Tartalomjegyzék év I. évf. 1. szám BEVEZETŐ... 2 KOORDINÁCIÓS ÉS SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY... 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tartalomjegyzék. 2011. év I. évf. 1. szám BEVEZETŐ... 2 KOORDINÁCIÓS ÉS SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY... 4"

Átírás

1 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ... 2 KOORDINÁCIÓS ÉS SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY A Kormányhivatal szervezetének felépítése... 4 TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉSI ÉS FELÜGYELETI FŐOSZTÁLY A polgármesteri tisztség és az egyéni vállalkozói tevékenység összeférhetetlensége A költségvetés előkészítésével összefüggő rendeletalkotás A költségvetési rendeletalkotás aktuális kérdései Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység (piaci és vásározó kiskereskedelmi tevékenységet érintő változás) HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY Önkormányzati rendeletalkotás anyakönyvi díjakról SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATAL Tájékoztató a gyermekjóléti és gyermekvédelmi jogszabályok főbb változásairól Az iskoláztatási támogatás folyósításának felfüggesztésével kapcsolatos jogalkalmazási problémákról Jegyzői hatáskörbe tartozó szociális ellátásokkal kapcsolatos jogszabályváltozások A szociális és gyermekjóléti szolgáltatók, intézmények működési engedélyezésében és ellenőrzésében bekövetkező hatáskörváltozásról M E L L É K L E T E K I. Jegyzői változások Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztálya által készített segédletek és tájékoztatók: II. Segédletek a január 1. napjától hatályos, vagy ezen időpontot követően hatályba lépő szociális jogszabályváltozások értelmezéséhez III. TÁJÉKOZTATÓ a foglalkozás-egészségügyi (munkaköri) alkalmassági vizsgálat lebonyolításáról IV. TÁJÉKOZTATÓ a foglalkoztatási és szociális tárgyú törvények január 1-től tervezett módosításairól, valamint a közfoglalkoztatás rendszerének átalakításáról V. TÁJÉKOZTATÓ a Szociális törvény január 1-től életbe lépő módosításairól és a közfoglalkoztatás rendszerének változásáról VI. TÁJÉKOZTATÓ a évre áthúzódó közcélú foglalkoztatás támogatásával kapcsolatos eljárásról A Belügyminisztérium módszertani ajánlása: VII. MÓDSZERTANI AJÁNLÁS a helyi önkormányzatok szervezeti és működési szabályzatainak elkészítéséhez, módosításához év I. évf. 1. szám

2 Bevezető Tisztelt Bács-Kiskun Megyei Jegyzői Kar! Historia est magistra vitae- mondá egy latin regula és újfent bebizonyosodott a történelem a legnagyobb tanítómester! Nem új a nap alatt az ezer éves megyerendszer és erre alapított állami közigazgatás. A kormányhivatalok létrehívásával nem történt egyéb, mint e tényt figyelembe véve a valós igényekhez és elvárásokhoz igazodott az állami köz-igazgatás. A Kormány szeptember 14-i döntése értelmében a területi államigazgatás soha nem látott mértékű átalakulása kezdődött meg Magyarországon. Ennek eredményeként január 1-től létrejöttek a fővárosi és megyei kormányhivatalok a fővárosi, megyei közigazgatási hivatalok bázisán. A fővárosi, megyei közigazgatási hivatalokba integrálódott 14 területi államigazgatási szerv. Az integráció hatásaként közép- és hosszútávon a területi államigazgatás egységesebb működését, a párhuzamosságok felszámolását és ezáltal a költségek csökkenését, valamint a szervek közötti jobb együttműködést reméli a Kormány. Az integráció következtében számos hatósági eljárás különösen a nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházások -, szakhatósági eljárás gördülékenyebben intézhető, mivel az egyes szervek együttműködése szorosabb lesz kormányhivatalon belül. Az integráció következményeként a jelenlegi átláthatatlan rendszernél világosabb struktúrában, és az állampolgárokhoz közelebb kerül az ügyek intézése. A kormánymegbízott a kormányhivatalt, míg a főigazgató a hivatal szervezetét vezeti. Ez a kettős vezetés nem egyedülálló az államigazgatásban: hasonló a miniszter, mint politikai vezető, illetve a közigazgatási államtitkár, mint a miniszteri szervezet vezetőjének viszonya. A törvény alapján a főigazgató a hivatali szervezet vezetője és így működése alapvetően a hivatali szervezet működéséhez kötött, addig a kormánymegbízott a területi államigazgatást irányító, koordináló, valóban a Kormány döntéseinek területi végrehajtását elősegítő személy. A Kormány célkitűzése a területi államigazgatás egységes, összehangolt működésének kialakítása. Ennek végrehajtói a kormányhivatalok a legerősebb területi államigazgatási szervek lesznek. Ehhez pedig a területi államigazgatási szervek tevékenységének koordinációját ellátó, a Kormány döntéseit képviselni és azok végrehajtását Hivatali Tájékoztató év I. évf./1. szám

3 elősegíteni képes erős vezetőre van szükség. Fontos hangsúlyozni, hogy a hivatal szervezetét vezető főigazgató munkáját általános helyettes, igazgató segíti. Ez a vezetési struktúra biztosítja a kormányhivatal magas szintű, szakmai munkavégzését. A szakigazgatási szerv vezetője ugyancsak önálló vezetői szintet jelent, hiszen esetében a kormánymegbízott gyakorolja a munkáltatói jogokat azzal, hogy a kinevezéséhez és felmentéséhez a szakmai irányító (pl. miniszter) egyetértése is szükséges. A szakigazgatási szervek szakmai tevékenységüket az ágazati minisztériumok szakmai felügyelete, irányítása mellett végzik a Kormányhivatal egységeként. E szakmai anyagban korábbi években megszokott tartalmas és aktuális írásokat, tájékoztatókat, iránymutatásokat olvashat. Tájékoztatjuk a január 1. napjától hatályos, vagy ezen időpontot követően hatályba lépő szociális jogszabályváltozásokról és értelmezésükhöz nyújtunk segítséget. Hasznos információkkal gazdagodhat a foglalkozásegészségügyi (munkaköri) alkalmassági vizsgálat lebonyolításával kapcsolatban. Önkormányzati költségvetést, képviselő-testületi hatáskört érintő kérdésekben tájékozódhat. Végezetül figyelmükbe ajánlom a Belügyminisztérium módszertani ajánlását a helyi önkormányzatok szervezeti és működési szabályzatainak elkészítéséhez, módosításához. Bízom abban, hogy a Nemzeti Együttműködés Rendszerének eredményes kialakításához és fokozatos erősítéséhez az államigazgatásban dolgozók minden területen magas fokú szakmai színvonalon, lojálisan, az ügyfelek és tágabb értelemben Nemzetünk érdekében tevékenykednek. Közös céljainkhoz e szakmai anyag is hozzájárulhat! Dr. Kerényi János kormánymegbízott Hivatali Tájékoztató év I. évf./1. szám

4 Koordinációs és Szervezési Főosztály 1. A Kormányhivatal szervezetének felépítése A fővárosi és megyei kormányhivatal a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve. Alapvető feladatait, struktúráját a évi CXXVI törvény és a 288/2010. (XII. 21.) Kormányrendelet határozza meg. A kormányhivatal élén kormánymegbízott áll, akit a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter javaslatára a miniszterelnök nevez ki és ment fel. A kormánymegbízott gyakorolja a munkáltatói jogokat a szakigazgatási szervek vezetője, a törzshivatal kormánytisztviselői, valamint munkavállalói felett. A kormányhivatal hivatali szervezetét a főigazgató mint szakmai vezető vezeti, aki a kormánymegbízottat távolléte vagy akadályoztatása esetén helyettesíti. A főigazgatót a kormánymegbízott javaslatára a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter nevezi ki és menti fel. A főigazgató munkáját általános helyettesként igazgató segíti. A szakigazgatási szervek élén szakigazgatási szerv vezetője áll. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal kormánymegbízotti posztját Dr. Kerényi János tölti be, a Kormányhivatal főigazgatója Dr. Kovács Miklósné dr. Molnár Ilona, igazgatója Dr. Tombácz Ferenc. A Törzshivatal vezetőinek elérése a központi címen: / illetve a 76/ as telefonszámon keresztül lehetséges. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal (továbbiakban: BKMKH) szervezeti egységei a törzshivatal főosztályai és a szakigazgatási szervek. A Törzshivatal főosztályai: - BKMKH Hatósági Főosztály, vezetője: Dr. Dombi Edit, - BKMKH Koordinációs és Szervezési Főosztály, vezetője: Dr. Szűcs Dominika, - BKMKH Törvényességi Ellenőrzési és Felügyeleti Főosztály, vezetője: Dr. Penczné dr. Zoltán Zsuzsanna. A szakigazgatási szervek kormánytisztviselői, valamint munkavállalói felett a munkáltatói jogokat a szakigazgatási szerv vezetője gyakorolja. Hivatali Tájékoztató év I. évf./1. szám

5 A Törzshivatal szakigazgatási szerveinek elnevezése: 1. BKMKH Szociális és Gyámhivatal 2. BKMKH Építésügyi Hivatal Építésfelügyelete 3. BKMKH Igazságügyi Szolgálat 4. BKMKH Növény és Talajvédelmi Igazgatóság 5. BKMKH Erdészeti Igazgatóság 6. BKMKH Földművelésügyi Igazgatóság 7. BKMKH Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság 8. BKMKH Földhivatal 9. BKMKH Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv 11. BKMKH Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság 11. BKMKH Munkaügyi Központ 12. BKMKH Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerv 13. BKMKH Fogyasztóvédelmi Felügyelőség 14. BKMKH Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv 15. BKMKH Közlekedési Felügyelőség Az Oktatási Hivatal az érettségik lebonyolítását követően fog osztályszinten integrálódni a Törzshivatalba. A Törzshivatal Hatósági Főosztályának keretein belül január 3-án megkezdte működését az Integrált Ügyfélszolgálati Iroda. Az integrált ügyfélszolgálat céljai - többek között - az államigazgatási hatósági ügyek személyes, elektronikus vagy ügysegéd bevonásával megvalósuló ügyintézési mechanizmusok integrált továbbfejlesztése, az általános államigazgatási tájékozódás lehetőségének bővítése, az államigazgatási hatósági ügyek státuszáról történő személyes, elektronikus vagy telefonos információszerzés lehetőségének teljes körű biztosítása, az ügyfél-kiszolgálás szintjének továbbfejlesztése. A kormányzati elképzelés szerint az egyablakos ügyintézés egyrészt az ügyfélközpontú-, másrészt a hatékonyabb, kevesebb bürokratikus tényezőt tartalmazó ügyintézési modell elterjedését szolgálja. Az Integrált Ügyfélszolgálati Iroda helyileg Kecskeméten, Izsáki út 8. sz. alatt található, a MEP Székház épületében, ahol reggel 8:00 órától óráig várják szakképzett ügyintézőink az érdeklődő ügyfeleket. A kormányhivatal törzshivatalának elérhetősége: Levélcím: 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3. / Honlap: (jelenleg fejlesztés alatt) Hivatali Tájékoztató év I. évf./1. szám

6 A szakigazgatási szervek elérhetőségét az alábbi táblázat tartalmazza: SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATAL ÉPÍTÉSÜGYI HIVATAL ÉPÍTÉSFELÜGYELETE VEZETŐ TEL. CÍM Dr. Gömöriné dr. Iványi Margit 76/ Nagy Sándor 76/ IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLAT Dr. Gergely Sándor 76/ Kecskemét, Deák F. tér Kecskemét, Deák F. tér Kecskemét, Irinyi u. 17. NÖVÉNY- ÉS TALAJVÉDELMI IGAZGATÓSÁG Bűdi János 76/ , 76/ Kecskemét, Halasi út 36. ERDÉSZETI IGAZGATÓSÁG Spiegl János 76/ FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG Farkas Zoltán 76/ Kecskemét, József A. u Kecskemét, Bajcsy-Zs. Krt. 2. ÉLELMISZERLÁNC- BIZTONSÁGI ÉS ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI IGAZGATÓSÁG Dr. Drozdik Ferenc 76/ Kecskemét, Halasi út 34. FÖLDHIVATAL Dr. Kristóf István 76/ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR SZAKIGAZGATÁSI SZERV NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI IGAZGATÓSÁG Szalontai Lászlóné 76/ Lengyelné dr. Szél Mária 76/ MUNKAÜGYI KÖZPONT Bálint István 76/ MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERV Bodor István 76/ Kecskemét, Nagykőrösi u Kecskemét, Izsáki út Kecskemét, Deák F. tér Kecskemét, Klapka u Kecskemét, Klapka u. 34. FOGYASZTÓVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERV KÖZLEKEDÉSI FELÜGYELŐSÉG OKTATÁSI HIVATAL Dr. Horváth Zsuzsanna 76/ Dr. Balogh Melinda 76/ Karsai Attila 76/ , 76/ Kecskemét, Deák F. tér Kecskemét, Széchenyi krt Kecskemét, Szent István krt. 19/a. Dr. Szabó Andrea Koordinációs és Szervezési Főosztály Hivatali Tájékoztató év I. évf./1. szám

7 Törvényességi Ellenőrzési és Felügyeleti Főosztály 1. A polgármesteri tisztség és az egyéni vállalkozói tevékenység összeférhetetlensége a választások éve volt, így érthető módon - az újonnan megválasztott polgármesterek összeférhetetlenségét vizsgálva - több településen is felmerült a kérdés, hogy az egyéni vállalkozói tevékenység a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 33/A. -a (2) bekezdésének a) pontja szerinti egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonynak tekinthető-e. A korábbi években az egyéni vállalkozásról szóló évi V. törvény (a továbbiakban: régi Evtv.) 10. -a (1) bekezdése alapján biztos álláspont volt, hogy a főállású polgármester nem lehet egyéni vállalkozó. A régi Evtv. azonban január 02. napján hatályát vesztette és az újonnan életbe lépő az egyéni vállalkozóról és egyéni cégről szóló évi CXV. törvény (a továbbiakban: új Evtv.) rendelkezései alapján a kérdés, hogy a polgármesteri tisztség összeférhető-e az egyéni vállalkozói tevékenységgel, nem volt egyértelműen megválaszolható, ezért kértük a Minisztérium szakmai tájékoztatását. Válaszában a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium leírja, hogy a probléma csak a főállású polgármesterre vonatkozó összeférhetetlenségi esetekkel függ össze, mivel a főállású polgármester e tisztségével összefüggésben foglalkoztatási jogviszonyban áll. Erre tekintettel mondja ki az Ötv. 33/A. (2) bekezdése, hogy más munkavégzésre irányuló jogviszonyt nem létesíthet, a törvény által említett - tudományos, oktatói, lektori, szerkesztői, művészeti és jogi oltalom alá eső szellemi tevékenység - kivételektől eltekintve. Az új Evtv. már nem tartalmazza az egyéni vállalkozó személyes közreműködését előíró kifejezett rendelkezést, mely rendelkezésre a hivatal mindeddig az álláspontját alapozta ehhez hasonló esetekben. A Minisztérium tájékoztatója alapján az eset összes körülményét vizsgálva dönthető csak el, hogy a vállalkozói tevékenység keletkeztet-e az Ötv. 33/A. -a (2) bekezdésének a) pontja szerinti összeférhetetlenségi okot. 1. Az egyéni vállalkozó rendszeres személyes közreműködése az új Evtv. alapján nem kötelezettség, ugyanakkor úgy fogalmaz a törvény, hogy természetes személy egyéni vállalkozóként gazdasági tevékenységet folytat (új Evtv. 2. (2) bek.) és emellett bizonyosan érdekelt a vállalkozási tevékenység személyes ellátásában vagy legalábbis valamilyen szintű aktív részvételben, mivel a tevékenységből eredő kötelezettségeiért közvetlenül és korlátlanul, teljes vagyonával felel (új Evtv. 15. (1) bek.). Az új Evtv. 5. (1) bekezdése értelmében az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének feltétele, hogy az erre irányuló szándékát a természetes személy az egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos ügyekben eljáró hatósághoz bejelentse. E rendelkezés alapján, ha az egyéni vállalkozó bejelenti vállalkozási tevékenységének megkezdését, abban az esetben egyéni vállalkozói tevékenységet folytat, így vele szemben az összeférhetetlenségi ok megállapításra kerül. Az új Evtv. 16. (2) bekezdése alapján képesítéshez kötött tevékenységet egyéni vállalkozó csak akkor folytathat, ha a jogszabályokban meghatározott képesítési követelményeknek megfelel, vagy maga annak nem felel meg, de az adott tevékenység folytatásában személyesen részt vevő személyek közt van olyan, aki az előírt képesítéssel rendelkezik. E rendelkezés alapján szintén az egyéni vállalkozó az, aki folytatja a tevékenységet, még abban az esetben is, ha a képesítéssel nem ő, hanem alkalmazottja rendelkezik. Hivatali Tájékoztató év I. évf./1. szám

8 Az egyéni vállalkozói tevékenység tehát természetéből fakadóan személyes közreműködést kíván és feltételez, akkor is, ha ezt a rendelkezést az új Evtv. már nem tartalmazza szó szerint. 2. Az összeférhetetlenség akkor is fennáll, ha a főállású polgármester nem egyéni vállalkozást, hanem egyéni céget működtet és annak tevékenységében részt vesz. Az új Evtv. 20. (1) bekezdése szerint az egyéni cég az egyéni vállalkozói nyilvántartásban szereplő természetes személy által alapított jogi személyiséggel nem rendelkező jogalany, mely a cégnyilvántartásba történő bejegyzéssel jön létre. Ugyanezen szakasz (4) bekezdése szerint az egyéni cégnek az Evtv.-ben meghatározottak kivételével kizárólag egy tagja (alapítója) lehet. A 22. (1) bekezdésének c) pontja szerint, pedig az egyéni cég alapító okiratában meg kell határozni azt a tevékenységet, amelyet az alapító a cégjegyzékben szerepeltetni kíván. E rendelkezések szintén azt jelentik az összeférhetetlenség szempontjából hogy az egyéni cég alapításával a cégtulajdonos gazdasági tevékenységet lát el. 3. Egyéni vállalkozóként az összeférhetetlenség megszüntetésére vállalkozói tevékenységének szüneteltetésével van lehetősége, mely szünetelés időtartama az új Evtv nak (1) bekezdése értelmében 1 hónaptól 5 évig terjedő időszakra lehetséges. Abban az esetben, ha a főállású polgármester egyéni vállalkozói igazolvánnyal rendelkezik és tevékenységének szünetelését megbízásának időtartamára a hatósághoz bejelenti, úgy vele szemben összeférhetetlenségi ok nem áll fenn. Egyéni cég esetében az új Evtv nak (2) bekezdése lehetőséget ad arra, hogy a cégtulajdonos kinevezzen egy vezető tisztségviselőt, aki rajta kívül álló személy vagy foglalkoztathat alkalmazottat. Ebben az esetben a cégtulajdonos tudja bizonyítani, hogy az egyéni cég vezetésében, tevékenységében, működtetésében nem vesz részt, így vagy nem is merül fel összeférhetetlenség, illetve a fennálló összeférhetetlenség megszüntethető. Mindezek alapján felhívom a figyelmet, hogy konkrét összeférhetetlenségi kérdésben kizárólag a jogszabályok értelmezésével nem hozható döntés az összeférhetetlenség fennállásáról, a konkrét ügyben mindenkor szükséges megvizsgálni az ügynek fenti jogszabályhelyekkel összefüggésben keletkezett dokumentumait. Dr. Csertő Gyula Törvényességi Ellenőrzési és Felügyeleti Főosztály 2. A költségvetés előkészítésével összefüggő rendeletalkotás A Hivatali Tájékoztató legutóbbi számában a költségvetés előkészítése körében a kisebbségi önkormányzatokra vonatkozó új jogszabályi előírásra költségvetési koncepció készítésére hívtuk fel a figyelmet. A költségvetési koncepció csupán egyike a költségvetést előkészítő feladatoknak. E feladatok jelentős része belső ellenőrzési terv jóváhagyása, a költségvetés egyes bevételeit megalapozó helyi rendeletek előkészítése/megalkotása, átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletalkotás, kisebbségi önkormányzattal való együttműködési megállapodás, a tárgyévi költségvetés tervezetével összefüggő egyeztetési, véleményeztetési eljárás, stb.- valószínűsíthetően már megvalósult. Jelen tájékoztatóban több önkormányzatnál tapasztalt hiányosság megszüntetésére, jó példa követésére kívánom felhívni a figyelmet. Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény (Áht.) a következőket mondja ki: Hivatali Tájékoztató év I. évf./1. szám

9 (1) A helyi önkormányzatok költségvetésének előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell - szöveges indokolással együtt - bemutatni: 1. az adott helyi önkormányzat összes bevételét, kiadását, előirányzat felhasználási tervét, 2. a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott tartalommal: a) az adott helyi önkormányzat összevont költségvetési mérlegét, elkülönítetten a helyi kisebbségi önkormányzat mérlegét, b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve, c) a közvetett támogatásokat (pl. adóelengedéseket, adókedvezményeket) tartalmazó kimutatást. (2) A helyi önkormányzatok zárszámadásának előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell - szöveges indokolással együtt - bemutatni: 1. az adott helyi önkormányzat összes bevételét, kiadását, pénzeszközének változását, 2. a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott tartalommal: a) az adott helyi önkormányzat összevont költségvetési mérlegét, elkülönítetten a helyi kisebbségi önkormányzat mérlegét, b) az adósság állományát lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban, c) a vagyonkimutatást, d) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve, e) a közvetett támogatásokat (pl. adóelengedéseket, adókedvezményeket) tartalmazó kimutatást. A törvényalkotó ezzel a jogszabályi rendelkezéssel biztosítja, hogy a döntéshozók megfelelő mennyiségű és minőségű információkkal rendelkezzenek a döntéshozatalhoz és egyúttal az információs rendszer, az ellenőrzés követelményeinek is megfeleljen az előterjesztés. A jogszabályhely meghatározza azon kereteket, amelynek meg kell felelnie a mérlegrendszernek, biztosítva egy egységes és következetes információs rendszer kialakítását. A mérlegek és kimutatások bemutatását a képviselő-testület tájékoztatása céljából kell tartalmaznia az előterjesztésnek és az egységes és következetes, tehát a felsorolásban előírt mérlegek és kimutatások bemutatásának módját a törvényi keretek között a képviselőtestület a helyi rendeletében szabályozza a fenti rendeletalkotási felhatalmazás alapján. A rendeletalkotási felhatalmazás rendeletalkotási, szabályozási kötelezettséget jelent. Tapasztalataink szerint több önkormányzat esetében nem került sor a bemutatandó mérlegek és kimutatások képviselő-testület általi, rendeleti formában történő szabályozására. A hiányosság, a mulasztásban megnyilvánuló törvénysértés megszüntetésének ésszerű határideje a évi költségvetés-tervezet benyújtását megelőző időszak, de legkésőbb a tervezet benyújtásának időpontja. Követendő példa, ha a képviselő-testület e kötelezettségének oly módon tesz eleget, hogy a költségvetés és a zárszámadás megalapozottságának megítélésére vonatkozó igényeit hosszabb időszakra is előre gondolva külön rendeletet alkot, külön rendeletben határozza meg az előterjesztéssel szemben támasztott követelményeket. A jogalkotásról és jogszabályszerkesztésről szóló előírásokra is figyelemmel e rendeletben a képviselő-testület az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 118. (1) bekezdés 2. pontjában és (2) bekezdés 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján (ez a jogalkotói hatáskör megjelölése), a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 91. (1) bekezdésében és az Alkotmány 44/A. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében (ez a feladatkör megjelölése) eljárva rendeli el a következőket: Hivatali Tájékoztató év I. évf./1. szám

10 - a rendelet hatálya az önkormányzatra és költségvetési szerveire terjed ki - az önkormányzat költségvetésének és zárszámadásának előterjesztésekor a képviselőtestület részére tájékoztatásul az államháztartásról szóló törvényben (rugalmas hivatkozás) előírt mérlegeket és kimutatásokat e rendelet mellékletében meghatározott tartalommal kell bemutatni: az összevont költségvetési mérleget az 1. számú melléklet szerint, a kisebbségi önkormányzat mérlegét a 2. számú melléklet szerint, a több éves kihatással járó döntéseket a 3. számú melléklet szerint és így tovább. A rendelet mellékletei mind a forma, mind a tagolás/részletezés, a megjelölések, kifejezések tekintetében pontos mintát adnak (normatartalom) a költségvetési és zárszámadási rendelet-tervezet benyújtásakor alkalmazandó mérlegekre, kimutatásokra, az előterjesztés részeire. Mint ahogyan azt a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet negyedik részében kifejtettek is rögzítik a melléklet a rendelet része, csak rendeletmódosítással módosítható. E rendeletet rövidségére tekintettel- csak szakaszokra és azon belül bekezdésekre célszerű tagolni, egyéb szerkezeti egységek (rész, fejezet, cím, alcím) alkalmazása nem indokolt. A szakasz legfeljebb hat bekezdést tartalmazhat. Felhívom a figyelmet a rendelet hatálybalépését szabályozó rendelkezésre. A felterjesztett jegyzőkönyvekből megállapítható, hogy még nagyon sok jegyző a korábban berögződött gyakorlatot követve ma már általánosan nem, csak kivételesen alkalmazható alábbi fordulatot alkalmazza a rendelet hatálybaléptetésére: A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Helyes rendelkezés szerint a rendelet a kihirdetését követő valamely napon léphet hatályba. Az általános szabálytól eltérni csak a jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény 7. -ban meghatározott esetben és módon lehet. A költségvetés és zárszámadás előterjesztésekor nem elegendő a mérlegek és kimutatások bemutatása a képviselő-testület részére, az Áht. ezen felül szöveges indoklással történő tájékoztatást is előírja. A szöveges indokolások tekintetében is ajánlható jó példa. A szöveges indokolás tartalmazza a közvetett támogatások esetében a támogatásokat megalapozó jogszabályi felhatalmazást, a támogatás indokait; a több éves kihatással járó döntések esetében a megvalósulás tervezett és tényleges alakulását, a befejezési határidőre vagy lejáratra vonatkozó lényeges információkat, a tervtől való esetleges eltérés okait; a mérlegek és kimutatások többségéhez kapcsolható olyan szöveges tájékoztatás, amely az adatok gyorsabb áttekintését, értelmezését, az előzmények és várható következmények megismerését segíthetik. A költségvetés és zárszámadás előterjesztésével összefüggő kötelezettségeket, ismereteket az Áht.-n kívül az Ámr. is tartalmaz. Ezeket az ismereteket a következő cikk részletezi. dr. Penczné dr. Zoltán Zsuzsanna Törvényességi Ellenőrzési és Felügyeleti Főosztály Hivatali Tájékoztató év I. évf./1. szám

11 3. A költségvetési rendeletalkotás aktuális kérdései A tájékoztató célja, hogy felhívja a jegyzők figyelmét a költségvetési rendeletek megalkotását és az azt megelőző előkészítő eljárás lefolytatását szabályozó jogszabályi környezetben bekövetkezett változásokra. 1. A helyi önkormányzatok költségvetési rendeletét az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet (a továbbiakban új Ámr.) 36. (1) bekezdésében meghatározott tartalommal és szerkezetben kell elkészíteni. Változás a január 1-ig hatályos 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelethez (a továbbiakban: régi Ámr.) képest, hogy a települési önkormányzatok költségvetési rendelet-tervezetének többletelemként tartalmaznia kell: - a bevételek és kiadások különbözeteként a hiány és a többlet összegét; - a hiány finanszírozásának forrását külső belső, működési felhalmozási cél szerinti bontásban, - a többlet felhasználásának módját működési felhalmozási cél szerinti bontásban, és - a közfoglalkoztatottak éves létszámkeretét is. [új Ámr. 36. (1) bek. ec) ee) pont] Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a jogalkalmazás egységesítése érdekében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvényben sor került a közfoglalkoztatás fogalmának meghatározására. A módosítás egyértelművé tette, hogy a közfoglalkoztatás fogalmába valamennyi önkormányzati feladatkört érintő illetve állami feladat ellátására szervezett közfoglalkoztatási forma (közmunka, közhasznú munka, közcélú munka) beletartozik. [Szoctv. 10. (4) bek., 36. (2) bek.] A rendelet-tervezetnek természetesen továbbra is tartalmaznia kell: - az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételeit forrásonként a minisztérium tájékoztatójában rögzített jogcím-csoportonkénti részletezettségben, - az önkormányzat és a költségvetési szervek működési, fenntartási kiadásit, - a felújítási előirányzatokat célonként, a felhalmozási kiadásokat feladatonként, - az önkormányzati hivatal költségvetését feladatonként, valamint külön tételben feltüntetve az általános és a céltartalék összegét; - az éves létszám-előirányzatot költségvetési szervenként, - a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban, - a működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel mérlegszerűen, - elkülönítetten és a helyi önkormányzat költségvetésével együtt is a helyi kisebbségi önkormányzat(ok) költségvetését, - az előirányzat-felhasználási ütemtervet és, - az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait. 2. Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 65. (3) bekezdése szerint: (3) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletébe a helyi kisebbségi önkormányzat költségvetése elkülönítetten épül be. A helyi önkormányzat nyilvánvalóan eddig is csak akkor tudta a rendelet-tervezetében elkülönítetten szerepeltetni a kisebbségi önkormányzat tárgyévi költségvetését, ha a kisebbségi önkormányzat elnöke kellő időben rendelkezésre bocsátotta a kisebbségi Hivatali Tájékoztató év I. évf./1. szám

12 önkormányzat testületének költségvetési határozatát. Az egyes önkormányzatokat terhelő eljárási (tájékoztatási, rendelkezésre bocsátási) határidőket - a régi Áht. 29. (10) bekezdése alapján a települési és a kisebbségi önkormányzatoknak együttműködési megállapodásban kellett rendezniük oly módon, hogy a helyi önkormányzat számára a jogszabályokban előírt kötelezettségek határidőben teljesíthetők legyenek. A törvényességi ellenőrzés tapasztalatai szerint a régi Áht. fent említett szabálya nem nyújtott kellő garanciát, ami azt eredményezte, hogy esetenként önkormányzat költségvetési rendelet-tervezetéből kimaradt a kisebbségi önkormányzat költségvetése, azon egyszerű okból kifolyólag, mert a kisebbségi önkormányzat nem kellő időben hozta meg a határozatát. Ezen a helyzeten akart segíteni a jogalkotó, amikor az új Ámr. 37. (4) bekezdésében pontosan meghatározta azokat kötelező tartalmi elemeket és eljárási határidőket, amelyekről a helyi és a kisebbségi önkormányzat együttműködési megállapodásának mindenképpen tartalmaznia kell. Eszerint a megállapodásnak tartalmaznia kell, hogy: a) a jegyző a helyi önkormányzat költségvetési koncepció tervezetének a helyi kisebbségi önkormányzatot érintő adatairól, keretszámairól - a tervezet elkészültét követő 3 napon belül írásban - tájékoztatja a helyi kisebbségi önkormányzat elnökét; b) a jegyző a helyi önkormányzat koncepcióját - annak elfogadását követő 1 munkanapon belül - a helyi kisebbségi önkormányzat elnöke rendelkezésére bocsátja; c) a helyi kisebbségi önkormányzat költségvetési határozatának előkészítése során a jegyző a helyi kisebbségi önkormányzat költségvetési határozatának előkészítéséhez szükséges adatokat - a költségvetési törvényből adódó részletes információk rendelkezésre állást követően - közli a helyi kisebbségi önkormányzat elnökével; d) a helyi kisebbségi önkormányzat költségvetési határozatát az elnök - annak elfogadását követő 1 munkanapon belül - megküldi a helyi önkormányzat jegyzőjének annak érdekében, hogy a határozat - változatlan formában - a helyi önkormányzat költségvetési rendeletébe beépítésre kerüljön; e) a jegyző a helyi önkormányzat költségvetési rendeletét - annak határidőben történő elfogadását követő 1 munkanapon belül - a helyi kisebbségi önkormányzat elnöke rendelkezésére bocsátja; f) a helyi kisebbségi önkormányzat a helyi önkormányzat költségvetési koncepciójának tervezetét és költségvetési rendeletének tervezetét - a helyi kisebbségi közügyeket érintő ügyekben - véleményezi, az erről szóló határozatát a helyi kisebbségi önkormányzat költségvetési koncepciójával és költségvetési határozatával egyidejűleg küldi meg a jegyzőnek. További garanciát jelent az új Ámr. 37. (3) bekezdése, amely úgy rendelkezik, hogy a kisebbségi önkormányzatoknak minden év február 10. napjáig kell elfogadniuk a költségvetési határozatukat. Mindezt azért fontos megemlíteni, mert az eljárási hibákból eredő jogsértések jellemzően utólag nem orvosolhatók, ezért a költségvetési döntést megelőző folyamatokat, a jogszabályi előírások betartásának ellenőrzése végett, a testületi jegyzőkönyvekben megfelelően dokumentálni kell. 3. Végezetül szeretnék megemlíteni néhány olyan jogszabályváltozást, amely szintén érinti az önkormányzatok költségvetési rendeletalkotását. Ad1. A Magyar Országgyűlés a évi XC. törvény elfogadásával átfogó revízió alá vette az Áht-t. A módosítás célja az Áht és más jogszabályok pl. a társulási törvény és az új Ámr. Hivatali Tájékoztató év I. évf./1. szám

13 összhangjának megteremtése, valamint a túlszabályozottság csökkentése érdekében a felesleges, érdemi tartalommal nem rendelkező szövegek elhagyása, deregulálása volt. Ennek eredményeképpen a törvény 49. (2) bekezdése a társulási törvényre való pontos hivatkozás beemelésével módosította az Áht. 69. (4) bekezdését annak érdekében, hogy nemcsak az intézményfenntartó, hanem a fejlesztési céllal létrehozott társulásokra is vonatkozzon az a szabály, mely szerint a társulás költségvetésének a feladatellátást végző költségvetési szerv székhelye szerinti, jogi személyiségű társulás esetén a társulás székhelye szerinti önkormányzat költségvetésében kell szerepelnie. Ad2. Változás a korábbi évekhez képest, hogy a módosítás augusztus 15-ei hatállyal hatályon kívül helyezte az Áht. 71. (3) bekezdését. Ennek értelmében a évi költségvetési rendelet-tervezetekben már nem kell bemutatni a költségvetési évet követő két év várható előirányzatait. Ad3. Az előirányzatok sajátos - rendeleti szabályozást igénylő - területe a jutalmazási előirányzatok tervezése és felhasználása. Az Áht. újonnan beiktatott 100/E. -a és az új Ámr. 90. (5) bekezdése ugyanis rögzíti, hogy jutalmazásra, az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának csak és kizárólag önkormányzati rendeletben meghatározott hányada használható fel, melynek fedezete immáron valamennyi költségvetési szerv esetén szigorúan behatárolt. Ide kapcsolódik még az Áht. 100/B. (2) bekezdése a forrás tekintetében. Ad4. Új rendelkezés az Ámr 59/A, amelynek (6) bekezdésére azért hívjuk fel a figyelmet, mert nem adható a helyi rendeletben a költségvetési szervnek általános jog az előirányzatainak módosítására. A korlátok tekintetében figyelembe kell venni az Áht. 100/B, valamint az új Ámr. 3/A., 68. -át. Dr. Veres Antal Törvényességi Ellenőrzési és Felügyeleti Főosztály 4. Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység (piaci és vásározó kiskereskedelmi tevékenységet érintő változás) Új adómérték megállapítása okán a helyi iparűzési adóval kapcsolatos rendeleteiket az önkormányzatok rendszerint év vége közeledtével módosították. Előfordulhat, hogy év decemberében az ideiglenes iparűzési tevékenységhez kötődően a piaci és vásározó kiskereskedelmi tevékenység adó mértékének megállapítására is sor került. Ilyen esetben szükség van az önkormányzati rendelet évközi módosítására mivel, az ideiglenes jellegű iparűzési tevékenységek köre megváltozott január 1-jétől az adóés járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgálói kamarai törvény, valamint az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó adó- és vámjogi tárgyú törvények módosításáról szóló évi CXXIII. törvény (MK évi 177. szám) a módosította a helyi adókról szóló évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 37. (2) bekezdését, a korábbi három ideiglenes jellegű iparűzési tevékenységi kategóriát kettőre csökkentette. Ezzel megszüntette a piaci és vásározó kiskereskedelmi tevékenységnek az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység formáját. Majd ehhez igazodva a Magyar Köztársaság évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló Hivatali Tájékoztató év I. évf./1. szám

14 évi CLIII. törvény (MK évi 192. szám) 6. (3) bekezdése az ideiglenes iparűzési tevékenység adó mértékének megállapításában is változást hozott. A jogalkotó szándéka a fenti törvénymódosítással az adózói és az adóhatósági költségek mérséklése volt, mivel a piaci és vásározó kiskereskedelmi tevékenységet folytatók ideiglenes iparűzési adókötelezettségének teljesítése (bejelentkezés, bevallás-benyújtás, adófizetés) és annak feldolgozása sokszor a bevételhez képest aránytalanul magas költséget jelentett mind az adózók, mind az adóhatóságok számára január 1-jétől tehát nem minősül ideiglenes jellegű iparűzési tevékenységnek, ha az önkormányzat illetékességi területén az ott székhellyel, telephellyel nem rendelkező vállalkozó piaci és vásározó kiskereskedelmet folytat, így természetesen adókötelezettség sem terheli e tevékenysége tekintetében. Azzal összefüggésben, hogy e tevékenység utáni ideiglenes iparűzési adókötelezettség megszűnt, a piaci és vásározó kiskereskedelmi tevékenység fogalom meghatározása is hatályon kívül helyezésre került a Htv-ből. A helyi iparűzési adóról szóló önkormányzati rendelet módosítása az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében foglaltakra tekintettel indokolt, mivel a helyi képviselő-testület feladatkörében alkotott rendelet nem lehet ellentétes más jogszabállyal. A jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény 3. -ában foglaltakra tekintettel is érdemes áttekinteni a helyi iparűzési adóról szóló önkormányzati rendeletet. E rendelkezés alapján az önkormányzati rendeletben nem ismételhetők meg a Htv. rendelkezései. Humné Csaplár Anikó Törvényességi Ellenőrzési és Felügyeleti Főosztály Hivatali Tájékoztató év I. évf./1. szám

15 Hatósági Főosztály 1. Önkormányzati rendeletalkotás anyakönyvi díjakról A évi CXLVIII. tv a január 1-jei hatállyal módosította az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló évi 17. tvr. (At.) rendelkezéseit, amelyek alapján egyes házasságkötésekkel és bejegyzett élettársi kapcsolatok (a továbbiakban: bét.) létesítésével összefüggő díjazás körében önkormányzati rendeletalkotás szükséges, mivel az At. 15/A. (6)-(7) bekezdései a következőket írják elő: (6) A házasság, valamint a bejegyzett élettársi kapcsolat hivatali helyiségen kívüli megkötése, létesítése, továbbá a munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként a települési önkormányzat rendeletében meghatározott mértékű díjat kell fizetni. (7) A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötésben, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésében közreműködő anyakönyvvezetőt választása szerint a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabadidő egésze vagy egy része helyett az önkormányzati rendeletben meghatározott mértékű díjazás illeti meg. A közelmúltban ezzel kapcsolatban számos kérdés érkezett hivatalunkhoz, ezért az alábbiakban közreadjuk az ügyben kialakított szakmai álláspontunkat. I. Az önkormányzat rendeletének megalkotására az At. 42/A. (4) bekezdése ad felhatalmazást, amely az At. 15/A. (6) bekezdése és a évi CXXX. tv. (Jat.) 5. (4) bekezdése értelmében egyúttal kötelezést is jelent, miután az ott felsorolt szolgáltatásokért díjat kell fizetni és a (7) bekezdés értelmében az anyakönyvvezető munkaidőn kívüli közreműködéséért járó díjazást is meg kell határozni. Erre tekintettel tehát minden önkormányzatnak rendelkeznie kell a díjazásról. A jogszabály január 1-jei hatálybalépésére és a testületi működésre tekintettel törekedni kell a rendelet helyi körülményeket figyelembevevő, ésszerű időtartamon belüli megalkotására. A szabályozás lehetőleg önálló rendeletben történjen, de nem kizárt az sem, hogy a költségvetést megalapozó rendeletként más, a díjakat megállapító szabályokkal egy rendeletbe kerüljön. Nem célszerű azonban, hogy a testület az egy évre szóló költségvetési rendeletben állapítsa meg ezeket a szabályokat. Figyelemmel kell lenni arra is, hogy fizetési kötelezettséget visszamenőlegesen nem lehet megállapítani, tehát a rendeletben foglaltak kizárólag annak hatálybalépésétől alkalmazhatók. Hivatali Tájékoztató év I. évf./1. szám

16 Fontos jogalkalmazási kérdés továbbá, hogy az At. 15/A. (7) bekezdése alapján az anyakönyvvezető a hivatali munkaidőn kívül történő közreműködés díjazása kérdésében utólag, a hatályos rendelet ismeretében választhat a díj vagy a szabadidő között és erről akár esetenként eltérően nyilatkozhat, vagy ugyan így eltérhet az igény, ha a hivatalban több anyakönyvvezető is működik. Ezek tehát eseti döntések és mindez nem tárgya a rendeletalkotásnak. A bét. létesítése természetesen csak a körzetközponti településeknél, saját illetékességi területük vonatkozásában jelentkezik, ezért erről a többi önkormányzatnak nem kell rendelkeznie. A készülő rendeletben a többletszolgáltatás ellentételezéseként meg kell határozni: II. a.) a munkaidőn kívül megkötött házasságért és bét.-ért az önkormányzatnak járó díjat, b.) a hivatali helyiségen kívül megkötött házasságért és bét.-ért az önkormányzatnak járó díjat, c.) a munkaidőn és a hivatali helyiségen kívül megkötött házasságért és bét.-ért az önkormányzatnak járó díjat, d.) az a.) és c.) pontokban meghatározott díjakból az anyakönyvvezetőnek választása szerint maximálisan járó díjat, e.) a munkaidőn kívüli, illetve a hivatali helyiségen kívüli házasságkötés és bét. engedélyezésének szabályait. III. Az egyes díjak megállapítása nyilvánvalóan nem irányulhat haszonszerzésre, azok kalkulációja során csak a ténylegesen felmerülő költségeket lehet felszámolni. 1.) A hivatali időn túli házasságkötés és bét. létesítésénél ilyenek pl. a különféle rezsiköltségek, mint a fűtés, takarítás, világítás, őrzés, illetőleg az anyakönyvvezető részére fizetendő díj összege. Erre tekintettel a felek által összesen fizetendő díj mértéke nem azonos az anyakönyvvezetőnek járó díj összegével, hanem annál értelemszerűen nagyobb. 2.) A hivatali helyiségen kívüli házasságkötésnél és bét. létesítésnél az ezzel kapcsolatos költségeket az At. 15/A. (4) bekezdése alapján részben eddig is a felek viselték, miután az a következőképpen rendelkezik: (4) A (3) bekezdésben foglalt engedély esetén az anyakönyvvezető kizárólag akkor működik közre a házasságkötésnek vagy a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének hivatali helyiségen kívüli lebonyolításánál, ha a felek a) a tanúk, - és ha szükséges - a tolmács vagy a jelbeszédben jártas személy jelenlétét biztosítják, b) gondoskodnak a házasságkötés vagy a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének méltó keretéről, c) gondoskodnak az anyakönyvvezető helyszínre és a hivatali helyiségbe való utazásáról, és Hivatali Tájékoztató év I. évf./1. szám

17 d) egyidejűleg gondoskodnak az anyakönyvvezető őrizetében lévő anyakönyvnek a házasságkötés vagy a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének helyszínére való szállításáról és a hivatali helyiségbe való biztonságos visszaszállításáról, valamint az anyakönyv helyszínen való biztonságos kezelésének feltételeiről. Ekként a díj összege alapvetően megegyezhet az anyakönyvvezető részére megállapítandó díj összegével, azonban térítendő költségként itt sem csak a kieső szabadidő jelentkezik, hanem további olyan kiadások is felmerülnek, mint a ruházkodás, fodrász stb. 3.) A munkaidőn kívüli, illetve a hivatali helyiségen kívüli házasságkötés és bét. engedélyezésének szabályai körében lehet rendelkezni pl. a kérelem formanyomtatványon való benyújtásáról, a feleknek az At. 15/A. (4) bekezdésében foglalt előírások teljesítésére vonatkozó nyilatkoztatásáról, az elbírálás menetéről, szempontjairól stb. Korábbi hasonló tartalmú felvetések nyomán a mindezekkel összefüggő jogalkalmazáshoz érdemes továbbá megjegyezni, hogy az At. 15/A. -ának rendelkezéseit tekintve a házasságkötés és bét. létesítése elsősorban a hivatali helyiségben történik. Az (1)-(4) bekezdések értelmében tehát a felek kérelme és a jogszabályi feltételek teljesítésére vonatkozó pozitív tartalmú nyilatkozatuk esetén sem alanyi jogú a hivatali helyiségen kívüli házasságkötés és bét. létesítés, miután azt a jegyző engedélyezi, vagyis a körülmények mérlegelése alapján meghozott eseti döntésről van szó. A mérlegelés tárgyát elsősorban az anyakönyv biztonsága és az eseményhez méltó helyszín képezhetik, de egyéb szempontok is előtérbe kerülhetnek (pl. egy 60 fős hivatali helyiség esetén nem indokolt helyszűkére hivatkozni, ha főnyi vendéget várnak). A Csjt. 3. (3) bekezdése szerint közeli halállal fenyegető állapot esetén nem kell engedély a hivatali helyiségen kívüli házasságkötéshez (ahogyan ilyenkor a 30 napos várakozási idő alóli felmentés sem szükséges). Fekete Julianna Hatósági Főosztály anyakönyvi szakreferens Hivatali Tájékoztató év I. évf./1. szám

18 Szociális és Gyámhivatal 1. Tájékoztató a gyermekjóléti és gyermekvédelmi jogszabályok főbb változásairól A gyermekjóléti és gyermekvédelmi területet érintő, január 1-jétől hatályos jogszabályokban bekövetkezett lényegi változásokat az alábbiak szerint foglaljuk össze. I. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) A gyermek és hozzátartozója közti kapcsolattartás szabályozása - a bentlakásos gyermekintézményben, a helyettes szülőnél és a nevelőszülőnél biztosított személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás és a gyermekvédelmi szakellátás során - a Gyvt a alapján a következők szerint módosul. A folyamatos és időszakos kapcsolattartás formája kiegészül a felügyelt kapcsolattartás módjával, valamint az elektronikus levelezés formájában történő kapcsolattartás módjával. Fellépnek bizonyos korlátozások, miszerint a kapcsolattartásra jogosult és a gyermek kapcsolatának fenntartását abban az esetben kell elősegíteni, ha a szülő nem áll a gyermek vagy a gyermeket nevelő személy sérelmére elkövetett cselekmény miatt ideiglenes megelőző távoltartás, megelőző távoltartás, vagy büntetőeljárásban elrendelhető távoltartás kényszerintézkedés hatálya alatt, illetőleg súlyos bántalmazás miatt nem szüneteltették a szülő kapcsolattartási jogának gyakorlását. A fentiek alapján a gyámhivatal a kapcsolattartás formájának és gyakoriságának elbírálása során mérlegeli a gyermekjóléti alapellátás vagy a gyermekvédelmi szakellátás igénybevételének okát, valamint a kapcsolattartásra jogosult magatartását és körülményeit. A gyámhivatal által elrendelt felügyelt kapcsolattartás esetén a kapcsolattartást szabályozó jogszabályokban meghatározottak szerint, a gyámhivatal határozatában meghatározott helyszínen kerül sor a kapcsolattartásra. Rendelkezik továbbá a jogszabály arról, hogy a kapcsolattartással összefüggő, teljes körű ellátás által nem fedezett költségeket a kapcsolattartásra jogosult viseli. Ezen költségek viseléséhez a települési önkormányzat rendkívüli gyermekvédelmi támogatás formájában nyújthat segítséget. A Gyvt a által a gyermekvédelmi szakellátásban a nevelőszülőnél történő szolgáltatásnyújtás kibővül a különleges hivatásos nevelőszülő által nyújtható ellátással. Különleges hivatásos nevelőszülő az a legalább három gyermeket ellátó hivatásos nevelőszülő, aki a képesítési előírásoknak megfelel, és alkalmas a nála elhelyezett tartósan beteg, fogyatékos, illetve három év alatti különleges ellátást igénylő gyermekek kiegyensúlyozott nevelésének biztosítására és a családjába történő visszakerülésének elősegítésére. A különleges hivatásos nevelőszülő saját gyermekeit is beszámítva legalább három, legfeljebb öt gyermek és fiatal felnőtt együttes ellátását biztosítja. A nevelési díj összegének meghatározása során bekerült a jogszabályba azon rendelkezés, miszerint a nevelőszülőt három éven aluli gyermek esetében is az öregségi nyugdíj legkisebb összegének száznegyven százaléka illeti meg. (Gyvt. 56. ) Hivatali Tájékoztató év I. évf./1. szám

19 II. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet (a továbbiakban: NMr.) Az NMr 3. (4) bekezdésében pontosításra került, hogy az egyetemi végzettséget igazoló doktori cím nem mentesít a szakvizsga letételének kötelezettsége alól. A gyermekjóléti szolgálat esetében egy konkrét feladattal egészült ki a jogszabályi felsorolás a felügyelt kapcsolattartással összefüggésben. Ennek értelmében a szolgálat biztosítja a felügyelt kapcsolattartáshoz szükséges semleges helyszínt, a felügyeletet ellátó szakembert, illetve lehetővé teszi más felügyeletet ellátó személy jelenlétét, miután mindezek tekintetében egyeztetett a felügyelt kapcsolattartást elrendelő szervvel. A felügyelt kapcsolattartás megvalósulását követően öt napon belül tájékoztatási kötelezettsége áll fenn a gyámhivatal felé a kapcsolattartáson történtekről és a szülő-gyermek kapcsolat alakulásáról. (NMr. 6. (7) bek.) Ugyanezzel egészült ki a gyermekjóléti központ esetében meghatározott kapcsolattartási ügyelet célját meghatározó 7/B. (1) bekezdés is. (NMr. 7. (1) bek. d) pont) Kiterjeszti a jogszabály a gyermekjóléti szolgálat a születendő gyermeke felnevelését nem vállaló várandós anya felé fennálló tájékoztatási kötelezettségét a nyílt és titkos örökbefogadás lehetőségére, joghatásaira, valamint az ezzel foglalkozó szervezetre. (NMr. 11. (2) bek. a) és b) pont) Lényeges változás figyelhető meg az NMr. 40. (5)-(7) bekezdésében, amely a bölcsődék szakmai munkájára vonatkozik. A bölcsődei nevelés-gondozás szakmai szabályai a Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet jogutódja, a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet által kidolgozott Bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramja és a Bölcsődei nevelésgondozás szakmai szabályai alapján folyik, amely dokumentumok alapján a bölcsőde helyi szakmai programot készít. Ahol sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése-gondozása is zajlik, a helyi szakmai programot ezen gyermekek nevelésére, gondozására és fejlesztésére vonatkozó szakmai szabályok figyelembe vételével kell elkészíteni. Az NMr. 1. számú melléklete a bölcsődei ellátás esetén a gondozó/szakgondozó munkakör helyébe a kisgyermeknevelő munkakört léptette. Erre tekintettel kell lenni a munkajogi dokumentumok napját követő módosításánál. A bölcsőde nyári nyitvatartási rendjének meghatározásához a jogszabály módosítást követően a fenntartó általi jóváhagyás szükséges. A jogszabály lehetőséget biztosít arra, hogy a bölcsődei szünet idejére a fenntartó a szülő kérésére gondoskodhat a gyermek intézményi gondozásának megszervezéséről. A Gyvt a kiegészült egy bekezdéssel, miszerint a települési önkormányzat a bölcsődés korú gyermekek napközbeni ellátásának biztosítására irányuló kötelezettségének a bölcsőde működtetése mellett családi napközi formájában is eleget tehet. (Gyvt. 94. (8) bek.) A bölcsődei intézményi térítési díj vonatkozásában a Gyvt (3) bekezdése kiegészült azzal, hogy annak alapja az élelmezés nyersanyagköltsége és a nyersanyagköltség legfeljebb 50 %-át kitevő rezsiköltség egy ellátottra jutó napi összege. Hivatali Tájékoztató év I. évf./1. szám

20 A házi gyermekfelügyelet esetén a jogszabály kiegészítette a szolgáltatás biztosítását indokoló körülményeket további két esettel: az egyik szülő betegsége esetére, ha a betegsége akadályozza a gyermek gondozásában, nevelésében, illetve az egyik szülő halála esetére. Ezekben az esetekben, valamint többes ikrek születésekor már a gyermek születésétől kezdve nyújtható a házi gyermekfelügyelet. (NMr. 51. (2) bek.) A családok átmeneti otthonában nyújtott szükség szerinti ellátást kiterjeszti a jogszabály a gyermek mellett a válsághelyzetben lévő várandós anya férje, élettársa számára is, amennyiben őket is befogadja az intézmény, miután azt a Gyvt. 51. (3) bek. d) pontja a várandós anya kérelmére lehetővé teszi. A jogszabály az átmeneti gondozás tekintetében a gyermekek kapcsolattartására vonatkozóan vezetett be többletszabályozást, illetve a felügyelt kapcsolattartás esetére terjed ki. (NMr. 56. (2a) pont) A szakellátást biztosító gyermekvédelmi gondoskodás során bevezetésre került, hogy a kapcsolattartás megvalósulásáról a nevelőszülőnek és a gyermekotthonnak gondozási helyszínen történő látogatás esetén - a 8. számú melléklet szerinti kapcsolattartási naplót kell vezetnie. (NM rendelet 87. ) A területi gyermekvédelmi szakszolgálatnak felügyelt kapcsolattartás esetén gondoskodnia kell továbbá helyszín és felügyeletet ellátó szakember biztosításáról, valamint vezetnie kell a 8. számú melléklet szerinti kapcsolattartási naplót. (NM rendelet 153. ) Az otthont nyújtó ellátás keretében, a teljes körű ellátás során az NM rendelet 76. -a a továbbiakban meghatározza, hogy a napi ötszöri étkezésre fordított költség összege naponta nem lehet kevesebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 2,4%-ánál. Az NM rendelet 77. -a pedig meghatározza, hogy a ruházattal kapcsolatos költségek éves összege nem lehet kevesebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%- ánál. Gyermekotthoni ellátás esetén a családi pótlék felhasználása vonatkozásában részletezésre kerül annak szabályozása, hogy miként szükséges eljárni a letéti számlán összegyűlt családi pótlék kifizetéséről. A gyermek gondozási helyének megváltozása esetén gondoskodni kell az új gondozási helyként kijelölt gyermekotthon, illetve bentlakásos szociális intézmény családi pótlék letéti számlájára utalásáról, vagy a nevelőszülőnek történő kifizetéséről. A gyermek nevelésbe vételének megszűnésekor gondoskodni kell továbbá, örökbefogadás esetén az örökbefogadó szülőnek, nagykorúvá válás estén a fiatal felnőttnek, a bíróság gyermekelhelyezésre vonatkozó döntése szerint a külön élő másik szülőnek vagy harmadik személynek, illetve a gyámhivatal családba fogadáshoz történő hozzájárulásáról szóló döntése szerint a családba fogadó személynek történő kifizetéséről. (NM rendelet 125/B. ) Egyebekben, a három éven aluliakat ellátó különleges gyermekotthonban a gondozó, szakgondozó munkakör kisgyermeknevelő munkakörre módosult. Egyes munkakörökhöz rendelt ellátotti létszám nevelőszülői hálózatban a következők szerint módosult. Egy fő nevelőszülői tanácsadó 48 gyermeket láthat el, legfeljebb 30 nevelőcsaládban. Egy fő családgondozó 48 gyermeket láthat el, legfeljebb 30 vér szerinti családban. Hivatali Tájékoztató év I. évf./1. szám

ELŐTERJESZTÉS az anyakönyvi díjak megállapításához

ELŐTERJESZTÉS az anyakönyvi díjak megállapításához Körjegyzőség Mátraterenye-Mátraszele-Nemti 3152 Nemti, Kossuth út 28. Tel/fax:32/364-002 Szám: /2012./III. Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS az anyakönyvi díjak megállapításához A 2010. évi CXLVIII.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS április 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS április 28-i ülésére Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 28-i ülésére Tárgy: Egyes anyakönyvi eseményekkel összefüggő díjazásról szóló önkormányzati rendelet Előterjesztő:

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2011. (XI. 21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2011. (XI. 21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2011. (XI. 21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívül kötendő házasság, bejegyzett élettársi

Részletesebben

Abádszalók Város Képviselőtestületének. 6/2010. ( III.18. ) rendelete

Abádszalók Város Képviselőtestületének. 6/2010. ( III.18. ) rendelete Abádszalók Város Képviselőtestületének 6/2010. ( III.18. ) rendelete AbádszalókVáros Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendelete tartalmának, mellékleteinek és szöveges indoklásának meghatározásáról

Részletesebben

I. Fejezet Az Önkormányzat költségvetése

I. Fejezet Az Önkormányzat költségvetése Szentgotthárd Város Önkormányzata képviselő - testületének 6/2007.(III.01.) sz. rendelete Szentgotthárd Város Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendeleteinek tartalmi követelményeiről Módosítva

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2011. február 10.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2011. február 10.-i ülésére Város Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Kossuth tér 1. Telefon/Fax: (53) 360-010 Telefon: (53) 361-571 ELŐTERJESZTÉS Az előterjesztés készítésében közreműködött: Jegyzői Titkárság Okmányiroda

Részletesebben

TÁBLÁZAT A KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETEK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁHOZ* Település:

TÁBLÁZAT A KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETEK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁHOZ* Település: TÁBLÁZAT A KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETEK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁHOZ* Település: (Igen/Nem) Előzmények 1. Fogadott-e el rendeletet az átmeneti gazdálkodásról (lehetőség)?ha igen, meghatározta-e ebben a felhatalmazás időtartamát?

Részletesebben

Abony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011. (II. 17.) önkormányzati rendelete

Abony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011. (II. 17.) önkormányzati rendelete Abony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011. (II. 17.) önkormányzati rendelete (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 32/2013.(XII.03.) számú önkormányzati rendelettel) A házasságkötések,

Részletesebben

Tájékoztató a városi gyámhivataloknak a gyámhatósági jogszabályok 2011. január 1-i változásairól

Tájékoztató a városi gyámhivataloknak a gyámhatósági jogszabályok 2011. január 1-i változásairól Tájékoztató a városi gyámhivataloknak a gyámhatósági jogszabályok 2011. január 1-i változásairól 2011. január 1. napján hatályba lépett a 2010. évi CLXXI. törvény, mely módosította a gyermekek védelméről

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete június 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete június 27-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. június 27-i ülésére Tárgy: Az anyakönyvi eljárás egyes díjairól szóló önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Sümegi Attila aljegyző Előterjesztés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Herend Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 8-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS Herend Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 8-i ülésére HEREND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8440 Herend, Kossuth u.97. Tel: (88) 513-703 Fax: (88) 513-705 Iktatószám: 31-15/2015. Tárgy: A hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn túli házasságkötések

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L ŐTERJ E SZT É S Kéthely Község Önkormányzat Képviselő-testületének a hivatali helyiségen kívüli, és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2006.(II.10.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. április 27-i ülésére

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. április 27-i ülésére 3624/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. április 27-i ülésére Tárgy: Az anyakönyvi szolgáltatások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2011. (II.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. Az anyakönyvi eljárás egyes díjairól

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2011. (II.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. Az anyakönyvi eljárás egyes díjairól EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2011. (II.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az anyakönyvi eljárás egyes díjairól (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva.) Edelény Város Önkormányzatának

Részletesebben

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének. 16/2011. (VI. 22.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének. 16/2011. (VI. 22.) önkormányzati rendelete Hatályon kívül helyezte: 24/2011. (XI. 21.) Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2011. (VI. 22.) önkormányzati rendelete egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól,

Részletesebben

Nagybörzsöny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali

Nagybörzsöny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali Nagybörzsöny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (II. 28.) önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének

Részletesebben

Önkormányzati Rendeletek Tára

Önkormányzati Rendeletek Tára Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2014. (VII.31.) önkormányzati rendelete engedélyezésének szabályairól és díjairól Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete február 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete február 28-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: Az anyakönyvi eljárás egyes díjairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása Előadó: Sümegi Attila aljegyző

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december 12. napján tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület! A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2014. január 1.

Részletesebben

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének március 30-i ülésére

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének március 30-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. március 30-i ülésére Tárgy: A nevelési intézményekben alkalmazandó intézményi térítési díjakról, valamint a gyermekétkeztetés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Somogy Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2014.(XII.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

ELŐTERJESZTÉS a Somogy Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2014.(XII.12.) önkormányzati rendelet módosításáról SOMOGY MEGYE JEGYZŐJE SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE Ügyiratszám: SMÖ/279/2016. ELŐTERJESZTÉS a Somogy Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2014.(XII.12.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének november 23-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének november 23-i ülésére 9537-1/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. november 23-i ülésére Tárgy: Az anyakönyvi szolgáltatások helyi szabályairól szóló új önkormányzati

Részletesebben

Tápiószele Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2011. (II. 14.) önkormányzati rendelete

Tápiószele Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2011. (II. 14.) önkormányzati rendelete Tápiószele Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (II. 14.) önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és egyéb családi esemény

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 31/2008. (X.29.) önkormányzati rendelete

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 31/2008. (X.29.) önkormányzati rendelete KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 31/2008. (X.29.) önkormányzati rendelete a költségvetési és zárszámadási rendelet tartalmáról, a mellékleteiről és a szöveges indokolásról Kisújszállás Város Önkormányzatának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. január 27-i ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. január 27. A napirendet tárgyaló ülés típusa-2

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. január 27-i ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. január 27. A napirendet tárgyaló ülés típusa-2 ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. január 27-i ülésére A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. január 27. A napirendet tárgyaló ülés: Képviselő-testület Előterjesztő: Kmetty Károly polgármester

Részletesebben

Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról

Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról A tervezet a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő azon miniszteri

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2011. (V. 27.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2011. (V. 27.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2011. (V. 27.) önkormányzati rendelete az egyes anyakönyvi események engedélyezéséről, valamint az eljárás során alkalmazott szolgáltatási díjakról *

Részletesebben

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2.

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2. Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodás nyújtó

Részletesebben

Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. december 17-én, 16-órakor megtartandó ülésére

Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. december 17-én, 16-órakor megtartandó ülésére Az előterjesztés száma: 219/2013. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. december 17-én, 16-órakor megtartandó ülésére Az önkormányzati

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. december 16-i ülésére Tárgy: A gyermekek védelméről szóló 11/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata Előadó: Ottó

Részletesebben

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól A rendelet megalkotásának napja: 2001. június 26. I. rész 1 Tata

Részletesebben

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve 1 A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 2010. évi munkaterve A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: Szociális

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat Képviselő-testület részére 2011. április 21-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat Képviselő-testület részére 2011. április 21-én tartandó ülésére Címzetes Főjegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat Képviselő-testület részére 2011. április 21-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat az anyakönyvi szolgáltatások

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 136. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/324-585

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 136. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/324-585 PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 136. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. október 10-i ülésére Tárgy: Pápa Város

Részletesebben

Előterjesztés Az anyakönyvezési feladatok ellátásával összefüggő kérdésekről

Előterjesztés Az anyakönyvezési feladatok ellátásával összefüggő kérdésekről Előterjesztés Az anyakönyvezési feladatok ellátásával összefüggő kérdésekről A 2010. évi CXLVIII. törvénnyel 2011. január 1-jei hatállyal módosított, az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015.(II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. az önkormányzat évi költségvetéséről

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015.(II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. az önkormányzat évi költségvetéséről 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015.(II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

A rendelet hatálya 1..

A rendelet hatálya 1.. Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2006.(III.21.) Ktr. rendelete A gyermekek védelmét szolgáló pénzbeli és természetbeni ellátásokról. 1 Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete. Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről

Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete. Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Mágocs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.12.) önkormányzati rendelete (N0)

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.12.) önkormányzati rendelete (N0) Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.12.) önkormányzati rendelete (N0) az anyakönyvi esemény engedélyezésének szabályairól és a házasságkötéshez többletszolgáltatásért fizetendő

Részletesebben

2. A költségvetés bevételei és kiadásai (1) A képviselő testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését: 1.223.196 E Ft Költségvetési bevétellel

2. A költségvetés bevételei és kiadásai (1) A képviselő testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését: 1.223.196 E Ft Költségvetési bevétellel Vaja város képviselő testületének 2/2015 (II.10..) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015. (II.09) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya

I. fejezet Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya Ecséd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2015. (XI.18.) önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen belüli és kívüli, valamint a hivatali munkaidőben és hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi

Részletesebben

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1. KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA Tisztelt

Részletesebben

Jásd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II.28.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetéséről

Jásd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II.28.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetéséről Jásd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II.28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Jásd Község Önkormányzata képviselő-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT

BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT BÁTONYTERENYEI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalva) Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 8. (5) bekezdésében

Részletesebben

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete (A0)

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete (A0) Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete (A0) A hivatali helyiségen kívüli, illetve a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi

Részletesebben

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről (a 9/2015. (VIII. 13.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben)

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.27.) önkormányzati rendelete. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.27.) önkormányzati rendelete. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.27.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Mezőkövesd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

egységes szerkezetben a módosításáról szóló 3/2011(II.26.) sz. Ö.K. rendelettel

egységes szerkezetben a módosításáról szóló 3/2011(II.26.) sz. Ö.K. rendelettel Üllő Nagyközségi Önkormányzat 2/2002. (II.23.) számú Ö.K. rendelete a polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető egyéb juttatásokról és támogatásokról egységes szerkezetben a

Részletesebben

c) a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram pályázataival kapcsolatos feladatokat a módosítás alapján az ESZA Kht. helyett az NCSSZI látja el.

c) a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram pályázataival kapcsolatos feladatokat a módosítás alapján az ESZA Kht. helyett az NCSSZI látja el. A kormányzati szervezetrendszer átalakítása keretében a Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet is átalakításra kerül, szociális ágazati feladatait a továbbiakban Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014 (II.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014 (II.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014 (II.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere I/I. A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére a 2015. évi költségvetési rendelet tervezetéről

Független könyvvizsgálói jelentés Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére a 2015. évi költségvetési rendelet tervezetéről TERVEZET Független könyvvizsgálói jelentés Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére a 2015. évi költségvetési rendelet tervezetéről Elvégeztük Sárvár város Önkormányzata 2015. évi költségvetési

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az eljárás alapja

A rendelet hatálya. Az eljárás alapja Egységes szerkezetbe foglalta: Valentovics Beáta jegyző Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2014. február 3. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2003.(VI.25.) számú rendelete a

Részletesebben

Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2011.(VI.30.) sz. önkormányzati rendelete az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatás

Részletesebben

H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.( ) önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről.

H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.( ) önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015.( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. (t e r v e z e t) H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. május 5-én tartandó ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. május 5-én tartandó ülésére. Izsák Város Polgármesterétől. E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2015. május 5-én tartandó ülésére. Tárgy: Az iparűzési adóról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata. Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Képviselő-testületének 1/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről

Képviselő-testületének 1/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről LÖVŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 1/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály

FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Koordinációs, Humánpolitikai és Szervezési Főosztály Cím: 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9. Telefon: (22) 514-761 Fax: (22) 526-942, 526-905 E-mail: szervezes@fejer.gov.hu

Részletesebben

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is.

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is. Szilvásvárad községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2008.(VI.25.) RENDELETE a gyermekvédelem helyi végrehajtási szabályairól (Egységes szerkezetbe foglalva a módosítására hozott 22/2008. (VIII.

Részletesebben

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelete a bölcsődei térítési díjakról 1

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelete a bölcsődei térítési díjakról 1 Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016. (II.26.) önkormányzati rendelete a bölcsődei térítési díjakról 1 Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat Jelenlegi szabályozás Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE A gyermekek védelméről Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

. számú előterjesztés. a társulás 2014. évi költségvetésének elfogadása

. számú előterjesztés. a társulás 2014. évi költségvetésének elfogadása . számú előterjesztés A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges, az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalható!! a Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak Egészségügyi, Szociális és

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 31-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 31-i rendes ülésére 11. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére Tárgy: Az intézményfenntartó társulások munkaszervezeti, az

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője

Szeged Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője Ikt.sz.: 12754/2011. Tárgy: A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu 36.

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu 36. PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu 36. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. március 28-i ülésére Tárgy: Pápa Város

Részletesebben

Tárgy: Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testülete 37/2013.(X.28.) önkormányzati rendeletének módosítása

Tárgy: Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testülete 37/2013.(X.28.) önkormányzati rendeletének módosítása Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Bizottság Elnökétől Képviselő-testület 2016. március hónap 31. napján tartandó ülésére Tárgy: Hajdúhadház Város Önkormányzata

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2012. (II. 17.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2012. (II. 17.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2012. (II. 17.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E

Részletesebben

Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról Zsámbok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1998. (I.27.) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990évi LXV.tv.16..(1)

Részletesebben

Indokolás A bölcsődében a gondozásért fizetendő térítési díj havi összege: 5.000.-Ft/ gyermek gyermek gondozását térítésmentesen kell biztosítani.

Indokolás A bölcsődében a gondozásért fizetendő térítési díj havi összege: 5.000.-Ft/ gyermek gyermek gondozását térítésmentesen kell biztosítani. Indokolás bölcsődei gondozási személyi térítési díj bevezetésére, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéért fizetendő térítési díjak 2014. évre történő megállapításáról szóló

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete 1 BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete (Tervezet) Berzence Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Ő T E R J E S Z T É S

Ő T E R J E S Z T É S 5. Napirend Ügyiratszám: 5/ / 2010. 0BE L Ő T E R J E S Z T É S A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. január 18-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Együttműködési megállapodás módosítása

Részletesebben

Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu

Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu Szám: I-1- /2012. ELŐTERJESZTÉS Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Decs Nagyközség képviselő-testületének 2015. június 24-én, 18.00. órakor megtartandó ülésére

Decs Nagyközség képviselő-testületének 2015. június 24-én, 18.00. órakor megtartandó ülésére Az előterjesztés száma: 129/2015. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2015. június 24-én, 18.00. órakor megtartandó ülésére A házasságkötés

Részletesebben

A Rendelet 15. (2) bekezdése az alábbiakra módosul: 15. (2) Rendszeres települési gyógyszertámogatás a kérelmezőnek akkor lehet megállapítani,

A Rendelet 15. (2) bekezdése az alábbiakra módosul: 15. (2) Rendszeres települési gyógyszertámogatás a kérelmezőnek akkor lehet megállapítani, Zalaszentmihály Község Önkormányzati képviselő-testületének 6/2015 (V.08.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 2/2015(II.27.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA augusztus 16., hétfõ. Tartalomjegyzék. 229/2010. (VIII. 16.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA augusztus 16., hétfõ. Tartalomjegyzék. 229/2010. (VIII. 16.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. augusztus 16., hétfõ 133. szám Tartalomjegyzék 229/2010. (VIII. 16.) Korm. rendelet 69/2010. (VIII. 16.) ME határozat 70/2010. (VIII. 16.) ME határozat

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

Előterjesztés 4. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 18-i ülésére

Előterjesztés 4. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 18-i ülésére Előterjesztés 4. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 18-i ülésére Tárgy: Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a Szervezeti

Részletesebben

Tisztelet Képviselő-testület!

Tisztelet Képviselő-testület! Tisztelet Képviselő-testület! Putnok Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési rendelet-tervezetének felülvizsgálatát elvégeztem. A költségvetés előterjesztése a polgármester, a költségvetési rendelet-tervezet

Részletesebben

Előterjesztés. a Képviselő-testület részére. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásával kapcsolatos módosítási javaslatok

Előterjesztés. a Képviselő-testület részére. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásával kapcsolatos módosítási javaslatok Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Alpolgármester A Képviselő-testület nyilvános ülésének anyaga (SZMSZ 17. (1) bek.). Előterjesztés a Képviselő-testület részére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT.../2009. (XI. 26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 18/2009. (XI. 26.) _R E N D E L E T E_ A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

Részletesebben

Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

RENDELET-TERVEZET. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének.../.(...) önkormányzati rendelete

RENDELET-TERVEZET. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének.../.(...) önkormányzati rendelete Melléklet a 17543/2011. II. számú előterjesztéshez: PONTOSÍTOTT! RENDELET-TERVEZET Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének.../.(...) önkormányzati rendelete egyes anyakönyvi események engedélyezésével

Részletesebben

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére 3. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 205. április 2-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal módosító alapító okirata és az egységes szerkezetű alapító

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének Hatályos: Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015.(XI.23.) önkormányzati rendelete 1 a hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról 1 1 Módosította: 5/2012.(II.14.) számú

Részletesebben

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013 (IX. 26.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013 (IX. 26.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013 (IX. 26.) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Bizottsága Elnökétől a Képviselő-testület 2015. október 1-jén tartandó ülésére Tárgy: - A gyermekvédelem helyi szabályairól

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 1. (1) A rendelet hatálya Lókút Község Önkormányzata Képviselő-testületére terjed ki. 2. A költségvetés célkitűzései

1. A rendelet hatálya. 1. (1) A rendelet hatálya Lókút Község Önkormányzata Képviselő-testületére terjed ki. 2. A költségvetés célkitűzései Lókút Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 13/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelettel módosított 1/2014.(II.28.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről egységes szerkezetben

Részletesebben

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás TAKTASZADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999. (IV.28.) számú rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról és a gyámügyi ellátásokról Taktaszada Község Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

III. NAPIREND. Előterjesztő: Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző. rendelet. Előterjesztést készítette: Melléklet: Szavazás módja:

III. NAPIREND. Előterjesztő: Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző. rendelet. Előterjesztést készítette: Melléklet: Szavazás módja: ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. MÁRCIUS 24-EI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 780-4/2015/Sz. MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB III. NAPIREND Tárgy: Javaslat

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003. /IX.9/ a gyermekvédelem helyi rendszeréről Jakabszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

31/2002. (VII.26.) sz. önkormányzati rendelete

31/2002. (VII.26.) sz. önkormányzati rendelete 31/2002. (VII.26.) sz. önkormányzati rendelete a rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról, valamint az egyéb gyermekvédelmi ellátási formákról szóló 67/1997. (XII.29.) sz. önk. rendelet módosításáról

Részletesebben