HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 50. szám

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 50. szám"

Átírás

1 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 50. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE szeptember 30., kedd Tartalomjegyzék I. Utasítások 7/2014. (IX. 30.) KKM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről /2014. (IX. 30.) KKM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről /2014. (IX. 30.) NFM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről /2014. (IX. 30.) OBH utasítás a munkacsoportok ügyrendjéről szóló szabályzatról 6455 II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények 10/2014. (IX. 30.) KKM közlemény a Magyarország Kormánya és az Egyesült Arab Emírségek Kormánya között a jövedelemadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló, Dubaiban, április 30. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló évi CLXI. törvény 2. és 3. -ának hatálybalépéséről /2014. (IX. 30.) KKM közlemény a Magyarország Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya közötti, a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között a repülő és légvédelmi szakterületeken történő katonai együttműködésről szóló Megállapodás módosításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló évi III. törvény 2. és 3. -ának hatálybalépéséről 6462 III. Személyügyi közlemények A Belügyminisztérium személyügyi hírei 6463 Az Igazságügyi Minisztérium személyügyi hírei 6466 IV. Egyéb közlemények A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium HGCS számú Háztartási nagygépek energiamegtakarítást eredményező cseréje alprogram című pályázati felhívása 6470 A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekről 6473 A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal közleménye a felszámolók névjegyzékére vonatkozó változásokról 6475 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának pályázati felhívása a helyi, autóbusszal végzett, menetrend szerinti személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására 6491

2 6452 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 50. szám I. Utasítások A külgazdasági és külügyminiszter 7/2014. (IX. 30.) KKM utasítása miniszteri biztos kinevezéséről A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló évi XLIII. törvény 38. (1) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva az alábbi utasítást adom ki: 1. A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 38. (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján dr. Budai Gyulát szeptember 23. napjától a kinevezés visszavonásáig de legfeljebb 6 hónap időtartamra az Oroszország által elrendelt embargóból fakadó külgazdasági intézkedésekért felelős miniszteri biztossá nevezem ki. 2. A miniszteri biztos 1. -ban meghatározott feladatkörében a következő tevékenységeket látja el: a) az Oroszország által elrendelt embargó miatt szükségessé váló külgazdasági intézkedésekre vonatkozó javaslattétel, b) segítségnyújtás az oroszországi embargóval sújtott magyar mezőgazdasági és agrár vállalkozások, továbbá élelmiszer-feldolgozók és vállalkozások számára a piacaik megtartása érdekében, c) az együttműködés elősegítése a magyar-orosz gazdasági vegyes bizottságban, d) kapcsolattartás az embargóval érintett magyar vállalkozásokkal, valamint a Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt.-vel, e) a Keleti Nyitás politikája keretében az oroszországi piacon nem értékesíthető mezőgazdasági termékek más régiókban történő értékesítési lehetőségének vizsgálata, új piacok felkutatása, javaslattétel az új értékesítési lehetőségek kihasználására. 3. A miniszteri biztos tevékenységét a külgazdasági és külügyminiszter irányítja. 4. Dr. Budai Gyula a fenti tevékenysége ellátásáért a Ksztv. 38. (7) bekezdés szerinti illetményre és juttatásokra jogosult. 5. (1) Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a miniszteri biztos kinevezéséről szóló 4/2014. (IX. 3.) KKM utasítás. Szijjártó Péter s. k., külgazdasági és külügyminiszter

3 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 50. szám 6453 A külgazdasági és külügyminiszter 8/2014. (IX. 30.) KKM utasítása miniszteri biztos kinevezéséről A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló évi XLIII. törvény 38. (1) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva az alábbi utasítást adom ki: 1. A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 38. (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján Magyar Leventét szeptember 23. napjától a kinevezés visszavonásáig de legfeljebb 6 hónap időtartamra a frankofón ügyekért felelős miniszteri biztossá nevezem ki. A miniszteri biztos megbízatásának keretei között felel a Frankofónia Nemzetközi Szervezetével történő kapcsolattartásért. 2. A miniszteri biztos az 1. -ban meghatározott feladatkörében a következő tevékenységeket látja el: a) koordinálja a hazai és nemzetközi partnerszervezetekkel történő együttműködést, b) összehangolja a közreműködő külgazdasági és külügyminisztériumi szervezeti egységek munkáját és ellenőrzi a kiadott feladatok végrehajtását, c) figyelemmel kíséri és munkájával támogatja a frankofón országokkal fennálló kapcsolatokat, a francia nyelv oktatásának helyzetét, d) kapcsolatot tart a francia nyelv helyzetének erősítésével megbízott hazai és nemzetközi szervezetekkel. 3. A miniszteri biztos tevékenységét a külgazdasági és külügyminiszter irányítja. 4. A miniszteri biztost a fenti tevékenysége ellátásáért a Ksztv. 38. (6) bekezdése alapján havi bruttó Ft összegű díjazás illeti meg. 5. (1) Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a miniszteri biztos kinevezéséről szóló 6/2014. (IX. 26.) KKM utasítás. Szijjártó Péter s. k., külgazdasági és külügyminiszter

4 6454 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 50. szám A nemzeti fejlesztési miniszter 32/2014. (IX. 30.) NFM utasítása miniszteri biztos kinevezéséről A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló évi XLIII. törvény 38. (1) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva az alábbi utasítást adom ki: 1. A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 38. (2) bekezdés b) pontja alapján a felszámolói névjegyzék vezetésével kapcsolatos feladatok irányítására és összehangolására október 1. napjától március 31. napjáig dr. Kunfalvi Zoltánt miniszteri biztossá nevezem ki. 2. A miniszteri biztos feladatkörében ellátja a) a felszámolói névjegyzék vezetésével összefüggő feladatokat, b) a felszámolási eljárásban az adós szervezetek vagyontárgyai elektronikus értékesítési rendszerének létrehozásával, működtetésével és üzemeltetésével összefüggő feladatokat, c) a felszámolási eljárásra vonatkozó jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök előkészítését, d) a Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. feletti szakmai felügyeletet. 3. (1) A miniszteri biztos a Ksztv. 38. (7) bekezdése szerinti helyettes államtitkári illetménynek megfelelő összegű díjazásra és juttatásokra jogosult. (2) A Ksztv. 38. (10) bekezdés b) pontja alapján a miniszteri biztos tevékenységét a Miniszteri Kabinet keretében működő titkárság nem segíti. 4. Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba. Dr. Seszták Miklós s. k., nemzeti fejlesztési miniszter

5 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 50. szám 6455 Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 14/2014. (IX. 30.) OBH utasítása a munkacsoportok ügyrendjéről szóló szabályzatról A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló évi CLXI. törvény 76. (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló évi CLXII. törvény 29. (2) bekezdésére és az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló évi LXVIII. törvény rendelkezéseire figyelemmel, valamint a bíróságok véleményeinek figyelembevétele alapján a munkacsoportok ügyrendjéről az igazságszolgáltatásban betöltött bírói részvétel átláthatóságát, a munkacsoportokban történő részvétellel járó kötelezettségek és jogosultságok egyértelművé tételét elősegítendően a következő szabályzatot adom ki. 1. A szabályzat hatálya (1) Jelen szabályzat a) a Kúriának, az ítélőtáblának, a törvényszéknek, a járásbíróságnak és a közigazgatási és munkaügyi bíróságnak (a továbbiakban: bíróság) az Országos Bírósági Hivatal (a továbbiakban: OBH) elnöke által létrehozott munkacsoportban való részvétellel mint külön központi igazgatási feladattal megbízott bírájára, b) az OBH elnöke által létrehozott munkacsoportban való részvétellel mint külön központi igazgatási feladattal megbízott igazságügyi alkalmazottra, c) a munkacsoporti tagként felkért nyugalmazott bíróra és nyugalmazott igazságügyi alkalmazottra, d) az OBH-nak a munkacsoport feladatával érintett munkatársára, e) az Országos Bírói Tanács (a továbbiakban: OBT) munkacsoportba delegált tagjára, f) a munkacsoport működésében közreműködő más hivatásrend képviselőjére, g) meghatározott kérdés megtárgyalására meghívott bíróra, igazságügyi alkalmazottra és h) a munkacsoport feladata ellátása érdekében felkért szakértőre terjed ki. (2) A szabályzat az OBH, a bíróság és az OBT valamennyi, a munkacsoporttal kapcsolatos tevékenysége során alkalmazandó. (3) Jelen szabályzat hatálya az OBH elnöke, illetve felhatalmazása alapján az elnökhelyettesek által létrehozott munkacsoportokra terjed ki. Nem terjed ki a szabályzat hatálya az egyéb, bíróság által alapított munkacsoportokra, továbbá az európai uniós projektek keretében megalakított munkacsoportokra. 2. A munkacsoport megalakulása, megbízatásának időtartama (1) Az OBH elnöke a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 76. -ában, illetve más jogszabályban, valamint közjogi szervezetszabályozó eszközben meghatározott feladatai ellátása érdekében elemző, tanácsadó, javaslattevő, véleményező és döntés-előkészítő tevékenység ellátására munkacsoportot hozhat létre. (2) A munkacsoport a tevékenységét az OBH elnöke által meghatározott cél elérése és feladat ellátása érdekében saját munkaterve szerint végzi. (3) Az OBH elnöke a munkacsoport létesítéséről rendelkező határozatában (a továbbiakban: létesítő okirat) megállapítja annak a) elnevezését, b) a létrehozatalának célját, c) az elvégzendő feladatát, d) a működésének időtartamát, valamint kijelöli a munkacsoport elnökét (a továbbiakban: elnök). (4) A munkacsoport a létesítő okiratban meghatározott időtartamra jön létre. A munkacsoport működésének időtartamát az OBH elnöke határozatával módosíthatja, a munkacsoport működését bármikor megszüntetheti. (5) Amennyiben a munkacsoport működése során minősített adatok megismerése, felhasználása válik szükségessé, a munkacsoport elnöke az OBH biztonsági vezetője részére indokolt előterjesztést tesz a felhasználói engedély megadása iránt. Az OBH biztonsági vezetőjének szakmai véleménye alapján az OBH elnöke dönt a felhasználói engedély megadásáról.

6 6456 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 50. szám 3. A munkacsoport összetétele, elnöke és tagjai (1) A munkacsoport az elnökből, tagokból és felkért szakértő(k)ből állhat. (2) A munkacsoport tagjai közül tanácskozási és szavazati joggal rendelkező tagok: a) a munkacsoport elnöke, b) a munkacsoport munkájában való részvétellel mint külön központi igazgatási feladattal az OBH elnöke által megbízott bíró, c) az OBH elnökének felkérése alapján a munkacsoportban való részvétellel mint külön központi igazgatási feladattal megbízott igazságügyi alkalmazott, d) az OBH elnökének felkérése alapján nyugalmazott bíró, nyugalmazott igazságügyi alkalmazott, e) az OBH kijelölt munkatársa és f) a munkacsoport működésében közreműködő más hivatásrend képviselője. (3) A munkacsoportban kizárólag tanácskozási joggal vesz részt az OBT munkacsoportba delegált tagja. Az OBH elnöke által a munkacsoport feladata ellátása érdekében felkért szakértő és az elnök által meghatározott kérdés megtárgyalására meghívott bíró, igazságügyi alkalmazott a munkacsoport ülésein tanácskozási joggal vehet részt. (4) A munkacsoportban tagként részt vevő, az OBH kijelölt munkatársa a munkacsoport ülésein való részvételen kívül köteles a munkacsoport munkájában aktívan részt venni az OBH érdekeit szem előtt tartva, valamint köteles a munkacsoport ülésein elhangzottakról írásban ( ben) az OBH elnökét a munkacsoport ülését követő 3 napon belül sürgős esetekben haladéktalanul az OBH munkacsoporti koordinátoron keresztül tájékoztatni. (5) A munkacsoport tagjait az OBH elnöke jelöli ki. A tagok személyére a munkacsoport elnöke javaslatot tehet. (6) Ha a munkacsoport feladatának ellátásához különleges szakértelem szükséges, az OBH elnöke a munkacsoport feladata ellátása érdekében szakértőt kérhet fel. A szakértő felkérésére a munkacsoport javaslattételi joggal rendelkezik. (7) A tag a kijelölését vagy a delegálását, illetve a szakértő a felkérését követően, annak elfogadásával egyidejűleg, írásban köteles nyilatkozatot tenni. Ebben kötelezettséget vállal arra, hogy a munkacsoport tagjaként, illetve szakértőjeként a rábízott feladatot az OBH elnöke által a létesítő okiratban meghatározottaknak megfelelően, az elnök irányítása mellett, a legjobb tudása szerint ellátja, valamint hogy a munkacsoport működésével kapcsolatban tudomására jutott minősített adatot megőrzi. A munkacsoport tagja a beosztási hely szerinti bíróság elnökét folyamatosan tájékoztatja a munkacsoport ülések időpontjáról, a munkacsoporti tagsággal járó eseményekről, távollétekről. (8) A munkacsoport megalakulásáról az OBH elnöke a létesítő okirat meghozatalát követő 8 napon belül tájékoztatja az OBT elnökét. Az OBT a tájékoztatás kézhezvételét követő 15 napon belül az OBT tagjai közül a munkacsoportba annak feladata és célja szerinti szakértelemmel rendelkező tagot delegálhat. (9) A tag felkérését az OBT által delegált tag kivételével az OBH elnöke bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja. (10) Az OBT a munkacsoportba delegált tagot visszahívhatja, amelyről a döntés meghozatalát követő 8 napon belül tájékoztatja a munkacsoport elnökét, valamint a munkacsoporti koordinátor útján az OBH elnökét. (11) A nyugalmazott bíró, a nyugalmazott igazságügyi alkalmazott és a szakértő közreműködése az OBH-val kötött külön polgári jogi szerződésben szabályozható. (12) A szakértő felkérését az OBH elnöke bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja a 3. (11) bekezdésében meghatározottak kivételével. 4. A munkaterv (1) Az elnök legkésőbb 30 nappal a munkacsoport alakuló ülését megelőzően, majd ezt követően a munkacsoport fennállása alatt minden év január 31. napjáig az adott naptári évre vonatkozó az OBH elnöke által meghatározott feladatok és célok elérése érdekében munkatervet készít. (2) A munkatervnek tartalmaznia kell: a) az OBH elnöke által a munkacsoport részére megjelölt feladat és cél bemutatását, b) az a) pont szerinti feladat és cél megvalósításának stratégiáját, a munkacsoport tevékenységének ütemezését, valamint a munkacsoport üléseinek tervezett időpontjait, c) a munkacsoport tevékenységével kapcsolatos jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök megjelölését, azok esetleges hiányosságait, illetve a teljes vagy részleges újraalkotásuk szükségességét, d) az egyes tagok, szakértő részére a munkacsoport elnöke által előzetesen meghatározott részfeladatokat, azok megvalósításának határidejét és e) az összefoglaló jelentés elkészültének várható időpontját.

7 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 50. szám 6457 (3) A munkatervet az elnök az OBH elnökének bemutatja, azt a felhívására pontosítja, kiegészíti. (4) A munkatervet a munkacsoport első alakuló ülésén megtárgyalja, az elfogadásáról a 7. (1) bekezdése szerint határoz. A munkacsoport által elfogadott munkatervet az elnök a munkacsoporti koordinátoron keresztül az OBH elnökének jóváhagyásra bemutatja. (5) A munkaterv a feladat megvalósítása folyamán szükség szerint módosítható az elfogadásra vonatkozó szabályok [7. (1) bekezdés] szerint. A módosított munkatervet az OBH elnökének az elnök haladéktalanul bemutatja jóváhagyásra. (6) A munkatervben foglalt célok megvalósítása, a munkaterv végrehajtása az elnök felelőssége. (7) Az OBH elnöke a munkacsoport tevékenységét jogosult folyamatosan vagy eseti jelleggel figyelemmel kísérni. 5. A munkacsoport ülésének általános szabályai (1) A munkacsoport a tevékenységét az elnök vezetésével, a tagok és a szakértő(k) részvételével látja el. A munkacsoport az OBH szervezetéhez integráltan működik, feladatai ellátása érdekében ülést tart, melyen dönt a munkatervében meghatározott kérdésekben. (2) A munkacsoport a) akkor határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkező tagok több mint fele, és b) akkor tanácskozóképes, ha a tagok több mint egyharmada jelen van. (3) A munkacsoport üléseit az elnök készíti elő, és a munkaterv szerinti időpontra hívja össze. A meghívó tartalmazza: a) az ülés dátumát, b) az ülés helyszínét, c) az ülés kezdeti és várható befejezési időpontját, d) az ülés napirendjét, e) az egyes napirendi pontok megfelelő előkészítéséért felelős személyek nevét (témafelelős) és f) a meghívottak nevét, ha a munkacsoport tagjain kívül más személy is meghívásra kerül az ülésre, vagy ha valamilyen oknál fogva az ülésre nem az összes munkacsoporti tag kerül meghívásra. (4) A munkacsoport üléseit az OBH székhelyén (1055 Budapest, Szalay u. 16.) vagy a Magyar Igazságügyi Akadémián (1122 Budapest, Tóth Lőrinc u. 6.) tartja. Amennyiben a feladata ellátása érdekében szükséges, a munkacsoporti koordinátor engedélyével más helyszínen is megtartható. (5) A tag, valamint a szakértő a munkacsoport ülésének összehívásakor kap meghívást az ülésre. (6) A meghívót a mellékletekkel együtt a szakértő kivételével a tagok részére a munkacsoport ülését legalább 8 nappal megelőzően meg kell küldeni. A szakértő részére a meghívót és a mellékleteket indokolt esetben kell megküldeni legalább 8 nappal az ülést megelőzően. (7) Az elnök az OBH elnökét az OBH munkacsoporti koordinátorán keresztül a meghívók kiküldésével egyidejűleg értesíti: a) a következő ülés dátumáról, b) a következő ülés helyszínéről, c) a következő ülés kezdeti és várható befejezési időpontjáról, d) a meghívottak nevéről. (8) Az elnök az OBH elnökének a tájékoztatással egyidejűleg, de legkésőbb az ülést megelőző 3. munkanapig megküldi: a) az ülés napirendjét, b) az egyes napirendi pontok megfelelő előkészítéséért felelős személyek nevét (témafelelős) és c) a napirendi pontokhoz kapcsolódó előkészítő anyagokat. (9) Az OBH elnöke, valamint legalább a tagok egyharmada az elnöknél a javasolt napirend megjelölésével kezdeményezhetik soron kívüli a munkatervtől eltérő időpontbani ülés összehívását. (10) A kezdeményezés alapján a soron kívüli ülést az elnök rövid úton ( ben) hívja össze. (11) A soron kívüli ülésről annak napirendjének megküldésével az elnök rövid úton ( ben) tájékoztatja az OBH elnökét is a munkacsoporti koordinátoron keresztül annak összehívásával egyidejűleg. (12) Rendkívüli vagy azonnali intézkedést igénylő esetben a munkacsoport ülésen kívül is hozhat döntést. 6. Az ülés vezetése (1) A munkacsoport ülését az elnök vezeti. (2) Az elnököt akadályoztatása esetén az általa, a szavazati joggal is rendelkező tagok közül kijelölt tag teljes jogkörrel helyettesíti.

8 6458 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 50. szám 7. A szavazás (1) A munkacsoport döntését a jelenlévő és szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbséggel hozzák. Az ülésen kívüli döntéshozatal 5. (8) bekezdés esetében a szavazás történhet elektronikus úton vagy telefonos szavazással. (2) Az elnök a tagokkal együtt szavaz, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. (3) A szavazás után a kisebbségben maradó tagok véleményét az ülésről készült emlékeztetőben kell rögzíteni. 8. Az emlékeztető (1) Az ülésről azok lényegét és az ott született döntéseket magában foglaló, valamint az ülésen kívüli döntésről emlékeztető készül. Az emlékeztetőt a munkacsoport elnöke vagy az általa kijelölt tag készíti. (2) Az emlékeztető tartalmazza: a) a munkacsoport megnevezését, b) az ülés dátumát és időpontját, valamint amennyiben szükséges, a rendkívüli ülésre való utalást, c) az ülés helyszínét, d) az ülésen részt vevők névsorát, e) szavazás esetén a leadott szavazatok, ellenszavazatok, valamint a tartózkodók számát, határozatképességet, f) a fontosabb eredményeket, döntéseket, megállapításokat, g) a tagok részére kiadott feladatokat, h) azok határidejét, i) a tagok által ellátott vagy folyamatban lévő feladatokat, azok állását, j) a következő ülésre vonatkozó munkacsoporti döntést lehetőség szerint a következő ülés dátumát, időpontját és helyszínét, k) a munkacsoport elnökének és a jegyzőkönyv vezetőjének nevét, aláírását. (3) A munkacsoport elnöke az emlékeztetőt a tagoknak és az OBH elnökének a munkacsoporti koordinátoron keresztül az elkészültét követően haladéktalanul, de legkésőbb az ülést követő 5 munkanapon belül elektronikus úton megküldi. 9. A munkacsoport elnökének egyes feladatai (1) Az elnök köteles a tagok által elkészített részanyagokat begyűjteni és összefoglaló módon feldolgozni. (2) A munkacsoport megbízása alapján az elnök a munkacsoport feladatát érintő kérdésekben az OBH elnökének jóváhagyását követően közvetlenül is kikérheti a bírák és az igazságügyi alkalmazottak véleményét, melyek összesítéséről az OBH közreműködésével gondoskodik. (3) Az elnök a munkacsoport tevékenységéről tájékoztatja az OBH elnökét havi jelentés, valamint összefoglaló jelentés formájában. (4) A munkacsoport tevékenységével kapcsolatos kommunikációról az elnök köteles gondoskodni. E körben az OBH sajtótájékoztatási tevékenységéről, valamint a bíróságok központi honlapjának sajtószolgálatáról szóló 8/2012. (IV. 25.) OBH utasításra tekintettel jár el. Így a munkacsoport tevékenységének bírósági szervezeten belüli megjelenítése érdekében a havi jelentések, kapcsolódó szakmai anyagok, dokumentumok az egyes munkacsoportok számára a bíróságok központi intranetes oldalán biztosított önálló felületen jelennek meg. (5) Az egyes munkacsoportok honlapfelületeit a munkacsoport elnöke a munkacsoporti koordinátorral, más nyilvános képviselettel és az OBH Sajtó és Kommunikációs Osztályával együttműködve szerkeszti. (6) A bírósági szervezeten kívüli sajtómegjelenések és más nyilvános megjelenések esetén az elnök az OBH elnökével előzetesen egyeztet az OBH munkacsoporti koordinátorán keresztül. 10. A munkacsoporti koordinátor egyes feladatai (1) Az OBH munkacsoporti koordinátort az OBH elnöke jelöli ki. (2) A munkacsoporti koordinátor a munkacsoportokkal kapcsolatos szervezési, koordinációs feladata körében különösen az alábbi feladatokat látja el: a) kapcsolatot tart az elnökök és az OBH elnöke között, b) vezeti a munkacsoportok, illetve tagjainak nyilvántartását, így különösen naprakészen kezeli a munkacsoportokra vonatkozó alakulásokat, működésük meghosszabbítását elrendelő OBH elnöki határozatokat, c) a munkacsoport ülésének az OBH épületén kívül történő megszervezése esetén a költségek tekintetében előzetesen egyeztet a munkacsoport vezetőjével, d) közreműködik a mindenkor hatályos, a bíróságok és az Országos Bírósági Hivatal gazdálkodásáról szóló szabályzatban foglalt, a munkacsoportok működésével kapcsolatos rendelkezések végrehajtásában.

9 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 50. szám 6459 (3) A munkacsoporti koordinátor az egyes munkacsoportok honlapfelületeit az OBH Sajtó és Kommunikációs Osztályával együttműködve jogosult szerkeszteni. 11. Havi jelentések (1) Az elnök rövid, lényegre törő havi jelentést készít a tárgyhót követő hónap 10. napjáig a munkacsoport tevékenységéről, a tagok által elvégzett és folyamatban lévő feladatokról. Az elnök a havi jelentést az OBH elnökének az elkészültét követően haladéktalanul, de legkésőbb a tárgyhót követő hónap 15. napjáig a munkacsoporti koordinátoron keresztül megküldi. (2) Az OBH elnöke a munkacsoport tevékenységéről az elnöktől bármikor tájékoztatást kérhet akár szóban, akár írásban. (3) Az elnök a tájékoztatási kötelezettségnek 3 munkanapon belül eleget tesz. 12. Az összefoglaló jelentés (1) Az elnök a munkacsoport működése időtartamának leteltekor a feladat teljesítéséről az OBH elnöke részére összefoglaló jelentést készít, amely tartalmazza: a) a munkacsoport 2. (2) bekezdése, valamint a 2. (3) bekezdés b) c) pont szerinti célját és feladatát, b) a munkacsoport elvégzett tevékenységét és működésének folyamatát, c) a 9. (1) és 9. (2) bekezdésében írtak szerint beszerzett vélemények értékelését, d) a munkacsoport ténybeli és jogi megállapításait, e) annak bemutatását, hogy megállapításait milyen adatokra alapozta, f) javaslatot az OBH elnöke által teendő intézkedésekre. (2) Amennyiben a munkacsoport tevékenysége jogszabályalkotás (módosítás), továbbá a Bszi. 76. (1) bekezdés b) pontja szerinti intézkedés meghozatalára vagy más közjogi szervezetszabályozó eszköz kiadására irányul, illetve az összefoglaló jelentés ezek meghozatalát javasolja, úgy az összefoglaló jelentés indokolással ellátott szövegszerű előterjesztést is tartalmaz. (3) Az összefoglaló jelentés amennyiben az nem tartalmaz minősített adatot vagy az igazságszolgáltatás érdekeit súlyosan sértő megállapításokat nyilvános, az OBH elnöke annak a bíróságok központi intranetes felületén történő közzététele iránt intézkedik. 13. A munkacsoport működésének feltételei (1) A munkacsoport működésének személyi, tárgyi és technikai feltételeit az OBH biztosítja. A munkacsoport elnöke a munkacsoporti koordinátoron keresztül az 5. (4) bekezdés első mondatrészben foglaltak esetén az ülés megtartásához szükséges helyiségre és berendezésre, továbbá informatikai eszközre vonatkozó igényét az OBH Koordinációs Főosztálya felé jelzi. Amennyiben az OBH rendelkezik az ülés megtartásához igényelt szabad helyiséggel, berendezéssel, valamint informatikai eszközzel, gondoskodik azok szükség szerinti rendelkezésre állásáról. Jelen bekezdés nem alkalmazható abban az esetben, amennyiben a munkacsoport az OBH székhelyén kívül, más helyszínen tartja meg az ülését [5. (4) bekezdés]. (2) A munkacsoport tagja és a szakértő a feladatai ellátásához szükséges adatok megismerése érdekében az OBH elnökétől, az OBH munkacsoportba rendelt tagjától, illetve bármely bírósági vezetőtől felvilágosítást kérhet, illetve a feladatai ellátásához kapcsolódóan e szervek vonatkozó irataiba betekinthet a vonatkozó jogszabályok maradéktalan betartása mellett, azokról másolatot igényelhet. 14. A munkacsoport tagja és a szakértő költségtérítése, kedvezményei (1) A munkacsoport tagja és a szakértő a feladatai ellátásához szükséges mértékben jogosult az OBH és a szolgálati helye szerinti bíróság informatikai, távközlési és fénymásoló berendezéseinek használatára. (2) A központi igazgatás működéséhez szükséges feladatok munkacsoportban történő rendszeres teljesítésének idejére a bíró és az igazságügyi alkalmazott tag részére az OBH elnökének javaslatára a munkáltatói jogkör gyakorlója kiegészítő pótlékot állapíthat meg. (3) A kiegészítő pótlék összegére az OBH elnöke tesz javaslatot. (4) A munkacsoporti tag kiemelkedő eredményessége esetén az OBH elnöke a bíró és az igazságügyi alkalmazott tagot elismerő oklevélben, illetve egyéb juttatásban részesítheti. (5) Az OBH elnöke által kiállított elismerő oklevél a díjazott szakmai előmenetele során figyelembe veendő. (6) A nyugalmazott bíró, a nyugalmazott igazságügyi alkalmazott és a szakértő költségtérítéséről és esetleges díjazásáról a 3. (11) bekezdés szerinti polgári jogi szerződésben lehet rendelkezni.

10 6460 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 50. szám (7) A munkacsoport tagjának az üléseken való megjelenésével kapcsolatban felmerült indokolt költségét az OBH az érintett bírósági szervezeti egység igényétől függően külön elszámolási rend szerint, a bíróságok és az Országos Bírósági Hivatal gazdálkodásáról szóló 5/2013. (VI. 25.) OBH utasítása rendelkezései szerint (5. melléklet) megtéríti a (8) (11) bekezdésben meghatározottak figyelembevételével. (8) A munkacsoport üléseit lehetőleg egynaposra kell szervezni. (9) A költséghatékony és takarékos gazdálkodás érdekében a munkacsoport ülésére való utazás lehetőleg a Kúria, ítélőtáblák, törvényszékek szolgálati gépkocsijával történjen. A szolgálati gépjármű igénybevétele esetén a munkacsoport tagja útiköltség címen nem terjeszthet elő igényt. Saját gépjárművel történő utazás költségének elszámolása csak kivételesen, indokolt esetben fogadható el. Az igénylés indokoltságát a munkacsoporti koordinátor bírálja el. (10) A munkacsoportok ülésén való részvételhez kapcsolódó szállást az OBH a munkacsoportok nem budapesti lakóhellyel rendelkező tagjai részére a Magyar Igazságügyi Akadémián való elhelyezéssel biztosítja. A szállásigényt a munkacsoporti koordinátor felé kell jelezni legalább 5 nappal a munkacsoport ülését megelőzően. Egyénileg, szállodában történő elhelyezés költségének megtérítése nem igényelhető. (11) A munkacsoport tagja részére a beosztási helye szerinti bírósági elnökkel történő egyeztetés alapján szükség szerint tárgyalási vagy egyéb munkavégzési kedvezmény biztosítható. A beosztási hely szerinti bírósági elnök a munkacsoport működését akként támogatja, hogy segíti a tag munkacsoporti tevékenységének helybeli megvalósítását és a tag munkacsoport üléseken való megjelenéséhez hozzájárul. 15. Záró rendelkezések (1) Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba. (2) Az utasítás hatálybalépését követő 45 napon belül a munkacsoporti működést felül kell vizsgálni, és az utasítással való összhangját meg kell teremteni. (3) Az utasítás hatálybalépésével egyidejűleg a munkacsoportok ügyrendjéről szóló 5/2012. (VII. 18.) OBH elnöki ajánlás hatályát veszti. Dr. Handó Tünde s. k., elnök

11 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 50. szám 6461 II. Nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos közlemények A külgazdasági és külügyminiszter 10/2014. (IX. 30.) KKM közleménye a Magyarország Kormánya és az Egyesült Arab Emírségek Kormánya között a jövedelemadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló, Dubaiban, április 30. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló évi CLXI. törvény 2. és 3. -ának hatálybalépéséről A évi CLXI. törvénnyel a Magyar Közlöny október 21-i, 173. számában kihirdetett, a Magyarország Kormánya és az Egyesült Arab Emírségek Kormánya között a jövedelemadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló, Dubaiban, április 30. napján aláírt Egyezmény 29. Cikk 1 2. pontjai az alábbiak szerint rendelkeznek a hatálybalépésről: 1. A Szerződő Államok diplomáciai úton értesítik egymást arról, hogy az Egyezmény hatálybalépéséhez szükséges belső követelményeknek eleget tettek. 2. Az Egyezmény az 1. bekezdésben említett értesítések közül a későbbinek a kézhezvételét követő 30. napon lép hatályba, ( ) A későbbi jegyzék kézhezvételének napja: szeptember 4. Az Egyezmény hatálybalépésének napja: október 4. A fentiekre tekintettel, összhangban a évi CLXI. törvény 4. (3) bekezdésével megállapítom, hogy a Magyarország Kormánya és az Egyesült Arab Emírségek Kormánya között a jövedelemadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló, Dubaiban, április 30. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló évi CLXI. törvény 2. és 3. -a október 4-én, azaz kettőezer-tizennégy október negyedikén lép hatályba. Dr. Navracsics Tibor s. k., külgazdasági és külügyminiszter

12 6462 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 50. szám A külgazdasági és külügyminiszter 11/2014. (IX. 30.) KKM közleménye a Magyarország Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya közötti, a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között a repülő és légvédelmi szakterületeken történő katonai együttműködésről szóló Megállapodás módosításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló évi III. törvény 2. és 3. -ának hatálybalépéséről A évi III. törvénnyel a Magyar Közlöny február 11-i, 18. számában kihirdetett, a Magyarország Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya közötti, a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között a repülő és légvédelmi szakterületeken történő katonai együttműködésről szóló Megállapodás módosításáról szóló Megállapodás 6. cikk (1) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik a hatálybalépésről: A jelen Megállapodás attól a naptól számított harminc (30) nap múlva lép hatályba, amelyen a Felek kölcsönösen, diplomáciai úton tájékoztatják egymást a hatálybalépéshez szükséges belső jogi követelmények teljesüléséről. Ezen értesítési időszak az utolsó értesítés kézhezvételének időpontjával kezdődik. Az utolsó értesítés kézhezvételének napja: szeptember 4. A Megállapodás hatálybalépésének napja: október 4. A fentiekre tekintettel, összhangban a évi III. törvény 6. (3) bekezdésével, megállapítom, hogy a Magyarország Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya közötti, a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között a repülő és légvédelmi szakterületeken történő katonai együttműködésről szóló Megállapodás módosításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló évi III. törvény 2. és 3. -a október 4-én, azaz kettőezer-tizennégy október negyedikén lép hatályba. Dr. Navracsics Tibor s. k., külgazdasági és külügyminiszter

13 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 50. szám 6463 III. Személyügyi közlemények A Belügyminisztérium személyügyi hírei június július augusztus hónapban Kinevezés (június) A közigazgatási államtitkár Halmai Krisztinát a Belügyminisztériumban kormánytisztviselőnek, dr. Náczán Jánost a Belügyminisztériumban kormánytisztviselőnek, Takács-Pokrócz Krisztinát a Belügyminisztériumban kormánytisztviselőnek kinevezte. Kinevezés (július) A belügyminiszter dr. Dukai Miklóst a Belügyminisztériumban kormánytisztviselőnek, az önkormányzati államtitkár Kardos Tímeát a Belügyminisztériumban kormánytisztviselőnek, a közigazgatási államtitkár Kivés Zoltánt a Belügyminisztériumban kormánytisztviselőnek kinevezte. Kinevezés (augusztus) A közigazgatási államtitkár Bancsics Ferencet a Belügyminisztériumban kormánytisztviselőnek, Gaul Rékát a Belügyminisztériumban kormánytisztviselőnek, dr. Horváth Valéria Esztert a Belügyminisztériumban kormánytisztviselőnek, Kallós Attilát a Belügyminisztériumban kormánytisztviselőnek, László Gabriellát a Belügyminisztériumban kormánytisztviselőnek, Miklánné Szávai Kittit a Belügyminisztériumban kormánytisztviselőnek kinevezte. Vezetői kinevezés A belügyminiszter dr. Dukai Miklós kormánytisztviselőt főosztályvezetőnek, a közigazgatási államtitkár Bartók Péter kormánytisztviselőt főosztályvezetőnek, dr. Bognár László kormánytisztviselőt főosztályvezetőnek,

14 6464 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 50. szám dr. Gergyeni Zoltán kormánytisztviselőt főosztályvezető-helyettesnek, Hevér Rudolf kormánytisztviselőt főosztályvezetőnek, dr. Nagy Attila kormánytisztviselőt főosztályvezetőnek kinevezte. Címadományozás A közigazgatási államtitkár Bajkai Szilvia kormánytisztviselőnek szakmai tanácsadói, dr. Szaló Péter kormánytisztviselőnek közigazgatási főtanácsadói címet adományozott. Vezénylés A belügyminiszter Buzás Károly Zoltán rendőr főtörzszászlóst a Belügyminisztérium állományába, Laczó Gyula rendőr alezredest a Belügyminisztérium állományába, Pach Dániel rendőr törzszászlóst a Belügyminisztérium állományába, Szabó Tamás rendőr századost a Belügyminisztérium állományába, dr. Torma Albert bv. orvos ezredest a Belügyminisztérium állományába vezényelte. Vezénylése megszűnt A belügyminiszter Alföldy Csilla rendőr őrnagy vezénylését megszüntette. Kormányzati szolgálati jogviszonya megszűnt határozott idő lejártával Kapitány Anita kormánytisztviselőnek; közös megegyezéssel Dóczi Zoltán kormánytisztviselőnek, Hók Gerda kormánytisztviselőnek, Nagyné Szalai Zsuzsanna kormánytisztviselőnek; felmentéssel Kunné Virág Mária kormánytisztviselőnek, Lapos Lászlóné kormánytisztviselőnek, Majorné Zakar Zsuzsanna Éva kormánytisztviselőnek; öregségi nyugdíjkorhatár betöltésével Sükösd István kormánytisztviselőnek; áthelyezéssel dr. Farkas Zsolt kormánytisztviselőnek, Frics-Baráth Erika kormánytisztviselőnek, Füleky Zsolt kormánytisztviselőnek,

15 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 50. szám 6465 Mester Dávid kormánytisztviselőnek, dr. Pusztai Adél kormánytisztviselőnek, dr. Takács-Sós Inez kormánytisztviselőnek, Tarné Sárközi Mária kormánytisztviselőnek; jogutódlással (más miniszterhez átkerülő feladat- és hatáskörváltozás miatt) Arnóth Ádám kormánytisztviselőnek, Babus Friderika kormánytisztviselőnek, dr. Babus Júlia kormánytisztviselőnek, Bátonyi Péter kormánytisztviselőnek, dr. Bedő Katalin Mária kormánytisztviselőnek, Bíró László István kormánytisztviselőnek, Bodnár Tibor kormánytisztviselőnek, Bognár Gábor kormánytisztviselőnek, Borzáné Somos Krisztina kormánytisztviselőnek, dr. Bögner Mária kormánytisztviselőnek, Cserteg Imre kormánytisztviselőnek, Dankó Rita kormánytisztviselőnek, Dobosyné Antal Anna kormánytisztviselőnek, Dömötör Tamás kormánytisztviselőnek, Falvainé Dóczi Erika kormánytisztviselőnek, dr. Fegyverneky Sándor kormánytisztviselőnek, dr. Fekete Csaba József kormánytisztviselőnek, Fekete Gábor kormánytisztviselőnek, Galamb Ferenc Tibor kormánytisztviselőnek, Hajagos-Tóth Zsóka kormánytisztviselőnek, dr. Hegedűs Annamária kormánytisztviselőnek, Horogszegi Tamás Pál kormánytisztviselőnek, dr. Horváth Ákos kormánytisztviselőnek, dr. Horváth Ciprián kormánytisztviselőnek, Horváth Tünde Beatrix kormánytisztviselőnek, Horváthné Horváth Edina kormánytisztviselőnek, dr. Iván Andrea kormánytisztviselőnek, dr. Kapuváry Magdolna kormánytisztviselőnek, dr. Katona Katalin kormánytisztviselőnek, Kovács Szabina kormánytisztviselőnek, Köntzey Mercédes kormánytisztviselőnek, Krakler Judit kormánytisztviselőnek, Madaras Attila Albert kormánytisztviselőnek, Magyar Mária kormánytisztviselőnek, Monory Éva Kornélia kormánytisztviselőnek, Nagy Ervin kormánytisztviselőnek, Németh Matild kormánytisztviselőnek, Pálfalvi Ferenc kormánytisztviselőnek, Papp Tímea kormánytisztviselőnek, dr. Petrus József Csaba kormánytisztviselőnek, Puskásné Németh Edit kormánytisztviselőnek, Ráth György kormánytisztviselőnek, Riedel Miklós Márton kormánytisztviselőnek, Sarkadi Márton kormánytisztviselőnek, dr. Siklódi Csilla kormánytisztviselőnek, Soltész Ilona kormánytisztviselőnek, Sömjéni Anikó kormánytisztviselőnek, Szabó Zsuzsanna kormánytisztviselőnek,

16 6466 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 50. szám Szeibel Károlyné kormánytisztviselőnek, Szij Zoltán kormánytisztviselőnek, Szűcs Mihály kormánytisztviselőnek, Tóth János Attila kormánytisztviselőnek, Újlaki Zsuzsánna kormánytisztviselőnek, Varga Gábor kormánytisztviselőnek, Vargáné Fekete Mónika kormánytisztviselőnek, Végh Aladárné dr. Kner Márta kormánytisztviselőnek, Wolford Ágnes Erika kormánytisztviselőnek, Zambó Terézia kormánytisztviselőnek. Az Igazságügyi Minisztérium augusztusi személyügyi hírei Az Igazságügyi Minisztérium munkáltatói intézkedései: Kormányzati szolgálati jogviszony létesítése Az igazságügyi miniszter Tari Sándort; az igazságügyi miniszter kabinetfőnöke dr. F. Tóth Gábort és Tóthné Balázs Mária Ágnest; a közigazgatási államtitkár dr. Győriványi Rékát, dr. Tete Rosemary Lartebeát, Pácz Laura Lizát, Pátkai Nándort, dr. Mázi András Bélát, dr. Szigethi Orsolyát, dr. Ördög Adriennt, dr. Tarlós Orsolyát, Kiss Alexandra Olimpiát, dr. Kalocsai Bernadettet, Scheiber Zsoltnét, dr. Izsák-Somogyi Katalint, dr. Jónás Bélát, Berkecz Jánosnét, dr. Juhász Zoltánt, dr. Kis Norbertet és Guttman Hanga Lillát kormánytisztviselőnek kinevezte.

17 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 50. szám 6467 Kormányzati szolgálati jogviszony megszűnése Kormányzati szolgálati jogviszonya megszűnt próbaidő alatt azonnali hatállyal Pácz Laura Lizának; közös megegyezéssel dr. Gulyás Dávidnak, Pintér Klárának és Bakó Viktóriának; felmentéssel Fekete Leticiának, Kovács Sándornénak és Huszághné Winkler Mónika Beatrixnek; végleges közigazgatási áthelyezéssel dr. Vági Attilának, Lászlóné Balázs Magdolnának, Baktay-Magyar Katának, Piszanics Máriának, Legárdné Nagy Ildikónak, dr. Villányi Dóra Zsófiának, Brand Ildikónak, Varkoly Tímeának, Fodor Péter Szilveszternek, Balázs Katalin Andreának, Pál Sándornénak, dr. Ferenczi Laurának, dr. Polgár Annának, dr. Bacsó Anitának, Kenézy Csabának, Benchea Valentinnak, dr. Győri József Miklósnak, Mikó Józsefnének, dr. Wilhelm Anett Ritának, dr. Bodnár Évának, dr. Földházi Juditnak, dr. Kun Istvánnak, dr. Zolnai Gábor Lászlónak, Diamantopoulosné dr. Kenyeres Gabriellának, Eszes Csaba Mátyásnak, Tóth Imre Leventének, Honéczy Éva Arankának, dr. Lacza Krisztiánnak, Szilvásné dr. Misbrener Nóra Petrának, Horváthné Reich Andreának, Márton Ágnesnak, dr. Molnár Margarétának, dr. Farkas Dénesnek, Gombás Adrienne-nek, Orbán Ferencnének, Verebélyi Ágnesnek,

18 6468 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 50. szám dr. Laposa Évának, Csókás Hildának, Pongrácz Krisztina Rózsának, dr. Semperger Imrének, Gelencsér Zoltánnak, Kochán Péternének, Borbola Mónikának, Medgyesi Juditnak, Kovács Krisztinának, Bolláné Sütő Hajnalkának, Gombás György Attilának, Simon-Márkus Anettnek, Megyeriné Béres Beátának, Boros Renátának, Törzsök Ágnes Évának, Németh Veronikának, Gulyásné Bévárdi Évának, Sasváriné Petróczi Valériának, Nagy Ágnes Juditnak, Batáriné Szántó Anitának, Fülöpné Ferencsovics Ibolyának, Horváth Dorottyának, dr. Gedeon Líviának és dr. Baltay Tímeának. Vezetői munkakör adományozása Az igazságügyi miniszter dr. Hajas Barnabásnak; a közigazgatási államtitkár dr. Szekér Judit Katalinnak, dr. Szigethi Orsolyának, Berkecz Jánosnénak, dr. Baranyi Ildikónak, dr. Bárány Zoltánnak, Szendrei Tibor Csabának, dr. Szalai Gabriellának, dr. Miskolczi Barnának, dr. Vida József Gábornak, dr. Daragóné dr. Szombathelyi Zsófiának, dr. Arányi Andreának, dr. Füzesi Flórának, dr. Nyárádi Gabriellának, dr. Béndek Juliannának, dr. Kis Norbertnak főosztályvezetői munkakört adományozott.

19 HIVATALOS ÉRTESÍTŐ évi 50. szám 6469 Címadományozás A közigazgatási államtitkár Berkecz Jánosnénak szakmai főtanácsadói; dr. Mázi András Bélának és dr. Ardó Máriának közigazgatási főtanácsadói címet adományozott.

20 6470 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő évi 50. szám IV. Egyéb közlemények A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium HGCS számú Háztartási nagygépek energiamegtakarítást eredményező cseréje alprogram című pályázati felhívása 1. Előzmények a pályázat célja A pályázatkiírás célja energiamegtakarítást eredményező beruházás támogatása. 2. A pályázat tárgya A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: NFM) pályázatot tesz közzé a háztartások energiahatékonyságának növelése meglévő háztartási nagygépek (hűtő/fagyasztó) új, magas energiahatékonyságú hűtő/fagyasztó berendezésekre történő cseréjének támogatására. A pályázattal nyugdíjas/nagycsaládos magánszemélyek állami támogatással csökkentett vételáron (állami támogatással csökkentett bolti áron) jogosultak új háztartási nagygép (hűtő/fagyasztógép) beszerzésére. Az NFM a pályázatkezelési feladatok ellátására az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.-t (a továbbiakban: pályázatkezelő) jelöli ki. 3. A pályázat forrása Az Épületenergetikai és energiahatékonysági célelőirányzat ( , ÁHT: ) fejezeti kezelésű előirányzat. A támogatás vissza nem térítendő állami támogatás formájában kerül folyósításra. A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg Ft, azaz hatszázhuszonhétmillió-egyszázezer forint. 4. Támogatás igénybevételére jogosultak köre Jelen pályázati forrásból támogatást magyarországi lakóhellyel rendelkező nyugdíjas, illetve nagycsaládos magánszemélyek kaphatnak. 5. Támogatható tevékenységek köre, pályázat benyújtásának ideje Jelen felhívásra háztartásonként és személyenként legfeljebb egy készülék cseréjére nyújtható be pályázat. Kizárólag a pályázati portálon található Regisztrált kereskedők listáján szereplő kereskedőtől beszerzett alábbi új háztartási készülékekre nyújtható támogatás: hűtőszekrény, kombinált hűtőszekrény, fagyasztószekrény vagy fagyasztóláda. A háztartásikészülék-cserével minimum 10%-os energia- vagy minimum 20 kg/év CO 2 -megtakarítást szükséges elérni (melyek a pályázat benyújtásakor a pályázati portál által automatikusan számított értékek).

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Háztartási nagygépek energiamegtakarítást eredményező cseréje alprogram. Pályázat kódszáma: HGCS-2014. 2014. szeptember 25.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Háztartási nagygépek energiamegtakarítást eredményező cseréje alprogram. Pályázat kódszáma: HGCS-2014. 2014. szeptember 25. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Háztartási nagygépek energiamegtakarítást eredményező cseréje alprogram Pályázat kódszáma: HGCS-2014. 2014. szeptember 25. 1 1. Előzmények a pályázat célja A pályázatkiírás célja energiamegtakarítást

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Otthon Melege Program. Háztartási nagygépek (mosógép) energia megtakarítást eredményező cseréje alprogram

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Otthon Melege Program. Háztartási nagygépek (mosógép) energia megtakarítást eredményező cseréje alprogram PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Otthon Melege Program Háztartási nagygépek (mosógép) energia megtakarítást eredményező cseréje alprogram Pályázat kódszáma: MGCS/15 2015. május. 28. TARTALOMJEGYZÉK I. A pályázati kiírás

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 8. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 8. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 8. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2015. február 16., hétfő Tartalomjegyzék I. Utasítások 3/2015. (II. 16.) MvM utasítás a Lakitelek Népfőiskola épületeinek rekonstrukciójával és fejlesztésével

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 42. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 42. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 42. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2014. augusztus 15., péntek Tartalomjegyzék I. Utasítások 31/2014. (VIII. 15.) EMMI utasítás a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Esélyegyenlőségi Szabályzatáról

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. II. Személyügyi hírek A Legfõbb Ügyészség személyügyi hírei 7592

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. II. Személyügyi hírek A Legfõbb Ügyészség személyügyi hírei 7592 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. szeptember 20., csütörtök 42. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 12/2012. (IX. 20.) EMMI utasítás az Országos Egészségbiztosítási

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Miniszterelnökség személyügyi hírei 6926

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Miniszterelnökség személyügyi hírei 6926 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. június 17., péntek 36. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 46/2011. (VI. 17.) KIM utasítás miniszteri biztos kinevezésérõl 6865 47/2011.

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 39. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 39. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 39. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2013. augusztus 5., hétfő Tartalomjegyzék I. Utasítások 22/2013. (VIII. 5.) BM KIM TNM együttes utasítás a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

Részletesebben

2011. november 14. - 2011. november 27. 294/2011. (XI. 17.) KE Határozat Egyetemi tanári kinevezésrõl 2.oldal

2011. november 14. - 2011. november 27. 294/2011. (XI. 17.) KE Határozat Egyetemi tanári kinevezésrõl 2.oldal 2011. november 14. - 2011. november 27. MAGYAR KÖZLÖNY 134. szám 2011. november 17. 32 648 oldal 294/2011. (XI. 17.) KE Határozat Egyetemi tanári kinevezésrõl 2.oldal MAGYAR KÖZLÖNY 134. szám 2011. november

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 10., péntek

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 10., péntek HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 10., péntek 101. szám Tartalomjegyzék III. Utasítások, jogi iránymutatások 18/2010. (XII. 10.) BM utasítás az Európai Unió

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 17. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 17. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 17. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. április 24., szerda Tartalomjegyzék I. Utasítások 2/2013. (IV. 24.) ME utasítás a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (VI.01.) számú rendelete /egységes szerkezetben/

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (VI.01.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (VI.01.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ A Képviselőtestület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Füredi János sk. polgármester

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlése abból a felismerésből kiindulva, hogy

ALAPSZABÁLY. A Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlése abból a felismerésből kiindulva, hogy ALAPSZABÁLY A Nemzeti Pedagógus Kar Országos Küldöttgyűlése abból a felismerésből kiindulva, hogy - kiemelkedően fontos a köznevelésben foglalkoztatott pedagógusok egységes szakmai hivatásrendjének kialakításához

Részletesebben

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (X. 03.) önkormányzati rendelete

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2013. (X. 03.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (X. 03.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 52. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 52. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 52. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2014. október 17., péntek Tartalomjegyzék I. Utasítások 35/2014. (X. 17.) EMMI utasítás az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2008/52. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 647 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2009. január 23., péntek XII. évfolyam, 2009/3. szám FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét az értesítõ utolsó oldalán

Részletesebben

Valorizáció. Képzési intézmények és programok akkreditációja Magyarországon

Valorizáció. Képzési intézmények és programok akkreditációja Magyarországon Valorizáció Képzési intézmények és programok akkreditációja Magyarországon Tartalomjegyzék Bevezetés 3 A FAT tevékenysége 3 A FAT szervezeti és működési szabályzata 5 Preambulum 5 A FAT jogállása, szervezete

Részletesebben

Előterjesztés A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Előterjesztés A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról Előterjesztés A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról A helyi önkormányzatok az Alkotmány 44/A. (1) bekezdése e) pontjában rögzített alapjoga, hogy a helyi önkormányzatok a törvény keretei

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 31., péntek

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 31., péntek HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 31., péntek 105. szám Tartalomjegyzék III. Utasítások, jogi iránymutatások 28/2010. (XII. 31.) BM utasítás a Belügyminisztérium

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekrõl 1857

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekrõl 1857 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. március 1., kedd 14. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 13/2011. (III. 1.) KIM utasítás a Nemzeti Államigazgatási Központ Szervezeti

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 25. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 25. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 25. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2013. május 28., kedd Tartalomjegyzék I. Utasítások 16/2013. (V. 28.) BM utasítás a belügyi gépjárművezetők és a gépjárművezetést oktatók képzési

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. április 24-ei ülésén hozott határozataiból:

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. április 24-ei ülésén hozott határozataiból: K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. április 24-ei ülésén hozott határozataiból: 32/2015. (IV. 24.) MÖK határozat A közgyűlés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.

Biharkeresztes Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (V. 31.) önkormányzati rendelettel módosított 4/2013. (III. 01.) önkormányzati rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Szervezeti és

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 49. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2010. június 18., péntek. Tartalomjegyzék. III. Utasítások, jogi iránymutatások

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 49. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2010. június 18., péntek. Tartalomjegyzék. III. Utasítások, jogi iránymutatások HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2010. június 18., péntek 49. szám Tartalomjegyzék III. Utasítások, jogi iránymutatások 1/2010. (VI. 18.) NFM utasítás a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium mûködésével

Részletesebben

LVIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1105 Ft 6. SZÁM UTASÍTÁSOK

LVIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1105 Ft 6. SZÁM UTASÍTÁSOK LVIII. ÉVFOLYAM ÁRA: 1105 Ft 6. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2010. június 30. TARTALOM Oldal UTASÍTÁSOK 6/2010. (ÜK. 6.) LÜ utasítás a Legfõbb Ügyészség egyes gazdálkodási szabályairól...

Részletesebben

Egységes szerkezetben. Bevezetés

Egységes szerkezetben. Bevezetés Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a többszörösen módosított 22/2008.(XII.23.) számú a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról szóló rendelete Egységes szerkezetben Bevezetés A Magyar

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM 2007/43. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 5877 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2008. október 22., szerda XI. évfolyam, 2008/43. szám TARTALOM V. Személyügyi hírek A Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 24. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. június 8., péntek. Tartalomjegyzék. I.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 24. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. június 8., péntek. Tartalomjegyzék. I. HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. június 8., péntek 24. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 38/2012. (VI. 8.) HM utasítás az Egységes Európai Égbolt létrehozásával

Részletesebben

Bevezető rendelkezések. HÖOK céljai, tagsága

Bevezető rendelkezések. HÖOK céljai, tagsága ALAPSZABÁLY A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 62. (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következő Alapszabályt alkotja:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án megtartott üléséről. Helye: Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal B ép. félemeleti tanácskozó terem

Részletesebben

Badacsonytördemic Község Önkormányzata képviselő-testületének. 4/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Badacsonytördemic Község Önkormányzata képviselő-testületének. 4/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatáról Badacsonytördemic Község Önkormányzata képviselő-testületének 4/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról Badacsonytördemic Község Önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben