ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE"

Átírás

1 X. évfolyam 9. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP NOVEMBER 27. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 241/2009. sz. hat. ZMJVK 242/2009. sz. hat. A Zalaegerszegi Város-rehabilitációs Kft. ügyvezetőjének lemondása vezetői tisztségéről, a gazdasági társaság ügyvezetői munkakörének betöltése, a kft. alapító okiratának módosítása, a Városfejlesztő Zrt. vezérigazgatója jogviszonyának módosítása A Kvártélyház Szabadtéri Színház Kft. ügyvezető igazgatójának újraválasztása

2 A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI ZMJVK 40/2009. (XI.27.) ÖR. ZMJVK 41/2009. (XI.27.) ÖR. ZMJVK 42/2009. (XI.27.) ÖR. ZMJVK 43/2009. (XI.27.) ÖR. ZMJVK 44/2009. (XI.27.) ÖR. ZMJVK 45/2009. (XI.27.) ÖR. ZMJVK 46/2009. (XI.27.) ÖR. ZMJVK 47/2009. (XI.27.) ÖR. ZMJVK 48/2009. (XI.27.) ÖR. ZMJVK 49/2009. (XI.27.) ÖR. az elektronikus hatósági ügyintézés és szolgáltatás helyi szabályozásáról szóló 31/2007. (VII.13.) számú önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről a lakások bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló többször módosított 57/2007. (XII.28.) számú önkormányzati rendelet módosításáról a közterületek használatáról szóló többször módosított 47/2004. (XII.03.) számú önkormányzati rendelet módosításáról a pénzbeli és természetben nyújtott szociális, valamint gyermekvédelmi ellátásokról szóló többször módosított 25/2006. (VI.15.) számú önkormányzati rendelet módosításáról az egészségügyi alapellátásról szóló többször módosított 1/2007. (II.09.) számú önkormányzati rendelet módosításáról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Építési Szabályzatának megállapításáról szóló többször módosított 13/2008. (IV.25.) számú önkormányzati rendelet módosításáról a köztemetők és a temetkezés rendjéről szóló többször módosított 51/2006. (XI.24.) számú önkormányzati rendelet módosításáról a helyi tömegközlekedés igénybevételének szabályairól szóló többször módosított 36/2003. (XI.28.) számú önkormányzati rendelet módosításáról a kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi igénybevételének szabályozásáról szóló többször módosított 38/1997. (XI.06.) számú önkormányzati rendelet módosításáról a hulladékkezelési helyi közszolgáltatás díjairól szóló többször módosított 48/2004. (XII.03.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

3 ZMJVK 50/2009. (XI.27.) ÖR. ZMJVK 51/2009. (XI.27.) ÖR. ZMJVK 52/2009. (XI.27.) ÖR. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló többször módosított 45/2004. (XII.03.) számú önkormányzati rendelet módosításáról a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről szóló többször módosított 19/1997. (V.22.) számú önkormányzati rendelet módosításáról a vízgazdálkodási közfeladatok ellátásáról, valamint a közműves ivóvízellátás és szennyvízelvezetés díjának megállapításáról szóló 47/2008. (XI.28.) számú önkormányzati rendelet módosításáról A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI ZMJVK 237/2009. sz. hat. ZMJVK 238/2009. sz. hat. ZMJVK 239/2009. sz. hat. ZMJVK 240/2009. sz. hat. ZMJVK 243/2009. sz. hat. ZMJVK 244/2009. sz. hat. ZMJVK 245/2009. sz. hat. ZMJVK 246/2009. sz. hat. ZMJVK 247/2009. sz. hat. ZMJVK 248/2009. sz. hat. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Településszerkezeti Terve, valamint Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Építési Szabályzatának megállapításáról szóló többször módosított 13/2008. (IV.25.) számú önkormányzati rendelet módosítása A évi víz- és csatornadíjak megállapítása, a vízgazdálkodási közfeladatok ellátásáról, valamint a közműves ivóvízellátás és szennyvízelvezetés díjának megállapításáról szóló önkormányzati rendelet módosítása, valamint a évi rekonstrukciós felújítási terv jóváhagyása évi költségvetési koncepció A lakásalap évi tervezett felhasználása A évi közcélú érdekeltségi hozzájárulás megállapítása Nem lakás céljára szolgáló helyiségek január 1-től alkalmazandó bérleti díjainak megállapítása Alapítványok támogatása A Zalaegerszeg és térsége Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása A zalaegerszegi V. sz. iskolafogászati körzet ellátására meghirdetett pályázat elbírálása

4 ZMJVK 249/2009. sz. hat. ZMJVK 250/2009. sz. hat. ZMJVK 251/2009. sz. hat. ZMJVK 252/2009. sz. hat. ZMJVK 253/2009. sz. hat. Pályázat benyújtása a NYDOP /A pályázati felhívásra a Gyimesi Lajos Fogyatékkal Élők Nappali Intézményének infrastrukturális fejlesztése címmel Pályázat benyújtása a NYDOP /C.D.E pályázati felhívásra A zalaegerszegi Kvártélyház megújulása címmel A Ságodi Ipartelep és a Ságodi Északi Ipari Park területét érintő ingatlancsere A Déli Ipari Parkban található 091/17 hrsz-ú ingatlan részterületének (091/23 hrsz) értékesítése A Nyugat-Balaton és Zala folyó medence nagytérség települési szilárdhulladék kezelésének korszerű megoldására létrehozott Önkormányzati Társulás alapító okiratának és társulási megállapodásának módosítása EGYÉB KÖZLEMÉNYEK A közgyűlés november 19-i ülésén tárgyalt tájékoztatók Tájékoztató a november 19-i közgyűlés zárt ülésén hozott határozatairól

5 SZEMÉLYI RÉSZ Tárgy: A Zalaegerszegi Város-rehabilitációs Kft. ügyvezetőjének lemondása vezetői tisztségéről, a gazdasági társaság ügyvezetői munkakörének betöltése, a kft. alapító okiratának módosítása, a Városfejlesztő Zrt. vezérigazgatója jogviszonyának módosítása ZMJVK 241/2009. sz. határozata 1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszegi Város-rehabilitációs Kft ügyvezetőjének, Sziráki Istvánnak - a közgyűlés 285/2008. sz. határozata alapján fennálló határozott időtartamú - vezetői tisztségéről december 21-i hatállyal történő lemondását tudomásul veszi. A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a munkaviszony megszűnésével kapcsolatos okiratok elkészíttetéséről gondoskodjék. Határidő: december 21. Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester 2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Doszpoth Attila VfZrt-nél fennálló munkajogi jogviszonyát december 22-i hatállyal megbízási jogviszonnyá alakítja át, egyben határozott időre, december 22. napjától június 30-ig terjedő időtartamra Doszpoth Attilát választja meg a Zalaegerszegi Város-rehabilitációs Kft. ügyvezetőjévé. Megbízási díját havi forintban állapítja meg. A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a 2. és 3 sz. mellékletben szereplő megbízási szerződések aláírására. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri az ügyvezetőt, hogy az adatok változását a Cégbíróságon jelentse be. Határidő: december 21. Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester felkérésre: ügyvezető 3. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint a Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. (8900 Zalaegerszeg, Sütő u. 4., cégjegyzékszáma: ) alapítója, a társaság Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja: A Társaság vezérigazgatója július 01. napjától június 30. napjáig: Doszpoth Attila (anyja neve: Doszpot Angella) 8900, Zalaegerszeg, Batthyány u szám alatti lakos. A vezérigazgató e megbízatását megbízási jogviszonyban látja el.

6 Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban maradnak. A Közgyűlés felkéri a polgármestert az Alapító Okirat módosítás és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására, illetve a vezérigazgatót a változásnak a cégbíróságnál történő bejelentésére. Határidő: december 31. Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester felkérésre: vezérigazgató 4. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint a Zalaegerszegi Város-rehabilitációs Kft. Zalaegerszeg, Széchenyi tér 4., cégjegyzékszáma: ) alapítója, a társaság Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja: A Társaság ügyvezetője december 21. napjától június 30. napjáig: Doszpoth Attila (anyja neve: Doszpot Angella) 8900, Zalaegerszeg, Batthyány u szám alatti lakos. Az ügyvezető e megbízatását megbízási viszonyban látja el. Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban maradnak. A Közgyűlés felkéri a polgármestert az Alapító Okirat módosítás és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására, illetve az ügyvezetőt a változásnak a cégbíróságnál történő bejelentésére. Határidő: december 31. Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester felkérésre: ügyvezető Tárgy: A Kvártélyház Szabadtéri Színház Kft. ügyvezető igazgatójának újraválasztása ZMJVK 242/2009. sz. határozata 1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése határozott időre, január 01. napjától december 31-ig terjedő időtartamra Tompa Gábort választja meg a Kvártélyház Kft. ügyvezetőjévé. Megbízási díját havi bruttó forintban állapítja meg. A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés 1. sz. mellékletében szereplő megbízási szerződés aláírására. Határidő: december 15. Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester 2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri az ügyvezetőt, hogy az adatok változását a Cégbíróságon jelentse be. Határidő: december 31. Felelős: felkérésre: ügyvezető

7 A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 40/2009. (XI.27.) számú önkormányzati rendelete az elektronikus hatósági ügyintézés és szolgáltatás helyi szabályozásáról szóló 31/2007. (VII.13.) számú önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 1. Az elektronikus hatósági ügyintézés és szolgáltatás helyi szabályozásáról szóló 31/2007. (VII.13.) számú önkormányzati rendelet hatályát veszti. 2. Jelen rendelet Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közlönyében történt kihirdetése napján lép hatályba. Dr. Kovács Gábor sk. jegyző Dr. Gyimesi Endre sk. polgármester

8 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 41/2009. (XI.27.) számú önkormányzati rendelete a lakások bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló többször módosított 57/2007. (XII.28.) számú önkormányzati rendelet módosításáról A közgyűlés a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló többször módosított évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Ltv.) felhatalmazása alapján figyelemmel a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított évi LXV. törvényre az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló többször módosított 57/2007. (XII.28.) számú önkormányzati rendeletet (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja: 1. Az R. 4. -ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (3) A lakáshasznosítási tervben a bérbe adható üres lakások hasznosítására lehetőség szerint az alábbi arányok figyelembevételével kerül sor: a) 50 %-a szociális helyzet alapján, b) 40 %-a költségelven, c) 10 %-a piaci alapon, d) az összes bérbe adható lakás legfeljebb 10 %-a a közgyűlés egyedi döntése alapján. 2. (1) Az R ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (3) Az (1) bekezdésben meghatározott lakásbérbeadás esetén a bérlőkijelölési jogot a 2/a., 2/b számú melléklet a) pontjában, 2/c. és 2/g. számú mellékletekben meghatározott lakások esetén az intézmény vezetője, a 2/b. számú melléklet b) pontjában felsorolt, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város kulturális-oktatási, valamint a 2/d. számú mellékletben felsorolt szociális-egészségügyi intézményeinek területén kívül található, de ezen célokat szolgáló bérlakásoknál az alkalmazó intézményvezető, kuratóriumi elnök, vagy szakmai albizottság vezetője javaslatára az ágazatilag illetékes szakbizottság, a 2/e. számú mellékletben meghatározott lakások esetén a jegyző, a 2/f. számú melléklet a) pontjában felsorolt műteremlakásoknál a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány, a 2/f. számú melléklet b) pontjában felsorolt műterem jellegű lakásoknál a kulturális albizottság javaslatára a Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság, a 2/h. számú mellékletben felsorolt sportolói lakásoknál a használati kvótával rendelkező szakosztályok javaslatára a Sportbizottság gyakorolja.

9 (2) Az R ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (5) Az (1) bekezdés e) pontjában meghatározott esetben a kötelezettségek teljesítése körében a sportegyesület (gazdasági társaság) készfizető kezesként helytállással tartozik. 3. Az R. 22. e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: [A nyugdíjasok házába az a személy kérheti elhelyezését, aki az alábbi együttes feltételeknek megfelel..:] "e) a lakásbérleti szerződés megkötésekor nem rendelkezik önkormányzati lakásra vonatkozó határozatlan vagy határozott idejű bérleti jogviszonnyal, 4. Az R ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: "(4) A licitálás a legmagasabb ajánlati adományösszegre történik. Az induló összeg azonos az írásbeli pályázatokban megjelölt legmagasabb összegű adományajánlattal. A pályázati eljárás lebonyolítása során a licitküszöb összege 1 millió Ft alatt 10 ezer Ft, 1 millió Ft felett 100 ezer Ft." 5. Az R ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A nyugdíjasházi lakás bérlője a lakásába nyugdíjas házastársán, nyugdíjas gyermekén és nyugdíjas szülőjén, illetve a bérbeadó hozzájárulása esetén nyugdíjas élettársán kívül más személyt állandó jelleggel nem fogadhat be. 6. Az R ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A lakásbérlet megszűnése esetén a volt bérlő lakását a megszűnéstől számított legkésőbb 30 napon belül kiürítve, beköltözhető, tiszta és e rendelet 36. (1) bekezdésében meghatározott leltárnak megfelelően és jegyzőkönyv szerinti állapotban köteles visszaadni.

10 7. Az R ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) Lakbérkedvezményre jogosult a) a nyugdíjasházi lakás bérlője, b) a 2/a. és a 2/c. számú mellékletekben, a 2/e. számú melléklet 1. és 2. pontjában, továbbá a 2/g. számú mellékletben felsorolt az adott intézmény területén található lakások bérlője, ha a bérlakásban tartózkodásuk az adott intézmény folyamatos és/vagy zavartalan működéséhez elengedhetetlen (pl. gondnok, házmester, gyepmester), c) a 2/b. számú melléklet a) pontjában felsorolt színészlakás bérlője, d) a 2/f. számú melléklet a)-b) pontjaiban felsorolt műteremlakás és műterem jellegű lakás bérlője (továbbiakban együtt: műteremlakás), e) a 2/e. számú melléklet 3. pontjában megjelölt lakás bérlője. 8. Az R. 48/A. -ának (3) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki: [Nem jogosult lakbérengedményre a bérlő, ha ] c) lakbér és közüzemi díjtartozással rendelkezik. Az R ának (1) bekezdése a következő mondattal egészül ki: A bérbeadó a bíróság jogerős döntéséről köteles a hivatalt értesíteni Az R ának (2) bekezdése a következő m) ponttal egészül ki: m) nem hasznosítható ingatlan: különösen a forgalomképtelen, az elidegenítési tilalom alatt álló és a haszonélvezeti joggal terhelt ingatlan, valamint a közös tulajdonú ingatlan az első lakásüggyel kapcsolatos kérelem benyújtásától számított 1 évig. 11. Az R. 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.

11 12. (1) Az R. 2/b. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép. (2) Az R. 2/f. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép. (3) Az R. 2/h. számú melléklete helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete lép. 13. Az R. 3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 5. számú melléklete lép. 14. Az R. 10. számú melléklete helyébe jelen rendelet 6. számú melléklete lép. 15. Az R. a jelen rendelet 7. számú mellékletét képező 13. számú melléklettel egészül ki. 16. (1) Jelen rendelet a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel január 1. napján lép hatályba. (2) Jelen rendelet 10. -a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közlönyében történő kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. (3) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az R. 40. (2) bekezdése hatályát veszti. Dr. Kovács Gábor sk. jegyző Dr. Gyimesi Endre sk. polgármester

12 ÖNKORMÁNYZATI BÉRLAKÁSOK ÖVEZETI BESOROLÁSA 1. számú melléklet I. övezet II. övezet III. övezet 1. Ady Endre utca 1. Arany János utca 1. Alsóerdei út 2. Balatoni út 2. Átalszegett utca 2. Andráshida út 3. Berzsenyi D. utca 3. Baross Gábor utca 3. Becsali út 4. Csány László tér 4. Báthory I. utca 4. Csácsbozsoki Nyári-kastély 5. Dísz tér 5. Batthyány L. utca 5. Cseresznyésszeri utca 6. Eötvös J. utca 6. Cinke utca 6. Csilla dűlő 7. Jákum utca 7. Czobor Mátyás utca 7. Ebergényi út 8. Jókai Mór utca 8. Dózsa György utca 8. Felsőerdő utca 9. Kazinczy F. tér 9. Egry József utca 9. Gazdaság u. 10. Kossuth L. utca 10. Erdész utca 10. Hatházi u. 11. Kosztolányi D. tér 11. Erkel Ferenc utca 11. Ságodi u. 12. Kosztolányi Dezső út 12. Fejér György u. 12. Vasút u. 13. Kovács Károly tér 13. Galamb utca 13. Vásár tér 14. Kölcsey Ferenc utca 14. Gasparich Márk utca 15. Könyök utca 15. Göcseji Pataki Ferenc utca 16. Mártírok útja 16. Göcseji út 17. Munkácsy M. utca 17. Hegyalja utca 18. Pázmány Péter utca 18. Holub József utca 19. Petőfi köz 19. Kazinczy F. utca 20. Petőfi Sándor utca 20. Kinizsi Pál utca 21. Rákóczi F. út 21. Kispest utca 22. Síp utca 22. Kodály Zoltán utca 23. Stadion utca 23. Köztársaság út 24. Sütő utca 24. Landorhegyi út 25. Széchenyi tér 25. Madách Imre utca 26. Tompa M. utca 26. Május 1 utca 27. Tüttőssy F. utca 27. Mikes Kelemen utca 28. Vizslaparki út 28. Ola út 29. Vörösmarty M. u. 29. Olajmunkás u. 30. Ölyvesfalvi utca 31. Pais Dezső utca 32. Pálóczi H. Á. utca 33. Pesti Barnabás utca 34. Platán sor 35. Szegfű utca 36. Vágóhíd utca

13 2. számú melléklet AZ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK KEZELÉSÉBEN, DE TERÜLETÉN KÍVÜL TALÁLHATÓ ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOK Sorszám Cím (Zalaegerszeg) a) Színészlakások Szobaszám (db) Alapterület (m 2 ) Ady E. u. 24. I/ fél 68 Egry J. u. 8. II/11. 1,5 42 Egry J. u. 8/A. IV/ Göcseji u. 2/A. II/ Göcseji u. 53. VI/ Göcseji u. 53. X/ Kossuth L. u. 34. IV/ Kossuth L. u I/ Kossuth L. u I/ Kossuth L. u II/ Kossuth L. u IV/ Kosztolányi u. 9. fsz Kovács K. tér 4. III/ Kovács K. tér 8. III/ Petőfi u. 20. IV/30. 1, Petőfi u. 20. III/23. 1, Pázmány P. u. 17. fsz. 1. 1,5 37,5 18. Pázmány P. u. 17. fsz. 2. 1, Pázmány P. u. 17. fsz

14 20. Pázmány P. u. 17. I/3. 1,5 37,5 21. Pázmány P. u. 17. I/4. 1,5 37,5 22. Pázmány P. u. 17. I/5. 1,5 37,5 23. Pázmány P. u. 17. I/6. 1,5 37,5 24. Pázmány P. u. 17. I/7. 1,5 37,5 25. Pázmány P. u. 17. I/8. 1,5 37,5 26. Pázmány P. u. 17. I/9. 1,5 37,5 27. Pázmány P. u. 17. I/10. 1,5 37,5 28. Pázmány P. u. 17. II/11. 1,5 37,5 29. Pázmány P. u. 17. II/12. 1,5 37,5 30. Pázmány P. u. 17. II/13. 1,5 37,5 31. Pázmány P. u. 17. II/14. 1,5 37,5 32. Pázmány P. u. 17. II/15. 1,5 37,5 33. Pázmány P. u. 17. II/16. 1,5 37,5 34. Pázmány P. u. 17. II/17. 1,5 37,5 35. Pázmány P. u. 17. II/18. 1,5 37,5 36. Pázmány P. u. 17. III/19. 1,5 37,5 37. Pázmány P. u. 17. III/20. 1,5 37,5 38. Pázmány P. u. 17. III/21. 1,5 37,5

15 39. Pázmány P. u. 17. III/22. 1,5 37,5 40. Pázmány P. u. 17. III/23. 1,5 37,5 41. Pázmány P. u. 17. III/24. 1,5 37,5 42. Pázmány P. u. 17. III/25. 1,5 37,5 43. Pázmány P. u. 17. III/26. 1,5 37,5 44. Pázmány P. u. 17. IV/27. 1,5 37,5 45. Pázmány P. u. 17. IV/28. 1,5 37,5 46. Pázmány P. u. 17. IV/29. 1,5 37,5 47. Pázmány P. u. 17. IV/30. 1,5 37,5 48. Pázmány P. u. 17. IV/31. 1,5 37,5 49. Pázmány P. u. 17. IV/32. 1,5 37,5 50. Pázmány P. u. 17. IV/33. 1,5 37,5 51. Pázmány P. u. 17. IV/34. 1,5 37,5 b) egyéb lakások Sorszám Intézmény neve Cím Szobaszám Alapterület (Zalaegerszeg) (db) (m 2 ) BESENYŐ A 2000-ES ÉVEKBEN 1. Besenyő út ALAPÍTVÁNY Landorhegyi és Pais Dezső Általános Landorhegyi u. 2. 1,5 42 Iskola, Sportiskola 17/C. I/4.

16 3. számú melléklet A LAKÁSKEZELŐ SZERVEZET KEZELÉSÉBEN LÉVŐ MŰVÉSZLAKÁSOK Cím (Zalaegerszeg) a) Műteremlakások Szobaszám (db) Alapterület (m 2 ) 1. Báthory u. 56. fsz fél Báthory u. 56. I. em Báthory u. 56/A fsz Báthory u. 56/A. fsz Kazinczy u fél 97 Sorszám Sorszám Cím (Zalaegerszeg) b) Műterem jellegű lakások Szobaszám (db) Alapterület (m 2 ) 1. Tüttőssy u Tüttőssy u Tüttőssy u

17 4. számú melléklet Sorszám SPORTÁGAZATHOZ TARTOZÓ SPORTOLÓI LAKÁSOK Cím (Zalaegerszeg) Szobaszám (db) Alapterület (m 2 ) 1. Hegyalja u. 29. III Hegyalja u. 31. IV Hegyalja u. 35. II Kossuth L. u. 34. III

18 AZ ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ LAKÁSOK FAJLAGOS ALAPLAKBÉRÉNEK MÉRTÉKE 5. számú melléklet Övez et SZOCIÁLIS LAKBÉR összkomfortos komfortos félkomfortos Ft/m 2 komfort nélküli szükséglakás I II III KÖLTSÉGELVŰ LAKBÉR 719 Ft/ m 2 PIACI ELVŰ LAKBÉR 959 Ft/ m 2 A lakbérek az ÁFA összegét is tartalmazzák.

19 IGÉNYLŐ LAP lakbértámogatáshoz 6. számú melléklet I. SZEMÉLYI ADATOK IGÉNYLŐ IGÉNYLŐ HÁZASTÁRSA Név (születési név is) Születési hely és idő Anyja neve Családi állapota Lakóhelye Tartózkodási helye Levelezési címe Telefonszáma Foglalkozása II. AZ IGÉNYLŐVEL KÖZÖS HÁZTARTÁSBAN ÉLŐ SZEMÉLYEK ADATAI Név születési idő rokoni kapcsolat foglalkozás Lakásbérleti szerződés időtartama III. JOGOSULTSÁGRA VONATKOZÓ ADATOK év hó napjától - év hó napjáig 2. Lakás alapterülete m 2 3. Lakbér- és közüzemi díjtartozással rendelkeznek-e Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fentiben közölt adatok a valóságnak megfelelnek. igen nem Zalaegerszeg, 20 az igénylő és a vele közös háztartásban élő nagykorú személyek a l á í r á s a

20 7. számú melléklet I G A Z O L Á S Igazolom, hogy Zalaegerszeg, szám alatti önkormányzati lakás bérlőjének l a k b é r t a r t o z á s a n i n c s* v a n* (.- Ft összegben.) Zalaegerszeg, 20 PH. szolgáltató aláírás I G A Z O L Á S Igazolom, hogy Zalaegerszeg, szám alatti önkormányzati lakás bérlőjének k ö z ü z e m i díjtartozása n i n c s* v a n* (.- Ft összegben.) Zalaegerszeg, 20 PH. szolgáltató aláírás * = megfelelő rész aláhúzandó

21 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 42/2009. (XI.27.) számú önkormányzati rendelete a közterületek használatáról szóló többször módosított 47/2004. (XII.03.) számú önkormányzati rendelet módosításáról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. tv (1) bekezdése alapján, figyelemmel a közterület-felügyeletről szóló évi LXIII. tv., a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet, valamint a kerékbilincs közterület-felügyelet általi alkalmazására, a járművek elszállítására, valamint a felmerült költségekre vonatkozó szabályokról szóló 55/2009. (X.16.) IRM rendelet előírásaira, a közterületek használatáról szóló többször módosított 47/2004. (XII. 03.) számú önkormányzati rendeletet (a továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja: 1.. A R a (a rendelet alkalmazása során:) kiegészül a következő o.) p.) r.) s.) sz.) pontokkal: o.) jármű: közúti szállító- vagy vontató eszköz, ideértve az önjáró vagy vontatott munkagépet is; p.) szabálytalan megállás és várakozás: a járműnek a közúti közlekedési szabályokat sértő, valamint a közterület rendeltetésére vagy a használatára vonatkozó jogszabályi előírásoktól eltérő elhelyezése; r.) üzemben tartó: a járműnek a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló törvény alapján vezetett nyilvántartásba bejegyzett üzemben tartója - kivéve, ha az üzemben tartói jog változását tartalmazó okirat ennek ellenkezőjét igazolja -, vagy a telephely szerinti ország hatósága által kibocsátott okiratba (forgalmi engedély) bejegyzett üzemben tartója; s.) közúti közlekedésre alkalmatlan (üzemképtelen jármű): az a jármű, amely nem felel meg a KRESZ 5.. (1) bekezdésében foglalt előírásoknak. sz.) büfétermékek: a forgalmazás helyén előállított grillezett húsok, frissensültek, sült- és főtt kolbász, hurka, virsli, füstölt vagy sült hal, lángos -, palacsintafélék, meleg- és hidegszendvicsek, valamint az ezek fogyasztásához kapcsolódó termékek, és gyárilag előre csomagolt élelmiszerek, valamint az italok. 2.. (1) A R (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: (1) Közterület-használati szerződés alapján a szükséges hatósági engedélyek és a közterület tulajdonosának (kezelőjének) hozzájárulása birtokában közterületen értékesíthetők a

22 kereskedelemi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) számú Korm. rendelet 5. számú Mellékletében meghatározott termékek. (2) A R (2) bekezdés b.) pontja az alábbiak szerint módosul: b.) húsvéti, karácsonyi és szilveszteri, valamint évente egy alkalommal, a helyi hagyományokkal összefüggő alkalmi cikkek, a közterületen árusítható termékek, továbbá nemesfémből készült ékszerek, díszműáruk és egyéb tárgyak árusítása történik, kizárólag az adott ünnepen és az azt megelőző 20 napban. (3) A R (2) bekezdés e.) pontja az alábbiak szerint módosul: e.) az árusítás automatából történik; automatából nem értékesíthető nemesfémből készült ékszer, díszműáru és egyéb tárgy, szeszesital, valamint szexuális termék. 3.. (1) A R (Közterületi Járműtárolás) (4) bekezdését követő (5) (15) bekezdések hatályon kívül helyezésre kerülnek. (2) A R. az alábbi sal egészül ki, ezzel egyidejűleg az eredeti számozása ra módosul JÁRMŰVEK ELSZÁLLÍTÁSA, TÁROLÁSA, ÉRTÉKESÍTÉSE (1) A közterület-felügyelő - az üzemben tartó értesítése mellett elszállítással eltávolíthatja a közterületen szabálytalanul elhelyezett járművet, ha az a közúti forgalom biztonságát vagy a közbiztonságot veszélyezteti. (2) A közterület-felügyelő a helyi közúton közterület-használati engedély nélkül tárolt, hatósági jelzéssel rendelkező üzemképtelen, vagy hatósági jelzéssel nem rendelkező azon járművet, amely közúti forgalomban csak ilyen jelzéssel vehet részt, elszállíthatja a jogkövetkezményekre történő figyelmeztetést tartalmazó értesítés kézhezvételétől vagy elhelyezésétől számított 30 napot követően. (3) A jármű elszállításának megkezdése előtt arról felvételt, valamint jegyzőkönyvet kell készíteni. Az intézkedés megkezdettnek tekintendő, ha a felügyelet rendelkezésére, az elszállítást végző személy a helyszínre érkezett. (4) Az intézkedést azonnal félbe kell szakítani, vagy meg kell szüntetni, ha a járműhöz érkező tulajdonos (üzemben tartó) azt kéri, és az intézkedés 50 % - kal csökkentett költségét megtéríti, és egyben a szabálytalan elhelyezést megszünteti. (5) A közterület-felügyelet a jármű elszállításáról az intézkedéssel egyidejűleg értesíti a rendőrséget, és az elszállított járművek forgalmi rendszámát tájékoztatás céljából a Polgármesteri Hivatal honlapján közzéteszi. (6) Az elszállításról az ismert tulajdonost (üzemben tartót) a jegyzőkönyv egy példányának megküldésével haladéktalanul értesíteni kell, és fel kell szólítani, hogy fizetési kötelezettségét teljesítse, valamint a járművet vegye át, továbbá tájékoztatni kell a jármű értékesítésének lehetőségéről. A felszólítást, az értesítést követő tizenöt napos határidő eredménytelen elteltét követő három napon belül meg kell ismételni. (7) Ha a forgalmi rendszámmal nem rendelkező jármű tulajdonosának (üzemben tartójának) megállapításához a jármű egyedi azonosító jelének ismerete szükséges, akkor az elszállítást követő munkanapon, jegyzőkönyv felvétele mellett a járművet fel kell nyitni.

23 (8) A tulajdonos (üzemben tartó) a jármű elszállításával, tárolásával és őrzésével, valamint a jármű értékesítésével felmerülő költségek térítéseként a rendelet 3. számú Mellékletében meghatározott összeg általános forgalmi adóval növelt értékét (együtt: költség) köteles megfizetni. (9) A költség megfizetésére a jármű átvételekor a tároló helyen is sor kerülhet. A befizetés tényét átutalási feladóvevénnyel, vagy banki átutalást igazoló okirattal lehet bizonyítani. A tulajdonos (üzemben tartó) a jármű birtokba vételét átvételi elismervényen igazolja. (10) A Polgármesteri Hivatal az intézkedés költségeinek megfizetéséről nyugtát és kérésre számlát is kiállít. (11) Ha a tulajdonos (üzemben tartó) nem állapítható meg, vagy felszólítás ellenére az elszállított járművet az elszállítástól számított 6 hónapon belül nem veszi birtokba, a felügyelet dönt a jármű árveréssel történő értékesítéséről, vagy a jármű egyéb módon történő hasznosításáról. Az első árverésen el nem adott járművet második árverésen kell értékesíteni. A második árverésen el nem adott jármű értékesítés céljából a használt autókereskedelemi tevékenység végzésére jogosult vállalkozás részére is átadható. (12) A közterület-felügyelő eljárhat végrehajtóként, de nem lehet árverező sem ő, sem közeli hozzátartozója. (13) Az árverési hirdetményt a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján ki kell függeszteni, és honlapján közzé kell tenni. (14) A felügyelet a járművet döntésével az árverési vevő, vagy a használt autókereskedelmi tevékenység végzésére jogosult vállalkozás által megnevezett vevő tulajdonába adja. (15) A Polgármesteri Hivatal szakosztálya a tulajdonosnak járó összeget elkülönített számlára helyezi oly módon, hogy 5 évig visszamenőlegesen megállapítható legyen, melyik gépjármű értékesítéséből mekkora összeg folyt be. (16) A jogosult jogcímének hitelt érdemlő igazolása mellett az értékesítés napjától számított hat hónapos határidőn belül, kamatok felszámítása nélkül, a felmerült költségekkel csökkentett összegben átveheti az értékesítésből befolyt összeget. Amennyiben a bevétel nem fedezi a költségeket, úgy a különbözet megtérítésére lehet kötelezni a tulajdonost. (17) Azt a járművet, amelyet nem lehet értékesíteni, vagy hulladékká vált (elhasználódott), regisztrált bontó-hulladékkezelő részére kell átadni, és a bontási igazolás birtokában kezdeményezni kell a jármű forgalomból történő végleges kivonását. 4.. (1) A R. 2. számú Mellékletének 1. pontjában Közterületi árusítás cím alatt felsorolt termékek helyébe az alábbiak lépnek: - napilap és hetilap, folyóirat, könyv; - levelezőlap; - virág; - léggömb; - zöldség, gyümölcs; - pattogatott kukorica; - főtt kukorica; - sült gesztenye; - pirított tökmag, napraforgómag, földi mogyoró, egyéb magvak; - vattacukor, cukorka; - fagylalt, jégkrém; - ásványvíz, üdítőital, kávéital, nyerstej; - büfé termékek a szeszesital kivételével;

Cím Zalaegerszeg Andráshida Andráshida u. Zalaegerszeg Andráshida Apátfa u. Zalaegerszeg Andráshida Berek u. Zalaegerszeg Andráshida Cserfa u. Zalaegerszeg Andráshida Dukai Takács J. u. Zalaegerszeg Andráshida

Részletesebben

Zalaegerszeg 001. szavazókör, 01. OEVK, Volt Ált. Iskola Erzsébethegyi u TEVK. Közterület neve Házszám Ép. Lh. Házszám Ép. Lh.

Zalaegerszeg 001. szavazókör, 01. OEVK, Volt Ált. Iskola Erzsébethegyi u TEVK. Közterület neve Házszám Ép. Lh. Házszám Ép. Lh. 1 001. szavazókör, 01. OEVK, Volt Ált. Iskola Erzsébethegyi u. 5. 01. TEVK Erzsébethegyi út Gyík utca Kápolna szer Szekeresvölgyi utca Szőlőhegyi utca Teskándi út Újhegyi út Virágszer utca Vorhotai utca

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 1/2007. (II.09.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátásról 1. Általános rendelkezések

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 1/2007. (II.09.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátásról 1. Általános rendelkezések Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 1/2007. (II.09.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátásról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV.

Részletesebben

HÁZI GYERMEKORVOSI KÖRZET

HÁZI GYERMEKORVOSI KÖRZET HÁZI GYERMEKORVOSI KÖRZET Körzet szám Orvos neve Telefon Rendelés helye Rendelési idő páratlan hó páros hó Tanácsadás Védőnői tanácsadás I. Dr. Peitler Gyula 598-868 Ola u. 10-12. 8 00-11 00 13 00-16 00

Részletesebben

A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések. Az életvitelszerű közterületi tartózkodás tilalma

A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések. Az életvitelszerű közterületi tartózkodás tilalma Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelete Zalaegerszeg Megyei Jogú Város közigazgatási területének egyes közterületein az életvitelszerűen megvalósuló közterületi

Részletesebben

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Lekérdezõ: ZCARZ Zalaegerszeg Dátum: :14:00 dr.buzu László Lapszám: 1

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Lekérdezõ: ZCARZ Zalaegerszeg Dátum: :14:00 dr.buzu László Lapszám: 1 dr.buzu László Lapszám: 1 000. szavazókör (Körzetesítetlen címek) Azonosító: 20-231-000-0, Cím: Körzetesítetlen címek, TEVK: 01 Bánya utca teljes közterület 0 Boglárka utca teljes közterület 0 Ebergényi

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 1/2007. (II.09.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátásról 1. Általános rendelkezések

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 1/2007. (II.09.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátásról 1. Általános rendelkezések Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 1/2007. (II.09.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátásról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az egészségügyi alapellátásról szóló 2015.

Részletesebben

2. melléklet a../2013. (..) önkormányzati rendelethez 5. melléklet az 1/2007. (II. 09.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a../2013. (..) önkormányzati rendelethez 5. melléklet az 1/2007. (II. 09.) önkormányzati rendelethez 2. melléklet a../2013. (..) önkormányzati rendelethez 5. melléklet az 1/2007. (II. 09.) önkormányzati rendelethez 1. sz. védőnői körzet védőnő:nérel Adél -0630/8706215 Berzsenyi Dániel utca 1-13-ig Berzsenyi

Részletesebben

2015. március 16-17.-én (HÉTFŐ vagy KEDD): Lomtalanítás reggel 7 órától: Pózva, Nekeresd, Neszele, Kaszaháza, Gólyadomb

2015. március 16-17.-én (HÉTFŐ vagy KEDD): Lomtalanítás reggel 7 órától: Pózva, Nekeresd, Neszele, Kaszaháza, Gólyadomb Zalaegerszeg MJV Önkormányzata a Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. és a Zala-Depo Kft. együttműködésében kizárólag a lakosság részére meghirdeti a háztartások tavaszi nagytakarítását. CSALÁDI HÁZAS ÖVEZET

Részletesebben

FELNŐTT HÁZIORVOSI KÖRZET

FELNŐTT HÁZIORVOSI KÖRZET FELNŐTT HÁZIORVOSI KÖRZET Körzet szám Orvos neve Telefon Rendelés helye Rendelési idő I. Dr. Kóbor Tünde 347-217 Ola u. 10-12. H; Sz;P; 8 00-11 00 K: 13 00-16 00, Cs; 9 10-11 10 II. Dr. Madarász Zsuzsanna

Részletesebben

FELNŐTT HÁZIORVOSI KÖRZET

FELNŐTT HÁZIORVOSI KÖRZET Körzet szám FELNŐTT HÁZIORVOSI KÖRZET Orvos neve Telefon Rendelés helye Rendelési idő Páratlan hónap Rendelési idő páros hónap I. Dr. Kóbor Tünde 347-217 Ola u. 10-12. H; Sz;P; 8 00-11 00 K: 13 00-16 00,

Részletesebben

VEGYES FOGORVOSI KÖRZET Körzet

VEGYES FOGORVOSI KÖRZET Körzet VEGYES FOGORVOSI KÖRZET Körzet Orvos neve Telefon Rendelés helye hétfő kedd szerda csütörtök péntek szám I. Dr. Zsiga Erzsébet 314-970 Kert u. 11. 12 00-19 00 7 00-14 00 12 00-19 00 7 00-14 00 7 00-9 00

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XI. 13.) számú R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XI. 13.) számú R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 32/2009. (XI. 13.) számú R E N D E L E T E az egészségügyi

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL Köznevelési intézmény: Gyáli Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Felvételi körzet: Ady Endre utca páros oldal, páratlan

Részletesebben

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. a 29/2011. (X. 28.) és a 35/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendeletekkel módosított

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. a 29/2011. (X. 28.) és a 35/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendeletekkel módosított Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének a 29/2011. (X. 28.) és a 35/2011. (XI. 30.) önkormányzati rendeletekkel módosított 23/2010. (XI. 25.) önkormányzati rendelete a háziorvosi és védőnői körzetek

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XI. évfolyam 4. szám ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2010. MÁJUS 25. TARTALOM A KÖZGYŰLÉS RENDELETE ZMJVK 19/2010. (V.25.) ÖR. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési szabályzatának

Részletesebben

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete A háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetek meghatározásáról Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 13/2012.(IX.11.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetek meghatározásáról

Részletesebben

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 54/2015. (XII.2.) önkormányzati rendelete a magánszemély kommunális adójáról

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 54/2015. (XII.2.) önkormányzati rendelete a magánszemély kommunális adójáról Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 54/2015. (XII.2.) önkormányzati rendelete a magánszemély kommunális adójáról Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C.

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete. az orvosi körzetek kialakításáról

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete. az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő- testületének. 15/2004.(VI.10.) Önk. rendelete. az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról

Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő- testületének. 15/2004.(VI.10.) Önk. rendelete. az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő- testületének 15/2004.(VI.10.) Önk. rendelete az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő- testülete a helyi

Részletesebben

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testület 10/2003. (IV.30.) sz. rendelete a háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetekről

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testület 10/2003. (IV.30.) sz. rendelete a háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetekről Páty Község Önkormányzat Képviselő-testület 10/2003. (IV.30.) sz. rendelete a háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetekről az azt módosító 33/2004. (XI.5.) 21/2005. (IX.5.) és 12/2011. (VI.16.) rendeletekkel

Részletesebben

A Kgy. rendelet 4. (2) bekezdés bevezető mondata és a c) pontjának első mondata, valamint e) pontja az alábbiak szerint módosul:

A Kgy. rendelet 4. (2) bekezdés bevezető mondata és a c) pontjának első mondata, valamint e) pontja az alábbiak szerint módosul: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 5/2010. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről és a lakbértámogatásról szóló 45/2006.(XII.13.)

Részletesebben

A Rendelet 21. (3) bekezdés b) pontja hatályát veszti. A Rendelet az alábbi 25/C. -al egészül ki:

A Rendelet 21. (3) bekezdés b) pontja hatályát veszti. A Rendelet az alábbi 25/C. -al egészül ki: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 22/2010. (VI.22.) rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 5/2003. (IV. 22.) számú rendelet

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015. (VI...) önkormányzati rendelete

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015. (VI...) önkormányzati rendelete Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7.sz. előterjesztés /2015. (VI....) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Háziorvosi körzetek leírása. 1. számú háziorvosi körzet

Háziorvosi körzetek leírása. 1. számú háziorvosi körzet 1. melléklet a 12/2015. (III. 31.) önkormányzati rendelethez Háziorvosi körzetek leírása 1. számú háziorvosi körzet Baczoni István utca Bethlen Gábor utca Blaha Lujza utca Búzavirág utca Csíktarcsa utca

Részletesebben

Felnőtt Háziorvosi ellátási körzetek

Felnőtt Háziorvosi ellátási körzetek 1. számú melléklet 1 16/2002. (VI. 21.) sz. önkormányzati rendelet 1. sz. melléklete (28/2012. (VII. 13.) sz. Ör. 1. számú melléklet) 1. számú körzet Felnőtt Háziorvosi ellátási körzetek Alkotmány utca,

Részletesebben

3. (1) E rendelet 2011. július 01. napján lép hatályba.

3. (1) E rendelet 2011. július 01. napján lép hatályba. Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2011. (VII.1.) önkormányzati rendelete a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a fogorvosi körzetekről Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Kazincbarcika Város szavazóköri beosztása

Kazincbarcika Város szavazóköri beosztása Kazincbarcika Város szavazóköri beosztása 1. sz. szavazókör helye: Kodály Z. Művészetoktatási Int. Egressy B. út 1/B. Egressy B. út 1-19-ig (páratlan), Egressy B. út 2-26-ig (páros), Jókai tér teljesen,

Részletesebben

A Kgy. rendelet 4. (2) bekezdés az alábbi d) ponttal egészül ki és a jelenlegi d)-g) pontok számozása e)-h) pontokra változik:

A Kgy. rendelet 4. (2) bekezdés az alábbi d) ponttal egészül ki és a jelenlegi d)-g) pontok számozása e)-h) pontokra változik: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 43/2007. (XI. 15.) Kgy. rendelete az önkormányzat tulajdonában álló önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről és a lakbértámogatásról szóló rendelet

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 20/2016. (XI.28.) önkormányzati rendelete. az orvosi körzetek kialakításáról

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 20/2016. (XI.28.) önkormányzati rendelete. az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 20/2016. (XI.28.) önkormányzati rendelete az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Tolna Város Önkormányzatának 25/2008. (VI.27.) rendelete a háziorvosi körzetek meghatározásáról

Tolna Város Önkormányzatának 25/2008. (VI.27.) rendelete a háziorvosi körzetek meghatározásáról Tolna Város Önkormányzatának 25/2008. (VI.27.) rendelete a háziorvosi körzetek meghatározásáról Tolna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2002.(VI.24.) SZÁMÚ R E N D E L E T E

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2002.(VI.24.) SZÁMÚ R E N D E L E T E EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2002.(VI.24.) SZÁMÚ R E N D E L E T E Edelény város területén működő egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok körzethatárairól (Módosításokkal egységes szerkezetben.)

Részletesebben

A rendelet hatálya. A lakásbérlet általános szabályai

A rendelet hatálya. A lakásbérlet általános szabályai Lábatlan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2007. (IV. 25.) számú rendelete feltételeiről Lábatlan Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 14/2002.(VI.27.) KT Rendelete az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről1 1. 2. Záró rendelkezések 3.

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 14/2002.(VI.27.) KT Rendelete az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről1 1. 2. Záró rendelkezések 3. Szentlőrinc Városi Önkormányzat 14/2002.(VI.27.) KT Rendelete az egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteiről 1 (A 21/2009.(XI.25.), a 7/2006.(III.10.), a 23/2004.(X.29.) KT. Rendelettel egységes

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkező 39/2005.(XI.5.),

Részletesebben

BICSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./2015. (..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A VÉDŐNŐI KÖRZETEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL

BICSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./2015. (..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A VÉDŐNŐI KÖRZETEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL BICSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK./2015. (..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A VÉDŐNŐI KÖRZETEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk

Részletesebben

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2016. (II.11.) önkormányzati rendelete

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2016. (II.11.) önkormányzati rendelete Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és annak egyes szabályairól szóló 22/2013.

Részletesebben

KÖRZETLEÍRÓ LISTA szavazókör Azonosító: , Cím: Szt. István tér 6. (Városháza), TEVK: 01

KÖRZETLEÍRÓ LISTA szavazókör Azonosító: , Cím: Szt. István tér 6. (Városháza), TEVK: 01 Szehofnerné Széber Zsuzsanna Lapszám: 1 001. szavazókör Azonosító: 07-061-001-2, Cím: Szt. István tér 6. (Városháza), TEVK: 01 Csokonai utca teljes közterület 51 Mónus Illés utca 000001 000007 folyamatos

Részletesebben

A rendelet hatálya. Felnőtt háziorvosi körzet

A rendelet hatálya. Felnőtt háziorvosi körzet Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 3/2017.(I.31.) önkormányzati rendelete a felnőtt és gyermek háziorvosi, a fogorvosi körzetek, a területi védőnői körzetek, az iskolavédőnői körzet,

Részletesebben

Cece Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014.(IV.04.)önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteiről

Cece Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014.(IV.04.)önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteiről Cece Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014.(IV.04.)önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteiről Cece Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi

Részletesebben

Az R 3. -a az alábbi (3), (4), (5) bekezdéssel egészül ki:

Az R 3. -a az alábbi (3), (4), (5) bekezdéssel egészül ki: Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2006. (VI.1.) Kt. sz. rendelete Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 7/2006 (III.30.) Kt. sz. rendelet módosításáról

Részletesebben

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉT. 12/2006. (III.30.) sz. r e n d e l e t e

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉT. 12/2006. (III.30.) sz. r e n d e l e t e KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉT 12/2006. (III.30.) sz. r e n d e l e t e A HÁZIORVOSI, HÁZI GYERMEKORVOSI ÉS A FOGORVOSI KÖRZETEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (...) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról

Részletesebben

ÖSSZESEN: Utcanevek. Állandó lakosok száma (fő) 1. melléklet a 26/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelethez

ÖSSZESEN: Utcanevek. Állandó lakosok száma (fő) 1. melléklet a 26/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelethez I. számú háziorvosi körzet körzethatára (utcajegyzék) 1. melléklet a 26/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelethez Utcanevek Öreghegy pincesor 25 Ságvári utca 47 Szabadság tér 143 Templom utca 33 Török Bálint

Részletesebben

Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátások körzeteiről

Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátások körzeteiről Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátások körzeteiről Tolna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önálló orvosi tevékenységről

Részletesebben

Paks Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2008. (IX. 12.) számú rendelete. Az egészségügyi alapellátások körzethatárainak megállapításáról.

Paks Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2008. (IX. 12.) számú rendelete. Az egészségügyi alapellátások körzethatárainak megállapításáról. Paks Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2008. (IX. 12.) számú rendelete Az egészségügyi alapellátások körzethatárainak megállapításáról.* Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. számú törvény

Részletesebben

Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének../2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelet tervezete

Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének../2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelet tervezete Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testületének./2013. (XI. 12.) önkormányzati rendelet tervezete Az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról Szajol Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2016. (XII.01.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetekről

Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2016. (XII.01.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetekről Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2016. (XII.01.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetekről Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi

Részletesebben

FELNŐTT HÁZIORVOSI KÖRZETEK. 1. körzet 2. körzet 3. körzet 4. körzet Áchim A. utca Ady E. utca Árpád utca

FELNŐTT HÁZIORVOSI KÖRZETEK. 1. körzet 2. körzet 3. körzet 4. körzet Áchim A. utca Ady E. utca Árpád utca 1. melléklet FELNŐTT HÁZIORVOSI KÖRZETEK 1. körzet 2. körzet 3. körzet 4. körzet Áchim A. utca Ady E. utca Árpád utca 7 vezér (Szabadmájus) tér Alkotmány utca Arany J. utca Attila utca Akác utca Batthyány

Részletesebben

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) önkormányzati 1 rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) önkormányzati 1 rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról 1. oldal SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 21/2002. (VII. 18.) önkormányzati 1 rendelete a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról Sárbogárd Város Önkormányzata az egészségügyről szóló

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről 1 MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkező 39/2005.(XI.5.),

Részletesebben

Bóly Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 13/2011.(XI.30.) önkormányzati rendelete. az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról

Bóly Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 13/2011.(XI.30.) önkormányzati rendelete. az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról Bóly Város Önkormányzata Képviselőtestületének 13/2011.(XI.30.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról Bóly Város Önkormányzata Képviselőtestülete az egészségügyről

Részletesebben

ürítési nap hétfő és csütörtök

ürítési nap hétfő és csütörtök Utca Ady Endre utca Akácos utca Alinka utca Alkotmány utca Arany János utca Árpád utca Árvácska utca Avar utca Babits Mihály utca Bajcsy Zsilinszky utca Bakony utca Bányász utca Barátság utca Bartók Béla

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2016.(V.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2016.(V.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2016.(V.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Edelény város területén működő egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok körzethatárairól Edelény Város Önkormányzatának

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 11/2002. (IX.24.) Kt. számú rendelete Ercsi Város háziorvosi körzeteiről

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének. 11/2002. (IX.24.) Kt. számú rendelete Ercsi Város háziorvosi körzeteiről Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 11/2002. (IX.24.) Kt. számú rendelete Ercsi Város háziorvosi körzeteiről Ercsi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Pilisvörösvári Helyi Választási Iroda 3/2014. HVI vezetői határozat melléklete

Pilisvörösvári Helyi Választási Iroda 3/2014. HVI vezetői határozat melléklete Lapszám: 1 001. szavazókör Azonosító: 14-112-001-5, Cím: Fõ tér 1. (polgármesteri hivatal), TEVK: 01 Akácfa köz teljes közterület Báthory utca teljes közterület Béke utca teljes közterület Cékla köz teljes

Részletesebben

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának 16/2016.(IX.08.) önkormányzati rendelete a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és védőnői körzetekről

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának 16/2016.(IX.08.) önkormányzati rendelete a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és védőnői körzetekről Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának 16/2016.(IX.08.) önkormányzati rendelete a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és védőnői körzetekről Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata az egészségügyi

Részletesebben

Szavazókör sorszáma Szavazókör területe Szavazókör helye, címe Akácfa utca 1. VÍZMŰ KLUBTERME Dózsa György utca

Szavazókör sorszáma Szavazókör területe Szavazókör helye, címe Akácfa utca 1. VÍZMŰ KLUBTERME Dózsa György utca Helyi Választási Iroda Vezetője 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. Szám: /2008. A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 10. /1/-/2/ bekezdésében biztosított hatáskörömben eljárva Pásztó városban

Részletesebben

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉT. 12/2006. (III.30.) sz. r e n d e l e t e

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉT. 12/2006. (III.30.) sz. r e n d e l e t e KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉT 12/2006. (III.30.) sz. r e n d e l e t e A HÁZIORVOSI, HÁZI GYERMEKORVOSI ÉS A FOGORVOSI KÖRZETEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Tolna Város Önkormányzatának 25/2008. (VI.27.) rendelete a háziorvosi körzetek meghatározásáról

Tolna Város Önkormányzatának 25/2008. (VI.27.) rendelete a háziorvosi körzetek meghatározásáról Tolna Város Önkormányzatának 25/2008. (VI.27.) rendelete a háziorvosi körzetek meghatározásáról Tolna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.

Részletesebben

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13 / (VIII.30.) önkormányzati rendelete

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13 / (VIII.30.) önkormányzati rendelete NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13 / 2016. (VIII.30.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról Nagyecsed Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ZALAEGERSZEG HELYI AUTÓBUSZVONALAI

ZALAEGERSZEG HELYI AUTÓBUSZVONALAI ZALAEGERSZEG HELYI AUTÓBUSZVONALAI VONALSZÁM JÁRATI ÚTVONAL 1 Vasútállomás Szentmártoni u. Andráshida, Sportpálya 1Y Vasútállomás Szentmártoni u. Hatház Apátfa Vasútállomás 1U Vasútállomás Körmendi u.

Részletesebben

Helyi Választási Iroda Vezetője 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. Szám: /2013. Határozat

Helyi Választási Iroda Vezetője 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. Szám: /2013. Határozat Helyi Választási Iroda Vezetője 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. Szám: 4554-6/2013. Határozat A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.. törvény /a továbbiakban: Ve./ 77. /1/ bekezdésében biztosított

Részletesebben

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) K t r. s z. rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) K t r. s z. rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 21/2002. (VII. 18.) K t r. s z. rendelete a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról Sárbogárd Város Önkormányzata az egészségügyi közszolgáltatások nyújtásáról,

Részletesebben

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa Lapszám: 1 001. szavazókör, a Ve. 78. -a szerint a települési szintû lakóhellyel rendelkezö választópolgárok szavazására kijelölt szavazókör is Azonosító: 14-085-001-4, Cím: Napközi otthon, Bajcsy Zs.

Részletesebben

Balatonfüred-nyaraló

Balatonfüred-nyaraló Balatonfüred-nyaraló Utcanév Ady Endre u. keleti oldal Ady Endre u. nyugati oldal Alsó Köz Alsómuskátli u. Arácsi u. Arad u. Arany János u. Aranyhíd sétány Árokszőlő u. Árpád u. Árvalányhaj u. Babits M.u.

Részletesebben

8.1. Település teljes közigazgatási területére vonatkozó felvételi körzetek. 037125 - Ősi Általános Iskola 8161 Ősi, Ságvári Endre u. 10.

8.1. Település teljes közigazgatási területére vonatkozó felvételi körzetek. 037125 - Ősi Általános Iskola 8161 Ősi, Ságvári Endre u. 10. Járás/Tankerület székhelye: Várpalota 8.1. Település teljes közigazgatási területére vonatkozó felvételi körzetek Település Ősi Kötelező felvételt biztosító iskola 037125 - Ősi Általános Iskola 8161 Ősi,

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya 2. 2

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya 2. 2 ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK többször módosított 25/1997. (VII. 3.) sz. önkormányzati rendelete A GÉPJÁRMŰ VÁRAKOZÓHELYEK MEGVÁLTÁSÁRÓL. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi

Részletesebben

1. melléklet 1. SZÁMÚ KÖRZET SZÉKHELYE: 9600 SÁRVÁR, DÓZSA GYÖRGY UTCA 12.

1. melléklet 1. SZÁMÚ KÖRZET SZÉKHELYE: 9600 SÁRVÁR, DÓZSA GYÖRGY UTCA 12. 1. SZÁMÚ KÖRZET SZÉKHELYE: 9600 SÁRVÁR, DÓZSA GYÖRGY UTCA 12. 1. Balassi Bálint utca 2. Balogh Ádám utca (Lánkapuszta) 3. Dózsa György utca 4. Földvárpuszta major (Lánkapuszta) 5. Gárdonyi Géza utca 6.

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2004. (02.20.) számú rendelete az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól és gyermekvédelmi támogatásairól szóló 27/2003.

Részletesebben

Balatonlelle Város Önkormányzata 26/2016.(XII.16.) önkormányzati rendelete AZ EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS KÖRZETEIRŐL

Balatonlelle Város Önkormányzata 26/2016.(XII.16.) önkormányzati rendelete AZ EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS KÖRZETEIRŐL Balatonlelle Város Önkormányzata 26/2016.(XII.16.) önkormányzati rendelete AZ EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS KÖRZETEIRŐL Balatonlelle Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról

Részletesebben

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

1. számú VÁLASZTÓKERÜLET

1. számú VÁLASZTÓKERÜLET 1. számú 1. számú Batsányi János Művelődési Központ 732 Tapolca, Vasút u. 3. Akácfa Árpád Bacsó Béla Damjanich János Dózsa György Fazekas Hegymagasi Kandó Kálmán Keszthelyi Kulich Gyula Mogyoróshegy Nyár

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIV. évfolyam 9. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2013. OKTÓBER 31. TARTALOM A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI ZMJVK 33/2013. (X.31.) ÖR. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város kötelező önkormányzati

Részletesebben

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelete a területi védőnői körzetekről 1..

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelete a területi védőnői körzetekről 1.. Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelete a területi védőnői körzetekről Sarkad Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyről szóló 1997.

Részletesebben

Isaszegi Helyi választási Iroda Vezetőjének. 2/2014. (III.31.) számú határozata. A választókerületekhez tartozó szavazókörök beosztása az alábbi:

Isaszegi Helyi választási Iroda Vezetőjének. 2/2014. (III.31.) számú határozata. A választókerületekhez tartozó szavazókörök beosztása az alábbi: Isaszegi Polgármesteri Hivatal Jegyzője 2117 Isaszeg, Rákóczi utca 45.szám Tel: 28/583-100, e-mail:hivatal@isaszeg.hu Ügyiratszám: 330-6/2014/12 Ügyintéző: Tóthné Pervai Katalin Tárgy: Egyéni Választó

Részletesebben

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) K t r. s z. rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról

SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 21/2002. (VII. 18.) K t r. s z. rendelete. a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról 1. oldal SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 21/2002. (VII. 18.) K t r. s z. rendelete a helyi egészségügyi közszolgáltatásokról Sárbogárd Város Önkormányzata az egészségügyről szóló 1997.

Részletesebben

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 13/2016. (XII. 1.) önkormányzati rendelete. az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 13/2016. (XII. 1.) önkormányzati rendelete. az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2016. (XII. 1.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Sárvár Város Önkormányzati Képviselő-testülete 17/2008. (III.28.) számú rendelete a háziorvosi körzetek megállapításáról

Sárvár Város Önkormányzati Képviselő-testülete 17/2008. (III.28.) számú rendelete a háziorvosi körzetek megállapításáról 1 Város Önkormányzati Képviselő-testülete 17/2008. (III.28.) számú rendelete a háziorvosi körzetek megállapításáról város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) Szajol Község Önkormányzata Képviselőtestületének a 8/2005.(IV.21.) sz. rendeletével módosított 8/2004. (III. 25.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról (Egységes

Részletesebben

Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete 17/2008. (III.28.) számú rendelete a háziorvosi körzetek megállapításáról 1 (EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete 17/2008. (III.28.) számú rendelete a háziorvosi körzetek megállapításáról 1 (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete 17/2008. (III.28.) számú rendelete a háziorvosi körzetek megállapításáról 1 (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 26/2012.(X.26.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetekrıl

Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 26/2012.(X.26.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetekrıl Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 26/2012.(X.26.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetekrıl Szécsény Város Önkormányzata

Részletesebben

(2) Az Önkormányzat a háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti ellátást az orosházi kistérségi társulással kötött megállapodás alapján láttatja el.

(2) Az Önkormányzat a háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti ellátást az orosházi kistérségi társulással kötött megállapodás alapján láttatja el. Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2016. (VIII. 24.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátási körzetek meghatározásáról Nagyszénás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015. (VI...) önkormányzati rendelete

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015. (VI...) önkormányzati rendelete Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7. sz. előterjesztés /2015. (VI....) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a 2013. évben a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásból

Részletesebben

Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (VI. 20.) önkormányzati rendelete az alapellátási körzetekről

Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (VI. 20.) önkormányzati rendelete az alapellátási körzetekről 1 Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (VI. 20.) önkormányzati rendelete az alapellátási körzetekről Kihirdetve: 2013. június 20. Kifüggesztve: 2013. június 20 2013. július

Részletesebben

11/2002. (VI. 7.) Hev. Ör. rendelete. a háziorvosi, házi-gyermekorvosi és fogorvosi körzetekrıl. Felhatalmazás

11/2002. (VI. 7.) Hev. Ör. rendelete. a háziorvosi, házi-gyermekorvosi és fogorvosi körzetekrıl. Felhatalmazás 11/2002. (VI. 7.) Hev. Ör. rendelete a háziorvosi, házi-gyermekorvosi és fogorvosi körzetekrıl Felhatalmazás Heves Város Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1)

Részletesebben

Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 15/2005. (IV.28.) számú rendelete

Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 15/2005. (IV.28.) számú rendelete Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 15/2005. (IV.28.) számú rendelete A felnőtt és gyermek háziorvosi, a fogorvosi körzetek valamint a területi védőnői szolgálat és az iskolavédőnői

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2008. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2008. (XI. 28.) önkormányzati rendelete Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2008. (XI. 28.) önkormányzati rendelete Az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérbeadásáról (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat Jelenlegi szabályozás Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE A gyermekek védelméről Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Balatonfüred-állandó

Balatonfüred-állandó Balatonfüred-állandó Ady Endre u. keleti oldal Ady Endre u. nyugati oldal Alsó Köz Arácsi u. Arad.u. Arany János u. Árokszőlő u. Árpád u. Árvalányhaj u. Babits M.u. Bajcsy Zs. u. Balassi B. u. Balaton

Részletesebben

ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelete

ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelete ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és a helyiségek bérletének megállapításáról Előszállás Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 27/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 27/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Dunaföldvári Önkormányzat Képviselő-testületének a 16/2011.(V.31.), a 25/2012.(VII.20.) és a 19/2013.(IX.20.) önkormányzati rendeletével módosított

Dunaföldvári Önkormányzat Képviselő-testületének a 16/2011.(V.31.), a 25/2012.(VII.20.) és a 19/2013.(IX.20.) önkormányzati rendeletével módosított Dunaföldvári Önkormányzat Képviselő-testületének a 16/2011.(V.31.), a 25/2012.(VII.20.) és a 19/2013.(IX.20.) önkormányzati rendeletével módosított 14/2009. (VII. 01.) KT rendelete az általános iskolai

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 30- i ülésére Előterjesztő: Stayer László polgármester Tisztelt Képviselő-testület! A Szécsény és

Részletesebben

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2009.(IX. 1.) számú önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteiről

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2009.(IX. 1.) számú önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteiről TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2009.(IX. 1.) számú önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátás körzeteiről Tamási Város Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

(3) A Szt., valamint a Gyvt. rendelkezései alapján e rendelet 8. és 35. -ában foglalt ellátással kapcsolatos hatásköröket a jegyző gyakorolja.

(3) A Szt., valamint a Gyvt. rendelkezései alapján e rendelet 8. és 35. -ában foglalt ellátással kapcsolatos hatásköröket a jegyző gyakorolja. Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 33/2011. (VIII.26.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 23/2004. (IV. 20.) ÖKT rendelet módosításáról

Részletesebben