Tisztelt Csanádapácai Lakosok!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tisztelt Csanádapácai Lakosok!"

Átírás

1 Tisztelt Csanádapácai Lakosok! Az előző Csanádapácai Új Szó megjelenése óta, mozgalmas időszakon vagyunk túl, a legfontosabb fejleményeket az alábbiak foglalnám össze: Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy az AGÓRA nevű projekt kivitelezése án elkezdődött. A tendert elnyert vállalkozóval történt többszöri egyeztetés alapján előreláthatólag május-június környékén fejeződik be az építkezés. Az építési ütemterv értelmében a buszváró napig a megszokott rendben fog funkcionálni, csupán azt követően lesz ideiglenesen áthelyezve, a beruházás befejezéséig. Erről a későbbiekben pontos információt nyújtunk Önöknek. Értesítem a piaci árusokat és a lakosságot, hogy a piacot a kivitelezés idejére visszahelyezzük a régi piactérre. A Képviselő-testület a 123/2013. (X.04.) sz. határozatával arról döntött, hogy Csanádapáca Község Önkormányzata vásárol egy 31 személyes autóbuszt. Álláspontom szerint, az autóbusz beszerzésével egy régi keletű probléma nyer orvoslást, mivel közösségünk különböző csoportjainak korlátozott utaztatási lehetőségei egyszersmind megoldódnak. Azt láttam és tapasztaltam, hogy az úszásoktatásra járó iskolásoknak, a kirándulni vágyó óvodásoknak, a helyi futballcsapatnak, a csanádapácai nyugdíjasoknak, az egyháznak és a lakosság önszerveződő csoportjainak nem állt rendelkezésére egy olyan eszköz, amivel a személyszállítás megoldott lett volna. A jármű üzemeltetésére szabályzatot fog elfogadni a képviselő-testület, amit közölni fogunk a település lakosságával. Az autóbusz szolgáltatásait önköltségi áron kívánjuk nyújtani a község lakosságának, ami lényegesen kedvezőbb, mint autóbuszt bérelni. Amiről még tájékoztatom a településen élőket, hogy az Arany János Művelődési Ház felújítására sikeres pályázatot nyújtott be a Dohánylevél Hagyományőrző és Hagyományteremtő Egyesület. A pályázatnak helyt adó határozat értelmében bruttó ,- Ft támogatás összeget nyert a civil szervezet. A pályázat utófinanszírozott, ezáltal a teljes bekerülési összeget az önkormányzat megelőlegezi, és lényegében finanszírozza a projekt teljes megvalósítását. Bizonyára nagyon sokak előtt ismert, hogy az Arany János Művelődési Ház nagyterme (a régi színház- és moziterem) használhatatlan. A pályázati forrásból megvalósul a nagyterem teljes felújítása (ami funkcionális átalakítás is egyben), továbbá az épület elavult nyílászárói is kicserélésre kerülnek. Az idei téli közfoglalkoztatás november 1-től április 30-ig tart. A foglalkoztatás 8 órában történik, többségüknél képzéssel egybekötött. A foglalkoztatás 14 főt érint, a képzés 40 főt. A képzések túlnyomó többsége Csanádapácán történik, így mentesülnek az utazástól a résztvevő személyek. A foglalkoztatás és képzés kb. 30 millió forintot jelent a településünknek. Az Agóra látványterve

2 Önkormányzatunk mindösszesen 100 főt fog foglalkoztatni a téli időszakban, ami úgy gondolom, hogy nagy segítség a családoknak. Hónapok óta azon dolgozunk, hogy mindkét orvosi körzetben állandó háziorvos legyen. Számomra külön örömmel szolgál, hogy megalakult a Csanádapácai Értéktár Bizottság. A munkájukhoz sok erőt és kitartást kívánok január 1. naptól a Csanádapácai Új Szó közéleti lap havonta fog megjelenni, arculatában és tematikájában is újítani szeretnénk, az Önök megelégedettségére. Oláh Kálmán polgármester T Á J É K O Z T A T Ó a Csanádapácai Települési Értéktárról Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 117/2013. (IX. 25.) sz. határozatával döntött a települési értéktár létrehozásáról, mely része lesz a Békés megyei értéktárnak. A Csanádapácai Települési Értéktár Csanádapáca területén fellelhető nemzeti értékek adatait tartalmazó gyűjtemény lesz. Kérjük a tisztelt Lakosságot, hogy segítsenek a helyi értéktárat tartalommal megtölteni. Ezúton szeretnék tájékoztatást adni arról, hogy milyen eljárás alapján kerülhet be egy nemzeti érték a települési értéktárba. A nemzeti érték fogalmát a magyar nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló évi XXX. törvényhatározza meg az alábbiak szerint. Nemzeti érték: a magyar alkotótevékenységhez, termelési kultúrához, tudáshoz, hagyományokhoz, tájhoz és élővilághoz kapcsolódó, nemzetünk történelme, valamint a közelmúlt során felhalmozott és megőrzött minden szellemi és anyagi, természeti, közösségi érték, vagy termék, amely - hazai szempontból meghatározó jelentőségű, így nemzetünk de legalább egy meghatározott tájegység lakossága a magyarságra jellemzőnek és közismertnek fogad el, - jelentősen öregbíti hírnevünket, növelheti megbecsülésünket az Európai Unióban és szerte a világon, - hozzájárul új nemzedékek nemzeti hovatartozásának, magyarságtudatának kialakításához, megerősítéséhez. A nemzeti értékek szakterületenkénti kategóriái a következők: a) agrár- és élelmiszergazdaság: az agrárium szellemi termékei és tárgyi javai - beleértve az erdészet, halászat, vadászat és állategészségügy területét -, különösen a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek, a borászat, továbbá az állat- és növényfajták; b) egészség és életmód: a tudományos és népi megelőzés és gyógyászat, természetgyógyászat szellemi termékei és tárgyi javai, különösen a gyógyszerek, gyógynövények, gyógyhatású készítmények, gyógyvíz- és fürdőkultúra; c) épített környezet: a környezet tudatos építési munka eredményeként létrehozott, illetve elhatárolt épített (mesterséges) része, amely elsődlegesen az egyéni és közösségi lét feltételeinek megteremtését szolgálja; valamint az embert körülvevő környezet fenntartásához kapcsolódó szellemi termékek; d) ipari és műszaki megoldások: az ipari termelés beleértve a kézműipart, kézművességet is szellemi termékei és tárgyi javai, különösen az egyes technológiák, technikák, berendezés-, gép- és műszergyártás, műszaki eszközökkel végzett személy- és áruszállítás; e) kulturális örökség: a kulturális örökség szellemi és tárgyi javai, különösen az irodalom, a tudomány, a népművészet és népi kézművesség, néprajz, filmművészet, iparművészet, képzőművészet, táncművészet és zeneművészet; továbbá a védett ingatlan értékei, különösen a nemzeti vagyon körébe tartozó, kiemelkedő értékű műemlékek és régészeti lelőhelyek, nemzeti és történelmi emlékhelyek, világörökségi helyszínek; f) sport: a fizikai erőnlét és a szellemi teljesítőképesség megtartását, fejlesztését szolgáló, a szabadidő eltöltéseként kötetlenül vagy szervezett formában, illetve versenyszerűen végzett testedzés vagy szellemi sportágban kifejtett tevékenység, különösen a sportolói életművek és csúcsteljesítmények; g) természeti környezet: az ember természetes környezetének tárgyi javai, különösen a fizikai és biológiai képződmények vagy képződménycsoportok, geológiai és geomorfológiai képződmények, természeti tájak, természeti területek, életközösségek és ökológiai rendszerek; valamint az embert körülvevő környezet fenntartásához kapcsolódó szellemi termékek; h) turizmus és vendéglátás: a turizmus és a vendéglátás szellemi termékei és tárgyi javai, különösen a turisztikai attrakciók, szolgáltatások, a vendéglátó-ipari termékek, valamint a vendéglátás körébe tartozó étel- és italkészítési eljárások. A Magyar Értéktárról a elelmiszerlanc.kormany.hu/magyar-ertektar oldalon tájékozódhatnak. A nemzeti értékek települési értéktárba történő felvétele: A Csanádapáca közigazgatási területén fellelhető, illetve az itt létrehozott nemzeti érték felvételét a települési értéktárba bárki írásban kezdeményezheti, a polgármesterhez címzett javaslatában. A javaslatot a 114/2013.(IV.16.) Korm. rendelet 1. melléklete alapján kell elkészíteni és elektronikus úton vagy postai út esetén elektronikus adathordozón mellékelve kell benyújtani. A javaslatnak tartalmaznia kell: a) a javaslattevő adatait, b) az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték adatait, c) az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fény-

3 képét vagy audiovizuális dokumentációját, d) a nemzeti értéknek való megfelelést valószínűsítő dokumentumokat, valamint e) szakértő, illetve szakmai vagy civil szervezet támogató vagy ajánló levelét. A polgármester a hozzá benyújtott javaslatokat átadja a 117/2013. (IX. 25.) sz. határozattal megalakított Csanádapácai Települési Értéktár Bizottságnak, amely a javaslatot megvizsgálja, hogy megalapozott-e és megfelel-e a jogszabályokban foglalt feltételeknek, és dönt a Települési Értéktárba történő felvételről vagy a felvétel elutasításáról, majd döntéséről a javaslattevőt írásban értesíti. A települési értéktáraknak a megyei értéktárba történő megküldésekor a bizottság javaslatot tesz arra, hogy mely nemzeti értékek felvételét javasolja a megyei értéktárba. A bizottság elnöke: Mórocz Ildikó Tagjai: Pacsika Sándor, Zsikai Rajmund Péter A bizottság ülésének időpontjáról, napirendjéről a bizottság elnöke a település lakosságát a honlapon keresztül tájékoztatja. A Települési Értéktárba felvett nemzeti értékek bekerülhetnek a Megyei Értéktárba, onnan pedig a Magyar Értéktárba, majd a következő lépcsőfokként a Hungarikumok Gyűjteményébe. A település vezetése és a bizottság számára egyaránt fontos és igen nagy jelentőséggel bír az, hogy a község lakóinak lehetőséget nyújtson abban, hogy a kérdést a saját szemszögükből vizsgálva, és javaslataikat elénk terjesztve a segítségünkre lehessenek egy különleges, valóban Csanádapácára jellemző értéktár létrehozásában. Minden ötletet, véleményt, elképzelést örömmel várunk, és köszönettel fogadjuk együttműködési szándékukat. Kérjük, éljenek a javaslattétel lehetőségével! Oláh Kálmán s.k. polgármester Képviselő-testületi hírek Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 440 erdei m3 kemény lombos fafajtára nyújt be támogatási igényt,tekintettel a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 57/2013. (X.4.) BM rendelet 1. rendelkezéseire. Csanádapáca és Pusztaföldvár községek is csatlakoztak a harmadik alkalommal életre hívott "TESZEDD! Önkéntesen a tiszta Magyarországért" szemétgyűjtési akcióhoz. Közel azonos létszámmal gyülekeztek a résztvevők az előre meghirdetett találkozási pontokon. Az időjárás nem volt kegyes az önkéntesekhez, de így is a két településen sikerült közel 310 zsákot megtölteni. Köszönetet szeretnénk mondani minden egyes résztvevőnek aki csatlakozott a kezdeményezéshez és hozzájárult ahhoz, hogy tisztább legyen a lakókörnyezetünk. Cél, hogy jövőre teljesen felújítsák a dinnyés utat A dinnyés út felújításának várható lépéseiről egyeztetett Oláh Kálmán polgármester Simonka György választókerületi elnökkel október 29-én. A munkálatok a nullapontnál, a román határnál már megkezdődtek, s mindenki azt reméli, hogy az útépítés a fagyok beálltával nem fejeződik be, csupán a rossz időben szüneteltetik, s tavasszal még nagyobb lendülettel folytatják. - Előremutató, hogy az 56 kilométeres útszakasz egyik végén, Dombegyházon már dolgoznak a munkagépek. Bíztató, hogy Simonka György foglalkozik a dinnyés út építésével, mert ismerve a választókerületi elnököt, amihez hozzáfog, azt biztosan befejezi, eddig bármi probléma adódott, mindegyiknek utánajárt, megoldást keresett mondja az egyeztetést követően a polgármester. A dinnyés út egyik vége a határnál, Dombegyházon kezdődik, a másik Orosházát éri el. A térség valójában nem rendelkezik főúttal, a településeket alsóbb rendű utak kötik össze, ezek állapota is problémás. - Az egész régió számára fellendülést jelentene, ha valóban megépítenék teljes hosszában a dinnyés utat. Pusztaföldváron egy szakasza elkészült, de az kevés, s ezt nem csak a csanádapácaiak érdekében mondom, akik leginkább Orosháza irányába utaznak. Jól látjuk más térségek példáján is, ahol nem lehet közlekedni, oda nem jön befektető magyarázza az érveket Oláh Kálmán. A beruházás elöl a pénzügyi akadályokon kívül minden más probléma elhárult. A Dél-Békési Többcélú Kistérségi Társulás első lépésben elkészíttette a terveket. Most pedig azon dolgozik a választókerületi elnök, hogy függetlenül a következő pályáztatási időszaktól jövő tavasszal a dinnyés út újabb szakaszai újuljanak meg.

4 BURSA HUNGARICA 2014/2015 A pályázatok benyújtásának határideje: október november 15. Figyelem! Változás a pályázás rendjében! A pályázat beadásához az EPER-Bursa rendszerben pályázói regisztráció szükséges. A pályázók a regisztrációt követően tölthetik fel pályázati adataikat a rendszerben. (Elérése: A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva az önkormányzatnál kell benyújtani. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együttesen érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzat az EPER-Bursa rendszerben igazolja. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt. A települési önkormányzat a határidőn belül benyújtott, formailag megfelelő pályázat elbírálása alapján a pályázót minimum 1.000, maximum 5.000, forint havi támogatásban részesíti, vagy a pályázó támogatási igényét elutasítja. Az ösztöndíj időtartama: "A" típusú pályázat: 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév (a 2013/2014. tanév második féléve és a 2014/2015. tanév első féléve); A pályázók köre: Az "A" típusú pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű pályázók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat. Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet 18. (2) bekezdése alapján kizárólag a településen állandó lakóhellyel rendelkezők részesülhetnek. Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, aki: - középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben vesz részt - a Magyar Honvédség és a fegyveres szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója - doktori (PhD) képzésben vesz részt - külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban. A pályázathoz csatolandó mellékletek: A típusú pályázat esetén: a felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a 2013/2014. tanév első félévéről, igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről, vagyonnyilatkozat. Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül történik. További részletes információk: A pályázattal kapcsolatban felmerült kérdésekkel keresse Ökrös Szabina szociális ügyintézőt. Elérhetőség: Tel: Egymillió csillag a szegényekért! A Katolikus Karitász országos kezdeményezésére a helyi Karitász is csatlakozik az Egymillió Csillag a szegényekért című rendezvényhez, melynek célja az emberi szolidaritás érzésének erősítése. A régiek úgy tartották, valahányszor lehull egy csillag, meghal valaki a Földön és valahányszor fellobban egy csillag fénye, szeretet gyúl egy emberi szívben. Ezt a fényt jelképezik a gyertyák, melyeket december 7-én gyújtanak azok, kiknek szívében már fellobbant a szeretet. Kérjük, vegyen részt Ön is rendezvényünkön december 7-én 14 órakor (helyszín: Arany János Művelődési Ház aula), valamint december 8-án vasárnap 10 órakor tartandó ünnepi szentmisén (helyszín: Nagyboldogasszony Katolikus Templom). A rendezvényünkön felajánlott adományból élelmiszert vásárolunk és juttatjuk el a helyi rászoruló családokhoz. Jótékonysági akciónkban közreműködnek Nagyboldogasszony Általános Iskola tanulói, Dohánylevél Egyesület Dalköre és Színköre, valamint Rakonczai Bíborka kispacsirta. Szeretettel várunk minden jó szándékú embert. Csanádapácai Karitász Horváthné Bacsa Erzsébet Falugazdász Értesítem a Tisztelt Gazdálkodókat, hogy Csanádapácán változott a Falugazdász személye és az ügyfélfogadás ideje. A nevem Varga Balázs, a továbbiakban én látom el a Falugazdász feladatokat a településen. Az ügyfélfogadás minden hét csütörtöki napján 13 órától 16 óráig lesz megtartva a szokott helyen. Telefon: 30/ Tisztelettel: Varga Balázs falugazdász

5 Óvodai Hírek Kedves Olvasó! Amikor legutóbb találkoztunk itt, a helyi újság hasábjain, még a szünidőre kívántam kikapcsolódást, jó pihenést, a családoknak minél több együtt töltött időt. A nyár gyorsan elröpült, szinte észbe sem kaptunk, már itt is volt a szeptember, egy újabb tanév kezdete. Azért, hogy esztétikus, tiszta, rendezett, megújult környezetben kezdődhessen a tanév, a nyár folyamán is sok szorgos kéz dolgozott. Sor került a gyermekmosdókba a tükrök beszerzésére, a bejárati ajtók előtti szélfogó csúszásmentes burkolatot kapott, elkészült az akadálymentesítés, ill. beszerzésre került minden olyan tárgyi eszköz, mely az évindításhoz szükséges volt. Köszönet érte. A nyári hónapok alatt került sor az udvari játékok javítására, festésére is. Köszönet minden kedves szülőnek, kollégának, akik szabadidejüket nem sajnálva, fúrtak-szögeltek, csiszoltak, festettek, ismét bizonyítva azt, mennyire igazak Széchenyi szavai: Egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen. Még egyszer köszönet a fáradságos munkáért, Isten áldja kezük munkáját. A 2013/14-es tanévben 85 kisgyermeket vártunk és várunk nagy szeretettel, köztük 19 kis apróságot, akik ebben a tanévben fognak megismerkedni az óvoda játékkal, mesével, dallal átszőtt varázslatos világával. A nevelőmunka négy csoportban folyik, három részben osztott, ill. egy tanköteles gyermekekből álló nagycsoportban. Nevelőmunkánkban kiemelt szerepet kap a játék, mint az óvodás korosztály alapvető és legfontosabb szükséglete. Hangsúlyos szerepet kap az erkölcsi nevelés, hiszen ki ne szeretne tisztelettudó, elfogadó, alkalmazkodásra kész, egymásra figyelni tudó és akaró, boldog gyermeket nevelni? Ezt a célt szolgálja a napi rendszerességgel megvalósuló csendes-percek mintegy megadva a napnak a nyugodt, egymásra figyelő, szeretetteljes hangulatát. A szülőknek köszönhetően továbbra is őrizzük a zöldség-gyümölcs fogyasztásának napi hagyományát, ezzel is hozzájárulva az egészséges életmódra való nevelés célkitűzéseinek megvalósításához. A hagyományoknak megfelelően már szeptemberben sor került ovi-mozi, utazó bábszínház műsorának megtekintésére. Októberben Békéscsabára utazott a három nagyobb csoport: Terülj, terülj asztalkám címmel, bábelőadásnak örülhetett a gyerekek apraja-nagyja. Az októberi hónap volt a kirándulások ideje is, a Maci csoport Szegedre utazott, míg a Pillangó és Cica csoportosok Pusztaottlakára kirándultak, sok szép emlékkel, élménnyel gazdagodva. A programok sora még nem ért végett, hiszen a Maci nagycsoport a Mihály naphoz kapcsolódó szüreti mulatságon képviselte óvodánkat. Színvonalas, jó hangulatú műsorral örvendeztetve meg a közönséget. Köszönet a gyerekeknek, és az őket felkészítő: Mórocz Józsefné és Farkasné Náfrádi Ildikó óvó néniknek. Időközben elkészültek az óvoda kiskertjei - köszönjük Farkas Zsolt igényes, szép munkáját-, várva a szorgos kis kezeket, kreatív ötleteket, hogy azután munkánk gyümölcsének eredményeként, majd a betakarításnak is együtt örülhessünk. Októberben a Pillangó csoportos gyerekek köszöntötték a Gyöngyfüzér Szociális Szolgáltató Központ idős lakóit. Öröm volt látni a meghatott arcokat, a sokszor könnyes tekinteteket, ahogyan a két generáció egy pillanatra találkozott: örömet okozva azzal, hogy adhattunk és azzal, hogy elfogadásra talált az ajándékunk : dalaink, verseink, mosolyunk üzente tiszteletünket az ünnepeltek felé. Köszönet a gyerekeknek és az őket felkészítő: Bertáné Skoperda Erzsébet és Szilágyi Krisztina óvó néniknek. Nov. 8-án kerül sor a Szent Márton naphoz kapcsolódó fáklyás felvonulással egybekötött jótékonysági rendezvényünk megszervezésére. Jegyek az SZMK vezetőinél vásárolhatók. Továbbra is gyűjtjük a koronás cukor csomagolását, delikát vonalkódot, a PET palackokat, aludobozokat, újságot, papírt, coop emblémákat, reáltermékek csomagolását, ez utóbbit az iskolásoknak juttatjuk el. Az idei tanévre is kívánok minden kollégámnak jó egészséget, kitartást, türelmet, hogy szeretetteljes légkörben tudjunk foglalkozni a ránk bízott gyermekekkel, megvalósítva ezzel pedagógiai programunk egyik célkitűzését: Olyan gyermeket szeretnénk nevelni, aki megtanulja szeretni, tisztelni embertársait, ki tudja mutatni szeretetét és tiszteletét. Célunk a keresztény értékek apró kis magvacskáinak elültetése azok gondozása: nap, mint nap: szeretettel, tisztelettel, odafigyeléssel. Dorothy L. Holte: Egy élet a kezedben című versének üzenete hűen fejezi ki nevelőtestületünk hitvallását: Ha a gyerekek toleráns légkörben élnek, megtanulnak türelmesnek lenni. Ha a gyerekek bátorítva élnek, megtanulnak bízni. Ha a gyerekek biztonságban érzik magukat, megtanulnak hittel élni. Ha a gyerekek megerősítve élnek, megtanulják magukat szeretni. Ha a gyerekek elfogadva és barátságban élnek, Megtanulják megtalálni a szeretetet a világban. Szekeresné Horváth Zsuzsanna óvodavezető

6 A Nagyboldogasszony Katolikus Általános Iskola hírei szeptember 1-jén 196 általános iskolás kis- és nagydiák ült be a padokba. Hat alsó és hat felső tagozatos osztályban kezdődött meg a tanítás. A nyári szünetben megszépültek a tantermek és a folyosók. Új függönyök díszítik a folyosó ablakait. Két tanterem parkettája is megújult, a csiszolás és lakkozás néhány évig ismét megőrzi azok állagát. Új ablakokat kapott a számítástechnika tanterem, az emeleti folyosón pedig két ajtó cseréje vált esedékessé. A Szent Gellért Katolikus Iskolai Főhatóság támogatta a felújítási munkákat, ezzel is élhetőbb teret adva a gyermekek és pedagógusok iskolai munkájához. Ez a tanév ismét hozott változásokat: egyrészt új kollégákat köszönthettünk, másrészt a évi CXC. törvény azon paragrafusainak köszönhetően, melyek a szeptember 1-jével lépnek hatályba. A köznevelési intézmények rendjét az iskola alapdokumentumai, a törvények, a végrehajtási rendeletek hivatottak meghatározni. Például: a évi CXC. törvény 27. -ának 2. pontja a következő: Általános iskolában a nevelés-oktatást a délelőtti és délutáni tanítási időszakban olyan módon kell megszervezni, hogy a foglalkozások legalább tizenhat óráig tartsanak, továbbá tizenhét óráig - vagy addig, amíg a tanulók jogszerűen tartózkodnak az intézményben - gondoskodni kell a tanulók felügyeletéről. Ez az a mondat, mely előírja, hogy a gyerekeknek 16:00 óráig az iskolában kell tartózkodniuk. (Nem azért kell 4-ig bent tartózkodni, mert egyházi iskola lettünk.) A szülő indokolt esetben kérelemmel fordulhat az intézmény igazgatójához, aki határozhat a kérelem elfogadásáról illetve elutasításáról. Alsó tagozaton kettő napközis csoportban, míg felső tagozaton, tanulószobán folyik a délutáni munka, a másnapra történő felkészülés. Számos szakkör működik délutánonként, melyek szélesítik gyermekeink látókörét. A sportolási lehetőségek mellett néptáncolhatnak, újra működik az irodalmi színpad, ismerkedhetnek a kressz szabályaival, kreatív kézműves feladatokat végezhetnek, sakkozhatnak, társasjátékozhatnak. A párnaklub önismeretüket fejleszti. Nagy sikere van a természetjáró szakkörnek, ahol az egészséges testmozgás mellett megismerkedhetnek a gyerekek a helyi vadállománnyal is. Tantárgyi szakköreink segítik a felzárkózást, a tehetséggondozást. Alapfokú művészetoktatás keretében társastánc és rajz szakkör működik. Bőséges a kínálat, a gyerekek megtalálhatják a kedvükre való délutáni elfoglaltságot. Abban azonban a szülőnek is partnernek kell lennie, hogy a gyermek ne otthon a számítógép előtt üljön és háborús játékokat játsszon, hanem a fenti lehetőségek közül válaszszon. Az iskola főbejárata egy ideje csak belülről nyitható. Ez az intézkedés nem a szülők ellen, hanem a gyerekek mellett született. Az intézmény eddig bárki számára bejárható volt. Ezzel az intézkedéssel nem kizárni szeretnénk a kedves hozzátartozókat, csupán azt kívánjuk elérni, hogy a gyerekek zavartalan körülmények között tanulhassanak. Természetesen bárkit szívesen látunk, és a kaputelefonon történő bejelentkezés után be is engedünk. Sőt annak örülünk a legjobban, ha a problémákat az érintettekkel beszélik meg, nem pedig az utcán született rosszindulatú pletykákra alapoznak. Szeretnénk, ha az érdeklődés a szülői értekezleteken, a fogadó órákon is megmutatkozna. A szülői értekezleteken sok esetben az érintettek kevesebb, mint kétharmada jelenik meg és a hiányzók közül többen a későbbiekben sem keresik meg az osztályfőnököt. Nekünk, pedagógusoknak, minden gyermekért egyformán kell teljesítenünk, mindenkiből a legtöbbet kell kihozzuk nap mint nap. A szülőnek arra az egy, kettő néhány esetben négy-öt gyermekére kell figyelnie. Szerencsére számtalan olyan szülő is áll a hátunk mögött, akikre számíthatunk, ez örömmel tölt el. Szeptemberben Pusztaottlakára látogattunk el egy pénteki napon. Kicsik és nagyok több, mint százanfegyelmezetten tekerték le a 18 kilométert a LikeFest parkig majd vissza. A parkban krumplipaprikás várt bennünket. Ebéd után lovas kocsizás, lovaglás, állatsimogató, nézgelődés, focizás töltötte ki a ragyogó napsütéses délutánt. A fiúk a harci helikoptert csodálták hosszú perceken keresztül. A jó Isten meghallgatta a gyerekek kérését, szép időt kaptunk és balesetmentesen értünk haza. Ezúton is köszönöm a kedves szülők segítőkész munkáját. Azt hiszem, ilyen napokra lenne szükség, ahol megerősödik bennünk az az érzés, hogy együtt lenni jó. A népmese napjára retro diavetítéssel emlékeztünk, mely nagy sikert aratott. Figyelmesen hallgatták egymást a meseolvasás közben. Október 1-jén az otthon szépkorú lakóit köszöntötték a Jankóné Fekete Valéria tanárnő által felkészített gyerekek, boldog perceket szerezve ezzel az időseknek. Október 4-én az Aradi vértanúkra emlékeztünk, ahol bemutatkozott a Szokodi László tanár úr által vezetett színjátszókör. Színvonalas műsoruk meghitt hangulatot teremtett a koszorúzáshoz. Szintén ezen a napon Assissi Szent Ferencre, az állatok védőszentjére emlékeztünk, és ebből az alkalomból kisállatkiállítást szerveztünk. Nagy volt az érdeklődés és sok kis gyermek büszkén hozta el házi kedvencét, hogy társainak is megmutassa. Az

7 idei legérdekesebb állat Annus Viki és Roli kígyója volt. A bátrabbak kézbe is vették, az óvatosabbak csak tisztes távolságból szemlélték a néhány éves kedvencet. Mindenki jól érezte magát a kutyák, cicák, egerek, madárkák, nyuszik, hörcsögök társaságában. Október 8-án a 2012 méteres futással tisztelegtünk a Magyarok Nagyasszonya előtt. A távot akár sétálva is lehetett teljesíteni. A félúton kapott sorszámot testnevelés vagy szorgalom ötösre válthatták be a résztvevők. A kisebbek a ZöldCserkészNapon, míg a nagyobbak a Szent Gellért napi ifjúsági találkozón vettek részt Szegeden. A cserkészek az újrafelhasználásra, a környezetvédelemre fektették a hangsúlyt. Az állomásokat végigjárva, a teli kuponfüzetet bedobva, sorsoláson vettek részt a gyerekek. Bányik Patrik 2.a osztályos tanuló egy vadonatúj kerékpár boldog tulajdonosaként térhetett haza. A nagyobbak találkozóján a hűség témája volt a főszereplő. Hűség a barátságban, a szerelemben, hűség a hazához, a családhoz, a munkához. Hasznos tapasztalatokat és barátokat szerezhettek a résztvevő tanulók. Október 22-én iskolai keretek között emlékeztünk 1956 eseményeire és áldozataira. Kutasi Józsefné és tanítványai a községi ünnep színvonalát is emelték meghitt műsorukkal. Rakonczai Bíborka énekével nemcsak a diákok, de a Dalkör műsorát is színesítette. Nem csak a tanítással, de jó példákkal is gyarapítjuk tanulóink szemléletét. Gyűjtöttünk papírt, közösen zsákoltuk be az összegyűjtött PET palackokat. Mintegy kéttucatnyi önkéntessel részt vettünk a temető néhány sírjának rendbe tételében. Pestalozzit idézve: A nevelés példa, azon kívül semmi más, csak szeretet. Október 25-én Budakeszire látogattak el az érdeklődők. A vadasparkban számos új információval gazdagodtak. A csoportvezető fiatalos lendülete összpontosításra serkentette a gyerekeket, akik itták szavait. Amikor pedig a gyakorlatban is kipróbálhatták a szarvasok harcát, maga volt a nap fénypontja. Ismét élményekkel teli gyerekeket hoztak haza szervező kollégáim Kutasi Józsefné és Jankóné Fekete Valéria. Kis focistáink már számos mérkőzésen bizonyítottak a Bozsik program keretein belül. Fáradhatatlanul dolgoznak a jó eredményért. Októbertől felső tagozaton egy-egy osztályfőnöki órát a szegedi családpasztoráció munkatársai tesznek színesebbé. A CSÉN családi életre nevelés- nemcsak önismeretet, hanem illemet, jellemépítést, mások elfogadását segít megtanítani a gyerekeknek. Iskolánk sorsolás útján bekerült a Kinder+SPORT programba. Első körben 64 résztvevő van, régiónként 8. Cél a döntőbe jutás, ahol tornatermi eszközöket lehet nyerni. A csapatot 12 gyermek alkotja majd, négy másodikos, négy harmadikos, négy negyedikes. Évfolyamonként 2 fiú, 2 lány. A válogatóra szünet után kerül sor. a gyerekeknek különböző feladatsorokat kell begyakorolniuk a későbbi megmérettetésre. Reméljük, sok élménnyel gazdagodva fejezzük majd be a versenyt. Előttünk álló programjaink, folyamatosan megtekinthetőek és figyelemmel kísérhetőek az iskola honlapján az eseménynaptár menüpont alatt: Megszületett iskolai újságunk első lapszáma. A Diákcsemege a titkárságon megvásárolható jelképes forintért. Az így befolyt pénzből a szerkesztőket jutalmazzuk. A lap főszerkesztője és ötletgazdája: Bereczkiné Benkő Katalin, aki lelkes munkával ösztönzi iskolánk tanulóit, hogy egy újabb tevékenységben is kipróbálhassák magukat. Az előttünk álló ünnepekre meghitt megemlékezést kívánok a kedves olvasónak. Nektek Gyerekek, pedig kellemes pihenést, de ne feledjétek, ha pótolnivalótok van, most még utolérhetitek magatokat. Véróné Erzsiák Beáta Csanádapácai Nyugdíjas Klub hírei Az évek óta működő Csanádapácai Nyugdíjas Klub tagsága a augusztus 6-án megtartott alakuló ülésén úgy döntött, hogy egyesületté alakul át 52 fő alapító taggal. A civil szervezetet a Gyulai Törvényszék nyilvántartásba vette, mely szeptember 21-én jogerőre emelkedett. Egyesületünk neve Csanádapácai Szivárvány Nyugdíjas Egyesület. Képviselők: Szemenyei Katalin elnök Kiss Istvánné titkár Koródi Pálné pénztáros Molnár Istvánné elnökségi tag Rózsavölgyi Lajosné elnökségi tag A civil szervezet célja a nyugdíjasok érdekeinek képviselete, kulturális és közösségi igények kielégítése, a nyugdíjas lét minél teljesebb és tudatosabb megélésének elősegítése október 15-én az Idősek Világnapja alkalmából ünnepséget tartottunk, tagjainkat megvendégeltük, idős nyugdíjas tagjainkat virággal köszöntöttük. Decemberben készülünk a Fenyő Ünnepségünkre, melyen szerény kis csomaggal kedveskedünk tagjainknak. Nyugdíjas Klub elnöke Szemenyei Katalin

8 A Gyöngyfüzér Szociális Szolgáltató Központ hírei Idősek hete 2013 Az őszi napok borús hangulatát mindannyian megérezzük. Gyakrabban emlékezteti a korukra az embereket ilyenkor egy átvonuló front okozta fejfájás, izületi fájdalom. Az idősek kedve is sokszor oly változékony ebben az időszakban, mint az időjárás. Ez volt az egyik ok, amiért az őszi időszakra olyan sokféle programot terveztünk az idősek otthona lakói számára. Az irántuk való tisztelet és szeretet is megkívánta, hogy az idősek világnapja kiemelt szerepet kapjon az egész év során megtartott rendezvényeink között. Október 1-jén az otthon lakóit köszöntötte az idősek világnapja alkalmából Kesjár Jánosné, a csanádapácai önkormányzat képviseletében. Az ünnepség folytatásaként a Nagyboldogasszony Katolikus Általános Iskola hatodik osztályos diákjainak műsorát tekinthették meg a résztvevők. Színvonalas előadásuk hangulatát a zene és a tánc határozta meg, de nagy sikere volt Annus Luca mazsorett bemutatójának is. következő állomása volt ez a nap, amikor az itt élők meghívott vendégeinkkel,- a település képviselőivel, civil szervezetek vezetőivel és az idősek klubja aktív tagjaival- együtt élvezhették a dalkörösök ünnepi műsorát. Az előadók versekkel, zeneszóval és énekkel tették emlékezetessé ezt a napot. Teaházunkban a saját kertünkből Keller Józsefné által ültetett gyógynövényekből mentából, citromfűből és Margó néni immunerősítő gyógytea-keverékéből készített teákkal kínáltuk vendégeinket. A szárított gyógynövényeknek vászon zacskók készültek, melyekre az ábrákat Kis Nikoletta festette. A későbbiekben is szeretnénk tovább folytatni a gyógynövények termesztését, szárítását, továbbvinni a Keller Józsefné Margó nénitől tanult módszereket, melyekkel hozzájárulhatunk az itt élők egészségéhez, jó közérzetéhez. Az igaz ember a hite által él címmel kiállítást állítottunk össze felekezeti és nemzetiségi hovatartozásra való tekintet nélkül. Az 1890-es évektől napjainkig- több régi, illetve újabb Bibliát, imakönyvet, énekeskönyvet mutattunk be, magyar, szlovák és cigány nyelvű könyveket, melyeket az otthon lakói és dolgozói bocsátottak rendelkezésünkre a kiállítás idejére. Hálásak vagyunk Blősz Attila plébános úrnak és Domján Józsefnek, akik szintén érdekes tárgyakkal, dokumentumokkal járultak hozzá a kiállításhoz. Vendégünk volt Vesho-Farkas Zoltán, aki Bibliafordításait mutatta be az érdeklődők számára. Az Újszövetség, egy gyermekbiblia és a teljes Biblia vált cigány nyelven olvashatóvá az Ő munkája nyomán. Október 3-án katolikus szentmisén vettek részt az otthon lakói. Az idősek heti rendezvényeink Bográcsokban főtt a gulyásleves és a kemencében sült a bukta ezen a napon. Az önkormányzat, a településen élő vállalkozók és magánemberek felajánlásainak köszönhetően hagyományos magyar ételek kerültek terítékre. A felújított kemence is állta a sarat, hiszen a Csanádapácai Szivárvány Nyugdíjas Egyesület tagjai sütötték benne a lekváros buktát az ünnepi ebédhez.

9 Október 4-én az óvodás Pillangó csoport köszöntötte az időseket ünnepi műsorral, amely vidám, üde színfoltja és méltó lezárása volt több napos rendezvénysorozatunknak. Az óvodások is megtekintették a Híd a generációk között című kiállítást, amelyet az intézményünkben önkéntes munkát végző középiskolás diákok grafikáiból és festményeiből állítottunk össze. Kiss Nikolett Adrienn, Medovarszki Laura és Zsikai Laura munkáit láthatták az érdeklődők. A település idős lakosai, illetve az otthonban élők számára egyaránt fontosak azok az alkalmak, amelyek által közelebb kerülhetnek egymáshoz fiatalok és idősek. Egy-egy műsor, vagy egy ilyen kiállítás is alkalmat ad egymás megismerésére, megértésére. Október 15-én A Csanádapácai Szivárvány Nyugdíjas Egyesület, tagjai számára tartott rendezvényt az idősek világnapja alkalmából intézményünkben. Szent Mihály napja Csanádapáca község remek rendezvénysorozattal kapcsolódott az Itthon vagy! - Magyarország, szeretlek! című projekthez. Nagyon örülünk, hogy több program helyszínéül is szolgálhatott intézményünk. A falu kemencéjében már évek óta nem sült ennyi pogácsa, mint ebből az alkalomból! A Dohánylevél Hagyományőrző és Hagyományteremtő Egyesület a szüreti felvonulással, zenével, tánccal az otthon lakó számára nagyon jó szórakozást nyújtottak. Köszönetet mondunk támogatóinknak A Csanádapáca önkormányzatának köszönjük a zöldségféléket, melyeket rendelkezésünkre bocsátottak; A Dohánylevél Hagyományőrző és Hagyományteremtő Egyesületnek a sütéshez használt alapanyagok felajánlásáért, valamint a kemencében sült pogácsáért; A Csanádapácai Szivárvány Nyugdíjas Egyesületnek a kenyérlángosért, valamint az idősek hete során nyújtott munkájukért, felajánlásaikért; Rózsavölgyi Lajosnénak, Perjés Józsefnek és Deák Jánosnak a rőzse adományért, Geebelen Christofernek hús adományért; Göcző Lászlónénak, Pepó Jánosnénak lekvár adományért; Oláh Bélának a tej adományért; Pavló Pálnak szilva, szőlő adományért; Tomán Csabának dinynye adományért; Ravasz Beatrix fűszerpaprika adományért, Víghné Békési Katalinnak az idősek napi szép dekorációért. Köszönjük szépen a köszöntő szavakat, és műsorokat, Kesjár Jánosné képviselő asszonynak, az intézményünk Érdekképviseleti fóruma elnökének; A Nagyboldogasszony Katolikus Általános Iskola és Óvoda részéről a hatodik osztálynak - felkészítő pedagógus Jankóné Fekete Valéria; a Pillangó csoportnak - felkészítő óvodapedagógusok Bertáné Skoperda Erzsébet, Szilágyi Krisztina. A Dalkör és a Dohánylevél Hagyományőrző és Hagyományteremtő Egyesület tagjainak, továbbá mindenkinek aki az elmúlt időszakban adománnyal, munkával, illetve más módon segítette munkánkat. Köszönet illeti azokat a kollégáinkat, akik a sütés-főzésben ismét jeleskedtek: Hatvani Gyuláné, Kovács Gyuláné, Zsikai Rajmundné és Radics Károly. Daróczi Lajosné, Erzsike néni köszöntése: Évek óta úgy teszi felejthetetlenné édesanyja születésnapját Daróczi Lajos, hogy az intézmény minden lakóját megvendégeli. Ebben az évben is különleges, vadhúsból, bakonyi módra készített pörkölt volt a menü. Az ünnepi alkalmon köszöntötte Erzsike nénit Oláh Kálmán polgármester úr és Dr Pálmai Szilárd háziorvos is. A Magyar Államkincstár helyszíni ellenőrzést tartott október 3-án az intézményben folyó szociális foglalkoztatásra nyújtott támogatás szabályszerű felhasználásának ellenőrzése céljából. Az ellenőrzött időszak 2012.január december 31. volt. Az elkészült jegyzőkönyv megállapítása szerint a támogatás felhasználása jogszerűen történt. Konferencián vettünk részt: A Békés Megyei Ápolók Egészségéért Alapítvány az Orosházi Kórházzal együttműködve szeptember 13- án rendezte meg XII. kongresszusát, amelynek célja az egészségügyi és a szociális területen dolgozók szakmai munkájának és szakmai kihívásainak bemutatása. Intézményünk képviseletében hatan vettünk részt. Termékbemutatóval, poszterekkel és előadással mutattuk be az intézményben folyó munkát. Elérhetőségeink: Cím: 5662 Csanádapáca, Horváth Lajos tér 5. Tel: 0668/ Intézményvezető: Pepó Jánosné Mobil:

10 Mindenszentek (November 1.) és Halottak Napja (November 2.) A Mindenszentek ünnepét november elsején ünnepljük a katolikus egyházban. Ilyenkor vallási meggyőződéstől függetlenül, Magyaroroszágon az emberek kilátogatnak a temetőkbe: hozzátartózóik, barátaik és ismerőseik síremlékeihez, hogy gyertyát, mécsest gyújtsanak és virágot, koszorút helyezzenek el sírjaiknál. Mindenszentek ünnepén az egyház minden igaz életű emberről megemlékezik. Lehetnek ők elfeledett hősök vagy olyanok akik csendben éltek, és jó tulajdonságaikkal sokaknak jó példát hagytak hátra, hatottak jótékonyan az életükre. Nem rosszra, hanem emberségre tanítottak bennünket. Róluk emlékezünk meg, a naptárban található összes szenttel együtt, ezen a napon. Halottak napján pedig elhunytjainkról emlékezünk meg, de nem csak hogy megemlékezünk, hanem könyörgünk is értük, hogy lelkük nyerjen örök nyugalmat, vigasztalást és el nem múló boldogságot. Hitünk szerint az egyházat, három nagy közösség alkotja. A küzdő egyház tagjai a földön élő emberek, mi vagyunk, akik az üdvösség felé törekszünk és imáinkkal, jótetteinkkel igyekszünk segíteni a szenvedő egyház tagjain, akik hagyományunk szerint a tisztítótűzben szenvednek, hogy segítségünk következtében a mennyországba jussanak. A megdicsőült egyház tagjai a mennyekben lévő, üdvösségre jutott lelkek, akik pedig a mi földi nehézségeinkben támogatnak láthatatlanul. Csodálatos gondolat, hitvilág ez, amelyben az élők és a holtak összetartoznak; közös egységet alkotva. Ahogyan Thornton Wilder írja: Van az elevenek és van a holtak országa, és közte a híd a szeretet, amely összekapcsol bennünket. Ez a szeretet, ez a szolidaritás nyilvánul meg itt Csanádapácán is, amikor a Nagyboldogasszony Katolikus Iskola nevelői és növendékei, akárcsak tavaly, idén is rendbe teszik a temetőben a sírokat. Megkapálják, gyomtalanítják, rendbe teszik, hogy az ünnepekre szép legyen. Nyilván mindet nem tudják. A polgármester úrral beszélve, az Önkormányzat is az elmúlt évekhez hasonlóan igyekszik mindent megtenni, hogy a temető szép legyen. Hála és köszönet érte. Vegyük mi is észre az erőfeszítéseket és ne csupán a hiányosságokat keressük. A sírhelyárakat, ha megemelnénk jelentősebb fejlesztéseket tudnánk végrehajtani, de nem drágítunk, hisz senki nem akarja. Így amit tudunk megteszünk közösségileg, hogy hozzátartozóink temetőkertje rendezett legyen. Egyénileg, mi is tegyük meg, hogy odafigyelünk arra, hogy ne más sírjára hányjuk a szemetünket és szanaszét, hanem egy arra kijelölt helyre gyűjtsük. Ilyenkor különösen is emlékezzünk vissza szeretteinkre, ápoljuk síremlékeiket, imádkozzunk értük. Egyházunk tanítása szerint, aki a november 1-8-ika között meglátogat egy temetőt és imádkozik az elhunytakért, az búcsút nyerhet a számukra. Legyen így, ámen. Mindenszentek, november 1., péntek: 10: 00-kor szentmise a templomban. 14: 00-kor szertartás a halottakért, a temetőben a Kovács kápolna előtt. Halottak napja, november 2., szombat: 09:00-kor szentmise a temetőben, a Kovács kápolnában, utána sírszentelés. Blősz Attila plébános Mézikék Nagycsaládosok Csanádapácai Egyesület Programjai A program a NEA-TF- 13-SZ sz. támogatásával jön létre Megkezdődtek az őszi programsorozataink melyre szeretettel, várjuk a túrázni vágyókat. 1.) Őszi kerékpártúra- hármashatár ; 2.) láss csodát kerékpártúra Mártély Természetvédelmi Körzet (tanösvény) ) Nagybánhegyes - kerékpártúra, egybekötve fürdőzéssel tervezett időpont, Kérünk minden jelentkezőt, hogy megfelelő felszereltségű kerékpárral vegyen részt a programokon. Tizenkettő kerékpárral tudjuk támogatni azokat a személyeket, akik túrázni szeretnének, de nincs megfelelő kerékpárjuk. Kérjük a csatlakozási szándékát előre jelezni. Tel: Hatvani Gyuláné

11 Dohánylevél Hagyományőrző és Hagyományteremtő Egyesület eseményei, hírei Két éve működő Egyesületünk számára fontos, hogy településünk életében aktívan részt vegyen. Mindenki vágyik arra, hogy szeressék, elfogadják, meghallgassák és tartozhasson valahová. Egyesületünkben erre nagyszerű alkalom nyílik. Müller Péter szavait idézve: Igazi közösség csak ott jön létre, ahol az emberek rejtélyes módon szeretik egymást. Vagyis barátok. Minden érdeken, valláson, politikán, társadalmi helyzeten és világnézeten túl. Véleményünk szerint ez az egyik mozgatórugója a mi egyesületünknek is. Az egymásra figyelés, a szeretet, a barátság, a jókedv, a tenni akarás és hagyományaink ápolása teszi összetartóvá a mi kis csapatunkat. Egyesületünk szekciói rendszeresen fellépnek a község és környékbeli települések rendezvényein, idősek napján, népzenei találkozókon és kulturális, hagyományokat felelevenítő előadásaikkal csalnak hol mosolyt, hol könnyeket a részvevők arcára. A VII. Kakasfesztiválon, bemutató sátorunkban ismerkedhettek meg az érdeklődők az Egyesület életével. A fesztivál programjaként dalkörünk színvonalas előadása és szekcióink közös produkciója tette hangulatosabbá, színvonalasabbá a rendezvényt. Egyesületünk tagjai mézeskalács kakasok készítésével, felajánlásával is támogatta a rendezvényt. A főzőcsapatok számára készített ajándék reméljük annyira tetszett, mint amennyire mi jó szívvel készítettük. Szerepléseinkből kiemelnénk a VII. Katonadalok Fesztiválját. Ezen az országos rendezvényen 700 részt vevő, bakanótáival örvendeztette meg a közönséget, dalkörünk első alkalommal vett részt ezen a rendezvényen. Büszkeséggel tölt el Bennünket, hogy csapatunk az első három díjazott egyike volt. Ebben az évben is részt vettünk a III. Nemzetközi Kukorica Napon, Csabacsűdön. Törőcsapataink kiválóan szerepeltek, több oklevelet, így a legjobb kiállású legény, a legjókedvűbb és a legösszeszokottabb csapat díjat is elhoztuk. Főzőcsapatunk harmadik helyezést ért el. Rózsa Sándor című produkciónk, melyben a dalkör, néptánc csoport és színkör tagjai közösen szerepelnek igazi színfoltja volt a fesztiválnak. Az Egyesület vezetősége ezúton is köszönettel tartozik Hegedűs Kitti néptánc, Silló Gyuláné színkör és Deák János dalkör vezetőknek a felkészítésért és minden szereplőnek, részt vevőnek a lelkes munkájáért szeptember én, Csanádapáca Község Önkormányzatának az Itthon vagy-magyarország, Szeretlek! című programsorozatára beadott sikeres pályázata lehetővé tette a Szent Mihály napi Szüreti Mulatság megrendezését. A délutáni programokban Egyesületünk is aktívan részt vett. A szép őszi nap, a jókedv, rengeteg zene, nóta kísérte végig a felvonulókat a falu utcáin. A megállóhelyeken néptánc csoportunk előadása után közös tánccal és énekkel fokoztuk a hangulatot. Egyesületünk a hagyományok átörökítését fontos célnak tekinti, ezért is örültünk az óvodások és iskolások csatlakozásának, akik végig kísértek Bennünket a délután folyamán. Köszönettel tartozunk a helyi és környékbeli kocsisoknak, akik már második éve önzetlenül vesznek részt a rendezvényen. Az esti szüreti bálon egyesületünk szekciói is felléptek és a Csabacsűdiek Hagyományőrző Egyesülete színvonalas produkcióval teremtett még jobb hangulatot. Egyesületünk fontosnak tartja az intézményekkel, önkormányzattal és más civil szervezetekkel való partneri kapcsolatok ápolását. Így örömünkre szolgál, ha település rendezvényein minden terület szereplői bemutatkozhatnak. Így történt ez a szüreti bálon is, hiszem a nagycsoportosok szüreti előadása, az iskolások néptánc bemutatója, Rakonczai Bíborka éneke, a csabacsűdi és a mi egyesületünk műsorai igazi hangulatteremtő, megható, és értékeket is közvetítő programmá emelték a rendezvényt. Az egyesület nevében is köszönjük a részt vevők, felkészítők, segítők és támogatók önzetlen munkáját. Hagyományteremtő szándékkal, október 20.-án őszi virágvásárt szerveztünk. A tavaszi virágvásár mellett, ebben az évszakban is szeretnénk a lakosságot arra bíztatni, hogy tegyék még virágosabbá településünket. Közeleg Mikulás ünnepe, már ismert szolgáltatásként Egyesületünk Házhoz megy a Mikulás akciót szervez. Részletekről a későbbiekben, plakátokon tájékozódhatnak a kedves érdeklődők. A sok-sok rendezvény, program, fellépés, közösségi munka után újabb mérföldkőhöz érkezett az egyesületünk. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal értesítése szerint bruttó Ft támogatásban részesül a Művelődési Ház rekonstrukciójára az önkormányzat koordinálásával beadott pályázatunk. Egy civil szervezet életében, a szervezet célkitűzései mellett, talán a legfontosabb, hogy szűkebb környezetének, településének, az itt élő lakosoknak az érdekeit is szolgálja, támogassa, egy jobb életminőség kialakításában szerepet játsszon. Véleményünk szerint közösségi terek létrehozásával községünk és közösségünk kulturális élete is színvonalasabbá válik, különböző korosztályok, rendezvények is otthont találnak a Művelődési Ház falai között. az Egyesület vezetősége

12 POLGÁRŐRSÉG Először is szeretnénk megköszönni Hetényi Antalnak az Egyesületünknek nyújtott anyagi támogatását! Egyesületünk több tagja részt vett a szeptemberi országos TE-SZEDD mozgalomban.segítettek kitakarítani az Apácára bevezető utak mentét és a falu belterületén is szedték a sok szemetet. Jó lenne, ha mindenki a környezetére is jobban odafigyelne és az utcai szemeteléseket is hanyagolnák! A Mindszentek és Halottak napja egyik fontos ünnepünk, mindenki érintett ezeken a napokon, így jóval nagyobb a közutakon és a temetőkben is a forgalom.nagyon fontos a közlekedésben az előírt szabályok betartása az elkerülendő balesetek megelőzése érdekében! Kérjük a kerékpározókat, hogy mindenképpen legyenek első, hátsó világítással fényvisszaverő mellényekkel felszerelve! A temetőben és lakásaikban is vigyázzanak értékeikre, mert sajnos könnyen lopás áldozataivá válhatnak! Táskákat semmiképpen ne hagyjanak őrizetlenül!a temetőben a Polgárőrök szolgálatot teljesítenek, de sajnos mindenhol ők sem lehetnek jelen. A lehetőségekhez képest megpróbálunk helytállni! Sajnos biztosan előfordulnak viráglopások is. A meggyújtott mécsesekkel is vigyázzunk nehogy tüzet okozzanak! Egyesületünk továbbra is várja új tagok jelentkezését! Elérhetőségeink: KVASZ PÁL Elnök CZIKÓ PÁLNÉ titkár HELYI RENDŐRSÉG Czikó Pálné titkár HELYTÖRTÉNETI SOROK Keresztes Lajos gépész, Csanádapáca község Önkéntes Tűzoltó Testületének főparancsnoka ben született Hódmezővásárhelyen. Iskolai tanulmányait Nagymágocson és Szentesen kezdte, majd elvégezte a budapesti felsőipari iskolánál a magasabb gőzgépszerelői tanfolyamot. Katonáskodása alatt fegyvermesteri vizsgát tett a bécsi arzenálban, azután géplakatosként dolgozott Budapesten a MÁV gépgyárában és a Walser-féle gépgyárban. Később Orosházára került, ahonnan Csanádapácára költözött és itt kilenc évig volt a gőzmalom főgépésze. Mint kútfúró országszerte ismertté vált a neve. Ő fúrta a két első artézi kutat községünkben, és számos kutat fúrt más településeken, többek között Karcagon, Debrecenben és Makón is. Az 1918-as forradalom alatt védőrséget szervezett a gyújtogatók és fosztogatók ellen, érdemeit jegyzőkönyvben örökítették meg. Hosszú időn át tagja volt a község képviselő testületének, továbbá a Hangya Szövetkezet és a Népbank felügyelőbizottságának. (Forrás: Vermes Ernő - Csanád vármegye tíz évvel Trianon után, 1929.) Zs.R.P. Találkozzunk december 21-én, az Angyalünnepen! A rendezvény sikeres lebonyolításához várjuk a felajánlásokat! Támogatói jegy vásárlása, felajánlás megtétele, információ Rózsa Enikőnél a községházán vagy a as telefonszámon. Bővebb információ: Náfrádi Dóra (+3630/ ), Harangozó Zoltán (+3620/ ), Angyalünnep

13 Nitrát adatszolgáltatás Az 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet szól a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről. Meghatározza az adatszolgáltatásra kötelezettek körét, mely szerint az adatszolgáltatás azokat a természetes személyeket, illetve gazdasági társaságokat érinti, akik/amelyek nitrátérzékeny területen végeznek mezőgazdasági tevékenységet, valamint az ország teljes területét tekintve mindenkinek, aki háztartási igényt meghaladó mértékben folytat állattartást. A nitrátérzékeny területen mezőgazdasági tevékenységet folytatónak és az állattartással foglalkozónak a gazdálkodási évre vonatkozóan (szeptember 1. és azt követő év augusztus 31. között) az adatszolgáltatást megalapozó folyamatos nyilvántartást kell vezetnie a külön jogszabály szerinti Gazdálkodási Napló tápanyag gazdálkodásra, trágyázásra, parcella művelési adatokra, valamint állattartásra vonatkozó lapjain vagy ennek megfelelő adattartalommal. Az adatszolgáltatást papír alapon vagy elektronikus úton kell teljesíteni. A beadás határideje mind az elektronikus felületre, mind a papírformátumra vonatkozóan minden év szeptember 1 - december 31. közötti időszak. Az elektronikus felületen, ügyfélkapus azonosítást követően a nyomtatvanyok/e_nyomtatvanyok linken teljesíthető az adatszolgáltatás. A papír alapú bevallás pedig az 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet 6. mellékletében szereplő nyomtatványon tehető meg, mely a NÉBIH honlapján a nyomtatványok letölthető nyomtatványok Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság nyomtatványai között vagy a oldalon a JFGK4. k ö t e l e z e t t s é g e k p o n t j á b a n a Formanyomtatványok almenüben is megtalálható. A papír alapú beadás helye: Békés Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság, Békéscsaba, Hunyadi tér 4.; levelezési cím: 5620 Békéscsaba, Pf. 28. További részletes tájékoztatásért forduljanak a kamarai tanácsadóhoz: Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Ügyfélszolgálati Iroda, Csanádapáca, Művelődési Ház, könyvtár. Hévvíziné Hadabás Rita ÚMVP tanácsadó tel.: 30/ AKG megkezdődött a program utolsó gazdálkodási éve szeptember 1-jével megkezdődött az öt éves agrár-környezetgazdálkodási program utolsó gazdálkodási éve. A programban résztvevő gazdálkodóknak az utolsó évben fokozottan kell figyelniük az előírások betartására, az integrált szántóföldi növénytermesztési célprogram esetében az alábbiakra: a célprogram utolsó gazdálkodási évében akkreditált laboratóriumban bővített talajvizsgálat végeztetése a program elején lemért kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területeken; a célprogram 5 éve alatt egyszer középmély (35-60 cm) lazítás alkalmazása; a vetésváltás szabályainak betartása; a célprogram 5 éve alatt a vetésszerkezeten belül fővetésű növények tekintetében az őszi búza, szemeskukorica és napraforgó együttes részaránya legfeljebb 60%, a pillangós növények részaránya legalább 10% lehet; a célprogram 5 éve alatt legalább egyszer zöldtrágya növény termesztése és zöldtrágyázás megvalósítása, amely másodvetésben is történhet. A támogatásra jogosult köteles a támogatási időszak alatt agrár-környezetgazdálkodási képzésen mindkét képzési időszak folyamán részt venni. A második képzés a támogatási időszak 3., 4. és 5. gazdálkodási évét foglalja magában, ezt a képzést legkésőbb augusztus 31-ig végezhetik el a programban résztvevő gazdálkodók. További részletes tájékoztatásért forduljanak a kamarai tanácsadóhoz: Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Ügyfélszolgálati Iroda, Csanádapáca, Művelődési Ház, könyvtár. Tisztelt Gazdálkodók! Hévvíziné Hadabás Rita ÚMVP tanácsadó tel.: 30/ Ez úton szeretnék elköszönni, és megköszönni a bizalmat, amit kaptam az együtt töltött idő alatt. Remélni tudom csak, hogy munkámmal segítettem a gazdálkodásukat. Mindenkinek további sikeres munkát, jó egészséget és kitartást kívánok. Varga Balázs kollégámhoz forduljanak bizalommal. Tisztelettel: Gulyásné Gál Gabriella

14 Születés: Tóth András és Szuszán Katalin leánya Enikő Katalin, Szakál Gábor és Kakuszi Hajnalka leánya Natasa, Csatári Kitti fia Marcell Házasságkötés: Fenyvesi László és Náfrádi Márta Halálozások: Czikó Mihályné Hankó Ibolya (1930), Skara József Lajos (1925), Kajári Mihályné Zsilinszki Erzsébet (1939), Furák Józsefné Kakuszi Terézia (1924), Nagy János (1931), Andrusik Béláné Tóth Benedek Irén Ilona (1927), Kovács István (1941), Bokor Ferenc (1945), Kiss János (1940) Üzletünkben kaphatók: Villanyszerelési anyagok: Műanyag védőcsövek, vezetékcsatornák, vezetékek, kábelek, elosztódobozok, ipari és háztartási kapcsolók, lakáselosztók, dugaszolóaljzatok, foglalatok, lámpatestek, izzók, fénycsövek, biztosítékok, kismegszakítók, kábelbilincsek, földelések, kondenzátorok, vezeték hosszabbítók, szobatermosztátok, csőtermosztát, sorkapcsok, vezeték összekötő elemek, kábelsaruk, mosógép alkatrészek, centrifuga alkatrészek, bojler alkatrészek, elemek, koax kábel, koaxcsatlakozók, kerékpár világítások, gipsz, stb. Ugyanitt villanyszerelési munkákat is vállalunk! Új és régi ipari-, mezőgazdasági- és lakóépületek szerelése, javítása, felújítása; karbantartás; hibaelhárítás; elosztó szabványosítás; fővezeték csere; bojler javítás; bojler áramkör kiépítés; szobatermosztát; csőtermosztát szerelése; kapucsengők-, kaputelefonok szerelése; földelő telepítés teljeskörű anyagbiztosítással KATI ÁRUDÁJA ANNUS ANTALNÉ VÁLLALKOZÓ Csanádapáca, Vasút út 2. Nyitva tartás: Hétfő-Péntek: 7-11; Szombat: 7-11 Telefon: , Pacsika Antal és Hegedűs Mária október 25-én ünnepelte 60. házassági évfordulóját Szeretettel köszönti őket családjuk Csanádapácai Új Szó. Csanádapáca község önkormányzati lapja. Megjelenik kéthavonta. Felelős kiadó: Csanádapáca Község Önkormányzata. Felelős szerkesztő: Szikora Pál. Nyomdai kivitelezés: Index Média Kft. Orosháza Készült 1200 példányban. Az ingyenes kiadványt a kiadó megbízásából a Magyar Posta terjeszti.

Települési és megyei értéktárak létrehozása a hungarikum törvény és végrehajtási rendelete szerint

Települési és megyei értéktárak létrehozása a hungarikum törvény és végrehajtási rendelete szerint Települési és megyei értéktárak létrehozása a hungarikum törvény és végrehajtási rendelete szerint Zobor Enikő szakmai tanácsadó Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Hungarikum Bizottság Titkársága Fogalommagyarázat

Részletesebben

JÁSZDÓZSAI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

JÁSZDÓZSAI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA JÁSZDÓZSAI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV.

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS Szekszárdi Települési Értéktár Bizottság ülésére

ELİTERJESZTÉS Szekszárdi Települési Értéktár Bizottság ülésére ELİTERJESZTÉS Szekszárdi Települési Értéktár Bizottság ülésére Tárgy: Felhívás közzététele és honlapon történı megjelenés Tisztelt Bizottság! Szekszárdi Települési Értéktár Bizottság tevékenységének jelentıs

Részletesebben

Tárgy: Települési Értéktár Bizottság létrehozása Melléklet: Javaslat minta

Tárgy: Települési Értéktár Bizottság létrehozása Melléklet: Javaslat minta Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. L-28042-2/2013. Témafelelős: Deim Éva Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tárgy: Települési Értéktár Bizottság létrehozása Melléklet:

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS Települési értéktár létrehozása

ELŐ TERJESZTÉS Települési értéktár létrehozása 2. Napirend Tisztelt Képviselő-testület! ELŐ TERJESZTÉS Települési értéktár létrehozása A magyar nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. tv. (továbbiakban: Htv) 3-4. rendelkezései szerint

Részletesebben

2016. Polgári Települési Értéktár létrehozásának tervezete

2016. Polgári Települési Értéktár létrehozásának tervezete 2016. Polgári Települési Értéktár létrehozásának tervezete Ferenczné Fajta Mária kulturális szolgáltatásfejlesztési szakember Bevezetés A 2012. évi XXX. törvény a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Települési Értéktár Bizottság létrehozására, a bizottság szervezeti és működési szabályzatának elfogadására

E L Ő T E R J E S Z T É S a Települési Értéktár Bizottság létrehozására, a bizottság szervezeti és működési szabályzatának elfogadására E L Ő T E R J E S Z T É S a Települési Értéktár Bizottság létrehozására, a bizottság szervezeti és működési szabályzatának elfogadására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013.

Részletesebben

KEREKEGYHÁZI ÉRTÉKTÁR

KEREKEGYHÁZI ÉRTÉKTÁR Összeállította a Kerekegyházi Értéktár Bizottság a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet a magyar nemzeti értékek gondozásáról alapján (A nemzeti értékek szakterületenkénti besorolása) Beretvás Bor- és Pálinkatörténeti

Részletesebben

114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról

114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról A Kormány a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. február 14-i nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. február 14-i nyilvános ülésére 12. napirend Ügyiratszám: 1/151/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. február 14-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Települési Értéktár Bizottság

Részletesebben

114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról

114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról OptiJUS Opten Kft. I 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról 2014.09.05. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék 1. A nemzeti

Részletesebben

Sárisáp Község Önkormányzatának Jegyzője 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310, fax:33/ 518 311, e-mail: jegyzo@sarisap.

Sárisáp Község Önkormányzatának Jegyzője 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310, fax:33/ 518 311, e-mail: jegyzo@sarisap. Sárisáp Község Önkormányzatának Jegyzője 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310, fax:33/ 518 311, e-mail: jegyzo@sarisap.hu Iktatószám: 2447-3/2013. Tárgy: értéktár bizottság létrehozásával összefüggő

Részletesebben

1. Művelődési Osztály

1. Művelődési Osztály 1. Művelődési Osztály Pápa Város Önkormányzata az Oktatási- és Kulturális Minisztériummal együttműködve minden évben meghirdeti a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot. A pályázatra

Részletesebben

Előterjesztés borítólapja

Előterjesztés borítólapja Kétpó község Önkormányzat 5411 Kétpó, Almásy tér 1. Előterjesztés borítólapja Sorszám: Előterjesztés tárgya: A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2013. évi fordulójához történő

Részletesebben

Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT

Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 7. sz. napirendi pont 33-25/2013. ikt.sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT a Nógrád Megyei Értéktár Bizottság létrehozására, valamint

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 25-i ülésére 8. napirend. Települési tájegységi értéktár létrehozásának lehetősége

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 25-i ülésére 8. napirend. Települési tájegységi értéktár létrehozásának lehetősége E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 25-i ülésére 8. napirend Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: Települési tájegységi értéktár létrehozásának

Részletesebben

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2015.(IX.25.)önkormányzati rendelete a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer elbírálásának szabályairól Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A javaslati dokumentáció tartalma, egy példán bemutatva

A javaslati dokumentáció tartalma, egy példán bemutatva A javaslati dokumentáció tartalma, egy példán bemutatva Mészáros János megyei főépítész Megyei Értéktár Bizottság titkárság Mi indokolja azt, hogy erről beszéljünk? A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Értéktárhoz

Részletesebben

SZABÁLYZAT A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának helyi szabályairól

SZABÁLYZAT A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának helyi szabályairól SZABÁLYZAT A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának helyi szabályairól Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselőtestület) a Bursa

Részletesebben

Nemzeti érték felvételének javaslata települési értéktárba

Nemzeti érték felvételének javaslata települési értéktárba Nemzeti érték felvételének javaslata települési értéktárba A 114/2013. (IV.16.) Kormányrendelet a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról 6. -a rendelkezik a nemzeti értékek települési, tájegységi,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS 1. NAPIRENDI PONT Csivitelő Óvoda és Bölcsőde intézményvezető pályázatok véleményezése

ELŐTERJESZTÉS 1. NAPIRENDI PONT Csivitelő Óvoda és Bölcsőde intézményvezető pályázatok véleményezése ELŐTERJESZTÉS 1. NAPIRENDI PONT Csivitelő Óvoda és Bölcsőde intézményvezető pályázatok véleményezése Tisztelt Képviselő- testület! A 2013. május 30-i, Litér és Királyszentistván Községek Képviselő-testületei

Részletesebben

5. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 6-i rendkívüli ülésére

5. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 6-i rendkívüli ülésére 5. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. szeptember 6-i rendkívüli ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. április 23-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. április 23-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

A pályázat benyújtási határideje: november 14.

A pályázat benyújtási határideje: november 14. A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS BURSA HUNGARICA 1. A pályázók köre A pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek,

Részletesebben

Csernák Lajos s.k. pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető

Csernák Lajos s.k. pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető E L Ő T E R J E S Z T É S Kiskunhalas Város Képviselő-testülete 2015. szeptember 24-i ülésére Tárgy: Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz (Bursa Szabályzat a helyi

Részletesebben

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz.

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz. A Csabacsűdi játszótér felújítása az Önkéntesek Hete keretében című projekt megvalósulása Csabacsűdön Pályázó: Tiszta Környezetünkért Alapítvány Csabacsűd Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett

Részletesebben

Javaslat A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer helyi szabályozásáról szóló rendelet megalkotására

Javaslat A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer helyi szabályozásáról szóló rendelet megalkotására PÁSZTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-107/2014. A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! Javaslat A Bursa Hungarica

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

Alcsútdoboz Települési Önkormányzatának. Szabályzata. a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának rendjéről

Alcsútdoboz Települési Önkormányzatának. Szabályzata. a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának rendjéről Alcsútdoboz Települési Önkormányzatának Szabályzata a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának rendjéről Alcsútdoboz Település Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. felsőoktatási hallgatók számára a 2011/2012. tanév II. és a 2012/2013. tanév I. félévére vonatkozóan

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. felsőoktatási hallgatók számára a 2011/2012. tanév II. és a 2012/2013. tanév I. félévére vonatkozóan PÁLYÁZATI KIÍRÁS Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal együttműködve 2012. évre ezennel kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

Részletesebben

35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület. Józsefvárosi Önkormányzati rendelet. A Józsefvárosi Diákösztöndíjról

35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület. Józsefvárosi Önkormányzati rendelet. A Józsefvárosi Diákösztöndíjról 35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzati rendelet A Józsefvárosi Diákösztöndíjról Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a augusztus 6-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a augusztus 6-ai ülésére 1 ELŐTERJESZTÉS Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2015. augusztus 6-ai ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: Döntés települési értéktár létrehozásának lehetőségéről

Részletesebben

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége Különös közzétételi lista A Szeghalmi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde - 1. Óvoda, ainak száma három Tagintézményben: 22 fő A 2011. évi CXC. Törvény 2. számú melléklete értelmében a nevelő- és oktatómunkát

Részletesebben

Különös közzétételi lista 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23 (1) bekezdése alapján

Különös közzétételi lista 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23 (1) bekezdése alapján Különös közzétételi lista 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23 (1) bekezdése alapján ÁLTALÁNOS ISKOLA 1. A felvételi lehetőség A felvételnél a tanulók felvételéről az igazgató dönt. Az elutasító döntés

Részletesebben

NAPIREND Ügyiratszám: 4/2131-6/2008. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. október 21-i - rendkívüli -ülésére

NAPIREND Ügyiratszám: 4/2131-6/2008. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. október 21-i - rendkívüli -ülésére NAPIREND Ügyiratszám: 4/2131-6/2008. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. október 21-i - rendkívüli -ülésére Tárgy: Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat pályázati

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai:

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai: KAPCSOLATAINK Számomra minden kisgyermek csoda. És mindegy, hogy szép vagy eláll a kisfüle, mindegy, hogy csillagszemű vagy kancsal egy picit kisgyermek, tehát csoda. Esendő és kiszolgáltatott. Óvjuk és

Részletesebben

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 54/2015. (III.26.) határozata

Részletesebben

A pályázat rögzítésének és az önkormányzatokhoz történő benyújtásának határideje: 2014. október 1. - november 7.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzatokhoz történő benyújtásának határideje: 2014. október 1. - november 7. Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2015. évre

Részletesebben

Települési Rendezvény Naptár 2009.

Települési Rendezvény Naptár 2009. Települési Rendezvény Naptár Időpont Rendezvény megnevezése A rendezvény helyszíne február 14. február 21. március 15. 18 órakor március 21. április 4. 10 órától Iskolai farsangi bál A rendezvényszervező

Részletesebben

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik.

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik. Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Ifjú Reménysége cím alapításáról, támogatásának rendjéről Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyílt üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyílt üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v SZAKONYFALU Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 17-én megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS NÉPJÓLÉTI BIZOTTSÁG

KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS NÉPJÓLÉTI BIZOTTSÁG hirdet a Kulturális és tudományos keretből elnyerhető támogatásra. A felosztható keretösszeg: 3 millió Ft. 1. A 2012. évben megvalósítandó ünnepi rendezvényekre, eseményekre, kiemelten az irodalmi, történelmi,

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 156. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat települési értéktár felállítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2013. május 30 -i RENDES

Részletesebben

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. A Biatorbágyon működő köznevelési intézmények évi szakmai pályázatának kiírásáról

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. A Biatorbágyon működő köznevelési intézmények évi szakmai pályázatának kiírásáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/113, 142 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A Biatorbágyon működő

Részletesebben

Szabályzat a Zita Királyné Közalapítvány tanulmányi ösztöndíja elnyeréséhez

Szabályzat a Zita Királyné Közalapítvány tanulmányi ösztöndíja elnyeréséhez Szabályzat a Zita Királyné Közalapítvány tanulmányi ösztöndíja elnyeréséhez A Zita Királyné Közalapítvány pályázata keretében a Marcali vagy Somogyzsitfa középfokú intézményeiben érettségizett és egyetemen

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ 2015. 12. 11. Fontos információ Karácsonyi vásár - december 12. szombat Bethlehem - december 17. csütörtök Karácsonyi műsor - december 18. péntek Téli szünet - december 19-2016. január 4. Első tanítási

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258.

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1848/49 ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. A

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

Iktatószám: /2011. Melléklet: 1 db. Beszámoló a Napközi otthonos Óvoda évi működéséről, gazdálkodásáról. Bakóné Mászáros Tímea óvodavezető

Iktatószám: /2011. Melléklet: 1 db. Beszámoló a Napközi otthonos Óvoda évi működéséről, gazdálkodásáról. Bakóné Mászáros Tímea óvodavezető E L Ő T E R J E S Z T É S PÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. MÁRCIUS 22 - ÉN TARTANDÓ NYILVÁNOS ÜLÉSÉRE Iktatószám: /2011. Melléklet: 1 db Tárgy: Beszámoló a Napközi otthonos Óvoda 2010.

Részletesebben

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja ek 2011-ben Mezőszilas községben időpontja címe/elnevezése tervezett programja helyszíne szervezője/felelőse 2011. február 25. 9 órától 12 óráig Óvoda nyitogató A leendő ovisok fogadása az óvodában, ismerkedés

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Üsz.: 22-152/2016. Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ A ÉVRŐL

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ A ÉVRŐL KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ A 2015. ÉVRŐL A Csengőszó Császártöltési Iskolai Alapítvány alapvető célja a Császártöltési Német Nemzetiségi Általános Iskola tanulóinak támogatása.

Részletesebben

A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2004. ÉVRŐL

A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2004. ÉVRŐL A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2004. ÉVRŐL 1. TAGTOBORZÁS, SZERVEZETÉPÍTÉS A 2003. évben 41 taggal és közel 60 támogató taggal működtünk.

Részletesebben

(Tervezet) Ecsegfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2011. (.) önkormányzati rendelete

(Tervezet) Ecsegfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2011. (.) önkormányzati rendelete (Tervezet) Ecsegfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (.) önkormányzati rendelete a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat helyi szabályairól Ecsegfalva Község

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve

2014/2015. tanév munkaterve KT ÁLTALÁNOS -ÉS KÖZÉPISKOLA BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA TELEPHELYE KASKANTYÚ 2014/2015. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves telephelyi feladatok Ütemterv Munkaterv csatolt részei:

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. - pályázni leghamarabb az első tanév két félévének teljesítésével lehet.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. - pályázni leghamarabb az első tanév két félévének teljesítésével lehet. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata, a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének Soroksári Tanulmányi Ösztöndíj alapításáról és

Részletesebben

Képek a Gondozási Központ életéből

Képek a Gondozási Központ életéből 2010. május 5 Képek a Gondozási Központ életéből Várják az ebédet! Mini ló - mini lovas A gyerekek táncoltak az időseknek A Népdalkör Anyák Napi műsora MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt 2010. május 30-án

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekegyhazihirek@gmail.com Telefon: - Myletos Art Ságiné Őze Rita élelmiszer boltja Gyógynövény és Reformélelmiszer Üzlet (Szentes) Rongybika (Szentes) Erasmus + Dr. Brusznyai

Részletesebben

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév Mottó: Ez az én sulim, legyen a tied is! Jól érzed majd magad, mert itt jó a hangulat, sok barátom van, érdekes programok várnak bennünket. KUKUCSKÁLÓ PROGRAM Hevesi József Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 97/2013. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. május 16-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Tájékoztató a Ferencvárosi deák

Részletesebben

Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve

Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve Szerepi Kelemen János Általános Iskola Szerep Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve Egri Zsuzsanna munkaközösség-vezető A munkaközösség tagja: Osztályfőnökök: 5. osztály: Kucska Erika 6. osztály:

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola. Ökomunkaterv. (2013/2014-es tanév) Készítette: Ökomunkacsoport

Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola. Ökomunkaterv. (2013/2014-es tanév) Készítette: Ökomunkacsoport Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola Ökomunkaterv Készítette: Ökomunkacsoport Szeptember - Osztályok őszi túrái - gyalogtúrák, kerékpártúrák - buszos kirándulások Ökomunkaterv Szeptember 14. TeSzedd!

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Telephelyek Székhely ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Pedagógusok létszáma és végzettsége - 1 fő rajztanár - 1 fő drámapedagógus - 5 fő tánctanár Oktatott tantárgyak Összlétszám Csoportok száma

Részletesebben

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE AUGUSZTUS 22. alakuló értekezlet 22-23. DIFER mérés 23-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 25. szakmai továbbképzés: Lovasberény 29. tankönyvek átvétele

Részletesebben

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4.

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.)

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat 10/2003. (VIII.26.) számú rendelete. A felsőoktatási intézményekben tanuló hallgatók támogatásáról

Ágasegyháza Község Önkormányzat 10/2003. (VIII.26.) számú rendelete. A felsőoktatási intézményekben tanuló hallgatók támogatásáról Ágasegyháza Község Önkormányzat 10/2003. (VIII.26.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ A felsőoktatási intézményekben tanuló hallgatók támogatásáról Ádám Józsefné sk. polgármester dr. Fazekas István

Részletesebben

K I V O N A T. Tárgy: A szociális célú segítő tevékenységet végző szervezetek 2015. évi pályázatainak elbírálása

K I V O N A T. Tárgy: A szociális célú segítő tevékenységet végző szervezetek 2015. évi pályázatainak elbírálása K I V O N A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága 2015. június 24. napján tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Tárgy: A szociális célú segítő

Részletesebben

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről

Részletesebben

VÁSÁRHELYI PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA és ALAPFOKÚ MŰVÉSZET ISKOLA öS TANÉVRE SZÓLÓ NAPTÁRI ÜTEMTERV

VÁSÁRHELYI PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA és ALAPFOKÚ MŰVÉSZET ISKOLA öS TANÉVRE SZÓLÓ NAPTÁRI ÜTEMTERV VÁSÁRHELYI PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA és ALAPFOKÚ MŰVÉSZET ISKOLA 2014-2015-öS TANÉVRE SZÓLÓ NAPTÁRI ÜTEMTERV Hónap Nap (ok) Események, rendezvények, ünnepélyek Felelős (ök) Szervező (k) 9:00 órától a nevelőtestület

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015.

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére 5604-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 16-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2016. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai 1/2015. (II.25.) SZKT határozat 3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének jegyzőkönyv

Részletesebben

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító:

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: 029 524 1 A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló

Részletesebben

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről 2014 Szabó Tiborné Az egyesület elnöke Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Az egyesület jogállása: A polgárőrség önálló civil

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. évről Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. Tartalmi beszámoló a Gyermekeink a jövő Alapítvány 2013. évi működéséről A Gyermekeink a jövő Alapítvány 2013-ban

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT. 1. Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása.

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT. 1. Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása. KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT 1. Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása. 2. Az érettségi bizonyítvány kiadásához a közösségi szolgálat végzésének igazolását

Részletesebben

Szomor Község Önkormányzatának S Z A B Á L Y Z A T A

Szomor Község Önkormányzatának S Z A B Á L Y Z A T A Szomor Község Önkormányzatának S Z A B Á L Y Z A T A a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatokkal kapcsolatos eljárás lefolytatásának rendjéről. Szomor, 2015. november 16. Nagy

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

A 2016/2017. tanévben a tanítási év első tanítási napja szeptember 1. (csütörtök) és utolsó tanítási napja június 15. (csütörtök).

A 2016/2017. tanévben a tanítási év első tanítási napja szeptember 1. (csütörtök) és utolsó tanítási napja június 15. (csütörtök). A 2016/2017. tanévben a tanítási év első tanítási napja 2016. szeptember 1. (csütörtök) és utolsó tanítási napja 2017. június 15. (csütörtök). A tanítási napok száma száznyolcvankettő nap. A tanítási év

Részletesebben

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2016-2017 1 Kiemelt nevelési, oktatási és egyéb feladataink: Folyamatos felkészülés a kompetenciamérésre. Az olvasás- és íráskészség, a szövegértés fejlesztése

Részletesebben

Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2012. január 1. 2012. december 31.

Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2012. január 1. 2012. december 31. Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2012. január 1. 2012. december 31. "Lemondani a feleslegről akkor, amikor másoknak a szükséges hiányzik: nem jótett, hanem kötelesség."

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

Előterjesztés: Testületi ülés dátuma: X X

Előterjesztés: Testületi ülés dátuma: X X Előterjesztés: Címe: KunszentmártonVáros Önkormányzatának csatlakozásáról a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez. Testületi ülés dátuma: 2016-09-22 Készítés ideje: 2015-09-12

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS II. FORDULÓ. Kisújszállás Város Önkormányzata által megbízott Közvetítő Szervezet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS II. FORDULÓ. Kisújszállás Város Önkormányzata által megbízott Közvetítő Szervezet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS II. FORDULÓ Kisújszállás Város Önkormányzata által megbízott Közvetítő Szervezet pályázatot hirdet az ÉAOP-2009. 5.1.1/D-09-2f 2011 0006 számú, Kisújszállás városközpont funkcióbővítő

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 036280 ISKOLAI SPORTKÖR RÉSZLETES SZAKMAI PROGRAMJA 2009. IX. 1. A TANÉV SPORTTAL KAPCSOLATOS KIEMELT FELADATAI Legfontosabb feladatunk, hogy biztosítsunk minél több sportolási

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2014. ÉVRŐL

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2014. ÉVRŐL KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2014. ÉVRŐL GYERMEKEINK A JÖVŐ ALAPÍTVÁNY 7530 KADARKÚT, FŐ U. 1. Tartalmi beszámoló A Gyermekeink a jövő Alapítvány 2104. évi működéséről A Gyermekeink a jövő Alapítvány 2014-ben

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014-2015-ös tanév

Különös közzétételi lista 2014-2015-ös tanév Különös közzétételi lista 2014-2015-ös tanév Jogszabályi háttér: 229/2012 (VIII.28.) Kormány rendelet Az intézmény neve: Wesley-Da Capo Alapfokú Művészeti Iskola Címe: 2400 Dunaújváros, Március 15.tér

Részletesebben

136/2016. (IX.29.) Kt. határozat

136/2016. (IX.29.) Kt. határozat 136/2016. (IX.29.) Kt. határozat Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. szeptember 29-i testületi ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el: 1. A Közösen érted Nagyszentjános

Részletesebben