Sokszínû matematika 11. A KITÛZÖTT FELADATOK EREDMÉNYE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Sokszínû matematika 11. A KITÛZÖTT FELADATOK EREDMÉNYE"

Átírás

1 Sokszínû matematika. A KITÛZÖTT FELADATOK EREDMÉNYE

2 Összeállította: FRÖHLICH LAJOS gimnáziumi tanár A Kombinatorika, gráfok és a Valószínûségszámítás, statisztika c. fejezeteket szakmailag ellenõrizte: DR. HAJNAL PÉTER egetemi docens

3 Tartalom Kombinatorika, gráfok... Hatván, gök, logaritmus... A trigonometria alkalmazásai... 9 Függvének... Koordinátageometria... Valószínûségszámítás, statisztika...

4 Kombinatorika, gráfok. Fibonacci-számok SOKSZÍNÛ MATEMATIKA A KITÛZÖTT FELADATOK EREDMÉNYE. Legen a n az n-edik lécsõfokra való feljutások száma. a =, a =, a =, a =, a 7 =. Ha az n-edik lécsõfokra léünk, akkor az utolsó léésünk lehetett eglécsõs, illetve kétlécsõs. Ez alaján a n = a n + a n. Ebbõl adódik, hog a n = f n+.. Legen b n az n szintes ház kifestéseinek száma. a) b = ; b) b = ; c) b =. Ha n szintes a ház (n > ), akkor két egmást kizáró lehetõség elõtt állunk: ) tetszõlegesen kifestjük az alsó n szintet, majd eg kék szint jön, és legfelül fehér szint lesz; ) tetszõlegesen kifestjük az alsó n szintet, és a legfelsõ szint kék színt ka. Ez alaján b n = b n + b n. Ebbõl adódik, hog b n = f n+. Rejtvén: A hiba a bal oldali kéen van. A kérõl úg tûnik, hog a iros háromszög átfogója és a traéz egik oldala kiadja az összerakott téglala egik átlóját. Ez azonban nem igaz. Számoljuk ki a két szakasz meredekségét! A bal oldali kéen látható 9 összterületû nég alakzat az átló körnékén eg kicsinke részt többszörösen fed.. Permutációk, variációk. a)! = ; b)!! =, mert arra, hog Bea és Cili egmás mellé üljön,! féle lehetõség van. A kerek asztal esetén elõször is értelmezni kell, hog mikor tekintünk két leülést különbözõnek. Több lehetõség van. Ha a nég ozíciót (széket) megkülönböztethetõnek gondoljuk, akkor bármel két ültetést is meg tudunk különböztetni, amikor valaki különbözõ székre kerül. Ekkor teljesen új ültetést kaunk, ha mindenki eggel balra átül. A második lehetõség, hog mindenki megjegzi, ki ül tõle balra és jobbra. Ha ez az információ két ültetés esetén különbözik, akkor a két ültetést különbözõeknek tekintjük. Ekkor ha mindenki eggel balra átül, akkor az új ültetést nem tekintjük az elõzõtõl különbözõnek. Ha viszont eg ültetést tükrön keresztül nézünk (legalább három résztvevõ esetén), akkor más ültetéshez jutunk, mert a jobb és bal szomszédság felcserélõdik. A harmadik lehetõség, hog mindenki csak annit jegez meg, hog kik között ül. (Tehát éldául Anna annit jegez meg, hog Bea és Cili között ül, de nem tudjuk meg, hog ki ül a balján és ki a jobbján.) Ekkor eg ültetés tükörkéét nem tekintjük új ültetésnek. A megoldásban mi a közésõ megállaodással élünk, azaz az elforgatott ülésrendet nem tekintjük különbözõnek, de a tükörkéet igen. c) Megkérjük Annát, hog sorolja fel, ki ült a jobbján és annak a jobbján, illetve ki ül a balján. (A körszerû ülésrendet felvágjuk Annánál, íg a másik három résztvevõ közt eg sorrendet kaunk.) Ez ontosan leírja az ülésrendet. Összesen! = lehetõség van. d) Beának és Cilinek szemben kell ülni. Két lehetõség van aszerint, hog Anna Bea jobbjára vag baljára ül.

5 . Minden jegre lehetõség van, íg féle négjegû szám lehet. Minden heli értéken mind a számjeg -szor fordul elõ, íg az összeg ( ) + ( ) + ( ) + ( ) = = = db.. 0 = ozitív osztói a a b c alakú számok, ahol a Î{0,,, }, b Î{0,, } és c Î{0, }. Ez lehetõség. 00-nak, -nek edig darab ozitív osztója van.. A jó elhelezésnél a básták különbözõ sorba és különbözõ oszloba esnek, azaz minden sorban eg básta áll (és minden oszloban is). Az elsõ sor bástája nolc helen állhat. Ezek után a második sor bástája már csak hét ozíciót foglalhat el és íg tovább. Összesen 7... = 00 lehetõség van db.. Az eges jegekre a lehetõségek száma ; ; ; ; ;. Íg a számra = lehetõség van. 9. a) = ; b) + = ; c) + = 9; d) legalább beteg kell. 0. a) = 00; b) A tankönv. kiadásában: Csoortosítsuk a megszámlálandó számokat utolsó nég számjegük szerint. Erre a nég számjegre 0 lehetõség van. Ezek közül 9 nem tartalmazza a -as számjeget, 0 9 darab tartalmazza a -as számjeget. Ezen utóbbi lehetõségek közül bármelikhez három összeszámlálandó szám tartozik, hiszen az {,,,,,, 7,, 9} számjegek közül kell eg elsõt kiválasztani, és már csak a -mal való oszthatóságra kell ügelnünk. A 9 kiterjesztés közül ontosan három lesz jó. Ez (0 9 ) lehetõség. A9 darab -ast nem tartalmazó végzõdés között lesznek -mal oszthatók és -mal nem oszthatók. A hárommal oszthatók -mal, -tal vag 9-cel kezdve maradnak -mal oszthatók. Ahhoz, hog a -as számjeget is tartalmazzák, ahhoz a -as számjeget kell a kezdetnél használnunk. Minden ilen végzõdés eg összeszámlálandó számot ad. A -mal nem osztható végzõdések nem adnak összeszámlálandó számot (ebben az esetben a -as számjeg felhasználása és a -mal való oszthatóság nem összeegeztethetõ). A megoldás befejezéseként belátjuk, hog a 9 darab végzõdés közül ontosan / 9 = = 9 darab lesz -mal osztható. Ehhez a -ast nem tartalmazó végzõdéseket utolsó három számjegük szerint csoortosítjuk. Ezek mindegike a {0,,,,,, 7,, 9} eg elemével kezdhetõ, amel kilenc lehetõség közül ontosan három vezet -mal osztható eredménhez. Íg a válasz: (0 9 ) + 9.

6 SOKSZÍNÛ MATEMATIKA A KITÛZÖTT FELADATOK EREDMÉNYE A. kiadástól: Inkább azt számoljuk össze, amelik nem tartalmazza a -as számjeget. Ezek száma 9. Összesen 9 0 darab ötjegû ozitív egész szám van a tízes számrendszerben. Tehát = 7 darab ötjegû szám tartalmazza a -as számjeget. Rejtvén: Igen, megszabadulhatnak. A feladatnak két változata van: tudják, hog megérkezésükkor milen állaotban van a láma, illetve nem tudják. Az elsõ változat (amikor feltesszük, hog leoltott lámához érkeznek a rabok) eg kicsit könnebb. Ezzel kezdjük. A rabok kijelölnek maguk közül eg számlálót, aki információt gûjt és aki az összes rab sétáltatását be fogja jelenteni. Az összes többi (99) rab feladata, hog elküldje azt az információt, hog volt már sétálni. Ehhez mindegikük a következõt teszi: Az elsõ alkalommal, amikor sétálni meg és a láma nem ég, akkor felgújtja a lámát. A felgújtott láma lesz az üzenet, hog õ már volt sétálni. A további sétálásoknál a leoltott lámát úg hagja (csak egszer küld üzenetet). Ha a sétáltatásnál felgújtott lámát lát, akkor úg hagja. (Tudja uganis, hog ez eg üzenet, amelet nem szabad megzavarni.) Ha a számlálónak kinevezett rab felgújtott lámát lát, akkor leoltja (jelzi a többieknek, hog újból várja az üzeneteket), és megjegzi, hog eg rab jelzett neki. Amikor 99-szer leoltotta a lámát (99 rab eg-eg üzenete eljutott hozzá), akkor bejelenti, hog mindenki sétált. Ha a rabok nem ismerik a láma kezdeti állaotát, akkor a fenti megállaodás nem lesz jó. A számláló a 99-edik lámaoltás után nem tudja, hog 99 üzenetet kaott-e, vag edig egszer leoltotta a kezdetben égõ lámát, és csak 9 üzenet jutott el hozzá. Ebben az esetben abban állodhatnak meg, hog a számlálón kívül minden rab kétszer üzenjen. Azaz az elsõ két olan sétáján, amikor leoltott lámával találkozott, gújtsa fel azt. (Elõfordulhat, hog a raboskodása során az 000-edik és edik sétája.) Máskor ne tegen semmit. A számláló 9 lámaleoltás után jelezzen. Ekkor sem tudja megkülönböztetni azt a két esetet, amikor 9 üzenetet kaott, illetve eg kezdeti lámaoltás után csak 97 üzenetet gûjtött össze. Abban azonban biztos lehet, hog mind a 99 rabtársától kaott jelzést a sétálásról.. Ismétlés nélküli kombinációk, Pascal-háromszög. a) 0 00 =. b) A iros hetes mellé választunk még 7 laot. 7 = 9 7 c) Az összes lehetõségbõl kivonjuk azok számát, amelekben nincs iros.. háromszög van, ezek közül különbözõ. = =. 0 7 =.. Maimum metszésont lehet. =

7 . Egeneseinket egesével rakjuk le az üres síkra. Kezdetben eg részbõl áll a sík, majd minden egenes új síkrészeket alkot a korábbiak szétvágásával. Minden új egenesnél számoljuk össze, hog legfeljebb hán új síkrészt alakít ki: + ( ) =. Enni síkrész ki is alakul, ha egeneseink között nincsenek árhuzamosak, és nincs három olan, amel közös onton halad át.. a) 70 -féle út. léésbõl db jobbra = léést választunk. b) Minden csúcshoz odaírjuk, hánfélekéen juthatunk oda. Ez összesen -féle út. c) -féle út. b) A A B B c) A bal felsõ M-tõl kell indulnunk, és léést kell megtennünk. Minden léésben lehetõségünk van. Tehát a hó -félekéen olvasható le. 9. A testátlók számolásához összeszámoljuk a csúcsok által meghatározott szakaszokat. Ezek tartalmazzák a test éleit, a laok átlóit és a testátlókat. A többletet levonjuk a csúcsárok számából. 0 a) A dodekaédernek = 0 csúcsa van. Ezeket -félekéen köthetjük össze. 0 Ezek közül = 0 él, az ötszöglaokon edig laátló van. Íg összesen testátló van. = 0 b) Az ikozaédernek = csúcsa és = 0 éle van. A háromszöglaoknak nincsenek átlói. Íg az ikozaéder 0 testátlója van. = 7

8 SOKSZÍNÛ MATEMATIKA A KITÛZÖTT FELADATOK EREDMÉNYE 0. k db csaat szereel, k k az összes meccsek száma, hátra van k meccs, és már megtartottak 77 meccset, íg k k + 77 =, innen k =. Tehát csaat szereel.. a) A legkevesebb forduló esetén háromszor kell személlel felmennie a liftnek. Az elsõ két lift utasait kell kiválasztanunk (a harmadik liftben a kimaradtak utaznak). Ez lehetõség. 0 = b) A legkevesebb fordulóhoz négszer meg fel a lift. Egszer három, a többi esetben edig nég emberrel. Nég lehetõséget különböztetünk meg aszerint, hog melik fordulóban lesz a hármas utazás. Mindegik esetet az elõzõ rész alaján számolhatjuk ki. A válasz: Szorozzuk össze az eges embereknek való osztások lehetõségeinek számát: Minden keresztezõdõ kézfogásban nég ember vesz részt, és az emberek közül bármel nég esetén ontosan eg keresztezõdõ kézfogás lesz. Íg a keresztezõdõ kézfogások száma azonos a 0 emberbõl kiválasztható négesek számával, azaz 0 0 = -zel.. Binomiális egütthatók, ismétléses kombináció. a) b) 0 n + n + n + n + n c) n n n n d) a n a n b a n b n ( ) n b n. a) ( ) ; b) (a +).. A feladat nem szól arról, hog ki az a Péter. Ezt a megoldás elõtt tisztázni kell. A legegszerûbb megállaodás, hog a csaatnak egetlen tagját hívják Péternek. Más megállaodás lehet az is, hog egik tagot sem hívják Péternek (l. nõi csaatról van szó). Az is elkézelhetõ, hog olan férfi csaatról van szó, amelben mindegik játékosnak Péter a keresztneve. Ezek a megállaodások természetesen mind más-más feladathoz vezetnek. Mi a legegszerûbb megállaodással élünk. a) = ; b) = ; c) =.

9 . ( + 7)! = ! 7! Analóg feladat: golót helezünk el rekeszben. A golót és a 7 rekeszfalat ermutáljuk úg, hog sem a golókat, sem a falakat nem tudjuk megkülönböztetni egmástól. Lásd a. élda megoldását.. a) Minden megoldáshoz rakjunk le darab + jelet, majd eg elválasztójelet, azután darab + jelet, ismét eg elválasztójelet, s végül z darab + jelet. Íg jellel leírtunk eg megoldást (ahog leírtunk eg növénrendelést a. éldában). A megoldások száma =. b) Az + + z = 9 egenlet ekvivalens az ( ) + ( ) + (z ) = egenlettel. Az + + z = 9 egenlet megoldása a ozitív egészek körében ekvivalens az ' + ' + z' = egenlet megoldásával a természetes számok körében. Ebbõl adódik a két egenlet megoldásszámának azonossága. A második egenletnek az a) ont megoldási módszerével megoldása van. = c) Végtelen sok, minden (; ; 9 ), ÎZ alakú számhármas.. Veges összeszámlálási feladatok (kiegészítõ anag). lán és fiú, íg + =, + + = +. Tehát lán és 0 fiú tanuló volt.. A második, harmadik és negedik tulajdonságoknak minden (m) (m ÎZ + ; m ¹ ) alakú szám megfelel, és ezek nem kétjegûek és nem rímek. Végtelen sok ilen szám van.. = -félekéen.. Elõször se a tigrisek, se az oroszlánok között ne tegünk különbséget. Legen n db oroszlán és k db tigris. Állítsuk sorba a tigriseket, és tegünk közéjük - oroszlánt. Íg n (k ) db oroszlán marad, meleket ezek után a tigrisekhez kéest róbálunk elhelezni. Ezt ( k+ n ( k ))! -félekéen k!( n ( k ))! tehetjük meg. Mivel az állatok különbözõek, szorzunk k!-sal, ill. n!-sal. A sorbaállítások száma tehát ( k+ n k+ )! ( n+ )! n! n! k! = k!( n k+ )! ( n k+ )!,!! oroszlán és tigris esetén = 00 lehetõség van.! 9

10 SOKSZÍNÛ MATEMATIKA A KITÛZÖTT FELADATOK EREDMÉNYE Más megoldás: Kézeljük el, hog az idomár elõször az oroszlánokat helezi el, majd a tigriseket illeszti az oroszlánok közé. Íg elõször az öt oroszlánt állítja sorba (! = 0 lehetõség). Ezek meghatároznak hat (oroszlánokhoz viszonított) ozíciót: legelsõ hel, nég darab köz és legutolsó hel. Két tigris az oroszlánokhoz kéest nem kerülhet uganoda, mert akkor egmás mellett állnának. A hat ozícióból ki kell választanunk azt a néget ( = lehetõség), ahová tigris kerül, majd a kiválasztott helekre el kell heleznünk a tigriseket (! = lehetõség). Összesen 0 = 00 lehetõség van. A megoldás menetébõl (is) következik, hog nincs megoldás, ha a tigrisek száma nagobb, n + mint az oroszlánok száma. Ha k n +, akkor az általánosítás egszerû: n! k!. k. Elõször ne legen különbség a iros és a kék golók között. Tegük le a fehér golót, majd rakjunk közéjük - golót. A megmaradt golót kell elheleznünk a lehetséges helen, majd ki kell választanunk, hog melik kettõ legen kék. Tehát ( + )! 7 7.!! = Más megoldás: Elõször rakjuk le a iros és kék golókat. ( 7 lehetõség, hiszen a hét goló sorában = a két kék goló helét kell kiválasztanunk.) A lerakott hét golóhoz viszonítva kialakuló nolc ozíció egikébe sem eshet több fehér goló. Íg a fehérek elhelezéséhez a nolc ozícióból ki kell választanunk azt a hármat, ahová a fehér golók kerülnek ( = lehetõség). Ez összesen = 7 lehetõség.. a) 0 ( 0 + )! ( 7 + )!. (Minden almánál lehetõség.) b) =. c) = 7. 0!! 7!! d) Ha n gerek és k különbözõ alma van, akkor n k lehetõség van a szétosztásra. Ha n gerek és k megkülönböztethetetlen alma van, akkor edig n+ k lehetõség van n a szétosztásra. Ha ráadásul mindegik gereknek akarunk almát adni (tegük fel, hog k ³ n), akkor osszunk ki n almát, majd a maradék k n almát osszuk szét tetszõlegesen. Íg k lehetõség van. n 7. Legen a maimális tartománszám a n, ahán tartománra n darab kör felvágja a síkot. A kis araméterek vizsgálata egszerû: a =, a =, a =, a =, a =. Ha n darab kör mellé rakunk eg új (n + -edik) kört, akkor ezt a korábbi körök mindegike legfeljebb két ontban metszi. Ez a legfeljebb n metszésont legfeljebb n ívet alakít ki az új körön. Ezek az ívek korábbi tartománokat vágnak ketté. A szétvágott tartománok száma lesz a többlet a korábbi tartománszámhoz viszonítva. Ez alaján a n+ a n +n, sõt egenlõség áll fenn: a n+ = a n +n. Íg a n = (n ) = n n +. Vessük össze a.. feladattal és annak megoldásával. 0

11 . a) Minden csúcs azonos színû db színezés; b) ont más színû db; c) ont db; d) ont db; e) ont 7 db. Összesen eset van. 9. a) A tízszög csúcsai 0 szakaszt határoznak meg. Ezek közül 0 a sokszög oldala, = a maradék 0 = darab edig a tízszög átlója. b) Minden átlómetszéshez tartozik nég csúcs (a metszõ átlók végontjai), és minden csúcsnégeshez tartozik ontosan eg átlómetszés (a nég közül a kerületi sorrendben szemköztes elemek által meghatározott átlók metszése). Ha minden csúcsnéges különbözõ átlómetszést határoz meg (ez lehetséges), akkor 0 átlómetszés alakul ki. Ennél több nem lehetséges. Vessük össze ezt a feladatot a.. feladattal és annak megoldásával! c) A legtöbb tartomán akkor alakul ki, ha nincs három eg onton átmenõ átló. Sokszögünket helezzük a koordinátasíkra úg, hog egik oldal és egik átló se legen vízszintes. A kialakuló tartománokat két csoortba osztjuk: az egikbe azok tartoznak, amelek legalsó csúcsa a sokszögnek nem csúcsai, a másikba azok, amelek legalsó csúcsa a sokszög egik csúcsa. Az elsõ tíusú tartománok legalsó csúcsa két átló metszésontja. Megfordítva: minden átlók által kialakított metszésonthoz tartozik eg elsõ tíusú tartomán, amelnek ez a metszésont a legalsó ontja. Íg az elsõ tíusú tartománból ugananni van, mint ahán metszésont az átlók között: esetünkben 0 = 0. A második tíusú tartománok összeszámolásához csoortosítsuk õket a legalsó csúcsuk szerint. Fussunk végig a legfelsõ csúcson kívüli kilenc csúcson. Mindegik csúcsnál a hozzá fentrõl befutó átlók és oldalak számából -et levonva kajuk meg az oda tartozó második tíusú tartománokat. Ezeknek a számoknak az összege az összes átló és oldal számából levonva 9, azaz 0 9 Ez a második tíusú =. tartománok száma. Összesen 0 + = tartomán van. n d) n-szög esetén összesen n átló van, az átlók közötti metszésontok száma legfel- jebb n a kialakuló tartománok száma legfeljebb, n n n + ( ). Rejtvén: A zsinórokat nevezzük el balról jobbra haladva, és -nak. Eg lövési sorrendhez elég tudnunk, hog melik zsinórról lövünk, hiszen mindig az aktuálisan legalsó léggömb a cél. Íg eg lelövési sorrend lehet éldául:. Általában eg lelövési sorrend eg olan hat hosszú sorozat, amelben három darab -es, két -es és eg -as szereel. Ilenbõl 0 0 van. = =

12 SOKSZÍNÛ MATEMATIKA A KITÛZÖTT FELADATOK EREDMÉNYE. GRÁFOK ontok, élek, fokszám. Nincs, mert eg gráf áratlan fokszámú ontjainak száma áros.. a) Szabálos tetraéder. b) Élek száma: e = Z nem lehetséges. 7 d) e = Z nem lehetséges. c) Két azonos élhosszúságú tetraéder összeillesztve eg laja mentén. e) Szabálos oktaéder.. Legenek eg gráf ontjai az ötszöglaok és a hatszöglaok, az élei edig jelentsék a szomszédságot. Az ötszöglaok fokszáma, a hatszöglaoké. Az ötszöglahoz illeszkedõ élek száma = 0. Minden ilen él eg ötszöglahoz és eg hatszöglahoz illeszkedik, és eg hatszöglahoz ilen él illeszkedik. 0 Íg a hatszöglaok száma: = 0.. Legenek a városok eg gráf ontjai, a járatok edig az élek. a) II. Ha a londoni járat Budaestre meg, akkor a másik két járatot Budaestrõl háromfélekéen választhatjuk. L L L P P P A A A B B B M M M II. Ha a londoni járat nem Budaestre meg, akkor ez háromfélekéen valósulhat meg. L L L P P P A A A B B B M M M b) Ez nem lehetséges, mert a áratlan fokszámú ontok száma nem lehet áratlan. c) Ha eg ontú egszerû gráfban db fokszámú ont van, akkor a többi ontnak legalább a fokszáma, íg ez az eset sem lehetséges.. Legenek eg gráf ontjai a városok, az élek edig a városokat összekötõ útvonalak. Ha a gráf összefüggõ, akkor bármel városból el lehet jutni a fõvárosba. Ha nem összefüggõ, akkor tekintsük a fõvárost tartalmazó komonenst. Ebben a komonensben kell még eg áratlan fokszámú ont, mivel eg komonens áratlan fokszámú ontjainak száma csak áros lehet. Tehát Messziút is ehhez a komonenshez tartozik, hiszen a többi város áros fokszámú. Ekkor is el lehet jutni a fõvárosba Messziútból.

13 7. a) A b) ont seciális esete. b) Ha van 0 fokú csúcs, akkor a fokszámok a {0,,,..., n, n } halmaz elemei (azaz ilenkor nem lehet n fokú csúcs). Ha nincs 0 fokú csúcs, akkor a fokszámok a {,,..., n, n } halmaz elemei. Mindkét esetben az n fokszámra n lehetõség van, íg lesz egbeesés köztük.. Legenek a résztvevõk eg gráf ontjai, az osztáltársi kacsolatok edig az élei. Az osztáltársak eg teljes gráfot alkotó komonens tagjai. Akik -ot mondtak, azok eg 7 ontú teljes gráfhoz tartoznak. Mivel ilen válasz volt, legalább két ilen komonens van, tehát legalább hat -os válasz hiánzik. Akik -et mondtak, azok eg ontú teljes gráf tagjai. Mivel 7 ilen válasz volt, legalább két ilen komonens van, tehát legalább három -es válasz hiánzik. Akik -at mondtak, azok eg ontú teljes gráf tagjai. Mivel ilen válasz volt, legalább két ilen komonens van, tehát ilen válasz hiánzik. Akik -t mondtak, azok eg ontú teljes gráf tagjai. Mivel ilen válasz volt, legalább ilen válasz hiánzik. Íg megkatuk a hiánzó választ. 9. () Þ () a nagvadak szimatikusak Þ () a nagvadaknak nincs agaruk Þ () a nagvadak nem kellõen felfegverzettek Þ () a nagvadak nem elefántok Þ () bemehetnek a orcelánboltba. Igen, következik. 0. Legenek a bálon részt vevõ diákok eg gráf ontjai, és az él jelezze, hog ki kivel táncolt. Ha minden él eg fiú és eg lán között húzható meg, akkor a fiúk fokszámának összege és a lánok fokszámának összege egenlõ kell, hog legen. Ha évfolamonként a fiúk és a lánok száma egenlõ, akkor a fiúkra és a lánokra vonatkozó iskolai átlagnak egenlõnek kell lennie, de ez a diagram alaján nem teljesül. Íg vag az adatfelvételkor nem emlékeztek jól, hog hán emberrel táncoltak, vag a fiúk nem csak (az iskolabeli) lánokkal táncoltak, vag a fiúk nem csak lánokkal táncoltak.. Jelöljük a ontot rendre u, v, w,,, z-vel Elõször azt látjuk be, hog van eg egszínû háromszög. Tekintsük a v csúcsot és az ebbõl induló öt élt. A színek szimmetriája miatt feltehetõ, hog színeik közt a iros van többségben. A legalább három iros él elvezet v három iros szomszédjához. Ha ezek között van iros él, akkor ennek két végontjához v-t hozzávéve eg olan hármast kaunk, ameleket összekötõ mindegik él iros. Ha a három ontot összekötõ élek között nincs iros él, akkor olan háromszöghöz jutottunk, amelnek minden éle kék. A második egszínû háromszög keresésénél induljunk ki eg z egszínû (feltehetjük, hog kék) háromszögbõl. Legen v eg negedik csúcs. Ha a v-bõl az -hez, -hoz és z- hez vezetõ három él nem mind iros, akkor az elõzõ bekezdés gondolatmenete eg olan egszínû háromszöghöz vezet, amel a kiindulási háromszöghöz kéest új, és már készen is vagunk. Ha mindhárom él iros, és ugancsak ez teljesül a maradék u és w két csúcsra, akkor az u, v és w közti éleket nézzük meg. Ha mindhárom él kék, készen vagunk. Ha valamelik él iros, akkor is megtaláljuk az új egszínû háromszöget, ha a iros él két végontjához -et (vag -t vag z-t) hozzáadjuk.

14 SOKSZÍNÛ MATEMATIKA A KITÛZÖTT FELADATOK EREDMÉNYE. a) Az elõzõ feladat alaján, ha eg csúcsból azonos színû él futna ki, akkor ott egszínû háromszög keletkezne. b) Ha a gráfból töröljük a iros éleket, akkor a gráf összefüggõ, és minden ontjának a fokszáma. Tehát van a gráfban zárt Euler-vonal. E A B D C. Legenek a tudósok eg gráf ontjai, és az élek jelezzék, ha leveleznek. Az élek színe jelentse a témát. A skatulaelv szerint eg tudóstól legalább azonos színû (iros) él indul. Ha ezt a ontot összekötõ élek mindegike a másik két színbõl való, akkor az elõzõ feladat alaján van egszínû háromszög. Ha legalább az egik él iros, akkor is van egszínû háromszög.. Ha a csónakból való kiszállás után valamelik onton több a misszionárius, akkor a túlarton több a kannibál, és baj van. Ha eg kiegenlített helzet elõtt a csónakban több a kannibál, akkor az indulási oldalon volt baj, ha edig kevesebb, akkor az érkezési oldalon volt baj. Tehát a csónakban eg kannibál és eg misszionárius lehet csak, íg edig nem lehet átjutni. Más megoldás: Vegük azt a feltételezett legelsõ illanatot, amikor a csónaknak a jobb artra való visszatérése után a bal arton legalább két misszionárius van. Mivel a másik arton is kell misszionáriusnak lenni, ezért biztos, hog ekkor mindkét arton ugananni a kannibálok és a misszionáriusok száma (- és -, vag -, és -). A -, - eset nem lehet, mert akkor (mivel a legelsõ olan esetet néztük, amikor legalább misszionárius van itt) ezt megelõzõen a bal artra két misszionáriusnak kellett volna érkeznie. Akkor viszont elõtte az ott lévõ misszionárius kisebbségben lett volna. A -, - eset azért nem lehet, mert akkor ezt megelõzõen a jobb artra (az egensúli robléma miatt) csak olan csónak térhetett volna vissza (illetve ettõl kezdve a két art között csak olan csónak közlekedhet), amelben se misszionáriusból, se kannibálból nem ülhet több. Íg azonban nem lehet átkelni a folón. Ellentmondásra jutottunk, a feladatnak nincs megoldása.. A kannibál átevez, majd visszahozza a csónakot. A misszionárius átevez, majd kannibál visszameg a társáért.. Legenek a diákok eg gráf ontjai, és iránított él mutasson arra, akibe szerelmesek. Fiúk: A, B, C, D. Lánok: E, F, G, H. A feladat feltételei szerint minden ontból eg él fut ki, és minden ontba eg él fut be. Íg minden ont fokú, és íg van olan kör a gráfban, melen a fiúk és a lánok felváltva követik egmást. Mivel a szerelem nem lehet kölcsönös, nincs két ontú kör. Tehát vag két ontú van, vag eg ontú. (*) A feltételek: () A X Y E X Î{F, G, H}; Y Î{B, C, D} () B X Y F X Î{E, G, H}; Y Î{A, C, D} X ¹ X Ü Y ¹ Y () C X D () X ¹ G Þ X = E vag X = H () H Y X X ¹ GY ¹ A

15 I. Ha X = H Þ Y = Y és X = F és Y ¹ B A X Y E X Î{F, G} B H Y F Y Î{C, D} C X D Ha Y = D Þ X = H ß Ha Y = C Þ F = X Þ X = G Y ¹ C Þ Y = D B H C F D II. Ha X = E Þ Y = B Þ ontú kör van. A X B E X X D F C Ü () Ý Ý () () () Þ X ¹ H ß X = G Þ X = H Aladár Hannába szerelmes. Más megoldás: (*)-ig uganaz, majd a feltételekbõl következõen A és E, B és F, továbbá C és D eg-eg körben van. Elõször kizárjuk azt, hog két nég hosszú körünk van (amelekben két csúcs lánnak, két csúcs fiúnak felel meg). Tegük fel, hog mégis kialakul ez a helzet. Ekkor C és D eg kör fiúi, íg a másik körben szerelõ fiúk A és B, ahol a két lán E és F. Azaz H és G eg nég hosszú körre esik. De ekkor az a fiú, akit Hanna szeret, az Grétát szeretné, ami edig kizárt. A nolc hosszú kör esetében haladjunk végig a körön, és nézzük a fiúk sorrendjét. Feltételeink szerint C után D jön, majd A és B következik valamilen sorrendben. A két eset egszerûen analizálható, és azt kajuk, hog csak az egik eset lehetséges, íg a sorrend AHBECFDG, azaz Aladár Hannába szerelmes. 7. a) b) c)

16 SOKSZÍNÛ MATEMATIKA A KITÛZÖTT FELADATOK EREDMÉNYE 7. GRÁFOK út, vonal, séta, kör, Euler-vonal (kiegészítõ anag). a) Minden ont fokszáma, és a gráf összefüggõ, íg van (zárt) Euler-vonala. b) ont fokszáma áratlan, tehát nem járható be. c) ont fokszáma áratlan, a többi áros. Íg van nitott Euler-vonala, tehát bejárható.. ont fokszáma áratlan, íg nem lehetséges.. Legenek eg gráf ontjai a bank heliségei, és az élek jelezzék az ajtókat (csak a B és a H heliség fokszáma áratlan). Az Euler-vonalnak nitottnak kell lennie a B és H csúcsok közt. Mivel B-bõl indult, H-ban van a széf.. a) Mivel -nél több áratlan fokszámú ont van, nem rajzolható meg. b) Mivel ont fokszáma áratlan, a gráfot vonalra lehet felbontani, íg -szor kell felemelni a ceruzát. c) A tartománok alkossák eg gráf csúcsait. Minden szakasz feleljen meg eg élnek a két oldalán lévõ tartománok között. A kívánt görbét követve gráfunkban eg Eulervonalat járnánk be, amel viszont nincs, hiszen nég csúcs/ tartomán foka is áratlan. Tehát nincs ilen görbe. F A D G B I E C H. A három legrövidebb él mellé uganolan hosszal rakjunk be eg-eg árhuzamos élt. A kaott gráfban minden fok áros, íg van benne zárt Euler-vonal, amel megfelel az eredeti gráf eg bejárásának, ahol a három legrövidebb élt dulán járjuk be. Ennél jobb útvonalunk nem lehet, mert gráfunkban hat áratlan fokú ont van. Íg legalább három élt többszörösen be kell járnunk. A lehetséges útvonal: AGHBCHDCHIDEIFEIGFABGA.. Az élvázon biztos lesz áratlan fokú ont, íg nem lehet zárt Euler-vonala. Ha csak áratlan fokú ont van, akkor a drótot elég helen elvágni és két helen forrasztani. Pl. 7. a) Eg ontú gráfban legalább élnek kell lenni, hog a gráf összefüggõ lehessen. Legfeljebb 7 élt lehet törölni, hisz 0 él van. b) 7 élt elhagva még összefüggõ lehet a gráf, és a körök is megszûnnek.. a) igaz; b) hamis, l.: ; c) igaz; d) hamis, l.: ; e) igaz.

17 . Fagráfok (kiegészítõ anag). Legalább út kell, hog összefüggõ legen.. A fa teljes gráfja nem rajzolható meg, hiszen végtelen. Az elsõ év az ábrán látható. f 0 =, f =, f n = f n Þ f n = n Þ f =.. év.. a) A szénhidrogéneknek megfelelõ gráfok olan gráfok,. év amelekben eg (H) és nég (C) fokú csúcsok szereelnek, nincs bennük hurokél, de árhuzamos élek lehetnek bennük. etán: fagráf, db fokú és db fokú ont; ciklobután: van benne kör, nincs többszörös él, db fokú és db fokú ont; etilén: nincs benne kör, van többszörös él, db fokú és db fokú ont; acetilén: nincs benne kör, van többszörös él, db fokú és db fokú ont; benzol: van benne kör, van többszörös él, db fokú és db fokú ont. b) fokszámok összege: + 9 = áratlan, nincs ilen vegület; élek száma: élek száma: 0 + = él Þ fagráf Þ alkán; ont + 0 = él van benne kör ont cikloalkán; kétszer anni H, mint C (nem lehet kettõ kötött él) 0 élek száma: + = él van benne kör van többszörös éle, tehát arén ont több C, mint H c) Ha h darab hidrogénatom szereel, akkor a szénhidrogénnek megfelelõ gráfban h + csúcs van, a fokok összege edig h +. A fokok összege a kétszeres élszám, amel most a csúcsszámnál eggel kisebb szám kétszerese (gráfunk fagráf), azaz (h + ). A fokok összegének kétféle felírásából h =. A lehetõségek:. év H H H H H H H H H C H H H H C C H H H H H H H H H H H C C C H H C C C C H H C C C C H H C C C C C C H H C H H C H H H H C H H H H H C H H H H H H H H H H H H H 7

18 SOKSZÍNÛ MATEMATIKA A KITÛZÖTT FELADATOK EREDMÉNYE = 7 79 =. a) n = Az. fordulóban kiesik, marad ; a. fordulóban kiesik 0, marad 0; a. fordulóban kiesik 0, marad 0; a. fordulóban kiesik 0, marad 0; az. fordulóban kiesik 0, marad 0. forduló és mérkõzés kell. b) n =. forduló: kiesik, marad ;. forduló: kiesik, marad ;. forduló: kiesik 0, marad 0;. forduló: kiesik 0, marad 0;. forduló: kiesik 0, marad 0;. forduló: kiesik 0, marad 0. forduló és 7 mérkõzés kell. c) n = 0 = 0 Þ 0 forduló, 0 mérkõzés; n = 7 9, < n < Þ forduló, 7 mérkõzés kell. Más megoldás: Minden mérkõzés eg versenzõrõl megmutatja, hog nem a legjobb. n versenzõnél n -rõl kell bebizonítani, hog nem a legjobb. Ehhez n mérkõzés kell. Máskéen: n mérkõzés nem elég, mert akkor csak n vesztes lenne, azaz legalább két versenzõ lenne vereség nélkül. Közülük egik sem zárható ki mint legjobb. n mérkõzéssel azonban meg is oldható a robléma. Ha nem játszatunk tovább vesztes versenzõt, akkor el sem ronthatjuk a torna megszervezését. a) n =, tehát mérkõzésre van szükség. b) n =, tehát 7 mérkõzésre van szükség. c) n = 0, tehát 0 mérkõzésre van szükség. n = 7 9, tehát 7 mérkõzésre van szükség. A második legjobb kiválasztása nehezebb robléma. Feltesszük, hog játékosainknak van eg erõsorrendje, és mindig az erõsebb ner. (Ez a valódi sortban nincs mindig íg.)

19 A második legerõsebb versenzõ kiválasztását a valódi sortesemének rendezõi nem vállalják, hanem az utolsó mérkõzést döntõnek nevezik és a vesztest tekintik a második legjobbnak. Azt, hog a két legerõsebb versenzõ az elsõ mérkõzésen találkozzon, azt elõzetes erõsorrendek alaján megtervezett tornákkal küszöbölik ki. A második legerõsebb versenzõ azok közül kerülhet ki, akik csak a legerõsebbtõl katak ki. Íg kell eg tornát rendezni a legerõsebb kiválasztására, majd eg külön tornát azok számára, akiket a legerõsebb gõzött le.. a) Igaz, ha legalább ont van. b) Hamis. c) Hamis, ha legalább ont van. d) Hamis, mert akkor lenne benne kör. 7. I. Eg csúcsból él indul ki Þ -félekéen. II. Eg csúcsból él indul ki Þ hog mel -ba, majd a negediket -félekéen köthetjük össze velük, mind az csúcs esetén 0 -félekéen. = III. Ha eg csúcsból legfeljebb él indul ki, akkor a falvak eg útvonalra vannak felfûzve.! Sorbarendezésük -félekéen történhet (osztunk -vel, hiszen ha eg sorbarendezést tükrözünk, az uganazt az úthálózatot határozza meg). Összesen -féle úthálózat lehetséges.. Kétjegû boldog számból indulva az utolsó elõtti szám 0 vag 00. Gondolkozzunk visszafelé haladva! Az összes kétjegû boldog szám tehát: 0; ; 9; ; ; ; ; ; ; ; ; 9.. Rejtvén: Feltehetjük, hog a felmenõim között nem történt rokonházasság. Ebben az esetben a dédaáim nagajai (összesen személ) közül a naganáimnak a dédaja. Õk nilvánvalóan különbözõ személek, mint a nagaáim dédajai. (A nagaák dédajai is -an vannak, közöttük viszont szereel a dédanáim nagaja. A két halmaznak tehát vannak közös elemei, de - elemben különböznek.). Rejtvén: Toljuk be az A onthoz a Q kocsit, kacsoljuk ott le, és B felõl toljuk hozzá a P kocsit. Mindent egbekacsolva húzzuk ki a kocsikat az egenes szakaszra, ahol C-n túl lekacsoljuk Q-t. A P kocsit visszavisszük az eredeti helére, sõt betoljuk A-hoz, ahol lekacsoljuk. C felõl megközelítve A-t P-t behúzhatjuk a célhelére, majd a keleten lévõ Q-t is egszerûen a célhelre vezethetjük. 9

20 SOKSZÍNÛ MATEMATIKA A KITÛZÖTT FELADATOK EREDMÉNYE 9. A kombinatorika gakorlati alkalmazásai. szoba: , ,7 = 000, Ft félanzió: , ,7 = 000, Ft biztosítás: 000 = 000 Ft arkolás: 00 = 9000 Ft benzin:, = 0, Ft Síbérlet nélkül a költség, Ft. Síbérlet: 7, +, = 0, nara:,7 +, = 7,7, -t kockáztatnak.. A vízgûjtõ terület: dm = 0 9 dm. A hó vastagsága: dm. A hó térfogata: 0 9 dm. A víz térfogata: 0, 0 9 dm. A tóba kerül:, 0 9 dm. A tó felszíne:, dm =0 0 dm. A vízszint emelkedése:, dm. 0

KÉZIKÖNYV a MATEMATIKA

KÉZIKÖNYV a MATEMATIKA Alkotószerkesztő: Csatár Katalin KÉZIKÖNYV a MATEMATIKA a középiskolák 9. évfolama számára II. kötetéhez Celldömölk, Szerzők KORNAI JÚLIA, KOVÁCS ELŐD, LÖVEY ÉVA, PÁLOVICSNÉ TUSNÁDY KATALIN, SCHUBERT MIHÁLY

Részletesebben

Kalandtúra 5. Általános iskola. Makara Ágnes. 5. osztályos matematika tankönyv feladatainak megoldása

Kalandtúra 5. Általános iskola. Makara Ágnes. 5. osztályos matematika tankönyv feladatainak megoldása Kalandtúra. Általános iskola. osztálos matematika tankönv feladatainak megoldása akara Ágnes TERÉSZETES SZÁOK EGOLÁSOK 8. a) < c d > a a < d) a < c e) c > d f) a < < c g) > d > a h) c > > d. TERÉSZETES

Részletesebben

Geometria. a. Alapfogalmak: pont, egyenes, vonal, sík, tér (Az alapfogalamakat nem definiáljuk)

Geometria. a. Alapfogalmak: pont, egyenes, vonal, sík, tér (Az alapfogalamakat nem definiáljuk) 1. Térelemek Geometria a. Alapfogalmak: pont, egyenes, vonal, sík, tér (Az alapfogalamakat nem definiáljuk) b. Def: félegyenes, szakasz, félsík, féltér. c. Kölcsönös helyzetük: i. pont és (egyenes vagy

Részletesebben

13. Trigonometria II.

13. Trigonometria II. Trigonometria II I Elméleti összefoglaló Tetszőleges α szög szinusza a koordinátasíkon az i vektortól az óramutató járásával ellentétes irányban α szöggel elforgatott e egységvektor második koordinátája

Részletesebben

Tananyag: Kiss Béla - Krebsz Anna: Lineáris algebra, többváltozós függvények, valószínűségszámítás,

Tananyag: Kiss Béla - Krebsz Anna: Lineáris algebra, többváltozós függvények, valószínűségszámítás, // KURZUS: Matematika II. MODUL: Valószínűség-számítás 17. lecke: Kombinatorika (vegyes feladatok) Tananyag: Kiss Béla - Krebsz Anna: Lineáris algebra, többváltozós függvények, valószínűségszámítás, 3.1.

Részletesebben

12. Trigonometria I.

12. Trigonometria I. Trigonometria I I Elméleti összefoglaló Szögmérés A szög mérésének két gyakran használt módja van: fokban, illetve radiánban (ívmértékben) mérünk A teljesszög 0, ennek a 0-ad része az A szög nagyságát

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Koordináta-geometria

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Koordináta-geometria MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Koordináta-geometria A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT. Koordináta-geometria

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT. Koordináta-geometria MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT 1) Adott két pont: A 4; 1 felezőpontjának koordinátáit! AB felezőpontja legyen F. Koordináta-geometria és B 3 1; Írja fel az AB szakasz 1 3 4

Részletesebben

Matematika. 9.osztály: Ajánlott tankönyv és feladatgyűjtemény: Matematika I-II. kötet (Apáczai Kiadó; AP-090803 és AP-090804)

Matematika. 9.osztály: Ajánlott tankönyv és feladatgyűjtemény: Matematika I-II. kötet (Apáczai Kiadó; AP-090803 és AP-090804) Matematika A definíciókat és tételeket (bizonyítás nélkül) ki kell mondani, a tananyagrészekhez tartozó alap- és közepes nehézségű feladatokat kell tudni megoldani A javítóvizsga 60 -es írásbeliből áll.

Részletesebben

4. Egyéni és piaci kereslet. 4.1 Ár-ajánlati görbe (PCC)

4. Egyéni és piaci kereslet. 4.1 Ár-ajánlati görbe (PCC) 4. Egéni és iaci kereslet z előző részben megvizsgáltuk azt, hog miként határozható meg eg fogasztó otimális fogasztási szerkezete, illetve azt is elemeztük, hog eg költségvetési egenes helzetére miként

Részletesebben

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Matematika középszint 131 ÉRETTSÉGI VIZSGA 013. október 15. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Fontos tudnivalók Formai előírások:

Részletesebben

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Matematika középszint 11 ÉRETTSÉGI VIZSGA 01. május 8. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Fontos tudnivalók Formai előírások: 1.

Részletesebben

Elméleti kérdés minták (3 x 5 pont) 1. Definiálja két halmaz unióját! Készítsen hozzá Venn-diagramot!

Elméleti kérdés minták (3 x 5 pont) 1. Definiálja két halmaz unióját! Készítsen hozzá Venn-diagramot! Elméleti kérdés minták (3 x 5 pont) 1. Deiniálja két halmaz unióját! Készítsen hozzá Venn-diagramot!. Csoportosítsa a négyszögeket az oldalak párhuzamossága, és egyenlősége alapján! 3. Határozza meg a

Részletesebben

I. rész. Feladatsor. 2. Andi keresett két olyan számot, amelyre teljesül, hogy a < b. Igaz-e, hogy a < b?

I. rész. Feladatsor. 2. Andi keresett két olyan számot, amelyre teljesül, hogy a < b. Igaz-e, hogy a < b? 1. Feladatsor I. rész 1. Adott két halmaz. A a 9-nél kisebb páros pozitív egészek; B a 30-nál kisebb, 6-tal osztható pozitív egészek halmaza. Adja meg az A B és a B \ A halmazokat!. Andi keresett két olyan

Részletesebben

A III. forduló megoldásai

A III. forduló megoldásai A III. forduló megoldásai 1. Egy dobozban pénzérmék és golyók vannak, amelyek vagy ezüstből, vagy aranyból készültek. A dobozban lévő tárgyak 20%-a golyó, a pénzérmék 40%-a ezüst. A dobozban levő tárgyak

Részletesebben

Hasonlósági transzformációk II. (Befogó -, magasság tétel; hasonló alakzatok)

Hasonlósági transzformációk II. (Befogó -, magasság tétel; hasonló alakzatok) Hasonlósági transzformációk II. (Befogó -, magasság tétel; hasonló alakzatok) DEFINÍCIÓ: (Hasonló alakzatok) Két alakzat hasonló, ha van olyan hasonlósági transzformáció, amely az egyik alakzatot a másikba

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Számelmélet

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Számelmélet MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Számelmélet A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett feladatrészek

Részletesebben

Feladatok és megoldások a 8. hétre Építőkari Matematika A3

Feladatok és megoldások a 8. hétre Építőkari Matematika A3 Feladatok és megoldások a 8. hétre Építőkari Matematika A3 1. Oldjuk meg a következő differenciálegyenlet rendszert: x + 2y 3x + 4y = 2 sin t 2x + y + 2x y = cos t. (1 2. Oldjuk meg a következő differenciálegyenlet

Részletesebben

= 3 és az y = 1 egyenletű egyenesek metszéspontjának (M)

= 3 és az y = 1 egyenletű egyenesek metszéspontjának (M) Matematika PRÉ megoldókulcs 04. január 8. MATEMATIKA PRÓBAÉRETTSÉGI MEGOLDÓKULCS KÖZÉPSZINT I. rész: Az alábbi feladat megoldása kötelező volt! ) Adja meg az x+ y = 3 és az y = egyenletű egyenesek metszéspontjának

Részletesebben

Az osztályozó vizsgák tematikája matematikából

Az osztályozó vizsgák tematikája matematikából Az osztályozó vizsgák tematikája matematikából Matematikából osztályozó vizsgára kötelezhető az a tanuló, aki magántanuló, vagy akinek a hiányzása eléri az össz óraszám 30%-át. Az írásbeli vizsga időtartama

Részletesebben

Feladatok és megoldások az 1. sorozat Építőkari Matematika A3

Feladatok és megoldások az 1. sorozat Építőkari Matematika A3 Feladatok és megoldások az 1. sorozat Építőkari Matematika A3 1. Tegyük fel, hogy A és B egymást kölcsönösen kizáró események, melyekre P{A} = 0.3 és P{B} = 0.. Mi a valószínűsége, hogy (a A vagy B bekövetkezik;

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Matematika középszint 051 ÉRETTSÉGI VIZSGA 005. május 9. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Fontos tudnivalók

Részletesebben

36 0,3. Mo.: 36 0,19. Mo.: 36 0,14. Mo.: 32 = 0,9375 32 = 0,8125 32 = 0,40625. Mo.: 32 = 0,25

36 0,3. Mo.: 36 0,19. Mo.: 36 0,14. Mo.: 32 = 0,9375 32 = 0,8125 32 = 0,40625. Mo.: 32 = 0,25 Valószínűségszámítás I. Kombinatorikus valószínűségszámítás. BKSS 4... Egy szabályos dobókockát feldobva mennyi annak a valószínűsége, hogy a -ost dobunk; 0. b legalább 5-öt dobunk; 0, c nem az -est dobjuk;

Részletesebben

Add meg az összeadásban szereplő számok elnevezéseit!

Add meg az összeadásban szereplő számok elnevezéseit! 1. 2. 3. 4. Add meg az összeadásban szereplő számok elnevezéseit! Add meg a kivonásban szereplő számok elnevezéseit! Add meg a szorzásban szereplő számok elnevezéseit! Add meg az osztásban szereplő számok

Részletesebben

Gráfelméleti feladatok. c f

Gráfelméleti feladatok. c f Gráfelméleti feladatok d e c f a b gráf, csúcsok, élek séta: a, b, c, d, e, c, a, b, f vonal: c, d, e, c, b, a út: f, b, a, e, d (walk, lanţ) (trail, lanţ simplu) (path, lanţ elementar) 1 irányított gráf,

Részletesebben

MATEMATIKA C 12. évfolyam 4. modul Még egyszer!

MATEMATIKA C 12. évfolyam 4. modul Még egyszer! MATEMATIKA C 1. évfolyam 4. modul Még egyszer! Készítette: Kovács Károlyné Matematika C 1. évfolyam 4. modul: Még eygszer! Tanári útmutató A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási pontok

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Matematika középszint 0511 ÉRETTSÉGI VIZSGA 005. május 10. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Fontos tudnivalók

Részletesebben

Geometria 1 normál szint

Geometria 1 normál szint Geometria 1 normál szint Naszódi Márton nmarci@math.elte.hu www.math.elte.hu/ nmarci ELTE TTK Geometriai Tsz. Budapest Geometria 1 p.1/4 Vizsga 1. Írásban, 90 perc. 2. Index nélkül nem lehet vizsgázni!

Részletesebben

17.2. Az egyenes egyenletei síkbeli koordinátarendszerben

17.2. Az egyenes egyenletei síkbeli koordinátarendszerben Tartalom Előszó 13 1. Halmazok; a matematikai logika elemei 15 1.1. A halmaz fogalma; jelölések 15 1.2. Részhalmazok; komplementer halmaz 16 1.3. Halmazműveletek 17 1.4. A halmazok ekvivalenciája 20 1.5.

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 2008. május 06. KÖZÉPSZINT I.

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 2008. május 06. KÖZÉPSZINT I. 1) Adja meg a Például: 1 ; 8 8 M 1 ; 10 5 MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 008. május 06. KÖZÉPSZINT I. nyílt intervallum két különböző elemét! ( pont) ( pont) ) Egy 7-tagú társaságban mindenki mindenkivel egyszer

Részletesebben

P R Ó B A É R E T T S É G I 2 0 0 4. m á j u s KÖZÉPSZINT JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

P R Ó B A É R E T T S É G I 2 0 0 4. m á j u s KÖZÉPSZINT JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ P R Ó B A É R E T T S É G I 0 0 4. m á j u s MATEMATIKA KÖZÉPSZINT JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Formai előírások: A dolgozatot a vizsgázó által használt színűtől eltérő színű tollal kell javítani, és a

Részletesebben

MATEMATIKA 11. évfolyam osztályozóvizsga/javítóvizsga témakörei

MATEMATIKA 11. évfolyam osztályozóvizsga/javítóvizsga témakörei MATEMATIKA 11. évfolyam osztályozóvizsga/javítóvizsga témakörei 1.félév I. Kombinatorika, gráfok Permutációk, variációk Ismétlés nélküli kombinációk Binomiális együtthatók, Pascal-háromszög Gráfok pontok,

Részletesebben

MATEMATIKA PRÓBAÉRETTSÉGI MEGOLDÓKULCS

MATEMATIKA PRÓBAÉRETTSÉGI MEGOLDÓKULCS Matematika PRÉ megoldókulcs 0. január. MTEMTIK PRÓBÉRETTSÉGI MEGOLDÓKULCS = KÖZÉP SZINT = I. rész: z alábbi feladat megoldása kötelező volt! ) Oldd meg az alábbi egyenletet a valós számok halmazán! tg

Részletesebben

K O M B I N A T O R I K A P e r m u t á c i ó k, k o m b i n á c i ó k, v a r i á c i ó k

K O M B I N A T O R I K A P e r m u t á c i ó k, k o m b i n á c i ó k, v a r i á c i ó k K O M B I N A T O R I K A P e r m u t á c i ó k, k o m b i n á c i ó k, v a r i á c i ó k. Az 1,, 3,, elemeknek hány permutációja van, amelynek harmadik jegye 1- es? Írjuk fel őket! Annyi ahányféleképpen

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 2013. május 7. KÖZÉPSZINT

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 2013. május 7. KÖZÉPSZINT MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 01. május 7. KÖZÉPSZINT 1) Az A és B halmazokról tudjuk, hogy B\ A 1; ; 4; 7. Elemeinek felsorolásával adja meg az A halmazt! A ; 5; 6; 8; 9 I. AB 1; ; ; 4; 5; 6; 7; 8; 9 és ) Egy

Részletesebben

Feladatok megoldásokkal a második gyakorlathoz (függvények deriváltja)

Feladatok megoldásokkal a második gyakorlathoz (függvények deriváltja) Feladatok megoldásokkal a második gyakorlathoz függvények deriváltja Feladat Deriváljuk az f = 2 3 + 3 2 Felhasználva, hogy összeget tagonként deriválhatunk, továbbá, hogy függvény számszorosának deriváltja

Részletesebben

Feladatok, amelyek gráfokkal oldhatók meg 1) A königsbergi hidak problémája (Euler-féle probléma) a

Feladatok, amelyek gráfokkal oldhatók meg 1) A königsbergi hidak problémája (Euler-féle probléma) a Feladatok, amelyek gráfokkal oldhatók meg ) A königsbergi hidak problémája (Euler-féle probléma) a b d c A megfelelő gráf: d a b c ) Egy szórakoztató feladat (Hamilton-féle probléma) Helyezzük el az,,,...,

Részletesebben

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Matematika középszint 1414 ÉRETTSÉGI VIZSGA 014. május 6. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Fontos tudnivalók Formai előírások:

Részletesebben

SULINOVA PROGRAMTANTERVÉHEZ ILLESZKEDŐ TANMENET 9. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA

SULINOVA PROGRAMTANTERVÉHEZ ILLESZKEDŐ TANMENET 9. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA 1 SULINOVA PROGRAMTANTERVÉHEZ ILLESZKEDŐ TANMENET 9. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA Heti óraszám: 3 Éves óraszám: 37 x 3 = 111 A tanmenet 101 óra beosztását tartalmazza. A dolgozatok írása és javítása 10 órát foglal

Részletesebben

Matematika tanmenet 12. osztály (heti 4 óra)

Matematika tanmenet 12. osztály (heti 4 óra) Matematika tanmenet 12. osztály (heti 4 óra) Tankönyv: Ábrahám Gábor Dr. Kosztolányiné Nagy Erzsébet Tóth Julianna: Matematika 12. középszint Példatárak: Fuksz Éva Riener Ferenc: Érettségi feladatgyűjtemény

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 2011. május 3. KÖZÉPSZINT

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 2011. május 3. KÖZÉPSZINT MATMATIKA ÉRTTSÉGI 011. május 3. KÖZÉPSZINT 1) gyszerűsítse a következő törtet, ahol b 6 b b 36 6 I. Az egyszerűsítés utáni alak: b 6 Összesen: pont ) A, 4 és 5 számjegyek mindegyikének felhasználásával

Részletesebben

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Matematika középszint 1313 ÉRETTSÉGI VIZSGA 013. május 7. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Fontos tudnivalók Formai előírások:

Részletesebben

x = 1 = ı (imaginárius egység), illetve x 12 = 1 ± 1 4 2

x = 1 = ı (imaginárius egység), illetve x 12 = 1 ± 1 4 2 Komplex számok A valós számok és a számegyenes pontjai között kölcsönösen egyértelmű megfeleltetés létesíthető. A számfogalom a számegyenes pontjainak körében nem bővíthető tovább. A számfogalom bővítését

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 2005. május 28. KÖZÉPSZINT I.

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 2005. május 28. KÖZÉPSZINT I. ) Mely valós számokra igaz, hogy 7 7 MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 005. május 8. KÖZÉPSZINT I. 7? Összesen: pont ) Egy 40 000 Ft-os télikabátot a tavaszi árleszállításkor 0%-kal olcsóbban lehet megvenni. Mennyi

Részletesebben

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Matematika középszint 091 ÉRETTSÉGI VIZSGA 011. május 3. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Fontos tudnivalók Formai előírások:

Részletesebben

Mit jelent az optimalizálás?

Mit jelent az optimalizálás? Mikroökon konómiai optimumfeladatok megoldási módszereim Alapvetõ deriválási szabálok. Feltételes szélsõ érték feladatok megoldása. Mit jelent az optimalizálás? feltételes szélsõérték-feladat döntési helzet

Részletesebben

Matematika kisérettségi I. rész 45 perc NÉV:...

Matematika kisérettségi I. rész 45 perc NÉV:... Matematika kisérettségi I. rész 45 perc NÉV:... 1. Az A halmaz elemei a háromnál nagyobb egyjegyű számok, a B halmaz elemei pedig a húsznál kisebb pozitív páratlan számok. Sorolja fel az halmaz elemeit!

Részletesebben

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I.

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I. KOVÁCS BÉLA MATEmATIkA I 6 VI KOmPLEX SZÁmOk 1 A komplex SZÁmOk HALmAZA A komplex számok olyan halmazt alkotnak amelyekben elvégezhető az összeadás és a szorzás azaz két komplex szám összege és szorzata

Részletesebben

Analízis elo adások. Vajda István. 2012. szeptember 10. Neumann János Informatika Kar Óbudai Egyetem. Vajda István (Óbudai Egyetem)

Analízis elo adások. Vajda István. 2012. szeptember 10. Neumann János Informatika Kar Óbudai Egyetem. Vajda István (Óbudai Egyetem) Vajda István Neumann János Informatika Kar Óbudai Egyetem 1 / 36 Bevezetés A komplex számok értelmezése Definíció: Tekintsük a valós számpárok R2 halmazát és értelmezzük ezen a halmazon a következo két

Részletesebben

I. feladatsor. (t) z 1 z 3

I. feladatsor. (t) z 1 z 3 I. feladatsor () Töltse ki az alábbi táblázatot: Komple szám Valós rész Képzetes rész Konjugált Abszolútérték 4 + i 3 + 4i 5i 6i 3 5 3 i 7i () Adottak az alábbi komple számok: z = + 3i, z = i, z 3 = i.

Részletesebben

Megoldás: Mindkét állítás hamis! Indoklás: a) Azonos alapú hatványokat úgy szorzunk, hogy a kitevőket összeadjuk. Tehát: a 3 * a 4 = a 3+4 = a 7

Megoldás: Mindkét állítás hamis! Indoklás: a) Azonos alapú hatványokat úgy szorzunk, hogy a kitevőket összeadjuk. Tehát: a 3 * a 4 = a 3+4 = a 7 A = {1; 3; 5; 7; 9} A B = {3; 5; 7} A/B = {1; 9} Mindkét állítás hamis! Indoklás: a) Azonos alapú hatványokat úgy szorzunk, hogy a kitevőket összeadjuk. Tehát: a 3 * a 4 = a 3+4 = a 7 Azonos alapú hatványokat

Részletesebben

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Matematika középszint 11 ÉRETTSÉGI VIZSGA 01. október 16. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Fontos tudnivalók Formai előírások:

Részletesebben

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Matematika középszint 111 É RETTSÉGI VIZSGA 011. október 18. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Fontos tudnivalók Formai előírások:

Részletesebben

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Matematika középszint 0813 ÉRETTSÉGI VIZSGA 008. május 6. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Fontos tudnivalók Formai előírások:

Részletesebben

A lehetetlenségre visszavezetés módszere (A reductio ad absurdum módszer)

A lehetetlenségre visszavezetés módszere (A reductio ad absurdum módszer) A lehetetlenségre visszavezetés módszere (A reductio ad absurdum módszer) Ezt a módszert akkor alkalmazzuk, amikor könnyebb bizonyítani egy állítás ellentettjét, mintsem az állítást direktben. Ez a módszer

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Függvények

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Függvények MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Függvények A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett feladatrészek

Részletesebben

Oszthatósági problémák

Oszthatósági problémák Oszthatósági problémák Érdekes kérdés, hogy egy adott számot el lehet-e osztani egy másik számmal (maradék nélkül). Ezek eldöntésére a matematika tanulmányok során néhány speciális esetre látunk is példát,

Részletesebben

Projektív ábrázoló geometria, centrálaxonometria

Projektív ábrázoló geometria, centrálaxonometria Projektív ábráoló geometria, centrálaonometria Ennél a leképeésnél a projektív teret seretnénk úg megjeleníteni eg képsíkon, hog a aonometrikus leképeést (paralel aonometriát) speciális esetként megkaphassuk.

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 3. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. május 3. 8:00 I. Időtartam: 45 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Matematika középszint

Részletesebben

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Matematika középszint 0801 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 6. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Fontos tudnivalók Formai előírások:

Részletesebben

FELADATOK ÉS MEGOLDÁSOK

FELADATOK ÉS MEGOLDÁSOK 3. osztály 40 rózsát el lehet-e osztani 5 lány között úgy, hogy mindegyik lánynak páratlan számú rózsa jusson? Nem lehet.(1 pont) Öt darab páratlan szám összege páratlan, a 40 páros (1 pont). Hogyan tudnátok

Részletesebben

MATEMATIKA TANMENET 9.B OSZTÁLY FIZIKA TAGOZAT HETI 6 ÓRA, ÖSSZESEN 216 ÓRA

MATEMATIKA TANMENET 9.B OSZTÁLY FIZIKA TAGOZAT HETI 6 ÓRA, ÖSSZESEN 216 ÓRA MATEMATIKA TANMENET 9.B OSZTÁLY FIZIKA TAGOZAT HETI 6 ÓRA, ÖSSZESEN 216 ÓRA A TÁMOP 3.1.4. EU-s pályázat megvalósításához a matematika (9. b/fizika) tárgy tanmenete a matematika kompetenciaterület A típusú

Részletesebben

54. Mit nevezünk rombusznak? A rombusz olyan négyszög,

54. Mit nevezünk rombusznak? A rombusz olyan négyszög, 52. Sorold fel a deltoid tulajdonságait! 53. Hogy számoljuk ki a deltoid területét? A deltoid egyik átlója a deltoid Átlói. A szimmetriaátló a másik átlót és a deltoid szögét. A szimmetriatengely két ellentétes

Részletesebben

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Matematika középszint 0711 ÉRETTSÉGI VIZSGA 007. május 8. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Fontos tudnivalók Formai előírások:

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 6. MATEMATIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 6. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Számelmélet I.

Brósch Zoltán (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma) Számelmélet I. Számelmélet I. DEFINÍCIÓ: (Osztó, többszörös) Ha egy a szám felírható egy b szám és egy másik egész szám szorzataként, akkor a b számot az a osztójának, az a számot a b többszörösének nevezzük. Megjegyzés:

Részletesebben

2D grafikai algoritmusok

2D grafikai algoritmusok D grafiai algoritmuso A quadtree/octtree algoritmus A floodfill algoritmus Belső vag ülső pont? Baricentrius oordinátá Körüljárási irán eldöntése Animáció A quadtree/octtree algoritmus Legen Ω 0 R eg négzet,

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 2006. február 21. KÖZÉPSZINT I.

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 2006. február 21. KÖZÉPSZINT I. MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 006. február 1. KÖZÉPSZINT I. 1) Mennyi annak a mértani sorozatnak a hányadosa, amelynek harmadik tagja 5, hatodik tagja pedig 40? ( pont) 3 1 5 a a q 5 6 1 40 a a q Innen q Összesen:

Részletesebben

Az osztályozó vizsgák tematikája matematikából 7-12. évfolyam

Az osztályozó vizsgák tematikája matematikából 7-12. évfolyam Az osztályozó vizsgák tematikája matematikából 7-12. évfolyam Matematikából a tanulónak írásbeli és szóbeli osztályozó vizsgán kell részt vennie. Az írásbeli vizsga időtartama 60 perc, a szóbelié 20 perc.

Részletesebben

IV. Matematikai tehetségnap 2013. szeptember 28. IV. osztály

IV. Matematikai tehetségnap 2013. szeptember 28. IV. osztály IV. osztály 1. feladat. Ha leejtünk egy labdát, akkor az feleakkora magasságra pattan fel, mint ahonnan leejtettük. Milyen magasról ejtettük le a labdát, ha ötödször 10 cm magasra pattant fel? 2. feladat.

Részletesebben

Síkbeli egyenesek. 2. Egy egyenes az x = 1 4t, y = 2 + t parméteres egyenletekkel adott. Határozzuk meg

Síkbeli egyenesek. 2. Egy egyenes az x = 1 4t, y = 2 + t parméteres egyenletekkel adott. Határozzuk meg Analitikus mértan 3. FELADATLAP Síkbeli egyenesek 1. Írjuk fel annak az egyenesnek a paraméteres egyenleteit, amely (i) áthalad az M 0 (1, 2) ponton és párhuzamos a a(3, 1) vektorral; (ii) áthalad az origón

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Matematika középszint 051 É RETTSÉGI VIZSGA 005. október 5. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Fontos tudnivalók Formai előírások: A dolgozatot

Részletesebben

Ismétlés nélküli permutáció

Ismétlés nélküli permutáció Ismétlés nélküli permutáció Hányféleképpen lehet sorba rendezni n különböz elemet úgy, hogy a sorrend számít? (Ezt n elem ismétlés nélküli permutációjának nevezzük.) Például hány féleképpen lehet sorba

Részletesebben

Érettségi feladatok: Egyenletek, egyenlőtlenségek 1 / 6. 2005. május 29. 13. a) Melyik (x; y) valós számpár megoldása az alábbi egyenletrendszernek?

Érettségi feladatok: Egyenletek, egyenlőtlenségek 1 / 6. 2005. május 29. 13. a) Melyik (x; y) valós számpár megoldása az alábbi egyenletrendszernek? Érettségi feladatok: Egyenletek, egyenlőtlenségek 1 / 6 Elsőfokú 2005. május 28. 1. Mely x valós számokra igaz, hogy x 7? 13. a) Oldja meg az alábbi egyenletet a valós számok halmazán! x 1 2x 4 2 5 2005.

Részletesebben

3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT

3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz MATEMATIKA 3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT 2015 I. Időtartam: 45 perc Oktatáskutató

Részletesebben

Dr`avni izpitni center MATEMATIKA

Dr`avni izpitni center MATEMATIKA Dr`avni izpitni center *P05C10113M* ŐSZI IDŐSZAK MATEMATIKA ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ 005. augusztus 9., hétfő SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA RIC 005 P05-C101-1-3M ÚTMUTATÓ a szakmai írásbeli érettségi vizsga feladatainak

Részletesebben

Feladatok a logaritmus témaköréhez 11. osztály, középszint

Feladatok a logaritmus témaköréhez 11. osztály, középszint TÁMOP-4-08/-009-00 A kompetencia alapú oktatás feltételeinek megteremtése Vas megye közoktatási intézményeiben Feladatok a logaritmus témaköréhez osztály, középszint Vasvár, 00 május összeállította: Nagy

Részletesebben

I. Egyenlet fogalma, algebrai megoldása

I. Egyenlet fogalma, algebrai megoldása 11 modul: EGYENLETEK, EGYENLŐTLENSÉGEK MEGOLDÁSA 6 I Egyenlet fogalma, algebrai megoldása Módszertani megjegyzés: Az egyenletek alaphalmazát, értelmezési tartományát később vezetjük be, a törtes egyenletekkel

Részletesebben

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Matematika középszint 063 ÉRETTSÉGI VIZSGA 006. február. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Fontos tudnivalók Formai előírások: A dolgozatot

Részletesebben

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Matematika középszint 081 É RETTSÉGI VIZSGA 009. október 0. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Fontos tudnivalók Formai előírások:

Részletesebben

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I.

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I. KOVÁCS BÉLA, MATEmATIkA I. 1 I. HALmAZOk 1. JELÖLÉSEk A halmaz fogalmát tulajdonságait gyakran használjuk a matematikában. A halmazt nem definiáljuk, ezt alapfogalomnak tekintjük. Ez nem szokatlan, hiszen

Részletesebben

HALMAZOK, SZÁMHALMAZOK, PONTHALMAZOK

HALMAZOK, SZÁMHALMAZOK, PONTHALMAZOK I. Témakör: feladatok 1 Huszk@ Jenő IX.TÉMAKÖR I.TÉMAKÖR HALMAZOK, SZÁMHALMAZOK, PONTHALMAZOK Téma A halmaz fogalma, alapfogalmak, elemek száma, üres halmaz, egyenlő halmazok, ábrázolás Venn-diagrammal

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 2010. október 19. EMELT SZINT

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 2010. október 19. EMELT SZINT 1) MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 010. október 19. EMELT SZINT a) Mely valós számok elégítik ki az alábbi egyenlőtlenséget? 3 3 1 1 8 b) Az alábbi f és g függvényt is a f 3 és g 0,5,5 I. 3;6. intervallumon értelmezzük.

Részletesebben

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Matematika középszint 061 ÉRETTSÉGI VIZSGA 006. május 9. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Fontos tudnivalók Formai előírások: A dolgozatot

Részletesebben

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Matematika középszint 080 ÉRETTSÉGI VIZSGA 009. május 5. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Fontos tudnivalók Formai előírások:

Részletesebben

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MATEMATIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Matematika középszint 0631 É RETTSÉGI VIZSGA 006. október 5. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Formai előírások: Fontos tudnivalók

Részletesebben

0644. MODUL SZÁMELMÉLET. Közös osztók, közös többszörösök KÉSZÍTETTE: PINTÉR KLÁRA

0644. MODUL SZÁMELMÉLET. Közös osztók, közös többszörösök KÉSZÍTETTE: PINTÉR KLÁRA 0644. MODUL SZÁMELMÉLET Közös osztók, közös többszörösök KÉSZÍTETTE: PINTÉR KLÁRA 0644. Számelmélet Közös osztók, közös többszörösök Tanári útmutató MODULLEÍRÁS A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Halmazok

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Halmazok MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Halmazok A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett feladatrészek

Részletesebben

Valószínűség számítás

Valószínűség számítás Valószínűség számítás 1. Mennyi annak a valószínűsége, hogy szabályos játékkockával páratlan számot dobunk? 2. Egy dobozban 7 piros és 13 zöld golyó van. Ha találomra kihúzunk egyet közülük, akkor mekkora

Részletesebben

14. Vektorok. I. Elméleti összefoglaló. Vektor. Az irányított szakaszokat vektoroknak nevezzük:

14. Vektorok. I. Elméleti összefoglaló. Vektor. Az irányított szakaszokat vektoroknak nevezzük: 14. Vektorok I. Elméleti összefoglaló Vektor Az irányított szakaszokat vektoroknak nevezzük: Jelölés: a kezdő és a végpont megadásával: AB ; egy kisbetűvel: v, írásban aláhúzás is szokásos: a; nyomtatásban

Részletesebben

Azonosító jel: ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 10. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. Időtartam: 45 perc OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

Azonosító jel: ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 10. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. Időtartam: 45 perc OKTATÁSI MINISZTÉRIUM ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 10. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA I. Időtartam: 45 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Matematika középszint írásbeli vizsga I. összetevő

Részletesebben

II. rész. Valós függvények

II. rész. Valós függvények II. rész Valós függvények Feladatok 3 4 3.. Értelmezési tartomány Határozza meg a következ függvények értelmezési tartományát! 3.. y = + + 3.. 3.4. 3.6. y = y = 3 y = + 3 ln 5 4 3.3. 3.5. 3.7. y = 3 +

Részletesebben

Matematika (alsó tagozat)

Matematika (alsó tagozat) Matematika (alsó tagozat) Az értékelés elvei és eszközei A tanév során az értékelés alapja a tanulók állandó megfigyelése. Folyamatos fejlesztő célzatú szóbeli értékelés visszajelzést ad a tanuló számára

Részletesebben

1. Trigonometria. 1.1. Bevezetés

1. Trigonometria. 1.1. Bevezetés . Trigonometria.. Bevezetés Elöljáróban csak annyit: A szögekkel ideje lenne megtanulni rendesen számolni. Láttuk: Két vektor, vagy ha úgy tetszik, két erő összege igen kényes arra, hogy az összegzendők

Részletesebben

MATEMATIKA 11. A tankönyv feladatai és a feladatok megoldásai

MATEMATIKA 11. A tankönyv feladatai és a feladatok megoldásai D Geőcs László Számadó László MATEMATIKA A tankönv feladatai és a feladatk megldásai A megldásk lvasásáhz Acbat Reade pgam szükséges, amel ingenesen letölthető az intenetől (például: adbelahu webldalól)

Részletesebben

First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit. Komplex számok (2)

First Prev Next Last Go Back Full Screen Close Quit. Komplex számok (2) 2. előadás Komplex számok (2) 1. A a + bi (a, b) kölcsönösen egyértelmű megfeleltetés lehetővé teszi, hogy a komplex számokat a sík pontjaival, illetve helyvektoraival ábrázoljuk. A derékszögű koordináta

Részletesebben

EMELT SZINTÛ FELADATSOROK

EMELT SZINTÛ FELADATSOROK EMELT SZINTÛ FELADATSOROK. Feldtsor / A megoldások. A bl oldlon álló tört értelmezési trtomán : ³ 0, ¹ 0, zz 0, 0,. Bõvítjük törtet z + összeggel: = 0, íg hándosuk

Részletesebben

egyenlőtlenségnek kell teljesülnie.

egyenlőtlenségnek kell teljesülnie. MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Abszolútértékes és gyökös kifejezések A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval

Részletesebben

VERSENYFELADATOK 5 12. évfolyam részére I. FELADATSOR

VERSENYFELADATOK 5 12. évfolyam részére I. FELADATSOR VERSENYFELADATOK 5 12. évfolyam részére I. FELADATSOR 5. osztály 1. Az ötödik osztályban 13 fiúból négy szemüveges. A lányok harmada visel szemüveget. Összesen nyolc szemüveges van az osztályban. Mennyi

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 2013. október 15. EMELT SZINT

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 2013. október 15. EMELT SZINT MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 0. október 5. EMELT SZINT ) Oldja meg a valós számok halmazán a következő egyenleteket! a) b) ( )( ) I. ( pont) (7 pont) a) A négyzetgyök függvény értelmezési tartománya és értékkészlete

Részletesebben