Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése január 31-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. január 31-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T"

Átírás

1 Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése január 31-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: 616/2001. (XII.13.) közgyűlési határozat 2./ pontjának határidő módosítása A közgyűlés 16 igen, 3 nem szavazattal, 5 tartózkodással a következő határozatot hozta: 40/2002. (I.31.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a 616/2001. (XII.13.) sz. határozat 2.) pontjának végrehajtására vonatkozó határidőt márciusi közgyűlésről május 2-3. közgyűlésre módosítja. Kazár János a Csabai ÉLETFA Kht. Felügyelő Bizottságának elnöke május 2-3-i közgyűlés Tárgy: Vagyonrendelet mellékletének módosítása A közgyűlés 24 igen, egyhangú szavazattal alkotta meg rendeletét: Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 1/2002.(I. 31.) önkormányzati rendelete az önkormányzati vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló többszörösen módosított 3/1999.(II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a 23/1999.(X.20.), a 26/1999.(X.20.), a 27/1999. (XI.18.), a 32/1999.(XII.16.) a 10/2000. (III 16.), a 42/2000. (X.19.) a 45/2000 (XII.14.) a 10/2001. (III.29.) és a 36/2001. (XII.13.) rendeletekkel módosított 3/1999.(II.25.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 1. /1/ A békéscsabai 2013/1 hrsz-ú út művelési ágú ingatlanból 29 m 2 -t áttesz az Egyéb vagyon- forgalomképes vagyoni körbe, továbbá a 2014/2 és 2016 hrsz-ú, út művelési ágú ingatlanokból összesen 163 m 2 -t áttesz az Egyéb vagyon- forgalomképes vagyoni körbe. /2/ A megosztásokat követően a békéscsabai 2013/1 hrsz-ú ingatlant 611 m 2 területtel, továbbá a 2016 hrsz-ú út művelési ágú ingatlant 577 m 2 területtel felveszi a rendelet I. sz. mellékletének Törzsvagyon forgalomképtelen vagyoni körébe.

2 2 2. /1/ A békéscsabai 3796/1 hrsz-ú közpark művelési ágú ingatlanból 3796/3 hrsz alatt 517 m 2 területet, valamint 3796/4 hrsz alatt 767 m 2 területet megtart az Egyéb vagyonforgalomképes vagyoni körben. /2/ A megosztást követően a békéscsabai 3796/5 hrsz-ú ingatlant közterület művelési ággal, 4316 m 2 területtel felveszi a rendelet I. számú mellékletének Törzsvagyonforgalomképtelen vagyoni körébe. 3. /1/ A rendelet I. sz. mellékletének Törzsvagyon-forgalomképtelen vagyoni körében 212. sorszám alatt felvett 3231/13 hrsz-ú, 2 ha 8136 m 2 területű, közterület művelési ágú ingatlanból 3231/14 hrsz alatt 120 m 2 területet áttesz az Egyéb vagyon forgalomképes vagyoni körbe. /2/ A megosztást követően a békéscsabai 3231/15 hrsz-ú ingatlant közterület művelési ággal, 2 ha 8016 m 2 területtel felveszi a rendelet I. számú mellékletének Törzsvagyonforgalomképtelen vagyoni körébe. 4. /1/ A rendelet I. sz. mellékletének Törzsvagyon-forgalomképtelen vagyoni körében 544. sorszám alatt felvett hrsz-ú, 2230 m 2 területű, közpark művelési ingatlanból 11336/1 hrsz alatt 111 m 2 területet áttesz az Egyéb vagyon-forgalomképes vagyoni körbe. /2/ A megosztást követően a békéscsabai 11336/2 hrsz-ú ingatlant közterület és egyéb épület művelési ággal, 2119 m 2 területtel felveszi a rendelet I. számú mellékletének Törzsvagyon-forgalomképtelen vagyoni körébe. /3/ A békéscsabai hrsz-ú, általános iskola művelési ágú ingatlanból 11303/1 hrsz alatt 70 m 2 -t áttesz az Egyéb vagyon-forgalomképes vagyoni körbe. /4/ A megosztást követően a békéscsabai 11303/2 hrsz-ú ingatlant általános iskola művelési ággal, 3109 m 2 területtel felveszi a rendelet I. számú mellékletének Törzsvagyonkorlátozottan forgalomképes vagyoni körébe. 5. /1/ A békéscsabai 1709/125 hrsz-ú, lakótelep művelési ágú ingatlanból 109 m 2 -t áttesz az Egyéb vagyon-korlátozottan forgalomképes vagyoni körbe. /2/ A megosztást követően az 1709/96 hrsz-ú, orvosi rendelő területét 109 m 2 -el megnöveli, és 800 m 2 területtel felveszi a rendelet I. számú mellékletének Törzsvagyon korlátozottan forgalomképes vagyoni körébe.

3 3 /3/ A megosztást követően a békéscsabai 1709/125 hrsz-ú ingatlant 109 m 2 -el csökkenti és lakótelep művelési ággal, 22 ha 8667 m 2 területtel felveszi a rendelet I. számú mellékletének Törzsvagyon-forgalomképtelen vagyoni körébe. /4/ A békéscsabai 1772/75 hrsz-ú, lakótelep művelési ágú ingatlanból 49 m 2 -t áttesz az Egyéb vagyon-korlátozottan forgalomképes vagyoni körbe. /5/ A megosztást követően a békéscsabai 1772/19 hrsz-ú orvosi rendelő területét 49 m 2 -el megnöveli és 451 m 2 területtel, felveszi a rendelet I. számú mellékletének Törzsvagyonkorlátozottan forgalomképes vagyoni körébe. /6/ A megosztást követően a békéscsabai 1772/75 hrsz-ú ingatlant 49 m 2 -el csökkenti, és lakótelep művelési ággal, 12 ha 5317 m 2 területtel felveszi a rendelet I. számú mellékletének Törzsvagyon-forgalomképtelen vagyoni körébe. 6. /1/ A békéscsabai 3085/6 hrsz-ú lakótelep művelési ágú ingatlanból 3085/7 hrsz alatt 19 m 2 - t, valamint 3085/8 hrsz alatt 19 m 2 területet áttesz az Egyéb vagyon-forgalomképes vagyoni körbe. /2/ A megosztást követően a békéscsabai 3085/9 hrsz-ú ingatlant lakótelep művelési ággal, 9092 m 2 területtel felveszi a rendelet I. számú mellékletének Törzsvagyonforgalomképtelen vagyoni körébe. 7. A rendelet I. számú mellékletének Törzsvagyon- korlátozottan forgalomképes vagyoni körében 25. sorszám alatt felvett 2 ha 8080 m 2 területű kórház földrészletből 795/3 hrsz alatt 39 m 2 -t áttesz az Egyéb vagyon- forgalomképes vagyoni körbe. Ez a rendelet március 2.-én lép hatályba. Békéscsaba, január Pap János sk. polgármester dr. Simon Mihály sk. jegyző Tárgy: A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvényből adódó egyes feladatok szabályozásáról szóló 29/2000. (VI.8.) önkormányzati rendelet módosítása A közgyűlés 21 igen szavazattal, 2 tartózkodással alkotta meg rendeletét:

4 4 Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2/2002.(I.31.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvényből adódó egyes feladatok szabályozásáról szóló, módosított 29/2000. (VI.8.) önkormányzati rendelet módosításáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvényből adódó egyes feladatok szabályozásáról szóló, a 7/2001. (II.22.) önkormányzati rendelettel módosított 29/2000. (VI.8.) önkormányzati rendelet az alábbiak szerint módosul: 1. A rendelet 2. számú melléklet 1. számú táblázata helyébe az alábbiak lépnek: 1. számú táblázat A gyermekek napközbeni ellátásának intézményi térítési díjai: Intézmény Intézményi térítési díj Ft/nap Ebből ebéd Ft/nap Bölcsőde 200,- Bentlakásos óvoda 303,- 113,- Napközis rendszerű óvoda 200,- 126,- Bentlakásos általános iskola 416,- 160,- Napközis rendszerű általános iskola 268,- 160,- Középiskolai kollégium 431,- 180,- Tartós nevelésbe vett tanulók tízórai kiegészítése 76,- Ez a rendelet február 1-én lép hatályba. Békéscsaba, január Pap János polgármester dr. Simon Mihály jegyző Tárgy: Élelmezési nyersanyag norma megállapítása A közgyűlés 23 igen szavazattal,1 tartózkodással a következő határozatot hozta: 41/2002. (I.31.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése február 1-jétől a közétkeztetésnél alkalmazandó nyersanyagköltségeket a következők szerint állapítja meg:

5 5 Nyersanyagköltségek Megnevezés Ft/nap Ebből ebéd Ft/nap Bölcsődei ellátás 200,- Bentlakó óvodai ellátott 271,- 101,- Napközi otthonos óvoda 178,- 112,- Általános iskolai diákotthon 372,- 143,- Általános iskolai napközi 239,- 143,- Középiskolai kollégium 385,- 161,- Állami gondozottak tízórai kiegészítése 68,- 60 éven felüli idősek klubja 161,- 161,- Egyesített Szociális Intézményben főzött egész napos étkezetés esetén 360,- 180,- Pap János polgármester február 1. Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 21/2000. (V.11.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat A közgyűlés 18 igen, 2 nem szavazattal, 3 tartózkodással alkotta meg rendeletét: Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 3/2002. (I.31.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló módosított 21/2000. (V.11.) önkormányzati rendelet módosításáról Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése az 5/2001. (II.22.) önkormányzati rendelettel módosított 21/2000. (V.11.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja: A rendelet 1. sz. melléklete helyébe e rendelet 1. sz. melléklete lép. Ez a rendelet február 1-jén lép hatályba. Békéscsaba, január Pap János sk. polgármester dr. Simon Mihály sk. jegyző

6 6 1. sz. melléklet Térítési díj ellátási formák szerint 1./ Étkeztetés 293,-Ft+áfa/adag 2./ Házi segítségnyújtás 300,-Ft/óra 3./ Idősek Otthona Ft/nap Ft/hó A Idősek Otthona 833, ,- /Körgát sor / B Idősek Otthona 933, ,- /Csaba u. 3./ C Idősek Otthona 866, ,- /Bankó A. u. 44./ D Idősek Otthona 1.000, ,- /Bartók B. u. 12./ 4./ Idősek Klubja Reggeli: Ebéd: Vacsora Ft/nap 106,-Ft+áfa 293,-Ft+áfa 162,-Ft+áfa 5./ Időskorúak Gondozóháza Napi ellátás 757,-Ft/nap ,-Ft/hó 6./ Hajléktalanok átmeneti szállása Térítési díj 100,-Ft/fő/nap. Tárgy: évi költségvetésről szóló rendelet módosítása A közgyűlés 19 igen szavazattal, 2 tartózkodással alkotta meg rendeletét: Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 4/2002. (I.31.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről szóló 4/2001.(II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a 13/2001.(IV.26.), a 20/2001.(VII.12.), a 23/2001.(X.18.) és a 29/2001.(XII.13.) rendeletekkel módosított 4/2001.(II.22.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban R.) az alábbiak szerint módosítja:

7 7 1. /1/ Az R.1. (1) bekezdésében foglalt évi összes bevétel Ezer Ft-tal nő, a költségvetés fő összege Ezer Ft-ra módosul. /2/ Az /1/ bekezdésben foglalt bevételi főösszeg növekmény forrásonkénti részletezését e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. 2. /1/ Az R. 2. (1) bekezdésében foglalt évi összes kiadás Ezer Ft-tal nő, a költségvetés fő összege Ezer Ft-ra módosul. /2/ Az /1/ bekezdésben foglalt kiadási főösszeg növekmény felhasználási feladatonkénti részletezését e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. 3. /1/ Az R. 3. (1) bekezdésében foglalt önkormányzati intézmények kiadása Ezer Ft-tal nő, az intézmények kiadási főösszege Ezer Ft-ra módosul. /2/ Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási növekmény teljesítéséhez Ezer Ft önkormányzati támogatás, Ezer Ft működési és sajátos bevétel, 40 Ezer Ft vállalkozási bevétel, 61 Ezer Ft felhalmozási és tőkejellegű bevétel és Ezer Ft átvett pénzeszköz szükséges e rendelet 2/a sz. melléklete szerint. Az R. 3. (2) bekezdésében meghatározottak a következőkkel egészülnek ki, illetve módosulnak: Az önkormányzati intézmények önkormányzati támogatása Ezer Ft-ra, OEP támogatás Ezer Ft-ra, a működési és sajátos bevétel Ezer Ft-ra, a vállalkozási bevétel 245 Ezer Ft-ra, a felhalmozási és tőkejellegű bevétel Ezer Ftra, az átvett pénzeszközök Ezer Ft-ra az előző évi pénzmaradvány, eredmény Ezer Ft-ra módosul. /3/ Az önkormányzati intézmények személyi juttatása Ezer Ft-tal nő, a munkaadókat terhelő járulékok összege Ezer Ft-tal nő, melynek részletezését e rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza. Az R. 3. (3) bekezdésében szereplő önkormányzati intézmények személyi juttatása Ezer Ft-ra, a munkaadókat terhelő járulékok összege Ezer Ft-ra módosul. 4. /1/ Az R. 4. (1) bekezdésében foglalt polgármesteri hivatalhoz tartozó feladatok ellátásának kiadási előirányzata Ezer Ft-tal nő, Ezer Ft-ra módosul. /2/ Az R. 4. (2) bekezdésében foglalt polgármesteri hivatal személyi juttatása Ezer Ft-tal nő, Ezer Ft-ra módosul, a munkaadókat terhelő járulékok összege Ezer Ft-tal nő, Ezer Ft-ra módosul.

8 8 /3/ Az /1/ - /2/ bekezdésben foglalt kiadási változások feladatonkénti részletezését e rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza. 5. A közgyűlés az önkormányzat fejlesztési kiadásainak főösszegét Ezer Ft-tal növeli, melynek részletezését e rendelet 4.sz. melléklete tartalmazza. Az R. 5. -ában szereplő önkormányzat fejlesztési kiadásainak főösszege Ezer Ft-ra módosul. 6. Az R. 6. (1) bekezdésében foglalt az önkormányzat tulajdonában lévő tárgyi eszközök felújítási előirányzata Ezer Ft-tal nő, Ezer Ft-ra módosul. A feladatonkénti változást e rendelet 5. sz. melléklete tartalmazza. 7. A más szervek, jogi személyek, civil szervezetek támogatásának összegét ezen rendelet nem módosítja. 8. /1/ A közgyűlés az általános tartalék összegét nem módosítja, a céltartalékok összegét Ezer Ft-tal növeli. Az R.9. (1) bekezdésében szereplő általános tartalék összege 195 Ezer Ft-ra, a céltartalékok összege Ezer Ft-ra módosul. /2/ A közgyűlés az intézményekhez kötődő céltartalékok összegét Ezer Ft-tal növeli. Az R.9. (2) bekezdésében foglalt intézményekhez kötődő céltartalékok összege Ezer Ft-ra módosul. 9. A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, a évet érintő központi költségvetésből kapott támogatások Területi Államháztartási Hivatallal való egyeztetése során jelentkező esetleges eltérések költségvetési rendeleten való átvezetésére. 10. Ezen rendelet január 31-én lép hatályba, rendelkezéseit azonban december 31. napjától kell alkalmazni. Békéscsaba, január 31. Pap János polgármester dr. Simon Mihály jegyző

9 9 Tárgy: Megyei önkormányzattal kötött megállapodás újratárgyalásának ütemezése A közgyűlés 21 igen szavazattal, 2 tartózkodással a következő határozatot hozta: 42/2002. (I.31.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése kezdeményezi a megyei városi önkormányzat közötti megállapodás újratárgyalását oly módon, hogy annak következményei január 1-től lépjenek életbe. Pap János polgármester májusi közgyűlés Tárgy: Egyesített Szociális Intézmény létszámigénye A közgyűlés 19 igen szavazattal, 5 tartózkodással a következő határozatot hozta: 43/2002. (I.31.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése az Egyesített Szociális Intézmény létszámigényére az önkormányzat humánszolgáltató rendszerének és szervezetének áttekintése és szükség szerinti átszervezése kapcsán visszatér. Hrabovszki György, a szociális bizottság elnöke Hideg András, a pénzügyi, költségvetési bizottság elnöke szeptemberi közgyűlés Tárgy: Oktatási intézmények évi felújítási feladatainak előkészítése A közgyűlés 20 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 44/2002. (I.31.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a évi költségvetési rendeletben az oktatási intézmények felújításaira elfogadott előirányzatból megvalósítandó feladatokra vonatkozó előterjesztést.

10 10 Az előterjesztés mellékletében megjelölt felújítási feladatokat kiegészíti a 2. sz. Általános Iskola Csaba utcai épületének részleges felújítása címmel, és a további előkészítést a közgyűlés jóváhagyja. A közgyűlés felhatalmazza Pap János polgármestert, hogy a kivitelezői ajánlatok beérkezését követően a ténylegesen elvégzendő feladatokról döntsön. A döntésről az azt követő ülésén a közgyűlést tájékoztatni kell. Kiemelten kezelendők a Kemény Gábor Szakközépiskola felújítási feladatai közül azok, amelyek a Gábor Áron utcai tantermek (volt óvoda épület) kiürítése miatt válnak szükségessé. Pap János polgármester értelem szerint Tárgy: Tájékoztató az Erzsébet park megvalósíthatóságáról A közgyűlés 17 igen, 1 nem szavazattal a következő határozatot hozta: 45/2002. (I.31.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta az Erzsébet park megvalósíthatóságáról készített tájékoztatót. A közgyűlés felkéri Végh László alpolgármestert, hogy az Erzsébet park I. ütem (24 lakás) támogatási szerződésében rögzített ( ezer Ft) támogatási összeg növelése érdekében járjon el és a lehetőségekről a munkacsoportot tájékoztassa. A közgyűlés felhatalmazza Végh László alpolgármestert, hogy a 2/2002.(I.4.) közgyűlési határozattal felkért munkacsoport egyetértésével a támogatási összeg növelését célzó intézkedéseket megtegye (támogatási szerződések módosítása, új pályázat benyújtása a korábbi támogatásról való lemondással), utólagos közgyűlési jóváhagyással. Végh László alpolgármester március 8. Tárgy: Többletforrás biztosítása az Erzsébet park I. ütem beruházásához A közgyűlés 16 igen szavazattal, 1 tartózkodással a következő határozatot hozta: 46/2002. (I.31.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése az Erzsébet park I. ütem (24 költségalapon meghatározott lakbérű) bérlakás építéséhez szükséges többlet saját forrás biztosítására az alábbiak szerint dönt:

11 11 1./ Az önkormányzat lakásberuházásra vonatkozó támogatási szerződésben vállalt ezer Ft saját forráson felül további ezer Ft saját forrást biztosít, amelynek fedezete a lakásalap 2003.évi bevétele. 2./ A közgyűlés felkéri Végh László alpolgármestert a támogatási szerződés módosításának, vagy új támogatási szerződés megkötésének kezdeményezésére és a munkacsoport egyetértésével a szükséges intézkedések megtételére. 3./ A közgyűlés felhatalmazza Pap János polgármestert a támogatási szerződés aláírására és az ezzel kapcsolatos nyilatkozatok megtételére. 4./ A támogatási szerződés elfogadása és a terület közművesítésére benyújtott pályázat kedvező elbírálása esetén, a munkacsoport által elfogadott átdolgozott tervek szerint a 24 lakás kivitelezésére új közbeszerzési eljárást indítandó. A lakásberuházással kapcsolatos eseményekről a közgyűlést folyamatosan tájékoztatni kell. Pap János polgármester azonnal Tárgy: Ismételt szavazás elrendelése A közgyűlés 17 igen, 2 nem szavazattal, 5 tartózkodással a következő határozatot hozta: 47/2002. (I.31.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése ismételt szavazást rendel el a Sportágazat támogatása tárgyú napirendről. Tárgy: Ismételt szavazás elrendelése A közgyűlés 17 igen szavazattal, 5 tartózkodással a következő határozatot hozta: 48/2002. (I.31.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése ismételt szavazást rendel el az Egyesített Szociális Intézmény dolgozóinak munkahelyi pótléka tárgyú napirendről. Tárgy: Az Egyesített Szociális Intézmény dolgozóinak munkahelyi pótlékára pénzügyi forrás igénylése A közgyűlés 19 igen szavazattal, 3 tartózkodással a következő határozatot hozta:

12 49/2002. (I.31.) közgy. 12 Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a évi költségvetés tervezetének 3. sz. melléklet 4. oldalán Közmunkások foglalkoztatása előirányzaton a tervezett Ft helyett 1.000,- Ft, azaz Egyezer forint összeget szerepeltet. A felszabaduló forrást az Egyesített Szociális Intézményben foglalkoztatott közalkalmazottak kiegészítő bérpótlékára használja fel a közgyűlés oly módon, hogy a évi költségvetési beszámolót követően az összeget a Közmunkások foglalkoztatása előirányzatra visszapótolja. Pap János polgármester azonnal, illetve májusi közgyűlés Tárgy: Egyesített Szociális Intézmény közalkalmazottainak kiegészítő bérpótlékának jogosultsága A közgyűlés 21 igen szavazattal, 1 tartózkodással a következő határozatot hozta: 50/2002. (I.31.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a szociális és a pénzügyi, költségvetési bizottságot, hogy vizsgálják meg az Egyesített Szociális Intézményben foglalkoztatott közalkalmazottak munkahelyi pótlékának (kiegészítő bérpótlékoknak) jogosultságát a kifizetés előtt. Hrabovszki György, a szociális bizottság elnöke Hideg András, a pénzügyi, költségvetési bizottság elnöke február 20. Tárgy: Önkormányzati fenntartású szociális intézményekre vonatkozó rekonstrukciós program évi tervezésének és indításának igénybejelentése A közgyűlés 21 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta: 51/2002. (I.31.) közgy. 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért a rekonstrukciós igénybejelentéssel és az alábbi bentlakásos szociális intézményekre vonatkozóan között az alábbi ütemezés szerint a szükséges forrást biztosítja:

13 13 Intézmény neve Rekonstruk - Rekonstrukció Vállalt saját forrás Igényelt támogatás Sor- ció. összköltsége szám indításának (eft) (eft) (eft) éve 1. Békéscsaba, Orosházi út sz. alatti II. számú Időskorúak Gondozóháza átalakítás 2. Békéscsaba, Gyár utca 16. sz alatti Hajléktalanok Átmeneti Szállása rekonstrukció 3. Békéscsaba, Bankó András utca 44. sz. alatti C Idősek Otthona átalakítás, bővítés 4. Békéscsaba, 4-es Honvéd utca sz. alatti I. számú Időskorúak Gondozóháza rekonstrukció 5. Békéscsaba, Csaba utca 3. sz alatti B Idősek Otthona átalakítás 6. Békéscsaba, Bartók Béla út sz. alatti D Idősek Otthona felújítás, épület átalakítás 7. Békéscsaba, Urszinyi A. utca 2006 (-2007) sz. alatti VIII. számú Időskorúak Gondozóháza átalakítás, bővítés 8. Békéscsaba, Körgát sor (-2009) sz. alatti A Idősek Otthona átalakítás, bővítés 2. A program előkészítéséhez szükséges tervezési feladatokra évben ,- Ft saját forrást biztosít és ,- Ft támogatást igényel. Pap János polgármester értelemszerűen Tárgy: Közút és kerékpárút építési pályázata A közgyűlés 20 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta:

14 52/2002. (I.31.) közgy. 14 Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a Gyulai út Dobozi út összekötő szakaszának, valamint az Orosházi úti kerékpárút II. ütem kiépítését szükségesnek tartja, de a költségvetés helyzetének ismeretében, pénzügyi forrás hiánya miatt pályázatot nem nyújt be. Pap János polgármester azonnal Tárgy: Magyar utcai útépítés támogatása A közgyűlés 17 igen szavazattal, 3 tartózkodással a következő határozatot hozta: 53/2002. (I.31.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése elrendeli a Magyar utca útépítéssel kapcsolatos pályázat előkészítését. Tárgy: Pap János polgármester azonnal Javaslat az elkülönített lakásalap évre tervezett kiadásaira és bevételeire A közgyűlés 20 igen szavazattal, 3 tartózkodással a következő határozatot hozta: 54/2002. (I.31.) közgy. 1./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése évben az elkülönített lakásalapra befolyó bevételre tervezett 80 millió forintot megemeli l0 millió forinttal, így a évi költségvetésben 90 millió forinttal tervezi. 2./ Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése az elkülönített lakásalapból 10 millió forintot az alábbi kiadásokra különít el: - társasházi önkormányzati lakások egyedi fűtésmódjának kialakítására, - elhalt bérlők lakásainak felújítására, - életveszély és kárelhárításra, - előre nem látható lakás és épület felújítási munkák fedezésére. Végh László alpolgármester értelem szerint

15 Tárgy: Ismételt szavazás elrendelése 15 A közgyűlés 17 igen, 2 nem szavazattal, 6 tartózkodással a következő határozatot hozta: 55/2002. (I.31.) közgy. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése újabb, ismételt szavazást rendel el a Sportágazat támogatása tárgyú napirendről. Tárgy: évi költségvetési rendelet-tervezet - rendeletalkotás A közgyűlés 16 igen szavazattal, 8 tartózkodással alkotta meg rendeletét: Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 5/2002.(I.31.) önkormányzati rendelete a évi költségvetésről A Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CXXXIII. törvény, valamint az Államháztartásról szóló, többször módosított évi XXXVIII. törvény ában foglaltak szerint Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a évi költségvetésről a következő rendeletet alkotja: 1. (1) Az önkormányzat költségvetésének évi összes bevételét Ezer Ft-ban állapítja meg. (2) Az (1) bekezdésben foglalt bevételi főösszeg forrásonkénti részletezését az 1. sz. melléklet tartalmazza. 2. (1) Az önkormányzat költségvetésének évi összes kiadását Ezer Ft-ban állapítja meg. (2) Az (1) bekezdésben foglalt kiadási főösszeg felhasználási feladatonkénti részletezését az 1. sz. melléklet tartalmazza. 3. (1) Az önkormányzati intézmények kiadási főösszegét Ezer Ft-ban állapítja meg.

16 16 (2) Az (1) bekezdésben meghatározott kiadások teljesítéséhez Ezer Ft önkormányzati támogatást, továbbá Ezer Ft OEP támogatást biztosít, működési és sajátos bevételét pedig Ezer Ft-ban állapítja meg a 2/a. sz. melléklet szerint. (3) Az önkormányzati intézmények személyi juttatását Ezer Ft-ban, munkaadókat terhelő járulékok összegét Ezer Ft-ban állapítja meg, melynek részletezését a 2. sz. melléklet tartalmazza. (4) A közgyűlés felhatalmazza az önálló gazdálkodási jogkörrel felruházott intézmények vezetőit, hogy többletbevételük terhére 500 Ezer Ft egyedi értékhatárig felhalmozási kiadást eszközöljenek. 500 Ezer Ft egyedi értékhatár felett a felhalmozás megvalósításához a pénzügyi, költségvetési bizottság előzetes hozzájárulása szükséges. A felhalmozási kiadásokról a közgyűlést évi beszámolóval egy időben tájékoztatni kell. (5) A költségvetési szerv vezetője felelős a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáért, oly módon, hogy a jóváhagyott előirányzatokon belül köteles gazdálkodni. (6) A foglalkoztatottak létszámát a közgyűlés a 2/b. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 4. (1) A polgármesteri hivatalhoz tartozó feladatok ellátásának kiadási előirányzatát Ezer Ft-ban állapítja meg. (2) A polgármesteri hivatal személyi juttatását Ezer Ft-ban, munkaadókat terhelő járulékok összegét Ezer Ft-ban állapítja meg. (3) Az (1) (2) bekezdésben foglalt kiadások főösszegének feladatonkénti részletezését a 3. sz. melléklet tartalmazza. (4) A Köztisztviselők illetményalapját a II. besorolási osztály első fizetési fokozata szerint január 1-jétől ,- Ft-ban állapítja meg. (5) A vagyoni kiadások tervezett előirányzatának felhasználására a vagyoni bevételek teljesítésének mértékéig kerülhet sor. (6) A polgármesteri hivatal kiadásait részletező 3. sz. melléklet 22. címében szereplő vezetői keret mértékét a költségvetési év végéig a tényleges kamatbevétel 8 %-ában határozza meg a közgyűlés, ezen összeg a Ezer Ft-ot nem haladhatja meg.

17 17 (7) A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a későbbiekben realizálódó bevételek átmeneti megelőlegezése miatt, a vállalt kötelezettségek határidőben történő kiegyenlítése érdekében esetenként Ezer Ft összegű, éven belül visszafizetendő likviditási hitel felvételére. (8) Az 1. sz. melléklet szerint Ezer Ft középtávú célhitel felvételének időpontjáról, annak futamidejéről és az erről rendelkező hatáskörökről a közgyűlés a költségvetési rendelet megalkotását követően egy későbbi időpontban dönt. Éven belüli pályázati célhitel Ezer Ft felvételének időpontjáról a közgyűlés nyertes pályázat esetén a későbbiekben dönt. 5. A közgyűlés az önkormányzat fejlesztési kiadásainak főösszegét Ezer Ft-ban állapítja meg, melynek részletezését a 4. sz. melléklet tartalmazza. 6. (1) Az önkormányzat tulajdonában lévő tárgyi eszközök felújítási előirányzatát Ezer Ft-ban állapítja meg az 5. sz. melléklet részletezése alapján. (2) Az 5. sz. mellékletben meghatározott felújítási előirányzatok intézményenkénti összegszerű megosztásáról a közgyűlés a későbbiekben dönt. 7. A más szervek, jogi személyek, civil szervezetek támogatásának összegét Ezer Ft-ban állapítja meg, melyet a 3. sz. melléklet 23. cím 1. alcíme részletez. 8. A közgyűlés az év során fennálló fejlesztési hitelek tőke és kamat törlesztésére Ezer Ftot hagy jóvá. 9. (1) A közgyűlés az általános tartalék összegét Ezer Ft-ban, a céltartalékok összegét Ezer Ft-ban állapítja meg. (2) A közgyűlés az intézményekhez kötődő céltartalékok összegét Ezer Ft-ban állapítja meg. (3) Az intézményekhez kötődő céltartalékok célonkénti meghatározását az 1.sz. melléklet tartalmazza.

18 18 (4) Az intézményekhez nem kötődő céltartalékok célonkénti meghatározását a 3.sz. melléklet 32. címe tartalmazza. 10. A több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 6. sz. melléklet tartalmazza. 11. A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadási előirányzatok mérlegszerű, valamint a költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatainak bemutatását a 7. sz. melléklet tartalmazza. 12. A költségvetés előirányzat felhasználási ütemtervét, az intézményekre és a polgármesteri hivatalra vonatkozóan, összevontan a 8.számú melléklet tartalmazza. 13. Ezen rendelet január 31-én lép hatályba, rendelkezéseit azonban január 1. napjától kell alkalmazni. Békéscsaba, január 31. Pap János sk. polgármester dr. Simon Mihály sk. jegyző Tárgy: A fizető parkolóhelyek működéséről és igénybevételéről szóló módosított önkormányzati rendelet módosítása - rendeletalkotás A közgyűlés 22 igen szavazattal, 1 tartózkodással alkotta meg rendeletét: Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 6/2002. ( I.31. ) önkormányzati rendelete a fizető - parkolóhelyek működésének és igénybevételének rendjéről szóló módosított 33/2000. ( VII. 6. ) önkormányzati rendelet módosításáról Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése a fizető - parkolóhelyek működéséről és igénybevételéről szóló, a 14/2001.(IV.26.) önkormányzati rendelettel módosított 33/2000. (VII.6) önkormányzati rendeletet az alábbiak szerint módosítja: 1. (1) A rendelet 2. sz. mellékletének 1 pontja helyébe a következő szöveg lép: Parkolószelvény díja :

19 19 - Személygépkocsi, motor 100 Ft/óra - Autóbusz, tehergépkocsi 300 Ft/óra Napi jegy: A mindenkori óradíj 5 órára eső értéke. (2) A rendelet 2. sz. mellékletének 2. pontja helyébe a következő szöveg lép: Díjövezetben lakók lakossági bérlete: - Első és második személygépkocsi : ingyenes - Harmadik és további gépkocsi Ft/év (3) A rendelet 2. sz. mellékletének 3. pontja helyébe a következő szöveg lép: Bérletek díja ( személygépkocsi és motorkerékpár ) : - 33 % mérséklésű - lakossági : Ft/hó - közületi : Ft/hó - teljes árú - lakossági: Ft/hó - közületi: Ft/hó 2. Ez a rendelet február 1. napján lép hatályba. Békéscsaba, január 21. Pap János sk. polgármester dr. Simon Mihály sk. jegyző Tárgy: Egészségügyi Alapellátási Intézmény átszervezése A közgyűlés fenti tárgyban a határozati javaslatot nem fogadta el. Tárgy: Humán Szolgáltató Intézmény Alapító Okirata A közgyűlés fenti tárgyban a határozati javaslatot nem fogadta el. Tárgy: Réthy Pál Kórház- Rendelőintézet főigazgató állására pályázati felhívás A közgyűlés 20 igen szavazattal, 2 tartózkodással a következő határozatot hozta: 56/2002. (I.31.) közgy.

20 20 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot ír ki a melléklet szerinti tartalommal a Réthy Pál Kórház Rendelőintézet főigazgató (egyszemélyi felelős igazgató) függetlenített munkakörre. Utasítja a polgármestert, gondoskodjon a pályázati kiírásnak az Egészségügyi Közlönyben történő megjelentetéséről. Pap János polgármester azonnal P á l y á z a t i f e l h í v á s Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése mint az alapvető munkáltatói jogkört gyakorló szerv pályázatot hirdet a Réthy Pál Kórház Rendelőintézet főigazgató (egyszemélyi felelős igazgató) függetlenített munkakörre. A főigazgató ellátja a kórház rendelőintézet 639 ágyas fekvőbeteg gyógyintézmény és járóbetegellátás egyszemélyi felelős vezetői teendőit, alárendelt igazgatói ( orvos igazgató, gazdasági igazgató, ápolási igazgató ) szakmai segítségével. A főigazgató további feladata a kórház önkormányzati közgyűlés által elfogadott - középtávú stratégiai programjának menedzselése, végrehajtása. Pályázati feltételek: tudományegyetemen szerzett orvosi, vagy közgazdász diploma büntetlen előélet magyar állampolgárság a határozatlan időre szóló magasabb vezetői megbízás kizárólag főállásban látható el, további munkaviszony, egyéb munkavégzésre irányuló jogviszony nem létesíthető. Előnyt jelent: legalább három év egészségügy területén szerzett vezetői gyakorlat egészségügyi menedzseri képesítés, (ill. 3 éven belül a képesítés megszerzésének vállalása) vagy ezzel egyenértékű képesítés, másoddiploma, orvosi szakképesítés változásmenedzselésben szerzett tapasztalat Csatolandó: a szükséges végzettséget igazoló okmányok (d) másolata. orvos jelentkező esetén OONY-ba vételről igazolás, MOK tagsági igazolás három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. december hó 16-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. december hó 16-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. december hó 16-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Jegyzőkönyv hitelesítők és jegyzőkönyvvezető megválasztása a Békéscsaba Vagyonkezelő

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Egyes szociális és gyermekvédelmi feladatok fenntartói jogának átadásához

Részletesebben

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE XVII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2006. JÚLIUS 7. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE TARTALOM SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 37/2006. (II.16.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntető díjak

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XI. évfolyam 2. szám ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2010. MÁRCIUS 19. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 46/2010. sz. hat. Önkormányzati tag megválasztása a helyi birtokhasznosítási bizottságba

Részletesebben

K Ő Z L Ö N Y 2. SZÁM 2005. FEBRUÁR HÓ TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ RENDELET HATÁROZATOK

K Ő Z L Ö N Y 2. SZÁM 2005. FEBRUÁR HÓ TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ RENDELET HATÁROZATOK K Ő Z L Ö N Y 2. SZÁM 2005. FEBRUÁR HÓ TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ 41 / 2005. (02.10.) bizottsági tag és bizottsági szakértők személycseréjéről 4 42 / 2005. (02.10.) a PVV Pécsi Városüzemelési és Vagyonkezelő

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 114-123 /2012. (XII. 27.) számú határozatok.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. meghosszabbítása (DPM TISZK Nonprofit Kft.) meghosszabbítása (Naszály-Galga Szakképzésszervezési Társaság Nonprofit Közhasznú Kft.

TARTALOMJEGYZÉK. meghosszabbítása (DPM TISZK Nonprofit Kft.) meghosszabbítása (Naszály-Galga Szakképzésszervezési Társaság Nonprofit Közhasznú Kft. I. Személyi jellegű közgyűlési döntések TARTALOMJEGYZÉK Oldalszám 229/2010. (05.28.) sz. KGYH Bizottsági tagságban történt változások 887 230/2010. (05.28.) sz. KGYH Fegyelmi eljárás megszüntetése (Bazsó

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 09-ei rendkívüli nyílt ülésének határozatai

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 09-ei rendkívüli nyílt ülésének határozatai Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 09-ei rendkívüli nyílt ülésének határozatai 5/2010. (II.09.) számú Képviselő-testületi határozat az ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XV. (XLIII.) évfolyam 1. szám 2005. február 23. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 2/2005. (II. 17.) MÖK határozat: Biróné Bognár Ágnes, a Kabóca Bábszínház igazgatói

Részletesebben

I. évfolyam. 14. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja

I. évfolyam. 14. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja 21 november 3. Érdi I. évfolyam. 14. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. Rendeletek 2 75/21 (XI.3.) önkormányzati rendelet az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 21 évi költségvetéséről

Részletesebben

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Szentes Város ÖNKORMÁNYZATA 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 2 ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ RENDELETEK HATÁROZATOK

TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ RENDELETEK HATÁROZATOK K Ö Z L Ö N Y 10. SZÁM 2004. OKTÓBER HÓ TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ 405 / 2004. (10.07.) a Pécsi Horvát Színház igazgatói állására pályázó jelölt megbízásához szükséges felmentés megkéréséről 407 /

Részletesebben

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLETEK

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLETEK 2005. február 25. 3. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 5/2005. (II. 25.) Kgy. Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről 2 HATÁROZAT 12/2005. (II. 17.) Kgy. Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

2014. évi költségvetéséről

2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (I.28.) önkormányzati rendelete 2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a Magyarország

Részletesebben

1/2015. (I.9.) Kt. határozat

1/2015. (I.9.) Kt. határozat 1/2015. (I.9.) Kt. határozat Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési feladatok ellátását az 145/2014.(XI.25.) Kt. határozat mellékletét képező tartalommal (20

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat 7/2010. (II. 26.) önkormányzati R E N D E L E T E a Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

A Tolna Megyei Önkormányzat 7/2010. (II. 26.) önkormányzati R E N D E L E T E a Tolna Megyei Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről A Tolna Megyei Önkormányzat 7/2 (II. 26.) önkormányzati R E N D E L E T E a Tolna Megyei Önkormányzat 2 évi költségvetéséről A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

II. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI. módosításáról (IV. számú módosítás) 2/2005. (II. 25.) Kgy. r. Nógrád Megye Önkormányzata 2005. évi költségvetéséről

II. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI. módosításáról (IV. számú módosítás) 2/2005. (II. 25.) Kgy. r. Nógrád Megye Önkormányzata 2005. évi költségvetéséről SZÁM TÁRGY OLDAL I. KÖTET I. SZEMÉLYI RÉSZ 1/2005. (II.17.) Kgy. h. Nógrád megye rendőrfőkapitánya kinevezésének véleményezéséről 3 3/2005. (II.17.) Kgy. h. Munkáltatói intézkedés megtételéről 3 4/2005.

Részletesebben

SZÁM TÁRGY OLDAL I. SZEMÉLYI RÉSZ

SZÁM TÁRGY OLDAL I. SZEMÉLYI RÉSZ SZÁM TÁRGY OLDAL I. SZEMÉLYI RÉSZ 88/2005. (IX.29.) Kgy. h. A Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium igazgatói feladatainak ellátására kiírt pályázat elbírálásáról 3 89/2005. (IX.29.) Kgy.

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 26-án tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya 15/2012. (XI. 27.) Költségvetési rend. módosítása 16/2012.

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIV. évfolyam 3. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2013. MÁRCIUS 14. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 27/2013. (III.07.) sz. hat. ZMJVK 28/2013. (III.07.) sz. hat. A Szociális, Egészségügyi

Részletesebben

KIVONAT. Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata

KIVONAT. Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata KIVONAT Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata 1./ Újtikos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Javaslat az Újtikos Község Önkormányzata által A 155734. számú igénylésazonosítójú,

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XVI. évfolyam 3. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2015. FEBRUÁR 13. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 12/2015. (II.05.) sz. hat. A Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásáért Közalapítvány,

Részletesebben

9/2005. (I. 26.) SZÁMÚ

9/2005. (I. 26.) SZÁMÚ 1/2005. (I.06.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi községi önkormányzat Képviselő-testülete részt kíván venni Balatonkenese, Királyszentistván, Litér és Vilonya települések környezeti életminőség

Részletesebben

7.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK

7.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK 7.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI 13-69. oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI 70-119. oldal III. BIZOTTSÁGOK ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK

Részletesebben

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat:

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: 1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-2012-4.10.0/A, KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente POLGÁRMESTERE. Előterjesztés száma: 38/2012/02.13. Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente POLGÁRMESTERE. Előterjesztés száma: 38/2012/02.13. Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente POLGÁRMESTERE Előterjesztés száma: 38/2012/02.13. A rendeletalkotási javaslat elfogadásához az SZMSZ 52. (2) bekezdés a) pontja alapján minősített többség szükséges,

Részletesebben

a 2015. évi költségvetéséről

a 2015. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.06.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2009. február 20-i üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2009. február 20-i üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a 2009. február 20-i üléséről. Az ülés helye: a Megyeháza Díszterme. Jelen vannak: Barcza Gábor, Boldog István, Bóta Mizsei Ilona, Búsi Lajos, Dobos László, Fejér Andor,

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E 1 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI...9-18 oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI....19-15

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. JEGYZŐKÖNYV Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. Megjelent önkormányzati képviselők: Varga László polgármester, dr. Szikszai Elek Sándor alpolgármester,

Részletesebben