2011. Karácsony. Advent Az Úr eljövetele

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2011. Karácsony. Advent Az Úr eljövetele"

Átírás

1 2011. Karácsony Advent Az Úr eljövetele A Karácsony előtti készülődésünkben fontos, hogy helyesen lássuk az Úr eljövetelének valóságát. Egy 18. századi református lelkipásztor szép gondolatmenetben hagyta ránk az Úr Jézus négyszeres eljövetelének üzenetét. Jézus először testben érkezett meg, gyermekként, hogy Megváltónkká legyen kereszthalála és feltámadása által. Ezt ünnepeljük Karácsony napjaiban. Jézus második eljövetele akkor következett, következik be, amikor szívünkbe költözik. Ez megtérésünket jelenti, azt az időt, azt az alkalmat, amikor Úrként ismerjük el életünkben, és Megváltónknak valljuk őt. Az Ő második eljövetele adja meg keresztyén életünk minőségét. Ennek látszania kell az életünkben. Jézus harmadik eljövetele halálunk órájában történik, amikor visszavonhatatlanul megjelenik azért, hogy az Ő országába vigyen bennünket. Mindazokat, akik kiszabott földi életidejük során hittel elfogadták az Ő megjelenését. Erre a harmadik adventre mondja egyik énekünk: Így halni jó halál. Egyébként életünk utolsó órája, e világból való kimenetelünk félelmet kelt és szorongások között tart. Mennyivel másabb úgy várni azt az órát, hogy nemcsak az idő telik le, hanem Megváltónk értünk jött el. Az Úr Jézus negyedik megérkezése a világtörténelem utolsó napja. Erről azt tanítja a Biblia, hogy az ég felhőin jelenik meg az Emberfia, azért, hogy maga elé állítson bennünket. Az addig elhunytakat feltámasztja, a testben levőket pedig elváltoztatja, hogy az Atya előtt számot adjunk, de ekkor is ott lesz övéi mellett, és pártjukat fogja. Töltsön be bennünket ez a várakozás és legyen igazi Karácsonyunk. Gaál Sándor lelkipásztor Füle Lajos: Visszajön Hóból az erdő, ködből a felhő, Hó esik, tél szele fújja. Valaki eljött, Valaki elment, Valaki visszajön újra. Angyalok ajkán, emberek hangján Csendül a csillagos ének. Kétezer éve mennek elébe Boldogan, ki neki élnek. Száll csuda híre szívből a szívbe Kétezer év tanú róla: Valaki eljött, Valaki elment, Valaki visszajön újra. Hóból az erdő, ködből a felhő, Hó esik, tél szele fújja. Kisgyermekként eljött, Megváltóként elment, Királyként visszajön újra! Ott a helyed e drága menetben, Életed Krisztusa vár rád. Hagyd el a gondot, légy vele boldog! Zengje a szíved a hálát!

2 Mi a szülői szerep? A szülői hivatás Isten elhívása, szülőként Istent képviseljük gyermekeink életében. A korszellem a gondviselői szerepre zsugorította a szülői feladatot. A gyereknek ételre, ruhára, ágyra, és egy kevés minőségi időre van szüksége. A szülő feladata a megfelelő körülmények (étel, ruha, otthon, egészséges életmód, intellektuális és kreatív fejlesztés) biztosítása is, de ennél sokkal, sokkal több. Isten mélyebb és sokoldalúbb feladatra hívja a szülőket. Gyermekeink Isten céljai szerinti nevelése, pásztorolása folyamatos és mindenre kiterjedő feladat. A jellem formálása mindig folyik, amikor a gyermekeinkkel vagyunk. Amikor fölkelünk, amikor sétálunk, amikor beszélgetünk, amikor pihenünk, mindig a gyermekeink segítségére kell lennünk az élet, saját maga és a mi szükségleteink megértésében. Ez a belső emberre ható, pásztoroló nevelés csak akkor tud megvalósulni, ha közvetlen, bizalmas és bensőséges a kapcsolatunk. Másképp nem jutunk el gyermekünk szívéhez. Alaposan és mélyen kell őt megismernünk. Indítékait, vágyait, érdeklődését, gondolkodásmódját, lelki alkatát, örömeit és küzdelmeit. És azzal, hogy őszinte, hiteles emberként veszünk részt a kapcsolatban, azt is lehetővé kell tennünk, hogy a gyermekünk minket is valóságosan megismerjen. (www.bibliai.com) Maradjanak a szívedben azok az igék, amelyeket ma parancsolok neked. Ismételgesd azokat fiaid előtt, és beszélj azokról, akár a házadban vagy, akár úton jársz, akár lefekszel, akár fölkelsz! (5Mózes 6,6-7) Karácsony esti csendesség Szeretettel ajánljuk a Karácsony esti családi áhítat megtartásához a következőket. 1. Ajánlott énekek: Dicsőség mennyben az Istennek! Dicsőség mennyben az Istennek! Az angyali seregek vígan így énekelnek: Dicsőség, dicsőség Istennek! 2. Békesség földön az embernek! Békesség földön az embernek! Kit az igaz szeretet a Jézushoz elvezet, Békesség, békesség, embernek! Karácsonyi harangok vígan harangozzatok karácsony napján! 2. Azért jött, hogy megmentsen, bűneimet elvegye, úgy szeretett! 3. Hadd tudják meg mindenütt, Jézus Krisztus földre jött, megszületett. 2

3 2. Gondolatok az ünneplésről: (Cseri Kálmán: A kegyelem harmatja című áhítatos könyvéből) Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az Isten dicsőségét János 1, 14 A karácsony elnevezése a latin carnatio = megtestesülés szóból származik. Karácsony az Úr Jézus emberré lételének ünnepe. Jézus Krisztus az Ő örök isteni természete mellé magára vette a mi emberi természetünket is, mert csak így lehetett segíteni rajtunk. Minden karácsonykor erre kellene emlékeznünk és ezért hálát adnunk. Az ünnep tartalma azonban az idők folyamán eltorzult. Sokak számára egyenesen teher a hozzátapadt sok szokás és többletkötelesség. Ilyenkor felbolydul az ország, aki teheti vásárol, utazik, vendégeskedik - s az ünnep kimerül ebben, és sok ember is kimerül az ünnep végére. Segítség lehet, ha megtervezzük a tennivalókat, csak a valóban szükségeset vesszük célba, elosztjuk a feladatokat, és csendet is készítünk az ünnepekre. Az ajándékozás ne legyen kényszer. Ne versenyezzünk egymással, ne fokozzuk le üzletté! Az ajándékot ne a forintértéke, hanem a szeretetértéke tegye kedvessé. Saját kézzel készített tárgyak, amelyek mögött figyelmesség, szellemesség van, nagyobb örömöt szerezhetnek, mint bármi más. Egyáltalán az örömszerzés legyen a cél! S örömöt szellemi értékekkel is lehet szerezni. Egymást ilyesmivel is gazdagabbá tehetjük. És ne feledkezzünk el azokról, akiknek senki nem készít ajándékot. nézzünk körül, imádságban kérjünk tanácsot Istentől, s legalább egy valakinek készítsünk így szép ünnepet! Az ünnep lényege pedig az élő Krisztussal való közösség, a benne való öröm maradjon meg a hétköznapokban is, tegye ünneppé legszürkébb óráinkat is! 3. Imáság: Drága Úr Jézus. Köszönjük, hogy nem hagytál bennünket magunkra, hanem az első Karácsonykor emberré lettél értünk. Otthagytad a mennyei dicsőséget, és megszülettél emberi testben, azért, hogy halálod és feltámadásod által örök életet szerezz nekünk. Hálásak vagyunk az ünnepért, áldott üzenetekért, szeretetteljes találkozásokért. Könyörgünk szeretteinkért, gyülekezetünkért, Te áldd és szenteld meg ünneplésünket. Ámen. 4. Mi Atyánk 5. Ajánlott énekek: 329. Itt állok jászolod felett, ó Jézusom, szerelmem. Eljöttem, elhoztam neked, amit kezedből nyertem. Vedd elmém, lelkem és szívem, hadd adjam néked mindenem, Hogy kedves légyek néked. Betlehemi csillag csodafényt ád, hirdeti az ég s föld nagy királyát. Bölcsek és pásztorok, bölcsek és pásztorok Őt imádják. 2. Maga a nagy Isten jött a földre, hogy a bűn hatalmát eltörölje. Megvan a győzelem, megvan a győzelem mindörökre. 3. Nem idegen többé már az ember, átölelte Isten kegyelemmel. Mindnyájan jöjjetek, mindnyájan jöjjetek nagy örömmel. 4.Szeretete rajtunk túl is árad, hirdetnünk kell Jézust a világnak. Zengjen az énekünk, zengjen az énekünk a Királynak! 3

4 Az ünnepi legátus bemutatkozása Kovács Márta, ötödéves lelkész szakos hallgató vagyok. Zemplénben nőttem fel és még jelenleg is ott élek családommal Bekecsen. Igaz ugyan, hogy a sárospataki gimnáziumi éveimtől kezdve a debreceni teológus éveken át jóval több időt töltöttem kollégiumban, mint a családi házban, a tavalyi év szeptemberétől pedig egy évig külföldön önkénteskedtem egy anglikán gyülekezetben. Két testvérem van, akik közül az általános iskolás öcsém, Botond, otthon lakik szüleimmel, nővérem pedig, Andrássyné Kovács Réka férjével, Andrássy Gergellyel egészen közel költözött a ramocsaházi templomhoz. Teológus éveim alatt többször jártam ezen a településen, hol citerával, hol anélkül, látogatóba jöttem, de nem egyszer volt alkalmam találkozni a gyülekezettel, és reméltem, hogy egyszer lehetőségem lesz legátusként is együtt ünnepelni a ramocsaháziakkal. Megint ráébredhettem arra, hogy Isten terve szerint minden a megfelelő időben történik, hiszen éppen most vezetett ide Karácsony ünnepére, amikor a nővérem és sógorom élete így összefonódott a ramocsaházi gyülekezet életével. Mindig különleges élmény legátusként látni és megélni, hogy az egyes gyülekezetek hogyan ünneplik Krisztus születését. Nagy örömmel készülök az újabb találkozásokra, a közös Igére figyelésre, a szolgálatokra, együtt imádkozásra és éneklésre, a legnagyobb ajándéknak, Krisztusnak való örvendezésre. Gyermekkorom Karácsonyainak meghatározó része volt a kántálás, viszont legátusként ezt még csak egy gyülekezetben gyakorolhattam. Remélem, hogy a ramocsaházi gyülekezet kántálóihoz is lesz lehetőségem csatlakozni. Szép, csendes, nyugodt adventet és örömmel teli Karácsonyt kívánok minden kedves olvasónak! Túrmezei Erzsébet: Kérdez a gyermek Ott fenn lakott a csillagok felett, de mikor karácsony este lett, lejött a földre, mint kicsiny gyermek. És ó, a hidegszívű emberek! Kis istállóban kellett hálnia. Szalmán feküdt. Ő, az Isten Fia. Elhagyta értünk az egeket. Ugye, apukám, nagyon szereted? Az apa nem szól. Olyan hallgatag. De a kis kedvenc nem vár szavakat. Odaszorítja vállára meleg, kipirult arcát, s tovább csicsereg. Kicsiny gyermek lett, gyenge és szegény, és ott aludt az állatok helyén, szűk istállóban. Nem is érthetem. Milyen meleg ágyacskám van nekem, pedig csak a te kislányod vagyok. És Ő, az Isten Fia, Ő a legnagyobb, szalmán feküdt, amikor született. Ugye, apukám, nagyon szereted? Kint csillagfényes, hideg este tél Bent apja ölén kisleány beszél. Ott sem nyughatott, szalma fekhelyén. Futniuk kellett éjnek idején. Halálra keresték a katonák. Milyen keserves útjuk lehetett. Ugye, apukám, nagyon szereted? Az apa leteszi a gyermeket. Ugye, szereted? Ugye, szereted? Nem bírja már, el kell rohannia. A jászolban fekvő Istenfia karácsonyesti képe kergeti. Feledte, és most nem feledheti. Most a szeméből könnyre könny fakad. Most vádakat hall, kínzó vádakat. Elmenekülne még, de nem lehet. Most utolérte az a szeretet. S míg a szívébe égi béke tér, mintha körül a hólepett fehér tetők, utak felett távol zene, angyalok tiszta hangja zengene szívet szólongató, szép éneket: Szegény lett érted. Ugye szereted? 4

5 5 napos klub Nyári gyülekezeti tábor Berekfürdőn II. Egyházmegyei Gitártábor Berekfürdőn 5

6 Konfirmáció Családi csendes napok a roma ifisekkel Adventi koszorúkészítés Ifis kerékpártúra Tivadarba Gyülekezeti Kismama kör 6

7 B i b l i a i r e j t v é n y m i n d e n k o r o s z t á l y n a k A következő rejtvényben a karácsonyi történet 16 szavát találhatjuk meg. A különböző személyek, tárgyak, és helyszínek mindig egyenes vonalban helyezkednek el, de lehetnek függőlegesen, vízszintesen, fejjel lefelé, átlósan, és még sokféle képen. Ha megvan egy szó, karikázd be, és a 16. szó után leellenőrizheted megfejtéseidet a Lukács 2,1-20 bibliai szakaszban. 1. DÁVID A N E R K V E T H O M Ú R P O D Z U G N E F M Á R I A L A R H Z C A O V Ü N E B E H I E T Á D Z D Ö L P R D Z D V J Ú L T Ó É Ú S K Ö P J C E L N J Á S Z O L S B Y I M P A Í Z F E E A U G U S T U L K F E S Z Ó J Ő H K W Recept a jövő évre 1. Végy tizenkét hónapot. Tisztítsd meg alaposan minden keserűségtől, zsugoriságtól, félelemtől és szőrszálhasogatástól. 2. Oszd mindegyiket 30, illetve 31 részre, úgy, hogy a készlet fussa egy évre. Minden napot külön kell elkészíteni. Hozzávaló: egyharmad munka, kétharmad derű és humor. 3. Végy hozzá három teljes evőkanál reménységet, egy kiskanál béketűrést, egy kis iróniát, és egy csipetnyi tapintatot. Öntsd le az egészet bőségesen szeretettel, majd díszítsd apró figyelmességek friss zöld jelével. 4. Az egészet tálald egy üdítő csésze tea mellé felszolgálva. 7

8 Állandó alkalmaink Hétfő Péntek: között reggeli áhítat tól bibliaóra az Idősek Klubjában Kedd: tól házi bibliaóra Szerda: Hittanórák az iskolában és óvodai foglalkozás tól Kismama kör minden második héten Csütörtök: tól gyülekezeti bibliaóra tól kátéóra Péntek: tól énekkari próba tól roma fiúk bibliaórája Szombat: tól ifjúsági bibliaóra 9.00-tól Istentisztelet az Idősek Otthonában Vasárnap: tól Istentisztelet tól Istentisztelet Ünnepi alkalmaink December 18. vasárnap 19. hétfőtől 24. szombat 25. vasárnap 26. hétfő 31. szombat január 1. vasárnap tól a Kultúrházban óvodások adventje esténként tól bűnbánati istentiszteletek Szenteste tól istentisztelet, hittanosok műsora Kántálás 9.00-tól istentisztelet az Idősek Otthonában, úrvacsora tól istentisztelet, úrvacsora tól istentisztelet tól istentisztelet tól Láthatatlan színház az ifjúság szolgálata tól Óévzáró istentisztelet tól gyülekezeti vacsora tól Újévi istentisztelet tól istentisztelet 8

Áldott Karácsonyt és Áldott Új Esztendot kívánunk minden Testvérünknek! Keressétek elõször Istennek országát, és az Õ igazságát...

Áldott Karácsonyt és Áldott Új Esztendot kívánunk minden Testvérünknek! Keressétek elõször Istennek országát, és az Õ igazságát... Keressétek elõször Istennek országát, és az Õ igazságát...(máté 6:33) Kiadja a Nyíregyháza Városi Református Egyházközség XVIII. évfolyam 2014/2 Tartalom Várakozunk és Valaki vár ránk... 2 Karácsony esti

Részletesebben

REMÉNYSUGÁR. Immánuel. Velünk az Isten. Lelkészi köszöntő 3. Nagy György lelkipásztor

REMÉNYSUGÁR. Immánuel. Velünk az Isten. Lelkészi köszöntő 3. Nagy György lelkipásztor REMÉNYSUGÁR Lelkészi köszöntő 3. El sem tudom mondani, milyen hálásak gyermekeim, amikor melléjük ülök a földre, elolvasok egy mesét, vagy megnézem, mit építettek legóból. Mosolyognak, megelevenednek,

Részletesebben

REFORMÁTUS EGYHÁ ZI ÉLET

REFORMÁTUS EGYHÁ ZI ÉLET XIV. évfolyam 2014. december 4.szám K Ő B Á N Y A I REFORMÁTUS EGYHÁ ZI ÉLET A BUDAPEST-KŐBÁNYAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG TUDÓSÍTÓJA Jézus Krisztust nem bejelentés nélkül és nem váratlan vendégként küldte

Részletesebben

ÖRÖMMONDÓ. A ZUGLÓI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA 2010. 1. szám

ÖRÖMMONDÓ. A ZUGLÓI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA 2010. 1. szám ÖRÖMMONDÓ A ZUGLÓI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA 2010. 1. szám Én, az ÚR, vagyok a ti szentetek, Izráel teremtője, a ti királyotok. én újat cselekszem, most kezd kibontakozni, majd megtudjátok! (Ézs. 43:15.19)

Részletesebben

...azonképpen a Krisztusban is mindnyájan megeleveníttetnek. (1Kor15,22)

...azonképpen a Krisztusban is mindnyájan megeleveníttetnek. (1Kor15,22) A Debrecen-Csapókerti Református Egyházközség lapja XX. évfolyam 2. szám 2015. április 5....azonképpen a Krisztusban is mindnyájan megeleveníttetnek. (1Kor15,22) Darmstadt Imakert 2 Magvetés Élet örök

Részletesebben

Óvárosi Hírmondó. Hirdetések

Óvárosi Hírmondó. Hirdetések Hirdetések - Tájékoztatjuk a Testvéreket, hogy az egyházfenntartói járulékot befizethetik a lelkészi hivatalban, valamint a vasárnapi istentiszteletek előtt. Köszönjük! - Június 9-én 10 órától tanévzáró

Részletesebben

HÍVÓ SZÓ A LÉLEK EREJE. Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8)

HÍVÓ SZÓ A LÉLEK EREJE. Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8) IV. évf. 9. szám 2013. május 19. HÍVÓ SZÓ SzigetszentmiklósKossuth utcai Református Egyházközség lapja A LÉLEK EREJE Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8) Pünkösd a Szentlélek

Részletesebben

www. MINDENKITEMPLOMA.HU Gyülekezeti hírlevél 2007. Karácsony Mert született néktek ma a Megtartó, ki az Úr Krisztus a Dávid városában.

www. MINDENKITEMPLOMA.HU Gyülekezeti hírlevél 2007. Karácsony Mert született néktek ma a Megtartó, ki az Úr Krisztus a Dávid városában. www. MINDENKITEMPLOMA.HU Gyülekezeti hírlevél 2007. Karácsony Mert született néktek ma a Megtartó, ki az Úr Krisztus a Dávid városában. (Lukács 2:11) TARTALOM Bereczki Sándor: Az Úr közel 3 Drótos Gyöngyi:

Részletesebben

HÍRLEVELE 2014. húsvét

HÍRLEVELE 2014. húsvét A Budapest-Budafoki Református Egyházközség HÍRLEVELE 2014. húsvét A nyuszi Az üregi nyúl mindennapos látvány volt a 70-es, nyolcvanas években a németországi parkokban. A kollégium ablakából, ahol laktam

Részletesebben

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XVI. évf. 2. sz., 2014. december

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XVI. évf. 2. sz., 2014. december ²1 A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XVI. évf. 2. sz., 2014. december A betlehemi jászolnál nem állt egy teológus sem, egyetlen pap sem. Mégis minden teológia kezdete a csodák

Részletesebben

Áldott karácsonyi ünnepeket!

Áldott karácsonyi ünnepeket! Egyházi Élet 2010. KARÁCSONY A KOLOZSVÁR-FELSÕVÁROSI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG GYÜLEKEZETI ÉRTESÍTÕJE Ímé, mily fenséges az Isten az ő erejében; kicsoda az, aki úgy tanítson, mint ő? Jób 36,22 Karácsony

Részletesebben

Kedves Testvéreink! ÁLDOTT KARÁCSONYT, KEGYELEMTELJES ÚJESZTENDÕT KÍVÁNUNK MINDEN KEDVES TESTVÉRÜNKNEK! Jenei Zoltán lelkész

Kedves Testvéreink! ÁLDOTT KARÁCSONYT, KEGYELEMTELJES ÚJESZTENDÕT KÍVÁNUNK MINDEN KEDVES TESTVÉRÜNKNEK! Jenei Zoltán lelkész Aranycsengettyû A Debrecen-Széchenyi kerti Református Egyházközség lapja XII. évfolyam 5. szám 2010. December, Karácsony Ünnepe Megjelent a mi Üdvözítõ Istenünk jósága és emberszeretete. Jézus Krisztus

Részletesebben

BÉKESSÉG. Teljes öröm van Tenálad. A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2007. szeptember XIII. évfolyam 4. szám. Tábor után tanév előtt

BÉKESSÉG. Teljes öröm van Tenálad. A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2007. szeptember XIII. évfolyam 4. szám. Tábor után tanév előtt BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2007. szeptember XIII. évfolyam 4. szám I gen, Nála jártunk. Ő volt örömünk forrása, közösségünk összegyűjtője, megtartója és megáldója. Olyan örömet

Részletesebben

Új Mustármag. Tartalom: Hírek papa Nyílt levél Bemutatkozás Programjaink in Memoriam

Új Mustármag. Tartalom: Hírek papa Nyílt levél Bemutatkozás Programjaink in Memoriam Új Mustármag A Bethánia CE Szövetség hírlevele 2011. március - április Legyen derekatok felövezve, és lámpásotok meggyújtva. Ti pedig legyetek hasonlók az olyan emberekhez, akik várják, mikor tér vissza

Részletesebben

Léptét hallani, Hogy ébren legyen itt Mindig valaki

Léptét hallani, Hogy ébren legyen itt Mindig valaki L Á N C S Z E M Összekötő kapocs Isten és az emberek között Az Árpád-házi Szent Margit Plébánia lapja 2010. december KARÁCSONY Alapítva 1990 Karácsonyok Egyedül ülök a szobában. Kinézek az ablakon. Nagy

Részletesebben

Ádvent karácsony. amit a nap érlelt. A szervezetünkből minden ügyeskedés ellenére fogy a nyári napfény, már kifehéredtek a

Ádvent karácsony. amit a nap érlelt. A szervezetünkből minden ügyeskedés ellenére fogy a nyári napfény, már kifehéredtek a Budavári A Budavári Evangélikus Egyházközség Hírlevele Hírmondó XII. évfolyam 2007/4. szám Ádvent Tudnunk kell, hogy Isten egyszülött fiát küldte nekünk, hogy higgyünk benne; hogy aki bízik benne, megszabaduljon

Részletesebben

Királyerdői Harangszó

Királyerdői Harangszó Királyerdői Harangszó A Csepel-Királyerdői Református Egyházközség lapja, megjelenik évente 5 alkalommal III. évf. 5. szám - 2012 Advent-Karácsony -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

ADVENT ÚRJÖVET 2013 advent: olvass, elmélkedj, cselekedj!

ADVENT ÚRJÖVET 2013 advent: olvass, elmélkedj, cselekedj! ADVENT ÚRJÖVET 2013 advent: olvass, elmélkedj, cselekedj! "Örüljetek az Úrban szüntelenül: újra csak azt mondom, örüljetek, az Úr közel van!" Szent Pál mondja ezeket a mondatokat az első keresztényeknek,

Részletesebben

Meg kell róla bizonyosodnom!

Meg kell róla bizonyosodnom! örömhírlap 14. ÉVFOLYAM, 4. SZÁM 2009. Karácsony A Fót-Központi Református Egyházközség Folyóirata Meg kell róla bizonyosodnom! TARTALOMJEGYZÉK ARTALOMJEGYZÉK: Jézusig elmenni 1 2 Gyülekezeti hét 3 4 Presbiteri

Részletesebben

AZ ALBERTI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA

AZ ALBERTI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA Életjel AZ ALBERTI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA IV. évfolyam 4. szám Várva vártam az Urat Várva vártam az Urat, és ő lehajolt hozzám, meghallotta kiáltásomat. Kiemelt a pusztulás verméből, a sárból és

Részletesebben

MINDENKITEMPLOMA.HU. Gyülekezeti hírlevél 2008. Húsvét

MINDENKITEMPLOMA.HU. Gyülekezeti hírlevél 2008. Húsvét MINDENKITEMPLOMA.HU Gyülekezeti hírlevél 2008. Húsvét Nincsen itt, mert feltámadott, amint megmondta. Jöjjetek, nézzétek meg azt a helyet, ahol feküdt. (Máté 28,6) TARTALOM Bereczki Sándor: Húsvéti üzenet

Részletesebben

Ti vagytok a föld sója

Ti vagytok a föld sója Újfolyam 37. szám A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2007. szeptember Ti vagytok a föld sója (Máté 5,13) Martinecz Márta kerámiája Evangelizációs hét október 8-tól 12-ig MAGVETÉS ÚJ KEZDÉS

Részletesebben

ABarnabás Házban, a Hargitán tölthettem egy júliusi

ABarnabás Házban, a Hargitán tölthettem egy júliusi baptista ifjúsági lap Székelyudvarhely. Fõtér. fotó: www.csedoattila.info 103. Zsoltár. Dávidé. Áldjad, lelkem, az URat, és egész bensõm az õ szent nevét! Áldjad, lelkem, az URat, és ne feledd el, mennyi

Részletesebben

A Debrecen Kerekestelepi Református Egyházközség lapja. II. évfolyam 1. szám 2007. szeptember 2.

A Debrecen Kerekestelepi Református Egyházközség lapja. II. évfolyam 1. szám 2007. szeptember 2. A Debrecen Kerekestelepi Református Egyházközség lapja II. évfolyam 1. szám 2007. szeptember 2. Igemagyarázat Főgondnoki jelentés Presbiteri bemutatkozások Augusztus 20. Gyülekezeti életképek Recept Hírek,

Részletesebben

A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXV. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921. Vezetõ maradt mindvégig, hiányozni fog!

A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXV. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921. Vezetõ maradt mindvégig, hiányozni fog! Szeretet 2014. FEBRUÁR 2. sz. A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXV. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921 Vezetõ maradt mindvégig, hiányozni fog! A szövetség elnökének igehirdetése január 11-én, a Hargita

Részletesebben

P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET

P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET 15 PERC SZERETET házaspárok számára P. Tilmann Beller elõadásaiból összeállította dr. Csermák Kálmán és Alice Schönstatt-szentélyt Magyarországnak Alapítvány Óbudavár,

Részletesebben

MANNA. Anyák napi köszöntés. Anyám imája. Minden édesanya, édesapa, nagymama és nagypapa életére Isten áldását kívánjuk!

MANNA. Anyák napi köszöntés. Anyám imája. Minden édesanya, édesapa, nagymama és nagypapa életére Isten áldását kívánjuk! VI. évf. 5. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja Minden édesanya, édesapa, nagymama és nagypapa életére Isten áldását kívánjuk! Anyám imája Sok vad vihar vonult el már fölöttem. Mindből kivezetett az

Részletesebben

HÉT ÜZENETED ÉRKEZETT! 1. AZ ÜZENET KÜLDŐJE

HÉT ÜZENETED ÉRKEZETT! 1. AZ ÜZENET KÜLDŐJE Pasarét, 2012. szeptember 23. (vasárnap este) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza HÉT ÜZENETED ÉRKEZETT! 1. AZ ÜZENET KÜLDŐJE Alapige: Jelenések könyve 1,1. 4-8. 10-11. 17-20. Ez Jézus Krisztus kinyilatkoztatása,

Részletesebben

Bőnbánati alkalom (Gyülekezeti nagyterem) Március 21. Nagypéntek 10:00 és 18:30 Nagypénteki ünnepi istentisztelet és úrvacsora

Bőnbánati alkalom (Gyülekezeti nagyterem) Március 21. Nagypéntek 10:00 és 18:30 Nagypénteki ünnepi istentisztelet és úrvacsora ÁHÍTAT Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ı szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. (Márk 10,45 ) Mennyi feszültség, szinte látszólagos ellentmondás van Jézus mondatában.

Részletesebben

MANNA. Erőt ad a megfáradtnak. Erőről erőre (Zsolt 84,8) VI. évf. 8 9. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja 2010. aug. szept.

MANNA. Erőt ad a megfáradtnak. Erőről erőre (Zsolt 84,8) VI. évf. 8 9. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja 2010. aug. szept. VI. évf. 8 9. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja Erőről erőre (Zsolt 84,8) Hányszor hittem már, hogy elfogyott erőm! Vége, nincs tovább Megtántorodtam, már-már elestem, elborított a nyomorúság. Szóltam:

Részletesebben