Ma gyar Der ma to ló gi ai Tár su lat 81. Nagy gyû lé se Bu da pest, de cem ber Európa Kongresszusi Központ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ma gyar Der ma to ló gi ai Tár su lat 81. Nagy gyû lé se Bu da pest, 2008. de cem ber 11-13. Európa Kongresszusi Központ"

Átírás

1 Ma gyar Der ma to ló gi ai Tár su lat 81. Nagy gyû lé se Bu da pest, de cem ber Európa Kongresszusi Központ Előzetes program de cem ber 11. csü tör tök A Nagygyűlés hivatalos megnyitója Kárpáti Sarolta, Gyulai Rolland Plenáris ülésterem (-1 szint) Továbbképző előadások I. (15 előadás) 1. Török László: Dermatopathiák és arthropathiák, valamint a háttérben álló kórképek (Megyei Kórház Bőrgyógyászata, Kecskemét) 2. Várkonyi Viktória 1, Dudás Mária 1, Kaszás Katalin 2, Pónyai Katinka 1, Pálfy Zsuzsanna 1, Csohán Ágnes 2 : STI a XXI. században Magyaror - szá gon. A syphilis, a gonorrhoeae és urogenitalis chlamydiasis adatainak elemzése. (SE Bőr-Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika 1, Országos Epidemiológiai Központ Járványügyi Osztály 2, Budapest) 3. Daróczy Judit, Telkes Márta, Szitkay Sándor, Rédling Marianna: Súlyos bőr-, és lágyrészinfekciók (SSTIs) korszerű szemlélete és az ellátás irányelvei (Főv. Önk. Egyesített Szent István és László Kórház, Bőrgyógyászati és Lymphológiai Osztály, Budapest) 4. Horkay Irén: Gyógyszer okozta fotoszenzitivitás (DEOEC Bőrgyógyászati Klinika, Debrecen) 5. Bata Zsuzsanna: Gyógyszerindukálta adverz reakciók (SZTE ÁOK Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika, Szeged) 6. Temesvári Erzsébet: Metodikai változások az epicutan próbák értékelésében (Semmelweis Egyetem Bőr Nemikórtani és Bőronko ló - giai Klinika, Budapest) 7. Husz Sándor: Immunofluoreszcenciás vizsgálatok technikája és bőrgyógyászati jelentősége (SZTE Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika, Szeged) 10. Juhász István: A legfontosabb jó- és rosszindulatú bőrtumorok és az eltávolítás lehetőségei (DEOEC Bőrgyógyászati Klinika, Debrecen) Kávészünet Továbbképző előadások II. (15 előadás) 9. Wikonkál Norbert: Graft-versus host betegség (Semmelweis Egyetem Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika, Budapest) 10. Marschalkó Márta: Mycosis fungoides, Sezary syndroma kezelése: új kezelési eljárások (Semmelweis Egyetem Általános Orvostu do - mányi Kar Bőr-Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika, Budapest) 11. Somlai Beáta: Pigmentált acralis elváltozások dermatoszkópos jellemzői (Semmelweis Egyetem Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika, Budapest) 12. Oláh Judit: Aktualitások a melanoma malignum diagnosztikájában és kezelésében (Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Kp., Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika, Szeged) 13. Gyulai Rolland: A psoriasis korszerű kezelése (Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Kp., Bőrgyógyászati és Aller go - lógiai Klinika, Szeged) 14. Holló Péter: Újdonságok a psoriasis biológiai válaszmódosító kezelésében (Semmelweis Egyetem Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika, Budapest) 15. Szalai Zsuzsanna: Gyermekkorban előforuló humán papilloma vírus fertőzések és új terápiás lehetőségeik áttekintése (Heim Pál Gyermekkórház Bőrgyógyászati Osztály, Budapest) 16. Bagdy Emőke: Bőrünk szimbolikus jelentésrétegei (Károli Gáspár Református Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Pszichológiai Intézet, Budapest) Nékám-terem ( 0 szint): Kísérletes szekció előadások I. (8 / előadás, 4 vita) 1. Silló Pálma 1, Mazán Mercédesz 2, Preisz Klaudia 1,2, Kornsée Zoltán 4, Blazsek Antal 1,2,3, Kárpáti Sarolta 1,2,3 : Epdermális transzglutamináz ellen anyag vizsgálatok endomysium-elleni antitest (EMA) negatív dermatitis herpetiformis betegek savóiban (Semmelweis Egyetem Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika 1, SE-MTA Molekuláris Medicina Kutatócsoport 2, SE-Szentágothai János Egyetemi Tudásközpont 3, Székesfehérvári Sürgősségi Centrum 4 ) 1

2 2. Blazsek Antal 1,2,3, Hatvani Zsófia 1, Wikonkál Norbert 1, Hársing Judit 1, Virágh Zsófia 1, Medvecz Márta 1,2, Kárpáti Sarolta 1,2,3 : Keratin mutá - ciók okozta pigmentációs zavarok bemutatása ritka genodermatosisok (Dowling-Degos kór és Epidermolysis Bullosa Simplex Mottled Pigmentációval) eseteiben (Semmelweis Egyetem Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika 1, SE-MTA Molekuláris Medicina Kutatócsoport 2, SE-Szentágothai János Egyetemi Tudásközpont 3 ) 3. Blazsek Antal Zsolt 1,2,3, Katona Mária 1, Mazán Mercédesz 2, Dobos Matild 4, Knoll Judit 5, Becker Krisztina, Medvecz Márta 1,2, Szalai Zsuzsanna 5, Kárpáti Sarolta 1,2,3 : ABCA12 gén-vizsgálat Harlequin-ichthyosisban (Semmelweis Egyetem Bőr-, Nemikórtani és Bőron koló - giai Klinika 1, SE-MTA Molekuláris Medicina Kutatócsoport 2, SE-Szentágothai János Egyetemi Tudásközpont 3, SE, II. számú Gyermek gyógyá - szati Klinika 4, Heim Pál Gyermekkórház, Bőrgyógyászati és Toxikológiai Osztály 5 ) 4. Törőcsik Dániel 1,2, Széles Lajos 2, Paragh György 3, Rákosy Zsuzsa 4, Balázs Margit 4, Nagy László 2, Inbal Aida 5, Ádány Róza 4 : A XIII-as faktor A alegységének szerepe a makrofágok alternatív aktivációjában (DEOEC Bőrgyógyászati Klinika 1, Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet, Debrecen 2, Department of Experimental Therapeutics, H. Lee Moffitt Cancer Center & Research Institute, Tampa, FL, USA 3, DEOEC Megelőrző Orvostani Intézet 4, Trombosis and Haemostasis Unit, Beilinson Hospital, Rabin Medical Centre, Petah Tikva, and Sackler Faculty of Medicine, Tel Aviv University, Israel 5 ) 5. Nagy Georgina 1, Baráth Sándor 2, Gál Mónika 1,3, Krenács László 4, Szegedi Andrea 1 : CD4 + C25 + FOXP3 + T sejtek vizsgálata atópiás der - ma titisben (DEOEC Bőrgyógyászati Klinika Bőrgyógyászati Allergológiai Tanszék 1, DEOEC III. számú Belgyógyászati Klinika 2, Kenézy Gy. Kórház Bőrgyógyászat, Debrecen 3, Daganat Pathológiai és Molekuláris Diagnosztikai Laboratórium, Szeged 4 ) 6. Gáspár Krisztián 1, Bernhard Homey 2 : CCR3 kemokin receptor szerepe a szöveti remodellációban atópiás bőrgyulladások során (DEOEC Bőrgyógyászati Klinika Bőrgyógyászati és Allergológiai Tanszék, Debrecen 1, Bőrklinika, Heinrich Heine Egyetem, Düsseldorf, Németország 2 ) 7. Kormos Bernadett 1, Belső Nóra 1, Szekeres Csaba 1, Szabad Gábor 1, Széll Márta 2, Dobozy Attila 1,2, Kemény Lajos 1,2, Bata-Csörgő Zsuzsanna 1,2 : A D-típusú ciklinek kifejeződése tenyésztett egészséges felnőtt melanocitákban (SZTE ÁOK Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika, Szeged 1, MTA Dermatológiai Kutatócsoport, Szeged 2 ) 8. Dózsa Anikó 1,2, Dezső Balázs 6, Bálint L. Bálint 2, Tóth Balázs 3, Bíró Tamás 3, Christos Zouboulis 5, Remenyik Éva 4, Nagy László 2 : A PPAR (Peroxiszóma Proliferáció Aktiválta Receptor gamma) molekula funkciójának vizsgálata különböző faggyúmirigy modelleken (Miskolci Egészségügyi Központ, Miskolc 1, DEOEC Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet, Debrecen 2, DEOEC, Élettani Intézet, Deb re - cen 3, DEOEC Bőrgyógyászati Klinika 4, Bőrgyógyászati és Immunológiai Intézet, Klinika Dessau, Dessau, Németország 5, DEOEC Patho lógiai Intézet, Debrecen 6 ) 9. Szabó Kornélia 1,2, Tax Gábor 3, Dragos Theodorescu 4, Koreck Ildikó 2,4, Kemény Lajos 1,2 : A TNFα gén szabályozó régiójában található es polimorfizmus az acne vulgaris patogenezisében (MTA, Dermatológiai Kutatócsoport 1, SZTE, Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika 2, SZTE, Természettudományi és Informatikai Kar 3, Victor Babes Egyetem, Temesvár, Románia 4 ) 10. Balogh Attila 1, Töröcsik Dániel 1, Nagy László 2, Remenyik Éva 1 : Magreceptorok funkcionális vizsgálata in vitro keretinocyta differen - ciá lódás során (DEOEC Bőrgyógyászati Klinika 1, Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet, Debrecen 2 ) Kávészünet Kísérletes szekció előadások II. (8 / előadás, 4 vita) 11. Nagy Nikoletta 1, Bebes Attila 1, Németh István Balázs 2, Bata-Csörgő Zsuzsanna 1,3, Dobozy Attila 1,3, Kemény Lajos 1,3, Széll Márta 3 : A neuro - pilin-1 a szerepének vizsgálata keratinocitákban (SZTE Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika, Szeged 1, SZTE Pathológiai Intézet, Szeged 2, MTA SZTE Dermatológiai Kutatócsoport, Szeged 3 ) 12. Bebes Attila 1, Kis Kornélia 1, Nagy Tünde 2, Bata-Csörgő Zsuzsanna 1,3, Kemény Lajos 1,2, Dobozy Attila 1,3, Széll Márta 3 : Az ABCC4 és ABCG2 transzporterek kifejeződésének vizsgálata pikkelysömörben (Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika, Szeged 1, SOLVO Zrt., Szeged 2, Dermatológiai Kutatócsoport, Magyar Tudományos Akadémia, Szeged 3 ) 13. Szegedi Krisztina 1, Antal Mária 2, Németh István 3, Bata-Csörgő Zsuzsanna 1,4, Dobozy Attila 1,4, Kemény Lajos 1,4, Széll Márta 4 : A PRINS stressz - indukált nem kódoló RNS sejten belüli kölcsönhatásai chaperon funkcióval bíró molekulákkal (Szegedi Tudományegyetem Szent- Gyögyi Albert Klinikai Központ, Bőrgyógyászati és Allergológiai Központ, Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika, Szeged 1, SZBK, Növény - biológiai Intézet, Szeged 2, SZTE, Pathológiai Intézet, Szeged 3, MTA, Dermatológiai Kutatócsoport, Szeged 4 ) Közgyűlés I. (Plenáris ülésterem) Kertesi Ingrid nyitó hangversenye (Nékám-terem) Nyitófogadás 2

3 2008. de cem ber 12. péntek Plenáris ülésterem Betegbemutatás I. (4 előadás, 1 vita) 1. Harmos Ferenc 1, Sas Andrea 1, Hársing Judit 1, Deák György 2, Holló Péter 1, Kárpáti Sarolta 1 : Essentialis cryoglobulinaemias vasculitis (Sem melweis Egyetem Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika 1, Semmelweis Egyetem I. sz. Belgyógyászati Klinika2) 2. Poroszkai Mária 1, Ottó Iringó Ágnes 1, Deák György 1, Hársing Judit 1, Holló Péter 1, Kárpáti Sarolta 1 : IgA nephropathiával járó vasculitis (Semmelweis Egyetem Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika 1, Semmelweis Egyetem I. sz. Belgyógyászati Klinika2) 3. Sziray Ágnes 1, Mórocz István 2, Hársing Judit 3, Károlyi Zsuzsánna 1 : Fizikai terhelés indukálta vasculitis (Miskolci Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház, Bőrgyógyászati Osztály 1, Miskolci Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház, Patológiai Osztály 2, Semmelweis Egyetem Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika 3 ) 4. Solymosi Ágnes, Csitos Ágnes, Szalai Zsuzsanna: Phacomatosis pigmentovascularis (Heim Pál Gyermekkórház, Bőrgyógyászati Osztály, Budapest) 5. Oanta Alexandru 1, Fekete Gyula-László 2, Marius Irimie 1, Ion Cotet 1 : Morbus Kyrle esetbemutatás (Transilvania Orvosi Egyetem, Brassó 1, MOGYE, Bőrgyógyászati Klinika, Marosvásárhely 2, Románia) 6. Tóth Veronika, Marschalkó Márta, Hársing Judit, Kárpáti Sarolta: Argyriasis (Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar, Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika) 7. Szilágyi Melinda, Pónyai Györgyi, Hársing Judit, Holló Péter, Kárpáti Sarolta: Coronarographiát követően kialakult röntgen ulcus (Semmelweis Egyetem Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika) 8. Fodor Károly, Wikonkál Norbert, Kárpáti Sarolta: Erythromelalgia syndroma (Semmelweis Egyetem Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika) 9. Szilágyi Melinda 1, Somfai Gábor Márk 2, Holló Péter 1, Kárpáti Sarolta 1 : Herpes zosterhez társuló orbitalis apex syndroma (Semmelweis Egye tem Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika 1, Semmelweis Egyetem I.sz. Szemészeti Klinika 2 ) 10. Fogarasy A. 1, Degrell P. 2, Moezzi M. 3, Györke Zs. 1, Sulyok E. 1, Battyáni Zita 3 : Pretibiális epidermolysis bullosa és társult Focalis segmen - tális glomerulosclerosis (17 éves gyermek esete) (BMK, Kerpel-Fronius Ödön Gyermekegészségügyi Központ, Pécs 1, PTE, II.sz. Bel gyó - gyászati Klinika és Nephrológiai Centrum, Pécs 2, PTE, Bőr-, Nemikórtani és Onkodermatológiai Klinika, Pécs 3 ) 11. Takács Szandra, Battyáni Zita, Lukácsi Andrea: Sclerosis tuberosa esete (PTE AOK OEKK, Bőr-, Nemikórtani és Onkodermatológiai Klinika, Pécs) 12. Bajor Klára, Karagity Eliza, Ligeti Judit, Szemes László: Spiegler tumor az utódok keresztje (Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórház, Bőrgyógyászati és Sebészeti Osztály) Betegbemutatás II. (4 előadás, 1 vita) 13. Kuzmanovszki Daniella, Holló Péter, Marschalkó Márta, Hársing Judit, Csomor Judit*, Matolcs András*, Kárpáti Sarolta: Lassú prog - ressziójú disszeminált pagetoid reticulosis vs primer cutan agresszív epidermotrop CD8 pozitív lymphoma (Semmelweis Egyetem Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika, Semmelweis Egyetem I. sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet*) 14. Schimdt Emese, Liszkay Gabriella: Szinkron multiplex melanoma (Országos Onkológiai Intézet, Onkodermatológiai Osztály) 15. Ujfaludy Adrienn, Somlai Beáta, Kárpáti Sarolta: Sinus maxillarisból kiinduló amelanotikus melanoma esete (Semmelweis Egyetem Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika) 16. Kiss Flóra 1, Simics Enikő 1, Bégány Ágnes 1, Péter Zoltán 1, Oláh Éva 2, Szegedi István 2, Csízy István 2, Berényi Ervin 3, Molnár Péter 4, Remenyik Éva 1 : Malignus granular sejtes tumor kisdedkorban (DEOEC Bőrgyógyászati Klinika 1, Gyermekgyógyászati Klinika 2, Orvosi Labora tó - riumi és Képalkotó Diagnosztikai Tanszék 3, Patológiai Intézet 4, Debrecen) 17. Török László, Krenács László, Klucsik Zsolt, Kocsis Lajos, Bagdi Enikő: Extramedullaris cutan plasmocytoma (Megyei Kórház Bőrgyó gyá - szata, II. sz. Belgyógyászati Osztálya, Daganatpatológiai és Molekuláris Diagnosztikai Laboratórium Szeged) 18. Töröcsik Dániel 1, Gergely Lajos 2, Remenyik Éva 1, Bégány Ágnes 1 : Basaliomát utánzó bőr Cryptococcus fertőzés Sezary szindrómában (DEOEC Bőrgyógyászati Kliinika 1, III.sz. Belgyógyászati Klinika 2, Debrecen 19. Telkes Márta 1, Babarczi Edit 2, Csomor Judit 2, Schneider Tamás 3, Daróczy Judit 1 : Atipusos bőrtünetek formájában jelentkező non- Hodgkin lymphoma (Főv. Önk. Egyesítet Szent István és Szent László Kórház Bőrgyógyászati és Lymphologiai Osztály 1, Pathológiai Osztály 2, Országos Onkológiai Osztály A Belgyógyászati Osztály 3 ) 20. Csitos Ágnes, Noll Judit, Hársing Judit, Csomor Judit, Török László, Szalai Zsuzsanna: 15 éves korban diagnosztizált mycosis fungoides (Fővárosi Önkormányzat Heim Pál Gyermekkórház, Budapest, Bőr-, Nemikórtani és Onkológiai Klinika, Semmelweis Egyetem Budapest, I. sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet, Semmelweis Egyetem, Budapest, Bács-Kiskun Megyei Kórház Rendelőintézet Bőr-, és Nemi - beteg gondozó, Kecskemét) 21. Sas Andrea 1, Marschalkó Márta 1, Erős Nóra 1, Hársing Judit 1, Szepesi Ágota 2, Csomor Judit 2, Matolcsy András 2, Kárpáti Sarolta 1 : Primer cutan agresszív epidermotrop CD8+ T-sejtes lymphoma (Semmelweis Egyetem Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika 1, Semmelweis Egyetem, I.sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet 2, Budapest) 22. Erős Nóra 1, Marschalkó Márta 1, Csomor Judit 2, Somlai Beáta 1, Hársing Judit 1, Földes Katalin 3, Sréter Lídia 4, Szepesi Ágota 2, Matolcsy András 2, Kárpáti Sarolta 1 : Posttransplantatiós plasmablastos lymphoma (Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika 1, I.sz. Patológiai és kísérleti Rákkutató Intézet 2, Transzplantációs és Sebészeti Klinika 3, II.sz. Belgyógyászati Klinika 4, Semmelweis Egyetem, Budapest) 3

4 Vita Kávészünet Athopiás dermatitis Bata Zsuzsanna: Az emolliensek szerepe a bőr barrier funkciójának védelmében. (Szegedi Tudományegyetem, Bőr gyó gyászati és Allergológiai Klinika, Szeged) La Roche-Posay által támogatott előadás Szemléletbeli változások az AD kezelésében Astellas Pharma Szimpózium Üléselnök: Temesvári Erzsébet Bevezető előadás Pónyai Györgyi: SkinSense TM kezelési koncepció Szalai Zsuzsanna: Fenntartó kezelés CONTROL vizsgálati eredmények Discussio Bioderma Szimpózium Battyáni Zita: Alternatívák az atópiás dermatitisz kezelésében (Kaposi Mór Oktató Kórház, Kaposvár) Szakos Erzsébet, Sólyom Enikő: Atópiás gyulladásos és autoimmun betegségek társulása (Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház, Gyermekegészségügyi Kp., III-as Csecsemő és Gyermekosztály, Miskolc) Körmendy Miklós: Új lehetőségek a helyi szteroid kezelésben (Szent Imre Kórház, Budapest) Ebéd, alatta Poszterséta 1. Farkas Árpád: Új és experimentális lehetőségek a primér cután lymphomák kezelésében (Szegedi Tudományegyetem, Bőrgyó gyá - szati és Allergológiai Klinika, Szeged és Dermatologie am Hauptbahnhof, Zürich) 2. Kinyó Ágnes 1, Kiss-László Zsuzsanna 2, Polyánka Hilda 3, Bebes Attila 1, Kiss Mária 1,3, Széll Márta 3, Nagy Ferenc 4, Bata-Csörgő Zsuzsanna 1,3, Kemény Lajos 1,3 : A COP1 a p53 negaty regulátora keratinocitákban és expressziója csökken UVB hatására (SZTE Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika 1, SZTE Orvosi Genetikai Intézet 2, MTA-SZTE Dermatológiai Kutatócsoport 3, MTA-SZBK Növénybiológiai Intézet 4 ) 3. Belső Nóra 1, Széll Márta 2, Bebes Attila 1, Kormos Bernadett 1, Dobozy Attila 1,2, Kemény Lajos 1,2, Bata-Csörgő Zsuzsanna 1,2 : A D típusú ciklinek kombinált csendesítése S fázis blokkhoz és a mitózis zavarához vezet HaCaT keratinocitákban (SZTE Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika 1, MTA Dermatológiai Kutatócsoport 2 ) 4. Ócsai Henriette, Gyulai Rolland, Szolnoky Győző, Kemény Lajos, Oláh Judit: Szokatlan viselkedésű bőráttétek melanoma malig num - ban szenvedő betegek nyiroködémás végtagján (Szegedi Tudományegyetem, Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika, Szeged) 5. Ottó Iringó Ágnes, Hársing Judit, Wikonkál Norbert, Kárpáti Sarolta: Terhességi dermatózisok differenciál diagnózisa (Semmelweis Egyetem Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika) Biológiai therápia, psoriasis 1. Szegedi Andrea 1, Gyulai Rolland 2 : A pikkelysömör biológiai kezelésének biztonságossága I. immunológiai és infektológiai szempontok (DEOEC Bőrgyógyászati Klinika, Debrecen 1, Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Kp., Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika, Szeged 2 ) Gyulai Rolland 1, Szegedi Andrea 2 : A pikkelysömör biológiai kezelésének biztonságossága II. onkológiai szempontok (Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Kp., Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika, Szeged1, Debreceni Egyetem Orvos-, és Egészségtudományi Centrum, Bőrgyógyászati Klinika, Debrecen2) Csősz Judit, Bartos Zsuzsanna, Somogyi Tihamér, Faragó Eszter, Mareczky Zsuzsanna, Török László: A betegségtársulások vizsgálata psoriasisban (Megyei Kórház, Bőrgyógyászat, Kecskemét) Wikonkál Norbert: Továbblépés a psoriasissal. Biológiai therápia tapasztalatok az etanercepttel (Semmelweis Egyetem Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika. Az előadást a Wyeth Kft. támogatja. 5. Vita Karl-Gustaf Edung: RESTYLANE ten years in Hungary, ten million treatments world wide perspective today and prospects tomorrow. (Director, Esthetics, Q-Med AB) Kávészünet 4

5 Előadások I. (10 előadás, 1 vita) 1. Szabó Éva: Krónikus sebek kezelése a Bőrgyógyászati Klinika irányításával a debreceni Orvos- és Egészségtudományi Centrumban (DEOEC Bőrgyógyászati Klinika, Debrecen) 2. Erdei Irén 1,2, Lakatos Erzsébet 4, Szabó Judit 3 : Mikrobiológiai eredmények értékelése égett betegeknél (DEOEC AITT 1, Bőrgyógyászati Klinika 2, Orvosi Mikrobiológiai Intézet 3, ÁOK, Debrecen 4 ) 3. Rédling Marianna, Daróczy Judit: Infekció kontrol a diabéteszes láb szövődményeinek megelőzésében és kezelésében (Főv. Önk. Egy. Szent István és Szent László Kórház és Ri. Bőrgyógyászati és Lymphológiai Osztály, Budapest) 4. Wikonkál Norbert, Bottlik Gyula, Hársing Judit, Kárpáti Sarolta: Orri basaliomák nehézségei a gyakorlatban (Semmelweis Egyetem Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika, Budapest) 5. Juhász István: A rhinophyma sebészi kezelése egy rhinophyma gigantea eset kapcsán (DEOEC Bőrgyógyászati Klinika, Debrecen) 6. Kunos Csaba 1, Csoszánkszki Nóra 2, Gulyás Gusztáv 3 : Carcinoma basocellulare plasztikai sebészeti kezelése lokális lebenyekkel az arcon (Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza, Bőrgyógyászati Osztály, Bőrsebészeti Részleg, Kecskemét 1, Semmelweis Egyetem ÁOK I.sz. Sebészeti Klinika, Budapest 2, Országos Onkológiai Intézet Fej-Nyak, Állcsont Rekonstrukciós Sebészet, Onkológiai Helyreállító Plasztikai Sebészeti Osztály, Budapest 3 ) 7. Varga Erika, Harkai Nikolett, Korom Irma, Kemény Lajos: Ritkán előforduló melanocytás elváltozások (Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Kp., Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika, Szeged) 8. Kis Erika, Szegesdi Ilona, Ócsai Henriette, Gyulai Rolland, Kemény Lajos, Oláh Judit: Melanoma cutan metastasisok elektro chemo - therapiája (Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Kp., Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika, Szeged) 9. Liszkay Gabriella, Mátrai Zoltán, Sávolt Ákos, Sinkovics István, Orosz Zsolt, Plótár Vanda, Köves István, Gilde Katalin, Kásler Miklós: Késlel - tetett sentinel nyirokcsomó biopszia melanoma malignumban (Országos Onkológiai Intézet) 10. Gilde Katalin: Clinical experience with PET/CT in malignant melanoma (Országos Onkológiai Intézet) 11. Károlyi Zsuzsánna: Melanocyter naevusok eltávolítása lézer vagy excisió? (Miskolci Egészségügyi Központ, Bőrgyógyászat) 12. Ócsai Henriette 1, Battyáni Zita 2, Bégány Ágnes 3, Liszkay Gabriella 4, Somlai Beáta 5, Oláh Judit 1 (A Magyar Dermatológiai Társulat Onko der - ma tológiai Szekciója nevében): Az Országos Melanoma Nap tapasztalatai ban (Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Kp., Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika, Szeged 1, PTE ÁOK Bőr-, Nemikórtani és Onkodermatológiai Klinika, Pécs 2, DEOEC Bőrgyógyászati Klinika, Debrecen 3, Országos Onkológiai Intézet, Bőrgyógyászati Osztály, Budapest 4, Semmelweis Egyetem Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika, Budapest 5 ) MDT megújult weboldalának bemutatása Közgyűlés II Bankett: Retrobuli (Rege Hotel Söröző) de cem ber 13. szombat Plenáris ülésterem Betegbemutatás III. (4 előadás, 1 vita) 1. Németh Réka 1, Varga Erika 1, Kemény Lajos 1, Simonka Zsolt 2, Kahán Zsuzsanna 3 : Férfibetegen jelentkező emlőkarcinoma (Szegedi Tu - do mányegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, Szeged, Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika 1, Onkoterápiás Klinika 2, Sebészeti Klinika 3 ) 2. Pónyai Katinka 1, Marschalkó Márta 1, Papp Zoltán 2, Demeter Attila 2, Langer Róbert 3, Hársing Judit 1, Kárpáti Sarolta 1, Várkonyi Viktória 1 : Epidermodysplasia verruciformis Lewandowsky-Lutz (Semmelweis Egyetem Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika 1, Semmelweis Egyetem I.sz. Szülészet-Nőgyógyászati Klinika 2, Semmelweis Egyetem Transzplantációs és Sebészeti Klinika 3 ) 3. Pónyai Katinka, Várkonyi Viktória: Connatalis syphilis (Semmelweis Egyetem Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika) 4. Tabák Réka, Ackermmann-né Schöffler Mária, Várkonyi Viktória: Connatalis syphilis (Semmelweis Egyetem Bőr-, Nemikórtani és Bőron - ko lógiai Klinika) 5. Kazsab Csilla, Várkonyi Viktória, Kárpáti Sarolta: Syphilis II. stádium (Semmelweis Egyetem Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika) 6. Tóth Béla 1, Tabák Réka 1, Ablonczy Éva 1, Benczik Márta Judit 2, Bánhegyi Dénes 3, Várkonyi Viktória 1, Kárpáti Sarolta 1 : Kiterjedt condyloma acuminatum HIV fertőzöttnél (Semmelweis Egyetem Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika 1, GenoID Mikrobiológiai Laboratórium, Budapest 2, Főv.Önk.Egy. Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet 3 ) 7. Tabák Réka 1, Hársing Judit 1, Kaszab Csilla 1, Süveges Erzsébet 2, Várkonyi Viktória 1 : Nekrotizáló granulomatózus folyamat férfi nemi szerven (Semmelweis Egyetem Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika 1, Szent Rókus Kórház-Rendelőintézet, Haematológiai Szak ren - delés 2 ) 8. Fekete Gyula-László 1, Fekete Júlia-Edit 2, Oanta Alexandru 3, Marius Irimie 3 : Scleromyxoedema Gottron kezelése hydroxychloroquinnel esetbemutatás (MOGYE, Bőrgyógyászati Klinika, Marosvásárhely 1, Közegészségügyi Központ, Marosvásárhely 2, Transilvania Orvosi Egyetem, Brassó 3, Románia) 5

6 9. Károlyi Zsuzsánna, Sziray Ágnes: Kiterjedt erythema chronicum migrans psoriasisos arthropathia infliximab kezelése során (Miskolci Egészségügyi Központ Bőrgyógyászat) Betegbemutatás IV. (4 előadás, 1 vita) 10. Faludi Péter, Lukácsi Andrea, Battyáni Zita: Non-melanoma bőrtumorok Litaril szedés mellett (PTE ÁOK, Bőr-, Nemikórtani- és Onko - dermatológiai Klinika) 11. Borbola Kinga, Balatoni Tímea: Psoriasis vulgaris és mpx. bőrtumorok esete (Országos Onkológiai Intézet Onkodermatológia, Bu - dapest) 12. Herédi Emese 1, Bodnár Edina 1, Szántó Sándor 2, Tornai István 3, Vitális Zsuzsa 3, Remenyik Éva 1, Szegedi Andrea 1 : Infliximab kezelés hepatitis C vírus pozitív psoriasisos betegnél (DEOEC Bőrgyogyászati Klinika 1, III.sz. Belgyógyászati Klinika 2, II.sz. Belgyógyászati Klinika 3, Debrecen) 13. Karagity Eliza 1, Gyulai Rolland 2, Kovács Gábor 3, Kemény Lajos 2, Bajor Klára 1 : Interferon kezelés alatt jelentkező Still-betegség (Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórház, Szekszárd, Bőrosztály 1, SZTE Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika, Szeged 2, SZTE Rheumatológiai Klinika, Szeged 3 ) 14. Lukácsi Andrea, Takács Szandra, Battyáni Zita: Cetuximab bőrgyógyászati mellékhatásai (PTE ÁOK, Bőr-, Nemikórtani és Onko der ma - tológiai Klinika) 15. Varga Erika, Korom Irma, Kemény Lajos: Humán cutan Dirofilaria fertőzések (Szegedi Tudományegyetem, Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika, Szeged) 16. Lohinai György 1, Kucsera István 2, Konyár Éva 3 : Humán dirofilariosis szokatlan klinikai formája (Bőrgyógyászati Rendelő, Budapest 1, Országos Epidemiológiai Központ, Parazitológiai Osztály, Budapest 2, Szent Rókus Kórház és Intézetei, Pathológiai Osztály, Budapest 3 ) 17. Lukács Andrea, Wikonkál Norbert, Bánvölgyi András, Hársing Judit, Sas Andrea, Kárpáti Sarolta: Rovarcsípést követően jelentkező bullosus reakció (Semmelweis Egyetem Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika) 18. Nagy Gabriella, Károlyi Zsuzsánna, Sziray Ágnes, Vizi Márta: Kínai cipő okozta súlyos allergiás kontakt dermatitis esetei (Miskolci Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház, Bőrgyógyászati Osztály Nékám Plakett átadása Otto Braun Falko és Stefánia Jablonska professzoroknak Kávészünet Károlyi Zsuzsánna: Új szempontok az urtikáriák felosztásában és kezelésében (Semmelweis Kórház, Miskolc) Schering-Plough Hungary Kft. szimpózium Előadások I. (10 előadás, 1 vita) 1. Hidvégi Bernadett 1, Maschalkó Márta 1, Várkonyi Judit 2, Hársing Judit 1, Füle Tibor 3, Kovalszky Ilona 3, Csomor Judit 3, Kárpáti Sarolta 1 : Cutan mastocytosis. Klinikai tünetek elemzése, terápiás alternatívák 9 betegünk esetében (Semmelweis Egyetem Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika, Budapest 1, Kútvölgyi Klinikai Tömb 2, I.sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet 3 ) 2. Korom Irma, Varga Erika, Altmayer Anita, Baltás Eszter, Oláh Judit, Kemény Lajos: Langerhans sejtes histiocytosis (Szegedi Tudo mány - egyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Kp., Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika, Szeged) 3. Pónyai Katinka, Várkonyi Viktória, Kárpáti Sarolta: A penis paraffin granulomája (Semmelweis Egyetem Bőr-, Nemikórtani és Bőron ko - lógiai Klinika, Budapest) 4. Szitkay Sándor, Daróczy Judit: Thyreoida betegségek és nyiroködéma (Főv. Önk. Egy. Szent István és Szent László Kórház és Ri. Bőr - gyógyászati és Lymphológiai Osztály, Budapest) 5. Halmy Klára 1, Juhász Ágnes 1, Bálint Ágnes 2 : A nem dermatophyton gombák előfordulása oncychomycosisokban (ÁNTSZ Kft. Mikro - biológiai laboratórium, Debrecen1, VESZ Kht. Bőr-, és Nemibeteg Gondozó Intézete, Debrecen2) 6. Szabó Zoltán, Daróczy Judit: Időskori, az életminőséget súlyosan rontó, köröm rendellenességek és ellátásuk (Főv. Önk. Egy. Szent István és Szent László Kórház és Ri. Bőrgyógyászati és Lymphológiai Osztály, Budapest) 7. Sóstai Kovács Tünde 1, Sóstai Csaba 2 : Botulin toxin kezelés aktualitásai (Wien, Gesundheitszentrum Wien-Mitte 1, Landeskrankenhaus, Fürstenfeld 2 ) A Nagygyűlés hivatalos zárása Bőrgyógyászati és Venerológiai Szemle Nívódíjak átadása Poszterdíj átadása Egyéb díjak Tesztírás 6

7 Nékám-terem Szakdolgozói előadások I. (10 előadás, 2 vita) 1. Tarné Czirják Krisztina, Gyüre Lászlóné, Puskásné Bocskai Ida: Kiskorúak szerzett syphilises megbetegedése (Megyei Bőr-, Nemi be - teg Gondozó Intézet, Nyíregyháza) 2. Barna Attiláné 1, Blazsek Antal Zsolt 1,2,3 : Korszerű sebellátás Epidermolysis Bullosa különböző formáiban (Epidermolysis Bullosa Ala - pít vány/debra Hungary, Budapest 1, SE Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika 2, SE-MTA Molekuláris Medicina Kutatócsoport 3 ) 3. Kosikné Vasas Judit, Sánta Csilla, Nagy Nikoletta, Szabad Gábor, Kemény Lajos: Lökéshullám terápia alkalmazása a modern sebke ze - lés ben (Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika, Szeged) 4. László Józsefné: Preanalitikai tényezők hatása egyes porphyrin vizsgálatokra (Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika, Porphyrin Laboratórium, Szeged) 5. Széllné Andóczi Balogh Mónika: Akik mindenképp az áldozatai lesznek. Bourn-out az onkológián. A tréningek, vagyis mi történt 2006 óta. (Szegedi Tudományegyetem, Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika, Szeged) 6. Bakóné Bodnár Katalin: Teljesítménytervezés a fekvőbeteg-szakellátás finanszírozásában: gúzsba kötve táncolni, de pontosan. (DEOEC Bőrgyógyászati Klinika, Debrecen) Kávészünet Szakdolgozói előadások II. (12 előadás, 3 vita) 7. Tomasovszkyné Vécsei Ibolya: Fertőzött égési sebek kezelése tartós hatású antibakteriális sebkötöző anyaggal (DEOEC Bőrgyó - gyá szati Klinika, Égés- és Bőrsebészeti Osztály, Debrecen) 8. Vatler Péterné: A beteg szervezetek lehetséges szerepe a psoriasis életminőséget befolyásoló hatásában (DEOEC Bőrgyógyászati Klinika, Debrecen) 9. Endre Mária: Bőrgyógyászati ápolás egy geriátriai ápoló szemével (PTE ÁOK, Bőr-, Nemikórtani és Onkodermatológiai Klinika, Pécs) 10. Filóné Zsoldos Franciska: Megfelelő embert a megfelelő helyre a bőrgyógyászat területén (PTE ÁOK Bőr-, Nemikórtani és Onko - dermatológiai Klinika, Pécs) 11. Labdafski Nikolett: Diéta szerepe dermatitis herpetiformis Duhringban (PTE ÁOK Bőr-, Nemikórtani és Onkodermatológiai Klinika, Pécs) 12. Földváriné Szilágyi Adrienn: MRSA a bőrgyógyászati ápolásban (Semmelweis Egyetem Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika, Budapest) 13. Fehér Zoltánné, Ferenczné Fazekas Ildikó: Bullózus bőrbetegségek lokális kezelésének ápolói feladatai (Semmelweis Egyetem Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika, Budapest) 7

Magyar Dermatológiai Társulat 82. Nagygyûlése Budapest, 2009. december 10-12. Európa Kongresszusi Központ

Magyar Dermatológiai Társulat 82. Nagygyûlése Budapest, 2009. december 10-12. Európa Kongresszusi Központ Magyar Dermatológiai Társulat 82. Nagygyûlése Budapest, 2009. december 10-12. Európa Kongresszusi Központ Előzetes program 2009. december 10. csütörtök 12.20 12.30 Megnyitó 12.30-14.05 Továbbképző előadások

Részletesebben

2013.május 23. csütörtök

2013.május 23. csütörtök MHTT XXIV. kongresszusa, Debrecen, Lovarda Egyetemi Kulturális és Szórakoztató Központ 2013.május 23. csütörtök 09:30 ÉRKEZÉS, REGISZTRÁCIÓ 10:30 BÜFÉ 10:50 MEGNYITÓ Prof. Dr. Paragh György DE OEC Centrumelnöke

Részletesebben

Velkey György: A csecsemő- és gyermek fekvőbeteg ellátás szerkezetének változásai

Velkey György: A csecsemő- és gyermek fekvőbeteg ellátás szerkezetének változásai 202.09.06. csütörtök.00 2.20 MEGNYITÓ KÖSZÖNTŐ - NEFMI PLENÁRIS ELŐADÁSOK Velkey György: A csecsemő- és gyermek fekvőbeteg ellátás szerkezetének változásai EEMI kabinet, GyEMSzI Békefi Dezső: A súlyos

Részletesebben

MAGYAR GYERMEKORVOSOK TÁRSASÁGA 2012. ÉVI NAGYGYŰLÉSE PROGRAMFÜZET. Tapolca Hotel Pelion, 2012. szeptember 6 8.

MAGYAR GYERMEKORVOSOK TÁRSASÁGA 2012. ÉVI NAGYGYŰLÉSE PROGRAMFÜZET. Tapolca Hotel Pelion, 2012. szeptember 6 8. MAGYAR GYERMEKORVOSOK TÁRSASÁGA 0. ÉVI NAGYGYŰLÉSE PROGRAMFÜZET Tapolca Hotel Pelion, 0. szeptember 6 8. KÖSZÖNTŐ Kedves Kollégák, Munkatársak, Vendégeink! Szeretettel köszöntünk minden résztvevőt a Magyar

Részletesebben

BÔRGYÓGYÁSZATI ÉS VENEROLÓGIAI SZEMLE

BÔRGYÓGYÁSZATI ÉS VENEROLÓGIAI SZEMLE BÔRGYÓGYÁSZATI ÉS VENEROLÓGIAI SZEMLE DERMATOLÓGIAI TÁRSULAT HIVATALOS KÖZLEMÉNYE OFFICIAL JOURNAL OF THE HUNGARIAN DERMATOLOGICAL SOCIETY Szerkesztôbizottság elnöke: Dobozy Attila dr. Fôszerkesztô: Temesvári

Részletesebben

A Magyar Infektológiai és Klinikai Mikrobiológiai Társaság 37. Kongresszusa

A Magyar Infektológiai és Klinikai Mikrobiológiai Társaság 37. Kongresszusa A Magyar Infektológiai és Klinikai Mikrobiológiai Társaság 37. Kongresszusa Helyszín: Szeged, IH Rendezvényközpont (6721 Szeged, Felső Tisza-part 2.) Időpont: 2009. október 1-3. Október 1. Csütörtök 10-13

Részletesebben

2013. június 6. csütörtök

2013. június 6. csütörtök PROGRAM ÖSSZEFOGLALÓ 2013. június 6., csütörtök 11.00-12.30 MEGNYITÓ ÉS PLENÁRIS ELŐADÁS 12.30-13.30 Ebéd 13.30-15.00 REFERÁTUMOK 15.00-15.20 Szünet 1. szekció terem 2. szekció terem 3. szekció terem 15.20-16.50

Részletesebben

Pécs, 2012. október 17-20. Program

Pécs, 2012. október 17-20. Program A MAGYAR FÜL-ORR-GÉGE ÉS FEJ-NYAKSEBÉSZ ORVOSOK EGYESÜLETE 42. KONGRESSZUSA Pécs, 2012. október 17-20. Program Október 17. szerda Moderátor: Szanyi István, Móricz Péter 15.05-15.25 UCB Magyarország Kft.

Részletesebben

17.05-18.15 KLASSZIKUS NEMI BETEGSÉGEK. Syphilis,Gonorrhoea, Lymphogranuloma venereum járvány ( I.rész)

17.05-18.15 KLASSZIKUS NEMI BETEGSÉGEK. Syphilis,Gonorrhoea, Lymphogranuloma venereum járvány ( I.rész) 2014.NOVEMBER 13. Csütörtök: 13.00 Megnyitó (Dr.Várkonyi Viktória elnök) 13.10-14.50.GENITOANALIS DERMATOLÓGIA, DERMATOONKOLÓGIA Elnökség: Dr.Török László,Dr. Remenyik Éva, Dr.Podányi Beáta 13.10-13.27.

Részletesebben

A Magyar Immunológiai Társaság 40. Vándorgyűlése Kecskemét, 2011. október 12-14.

A Magyar Immunológiai Társaság 40. Vándorgyűlése Kecskemét, 2011. október 12-14. A Magyar Immunológiai Társaság 40. Vándorgyűlése Kecskemét, 2011. október 12-14. ELŐZETES PROGRAM 2011. október 12. (szerda) 13:30 13:40 Megnyitó / Opening ceremony 13:40. 15:00 Immunodermatology Chairs:

Részletesebben

XXIII. kongresszusának programja

XXIII. kongresszusának programja A Magyar Anyagcsere és Endokrinológiai Társaság XXIII. kongresszusának programja Időpont: 2010. május 6-8. Helyszín: Thermál Hotel, Visegrád A MEAT vezetősége: Elnök: Rácz Károly Főtitkár: Halász Zita

Részletesebben

Malignus Lymphoma Konferencia

Malignus Lymphoma Konferencia Malignus Lymphoma Konferencia Debrecen, 2010. május 27 29. Tudományos Program Rövidített alkalmazási elôírás Glivec 100 mg filmtabletta, Glivec 400 mg filmtabletta (Novartis) ATC: L01XE01 Hatóanyag: 100

Részletesebben

08.00- REGISZTRÁCIÓ: folyamatosan Debreceni Egyetem Élettudományi Központ előtere (Egyetem tér 1.)

08.00- REGISZTRÁCIÓ: folyamatosan Debreceni Egyetem Élettudományi Központ előtere (Egyetem tér 1.) PROGRAM 2012. június 21., (csütörtök) 08.00- REGISZTRÁCIÓ: folyamatosan Debreceni Egyetem Élettudományi Központ előtere (Egyetem tér 1.) 10.00-12.00 MEGNYITÓ 13.00-15.00 MŰHELY. TÖLTSÖN 2 ÓRÁT MISKOLCCAL!

Részletesebben

2004. szeptember 2 4.

2004. szeptember 2 4. P 01. Endreffy Emôke 1, Zsom Marianna 2, Haszon Ibolya 1, Nagy Ervin 3, Túri Sándor 1 SZTE ÁOK Gyermekklinika 1, Gambro Dialízis Központ 2, Szeged Gambro Dialízis Központ Szent László Kórház 3, Budapest

Részletesebben

Programfüzet. 2008. szeptember 3-6. Debrecen Kölcsey Központ. A Magyar Laboratóriumi Diagnosztikai Társaság 54. Nagygyûlése

Programfüzet. 2008. szeptember 3-6. Debrecen Kölcsey Központ. A Magyar Laboratóriumi Diagnosztikai Társaság 54. Nagygyûlése A Magyar Laboratóriumi Diagnosztikai Társaság 54. Nagygyûlése Programfüzet 008. szeptember 3-6. Debrecen Kölcsey Központ A Magyar Laboratóriumi Diagnosztikai Társaság Hungarian Society of Laboratory Medicine

Részletesebben

A Magyar Nephrologiai Társaság Vezetősége

A Magyar Nephrologiai Társaság Vezetősége A Nagygyűlés elnöke Dr. Reusz György, egyetemi tanár SE ÁOK I. sz. Gyermekgyógyászati Klinika E-mail: reusz.gyorgy@med.semmelweis-univ.hu A Nagygyűlés társelnöke Dr. Ladányi Erzsébet, orvosigazgató FMC

Részletesebben

Program. Magyar Endokrinológiai és Anyagcsere Társaság XXV. Kongresszusa. Pécs, 2014. június 5-7.

Program. Magyar Endokrinológiai és Anyagcsere Társaság XXV. Kongresszusa. Pécs, 2014. június 5-7. Program Magyar Endokrinológiai és Anyagcsere Társaság XXV. Kongresszusa Pécs, 0. június 5-7. Tisztelt Kollégák, Kedves Vendégeink! Nagy öröm és megtiszteltetés számunkra, hogy a Magyar Endokrinológiai

Részletesebben

TUDOMÁNYOS PROGRAM. 2014. november 20. csütörtök. 11.30 12.30 Ebéd. 12.30 12.45 Megnyitó

TUDOMÁNYOS PROGRAM. 2014. november 20. csütörtök. 11.30 12.30 Ebéd. 12.30 12.45 Megnyitó TUDOMÁNYOS PROGRAM 2014. november 20. csütörtök 11.30 12.30 Ebéd 12.30 12.45 Megnyitó 12.45 13.15 I. A TRANSZPLANTÁCIÓ HATÁRAI Üléselnökök: Kalmár Nagy Károly, Péter Antal 12.45 13.15 SZERVKONZERVÁLÁS

Részletesebben

A Magyar Belgyógyász Társaság Északkelet-Magyarországi Szakcsoportjának Kongresszusa. Nyíregyháza, Hotel Pagony**** 2013. november 15 16.

A Magyar Belgyógyász Társaság Északkelet-Magyarországi Szakcsoportjának Kongresszusa. Nyíregyháza, Hotel Pagony**** 2013. november 15 16. 1 A Magyar Belgyógyász Társaság Északkelet-Magyarországi Szakcsoportjának Kongresszusa Nyíregyháza, Hotel Pagony**** 2013. november 15 16. Programtervezet 2013. november 15. péntek 09.00 09.20 Megnyitó

Részletesebben

TISZTELETTEL MEGHÍVJUK A DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM 2010/11. TANÉVI TDK KONFERENCIÁJÁRA

TISZTELETTEL MEGHÍVJUK A DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM 2010/11. TANÉVI TDK KONFERENCIÁJÁRA TISZTELETTEL MEGHÍVJUK A DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM 2010/11. TANÉVI TDK KONFERENCIÁJÁRA A KONFERENCIA HELYSZÍNE: Gyermekklinika tanterme Bőrklinika tanterme Szemklinika tanterme

Részletesebben

13.30 15.00 REFERÁTUMOK

13.30 15.00 REFERÁTUMOK PROGRAM ÖSSZEFOGLALÓ 2013. június 6., csütörtök 11.00-12.30 MEGNYITÓ ÉS PLENÁRIS ELİADÁS 12.30-13.30 Ebéd 13.30-15.00 REFERÁTUMOK 15.00-15.20 Szünet 1. szekció terem 2. szekció terem 3. szekció terem 15.20-16.50

Részletesebben

Lymphoma Konferencia. Szeged. 2012. május 24 26. Hotel Forrás

Lymphoma Konferencia. Szeged. 2012. május 24 26. Hotel Forrás Lymphoma Konferencia 2012. május 24 26. Szeged Hotel Forrás www.regio10.hu/lymphoma2012 Intratect 50g/l oldatos infúzió Immunglobulin ahogy a természet megalkotta a természetest továbbadni Összetétel:

Részletesebben

MTT PULMO 2015 RÉSZLETES TUDOMÁNYOS PROGRAM. 2015. április 16. (csütörtök) HAJDÚ TEREM - PLENÁRIS TEREM

MTT PULMO 2015 RÉSZLETES TUDOMÁNYOS PROGRAM. 2015. április 16. (csütörtök) HAJDÚ TEREM - PLENÁRIS TEREM MTT PULMO 205 RÉSZLETES TUDOMÁNYOS PROGRAM 205. április 6. (csütörtök) 2.00 - Érkezés, regisztráció HAJDÚ TEREM - PLENÁRIS TEREM 3.5-4.30 MTT Allergológiai és Légzéspathológiai Szekció: PLENÁRIS TEREM

Részletesebben

ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET

ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET ORVOS- ÉS GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI SZAKOSZTÁLY XV. TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAK PROGRAMFÜZET MAROSVÁSÁRHELY 2005. április 14-16 1 Németh László TAVASZI ÜZENET Aki csügged, aki inog, Aki már

Részletesebben

MAGYAR GYERMEKORVOS TÁRSASÁG ORSZÁGOS NAGYGYŰLÉSE Székesfehérvár, 2007. május 24-26.

MAGYAR GYERMEKORVOS TÁRSASÁG ORSZÁGOS NAGYGYŰLÉSE Székesfehérvár, 2007. május 24-26. MAGYAR GYERMEKORVOS TÁRSASÁG ORSZÁGOS NAGYGYŰLÉSE Székesfehérvár, 2007. május 24-26. A tudományos ülés helye: Szent István Művelődési Központ - Székesfehérvár, Liszt Ferenc u.3-5. Tudományos Bizottság

Részletesebben

RÉSZLETES PROGRAM. 2004. november 11. (csütörtök) 17.00-17.30 Megnyitó

RÉSZLETES PROGRAM. 2004. november 11. (csütörtök) 17.00-17.30 Megnyitó RÉSZLETES PROGRAM 2004. november 11. (csütörtök) 17.00-17.30 Megnyitó Prof.Dr. Szabó Gábor, SZTE Rektora Prof. Dr. Lonovics János, SZTE Orvos- és Gyógyszerésztudományi Centrum Elnöke Prof. Dr. Benedek

Részletesebben

ORVOS- ÉS GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI SZAKOSZTÁLY

ORVOS- ÉS GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI SZAKOSZTÁLY ORVOS- ÉS GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI SZAKOSZTÁLY XXIII. TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAK PROGRAMFÜZET Székelyudvarhely 203. április -3. A TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAK VÉDNÖKEI Bunta Levente Székelyudvarhely Megyei Jogú Város Polgármestere

Részletesebben

IX. Kongresszusa. Absztrakt füzet. Szeged, 2012. augusztus 23 24 25.

IX. Kongresszusa. Absztrakt füzet. Szeged, 2012. augusztus 23 24 25. IX. Kongresszusa Absztrakt füzet Szeged, 2012. augusztus 23 24 25. European Journal of Fetal Medicine and Genomics Volume 1 special Issue 2 08/2012 ISSN: 2227-3441 Astraia software for women s health covers

Részletesebben

PROGRAM PROGRAM. A szisztémás autoimmun betegségek klinikai aspektusai referátum Zeher Margit DE KK, Klinikai Immunológia Tanszék, Debrecen

PROGRAM PROGRAM. A szisztémás autoimmun betegségek klinikai aspektusai referátum Zeher Margit DE KK, Klinikai Immunológia Tanszék, Debrecen PROGRAM 2014. november 21. péntek 08.00 Regisztráció II. emeleti konferenciaterem 08.50 09.50 Megnyitó Prof. Dr. Paragh György a Magyar Belgyógyász Társaság Északkelet-Magyarországi Szakcsoportjának elnöke

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium tárcaszintű támogatásban részesített témái a 2009-2011-es években

Az Egészségügyi Minisztérium tárcaszintű támogatásban részesített témái a 2009-2011-es években Az Egészségügyi Minisztérium tárcaszintű támogatásban részesített témái a 2009-2011-es években Budapest, 2009 Összeállította: Egészségügyi Tudományos Tanács Titkárság Pályázati Iroda ISSN Kiadó: EüM, ETT

Részletesebben