J E G Y ZŐKÖNYV. Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y ZŐKÖNYV. Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester"

Átírás

1 1026

2 1027 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének december 18-án (csütörtökön) órakor megtartott Képviselő-testületi ülésén. Helye: Községháza emeleti nagyterme Jelen vannak: Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester, Diószegi Antal alpolgármester, Bíró Imre képviselő, Fegyver Imre képviselő, Horváth Sándorné képviselő, Péter Imre képviselő, Dr. Szabó Irma Ibolya képviselő Jelen vannak továbbá: Dr. Vinczéné Kiss Marianna jegyző, Diószeginé Kovács Éva pénzügyi irodavezető, Szilágyiné Fülöp Erika számviteli előadó, Szőllősi Levente településüzemeltetési előadó, Antós Gyuláné óvodavezető, Balázsiné Bíró Valéria Karácsony Sándor Közösségi Ház vezetője, Gondáné Gaál Annamária könyvtárigazgató, Vincze Mária Szociális Szolgáltató Központ vezetője, Jegyzőkönyvvezető: Pércsi Marietta gyakornok Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Köszöntötte a Képviselő-testület nyílt ülésén megjelenteket. Megállapította, hogy a Képviselő-testület határozatképes, 7 képviselő van jelen. Javaslatot tett Péter Imre és Dr. Szabó Irma Ibolya képviselők jegyzőkönyv hitelesítők személyére. Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a jegyzőkönyv hitelesítők személyére irányuló javaslatot. Szavazáskor jelen volt 7 képviselő. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítők személyére irányuló javaslatot. Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Ismertette a napirend-tervezetet. Az Egészségügyi, Ifjúsági, Kulturális és Szociális Bizottság elnökének kérésére javasolta, hogy 13. számú napirendként hallgassák meg az Egészségügyi, Ifjúsági, Kulturális és Szociális Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló tájékoztatót. Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a módosított napirendtervezetet. Szavazáskor jelen volt 7 képviselő. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a módosított napirend-tervezetet. 1. számú napirend: Tájékoztató az előző ülést követően tett fontosabb intézkedésekről, az önkormányzat pénzügyi helyzetéről Előadó: Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Felkérte, Bíró Imre Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság javaslatát.

3 1028 Bíró Imre (Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnöke): A bizottság a tájékoztatót elfogadta és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta a tájékoztatót. Szavazáskor jelen volt 7 képviselő. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a tájékoztatót j ó v á h a g y ó l a g t u d o m á s u l v e t t e. 2. számú napirend: Beszámoló a Földes Községi Könyvtár évi munkájáról és a év munkatervének ismertetése Előadó: Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Felkérte, az Egészségügyi, Ifjúsági, Kulturális és Szociális Bizottság elnökét ismertesse a bizottság javaslatát. Dr. Szabó Irma Ibolya (Egészségügyi, Ifjúsági, Kulturális és Szociális Bizottság elnöke): Hangsúlyozta, hogy a Földes Községi Könyvtár a hatályos jogszabályoknak megfelelően végzi tevékenységét. Elmondta, hogy megfelelően látja el 10 alapfeladatát és kimutathatóan, alátámaszthatóan a fejlődése is tapasztalható. Kifejtette véleményét a könyvtár munkájával kapcsolatban. Megköszönte könyvtárigazgató asszonynak a tartalmas beszámolót. Javasolta a könyvtár vezetőjének a folyamatos együttműködést a Karácsony Sándor Közösségi Házzal és a civilszervezetekkel, a felnőtt olvasók körének szélesítéséhez, illetve az önkormányzatnak, hogy gondolja át a könyvtár beszerzési keretének növelését már a 2015-ös gazdasági évben is. Kiemelte, hogy a könyvtár hosszú távon kettős funkciót lát el, azaz rendelkezésre áll az iskolai diákok és a felnőtt lakosság számára egyaránt. Tájékoztatásul elmondta, hogy a Bizottság javaslata, hogy a hatáskörébe tartozó intézményvezetők beszámolási, tájékoztatási kötelezettségét a közeljövőben összeállított szempont rendszer alapján kérik, melynek 3 fő célja: a beszámolók terjedelemének csökkentése, a jogszabályi kötelezettségeknek való megfelelése és a feladatellátás minőségére és fejlesztésre összpontosít. Péter Imre (képviselő): Megköszönte a Karácsony Sándor Művelődési Társaság nevében is, hogy a közművelődési emlékek megőrzését segítik a könyvtár dolgozói. Jeneiné Dr. Egri Izabella (polgármester): Úgy gondolja, hogy fontos Földes történetének megismertetése a gyerekekkel. Kiemelte a könyvtár által szervezett vetélkedő pozitív hatásait, a diákok és tanárok munkáját. Kifejtette véleményét a könyvtár fejlesztéseivel kapcsolatban. Elmondta, hogy miután a szempontrendszert elkészítette az Egészségügyi, Ifjúsági, Kulturális és Szociális Bizottság tájékoztatják az intézményvezetőket. Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, szavazásra bocsátotta határozat-tervezetet. Szavazáskor jelen volt 7 képviselő. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a határozat-tervezetet és meghozta az alábbi határozatot:

4 1029 FÖLDES NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 204/2014. (XII.18.) számú H A T Á R O Z A T A a Földes Községi Könyvtár évi munkájáról szóló beszámoló tudomásul vételéről és a évre szóló munkatervének elfogadásáról A Képviselő-testület a Földes Községi Könyvtár munkáját megköszönve a évről szóló beszámolót jóváhagyólag tudomásul veszi és a évi munkaterv - tervezetét a határozat mellékletében foglaltak szerint fogadja el. Az Egészségügyi, Ifjúsági, Kulturális és Szociális Bizottság javaslatát támogatva, felhatalmazza a Földes Községi Könyvtár igazgatóját és a polgármestert, hogy évi költségvetés tervezésénél vegyék figyelembe a könyvbeszerzési keret növelését. Határidő: az önkormányzat évi költségvetésének készítése Felelős: Jeneiné Dr. Egri Izabella polgármester

5 1030 Melléklet a Földes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 204/2014. (XII.18.) Kt. számú határozatához I. BESZÁMOLÓ a Földes Községi Könyvtárban végzett könyvtári munkáról (2013. november december 9.) november: Elkészítettük a 2014-es újságrendelést (napi-, heti- és havilapok, magazinok, irodalmi-, könyvtári-, informatikai-, pedagógiai és egyéb szaklapok, közlönyök) az anyagi lehetőségeinkhez mérten és a gyűjtőköri szabályzatunknak megfelelve. Változások: Néhány nem forgatott, ill. interneten is elérhető lap visszamondásával több olyan új folyóiratot tudtunk megrendelni, amelyeket szívesebben lapoznak olvasóink, ezáltal folyamatos az érdeklődés könyvtárunkban az ilyen típusú informálódás iránt. Az igényeket folyamatosan figyelemmel kísérjük és a jegyzékbe minden évben igyekszünk néhány újdonságot felvenni. Folyóirat jegyzék 2014: 1. A Kutya 2. Bárka 3. Belföldi Panoráma 4. Blikk Extra Receptek 5. Cicc Macska Magazin 6. Cimbora 7. Családi Lap 8. Csodaceruza 9. Debreceni Szemle 10. Díszmadár Magazin 11. Édes Anyanyelvünk 12. Fanny Konyha 13. Fordulópont 14. Hajdú-Bihari Napló 15. Hetek 16. Honismeret 17. IPM 18. Ízek és Érzések 19. Képmás 20. Kláris 21. Korszerű könyvtár 22. Könyv és Nevelés 23. Könyv, Könyvtár, Könyvtáros 24. Könyvtári Levelező/Lap 25. Liget 26. Magyar Horgász 27. MúzeumCafé 28. Népszabadság 29. Nők Lapja 30. Nők Lapja Egészség

6 Nők Lapja Évszakok 32. Nők Lapja Konyha 33. Nők Lapja Psziché 34. Rubicon 35. Rubicon különszám 36. Szabad Föld 37. Tanító 38. Tina Konyha 39. Világtörténet Mindezek mellett időnként ajándék lapszámokat is kap intézményünk (Antenna, Dáma, Hajdú-Bihar Megyei Közművelődési és Könyvtári Téka, Hajdú-bihari Hét, Kiskegyed, Magyar Napló, Názáreti Hírnök, TVR-Hét, Vetés és Aratás stb.). A gazdasági irodával való egyeztetés után új könyveket rendeltünk. A megrendelt könyveket beleltároztuk, számítógépen feltártuk, az olvasók rendelkezésére bocsátottuk. A kiegészítő beszerzés az erre az évre megítélt költségvetési keret terhére történt. (A tavaszi megrendelések értékét levontuk az éves keretből és az így fennmaradó összeget használtuk fel.) Ne vásárolj semmit Nap (november 27.) Motivációs beszélgetést kezdeményeztünk az érdeklődőkkel. Anyaggyűjtés: Katalin és András napi hagyományok, pályaválasztás (a 6-8. osztályos tanulók részére) november 28.: Az Új Széchenyi Terv keretében a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Támogatási rendszerében TIOP /1. kódszámon meghirdetett Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztése Tudásdepó-Expressz címen kiírt nyertes pályázatunk projektzáró rendezvénye. A Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztése és kiterjesztett információszolgáltatás megvalósítása a Földes Községi Könyvtárban elnevezésű fejlesztés kapcsán intézményünk technikai ellátottsága jelentősen megújult. Három darab dolgozói munkaállomásként használatos konfigurációval, két olvasói-, egy olvasói MaNDA és egy szerver számítógéppel, multifunkciós nyomtatóval, indukciós hurok erősítővel, valamint a HunTéka Integrált Könyvtári rendszerével és Cobra 9.0 képernyő felolvasó programmal gazdagodott a könyvtár, összesen , - Ft értékben. A felsorolt eszközök segítségével három szinten megvalósuló kibővült szolgáltatási rendszer lépcsői: Első lépésben az eddig épített lokális SLib adatbázisunknak a HunTéka - a XXI. század elvárásait kielégítő - integrált könyvtári szoftverrendszerébe konvertálásával intézményünk képes lesz illeszkedni a tudás alapú társadalom modelljéhez és betöltve a könyvtárak újrafogalmazott misszióját, a hagyományos értelemben vett könyv-tárból a legtágabb értelemben vett információ-tárrá válik. Második lépésben csatlakozunk a Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár JaDoX digitális

7 1032 könyvtári rendszeréhez és Monguz OPAC Web alapú olvasói katalógusához. Előbbi használatával a digitális objektumok (szöveg, kép, hang, film) feldolgozása, tárolása megjelenítése és visszakereshetősége valósul meg, utóbbi által pedig olvasóink tértől és időtől függetlenül kereshetnek katalógusunkban és a megyei adatbázisban egyaránt, megnézhetik kölcsönzéseiket, előjegyzéseiket és hosszabbítást kezdeményezhetnek. A vakok és gyengén látók hozzáférését akadálymentes felület segíti. Harmadik momentumként később lehetőségünk lesz akár országos szintű rendszerekhez való csatlakozásra is. Emellett elkészítjük a Magyar Nemzeti Digitális Archívum használati szabályzatát és a megjelölt feltételek teljesítésével beindítjuk a MaNDa Pont működtetését az egyik olvasói munkaállomáson. Az IKT infrastruktúra kiterjesztésével és a tervezett integrációs lépésekkel egy olyan rendszer magját építjük ki, amely innováció hosszú évekre hatékony hátteret biztosít egy új szemléletű információszolgáltatáshoz, értékeink megismertetéséhez, az önképzéshez és az élethosszig tartó tanuláshoz. A fejlesztés eredményeként egyszerre több olvasót tudunk kiszolgálni és új használói rétegeket tudunk megnyerni, melynek hozadéka az esélyegyenlőség és az életminőség javulása. Célunk az eddigi munkánk adaptálása egy olyan, a XXI. század elvárásainak megfelelő rendszerbe, melynek révén a felhasználók részéről új igényként jelentkező szélesebb spektrumú szolgáltatási kívánalmaknak is messzemenően megfelelni képes intézménnyé válunk december: Adventváró hangulatteremtés: elkészítettük kis olvasóinkkal a könyvtár télies hangulatú dekorációját. Az Önkéntesség Nemzetközi Napja (december 5.) Elvégeztük Mini Galériánk aktuális

8 1033 frissítését. Anyaggyűjtés a téli ünnepkörre: Tematikus ajánlásokat készítettünk. (Advent, Télapó, Karácsony, Szilveszter, téli népszokások hazánkban és a világ más tájain.) A tanulás gyerekjáték!: Tanulásmódszertani délutánt tartottunk az iskolásoknak a félévi hajrá előtt december 11.: Karácsonyi játszóházat hirdettünk, amelynek keretében karácsonyfadíszeket, apró ajándékokat és ünnepi dekorációkat készítettünk. Rendezvényünkön részt vett Lövei Sándor költő, aki váratlanul érkezett hozzánk. Legújabb versesköteteiből ajándékozott néhány példányt könyvtárunknak, majd maga is bekapcsolódott a játszóházi programba és karácsonyi dekorációt készített a gyerekekkel közösen. Szentestére készülődve: verses-novellás felolvasó délutánokat hirdettünk a gyerekeknek, ahol ajándékkészítési ötletekkel is segítettük az érdeklődőket. Könyvbarát és kézműves programokat szerveztünk az iskolás gyerekeknek az idei rövid téli szünet pár napjára. Megkötöttük az éves szerződésünket a Hungarnet Egyesülettel és megtörtént a nyilvántartások, leltárkönyvek év végi zárása január: Részt vettünk az általános iskola által szervezett megemlékezésen Karácsony Sándor születésének 123. évfordulója alkalmából. (Földes, január 10.)

9 1034 Karácsony Sándor idézeteket helyeztünk el az ifjúsági kölcsönző tér parafatábláin. Összeállítottuk és postáztuk a Lőrincze Lajos IV. iskolai könyvtárfejlesztési pályázat anyagát. A Magyar Kultúra Napja (január 22.): Tájékoztató tablókat készítettünk a Magyar Kultúra Napjáról és Kölcsey Ferencről. Magyarok a nagyvilágban: gyűjtőmunka híressé vált hazánk fiairól január 24-én püspökladányi hetedikes gyerekek látogatták meg a Karácsony Sándor Emlékkiállítást Magyari Lajos nyugalmazott tűzoltóparancsnok kíséretében és koszorút helyeztek el az Emlékszobában január 27.: Nemzetközi Holokauszt Emléknap: feltöltöttük a Mini Galériát az emléknap kapcsán. A megrongálódott őrjegyeket pótoltuk, újakat készítettünk. Előkészületek a statisztikai adatszolgáltatáshoz: Egyberendeztük a évi közkönyvtári statisztika összeállításához szükséges anyagokat, dokumentumokat február: Rejtvényfejtők világnapja (február 3.) Maratoni rejtvényfejtés a könyvtárban. Farsangoló: a farsangi népszokások ismertetésével, jelmezötleteket bemutató tablóval készültünk a télbúcsúztatásra február 13.: Megemlékezés Csáth Gézáról. Listáztuk a könyvtárunkból kölcsönözhető kapcsolódó irodalmat és internetes lelőhelykutatást végeztünk és felolvastunk az író naplójából néhány érdekes részletet. Anyaggyűjtéssel segítettük a március 15-i iskolai ünnepségre készülő negyedik osztályosokat. Elkészítettük a évi közkönyvtári statisztikánkat, a statisztikai adatlapot egyeztettük a hálózatszervezési-módszertani osztállyal, majd megtörtént a több oldalas elektronikus statisztikai adatszolgáltatás elküldése. Néhány adat intézményünkről a 2013-as év vonatkozásában: Regisztrált aktív olvasóink száma: 974 fő, Kölcsönzött dokumentumok száma: db, Könyvtárközi kérések száma: 41 db, A tárgyévben beszerzett könyvek száma: 414 db, Éves hangdokumentum beszerzés: 11 db. A Lőrincze Lajos IV. könyvtárfejlesztési pályázaton 27 ezer Ft értékben lexikonokat és szakkönyveket nyertünk, amelyekkel a kézikönyvtári és az ifjúsági ismeretterjesztő állományunk gazdagodhatott. Elkészítettük az érdekeltségnövelő támogatásnak a közkönyvtári statisztikára alapozott pályázati anyagát a Földes Nagyközségi Önkormányzattal együttműködve.

10 1035 Elkészítettem a évi önkormányzati költségvetés tárgyalásához a Földes Községi Könyvtárra vonatkozó szakmai javaslatomat és - tekintettel az Önkormányzat pénzügyi helyzetére - összegeztem a lehetséges megtakarításokat. Részvétel a Könyvbarát-körös gyerekekkel a Barátunk a könyv olvasónapló pályázaton: A felkészülés több hónapon keresztül történik. A benevezett csapatok - egyéb elfoglaltságaiktól függően - hetente 2-3 alkalommal jönnek össze a könyvtárban, és közösen dolgoznak a feladatokon. A felkészítésük igencsak időigényes és aprólékos munkáját évek óta kiváló eredménnyel végzik Szőllősy Józsefné és Tóth Miklósné munkatársaim. Ebben a hónapban összeállt a nevező csapatok végleges összetétele és továbbítottuk a feladatok megoldásához szükséges könyvek könyvtárközi kölcsönzésének elektronikus kérőlapjait is a célkönyvtárak felé, illetve megrendeltük az interneten a még forgalomban lévő kiadványokat. Megkötöttük az éves szerződésünket a Könyvtárellátó Kft-vel: A Könyvtárellátó Kft. feladata a könyvtári rendszer hatékony működésének, fejlesztésének, valamint a könyvtárak állománygyarapításának elősegítése. Ennek érdekében a Könyvtárellátó a teljességre törekedve ad tájékoztatást a kereskedelmi forgalomban kapható könyvtári dokumentumokról. Szolgáltatásait szerződések alapján szervezi meg és alakítja ki. Már harmadik éve az Interneten keresztül tanulmányozzuk az Új könyvek kéthetente megjelenő példányainak tartalmát, így nyomtatott formában nem rendeltük meg. Vállaltuk, hogy a továbbiakban elektronikus formában követjük nyomon a szakmai recenziókat ami kötelezően ellátandó feladatunk ezáltal mintegy 30 ezer Ft megtakarítást tudunk realizálni évente. Vállaltuk továbbá, hogy a rendelt könyvek könyvkártyáit, ill. katalóguscéduláit magunk állítjuk össze, ami a könyvrendelésektől függően újabb megtakarítást eredményez több ezer Ft értékben március: Tájékoztató információgyűjtést végeztünk a Polgári Védelem Napja (március 3.) alkalmából. Irodalomajánlást készítettünk Nőnapra, Március 15-re és Húsvétra. A Magyar Sajtó Napja (március 15.) alkalmából tájékoztató tablót készítettünk. Tavaszváró hangulatteremtés: a gyerekekkel közösen öltöztettük tavaszi díszbe a könyvtárat március 13.: Könyvtárhasználati óra: Kemecsei Gyuláné elsős osztályfőnök kérésére tanítványait megismertettük a könyvtárral, a kölcsönzéssel, a gyermekrészleg választékával, az őrjegy és az olvasójegy használatával. Megbeszéltük, hogy mi a különbség a könyvesbolt és a könyvtár között, és miért is érdemes egy elsős kisdiáknak könyvtárba járni. Megnéztük, hogy milyen korosztályuknak megfelelő művek találhatóak nálunk és hogyan történik a kölcsönzés a gyakorlatban. Az óra végén minden kisdiákot megajándékozunk 1-1 könyvjelzővel.

11 1036 Az Internet Fiesta országos programsorozatába bekapcsolódva két rendezvényt szerveztünk érdeklődő olvasóink számára: március 20-án Tavaszváró Játszóházat hirdettünk, amelyet internetes ötlethalászat előzött meg. A szabadidő hasznos eltöltéséhez, barkácsoláshoz kerestünk közösen ötleteket, majd a gyakorlatban is megvalósítottunk néhányat a rengeteg fellelt lehetőség közül.

12 március 22-én kommunikáció a világhálón címmel a kapcsolattartás internetes útjaival ismerkedhettek az érdeklődők, melynek keretében alkalmazások és közösségi oldalak bemutatására került sor, majd igény szerint segítettünk egyéni postafiók létrehozásában és közösségi felhasználói regisztrációban. A Költészet Világnapja (március 21.) Világirodalmi versajánló válogatást állítottunk össze gyerekeknek és felnőtteknek. A Víz Világnapja (március 22.) és Meteorológiai Világnap (március 23.) Figyelmeztető tárlat a globális felmelegedésről. Anyaggyűjtés: Színházi Világnap (március 27.) április: A világszerte április másodikán ünnepelt Gyermekkönyvek Nemzetközi Napja alkalmából kedvcsináló böngésző délutánt szerveztünk újonnan érkezett gyermekkönyveink felhasználásával. Anyaggyűjtés a Kazinczy szépkiejtési versenyre Karácsony Sándor írásaiból és magyar írók gyermekeknek írt műveiből április 10.: A Költészet Napja alkalmából zene- és vershallgatással egybekötött délutánt rendeztünk, ahol szivárványos és hangulatfestő képeket, zenei és irodalmi ihletettségű alkotásokat készíthettek a résztvevők. Neked van már kedvenc költőd?: Mai magyar költők versei (könyvajánlás, felolvasás, illusztrációk készítése). Témaválogatás április 14-re, Földes Napjára. Információs tablókat készítettünk a régi

13 1038 Földesről. A Költészet Napja (április 11.), A Föld Világnapja (április 22.), a Holocaust Emléknap (április 22.) és a Könyv Világnapja (április 23.) kapcsán feltöltöttük a Mini Galériánkat tájékoztató ismeretanyagokkal április 16..: Húsvéti Játszóház: Ünnepi dekorációk, tojástartók készítése, locsolóversek gyűjtése április : Színes programokkal készültünk az unatkozó kisdiákoknak a tavaszi szünet idejére is: Húsvéti kézműves barkácsolást szerveztünk a gyerekeknek, ahol az ünnephez kötődő használati- és ajándéktárgyakat készítettünk (tojástartó, szalvétatartó, asztali dísz, fali dísz, képeslap, kifestő). Sző, fon, nem takács : Találós kérdésekkel, logikai fejtörőkkel vártuk az érdeklődőket. Anyaggyűjtést végeztünk a majálisra, irodalomajánlással készültünk Anyák Napjára. Egész hónapban készítettük a benevezett csapatokkal a Barátunk a könyv olvasónapló pályázat feladatainak megoldásait május: Mivel ebben a hónapban a Föld két kontinensén is megünneplik az emberek a földrajzi hovatartozásukat, az Európa Nap és az Afrika Nap alkalmából kvíz versenyt hirdettünk a gyerekeknek május 12.: Tavaszi szakmai értekezleten vettem részt a Méliusz Könyvtárban Debrecenben, melynek fő témái a könyvtárak a tudásért és a közösségért , az Új Jogtár Online, a nemzeti értékek és hungarikumok, valamint a Megyei Értéktár voltak. A tanulás gyerekjáték!: Megismételtük tanulásmódszertani délutánunkat az év végi hajrá

14 1039 előtt. Múzeumi Világnap (május 18.) és Az Internet Világnapja (május 18.) kapcsán egész napos ingyenes Internet használati lehetőséget és igény szerint emlékszobai tárlatvezetést biztosítottunk olvasóinknak a könyvtárban. Felvilágosító összeállítást helyeztünk ki Az Internet előnyei és veszélyei címmel. Anyaggyűjtést végeztünk és irodalomajánlást készítettünk a Pünkösd, a Gyermeknap, és a Madarak és Fák Napja kapcsán május : Gyermeknap előtt: mesehallgatás bakelit lemezekről, hangoskönyvekből és - kívánság szerint - élőszóban mondott mesékkel. A Barátunk a könyv olvasónapló pályázat feladatlapjait szorgalmasan töltögették a benevezett csapataink. Az időhiány miatt úgy kellett koordinálnunk a naplók elkészítését, hogy a gyerekek megosztva dolgozzanak a feladatokon, és okosan gazdálkodjanak a rendelkezésükre álló idővel. Részletes útmutatással és az ajánlott irodalom biztosításával segítettük a nevezőket. Az olvasmányok megrendelése mellett a régebbi kiadványokat könyvtárközi kölcsönzések révén tettük elérhetővé a gyerekek számára. A búvárkodást igénylő feladatoknál a világháló nyújtotta segítséget is használták a tanulók. Az ajánlott olvasmányok, a játékos formák és a megszerezhető értékes információk ezen a tavaszon is örömteli munkálkodást és maradandó élményt jelentettek a gyerekek számára. A szorgalmas munka meghozta a gyümölcsét, mert a hét benevezett csapatunk közül négy meghívást kapott az ünnepélyes eredményhirdetésre és ajándék gyermekműsorra. Gyermeknap alkalmából megrendezésre került díjkiosztón részt vettek: Mazsolák (2. osztály): Balázsi Panna, Bene Alexa, Bíró Gyula, Rák Tamás Betűvadászok (3-4. osztály): Daróczi Boglárka, Hegyes Dzsenifer, Sótonyi Krisztián Csak csajok (6. osztály): Bíró Bianka, Joó Dóra, Sápi Márta Fantasztikus négyes (6. osztály): Erdei Fruzsina, Hegedűs Evelin, Jenei Gergő, Kovács Ákos Mind a négy csapat Elismerő Oklevelet és értékes könyvcsomagot kapott, a Betűvadászok pedig megkapták a legszebb rajz különdíját is. Az eredményhirdetésre május 24-én került sor a Debreceni Művelődési Központ Pódiumtermében, ahol a Debreceni Hajdú Táncegyüttes előadását nézhették meg a gyerekek. Az ünnepi alkalom meghívott díszvendége Sohonyai Edit író volt, aki dedikálta a gyerekek részére az átadott ajándékkönyveket. A versenyzőket a felkészítőik: Szőkéné Kakucsi Erzsébet osztályfőnök, illetve Szőllősy Józsefné és Tóth Miklósné könyvtáros kollégáim kísérték el az átadásra. Ezúton is köszönöm a gyerekek és az őket támogató pedagógusok illetve szülők, valamint munkatársaim kitartó munkáját és szeretettel gratulálok az elért eredményekhez.

15 1040 A szoros versenyben a díjkiosztóról lemaradt gyerekeknek helyben szerveztünk egy kisebb ünneplést, mert ők is rengeteg munkát fektettek a feladatok megoldásába. A helyi elismerésben részesült versenyzők névsora: Pom-Pon lányok (3. osztály): Fórián Viktória, Kemecsei Anna Zsófia, Szabó Fanni, Veress Otília Petra Szivárvány lányok (4. osztály): Magyar Anita, Csilla, Szabó Sára, Szilágyi Réka, Ványi Júlia Táncoló talpak (5-6. osztály): Biczó Anna Imola, Németh Petra, Szabó Virág, Veress Anna Edit június: Környezetvédelmi Világnap (június 5.): Figyelemfelkeltő és elgondolkodtató, esetenként megdöbbentő képeket és cikkeket helyeztünk el az olvasótérben, melynek célja a környezetvédelem fontosságának hangsúlyozása volt. Játékos környezetvédelmi délutánra vártuk az érdeklődőket, melynek keretében környezetvédelmi Activity-vel, zöld keresztrejtvénnyel, természetismereti fejtörőkkel és a jövő lakóházának megtervezésével igyekeztünk színesebbé tenni a programot. Játékosan próbáltuk a gyerekeket sarkallni közvetlen környezetük védelmére és felhívni a figyelmüket a fenntartható fejlődés fontosságára. Friss irodalomajánlás: Pedagógus nap, Ballagás, Tanévzáró. Vakációs könyvajánlót készítettünk iskolás olvasóink részére.

16 1041 A Zene Ünnepe (június 21.): A zene az irodalomban: könyvajánlót állítottunk össze a zene szerelmeseinek. A könyvtárat nyári ruhába öltöztettük a gyerekekkel közösen. A nyári nyitva tartás megkezdése: Az olvasói igények kielégítése végett ebben az évben is zárva tartási időszak nélkül egész nyáron fogadtuk olvasóinkat. A tanév végeztével a szabadságolások miatt a nyári nyitvatartási rend a következőképpen alakult: A könyvtár nyári nyitva tartása július 1. és augusztus 29. között: Hétfő: ZÁRVA Kedd: Szerda: Csütörtök: Péntek: Szombat: A nyári nyitvatartási renddel és a szabadságolások váltott ütemezésével oldottuk meg a könyvtár állandó elérhetőségét a nyár folyamán július: A Nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény alapján iskolai közösségi szolgálatban együttműködő fogadó intézményként hét diákot tudtunk fogadni a nyár folyamán önkéntes munkára. Megkezdtük a könyvtári állománycsoportok rendezését a kölcsönző térben. Megtörtént a segédkönyvtár és iroda rendezése. Kézbesítettük az év közben felgyülemlett teljesítetlen késedelmes tartozások felszólító leveleit. Unaloműző és olvasásnépszerűsítő nyári könyvtári foglalkozásokat szerveztünk gyerekeknek. Elvégeztük a tárlók éves karbantartási, állomány megóvási, állagmegóvási munkálatát. Megemlékezés Zoltai Lajosról. Aktualizáltuk a Mini Galériát.

17 augusztus: Folytattuk olvasásnépszerűsítő nyári programjainkat és unaloműző könyvtári foglalkozásainkat. Anyaggyűjtést végeztünk és feltöltöttük a Mini Galériát augusztus 20-ra és a tanévnyitóra. Befejeztük az összes könyvtári állománycsoport rendezését a kölcsönző térben. A megrongálódott őrjegyeket pótoltuk, újakat készítettünk. (Az őrjegyek a böngészést és a dokumentumok könnyebb kiválasztását segítik a gyerekek számára.) Nyáron könyvajánlókkal vártuk olvasóinkat, melynek eredményeképpen az olvasószolgálati munka megnövekedett ezekben a hetekben a kölcsönzőpultnál. Azt hiszem, nincs is nagyobb öröm egy könyvtáros számára annál, ha a mai világban nagyobb mennyiségű könyvet tud megmozgatni és az érdeklődők kezébe adni, abban bízva, hogy ez által értékesen töltik el a szabadidejük egy részét és talán még többen válnak visszajáró állandó olvasókká az olvasott könyv kapcsán, ráérezve az olvasás örömének ízére augusztus 30-án intézményünk a nyári nyitva tartásról átállt a szokásos rendes nyitva tartásra. A megszokott teljes nyitvatartási idő a következő: Hétfő: ZÁRVA Kedd: délelőtt: délután: Szerda: délelőtt: délután: Csütörtök: délelőtt: délután: Péntek: délelőtt: délután: Szombat: délelőtt: Vasárnap: ZÁRVA Egyeztettünk Boldogh Ibolyával, az iskolai tankönyvekért felelős pedagógus kollégával a tartós tankönyvek további kezelését és nyilvántartását illetően szeptember: A pedagógusok előkészítették a tantermeket az évkezdésre és a feleslegessé vált (avult, szükségtelen, gazdátlan) könyveket könyvtárunkban helyezték el. A beérkezett könyveket válogatás után lajstromba vettük, visszavételeztük, illetve szükség szerint törlésre előkészítettük. A Karácsony Sándor Általános Iskola központi épületébe átkerült alsós osztályok hamar felfedezték, hogy milyen jó időtöltés az óraközi szünetekben a folyóiratok és ifjúsági könyvek böngészése, így a felső tagozatosokhoz hasonlóan ők is gyakran jönnek be hozzánk egy kis

18 1043 lapozgatásra, kölcsönzésre vagy a tananyag óra előtti gyors átismétlésére. A könyvtári érdekeltségnövelő pályázat révén 231 ezer Ft támogatásban részesültünk, amelyet a gyűjtőköri szabályzatunkban előírt könyvbeszerzésre fordítottunk. A megrendelt dokumentumokat a leltárba vételezést és a számítógépes feldolgozást követően olvasóink rendelkezésére bocsátottuk. Előkészítettük az óvodás korúak és az első osztályosok könyvtárlátogatását. (Foglalkozási vázlat motivációs tervvel, ajándék könyvjelzők készítése.) szeptember 25.: Megkezdődtek a könyvtári óráink a másodikos évfolyam osztályaival, akik magyar írók, költők műveivel ismerekedtek színes könyvajánló válogatásunk segítségével. (Osztályfőnök: Kakucsiné Kányási Katalin) (Osztályfőnök: Feketéné Pécsi Anita) Meghirdettük az Őszi gyermekkönyvnapok rendezvénysorozatát. (Elkészítettük és terítettük a plakátokat és szóróanyagokat.) Csatlakozva a Magyar Olvasástársaság és a Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár felhívásához mesemondó versenyt és rajpályázatot hirdettünk községünk általános iskolás korú tanulói részére.

19 1044 A Népmese Napja alkalmából anyaggyűjtéssel és Mini Galériával is megemlékeztünk Benedek Elekről. Szeptember 30-án felolvasó délután keretében újra közös maratoni meseolvasással igyekeztünk a gyerekek meseolvasási és kölcsönzési kedvét növelni. Az alkalom kézzel fogható eredménye volt az egyébként is közkedvelt gyermekkönyvtári állomány kölcsönzésének további növekedése. Rendkívül fontos az ilyen alkalmak szervezése, mert a gyerekek érdeklődését folyamatosan ébren kell tartanunk, és küzdenünk kell a kereskedelmi csatornákból rájuk zúduló kulturális szennyáradattal szemben. A könyvekről mondták : idézeteket gyűjtöttünk az iskolás gyerekekkel a könyvekről és az olvasásról. A már hagyományos szeptemberi otthoni és könyvtári böngészés eredményét a gyerekek megosztották egymással. Az idézetek felolvasását közös beszélgetés követte az olvasás fontosságáról, az egyén egész életútját meghatározó szerepéről. A hónap végén regisztráltuk az őszi könyvtári hét tervezett programjait az honlapján október: A hónap egyik fontos szakmai feladata volt az iskolakönyvtári statisztika elkészítése. Néhány adat az idei statisztikából: Címleltárkönyvben nyilvántartott könyvek száma: db Tartós tankönyvek száma: db Hanganyag (hanglemez és CD): 1131 db Mozgókép (videokazetta): 306 db Multimédia (CD-ROM, DVD): 324 db Periodika-féleség: 39 db Tanulói kölcsönzések száma: db október 6.: Az Aradi Vértanúk Napjára részletes anyaggyűjtéssel és két történelmi tablóval készültünk. A Népmese Napja alkalmából Benedek Elek születésnapjához közeli időpontban rajzpályázatot is hirdettünk a településen élő általános iskolásoknak: A rajzpályázatra olyan szabadon választott népmeséhez vártuk az illusztrációkat, amelyben a hősnek több próbát kellett kiállnia, hogy elnyerje méltó jutalmát. Az eredményhirdetésre október 7-én délután került sor: 1-2. évfolyam: I. Liszkai Zsófia II. Kovács Lara III. Szabó Natália Ramónia Különdíj:Kiss Tamás, Szabó Zsombor 3-4. évfolyam: I. Jenei Péter II. Bíró Gyula III. Balogh Lara Különdíj: Bene Barbara, Csörmök Csilla Virág Felső tagozat: I. Daróczi Boglárka II. Szabó Sára

20 1045 III. Fábián Attila Különdíj: Hegyes Dzsenifer, Magyar Anita Csilla, Tóth Nikolett Az első helyezettek rajzait továbbküldtük a megyei versenyre. Az október 8-án megrendezett mesemondó versenyre olyan magyar népmese előadásával vártuk a nevezőket, amelyben mesés lények segítik vagy akadályozzák a hőst jutalma elnyerésében. A versenyre 23 mesemondó nevezett, és a szülők, nagyszülők közül is szép számmal jöttek el megnézni gyermekük vagy unokájuk szereplését. Könyvtárunkban a Népmese Napja kapcsán szervezett programok immáron negyedik éve kerülnek megrendezésre. A meghirdetett rendezvények és versenyek fő célja, hogy ráirányítsuk a figyelmet a népmesékre, és ennek segítségével népszerűsítsük az olvasást a gyerekek és azok szülei, nagyszülei körében egyaránt. Az élőszóban elmondott és meghallgatott népmese elősegíti egy harmonikus, meghitt családi légkör megteremtését és hozzájárul az egészséges felnőtt személyiség kialakulásához. Egy jó mesekönyv a szülő és a gyerek közötti kapcsolat erősítésének az eszköze lehet, hiszen a mesék nemcsak a családi tűzhely melegségének fenntartásában játszanak kiemelkedő szerepet, de bővül általuk a gyerek szókincse és fejlődik a kommunikációs készsége is. A gyerekek érdeklődve hallgatták egymás meséit és nagy izgalommal várták a vidám hangulatú délután eredményhirdetését. Helyezések: I. Szőllősi Zsófia 2.b, Rák Tamás 3.a II. Szabó Fanni 4.a III. Károlyi Kristóf 2.a, Szabó Bence 2.a Különdíj: Koncz Zalán 3.b, Szabó Angéla 5.a, Szőnyi Lili 2.a A zsűri elnökeként Szegi Imréné Éva Néni, mint friss nyugdíjas pedagógus, a zsűri tagjaként pedig Szőllősy Józsefné és Tóth Miklósné könyvtáros kollégáim segítették a döntéshozatalt.

B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez

B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez FÖLDES KÖZSÉGI KÖNYVTÁR IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 041; 531 042 E-mail: fkonyvtar@gmail.com Iktatószám: 5. B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez a Földes Községi

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez

B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez FÖLDES KÖZSÉGI KÖNYVTÁR IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 041; 531 042 E-mail: fkonyvtar@gmail.com Iktatószám: 6095/2014. 2. B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez a Földes

Részletesebben

FÖLDES KÖZSÉGI KÖNYVTÁR IGAZGATÓJA. B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez

FÖLDES KÖZSÉGI KÖNYVTÁR IGAZGATÓJA. B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez FÖLDES KÖZSÉGI KÖNYVTÁR IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 041; 531 042 E-mail: fkonyvtar@gmail.com Iktatószám: 6001/2013. 11. B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez a Földes

Részletesebben

a Képviselő-testülethez

a Képviselő-testülethez FÖLDESI KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: 2915-2/2014. 12. E LŐTERJESZTÉS

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez FÖLDES KÖZSÉGI KÖNYVTÁR IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 041; 531 042 E-mail: fkonyvtar@gmail.com Iktatószám: 2. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez a Földes Községi

Részletesebben

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA. a Képviselő-testülethez

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA. a Képviselő-testülethez KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: /2013. 13. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Jelen vannak továbbá: Dr. Vinczéné Kiss Marianna jegyző, Szőllősi Levente településüzemeltetési előadó, Pércsi Marietta gyakornok

J E G Y ZŐKÖNYV. Jelen vannak továbbá: Dr. Vinczéné Kiss Marianna jegyző, Szőllősi Levente településüzemeltetési előadó, Pércsi Marietta gyakornok 814 815 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 26-án (kedden) 13 00 órakor megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésén. Helye: Községháza emeleti

Részletesebben

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2016-2017 1 Kiemelt nevelési, oktatási és egyéb feladataink: Folyamatos felkészülés a kompetenciamérésre. Az olvasás- és íráskészség, a szövegértés fejlesztése

Részletesebben

ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011

ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011 ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011 Készítette: Szoboszlai Zoltánné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Folyamatosan ellátandó feladatok: Szakmai folyóiratok figyelemmel kísérése. Továbbképzéseken,

Részletesebben

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

8. ISKOLAI TANÉV HELYI RENDJE

8. ISKOLAI TANÉV HELYI RENDJE 8. ISKOLAI TANÉV HELYI RENDJE A tanév rendje Első tanítási nap 2011.szeptember 1. Őszi szünet Téli szünet Az őszi szünet 2011. november 2-tõl november 5-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap október

Részletesebben

A 2016/17. tanév munkaterve

A 2016/17. tanév munkaterve A 2016/17. tanév munkaterve Alakuló értekezlet Munkavédelmi oktatás Javítóvizsgák Tankönyvosztás Elsősök előkészítője Szakkörök szervezése Elsős szülői értekezlet Tanévnyitó ünnepély Tanévnyitó értekezlet

Részletesebben

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2011. (II.17.) HATÁROZATA

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2011. (II.17.) HATÁROZATA KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. FEBRUÁR 17-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2011. (II.17.) HATÁROZATA

Részletesebben

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: 3410/2012. 3. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez

Részletesebben

TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23.

TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23. ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a muzeális intézményekről,

Részletesebben

Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskola Eötvös József Székhelyintézmény Készítette: Pap Éva

Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskola Eötvös József Székhelyintézmény Készítette: Pap Éva Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskola Eötvös József Székhelyintézmény Készítette: Pap Éva Hódmezővásárhely, 2010. március 20. Az iskolai könyvtárhasználati útmutatója

Részletesebben

NAPTÁRI ÜTEMTERV. 2015/2016-os tanévre. Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola. Augusztus

NAPTÁRI ÜTEMTERV. 2015/2016-os tanévre. Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola. Augusztus NAPTÁRI ÜTEMTERV 2015/2016-os tanévre Augusztus Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola Tantestületi alakuló értekezlet Határidő: augusztus 24. (hétfő) 8.00 óra Helye: Trefort Ágoston

Részletesebben

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE AUGUSZTUS 22. alakuló értekezlet 22-23. DIFER mérés 23-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 25. szakmai továbbképzés: Lovasberény 29. tankönyvek átvétele

Részletesebben

Éves Munkaterv 2014. HERNÁD-PUSZTAVACS ÁLTALÁNOS ISKOLA PUSZTAVACSI TAGINTÉZMÉNYE. Iskolai és Községi könyvtár. User

Éves Munkaterv 2014. HERNÁD-PUSZTAVACS ÁLTALÁNOS ISKOLA PUSZTAVACSI TAGINTÉZMÉNYE. Iskolai és Községi könyvtár. User HERNÁD-PUSZTAVACS ÁLTALÁNOS ISKOLA PUSZTAVACSI TAGINTÉZMÉNYE Éves Munkaterv Iskolai és Községi könyvtár User 2014. 2378 P U S Z T A V A C S B É K E T É R 5. Pusztavacs községi könyvtárának éves munkaterve

Részletesebben

Madarász Károly Művelődési Ház és Városi Könyvtár VÁROSI KÖNYVTÁRA SZAKMAI BESZÁMOLÓ Cím: 5420 Túrkeve, Petőfi tér 2-4. Telefon/fax:

Madarász Károly Művelődési Ház és Városi Könyvtár VÁROSI KÖNYVTÁRA SZAKMAI BESZÁMOLÓ Cím: 5420 Túrkeve, Petőfi tér 2-4. Telefon/fax: Madarász Károly Művelődési Ház és Városi Könyvtár VÁROSI KÖNYVTÁRA SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2015. Cím: 5420 Túrkeve, Petőfi tér 2-4. Telefon/fax: 56-361-098 BESZÁMOLÓ A Madarász Károly Művelődési Ház és Városi

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez KÖZSÉGI KÖNYVTÁR IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 041 ; 531 042 E-mail: K1099@koznet.hu Iktatószám: 8459-2/2010. 7. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez a Földes

Részletesebben

Esélyegyenlőség növelése könyvtári informatikai fejlesztéssel a szerencsi kistérség településein című projekt nyitó fóruma

Esélyegyenlőség növelése könyvtári informatikai fejlesztéssel a szerencsi kistérség településein című projekt nyitó fóruma Esélyegyenlőség növelése könyvtári informatikai fejlesztéssel a szerencsi kistérség településein című projekt nyitó fóruma 2009. október 16. Szerencs, Rákóczi-vár Lovagterme A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

A GYERMEKKÖNYVTÁR és a JÁTSZÓSZOBA PROGRAMAJÁNLATA. 2012-2013-as tanév

A GYERMEKKÖNYVTÁR és a JÁTSZÓSZOBA PROGRAMAJÁNLATA. 2012-2013-as tanév A GYERMEKKÖNYVTÁR és a JÁTSZÓSZOBA PROGRAMAJÁNLATA 2012-2013-as tanév Könyvtárosok: Tóthné Wittmann Borbála gyermekkönyvtáros Szabóné Faragó Szilvia gyermekkönyvtáros Elérhetőségek: Tel.: 343-070/17-es

Részletesebben

-1- A TANÉV RENDJE. Az I. félév vége: január 14. A tanulók értesítése a félévi eredményeikről: január 21.

-1- A TANÉV RENDJE. Az I. félév vége: január 14. A tanulók értesítése a félévi eredményeikről: január 21. -1- A TANÉV RENDJE A 2010/2011. tanévben 183 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2010. szeptember 1. (szerda) Utolsó tanítási nap: 2011. június 15. (szerda) Az I. félév vége: 2011. január 14. A tanulók

Részletesebben

a Képviselő-testülethez az önkormányzat által adományozható elismerő oklevelek odaítélésének megerősítésére II.

a Képviselő-testülethez az önkormányzat által adományozható elismerő oklevelek odaítélésének megerősítésére II. 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. (54) 531 000 ; 531 031 ; Fax (54) 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:./2015. 17. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez

Részletesebben

A könyvtárak fejlesztési lehetőségei. a TÁMOP-ban és a TIOP-ban

A könyvtárak fejlesztési lehetőségei. a TÁMOP-ban és a TIOP-ban A könyvtárak fejlesztési lehetőségei a TÁMOP-ban és a TIOP-ban Oktatási és Kulturális Minisztérium Könyvtári Osztály A könyvtárak fejlesztési lehetőségei az EU támogatási rendszerében (2007-2013) Országos

Részletesebben

AVASTETŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2011/2012. TANÉV MUNKATERVE

AVASTETŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2011/2012. TANÉV MUNKATERVE S Z E P T E M B E R 1 Cs Tanévnyitó ünnepély 2 P Diákvezetők megválasztása - Pattantyús 3 Szo 4 V 5 H Szülői értekezlet az első évfolyamosok részére 6 K 7 Sze 8 Cs 9 P 10 Sz 11 V 12 H Szülői értekezlet

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 18930191-1-19 Bejegyző szerv: VESZPRÉM MEGYEI BÍRÓSÁG Regisztrációs szám: PK. 60 010/2000 EGYÜTT A KÖNYVTÁRÉRT ALAPÍTVÁNY 8420 Zirc, JÓZSEF A. utca 1 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási

Részletesebben

SUHANÓK éves munkaterve (SÚlyosan-HAlmozottan sérült személyekkel foglalkozó Nevelők és Oktatók Közössége) tanév

SUHANÓK éves munkaterve (SÚlyosan-HAlmozottan sérült személyekkel foglalkozó Nevelők és Oktatók Közössége) tanév SUHANÓK éves munkaterve (SÚlyosan-HAlmozottan sérült személyekkel foglalkozó Nevelők és Oktatók Közössége) 2015-2016. tanév 0 Összeállították: Aknai Dóra Orsolya Bálint Zsuzsanna Beke Anita Gombor Zsuzsa

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2011/2012 Készítette: Jantek Lászlóné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Munkaközösség tagjai: Bárányné Szaxon Szilvia Jantek Lászlóné Halász Lászlóné ŐSZI IDŐSZAK:

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2015. ÁPRILIS 2.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2015. ÁPRILIS 2. FÖLDES NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 8. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Helyi önszerveződő közösségek,

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

BGSZC II. Rákóczi Ferenc Közgazdasági Szakgimnáziuma 1075 Budapest, Wesselényi utca 38.

BGSZC II. Rákóczi Ferenc Közgazdasági Szakgimnáziuma 1075 Budapest, Wesselényi utca 38. Gyűjtőkörök Intézményi ügyek Intézményi alapdokumentumok Fenntartói irányítás Gazdasági Hivatal anyagai Bizonyítvány másolat, másodlat Munkaszerződés és kinevezés módosítás (Munkaügy) Megállapodások, szerződések

Részletesebben

Gyulai Alapfokú Közoktatási Intézmény 5. Számú Általános Iskola és Sportiskola Könyvtára Könyvtára Könyvtáros: Ruszné Geréb Edit

Gyulai Alapfokú Közoktatási Intézmény 5. Számú Általános Iskola és Sportiskola Könyvtára Könyvtára Könyvtáros: Ruszné Geréb Edit Gyulai Alapfokú Közoktatási Intézmény 5. Számú Általános Iskola és Sportiskola Könyvtára Könyvtára Könyvtáros: Ruszné Geréb Edit Nyitva tartás: HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK Délelőtt ZÁRVA 11:00-11:45

Részletesebben

Alsós és felsős munkaközösség munkaterve

Alsós és felsős munkaközösség munkaterve Alsós és felsős munkaközösség munkaterve 2015-2016 Időpont szeptember 1. minden hónap utolsó csütörtök szeptember 7 11. szeptember 11. szeptember - folyamatos szeptember 12. szeptember 15. szeptember végéig

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Balatonakarattya, 2017. február 01. Polgár Beatrix jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Balatonakarattya

Részletesebben

Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév

Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév I. A tanév időbeosztása Tanévnyitás Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév 1. Tanévnyitó munkaértekezlet 2016. augusztus 26. (péntek) 09 00 óra nevelői szoba Résztvevő: minden tanító és tanár, 2. Tankönyvosztás

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

Napközis munkaterv 2010/2011-es tanév

Napközis munkaterv 2010/2011-es tanév Napközis munkaterv 2010/2011-es tanév Fő feladatok: 1. A fegyelem megtartása, javítása 2. Az önálló tanulás megsegítése (tanulásirányítás) különböző módszerek alkalmazásával 3. A szabadidő hosszas eltöltése,

Részletesebben

A konstrukció keretében megvalósuló fejlesztések szervesen illeszkednek a hazai könyvtári rendszer általános fejlesztési stratégiájához.

A konstrukció keretében megvalósuló fejlesztések szervesen illeszkednek a hazai könyvtári rendszer általános fejlesztési stratégiájához. Polgármesteri Hivatal Művelődés Irodája 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Ikt.szám: P-29838-2/2008. Témafelelős: Mihály Béláné Tárgy: TÁMOP-3.2.4-08/1 kódszámú pályázat benyújtása Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve

Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve Szerepi Kelemen János Általános Iskola Szerep Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve Egri Zsuzsanna munkaközösség-vezető A munkaközösség tagja: Osztályfőnökök: 5. osztály: Kucska Erika 6. osztály:

Részletesebben

PROGRAMNAPTÁR. Időpont E sem ény Felelős. Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap

PROGRAMNAPTÁR. Időpont E sem ény Felelős. Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap Szeptem ber 1. Szombat 2. Vasárnap 1. 3. Hétfő Tanévnyitó ünnepély - A szorgalmi idő első tanítási napja 2. 4. Kedd 3. 5. Szerda 4. 6. Csütörtök 5. 7. Péntek 8. Szombat 9. Vasárnap 6. 10. Hétfő 7. 11.

Részletesebben

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS 17. (hétfő) 9:00 alakuló értekezlet 18-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 24-26. DIFER mérés 26. tankönyvek átvétele 27. 7:00 szakmai

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258.

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1848/49 ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. A

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u /2015. tanév.

Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u /2015. tanév. 2 Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév programjai 2014. SZEPTEMBER HAVI PROGRAM 1. HÉTFŐ Első tanítási nap 2. KEDD

Részletesebben

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A tanév indításával kapcsolatos feladatok: 1. Nevelőtestületi alakuló értekezlet Ideje: 2016. augusztus 22. /hétfő / 9 óra A tankerületi

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. évről Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. Tartalmi beszámoló a Gyermekeink a jövő Alapítvány 2013. évi működéséről A Gyermekeink a jövő Alapítvány 2013-ban

Részletesebben

IDEGEN NYELVI MUNKAKÖZÖSSÉG M U N K A T E R V E

IDEGEN NYELVI MUNKAKÖZÖSSÉG M U N K A T E R V E IDEGEN NYELVI MUNKAKÖZÖSSÉG M U N K A T E R V E 2012/2013-as tanév Készítette: Jóváhagyta: Czirják Attila mk.vez. Törökné Ofella Katalin igazgató Az idegen nyelvi munkaközösség tagjai: Angol nyelv: Czirják

Részletesebben

Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység. A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre

Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység. A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre Berentei Általános Művelődési Központ Iskola intézményegység A TANÉV RENDJE MUNKA- ÉS FELADATTERV a 2012/2013-es tanévre Berente, 2012. augusztus 21. Jóváhagyta a Berentei Általános Művelődési Központ

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE

A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE A 2011/2012-ES TANÉV ÉVES PROGRAMTERVE Összeállította és elfogadta: a Kastélydombi Általános Iskola nevelőtestülete 2011. augusztus 31. Szeptember 08.24. Alakuló értekezlet TÁMOP alakuló értekezlet Mochnács

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE / Székesfehérvári Nemes Nagy Ágnes Kollégium 8000 Székesfehérvár Gyümölcs u. 13. Tel: 22-500-231 Fax: 22-500-290 ESEMÉNYNAPTÁR A 2016-2017-ES TANÉVRE Készítette: Nyikusné Tatai Szilvia igazgatóhelyettes

Részletesebben

ÜTEMTERV tanév

ÜTEMTERV tanév ÜTEMTERV 2013 2014. tanév SZEPTEMBER 2. h Az első tanítási nap 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó Iskolai Sportkör gyűlés Alsó tagozat: 1-4.óra: osztályfőnöki óra Felső tagozat: 1-5.óra: osztályfőnöki óra Ebéd

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat I. A könyvtár általános adatai: Neve: Iskolai és Közművelődési Községi Könyvtár Székhelye: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye, 4533 Sényő, Kossuth. u. 33. Fenntartó neve: Sényő

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE Kecskeméti Széchenyivárosi Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolája 6000. Kecskemét, Forradalom u. 1. Tel.: 76/488-762 Fax.:76/508-309 E-mail: moraisk@keszeiskola.hu ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as

Részletesebben

Endrefalvai Móra Ferenc Általános Iskola. A 2016/2017. tanév munkarendje

Endrefalvai Móra Ferenc Általános Iskola. A 2016/2017. tanév munkarendje Endrefalvai Móra Ferenc Általános Iskola A 2016/2017. tanév munkarendje 1. Ünnepélyek: Felelősök: Ünnepélyes tanévnyitó 2016. szeptember 1. (csütörtök) 8 óra Endrefalva 2016. augusztus 31. (szerda) Homoki

Részletesebben

A Haza és haladás vetélkedő döntője

A Haza és haladás vetélkedő döntője A Haza és haladás vetélkedő döntője 2013. május 27. Debrecen Részletek az előzetes feladatokból A megnyitó A csapatok munka közben Nézzük, kit rejt a léggömb? A zsűri a feladatok értékelése közben, nagy

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2014/2015 Zalaszentgrót, 2014. augusztus 27. Készítette:

Részletesebben

Könyvtári munkaterv. 2015/2016. tanév

Könyvtári munkaterv. 2015/2016. tanév Könyvtári munkaterv 2015/2016. tanév Olvassunk tehát minél többet, hiszen az irodalom az örökkévalóság távcsöve: felébreszti bennünk létünk rejtett erőit, amelyek átsegítenek minket sorsunk nagy viharain

Részletesebben

Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév.

Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév. 2 Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Zalaegerszeg, Kisfaludy u.2. 2014/2015. tanév programjai 2014. SZEPTEMBER HAVI PROGRAM 1. HÉTFŐ Első tanítási nap 2. KEDD

Részletesebben

AVASTETŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2012/2013. TANÉV MUNKATERVE

AVASTETŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2012/2013. TANÉV MUNKATERVE S Z E P T E M B E R 1 Szo 2 V 3 H Tanévnyitó ünnepély 4 K Szülői értekezlet az első évfolyamosok részére Pattantyús, Széchenyi 5 Sze 6 Cs 7 P 8 Sz 9 V 10 H Szülői értekezlet - Széchenyi 11 K Szülői értekezlet

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok. - Intézményi adatok. - A legfontosabb működési feltételek

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok. - Intézményi adatok. - A legfontosabb működési feltételek SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok - Intézményi adatok - A legfontosabb működési feltételek - A könyvtár bélyegzői - Az intézmény típusa és helye a könyvtári rendszerben

Részletesebben

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com Iktatószám:../2015. FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com 3. E L Ő T E R J E S Z T É S - A Képviselő-testülethez

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014/2015. munkaterve 1 2014/2015. tanév helyi rendje és munkaterve A tanév szorgalmi rendje: 2014.szeptember 1.(hétfő) - 2015. június

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre Hét Hónap, nap Eseménytervezet szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. hétfő Első tanítási nap: munkavédelmi oktatás a 9.évfolyam számára 2. 2. kedd 3. 3. szerda Tanévnyitó

Részletesebben

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015.

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015. A tanév tervezett ütemterve A 2014/2015. tanév rendje A tanév első tanítási napja általános iskola művészeti iskola 2014. szeptember 1. A tanév utolsó tanítási napja általános iskola művészeti iskola Az

Részletesebben

Rigó József Általános Művelődési Központ

Rigó József Általános Művelődési Központ Rigó József Általános Művelődési Központ Könyvtár gyűjtőköri szabályzata 2015. 12. 01-től érvényes Bugac A könyvtár alapfunkciója szerint általános gyűjtőkörű nyilvános települési könyvtár, szolgáltatásait

Részletesebben

IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-2009-0012 azonosítószámú, Nyitott kapcsolatok! című projekt

IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-2009-0012 azonosítószámú, Nyitott kapcsolatok! című projekt IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-, Nyitott kapcsolatok! című projekt Intervallum: január 1. május 31. Készítette:,, Dátum: január 07. Célok A cél indoklása Tervezett ek* Felelős*

Részletesebben

A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZSÉGI ÉS ISKOLAI KÖNYVTÁRÁNAK STRATÉGIAI TERVEZETE 2013-2017

A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZSÉGI ÉS ISKOLAI KÖNYVTÁRÁNAK STRATÉGIAI TERVEZETE 2013-2017 A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZSÉGI ÉS ISKOLAI KÖNYVTÁRÁNAK STRATÉGIAI TERVEZETE 2013-2017 Rum,. Felülvizsgálva: 2015. január 5. 1. A tervezet célja A községi és iskolai könyvtár stratégiai

Részletesebben

Egyéni és csoportos foglalkozások a gyerek és iskolai könyvtárban

Egyéni és csoportos foglalkozások a gyerek és iskolai könyvtárban Egyéni és csoportos foglalkozások a gyerek és iskolai könyvtárban Egyéni foglalkozások egyszerre csak egy gyerek mindig egyénre szabott egyéni értelmi és érzelmi szint dominál a személyesség, a meghittség

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 120-27/2011. Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 5-én 18,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Önkormányzati

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. április 23-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. április 23-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

2009. október 11.: Kalóz-party

2009. október 11.: Kalóz-party Kalóz-party 2009. október 11.: Kalóz-party A Közösségi Ház mellett lévő régi épületből a felnőtt részleggel egy épületbe költözött át a Gyermekkönyvtár. A hivatalos megnyitó ünnepségen Tállai András polgármester

Részletesebben

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette:

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: Magashegyi Ferencné Munkaközösség vezető I. Bevezetés Az oktatásban kiemelt szerep jut azon kompetenciák fejlesztésének, melyek az

Részletesebben

Az Edutus Főiskola Könyvtára Ü gy r e n d i Sz a b á ly z a t a

Az Edutus Főiskola Könyvtára Ü gy r e n d i Sz a b á ly z a t a 3. sz. melléklet Az Edutus Főiskola Könyvtára Ü gy r e n d i Sz a b á ly z a t a 1. Általános rendelkezések (1) Az Edutus Főiskola (továbbiakban Főiskola) a Szervezeti és Működési Rend (továbbiakban SZMR)

Részletesebben

Napirend. Döntések. Iktatószám: 6-11 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Napirend. Döntések. Iktatószám: 6-11 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-11 /2014. J E G Y Z Ő K Ö

Részletesebben

Vécsey Károly Könyvtár Könyvtárhasználati szabályzata

Vécsey Károly Könyvtár Könyvtárhasználati szabályzata Vécsey Károly Könyvtár Könyvtárhasználati szabályzata A Vécsey Károly Könyvtár általános gyűjtőkörű, nyilvános közkönyvtár. A közkönyvtári ellátást szolgáló könyvállományt Solt város lakossága társadalmi

Részletesebben

Online világ. Oroszi Katalin. KSZR Szakmai nap augusztus 29. Ostoros

Online világ. Oroszi Katalin. KSZR Szakmai nap augusztus 29. Ostoros Online világ Oroszi Katalin KSZR Szakmai nap 2016. augusztus 29. Ostoros Modern könyvtár A könyvtár a számítógép és az internet segítségével minőségben újat tud nyújtani szolgáltatásaiban. Az emberek igénylik

Részletesebben

A 2016/17-ES TANÉV MUNKARENDJE

A 2016/17-ES TANÉV MUNKARENDJE FELADATOK A 2016/17-ES TANÉV MUNKARENDJE ISKOLAI RENDEZVÉNYEK - KIEMELT FELADATOK ELSŐ FÉLÉV HATÁRIDŐ Javító vizsgák szaktanári konzultációs lehetőség 2016. augusztus 24-26. konzultáció biztosítása augusztus

Részletesebben

ÉVES MUNKATERV 2014/2015

ÉVES MUNKATERV 2014/2015 ÉVES MUNKATERV 2014/2015 Összeállította: Molnár Péter tagiskola igazgató A tantestület elfogadta 2014. szeptember 5-én. Szeptember Naptári nap Esemény 1. Tanévnyitó ünnepség 5. Tanévnyitó értekezlet, munkaterv

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 118. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 118. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 118. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2012. szeptember 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló

Részletesebben

PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA. 2014/2015. évi munkaterve

PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA. 2014/2015. évi munkaterve A SZEGEDI ÉS TÉRSÉGE EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA 2014/2015. évi munkaterve Feladat Határidő Alakuló éretekezlet 2014. augusztus 21. 08.30 Javítóvizsga 2014. augusztus

Részletesebben

FÖLDESI KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA. a Képviselő-testülethez

FÖLDESI KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA. a Képviselő-testülethez FÖLDESI KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 Email: muvhfold@tonline.hu Iktatószám:../2015. 16. E LŐTERJESZTÉS

Részletesebben

1043 Budapest, Erzsébet u. 31. OM: web: 36(1) ;

1043 Budapest, Erzsébet u. 31. OM: web:  36(1) ; LÁZÁR ERVIN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1043 Budapest, Erzsébet u. 31. OM:034862 web: http://www.lazaraltisk.hu/, 36(1)369-3180; e-mail: lazaraltisk@gmail.com A 2016/2017-es tanév munkarendje A 2016/17-es tanév rendje

Részletesebben

DIÁKÖNKORMÁNYZAT MUNKATERVE 2013/2014

DIÁKÖNKORMÁNYZAT MUNKATERVE 2013/2014 DIÁKÖNKORMÁNYZAT MUNKATERVE 2013/2014 A Diákönkormányzat tagjai Az osztály létszámától függően osztályonként 2-3 fő képviselő és egy, a diákönkormányzatot segítő tanár. A Diákönkormányzat összetétele a

Részletesebben

es tanév helyi rendje

es tanév helyi rendje 2016-2017-es tanév helyi rendje Dátum Esemény Tanítási nap 22 hétfő 23 kedd 24 szerda Javítóvizsga 09:00 óra Tankönyvek kiosztása 5-8. évf. 12.00-18.00 25 csütörtök Tankönyvek kiosztása 5-8. évf. 08.00-12.00

Részletesebben

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN SZEPTEMBER 1. ÉV ELEJI ÉRTEKEZLET, ÉVES PROGRAM, FELADATOK MEGBESZÉLÉSE felelős: Koloszárné Varga Elvira ig 2. IMIP, HÁZIREND, SZMSZ FELÜLVIZSGÁLATA

Részletesebben

BIHARKERESZTESI BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2016/2017. TANÉV ESEMÉNYEI

BIHARKERESZTESI BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2016/2017. TANÉV ESEMÉNYEI BIHARKERESZTESI BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2016/2017. TANÉV ESEMÉNYEI Készült: a 2016/2017. tanév rendjéről szóló 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet, valamint a nevelőtestület, a diákönkormányzat javaslata

Részletesebben

A könyvtár, mint közösségi tevékenységek központja

A könyvtár, mint közösségi tevékenységek központja A könyvtár, mint közösségi tevékenységek központja Könyvtár-népszerűsítő munka a Pest Megyei Könyvtárban, Szentendrén A könyvtár szerepe a változó társadalomban Információk, dokumentumok gyűjtése feltárása

Részletesebben

MUNKAREND ÜTEMEZÉSE 2006/2007-es tanév

MUNKAREND ÜTEMEZÉSE 2006/2007-es tanév MUNKAREND ÜTEMEZÉSE 2006/2007-es tanév A TANÉV IDŐTARTAM-RENDJE A tanév első tanítási napja: 2006. szeptember 1. (péntek) A tanév utolsó tanítási napja: 2007. június 15. (péntek) A TANÍTÁSI SZÜNETEK Őszi

Részletesebben

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 54/2015. (III.26.) határozata

Részletesebben