ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE"

Átírás

1 X. évfolyam 9. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP NOVEMBER 27. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 241/2009. sz. hat. ZMJVK 242/2009. sz. hat. A Zalaegerszegi Város-rehabilitációs Kft. ügyvezetőjének lemondása vezetői tisztségéről, a gazdasági társaság ügyvezetői munkakörének betöltése, a kft. alapító okiratának módosítása, a Városfejlesztő Zrt. vezérigazgatója jogviszonyának módosítása A Kvártélyház Szabadtéri Színház Kft. ügyvezető igazgatójának újraválasztása

2 A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI ZMJVK 40/2009. (XI.27.) ÖR. ZMJVK 41/2009. (XI.27.) ÖR. ZMJVK 42/2009. (XI.27.) ÖR. ZMJVK 43/2009. (XI.27.) ÖR. ZMJVK 44/2009. (XI.27.) ÖR. ZMJVK 45/2009. (XI.27.) ÖR. ZMJVK 46/2009. (XI.27.) ÖR. ZMJVK 47/2009. (XI.27.) ÖR. ZMJVK 48/2009. (XI.27.) ÖR. ZMJVK 49/2009. (XI.27.) ÖR. az elektronikus hatósági ügyintézés és szolgáltatás helyi szabályozásáról szóló 31/2007. (VII.13.) számú önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről a lakások bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló többször módosított 57/2007. (XII.28.) számú önkormányzati rendelet módosításáról a közterületek használatáról szóló többször módosított 47/2004. (XII.03.) számú önkormányzati rendelet módosításáról a pénzbeli és természetben nyújtott szociális, valamint gyermekvédelmi ellátásokról szóló többször módosított 25/2006. (VI.15.) számú önkormányzati rendelet módosításáról az egészségügyi alapellátásról szóló többször módosított 1/2007. (II.09.) számú önkormányzati rendelet módosításáról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Építési Szabályzatának megállapításáról szóló többször módosított 13/2008. (IV.25.) számú önkormányzati rendelet módosításáról a köztemetők és a temetkezés rendjéről szóló többször módosított 51/2006. (XI.24.) számú önkormányzati rendelet módosításáról a helyi tömegközlekedés igénybevételének szabályairól szóló többször módosított 36/2003. (XI.28.) számú önkormányzati rendelet módosításáról a kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi igénybevételének szabályozásáról szóló többször módosított 38/1997. (XI.06.) számú önkormányzati rendelet módosításáról a hulladékkezelési helyi közszolgáltatás díjairól szóló többször módosított 48/2004. (XII.03.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

3 ZMJVK 50/2009. (XI.27.) ÖR. ZMJVK 51/2009. (XI.27.) ÖR. ZMJVK 52/2009. (XI.27.) ÖR. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló többször módosított 45/2004. (XII.03.) számú önkormányzati rendelet módosításáról a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről szóló többször módosított 19/1997. (V.22.) számú önkormányzati rendelet módosításáról a vízgazdálkodási közfeladatok ellátásáról, valamint a közműves ivóvízellátás és szennyvízelvezetés díjának megállapításáról szóló 47/2008. (XI.28.) számú önkormányzati rendelet módosításáról A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI ZMJVK 237/2009. sz. hat. ZMJVK 238/2009. sz. hat. ZMJVK 239/2009. sz. hat. ZMJVK 240/2009. sz. hat. ZMJVK 243/2009. sz. hat. ZMJVK 244/2009. sz. hat. ZMJVK 245/2009. sz. hat. ZMJVK 246/2009. sz. hat. ZMJVK 247/2009. sz. hat. ZMJVK 248/2009. sz. hat. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Településszerkezeti Terve, valamint Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Építési Szabályzatának megállapításáról szóló többször módosított 13/2008. (IV.25.) számú önkormányzati rendelet módosítása A évi víz- és csatornadíjak megállapítása, a vízgazdálkodási közfeladatok ellátásáról, valamint a közműves ivóvízellátás és szennyvízelvezetés díjának megállapításáról szóló önkormányzati rendelet módosítása, valamint a évi rekonstrukciós felújítási terv jóváhagyása évi költségvetési koncepció A lakásalap évi tervezett felhasználása A évi közcélú érdekeltségi hozzájárulás megállapítása Nem lakás céljára szolgáló helyiségek január 1-től alkalmazandó bérleti díjainak megállapítása Alapítványok támogatása A Zalaegerszeg és térsége Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása A zalaegerszegi V. sz. iskolafogászati körzet ellátására meghirdetett pályázat elbírálása

4 ZMJVK 249/2009. sz. hat. ZMJVK 250/2009. sz. hat. ZMJVK 251/2009. sz. hat. ZMJVK 252/2009. sz. hat. ZMJVK 253/2009. sz. hat. Pályázat benyújtása a NYDOP /A pályázati felhívásra a Gyimesi Lajos Fogyatékkal Élők Nappali Intézményének infrastrukturális fejlesztése címmel Pályázat benyújtása a NYDOP /C.D.E pályázati felhívásra A zalaegerszegi Kvártélyház megújulása címmel A Ságodi Ipartelep és a Ságodi Északi Ipari Park területét érintő ingatlancsere A Déli Ipari Parkban található 091/17 hrsz-ú ingatlan részterületének (091/23 hrsz) értékesítése A Nyugat-Balaton és Zala folyó medence nagytérség települési szilárdhulladék kezelésének korszerű megoldására létrehozott Önkormányzati Társulás alapító okiratának és társulási megállapodásának módosítása EGYÉB KÖZLEMÉNYEK A közgyűlés november 19-i ülésén tárgyalt tájékoztatók Tájékoztató a november 19-i közgyűlés zárt ülésén hozott határozatairól

5 SZEMÉLYI RÉSZ Tárgy: A Zalaegerszegi Város-rehabilitációs Kft. ügyvezetőjének lemondása vezetői tisztségéről, a gazdasági társaság ügyvezetői munkakörének betöltése, a kft. alapító okiratának módosítása, a Városfejlesztő Zrt. vezérigazgatója jogviszonyának módosítása ZMJVK 241/2009. sz. határozata 1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszegi Város-rehabilitációs Kft ügyvezetőjének, Sziráki Istvánnak - a közgyűlés 285/2008. sz. határozata alapján fennálló határozott időtartamú - vezetői tisztségéről december 21-i hatállyal történő lemondását tudomásul veszi. A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a munkaviszony megszűnésével kapcsolatos okiratok elkészíttetéséről gondoskodjék. Határidő: december 21. Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester 2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Doszpoth Attila VfZrt-nél fennálló munkajogi jogviszonyát december 22-i hatállyal megbízási jogviszonnyá alakítja át, egyben határozott időre, december 22. napjától június 30-ig terjedő időtartamra Doszpoth Attilát választja meg a Zalaegerszegi Város-rehabilitációs Kft. ügyvezetőjévé. Megbízási díját havi forintban állapítja meg. A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a 2. és 3 sz. mellékletben szereplő megbízási szerződések aláírására. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri az ügyvezetőt, hogy az adatok változását a Cégbíróságon jelentse be. Határidő: december 21. Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester felkérésre: ügyvezető 3. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint a Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. (8900 Zalaegerszeg, Sütő u. 4., cégjegyzékszáma: ) alapítója, a társaság Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja: A Társaság vezérigazgatója július 01. napjától június 30. napjáig: Doszpoth Attila (anyja neve: Doszpot Angella) 8900, Zalaegerszeg, Batthyány u szám alatti lakos. A vezérigazgató e megbízatását megbízási jogviszonyban látja el.

6 Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban maradnak. A Közgyűlés felkéri a polgármestert az Alapító Okirat módosítás és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására, illetve a vezérigazgatót a változásnak a cégbíróságnál történő bejelentésére. Határidő: december 31. Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester felkérésre: vezérigazgató 4. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint a Zalaegerszegi Város-rehabilitációs Kft. Zalaegerszeg, Széchenyi tér 4., cégjegyzékszáma: ) alapítója, a társaság Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja: A Társaság ügyvezetője december 21. napjától június 30. napjáig: Doszpoth Attila (anyja neve: Doszpot Angella) 8900, Zalaegerszeg, Batthyány u szám alatti lakos. Az ügyvezető e megbízatását megbízási viszonyban látja el. Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban maradnak. A Közgyűlés felkéri a polgármestert az Alapító Okirat módosítás és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására, illetve az ügyvezetőt a változásnak a cégbíróságnál történő bejelentésére. Határidő: december 31. Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester felkérésre: ügyvezető Tárgy: A Kvártélyház Szabadtéri Színház Kft. ügyvezető igazgatójának újraválasztása ZMJVK 242/2009. sz. határozata 1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése határozott időre, január 01. napjától december 31-ig terjedő időtartamra Tompa Gábort választja meg a Kvártélyház Kft. ügyvezetőjévé. Megbízási díját havi bruttó forintban állapítja meg. A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés 1. sz. mellékletében szereplő megbízási szerződés aláírására. Határidő: december 15. Felelős: Dr. Gyimesi Endre polgármester 2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri az ügyvezetőt, hogy az adatok változását a Cégbíróságon jelentse be. Határidő: december 31. Felelős: felkérésre: ügyvezető

7 A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 40/2009. (XI.27.) számú önkormányzati rendelete az elektronikus hatósági ügyintézés és szolgáltatás helyi szabályozásáról szóló 31/2007. (VII.13.) számú önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 1. Az elektronikus hatósági ügyintézés és szolgáltatás helyi szabályozásáról szóló 31/2007. (VII.13.) számú önkormányzati rendelet hatályát veszti. 2. Jelen rendelet Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közlönyében történt kihirdetése napján lép hatályba. Dr. Kovács Gábor sk. jegyző Dr. Gyimesi Endre sk. polgármester

8 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 41/2009. (XI.27.) számú önkormányzati rendelete a lakások bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló többször módosított 57/2007. (XII.28.) számú önkormányzati rendelet módosításáról A közgyűlés a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló többször módosított évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Ltv.) felhatalmazása alapján figyelemmel a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított évi LXV. törvényre az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló többször módosított 57/2007. (XII.28.) számú önkormányzati rendeletet (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja: 1. Az R. 4. -ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (3) A lakáshasznosítási tervben a bérbe adható üres lakások hasznosítására lehetőség szerint az alábbi arányok figyelembevételével kerül sor: a) 50 %-a szociális helyzet alapján, b) 40 %-a költségelven, c) 10 %-a piaci alapon, d) az összes bérbe adható lakás legfeljebb 10 %-a a közgyűlés egyedi döntése alapján. 2. (1) Az R ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (3) Az (1) bekezdésben meghatározott lakásbérbeadás esetén a bérlőkijelölési jogot a 2/a., 2/b számú melléklet a) pontjában, 2/c. és 2/g. számú mellékletekben meghatározott lakások esetén az intézmény vezetője, a 2/b. számú melléklet b) pontjában felsorolt, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város kulturális-oktatási, valamint a 2/d. számú mellékletben felsorolt szociális-egészségügyi intézményeinek területén kívül található, de ezen célokat szolgáló bérlakásoknál az alkalmazó intézményvezető, kuratóriumi elnök, vagy szakmai albizottság vezetője javaslatára az ágazatilag illetékes szakbizottság, a 2/e. számú mellékletben meghatározott lakások esetén a jegyző, a 2/f. számú melléklet a) pontjában felsorolt műteremlakásoknál a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány, a 2/f. számú melléklet b) pontjában felsorolt műterem jellegű lakásoknál a kulturális albizottság javaslatára a Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság, a 2/h. számú mellékletben felsorolt sportolói lakásoknál a használati kvótával rendelkező szakosztályok javaslatára a Sportbizottság gyakorolja.

9 (2) Az R ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (5) Az (1) bekezdés e) pontjában meghatározott esetben a kötelezettségek teljesítése körében a sportegyesület (gazdasági társaság) készfizető kezesként helytállással tartozik. 3. Az R. 22. e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: [A nyugdíjasok házába az a személy kérheti elhelyezését, aki az alábbi együttes feltételeknek megfelel..:] "e) a lakásbérleti szerződés megkötésekor nem rendelkezik önkormányzati lakásra vonatkozó határozatlan vagy határozott idejű bérleti jogviszonnyal, 4. Az R ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: "(4) A licitálás a legmagasabb ajánlati adományösszegre történik. Az induló összeg azonos az írásbeli pályázatokban megjelölt legmagasabb összegű adományajánlattal. A pályázati eljárás lebonyolítása során a licitküszöb összege 1 millió Ft alatt 10 ezer Ft, 1 millió Ft felett 100 ezer Ft." 5. Az R ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A nyugdíjasházi lakás bérlője a lakásába nyugdíjas házastársán, nyugdíjas gyermekén és nyugdíjas szülőjén, illetve a bérbeadó hozzájárulása esetén nyugdíjas élettársán kívül más személyt állandó jelleggel nem fogadhat be. 6. Az R ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A lakásbérlet megszűnése esetén a volt bérlő lakását a megszűnéstől számított legkésőbb 30 napon belül kiürítve, beköltözhető, tiszta és e rendelet 36. (1) bekezdésében meghatározott leltárnak megfelelően és jegyzőkönyv szerinti állapotban köteles visszaadni.

10 7. Az R ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) Lakbérkedvezményre jogosult a) a nyugdíjasházi lakás bérlője, b) a 2/a. és a 2/c. számú mellékletekben, a 2/e. számú melléklet 1. és 2. pontjában, továbbá a 2/g. számú mellékletben felsorolt az adott intézmény területén található lakások bérlője, ha a bérlakásban tartózkodásuk az adott intézmény folyamatos és/vagy zavartalan működéséhez elengedhetetlen (pl. gondnok, házmester, gyepmester), c) a 2/b. számú melléklet a) pontjában felsorolt színészlakás bérlője, d) a 2/f. számú melléklet a)-b) pontjaiban felsorolt műteremlakás és műterem jellegű lakás bérlője (továbbiakban együtt: műteremlakás), e) a 2/e. számú melléklet 3. pontjában megjelölt lakás bérlője. 8. Az R. 48/A. -ának (3) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki: [Nem jogosult lakbérengedményre a bérlő, ha ] c) lakbér és közüzemi díjtartozással rendelkezik. Az R ának (1) bekezdése a következő mondattal egészül ki: A bérbeadó a bíróság jogerős döntéséről köteles a hivatalt értesíteni Az R ának (2) bekezdése a következő m) ponttal egészül ki: m) nem hasznosítható ingatlan: különösen a forgalomképtelen, az elidegenítési tilalom alatt álló és a haszonélvezeti joggal terhelt ingatlan, valamint a közös tulajdonú ingatlan az első lakásüggyel kapcsolatos kérelem benyújtásától számított 1 évig. 11. Az R. 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.

11 12. (1) Az R. 2/b. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép. (2) Az R. 2/f. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép. (3) Az R. 2/h. számú melléklete helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete lép. 13. Az R. 3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 5. számú melléklete lép. 14. Az R. 10. számú melléklete helyébe jelen rendelet 6. számú melléklete lép. 15. Az R. a jelen rendelet 7. számú mellékletét képező 13. számú melléklettel egészül ki. 16. (1) Jelen rendelet a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel január 1. napján lép hatályba. (2) Jelen rendelet 10. -a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közlönyében történő kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. (3) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az R. 40. (2) bekezdése hatályát veszti. Dr. Kovács Gábor sk. jegyző Dr. Gyimesi Endre sk. polgármester

12 ÖNKORMÁNYZATI BÉRLAKÁSOK ÖVEZETI BESOROLÁSA 1. számú melléklet I. övezet II. övezet III. övezet 1. Ady Endre utca 1. Arany János utca 1. Alsóerdei út 2. Balatoni út 2. Átalszegett utca 2. Andráshida út 3. Berzsenyi D. utca 3. Baross Gábor utca 3. Becsali út 4. Csány László tér 4. Báthory I. utca 4. Csácsbozsoki Nyári-kastély 5. Dísz tér 5. Batthyány L. utca 5. Cseresznyésszeri utca 6. Eötvös J. utca 6. Cinke utca 6. Csilla dűlő 7. Jákum utca 7. Czobor Mátyás utca 7. Ebergényi út 8. Jókai Mór utca 8. Dózsa György utca 8. Felsőerdő utca 9. Kazinczy F. tér 9. Egry József utca 9. Gazdaság u. 10. Kossuth L. utca 10. Erdész utca 10. Hatházi u. 11. Kosztolányi D. tér 11. Erkel Ferenc utca 11. Ságodi u. 12. Kosztolányi Dezső út 12. Fejér György u. 12. Vasút u. 13. Kovács Károly tér 13. Galamb utca 13. Vásár tér 14. Kölcsey Ferenc utca 14. Gasparich Márk utca 15. Könyök utca 15. Göcseji Pataki Ferenc utca 16. Mártírok útja 16. Göcseji út 17. Munkácsy M. utca 17. Hegyalja utca 18. Pázmány Péter utca 18. Holub József utca 19. Petőfi köz 19. Kazinczy F. utca 20. Petőfi Sándor utca 20. Kinizsi Pál utca 21. Rákóczi F. út 21. Kispest utca 22. Síp utca 22. Kodály Zoltán utca 23. Stadion utca 23. Köztársaság út 24. Sütő utca 24. Landorhegyi út 25. Széchenyi tér 25. Madách Imre utca 26. Tompa M. utca 26. Május 1 utca 27. Tüttőssy F. utca 27. Mikes Kelemen utca 28. Vizslaparki út 28. Ola út 29. Vörösmarty M. u. 29. Olajmunkás u. 30. Ölyvesfalvi utca 31. Pais Dezső utca 32. Pálóczi H. Á. utca 33. Pesti Barnabás utca 34. Platán sor 35. Szegfű utca 36. Vágóhíd utca

13 2. számú melléklet AZ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK KEZELÉSÉBEN, DE TERÜLETÉN KÍVÜL TALÁLHATÓ ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOK Sorszám Cím (Zalaegerszeg) a) Színészlakások Szobaszám (db) Alapterület (m 2 ) Ady E. u. 24. I/ fél 68 Egry J. u. 8. II/11. 1,5 42 Egry J. u. 8/A. IV/ Göcseji u. 2/A. II/ Göcseji u. 53. VI/ Göcseji u. 53. X/ Kossuth L. u. 34. IV/ Kossuth L. u I/ Kossuth L. u I/ Kossuth L. u II/ Kossuth L. u IV/ Kosztolányi u. 9. fsz Kovács K. tér 4. III/ Kovács K. tér 8. III/ Petőfi u. 20. IV/30. 1, Petőfi u. 20. III/23. 1, Pázmány P. u. 17. fsz. 1. 1,5 37,5 18. Pázmány P. u. 17. fsz. 2. 1, Pázmány P. u. 17. fsz

14 20. Pázmány P. u. 17. I/3. 1,5 37,5 21. Pázmány P. u. 17. I/4. 1,5 37,5 22. Pázmány P. u. 17. I/5. 1,5 37,5 23. Pázmány P. u. 17. I/6. 1,5 37,5 24. Pázmány P. u. 17. I/7. 1,5 37,5 25. Pázmány P. u. 17. I/8. 1,5 37,5 26. Pázmány P. u. 17. I/9. 1,5 37,5 27. Pázmány P. u. 17. I/10. 1,5 37,5 28. Pázmány P. u. 17. II/11. 1,5 37,5 29. Pázmány P. u. 17. II/12. 1,5 37,5 30. Pázmány P. u. 17. II/13. 1,5 37,5 31. Pázmány P. u. 17. II/14. 1,5 37,5 32. Pázmány P. u. 17. II/15. 1,5 37,5 33. Pázmány P. u. 17. II/16. 1,5 37,5 34. Pázmány P. u. 17. II/17. 1,5 37,5 35. Pázmány P. u. 17. II/18. 1,5 37,5 36. Pázmány P. u. 17. III/19. 1,5 37,5 37. Pázmány P. u. 17. III/20. 1,5 37,5 38. Pázmány P. u. 17. III/21. 1,5 37,5

15 39. Pázmány P. u. 17. III/22. 1,5 37,5 40. Pázmány P. u. 17. III/23. 1,5 37,5 41. Pázmány P. u. 17. III/24. 1,5 37,5 42. Pázmány P. u. 17. III/25. 1,5 37,5 43. Pázmány P. u. 17. III/26. 1,5 37,5 44. Pázmány P. u. 17. IV/27. 1,5 37,5 45. Pázmány P. u. 17. IV/28. 1,5 37,5 46. Pázmány P. u. 17. IV/29. 1,5 37,5 47. Pázmány P. u. 17. IV/30. 1,5 37,5 48. Pázmány P. u. 17. IV/31. 1,5 37,5 49. Pázmány P. u. 17. IV/32. 1,5 37,5 50. Pázmány P. u. 17. IV/33. 1,5 37,5 51. Pázmány P. u. 17. IV/34. 1,5 37,5 b) egyéb lakások Sorszám Intézmény neve Cím Szobaszám Alapterület (Zalaegerszeg) (db) (m 2 ) BESENYŐ A 2000-ES ÉVEKBEN 1. Besenyő út ALAPÍTVÁNY Landorhegyi és Pais Dezső Általános Landorhegyi u. 2. 1,5 42 Iskola, Sportiskola 17/C. I/4.

16 3. számú melléklet A LAKÁSKEZELŐ SZERVEZET KEZELÉSÉBEN LÉVŐ MŰVÉSZLAKÁSOK Cím (Zalaegerszeg) a) Műteremlakások Szobaszám (db) Alapterület (m 2 ) 1. Báthory u. 56. fsz fél Báthory u. 56. I. em Báthory u. 56/A fsz Báthory u. 56/A. fsz Kazinczy u fél 97 Sorszám Sorszám Cím (Zalaegerszeg) b) Műterem jellegű lakások Szobaszám (db) Alapterület (m 2 ) 1. Tüttőssy u Tüttőssy u Tüttőssy u

17 4. számú melléklet Sorszám SPORTÁGAZATHOZ TARTOZÓ SPORTOLÓI LAKÁSOK Cím (Zalaegerszeg) Szobaszám (db) Alapterület (m 2 ) 1. Hegyalja u. 29. III Hegyalja u. 31. IV Hegyalja u. 35. II Kossuth L. u. 34. III

18 AZ ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ LAKÁSOK FAJLAGOS ALAPLAKBÉRÉNEK MÉRTÉKE 5. számú melléklet Övez et SZOCIÁLIS LAKBÉR összkomfortos komfortos félkomfortos Ft/m 2 komfort nélküli szükséglakás I II III KÖLTSÉGELVŰ LAKBÉR 719 Ft/ m 2 PIACI ELVŰ LAKBÉR 959 Ft/ m 2 A lakbérek az ÁFA összegét is tartalmazzák.

19 IGÉNYLŐ LAP lakbértámogatáshoz 6. számú melléklet I. SZEMÉLYI ADATOK IGÉNYLŐ IGÉNYLŐ HÁZASTÁRSA Név (születési név is) Születési hely és idő Anyja neve Családi állapota Lakóhelye Tartózkodási helye Levelezési címe Telefonszáma Foglalkozása II. AZ IGÉNYLŐVEL KÖZÖS HÁZTARTÁSBAN ÉLŐ SZEMÉLYEK ADATAI Név születési idő rokoni kapcsolat foglalkozás Lakásbérleti szerződés időtartama III. JOGOSULTSÁGRA VONATKOZÓ ADATOK év hó napjától - év hó napjáig 2. Lakás alapterülete m 2 3. Lakbér- és közüzemi díjtartozással rendelkeznek-e Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fentiben közölt adatok a valóságnak megfelelnek. igen nem Zalaegerszeg, 20 az igénylő és a vele közös háztartásban élő nagykorú személyek a l á í r á s a

20 7. számú melléklet I G A Z O L Á S Igazolom, hogy Zalaegerszeg, szám alatti önkormányzati lakás bérlőjének l a k b é r t a r t o z á s a n i n c s* v a n* (.- Ft összegben.) Zalaegerszeg, 20 PH. szolgáltató aláírás I G A Z O L Á S Igazolom, hogy Zalaegerszeg, szám alatti önkormányzati lakás bérlőjének k ö z ü z e m i díjtartozása n i n c s* v a n* (.- Ft összegben.) Zalaegerszeg, 20 PH. szolgáltató aláírás * = megfelelő rész aláhúzandó

21 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 42/2009. (XI.27.) számú önkormányzati rendelete a közterületek használatáról szóló többször módosított 47/2004. (XII.03.) számú önkormányzati rendelet módosításáról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. tv (1) bekezdése alapján, figyelemmel a közterület-felügyeletről szóló évi LXIII. tv., a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet, valamint a kerékbilincs közterület-felügyelet általi alkalmazására, a járművek elszállítására, valamint a felmerült költségekre vonatkozó szabályokról szóló 55/2009. (X.16.) IRM rendelet előírásaira, a közterületek használatáról szóló többször módosított 47/2004. (XII. 03.) számú önkormányzati rendeletet (a továbbiakban: R) az alábbiak szerint módosítja: 1.. A R a (a rendelet alkalmazása során:) kiegészül a következő o.) p.) r.) s.) sz.) pontokkal: o.) jármű: közúti szállító- vagy vontató eszköz, ideértve az önjáró vagy vontatott munkagépet is; p.) szabálytalan megállás és várakozás: a járműnek a közúti közlekedési szabályokat sértő, valamint a közterület rendeltetésére vagy a használatára vonatkozó jogszabályi előírásoktól eltérő elhelyezése; r.) üzemben tartó: a járműnek a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló törvény alapján vezetett nyilvántartásba bejegyzett üzemben tartója - kivéve, ha az üzemben tartói jog változását tartalmazó okirat ennek ellenkezőjét igazolja -, vagy a telephely szerinti ország hatósága által kibocsátott okiratba (forgalmi engedély) bejegyzett üzemben tartója; s.) közúti közlekedésre alkalmatlan (üzemképtelen jármű): az a jármű, amely nem felel meg a KRESZ 5.. (1) bekezdésében foglalt előírásoknak. sz.) büfétermékek: a forgalmazás helyén előállított grillezett húsok, frissensültek, sült- és főtt kolbász, hurka, virsli, füstölt vagy sült hal, lángos -, palacsintafélék, meleg- és hidegszendvicsek, valamint az ezek fogyasztásához kapcsolódó termékek, és gyárilag előre csomagolt élelmiszerek, valamint az italok. 2.. (1) A R (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: (1) Közterület-használati szerződés alapján a szükséges hatósági engedélyek és a közterület tulajdonosának (kezelőjének) hozzájárulása birtokában közterületen értékesíthetők a

22 kereskedelemi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) számú Korm. rendelet 5. számú Mellékletében meghatározott termékek. (2) A R (2) bekezdés b.) pontja az alábbiak szerint módosul: b.) húsvéti, karácsonyi és szilveszteri, valamint évente egy alkalommal, a helyi hagyományokkal összefüggő alkalmi cikkek, a közterületen árusítható termékek, továbbá nemesfémből készült ékszerek, díszműáruk és egyéb tárgyak árusítása történik, kizárólag az adott ünnepen és az azt megelőző 20 napban. (3) A R (2) bekezdés e.) pontja az alábbiak szerint módosul: e.) az árusítás automatából történik; automatából nem értékesíthető nemesfémből készült ékszer, díszműáru és egyéb tárgy, szeszesital, valamint szexuális termék. 3.. (1) A R (Közterületi Járműtárolás) (4) bekezdését követő (5) (15) bekezdések hatályon kívül helyezésre kerülnek. (2) A R. az alábbi sal egészül ki, ezzel egyidejűleg az eredeti számozása ra módosul JÁRMŰVEK ELSZÁLLÍTÁSA, TÁROLÁSA, ÉRTÉKESÍTÉSE (1) A közterület-felügyelő - az üzemben tartó értesítése mellett elszállítással eltávolíthatja a közterületen szabálytalanul elhelyezett járművet, ha az a közúti forgalom biztonságát vagy a közbiztonságot veszélyezteti. (2) A közterület-felügyelő a helyi közúton közterület-használati engedély nélkül tárolt, hatósági jelzéssel rendelkező üzemképtelen, vagy hatósági jelzéssel nem rendelkező azon járművet, amely közúti forgalomban csak ilyen jelzéssel vehet részt, elszállíthatja a jogkövetkezményekre történő figyelmeztetést tartalmazó értesítés kézhezvételétől vagy elhelyezésétől számított 30 napot követően. (3) A jármű elszállításának megkezdése előtt arról felvételt, valamint jegyzőkönyvet kell készíteni. Az intézkedés megkezdettnek tekintendő, ha a felügyelet rendelkezésére, az elszállítást végző személy a helyszínre érkezett. (4) Az intézkedést azonnal félbe kell szakítani, vagy meg kell szüntetni, ha a járműhöz érkező tulajdonos (üzemben tartó) azt kéri, és az intézkedés 50 % - kal csökkentett költségét megtéríti, és egyben a szabálytalan elhelyezést megszünteti. (5) A közterület-felügyelet a jármű elszállításáról az intézkedéssel egyidejűleg értesíti a rendőrséget, és az elszállított járművek forgalmi rendszámát tájékoztatás céljából a Polgármesteri Hivatal honlapján közzéteszi. (6) Az elszállításról az ismert tulajdonost (üzemben tartót) a jegyzőkönyv egy példányának megküldésével haladéktalanul értesíteni kell, és fel kell szólítani, hogy fizetési kötelezettségét teljesítse, valamint a járművet vegye át, továbbá tájékoztatni kell a jármű értékesítésének lehetőségéről. A felszólítást, az értesítést követő tizenöt napos határidő eredménytelen elteltét követő három napon belül meg kell ismételni. (7) Ha a forgalmi rendszámmal nem rendelkező jármű tulajdonosának (üzemben tartójának) megállapításához a jármű egyedi azonosító jelének ismerete szükséges, akkor az elszállítást követő munkanapon, jegyzőkönyv felvétele mellett a járművet fel kell nyitni.

23 (8) A tulajdonos (üzemben tartó) a jármű elszállításával, tárolásával és őrzésével, valamint a jármű értékesítésével felmerülő költségek térítéseként a rendelet 3. számú Mellékletében meghatározott összeg általános forgalmi adóval növelt értékét (együtt: költség) köteles megfizetni. (9) A költség megfizetésére a jármű átvételekor a tároló helyen is sor kerülhet. A befizetés tényét átutalási feladóvevénnyel, vagy banki átutalást igazoló okirattal lehet bizonyítani. A tulajdonos (üzemben tartó) a jármű birtokba vételét átvételi elismervényen igazolja. (10) A Polgármesteri Hivatal az intézkedés költségeinek megfizetéséről nyugtát és kérésre számlát is kiállít. (11) Ha a tulajdonos (üzemben tartó) nem állapítható meg, vagy felszólítás ellenére az elszállított járművet az elszállítástól számított 6 hónapon belül nem veszi birtokba, a felügyelet dönt a jármű árveréssel történő értékesítéséről, vagy a jármű egyéb módon történő hasznosításáról. Az első árverésen el nem adott járművet második árverésen kell értékesíteni. A második árverésen el nem adott jármű értékesítés céljából a használt autókereskedelemi tevékenység végzésére jogosult vállalkozás részére is átadható. (12) A közterület-felügyelő eljárhat végrehajtóként, de nem lehet árverező sem ő, sem közeli hozzátartozója. (13) Az árverési hirdetményt a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján ki kell függeszteni, és honlapján közzé kell tenni. (14) A felügyelet a járművet döntésével az árverési vevő, vagy a használt autókereskedelmi tevékenység végzésére jogosult vállalkozás által megnevezett vevő tulajdonába adja. (15) A Polgármesteri Hivatal szakosztálya a tulajdonosnak járó összeget elkülönített számlára helyezi oly módon, hogy 5 évig visszamenőlegesen megállapítható legyen, melyik gépjármű értékesítéséből mekkora összeg folyt be. (16) A jogosult jogcímének hitelt érdemlő igazolása mellett az értékesítés napjától számított hat hónapos határidőn belül, kamatok felszámítása nélkül, a felmerült költségekkel csökkentett összegben átveheti az értékesítésből befolyt összeget. Amennyiben a bevétel nem fedezi a költségeket, úgy a különbözet megtérítésére lehet kötelezni a tulajdonost. (17) Azt a járművet, amelyet nem lehet értékesíteni, vagy hulladékká vált (elhasználódott), regisztrált bontó-hulladékkezelő részére kell átadni, és a bontási igazolás birtokában kezdeményezni kell a jármű forgalomból történő végleges kivonását. 4.. (1) A R. 2. számú Mellékletének 1. pontjában Közterületi árusítás cím alatt felsorolt termékek helyébe az alábbiak lépnek: - napilap és hetilap, folyóirat, könyv; - levelezőlap; - virág; - léggömb; - zöldség, gyümölcs; - pattogatott kukorica; - főtt kukorica; - sült gesztenye; - pirított tökmag, napraforgómag, földi mogyoró, egyéb magvak; - vattacukor, cukorka; - fagylalt, jégkrém; - ásványvíz, üdítőital, kávéital, nyerstej; - büfé termékek a szeszesital kivételével;

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XV. évfolyam 1. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2014. FEBRUÁR 7. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 7/2014. (II.06.) sz. hat. Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság

Részletesebben

FELNŐTT HÁZIORVOSI KÖRZET

FELNŐTT HÁZIORVOSI KÖRZET FELNŐTT HÁZIORVOSI KÖRZET Körzet szám Orvos neve Telefon Rendelés helye Rendelési idő I. Dr. Kóbor Tünde 347-217 Ola u. 10-12. H; Sz;P; 8 00-11 00 K: 13 00-16 00, Cs; 9 10-11 10 II. Dr. Madarász Zsuzsanna

Részletesebben

VEGYES FOGORVOSI KÖRZET Körzet

VEGYES FOGORVOSI KÖRZET Körzet VEGYES FOGORVOSI KÖRZET Körzet Orvos neve Telefon Rendelés helye hétfő kedd szerda csütörtök péntek szám I. Dr. Zsiga Erzsébet 314-970 Kert u. 11. 12 00-19 00 7 00-14 00 12 00-19 00 7 00-14 00 7 00-9 00

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 47/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról 1. I. fejezet

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 47/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról 1. I. fejezet Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 47/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XI. évfolyam 2. szám ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2010. MÁRCIUS 19. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 46/2010. sz. hat. Önkormányzati tag megválasztása a helyi birtokhasznosítási bizottságba

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XVI. évfolyam 3. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2015. FEBRUÁR 13. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 12/2015. (II.05.) sz. hat. A Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásáért Közalapítvány,

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIV. évfolyam 3. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2013. MÁRCIUS 14. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 27/2013. (III.07.) sz. hat. ZMJVK 28/2013. (III.07.) sz. hat. A Szociális, Egészségügyi

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 19/1997. (V.22.) önkormányzati rendelete a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről 1

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 19/1997. (V.22.) önkormányzati rendelete a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 19/1997. (V.22.) önkormányzati rendelete a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a közúti közlekedésről

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. RÉSZ Á L T A L Á N O S R E N D E L K E Z É S E K... 1 2. RÉSZ A L A K Á S B É R L E T S Z A B Á L Y A I... 3

TARTALOMJEGYZÉK 1. RÉSZ Á L T A L Á N O S R E N D E L K E Z É S E K... 1 2. RÉSZ A L A K Á S B É R L E T S Z A B Á L Y A I... 3 TARTALOMJEGYZÉK 1. RÉSZ Á L T A L Á N O S R E N D E L K E Z É S E K... 1 2. RÉSZ A L A K Á S B É R L E T S Z A B Á L Y A I... 3 I. FEJEZET A LAKÁSBÉRLET LÉTREJÖTTE... 3 1. cím A lakásbérbeadás közös szabályai...

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XII. évfolyam 5. szám ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2011. MÁJUS 19. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 98/2011. (V.11.) sz. hat. Az Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottságba

Részletesebben

Opten Törvénytár Opten Kft. I. 55/2009. (X. 16.) IRM rendelet. A 2009.11.02. és 2009.12.31. között hatályos szöveg

Opten Törvénytár Opten Kft. I. 55/2009. (X. 16.) IRM rendelet. A 2009.11.02. és 2009.12.31. között hatályos szöveg Opten Törvénytár Opten Kft. I. 55/2009. (X. 16.) IRM rendelet 55/2009. (X. 16.) IRM rendelet a kerékbilincs közterület-felügyelet általi alkalmazására, a járművek elszállítására, valamint a felmerült költségekre

Részletesebben

Tartalom. 2012. Február 29.

Tartalom. 2012. Február 29. Érdi II. évfolyam. 3. szám 2012. Február 29. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. Rendeletek 2 5/2012. (II.29.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata nemzetgazdasági szempontból

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E 1 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI...9-18 oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI....19-15

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1.A rendelet hatálya 1.

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1.A rendelet hatálya 1. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2015. (VI. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E 1 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI...10-21 oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI....22-57

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 32/2003.(XII.29.) számú r e n d e l e t e a helyi adókról

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 32/2003.(XII.29.) számú r e n d e l e t e a helyi adókról BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2003.(XII.29.) számú r e n d e l e t e a helyi adókról A módosításokkal egységes szerkezetben. Utolsó átvezetett módosítás 21/2013. (XII. 02.)

Részletesebben

DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY. 2010. december 20. VI. évfolyam 16. szám TARTALOM. Határozatok...2. oldal. Rendeletek...10. oldal

DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY. 2010. december 20. VI. évfolyam 16. szám TARTALOM. Határozatok...2. oldal. Rendeletek...10. oldal DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2010. december 20. VI. évfolyam 16. szám TARTALOM Határozatok...2. oldal Rendeletek...10. oldal 36/2010. (XII. 20). önkormányzati rendelet a helyi adókról szóló 57/2008. (XII. 19.) önkormányzati

Részletesebben

K Ő Z L Ö N Y 2. SZÁM 2005. FEBRUÁR HÓ TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ RENDELET HATÁROZATOK

K Ő Z L Ö N Y 2. SZÁM 2005. FEBRUÁR HÓ TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ RENDELET HATÁROZATOK K Ő Z L Ö N Y 2. SZÁM 2005. FEBRUÁR HÓ TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ 41 / 2005. (02.10.) bizottsági tag és bizottsági szakértők személycseréjéről 4 42 / 2005. (02.10.) a PVV Pécsi Városüzemelési és Vagyonkezelő

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére HALIMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8452 Halimba, Petőfi Sándor u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-003 Ügyszám: 11/223/2015. Tárgy: A szociális igazgatásról valamint a szociális és gyermekjóléti ellátásokról

Részletesebben

I. évfolyam. 12. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja

I. évfolyam. 12. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja október 26. Érdi I. évfolyam. 12. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. Rendeletek 2 68/ (X.26.) önkormányzati rendelet a közterületek használatáról 2 69/ (X.26.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

I. fejezet A rendelet hatálya 1.

I. fejezet A rendelet hatálya 1. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014. (12.18.) önkormányzati rendelete a lakások és a helyiségek bérletéről, valamint a lakbérek mértékéről Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Önkormányzati Rendeletek Tára

Önkormányzati Rendeletek Tára Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 41/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 41/2014.(XII.19.)

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya

I. Fejezet. Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya Ajka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról valamint a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekjóléti ellátásokról Ajka

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2007.(II.22.), 23/2007.(VI.6.), 26/2007.(VI.29.), 6/2008.(I.30.), 14/2008.(II.27.), 24/2008.(V. 7.), 56/2008.(XII.19.), 32/2009.(IX.10.), 30/2010.(XI.9.),

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 35/2011. (XII.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről Kiskunhalas Város

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. december hó 16-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. december hó 16-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. december hó 16-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Jegyzőkönyv hitelesítők és jegyzőkönyvvezető megválasztása a Békéscsaba Vagyonkezelő

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1.

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlésének 44/2002. (06. 29.) számú rendelete a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről Pécs

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendelete a települési támogatásokról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése (továbbiakban Közgyűlés) a szociális igazgatásról

Részletesebben

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 25/2009 (XI.11.) sz. RENDELETE

Zsámbék Város Képviselő-testületének. 25/2009 (XI.11.) sz. RENDELETE Zsámbék Város Képviselő-testületének 25/2009 (XI.11.) sz. RENDELETE az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának és elidegenítésének feltételeiről A

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2012. évi 2. szám 2012. január 26. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2012. évi 2. szám 2012. január 26. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2012. évi 2. szám 2012. január 26. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 1/2012.

Részletesebben