2014. évi. üzleti évről. OMSZI Nonprofit Kft.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2014. évi. üzleti évről. OMSZI Nonprofit Kft."

Átírás

1 OMSZI Nonprofit Kft. Cím: Budapest, Elnök utca 1. Telefon: (36-1) Fax: (36-1) Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: A " r Eves beszámoló a évi üzleti évről OMSZI Nonprofit Kft. Budapest, május 04. S J S Perepatits Zsolt ügyvezető igazgató OMSZI Nonprofit Kft Budapest, Elnök u. 1. Adószám: Cg.: Készítették: Perepatits Zsolt Grigerné Lucza Katalin Papp György Bárdy Károlyné Ügyvezető igazgató gazdasági iga^^ó főkönyvelő ^ \ \ munkaügyi és bérügyi esoportvezelo^s^b^^

2 OMSZI Nonprofit Kft. (5 intézmény) Statisztikai számjel: 2194Í Cégjegyzék száma: Számviteli törvény szerinti MÉRLEG "A" változat Eszközök (aktívák) A mérleg fordulónapja: december 31. adatok e Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése előző év Előző év(ek) módosításai tárgyév a b c d e 01. A. Befektetett eszközök ( ) I. IMMATERIALIS JAVAK Vagyoni értékű jogok II. TÁRGYI ESZKÖZÖK ( ) Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni ért.jogok Egyéb gépek, berendezések, felszerelések Befejezetlen beruházások, felújítások III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 0: B. Forgóeszközök ( ) I. KESZLETEK (11+12) I Anyagok II. KOVETELESEK(14+15) Követelések áruszállításból és szolgáltatásból Egyéb követelések III. ÉRTÉKPAPÍROK Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír V.PENZESZKOZOK (19+20) Pénztár Bankbetétek C. Aktív időbeli elhatárolások (22+23) Bevételek aktív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) Források (passzívák) a b c d e 25. D. Saját tőke (26-32) I. JEGYZETT TOKÉ JEGYZETT, DE MEG BE NEM FIZETETT TOKÉ (-) III. TÖKETARTALÉK IV. EREDMENYTARTALEK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK VI. ERTEKELESI TARTALÉK VII. MERLEG SZERINTI EREDMENY E. Céltartalékok F. Kötelezettségek (35+37) I. HATRASOROLT KOTELEZETTSEGEK II. HOSSZÚ LEJARATU KOTELEZETTSEGEK III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (38-41) Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatározások (42-44) Bevételek passzív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása Halasztott bevételek FORRÁSOK ÖSSZESEN ( ) Budapest, május 04. Í J Z J \ Perepatits Zsolt ügyvezető igazgató OMSZI Nonprofit Kft Budapest, Elnök u. 1. Adószám: Cg.:

3 OMSZI NonproHt Kft. (5 intézmény) Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: Számviteli törvény szerinti összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat december 31. adatok e Ft-ban Sorszám év módosításai előző Előző év(ek) A tétel megnevezése tárgyév I. Belföldi értékesítés nettó árbevétele Exportértékesítés nettó árbevétele 0 0 L Értékesítés nettó árbevétele (01+02) II. Aktivált saját teljesítmények értéke 0 0 III. Egyéb bevételek Ebből: visszaírt értékvesztés Anyagköltség Igénybevett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott ( közvetített) szolgáltatások értéke IV. Anyagjellegű ráfordítások (3+4+5) Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Béljárulékok V. Személyi jellegű ráfordítások (6+7+8) VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások A. ebből értékvesztés ÜZEMI (ÜZLETI) TEVEKENVSEG EREDMENYE (I+ll+III- IV-V-VI-VII) Egyébb kapott járó kamat VIII. Pénzügyi műveletek bevételei IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 0 B. PÉNZÜGYI MÜVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) C. SZOKÁSOS VALLALKOZASI EREDMENY +A+B X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások 0 36 D. RENDKÍVÜLI EREDMENY (X-XI) E. ADOZAS ELŐTTI EREDMENY (±C+D) Xll. Adófizetési kötelezettség 2 29 F. ADÓZOTT EREDMÉNY (E-XIl) G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY Budapest, május 04. I Perepatits Zsolt ügyvezető igazgató OMSZI Nonprofit Kft 1089 Budapest. Elnök u. 1. Adószám: 2) Cg.:

4 OMSZI Non profit Kft. Cím: Budapest, Elnök utca 1. Levélcím: 1364 Budapest, Pf.: 83 Telefon: (36-1) Fax: (36-1) Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: OMSZI Nonprofit Kft. Kiegészítő melléklet a évi beszámolóhoz Budapest, május 04. OMSZI Nonprofit Kft 1089 Budapest. Elnök u. 1. Adószám: 2! Cg.: Perepatits Zsolt ügyvezető igazgató -7 Készítették: Perepatits Zsolt Grigerné Lucza Katalin Papp György Bárdy Károlyné ügyvezető igazgató \ gazdasági igazmt^, C^/ví^^: főkönyvelő C. \ munkaügyi és bérügyi csoportvezetis'^'íáll

5 I. OMSZI Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofít Kft. bemutatása 1. A társaság alapítása Az OMSZI Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofít (továbbiakban Kft.) társaságot az Oktatási Minisztérium Szolgáltató Intézmény a Magyar Köztársaság Polgári Tör\'énykönyvéről szóló évi IV. törvény ai, valamint a gazdasági társaságokról szóló évi CXLIV. törvény, a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény, továbbá az Államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény alapján alapította. A közhasznú társaság a július elsejével életbe lépett évi IV. tv. (új Gt.) szabályai szerint működött tovább, nonprofít kft-vé alakulva. A Kft. egyszemélyes közhasznú társaság. A Kft. 100 %-os állami tulajdonban áll, saját tulajdonú ingatlana nincs. A Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Iskola által használt ingatlan Budapest Főváros tulajdonában, a többi intézmény használatában lévő ingatlan az OMSZI haszonélvezetében a Magyar Állam tulajdonában, a KIH vagyonkezelésében áll. A Kft. jegyzett tőkéje Ft. 2. A társaság főbb adatai cégnév: rövidített név: OMSZI Intézményfermtartó Közhasznú Nonprofít Kft. OMSZI Nonprofít Kft. székhely: Budapest, Elnök utca I. Telefon: Fax: telephelyek: 1053 Budapest, V. Magyar u. 34. telefon: , Fax: Budapest, VI. Lendvay u. 13. telefon: , Fax: Budapest, II. Szent József u. 8. telefon: , Fax: fióktelep: 9400 Sopron, Szt. Margit köz 2. telefon: 99/ , Fax: 99/ cégjegyzékszám: Cg törvényességi felügyeletet ellátó szerv: Budapest Főváros Cégbírósága adószám: statisztikai számjel: tb. törzsszám: bankszámlaszám: MÁK ügyvezető igazgató neve: Perepatits Zsolt A tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét a Magyar Állam nevében a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1133 Budapest, Pozsonyi út 56., képviseli: dr. Szivek Norbert vezérigazgató; továbbiakban: Alapító) gyakorolja. 3. Jogszabályoknak való megfelelés, ellenőrző szervek: A társaság közhasznú tevékenységét nyereség és vagyonszerzés nélkül végzi. A közhasznú tevékenységért, a társadalmi közös szükségletek kielégítéséért felelős szervek:

6 Emberi Erőforrások Minisztériuma - Budapest XII. Hegj^idék Önkormányzata (kizárólag az óvoda és bölcsőde tekintetében) - Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (kizárólag Soproni Nyugdíjas Pedagógus Otthoimal kapcsolatosan) Működése, feladatai ellátása során az alábbi jogszabályoknak való megfelelést kellett, illetve kell biztosítani: Korábban az évi IV. törvény ai, valamint a gazdasági társaságokról szóló évi CXLIV. törvény, az évi CLVI. töi-vény, továbbá az Államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény, a évi IV. tv. Jelenleg a évi V. törvény a Polgári Tör\'énykönyvről (Ptk.), valamint a évi CLXXV. törvény (továbbiakban Ectv.) az egyesületi jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról. A közhasznú társaság közhasznú tevékenj'ségi körét év végéig: az évi CLVI. törvény 26. c) 2., a szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása" továbbá a 26. c) 4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretteijesztés," és 26. c) 10. gyermek- és iflúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet," határozta meg, év elejétől: a évi CLXXV. törvény, illetve a végrehajtási utasítása évtől kezdődően a kiemelten közhasznú minősítés megszűnt. Az otthonok szakmai működését a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló évi III. törvény, valamint végrehajtására kiadott korniánjrendeletek határozzák meg. A gyermekjóléti feladatok ellátása során az évi XXXI. tv. és végrehajtására kiadott rendeleteket kell figyelembe venni. A társaság oktatási, illetve a nevelési feladatait a évi CXC. tv. a nemzeti köznevelésről és végrehajtási rendeletei valamint az intézmények pedagógia programjai alapján látja el. szakmai, felügyeleti és ellenőrző szervek: Magyar Államkincstár Budapest és Pest Megyei Igazgatóság Magyar Államkincstár Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatóság Államháztartási Iroda Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Budapest Főváros Kormányhivatala, Oktatási Főosztály (korábban Állami Számvevőszék) EMMI Budapest Főváros Kormányhivatala Módszertan és Népegészségügyi Intézet (ÁNTSZ) Budapest Főváros Kormányhivatala Egészségbiztosítási Pénztár Szakigazgatási Szerve, Győr-Sopron Megyei Kormányhivatala Egészségbiztosítási Pénztár Szakigazgatási Szerve, Budapest Főváros Kormányhivatala Nyugdíjbiztosítási Pénztár Szakigazgatási Szerve, Győr-Sopron Megyei Kormányhivatala Njoigdíjbiztosítási Pénztár Szakigazgatási Szerve, Nemzeti Adó és Vámhivatal Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség, Központi Statisztikai Hivatal 4. A társaság tevékenysége: - szociális tevékenység, időskorúak gondozása, bentlakásos ellátása; - gyermekjóléti tevékenység gyermekek napközbeni bölcsődei ellátása nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés; - pályakezdő művészek lakhatásának támogatása, biztosítása. 3

7 A társaság tevékenységeinek ellátása során megfelel a Ctv ában előírtaknak. A társaság cél szerinti közhasznú tevékenységi körei TEÁOR'08 megjelöléssel: 8730 '08 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása (közhasznú főtevékenység) 8810 '08 Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül (közhasznú) 8891 '08 Gyerekek napközbeni ellátása (közhasznú) 8510 '08 Iskolai előkészítő oktatás(közhasznú) 8520 '08 Alapfokú oktatás(közhasznú) 8531 '08 Altalános középfokú oktatás(közhasznú) 8532 '08 Szakmai középfokú oktatás (közhasznú) 8552 '08 Kulturális képzés(közhasznú) 8559'08 M.n.s. egyéb oktatás (közhasznú) 8690 '08 Egyéb humán egészségügyi ellátás (közhasznú) A társaság főtevékenységét Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása''\ 3 nyugdíjas otthonban: Budapesti Nyugdíjas Pedagógus Otthonban (1029 Budapest, Szent József u. 8.) Ódiy Árpád Művészotthonban (1062 Budapest, Lendvay u. 13.) és Soproni Nyugdíjas Pedagógus Otthonban (9400 Sopron, Szent Margit u. 2.) látja el. Otthonainkban elsősorban olyan idős, nyugdíjas pedagógusok, művészek és művészeti dolgozók, továbbá közeli hozzátartozóik kerültek, ill. kerülnek elhelyezésre az ország egész területéről, akik szociálisan rászorultak és ápolási igényük a napi négy órát meghaladja. Otthonaink célja az idősek számára békés, nyugodt otthon, fizikai és egészségügyi ellátás, mentálhigiénés gondozás, célszerű és hasznos időtöltés, kikapcsolódás biztosítása, valamint a magányos idős emberek számára a közösségi élethez kapcsolódó feltételek megteremtése. Otthonainkban heti rendszerességgel belgyógyász-, üzemorvosi és háziorvosi szakvizsgával rendelkező orvosok rendelnek, az általuk irányított szakképzett ápolók és gondozók 24 órás egészségügyi szolgálatot teljesítenek. A szakdolgozók létszáma a jogszabályi előírásoknak megfelelő. Az otthonokban gyógytornászokat foglalkoztatunk, akik közös és egyéni gyógytornát tartanak. Az otthonokban rendelő pszichiáter szakorvosok, mentálhigiénés szakemberek és foglalkoztatás szervezők gondoskodnak az egyéni esetkezelésekről, a pszichológiai tanácsadásról, a kis- és nagycsoportos foglakozásokról, a szabadidő kulturált eltöltéséről. Otthonaink saját konyhával rendelkeznek, melyek házias ízekkel n)tíjtanak magas szintű ellátást nem csak lakóinknak, hanem látogatóik és vendégeink számára is. Orvosi, dietetikusi javaslatra speciális diétákat (cukormentes, pépes, epés, fehége-, foszfor, purinszegény, tejérzékeny stb.), étrendet is biztosítunk. Havonta szervezett kirándulások, kulturális programok (múzeumlátogatás, színházlátogatás, irodalmi est, előadások stb.) több napos kirándulások, ünnepi megemlékezések, kerti ünnepségek teszik változatossá lakóink életét. Az otthonok belső életét, az egyéni és a közösségi érdekeket a Házirend szabályozza, ill. biztosítja. Lakóink érdekképviseletét az Érdekképviseleti Fórum látja el. A társaság köznevelési intézménye: Európai Iskola magyar szekciója Az Európai Iskolák Statútumáról szóló, Luxemburgban, június 21.-én aláírt Egyezmény kihirdetését tartalmazó 322/2004. (XII.6.) számú Kormányrendelet az Európai Iskolák 4

8 Konvenciójához történő csatlakozásunkról szóló döntése értelmében biztosítani kell a kinti magyar külképviseleti dolgozók gyermekei számára a magyar anyanyelvű pedagógusokat A közhasznú társaság ellátja az Európai Iskola (Brüsszel, 46 Avenue du Vert Chasseur, B-1180 és Luxemburg, 6, rue Gaston Thom L-8268 Bertrange) magyar szekciójának fermtartói feladatait. A nemzetközi iskola nem az OMSZI Nonprofít Kft. által alapított intézmény, kizárólag a magyar szekció működéséhez szükséges erőforrásokat biztosítja, munkaviszony keretében határozott időtaitamú munkaszerződéssel alkalmazza a kiküldött pedagógusokat, megbízza az oktatási szakértőket, biztosítja a járandóságaikat, továbbá a tanításhoz szükséges taneszközöket, tankönyveket és segédeszközöket. Az EMMI által pályázat útján kiválasztott munkavállalók munkabér megállapítása és folyósítása a évi CXC. tv. a nemzeti köznevelésről, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény, valamint a 326/2014 (VIII.30.) Korm. rendelet 1. -a figyelembevételével történik. Az iskola működtetése nem a magyar jogszabályok szerint történik A munkakörök részletes szabályait az Európai Iskola Alapító okirata szerint kiadott belső szabályozás állapítja meg. Egyéb intézmény: Jászai Mari Színészház (1053 Budapest, Magyar u. 34.) A Jászai Mari Színészház pályakezdő és tehetséges színészek lakhatását biztosítja, rászorulósági alapon, az anyaszínház" javaslatára és garanciája mellett. Az OMSZI Nonprofít Kft, fenntartásában működő önálló jogi személyiségű intézmények: A társaság gyermekjóléti és köznevelési feladatot is ellátó intézménye: Bíró utcai Óvoda és Bölcsőde (1122 Budapest, Bíró utca 3.) A társaság köznevelési intézménye: A Magyar-Kinai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola (1157 Budapest, Kavicsos köz 2-4.) A köznevelési intézmények önálló gazdálkodása: A évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 21. (1) bekezdése szerint a köznevelési intézmény jogi személy, amely - az állami intézményfermtartó központ, valamint az állami felsőoktatási intézmény által fermtartott intézmény kivételével - a fenntartójától elkülönült önálló költségvetéssel rendelkezik. A számvitelről szóló évi C. törvény 3. (1) bekezdése szerint a vállalkozó - ide tartoznak a nonprofít gazdasági társaságok is - által alapított oktatási intézmények gazdálkodónak, az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény szerint adóalanynak minősülnek, melyből következően a nevezett köznevelési intézménynek önálló adószámmal, önálló bankszámlaszámmal kell rendelkeznie. Az Sztv. 4. (1) bekezdés alapján a két köznevelési intézmény önálló beszámoló készítésére, könyvvezetésre, valamint adóbevallásra kötelezett. Az MNV Zrt. 178/2014. (V.21) AH számú alapítói határozatában január 1-ei határidővel írta elő társaságunk számára az intézmény önálló" jogi személyiségű szervezetének kialakítását. A két intézmény én adószámot kért és kapott, valamint án bankszámlát nyitott. Az intézmény a fenntartójától elkülönült önálló költségvetés követelményének től tesz eleget. Ettől az időponttól pénzügyi nyilvántartásai a fenntartótól elkülönülten kerülnek kimutatásra, pénzügyi kötelezettségeit önállóan teljesíti, munkavállalóit alkalmazza. Munkáltatói jogutódlás: Azon munkavállalók akik ig a Magyar - Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola valamint a Bíró utcai Óvoda és Bölcsó'de intézményekben dolgoztak és eddig az időpontig 5

9 munkáltatójuk a fenntartó (OMSZI Nonprofit Kft) volt, től az intézmények (Magyar- Kínai Két Tanítási Nyelvű Altalános Iskola, valamint a Bíró utcai Óvoda és Bölcsőde váltak munkáltatóvá. A fenntartó és a Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Altalános Iskola, valamint a Bíró utcai Óvoda és Bölcsőde megállapodást kötöttek, miszerint az érintett munkavállalók tekintetében napjától a Munka Törvénykönyvéről szóló évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 36. -a szerinti, a munkáltató személyében történő jogutódlás (a továbbiakban: munkajogi jogutódlás) következik be. Fenntartói feladatok ellátása: A fenntartó és a Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, valamint a Bíró utcai Óvoda és Bölcsőde megállapodást kötöttek továbbá, miszerint től kezdődően az OMSZI Nonprofit Kft., mint fenntartó továbbra is ellátja a Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Altalános Iskola számviteli, munkaügyi, bérszámfejtési illetve egyéb adminisztratív jellegű feladatait. A köznevelési intézmények önálló sazdálkodásának hatása az OMSZI Nonprofit Kft évi beszámolójára. A két köznevelési intézmény elkülönült önálló költségvetése miatt től a két intézmény bevételei, kiadásai nincsenek kimutatva az OMSZI Nonprofit Kft évi beszámolójában, így a két köznevelési intézmény által használt befektetett eszközök továbbra is az OMSZI Nonprofit Kft. beszámolójában kerültek kimutatásra, (ezek használatáért az értékcsökkenéssel megegyező díj került kiszámlázásra). Ezen két köznevelési intézmény L01-ÍÓ1 önálló beszámolási kötelezettség alá esik, így az OMSZI Nonprofit Kft. beszámolója ezen intézmények pénzügyi adatait nem tartalmazza. A Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Altalános Iskola (1157 Budapest, Kavicsos köz 2-4.) A Magyarországon egyedüliként alapított Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola a Magyar és Kínai Oktatási Minisztérium megállapodása alapján kormányzati támogatással jött létre 2004-ben. Európa egyetlen más országában sincs egyidejűleg nemzeti és kínai nyelven folyó alapfokú oktatás. Az iskola alapításának célja elsősorban a Magyarországon élö, dolgozó kínai családok gyermekei számára tanulási, integrálódási lehetőség biztosítása volt. Mára az iskola tanulóinak létszáma megtriplázódott, és a magyar tanulók és szüleik körében is népszerű az iskola. Az első osztályba jelentkezési lapot beadó, bejutni szándékozó tanulók száma évről évre eléri a száz főt. A legtöbb probléma a kínai diákok fluktuációjából adódik, komoly szakmai kihívás azoknak a gyerekeknek az iskolai életbe való beillesztése, akik nem kielégítő nyelvtudással rendelkeznek. Ez indokolta az úgynevezett befogadó osztály létrehozását. Ebben az osztályban a kínai nyelvű órák megtartásán kívül, minden tanítási időt a magyar nyelv elsajátítására fordítanak. Bíró utcai Óvoda és Bölcsőde (1122 Budapest, Bíró utca 3.) Társaságunk óvodája és bölcsődéje elsősorban az XII. kerület lakóinak gyermekei számára biztosít elhelyezést, de a szabad férőhelyeire területi korlát nélkül fogad gyermekeket. EMMI és a KIH, valamint kapcsolódó intézményei alkalmazottainak gyermekei előnyt élveznek a felvételnél. A kerületi önkormányzattal, tulajdonosi jóváhagyással még 2008-ban együttműködési megállapodást kötöttünk, mely szerint a kerületben lakó gyermekek gondozásához nyújt anyagi támogatást. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, valamint intézményeiben dolgozók gyermekei számára júniusában megkötött együttműködési megállapodás keretében biztosítottunk férőhelyet. Az óvoda és bölcsőde szakmai programja és feladatellátása magas 6

10 színvonalú és évek óta stabil. Ezt támasztja alá a szülök körében végzett felmérés, amely szerint a szülők elégedettek az intézmény szakmai munkájával és gyermekeik szívesen járnak az intézménybe. Vállalkozási tevékenység Vállalkozási tevékenységet társaságunk kizárólag közhasznú feladatainak elősegítése érdekében folytat (vendégétkeztetés, szálláshely értékesítés, ingatlan bérbeadás). Az ellátottak (gondozottak) és tanulók létszámát, feltöltöttség valamint a feladat- és teljesítménymutatókat a 1-2. számú mellékletek mutatják be. II. A beszámolóra vonatkozó általános információk A Kft. a Számviteli törvényben foglaltaknak megfelelő éves beszámolót készít, a mérleg és eredmény-kimutatás A" változata összköltség eljárással készült. Közhasznú besorolása miatt a Kft. közhasznú mérleget és közhasznú eredmény kimutatást is készített. Ez a beszámoló a évi gazdálkodás adatait és eredményét tartalmazza. a beszámoló fordulónapja: december 31. a mérlegkészítés időpontja: február 28 A gazdasági események elszámolása és rögzítése kettős könyvvitellel történik a MEGAORA számítógépes programrendszer alkalmazásával, amely biztosítja a főkönj^vi kivonat előállítását, valamint a tárgyi eszközök nyilvántartását, a szállítók és vevők folyószámláinak analitikáját. A mérleg és eredmény-kimutatás szerkezeti felépítése, tagolása és tartalma, valamint a mérlegtételek értékelési elvei és eljárásai az elmúlt évhez képest nem változtak. SZÁMVITELI POLITIKA A társaság könyveit és nyilvántartását a módosításokkal hatályos évi C. törvényben (a továbbiakban a "Törvény"), és Magyarországon általánosan elfogadott számviteli elveknek megfelelően vezeti. Minden lényeges szempontot tekintve a társaság számviteli alapelvei, az értékelés módszerei és eljárásai, az év során a számviteli alapelvekben végrehajtott változtatásokkal együtt az alábbiak: A számvitel alapja A Törvény január l-jén lépett hatályba. Mind a csatolt mérleg, mely a december 31-i állapotot tükrözi, mind az eredmény-kimutatás a fenti dátummal végződő évre vonatkozóan a Törvény előírásainak megfelelően készült. A számviteli politika meghatározó elemeiben változtatásra nem került sor, így ennek eredményre gyakorolt hatása nem volt. A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért és vezetéséért felelős személy és Grigemé Lucza Katalin gazdasági igazgató

11 Papp György főkönyvelő PM Kőzik Zoltánné könyvelő PM Bárdy Károlyné Bér- és munkaügyi csoportvezető A beszámoló aláírására jogosult: Perepatits Zsolt ügyvezető igazgató Székesfehérvár Salétrom utca 7.1/50. III. A A mérleg tagolása és a mérlegtételek értékelése Befektetett eszközök A gazdálkodási év során beszerzett tárgyi eszközök beszerzési áron kerültek aktiválásra, a le nem vonható ÁFA-tartalom miatt bruttó értéken, mert minden esetben tárgyi adómentes tevékenységhez kapcsolódnak. A terv szerinti értékcsökkenés leírási kulcsait a várható élettartam figyelembevételével alakítottuk ki, lineáris módszer alkalmazásával, maradványérték nem került megállapításra. A kis értékű tárgyi eszközök esetében a használatbavétellel egy időben élünk az egyösszegű értékcsökkenés elszámolásának lehetőségével. A leírási kulcsok megállapításánál minden esetben figyelembe vettük a Társasági adó törvény előírásait is, így a társasági adóalap megállapításakor az értékcsökkenési leírásban elszámolási különbözetek nincsenek. A tárgyi eszközök állománya a következők szerint alakult: adatok e Ft-ban Br. érték Elsz. Écs. Nettó ért. Br. érték Elsz. Écs. Nettó ért Immateriális javak Nyitó Növekedés Csökkenés Záró érték Idegen ingatlanon végzett Nyitó beruházás, felújítás Növekedés Csökkenés Záró érték Gépek, berendezések, Nyitó felszerelések, járművek Növekedés Csökkenés Záró érték Kisértékü tárgyi eszközök Nyitó Növekedés Csökkenés Záró érték

12 Befejezetlen beruházás, felújítás Összesen; Nyitó Növekedés Csökkenés Záró érték Nyitó Növekedés Csökkenés Záró érték Tárgyidőszakban e Ft értékcsökkenés került elszámolásra, terven felüli értékcsökkenés elszámolása nem történt. B Forgóeszközök Készletek A készletek között kerülnek elszámolásra a során, raktáron lévő élelmiszer anyagkészletek a melegkonyhával üzemelő egységekben, a leltárral alátámasztott mennyiségnek megfelelően, súlyozott átlagáron értékelve. Követelések adatok e Ft-ban Követelések áruszálh'tásból és szolgáltatásból Egyéb követelések Adott előlegek Egyéb követelések és kártyás elszámolások Követelések összesen Értékpapírok A Kft. Kincstári számlavezetésre kötelezett, így átmenetileg szabad pénzeszközeit is csak a Magyar Államkincstár keretei között hasznosíthatja. Ennek biztos és rugahnas (bármikor hozzáférhető) módja a Diszkont Kincstáqegy, ez az értékpapír szintén a forgóeszközök között szerepel. A én az értékpapírok állománya 0 Ft volt. Pénzeszközök Kft i bankbetétjének összege e Ft volt. A Kft. készpénz állománnyal nem rendelkezik C Aktív időbeli elhatárolások A bevételek aktív időbeli elhatárolásaként e Ft lett elszámolva, melyből a MÁK szociális normatívából e Ft származó bevétel, illetve olyan költségek aktív elhatárolásait tartalmazza e Ft értékben melyek a Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola vagy a Bíró utcai Óvoda és Bölcsőde intézményeket terhelik, de az OMSZI Nonprofit Kft. fizette ki és továbbterhelésre még nem kerültek.

13 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolásai között kerültek kimutatásra a tárgyévben kifizetett, de csak a következő évet terhelő költségek (szaklap előfizetések, közlönyök, szakmai felelősségbiztosítások évre vonatkozó része, stb. 401 e Ft). D Saját tőke adatok e Ft-ban Tőke és Mérleg Jegyzett Eredménytartalék Lekötött szerinti Saját Tőke tőke tartalék eredmény Egyenleg Ol-én Átvezetés MSZ eredmény Átvezetés lekötött tartalék évi eredmény Egyenleg december 31-én előző évi eredmény osztalékfizetés előtt előző évi eredmény osztalékfizetés után évi eredmény osztalék fizetés előtt évi eredmény osztalékfizetés után E Céltartalékok adatok e Ft-ban Céltartalék Várható Kötelezettségekre Összes Céltartalék Egyenleg Ol-én Képzés Összesen Felhasználások Felhasználás Egyenleg december 31-én Céltartalék-képzés, illetve felhasználás évben nem történt. A céltartalék i értéke, tartalmazza a Főgáz követelésére képzett e Ft-ot valamint az OMSZI Nonprofít Kft.-be beolvadó Multinova Kft. volt alkalmazottjával kapcsolatos e Ft. összeget. F Kötelezettségek A Társaságnak hátrasorolt és hosszú lejáratú kötelezettségei nincsenek. A kötelezettségek részletezése az alábbi táblázatban kerül bemutatásra. adatok e Ft-ban Hátrasorolt kötelezettségek 0 0 Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 0 Rövid lejáratú kötelezettségek

14 Szállítók Adófizetési kötelezettségek Kereset elszámolási számla 65 0 Egyéb rövid lejáratú kölcsönök Támogatás még tovább nem utalt része Kaució Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Költségátalány Kötelezettségek összesen G Passzív időbeli elhatárolások Bevételek passzív időbeli elhatárolásként kerülnek kimutatásra a már évben befolyt, de a utáni évekre vonatkozó bevételek. Költségek passzív időbeli elhatárolásként kerühiek kimutatásra a évet terhelő, de a tárgyévben még nem számlázott költségek (közüzemi díjak, karbantartási költségek, egyéb szolgáltatások). Halasztott bevételként kerülnek kimutatásra a fejlesztési célú, még fel nem használt támogatások, valamint a már felhasznált, fejlesztésre fordított támogatások és térítésmentesen átvett eszközök értékének az elszámolt költségen (ÉCS) felüli összegei. Az itt nyilvántartott tételek a következő években, az elszámolásra kerülő költségeknek megfelelő ütemben kerülnek elszámolásra, a mindenkori tárgyévi rendkívüli bevétellel szemben. adatok e Ft-ban Bevételek passzív elhatárolás fel nem használt pénzadományok Költségek passzív elhatárolás Halasztott bevételek ( összesen ) ebből Adományok, térítésmentesen kapott eszközök Fejlesztési célú eszközök Passzív elhatárolások Összesen IV. Vagyoni helyzet alakulása Index 2014/2013 Vagyoni helyzet Tőkeerősségi mutató (saját tőke/összes forrás) 16,30% 21,55% 132,21% Pénzügyi helyzet Likviditási mutató (forgóeszköz/rövid lejáratú köt.) 1,3578 4, ,33% Likviditási gyorsráta (pénzeszközök+követelések)/rövid lejáratú köt.) 1,3413 4, ,36% Eszközök és Források összetétele Befektetett eszközök aránya az összes eszközhöz 29,31% 27,01% 92,15% 11

15 Forgóeszközök aránya az összes eszközhöz 30,14% 70,59% 234,21% Követelések aránya az összes eszközhöz 22,84% 17,88% 78,28% Saját töke aránya az összes forráshoz 16,30% 21,55% 132,21% Kötelezettségek aránya a forráshoz 22,20% 15,98% 71,98% Jövedelmi helyzet Eszközarányos jövedelmezőség 28,62% 16,02% (adózás előtti eredmény/(befektetett eszközök+készletek) 55,97% ROE (adózás utáni nyereség/saját tőke) 52,11% 20,39% 39,13% V. Eredmény-kimutatás tételeinek értékelése A tétel megnevezése összeg megoszlás összeg megoszlás Értékesítés nettó árbevétele ,23% ,33% Egyéb bevételek ,37% ,45% Pénzügyi műveletek bevételei ,20% 497 0,08% Rendkívüli bevételek ,20% ,14% Összes bevétel % % Értékesítés nettó árbevételének részletezése adatok e Ft-ban index % Gondozási díj bevétel (Otthonok) % Lakbér bevétel % Tanulók étkezési befizetése 0 Bölcsődei gondozási díj bevétel 0 Óvodai gondozási díj bevétel 0 Óvodai étkezési díj bevétel 0 Bölcsődei étkezési díj bevétel 0 Egyéb % Szállás díj 4 0% Bérleti díj % Dolgozói és vendégétkeztetés % Közvetített szolgáltatás % Központi költségek átterhelése % Tárgyi eszközök használati díja % Összesen % Rendkívüli bevételek részletezése Térítés nélküli eszközök átvétele Térítés nélküli eszközök, halasztott bevétel Egyéb elévült kötelezettség index % % 12

16 Ajándékba kapott nagyért, eszk./adomány 104% Ajándékba kapott kisért eszk./adomány 68% Fejlesztésre elsz. tám.halasztott bevétel 95% Kisért tsz.tárgyévi magánszemély 0 0 szervezet befizetéséből Elévült kötelezettség Multinova 0 0 Összesen % Bevételek részletezése A tétel megnevezése előző év Tárgyév index % A. Összes közhasznú tevékenység bevétele ( ) 96% 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás 97% 2. Pályázati úton elnyert támogatás % 3. Közhasznú tevékenységből származó árbevétel 105% 4. Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel % B. Vállalkozási tevékenység árbevétele % C. Összes bevétel (A.+B.) % Közhasznú működés keretében (központi költségvetésbői, aiapítótói, egyéb iieiyről) kapott támogatások elszámolása: Támogatások A tétel megnevezése Odry A. Művészotthon Bp.-i Nyuped Soproni Nyuped Jászai Színészház adatok e Ft-ban Európai Társaság Iskola össz. 1. Közhasznú tevékenység támogatása a. Alapítótól b. Központi költségvetésből ebből: - szociális normatíva és ágazati bérpótlék tám köznevelési normatíva EMMI támogatás EMMI köznevelési.megállap.alapján egyéb:

17 Ráfordítások részletezése: Anyagjellegű ráfordítások: A tétel megnevezése Közhasznú tevékenység évi tény évi tény Vállalko zási tevékeny ség összesen Közhasznú tevékenység Vállalkozá si tevékenyse <1 adatok e Ft-ban összesen Éltérés 2014 tény tény Index 2014.év tény/2013, év tény Anyagjellegű ráfordítások ,21% Élelmiszer beszerzés ,72% Gyógyszerek, gyógyászati segédanyagok ,64% Szakmai anyag Karbantartási anyag ,86% Tisztítószer ,77% Irodaszer, nyomtatvány ,74% Munkavédőruha, védőital ,00% Egyéb anyag, egyéb eszköz ,55% Adományból vásárolt anyag ,79% Egyéb anyagköltség összesen ,76% Villamos energia ,14% Gázdíj ,89% Víz- és csatornadíj ,12% Üzemanyag ,27% Fűtés Energia összesen ,07% Anyagköltség ,60% Szállítási szolgáltatás ,38% Bérleti díjak ,45% Tárgyi eszköz használati díja Karbantartás, kisjavítás ,11% Hirdetés ,19% 14

18 Könyv, folyóirat ,89% Oktatás, továbbképzés, tanfolyam ,92% Postaköltség ,53% Távközlési díjak ,71% Könyvvizsgál at ,11% Ügyvédi munkadíj ,95% Szakértői tevékenység ,99% Ügyviteli szolgáltatás ,15% Belső ellenőrzés Egészségügyi szolgáltatás ,54% Étkezési szolgáltatás Takarítás ,91% SzemétszáHítá s ,48% Kéménysepré s ,91% Egyéb szolgáltatás ,59% Adományból igénybevett szolgáltatás ,20% Igénybevett szolgáltatása k összesen ,66% Bankköltség ,46% Illeték ,71% Biztosítási díj ,35% Egyéb szolgáltatás összesen ,46% Eladott (közvetített) szolgáltatáso k értéke ,94% Az anyagjellegű ráfordítások összehasonlíthatósága érdekében a és a évi adat esetében is az OMSZI Nonprofít Kft. 5 intézményre vonatkozó adatát (két önálló köznevelési intézmény nélküli) mutatjuk be. Mindkét évi tényadatnál a közvetített szolgáltatások (utolsó sor, a fenntartóhoz beérkező, két köznevelési intézményt terhelő, de az OMSZI Nonprofít által megfizetett és részükre átszámlázott költségek) torzító hatását kell fígyelembe venni. Egyéb ráfordítások Az egyéb ráfordítások között a társaság, évet terhelő, vevőköveteléseket terhelő értékvesztést nem számolt el. Egy évnél régebben lejárt vevőkövetelések esetén, a társaság 100% értékvesztést számol el. 15

19 Megnevezés index Le nem vonható AFA ,28% Cégautó-adó ,53% Költségátalány Egyéb ,38% Összesen ,56% Az üzemi (üzleti) tevékenység eredménye évben e Ft, évben 319 e Ft, az adózás előtt eredmény évben e Ft., évben e Ft. A társaság kereset és létszámgazdálkodása: KSH kereset tény évi terv tény Állománycsoport (statisztikai létszám) Létszám (fő) Átlagkereset (fö/hó) KSH kereset Létszám (fő) Átlagkereset (fö/hó) KSH kereset Létszám (fő) Átlagkereset (fő/hó) Index (2014 tény/2013 tény) Index(2014 tény/2014 ter\ ) Kereset Létszám Átlagkén Kereset Létszám Átlagker. Teljes munkaidősök , , , ,05 0,98 1,07 0,88 0,98 0, , , , ,14 1,05 1,08 1,07 1,05 1,01 Részmunkaidősök Állományban lévők , , ,06 0,99 1,07 0,89 0,99 0,90 Állományon kívüliek ,07 0,93 Személyi jellegű ráfordítások A tétel megnevezése terv tény tény Eltérés tény Index 2014/2013. tény Eltérés tény-terv ezer Ft-ban Index tény/terv Személyi jellegű ráfordítások ,68% ,37% Bérköltség ,59% ,87% megbízási díjak ,00% tiszteletdíj ,00% ,13% Személyi jellegyéb kifizetések ,84% ,90% Munkába járás költsége ,61% ,58% távolsági közlekedés ,34% ,31% gépkocsi munkábajárás költs ,14% -4 98,14% Betegszabadság, táppénz ,77% ,01% betegszabadság ,06% ,83% táppénz 1/3 költsége ,87% ,07% 16

20 Béren kívüli juttatások ,09% ,38% OTP SZÉP kártya ,77% ,77% Erzsébet utalvány ,82% ,82% önk.nyugdíjpénztári hozzájár ,90% ,90% önk.egészségpénztár hozzájár ,30% ,30% helyi közlekedés ,77% ,56% iskolakezdési hozzájárulás ,11% ,11% Alkalmi munkavállaló bére Nem kiem. béren kívüli jutt ,13% ,86% saját gk. hivatalos célú haszn I ,57% ,57% temetési segély, segély ,00% ,00% cégadó ,44% ,24% vendéglátás (reprezentáció) ,85% ,85% Bérjárulékok ,42% ,22% évi teljes munkaidősök átlagkeresete: évi teljes munkaidősök átlagkeresete: Index: Ft/fő/hó Ft/fő/hó 1,07 A évi tényadatokhoz, illetve a évi tervhez viszonyítva kis mértékben csökkent a teljes munkaidősök létszáma, és minimálisan növekedett a részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma. A vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottság tagjainak tevékenységükért az üzleti év után kifizetett járandóság összege: Perepatits Zsolt ügyvezető igazgató, összesen: Ebből évi prémiumfeladatért kifizetett prémium: Ebből év terhére kifizetett prémium előleg: Gazdasági igazgató: Felügyelő bizottság (3 fő): Összesen: e Ft 0 e Ft 0 e Ft e Ft e Ft e Ft Adózás előtti eredmény Adóalap növelő tételek Céltartalék képzés Bírság,kötbér,késedelmi kamat,kártérítés Hiányzó,megsemmisűlt,áll-ból kivez.készletek könyv szerinti értéke 42 Értékcsökkenési leírás (terv szerinti és egyösszegű) Terven felüli értékcsökkenés /selejt/ 17

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01.

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok)

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) 0 1-1 0-0 4 6 4 7 9 1 1 MÉRLEG Eszközök (aktívák) "A" változat (ek) 01 A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 7 389 0 4 358 02 I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 728 0 4 291 03 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

2015 évi Éves beszámoló

2015 évi Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 7 7 5 4 a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2015 évi Éves zárómérleg 2015.01.01. - 2015. 12. 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Sorszám 2 4 3 5 9 5 7 3 7 7

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről 0 1-1 4-0 0 0 3 0 8 EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Váci út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2005.01.01-2005.12.31.

Részletesebben

Cégjegyzék szám

Cégjegyzék szám A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe, telefonszáma: A beszámoló: Lehet például: Üzleti év Időszak Keltezés helye dátuma 1 1 9 9 0 7 7 8 7 2 2 0 1 1 4 0 6 0 6-1 0-0 0 0 2 7 9 Előtársasági beszámoló

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló TÁRSADALMI SZERVEZET MEGNEVEZÉSE: MAGYAR ORSZÁGOS HORGÁSZ SZÖVETSÉG TÁRSADALMI SZERVEZET CÍME: 1124 BUDAPEST, KOROMPAI U. 17. Statisztikai számjel: 19815857911252301 Egyszerűsített éves beszámoló 2015.12.31

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

A KÖZALAPÍTVÁNY A BUDAPESTI NÉMET NYELVŰ EGYETEMÉRT ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

A KÖZALAPÍTVÁNY A BUDAPESTI NÉMET NYELVŰ EGYETEMÉRT ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A KÖZALAPÍTVÁNY A BUDAPESTI NÉMET NYELVŰ EGYETEMÉRT 23. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE - 1 - Tartalomjegyzék I. A KÖZALAPÍTVÁNY A BUDAPESTI NÉMET NYELVŰ EGYETEMÉRT KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA...

Részletesebben

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14.

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14. I I Cégjegyzék száma Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya 2011. december 31. Éves beszámoló Tatabánya, 2012. március 14. VÉRTES' epdészeti és FAIPARI za HKÖRUfN MUKÖDO RÉSZVÉNYTÁpR~SÁG 11187622-0201-114-11

Részletesebben

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14.

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14. Tisztelt felhasználó! Ön a következő Excel munkafüzetlapokon a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti kettős könyvvezetésen alapuló Éves beszámoló és Egyszerűsített éves beszámoló mérlegeit és

Részletesebben

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök l.sz.táblázat Eszközök és források összetételének változásai Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök A. Befektetett eszközök 684 605 673 899-10 706 98,4 I. Immateriális javak

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése Statisztikai jel 1/6. oldal A MÉRLEG Eszközök (aktívák) év l A. Befektetett eszközök 208981 0 216469 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 4678 0 3580 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye:

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye: 15EB-01 Cégadatok (A) Cég neve: IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: 01-10-046896 Székhelye: 1134 Budapest Tüzér utca 41. Adószáma: 23083185-2-41 KSH jelzőszáma: 23083185-6201-114-01 (B) Beszámoló

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 02. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - Eszközök (aktívák) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. 11090081-9329-113-06 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 1 A A. Befektetett eszközök 2 151 127 0 2 605 249 2 I I. Immateriális javak 7 061 6 196 3 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság 2007. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 01.01-06.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 11EB-1 11EB 11EB/A 11EB/M/A1 11EB/M/A2 11EB/M/A3 11EB/M/A4 11EB/E-O/A1 11EB/E-O/A2 Cégadatok

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 2015.01.01-2015.09.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán 1 / 8 2015.10.16. 7:35 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 13EB-01 KPMG Tanácsadó Kft. Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban 2 4 7 3 4 1 9 0 4 7 5 9 1 1 3 1 0 Statisztikai számjel 1 0-0 9-0 3 4 2 7 4 3 1 Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. 12. 31. (év, hó, nap ) Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Egyszerűsített beszámoló

Egyszerűsített beszámoló Statisztikai számjel: 2 1 1 9 4 9 7 3 9 3 1 1 3 2 Cégjegyzék száma: 2-9 - 6 9 7 9 1 1 A vállakozás megnevezése: ZALAI NYÁRI SZINHÁZAK NONPROFIT KFT A vállakozás címe, telefonszáma: 89 Zalaegerszeg Madách

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

2015. I. féléves beszámoló

2015. I. féléves beszámoló 1 3 8 1 2 2 0 3 5 8 2 9 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 5 5 3 1 Cégjegyzék száma Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. a vállalkozás megnevezése 1022 Budapest, Törökvész út 30/a a vállalkozás címe,

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2011 évi Egyszerűsített éves beszámoló Éves zárómérleg P.H. 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak:

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

Mérleg "A" változat Eszközök (aktívák)

Mérleg A változat Eszközök (aktívák) Statisztikai számjel:23711402-3600-113-17 11 Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sorok) 263 320 0 263 320 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.sorok) 0 0 0 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság 1 1 1 3 7 6 6 5 7 1 2 1 1 4 1 1-1 - 4 2 8 4 2 a vállalkozás megnevezése 139 Budapest Kossuth Lajos üdülõpart 12. I/B. a vállalkozás címe, telefonszáma 22. december 31. Éves beszámoló Keltezés: Budapest,

Részletesebben

Éves beszámoló üzleti évről

Éves beszámoló üzleti évről 2 2 2 6 0 3 3 6139257201 Statisztikai jel 0 1-0 9-9 1 9 8 82 Cégjegyzék a KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1147 Budapest, Csömöri út 50-60. Éves beoló 2012. üzleti évről

Részletesebben

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Statisztikai számjel: 1 1 0 0 9 4 2 9-0 2 1 0-1 1 4-0 2 Cégjegyzékszám: 0 2-1 0-0 6 0 0 9 3 MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 7623 Pécs, Rét u. 8. 2012. év Éves beszámoló Pécs, 2013. február

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához A Műegyetemi Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban:

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat 31 Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 31 863-1 189 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2011 Magánorvosok Országos Szövetsége (MAOOSZ) 1135 Budapest, Kerekes utca 9. 5/7. Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5.

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. Statisztikai számjel: 10802827-6920-113-13 Cégjegyzék száma: 13-09-094656 Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. 2014. december 31. Törökbálint, 2015. január 30. 1 Reáltax

Részletesebben

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzem

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzem Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám A tétel megnevezés Szolgáltatói a b e 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sor) 114 656 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.

Részletesebben

1 0. s z. m e l l é k l e t

1 0. s z. m e l l é k l e t 1. sz. me lléklet Az üzleti év fordulónapja: 214.12.31. Budaörsi Települési Nonprofit Kft. üzletág MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám tev. Btg egész 1. A. Befektetett eszközök (2.+1.+18.sor) 197 932 2 238

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához A Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. (továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve 2010. évi módosított bevételi tervezet eft-ban I/1.számú melléklet 2010.

Részletesebben

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma:

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma: Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 02 Cégjegyzékszáma: 05 09 018640 Székhelye: BROKERGOLD

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 13620275-4941-113-01 Statisztikai számjel 01-09-864697 Cégjegyzék száma Drayman Team Kft. 1196 Budapest, Kisfaludy utca 181. Egyszerűsített éves beszámoló 2008. december 31. A közzétett adatokat könyvvizsgáló

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefonszáma 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. szeptember 30. Éves beszámoló a vállalkozás vezetője Első

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz hírkomp.hu Kft. Adószám: 24102670-2-43 Cégjegyzékszám: 01-09-990571 Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz A hírkomp.hu Kft. alaptevékenysége folyóirat, időszaki kiadvány kiadása. A cég belföldi

Részletesebben

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31.

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 a vállalkozás megnevezése 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. 452-5780 a vállalkozás címe, telefonszáma 2014. évi Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 2 1 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához I. Általános rész 1. A vállalkozás bemutatása A Társaság a Transz-In Bt-ből való átalakulással 2001.március 10-én kezdte meg működését. Tulajdonosai:

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet. 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet. 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete Adószám: 13386140-2-13 Cégjegyzékszám: 13-09-101130 Ügyvezető

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ év statisztikai számjel cégjegyzékszám

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ év statisztikai számjel cégjegyzékszám 2 0 2 7 1 0 1 7 7 8 1 0 5 7 2 2 0 statisztikai számjel 2 0-0 9-0 6 9 6 9 3 cégjegyzékszám A vállalkozás megnevezése: KONTAKT HUMÁN SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG A vállalkozás címe,

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. a vállalkozás íme, telefonszáma 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-; 06-23-500-000 Éves beszámoló 2015. üzleti évről a vállalkozás

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefona 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. március 31. Éves beoló a vállalkozás vezetője "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS évi egyszerűsített éves beszámolóhoz KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz A társaság főbb adatai: Neve: DunaKörösMarosTisza Eurorégiós Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft Címe: 6722 Szeged, Tábor u.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2013 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 2 3 1 8 4 0 0 6

Részletesebben

Zikkurat Színpadi Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú. 2014. december 31.

Zikkurat Színpadi Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú. 2014. december 31. 1137 Budapest, Szent István krt. 2. IV/23. Minősítés:Közhasznú Egyszerűsített éves beszámoló "Könyvvizsgálattal alatámasztva" 1 A. Befektetett eszközök 231 087 0 228 681 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 110 965

Részletesebben

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás A változat Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat A beszámolóban szereplő cégnév: E.R.Ö.V. Víziközmû Zrt Beszámolási

Részletesebben

CSESZT REGÉLŐ Térségfejlesztési, és Felnőttoktatási Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA

CSESZT REGÉLŐ Térségfejlesztési, és Felnőttoktatási Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA CSESZT REGÉLŐ Térségfejlesztési, és Felnőttoktatási Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA 1.1. A társaság adatai A/ A társaság: neve: CSESZT REGÉLŐ Térségfejlesztési, és Felnőttoktatási

Részletesebben

KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE 8868 Letenye, Kossuth L. u.58. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013 évről Készítette: Talentum Kontakt kft 2014-04-22 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló

Részletesebben

MOVE NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT. KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2011

MOVE NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT. KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2011 MOVE REHABILITÁCIÓS IPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KÖZHASZNÚ ZRT. (8500 Pápa, Komáromi u. 87.) KÖZHASZNÚSÁGI E. december 31. Mellékletek: I. Számviteli beszámoló II. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31.

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31. 1 2 6 8 2 5 1 5 6 2 0 9 1 1 4 0 1 0 1-1 0-0 4 4 6 2 1 Cégjegyzék a a vállalkozás megnevezése 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe 2010. december 31. Éves beoló P.H. 0.1 " A " MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. Az EQUILOR FINE ART Műkincs-Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt felelősségű társaság 2006. június 26-án kelt Társasági Szerződéssel, határozatlan időtartamra

Részletesebben

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK FŐKÖNYVI KIVONAT 2013.01.01-2013.12.31 Psalmus Humanus Egyesület - 2013 Forgalom Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel 1 14 3 31 36 38 381 384 39 392 4 41 45 454 463 464 471 474 49 5 51 143 145 149 1491

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A Kft. rövid bemutatása : KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A társaságot, mint egyszemélyes Kft.-t Érd Város

Részletesebben

2013.évi. üzleti évről

2013.évi. üzleti évről OMSZI Nonprofit Kft. Cím: 1089. Budapest, Elnök utca 1. Levélcím: 1364 Budapest, Pf.: 83 Telefon: (36-1) 799-4660 Fax: (36-1) 7994663 E-mall: titkarsag@omszinonprofitkft.hu Statisztikai számjel: 21941005-8730

Részletesebben

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest, 2012. március 28. 1. SZÁMVITELI POLITIKA A SEM IX. Városfejlesztő Zrt. könyveit és nyilvántartásait a Számviteli

Részletesebben

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet 2012. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete Adószám: 13386140-2-13 Cégjegyzékszám: 13-09-101130 Ügyvezető

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE A változat Statisztikai számjele: 18474244-6910-131-06 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat Az üzleti év mélegfordulónapja: 2014. december 31. Adatok ezer Ft-ban ESZKÖZÖK (ek) módosításai Tárgyév 01.

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2014.2.25. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL - NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 13EB-02 13EB 13EB/A 13EB/M/A1

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VI. emelet Elérhetőség: 061 266 2181 Honlap:

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. 01. 01. 2015. 12. 31. Budapest, 2016. április 30... A vállalkozás vezetője ( képviselője ) 1 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: STEMO MARKETING Kft. A vállalkozás rövidített

Részletesebben

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat 1. melléklet a 2015. évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a 2000. évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat Eszközök (aktívák) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege A változat Adószám: Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Likvid Trade 2010 Korlátolt Felelősségű Társaság 1156 Budapest, Szilas park 2. fszt. 2. Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat A mérleg

Részletesebben

SZUVERÉN NONPROFIT KFT

SZUVERÉN NONPROFIT KFT 2 2 6 6 6 8 1 4 1 1 9 9 3 5 5 3 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 211.1.1-211.12.31. egyéb szervezet megnevezése 137 BUDAPEST, MÁTYÁSHEGYI ÚT 13.

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. 01. 01. 2009. 12. 31. 2 0 0 9 ÉV Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság mint a Bartók Béla Megyei Művelődési Központ

Részletesebben