Ma gyar Der ma to ló gi ai Tár su lat 81. Nagy gyû lé se Bu da pest, de cem ber Európa Kongresszusi Központ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ma gyar Der ma to ló gi ai Tár su lat 81. Nagy gyû lé se Bu da pest, 2008. de cem ber 11-13. Európa Kongresszusi Központ"

Átírás

1 Ma gyar Der ma to ló gi ai Tár su lat 81. Nagy gyû lé se Bu da pest, de cem ber Európa Kongresszusi Központ Előzetes program de cem ber 11. csü tör tök A Nagygyűlés hivatalos megnyitója Kárpáti Sarolta, Gyulai Rolland Plenáris ülésterem (-1 szint) Továbbképző előadások I. (15 előadás) 1. Török László: Dermatopathiák és arthropathiák, valamint a háttérben álló kórképek (Megyei Kórház Bőrgyógyászata, Kecskemét) 2. Várkonyi Viktória 1, Dudás Mária 1, Kaszás Katalin 2, Pónyai Katinka 1, Pálfy Zsuzsanna 1, Csohán Ágnes 2 : STI a XXI. században Magyaror - szá gon. A syphilis, a gonorrhoeae és urogenitalis chlamydiasis adatainak elemzése. (SE Bőr-Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika 1, Országos Epidemiológiai Központ Járványügyi Osztály 2, Budapest) 3. Daróczy Judit, Telkes Márta, Szitkay Sándor, Rédling Marianna: Súlyos bőr-, és lágyrészinfekciók (SSTIs) korszerű szemlélete és az ellátás irányelvei (Főv. Önk. Egyesített Szent István és László Kórház, Bőrgyógyászati és Lymphológiai Osztály, Budapest) 4. Horkay Irén: Gyógyszer okozta fotoszenzitivitás (DEOEC Bőrgyógyászati Klinika, Debrecen) 5. Bata Zsuzsanna: Gyógyszerindukálta adverz reakciók (SZTE ÁOK Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika, Szeged) 6. Temesvári Erzsébet: Metodikai változások az epicutan próbák értékelésében (Semmelweis Egyetem Bőr Nemikórtani és Bőronko ló - giai Klinika, Budapest) 7. Husz Sándor: Immunofluoreszcenciás vizsgálatok technikája és bőrgyógyászati jelentősége (SZTE Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika, Szeged) 10. Juhász István: A legfontosabb jó- és rosszindulatú bőrtumorok és az eltávolítás lehetőségei (DEOEC Bőrgyógyászati Klinika, Debrecen) Kávészünet Továbbképző előadások II. (15 előadás) 9. Wikonkál Norbert: Graft-versus host betegség (Semmelweis Egyetem Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika, Budapest) 10. Marschalkó Márta: Mycosis fungoides, Sezary syndroma kezelése: új kezelési eljárások (Semmelweis Egyetem Általános Orvostu do - mányi Kar Bőr-Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika, Budapest) 11. Somlai Beáta: Pigmentált acralis elváltozások dermatoszkópos jellemzői (Semmelweis Egyetem Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika, Budapest) 12. Oláh Judit: Aktualitások a melanoma malignum diagnosztikájában és kezelésében (Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Kp., Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika, Szeged) 13. Gyulai Rolland: A psoriasis korszerű kezelése (Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Kp., Bőrgyógyászati és Aller go - lógiai Klinika, Szeged) 14. Holló Péter: Újdonságok a psoriasis biológiai válaszmódosító kezelésében (Semmelweis Egyetem Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika, Budapest) 15. Szalai Zsuzsanna: Gyermekkorban előforuló humán papilloma vírus fertőzések és új terápiás lehetőségeik áttekintése (Heim Pál Gyermekkórház Bőrgyógyászati Osztály, Budapest) 16. Bagdy Emőke: Bőrünk szimbolikus jelentésrétegei (Károli Gáspár Református Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Pszichológiai Intézet, Budapest) Nékám-terem ( 0 szint): Kísérletes szekció előadások I. (8 / előadás, 4 vita) 1. Silló Pálma 1, Mazán Mercédesz 2, Preisz Klaudia 1,2, Kornsée Zoltán 4, Blazsek Antal 1,2,3, Kárpáti Sarolta 1,2,3 : Epdermális transzglutamináz ellen anyag vizsgálatok endomysium-elleni antitest (EMA) negatív dermatitis herpetiformis betegek savóiban (Semmelweis Egyetem Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika 1, SE-MTA Molekuláris Medicina Kutatócsoport 2, SE-Szentágothai János Egyetemi Tudásközpont 3, Székesfehérvári Sürgősségi Centrum 4 ) 1

2 2. Blazsek Antal 1,2,3, Hatvani Zsófia 1, Wikonkál Norbert 1, Hársing Judit 1, Virágh Zsófia 1, Medvecz Márta 1,2, Kárpáti Sarolta 1,2,3 : Keratin mutá - ciók okozta pigmentációs zavarok bemutatása ritka genodermatosisok (Dowling-Degos kór és Epidermolysis Bullosa Simplex Mottled Pigmentációval) eseteiben (Semmelweis Egyetem Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika 1, SE-MTA Molekuláris Medicina Kutatócsoport 2, SE-Szentágothai János Egyetemi Tudásközpont 3 ) 3. Blazsek Antal Zsolt 1,2,3, Katona Mária 1, Mazán Mercédesz 2, Dobos Matild 4, Knoll Judit 5, Becker Krisztina, Medvecz Márta 1,2, Szalai Zsuzsanna 5, Kárpáti Sarolta 1,2,3 : ABCA12 gén-vizsgálat Harlequin-ichthyosisban (Semmelweis Egyetem Bőr-, Nemikórtani és Bőron koló - giai Klinika 1, SE-MTA Molekuláris Medicina Kutatócsoport 2, SE-Szentágothai János Egyetemi Tudásközpont 3, SE, II. számú Gyermek gyógyá - szati Klinika 4, Heim Pál Gyermekkórház, Bőrgyógyászati és Toxikológiai Osztály 5 ) 4. Törőcsik Dániel 1,2, Széles Lajos 2, Paragh György 3, Rákosy Zsuzsa 4, Balázs Margit 4, Nagy László 2, Inbal Aida 5, Ádány Róza 4 : A XIII-as faktor A alegységének szerepe a makrofágok alternatív aktivációjában (DEOEC Bőrgyógyászati Klinika 1, Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet, Debrecen 2, Department of Experimental Therapeutics, H. Lee Moffitt Cancer Center & Research Institute, Tampa, FL, USA 3, DEOEC Megelőrző Orvostani Intézet 4, Trombosis and Haemostasis Unit, Beilinson Hospital, Rabin Medical Centre, Petah Tikva, and Sackler Faculty of Medicine, Tel Aviv University, Israel 5 ) 5. Nagy Georgina 1, Baráth Sándor 2, Gál Mónika 1,3, Krenács László 4, Szegedi Andrea 1 : CD4 + C25 + FOXP3 + T sejtek vizsgálata atópiás der - ma titisben (DEOEC Bőrgyógyászati Klinika Bőrgyógyászati Allergológiai Tanszék 1, DEOEC III. számú Belgyógyászati Klinika 2, Kenézy Gy. Kórház Bőrgyógyászat, Debrecen 3, Daganat Pathológiai és Molekuláris Diagnosztikai Laboratórium, Szeged 4 ) 6. Gáspár Krisztián 1, Bernhard Homey 2 : CCR3 kemokin receptor szerepe a szöveti remodellációban atópiás bőrgyulladások során (DEOEC Bőrgyógyászati Klinika Bőrgyógyászati és Allergológiai Tanszék, Debrecen 1, Bőrklinika, Heinrich Heine Egyetem, Düsseldorf, Németország 2 ) 7. Kormos Bernadett 1, Belső Nóra 1, Szekeres Csaba 1, Szabad Gábor 1, Széll Márta 2, Dobozy Attila 1,2, Kemény Lajos 1,2, Bata-Csörgő Zsuzsanna 1,2 : A D-típusú ciklinek kifejeződése tenyésztett egészséges felnőtt melanocitákban (SZTE ÁOK Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika, Szeged 1, MTA Dermatológiai Kutatócsoport, Szeged 2 ) 8. Dózsa Anikó 1,2, Dezső Balázs 6, Bálint L. Bálint 2, Tóth Balázs 3, Bíró Tamás 3, Christos Zouboulis 5, Remenyik Éva 4, Nagy László 2 : A PPAR (Peroxiszóma Proliferáció Aktiválta Receptor gamma) molekula funkciójának vizsgálata különböző faggyúmirigy modelleken (Miskolci Egészségügyi Központ, Miskolc 1, DEOEC Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet, Debrecen 2, DEOEC, Élettani Intézet, Deb re - cen 3, DEOEC Bőrgyógyászati Klinika 4, Bőrgyógyászati és Immunológiai Intézet, Klinika Dessau, Dessau, Németország 5, DEOEC Patho lógiai Intézet, Debrecen 6 ) 9. Szabó Kornélia 1,2, Tax Gábor 3, Dragos Theodorescu 4, Koreck Ildikó 2,4, Kemény Lajos 1,2 : A TNFα gén szabályozó régiójában található es polimorfizmus az acne vulgaris patogenezisében (MTA, Dermatológiai Kutatócsoport 1, SZTE, Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika 2, SZTE, Természettudományi és Informatikai Kar 3, Victor Babes Egyetem, Temesvár, Románia 4 ) 10. Balogh Attila 1, Töröcsik Dániel 1, Nagy László 2, Remenyik Éva 1 : Magreceptorok funkcionális vizsgálata in vitro keretinocyta differen - ciá lódás során (DEOEC Bőrgyógyászati Klinika 1, Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet, Debrecen 2 ) Kávészünet Kísérletes szekció előadások II. (8 / előadás, 4 vita) 11. Nagy Nikoletta 1, Bebes Attila 1, Németh István Balázs 2, Bata-Csörgő Zsuzsanna 1,3, Dobozy Attila 1,3, Kemény Lajos 1,3, Széll Márta 3 : A neuro - pilin-1 a szerepének vizsgálata keratinocitákban (SZTE Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika, Szeged 1, SZTE Pathológiai Intézet, Szeged 2, MTA SZTE Dermatológiai Kutatócsoport, Szeged 3 ) 12. Bebes Attila 1, Kis Kornélia 1, Nagy Tünde 2, Bata-Csörgő Zsuzsanna 1,3, Kemény Lajos 1,2, Dobozy Attila 1,3, Széll Márta 3 : Az ABCC4 és ABCG2 transzporterek kifejeződésének vizsgálata pikkelysömörben (Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika, Szeged 1, SOLVO Zrt., Szeged 2, Dermatológiai Kutatócsoport, Magyar Tudományos Akadémia, Szeged 3 ) 13. Szegedi Krisztina 1, Antal Mária 2, Németh István 3, Bata-Csörgő Zsuzsanna 1,4, Dobozy Attila 1,4, Kemény Lajos 1,4, Széll Márta 4 : A PRINS stressz - indukált nem kódoló RNS sejten belüli kölcsönhatásai chaperon funkcióval bíró molekulákkal (Szegedi Tudományegyetem Szent- Gyögyi Albert Klinikai Központ, Bőrgyógyászati és Allergológiai Központ, Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika, Szeged 1, SZBK, Növény - biológiai Intézet, Szeged 2, SZTE, Pathológiai Intézet, Szeged 3, MTA, Dermatológiai Kutatócsoport, Szeged 4 ) Közgyűlés I. (Plenáris ülésterem) Kertesi Ingrid nyitó hangversenye (Nékám-terem) Nyitófogadás 2

3 2008. de cem ber 12. péntek Plenáris ülésterem Betegbemutatás I. (4 előadás, 1 vita) 1. Harmos Ferenc 1, Sas Andrea 1, Hársing Judit 1, Deák György 2, Holló Péter 1, Kárpáti Sarolta 1 : Essentialis cryoglobulinaemias vasculitis (Sem melweis Egyetem Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika 1, Semmelweis Egyetem I. sz. Belgyógyászati Klinika2) 2. Poroszkai Mária 1, Ottó Iringó Ágnes 1, Deák György 1, Hársing Judit 1, Holló Péter 1, Kárpáti Sarolta 1 : IgA nephropathiával járó vasculitis (Semmelweis Egyetem Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika 1, Semmelweis Egyetem I. sz. Belgyógyászati Klinika2) 3. Sziray Ágnes 1, Mórocz István 2, Hársing Judit 3, Károlyi Zsuzsánna 1 : Fizikai terhelés indukálta vasculitis (Miskolci Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház, Bőrgyógyászati Osztály 1, Miskolci Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház, Patológiai Osztály 2, Semmelweis Egyetem Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika 3 ) 4. Solymosi Ágnes, Csitos Ágnes, Szalai Zsuzsanna: Phacomatosis pigmentovascularis (Heim Pál Gyermekkórház, Bőrgyógyászati Osztály, Budapest) 5. Oanta Alexandru 1, Fekete Gyula-László 2, Marius Irimie 1, Ion Cotet 1 : Morbus Kyrle esetbemutatás (Transilvania Orvosi Egyetem, Brassó 1, MOGYE, Bőrgyógyászati Klinika, Marosvásárhely 2, Románia) 6. Tóth Veronika, Marschalkó Márta, Hársing Judit, Kárpáti Sarolta: Argyriasis (Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar, Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika) 7. Szilágyi Melinda, Pónyai Györgyi, Hársing Judit, Holló Péter, Kárpáti Sarolta: Coronarographiát követően kialakult röntgen ulcus (Semmelweis Egyetem Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika) 8. Fodor Károly, Wikonkál Norbert, Kárpáti Sarolta: Erythromelalgia syndroma (Semmelweis Egyetem Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika) 9. Szilágyi Melinda 1, Somfai Gábor Márk 2, Holló Péter 1, Kárpáti Sarolta 1 : Herpes zosterhez társuló orbitalis apex syndroma (Semmelweis Egye tem Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika 1, Semmelweis Egyetem I.sz. Szemészeti Klinika 2 ) 10. Fogarasy A. 1, Degrell P. 2, Moezzi M. 3, Györke Zs. 1, Sulyok E. 1, Battyáni Zita 3 : Pretibiális epidermolysis bullosa és társult Focalis segmen - tális glomerulosclerosis (17 éves gyermek esete) (BMK, Kerpel-Fronius Ödön Gyermekegészségügyi Központ, Pécs 1, PTE, II.sz. Bel gyó - gyászati Klinika és Nephrológiai Centrum, Pécs 2, PTE, Bőr-, Nemikórtani és Onkodermatológiai Klinika, Pécs 3 ) 11. Takács Szandra, Battyáni Zita, Lukácsi Andrea: Sclerosis tuberosa esete (PTE AOK OEKK, Bőr-, Nemikórtani és Onkodermatológiai Klinika, Pécs) 12. Bajor Klára, Karagity Eliza, Ligeti Judit, Szemes László: Spiegler tumor az utódok keresztje (Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórház, Bőrgyógyászati és Sebészeti Osztály) Betegbemutatás II. (4 előadás, 1 vita) 13. Kuzmanovszki Daniella, Holló Péter, Marschalkó Márta, Hársing Judit, Csomor Judit*, Matolcs András*, Kárpáti Sarolta: Lassú prog - ressziójú disszeminált pagetoid reticulosis vs primer cutan agresszív epidermotrop CD8 pozitív lymphoma (Semmelweis Egyetem Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika, Semmelweis Egyetem I. sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet*) 14. Schimdt Emese, Liszkay Gabriella: Szinkron multiplex melanoma (Országos Onkológiai Intézet, Onkodermatológiai Osztály) 15. Ujfaludy Adrienn, Somlai Beáta, Kárpáti Sarolta: Sinus maxillarisból kiinduló amelanotikus melanoma esete (Semmelweis Egyetem Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika) 16. Kiss Flóra 1, Simics Enikő 1, Bégány Ágnes 1, Péter Zoltán 1, Oláh Éva 2, Szegedi István 2, Csízy István 2, Berényi Ervin 3, Molnár Péter 4, Remenyik Éva 1 : Malignus granular sejtes tumor kisdedkorban (DEOEC Bőrgyógyászati Klinika 1, Gyermekgyógyászati Klinika 2, Orvosi Labora tó - riumi és Képalkotó Diagnosztikai Tanszék 3, Patológiai Intézet 4, Debrecen) 17. Török László, Krenács László, Klucsik Zsolt, Kocsis Lajos, Bagdi Enikő: Extramedullaris cutan plasmocytoma (Megyei Kórház Bőrgyó gyá - szata, II. sz. Belgyógyászati Osztálya, Daganatpatológiai és Molekuláris Diagnosztikai Laboratórium Szeged) 18. Töröcsik Dániel 1, Gergely Lajos 2, Remenyik Éva 1, Bégány Ágnes 1 : Basaliomát utánzó bőr Cryptococcus fertőzés Sezary szindrómában (DEOEC Bőrgyógyászati Kliinika 1, III.sz. Belgyógyászati Klinika 2, Debrecen 19. Telkes Márta 1, Babarczi Edit 2, Csomor Judit 2, Schneider Tamás 3, Daróczy Judit 1 : Atipusos bőrtünetek formájában jelentkező non- Hodgkin lymphoma (Főv. Önk. Egyesítet Szent István és Szent László Kórház Bőrgyógyászati és Lymphologiai Osztály 1, Pathológiai Osztály 2, Országos Onkológiai Osztály A Belgyógyászati Osztály 3 ) 20. Csitos Ágnes, Noll Judit, Hársing Judit, Csomor Judit, Török László, Szalai Zsuzsanna: 15 éves korban diagnosztizált mycosis fungoides (Fővárosi Önkormányzat Heim Pál Gyermekkórház, Budapest, Bőr-, Nemikórtani és Onkológiai Klinika, Semmelweis Egyetem Budapest, I. sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet, Semmelweis Egyetem, Budapest, Bács-Kiskun Megyei Kórház Rendelőintézet Bőr-, és Nemi - beteg gondozó, Kecskemét) 21. Sas Andrea 1, Marschalkó Márta 1, Erős Nóra 1, Hársing Judit 1, Szepesi Ágota 2, Csomor Judit 2, Matolcsy András 2, Kárpáti Sarolta 1 : Primer cutan agresszív epidermotrop CD8+ T-sejtes lymphoma (Semmelweis Egyetem Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika 1, Semmelweis Egyetem, I.sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet 2, Budapest) 22. Erős Nóra 1, Marschalkó Márta 1, Csomor Judit 2, Somlai Beáta 1, Hársing Judit 1, Földes Katalin 3, Sréter Lídia 4, Szepesi Ágota 2, Matolcsy András 2, Kárpáti Sarolta 1 : Posttransplantatiós plasmablastos lymphoma (Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika 1, I.sz. Patológiai és kísérleti Rákkutató Intézet 2, Transzplantációs és Sebészeti Klinika 3, II.sz. Belgyógyászati Klinika 4, Semmelweis Egyetem, Budapest) 3

4 Vita Kávészünet Athopiás dermatitis Bata Zsuzsanna: Az emolliensek szerepe a bőr barrier funkciójának védelmében. (Szegedi Tudományegyetem, Bőr gyó gyászati és Allergológiai Klinika, Szeged) La Roche-Posay által támogatott előadás Szemléletbeli változások az AD kezelésében Astellas Pharma Szimpózium Üléselnök: Temesvári Erzsébet Bevezető előadás Pónyai Györgyi: SkinSense TM kezelési koncepció Szalai Zsuzsanna: Fenntartó kezelés CONTROL vizsgálati eredmények Discussio Bioderma Szimpózium Battyáni Zita: Alternatívák az atópiás dermatitisz kezelésében (Kaposi Mór Oktató Kórház, Kaposvár) Szakos Erzsébet, Sólyom Enikő: Atópiás gyulladásos és autoimmun betegségek társulása (Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház, Gyermekegészségügyi Kp., III-as Csecsemő és Gyermekosztály, Miskolc) Körmendy Miklós: Új lehetőségek a helyi szteroid kezelésben (Szent Imre Kórház, Budapest) Ebéd, alatta Poszterséta 1. Farkas Árpád: Új és experimentális lehetőségek a primér cután lymphomák kezelésében (Szegedi Tudományegyetem, Bőrgyó gyá - szati és Allergológiai Klinika, Szeged és Dermatologie am Hauptbahnhof, Zürich) 2. Kinyó Ágnes 1, Kiss-László Zsuzsanna 2, Polyánka Hilda 3, Bebes Attila 1, Kiss Mária 1,3, Széll Márta 3, Nagy Ferenc 4, Bata-Csörgő Zsuzsanna 1,3, Kemény Lajos 1,3 : A COP1 a p53 negaty regulátora keratinocitákban és expressziója csökken UVB hatására (SZTE Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika 1, SZTE Orvosi Genetikai Intézet 2, MTA-SZTE Dermatológiai Kutatócsoport 3, MTA-SZBK Növénybiológiai Intézet 4 ) 3. Belső Nóra 1, Széll Márta 2, Bebes Attila 1, Kormos Bernadett 1, Dobozy Attila 1,2, Kemény Lajos 1,2, Bata-Csörgő Zsuzsanna 1,2 : A D típusú ciklinek kombinált csendesítése S fázis blokkhoz és a mitózis zavarához vezet HaCaT keratinocitákban (SZTE Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika 1, MTA Dermatológiai Kutatócsoport 2 ) 4. Ócsai Henriette, Gyulai Rolland, Szolnoky Győző, Kemény Lajos, Oláh Judit: Szokatlan viselkedésű bőráttétek melanoma malig num - ban szenvedő betegek nyiroködémás végtagján (Szegedi Tudományegyetem, Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika, Szeged) 5. Ottó Iringó Ágnes, Hársing Judit, Wikonkál Norbert, Kárpáti Sarolta: Terhességi dermatózisok differenciál diagnózisa (Semmelweis Egyetem Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika) Biológiai therápia, psoriasis 1. Szegedi Andrea 1, Gyulai Rolland 2 : A pikkelysömör biológiai kezelésének biztonságossága I. immunológiai és infektológiai szempontok (DEOEC Bőrgyógyászati Klinika, Debrecen 1, Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Kp., Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika, Szeged 2 ) Gyulai Rolland 1, Szegedi Andrea 2 : A pikkelysömör biológiai kezelésének biztonságossága II. onkológiai szempontok (Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Kp., Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika, Szeged1, Debreceni Egyetem Orvos-, és Egészségtudományi Centrum, Bőrgyógyászati Klinika, Debrecen2) Csősz Judit, Bartos Zsuzsanna, Somogyi Tihamér, Faragó Eszter, Mareczky Zsuzsanna, Török László: A betegségtársulások vizsgálata psoriasisban (Megyei Kórház, Bőrgyógyászat, Kecskemét) Wikonkál Norbert: Továbblépés a psoriasissal. Biológiai therápia tapasztalatok az etanercepttel (Semmelweis Egyetem Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika. Az előadást a Wyeth Kft. támogatja. 5. Vita Karl-Gustaf Edung: RESTYLANE ten years in Hungary, ten million treatments world wide perspective today and prospects tomorrow. (Director, Esthetics, Q-Med AB) Kávészünet 4

5 Előadások I. (10 előadás, 1 vita) 1. Szabó Éva: Krónikus sebek kezelése a Bőrgyógyászati Klinika irányításával a debreceni Orvos- és Egészségtudományi Centrumban (DEOEC Bőrgyógyászati Klinika, Debrecen) 2. Erdei Irén 1,2, Lakatos Erzsébet 4, Szabó Judit 3 : Mikrobiológiai eredmények értékelése égett betegeknél (DEOEC AITT 1, Bőrgyógyászati Klinika 2, Orvosi Mikrobiológiai Intézet 3, ÁOK, Debrecen 4 ) 3. Rédling Marianna, Daróczy Judit: Infekció kontrol a diabéteszes láb szövődményeinek megelőzésében és kezelésében (Főv. Önk. Egy. Szent István és Szent László Kórház és Ri. Bőrgyógyászati és Lymphológiai Osztály, Budapest) 4. Wikonkál Norbert, Bottlik Gyula, Hársing Judit, Kárpáti Sarolta: Orri basaliomák nehézségei a gyakorlatban (Semmelweis Egyetem Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika, Budapest) 5. Juhász István: A rhinophyma sebészi kezelése egy rhinophyma gigantea eset kapcsán (DEOEC Bőrgyógyászati Klinika, Debrecen) 6. Kunos Csaba 1, Csoszánkszki Nóra 2, Gulyás Gusztáv 3 : Carcinoma basocellulare plasztikai sebészeti kezelése lokális lebenyekkel az arcon (Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza, Bőrgyógyászati Osztály, Bőrsebészeti Részleg, Kecskemét 1, Semmelweis Egyetem ÁOK I.sz. Sebészeti Klinika, Budapest 2, Országos Onkológiai Intézet Fej-Nyak, Állcsont Rekonstrukciós Sebészet, Onkológiai Helyreállító Plasztikai Sebészeti Osztály, Budapest 3 ) 7. Varga Erika, Harkai Nikolett, Korom Irma, Kemény Lajos: Ritkán előforduló melanocytás elváltozások (Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Kp., Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika, Szeged) 8. Kis Erika, Szegesdi Ilona, Ócsai Henriette, Gyulai Rolland, Kemény Lajos, Oláh Judit: Melanoma cutan metastasisok elektro chemo - therapiája (Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Kp., Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika, Szeged) 9. Liszkay Gabriella, Mátrai Zoltán, Sávolt Ákos, Sinkovics István, Orosz Zsolt, Plótár Vanda, Köves István, Gilde Katalin, Kásler Miklós: Késlel - tetett sentinel nyirokcsomó biopszia melanoma malignumban (Országos Onkológiai Intézet) 10. Gilde Katalin: Clinical experience with PET/CT in malignant melanoma (Országos Onkológiai Intézet) 11. Károlyi Zsuzsánna: Melanocyter naevusok eltávolítása lézer vagy excisió? (Miskolci Egészségügyi Központ, Bőrgyógyászat) 12. Ócsai Henriette 1, Battyáni Zita 2, Bégány Ágnes 3, Liszkay Gabriella 4, Somlai Beáta 5, Oláh Judit 1 (A Magyar Dermatológiai Társulat Onko der - ma tológiai Szekciója nevében): Az Országos Melanoma Nap tapasztalatai ban (Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Kp., Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika, Szeged 1, PTE ÁOK Bőr-, Nemikórtani és Onkodermatológiai Klinika, Pécs 2, DEOEC Bőrgyógyászati Klinika, Debrecen 3, Országos Onkológiai Intézet, Bőrgyógyászati Osztály, Budapest 4, Semmelweis Egyetem Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika, Budapest 5 ) MDT megújult weboldalának bemutatása Közgyűlés II Bankett: Retrobuli (Rege Hotel Söröző) de cem ber 13. szombat Plenáris ülésterem Betegbemutatás III. (4 előadás, 1 vita) 1. Németh Réka 1, Varga Erika 1, Kemény Lajos 1, Simonka Zsolt 2, Kahán Zsuzsanna 3 : Férfibetegen jelentkező emlőkarcinoma (Szegedi Tu - do mányegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, Szeged, Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika 1, Onkoterápiás Klinika 2, Sebészeti Klinika 3 ) 2. Pónyai Katinka 1, Marschalkó Márta 1, Papp Zoltán 2, Demeter Attila 2, Langer Róbert 3, Hársing Judit 1, Kárpáti Sarolta 1, Várkonyi Viktória 1 : Epidermodysplasia verruciformis Lewandowsky-Lutz (Semmelweis Egyetem Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika 1, Semmelweis Egyetem I.sz. Szülészet-Nőgyógyászati Klinika 2, Semmelweis Egyetem Transzplantációs és Sebészeti Klinika 3 ) 3. Pónyai Katinka, Várkonyi Viktória: Connatalis syphilis (Semmelweis Egyetem Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika) 4. Tabák Réka, Ackermmann-né Schöffler Mária, Várkonyi Viktória: Connatalis syphilis (Semmelweis Egyetem Bőr-, Nemikórtani és Bőron - ko lógiai Klinika) 5. Kazsab Csilla, Várkonyi Viktória, Kárpáti Sarolta: Syphilis II. stádium (Semmelweis Egyetem Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika) 6. Tóth Béla 1, Tabák Réka 1, Ablonczy Éva 1, Benczik Márta Judit 2, Bánhegyi Dénes 3, Várkonyi Viktória 1, Kárpáti Sarolta 1 : Kiterjedt condyloma acuminatum HIV fertőzöttnél (Semmelweis Egyetem Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika 1, GenoID Mikrobiológiai Laboratórium, Budapest 2, Főv.Önk.Egy. Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet 3 ) 7. Tabák Réka 1, Hársing Judit 1, Kaszab Csilla 1, Süveges Erzsébet 2, Várkonyi Viktória 1 : Nekrotizáló granulomatózus folyamat férfi nemi szerven (Semmelweis Egyetem Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika 1, Szent Rókus Kórház-Rendelőintézet, Haematológiai Szak ren - delés 2 ) 8. Fekete Gyula-László 1, Fekete Júlia-Edit 2, Oanta Alexandru 3, Marius Irimie 3 : Scleromyxoedema Gottron kezelése hydroxychloroquinnel esetbemutatás (MOGYE, Bőrgyógyászati Klinika, Marosvásárhely 1, Közegészségügyi Központ, Marosvásárhely 2, Transilvania Orvosi Egyetem, Brassó 3, Románia) 5

6 9. Károlyi Zsuzsánna, Sziray Ágnes: Kiterjedt erythema chronicum migrans psoriasisos arthropathia infliximab kezelése során (Miskolci Egészségügyi Központ Bőrgyógyászat) Betegbemutatás IV. (4 előadás, 1 vita) 10. Faludi Péter, Lukácsi Andrea, Battyáni Zita: Non-melanoma bőrtumorok Litaril szedés mellett (PTE ÁOK, Bőr-, Nemikórtani- és Onko - dermatológiai Klinika) 11. Borbola Kinga, Balatoni Tímea: Psoriasis vulgaris és mpx. bőrtumorok esete (Országos Onkológiai Intézet Onkodermatológia, Bu - dapest) 12. Herédi Emese 1, Bodnár Edina 1, Szántó Sándor 2, Tornai István 3, Vitális Zsuzsa 3, Remenyik Éva 1, Szegedi Andrea 1 : Infliximab kezelés hepatitis C vírus pozitív psoriasisos betegnél (DEOEC Bőrgyogyászati Klinika 1, III.sz. Belgyógyászati Klinika 2, II.sz. Belgyógyászati Klinika 3, Debrecen) 13. Karagity Eliza 1, Gyulai Rolland 2, Kovács Gábor 3, Kemény Lajos 2, Bajor Klára 1 : Interferon kezelés alatt jelentkező Still-betegség (Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórház, Szekszárd, Bőrosztály 1, SZTE Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika, Szeged 2, SZTE Rheumatológiai Klinika, Szeged 3 ) 14. Lukácsi Andrea, Takács Szandra, Battyáni Zita: Cetuximab bőrgyógyászati mellékhatásai (PTE ÁOK, Bőr-, Nemikórtani és Onko der ma - tológiai Klinika) 15. Varga Erika, Korom Irma, Kemény Lajos: Humán cutan Dirofilaria fertőzések (Szegedi Tudományegyetem, Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika, Szeged) 16. Lohinai György 1, Kucsera István 2, Konyár Éva 3 : Humán dirofilariosis szokatlan klinikai formája (Bőrgyógyászati Rendelő, Budapest 1, Országos Epidemiológiai Központ, Parazitológiai Osztály, Budapest 2, Szent Rókus Kórház és Intézetei, Pathológiai Osztály, Budapest 3 ) 17. Lukács Andrea, Wikonkál Norbert, Bánvölgyi András, Hársing Judit, Sas Andrea, Kárpáti Sarolta: Rovarcsípést követően jelentkező bullosus reakció (Semmelweis Egyetem Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika) 18. Nagy Gabriella, Károlyi Zsuzsánna, Sziray Ágnes, Vizi Márta: Kínai cipő okozta súlyos allergiás kontakt dermatitis esetei (Miskolci Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház, Bőrgyógyászati Osztály Nékám Plakett átadása Otto Braun Falko és Stefánia Jablonska professzoroknak Kávészünet Károlyi Zsuzsánna: Új szempontok az urtikáriák felosztásában és kezelésében (Semmelweis Kórház, Miskolc) Schering-Plough Hungary Kft. szimpózium Előadások I. (10 előadás, 1 vita) 1. Hidvégi Bernadett 1, Maschalkó Márta 1, Várkonyi Judit 2, Hársing Judit 1, Füle Tibor 3, Kovalszky Ilona 3, Csomor Judit 3, Kárpáti Sarolta 1 : Cutan mastocytosis. Klinikai tünetek elemzése, terápiás alternatívák 9 betegünk esetében (Semmelweis Egyetem Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika, Budapest 1, Kútvölgyi Klinikai Tömb 2, I.sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet 3 ) 2. Korom Irma, Varga Erika, Altmayer Anita, Baltás Eszter, Oláh Judit, Kemény Lajos: Langerhans sejtes histiocytosis (Szegedi Tudo mány - egyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Kp., Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika, Szeged) 3. Pónyai Katinka, Várkonyi Viktória, Kárpáti Sarolta: A penis paraffin granulomája (Semmelweis Egyetem Bőr-, Nemikórtani és Bőron ko - lógiai Klinika, Budapest) 4. Szitkay Sándor, Daróczy Judit: Thyreoida betegségek és nyiroködéma (Főv. Önk. Egy. Szent István és Szent László Kórház és Ri. Bőr - gyógyászati és Lymphológiai Osztály, Budapest) 5. Halmy Klára 1, Juhász Ágnes 1, Bálint Ágnes 2 : A nem dermatophyton gombák előfordulása oncychomycosisokban (ÁNTSZ Kft. Mikro - biológiai laboratórium, Debrecen1, VESZ Kht. Bőr-, és Nemibeteg Gondozó Intézete, Debrecen2) 6. Szabó Zoltán, Daróczy Judit: Időskori, az életminőséget súlyosan rontó, köröm rendellenességek és ellátásuk (Főv. Önk. Egy. Szent István és Szent László Kórház és Ri. Bőrgyógyászati és Lymphológiai Osztály, Budapest) 7. Sóstai Kovács Tünde 1, Sóstai Csaba 2 : Botulin toxin kezelés aktualitásai (Wien, Gesundheitszentrum Wien-Mitte 1, Landeskrankenhaus, Fürstenfeld 2 ) A Nagygyűlés hivatalos zárása Bőrgyógyászati és Venerológiai Szemle Nívódíjak átadása Poszterdíj átadása Egyéb díjak Tesztírás 6

7 Nékám-terem Szakdolgozói előadások I. (10 előadás, 2 vita) 1. Tarné Czirják Krisztina, Gyüre Lászlóné, Puskásné Bocskai Ida: Kiskorúak szerzett syphilises megbetegedése (Megyei Bőr-, Nemi be - teg Gondozó Intézet, Nyíregyháza) 2. Barna Attiláné 1, Blazsek Antal Zsolt 1,2,3 : Korszerű sebellátás Epidermolysis Bullosa különböző formáiban (Epidermolysis Bullosa Ala - pít vány/debra Hungary, Budapest 1, SE Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika 2, SE-MTA Molekuláris Medicina Kutatócsoport 3 ) 3. Kosikné Vasas Judit, Sánta Csilla, Nagy Nikoletta, Szabad Gábor, Kemény Lajos: Lökéshullám terápia alkalmazása a modern sebke ze - lés ben (Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika, Szeged) 4. László Józsefné: Preanalitikai tényezők hatása egyes porphyrin vizsgálatokra (Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika, Porphyrin Laboratórium, Szeged) 5. Széllné Andóczi Balogh Mónika: Akik mindenképp az áldozatai lesznek. Bourn-out az onkológián. A tréningek, vagyis mi történt 2006 óta. (Szegedi Tudományegyetem, Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika, Szeged) 6. Bakóné Bodnár Katalin: Teljesítménytervezés a fekvőbeteg-szakellátás finanszírozásában: gúzsba kötve táncolni, de pontosan. (DEOEC Bőrgyógyászati Klinika, Debrecen) Kávészünet Szakdolgozói előadások II. (12 előadás, 3 vita) 7. Tomasovszkyné Vécsei Ibolya: Fertőzött égési sebek kezelése tartós hatású antibakteriális sebkötöző anyaggal (DEOEC Bőrgyó - gyá szati Klinika, Égés- és Bőrsebészeti Osztály, Debrecen) 8. Vatler Péterné: A beteg szervezetek lehetséges szerepe a psoriasis életminőséget befolyásoló hatásában (DEOEC Bőrgyógyászati Klinika, Debrecen) 9. Endre Mária: Bőrgyógyászati ápolás egy geriátriai ápoló szemével (PTE ÁOK, Bőr-, Nemikórtani és Onkodermatológiai Klinika, Pécs) 10. Filóné Zsoldos Franciska: Megfelelő embert a megfelelő helyre a bőrgyógyászat területén (PTE ÁOK Bőr-, Nemikórtani és Onko - dermatológiai Klinika, Pécs) 11. Labdafski Nikolett: Diéta szerepe dermatitis herpetiformis Duhringban (PTE ÁOK Bőr-, Nemikórtani és Onkodermatológiai Klinika, Pécs) 12. Földváriné Szilágyi Adrienn: MRSA a bőrgyógyászati ápolásban (Semmelweis Egyetem Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika, Budapest) 13. Fehér Zoltánné, Ferenczné Fazekas Ildikó: Bullózus bőrbetegségek lokális kezelésének ápolói feladatai (Semmelweis Egyetem Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika, Budapest) 7

Szeged, Hotel Forrás Szegedi Bőrgyógyászati Továbbképző Napok - 2011. április 7-9. Bőrgyógyászati Továbbképző Tanfolyam. Program

Szeged, Hotel Forrás Szegedi Bőrgyógyászati Továbbképző Napok - 2011. április 7-9. Bőrgyógyászati Továbbképző Tanfolyam. Program Szeged, Hotel Forrás Szegedi Bőrgyógyászati Továbbképző Napok - 2011. április 7-9. Bőrgyógyászati Továbbképző Tanfolyam Program 2011. április 7. csütörtök 13.00 14.40 ElőAdáSoK I. Üléselnökök: Prof. Dr.

Részletesebben

Differenciál diagnózisok, új diagnosztikus és terápiás eljárások a bőrgyógyászatban és határterületeiről az Olimpia évében

Differenciál diagnózisok, új diagnosztikus és terápiás eljárások a bőrgyógyászatban és határterületeiről az Olimpia évében IV. DEBRECENI BŐRGYÓGYÁSZATI NAPOK Differenciál diagnózisok, új diagnosztikus és terápiás eljárások a bőrgyógyászatban és határterületeiről az Olimpia évében Debrecen, Thermal Hotel Aquaticum 2012. október

Részletesebben

08.15 09.15 Laserek gyakorlati képzés rezidensek részére Makláry terem Előzetes jelentkezés szükséges!

08.15 09.15 Laserek gyakorlati képzés rezidensek részére Makláry terem Előzetes jelentkezés szükséges! 2013. június 20. csütörtök 08.15 09.15 Laserek gyakorlati képzés rezidensek részére Makláry terem Előzetes jelentkezés szükséges! 09.20 09.30 Megnyitó ACNE Üléselnökök: Remenyik Éva, Szegedi Andrea 09.30

Részletesebben

TANULSÁGOS KLINIKOPATOLÓGIAI LYMPHOMÁS ESETEK

TANULSÁGOS KLINIKOPATOLÓGIAI LYMPHOMÁS ESETEK TANULSÁGOS KLINIKOPATOLÓGIAI LYMPHOMÁS ESETEK 2013. március 1 2. Szeged, Hotel Forrás PROGRAM 2013. március 1., péntek 15 45 17 45 I. SZEKCIÓ Üléselnök: Matolcsy András, Udvardy Miklós Köszöntő: Illés

Részletesebben

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek Belgyógyászati immunológia 6 hónap (Terv ) Budai Irgalmasrendi Kórház 1023 Budapest Frankel Leó út 438-8601 212-5378 Allergológiai és Immunológiai és Dr. Nékám Kristóf Rész 4 hónap 2 fő 2012.09.15. - 2016.09.15.

Részletesebben

Magyar Gyermeknőgyógyász Társaság XXXI. Kongresszusa 2011. május 13-14. Gyula

Magyar Gyermeknőgyógyász Társaság XXXI. Kongresszusa 2011. május 13-14. Gyula Magyar Gyermeknőgyógyász Társaság XXXI. Kongresszusa 2011. május 13-14. Gyula 2011. május 13. Péntek: 08:0010:00-10:30 Regisztráció Megnyitó, köszöntők Dr. Párducz László a Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház

Részletesebben

SZEGEDI BŐRGYÓGYÁSZATI TOVÁBBKÉPZŐ NAPOK AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZŐ TANFOLYAM (50 PONT)

SZEGEDI BŐRGYÓGYÁSZATI TOVÁBBKÉPZŐ NAPOK AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZŐ TANFOLYAM (50 PONT) SZEGEDI BŐRGYÓGYÁSZATI TOVÁBBKÉPZŐ NAPOK AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZŐ TANFOLYAM (50 PONT) Kedves Kolléganők! Kedves Kollégák! Szeretettel meghívjuk Önt és Kedves Munkatársait a Szegedi Tudományegyetem Bőrgyógyászati

Részletesebben

Magyar Dermatológiai Társulat 80. Nagygyûlése

Magyar Dermatológiai Társulat 80. Nagygyûlése BÔRGYÓGYÁSZATI ÉS VENEROLÓGIAI SZEMLE 83. ÉVF. 6. 188 193. Magyar Dermatológiai Társulat 80. Nagygyûlése Budapest, 2007. december 13-15. Helyszín: Semmelweis Egyetem, Nagyvárad téri Elméleti Tömb (1089

Részletesebben

Programtervezet. Vécsei László, az MTA Orvosi Osztály elnöke. Moderátor: Poór Gyula és Sótonyi Péter

Programtervezet. Vécsei László, az MTA Orvosi Osztály elnöke. Moderátor: Poór Gyula és Sótonyi Péter Magyar Orvostudományi Napok 2013. november 6 8 Hotel Novotel Budapest (Alkotás utca 63 67) Rendező: Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége (MOTESZ) Programtervezet 2013. november 6. 10.00 Megnyitó

Részletesebben

Magyar Dermatológiai Társulat 82. Nagygyûlése Budapest, 2009. december 10-12. Európa Kongresszusi Központ

Magyar Dermatológiai Társulat 82. Nagygyûlése Budapest, 2009. december 10-12. Európa Kongresszusi Központ Magyar Dermatológiai Társulat 82. Nagygyûlése Budapest, 2009. december 10-12. Európa Kongresszusi Központ Előzetes program 2009. december 10. csütörtök 12.20 12.30 Megnyitó 12.30-14.05 Továbbképző előadások

Részletesebben

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek Bőrgyógyászati gyakorlat 1 hét (Terv1) Onkodermatológiai Osztály Dr. Liszkay Gabriella 1 hét 1 fő 2011.07.01. - 2015.07.01. Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika Dr. Kárpáti Sarolta 1 hét 5 fő 2012.09.01.

Részletesebben

CD8 pozitív primér bőr T-sejtes limfómák 14 eset kapcsán

CD8 pozitív primér bőr T-sejtes limfómák 14 eset kapcsán CD8 pozitív primér bőr T-sejtes limfómák 14 eset kapcsán Szepesi Ágota 1, Csomor Judit 1, Marschalkó Márta 2 Erős Nóra 2, Kárpáti Sarolta 2, Matolcsy András 1 Semmelweis Egyetem I. Patológiai és Kísérlet

Részletesebben

Nutricia Gyermekgyógyász Mesterkurzus

Nutricia Gyermekgyógyász Mesterkurzus Nutricia Gyermekgyógyász Mesterkurzus Életkorhoz adaptált táplálásterápia különleges tápanyagigényekkel járó betegségek esetén 2012. május 10. csütörtök: Moderátor: Havasi Anikó és Valent Ádám 9 30-9 40

Részletesebben

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017)

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) EGYETEMEK 1 Vargáné Budai Erika Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika Budapest Városmajor utca 68. 1122 1/458-6754 1/458-6755 20/666-3038

Részletesebben

Szegedi Bőrgyógyászati Továbbképző Napok Bőrgyógyászati Továbbképző Tanfolyam

Szegedi Bőrgyógyászati Továbbképző Napok Bőrgyógyászati Továbbképző Tanfolyam Szegedi Bőrgyógyászati Továbbképző Napok Bőrgyógyászati Továbbképző Tanfolyam 2011. április 7 9. Szegedi Bőrgyógyászati Továbbképző Napok - Bőrgyógyászati Továbbképző Tanfolyam 2011. április 7-9. A továbbképzés

Részletesebben

Klinikai Immunológiai Interdiszciplináris Fórum II. (KIIF)

Klinikai Immunológiai Interdiszciplináris Fórum II. (KIIF) Klinikai Immunológiai Interdiszciplináris Fórum II. (KIIF) 2011.11.10 2011.11.12. Hotel Divinus, Debrecen Főszervező: Prof. Dr. Zeher Margit A Magyar Allergológiai és Klinikai Immunológiai Társaság és

Részletesebben

Meghívó. Sürgősségi Orvostani Fórum. tudományos ülés Debrecenben. Helyszín Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza Debrecen, Thomas Mann utca 49.

Meghívó. Sürgősségi Orvostani Fórum. tudományos ülés Debrecenben. Helyszín Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza Debrecen, Thomas Mann utca 49. Meghívó tudományos ülés Debrecenben Helyszín Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza Debrecen, Thomas Mann utca 49. Időpont 2015. május 15. REGISZTRÁCIÓS LAP tudományos ülés Helyszín Debreceni Akadémiai

Részletesebben

Markusovszky Lajosemlékülés

Markusovszky Lajosemlékülés Markusovszky Lajosemlékülés 2015. május 6. TÁMOGATÓ: Bokor Attila dr., Brubel Réka dr., Lukovich Péter dr., Rigó János Jr. dr.: Mélyen infiltráló colorectalis endometriosis miatt végzett multidiszciplináris

Részletesebben

II. Klinikai Immunológiai Interdiszciplináris Fórum (KIIF)

II. Klinikai Immunológiai Interdiszciplináris Fórum (KIIF) II. Klinikai Immunológiai Interdiszciplináris Fórum (KIIF) 2011.11.10 2011.11.12. Hotel Divinus, Debrecen (Debrecen, Nagyerdei krt. 1.) Főszervező: A Magyar Allergológiai és Klinikai Immunológiai Társaság

Részletesebben

Magyar Sebész Társaság

Magyar Sebész Társaság Magyar Sebész Társaság Fiatal Sebészek Szekciójának III. Kongresszusa Balatonalmádi, Ramada Hotel & Resort Lake Balaton**** 2015. április 17 19. Kedves Fiatal Sebész Kollégánk! Az elmúlt két év sikerein

Részletesebben

Meghívó. Sürgősségi Orvostani Fórum. Helyszín Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza Debrecen, Thomas Mann utca 49. Időpont 2015. május 15.

Meghívó. Sürgősségi Orvostani Fórum. Helyszín Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza Debrecen, Thomas Mann utca 49. Időpont 2015. május 15. Meghívó Sürgősségi Orvostani Fórum tudományos ülés Debrecenben Helyszín Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza Debrecen, Thomas Mann utca 49. Időpont 2015. május 15. A Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi

Részletesebben

MDT GYERMEKBŐRGYÓGYÁSZATI SZEKCIÓ TOVÁBBKÉPZŐ NAPOK

MDT GYERMEKBŐRGYÓGYÁSZATI SZEKCIÓ TOVÁBBKÉPZŐ NAPOK MDT GYERMEKBŐRGYÓGYÁSZATI SZEKCIÓ TOVÁBBKÉPZŐ NAPOK Program, Danubius Hotel Aréna**** 2010. május 6 8. MDT Gyermekbôrgyógyászati Szekció, Danubius Hotel Aréna Továbbképzô Napok 2010. május 6 8. Védnökök:

Részletesebben

Gyermekbőr-Barát. konferencia. Danubius Health Spa Resort Hélia 2016. május 6-7. Program. www.convention.hu

Gyermekbőr-Barát. konferencia. Danubius Health Spa Resort Hélia 2016. május 6-7. Program. www.convention.hu 2016 Gyermekbőr-Barát konferencia Danubius Health Spa Resort Hélia 2016. május 6-7. Program www.convention.hu Gyermekbőr-BARÁT konferencia 2016. május 06-07., Danubius Health Spa Resort Hélia 2016. május

Részletesebben

MULTIDISCIPLINARIS ONKOLÓGIA

MULTIDISCIPLINARIS ONKOLÓGIA MULTIDISCIPLINARIS ONKOLÓGIA 2011. szeptember 5-9. Országos Onkológiai Intézet Kötelező szintentartó tanfolyam onkológus és sugárterápiás szakorvosoknak PATOLÓGUS NAP KÉPALKOTÓ NAP SEBÉSZETI NAP KEMOTERÁPIÁS

Részletesebben

Batthyány-Strattmann László napi elismerések

Batthyány-Strattmann László napi elismerések Batthyány-Strattmann László napi elismerések Balog Zoltán az emberi erőforrások minisztere az egészségügy területén végzett kivételesen magas színvonalú, példaértékű szakmai és tudományos munkája elismeréseként

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 www.salgotarjan.hu jegyzo@salgotarjan.hu VEZETŐK Dóra Ottó polgármester

Részletesebben

2014. május 23-án (PÉNTEK) 8:30-18:15-ig.

2014. május 23-án (PÉNTEK) 8:30-18:15-ig. 2014. május 23-án (PÉNTEK) 8:30-18:15-ig. 8:30 10:10 Follicularis lymphomák Üléselnökök: Borbényi Zita, Schneider Tamás SZÜNET A FOLLICULARIS LYMPHOMA KIALAKULÁSÁBAN ÉS PROGRESSZIÓJÁBAN SZEREPET JÁTSZÓ

Részletesebben

Tanfolyami órák Jelentkezési hat.idő 2013.01.11. www.oncol.hu. Sorsz. Nap Időpont Hossz Előadás címe Előadó Minősítése

Tanfolyami órák Jelentkezési hat.idő 2013.01.11. www.oncol.hu. Sorsz. Nap Időpont Hossz Előadás címe Előadó Minősítése Tanfolyam adatlap Alapadatok Kódszám SE- TK/2013.I./00025 Szemeszter 2013.I.félév Jelleg Főcím Daganatok és komplex terápiája Állapot Tanfolyam adatok még változtathatóak a szervező által Szervező Országos

Részletesebben

AZ ONKOLÓGIA HATÁRAI Válogatott fejezetek a klinikai onkológia és határterületei legaktuálisabb kérdéseiből TUDOMÁNYOS PROGRAM

AZ ONKOLÓGIA HATÁRAI Válogatott fejezetek a klinikai onkológia és határterületei legaktuálisabb kérdéseiből TUDOMÁNYOS PROGRAM 2015. október 15. (csütörtök) TUDOMÁNYOS PROGRAM 08.30 08.40 Köszöntő Prof. Dr. Mátyus László dékán DE Általános Orvostudományi Kar, Debrecen 08.40 08.45 Megnyitó, Bevezető Dr. Horváth Zsolt 08.45 11.00

Részletesebben

MAGYAR MÉHNYAKKÓRTANI ÉS KOLPOSZKÓPOS TÁRSASÁG IV. KONGRESSZUSA

MAGYAR MÉHNYAKKÓRTANI ÉS KOLPOSZKÓPOS TÁRSASÁG IV. KONGRESSZUSA MAGYAR MÉHNYAKKÓRTANI ÉS KOLPOSZKÓPOS TÁRSASÁG IV. KONGRESSZUSA I. Interdiszciplináris HPV-kongresszus Szülész-nőgyógyász, urológus, bőrgyógyász, mikrobiológus, patológus, fül-orr-gégész, proktológus sebész,

Részletesebben

10. Jubileumi Kongresszusa. Balatonalmádi, Ramada Hotel & Resort Lake Balaton. 2015. április 17-19.

10. Jubileumi Kongresszusa. Balatonalmádi, Ramada Hotel & Resort Lake Balaton. 2015. április 17-19. 10. Jubileumi Kongresszusa Táplálásterápia - Posztgraduális képzés 2015. április 17. 2015. április 17. (péntek) 8.00 10.00 Regisztráció 10.00 12.30 Táplálásterápia Posztgraduális képzés Üléselnök: Pák

Részletesebben

Fejfájáscentrumok Magyarországon

Fejfájáscentrumok Magyarországon Fejfájáscentrumok Magyarországon B.A.Z. Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Ideggyógyászati szakrendelés (ügyeleti ambulancia is) Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76. Telefonszám: 46/515-200

Részletesebben

IV. Miskolci Myeloma Konferencia 2012. február 17-18. Lillafüred, Palotaszálló

IV. Miskolci Myeloma Konferencia 2012. február 17-18. Lillafüred, Palotaszálló IV. Miskolci Myeloma Konferencia 2012. február 17-18. Lillafüred, Palotaszálló FEBRUÁR 17. péntek 11 órától Regisztráció 12.30-13.30: Szendvicsebéd, kávé, üdítő 13.30: Megnyitó, köszöntések Prof. Dr. Udvardy

Részletesebben

Egészségügyi alapismeretek. Sorszám Teljes név Iskola Eredmény. 1 Geiger Tímea Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola, Miskolc 95%

Egészségügyi alapismeretek. Sorszám Teljes név Iskola Eredmény. 1 Geiger Tímea Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola, Miskolc 95% 1 Geiger Tímea Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola, Miskolc 95% 2 Németh Viktória 3 Kohányi Gergely Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola, Miskolc 93% 4 Rákay Renáta Ferenczi Sándor Egészségügyi

Részletesebben

Bőr-Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika. Kardiológiai Központ (Oklevelét később veszi át)

Bőr-Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika. Kardiológiai Központ (Oklevelét később veszi át) 2012. július 1-jei hatállyal egyetemi docensi kinevezést kapnak: Általános Orvostudományi Kar: Dr. Holló Péter Dr. Szabó Miklós Dr. Gellér László Dr. Arányi Zsuzsanna Dr. Réthelyi János Dr. Tamási Lilla

Részletesebben

Tudományos program. 2003. szeptember 19. péntek. Korom Irma

Tudományos program. 2003. szeptember 19. péntek. Korom Irma 8.00-9.00 Regisztráció 9.00-10.00 Betegbemutatás II. Üléselnökök: Oláh Judit Korom Irma Tudományos program 9.00-9.08 B11 Kaposi sarcoma vastagbél érintettséggel colitis ulcerosás betegnél Ábrahám K., Ablonczy

Részletesebben

EVIDENCIÁK STATISZTIKÁK KÉTSÉGEK A DIABÉTESZBEN

EVIDENCIÁK STATISZTIKÁK KÉTSÉGEK A DIABÉTESZBEN EVIDENCIÁK STATISZTIKÁK KÉTSÉGEK A DIABÉTESZBEN A Semmelweis Egyetem II. sz. Belgyógyászati Klinika és a Diabetológia és Anyagcsere Alapítvány közös továbbképző tudományos rendezvénye 2014. október 10-11.

Részletesebben

Szemeszter 2014.I.félév Jelleg. Semmelweis Egyetem Továbbképzési Központ Akkr.pont 50. 2014.01.20 Vége 2014.01.24 Tanácsterem Napok 5.

Szemeszter 2014.I.félév Jelleg. Semmelweis Egyetem Továbbképzési Központ Akkr.pont 50. 2014.01.20 Vége 2014.01.24 Tanácsterem Napok 5. Tanfolyam adatlap Alapadatok Kódszám Főcím Állapot Szervező Partner SE- TK/2014.I./00079 Szemeszter 2014.I.félév Jelleg Daganatok és komplex terápiája A tanfolyam akkreditálásra került Országos Onkológiai

Részletesebben

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet 1106 Budapest Maglódi út 89-432-7515 I. Belgyógyászat - Gasztroenterológia Dr. Hamvas József 6 hónap 1 fő 2012.09.15. - 2016.09.15. Budai Irgalmasrendi Kórház

Részletesebben

Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45

Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45 Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45 Bódy Péter Bordás János begs Boros Gábor Bendegúz es a=anatómia Cserháti Zoltán b=biokémia Farkas Dániel Márton e=élettan Fekete Ákos s=szövettan Gógl Aliz

Részletesebben

MEGHÍVÓ Június 29. Scleroderma Világnap

MEGHÍVÓ Június 29. Scleroderma Világnap Június 29. PÉCS PTE KK Reumatológiai és Immunológiai Klinika (Pécs, Akác u. 1.) A rendezvény fővédnöke: Prof. Dr. Czirják László 9.00-10.00 Regisztráció, reggeli falatkák, üdítő, kávé 10.00-10.10 Megnyitó

Részletesebben

Magyar Dermatológiai Társulat 79. Nagygyûlése

Magyar Dermatológiai Társulat 79. Nagygyûlése BÔRGYÓGYÁSZATI ÉS VENEROLÓGIAI SZEMLE 82. ÉVF. 6. 259 266. Magyar Dermatológiai Társulat 79. Nagygyûlése Budapest, 2006. december 14-16. Helyszín: Semmelweis Egyetem, Nagyvárad téri Elméleti Tömb (1089

Részletesebben

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek Aneszteziológiai alapképzés 6 hónap (Terv3) Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet 1106 Budapest Maglódi út 89-432-7774 Aneszteziológiai és Intenzív terápiás és Dr. Völgyes Barbara 6 hónap 6 fő 2012.09.15.

Részletesebben

MAGYAR HONVÉDSÉG EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT II. TELEPHELY

MAGYAR HONVÉDSÉG EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT II. TELEPHELY MAGYAR HONVÉDSÉG EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT II. TELEPHELY FÜL-ORR-GÉGÉSZETI SZAKAMBULANCIA RENDELÉSI IDŐ BEOSZTÁSA: C. épület U. szint, 007. vizsgáló, 81829 mellék 07:30-13:30 Dr. Reményi Ákos szds.adjunktus

Részletesebben

II. A Magyar Betegbiztonsági Társaság és a Semmelweis Egyetem I. sz. Sebészeti Klinika szervezésében

II. A Magyar Betegbiztonsági Társaság és a Semmelweis Egyetem I. sz. Sebészeti Klinika szervezésében II. BETEGBIZTONSÁGI KONFERENCIA A Magyar Betegbiztonsági Társaság és a Semmelweis Egyetem I. sz. Sebészeti Klinika szervezésében TERVEZETT PROGRAM Budapest, Danubius Health Spa Resort Helia 2016.03.31.-04.02.

Részletesebben

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23.

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23. 60 m Leány - I. kcs. 1 4 Varga Viktória Debrecen 9,06 16 II. if. 2 67 Fábián Dóra Kaposvár 9,19 15 I. if. 3 52 Mihály Réka Szeged 9,26 14 II. if. 4 99 Molnár Patrícia Sopron 9,49 13 I. if. 5 3 Gál Rita

Részletesebben

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012.

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Nagykőrös Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Tantárgy Évf. Helyezés Neve Város/Iskola neve Bibliaismeret 2. I. Czagány Lotti Mezőcsát, Dr. Enyedy Andor Ref.Ált.Isk. II. Szabó Petra Mezőcsát,

Részletesebben

Női Kard Egyéni. rang vezetéknév utónév

Női Kard Egyéni. rang vezetéknév utónév Női Kard Egyéni rang vezetéknév utónév 1. MEZEI Zsófia BME 2. SZÁNTÓ Beáta 3. SZABÓ Ági DEBRECEN 4. TÓTH Virág ELTE 5. RAB Eszter PEAC 6. KUJBUS Virág DEBRECEN 7. BARTALIS Ágnes PEAC 8. LUKÁTS Lilla PEAC

Részletesebben

XIII. Budapesti Gyermekgyógyászati Továbbképzô Tanfolyam

XIII. Budapesti Gyermekgyógyászati Továbbképzô Tanfolyam Továbbképzô Tanfolyam Budapest, Kempinski Hotel Corvinus***** 2010. március 5 6. Budapest, Kempinski Hotel Corvinus Továbbképzô Tanfolyam 2010. március 5 6. A továbbképzés elnöke: Prof. Dr. Tulassay Tivadar

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbiakban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a tanfolyam kezdő napján, a megadott időpontban, a megadott teremben jelenjetek meg. Kérjük, hogy a tankönyvre mindenki hozzon

Részletesebben

MAGYAR HONVÉDSÉG EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT II. TELEPHELY

MAGYAR HONVÉDSÉG EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT II. TELEPHELY MAGYAR HONVÉDSÉG EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT II. TELEPHELY FÜL-ORR-GÉGÉSZETI SZAKAMBULANCIA RENDELÉSI IDŐ BEOSZTÁSA: C. épület U. szint, 007. vizsgáló, 81829 mellék 07:30-13:30 07:30-13:30 07:30-13:30 07:30-13:30

Részletesebben

Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton 2015-06-07 12:17:09 Helyezés Rajtszám Név Egyesület Idő Hátrány 7km F1 férfi 1 140 Riczu Balázs UFC 00:33:01 00:00:00 Tempo Sport Kft 1/ 13 2015-06-07 12:17:09 Helyezés Rajtszám Név Egyesület Idő Hátrány

Részletesebben

Függelék A Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet orvosi gárdája*

Függelék A Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet orvosi gárdája* Függelék A Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet orvosi gárdája* * A 2014. áprilisi állapot szerint (A szerk.) 73 Igazgatóság Főigazgató : Dr. Ofner Péter Szakmai igazgató: Prof. Dr. Szatmári

Részletesebben

DIABETOLÓGIAI TERHESGONDOZÓ CENTRUM SZAKELLÁTÓHELYEK LISTÁJA 2016.

DIABETOLÓGIAI TERHESGONDOZÓ CENTRUM SZAKELLÁTÓHELYEK LISTÁJA 2016. DIABETOLÓGIAI TERHESGONDOZÓ CENTRUM SZAKELLÁTÓHELYEK LISTÁJA 2016. ~ Belgyógyász ellátóhelyek ~ 1. B.-K. Megyei Önkormányzat Kórháza, a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem Okató Kórháza, Diabetes

Részletesebben

PROGRAM 2015. NOVEMBER 12. CSÜTÖRTÖK. Dermatológiai szekció Dermatológia és venerológia egy és oszthatatlan?

PROGRAM 2015. NOVEMBER 12. CSÜTÖRTÖK. Dermatológiai szekció Dermatológia és venerológia egy és oszthatatlan? PROGRAM 205. NOVEMBER 2. CSÜTÖRTÖK 2.45 közgyűlés (első összehívás) 3.00 megnyitó 3.0 4.30 Dr. Várkonyi Viktória, elnök Elnökség: Prof. Peter Kohl, Prof. Török László, Prof. Remenyik Éva 3.0 3.25 Balanitis,

Részletesebben

Pulmonológiai Mozaikok 2015

Pulmonológiai Mozaikok 2015 Pulmonológiai Mozaikok 2015 Tüdőgyógyászati Továbbképző Konferencia Miskolctapolca, 2015. október 16-17. 1 tudogyogyaszati_mozaikok.indd 1 14/10/15 12:12 PULMONOLÓGIAI MOZAIKOK 2015. Tüdőgyógyászati Továbbképző

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek Fogászati anyagtan 7 hét (Terv ) Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati Dr. Barabás József 7 hét 3 fő 2012.09.01. - 2016.09.01. Fogpótlástan 8 hét (Terv ) Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati Dr. Barabás

Részletesebben

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek Csecsemő- és gyermek rehabilitációs gyakorlat gyermek rehabilitációs osztályon 2 hét (Terv ) Gyermekneurológiai Osztály Dr. Fogarasi András 2 hét 2 fő 2012.09.15. - 2016.09.15. EEG laboratóriumi gyakorlat

Részletesebben

Református PSZE-PÉM mesterpedagógusok listája A Zsinat Oktatási Bizottsága által 2015. novemberben elfogadott névsor

Református PSZE-PÉM mesterpedagógusok listája A Zsinat Oktatási Bizottsága által 2015. novemberben elfogadott névsor Református PSZE-PÉM mesterpedagógusok listája A Zsinat Oktatási Bizottsága által 2015. novemberben elfogadott névsor Név Ábrám Tibor Andrássy Judit Apostolné Bartha Mária Babocsánné Katona Ágnes Eszter

Részletesebben

A MOTESZ Képzési és Tudományos Bizottságának 5/2005. számú határozata.

A MOTESZ Képzési és Tudományos Bizottságának 5/2005. számú határozata. A MOTESZ Képzési és Tudományos Bizottságának 5/2005. számú határozata. Cím: XIV. Dunántúli Diabetes Hétvége Szervező: Dr. Oroszlán Tamás Helye: Balaton Kongresszusi Központ és Színház, Keszthely Időpont:

Részletesebben

II. A Magyar Betegbiztonsági Társaság és a Semmelweis Egyetem I. sz. Sebészeti Klinika szervezésében

II. A Magyar Betegbiztonsági Társaság és a Semmelweis Egyetem I. sz. Sebészeti Klinika szervezésében II. BETEGBIZTONSÁGI KONFERENCIA A Magyar Betegbiztonsági Társaság és a Semmelweis Egyetem I. sz. Sebészeti Klinika szervezésében TERVEZETT PROGRAM Budapest, Danubius Health Spa Resort Helia 2016.03.31.-04.02.

Részletesebben

Női steel páros eredmény

Női steel páros eredmény Női steel páros eredmény 1 Harsányi Enikő - Mendelényi Linda WBSE - SZK 20 2 Takács Franciska - Maráczy Erzsébet Smile DC 16 3 Kovács Erika - Borbély Viktória WBSE - SZK 13 4 Kiskó Bernadett - Virág Zsuzsanna

Részletesebben

PROGRAMFÜZET. Magyar Ápolási Egyesület Szociális Szekció X. Országos Konferenciája. Kihívások a szociális ellátásban

PROGRAMFÜZET. Magyar Ápolási Egyesület Szociális Szekció X. Országos Konferenciája. Kihívások a szociális ellátásban PROGRAMFÜZET Szociális Szekció X. Országos Konferenciája Kihívások a szociális ellátásban 2011. június 30. július 1-2. Visegrád Fővédnök: Soltész Miklós szociális államtitkár VÉDNÖK Helyszín: Visegrád

Részletesebben

Férfi felnőtt 1000 m III. előfutamegyesület

Férfi felnőtt 1000 m III. előfutamegyesület 9:40 Férfi felnőtt 1000 m I. előfutam egyesület 1 7. Kasper Bleibach DKF 3:47.12 2 1. Molnár Gergely Csepel 4:05:04 3 2. Szakál Lóránt UKSC 4:21:39 6. Demeter István MULTI SE DNS 9:48 Férfi felnőtt 1000

Részletesebben

Név Végzettség szintje Szakképzettségek

Név Végzettség szintje Szakképzettségek Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettségei Név Végzettség szintje Szakképzettségek 1 Aradi Katalin Judit egyetem 2 Barna Judit mesterfokozat MA 3 Benkovich András egyetem 4 Bíró Adrienn egyetem

Részletesebben

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI 7/a Ábrahám Lilla 5 7/a Borók Boldizsár 5 7/a Nagy Vivien Loretta 5 7/a Szilágyi Csenge 5 7/a Csikós Katalin 4,85 7/a Harmati Panna 4,85 7/a Heidrich Zsófia 4,85 7/a Ónozó Zsófia 4,85 7/a Pesti Bianka

Részletesebben

Különleges tápanyagigények kezelése táplálásterápiával

Különleges tápanyagigények kezelése táplálásterápiával Különleges tápanyagigények kezelése táplálásterápiával 2015. Február 27. péntek 11 00-12 45 Érkezés, regisztráció és ebéd 12 45-13 00 Megnyitó Havasi Anikó NUTRICIA Advanced Medical Nutrition Táplálék

Részletesebben

A MOTESZ Képzési és Tudományos Bizottsága által 2006. július 11-én minősített rendezvények

A MOTESZ Képzési és Tudományos Bizottsága által 2006. július 11-én minősített rendezvények A MOTESZ Képzési és Tudományos Bizottsága által 2006. július 11-én minősített rendezvények Cím: Merre tart a radiológia? Szervező: Fejér Megyei Szent György Kórház Magyar Radiológusok Társasága Helye:

Részletesebben

Család és Nővédelem aktuális kérdései. Uzsoki utcai Kórház, Budapest, Uzsoki u. 29-41. 2015 április 24. 12 00

Család és Nővédelem aktuális kérdései. Uzsoki utcai Kórház, Budapest, Uzsoki u. 29-41. 2015 április 24. 12 00 Család és Nővédelem aktuális kérdései Uzsoki utcai Kórház,, Uzsoki u. 29-41 2015 április 24. 12 00 Szeretettel köszöntöm Önöket a Magyar Család és Nővédelmi Tudományos Társaság Szimpoziumán! A tavasz megérkeztével

Részletesebben

FIGAMU IX. Kongresszusa

FIGAMU IX. Kongresszusa FIGAMU IX. Kongresszusa 2014. április 4-6. Balatonalmádi, Ramada Hotel & Resort Lake Balaton**** Fő témák A colonoscopia új világa Sürgősségi gasztroenterológiai kórképek - kinek, mit, mikor és hogyan?

Részletesebben

10. / Szakács. Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás. Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta Javítás

10. / Szakács. Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás. Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta Javítás Tanulói adategyeztető 10. / Szakács Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás Oktatási azonosító: 76830010947 Juhász Andrea Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta

Részletesebben

PROGRAMTERVEZET. Tüdőgyógyászati, Allergológiai és Immunológiai Megbetegedések (TAIM) Nemzetközi Alapítvány XI. Szakmai Továbbképzése

PROGRAMTERVEZET. Tüdőgyógyászati, Allergológiai és Immunológiai Megbetegedések (TAIM) Nemzetközi Alapítvány XI. Szakmai Továbbképzése PROGRAMTERVEZET Tüdőgyógyászati, Allergológiai és Immunológiai Megbetegedések (TAIM) Nemzetközi Alapítvány XI. Szakmai Továbbképzése 2013. augusztus 23. péntek Debrecen, 2013. augusztus 23 24. DE OEC Elméleti

Részletesebben

A Magyar Kardiológus Társaság és a

A Magyar Kardiológus Társaság és a A Magyar Kardiológus Társaság és a Magyar Gyermekgyógyász Társaság Gyermekkardiológiai Szekciójának Ülése Mátraháza Lifestyle Hotel Mátra**** 2012. október 5 6. 1 Megnyitó: 2012. október 5., péntek, 11.00

Részletesebben

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek Gyakorlat gyermek- és ifjúságpszichiátriai képzőhelyen 6 hónap (Terv ) Fejér Megyei Szent György Kórház 8000 Székesfehér Seregélyesi út 22/535-500/1011 22/595-642 Gyermek és Ifjúsági Ideggondozó Intézet

Részletesebben

Beszámoló a Magyar Dermatológiai Társulat 2011. és 2012. évérôl és a 84. és 85. Nagygyûlésekrôl

Beszámoló a Magyar Dermatológiai Társulat 2011. és 2012. évérôl és a 84. és 85. Nagygyûlésekrôl BÔRGYÓGYÁSZATI ÉS VENEROLÓGIAI SZEMLE 2013 89. ÉVF. 1. 25 30. Beszámoló a Magyar Dermatológiai Társulat 2011. és 2012. évérôl és a 84. és 85. Nagygyûlésekrôl DR. WIKONKÁL NORBERT, DR. REMENYIK ÉVA Semmelweis

Részletesebben

MAGYAR GYERMEKORVOSOK TÁRSASÁGA DÉL-DUNÁNTÚLI TERÜLETI SZERVEZETE KONGRESSZUSA ÉS TOVÁBBKÉPZŐ TANFOLYAMA Mohács, 2013. szeptember 20-21.

MAGYAR GYERMEKORVOSOK TÁRSASÁGA DÉL-DUNÁNTÚLI TERÜLETI SZERVEZETE KONGRESSZUSA ÉS TOVÁBBKÉPZŐ TANFOLYAMA Mohács, 2013. szeptember 20-21. MAGYAR GYERMEKORVOSOK TÁRSASÁGA DÉL-DUNÁNTÚLI TERÜLETI SZERVEZETE KONGRESSZUSA ÉS TOVÁBBKÉPZŐ TANFOLYAMA Mohács, 2013. szeptember 20-21. 2013. szeptember 20. - péntek 09:00 09:15 Megnyitó Köszöntők 09:20

Részletesebben

Tankönyvlista Ábrahám Richárd

Tankönyvlista Ábrahám Richárd Ábrahám Richárd Oktatási azonosító 74373618896 Díjbekérő postázási címe Jakus Erika Intézmény számlázási címével megegyezik Rászorultsági alapon ingyenes (A számla a tagintézmény adatainál számlázási névként

Részletesebben

ANGOL ÁLTALÁNOS NYELV

ANGOL ÁLTALÁNOS NYELV 1. Nagy Endre Ádám (48) 2. Ráczkövi Kamilla Zsuzsanna (48) 3. Sánta Bendegúz (48) 4. Beke Gábor Lehel (49) 5. Katona Erzsébet (49) 7. Szládek Csaba Attila (50) 8. Dubavánszky Astrián (51) 9. Radnai Stefánia

Részletesebben

A Magyar Tudományos Parkinson Társaság konferenciájának programja. Budapest 2010. május 28 29. Hotel Thermal Margitsziget

A Magyar Tudományos Parkinson Társaság konferenciájának programja. Budapest 2010. május 28 29. Hotel Thermal Margitsziget A Magyar Tudományos Parkinson Társaság konferenciájának programja Budapest 2010. május 28 29. Hotel Thermal Margitsziget Bevezető Kongresszusi iroda VIP Utazási Iroda: Kovács Rózsa 1051 Budapest, Bajcsy

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbi táblázatokban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a beosztásotok szerinti első napon jelenjetek meg. Aki nem találja a nevét, kérjük, keressen minket telefonon. Figyelem!

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek

Gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyek Általános (felnőtt) sebészet 6 hónap (Terv2) Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet 1106 Budapest Maglódi út 89-432-7774 sebészeti, Érsebészeti és Mellkassebészeti Dr. Bányász Zsolt 6 hónap 1 fő 2014.01.01.

Részletesebben

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató TOLNA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA 7100, Szekszárd, Szent István tér 11-13. Honlapcím: http://kozig.tolnamegye.hu Központi tel.szám:74/505-600 Fax:74/415-686 e-mail: tolnakh-mk@lab.hu Név

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ 2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III-IV. KORCSOPORT Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ Helyszín (település, és versenyhelyszín): Gyulai István Atlétika Stadion, 4032 Debrecen, Oláh Gábor utca 5. Időpont

Részletesebben

Michelin Bringafesztivál - Bringarally

Michelin Bringafesztivál - Bringarally Amatőr férfi 1 325 Trabach Norbert 01:38:48 00:00:00 2 116 Gyurkó László 01:48:14 00:09:25 3 84 Farkas József 01:48:46 00:09:57 4 237 Ónodi Péter 01:48:52 00:10:03 5 82 Evinyih Zsolt 01:53:00 00:14:12

Részletesebben

A tananyag tanulási egységei I. Általános elméleti onkológia I/1. Jelátviteli utak szerepe a daganatok kialakulásában I/2.

A tananyag tanulási egységei I. Általános elméleti onkológia I/1. Jelátviteli utak szerepe a daganatok kialakulásában I/2. A tananyag tanulási egységei I. Általános elméleti onkológia I/1. Jelátviteli utak szerepe a daganatok kialakulásában I/2. Vírusok szerepe a daganatok kialakulásában I/3. A környezet hatása a daganatok

Részletesebben

9 Matusek Lóránd X. 11. Szegesdi Plasztika (Bőrklinika) 10 Miklós Ágnes 11 Salamon Máté László

9 Matusek Lóránd X. 11. Szegesdi Plasztika (Bőrklinika) 10 Miklós Ágnes 11 Salamon Máté László 1.csoport 1 Alács Rita X. 1. Horváth Gábor Seb. Kl. 2 Bajsz András 2010-10-01 Horváth Gábor Seb. Kl. 3 Bakk Ágnes X. 4. Kakuja M. Sebklinika 4 Baukó Krisztina 5 Berényi Zsuzsanna Éva X. 5. Daróczi M. Sebklinika

Részletesebben

A Magyar Fejfájás Társaság XXI. kongresszusa 2014. május 9-10. Siófok Hotel Panoráma. 2014. május 9. (péntek)

A Magyar Fejfájás Társaság XXI. kongresszusa 2014. május 9-10. Siófok Hotel Panoráma. 2014. május 9. (péntek) A Magyar Fejfájás Társaság XXI. kongresszusa 2014. május 9-10. Siófok Hotel Panoráma 2014. május 9. (péntek) 8:30 órától: Regisztráció 9:50-10:00: Megnyitó Dr. Balázs Árpád, Siófok város polgármestere

Részletesebben

Férfi soft I. osztály eredmény

Férfi soft I. osztály eredmény Férfi soft I. osztály eredmény 1 Várady György Soul DC 20 2 Takács Gábor Pestújhelyi SC 16 3 Balogh Béla Pestújhelyi SC 13 4 Silárszky István WBSE 11 5 Juhász Béla Vecsési SE 9 5 Őri József Smile DC 9

Részletesebben

A Magyar STI Társaság kincstárnoka és a Magyar STI Társaság elnökségi tagja A Magyar STI Társaság XXI. Nagygyűlése szervezői

A Magyar STI Társaság kincstárnoka és a Magyar STI Társaság elnökségi tagja A Magyar STI Társaság XXI. Nagygyűlése szervezői KEDVES KOLLÉGÁK! A húszéves múltra visszatekintő Magyar STI Társaság 206-ban kiemelkedő szakmai eseményre készül. Korábbi pályázatunk eredményeként elnyertük a rendezési jogot a IUSTI Europe Magyarországon

Részletesebben

Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár LANGWEST ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ TANULMÁNYI VERSENY

Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár LANGWEST ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ TANULMÁNYI VERSENY CSODÁT VIRÁGZIK A JELEN REFORMÁTUS ISKOLÁK ORSZÁGOS E - VERSMONDÓ KATEGÓRIA Fekete Kiara Mercédesz 6.a 2. Simonné Varga Katalin ANYANYELVI JÁTÉKOK JÁTÉKOS ANYANYELV ORSZÁGOS DÖNTŐ Takács Noémi Nagy Nelli

Részletesebben

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak Beosztás a 2015. június 17 19 között tartandó záróvizsgára Bizottság száma : 23. sz. Terem szám:, B épület 537. terem Záróvizsga időpontja: 2015. június 17. 8. 00 órától Balázsi Éva Kata Béres Nikoletta

Részletesebben

Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye. pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve

Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye. pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve 44 43 43 42 42 41 40 39 38 37 33 31 29 Sánta Zsombor 5. 5 óra Katona Irma Jelena

Részletesebben

NEM NYERTES PÁLYÁZÓK 2015. november 2. és 2015. november 16. között kiírt PIACI LAKÁSPÁLYÁZAT

NEM NYERTES PÁLYÁZÓK 2015. november 2. és 2015. november 16. között kiírt PIACI LAKÁSPÁLYÁZAT NEM NYERTES PÁLYÁZÓK 2015. november 2. és 2015. november 16. között kiírt PIACI LAKÁSPÁLYÁZAT Név Megpályázott lakás 1. Aranyi Tamásné Vászonfehérítő u. 1. I/5. 2. Aranyosi Tiborné Vászonfehérítő u. 1.

Részletesebben

KAPOSI MÓR ORTOPÉDIAI NAPOK III. Kaposvár, 2015. május 8-9.

KAPOSI MÓR ORTOPÉDIAI NAPOK III. Kaposvár, 2015. május 8-9. KAPOSI MÓR ORTOPÉDIAI NAPOK III. Kaposvár, 2015. május 8-9. A Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház Ortopédiai Osztályának, a Magyar Váll- és Könyöksebészek Egyesületének és a Magyar Gyógytornász-Fizioterapeuták

Részletesebben

2012. augusztus Szakiskola

2012. augusztus Szakiskola 2012. augusztus Szakiskola Tanuló neve Osztály Tantárgy Terem Vizsgáztató tanár 24.aug 27.aug 28.aug Ajtai Krisztián Péter 09E Élelmiszer ismeret 9 Irházi Emőke 1.n. 9:00-10:00 Ajtai Krisztián Péter 09E

Részletesebben

Ideiglenes felvételi jegyzék 2010. március 11. O1. INFORMATIKA SZAKKÖZÉPISKOLA

Ideiglenes felvételi jegyzék 2010. március 11. O1. INFORMATIKA SZAKKÖZÉPISKOLA O1. INFORMATIKA SZAKKÖZÉPISKOLA Ssz. Név Ssz. Név 1. Futó Kovács Szandra 36. Török Nándor 2. Barta Róbert 37. Moroncsik Roland 3. Sólyom Vivien 38. Simon Dániel 4. Csorba Adrienn 39. Gáspár Gabriella 5.

Részletesebben

Pop Szilvia Bartus Ferenc Fazakas Csongor Tőtős Imre - Ádám Maruska Krisztina Magyar Viktória File Izabella Osztály: II. Szabó Nándor Lóránd

Pop Szilvia Bartus Ferenc Fazakas Csongor Tőtős Imre - Ádám Maruska Krisztina Magyar Viktória File Izabella Osztály: II. Szabó Nándor Lóránd Eredménylista Megye:_Szilágy- Szilágysomlyó körzet Osztály: I. 1. Márkus Sarolta Márkus Lívia 1-es Sz. Szilágybagosi Általános Iskola Szilágybagos 150 2. Orosz Alexandra Szodorai Melinda Báthory István

Részletesebben

Hallássérültek Országos Atlétikai Versenye

Hallássérültek Országos Atlétikai Versenye 60 m Fiú I. kcs. 1 81 Turó József Eger 8,20 2 82 Farkas Gusztáv Eger 8,40 3 65 Bogdán László Kaposvár 8,50 4 33 Papp Balázs Bp. Siketek 8,80 5 6 2 Tóth József Debrecen 9,10 5 6 114 Rigó Marcell NH. Bp.

Részletesebben