új szociális rendelet megalkotása. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. február 25-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi

Részletesebben

Szerző: Mátyus Mihály (prezentáció) További közreműködők: Löffler Marianne, Pádár Tivadar, Schindler Rózsa, Simonics István

Szerző: Mátyus Mihály (prezentáció) További közreműködők: Löffler Marianne, Pádár Tivadar, Schindler Rózsa, Simonics István Szerző: Mátyus Mihály (prezentáció) További közreműködők: Löffler Marianne, Pádár Tivadar, Schindler Rózsa, Simonics István Szakmai lektor: Birher Nándor Felnőttképzési szakértők továbbképzése, az új jogforrások

Részletesebben

Előterjesztés Lábatlan Város Önkormányzat Képviselő testülete 2013. december 17 i ülésére

Előterjesztés Lábatlan Város Önkormányzat Képviselő testülete 2013. december 17 i ülésére Előterjesztés Lábatlan Város Önkormányzat Képviselő testülete 2013. december 17 i ülésére Tárgy: Beszámoló a polgármesteri hivatal 2013. évi tevékenységéről Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.

Részletesebben

Nemzeti Együttműködési Alap

Nemzeti Együttműködési Alap Nemzeti Együttműködési Alap Képzési segédlet 2012. A megújult civil támogatási rendszer a Nemzeti Együttműködési Alap bemutatása Képzési segédlet Készült az ÁROP 2.2.10-10-2010-0001 program keretében Budapest,

Részletesebben

MEGHÍVÓ. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3.

MEGHÍVÓ. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága 2013. április

Részletesebben

JOGSZABÁLYOK. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2009. évi elõfizetési árainkra

JOGSZABÁLYOK. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2009. évi elõfizetési árainkra I. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM Ára: 1160 Ft 2009. JANUÁR 26. FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2009. évi elõfizetési árainkra oldal JOGSZABÁLYOK

Részletesebben

egyszerű szavazattöbbséget igényel!

egyszerű szavazattöbbséget igényel! PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ö J E 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. Szám: 1133/2010. A határozati javaslat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel! BESZÁMOLÓ a Polgármesteri Hivatal munkájáról

Részletesebben

ÁROP-1.A.5-2013-2013-0085 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és egyes intézményei működésének, szervezetének felülvizsgálata, fejlesztése

ÁROP-1.A.5-2013-2013-0085 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és egyes intézményei működésének, szervezetének felülvizsgálata, fejlesztése ÁROP-1.A.5-2013-2013-0085 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és egyes intézményei működésének, szervezetének felülvizsgálata, fejlesztése C É L F E L A D A T Készítette: dr. Marosi-Rácz Julianna

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita megbízott

Részletesebben

M i n i s z t e r i r e n d e l e t. egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

M i n i s z t e r i r e n d e l e t. egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE IGAZSÁGÜGYI MINISZTER NEMZETGAZDASÁGI MINISZTER BELÜGYMINISZTER Ikt. szám: 54402-2/2014/JISZOC A 2011. évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bekezdései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült

Részletesebben

ÓBAROK KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 2063 Óbarok, Iskola utca 3 M E G H Í V Ó

ÓBAROK KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 2063 Óbarok, Iskola utca 3 M E G H Í V Ó Ügyszám: 845/2015/Ó. ÓBAROK KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 2063 Óbarok, Iskola utca 3 M E G H Í V Ó Tisztelettel meghívom Önöket, Óbarok Község Önkormányzata Képviselőtestületének, 2015. május 28-án (csütörtök),

Részletesebben

Bevezető. I. 2013. január 1.

Bevezető. I. 2013. január 1. Bevezető A magyar közoktatás rendszere ezekben az években, hónapokban új ruhába öltözik. Nem tesz többet, de kevesebbet sem. Ez az egyszerű lépés sem egyszerű azonban, ha az új ruhára olyan nagyságú, súlyú

Részletesebben