Horváth Márk Lovász Ádám A leeresztés szépségéről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Horváth Márk Lovász Ádám A leeresztés szépségéről"

Átírás

1 Horváth Márk Lovász Ádám A leeresztés szépségéről Szóval szerintünk egy mell akkor szép, ha szélességén kívül, amely a legfőbb dísze, annyira húsos, hogy csontnak még a nyoma sem látszik. A szélei olyan finoman domborodjanak, hogy emelkedésüket alig vegyék észre. (...) A friss és kiugró mellek felfelé törekedjenek, mintha már belefáradtak volna abba, hogy mindig le legyenek nyomva és be legyenek szorítva a ruha alá. Tűnjön úgy, mintha kiakarnának szabadulni börtönükből, és annyira elszántan, akkora erővel ágaskodjanak felfelé, hogy a férfi szemeknek odatapadva kell őrködni felettük, nehogy elszabaduljanak. (Agnolo Firenzuola: A női szépségről 72.) A lágyságtól való felfelé törekvés következtében jégdaraboknak ütközünk egy sarkvidéki, fény által megvilágított, kifürkészhetetlen, megfoghatatlan, kezelhetetlen felületen elcsúszva. Ez a jég. Honnan jön e hűvösség? Az üres teret kitöltő légtömeg a megismerhetetlen megismerésének záloga. A hideg, akárcsak az izgalom, a mellbimbót megkeményíti. Kapcsolatba kerülünk egy szeretett testtel azonban az elterebélyesedő köd és mulandóság korszakában még a testnek, a Másik testének a puszta létét illetően is felmerülnek kétségeink. Évszakok sincsenek már, miért lennének valósak a bennünket körülvevő, ágyainkat feltöltő testek? Értelmezzük Firenzuola meghatározását! A 16. századi olasz gondolkodó a mellekről és a női szépségről szóló ideáit áthatja egyfajta platonista megközelítésmód. Szép az, ami emelkedő jellegű. Szerinte a szépnek mondható érzékiség az, amely emelkedik, az ég felé törekszik. A szép, formás mell az, amelynek megfelelő az irányultsága. Ennek ellenére, megjegyzi a szerző, hogy a férfiszemnek, mint regulatív erőnek őrködnie kell a női mellek fölött. Diskurzusa még egy maszkulin, tradicionális diskurzus. A platonista gondolkodás kulcsfontosságú eleme az eszszencia elsőbbsége a szubsztancia felett. Esszenciálisan a férfi szeme szab gátat a női mellek elszabadulásának, azonban éppen a női mellek szabadságtörekvése az, amely erotikus feszültséget kelt a nemek között. Elszántságuk kölcsönöz nekik vonzóságot, legalábbis a férfiszemek számára. Nagyon is jól tudják, hogy mindketten a halál üressége felé tartanak, és azt is tudják, hogy a ruházat a meztelenség előcsarnoka. A szöveget átható maszkulinitás ellenére a melegség minden árnyalatával felruházottak a Firenzuola diskurzusában megjelenő emberi viszonyok. Fényre vágyakoznak a férfiszemek, ezért tapadnak ahhoz, ami felfelé törekszik. Elvégre fentről érkezik a fény. A sarkvidéki fény visszatükröződik a jégpáncélról, akárcsak a női mellek leheletfinom körvonala a szemgolyón. A fény a természetes, organikus lágyság. A szem a látáson keresztül vágyakozik a lágyságra. Az érzékelés alapegysége az érzékszervek konkrétságát meghaladó 1

2 hangulatiság érzete. A mell és a hús, a csont ellentéte, azaz dialektikus viszonyt alkotnak. Minden lehetséges megoldás az erotikus vonzalom rendszerén belül helyezkedik el, legalábbis amennyiben nemiségről beszélhetünk. A nemiség diskurzusba kerülése egyfajta hamiskás eltávolodás az érzékektől. Ezáltal minden olyan diskurzus, amely a nemiség korlátlanságáról, határtalanságáról szól, eredendően hamis, hiszen képes a tárgytól eltávolodni, és azt objektivizálni. A test feltárása egyben a maradéktalan egyesülés illúziójának napvilágra hozatala. Az aktus a beszéd nélküli idétlenség őszintesége, amellyel szemben tiszteletet tanúsíthatunk. A diskurzus, a beszéd és a távolságtartó kommunikáció a testiség befejezetlen múltjának mozgása, tehát hazugság. Nem lehetünk képesek felkarolni a testiség szépségét attól eltávolodva. A hazugság, amely szertelen és botrányos, a lefelé való nivellálódás fényében születik. Bőrünket összeráncolja, tekintetünket lefelé orientálja, az égbolt helyett a mocsarat helyezi a fókuszba. Azt sugallja nekünk, hogy feküdjünk le, nyaldossuk azt, ami egyébként utálatos számunkra, oldódjunk fel az iszapban, és hordjuk ruházat gyanánt a ránk tapadt sarat. A szexualitás tevékenységének felfüggesztése a róla való diskurzus, azaz kényszeres paszszivitás. A kimerült test őszinte összezuhanása elvezet a teljes meztelenséghez. A test látványa nem az aktus során tárul fel igazán, hiszen a felhevült mozdulatok során a test víziója elmosódik, a két vagy talán több test összeolvad egy illuzórikus iszapban. A test akkor válik láthatóvá igazán, amint a szmog befeketíti az égboltot, és eltörli annak kékségét. A szürkeség: a mozdulatlanságra való kényszerítettség, az elfedett szem, a lekötözött kéz, a szexualitás rabságának ostorozása. Csak a szaporodástól megfosztott, élvezetért gyakorolt terméketlen közösülést követő összehúzódó test látványa fedi fel az ember szánalmasságát. Zavargást kívánunk kelteni, olyan zavargást, amely a felhőket eloszlatja, és feltölti a lelapult melleket. A tökéletlenség barbár megtagadása elszakít bennünket a mell puhaságától. A forma az említett szövegben még a kívülről való elnyomás jegyében született. Ma belülről nyomjuk el, feszítjük szét önmagunkat. Helyesebben szólva: a szétfeszítettség illúzióját keltjük a kívülállókban, akiktől visszajelzés gyanánt, ugyanezt a szétesettséget várjuk el. Életünk csupa változás, amint a domináns társadalmi rendszer sugalmazza számunkra. Miért nem feltételezzük, vagy játszunk el azzal a gondolattal, hogy maga a kapitalizmus tölti fel a női melleket érzékcsalódásokkal. A fiziológiás sóoldat technológiája lehetővé teszi a mulandóság testet öltését. Nemcsak a külsődleges kommunikációt, hanem az árucikkek világát is régóta áthatja a változás romantikája. A plasztikai sebészet fejlődése viszont előrevetíti egy olyan kor eljövetelét, amelynek keretein belül csaknem teljességgel eltűnik a test formája. Könnyen elképzelhetünk, az alábbiakban bemutatott példa alapján egy olyan világot, amelyben senki sem fog rendelkezni változatlan kinézettel, hanem ellenkezőleg, szüntelen módosulásra lesz mindenki ítéltetve. A szüntelen változásnak való megfelelési kényszer veszi át a férfiszemnek való megfelelés helyét a posztmodern identitásban: Úgy képzelhetjük el, mint a plasztikai műtétek próbautazása: nem vennél autót sem anélkül, hogy vezetnéd, anélkül, hogy éreznéd, milyen ülni benne. Miért kéne, hogy másképpen legyen a mellek tekintetében? A New York-i plasztikai sebész, aki 2

3 kifejlesztette az insta breast -et, egy olyan fiziológiás sóoldatot, amely 24 órán keresztül egy mellimplantátum benyomását kelti, most egy olyan módszeren dolgozik, amely két-három hétig is eltart. 1 A test átalakításának mechanikus reprodukciója nélkülözi az eredeti test integető kacsintását. Szemünk szerelmi sóvárgása többé nem találkozik a vágy tárgyával, hiszen a másik többé nem jelenhet meg romlatlan valójában érzékelésünkben. Nem a szépség eltűnését féltjük, hanem az elhagyatottságot. Nem esztétizáljuk a múltat, csupán jeleznénk a kortárs létezés fantom jellegét. A változás állandóságára való vágyódás, az öregedés és elmúlás egyfajta perverz felgyorsítása. Ahogy módosulnak a test organikusan egyedi szervei, domborulatai, ívei, úgy veszik el az ember eredendő különállósága és megismételhetetlensége. Nincsenek többé tápláló találkozások, vagy táplálékot nyújtó keblek. A szoptatásra képtelen mell, esetleg a fiziológiai sóoldatot lassanként szivárogtató, erőmű-szerű kebel lesz a jövő jelképe. Abban lelhető fel a hazugság, amely szavakban többé nem mérhető. Ez mégpedig a csalódásunk. Zajosan dübörög bennünk a megtévesztettség ingerült csalódottsága. Rossz hangulatunk durva jele a szégyenletes erőszak megtétele, minden tiltás ellenére. A test felszámolását nem az erőszak elkövetője hajtja végre, hanem az erőszakba torkolló társadalom, amely ránk tör és kivetkőztet bennünket testünk formaiságából, anélkül, hogy adna valamit cserébe azért. Úgy, mint a vallási társadalmakban a test feláldozásáért cserébe az aszkéta megkapta a vágytalanság poézisét. Az insta breast lehetőséget teremt egy huszonnégy óra alatt felszívódó mellnagyobbításra, tehát elérkezett a mellnagyobbítás szimulákrumának kora, azaz szimulákrummá válik maga a szimulákrum. A szeretkezés közben leeresztő mell, az őszinteség pillanata, a rádöbbenés és a megrökönyödés részleges gyönyöre, mikor az orgazmus helyett, szellemünk kapitulál a szétolvadó látvány előtt. Mint egy vulkánkitörés utáni hegycsúcs, úgy marad előttünk a másik teste, mint egy óceán fenekén található árok. A test mozdulatlan, de a mellek fokozatosan tűnnek el, akárcsak a nemek. Nincs nő, nincs férfi, hanem csupán protézisek sokasága, kihasználtak obszcén kitágulása, kétbalkezesek szenvedése, valamint a szenvedés hamiskás gyönyöre. Az insta breast feltalálója, Dr. Norman Rowe jó hírrel tud szolgálni nekünk, hiszen már nem csak a huszonnégy órás verzióban szerezhető meg e testfokozó találmány, hanem két-, három hét alatt felszívódó implantátumot is vásárolhatnak az ügyfelek. A kapitalizmus a bőrünk alá kerül, előle csak a középkori megnyúzással menekülhetünk. A kapitalizmus nem tűr nyugalmat, előmászik, előtör bőrünk alól, és kifeszíti, megfeszíti a kebleket. A szentlélek helyett a tőke hatalma az, ami húsunkat felpuffasztja, és büszkeség és béke helyett a fiziológiai sóoldattól dagad a mellkasunk. Dr. Rowe szerint a két-, háromhetes implantátumok tökéletesen alkalmasak a különleges alkalmakra mint egy esküvő vagy nyaralás és megadják a nőknek azt a lehetőséget, hogy meglássák, milyen az élet a megnagyobbodott mellekkel. 2 A hamisság megtapasztalásának áltapasztalatával van dolgunk, amely még a különlegesnek 1 2 Uo. 3

4 hitt alkalmakat is szennyezi, megfertőzi a valótlanság árnyékával. Nincsen a kiútnak olyan lázas víziója, amely bennünk lüktetne. A tárgyak már felettünk élnek, sőt, bennünk. Ellentétben a technooptimistákkal, vagy azokkal, akik Dr. Rowe-hoz hasonlóan a technikai újításokból, újabb és újabb protézisek előállításából nyerészkednek, Paul Virilio a következőképpen írja le a technikai haladás hatását a tények, a valós testek világára. Open Sky című könyvének a szexualitással foglalkozó fejezetében a következőképpen összegzi a megannyi protézis fejlesztésének hatását a szexuális életre: A tények legyőzetése az információ elszaporodása következtében, információ, amely maga is szintetizálva van szinte hihetetlen mértékben a tömegkommunikációs eszközök által, amelyekben a kép már többnyire fontosabb annál a dolognál, amelyet ábrázolni hivatott. 3 A tények, a tényleges testek összeomlanak, megsemmisülnek, semmissé válnak a szintetizáció következtében. Már teljes testrészek előállíthatóak. A fejlett világ emberisége teljességgel száműzni kívánja a kockázatot a személyes és kollektív életből. Míg korábban a mellnagyobbítás többnyire visszafordíthatatlan, valós következményekkel járó komoly műtét volt, mára megjelent azon technológia, amely a következmények nélkül való önszórakoztató, önformáló szórakozást, a saját testünkkel való végtelen játék hordozza magában. Szimulálni tudjuk már a valótlanságot is. Soha nem is volt valóság, valós test. Mostanra már végképp nem maradt más a képen (image) kívül. A kép egyben képzelet is. Viszont a képzelet testet öltése az, amely megöli az elképzelhetőséget. Már mindent kóstolgathatunk veszélytelenül, és észre sem vesszük, legyünk nők, férfiak, vagy bármely neműek, hogy életünk többé nem több puszta kóstolgatásnál. Már rég túl vagyunk a veszélyen: már megtörtént az ember amőbává válása. Itt nem arról van szó, hogy a Föld minden lakója tömegesen testprotézisre pazarolná jövedelmét, hanem arról, hogy ezen tendencia, a formátlan masszává válása luxus fogyasztási cikké válása irányt szabhat a társadalom egészének. Sőt, egészen bizonyos, hogy így lesz, mivel a kapitalizmus centrumtérségében ütötte fel a fejét ezen kozmetikai újdonság. Elveszítik különlegességüket a különleges alkalmak, mert a mellek varázstalanítása előrevetíti minden egyes pillanat varázstalanítását. És a kockázat? Az ígéret csupán ígéret marad, mint a cikkben később olvashatjuk. Dr. Jennifer Ashton, egy egészségügyi szakértő a következőképpen figyelmezteti az olvasókat: Ezen eljárás esetében fennáll annak kockázata hogy egy eret átvágnak az injekcióval (...) valamint a megfertőződés kockázata, valamint hosszútávú ismeretlen kockázatok is lehetnek. 34 Az amőbává válás végső soron magában hordozza a betegség lehetőségét is. De miben rejlik valójában a betegség? Hol lelhető fel igazán a megfertőződés? 3 Paul Virilio: Open Sky, London and New York: Verso, 2008,

5 A testrészek tulajdonképpeni határa az ítélethozatal. Ítélethozatallal teremtünk ugyanis rendet a világban, az ítéletünk a voltaképpeni rendteremtő gesztus. Az ítéletet követően, csak a testetlenség állapota maradhat. A valódi testekre való vágyakozás felesleges nosztalgia. A testen-túliság speciális válfaja az eredeti testrészek levedlése. Túl kell lépnünk a testen. Azonban az a posztmodern anatómialecke, amellyel Dr. Rowe ellátja az olvasót, nem elégséges ehhez, hiszen a kapitalizmus ideáját érintetlenül hagyja, akárcsak az érzékiséget. Elvégre a vágyakozás betegsége az, ami keretet szab a testnek ezen múlandóvá vágyásának. Férfiak és nők számára egyaránt elérhetővé válhat ezen technológia, amelynek célja a vonzóság fokozása, tehát a testetlenség állapota visszafelé vezet az immanencia felé. Szó sincs e ponton a misztikában tapasztalható bensőséges elnyelődésről. Akkor a szellem minden lelki erőt annyira visszavont magába, hogy eltűnt számára a test. Sem az emlékezet nem munkált akkor, sem az értelem, sem az érzékek, sem pedig azok az erők, melyeknek dolga, hogy a testet vezessék és ékesítsék. Az élettűz és az életmeleg visszatartott, ezért a test meg nem fogyatkozott, holott ama három napon nem evett és nem ivott 5 Eckhart mester a fenti részletben Szent Pál elvonultságának magasztosságát írja le, amely során teljességgel eltűnt az érzékiség. A test meghaladása nem protézisekkel teli átsiklás az életen, hanem behatolás annak legmélyebb alapjába. Törekvés ez: törekvés a mozdulatlanságra december 10. HIVATKOZOTT IRODALOM Eckhart mester (1997) Az örök születésről ebben: A nemes ember kereszténysége (Budapest: Camelot Kiadó) Firenzuola, Agnolo (2010 [1541]) A női szépségről (Gödöllő-Máriabesnyő: Attraktor) Virilio, Paul (2008 [1995]) Open Sky (London and New York: Verso) 5 Eckhart mester: Az örök születésről. In: A nemes ember kereszténysége, Budapest, Camelot Kiadó, 1997,

A zen gyakorlás alapelvei: a forrás megvilágítása

A zen gyakorlás alapelvei: a forrás megvilágítása A zen gyakorlás alapelvei: a forrás megvilágítása Nyugodt és tiszta Ez az előadás a zen gyakorlás alapelveiről szól. Nemcsak beszélni fogok róla, hanem gyakorlatban is kipróbáljuk, hogy kézzelfogható tapasztalatot

Részletesebben

Takáts Péter. Menedzserkalauz 2. Az organikus szemlélet gyakorlati kérdései

Takáts Péter. Menedzserkalauz 2. Az organikus szemlélet gyakorlati kérdései Takáts Péter Menedzserkalauz 2. Az organikus szemlélet gyakorlati kérdései Új mani-fest Budapest, 2009 Tartalom 9. Az idő és az ember viszonyáról 11 10. Az értekezletek elmélete 31 11. A jövő és a menedzsment

Részletesebben

Niszargadatta Mahárádzs tanításai a megvalósításról és előfeltételeiről BEVEZETÉS

Niszargadatta Mahárádzs tanításai a megvalósításról és előfeltételeiről BEVEZETÉS A MEGVALÓSÍTÁS GYÖNGYFÜZÉRE* Niszargadatta Mahárádzs tanításai a megvalósításról és előfeltételeiről BEVEZETÉS Az ébred fel, aki akar. László András A XX. század második felének spiritualitásában egészen

Részletesebben

Horváth Márk Lovász Ádám. Diskurzus a lokalitásról

Horváth Márk Lovász Ádám. Diskurzus a lokalitásról Horváth Márk Lovász Ádám Diskurzus a lokalitásról Ha a katasztrófa a múlt szétválása, akkor a zaj az összeálló jövő. 1 Történelmi távlatból érzékelve a zaj egy grandiózus elágazás során levált a homo sapiensről

Részletesebben

FILOZÓFIAI ANTROPOLÓGIA

FILOZÓFIAI ANTROPOLÓGIA APOR VILMOS KATOLIKUS FÕISKOLA FILOZÓFIAI ANTROPOLÓGIA BOROS ISTVÁN A képzés bevezetése a HEFOP-3.3.1-P.-2004-06-0019/1.0 A katekéta lelkipásztori munkatárs képzés alapképzési rendszerének kidolgozása

Részletesebben

David R. Hawkins. A valódi Én hatalma

David R. Hawkins. A valódi Én hatalma David R. Hawkins A valódi Én hatalma A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: David R. Hawkins / The Eye of the I Veritas Publishing, Sedona, Arizona, USA, 2001 Fordította Újhelyi Bálint Szerkesztette

Részletesebben

A buddhizmus és a kereszténység összehasonlítása

A buddhizmus és a kereszténység összehasonlítása A buddhizmus és a kereszténység összehasonlítása I. Bevezetés Az ember ősidők óta kutatja az őt körülvevő univerzumot, és keresi a végső választ azokra a felvetődő kérdésekre, amelyek minden gondolkodó

Részletesebben

TATTVA. A Bhaktivedanta Hittudományi Fõiskola és a Bhaktivedanta Kulturális és Tudományos Intézet Alapítvány tudományos folyóirata

TATTVA. A Bhaktivedanta Hittudományi Fõiskola és a Bhaktivedanta Kulturális és Tudományos Intézet Alapítvány tudományos folyóirata TATTVA A Bhaktivedanta Hittudományi Fõiskola és a Bhaktivedanta Kulturális és Tudományos Intézet Alapítvány tudományos folyóirata Budapest, 2008 TATTVA A Bhaktivedanta Hittudományi Fõiskola és a Bhaktivedanta

Részletesebben

VITA. Martin Buber Vallás és modern gondolkozás [2. oldal] Carl Gustav Jung Vallás és pszichológia [14. oldal]

VITA. Martin Buber Vallás és modern gondolkozás [2. oldal] Carl Gustav Jung Vallás és pszichológia [14. oldal] VITA Martin Buber Vallás és modern gondolkozás [2. oldal] Carl Gustav Jung Vallás és pszichológia [4. oldal] Martin Buber Válasz C. G. Jungnak [22. oldal] Buji Ferenc A hívő és a gnosztikus [26. oldal]

Részletesebben

IMPROVIZÁCIÓ ÉS SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS

IMPROVIZÁCIÓ ÉS SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS SZÍNHÁZ- ÉS FILMMŰVÉSZETI EGYETEM D.L.A. képzés MESTERI PÁLYAMUNKA Készítette: HATHÁZI ANDRÁS-ATTILA adjunktus, kolozsvári Babes-Bolyai Tudományetem, Színháztudományi Tanszék IMPROVIZÁCIÓ ÉS SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉS

Részletesebben

V. RÉSZ VÉGSŐ ÉRTELMEZÉS 2. FEJEZET ISTEN ÉS A VILÁG ALFRED NORTH WHITEHEAD: FOLYAMAT ÉS VALÓSÁG ÉRTEKEZÉS A KOZMOLÓGIÁRÓL

V. RÉSZ VÉGSŐ ÉRTELMEZÉS 2. FEJEZET ISTEN ÉS A VILÁG ALFRED NORTH WHITEHEAD: FOLYAMAT ÉS VALÓSÁG ÉRTEKEZÉS A KOZMOLÓGIÁRÓL V. RÉSZ VÉGSŐ ÉRTELMEZÉS 2. FEJEZET ISTEN ÉS A VILÁG in ALFRED NORTH WHITEHEAD: FOLYAMAT ÉS VALÓSÁG ÉRTEKEZÉS A KOZMOLÓGIÁRÓL Gifford előadások az Edinburgh-i Egyetemen, 1927-28 Fordította FÓRIZS LÁSZLÓ

Részletesebben

Miért várjunk a házasságig?

Miért várjunk a házasságig? Miért várjunk a házasságig? Írta: Tim Staffort A kiadványban szereplő adatok az Amerikai Egyesült Államok statisztikáiból származnak. A neveket néhány esetben megváltoztattuk. A kiadvány eredeti címe:

Részletesebben

A kifejezés. Értekezés a doktori (Ph.D.) fokozat megszerzése érdekében a filozófiai tudományok tudományágban

A kifejezés. Értekezés a doktori (Ph.D.) fokozat megszerzése érdekében a filozófiai tudományok tudományágban A kifejezés Értekezés a doktori (Ph.D.) fokozat megszerzése érdekében a filozófiai tudományok tudományágban Írta: Rónai András okleveles filozófia- és magyartanár Készült a Debreceni Egyetem Humán Tudományok

Részletesebben

A Biblia oldalai MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIUMI TESTVÉRKÖZÖSSÉG. Szilárd József A színek szimbolikája a Bibliában

A Biblia oldalai MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIUMI TESTVÉRKÖZÖSSÉG. Szilárd József A színek szimbolikája a Bibliában A Biblia oldalai MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIUMI TESTVÉRKÖZÖSSÉG Szilárd József A színek szimbolikája a Bibliában Aki nem tud semmit, nem szeret semmit. Aki tehetetlen, érthetetlen. Aki nem ért semmit, nem is

Részletesebben

T I S Z T E L E T R E M É LT Ó L Á M A L O D Ö BARDO TANÍTÁSOK A H A L Á L É S Ú J R A S Z Ü L E T É S Ú T J A

T I S Z T E L E T R E M É LT Ó L Á M A L O D Ö BARDO TANÍTÁSOK A H A L Á L É S Ú J R A S Z Ü L E T É S Ú T J A T I S Z T E L E T R E M É LT Ó L Á M A L O D Ö BARDO TANÍTÁSOK A H A L Á L É S Ú J R A S Z Ü L E T É S Ú T J A Ezt a könyvet az Igen Tiszteletreméltó Kalu Rinpocsének ajánljuk, minden érző lény javáért.

Részletesebben

Hétköznapi szerepeink fogságában

Hétköznapi szerepeink fogságában Aranyos Zsolt Hétköznapi szerepeink fogságában Előadások címei: Színház az egész világ Szerepek az iskolában Kamaszkori szerepek Szerepek a szexualitásban Szerepek a munkahelyen Szerepek a családban Szerepek

Részletesebben

Descartes jobb és bal szeme, avagy a karteziánus kettőslátás egysége

Descartes jobb és bal szeme, avagy a karteziánus kettőslátás egysége Bernáth lászló Descartes jobb és bal szeme, avagy a karteziánus kettőslátás egysége Schmal Dániel Descartes-monográfiájáról Schmal Dániel: A kezdet nélküli kezdet Descartes és a kartezianizmus problémái.

Részletesebben

Erdei Meditációs Központ Dömös Háromnapos erdei, aktív vipasszaná elvonulás: 2012. április 29. május 2.

Erdei Meditációs Központ Dömös Háromnapos erdei, aktív vipasszaná elvonulás: 2012. április 29. május 2. Erdei Meditációs Központ Dömös Háromnapos erdei, aktív vipasszaná elvonulás: 2012. április 29. május 2. Helyszín: Dömös 2027 Dömös, Királykúti út 50. Vezeti: Dobos Andrea Beáta meditációs tanár, transzlégzés

Részletesebben

Útmutató a belső munkához Georg Kühlewind

Útmutató a belső munkához Georg Kühlewind Útmutató a belső munkához Georg Kühlewind Fordította: Böszörményi László A fordítást ellenőrizte: Fenyő Ervin Előszó Ez a könyv nem egyedül az én munkám. Létrejöttét annak köszönhetem, hogy éveken át találkozott

Részletesebben

L. Stipkovits Erika KÖZELEBB EGYMÁSHOZ

L. Stipkovits Erika KÖZELEBB EGYMÁSHOZ L. Stipkovits Erika KÖZELEBB EGYMÁSHOZ 1 L. Stipkovits Erika KÖZELEBB EGYMÁSHOZ 11 tévhit párkapcsolatainkról 3 L. Stipkovits Erika: Közelebb egymáshoz 11 tévhit párkapcsolatainkról L. Stipkovits Erika,

Részletesebben

GYÓGYÍTSD TENMAGAD. Értekezés a betegség valódi okáról és gyógymódjáról EDWARD BACH M.B., B.S., M.R.C.S., L.R.C.P., D.P.H.

GYÓGYÍTSD TENMAGAD. Értekezés a betegség valódi okáról és gyógymódjáról EDWARD BACH M.B., B.S., M.R.C.S., L.R.C.P., D.P.H. GYÓGYÍTSD TENMAGAD Értekezés a betegség valódi okáról és gyógymódjáról EDWARD BACH M.B., B.S., M.R.C.S., L.R.C.P., D.P.H. 2 This translation and edition 2013 The Bach Centre First published in Great Britain

Részletesebben

Barsi Balázs: Krisztus, a mi reménységünk

Barsi Balázs: Krisztus, a mi reménységünk PPEK 374 Barsi Balázs: Krisztus, a mi reménységünk Barsi Balázs Krisztus, a mi reménységünk mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb

Részletesebben

A FELTÉTELNÉLKÜLISÉG A BUDDHIZMUSBAN, A ZENBEN ÉS SAJÁT ÉLETÜNKEN BEVEZETÉS

A FELTÉTELNÉLKÜLISÉG A BUDDHIZMUSBAN, A ZENBEN ÉS SAJÁT ÉLETÜNKEN BEVEZETÉS A FELTÉTELNÉLKÜLISÉG A BUDDHIZMUSBAN, A ZENBEN ÉS SAJÁT ÉLETÜNKEN BEVEZETÉS Ezt az elvonulást mindannyian együtt csináljuk. Megköszönöm mindenkinek, aki segített. Együtt valósítjuk meg. Nagyon hálás vagyok,

Részletesebben

l 9 7 6 Új magyar filozófiatörténet A lelkipásztori magatartás néhány igaz törvénye Természeti jelenségek az ókori Palesztinában A Bagó story

l 9 7 6 Új magyar filozófiatörténet A lelkipásztori magatartás néhány igaz törvénye Természeti jelenségek az ókori Palesztinában A Bagó story Yves Congar: A lelkipásztori magatartás néhány igaz törvénye l 9 7 6,. marcius Horváth Árpád: Új magyar filozófiatörténet Hédervári Péter: Természeti jelenségek az ókori Palesztinában r Latinovits Zoltán:

Részletesebben

Szelf-konstrukció és Isten-élmény József Attila költészetében 1925-1929 között In: Híd, 71. évf. 2007. 4. szám, 12-37.

Szelf-konstrukció és Isten-élmény József Attila költészetében 1925-1929 között In: Híd, 71. évf. 2007. 4. szám, 12-37. 1 Bókay Antal Szelf-konstrukció és Isten-élmény József Attila költészetében 1925-1929 között In: Híd, 71. évf. 2007. 4. szám, 12-37. 1) A transzcendencia-élmény fázisai, típusai József Attila késő-modern

Részletesebben

Buddhista Meditáció - Az Alapok

Buddhista Meditáció - Az Alapok Buddhista Meditáció - Az Alapok Szerző: Ácsán Szucsittó Fordította: Malik Tóth István Forrás: Buddhist Meditation: The Foundations, Amaravati Publications, 1998 Eredeti mű címe: Buddhist Meditation: The

Részletesebben

A fotográfia különböző megjelenési formái a filmben. Jelige: Camera obscura

A fotográfia különböző megjelenési formái a filmben. Jelige: Camera obscura A fotográfia különböző megjelenési formái a filmben Jelige: Camera obscura 1 Tartalomjegyzék Bevezető... 2 A fénykép ontológiájától a mozgás-képig... 3 A fénykép mint objektív dokumentum... 12 A befogadói

Részletesebben

Hogyan játsszunk ki az érzelmeket úgy, hogy pár perc alatt felizgassunk egy nőt?

Hogyan játsszunk ki az érzelmeket úgy, hogy pár perc alatt felizgassunk egy nőt? Hogyan játsszunk ki az érzelmeket úgy, hogy pár perc alatt felizgassunk egy... 1. oldal, összesen: 93 Hogyan játsszunk ki az érzelmeket úgy, hogy pár perc alatt felizgassunk egy nőt? Nők és férfiak sokban

Részletesebben

Átélni a ciklus lezárását Túlélési kalauz a 2012 felé vezető útra Jose Argüelles: Valum Votan A ciklus lezárója

Átélni a ciklus lezárását Túlélési kalauz a 2012 felé vezető útra Jose Argüelles: Valum Votan A ciklus lezárója Átélni a ciklus lezárását Túlélési kalauz a 2012 felé vezető útra Jose Argüelles: Valum Votan A ciklus lezárója Oldal: 1 / 28 Füzetünkről pár szóban Az Átélni a ciklus lezárását valóságos spirituális túlélési

Részletesebben

Buddhapada Alapítvány, Budapest

Buddhapada Alapítvány, Budapest Ácsán Szumédhó Csittavivéka A csöndes tudat tanítása Ácsán Szumédhó Csittavivéka A csöndes tudat tanítása Buddhapada Alapítvány, 2004 Kiadásunk az alábbi két mû fordítása alapján készült: The Four Noble

Részletesebben