KÖZÉLETI HÍRMAGAZIN OKTÓBER 1/4.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZÉLETI HÍRMAGAZIN 2014. OKTÓBER 1/4. www.monitormagazin.hu"

Átírás

1 KÖZÉLETI HÍRMAGAZIN OKTÓBER 1/4. MONITOR xa p? z Mi a : á o ők p á z c A v ú uak i, n y ig f i g ü B p z a y n o h a m má g p A z k ö ö ndó a u m h i

2 Nm cak mnagyobbíáó zó Am, hogy a i-ki gzg zogája, az mbk önbcü i vizaadja a pazikai bz, amy nagy, kompx, öbb ovoi zakma haáüi i magába fogaó, foyamaoan fjődő zakma vaja d. Pó Fnc, a hvízi ZENA Bauy + Md Cn pazikai bz. A pazikai bz z ovoi káá ö f, öbb ü fog á. A hyáíó bzi munkához pdáu zámo zakmai im k a bz m. Bőgyógyázai, onkoógiai, fü-o-ggzi, oopdiai, gymk- bai bzi imk gyaán zükg van, azaz a vknygünk jóckán ini zn ük haáai. Aki az mondja, gondoja, hogy a pazikai bz cupán a mnagyobbíáó zó, az nagyon vd. Hogyan z vaaki pazikai bz? Magyaozágon a göbbn bzi zakvizgáa píik á zakmá. Én i így m, az gym uán bzi, majd pazikai bzi zakvizgá m. Ez az ovoi dipoma mgzz uán mg kincvnyi anuá jn. S hogy mi? foyaja a bz. A pazikai bz az gzgmgőz, a bggmgőz oyan üin i kp gíni, aho má zakmák nm. A pácink ki gynúyában így önmgvaóíáában pobmáka okozó i dfomiáok kokciójáa cak a pazikai bz kp. Egy oyan ovoi zakma, amy a gyógyíá m a zpgg, a küő mgjn i fogakozik, gíni ud azoknak az mbknk, akik vaamiyn hiányoáguk, baük, bggük mia ki bgkn nk. D. Pó Fnc áuja, hogy mindig a pácin k az ődg, mindig az k zm ő aani, hogy mi zn, az hhz gmgfőbb kz k váazani. Többn kznk konk ca, d akadnak oyanok i, akik inkább az ovo vmny kik ki, min i kn, hn váozani. A zakmb zin z a pazikai bz ovoá, pzichoógia művz i gybn. A bavakozáoknak közönhőn mgváozik, poziívvá váik az nkpünk, az önkünk, a ki bknk hybin. Ha az mb gg fbd, jó zi magá, hamóniában van magáva, az az gzg aapja h. Ez az i dmnyzi, hogy az mindn ün ikbbk hünk. A pazikai bz kompx fada, bá z a buváajóban nm így jnik mg. Nhány vizd az mbk mg ikoák, ha pazikai bzn jáak, nm zívn bzk óa. Ez a hyz máa mgváozo, ma má okka inkább fogado doog, az mbk fváaják, hogy pazikai műkn k á. A göbbn pdig úgy nyiakoznak: fononak zik, hogy fogakozzanak önmagukka. Nm az mondanám, hogy a pazikai bz divao, d ny, hogy ma má a pácink okka báabban nk a bavakozáok ada hőgkk. A ZENA Bauy + Md Cnb küfödik magyaok gyaán jának, öbbk közö Auziábó, Nmozágbó, Svájcbó Oazozágbó i jönnk pácink. Az i, m kdvző áon kiváó zogáaá kapnak. Az inzmnyünk báho mgáná a hy, ahogy a dogozók zakudáa i. Hyik, magyaok i jönnk zp zámban. Hogy miyn bavakozáoka vgzünk? Az aakfomááó a fiaaíó műkig a pazikai bzi bavakozáok z káája hő, pdáu mpazika, hapazika, zízívá, zm köüi pazikák, áncaaníó műk. D. Pó Fnc hozzázi: nmcak högyk, hanm ffiak i kznk. Eőoban zízívá, d o- fü-, vaamin hapazika, zmhjfvaá i zp a kik közö. A högyk bn i őfodunak zk, d o mzn a mpazika i zp a oban. A pácink ignyi időv ki váozhanak, míg koábban a min nagyobb m vo gyakoi kívánág, manapág azonban má a mz fomák a npzűbbk. Sok a fiaaíó jgű bavakozáoka vonakozó k, bbn gyakan kikik az ovo vmny a pácink. Nm gyzű doogó van zó, a nyg a pácin vágyai, kpzi gjobban mgvaóíó, kompx, minőgi munka. Nagyon fono a kommunikáció, min ponoabban f k áni a pácin kpzi, nnk mgfőn, gyn zaboan k kiaakíani a kzi v. A gymkk kapcoao pazikai bz küön ma. 18 v ko aa a jogi hyz, a fjőd váozáa mia nm vgzünk pazikai mű. Egyn kiv van, az pdig a füpazika. Ez má ö-ha vn i h vgzni, mg az ikoakzd ő. Ezz a vizonyag ki mű (hyi zníbn vgzhő, nm maad nyoma, az dmny vgg) ngg kőbbi pobmá, zoongá őzünk mg. A füpazika gymkkoban mghőn gyakoi bavakozá, mindn má azonban cak fnőkoban vgzünk áuja az ovo. A zpg a pzichoógu zmüvgn kzü Mi közönnk viza a címapokó az xa vkony högyk, ha a ffiak öbbg a nomá akaa, a homokóa akaú nők küzik? Miyn zmponok vzik a nő a ffiak i vonzjnk mgíbn? Az ac vagy a aka a dönő? D. Kovácn Mozoic Minda váazo a kdink. A zpg fogama kuúánkn jnő mua. Az voúció pzichoógia a zpg fogamához a i vonzőn á közí. Ki a kuuái váozkonyág m azoka az áaánoan mgjnő jgzgk, amyk a i vonző mgíbn fhők. Ezk gy z a máodago nmi jgkbn gyökzik, min pdáu a női m. A ffiak dkőd a bb kk kbű högyk jnőbb mkbn fkik, min znybb mbőgű áaik. M gyfő a női m m fomája mghő bizonágga kp ájkozaá adni az iő högy koáó mknyíőkpgő. Máfő a női m m a bnn akáozo zízöv mnnyig haáozza mg. Így a bb kbű nők mind a hg, mind a zopaá ngiaigny foyamaa nagyobb y nzk az voúció könyzbn, magzaaik, ccmőik nagyobb vaózínűgg maadak bn az miz-hiányo időzakban. A kk, bb kbk annak n mgőizk jzőzigná kük az őbb nm zámáa, hogy a bőg miz-kínáa m a jói áadamakban a zídpók nagyága oka vz faj- fnnaó jnőgbő. Az ío önm ői mknygi nőzoboka zmv fűnik mg az azokon mgjnő haama, z cípő, fnk combok, amy ugyancak az ájakon akáozo zízöv mnnyig áa aaku oyanná. Mai zmm vizgáva mg az ipaoodá mgőző áadamak nőidájai i mghőn monk űnnk. A XIX. zázad vgő a művzkbn ábázo nőaakok vkonyabbá váak, ő manapág a modk kifjzn oványak. Ennk n a vizgáaok az muaják, hogy a ffiak nm a zup vkony, hanm a nomá úyaományban hyzkdő nők aják okka figymmóbbnak. Küönön az a akao, amy a homokóa fomáva jmzhő, vagyi a dk- a cípőköfoga aánya aacony, 0,7-0,8 köüi. Az iyn akaú nők vpazmájában az özognzin má düőkoó magaabb, z dmnyzi a comb-cípő könykn a zídpók kkz. Ráadáu a kuaáok az i aáák, hogy a homokóa akaú nők az áagoná jobb gzgi áapoúak mknybbk. (Kibb a kockázauk a cukobgg, a maga vnyomáa, a zívbgg, gy daganao mgbgdk.) A ffiak i vonzjnk mgíbn nygn kibb zp jázanak a máodago nmi jgk, d a z, izmo vá mka, a kkny, izmo cípő mgbízhaó jz a ffi koának, fizikai ámgnk, gzgnk. E jgzgk az jóoják, hogy gondokodá, vdm kpk nyújani, ugyanakko k gnáományukbó az uódok zdnk, így a nők zmbn fkődnk. Az ac vonzjnk mgíbn mindk nm az áagacoka zíi őnybn. (Az áagacoka a miku uajdonágok zin nkn öbb záz acbó akoják foóchnikai jááa.) Az gydi acokó őn az áagacú zmyk gnikai okfg jmzi, az acuk gzgük a bggkk zmbni náó kpgük hidi. Ugyanakko má vizgáaok az i bizonyíják, hogy a ffiak a női ac özognhomon-függő maki (aív nagy zmk, magaan hyzkdő pofaconok, amyk zípánák övznk, ajkak, kkny, apócka á) kifjzn vonzónak íik, jó pda Angina Joi vagy Maiyn Mono. A nők a ffiacon mgjnő homonmakk (zbb hozabb á, kiugó pofaconok, vaag zmödök az ac közpő znk őugáa) övid ávú, akami, házaágon kívüi panikn zíik őnybn, akikő k gnk nyhnk gymkik zámáa, iyn mondjuk Cin Eawood. Míg hozú ávú pankapcoaaikban kibb zp jázanak a ffia vonáok, ő inkább a nőibb vonáoka muaó ffiaka íik vonzóbbnak, akiknk nagyobb közg gyüműködi kzg uajdoníanak, min Bad Pi. Az ac zimmiája i fono zmpon mindk nm vonzjnk mgín. Min zimmikuabb az ac, anná vonzóbbnak űnik. Kifjz zabáyoágga ndkző ac azokná a zmykn aakuha ki, akik gnikai okfgg jmzhők, amy öbbk közö az immunkpgük i poziívan bfoyáoja, így kpk kivdni a káo haáoka gydfjődük oán. Többk közö azoka i, amyk az ac zimmiájá bfoyáonák. Min áhajuk, áaában azoka a jmzők ajuk vonzónak a máik nmn, amyk az ado zmy zvznk fizikai ámg kámozzák. Számo voúció agia iányíja páváazáunka, öbbk közö a zxuái impiningg (bvőd) kapcoao pzichoógiai mchanizmuok. Hazai kuaáok i mgőíik, hogy a gymkk mmóiájába mingy modkn vődik b főkn az n nmű züő küő mgjn. Majd a zxuái kövőn mod aapu zogá a pan kiváazáához. (Tmzn mchanizmuok öbbnyi udaaanok.) E haá főkn abban az bn vnyü, aho az zkny koa gymkkoi időzakábó bnőg kapcoai minázao őizh mg a zmy az nkző nmű züőjv. A modn kuaáok mgőíni ázanak, ami öbb min gy vzázadda ző Sigmund Fud kinikai mgfigyi aapján áío, mizin főkn az óvodákoú gymkk bnőg, gyngd kapcoaban ának nkző nmű züőjükk, ami a majdani páváazáuka m hagyja bfoyá nkü. További hík pogamok a odaon ovahaók. 3

3 Bdő Ba Bü figyni, aho a zpg i má m ny Akko igazi a zpg, ha az büő ugázik, amiko aama van. Az inim ona nyg amy a gáizomza őíő módz, kapcoaban van az üíkk a zxuái nőkn ffiakná gyaán a bü figy, amy okzo nhzn vaóíhaó mg z, gyouó viágunkban. Bdő Ba Kion-inimona-n kdzük. Az inim ona nagyon ok mindn aka, a hozzám foduóknak van vaamnnyi imük ő, d mindnki kívánciágga indu nki a ngynapo kuzunak. Az gy fono piana, amiko gy-máf óa v, amiko mg cak bzgünk, imkdünk, az zik a zvvők, hogy jó hyn vannak, mgnyugzanak, bizaomma nznk ám. Ebbn az i zp jázik, hogy ázmnk, nm gydü vannak a pobmájukka, máok i haonó okok mia jök a onáa. Egyik akaomó a máika báabbakká vának, őzinn zmbnznk inim ünikk. A máik zmpon, hogy a 12 óá anfoyam idj aa A kukumá, z a jókony haáú, a konyhábó má im fűz zámo gyógyíó zpgápoái cpbn mgaájuk. 4 háahagyjuk a gyouó, z mindnnapoka, hizn má maga a nyugod könyz i aíja az mb. Áaában a hamadik napa ikü a udao bf figy, bá vannak oyan zvvők, akik má f óa uán kpk a j áhangoódáa. Amiko bfjződik az aznapi közö ning, áom a vndgk acán, hogy kzdnk ndb jönni önmagukka, ugáoznak, jó zik maguka a bőükbn. Ez nkm i poziív vizajz, hogy dm zz fogakoznom immá izngy v. Az üíkhz, a kigynúyozo zxuái hz a zühz i ngdnk, azának k nni, ami a nm iyn ípuú mbknk m foyamaoan hajanak, pögők, vknyk küön mg k aníani. Nagyon okan kpk fvnni az őíő fadaok imuá, könnyn ajáíják a gyakoaoka, d nhzn azunak. Fono mgmíni az in mák ki há a nőig a ffiaág kapcán, hizn nha viccn, nha komoyan, d ngg oyan kd fvődik, amy az a, iv a női-ffi nmi zvkk kapcoao, mia nagyon ok koábbi mny a fzín kü. A anfoyam aa mzn mőzök mindn zmykd, hizn mindnkink önmagáva k fogakoznia, n cak iányíom a mák mn. A zvvők gyz kívánciágbó kznk, vagy ajánoa nkik a panük, a baánőjük, hogy ngg ün hakony az inim ona, hizn az gyik gfonoabba koncná, hogy komfooabbá vájon az ünk. Konk pobmáva jönnk aká nők, aká ffiak, ovoi ajánáa, a onáó váják a mgodá, a javuá. Codáao a ünk, m a mindnnapo, gyni hyzbn vgz gyakoá mgháája, időv vizaá a gáizmok funkciója, a aá, iv az ngd. Spciái bn a háom-ngy hónapo, kiaó, napi öbbzöi inim ona gíh, hizn aká műk i mgőzhők a ndz gyakoáa. Ei kukumá acpakoá 1 ákaná kukumapo 1 vőkaná ciciboóiz vagy j kiőű búzaiz ki j A ciciboóiz a kukumá kvjük annyi jj, hogy űű pazá kapjunk. Ez vizük f a iza aca. Hagyjuk mgzáadni, majd gy zaváva dözöjük, angyo vízz mouk a pakoá. A mindnnapo acmoá vgzhjük kukumá angyo vízz. Éőv vaázoja az acbő! Vigyáza! A kukuma ágáa zínzi a uházao, gy övid idő ágá zín ad a bőnk i. Mizn Kaain vaodiafany.bog.hu További hík pogamok a odaon ovahaók. Az mú vzázadokban mindnü má kink zpnk. Má aama kapo a zpg gy afikai civiizációban, má Euópában vagy aká Euópa gy ozágaiban, gibn i vi. A zpg fogamáva okan fogakozak az mbig ön oán, fiozófuok, művzk gyaán mzk, miyn aaomma bí a zó mindaz, ami mögö á. Mi h zp? k f öbbn a kd. A koonkn i jgyz mzkbn hangzo foyaja a önz, hogy h zp pdáu a mz, gy viág, a áj vagy gy kz, uha. Ugyanakko gyáaán nm bizo, hogy az ókoban vi uhák zk a nhány vzázadda kőbb ő mbknk. Ta Fnc zó j aó i, hogy a női zpgidá i gyakan váozo, z az ókoó kzdv napjainkig mgmuakozo a zobokon a fmnykn i. A ffiakná i haonó vo a hyz, az aka kd bbn jnő zp jázo. A áj zpg ugyancak dk kd, a zp vidkk (pdáu Tocana) gyfaja haoníái aapo adak. Gyakoi kd vo, hogy a zpg a jóág özkapcoódik-, özfügg-. Ez így nm h kijnni. Szp i, ami jó? Jó-, ami zp? Nm bizo. Cúf dogok i hnk zpk. Pda gy oyan mb, aki nm ú zp, d kikbn gazdag, ami gy bzg oán gyoan kidü. Ez az mb zpnk áhajuk. Ráadáu a zpg muandó, ugyanakko a bő zpg mgmaad. A zpg zó máa i akamazzuk. Pdáu a booka i mondjuk má, hogy zp. Pdig ízjük, kóojuk, nm cak a zín nzzük. Ennk n özfogaóan gyakan úgy künk: z gy zp bo ooja. Ahogy fogamazam, a zpg koonkn kuúánkn váozo. Ákinhjük az gy kooka a nzánzó a baokkig, a fviágoodáó a kazicizmuig. Mindgyiknk mgvo a maga zpgidája mindn kinbn, mában. Bzhünk fmnykő, zobokó, pükő, znő vagy aká viő, koonkn mindgyik má íu kpvi. Vo ko, amybn a művzknk hazno, közög zogáó k k adniuk (pdáu himnuzok), má zázadokban pdig g vo, ha a művzk zp akoak, ami cak vzni k. Az idők váozak, manapág má gpk i hnk zpk. Ejö az az idő, amiko az mbk küönböző akoáai i zpnk mondjuk. Egyk a zpg, máok a funkcionaiá hyzik őb, ha gy-gy daabo vááonak. Vgyük aapu pdáu a mobifon. Ha a kzük nm zp, h bámiyn jó, nm vagy nhzn h adni, d így van z gyb haznáai ágyakka i zi hozzá. Ta Fnc bizo abban, hogy amin a múban, a zpg fogama a jövőbn i oka foyamaoan váozik majd. A küönbg annyi, hogy amíg a múban őoban az íók, a fiozófuok, a művzk fogamazák mg, mi a zpg, addig manapág má mindnki, az gyzű mb vmny i nyh a zpgg kapcoaoan. Ez pdig fono váozá. MONITOR xa KÖZÉLETI HÍRMAGAZIN ISSN Copyigh Monio, 1993 Mindn jog fnnava. E-mai: Főzkző: Szi Gábo 06-30/ Ovaózkző-koko: Guyá Ooya A zpg öök muandó i h A zpg koonkn kuúánkn váozo fogamaz Ta Fnc önz, közpikoai aná, akiv a fogaomó, annak aami öő bzgünk. Hid: Haáz Gabia 06-30/ / Pin: Oáh Nyomdaipai Kf Budap, Közponi u Pdányzám: Tuajdono, kiadó: Szi & Táa B. Kzhy, Mggyfa u. 41. T.: 06-30/ Budap VIII. k., Auóa u. 11. T.: , fax: hp://www.obv.hu További hík pogamok a odaon ovahaók. 5

4 Mi a zp? Koa őzi gondoaok kdk A gi údiumok viágának úvzőibő hangzik f oyko mg ma i a zpgnk min kagóiának a dfiníciója: Szp az, ami dk nkü zik. Ez a zi azonban pn-nyomon mgcáfohajuk. M dk nkü zh vaakink az di paak paján bőgő zava ábázoó oajkp (közhy!) ppúgy, min a zgynn iodaomnak cúfo ponyva vagy a znnk ppn nm nvzhő dk gicc. (Má zz i kí mondok! dk nkü.) Máoknak mindz ugyancak dk nkü nm zik, inkább vako pnzk könk a gaiák, a nívó konck bpőjgyi, ovanak kanonizá vagy kanonizááa váó iodama. (Ej! Mgin kí!) Mondják az i, hogy a zpg büő fakad. Aizoz zin a zp az, ami jó vn km, Aquinói Szn Tamá úgy vi, a zp zmko z vá ki. S mindz küön-küön gygbn i igaz. A nyg azonban az, hogy kibn miyn impuzuoka vá ki gy-gy akoá. Az gyik bfogadó codáaa j odaadáa (nmi kpzavaa v) mü b a fogyazáa í akoába, míg a máik ugyanaó hánying kap. Ki döni há : mi a zp? Az mb maga? A kozm, amynk kiaakuáa vonakozahaaan az mbő? Eg azok, akik a fnnáó kozm, íuviágo őzakoan póbáják áaakíani? Egy övidk íá mmikppn nm váakozha a zpg mghaáozááa. E küön udományág zü, az zika, a zpg mzv fogakozó fiozófiai ág. Gondoaoka azonban fvh. Taán gondokodáa i hőg nyújó mondaoka, kdk vh papía. Hogyan mzhjük az zikai kk mgjn az iodaomban: a közbn, a pózában, a dámaiodaomban? Egy bizonyo: a zzők küönböző chnikáka akamaznak zikai kíünk mgny. Az iodami műő nm függnü a zző haznáhaja a imika, az iuzáció, a zkzaakíá, az időváá, a kműg, a haona, a fanázia, az izgaomk, a humo a hango gondokodá zközi udhajuk mg az oy kdv zabad ncikopdia özgzbő. Ez mzn uava a fnik nm vonakozahaó a kozmő, ám mgi, a mű ikg őoban az íó hgő függ. Hogy a mű mg vk, vizdk uán i mnnyi z fi, dkfzíő, a bfogadó dkőd zámo aó, az ppn nnk a hgnk a függvny. A mű ha az ovaóa, az ovao zövg vagy a áo zínpadi mű kiaakíja ajáo kapcoaá a bfogadóva. A mc mindnkppn az, hogy az akoá kiik- az idő könyön oáján, avagy fnnakad aja. Kifaudy Sándo Himfy zmi, főg a Kgő zm cikua gy zmpianá aa ozágo híűv a köő. Divao, kapkodák, öbb kiadá mg. Ma má aig ovaák, páan az i mgngdik maguknak, hogy kimondják a znnciá: ovahaaan. Ez mgm mnm gyműn kijnni. Figyjük mg Kifaudynak a váaka mgnkő gi közü a aán gimbb Cobánc ő vzaká: Üj mm a kandaóhoz F van zíva mg, Cobánc-váó, Éd-kdv, Im hajad, gy agg g: Mu züko Badaconyon Ez Múzámó vm n, Egyko, midőn magam boygk A hgy zi jn. Az ovaó imiő, mkiő, ki áapoáó, zknygő függ, hogy mi kzd zkk a ookka. Miv jobbáa Kifaudy koá kuaom, imim Cobáncó a Badaconyó mg gymkkoombó dzhők, zámoma zp, okamondó kmn hanguakő a vzak. D nmcak a fomko köői, íóia vonakozahaó az őbbikbn mí uaíó mgáapíá. Oyko kanonizá kozoú köőink, íóink homokáó i vnkn pg a babkozoú. Taán nm akoak maadandó? Avagy az vk oán, a mgváozo viágban dknn vá mindaz, ami ahogy közöni akaak vünk? A váozáokban pz a ko poiikájának i mgvan a maga zp, d z má gy máik ühz, nm pdig a zpg zikai kdihz aozik. Vagy mgi? Ááponunka üponunk haáozza mg? Nm hinnm, hogy Aany Jáno kömnyi, baadái, Ady, Józf Aia, Radnói, Wö, Piinzky vi vaaha i (kuzuó, íuiányzaokó függőn) a fd homáyába kühnnk. (I kk nz zűk zabo nvo mia, d nm znk iodaomöni kö nvmuaója nni.) Nm hizm, hogy akik ovaák Nagy Lázó zavai, vaaha i fjik azoka. M i g bnnünk, öökkön-öökk: Lm, ha vgg mü, ki ni a kyű! S ki vizi á fogában ava a Szm a úó paa! Vajon zpk zk a zavak, zk a gondoaok? S ha ign, mi adja zpgük? Szp- Piinzky KZ-oaóiumában R. M. mj a fakaó, Józf Aia Ódájában a mkda? Viz a vona, mgyk uánad Az zika záaz mghaáozáa udaja vünk a zpg fogamá. D mgmhjük- a mgmhn, váaz udunk- adni aa, mi zik, zámunka mi zp? S nnk dkaááához miyn úon juounk? Emkzzünk cak a npdaa: Aki dudá aka nni, pokoa k annak mnni! Ez a küönö vaázú, mgjőn d mgű npi ófá ahogy Fjő Fnc míi az nk komoyan k vnni. M aki a nyg kívánci, nm maadha mg a fzín vkonyka gibn, annak vaóban a mygk k mghaconia. O aája mg a váazoka ha mgaája. *** Ha a zzőő zámon kjük hg, művnk minőg, akko a zző ovaója közi kapcoanak cak az gyik odaá vzük gócő aá. A gjobb műv i nhz oyanokka mgzni, akik annak mg nm kzük f, bfogadááa akamaanok. Amin nm h gyn munkánkhoz m hozzááni annak őz fm, anumányozáa nkü. A zpg knk i mgvannak a ajáágo módzi. Nm könnyű fada, ugyanakko kikühn. S z nm má, min a művz, az iodaom áházában vő kk min jobb mgim, ő kiiku bfogadáa. Ifjú, induó köőknk zokam mondani: ovaanak ok, nagyon ok v. Imjk mg a zzők munkái, azok jönk há, a fomá, a íu. Kk bnnük a nyg, ha úgy zik, a zpg. Ez mindnkink zmy zin k mgnni ajá dkőd, vmk, inkua függvnybn. Mgáni, mgzni, ffdzni a zp oyan kaand, amiyn mindannyiunknak váakoznia kn. Ez azonban amin mím gaább kodaú doog, aho az gyik odaon az akoó, a máikon a bfogadó á. A bfogadó pdig mindn bn a ajá íz zini zpg fogja kni aán ffdzni a műbn. Ez vannak kdv zzőink, akik nm közőn nk gyb mindnki kív. Ez önh mg, hogy hanguaa mgőíhz mindnki má má kdvnc könyv m könyváának pocáó. Pz fmüh az a kd i: van- gyáaán zükgünk a zp, annak k, az zika mgannyi, oyko nhzn mghő magyaázaáa? Úgy gondoom, mindnkppn, m a zp fim, z gy gazdagabb, kigynúyozoabb, öömibb mbibb íg hodozza. Cby Gza 6 További hík pogamok a odaon ovahaók. További hík pogamok a odaon ovahaók. 7

5 Acápoá: uak úvzők Az acápoá napjainkban npzű ma, mgi nagyon ok mb nm aája a mgfő mk. Mi nnk az oka, mi a mgodá? Mikn váazunk zakmb? Eő i kdzük Linha Riá, a Kzhyi Abóh Sándo Szakközpikoa, Szakikoa Kogium kozmiku zakmai copojának vző zakokaójá aníványá, Vaga Má kozmiku, mink, kzápoó köömpíő, aki öbb ozágo vny ny. Ő kpvi hazánka 2011-bn a ondoni viágbajnokágon. A mgfő kozmikum mgaááa nm gyzű fada, hizn oy mkbn vagyunk áazva áncaaníó, hidaáó, ápáó, gnáó, zmápoó, haványíó, fzíő, ödmá mgzünő kacúíó kmkk, hogy a váazá nagyon nhz. Ha aikukn vaaki bmgy gy dogiába, az m udja, ho kzdj a kg. Ha zncj van, gy ügy gíni akaó adó zán á gy ki idő. Az i mgh, hogy cak az üz bizonági ő akad az újába, aki váá vonogava bájoja, hogy az üz myik akában aája az azná. Ezk uán mg mindig nyio a kd: myik a mgfő kozmikum, iv mn nyib kü? Sokzo oyan kici bűkk vannak a doboza íva az özvők, hogy nagyíóva i dic jímny ovani. Van, aki j kdbn inkább akon fodu kimgy az üzbő, d az i őfoduha, hogy kap a pocó gy zimpaiku mk, kipóbája. Az uóbbi bn vagy bjön a kí, vagy nm. Ennk kövkzmnykn h, hogy ú ok kozmikai mk vááo az iő, nm kv pnz bfkv a kízb. Mi a mgodá? A kvbb öbb vn aán a mgfő mgodá az adná, ha zakmbő knnk az acápoában jáaanok anáco, g ögön őük vááonák mg a mgfő mk. Taán z nn az ocóbb hozú ávon kifiződőbb mgodá. Kik a gapazaabbak a bőápoá n, kik zounak gíg? A ggyakoibb vndgk a kozmikában a fodázaokban a közp- időbb koú högyk. Ők áaában udják, mi znnk, mi van zükg a bőüknk. Nkik nm okoz gondo zn kikdzni kozmikuuka. A indzk, a fiúk-ffiak báoaanok, aózkodók. Ez öbb doogga i udjuk magyaázni. Egyz óvakodnak az imnő, ohon nm kapak gndő gíg a bőápoáa kapcoaban, így idgn hyn nm mnk kdzni, dkődni. Sokzo cak nagyon komoy bőpobma n mnnk zakmbhz. Nm mindn ffi vii, ha a kozmikában högy vndgk v gy időbn hyn aózkodnak. Egy paanáo bőű fiaa ányka m öü a ffiúi közöngnk gy ackz oán. Nagyon fono, hogy a zakmb mpaikuan, dizkn adjon időpono a vndgknk. Eg az dk fhívhaja a kozmiku-fodáz 8 figym aa, hogy mik az ignyi. Ez nm ciki, hizn fizünk a zogáaá. Az ny, hogy a ffiaknak gaább akkoa zükgük van a mgfő bőápoáa, min a högyknk. Zíoabb a bőük a fokozoabb faggyú- zauzí-mődő, hajamoabb gyuadáok kiaakuááa. Ugyan kőbb aaku ki náuk vízhiányo bő, d időv náuk i kühn. Nm mindgy, hogy miko jön z az idő, mnnyi udjuk kni. Cak kozmikai mkkk udjuk áponi a bőünk, vagy van má hőgünk i? A bőápoában kimkdő zpük van a kozmikumoknak, így pdáu az acjknk, a onikoknak, a zappanoknak, a ugknk, a amponoknak, a dzodooknak, az aczzknk, a kmknk, a zumoknak, a mazkoknak, az aapozóknak, d gaább iyn fono a ápákozáunk, a mgfő foyadkbvi, a mozgá, a pooá a zküő mód. Ha zk a nyzők gynúyban udjuk aani, vaózínű, hogy okáig ápoak fiaaok, fiaaoak udunk maadni! Pannon könyvbo Igny váazkka, foyamaoan váozó akciókka vájuk üzünkbn. Szakkönyvk, ankönyvk, impokönyvk, anikvá könyvk bzz váajuk övid haáidőv Kzhy, Kouh L. u. 40. T.: 06-83/ Fax: 06-83/ Mobi: 06-70/ E-mai: Bio- ápákagia-üz Rfom-, naú biomkk Gun-, akóz-, j-, ojámn diabiku kzímnyk Gyógyvizk Lúgo víz Tápákkigzíők Kzhy, Tapocai ú 34/B Pao-aapanyagok T.: 06-30/ , 06-83/ Moódió D. Lnki viaminok Ha pg az d fimj, mi bnn zünk. xa További hík pogamok a odaon ovahaók. 9

6 Má viág A zpg a akbndző zmv Napok óa mákppn figym a köüöm zajó mnyk. Ennk fő oka az, hogy gondokodam a zpg fogamáó. Miő ánnk, n nhány zó magáó a fogaomó! Mi i a zpg? Máai Gabia akbndző íáa. 10 További hík pogamok a odaon ovahaók. Ti i az gondojáok, hogy mgújuni cak avaza h, amiko mindn mindnki fbd i ámábó? A hvízi Koona m bbn az vbn nm aud, ő dogozo akoo, cak az, hogy Ti gdk gyk. A kínáaa, a kizogááa az áakka. a zp. Ignyünk van a zpg, m mí az kozmog, a fgyou mpó, a mgf knyz. Egy ohon nm aó zp, hogy ok dága homi hamoznak f bnn Min ahogy gy nő m aó zp, hogy dága göncök ógnak aja, vagy mgdága minkhomi a. Láam má zny ohonoka, aho mindn hamóniában vo, nyugaom hono bnn. Láam má máványpadó, záz ngyzm nappai, amy kongo a iváágó a idggő. Ugyanakko nm mondhajuk, hogy z az van, m a gáni vagy a mávány hidg anyag. Egy gi mpom, kadái, amy van mávánnya, h codáaoan zp, ő mgkockázaom: mgg adha Hogy h z? Nm udom. Az m udom, hogy miő zp az inn áj, a mz, aho jó bn mb mg nm i já. Akámiko mgáom a Baaon, bámiyn zögbő időjáái köümnyk közö, mindig fóhajok: Jaj, d zp! A kdvncm az az gy máodpc, amiko az M7- auópáyáó v, a köfogaom uán Baaonzngyögy f haadva a dombőn (aho jó kanyagó az ú) a faháza ki m m auóva uhanok, gy pianaa ázik az gz Kzhyi-öbö. Miő zp z? Nhz nn mghaáozni. Egyvaami azonban bizo: gzn má a viág, ha a zpg i figyünk bnn. Ehhz pdig nm k má, min a MEGÚJULÁS. No, nm az m küő homokzaá fük á (mgjgyz: ovábba i a azaczínű pü kd a hvízi köfogaomná), hanm apunka újíouk mg. Az ők, fők dzk oyan kompozícióiva aákozhaok gy-gy caádi bd vagy vacoa akamáva, amyk nk az ddig mgzokoó. Hköznapinak űnő aapanyagokbó ínync fogáokka pünk mg bnnk. Magya főg hyi mőkő bzz, fi aapanyagokka dogozunk. Mi i zjük a hazai, a hagyományo paazi k, amiynk nagyanyáink i kzík ohon, z kínáaunkban főg a magya konyha mki jnnk mg, min pdáu aanygauka vaníiaodóva, piío dióva, vagy konfiá maacpofa piopapika-mááa, ápagyönggy. D mzn a nmzközi finomágokó az idnyjgű aapanyagokbó kzü cmgkő m k mondanook. Aa ökzünk, hogy ami a ánya kü, az zínviágban ízhamóniában gy kici jn a mgzokoó. Ez áajuk ink gy kici má fomában, a húoka küöng kökk zogájuk f. A gfonoabb aán pdig az, hogy mindz mgfizhő áon hik náunk. Gyk okóbbn novmbbn gy ki kóoóa, vgyk z nymnyjákunkban! Így ik h gy advni, k fő zóó vacoamghívá az ünnpk ői hajában. Okóbő mindn má z há, d az ddig mgzoko minőghz hűk maadunk. Lgyk kívánciak, kóojáok mg az gyzű aapanyagokbó kzü goum fogáoka! Kiáyi k hazai aapanyagokbó. Ez vá bnnk a Koona mbn Hvízn. Kdv Imőim, Baáaim! Tik a Ti imőik i z váom mgúju kínáaunkka! Ím, gy ki caogaó mnüo a jövő h: Lv: vagányakapucínó Fő: ü kacam májáva ü gyöngyhagymaaguva, zivakváo dyv Dz: ciomo úókm dió inzzán, foó mggyaguva n fdjk, hogy újdonágainka a kaáconyi a zivzi azaa i odavaázojuk nkk, vaamin ovábba i váajuk caádi mnyk, ünnpi akamaka, baái üzi áaágok ndzvnyi a kizáíá. Szamái Zo üzvző Koona Ém***Panzió 8380 Hvíz, Szchnyi u. 43. T: 83/ Opgáa Opnpogamm AJ SZ ÁND ÍNH ÉK ÁZ OZ JE ZO GY N ET! a MAYA TRIÓ őadáában Hováh Minda - magánnk Kamnik Kaudia - magánnk Moháci Aia - zínz, a Győi Nmzi Színház agja közműködik a Maya ió ánckaa novmb Baaon Színház 8360 Kzhy, Fő 3. Jgyá: 2200 F Jgyinfomáció: 83/ , Jgypnzá nyivaaái idj: H.-C.: , P.: , A zpők műo váozaáának jogá fnnajuk. Az mondják, hogy zp az, ami dk nkü zik. Mghőn zubjkív kagóia, hizn mindnkink má a zp. Figym az uóbbi napokban az, hogy n mibn áok zp, vajon má i ája- az, ami n zpnk áok. Edndőn őoban opimiakn zm a dogok poziív, jó odaá áni, há zámoma zp a hamacpp a viágon, gymkim őzin mooya, a gykk ajzai, a kk g, mg oohanám. A doog máik odaa vizon az, hogy ajno gyakan gyzűn fdkzünk aó, hogy zvgyük, mi a zp. A ok közg, az bbő fakadó z időknyz haáa aa nm vzük z, hogy mi a zp, nm i kjük igazán vagy nm a kő időbn. Pdig nkü aán nm i dm ni. A cupa z bű zó, azaz a zpg, a z a zm igni m, k ad az gz nk. Nm mondhajuk, hogy ünk kizáóago nyg cak a fjőd a anuá, az odavző úon a zpg, az odafigy nkü nm dm zni m. A zpg mindn koban má jn min ömgíz, min ido. D gy közö voná aán mgi van. A zpg vaaho mindig magába fogaa a hamónia, az gynúy viágá. Szinm gy ac vagy akko zp igazán, ha az iő kv zmv gynúyban, azaz hamóniában van. Éünk oán mindn mnynk nyomaa van acunkon, ünkön. Gondojunk cak a őz cipő ög nni a mbn. A háa gönyd, mgokad a nhz h aa. A znvd vagy aká az ööm, az z kpviő z mindig nyomo hagy gy mb acán, így aakunak ki a dők, a áncok a hozú vk aa. Kink nvő áncai, kink kny acvonáai vannak, aó függőn, hogy miyn, iv abbó mi haznoí magának. E mkzik a, a zm. Ez ajzoja ki a vonáokon. Ez ájuk zpnk vagy vizaazíónak. E uanak azok az zk, hogy vaakink jó a közbn (auájában) aózkodni, van, akiő özönön ávo maadunk, m ninc ánk jó haáa. Ez ázik mg a akáokon, az ohonokon i. Muad az ohonod, mgmondom, ki vagy! Magam i döbbnn áam azon nyk ő, amyk a pzichoógia ö f, ugyani akámnnyi hihn, ohonunk j gzbn üközi ünk jó oz aokponjai. Az vk óa huco pobmák ji jn vannak gzmybb ünkbn, az ohonunkban i. Ennk a ünk má gyógyíói i akadnak, magam i aákozam oyan zakmbkk, akik iyn pobmák mgodááva fogakoznak. Ső oyanokka i aákozam, akik bngdk a ndzők az ohonukba, kpd vk udomáu a vmny, amy mindn há-infomáció nkü ommá özfüggk ado ükő. A pzichoógia küdöink jzava aká az i hn: Muad az ohonod, mgmondom, ki vagy! A dogok özfüggnk. Egy ado amy g van gondokka, fzügg nm h zp, hizn jnő a kibing, ninc gynúy. Ám ha ovoojuk a pobmá, aká őzö akáunkban, házunkban, az haáa van künk, jobb közz ad, ő jobb kdvünk z, öbb ngiánk, mooygóabbak hünk, záa zbbk zünk. Ha vaaki mgjgyz, Miyn zp vagy ma!, Miyn jó nz ki!, Miyn jó á z mg az!, az vhőg az vo, m aznap hamóniában vounk önmagunkka, mgadao az gynúy. Az aán gyik gnhzbb kd az gynúy hozni fnnaani. Mindn ün, gyn zó pákapcoaó, időbozáó, pnzköő, hobbió, uajdonágainkó. Nm nn nmzi zoká a panazkodá Magyaozágon, ha mindnki udná, hogy mikpp aa gynúyban a dogai. Hozú vkk ző, amiko mg nm vo inn, nm vo digiái viág, mondam ügyfimnk, akiknk az ohoná ndzm b, hogy az ohonnak nyugvóponnak, fzknk k nni. Egy akkumuáonak, amy zó zin föi az gyn, hogy mánap, a pihnőidő uán, kőn fvzv, ngiáva amy az ohona i nyújo nki indujon dogá nni. Magam m gondoam vona, hogy k vizdd kőbb z mnnyi igaz z. Vágyunk a nyugaoma, a hamóniáa, Őzi mgújuá a Koonában I ng yn z. További hík pogamok a odaon ovahaók. 11

7 Az gydüáó Hvízi Gyógyó hínv őoban gyógyázai knk közönhi, adoágai kinv igazi küöngg. A Hvízgyógyfüdő Szn Andá Rumakóház amy gy caknm 60 hkáo mzvdmi ün hyzkdő inzmny az gydi mikokíma, az dők, a ányok a aúvonaak vn mind a pihn, mind pdig az akív kikapcoódá kőknk hőg nyúj a km időö. A imogaó gyógyvíz, a ava köüöő vddő a vízfzín boíó páafhő codáao áványa kiváóan akama kikapcoódáa, a mgfáad k mgújuáának őgí, a mindnnapok oán zükg ngia zinn aááa. A hűvöbb hónapok bközönv küönön fono a gnáódá, vaamin hogy nagy hangúy fkünk gzgünk, ohanó ünkbn i gndő idő znjünk önmagunka. A gyógyíá m gnáó zpíő zogáaáok z kö á vndgink ndkz. A kzk ignybv ő fono a javaaok az njavaaok anumányozáa. Tmz gyógynyzők a zpg zogáaában A gyógyóban úzva a ingaózó óuzok a ava köüöő vddő áványa mgnyugaja az idgndz, nyugodá fi zi a füdőző. A gyógyvíz hidozaiku nyomáa áamáa jókony haá gyakoo a vking, km mazáz bizoí, a bgő izapzmck jóőn ingik a füdőző bő. Az izapkz oán akamazo hvízi izap knaama nmcak fzívódik, az ízüi poc gnációjá gíi, hanm zauodó haáa foyán a bő mgfiaaíáá idzi ő, kabonájai a bő báonyoágá bizoíják. Az izapfüdő kiváó izomazíó axáó, mz bőizíó haáú, cak mz anyagoka aamaz, özgbn viaizá, fiaaí. Mazázok, amyk zpínk Hvízi izapmazáz: az ovoi gyógymazáz a hvízi izapkz ápiá haáai gyíő mazáz mgníő, kozmikai, bőymíő -hidaáó dmnny i já, mz bőizíó haááva fiaaíja a bő, kiváó izomazíó axáó haáú. Száazkf-mazázkz: a kz oán a vivőanyag nkü, közpn kmny öjű kfv vgz záazkf-mazáz oajo vagy km nyugaó mazáz kövi. Az jáá ávoíja az ha hámjk, a bő váoága javu, bőfiaaíó dmnny já, gyou a mgní az anyagc, haáo h cuiiz (naancbő) n, napozáko bőünk zbbn gynbbn banuha. Köpöyöz: A köpöyöz oyan mazázfoma, amy oán a köpöy a fxzónák ginnzívbb ing jük. A köpöy vákuumo hoz, nnk haááa fgyou a zövk v- nyiokking, javu a au anyagc, fokozódik a zíboná. Nagy őny, hogy haáa zin azonna jnkzik aó. Haáá gy pciái cuiiz kmm mg ovább fokozzuk, amy ovább gyoíja a aakanyagok üí, föi a pangó köőzövi zk v. Ezáa nyhíi a naancbő jgű váozáoka, mgní, áncaaníó haáa hozú idig fnnmaad. A Szn Andá Rumakóház gyógyzáának magizái kzímnyi közö zpgápoái mkk i mgaáhaók. Lökhuám-ápia modn kz A kz oán nagy ngiájú, akuziku huámok gígv akivizájuk a zvz gyógyíó mchanizmuai, nkíjük az anyagc a vking. Gyógyzk nkü i fájdaomciapíó haáa ndkzik, kv mkhaáa van. A kz ign hakonyan akamazhaó cuiiz bn i gy pciái kzőfjj. A köőzöv kifj haáa javíja a vking, gyoíja a jk anyagcj, záa kni a mganyagok ávozáá a koagnkpződ, zz gyü őgíi a bő ugamaá vááá. Kzinkő, zogáaáainkó ájkozódjon honapunkon, fonon, -mai hőginkn vagy munkaáainkná! Hvízgyógyfüdő Szn Andá Rumakóház Egzg hamónia

Kognitív pszichológiai alapok

Kognitív pszichológiai alapok Koív pzhoó pok A koív pzhoó mm foymá kuj. Mv p k kko jíh z vááok, h öáó uá kp, p kfjzhz vzo úo m modhuk z mb mm foym dd mm muködk, jmzok hzoíááó m. A pzhoó A pzhoó z öz vkd mák umáyozó udomáy. C: z mb

Részletesebben

monorierdői Egész napos programok:

monorierdői Egész napos programok: hímondó monoidői Monoidő Közég Önkományzánk Lpj 2015. máju V. évf. 2. zám Önnk i vn micáj? Monoidő mindn gy házáá éinik zok vál ozáok, mlyk hulldékzállíá végző zol gáló váláávl állnk özfüggébn. Az lőzményk

Részletesebben

ALAPÍTOTTA : TUB:\ J*N0S F ő s z e r k e s z t ő : ftáili G Y U L A d r Szerkesztő: áarany.iy JÓZSEF dr.

ALAPÍTOTTA : TUB:\ J*N0S F ő s z e r k e s z t ő : ftáili G Y U L A d r Szerkesztő: áarany.iy JÓZSEF dr. Hgy v h d k ó v f o l y. 65. Cüöök, ázo. 922. júu * LAPOK K O M A R O M M E G Y E P j zl fcf c L-«T7.íov^J kov : >J ybss vdk po zkuldl: 90 K. fl 0 K, ^c 20 k. Egy z á á 80 fll. A k b b g k lz ozák kk özbdg,

Részletesebben

R a d o c s a y L á s z l ó dr. ispán a kisbéri ipartes t ü l e t s z é k h á z a v a t ó ünnepségén

R a d o c s a y L á s z l ó dr. ispán a kisbéri ipartes t ü l e t s z é k h á z a v a t ó ünnepségén V!. évfym 3. zám r LŐFIZTÉSI -/ évr 0 P. Féévr fiér 5 0 P. PTHÓ Kézirtkt nm dnk z y mbrknk. trmzt nívóján mtni trtk, ny mikr jó nm zármzht, rdménythzó éi nm józn, j z d á i Hizky énk tán Jáhn Frn b á d

Részletesebben

1 A p o s t a i e g y e t e m e s s z o l g á l t a t á s i k ö t e l e z e t t s é g t a r t a l m i m e g h a t á r o z á s á n a k s z e m p o n t j a i I g é n y b e v e v i h a s z n á l a t i é s

Részletesebben

CSENDŰRSÉ( I I AI)()K

CSENDŰRSÉ( I I AI)()K V Vfoyu\ 11 H Ú 1\1 CSENDŰRSÉ( A)()K ET (nrzmtes ÁA: 1616VO - 8 koo-;h\ mcófr ÓVO 12 koron Noymóv-ro 3 knrnl gj/rnk 1 R H 1H ÓH 110!}O 1{ 1 A n VAAu hd VT\ Bud\J1 TV y\n11 o\ 1 @ Az eulo n Lród \J(!hN

Részletesebben

A megújuló energiák és a kapcsolt energiatermelés támogatása Magyarországon és az Európai Unióban 2010. október

A megújuló energiák és a kapcsolt energiatermelés támogatása Magyarországon és az Európai Unióban 2010. október A m e g ú j u l ó e n e r g i á k é s a k a p c s o l t e n e r g i a t e r m e l é s t á m o g a t á s a M a g y a r o r s z á g o n é s a z E u r ó p a i U n i ó b a n K é s z ü l t a G a z d a s á g

Részletesebben

Gyurcsány Ferenc berényi fóruma A Demokratikus Koalíció országos elnöke, korábbi miniszterelnök Gedei József fórumának vendége volt.

Gyurcsány Ferenc berényi fóruma A Demokratikus Koalíció országos elnöke, korábbi miniszterelnök Gedei József fórumának vendége volt. Se e öö c váozá Póc o Fdez jázá vázóeüe eöe oz öeeő déő poáó Iejú 3 o Gucá Feec é fóu Deou Koícó ozáo eöe oább zeeö Gede Józef fóuá vedée vo C 6 o L Id feő züeép özöée zjáóháó ezázo űvéz 92- züeépjá özööe

Részletesebben

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS - TSZTM 2009-078 JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS - TSZTM 2009-078 JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS - TSZTM 2009-078 JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 1 M E G B Í Z Ó : G Y fi R M E G Y E I JO G Ú V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A 9 0 2 1 G Y fi R, V

Részletesebben

Ara 4 MfiSr. VÁSÁRHELYI REGGELI UJSAG. F 4fcg*g o ^ l e n p -os ^Pt#k a i i» a-f* 1 a p. Főszerkesztő és l&ptalajdonos: K u n Béla.

Ara 4 MfiSr. VÁSÁRHELYI REGGELI UJSAG. F 4fcg*g o ^ l e n p -os ^Pt#k a i i» a-f* 1 a p. Főszerkesztő és l&ptalajdonos: K u n Béla. Hódmzővásáhly, 9H, méfs f7 vsánp X évföfym 24 szám A 4 MfiS VÁSÁRHELYI REGGELI UJSAG F 4fcg*g o ^ l n p -os ^Pt#k i i» -f* p I F énk dmokáci A p o s t o l i, Főszksztő l&ptljdonos: Ss«*&sct6ség'& M^tówtfáít

Részletesebben

A szakmai felelősségbiztosítások piacának sajátosságai Magyarországon 2012. április

A szakmai felelősségbiztosítások piacának sajátosságai Magyarországon 2012. április A s z a k m a i f e l e l s s é g b i z t o s í t á s o k p i a c á n a k s a j á t o s s á g a i M a g y a r o r s z á g o n K é s z ü l t a G a z d a s á g i V e r s e n y h i v a t a l V e r s e n y

Részletesebben

A tárgy keretében a hallgatók. Szoftverrendszerek Fejlesztése

A tárgy keretében a hallgatók. Szoftverrendszerek Fejlesztése Szofv Tvzé é Tchnoló. Tck Józf Kon Kzn Kud Zobo Óbud Ey Nunn Jáno Infok K Szofvchnoló Inéz ÓE-NIK-SZTI Szofv Tvzé é Tchnoló 1 Tlojyzék 1. Bvzé, poblé folzá, oldá pdák 2. A zofv n ék lőállíáánk foly, zofv

Részletesebben

gyok,. mat e k is. Borka Richard vagyok. Nekem legjobban az autótechnika új törekvései tetszettek.

gyok,. mat e k is. Borka Richard vagyok. Nekem legjobban az autótechnika új törekvései tetszettek. A pályáai lhőég alalma ado aa, hogy gy jól műödő capa jöh lé a mai világua éiő poblémaöö mögé. Ebb mid ag mgalála a édlődéi öé mgfllő émá é blóolhao a uaómua igalmába. Némh Gyögyi híva, 8.oályba jáo. Sív

Részletesebben

Az elosztóhálózatra csatlakozó, megújuló energiaforrást felhasználó új villamosenergia-termelők hálózatra kapcsolásának elősegítése

Az elosztóhálózatra csatlakozó, megújuló energiaforrást felhasználó új villamosenergia-termelők hálózatra kapcsolásának elősegítése Az elosztóhálózatra csatlakozó, megújuló energiaforrást felhasználó új villamosenergia-termelők hálózatra kapcsolásának elősegítése Jelentés a Magyar Energia Hivatal által kezdeményezett vizsgálatról K

Részletesebben

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET Git tá nak

Részletesebben

Az Ady Endre Diák k ör 50 éve s e m lék e ze te

Az Ady Endre Diák k ör 50 éve s e m lék e ze te 19 57 20 0 7 Az Ady Endre Diák k ör 50 éve s e m ék e ze te M ostpe rc-e m b e rk ék dáridója tart, De építésre k észe n a k övü nk, Nagyotvége zni m égis m i jövü nk. Nagyotés szépe t, e m b e rits m

Részletesebben

Fegyverneki. Hírmondó. Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVII. évfolyam 4. szám 2006. augusztus 14.

Fegyverneki. Hírmondó. Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVII. évfolyam 4. szám 2006. augusztus 14. Fegyverneki Hírmondó Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVII. évfolyam 4. szám 2006. augusztus 14. 2. oldal Fegyverneki Hírmondó 2006. augusztus 14. A leg utób bi Hír mon dó meg je le né se óta a Kép

Részletesebben

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk XXI. évfolyam 2012. január * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja A hónap mûvésze Képviselõ-testületi ülés Dunaharaszti Gazdakör Faragó Tibortól búcsúzunk 2. oldal 8. oldal 12. oldal 18. oldal 6.

Részletesebben

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért XXI. évfolyam 2012. április * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja Így se jó, úgy se jó A hónap mûvésze Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés Muzsikával a civil Európáért 2. oldal

Részletesebben

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit Szociológiai Szemle 2005/4, 3 35. MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit MTA Szociológiai Kutatóintézet 1014 Budapest, Országház u. 30.; e-mail: nem13249@socio.mta.hu MTA

Részletesebben

Ünnepélyes megnyitó és munkás ismerkedés Munkába álltak a járási hivatalban

Ünnepélyes megnyitó és munkás ismerkedés Munkába álltak a járási hivatalban Ierjú öégve eő Szbó Tmá pogármeerő érdeődü pézrő, herő, z dóág eeezérő ezeérő Ierjú 3 o Nő züezám Jázré E hv egzég meéeü Dr Bördő Ljo, züze ozávezeő főorvoá érdezü já éméerő z ozá ererő Ierjú özeáíá 8-9

Részletesebben

Nem azé, aki akarja...

Nem azé, aki akarja... MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... ÉLETRAJZI BESZÉLGTÉS BESZÉLGETÕTÁRS KOZMA HUBA BESZÉDEK,

Részletesebben

soptonyi magyar kir. Salamin Lao, 3-ik évi 1877)78. K.özli: kjr. igazgató. Soprouy. N yorna tott R e i ch ard é >'< L itfas s n á l.

soptonyi magyar kir. Salamin Lao, 3-ik évi 1877)78. K.özli: kjr. igazgató. Soprouy. N yorna tott R e i ch ard é >'< L itfas s n á l. soptonyi magyar kir. -ik évi 1877)78. K.özi: Saamin Lao, kjr. igazgató. ---~ ~---- Soprouy. N yorna tott R e i ch ard é >'< L itfas s n á. Tartaom.. Iosvai Péter és Arany János, Moer Ede tanártó I. Deák

Részletesebben

Húsz éve ka to nák kö zött

Húsz éve ka to nák kö zött Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 9. szám g 2014. március 2. g Ötvened vasárnap Ára: 275 Ft de át él tem ha son lót a ha tal mas dél ba jor hegy csú cso kon, a ha vas Har gi tán

Részletesebben

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 77. évfolyam, 39. szám g 2012. szeptember 30. g Szentháromság ünnepe után 17. vasárnap Ára: 250 Ft Az, hogy ma már nem erő szak kal aka runk/akar nak val lá si

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

V Á C É S V O N Z Á S K Ö R Z E T É N E K FÜGGETLEN. Váci Napló. XX/9. szám 2011. február 1. kedd. Mutogatta a nemi szervét, erõszak az iskolában

V Á C É S V O N Z Á S K Ö R Z E T É N E K FÜGGETLEN. Váci Napló. XX/9. szám 2011. február 1. kedd. Mutogatta a nemi szervét, erõszak az iskolában A ladához zmélyi igazolvány, lakcímkártya é adózám zükég! Alu tizta: 400 forint/kg, alu fttt: 300 forint/kg, alu öntvény: 300 forint/kg, alu italo doboz: 200 forint/kg, alu forgác: 200 forint/kg, alu hõhida:

Részletesebben

Hit, remény, a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május

Hit, remény, a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május Hit, remény, szeretet a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május Hús vé ti üze net Mert úgy sze ret te Is ten e vi lá got, hogy egy szü lött FI át ad ta, hogy aki hisz Ben ne el ne vesszen,

Részletesebben

Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben

Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SIMICSKÓ ISTVÁN Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET SIMICSKÓ ISTVÁN Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22

Részletesebben

Dupla szülinap. Szombathely, Csepreg és Kõszeg fúvósai

Dupla szülinap. Szombathely, Csepreg és Kõszeg fúvósai Rövid hírek Iklanberény Kis te le pü lés az or szág leg na gyobb há zá ban Iklanberényben hos szú ide je szo kás, hogy a fa lu la kói kö zö sen men nek ki rán dul ni. Ez idén sem volt más ként. Az úti

Részletesebben