Nemesrádón élők élete, munkája, szokásai 1950-ig

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nemesrádón élők élete, munkája, szokásai 1950-ig"

Átírás

1 Nemesrádón élők élete, munkája, szokásai 1950-ig Nemesrádó egy Zala megyei kis falu, akkor kb lakossal. Zalaegerszegtõl 18 kmre, Keszthelytõl, Nagykanizsától 40 km-re található. Vasútállomás, posta 7 km-re Zalaszentmihályon volt. Megkísérlem leírni, hogyan is éltünk a 20. század elsõ felében. Úgy gondolom, hogy ez a 24. óra. Kürti Sándorné Kiss Jolán vagyok, március 1-jén itt születtem. 75 éves vagyok, sok idõm már nincsen az írásra. Sajnálom, hogy akkor nem nagyon figyeltem ezekre a dolgokra. A fiatalt általában a jövő érdekli és nem a múlt. Úgy hallottam, a falu 750 éves. Dédapám szerint 30 kisnemesi család alkotta. Talán nem is itt volt az eredeti helye, hanem a dombokon tanyaszerűen elszórva kis családi közösségekben éltek, római katolikus vallásban. Ahol most a Principális csatorna folyik a falu alatt, mocsár volt. A tatárjáráskor költöztek át a mostani helyre. Az átjárhatatlan mocsár védelmében és több ember össze fogásával, jobban tudtak védekezni a portyázó tatárok ellen. Szeretnék arra is visszaemlékezni, amit az idősebbektől, Anyámtól hallottam, amit Ő is a nagyapjától hallott. A Kühegy elején levő dombot most is úgy hívják Szentegyháza. A régiek szerint ott templom és apátság volt, de a török vagy tatár dúláskor lerombolták. Abban az időben végvárak voltak a környéken - a nagykapornaki dombon, Pölöskén, Felsőrajkon és Kanizsán volt vár. A kanizsai vár 1600-ban került török kézre. A török időkről Jankovich Ferenc írt a Hídégetés című könyvében. Ebben olvastam, hogy a ma is használt ismeri a dörgést szólás, ebből az időből való. Ugyanis a Várkapitányok között volt egy megállapodás. Az ágyúdörgések számával a köztük levő csenddel üzentek egymásnak, ha valamelyiket megtámadták, segítségre szorult, közeledett az ellenség vagy távozott. Tehát a Várkapitánynak ismerni kellett a dörgést. Ez volt a távírás őse a környéken. A mocsaras nádas berekben farkasok éltek. A régi idõk meséibõl maradtak meg az alábbi történetek. Egy család kisfia este nem akart elaludni. Ijesztgették, hogy kiteszik a pitvarba és jön a farkas és megeszi. Mivel ez sem használt ki is tették. Egyszer csak hallják: Ne bántsd kankas züngőmet, Papa vette - Mama varrta és kétségbeesett sírást. Mire kimentek, nem volt a gyerek sehol, csak másnap találták meg egy hídnál, holtan. Távoli Czigány nevű ősapám lóháton jött lánynézőbe ősanyámhoz. Megtámadta egy farkas, és hiába küzdött ellene, a ló tomporából kiharapott egy darabot. Ezekben a Nemes falvakban nem volt földesúr, a parasztok nemesi jog címén szabadságot élveztek. Ezt a részt ECKHART FERENC, a Pázmány Péter Egyetem nyugalmazott tanára által írt, 1935-ben kiadott MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE című könyvében olvastam. IV. Béla királynak l246 körül sikerült az országot katonailag megerősíteni. Idős korában a jól jövedelmező udvari állásokba került Abák, Csákok, Gutkiled és Kőszegi családok, nyugati mintára bárói, grófi címeket szereztek és oligarchiába léptek. Az ország nagy részét uralták, ők voltak a kiskirályok. Az ő hatalmuk ellensúlyozására kialakultak a nemesi megyék. Ezek már nem gazdasági - katonai célokat szolgáltak, hanem a szabad nemesség érdekeit is. A királyi megyék átalakulása nemesi megyékké igen gyorsan ment végbe azokon a területeken, ahol nagyobb számban éltek a honfoglaló szabad királyi vitézek utódai. A Dunántúlon a

2 tatárjárás előtt 10 esztendővel már ismerjük a nemesi falvakat Zalában. Ők már IV. Béla alatt gyakorolták az alsó fokú bíráskodást. Hogyan lett mégis a faluban földesúr? Oly módon Anyám elbeszélése szerint, amit Õ a Nagyapjától hallott. Az utolsó kolerajárvány után volt a földek felmérése, tagosítása. A járvány 60 áldozatot követelt. Amikor 1866-ban összeírták a földeket és egyesítették nagy táblákban a tulajdonosok nevére. Táncos Lajos nagyapja volt a csõsz, õ járt a földmérõkkel a felesége fõzött és mosott rájuk. Olyan jó barátság alakult ki közöttük, hogy azoknak a földeknek, amelyiknek nem jelentkezett a tulajdonosa a Tánczosék nevére írták. Ezzel õk lettek a falu leggazdagabb birtokosai, urai. Még azt is hallottam, hogy volt egy gazdag birtokos, akinek a birtoka a kolera járvány elõtt Vörû és Igrice között volt. Ezt a birtokot is Tánczosék nevére írták. Ez az ember ott élt család nélkül pár szolgájával. Õ is elkapta a kórt, meghalt, a szolgái is páran, aki tudott, elmenekült. Késõbb, mikor megtalálták, már csak a csontváza volt, mert megették a hangyák. A levéltári adatok szerint 1866-ban Tánczos János állapotja még szabad magyar volt, ben pedig már földbirtokosként szerepel. Személyes emlékeim kb tõl vannak. Úgy gondolom, hogy 1945-ig a 20. század elejétõl nem változott olyan sokat a falu élete, mint l ig. Még az elsõ világháború szomorú következményeit hozzáadva sem. Milyen is volt ez az élet? Szerintem jól szervezett. Nem volt a faluban telefon, sõt rádió is kevés, csak a tanítónak, földesúrnak, bírónak, boltosnak. A közigazgatást egy választott bíró, egy falugazda, 2 elöljáró és 1 kisbíró tökéletesen ellátta. Mindenki értesült arról, amirõl tudnia kellett. A bíró elrendelte, a kisbíró kidobolta. A körjegyzõség Szentpéterurban volt, orvos Nagykapornakon, bába a faluban, fõbíró Pacsán, ami a járási székhely is volt. A megyeszékhely Zalaegerszegen volt megtalálható. A közlekedés ezekre a helyekre fõleg gyalog történt, a szerencsésebbeknek lovas kocsival illetve kerékpárral. A templomunk 1878-ban épült, 1 plébános látta el a hívek lelki gondozását és a diákok hitoktatását. Építettek egy iskolát tanítólakással, ahol Anyám is tanult 1907-tõl 4 éven át. Késõbb a Fõtéren építettek még egy tantermet mellette tanítólakással. Ekkor már 6 osztályt oktattak, és még 2 évig heti 2 délután további oktatást is kaptak a diákok. Ezt Ismétlõ Iskolának hívták ben megépült a 3. iskola, azaz 1 tanterem és 1 kultúrterem, ahol építettek színpadot, öltözõhelységgel. Így lett a falunak 3 iskolája, 3 tanterme és 3 tanítója. A kisiskolában Markója Ferencné tanította az 1-2. osztályt, Molnár tanító úr a 3.-5.osztályt, Markója Ferenc igazgató tanító úr a osztályt. Igen jó tanítók voltak. Nem csak tanítottak, de neveltek is. Legyen áldott az emlékük örökké. Fölkeltették az érdeklõdésünket minden iránt. Tisztességre tanítottak bennünket a szüleinkkel együtt. Soha nem vallottunk szégyent a viselkedésünkkel, butaságunkkal. Az igazgató úr minden évben rendezett színdarabot. Most hogy megvolt a kultúrház, télen is lehetett ünnepségeket, bálokat fûtött helyen tartani, színházat játszani. Emlékszem a

3 Kovács Náciék pajtájában rendezett Tóth Ede írta Falurossza címû népszínmûre, de csak halványan. A kis iskola tantermében tartott elõadásokra is. Az összetolt iskolapadokra épített színpadon elõadott, a Trianon által hazánk megcsonkításáról írt darab elõadására. A nagy táblára felerõsített kartonpapírra ragasztott Nagy Magyarországból a szerencsés szomszédaink népviseletébe öltözött szereplõk leválasztották a nekik ítélt részeket. Ám ekkor jött a védõangyal nagy szárnyakkal, pallossal és elkergette õket. Ezt Filó Gizi szép szõke lány játszotta. Ez kb.1938-ban volt. járt.) A faluban számos iparos lakott és látta el a falu és a környék igényeit. 3 cipész (a XX.. sz. elsõ felében mindenki kisiparos által készített cipõben, csizmában 3 kõmûves mester, akik a házakat építették, 2 ácsmester, de õk másik faluban is vállaltak munkát, 2 asztalos, 2 bognár, 1 kádár, 2 lakatos, 1 kovács, 2 vegyesbolt, 1 hentes 1 kocsma, 2 cséplõgép tulajdonos, 2-3 varrónõ, 1 férfifodrász, A falu lakói 3-30 hold körüli földön gazdálkodtak. Parasztok voltunk a saját meghatározásunk szerint, amit büszkén viseltünk. Mi tudtuk, hogy milyen sokoldalú tudás kell ehhez a foglalkozáshoz. Ma, 2006 januárban mikor e sorokat írom, nagyon hideg van. Éjszaka -15, -18 fok, nappal -5, -10 fok. Hallom a rádióból hogy sok fedél nélküli, munka nélküli ember megfagyott, fõleg férfiak évvel ezelõtt jól megoldották a szegény, otthontalan öregek életét. Minden faluban volt szegényház, ahol elhelyezték a faluban születetteket. Az élelmezésük úgy történt, hogy volt a faluban kb ház. A bíró beosztotta, hogy melyik napon melyik ház köteles ebédet vinni a gondozottnak annyit, hogy a vacsora is kiteljen belõle, tejet, kenyeret reggelire. Tüzelõt a Falu közbirtok erdõjébõl megkapták. Ha már mosni sem tudott magára, és egyéb ellátásra szorult, akkor volt olyan asszony, aki valamilyen ellentételezés fejében, ezeket a munkákat elvégezte. Még én is vittem ebédet Ruppó néninek. Õ volt az utolsó lakó a házban. Kb ban lebontották, amikor a falu közepén levõ mély árokban folyó patakot lecsatornázták és feltöltötték. Mostanában már nincs ilyen tehetetlenekrõl való gondoskodás, de megszaporodtak a városokban, fõleg a Fõvárosban Budapesten kéregetõ, de nemcsak idõs tehetetlen emberek. Igaz, most már minden gyermek a városi kórházban születik és nem lehet a születéshelyhez kötni az ellátásukat. Volt még a falunak csordása, kanásza. Ezeket az embereket a falu tulajdonában levő házakban helyezték el családostól. A csordás feladata volt a falu szarvasmarháinak legeltetése tavasztól őszig a közös legelőn. Továbbá a bikák gondozása, ellátása és a tehenek fedeztetésére a bikákat rendelkezésre bocsátani. Persze ehhez a falugazda engedélyét fel kellett mutatni. Emlékszem hányszor kellett szaladnom a falugazdához Nadray Ferenchez

4 engedélyért, mikor valamelyik tehenűnk megérett az anyaság beteljesedésére. Apám kiengedte a marhákat a vályúhoz inni, ez a tehén megindult egyenesen a bikákhoz de futva. Apám szólt hogy szaladjak az engedélyért, mert a nász csak ennek birtokában teljesedhetett be. Apám meg sietett a tehén után. Ez a dátum aztán bekerült a családi naptárba és 9 hónap múlva lehetett várni a kis bocit. A kanász is családostól szerzõdött. A lakása is ugyanazon a telken volt, mint a csordásnak és a kan disznók ólja is a bikaistálló mellett. Feladata is azonos, de õ a disznók õrzését végezte, és a kan disznókat is kihajtotta a legelõre. Az anyadisznók megtermékenyítése a legelõn történt. Másnap reggel a kanász szólt a gazdaasszonynak és ez a dátum is belekerült a naptárba és 4 hónap múlva várhatták a kismalacokat. Az állatok összeszedése úgy történt, hogy a csordás egy rövidnyelû karikás ostorral durrogtatott azon ház elõtt ahonnét a tehenet ki kellett engedni az istállóból, udvarból. Aztán volt kolompos tehén. Ez egy tapasztalt megbízható okos tehén a nyakába kötött kolomppal vezette a csordát. A kolompot fémlemezbõl forrasztották cm átmérõjû és ugyanilyen hosszú alul nyitott harang, de ovális forma. A közepén volt a szíve, egy dróton lógó fémgömb, ami a tehén döcögõ járása folytán a harang széléhez ütõdve, messze hallható hangot adott. Ez igen egyszerû és hatékony eszköz volt a csorda tartózkodási helyének jelzésére. A kanász is úgy, mint a csordás, a családja több tagjával elment egy-egy utca végére és kezdte befelé a falu központja felé terelni a disznókat. A kanásznak volt egy nagy ökörszarvból készült kürtje ezzel jelzett a gazdaasszonyoknak, hogy engedjék ki a disznókat. Estefelé aztán a csordás és a kanász is összeterelte a jószágot és elindította a falu felé, úgy idõzítve mire a gazdák a földeken végzett munka után már hazaértek. Csodálatos volt hogy minden állat ismerte a saját portáját. Ha nem volt nyitva a kapu a tehén ott bõgött befelé, hogy engedjék be, de nem mentek el máshova. A disznók kiszoktatásánál valakinek a családból el kellett kísérni az elsõ napokban a legelõre, és értük kellett menni.1 hét után már ismerte az otthonát és a Kanásszal is egymást. A Faluból a legelõre vezetõ széles utat úgy hívták Csapás a sok állatnyom után. Ez a környék falvaiban is így volt. A közbirtok, a falu osztatlan-közös birtoka volt, ami Paplak, Iskolák, Kultúrház, tanítólakások, Kocsma, Szegényház, Csordás és Kanászlakás, Bikaistálló, Kandisznóól épületekbõl állt. Szántóföld: ami járt a Tanítóknak, Csordásnak, Kanásznak, Papnak. Volt még rét, erdõ és legelõ, ott legeltették a falu állatait, az erdõn kitermelték a szükséges fát. A szántóföldön és réten megtermelték az apaállatok takarmányát. Ezen kívül, õsszel kocsival járták a falu házait egy elöljáróval és listával, kinek-kinek mennyi terményt kell adni Papnak, Tanítónak, Csordásnak, Kanásznak. Volt egy fából készült edény a mérce ezt kellett teletölteni búzával, rozzsal, árpával és még pénz is tartozott a fizetéshez. A falu határában levõ földutak, árkok rendben tartása is közös munkával történt. Egyegy vihar, esõ után az elöljáróknak meg kellett nézni, hogy milyen károkat szenvedtek az utak a lezúduló hólé és esõk után. A károk helyrehozására kidobolták, hogy minden házból menjen 1 személy kapával, ásóval, fûrésszel a fõtérre, útjavítás céljából. Ott beosztottak csoportokat egy-egy vezetõvel, és a határ valamelyik részén helyrehozták a hibákat. Mivel ez egy dombos vidék, sokszor kellett ehhez a közös munkához folyamodni, hogy a termény szállításánál ne történjen baleset. Persze zömében a fiatalokat küldték ezekre a munkákra és ez a munka mellett igen jó mulatságnak tûnt nekünk. Beszélgetésekre, találkozásokra, évõdésekre adott lehetõséget. Ugyanis igen szigorú viselkedési szokás volt érvényben.

5 Útjavítás A fiú - lány kapcsolatoknak megvolt az etikája, csak a jegyespár találkozhatott gyakran engedéllyel. A többiek csak messzirõl nézegethették egymást. Persze tánciskolában, bálokban táncolhattak egymással és beszélgethettek. A lányokat, az édesanyjuk kísérte el a bálba, és árgus anyai szemekkel õrizték, ne kövessenek el semmi illetlen dolgot. Aki fiútestvérrel ment a bálba, annak nem kellett gardedám. Akik már kiválasztották egymást, a fiú hazakísérhette a lányt az anyjával együtt. Késõbb már a fiú is elmehetett a bál elõtt és elkérhette a leányt a szülõktõl azzal, hogy vigyázni fog rá. Legtöbbször ebbõl a kapcsolatból lett a házasság. Érdekes volt a hírek gyors áramlása minden telefon és hírközlõ eszköz nélkül. Bárki bárhol elkövetett valamit, ami a falu megszokott becsületkódexével ütközött, azt megítélték és kibeszélték elítélõen. Ezt a gyerekek is hallották és mire felnõttek, tudtak különbséget tenni jó és rossz között és ez szerint viselkedtek. Igaz, bárki felnõtt meglátott gyereket rosszalkodni, rászólt rendreutasította. Ha nem használt szülõkkel való találkozáskor elmondta nekik. Mindenki vigyázott mindenkire. Ez nem mindenkinek okozott örömet de nem volt vandalizmus, oktalan rombolás. Szombatonként mindenki kitakarította a lakását, kisöpörte az udvarát, meg az utcát is. Aki nem tette, megszólták, hogy lusta koszos. A házak elõtt volt a virágoskert, szebbnél-szebb virágokkal, ahol nagylány volt, ezt el is várták. Azt a gazdát is megszólták, aki nem tisztára vakart állatokat fogott a szekere elé, vagy sovány, rosszul gondozott állatai, gazos földjei, omladozó épületei voltak. Most így visszagondolva a falu szája nem is volt olyan rossz intézmény. Különösebb erõszak nélkül sikerült mindenkit a tisztességes viselkedésre rábírni. Kit mégsem, az volt a semmi ember. A parasztember okos bölcs, mindent megfigyel, az embereket, természetet, idõjárást, viselkedést. Ügyes, hisz sok mindent maga készített, sokat kellett tudnia. Nemcsak a földjeit ismerte minden laboratóriumi vizsgálat nélkül, tudta hogy hol, mit szabad termelni, mikor kell aratni. Tudott gereblyét, kaszanyelet csinálni, kosarat fonni, lószerszámot javítani, stb. Sok kézmûves technikát elsajátítottak az õseiktõl amire a gazdaságban szükség volt. Télen ezekkel a munkákkal foglalkoztak a gazdák, az állatok ellátása mellett. Az asszonyok meg fontak, szõttek, kötöttek, varrtak, hímeztek. Esténként meg jöhetett a tollfosztás. Tollfosztás Ez volt ám az igazi szórakozás és munka együtt. A nyáron megtépett ludak tollát papírzsákban feltették a szellõs padlásra. Télen aztán elõvették, és a kedves ismerõsöket, szomszédokat meghívták este 7 órára a tollfosztóra. Ez nõi munka volt, de a férfiak, fõleg fiatalok is jöttek késõbb. Az asszonyok már elõre megbeszélték, hogy kinél mikor és mennyi ideig legyen a fosztás. Ugyanis, ahol több lány volt ott több tollat kellett gyûjteni a kelengyékhez. Egy férjhez menõ lánynak illett adni 2 db 4 szeles dunnát, 4-6-db nagypárnát. Ezekhez kb. 15 kg fosztott toll kell. Képzeljék, minden szál libatollat kézbe kellett venni, a középvázról lefejteni. Erre csak a nõk képesek. Igaz az anyák a lányuk 3-4 éves korától elkezdték gyûjteni a kelengyét. A háziak elõkészítették a nagyszobát, a szoba közepén összetolt asztalokra felrakták 6-8 literes fazekakban a fosztani való tollat. Olyan távolságra hogy az asztal körül ülõ l5-l6 asszony kényelmesen elérje. Balkézzel kivenni egy marokkal, 1 tollat a végén hüvelyk és mutatóujjal megfogni és jobb kézzel mindkét oldalról lefejteni a

6 pelyhet. A pelyhet leengedni az asztalra, a csutkát ledobni az asztal alá. Ezt a csutkát is felhasználták a diszpárnák töltésére. Így ment ez 4-5 órán át. Amikor az asztal megtelt fosztott tollal, a háziasszony hozta a dunyha belsõt, és abba berakták. Közben folyt a beszélgetés, pletyka, régi történetek, olvasott érdekes könyvek tartalma és sok-sok dalolás. Ekkor már a fiatalemberek is megjöttek és csatlakoztak az énekelõkhöz. Egy-egy ügyes kezû ifjú megkötötte a kalácskenõt. Ez a lúd erõs farktollából készült ecset, amit a háziasszony sok mindenre használt a konyhában. Este 11 órakor letakarították az asztalt, megterítettek és feltálalták a finom vacsorát. Ha már túl voltak a disznóvágáson, véres-májashurka tepsiben körülrakva hasábburgonyával és együtt megsütve, finom kádban eltett savanyúpaprikával. Vagy dinsztelt káposzta, tetején sok finom tepertõvel. Paprikás krumpli sok apróhússal és a finom savanyúsággal. Édességnek, aszalt gyümölcsbõl (szilva, alma, körte), fahéjjal, szegfûszeggel fõzött kompót. Másnap a télre eltett alma, körte, szõlõ került sorra. Vagy kukoricaprósza, a tetején sûrûn megpöttyözve szilvalekvárral, kelt kifli lekvárral, dióval, mákkal töltve. Italnak bor is került az asztalra. A férfiak is kicsit szégyenlõsen kóstolgatva kivették a részüket a vacsorából. A ház gyerekeinek is nagy élmény volt ez az összejövetel, nem is lehetett volna ágyba dugni õket semmiképp. Még kicsit beszélgettek aztán éjfélkor mindenki haza ment. Mikor elfogyott a fosztanivaló, vagy az idõ, az utolsó este hamarabb befejezték a fosztást és egy kis muzsikával - tánccal ünnepeltek. Az Anyám idejében citerával, a nõvéreimnél hegedûvel, az én idõmben száj, vagy gombos harmonikával. Mehettünk egy házzal odébb. Disznóvágás A hideg idõ beálltával kezdõdtek a disznóvágások. Szintén alkalom az össze-jövetelre, de igen sok munkával járt. Már elõzõ napokban, a háziasszony megvette és elkészítette a szükséges fûszereket, tisztára mosta a nagy, csak ilyenkor használt edényeket, lesikálta a bontóasztalt. Felkockázta a zsemlét, megfõzte a hurkába való rizst, vagy hajdinakását, kukoricadarát, kinek - kinek szokása szerint. A disznó leölését, vagy a gazda, vagy a hozzáértõ ismerõs, szomszéd vállalta. Ritkán hentes. Korán, hajnali sötétben a férfiak, jófajta kisüsti pálinkával, erõsítve magukat, élesre fent késsel, a háziasszony meg egy nagy tállal, benne egy nagy marok só és fakanál, kimentek az ólhoz. Vittek egy szakajtóban kukoricát hogy azzal a disznót az ólból kicsalják. Szegény jószág, sokszor ellenállt, mintha megérezte volna tragikus sorsát, nem akart kijönni. Ekkor a férfiak megragadták, és ki húzták az elõkészített helyre, nagy sivalkodást okozva. A háziasszony sokszor könnyes szemmel búcsúztatta kedves állatát. A böllér megszúrta, a háziasszony meg keverte a kifolyó vért a tálban, hogy össze ne csomósodjon. Ekkor jöttünk mi gyerekek, mert következett a pörzsölés. Az udvar egy tiszta helyére nagy kupac szalmát hordtunk. A leterített szalmára fektették a disznót, betakarták szalmával és meggyújtották. Az elõre elkészített hosszú botokkal mindig odapiszkáltuk a szalmát, ahol az égést fokozni kellett. Az asszonyok ez alatt sok vizet forraltak. Mire az összes szõrt lepörzsölték lekaparták, jöhetett a forró víz. Azzal szép tisztára mosták, felakasztották a hátsó két lábánál fogva egy állványra és ketté hasították. Eközben az asszonyok sok dinsztelt hagymával vért sütöttek. Ez volt az elsõ reggeli a férfiaknak. Erre már a finom bor csúszott. Reggeli után, darabolták a disznót, a háziasszony kívánsága szerint. Õ mondta meg mit szeretne apró húsnak, sonkának, lesütni (akkor még nem volt hûtõszekrény) káposztába, füstölni, disznósajtnak, stb. Amikor a darabolással elkészültek, következett a szalonna felaprítása 3x3 cm-es darabokra. Nagy üstbe rakták, és lassú tûzön állandó keveréssel megsütötték, kis állás után

7 beleszûrték a tiszta zsíros bödönbe. Az asszonyok megtisztították a belet, és felhasználásig ecetes vízben áztatják. A férfiak ledarálták a kolbásznak valót, megfûszerezték közös megegyezéssel megállapítva elegendõen ízletes-e. Ezután kezdõdhetett a hurka és a kolbász töltése. A megtöltött hurkát átfõzték, de közben állandó csipkelõdések, mókázások színesítették a nehéz munkát. Ebédre finom disznótoros káposzta készült. A zalai toroskáposzta egészen különleges tájjellegû étel. A húst negyedtenyérnyire darabolják, hagymán kicsit átsütik, mint a pörköltet és erre teszik a savanyú káposztát, megfûszerezik paprikával, borssal, majoránnával, csöves pirospaprikával. Mikor megfõtt, rántást pirítanak és jó házi paradicsomlével fölengedik. Ezt öntik a káposztára, forralják és hosszabb lével tálalják. Igen finom. Estefelé a segítõk hazamentek, elvégezni az otthoni munkákat, de vacsorára mindenki visszatért. Ekkor már szép kényelmesen lehet feltálalni minden frissen készített finomságot (húst, hurkát, májat). Eszegetni, ízlelgetni, beszélgetni, felidézni a nap folyamán történteket. Olyan fontos volt a disznóvágás, hogy a gyerekeket elengedték az iskolából erre a napra, szabadságra. Karácsony Ünnepe A Karácsony megünneplése kezdõdött az adventi hajnali mise látogatásával. Ez reggel 6 órakor kezdõdött, még sötétben. Közvilágítás nem volt ezért mindenki hordozható gyertyát vitt magával, mikor indult a templomba, hajnali misére. A szemközti dombról olyan látvány volt, mintha szentjánosbogarak világítottak volna. Ez a lámpa egy olyan üvegkalitka volt, amelyiknek a közepébe egy gyertyát ragasztottak azt meggyújtották. A tetején fogantyúval lehetett vinni. Kis fényt adott de jó hasznát vették a sáros utakon. Késõbb lett viharlámpa már petróleummal, majd az elemlámpa. Mise után jött a házimunka, a reggeli, az állatok ellátása. Ki-ki tehetsége szerint disznóvágásra készült karácsony elõtt, de volt aki csak hízott libát vagy kacsát vágott. Azonban mindenki készült a kis Jézus megszületésének illõ megünneplésére. Ebbe az egész ház karácsonyi nagytakarítása is beletartozott. Az omlós sütemények megsütése karácsony elõtt 1-2 nappal. A karácsonyfa megszerzése, díszek készítése titokban, és nem volt szokás külön ajándékozás. A jó gyerekeknek, a Kis-Jézus küldte a karácsonyfát, és egy igazi szárnyas angyal hozta házhoz. A karácsony a gyerekek ünnepe volt és az ajándék maga a karácsonyfa. A felnõttek dolga az volt, hogy mindent titokban, minél ünnepélyesebbé és hihetõbbé tegyék. Így mindenkinek kellemes izgalmat okozott a készülõdés. Ahol apró gyerekek voltak, ott volt ez a legszebb, mert Ők hittek gyanú nélkül. Látni azokat a csodálkozó örömteli szemeket, hogy sikerült nekik jónak lenni, mert itt a bizonyíték, a karácsonyfa. A 10 év körüli gyerek már gyanakodott, mert észrevett olyan jeleket, amely megerősítésre vagy cáfolatra várt. A szomszéd nagylányt öltöztették fel angyalkának, de a cipőjét nem cserélte le. A gyerek megismerte, ez az Ili cipője. Amíg a gyerekek bámulták a gyönyörű karácsonyfát, az angyal gyorsan átöltözött és bement a szobába, hogy hallotta a csengetést látta is az angyalt. Tényleg itt volt? A kételkedő meg ránézett a cipőre és a gyanúja megerősítést nyert. Nagy csalódás volt. A szülők aztán megmagyarázták neki, hogy tényleg ők csinálták, Jézuska segítségével, de nélküle nem ment volna. Mivel Ő már nagyfiú (vagy lány), tartsa Ő is a titkot, hogy legyen a kicsik öröme nagyobb. Ezt persze nem minden gyerek tartotta be. A dicsekvés a másik örömének lerombolása már gyerekkorban is megmutatkozik. Gyönyörű volt ez az ünnep falun, különösen, ha fehér karácsony sikerült. Már Katalin napján, nov. 25.-én lestük az időjárást. Az volt a mondás, ha Katalin locsogós és sáros, akkor a

8 karácsony, kopogós fagyos. Ha már fagy, akkor a hó is eshet. Gyerekkoromban ez tényleg zömmel így is volt. Karácsony a vállalkozó kedvû, jó hangú gyerekek pénzkeresete is volt. Összeálltak 3-5 fõs csoportokban és a megtanult karácsonyi énekekkel bekopogtattak házakhoz: Szabad-e ennél e becsületes háznál karácsonyi énekeket énekelni? Ha kiszóltak hogy szabad, akkor 2-3 éneket elénekeltek, majd boldog karácsonyi ünnepeket kívántak és várták a pénzt, amit a család egy tagja vitt ki nekik. Ha nemet kaptak a kérdésre, akkor elmentek egy házzal odébb. A fiatal legények is mentek énekelni de õk nem pénzért, hanem a nekik tetszõ nagylányokhoz. Õket illett behívni, kis süteménnyel, pohár borral megkínálni. Így lehetett a fiataloknak kicsit egymásra nézni. Ha kiment az ember a házból, hallotta a csengõvel kísért szép karácsonyi énekeket a szikrázó csillagos ég alatt. Gyönyörû volt. Aki csak mozogni tudott melegen öltözve lámpával a kézben elindult az éjféli misére, féltizenkettõre a templomba. A gyerekek is részt vehettek a sok gyertyával, fenyõgallyakkal feldíszített templomban létrehozott csodán. A karácsonyfa alatt a megszületett kis Jézus jászolban, mellette az édesanyja, szent József, körülötte a barmok leheletükkel melegítik. A betlehemi istálló JÉZUS SZÜLETÉSI HELYE kicsi kerámia szoborban ábrázolva. Az orgonán Markója Ferenc igazgató kántortanító csodálatosan játszotta a szebbnél szebb karácsonyi énekeket, csak úgy zengett a templom. Természetesen mindenki vele énekelt teljes szívbõl. A mise végére mindenki felemelt lélekkel indult haza, az emberek kezet fogtak egymással és boldog, békés karácsonyi ünnepeket kívántak. A következõ 2 napban a barátok, rokonok egymást látogatták, nagy evés-ivással, beszélgetéssel és dec. 26.-án a fiataloknak az István esti bál. Farsang Az István esti bállal vette kezdetét a FARSANG. Mulatságokkal és bálokkal ünnepeltük a téli heteket egészen húshagyó kedden éjfélig. Másnap Hamvadó Szerdán kezdõdött Jézus halálának emlékére rendelt húsvéti böjt. Húsvét A húsvét nemcsak a Jézus feltámadásának ünnepe, hanem a természet ébredése is. A hó elolvad, a fû zöldül az elsõ virágok kidugják a fejüket, kivirágzik a barka. Az emberekrõl lekerül a téli meleg ruha. Kezdõdik a tavaszi munka a határban, az otthonokban is a tavaszi nagytakarítás, az épületekben télen keletkezett hibák kijavítása. A húsvéti ünnep ismét a gyerekeknek hoz sok örömöt. A felnõtteknek meg a kellemes izgalom, hogy sikerüljön ezt megteremteni. A piros tojást természetesen a nyuszi hozza, ezért az anyukának csak a gyerek alvása közben lehet megfesteni. Ha a szemfüles gyerek ezt meglátta, elmondani, hogy az anyuka csak besegít az elfoglalt nyuszikának. Este kiteszik az udvarra, a nyuszi eljön érte és miden jó gyereknek elviszi. Húsvét vasárnap reggel a gyerekek korán keltek, tele izgalommal keresték a nyuszi fészket az udvarban, bokor alatt, patakparton. Micsoda öröm volt megtalálni a szép piros tojásokat csoki nyulakat- tojásokat. Volt úgy hogy még a szaladó nyuszit is látták a réten. Persze a szülõktõl is kaptak hasznos ajándékot, ruhát, cipõt, zoknit stb. amire úgyis szükség volt, esetleg valami játékot. Az ünnep fényét ez is növelte, meg a tiszta lakás, finom ételek, a tavaszi napsütés és a katolikus vallás ünnepi szertartásai. Nagypénteken még zsírral készült ételeket sem ettünk, húst egyáltalán nem csak fõtt kemény tojást, meg az elmaradhatatlan babsalátát, mi gyerekek is. Nagyszombaton korán reggel föltették a kocsonyát fõni a 20 literes fazékban, az 5-6- kg sonkával együtt. Ez délre megfõtt szép lassan, a sonkát kivették szikkadni, meghintették

9 pirospaprikával és betették a hûvös éléskamrába. A kocsonyát hagyták ülepedni, majd leszûrték a levét, a húst kicsontozták és tányérokban, tálakban szépen elrendezve rakták úgy, hogy minden edénybe kerüljön összetekeredett bõrke, láb, színhús. Majd rámerték a szép tiszta levét, hagyták hûlni, dermedni, végül meghintették pirospaprikával. Nagyszombaton este 6 órakor volt a feltámadási hálaadó mise körmenettel. Erre mindenki, aki csak tudott elment. Volt egy 70 cm magas Krisztusszobor, ami a feltámadt Krisztust ábrázolta. Elõl a falu legmagasabb embere Bálint Kálmán bácsi vitte a szobrot magasra feltartva. Utána a pap, a ministráló gyerekek csengõt rázva, majd a hívek, a kántor vezetésével énekeltük, hogy feltámadt Krisztus e napon örvendezzünk. Körüljártuk a templomot énekelve, majd visszamentünk a templomba, ott befejezve a szertartást. Mindenki megtisztulva lélekben felemelkedve, az ismerõsöket üdvözölve ment haza. Ezzel befejeztük a böjtölést és a finom kocsonya feltálalásával, megvacsoráztunk. Húsvét vasárnap reggel korán keltünk, mert 7 órakor volt a sonkaszentelés. Anyám levágott a sonkából kb. 1 kg-os darabot, 5-6 főtt tojást, kis tálban tormát, kisebb fonott kalácsot, bekészített egy szép tiszta kosárba, szalvétával letakarva. Ezt el kellett vinni a templomba és a Pap megáldotta, megszentelte, ezt ettük meg reggelire. Azután fogtak az ünnepi ebéd elkészítéséhez. A süteményeket már előző napokban megsütötték. Az ebéd tyúkhús-levessel kezdődött, a főtt húshoz zsemle szósz vagy paradicsomszósz, süt hús stb. krumpli vagy rizs körettel, savanyúval és többféle sütemény. A nagymise után szokás volt a keresztgyerekeket megajándékozni. Nálunk nem ünnepelték a születésnapot, névnapot, hanem a húsvéti ajándékozás volt szokásban. Egy tiszta szalvétába beraktak piros tojást, csoki tojást, nyuszit, süteményt, narancsot (a narancs igen ritka kedves ajándék volt akkor). Összekötötték batyuba és a család nagyocska gyereke elvitte a keresztgyereknek. Mikor a keresztgyerek legénysorba, a leány nagylánysorba ért, akkor a gyerekkortól búcsúztatva komolyabb ajándékot kapott. A fiú pénztárcát, pénzzel bélelve vagy zsebórát, a lányok fülbevalót vagy nyakláncot, ki-ki tehetőssége szerint. Délután rokonlátogatás vagy fogadás, fiataloknak, felnőtteknek, játék a gyerekeknek. Húsvét hétfő a fiatalok ünnepe volt. Véget ért a vigadás tilalma, este bál volt, amire a lányok új ruhával, szép frizurával és táncos lábbal készültek, a fiúk meg lehetőleg tele erszénnyel is. Az első tavaszi munka a parasztgazdaságban a trágyahordással kezdődött. Vagy még a megfagyott havas úton lovas szánnal, vagy mikor már a földutak szekérrel is járhatók voltak, az egész évben gondosan összerakott érett trágyát kihordták a kapásnövények tervezett helyére. Kupacokba lerakták, utána egyenletesen elterítették és beszántották. Így lehetett jó termést várni. A gazda ügyelt a vetésforgóra. A kapásnövény után következő évben mindig gabonafélét vetett. Betartotta, hogy 4 évenként miden darab földje kapjon szerves trágyát. A réteket, legelőket boronával átfésülték, kicsit fellazítva a talajt és a vakondtúrásokat ezzel elterítették. Az első munkák közé tartozott a szőlőnyitás, metszés. Ősszel a fagy ellen úgy védték a tőkéket, hogy a földet magasan felkapálták köré. A fagyok elmúltával, ezt visszakapálták, hogy a nap jól érje és növessze az új hajtásokat. Általában a húsvét körüli időben kezdődött a kapásnövények vetése, kapálása, a rétek kaszálása, a széna szárítása, behordása, hogy meglegyen az állatok téli elesége. Májusfa Nemhiába hívják a májust a szerelem hónapjának. A természet ontotta a finom tavaszi illatokat. Virágzott a pünkösdi rózsa, baba rózsa, májusi rózsa, jácint, tulipán, jázmin stb. Az ifjú szívekben is felébredt a párválasztás gondolata. Amelyik fiú kiválasztott magának egy

10 kislányt, sürgős dolga akadt az erdőben. Meg kellett találnia azt a méter magas fenyőfát, amelyiket nagy kockázat nélkül éjszaka ki lehetett vágni és a jó barátok segítségével becsempészni a faluba az erdész és a tulajdonos tudta nélkül. Május 1-re virradó éjszaka kellett a szeretett lány ablaka alá felállítani a kéregtől megtisztított, a csúcsán 1 méteren meghagyva az ágakat, színes szalagokkal feldíszített májusfát. Ezt aztán hajnalig őrizték, nehogy a konkurrens csapat, kinek a vezetője szintén szemet vetett a szép lányra, reggelig ellopja és az általa állított májusfát pillantsa meg a kíváncsian ébredő széplány. Előfordult, hogy a két rivális csapat összeverekedett ezen a szép hajnalon az ablak alatt. Minden lány álma az volt, hogy májusfával az ablaka alatt ébredjen. Ez persze nem adatott meg minden lánynak. Szépnek, kedvesnek, ügyesnek kellett lennie, a fiúnak meg elég bátornak, hogy ezt a nem kis kockázatot vállalja. Mindenki azt leste, hogy azévben kinek az udvarában lobognak a szines szalagok a szép májusfán. 9 órára már mindenki tudta, hogy kinek ki állította. Évente 1-2 vagány fiú volt, aki így vallott szerelmet. Május utolsó vasárnapján a fiú és a lány megbeszélése szerint kitáncolták a májusfát. Meghívták a barátnőket-barátokat. A lány sütött édes és sós süteményeket, a fiú hozta a bort, zenészt, legtöbbször hegedűst vagy harmonikást. Litánia után körbetáncolták a fát egész estig. Előfordult, hogy a fa csúcsára meg felállítása előtt kötöttek egy üveg italt! Ez azé lett, aki felmászott érte a sima törzsre és lehozta. Ügyes, bátor tett volt, emelte a mulatság hangulatát. Estefelé aztán közös erővel kidöntötték a fát, a gazda kívánsága szerinti hosszra vágták. Ebből lehetett a széna-gabona hordáshoz használt nyomórúd. Szolgálta a gazdaságot évekig és az emlékezést az ifjúságra. Aratás Elérkezett az aratás. A legnehezebb paraszti munka volt. Mikor felszáradt a harmat, akkor lehetett kezdeni. A nap hétágra sütött, az emberek hajladoztak, izzadtak, a testüket belepte a száraz csípõs por. Egy arató csapat állt 3 fõbõl. Elöl a kaszás, utána a kötélvetõ majd a marokszedõ. A kötélvetõ bizonyos távolságra leterítette a kötelet, ebbe a marokszedõ egy félkévényi gabonát beletett. A következõ sornál még egy félkévényit hozzátett a marokszedõ és akkor a kötélvetõ, egy ügyes mozdulattal a kötözõ fával szoros csomót kötött. Ez volt a kéve, aminek aztán ki kellett bírni az összehordást, kepébe rakást, hazahordást, kazalba rakást és a cséplõgépre feladást. Bizony ennyi munka volt addig, amíg a kenyérnek való az udvarba került. Ezért becsülték meg annyira a kenyeret (életnek is hívták). A háziasszony a lehetõséghez képest igyekezett, hogy jól táplálja az aratókat. Délben hozta az ebédet, és lehetõleg árnyékos helyen tálalt. Utána egyórás pihenõ következett, majd folytatódott a munka estig. Mikor már alkonyodott, összehordták a kévéket, keresztbe rakták, jól lekötözték, hogy a szél, esõ ne tegyen kárt benne. Az aratás befejezésével következett a gabona behordása, elõkészítése cséplésre. Ez is közös munkával történt. A gazdaság nagyságától függõen 4-7 gazda összeállt. Hosszú kocsikkal, szekerekkel 1-1 rakodóval, akik a határ különbözõ részeirõl magasra tornyozva behordták az udvarra a gabonát. Ott magas kazalba rakták olyan emberek, akik ennek a mesterei voltak. Mikor már minden udvaron ott állt a gabonakazal, jöhetett a cséplés. Az 1930-as években még nem önjárók voltak ezek a gépek, hanem kézi vagy állati erõvel húzták egyik udvarból a másikba. A falu domboldalra épült, ezért az udvarok is zömében lejtõsek, az egyik udvarról a másikra áthúzni igen nagy összefogást igényelt. Emlékszem egy tragédiára, kb.1938-ból. Varga Mátyás gazdának gyönyörû 2 éves pejlovai voltak. Elvállalta a gépek vontatását le berekaljára. A királyparton lefelé elromlott a gép fékje. Megindult az a nagy

11 nehéz gép, neki a lovaknak, az egyiket legázolta, a gazdát is. A lovat le kellett lõni, a gazda meg hosszú kórházi ápolás után jöhetett haza. Egy cséplõgép jó kiszolgálásához ember kellett. Ezt is kölcsön- munkával oldották meg. Akik nálunk segítettek azokhoz mi mentünk, amikor náluk csépeltek. Ezért volt jó, hogy az utca végén kezdték a cséplést, s befelé haladva minden portán, elvégezték a munkát. A cséplés befejezésével folytatták a munkát a rétek újra- kaszálásával, a kapásnövények utolsó kapálásával. Elkezdõdött a betakarulás, babszedés, lekvár fõzés, krumpli szedés, kamrák, pincék, pajták megtöltése, készülés a télre. Késõbb a kukoricaszedés, répaszedés szintén a szomszédokkal összefogva. Szántás, az õszi gabonák elvetése, majd a szüret. A sok fárasztó munka után egy kis vidámság, a szüreti bál. Vidám jelmezes felvonulás a falu utcáin, fõterén, majd a bál hajnalig. A kocsmaudvaron kijelölt tánchely fölött olyan magasan kifeszítettek drótokat, hogy ügyesen felugorva elérjék a rákötözött szõlõfürtöket. Ezekre a fürtökre vigyáztak a csõsz-lányok. Akit rajtakaptak a lopáson annak büntetést kellett fizetni, de a szõlõt a partnerével megehették. Sok vidámsággal, kergetõzéssel, évõdéssel, nevetéssel folyt a mulatság. A tánchoz a zenét a Zalaegerszegrõl elhozott cigányzenészek szolgáltatták, mindenki örömére. A lakodalom A nagy õszi munkák után, mikor a koránérõ elõszüretelt szõlõbõl bor lett, tartották az esküvõket. A rokonokat, jóbarátokat a jegyespár az esküvõ elõtt 2-3 héttel, vasárnap délután személyesen meg látogatta és meghívta a nagy napra. Az örömanya a híresen jól fõzõ asszonyokat összehívta és megbeszélték, hány személyre számítanak, mi legyen az ebéd, vacsora, és mindehhez mire lesz szükség. 4-5 nappal a lakodalom elõtt minden meghívott házból kezdték hordani a hozzávalókat. 1 tyúkot, tojást, fél vagy 1 kg cukrot, 4-5 l tejet vagy túrót, 20 dkg vajat, lekvárt, meg ki mit gondolt, diót, mákot. Ekkor a süteményeket már elkezdték sütni. Először a mézeseket, omlós tésztákat, amik az állástól lesznek igazán finomak. Később a tortákat, piskótákat. Kiürítették a sokfiókos sublódot, amit beállítottak a hűvös kamrába, ez lett a süteménytároló a lakodalomig. Levágták az erre szánt disznót, borjút, a tyúkokat földarabolták a megbeszélt menühöz. Amit lehetett, már szombaton megsütöttek, de inkább vasárnap korán reggel több tűzhelyen. Nagy üstben tyúkból főzték az aranysárga finom húslevest. A lakodalmi vacsora Tyúkhús-leves, tejfölös paprikás csirke, a köret mindenhez rizs, benne a sült tyúk máj, zúza borsozva, petrezselyemmel. Rántott hús, töltött hús, fokhagymás pecsenye, sült tyúk, kacsa, liba, mi szem szájnak ingere, fasírozott. Savanyúság, minden ami megtermett, káposzta, paprika, uborka. Sütemények, torták, italok, éjfélkor káposztaleves, reggel kocsonya. Másfél napnál tovább azért nem szokott tartani. Gyakori kívánságot hallott az ifjú pár: sok szerencsét, boldogságot, esztendőre apróságot. Az esetek többségében ez be is következett. A jövendő apróságnak gondosan megválasztották a keresztszülőket, vagy a rokonságból, vagy a régi baráti körből. A keresztszülő fogalmát komolyan vették és gyakorolták. Ez a születéskor kezdődött a keresztelő ruhácska és a takaró megvételével, folytatódott a gyerekágyas kismamának finom ételekkel történő ellátásával egy hétig. Ez az ellátás mindennapos ebéd formájában az úgynevezett koma-tál volt, amit a komaasszony vitt a kismamának. Ennek végéig maradt az ágyban az anyuka és csak az volt a dolga, hogy ismerkedtek egymással. A fürdetést a bábaasszonnyal végezte, a kismama meg figyelt és tanult. A keresztgyerekről való gondoskodás folytatódott a serdülőkorig, majd ekkor egy nagyobb húsvéti ajándékkal elismerték, hogy a keresztgyerek kinőtt a gyerekkorból. A szerető

12 kapcsolat továbbra is megmaradt és a házasodáskor általában a keresztszülőket hívták meg násznagynak, koszorúsasszonynak. Gyerekek és játékok. A falusi gyerekeknek nem voltak, vagy csak igen kevés ipar által előállított játékaik. Unatkozásra mégsem volt okuk, mert a környezet ezerféle játéklehetőséget kínált. Talán csak az egész kicsiknek vettek lemosható gumibabákat, amit lehetett fogzáskor rágni, nyomásra sípolt, fejlesztette a kézügyességet. Amikor menni tanult, hogy ne kelljen a szülőnek a kezét fogni, az ügyes apuka barkácsolt neki egy kis 3 kerekű kocsi félét. Ez a baba méreteihez igazodó négyszögletű léckeret, felül 2 szarv amit meg tudott fogni. Az alján is ugyanolyan szarv adta a tengelyét a rászerelt két fakeréknek. Az alsó részhez még hozzáépített hegyes szögben két lécet, aminek a csúcsára a harmadik fakerék került. A tengelyt megkenték jó házi zsírral ez biztosította a kerék könnyű forgását. Így a még bizonytalanul járó apróság járkálhatott, az anya meg tehette a dolgát. A nagyobbak leutánozták a felnőtteket. Csépléskor a felfordított eketaliga tökéletesen megfelelt a felnőttek cséplőgépének, a réten letépett fűcsomó a gabona kévének, a forgatott kerék a cséplődobnak, amire rászórtuk a füvet. Ez a művelet igen sok gyereknek adott munkát, hisz kellett aki arat, aki behordja és aki csépel. Ugyanúgy, mint a felnőtteknél. A fáramászás is nagy kedvenc volt. Néha gyümölcsért, néha csak a mozgásért. A fiúk kedvence a karikahajtás volt. A kisebb kádról leesett abroncsot maga előtt gurítva, egy darab bottal ütögetve, vagy az abroncs szélességéhez vastag drótból hajlított alkalmassággal. A szerencséseknek kiszuperált kerékpárabroncs jutott, azt hajtva kílométereken át versenyt futottak. Eregettünk saját készítésű sárkányokat. Jó száraz nád merevítő tengely a széleire vékony kenderfonalat erősítve megvolt a forma, már csak selyempapírral kellett bevonni, körülragasztani. Az volt a lényeg, hogy jó könnyű legyen és szabályos alakú. Már csak megfelelő hosszúságú farkat kellett csinálni, rákötni az Anyától kapott kenderfonalgombolyagot az elejére három ágban kantárszerűen, hogy egyensúlyban legyen. Jó szél esetén már repülhetett is a szép színes sárkány. Minden fiúnak volt saját készítésű csúzlija. Figyelték a bokrokat, ahol találtak Y formájú ujjnyi vastag ágat, levágták, méretre szabták. A két végére került az ujjnyi vastag kerékpárbelső gumiból szabott 2x1 arasz 1 cm széles csík, a közepére kötve a parittya, már kész is volt. Kavics akadt bőven, már lehetett is célba lőni. A friss tavaszi fűzfa ágából sípot, furulyát faragtak, a kicsit vastagabb ágból íjat hajlítottak. A lányok sokszor babáztak. Kitűnő babaszobát lehetett csinálni a felfordított sámliból. A bútor bele készülhetett az apróbojtorján bimbóiból. A ragadós kis gömbökből bármilyen formát lehetett alkotni. Széket, asztalt, fekhelyet, kis babaruhával letakarva kész volt a szoba. A sámli lábát összekötő lécet fogantyúként használva könnyen lehetett bárhova vinni. Bele babát is könnyen lehetett készíteni csak 1 rövidebb és 1 hosszabb botocska kellett, a törzsnek és a kéznek. Kis fehér és színes rongyocska és egy papírgombóc kellett a fejnek. A papírgombócot a fehér anyaggal bevonni, tollal megrajzolni a szemet, szájat, orrlyukat. A hosszabb botra rákötni keresztbe a kezet, a felső végére a fejet, már csak öltöztetni kellett a babát. Ez is könnyen ment, hisz csak ketté kellett hajtani az anyagot, a nyak kivágást kikeríteni, a derekát egy szalaggal átkötni és kész.. Az, hogy csak egy lába van, a keze meg állandón kitárva, nem számított, hisz a gyerek a képzeletével játszik. Egy megjegyzés: A dédunokáknál látom, hogy nem szívesen hallgatnak mesét, szegényes a képzeletük. Ők ahhoz vannak szokva, hogy a meséhez színes képek is tartoznak.

13 A FABICIKLI. A 30-as évek végén egy ügyes ács Völler Jóska bácsi meg a fia a saját lányának és nekem is csinált kétkerekű fabiciklit. Igen jó volt, igaz hajtani nem lehetett, csak feltolni a kapuhoz és legurulni, amíg meg nem állt. Olyan volt, mintha egy rollerre ráépítenének egy nyereg részt. Igen nagy tetszést aratott, a gyerekek sorba álltak, hogy ők is legurulhassanak. A fiúk rongylabdával fociztak. Télen meg a szánkózás. Szánkója minden gyereknek volt, lehetett házilag csinálni. Jó széles deszkából vágtak két egyforma darabot, az elejét lekerekítették, a talpára vas sínt szögeztek, hogy jól csússzon. A két fél talpat lécekkel összeépítették, a tetejére deszkát, rá egy kis szövetet, húzó kötelet. Mehettünk a falu végére csúszkálni, egészen kéz és lábfagyásig. Volt korcsolyapályánk is. A régi berek területén esős őszön felgyűlt a víz és télen megfagyott, ez lett a gyerekek ingyenes korcsolyázó, csúszkáló helye. Gyermek csúfolódó mondókák körül Gyula: Gyula bula, egereknek ura, bébiceknek bocskora, patkányoknak sógora. Pista: Ista-Pista piarista, beleesett kanárisba, két bolha siratgatja, a harmadik búcsúztatja. Elek: Ezért neveltelek, ütöttelek, vertelek, hun az a sok telek? Laci: Lici-Laci bátyám tököt visz a hátán, ha nehéz lesz leteszi, ha éhes lesz megeszi. Ferkó: Ferkó te vagy egy nagy hernyó, ha kapaszkodsz elmehetsz, ha nem akkor leeshetsz. Jóska: Jóska-Boska cserbuborka (buborka - uborka) nádon ülő taknyos béka. János: János, szemed igen ámos. Feleséged fingos, idd meg szegén János. Lányok: Lányok, földi boszorkányok Nemesrádói gyerekek 1928-ból Az én erőmből ennyi tellett abban bízom, hogy lesz valaki, aki elolvassa, kiegészíti és gazdagítja e történetet. Főleg abban, hogy folytatja, mert átélte az 1950 utáni éveket. Hogyan lett az 1250 lelkes faluból 350 fő? Tsz. szervezése, működése, megszűnése. Nemesrádó dicső párttitkára eltöröltette a falu nevéből a NEMEST. Kijelentette, nemesek pedig nincsenek. Azóta a térképeken is csak mint RÁDÓ szerepelt. A környezö NEMES falvak nyugodtan viselhették ősi nevüket. Öt éve a falu visszakapta a régi nevét, ismét Nemesrádó. Hálás köszönetemet fejezem ki Kiss József unokaöcsémnek, aki sok türelemmel próbált okítani a számítógép kezelésére és használatára. (Sajnos kevés sikerrel.) Ő és kedves rokonaim - Császár Zoli és Kata - segítettek az írás megszerkesztésében. Azoknak a keves barátaimnak akik az itt látható fotókat rendelkezésre bocsátották. Budapest, október 25. Kiss Jolán

14. óra KENYÉRGABONA TERMELÉSE

14. óra KENYÉRGABONA TERMELÉSE 14. óra KENYÉRGABONA TERMELÉSE Manapság is tapasztalhatjátok azt, hogy ha nincs otthon kenyér, akkor az emberek úgy érzik, hogy nincs otthon étel. Pedig a hűtőszekrény roskadozik a finomságoktól, de ha

Részletesebben

A hagyományos aratás és gépi cséplés Hetésben

A hagyományos aratás és gépi cséplés Hetésben A hagyományos aratás és gépi cséplés Hetésben A múlt felidézésének kísérlete Göntérháza, 2012. 7. 14. TÁMOGATÓ: Készítette dr. Halász Albert a Lendva-vidék néprajza c. projekt keretében Lendva, 2013 Az

Részletesebben

Magyar karácsonyi népszokások 3.rész

Magyar karácsonyi népszokások 3.rész 2014 december 26. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 Régen a karácsony elképzelhetetlen lett volna az ünnephez kapcsolódó

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

A rozsfejek mozgása árulta csak el az unoka bóklászásának a helyét. A lánygyerek egy csokor tarka virággal került elő. Viszem a Mamának! mondta.

A rozsfejek mozgása árulta csak el az unoka bóklászásának a helyét. A lánygyerek egy csokor tarka virággal került elő. Viszem a Mamának! mondta. Zsuppozás A kis faluban, az Új utca végén, csak az országúton kellett átmenni és máris a mező, a szántóföldek terültek el. Ez volt a Paptag. Silány föld volt. A bérleti díja sem volt sok. Rozsnak jó volt,

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

Nemzetiségi nap az első osztályban

Nemzetiségi nap az első osztályban Nemzetiségi nap az első osztályban November 10-én ismét nemzetiségi napot tartottunk az alsó tagozaton. Az első osztályosok közös programot szerveztek. Két vendéget hívtunk. A nap mesehallgatással kezdődött.

Részletesebben

Ünnepi- és hétköznapi viseletek Ócsán. Bereczky Réka 6. b

Ünnepi- és hétköznapi viseletek Ócsán. Bereczky Réka 6. b Ünnepi- és hétköznapi viseletek Ócsán 6. b Meglátogattuk Barkóczi Sándorné Juliska nénit, aki a város legidősebb lakója. Ő még jól emlékszik a régi szokásokra és viseletekre, emlékeit szívesen megosztotta

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

Az egyik kedvenc ünnepem a palacsintanap. Rita néni palacsintát is hozott. Palacsintadobáló versenyt is játszottunk. Balázs Anna

Az egyik kedvenc ünnepem a palacsintanap. Rita néni palacsintát is hozott. Palacsintadobáló versenyt is játszottunk. Balázs Anna Pancake Day vagy palacsintanap a böjt előtti utolsó nap, nálunk húshagyó keddnek hívják. Ezzel zárjuk le a farsangi időszakot. Az angol nyelvű országokban ezen a napon palacsintát esznek, mert olyan hozzávalókat

Részletesebben

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget Kovács Gabriella Hát ennyi volt... Hát ennyi volt érezte, hogy itt az út vége. Tehetetlenül, fáradtan feküdt a hideg kövön a fagyos szélben és nem akart többé engedelmeskedni a teste. Már nem érzett fájdalmat

Részletesebben

A falusi vendéglátás, mint a helyi értékek kihasználásának lehetősége. Ricz András Regionális Tudományi Társaság Szabadka

A falusi vendéglátás, mint a helyi értékek kihasználásának lehetősége. Ricz András Regionális Tudományi Társaság Szabadka A falusi vendéglátás, mint a helyi értékek kihasználásának lehetősége Ricz András Regionális Tudományi Társaság Szabadka Helyi értékek - vonzerőleltár Kulturális hagyaték Természetvédelmi értékek Turisztikai

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

Képek a Gondozási Központ életéből

Képek a Gondozási Központ életéből 2010. május 5 Képek a Gondozási Központ életéből Várják az ebédet! Mini ló - mini lovas A gyerekek táncoltak az időseknek A Népdalkör Anyák Napi műsora MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt 2010. május 30-án

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

asztal bárány oroszlán káposztafej róka zebracomb farkas családapa kályha tyúk nyúl édesgyökér sámli anya medve kéményseprő szekrény óriás küszöb fa

asztal bárány oroszlán káposztafej róka zebracomb farkas családapa kályha tyúk nyúl édesgyökér sámli anya medve kéményseprő szekrény óriás küszöb fa 1. 2. Elérhető pontszám: 9x2+2= 20 pont Húzzátok össze, lehetőleg más-más színnel, a párokat! asztal bárány oroszlán káposztafej róka zebracomb farkas családapa kályha tyúk nyúl édesgyökér sámli anya medve

Részletesebben

MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava

MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava A hónap régi magyar (katolikus) neve Böjtmás hava. Ez az elnevezés arra utal, hogy március a böjt második hónapja. A nagyböjt java többnyire

Részletesebben

Húsvét a Bruderhofban

Húsvét a Bruderhofban Húsvét a Bruderhofban 1998 augusztusában Gyurka bácsi bíztatására az akkor 6 fős családunk elrepült az angliai Beech Grove nevű protestáns eredetű, megújult hutteri gyökerű családközösségbe. Erről a 6

Részletesebben

szöveges feladatok (2. osztály) 1. Marika vett 8 kacsát, 7 lovat, 9 tyúkot és 3 szamarat a vásárban. Hány állatott vett összesen?

szöveges feladatok (2. osztály) 1. Marika vett 8 kacsát, 7 lovat, 9 tyúkot és 3 szamarat a vásárban. Hány állatott vett összesen? 1. Marika vett 8 kacsát, 7 lovat, 9 tyúkot és 3 szamarat a vásárban. Hány állatott vett összesen? 2. Péter vett 3 dm gatyagumit, de nem volt elég, ezért vissza ment a boltba és vett még 21 cm-t. Hány cm-t

Részletesebben

A debrői kertek alatt (gyermekjáték / Heves vm.) A kazári piacon Bábi, Bábi, de beteg (gyermekjáték)... 2

A debrői kertek alatt (gyermekjáték / Heves vm.) A kazári piacon Bábi, Bábi, de beteg (gyermekjáték)... 2 Tartalom A debrői kertek alatt (gyermekjáték / Heves vm.)... 2 A kazári piacon... 2 Bábi, Bábi, de beteg (gyermekjáték)... 2 Búbb bújj zöld ág (magyar népdal)... 2 Elfogyott a krumplileves... 3 Elvesztettem

Részletesebben

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK A következő történet szereplői közül példaként egy olyan helybéli embert állíthatunk, akit a neve miatt mindenki Bokor Mihálynak szólított, és akiről semmi rosszat

Részletesebben

Flag - Karácsonyi melléklet 1. - Alapfogalmak

Flag - Karácsonyi melléklet 1. - Alapfogalmak 2013 december 25. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még Givenincs Flag -értékelve Karácsonyi Mérték - 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 A latin eredetű szó - adventus - megérkezést, eljövetelt jelent. A Jézus születésére

Részletesebben

EGERÁG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉS AZ EGERÁG KULTURÁLIS KÖZPONT EGYESÜLET KIADVÁNYA

EGERÁG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉS AZ EGERÁG KULTURÁLIS KÖZPONT EGYESÜLET KIADVÁNYA XX. évfolyam 1 (170.) 2015. január ALap EGERÁG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉS AZ EGERÁG KULTURÁLIS KÖZPONT EGYESÜLET KIADVÁNYA Polgármester Úrtól tudjuk Boldog, egészségben és szerencsében gazdag új esztendőt

Részletesebben

Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum 7400 Kaposvár, Fő u. 10. Bejelentkezés: +36 30 869 6052. www.smmi.hu

Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum 7400 Kaposvár, Fő u. 10. Bejelentkezés: +36 30 869 6052. www.smmi.hu Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum 7400 Kaposvár, Fő u. 10. Bejelentkezés: +36 30 869 6052 www.smmi.hu 2 I. 1. FELADAT A tulipános láda egyik felét már kifestette a mester. Fejezd be te a másik

Részletesebben

1. Melléklet. 2. Melléklet. Interjú D.-vel. Dobbantó Rap G. D. & B. A. Zs. Geri a nagy parker, Azt hiszi, hogy ő a Marveles Peter Parker

1. Melléklet. 2. Melléklet. Interjú D.-vel. Dobbantó Rap G. D. & B. A. Zs. Geri a nagy parker, Azt hiszi, hogy ő a Marveles Peter Parker 194 1. Melléklet Dobbantó Rap G. D. & B. A. Zs. Ez itt a Dobbantó! Was is das? Ez nem gáz! Kriszbá az osztályfőnökünk Vele cool az egyéni fejlődési tervünk Edit nénit se felejtsük el hozzá fordulunk, ha

Részletesebben

Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium

Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Az emeletes buszunk, mellyel utaztunk Így mentünk Kárpátaljára Elindultunk: 7 órakor, Budapestről Délkor elértük a határt, kis idő után

Részletesebben

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet)

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet) Angyalka élményei B. Kis János, Orosz T. Csaba, Gwendoline Welsh, Poczai Péter, George Varga, J. Simon Aranka 2013 Publio kiadó Minden jog fenntartva Szerkesztette: Publio Kiadó Kft. George Varga: Az öregember

Részletesebben

Kalendárium. Mese. Tudod-e? Ügyeskedj! Programjaink. Zöld mozaik. - A mozgó kő. - Június - Nyárelő. - A rákosi vipera.

Kalendárium. Mese. Tudod-e? Ügyeskedj! Programjaink. Zöld mozaik. - A mozgó kő. - Június - Nyárelő. - A rákosi vipera. 2011. június A Magyar Máltai Szeretetszolgálat játszótereinek lapja XI. évf. 6. szám Kalendárium - Június - Nyárelő Zöld mozaik - A rákosi vipera Ügyeskedj! - Rejtvények, fejtörők Mese - A mozgó kő Tudod-e?

Részletesebben

lényege az, hogy mi kerül A sűrűje 2. Borbás Marcsi 100 recept a családi asztalra

lényege az, hogy mi kerül A sűrűje 2. Borbás Marcsi 100 recept a családi asztalra A magyar gasztronómia lényege az, hogy mi kerül otthon a családi asztalra. Borbás Marcsi A sűrűje 2. 100 recept a családi asztalra Borbás Marcsi Asűrűje 2. A könyv alkotói: Borbás Marcsi Antal Csilla Borbás

Részletesebben

SZENT LÁSZLÓ KIRÁLY NAPJAI CSÍKRÁKOSON

SZENT LÁSZLÓ KIRÁLY NAPJAI CSÍKRÁKOSON SZENT LÁSZLÓ KIRÁLY NAPJAI CSÍKRÁKOSON Időpontja: 2009. Június 25-28. (4 nap) A rendezvény eszmeisége: Sok évszázados, vagy akár évezredes székely hagyomány megjelenítése történik meg, tehát minden program

Részletesebben

s z a k á c s Te v a g y! Borbás Marcsi A sűrűje 10 0 sz í v m e l enge t ő r e cep t

s z a k á c s Te v a g y! Borbás Marcsi A sűrűje 10 0 sz í v m e l enge t ő r e cep t A l e g f o n t o s a b b s z a k á c s Te v a g y! Borbás Marcsi A sűrűje 10 0 sz í v m e l enge t ő r e cep t Borbás Marcsi Asűrűje A könyv alkotói: Borbás Marcsi Antal Csilla Borbás Dorottya Krisztics

Részletesebben

Szolnoki Főiskola Könyvtár és Távoktatási Központ

Szolnoki Főiskola Könyvtár és Távoktatási Központ 5 6 Megérkezett Simon-Júdás Jaj már néked pőregatyás! Rég felírta Noé Tokaj Hegyormára Hegyaljai kapás várj Simon Júdásra! Akár haszon, akár kár, Simon-Júda a határ. /Szüret, regula/ Ma használatos neve

Részletesebben

Egyszer volt, hol nem volt, volt egy szegény ember és a felesége.

Egyszer volt, hol nem volt, volt egy szegény ember és a felesége. A három kívánság Magyar népmese Szabó Enikő illusztrációival Egyszer volt, hol nem volt, volt egy szegény ember és a felesége. Fiatalok voltak, szerették is egymást, de a nagy szegénység miatt sokat veszekedtek.

Részletesebben

A CSALÁD. Következzen tehát a család:

A CSALÁD. Következzen tehát a család: A CSALÁD 2013. február. Eljutottam végre ide is - hogy összeismertessem a rokonokat. A több ezernyi kép közül majdnem mindegyik régi Aputól származik, az újak túlnyomó része pedig tőlem. Igyekeztem őket

Részletesebben

6. fejezet Óravázlatok

6. fejezet Óravázlatok 6. fejezet Óravázlatok 1. Osztály:1. Téma: Ősz Tananyag: Ősszel a gyümölcsösben Hely: az iskolakert Cél: Az évszakok jellemzőinek megismerése, közvetlen környezetünk felfedezése. A fa részeinek megfigyelése

Részletesebben

Finnországi beszámoló 2011.10.24. - 2011.11.7.

Finnországi beszámoló 2011.10.24. - 2011.11.7. Finnországi beszámoló 2011.10.24. - 2011.11.7. 2011.10.24. hétfő Ma reggel 9:00-kor a Kőbánya-Kispest 200E buszmegállójában találkoztuk. Felszálltunk a buszra és elindultunk a Liszt Ferenc (Ferihegy) reptér

Részletesebben

egy jó vállalkozás. Aztán nem egészen egy év alatt az egész elúszott. A pincéred elbokázta. Igaza lett apádnak! Haragszik rád.

egy jó vállalkozás. Aztán nem egészen egy év alatt az egész elúszott. A pincéred elbokázta. Igaza lett apádnak! Haragszik rád. Pista bácsi unokája A pesti kislány. A faluban csak így emlegették. Két éves lehetett, amikor az édesanyja hazavitte a faluba és a szülei segítségét kérte. Sírva panaszolta, hogy tovább már nem bírja a

Részletesebben

- Kézirat. Budapest, 1980. -

- Kézirat. Budapest, 1980. - V É R T E S S Z Ő L Ő S I L A K O D A L O M. Lánczos Zoltán. - Kézirat. Budapest, 1980. - V É R T E S S Z Ő L Ő S I L A K O D A L O M. Lánczos Zoltán. - Kézirat. Budapest, 1980. - - 2 - Vértesszőlős lakói

Részletesebben

Székely Sándornak, első nótáriusuknak köszönhetik:

Székely Sándornak, első nótáriusuknak köszönhetik: A DOHÁNY A FALU ÉLETÉBEN A telepesek a dohány művelésének, gondozásának jól bevált módszerét hozták magukkal. A legtöbb temesközi faluból, ahonnan érkeztek, a növény termesztési technológiájának kipróbált

Részletesebben

Egy fényképbe írt családtörténet

Egy fényképbe írt családtörténet Egy fényképbe írt családtörténet 1. A szülőfalum nevének eredete Vámosmikola Hont vármegyéhez tartozott, s ez a falu a XX. század elején központi szerepet töltött be a vármegyében. Itt volt/van a buszjárat

Részletesebben

BANÓ ISTVÁN FOLKLÓRKUTATÓRA, EGYKORI ZENTAI KÖZÉPISKOLAI TANÁRRA EMLÉKEZÜNK

BANÓ ISTVÁN FOLKLÓRKUTATÓRA, EGYKORI ZENTAI KÖZÉPISKOLAI TANÁRRA EMLÉKEZÜNK Tripolsky Géza BANÓ ISTVÁN FOLKLÓRKUTATÓRA, EGYKORI ZENTAI KÖZÉPISKOLAI TANÁRRA EMLÉKEZÜNK Nagy Abonyi Ági megkért egy előadásra, viszont arra is megkért, hogy beszéljek Banó Istvánról. Banó Istvánról,

Részletesebben

ERASMUS SZAKMAI GYAKORLATI BESZÁMOLÓ

ERASMUS SZAKMAI GYAKORLATI BESZÁMOLÓ NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM APÁCZAI CSERE JÁNOS KAR ERASMUS SZAKMAI GYAKORLATI BESZÁMOLÓ Gyakorlati hely: Park Hotel Le Sorgenti Gyakorlat időtartama: 2012. május 01.-augusztus 01. Készítette: Szabó Alexandra

Részletesebben

A 19-20.században terjedt el az adventi koszorú és kalendárium készítése, melyekkel szintén a várakozást fejezték ki.

A 19-20.században terjedt el az adventi koszorú és kalendárium készítése, melyekkel szintén a várakozást fejezték ki. DECEMBER- KARÁCSONY HAVA-ÁLOM HAVA JELES NAPOK December 25. Karácsony December 26. Karácsony NÉPSZOKÁSOK, NÉPI HIEDELMEK ADVENT Advent a kereszténység egyik legfontosabb időszaka: a négy hét alatt a hívek

Részletesebben

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló

Séta a szülőfalumban. Beder Beáta V. osztályos tanuló Séta a szülőfalumban Egy szép napon elmentünk a barátnőmmel sétálni a szülőfalumban. Az Erzsébet parkban megmutattam az emlékművet, a református templomot meg a nyári színpadot. _ Te, nagyon szereted a

Részletesebben

BankVelem PénzOkos Kupa 1. forduló 1. Sokszor hallani, hogy a honfoglaló magyarok a nyereg alatt puhították a húst. Tényleg igaz, hogy a húst a

BankVelem PénzOkos Kupa 1. forduló 1. Sokszor hallani, hogy a honfoglaló magyarok a nyereg alatt puhították a húst. Tényleg igaz, hogy a húst a BankVelem PénzOkos Kupa 1. forduló 1. Sokszor hallani, hogy a honfoglaló magyarok a nyereg alatt puhították a húst. Tényleg igaz, hogy a húst a nyereg alatt tartották? a. igaz b. hamis Nem igaz, nem tartottak

Részletesebben

2013. OKTÓBER XIX. ÉVFOLYAM 10. SZÁM

2013. OKTÓBER XIX. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2013. OKTÓBER XIX. ÉVFOLYAM 10. SZÁM ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Horváth István polgármester Pályzati felhívás BURSA HUNGARICA ösztöndíjra A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjprogram keretében új pályázati

Részletesebben

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta.

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Bódi Zsolt Publio Kiadó 2012 Minden jog fenntartva! A BARÁT Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Szüleimnek, testvéreimnek,

Részletesebben

Luca-nap. December 13.

Luca-nap. December 13. Luca-nap December 13. Tartalom Szent Lucia Luca, a gonosz Védekezés a rontás ellen Kotyolás Jóslások Luca, a büntető Luca széke Luca napi alakoskodás Tréfák Szent Lucia Lucia egy katolikus szent volt,

Részletesebben

MagyarOK 1.: munkalapok 5

MagyarOK 1.: munkalapok 5 1. Képes szótár munkalap 1. Egészítse ki a hiányzó magánhangzókat vagy mássalhangzókat! Húsok m_ rh_ h_ s s_ rt_ sh_ cs_ rk_ h_ s sz_ l_ nn_ k_ lb_ sz sz_ l_ m_ s_ nk_ h_ l Tejtermékek t_ j v_ j s_ jt

Részletesebben

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt Petőcz András Idegenek Harminc perccel a háború előtt Peut-être à cause des ombres sur son visage, il avait l air de rire. (Camus) Megyünk anyámmal haza, a plébániára. Szeretek az anyámmal kézen fogva

Részletesebben

SMART DIET. Táplálkozási kézikönyv

SMART DIET. Táplálkozási kézikönyv SMART DIET Táplálkozási kézikönyv A Smart Diet diéta segítségével elégetheti a különböző területekről a zsírpárnákat, különösen a hasról, lábakról, és a karokról. Többféle diéta létezik. Vannak szétválasztó

Részletesebben

Egészség-ábécé. Kalendárium. Mese. Tudod-e? Ügyeskedj! Információk. - A helyes napirend. - Farsang. - A sziú indiánok és a feketelábúak

Egészség-ábécé. Kalendárium. Mese. Tudod-e? Ügyeskedj! Információk. - A helyes napirend. - Farsang. - A sziú indiánok és a feketelábúak 2009. február A Magyar Máltai Szeretetszolgálat játszótereinek lapja IX. évf. 2. szám Kalendárium - Farsang Mese - A sziú indiánok és a feketelábúak Ügyeskedj! - Rejtvények, fejtörők Egészség-ábécé - A

Részletesebben

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva Olcsó krumpli Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva ment ajtót nyitni. Nagy örömére, az édesanyja állt az ajtó előtt. Anyukám, de jó, hogy jössz. Alig állok a lábamon, olyan álmos vagyok. Kislányom! Csak

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

Táplálkozási tanácsok gyomorgyűrű beültetést követően

Táplálkozási tanácsok gyomorgyűrű beültetést követően Táplálkozási tanácsok gyomorgyűrű beültetést követően Műtétet követő 1. nap: TEA ÉS VÍZ Igyon lassan, kis kortyokban Várjon 1-2 percet a kortyok között; Egyszerre soha ne igyon többet 1 dlnél Csakis szénsavmentes

Részletesebben

alapítva 1995 SZIGETKÖZ A HÁZIAS ÍZEK VILÁGA VEVŐTÁJÉKOZTATÓ-KATALÓGUS 2015. OKTÓBER 5. - OKTÓBER 31.

alapítva 1995 SZIGETKÖZ A HÁZIAS ÍZEK VILÁGA VEVŐTÁJÉKOZTATÓ-KATALÓGUS 2015. OKTÓBER 5. - OKTÓBER 31. alapítva 1995 DARNÓ SZIGETKÖZ A HÁZIAS ÍZEK VILÁGA VEVŐTÁJÉKOZTATÓ-KATALÓGUS 2015. OKTÓBER 5. - OKTÓBER 31. Áraink Nettó -ban értendőek, kivéve egalizáltak, azok darabárasak! AKCIÓS TERMÉKEK Nyári turista

Részletesebben

Hét este, hét reggel. Kiscsoport. Sötét van, semmit sem látok! Teremtek világosságot! És lett este, és lett reggel,

Hét este, hét reggel. Kiscsoport. Sötét van, semmit sem látok! Teremtek világosságot! És lett este, és lett reggel, Kiscsoport Hét este, hét reggel 1. Sötét van, semmit sem látok! Teremtek világosságot! az első nap ezzel telt el. 5. Égben madár, vízben halak, röpködjenek, pancsoljanak! ötödik nap ezzel telt el. 2. Hát

Részletesebben

Államfői látogatás Bogyiszlón

Államfői látogatás Bogyiszlón VII.ÉVFOLYAM 4. SZÁM Bogyiszló község polgárainak lapja 2016. április Államfői látogatás Bogyiszlón Áder János köztársasági elnök a Víz Világnapján március 22-én a dunai jeges árvíz 60. évfordulójának

Részletesebben

A beszélgetésen részt vett Erdélyi Klári és Farkas István

A beszélgetésen részt vett Erdélyi Klári és Farkas István A révész A belső újjászületés felé vezető út felébredést követel, mindenekelőtt annak megakadályozását, ami az önmagam megerősítésében áll. Ez egy döntő próba. Nem lehet egyezkedés az igazsággal. Ez az,

Részletesebben

Kedves Olvasó! Tisztelettel köszöntöm Önt hírlevelünk karácsonyi, 2010/11. számában! 2010. december 204

Kedves Olvasó! Tisztelettel köszöntöm Önt hírlevelünk karácsonyi, 2010/11. számában! 2010. december 204 Kedves Olvasó! Tisztelettel köszöntöm Önt hírlevelünk karácsonyi, 2010/11. számában! 2010. december 204 (SERBÁN ANDRÁS igaz székely ember emlékének) Karácsonyi történet Mi, gyerekek, nagyon vártuk az első

Részletesebben

Erskine Angelika: Lélekmadár

Erskine Angelika: Lélekmadár A vers- és prózaíró pályázat díjazott alkotói a 2011-12-es tanévben: Erskine Angelika 1.a Ring Dóra 1.b Robotka Ádám 2.b Both Noémi 3.a Miletics Maya 4.b Bonecz Bendegúz 5.b Bodóczy Iliáná 8.b Török Anna

Részletesebben

III. osztály 1 Orchidea Iskola IV. Matematika verseny 2011/2012 II. forduló

III. osztály 1 Orchidea Iskola IV. Matematika verseny 2011/2012 II. forduló III. osztály 1 Orchidea Iskola IV. Matematika verseny 2011/2012 II. forduló 1. Mennyi az eredmény 15+17 15+17 15+17=? A) 28 B) 35 C) 36 D)96 2. Melyik szám van a piramis csúcsán? 42 82 38 A) 168 B) 138

Részletesebben

CSENGŐSZÓ. A Császártöltési Német Nemzetiségi Általános Iskola diáklapja 2015/2016-os tanév 2. szám

CSENGŐSZÓ. A Császártöltési Német Nemzetiségi Általános Iskola diáklapja 2015/2016-os tanév 2. szám CSENGŐSZÓ A Császártöltési Német Nemzetiségi Általános Iskola diáklapja 2015/2016-os tanév 2. szám Készítették: A Diák-újságíró szakkör tagjai: Juhász Valentina, Jónás Levente, Flórián Zsolt, Prohászka

Részletesebben

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Előzmények Projekt adatai: Kedvezményezett Projekt címe Projekt azonosítója Alsómocsolád Község Önkormányzata Mintaprogram a minőségi időskorért

Részletesebben

A fölkelő nap legendája

A fölkelő nap legendája Prof. Dr. Tapolyai Mihály A fölkelő nap legendája Máréfalvi barátaimnak mestereim egyikéről Dr. Szalay Károly pszichiáter emlékére Dr. Szalay Károly pszichiáter élete (1894-1973) Régen mesternek hívtuk

Részletesebben

OSZTÁLYKÉPEK ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY ös tanév Tanító: Csáka Mária szeptember 15: Első nap az iskolában

OSZTÁLYKÉPEK ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY ös tanév Tanító: Csáka Mária szeptember 15: Első nap az iskolában OSZTÁLYKÉPEK ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY 2014-2015-ös tanév Tanító: Csáka Mária 2014. szeptember 15: Első nap az iskolában Gyülekeztünk az iskola udvarán. Az V. osztályosok kézen fogtak és bevezettek minket a templomba

Részletesebben

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak.

Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. Gyerekekre alkalmazta: Anthony A. Lee Illusztrálta: Rex John Irvine Fordította: Maryam Frazer Imánnak. 1 2 'Abdu'l-Bahá sok évet töltött a Szentföldön, Akkó városában. Éveken keresztül fogoly volt, és

Részletesebben

Január, a polgári év elsõ hónapja tehát a Vízöntõ csillagkép nevét viseli. A régi magyar neve pedig Boldogasszony hava, mert eleink az év elsõ hónapját Szûz Máriának szentelték. A keresztény (katolikus)

Részletesebben

Annus szobalányként dolgozott,

Annus szobalányként dolgozott, Annus döntése Annus szobalányként dolgozott, akkor már majdnem 10 éve, amikor az asszonya váratlan ajánlattal állt elő. Kedves Annuskám, tudja mennyire szeretjük magát, a férjem és én is. Családtagnak

Részletesebben

Karamellás tej Kenyér búzakorpás Margarin Felvágott sajtos párizsi Zöldpaprika. Grill csirkecomb Kukoricás rizs Tartár mártás

Karamellás tej Kenyér búzakorpás Margarin Felvágott sajtos párizsi Zöldpaprika. Grill csirkecomb Kukoricás rizs Tartár mártás Heti étlap: 2017.01.02. - 2017.01.08. A / Napi háromszori étkeztetés szolgáltatása / 15-18 év 2017.01.02. hétfő 2017.01.03. kedd 2017.01.04. szerda 2017.01.05. csütörtök 2017.01.06. péntek 2017.01.07.

Részletesebben

Húsvéti Kempingtalálkozó Erdélyben. Dés, Transilvania Camping

Húsvéti Kempingtalálkozó Erdélyben. Dés, Transilvania Camping Húsvéti Kempingtalálkozó Erdélyben Dés, Transilvania Camping Szervező - Ábrok László - Debrecen - tel.:06 20 939 0271 Társszervező - Transilvania Camping - Erdélyi Lakókocsisok - Peti tel 0040 722 509492

Részletesebben

3 6. 3 4. o.: 1 50. feladat 5 6. o.: 26 75. feladat. Mérünk és számolunk 2011. Egységnyi térfogatú anyag tömege

3 6. 3 4. o.: 1 50. feladat 5 6. o.: 26 75. feladat. Mérünk és számolunk 2011. Egységnyi térfogatú anyag tömege Jármezei Tamás Egységnyi térfogatú anyag tömege Mérünk és számolunk 211 FELADATGYŰJTEMÉNY AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA 3 6. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA Jedlik-verseny I. forduló 3 4. o.: 1 5. feladat 5 6. o.: 26 75. feladat

Részletesebben

HÉTFŐI REPÜLÉS A PÚPOS SZÖRNYETEG

HÉTFŐI REPÜLÉS A PÚPOS SZÖRNYETEG HÉTFŐI REPÜLÉS A PÚPOS SZÖRNYETEG Sötétben minden más. Az egy más világ. Gyuszi fekszik a sötétben. A kályhánál valami furcsa domborodik. Valami púpos szörnyeteg, ugrásra készen. Gyuszi feljebb húzza a

Részletesebben

Jelentkezési lap NÉV. Lakcím:. Iskola:... Osztály:. E-mail cím:... Telefonszám:

Jelentkezési lap NÉV. Lakcím:. Iskola:... Osztály:. E-mail cím:... Telefonszám: Jelentkezési lap.. NÉV Lakcím:. Iskola:... Osztály:. E-mail cím:... Telefonszám: 1.Feladat TOTÓ (Húzd alá a helyes választ!) 1. Mibe lépett bele Kópé, amikor vérzett a lába? egy hegyes szögbe egy süni

Részletesebben

COOL-TÚRA 2010. 2. évf., 3. szám. Kistörő Adrienn és Hódosné Tatár Ildikó Cool-túra vetélkedő szervező

COOL-TÚRA 2010. 2. évf., 3. szám. Kistörő Adrienn és Hódosné Tatár Ildikó Cool-túra vetélkedő szervező A B E R E N T E I Á M K D I Á K J A I N A K L A P J A 2. évf., 3. szám COOL-TÚRA 2010 Idén 5. alkalommal került sor a berentei kezdeményezésű Cool-túra vetélkedőre. A nyelvművelés tematikájú írásbeli feladatsort

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

ŐSZI JELES NAPOK, ÜNNEPI SZOKÁSOK A HAGYOMÁNYOK TÜKRÉBEN

ŐSZI JELES NAPOK, ÜNNEPI SZOKÁSOK A HAGYOMÁNYOK TÜKRÉBEN ŐSZI JELES NAPOK, ÜNNEPI SZOKÁSOK A HAGYOMÁNYOK TÜKRÉBEN 2016/2017-es tanév 1. forduló A csapat neve: Az iskola neve, címe: A felkészítő tanár neve, e-mail címe: 1. Melyik őszi jeles napra gondoltunk?

Részletesebben

TERMÉK ADATLAP. Szív nagy. Termék neve

TERMÉK ADATLAP. Szív nagy. Termék neve Szív nagy fonal X szalag egyéb: gipsz, festék, lakk, Alkalmazott technikák varrás X ragasztás X festés gyöngyözés 125 g gipsz, 3ml lakk, 10 cm organza szalag, 5 ml festék Szükséges eszközök gipsz kiöntő

Részletesebben

Komplex, egyedi programcsomagokat kínálunk leendő látogatóink számára szórakoztatási lehetőségekkel, családbarát programok biztosításával.

Komplex, egyedi programcsomagokat kínálunk leendő látogatóink számára szórakoztatási lehetőségekkel, családbarát programok biztosításával. Csabai Kolbászház Látvány és élmény! Disznóvágás Kolbászkészítés Csapatépítő programok 2015 januárjától megnyitotta kapuit a Csabai Rendezvényszervező Kft. által üzemeltetett fesztiválház. Fő célunk a

Részletesebben

Erdélyi osztálykirándulás a Határtalanul program keretében

Erdélyi osztálykirándulás a Határtalanul program keretében Erdélyi osztálykirándulás a Határtalanul program keretében (2015.05.21-05.26) 1. nap (2015.05.21) 2015.05.20-án 23.30-kor kezdtünk összegyűlni a suli előtt. Az idő barátságtalanul hűvös volt, előtte nem

Részletesebben

A gyűrűn látszott, hogy soká hordhatták és sokat dolgozott az, aki viselte, mert kopott volt, de gyűrű volt. Az anyós nagylelkűségére

A gyűrűn látszott, hogy soká hordhatták és sokat dolgozott az, aki viselte, mert kopott volt, de gyűrű volt. Az anyós nagylelkűségére A gyűrű kora A jobb keze gyűrűsujján lévő karikagyűrűt nézegette. A házassági évfordulójuk közeledett. Hányadik is? Ki kell számolnia. Ha 52-ben házasodtak és most 2011-et írunk, akkor ez az 59. Nem kerek

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Székelyszenterzsébet

Székelyszenterzsébet Nagy Emma Székelyszenterzsébet Séta térben és időben Szent Erzsébet Sancta Elisabeth Székelyszenterzsébet, így látom leírva a falu nevét a régi dokumentumokban, vagy a jelenlegi helységnévtáblán és máshol.

Részletesebben

Előételek. Házi vegyes finomságok. Levesek

Előételek. Házi vegyes finomságok. Levesek Házi vegyes finomságok Előételek (kolbász, sajt, szalonna, paprika, paradicsom, lila hagyma) Húsleves Levesek (leveszöldség, cérnametélt vagy csigatészta) Májgaluska leves (leveszöldség, májgaluska) Csülkös

Részletesebben

Részes aratás az uradalomban

Részes aratás az uradalomban Részes aratás az uradalomban Az időjárás ez évben a megszokottnál két héttel előbbre tart, így lassan a vége felé közeledik az aratás. A két világháború közötti időszakban ilyentájt még jócskán benne voltak

Részletesebben

2. k ö p ü l ( S ) zurbol(d) zürböl(d) Mit csinál az ember, ha a tejfölből vajat készít?

2. k ö p ü l ( S ) zurbol(d) zürböl(d) Mit csinál az ember, ha a tejfölből vajat készít? 1. t e j e s k u k o r i c a ( S ) g y e n g e t e n g e r i ( D ) g y e n g e m á l é ( D ) Mi a neve annak a még nem érett kukoricának, amit nyáron le szoktak szedni, hogy csövestől megfőzzék vízben?

Részletesebben

Üzenet. Krisztusban szeretett Testvéreim!

Üzenet. Krisztusban szeretett Testvéreim! Krisztusban szeretett Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziói Gyülekezet Hetilapja V. Évfolyam 48. szám, 2012. Dec. 16. Mennyi minden történt azon a helyen, ahol Jézus felszólítja a tanítványokat,

Részletesebben

Esküvői ajánlat. Igénybe vehető rendezvény helyszíneink:

Esküvői ajánlat. Igénybe vehető rendezvény helyszíneink: Esküvői ajánlat A házasságkötés életünk egyik meghatározó eseménye, melyet szeretnénk emlékezetessé varázsolni. Megtisztelve érezzük magunkat, hogy életük legfontosabb napjának helyszínéül a festői környezetben

Részletesebben

AZ ÚJ CSALÁD MOZGALOM HÍRLEVELE

AZ ÚJ CSALÁD MOZGALOM HÍRLEVELE AZ ÚJ CSALÁD MOZGALOM HÍRLEVELE 3. szám, 2015. március 3. szám - 2015. március Apró lépések a családokért Néhány évvel ezelőtt egy kolléganőm felhívott, hogy nem tudja, mit csináljon, ugyanis abortuszra

Részletesebben

Egyenlet felírása nélkül is megoldható szöveges feladatok Ajánlott 5 8. osztályosoknak

Egyenlet felírása nélkül is megoldható szöveges feladatok Ajánlott 5 8. osztályosoknak Egyenlet felírása nélkül is megoldható szöveges feladatok Ajánlott 5 8. osztályosoknak Mivel találkozol ebben a fejezetben? Elsősorban olyan feladatokkal, amelyek egyenlet felírása nélkül is megoldhatók.

Részletesebben

A népesség nyolcvan százaléka nyugdíjas

A népesség nyolcvan százaléka nyugdíjas A kosárfonásról híres település központjából vezet az út a világ elől elrejtett faluba. Nagymedeséren nem könnyű a megélhetés, a helyi kis üzlet sem tart egész nap nyitva, kevés a vásárló. A helyiek a

Részletesebben

Mondjam vagy mutassam?

Mondjam vagy mutassam? I évfolyam 1.szám 2011 szeptember-október-november A Montágh Imre Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és EGYMI lapja MONDJAM VAGY MUTASSAM Iskolánk névadója, Montágh

Részletesebben

SIÓAGÁRDI KRÓNIKA VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

SIÓAGÁRDI KRÓNIKA VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM Sióagárd Község Önkormányzata 2014. JANUÁR VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM LELKI ÚTRAVALÓ 2. oldal AZ ÖNKORMÁNYZAT TÁJÉKOZTATÁSA 3. oldal FELHÍVÁS - SIÓAGÁRDI ÉRTÉKTÁR 4. oldal MEGHÍVÓ RENDEZVÉNYEKRE 5. oldal KILIÁN

Részletesebben

Tábori napló- Dömötör tábor Patca, 2009. július 12-18. (a csalán, a pajta és az űrállomás jegyében )

Tábori napló- Dömötör tábor Patca, 2009. július 12-18. (a csalán, a pajta és az űrállomás jegyében ) Tábori napló- Dömötör tábor Patca, 2009. július 12-18. (a csalán, a pajta és az űrállomás jegyében ) 1. nap - 2009. július 12. Vasárnap UTAZÁS Reggel 8 körül szedett össze a busz minket Paks különböző

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

Szép karácsony szép zöld fája

Szép karácsony szép zöld fája Móra Ferenc Szép karácsony szép zöld fája Illusztrációk: Szabó Enikő Nyolcéves voltam, a harmadik elemibe jártam, és először léptem a közszereplés terére. A közszereplés tere az öreg templomunk volt. Úri

Részletesebben

13. borotva Mi a neve annak a szerszámnak, amivel a borbély a férfiak szakállát leszedi?

13. borotva Mi a neve annak a szerszámnak, amivel a borbély a férfiak szakállát leszedi? Kérdőív hangtani jelenségek vizsgálatához 1. cukorrépa Mi az a kapásnövény, amiből a cukrot készítik? 2. torma Mi a neve annak a növénynek, amelynek vastag gyökerét lereszeljük, s ecetesen fogyasztjuk

Részletesebben

2011. december XXI. évfolyam 12.szám

2011. december XXI. évfolyam 12.szám 1 Bajóti Kisbíró A BAJÓ TI Ö NKO RM ÁNYZAT LAPJA 2011. december XXI. évfolyam 12.szám ÁLDOTT BÉKÉS KARÁCSONYI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK A KISBÍRÓ OLVASÓINAK ÉS A FALU MINDEN LAKÓJÁNAK Ligeti János: Karácsony

Részletesebben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben 2011-ben is bekerült az Igali Gyógyfürdő nyári rendezvénysorozatába a már évek óta hagyományosan megrendezésre kerülő és töretlen sikernek örvendő gyermeknap,

Részletesebben