CZIGLÉNÉ FARKAS KATALIN.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CZIGLÉNÉ FARKAS KATALIN. cziglene@freemail.hu; cziglene.farkas.katalin@peto.hu"

Átírás

1 Europass Önéletrajz SZEMÉLYES ADATOK Név CZIGLÉNÉ FARKAS KATALIN Cím 1172 Budapest Petri utca 50. Telefon Állampolgárság Magyar Születési idő 1956.január 07. SZAKMAI TAPASZTALAT Dátum október 1-től - Cég neve és címe Pető András Nevelőképző- és Nevelőintézménye 1125 Bp. Kútvölgyi út 6. Tevékenység típusa, ágazat Felsőoktatás Beosztás adjunktus Dátum október december 17. Cég neve és címe ADDETUR Alapítványi Szakiskola és Szakközépiskola 1022 Bp. Marczibányi tér 3. Tevékenység típusa, ágazat Közoktatás, nevelés, oktatás Halmozottan sérült és hátrányos helyzetű, ép értelmű önálló életvitelű fiatalok nevelése és képzésére szakiskolai és középiskolai keretek között, akadálymentes környezetben Beosztás Igazgató-helyettes Főbb tevékenységek és -Az elméleti oktatás szervezése, irányítása, ellenőrzése. A főállású, részmunkaidős és felelősségek óraadással megbízott középiskolai tanárok beosztása. Kiegészítő, felzárkóztató, fakultációs és tehetség, tevékenység kibontakozását segítő foglalkozások előkészítése. - Tanügyi dokumentumok értelmezése, alkalmazása. - Közismereti tárgyakat és szakokat érintő pályázatok előkészítése, pénzügyi és szakmai részének bonyolítása. (Fővárosi Közoktatásfejlesztési Alapítványhoz) Dátum október szeptember 30. Cég neve és címe Mozgássérültek Pető András nevelőképző és Nevelőintézete 1125 Bp. Kútvölgyi út 6. Tevékenység típusa, ágazat Felsőoktatás A magyar felső- és közoktatási rendszer részenként működik. Tevékenységi köre: konduktoróvodapedagógusok főiskolai képzése, központi idegrendszeri sérülés következtében mozgássérült személyek nevelése, konduktív neveléssel összefüggő kutatások. Beosztás Főiskolai oktató, tanítási gyakorlatvezető Főiskolai adjunktus Főbb tevékenységek és -Alternatív pedagógia tantárgy oktatása konduktor-tanító és konduktor óvodapedagógus felelősségek szakosoknak, heti 2 órában. -Képességfejlesztés az iskolában heti 2 órában -Ifjúságsegítő szakképzésben, kisebbségi szociológia-romológia, speciális eljárások a sérültek képesség fejlesztésébe c. tantárgyak oktatása. - Gyakorlati képzés vezetése a hallgatóknak. Tanítók képzése, módszertani gyakorlat. -. Szakdolgozatok témavezetése.. Kutatási téma: A Montessori pedagógiai rendszer alkalmazása a konduktív nevelésben 1. oldal Czigléné Farkas Katalin önéletrajza

2 Publikációk, pályázatok írása. Dátum Cég neve és címe Laborcz Ferenc Általános Iskola 1173 Bp. Ferihegyi út 115. Tevékenység típusa, ágazat Közoktatás Oktatás, képzés, fejlesztés Beosztás Fejlesztő pedagógus, Igazgató-helyettes Főbb tevékenységek és 9-10 éves halmozottan hátrányos helyzetű tanulók egész napos oktatása. felelősségek Igazgató-helyettesi tevékenység: - Tanórán kívüli nevelőmunka irányítása. - Szakkörök, napközi, tanfolyamok, rendezvények szervezése, irányítása, ellenőrzése. - Az iskola működésével kapcsolatos napi feladatok ellátása. - Koordinatív tevékenység a kerület intézményeivel, fenntartókkal. - Az osztályfőnöki nevelőmunka, a gyermek és ifjúságvédelmi munka szakmai felügyelete, ellenőrzése. - Nyári táborok szervezése Szlovákiában, Szentendrére. - Az iskola önkormányzattal történő együttműködés gondozása. - Iskolai pályázatok írása, koordinálása. Dátum Cég neve és címe GYES, GYED, egyéni vállalkozó. Dátum Cég neve és címe VTVB Intézményirányító Osztály Karcag Tevékenység típusa, ágazat Közoktatás Oktatás, képzés, nevelés Beosztás Igazgató Főbb tevékenységek és A Gyermek- és felnőttképzés, továbbképzés. felelősségek - Iskolák (hét általános iskola és két középiskola) módszertani tevékenységének segítése. - Szakági tevékenység szervezése (ifi-klub, szakkörök, tanfolyamok) - Házi kiadvány készítése. - Városi rendezvények szervezése. - A berekfürdői Úttörő és Ifjúsági üzemeltetése. - A megyei mozgalmi testület választott tagjaként dolgoztam. Dátum Cég neve és címe Arany János úti Általános Iskola Karcag, Arany János u Tevékenység típusa, ágazat Közoktatás Oktatás, nevelés Beosztás Tanító Főbb tevékenységek és - Cigány tanulók oktatása, nevelése. felelősségek - Osztályfőnöki feladatok ellátása. - Gyermek és ifjúságvédelmi tevékenység a roma tanulók és családok körében TANULMÁNYOK Dátum Oktatási Intézmény neve és típusa 2012 Gósy képzés FNO elmélete és gyakorlata képzés elvégzése Gordon instruktorképzés jún júl. 2. Tanulmányút az USA-ba. Pedagógus továbbképzés (tananyagfejlesztés) Houstonban és Washingtonban Saját élményű Gordon-tréning március szeptember Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar, 2. oldal Czigléné Farkas Katalin önéletrajza

3 Kiemelt tárgyak Végzettség szintje Pszichológiai Tanszék Önismereti tréning (150 óra) Speciális terület: - Önismereti szabad, interakciós pszichológiai munka - Pszichoterápiás technikák (imaginatív, mozgás, zene, képzőművészeti) Önismereti csoportmunka (tréning) Dátum Oktatási Intézmény neve és típusa Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Neveléstudomány Phd program. Doktori Iskola Kiemelt tárgyak - Komplex művelődés és neveléstörténet - Neveléstudományi Kutatásmetodológia - Médiapedagógia - Nevelés, oktatás fejlődése, új nemzetközi trendek összehasonlítása. - Nevelésfilozófia modern irányzatai - Új kísérletek a pedagógiában - Pedagógiai kutatásmódszertan - Egyéni kutatási terv: Montessori pedagógiai rendszer a konduktív nevelésben és a roma tanulók fejlesztésben. Témavezető: Dr. Falus Iván egyetemi tanár Végzettség szintje Phd fokozat megszerzése folyamatban van. Dátum Oktatási Intézmény neve és típusa Budapesti Montessori Társaság 1025 Budapest, Törökvész út 49. Kiemelt tárgyak Speciális tárgyak: - Montessori pedagógia gyakorlata óvodás korban és iskoláskorú tanulók körében. - Tanári képességfejlesztés Montessori eszközökkel: - Érzékelésfejlesztés, matematika, életvitel, anyanyelv, kozmikus nevelés. - A pedagógus szerepe. - A tanulás három fázisa. Végzettség szintje Montessori pedagógus (365 órás gyakorlati képzés) Dátum Oktatási Intézmény neve és típusa Az Oktatási Minisztérium tankönyvreferensi képzése (30 órás képzés) Kiemelt tárgyak Speciális területek: - A szakértői munka - A tankönyvbírálat szempontsora - A tankönyvvé nyilvánítás gyakorlata Európában. - A tankönyv makro- és mikrostruktúrája. - A tankönyvi szöveg kritériuma. - A tantervi és tankönyv viszonya. - A tankönyv természet és társadalomtudományi hitelessége. - Tankönyvelemzés gyakorlata. Végzettség szintje Tankönyvreferens Dátum Oktatási Intézmény neve és típusa Államigazgatási Főiskola Igazgatási Rendszerszervezési szak 1118 Bp. Ménesi út 5. Kiemelt tárgyak Speciális tárgyak: - Informatikai alapismeretek. - Igazgatási rendszerelemzés - Politikai viszonyok szociológiája - Gazdaságpolitika - Alkotmányjogi alapismeretek Végzettség szintje A szakirányú 4 féléves képzésből 3 félévet végeztem el. Országos besorolás szerinti szint Főiskolai 3. oldal Czigléné Farkas Katalin önéletrajza Dátum 1998.

4 Oktatási Intézmény neve és típusa Kiemelt tárgyak Végzettség szintje Tanulmányút és 100 órás képzés Izraelben. Izraeli Yad Vashem Intézet és a Magyar Oktatási Minisztérium Har Hazikaron, Jeruzsálem Speciális terület: - A zsidóság története. - Pedagógiai módszerek a Holocaust tanításában. - Holocaust interpretálásának problémája, lehetősége. 100 órás tanfolyamról oklevél Dátum Oktatási Intézmény neve és típusa Környezet- és Területfejlesztési Minisztérium Környezeti Nevelési Közoktatási Szakértők Egyesülete által szervezett továbbképzés Kiemelt tárgyak Speciális terület: - Környezetvédelem - Környezeti nevelés - Speciális tantervfejlesztés - Pedagógiai programok és helyi tantervek környezeti nevelési szempontú értékelése. Végzettség szintje Speciális tantervfejlesztési szakértő Szak.eng.sz.: /95. Dátum Oktatási Intézmény neve és típusa Ybl Miklós Műszaki Főiskola és a Magyar Szabványügyi Társaság Kiemelt tárgyak Speciális terület: - Minőség, minőségbiztosítás. - Felsőoktatásban a minőségügy. - Minőségbiztosítás. Végzettség szintje tréning Dátum Oktatási Intézmény neve és típusa Kossuth Lajos Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Kiemelt tárgyak Általános tárgyak: - Oktatásgazdaságtan - Neveléstörténet és összeghasonító pedagógia - Közoktatás és iskolarendszertan - Matematika - Fejlődés és pedagógiai pszichológia - Pedagógiai szociológia, kutatásmetodika - Logika, didaktika, politológia - Személyiséglélektan - Pedagógiai szociológia - Nevelésfilozófia, neveléselmélet Speciális tárgyak: - Nevelők nevelés rendszerében - Speciális pedagógiák - Iskola a nevelés rendszerében - Pedagógiai technológia - Rendszerfejlesztés és eszközrendszer - Pedagógiai eredményvizsgálat - Hatékonyságvizsgálat Végzettség szintje Szakpedagógus (fejlesztő-kutató) Dátum Oktatási Intézmény neve és típusa Soros Alapítvány 1052 Budapest, Táncsics krt. 2. Gordon Iskola Kiemelt tárgyak Speciális terület: - Kommunikáció - Konfliktusmegoldás - Tanulási problémák kezelése - Kommunikációs gátak 4. oldal Czigléné Farkas Katalin önéletrajza

5 Végzettség szintje - Aktív hallgatás Tanári eredményesség tanulása Dátum Oktatási Intézmény neve és típusa Jászberényi Tanítóképző Főiskola Kiemelt tárgyak Végzettség szintje Tanító EGYÉNI KÉSZSÉGEK ÉS KÉPESSÉGEK Magánélete ill. munkahelyi pályafutása során megszerzett, de hivatalos oklevéllel vagy diplomával nem feltétlenül igazolt készségek és képességek január július A Suli Nova közoktatás-fejlesztési és Pedagógusképző Kht. megbízásából a HEFOP központi program B komponense keretében megbízás humánkutatási, fejlesztési szakértői feladat ellátására. Téma: Pedagógus-továbbképzési programok kifejlesztése. Habilitációs rehabilitációs tevékenységek. A feladat keretében elvégzendő tevékenység: - 30 órás tréneri forgatókönyv és tanulói-tanulási segédletek kidolgozása. -Képzők felkészítésének tréneri forgatókönyvének elkészítése. - Tréneri feladatok ellátása. Célja: A gyógypedagógus mellett a tanítók, tanárok felkészítése a SNI gyermekek habilitációjára, rehabilitációjára. - Együttműködés a SNI gyermekek integrálódása érdekében. - Jogi, törvényi rendelkezések ismerete. - Képességfejlesztő módszerek, technikák ismertetése, kidolgozása. PÁLYÁZATOK (DÍJAZOTT) A TAMOP 3.4.2/09/1 és a TAMOP A- 11/1 intézeti pályázat szakmai vezetői feladatainak ellátása Az NSZI tananyag fejlesztői munka ellátása, pedagógiai és gyógypedagógiai asszisztensek részére tankönyvi anyag kidolgozása Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet felkérésére oktatási feladatok ellátása az SNI tanulók integrált nevelésében résztvevő pedagógusoknak, az Educatio Kht. megbízásából június 21 június 30. Szakmai tanulmányút az USA-ban (tananyagfejlesztőknek) A Tanító c. folyóiratban A speciális fejlesztési igényű tanulók egyéni fejlesztési tervének bemutatása. - Pető Intézet Tudományos Bizottságának pályázati kiírása Montessori elvein alapuló konstruktív életvezetés személyiségbeli alapjainak fejlesztése a konduktív nevelésben OKTK Kuratóriuma: Cigány holocaust kutatása KOMA: Módszertani kiadvány készítése, tanórán kívüli foglalkoztatási formák lehetőségek bemutatása (Tereske és Kelebia Általános Iskoláiban) - Socrates Nemzeti Irodától Angliai tanulmányútra pályázati támogatás. A lelki és értelmi fogyatékos gyermekek foglalkoztatásának megtekintése. - A Pro Renovunda: pályázati támogatása Erkölcsi értékek közvetítése éves tanulók körében. Módszertani kiadvány készítése a magyarországi holocaust szakértővel. 5. oldal Czigléné Farkas Katalin önéletrajza

6 1997. Az iskolai mentalhigiénia kategóriában kapott támogatást a KOMA által kiírt pályázat. A hátrányos helyzetű gyermekek nevelő és oktató iskolák segítése Az Apáczai Kiadó felkérésére 4. osztályos magyar nyelv- és irodalom kézikönyv elkészítése. - Soros Alapítvány: Az osztályfőnöki munka tartalmi megújítása éves korig. - A Magyar Vöröskereszt: Az egészségnevelés tantárgyi koncentrációja Apáczai Kiadó: Így tanítok az apáczais tankönyvekből - Tanító c. folyóirat. - Így tanítok alternatív tankönyvekből pályázati kiírására megírt Lelki egészségtan c. tankönyv feldolgozásának elméleti és gyakorlati módszere a 3. osztályos osztályfőnöki órán Egyetemi dolgozat: Munkaközösségek tevékenységének alakulása az önállósuló iskolákban Pedagógiai Társaság Kongresszusi pályázata: Rendszerépítő törekvések az általános iskolában VII. Országos Tudományos Diákköri Találkozó: Balladaszerű elemek Sántha Ferenc novelláiban. (strukturális elemzés) III. helyezés. ELŐADÁSOK, DIPLOMAMUNKÁK TÉMAVEZETÉSE Előadások Pető Intézet Tudomány Napja: A Montessori pedagógiai módszer alkalmazásának lehetőségeiről, kutatási beszámoló I. Országos Doktori Konferencia: A Montessori elemek megjelenése hagyományosan működő általános iskolában. - Családpedagógiai Konferencia: Etnikum szerepe és helye az óvoda és általános iskola személyiségfejlesztő tevékenységében. - Szakdolgozatok témavezetése (28 db) Továbbképzések megtartása Soter Line Oktatási Kp. és Suliszervíz Oktatási és Szakértői Iroda Kft., Pályázati Tanácsadó Kft, FPPI. 30 órás képzés megtartása: Habilitációs és rehabilitációs tevékenységek alkalmazása, SNI tanulók integrált nevelése oktatása Felvételt nyertem a köztisztviselők továbbképzésében, vezetőképzésében közreműködő oktatási névjegyzékébe. Az oktatás helyszíne a Magyar Közigazgatási Intézet Módszertani Igazgatósága órás pedagógus továbbképzés a Pető Főiskola szervezésében (tanítók, fejlesztő és gyógypedagógus) Cselekvés és szimbólumképzés gondolkodásfejlesztés különböző taneszközökkel Továbbképzés kistérségi általános iskola nevelőinek (Tereske, Kelebia) Személyiségfejlesztő program tanórán kívül. 6. oldal Czigléné Farkas Katalin önéletrajza

7 Szakértői munka november Felkérés Közoktatási referensi feladatok ellátására a III-XII.-XI. kerületben a KÖSZE Fővárosi tagozatvezetőjének felkérésére Országos Köznevelési Tanács Tankönyv- és Taneszköz Bizottsága felkérése tankönyvszakértők kézikönyvének műhelymunkájára Tudományos- szakmai tankönyv-szakértői megbízása gyógypedagógia területén A Pedagógus Továbbképzési akkreditációs (PAB) akkreditációs szakértői felkészítés OM Taneszköz Irodájának megbízása tankönyv szakértői munkára Jelenleg az Oktatási Hívatalnál bejegyezve. Országos Szakértői megbízás.végleges. Szakértői terület: Hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelése, együttnevelése. Szakmai képzés, önképzés Károli Gáspár Református Egyetem mentálhigiénés szakirányú továbbképzés. A PhD szigorlat és védés. SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK ANYANYELV MAGYAR EGYÉB NYELVISMERET SZÁMÍTÓGÉPES ISMERETEK OROSZ (LEKTORI NYELVVIZSGA) OLVASÁSI KÉSZSÉG: JÓ, BESZÉDKÉSZSÉG: ALAPSZINTŰ LOVÁRI OLVASÁSI KÉSZSÉG: ALAPSZINTŰ, BESZÉDKÉSZSÉG: ALAPSZINTŰ ANGOL C típusú középfokú nyelvvizsga Microsoft Word, Excel, Power Point, internet teljes körű használata. ECDL bizonyítvány SZOCIÁLIS KÉSZSÉGEK ÉS KÉPESSÉGEK. SZERVEZÉSI KÉSZSÉGEK ÉS KÉPESSÉGEK EGYÉB KÉSZSÉGEK ÉS KÉPESSÉGEK - Empátia - Új iránti fogékonyság - Alkalmazkodóképesség - Kommunikációs készség, világos megfogalmazás, - Beszédkészség, meggyőzőerő - A feladatok, problémák átlátása - Mozgékonyság, jó csapatszellem - Higgadtság - Kitartás az egyéni tanulásban - Szakértői munka - Több mint 20 év pedagógiai munka - 7 év vezetői beosztás - Igény a permanens önképzésre - Vezetői, szervezési készség - A feladatok átlátása, lényeglátása. - Projektirányítás - Határozottság - A vezetői munka koordinatív és operatív feladatainak ellátása. - A változó feladatok szakmai kihívásai. Szakértői munka. - Előadói készség: évfolyamszintű előadás neveléstörténetből. - Továbbképzések megtartása. - Tanítási gyakorlatokon csoportfoglalkozás vezetése. 7. oldal Czigléné Farkas Katalin önéletrajza

8 Szakmai módszertani jártasság - A tanítási gyakorlatok módszertani eljárásaiban. - Az SNI tanulók fejlesztésében. - A kiadványok, tankönyvek elemzésében - A roma és hátrányos helyzetű tanulók foglalkoztatásában - Pályázatok, tanulmányok, szakdolgozatok, szakmai munkák elkészítésében. - Szabályzatok, törvények értelmezésben az igazgatási rendszerszervezés szakirányú képzésen tanultak alkalmazása a szakdolgozatok témavezetésében. - Alternatív pedagógiák (Montessori) alkalmazása a hátrányos helyzetű tanulóknál. - Tanterv és kiadványszerkesztésben Habilitáció és rehabilitáció Tréneri tevékenység Hátrányos helyzetűek integrált, inkluzív nevelése KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK/ Szakmai tagság Montessori Egyesület Yad Vashem Baráti Társaság Pedagógiai Társaság, Családpedagógiai Szakosztály Közoktatási Szakértők Országos Egyesülete Magyarországi Gordon Egyesület Kiadványok - Tudományos Közlemény Országos Családpedagógiai Konferenciakötet Bp l. - Konduktív Világkongresszus Montessori elvein alapuló konduktív életvezetés személyiségbeli alapjainak fejlesztése (Összehasonlítás, elvek) jún Megjelent a konferencia kötetben. - Kézikönyv a 4. osztályos Hétszínvilág c. olvasókönyv használatához. Apáczai Kiadó, Celldömölk Tanító c. folyóirat - A lelki egészségtan c. munkatankönyv elmélete és gyakorlata április - I. Doktori Konferencia kötet.- A Montessori módszer elemeinek alkalmazása hagyományosan működő iskolákban május Folyamatban lévő kiadásra kerülő munkák - Osztályfőnöki kézikönyv - Erkölcsi értékek közvetítése éves tanulók körében - A holocaust pedagógiai feldolgozása, projektek. Társszerző: Havah Baruch a Yad Vashem tudományos munkatársa. - Nemzetközi folyóiratban a Phd kutatáshoz kapcsolódó tevékenység és tanulmány megjelentetése: NAMTA Montessori Education. - A Pető és Montessori módszer összehasonlítása. (NAMTA/Észak-Amerikai Tudományos Folyóirat) - A Montessori módszer elemeinek alkalmazása a konduktív nevelésben. Montessori Education, London Budapest, 2013 Czigléné Farkas Katalin 8. oldal Czigléné Farkas Katalin önéletrajza

Publikációs jegyzék. Előadások, képzések, kiadványok. TAMOP 3.4.2- Nyitó (2010) és Záró Konferencia (2011) tájékoztató előadása.

Publikációs jegyzék. Előadások, képzések, kiadványok. TAMOP 3.4.2- Nyitó (2010) és Záró Konferencia (2011) tájékoztató előadása. Publikációs jegyzék Előadások, képzések, kiadványok TAMOP 3.4.2- Nyitó (2010) és Záró Konferencia (2011) tájékoztató előadása. Czigléné Farkas Katalin (2007): A Montessori pedagógiai módszer elemeinek

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYES ADATOK

ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYES ADATOK ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYES ADATOK Név BÁTKY EDIT ERZSÉBET Cím 1161 MAGYARORSZÁG BUDAPEST CSÖMÖRI ÚT 55 Telefon +36 30 747 9536 Fax +36 1 260 7260 E-mail, honlap edit@ditte.hu, Állampolgársága MAGYAR Születési

Részletesebben

Születési hely: Budapest Születési idő: 1947. január 25. Állampolgárság: magyar

Születési hely: Budapest Születési idő: 1947. január 25. Állampolgárság: magyar Születési hely: Budapest Születési idő: 1947. január 25. Állampolgárság: magyar 1969. Gyógypedagógiai tanári oklevél hibásbeszédűek, értelmi és látási fogyatékosok intézményei számára Gyógypedagógiai Tanárképző

Részletesebben

Kothencz János. kozpontiigazgatosag@szentagota.hu foigazgato.szentagota@gmail.com. Születési dátum 14/12/l973 Állampolgárság MAGYAR Neme FÉRFI

Kothencz János. kozpontiigazgatosag@szentagota.hu foigazgato.szentagota@gmail.com. Születési dátum 14/12/l973 Állampolgárság MAGYAR Neme FÉRFI SZEMÉLYI ADATOK Kothencz János Munkahelyi levelezési cím: 6726 Szeged, Bal fasor 6. / Szeged-Csanádi Egyházmegye - Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató Főigazgatósága / (Magyarország) +36/62/432-032

Részletesebben

Szakmai, szakmódszertani, pedagógiai és pszichológiai tantárgyak tartalma és aránya az angol, finn, holland és német tanítóképzésben.

Szakmai, szakmódszertani, pedagógiai és pszichológiai tantárgyak tartalma és aránya az angol, finn, holland és német tanítóképzésben. Szakmai, szakmódszertani, pedagógiai és pszichológiai tantárgyak tartalma és aránya az angol, finn, holland és német tanítóképzésben. A bolognai folyamat A bolognai folyamat célja az európai felsőoktatás

Részletesebben

Pedagógiai Programja 2011.

Pedagógiai Programja 2011. A Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai Programja 2011. Készült: 2011. június 30. 2011. hó napján P.H. Jóváhagyta: fenntartó TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. Kossuth Lajos Baptista Általános Iskola és Kollégium 5310 Kisújszállás, Rákóczi u. 1;. Tel./fax.: 59/321-312; e-mail: kossuth.kisujszallas@baptistaoktatas.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. TARTALOMJEGYZÉK Preambulum...

Részletesebben

M É R E I F E R E N C FŐVÁROSI PEDAGÓGIAI ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÓ INTÉZET

M É R E I F E R E N C FŐVÁROSI PEDAGÓGIAI ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÓ INTÉZET FPH038/534 3 /2012. számú előterjesztés 2. számú melléklete M É R E I F E R E N C FŐVÁROSI PEDAGÓGIAI ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÓ INTÉZET M U N K A T E R V Összeállította Sárik Zoltán igazgató 2012. Tartalomjegyzék

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Szakirányú továbbképzések képzési és kimeneti követelményei. Kisgyermek pedagógia (óvodapedagógusok részére)...25

TARTALOMJEGYZÉK. Szakirányú továbbképzések képzési és kimeneti követelményei. Kisgyermek pedagógia (óvodapedagógusok részére)...25 TARTALOMJEGYZÉK Szakirányú továbbképzések képzési és kimeneti követelményei Szakirányú továbbképzések Egészségfejlesztő mentálhigiéne...2 Gyakorlatvezető mentortanár...5 Kisgyermek pedagógia (óvodapedagógusok

Részletesebben

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ VEZETŐI PÁLYÁZAT A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ A pályázat tárgya: Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola

Részletesebben

1959. 10. 28. Rozsály

1959. 10. 28. Rozsály 1. ÖNÉLETRAJZ SZEMÉLYES ADATOK Név E-mail Állampolgárság Születési dátum / Születési hely Lázár Péter coopoktato@citromail.hu Magyar 1959. 10. 8. Rozsály ISKOLAI- ÉS SZAKKÉPZÉS 1996-1999 Oktatási intézmény

Részletesebben

Szilágyi Tibor 5650 Mezőberény Kereki u. 10.

Szilágyi Tibor 5650 Mezőberény Kereki u. 10. Szilágyi Tibor 5650 Mezőberény Kereki u. 10. Balog Zoltán Emberi Erőforrások Minisztere részére Klebelsberg Intézményfenntató Központ 1051 Budapest Nádor u. 32. KLIK Személyügyi Főosztály Tárgy: Intézményvezetői

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. 1997 - Közoktatási szakértő. Igazolvány száma: 0521 Szakterület: tanügyigazgatás Szakirány. Pedagógiai program

Szakmai önéletrajz. 1997 - Közoktatási szakértő. Igazolvány száma: 0521 Szakterület: tanügyigazgatás Szakirány. Pedagógiai program Szakmai önéletrajz Dr. Várnai Andrásné, Windt Zsuzsanna Születési dátum: 1948. február 25. Végzettség, szakképzettség: 1997-1999 Budapesti Műszaki Egyetem Közoktatási Vezetői Szak közoktatási vezető 1968-1973

Részletesebben

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. B E S Z Á M O L Ó a 2011. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA:

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. B E S Z Á M O L Ó a 2011. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FPH038/534 3 /2012. számú előterjesztés 1. számú melléklete Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet B E S Z Á M O L Ó a 2011. évi munkaterv alapján ÖSSZEÁLLÍTOTTA: SÁRIK ZOLTÁN

Részletesebben

KÉPZÉSI KATALÓGUS NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM

KÉPZÉSI KATALÓGUS NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÉPZÉSI KATALÓGUS NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM TÁMOP 4.2.3-08/1-2009-001 Science without borders Tudás határok nélkül. Tudásdisszemináció a Nyugat-magyarországi Egyetemen A projekt az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

Magyar Tehetségsegítô Szervezetek Szövetsége

Magyar Tehetségsegítô Szervezetek Szövetsége Magyar Tehetségsegítô Szervezetek Szövetsége www.tehetsegpont.hu Bemutatkozás A Magyar Tehetségsegítô Szervezetek Szövetségét azok a magyarországi és határon túli magyar tehetséggondozó kezdeményezések

Részletesebben

DRÁMAPEDAGÓGUS ADATTÁR

DRÁMAPEDAGÓGUS ADATTÁR DRÁMAPEDAGÓGUS ADATTÁR SZEMÉLYES ADATOK Név Püspöki Péter Születési név Születési dátum 1967. 05. 24. Születési hely Debrecen TANULMÁNYOK Középfokú iskola (iskolák) 1. Tóth Árpád Gimnázium megnevezése

Részletesebben

A/5 melléklet - Önéletrajz SZEMÉLYES ADATOK. magyar ELŐZŐ MUNKAHELYEK

A/5 melléklet - Önéletrajz SZEMÉLYES ADATOK. magyar ELŐZŐ MUNKAHELYEK ÖNÉLETRAJZ FORMA NYOMTATVÁNY SZEMÉLYES ADATOK Név NÉMETHNÉ DR. TÓTH ÁGNES Cím 33. FENYVES U.8431 HUNGARY BAKONYSZENTLÁSZLÓ Telefon +36 30 9594 572 Fax +88 465 429 E-mail tagnes@mnsk.nyme.hu Állampolgárság

Részletesebben

A pedagógusok felkészítése oktató- nevelőmunkájukban alkalmazható, tehetségeket támogató pedagógiai módszerekre Helyzetelemzés, képzési feladatok

A pedagógusok felkészítése oktató- nevelőmunkájukban alkalmazható, tehetségeket támogató pedagógiai módszerekre Helyzetelemzés, képzési feladatok A pedagógusok felkészítése oktató- nevelőmunkájukban alkalmazható, tehetségeket támogató pedagógiai módszerekre Helyzetelemzés, képzési feladatok Bevezetés Mielőtt a tehetséggondozásra felkészítő pedagógusképzés

Részletesebben

Kiadvány adatlap. az Nemzeti Közszolgálati Egyetem gondozásában megjelenő kiadványok Egyetemi Kiadói Tanács elé való beterjesztéshez

Kiadvány adatlap. az Nemzeti Közszolgálati Egyetem gondozásában megjelenő kiadványok Egyetemi Kiadói Tanács elé való beterjesztéshez Kiadvány adatlap az Nemzeti Közszolgálati Egyetem gondozásában megjelenő kiadványok Egyetemi Kiadói Tanács elé való beterjesztéshez Tisztelt Kitöltő! Kérjük, a fekete kerettel ellátott részeket mindenképpen

Részletesebben

TARTALOM KÖZLEMÉNYEK. Pályázati felhívások felsõoktatási intézmények vezetõi és oktatói állásaira

TARTALOM KÖZLEMÉNYEK. Pályázati felhívások felsõoktatási intézmények vezetõi és oktatói állásaira LII. ÉVFOLYAM, 16. SZÁM Ára: 735 Ft 2008. JÚNIUS 9. oldal KÖZLEMÉNYEK Pályázati felhívások felsõoktatási intézmények vezetõi és oktatói állásaira... 1609 Pályázati felhívások nevelési-oktatási és egyéb

Részletesebben

48/2012. (XII. 12.) EMMI

48/2012. (XII. 12.) EMMI 27850 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 167. szám Az emberi erõforrások minisztere 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelete a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Nemzeti- és Etnikai Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Nemzeti- és Etnikai Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Nemzeti- és Etnikai Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Szám: 14-8/2010. Melléklet: 2 db E l ő t e r j e s z t é s a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

KÉRELEM TANFOLYAMI PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM

KÉRELEM TANFOLYAMI PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM KÉRELEM TANFOLYAMI PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM ALAPÍTÁSI ENGEDÉLYÉNEK KIADÁSÁHOZ Lejáró/lejárt engedélyű program ismételt akkreditálása 1. A PROGRAM ALAPÍTÓJÁNAK ADATAI 1.1. A továbbképzési program

Részletesebben

A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET 2014. ÉVI MUNKATERVE

A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET 2014. ÉVI MUNKATERVE A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET 2014. ÉVI MUNKATERVE Készítette: Széles Imre igazgató Győr, 2014. február 1. Helyzetelemzés, 2013. évi beszámoló Szakmai beszámolónk a 2013-as évben végzett

Részletesebben

E URÓPAI ÖNÉLETRAJZI FORMA NYOMTATVÁNY

E URÓPAI ÖNÉLETRAJZI FORMA NYOMTATVÁNY E URÓPAI ÖNÉLETRAJZI FORMA NYOMTATVÁNY SZEMÉLYES ADATOK Név BORBÉLY TIBOR BORS Cím BAKÁTS TÉR 6. BUDAPEST MAGYARORSZÁG 1092 Telefon 06-30/480-4746, mhelyi: 303-0811 Fax Mhelyi: 303-0803 E-mail borbelytibor@lab.hu

Részletesebben

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M P E D A G Ó G I A I Balázs Győző Református Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű, Egységes Művészeti Általános-, Szak- és Középiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény P R O G R A M TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA B U D A P E S T 2012.

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA B U D A P E S T 2012. Adjátok kezébe a kérdéseket, és hagyjátok, hadd oldja ő meg maga. Ne azért tegyen szert a tudásra, mert ti megmondjátok neki, Hanem azért, mert magától megétette: ne tanulja a tudományt, hanem fedezze

Részletesebben

Pedagógiai szakértő, tanulmányi felügyelő Szakmabemutató információs mappa

Pedagógiai szakértő, tanulmányi felügyelő Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: ALICE MARKETING MANUFAKTÚRA PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE SZAKMAI LEKTORÁLÁS: TÓTH ANNA, KÖZÉPISKOLAI TANÁR, PEDAGÓGIAI

Részletesebben

Speciális oktató, nevelő Szakmabemutató információs mappa

Speciális oktató, nevelő Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY: FEKETE BEÁTA SZAKMAI LEKTORÁLÁS: KOVÁCS DITTA A SZAKMAISMERTETŐ

Részletesebben