1/2014. (I.23.) sz. képviselő-testületi határozat: 2/2014. (I.23.) sz. képviselő-testületi határozat:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1/2014. (I.23.) sz. képviselő-testületi határozat: 2/2014. (I.23.) sz. képviselő-testületi határozat:"

Átírás

1 Dömös Község Képviselő-testületének évi határozatai (A módosítások és kiegészítések az eredeti határozatban nem szerepelnek!) 1/2014. (I.23.) sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítése Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felkéri Fabi László képviselőt és Friedman Róbert Tibor képviselőt a jegyzőkönyv hitelesítésére. 2/2014. (I.23.) sz. képviselő-testületi határozat: Napirend elfogadása A Vidékfejlesztési Minisztérium hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítására kiírt pályázatán részvétel 3/2014. (I.23.) sz. képviselő-testületi határozat: A Vidékfejlesztési Minisztérium hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítására kiírt pályázatán részvétel Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat a Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. által megadott adatok alapján részt vesz a Vidékfejlesztési Minisztérium hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítására kiírt pályázatán. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 4/2014. (I.28.) sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítése Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felkéri Majer Dénesné képviselőt és Hurai Béla képviselőt a jegyzőkönyv hitelesítésére. 5/2014. (I.28.) sz. képviselő-testületi határozat:

2 Napirend elfogadása 1. Tájékoztató az előző képviselőtestületi ülés óta történt eseményekről 2. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról 3. Dömös Község Önkormányzata évi költségvetési rendeletének megtárgyalása 4. A Táncsics Mihály utca felújításának kiviteli tervezési szerződésének megtárgyalása 5. Az orvosi rendelő bérleti díjának megtárgyalása 6. A Faluházban megvalósult plusz munkák megtárgyalása 7. Tájékoztató a Környezetvédelmi Felügyelőség eljárása, természetvédelmi bírság kiszabása tárgyában (Malom-patak szakszerűtlen mederrendezése miatt) 8. A Dömösi futball utánpótlás nevelő sportközpont megvalósításának megtárgyalása 9. Szennyvízcsatorna gerincvezeték javítási költségeinek megosztásának megtárgyalása 10. Pilisi Parkerdő Zrt. jövőbeni telephely létesítésének (adófizetésének) megtárgyalása 11. Nyergesújfalu jegyzőjének a Dömös Önkormányzat, parkolási díj szedését tiltó határozata miatt elmaradt önkormányzati bevétel megtérítésének megtárgyalása 12. Törvényességi észrevételek megtárgyalása 13. Egyebek 14. A 8. M. 553/2011. és a 2.M.214/2012. számú per megtárgyalása (Zárt ülés) 15. Mód Tibor támogatása (Zárt ülés) 16. Hermann Jenő keresetkiegészítése (Zárt ülés) 6/2014. (I.28.) sz. képviselő-testületi határozat: Dömös Község Önkormányzata évi költségvetési rendeletének megtárgyalása Dömös Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy dönt, hogy Dömös Község Önkormányzata évi költségvetési rendeletének megtárgyalását elnapolja.

3 7/2014. (I.28.) sz. képviselő-testületi határozat: A Táncsics Mihály utca felújításának kiviteli tervezési szerződésének megtárgyalása Dömös Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja az Útvonal Mérnöki és Szolgáltató Kft. (2500 Esztergom, Sugár u. 11.) Dömös, Táncsics Mihály utca felújításának tervezési feladatára adott Ft+ÁFA díjú árajánlatát. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tervezési szerződés aláírására. 8/2014. (I.28.) sz. képviselő-testületi határozat: Az orvosi rendelő bérleti díjának megtárgyalása Dömös Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az MN-MED Bt.-vel november 29-én megkötött bérleti szerződés 2. pontját módosítja, a bérleti díjat évre Ft-ban, havi Ft összegben állapítja meg. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés módosításának aláírására. 9/2014. (I.28.) sz. képviselő-testületi határozat: A Faluházban megvalósult plusz munkák megtárgyalása Dömös Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Faluházban megvalósult pótmunkákat a Gabroplus Kft. által benyújtott tételes elszámolásban foglaltak alapján Ft Ft ÁFA, azaz mindösszesen Ft értékben elfogadja. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Faluház pótmunkáival kapcsolatos szerződés aláírására. Melléklet: Gabroplus Kft. kimutatása és elszámolása 10/2014. (I.28.) sz. képviselő-testületi határozat: Szennyvízcsatorna gerincvezeték javítási költségeinek megosztásának megtárgyalása Dömös Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a szennyvízcsatorna gerincvezeték javítási költségeinek megosztása érdekében tárgyalást kezdeményez Pilismarót Község Önkormányzatával. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tárgyalás lefolytatására.

4 11/2014. (I.28.) sz. képviselő-testületi határozat: Pilisi Parkerdő Zrt. jövőbeni telephely létesítésének (adófizetésének) megtárgyalása Dömös Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, egyetért azzal, hogy a Pilisi parkerdőgazdaság Zrt. Pilismaróti Erdészete Dömös Község közigazgatási területén telephelyet létesítsen. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a telephely létesítéssel kapcsolatos intézkedések megtételére. 12/2014. (I.28.) sz. képviselő-testületi határozat: Nyergesújfalu jegyzőjének Dömös Község Önkormányzata parkolási díj szedését tiltó határozata miatt elmaradt önkormányzati bevétel megtérítéséről Dömös Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, egyetért azzal, hogy Nyergesújfalu jegyzőjének Dömös Község Önkormányzata parkolási díj szedését tiltó határozata miatt elmaradt önkormányzati bevétel megtérítéséről egyeztetés történjen Nyergesújfalu Város jegyzőjével. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 13/2014. (I.28.) sz. képviselő-testületi határozat: Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásával kapcsolatban Dömös Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal KEB/3/719-1/2013. törvényességi felhívását megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyet ért. A június 13-i rendkívüli, a szeptember 23-i rendkívüli, a november 12-i rendkívüli és a november 26-i nyílt és zárt ülésekről felvett jegyzőkönyvet ismételten megküldi a jogszerű állapot helyreállítása végett. 14/2014. (I.28.) sz. képviselő-testületi határozat: Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásával kapcsolatban Dömös Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal KEB/3/719-1/2013. törvényességi felhívását megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyet ért. 15/2014. (I.28.) sz. képviselő-testületi határozat: A Voyage SE Dömösi futball utánpótlás nevelő sportközpontjának létrehozása Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, Novák Lajos polgármester által július 1.-én kiadott 2 db nyilatkozatot és 2 db tájékoztatót jóhiszeműnek tartja és Dömös Község érdekében való eljárásként elfogadja.

5 Felelős: Szilágyi Gábor alpolgármester 19/2014. (II.4.) sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítése Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felkéri Szilágyi Gábor képviselőt és Friedmann Róbert képviselőt a jegyzőkönyv hitelesítésére. 20/2014. (II.4.) sz. képviselő-testületi határozat: Napirend elfogadása 1. Az Első Világháborús emlékmű felújítására vonatkozó pályázat megtárgyalása 2. Az SZMSZ módosításának megtárgyalása 21/2014. (II.4.) sz. képviselő-testületi határozat: A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány XX. Századi Intézete által az I. világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetételére, renoválására, helyreállítására meghirdetett KKETTKK-CP-02 kódszámú pályázatán részvételről Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem fogadja el Friedmann Róbert Tibor módosító indítványát, miszerint a Dömös Község Önkormányzata 0% önrésszel vegyen részt a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány XX. Századi Intézete által az I. világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetételére, renoválására, helyreállítására meghirdetett KKETTKK-CP-02 kódszámú pályázaton. 22/2014. (II.4.) sz. képviselő-testületi határozat: A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány XX. Századi Intézete által az I. világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetételére, renoválására, helyreállítására meghirdetett KKETTKK-CP-02 kódszámú pályázatán részvételről Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat részt vesz. a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány XX. Századi Intézete által az I. világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetételére, renoválására, helyreállítására meghirdetett KKETTKK-CP-02 kódszámú pályázatán. Az Önkormányzat a mellékelt renoválási árajánlat alapján Ft bekerülési összeg 14 %-át, azaz Ft-ot önrészként vállalja és ennek összegét a évi költségvetésből biztosítja. A fennmaradó Ft erejéig benyújtja a fenti támogatási pályázatot.

6 A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. Melléklet: NB-BAU Kft. árajánlata 23/2014. (II.13.) sz. képviselő-testületi határozat: Napirend elfogadása 1. Dömös Község Önkormányzat évi költségvetésének megtárgyalása 2. A Szivárvány Óvoda energetikai korszerűsítésére vonatkozó pályázat megtárgyalása 3. Az óvoda korszerűsítés árajánlatának a megtárgyalása 24/2014. (II.13.) sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítése Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felkéri Fabi László képviselőt és Hurai Béla képviselőt a jegyzőkönyv hitelesítésére. 25/2014. (II.13.) sz. képviselő-testületi határozat: Dömös Község Önkormányzatának évi költségvetése Dömös Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja Novák Lajos polgármester és Majer Dénesné képviselő módosító indítványát a Szivárvány Óvoda energetikai korszerűsítésére vonatkozó pályázat benyújtásához szükséges ,- Ft önrészt, valamint a felújítási kiadások soron ,- Ft felhalmozási célú kiadást, 4. melléklet 31. sorából kivesz 1 millió forintot, továbbá a 4. melléklet 15 sorból ,- forint képviselői tiszteletdíjat, és a 20 sorból ,- Ft-képviselői díj utáni járulékot. Valamint a 4. melléklet 66. sorából a évi képviselői tiszteletdíjat kivesz a tervezett költségvetésből, ez összesen ,- Ft módosító indítványként a évi költségvetés rendelethez elfogadja. 26/2014. (II.13.) sz. képviselő-testületi határozat: A Szivárvány Óvoda külső és belső felújításához Magyarország évi központi költségvetésérő szóló évi CCXXX. törvény 3. melléklet 10. pont b) pont ba) alpontja szerinti támogatás igényléséről 1) Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes

7 szabályairól szóló 4/2014. (I. 31.) BM rendelet rendelkezései szerint a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCXXX. törvény 3. melléklet 10. pont b) pont ba) alpontja szerinti kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása célú, vissza nem térítendő támogatás igénylésére pályázatot nyújt be. 2) Dömös Község Önkormányzat vállalja, hogy az építéssel és eszközbeszerzéssel járó beruházás megvalósításához kapcsolódóan az építéshez kapcsolódó támogatási összeg legalább 5 %-ának mértékéig határozott idejű közfoglalkoztatási jogviszony keretében közfoglalkoztatottat alkalmaz. 3) A támogatás mértéke 80 %, a szükséges 20 % saját forrást Ft erejéig az Önkormányzat biztosítja a évi költségvetése terhére. 4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat Dömös Község Önkormányzata nevében történő aláírására és benyújtására. 27/2014. (II.13.) sz. képviselő-testületi határozat: a Gabroplus Kft. Szivárvány Óvoda felújítási költségvetése díjának megtérítéséről Dömös Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, elfogadja, hogy amennyiben a Szivárvány Óvoda felújítási munkáinak kivitelezési munkáit nem a Gabroplus Kft. (2521 Csolnok, Ságvári u. 17.) nyeri el, megtéríti a Gabroplus Kft. részére az óvoda felújításáról szóló költségvetés díját, azaz Ft+ÁFA összeget. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 28/2014. (II.18.) sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítése Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felkéri Fabi László képviselőt és Szilágyi Gábor képviselőt a jegyzőkönyv hitelesítésére. 29/2014. (II.18.) sz. képviselő-testületi határozat: Napirend elfogadása Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal SZMSZ-ének megtárgyalása 30/2014. (II.18.) sz. képviselő-testületi határozat: Az Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Dömös Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 13. (1) bekezdésében meghatározottak figyelembe vételével az Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

8 31/2014. (II.21.) sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítése Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felkéri Majer Dénesné képviselőt és Forgács Éva képviselőt a jegyzőkönyv hitelesítésére. 32/2014. (II.21.) sz. képviselő-testületi határozat: Napirend elfogadása Szivárvány Óvoda felújításának megtárgyalása 33/2014. (II.21.) sz. képviselő-testületi határozat: A Szivárvány Óvoda külső és belső felújításához Magyarország évi központi költségvetésérő szóló évi CCXXX. törvény 3. melléklet 10. pont b) pont ba) alpontja szerinti támogatás igényléséről 1. Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 4/2014. (I. 31.) BM rendelet rendelkezései szerint a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCXXX. törvény 3. melléklet 10. pont b) pont ba) alpontja szerinti kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása célú, vissza nem térítendő támogatás igénylésére pályázatot nyújt be. 2. Dömös Község Önkormányzat vállalja, hogy az építéssel és eszközbeszerzéssel járó beruházás megvalósításához kapcsolódóan az építéshez kapcsolódó támogatási összeg legalább 5 %-ának mértékéig határozott idejű közfoglalkoztatási jogviszony keretében közfoglalkoztatottat alkalmaz. 3. A támogatás mértéke 80 %, a szükséges 20 % saját forrást Ft erejéig az Önkormányzat biztosítja a évi költségvetés Vagyoni típusú adók sorából. 4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat Dömös Község Önkormányzata nevében történő aláírására és benyújtására. 34/2014. (II.25.) sz. képviselő-testületi határozat: Napirend elfogadása 1. Tájékoztató az előző képviselő-testületi ülés óta történt eseményekről 2. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról

9 3. A Pilisi Parkerdőgazdaság területhasználati szerződésének megtárgyalása 4. Az elektromos sorompók javításának megtárgyalása 5. A parkolási rendelet módosítása 6. A 831/2. hrsz-ú és a 04. hrsz-ú ingatlanok helyzetének a megtárgyalása 7. A filmforgatási rendelet megtárgyalása 8. A 725 hrsz. terület gépjármű parkolásra alkalmassá tétele 9. A Szivárvány Óvoda nyári nyitva tartása 10. Döntés az óvodai jelentkezés időpontjáról 11. Egyebek 12. Hermann Jenő kereset kiegészítésének visszavonása (Zárt ülés) 35/2014. (II.25.) sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítése Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felkéri Majer Dénesné képviselőt és Hurai Béla képviselőt a jegyzőkönyv hitelesítésére. 36/2014. (II.25.) sz. képviselő-testületi határozat: A Pilisi Parkerdő Zrt. területhasználatáról Dömös Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az előterjesztés szerinti területhasznosítási megállapodást köt a Pilisi Parkerdő Zrt. Pilismaróti Erdészetével a Dömös külterület 061 hrsz-ú önkormányzati ingatlanra, Ft+ÁFA/hó területhasználati díj ellenében. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a területhasználati megállapodás aláírására. Melléklet: területhasználati megállapodás 37/2014. (II.25.) sz. képviselő-testületi határozat: Az elektronikus sorompók javításáról

10 Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a TREFFER Kaputechnikának (Dorog, Bécsi út 117.) a Dömös, Duna utcai, valamint Szent István úti elektronikus sorompók javítására adott bruttó Ft összegű árajánlatát. A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az árajánlat nem tartalmazza a sorompók beüzemelésekor esetlegesen kiderülő vezérlés hibák javítási költségét. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés TREFFER Kaputechnikával történő aláírására. Melléklet: TREFFER Kaputechnika árajánlata 38/2014. (II.25.) sz. képviselő-testületi határozat: A 04. hrsz-ú állami tulajdonú ingatlan vagyonkezelésbe vételéről, a 831/2. hrsz-ú állami tulajdonú ingatlan önkormányzati tulajdonba vételéről Dömös Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, egyetért a dömösi 04. hrsz-ú állami tulajdonú ingatlan vagyonkezelésbe vételével, valamint a 831/2. hrsz-ú állami tulajdonú ingatlan önkormányzati tulajdonba vételével kapcsolatban szükséges intézkedések megtételével a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága felé. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 39/2014. (II.25.) sz. képviselő-testületi határozat: A 725 hrsz. terület gépjármű parkolásra alkalmassá tételéről Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 725 hrsz. területet gépjármű parkolásra alkalmassá kívánja tenni. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére (területrendezés, a Szőkeforrás melletti területrész gyepráccsal történő lefedése). 40/2014. (II.25.) sz. képviselő-testületi határozat: A Szivárvány Óvoda nyári nyitva tartásáról Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 49 (3) bekezdése, a 83. (2) bekezdése b) pontja értelmében a Szivárvány Óvoda nyári nyitvatartási rendjét az alábbiak szerint határozza meg: - nyári zárás ideje: július 21-augusztus nyitás időpontja: augusztus 25. hétfő. 41/2014. (II.25.) sz. képviselő-testületi határozat: Az óvodai jelentkezés időpontjáról Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet

11 20. (1-5) bekezdése alapján a 2014/2015. nevelési évre az óvodai jelentkezés időpontját március 31-április és óra közötti időpontban állapítja meg.. 42/2014. (II.25.) sz. képviselő-testületi határozat: A parkolójegy-kiadó automata beszerzéséről Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Dömös, Szent István u. 2. szám alatt parkolójegy-kiadó automata kerüljön telepítésre. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy elfogadja a Gámán Kft. (1124 Budapest, Hegyalja út 146.) árajánlatát bruttó Ft összegben. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szállítási szerződésnek a Gámán Kft.-vel történő aláírására. 44/2014. (III.25.) sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítése Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felkéri Friedman Róbert Tibor képviselőt és Hurai Béla képviselőt a jegyzőkönyv hitelesítésére. 45/2014. (III.25.) sz. képviselő-testületi határozat: Napirend elfogadása 1. Tájékoztató az előző képviselő-testületi ülés óta történt eseményekről 2. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról 3. Dömös Önkormányzat 2014-es költségvetése módosításának megtárgyalása 4. A közterületek használatáról szóló rendelet módosításának megtárgyalása 5. A biztonsági kamera megvásárlásának megtárgyalása 6. A Malom-patak helyreállításával kapcsolatos büntetőperben az Önkormányzat polgári jogi igénye bejelentésének megtárgyalása 7. A 12,5 tonna feletti hulladékszállító teherautók behajtási engedélyének megtárgyalása 8. Közterület használati ellenőr foglalkoztatásának megtárgyalása 9. Törvényességi észrevételek megtárgyalása Előterjesztő: Dr. Szabados Ottó kirendeltség vezető

12 10. Szivárvány Óvoda létszámbővítésének megtárgyalása 11. Munkamegosztási megállapodás a Szivárvány Óvoda és az Esztergom közös polgármesteri hivatal között 12. Adórendelet megtárgyalása 13. A Zöldkendő Énekkar Egyesület működési támogatásának megtárgyalása 14. Szivárvány Óvoda korszerűsítési pályázatán elnyert Ft összeg támogatási szerződés aláírására szóló felhatalmazás megtárgyalása 15. Egyebek 46/2014. (III.25.) sz. képviselő-testületi határozat: A közterületek használatáról szóló rendelet módosításának megtárgyalása Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja Novák Lajos polgármester módosító indítványát, miszerint A R. 2. melléklet 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 7.Alkalmi és mozgóárusítás: - gyalogos árus 5000 Ft/m2/nap, minimum Ft/nap - gépkocsis árus 8000 Ft/nap - furgonos árus Ft/nap 47/2014. (III.25.) sz. képviselő-testületi határozat: A biztonsági kamera megvásárlásáról Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja Juhos Norbertnek a prémium megfigyelőrendszer megvásárlására adott Ft+ÁFA, azaz Ft összegű árajánlatát. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés Juhos Norberttel történő aláírására. 48/2014. (III.25.) sz. képviselő-testületi határozat: A Malom-patak helyreállításával kapcsolatos büntetőperben az Önkormányzat polgári jogi igénye bejelentéséről

13 Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, egyetért azzal, hogy a Malom-patak helyreállításával kapcsolatos büntetőperben az Önkormányzat polgári jogi igénye kerüljön bejelentésre a Tatabányai Járásbíróságon. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a polgári jogi igény benyújtására. 49/2014. (III.25.) sz. képviselő-testületi határozat: A 12,5 tonna feletti hulladékszállító teherautók behajtási engedélyéről Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem ad behajtási engedélyt a Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. kérelmének melléklete szerinti össztömegű járművek részére. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. tájékoztatására. 50/2014. (III.25.) sz. képviselő-testületi határozat: Dömös Község Önkormányzat közterület használati ellenőréről Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Dömös Község Önkormányzat közterület használati ellenőrként 4 órás határozatlan idejű megbízási szerződés keretében - alkalmazza Hartman Jánost. A közterület használati ellenőr munkaideje: szombat, vasárnap 9-17 óra, a fennmaradó idő pénteken és ünnepnapokon a megbízó Önkormányzattal egyeztetett munkaidő. A közterület használati ellenőr díjazása: bruttó Ft/hó bér, Ft/hó cafeteria, Ft/hó benzinpénz. 51/2014. (III.25.) sz. képviselő-testületi határozat: Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásával kapcsolatban 1. Dömös Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal KEB/3/96-1/2014. számú törvényességi felhívását megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyet ért. 2. Dömös Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodást a határozati javaslat mellékletének megfelelően elfogadja. Melléklet: KEB/3/96-1/2014. törvényességi felhívás, kistérségi megállapodás 52/2014. (III.25.) sz. képviselő-testületi határozat: A Szivárvány Óvoda létszámbővítéséről Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy engedélyezi a Szivárvány Óvoda létszámának 10%-al, azaz 5 fővel történő emelését.

14 53/2014. (III.25.) sz. képviselő-testületi határozat: Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv és az önállóan működő költségvetési szerv munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló munkamegosztási megállapodásáról Dömös Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény végrehajtására kiadott 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 10. (5) bekezdése alapján jóváhagyja az Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal és Dömös Község Önkormányzat által irányított önállóan működő költségvetési szerv (Szivárvány Óvoda) gazdálkodási együttműködését részletező a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 10. (4) bekezdése szerinti, a határozat mellékletét képező tartalommal - Munkamegosztási Megállapodást. Felelős: Önállóan működő költségvetési szerv vezetője, Dorkáné Lévai Csilla és dr. Sarkantyu Lajos Adrián aljegyző 54/2014. (III.25.) sz. képviselő-testületi határozat: A Zöldkendő Énekkar Egyesület működési támogatásáról Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Zöldmező Énekkar Egyesület működésének támogatására Ft-ot biztosít az Önkormányzat évi költségvetése tartalékok sorából. 55/2014. (III.25.) sz. képviselő-testületi határozat: A Szivárvány Óvoda korszerűsítési pályázatán elnyert Ft összeg támogatási szerződése aláírására szóló felhatalmazásról Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Szivárvány Óvoda korszerűsítési pályázatán elnyert Ft összeg támogatási szerződésének aláírására felhatalmazza a polgármestert. 56/2014. (IV.29.) sz. képviselő-testületi határozat: Napirend elfogadása Jegyzőkönyv hitelesítése Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felkéri Friedman Róbert Tibor képviselőt és Fabi László képviselőt a jegyzőkönyv hitelesítésére. 57/2014. (IV.29.) sz. képviselő-testületi határozat:

15 Napirend módosításának elfogadása Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja Hurai Béla képviselő módosító indítványát és leveszi a napirendről a Közterület-használati ellenőri feladatok ellátásának megtárgyalása c. napirendi pontot. 58/2014. (IV.29.) sz. képviselő-testületi határozat: Napirend elfogadása 1. Tájékoztató az előző képviselő-testületi ülés óta történt eseményekről 2. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról 3. Dömös önkormányzat 2013-as költségvetése módosításának megtárgyalása 4. Dömös önkormányzat 2013-as zárszámadásának megtárgyalása 5. A évi közbeszerzési terv megtárgyalása 6. Közbeszerzési bizottság tagjainak megválasztása 7. Közbeszerzési szakértő megbízásának megtárgyalása 8. Mahart PassNave Kft.-vel történő együttműködés megtárgyalása 9. Egyebek 59/2014. (IV.29.) sz. képviselő-testületi határozat: Dömös Község Önkormányzat évi közbeszerzési tervének elfogadásáról Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja Dömös Község Önkormányzat évi közbeszerzési tervét: Dömös Község Önkormányzat évi közbeszerzési terve 1. Szivárvány Óvoda felújítása 2. Táncsics Mihály utca felújítása 60/2014. (IV.29.) sz. képviselő-testületi határozat: Közbeszerzési bizottság tagjainak megválasztása

16 Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy közbeszerzési bizottság tagjainak választja Hurai Bélát, Majer Dénesnét, Friedman Róbert Tibort, Novák Lajost és Fabi Lászlót. 61/2014. (IV.29.) sz. képviselő-testületi határozat: hivatalos közbeszerzési tanácsadó vállalkozási szerződésének megkötéséről Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Szivárvány Óvoda felújítása, valamint a Táncsics Mihály utca felújítása projektekhez kapcsolódó közbeszerzési eljárások lefolytatására vállalkozási szerződést köt Berta Ferenc egyéni vállalkozó, hivatalos közbeszerzési tanácsadóval 300 ezer Ft+ a 25 millió Ft feletti rész 0,4 %-a vállalkozói díjért. A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a vállalkozási szerződésnek Berta Ferenc egyéni vállalkozó, hivatalos közbeszerzési tanácsadóval történő aláírására 62/2014. (IV.29.) sz. képviselő-testületi határozat: a Mahart PassNave Kft.-vel történő együttműködésről Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a dömösi révátkelés üzemeltetésének biztosítása érdekében szándékában áll szerződést kötni a Mahart PassNave Kft.-vel. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert kérje fel a Mahart PassNave Kft.-t, hogy a jövőben biztosítsa a révátkelés üzemeltetését Dömösön. 63/2014. (V.6.) sz. képviselő-testületi határozat: Napirend elfogadása 1. A Táncsics Mihály utca felújításának közbeszerzési eljárását megindító felhívás elfogadásáról 2. A Táncsics Mihály utca felújításának közbeszerzési eljárásában meghívásra kerülő kivitelezőkről 3. A Szivárvány Óvod felújításának közbeszerzési eljárását megindító felhívás elfogadásáról 4. A Szivárvány Óvoda felújításának közbeszerzési eljárásában meghívásra kerülő kivitelezőkről 5. Szabó Szilvia Gabriella közterület használati kérelmével kapcsolatos döntés 64/2014. (V.6.) sz. képviselő-testületi határozat: A Táncsics Mihály utca felújításának közbeszerzési eljárását megindító felhívás elfogadásáról

17 Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, egyetért a Táncsics Mihály utca felújításának közbeszerzési eljárását megindító mellékelt felhívásban foglaltakkal. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közbeszerzési eljárás megindításával kapcsolatos intézkedések megtételére. Határidő: folyamatos 65/2014. (V.6.) sz. képviselő-testületi határozat: A Táncsics Mihály utca felújításának közbeszerzési eljárásában meghívásra kerülő kivitelezőkről Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületet úgy dönt, egyetért Táncsics Mihály utca felújításának közbeszerzési eljárásban az alábbi kivitelezők meghívásával: 1. FER-GÉP-KER Kft EPV Kft. 3. Pilis Építőipari Kft. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: folyamatos 66/2014. (V.6.) sz. képviselő-testületi határozat: A Szivárvány Óvoda felújításának közbeszerzési eljárását megindító felhívás elfogadásáról Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, egyetért a Szivárvány Óvoda felújításának közbeszerzési eljárását megindító mellékelt felhívásban foglaltakkal. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közbeszerzési eljárás megindításával kapcsolatos intézkedések megtételére. Határidő: folyamatos 67/2014. (V.6.) sz. képviselő-testületi határozat: A Szivárvány Óvoda felújításának közbeszerzési eljárásában meghívásra kerülő kivitelezőkről Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, elfogadja Friedman Róbert Tibor képviselő módosító indítványát, és a Traverz és Szabó-Pintér Bau Kft. konzorciumot kivitelezőként meghívja a Szivárvány Óvoda felújításának közbeszerzési eljárásába. 68/2014. (V.6.) sz. képviselő-testületi határozat: A Szivárvány Óvoda felújításának közbeszerzési eljárásában meghívásra kerülő kivitelezőkről Dömös Község Képviselő-testülete úgy dönt, egyetért a Szivárvány Óvoda felújításának közbeszerzési eljárásában az alábbi kivitelezők meghívásával: 1. Schmidt 64 Kft. 2. Gabroplus Kft. 3. TL Quadrat Kft.

18 4. Tóth Kálmán dömösi vállalkozó 5. Traverz és Szabó-Pintér Bau Kft. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: folyamatos 69/2014. (V.6.) sz. képviselő-testületi határozat: Szabó Szilvia Gabriella közterület használati kérelmével kapcsolatos döntés Dömös Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Szabó Szilvia Gabriella kérésének helyt adva hozzájárul a Dömös, Petőfi tér 2. szám alatti üzlethelység előtti járda és terasz burkolatának felújításához. A felújítás alatt a közterület használatáért nem kell díjat fizetni. A felújított terület használatára minimum egy évre közterület bérleti szerződést kell kötni. A közterület használati díja: forint / hó. Összesen: forint. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a közterület bérleti szerződés aláírására. 70/2014. (V.15.) sz. képviselő-testületi határozat: Napirend elfogadása 1. Törvényességi felhívások megtárgyalása 2. Közbeszerzési Bizottság elnökének megválasztása 71/2014. (V.15.) sz. képviselő-testületi határozat: Közbeszerzési Bizottság elnökének megválasztása Dömös Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Közbeszerzési Bizottság elnökének Fabi Lászlót választja. 72/2014. (V.27.) sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítése Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felkéri Forgács Éva Csilla képviselőt és Fabi László képviselőt a jegyzőkönyv hitelesítésére. 73/2014. (V.27.) sz. képviselő-testületi határozat: Napirend elfogadása 1. Tájékoztató az előző képviselő-testületi ülés óta történt eseményekről 2.Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról

19 3.Esztergomi Rendőrkapitány beszámolója 4.A gyermekjóléti szolgálat beszámolója 5.Óvodai körzethatárok megtárgyalása 6.Dömös Önkormányzat SZMSZ módosításának megtárgyalása 7.Törvényességi felhívás megtárgyalása 8.Közbeszerzési Bíráló Bizottság megalakítása 9.Egyebek 74/2014. (V.27.) sz. képviselő-testületi határozat: Beszámoló az Esztergomi Rendőrkapitányság évi tevékenységéről Dömös Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rendőrségről szóló évi XXXIV. törvény 8. (4) bekezdése alapján - a határozat mellékletét képező tartalommal - elfogadja az Esztergomi Rendőrkapitányság évi tevékenységéről készült beszámolót. Határidő: értesítésre a döntést követő 15 napon belül 75/2014. (V.27.) sz. képviselő-testületi határozat: Beszámoló a HÍD Gyermekjóléti Szolgálat évi tevékenységéről Dömös Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a HÍD Gyermekjóléti Szolgálat évi tevékenységéről készült beszámolót. Határidő: értesítésre a döntést követő 15 napon belül 76/2014. (V.27.) sz. képviselő-testületi határozat: Óvodai körzethatárok megtárgyalása Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Szivárvány Óvoda 2014/2015-ös nevelési évben indítandó óvodai csoportok számát, valamint felvételi körzetét. 1./ Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szivárvány Óvoda 2014/2015-ös nevelési évben indítandó óvodai csoportok számát 2 (kettő) darabban határozza meg: 2./ Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete a felvételi körzetet Dömös, Pilismarót, Visegrád, Esztergom közigazgatási területe alapján határozza meg. Határidő: folyamatos

20 Felelős:dr. Sarkantyu Lajos Adrián, dr. Szabados Ottó 77/2014. (V.27.) sz. képviselő-testületi határozat: A Közbeszerzési Bíráló Bizottság megalakításáról Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat közbeszerzési eljárásaiban beérkező ajánlattételek elbírálása érdekében megalakítja a Közbeszerzési Bíráló Bizottságot, az alábbi tagokkal: - Dr. Szabados Ottó kirendeltségvezető, a bizottság elnöke (jogi ismeretek) - Kucsera Lászlóné pénzügyi ügyintéző (pénzügyi ismeretek) - Petruska László műszaki ügyintéző (műszaki ismeretek) A Közbeszerzési Bíráló Bizottság külső szakértője Berta Ferenc hivatalos közbeszerzési tanácsadó. 78/2014. (VI.2.) sz. képviselő-testületi határozat: Napirend elfogadása 1. A kivitelező cég kiválasztása a Szivárvány Óvoda felújítására Előterjesztő: Fabi László a Közbeszerzési Bizottság elnöke (zárt ülés) 2.A kivitelező cég kiválasztása s Táncsics M. utca felújítására Előterjesztő: Fabi László a Közbeszerzési Bizottság elnöke (zárt ülés) 3.A Szivárvány Óvoda felújítása műszaki ellenőri feladatainak ellátása 4.A Táncsics M. utca felújítása 852 hrsz. Műszaki ellenőri feladatainak ellátása 81/2014. (VI.2.) sz. képviselő-testületi határozat: A Szivárvány Óvoda felújítása műszaki ellenőri feladatainak ellátása Dömös Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Szivárvány Óvoda felújítása műszaki ellenőri feladatainak ellátásával a közbeszerzési jogorvoslati határidő lejártát követően a mellékelt árajánlat alapján a GOMELI Mérnöki és Szolgáltató Bt.-t (2040 Budaörs, Szabadság u. 242.) bízza meg. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közbeszerzési jogorvoslati határidő lejártát követően a vállalkozási szerződés aláírására. Határidő: a közbeszerzési jogorvoslati határidő lejártát követőn 82/2014. (VI.2.) sz. képviselő-testületi határozat: A Táncsics Mihály utca felújítása 852. hrsz. Műszaki ellenőri feladatainak ellátása Dömös Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Táncsics Mihály utca felújítása műszaki ellenőri feladatainak ellátásával a közbeszerzési jogorvoslati határidő lejártát

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. január 22. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. január 22. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 4/2015.(I.22.)Kt. határozat Tárgy: 2015. január 22-i soros testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Molnár Áron napirendjavaslatát az alábbiak szerint: Nyílt

Részletesebben

KIVONAT. Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata

KIVONAT. Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata KIVONAT Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata 1./ Újtikos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Javaslat az Újtikos Község Önkormányzata által A 155734. számú igénylésazonosítójú,

Részletesebben

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2014. április 29-én megtartott Nyílt Képviselő-testületi üléséről

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2014. április 29-én megtartott Nyílt Képviselő-testületi üléséről Dömös Község Önkormányzata 2027 Dömös Táncsics u. 2 Készült 3 példányban! 2014 1. sz. példány Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2014. április 29-én megtartott Nyílt Képviselő-testületi üléséről

Részletesebben

Határozat nyilvántartás 2014. január 14. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról

Határozat nyilvántartás 2014. január 14. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról nyilvántartás 2014. január 14. napon megtartott 1 E határozat előzményeit a Közbeszerzési Döntőbizottság D.449/20/2013. sz. határozata tartalmazza. A Döntőbizottság megsemmisítette az ajánlatkérő ajánlattételi

Részletesebben

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat:

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: 1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-2012-4.10.0/A, KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. november 27. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. november 27. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 372/2014.(XI.27.) Kt. határozat Tárgy: 2014. november 27-i soros testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Molnár Áron napirendjavaslatát az alábbiak szerint:

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 09-ei rendkívüli nyílt ülésének határozatai

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 09-ei rendkívüli nyílt ülésének határozatai Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 09-ei rendkívüli nyílt ülésének határozatai 5/2010. (II.09.) számú Képviselő-testületi határozat az ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. július 30. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. július 30. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 222/2014.(VII.30.) Kt. határozat Tárgy: 2014. július 30-i soros testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Herczeg József napirendjavaslatát az alábbiak szerint:

Részletesebben

1/2012. (01.11.) Képviselő-testületi határozat

1/2012. (01.11.) Képviselő-testületi határozat 1/2012. (01.11.) Képviselő-testületi határozat Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat illetve a Község 2012. évi rendezvénytervét elfogadja. A Képviselő-testület felkéri a

Részletesebben

Tar Községi Önkormányzat

Tar Községi Önkormányzat Tar Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Iktatószám: 146-4/2015 Jegyzőkönyvi kivonat Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 15-én megtartott rendkívüli üléséről készült 1. sz.

Részletesebben

1/2015. (I.9.) Kt. határozat

1/2015. (I.9.) Kt. határozat 1/2015. (I.9.) Kt. határozat Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési feladatok ellátását az 145/2014.(XI.25.) Kt. határozat mellékletét képező tartalommal (20

Részletesebben

2010. évi határozatok

2010. évi határozatok 2010. évi határozatok 1/2010. (I. 12.) Kt. Zöldséges üzlet telephely bejegyzési engedélyéről A képviselő-testülete: Hozzájárul ahhoz, hogy Szegvári Jánosné, a bérleti szerződés megkötése után a Zöldséges

Részletesebben

9/2005. (I. 26.) SZÁMÚ

9/2005. (I. 26.) SZÁMÚ 1/2005. (I.06.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi községi önkormányzat Képviselő-testülete részt kíván venni Balatonkenese, Királyszentistván, Litér és Vilonya települések környezeti életminőség

Részletesebben

Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai 2013. év

Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai 2013. év Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai 2013. év Szám Dátum Határozat szövege Határidő 1-2013 01.15. Pogány község önkormányzati képviselőtestülete a Pogányi Azonnal Körjegyzőség

Részletesebben

Határozat nyilvántartás 2010. január 11. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról

Határozat nyilvántartás 2010. január 11. napon megtartott Képviselő-testületi (nyílt/zárt) ülésen hozott határozatokról 1 D5 2 nyilvántartás január 11. napon megtartott Egyek Móra Ferenc Általános Iskola épülettömb és a Napköziotthonos Óvoda eszközbeszerzésére kiírt általános egyszerű közbeszerzési eljárás nyertesének az

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Szám: 1/1-118/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT HATÁROZATI JAVASLATOK. A./2013. (III.22.) kt. határozata

MÓDOSÍTOTT HATÁROZATI JAVASLATOK. A./2013. (III.22.) kt. határozata MÓDOSÍTOTT HATÁROZATI JAVASLATOK 1) Rétsági Rendőrkapitányság beszámolója A./2013. (III.22.) kt. határozata Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Rétsági Rendőrkapitányság 2012. évi tevékenységéről,

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata Napirend megállapítása 1.) Egyes önkormányzati rendeletek módosítása az önkormányzati segély rendelkezéseinek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án 18 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án 18 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 27-én (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2013. március 27.

Részletesebben

K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. november 13-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. november 13-i ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. november 13-i ülésének jegyzőkönyvéből 230/2014. (XI. 13.) önkormányzati határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a 265/2013. (XII. 12.)

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XXIII. ÉVFOLYAM 6.sz. 2013. JÚLIUS-AUGUSZTUS-SZEPTEMBER MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XXIII. ÉVFOLYAM 6.sz. 2 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI....

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. szeptember 08-i ülésére

Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. szeptember 08-i ülésére Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról a Képviselő-testület 2011. szeptember 08-i ülésére 121/2011.(III.24.)Kt.sz. Előterjesztés az orvosi ügyelet Kistérségi fenntartásáról, a helyiségek biztosításáról

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIV. évfolyam 3. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2013. MÁRCIUS 14. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 27/2013. (III.07.) sz. hat. ZMJVK 28/2013. (III.07.) sz. hat. A Szociális, Egészségügyi

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E 1 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI...9-18 oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI....19-15

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2013. november 28-án megtartott soros ülésén és közmeghallgatáson az Aranyszöm Rendezvényházban Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK. 2013. év

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK. 2013. év KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK 2013. év 1/2013.(I.11.) 2/2013.(I.11.) 3/2013.(I.11.) 4/2013.(I.11.) 5/2013.(I.18.) 6/2013.(I.31.) 7/2013.(I.31.) 8/2013.(I.31.) 9/2013.(I.31.) 10/2013.(I.31.) 11/2013.(I.31.)

Részletesebben

2015. évi 9. szám 2015. május 1. TARTALOMJEGYZÉK. 10/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

2015. évi 9. szám 2015. május 1. TARTALOMJEGYZÉK. 10/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról 2015. évi 9. szám 2015. május 1. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról 11/2015. (V. 1.) önkormányzati

Részletesebben

Balatonrendes, Ábrahámhegy, Szigliget között kötendő szeméttelepi hozzájárulásról megállapodás megkötése.

Balatonrendes, Ábrahámhegy, Szigliget között kötendő szeméttelepi hozzájárulásról megállapodás megkötése. BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 25- i nyilvános ülésén, a Balatonrendesi Polgármesteri

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2008. április 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2008. április 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 439-1/2008. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2008.

Részletesebben