TOVÁBBKÉPZÉS. A kézujjak sérült gyűrűszalagjainak helyreállítása Irodalmi á ekintés DR. BÍRÓ VILMOS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TOVÁBBKÉPZÉS. A kézujjak sérült gyűrűszalagjainak helyreállítása Irodalmi á ekintés DR. BÍRÓ VILMOS"

Átírás

1 TOVÁBBKÉPZÉS A kézujjak sérült gyűrűszalagjainak helyreállítása Irodalmi á ekintés DR. BÍRÓ VILMOS Érkeze : október 9. ÖSSZEFOGLALÁS A hajlítóín sérülések során károsodo gyűrűszalag rendszert minden esetben helyre kell állítani, mivel az ujjmozgások teljes kiterjedése és az ujjak hajlító ereje ép ínműködés melle elsősorban a gyűrűszalagok épségétől függ. A szerző irodalmi elemző tanulmányában összefoglalja a fibro-ossealis gyűrűszalag rendszer anatómiai alapjait, majd tárgyalja a gyűrűszalagok helyreállításának műté lehetőségeit, kitérve az újabb opera v megoldásokra is. Megállapítja, hogy e sérüléseknél az anatómiai viszonyok gondos helyreállítására törekedve kell végeznünk a hajlítóinak, az ínhüvely és a gyűrűszalagok rekonstrukcióját, hogy a napjainkban elvárható, op mális végeredményt érhessük el betegeinknél. A fejezet végére csatolt irodalomjegyzékben a témakör fontosabb közleményeit sorolja fel. Kulcsszavak: Ínsérülések Műté kezelés; Kézsérülések Műté kezelés; Rekonstruk v sebészet Módszerek; Szalagsérülés Műté kezelés; Ujjsérülések Műté kezelés; V. Bíró: Repair of the injured pulleys of the fingers. Review of the literature The damaged pulley system requires repair in all cases a er injuries to the flexor tendons, because in addi on to unimpaired tendon ac on proper func on of the pulleys is essen al for the full range of mo on and grasping power of the fingers. In his analy cal literature overview, author specifies the anatomical principles of the fibro-osseal pulley system and disjoints the possible ways of surgical pulley repair, including also the most recent surgical techniques. He ascertains that careful restora on of the anatomical structures is of high importance during the course of flexor tendon, tendon sheath and pulley reconstruc on in order to achieve the expected op mal result. The most important publica ons on this topic can be found in the list of references a ached to the end of the chapter. Key words: Finger injuries Surgery; Hand injuries Surgery; Reconstruc ve surgical procedures Methods; Tendon injuries Therapy; Magyar Traumatológia Ortopédia Kézsebészet Plasztikai Sebészet

2 BEVEZETÉS A hajlítóín sérülések kezelésében legyen az ínvarrat, vagy ínátültetés a fibro-ossealis gyűrűszalag rendszert (az úgyneveze pulley szisztémát) a jó eredmény érdekében minden esetben helyre kell állítani. Anatómiai és klinikai tanulmányokból ugyanis jól ismert, hogy ez a rendszer a hajlítóinak funkciója szempontjából nagy jelentőségű, mivel az ujjmozgások (teljes) kiterjedése és az ujjak hajlító ereje (ép ínműködés melle ) elsősorban a gyűrűszalagok (ligamenta annularia) épségétől függ (7). Egy, vagy több gyűrűszalag sérülése esetében emelle az ín az ujj ak v hajlításakor a digitális volaris bőrt jelentősen előemeli (bowstringing 25). A külföldi szakirodalomban Cooney (7) közölt á ogó, részletes irodalmi elemző tanulmányt és citált számos külföldi szerzőt e témakörből, ezért munkáját vezérfonalként használtuk fel cikkünk megírásához. A hazai kézsebésze szakirodalomban Mester (15 18) több közleményben ismerte e a hajlító ínhüvely biomechanikájával és morfológiájával kapcsolatos számos alapvető megállapítást tartalmazó kutatási eredményeit. Tanulmányozta a sérült gyűrűszalagok sebésze anatómiáját is, helyreállításukat azonban részletesen nem tárgyalta. A hajlítóín sérülésekkel együ történt gyűrűszalag rekonstrukcióval több honi klinikuskutató (12, 19 23), illetve e tanulmány szerzője (2 6) is foglalkozo, ugyanakkor á ekintő, részletes klinikai tanulmányt a pulley-k anatómiájáról, biomechanikájáról, illetve a műté helyreállítás összegező módszereiről nem találtunk (26). Mivel a hajlítóinak gyűrűszalag rendszerének a hajlítóinakkal együ járó sérülése gyakori, úgy véltük, hogy a hazai, kézsebésze el foglakozó fiatal kollégák számára nem haszontalan, ha ebben a témakörben összefoglaljuk az újabb anatómiai és biomechanikai ismereteket, valamint a rekonstrukció korszerű lehetőségeit. ANATÓMIAI ALAPISMERETEK A fibro-ossealis gyűrűszalag rendszer számos csontos és fibrosus kapcsola al rendelkezik a flexor ínhüvely és az ujjpercek, illetve a volaris lemezek (volar plates) közö (1. ábra 9). Proximal felől kiindulva a gyűrűszalagok nemzetközileg elfogado elnevezése a következő: A1, A2, A3, A4 és A5 (8, 14). Az A1 pulley közvetlenül proximalisan helyezkedik el a metacarpophalangealis (MP) ízület tenyéri felszíne fele. Ez a gyűrűszalag a flexor ínhüvely többi pulley-jával közösen segít a hajlítóinak ép csúszó képességének, mozgás kiterjedésének és az erő átvitelének fenntartásában az MP ízület magasságában. Az A2 gyűrűszalag az A1 pulley-től közvetlenül distalisan található; közö ük vékony keresztszalag (ligamentum cruciatum) fedi a hajlítóinakat (C0). Ez a hely gyakori lokalizációja a palmaris re nacularis ganglionoknak. Az A2 szalag az alapperc két oldalán tapad (csontos tapadás) és kiterjed az ujjperc teljes hosszára. Ez a legerősebb és legfontosabb pulley: károsodása esetén a proximalis interphalangealis (PIP) ízület ak v mozgása jelentősen beszűkül. Sérülése esetén fontos feladat a helyreállítása. Az A3 szalag a PIP ízület volaris lemezével képez egy egységet és az ízület flexiójával együ mozdul el. Az A2 pulley-től a második keresztszalag (C2) választja el. Az A3 szalag viszonylag gyenge és helyreállítása akkor javasolt, ha az A2 pulley-t nem lehet rekonstruálni. Az A4 szalagnak a középső ujjperc csonton tapadnak a szárai. E gyűrűszalag a második legfontosabb képlet, amely az A2 pulley-val együ teszi lehetővé az ujj teljes terjedelmű mozgatását. Legfontosabb szerepe a distalis interphalangealis (DIP) ízület teljes terjedelmű mozgásának lehetővé tétele. E gyűrűszalag helyreállítása minden esetben javasolt. Az A5 szalag az utolsó a sorban és volaris lemez pusú, vékony pulley. Fontossága a DIP ízület vonatkozásában elhanyagolható és helyreállítására általában nincs szükség. A hüvelykujjon a gyűrűszalagok anatómiája különbözik a hosszú ujjakétól. A hüvelyken az elsődleges, vagy az A1 pulley közvetlenül proximálisan helyezkedik el az MP ízüle ől. A proximalis ujjpercet egy ferde lefutású szalag hidalja át: az A2 szalag, amely a DIP ízület volaris lemezéhez rögzült. Kézsebésze beavatkozás során fontos, hogy megóvjuk, vagy rekonstruáljuk a ferde szalagot, de mindenáron nem szükséges pótolni az A1-es pulley-t (7). 78 Magyar Traumatológia Ortopédia Kézsebészet Plasztikai Sebészet

3 A kézujjak sérült gyűrűszalagjainak helyreállítása 1. ábra A hajlító ínhüvely vázlatos rajza: a fibro-osszeális A2 és A4, a volaris lemezen tapadó A1, A3 és A5 gyűrűszalagok, valamint a C1, C2 és C3 keresztszalagok. További magyarázat a szövegben (Cooney [7] ábrája nyomán). A GYŰRŰSZALAGOK SÉRÜLÉSEINEK HELYREÁLLÍTÁSA A gyűrűszalagok sérülései leggyakrabban a hajlítóinak egyidejű, nyílt károsodásai során jönnek létre (1, 11, 24). Az inak sérülései során mindig sérül a hajlító ínhüvely is, és gyakran átmetszésre kerül egy vagy több pulley. Friss ínsérülésnél mindig rekonstruálni szükséges a sérült gyűrűszalagokat is. Ínfelszabadító műtétnél pedig gondosan meg kell óvnunk legalább a két fontos A2 és A4 szalagot (8). E sérülések egy részében indokolt, illetve szükséges lehet a gyűrűszalag rendszer tágítása az urológiában használatos húgycsőtágítóval, vagy nőgyógyásza méhszáj dilatátorral. A módszerre szükség lehet Hunter-féle szilikon rúd beültetése során (1, 11, 24), illetve primeren végze ínátültetésnél a beültetendő gra akadálytalan elcsúszásának kontrollálására. A sérült szalagrendszer helyreállítását jelentősen megkönnyíthe az ínhüvely rendszerbe helyeze dilatátor fele végze varrat (7). A pulley sérülések helyreállítása alapvetően háromféle sebésze technikával történhet. Az első műté módszernél a gyűrűszalag megmaradt széleit használják fel (2. ábra), amelynél autológ ín-gra ot fűznek be a pulley pótlására (7, 11). E módszer előnye, hogy a szalag teljes hosszúságában helyreállításra kerül és ily módon a hajlítóinak által fenntarto feszülés egyenletesen eloszlik a teljes gyűrűszalag rendszeren belül. Hátránya, hogy a megmaradt szalagszélekhez történt gra rögzítése gyakran nem kellően erős és később megnyúlhat. Így ez eljárás a műté módszerek közül a leggyengébbnek minősíthető (7). Saját klinikai gyakorlatunkban e módszer változatát (szalagonként csak egy íntranszplantátum bevarrása) elsősorban a Hunter-féle szilikongumi beültetések során alkalmaztuk (2), a sérült, heges, vagy hiányzó gyűrűszalagok pótlására (3. ábra). A második módszer: körülburkolás autológ íntranszplantátummal az ujj körül (4. ábra). Gyakran extensor ín, ritkábban extensor re naculum használható e célra, főképpen az A2 és/vagy az A4 gyűrűszalagokhoz. Az íntranszplantátum vezethető cson uraton át is, azonban gyakrabban körbe hurkolják az extensor mechanizmus ala. A legerősebb rögzítést az biztosítja, amikor két vagy három hurkot viszünk körbe a csont körül, azonban ez nem éri el az erede pulley hosszát, mivel csupán 4 5 mm-re korlátozódik. Landi és munkatársai (13) több gyűrűszalag egyidejű károsodása esetén a fen műtétet úgy módosíto ák, hogy az ujj teljes hosszában körkörösen (subcutan, az extensor mechanizmus ala ) végigvezete autológ íntranszplanátummal pótolták a pulley-rendszert. Az ín-gra ot proximálisan az azonos ligamentum intermetacarpale transversumhoz, distalisan pedig kihúzható varra al rögzíte ék az ujj dorso-lateralis felszínének bőréhez (5. ábra). A harmadik műté technikát (10) az a valóban találékony megoldás jelen, amikor a volaris lemezből képeznek ki egy kacsot a sérült gyűrűszalag helyreállítására (6. ábra). E módszert az A 1 és az A 3 pulley helyreállítására javasolják. Hátránya, hogy a szalag szélessége legfeljebb 2 3 mm lehet. Legeredményesebben a Magyar Traumatológia Ortopédia Kézsebészet Plasztikai Sebészet

4 Hunter-féle szilikon gumi implantátum műtéteinél használják (1, 7, 24). Végül jóval ritkább megoldásként az A 4 gyűrűszalag pótlását végezhetjük a sérült ujj felületes hajlítóinának felhasználásával is: a chiasmánál (bifurca o) átmetszve az ín egyik szárát visszahajtjuk, és a középperchez rögzítjük (7. ábra). Különleges gyűrűszalag sérülési formát jelent a szalagok egy (vagy több) ujjon történt többszörös sérülése, amikor három, vagy négy pulley fede en elszakad. E sérülést sziklamászó sportembereken figyelték meg és gyakran több ujjon fordult elő, súlyos mozgáskorlátozo ságot és fájdalmat okozva. Ilyenkor a hagyományos műté helyreállító módszerek legtöbbször eredménytelennek bizonyulnak. Schöffl és munkatársai (25) módosítva Landi (13) műté eljárását, a musculus palmaris longus inából képze, az extensor apparatus ala vezete autológ transzplantátummal csak a sérült gyűrűszalagokat körülfonva képeztek új gyűrűszalag rendszert, jó eredménynyel. 2. ábra A gyűrűszalag megmaradt széli részének felhasználása. Ábramagyarázat a szövegben (Cooney [7] vázlata után). 3. ábra Klinikai gyakorlatunkban használt gyűrűszalag helyreállítás Hunter-féle szilikon gumi rúd beültetés során: a reszekált felületes hajlító ínból nyert gra ot az A2 és A4 pulley-k megmaradt széleihez varrtuk (Műtét: Dr. Molnár László. Fotó: a szerző). 4. ábra Gyűrűszalag helyreállítás autológ íntranszplantátum körbefonásával. Magyarázat a szöveges részben olvasható (Cooney [7] ábrája nyomán). 5. ábra Landi és munkatársai (13) által ismertete körkörös, tovafutó gyűrűszalag helyreállítás. L.I.M.T.: Ligamentum intermetacarpale transversum. Bővebb leírás a szövegben (Landi [13] vázlata után). 80 Magyar Traumatológia Ortopédia Kézsebészet Plasztikai Sebészet

5 A kézujjak sérült gyűrűszalagjainak helyreállítása 6. ábra A PIP ízület fele, a volaris lemezből képze gyűrűszalag. Ábramagyarázat a szövegben (Cooney [7] ábrája nyomán). 7. ábra Gyűrűszalag helyreállítás az A4 pulley pótlására: a felületes hajlítóín egyik szárát átmetszve visszahajtjuk és az ínhüvely megmaradt, széli részéhez varrjuk (Landi [13] vázlata nyomán). MEGBESZÉLÉS A hajlítóinak gyűrűszalagjainak (az úgyneveze fibro-ossealis ínhüvely rendszernek (7) helyreállítása feltétlenül szükséges az inak teljes mértékű mozgásterjedelmének elérése céljából. Az ínhüvely sérülése bekövetkezhet nyílt, vagy fede sérülés, illetve gyakran szekunderen végze tendolysis, vagy ínátültetés során. Biomechanikai tanulmányokban bizonyítást nyert, hogy az A 2 és az A 4 gyűrűszalagok a legfontosabbak és sérülésük, vagy hiányuk esetén a hajlító inak az ujj bőrét nagyfokban előemelik (bowstringing), amely végül is csökken az ujj teljes mozgását. Ilyenkor csökken a csúcsfogás és a kulcsfogás ereje is. Ennél fogva minden figyelmünket arra kell fordítanunk, hogy gondosan, az anatómiai viszonyok helyreállítására törekedve végezzük a sérült hajlítóinak, az ínhüvely és a gyűrűszalagok műté rekonstrukcióját (7). A kézsebészet számos területéhez hasonlóan a gyűrűszalagok helyreállításánál is tekintetbe kell vennünk a beteg különleges igényeit, a sérülés súlyosságát és a sikeres helyreállítás lehetőségeit, amelyet jelentősen befolyásolhat az elszenvede erede sérülés nagysága. Nem szabad azonban figyelmen kívül hagynunk, hogy a hajlítóín és ínhüvely sérülések esetében is folyamatos tudásanyag fejlődés történik és ennek következtében a ma használt műté és utókezelési technikák később elavul á válhatnak, és új módszerek kerülhetnek alkalmazásra; így a gyűrűszalagok rekonstrukciója területén is. Ezért nekünk a kézsebészetben is megújult op mizmussal kell előretekintenünk és nyito nak lennünk az előremutató új műté technikák alkalmazása felé, még ha azok a jelenleg használt módszerektől és irányelvektől különböznek. Csupán ekkor léphetünk előre, a haladás irányába (5, 6). Magyar Traumatológia Ortopédia Kézsebészet Plasztikai Sebészet

6 IRODALOM 1. Amadio P. C., Wood M. B., Cooney WPd., Bogard S. D.: Staged flexor tendon reconstruc on in the fingers and hand. J. Hand Surg A. (4): Bíró V.: Kézműtétek színes atlasza. Budapest. Medicina Bíró V.: A kéz hajlítóín sebészetének fejlődése az elmúlt négy év zedben. Irodalmi á ekintés és saját tapasztalatok. Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasz kai Sebészet, 2007, 50: Bíró V.: Az ínátültetés helye és szerepe a kéz hajlítóín sérüléseinek helyreállításában. Történe á ekintés és az irodalmi adatok elemző értékelése. Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasz kai Sebészet : Bíró V.: A terápiás irányelvek változása a kéz hajlítóín sebészetében. Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasz kai Sebészet (1): Bíró V.: Hajlítóín sebészet a kézsebészet egyik fontos részterületének fejlődése. Irodalmi á ekintés Orv. He l (21): Cooney P. C.: Reconstruc on of the flexor pulley mechanism. In: Hunter J. M., Schneider L. H., Mackin E. J.: Tendon and nerve surgery in the hand. St. Louis. Mosby p.: Doyle J. R., Blythe W.: The finger flexor tendon sheath and pulleys: anatomy and reconstruc on. In: American Academy of orthopedic Surgeons: Symposium on tendon surgery in the hand. St. Louis. Mosby Doyle J. R.: Dynamics of the flexor tendon pulley system. In Hunter J. M., Schneider L. H., Mackin E. J.: Tendon and nerve surgery in the hand. A third decade. St. Louis. Mosby Karev A., Stahl S., Taran A.: The mechanical efficiency of the pulley system in normal digits compared with a reconstructed system using the belt loop technique. J. Hand Surg A. (4): Kleinert H. E., Benne J. B.: Digital pulley reconstruc on employing the always present rim of the previous pulley. J. Hand Surg A. (3): Kós R.: A kéz sebészete. Budapest. Medicina Landi A., Saracino A., Caserta G., Esposito M.: Complex tenolysis of the hand. Guidelines for treatment. In Hunter J. M., Schneider L. H., Mackin E. J. (eds.): Tendon and nerve surgery in the hand. A third decade. St.Louis. Mosby p. 14. Landsmeer J. M. F.: Atlas of anatomy of the hand. Edinburgh. Churchill Livingstone Mester S.: Az ínhüvely biomechanikája a kéz hosszú ujjain. Ph. D. értekezés. Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar. Pécs Mester S., Bíró V., Schmidt B.: Újabb megfigyelések az emberi hajlítóín-hüvely morfológiájáról és biomechanikájáról. Magyar Traumatológia Ortopédia Kézsebészet Plasz kai Sebészet, : Mester S., Schmidt B., Baranyai F., i. Kellermayer M., Bíró V.: Az ínhüvely körüli posztopera v hegesedés kísérletes vizsgálata. Magyar Traumatológia Ortopédia Kézsebészet Plasz kai Sebészet : Mester S., Schmidt B., Dérczy K., Nyárády J., Bíró V.: Biomechanics of the human flexor tendon sheath inves gated by tenography. J. Hand Surg B: Renner A.: Kézsebészet. In: Gaál Cs. (szerk.): Sebészet. Budapest. Medicina p. 20. Renner A.: Hajlítóín sérülések. In: Renner A. (szerk.): Traumatológia. Budapest. Medicina p. 21. Renner A., Sántha E.: Kézsérülések ellátásáról képekben.2. jav. kiad. Budapest. Literatura Medica Sántha E.: Szemléle változások a kéz hajlítóín sérüléseinek helyreállításában. Orv. He l : Sántha E.: Újabb lehetőségek a kéz hajlítóín sérüléseinek ellátásában. Kandidátusi értekezés. Székesfehérvár Schneider L. H., Hunter J. M.: Flexor tendons - late reconstruc ons. In Green D. P. (ed.): Opera ve Hand Surgery. New York. Churchill Livingstone Schöffl V., Küpper T., Hartmann J., Schöffl I.: Surgical repair of mul ple pulley injuries evalua on of a new combined pulley repair. J. Hand Surg A: Vízkelety T. (főszerk.): Magyar ortopédia, traumatológia és határterületei bibliográfiája a kezdetektől napjainkig. Budapest. A Magyar Traumatológus Társaság, a Magyar Ortopéd Társaság, a Magyar Kézsebész Társaság és a Magyar Plasz kai Sebész Társaság kiadása Prof. Dr. Bíró Vilmos 7633 Pécs, Hajnóczy u. 25/a. II. em. 2. Tel.: 06 (72) Magyar Traumatológia Ortopédia Kézsebészet Plasztikai Sebészet

7 Közlemény: A Magyar Traumatológia Ortopédia Kézsebészet Plasz kai Sebészet, oldalakon, Dr. Skaliczki Gábor, Dr. Weszl Miklós, Dr. Schandl Károly, Dr. Major Tibor, Kovács Miklós, Dr. Skaliczki József, Dr. Szendrői Miklós, Dr. Dobó- Nagy Csaba, Dr. Lacza Zsombor szerzőségével, Új pusú interpozíciós csontdefektus modell címmel megjelent cikk az Acta Physiologica Hungarica című folyóirat (2): Compromised bone healing following spacer removal in a rat femoral defect model című közleményének az erede szerzők általi magyar nyelvű átdolgozása az ortopéd traumatológus szakma számára. A kiadó az utánközléshez az engedélyt megadta.

Funkcionális töréskezelés a IV-V. metacarpus diaphysis töréseinek ellátásában

Funkcionális töréskezelés a IV-V. metacarpus diaphysis töréseinek ellátásában A Pécsi Orvostudományi Egyetem Balesetsebészeti és Kézsebészeti Klinikájának közleménye Funkcionális töréskezelés a IV-V. metacarpus diaphysis töréseinek ellátásában DR. TÓTH FERENC, DR. NYÁRÁDY JÓZSEF,

Részletesebben

A kompressziós tûzõdrót rendszer

A kompressziós tûzõdrót rendszer Az Országos Baleseti és Sürgõsségi Intézet, OMSZ Járó- és Fekvõbeteg Ellátó Egység közleménye A kompressziós tûzõdrót rendszer DR. SZOKOLY MIKLÓS, DR. LÁSZLÓ GYULA Érkezett: 2001. december 7. ÖSSZEFOGLALÁS

Részletesebben

Kétszakaszos íntranszplantációval szerzett tapasztalataink a kéz Verdan II. zónájában

Kétszakaszos íntranszplantációval szerzett tapasztalataink a kéz Verdan II. zónájában A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum ÁOK Traumatológiai és Kézsebészeti Tanszék közleménye Kétszakaszos íntranszplantációval szerzett tapasztalataink a kéz Verdan II. zónájában (Az elmúlt

Részletesebben

TOVÁBBKÉPZÉS. A kézujjak gomblyuksérülésének felismerése és kezelése Irodalmi elemzés DR. BÍRÓ VILMOS

TOVÁBBKÉPZÉS. A kézujjak gomblyuksérülésének felismerése és kezelése Irodalmi elemzés DR. BÍRÓ VILMOS TOVÁBBKÉPZÉS A kézujjak gomblyuksérülésének felismerése és kezelése Irodalmi elemzés DR. BÍRÓ VILMOS Érkezett: 2012. december 10. ÖSSZEFOGLALÁS A szerző irodalmi elemző tanulmányában részletesen tárgyalja

Részletesebben

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium szakmai protokollja. Acut flexorín-sérülésekről a kézen

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium szakmai protokollja. Acut flexorín-sérülésekről a kézen Jóváhagyom: Dr. Réthelyi Miklós miniszter ph A Nemzeti Erőforrás Minisztérium szakmai protokollja Acut flexorín-sérülésekről a kézen Készítette: a Magyar Kézsebész Társaság vezetősége a Traumatológiai

Részletesebben

Aktív ín-implantátum alkalmazása a kéz rossz prognózisú hajlítóín sérüléseiben Kezdeti tapasztalatok*

Aktív ín-implantátum alkalmazása a kéz rossz prognózisú hajlítóín sérüléseiben Kezdeti tapasztalatok* * A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Orvostudományi Kar Traumatológiai és Kézsebészeti Tanszék, Debrecen közleménye Aktív ín-implantátum alkalmazása a kéz rossz prognózisú hajlítóín

Részletesebben

KAZUISZTIKÁK. A Péterfy Sándor Utcai Kórház Rendelőintézet és BALESETI KÖZPONT közleménye

KAZUISZTIKÁK. A Péterfy Sándor Utcai Kórház Rendelőintézet és BALESETI KÖZPONT közleménye KAZUISZTIKÁK A Péterfy Sándor Utcai Kórház Rendelőintézet és BALESETI KÖZPONT közleménye Érkezett: 2014. december 15. Maradandó károsodás a kézen Egy nem felismert idegsérülés kálváriája Esetismertetés

Részletesebben

A lábdeformitások mûtéti kezelése a neurológiai károsodást szenvedett betegek mozgásszervi rehabilitációja során DR. DÉNES ZOLTÁN

A lábdeformitások mûtéti kezelése a neurológiai károsodást szenvedett betegek mozgásszervi rehabilitációja során DR. DÉNES ZOLTÁN Az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet közleménye A lábdeformitások mûtéti kezelése a neurológiai károsodást szenvedett betegek mozgásszervi rehabilitációja során DR. DÉNES ZOLTÁN Érkezett: 1997. május

Részletesebben

Újabb szempontok a kéz hajlítóín-sérüléseinek posztoperatív gyógytornakezelésében irodalmi áttekintés

Újabb szempontok a kéz hajlítóín-sérüléseinek posztoperatív gyógytornakezelésében irodalmi áttekintés A KÉZ HAJLÍTÓ INAINAK REHABILITÁCIÓJA Újabb szempontok a kéz hajlítóín-sérüléseinek posztoperatív gyógytornakezelésében irodalmi áttekintés Bíró Vilmos A szerző irodalmi elemző tanulmányában rövid történeti

Részletesebben

TOVÁBBKÉPZÉS. Irodalmi áttekintés DR. BÍRÓ VILMOS ÖSSZEFOGLALÁS

TOVÁBBKÉPZÉS. Irodalmi áttekintés DR. BÍRÓ VILMOS ÖSSZEFOGLALÁS III. Szövődmények a kézsérülések ellátásában: Ín- ideg- és csontízületi sérülések, kézfertőzések Érkezett: 2013. december 9. TOVÁBBKÉPZÉS Irodalmi áttekintés DR. BÍRÓ VILMOS ÖSSZEFOGLALÁS A szerző a kézsérülések

Részletesebben

Pollex képzés különleges esete

Pollex képzés különleges esete A DRK Klinikum Krankenhaus Altenkirchen Westerwald Abteilung für Unfall-Hand und Wiederherstellungschirurgie, Németország 1 és a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Általános Orvostudományi

Részletesebben

Lohe mûtét hosszú távú eredményei a metatarsalgia kezelésében

Lohe mûtét hosszú távú eredményei a metatarsalgia kezelésében POTE Ortopédiai Klinika közleménye Lohe mûtét hosszú távú eredményei a metatarsalgia kezelésében DR. LOVÁSZ GYÖRGY, DR. KRÁNICZ JÁNOS, DR. SCHMIDT BÉLA Érkezett: 1995. április 11. ÖSSZEFOGLALÁS A szerzôk

Részletesebben

Új típusú, cement nélküli csípõprotézis

Új típusú, cement nélküli csípõprotézis A Pécsi Honvédkórház Baleseti Sebészeti Osztályának közleménye Új típusú, cement nélküli csípõprotézis DR. NOVÁK LÁSZLÓ, DR. MÁTHÉ TIBOR Érkezett: 2002. március 20. ÖSSZE OGLALÁS A szerzõk egy új típusú

Részletesebben

A distalis bicepszín szakadás kezelése és eredményei

A distalis bicepszín szakadás kezelése és eredményei Az Almási Balogh Pál Kórház, Sebészeti Mátrix Osztály, Ózd, közleménye A distalis bicepszín szakadás kezelése és eredményei DR. GYURINA LÁSZLÓ Érkezett: 2008. december 19. ÖSSZEFOGLALÁS A szerző a musculus

Részletesebben

A feszítőín sérülések ellátása a kézen

A feszítőín sérülések ellátása a kézen A feszítőín sérülések ellátása a kézen Az irodalmi adatok elemzése és saját tapasztalatok az elmúlt négy évtizedről DR. BÍRÓ VILMOS Érkezett: 2008. február 20. ÖSSZEFOGLALÁS A szerző munkájában tárgyalja

Részletesebben

KAZUISZTIKÁK. A Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Traumatológiai és Kézsebészeti Osztály közleménye

KAZUISZTIKÁK. A Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Traumatológiai és Kézsebészeti Osztály közleménye KAZUISZTIKÁK A Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Traumatológiai és Kézsebészeti Osztály közleménye Az os trapezoideum palmaris ficama Igen ritka, súlyos csuklósérülés DR.

Részletesebben

Hajlítóín sérülések. ínsérülések SIMONKA J.A. TRAUMATOLOGY

Hajlítóín sérülések. ínsérülések SIMONKA J.A. TRAUMATOLOGY SIMONKA J.A. TRAUMATOLOGY Verdan zónák: 1. A felszínes hajlítóín tapadásától, a mély hajlítóín a distalis phalanx basisához fut. 2. no man s land (Bunnell): az osteofibrosus ínhüvelyben a mély és a felszínes

Részletesebben

Új módszer a biceps brachii distalis ínrupturájának kezelésében

Új módszer a biceps brachii distalis ínrupturájának kezelésében A Pécsi Tudományegyetem Mozgásszervi Sebészeti Intézet Traumatológiai és Kézsebészeti Klinikai Tanszék közleménye Új módszer a biceps brachii distalis ínrupturájának kezelésében DR. MÁTHÉ TIBOR, DR. NOVÁK

Részletesebben

Seven implantátumok klinikai és radiológiai vizsgálata. Az osseointegráció mértéke és a csont szintjének stabilitása. Elsődleges eredmények.

Seven implantátumok klinikai és radiológiai vizsgálata. Az osseointegráció mértéke és a csont szintjének stabilitása. Elsődleges eredmények. Seven implantátumok klinikai és radiológiai vizsgálata. Az osseointegráció mértéke és a csont szintjének stabilitása. Elsődleges eredmények. Zabaras D, Boubolis S, Spanos A, Petsinis V, Gisakis I G Bevezetés

Részletesebben

A kéz fontosabb érzőideg-végződéseinek morfológiája és kézsebészeti jelentőségük

A kéz fontosabb érzőideg-végződéseinek morfológiája és kézsebészeti jelentőségük A kéz fontosabb érzőideg-végződéseinek morfológiája és kézsebészeti jelentőségük DR. BÍRÓ VILMOS Érkezett: 2011. december 2. ÖSSZEFOGLALÁS A szerző a kézsebészeti szakirodalom ritkán tárgyalt idegelemeivel,

Részletesebben

TOVÁBBKÉPZÉS. Hemi-hamatum osteochondralis autograft átültetése a PIP ízületi töréses ficamok helyreállítására. Nemzetközi irodalmi áttekintés

TOVÁBBKÉPZÉS. Hemi-hamatum osteochondralis autograft átültetése a PIP ízületi töréses ficamok helyreállítására. Nemzetközi irodalmi áttekintés TOVÁBBKÉPZÉS Hemi-hamatum osteochondralis autograft átültetése a PIP ízületi töréses ficamok helyreállítására Nemzetközi irodalmi áttekintés DR. BÍRÓ VILMOS Érkezett: 2013. szeptember 18. ÖSSZEFOGLALÁS

Részletesebben

Korai tapasztalatok a Calcaneo-stop módszer alkalmazásával a gyermekkori lúdtalp mûtéti kezelésében

Korai tapasztalatok a Calcaneo-stop módszer alkalmazásával a gyermekkori lúdtalp mûtéti kezelésében A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar, Ortopédiai Klinikájának közleménye Korai tapasztalatok a Calcaneo-stop módszer alkalmazásával a gyermekkori lúdtalp mûtéti kezelésében DR. KRÁNICZ

Részletesebben

Motoros pótló műtétek a kézsebészetben II. Motoros pótló műtétek íntranszpozíciók a nervus radialis sérülésében

Motoros pótló műtétek a kézsebészetben II. Motoros pótló műtétek íntranszpozíciók a nervus radialis sérülésében Motoros pótló ek a kézsebészetben II. Motoros pótló ek íntranszpozíciók a nervus radialis sérülésében Érkeze : 2013. január 18. DR. RENNER ANTAL, DR. EGRI LÁSZLÓ, DR. RUPNIK JÁNOS JR., DR. ZIMMERMANN ISTVÁN,

Részletesebben

A gyermekkori hajlítóín sérülések

A gyermekkori hajlítóín sérülések A gyermekkori hajlítóín sérülések Az irodalmi adatok értékelése és saját tapasztalatok DR. BÍRÓ VILMOS Érkezett: 2009.július 8. ÖSSZEFOGLALÁS A gyermekkori hajlítóín sérülések felismerése és kezelése számos

Részletesebben

Percutan Achilles-ínvarrat endoszkópos kontrollal (Elõzetes közlemény)

Percutan Achilles-ínvarrat endoszkópos kontrollal (Elõzetes közlemény) Az Országos Sportegészségügyi Intézet Sportsebészeti Osztályánek közleménye Percutan Achilles-ínvarrat endoszkópos kontrollal (Elõzetes közlemény) DR. HALASI TAMÁS, DR. HEHL ISTVÁN, DR. BEREZNAI ISTVÁN

Részletesebben

A terápiás irányelvek változása a kéz hajlítóín sebészetében

A terápiás irányelvek változása a kéz hajlítóín sebészetében A terápiás irányelvek változása a kéz hajlítóín sebészetében DR. BÍRÓ VILMOS Érkezett: 2010. október 4. ÖSSZEFOGLALÁS A kézen a hajlítóinak sérüléseinek, illetve egyéb kóros elváltozásainak sebészi ellátásáról

Részletesebben

Turchányi Béla tanszékvezető egyetemi docens osztályvezető főorvos Traumatológiai és Kézsebészet

Turchányi Béla tanszékvezető egyetemi docens osztályvezető főorvos Traumatológiai és Kézsebészet Kenézy Gyula Kórház Debrecen Osztály Tanszék Turchányi Béla tanszékvezető egyetemi docens osztályvezető főorvos Traumatológiai és Kézsebészet Szalag, csont és ízületpótlás módszerei. Fémek és műanyagok

Részletesebben

Tapasztalataink a rosszul gyógyult distalis radius törések korrekciós osteotomiájával

Tapasztalataink a rosszul gyógyult distalis radius törések korrekciós osteotomiájával A Debreceni Orvostudományi Egyetem Traumatológiai Tanszékének közleménye Tapasztalataink a rosszul gyógyult distalis radius törések korrekciós osteotomiájával DR. BALÁZS JÓZSEF, DR. BÍRÓ VILMOS, DR. FRENDL

Részletesebben

Ínsérülések rehabilitációs lehetőségei

Ínsérülések rehabilitációs lehetőségei Ínsérülések rehabilitációs lehetőségei Dr.Molnár József Magyar Lógyógyász Állatorvosok Egyesülete 2014. 11. 29. Miről lesz szó? Röviden az ínról Az ínsérülés Gyógyulás Egyes inakra jellemző specialitások

Részletesebben

Carcinoma basocellulare plasztikai sebészeti kezelése lokális lebenyekkel az arcon

Carcinoma basocellulare plasztikai sebészeti kezelése lokális lebenyekkel az arcon A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza Bőrgyógyászati Osztály Bőrsebészeti Részleg, Kecskemét 1, a Semmelweis Egyetem ÁOK I.sz. Sebészeti Klinika, Budapest 2 és az Országos Onkológiai Intézet Fej Nyak,

Részletesebben

Poszttraumás arthrosisok kezelése a kézen Endoprotézis vagy arthrodesis?

Poszttraumás arthrosisok kezelése a kézen Endoprotézis vagy arthrodesis? Az Országos Baleseti és Sürgõsségi Intézet, Kéz- és Mikrosebészeti Osztály közleménye Poszttraumás arthrosisok kezelése a kézen Endoprotézis vagy arthrodesis? II. Csuklóízületi totál-endoprotézisek DR.

Részletesebben

K AZUISZTIK ÁK. A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza, Traumatológiai és Kézsebészeti Osztály, Kézsebészeti Részleg, Kecskemét közleménye

K AZUISZTIK ÁK. A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza, Traumatológiai és Kézsebészeti Osztály, Kézsebészeti Részleg, Kecskemét közleménye K AZUISZTIK ÁK A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza, Traumatológiai és Kézsebészeti Osztály, Kézsebészeti Részleg, Kecskemét közleménye Reverz radialis osteocutan lebeny alkalmazása a hüvelykujj rekonstrukciójában

Részletesebben

Eredményeink distalis radius törések füles húzólemezzel végzett osteosynthesise után

Eredményeink distalis radius törések füles húzólemezzel végzett osteosynthesise után A Jávorszky Ödön Kórház Traumatológia Osztály, Vác közleménye Eredményeink distalis radius törések füles húzólemezzel végzett osteosynthesise után DR. SERESS GYÖRGY, DR. KURUCZ LÁSZLÓ, DR. OSGYÁN HENRIK,

Részletesebben

TOVÁBBKÉPZÉS. Irodalmi áttekintés DR. BÍRÓ VILMOS. Hand injuries Complications/Diagnosis/Surgery; Postoperative complications Surgery;

TOVÁBBKÉPZÉS. Irodalmi áttekintés DR. BÍRÓ VILMOS. Hand injuries Complications/Diagnosis/Surgery; Postoperative complications Surgery; TOVÁBBKÉPZÉS Gyakori diagnosztikus hibák és szövődmények a kézsebészetben I. Diagnosztikus tévedések. Szövődmények a kezelés során Irodalmi áttekintés DR. BÍRÓ VILMOS Érkezett: 2013. december 9. ÖSSZEFOGLALÁS

Részletesebben

Csípôízületi totál endoprotézis-beültetés lehetôségei csípôkörüli osteotomiát követôen

Csípôízületi totál endoprotézis-beültetés lehetôségei csípôkörüli osteotomiát követôen A Pécsi Orvostudományi Egyetem Ortopédiai Klinika közleménye Csípôízületi totál endoprotézis-beültetés lehetôségei csípôkörüli osteotomiát követôen DR. BELLYEI ÁRPÁD, DR. THAN PÉTER. DR. VERMES CSABA Érkezett:

Részletesebben

Új célzókészülék a térd elülsô keresztszalag pótlásához

Új célzókészülék a térd elülsô keresztszalag pótlásához A London-i Mayday University Hospital Közleménye Új célzókészülék a térd elülsô keresztszalag pótlásához DR. MOWBRAY M. A. S., DR. ZOLCZER L., DR. BARRY M. Érkezett: 1996. január 19. ÖSSZEFOGLALÁS A térd

Részletesebben

A baleseti sebészeti implantátumok eltávolításának kérdései

A baleseti sebészeti implantátumok eltávolításának kérdései A Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sándor Utcai Kórház Rendelőintézet és BALESETI KÖZPONT közleménye A baleseti sebészeti implantátumok eltávolításának kérdései DR. VÉGH GYÖRGY PÁL Érkezett: 2008. július

Részletesebben

NEFMI szakmai protokoll. a mikroreplantációról 1

NEFMI szakmai protokoll. a mikroreplantációról 1 1. oldal NEFMI szakmai protokoll a mikroreplantációról 1 Készítette: a Magyar Kézsebész Társaság vezetősége a Traumatológiai Szakmai Kollégium egyetértésével I. Alapvető megfontolások BNO S6800 A hüvelykujj

Részletesebben

SEBÉSZETI MANUÁLIS KÉTSZAKASZOS IMPLANTÁCIÓ MŰTÉTI MÓDSZERE

SEBÉSZETI MANUÁLIS KÉTSZAKASZOS IMPLANTÁCIÓ MŰTÉTI MÓDSZERE SEBÉSZETI MANUÁLIS KÉTSZAKASZOS IMPLANTÁCIÓ MŰTÉTI MÓDSZERE A DR CSAVARIMPLANTÁTUMOK KÉTSZAKASZOS MŰTÉTI MÓDSZERREL VÉGZETT BEÜLTETÉSE A kétszakaszos műtéti módszert akkor alkalmazzuk, ha biztosítani akarjuk

Részletesebben

Os capitatumban elhelyezkedő osteoid osteoma okozta csuklótáji fájdalom Esetismertetés

Os capitatumban elhelyezkedő osteoid osteoma okozta csuklótáji fájdalom Esetismertetés A Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Traumatológiai Klinika és Pathológia Intézet közleménye Os capitatumban elhelyezkedő osteoid osteoma okozta

Részletesebben

A heterotop ossificatio mûtéti kezelésével szerzett tapasztalataink a neurorehabilitáció során

A heterotop ossificatio mûtéti kezelésével szerzett tapasztalataink a neurorehabilitáció során Az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet közleménye A heterotop ossificatio mûtéti kezelésével szerzett tapasztalataink a neurorehabilitáció során DR. DÉNES ZOLTÁN, DR. KÁLLAY MIKLÓS Érkezett: 2002. március

Részletesebben

Idősült Achilles-ín-szakadás ellátása plantaris ínnal és gastrocnemius fasciából készült centrális visszahajtott lebeny augmentációval

Idősült Achilles-ín-szakadás ellátása plantaris ínnal és gastrocnemius fasciából készült centrális visszahajtott lebeny augmentációval A Pécsi Tudományegyetem OEC ÁOK Trauma Centrum, Balesetsebészeti és Kézsebészeti Klinika közleménye Idősült Achilles-ín-szakadás ellátása plantaris ínnal és gastrocnemius fasciából készült centrális visszahajtott

Részletesebben

Saját fejlesztésű unilateralis kompressziós disztrakciós minifixateur

Saját fejlesztésű unilateralis kompressziós disztrakciós minifixateur A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Jósa András Kórháza, Nyíregyháza, Traumatológiai és Kézsebészeti Osztály közleménye Saját fejlesztésű unilateralis kompressziós disztrakciós minifixateur DR.

Részletesebben

NS 1 Normális lábfej. Természetes méretű, SOMSO-műanyagból. Bemutatja az anatómiai szerkezetet és a sípcsont alatti részt. Egy darabból áll.

NS 1 Normális lábfej. Természetes méretű, SOMSO-műanyagból. Bemutatja az anatómiai szerkezetet és a sípcsont alatti részt. Egy darabból áll. NS 1 Normális lábfej Bemutatja az anatómiai szerkezetet és a sípcsont alatti részt. Egy darabból áll. Hossz: (Pternion-Akropodion): 24 cm. Magasság: 13 cm., Szélesség: 26 cm., Mélység: 10 cm., Súly: 450

Részletesebben

Gyermekkori calcaneus törések kezelése *

Gyermekkori calcaneus törések kezelése * Az Országos Baleseti és Sürgõsségi Intézet Gyermektraumatológia osztályának közleménye Gyermekkori calcaneus törések kezelése * DR. KASSAI TAMÁS, DR. HARGITAI ERNÕ, DR. KÕVÁRI TAMÁS, DR. NOVOTH BÉLA Érkezett:

Részletesebben

A TÉRDÍZÜLET BIOMECHANIKÁJÁNAK VÁLTOZÁSA AZ UNIKOMPARTMENTÁLIS TÉRDPROTÉZIS BEÜLTETÉSE SORÁN

A TÉRDÍZÜLET BIOMECHANIKÁJÁNAK VÁLTOZÁSA AZ UNIKOMPARTMENTÁLIS TÉRDPROTÉZIS BEÜLTETÉSE SORÁN Ph. D. Tézisek A TÉRDÍZÜLET BIOMECHANIKÁJÁNAK VÁLTOZÁSA AZ UNIKOMPARTMENTÁLIS TÉRDPROTÉZIS BEÜLTETÉSE SORÁN Dr. Gunther Tibor Semmelweis Egyetem Doktori Iskola Semmelweis Egyetem, Testnevelési és Sporttudományi

Részletesebben

A vacuummal segített sebkezelés alkalmazása és tapasztalataink

A vacuummal segített sebkezelés alkalmazása és tapasztalataink A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum ÁOK Traumatológiai és Kézsebészeti Tanszék; Kenézy Gyula Kórház Rendelő Intézet Baleseti Sebészeti és Kézsebészeti Osztály közleménye A vacuummal

Részletesebben

A súlyos csuklódeformitás kezelése arthrodesissel a neurorehabilitáció során

A súlyos csuklódeformitás kezelése arthrodesissel a neurorehabilitáció során Az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet Koponya-agysérültek Rehabilitációs Osztálya¹ és Ortopédiai Osztálya² közleménye A súlyos csuklódeformitás kezelése arthrodesissel a neurorehabilitáció során DR.

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A vállízület elülső instabilitásának fizioterápiás kezelése

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A vállízület elülső instabilitásának fizioterápiás kezelése Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A vállízület elülső instabilitásának fizioterápiás kezelése Készítette: Az Ápolási Szakmai Kollégium és a Magyar Gyógytornászok Társasága I. Alapvető megfontolások

Részletesebben

Műtéti szakasszisztens 1. oktatási hét (2013. január 14-15-16.)

Műtéti szakasszisztens 1. oktatási hét (2013. január 14-15-16.) Műtéti szakasszisztens 1. oktatási hét (2013. január 14-15-16.) 2013. január 14. 2013. január 15. 3 8.00-10.15 Műtőszolgálat Biztosítása Műtő és helyiségei Nagy Éva/Tanka Ibolya 2 10.25-11.55 Műtőszolgálat

Részletesebben

Minimálisan invazív calcaneo-stop módszer pes planovalgus gyermekkori eseteiben

Minimálisan invazív calcaneo-stop módszer pes planovalgus gyermekkori eseteiben A Rijekai Klinikai Központ, Sebészeti Klinika, Gyermek Orthopédiai Osztályának közleménye Minimálisan invazív calcaneo-stop módszer pes planovalgus gyermekkori eseteiben DR. RÓTH SÁNDOR Érkezett: 2003.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 422 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1A. ábra

(11) Lajstromszám: E 005 422 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1A. ábra !HU000005422T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 422 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 020041 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

RTG-CT-MRI-PET összehasonlítása

RTG-CT-MRI-PET összehasonlítása RTG-CT-MRI-PET összehasonlítása IGS alkalmazhatóság szempontjából Készítette: Gyebnár János Norbert Vukov Ádám Fogalmak IGS, CAS, CIS, CAD, NS Image-guided surgery : - valamely sebészeti procedúra - indirect

Részletesebben

Csigolyatörések konzervativ és műtéti kezelése. Kasó Gábor Pécsi Tudományegyetem, Idegsebészeti Klinika

Csigolyatörések konzervativ és műtéti kezelése. Kasó Gábor Pécsi Tudományegyetem, Idegsebészeti Klinika Csigolyatörések konzervativ és műtéti kezelése Kasó Gábor Pécsi Tudományegyetem, Idegsebészeti Klinika Csigolyatörések konzervativ és műtéti kezelése traumás poroticus pathologias craniocervicalis, cervicalis,

Részletesebben

HU ISSN 1787-5072 www.anyagvizsgaloklapja.hu 62

HU ISSN 1787-5072 www.anyagvizsgaloklapja.hu 62 Kockázatalapú karbantartás Új törekvések* Fótos Réka** Kulcsszavak: kockázatalapú karbantartás és felülvizsgálat, kockázatkezelés, kockázati mátrix, API RBI szabványok Keywords: risk-based inspection and

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 651 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 651 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008651T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 651 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 765355 (22) A bejelentés

Részletesebben

19.Budapest Nephrologiai Iskola/19th Budapest Nephrology School angol 44 6 napos rosivall@net.sote.hu

19.Budapest Nephrologiai Iskola/19th Budapest Nephrology School angol 44 6 napos rosivall@net.sote.hu 1.sz. Elméleti Orvostudományok Doktori Iskola 3 éves kurzus terve 2011/2012/ 2 félév - 2014/2015/1 félév 2011//2012 tavaszi félév Program sz. Kurzusvezető neve Kurzus címe magyarul/angolul Kurzus nyelve

Részletesebben

A bokaízület mozgásterjedelmének változása lábszárhosszabbítás során, állatkísérletes modellen *

A bokaízület mozgásterjedelmének változása lábszárhosszabbítás során, állatkísérletes modellen * A Semmelweis Egyetem Általános Orvosi Kar, Ortopédiai Klinika 1,és a Dr. Bugyi István Kórház, Szentes, Ortopéd Traumatológiai Osztály 2, közleménye A bokaízület mozgásterjedelmének változása lábszárhosszabbítás

Részletesebben

Életvégi döntések az intenzív terápiában az újraélesztés etikai és jogi vonatkozásai

Életvégi döntések az intenzív terápiában az újraélesztés etikai és jogi vonatkozásai Semmelweis Egyetem Doktori Iskola Dr. Élő Gábor Életvégi döntések az intenzív terápiában az újraélesztés etikai és jogi vonatkozásai Tézisek Semmelweis Egyetem 4. sz. Doktori Iskola Semmelweis Egyetem

Részletesebben

KAZUISZTIKÁK. Egyidejű bilateralis avulsiós tuberositas tibiae törés ellátása gyermekkorban DR. JÓZSA GERGŐ, DR. FARKAS ANDRÁS ÖSSZEFOGLALÁS

KAZUISZTIKÁK. Egyidejű bilateralis avulsiós tuberositas tibiae törés ellátása gyermekkorban DR. JÓZSA GERGŐ, DR. FARKAS ANDRÁS ÖSSZEFOGLALÁS KAZUISZTIKÁK A Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ, Gyermekklinika, Gyermeksebészeti Osztály közleménye Egyidejű bilateralis avulsiós tuberositas tibiae törés ellátása gyermekkorban Érkezett: 2013.

Részletesebben

Hallgatói tájékoztató a Sebészet és Szemészet c. Tantárgy oktatási rendjéről 2016.

Hallgatói tájékoztató a Sebészet és Szemészet c. Tantárgy oktatási rendjéről 2016. SEBÉSZETI ÉS SZEMÉSZETI TANSZÉK ÉS KLINIKA Cím: 1078 Budapest, István utca 2. Tel.: +36-1-478-41-95, Fax: +36-1-478-41-96 www.kisallatsebeszet.hu, www.univet.hu Hallgatói tájékoztató a Sebészet és Szemészet

Részletesebben

A IV. kézközépcsont aneurizmális csontcisztájának kezelése autológ, avascularis csontblokk beültetéssel

A IV. kézközépcsont aneurizmális csontcisztájának kezelése autológ, avascularis csontblokk beültetéssel Az Ajkai Magyar Imre Kórház, Traumatológiai Osztály közleménye A IV. kézközépcsont aneurizmális csontcisztájának kezelése autológ, avascularis csontblokk beültetéssel DR. SASVÁRI EDGÁR, DR. HORVÁTH BÉLA,

Részletesebben

KAPOSI MÓR ORTOPÉDIAI NAPOK III. Kaposvár, 2015. május 8-9.

KAPOSI MÓR ORTOPÉDIAI NAPOK III. Kaposvár, 2015. május 8-9. KAPOSI MÓR ORTOPÉDIAI NAPOK III. Kaposvár, 2015. május 8-9. A Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház Ortopédiai Osztályának, a Magyar Váll- és Könyöksebészek Egyesületének és a Magyar Gyógytornász-Fizioterapeuták

Részletesebben

Az elülsõ keresztszalag rekonstrukciónál alkalmazott press fit rögzítés biomechanikai értékelése

Az elülsõ keresztszalag rekonstrukciónál alkalmazott press fit rögzítés biomechanikai értékelése Az Országos Sportegészségügyi Intézet, Sportsebészeti Osztály 1 és a Budapesti Mûszaki Egyetem, Gépszerkezettan Tanszék 2 közleménye Az elülsõ keresztszalag rekonstrukciónál alkalmazott press fit rögzítés

Részletesebben

Lokalizált krónikus parodontitis komplex multidiszciplináris parodontológiai, orthodonciai ellátása 3. eset

Lokalizált krónikus parodontitis komplex multidiszciplináris parodontológiai, orthodonciai ellátása 3. eset Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet igazgató: Dr. Kivovics Péter egyetemi docens http://semmelweis-egyetem.hu/fszoi/ https://www.facebook.com/fszoi Lokalizált

Részletesebben

A Nemzeti Erıforrás Minisztérium szakmai protokollja Kézsebészet Tartalom:

A Nemzeti Erıforrás Minisztérium szakmai protokollja Kézsebészet Tartalom: A Nemzeti Erıforrás Minisztérium szakmai protokollja Kézsebészet Tartalom: - az acut flexorín-sérülésekrıl a kézen 2. oldal - a cubital tunnel syndromáról 7. oldal - a feszítıín sérülésekrıl -14. oldal

Részletesebben

Krónikus acromioclavicularis ficamok kezelése

Krónikus acromioclavicularis ficamok kezelése A Vaszary Kolos Kórház Traumatológiai Osztály, Esztergom közleménye Krónikus acromioclavicularis ficamok kezelése DR. HÁMORY ZSOLT, DR. ZSOLDOS LÁSZLÓ, DR. SZAKÁCS BÁLINT Érkezett: 2006. október 10. ÖSSZEFOGLALÁS

Részletesebben

A MENETPROFIL-VÁLTOZTATÁS HATÁSA A CSONTTÖRÉSEK CSAVAROS RÖGZÍTÉSÉNEK STABILITÁSÁRA

A MENETPROFIL-VÁLTOZTATÁS HATÁSA A CSONTTÖRÉSEK CSAVAROS RÖGZÍTÉSÉNEK STABILITÁSÁRA EREDETI KÖZLEMÉNYEK Biomechanica Hungarica IV. évfolyam, 2. szám A MENETPROFIL-VÁLTOZTATÁS HATÁSA A CSONTTÖRÉSEK CSAVAROS RÖGZÍTÉSÉNEK STABILITÁSÁRA Bagi István Budapesti M szaki és Gazdaságtudományi Egyetem,

Részletesebben

ORVOSTÖRTÉNET. Az egykori Országos Traumatológiai Intézet, Budapest, közleménye

ORVOSTÖRTÉNET. Az egykori Országos Traumatológiai Intézet, Budapest, közleménye ORVOSTÖRTÉNET Az egykori Országos Traumatológiai Intézet, Budapest, közleménye A neandervölgyi ember és a modern ember (Homo sapiens) kezének felépítése közti különbségek és azok következményei DR. JÓZSA

Részletesebben

Anyagtudomány Orvostechnikai anyagok. Tudományterület. Orvostechnikai anyagok (BMEGEMTMK02) Interdiszciplináris terület 20/2 20/3

Anyagtudomány Orvostechnikai anyagok. Tudományterület. Orvostechnikai anyagok (BMEGEMTMK02) Interdiszciplináris terület 20/2 20/3 Anyagtudomány és Technológia Tanszék Anyagtudomány (BMEGEMTMK02) Orvostechnikai anyagok Pammer Dávid tanársegéd 2016.03.30 BME Gépészmérnöki Kar Tudományterület 20/2 Angioplasztika Orvostechnikai anyagok

Részletesebben

Orvostechnikai anyagok II.

Orvostechnikai anyagok II. Anyagtudomány és Technológia Tanszék Orvostechnikai anyagok II. Pammer Dávid tanársegéd 2016. tavasz BME Gépészmérnöki Kar Tudományterület 20/2 Angioplasztika Orvostechnikai anyagok Orvostechnikai eszközök

Részletesebben

VELŐŰRSZEGEZÉS PROXIMALIS HUMERUS

VELŐŰRSZEGEZÉS PROXIMALIS HUMERUS 1.6 M P H T (MULTILOCKING PROXIMAL HUMERAL TREATMENT) SOKFUNKCIÓSAN RETESZELHETŐ PROXIMALIS IMPLANTÁTUMOK ÉS MŰTÉTI KÉSZLET VELŐŰRSZEGEZÉS PROXIMALIS HUMERUS Medical Products Manufacturing and Trading

Részletesebben

A térdízületi szalagsérülések sebészetének aktuális kérdései

A térdízületi szalagsérülések sebészetének aktuális kérdései A térdízületi szalagsérülések sebészetének aktuális kérdései Prof. Dr Hangody László egyetemi tanár az MTA doktora Semmelweis Egyetem Traumatológiai Tanszék IKDC adatlap: KT-1000 arthrometer FEMOROTIBIALIS

Részletesebben

DR. KERTÉSZ GÁBOR, DR. RENNER ANTAL*, DR. ZAKUPSZKY ZOLTÁN, DR. HORVÁTH ZSOLT, DR. DÖMÖTÖR ENDRE, DR. ADRIAN MÜLLER**

DR. KERTÉSZ GÁBOR, DR. RENNER ANTAL*, DR. ZAKUPSZKY ZOLTÁN, DR. HORVÁTH ZSOLT, DR. DÖMÖTÖR ENDRE, DR. ADRIAN MÜLLER** A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza Traumatológiai Osztály, Kecskemét, az *Országos Traumatológiai Intézet és a **Schaffhausen P. B., Svájc közleménye Új külsõ rögzítéstechnika a kézsebészetben DR.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 158 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 158 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008158T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 158 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 746205 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

3. FEJEZET - MANUÁLTERÁPIA 3/1. EGYSZERŰ FELELETVÁLASZTÁS

3. FEJEZET - MANUÁLTERÁPIA 3/1. EGYSZERŰ FELELETVÁLASZTÁS 3. FEJEZET - MANUÁLTERÁPIA 3/1. EGYSZERŰ FELELETVÁLASZTÁS 1. A csúszó mozgás: A) forgó haladó mozgás, amikor az ízület egyik oldalán tractio, a másik oldalon compressio jön létre B) egyenes vonalú haladó

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 202 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 202 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006202T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 202 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 764089 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

A Stylommatophora csigák ivarszervrendszerének magyar nyelvû nevezéktana

A Stylommatophora csigák ivarszervrendszerének magyar nyelvû nevezéktana MALAKOLÓGIAI TÁJÉKOZTATÓ MALACOLOGICAL NEWSLETTER 2008 26: 37 42 A Stylommatophora csigák ivarszervrendszerének magyar nyelvû nevezéktana Páll-Gergely Barna Abstract: Hungarian nomenclature of the reproductive

Részletesebben

VII./2. Veleszületett fejlődési rendellenességek

VII./2. Veleszületett fejlődési rendellenességek VII./2. Veleszületett fejlődési rendellenességek A térd veleszületett rendellenességei összességében ritka kórképek, előfordulhatnak önálló elváltozásként, de időnként komplex fejlődési rendellenességek

Részletesebben

Ultrasound biomicroscopy as a diagnostic method of corneal degeneration and inflammation

Ultrasound biomicroscopy as a diagnostic method of corneal degeneration and inflammation Ultrasound biomicroscopy as a diagnostic method of corneal degeneration and inflammation Ph.D. Thesis Ákos Skribek M.D. Department of Ophthalmology Faculty of Medicine University of Szeged Szeged, Hungary

Részletesebben

Aknák, szakadékok leküzdése Csomók

Aknák, szakadékok leküzdése Csomók Aknák, szakadékok leküzdése Csomók A köteleket, kötélgyűrűket és hevedereket különböző csomókkal lehet teljes értékű felszereléssé alakítani. A jó csomót a következő tulajdonságok jellemzik: helyes kötélvezetés

Részletesebben

K AZUISZTIK ÁK. A Semmelweis Egyetem Ortopédiai Klinika közleménye. Egy térdprotézis-beültetés tanulságai*

K AZUISZTIK ÁK. A Semmelweis Egyetem Ortopédiai Klinika közleménye. Egy térdprotézis-beültetés tanulságai* K AZUISZTIK ÁK A Semmelweis Egyetem Ortopédiai Klinika közleménye Egy térdprotézis-beültetés tanulságai* DR. HOLNAPY GERGELY, DR. ILLYÉS ÁRPÁD, DR. BÖRÖCZ ISTVÁN Érkezett: 2004. június 21. ÖSSZEFOGLALÁS

Részletesebben

Térdprotézisek szeptikus szövődményeinek kezelése kétfázisú rekonstrukcióval*

Térdprotézisek szeptikus szövődményeinek kezelése kétfázisú rekonstrukcióval* A Pécsi Tudományegyetem, Orvos és Egészségtudományi Centrum, Traumatológiai Központ, Balesetsebészeti és Kézsebészeti Klinika közleménye Térdprotézisek szeptikus szövődményeinek kezelése kétfázisú rekonstrukcióval*

Részletesebben

Rekonstrukciós műtétek felső végtagon tetraplegiás betegeknél

Rekonstrukciós műtétek felső végtagon tetraplegiás betegeknél A Nyíregyházi Jósa András Megyei Kórház Ortopédiai Osztály 1 a Sahlgrenska Egyetem, Svédország, Göteborg, Kézsebészeti és Gerincsebészeti Klinika 2 és az Országos Baleseti és Sürgősségi Intézet 3 közleménye

Részletesebben

Életminőség-vizsgálat musculosceletalis daganatok miatt végzett vállövi. Dr. Kiss János

Életminőség-vizsgálat musculosceletalis daganatok miatt végzett vállövi. Dr. Kiss János SEMMELWEIS EGYETEM BUDAPEST ORTOPÉDIAI KLINIKA Igazgató: Prof.Dr. Szendrői Miklós Életminőség-vizsgálat musculosceletalis daganatok miatt végzett vállövi resectiók után Dr. Kiss János Végtagmegtartó műtétek

Részletesebben

Szemléletváltás a típusos radiustörések kezelésében osztályunkon a XXI. században

Szemléletváltás a típusos radiustörések kezelésében osztályunkon a XXI. században A Zala Megyei Kórház Traumatológia és Kézsebészeti Osztály közleménye Szemléletváltás a típusos radiustörések kezelésében osztályunkon a XXI. században DR. SZALAI ZOLTÁN, DR. MAGYAR LÁSZLÓ, DR. BITA LÁSZLÓ,

Részletesebben

Azonnali terhelésû, cirkuláris KOS implantátumrekonstrukciók hosszú távú vizsgálata

Azonnali terhelésû, cirkuláris KOS implantátumrekonstrukciók hosszú távú vizsgálata Dr. Werner Mander, dr. Thomas Fabritius Azonnali terhelésû, cirkuláris KOS implantátumrekonstrukciók hosszú távú vizsgálata Kilencévnyi statisztika 678 transzgingiválisan beültetett, nem navigált, egyrészes

Részletesebben

Sebészeti Műtéttani Intézet

Sebészeti Műtéttani Intézet Sebészeti Műtéttani Intézet Sebészeti Műtéttan A6. gyakorlati modul A1. MODUL - Az aszepszis és a sebész A2. MODUL - A sebészi instrumentárium A3. MODUL Műtétek A4. MODUL Műtétek, vérzések A5. MODUL Sebek

Részletesebben

A BIOMECHANIKAI ANYAGVIZSGÁLÓ LABORATÓRIUM

A BIOMECHANIKAI ANYAGVIZSGÁLÓ LABORATÓRIUM Tudományos Hétfő rendezvénysorozat Debrecen, 2011.05.09. 1/16 A BIOMECHANIKAI ANYAGVIZSGÁLÓ LABORATÓRIUM Manó Sándor, Csernátony Zoltán DEBRECENI EGYETEM OEC ORTOPÉDIAI KLINIKA BIOMECHANIKAI LABORATÓRIUM

Részletesebben

Traumatológia. Vortex. Distalis humerus lemez ±15

Traumatológia. Vortex. Distalis humerus lemez ±15 Vortex Traumatológia Distalis humerus lemez ±5 Referenciák. Bevezetés 4-5 3.3.5 A lemez előzetes rögzítése Dr. Vámhidy László PhD. Egyetemi Docens, Klinikai Igazgató...3 Az implantátum A műszerkészlet

Részletesebben

A lebegő váll (floating shoulder) és kezelése

A lebegő váll (floating shoulder) és kezelése A Pécsi Tudományegyetem Mozgásszervi Sebészeti Intézet Traumatológiai és Kézsebészeti Klinikai Tanszék közleménye A lebegő váll (floating shoulder) és kezelése DR. WIEGAND NORBERT, DR. NAUMOV ISTVÁN, DR.

Részletesebben

TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése. A hasi sérv. Dr.

TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése. A hasi sérv. Dr. TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése A hasi sérv Dr. Wéber György Előadó: Prof. Dr. Wéber György igazgató Kísérletes és Sebészeti

Részletesebben

Korszerűség és széles körű alkalmazhatóság a Denti Implantációs Rendszerben

Korszerűség és széles körű alkalmazhatóság a Denti Implantációs Rendszerben I IMPLANTOLÓGIA N A P J A I N K B A N Dr. Vajdovich István, dr. Bóka Péter és dr. Vajdovich Éva Korszerűség és széles körű alkalmazhatóság a Denti Implantációs Rendszerben Bevezetés 2008 jelentős év a

Részletesebben

Rekonstrukciós műtétek felső végtagon tetraplegiás betegeknél

Rekonstrukciós műtétek felső végtagon tetraplegiás betegeknél A Nyíregyházi Jósa András Megyei Kórház Ortopédiai Osztály 1 a Sahlgrenska Egyetem, Svédország, Göteborg, Kézsebészeti és Gerincsebészeti Klinika 2 az Országos Baleseti és Sürgősségi Intézet 3 és az Országos

Részletesebben

GYÁRTÓ VÁLLALAT VEVŐI AUDITJA

GYÁRTÓ VÁLLALAT VEVŐI AUDITJA GYÁRTÓ VÁLLALAT VEVŐI AUDITJA MORAUSZKI Kinga posztgraduális képzésben résztvevő hallgató Debreceni Egyetem, ATC Műszaki Főiskolai Kar Műszaki Menedzsment és Vállalkozási Tanszék 4028 Debrecen, Ótemető

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Dupuytren contractura. Készítette: Az Ortopédiai Szakmai Kollégium

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Dupuytren contractura. Készítette: Az Ortopédiai Szakmai Kollégium Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Dupuytren contractura Készítette: Az Ortopédiai Szakmai Kollégium I. Alapvető megfontolások 1. A protokoll alkalmazási, érvényességi területe Ortopédia

Részletesebben

AMS Hereimplantátum Használati útmutató

AMS Hereimplantátum Használati útmutató AMS Hereimplantátum Használati útmutató Magyar Leírás Az AMS hereimplantátum szilikon elasztomerből készült, a férfi herezacskóban levő here alakját utánzó formában. Az implantátum steril állapotban kerül

Részletesebben

A sérült ujjhajlító ín gyógyulásának molekuláris és sejtes szabályozása a II zónában

A sérült ujjhajlító ín gyógyulásának molekuláris és sejtes szabályozása a II zónában Vas Megye és Szombathely Megyei Jogú Város Markusovszky Kórháza, Egyetemi Oktató Kórház Baleseti Sebészeti, Kézsebészeti és Helyreállító Sebészeti Osztályának közleménye A sérült ujjhajlító ín gyógyulásának

Részletesebben

A teszt a következő diával indul! The test begins with the next slide!

A teszt a következő diával indul! The test begins with the next slide! A teszt a következő diával indul! The test begins with the next slide! A KÖVETKEZŐKBEN SZÁMOZOTT KÉRDÉSEKET VAGY KÉPEKET LÁT SZÁMOZOTT KÉPLETEKKEL. ÍRJA A SZÁMOZOTT KÉRDÉSRE ADOTT VÁLASZT, VAGY A SZÁMOZOTT

Részletesebben