POLGÁRMESTERI HIVATAL HÍREI. A Képviselő-testület június 26-i Közmeghallgatásán az alábbi lakossági kérdések hangzottak el:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "POLGÁRMESTERI HIVATAL HÍREI. A Képviselő-testület 2012. június 26-i Közmeghallgatásán az alábbi lakossági kérdések hangzottak el:"

Átírás

1 2012. július /14. szám (27. hét) 2335 Taksony, Fő út 85. Tel.: 24/ , Fax: 24/ , Ügyfélfogadás: H: , Sze: , P: (ebédidő: ) POLGÁRMESTERI HIVATAL HÍREI A Képviselő-testület június 26-i Közmeghallgatásán az alábbi lakossági kérdések hangzottak el: Mennyi volt az M&M tánccsoport tartozása, ennek rendezése ügyében milyen intézkedés történt? Az M&M tánccsoport tartozása a jogi képviselőnél van, végrehajtási útra terelte az önkormányzat az ügyet, bírósági úton szeretnék a tartozást rendezni, kamatokkal együtt követelik az elmaradt befizetéseket. Tájékoztatást fognak adni a Képviselő-testület számára is a fejleményekről. Miért volt szükség közbeszerzési eljárással megbízni az M&F Kft.-t a víziközművel kapcsolatosan, ezt az eljárást nem tudták volna a hivatalban megoldani, mint például a szemétszállítással kapcsolatos közbeszerzést? A hulladékgyűjtéssel kapcsolatos közbeszerzési eljárást is közbeszerzési tanácsadó végezte, a vízminőség javító programmal kapcsolatos közbeszerzést szintén egy tanácsadó cég végezte. A közbeszerzési költségek 90%-a elszámolható, az önerőre pedig az önkormányzat pályázott, tehát ez a projekt 100%-ban finanszírozott nem kell hozzá saját költségvetésből plusz forrás. Az önkormányzat előtt lévő hirdetőtábláján új adóslista került kifüggesztésre. Van-e eredménye annak, hogy ezt nyilvánosságra hozták? A kifüggesztés sajnos nem érte el a hatását, az önkormányzat részére befizetendő adót a lakosok a befizetések végére helyezték, és nem igazán gondolják át, hogy ezzel a saját környezetük fenntartását, a tisztaságot, az utak földutak karbantartását az intézmények működését gátolják, illetve veszélyeztetik. A Szent Imre úton miért nyírja a KHT az utca egyik oldalán a füvet, míg a másik oldalon nem? A kerékpárút környezetének a karbantartására az EU-s pályázat kötelezi az önkormányzatot, amit egyébként nem tenne meg, mert a tulajdonos feladata a telekhatártól az út széléig a zöldfelület karbantartása. Az árkokat viszont minden ingatlan tulajdonos köteles maga rendben tartani. Taksony egész területén a Településüzemeltető Kht. nyújt olyan szolgáltatást a lakók számára, hogy az ingatlan előtti területen a füvet lenyírják térítés ellenében. A kerékpárút nagyon jó, de sokszor nem lehet rendeltetésszerűen használni a babakocsit tolók, a gyalogosan és a motorkerékpárral közlekedők miatt. Mit lehet tenni a rendeltetésszerű használata érdekében? A kerékpárutat gyalog, babakocsival, kerékpárral és robogóval is lehet használni. A KRESZ szabályait betartva egymásra odafigyelő, körültekintő közlekedést a kerékpárutat használóknak kell megtanulni. Belterületi ipartelepen nem csak hétköznapokon dolgoznak, hanem hétvégén is, zavarva ezzel a pihenést. Mit lehet ez ellen tenni? Javasoljuk, hogy a panaszos forduljon csendháborítási ügyben az érintetthez, beszélje meg vele, hogy zavarja a zaj, és remélhetőleg a vállalkozó pozitív hozzáállást fog tanúsítani. A telephely működésével kapcsolatos korlátozási ügyében az önkormányzat már nem tud intézkedni, mert ez a hatáskör már május 15-től a Kormányhivatalhoz tartozik. A faluban a járdák balesetveszélyesek, a Fő úton igen rossz állapotban vannak, zavaró, hogy sok helyen a közterületre belógnak a növények ágai, melyek megnehezítik a gyalogos közlekedést. Mit lehet ez ellen tenni? Az önkormányzat feladata elsősorban az intézmények előtti járda karbantartása. Amennyiben sikerül a Garancia Rekord Kft.-vel megegyezni a járda anyagának a biztosítására, akkor a Művelődési Ház körül új

2 2 járda épülhet. Lakossági kezdeményezésre egy járdával még nem rendelkező utcában akkor lehet járdát építeni, ha az utcaközösség összefog és vállalja, hogy a lakosságra eső részt befizetik, melyet szándéknyilatkozatban is rögzítenek és benyújtanak az önkormányzat felé. Előreláthatólag mikorra fog elkészülni a Fő úti járda? Ehhez az anyagi forráson kívül új pályázati kiírásra is szükség van, melyen újra lehetne indulni a településközpontok felújítása érdekében. Eddig közel 10 millió forintot költött az önkormányzat az engedélyes tervek elkészítésére, úgy a járda, a parkolók és a kerékpárút, mint a gyalogátkelőhely és a csapadékvíz elvezetésre. A tervek elkészültek, bármikor indulhatna a beruházás amennyiben ezt az anyagi forrás lehetővé teszi. Mindennek az is alapfeltétele, hogy a taksonyi lakosok adóikat befizessék, mert az önkormányzat nem tud erején felül teljesíteni. A Helyi Építési Szabályzat és Településszerkezeti Terv módosítása. A Településszerkezeti Terv és a Helyi Építési Szabályzat módosítása kapcsán az önkormányzat érdekeinek erősítése valamint a település fejlődésének támogatása a cél ezért Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete településünk Helyi Építési Szabályzatának és Településszerkezeti Tervének módosítását tervezi. Taksony jelenleg érvényes Helyi Építési Szabályzatának, Szabályozási Tervének és Településszerkezeti Tervének legutóbbi módosítása 2010-ben történt, a Képviselő-testület 14/2010. (IX 29) rendeletével fogadta el, mely 2 év elteltével több ponton módosításra szorul. Jelen módosítás célja három nagyobb méretű terület szabályozása, valamint néhány általános jellegű változtatás, pontosítás, az időközben felmerült lakossági és közületi igények figyelembevételével. Az OSI Hungary Kft. fejlesztése. Az OSI Hungary Kft óta végez ipari tevékenységet a Taksony 094/4 helyrajzi számú külterületi ingatlanon, az egyik legnagyobb helyi vállalkozás, komoly építmény és iparűzési adót fizetve be költségvetésünkbe, mellyel nagyban hozzájárul a települési intézmények finanszírozásához és megfelelő színvonalú működtetéséhez is. Az első épület 2001-ben, míg a második ban készült el. Most ismét bővíteni kívánnak, mivel a foglalkoztatottak száma folyamatosan nő. Egy logisztikai épületek tervezésére szakosodott német szakértőt vontak be a tervezésbe. A tervezett csarnok belmagasság igénye a raktározási funkció miatt nagyobb, mint az előző épületeké, így a hatályos Helyi Építési Szabályzat építménymagassági korlátjába ütközik, ezért módosítani szükséges, az új fejlesztés várhatóan új munkahelyek létesítését is eredményezni fogja. A Marestli tó körüli telkek kialakítása. A Képviselő-testület 152/2010. (VIII. 3.) KT határozatában támogatta, hogy a Taksony, Botond és Árpád utcák közti zöldterület (mely a Marestlit is magába foglalja) a Botond utca végén 4 új önkormányzati tulajdonú építési telek alakuljon ki, melyek földhivatali bejegyzése és lakóterületté minősítése a Helyi Építési Szabályzat módosításával érhető el. Kosárfonó körüli út kialakítása. A volt Kosárfonó területén (Dózsa György utca vége) a tulajdonosok által tervezett tömbfeltárásnak megfelelően 8 db telek került kialakításra, ill. az önkormányzati út szélesítésére is maradt meg terület, viszont az út két vége nagyon leszűkül, a Dózsa György utca felöl a meglévő Kosárfonó épület miatt. Az út balesetmentes használhatósága miatt szükséges szélesítés a szomszédos ingatlanokból történő területek egy részének közúthoz csatolásával jár. A módosított Helyi Építési Szabályzatban szükséges rögzíteni az út nyomvonalát, a szomszédos ingatlanok tulajdonosaival ezután kezdődhetnek meg a tárgyalások. Fenti három módosítással együtt néhány kisebb pontosításra is sor kerül, többek között az Lke-3 Duna parti övezetekkel, önkormányzati, intézményi területekkel, szigeti rekreációs területekkel valamint az esetlegesen létesítendő új távközlési berendezésekkel kapcsolatosan. Reményeink szerint az új szabályozás egyértelműbbé és könnyebben átláthatóvá teszi az építkezésbe fogóknak, hogy a Szabályozási Tervben lehatárolt területeken milyen építési tevékenység végezhető, milyen méretű, kialakítású, elrendezésű épület helyezhető el és tükrözni fogja, hogy Taksony hosszú távú településfejlesztési célja egy élhető, természet közeli, nyugodt település kialakítása és fenntartása. Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete sajnálattal tapasztalta, hogy az elmúlt években településünkön megszaporodtak a teljesen zárt, helyenként téglából, betonból készült utcafronti kerítések, melyek nem szolgálják Taksony egyébként szellős településképének, utcaképének fennmaradását és nem utolsó sorban nem felelnek meg a Helyi Építési Szabályzat 6.. (6) a) és b) pontjainak. Kérjük a lakosságot, hogy amennyiben kerítés építésébe kezdenek (mely tevékenység nem engedélyhez kötött), tartsák be a fenti

3 3 jogszabályban foglaltakat, maximálisan 50% fedettségű és az utcai rendezett járdaszinttől maximálisan 2,20 méter magasságú kerítést építsenek. A fedettségbe a tömör lábazat is beleszámítandó. A reorganizációs célkitűzések kapcsán Kreisz László polgármester kiemelte, hogy a legnagyobb gondot változatlanul a kintlévőségek és ezek növekedése okozza. Fontos, hogy az önkormányzat a kötelező közfeladatok ellátása érdekében folytassa a feladatok átszervezését és egy méretgazdaságos struktúra felépítését, biztosítsa a működőképességet a kintlévőségek beszedésével és megteremtse a közfeladatok ellátáshoz szükséges gazdasági alapokat. A feladatokat az önkormányzati fenntartású intézményrendszeren keresztül a takarékosság és a hatékonyság figyelembe vételével kell ellátni. Az önkormányzat a pénzügyi stabilizáció érdekében létszám leépítést hajtott végre az intézményeiben, melyet nyugdíjazással és az önkéntes kilépésekkel ért el a hivatal, így az önkormányzat állománya 147 főről 132 főre csökkent amellett, hogy egyetlen alkalmazottat sem kellett elküldeni. A szociális támogatások ben megkezdett felülvizsgálata a tavalyi és idei esztendőben is folytatódott, kizárólag a normatív segélyek megállapítására szorítkozva, mely 20 millió Ft-os megtakarítást eredményezett. Az önkormányzat megállapodást kötött a bölcsőde alapítvánnyal a bölcsőde fenntartói feladatainak átvállalásáról. Ezzel párhuzamosan az önkormányzat szeptemberig nyolc, azt követően négy helyet biztosít, melyeket szociális rászorultság alapján lehet igénybe venni, illetve lehetőség van a négy órás bölcsőde igénybevételre is. Nagy hangsúlyt fektetnek az önkormányzati ingatlanok értékesítésére, viszont a jelenlegi gazdasági és piaci helyzet miatt az eredmény alul múlta a várakozásokat. Az önkormányzat életre hívta a település üzemeltetésének és az intézményi háttérnek a működtetésére a FORRÁS Intézményüzemeltető Központot, mely a takarítás mellett a karbantartást is ellátja, valamint ide tartozik az óvodában működő melegkonyha is, mely korábban évi 28 millió Ft veszteséget jelentett. Ma a megújult és gazdasági alapokra helyezett melegkonyha a minden igényt kielégítő szolgáltatásával havi és Ft közötti eredményt tud felmutatni folyamatosan növekvő megrendelői állomány mellett. A 90 millió forintos adókintlévőség nem teszi lehetővé a civil szervezetek és egyesületek direkt pénzbeli támogatását, ám az önkormányzat a Német Nemzetiségi Önkormányzattal és a helyi vállalkozókkal karöltve továbbra is segítséget nyújt a meglévő infrastruktúra biztosításával, aminek értéke évente összegyesületi szinten elérheti a 3-8 millió forintot is. Az önkormányzat mindent megtesz a május 31-én 90 millió forintot elérő adótartozás behajtására,mely alapvetően veszélyezteti a falu működését. Számszakilag a május 31-i állapot: bevételek: e Ft, kiadások: e Ft, adó kintlévőség: e Ft, amiből világosan látszik, hogy a befolyó bevételek biztos alapot nyújtanának a működéshez. Napi szintű kapcsolatot igényel a közüzemi szolgáltatókkal a kintlévőségek kezelése, és karbantartása. Az önkormányzat likviditási tervet készített, mely gazdasági alapokra helyezte a működés és működtetés struktúráját. A bevételek és kiadások tervezése és lebontása lehetőséget ad a napi szintű ellenőrzésre. A tervezett kiadások összege a második félévben: e Ft, a tervezett adóbevételek összege pedig e Ft. A CCIX. törvény a Víziközmű szolgáltatásról szóló törvény értelmében a vízszolgáltatással kapcsolatban bekövetkező változásokról. A rendelkezés célja, hogy a vízközmű vagyon és a szolgáltatás közösségi tulajdonban maradjon. Az önkormányzat lehet vízi közmű tulajdonos, vízi közmű szolgáltató cég tulajdonosa, felelős az ellátásért, de nem léphet fel árhatóságként. A közművek és az új vízi közmű szolgáltató csak nemzeti tulajdonú lehet, szolgáltatni csak a hivatal által kiadott engedély alapján lehet. A fenntarthatóság és megfizethetőség érdekében állami, egységes árszabályozásra kerül sor, melynek részletei később körvonalazódnak. Bevezetésre kerül a vízdíj védelme, a keresztfinanszírozás tilalma, mely szerint a vízdíjból csak a szolgáltatás tartható fent karbantartás és fejlesztés -, más célra a bevétel nem fordítható, és egyúttal kötelező a közművek felújítása. Az egységes vízközmű szolgáltató létrehozásához fogyasztóra van szükség, ezért a Csepel Szigeti Önkormányzatok Többcélú Társulása összefogott, hogy a húsz település egységes vízközmű szolgáltatóként léphessen fel. A projekt vezetőjeként Szabó József urat, Szigetszentmiklós polgármesterét bízták meg. Az új szolgáltató július 1-től a Ceglédi ÖKOVÍZ Kft. A Taksony Üzemeltető Nonprofit Kft december 31-ig üzemelteti a vízművet, január elsejétől már a számlát sem a Taksony Üzemeltető állítja ki, hanem az ÖKOVÍZ Kft. Taksony a szigetszentmiklósi üzemigazgatósághoz tartozik az új felosztásban, és külön üzemmérnökség valamint önálló ügyfélszolgálati iroda alakul ki, mely Taksonyban a szeptemberben induló vízminőség javító fejlesztés szempontjából is fontos. Az ivóvíz minőség javító program új vízmű épület építését, új kút fúrását és víztisztító berendezés üzembe helyezését tartalmazza. Az ügyfélszolgálat változatlan helyszínen a Wesselényi u. 21/a-ban található. A személyi állomány -

4 4 ügyfélszolgálat, leolvasás, csőhálózat karbantartás - nem változik. A taksonyi fogyasztók továbbra is a taksonyi kutak által nyert vizet használhatják. A jelenleg érvényben lévő díjakat (víz és csatorna) az új szolgáltató nem módosíthatja, központi ármegállapításra kerül majd sor. A vízi közmű fejlesztése tekintetében: A vízi közmű vagyonértékelés alapján gördülő fejlesztési tervet kell készíteni 15 éves időtartamra, melyet le kell bontani hosszú-, közép- és rövidtávú tervekre. Ezen tervek képezik a vízi közmű rekonstrukció, felújítás műszaki tartalmát. A terv tartalmi követelményeit később megjelenő jogszabály rögzíti. Taksony június 26-án Ft tulajdonrész vásárlással csatlakozott az ÖKOVÍZ Kft-hez, mely által annak tagjává vált. A Képviselő-testület elfogadta az ÖKOVÍZ Kft társasági szerződésének rendelkezéseit, és felhatalmazta a polgármestert, hogy a gazdasági társaság taggyűlésen meghozott határozatoknak megfelelő társasági szerződés módosítását, a taggyűlési jegyzőkönyvet és ehhez kapcsolódó valamennyi cégiratot aláírja és a szükséges jognyilatkozatokat megtegye. A Képviselő Testület határozatában jóváhagyta a Taksony 208 helyrajzi számú ingatlan 30/100 tulajdoni hányadára vonatkozó adásvételi szerződést, megadta a tulajdonosi hozzájárulást a Taksony, külterület 065/7 helyrajzi számú út ingatlan-nyilvántartási rendezéshez. Az 1/1 önkormányzati tulajdoni hányadú, 283 m2 térmértékű út megnevezésű ingatlanból 12 m2 nagyságú ingatlanrészt a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ részére a 061 helyrajzi számú, 5202 jelű országos közút ingatlan-nyilvántartási rendezése céljából térítésmentesen átad az előterjesztéshez csatolt, a GEOSYSTEM Kft. által a 065/7 helyrajzi számú földrészlet megosztására vonatkozó változási vázrajz alapján. A Képviselő-testület határozatot hozott a Kisdunáért Önkormányzati Társulás megszüntetéséről. Az önkormányzat indulni kíván a TÁMOP /8 azonosítószámú A munka és a magánélet összehangolását segítő munkahelyi kezdeményezések elnevezésű rugalmas munkahelyek c. pályázaton. A Képviselő-testület jóváhagyta az UNITRAFFIC Forgalomtechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel kötendő vállalkozói szerződést, mely a Szent Imre úton létesült kerékpárút átvezetéséhez szükséges, veszélyre figyelmeztető sárga-villogó jelzőberendezések kiépítésére vonatkozik. A vállalkozói díj Ft + ÁFA, melyet 75 napos fizetési határidővel teljesít az önkormányzat. A berendezések felszerelése a szerződésben foglalt határidőre, 2012.júmius 30-ra megtörtént. A képviselő-testület üléséről készült jegyzőkönyvek és hozott döntések (határozatok, rendeletek) megtekinthetők a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtárban, a Polgármesteri Hivatalban, valamint a honlapon, ahol az ülések hanganyaga is meghallgatható. TAKSONY ÉRTÉKEINEK PUSZTULÁSA Taksonyt a hagyományai és épített öröksége mellett elsősorban természeti szépsége emelheti ki a lassan elviselhetetlenül nyüzsgő XXI. századból. Az emberek ösztönösen vágynak a nyugalomra, a szépre, és talán soha ennyien nem keresték még a természet csöndjét, a fák lombjának és a nádasnak a susogását, a fürge gyíkok és békák neszezését, a madarak szárnyalását. A 300 esztendővel ezelőtt betelepült őseinknek hála, Taksonyban olyan környezetben élhetünk, mely ingyen nyújtja ezeket a csodákat. A tavalyi esztendő egyik kiemelkedő pillanata volt, amikor ősszel átadtuk a tanösvényt, mely a holt-ág mentén kalauzolja a látogatót, bemutatva történelmünket és a sziget flóráját, faunáját. Örömünkről beszámolt az Élet és Tudomány című szakfolyóirat, tv-stábok forgattak, és boldogok voltunk, hogy ezt a csodát meg tudjuk osztani az itt élőkkel és az ide látogatókkal. Az örömbe azonban egyre több üröm is vegyült. A tanösvényen okozott korábbi károk az információs táblák felgyújtása, a farönkök eltulajdonítása, a fából készült bemutató tárgyak megrongálása - pénzben kifejezve sem elhanyagolhatóak, esztétikailag viszont pont attól az élvezettől fosztanak meg mindannyiunkat, melyért erre a helyre családunkkal, ismerőseinkkel, vendégeinkkel elzarándokolunk. Legutóbb az elmúlt napokban tűntek el a kukabelsők vagyis nincs, amibe a szemetet beledobjuk. Ez sem örömteli dolog, az viszont vérlázító, hogy az információs táblák nád tetejéből marok számra tépte ki valaki a nádat. Ezzel a néhány laza mozdulattal ismét csúffá lett valami, amit értékeinkként tartottunk számon. Felmerül a kérdés, hogy mi vezet valakit a céltalan rongálásban? Milyen öröm származik abból, ha valaki a falu pénzéből összeadott nevezetességeket (Templomkert, II. János Pál közösségi ház, Fő tér) névtelenségbe burkolózva megrongálhatja? Talán a legfontosabb kérdés, hogy megállítható-e ez a folyamat? Van-e olyan foka a vandalizmusnak, mely alapjaiban dönti romba a közönyt, mellyel értékeink pusztulását tétlenül szemléljük?

5 5 Védjük meg közösen örökségünket, hogy a következő generáció is tovább tudjon adni valamit a gyermekeinek megemlékezve a ma élők munkájáról. A képek magukért beszélnek Kérjük Önöket, amennyiben a nyugalmukat zavaró magatartás bármely jelét érzékelik, azonnal hívják a Dunaharaszti járőrszolgálatot a közvetlen számon (0-24 óráig) Köszönjük, hogy tesznek környezetünk és értékeink megóvásáért! Örömmel értesítjük Önöket, hogy a Szigeti lejáró és a Dózsa György út találkozásánál egy parabola tükör került elhelyezésre, mely megkönnyíti a beláthatatlan kereszteződésben a közlekedést. INTÉZMÉNYEK HÍREI Kreisz László Polgármester A Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár nyári nyitva tartási rendje a következőképpen módosul, a gyerekek nyári szünidejét figyelembe véve: A Könyvtár és Teleház nyitva tartása július 2-től augusztus 31-ig: Hétfő: Kedd: Szerda: Csütörtök: Péntek: A Művelődési Ház nyári nyitva tartása a napi programokhoz igazodik. Az Intézmény július 30-tól augusztus 17-ig zárva tart! Egyéb programjaink: július 9-én, hétfőn ig látásvizsgálat lesz. július 9-én, hétfőn ig vásár. július 13-án, pénteken ig vásár lesz. július 16-án, hétfőn ig vásár. július 19-én, csütörtök ig egészségnap. Taksony Vezér Német Nemzetiségi Általános Iskola. Ügyeleti napok a nyári szünidőben: én és án 9-13 óráig. Tankönyvárusítás án 8-12 óráig, majd az ebédszünet után óráig, illetve én, délután, óráig én 8-17 óráig lesz a szeptemberi napközis étkezési térítési díjak pótbefizetése. A napközis felvétel feltétele a díj befizetése án 8 órakor pótvizsgát tartunk. A vizsgára mindenki hozza magával a bizonyítványát án 9 órakor Tanévnyitó ünnepély lesz. Német Nemzetiségi Óvoda. Fogjunk össze Óvodánk pénzügyi támogatására, a Környezettudatos Intézmény Projekt keretében! július 14-én, szombaton 8-11-ig, és július 17-én, kedden 7-10-ig elektronikai hulladék-gyűjtést szervezünk az Óvodában, melyre várjuk a nélkülözhető elektronikai berendezéseket. Köszönjük! KULTURÁLIS PROGRAMOK A Fő téri esték idei programsorozata keretében július 13-án, pénteken 19 órakor kerül sor Dávid Viktória gospel énekes előadására: Gilead balzsama Gospel örökzöldek a feketehangú fehér énekestől - címmel.a koncert helyszíne Taksony főtere, a zenepavilon. A szentmise ezen a pénteken 18 órakor kezdődik, a rendezvény rossz idő esetén a művelődési ház színháztermében kerül megrendezésre.

6 6 APRÓHIRDETÉSEK KÖNYVELÉS, KÖNYVVIZSGÁLAT, ADÓTANÁCSADÁS, PÁLYÁZATÍRÁS, PROJEKTMENEDZSMENT. ANNUMERUS CONSULTING Kft. Taksony, Mária u. 5. Szántó János - közgazdász, könyvvizsgáló, igazságügyi könyvszakértő, minősített pályázatíró, pályázati szakértő Tel: ; SZEMLÁTOMÁS KFT. FÉNYRE SÖTÉTEDŐ LENCSÉK AJÁNDÉK TITÁN KERETTEL! DIOPTRIÁS NAPSZEMÜVEGLENCSÉK - 20 % ARMANI NAPSZEMÜVEGEK - 20 % D.haraszti, Tesco üzletsor - D.haraszti, Báthori u / és 06-30/ PARADICSOM TRAVEL KFT. A világ országaiba leszervezzük utazását. Számtalan információt kaphat a Paradicsom Travel facebook oldalán vagy telefonon. ML Car Kft. Cégünk vállalja a kis és nagy teher gépjárművek és személyautók szervizelését. Továbbá klímatisztítást, futómű állítást, teljes körű átvizsgálást. Elérhetőség: A Hírlevél Taksony Nagyközség Önkormányzatának minden páratlan héten, pénteken megjelenő információs összeállítása, melybe a hivatal és intézményei mellett szívesen közre adjuk a civil szervezetek és egyesületek kulturális és sportprogramjait, a nagyközönség érdeklődésére számot tartó rendezvények rövid leírását. A lapzárta mindig a megjelenés előtti napon, csütörtökön 10 órakor van. Apróhirdetés a Hírlevélben: Taksonyi magánszemélyeknek: ingyenes; Nem taksonyi lakosoknak és vállalkozásoknak: bruttó 40 Ft / szó, a terjedelem maximum 20 szó lehet. A hirdetéseket készpénzben az önkormányzat ügyfélszolgálatán kérjük befizetni. A megjelenés feltétele a hirdetési díj lapzártáig történő beérkezése. Hirdetések felvétele: a címre küldve, vagy az önkormányzat ügyfélszolgálatán, papír alapon leadva. A Hírlevél megrendelhető elektronikus formában a címen ingyenesen, vagy előfizethető nyomtatott formában az önkormányzat ügyfélszolgálatán. Fél évre 600.-, egy évre Ft-ért. A nyomtatott verziót postaládában helyezzük el. A Hírlevél elérhető a honlapon, olvasható a Hivatal hirdetőtábláján, és a megjelent számok megtekinthetőek a művelődési ház könyvtárában is nyomtatott formában.

Esemény Időpont Helyszín

Esemény Időpont Helyszín 2015. január 9. 2015/1. szám (2. hét) 2335 Taksony, Fő út 85. Tel.: 24/520-777, Fax: 24/520-770, e-mail: onkormanyzat@taksony.hu, www.taksony.hu Ügyfélfogadás: H: 8.00-18.00, Sze: 8.00-16.00, P: 8.00-12.00

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL HÍREI

POLGÁRMESTERI HIVATAL HÍREI 2012. november 23. - 2012/24. szám (47. hét) 2335 Taksony, Fő út 85. Tel.: 24/520-777, Fax: 24/520-770, e-mail: onkormanyzat@taksony.hu, www.taksony.hu Ügyfélfogadás: H: 8.00-18.00, Sze: 8.00-16.00, P:

Részletesebben

Ügyfélfogadás: hétfő: 8.00 18.00, szerda: 8.00 16.00, péntek: 8.00 12.00 (ebédidő: 12.00 13.00)

Ügyfélfogadás: hétfő: 8.00 18.00, szerda: 8.00 16.00, péntek: 8.00 12.00 (ebédidő: 12.00 13.00) 2015/23. szám (47. hét) 2015. november 20.HÍRLEVÉL 2335 Taksony, Fő út 85. telefon: 24/520-777 fax: 24/520-770 e-mail: onkormanyzat@taksony.hu www.taksony.hu Ügyfélfogadás: hétfő: 8.00 18.00, szerda: 8.00

Részletesebben

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Rendkívüli nyilvános ülés 2010. augusztus 17.

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Rendkívüli nyilvános ülés 2010. augusztus 17. Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Rendkívüli nyilvános ülés 2010. augusztus 17. J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Képviselő-testületi ülésekről hangfelvétel készül. A napirendi pontok tárgyalásával

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6-3/2013. Készült: Tiszalök Város Önkormányzata képviselő-testületének 2013. január 21-én tartott rendkívüli nyílt ülésén. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester, Fedor László alpolgármester,

Részletesebben

Ügyfélfogadás: hétfő: 8.00 18.00, szerda: 8.00 16.00, péntek: 8.00 12.00 (ebédidő: 12.00 13.00)

Ügyfélfogadás: hétfő: 8.00 18.00, szerda: 8.00 16.00, péntek: 8.00 12.00 (ebédidő: 12.00 13.00) 2016/4. szám (7. hét) 2016. február 26. HÍRLEVÉL 2335 Taksony, Fő út 85. telefon: 24/520-777 fax: 24/520-770 e-mail: onkormanyzat@taksony.hu www.taksony.hu Ügyfélfogadás: hétfő: 8.00 18.00, szerda: 8.00

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Száma: 881-20/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 29-én (Kedden) 13:00 órakor

Részletesebben

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. október 04-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. október 04-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Ikt.szám: 246/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. október 04-i ülésére Tárgy: Javaslat a Ferencvárosi Parkolási Kft-vel, illetve a parkolással

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Makád község Képviselő-testületének 2008. március 12-i üléséről a Makád és Lórév Körjegyzőségi Hivatalban - Makádon Jelen vannak: Dosztály László Baski Mária Márkus László

Részletesebben

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2007. (II. 1.) önkormányzati rendelete a közterületek-használatáról. egységes szerkezetben

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2007. (II. 1.) önkormányzati rendelete a közterületek-használatáról. egységes szerkezetben TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2007. (II. 1.) önkormányzati rendelete a közterületek-használatáról egységes szerkezetben A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény

Részletesebben

Ünnepnap-tár. szeptember október

Ünnepnap-tár. szeptember október 2015/19. szám (37. hét) 2015. szeptember 15.HÍRLEVÉL 2335 Taksony, Fő út 85. telefon: 24/520-777 fax: 24/520-770 e-mail: onkormanyzat@taksony.hu www.taksony.hu Ügyfélfogadás: hétfő: 8.00 18.00, szerda:

Részletesebben

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. MÁJUS 28. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. MÁJUS 28. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. MÁJUS 28. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 1 11/2015. ÖKÜ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9181 KIMLE, FŐ ÚT 114. Telefon: 96/228-030, 572-003. Fax: 96/572-026 www.kimle.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V

KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9181 KIMLE, FŐ ÚT 114. Telefon: 96/228-030, 572-003. Fax: 96/572-026 www.kimle.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9181 KIMLE, FŐ ÚT 114. Telefon: 96/228-030, 572-003. Fax: 96/572-026 www.kimle.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kimle Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Sok szeretettel köszöntöm képviselő-testületünk nevében községünk megjelent lakosait és a kábeltelevízió nézőit!

Sok szeretettel köszöntöm képviselő-testületünk nevében községünk megjelent lakosait és a kábeltelevízió nézőit! 1 Sok szeretettel köszöntöm képviselő-testületünk nevében községünk megjelent lakosait és a kábeltelevízió nézőit! Tisztelt Falugyűlés! Tájékoztatóm elején egy tragikus aktualitásról kell szólnom: március

Részletesebben

Ügyfélfogadás: hétfő: 8.00 18.00, szerda: 8.00 16.00, péntek: 8.00 12.00 (ebédidő: 12.00 13.00)

Ügyfélfogadás: hétfő: 8.00 18.00, szerda: 8.00 16.00, péntek: 8.00 12.00 (ebédidő: 12.00 13.00) 2016/6. szám (14. hét) 2016. április 8. HÍRLEVÉL 2335 Taksony, Fő út 85. telefon: 24/520-777 fax: 24/520-770 e-mail: onkormanyzat@taksony.hu www.taksony.hu Ügyfélfogadás: hétfő: 8.00 18.00, szerda: 8.00

Részletesebben

Taksonyi Hírharang. Ünnepnap-tár 2016. február-március MEGHÍVÓ KÖZMEGHALLGATÁSRA

Taksonyi Hírharang. Ünnepnap-tár 2016. február-március MEGHÍVÓ KÖZMEGHALLGATÁSRA 2016/3. szám (5. hét) 2016. február 8. HÍRLEVÉL 2335 Taksony, Fő út 85. telefon: 24/520-777 fax: 24/520-770 e-mail: onkormanyzat@taksony.hu www.taksony.hu Ügyfélfogadás: hétfő: 8.00 18.00, szerda: 8.00

Részletesebben

eménynaptár 2015. április május 2015. április 21., kedd 18 óra, művelődési ház.

eménynaptár 2015. április május 2015. április 21., kedd 18 óra, művelődési ház. 2015/9. szám (16. hét) 2015. április 15. HÍRLEVÉL 2335 Taksony, Fő út 85. telefon: 24/520-777 fax: 24/520-770 e-mail: onkormanyzat@taksony.hu www.taksony.hu Ügyfélfogadás: hétfő: 8.00 18.00, szerda: 8.00

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 31/2001. (VI. 01.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 31/2001. (VI. 01.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 31/2001. (VI. 01.) számú r e n d e l e t e a közterületek használatának, valamint a közutak nem közlekedési célú igénybevétele engedélyezésével kapcsolatos eljárásokról

Részletesebben

Ügyfélfogadás: hétfő: 8.00-18.00, szerda: 8.00-16.00, péntek: 8.00-12.00 (ebédidő: 12.00-13.00)

Ügyfélfogadás: hétfő: 8.00-18.00, szerda: 8.00-16.00, péntek: 8.00-12.00 (ebédidő: 12.00-13.00) 2015/6. szám (11. hét) 2015. március 15.HÍRLEVÉL 2335 Taksony, Fő út 85. www.taksony.hu Telefon: 24/520-777 fax: 24/520-770 e-mail: onkormanyzat@taksony.hu Ügyfélfogadás: hétfő: 8.00-18.00, szerda: 8.00-16.00,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. MÁRCIUS 3-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. MÁRCIUS 3-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Dunabogdányi Polgármesteri Hivatal 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. JEGYZŐKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. MÁRCIUS 3-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Jegyzőkönyv Dunabogdány

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzatának 66-21/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. december 14-i nyílt üléséről

Pátka Község Önkormányzatának 66-21/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. december 14-i nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-21/2011. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. december 14-i nyílt üléséről Rendeletek: 27/2011.(XII.14.) A települési szilárd-hulladékkal kapcsolatos

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő testületének../2010. (...) Önkormányzati RENDELETE

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő testületének../2010. (...) Önkormányzati RENDELETE Tolmács Község Önkormányzat Képviselő testületének../2010. (...) Önkormányzati RENDELETE a szilárd hulladékgazdálkodásról és a közterületek tisztántartásáról (tervezet) Tolmács Község Önkormányzat (továbbiakban:

Részletesebben

K I V O N A T. Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: 848-1/2016.

K I V O N A T. Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: 848-1/2016. 1/2016.(II.02.) KT Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 66/2014.(III.25.) 56/2015.(III.24.), 120/2015.(VIII.12.), 121/2015.(VIII.12.),246/2014.(XII.16.), 252/2014.(XII.16.), 52/2015.(III.24.),199/2015.(XII.15.),

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2010. január 28-án 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 11-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 11-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-7/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. szeptember 11-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 14/2012. TERKA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2012. június 26. napján 14:00 órai kezdettel a Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság NYILVÁNOS

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3.

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzatának Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága

Részletesebben

Lakossági fórum TÁRSASHÁZAK BEKÖTÉSI MÉRŐ (FŐMÉRŐ) NÉLKÜL A MINŐSÉGI SZOLGÁLTATÁSHOZ RENDEZETT ÁLLAPOTOKRA VAN SZÜKSÉG

Lakossági fórum TÁRSASHÁZAK BEKÖTÉSI MÉRŐ (FŐMÉRŐ) NÉLKÜL A MINŐSÉGI SZOLGÁLTATÁSHOZ RENDEZETT ÁLLAPOTOKRA VAN SZÜKSÉG ÖNKORMÁNYZAT Lakossági fórum TÁRSASHÁZAK BEKÖTÉSI MÉRŐ (FŐMÉRŐ) NÉLKÜL A MINŐSÉGI SZOLGÁLTATÁSHOZ RENDEZETT ÁLLAPOTOKRA VAN SZÜKSÉG Közmeghallgatás keretében adtak tájékoztatást a BÁCSVÍZ Zrt. vezető szakemberei

Részletesebben

VII. évfolyam 9. szám Kiadja Csörög Község Önkormányzata 2009. december

VII. évfolyam 9. szám Kiadja Csörög Község Önkormányzata 2009. december VII. évfolyam 9. szám Kiadja Csörög Község Önkormányzata 2009. december Az alapkõ mérföldkõ is Ünnepélyesen letették az óvoda alapkövét A tartalomból: - Egészségfejlesztési terv 2. oldal - Polgármesteri

Részletesebben

Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. október 27-i nyílt ülésének jegyzőkönyvét

Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. október 27-i nyílt ülésének jegyzőkönyvét 2011. október 27-i ülése 317 KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/2011. T A R T A L M A Z Z A Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. október 27-i nyílt ülésének jegyzőkönyvét

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. január 25-én a Művelődési ház Könyvtártermében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti ív a jegyzőkönyv

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1.) Tájékoztató a 2009. évi költségvetési javaslatról, 2009. év főbb feladatai

JEGYZŐKÖNYV. 1.) Tájékoztató a 2009. évi költségvetési javaslatról, 2009. év főbb feladatai 1 JEGYZŐKÖNYV Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2009. február 17. 18 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásáról (falugyűlésről). Jelen vannak: Márok Csaba polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Ferenc, Csutora Gábor, Rendi János, Kalmárné Koszonits Klára képviselők.

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Ferenc, Csutora Gábor, Rendi János, Kalmárné Koszonits Klára képviselők. JEGYZŐKÖNYV Készült: Rajka község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 26-án, csütörtökön, a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében (9224, Rajka, Szabadság tér 1.) 17.00 órakor megtartott - nyilvános

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 3-án 10:15 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Határozatai: 181-184 T á r g y s o r o

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 1/2016. KIVONAT. A 2016. január 21-én megtartott képviselő-testületi ülésről. Az óvodai előjegyzés időpontja:

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 1/2016. KIVONAT. A 2016. január 21-én megtartott képviselő-testületi ülésről. Az óvodai előjegyzés időpontja: 1/2016. A 2016. január 21-én megtartott képviselő-testületi ülésről. 1/2016. (I.21.) sz. önkormányzati határozat: Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2016. évi

Részletesebben

CSEVAK Zrt. VEZÉRIGAZGATÓ J A V A S L A T. a Budapest XXI. ker. Gyömbér u. 1. szám alatti ingatlan hasznosítására.

CSEVAK Zrt. VEZÉRIGAZGATÓ J A V A S L A T. a Budapest XXI. ker. Gyömbér u. 1. szám alatti ingatlan hasznosítására. BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA CSEVAK Zrt. VEZÉRIGAZGATÓ J A V A S L A T a Budapest XXI. ker. Gyömbér u. 1. szám alatti ingatlan hasznosítására. Készítette: Előterjesztő: Baranyai Zsolt CSEVAK

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Makád község Képviselő-testületének 2011. április 27-i üléséről a Makád és Lórév Körjegyzőségi Hivatalban - Makádon Jelen vannak: Dosztály László Baski Mária Márkus László

Részletesebben

2016. április 20. soros. Pintér Ferenc polgármester. Pénzügyi, Településfejlesztési és Munkaügyi Bizottság. nyílt. 2016. április 15.

2016. április 20. soros. Pintér Ferenc polgármester. Pénzügyi, Településfejlesztési és Munkaügyi Bizottság. nyílt. 2016. április 15. J á s z k i s é r i P o l g á r m e s t e r i H i v a t a l 5137 Jászkisér, Fő út 7. E-mail: jaszkiser@vnet.hu Tel.: 57/550-130 Fax: 57/550-120 A napirend címe, tárgya: Előterjesztés Civil szervezetek

Részletesebben

Lukácsné Kiss Márta képviselő

Lukácsné Kiss Márta képviselő J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 11-én 18.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

Budapest IX. ker. Ráday u. 57. alatti ingatlan (hrsz: 36936) 1/1 tulajdoni hányadának értékesítésére

Budapest IX. ker. Ráday u. 57. alatti ingatlan (hrsz: 36936) 1/1 tulajdoni hányadának értékesítésére FEV IX. Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt. 1. sz. melléklet INGATLANÉRTÉKESÍTÉSI PÁLYÁZAT Budapest IX. ker. Ráday u. 57. alatti ingatlan (hrsz: 36936) 1/1 tulajdoni hányadának értékesítésére

Részletesebben

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről.

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről. BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 19/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott

Részletesebben

NYERTES CSATORNA PÁLYÁZAT KEOP-7.1.2.0-2008-0028

NYERTES CSATORNA PÁLYÁZAT KEOP-7.1.2.0-2008-0028 NYERTES CSATORNA PÁLYÁZAT KEOP-7.1.2.0-2008-0028 1 Ebben a fordulóbban a szennyvízcsatornázás megvalósításához szükséges dokumentáció (vízjogi létesítési engedély megszerzése, szükséges tanulmányok elkészítése,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 05. 14-én megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 05. 14-én megtartott testületi üléséről. Szám:600/9/2015. 9. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 05. 14-én megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 17:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

Jegyzői tájékoztató. Tisztelt Tápiószecsőiek! Kedves Tápiószecsőiek!

Jegyzői tájékoztató. Tisztelt Tápiószecsőiek! Kedves Tápiószecsőiek! 1 2 Jegyzői tájékoztató Tisztelt Tápiószecsőiek! Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat képviselőtestülete december havi első ülésére december 10-én került sor. Testületünk az alábbi témákkal kapcsolatosan

Részletesebben

L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 219. MELLÉKLET: 1 TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének./2015. (.) önkormányzati rendelete a Vagyongazdálkodási Alapról szóló 37/2008. (XII. 5.) önkormányzati

Részletesebben

AZ EGRESSY BÉNI VÁROSI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ EGRESSY BÉNI VÁROSI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 224/2012. (VIII.31.) sz. Ökt. határozat melléklete AZ EGRESSY BÉNI VÁROSI KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Molekné Kőrösi Beatrix mb. könyvtárvezető Jóváhagyta: Kazincbarcika Város

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2016. március 10-i soros ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2016. március 10-i soros ülésén J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2016. március 10-i soros ülésén Hozott határozatok: 28-40/2016.(03.10.) Hozott rendeletek: 6-7/2016. (III.16.) 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y

Részletesebben

Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. október 15-én, 17 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. október 15-én, 17 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. október 15-én, 17 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e 155/2009. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadása

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 19/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 19/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2010. december 20-án 17 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTÉS a. 20. számú. napirendi ponthoz

KIEGÉSZÍTÉS a. 20. számú. napirendi ponthoz KIEGÉSZÍTÉS a 20. számú napirendi ponthoz Tisztelt Közgyűlés! I. Késedelmi és meghiúsulási kötbér mértékének megállapítása a Víztorony téri jegy- és bérletkiadó automata késedelmes szállítása okán A Közösségi

Részletesebben

244/2013. /X.24./ számú képviselő-testületi határozat. /:dr. Szijártó Valéria:/

244/2013. /X.24./ számú képviselő-testületi határozat. /:dr. Szijártó Valéria:/ 244/2013. /X.24./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Sárvár Város Polgárőr Egyesülete 2013. évi működéséről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. Egyúttal

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V J E G Y Z Õ K Ö N Y V mely készült Makád község Képviselõ-testületének 2010. szeptember 6-i ülésérõl a Makád és Lórév Körjegyzõségi Hivatalban - Makádon Jelen vannak: Dosztály László Baski Mária Kocsis

Részletesebben

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2015.(XI.27.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2015.(XI.27.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2015.(XI.27.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Budakalász Város Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2015. november 23.

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2015. november 23. Felsılajos Község Önkormányzata Iktsz:LMKOHFL/94/13/2015 Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2015. november 23. Az ülésen hozott rendeletek és határozatok száma és tárgya: Felsılajos Község Önkormányzata

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. április 25-i ülésére

ALPOLGÁRMESTERE. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. április 25-i ülésére Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ALPOLGÁRMESTERE : 1041 Bu da pest, Istvá n út 14. /Fa x: 231-3141 /231-315 1 e-ma il: msza bolcs@u jpest.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. április

Részletesebben

M E G H Í V Ó. a Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. október 1-jén (szerda) 8 órára

M E G H Í V Ó. a Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. október 1-jén (szerda) 8 órára BALATONFENYVES KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL Balatonfenyves, Kölcsey u. 27. Tel: 85/560-158, Fax: 85/361-802 E-mail: polgarmester@balatonfenyves.hu M E G H Í V Ó a Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság Általános Látogatási Szabályzata

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság Általános Látogatási Szabályzata A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság Általános Látogatási Szabályzata A természeti értékek megőrzése érdekében a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság (továbbiakban: Igazgatóság) a természetvédelmi kezelésében

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. november 30-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. november 30-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. november 30-i ülésére Tárgy: A közterületek használatáról szóló rendelet megalkotásának előkészítése Előadó: dr. Árpásy Tamás jegyző Előterjesztés

Részletesebben

2.) Árubeszerzés tárgyú közbeszerzési eljárásokban közreműködő Bíráló

2.) Árubeszerzés tárgyú közbeszerzési eljárásokban közreműködő Bíráló BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 2007. február hó 15-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A HUNGAROTEL Rt. koncessziós ügye - Takács Péter képviselő kérdést tett

Részletesebben

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2366 Kakucs, Fő utca 20. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2366 Kakucs, Fő utca 20. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2366 Kakucs, Fő utca 20. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült a Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. augusztus 12- én (csütörtökön)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke Ruszin Kisebbségi Önkormányzat elnöke

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke Ruszin Kisebbségi Önkormányzat elnöke Város -testülete 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011.

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Szarka Tamás jegyző

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Szarka Tamás jegyző ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 16/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk községben 2015. november 20-án 16.30 órakor tartott közmeghallgatásról.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk községben 2015. november 20-án 16.30 órakor tartott közmeghallgatásról. J e g y z ő k ö n y v Készült Zajk községben 2015. november 20-án 16.30 órakor tartott közmeghallgatásról. Az ülés helye: Művelődési Ház Zajk Jelen vannak: Grózner Tiborné polgármester, Kovács Tibor alpolgármester,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. március 25-én megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. március 25-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március 25-én megtartott üléséről 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010.

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 25. számú jegyzőkönyve (2013. OKTÓBER 22.) Rendeletek: 8/2013. 10/2013. (X. 25.) Ör. Határozatok: 151/2013. 157/2013. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 25. számú jegyzőkönyve (2013. OKTÓBER 22.) Rendeletek: 8/2013. 10/2013. (X. 25.) Ör. Határozatok: 151/2013. 157/2013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 25. számú jegyzőkönyve (2013. OKTÓBER 22.) Rendeletek: 8/2013. 10/2013. (X. 25.) Ör. Határozatok: 151/2013. 157/2013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 7-én tartott közmeghallgatásának jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 7-én tartott közmeghallgatásának jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. február 7-én tartott közmeghallgatásának jegyzőkönyve J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013.

Részletesebben

Taksonyi Hírharang. Ünnepnap-tár. 2015. május június

Taksonyi Hírharang. Ünnepnap-tár. 2015. május június 2015/12. szám (21. hét) 2015. május 22.HÍRLEVÉL 2335 Taksony, Fő út 85. telefon: 24/520-777 fax: 24/520-770 e-mail: onkormanyzat@taksony.hu www.taksony.hu Ügyfélfogadás: hétfő: 8.00 18.00, szerda: 8.00

Részletesebben

polgármester Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései

polgármester Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Előterjesztő megnevezése: Dr. Botka László polgármester Iktatószám: 10823/2010. Tárgy: Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Melléklet: 5 pld. határozati javaslat 1 pld. alapító okirat módosítás

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás. 2014. június 10.

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás. 2014. június 10. ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2014. június 10. napján tartandó rendes üléséhez Tárgy: 1. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. OKTÓBER 29. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. OKTÓBER 29. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. OKTÓBER 29. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 1 18/2015. ÖKÜ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

1956-os megemlékezés A TARTALOMBÓL: PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. XIV. évf. 11. szám 2005. november

1956-os megemlékezés A TARTALOMBÓL: PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. XIV. évf. 11. szám 2005. november PÁTYI KURÍR PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTY XIV. évf. 11. szám 2005. november 1956-os megemlékezés Október 23-án a Széchenyi téren helyezte el az MSZP Pátyi Szervezete koszorúját A TARTALOMBÓL:

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2015. november 23-án 14 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata, 2653

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendet fogadta el:

Jegyzőkönyv. A bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendet fogadta el: Jegyzőkönyv amely készült 2012. augusztus 30. napján 16 órakor Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának a Községháza hivatalos helyiségében megtartott

Részletesebben

23/2011. sz. jegyzőkönyv

23/2011. sz. jegyzőkönyv 23/2011. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott képviselő-testületi ülésről, mely 2011. december 8-án 8 órakor kezdődött Jelen vannak: Zsiros Sándorné polgármester,

Részletesebben

A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotása 4. számú napirend a Képviselő-testület 2012. november 15-i ülésén A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotása Tisztelt Képviselő-testület! A Magyarország

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1. napirend: Előterjesztés a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképző kérelme tárgyában.

Jegyzőkönyv. 1. napirend: Előterjesztés a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképző kérelme tárgyában. Jegyzőkönyv Készült: A Polgármesteri Hivatal Tanácskozótermében Balmazújváros Város Önkormányzat Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottságának 2012. április 23-i nyílt üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Varga Ernő jegyző Béres Rita aljegyző Volcz Zoltánné irodavezető Kissné Páska Andrea mb. pü. irodavezető

Varga Ernő jegyző Béres Rita aljegyző Volcz Zoltánné irodavezető Kissné Páska Andrea mb. pü. irodavezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes testületi ülésén, 2007. június 25-én, Gyömrőn, a Szabadság tér 1. sz. alatti tanácskozó teremben. Jelen vannak: Gyenes

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez

B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1432/2012. 2. B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez a lejárt

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án megtartott soros üléséről, mely egyben KÖZMEGHALLGATÁS is. Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2013. január 21-én tartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2013. január 21-én tartott nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2013. január 21-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III. tárgyaló Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Tímár Ella

Részletesebben

Nyírábrányi Idősek Otthona és Szociális, Gyermekjóléti Alapellátásokat Nyújtó Intézmény Alapító Okirata

Nyírábrányi Idősek Otthona és Szociális, Gyermekjóléti Alapellátásokat Nyújtó Intézmény Alapító Okirata H O N E S TA S Nyírábrányi Idősek Otthona és Szociális, Gyermekjóléti Alapellátásokat Nyújtó Intézmény Alapító Okirata 1. A költségvetési szerv neve: HONESTAS Nyírábrányi Idősek Otthona és Szociális, Gyermekjóléti

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 12-én, csütörtökön 17.00 órakor megtartott testületi ülésén.

Részletesebben

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 36/2013. (XI.29.) rendelete

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 36/2013. (XI.29.) rendelete TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 36/2013. (XI.29.) rendelete a közterületek használatáról, a közutak nem közlekedési célú igénybevétele engedélyezésével kapcsolatos eljárásokról

Részletesebben

Ügyfélfogadás: hétfő: 8.00 18.00, szerda: 8.00 16.00, péntek: 8.00 12.00 (ebédidő: 12.00 13.00)

Ügyfélfogadás: hétfő: 8.00 18.00, szerda: 8.00 16.00, péntek: 8.00 12.00 (ebédidő: 12.00 13.00) 2016/5. szám (11. hét) 2016. március 18. HÍRLEVÉL 2335 Taksony, Fő út 85. telefon: 24/520-777 fax: 24/520-770 e-mail: onkormanyzat@taksony.hu www.taksony.hu Ügyfélfogadás: hétfő: 8.00 18.00, szerda: 8.00

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2015. október 28. napján tartandó ülésére Készítette: dr. Lukács Titanilla vagyonhasznosítási irodavezető Müller Kinga

Részletesebben

Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről.

Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről. Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-i rendes ülésére 2. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 2007. szeptember 10-én tartott nyilvános üléséről Jelen voltak: Fodor Lajos a bizottság elnöke Baji Lajos Tímár Ella Aranyi Tímea Kovács Sándor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes testületi ülésén, 2009. szeptember 14-én a Polgármesteri Hivatal A épületi tanácskozó termében. Jelen vannak: Gyenes

Részletesebben

Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testületének. Dr. Kovács Beáta jegyzı. Rendelet tervezet

Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testületének. Dr. Kovács Beáta jegyzı. Rendelet tervezet ELİTERJESZTÉS Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testületének Elıterjesztı: Dr. Kovács Beáta jegyzı Tárgy: Rendelet-tervezet a vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartási rendjérıl Iktatószám: 3-30/2010.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 273-6/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2012. május 29- én /kedden/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

BUGYI NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA - VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ 1 BUGYI NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA A 01601/12 HRSZ ALATTI IPARTERÜLETRE VONATKOZÓAN VÉLEMÉNYEZÉSI

Részletesebben

Ferencvárosi Parkolási Kft. 2012. évi üzleti terve

Ferencvárosi Parkolási Kft. 2012. évi üzleti terve Ferencvárosi Parkolási Kft. évi üzleti terve Budapest, április 2. Fekete László ügyvezető Ferencvárosi Parkolási Kft. I. Vezetői összefoglaló Ferencvárosi Parkolási Kft. Üzleti terv 1. A vállalkozás bemutatása

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Száma: 658-9/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 25-én (Kedden) 14:00 órakor

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK B./A CIKLUS ALATT MEGVALÓSULT FEJLESZTÉSEKET MEGALAPOZÓ PÁLYÁZATOK ÉS AZOK REALIZÁLÁSA

TARTALOMJEGYZÉK B./A CIKLUS ALATT MEGVALÓSULT FEJLESZTÉSEKET MEGALAPOZÓ PÁLYÁZATOK ÉS AZOK REALIZÁLÁSA TARTALOMJEGYZÉK A./ KÖLTSÉGVETÉSI HELYZET I. Pénzügyi osztály beszámolója..1 II. Önkormányzati vagyonrészek alakulása 22 III. Adóosztály beszámolója..23 B./A CIKLUS ALATT MEGVALÓSULT FEJLESZTÉSEKET MEGALAPOZÓ

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 33. MELLÉKLET: - db. TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejő közgyőlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekrıl E L İ T E R J E S

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER. BESZÁMOLÓ a 2008. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

ALPOLGÁRMESTER. BESZÁMOLÓ a 2008. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER BESZÁMOLÓ a 2008. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Összeállította: Fatérné Rothbart Mária Gyámügyi Iroda, irodavezető Juhászné Végi Edit

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 23-án reggel 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 3-án megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 3-án megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben