J E G Y ZŐKÖNYV. Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y ZŐKÖNYV. Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester"

Átírás

1 1026

2 1027 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének december 18-án (csütörtökön) órakor megtartott Képviselő-testületi ülésén. Helye: Községháza emeleti nagyterme Jelen vannak: Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester, Diószegi Antal alpolgármester, Bíró Imre képviselő, Fegyver Imre képviselő, Horváth Sándorné képviselő, Péter Imre képviselő, Dr. Szabó Irma Ibolya képviselő Jelen vannak továbbá: Dr. Vinczéné Kiss Marianna jegyző, Diószeginé Kovács Éva pénzügyi irodavezető, Szilágyiné Fülöp Erika számviteli előadó, Szőllősi Levente településüzemeltetési előadó, Antós Gyuláné óvodavezető, Balázsiné Bíró Valéria Karácsony Sándor Közösségi Ház vezetője, Gondáné Gaál Annamária könyvtárigazgató, Vincze Mária Szociális Szolgáltató Központ vezetője, Jegyzőkönyvvezető: Pércsi Marietta gyakornok Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Köszöntötte a Képviselő-testület nyílt ülésén megjelenteket. Megállapította, hogy a Képviselő-testület határozatképes, 7 képviselő van jelen. Javaslatot tett Péter Imre és Dr. Szabó Irma Ibolya képviselők jegyzőkönyv hitelesítők személyére. Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a jegyzőkönyv hitelesítők személyére irányuló javaslatot. Szavazáskor jelen volt 7 képviselő. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítők személyére irányuló javaslatot. Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Ismertette a napirend-tervezetet. Az Egészségügyi, Ifjúsági, Kulturális és Szociális Bizottság elnökének kérésére javasolta, hogy 13. számú napirendként hallgassák meg az Egészségügyi, Ifjúsági, Kulturális és Szociális Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló tájékoztatót. Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a módosított napirendtervezetet. Szavazáskor jelen volt 7 képviselő. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a módosított napirend-tervezetet. 1. számú napirend: Tájékoztató az előző ülést követően tett fontosabb intézkedésekről, az önkormányzat pénzügyi helyzetéről Előadó: Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Felkérte, Bíró Imre Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság javaslatát.

3 1028 Bíró Imre (Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnöke): A bizottság a tájékoztatót elfogadta és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a tájékoztatót. Szavazáskor jelen volt 7 képviselő. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a tájékoztatót j ó v á h a g y ó l a g t u d o m á s u l v e t t e. 2. számú napirend: Beszámoló a Földes Községi Könyvtár évi munkájáról és a év munkatervének ismertetése Előadó: Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Felkérte, az Egészségügyi, Ifjúsági, Kulturális és Szociális Bizottság elnökét ismertesse a bizottság javaslatát. Dr. Szabó Irma Ibolya (Egészségügyi, Ifjúsági, Kulturális és Szociális Bizottság elnöke): Hangsúlyozta, hogy a Földes Községi Könyvtár a hatályos jogszabályoknak megfelelően végzi tevékenységét. Elmondta, hogy megfelelően látja el 10 alapfeladatát és kimutathatóan, alátámaszthatóan a fejlődése is tapasztalható. Kifejtette véleményét a könyvtár munkájával kapcsolatban. Megköszönte könyvtárigazgató asszonynak a tartalmas beszámolót. Javasolta a könyvtár vezetőjének a folyamatos együttműködést a Karácsony Sándor Közösségi Házzal és a civilszervezetekkel, a felnőtt olvasók körének szélesítéséhez, illetve az önkormányzatnak, hogy gondolja át a könyvtár beszerzési keretének növelését már a 2015-ös gazdasági évben is. Kiemelte, hogy a könyvtár hosszú távon kettős funkciót lát el, azaz rendelkezésre áll az iskolai diákok és a felnőtt lakosság számára egyaránt. Tájékoztatásul elmondta, hogy a Bizottság javaslata, hogy a hatáskörébe tartozó intézményvezetők beszámolási, tájékoztatási kötelezettségét a közeljövőben összeállított szempont rendszer alapján kérik, melynek 3 fő célja: a beszámolók terjedelemének csökkentése, a jogszabályi kötelezettségeknek való megfelelése és a feladatellátás minőségére és fejlesztésre összpontosít. Péter Imre (képviselő): Megköszönte a Karácsony Sándor Művelődési Társaság nevében is, hogy a közművelődési emlékek megőrzését segítik a könyvtár dolgozói. Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Úgy gondolja, hogy fontos Földes történetének megismertetése a gyerekekkel. Kiemelte a könyvtár által szervezett vetélkedő pozitív hatásait, a diákok és tanárok munkáját. Kifejtette véleményét a könyvtár fejlesztéseivel kapcsolatban. Elmondta, hogy miután a szempontrendszert elkészítette az Egészségügyi, Ifjúsági, Kulturális és Szociális Bizottság tájékoztatják az intézményvezetőket. Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta határozat-tervezetet. Szavazáskor jelen volt 7 képviselő. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a határozat-tervezetet és meghozta az alábbi határozatot:

4 1029 FÖLDES NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 204/2014. (XII.18.) számú H A T Á R O Z A T A a Földes Községi Könyvtár évi munkájáról szóló beszámoló tudomásul vételéről és a évre szóló munkatervének elfogadásáról A Képviselő-testület a Földes Községi Könyvtár munkáját megköszönve a évről szóló beszámolót jóváhagyólag tudomásul veszi és a évi munkaterv - tervezetét a határozat mellékletében foglaltak szerint fogadja el. Az Egészségügyi, Ifjúsági, Kulturális és Szociális Bizottság javaslatát támogatva, felhatalmazza a Földes Községi Könyvtár igazgatóját és a polgármestert, hogy évi költségvetés tervezésénél vegyék figyelembe a könyvbeszerzési keret növelését. Határidő: az önkormányzat évi költségvetésének készítése Felelős: Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester

5 1030 Melléklet a Földes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 204/2014. (XII.18.) Kt. számú határozatához I. BESZÁMOLÓ a Földes Községi Könyvtárban végzett könyvtári munkáról (2013. november december 9.) november: Elkészítettük a 2014-es újságrendelést (napi-, heti- és havilapok, magazinok, irodalmi-, könyvtári-, informatikai-, pedagógiai és egyéb szaklapok, közlönyök) az anyagi lehetőségeinkhez mérten és a gyűjtőköri szabályzatunknak megfelelve. Változások: Néhány nem forgatott, ill. interneten is elérhető lap visszamondásával több olyan új folyóiratot tudtunk megrendelni, amelyeket szívesebben lapoznak olvasóink, ezáltal folyamatos az érdeklődés könyvtárunkban az ilyen típusú informálódás iránt. Az igényeket folyamatosan figyelemmel kísérjük és a jegyzékbe minden évben igyekszünk néhány újdonságot felvenni. Folyóirat jegyzék 2014: 1. A Kutya 2. Bárka 3. Belföldi Panoráma 4. Blikk Extra Receptek 5. Cicc Macska Magazin 6. Cimbora 7. Családi Lap 8. Csodaceruza 9. Debreceni Szemle 10. Díszmadár Magazin 11. Édes Anyanyelvünk 12. Fanny Konyha 13. Fordulópont 14. Hajdú-Bihari Napló 15. Hetek 16. Honismeret 17. IPM 18. Ízek és Érzések 19. Képmás 20. Kláris 21. Korszerű könyvtár 22. Könyv és Nevelés 23. Könyv, Könyvtár, Könyvtáros 24. Könyvtári Levelező/Lap 25. Liget 26. Magyar Horgász 27. MúzeumCafé 28. Népszabadság 29. Nők Lapja 30. Nők Lapja Egészség

6 Nők Lapja Évszakok 32. Nők Lapja Konyha 33. Nők Lapja Psziché 34. Rubicon 35. Rubicon különszám 36. Szabad Föld 37. Tanító 38. Tina Konyha 39. Világtörténet Mindezek mellett időnként ajándék lapszámokat is kap intézményünk (Antenna, Dáma, Hajdú-Bihar Megyei Közművelődési és Könyvtári Téka, Hajdú-bihari Hét, Kiskegyed, Magyar Napló, Názáreti Hírnök, TVR-Hét, Vetés és Aratás stb.). A gazdasági irodával való egyeztetés után új könyveket rendeltünk. A megrendelt könyveket beleltároztuk, számítógépen feltártuk, az olvasók rendelkezésére bocsátottuk. A kiegészítő beszerzés az erre az évre megítélt költségvetési keret terhére történt. (A tavaszi megrendelések értékét levontuk az éves keretből és az így fennmaradó összeget használtuk fel.) Ne vásárolj semmit Nap (november 27.) Motivációs beszélgetést kezdeményeztünk az érdeklődőkkel. Anyaggyűjtés: Katalin és András napi hagyományok, pályaválasztás (a 6-8. osztályos tanulók részére) november 28.: Az Új Széchenyi Terv keretében a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Támogatási rendszerében TIOP /1. kódszámon meghirdetett Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztése Tudásdepó-Expressz címen kiírt nyertes pályázatunk projektzáró rendezvénye. A Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztése és kiterjesztett információszolgáltatás megvalósítása a Földes Községi Könyvtárban elnevezésű fejlesztés kapcsán intézményünk technikai ellátottsága jelentősen megújult. Három darab dolgozói munkaállomásként használatos konfigurációval, két olvasói-, egy olvasói MaNDA és egy szerver számítógéppel, multifunkciós nyomtatóval, indukciós hurok erősítővel, valamint a HunTéka Integrált Könyvtári rendszerével és Cobra 9.0 képernyő felolvasó programmal gazdagodott a könyvtár, összesen , - Ft értékben. A felsorolt eszközök segítségével három szinten megvalósuló kibővült szolgáltatási rendszer lépcsői: Első lépésben az eddig épített lokális SLib adatbázisunknak a HunTéka - a XXI. század elvárásait kielégítő - integrált könyvtári szoftverrendszerébe konvertálásával intézményünk képes lesz illeszkedni a tudás alapú társadalom modelljéhez és betöltve a könyvtárak újrafogalmazott misszióját, a hagyományos értelemben vett könyv-tárból a legtágabb értelemben vett információ-tárrá válik. Második lépésben csatlakozunk a Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár JaDoX digitális

7 1032 könyvtári rendszeréhez és Monguz OPAC Web alapú olvasói katalógusához. Előbbi használatával a digitális objektumok (szöveg, kép, hang, film) feldolgozása, tárolása megjelenítése és visszakereshetősége valósul meg, utóbbi által pedig olvasóink tértől és időtől függetlenül kereshetnek katalógusunkban és a megyei adatbázisban egyaránt, megnézhetik kölcsönzéseiket, előjegyzéseiket és hosszabbítást kezdeményezhetnek. A vakok és gyengén látók hozzáférését akadálymentes felület segíti. Harmadik momentumként később lehetőségünk lesz akár országos szintű rendszerekhez való csatlakozásra is. Emellett elkészítjük a Magyar Nemzeti Digitális Archívum használati szabályzatát és a megjelölt feltételek teljesítésével beindítjuk a MaNDa Pont működtetését az egyik olvasói munkaállomáson. Az IKT infrastruktúra kiterjesztésével és a tervezett integrációs lépésekkel egy olyan rendszer magját építjük ki, amely innováció hosszú évekre hatékony hátteret biztosít egy új szemléletű információszolgáltatáshoz, értékeink megismertetéséhez, az önképzéshez és az élethosszig tartó tanuláshoz. A fejlesztés eredményeként egyszerre több olvasót tudunk kiszolgálni és új használói rétegeket tudunk megnyerni, melynek hozadéka az esélyegyenlőség és az életminőség javulása. Célunk az eddigi munkánk adaptálása egy olyan, a XXI. század elvárásainak megfelelő rendszerbe, melynek révén a felhasználók részéről új igényként jelentkező szélesebb spektrumú szolgáltatási kívánalmaknak is messzemenően megfelelni képes intézménnyé válunk december: Adventváró hangulatteremtés: elkészítettük kis olvasóinkkal a könyvtár télies hangulatú dekorációját. Az Önkéntesség Nemzetközi Napja (december 5.) Elvégeztük Mini Galériánk aktuális

8 1033 frissítését. Anyaggyűjtés a téli ünnepkörre: Tematikus ajánlásokat készítettünk. (Advent, Télapó, Karácsony, Szilveszter, téli népszokások hazánkban és a világ más tájain.) A tanulás gyerekjáték!: Tanulásmódszertani délutánt tartottunk az iskolásoknak a félévi hajrá előtt december 11.: Karácsonyi játszóházat hirdettünk, amelynek keretében karácsonyfadíszeket, apró ajándékokat és ünnepi dekorációkat készítettünk. Rendezvényünkön részt vett Lövei Sándor költő, aki váratlanul érkezett hozzánk. Legújabb versesköteteiből ajándékozott néhány példányt könyvtárunknak, majd maga is bekapcsolódott a játszóházi programba és karácsonyi dekorációt készített a gyerekekkel közösen. Szentestére készülődve: verses-novellás felolvasó délutánokat hirdettünk a gyerekeknek, ahol ajándékkészítési ötletekkel is segítettük az érdeklődőket. Könyvbarát és kézműves programokat szerveztünk az iskolás gyerekeknek az idei rövid téli szünet pár napjára. Megkötöttük az éves szerződésünket a Hungarnet Egyesülettel és megtörtént a nyilvántartások, leltárkönyvek év végi zárása január: Részt vettünk az általános iskola által szervezett megemlékezésen Karácsony Sándor születésének 123. évfordulója alkalmából. (Földes, január 10.)

9 1034 Karácsony Sándor idézeteket helyeztünk el az ifjúsági kölcsönző tér parafatábláin. Összeállítottuk és postáztuk a Lőrincze Lajos IV. iskolai könyvtárfejlesztési pályázat anyagát. A Magyar Kultúra Napja (január 22.): Tájékoztató tablókat készítettünk a Magyar Kultúra Napjáról és Kölcsey Ferencről. Magyarok a nagyvilágban: gyűjtőmunka híressé vált hazánk fiairól január 24-én püspökladányi hetedikes gyerekek látogatták meg a Karácsony Sándor Emlékkiállítást Magyari Lajos nyugalmazott tűzoltóparancsnok kíséretében és koszorút helyeztek el az Emlékszobában január 27.: Nemzetközi Holokauszt Emléknap: feltöltöttük a Mini Galériát az emléknap kapcsán. A megrongálódott őrjegyeket pótoltuk, újakat készítettünk. Előkészületek a statisztikai adatszolgáltatáshoz: Egyberendeztük a évi közkönyvtári statisztika összeállításához szükséges anyagokat, dokumentumokat február: Rejtvényfejtők világnapja (február 3.) Maratoni rejtvényfejtés a könyvtárban. Farsangoló: a farsangi népszokások ismertetésével, jelmezötleteket bemutató tablóval készültünk a télbúcsúztatásra február 13.: Megemlékezés Csáth Gézáról. Listáztuk a könyvtárunkból kölcsönözhető kapcsolódó irodalmat és internetes lelőhelykutatást végeztünk és felolvastunk az író naplójából néhány érdekes részletet. Anyaggyűjtéssel segítettük a március 15-i iskolai ünnepségre készülő negyedik osztályosokat. Elkészítettük a évi közkönyvtári statisztikánkat, a statisztikai adatlapot egyeztettük a hálózatszervezési-módszertani osztállyal, majd megtörtént a több oldalas elektronikus statisztikai adatszolgáltatás elküldése. Néhány adat intézményünkről a 2013-as év vonatkozásában: Regisztrált aktív olvasóink száma: 974 fő, Kölcsönzött dokumentumok száma: db, Könyvtárközi kérések száma: 41 db, A tárgyévben beszerzett könyvek száma: 414 db, Éves hangdokumentum beszerzés: 11 db. A Lőrincze Lajos IV. könyvtárfejlesztési pályázaton 27 ezer Ft értékben lexikonokat és szakkönyveket nyertünk, amelyekkel a kézikönyvtári és az ifjúsági ismeretterjesztő állományunk gazdagodhatott. Elkészítettük az érdekeltségnövelő támogatásnak a közkönyvtári statisztikára alapozott pályázati anyagát a Földes Nagyközségi Önkormányzattal együttműködve.

10 1035 Elkészítettem a évi önkormányzati költségvetés tárgyalásához a Földes Községi Könyvtárra vonatkozó szakmai javaslatomat és - tekintettel az Önkormányzat pénzügyi helyzetére - összegeztem a lehetséges megtakarításokat. Részvétel a Könyvbarát-körös gyerekekkel a Barátunk a könyv olvasónapló pályázaton: A felkészülés több hónapon keresztül történik. A benevezett csapatok - egyéb elfoglaltságaiktól függően - hetente 2-3 alkalommal jönnek össze a könyvtárban, és közösen dolgoznak a feladatokon. A felkészítésük igencsak időigényes és aprólékos munkáját évek óta kiváló eredménnyel végzik Szőllősy Józsefné és Tóth Miklósné munkatársaim. Ebben a hónapban összeállt a nevező csapatok végleges összetétele és továbbítottuk a feladatok megoldásához szükséges könyvek könyvtárközi kölcsönzésének elektronikus kérőlapjait is a célkönyvtárak felé, illetve megrendeltük az interneten a még forgalomban lévő kiadványokat. Megkötöttük az éves szerződésünket a Könyvtárellátó Kft-vel: A Könyvtárellátó Kft. feladata a könyvtári rendszer hatékony működésének, fejlesztésének, valamint a könyvtárak állománygyarapításának elősegítése. Ennek érdekében a Könyvtárellátó a teljességre törekedve ad tájékoztatást a kereskedelmi forgalomban kapható könyvtári dokumentumokról. Szolgáltatásait szerződések alapján szervezi meg és alakítja ki. Már harmadik éve az Interneten keresztül tanulmányozzuk az Új könyvek kéthetente megjelenő példányainak tartalmát, így nyomtatott formában nem rendeltük meg. Vállaltuk, hogy a továbbiakban elektronikus formában követjük nyomon a szakmai recenziókat ami kötelezően ellátandó feladatunk ezáltal mintegy 30 ezer Ft megtakarítást tudunk realizálni évente. Vállaltuk továbbá, hogy a rendelt könyvek könyvkártyáit, ill. katalóguscéduláit magunk állítjuk össze, ami a könyvrendelésektől függően újabb megtakarítást eredményez több ezer Ft értékben március: Tájékoztató információgyűjtést végeztünk a Polgári Védelem Napja (március 3.) alkalmából. Irodalomajánlást készítettünk Nőnapra, Március 15-re és Húsvétra. A Magyar Sajtó Napja (március 15.) alkalmából tájékoztató tablót készítettünk. Tavaszváró hangulatteremtés: a gyerekekkel közösen öltöztettük tavaszi díszbe a könyvtárat március 13.: Könyvtárhasználati óra: Kemecsei Gyuláné elsős osztályfőnök kérésére tanítványait megismertettük a könyvtárral, a kölcsönzéssel, a gyermekrészleg választékával, az őrjegy és az olvasójegy használatával. Megbeszéltük, hogy mi a különbség a könyvesbolt és a könyvtár között, és miért is érdemes egy elsős kisdiáknak könyvtárba járni. Megnéztük, hogy milyen korosztályuknak megfelelő művek találhatóak nálunk és hogyan történik a kölcsönzés a gyakorlatban. Az óra végén minden kisdiákot megajándékozunk 1-1 könyvjelzővel.

11 1036 Az Internet Fiesta országos programsorozatába bekapcsolódva két rendezvényt szerveztünk érdeklődő olvasóink számára: március 20-án Tavaszváró Játszóházat hirdettünk, amelyet internetes ötlethalászat előzött meg. A szabadidő hasznos eltöltéséhez, barkácsoláshoz kerestünk közösen ötleteket, majd a gyakorlatban is megvalósítottunk néhányat a rengeteg fellelt lehetőség közül.

12 március 22-én kommunikáció a világhálón címmel a kapcsolattartás internetes útjaival ismerkedhettek az érdeklődők, melynek keretében alkalmazások és közösségi oldalak bemutatására került sor, majd igény szerint segítettünk egyéni postafiók létrehozásában és közösségi felhasználói regisztrációban. A Költészet Világnapja (március 21.) Világirodalmi versajánló válogatást állítottunk össze gyerekeknek és felnőtteknek. A Víz Világnapja (március 22.) és Meteorológiai Világnap (március 23.) Figyelmeztető tárlat a globális felmelegedésről. Anyaggyűjtés: Színházi Világnap (március 27.) április: A világszerte április másodikán ünnepelt Gyermekkönyvek Nemzetközi Napja alkalmából kedvcsináló böngésző délutánt szerveztünk újonnan érkezett gyermekkönyveink felhasználásával. Anyaggyűjtés a Kazinczy szépkiejtési versenyre Karácsony Sándor írásaiból és magyar írók gyermekeknek írt műveiből április 10.: A Költészet Napja alkalmából zene- és vershallgatással egybekötött délutánt rendeztünk, ahol szivárványos és hangulatfestő képeket, zenei és irodalmi ihletettségű alkotásokat készíthettek a résztvevők. Neked van már kedvenc költőd?: Mai magyar költők versei (könyvajánlás, felolvasás, illusztrációk készítése). Témaválogatás április 14-re, Földes Napjára. Információs tablókat készítettünk a régi

13 1038 Földesről. A Költészet Napja (április 11.), A Föld Világnapja (április 22.), a Holocaust Emléknap (április 22.) és a Könyv Világnapja (április 23.) kapcsán feltöltöttük a Mini Galériánkat tájékoztató ismeretanyagokkal április 16..: Húsvéti Játszóház: Ünnepi dekorációk, tojástartók készítése, locsolóversek gyűjtése április : Színes programokkal készültünk az unatkozó kisdiákoknak a tavaszi szünet idejére is: Húsvéti kézműves barkácsolást szerveztünk a gyerekeknek, ahol az ünnephez kötődő használati- és ajándéktárgyakat készítettünk (tojástartó, szalvétatartó, asztali dísz, fali dísz, képeslap, kifestő). Sző, fon, nem takács : Találós kérdésekkel, logikai fejtörőkkel vártuk az érdeklődőket. Anyaggyűjtést végeztünk a majálisra, irodalomajánlással készültünk Anyák Napjára. Egész hónapban készítettük a benevezett csapatokkal a Barátunk a könyv olvasónapló pályázat feladatainak megoldásait május: Mivel ebben a hónapban a Föld két kontinensén is megünneplik az emberek a földrajzi hovatartozásukat, az Európa Nap és az Afrika Nap alkalmából kvíz versenyt hirdettünk a gyerekeknek május 12.: Tavaszi szakmai értekezleten vettem részt a Méliusz Könyvtárban Debrecenben, melynek fő témái a könyvtárak a tudásért és a közösségért , az Új Jogtár Online, a nemzeti értékek és hungarikumok, valamint a Megyei Értéktár voltak. A tanulás gyerekjáték!: Megismételtük tanulásmódszertani délutánunkat az év végi hajrá

14 1039 előtt. Múzeumi Világnap (május 18.) és Az Internet Világnapja (május 18.) kapcsán egész napos ingyenes Internet használati lehetőséget és igény szerint emlékszobai tárlatvezetést biztosítottunk olvasóinknak a könyvtárban. Felvilágosító összeállítást helyeztünk ki Az Internet előnyei és veszélyei címmel. Anyaggyűjtést végeztünk és irodalomajánlást készítettünk a Pünkösd, a Gyermeknap, és a Madarak és Fák Napja kapcsán május : Gyermeknap előtt: mesehallgatás bakelit lemezekről, hangoskönyvekből és - kívánság szerint - élőszóban mondott mesékkel. A Barátunk a könyv olvasónapló pályázat feladatlapjait szorgalmasan töltögették a benevezett csapataink. Az időhiány miatt úgy kellett koordinálnunk a naplók elkészítését, hogy a gyerekek megosztva dolgozzanak a feladatokon, és okosan gazdálkodjanak a rendelkezésükre álló idővel. Részletes útmutatással és az ajánlott irodalom biztosításával segítettük a nevezőket. Az olvasmányok megrendelése mellett a régebbi kiadványokat könyvtárközi kölcsönzések révén tettük elérhetővé a gyerekek számára. A búvárkodást igénylő feladatoknál a világháló nyújtotta segítséget is használták a tanulók. Az ajánlott olvasmányok, a játékos formák és a megszerezhető értékes információk ezen a tavaszon is örömteli munkálkodást és maradandó élményt jelentettek a gyerekek számára. A szorgalmas munka meghozta a gyümölcsét, mert a hét benevezett csapatunk közül négy meghívást kapott az ünnepélyes eredményhirdetésre és ajándék gyermekműsorra. Gyermeknap alkalmából megrendezésre került díjkiosztón részt vettek: Mazsolák (2. osztály): Balázsi Panna, Bene Alexa, Bíró Gyula, Rák Tamás Betűvadászok (3-4. osztály): Daróczi Boglárka, Hegyes Dzsenifer, Sótonyi Krisztián Csak csajok (6. osztály): Bíró Bianka, Joó Dóra, Sápi Márta Fantasztikus négyes (6. osztály): Erdei Fruzsina, Hegedűs Evelin, Jenei Gergő, Kovács Ákos Mind a négy csapat Elismerő Oklevelet és értékes könyvcsomagot kapott, a Betűvadászok pedig megkapták a legszebb rajz különdíját is. Az eredményhirdetésre május 24-én került sor a Debreceni Művelődési Központ Pódiumtermében, ahol a Debreceni Hajdú Táncegyüttes előadását nézhették meg a gyerekek. Az ünnepi alkalom meghívott díszvendége Sohonyai Edit író volt, aki dedikálta a gyerekek részére az átadott ajándékkönyveket. A versenyzőket a felkészítőik: Szőkéné Kakucsi Erzsébet osztályfőnök, illetve Szőllősy Józsefné és Tóth Miklósné könyvtáros kollégáim kísérték el az átadásra. Ezúton is köszönöm a gyerekek és az őket támogató pedagógusok illetve szülők, valamint munkatársaim kitartó munkáját és szeretettel gratulálok az elért eredményekhez.

15 1040 A szoros versenyben a díjkiosztóról lemaradt gyerekeknek helyben szerveztünk egy kisebb ünneplést, mert ők is rengeteg munkát fektettek a feladatok megoldásába. A helyi elismerésben részesült versenyzők névsora: Pom-Pon lányok (3. osztály): Fórián Viktória, Kemecsei Anna Zsófia, Szabó Fanni, Veress Otília Petra Szivárvány lányok (4. osztály): Magyar Anita, Csilla, Szabó Sára, Szilágyi Réka, Ványi Júlia Táncoló talpak (5-6. osztály): Biczó Anna Imola, Németh Petra, Szabó Virág, Veress Anna Edit június: Környezetvédelmi Világnap (június 5.): Figyelemfelkeltő és elgondolkodtató, esetenként megdöbbentő képeket és cikkeket helyeztünk el az olvasótérben, melynek célja a környezetvédelem fontosságának hangsúlyozása volt. Játékos környezetvédelmi délutánra vártuk az érdeklődőket, melynek keretében környezetvédelmi Activity-vel, zöld keresztrejtvénnyel, természetismereti fejtörőkkel és a jövő lakóházának megtervezésével igyekeztünk színesebbé tenni a programot. Játékosan próbáltuk a gyerekeket sarkallni közvetlen környezetük védelmére és felhívni a figyelmüket a fenntartható fejlődés fontosságára. Friss irodalomajánlás: Pedagógus nap, Ballagás, Tanévzáró. Vakációs könyvajánlót készítettünk iskolás olvasóink részére.

16 1041 A Zene Ünnepe (június 21.): A zene az irodalomban: könyvajánlót állítottunk össze a zene szerelmeseinek. A könyvtárat nyári ruhába öltöztettük a gyerekekkel közösen. A nyári nyitva tartás megkezdése: Az olvasói igények kielégítése végett ebben az évben is zárva tartási időszak nélkül egész nyáron fogadtuk olvasóinkat. A tanév végeztével a szabadságolások miatt a nyári nyitvatartási rend a következőképpen alakult: A könyvtár nyári nyitva tartása július 1. és augusztus 29. között: Hétfő: ZÁRVA Kedd: Szerda: Csütörtök: Péntek: Szombat: A nyári nyitvatartási renddel és a szabadságolások váltott ütemezésével oldottuk meg a könyvtár állandó elérhetőségét a nyár folyamán július: A Nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény alapján iskolai közösségi szolgálatban együttműködő fogadó intézményként hét diákot tudtunk fogadni a nyár folyamán önkéntes munkára. Megkezdtük a könyvtári állománycsoportok rendezését a kölcsönző térben. Megtörtént a segédkönyvtár és iroda rendezése. Kézbesítettük az év közben felgyülemlett teljesítetlen késedelmes tartozások felszólító leveleit. Unaloműző és olvasásnépszerűsítő nyári könyvtári foglalkozásokat szerveztünk gyerekeknek. Elvégeztük a tárlók éves karbantartási, állomány megóvási, állagmegóvási munkálatát. Megemlékezés Zoltai Lajosról. Aktualizáltuk a Mini Galériát.

17 augusztus: Folytattuk olvasásnépszerűsítő nyári programjainkat és unaloműző könyvtári foglalkozásainkat. Anyaggyűjtést végeztünk és feltöltöttük a Mini Galériát augusztus 20-ra és a tanévnyitóra. Befejeztük az összes könyvtári állománycsoport rendezését a kölcsönző térben. A megrongálódott őrjegyeket pótoltuk, újakat készítettünk. (Az őrjegyek a böngészést és a dokumentumok könnyebb kiválasztását segítik a gyerekek számára.) Nyáron könyvajánlókkal vártuk olvasóinkat, melynek eredményeképpen az olvasószolgálati munka megnövekedett ezekben a hetekben a kölcsönzőpultnál. Azt hiszem, nincs is nagyobb öröm egy könyvtáros számára annál, ha a mai világban nagyobb mennyiségű könyvet tud megmozgatni és az érdeklődők kezébe adni, abban bízva, hogy ez által értékesen töltik el a szabadidejük egy részét és talán még többen válnak visszajáró állandó olvasókká az olvasott könyv kapcsán, ráérezve az olvasás örömének ízére augusztus 30-án intézményünk a nyári nyitva tartásról átállt a szokásos rendes nyitva tartásra. A megszokott teljes nyitvatartási idő a következő: Hétfő: ZÁRVA Kedd: délelőtt: délután: Szerda: délelőtt: délután: Csütörtök: délelőtt: délután: Péntek: délelőtt: délután: Szombat: délelőtt: Vasárnap: ZÁRVA Egyeztettünk Boldogh Ibolyával, az iskolai tankönyvekért felelős pedagógus kollégával a tartós tankönyvek további kezelését és nyilvántartását illetően szeptember: A pedagógusok előkészítették a tantermeket az évkezdésre és a feleslegessé vált (avult, szükségtelen, gazdátlan) könyveket könyvtárunkban helyezték el. A beérkezett könyveket válogatás után lajstromba vettük, visszavételeztük, illetve szükség szerint törlésre előkészítettük. A Karácsony Sándor Általános Iskola központi épületébe átkerült alsós osztályok hamar felfedezték, hogy milyen jó időtöltés az óraközi szünetekben a folyóiratok és ifjúsági könyvek böngészése, így a felső tagozatosokhoz hasonlóan ők is gyakran jönnek be hozzánk egy kis

18 1043 lapozgatásra, kölcsönzésre vagy a tananyag óra előtti gyors átismétlésére. A könyvtári érdekeltségnövelő pályázat révén 231 ezer Ft támogatásban részesültünk, amelyet a gyűjtőköri szabályzatunkban előírt könyvbeszerzésre fordítottunk. A megrendelt dokumentumokat a leltárba vételezést és a számítógépes feldolgozást követően olvasóink rendelkezésére bocsátottuk. Előkészítettük az óvodás korúak és az első osztályosok könyvtárlátogatását. (Foglalkozási vázlat motivációs tervvel, ajándék könyvjelzők készítése.) szeptember 25.: Megkezdődtek a könyvtári óráink a másodikos évfolyam osztályaival, akik magyar írók, költők műveivel ismerekedtek színes könyvajánló válogatásunk segítségével. (Osztályfőnök: Kakucsiné Kányási Katalin) (Osztályfőnök: Feketéné Pécsi Anita) Meghirdettük az Őszi gyermekkönyvnapok rendezvénysorozatát. (Elkészítettük és terítettük a plakátokat és szóróanyagokat.) Csatlakozva a Magyar Olvasástársaság és a Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár felhívásához mesemondó versenyt és rajpályázatot hirdettünk községünk általános iskolás korú tanulói részére.

19 1044 A Népmese Napja alkalmából anyaggyűjtéssel és Mini Galériával is megemlékeztünk Benedek Elekről. Szeptember 30-án felolvasó délután keretében újra közös maratoni meseolvasással igyekeztünk a gyerekek meseolvasási és kölcsönzési kedvét növelni. Az alkalom kézzel fogható eredménye volt az egyébként is közkedvelt gyermekkönyvtári állomány kölcsönzésének további növekedése. Rendkívül fontos az ilyen alkalmak szervezése, mert a gyerekek érdeklődését folyamatosan ébren kell tartanunk, és küzdenünk kell a kereskedelmi csatornákból rájuk zúduló kulturális szennyáradattal szemben. A könyvekről mondták : idézeteket gyűjtöttünk az iskolás gyerekekkel a könyvekről és az olvasásról. A már hagyományos szeptemberi otthoni és könyvtári böngészés eredményét a gyerekek megosztották egymással. Az idézetek felolvasását közös beszélgetés követte az olvasás fontosságáról, az egyén egész életútját meghatározó szerepéről. A hónap végén regisztráltuk az őszi könyvtári hét tervezett programjait az honlapján október: A hónap egyik fontos szakmai feladata volt az iskolakönyvtári statisztika elkészítése. Néhány adat az idei statisztikából: Címleltárkönyvben nyilvántartott könyvek száma: db Tartós tankönyvek száma: db Hanganyag (hanglemez és CD): 1131 db Mozgókép (videokazetta): 306 db Multimédia (CD-ROM, DVD): 324 db Periodika-féleség: 39 db Tanulói kölcsönzések száma: db október 6.: Az Aradi Vértanúk Napjára részletes anyaggyűjtéssel és két történelmi tablóval készültünk. A Népmese Napja alkalmából Benedek Elek születésnapjához közeli időpontban rajzpályázatot is hirdettünk a településen élő általános iskolásoknak: A rajzpályázatra olyan szabadon választott népmeséhez vártuk az illusztrációkat, amelyben a hősnek több próbát kellett kiállnia, hogy elnyerje méltó jutalmát. Az eredményhirdetésre október 7-én délután került sor: 1-2. évfolyam: I. Liszkai Zsófia II. Kovács Lara III. Szabó Natália Ramónia Különdíj:Kiss Tamás, Szabó Zsombor 3-4. évfolyam: I. Jenei Péter II. Bíró Gyula III. Balogh Lara Különdíj: Bene Barbara, Csörmök Csilla Virág Felső tagozat: I. Daróczi Boglárka II. Szabó Sára

20 1045 III. Fábián Attila Különdíj: Hegyes Dzsenifer, Magyar Anita Csilla, Tóth Nikolett Az első helyezettek rajzait továbbküldtük a megyei versenyre. Az október 8-án megrendezett mesemondó versenyre olyan magyar népmese előadásával vártuk a nevezőket, amelyben mesés lények segítik vagy akadályozzák a hőst jutalma elnyerésében. A versenyre 23 mesemondó nevezett, és a szülők, nagyszülők közül is szép számmal jöttek el megnézni gyermekük vagy unokájuk szereplését. Könyvtárunkban a Népmese Napja kapcsán szervezett programok immáron negyedik éve kerülnek megrendezésre. A meghirdetett rendezvények és versenyek fő célja, hogy ráirányítsuk a figyelmet a népmesékre, és ennek segítségével népszerűsítsük az olvasást a gyerekek és azok szülei, nagyszülei körében egyaránt. Az élőszóban elmondott és meghallgatott népmese elősegíti egy harmonikus, meghitt családi légkör megteremtését és hozzájárul az egészséges felnőtt személyiség kialakulásához. Egy jó mesekönyv a szülő és a gyerek közötti kapcsolat erősítésének az eszköze lehet, hiszen a mesék nemcsak a családi tűzhely melegségének fenntartásában játszanak kiemelkedő szerepet, de bővül általuk a gyerek szókincse és fejlődik a kommunikációs készsége is. A gyerekek érdeklődve hallgatták egymás meséit és nagy izgalommal várták a vidám hangulatú délután eredményhirdetését. Helyezések: I. Szőllősi Zsófia 2.b, Rák Tamás 3.a II. Szabó Fanni 4.a III. Károlyi Kristóf 2.a, Szabó Bence 2.a Különdíj: Koncz Zalán 3.b, Szabó Angéla 5.a, Szőnyi Lili 2.a A zsűri elnökeként Szegi Imréné Éva Néni, mint friss nyugdíjas pedagógus, a zsűri tagjaként pedig Szőllősy Józsefné és Tóth Miklósné könyvtáros kollégáim segítették a döntéshozatalt.

FÖLDES KÖZSÉGI KÖNYVTÁR IGAZGATÓJA. B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez

FÖLDES KÖZSÉGI KÖNYVTÁR IGAZGATÓJA. B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez FÖLDES KÖZSÉGI KÖNYVTÁR IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 041; 531 042 E-mail: fkonyvtar@gmail.com Iktatószám: 6001/2013. 11. B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez a Földes

Részletesebben

A GVKIK ÉVES BESZÁMOLÓJA GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT

A GVKIK ÉVES BESZÁMOLÓJA GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT A GVKIK ÉVES BESZÁMOLÓJA GÖDÖLLŐI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT 2011 1 1. ÁTTEKINTÉS 4 2. VEZETÉSI FELADATOK 4 2.1. Minőségfejlesztés, minőségbiztosítás 4 2.2. Szabályzatok 5 2.3. Gazdálkodás

Részletesebben

Tartalom 1. Bevezetés...3 1.1. Az év során történt meghatározó jelentőségű változások...3 1.2. A 2013. évi főbb munkatervi pontok teljesülése...3 2.

Tartalom 1. Bevezetés...3 1.1. Az év során történt meghatározó jelentőségű változások...3 1.2. A 2013. évi főbb munkatervi pontok teljesülése...3 2. Tartalom 1. Bevezetés...3 1.1. Az év során történt meghatározó jelentőségű változások...3 1.2. A 2013. évi főbb munkatervi pontok teljesülése...3 2. Szervezeti kérdések...4 2.1. Szervezeti, személyi változások,

Részletesebben

Az információs társadalom, a tudás alapú társadalom alapintézménye az információt gyűjtő, feltáró és szolgáltató intézmény: a könyvtár.

Az információs társadalom, a tudás alapú társadalom alapintézménye az információt gyűjtő, feltáró és szolgáltató intézmény: a könyvtár. Városi Könyvtár Balatonfüred, Kossuth Lajos u. 35. Tel.: 87/343-070, fax: 87/341-362 e-mail: balateka@varosikonyvtar.t-online.hu www.bfured-konyvtar.hu Az információs társadalom, a tudás alapú társadalom

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A II. RÁKÓCZI FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ A II. RÁKÓCZI FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A II. RÁKÓCZI FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELYE: MISKOLC AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJÉNEK NEVE: DR. PROKAI MARGIT Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...2 1.1 Az év meghatározó

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. december 21-i ülésére Tárgy: Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Zirc beszámolója tevékenységéről Előadó

Részletesebben

annon Gratulálunk! Honismereti munka támogatásáért emléklapot kapott Tóth Bencze Tamás helytörténeti könyvtáros

annon Gratulálunk! Honismereti munka támogatásáért emléklapot kapott Tóth Bencze Tamás helytörténeti könyvtáros P 2011. évi retrospektív szám annon Könyvesház A Veszprém megyei könyvtárak tájékoztatója Gratulálunk! 2011. január 22-én, a Magyar Kultúra napja alkalmából Bibliotéka Emlékérem díjat kapott Egyházy Tiborné

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Népjóléti Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Népjóléti Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Népjóléti Iroda Szám: 14647/2015. Tisztelt Bizottság! Javaslat a Balassi Bálint Megyei Könyvtár, valamint a Dornyay Béla Múzeum 2014. évi beszámolójának és a 2015. évi munkatervének

Részletesebben

Beszámoló a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2014. évi munkájáról

Beszámoló a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2014. évi munkájáról Beszámoló a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 2014. évi munkájáról Szolnok Lászlóné Nagy Ilona 2015. február 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 1.1 Az év során történt meghatározó jelentőségű

Részletesebben

Beszámoló az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 2013. évi munkájáról -Kiegészítésekkel egybeszerkesztett változat- 8200 Veszprém, Komakút tér 3.

Beszámoló az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 2013. évi munkájáról -Kiegészítésekkel egybeszerkesztett változat- 8200 Veszprém, Komakút tér 3. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Közjóléti Bizottságának 70/2014. (V. 19.) határozata az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 2013. évi szakmai beszámolójának és 2014. évi munkatervének jóváhagyásáról

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A BERZSENYI DÁNIEL MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ A BERZSENYI DÁNIEL MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A BERZSENYI DÁNIEL MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL SZÉKHELY: SZOMBATHELY DR. ANTALL JÓZSEF TÉR 1. IGAZGATÓ: PALLÓSINÉ DR. TOLDI MÁRTA PHD 1 Tartalomjegyzék 2. Bevezetés 2.1 Az

Részletesebben

Beszámoló az ÁMK Bartók Béla Városi és Iskolai Könyvtár 2010. évi tevékenységéről

Beszámoló az ÁMK Bartók Béla Városi és Iskolai Könyvtár 2010. évi tevékenységéről Beszámoló az ÁMK Bartók Béla Városi és Iskolai Könyvtár 2010. évi tevékenységéről Csorvás, 2011. június 17. 1 A könyvtár 2010. évi munkájának értékelése Könyvtárunk típusából adódóan kettős funkciót lát

Részletesebben

BEVEZETÉS... 2 II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK... 2 III. SZAKMAI MŰKÖDÉS...

BEVEZETÉS... 2 II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK... 2 III. SZAKMAI MŰKÖDÉS... I. BEVEZETÉS... 2 II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK... 2 III. SZAKMAI MŰKÖDÉS... 3 III.1. ALAPÍTÓ OKIRATBAN MEGFOGALMAZOTT FELADATOK TERVEZÉSE... 3 III.2. INTÉZMÉNYI TEREK ÉS ÉPÜLETEK, INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSI

Részletesebben

BESZÁMOLÓ 2014. Áttekintés

BESZÁMOLÓ 2014. Áttekintés BESZÁMOLÓ 2014 Áttekintés 1. Igazgatási feladatok 1.1 Minőségirányítás 1.2 Gazdálkodás, üzemeltetés 1.3 Humán erőforrás gazdálkodás 1.4 Partnerkapcsolatok 1.5 Önkéntesség, közösségi szolgálat 2. Könyvtárhasználat,

Részletesebben

A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 2014. évi munkaterve. 3530 Miskolc, Görgey Artúr u. 11. Dr. Prokai Margit igazgató. 2014. február 14.

A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 2014. évi munkaterve. 3530 Miskolc, Görgey Artúr u. 11. Dr. Prokai Margit igazgató. 2014. február 14. A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 2014. évi munkaterve 3530 Miskolc, Görgey Artúr u. 11. Dr. Prokai Margit igazgató 2014. február 14. Tartalomjegyzék I. SZERVEZETI KÉRDÉSEK:...3 II. SZAKMAI

Részletesebben

7.5.9. A szervezet kulcsfontosságú eredményei... 35 8. Megyei könyvtári feladatellátás... 36 8.1. Területi ellátó munka kistelepülési ellátás...

7.5.9. A szervezet kulcsfontosságú eredményei... 35 8. Megyei könyvtári feladatellátás... 36 8.1. Területi ellátó munka kistelepülési ellátás... 1. Tartalomjegyzék 1. Tartalomjegyzék... 2 2. Bevezetés... 4 3. Szervezeti kérdések:... 4 3.1. Szervezeti, személyi változások... 4 4. Gyűjteményszervezés állományépítés... 4 4.1. Tájékoztatószolgálat,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 7-i ülésére Tárgy: A közművelődési feladatokat ellátó intézmények pénzügyi és szakmai beszámolója a megvalósult programjaik,

Részletesebben

I. Szervezeti kérdések

I. Szervezeti kérdések Tartalomjegyzék I. Szervezeti kérdések... 3 TÁMOP 3.2.12-12/1 Kulturális szakemberek továbbképzése... 4 II. Szakmai működés... 5 1. Alapító okiratban megfogalmazott feladatok tervezése... 5 2. Intézményi

Részletesebben

MUNKATERV 2015 1. HELYZETELEMZÉS 2. VEZETÉSI FELADATOK

MUNKATERV 2015 1. HELYZETELEMZÉS 2. VEZETÉSI FELADATOK MUNKATERV 2015 1. HELYZETELEMZÉS 2. VEZETÉSI FELADATOK 2.1 Minőségirányítás 2.2 Alapdokumentumok módosítása 2.3 Gazdasági folyamatok, épületüzemeltetés 2.4 Belső ellenőrzési terv 2.5 Partnerkapcsolatok

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat

MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat Cserkeszőlő Község Polgármesterétől 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. telefon: (56) 568-451 fax: (56) 568-462 MEGHÍVÓ Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete ülést tart.junius 27-én /szerdán/

Részletesebben

V. évfolyam 1. szám. 2015. január

V. évfolyam 1. szám. 2015. január V. évfolyam 1. szám 2015. január Komárom-Esztergom megyei könyvtárszakmai folyóirat (A Téka Téma utódja) http://kemlib.jamk.hu kemlib@jamk.hu Kiadja a József Attila Megyei és Városi Könyvtár 2800 Tatabánya,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 11-ei rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 11-ei rendes ülésére ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 11-ei rendes ülésére Hiv. szám: 5900/2012. Tárgy: Javaslat a Dunavarsány Város Önkormányzat Petőfi Művelődési Ház és

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T

T Á R G Y S O R O Z A T 560 FÖLDES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. május 28-án (csütörtökön) 15 00 órai kezdettel megtartott Képviselő-testület NYÍLT ülésének jegyzőkönyve (Az ülés egyben közmeghallgatás

Részletesebben

KAPTÁR. Az ünnepi könyvhét megyei megnyitója. XIV. évf. 2-3. (99.) szám A Jász-Nagykun-Szolnok megyei könyvtárak híradója 2005.

KAPTÁR. Az ünnepi könyvhét megyei megnyitója. XIV. évf. 2-3. (99.) szám A Jász-Nagykun-Szolnok megyei könyvtárak híradója 2005. KAPTÁR XIV. évf. 2-3. (99.) szám A Jász-Nagykun-Szolnok megyei könyvtárak híradója 2005. Az ünnepi könyvhét megyei megnyitója 76. Ünnepi Könyvhét megyei megnyitója Kiadós beszélgetések Jászok találkozója

Részletesebben

ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART

ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART NYERGESÚJFALUI HÍRMONDÓ NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2014-ben huszonöt éves a város MEGJELENIK HAVONTA XXIV. ÉVFOLYAM 2014. FEBRUÁR havonta ingyenesen 3200 otthonban a város szolgálatában

Részletesebben

Zimándy Ignác Általános Iskola

Zimándy Ignác Általános Iskola Beszámoló Zimándy Ignác Általános Iskola 2012 2013 Készítette : Palkóné Szabó Gabriella igazgató 1 Tartalomjegyzék 1. A Zimándy Ignác Általános Iskola tárgyi feltételeiről 3. oldal 1.1 Költségvetési-pénzügyi

Részletesebben

Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon

Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXV. évfolyam 3. szám 2014. február 25. Ingyenes Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon Vers mindenkihez Reményik Sándor: Ne ítélj Közel

Részletesebben

KÖNYVTÁRI NAPOK ÜNNEPI KÖNYVHÉT KÖSZÖNTÕ. A Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár Könyvheti Tájékoztatója & Dunakeszi, 2013

KÖNYVTÁRI NAPOK ÜNNEPI KÖNYVHÉT KÖSZÖNTÕ. A Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár Könyvheti Tájékoztatója & Dunakeszi, 2013 KÖNYVTÁRI NAPOK A Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár Könyvheti Tájékoztatója & Dunakeszi, 2013 KÖSZÖNTÕ Az idei 84. Ünnepi Könyvhéten első alkalommal mozdulunk ki a központi könyvtár falai közül és az 1. Sz.

Részletesebben

A DUNAKESZI KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR ONLINE SZOLGÁLTATÁSAINAK FEJLESZTÉSE

A DUNAKESZI KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR ONLINE SZOLGÁLTATÁSAINAK FEJLESZTÉSE EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA Neveléstudományi Kar Budapesti Kihelyezett Tagozat A DUNAKESZI KÖLCSEY FERENC VÁROSI KÖNYVTÁR ONLINE SZOLGÁLTATÁSAINAK FEJLESZTÉSE Konzulens: Fehér Miklós OSZK-KI Kutatási és Szervezetfejl.

Részletesebben

Nemzeti ünnepünk. Választás. Kutyamenhely, de hova? Változik a rendelési idő. Szeptemberre készen lesz. 2014. április XXIV. évfolyam, 4.

Nemzeti ünnepünk. Választás. Kutyamenhely, de hova? Változik a rendelési idő. Szeptemberre készen lesz. 2014. április XXIV. évfolyam, 4. Prima Díj A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének megyei szervezete 2013-ban a népművészet, néphagyomány kategóriában a Derecskei Szivárvány Néptáncegyüttest részesítette ebben az elismerésben.

Részletesebben