1/2014. (I.23.) sz. képviselő-testületi határozat: 2/2014. (I.23.) sz. képviselő-testületi határozat:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1/2014. (I.23.) sz. képviselő-testületi határozat: 2/2014. (I.23.) sz. képviselő-testületi határozat:"

Átírás

1 Dömös Község Képviselő-testületének évi határozatai (A módosítások és kiegészítések az eredeti határozatban nem szerepelnek!) 1/2014. (I.23.) sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítése Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felkéri Fabi László képviselőt és Friedman Róbert Tibor képviselőt a jegyzőkönyv hitelesítésére. 2/2014. (I.23.) sz. képviselő-testületi határozat: Napirend elfogadása A Vidékfejlesztési Minisztérium hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítására kiírt pályázatán részvétel 3/2014. (I.23.) sz. képviselő-testületi határozat: A Vidékfejlesztési Minisztérium hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítására kiírt pályázatán részvétel Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat a Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. által megadott adatok alapján részt vesz a Vidékfejlesztési Minisztérium hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítására kiírt pályázatán. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 4/2014. (I.28.) sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítése Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felkéri Majer Dénesné képviselőt és Hurai Béla képviselőt a jegyzőkönyv hitelesítésére. 5/2014. (I.28.) sz. képviselő-testületi határozat:

2 Napirend elfogadása 1. Tájékoztató az előző képviselőtestületi ülés óta történt eseményekről 2. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról 3. Dömös Község Önkormányzata évi költségvetési rendeletének megtárgyalása 4. A Táncsics Mihály utca felújításának kiviteli tervezési szerződésének megtárgyalása 5. Az orvosi rendelő bérleti díjának megtárgyalása 6. A Faluházban megvalósult plusz munkák megtárgyalása 7. Tájékoztató a Környezetvédelmi Felügyelőség eljárása, természetvédelmi bírság kiszabása tárgyában (Malom-patak szakszerűtlen mederrendezése miatt) 8. A Dömösi futball utánpótlás nevelő sportközpont megvalósításának megtárgyalása 9. Szennyvízcsatorna gerincvezeték javítási költségeinek megosztásának megtárgyalása 10. Pilisi Parkerdő Zrt. jövőbeni telephely létesítésének (adófizetésének) megtárgyalása 11. Nyergesújfalu jegyzőjének a Dömös Önkormányzat, parkolási díj szedését tiltó határozata miatt elmaradt önkormányzati bevétel megtérítésének megtárgyalása 12. Törvényességi észrevételek megtárgyalása 13. Egyebek 14. A 8. M. 553/2011. és a 2.M.214/2012. számú per megtárgyalása (Zárt ülés) 15. Mód Tibor támogatása (Zárt ülés) 16. Hermann Jenő keresetkiegészítése (Zárt ülés) 6/2014. (I.28.) sz. képviselő-testületi határozat: Dömös Község Önkormányzata évi költségvetési rendeletének megtárgyalása Dömös Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy dönt, hogy Dömös Község Önkormányzata évi költségvetési rendeletének megtárgyalását elnapolja.

3 7/2014. (I.28.) sz. képviselő-testületi határozat: A Táncsics Mihály utca felújításának kiviteli tervezési szerződésének megtárgyalása Dömös Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja az Útvonal Mérnöki és Szolgáltató Kft. (2500 Esztergom, Sugár u. 11.) Dömös, Táncsics Mihály utca felújításának tervezési feladatára adott Ft+ÁFA díjú árajánlatát. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tervezési szerződés aláírására. 8/2014. (I.28.) sz. képviselő-testületi határozat: Az orvosi rendelő bérleti díjának megtárgyalása Dömös Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az MN-MED Bt.-vel november 29-én megkötött bérleti szerződés 2. pontját módosítja, a bérleti díjat évre Ft-ban, havi Ft összegben állapítja meg. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés módosításának aláírására. 9/2014. (I.28.) sz. képviselő-testületi határozat: A Faluházban megvalósult plusz munkák megtárgyalása Dömös Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Faluházban megvalósult pótmunkákat a Gabroplus Kft. által benyújtott tételes elszámolásban foglaltak alapján Ft Ft ÁFA, azaz mindösszesen Ft értékben elfogadja. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Faluház pótmunkáival kapcsolatos szerződés aláírására. Melléklet: Gabroplus Kft. kimutatása és elszámolása 10/2014. (I.28.) sz. képviselő-testületi határozat: Szennyvízcsatorna gerincvezeték javítási költségeinek megosztásának megtárgyalása Dömös Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a szennyvízcsatorna gerincvezeték javítási költségeinek megosztása érdekében tárgyalást kezdeményez Pilismarót Község Önkormányzatával. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tárgyalás lefolytatására.

4 11/2014. (I.28.) sz. képviselő-testületi határozat: Pilisi Parkerdő Zrt. jövőbeni telephely létesítésének (adófizetésének) megtárgyalása Dömös Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, egyetért azzal, hogy a Pilisi parkerdőgazdaság Zrt. Pilismaróti Erdészete Dömös Község közigazgatási területén telephelyet létesítsen. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a telephely létesítéssel kapcsolatos intézkedések megtételére. 12/2014. (I.28.) sz. képviselő-testületi határozat: Nyergesújfalu jegyzőjének Dömös Község Önkormányzata parkolási díj szedését tiltó határozata miatt elmaradt önkormányzati bevétel megtérítéséről Dömös Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, egyetért azzal, hogy Nyergesújfalu jegyzőjének Dömös Község Önkormányzata parkolási díj szedését tiltó határozata miatt elmaradt önkormányzati bevétel megtérítéséről egyeztetés történjen Nyergesújfalu Város jegyzőjével. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 13/2014. (I.28.) sz. képviselő-testületi határozat: Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásával kapcsolatban Dömös Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal KEB/3/719-1/2013. törvényességi felhívását megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyet ért. A június 13-i rendkívüli, a szeptember 23-i rendkívüli, a november 12-i rendkívüli és a november 26-i nyílt és zárt ülésekről felvett jegyzőkönyvet ismételten megküldi a jogszerű állapot helyreállítása végett. 14/2014. (I.28.) sz. képviselő-testületi határozat: Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásával kapcsolatban Dömös Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal KEB/3/719-1/2013. törvényességi felhívását megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyet ért. 15/2014. (I.28.) sz. képviselő-testületi határozat: A Voyage SE Dömösi futball utánpótlás nevelő sportközpontjának létrehozása Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, Novák Lajos polgármester által július 1.-én kiadott 2 db nyilatkozatot és 2 db tájékoztatót jóhiszeműnek tartja és Dömös Község érdekében való eljárásként elfogadja.

5 Felelős: Szilágyi Gábor alpolgármester 19/2014. (II.4.) sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítése Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felkéri Szilágyi Gábor képviselőt és Friedmann Róbert képviselőt a jegyzőkönyv hitelesítésére. 20/2014. (II.4.) sz. képviselő-testületi határozat: Napirend elfogadása 1. Az Első Világháborús emlékmű felújítására vonatkozó pályázat megtárgyalása 2. Az SZMSZ módosításának megtárgyalása 21/2014. (II.4.) sz. képviselő-testületi határozat: A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány XX. Századi Intézete által az I. világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetételére, renoválására, helyreállítására meghirdetett KKETTKK-CP-02 kódszámú pályázatán részvételről Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem fogadja el Friedmann Róbert Tibor módosító indítványát, miszerint a Dömös Község Önkormányzata 0% önrésszel vegyen részt a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány XX. Századi Intézete által az I. világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetételére, renoválására, helyreállítására meghirdetett KKETTKK-CP-02 kódszámú pályázaton. 22/2014. (II.4.) sz. képviselő-testületi határozat: A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány XX. Századi Intézete által az I. világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetételére, renoválására, helyreállítására meghirdetett KKETTKK-CP-02 kódszámú pályázatán részvételről Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat részt vesz. a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány XX. Századi Intézete által az I. világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetételére, renoválására, helyreállítására meghirdetett KKETTKK-CP-02 kódszámú pályázatán. Az Önkormányzat a mellékelt renoválási árajánlat alapján Ft bekerülési összeg 14 %-át, azaz Ft-ot önrészként vállalja és ennek összegét a évi költségvetésből biztosítja. A fennmaradó Ft erejéig benyújtja a fenti támogatási pályázatot.

6 A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. Melléklet: NB-BAU Kft. árajánlata 23/2014. (II.13.) sz. képviselő-testületi határozat: Napirend elfogadása 1. Dömös Község Önkormányzat évi költségvetésének megtárgyalása 2. A Szivárvány Óvoda energetikai korszerűsítésére vonatkozó pályázat megtárgyalása 3. Az óvoda korszerűsítés árajánlatának a megtárgyalása 24/2014. (II.13.) sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítése Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felkéri Fabi László képviselőt és Hurai Béla képviselőt a jegyzőkönyv hitelesítésére. 25/2014. (II.13.) sz. képviselő-testületi határozat: Dömös Község Önkormányzatának évi költségvetése Dömös Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja Novák Lajos polgármester és Majer Dénesné képviselő módosító indítványát a Szivárvány Óvoda energetikai korszerűsítésére vonatkozó pályázat benyújtásához szükséges ,- Ft önrészt, valamint a felújítási kiadások soron ,- Ft felhalmozási célú kiadást, 4. melléklet 31. sorából kivesz 1 millió forintot, továbbá a 4. melléklet 15 sorból ,- forint képviselői tiszteletdíjat, és a 20 sorból ,- Ft-képviselői díj utáni járulékot. Valamint a 4. melléklet 66. sorából a évi képviselői tiszteletdíjat kivesz a tervezett költségvetésből, ez összesen ,- Ft módosító indítványként a évi költségvetés rendelethez elfogadja. 26/2014. (II.13.) sz. képviselő-testületi határozat: A Szivárvány Óvoda külső és belső felújításához Magyarország évi központi költségvetésérő szóló évi CCXXX. törvény 3. melléklet 10. pont b) pont ba) alpontja szerinti támogatás igényléséről 1) Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes

7 szabályairól szóló 4/2014. (I. 31.) BM rendelet rendelkezései szerint a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCXXX. törvény 3. melléklet 10. pont b) pont ba) alpontja szerinti kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása célú, vissza nem térítendő támogatás igénylésére pályázatot nyújt be. 2) Dömös Község Önkormányzat vállalja, hogy az építéssel és eszközbeszerzéssel járó beruházás megvalósításához kapcsolódóan az építéshez kapcsolódó támogatási összeg legalább 5 %-ának mértékéig határozott idejű közfoglalkoztatási jogviszony keretében közfoglalkoztatottat alkalmaz. 3) A támogatás mértéke 80 %, a szükséges 20 % saját forrást Ft erejéig az Önkormányzat biztosítja a évi költségvetése terhére. 4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat Dömös Község Önkormányzata nevében történő aláírására és benyújtására. 27/2014. (II.13.) sz. képviselő-testületi határozat: a Gabroplus Kft. Szivárvány Óvoda felújítási költségvetése díjának megtérítéséről Dömös Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, elfogadja, hogy amennyiben a Szivárvány Óvoda felújítási munkáinak kivitelezési munkáit nem a Gabroplus Kft. (2521 Csolnok, Ságvári u. 17.) nyeri el, megtéríti a Gabroplus Kft. részére az óvoda felújításáról szóló költségvetés díját, azaz Ft+ÁFA összeget. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 28/2014. (II.18.) sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítése Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felkéri Fabi László képviselőt és Szilágyi Gábor képviselőt a jegyzőkönyv hitelesítésére. 29/2014. (II.18.) sz. képviselő-testületi határozat: Napirend elfogadása Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal SZMSZ-ének megtárgyalása 30/2014. (II.18.) sz. képviselő-testületi határozat: Az Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Dömös Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 13. (1) bekezdésében meghatározottak figyelembe vételével az Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

8 31/2014. (II.21.) sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítése Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felkéri Majer Dénesné képviselőt és Forgács Éva képviselőt a jegyzőkönyv hitelesítésére. 32/2014. (II.21.) sz. képviselő-testületi határozat: Napirend elfogadása Szivárvány Óvoda felújításának megtárgyalása 33/2014. (II.21.) sz. képviselő-testületi határozat: A Szivárvány Óvoda külső és belső felújításához Magyarország évi központi költségvetésérő szóló évi CCXXX. törvény 3. melléklet 10. pont b) pont ba) alpontja szerinti támogatás igényléséről 1. Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 4/2014. (I. 31.) BM rendelet rendelkezései szerint a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCXXX. törvény 3. melléklet 10. pont b) pont ba) alpontja szerinti kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása célú, vissza nem térítendő támogatás igénylésére pályázatot nyújt be. 2. Dömös Község Önkormányzat vállalja, hogy az építéssel és eszközbeszerzéssel járó beruházás megvalósításához kapcsolódóan az építéshez kapcsolódó támogatási összeg legalább 5 %-ának mértékéig határozott idejű közfoglalkoztatási jogviszony keretében közfoglalkoztatottat alkalmaz. 3. A támogatás mértéke 80 %, a szükséges 20 % saját forrást Ft erejéig az Önkormányzat biztosítja a évi költségvetés Vagyoni típusú adók sorából. 4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat Dömös Község Önkormányzata nevében történő aláírására és benyújtására. 34/2014. (II.25.) sz. képviselő-testületi határozat: Napirend elfogadása 1. Tájékoztató az előző képviselő-testületi ülés óta történt eseményekről 2. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról

9 3. A Pilisi Parkerdőgazdaság területhasználati szerződésének megtárgyalása 4. Az elektromos sorompók javításának megtárgyalása 5. A parkolási rendelet módosítása 6. A 831/2. hrsz-ú és a 04. hrsz-ú ingatlanok helyzetének a megtárgyalása 7. A filmforgatási rendelet megtárgyalása 8. A 725 hrsz. terület gépjármű parkolásra alkalmassá tétele 9. A Szivárvány Óvoda nyári nyitva tartása 10. Döntés az óvodai jelentkezés időpontjáról 11. Egyebek 12. Hermann Jenő kereset kiegészítésének visszavonása (Zárt ülés) 35/2014. (II.25.) sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítése Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felkéri Majer Dénesné képviselőt és Hurai Béla képviselőt a jegyzőkönyv hitelesítésére. 36/2014. (II.25.) sz. képviselő-testületi határozat: A Pilisi Parkerdő Zrt. területhasználatáról Dömös Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az előterjesztés szerinti területhasznosítási megállapodást köt a Pilisi Parkerdő Zrt. Pilismaróti Erdészetével a Dömös külterület 061 hrsz-ú önkormányzati ingatlanra, Ft+ÁFA/hó területhasználati díj ellenében. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a területhasználati megállapodás aláírására. Melléklet: területhasználati megállapodás 37/2014. (II.25.) sz. képviselő-testületi határozat: Az elektronikus sorompók javításáról

10 Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a TREFFER Kaputechnikának (Dorog, Bécsi út 117.) a Dömös, Duna utcai, valamint Szent István úti elektronikus sorompók javítására adott bruttó Ft összegű árajánlatát. A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az árajánlat nem tartalmazza a sorompók beüzemelésekor esetlegesen kiderülő vezérlés hibák javítási költségét. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés TREFFER Kaputechnikával történő aláírására. Melléklet: TREFFER Kaputechnika árajánlata 38/2014. (II.25.) sz. képviselő-testületi határozat: A 04. hrsz-ú állami tulajdonú ingatlan vagyonkezelésbe vételéről, a 831/2. hrsz-ú állami tulajdonú ingatlan önkormányzati tulajdonba vételéről Dömös Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, egyetért a dömösi 04. hrsz-ú állami tulajdonú ingatlan vagyonkezelésbe vételével, valamint a 831/2. hrsz-ú állami tulajdonú ingatlan önkormányzati tulajdonba vételével kapcsolatban szükséges intézkedések megtételével a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága felé. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 39/2014. (II.25.) sz. képviselő-testületi határozat: A 725 hrsz. terület gépjármű parkolásra alkalmassá tételéről Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 725 hrsz. területet gépjármű parkolásra alkalmassá kívánja tenni. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére (területrendezés, a Szőkeforrás melletti területrész gyepráccsal történő lefedése). 40/2014. (II.25.) sz. képviselő-testületi határozat: A Szivárvány Óvoda nyári nyitva tartásáról Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 49 (3) bekezdése, a 83. (2) bekezdése b) pontja értelmében a Szivárvány Óvoda nyári nyitvatartási rendjét az alábbiak szerint határozza meg: - nyári zárás ideje: július 21-augusztus nyitás időpontja: augusztus 25. hétfő. 41/2014. (II.25.) sz. képviselő-testületi határozat: Az óvodai jelentkezés időpontjáról Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet

11 20. (1-5) bekezdése alapján a 2014/2015. nevelési évre az óvodai jelentkezés időpontját március 31-április és óra közötti időpontban állapítja meg.. 42/2014. (II.25.) sz. képviselő-testületi határozat: A parkolójegy-kiadó automata beszerzéséről Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Dömös, Szent István u. 2. szám alatt parkolójegy-kiadó automata kerüljön telepítésre. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy elfogadja a Gámán Kft. (1124 Budapest, Hegyalja út 146.) árajánlatát bruttó Ft összegben. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szállítási szerződésnek a Gámán Kft.-vel történő aláírására. 44/2014. (III.25.) sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítése Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felkéri Friedman Róbert Tibor képviselőt és Hurai Béla képviselőt a jegyzőkönyv hitelesítésére. 45/2014. (III.25.) sz. képviselő-testületi határozat: Napirend elfogadása 1. Tájékoztató az előző képviselő-testületi ülés óta történt eseményekről 2. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról 3. Dömös Önkormányzat 2014-es költségvetése módosításának megtárgyalása 4. A közterületek használatáról szóló rendelet módosításának megtárgyalása 5. A biztonsági kamera megvásárlásának megtárgyalása 6. A Malom-patak helyreállításával kapcsolatos büntetőperben az Önkormányzat polgári jogi igénye bejelentésének megtárgyalása 7. A 12,5 tonna feletti hulladékszállító teherautók behajtási engedélyének megtárgyalása 8. Közterület használati ellenőr foglalkoztatásának megtárgyalása 9. Törvényességi észrevételek megtárgyalása Előterjesztő: Dr. Szabados Ottó kirendeltség vezető

12 10. Szivárvány Óvoda létszámbővítésének megtárgyalása 11. Munkamegosztási megállapodás a Szivárvány Óvoda és az Esztergom közös polgármesteri hivatal között 12. Adórendelet megtárgyalása 13. A Zöldkendő Énekkar Egyesület működési támogatásának megtárgyalása 14. Szivárvány Óvoda korszerűsítési pályázatán elnyert Ft összeg támogatási szerződés aláírására szóló felhatalmazás megtárgyalása 15. Egyebek 46/2014. (III.25.) sz. képviselő-testületi határozat: A közterületek használatáról szóló rendelet módosításának megtárgyalása Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja Novák Lajos polgármester módosító indítványát, miszerint A R. 2. melléklet 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 7.Alkalmi és mozgóárusítás: - gyalogos árus 5000 Ft/m2/nap, minimum Ft/nap - gépkocsis árus 8000 Ft/nap - furgonos árus Ft/nap 47/2014. (III.25.) sz. képviselő-testületi határozat: A biztonsági kamera megvásárlásáról Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja Juhos Norbertnek a prémium megfigyelőrendszer megvásárlására adott Ft+ÁFA, azaz Ft összegű árajánlatát. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés Juhos Norberttel történő aláírására. 48/2014. (III.25.) sz. képviselő-testületi határozat: A Malom-patak helyreállításával kapcsolatos büntetőperben az Önkormányzat polgári jogi igénye bejelentéséről

13 Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, egyetért azzal, hogy a Malom-patak helyreállításával kapcsolatos büntetőperben az Önkormányzat polgári jogi igénye kerüljön bejelentésre a Tatabányai Járásbíróságon. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a polgári jogi igény benyújtására. 49/2014. (III.25.) sz. képviselő-testületi határozat: A 12,5 tonna feletti hulladékszállító teherautók behajtási engedélyéről Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem ad behajtási engedélyt a Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. kérelmének melléklete szerinti össztömegű járművek részére. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. tájékoztatására. 50/2014. (III.25.) sz. képviselő-testületi határozat: Dömös Község Önkormányzat közterület használati ellenőréről Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Dömös Község Önkormányzat közterület használati ellenőrként 4 órás határozatlan idejű megbízási szerződés keretében - alkalmazza Hartman Jánost. A közterület használati ellenőr munkaideje: szombat, vasárnap 9-17 óra, a fennmaradó idő pénteken és ünnepnapokon a megbízó Önkormányzattal egyeztetett munkaidő. A közterület használati ellenőr díjazása: bruttó Ft/hó bér, Ft/hó cafeteria, Ft/hó benzinpénz. 51/2014. (III.25.) sz. képviselő-testületi határozat: Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásával kapcsolatban 1. Dömös Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal KEB/3/96-1/2014. számú törvényességi felhívását megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyet ért. 2. Dömös Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodást a határozati javaslat mellékletének megfelelően elfogadja. Melléklet: KEB/3/96-1/2014. törvényességi felhívás, kistérségi megállapodás 52/2014. (III.25.) sz. képviselő-testületi határozat: A Szivárvány Óvoda létszámbővítéséről Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy engedélyezi a Szivárvány Óvoda létszámának 10%-al, azaz 5 fővel történő emelését.

14 53/2014. (III.25.) sz. képviselő-testületi határozat: Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv és az önállóan működő költségvetési szerv munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló munkamegosztási megállapodásáról Dömös Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény végrehajtására kiadott 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 10. (5) bekezdése alapján jóváhagyja az Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal és Dömös Község Önkormányzat által irányított önállóan működő költségvetési szerv (Szivárvány Óvoda) gazdálkodási együttműködését részletező a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 10. (4) bekezdése szerinti, a határozat mellékletét képező tartalommal - Munkamegosztási Megállapodást. Felelős: Önállóan működő költségvetési szerv vezetője, Dorkáné Lévai Csilla és dr. Sarkantyu Lajos Adrián aljegyző 54/2014. (III.25.) sz. képviselő-testületi határozat: A Zöldkendő Énekkar Egyesület működési támogatásáról Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Zöldmező Énekkar Egyesület működésének támogatására Ft-ot biztosít az Önkormányzat évi költségvetése tartalékok sorából. 55/2014. (III.25.) sz. képviselő-testületi határozat: A Szivárvány Óvoda korszerűsítési pályázatán elnyert Ft összeg támogatási szerződése aláírására szóló felhatalmazásról Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Szivárvány Óvoda korszerűsítési pályázatán elnyert Ft összeg támogatási szerződésének aláírására felhatalmazza a polgármestert. 56/2014. (IV.29.) sz. képviselő-testületi határozat: Napirend elfogadása Jegyzőkönyv hitelesítése Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felkéri Friedman Róbert Tibor képviselőt és Fabi László képviselőt a jegyzőkönyv hitelesítésére. 57/2014. (IV.29.) sz. képviselő-testületi határozat:

15 Napirend módosításának elfogadása Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja Hurai Béla képviselő módosító indítványát és leveszi a napirendről a Közterület-használati ellenőri feladatok ellátásának megtárgyalása c. napirendi pontot. 58/2014. (IV.29.) sz. képviselő-testületi határozat: Napirend elfogadása 1. Tájékoztató az előző képviselő-testületi ülés óta történt eseményekről 2. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról 3. Dömös önkormányzat 2013-as költségvetése módosításának megtárgyalása 4. Dömös önkormányzat 2013-as zárszámadásának megtárgyalása 5. A évi közbeszerzési terv megtárgyalása 6. Közbeszerzési bizottság tagjainak megválasztása 7. Közbeszerzési szakértő megbízásának megtárgyalása 8. Mahart PassNave Kft.-vel történő együttműködés megtárgyalása 9. Egyebek 59/2014. (IV.29.) sz. képviselő-testületi határozat: Dömös Község Önkormányzat évi közbeszerzési tervének elfogadásáról Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja Dömös Község Önkormányzat évi közbeszerzési tervét: Dömös Község Önkormányzat évi közbeszerzési terve 1. Szivárvány Óvoda felújítása 2. Táncsics Mihály utca felújítása 60/2014. (IV.29.) sz. képviselő-testületi határozat: Közbeszerzési bizottság tagjainak megválasztása

16 Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy közbeszerzési bizottság tagjainak választja Hurai Bélát, Majer Dénesnét, Friedman Róbert Tibort, Novák Lajost és Fabi Lászlót. 61/2014. (IV.29.) sz. képviselő-testületi határozat: hivatalos közbeszerzési tanácsadó vállalkozási szerződésének megkötéséről Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Szivárvány Óvoda felújítása, valamint a Táncsics Mihály utca felújítása projektekhez kapcsolódó közbeszerzési eljárások lefolytatására vállalkozási szerződést köt Berta Ferenc egyéni vállalkozó, hivatalos közbeszerzési tanácsadóval 300 ezer Ft+ a 25 millió Ft feletti rész 0,4 %-a vállalkozói díjért. A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a vállalkozási szerződésnek Berta Ferenc egyéni vállalkozó, hivatalos közbeszerzési tanácsadóval történő aláírására 62/2014. (IV.29.) sz. képviselő-testületi határozat: a Mahart PassNave Kft.-vel történő együttműködésről Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a dömösi révátkelés üzemeltetésének biztosítása érdekében szándékában áll szerződést kötni a Mahart PassNave Kft.-vel. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert kérje fel a Mahart PassNave Kft.-t, hogy a jövőben biztosítsa a révátkelés üzemeltetését Dömösön. 63/2014. (V.6.) sz. képviselő-testületi határozat: Napirend elfogadása 1. A Táncsics Mihály utca felújításának közbeszerzési eljárását megindító felhívás elfogadásáról 2. A Táncsics Mihály utca felújításának közbeszerzési eljárásában meghívásra kerülő kivitelezőkről 3. A Szivárvány Óvod felújításának közbeszerzési eljárását megindító felhívás elfogadásáról 4. A Szivárvány Óvoda felújításának közbeszerzési eljárásában meghívásra kerülő kivitelezőkről 5. Szabó Szilvia Gabriella közterület használati kérelmével kapcsolatos döntés 64/2014. (V.6.) sz. képviselő-testületi határozat: A Táncsics Mihály utca felújításának közbeszerzési eljárását megindító felhívás elfogadásáról

17 Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, egyetért a Táncsics Mihály utca felújításának közbeszerzési eljárását megindító mellékelt felhívásban foglaltakkal. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közbeszerzési eljárás megindításával kapcsolatos intézkedések megtételére. Határidő: folyamatos 65/2014. (V.6.) sz. képviselő-testületi határozat: A Táncsics Mihály utca felújításának közbeszerzési eljárásában meghívásra kerülő kivitelezőkről Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületet úgy dönt, egyetért Táncsics Mihály utca felújításának közbeszerzési eljárásban az alábbi kivitelezők meghívásával: 1. FER-GÉP-KER Kft EPV Kft. 3. Pilis Építőipari Kft. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: folyamatos 66/2014. (V.6.) sz. képviselő-testületi határozat: A Szivárvány Óvoda felújításának közbeszerzési eljárását megindító felhívás elfogadásáról Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, egyetért a Szivárvány Óvoda felújításának közbeszerzési eljárását megindító mellékelt felhívásban foglaltakkal. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közbeszerzési eljárás megindításával kapcsolatos intézkedések megtételére. Határidő: folyamatos 67/2014. (V.6.) sz. képviselő-testületi határozat: A Szivárvány Óvoda felújításának közbeszerzési eljárásában meghívásra kerülő kivitelezőkről Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, elfogadja Friedman Róbert Tibor képviselő módosító indítványát, és a Traverz és Szabó-Pintér Bau Kft. konzorciumot kivitelezőként meghívja a Szivárvány Óvoda felújításának közbeszerzési eljárásába. 68/2014. (V.6.) sz. képviselő-testületi határozat: A Szivárvány Óvoda felújításának közbeszerzési eljárásában meghívásra kerülő kivitelezőkről Dömös Község Képviselő-testülete úgy dönt, egyetért a Szivárvány Óvoda felújításának közbeszerzési eljárásában az alábbi kivitelezők meghívásával: 1. Schmidt 64 Kft. 2. Gabroplus Kft. 3. TL Quadrat Kft.

18 4. Tóth Kálmán dömösi vállalkozó 5. Traverz és Szabó-Pintér Bau Kft. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: folyamatos 69/2014. (V.6.) sz. képviselő-testületi határozat: Szabó Szilvia Gabriella közterület használati kérelmével kapcsolatos döntés Dömös Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Szabó Szilvia Gabriella kérésének helyt adva hozzájárul a Dömös, Petőfi tér 2. szám alatti üzlethelység előtti járda és terasz burkolatának felújításához. A felújítás alatt a közterület használatáért nem kell díjat fizetni. A felújított terület használatára minimum egy évre közterület bérleti szerződést kell kötni. A közterület használati díja: forint / hó. Összesen: forint. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a közterület bérleti szerződés aláírására. 70/2014. (V.15.) sz. képviselő-testületi határozat: Napirend elfogadása 1. Törvényességi felhívások megtárgyalása 2. Közbeszerzési Bizottság elnökének megválasztása 71/2014. (V.15.) sz. képviselő-testületi határozat: Közbeszerzési Bizottság elnökének megválasztása Dömös Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Közbeszerzési Bizottság elnökének Fabi Lászlót választja. 72/2014. (V.27.) sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítése Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felkéri Forgács Éva Csilla képviselőt és Fabi László képviselőt a jegyzőkönyv hitelesítésére. 73/2014. (V.27.) sz. képviselő-testületi határozat: Napirend elfogadása 1. Tájékoztató az előző képviselő-testületi ülés óta történt eseményekről 2.Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról

19 3.Esztergomi Rendőrkapitány beszámolója 4.A gyermekjóléti szolgálat beszámolója 5.Óvodai körzethatárok megtárgyalása 6.Dömös Önkormányzat SZMSZ módosításának megtárgyalása 7.Törvényességi felhívás megtárgyalása 8.Közbeszerzési Bíráló Bizottság megalakítása 9.Egyebek 74/2014. (V.27.) sz. képviselő-testületi határozat: Beszámoló az Esztergomi Rendőrkapitányság évi tevékenységéről Dömös Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rendőrségről szóló évi XXXIV. törvény 8. (4) bekezdése alapján - a határozat mellékletét képező tartalommal - elfogadja az Esztergomi Rendőrkapitányság évi tevékenységéről készült beszámolót. Határidő: értesítésre a döntést követő 15 napon belül 75/2014. (V.27.) sz. képviselő-testületi határozat: Beszámoló a HÍD Gyermekjóléti Szolgálat évi tevékenységéről Dömös Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a HÍD Gyermekjóléti Szolgálat évi tevékenységéről készült beszámolót. Határidő: értesítésre a döntést követő 15 napon belül 76/2014. (V.27.) sz. képviselő-testületi határozat: Óvodai körzethatárok megtárgyalása Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Szivárvány Óvoda 2014/2015-ös nevelési évben indítandó óvodai csoportok számát, valamint felvételi körzetét. 1./ Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szivárvány Óvoda 2014/2015-ös nevelési évben indítandó óvodai csoportok számát 2 (kettő) darabban határozza meg: 2./ Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete a felvételi körzetet Dömös, Pilismarót, Visegrád, Esztergom közigazgatási területe alapján határozza meg. Határidő: folyamatos

20 Felelős:dr. Sarkantyu Lajos Adrián, dr. Szabados Ottó 77/2014. (V.27.) sz. képviselő-testületi határozat: A Közbeszerzési Bíráló Bizottság megalakításáról Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat közbeszerzési eljárásaiban beérkező ajánlattételek elbírálása érdekében megalakítja a Közbeszerzési Bíráló Bizottságot, az alábbi tagokkal: - Dr. Szabados Ottó kirendeltségvezető, a bizottság elnöke (jogi ismeretek) - Kucsera Lászlóné pénzügyi ügyintéző (pénzügyi ismeretek) - Petruska László műszaki ügyintéző (műszaki ismeretek) A Közbeszerzési Bíráló Bizottság külső szakértője Berta Ferenc hivatalos közbeszerzési tanácsadó. 78/2014. (VI.2.) sz. képviselő-testületi határozat: Napirend elfogadása 1. A kivitelező cég kiválasztása a Szivárvány Óvoda felújítására Előterjesztő: Fabi László a Közbeszerzési Bizottság elnöke (zárt ülés) 2.A kivitelező cég kiválasztása s Táncsics M. utca felújítására Előterjesztő: Fabi László a Közbeszerzési Bizottság elnöke (zárt ülés) 3.A Szivárvány Óvoda felújítása műszaki ellenőri feladatainak ellátása 4.A Táncsics M. utca felújítása 852 hrsz. Műszaki ellenőri feladatainak ellátása 81/2014. (VI.2.) sz. képviselő-testületi határozat: A Szivárvány Óvoda felújítása műszaki ellenőri feladatainak ellátása Dömös Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Szivárvány Óvoda felújítása műszaki ellenőri feladatainak ellátásával a közbeszerzési jogorvoslati határidő lejártát követően a mellékelt árajánlat alapján a GOMELI Mérnöki és Szolgáltató Bt.-t (2040 Budaörs, Szabadság u. 242.) bízza meg. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közbeszerzési jogorvoslati határidő lejártát követően a vállalkozási szerződés aláírására. Határidő: a közbeszerzési jogorvoslati határidő lejártát követőn 82/2014. (VI.2.) sz. képviselő-testületi határozat: A Táncsics Mihály utca felújítása 852. hrsz. Műszaki ellenőri feladatainak ellátása Dömös Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Táncsics Mihály utca felújítása műszaki ellenőri feladatainak ellátásával a közbeszerzési jogorvoslati határidő lejártát

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2014. augusztus 5-én megtartott rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2014. augusztus 5-én megtartott rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről Dömös Község Önkormányzata 2027 Dömös Táncsics u. 2 Készült 3 példányban! 2014 1. sz. példány Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2014. augusztus 5-én megtartott rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi

Részletesebben

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2014. augusztus 26-án megtartott Nyílt Képviselő-testületi üléséről

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2014. augusztus 26-án megtartott Nyílt Képviselő-testületi üléséről Dömös Község Önkormányzata 2027 Dömös Táncsics u. 2 Készült 3 példányban! 2014 3. sz. példány Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2014. augusztus 26-án megtartott Nyílt Képviselő-testületi üléséről

Részletesebben

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2014. június 24-én megtartott Nyílt Képviselő-testületi üléséről

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2014. június 24-én megtartott Nyílt Képviselő-testületi üléséről Dömös Község Önkormányzata 2027 Dömös Táncsics u. 2 Készült 3 példányban! 2014 3. sz. példány Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2014. június 24-én megtartott Nyílt Képviselő-testületi üléséről

Részletesebben

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2013. szeptember 23-án megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2013. szeptember 23-án megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről Dömös Község Önkormányzata 2027 Dömös Táncsics u. 2 Készült 4 példányban! /2013 4. sz. példány Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2013. szeptember 23-án megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi

Részletesebben

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2014. március 25-én megtartott Nyílt Képviselő-testületi üléséről

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2014. március 25-én megtartott Nyílt Képviselő-testületi üléséről Dömös Község Önkormányzata 2027 Dömös Táncsics u. 2 Készült 3 példányban! 2014 1. sz. példány Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2014. március 25-én megtartott Nyílt Képviselő-testületi üléséről

Részletesebben

Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2015. (I. 9.) öh. határozata Napirend elfogadása

Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2015. (I. 9.) öh. határozata Napirend elfogadása Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2015. (I. 9.) öh. határozata Napirend elfogadása 1. A dömösi 725 hrsz-ú önkormányzati ingatlan bérlésével kapcsolatos döntés Előterjesztő: Herman Jenőné

Részletesebben

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2014. január 28-án megtartott Nyílt Képviselő-testületi üléséről

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2014. január 28-án megtartott Nyílt Képviselő-testületi üléséről Dömös Község Önkormányzata 2027 Dömös Táncsics u. 2 Készült 3 példányban! 2014 3. sz. példány Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2014. január 28-án megtartott Nyílt Képviselő-testületi üléséről

Részletesebben

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2014. április 29-én megtartott Nyílt Képviselő-testületi üléséről

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2014. április 29-én megtartott Nyílt Képviselő-testületi üléséről Dömös Község Önkormányzata 2027 Dömös Táncsics u. 2 Készült 3 példányban! 2014 1. sz. példány Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2014. április 29-én megtartott Nyílt Képviselő-testületi üléséről

Részletesebben

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előterjesztés száma:162/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. augusztus 28-án, 18-órakor megtartandó ülésére Jelentés a lejárt

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9. /2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 24-én (hétfő) 17: 00 órakor tartott

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére 3. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 205. április 2-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal módosító alapító okirata és az egységes szerkezetű alapító

Részletesebben

KIVONAT. a Képviselő-testület 2015. április 22-i ülésének jegyzőkönyvéből. Határozat

KIVONAT. a Képviselő-testület 2015. április 22-i ülésének jegyzőkönyvéből. Határozat Lajosmizse Város KIVONAT a Képviselő-testület 05. április -i ülésének jegyzőkönyvéből Kihagyva a kihagyandókat! 43/05. (IV..) ÖH. A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosítása

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző Előterjesztést készítette: Pappné Molnár Afrodité Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Mellékletek:.napirendi pont E - 26. Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség

Részletesebben

2013. évi 20. szám 2013. november 14. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. NOVEMBER 13-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI

2013. évi 20. szám 2013. november 14. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. NOVEMBER 13-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI 2013. évi 20. szám 2013. november 14. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. NOVEMBER 13-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013.

Részletesebben

Képviselő-testületének 2009. január 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Képviselő-testületének 2009. január 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 12-én megtartott ülése jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 12-én megtartott ülése jegyzőkönyvéből 2014. február 12-én megtartott ülése könyvéből 17/2014. (II. 12.) sz. NORMATÍV Kth. 2014. február 12-én megtartott képviselő-testületi ülés napirendje Normatív Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/11/2014. E l ő t e r j e s z t é s Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. szeptember 19-i rendkívüli ülésére A) Döntés az Önkormányzati

Részletesebben

Határozatok 2012.09.07. 09.17.

Határozatok 2012.09.07. 09.17. Határozatok 2012.09.07. 09.17. 141/2012.(XI.07.) sz. Önk. határozat: Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tenkesvíz Kft. víziközmű üzemeltetésére vonatkozó megállapodását az előterjesztéssel

Részletesebben

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 5 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 223/2015. (IX.30.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. szeptember 30-i ülés módosított napirendi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balatonszőlős Község Önkormányzata B A L A T O N S Z Ő L Ő S Szám:101/21-34/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 18-án, 18:00 órai

Részletesebben

1 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 6. 2 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33.

1 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 6. 2 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33. Okirat száma: A 39/2015.(III.19.) határozat 1. melléklete Módosító okirat A Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Sajószentpéter Városi Önkormányzat képviselő-testülete által 2014. február 27. napján kiadott,

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előterjesztés száma:169/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én, 18 órakor megtartandó ülésére Jelentés a lejárt

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére Tárgy: Döntési javaslatok az Enying város önkormányzati épületeinek

Részletesebben

10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről

10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről. Rendeletek és Határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről. Rendeletek és Határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről Rendeletek és Határozatok mutatója 11/2013. (IX: 27.) önkormányzati rendelet A lakások és helyiségek bérletéről,

Részletesebben

Az Innoven Kft. 2012.november 15-én érkezett kérelmében tulajdonosi hozzájárulást kér a KEOP- 2012.5.5.0 számú pályázati kiíráson való részvételhez:

Az Innoven Kft. 2012.november 15-én érkezett kérelmében tulajdonosi hozzájárulást kér a KEOP- 2012.5.5.0 számú pályázati kiíráson való részvételhez: Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést véleményezi: Valamennyi

Részletesebben

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.)

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) Szám Tárgy 2010 1/2010. (I. 29.) Jegyzőkönyv hitelesítő 2/2010. (I. 29.) Gyepmesteri Társuláshoz való csatlakozás-

Részletesebben

DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY. 2013. január 3. IX. évfolyam 1. szám TARTALOM. Határozatok...2. oldal. Rendeletek...5. oldal

DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY. 2013. január 3. IX. évfolyam 1. szám TARTALOM. Határozatok...2. oldal. Rendeletek...5. oldal DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2013. január 3. IX. évfolyam 1. szám TARTALOM Határozatok...2. oldal Rendeletek...5. oldal 1/2013. (I. 3.) önkormányzati rendelet Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének szervezeti

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-55 FAX: (06-32) 460-98 Szám: -26/205. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Az Intézmények Pénzügyi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő JEGYZŐKÖNYV Készült Jákó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. április 29-én az önkormányzat tanácskozó termében megtartott üléséről. Jelen vannak: Kovács János polgármester Hosszúné Deli Hajnal

Részletesebben

175-35/2011. K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

175-35/2011. K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 226/2011. (X. 26.) Kt. hat. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. október 26-ai ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja: 1. Tájékoztató a lejárt határidejű

Részletesebben

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat ./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzata, mint alapító a Kerekegyházi Bóbita Óvoda a határozat

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 23-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Vecsési

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 10-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 10-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről Ikt.szám: 692-1/2014 JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 10-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

J e l e n t é s Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 26-i nyilvános ülésére

J e l e n t é s Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 26-i nyilvános ülésére J e l e n t é s Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 26-i nyilvános ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról. Előterjesztő:

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Készült Káva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 22. napján megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Készült Káva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 22. napján megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. nyílt ülésének könyvéből. 52/2015.(IV.22.) határozat Káva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monor Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2014. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

Részletesebben

A DEMECSERI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Demecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 26-i rendes nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 26-i rendes nyílt ülésére Iktatószám: 4/ 21- /2015. Tárgy: Vegyes ügyek. ELŐTERJESZTÉS Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 26-i rendes nyílt ülésére Előterjesztő: Szabó László polgármester Az

Részletesebben

Előterjesztés. Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása

Előterjesztés. Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása Előterjesztés A 6. napirendi ponthoz Napirend: Előterjesztő: Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása a polgármester és az óvodavezető Előzmények: - Határozat- tervezet: az előterjesztés

Részletesebben

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előterjesztés száma: 190/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. október 30-án, 18-órakor megtartandó ülésére Jelentés a lejárt

Részletesebben

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1.. napirendi pont Borkai Zsolt polgármester előterjesztése Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 13-án 18 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 13-án 18 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-22/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Tömörd Község Önkormányzat 12/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án 11 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

2013. ÉVI MUNKATERVE

2013. ÉVI MUNKATERVE NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 222/2012. (XI. 26.) számú határozatával elfogadott 2013. ÉVI MUNKATERVE Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évi munkatervét az

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 127/2012. (IV.5.) Tata Kt. határozata az április 4-i rendkívüli testületi ülésen tárgyalandó

Részletesebben

Tard község önkormányzat képviselő-testülete az OTP Bank Nyrt.-től 5 503 000 Ft munkabér hitel felvételével egyetért.

Tard község önkormányzat képviselő-testülete az OTP Bank Nyrt.-től 5 503 000 Ft munkabér hitel felvételével egyetért. 30./2012. (IV. 19.) határozata Tárgy: ÖNHIKI pályázat benyújtása 1. Tard község Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 6.

Részletesebben

K I V O N A T. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 16-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 16-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 - igen - 0 nem szavazattal 0 tartózkodással az alábbi 142/2012. (VIII.16.) sz. határozat Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiak szerint

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 7. napján tartandó soron következő ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 7. napján tartandó soron következő ülésére ELŐTERJESZTÉS Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 7. napján tartandó soron következő ülésére Tárgy: Lejárt határidejű határozatokról tájékoztató Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 4-én tartandó rendkívüli ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 4-én tartandó rendkívüli ülésére HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 30-án (csütörtök) 15:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2015. április 30.

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. július 16-án (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2014. július 16. Határozat:

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI HATÁROZATTÁRA

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI HATÁROZATTÁRA HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI HATÁROZATTÁRA Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(I.29.) számú határozata - Szándéknyilatkozat a 2014-2020 közötti vidékfejlesztési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. március 31.-én 18 órakor megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. március 31.-én 18 órakor megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. március 31.-én 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme, Fő utca 14. Jelen vannak:

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-2/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. február 21-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 21-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 21-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-12/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. december 18-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat

Részletesebben

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján 19 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján 19 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 129-7/2015. BAKONYKOPPÁNY Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján 19 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8571 Bakonykoppány,

Részletesebben

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. július 27-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. július 27-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND 1 ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. július 27-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e a.) Napirendje b.) Határozatai c.) Jegyzőkönyve d.) Mellékletek NAPIREND Napirendek:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen. Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2013. november 26-án megtartott Nyílt Képviselő-testületi üléséről

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2013. november 26-án megtartott Nyílt Képviselő-testületi üléséről Dömös Község Önkormányzata 2027 Dömös Táncsics u. 2 Készült 3 példányban! /2013 1. sz. példány Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2013. november 26-án megtartott Nyílt Képviselő-testületi üléséről

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 21. számú jegyzőkönyve (2013. SZEPTEMBER 3.) Határozatok: 124/2013. 1272013. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 21. számú jegyzőkönyve (2013. SZEPTEMBER 3.) Határozatok: 124/2013. 1272013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 21. számú jegyzőkönyve (2013. SZEPTEMBER 3.) Határozatok: 124/2013. 1272013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselo-testületének 2010. április 12-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzokönyvébol

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselo-testületének 2010. április 12-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzokönyvébol 2010. április 12-én megtartott rendkívüli ülésének könyvébol 246/2010. (IV. 12.) határozata: Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselo-testülete a 2010. április 12. napján megtartott rendkívüli Képviselo-testületi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend

Jegyzőkönyv. Napirend Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 30-án 16 órakor megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt, Csernik József,

Részletesebben

K I V O N A T. 5/2015.(II.09.) számú képviselő-testületi határozat

K I V O N A T. 5/2015.(II.09.) számú képviselő-testületi határozat 5/2015.(II.09.) számú képviselő-testületi határozat Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 29/A. -ában foglaltakra figyelemmel a község saját bevételeinek

Részletesebben

Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu

Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu Felsőtárkányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. E-mail: felsotarkanyicko@freemail.hu Jegyzőkönyv Készült a Felsőtárkányi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában a Felsőtárkány Roma

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/102-13/2014. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2012. szeptember 26-i ülésére

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2012. szeptember 26-i ülésére 2998-2/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2012. szeptember 26-i ülésére Tárgy: EU Önerő Alap támogatási kérelem benyújtása Új óvoda építése az Erdő utca és Park utca

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVI HATÁROZATTÁRA

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVI HATÁROZATTÁRA HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVI HATÁROZATTÁRA Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.23.) számú határozata Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2013. október 29-én megtartott Nyílt Képviselő-testületi üléséről

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2013. október 29-én megtartott Nyílt Képviselő-testületi üléséről Dömös Község Önkormányzata 2027 Dömös Táncsics u. 2 Készült 4 példányban! /2013 1. sz. példány Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2013. október 29-én megtartott Nyílt Képviselő-testületi üléséről

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 3. napján tartandó soron következő ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 3. napján tartandó soron következő ülésére ELŐTERJESZTÉS Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 3. napján tartandó soron következő ülésére Tárgy: Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról tájékoztató Tisztelt

Részletesebben

Szigetszentmiklós Város Polgármestere. a Képviselő-testület 2011. november 02. napján tartandó rendkívüli, nyilvános ülésére

Szigetszentmiklós Város Polgármestere. a Képviselő-testület 2011. november 02. napján tartandó rendkívüli, nyilvános ülésére Szigetszentmiklós Város Polgármestere 2310 Szigetszentmiklós, Kossuth Lajos u. 2. Az előterjesztés meghívó szerinti sorszáma:. Előterjesztés a Képviselő-testület 2011. november 02. napján tartandó rendkívüli,

Részletesebben

Tanácskozási joggal jelen van: Lajkó Terézia jegyző, Mezei Norbert Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályvezetője

Tanácskozási joggal jelen van: Lajkó Terézia jegyző, Mezei Norbert Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályvezetője J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. június 20-án megtartott soron kívüli nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal dísztermében Jelen vannak: Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett, Dr. Bakos Beáta,

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. február 12. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. február 12. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 36/2014.(II.12.) Kt. határozat Tárgy: 2014. február 12-i rendkívüli testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Herczeg József napirendjavaslatát az alábbiak

Részletesebben

Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-600 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu

Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-600 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-600 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu Szám: I/1-50/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Öttevény Község Polgármesterétől Öttevény, Fő u. 100. 5. napirend Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Az Öttevényi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére 8. NAPIREND Ügyiratszám: 1/566-9/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének 2016.

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. augusztus 28-án a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 26-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 26-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. nyilvános ülésének könyvéből. 83/2009. (V. 26.) Kt. határozat egyetért azzal, hogy a 2009. május 26.-ai nyilvános ülés egyebek napirendi pontját az alábbi napirendi pontokkal egészítse ki: A 3. napirendi

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 15-ei rendkívüli, nyílt ülésének határozatai

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 15-ei rendkívüli, nyílt ülésének határozatai 2012. május 15-ei rendkívüli, nyílt ülésének határozatai 66/2012. (V. 15.) számú Képviselő-testületi határozat az ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére Gergőné Varga Tünde alpolgármestert és Száger Gyula

Részletesebben

Szám: 62/2009. (VIII. 13.) Kt. határozat Tárgy: Bankszámla hitelkeret igénybevétele

Szám: 62/2009. (VIII. 13.) Kt. határozat Tárgy: Bankszámla hitelkeret igénybevétele Szám: 62/2009. (VIII. 13.) Kt. határozat Tárgy: Bankszámla hitelkeret igénybevétele A Képviselő-testület úgy határozott, hogy a Forró és Vidéke Takarékszövetkezetnél 6.000.000.-Ft összegű bankszámla-hitelkeretet

Részletesebben

Dunaremete Község Önkormányzat. Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Dunaremete Község Önkormányzat. Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Dunaremete Község Önkormányzat Képviselő-testülete 80-8/2013/X J e g y z ő k ö n y v Dunaremete Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 15-én megtartott nyilvános üléséről Készült: Dunaremete

Részletesebben

HATÁROZAT. Szám: 18/2014. (IV. 17.) MÖK határozat Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása

HATÁROZAT. Szám: 18/2014. (IV. 17.) MÖK határozat Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT Szám: 18/2014. (IV. 17.) MÖK határozat Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. július 16.-án 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme, Fő utca 14. Jelen vannak:

Részletesebben

2015. február 10-ei rendes, nyílt Képviselő-testületi ülés határozatai. 14/2015. (II. 10.) számú Képviselő-testületi határozat

2015. február 10-ei rendes, nyílt Képviselő-testületi ülés határozatai. 14/2015. (II. 10.) számú Képviselő-testületi határozat 2015. február 10-ei rendes, nyílt Képviselő-testületi ülés határozatai 12/2015. (II. 10.) Jegyzőkönyv hitelesítők: Mekler Andrea, dr. Bóna Balázs 13/2015. (II. 10.) Napirendi pontok elfogadása 14/2015.

Részletesebben

BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER J A V A S L A T. a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának a módosítására

BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER J A V A S L A T. a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának a módosítására BUDAPEST-CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER J A V A S L A T a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának a módosítására Készítette: Halmos Istvánné ágazatvezető Előterjesztő: Tóth Mihály polgármester Előterjesztést

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 35/2014.(VII.23.) önkormányzati határozat 36/2014.(VII.23.)

Részletesebben

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. március 27-ei ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. március 27-ei ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai: 2014. március 27-ei ülésén született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai: Kálmán), távol lévő 3 fő (Kismoni László, Pintér Attila, Selyem József) megalkotta az 5/2014. (IV.1.) önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme.

JEGYZŐKÖNYV. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 22-én 8,00 órai kezdettel tartott soron kívüli, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 9-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 9-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 9-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat Tárgya: száma: 122/2013. (X.09.) Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi

Részletesebben

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 38-4/2010. Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v Készült: Felsőpáhok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. február

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2014. (II. 27.) KT.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.05.15-én összehívott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.05.15-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 338/7/2013. 7. JEGYZŐKÖNYV Készült e 2013.05.15-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési időpontja: 17 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 16-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Majkut

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 2013. június 21. napján kelt, 2013. július 1-től hatályos alapító

Részletesebben