Karácsony, 1. évfolyam 10. szám BOLDOGASSZONY. A tornai és a tornaújfalui római katolikus plébániák értesítője

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Karácsony, 1. évfolyam 10. szám BOLDOGASSZONY. A tornai és a tornaújfalui római katolikus plébániák értesítője"

Átírás

1 Karácsony, 1. évfolyam 10. szám BOLDOGASSZONY A tornai és a tornaújfalui római katolikus plébániák értesítője Az Ige testté lett, és közöttünk lakott! Jn 1,14 Babits Mihály: Karácsonyi ének Mért fekszel jászolban, ég királya? Visszasírsz az éhes barikára. Zenghetnél, lenghetnél angyalok közt: mégis itt rídogálsz, állatok közt. Bölcs bocik szájának langy fuvalma jobb tán mint csillag-űr szele volna? Jobb talán a puha széna-alom, mint a magas égi birodalom? Istálló párája, jobb az neked, mint gazdag nárdusok és kenetek? Lábadhoz tömjén hullt és arany hullt: kezed csak bús anyád melléért nyúlt Becsesnek láttad te e földi test koldusruháját, hogy fölvetted ezt? s nem vélted rossznak a zord életet? te, kiről zengjük, hogy megszületett! Szeress hát minket is, koldusokat! Lelkünkben gyújts pici gyertyát sokat. Csengess éjünkön át, s csillantsd elénk törékeny játékunkat, a reményt. Jézus születése Emberré lett az Úr, szalmán kapott helyet, hogy széna-szalma én már soha ne legyek. Alázat s gyermeki lélek, mily szent dolog! Kik látták az Urat elsőnek? - Pásztorok. Azt mondod, hogy a Nagy kicsinnyé nem lehet, S a porszem képtelen felfogni az eget? Nézd a Szűz gyermekét! Ezt a bölcsőt tekintsed: Benne a föld s az ég és száz világ pihent meg. Bizony a szíved is kicsi jászol ha lenne, Újra jönne az Úr s Gyermekként megszületne. Ha Krisztus százszor is születne Betlehemben, Elvesznél, ha nem jönne el a szívedben. Angelus Silesius Minden kedves olvasónknak kegyelemteljes karácsonyi ünnepeket és Istentől megáldott, békés, boldog új esztendőt kívánunk!

2 E S E M É N Y E K 2 Boldogasszony ÁDVENTI KOSZORÚK SZENTELÉSE Ádvent 1. vasárnapján, a szentmise keretén belül a plébános úr megszentelte a hívek ádventi koszorúit. Külön érdekességnek számítottak a saját kezűleg készített koszorúk, amelyeket a tornaiak november 26-án, csütörtök délután a nyugdíjas klubban Ando Mária és Köteles Anna vezetésével készítettek el. A lányoknak és az asszonyoknak így lehetőségük nyílt arra, hogy elsajátítsák a koszorúkészítés hagyományát. A bebiztosított fenyőgallyakból a jelenlévők igyekezetének és ügyességének köszönhetően a nap végére igazi ádventi koszorúk készülhettek el. A koszorúk megszentelésére Ájban és Udvarnokon is sor került. Ezek a megszentelt, otthonainkban elhelyezett ádventi koszorúk emlékeztetnek bennünket a közelgő karácsonyi ünnepekre. MIKULÁS-ÜNNEP TORNÁN Ádvent 2. vasárnapján, december 6- án, az ünnepi szentmise után Tornára is ellátogatott Szt. Miklós püspök. Az iskolás gyerekek Krompasky Marianna hitoktatónő vezetésével rövid műsorral köszöntötték a Mikulást. Ezt követően a gyerekek nagy örömére sor került a csomagok kiosztására. A jelenlévők megtudhatták, hogy a Télapó igazából a Mikulás nem keresztény változata. A mikulás-ünnep eredete Szt. Miklós püspökre idejére vezethető vissza, aki a 4. században Kis-Ázsiában élt és jótékonykodásáról volt híres. BETLEHEMES JÁTÉK TORNAÚJFALUBAN Tornaújfaluban emberemlékezet óta van betlehemes játék. Az utóbbi tíz évben, a fiatalok mellett, az egykori betlehemesek, az öregfiúk is újra felöltötték a betlehemes ruhákat. Szilágyi József, Erdélyi Imre, Erdélyi István, Koleszár Dezső, Bartók Péter, Szepesi Géza, Derján Zoltán és Köteles Gábor által az újfalusi betlehemes eljutott Budapestre, Kassára, Debrecenbe, Szombathelyre, Kaposvárra, Rásonysápberencsre és Jánokra. Karácsonykor a somodi fürdőben lévő újfalusi polgármester, Bodnár Albert szervezi és támogatja. Természetesen, a vallásos emberek házaiba az idén is elmennek a betlehemesek, sőt Újfalun kívül még Vendégiben és Horvátiban is felkeresik a házakat. A hagyományoknak megfelelően a betlehemesek ott vannak az éjféli és a karácsonyi ünnepi szentmisén. öregotthonban is elő fogják adni. Az öregfiúk betlehemes játékát az

3 2009 Karácsony 3 E S E M É N Y E K A TORNAI TEMPLOM SZENTÉLYÉNEK FELTÁRÁSI MUNKÁLATAI November végén befejeződtek a tornai templom idei felújítási munkálatai, amelyeket a Szlovák Kulturális Minisztérium által megpályázott eurós támogatásból fedeztünk. Peter Gomboš restaurátor elmondása szerint a templom szentélyében most már minden fel van tárva. Az idei pénzt arra használták fel, hogy leszedték a szentély mennyezetén található másodlagos vakolat rétegeket. Legalább hat réteg vakolat volt egymáson, de a szakemberek számára a három legrégebbi réteg volt érdekes. Ahol lehetett, igyekeztek mindhárom réteget megmenteni. A szentély építésekor készült vakolatra már a Tornaiak idejében, a 14. században, húztak egy másik vakolatot, amelyre egyszerű díszítést festettek. Ebből az időből származnak a konszekrációs keresztek. Ez a 14. századból származó festés viszonylag egyszerű volt: egyszínű és csupán néhány helyen, főként a csúcsíveken jelent meg. A számunkra legfontosabb réteg, 1410 után keletkezett, amikor valószínűleg Özdögei Besenyő Pál anyagi támogatásával az egész szentélyt kifestették. A festés stílusából ítélve profi festők dolgoztak a tornai templomon. A szentély kifestése egy átgondolt, megszerkesztett, tudatosan választott tematika szerint történt. A mesterek öt színt használtak: fehéret, pirosat, rózsaszínt, szürkét és feketét. A gótikus csúcsíveken díszítő köveket akartak utánozni, elsősorban színes márványt. Ezért váltakozik itt a piros, fekete, rózsaszín és a szürke sáv, feljebb viszont gyönyörű növénydísz ornamentika került a csúcsívekre. A csúcsíves bordák kőfelületén angyalok, szeráfok és egyéb égi lények alakjai voltak. Sajnos, ezekből nagyon kevés maradt fenn. Csupán a meglévő töredékekből tudunk következtetni arra, hogy milyen szép is lehetett egykor a templom mennyezete. Az egyik megmarad és feltárt arc valószínűleg az Atyaistent ábrázolja. Biztosak lehetünk abban, hogy a templom szentélyének mennyezetén a művészek a mennyországot kívánták megfesteni. Azt a pillanatot, amikor valaki lentről, a templomból felnéz a mennyezetre, és belelát a mennyországba. Elkészült a főoltár mögött található rózsaablak felújítása is. Az eredeti keret a századok során nagyon megsérült, de a restaurátorok pontos számítással és a meglévő részek felhasználásával elkészítették az eredeti ablak pontos mását. Az ezévi munka csupán egy folyamat része volt. Ahhoz, hogy a most feltárt értékeket a többi gótikus freskóval együtt megcsodálhassuk, újabb restaurátori munkákra van szükség a tornai templomban. JUHÁSZ ATTILA ATYA KINEVEZÉSE A Szlovák Katolikus Püspöki Konferencia tavaszi ülésén elhatározta, hogy megalakítja a magyar hívek hitoktatásával foglalkozó albizottságot, amelynek elnökévé Mons. Orosch János nagyszombati segédpüspököt, a bizottság tagjaivá egy-egy papot neveztek ki azokból az egyházmegyékből, ahol magyar anyanyelvű hívek élnek. A rozsnyói püspökséget ebben a bizottságban Juhász Attila atya fogja képviselni. Kinevezési okmányát Mons. Vladimír Filo rozsnyói megyéspüspök javaslatára, Mons. Rudolf Baláž besztercebányai püspök, a Püspöki Konferencia hitoktatási bizottságának elnöke, október 6-án írta alá. A bizottság feladata, hogy országos szinten koordinálja és segítse a magyar nyelvű hitoktatás minden formáját.

4 A K T U Á L I S 4 Boldogasszony KEDVES OLVASÓINK! Immár a Boldogasszony 10. számát tartják a kezükben. Köszönjük a jóindulatot, szimpátiát és az anyagi támogatást. Az induláskor említettük, hogy ez a mi lapunk: bizonyos értelemben együtt szerkesztjük. Éppen ezért, nagyon örülünk, amikor elmondják nekünk a véleményüket. Fontos tudnunk, hogy mit szeretnek olvasni, és mi az, ami kevésbé érdekli Önöket. Az Önök visszajelzéseiből folyamatosan tanulunk. Ezért mindenkit biztatunk, írja meg vagy mondja el nekünk lapunkról a véleményét! Továbbá, munkatársakat keresünk! Várjuk azok jelentkezését, akik úgy érzik, hogy az írásban, a fényképezésben, a szerkesztésben vagy a terjesztésben a segítségünkre tudnak lenni. Közülünk senki sem profi újságíró, csupán az írott szó szeretete és az információ átadásának fontossága vezet bennünket. Munkánkat Isten dicsőségére végezzük. Különösen fontos lenne munkatársakat találni Tornaújfaluból, Zsarnóról és Vendégiből. A TORNAI TEMPLOM MŰKINCSEI A NEMZETI MÚZEUMBAN A budapesti Nemzeti Múzeum első emeletén lévő történeti kiállítás harmadik terme Luxemburgi Zsigmond és Hunyadi János korát mutatja be, ahol két tornai műkincsünk is ki van állítva: a Zsigmondkehely és a gótikus harang. Mindkét műemlék a tornai templomból származik. Az ősi kelyhet Keglevics János gróf 1815-ben adományozta a Nemzeti Múzeumnak, miután felismerte annak történelmi és művészeti értékét. Tudva lévő, hogy az első és a második világháború idején hadi célokra begyűjtötték a templomok harangjait, sőt egyes esetekben még az orgonák fémsípjait is. A harangokból aztán legtöbbször ágyút öntöttek. Az ősi tornai gótikus harangot a többivel együtt Budapestre szállították. A harangok osztályozásánál a mi harangunk kiemelkedő történelmi értéke miatt megmenekült a beolvasztástól és a Nemzeti Múzeumban került elhelyezésre. Mind a kehely, mind pedig a harang Zsigmond király uralkodásának idejéből ( ) származik. Ez volt az az idő, amikor Torna művészeti szempontból virágkorát élte, aminek aztán a husziták támadásai vetettek véget. A művészettörténeti elemzés kimutatta, hogy a szentély teljes kifestése is ebből az időből származik. Mind a freskók, mind pedig a Múzeumban lévő kehely arról tesznek tanúságot, hogy az 1410 ás 1435 között az ország legkiválóbb művészei dolgoztak a tornai templomban. Az általunk ismert és részben feltárt műemlékek olyan fajta művészeti színvonalról tesznek tanúságot, amely csak a legjelentősebb helyeken volt meg. Ki lehetett a tornai templom adományozója, aki ilyen szintű munkákat is képes volt anyagilag támogatni? 1406-ban, Tornay János halálával, a férfiágon kihalt Tornay családtól a tornai birtokrész visszaszállt a királyra. Nemsokára Zsigmond király, megbízható embereinek, Özdögei Besenyő Pálnak és Berencsi Sáfár Istvánnak adományozta Torna várát a hozzá tartozó birtokkal együtt. Besenyő Pál zászlósúrként a királyi udvartartáshoz tartozott. Jó okunk van feltételezni, hogy ő volt a tornai templom mecénása, aki megrendelte és kifizette a királyi udvarhoz tartozó művészek munkáját. Sajnos, az ún. Zsigmond-kehelyről keveset tudunk. Tévedésből egy ideig Forgách kehelynek is nevezték. A gyönyörű ötvösmunka gazdag építészeti tagolású, két sorozat nagyon értékes vésettel rendelkezik. Alapanyaga ezüst, amit aztán bearanyoztak. A gótikus kehely talpa hat karélyos, az egyik karélyon lévő alak valószínűleg Szt. László királyt ábrázolja. Örülünk neki, hogy a két tornai műemlék által a Nemzeti Múzeumban is ismertté lett Torna neve. Megnyugvással vesszük tudomásul, hogy műkincseink a legjobb helyen, szakértő kezekben vannak és így a széles nyilvánosság előtt is ismertté lehetnek. Aki Budapesten jár, ne mulassza el megtekinteni a tornai műkincseket! Juhász Attila

5 2009 Karácsony AZ UDVARNOKI BORSZENTELÉS Immár hat éve, hogy Szt. János apostol és evangélista napján, december 27-én borszentelést tartunk a szádudvarnoki templomban. Ilyenkor a szentmise a szőlősgazdákért van felajánlva, akik díszes üvegben elhozzák és az oltár elé helyezik munkájuk gyümölcsét, az idei bortermést. A szentmisében megköszönjük az Isten irántunk való jóindulatát, a megfelelő időjárást, az erőt és egészséget, amely nélkül nem tudtuk volna megművelni a szőlőket. Minden borászt, nemcsak Udvarnokról, hanem a környékről is szeretettel várunk erre az ünnepi alkalomra. A szentmisét követően - a hagyomány szerint - a jelenlévőket forralt borral kínálják meg a szervezők. 5 BORKULTÚRA Hogyan igyak? A hogyan kérdéséhez tartozik az is, hogy inni milyen társaságban a legjobb. A főszabály: inni. Bárhol, bármikor, bárhogyan. Az ivók számát mindig a bor természete döntse el. Egyetemes bor nagyon kevés van - olyan, amit például az egész emberiség egyszerre ihatna valami nagy ünnepen, mondjuk a világbéke ünnepén. Erre a célra én boraink közül egyedül a SOMLAI-t ajánlanám. És különösképpen ez a magányosok bora. Mert ma még a világbéke csak a magányos ember mámora. Nagyobb társaságban, húszharminc ember, mindig igyon újbort. A legalacsonyabb kategória (diák) kizárólag HOMOKI-t; a legmagasabb (művész) CSOPAKI-t, vagy ARÁCSI-t. kisebb társaság GYÖNGYÖSI-t. Két-három ember BADA- CSONYI-t. Szerelmesek mindig SZEKSZÁRDI-t. Barátok csak igen vén bort, apró poharakból, hogy sokszor koccinthassanak. Részlet Hamvas Béla: A bor filozófiája c. művéből. SZENT JÁNOS ÁLDÁSA A borral való köszöntés, áldomás, az utolsó pohár bor szokása Szent János evangélista tiszteletét nálunk főként a premontrei rend tagjai mozdították elő. Elsősorban borvidékeken volt szokás, hogy Szt. János apostol és evangélista ünnepén, dec. 27-én, bort szenteltek a templomban. Az így megszentelt bort jánosbornak is nevezték, amelyet nagy tiszteletben tartottak. A szentelt bort főként orvosságként használták: ittak belőle, ha fájt a fejük, beteggel itattak belőle néhány kortyot, valahol még a beteg ágyára is hintették. Egyes borvidékeken, mihelyt a megszentelt bort hazahozták a templomból, minden hordóba csepegtettek belőle néhány cseppet. A bánáti sváb asszonyok pl. az újévi kalácsba is dagasztottak a jánosborból. Sok helyen az egész borospincét Szt. János oltalmába ajánlották. A göcseji szőlősgazda, amikor a pinceajtóját bezárta, keresztet vetett rá és ezt mondta: Szt. János áldása maradjon a hajlékon is, meg az elmenőkön is! Szt. János áldása főként az útra készülőket oltalmazta. Amikor a vendégek felálltak, hogy indulnak haza, a házigazda hozzá szokta tenni: igyuk még meg a Szt. János áldását! Szt. János áldása az utazókat az út veszélyeitől és kísértéseitől kellett, hogy megoltalmazza. Ezért kínálták meg a szentelt borral azokat, akik messzi útra indultak, háborúba mentek, de a haldoklónak és a halálraítéltnek is adtak belőle. Egyes helyeken még a halotti torban is a jánosborral kínálták a jelenlévőket. Bibliai alapja a János-áldásnak az a jézusi kijelentés, amelyet János apostolhoz és testvéréhez intézett: készek vagytok-e kiinni a kelyhet, amelyet én inni fogok? (Mt 20,22) János apostolt ezért szokták kehellyel a kezében ábrázolni. LATIN BÖLCSESSÉG In vino veritas = borban az igazság. In vino feritas = borban a vadság. A Pliniusnak tulajdonított mondás a részeg ember magatartására utal: gátlás nélkül kibeszéli magát, elmondja az igazságot, de ugyanakkor kötekedő, goromba is lehet. A BORIVÓK TÍZPARANCSOLATA 1. Bort sose igyál éhgyomorra! 2. Borivás előtt ne egyél édes ételeket! 3. Ügyelj a borfajták hőmérsékletére! 4. Bort mindig megfontoltan, lassan igyál! 5. Apró kortyokkal élvezd a bor zamatát! 6. A nemes borokat csak tisztán igyad! 7. Tarts mértéket a borivásban! 8. Jobban ízlik a bor, ha közben eszel is! 9. Szeresd, de légy erősebb a bornál! 10. Borivás közben gondolj arra, hogy mennyi verejtékes, nehéz munka van egy pohárnyi magyar borban!

6 Ö R Ö K S É G Ü N K GYERMEKKOROM KARÁCSONYAI Kulcsár Terézia, Torna Gyermekkoromban Ájban éltünk. Alig vártuk a karácsonyt. Pedig akkoriban nem sok ajándékot kaptunk. Szinte semmit sem. Szenteste a fiatalokkal együtt énekelni jártunk. Minden házba betértünk, a reformátusokhoz is. Az udvaron, az ablak alatt megálltunk, de nem mentünk be, pedig nagyon hívtak, mert nekünk Tornára kellett menni az éjféli misére. Énekelve vonultunk le Tornáig. Úgy énekeltünk, ahogy a torkunkon kifért. Hajnali két óra volt, mire hazaértünk. Nekünk ez nagy boldogság volt. Fazekas Mária, Torna Mi görög katolikusok voltunk. Karácsony vigíliáján délután 4 órakor harangoztak. Mi rohantunk a patakra, hogy ott megmosakodjunk, és így vártuk a vacsorát. Apa behozott egy köteg szalmát, és a konyhai asztal alá szórta, közben pedig elmesélte Jézus születését. Ezután mindannyian letérdepeltünk az asztal körül, és elkezdtünk imádkozni, énekelni. Vacsorára 7 féle fogás volt, de mindenből csak egy kicsit ettünk. Volt bableves, lencseleves és borsóleves, főtt krumpli és aszalt szilva, valamint mákos doboska. Szigorú böjt volt, minden zsír és vaj nélkül készült. Vacsora után, mi gyerekek, lehevertünk aludni a szalmára, ami az asztal alatt volt. Amikor elkezdtek harangozni az éjféli misére, ismét szaladtunk a patakra megmosakodni. Együtt mentünk az éjféli misére. Reggel aztán, a lavórban lévő vízbe, amelyben mosakodtunk, a szüleink aprópénzt szórtak. Nagyon örültünk, amikor megtaláltuk a pénzt. Első nap délutánján énekelni jártunk az ablakok alá, a fiúk karácsony második napján karácsonyi jókívánságokkal tértek be a családokhoz, ahol aztán pénzt adtak nekik érte. Mester Jolán, Áj Gyermekként nagyon vártuk a karácsonyt. Én egyedüli gyerek voltam, így mindenem megvolt. Volt karácsonyfánk, amit a hegyről hoztunk. Ajándékot is kaptam. Viliakor szigorú böjtöt tartottunk: káposztalevest és bobajkát ettünk. Betlehemesek jártak, azoktól nagyon féltünk. Incselkedtek velünk, a gyerekeket riasztgatták, de a templomba is elmentek. Fecsu Gáborné, Torna Nekem az egyik újév napja maradt meg az emlékezetemben. Újév első napján énekszóra ébredtünk. Valaki a következő éneket énekelte 6 az ablakunk alatt: Ó, szép Jézus, ez új esztendőben Először azt hittük, hogy a szomszéd, vagy valaki az ismerősök közül. Kinyitottuk az ajtót és Gyuszi bátyám volt, akit már nagyon régen nem láttunk. Akkor jött haza a fogságból. Bosnyák Ilona, Torna 1945 karácsonyán mi már Magyarországon voltunk, Győr mellett. Emlékszem, hogy bemondták a rádióban: Torna felszabadult. Amikor ezt meghallottuk, anyu elkezdett sírni. Ugyan, mi van otthon nagymamaékkal? kérdezte. Én is sírtam vele. Nekem azon a karácsonyon egy porcelán babát és egy babakocsit hozott a Jézuska. Boldogasszony Varga Terézia, Torna A karácsonyfa nagyon szegényes volt. Ezüst festékkel befestett diók voltak rajta. A szaloncukor színes papírba becsomagolt kockacukor volt. De mi nagyon szerettük a karácsonyt. Somodiban az volt a szokás, hogy karácsonykor addig senki nem léphetett a házba, amíg el nem énekelt egy karácsonyi éneket az ablak alatt. Szenteste a falut jártuk énekelve, egészen addig, amíg másodszor be nem harangoztak az éjféli misére. Vacsorára csak a káposztaleves és a bobajka volt. Letérdepeltünk a karácsonyfa körül, imádkoztunk és énekeltünk. Csak ezután lehetett az ajándékokhoz nyúlni. Szilágyi László, Újfalu A háború idején, ben, karácsonyfánk csupán egy falnak támasztott fenyőgally volt. Az előző évi aranydióval és piros almával díszítettük. Ostyánk is volt, amit nagymama sütött a nyári konyhában. Közösen énekeltünk. Ajándék egyáltalán nem volt. Abban az évben az éjféli mise is elmaradt. Hajdú Rozália, Szádudvarnok Amíg apu élt, mindenünk megvolt. Diósgyőrben laktunk, az imádságot az asztal körül térdelve mondtuk. A karácsonyi asztalunkról nem hiányozhatott a káposztaleves és a guba. Viszlay András, Szádudvarnok Tornára jártunk templomba, általában gyalog. Karácsonyfára nem volt pénzünk. Arra emlékszem, hogy az egyik karácsony reggel, amikor nagyon sírtam, mert nem volt karácsonyfánk, édesmama adott tíz koronát, felmentem Szádelőbe és Páll Laciéktól öt koronáért kaptam fát. Hazavittem, otthon pedig csomagoltunk be diót, kockacukrot és otthon főzött szaloncukrot, s azzal díszítettük fel a fát. Így lett karácsonyfánk.

7 2009 Karácsony TANÍTÁS A KARÁCSONYRÓL Karácsony tartalma: Jézus Krisztus hármas születése. Örök születés: Kezdetben volt az Ige Jézus már betlehemi, földi születése előtt létezett. A Szentháromságban minden idők előtt az Atyától született, ahogyan ezt a Hiszekegyben imádkozzuk. Földi születés: Az Ige testté lett, és miköztünk lakott Jézus Szűzanyjától, Betlehemben született, amikor felvette a mi emberi természetünket, és belépett a történelembe. Kegyelmi születés: Jézus születése nem egy rég elmúlt dolog, amihez semmi közünk. Jézus számtalanszor megszületik hívei szívében. A liturgiában évről-évre megújítjuk, újra és újra átéljük az Ő születését. KARÁCSONYI IDŐ Húsvét után a második legfontosabb ünnepkörünk a karácsonyi, amikor Urunk születéséről és első megnyilatkozásairól emlékezünk meg. A karácsonyi idő Szentestével kezdődik, és Urunk megkeresztelkedésének ünnepével ér véget. Éppen ezért a karácsonyi díszek is eddig maradnak a templomunkban, hiszen később már elveszítik értelmüket. A karácsonyi ünnepkör jeles ünnepei: a Boldogságos Szűz Máriának, mint Isten Anyjának az ünnepe (jan. 1), a Szentcsaládnak, Urunk megjelenésének (jan. 6) és Urunk megkeresztelkedésének az ünnepe. Karácsony nyolcadába esik Szt. István első vértanúnak, Szt. János apostolnak és az Aprószenteknek az ünnepe. Az év utolsó napján elénekeljük az egyház ősi dicsőítő himnuszát a Te Deum -ot, és megköszönjük az idők Urának az év folyamán nekünk juttatott összes jótéteményét. MIÓTA ÁLLÍTUNK KARÁCSONYFÁT? A karácsonyfa állítás első nyoma Strasbourgban lelhető meg, ahol valószínűleg már 1605-ben díszítettek karácsonyfát a szeretet ünnepére. Népi eredetét igazolja az a körülmény, hogy az egyház, nevezetesen a münsteri tiszteletes igen határozottan kelt ki az első karácsonyfák ellen. Elterjedését már nem lehetett megakadályozni, elindult hódító útjára nyugatról kelet felé. Hódítása igencsak lassúnak bizonyult, ha azt vesszük, hogy Goethe 1773-ban még nem ismeri. Drezdában 1807-ben már ott volt a piacon, Berlinben is csak 1816-ban jött divatba használata és Bécsbe 1821-ben hozta be egy Anschütz Henrich nevű színész. Hazánkban 1825-től terjedt el ez a szo- 7 K A R Á C S O N Y Mi jellemzi a karácsonyi lelkületet? A megtestesülés titkát szemléljük. Isten emberré lett, hogy mi Isten gyermekei lehessünk. Bizonyos egyházatyák egyfajta titokzatos cseréről beszélnek. Nagyon szépen fejezi ezt ki a karácsonyi prefáció: az örök Ige gyarló emberségünket magára vette, és ezzel a halandó emberre fogyhatatlan dicsőség származott, sőt, csodálatos cserével miénk lett isteni, örök és boldog élete. Felismerjük istengyermekségünk méltóságát, és ez örömmel, de egyben felelősségérzettel tölt el minket. Felismerjük a keresztény testvériség értékét, hiszen a Mennyei Atya Krisztusban mindenkit, kivétel nélkül, gyermekévé fogadott. kás. Brunszvik Teréz és József nádor harmadik felesége, Mária Dorottya állított elsőnek karácsonyfát. A legenda szerint Jézust egy fenyőfa rejtette el üldözői elől. A fát Jézus megjutalmazta azzal, hogy télen sem hullatja le a leveleit. Meg kell jegyeznünk, hogy a karácsonyfa ősi népi mítoszokra emlékeztet, a betlehemes játékokban már korábban is szerepel a tudás fája, az almával dísztett karácsonyfa, amely bizonyossággal rokona az ősi mítoszokban szereplő életfának. Mindezek ellenére el kell fogadnunk azt a tényt, hogy a fényárban úszó csillogó karácsonyfa mai értelmű használata, és az ajándékozás szokása új keletű: nyugatról terjedt, eljutott hozzánk is, meghonosodott, így lett a szimbóluma legszebb ünnepünknek. Mázik Mihály

8 K A R Á C S O N Y CSALÁDI IMA SZENTESTÉRE Szenteste mindenki szerettei körében ünnepel. Mindannyian érezzük, hogy ekkortájt különleges, megszentelt időt élünk. Úgy illik, hogy amikor a vacsora előtt a karácsonyfa körül összegyűlik a család, mindannyian közösen imádkozzanak. Mit imádkozzunk ilyenkor? Ebben szeretnénk most olvasóink segítségére lenni, amikor közreadjuk a karácsonyi ima menetét. 1. Közösen elénekeljük a Mennyből az angyalt. 2. A családfő felolvassa Jézus születésének a történetét. 3. Valaki a családból elimádkozza a család karácsonyi imáját 4. Elimádkozzuk a Miatyánkot. 5. Elénekeljük a Pásztorokat. JÉZUS SZÜLETÉSÉNEK TÖRTÉNETE Abban az időben történt, hogy Augusztus császár rendeletet adott ki, hogy az egész földkerekségét írják össze. Ezt az első összeírást Cirinusz, Szíria helytartója bonyolította le. Mindenki elment a maga városába, hogy összeírják. József is fölment Galilea Názáret nevű városából 8 Boldogasszony MENNYBŐL AZ ANGYAL 1. Mennyből az angyal lejött hozzátok, Pásztorok, pásztorok, Hogy Betlehembe sietve menvén Lássátok, lássátok. 2. Istennek fia, aki született Jászolban, jászolban, Ő lészen néktek üdvözítőtök Valóban, valóban. 3. Mellette vagyon az édesanyja, Mária, Mária, Barmok közt fekszik, jászolban nyugszik Szent fia, szent fia. 4. El is mennének köszöntésére Azonnal, azonnal, Szép ajándékot vivén szívükben Magukkal, magukkal. 5. A kis Jézuskát egyelőképpen Imádják, imádják, A nagy Úristent ilyen nagy jóért Mind áldják, mind áldják. Judeába, Dávid városába, Betlehembe, mert Dávid házából és nemzetiségéből származott, hogy összeírják feleségével, Máriával együtt, aki áldott állapotban volt. Ott-tartózkodásuk alatt elérkezett a szülés ideje. Mária megszülte elsőszülött fiát, bepólyálta és jászolba fektette, mert nem jutott nekik hely a szálláson. Pásztorok tanyáztak a vidéken kint a szabad ég alatt, és éjnek idején őrizték nyájukat. Egyszerre csak ott állt előttük az Úr angyala, és beragyogta őket az Úr dicsősége. Nagyon megijedtek. De az angyal megnyugtatta őket: Ne féljetek! Mert nagy örömet adok tudtul nektek és majd az egész népnek. Ma megszületett a Megváltótok, Krisztus az Úr, Dávid városában. Ez lesz a jel: Találtok egy jászolba fektetett, bepólyált gyermeket. Egyszeribe mennyei seregek sokasága vette körül az angyalt, és dicsőítette az Istent ezekkel a szavakkal: Dicsőség a magasságban Istennek és békesség a földön a jóakaratú embereknek! (Lk 2, 1-14) A CSALÁD KARÁCSONYI IMÁJA Mennyei Atyánk! Te azt akartad, hogy szent legyen az az éjszaka, amikor Fiad, Jézus Krisztus születését ünnepeljük. A Te nevedben vagyunk most együtt. Köszönjük, hogy megélhettük ezt a napot. Kérünk, álld meg a mi családunkat: őrizz és oltalmazz meg minket. Add, hogy szeretet legyen közöttünk, úgy, amint azt Te parancsoltad. Szent karácsony ünnepén azt kérjük, hogy költözzék a mi szívünkbe is egyetértés, béke és öröm. Kérünk, add, meg nekünk, hogy Szt. Fiad a mi szívünkben is megszülessék. Végezetül neked ajánljuk szeretteinket, akik hozzánk tartoztak és most a béke álmát alusszák. Fogadd be őket a te országodba, és add meg nekik az örök nyugalmat a Te szent szíveden. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. ÉTKEZÉSI IMA KARÁCSONYRA Evés előtt: Urunk Istenünk! A mai napon békét adtál a világnak. A mai PÁSZTOROK, PÁSZTOROK 1. Pásztorok, pásztorok örvendezve Sietnek Jézushoz Betlehembe; Köszöntést mondanak a kisdednek, Ki váltságot hozott az embereknek. 2. Angyalok szózata minket is hív, Értse meg ezt tehát minden hű szív; A kisded Jézuskát mi is áldjuk, Mint a hív pásztorok, magasztaljuk. 3. Üdvözlégy, kis Jézus! reménységünk, Aki ma váltságot hoztál nékünk. Meghoztad az igaz hit világát, Megnyitád szent Atyád mennyországát. 4. Dicsőség, imádás az Atyának, Érettünk született szent Fiának, És a vigasztaló Szentléleknek, Szentháromságban az egy Istennek napon elküldted Üdvözítőnket. A mai napon felragyogtattad nekünk világosságodat. Áldj meg minket és az ételünket, amelyet most a Te nevedben magunkhoz veszünk. Krisztus a mi Urunk által. Amen. Evés után: Hálát adunk, neked, Urunk minden jótéteményedért, amellyel elhalmozol minket. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.

9 2009 Karácsony 9 A KARÁCSONYI OSTYASÜTÉS ÚJFALUBAN Tornaújfaluban emberemlékezet óta sütöttek ostyát karácsonyra. A XX. század elején, kb ig az ostyát az egész faluban csak egy helyen sütötték, éspedig a kántortanítónál. Ma már nem lehet tudni, hogy az ostyasütés abban az időben faluhelyen a kántortanító feladata volt-e, mert erre nem találni utalást. Az ostyasütésben bizonyára segítettek a szomszédok és az ügyesebb sütőfőző asszonyok is, mert ilyen kis falu számára is, mint a miénk, nagyon sok ostyát kellett sütni. Karácsony előtt néhány nappal az ostyákat szentelő-kosár - ban hordták széjjel a falun a nagyobb diákok. Fizetés fejében a kántortanító tojást, babot, mákot, diót kapott érte. Az ostyahordó diákok az iskolában tanult versikével köszöntöttek be a családokhoz: Szent Karácsony közeledvén, Minden ember örvendezvén, Mert Betlehem barlangjában A kis Jézus jött világra. Az angyalok glóriáznak, A pásztorok furulyáznak, Ökör, szamár melegíté, Hogy Jézuska meg ne fázzék. Hogy a szent éj békés legyen, Ember, állat pihenjenek, Mester urunk azt kívánja, S küldi e fehér ostyákat. Békés karácsonyi ünnepeket kívánunk az egész családnak! Az 1920-as évektől már nem a kántortanító sütötte a karácsonyi ostyát a falu számára. Adventban az ostyasütőket (már két ostyasütő volt) családtólcsaládhoz vitték, és szinte állandóan sütöttek vele Szentestéig. Az ostyasütés a szabadkéményű pitar - ban (pitvarokban), vagy a 20-as évek után az udvaron épült szellős nyári konyhákban történt. Kétféle tűzhely volt használatos: lábon álló öntött vagy pléh tűzhelyen ( sparhetten - masinán), vagy pedig téglából rakott falas sparhett -en (falas masinán), amelyiknek része volt a kenyérsütő kemence és a sütő is. A sparhett teteje egy vagy két részes öntött lemez volt (öntött plattnyi), mindkettőn kör alakú nyílással, amit megfelelő nagyságú és szélességű karikákkal (3 db) zártak el. Ostyasütésnél ezeket a karikákat kiszedték, és ezen a kör alakú nyíláson tették be az ostyasütőt a parázs fölé. Az ostyának különleges tésztát kell készíteni (hasonló a palacsinta tésztához), amit aztán kisebb szedőkanállal hosszanti irányban ráviszünk K A R Á C S O N Y (ráöntjük) az ostyasütő egyik lapjára. Kissé elfolyatjuk, összezárjuk, a kar végét biztosítjuk és becsúsztatjuk a parázs fölé. Kb. egy fél perc múlva az összezárt ostyasütőt megfordítjuk, és a másik lapját melegítjük, amíg meg nem sül. Sajnos az ostyasütés közben nem lehet megnézni, hogy meg van-e sülve az ostya, mivel az ostyasütőnek mindvégig zárva kell lennie. Tehát, hogy mennyi idő kell arra, hogy egy ostya szép fehérre, vagy halvány sárgára süljön, az több tényezőtől függött - legfőképp a gyakorlattól. (Egyes vallásos emberek szerint az ostya addig sül meg szépen, míg elimádkoznak egy Üdvözlégy -et). Hogy az ostya alakja szép ovális legyen, az ostyasütő lapjára kicsit több tésztát szokás tenni. A fölösleges tészta a két kar összecsukásakor kifolyik az oldalára. Ezt a kicsordult szélét a kinyitás előtt késsel körülvágjuk. A kinyitott ostyasütő lapjáról az ostyát a kés élével fellazítjuk és levesszük. A megfelelően felmelegített ostyasütőre, ha az ostyatészta is megfelelő összetételű, akkor nem ragad az ostya. Az ostyasütőt ajánlatos olykor gyertyacsonkkal megkenni. Az ostyatésztának állandóan langyosnak kell lennie, de nem melegnek (mert besűrűsödik), és néha megkavarjuk. A karácsonyi ostyasütés a családban már karácsonyi hangulatot idéz elő. Annak ellenére, hogy elég monoton munkának látszik, örömet is találni benne. Mint már említettem, különösen a gyerekek várták és szerették nézni az ostyasütést. Örültek, ha olykorolykor a sütővashoz ragad, mert az már biztosan az övék volt: melegen és ropogósan. Szerették a tüzet rakni és bámulni a lángokat. Legtöbb helyen a nagyszülők tisztsége az ostyasütés, és természetesen körülvéve az unokákkal, aztán karácsony táján még felnőtt korukban is szeretettel emlékeznek az ilyen ostyasütésekre. Hogy a hangulat még karácsonyibb legyen, az unokákkal már közösen lehet énekelni a karácsonyi énekeket, amiket majd kántálni fognak. A szépen sült törékeny ostyákat aztán szentelő-kosárba, vagy nagy tálba rakjuk. id. Szilágyi László Az ostyatészta receptje (1 adag, db ostyának) 1/2 kg sima liszt 1/2 l langyos tej 1 dl langyos víz 1/2 csomag vaníliacukor 1 tojás fehérje, csipetnyi szódabikarbóna 1 evőkanál teavaj (Smetol, Visa) elolvasztva. Elkeverve legalább 2 óráig pihenni hagyjuk. Ha az ostyatésztát ritkának gondoljuk, hozzáteszünk 1-2 evőkanál lisztet.

10 R I P O R T 10 Boldogasszony BREZNÓBÁNYA A város 22 ezer lakosából 17 ezer római katolikus. A városban két plébánia van. A belvárosi plébániához 13 ezer hívő tartozik, 4 lelkipásztor gondoskodik a hívekről. Ebben a városban 3 női szerzetes közösség is működik: a kármeliták, az Albert-nővérek és Foucauld atya kisnővérei. Internetes elérhetőségük, ahol többet megtudhatunk a belvárosi plébániáról: BREZNÓBÁNYÁN JÁRTUNK Napfényes decemberi napon látogattuk meg Zsóka János diakónusunkat, akit a Püspök atya Breznóbányára rendelt diakónusi szolgálatra. A Rima-folyó völgyén kapaszkodtunk fel a hegyekbe, ahol nemcsak a táj, hanem a klimatikus viszonyok is jelezték, hogy a miénktől egészen eltérő vidékre érkeztünk. Breznóbánya főtere és az ott található elegáns épületek a város szebb napjait idézik bizonyára jómódú polgárok lakhatták. Erről a jómódról tanúskodik a plébánia épülete is, amely a piarista templom közvetlen szomszédságában van. A reformáció után a piarista tanítórend atyái virágoztatták fel a katolikus életet a városban. Amikor belépünk a plébániára sejtéseink beigazolódnak: a széles lépcsőház és a falra akasztott festmények mind arról tanúskodnak, hogy ennek a plébániának komoly történelme van. Azonnal szemet szúr a belépőnek, hogy a falon Szt. István és Szt. László királyok szobrai vannak. Első utunk a plébánoshoz, Mons. Jozef Hrtús espereshez, pápai káplánhoz vezet, aki nemes egyszerűséggel és igen nagy szívélyességgel fogadja diakónusuk földijeit. Mivel délfelé jár az idő, kedvesen ebédhez invitál. Diakónusunk megmutatja a szobáját, amely augusztus óta a lakhelye. A plébánián mindent a legnagyobb rendben találunk: minden úgy van, amint annak egy komoly, városi plébánián lennie kell. Délután, a városban járva, két nénivel találkoztunk, akik spontán elmondták nekünk, hogy mennyire meg vannak elégedve Zsóka Jánossal, éppen ezért nagyon szeretnék, ha a papszentelést követően is náluk maradna. Jóleső érzés tölt el bennünket, tornaiakat, amikor ezt halljuk. Földink dicsérete szülőföldünknek is szól Nagyon jó benyomást szereztünk a plébániáról, de főként az ott élő atyákról. A vendéglátásban nem volt hiba. Megnyugodva konstatáltuk, hogy valóban jó helyre került a mi Jánosunk. Bennünket azonban nemcsak ezek a külsőségek, hanem elsősorban a breznóbányai egyházközség élete érdekelt, már csak azért is, hogy olvasóinknak is be tudjunk számolni az ottani helyzetről. A plébániával meg vagyok elégedve - Mons. Jozef Hrtús plébánost kérdeztük Hogyan értékeli az Ön által vezetett plébániát? Hat éve működöm itt, de nem ismeretlenül jöttem, hiszen a politikai változások után már működtem egy rövid ideig a városban. A plébániával meg vagyok elégedve. Híveink nagylelkűek, akik készek anyagi áldozatot is hozni az egyházukért. Plébániánknak ezért anyagiakban sincs hiánya. Az itt élő hívek toleránsak és jellemző rájuk a karitatívszociális érzék. Breznóbánya viszonylag jámbor helynek számít, bár híveink nem a hagyományos értelemben vett vallásos életet élnek. Milyen tervei vannak a jövőre vonatkozóan? Szeretnénk egy kápolnát építeni a roma hívek számára. Velük Foucauld atya kisnővérei foglalkoznak, akik szó szerint közöttük élnek. Tehát, a romák lelkipásztori ellátása terén kell előre lépnünk. Távlati terveink között szerepel egy templom is a lakótelepen élők számára. Szeretném, továbbá, egy egyházi sportpályát létesíteni a fiatalok számára. Én ugyanis nagyon szeretem a sportot és úgy ítélem, hogy egy jó eszköz lehet a fiatalokkal való kommunikáció terén. Úgy értesültem róla, hogy nagyon aktív plébániai életet élnek. Valóban, aktív közösségi életet élünk. Különböző csoportok működnek a plébánián. Ilyen pl. a családosok közössége, a Méhecske gyerek énekkar, a szalézi munkatársak csoportja, a Juventus ifjúsági énekkar, a Rózsafüzér Társulat. Én hetente tartok előadást a lelki életről, de minden pénteken diákmisénk van, amelyen a fiatalok zenélnek. Minden hónap 13. napján egész napos szentségimádást tartunk, de csütörtökönként is van egy órás szentségimádásunk. Egyébként naponta 3 szentmiénk van, vasárnap 4. Hála Istennek, a vasárnapi szentmiséken mindig tele van a templom. Szentmisét tartunk az öregek otthonában is, látogatjuk a kórházat, minden iskolában hitoktatunk. A nővérek is aktívan bekapcsolódnak plébániánk életébe. Említettem már, hogy Foucauld nővérek a romákkal foglalkoznak, az Albert-nővérek, viszont, a hajléktalanokkal, akik között naponta 15 ebédet osztanak ki. Volt egy öregotthonuk is, 21 lakóval, de azt az állami támogatás hiányában 2 hónappal ezelőtt be kellett zárnunk. Vannak-e főállású munkatársaik? A papokon kívül egyedül a titkárnőnk van főállásban, fél munkaidőben alkalmazva. A többi munkatársunk mind ingyenesen, Isten dicsőségére végzi a szolgálatát. Hol valósulnak meg a különböző programok? Van közösségi házuk? Külön házunk nincs, de a plébánia földszintjén található helyiségek ilyen közösségi célt szolgálnak.

11 2009 Karácsony Közöttük akartam lenni és ők értékelték az igyekezetem beszélgetés Zsóka János diakónussal Hogyan értékeled az itt töltött néhány hónapot? Lelkileg nagyon sokat fejlődtem. Semmilyen szinten nem csalódtam. Családot kaptam az ő személyükben, akik felkaroltak, megértettek. Magamat is jobban megismertem. Erre nem voltam felkészülve, de kellemesen csalódtam. Még az is szóba jött, hogy jó lenne, ha itt maradnék. Mit mondjak? El tudnám magam képzelni ezen a plébánián Bevallom, hogy kicsit félve jöttem ide. Mi lesz velem egy teljesen szlovák környezetben? Isten azonban ki tudja hozni minden helyzetből a legjobbat. Nagyon sokat kaptam az itteni emberektől. Nyitottak voltak és semmi jelét nem adták annak, hogy gond a nemzetiségem. Tudják, hogy magyar vagyok. Befogadtak és értékelték az igyekezetem. Sokat számít az, hogy ez itt egy vallásos közeg. És a vallásosság többet számít nekik, mint a nemzetiség. Szóba sem került az, hogy magyar vagy? Nem nagyon. Elsősorban azt nézték, hogy milyen ember vagyok. Sohasem kérdezték, miért vagy itt, miért ide tettek. Néha kijavították a nyelvtani hibákat, de mindig segítő jelleggel. Persze olyannal is találkoztam, akinek nagyon furcsa véleménye volt a magyarokról. De én bízom benne, hogy a magyarokról alkotott helytelen képe általam jó irányba javult. A bemutatkozó beszédemben elmondtam, hogy én elsősorban köztük akarok lenni, mint ember, akire mindig számíthatnak. Ennek igyekeztem mindig eleget tenni. Bár az anyanyelvemen sokkal könnyebben végeztem volna a szolgálatot, mégis megérte a fáradságot és most elégedett vagyok. Mi az, amit itt tanultál? Azt, hogy rendnek lennie kell. Itt minden vezetve van. Igaz, hogy nem érződik a főnök-alattvaló beosztás. A plébánián mindig segítő készséggel fogadják az embereket. Fontos, hogy legyen egyfajta közösség körülöttem: gyerekek, fiatalok, családosok, öregek. Itt minden ki van építve. Tudom, hogy nem minden helyen van ez így. Azt tanultam, hogy sohase adjam fel. A kevéssel is el kell kezdenem dolgozni. Nagy lendületet, biztatást, egyfajta ugródeszkát kaptam itt. Ehhez hasonlóan szeretném én is csinálni a jövőben. Az egyes közösségek különösen igénylik a pap jelenlétét. Mindig mentem közéjük, bár ülhettem volna a szobám- 11 R I P O R T ban is. Továbbá egy összetartó, egységes papi közösséget láttam, akik egymást segítik. Engem is azonnal befogadtak, mindenüvé meghívtak. A főnökkel is leülünk és megbeszéljük a feladatokat. A főnök tudta, hogy nehezebb helyzetben vagyok, mert nem az anyanyelvemen kell teljesíteni a szolgálatot, ezért fokozatosan szabta rám a feladatokat. Előbb minden feladatba bevezetett, elmagyarázta, ha kellett, kijavított. Egyszóval: segített. Ebből az derül ki, hogy meg vagy elégedve a főnököddel. Nagyon meg vagyok elégedve. A plébános úr kiváló főnök. A hívek előtt és a papok előtt is nagy tekintélye van. Nyugodt, kedves stílussal rendelkezik. Emberileg és papként is kiválóan helytáll. A plébánia életéből, mi az, ami megragadott? Ezen a plébánián nagyon sok a mozgás, a segítés. Igen sok ember részt vesz az egyház életében. Kb gyerek rendszeresen ott van a vasárnapi miséken. Nagyon jó az énekkarunk. Hetente próbálnak, más helyeken is fellépnek. Szinte profi szintre jutottak. A férfiak is nagyon sokat segítenek a műszaki dolgokban és a karbantartásban. Az alsó szinten van egy műhely, ahol aztán minden munkát el lehet végezni. Van egy férfi, aki felel ezért a műhelyért. Ő az, aki levezeti, intézi a munkákat. Így nem a paptól várják, hogy oldja meg az építkezéssel vagy karbantartással járó ügyeket. Egy bejáratott csoportjuk van, akik mindig jönnek és szívesen dolgoznak. Hogyan nyilvánul meg a hívek törődése? Mindig hoznak nekünk valamit. Családi ünnepek alkalmával bőven el vagyunk látva élelmiszerrel, főként édességekkel. Ebédre is gyakran meghívtak. A szentmisék után van, hogy elkérik a prédikációmat, mert azt otthon szeretnének még jobban elmélyíteni. Jól esik, hogy megdicsérnek a beszédemért. Milyen a kapcsolatod a fiatalokkal? Azt hiszem, kb. 25 fiatal mozgolódik rendszeresen a plébánián. Ők általában közép- és főiskolások. A szentmisék után gyakran fél órát is beszélgetünk. Együtt sportolunk, gyakran járunk a közeli pizzériába. Egyszóval, nagyon jó velük a kapcsolatom. Juhász Attila

12 ÚJ ESZTENDŐ Január elöl jár Február a nyomán, Március szántó-vető Április neveltető Május szépen zöldellő Június nevelő Július érlelő Augusztus csépelő Szeptember gyümölcshozó Október borozó November telelő December pihenő. 12 Boldogasszony SZT. FERENC IMÁJA A BÉKE VILÁGNAPJÁRA Tégy engem békéd eszközévé! Hol gyűlölet van, oda szeretetet vigyek. Hol neheztelés, békességet, hol széthúzás, egységedet. Tégy engem békéd eszközévé! A kétkedés helyett hitet vigyek. A kétségbeesés helyett reményt, a sötétségbe fényedet. Ó Mester, add, hogy vigasztaljak mást, és ne csak magamnak keressek vigaszt! Legyek megértő, ne csak megértett, szeressek, ahogy Te szerettél minket! Tégy engem békéd eszközévé, mert ha megbocsátunk, nyerünk bocsánatot! Ha adunk, akkor kapunk igazán, és ha meghalunk, kapunk örök életet! Assisi Szt. Ferenc Tudjátok meg, szeretett testvérek, hogy miként az Úr Krisztus születésének örvendeztünk Karácsony ünnepén, úgy Isten irgalmából már most meghirdetjük nektek a Megváltó feltámadásának ünnepét. Hamvazószerda és a negyvennapi szent böjt kezdete február hó 17. napján lesz ebben az évben. A mi Urunk, Jézus Krisztus feltámadását szent örömben április 4-én ünnepeljük, az ő dicsőséges mennybemenetelét május 13-án, Pünkösd ünnepét május hó 23. napján, a legméltóságosabb Oltáriszentség ünnepét pedig június hó 6. napján. Idén november 28-án lesz Adventnek, a mi Urunk, Jézus Krisztus eljövetelének első vasárnapja. Őneki legyen tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Ámen. MI LESZ 2010-BEN? A világegyházban: a papság éve (június 18-ig). Szlovákiában: a keresztény kultúra éve. Politikai szempontból: a parlamenti és a helyhatósági választások éve. Rómában két nemzetközi találkozó is lesz: a papok zarándoklata (június 16-19) és a nemzetközi ministránstalálkozó (aug. 1-3). Esztergomban április 15-én magyar papok világtalálkozója lesz, ahová a világon élő összes magyar anyanyelvű papot meghívták. A SZÁZÉVES KALENDÁRIUM ELŐJELZÉSEI A százéves német kalendárium szerint március 21-éig tart még a Mars-év, és azután veszi kezdetét a Nap-év. A tavasz főleg áprilisban csapadékban gazdag lesz, májusban azonban száraz időre, a hónap vége felé, viszont, erős fagyokra is számíthatunk. A hűvösebb időjárás még június elején is érezhető lesz. Egyébként a Nap-évben meleg és száraz időjárásra számíthatunk: a nyár nagyon száraz lesz, a nyári esték hűvösek. Sok zivatarra, villámlásra, jégesőre is fel kell készülnünk. Valószínűleg télen sem lesz sok csapadék, inkább hideg és száraz idő lesz a jellemző. Gyümölcsök tekintetében sok almára, körtére, cseresznyére és dióra számíthatunk, bár a tavaszi fagyok veszélyesek lehetnek a gyümölcsfákra. Felkészülhetünk a szép szőlőtermésre is, bár Knauers apát figyelmeztet, hogy 7 év alatt általában csak két jó borév van, három csak nagyon ritkán. A jó borjáratot jelentő három év: Mars, Nap és Vénusz-év. Év végén néhány gondolat a háláról A hála a szív emlékezőtehetsége. Massieu Légy hálás a forráshoz, ha iszol belőle. Kínai mondás Minél közelebb jut egy imádkozó Istenhez, annál inkább válik hálaadóvá. Peter Lippert Isten ajándékaiért a legszebb köszönet abban áll, ha azokat továbbadjuk. Michael Faulhaber EGY JÓL SIKERÜLT ÉV RECEPTJE Vegyünk tizenkét hónapot és tisztítsuk meg a keserűségtől, büszkeségtől, kapzsiságtól, irigységtől, pedánsságtól, félelemtől. Osszuk fel a hónapokat 30 vagy 31 napra, így a készletünk elég lesz egy évre. Minden nap külön lesz készítve egy rész munkából, egy rész nyugalomból, két rész vidámságból és humorból. Keverjünk ehhez három púpozott evőkanál optimizmust, egy kávéskanál türelmet egy csipetnyi tapintatot. Ezután az anyagot bőven öntözzük meg szeretettel. A kész ételt feldíszítjük egy csokor figyelmességgel. Naponta tálaljuk derűsen egy csésze frissítő kávéval és határtalan Isten iránti bizalommal. Uram, irgalmadba ajánlom múltamat, szeretetedbe ajánlom jelenemet, gondviselésedbe ajánlom jövőmet. Pietralcinai Szt. Pio atya

13 2009 Karácsony I. Fejtsétek meg a rejtvényt és egészítsétek ki vele a mondatot! A templom az a hely, ahol... vár rád. 1. Jézus nevelőatyja 2. Ekkor ünnepeljük Jézus feltámadását 3. Szűz Mária lakóhelye 4. Ebben a városban veszett el a 12 éves Jézus 5. Ő szenteli a papokat 13 F E J T Ö R Ő II. Bibliaismeret - Újszövetség 1. Melyik evangélisták írnak Jézus születéséről? 2. Ki volt Galilea királya Jézus születésekor? 3. Mit jelent a Messiás szó? 4. Mi mutatta az utat a királyoknak, hogy megtalálják Betlehemet? 5. Mit vittek ajándékba Jézusnak a keletről jött királyok? III. SUDOKU, Beküldendő az első és a második tábla középső vízszintes sora. Töltsétek ki a táblázatokat úgy, hogy minden sorban, oszlopban és a kis négyzetekben a kilenc betű csak egyszer szerepeljen! IV. Keresztrejtvény Smajda Éva néni jóvoltából, Beküldenő : Vízszintes : 1, 15, 32, Függőleges : 8 Függőleges : 1. Úgy kell neked (népiesen) 2. Elad (ék hiány) 3. Gitár része 4. Ypszilon 5. Anglia a része 6. Meggondolt (ék hiány) 7. Irat szlovákul 8. Imádkozzunk (lat.) 9. Gazdagok része 10. Bútor 24. A feszültség egysége 26. Kiejtett betű 29. Tova 30. Jószivű Vízszintes: 1. Augusztus 15-én van 11. Becézett Ernő 12. Rozsnyó autójele 13. Arany spanyolul 14. A német hadsereg alakulata volt 15. Prémes állat 16. Szín(ék hiány) 17. Zék! 18. Kiejtett betű 19. A múlt idő jele 20. Talmi közepe 21. Ez szlovákul 22. Király része 23. Nem ide 24. Létezik 25. Spanyol kötőszó Z politikai szövetség 27. Dénes, Sándor 28. Olympia része 29. Becézett Ema 31. Orosz repülők jele 32. Zenei kifejezés Az előző szám helyes megfejtései: II. 1.Gábor 2. Názáretben 3. Ács 4. Jézusnak III. Ádvent IV. Szólhatok az emberek vagy az angyalok nyelvén, ha szeretet nincs bennem, csak zengő érc vagyok vagy pengő cimbalom. (IKor 13,1) A N

14 K A P C S O L A T E G É S Z S É G Ü N K Egyik kedves olvasónktól kaptuk a következő levelet, amelyben orvos barátja felhívja a figyelmünket arra, hogy mihez tartsuk magunkat az influenza járvány idején. Az influenzavírus az orrüregen és a száj-garatüregen keresztül képes fertőzni. Az majdnem lehetetlen, hogy egy nagy járvány esetén elkerüljük a H1N1 vírussal való találkozást, dacára minden elővigyázatosságunknak. Ám nem a vírussal való puszta találkozás, vagyis a megfertőződés okozza a nagyobb problémát, hanem az, ha a vírus képes el is szaporodni a szervezetünkben. Néhány nagyon egyszerű dolog segíthet megelőzni a fertőződést (vagy legalább lecsökkenteni annak mértékét), illetve a mégiscsak elkapott vírus elszaporodását a szervezetben. Ezen hasznos fogásokat sajnos a hivatalos szervek sem hangsúlyozzák eléggé. 1. Gyakori kézmosás. 2. El a kezekkel a szádtól módszer. Próbáld meg megállni, hogy nem nyúlsz az arcodhoz és főleg a szádhoz a kezeddel, csakis alapos kézmosás után. Bizonyított, hogy sok, légúti betegséget okozó vírus nem közvetlen cseppfertőzéssel terjed emberről emberre, hanem úgy, hogy a vírussal fertőződött tárgyakat megfogod és utána a kezedről a vírust szépen lenyalod. A szájvédő maszk azért is hasznos, mert ezt is megakadályozza. Áldjon meg téged az Úr és őrizzen meg tégedet január 1-én ünnepli 75-ik születésnapját STEFÁN JÁNOS. E szép ünnep alkalmából őszinte hálával és szívünk teljes szeretetével köszöntjük. Kérjük Urunkat, hogy tartsa meg őt továbbra is közöttünk gondviselő szeretetében. Szerettei LEVELET KAPTUNK Én az ajándékokat otthon készítem. Rajzolok, festek, ragasztok és csomagolok. Ajándékot 14 A P R Ó H I R D E T É S E K Boldogasszony 3. Gargarizálj naponta kétszer meleg sós vízzel (vagy Hydrogen-peroxidos vízzel, ha nem bízol a sóban.) A H1N1 vírusnak ugyanis a fertőzést követően 2-3 napra van szüksége ahhoz, hogy a száj és/vagy orrüregben elszaporodjon és kialakítsa a tüneteket. Egy egyszerű gargarizálással nagyban csökkenthető a vírusok szaporodása, illetve mennyisége. Ne becsüld le ezt az egyszerű, olcsó és hatásos megelőző módszert. 4. Hasonlóan az előzőekhez, az orrüregeidet is tisztítsd ki legalább naponta egyszer meleg sós vízzel. Van, aki óvatosan vizet szippant fel az orrába és úgy öblíti ki azt, ami nagyon jó tisztító módszer, de erre nem mindenki képes. Arra viszont igen, hogy egy meleg sós vízbe mártott fültisztítópálcával naponta végigtörölje belülről az orrát. Nagyon jó módszer a vírusok számának lecsökkentésére. 5. Erősítsd az immunrendszeredet magas C-vitamin tartalmú zöldségek és gyümölcsök fogyasztásával! Ha a C-vitamin szükségletedet tablettákkal fedezed, figyelj arra, hogy azok cinket is tartalmazzanak, mivel a cink elősegíti a C-vitamin felszívódását. 6. Igyál olyan sok meleg folyadékot (tea, gyenge kávé, kakaó stb.) amennyit csak lehet! A meleg folyadékok fogyasztása hasonló hatású, mint a gargarizálás, csak az ellenkező irányban. Lemossák a szaporodó vírusokat a torokból a gyomorba, ahol azok nem tudnak tovább szaporodni és ártalmatlanná válnak. Egyet kérek az Úrtól, csak egy a vágyam: hogy életem minden napján az Úr házában lakjam. (Zsolt 27, 4) Szívünk minden szeretetével köszöntjük VISZLAY ANDRÁSNÉ, szül. JUHÁSZ BORBÁLÁT, Szádudvarnoki harangozónőnket, aki dec. 4-én töltötte be 60. életévét. Kérjük a Boldogságos Szűz Mária áldását életére és kívánjuk, hogy a szeretet, a béke és az öröm legyenek útitársai még sok éven keresztül. Továbbá köszönjük az egyházközség nevében a lelkiismeretes harangozói szolgálatát. A plébános úr és az egyházközség hívei. kapni jó dolog, de ajándékot adni még jobb. Mikor a karácsonyfa alá teszem az elkészített ajándékomat, mindig nagy izgalom tölt el, hogy vajon fog-e tetszeni majd nekik. Amikor pedig látom, hogy nagyon tetszik, olyankor én vagyok a világ legboldogabb embere. Stiblyár Katalin, Tornaújfalu. Főtisztelendő Plébános Úr! A novemberi püspöki szentmise után többen említették, hogy nem értették a püspöki kar körlevelét. Kaphatnánk-e magyarázatot, hogy pl. mit jelent a relativizmus, amitől féltenek a püspök atyák, ez hogyan, miben jelentkezik életünkben stb.? Ugyancsak egyre többet hallunk a gender elméletről, kifejtené-e számunkra a Boldogasszony hasábjain, hogy megértsük, tudjunk védekezni ellene, tudjuk megvédeni ettől a szellemi áramlattól gyermekeinket, családjainkat? Köszönettel: Gerlice. Kedves Gerlice! Levelére helyszűke miatt a jövőben fogunk válaszolni. Köszönjük a türelmét!

15 2009 Karácsony December 24. Csütörtök, Karácsony vigíliája 20:30 Bódvavendégi 22:00 Zsarnó December 25. Péntek, Urunk születése 00:00 Tornaújfalu Gyűjtés a templomok javára 8:00 Bódvavendégi 9:30 Zsarnó Tornaújfalu December 26. Szombat, Szt. István vértanú 9:30 Tornaújfalu December 27. Szent család vasárnapja 8:00 Zsarnó 9:30 Bódvavendégi 9.30 Tornaújfalu December 31. Csütörtök, Év végi hálaadás Hallgassuk a Magyar Katolikus Rádiót középhullámon 810 khz és 1341 khz, interneten: (RealMedia, MP3 és Ogg Vorbis). 15 HIRDETÉSEK - ÚJFALU MISEREND A TORNAÚJFALUI PLÉBÁNIÁN 17:00 Tornaújfalu Január 1. Péntek, Szűz Mária Isten Anyja - Újév 9:30 Bódvavendégi 11:00 Tornaújfalu 14:00 Zsarnó Január 3. Karácsony utáni 2. vasárnap 8:00 Zsarnó 9:30 Tornaújfalu 11:00 Bódvavendégi Január 6. Szerda, Vízkereszt 8:00 Zsarnó 9:30 Bódvavendégi 10:00 Tornaújfalu Január 10. Vasárnap, Urunk megkeresztelkedése 8:00 Zsarnó 9:30 Tornaújfalu 14:00 Bódvavendégi A keresztség szentségében részesültek Kónya János - november 28, Torna Kónya Brigitta - november 28, Torna Erdélyi Richárd - nov. 28, Tornaújfalu Gáspár Noémi - december 5, Torna Dunka Ronald - december 5, Torna VAN ISTEN ISMERD MEG ÖNMAGADAT! Immáron eltelt ezer év, hogy az ismerd meg önmagadat! felirat fogadja az érkezőket a delphoica jósda épületének bejárata fölött.. Jövőjükre, sorsuk alakulására kíváncsi emberek százezrei zarándokoltak Görögország e szent helyére. Delphoica jós-papnő jövendölése egy rövid, de világos, bölcsesség volt: ismerd meg önmagadat, és tudni fogod jövődet, a sorsodat. Mert a sorsod, te magad vagy. Lelkiismereted - a kérlelhetetlen, szigorú bíró - hangját megszívlelve tarts folyamatos önvizsgálatot cselekedeteidről, magatartásodról. Gondoljunk a szentmisék kezdetén felhangzó kérésre: ( ) vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! Bethlen Gábor bölcs erdélyi fejedelem hagyta ránk az alábbi életigazságot: Az ember élete folyamán, három fontos tényezőben tehetetlen: nem tud változtatni, múltján, befolyásolni a lelkiismeretét és bizonyossággal jövőt sem. Tetteid vizsgálatai során, a mit-ek mellett a miérteket is tedd a bírói asztalra. Ily módon folyamatosan formálva jellemed, akarati tulajdonságod, teljes személyiséged, fokozatosan haladsz a biztos és járható úton, amely a jövődhöz vezet. Önmagad folytonos jobbá tétele változtatása által, sorsod is változni fog. Így, a mértéktartó önbecsülésed jellemmé nemesedik. Ez a lelki erő képessé tesz abban, hogy elfogadd önmagadat és majdan sorsodat is. A jóra, szépre, igazságra, illetve a boldogságra való törekvéseink célja: az emberibb, énünk, EGÓNK, egész személyiségünk kialakításáért történnek. Látszólag úgy tűnik, hogy önmagunkért-önmagunkkal vívott bonyolult, - sokszor kilátástalannak vélt lelki küzdelmeit egyedül, magunkra hagyva végezzük. Ez, csak, a háborgó lelkiismeretével harcoló, megfáradt, csüggedt ember érzelmi megnyilvánulása Pedig a Mindenható Isten Teremtőnk velünk van, bennünk él. Ha gyenge a hitünk, ha Ő nincs a gondolataink között, akkor jön a bizonytalanság, a kétségbeesés, a baj, sőt a tragédia is. Ne feledjük: Isten írja a életünk forgatókönyvét, Ő rendeli el a szereposztást, illetve az elvárásait. Ha életünkben meghalljuk és hagyjuk érvényesülni akaratát, akkor - a kialakult harmóniánk által - megújul a teljes Énünk. Akaratunk, törekvései, küzdelmünk azért, hogy megismerve önmagamat, jobb, hasznos jellem, személyiség lehessünk ez, nem lehetséges, Isten segítő üzenete megvalósítása nélkül. Mert Ő az igaz forrása a legmagasztosabb gondolatoknak, a legvilágosabb szavaknak és a legegyszerűbb érzéseknek, melyek örömöt, igazságot és szeretetet hordoznak. Mert nincs kétféle igazság, sem szeretet, mivel Isten is csak egy van, akiből mindezek valók. Mázik Mihály

16 HIRDETÉSEK - TORNA 16 Boldogasszony, 2009 Karácsony M I S E R E N D A T O R N A I P L É B Á N I Á N December 24. Csütörtök, Karácsony vigíliája 22:00 Áj - vigília mise 22:30 Udvarnok - vigília mise December 25. Péntek, Urunk születése 00:00 Torna - éjféli szentmise 9:00 Udvarnok - pásztorok miséje 10:00 Torna - szlovák mise 11:00 Torna - ünnepi mise December 26. Szombat, Szt. István vértanú 8:30 Áj 9:30 Udvarnok 11:00 Torna December 27. Szent család vasárnapja 8:30 Áj 11:00 Torna 11:00 Udvarnok - borszentelés 15:30 Torna - gyerekmise December 28. Hétfő, Karácsony nyolcada 17:30 Torna December 29. Kedd, Karácsony nyolcada 17:30 Torna December 30. Szerda, Karácsony nyolcada 17:30 Torna VÍZSZENTELÉS Január 6-án, Urunk megjelenésének ünnepén, a hagyományoknak megfelelően vizet szentelünk. A megszentelt vízből mindenki vihet magával haza, ezért hozzon magával a víz elvitelére szolgáló megfelelő edényt. GYERMEK ÉS IFJÚSÁGI MISE TORNÁN Dec. 27-én, vasárnap, 15:30- tól megtartjuk az első gitáros misét, elsősorban gyermekek és fiatalok részére. A hidegre való tekintettel a szentmise helyszíne a Tornán, a nyugdíjas klub épületében lesz. Ezzel a lehetőséggel elsősorban azoknak a szülőknek akarunk segíteni, akik kis gyermekükkel csak nehezen tudnak részt venni a plébániai szentmiséken. 15:00 órától rövid énekpróbát tartunk. A szentmise alatt a kisebb gyerekek számára külön foglalkozás lesz. Minden érdeklődőt szeretettel várunk! December 31. Csütörtök, Év végi hálaadás 14:00 Udvarnok 15:30 Torna Január 1. Péntek, Szűz Mária Isten Anyja - Újév 11:00 Áj 16:00 Udvarnok 16:00 Torna Január 3. Karácsony utáni 2. vasárnap 8:30 Áj 10:00 Udvarnok 10:00 Torna, szlovák 11:00 Torna, magyar Január 6. Szerda, Vízkereszt 8:30 Áj 9:30 Udvarnok 11:00 Torna Január 10. Vasárnap, Urunk megkeresztelkedése 8:30 Áj 9:30 Udvarnok 11:00 Torna URBI ET ORBI ÁLDÁS RÓMÁBÓL Karácsony ünnepén, dec. 25-én, 12:00 órakor XVI. Benedek pápa Urbi et orbi áldást küld a világon élő összes katolikus hívőnek és elmondja karácsonyi jókívánságait. Ezt az eseményt a Duna, az M1 és az M2-es televízió is közvetíti. A hívek az áldást a televízión keresztül is érvényesen megkaphatják. Válogatás a televízió vallási tartalmú műsoraiból Dec :05 Csendes éj - a béke üzenete - Duna Tv 19:30 Vak gyerekek pásztorjátéka - Duna Tv 20:00 Betlehemes körút - Duna II Dec :00 Éjféli szentmise - Duna Tv 15:45 A hármomkirályok rejtélye - Duna Tv 17:09 Engedjétek hozzám jönni a gyerekeket - Böjte Csaba - Duna II. Az újfalusi betlehemesek Tornán Karácsony 2. napján, dec. 26-án, a szentmise előtt az újfalusi öregfiúk előadják a betlehemes játékot a tornai templomban. Kiadja: Róm. kat. plébánia, Fő utca 442, Torna, tel: 055/ Felelős kiadó és főszerkesztő: Juhász Attila tornai plébános. Felelős szerkesztő: Viszlay Edit. Grafikai szerkesztő: Juhász József. Internetes elérhetőségünk:

BOLDOGASSZONY. Bogdánffy Szilárd a boldogok között. ORGO AJAVÍTÁS Beszélgetés az újfalui orgona javítóival - 5. old.

BOLDOGASSZONY. Bogdánffy Szilárd a boldogok között. ORGO AJAVÍTÁS Beszélgetés az újfalui orgona javítóival - 5. old. BOLDOGASSZONY Ádvent 2. évfolyam, 10. szám ORGO AJAVÍTÁS Beszélgetés az újfalui orgona javítóival - 5. old. ÚJ VÉRTA Ú Bogdánffy Szilárd püspök élete - 6. old. KARÁCSO YRA KÉSZÜLÜ K Az adventi idő jellemzői

Részletesebben

JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSA - A MI REMÉ YÜ K

JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSA - A MI REMÉ YÜ K BOLDOGASSZONY Húsvét 2. évfolyam, 2. szám JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSA - A MI REMÉ YÜ K Negyven napon keresztül készültünk legnagyobb ünnepünk, a Húsvét megünneplésére. Igyekeztünk magunkat belsőleg is megújítani,

Részletesebben

2011. Magyarok Nagyasszonya III. évfolyam, 9. szám

2011. Magyarok Nagyasszonya III. évfolyam, 9. szám BOLDOGASSZONY 2011. Magyarok Nagyasszonya III. évfolyam, 9. szám SZAKRÁLIS KISEMLÉK Szentháromság kápolna Tornaújfaluban - 6. old PAPOKAT EVELT Egy indiai édesanya élete - 7. old. KATOLIKUS ISKOLA Bepillantás

Részletesebben

BOLDOGASSZONY PAPSZE TELÉS ÉS ELSŐMISE

BOLDOGASSZONY PAPSZE TELÉS ÉS ELSŐMISE BOLDOGASSZONY Sarlós Boldogasszony. évfolyam, 5. szám PAPSZE TELÉS ÉS ELSŐMISE Zsóka János diakónus papszentelésére június -én, pénteken, Jézus Szent Szívének ünnepén került sor a rozsnyói székesegyházban.

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY AKIK BEFOGADTÁK A z adventi készülődés után elérkezett az idei karácsony ünnepe. Népszerű és kedves ünnep, bár nem biztos, hogy mindig értjük,

Részletesebben

2014. Keresd azt, ki megváltja a világot! KARÁCSONY XIX. ÉVFOLYAM 4. SZÁM. - A Gyöngyös-Alsóvárosi Ferences Egyházközség lapja -

2014. Keresd azt, ki megváltja a világot! KARÁCSONY XIX. ÉVFOLYAM 4. SZÁM. - A Gyöngyös-Alsóvárosi Ferences Egyházközség lapja - 2014. KARÁCSONY XIX. ÉVFOLYAM 4. SZÁM - A Gyöngyös-Alsóvárosi Ferences Egyházközség lapja - Fájdalmas Szûzanya búcsú Híven teljesítem kötelességeimet Kolostorszentelés Keresd azt, ki megváltja a világot!

Részletesebben

2012. Sarlós Boldogasszony IV. évfolyam, 6. szám

2012. Sarlós Boldogasszony IV. évfolyam, 6. szám BOLDOGASSZONY 2012. Sarlós Boldogasszony IV. évfolyam, 6. szám Áthelyezték Sipos György atyát A rozsnyói megyéspüspök, Mons. Vladimír Filo, július elsejei hatálylyal áthelyezte Ft. Sipos György atyát a

Részletesebben

VILÁGP STA. SZERETET AZ ISTEN (1Jn 4,16) Argentínai karácsony 8. oldal Börtönpasztoráció 11. oldal

VILÁGP STA. SZERETET AZ ISTEN (1Jn 4,16) Argentínai karácsony 8. oldal Börtönpasztoráció 11. oldal VILÁGP STA Új folyam, V. évf. 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2009. tél SZERETET AZ ISTEN (1Jn 4,16) Argentínai karácsony 8. oldal Börtönpasztoráció 11. oldal MISSZIÓS IMAKÖZÖSSÉGEK VERBITA

Részletesebben

2005 KARÁCSONYÁRA A külföldön élő r. k. magyarok püspökének 18. körlevele a hívekhez

2005 KARÁCSONYÁRA A külföldön élő r. k. magyarok püspökének 18. körlevele a hívekhez POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXVII. évf. 12. szám (37. Jg. Nr. 12) Az európai magyar katolikusok lapja 2005. december BÁTRAN ÉS LELKESEN XVI. Benedek pápa biztató szavai az osztrák püspökökhöz A Szentatya

Részletesebben

w w w. p l e b i. h u 2012. Karácsony, XIII. évf. 5. szám (49) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja

w w w. p l e b i. h u 2012. Karácsony, XIII. évf. 5. szám (49) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja w w w. p l e b i. h u 2012. Karácsony, XIII. évf. 5. szám (49) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Boldogok a békességben élők, mert Isten fiainak hívják majd őket. Mt 5,9 Krisztus

Részletesebben

w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja

w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet hordoztok én megkönnyítelek

Részletesebben

DEBRECENBEN A TORINÓI LEPEL

DEBRECENBEN A TORINÓI LEPEL 2011., VII. évfolyam, 2. szám DEBRECENBEN A TORINÓI LEPEL HITELES MÁSOLATA Mennyei Atyánk! Te, aki Fiadat, Jézus Krisztust üdvözítő szenvedésében megdicsőítetted, és ő a halálból való feltámadása által

Részletesebben

BOLDOGASSZONY. Lábnyomok. A pihenés és feltöltődés ideje. 60. JUBILEUM Ünnepelt a magyar iskola - 6. old.

BOLDOGASSZONY. Lábnyomok. A pihenés és feltöltődés ideje. 60. JUBILEUM Ünnepelt a magyar iskola - 6. old. 2011. Sarlós Boldogasszony 60. JUBILEUM Ünnepelt a magyar iskola - 6. old. KERESZT EVEI K Keresztények -e neveink? - 9. old. FEKETE MADO A A Czestochowai kegyhely bemutatása - 10. old. A HÓ AP SZE TJE

Részletesebben

Péter hitével, Pál szívével

Péter hitével, Pál szívével Péter hitével, Pál szívével XVI. Benedek pápa rendelkezése szerint a katolikus egyházban 2013. a Hit Éve. Ebben az évben különös hangsúlyt kap a búcsúnk ünnepe, hiszen gyönyörű templomunk a két főapostol,

Részletesebben

CREDO. A NAGYBAJOMI ÉS PÁLMAJORI EGYHÁZKÖZSÉGEK LAPJA 16. évfolyam 12. szám - 165-2014. december. Adventi lelkinap - 7. oldal

CREDO. A NAGYBAJOMI ÉS PÁLMAJORI EGYHÁZKÖZSÉGEK LAPJA 16. évfolyam 12. szám - 165-2014. december. Adventi lelkinap - 7. oldal CREDO A NAGYBAJOMI ÉS PÁLMAJORI EGYHÁZKÖZSÉGEK LAPJA 16. évfolyam 12. szám - 165-2014. december Mindenkinek boldog karácsonyt kívánunk! Adventi lelkinap - 7. oldal Helytörténet Marics József (Berzence):

Részletesebben

A PÜSPÖKI KONFERENCIA KÖRLEVELE SZENT ERZSÉBET ÜNNEPÉRE

A PÜSPÖKI KONFERENCIA KÖRLEVELE SZENT ERZSÉBET ÜNNEPÉRE - A PÜSPÖKI KONFERENCIA KÖRLEVELE SZENT ERZSÉBET ÜNNEPÉRE - Az Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepéhez legközelebb eső vasárnapon minden évben a szolgáló szeretet szentjének példáját követő Katolikus Karitász

Részletesebben

LELKISÉG. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2004. Advent Karácsony. Reménységem ingecskéje!

LELKISÉG. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2004. Advent Karácsony. Reménységem ingecskéje! LELKISÉG Reménységem ingecskéje! Üzenet Mária Földjéről: Az ember hivatása, áldozatos munkával ünnepet teremteni! Óév napján, szelíd kopogásra figyeltem fel. Egy nagyon szerény mosolygós asszony állt a

Részletesebben

NAGYSZERŰ CSODAJELEKET MŰVEL

NAGYSZERŰ CSODAJELEKET MŰVEL POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXIX. évf. 5. szám (39. Jg. Nr. 5) Az európai magyar katolikusok lapja 2007. május A SZERETET SZENTSÉGE XVI. Benedek pápa szinódus utáni buzdítása A szeretet szentségében,

Részletesebben

Áldott karácsonyt és békés új esztendőt kívánunk!

Áldott karácsonyt és békés új esztendőt kívánunk! XXIV. évf., 3. (69.) szám 2013. karácsony Áldott karácsonyt és békés új esztendőt kívánunk! Élő egyház Újjáalakításuk 20. évfordulóját ünnepelték az idén cserkészcsapataink Nagy büszkeségünk a Juventus

Részletesebben

2015. VIRÁGVASÁRNAP. õt dicsõíti. XX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM. - A Gyöngyös-Alsóvárosi Ferences Egyházközség lapja - Kamarás Mihály OFM.

2015. VIRÁGVASÁRNAP. õt dicsõíti. XX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM. - A Gyöngyös-Alsóvárosi Ferences Egyházközség lapja - Kamarás Mihály OFM. 2015. VIRÁGVASÁRNAP XX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM - A Gyöngyös-Alsóvárosi Ferences Egyházközség lapja - mert minden, amit teremtett, õt dicsõíti. Kamarás Mihály OFM Varga Kamill OFM Kódextöredékek köszöntõ beszámoló

Részletesebben

FORUM MARTINI 2014 /12. 02. oldal 03. oldal KARÁCSONY. 16. oldal ADVENTI VIRÁGKOSZORÚK POLGÁRMESTERI SOROK

FORUM MARTINI 2014 /12. 02. oldal 03. oldal KARÁCSONY. 16. oldal ADVENTI VIRÁGKOSZORÚK POLGÁRMESTERI SOROK MARTONVÁSÁR VÁROS LAPJA FORUM MARTINI XXIII. évfolyam 12. szám 2014. december 15. 2014 /12 02. oldal 03. oldal KARÁCSONY POLGÁRMESTERI SOROK 16. oldal ADVENTI VIRÁGKOSZORÚK Lelkészeink és plébánosunk gondolatai

Részletesebben

Karácsony példája mutatja, hogy a szív szegénysége a. a legnagyobb gazdagság. Jézus. XIX. évf. 2014. KARÁCSONY

Karácsony példája mutatja, hogy a szív szegénysége a. a legnagyobb gazdagság. Jézus. XIX. évf. 2014. KARÁCSONY Tanúság A Nagymarosi Egyházközség Hírlevele XIX. évf. 2014. KARÁCSONY Karácsony példája mutatja, hogy a szív szegénysége a legnagyobb gazdagság Páli Szent Vince szerint a szegények a mi mestereink. A szegény,

Részletesebben

NE ZÁRKÓZZATOK BE! MENJETEK KIFELÉ! 8. zsoltár

NE ZÁRKÓZZATOK BE! MENJETEK KIFELÉ! 8. zsoltár 2013. Június - XVIII. évfolyam 2. (133.) szám TARTALOM NE ZÁRKÓZZATOK BE! MENJETEK KIFELÉ! Pünkösd: a Szentlélek ünnepe....3 Pünkösdhétfõi lelki nap........3-4 Gyerekállam gyerekálom.....5 Pápai kitüntetett

Részletesebben

A keresztény nemzeti gondolat hírnöke. Tisztelt Gyomaendrődiek! Az újév a remény, a számvetés, a jövőbetekintés,

A keresztény nemzeti gondolat hírnöke. Tisztelt Gyomaendrődiek! Az újév a remény, a számvetés, a jövőbetekintés, A keresztény nemzeti gondolat hírnöke Ára: 220 Ft XXII. évfolyam 1. szám * Társadalmi, kulturális, hagyományőrző folyóirat * 2015. január Polgármestereink újévi köszöntői Tisztelt Gyomaendrődiek! 3. 3.

Részletesebben

!!!"#$%"$&''(")*# Egy kevert világból Isten örömébe

!!!#$%$&''()*# Egy kevert világból Isten örömébe !!!"#$%"$&''(")*# Egy kevert világból Isten örömébe Olyan világban élünk, ahol a jó és rossz össze van keverve, mint egykor a tiszta magyar pirospaprika a mérgez anyagot tartalmazó, de olcsó külföldi paprikával.

Részletesebben

Veled és. Fel éd. Gyermek születik nekünk, Fiú adatik nekünk! (Iz., 9,5) - K a r á c s o n y! - A Szent László Plébánia lapja

Veled és. Fel éd. Gyermek születik nekünk, Fiú adatik nekünk! (Iz., 9,5) - K a r á c s o n y! - A Szent László Plébánia lapja Veled és - K a r á c s o n y! - Fel éd A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Gyermek születik nekünk, Fiú adatik nekünk! (Iz., 9,5) XXI./6. (185.sz.) 2011. December

Részletesebben

A hetvenéves Felső-Krisztina utóbbi tíz éve

A hetvenéves Felső-Krisztina utóbbi tíz éve XIII. évfolyam 4. szám 2010. TE DEUM Felsõ-Krisztinavárosi Keresztelõ Szent János Plébánia, 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 9, telefon: 356-0089 Szentmisék rendje: Hétköznapokon reggel 1 /28 és este 6 órakor

Részletesebben

MÁRIA, ISTEN ANYJA HIRDESSÉTEK AZ EVANGÉLIUMOT MÜNCHEN. ĺrta: ERDŐ PÉTER bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek

MÁRIA, ISTEN ANYJA HIRDESSÉTEK AZ EVANGÉLIUMOT MÜNCHEN. ĺrta: ERDŐ PÉTER bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXVI. évf. 1. szám (36. Jg. Nr. 1) Az európai magyar katolikusok lapja 2004. január HIRDESSÉTEK AZ EVANGÉLIUMOT II. János Pál pápa Pastores gregis apostoli buzdítása A dokumentum

Részletesebben

Tengernek Csillaga. Mária korszakának lapja. 2014. szept. okt. XIX/5. szám. Ára: 290,- Ft. Petőfiszállás-Szentkút kegyszobor

Tengernek Csillaga. Mária korszakának lapja. 2014. szept. okt. XIX/5. szám. Ára: 290,- Ft. Petőfiszállás-Szentkút kegyszobor Tengernek Csillaga Mária korszakának lapja 2014. szept. okt. XIX/5. szám Ára: 290,- Ft Petőfiszállás-Szentkút kegyszobor Spirituális támogatók: P. Jáki Teodóz OSB., Katona István, P. Kovács Ervin Gellért

Részletesebben

HARANGOK JÁNOSHALMI. ...áraszd ránk hét ajándékodat! A SZENT ANNA EGYHÁZKÖZSÉG KIADVÁNYA 2006. PÜNKÖSD

HARANGOK JÁNOSHALMI. ...áraszd ránk hét ajándékodat! A SZENT ANNA EGYHÁZKÖZSÉG KIADVÁNYA 2006. PÜNKÖSD JÁNOSHALMI HARANGOK A SZENT ANNA EGYHÁZKÖZSÉG KIADVÁNYA IX. ÉVF. 3. SZÁM 2006. PÜNKÖSD...áraszd ránk hét ajándékodat! Bölcsesség Lelke! Gyújts bennünk világosságot, hogy az "egy szükségest" szemünk elõl

Részletesebben