Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes, tájékoztató havi lapja MEGHÍVÓ MÁRCIUSBAN ELKEZDŐDIK A CSATORNAÉPÍTÉS. Nemzetközi Nőnap 2012 március 8.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes, tájékoztató havi lapja MEGHÍVÓ MÁRCIUSBAN ELKEZDŐDIK A CSATORNAÉPÍTÉS. Nemzetközi Nőnap 2012 március 8."

Átírás

1 Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes, tájékoztató havi lapja VII. évfolyam 3. szám MEGHÍVÓ Apátfalva Község Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és családját az es Forradalom és szabadságharc kitörésének 164. évfordulója alkalmából rendezett ünnepi megemlékezésre március 15-én (csütörtökön) 8.45: Gyülekező és a megemlékezés helyszíne a Polgármester Hivatal előtti tér 9 órától: Ünnepi megemlékezés HIMNUSZ Ünnepi műsor Ünnepi beszéd: Varga Péter polgármester Koszorúzás a Polgármesteri Hivatal falán elhelyezett es Forradalom és Szabadságharc emléktáblánál Szózat Új igazgató a Szociális Alapszolgáltatási Központ Könyvtár és Faluház élén Tisztelt Apátfalviak! Kissné Urgyán Mária vagyok. Ezzel a pár sorral mutatkozom be Önöknek abban bízva, hogy nem sok idő múlva már személyesen is megismerkedünk. Több mint 30 éves szakmai pályafutásom alatt harmadik alkalommal kezdem egy számomra ismeretlen településen, befogadásra és elfogadásra várva ben Hajdúdorogról kerültem Hódmezővásárhelyre, fiatal diplomásként, első munkahelyemre, az Alföldi Porcelángyárba, mint népművelő ban nyertes pályázóként kerültem Tótkomlósra, intézményvezetőként dolgoztam az általános művelődési központban. Ugyancsak pályázat útján kerültem az Önök településére a Faluház és Könyvtár intézményegységhez. Nem volt könnyű döntés a családtól távol ennyi idősen a váltás, de a munkalehetőség és a szakmaszeretet győzött. Minden igyekezetemmel azon leszek, hogy minél hamarabb megismerjem Önöket, az itt lakók igényeit, a helyi lehetőségeket. Célom tartalmas elfoglaltságot, rendezett körülményeket teremteni a Faluházban, hogy sok-sok ötlettel, javaslattal, az Önök segítségével minden nap érdemes legyen bejönni hozzánk. Tisztelettel: Kissné Urgyán Mária március MÁRCIUSBAN ELKEZDŐDIK A CSATORNAÉPÍTÉS Több éves előkészítés után 2012 márciusában elkezdődik a csatornaépítés Makón, Apátfalván és Magyarcsanádon. A beruházás során több mint 205 km gravitációs és 52 km nyomás alatti hálózat, bekötés és 18 db új átemelő létesül. A munka befejezése 2014 őszére várható. A közlekedést is érintő közszolgáltatási beruházások óhatatlanul kisebb-nagyobb nehézségekkel járnak az érintett területek lakossága és vállalkozásai számára. A Szennyvízcsatornázási Társulás mindent megtesz annak érdekében, hogy a munkálatok okozta kellemetlenségeket a minimálisra csökkentse, ezért időben és teljes körűen tájékoztatást ad az útlezárásokról, forgalmi változásokról. Mivel a munkálatok egy időben sok helyszínen párhuzamosan folynak, az elsődleges és minden részletre kiterjedő információk a projekt honlapján illetve a telefonos ügyfélszolgálaton kaphatók. Honlap: szennyviz.mako.hu Ügyfélszolgálati telefon: hétfő, szerda, péntek 8 és 12 óra között: 62/ Kérjük a lakosság és a vállalkozások türelmét és együttműködését, hiszen a beruházás mindannyiunk közös érdekét szolgálja! Földeák, Kiszombor és Maroslele településeken a csatornarendszer kiépítésére kiírt közbeszerzési eljárásban lezárult az ajánlatok beadására megjelölt határidő, a bírálóbizottság döntése március közepére várható. A nyertes ajánlattevőkkel a szerződések aláírására a döntések jogerőre emelkedése után kerülhet sor. Makó és Térsége Szennyvízcsatornázási Társulás Nemzetközi Nőnap 2012 március 8. Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének férfi tagjai és a magam nevében szeretettel köszöntöm a hölgyeket! Varga Péter polgármester Lakossági tüdőszűrés március és között (Részletesen a 4. oldalon!) Óvodai beíratás: március ig, minden nap óráig Iskolai beíratás március ig naponta 8-12 és 13-15:30 óráig. (Részletesen a oldalon!)

2 2 Apátfalvi Hírek március Ü L É S E Z E T T A K É P V I S E L Ő -T E S T Ü L E T február 28-án ülésezett a képviselőtestület Első napirendi pontként került megtárgyalásra Apátfalva község közlekedési, közrend és közbiztonsági helyzetéről, a rendőrség, a határrendészeti kirendeltség és a polgárőrség évi tevékenységéről szóló tájékoztató. Apátfalva község közbiztonsági helyzete az elmúlt évek statisztikáit figyelembe véve stabilnak mondható. A rendőrőrs illetékességi területén átlag 916 főre jut 1 rendőr. Az őrs személyi állománya nem csökkent. Az Apátfalvi Rendőrőrs a lehetőségekhez képest megpróbálja biztosítani 24 órában az állandó rendőri jelenlétet illetékességi területén, illetve Nagylak Határrendészeti kirendeltség munkatársai is folyamatosan járőröznek a településen. Továbbra is problémát jelent, hogy az őrs nem rendelkezik olyan gépkocsival, amely megfelelő paraméterekkel rendelkezne a külterületek ellenőrzéséhez, bár több ígéret elhangzott az elmúlt években arra vonatkozóan, hogy a Nagylak Határrendészeti Kirendeltségen nem használt terepjárókból talán Apátfalva Rendőrőrs kap egyet. A 43-as főút megnövekedett forgalma még több feladatot rótt az őrs állományára, a községen átutazó szabálysértőkkel szemben minden esetben határozottan felléptek. Lakossági visszajelzések alapján megállapítható, hogy az Apátfalvi Rendőrőrs a lakossági és szakmai elvárásoknak megfelelő szinten teljesíti feladatait, végzi a munkáját. Apátfalva község határ menti település, így a határőrizeti szervekkel rendszeres munkakapcsolatot tart az önkormányzat év hasonló időszakát összehasonlítva év hasonló időszakával a járműforgalomban 8 % -os, a személyforgalomban 12 %-os csökkenés következett be. A és évekhez képest a kirendeltségen felfedett jogellenes cselekmények számában növekedés volt megfigyelhető ig elsősorban az átkelőhelyen próbálkoztak a határsértők illegálisan átjutni nagyobb számban, ma már inkább a zöldhatáron próbálkoznak, ezért az átkelőhely és a zöldhatár veszélyezettsége igen magas lett. A Rendőrség és ezen belül a Határrendészeti szolgálati ág számára napjainkban a legnagyobb kihívást az illegális migráció elleni hatékony fellépés jelenti. Ehhez nélkülözhetetlen az illegális migrációval kapcsolatos minden adat és információ széleskörű, rendszeres, naprakész elemzése, értékelése. A határ menti települések lakosságával a kapcsolat továbbra is jónak mondható. Az Apátfalvi Polgárőr Egyesület községünk közbiztonságának, közrendjének jobbá tétele érdekében működő civil szervezet. A bűnmegelőzési feladatokon felül, a községünkben megrendezésre kerülő rendezvények lebonyolítását, biztosítását is vállalják ben közel 1840 órát töltöttek a településünk közterületén, kilométert tettek meg a közrend, közbiztonság fenntartása érdekében. Az előző évekhez hasonlóan igen komoly anyagi és erkölcsi támogatást kapott az egyesület a helyi önkormányzattól, a Csongrád Megyei Önkormányzattól, a Magyar Posta Zrt-től és az Országos Polgárőr Szövetségtől. Az elmúlt évben munkája elismeréseként két polgárőr kapott kitüntetést és a szervezet megkapta az Év Polgárőr Egyesülete kitüntető címet. Második napirendi pont keretében tájékoztató hangzott el az önkormányzat belvízelvezető csatornarendszerének felülvizsgálatáról, a szükséges feladatok ütemezéséről. Az önkormányzat az elmúlt időszakban több csatornarendszert felújított, újakat épített és ez által sikerült a község belvíz helyzetén úrrá lenni, úgy, hogy lakossági kár nem keletkezett, csak a szivattyúk üzemelési költsége jelentkezett az elrendelt fokozati idő alatt. A Kereszt utca déli részén a Templom utcától a töltés irányába, valamint a Rákóczi utcai szivattyútól a töltés irányába medertisztítás, áteresztisztítás és súrjázás valósult meg, valamint a Hold utca csatornarendszerének felújításával és rendbetételével megoldottá vált a belvíz elvezetése. A képviselőtestületnek továbbra is feladata, hogy azon a területeken ahol a belvízveszély jelentkezik, megoldja a gondokat, ilyen a község nyugati részének Délibáb utca, Tavasz utca, Zrínyi utca, Cservölgy utca csatornarendszerének kiépítése. A TIMA ezen csatornaszakaszokra a terveket elkészítette, kiviteli lehetőségek pályázati úton valósulhatnak meg. Önkormányzatunknak lehetősége adódott közmunka mintaprogram keretében a belvízelvezető csatornák karbantartására és felújítására. A program keretében 25 fő kerül alkalmazásra. A mintaprogram keretében megvalósul a Széchenyi utca nyugati részén a csatornafenék és átereszek szintbehozása, valamint a Rákóczi utca keleti részén a szivattyútól a Móricz Zs. utcáig a mederfenék és oldalfal felújítása Harmadik napirendi pont keretében elfogadásra került a évi költségvetési rendelet. A költségvetési rendelettervezet elkészítésekor elsődleges feladat volt a kötelezően ellátandó önkormányzati feladatok végrehajtására létrehozott intézmények zavartalan működésének biztosítását a Képviselőtestület által korábban vállalt kötelezettségek évre áthúzódó hatásai pénzügyi fedezetének finanszírozása. A költségvetési rendelet e Ft bevétellel számol, amely megoszlása a következő: saját bevételek e Ft, önkormányzat sajátos működési bevételei e Ft, költségvetési támogatás e Ft, működési célú pénzeszköz átvétel e Ft, felhalmozási bevételek e Ft, előző évi pénzmaradvány e Ft. A kiadás főösszege e Ft, amely a következők szerint kerül felhasználásra: működési kiadások e Ft, felhalmozási kiadások e Ft, támogatások, végleges pénzeszköz átadás e Ft, tartalék e Ft. A bevételek nem fedezik a kiadásokat, így a forráshiány összege e Ft. A nemzetiségi önkormányzatok költségvetései 2012-ben már nem épültek be az önkormányzat költségvetésébe. A cigány nemzetiségi önkormányzat a költségvetését e Ft bevétellel és kiadással, a román nemzetiségi önkormányzat a költségvetését 408 e Ft bevétellel és kiadással fogadta el. A Makó és Térsége Ivóvízminőség javító Társulás részére ,-Ft került visszafizetésre, ebből Apátfalvát megillető összeg Ft, melynek átutalása az önkormányzat részére megtörtént. Meghatározásra került a Dózsa György Általános Iskolában az elsősök, és tudomásul vételre került az Apátfalvi Bíbic Óvodában a kiscsoportosok beiratkozási időpontja, mely: március 26. és március 30. között lesz. A képviselő-testült elfogadta a március 15-i ünnepség programtervezetét. A képviselő-testület a gyermekorvosi feladatok ellátásával Dr. Horváthné dr. Czanik Sarolta egyéni vállalkozó gyermekorvost bízta meg március 20-tól március 31-ig. A képviselő-testület a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről szóló jelentést követően interpellációkra került sor, majd zárt ülés keretében megtárgyalta a szociális igazgatással kapcsolatos előterjesztést. ÉRTESÍTÉS HELYI ADÓK Apátfalva Község Polgármesteri Hivatala értesíti a lakosságot, hogy a első félévi magánszemélyek kommunális adója, a gépjármű súlyadó és az iparűzési adóelőleg kamatmentes befizetési határideje március 16. Késedelmes befizetés esetén késedelmi pótlék kerül felszámításra.

3 2012. március Apátfalvi Hírek 3 Tájékoztató az NFA 2012-KKV kódjelű, a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására A Nemzetgazdasági Minisztérium a Nemzeti Foglalkoztatási Alap évi központi keretéből idén 10 milliárd Ft támogatási keretöszszeggel hirdette meg pályázatát, új munkahelyek létrehozását eredményező beruházások vissza nem térítendő támogatása céljából. A pályázók köre: gazdasági társaságok, egyes jogi személyek vállalatai, külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepei és kereskedelmi képviseletei, szövetkezetek, egyéni vállalkozások és cégek. Pályázat legfontosabb feltételei: Pályázni csak olyan beruházással lehet, amely esetében a pályázó: a beruházást legkésőbb november 30-ig befejezi, a beruházásban érintett telephelyen legalább 2 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló számára létesít új munkahelyet, a támogatás iránti pályázatát a beruházás megkezdése előtt benyújtja, illetve a beruházást a pályázatot befogadó munkaügyi központ által megküldött, a pályázó támogatásra való jogosultságáról szóló értesítés átvételét követően kezdi meg, a beruházással létrehozott kapacitásokat, a beruházás befejezésétől számított 3 évig folyamatosan fenntartja és működteti. a beruházás befejezését követő 90 napon belül a létszámbővítést megvalósítja, a létszámbővítés megvalósítását követően a beruházásban érintett telephelyén, illetve a régióban meglévő valamennyi telephelyének a pályázat benyújtását megelőző 12 havi átlagos statisztikai állományi létszámára vonatkozóan, továbbá a felvett többletlétszámára külön-külön és együttvéve legalább 2 éves - folyamatos foglalkoztatási kötelezettséget vállal, a beruházás nettó - ÁFA visszaigénylési jogosultsággal nem rendelkező pályázó esetében bruttó - bekerülési költségének legalább 25%-át saját forrásból biztosítja, a támogatás odaítélése esetére - a beruházás befejezésétől számított legalább 3 évig, megfelelő fedezetet ajánl fel. Ez lehet a támogatási összeg: 120%-át jelentő, feltétel nélküli és visszavonhatatlan bankgarancia vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezesi kötelezvény, 150%-át kitevő permentes, forgalomképes és nem lakás céljára szolgáló ingatlan, 200 %-os kapcsolt fedezet: legalább 50 %-át kitevő permentes, forgalomképes és nem lakás céljára szolgáló ingatlan, vagy 50 %-át jelentő feltétel nélküli és visszavonhatatlan bankgarancia, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény, vagy garanciaszervezet által vállalt kezesség, vagy garanciabiztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvény és maximum 150 %-os, a beruházás keretében beszerzett tárgyi eszközökre. Amennyiben a vállalkozás január 1-je előtt működött, és ebből legalább 2 évben az adózás előtti eredménye (egyéni vállalkozó esetén évi jövedelme) pozitív volt, továbbá azonnali beszedési megbízásra felhatalmazói nyilatkozatot tesz, 15 millió Ft, illetve ez alatti támogatási összeg esetén nem köteles fedezetet felajánlani. (Ha a támogatási összeg a 15 millió Ft-ot meghaladja, az anyagi biztosíték kötelezettség a teljes támogatási összegre vonatkozik.) Elszámolható költségek: új műszaki berendezések, gépek, egyéb berendezések, felszerelések, valamint az immateriális javak beszerzésével kapcsolatos költségek valamint új épület, épületrész építésének költségei. A támogatás mértéke: új munkahelyenként legfeljebb 1,4 millió Ft/új munkahely. az alaptámogatáson kívül az alábbi kiegészítő támogatásokra lehet pályázni, külön-külön, illetve halmozottan: a. amennyiben a beruházás hátrányos helyzetű kistérségekben(1), településeken valósul meg, új munkahelyenként 200 ezer Ft, vagy b. amennyiben a beruházás a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben, továbbá a leghátrányosabb helyzetű kistérségekkel azonos elbánásban részesített településeken valósul meg, új munkahelyenként 300 ezer Ft, c. amennyiben a beruházás befejezését követően a munkaügyi kirendeltségeken nyilvántartásban lévő kiközvetített álláskeresők foglalkoztatására vállalkozik a pályázó, új munkahelyenként 500 ezer Ft, d. amennyiben a c) pontban meghatározott álláskeresők közül a helyi cigány kisebbségi önkormányzat, ennek hiányában a roma érdekképviseleti vagy a roma civil szervezet vagy az etnikai szószóló ajánlására a pályázó roma munkavállaló foglalkoztatását vállalja, új munkahelyenként 300 ezer Ft, e. amennyiben a beruházás szabad vállalkozási zónában valósul meg, új munkahelyenként 400 ezer Ft. A fenti összegekre külön-külön, illetve halmozottan egyaránt lehet pályázni, melynek összege legfeljebb 2,5 millió Ft/új munkahely lehet. A támogatás intenzitása más állami támogatásokkal együtt Csongrád megyében nem haladhatja meg az elszámolható beruházási költségeknek 50%-át. Ez a mérték kisvállalkozások esetében maximum 70%, középvállalkozások esetében maximum 60% lehet. A teljes pályázati dokumentáció letölthető a Nemzetgazdasági Minisztérium (kormányzati portálon: és a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat, a Nemzeti Munkaügyi Hivatal (www.munka.hu) honlapjáról, valamint átvehető a munkaügyi központokban és kirendeltségeiken. A pályázatot február 8-tól március 30-ig lehet benyújtani a beruházás helye szerint illetékes megyei kormányhivatal munkaügyi központjához. A pályázatok támogatásáról a nemzetgazdasági miniszter mérlegelési jogkörében május 30-ig dönt. A támogatást, hatósági szerződések megkötését követően a teljesítés igazolása mellett, a benyújtott eredeti számlák és a kifizetést igazoló dokumentumok alapján, forrás- és teljesítésarányosan folyósítja a munkaügyi központ. A támogatásról részletes felvilágosítást, a következő helyeken lehet kérni, illetve a pályázat leadásának címe: Név: Tóth Tamás Postacím: 6721 Szeged, Bocskai u cím:to th l ab. h u T el efo n :62/ A felkészülés és sikeres pályázás elősegítése érdekében a Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja rendezvényeket szervez melynek időpontjai és helyszínei a kirendeltségen és az interneten, a címen elérhetőek lesznek. (1) Amennyiben a pályázatok munkaügyi központok által történő értékelésének időtartama alatt a vonatkozó, jelenleg hatályos jogszabályok /240/2006. (XI. 30.) és 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendeletek/ módosulnak, vagy új jogszabályok lépnek hatályba, a korábbi és az új jogszabályok mellékletében szereplő hátrányos/leghátrányosabb helyzetű kistérségek és települések egyaránt kedvezményezetti körbe tartoznak.

4 4. Apátfalvi Hírek március Szűrési időpontok: Értesítés lakossági tüdőszűrés és között : Hétfő 09:00-14: : Kedd 09:00-14: : Szerda 09:00-14: : Hétfő 09:00-14: : Kedd 09:00-14: : Szerda 09:00-14:30 Szűrés helyszíne: Faluház előtt (Templom u. 57. ) 40 éves kor felett a tüdőszűrő vizsgálat évente egy alkalommal, beutaló nélkül, térítésmentesen vehető igénybe 40 éves kor alatt: a megelőző célú tüdőszűrésért térítési díjat kell fizetni, melynek összege: 860 Ft Járványügyi szempontból indokolt esetben (tbc gyanú), háziorvosi beutalóval térítésmentesen igénybe vehető A foglalkozás egészségügyi (Alkalmassági) vizsgálat kortól függetlenül térítésköteles vizsgálat. Térítési díj: 860 Ft. Nem kell térítési díjat fizetni a tüdőszűrő vizsgálatért, ha annak igénybevételére a szakképzésről szóló évi LXXVI. Törvény 2.. (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti szakképzési intézményekben oktatásban részesülők szakmai alkalmassági vizsgálatai keretében kerül sor. A szűrővizsgálat térítésmentes igénybevételéhez minden esetben a vizsgálatkérő oktatási intézmény iskolaorvosának beutalója szükséges. A 40 év feletti biztosítottak részére az évente egy alkalommal igénybe vehető térítésmentes lakossági tüdőszűrést csak abban az esetben tudjuk elvégezni, amennyiben rendelkeznek a mobil szűrés helyszínén állandó vagy ideiglenes lakcímmel. Ennek hiányában szíveskedjenek felkeresni a lakóhelyük szerint illetékes tüdőgondozó intézetet. A térítésköteles foglalkozás-egészségügyi tüdőszűrést valamennyi szűrésre jelentkező biztosított részére elvégezzük. Térítési díj: 860 Ft. Tüdőszűrés térítési díjának befizetése: A tüdőszűrő gépjárműben a készpénz kezelés technikai feltételei nem állnak rendelkezésre, ezért a tüdőszűrés térítési díját előzetesen a Polgármesteri Hivatalhoz eljuttatott csekken tudják a lakosok befizetni. Kérjük a tüdőszűrés elvégzése előtt a tüdőszűrés díját befizetni. A befizetést, igazoló csekket a tüdőszűrés igénybevétele előtt kell átadni a szűrőbuszon. A szűrőbusz dolgozói számlát állítanak ki a befizetésről, melynek első példányát megkapja a szűrésre jelentkező páciens. Tüdőszűrési eredmények kiadása: A térítésköteles tüdőszűrések negatív eredményeit a tüdőszűrés elvégzése után 4 héten belül Dr. Sziebig Géza és Dr. Bittó Csaba háziorvosoknál átvehetők. A térítésmentes szűrési eredmények átvehetők a szűrés elvégzése után 4 héttel a Makói Tüdőgondozó Intézetben FEBRUÁR HAVI ANYAKÖNYVI ESEMÉNYEK SZÜLETÉS Mátó Alexandra Laura Bán Alexandra édesapja: Mátó Zsolt Apátfalva, Nagyköz u Papp Endre Rozsnyai Klaudia Papp Endre Apátfalva, Széchenyi u Várdai Boglárka Végh Annamária Várdai Tibor Ferenc Apátfalva, Rákóczi u Bardos Elíz Veronika Károly Brigitta Balla Gábor Apátfalva, Hóvirág u. 14. HALÁLESET Kardos Imre Apátfalva, Rákóczi u. 74. Élt: 80 évet Farkas András Apátfalva, Kossuth u Élt: 80 évet Mátó Mihályné (Kerekes Julianna) Apátfalva, Rákóczi u Élt: 89 évet Novák Lajosné (Szabó Ilona) Apátfalva, Hajnal u. 12. Élt: 81 évet Nagy Erzsébet Apátfalva, Ady E. u. 13. Élt: 76 évet Kardos Ilona Apátfalva, Nagyköz u. 24. Élt: 76 évet Bajnok Józsefné (Jung Erzsébet) Apátfalva, Maros u. 58. Élt: 76 évet Varga József Apátfalva, Rákóczi u. 52. Élt: 82 évet Vér Istvánné (Dancsi Julianna) Apátfalva, Széchenyi u. 13. Élt: 72 évet Kóródi Mihály Apátfalva, Széchenyi u. 6. Élt: 69 évet Varga Mártonné (Langó Julianna) Apátfalva, Kossuth u Élt: 83 évet HÁZASSÁGKÖTÉS nem történt. MEGHÍVÓ Szeretettel várunk minden érdeklődőt március 31-én szombaton 14.órától a Faluházban megrendezésre kerülő Természetes gyógymódok: az akupunktúra előadásra. Előadó dr. Fekete Edit reflexológus Hódmezővásárhelyről. Az előadás végén lehetőség nyílik a meridián torna kipróbálására. A tornáról internetes oldalon olvashatunk. Az előadó útiköltségére 100ft-ot gyűjtünk. Bökény Népe Egyesület A Pátfalváért Egyesület tisztelettel köszöni mindazok támogatását, akik az elmúlt évben személyi jövedelemadójuk 1%-át a szervezetnek adták. Kérjük, az idén is ajánlják fel a 2011 évi személyi jövedelemadójuk 1%-át, melyet a Szigetház-Erdei Iskola működtetésére fordítunk. Adószám: Pátfalváért Egyesület: 6931 Apátfalva, Templom u. 57. Az egyesület bírósági bejegyzés szerint március 25-től létezik, tehát az idén a 15. éves születésnapját ünnepli. Eseménydús éveket tudhatunk magunk mögött, melyeket mindig Önökkel, a falu lakosságával valósítottunk meg. Gondoljunk csak az Eszterlánc táborra, a kemence építésre, a gátaljai gyerekek fogadására, a Virágos, élhetőbb Apátfalva pályázatra és még folytathatnánk. A legfontosabb számunkra azonban a Szigetház-Erdei Iskola létrehozása 2000-ben, melyet, mint épületet 2007-től jelképes öszszegért bérlünk az önkormányzattól. Az egyesület fedezi minden kiadását bevételeiből, pályázatokból, az éves önkormányzati támogatásból, és a személyi jövedelemadó 1%-ból. Az egyesület 2004-től közhasznú minősítéssel bír, így gyakorlatilag minden bevételi forrását programjaira, technikai eszközökre, a Szigetház-Erdei Iskolára fejlesztésére, karbantartására költi. Büszkeség és fontos számunkra, hogy a helytörténeti gyűjtemény is a Szigetházban van, melynek karbantartására, megőrzésére nagy gondot fordítunk. Köszönjük minden lakosnak, önkormányzatnak, minden támogatónknak a 15 éves segítséget. Ha tehetik személyi jövedelemadójuk 1%-val is támogassák további munkánkat. Köszönjük: Móricz Ágnes, elnök

5 2012. március Apátfalvi Hírek 5 Virágos Apátfalváért Mozgalom ünnepélyes eredményhirdetése Tisztelettel meghívjuk Önöket a Virágos Apátfalváért Mozgalom Ünnepélyes eredményhirdetésére és a III. Virágmagbörze rendezvényre Időpont: március 25. (vasárnap) 15 óra Helye: Faluház nagyterme Köszöntsük vidáman a Tavaszt! - A gyerekek zenés műsora A évi Virágos Apátfalváért Mozgalom eredmény hirdetése oklevelek, díjak átadása: Varga Péter polgármester MEGHÍVÓ III. VIRÁGMAGBÖRZE Virágmag csere-bere Irányító: Varga Zoltánné (Apátfalvi Gazdakör Egyesület) Kiállítás: A 2010/2011. év. rendezvényeiről készült fotók kiállása (virágos mozgalom nevezettjei új nevezői is, virágmagbörze, szemétgyűjtés a Maros parton, babapark átadás, majális-családi nap, óvodai, iskolai programok, kirándulás) A rendezvényre NE FELEJTSÉK ELHOZNI azokat az ősszel összegyűjtött magokat, melyeket szívesen odaadnak másnak, akinek nincs, vagy cserélni szeretnének. Kérjük, hogy a magokat fajtánként tegyék kis zacskóba és írják rá a virág nevét, melyeket a rendezvényre való megérkezéskor Varga Zoltánnénak szíveskedjenek átadni. Tisztelt Apátfalviak! Az idén a csatornázási munkák miatt a Virágos Apátfalváért Mozgalmat nem hirdetjük meg! Gondolatok Apátfalva rovás helységnévtáblájához A rovásírásról: a Kárpát-medencében használatos sajátos írásmód, amely hasonló a főníciai és az etruszk íráshoz. Jellegzetessége hogy jobbról balra írták, általában bőrre, fára, agyagra, de készült csontra, kőre később papírra is. A rovásírás írásjegyei a latin, arab, ciril betűktől nagyban eltérő formájúak. Fontos tulajdonsága, hogy minden betű egy hangot jelöl. Tehát a latin gy az rovással egy jel. A rovásból adódik a betűk szögletes jellege, ezeket a jeleket könnyebb volt bevésni, mintha ívesebb betűket használtak volna. Jellegzetessége az egyszerűsítés és a kihagyás. Az egyszerűsítés neve az összerovás, amikor egymás melletti betűk közös vonalakból, ívekből egybe vannak írva. A kihagyásos írás alapja az, hogy a szó értelmét a szövegben a mássalhangzók adják. Pl:ettem kenyeret meggyel, ittim kinyirit miggyil stb Tehát értjük a szavakat szövegkörnyezetben rossz magánhangzóval, vagy akár anélkül is. Leggyakoribb magánhangzónk az e kihagyható a rovásírásban, olvasáskor könnyedén behelyettesítjük. Ma is használatos szavaink emlékeztetnek a magyarok ősi írására: ráró, rovott múltú, rovat, sok van a rovásodon Tárgyi emlékeink pedig azt bizonyítják, hogy a latin betűs írás megjelenése előtt népünk zöme írástudó volt, és a rovásjeleket használta. Rovásírásos jegyek hétköznapi tárgyakon szerepeltek, írásuk, olvasásuk tehát a hétköznapok részét képezte. Legrégebbi rovásemlékeink a Bosnyák piramisokban és a Tatárlakai amuletten, míg legfiatalabbak egy 19 sz.- bibliában maradtak fenn. De vajon mi jelentősége van ennek a mai hétköznapokban? Gondolhatnánk, nem leszünk sem kevesebbek sem többek tőle. Ez valami olyan, mint amikor az ember szüleire, őseire gondol. Ha például az én apám kőművesmesterként úgy épít, hogy év lakóháza díjjal értékelik munkáját, az bennem is büszkeséget és jó érzést vált ki. Sőt elhiteti velem, erőt ad ahhoz, hogy magam is valami szép tettet vigyek véghez. Ugyanígy működik ez nagyban is, a nemzetek szintjén. Ha örökségünkben felfedezzük a jót, szépet, az reményt ad arra, hogy derülátón gondolkozzunk jövőnkkel kapcsolatban is, elhiggyük magunkról, nagy dolgokra vagyunk képesek. Akkor biztosan nem az elvándorlás, hanem a szülőföldünkön való boldogulás lebeg a szemünk előtt. Az, hogy egy népnek saját írása van rendkívüli nagy dolog. Ezért fogunk mi is jól látható helyen rovásírásos településnévtáblát elhelyezni, hogy mindenki láthassa őszén indult az egységes Kárpátmedencei székely-magyar rovásos helynévtábla mozgalom a Rovás Alapítvány szervezésében decemberéig 94 települést jelöltek rovástáblákkal is. Hisszük, hogy ez az apróság is hozzájárul hazánk és vele népünk tudatának gyógyításához felemelkedéséhez. Magyar múltban, magyar jövendő Bökény Népe Egyesület Egy az Isten! rovásírással. Forrás: rovasiras.html (Móricz Ágnes) FIZETETT HIRDETÉSEK Kedves Apátfalviak! Kedves Vásárlóim! 2012-ben is folyamatos akciókkal és egyre bővülő szolgáltatásokkal várja vásárlóit a Erzsébet-utalvány elfogadóhely Helyben sütött pékárú Mobiltelefon feltöltés Minden hónapban akciók A 2000,- Ft feletti értékben vásárlók között havonta kisorsolunk egy darab 5000,- forintos vásárlási utalványt Kenyérszeletelés helyben Kávéautomata frissen őrölt kávéval Zöldség-gyümölcs Cím: 6931 Apátfalva, Kossuth u Üdvözlettel: Varga Sándorné üzletvezető és a KIS-ABC dolgozói Vakcinázott, egészséges napos csibét, előneveltet szeretne? Restásné féle tápboltban (Kossuth u. 70.) jegyezze! A vakcina megvédi a májat, ősszel a tyúkja ettől tojik százat! Tel.: *** Apátfalva, Szabadság u. 31. sz. parasztház, gáz-, vegyes fűtéssel, ipari árammal eladó. Irányár: ,- Ft Tel.: 06/30/

6 6 Apátfalvi Hírek március ÓVODAI BEÍRATÁS Értesítjük a Kedves Szülőket, hogy március ig, minden nap óráig lehet beíratni a gyermekeket az óvodák kiscsoportjaiba, a 2012/2013 nevelési évre. Beíratás helye: Maros utcai óvoda A nyár folyamán minden óvoda és a leendő csoportot vezető óvónénik, szeretettel várják a leendő óvodás gyerekeket, és természetesen a szülőket, ismerkedés, látogatás céljából, melynek eredménye lehet a zökkenőmentes óvodai beszoktatás. Kérjük a nyár folyamán, többször látogassanak be az óvodáinkba. Beírásra kerülnek a június 1- és 2010 június 30.-a között született gyerekek. A december 31.-ig született gyerekek szeptembertől kerülnek óvodai ellátásba, illetve folyamatosan 2,5 évesen, szobatisztaságtól és csoportlétszámtól függően, a évi CIX. törvény 6. (1) bekezdése értelmében. Az új Köznevelési Törvény értelmében 2012 szeptember 1-től minden 3 éves kort (az adott nevelési év folyamán) betöltő kisgyermeknek kötelező az óvodai ellátásban részt venni. A beíratáshoz szükséges dokumentumok: A gyermek Születési Anyakönyvi Kivonata Orvosi igazolás a közösségbe lépéshez A gyermek TAJ száma A szülő Személyi Igazolványa, Lakcím-kártyája A biztosítás megkötéséhez pénz Kérjük a fenti időpont pontos betartását! Nagy szeretettel várunk minden óvodást és szülőt. Felmerülő kérdéseikkel forduljanak bizalommal az óvoda vezetéséhez. Apátfalva, Faragó Erzsébet intézményvezető OVI FARSANG Községi szintű érdeklődést váltott ki az ovi farsang február 25-én, a Faluház nagyterme zsúfolásig megtelt! A nagyon kellemes, napsütéses idő, sok embert csalt a rendezvényre. A megjelenteket, Bakai Orsolya, a Szülők Közössége elnöke köszöntötte, ismertette a programot. A délután fénypontja, természetesen a csoportok tánca volt, 60 gyermek lépett színpadra, hogy megmutassa milyen koreográfiával és milyen jelmezbe öltözve készültek a tél elűzésére. A műsort a Rákóczi utcai óvoda, Szivárvány csoportja kezdte a Kék pettyes rakott szoknya c. dalra a táncoltak. (felkészítő óvodapedagógusok: Csenteri Andrea és Duma Jánosné). Ezt követően a Dózsa György utcai óvoda, Hétszínvirág csoportja lépett színpadra a Pattogatott kukorica c. zenére összeállított koreográfiával. (felkészítő óvodapedagógusok: Bunyeváczné Bakai Ágota és Tornyai Jánosné). A műsor zárásaként a Maros utcai óvoda Margaréta csoportja, a Rázd meg c. dalra táncolt. (felkészítő óvodapedagógusok: Gyengéné Bakai Judit és Szilvási Mihályné). A műsor, mint mindig, most is fergeteges sikert aratott, a hálás közönség végig tapsolta az előadást. Amikor mindhárom csoport felvonult a színpadra, a zsűri tagjai egy-egy petytyes labdát adtak át a táncosoknak. A műsort követően lehetőség nyílt tombola, üdítő, szendvics, sütemény és farsangi kellékek vásárlására, valamint Csillám tetováláskészíttetésre. Ez utóbbi először jelent meg az ovi farsangon és nagy érdeklődést váltott ki a gyerekek, sőt felnőttek körében is. Köszönetet mondunk a Szülők közössége tagjainak a szendvicskészítésért, azoknak a szülőknek, akik sütemény készítésével támogatták a rendezvényt. Megköszönjük Gyenge Petra közreműködését a csillámtetoválásban. A délután másik fénypontja a jelmezbe öltözött gyerekek felvonulása volt. Nagy meglepetésünkre 40 gyermeknek készítettek jelmezt a szülők, melyek ötletesebbnél ötletesebbek voltak. Nagyon nehéz dolga volt a zsűritagoknak, de megszületett az eredmény, mely alapján, a szülők és vállalkozók felajánlásának is köszönhetően 11 értékesebb díjat tudtak átadni. Jelmezbál van éppen, vígan szól a dal, mulatni vágyókat rögtön odacsal; seprűjét felkapja, pördül a banya, megreccsen a gépdob, száll a dallama. 11. Gaudi Martin: cica, Rákóczi u. óvoda 10. Guti Zoé Róza: kandalló, Maros u. óvoda 9. Kiss Balázs: bohóc, Maros u. óvoda 8. Nándori Mária: százszorszép, Dózsa Gy. u. óvoda 7. Sóki Réka: virágtündér, Rákóczi u. óvoda 6. Szopori László: TV maci, Rákóczi u. óvoda 5. Ábel Dávid: kutyus, Maros u. óvoda 4. Varga Levente: cserepes virág, Maros u. óvoda 3. Bárnai Rebeka: szőlő, Maros u. óvoda 2. Balogh Nikolett: robot, Rákóczi u. óvoda 1. Kovacsik Levente : hőlégballon, Dózsa Gy. u. óvoda Minden jelmezbe öltözött gyermek kapott ajándékot. akiknek ezúton is gratulálunk. A zsűri tagjai: Alapítványunk részéről: Sókiné Kubinyi Éva, Takarékszövetkezet részéről: Bálintné Nagy Erika, Tanító nénik: Czagányné Bacovszki Katalin, Csávás Antalné, Nyugdíjas óvó néni: Tóth Józsefné. Köszönetet mondunk a zsűritagoknak e nem mindig hálás feladat elvégzéséért. A jelmezesek díjazása után, tombolasorsolásra került sor, amit mindenki izgatottan várt. A tombolasorsolást, Fodorné Kerekes Anna alapítványi tag vezette, a Szülők közössége tagjainak közreműködésével. Mint minden évben, most is a fődíj három db. torta volt, melyet Szilvási Mátyásné, az óvoda élelmezésvezetője ajánlott fel. Sorsolásra kerültek a támogatók, szülők által felajánlott nyereménytárgyak is, melyeket ezúton szeretnénk megköszönni. Jó hangulatban búcsúztunk a téltől és nagyon várjuk már a tavaszt. Köszönetet mondunk a Szülők Közössége tagjainak és az Apátfalva Község Óvodásaiért Közhasznú Közalapítvány tagjainak, hogy hozzájárulta a rendezvény megvalósulásához. Külön tisztelettel köszönjük a rendezvény támogatóinak (pénzadomány, tombola tárgyak, sütemény, szendvics készítés, egyéb) segítségét. Köszönjük, ha ránk gondolnak a Tisztelt Adófizető Polgárok! Az "Apátfalva Község Óvodásaiért" Közhasznú Közalapítvány kéri a tisztelt adófizetőket, ajánlják fel évi adójuk 1% - át Alapítványunk részére, ha még nem tették meg más Alapítvány vagy Társadalmi Szervezet részére. A felajánlások a község óvodai nevelésének célkitűzéseit segítik. A kedvezményezett adószáma: A kedvezményezett neve: "Apátfalva Község Óvodásaiért Közhasznú Közalapítvány". Cím: 6931 Apátfalva, Maros u. 43. Tel.: (06-62) ,

7 2012. március Apátfalvi Hírek 7 Tisztelt Apátfalviak! A személyi jövedelemadóról szóló törvény értelmében minden adózó állampolgárnak lehetősége van arra, hogy befizetett adójának 1%-ával szabadon rendelkezzék. Az adó 1%-át alapítványoknak, közhasznú tevékenységet folytató szervezeteknek lehet felajánlani. Kérjük Önöket, adójuk 1%-ával támogassák az Apátfalva Iskolásaiért Alapítványt. Adószáma: Támogatásukat előre is köszönjük! Kardosné Vári Gabriella, Balázs Katalin kuratóriumi tagok A Falugazdász ügyfélfogadási rendje: Kedd: , Csütörtök: Elérhetőség: Horváth Attila, 06/30/ Fotópályázat Évszakok címmel fotópályázatot hirdetünk, melynek célja, hogy településünket minden évszakban bemutassuk. A pályázat 4 fordulós, nevezni 4 kategóriában lehet. I. TÉL Beadási hi.: február 28. II. TAVASZ Beadási hi.: május 30. III. NYÁR Beadási hi.: aug. 30. IV. ŐSZ hi.: november 30. A fotópályázaton bárki részt vehet, kategóriánként legalább 3 fényképpel. A képek mérete: 14X21 cm. A pályázat időtartama: január november 30. A programsorozat egyben egy verseny is! A képeket hozzáértő zsűri bírálja el. A legjobban sikerült képek alkotói jutalomban részesülnek, illetve alkotásaikat a nagyközönség is megtekintheti, a 2012-es év végén rendezendő fotókiállításon. A pályázat I. fordulójának beadási határideje lejárt, de továbbra is várjuk az elkészült képeket. A beadásának helye: Faluház, Templom u. 57. A fotópályázattal kapcsolatos kérdéseikkel forduljanak bizalommal a Faluház dolgozóihoz. Mindenkinek jó munkát kívánunk! FIZETETT HIRDETÉS Eladó tégla építésű családi ház Apátfalva, Szabadság u. 4. Ár: ,- Ft, valamint makói fehér és fekete hagymamag. 06/30/ A Víz Világnapja alkalmából az Apátfalvi Dózsa György Általános Iskola március 22-én JÁTÉKOS SORVERSENYT rendez melyre szeretettel meghívjuk. P R O G R A M O K : : Regisztráció, gyülekező 14.00: Megnyitó (földszint aula) : játékos vetélkedő az apátfalvi és a magyarcsanádi tanulók részvételével (sportpálya) : uzsonna : eredményhirdetés Mátó Lajos igazgató Varga Klára szervező Farsangi Táncház Nagy sikerrel zárult a február végén megrendezett Farsangi Táncház. Tőtős Hortenzia (Somogyi táncok) és Csenteri Andrea (Délalföldi táncok) táncpedagógusok táncházat tartottak, ahol a lelkes és vállaklozó kedvű gyerekek és szülők is elsajátíthattak egy-két tánclépést. Kakas Istvánné Ancsa néni és Tóth B. Józsefné Marika néni kézműves foglalkozással várták az érdeklődő gyerekeket. Tavaszváró krókusz és színpompás pillangó is kikerült a szorgos gyermekkezek alól. A táncban megéhezett gyerekeket és felnőtteket fánkkal és zsíros kenyérrel kínálták, szomjukat meleg teával olthatták. Ezúton szeretnénk megköszönni az óvodakonyha dolgozóinak az ízletes fánkokat, melyet a gyerekeknek sütöttek, illetve a résztvevő pedagógusok és lelkes segítők közreműködését. FIZETETT HIRDETÉS Cirkula és fa hasító gép eladó! Érd.: 06/20/ *** 500 -öl föld szépen felszántva a falu szélén kiadó! Tel.: 06/20/ *** Ház eladó, Apátfalva, Széchenyi u. 12. Érd.: 06/30/ Tisztelt Szülők! A Dózsa György Általános Iskola leendő 1. osztályosai számára az iskolai beíratás március ig lesz az iskola gazdasági irodájában, naponta 8-12 és 13-15:30 óráig. Kérjük a tisztelt szülőket beiratkozásra szíveskedjenek magukkal hozni a következő dokumentumokat: óvodai szakvélemény gyermek születési anyakönyvi kivonata gyermek lakcím és TAJ kártyája szülő/gondviselő személyi igazolványa és lakcímkártyája Amennyiben a gyermeket tanulási képességet vizsgáló szakértői bizottság vizsgálta, a szakértői véleményt hozza magával. A beiratkozáskor lehetőség lesz tanuló baleset biztosítás megkötésére a 2012/13 tanévre. Szeretettel várjuk leendő elsőseinket és szüleiket a beiratkozásra, illetve a 2012/2013-as tanévre! Tisztelettel: Mátó Lajos igazgató F E L H Í V Á S! A Dózsa György Általános Iskola a Víz Világnapja alkalmából pályázatot hirdet: Vízen járó vagy vízzel működő eszközök gyerekszemmel a XXI. században címmel. Olyan kisméretű vízi eszközök - működőképes! elkészítését várjuk, melyek alkalmasak voltak/lehetnek a vízi közlekedésre (hajók, vízibiciklik) vagy a víz erejének munkába állítására (vízimalmok, vízerőművek). Kreatív ötleteiteket különféle természetes és hulladék anyagok (fa, parafa, pet-palack stb.) felhasználásával, bármilyen technikával elkészíthetitek. Dolgozhattok egyénileg vagy párban. A pályamunkák leadási határideje: március 14. (szerda) helye : Dózsa György Általános Iskola (tanári) Az elkészült munkákból kiállítást tervezünk! Várjuk az ügyes és szorgos kezek munkáit! Varga Klára szervező

8 8 Apátfalvi Hírek március Két kezét a munka megtörte, az élet vihara meggyötörte, de Ő nem panaszkodott, csak csendben hallgatott, soha nem kért, mindig csak adott. Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik Kardos Imre temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek és fájdalmunkban osztoztak. Külön köszönetet mondunk a szép búcsúztatásért a plébános úrnak és a kántor úrnak. Hálás szívvel mondunk köszönetet közeli és távoli rokonoknak, ismerősöknek, szomszédoknak, akik drága szerettünk Varga Mártonné Langó Julianna Nyugodj csendesen, legyen békés álmod, találj odafenn örök boldogságot. Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik drága szerettünk Varga József temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, gyászunkban velünk együtt éreztek. Gyászoló felesége, fia, menye,és unokái temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, utolsó útjára elkísérték és részvétüket bármi módon kifejezték. A gyászoló család Gyászoló család TEMETKEZÉS A Csongrád Megyei KEGYELETI KFT Kirendeltsége APÁTFALVÁN! Apátfalva, Dózsa Gy. u. 2. (Temetőnél) VIRÁGBOLT Képviselőnk: Frankné Varga Zsuzsanna Ügyelet: éjjel-nappal: 06/30/ Teljes körű temetkezési szolgáltatás! Számítógép Laptop NEM KELL MAKÓRA UTAZNI! Ha venni akar, vagy bővíteni, esetleg javíttatni, a Kiss-Kamilla Bt továbbra is várja ügyfeleit. Rövid határidővel, megbízható, precíz munkavégzés. Használt és új gépek értékesítése, javítása, telepítése, eszközök beszerelése, szaktanácsadás. Tel: 06-20/ Papp József, Apátfalva, Dózsa Gy. 19. LOLITA ABC Apátfalva, Kereszt u. 23. Udvarias kiszolgálással várjuk kedves vásárlóinkat! AMIT AZ ÜZLETBEN MEGTALÁL: Minden nap friss zöldség, gyümölcs Kedden és hétvégén friss baromfi húsok (csirke, pulyka), sertéshús, valamint megrendelésre marhahús kapható. Minden nap délután friss Forrai kenyér változatlan áron. Az üzlet előtti tej automatából friss házi tej ugyancsak változatlan áron, éjjelnappal megvásárolható! Kérjük, térjen be hozzánk! NYITVA TARTÁS: MINDEN NAP: 05-től 20 óráig *** R+R SÖRÖZŐ ITALBOLTUNKBAN INTERNETES HOZZÁFÉRÉS BIZTOSÍTOTT MINDEN NAP 5-től 22 óráig Előnevelt fehér és tarka csirke íratható! Bíró Antalné Apátfalva Aradi u. 16/a 06/20/ Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik a szerető férj, édesapa és nagyapa Kóródi Mihály temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, mély fájdalmunkon enyhíteni igyekeztek. Gyászoló család BÍRÓ-KER Nyitva: H-P 7-17 óráig Szombaton: 7-12 óráig Vasárnap: zárva Fűrészárú Tégla, cement Mész, festékek Szög és csavar árúk Bíró Antal H-Apátfalva, Aradi u. 16/a 06-20/ /20/ REKVIUM Temetkezési vállalkozás apátfalvi lerakata teljes körű temetkezési szolgáltatásokkal áll rendelkezésre Koporsós és urnás temetések lebonyolítása Otthoni és kórházi elhalálozás esetén is Kegyeleti tárgyak értékesítése Gyászjelentés újságban való megjelenítése Ügyelet a nap 24 órájában Bíró Rita Apátfalva Aradi u. 16/a Tel: 06/20/ , 06-20/ SÍRKŐKÉSZÍTÉS Gránit síremlékek: Egyszemélyes: ,- Ft-tól Kétszemélyes: ,- Ft-tól Műkő síremlékek: Egyszemélyes: ,- Ft-tól Kétszemélyes: ,- Ft-tól Sánta Péter www. santapeter.atw.hu APÁTFALVI HÍREK Apátfalva Község Önkormányzatának információs lapja Kiadó: Apátfalva Község Önkormányzata Szerkeszti a Szerkesztőbizottság Felelős szerkesztő: Sajtos László jegyző Szerkesztőség, hirdetésfelvétel: 6931 Apátfalva, Templom u Tel.: 62/ Lapzárta: minden hónap 3-án Számítógépes szerkesztés: Móricz Ágnes Készült: 1400 példányban Megjelenik: havonta egy alkalommal Nyomda: Makói Nyomda ISSN

Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes, tájékoztató havi lapja. Régóta megoldatlan problémákat igyekszik orvosolni az önkormányzat

Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes, tájékoztató havi lapja. Régóta megoldatlan problémákat igyekszik orvosolni az önkormányzat Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes, tájékoztató havi lapja VIII. évfolyam 3. szám Minden évben ősszel és tavasszal két dolog szokott kellemetlenségeket okozni a faluban. Az egyik a sár, a másik

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGHÁZBAN NEM LESZ SZAVAZÓ HELYISÉG!

AZ EGÉSZSÉGHÁZBAN NEM LESZ SZAVAZÓ HELYISÉG! Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes, tájékoztató havi lapja V. évfolyam 2. szám 2010. február Választási Híradó Sólyom László köztársasági elnök az országgyűlési képviselők 2010. évi általános választása

Részletesebben

Október hónapban ismét három apátfalvi polgárt köszöntöttünk. 90. születésnapja alkalmából

Október hónapban ismét három apátfalvi polgárt köszöntöttünk. 90. születésnapja alkalmából Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes, tájékoztató havi lapja VIII. évfolyam 11. szám 2013. november Október hónapban ismét három apátfalvi polgárt köszöntöttünk 90. születésnapja alkalmából Ludányi

Részletesebben

A Köztársasági Elnök a Helyi Önkormányzati Képviselők és a Polgármesterek általános választásának

A Köztársasági Elnök a Helyi Önkormányzati Képviselők és a Polgármesterek általános választásának Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes, tájékoztató havi lapja V. évfolyam 8. szám 2010. augusztus Helyi Önkormányzati Képviselők és Polgármester Választás A Köztársasági Elnök a Helyi Önkormányzati

Részletesebben

Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja

Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja 2012. 04. szám 2 A város hírei kistarcsai híradó Isten áldja az édesanyákat! Petőfi Sándor: Egy estém otthon (részlet) De ekkor száz kérdéssel Állott

Részletesebben

áprilisban folytatódnak és a nyár közepén már birtokba vehetõ és használható a biztonságos közlekedést

áprilisban folytatódnak és a nyár közepén már birtokba vehetõ és használható a biztonságos közlekedést XXV. FRISS HIREK EGY ÚJ 1-2. SZÁM 2015. március ÉVFOLYAM ÖNKORMÁNYZATI CIKLUS KEZDETÉRÕL Az elmúlt év õszén megválasztott képviselõ-testület lezárta a 2014-es évet és megkezdte az újat. Elkészíti az öt

Részletesebben

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása!

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása! 2009. március VII. évfolyam 2. szám ZSOMBÓI HíRMONDÓ Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról Felhívás Falugyűlésre

Részletesebben

Híradó CEGLÉDBERCELI ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Híradó CEGLÉDBERCELI ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja 2012. február 21. CEGLÉDBERCELI Híradó www.cegledbercel.hu Meghívó Ceglédbercel Község Önkormányzata szeretettel meghívja Ceglédbercel Hölgyeit 2012. március

Részletesebben

Bemutatkozunk. Fotómontázs: Rajki Judit. Az immár három számot megért lap megjelentetésének ötlete Varga Pál

Bemutatkozunk. Fotómontázs: Rajki Judit. Az immár három számot megért lap megjelentetésének ötlete Varga Pál Bemutatkozunk Fotómontázs: Rajki Judit Az immár három számot megért lap megjelentetésének ötlete Varga Pál képviselő nevéhez fűződik. A Képviselő-testület az ötlet lelkes támogatójaként már számos feladatának

Részletesebben

KISBÍRÓ. Seregélyesi. Imre Ferenc: 1848-49 fénye. Nőnapi köszöntő! A TARTALOMBÓL:

KISBÍRÓ. Seregélyesi. Imre Ferenc: 1848-49 fénye. Nőnapi köszöntő! A TARTALOMBÓL: Seregélyesi KISBÍRÓ SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XI. évfolyam, 1. szám 2011. március Imre Ferenc: 1848-49 fénye A fényed örökké ragyog, nemzetünk egén csillagod, míg hazánk fölött égbolt lesz,

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ TAVASZKÖSZÖNTÕ BERHIDA. XXI. évfolyam 3. szám 2014. április. Városi Önkormányzat lapja

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ TAVASZKÖSZÖNTÕ BERHIDA. XXI. évfolyam 3. szám 2014. április. Városi Önkormányzat lapja ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ BERHIDA XXI. évfolyam 3. szám 2014. április Városi Önkormányzat lapja Szép hagyomány városunkban, hogy minden év tavaszán egész napos rendezvénnyel köszöntjük a tavaszt. Nem volt ez

Részletesebben

2010. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

2010. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK XVIII. évfolyam 3. szám 2010. M Á R C I U S Szeretettel hoztam e szép csokrom, s köszöntőmet mindenkinek mondom. Nőket köszönt most az egész világ, hát nyíljon nékik a sok színes virág. Az életet, szerelmet

Részletesebben

ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART

ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART NYERGESÚJFALUI HÍRMONDÓ NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2014-ben huszonöt éves a város MEGJELENIK HAVONTA XXIV. ÉVFOLYAM 2014. FEBRUÁR havonta ingyenesen 3200 otthonban a város szolgálatában

Részletesebben

Gyermek horgásztó a Mesevár Óvoda alatti tó

Gyermek horgásztó a Mesevár Óvoda alatti tó Az Önkormányzat lapja XV. évfolyam 4. szám Ára: 125,- Ft MÁJUS 28.GYEREKNAP MÁJUS 28. * Trampolin * Bábozás * Barkácsolás * Kézmûves foglalkozások * Gyermek játszóeszközök DÉLELÕTT * Lepényevõ verseny

Részletesebben

20. 1993-2013 Ebben az évben ünnepeljük Lajosmizse várossá válásának. évfordulóját

20. 1993-2013 Ebben az évben ünnepeljük Lajosmizse várossá válásának. évfordulóját VIII. évfolyam 1. szám 2013. január május H Í R E K L A J O S M I Z S E P O R T Á J Á N Fotó: Rigó Pál 1993-2013 Ebben az évben ünnepeljük Lajosmizse várossá válásának 20. évfordulóját Basky András polgármestert

Részletesebben

2014. január www.zsambek.hu ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA

2014. január www.zsambek.hu ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA 2014. január www.zsambek.hu Interjú dr. Malik Dean jegyzôvel Közbiztonsági hírek Betlehemi láng köszöntése Zsámbékon Bölcsôdei, óvodai, iskolai adventi

Részletesebben

Ba l á s t y a i Új s á g

Ba l á s t y a i Új s á g Ba l á s t y a i Új s á g i n g y e n e s ö n k o r m á n y z a t i h a v i l a p XX. ÉVFOLYAM 2014. MÁRCIUS Díszoklevél Balástyának A Falunapok alkalmával tartott Szent Mihály-napi tűzgyújtással csatlakozott

Részletesebben

TOVÁBBRA IS INGYENES AZ ÁLLATI HULLADÉKLERAKÓ

TOVÁBBRA IS INGYENES AZ ÁLLATI HULLADÉKLERAKÓ TOVÁBBRA IS INGYENES AZ ÁLLATI HULLADÉKLERAKÓ Meghosszabbították a díjmentességet KÖZÉLET KULTÚRA SPORT TÁRSADALOM OKTATÁS (2. oldal) Ára: 99Ft A DZSUNGEL ELEVENEDETT MEG A FARSANGON (4.OLDAL) RÖVIDESEN

Részletesebben

a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására A pályázat kódjele: NFA-2014-KKV

a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására A pályázat kódjele: NFA-2014-KKV P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására A pályázat kódjele: NFA-2014-KKV A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek

Részletesebben

ÚJ KÜLSŐBEN ÚJ BELSŐ. Ajándék az újságban!

ÚJ KÜLSŐBEN ÚJ BELSŐ. Ajándék az újságban! ÚJ KÜLSŐBEN ÚJ BELSŐ 2012-ben elérte huszonegyedik évfolyamát a Kiszombori Híradó önkormányzati információs lap. A tiszteletre méltó kor elérésével együtt új külsőt és tartalmi felépítést kapott településünk

Részletesebben

XVI. évfolyam. 3. szám

XVI. évfolyam. 3. szám XVI. évfolyam 3. szám 2008. M Á R C I U S NŐNAPI KÖSZÖNTÉS Ruzsa Község Képviselő-testületének férfi tagjai nevében minden ruzsai hölgynek NAGYON BOLDOG NŐNAPOT kívánok! Gárgyán Imre alpolgármester Minden

Részletesebben

17. év fo lyam 9. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009.

17. év fo lyam 9. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009. A VELENCEI 17. év fo lyam 9. szám ÖNKORMÁNYZAT 2009. LAPJA október Hírlevél Velence Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 2009. szeptember 7-én tartotta soron következõ ülését a Kastélyban. Jelen voltak:

Részletesebben

XV. falunap és fõzõverseny. A nap folyamán ugrálóvár, lovaskocsikázás, délután kulturális műsor várja az érdeklődőket.

XV. falunap és fõzõverseny. A nap folyamán ugrálóvár, lovaskocsikázás, délután kulturális műsor várja az érdeklődőket. XXI. évfolyam 2013. ÁPRILIS RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA www.ruzsa.hu XV. falunap és fõzõverseny 2013. 05. 18. nevezési kategóriák 1. Halászléfőző verseny: 4.500,- Ft/csapat. A nevezési díjért a csapat

Részletesebben

(06-20)320-25-45. Solt, Kossuth u. 54. SOLT OPTIKA

(06-20)320-25-45. Solt, Kossuth u. 54. SOLT OPTIKA Solt, Kossuth u. 54. (06-20)320-25-45 Bejelentkezés: (06-20)489-45-07 SOLT OPTIKA Nyitva: hétfõ, szerda, péntek 9-12 és 13-17 csütörtök 8-12 TÁRSASÁGI ROVAT Tisztelt Olvasók! Továbbra is várjuk az Önök

Részletesebben

XV. évfolyam. 6. szám 2007. J Ú N I U S

XV. évfolyam. 6. szám 2007. J Ú N I U S 1 XV. évfolyam 6. szám 2007. J Ú N I U S Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2007. április 18-án rendes ülést tartott, amelynek 1. főnapirendi pontja az önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES Közéleti információs lap XX. évfolyam, 2010. július A SPORTPÁLYA és a KÁLMÁN FÜRDÕ öltözõjének mûszaki átadás-átvétele 2010. június 7-én megtörtént. 2010. július 7-én pedig

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Úgy fejlesztünk, hogy közben megmentünk egy régi épületet

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Úgy fejlesztünk, hogy közben megmentünk egy régi épületet XXI. évfolyam, 2013. november 9. 9. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Úgy fejlesztünk, hogy közben megmentünk egy régi épületet Miközben a figyelmünk egyre inkább a városközpont

Részletesebben

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ. XXIII. évfolyam, 2013. február. Nekik is adhatjuk! Békés Megyei Hírlap Év sportolója és Év embere díjak átadása

MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ. XXIII. évfolyam, 2013. február. Nekik is adhatjuk! Békés Megyei Hírlap Év sportolója és Év embere díjak átadása MEZŐBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES XXIII. évfolyam, Közéleti információs lap Békés Megyei Hírlap Év sportolója és Év embere díjak átadása 4-én, hétfőn délután ünnepélyes keretek között kerültek átadásra a Békés

Részletesebben

HÍRek LAjosmizse Portáján. VII. évfolyam 4. szám, 2012. december

HÍRek LAjosmizse Portáján. VII. évfolyam 4. szám, 2012. december HÍRek LAjosmizse Portáján VII. évfolyam 4. szám, 2012. december Lajosmizse Város Önkormányzata és Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala 6050 Lajosmizse, Városház tér 1. Tel./fax: 76/457-575 E-mail: lajosmizse@lajosmizse.hu

Részletesebben

Tájékoztató Bizottság beszámolója

Tájékoztató Bizottság beszámolója Tisztelt Olvasók! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2010. június 25-én tartotta legutóbbi ülését, melyen a következõ határozatok, döntések születtek: A napirendet a felmerülõ kiegészítésekkel

Részletesebben