1/2014. (I.23.) sz. képviselő-testületi határozat: 2/2014. (I.23.) sz. képviselő-testületi határozat:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1/2014. (I.23.) sz. képviselő-testületi határozat: 2/2014. (I.23.) sz. képviselő-testületi határozat:"

Átírás

1 Dömös Község Képviselő-testületének évi határozatai (A módosítások és kiegészítések az eredeti határozatban nem szerepelnek!) 1/2014. (I.23.) sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítése Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felkéri Fabi László képviselőt és Friedman Róbert Tibor képviselőt a jegyzőkönyv hitelesítésére. 2/2014. (I.23.) sz. képviselő-testületi határozat: Napirend elfogadása A Vidékfejlesztési Minisztérium hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítására kiírt pályázatán részvétel 3/2014. (I.23.) sz. képviselő-testületi határozat: A Vidékfejlesztési Minisztérium hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítására kiírt pályázatán részvétel Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat a Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. által megadott adatok alapján részt vesz a Vidékfejlesztési Minisztérium hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítására kiírt pályázatán. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 4/2014. (I.28.) sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítése Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felkéri Majer Dénesné képviselőt és Hurai Béla képviselőt a jegyzőkönyv hitelesítésére. 5/2014. (I.28.) sz. képviselő-testületi határozat:

2 Napirend elfogadása 1. Tájékoztató az előző képviselőtestületi ülés óta történt eseményekről 2. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról 3. Dömös Község Önkormányzata évi költségvetési rendeletének megtárgyalása 4. A Táncsics Mihály utca felújításának kiviteli tervezési szerződésének megtárgyalása 5. Az orvosi rendelő bérleti díjának megtárgyalása 6. A Faluházban megvalósult plusz munkák megtárgyalása 7. Tájékoztató a Környezetvédelmi Felügyelőség eljárása, természetvédelmi bírság kiszabása tárgyában (Malom-patak szakszerűtlen mederrendezése miatt) 8. A Dömösi futball utánpótlás nevelő sportközpont megvalósításának megtárgyalása 9. Szennyvízcsatorna gerincvezeték javítási költségeinek megosztásának megtárgyalása 10. Pilisi Parkerdő Zrt. jövőbeni telephely létesítésének (adófizetésének) megtárgyalása 11. Nyergesújfalu jegyzőjének a Dömös Önkormányzat, parkolási díj szedését tiltó határozata miatt elmaradt önkormányzati bevétel megtérítésének megtárgyalása 12. Törvényességi észrevételek megtárgyalása 13. Egyebek 14. A 8. M. 553/2011. és a 2.M.214/2012. számú per megtárgyalása (Zárt ülés) 15. Mód Tibor támogatása (Zárt ülés) 16. Hermann Jenő keresetkiegészítése (Zárt ülés) 6/2014. (I.28.) sz. képviselő-testületi határozat: Dömös Község Önkormányzata évi költségvetési rendeletének megtárgyalása Dömös Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy dönt, hogy Dömös Község Önkormányzata évi költségvetési rendeletének megtárgyalását elnapolja.

3 7/2014. (I.28.) sz. képviselő-testületi határozat: A Táncsics Mihály utca felújításának kiviteli tervezési szerződésének megtárgyalása Dömös Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja az Útvonal Mérnöki és Szolgáltató Kft. (2500 Esztergom, Sugár u. 11.) Dömös, Táncsics Mihály utca felújításának tervezési feladatára adott Ft+ÁFA díjú árajánlatát. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tervezési szerződés aláírására. 8/2014. (I.28.) sz. képviselő-testületi határozat: Az orvosi rendelő bérleti díjának megtárgyalása Dömös Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az MN-MED Bt.-vel november 29-én megkötött bérleti szerződés 2. pontját módosítja, a bérleti díjat évre Ft-ban, havi Ft összegben állapítja meg. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés módosításának aláírására. 9/2014. (I.28.) sz. képviselő-testületi határozat: A Faluházban megvalósult plusz munkák megtárgyalása Dömös Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Faluházban megvalósult pótmunkákat a Gabroplus Kft. által benyújtott tételes elszámolásban foglaltak alapján Ft Ft ÁFA, azaz mindösszesen Ft értékben elfogadja. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Faluház pótmunkáival kapcsolatos szerződés aláírására. Melléklet: Gabroplus Kft. kimutatása és elszámolása 10/2014. (I.28.) sz. képviselő-testületi határozat: Szennyvízcsatorna gerincvezeték javítási költségeinek megosztásának megtárgyalása Dömös Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a szennyvízcsatorna gerincvezeték javítási költségeinek megosztása érdekében tárgyalást kezdeményez Pilismarót Község Önkormányzatával. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tárgyalás lefolytatására.

4 11/2014. (I.28.) sz. képviselő-testületi határozat: Pilisi Parkerdő Zrt. jövőbeni telephely létesítésének (adófizetésének) megtárgyalása Dömös Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, egyetért azzal, hogy a Pilisi parkerdőgazdaság Zrt. Pilismaróti Erdészete Dömös Község közigazgatási területén telephelyet létesítsen. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a telephely létesítéssel kapcsolatos intézkedések megtételére. 12/2014. (I.28.) sz. képviselő-testületi határozat: Nyergesújfalu jegyzőjének Dömös Község Önkormányzata parkolási díj szedését tiltó határozata miatt elmaradt önkormányzati bevétel megtérítéséről Dömös Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, egyetért azzal, hogy Nyergesújfalu jegyzőjének Dömös Község Önkormányzata parkolási díj szedését tiltó határozata miatt elmaradt önkormányzati bevétel megtérítéséről egyeztetés történjen Nyergesújfalu Város jegyzőjével. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 13/2014. (I.28.) sz. képviselő-testületi határozat: Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásával kapcsolatban Dömös Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal KEB/3/719-1/2013. törvényességi felhívását megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyet ért. A június 13-i rendkívüli, a szeptember 23-i rendkívüli, a november 12-i rendkívüli és a november 26-i nyílt és zárt ülésekről felvett jegyzőkönyvet ismételten megküldi a jogszerű állapot helyreállítása végett. 14/2014. (I.28.) sz. képviselő-testületi határozat: Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásával kapcsolatban Dömös Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal KEB/3/719-1/2013. törvényességi felhívását megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyet ért. 15/2014. (I.28.) sz. képviselő-testületi határozat: A Voyage SE Dömösi futball utánpótlás nevelő sportközpontjának létrehozása Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, Novák Lajos polgármester által július 1.-én kiadott 2 db nyilatkozatot és 2 db tájékoztatót jóhiszeműnek tartja és Dömös Község érdekében való eljárásként elfogadja.

5 Felelős: Szilágyi Gábor alpolgármester 19/2014. (II.4.) sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítése Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felkéri Szilágyi Gábor képviselőt és Friedmann Róbert képviselőt a jegyzőkönyv hitelesítésére. 20/2014. (II.4.) sz. képviselő-testületi határozat: Napirend elfogadása 1. Az Első Világháborús emlékmű felújítására vonatkozó pályázat megtárgyalása 2. Az SZMSZ módosításának megtárgyalása 21/2014. (II.4.) sz. képviselő-testületi határozat: A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány XX. Századi Intézete által az I. világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetételére, renoválására, helyreállítására meghirdetett KKETTKK-CP-02 kódszámú pályázatán részvételről Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem fogadja el Friedmann Róbert Tibor módosító indítványát, miszerint a Dömös Község Önkormányzata 0% önrésszel vegyen részt a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány XX. Századi Intézete által az I. világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetételére, renoválására, helyreállítására meghirdetett KKETTKK-CP-02 kódszámú pályázaton. 22/2014. (II.4.) sz. képviselő-testületi határozat: A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány XX. Századi Intézete által az I. világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetételére, renoválására, helyreállítására meghirdetett KKETTKK-CP-02 kódszámú pályázatán részvételről Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat részt vesz. a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány XX. Századi Intézete által az I. világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetételére, renoválására, helyreállítására meghirdetett KKETTKK-CP-02 kódszámú pályázatán. Az Önkormányzat a mellékelt renoválási árajánlat alapján Ft bekerülési összeg 14 %-át, azaz Ft-ot önrészként vállalja és ennek összegét a évi költségvetésből biztosítja. A fennmaradó Ft erejéig benyújtja a fenti támogatási pályázatot.

6 A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. Melléklet: NB-BAU Kft. árajánlata 23/2014. (II.13.) sz. képviselő-testületi határozat: Napirend elfogadása 1. Dömös Község Önkormányzat évi költségvetésének megtárgyalása 2. A Szivárvány Óvoda energetikai korszerűsítésére vonatkozó pályázat megtárgyalása 3. Az óvoda korszerűsítés árajánlatának a megtárgyalása 24/2014. (II.13.) sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítése Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felkéri Fabi László képviselőt és Hurai Béla képviselőt a jegyzőkönyv hitelesítésére. 25/2014. (II.13.) sz. képviselő-testületi határozat: Dömös Község Önkormányzatának évi költségvetése Dömös Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja Novák Lajos polgármester és Majer Dénesné képviselő módosító indítványát a Szivárvány Óvoda energetikai korszerűsítésére vonatkozó pályázat benyújtásához szükséges ,- Ft önrészt, valamint a felújítási kiadások soron ,- Ft felhalmozási célú kiadást, 4. melléklet 31. sorából kivesz 1 millió forintot, továbbá a 4. melléklet 15 sorból ,- forint képviselői tiszteletdíjat, és a 20 sorból ,- Ft-képviselői díj utáni járulékot. Valamint a 4. melléklet 66. sorából a évi képviselői tiszteletdíjat kivesz a tervezett költségvetésből, ez összesen ,- Ft módosító indítványként a évi költségvetés rendelethez elfogadja. 26/2014. (II.13.) sz. képviselő-testületi határozat: A Szivárvány Óvoda külső és belső felújításához Magyarország évi központi költségvetésérő szóló évi CCXXX. törvény 3. melléklet 10. pont b) pont ba) alpontja szerinti támogatás igényléséről 1) Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes

7 szabályairól szóló 4/2014. (I. 31.) BM rendelet rendelkezései szerint a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCXXX. törvény 3. melléklet 10. pont b) pont ba) alpontja szerinti kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása célú, vissza nem térítendő támogatás igénylésére pályázatot nyújt be. 2) Dömös Község Önkormányzat vállalja, hogy az építéssel és eszközbeszerzéssel járó beruházás megvalósításához kapcsolódóan az építéshez kapcsolódó támogatási összeg legalább 5 %-ának mértékéig határozott idejű közfoglalkoztatási jogviszony keretében közfoglalkoztatottat alkalmaz. 3) A támogatás mértéke 80 %, a szükséges 20 % saját forrást Ft erejéig az Önkormányzat biztosítja a évi költségvetése terhére. 4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat Dömös Község Önkormányzata nevében történő aláírására és benyújtására. 27/2014. (II.13.) sz. képviselő-testületi határozat: a Gabroplus Kft. Szivárvány Óvoda felújítási költségvetése díjának megtérítéséről Dömös Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, elfogadja, hogy amennyiben a Szivárvány Óvoda felújítási munkáinak kivitelezési munkáit nem a Gabroplus Kft. (2521 Csolnok, Ságvári u. 17.) nyeri el, megtéríti a Gabroplus Kft. részére az óvoda felújításáról szóló költségvetés díját, azaz Ft+ÁFA összeget. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 28/2014. (II.18.) sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítése Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felkéri Fabi László képviselőt és Szilágyi Gábor képviselőt a jegyzőkönyv hitelesítésére. 29/2014. (II.18.) sz. képviselő-testületi határozat: Napirend elfogadása Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal SZMSZ-ének megtárgyalása 30/2014. (II.18.) sz. képviselő-testületi határozat: Az Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Dömös Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 13. (1) bekezdésében meghatározottak figyelembe vételével az Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

8 31/2014. (II.21.) sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítése Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felkéri Majer Dénesné képviselőt és Forgács Éva képviselőt a jegyzőkönyv hitelesítésére. 32/2014. (II.21.) sz. képviselő-testületi határozat: Napirend elfogadása Szivárvány Óvoda felújításának megtárgyalása 33/2014. (II.21.) sz. képviselő-testületi határozat: A Szivárvány Óvoda külső és belső felújításához Magyarország évi központi költségvetésérő szóló évi CCXXX. törvény 3. melléklet 10. pont b) pont ba) alpontja szerinti támogatás igényléséről 1. Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 4/2014. (I. 31.) BM rendelet rendelkezései szerint a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCXXX. törvény 3. melléklet 10. pont b) pont ba) alpontja szerinti kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása célú, vissza nem térítendő támogatás igénylésére pályázatot nyújt be. 2. Dömös Község Önkormányzat vállalja, hogy az építéssel és eszközbeszerzéssel járó beruházás megvalósításához kapcsolódóan az építéshez kapcsolódó támogatási összeg legalább 5 %-ának mértékéig határozott idejű közfoglalkoztatási jogviszony keretében közfoglalkoztatottat alkalmaz. 3. A támogatás mértéke 80 %, a szükséges 20 % saját forrást Ft erejéig az Önkormányzat biztosítja a évi költségvetés Vagyoni típusú adók sorából. 4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat Dömös Község Önkormányzata nevében történő aláírására és benyújtására. 34/2014. (II.25.) sz. képviselő-testületi határozat: Napirend elfogadása 1. Tájékoztató az előző képviselő-testületi ülés óta történt eseményekről 2. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról

9 3. A Pilisi Parkerdőgazdaság területhasználati szerződésének megtárgyalása 4. Az elektromos sorompók javításának megtárgyalása 5. A parkolási rendelet módosítása 6. A 831/2. hrsz-ú és a 04. hrsz-ú ingatlanok helyzetének a megtárgyalása 7. A filmforgatási rendelet megtárgyalása 8. A 725 hrsz. terület gépjármű parkolásra alkalmassá tétele 9. A Szivárvány Óvoda nyári nyitva tartása 10. Döntés az óvodai jelentkezés időpontjáról 11. Egyebek 12. Hermann Jenő kereset kiegészítésének visszavonása (Zárt ülés) 35/2014. (II.25.) sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítése Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felkéri Majer Dénesné képviselőt és Hurai Béla képviselőt a jegyzőkönyv hitelesítésére. 36/2014. (II.25.) sz. képviselő-testületi határozat: A Pilisi Parkerdő Zrt. területhasználatáról Dömös Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az előterjesztés szerinti területhasznosítási megállapodást köt a Pilisi Parkerdő Zrt. Pilismaróti Erdészetével a Dömös külterület 061 hrsz-ú önkormányzati ingatlanra, Ft+ÁFA/hó területhasználati díj ellenében. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a területhasználati megállapodás aláírására. Melléklet: területhasználati megállapodás 37/2014. (II.25.) sz. képviselő-testületi határozat: Az elektronikus sorompók javításáról

10 Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a TREFFER Kaputechnikának (Dorog, Bécsi út 117.) a Dömös, Duna utcai, valamint Szent István úti elektronikus sorompók javítására adott bruttó Ft összegű árajánlatát. A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az árajánlat nem tartalmazza a sorompók beüzemelésekor esetlegesen kiderülő vezérlés hibák javítási költségét. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés TREFFER Kaputechnikával történő aláírására. Melléklet: TREFFER Kaputechnika árajánlata 38/2014. (II.25.) sz. képviselő-testületi határozat: A 04. hrsz-ú állami tulajdonú ingatlan vagyonkezelésbe vételéről, a 831/2. hrsz-ú állami tulajdonú ingatlan önkormányzati tulajdonba vételéről Dömös Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, egyetért a dömösi 04. hrsz-ú állami tulajdonú ingatlan vagyonkezelésbe vételével, valamint a 831/2. hrsz-ú állami tulajdonú ingatlan önkormányzati tulajdonba vételével kapcsolatban szükséges intézkedések megtételével a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága felé. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 39/2014. (II.25.) sz. képviselő-testületi határozat: A 725 hrsz. terület gépjármű parkolásra alkalmassá tételéről Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 725 hrsz. területet gépjármű parkolásra alkalmassá kívánja tenni. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére (területrendezés, a Szőkeforrás melletti területrész gyepráccsal történő lefedése). 40/2014. (II.25.) sz. képviselő-testületi határozat: A Szivárvány Óvoda nyári nyitva tartásáról Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 49 (3) bekezdése, a 83. (2) bekezdése b) pontja értelmében a Szivárvány Óvoda nyári nyitvatartási rendjét az alábbiak szerint határozza meg: - nyári zárás ideje: július 21-augusztus nyitás időpontja: augusztus 25. hétfő. 41/2014. (II.25.) sz. képviselő-testületi határozat: Az óvodai jelentkezés időpontjáról Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet

11 20. (1-5) bekezdése alapján a 2014/2015. nevelési évre az óvodai jelentkezés időpontját március 31-április és óra közötti időpontban állapítja meg.. 42/2014. (II.25.) sz. képviselő-testületi határozat: A parkolójegy-kiadó automata beszerzéséről Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Dömös, Szent István u. 2. szám alatt parkolójegy-kiadó automata kerüljön telepítésre. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy elfogadja a Gámán Kft. (1124 Budapest, Hegyalja út 146.) árajánlatát bruttó Ft összegben. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szállítási szerződésnek a Gámán Kft.-vel történő aláírására. 44/2014. (III.25.) sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítése Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felkéri Friedman Róbert Tibor képviselőt és Hurai Béla képviselőt a jegyzőkönyv hitelesítésére. 45/2014. (III.25.) sz. képviselő-testületi határozat: Napirend elfogadása 1. Tájékoztató az előző képviselő-testületi ülés óta történt eseményekről 2. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról 3. Dömös Önkormányzat 2014-es költségvetése módosításának megtárgyalása 4. A közterületek használatáról szóló rendelet módosításának megtárgyalása 5. A biztonsági kamera megvásárlásának megtárgyalása 6. A Malom-patak helyreállításával kapcsolatos büntetőperben az Önkormányzat polgári jogi igénye bejelentésének megtárgyalása 7. A 12,5 tonna feletti hulladékszállító teherautók behajtási engedélyének megtárgyalása 8. Közterület használati ellenőr foglalkoztatásának megtárgyalása 9. Törvényességi észrevételek megtárgyalása Előterjesztő: Dr. Szabados Ottó kirendeltség vezető

12 10. Szivárvány Óvoda létszámbővítésének megtárgyalása 11. Munkamegosztási megállapodás a Szivárvány Óvoda és az Esztergom közös polgármesteri hivatal között 12. Adórendelet megtárgyalása 13. A Zöldkendő Énekkar Egyesület működési támogatásának megtárgyalása 14. Szivárvány Óvoda korszerűsítési pályázatán elnyert Ft összeg támogatási szerződés aláírására szóló felhatalmazás megtárgyalása 15. Egyebek 46/2014. (III.25.) sz. képviselő-testületi határozat: A közterületek használatáról szóló rendelet módosításának megtárgyalása Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja Novák Lajos polgármester módosító indítványát, miszerint A R. 2. melléklet 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 7.Alkalmi és mozgóárusítás: - gyalogos árus 5000 Ft/m2/nap, minimum Ft/nap - gépkocsis árus 8000 Ft/nap - furgonos árus Ft/nap 47/2014. (III.25.) sz. képviselő-testületi határozat: A biztonsági kamera megvásárlásáról Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja Juhos Norbertnek a prémium megfigyelőrendszer megvásárlására adott Ft+ÁFA, azaz Ft összegű árajánlatát. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés Juhos Norberttel történő aláírására. 48/2014. (III.25.) sz. képviselő-testületi határozat: A Malom-patak helyreállításával kapcsolatos büntetőperben az Önkormányzat polgári jogi igénye bejelentéséről

13 Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, egyetért azzal, hogy a Malom-patak helyreállításával kapcsolatos büntetőperben az Önkormányzat polgári jogi igénye kerüljön bejelentésre a Tatabányai Járásbíróságon. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a polgári jogi igény benyújtására. 49/2014. (III.25.) sz. képviselő-testületi határozat: A 12,5 tonna feletti hulladékszállító teherautók behajtási engedélyéről Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem ad behajtási engedélyt a Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. kérelmének melléklete szerinti össztömegű járművek részére. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. tájékoztatására. 50/2014. (III.25.) sz. képviselő-testületi határozat: Dömös Község Önkormányzat közterület használati ellenőréről Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Dömös Község Önkormányzat közterület használati ellenőrként 4 órás határozatlan idejű megbízási szerződés keretében - alkalmazza Hartman Jánost. A közterület használati ellenőr munkaideje: szombat, vasárnap 9-17 óra, a fennmaradó idő pénteken és ünnepnapokon a megbízó Önkormányzattal egyeztetett munkaidő. A közterület használati ellenőr díjazása: bruttó Ft/hó bér, Ft/hó cafeteria, Ft/hó benzinpénz. 51/2014. (III.25.) sz. képviselő-testületi határozat: Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásával kapcsolatban 1. Dömös Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal KEB/3/96-1/2014. számú törvényességi felhívását megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyet ért. 2. Dömös Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodást a határozati javaslat mellékletének megfelelően elfogadja. Melléklet: KEB/3/96-1/2014. törvényességi felhívás, kistérségi megállapodás 52/2014. (III.25.) sz. képviselő-testületi határozat: A Szivárvány Óvoda létszámbővítéséről Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy engedélyezi a Szivárvány Óvoda létszámának 10%-al, azaz 5 fővel történő emelését.

14 53/2014. (III.25.) sz. képviselő-testületi határozat: Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv és az önállóan működő költségvetési szerv munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló munkamegosztási megállapodásáról Dömös Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény végrehajtására kiadott 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 10. (5) bekezdése alapján jóváhagyja az Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal és Dömös Község Önkormányzat által irányított önállóan működő költségvetési szerv (Szivárvány Óvoda) gazdálkodási együttműködését részletező a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 10. (4) bekezdése szerinti, a határozat mellékletét képező tartalommal - Munkamegosztási Megállapodást. Felelős: Önállóan működő költségvetési szerv vezetője, Dorkáné Lévai Csilla és dr. Sarkantyu Lajos Adrián aljegyző 54/2014. (III.25.) sz. képviselő-testületi határozat: A Zöldkendő Énekkar Egyesület működési támogatásáról Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Zöldmező Énekkar Egyesület működésének támogatására Ft-ot biztosít az Önkormányzat évi költségvetése tartalékok sorából. 55/2014. (III.25.) sz. képviselő-testületi határozat: A Szivárvány Óvoda korszerűsítési pályázatán elnyert Ft összeg támogatási szerződése aláírására szóló felhatalmazásról Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Szivárvány Óvoda korszerűsítési pályázatán elnyert Ft összeg támogatási szerződésének aláírására felhatalmazza a polgármestert. 56/2014. (IV.29.) sz. képviselő-testületi határozat: Napirend elfogadása Jegyzőkönyv hitelesítése Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felkéri Friedman Róbert Tibor képviselőt és Fabi László képviselőt a jegyzőkönyv hitelesítésére. 57/2014. (IV.29.) sz. képviselő-testületi határozat:

15 Napirend módosításának elfogadása Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja Hurai Béla képviselő módosító indítványát és leveszi a napirendről a Közterület-használati ellenőri feladatok ellátásának megtárgyalása c. napirendi pontot. 58/2014. (IV.29.) sz. képviselő-testületi határozat: Napirend elfogadása 1. Tájékoztató az előző képviselő-testületi ülés óta történt eseményekről 2. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról 3. Dömös önkormányzat 2013-as költségvetése módosításának megtárgyalása 4. Dömös önkormányzat 2013-as zárszámadásának megtárgyalása 5. A évi közbeszerzési terv megtárgyalása 6. Közbeszerzési bizottság tagjainak megválasztása 7. Közbeszerzési szakértő megbízásának megtárgyalása 8. Mahart PassNave Kft.-vel történő együttműködés megtárgyalása 9. Egyebek 59/2014. (IV.29.) sz. képviselő-testületi határozat: Dömös Község Önkormányzat évi közbeszerzési tervének elfogadásáról Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja Dömös Község Önkormányzat évi közbeszerzési tervét: Dömös Község Önkormányzat évi közbeszerzési terve 1. Szivárvány Óvoda felújítása 2. Táncsics Mihály utca felújítása 60/2014. (IV.29.) sz. képviselő-testületi határozat: Közbeszerzési bizottság tagjainak megválasztása

16 Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy közbeszerzési bizottság tagjainak választja Hurai Bélát, Majer Dénesnét, Friedman Róbert Tibort, Novák Lajost és Fabi Lászlót. 61/2014. (IV.29.) sz. képviselő-testületi határozat: hivatalos közbeszerzési tanácsadó vállalkozási szerződésének megkötéséről Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Szivárvány Óvoda felújítása, valamint a Táncsics Mihály utca felújítása projektekhez kapcsolódó közbeszerzési eljárások lefolytatására vállalkozási szerződést köt Berta Ferenc egyéni vállalkozó, hivatalos közbeszerzési tanácsadóval 300 ezer Ft+ a 25 millió Ft feletti rész 0,4 %-a vállalkozói díjért. A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a vállalkozási szerződésnek Berta Ferenc egyéni vállalkozó, hivatalos közbeszerzési tanácsadóval történő aláírására 62/2014. (IV.29.) sz. képviselő-testületi határozat: a Mahart PassNave Kft.-vel történő együttműködésről Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a dömösi révátkelés üzemeltetésének biztosítása érdekében szándékában áll szerződést kötni a Mahart PassNave Kft.-vel. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert kérje fel a Mahart PassNave Kft.-t, hogy a jövőben biztosítsa a révátkelés üzemeltetését Dömösön. 63/2014. (V.6.) sz. képviselő-testületi határozat: Napirend elfogadása 1. A Táncsics Mihály utca felújításának közbeszerzési eljárását megindító felhívás elfogadásáról 2. A Táncsics Mihály utca felújításának közbeszerzési eljárásában meghívásra kerülő kivitelezőkről 3. A Szivárvány Óvod felújításának közbeszerzési eljárását megindító felhívás elfogadásáról 4. A Szivárvány Óvoda felújításának közbeszerzési eljárásában meghívásra kerülő kivitelezőkről 5. Szabó Szilvia Gabriella közterület használati kérelmével kapcsolatos döntés 64/2014. (V.6.) sz. képviselő-testületi határozat: A Táncsics Mihály utca felújításának közbeszerzési eljárását megindító felhívás elfogadásáról

17 Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, egyetért a Táncsics Mihály utca felújításának közbeszerzési eljárását megindító mellékelt felhívásban foglaltakkal. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közbeszerzési eljárás megindításával kapcsolatos intézkedések megtételére. Határidő: folyamatos 65/2014. (V.6.) sz. képviselő-testületi határozat: A Táncsics Mihály utca felújításának közbeszerzési eljárásában meghívásra kerülő kivitelezőkről Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületet úgy dönt, egyetért Táncsics Mihály utca felújításának közbeszerzési eljárásban az alábbi kivitelezők meghívásával: 1. FER-GÉP-KER Kft EPV Kft. 3. Pilis Építőipari Kft. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: folyamatos 66/2014. (V.6.) sz. képviselő-testületi határozat: A Szivárvány Óvoda felújításának közbeszerzési eljárását megindító felhívás elfogadásáról Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, egyetért a Szivárvány Óvoda felújításának közbeszerzési eljárását megindító mellékelt felhívásban foglaltakkal. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közbeszerzési eljárás megindításával kapcsolatos intézkedések megtételére. Határidő: folyamatos 67/2014. (V.6.) sz. képviselő-testületi határozat: A Szivárvány Óvoda felújításának közbeszerzési eljárásában meghívásra kerülő kivitelezőkről Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, elfogadja Friedman Róbert Tibor képviselő módosító indítványát, és a Traverz és Szabó-Pintér Bau Kft. konzorciumot kivitelezőként meghívja a Szivárvány Óvoda felújításának közbeszerzési eljárásába. 68/2014. (V.6.) sz. képviselő-testületi határozat: A Szivárvány Óvoda felújításának közbeszerzési eljárásában meghívásra kerülő kivitelezőkről Dömös Község Képviselő-testülete úgy dönt, egyetért a Szivárvány Óvoda felújításának közbeszerzési eljárásában az alábbi kivitelezők meghívásával: 1. Schmidt 64 Kft. 2. Gabroplus Kft. 3. TL Quadrat Kft.

18 4. Tóth Kálmán dömösi vállalkozó 5. Traverz és Szabó-Pintér Bau Kft. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: folyamatos 69/2014. (V.6.) sz. képviselő-testületi határozat: Szabó Szilvia Gabriella közterület használati kérelmével kapcsolatos döntés Dömös Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Szabó Szilvia Gabriella kérésének helyt adva hozzájárul a Dömös, Petőfi tér 2. szám alatti üzlethelység előtti járda és terasz burkolatának felújításához. A felújítás alatt a közterület használatáért nem kell díjat fizetni. A felújított terület használatára minimum egy évre közterület bérleti szerződést kell kötni. A közterület használati díja: forint / hó. Összesen: forint. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a közterület bérleti szerződés aláírására. 70/2014. (V.15.) sz. képviselő-testületi határozat: Napirend elfogadása 1. Törvényességi felhívások megtárgyalása 2. Közbeszerzési Bizottság elnökének megválasztása 71/2014. (V.15.) sz. képviselő-testületi határozat: Közbeszerzési Bizottság elnökének megválasztása Dömös Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Közbeszerzési Bizottság elnökének Fabi Lászlót választja. 72/2014. (V.27.) sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítése Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felkéri Forgács Éva Csilla képviselőt és Fabi László képviselőt a jegyzőkönyv hitelesítésére. 73/2014. (V.27.) sz. képviselő-testületi határozat: Napirend elfogadása 1. Tájékoztató az előző képviselő-testületi ülés óta történt eseményekről 2.Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról

19 3.Esztergomi Rendőrkapitány beszámolója 4.A gyermekjóléti szolgálat beszámolója 5.Óvodai körzethatárok megtárgyalása 6.Dömös Önkormányzat SZMSZ módosításának megtárgyalása 7.Törvényességi felhívás megtárgyalása 8.Közbeszerzési Bíráló Bizottság megalakítása 9.Egyebek 74/2014. (V.27.) sz. képviselő-testületi határozat: Beszámoló az Esztergomi Rendőrkapitányság évi tevékenységéről Dömös Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rendőrségről szóló évi XXXIV. törvény 8. (4) bekezdése alapján - a határozat mellékletét képező tartalommal - elfogadja az Esztergomi Rendőrkapitányság évi tevékenységéről készült beszámolót. Határidő: értesítésre a döntést követő 15 napon belül 75/2014. (V.27.) sz. képviselő-testületi határozat: Beszámoló a HÍD Gyermekjóléti Szolgálat évi tevékenységéről Dömös Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a HÍD Gyermekjóléti Szolgálat évi tevékenységéről készült beszámolót. Határidő: értesítésre a döntést követő 15 napon belül 76/2014. (V.27.) sz. képviselő-testületi határozat: Óvodai körzethatárok megtárgyalása Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Szivárvány Óvoda 2014/2015-ös nevelési évben indítandó óvodai csoportok számát, valamint felvételi körzetét. 1./ Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szivárvány Óvoda 2014/2015-ös nevelési évben indítandó óvodai csoportok számát 2 (kettő) darabban határozza meg: 2./ Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete a felvételi körzetet Dömös, Pilismarót, Visegrád, Esztergom közigazgatási területe alapján határozza meg. Határidő: folyamatos

20 Felelős:dr. Sarkantyu Lajos Adrián, dr. Szabados Ottó 77/2014. (V.27.) sz. képviselő-testületi határozat: A Közbeszerzési Bíráló Bizottság megalakításáról Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat közbeszerzési eljárásaiban beérkező ajánlattételek elbírálása érdekében megalakítja a Közbeszerzési Bíráló Bizottságot, az alábbi tagokkal: - Dr. Szabados Ottó kirendeltségvezető, a bizottság elnöke (jogi ismeretek) - Kucsera Lászlóné pénzügyi ügyintéző (pénzügyi ismeretek) - Petruska László műszaki ügyintéző (műszaki ismeretek) A Közbeszerzési Bíráló Bizottság külső szakértője Berta Ferenc hivatalos közbeszerzési tanácsadó. 78/2014. (VI.2.) sz. képviselő-testületi határozat: Napirend elfogadása 1. A kivitelező cég kiválasztása a Szivárvány Óvoda felújítására Előterjesztő: Fabi László a Közbeszerzési Bizottság elnöke (zárt ülés) 2.A kivitelező cég kiválasztása s Táncsics M. utca felújítására Előterjesztő: Fabi László a Közbeszerzési Bizottság elnöke (zárt ülés) 3.A Szivárvány Óvoda felújítása műszaki ellenőri feladatainak ellátása 4.A Táncsics M. utca felújítása 852 hrsz. Műszaki ellenőri feladatainak ellátása 81/2014. (VI.2.) sz. képviselő-testületi határozat: A Szivárvány Óvoda felújítása műszaki ellenőri feladatainak ellátása Dömös Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Szivárvány Óvoda felújítása műszaki ellenőri feladatainak ellátásával a közbeszerzési jogorvoslati határidő lejártát követően a mellékelt árajánlat alapján a GOMELI Mérnöki és Szolgáltató Bt.-t (2040 Budaörs, Szabadság u. 242.) bízza meg. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közbeszerzési jogorvoslati határidő lejártát követően a vállalkozási szerződés aláírására. Határidő: a közbeszerzési jogorvoslati határidő lejártát követőn 82/2014. (VI.2.) sz. képviselő-testületi határozat: A Táncsics Mihály utca felújítása 852. hrsz. Műszaki ellenőri feladatainak ellátása Dömös Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Táncsics Mihály utca felújítása műszaki ellenőri feladatainak ellátásával a közbeszerzési jogorvoslati határidő lejártát

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2014. augusztus 26-án megtartott Nyílt Képviselő-testületi üléséről

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2014. augusztus 26-án megtartott Nyílt Képviselő-testületi üléséről Dömös Község Önkormányzata 2027 Dömös Táncsics u. 2 Készült 3 példányban! 2014 3. sz. példány Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2014. augusztus 26-án megtartott Nyílt Képviselő-testületi üléséről

Részletesebben

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2014. augusztus 5-én megtartott rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2014. augusztus 5-én megtartott rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről Dömös Község Önkormányzata 2027 Dömös Táncsics u. 2 Készült 3 példányban! 2014 1. sz. példány Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2014. augusztus 5-én megtartott rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi

Részletesebben

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2014. június 24-én megtartott Nyílt Képviselő-testületi üléséről

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2014. június 24-én megtartott Nyílt Képviselő-testületi üléséről Dömös Község Önkormányzata 2027 Dömös Táncsics u. 2 Készült 3 példányban! 2014 3. sz. példány Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2014. június 24-én megtartott Nyílt Képviselő-testületi üléséről

Részletesebben

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának február 13-án megtartott rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának február 13-án megtartott rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről Dömös Község Önkormányzata 2027 Dömös Táncsics u. 2 Készült 3 példányban! 2014 1. sz. példány Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2014. február 13-án megtartott rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi

Részletesebben

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2013. szeptember 23-án megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2013. szeptember 23-án megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről Dömös Község Önkormányzata 2027 Dömös Táncsics u. 2 Készült 4 példányban! /2013 4. sz. példány Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2013. szeptember 23-án megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi

Részletesebben

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2014. március 25-én megtartott Nyílt Képviselő-testületi üléséről

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2014. március 25-én megtartott Nyílt Képviselő-testületi üléséről Dömös Község Önkormányzata 2027 Dömös Táncsics u. 2 Készült 3 példányban! 2014 1. sz. példány Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2014. március 25-én megtartott Nyílt Képviselő-testületi üléséről

Részletesebben

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának szeptember 11-én megtartott rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának szeptember 11-én megtartott rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről Dömös Község Önkormányzata 2027 Dömös Táncsics u. 2 Készült 3 példányban! 2014 1. sz. példány Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2014. szeptember 11-én megtartott rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi

Részletesebben

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2014. január 28-án megtartott Nyílt Képviselő-testületi üléséről

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2014. január 28-án megtartott Nyílt Képviselő-testületi üléséről Dömös Község Önkormányzata 2027 Dömös Táncsics u. 2 Készült 3 példányban! 2014 3. sz. példány Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2014. január 28-án megtartott Nyílt Képviselő-testületi üléséről

Részletesebben

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2014. április 29-én megtartott Nyílt Képviselő-testületi üléséről

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2014. április 29-én megtartott Nyílt Képviselő-testületi üléséről Dömös Község Önkormányzata 2027 Dömös Táncsics u. 2 Készült 3 példányban! 2014 1. sz. példány Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2014. április 29-én megtartott Nyílt Képviselő-testületi üléséről

Részletesebben

Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2015. (I. 9.) öh. határozata Napirend elfogadása

Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2015. (I. 9.) öh. határozata Napirend elfogadása Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2015. (I. 9.) öh. határozata Napirend elfogadása 1. A dömösi 725 hrsz-ú önkormányzati ingatlan bérlésével kapcsolatos döntés Előterjesztő: Herman Jenőné

Részletesebben

ME 01 Minőségirányítási Eljárás ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ME 01 Minőségirányítási Eljárás ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. december 13-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a

Részletesebben

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előterjesztés száma:162/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. augusztus 28-án, 18-órakor megtartandó ülésére Jelentés a lejárt

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9. /2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 24-én (hétfő) 17: 00 órakor tartott

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző Előterjesztést készítette: Pappné Molnár Afrodité Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Mellékletek:.napirendi pont E - 26. Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/36/6/2016. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. április 20-i ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű határozatok

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: napirend elfogadása

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: napirend elfogadása 216/2014. (XII.11.) számú határozat Tárgy: napirend elfogadása 1) Belső ellenőrzésekről szóló beszámoló 2) Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelet megalkotása 3) Az önkormányzat 2014.évi

Részletesebben

A Képviselő-testület április 26-i ülésének határozatai

A Képviselő-testület április 26-i ülésének határozatai A Képviselő-testület 2016. április 26-i ülésének határozatai 132/2016.(IV.26.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a nyílt ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének elfogadja

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 Tárgyalja:- Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Ügyrendi Bizottság E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testületének

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

KIVONAT. a Képviselő-testület 2015. április 22-i ülésének jegyzőkönyvéből. Határozat

KIVONAT. a Képviselő-testület 2015. április 22-i ülésének jegyzőkönyvéből. Határozat Lajosmizse Város KIVONAT a Képviselő-testület 05. április -i ülésének jegyzőkönyvéből Kihagyva a kihagyandókat! 43/05. (IV..) ÖH. A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosítása

Részletesebben

2013. évi 20. szám 2013. november 14. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. NOVEMBER 13-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI

2013. évi 20. szám 2013. november 14. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. NOVEMBER 13-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI 2013. évi 20. szám 2013. november 14. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. NOVEMBER 13-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013.

Részletesebben

Határozatok 2012.09.07. 09.17.

Határozatok 2012.09.07. 09.17. Határozatok 2012.09.07. 09.17. 141/2012.(XI.07.) sz. Önk. határozat: Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tenkesvíz Kft. víziközmű üzemeltetésére vonatkozó megállapodását az előterjesztéssel

Részletesebben

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére 3. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 205. április 2-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal módosító alapító okirata és az egységes szerkezetű alapító

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének július 14-én megtartott rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének július 14-én megtartott rendkívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült 2010. július 14-én megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Cseh János Marton Róbertné Ifj. Paulusz József Szilágyi Gábor

Részletesebben

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának szeptember 19-én megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának szeptember 19-én megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről Dömös Község Önkormányzata 2027 Dömös Táncsics u. 2 Készült 4 példányban! /2013 1. sz. példány Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2013. szeptember 19-én megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi

Részletesebben

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület február 7--i ülésére

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület február 7--i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1 Szám: 1/205- /2013. Pékné dr. Csefkó Judit E L Ő T E R J E SZ T É S A Képviselő-testület 2013. február 7--i ülésére Tárgy:

Részletesebben

Képviselő-testületének 2009. január 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Képviselő-testületének 2009. január 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

1 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 6. 2 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33.

1 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 6. 2 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 31-33. Okirat száma: A 39/2015.(III.19.) határozat 1. melléklete Módosító okirat A Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal Sajószentpéter Városi Önkormányzat képviselő-testülete által 2014. február 27. napján kiadott,

Részletesebben

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 12-én megtartott ülése jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 12-én megtartott ülése jegyzőkönyvéből 2014. február 12-én megtartott ülése könyvéből 17/2014. (II. 12.) sz. NORMATÍV Kth. 2014. február 12-én megtartott képviselő-testületi ülés napirendje Normatív Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 212/2016. (XI.30.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. november 30-i nyilvános ülés módosított napirendi pontjait elfogadja az alábbiak alapján: 1. Tájékoztató

Részletesebben

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat ./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzata, mint alapító a Kerekegyházi Bóbita Óvoda a határozat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 206. december 3-án megtartott nyilvános, rendkívüli testületi üléséről. Az ülés helye: Községháza (Bakonykúti, Szabadság

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület február 23-i ülésére

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület február 23-i ülésére 359/2011.(XI.10.)Kt.sz. 2012. évi költségvetési koncepció Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2012. február 23-i ülésére Jánoshalma Város Önkormányzati Képviselő- testülete

Részletesebben

Kivonat. Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 79/2014. (VIII.29.) számú határozata

Kivonat. Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 79/2014. (VIII.29.) számú határozata 79/2014. (VIII.29.) számú határozata Képviselő- testülete megtárgyalta a Javaslat a 2014. évi rendkívüli Önkormányzati Támogatási Igény benyújtására elnevezésű előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

Részletesebben

Az Innoven Kft. 2012.november 15-én érkezett kérelmében tulajdonosi hozzájárulást kér a KEOP- 2012.5.5.0 számú pályázati kiíráson való részvételhez:

Az Innoven Kft. 2012.november 15-én érkezett kérelmében tulajdonosi hozzájárulást kér a KEOP- 2012.5.5.0 számú pályázati kiíráson való részvételhez: Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést véleményezi: Valamennyi

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-2/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. február 21-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/11/2014. E l ő t e r j e s z t é s Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. szeptember 19-i rendkívüli ülésére A) Döntés az Önkormányzati

Részletesebben

TAMÁSI KÖZLÖNY december 22. VI. évfolyam 11. szám TARTALOM. Határozatok oldal Rendeletek oldal

TAMÁSI KÖZLÖNY december 22. VI. évfolyam 11. szám TARTALOM. Határozatok oldal Rendeletek oldal TAMÁSI KÖZLÖNY 2014. december 22. VI. évfolyam 11. szám TARTALOM Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 6. oldal Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. december 17-én megtartott munkaterv

Részletesebben

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2009. ÉVI X. JEGYZŐKÖNYVE 2009. SZEPTEMBER 15 I ÜLÉSÉRŐL j e g y z ő k ö n y v Készült Szécsényfelfalu Önkormányzat Képviselő- testületének 2009.

Részletesebben

15/2016. (02.16.) Kt. határozat

15/2016. (02.16.) Kt. határozat 15/2016. (02.16.) Kt. határozat Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gazdaságfejlesztési tervről, valamint a Forrástérképről szóló beszámolót elfogadja. 16/2016. (02.16.) Kt. határozat

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 23-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Vecsési

Részletesebben

Tanácskozási joggal jelen van: Lajkó Terézia jegyző, Mezei Norbert Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályvezetője

Tanácskozási joggal jelen van: Lajkó Terézia jegyző, Mezei Norbert Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztályvezetője J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. június 20-án megtartott soron kívüli nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal dísztermében Jelen vannak: Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett, Dr. Bakos Beáta,

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY. 2013. január 3. IX. évfolyam 1. szám TARTALOM. Határozatok...2. oldal. Rendeletek...5. oldal

DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY. 2013. január 3. IX. évfolyam 1. szám TARTALOM. Határozatok...2. oldal. Rendeletek...5. oldal DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2013. január 3. IX. évfolyam 1. szám TARTALOM Határozatok...2. oldal Rendeletek...5. oldal 1/2013. (I. 3.) önkormányzati rendelet Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének szervezeti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület február 19-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület február 19-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4/2014. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. február 19-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat száma: 10-14. TARTALOMJEGYZÉK 10/2014.(II.19.) ÖH. Szank

Részletesebben

Tard község önkormányzat képviselő-testülete az OTP Bank Nyrt.-től 5 503 000 Ft munkabér hitel felvételével egyetért.

Tard község önkormányzat képviselő-testülete az OTP Bank Nyrt.-től 5 503 000 Ft munkabér hitel felvételével egyetért. 30./2012. (IV. 19.) határozata Tárgy: ÖNHIKI pályázat benyújtása 1. Tard község Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 6.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére Tárgy: Döntési javaslatok az Enying város önkormányzati épületeinek

Részletesebben

98/2013. (II. 27.) számú Képviselő-testületi Határozat

98/2013. (II. 27.) számú Képviselő-testületi Határozat készült könyvéből: 98/2013. (II. 27.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési

Részletesebben

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előterjesztés száma:169/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én, 18 órakor megtartandó ülésére Jelentés a lejárt

Részletesebben

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 5 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 223/2015. (IX.30.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. szeptember 30-i ülés módosított napirendi

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-55 FAX: (06-32) 460-98 Szám: -26/205. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Az Intézmények Pénzügyi

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI HATÁROZATTÁRA

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI HATÁROZATTÁRA HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI HATÁROZATTÁRA Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(I.29.) számú határozata - Szándéknyilatkozat a 2014-2020 közötti vidékfejlesztési

Részletesebben

az Újfehértói Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról

az Újfehértói Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Előterjesztés. Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása

Előterjesztés. Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása Előterjesztés A 6. napirendi ponthoz Napirend: Előterjesztő: Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása a polgármester és az óvodavezető Előzmények: - Határozat- tervezet: az előterjesztés

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének április 25-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének április 25-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 68/2013. (IV. 25.) határozata

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S 134/2015. (XI.26.) sz. előterjesztés Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-ai rendes ülésére Tárgy: Javaslat a Budakalászi Bölcsőde, a Nyitnikék

Részletesebben

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.)

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) Szám Tárgy 2010 1/2010. (I. 29.) Jegyzőkönyv hitelesítő 2/2010. (I. 29.) Gyepmesteri Társuláshoz való csatlakozás-

Részletesebben

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1.. napirendi pont Borkai Zsolt polgármester előterjesztése Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Részletesebben

Csörötneki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 9962 Csörötnek, Vasúti út 5. (94) ; Fax: (94) KIVONAT

Csörötneki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 9962 Csörötnek, Vasúti út 5. (94) ; Fax: (94) KIVONAT Csörötneki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 9962 Csörötnek, Vasúti út 5. (94) 541-022; Fax: (94) 541-022 KIVONAT A képviselő-testület november 12-i nyílt üléséről 1. 119/ (XI. 12.) Kt. határozat Csörötnek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak Mester Árpád polgármester, Bencsik János alpolgármester, Horváth Árpád képviselő / 3 fő /

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak Mester Árpád polgármester, Bencsik János alpolgármester, Horváth Árpád képviselő / 3 fő / 1 Tormásliget Község Önkormányzat 8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tormásliget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-án 17.30 órakor megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Kastélyépület

Részletesebben

2013. ÉVI MUNKATERVE

2013. ÉVI MUNKATERVE NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 222/2012. (XI. 26.) számú határozatával elfogadott 2013. ÉVI MUNKATERVE Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évi munkatervét az

Részletesebben

10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről

10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának június 20-án megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának június 20-án megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről Dömös Község Önkormányzata 2027 Dömös Táncsics u. 2 Készült 4 példányban! /2013 1. sz. példány Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2013. június 20-án megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi

Részletesebben

175-35/2011. K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

175-35/2011. K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 226/2011. (X. 26.) Kt. hat. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. október 26-ai ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja: 1. Tájékoztató a lejárt határidejű

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről. Rendeletek és Határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről. Rendeletek és Határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről Rendeletek és Határozatok mutatója 11/2013. (IX: 27.) önkormányzati rendelet A lakások és helyiségek bérletéről,

Részletesebben

K I V O N A T. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 16-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 16-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 - igen - 0 nem szavazattal 0 tartózkodással az alábbi 142/2012. (VIII.16.) sz. határozat Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbiak szerint

Részletesebben

K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. 129/2016. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. június 29-i nyilvános ülés módosított napirendi pontjait elfogadja az alábbiak alapján: 1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról. 2.

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 4-én tartandó rendkívüli ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 4-én tartandó rendkívüli ülésére HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balatonszőlős Község Önkormányzata B A L A T O N S Z Ő L Ő S Szám:101/21-34/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 18-án, 18:00 órai

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület január 29-én tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület január 29-én tartandó ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. január 29-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Képviselő-testület 2015. évi munkatervére Előterjesztő: Tóth József polgármester Előkészítő: dr. Váliné Antal Mária

Részletesebben

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület szeptember 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület szeptember 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből H a t á r o z a t k i v o n a t Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület 2016. szeptember 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Napirend 1. pontja: Beszámoló a 2016. évi költségvetés I. félévi

Részletesebben

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2013. november 26-án megtartott Nyílt Képviselő-testületi üléséről

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2013. november 26-án megtartott Nyílt Képviselő-testületi üléséről Dömös Község Önkormányzata 2027 Dömös Táncsics u. 2 Készült 3 példányban! /2013 1. sz. példány Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2013. november 26-án megtartott Nyílt Képviselő-testületi üléséről

Részletesebben

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA könyvéből: 120/2012.(VI.28.) sz. képviselő-testületi határozat: A Képviselő-testület tudomásul vette a rendőrkapitány közbiztonság helyzetéről szóló beszámolóját. könyvéből: 121/2012.(VI.28.) sz. képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT 2016. május 30. napján 19 óra 00 perckor tartott ülésének könyvéből. az alábbi napirendeket fogadta el: 56/2016. (05.30.) számú határozat (Napirendek elfogadása) 1) Beszámoló a Kistérségi Családsegítő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. március 31.-én 18 órakor megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. március 31.-én 18 órakor megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. március 31.-én 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme, Fő utca 14. Jelen vannak:

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 14/2015. K-t. Jegyzőkönyv

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 14/2015. K-t. Jegyzőkönyv Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 14/2015. K-t. Jegyzőkönyv A 2015. augusztus 19-én megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről. (113-117/2015.) sz. önkormányzati határozat) (-/2015. sz. önkormányzati

Részletesebben

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2013. október 29-én megtartott Nyílt Képviselő-testületi üléséről

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2013. október 29-én megtartott Nyílt Képviselő-testületi üléséről Dömös Község Önkormányzata 2027 Dömös Táncsics u. 2 Készült 4 példányban! /2013 1. sz. példány Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2013. október 29-én megtartott Nyílt Képviselő-testületi üléséről

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Készült Káva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 22. napján megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Készült Káva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 22. napján megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. nyílt ülésének könyvéből. 52/2015.(IV.22.) határozat Káva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monor Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2014. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

Részletesebben

A DEMECSERI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Demecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 7. napján tartandó soron következő ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 7. napján tartandó soron következő ülésére ELŐTERJESZTÉS Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 7. napján tartandó soron következő ülésére Tárgy: Lejárt határidejű határozatokról tájékoztató Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Megbízza Agg Ferencet az AOD Kft. ügyvezetőjét a változtatások átvezetésével.

Megbízza Agg Ferencet az AOD Kft. ügyvezetőjét a változtatások átvezetésével. 63/2012. /VI. 20./ számú határozat: Megismerte és megtárgyalta Zalaapáti község településrendezési tervei módosításának programját, melyet az előterjesztés 1,2,3,4,5 pontjában foglaltak szerint jóváhagy.

Részletesebben

34/2013. (I. 31.) számú Képviselő-testületi Határozat

34/2013. (I. 31.) számú Képviselő-testületi Határozat 34/2013. (I. 31.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Hajdúnánási Református Egyházközség (4080 Hajdúnánás, Kossuth u. 2. szám) Épületenergetikai

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 10-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 10-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről Ikt.szám: 692-1/2014 JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 10-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének Dömös Községháza Dísztermében január 31-én megtartott rendes üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének Dömös Községháza Dísztermében január 31-én megtartott rendes üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének Dömös Községháza Dísztermében 2013. január 31-én megtartott rendes üléséről. Jelen vannak: Pálmai József korelnök Csonka József Dr.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 26-i rendes nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 26-i rendes nyílt ülésére Iktatószám: 4/ 21- /2015. Tárgy: Vegyes ügyek. ELŐTERJESZTÉS Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 26-i rendes nyílt ülésére Előterjesztő: Szabó László polgármester Az

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 2/7/2013. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 2/7/2013. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 2/7/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 21. napján 7.30 órakor a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Jegyzőkönyv. László János képviselő 14:05 órától B./ Tanácskozási joggal:

Jegyzőkönyv. László János képviselő 14:05 órától B./ Tanácskozási joggal: Jegyzőkönyv Készült: Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 8-án, 13:15 órai kezdettel, a gamási Önkormányzat tanácstermében megtartott soron következő Képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi utca. Telefon: 85/50-000 Telefax: 85/50-055 Ügyiratszám: 6278//206. 9. számú előterjesztés E L Ő T E R J E S Z T É S Marcali Város Önkormányzata

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 30-án (csütörtök) 15:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2015. április 30.

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-302. E-mail: polgmhiv@hajduszob.hu Ikt. sz.: 2747-1/2013. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Önkormányzata

Részletesebben

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYÍLT ÜLÉSE 13. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE (2014. SZEPTEMBER 30.) Határozatok: 102/ /2014. Kt. hat.

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYÍLT ÜLÉSE 13. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE (2014. SZEPTEMBER 30.) Határozatok: 102/ /2014. Kt. hat. NYÁRLŐRINC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYÍLT ÜLÉSE 13. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE (2014. SZEPTEMBER 30.) Határozatok: 102/2014. 106/2014. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

1/5 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KIVONAT

1/5 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KIVONAT Ikt. szám: 9-3/9/2010. 1/5 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KIVONAT Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. május

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:20/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Tömörd Község Önkormányzat 12/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án 11 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

J e l e n t é s Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 26-i nyilvános ülésére

J e l e n t é s Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 26-i nyilvános ülésére J e l e n t é s Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 26-i nyilvános ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról. Előterjesztő:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő JEGYZŐKÖNYV Készült Jákó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. április 29-én az önkormányzat tanácskozó termében megtartott üléséről. Jelen vannak: Kovács János polgármester Hosszúné Deli Hajnal

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 2013. június 21. napján kelt, 2013. július 1-től hatályos alapító

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT 2015. május 28. napján 19.00 órakor tartott ülésének könyvéből. Tárgy: Napirendek elfogadása 86/2015. (05.28.) számú határozat 1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének módosítása Előterjesztő:

Részletesebben