16 NAPOS PROJEKT IDEJE: DEC. 1-JÉTŐL DEC. 19 IG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "16 NAPOS PROJEKT IDEJE: 2014. DEC. 1-JÉTŐL DEC. 19 IG"

Átírás

1 TÁMOP / Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív Intézményekben 16 NAPOS PROJEKT IDEJE: DEC. 1-JÉTŐL DEC. 19 IG 1

2 Helyszín: Hajdúdorog, Szent Bazil Oktatási Központ Általános Iskola Tagintézménye Felelősök: Benczéné Mátyási Katalin, Oscsendáné Váradi Mária A projekt témái: Karácsonyi ünnepkör népszokásai, hagyományápolás, hagyományőrzés Az ünnepkör - Advent, Szent Miklós, karácsony - vallási tartalmának ismerete, megélése A család, a Szent család Ajándékkészítés, ajándékozás Közös előkészületek, közös ünneplés A karácsony, a szeretet témája irodalmi alkotásokban adventi versmondó verseny Karácsonyi iskolai ünnepség Célcsoport: az iskola valamennyi tanulója A projektben résztvevő tanárok: az évfolyamokon tanító összes pedagógus, hittanárok 2

3 A projekt célja: - A még felidézhető vagy élő néphagyományok összegyűjtése, megismerése. - A szöveges részek megtanulása, előadása. - Karácsonyi műsor bemutatása az iskolai közösség előtt. - Együttműködés, egymásra figyelés, elfogadás. - Közös élményekkel az összetartozás erősítése, közösségi élmények megélése. - Szóbeli és írásbeli kommunikáció fejlesztése. - Esztétikai élmények lehetőségeinek megteremtése - Tehetséggondozás A projekt időtartama: 16 tanítási nap és délutáni foglalkozások Bevont tantárgyak: magyar nyelv és irodalom, hon- és népismeret, rajz, történelem, biológia, ének, tánc és dráma, osztályfőnöki, informatika, hittan, technika, környezetismeret, testnevelés, matematika A projekt várható eredményei, fejlesztett kompetenciák: - Hagyománytisztelet, hagyományőrzés. - Szociális kompetenciák fejlesztése: együttműködés, egymásra figyelés, együttérzés, tolerancia. - Írott és képi információk feldolgozása. - Digitális kompetencia fejlesztése, internethasználat - Kreativitás, művészeti nevelés. - Írásbeli és szóbeli kommunikáció fejlesztése. - Mozgáskoordináció, mozgáskultúra fejlesztése. - Önálló ismeretszerzés, rendszerezés. 3

4 - Újságcikkek az iskolaújságban, DÖK honlapján. - Vállalkozói kompetencia erősítése. Alkalmazott módszerek: - információgyűjtés, anyaggyűjtés - beszámoló - vetélkedő - szemléltetés, demonstráció, kiállítás - egyéni munka - páros munka - csoportmunka - drámajáték - dramatizálás Erőforrások: - Személyi: diákok, segítő pedagógusok, hittanárok, külső szakemberek - Tárgyi: Internet, fényképezőgép, nyomtató, népzenei CD-k, lejátszó, hangosítás Értékelés: - Egyéni értékelés, jutalmazás szaktanárok által - Csoportos értékelés szaktanárok, osztályközösség, iskolaközösség előtt 4

5 TÁMOP / A projekt feladat- és időterve 1. hét: dec. 1-től dec.5-ig Tevékenység, feladat: Helye: Ideje: Résztvevők, bevont csoportok: Módszerek, eszközök: Megvalósító, felelős: Dokumentumok : Iskolagyűlés iskola aulája dec. 1. hétfő 7:40 és ezentúl minden hétfőn reggel az iskola összes tanulója, pedagógusa programok ismertetése, pályázatok felolvasása, dicséretek átadása projektfelelősök plakátok Az aula ünnepi, téli dekorációjának elkészítése iskola aulája dec. 1. délután alsó tagozatos munkaközösség gyermekmunká k felhasználása alsó tagozatos munkaközösség Debreczeniné Hegedűs Ildikó, sablonok, 5

6 Oscsenda Tamás Idegen nyelvi szövegértési verseny Vörösmarty Általános Iskola, Debrecen dec. 1-je du. versenyző tanulók idegen nyelvi kompetencia Gurbán Enikő, Bakti László, Kerékgyártó Mihály Emléklap Múzeumpedagógiai foglalkozás Déri Múzeum, Debrecen dec. 2. kedd du. 5. a osztály A római kor művészete, séta a városban, karácsonyi vásár Benczéné Mátyási Katalin, Barna Mária Karácsonyi dalok tanulása tanterem dec. 3. szerda : énekkar, felsős és alsós tanulók szövegértelmezés, dallam- és szövegtanulás Radics Teréz Dalszövegek napközis foglalkozás Karácsonyi díszek készítése tanterem dec. 4. csütörtök napközis 2.b osztályos tanulók kreativitás, esztétikai érzék fejlesztése Kiss Ferencné sablon: szalvétatartó 6

7 foglalkozás szalvétatartó rénszarvassal Magyar Népmese Színház előadása tornacsarnok dec. 5. péntek de. óvodások, alsó tagozatos gyerekek interaktív előadás, kulturális kompetencia alsós mk. vezetője és tagjai Karácsonyi műsor próbája tornacsarnok dec. 5. péntek 4.a és 4. b osztály színjátszás, éneklés és versmondás Oroszné Erdei Gabriella, Radics Teréz, Fejérváriné Pál Katalin, Szaplonczay Gergely, Petneházy Lászlóné Mikulás-foci Sportcsarnok dec. 5. péntek minden felső tagozatos tanuló /6 fős csapatok labdarúgás, csapatszervezés Kalaposné Seres Emese és valamennyi felsős osztályfőnök plakát,, eredmények Mikulás-ház felkeresése Templomkert dec. 3. alsó tagozatos séta, közös minden alsós 7

8 péntek délután iskolaotthonos csoportok éneklés nevelő Szent Miklós ünnepe Szent liturgia Székesegyház dec óra az iskola minden tanulója és pedagógusa közös Szent liturgián való részvétel Boksay Péter iskolalelkész 8

9 TÁMOP / hét: dec. 8 - dec.13. Tevékenység, feladat: Helye: Ideje: Résztvevők, bevont csoportok: Módszerek, eszközök: Megvalósító, felelős: Dokumentumok: Idegen nyelvi rejtvényfejtő és logikai csapatverseny Fazekas Mihály Általános Iskola, Debrecen dec idegen nyelvi kompetenciák., kreativitás nyelvtanárok emléklap, oklevél Karácsonyi mandalaszínezés, ablakdíszek tanterem dec b osztályos tanulók másolás, színezés, ollóhasználat Pappné Szabó Erzsébet mandalák Adventi versmondó délután ( felső tagozat) iskolai könyvtár dec. 9. kedd felsős tanuló versmondás, vershallgatás, értékelés Benczéné M.K. Nyustiné N.M. Boksay Péter Plakát, Oklevél, 9

10 óra Adventi versmondó délután (alsó tagozat) iskolai könyvtár dec. 10. szerda osztályos tanulók versmondás, vershallgatás, értékelés Kárándiné Gurbán Edit, Oroszné Erdei Gabriella, Petrus Lászlóné, Szaplonczay Gergelyné Lelki gyakorlat predagógusoknak gimnázium dec. 10. du. minden pedagógus lelki ráhangolódás igazgató Lotz János országos szövegértési és helyesírási verseny iskolai fordulója szaktanterem dec. 11. péntek osztályosok szövegértés, helyesírás Benczéné M.K. Nyustiné N.M. feladatlap, oklevél Versmondó verseny óvodásoknak iskolai könyvtár du től óvodások versmondás, szereplés alsós munkaközösség, oklevelek Karácsonyi versmondó verseny, Nyírvasvári Vasvári Pál Ált. Isk. dec. 13. szombat Szegedi István versmondás Nyustiné N.M. oklevél 10

11 TÁMOP / hét: dec dec. 19. Tevékenység, feladat: Helye: Ideje: Résztvevők, bevont csoportok: Módszerek, eszközök: Megvalósító, felelős: Dokumentumok: Teadélután iskolai ebédlő dec.15. hétfő óra 5.a osztály közös játék, szendvicskészítés, filmnézés Benczéné Mátyási Katalin. Barna Mária Karácsonyi koncert a gimnáziumban gimnázium aulája dec érdeklődők, iskolai kórusok énekkari fellépés, közös éneklés Radics Teréz, videó Városi versmondó Városi dec. 17. alsó és felső tagozat versmondás, vershallgatás és könyvtárosok,, oklevelek 11

12 verseny könyvtár óra továbbjutott tanulói értékelés magyartanárok Lelki gyakorlat a gyerekeknek tantermek dec. 18. csütörtök az iskola tanulói, pedagógusai, meghívott atyák lelki ráhangolódás az ünnepre, összetartozás erősítése Boksay Péter Karácsonyfa állítása és díszítése az aulában aula bármely tanuló Debreczeniné Hegedüs Ildikó. DÖK vezetője Karácsonyi kirakodó vásár Mindenki karácsonya aula, tantermek dec. 18. csütörtök du órától az iskola tanulói, pedagógusai, érdeklődők vállalkozói kompetencia fejlesztése, kézműves fogl.: színezés, ajándékkísérő, gipszfestés, mézessütés, karácsonyfadísz, Betlehem Benczéné Mátyási Katalin, Oscsendáné Váradi Mária 12

13 megtekintése Karácsonyi ünnepség sportcsarnok dec. 19. péntek 11 óra az iskola valamennyi pedagógusa és tanulója, érdeklődők Ünnepi műsor a 4.a és 4. b osztályok előadásában Oroszné Erdei Gabriella, Fejérváriné Pál Katalin, Kárándiné Gurbán Edit, Szaplonczay Gergelyné forgatókönyv,, dalszövegek Felnőttek karácsonya - angyalkázás nevelői szoba dec. 19. péntek óra nevelőtestület megajándékozás tagintézményvezető Nyugdíjasaink köszöntése nevelői szoba dec. 19. péntek de. kézműves szakkör tagjai képeslapkészítés, üdvözlő szöveg megfogalmazása pedagógusok 13

14 Produktumok: Előadások osztályközösség előtt osztálydekorációk, ablakdíszek, aula díszítése Kiállítás az aulában, később folyosón dekorációként Ünnepi műsor forgatókönyve Fotók, plakátok, oklevelek A projekt költségvetése: A szükséges eszközök, erőforrások az iskolában rendelkezésre állnak. A versenyek résztvevőnek, helyezettjeinek jutalmazását a Diákönkormányzat finanszírozza. Összegzés, a projekt értékelése: Idén is széles skálán mozgó, színes, változatos programokat igyekeztünk szervezni. Hagyományt teremtettünk a felolvasó délutánnak, a Mikulás- foci néven futó osztálybajnokságnak, kézműves délutánnak, a Mindenki karácsonya c., az egyházközséggel közös szervezésű programnak. Minden hét első napjának reggelét iskolagyűléssel kezdtünk, ahol közösen gyújtottuk meg az adventi koszorú gyertyáit. Beszámoltunk a projekt eredményeiről, ismertettük a hét várható programjait, felhívtuk a figyelmet a hirdetőfalra. A jócselekedetek szalmaszálaival elkészítettük a jászolt a Kisded születéséhez. Karácsonyi dalokat tanultunk és énekeltünk közösen. Mindenki karácsonya címen délutáni programsorozatunkra minden érdeklődőt vártunk a városból is. 14

15 A pedagógusok nyugdíjas kollégáikat köszöntötték, egymást pedig bensőséges ünnepségen ajándékozták meg. A délelőtti órákból is igyekeztünk a témába minél többet bevonni. ÖSSZEGEZVE: - Felelevenítettük az ünnephez kapcsolódó bibliai ismereteket. - Megelevenítettük a helyi karácsonyi népszokásokat: betlehemezés, csillagozás. - Irodalmi alkotások megismerésével és előadásával fejlődött esztétikai érzékük, önállóságuk és önkifejező képességük. - Teret kapott kreativitásuk, vállalkozó szellemük. - Fejlesztettük ismeretszerző és - feldolgozó képességüket, kiemelten a digitális kompetenciát. - Gyakorolhatták a csapatmunka által az együttműködést, konfliktuskezelést és egymásra figyelést. - A közös tevékenységek és élmények által mélyítettük a közösséghez tartozás élményét, öntudatos keresztény magatartásukat. - Keresztényi módon készültünk fel az ünnepre: ajándékozással, egymásra figyeléssel, közös énekkel és imádsággal. Hajdúdorog, január 10. Benczéné Mátyási Katalin projektfelelős Oscsendáné Váradi Mária projektfelelős 15

A BATTHYÁNY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPORTISKOLA 2011/2012 ÉV VÉGI BESZÁMOLÓJA

A BATTHYÁNY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPORTISKOLA 2011/2012 ÉV VÉGI BESZÁMOLÓJA A BATTHYÁNY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPORTISKOLA 211/212 ÉV VÉGI BESZÁMOLÓJA TARTALOM A...1 BATTHYÁNY ÁLTALÁNOS ISKOLA...1 ÉS SPORTISKOLA...1 211/212 ÉV VÉGI...1 BESZÁMOLÓJA...1 TARTALOM...2 A BATTHYÁNY ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola. Karácsony projekt. Készítette: Borsóné Molnár Szilvia. Baracska, 2013. december

Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola. Karácsony projekt. Készítette: Borsóné Molnár Szilvia. Baracska, 2013. december Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola Karácsony projekt Készítette: Borsóné Molnár Szilvia Baracska, 2013. december Célok: 1. A karácsony sajátosságainak felfedezése, saját érzések megfogalmazása. 2.

Részletesebben

a nevelési oktatási intézmények részére

a nevelési oktatási intézmények részére K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A a nevelési oktatási intézmények részére Melléklet a 32/2008. (XI.24.)OKM rendelethez 10 számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelethez Iskolák 1. A pedagógusok

Részletesebben

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve EGRI LENKEY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 3300 Eger, Markhot F. u. 6. Tel. fax: (36) 310-046 e-mail: titkarsag@lenkey-eger.hu Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve 2013/2014-es tanév KIK 091014 Tartalomjegyzék

Részletesebben

II. János Pál Pápa Katolikus Általános Iskola. Munkaterve. 2013/2014. tanév

II. János Pál Pápa Katolikus Általános Iskola. Munkaterve. 2013/2014. tanév II. János Pál Pápa Katolikus Általános Iskola Munkaterve 2013/2014. tanév Készítette: Horváthné Tajti Ágnes ( igazgató ) 22 A tanév rendje 2013. szeptember 2.( hétfő) 2014. június 13.(péntek) 10 tanítási

Részletesebben

MUNKAPROGRAM 2013/2014. TANÉV. Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba Madách u. 2. Rózsa u. 21 23.

MUNKAPROGRAM 2013/2014. TANÉV. Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba Madách u. 2. Rózsa u. 21 23. MUNKAPROGRAM 2013/2014. TANÉV Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba Madách u. 2. Rózsa u. 21 23. TARTALOM Bevezető... 3 I. A tanév feladatai... 4 II. A feladatok ütemezése, rendezvényterv... 16 III.

Részletesebben

Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. munkaterve 2013/2014

Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. munkaterve 2013/2014 Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola munkaterve 03/04 Készítette: Földesi Judit A munkatervet elfogadta: Egry József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 03-04. tanév munkaterve

Részletesebben

2013/2014. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FENNTARTOTT BÖLCSŐDÉK, ÓVODÁK, MŰKÖDTETETT ÁLTALÁNOS ISKOLÁK, KÖZÉPISKOLÁK,

2013/2014. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FENNTARTOTT BÖLCSŐDÉK, ÓVODÁK, MŰKÖDTETETT ÁLTALÁNOS ISKOLÁK, KÖZÉPISKOLÁK, I R Á N Y T Ű S Z Ü L Ő K N E K A Z I N T É ZM É N Y V Á L A S Z T Á S H O Z 2013/2014. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FENNTARTOTT BÖLCSŐDÉK, ÓVODÁK, MŰKÖDTETETT ÁLTALÁNOS ISKOLÁK, KÖZÉPISKOLÁK,

Részletesebben

A Hevesy György Általános Iskola Munkaterve

A Hevesy György Általános Iskola Munkaterve A Hevesy György Általános Iskola Munkaterve a 2010/2011. tanévre Tura, 2010. szeptember Tartalomjegyzék A Hevesy György Általános Iskola éves munkaterve 3 A tantestület 7 Az 1-2. évfolyam munkaközösségének

Részletesebben

Fekete István Körzeti Általános Iskola

Fekete István Körzeti Általános Iskola Fekete István Körzeti Általános Iskola MUNKATERV 2011/2012. tanév MUNKATERV 2011/2012. TANÉV Készült: 2011. augusztus 31. Készítette: Bandiné Dr. Liszt Amália Elfogadta: Fekete István Körzeti Általános

Részletesebben

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 037749 A 2013/2014-ES TANÉV MUNKATERVE II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2370 Dabas, Rákóczi u. 2. /fax: 06 (29) 364-260 www.rakoczidabas.hu e-mail:

Részletesebben

Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola. Tanév végi beszámoló 2012/2013 II. félév

Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola. Tanév végi beszámoló 2012/2013 II. félév Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola Tanév végi beszámoló 2012/2013 II. félév 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 3 2. Helyzetértékelés... 3 2. 1. Személyi feltételek... 4 2.1.1. Szervezeti

Részletesebben

Munkaterv 2012/2013 tanév

Munkaterv 2012/2013 tanév Könyves Kálmán Általános Iskola és Versegi Tagiskolája 2173 Kartal, Iskola tér 1. Munkaterv a 2012-2013-as tanévre Munkaterv 2012/2013 tanév Könyves Kálmán Általános Iskola és Versegi Tagiskolája 1 Könyves

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

Szegedi Zrínyi Ilona Általános Iskola Munkaterve 2014/2015-ös tanév

Szegedi Zrínyi Ilona Általános Iskola Munkaterve 2014/2015-ös tanév Szegedi Zrínyi Ilona Általános Iskola Munkaterve 2014/2015-ös tanév Szeged, 2014. szeptember 1.. Doroginé Bíró Irén intézményvezető, főtanácsos TARTALOM 1 Helyzetelemzés 1.1 Személyi feltételek 1.2 Tárgyi

Részletesebben

M U N K A T E R V 2 0 1 4 / 2 0 1 5.

M U N K A T E R V 2 0 1 4 / 2 0 1 5. Hódmezővásárhelyi Klauzál Gábor Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Klauzál u. 63. OM azonosító: 200957 Tel./Fax: 62/222-316, e-mail: iskola@klauzalgabor.hu honlap:http://klauzalgabor.hu/ M U N K A

Részletesebben

Szünetek. Szülői értekezletek: (pontosítása az egyéb iskolai események, rendezvények tükrében)

Szünetek. Szülői értekezletek: (pontosítása az egyéb iskolai események, rendezvények tükrében) Első tanítási nap: 2014. szeptember 1. (hétfő) Utolsó tanítási nap: 2015. június 15. (hétfő) Tanítási napok száma: 181 nap Első félév vége: 2015. január 16. Féléves értékelés kiadása: 2015. január 23.

Részletesebben

1135 Budapest Csata u. 20. Pedagógia program. Budapest XIII. Tankerület Csata Utcai Általános Iskola

1135 Budapest Csata u. 20. Pedagógia program. Budapest XIII. Tankerület Csata Utcai Általános Iskola 1135 Budapest Csata u. 20. Pedagógia program Budapest XIII. Tankerület Csata Utcai Általános Iskola 2013 0 Tartalomjegyzék Bevezető gondolatok Pedagógiai programunk elé 5. Preambulum 6. Helyzetelemzés

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA MUNKATERV 2013/2014.

HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA MUNKATERV 2013/2014. HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA (5561 Békésszentandrás, Bethlen G. u. 19.) OM: 201738 MUNKATERV 2013/2014. Tartalom 1. A munkaterv elkészítéséhez felhasznált dokumentumok... 3 2. Helyzetelemzés...

Részletesebben

MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA

MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA Füzesabonyi Remenyik Zsigmond Középiskola, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Teleki Blanka Tagiskolája titkárság: 36/542-411, igazgató:36/542-412 E-mail:

Részletesebben

HOSSZÚHETÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MUNKATERV

HOSSZÚHETÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MUNKATERV HOSSZÚHETÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MUNKATERV 2014/2015 Tartalom BEVEZETŐ... 5 SZEMÉLYI FELTÉTELEK... 6 AZ INTÉZMÉNY DOLGOZÓINAK NÉVSORA... 6 Pedagógusok... 6 Nem pedagógus alkalmazottak...

Részletesebben

Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola 5520 Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2.

Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola 5520 Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2. A gimnáziumi oktatás 89. tanéve és a szakoktatás 73. tanéve a Sárréten MUNKATERV 2014/2015-ös tanév 2014. augusztus 31. OM azonosító: 037828 Székhely: Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2. Tel./Fax.: 66/371-151 E-mail.:

Részletesebben

a 2012/2013. tanévre

a 2012/2013. tanévre MEIXNER ILDIKÓ EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MUNKATERVE a 2012/2013. tanévre Elfogadta az intézmény nevelőtestülete 2012. 08.

Részletesebben

I N T É Z M É N Y I M U N K A T E R V

I N T É Z M É N Y I M U N K A T E R V Képes Géza ÁltalÁnos IsKola 4700 Mátészalka Szokolay Örs u. 2-4. Tel/fax: 44/500-722 kepesiskola@freemail.hu OM-azonosító: 033392 I N T É Z M É N Y I M U N K A T E R V a 2014/2015. tanévre Készítette:

Részletesebben

SZTE Ságvári Endre Gyakorló Általános Iskola 6722 Szeged Boldogasszony sgt. 3-5.

SZTE Ságvári Endre Gyakorló Általános Iskola 6722 Szeged Boldogasszony sgt. 3-5. SZTE Ságvári Endre Gyakorló Általános Iskola 6722 Szeged Boldogasszony sgt. 3-5. A 2013/2014. tanév I. félévében végzett nevelő-oktató munka értékelése 2014. január 23. Az igazgató beszámolója 1. A nevelőtestület

Részletesebben

A Református egyházközség alapította (Református Népiskola, Református Általános Iskola). A szervezés pontos idejéről nem maradt feljegyzés.

A Református egyházközség alapította (Református Népiskola, Református Általános Iskola). A szervezés pontos idejéről nem maradt feljegyzés. Püspökladányi Többcélú Nevelési Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény Petritelepi Általános Iskola Tagintézmény Címe: 4150 Püspökladány, Karcagi u. 28. Telefon: 06/54-451-338 E-mail cím: petri2@freemail.hu

Részletesebben

Munkaterv. 2014/2015. tanév. Győri Nádorvárosi Ének-zenei Általános Iskola. 9024 Győr Kálvária utca 20. Készítette:

Munkaterv. 2014/2015. tanév. Győri Nádorvárosi Ének-zenei Általános Iskola. 9024 Győr Kálvária utca 20. Készítette: Munkaterv 2014/2015. tanév Győri Nádorvárosi Ének-zenei Általános Iskola 9024 Győr Kálvária utca 20. Készítette: Szöllősi Zoltánné iv. Pap Adrienn ivh. Reider Szilvia ivh. Bognár Edit mv. Janekné Marton

Részletesebben

Kiss Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti iskola Ásotthalom. Pedagógiai Program KISS FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

Kiss Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti iskola Ásotthalom. Pedagógiai Program KISS FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KISS FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 TARTALOMJEGYZÉK Intézményünk bemutatása 4. oldal I. Nevelési program 5. oldal 1. Az intézményben folyó nevelő-oktató munka

Részletesebben

Létszámstatisztika. Page 1

Létszámstatisztika. Page 1 É É É É é é é á é é á é é Á á á é é é é é é ó ö ü é ó ü ő á é é ö é é é ö ö é í ó ó é ü ő é Íé é ö é é é ó é ö ö é á ó é é ú é é ő Á ü é é á é é ó é ő Létszámstatisztika Osztály Létszám okt_1_ Évismétlő

Részletesebben

A Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Munkaterve

A Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Munkaterve A Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Munkaterve 2014-2015-ös tanév Tartalomjegyzék A tanév kiemelt feladatai... 3 A tanulók teljesítményének mérése... 5 Pedagógusképzés, továbbképzés... 6 Ellenőrzési,

Részletesebben