2014. évi. üzleti évről. OMSZI Nonprofit Kft.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2014. évi. üzleti évről. OMSZI Nonprofit Kft."

Átírás

1 OMSZI Nonprofit Kft. Cím: Budapest, Elnök utca 1. Telefon: (36-1) Fax: (36-1) Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: A " r Eves beszámoló a évi üzleti évről OMSZI Nonprofit Kft. Budapest, május 04. S J S Perepatits Zsolt ügyvezető igazgató OMSZI Nonprofit Kft Budapest, Elnök u. 1. Adószám: Cg.: Készítették: Perepatits Zsolt Grigerné Lucza Katalin Papp György Bárdy Károlyné Ügyvezető igazgató gazdasági iga^^ó főkönyvelő ^ \ \ munkaügyi és bérügyi esoportvezelo^s^b^^

2 OMSZI Nonprofit Kft. (5 intézmény) Statisztikai számjel: 2194Í Cégjegyzék száma: Számviteli törvény szerinti MÉRLEG "A" változat Eszközök (aktívák) A mérleg fordulónapja: december 31. adatok e Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése előző év Előző év(ek) módosításai tárgyév a b c d e 01. A. Befektetett eszközök ( ) I. IMMATERIALIS JAVAK Vagyoni értékű jogok II. TÁRGYI ESZKÖZÖK ( ) Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni ért.jogok Egyéb gépek, berendezések, felszerelések Befejezetlen beruházások, felújítások III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 0: B. Forgóeszközök ( ) I. KESZLETEK (11+12) I Anyagok II. KOVETELESEK(14+15) Követelések áruszállításból és szolgáltatásból Egyéb követelések III. ÉRTÉKPAPÍROK Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír V.PENZESZKOZOK (19+20) Pénztár Bankbetétek C. Aktív időbeli elhatárolások (22+23) Bevételek aktív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) Források (passzívák) a b c d e 25. D. Saját tőke (26-32) I. JEGYZETT TOKÉ JEGYZETT, DE MEG BE NEM FIZETETT TOKÉ (-) III. TÖKETARTALÉK IV. EREDMENYTARTALEK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK VI. ERTEKELESI TARTALÉK VII. MERLEG SZERINTI EREDMENY E. Céltartalékok F. Kötelezettségek (35+37) I. HATRASOROLT KOTELEZETTSEGEK II. HOSSZÚ LEJARATU KOTELEZETTSEGEK III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (38-41) Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatározások (42-44) Bevételek passzív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása Halasztott bevételek FORRÁSOK ÖSSZESEN ( ) Budapest, május 04. Í J Z J \ Perepatits Zsolt ügyvezető igazgató OMSZI Nonprofit Kft Budapest, Elnök u. 1. Adószám: Cg.:

3 OMSZI NonproHt Kft. (5 intézmény) Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: Számviteli törvény szerinti összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat december 31. adatok e Ft-ban Sorszám év módosításai előző Előző év(ek) A tétel megnevezése tárgyév I. Belföldi értékesítés nettó árbevétele Exportértékesítés nettó árbevétele 0 0 L Értékesítés nettó árbevétele (01+02) II. Aktivált saját teljesítmények értéke 0 0 III. Egyéb bevételek Ebből: visszaírt értékvesztés Anyagköltség Igénybevett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott ( közvetített) szolgáltatások értéke IV. Anyagjellegű ráfordítások (3+4+5) Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Béljárulékok V. Személyi jellegű ráfordítások (6+7+8) VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások A. ebből értékvesztés ÜZEMI (ÜZLETI) TEVEKENVSEG EREDMENYE (I+ll+III- IV-V-VI-VII) Egyébb kapott járó kamat VIII. Pénzügyi műveletek bevételei IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 0 B. PÉNZÜGYI MÜVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) C. SZOKÁSOS VALLALKOZASI EREDMENY +A+B X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások 0 36 D. RENDKÍVÜLI EREDMENY (X-XI) E. ADOZAS ELŐTTI EREDMENY (±C+D) Xll. Adófizetési kötelezettség 2 29 F. ADÓZOTT EREDMÉNY (E-XIl) G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY Budapest, május 04. I Perepatits Zsolt ügyvezető igazgató OMSZI Nonprofit Kft 1089 Budapest. Elnök u. 1. Adószám: 2) Cg.:

4 OMSZI Non profit Kft. Cím: Budapest, Elnök utca 1. Levélcím: 1364 Budapest, Pf.: 83 Telefon: (36-1) Fax: (36-1) Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: OMSZI Nonprofit Kft. Kiegészítő melléklet a évi beszámolóhoz Budapest, május 04. OMSZI Nonprofit Kft 1089 Budapest. Elnök u. 1. Adószám: 2! Cg.: Perepatits Zsolt ügyvezető igazgató -7 Készítették: Perepatits Zsolt Grigerné Lucza Katalin Papp György Bárdy Károlyné ügyvezető igazgató \ gazdasági igazmt^, C^/ví^^: főkönyvelő C. \ munkaügyi és bérügyi csoportvezetis'^'íáll

5 I. OMSZI Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofít Kft. bemutatása 1. A társaság alapítása Az OMSZI Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofít (továbbiakban Kft.) társaságot az Oktatási Minisztérium Szolgáltató Intézmény a Magyar Köztársaság Polgári Tör\'énykönyvéről szóló évi IV. törvény ai, valamint a gazdasági társaságokról szóló évi CXLIV. törvény, a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény, továbbá az Államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény alapján alapította. A közhasznú társaság a július elsejével életbe lépett évi IV. tv. (új Gt.) szabályai szerint működött tovább, nonprofít kft-vé alakulva. A Kft. egyszemélyes közhasznú társaság. A Kft. 100 %-os állami tulajdonban áll, saját tulajdonú ingatlana nincs. A Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Iskola által használt ingatlan Budapest Főváros tulajdonában, a többi intézmény használatában lévő ingatlan az OMSZI haszonélvezetében a Magyar Állam tulajdonában, a KIH vagyonkezelésében áll. A Kft. jegyzett tőkéje Ft. 2. A társaság főbb adatai cégnév: rövidített név: OMSZI Intézményfermtartó Közhasznú Nonprofít Kft. OMSZI Nonprofít Kft. székhely: Budapest, Elnök utca I. Telefon: Fax: telephelyek: 1053 Budapest, V. Magyar u. 34. telefon: , Fax: Budapest, VI. Lendvay u. 13. telefon: , Fax: Budapest, II. Szent József u. 8. telefon: , Fax: fióktelep: 9400 Sopron, Szt. Margit köz 2. telefon: 99/ , Fax: 99/ cégjegyzékszám: Cg törvényességi felügyeletet ellátó szerv: Budapest Főváros Cégbírósága adószám: statisztikai számjel: tb. törzsszám: bankszámlaszám: MÁK ügyvezető igazgató neve: Perepatits Zsolt A tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét a Magyar Állam nevében a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1133 Budapest, Pozsonyi út 56., képviseli: dr. Szivek Norbert vezérigazgató; továbbiakban: Alapító) gyakorolja. 3. Jogszabályoknak való megfelelés, ellenőrző szervek: A társaság közhasznú tevékenységét nyereség és vagyonszerzés nélkül végzi. A közhasznú tevékenységért, a társadalmi közös szükségletek kielégítéséért felelős szervek:

6 Emberi Erőforrások Minisztériuma - Budapest XII. Hegj^idék Önkormányzata (kizárólag az óvoda és bölcsőde tekintetében) - Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (kizárólag Soproni Nyugdíjas Pedagógus Otthoimal kapcsolatosan) Működése, feladatai ellátása során az alábbi jogszabályoknak való megfelelést kellett, illetve kell biztosítani: Korábban az évi IV. törvény ai, valamint a gazdasági társaságokról szóló évi CXLIV. törvény, az évi CLVI. töi-vény, továbbá az Államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény, a évi IV. tv. Jelenleg a évi V. törvény a Polgári Tör\'énykönyvről (Ptk.), valamint a évi CLXXV. törvény (továbbiakban Ectv.) az egyesületi jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról. A közhasznú társaság közhasznú tevékenj'ségi körét év végéig: az évi CLVI. törvény 26. c) 2., a szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása" továbbá a 26. c) 4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretteijesztés," és 26. c) 10. gyermek- és iflúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet," határozta meg, év elejétől: a évi CLXXV. törvény, illetve a végrehajtási utasítása évtől kezdődően a kiemelten közhasznú minősítés megszűnt. Az otthonok szakmai működését a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló évi III. törvény, valamint végrehajtására kiadott korniánjrendeletek határozzák meg. A gyermekjóléti feladatok ellátása során az évi XXXI. tv. és végrehajtására kiadott rendeleteket kell figyelembe venni. A társaság oktatási, illetve a nevelési feladatait a évi CXC. tv. a nemzeti köznevelésről és végrehajtási rendeletei valamint az intézmények pedagógia programjai alapján látja el. szakmai, felügyeleti és ellenőrző szervek: Magyar Államkincstár Budapest és Pest Megyei Igazgatóság Magyar Államkincstár Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatóság Államháztartási Iroda Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Budapest Főváros Kormányhivatala, Oktatási Főosztály (korábban Állami Számvevőszék) EMMI Budapest Főváros Kormányhivatala Módszertan és Népegészségügyi Intézet (ÁNTSZ) Budapest Főváros Kormányhivatala Egészségbiztosítási Pénztár Szakigazgatási Szerve, Győr-Sopron Megyei Kormányhivatala Egészségbiztosítási Pénztár Szakigazgatási Szerve, Budapest Főváros Kormányhivatala Nyugdíjbiztosítási Pénztár Szakigazgatási Szerve, Győr-Sopron Megyei Kormányhivatala Njoigdíjbiztosítási Pénztár Szakigazgatási Szerve, Nemzeti Adó és Vámhivatal Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség, Központi Statisztikai Hivatal 4. A társaság tevékenysége: - szociális tevékenység, időskorúak gondozása, bentlakásos ellátása; - gyermekjóléti tevékenység gyermekek napközbeni bölcsődei ellátása nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés; - pályakezdő művészek lakhatásának támogatása, biztosítása. 3

7 A társaság tevékenységeinek ellátása során megfelel a Ctv ában előírtaknak. A társaság cél szerinti közhasznú tevékenységi körei TEÁOR'08 megjelöléssel: 8730 '08 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása (közhasznú főtevékenység) 8810 '08 Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül (közhasznú) 8891 '08 Gyerekek napközbeni ellátása (közhasznú) 8510 '08 Iskolai előkészítő oktatás(közhasznú) 8520 '08 Alapfokú oktatás(közhasznú) 8531 '08 Altalános középfokú oktatás(közhasznú) 8532 '08 Szakmai középfokú oktatás (közhasznú) 8552 '08 Kulturális képzés(közhasznú) 8559'08 M.n.s. egyéb oktatás (közhasznú) 8690 '08 Egyéb humán egészségügyi ellátás (közhasznú) A társaság főtevékenységét Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása''\ 3 nyugdíjas otthonban: Budapesti Nyugdíjas Pedagógus Otthonban (1029 Budapest, Szent József u. 8.) Ódiy Árpád Művészotthonban (1062 Budapest, Lendvay u. 13.) és Soproni Nyugdíjas Pedagógus Otthonban (9400 Sopron, Szent Margit u. 2.) látja el. Otthonainkban elsősorban olyan idős, nyugdíjas pedagógusok, művészek és művészeti dolgozók, továbbá közeli hozzátartozóik kerültek, ill. kerülnek elhelyezésre az ország egész területéről, akik szociálisan rászorultak és ápolási igényük a napi négy órát meghaladja. Otthonaink célja az idősek számára békés, nyugodt otthon, fizikai és egészségügyi ellátás, mentálhigiénés gondozás, célszerű és hasznos időtöltés, kikapcsolódás biztosítása, valamint a magányos idős emberek számára a közösségi élethez kapcsolódó feltételek megteremtése. Otthonainkban heti rendszerességgel belgyógyász-, üzemorvosi és háziorvosi szakvizsgával rendelkező orvosok rendelnek, az általuk irányított szakképzett ápolók és gondozók 24 órás egészségügyi szolgálatot teljesítenek. A szakdolgozók létszáma a jogszabályi előírásoknak megfelelő. Az otthonokban gyógytornászokat foglalkoztatunk, akik közös és egyéni gyógytornát tartanak. Az otthonokban rendelő pszichiáter szakorvosok, mentálhigiénés szakemberek és foglalkoztatás szervezők gondoskodnak az egyéni esetkezelésekről, a pszichológiai tanácsadásról, a kis- és nagycsoportos foglakozásokról, a szabadidő kulturált eltöltéséről. Otthonaink saját konyhával rendelkeznek, melyek házias ízekkel n)tíjtanak magas szintű ellátást nem csak lakóinknak, hanem látogatóik és vendégeink számára is. Orvosi, dietetikusi javaslatra speciális diétákat (cukormentes, pépes, epés, fehége-, foszfor, purinszegény, tejérzékeny stb.), étrendet is biztosítunk. Havonta szervezett kirándulások, kulturális programok (múzeumlátogatás, színházlátogatás, irodalmi est, előadások stb.) több napos kirándulások, ünnepi megemlékezések, kerti ünnepségek teszik változatossá lakóink életét. Az otthonok belső életét, az egyéni és a közösségi érdekeket a Házirend szabályozza, ill. biztosítja. Lakóink érdekképviseletét az Érdekképviseleti Fórum látja el. A társaság köznevelési intézménye: Európai Iskola magyar szekciója Az Európai Iskolák Statútumáról szóló, Luxemburgban, június 21.-én aláírt Egyezmény kihirdetését tartalmazó 322/2004. (XII.6.) számú Kormányrendelet az Európai Iskolák 4

8 Konvenciójához történő csatlakozásunkról szóló döntése értelmében biztosítani kell a kinti magyar külképviseleti dolgozók gyermekei számára a magyar anyanyelvű pedagógusokat A közhasznú társaság ellátja az Európai Iskola (Brüsszel, 46 Avenue du Vert Chasseur, B-1180 és Luxemburg, 6, rue Gaston Thom L-8268 Bertrange) magyar szekciójának fermtartói feladatait. A nemzetközi iskola nem az OMSZI Nonprofít Kft. által alapított intézmény, kizárólag a magyar szekció működéséhez szükséges erőforrásokat biztosítja, munkaviszony keretében határozott időtaitamú munkaszerződéssel alkalmazza a kiküldött pedagógusokat, megbízza az oktatási szakértőket, biztosítja a járandóságaikat, továbbá a tanításhoz szükséges taneszközöket, tankönyveket és segédeszközöket. Az EMMI által pályázat útján kiválasztott munkavállalók munkabér megállapítása és folyósítása a évi CXC. tv. a nemzeti köznevelésről, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény, valamint a 326/2014 (VIII.30.) Korm. rendelet 1. -a figyelembevételével történik. Az iskola működtetése nem a magyar jogszabályok szerint történik A munkakörök részletes szabályait az Európai Iskola Alapító okirata szerint kiadott belső szabályozás állapítja meg. Egyéb intézmény: Jászai Mari Színészház (1053 Budapest, Magyar u. 34.) A Jászai Mari Színészház pályakezdő és tehetséges színészek lakhatását biztosítja, rászorulósági alapon, az anyaszínház" javaslatára és garanciája mellett. Az OMSZI Nonprofít Kft, fenntartásában működő önálló jogi személyiségű intézmények: A társaság gyermekjóléti és köznevelési feladatot is ellátó intézménye: Bíró utcai Óvoda és Bölcsőde (1122 Budapest, Bíró utca 3.) A társaság köznevelési intézménye: A Magyar-Kinai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola (1157 Budapest, Kavicsos köz 2-4.) A köznevelési intézmények önálló gazdálkodása: A évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 21. (1) bekezdése szerint a köznevelési intézmény jogi személy, amely - az állami intézményfermtartó központ, valamint az állami felsőoktatási intézmény által fermtartott intézmény kivételével - a fenntartójától elkülönült önálló költségvetéssel rendelkezik. A számvitelről szóló évi C. törvény 3. (1) bekezdése szerint a vállalkozó - ide tartoznak a nonprofít gazdasági társaságok is - által alapított oktatási intézmények gazdálkodónak, az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény szerint adóalanynak minősülnek, melyből következően a nevezett köznevelési intézménynek önálló adószámmal, önálló bankszámlaszámmal kell rendelkeznie. Az Sztv. 4. (1) bekezdés alapján a két köznevelési intézmény önálló beszámoló készítésére, könyvvezetésre, valamint adóbevallásra kötelezett. Az MNV Zrt. 178/2014. (V.21) AH számú alapítói határozatában január 1-ei határidővel írta elő társaságunk számára az intézmény önálló" jogi személyiségű szervezetének kialakítását. A két intézmény én adószámot kért és kapott, valamint án bankszámlát nyitott. Az intézmény a fenntartójától elkülönült önálló költségvetés követelményének től tesz eleget. Ettől az időponttól pénzügyi nyilvántartásai a fenntartótól elkülönülten kerülnek kimutatásra, pénzügyi kötelezettségeit önállóan teljesíti, munkavállalóit alkalmazza. Munkáltatói jogutódlás: Azon munkavállalók akik ig a Magyar - Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola valamint a Bíró utcai Óvoda és Bölcsó'de intézményekben dolgoztak és eddig az időpontig 5

9 munkáltatójuk a fenntartó (OMSZI Nonprofit Kft) volt, től az intézmények (Magyar- Kínai Két Tanítási Nyelvű Altalános Iskola, valamint a Bíró utcai Óvoda és Bölcsőde váltak munkáltatóvá. A fenntartó és a Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Altalános Iskola, valamint a Bíró utcai Óvoda és Bölcsőde megállapodást kötöttek, miszerint az érintett munkavállalók tekintetében napjától a Munka Törvénykönyvéről szóló évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 36. -a szerinti, a munkáltató személyében történő jogutódlás (a továbbiakban: munkajogi jogutódlás) következik be. Fenntartói feladatok ellátása: A fenntartó és a Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, valamint a Bíró utcai Óvoda és Bölcsőde megállapodást kötöttek továbbá, miszerint től kezdődően az OMSZI Nonprofit Kft., mint fenntartó továbbra is ellátja a Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Altalános Iskola számviteli, munkaügyi, bérszámfejtési illetve egyéb adminisztratív jellegű feladatait. A köznevelési intézmények önálló sazdálkodásának hatása az OMSZI Nonprofit Kft évi beszámolójára. A két köznevelési intézmény elkülönült önálló költségvetése miatt től a két intézmény bevételei, kiadásai nincsenek kimutatva az OMSZI Nonprofit Kft évi beszámolójában, így a két köznevelési intézmény által használt befektetett eszközök továbbra is az OMSZI Nonprofit Kft. beszámolójában kerültek kimutatásra, (ezek használatáért az értékcsökkenéssel megegyező díj került kiszámlázásra). Ezen két köznevelési intézmény L01-ÍÓ1 önálló beszámolási kötelezettség alá esik, így az OMSZI Nonprofit Kft. beszámolója ezen intézmények pénzügyi adatait nem tartalmazza. A Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Altalános Iskola (1157 Budapest, Kavicsos köz 2-4.) A Magyarországon egyedüliként alapított Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola a Magyar és Kínai Oktatási Minisztérium megállapodása alapján kormányzati támogatással jött létre 2004-ben. Európa egyetlen más országában sincs egyidejűleg nemzeti és kínai nyelven folyó alapfokú oktatás. Az iskola alapításának célja elsősorban a Magyarországon élö, dolgozó kínai családok gyermekei számára tanulási, integrálódási lehetőség biztosítása volt. Mára az iskola tanulóinak létszáma megtriplázódott, és a magyar tanulók és szüleik körében is népszerű az iskola. Az első osztályba jelentkezési lapot beadó, bejutni szándékozó tanulók száma évről évre eléri a száz főt. A legtöbb probléma a kínai diákok fluktuációjából adódik, komoly szakmai kihívás azoknak a gyerekeknek az iskolai életbe való beillesztése, akik nem kielégítő nyelvtudással rendelkeznek. Ez indokolta az úgynevezett befogadó osztály létrehozását. Ebben az osztályban a kínai nyelvű órák megtartásán kívül, minden tanítási időt a magyar nyelv elsajátítására fordítanak. Bíró utcai Óvoda és Bölcsőde (1122 Budapest, Bíró utca 3.) Társaságunk óvodája és bölcsődéje elsősorban az XII. kerület lakóinak gyermekei számára biztosít elhelyezést, de a szabad férőhelyeire területi korlát nélkül fogad gyermekeket. EMMI és a KIH, valamint kapcsolódó intézményei alkalmazottainak gyermekei előnyt élveznek a felvételnél. A kerületi önkormányzattal, tulajdonosi jóváhagyással még 2008-ban együttműködési megállapodást kötöttünk, mely szerint a kerületben lakó gyermekek gondozásához nyújt anyagi támogatást. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, valamint intézményeiben dolgozók gyermekei számára júniusában megkötött együttműködési megállapodás keretében biztosítottunk férőhelyet. Az óvoda és bölcsőde szakmai programja és feladatellátása magas 6

10 színvonalú és évek óta stabil. Ezt támasztja alá a szülök körében végzett felmérés, amely szerint a szülők elégedettek az intézmény szakmai munkájával és gyermekeik szívesen járnak az intézménybe. Vállalkozási tevékenység Vállalkozási tevékenységet társaságunk kizárólag közhasznú feladatainak elősegítése érdekében folytat (vendégétkeztetés, szálláshely értékesítés, ingatlan bérbeadás). Az ellátottak (gondozottak) és tanulók létszámát, feltöltöttség valamint a feladat- és teljesítménymutatókat a 1-2. számú mellékletek mutatják be. II. A beszámolóra vonatkozó általános információk A Kft. a Számviteli törvényben foglaltaknak megfelelő éves beszámolót készít, a mérleg és eredmény-kimutatás A" változata összköltség eljárással készült. Közhasznú besorolása miatt a Kft. közhasznú mérleget és közhasznú eredmény kimutatást is készített. Ez a beszámoló a évi gazdálkodás adatait és eredményét tartalmazza. a beszámoló fordulónapja: december 31. a mérlegkészítés időpontja: február 28 A gazdasági események elszámolása és rögzítése kettős könyvvitellel történik a MEGAORA számítógépes programrendszer alkalmazásával, amely biztosítja a főkönj^vi kivonat előállítását, valamint a tárgyi eszközök nyilvántartását, a szállítók és vevők folyószámláinak analitikáját. A mérleg és eredmény-kimutatás szerkezeti felépítése, tagolása és tartalma, valamint a mérlegtételek értékelési elvei és eljárásai az elmúlt évhez képest nem változtak. SZÁMVITELI POLITIKA A társaság könyveit és nyilvántartását a módosításokkal hatályos évi C. törvényben (a továbbiakban a "Törvény"), és Magyarországon általánosan elfogadott számviteli elveknek megfelelően vezeti. Minden lényeges szempontot tekintve a társaság számviteli alapelvei, az értékelés módszerei és eljárásai, az év során a számviteli alapelvekben végrehajtott változtatásokkal együtt az alábbiak: A számvitel alapja A Törvény január l-jén lépett hatályba. Mind a csatolt mérleg, mely a december 31-i állapotot tükrözi, mind az eredmény-kimutatás a fenti dátummal végződő évre vonatkozóan a Törvény előírásainak megfelelően készült. A számviteli politika meghatározó elemeiben változtatásra nem került sor, így ennek eredményre gyakorolt hatása nem volt. A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért és vezetéséért felelős személy és Grigemé Lucza Katalin gazdasági igazgató

11 Papp György főkönyvelő PM Kőzik Zoltánné könyvelő PM Bárdy Károlyné Bér- és munkaügyi csoportvezető A beszámoló aláírására jogosult: Perepatits Zsolt ügyvezető igazgató Székesfehérvár Salétrom utca 7.1/50. III. A A mérleg tagolása és a mérlegtételek értékelése Befektetett eszközök A gazdálkodási év során beszerzett tárgyi eszközök beszerzési áron kerültek aktiválásra, a le nem vonható ÁFA-tartalom miatt bruttó értéken, mert minden esetben tárgyi adómentes tevékenységhez kapcsolódnak. A terv szerinti értékcsökkenés leírási kulcsait a várható élettartam figyelembevételével alakítottuk ki, lineáris módszer alkalmazásával, maradványérték nem került megállapításra. A kis értékű tárgyi eszközök esetében a használatbavétellel egy időben élünk az egyösszegű értékcsökkenés elszámolásának lehetőségével. A leírási kulcsok megállapításánál minden esetben figyelembe vettük a Társasági adó törvény előírásait is, így a társasági adóalap megállapításakor az értékcsökkenési leírásban elszámolási különbözetek nincsenek. A tárgyi eszközök állománya a következők szerint alakult: adatok e Ft-ban Br. érték Elsz. Écs. Nettó ért. Br. érték Elsz. Écs. Nettó ért Immateriális javak Nyitó Növekedés Csökkenés Záró érték Idegen ingatlanon végzett Nyitó beruházás, felújítás Növekedés Csökkenés Záró érték Gépek, berendezések, Nyitó felszerelések, járművek Növekedés Csökkenés Záró érték Kisértékü tárgyi eszközök Nyitó Növekedés Csökkenés Záró érték

12 Befejezetlen beruházás, felújítás Összesen; Nyitó Növekedés Csökkenés Záró érték Nyitó Növekedés Csökkenés Záró érték Tárgyidőszakban e Ft értékcsökkenés került elszámolásra, terven felüli értékcsökkenés elszámolása nem történt. B Forgóeszközök Készletek A készletek között kerülnek elszámolásra a során, raktáron lévő élelmiszer anyagkészletek a melegkonyhával üzemelő egységekben, a leltárral alátámasztott mennyiségnek megfelelően, súlyozott átlagáron értékelve. Követelések adatok e Ft-ban Követelések áruszálh'tásból és szolgáltatásból Egyéb követelések Adott előlegek Egyéb követelések és kártyás elszámolások Követelések összesen Értékpapírok A Kft. Kincstári számlavezetésre kötelezett, így átmenetileg szabad pénzeszközeit is csak a Magyar Államkincstár keretei között hasznosíthatja. Ennek biztos és rugahnas (bármikor hozzáférhető) módja a Diszkont Kincstáqegy, ez az értékpapír szintén a forgóeszközök között szerepel. A én az értékpapírok állománya 0 Ft volt. Pénzeszközök Kft i bankbetétjének összege e Ft volt. A Kft. készpénz állománnyal nem rendelkezik C Aktív időbeli elhatárolások A bevételek aktív időbeli elhatárolásaként e Ft lett elszámolva, melyből a MÁK szociális normatívából e Ft származó bevétel, illetve olyan költségek aktív elhatárolásait tartalmazza e Ft értékben melyek a Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola vagy a Bíró utcai Óvoda és Bölcsőde intézményeket terhelik, de az OMSZI Nonprofit Kft. fizette ki és továbbterhelésre még nem kerültek.

13 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolásai között kerültek kimutatásra a tárgyévben kifizetett, de csak a következő évet terhelő költségek (szaklap előfizetések, közlönyök, szakmai felelősségbiztosítások évre vonatkozó része, stb. 401 e Ft). D Saját tőke adatok e Ft-ban Tőke és Mérleg Jegyzett Eredménytartalék Lekötött szerinti Saját Tőke tőke tartalék eredmény Egyenleg Ol-én Átvezetés MSZ eredmény Átvezetés lekötött tartalék évi eredmény Egyenleg december 31-én előző évi eredmény osztalékfizetés előtt előző évi eredmény osztalékfizetés után évi eredmény osztalék fizetés előtt évi eredmény osztalékfizetés után E Céltartalékok adatok e Ft-ban Céltartalék Várható Kötelezettségekre Összes Céltartalék Egyenleg Ol-én Képzés Összesen Felhasználások Felhasználás Egyenleg december 31-én Céltartalék-képzés, illetve felhasználás évben nem történt. A céltartalék i értéke, tartalmazza a Főgáz követelésére képzett e Ft-ot valamint az OMSZI Nonprofít Kft.-be beolvadó Multinova Kft. volt alkalmazottjával kapcsolatos e Ft. összeget. F Kötelezettségek A Társaságnak hátrasorolt és hosszú lejáratú kötelezettségei nincsenek. A kötelezettségek részletezése az alábbi táblázatban kerül bemutatásra. adatok e Ft-ban Hátrasorolt kötelezettségek 0 0 Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 Rövid lejáratú kötelezettségek

14 Szállítók Adófizetési kötelezettségek Kereset elszámolási számla 65 0 Egyéb rövid lejáratú kölcsönök Támogatás még tovább nem utalt része Kaució Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Költségátalány Kötelezettségek összesen G Passzív időbeli elhatárolások Bevételek passzív időbeli elhatárolásként kerülnek kimutatásra a már évben befolyt, de a utáni évekre vonatkozó bevételek. Költségek passzív időbeli elhatárolásként kerühiek kimutatásra a évet terhelő, de a tárgyévben még nem számlázott költségek (közüzemi díjak, karbantartási költségek, egyéb szolgáltatások). Halasztott bevételként kerülnek kimutatásra a fejlesztési célú, még fel nem használt támogatások, valamint a már felhasznált, fejlesztésre fordított támogatások és térítésmentesen átvett eszközök értékének az elszámolt költségen (ÉCS) felüli összegei. Az itt nyilvántartott tételek a következő években, az elszámolásra kerülő költségeknek megfelelő ütemben kerülnek elszámolásra, a mindenkori tárgyévi rendkívüli bevétellel szemben. adatok e Ft-ban Bevételek passzív elhatárolás fel nem használt pénzadományok Költségek passzív elhatárolás Halasztott bevételek ( összesen ) ebből Adományok, térítésmentesen kapott eszközök Fejlesztési célú eszközök Passzív elhatárolások Összesen IV. Vagyoni helyzet alakulása Index 2014/2013 Vagyoni helyzet Tőkeerősségi mutató (saját tőke/összes forrás) 16,30% 21,55% 132,21% Pénzügyi helyzet Likviditási mutató (forgóeszköz/rövid lejáratú köt.) 1,3578 4, ,33% Likviditási gyorsráta (pénzeszközök+követelések)/rövid lejáratú köt.) 1,3413 4, ,36% Eszközök és Források összetétele Befektetett eszközök aránya az összes eszközhöz 29,31% 27,01% 92,15% 11

15 Forgóeszközök aránya az összes eszközhöz 30,14% 70,59% 234,21% Követelések aránya az összes eszközhöz 22,84% 17,88% 78,28% Saját töke aránya az összes forráshoz 16,30% 21,55% 132,21% Kötelezettségek aránya a forráshoz 22,20% 15,98% 71,98% Jövedelmi helyzet Eszközarányos jövedelmezőség 28,62% 16,02% (adózás előtti eredmény/(befektetett eszközök+készletek) 55,97% ROE (adózás utáni nyereség/saját tőke) 52,11% 20,39% 39,13% V. Eredmény-kimutatás tételeinek értékelése A tétel megnevezése összeg megoszlás összeg megoszlás Értékesítés nettó árbevétele ,23% ,33% Egyéb bevételek ,37% ,45% Pénzügyi műveletek bevételei ,20% 497 0,08% Rendkívüli bevételek ,20% ,14% Összes bevétel % % Értékesítés nettó árbevételének részletezése adatok e Ft-ban index % Gondozási díj bevétel (Otthonok) % Lakbér bevétel % Tanulók étkezési befizetése 0 Bölcsődei gondozási díj bevétel 0 Óvodai gondozási díj bevétel 0 Óvodai étkezési díj bevétel 0 Bölcsődei étkezési díj bevétel 0 Egyéb % Szállás díj 4 0% Bérleti díj % Dolgozói és vendégétkeztetés % Közvetített szolgáltatás % Központi költségek átterhelése % Tárgyi eszközök használati díja % Összesen % Rendkívüli bevételek részletezése Térítés nélküli eszközök átvétele Térítés nélküli eszközök, halasztott bevétel Egyéb elévült kötelezettség index % % 12

16 Ajándékba kapott nagyért, eszk./adomány 104% Ajándékba kapott kisért eszk./adomány 68% Fejlesztésre elsz. tám.halasztott bevétel 95% Kisért tsz.tárgyévi magánszemély 0 0 szervezet befizetéséből Elévült kötelezettség Multinova 0 0 Összesen % Bevételek részletezése A tétel megnevezése előző év Tárgyév index % A. Összes közhasznú tevékenység bevétele ( ) 96% 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 97% 2. Pályázati úton elnyert támogatás % 3. Közhasznú tevékenységből származó árbevétel 105% 4. Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel % B. Vállalkozási tevékenység árbevétele % C. Összes bevétel (A.+B.) % Közhasznú működés keretében (központi költségvetésbői, aiapítótói, egyéb iieiyről) kapott támogatások elszámolása: Támogatások A tétel megnevezése Odry A. Művészotthon Bp.-i Nyuped Soproni Nyuped Jászai Színészház adatok e Ft-ban Európai Társaság Iskola össz. 1. Közhasznú tevékenység támogatása a. Alapítótól b. Központi költségvetésből ebből: - szociális normatíva és ágazati bérpótlék tám köznevelési normatíva EMMI támogatás EMMI köznevelési.megállap.alapján egyéb:

17 Ráfordítások részletezése: Anyagjellegű ráfordítások: A tétel megnevezése Közhasznú tevékenység évi tény évi tény Vállalko zási tevékeny ség összesen Közhasznú tevékenység Vállalkozá si tevékenyse <1 adatok e Ft-ban összesen Éltérés 2014 tény tény Index 2014.év tény/2013, év tény Anyagjellegű ráfordítások ,21% Élelmiszer beszerzés ,72% Gyógyszerek, gyógyászati segédanyagok ,64% Szakmai anyag Karbantartási anyag ,86% Tisztítószer ,77% Irodaszer, nyomtatvány ,74% Munkavédőruha, védőital ,00% Egyéb anyag, egyéb eszköz ,55% Adományból vásárolt anyag ,79% Egyéb anyagköltség összesen ,76% Villamos energia ,14% Gázdíj ,89% Víz- és csatornadíj ,12% Üzemanyag ,27% Fűtés Energia összesen ,07% Anyagköltség ,60% Szállítási szolgáltatás ,38% Bérleti díjak ,45% Tárgyi eszköz használati díja Karbantartás, kisjavítás ,11% Hirdetés ,19% 14

18 Könyv, folyóirat ,89% Oktatás, továbbképzés, tanfolyam ,92% Postaköltség ,53% Távközlési díjak ,71% Könyvvizsgál at ,11% Ügyvédi munkadíj ,95% Szakértői tevékenység ,99% Ügyviteli szolgáltatás ,15% Belső ellenőrzés Egészségügyi szolgáltatás ,54% Étkezési szolgáltatás Takarítás ,91% SzemétszáHítá s ,48% Kéménysepré s ,91% Egyéb szolgáltatás ,59% Adományból igénybevett szolgáltatás ,20% Igénybevett szolgáltatása k összesen ,66% Bankköltség ,46% Illeték ,71% Biztosítási díj ,35% Egyéb szolgáltatás összesen ,46% Eladott (közvetített) szolgáltatáso k értéke ,94% Az anyagjellegű ráfordítások összehasonlíthatósága érdekében a és a évi adat esetében is az OMSZI Nonprofít Kft. 5 intézményre vonatkozó adatát (két önálló köznevelési intézmény nélküli) mutatjuk be. Mindkét évi tényadatnál a közvetített szolgáltatások (utolsó sor, a fenntartóhoz beérkező, két köznevelési intézményt terhelő, de az OMSZI Nonprofít által megfizetett és részükre átszámlázott költségek) torzító hatását kell fígyelembe venni. Egyéb ráfordítások Az egyéb ráfordítások között a társaság, évet terhelő, vevőköveteléseket terhelő értékvesztést nem számolt el. Egy évnél régebben lejárt vevőkövetelések esetén, a társaság 100% értékvesztést számol el. 15

19 Megnevezés index Le nem vonható AFA ,28% Cégautó-adó ,53% Költségátalány Egyéb ,38% Összesen ,56% Az üzemi (üzleti) tevékenység eredménye évben e Ft, évben 319 e Ft, az adózás előtt eredmény évben e Ft., évben e Ft. A társaság kereset és létszámgazdálkodása: KSH kereset tény évi terv tény Állománycsoport (statisztikai létszám) Létszám (fő) Átlagkereset (fö/hó) KSH kereset Létszám (fő) Átlagkereset (fö/hó) KSH kereset Létszám (fő) Átlagkereset (fő/hó) Index (2014 tény/2013 tény) Index(2014 tény/2014 ter\ ) Kereset Létszám Átlagkén Kereset Létszám Átlagker. Teljes munkaidősök , , , ,05 0,98 1,07 0,88 0,98 0, , , , ,14 1,05 1,08 1,07 1,05 1,01 Részmunkaidősök Állományban lévők , , ,06 0,99 1,07 0,89 0,99 0,90 Állományon kívüliek ,07 0,93 Személyi jellegű ráfordítások A tétel megnevezése terv tény tény Eltérés tény Index 2014/2013. tény Eltérés tény-terv ezer Ft-ban Index tény/terv Személyi jellegű ráfordítások ,68% ,37% Bérköltség ,59% ,87% megbízási díjak ,00% tiszteletdíj ,00% ,13% Személyi jellegyéb kifizetések ,84% ,90% Munkába járás költsége ,61% ,58% távolsági közlekedés ,34% ,31% gépkocsi munkábajárás költs ,14% -4 98,14% Betegszabadság, táppénz ,77% ,01% betegszabadság ,06% ,83% táppénz 1/3 költsége ,87% ,07% 16

20 Béren kívüli juttatások ,09% ,38% OTP SZÉP kártya ,77% ,77% Erzsébet utalvány ,82% ,82% önk.nyugdíjpénztári hozzájár ,90% ,90% önk.egészségpénztár hozzájár ,30% ,30% helyi közlekedés ,77% ,56% iskolakezdési hozzájárulás ,11% ,11% Alkalmi munkavállaló bére Nem kiem. béren kívüli jutt ,13% ,86% saját gk. hivatalos célú haszn I ,57% ,57% temetési segély, segély ,00% ,00% cégadó ,44% ,24% vendéglátás (reprezentáció) ,85% ,85% Bérjárulékok ,42% ,22% évi teljes munkaidősök átlagkeresete: évi teljes munkaidősök átlagkeresete: Index: Ft/fő/hó Ft/fő/hó 1,07 A évi tényadatokhoz, illetve a évi tervhez viszonyítva kis mértékben csökkent a teljes munkaidősök létszáma, és minimálisan növekedett a részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma. A vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottság tagjainak tevékenységükért az üzleti év után kifizetett járandóság összege: Perepatits Zsolt ügyvezető igazgató, összesen: Ebből évi prémiumfeladatért kifizetett prémium: Ebből év terhére kifizetett prémium előleg: Gazdasági igazgató: Felügyelő bizottság (3 fő): Összesen: e Ft 0 e Ft 0 e Ft e Ft e Ft e Ft Adózás előtti eredmény Adóalap növelő tételek Céltartalék képzés Bírság,kötbér,késedelmi kamat,kártérítés Hiányzó,megsemmisűlt,áll-ból kivez.készletek könyv szerinti értéke 42 Értékcsökkenési leírás (terv szerinti és egyösszegű) Terven felüli értékcsökkenés /selejt/ 17

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 e-mail: titkarsag@vmkorhaz.hu Szám: 02/129-6/2009. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

2013. Éves beszámoló

2013. Éves beszámoló 2 4 2 0 0 4 9 3 7 0 1 0 1 1 4 1 8 Statisztikai számjel 1 8-1 0-1 0 0 7 0 1 Cégjegyzék száma ÉNYKK Zrt. a vállalkozás megnevezése Szombathely, Körmendi út 92. 94/517-600 a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. Tartalomjegyzék. 1.) Éves beszámoló Részei: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet

ÉVES BESZÁMOLÓ. Tartalomjegyzék. 1.) Éves beszámoló Részei: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet ÉVES BESZÁMOLÓ 2013 Tartalomjegyzék 1.) Éves beszámoló Részei: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet 1-22. old. 1.sz.melléklet: A valós vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzet bemutatása 2.sz.melléklet:

Részletesebben

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Adószám: 23395778-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzék szám: 01-09-963641 Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1061

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft.

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. 22102286-9003-572-03 Statisztikai számjel 03-09-118363 Cégjegyzékszám Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE 2012. I-XII. hó Kecskeméti Művészeti Műhelyek Nonprofit Kft. MÉRLEG Eszközök (aktívák) Adatok

Részletesebben

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Készült: Budapest, 2014. április 10. Az éves beszámolót összeállította: dr. Palatka Lívia vezérigazgató

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Adószám: 18665161-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-129463 GÖDÖLLŐI KIRÁLYI KASTÉLY KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 2100 Tel..,Fax: 06-28-422-009

Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 2100 Tel..,Fax: 06-28-422-009 Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 21 Tel..,Fax: 6-28-422-9 E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 29. május 21-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Kalória

Részletesebben

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR 1-től 2012. DECEMBER 31-ig TARTÓ ÜZLETI ÉVÉRŐL Budapest, 2013. március 19. Szirtes Tamás ügyvezető igazgató Tartalom Tartalom:... 1 I.

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 01. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. a Palota Holding Ingatlan-és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2012. évi éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet. a Palota Holding Ingatlan-és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2012. évi éves beszámolóhoz Kiegészítő melléklet a Palota Holding Ingatlan-és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2012. évi éves beszámolóhoz 1 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉSEK II. AZ ÉVES BESZÁMOLÓ

Részletesebben

A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1. A Társaság bemutatása... 4 2. Számviteli Politika meghatározó elemeinek

Részletesebben

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről Tartalomjegyzék I.FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS... 2 II.MÉRLEG ( E Ft)... 3 III.EREDMÉNYKIMUTATÁS... 5 IV.A KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 6 1.A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE... 6 2.SZÁMVITELI POLITIKA... 9 3.AZ

Részletesebben

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG É V E S B E S Z Á M O L Ó

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG É V E S B E S Z Á M O L Ó MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (korábban Millenáris Tudományos Kulturális Közhasznú Társaság 2008.03.31.-ig) 1024 Budapest, Kis Rókus u. 16-20. 2011.

Részletesebben

181/2014.(V.20.) számú Alapítói Határozat

181/2014.(V.20.) számú Alapítói Határozat 181/2014.(V.20.) számú Alapítói Határozat Az MNV Zrt. az ÉKKO Kft. (székhelye: 4034 Debrecen, Vámospércsi út 84., Cg: 09-09- 002536) /a továbbiakban Társaság/ alapítói hatáskörében eljárva a Társaság Alapító

Részletesebben

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben

Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. 2014. január 1-től 2014. december 31. időszakára vonatkozó mérleg és eredmény-kimutatás kiegészítő melléklete

Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. 2014. január 1-től 2014. december 31. időszakára vonatkozó mérleg és eredmény-kimutatás kiegészítő melléklete Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. 2014. január 1-től 2014. december 31. időszakára vonatkozó mérleg és eredmény-kimutatás kiegészítő melléklete I. ÁLTALÁNOS RÉSZ a) A társaság rövid bemutatása 1) A Szabad

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. A Váti Nonprofit Kft. 2012. december 31-én végződő év. éves beszámolójának

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. A Váti Nonprofit Kft. 2012. december 31-én végződő év. éves beszámolójának A Váti Nonprofit Kft. 2012. december 31-én végződő év éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 2013. május 30. P H Ügyvezető igazgató 1 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA Név: VÁTI Magyar

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. A Társaság 2014. éves mérlegének aktív és passzív egyező végösszege: A Társaság 2014. évi mérleg szerinti eredménye:

ÉVES BESZÁMOLÓ. A Társaság 2014. éves mérlegének aktív és passzív egyező végösszege: A Társaság 2014. évi mérleg szerinti eredménye: 2 3 4 4 5 0 7 9 6 4 2 0 1 1 4 0 1 statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 7 1 1 3 cégjegyzékszám Óbudai Vagyonkezelő Zrt. A vállalkozás megnevezése 1033. Budapest, Szentlélek tér 7. A vállalkozás címe 2014 ÉVES

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2013. január 1. - 2013. december 31. Budapest, 2014. május 19. Tartalom 1. A Társaság bemutatása, szabályozói környezet... 3 2. Számviteli Politika... 5 3. A Társaság

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: 06 Szegedi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név:

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012. ÉV Statisztikai számjel: 21827958-8730-113-11 Cégjegyzék szám: 11-09-014301 Telefon: 06-33/361-180 Lábatlan, 2013.május 27. Pajorné Hajba Csilla ügyvezető

Részletesebben

Éves beszámoló a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló a 2013. üzleti évről 1 0 8 9 8 8 2 4 3 6 0 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 2 4 5 1 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság A vállalkozás címe, telefonszáma:

Részletesebben

2013. évi Kiegészítő melléklet

2013. évi Kiegészítő melléklet GYULASPORT SPORTLÉTESÍTMÉNYEKET MŰKÖDTETŐ UTANPÓTLÁS NEVELŐ SPORTISKOLA, SPORTSZERVEZŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 5700. Gyula, Ajtóssy Albert u. 2-10. 2013. évi Kiegészítő

Részletesebben

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. 2011. Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] [SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ] 1 4 6 2 5 6 5 1 4 1 1 0 5 7 2 0 7 Statisztikai

Részletesebben

PÁNCZÉL SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG

PÁNCZÉL SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG PÁNCZÉL SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2004. ÉV 2524 Nagysáp, Granárium domb 1. (33) 517-912 www.idosek.hu Statisztikai számjel: 21819274-8531-571-11 Cégjegyzék

Részletesebben

Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet. Éves beszámoló 2012. Kiegészítő melléklet

Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet. Éves beszámoló 2012. Kiegészítő melléklet Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet Éves beszámoló 2012. Kiegészítő melléklet KSH szám: 11017897-6419-122-02 Cégjegyzékszám: 02-02-060089. Györök Zoltán Békési Rita ügyvezető igazgató főkönyvelő Kelt: Pécs,

Részletesebben

A Shopline-webáruház Nyrt.

A Shopline-webáruház Nyrt. A. (korábbi nevén Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyrt.) 2012. évi magyar számviteli szabályok szerinti éves beszámolója Jóváhagyta a a Társaság 2013. április 24-i éves közgyűlése. H-1097 Budapest,

Részletesebben