Baleseti eredetû mûtétre vonatkozó baleset-biztosítás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Baleseti eredetû mûtétre vonatkozó baleset-biztosítás"

Átírás

1 Csoportos élet-, baleset- és egészségbiztosítás Baleseti eredetû mûtétre vonatkozó baleset-biztosítás Különös szerzõdési feltételek 1. Az Allianz Hungária Biztosító Zrt. (a továbbiakban: biztosító) és a szerzõdõ között létrejött Csoportos személybiztosítás elnevezésû csoportos élet-, baleset- és egészségbiztosítási szerzõdés baleseti eredetû mûtétre vonatkozó kockázati elemére a jelen különös szerzõdési feltételek érvényesek. A jelen feltételekben nem szabályozott kérdésekben a csoportos élet-, baleset- és egészségbiztosítás általános szerzõdési feltételeiben foglaltak az irányadók. A biztosítási esemény 2. A jelen feltételek szerint biztosítási esemény a biztosított balesetbõl eredõ, orvosilag indokolt és szükséges, a baleset bekövetkeztétõl számított 1 éven belüli mûtéte, azzal a kikötéssel, hogy a biztosítási eseményhez vezetõ balesetnek a kockázatviselési idõszakban kell bekövetkeznie. 3. A jelen feltételek szerint mûtétnek minõsül az orvosszakmai szabályok betartásával elvégzett sebészeti (sebészeti jellegû) orvosi beavatkozás. A biztosító szolgáltatása 4. A biztosító a biztosítási díj ellenében arra vállal kötelezettséget, hogy a biztosítási esemény bekövetkezte esetén a biztosított kiemelt mûtéte esetén a biztosítási szerzõdésben meghatározott összegû szolgáltatás (biztosítási összeg) 200%-át, nagymûtéte esetén a biztosítási szerzõdésben meghatározott összegû szolgáltatást (biztosítási összeget), közepes mûtéte esetén a biztosítási szerzõdésben meghatározott összegû szolgáltatás (biztosítási összeg) 50%-át, kismûtéte esetén a biztosítási szerzõdésben meghatározott összegû szolgáltatás (biztosítási összeg) 20%-át fizeti ki a biztosítottnak. Abban az esetben, ha a biztosítotton a jelen szerzõdési feltételek mellékletét képezõ mûtéti lista V. pontja szerint nem térítendõ mûtétnek minõsülõ beavatkozást hajtanak végre, a biztosító nem nyújt szolgáltatást. 5. A biztosítási eseménynek minõsülõ mûtéteket, valamint besorolásukat a kis-, közepes, nagy-, kiemelt, illetve nem térítendõ mûtétek kategóriáiba a jelen szerzõdési feltételek mellékletét képezõ mûtéti lista tartalmazza. A mûtéti listában nem szereplõ beavatkozások besorolását a biztosító orvosa állapítja meg. 6. Ha ugyanazon baleset miatt több mûtéti beavatkozás is szükségessé válik, ez a biztosító szolgáltatása szempontjából egy biztosítási eseménynek minõsül. Ilyen esetben a biztosító a mûtéti beavatkozások közül a legmagasabb besorolású alapján teljesít szolgáltatást. Ha a szolgáltatást követõen a biztosítotton újabb mûtétet kell elvégezni ugyanazon balesetbõl eredõen, amely a mûtéti lista alapján magasabb besorolású, a biztosító a korábbi és az újabb mûtétre megállapított szolgáltatások különbözetét fizeti ki. 7. A jelen különös szerzõdési feltételek mellékletét képezi a csoportos élet-, baleset- és egészségbiztosítás baleseti eredetû mûtéti kockázati elemére vonatkozó, a biztosítási eseménynek minõsülõ mûtéteket, valamint azok besorolását tartalmazó mûtéti lista. Allianz Hungária Biztosító Zrt Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52. Cégjegyzékszám: Fõvárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cg /8

2 Csoportos élet-, baleset- és egészségbiztosítás Baleseti eredetû mûtétre vonatkozó biztosítás különös szerzõdési feltételeinek melléklete Mûtéti lista A biztosító fenntartja azt a jogát, hogy az orvosi eljárásokban bekövetkezõ változások következtében módosítsa a mellékletben szereplõ mûtétek besorolását, ezzel azok térítési kategóriáit. Errõl a biztosító az ügyfelét elõzetesen értesíti. I. Kismûtétek Tályogfeltárás testüregen kívül Körömlevétel Panaritiumfeltárás Jóindulatú daganat vagy tumoros képlet (cysta, atheroma) eltávolítása bõrbõl, bõr alatti kötõszövetbõl és emlõbõl Baleseti eredetû tumoros képlet (pl. cysta) eltávolítása bõrbõl, bõr alatti kötõszövetbõl és emlõbõl Fissura ani mûtéte Thrombectomia analis B) Szakosított sebészeti ellátások Dislocalt törések konzervatív helyretétele és rögzítése (extensio, gipszkötés) Ficamok helyretétele Fedett tûzések Osteosynthesises anyag eltávolítása Mellkasi szívás behelyezése Sebexcisio (elsõdleges, halasztott vagy másodlagos varrattal) Dialyzáló hasûri mosás Perifériás sérülések ellátása Hasi, illetve mellkasi szúrt sérülések ellátása az üreg megnyitása nélkül Feltárás felületes fertõzés miatt 2. Az ortopédiai sebészet körében: Ínhüvelyen, inakon végzett beavatkozások (tenotomia, incisio) Lábujjak csonkolása Achilles-ín tenotomiája, abductor pollicis in incisis digitus malleus Combfejmegtartó mûtétek (core decompression) 3. Az urológai sebészet körében: Praeputiumszakadás ellátása sutura Torquatio testis detorquatio Verruca, atheroma eltávolítása penisrõl Hydrocele szurcsapolás Idegen test eltávolítása hólyagból húgycsõvön át Húgycsõpolyp exstirpatiója Vasectomia Chalazion mûtét Kis szemhéji tumorok eltávolítása Kis szemhéji sebzés ellátása Kis kötõhártyasebzés ellátása Blepharorraphia 5. A fül-orr-gégészet körében: Tonsillectomia Endonasalis mûtétek (orrsövény, polyp, rostasejt, hallójárat, exostosis, antrumsipoly-zárás) Incisio haematoma auric Hallójárati idegen testek mûtéti eltávolítása Microlaryngochirurgia (excisio, incisio, decorticatio, exstirpatio, synechiolisis) 6. A szájsebészet körében (csak a baleset miatt végzett beavatkozásokra): Prothetikai elõkészítõ mûtét Zárt arccsontrepositio, arcus zygomaticus repositio Fogtörések rögzítése Parodontalis mûtétek Excisio, sutura Exairesis Arteriectomia Mûtéti típus nincs Scalenotomia Necrectomia 2/8

3 Peripheriás ér exploratiója Arteriectomia PEG - percutan endoscopos gastrostoma Oddi sphincter mûtétek Z-plastica bõrön Ínhüvelyincisio Szabad bõrtransplantatio Extensor ín varrata Csonttörés fedett tûzése Szalagvarrat Ganglion, tumor, cysta, idegen test eltávolítása Ujjamputatio Polypus eltávolítása Bartholin-cysta vagy abscessus megnyitása, ill. eltávolítása Törések, ficamok ellátása Kis sebészeti beavatkozások (feltárás, sutura) II. Közepes mûtétek Nyaki sipoly, cysta, daganat eltávolítása Mûtét a nyelõcsõ nyaki szakaszán Resectio glandulae thyreoideae Mellékpajzsmirigy eltávolítása Pleurodesis Perforált fekély elvarrása Gastrotomia Gastrostomia GEA (gyomor-bél anastomosis) Cardiomyotomia (laparotomiából vagy laparoscopos úton) Distalis gyomorresectio Enterostomia Vékonybél anastomosisa Vagotomia Colostomia Fistula ani mûtéte Májvarrat Cholecystectomia (nyitott vagy laparoscopos) Anast. pancreas álcysta miatt Sérvmûtétek Ileusmûtét (bélresectio nélkül) Végtagcsonkolások Embolectomia Bõrpótlás szabad átültetéssel vagy helyi eljárással Lumbalis és thoracalis sympathectomia Appendectomia Emlõdaganat quadrectomia + axill. block dissectio Combfejmegtartó mûtét: osteotomia (valgisalo, varisalo, flexiós, rotatiós) B) Szakosított sebészeti ellátások Velõûrsínezés (fedetten vagy nyíltan bezárva) Boka-, olecranon-, patellasynthesis Osteotomia Arthrotomia Sequestrotomia Ízületi szalagok varrata, pótlása Tracheotomia Idegen test eltávolítása (mélyen fekvõ vagy testüregbe hatoló) Arthroscopos mûtétek (Shaving, felfúrás, lat. release, acromion plastica, Bankart-mûtét, térdszalagplasztika) Nyílt, egyszeres törés csontegyesítõ mûtéti ellátása Az arckoponya törései (Le Fort I-II.) Blow out törés Ínvarrat 2. Az ortopédiai sebészet körében: Alkar, lábszár alagútsyndroma-mûtéte Nagy végtagsegment-amputatiok Íntranspositiok 3. Az urológiai sebészet körében: Epididymectomia Orchidectomia (castratio) Prostatatályog megnyitása Endovesicalis elektrocoagulatio Penisamputatio Hydrocele mûtét op. sec. Winckelmann, Bergmann Spermatocele resectio Varicotomia Dormia/Zeiss kõextractio Hólyagkõ-extractio Ureterocele elektroincisiója Sectio alta Transurethralis lythotripsia UH-vezérelt nephrostomia, vesecysta-punctio Urethrotomia ext. Enucleatio bulbi Epibulbaris tumorok eltávolítása Perforáló sérülések ellátása (a mágnesmûtét kivételével) Punctio corneae 5. A fül-orr-gégészet körében: A külsõ orrmelléküreg és a külsõ fül mûtétei 3/8

4 Szövõdménymentes mastoidectomia, antrotomia Részleges külsõ gégemûtétek Orr-fül plasztikai mûtétek csak baleseti kárral összefüggésben 6. A szájsebészet körében: Kisebb plasztikai mûtétek csak baleseti kárral összefüggésben Csonttörés ellátása intra-, extraoralis feltárásban Decompressiós laminectomia Impressios fractura Fúrt lyuk felhelyezése Subduralis haematoma ellátása (krónikus) Kontrollált thermolaesio, trigeminus neuralgia hypophysectomia esetében N. facialis decompressio Perifériás idegmûtétek Lumbalis porckorongsérv Koponyacsonttumorok Koponyacsont-plasztika Agykamradrain behelyezése Pacemaker implantatiója Femoralis recanalisatio Femoro-poplitealis bypass Profunda plastica Fogarty-embolectomia Fogarty-thrombectomia Axillo-femoralis bypass Femoralis crossover bypass Felsõ végtagi reconstructiós érmûtét Neurolysis Ínvarrat Tendolysis Csonttörés feltárása, drótstabilizálása, fixateur externe Arthrodesis Luxatio feltárásos repositiója Capsulectomia Szalagplastica Feltárás mély fertõzés miatt Sorozat Z-plastica bõrön Phalangisatio Méhnyak-amputatio, -plasztika Hüvelyi és gátplasztikai mûtétek Hüvelyi cysta eltávolítása Terápiás laparoscopia Vesico-vaginalis fistulamûtétek Rectovaginalis fistula mûtéte Stress incontinentia mûtétei Endoscopos mûtéti megoldások (méhen kívüli terhesség, sterilisatio stb.) Herniotomia Hydrocele mûtéte Retentio testis mûtét Pylorotomia Gastrostomia Anus praeternaturalis mûtét Splenectomia Kisebb daganatok eltávolítása Osteosynthesis Invaginatio és egyéb ileusmûtét bélresectio nélkül III. Nagymûtétek Pajzsmirigymûtét Nyaki blockdissectio Gátori daganat eltávolítása Emlõplasztika, emlõeltávolítás betegség vagy sérülés miatt Nyelõcsõsérülés mûtéte a mellkasi szakaszon Segmentectomia, lobectomia pulmonis Decorticatio Thoracoplastica Resectio ventriculi Proximális gyomorresectio Vastagbél-resectio Végbélkiirtás Rectovaginalis sipoly mûtéte Splenectomia Icterus mechanicus mûtétei Thoracalis sympathectomia Pancreas resectio Kizárt sérv mûtéte bélresectióval Végtag-exarticulatiók Bõrpótlás távoli lebennyel Üregek falának rekonstukciója Komplex szövetpótlás Rekeszsérv mûtéte Laparoscopos refluxgátló mûtét Laparoscopos vagy nyitott adrenalectomia Laparoscopos cysta marsupialisatio Laparoscopos pancreasmûtétek Laparoscopos vastagbél- vagy végbélmûtétek Májzsugorodás miatti sebészeti beavatkozások 4/8

5 B) Szakosított sebészeti ellátások Velõûrszegés Combnyaktáji szegezés Lemezes csontegyenesítés Áthatoló mellkasi sérülés mûtéte Áthatoló hasi sérülés mûtéte Mellkasi szervek fedett sérülésének mûtéte Hasi szervek fedett sérülésének mûtéte Arthrodesis Medencestabilizáló mûtétek (hátsó perem törése, acetabulum törése, transsacralis fixatio) Csontdefectusok pótlása, végtagfelépítés Nyílt, többszörös törés csontegyesítõ ellátása Tomportáji törések OS Idegbénulás palliatív mûtéte íntranszplantációval 2. Az ortopédiai sebészet körében: Osteotomiák Spasticus bénulás mûtéti kezelése Csípõközeli femur-osteotomia Tibiaosteotomia Medenceosteotomia (Chiari) Combfejmegtartó mûtétek (osteotomia és érnyeles csontblokk behelyezése) 3. Az urológiai sebészet körében: Ureterotomia Nephropexia Nephrectomia Polusresectio Cavernotomia Transrenalis drain Vesecysta resectiója Decapsulatio Prostatectomia Hólyagnyaki Y-V plasztika Diverticulektomia Hólyagfal resectiója Transurethralis hólyagtumor-resectio Transurethralis prostatatumor-resectio Transurethralis hólyagnyakadenoma-resectio Transurethralis hólyagnyak-resectio sphinctersclerosis miatt Húgycsõplasztikák (Denis-Browne, Michalowski, Johanson, Ducket stb.) Emasculatio Transurethralis hólyag- vagy prostatamûtétek Vesekõmûtétek Glaucomaellenes mûtétek (nem mikrosebészeti) Hályogmûtét (nem mikrosebészeti) Ablatio retinae mûtéte Szaruhártya-átültetés (nem mikrosebészeti) Nagy szemészeti plasztikák DCR Intraocularis idegen test eltávolítása (nem mikrosebészeti) Canaliculus reconstructiós mûtét Orbitamûtétek (tumor, decompressio, exenteratio) 5. A fül-orr-gégészet körében: Stapedotomia Teljes gégekiirtás Hangréstágító mûtétek Radikális fülmûtét Egy ülésben végzett nyaki dissectio és teljes gégekiirtás Fülmûtét endocranialis szövõdménnyel Meniere-mûtétek Partialis és totalis orrhiánypótlás csak baleseti kárral öszefüggésben Totális fülkagylóképzés csak baleseti kárral összefüggésben 6. A szájsebészet körében: Partialis mandibularesectio Partialis maxillaresectio Totalis mandibularesectio (féloldali) Totalis maxillaresectio (féloldali) Ankylosis mûtéte Nagyobb plasztikai mûtét csak baleseti kárral összefüggésben Arckoponya többszörös törései (Le Fort III.) Parotidectomia a nervus facialis megkímélésével Alagútmûtét Fejecspótlás bordaporcgrafttal Állkapocspótlás szabadon Tumormûtét nyeles lebenyes rekonstrukcióval Balloncatheteres beavatkozások Lebenyresectiók, temporalis epilepsia Gerincsérültek mûtétei Lebenygliomák Convexitás meningeomák Intracerebralis, intracerebellaris haematoma Epiduralis, acut subduralis vérzések Nasalis liquorrhoea Shunt mûtétek Cerebellaris tumorok Arnold Chiari, foramen Magendie elzáródásának direkt mûtéte Syringomyelia, basalis impressio Spinalis extramedullaris és epiduralis tumorok Csigolyatumorok Cervicalis porckorongsérv laminectomiából és elülsõ behatolásból Cervicalis spondylosis miatti mûtét 5/8

6 Carotis externa-interna anastomosis mûtétek Transsphenoidalis hypophysismûtétek Koponyaûri sérülés (impressio, durasérülés, vérzés) ellátása Neurographia Sympathectomia Laminectomia Nyaki gerincsérülés mûtéte Myocardialis pacemakerelektróda implantatiója Pericardiectomia Shunt mûtét Zárt mitrális comissurotomia Pericardialis cysta, lipoma exstirpatio Traumás szívsérülések ellátása Zárt szívmûtétek Cardiomyotomia (thoracotomiából) Art. carotis reconstructio Art. subclavia reconstructio Art. mesenterica reconstructio Aorta bifurcatio desobliteratio Aorto-ilio-femoralis reconstructio Aorto bifemoralis bypass Carotis-subclavia bypass Subclavia crosover bypass Obturator bypass Axillofemoralis bypass Femoralis crossover bypass Hasi aneurisma mûtéte Cruralis rekonstruktív érmûtét Végtag-aneurysmák Ilio-femoralis vénareconstructio Clava plicatio Érpótlások Idegvarrat Íntransplantáció Többszörös ínvarrat Stabil osteosynthesis Matti mûtét Correctiós csontmûtés Prothesis beültetése Érvarrat az alkaron Dupuytren contractura mûtéte Idegbénulás palliatív mûtéte íntransplantatióval Nyeles- vagy hengerlebeny-plasztika Terápiás célból végzett laparotomia Vaginális méheltávolítás Vulvectomia Invaginatio és egyéb ileusmûtét bélresectióval Wilms-tumor mûtéte Sympathicoblastoma mûtéte Egyéb rosszindulatú hasi tumor mûtéte Sacralis és retroperitonealis teratoma mûtéte Intrathoracalis tumorok mûtéte IV. Különleges (kiemelt) mûtétek Tracheo-bronchoplastica Pneumonectomia Gastrectomia Pancreato-duodenectomia Nyelõcsõ eltávolítása és pótlása Szabad lebeny átültetése mikrovascularis anastomosissal Szervtranszplantáció Májresectio B) Szakosított sebészeti ellátások Súlyos végtagsérülés ellátása (ér-, idegvarratal, osteosynthesissel) Neurorraphia, idegtransplantatio (mikroszkóppal) Polytraumatizált betegnél többszörös mellkasi vagy hasi szervsérülés Nagyérsérülések varrata Értransplantatio Replantatio Prothesis beültetése: csípõ, váll, könyök, csukló 2. Az ortopédiai sebészet körében: Csípõ-, térdízület-, váll-, könyök- arthroplastica 3. Az urológiai sebészet körében: Radicalis vesemûtét (vese, tumor block-dissectiója) Heredaganat bilateralis retroperitonealis lymphadenektomia Hypotermiás vesemûtét Uretero ureteralis anastomosis Uretero sigmoidostomia (cystectomiával, cystectomia nélkül) Bricker-hólyag Ileocystoplastica: Bricker, Studer, Mainz II., Pouch Totalis prostatektomia Vesetranszplantatio Adrenalektomia 6/8

7 Mûveseellátás (dialysis) Ureter-neoimplantatiók Ureterpótlás béllel Mellékvese-daganatok mûtéte Mikrosebészeti mûtétek (pl. phakoemulsificatio, vitrectomia, glaucomaellenes mûtét) Fotocoagulatio Hályogmûtét intraocularis mûlencse beültetésével Perforáló szemsérülés ellátása primer intraocularis mûlencse beültetésével 5. A fül-orr- gégészet körében: Stapedectomia Acusticus neurinoma eltávolítása Nyaki tápcsatorna-rekonstrukció betegség vagy baleset miatt Fej-nyaki tumor mûtéte nyaki blockdissectioval Mûtétek a mellkasi, illetve a hasi nagyereken Idegtransplantatio Szigetlebeny Érvarrat a kéz és ujjak területén Értranszplantatio Pollicisatio Replantatio Radikális méheltávolítás méhnyakrák miatt - Wertheim-mûtét Exenteratio pelvis - Brunschwig-mûtét Mûtéti típus nincs 6. A szájsebészet körében: Tumormûtét - egyedi rekonstrukció microvascularis lebennyel Bimaxillaris osteotomia Rekonstrukciós mûtétek implantatumokkal, csontpótlással kombinálva Aneurysma (koponyaûri) Axialis tumorok (supra-, parasellaris, clivus medialis tentorium, craniospinalis, extracerebralis daganatok és axiális állományon belüli daganatok) Intramedullaris gerincdaganatok Spinalis, cerebralis angiomák Stereotacticus mûtétek Vertebralis decompressio (uncovertebralis arthrosis) Koponyaalap törései (Tönnis-mûtét) Decompressiós koponyamûtétek Decompressiós laminectomia a th. és lumbalis gerincszakszon Nyakcsigolyatörés lemezes rögzítése csontblokkal Thoraco-lumbalis gerincszakasz törései (ventralis, illetve hátsó fixálás lemezzel, csontblokkal, cagebehelyezés) Carotideo-cavernosus fistula ellátása Nyitott mitralis, aorta-, ill. pulmonalis comissurotomia Mitralis mûbillentyû implantatiója Aorta-mûbillentyû implantatiója Kettõs-hármas mûbillentyû rekonstrukciója Szívbillentyû plasticai rekonstrukciója Coronariamûtétek Kombinált szívmûtétek Aorta ascendensen végzett rekonstrukciós mûtétek V. Nem térítendõ mûtétek Kisebb bõrhegek, tetoválások, idegen testek eltávolítása Varicositas mûtétei Aranyér mûtéte Nyaki borda mûtéte Laparoscopos adhaesiolysis Laparoscopos diagnosztika Recidív hasfali sérvmûtét hálóbeültetéssel, nyitott vagy laparoscopos úton B) Szakosított sebészeti ellátások Posttraumás hegkorrekciók Váll-, illetve térdízület bemozgatása (posttraumás contractura miatt) Carotis angiographia, liquorterek kontrasztanyaggal történõ vizsgálata Inveterált és habituális ficam mûtéte Arthroscopia Laparotomia explorativa Álízületek (fertõzött és nem fertõzött) belsõ és külsõ csontegyesítése Arthroplastica 2. Az orthopédiai sebészet körében: Hallux valgus, digitus V. varus mûtétei 7/8

8 Habitualis patellaficam Világrahozott csípõficam mûtéti repositiója 3. Az urológiai sebészet körében: Katheterezés Hólyagszurcsapolás Paraphymosis repositio Fimosis fimotomia, circumcisio Vese functionalis vizsgálata ureterkatheterezés útján Herebiopsia Prostatabiopsia Vesebiopsia Hólyagbiopsia Pyelum plastica Ureter plastica Aberrans veseérresectio Pterygium mûtéte Kancsalságjavító mûtét Kis szemhéji plasztikák Hibás szemhéjállás mûtétei 5. A fül-orr-gégészet körében: Hallásjavító mûtétek Intraossealis hallókészülék beültetése Cochlearis implantatio Agytörzsi implantatio 6. A szájsebészet körében: Cystamûtét Gyökércsúcs-resectio Retineált, impactált fogak eltávolítása Kis odontogen daganatok mûtéte Gyökérimplantatio behelyezése, eltávolítása Foggyökér-dissectio Nyúlajakmûtét (féloldali) Luc-Caldwell mûtét Velumplasztika Subperiostealis implantatio Ajak-, illetve szájhasadék mûtéte Intraoralis tu. excisiók, blockresectiók Submandibularis nyálmirigy eltávolítása Nyúlajakmûtét Progeniamûtét Prognathiamûtét Farkastorokmûtét Facialis tick Pacemakerelektróda igazítása Pacemakerelektróda cseréje Pacemaker telepcseréje Pacemaker transplantatiója Pacemakergenerátor áthelyezése Coarctatio aortae rekonstrukciója Ductus Botalli pers. mûtéte Mellkasi nagyér-rendellenességek korrekciója Pitvari septumdefectus zárása Kamrai septumdefectus zárása Fallot-trilogia rekonstrukciója Fallot-tetralogia rekonstrukciója Nagyér-transpositio korrekciója Egyéb veleszületett szívhibák korrekciója Varicositas mûtétei Vérzõ varix aláöltése Osteosynthesisbõl fémanyag eltávolítása Nõgyógyászati méhkaparás Excisió a portióból vagy a vulvából Terhességmegszakítás vagy vetélés befejezése Laparoscopos diagnosztika Szülés, illetve szülés ellátása (tekintet nélkül a szükséges beavatkozásra, a császármetszés kivételével) Biopsia Syndactylia-, polydactyliamûtét Nyúlajakmûtét Szájpadhasadék-mûtét Hypospadiasismûtét Oesophagus atresia és oesophago-trachealis sipoly mûtéte Vékony- és vastagbél-atresiák és -stenosisok mûtéte Veleszületett ano-rectalis rendellenességek mûtéte Hirschsprung-betegség radikális mûtéte Meconium ileus mûtéte Veleszületett epeút-elzáródás, choledochus cysta mûtéte Pectus excavatum mûtéte Nyitott spina bifida mûtéte Atrio-ventricularis shunt mûtéte 8/8

Baleseti eredetû mûtétre vonatkozó baleset-biztosítás

Baleseti eredetû mûtétre vonatkozó baleset-biztosítás Csoportos élet-, baleset- és egészségbiztosítás Baleseti eredetû mûtétre vonatkozó baleset-biztosítás Különös szerzõdési feltételek 1. Az Allianz Hungária Zrt. (a továbbiakban: biztosító) és a szerzõdõ

Részletesebben

2. Értelmező rendelkezések

2. Értelmező rendelkezések TIR csoportos gyermek balesetbiztosítási feltételek A jelen szerződési feltételek ellenkező szerződéses kikötés hiányában a TIR Kölcsönös Biztosító Egyesület tagjai által kötött TIR csoportos gyermek balesetbiztosítási

Részletesebben

SIGNAL PLUSZ DIÁKBIZTOSÍTÁS. feltételek

SIGNAL PLUSZ DIÁKBIZTOSÍTÁS. feltételek 1 SIGNAL PLUSZ DIÁKBIZTOSÍTÁS feltételek TARTALOM SIGNAL PLUSZ DIÁKBIZTOSÍTÁS általános feltételek... 1 Kiemelt gyermekbalesetekre vonatkozó kiegészítő biztosítás feltételei... 8 Csonttörésre vonatkozó

Részletesebben

Egészségügyi és az egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó egyéb szolgáltatások díjszabályzata

Egészségügyi és az egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó egyéb szolgáltatások díjszabályzata Egészségügyi és az egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó egyéb szolgáltatások díjszabályzata Jóváhagyta: Dr Winiczai Zoltán Igazgató-főorvos Hatályos: 2012. január 1-jétől I. A szabályzat célja Az egészségbiztosító

Részletesebben

HBCs - köznyelvi megnevezései

HBCs - köznyelvi megnevezései - köznyelvi megnevezései 2006. október Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet megnevezése 01P 001A Speciális intracranialis műtétek 18 év felett, nem trauma miatt Nem baleset miatt végzett koponyán belüli

Részletesebben

I. ALAP SZAKKÉPESÍTÉSEK... 4

I. ALAP SZAKKÉPESÍTÉSEK... 4 1 I. ALAP SZAKKÉPESÍTÉSEK... 4 1.Aneszteziológia és intenzív terápia... 4 2.Arc-, állcsont- és szájsebészet... 5 3.Belgyógyászat... 8 4.Bőrgyógyászat... 9 5.Csecsemő- és gyermekgyógyászat... 10 6.Érsebészet...

Részletesebben

HBCS listaárak (a 11. szmú melléklet része) 1/30

HBCS listaárak (a 11. szmú melléklet része) 1/30 HBCS ak (a 11. szmú melléklet része) 1/30 HBCs megnevezése gyógyszertartalma (a tartalmazza) 10 000 25 000 összesen eft gyógszer ápolás ápolás Idegrendszeri megbetegedések * 01P 001A Nem baleset miatt

Részletesebben

DÍJFIZETÉSI SZABÁLYZAT

DÍJFIZETÉSI SZABÁLYZAT DÍJFIZETÉSI SZABÁLYZAT E 4-01/07 M2 Változat: 1 Hatályba lépés: 2013-08-21 *HBCSk Főcsop ort HBCS Alsó határn ap Felső határn ap Normatív nap Súlyszám HBCs laikus megnevezése Térítési díj (FT) Kiegészítés

Részletesebben

Allianz Életprogramokhoz köthető kiegészítő biztosítások

Allianz Életprogramokhoz köthető kiegészítő biztosítások Élet- és személybiztosítás www.allianz.hu Allianz Életprogramokhoz köthető kiegészítő biztosítások Szerződési Feltételek Tartalom Allianz Életprogramokhoz köthető kiegészítő biztosítások Szerződési Feltételek

Részletesebben

Érsebészeti metodikai levél

Érsebészeti metodikai levél Érsebészeti metodikai levél A Magyar Angiológiai és Érsebészeti Társaság vezetőségének ajánlása 1. Az extracranialis artériák helyreállító sebészete A supraaorticus értörzsek helyreállító érsebészetében

Részletesebben

Kiegészítő biztosítás csomag Privát nyugdíjprogramhoz

Kiegészítő biztosítás csomag Privát nyugdíjprogramhoz Kiegészítő biztosítás csomag Privát nyugdíjprogramhoz Budapest, 2015. július 31. 2 TARTALOMJEGYZÉK Tájékoztató a Privát nyugdíjprogram mellé köthető kiegészítő biztosításokról. 4 Privát nyugdíjprogramhoz

Részletesebben

SZABÁLYZAT A TÉRÍTÉSI DÍJ ELLENÉBEN IGÉNYBE VEHETİ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL

SZABÁLYZAT A TÉRÍTÉSI DÍJ ELLENÉBEN IGÉNYBE VEHETİ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL SZABÁLYZAT A TÉRÍTÉSI DÍJ ELLENÉBEN IGÉNYBE VEHETİ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL Készítette: Merk Józsefné gazdasági igazgató Érvényes: 2012. május 11-tıl Jóváhagyta: Dr. Kovács Attila ügyvezetı igazgató

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉG ÚTJA Egészségmegôrzô biztosítás. Ügyféltájékoztató. Tisztelt Partnerünk!

AZ EGÉSZSÉG ÚTJA Egészségmegôrzô biztosítás. Ügyféltájékoztató. Tisztelt Partnerünk! AZ EGÉSZSÉG ÚTJA Egészségmegôrzô biztosítás Ügyféltájékoztató Tisztelt Partnerünk! Kérjük, hogy mielôtt aláírja egészségbiztosítási ajánlatát, melyet a biztosítási igényének felmérése alapján ajánlunk

Részletesebben

Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum intézményi várólista szabályzata SZ 014.C

Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum intézményi várólista szabályzata SZ 014.C Változtatás átvezetésére kötelezett példány: nem kötelezett példány: Példány sorszám: Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum intézményi várólista szabályzata SZ 014.C Készítette: Ludman

Részletesebben

AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FÜGGELÉK. Speciális Feltételek

AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FÜGGELÉK. Speciális Feltételek AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FÜGGELÉK Speciális Feltételek Kockázati életbiztosítás 1. Biztosítási esemény A Biztosítottnak a Biztosító által rá vonatkozó kockázatviselésének hatálya alatt bekövetkező

Részletesebben

Nem baleset miatt végzett koponyán belüli különleges nem akkreditált * 01P 001A 2 50 12 4,77861 mőtétek 18 év felett

Nem baleset miatt végzett koponyán belüli különleges nem akkreditált * 01P 001A 2 50 12 4,77861 mőtétek 18 év felett 2/1 HBCS CSOPORT DÍJTÉTELEI Kiemelt HBCS-k Fıcsoport HBCs kód Alsó határnap Felsı határnap Aktív fekvıbeteg ellátás térítési díjai Normatív nap Súlyszám HBCs laikus megnevezése Térítési díj JAOK KTFMO

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A colorectalis daganatok ellátásáról

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A colorectalis daganatok ellátásáról Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A colorectalis daganatok ellátásáról Készítette: A Sugárterápiás és Onkológiai Szakmai Kollégium, a témában érintett Gasztroenterológiai, Nukleáris Medicina,

Részletesebben

Allianz Életprogramok - Euró szerződéshez köthető kiegészítő biztosítások

Allianz Életprogramok - Euró szerződéshez köthető kiegészítő biztosítások Élet- és személybiztosítás www.allianz.hu Allianz Életprogramok - Euró szerződéshez köthető kiegészítő biztosítások Ügyfél-tájékoztatók és szerződési feltételek Tartalom Allianz Életprogramok - Euró szerződésekhez

Részletesebben

Egészségügyi és az egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó egyéb szolgáltatások díjszabályzata

Egészségügyi és az egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó egyéb szolgáltatások díjszabályzata Egészségügyi és az egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó egyéb szolgáltatások díjszabályzata Hatályos: 2013. március 1-jétıl A fejezet Hatályos: 2012. szeptember 1-jétıl B, C fejezet Érvényesség ideje: A

Részletesebben

UNION-S.O.S. baleset-biztosítás Biztosítási Feltételek

UNION-S.O.S. baleset-biztosítás Biztosítási Feltételek UNION-S.O.S. baleset-biztosítás Biztosítási Feltételek 1. A szerződés alanyai 1.1. A biztosító, amely az UNION-S.O.S. baleset-biztosítás alapján, a szerződésben meghatározott díj ellenében arra vállal

Részletesebben

AD 01 Baleset- és betegségbiztosítás feltételei

AD 01 Baleset- és betegségbiztosítás feltételei AD 01 Baleset- és betegségbiztosítás feltételei AD 01 BEVEZETÔ RENDELKEZÉSEK Jelen Baleset- és betegségbiztosítási feltételek (továbbiakban: Feltételek) szerint kötött biztosítás a szerzôdô választása

Részletesebben

TÉRÍTÉSI DÍJTÁBLÁZAT

TÉRÍTÉSI DÍJTÁBLÁZAT TÉRÍTÉSI DÍJTÁBLÁZAT Készítette: Jónás Rudolfné irodavezető... Ellenőrizte: Zelnik Krisztina minőségirányítási vezető... Jóváhagyta: Dr. Stankovics Éva főigazgató... Hatálybalépés dátuma: 2014.05.01. Verzió:

Részletesebben

Az Egynapos Sebészettel kapcsolatos gondolatok

Az Egynapos Sebészettel kapcsolatos gondolatok Az Egynapos Sebészettel kapcsolatos gondolatok Dr. Szokoly Miklós Ph. D Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ Orvos Igazgató Medicina 2000 Balatonfüred 2012. szeptember 13-16.

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai irányelve A thromboemboliák megelőzése és kezelése

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai irányelve A thromboemboliák megelőzése és kezelése 1 Az Egészségügyi Minisztérium szakmai irányelve A thromboemboliák megelőzése és kezelése Készítette: a Magyar Thrombosis és Haemostasis Társaság, felkért szakértők, és a Transzfúziológiai és Hematológiai

Részletesebben

Szabályzat a Keszthelyi Városi Kórházban térítés ellenében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatásokról Érvényes: 2007. május 1-től Jóváhagyta: dr. Radics Sándor megbízott főigazgató Készítette: Kertész

Részletesebben

AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FÜGGELÉK. Speciális Feltételek

AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FÜGGELÉK. Speciális Feltételek AEGON CSOPORTOS BIZTOSÍTÁSOK FÜGGELÉK Speciális Feltételek Kockázati életbiztosítás 1. Biztosítási esemény A Biztosítottnak a Biztosító által rá vonatkozó kockázatviselésének hatálya alatt bekövetkezı

Részletesebben

GB160 JELŰ CSOPORTOS ÉLET-, BALESET- ÉS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ

GB160 JELŰ CSOPORTOS ÉLET-, BALESET- ÉS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Az OTP Csoport partnere GB160 JELŰ CSOPORTOS ÉLET-, BALESET- ÉS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS FELTÉTELEI ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ Groupama Garancia Biztosító Zrt. 1051 Budapest, Október 6. utca 20. Nyomtatványszám:

Részletesebben

Csoportos baleset- és betegségbiztosítás. Szerződési Feltételek

Csoportos baleset- és betegségbiztosítás. Szerződési Feltételek Csoportos baleset- és betegségbiztosítás Szerződési Feltételek Fogalom meghatározások A jelen szerződési feltételekben szereplő egyes fogalmak különleges jelentéssel bírnak. A biztosítási kötvényben, a

Részletesebben

Ügyféltájékoztató. Tisztelt Ügyfelünk!

Ügyféltájékoztató. Tisztelt Ügyfelünk! Ügyféltájékoztató Tisztelt Ügyfelünk! Engedje meg, hogy tájékoztassuk az AXA Bank Europe SA Magyarország Fióktelepe (székhely: 1138 Budapest, Váci út 135-139., cégjegyzékszám: 01-17-000554), az AXA Bank

Részletesebben

Allianz Klasszikusok. Élet- és személybiztosítás Ügyfél-tájékoztató AHE-21501/ÜT1 1/14

Allianz Klasszikusok. Élet- és személybiztosítás Ügyfél-tájékoztató AHE-21501/ÜT1 1/14 Allianz Klasszikusok Élet- és személybiztosítás Ügyfél-tájékoztató 1/14 Ügyfél-tájékoztató az Allianz Klasszikusok élet- és személybiztosításról Tisztelt leendõ Partnerünk! Engedje meg, hogy megismertessük

Részletesebben