Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes, tájékoztató havi lapja MEGHÍVÓ MÁRCIUSBAN ELKEZDŐDIK A CSATORNAÉPÍTÉS. Nemzetközi Nőnap 2012 március 8.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes, tájékoztató havi lapja MEGHÍVÓ MÁRCIUSBAN ELKEZDŐDIK A CSATORNAÉPÍTÉS. Nemzetközi Nőnap 2012 március 8."

Átírás

1 Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes, tájékoztató havi lapja VII. évfolyam 3. szám MEGHÍVÓ Apátfalva Község Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és családját az es Forradalom és szabadságharc kitörésének 164. évfordulója alkalmából rendezett ünnepi megemlékezésre március 15-én (csütörtökön) 8.45: Gyülekező és a megemlékezés helyszíne a Polgármester Hivatal előtti tér 9 órától: Ünnepi megemlékezés HIMNUSZ Ünnepi műsor Ünnepi beszéd: Varga Péter polgármester Koszorúzás a Polgármesteri Hivatal falán elhelyezett es Forradalom és Szabadságharc emléktáblánál Szózat Új igazgató a Szociális Alapszolgáltatási Központ Könyvtár és Faluház élén Tisztelt Apátfalviak! Kissné Urgyán Mária vagyok. Ezzel a pár sorral mutatkozom be Önöknek abban bízva, hogy nem sok idő múlva már személyesen is megismerkedünk. Több mint 30 éves szakmai pályafutásom alatt harmadik alkalommal kezdem egy számomra ismeretlen településen, befogadásra és elfogadásra várva ben Hajdúdorogról kerültem Hódmezővásárhelyre, fiatal diplomásként, első munkahelyemre, az Alföldi Porcelángyárba, mint népművelő ban nyertes pályázóként kerültem Tótkomlósra, intézményvezetőként dolgoztam az általános művelődési központban. Ugyancsak pályázat útján kerültem az Önök településére a Faluház és Könyvtár intézményegységhez. Nem volt könnyű döntés a családtól távol ennyi idősen a váltás, de a munkalehetőség és a szakmaszeretet győzött. Minden igyekezetemmel azon leszek, hogy minél hamarabb megismerjem Önöket, az itt lakók igényeit, a helyi lehetőségeket. Célom tartalmas elfoglaltságot, rendezett körülményeket teremteni a Faluházban, hogy sok-sok ötlettel, javaslattal, az Önök segítségével minden nap érdemes legyen bejönni hozzánk. Tisztelettel: Kissné Urgyán Mária március MÁRCIUSBAN ELKEZDŐDIK A CSATORNAÉPÍTÉS Több éves előkészítés után 2012 márciusában elkezdődik a csatornaépítés Makón, Apátfalván és Magyarcsanádon. A beruházás során több mint 205 km gravitációs és 52 km nyomás alatti hálózat, bekötés és 18 db új átemelő létesül. A munka befejezése 2014 őszére várható. A közlekedést is érintő közszolgáltatási beruházások óhatatlanul kisebb-nagyobb nehézségekkel járnak az érintett területek lakossága és vállalkozásai számára. A Szennyvízcsatornázási Társulás mindent megtesz annak érdekében, hogy a munkálatok okozta kellemetlenségeket a minimálisra csökkentse, ezért időben és teljes körűen tájékoztatást ad az útlezárásokról, forgalmi változásokról. Mivel a munkálatok egy időben sok helyszínen párhuzamosan folynak, az elsődleges és minden részletre kiterjedő információk a projekt honlapján illetve a telefonos ügyfélszolgálaton kaphatók. Honlap: szennyviz.mako.hu Ügyfélszolgálati telefon: hétfő, szerda, péntek 8 és 12 óra között: 62/ Kérjük a lakosság és a vállalkozások türelmét és együttműködését, hiszen a beruházás mindannyiunk közös érdekét szolgálja! Földeák, Kiszombor és Maroslele településeken a csatornarendszer kiépítésére kiírt közbeszerzési eljárásban lezárult az ajánlatok beadására megjelölt határidő, a bírálóbizottság döntése március közepére várható. A nyertes ajánlattevőkkel a szerződések aláírására a döntések jogerőre emelkedése után kerülhet sor. Makó és Térsége Szennyvízcsatornázási Társulás Nemzetközi Nőnap 2012 március 8. Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének férfi tagjai és a magam nevében szeretettel köszöntöm a hölgyeket! Varga Péter polgármester Lakossági tüdőszűrés március és között (Részletesen a 4. oldalon!) Óvodai beíratás: március ig, minden nap óráig Iskolai beíratás március ig naponta 8-12 és 13-15:30 óráig. (Részletesen a oldalon!)

2 2 Apátfalvi Hírek március Ü L É S E Z E T T A K É P V I S E L Ő -T E S T Ü L E T február 28-án ülésezett a képviselőtestület Első napirendi pontként került megtárgyalásra Apátfalva község közlekedési, közrend és közbiztonsági helyzetéről, a rendőrség, a határrendészeti kirendeltség és a polgárőrség évi tevékenységéről szóló tájékoztató. Apátfalva község közbiztonsági helyzete az elmúlt évek statisztikáit figyelembe véve stabilnak mondható. A rendőrőrs illetékességi területén átlag 916 főre jut 1 rendőr. Az őrs személyi állománya nem csökkent. Az Apátfalvi Rendőrőrs a lehetőségekhez képest megpróbálja biztosítani 24 órában az állandó rendőri jelenlétet illetékességi területén, illetve Nagylak Határrendészeti kirendeltség munkatársai is folyamatosan járőröznek a településen. Továbbra is problémát jelent, hogy az őrs nem rendelkezik olyan gépkocsival, amely megfelelő paraméterekkel rendelkezne a külterületek ellenőrzéséhez, bár több ígéret elhangzott az elmúlt években arra vonatkozóan, hogy a Nagylak Határrendészeti Kirendeltségen nem használt terepjárókból talán Apátfalva Rendőrőrs kap egyet. A 43-as főút megnövekedett forgalma még több feladatot rótt az őrs állományára, a községen átutazó szabálysértőkkel szemben minden esetben határozottan felléptek. Lakossági visszajelzések alapján megállapítható, hogy az Apátfalvi Rendőrőrs a lakossági és szakmai elvárásoknak megfelelő szinten teljesíti feladatait, végzi a munkáját. Apátfalva község határ menti település, így a határőrizeti szervekkel rendszeres munkakapcsolatot tart az önkormányzat év hasonló időszakát összehasonlítva év hasonló időszakával a járműforgalomban 8 % -os, a személyforgalomban 12 %-os csökkenés következett be. A és évekhez képest a kirendeltségen felfedett jogellenes cselekmények számában növekedés volt megfigyelhető ig elsősorban az átkelőhelyen próbálkoztak a határsértők illegálisan átjutni nagyobb számban, ma már inkább a zöldhatáron próbálkoznak, ezért az átkelőhely és a zöldhatár veszélyezettsége igen magas lett. A Rendőrség és ezen belül a Határrendészeti szolgálati ág számára napjainkban a legnagyobb kihívást az illegális migráció elleni hatékony fellépés jelenti. Ehhez nélkülözhetetlen az illegális migrációval kapcsolatos minden adat és információ széleskörű, rendszeres, naprakész elemzése, értékelése. A határ menti települések lakosságával a kapcsolat továbbra is jónak mondható. Az Apátfalvi Polgárőr Egyesület községünk közbiztonságának, közrendjének jobbá tétele érdekében működő civil szervezet. A bűnmegelőzési feladatokon felül, a községünkben megrendezésre kerülő rendezvények lebonyolítását, biztosítását is vállalják ben közel 1840 órát töltöttek a településünk közterületén, kilométert tettek meg a közrend, közbiztonság fenntartása érdekében. Az előző évekhez hasonlóan igen komoly anyagi és erkölcsi támogatást kapott az egyesület a helyi önkormányzattól, a Csongrád Megyei Önkormányzattól, a Magyar Posta Zrt-től és az Országos Polgárőr Szövetségtől. Az elmúlt évben munkája elismeréseként két polgárőr kapott kitüntetést és a szervezet megkapta az Év Polgárőr Egyesülete kitüntető címet. Második napirendi pont keretében tájékoztató hangzott el az önkormányzat belvízelvezető csatornarendszerének felülvizsgálatáról, a szükséges feladatok ütemezéséről. Az önkormányzat az elmúlt időszakban több csatornarendszert felújított, újakat épített és ez által sikerült a község belvíz helyzetén úrrá lenni, úgy, hogy lakossági kár nem keletkezett, csak a szivattyúk üzemelési költsége jelentkezett az elrendelt fokozati idő alatt. A Kereszt utca déli részén a Templom utcától a töltés irányába, valamint a Rákóczi utcai szivattyútól a töltés irányába medertisztítás, áteresztisztítás és súrjázás valósult meg, valamint a Hold utca csatornarendszerének felújításával és rendbetételével megoldottá vált a belvíz elvezetése. A képviselőtestületnek továbbra is feladata, hogy azon a területeken ahol a belvízveszély jelentkezik, megoldja a gondokat, ilyen a község nyugati részének Délibáb utca, Tavasz utca, Zrínyi utca, Cservölgy utca csatornarendszerének kiépítése. A TIMA ezen csatornaszakaszokra a terveket elkészítette, kiviteli lehetőségek pályázati úton valósulhatnak meg. Önkormányzatunknak lehetősége adódott közmunka mintaprogram keretében a belvízelvezető csatornák karbantartására és felújítására. A program keretében 25 fő kerül alkalmazásra. A mintaprogram keretében megvalósul a Széchenyi utca nyugati részén a csatornafenék és átereszek szintbehozása, valamint a Rákóczi utca keleti részén a szivattyútól a Móricz Zs. utcáig a mederfenék és oldalfal felújítása Harmadik napirendi pont keretében elfogadásra került a évi költségvetési rendelet. A költségvetési rendelettervezet elkészítésekor elsődleges feladat volt a kötelezően ellátandó önkormányzati feladatok végrehajtására létrehozott intézmények zavartalan működésének biztosítását a Képviselőtestület által korábban vállalt kötelezettségek évre áthúzódó hatásai pénzügyi fedezetének finanszírozása. A költségvetési rendelet e Ft bevétellel számol, amely megoszlása a következő: saját bevételek e Ft, önkormányzat sajátos működési bevételei e Ft, költségvetési támogatás e Ft, működési célú pénzeszköz átvétel e Ft, felhalmozási bevételek e Ft, előző évi pénzmaradvány e Ft. A kiadás főösszege e Ft, amely a következők szerint kerül felhasználásra: működési kiadások e Ft, felhalmozási kiadások e Ft, támogatások, végleges pénzeszköz átadás e Ft, tartalék e Ft. A bevételek nem fedezik a kiadásokat, így a forráshiány összege e Ft. A nemzetiségi önkormányzatok költségvetései 2012-ben már nem épültek be az önkormányzat költségvetésébe. A cigány nemzetiségi önkormányzat a költségvetését e Ft bevétellel és kiadással, a román nemzetiségi önkormányzat a költségvetését 408 e Ft bevétellel és kiadással fogadta el. A Makó és Térsége Ivóvízminőség javító Társulás részére ,-Ft került visszafizetésre, ebből Apátfalvát megillető összeg Ft, melynek átutalása az önkormányzat részére megtörtént. Meghatározásra került a Dózsa György Általános Iskolában az elsősök, és tudomásul vételre került az Apátfalvi Bíbic Óvodában a kiscsoportosok beiratkozási időpontja, mely: március 26. és március 30. között lesz. A képviselő-testült elfogadta a március 15-i ünnepség programtervezetét. A képviselő-testület a gyermekorvosi feladatok ellátásával Dr. Horváthné dr. Czanik Sarolta egyéni vállalkozó gyermekorvost bízta meg március 20-tól március 31-ig. A képviselő-testület a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről szóló jelentést követően interpellációkra került sor, majd zárt ülés keretében megtárgyalta a szociális igazgatással kapcsolatos előterjesztést. ÉRTESÍTÉS HELYI ADÓK Apátfalva Község Polgármesteri Hivatala értesíti a lakosságot, hogy a első félévi magánszemélyek kommunális adója, a gépjármű súlyadó és az iparűzési adóelőleg kamatmentes befizetési határideje március 16. Késedelmes befizetés esetén késedelmi pótlék kerül felszámításra.

3 2012. március Apátfalvi Hírek 3 Tájékoztató az NFA 2012-KKV kódjelű, a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására A Nemzetgazdasági Minisztérium a Nemzeti Foglalkoztatási Alap évi központi keretéből idén 10 milliárd Ft támogatási keretöszszeggel hirdette meg pályázatát, új munkahelyek létrehozását eredményező beruházások vissza nem térítendő támogatása céljából. A pályázók köre: gazdasági társaságok, egyes jogi személyek vállalatai, külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepei és kereskedelmi képviseletei, szövetkezetek, egyéni vállalkozások és cégek. Pályázat legfontosabb feltételei: Pályázni csak olyan beruházással lehet, amely esetében a pályázó: a beruházást legkésőbb november 30-ig befejezi, a beruházásban érintett telephelyen legalább 2 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló számára létesít új munkahelyet, a támogatás iránti pályázatát a beruházás megkezdése előtt benyújtja, illetve a beruházást a pályázatot befogadó munkaügyi központ által megküldött, a pályázó támogatásra való jogosultságáról szóló értesítés átvételét követően kezdi meg, a beruházással létrehozott kapacitásokat, a beruházás befejezésétől számított 3 évig folyamatosan fenntartja és működteti. a beruházás befejezését követő 90 napon belül a létszámbővítést megvalósítja, a létszámbővítés megvalósítását követően a beruházásban érintett telephelyén, illetve a régióban meglévő valamennyi telephelyének a pályázat benyújtását megelőző 12 havi átlagos statisztikai állományi létszámára vonatkozóan, továbbá a felvett többletlétszámára külön-külön és együttvéve legalább 2 éves - folyamatos foglalkoztatási kötelezettséget vállal, a beruházás nettó - ÁFA visszaigénylési jogosultsággal nem rendelkező pályázó esetében bruttó - bekerülési költségének legalább 25%-át saját forrásból biztosítja, a támogatás odaítélése esetére - a beruházás befejezésétől számított legalább 3 évig, megfelelő fedezetet ajánl fel. Ez lehet a támogatási összeg: 120%-át jelentő, feltétel nélküli és visszavonhatatlan bankgarancia vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezesi kötelezvény, 150%-át kitevő permentes, forgalomképes és nem lakás céljára szolgáló ingatlan, 200 %-os kapcsolt fedezet: legalább 50 %-át kitevő permentes, forgalomképes és nem lakás céljára szolgáló ingatlan, vagy 50 %-át jelentő feltétel nélküli és visszavonhatatlan bankgarancia, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény, vagy garanciaszervezet által vállalt kezesség, vagy garanciabiztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvény és maximum 150 %-os, a beruházás keretében beszerzett tárgyi eszközökre. Amennyiben a vállalkozás január 1-je előtt működött, és ebből legalább 2 évben az adózás előtti eredménye (egyéni vállalkozó esetén évi jövedelme) pozitív volt, továbbá azonnali beszedési megbízásra felhatalmazói nyilatkozatot tesz, 15 millió Ft, illetve ez alatti támogatási összeg esetén nem köteles fedezetet felajánlani. (Ha a támogatási összeg a 15 millió Ft-ot meghaladja, az anyagi biztosíték kötelezettség a teljes támogatási összegre vonatkozik.) Elszámolható költségek: új műszaki berendezések, gépek, egyéb berendezések, felszerelések, valamint az immateriális javak beszerzésével kapcsolatos költségek valamint új épület, épületrész építésének költségei. A támogatás mértéke: új munkahelyenként legfeljebb 1,4 millió Ft/új munkahely. az alaptámogatáson kívül az alábbi kiegészítő támogatásokra lehet pályázni, külön-külön, illetve halmozottan: a. amennyiben a beruházás hátrányos helyzetű kistérségekben(1), településeken valósul meg, új munkahelyenként 200 ezer Ft, vagy b. amennyiben a beruházás a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben, továbbá a leghátrányosabb helyzetű kistérségekkel azonos elbánásban részesített településeken valósul meg, új munkahelyenként 300 ezer Ft, c. amennyiben a beruházás befejezését követően a munkaügyi kirendeltségeken nyilvántartásban lévő kiközvetített álláskeresők foglalkoztatására vállalkozik a pályázó, új munkahelyenként 500 ezer Ft, d. amennyiben a c) pontban meghatározott álláskeresők közül a helyi cigány kisebbségi önkormányzat, ennek hiányában a roma érdekképviseleti vagy a roma civil szervezet vagy az etnikai szószóló ajánlására a pályázó roma munkavállaló foglalkoztatását vállalja, új munkahelyenként 300 ezer Ft, e. amennyiben a beruházás szabad vállalkozási zónában valósul meg, új munkahelyenként 400 ezer Ft. A fenti összegekre külön-külön, illetve halmozottan egyaránt lehet pályázni, melynek összege legfeljebb 2,5 millió Ft/új munkahely lehet. A támogatás intenzitása más állami támogatásokkal együtt Csongrád megyében nem haladhatja meg az elszámolható beruházási költségeknek 50%-át. Ez a mérték kisvállalkozások esetében maximum 70%, középvállalkozások esetében maximum 60% lehet. A teljes pályázati dokumentáció letölthető a Nemzetgazdasági Minisztérium (kormányzati portálon: és a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat, a Nemzeti Munkaügyi Hivatal (www.munka.hu) honlapjáról, valamint átvehető a munkaügyi központokban és kirendeltségeiken. A pályázatot február 8-tól március 30-ig lehet benyújtani a beruházás helye szerint illetékes megyei kormányhivatal munkaügyi központjához. A pályázatok támogatásáról a nemzetgazdasági miniszter mérlegelési jogkörében május 30-ig dönt. A támogatást, hatósági szerződések megkötését követően a teljesítés igazolása mellett, a benyújtott eredeti számlák és a kifizetést igazoló dokumentumok alapján, forrás- és teljesítésarányosan folyósítja a munkaügyi központ. A támogatásról részletes felvilágosítást, a következő helyeken lehet kérni, illetve a pályázat leadásának címe: Név: Tóth Tamás Postacím: 6721 Szeged, Bocskai u cím:to th l ab. h u T el efo n :62/ A felkészülés és sikeres pályázás elősegítése érdekében a Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja rendezvényeket szervez melynek időpontjai és helyszínei a kirendeltségen és az interneten, a címen elérhetőek lesznek. (1) Amennyiben a pályázatok munkaügyi központok által történő értékelésének időtartama alatt a vonatkozó, jelenleg hatályos jogszabályok /240/2006. (XI. 30.) és 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendeletek/ módosulnak, vagy új jogszabályok lépnek hatályba, a korábbi és az új jogszabályok mellékletében szereplő hátrányos/leghátrányosabb helyzetű kistérségek és települések egyaránt kedvezményezetti körbe tartoznak.

4 4. Apátfalvi Hírek március Szűrési időpontok: Értesítés lakossági tüdőszűrés és között : Hétfő 09:00-14: : Kedd 09:00-14: : Szerda 09:00-14: : Hétfő 09:00-14: : Kedd 09:00-14: : Szerda 09:00-14:30 Szűrés helyszíne: Faluház előtt (Templom u. 57. ) 40 éves kor felett a tüdőszűrő vizsgálat évente egy alkalommal, beutaló nélkül, térítésmentesen vehető igénybe 40 éves kor alatt: a megelőző célú tüdőszűrésért térítési díjat kell fizetni, melynek összege: 860 Ft Járványügyi szempontból indokolt esetben (tbc gyanú), háziorvosi beutalóval térítésmentesen igénybe vehető A foglalkozás egészségügyi (Alkalmassági) vizsgálat kortól függetlenül térítésköteles vizsgálat. Térítési díj: 860 Ft. Nem kell térítési díjat fizetni a tüdőszűrő vizsgálatért, ha annak igénybevételére a szakképzésről szóló évi LXXVI. Törvény 2.. (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti szakképzési intézményekben oktatásban részesülők szakmai alkalmassági vizsgálatai keretében kerül sor. A szűrővizsgálat térítésmentes igénybevételéhez minden esetben a vizsgálatkérő oktatási intézmény iskolaorvosának beutalója szükséges. A 40 év feletti biztosítottak részére az évente egy alkalommal igénybe vehető térítésmentes lakossági tüdőszűrést csak abban az esetben tudjuk elvégezni, amennyiben rendelkeznek a mobil szűrés helyszínén állandó vagy ideiglenes lakcímmel. Ennek hiányában szíveskedjenek felkeresni a lakóhelyük szerint illetékes tüdőgondozó intézetet. A térítésköteles foglalkozás-egészségügyi tüdőszűrést valamennyi szűrésre jelentkező biztosított részére elvégezzük. Térítési díj: 860 Ft. Tüdőszűrés térítési díjának befizetése: A tüdőszűrő gépjárműben a készpénz kezelés technikai feltételei nem állnak rendelkezésre, ezért a tüdőszűrés térítési díját előzetesen a Polgármesteri Hivatalhoz eljuttatott csekken tudják a lakosok befizetni. Kérjük a tüdőszűrés elvégzése előtt a tüdőszűrés díját befizetni. A befizetést, igazoló csekket a tüdőszűrés igénybevétele előtt kell átadni a szűrőbuszon. A szűrőbusz dolgozói számlát állítanak ki a befizetésről, melynek első példányát megkapja a szűrésre jelentkező páciens. Tüdőszűrési eredmények kiadása: A térítésköteles tüdőszűrések negatív eredményeit a tüdőszűrés elvégzése után 4 héten belül Dr. Sziebig Géza és Dr. Bittó Csaba háziorvosoknál átvehetők. A térítésmentes szűrési eredmények átvehetők a szűrés elvégzése után 4 héttel a Makói Tüdőgondozó Intézetben FEBRUÁR HAVI ANYAKÖNYVI ESEMÉNYEK SZÜLETÉS Mátó Alexandra Laura Bán Alexandra édesapja: Mátó Zsolt Apátfalva, Nagyköz u Papp Endre Rozsnyai Klaudia Papp Endre Apátfalva, Széchenyi u Várdai Boglárka Végh Annamária Várdai Tibor Ferenc Apátfalva, Rákóczi u Bardos Elíz Veronika Károly Brigitta Balla Gábor Apátfalva, Hóvirág u. 14. HALÁLESET Kardos Imre Apátfalva, Rákóczi u. 74. Élt: 80 évet Farkas András Apátfalva, Kossuth u Élt: 80 évet Mátó Mihályné (Kerekes Julianna) Apátfalva, Rákóczi u Élt: 89 évet Novák Lajosné (Szabó Ilona) Apátfalva, Hajnal u. 12. Élt: 81 évet Nagy Erzsébet Apátfalva, Ady E. u. 13. Élt: 76 évet Kardos Ilona Apátfalva, Nagyköz u. 24. Élt: 76 évet Bajnok Józsefné (Jung Erzsébet) Apátfalva, Maros u. 58. Élt: 76 évet Varga József Apátfalva, Rákóczi u. 52. Élt: 82 évet Vér Istvánné (Dancsi Julianna) Apátfalva, Széchenyi u. 13. Élt: 72 évet Kóródi Mihály Apátfalva, Széchenyi u. 6. Élt: 69 évet Varga Mártonné (Langó Julianna) Apátfalva, Kossuth u Élt: 83 évet HÁZASSÁGKÖTÉS nem történt. MEGHÍVÓ Szeretettel várunk minden érdeklődőt március 31-én szombaton 14.órától a Faluházban megrendezésre kerülő Természetes gyógymódok: az akupunktúra előadásra. Előadó dr. Fekete Edit reflexológus Hódmezővásárhelyről. Az előadás végén lehetőség nyílik a meridián torna kipróbálására. A tornáról internetes oldalon olvashatunk. Az előadó útiköltségére 100ft-ot gyűjtünk. Bökény Népe Egyesület A Pátfalváért Egyesület tisztelettel köszöni mindazok támogatását, akik az elmúlt évben személyi jövedelemadójuk 1%-át a szervezetnek adták. Kérjük, az idén is ajánlják fel a 2011 évi személyi jövedelemadójuk 1%-át, melyet a Szigetház-Erdei Iskola működtetésére fordítunk. Adószám: Pátfalváért Egyesület: 6931 Apátfalva, Templom u. 57. Az egyesület bírósági bejegyzés szerint március 25-től létezik, tehát az idén a 15. éves születésnapját ünnepli. Eseménydús éveket tudhatunk magunk mögött, melyeket mindig Önökkel, a falu lakosságával valósítottunk meg. Gondoljunk csak az Eszterlánc táborra, a kemence építésre, a gátaljai gyerekek fogadására, a Virágos, élhetőbb Apátfalva pályázatra és még folytathatnánk. A legfontosabb számunkra azonban a Szigetház-Erdei Iskola létrehozása 2000-ben, melyet, mint épületet 2007-től jelképes öszszegért bérlünk az önkormányzattól. Az egyesület fedezi minden kiadását bevételeiből, pályázatokból, az éves önkormányzati támogatásból, és a személyi jövedelemadó 1%-ból. Az egyesület 2004-től közhasznú minősítéssel bír, így gyakorlatilag minden bevételi forrását programjaira, technikai eszközökre, a Szigetház-Erdei Iskolára fejlesztésére, karbantartására költi. Büszkeség és fontos számunkra, hogy a helytörténeti gyűjtemény is a Szigetházban van, melynek karbantartására, megőrzésére nagy gondot fordítunk. Köszönjük minden lakosnak, önkormányzatnak, minden támogatónknak a 15 éves segítséget. Ha tehetik személyi jövedelemadójuk 1%-val is támogassák további munkánkat. Köszönjük: Móricz Ágnes, elnök

5 2012. március Apátfalvi Hírek 5 Virágos Apátfalváért Mozgalom ünnepélyes eredményhirdetése Tisztelettel meghívjuk Önöket a Virágos Apátfalváért Mozgalom Ünnepélyes eredményhirdetésére és a III. Virágmagbörze rendezvényre Időpont: március 25. (vasárnap) 15 óra Helye: Faluház nagyterme Köszöntsük vidáman a Tavaszt! - A gyerekek zenés műsora A évi Virágos Apátfalváért Mozgalom eredmény hirdetése oklevelek, díjak átadása: Varga Péter polgármester MEGHÍVÓ III. VIRÁGMAGBÖRZE Virágmag csere-bere Irányító: Varga Zoltánné (Apátfalvi Gazdakör Egyesület) Kiállítás: A 2010/2011. év. rendezvényeiről készült fotók kiállása (virágos mozgalom nevezettjei új nevezői is, virágmagbörze, szemétgyűjtés a Maros parton, babapark átadás, majális-családi nap, óvodai, iskolai programok, kirándulás) A rendezvényre NE FELEJTSÉK ELHOZNI azokat az ősszel összegyűjtött magokat, melyeket szívesen odaadnak másnak, akinek nincs, vagy cserélni szeretnének. Kérjük, hogy a magokat fajtánként tegyék kis zacskóba és írják rá a virág nevét, melyeket a rendezvényre való megérkezéskor Varga Zoltánnénak szíveskedjenek átadni. Tisztelt Apátfalviak! Az idén a csatornázási munkák miatt a Virágos Apátfalváért Mozgalmat nem hirdetjük meg! Gondolatok Apátfalva rovás helységnévtáblájához A rovásírásról: a Kárpát-medencében használatos sajátos írásmód, amely hasonló a főníciai és az etruszk íráshoz. Jellegzetessége hogy jobbról balra írták, általában bőrre, fára, agyagra, de készült csontra, kőre később papírra is. A rovásírás írásjegyei a latin, arab, ciril betűktől nagyban eltérő formájúak. Fontos tulajdonsága, hogy minden betű egy hangot jelöl. Tehát a latin gy az rovással egy jel. A rovásból adódik a betűk szögletes jellege, ezeket a jeleket könnyebb volt bevésni, mintha ívesebb betűket használtak volna. Jellegzetessége az egyszerűsítés és a kihagyás. Az egyszerűsítés neve az összerovás, amikor egymás melletti betűk közös vonalakból, ívekből egybe vannak írva. A kihagyásos írás alapja az, hogy a szó értelmét a szövegben a mássalhangzók adják. Pl:ettem kenyeret meggyel, ittim kinyirit miggyil stb Tehát értjük a szavakat szövegkörnyezetben rossz magánhangzóval, vagy akár anélkül is. Leggyakoribb magánhangzónk az e kihagyható a rovásírásban, olvasáskor könnyedén behelyettesítjük. Ma is használatos szavaink emlékeztetnek a magyarok ősi írására: ráró, rovott múltú, rovat, sok van a rovásodon Tárgyi emlékeink pedig azt bizonyítják, hogy a latin betűs írás megjelenése előtt népünk zöme írástudó volt, és a rovásjeleket használta. Rovásírásos jegyek hétköznapi tárgyakon szerepeltek, írásuk, olvasásuk tehát a hétköznapok részét képezte. Legrégebbi rovásemlékeink a Bosnyák piramisokban és a Tatárlakai amuletten, míg legfiatalabbak egy 19 sz.- bibliában maradtak fenn. De vajon mi jelentősége van ennek a mai hétköznapokban? Gondolhatnánk, nem leszünk sem kevesebbek sem többek tőle. Ez valami olyan, mint amikor az ember szüleire, őseire gondol. Ha például az én apám kőművesmesterként úgy épít, hogy év lakóháza díjjal értékelik munkáját, az bennem is büszkeséget és jó érzést vált ki. Sőt elhiteti velem, erőt ad ahhoz, hogy magam is valami szép tettet vigyek véghez. Ugyanígy működik ez nagyban is, a nemzetek szintjén. Ha örökségünkben felfedezzük a jót, szépet, az reményt ad arra, hogy derülátón gondolkozzunk jövőnkkel kapcsolatban is, elhiggyük magunkról, nagy dolgokra vagyunk képesek. Akkor biztosan nem az elvándorlás, hanem a szülőföldünkön való boldogulás lebeg a szemünk előtt. Az, hogy egy népnek saját írása van rendkívüli nagy dolog. Ezért fogunk mi is jól látható helyen rovásírásos településnévtáblát elhelyezni, hogy mindenki láthassa őszén indult az egységes Kárpátmedencei székely-magyar rovásos helynévtábla mozgalom a Rovás Alapítvány szervezésében decemberéig 94 települést jelöltek rovástáblákkal is. Hisszük, hogy ez az apróság is hozzájárul hazánk és vele népünk tudatának gyógyításához felemelkedéséhez. Magyar múltban, magyar jövendő Bökény Népe Egyesület Egy az Isten! rovásírással. Forrás: rovasiras.html (Móricz Ágnes) FIZETETT HIRDETÉSEK Kedves Apátfalviak! Kedves Vásárlóim! 2012-ben is folyamatos akciókkal és egyre bővülő szolgáltatásokkal várja vásárlóit a Erzsébet-utalvány elfogadóhely Helyben sütött pékárú Mobiltelefon feltöltés Minden hónapban akciók A 2000,- Ft feletti értékben vásárlók között havonta kisorsolunk egy darab 5000,- forintos vásárlási utalványt Kenyérszeletelés helyben Kávéautomata frissen őrölt kávéval Zöldség-gyümölcs Cím: 6931 Apátfalva, Kossuth u Üdvözlettel: Varga Sándorné üzletvezető és a KIS-ABC dolgozói Vakcinázott, egészséges napos csibét, előneveltet szeretne? Restásné féle tápboltban (Kossuth u. 70.) jegyezze! A vakcina megvédi a májat, ősszel a tyúkja ettől tojik százat! Tel.: *** Apátfalva, Szabadság u. 31. sz. parasztház, gáz-, vegyes fűtéssel, ipari árammal eladó. Irányár: ,- Ft Tel.: 06/30/

6 6 Apátfalvi Hírek március ÓVODAI BEÍRATÁS Értesítjük a Kedves Szülőket, hogy március ig, minden nap óráig lehet beíratni a gyermekeket az óvodák kiscsoportjaiba, a 2012/2013 nevelési évre. Beíratás helye: Maros utcai óvoda A nyár folyamán minden óvoda és a leendő csoportot vezető óvónénik, szeretettel várják a leendő óvodás gyerekeket, és természetesen a szülőket, ismerkedés, látogatás céljából, melynek eredménye lehet a zökkenőmentes óvodai beszoktatás. Kérjük a nyár folyamán, többször látogassanak be az óvodáinkba. Beírásra kerülnek a június 1- és 2010 június 30.-a között született gyerekek. A december 31.-ig született gyerekek szeptembertől kerülnek óvodai ellátásba, illetve folyamatosan 2,5 évesen, szobatisztaságtól és csoportlétszámtól függően, a évi CIX. törvény 6. (1) bekezdése értelmében. Az új Köznevelési Törvény értelmében 2012 szeptember 1-től minden 3 éves kort (az adott nevelési év folyamán) betöltő kisgyermeknek kötelező az óvodai ellátásban részt venni. A beíratáshoz szükséges dokumentumok: A gyermek Születési Anyakönyvi Kivonata Orvosi igazolás a közösségbe lépéshez A gyermek TAJ száma A szülő Személyi Igazolványa, Lakcím-kártyája A biztosítás megkötéséhez pénz Kérjük a fenti időpont pontos betartását! Nagy szeretettel várunk minden óvodást és szülőt. Felmerülő kérdéseikkel forduljanak bizalommal az óvoda vezetéséhez. Apátfalva, Faragó Erzsébet intézményvezető OVI FARSANG Községi szintű érdeklődést váltott ki az ovi farsang február 25-én, a Faluház nagyterme zsúfolásig megtelt! A nagyon kellemes, napsütéses idő, sok embert csalt a rendezvényre. A megjelenteket, Bakai Orsolya, a Szülők Közössége elnöke köszöntötte, ismertette a programot. A délután fénypontja, természetesen a csoportok tánca volt, 60 gyermek lépett színpadra, hogy megmutassa milyen koreográfiával és milyen jelmezbe öltözve készültek a tél elűzésére. A műsort a Rákóczi utcai óvoda, Szivárvány csoportja kezdte a Kék pettyes rakott szoknya c. dalra a táncoltak. (felkészítő óvodapedagógusok: Csenteri Andrea és Duma Jánosné). Ezt követően a Dózsa György utcai óvoda, Hétszínvirág csoportja lépett színpadra a Pattogatott kukorica c. zenére összeállított koreográfiával. (felkészítő óvodapedagógusok: Bunyeváczné Bakai Ágota és Tornyai Jánosné). A műsor zárásaként a Maros utcai óvoda Margaréta csoportja, a Rázd meg c. dalra táncolt. (felkészítő óvodapedagógusok: Gyengéné Bakai Judit és Szilvási Mihályné). A műsor, mint mindig, most is fergeteges sikert aratott, a hálás közönség végig tapsolta az előadást. Amikor mindhárom csoport felvonult a színpadra, a zsűri tagjai egy-egy petytyes labdát adtak át a táncosoknak. A műsort követően lehetőség nyílt tombola, üdítő, szendvics, sütemény és farsangi kellékek vásárlására, valamint Csillám tetováláskészíttetésre. Ez utóbbi először jelent meg az ovi farsangon és nagy érdeklődést váltott ki a gyerekek, sőt felnőttek körében is. Köszönetet mondunk a Szülők közössége tagjainak a szendvicskészítésért, azoknak a szülőknek, akik sütemény készítésével támogatták a rendezvényt. Megköszönjük Gyenge Petra közreműködését a csillámtetoválásban. A délután másik fénypontja a jelmezbe öltözött gyerekek felvonulása volt. Nagy meglepetésünkre 40 gyermeknek készítettek jelmezt a szülők, melyek ötletesebbnél ötletesebbek voltak. Nagyon nehéz dolga volt a zsűritagoknak, de megszületett az eredmény, mely alapján, a szülők és vállalkozók felajánlásának is köszönhetően 11 értékesebb díjat tudtak átadni. Jelmezbál van éppen, vígan szól a dal, mulatni vágyókat rögtön odacsal; seprűjét felkapja, pördül a banya, megreccsen a gépdob, száll a dallama. 11. Gaudi Martin: cica, Rákóczi u. óvoda 10. Guti Zoé Róza: kandalló, Maros u. óvoda 9. Kiss Balázs: bohóc, Maros u. óvoda 8. Nándori Mária: százszorszép, Dózsa Gy. u. óvoda 7. Sóki Réka: virágtündér, Rákóczi u. óvoda 6. Szopori László: TV maci, Rákóczi u. óvoda 5. Ábel Dávid: kutyus, Maros u. óvoda 4. Varga Levente: cserepes virág, Maros u. óvoda 3. Bárnai Rebeka: szőlő, Maros u. óvoda 2. Balogh Nikolett: robot, Rákóczi u. óvoda 1. Kovacsik Levente : hőlégballon, Dózsa Gy. u. óvoda Minden jelmezbe öltözött gyermek kapott ajándékot. akiknek ezúton is gratulálunk. A zsűri tagjai: Alapítványunk részéről: Sókiné Kubinyi Éva, Takarékszövetkezet részéről: Bálintné Nagy Erika, Tanító nénik: Czagányné Bacovszki Katalin, Csávás Antalné, Nyugdíjas óvó néni: Tóth Józsefné. Köszönetet mondunk a zsűritagoknak e nem mindig hálás feladat elvégzéséért. A jelmezesek díjazása után, tombolasorsolásra került sor, amit mindenki izgatottan várt. A tombolasorsolást, Fodorné Kerekes Anna alapítványi tag vezette, a Szülők közössége tagjainak közreműködésével. Mint minden évben, most is a fődíj három db. torta volt, melyet Szilvási Mátyásné, az óvoda élelmezésvezetője ajánlott fel. Sorsolásra kerültek a támogatók, szülők által felajánlott nyereménytárgyak is, melyeket ezúton szeretnénk megköszönni. Jó hangulatban búcsúztunk a téltől és nagyon várjuk már a tavaszt. Köszönetet mondunk a Szülők Közössége tagjainak és az Apátfalva Község Óvodásaiért Közhasznú Közalapítvány tagjainak, hogy hozzájárulta a rendezvény megvalósulásához. Külön tisztelettel köszönjük a rendezvény támogatóinak (pénzadomány, tombola tárgyak, sütemény, szendvics készítés, egyéb) segítségét. Köszönjük, ha ránk gondolnak a Tisztelt Adófizető Polgárok! Az "Apátfalva Község Óvodásaiért" Közhasznú Közalapítvány kéri a tisztelt adófizetőket, ajánlják fel évi adójuk 1% - át Alapítványunk részére, ha még nem tették meg más Alapítvány vagy Társadalmi Szervezet részére. A felajánlások a község óvodai nevelésének célkitűzéseit segítik. A kedvezményezett adószáma: A kedvezményezett neve: "Apátfalva Község Óvodásaiért Közhasznú Közalapítvány". Cím: 6931 Apátfalva, Maros u. 43. Tel.: (06-62) ,

7 2012. március Apátfalvi Hírek 7 Tisztelt Apátfalviak! A személyi jövedelemadóról szóló törvény értelmében minden adózó állampolgárnak lehetősége van arra, hogy befizetett adójának 1%-ával szabadon rendelkezzék. Az adó 1%-át alapítványoknak, közhasznú tevékenységet folytató szervezeteknek lehet felajánlani. Kérjük Önöket, adójuk 1%-ával támogassák az Apátfalva Iskolásaiért Alapítványt. Adószáma: Támogatásukat előre is köszönjük! Kardosné Vári Gabriella, Balázs Katalin kuratóriumi tagok A Falugazdász ügyfélfogadási rendje: Kedd: , Csütörtök: Elérhetőség: Horváth Attila, 06/30/ Fotópályázat Évszakok címmel fotópályázatot hirdetünk, melynek célja, hogy településünket minden évszakban bemutassuk. A pályázat 4 fordulós, nevezni 4 kategóriában lehet. I. TÉL Beadási hi.: február 28. II. TAVASZ Beadási hi.: május 30. III. NYÁR Beadási hi.: aug. 30. IV. ŐSZ hi.: november 30. A fotópályázaton bárki részt vehet, kategóriánként legalább 3 fényképpel. A képek mérete: 14X21 cm. A pályázat időtartama: január november 30. A programsorozat egyben egy verseny is! A képeket hozzáértő zsűri bírálja el. A legjobban sikerült képek alkotói jutalomban részesülnek, illetve alkotásaikat a nagyközönség is megtekintheti, a 2012-es év végén rendezendő fotókiállításon. A pályázat I. fordulójának beadási határideje lejárt, de továbbra is várjuk az elkészült képeket. A beadásának helye: Faluház, Templom u. 57. A fotópályázattal kapcsolatos kérdéseikkel forduljanak bizalommal a Faluház dolgozóihoz. Mindenkinek jó munkát kívánunk! FIZETETT HIRDETÉS Eladó tégla építésű családi ház Apátfalva, Szabadság u. 4. Ár: ,- Ft, valamint makói fehér és fekete hagymamag. 06/30/ A Víz Világnapja alkalmából az Apátfalvi Dózsa György Általános Iskola március 22-én JÁTÉKOS SORVERSENYT rendez melyre szeretettel meghívjuk. P R O G R A M O K : : Regisztráció, gyülekező 14.00: Megnyitó (földszint aula) : játékos vetélkedő az apátfalvi és a magyarcsanádi tanulók részvételével (sportpálya) : uzsonna : eredményhirdetés Mátó Lajos igazgató Varga Klára szervező Farsangi Táncház Nagy sikerrel zárult a február végén megrendezett Farsangi Táncház. Tőtős Hortenzia (Somogyi táncok) és Csenteri Andrea (Délalföldi táncok) táncpedagógusok táncházat tartottak, ahol a lelkes és vállaklozó kedvű gyerekek és szülők is elsajátíthattak egy-két tánclépést. Kakas Istvánné Ancsa néni és Tóth B. Józsefné Marika néni kézműves foglalkozással várták az érdeklődő gyerekeket. Tavaszváró krókusz és színpompás pillangó is kikerült a szorgos gyermekkezek alól. A táncban megéhezett gyerekeket és felnőtteket fánkkal és zsíros kenyérrel kínálták, szomjukat meleg teával olthatták. Ezúton szeretnénk megköszönni az óvodakonyha dolgozóinak az ízletes fánkokat, melyet a gyerekeknek sütöttek, illetve a résztvevő pedagógusok és lelkes segítők közreműködését. FIZETETT HIRDETÉS Cirkula és fa hasító gép eladó! Érd.: 06/20/ *** 500 -öl föld szépen felszántva a falu szélén kiadó! Tel.: 06/20/ *** Ház eladó, Apátfalva, Széchenyi u. 12. Érd.: 06/30/ Tisztelt Szülők! A Dózsa György Általános Iskola leendő 1. osztályosai számára az iskolai beíratás március ig lesz az iskola gazdasági irodájában, naponta 8-12 és 13-15:30 óráig. Kérjük a tisztelt szülőket beiratkozásra szíveskedjenek magukkal hozni a következő dokumentumokat: óvodai szakvélemény gyermek születési anyakönyvi kivonata gyermek lakcím és TAJ kártyája szülő/gondviselő személyi igazolványa és lakcímkártyája Amennyiben a gyermeket tanulási képességet vizsgáló szakértői bizottság vizsgálta, a szakértői véleményt hozza magával. A beiratkozáskor lehetőség lesz tanuló baleset biztosítás megkötésére a 2012/13 tanévre. Szeretettel várjuk leendő elsőseinket és szüleiket a beiratkozásra, illetve a 2012/2013-as tanévre! Tisztelettel: Mátó Lajos igazgató F E L H Í V Á S! A Dózsa György Általános Iskola a Víz Világnapja alkalmából pályázatot hirdet: Vízen járó vagy vízzel működő eszközök gyerekszemmel a XXI. században címmel. Olyan kisméretű vízi eszközök - működőképes! elkészítését várjuk, melyek alkalmasak voltak/lehetnek a vízi közlekedésre (hajók, vízibiciklik) vagy a víz erejének munkába állítására (vízimalmok, vízerőművek). Kreatív ötleteiteket különféle természetes és hulladék anyagok (fa, parafa, pet-palack stb.) felhasználásával, bármilyen technikával elkészíthetitek. Dolgozhattok egyénileg vagy párban. A pályamunkák leadási határideje: március 14. (szerda) helye : Dózsa György Általános Iskola (tanári) Az elkészült munkákból kiállítást tervezünk! Várjuk az ügyes és szorgos kezek munkáit! Varga Klára szervező

8 8 Apátfalvi Hírek március Két kezét a munka megtörte, az élet vihara meggyötörte, de Ő nem panaszkodott, csak csendben hallgatott, soha nem kért, mindig csak adott. Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik Kardos Imre temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek és fájdalmunkban osztoztak. Külön köszönetet mondunk a szép búcsúztatásért a plébános úrnak és a kántor úrnak. Hálás szívvel mondunk köszönetet közeli és távoli rokonoknak, ismerősöknek, szomszédoknak, akik drága szerettünk Varga Mártonné Langó Julianna Nyugodj csendesen, legyen békés álmod, találj odafenn örök boldogságot. Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik drága szerettünk Varga József temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, gyászunkban velünk együtt éreztek. Gyászoló felesége, fia, menye,és unokái temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, utolsó útjára elkísérték és részvétüket bármi módon kifejezték. A gyászoló család Gyászoló család TEMETKEZÉS A Csongrád Megyei KEGYELETI KFT Kirendeltsége APÁTFALVÁN! Apátfalva, Dózsa Gy. u. 2. (Temetőnél) VIRÁGBOLT Képviselőnk: Frankné Varga Zsuzsanna Ügyelet: éjjel-nappal: 06/30/ Teljes körű temetkezési szolgáltatás! Számítógép Laptop NEM KELL MAKÓRA UTAZNI! Ha venni akar, vagy bővíteni, esetleg javíttatni, a Kiss-Kamilla Bt továbbra is várja ügyfeleit. Rövid határidővel, megbízható, precíz munkavégzés. Használt és új gépek értékesítése, javítása, telepítése, eszközök beszerelése, szaktanácsadás. Tel: 06-20/ Papp József, Apátfalva, Dózsa Gy. 19. LOLITA ABC Apátfalva, Kereszt u. 23. Udvarias kiszolgálással várjuk kedves vásárlóinkat! AMIT AZ ÜZLETBEN MEGTALÁL: Minden nap friss zöldség, gyümölcs Kedden és hétvégén friss baromfi húsok (csirke, pulyka), sertéshús, valamint megrendelésre marhahús kapható. Minden nap délután friss Forrai kenyér változatlan áron. Az üzlet előtti tej automatából friss házi tej ugyancsak változatlan áron, éjjelnappal megvásárolható! Kérjük, térjen be hozzánk! NYITVA TARTÁS: MINDEN NAP: 05-től 20 óráig *** R+R SÖRÖZŐ ITALBOLTUNKBAN INTERNETES HOZZÁFÉRÉS BIZTOSÍTOTT MINDEN NAP 5-től 22 óráig Előnevelt fehér és tarka csirke íratható! Bíró Antalné Apátfalva Aradi u. 16/a 06/20/ Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik a szerető férj, édesapa és nagyapa Kóródi Mihály temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, mély fájdalmunkon enyhíteni igyekeztek. Gyászoló család BÍRÓ-KER Nyitva: H-P 7-17 óráig Szombaton: 7-12 óráig Vasárnap: zárva Fűrészárú Tégla, cement Mész, festékek Szög és csavar árúk Bíró Antal H-Apátfalva, Aradi u. 16/a 06-20/ /20/ REKVIUM Temetkezési vállalkozás apátfalvi lerakata teljes körű temetkezési szolgáltatásokkal áll rendelkezésre Koporsós és urnás temetések lebonyolítása Otthoni és kórházi elhalálozás esetén is Kegyeleti tárgyak értékesítése Gyászjelentés újságban való megjelenítése Ügyelet a nap 24 órájában Bíró Rita Apátfalva Aradi u. 16/a Tel: 06/20/ , 06-20/ SÍRKŐKÉSZÍTÉS Gránit síremlékek: Egyszemélyes: ,- Ft-tól Kétszemélyes: ,- Ft-tól Műkő síremlékek: Egyszemélyes: ,- Ft-tól Kétszemélyes: ,- Ft-tól Sánta Péter www. santapeter.atw.hu APÁTFALVI HÍREK Apátfalva Község Önkormányzatának információs lapja Kiadó: Apátfalva Község Önkormányzata Szerkeszti a Szerkesztőbizottság Felelős szerkesztő: Sajtos László jegyző Szerkesztőség, hirdetésfelvétel: 6931 Apátfalva, Templom u Tel.: 62/ Lapzárta: minden hónap 3-án Számítógépes szerkesztés: Móricz Ágnes Készült: 1400 példányban Megjelenik: havonta egy alkalommal Nyomda: Makói Nyomda ISSN

Tájékoztató az NFA 2012-KKV kódjelű, a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására

Tájékoztató az NFA 2012-KKV kódjelű, a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására Tájékoztató az NFA 202-KKV kódjelű, a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására A Nemzetgazdasági Minisztérium a Nemzeti Foglalkoztatási Alap 202. évi központi keretéből

Részletesebben

NFA 2013-KKV kódjelű, a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatása

NFA 2013-KKV kódjelű, a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatása CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA 1. sz. melléklet Munkahelyteremtő támogatás A Nemzetgazdasági Minisztérium meghirdette mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak

Részletesebben

Tájékoztató a 2014. évi munkahelyteremtő támogatásról

Tájékoztató a 2014. évi munkahelyteremtő támogatásról Tájékoztató a 2014. évi munkahelyteremtő támogatásról A Nemzetgazdasági Minisztérium a Nemzeti Foglalkoztatási Alap 2014. évi központi keretéből idén 13 milliárd Ft támogatási keretösszeggel hirdette meg

Részletesebben

MUNKAHELYTEREMTÉS 2011. 2011.02.18.

MUNKAHELYTEREMTÉS 2011. 2011.02.18. MUNKAHELYTEREMTÉS 2011. 2011.02.18. Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására 1. Pályázat célja Új munkahelyek létrehozását eredményező beruházások támogatása elsősorban

Részletesebben

Tájékoztató a évi munkahelyteremtő támogatásról

Tájékoztató a évi munkahelyteremtő támogatásról CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA 1. sz. melléklet Munkahelyteremtő támogatás A Nemzetgazdasági Minisztérium meghirdette mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak

Részletesebben

XV évfolyam - 4 szám 2014 Április Tüdoszurés A 40 év feletti biztosítottak részére az évente egy alkalommal igénybe vehető térítésmentes lakossági tüdőszűrést csak abban az esetben tudjuk elvégezni, amennyiben

Részletesebben

Megjelent a Szociális és Munkaügyi Minisztérium által meghirdetett MPA-2010-1 Munkahelyteremtő beruházások támogatása című pályázati felhívás!

Megjelent a Szociális és Munkaügyi Minisztérium által meghirdetett MPA-2010-1 Munkahelyteremtő beruházások támogatása című pályázati felhívás! Megjelent a Szociális és Munkaügyi Minisztérium által meghirdetett MPA-2010-1 Munkahelyteremtő beruházások támogatása című pályázati felhívás! A pályázat alapján 1,5 milliárd Ft támogatási keretösszeg

Részletesebben

Pályázati felhívás a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására NFA-2013-KKV

Pályázati felhívás a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására NFA-2013-KKV Pályázati felhívás a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására NFA-2013-KKV Pályázat célja: KKV-k fejlődésének elősegítése, piaci pozíciójuk megerősítése, versenyképességük

Részletesebben

MPA 2011-KKV a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtı beruházások támogatása 5 milliárd Ft beruházások vissza nem térítendı támogatása

MPA 2011-KKV a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtı beruházások támogatása 5 milliárd Ft beruházások vissza nem térítendı támogatása MPA 2011-KKV a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtı beruházások támogatása (RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ, KIZÁRÓLAG INFORMÁLIS JELLEGGEL, A LEGFONTOSABB DE NEM VALAMENNYI- PÁLYÁZATI FELTÉTELRİL,

Részletesebben

European Conformity Check Vállalkozásfejlesztési Tanácsadó Intézet

European Conformity Check Vállalkozásfejlesztési Tanácsadó Intézet Beadási határidő 2014. január 9-2014. február 14 Rendelkezésre álló forrás 13 milliárd forint Támogatási intenzitás Támogatás összege Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld és Dél-Dunántúl tervezésistatisztikai

Részletesebben

Munkahelyteremtő beruházások támogatása (NFA-2013-KKV)

Munkahelyteremtő beruházások támogatása (NFA-2013-KKV) Munkahelyteremtő beruházások támogatása (NFA-2013-KKV) A pályázat célja új munkahelyek létrehozását eredményező beruházások támogatása a mikro-, kis-, és középvállalkozások körében. Beadási határidő: 2013.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ, KIZÁRÓLAG INFORMÁLIS JELLEGGEL, A LEGFONTOSABB DE NEM VALAMENNYI- PÁLYÁZATI FELTÉTELRŐL, FIGYELEMFELHÍVÁS CÉLJÁBÓL)

TÁJÉKOZTATÓ, KIZÁRÓLAG INFORMÁLIS JELLEGGEL, A LEGFONTOSABB DE NEM VALAMENNYI- PÁLYÁZATI FELTÉTELRŐL, FIGYELEMFELHÍVÁS CÉLJÁBÓL) NFA 2014-KKV a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházások támogatása (RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ, KIZÁRÓLAG INFORMÁLIS JELLEGGEL, A LEGFONTOSABB DE NEM VALAMENNYI- PÁLYÁZATI FELTÉTELRŐL,

Részletesebben

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE Öttömös Község Képviselő-testületének 2012. évi MUNKATERVE A KÉPVISELŐTESTÜLET ÜLÉSEINEK HELYE, IDEJE, NAPIRENDJEI A Képviselő-testület üléseire meghívottak a képviselőkön kívül a Szervezeti és Működési

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtı beruházásainak támogatása (NFA-2014-KKV)

Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtı beruházásainak támogatása (NFA-2014-KKV) Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtı beruházásainak támogatása (NFA-2014-KKV) A pályázatok benyújtása 2014. február 14-ig lehetséges. Támogatás célja A területi különbségek csökkentése,

Részletesebben

Maroslele Község Polgármesterétől

Maroslele Község Polgármesterétől Maroslele Község Polgármesterétől 6921 Maroslele, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 62/256 033 E-mail: marosleleph@vnet.hu Maroslele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Maroslele Tárgy: Polgármesteri tájékoztató

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ, KIZÁRÓLAG INFORMÁLIS JELLEGGEL, A LEGFONTOSABB DE NEM VALAMENNYI- PÁLYÁZATI FELTÉTELRŐL, FIGYELEMFELHÍVÁS CÉLJÁBÓL)

TÁJÉKOZTATÓ, KIZÁRÓLAG INFORMÁLIS JELLEGGEL, A LEGFONTOSABB DE NEM VALAMENNYI- PÁLYÁZATI FELTÉTELRŐL, FIGYELEMFELHÍVÁS CÉLJÁBÓL) NFA 2012-KKV a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházások támogatása (RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ, KIZÁRÓLAG INFORMÁLIS JELLEGGEL, A LEGFONTOSABB DE NEM VALAMENNYI- PÁLYÁZATI FELTÉTELRŐL,

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére 1 M U N K A P R O G R A M 2013. január 1-től lényeges változások következtek

Részletesebben

Ikt.szám: /2014.

Ikt.szám: /2014. Ikt.szám: 1126-1/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én 15 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról Készült: Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Munkahelyteremtő beruházások támogatása (NFA-2014-KKV)

Munkahelyteremtő beruházások támogatása (NFA-2014-KKV) Munkahelyteremtő beruházások támogatása (NFA-2014-KKV) A pályázat célja új munkahelyek létrehozását eredményező beruházások támogatása a mikro-, kis-, és középvállalkozások körében. Beadási határidő: 2014.

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Erzsébet Ligeti Óvoda 2016/2017 NEVELÉSI ÉV

KÖZZÉTÉTELI LISTA Erzsébet Ligeti Óvoda 2016/2017 NEVELÉSI ÉV KÖZZÉTÉTELI LISTA Erzsébet Ligeti Óvoda 2016/2017 NEVELÉSI ÉV Szervezeti, személyzeti adatok Az intézmény neve: Erzsébet Ligeti Óvoda OM azonosítója: 201876 Feladatellátás helyei: Székhelye: 9023 Győr,

Részletesebben

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet XVII. évfolyam - 2. szám 2016. Február A Magyar Kultúra Napjára kisiskolásoknak és óvodásoknak kiírt rajzpályázatra több, mint 40 rajz érkezett. Ennek eredményhirdetése következett, az eredmények a következők

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 27-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 27-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 27-i ülésére Tárgy: Részvétel a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás által benyújtandó 2009. évi CÉDE pályázatban

Részletesebben

A pályázaton nem vehetnek részt:

A pályázaton nem vehetnek részt: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS T Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzata pályázatot hirdet Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete alapján

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról.

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról. Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Preambulum Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődési,

Részletesebben

a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására A pályázat kódjele: MPA-2011-KKV

a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására A pályázat kódjele: MPA-2011-KKV P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására A pályázat kódjele: MPA-2011-KKV A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő JEGYZŐKÖNYV Készült Jákó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. április 29-én az önkormányzat tanácskozó termében megtartott üléséről. Jelen vannak: Kovács János polgármester Hosszúné Deli Hajnal

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatása c. felhívás kivonata

Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatása c. felhívás kivonata Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatása c. felhívás kivonata Cél: munkahelyteremtést eredményező induló beruházást megvalósítani Új műszaki berendezések, gépek beszerzése

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 6-7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29. napján

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S megüresedett házi gyermekorvosi körzet betöltésére irányuló pályázat kiírására

Részletesebben

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák AJÁNLATKÉRÉS Bem utca páratlan oldali járda építési munkák Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

15/2016. (02.16.) Kt. határozat

15/2016. (02.16.) Kt. határozat 15/2016. (02.16.) Kt. határozat Balatonfűzfő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gazdaságfejlesztési tervről, valamint a Forrástérképről szóló beszámolót elfogadja. 16/2016. (02.16.) Kt. határozat

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére Vép Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére tárgy: A képviselő-testület 2015. évi munkaterve előterjesztő:

Részletesebben

Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete

Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 30-án

Részletesebben

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója XVI évfolyam - 11 szám 2015 November Programajánló óvoda, iskola, ápolóotthon, Tompaháti Közösségi Tér karácsonyi műsora, az estet a Szegedi Miniszínház műsora zárja Hozzon egy díszt a falu karácsonyfájára!

Részletesebben

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/007.(VIII.9.) Ör az önkormányzat 007. évi költségvetéséről szóló 1/007. (I.1.) Ör módosításáról 1. A.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A támogatás formája: működési támogatásnak nem minősülő vissza nem térítendő támogatás.

ELŐTERJESZTÉS. A támogatás formája: működési támogatásnak nem minősülő vissza nem térítendő támogatás. Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési osztály Az előterjesztést megtárgyalta: Pénzügyi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 30-i ülésére Tárgy: A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat pályázata a 2008. évi rendezvények támogatására Az előterjesztést

Részletesebben

Beszámoló. a lejárt határidejű határozatokról. Képviselő-testület április 21 - i ülésére

Beszámoló. a lejárt határidejű határozatokról. Képviselő-testület április 21 - i ülésére Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról Képviselő-testület 2016. április 21 - i ülésére 217/2015.(XII.10)Kt. sz. Szondy u. 7. sz. alatti ingatlan Önkormányzat részére történő felajánlásáról Jánoshalma

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A támogatási keretként meghatározott költségvetési összeg felhasználására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A támogatási keretként meghatározott költségvetési összeg felhasználására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A támogatási keretként meghatározott költségvetési összeg felhasználására Biharkeresztes Város Önkormányzata pályázatot hirdet a 2010. évi költségvetési rendeletében elkülönített támogatási

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Felelős: Jobb Gyula polgármester Határidő: azonnal

JEGYZŐKÖNYV. Felelős: Jobb Gyula polgármester Határidő: azonnal JEGYZŐKÖNYV Készült Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. január 18. napján 8.00 órakor a Polgármesteri Hivatal Dísztermében megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. évről Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. Tartalmi beszámoló a Gyermekeink a jövő Alapítvány 2013. évi működéséről A Gyermekeink a jövő Alapítvány 2013-ban

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve Testületi ülés Január 27. - Tájékoztató a Testület tevékenységét érintő. 2. Az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

12/2013. sz. jegyzőkönyv

12/2013. sz. jegyzőkönyv 12/2013. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről, mely 2013. június 17-én 16 órakor kezdődött. Jelen vannak: Zsiros Sándorné

Részletesebben

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja ek 2011-ben Mezőszilas községben időpontja címe/elnevezése tervezett programja helyszíne szervezője/felelőse 2011. február 25. 9 órától 12 óráig Óvoda nyitogató A leendő ovisok fogadása az óvodában, ismerkedés

Részletesebben

INTÉZMÉNYÜNK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A KÖZNEVELÉSI TV. 23 -A ALAPJÁN

INTÉZMÉNYÜNK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A KÖZNEVELÉSI TV. 23 -A ALAPJÁN INTÉZMÉNYÜNK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA A KÖZNEVELÉSI TV. 23 -A ALAPJÁN Intézményünk neve, címe: Székhely: Telephely: 4465 Rakamaz, Dózsa György út 1. Óvodába jelentkezhet vagy másik óvodába átjelentkezhet minden

Részletesebben

2014. április 24-i rendes ülésére

2014. április 24-i rendes ülésére Új napirendi pont 22. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 24-i rendes ülésére Tárgy: Hozzájárulás az Egyesített Szociális

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIII. évfolyam 12. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2012. OKTÓBER 11. TARTALOM A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI ZMJVK 158/2012. (X.10.) sz. hat. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének

Részletesebben

MÁJUSI ELÕZETES Május 1. Majális a Sárostói Sportpályán tervezett program

MÁJUSI ELÕZETES Május 1. Majális a Sárostói Sportpályán tervezett program ÁPRILIS 1-3. (csütörtök-szombat) III. Bihar-Bihor Amatõr Diákszínjátszó Fesztivál színházterme ÁPRILIS 8. (csütörtök) 17 óra A GOBLEIN kör gyûlést tart Szõllõsi Imréné vezetésével Munkákat lehet hozni

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. d) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. d) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók Pályázat Program neve: Program kódja: Gazdaságfejlesztési Operatív Program GOP-2012-2.2.4 Támogatás szakmai iránya: Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahely teremtési képességének támogatása Megvalósítandó

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

t.','j. számú előterjesztés

t.','j. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 11 Ci t.','j. számú előterjesztés -- Előterjeszt és a Humánszolgáltatási Bizottság részére az egészségügyi támogatásról szóló pályázati

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására PÁLYÁZATI KIÍRÁS Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására 1. A pályázat célja A pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek

Részletesebben

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16 Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 8/2013. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2015. június 14.-én (péntek) napján 8 00 órai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2009. augusztus 13-i rendkívüli üléséről Jelen vannak: l./ Tóth Ferencné polgármester 2./ dr. Berecz Botond alpolgármester 3./

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / NEVELÉSI ÉVRE

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / NEVELÉSI ÉVRE KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / 20167 NEVELÉSI ÉVRE Készült: A Nemzeti Köznevelési Törvény végrehajtásáról szóló 229./2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23. (1) (2) alapján Az intézmény adatai: Székhely óvoda:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 19-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 19-i nyilvános ülésére 3. napirendi pont Nyirád Község Önkormányzata Polgármesterétől 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: hivatal@nyirad.hu Ügyszám: 87-7/2015. Előterjesztő: Sarkadi-Nagy András

Részletesebben

Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről

Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről Mátrai Önkormányzati Társulás Elnöke, 3145 Mátraterenye Kossuth út 178. Társult települési önkormányzat polgármestere Szám: /2015/I. Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről Készült: a

Részletesebben

l C0. számú előterjesztés

l C0. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere l C0. számú előterjesztés Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére a gyógyászatisegédeszköz-támogatásról szóló pályázati felhívásról

Részletesebben

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 129-2/2015. BAKONYKOPPÁNY Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Önkormányzat Képviselő-testülete 8571 Bakonykoppány,

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2011. december 12-i Képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2011. december 12-i Képviselő-testületi ülésére Kisberény Község Önkormányzata 8693 Kisberény, Petőfi S. u. 36. Ügyiratszám: 6743-23/2011 ELŐTERJESZTÉS Kisberény Község Önkormányzata 2011. december 12-i Képviselő-testületi ülésére Napirend: KEOP-7.1.0/11

Részletesebben

KELEBIA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK MUNKATERVE

KELEBIA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK MUNKATERVE KELEBIA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK MUNKATERVE 2013. február: 1.) Kelebia Község 2013. évi költségvetési rendeletének tárgyalása 2.) 2013. évi munkaterv elfogadása 3.) Kilépési nyilatkozat

Részletesebben

JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE évi m u n k a t e r v e

JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE évi m u n k a t e r v e JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. évi m u n k a t e r v e A Képviselő-testület a munkatervet a 299/2014. (XI. 27.) sz. határozatával elfogadta. - 2-2015. JANUÁR 29. (CSÜTÖRTÖK)

Részletesebben

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. tárgysorozata: határozata: 34-36 rendelete: TÁRGYSOROZAT 1. Döntéshozatal közbeszerzésekkel

Részletesebben

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. II. FÉLÉVI M U N K A T E R V E

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. II. FÉLÉVI M U N K A T E R V E 1 SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. II. FÉLÉVI M U N K A T E R V E Jóváhagyta a képviselő-testület a 79/2015.(VI.29.) KT határozatával 2 M U N K A T E R V 2015. július 1-től

Részletesebben

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE. 18. számú jegyzőkönyve (2013. JÚLIUS 30.) Határozatok: 115/2013. 118/2013. Kt. hat.

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE. 18. számú jegyzőkönyve (2013. JÚLIUS 30.) Határozatok: 115/2013. 118/2013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE 18. számú jegyzőkönyve (2013. JÚLIUS 30.) Határozatok: 115/2013. 118/2013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént.

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. J e l e n t é s a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERVE 1 MUNKATERV 2014. év Heréd község Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve 1. 2014. január 27. (hétfő) 17 óra Együttes ülés Nagykökényes

Részletesebben

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését,

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését, Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését, melyen az alábbi fontosabb döntések születtek. Földeák és Óföldeák képviselő-testületei

Részletesebben

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.26.) Önkormányzati rendelete

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.26.) Önkormányzati rendelete Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.26.) Önkormányzati rendelete Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004.április 26-i ülésére Tárgy: Szociális célú pályázatokhoz Képviselő-testületi határozat Előadó: Koósné Stohl Ilona Intézményvezető

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 26-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 26-ai ülésére II/1. E L Ő T E R J E S Z T É S Medgyesegyháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 26-ai ülésére Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 73/2012. (III. 27.)

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előterjesztés száma: 95/2015. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2015. május 28-án 18 órakor megtartandó ülésére Tájékoztató a lejárt

Részletesebben

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi MUNKATERVE

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi MUNKATERVE Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi MUNKATERVE Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi MUNKATERVE A képviselő-testület 2015. évben 9 ülést tart.

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2017. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: A 2014. évi munkaterv jóváhagyása A tárgykört rendező

Részletesebben

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai 1/2015. (II.25.) SZKT határozat 3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének jegyzőkönyv

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Községi Képviselő-testület Csögle Szám: 229-4/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Csögle

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (III. 26.) r e n d e l e t e

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (III. 26.) r e n d e l e t e PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (III. 26.) r e n d e l e t e a helyi iparűzési adóról, a magánszemélyek kommunális adójáról és az idegenforgalmi adóról * Püspökladány Város

Részletesebben

-1- A TANÉV RENDJE. Az I. félév vége: január 14. A tanulók értesítése a félévi eredményeikről: január 21.

-1- A TANÉV RENDJE. Az I. félév vége: január 14. A tanulók értesítése a félévi eredményeikről: január 21. -1- A TANÉV RENDJE A 2010/2011. tanévben 183 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2010. szeptember 1. (szerda) Utolsó tanítási nap: 2011. június 15. (szerda) Az I. félév vége: 2011. január 14. A tanulók

Részletesebben

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK MUNKAHELYTEREMTŐ BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSA NFA-2012-KKV

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK MUNKAHELYTEREMTŐ BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSA NFA-2012-KKV MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK MUNKAHELYTEREMTŐ BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSA NFA-2012-KKV Asboltné Péterfi Erika ZALA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA NFA-2012-KKV Rendelkezésre álló keret :

Részletesebben

DUNASZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

DUNASZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE DUNASZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MUNKATERV 2015. 1/10 Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi üléseinek tervezett időpontjai: 2015. január 26. (hétfő) 18:00 2015.

Részletesebben

Községi Önkormányzat Polgármestere

Községi Önkormányzat Polgármestere Községi Önkormányzat Polgármestere 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/507-030 E-mail:onkurkut@vnet.hu... MEGHÍVÓ Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. május 29-én (szerdán) 13, 00 órai kezdettel

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének módosítására

Szécsény Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendeletének módosítására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 30-i ülésére Előterjesztő:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 19-én megtartott soron kívüli üléséről Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. június 20-i

Részletesebben

Apátfalva Község Polgármestere 6931 Apátfalva, Templom u. 69. Te.: (62) 520-040; Fax: (62) 520-043 E-mail: apatfalva.polg@vnet.hu

Apátfalva Község Polgármestere 6931 Apátfalva, Templom u. 69. Te.: (62) 520-040; Fax: (62) 520-043 E-mail: apatfalva.polg@vnet.hu Apátfalva Község Polgármestere 6931 Apátfalva, Templom u. 69. Te.: (62) 520-040; Fax: (62) 520-043 E-mail: apatfalva.polg@vnet.hu 29-92/2014. Ea.: Varga Gy.-né Tárgy: Tájékoztató Apátfalva Község Cigány

Részletesebben

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI M U N K A T E R V E

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI M U N K A T E R V E SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2011. I. FÉLÉVI M U N K A T E R V E Jóváhagyta a képviselőtestület a 159/2010.(XII.13.) számú határozatával 2 M U N K A T E R V 2011. január 1től 2011.

Részletesebben

napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének november 30-i ülésére

napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének november 30-i ülésére napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 30-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2016. évi Munkaterv és jogalkotási program

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER. J a v a s l a t. a Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítására

ALPOLGÁRMESTER. J a v a s l a t. a Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER J a v a s l a t a Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítására Készítette: Lombos Antal ágazatvezető

Részletesebben