Hivatásos nevelőszülő, főállású anya Szakmabemutató információs mappa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hivatásos nevelőszülő, főállású anya Szakmabemutató információs mappa"

Átírás

1 Szakmabemutató információs mappa

2 FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: ALICE MARKETING MANUFAKTÚRA PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE SZAKMAI LEKTORÁLÁS: DR. HAZAI ISTVÁNNÉ, A FŐVÁROS GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI ÜGYOSZTÁLYÁNAK VEZETŐJE A SZAKMAISMERTETŐ MAPPA A TÁMOP A PÁLYAORIENTÁCIÓ RENDSZERÉNEK TARTALMI ÉS MÓDSZERTANI FEJLESZTÉSE PROJEKT KERETÉBEN KERÜLT KIDOLGOZÁSRA. PROGRAMVEZETŐ: BORBÉLY-PECZE TIBOR BORS A PROJEKT AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁVAL, AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS ALAP ÉS A MAGYAR ÁLLAM TÁRSFINANSZÍROZÁSÁVAL VALÓSUL MEG. FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL

3 Tartalomjegyzék A. Feladatok és tevékenységek B. Követelmények C. Szakképzés D. Kereseti lehetőségek, elhelyezkedési kilátások E. Egyéb információs források

4 Feladatok és tevékenységek A következő kérdésekre kaphat választ: Melyek a jellemző feladatok, tevékenységek ebben a szakmában? Milyen anyagokkal, eszközökkel kell dolgoznia? (anyagok, szerszámok, műszerek, gépek ) Hol végzi a munkáját? (szabadban, műhelyben, irodában, üzletben ) Munkája során kikkel kerül kapcsolatba, kikkel van dolga? (vevő, ügyfél, kolléga )

5 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK "Miközben megpróbálunk mindent megtanítani gyermekeinknek az életről, gyermekeink megtanítják nekünk, hogy miről is szól az élet." /Angela Schwindt, idézet a Fészek Egyesület honlapjáról/ Hétfő: Szabolcs mosogat, Norbi felmos, a fürdőszobát Robi takarítja... A hét többi napján is beosztják a munkát a gyerekek. Az étkezőben tábla, rajta a nem éppen szokványos órarend, amit ők állítanak össze. A kistelepülés egyik utcájának utolsó házában kissé zajos az élet, az anyuka éjjel-nappali szolgálatot vállal, nyolc csemete van a családnál. A 48 éves asszony azt mondja, minden a legnagyobb rendben zajlik, el sem tudna mást képzelni az életében. A gyerekek szeretetre vágynak, amit megkapnak a családtól. Senki nem zavarja a másikat, és tanulni is tudtak egymás mellett. Kis történetünket olvasva sokan gondolhatnánk, hogy egy nagycsalád hétköznapjaiba tekintünk be. A nyolc kicsi azonban, aki a család három saját már felnőtt gyermeke mellé érkezett, öt különböző szülői házból került ide, és a remények szerint legtöbbjük hamarosan újra otthon lehet; a befogadó anyuka hivatásos nevelőszülő. Sokan vágyódnak nagy család után, ami igen nehéz, felelősségteljes döntés, különösen, ha valakinek nem lehet saját gyermeke, egyedülálló, elvált, vagy gyermekei már felnőttek. Ilyenkor dönthet egy házaspár, vagy akár egyedülálló úgy, hogy nevelőszülőként teremti meg maga körül a nagycsaládot, de sokan saját, kiskorú gyermekeik mellett is vállalják a nevelőszülői hivatást. Nevelőszülőnek lenni társadalmi szerep: gyönyörű hivatás, gyötrelmekkel teli vállalkozás, az életnek értelmet adó feladat. mondja egy nevelőszülői hálózat vezetője. A-1

6 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK Mi a nevelőszülői ellátás? A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény értelmében a gyermekvédelmi szakellátás célja: a családjából kiemelt, az ideiglenes hatállyal elhelyezett, az átmeneti és a tartós nevelésbe vett gyermekek számára otthont nyújtó ellátás biztosítása. Az ellátás történhet gyermekotthonban, lakásotthonban, nevelőszülőnél. A nevelőszülői ellátás keretében a nevelőszülő saját otthonában biztosítja a gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló gyermek életkorának és fejlődési szükségleteinek megfelelő feltételeket, és végzi a gyermek/ek gondozását, nevelését, önálló életre történő felkészítését. A nevelőszülő - polgárjogi jogviszony keretében - együttműködési megállapodást köt a nevelőszülői hálózatot működtető szervezettel, és ez a megállapodás adja az együttműködésük keretét. Hivatásos nevelőszülő az lehet, aki rendelkezik a nevelőszülői hivatás szakmaként történő gyakorlásához szükséges képesítéssel és az ennek megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlattal. A hivatásos nevelőszülők is nevelőszülői ellátást végeznek, de főfoglalkozásként, a jogokat és kötelezettségeket tartalmazó írásos megállapodás alapján létrejövő foglalkozási jogviszony keretében. Nevelőszülő többféle módon lehet valaki. A hivatásos nevelőszülőnek ez a főállása és a szakmája, más munkaviszonyt nem folytathat e mellett, míg a nem hivatásos nevelőszülők (hagyományos nevelőszülő) igen. A hagyományos nevelőszülő - saját gyermekét is beszámítva - legfeljebb négy gyermek nevelését vállalhatja. A hivatásos nevelőszülő minimum három, maximum hét gyermeket nevelhet sajátjaival együtt. Ha viszont sérült A-2

7 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK gyermekről gondoskodik, abban az esetben előfordulhat, hogy csak egy gyermeket nevel, mégis hivatásos nevelőszülőnek minősül. Tehát röviden: a hagyományos nevelőszülőség nem munkaviszony, a hivatásos már az. Aki nevelőszülővé szeretne válni, ismernie kell önmagát, saját pszichikai és fizikai képességeit, korlátait. Ha alkalmasnak tartja magát erre a feladatra, még mindig rengeteg kérdése merülhet fel ezzel a szép hivatással kapcsolatban, ezekre válaszolunk most. Melyek a jellemző feladatok, tevékenységek? A feladatok és tevékenységek hasonlóak a hagyományos családban élő szülői feladatokhoz, a körülmények azonban eltérnek. A nevelőszülő saját otthonában gondoskodik a hozzá kerülő kiskorúakról, ritkábban (az utógondozói ellátásban lévő) nagykorúakról. Mivel ezek a gyermekek nem a vér szerinti rokonai, egyik talán legfontosabb tennivalója, hogy megismerje a hozzá kerülő gyermek családját, múltját, hátterét. Fontos feladatot jelent a nevelőszülők munkájában a vér szerinti családdal való kapcsolattartás, a családba való mielőbbi visszakerülés segítése. Jól tudjuk, gondokkal teli a kapcsolattartás kialakítása a gyermek, a szülő és a nevelőszülő számára egyaránt. A józan megfontolás azt diktálja: nagyon fontos az, hogy a gyermek megismerje származását, múltját, gyökereit, hiszen személyes identitása, érzelmi biztonsága és egészséges lelki fejlődése feltétlenül igényli ezt. mondja egy nevelőszülői hálózat vezetője. A-3

8 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK Vagyis, nem elég a gyermeket etetni, itatni, ruháztatni, taníttatni, a nevelőszülő számára elengedhetetlen a vér szerinti család múltjának és jelenének alapos megismerése. A nevelőszülő felkészült szakember, aki többnyire csak átmeneti gondoskodást nyújt. Aki nevelőszülő, az nem csak gondozási és nevelési feladatokat lát el, hanem magatartásában és egész életvitelében példát és modellt jelent a gyermek számára. vall hivatásáról egy nevelőszülő. A nevelőszülő fő feladatai: gyermekellátási alapfeladatok (pl. étkezés, tisztálkodás, tiszta ruházat biztosítása stb.); családi és tárgyi környezet felkészítésének feladatai (pl. saját gyermekek felkészítése a nevelt gyermek fogadására vagy megfelelő háló- és lakótér kialakítása stb.); a gyermek képességeinek, életkorának és fejlődési szükségleteinek megfelelő feltételeinek biztosítása gyermek képességeinek kibontakoztatásával kapcsolatos feladatok (pl. könyvek, fejlesztő játékok biztosítása vagy közös tanulás-, játék stb.); családi kapcsolatok ápolása a gyermek érdekeire figyelemmel támogatja a gyermek vér szerinti családban történő visszagondozását, amennyiben lehetséges, örökbefogadását; az önálló életre való felkészítés feladatai (pl. pénzbeosztás, pénzzel való bánás, ügyintézés módjainak tanítása stb.); gyámsággal kapcsolatos feladatok (gyámhivatal kijelölése alapján); dokumentációs feladatok (pl. TEGYESZ-nek benyújtandó nyomtatványok, ellátmány-igénylő lapok, gyermekek érkezésével és visszahelyezésével kapcsolatos dokumentumok, különböző más A-4

9 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK formanyomtatványok kitöltése és eljuttatása a megfelelő hatósághoz, stb.). A nevelőszülő kapcsolatrendszere A nevelőszülői kötelezettségek ennél sokkal kiterjedtebbek, összetettebbek, hiszen - a fentiekben sorolt számos alapvető feladat mellett - fontos a nevelőszülő és gyermek közötti személyes kapcsolat. A gyermekek lelki problémáival és nevelésével is törődnie kell. A gyermekek testi-lelki problémáit fel kell ismernie, és a megoldás érdekében együtt kell működnie a megfelelő szakemberekkel. A nevelőszülő legfontosabb együttműködő partnere a nevelőszülői hálózatot működtető szervezet, amelyet tájékoztatnia kell minden saját, valamint gondozására bízott gyermek életében bekövetkezett fontosabb változásról. Kapcsolatot kell tartania a tevékenységét ellenőrző gyámhivatallal és gyámi tanácsadóval is. Kapcsolatot kell kialakítania a gyermekek nevelését, oktatását végző intézmények munkatársaival. Fel kell készíteni a gyermekeket a pályaválasztásra, munkába állásra és a felnőtt életvitelre. Ehhez pedig számba kell venni azokat az intézményeket, akikkel a kapcsolattartás elengedhetetlenül szükséges. A nevelőszülő kapcsolatban kell, hogy álljon: a Gyermek és Ifjúságvédelmi Intézettel (GYIVI), a Nevelőszülő Szakszolgálattal - általában területileg illetékes Gyermekvédelmi Szakszolgálat (TEGYESZ), A-5

10 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK a pedagógiai szakszolgálatokkal, a területi gyámhivatallal, gyámi tanácsadóval, a helyi önkormányzat gyermekvédelmi csoportjával, a nevelőszülők és a családon kívül nevelt gyermekek különböző érdekképviseleti szerveivel. Ezen felül a nevelőszülő kapcsolatot tart mindenkivel, akivel egy család általában találkozik, például: az óvoda, iskola vezetőjével, alkalmazottjaival a gyermek napközbeni helye, a gyermek csoporttársaival, azok szüleivel, környezetével, egészségügyi intézményekkel (orvos, védőnő) az egészségügyi állapot érdekében, a helyi családsegítővel, gyermekjóléti szolgálattal. Nem árt, ha a nevelőszülő ismeri az önkormányzat egyéb osztályait is, hiszen szükség esetén ezeknél a csoportoknál anyagilag és szellemileg is segítségére lehetnek. A nevelési tanácsadóban készségesen segítenek pszichológiai és gyermeknevelési nehézségek megoldásában. A nevelőszülő az intézmények dolgozóin kívül más emberekkel is találkozik, de mindenekfelett a gyermek vér szerinti családjával szükséges a kapcsolattartás. A nevelőszülőnek nem szabad megfeledkeznie arról, hogy amennyiben lehetséges, a gyermeket idővel vissza kell helyezni vér szerinti családjába. A-6

11 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK Milyen anyagokkal, eszközökkel dolgozik a nevelőszülő és hol végzi munkáját? A nevelőszülő feladata a gyermekre és a körülötte lévő világra irányul, így minden olyan anyaggal és eszközzel kapcsolatba kerül, mely a hétköznapokon használatos. Ide tartoznak a háztartási eszközök és az étkezéshez, tisztálkodáshoz használt tárgyak széles skálája is. Mivel ez a munkakör nem hasonlítható össze más tevékenységgel, szinte minden háztartásban és azon kívül megtalálható eszközzel kapcsolatba kerül a nevelőszülő munkája során (pl. telefon, televízió, számítógép). Hasonlóan eszközeihez, széleskörű munkavégzésének helye is. Mivel a gyermek számára példaértékű minden, amit a vele élő felnőtt tesz, annak minden helyen és időben ennek megfelelően kell viselkednie. Munkájának tere éppúgy az utca, a közért, az iskola (pl. szülői értekezleten), akár saját otthona. A-7

12 Követelmények A következő kérdésekre kaphat választ: Milyen fizikai igénybevétellel, megterheléssel jár a munkavégzés? Milyen környezeti ártalmakkal, hátrányokkal járhat a szakma gyakorlása? Milyen egészségügyi követelményeket támaszt ez a szakma? Milyen egyéb tulajdonságok megléte kedvező ebben a szakmában? Milyen tantárgyakban kell jó eredményt elérni ehhez a szakmához? Milyen érdeklődési kör a legelőnyösebb ebben a szakmában?

13 KÖVETELMÉNYEK Milyen fizikai, pszichikai igénybevétellel, ártalmakkal jár a munkavégzés? A nevelőszülő szakmája gyakorlása közben könnyű fizikai tevékenységet végez. Mivel gondoskodnia kell a gyerekek testi szükségleteinek kielégítéséről, segítenie kell őket a tisztálkodásban és a táplálkozásban, így gyakran emeléssel, cipeléssel, tolással vagy húzással járó tevékenységeket kell végeznie. Ezt a szakmát azonban nemcsak a fizikai, hanem sokkal inkább a pszichés terhelés jellemzi. A gyerekekkel való törődés fokozott figyelmet igényel. Nagy felelősség több gyermekről gondoskodni, gazdálkodni, aggódni értük, emellett helyesen nevelni, megérteni, támogatni, szeretni őket. Sőt! A nevelőszülőnek el is kell tudni engedni a szeretett gyermeket, hiszen visszakerülhet vér szerinti családjához, vagy elképzelhető, hogy örökbe fogadják. Ennek tudata sem könnyű, ha már igazán kötődik a gyermekhez. 24 órás feladat és nem mindig egyszerű! így beszél hivatásáról egy nevelőszülő. A pszichés megterhelésnek idegi és fizikai jelei is lehetnek. Ettől előfordulhat fáradékonyság, erőteljesebb szívdobogás, légszomj, ingerültség, idegkimerültség, apátia. Aki ebben a szakmában dolgozik, annak minden pillanatban szüksége lehet józan ítélőképességére, illetve fizikai állóképességére, így fokozottan figyelnie kell testi-lelki problémáira. B-1

14 KÖVETELMÉNYEK Környezeti ártalmakkal csak olyannyira kell számolnia e tevékenység gyakorlása közben, mint bárkinek normál életvitele folytatásakor. Háztartáson belül a vegyszereket megfelelően kell kiválasztani, a háztartási eszközöket előírás szerint kell használni, hiszen ezek balesetveszélyesek lehetnek. Gondot okozhat a kapkodás, a nem megfelelő táplálkozási szokások, melyek a nevelőszülő egészségi állapotára nagy hatással lehetnek. Milyen egészségügyi követelmények vannak? Az ezen a szakterületen dolgozókkal szemben támasztott egészségügyi követelmények ahogy a fentiekben is említettük inkább a pszichére, mint a fizikumra irányulnak. Ez azt jelenti, hogy amennyiben a nevelőszülő értelmileg és érzelmileg minden szempontból megfelel, az sem jelenthet akadályt, ha pl. mozgáskorlátozott. A gyerekkel való kapcsolat kialakításához azonban ép hallásra, látásra és beszédkészségre van szüksége. A foglalkozás gyakorlását kizáró egészségi tényezők: ép hallást igénylő munka végzésére nem alkalmas jó beszélőképességet igénylő munka végzésére nem alkalmas fokozott figyelmet igénylő munkát nem végezhet együttműködést kívánó munkát nem végezhet érzelmi megterheléssel járó munkát nem végezhet B-2

15 KÖVETELMÉNYEK A foglalkozás gyakorlását korlátozó egészségi tényezők: kézi anyagmozgatással járó munka végzésére nem alkalmas karok/kezek/ujjak fokozott használatát igénylő munkát nem végezhet A nevelőszülői tevékenység gyakorlásához alapvető követelmény, hogy a nevelőszülő betöltse a 24. életévét és a nála elhelyezett gyermeknél legalább 18, legfeljebb 45 évvel idősebb legyen. A jelentkezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy nem folyik ellene eljárás, illetve nem ítélték el jogerősen gyermek sérelmére elkövetett szándékos bűncselekmény miatt, szülői felügyeleti jogát a bíróság nem szüntette meg, illetve nem szünetelteti saját gyermeke átmeneti nevelésbe vétele miatt. Milyen képességek kompetenciák szükségesek a szakma sikeres gyakorlásához? Egy jó nevelőszülő képes kapcsolatok kialakítására és megtartására, esetleges konfliktusok kezelésére, ezért a munkavégzése során a következő képességekre (kompetenciákra) van szüksége: Személyes kompetenciák: elhivatottság megbízhatóság érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság türelmesség B-3

16 KÖVETELMÉNYEK rugalmasság döntésképesség állóképesség stressztűrő képesség kézügyesség mozgáskoordináció (testi ügyesség) testi erő térérzékelés Társas kompetenciák: kapcsolatteremtő készség empátia segítőkészség közérthetőség adekvát kommunikáció konfliktuskezelő készség Továbbá szükséges a megfelelő kommunikációs készség, tolerancia, beleérző képesség. Környezetét is fel kell készítenie a nevelt gyermek érkezésére, és amennyiben saját gyermekei is vannak, természetesen nekik is el kell fogadniuk az új családtagot. A nevelőszülőnek igazságosnak és nyíltnak kell lennie, mind saját, mind nevelt gyermekével szemben, vagyis a nagyfokú türelem, felelősségtudat, gyermekszeretet és önismeret is elengedhetetlen a megfelelő munkavégzéshez. Mindezen kívül a nevelőszülőnek szellemileg, testileg, lelkileg alkalmasnak B-4

17 KÖVETELMÉNYEK kell bizonyulnia az orvosi vizsgálat és a pszichológiai beszélgetés során és a területileg illetékes gyermekvédelmi szolgálat környezettanulmányt is folytat a nevelőszülői hivatásra jelentkezők otthonában, környezetében. Mindebből láthatjuk, hogy nem a tantárgyak és a bizonyítvány határozza meg, hogy valakiből jó vagy rossz nevelőszülő lesz, hanem a személyisége. De természetesen ettől függetlenül minden tanulmánynak hasznát veheti, hiszen iskolás gyermekeinek szükség szerint segítenie kell matematikában, kémiában, nyelvtanban stb. Pszichológiai, pedagógiai, egészségügyi, társadalomismereti alapismeretei nagyban segíthetik a kritikus helyzetek megfelelő kezelésében. A szakma sikeres gyakorlásához szükséges érdeklődési kör A szakemberek szerint ehhez a foglalkozáshoz az alábbi három érdeklődési irány a legfontosabb: emberek között dolgozni fizikai állóképesség, testi erő embereken segíteni Minden hobby, amit a nevelőszülő kedvel, gyerekei számára is kellemes és hasznos lehet. A szabadidő tartalmas eltöltése a lényeg. Mindent megvarrok, amire szükség van, és minden megterem a ház körül. Sok-sok gyümölcsfánk van, szőlőnk is, gyakran kimegyünk a hegyre, elfér a kocsiban öt gyerek... Voltunk a Balatonon és Karosra is ellátogattunk. meséli egy hivatásos anyuka. B-5

18 Szakképzés A következő kérdésekre kaphat választ: Mit kell tanulni a szakképzés során? Hol történik a szakképzés? Milyen iskolai előképzettségre van szükség? Mennyi ideig tart a szakképzés? Milyen költségekkel jár a képzés, és kapható-e támogatás? Mekkora a képzésbe felvehető létszám?

19 SZAKKÉPZÉS A nevelőszülővé válás lépései A nevelőszülő szellemileg, fizikailag és lelkileg tudatosan készül a gyermek fogadására. Ahhoz, hogy részt vehessen a képzésen, meg kell felelnie az alkalmassági követelményeknek. A nevelőszülővé válás lépései a következők: 1. A leendő nevelőszülőnek a lakóhelye szerint illetékes Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat (TEGYESZ) nevelőszülői hálózatánál kell jelentkeznie. A nevelőszülői hálózat szakembere környezettanulmányt készít a jelentkező otthonában. 2. A jelentkezőnek és a felnőtt családtagoknak be kell szerezniük egy három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt. 3. Az egészségügyi, fizikai alkalmasságot háziorvosi - esetleg szakorvosi - véleménnyel igazolni kell. 4. A jelentkezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy nem folyik ellene eljárás, illetve nem ítélték el jogerősen gyermek sérelmére elkövetett szándékos bűncselekmény miatt, szülői felügyeleti jogát a bíróság nem szüntette meg, illetve nem szünetelteti gyermeke átmeneti nevelésbe vétele miatt (Gyermekvédelmi Törvény előírása). 5. A leendő nevelőszülőnek és házastársának (élettársának) a törvény által kötelezően előírt 60 órás felkészítő tanfolyamon kell részt vennie. Ennek során meggyőződhetnek saját alkalmasságukról, és ismereteket szerezhetnek a nevelőszülői munka mikéntjéről. A tanfolyam első részében csoportmunka keretében folyik a képzés - ez tulajdonképpen egy döntés-előkészítés, amelyet szakirányú felkészítés követ. C-1

20 SZAKKÉPZÉS 6. A tanfolyam sikeres elvégzése után hagyományos nevelőszülőként fogadhatnak családjukba gyermekeket. A hagyományos nevelőszülőség nem jelent munkaviszonyt. A hivatásos nevelőszülővé válás lépései, előfeltételei Aki: rendelkezik két év nevelőszülői gyakorlattal, és a tizedik évfolyam elvégzésével tanúsított iskolai végzettséggel a nevelőszülői hivatást foglalkozásként hivatásos nevelőszülőként is gyakorolhatja. A hivatásos nevelőszülők a területileg illetékes gyermekvédelmi szakszolgálat (TEGYESZ) alkalmazottjaként dolgoznak. Az alkalmazás előfeltétele a magas színvonalú hagyományos nevelőszülői tevékenység mellett egy maximum 300 órás tanfolyam elvégzése, ahol megszerezhető a hivatásos nevelőszülői szakképesítés. Szakképesítés megszerzésének időigénye, a tanfolyamon oktatott ismeretek, várható tanfolyami költségek A hivatásos nevelőszülő képzésén a hallgatók 120 óra elméleti és 100 óra irányított szakmai gyakorlaton vesznek részt. Ezen felül a hallgatóknak legalább 80 óra esetmegbeszélésen is meg kell jelenniük. Az esetmegbeszélések élettörténetet, esetet, vagy probléma-ismertetőt tartalmaznak. Az irányított szakmai gyakorlat egy intézménynél és családon belül is történik. Elméleti tanulmányai során a hivatásos nevelőszülői pályára készülők a gyermekek szükségleteivel, fejlődésével kapcsolatos, alapvető C-2

21 SZAKKÉPZÉS pedagógiai, pszichológiai, egészségügyi ismereteket szereznek. Ezen felül a munkájukhoz szükséges társadalmi, jogi, valamint gyermekvédelmi ismereteket is kapnak. A tanfolyamok költségtérítéses és ingyenes formában is hozzáférhetők (ez utóbbiak elsősorban különböző nevelőszülői hálózatok, szervezetek által támogatott tanfolyamok). A tankönyvek költségei mind az ingyenes, mind a fizetős képzéseknél is a hallgatót terhelik. Nevelőszülőre mindig szükség van, ezért megfelelő számú alkalmas érdeklődő esetén a tanfolyamok folyamatos indítására is lehetőség van. Ebből adódóan a képzésben részt vevők létszáma nincs meghatározva, tehát az összes komolyan gondolkodó, szakmailag elkötelezett jelentkezőnek módjában áll elvégezni a tanfolyamot. A lakóhelyről elérhető legközelebbi tanfolyamról a TEGYESZ-eknél lehet tájékoztatást kapni. A megszerzett szakképesítés A tanfolyam elvégzése után a sikeresen végzett hallgatók államilag elismert hivatásos nevelőszülői szakképesítést és bizonyítványt kapnak, de idegen nyelvű Europass-tanúsítvány is igényelhető, amit a NSZFI (Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet) állít ki. A szakképesítéssel kapcsolatos részletes információk megismerhetők a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet honlapjának (www.nive.hu) Szakképzési dokumentumok és Adatbázisok menüpontja alatt, valamint a Nemzeti Pályaorientációs Portálon (www.eletpalya.afsz.hu). C-3

22 Kereseti lehetőségek, elhelyezkedési kilátások A következő kérdésekre kaphat választ: Hogyan alakult az átlagkereset a szakmában? Hányan szereztek szakképesítést az elmúlt időszakban? Hányan dolgoznak ebben a szakmában? Mekkora a munkaerő iránti kereslet ebben a szakmában? Hogyan alakult a munkanélküliek száma? Milyen más foglalkozási területre válthat át az ember viszonylag könnyen?

23 KERESETI LEHETŐSÉGEK Kereseti lehetőségek Azok, akik tevékenységüket nem hivatásos nevelőszülőként folytatják is részesülnek a családjukban gondozott gyermek, gyermekek után különféle juttatásokban. A nevelőszülő a gyermek ellátására nevelési díjat és ellátmányt kap, ebből biztosítja teljes körű ellátását (ruházat, élelmiszer, nyaralás stb.). A nevelési díj a mindenkori nyugdíjminimum 120 %-a, tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek esetében 140 %. Az ellátmány fedezi a gyermek tanszereit, zsebpénzét, hozzájárul a lakásfenntartáshoz ennek összege a nevelési díj 25%-a. A nevelőszülő munkájáért nevelőszülői díjban részesül, ennek minimális összegét a mindenkori költségvetési törvény határozza meg. A nevelőszülői díj megállapításánál figyelembe veszik az elhelyezett gyerekek számát, életkorát, és a gyermek fogyatékosságát, személyiségzavarát, vagy az egyéb különleges nevelést igénylő körülményt. Mindezek a juttatások a nevelőszülőt arra az időre illetik meg, amíg a gyermek a háztartásában nevelkedik. A nem hivatásos nevelőszülőket jelenleg nevelőszülői munkájuk alapján nem illeti meg nyugellátás, viszont a családjukban gondozott gyermekek után megilleti őket a családi pótlék. A hivatásos nevelőszülők munkájukért munkabérben részesülnek, mely alapján nyugdíjba vonulásukkor nyugellátás illeti meg őket. Természetesen a nevelt gyermekek után ők is megkapják az ellátmányt és a családi pótlékot. D-1

24 KERESETI LEHETŐSÉGEK A foglalkozásra jellemző átlagkeresettel kapcsolatos információk megtalálhatók az Állami foglalkoztatási Szolgálat honlapján foglalkozasok.afsz.hu. A hivatásos nevelőszülők átlagkereseti adatait az alábbi táblázatban foglaltuk össze: Országos átlagkereseti adatok - hivatásos nevelőszülő (bruttó Ft/hónap)* Év Személyi alapbér Teljes kereset *ellátmány és egyéb gyermek ellátásához kapcsolódó juttatások nélkül Munkaerő iránti kereslet, munkanélküliség A hivatásos nevelőszülői pályához kapcsolódó legfontosabb munkaerő-piaci adatokat a következő táblázatok tartalmazzák: A foglalkozást kereső munkanélküliek száma országosan (fő/év) Év Pályakezdő munkanélküliek és álláskeresők Összes munkanélküli és álláskereső D-2

25 KERESETI LEHETŐSÉGEK További elhelyezkedésre, munkaerő-piaci tendenciákra vonatkozó adatok elérhetők a weboldal Statisztika menüpontja alatt. Mivel sajnos a nehéz körülmények között élő, átmenetileg vagy tartósan családi környezetben nem nevelhető gyermekek száma évről-évre nem csökken, sőt inkább növekvő tendenciát mutat, ezért a nevelőszülőkre továbbra is nagy szükség van. Bács-Kiskun megyében például az utóbbi néhány évben megduplázódott a nevelőszülőknél nevelt gyermekek száma, és ez a növekedés jellemző az ország egész területére is. A nevelőszülő vérszerződés nélkül nyújt családi köteléket azoknak, akikkel az élet mostoha vallja egy országos ifjúságvédelmi szervezet vezetője. Ezért akik éreznek elhivatottságot a főállású szülői hivatás iránt, keresve se találnának nagyobb kihívást, szebb feladatot. D-3

26 Egyéb információs források - Szakkönyvek - Elektronikusan elérhető információk

27 EGYÉB INFORMÁCIÓS FORRÁSOK Szakkönyvek Nevelőszülői Kézikönyv, Családpolitikai Füzetek, Elektronikusan elérhető források a Budapesti Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat honlapja (a területileg illetékes gyermekvédelmi szakszolgálatok elérhetőségéről itt is érdeklődhet) az Állami Foglalkoztatási Szolgálat honlapja a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet honlapja az Állami Foglalkoztatási Szolgálat pályainformációs honlapja Nemzeti Pályaorientációs Portál E-1

NEVELŐSZÜLŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés

NEVELŐSZÜLŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés NEVELŐSZÜLŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése NEVELŐSZÜLŐ Feladatok és tevékenységek Sokan

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ LEENDŐ NEVELŐSZÜLŐKNEK

TÁJÉKOZTATÓ LEENDŐ NEVELŐSZÜLŐKNEK TÁJÉKOZTATÓ LEENDŐ NEVELŐSZÜLŐKNEK Kedves Leendő Nevelőszülők! A nevelőszülői hivatásról számos hiedelem, kedvező, vagy éppen kimondottan negatív vélemény hallható, olvasható. A közvélemény gyakran fogalmaz

Részletesebben

Gyermekvédelmi ellátás rendszere II.

Gyermekvédelmi ellátás rendszere II. TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere II. Előadó: Kátainé Lusztig Ilona gyermekjogi képviselő 2013. október

Részletesebben

Tisztelt Szülők! Záhony Város Önkormányzata

Tisztelt Szülők! Záhony Város Önkormányzata Tisztelt Szülők! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban Gyvt.) 2015. szeptember 1- jétől hatályos rendelkezései, az ott

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához-

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához- TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához- I. A gondozást végző személyre vonatkozó adatok Neve: Születési neve:. Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:. TAJ szám:..

Részletesebben

A GYERMEKVÉDELEM TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁSA MAGYARORSZÁGON

A GYERMEKVÉDELEM TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁSA MAGYARORSZÁGON A GYERMEKVÉDELEM TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁSA MAGYARORSZÁGON dr. Radoszáv Miklós Fővárosi TEGYESZ GYERMEKI JOGOK A legalapvetőbb gyermeki jogok: az élethez való jog a származás megismerésének joga a családban

Részletesebben

Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző / PEFŐ

Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző / PEFŐ 1. a) Mit értünk az életmód fogalmán? Milyen tényezők határozzák meg az életmódot? b) Hogyan épül fel a szociális igazgatás szervezete? Milyen szerepet tölt be a megyei szociális és gyámhivatal a szociális

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása Az együttműködés lehetőségei Gyermekvédelmi rendszer jogi háttere 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15/1998. (IV.

Részletesebben

N Y I L A T K O Z A T

N Y I L A T K O Z A T N Y I L A T K O Z A T gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez bölcsődei ellátás és óvodai nevelés esetén 1. Alulírott:... Születési neve:... Születési hely, idő:... Anyja neve:... Lakcíme:...,

Részletesebben

Valutapénztáros és valuta-ügyintéző (Postai és banki pénztáros) Szakmabemutató információs mappa

Valutapénztáros és valuta-ügyintéző (Postai és banki pénztáros) Szakmabemutató információs mappa Valutapénztáros és valuta-ügyintéző (Postai és banki pénztáros) Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: ALICE MARKETING MANUFAKTÚRA PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE

Részletesebben

Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról

Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról Egyes miniszteri rendeletek területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő módosításáról A tervezet a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő azon miniszteri

Részletesebben

A gyermek elhelyezésének folyamata, különös tekintettel a szakértői bizottság tevékenységére

A gyermek elhelyezésének folyamata, különös tekintettel a szakértői bizottság tevékenységére TÁMOP-557-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere I/III A gyermek elhelyezésének folyamata, különös tekintettel a szakértői

Részletesebben

TÁMOP-5.3.1.B-1-11/1-2012-0001. Akkr. szám.: AL 0008 Nyilv. sz.: 01-0790-04 Ügyletkód:...

TÁMOP-5.3.1.B-1-11/1-2012-0001. Akkr. szám.: AL 0008 Nyilv. sz.: 01-0790-04 Ügyletkód:... SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ A képzésbe jelentkező hallgatóinknak - akik a szociális ellátás, ápolás, idősgondozás területén szeretnének tevékenykedni kívánunk olyan szakmai ismereteket közvetíteni, melyek

Részletesebben

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere I/I. A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek

Részletesebben

A rendelet célja, hatálya

A rendelet célja, hatálya A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 6/2009.(II.25.) KR számú, valamint a 8/2010.(IV.23.) KR számú rendelettel módosított 11/2008. (IV.30.) számú rendelete a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Enyingi Szirombontogató Óvoda

Enyingi Szirombontogató Óvoda Enyingi Szirombontogató Óvoda H-8130 Enying, Vas Gereben u. 1. OM 029915 Tel.: (+36-22) 572-132, Tel/fax.: (+36-22) 372-062 e-mail: vasgovi@t-online.hu Tisztelt Szülők! Értesítjük Önöket, hogy a gyermekek

Részletesebben

MIT JELENT NEVELŐSZÜLŐNEK LENNI?

MIT JELENT NEVELŐSZÜLŐNEK LENNI? MIT JELENT NEVELŐSZÜLŐNEK LENNI? Tájékoztatás befogadó szülőnek jelentkező személy részére a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony létesítésének feltételeiről és a feladatellátásra való alkalmasság vizsgálatának

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 4/1998.(II.1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 4/1998.(II.1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 4/1998.(II.1.) számú r e n d e l e t e a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényből adódó feladatok végrehajtásáról (egységes

Részletesebben

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Encs és Térsége Szociális Társulás fenntartásában- által működtetett Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT INÁNCS TELEPÜLÉSRŐL

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

Bács-Kiskun megye gyermekvédelmi szakellátó rendszere

Bács-Kiskun megye gyermekvédelmi szakellátó rendszere Bács-Kiskun megye gyermekvédelmi szakellátó rendszere Bács-Kiskun megyében a gyermekvédelmi szakellátás sokszínű, több szolgáltató vesz részt az otthont nyújtó ellátásban. Ez a teljes körű ellátás minden

Részletesebben

G y e r m e k e i n k

G y e r m e k e i n k G y e r m e k e i n k védelmében delmében A jegyzői i gyámhat mhatóság g feladat és hatásk sköre Jogszabályi háttér 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, 149/1997.(IX.10.)

Részletesebben

JÁTSSZUNK SZAKMÁT! Avagy innovatív lehetőségek a pályaorientációban Kollégium általános iskolák szakiskola közötti együttműködés

JÁTSSZUNK SZAKMÁT! Avagy innovatív lehetőségek a pályaorientációban Kollégium általános iskolák szakiskola közötti együttműködés JÁTSSZUNK SZAKMÁT! Avagy innovatív lehetőségek a pályaorientációban Kollégium általános iskolák szakiskola közötti együttműködés Jó gyakorlatok - Műhelykonferencia 2015. augusztus 26. Csernyánszky Erzsébet

Részletesebben

A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások kapcsolata

A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások kapcsolata TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki jogok: A gyermeknek joga van a testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, egészséges felnevelkedését és jólétét biztosító

Részletesebben

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás TAKTASZADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999. (IV.28.) számú rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról és a gyámügyi ellátásokról Taktaszada Község Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1877-06/1 Az "Élettörténet könyv" készítés funkciójának és módszereinek ismertetése Szóbeli vizsgatevékenység

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. MÁRCIUS TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői

Részletesebben

5. Hatályon kívül helyező rendelkezések. 6. Hatályba léptető rendelkezések

5. Hatályon kívül helyező rendelkezések. 6. Hatályba léptető rendelkezések 89036 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 222. szám 29. E rendelet 15. (7) bekezdésétől eltérően a közigazgatási szerv 2014-ben a 2014. január 1-jei állapotnak megfelelően köteles adatot szolgáltatni legkésőbb

Részletesebben

II. fejezet. Gyermekjóléti Szolgálat működtetése

II. fejezet. Gyermekjóléti Szolgálat működtetése 2. sz. melléklet II. fejezet Gyermekjóléti Szolgálat működtetése Jogszabályok és a fenntartó által előírt feladatok. A gyermekjóléti szolgálat feladatai: 1997. évi XXXI. tv., a 235/1997 ( XII.17.) sz.

Részletesebben

Kérem, a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló többször módosított 164/1995. (XII. 27.) Korm.

Kérem, a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló többször módosított 164/1995. (XII. 27.) Korm. KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEK IRÁNTI KÉRELEM Kérelmező adatai: családi és utóneve:... születési neve:... anyja neve:... születési helye, ideje:..., év... hó... nap... családi állapota:... személyi ig. száma:...

Részletesebben

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai, szerepe a szakképzésben 1. Gyakorlati képzőhelyek

Részletesebben

Felnőttoktatási tájékoztató szeptember 04. péntek, 07:20 - Módosítás: február 03. péntek, 08:21

Felnőttoktatási tájékoztató szeptember 04. péntek, 07:20 - Módosítás: február 03. péntek, 08:21 Tájékoztató a felnőttoktatási képzésekhez Kiknek kínáljuk a képzéseinket? - Azoknak a tanulóknak, akik nem kívánnak felsőoktatási intézményben továbbtanulni, - vagy nem nyertek felvételt felsőoktatási

Részletesebben

Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala

Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Tel.: (36)-23-565-610, (36)-23-565-612 Fax: (36)-565-629 E-mail: hivatal@zsambek.hu Web: www.zsambek.hu 4. számú melléklet a 63/2006.

Részletesebben

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez

Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez 12. számú melléklet a 5/2010. (II. 17.) SKKT. rendelethez Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez A (A formanyomtatvány az igényelt szociális ellátás típusának megfelelő

Részletesebben

Mosoly Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat, Családi Napközi 2626 Nagymaros, Rákóczi utca 14. Tel/fax: 06-27-354-054

Mosoly Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat, Családi Napközi 2626 Nagymaros, Rákóczi utca 14. Tel/fax: 06-27-354-054 Mosoly Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat, Családi Napközi 2626 Nagymaros, Rákóczi utca 14. Tel/fax: 06-27-354-054 CSALÁDI NAPKÖZI FELVÉTELI KÉRELEM A gyermek neve:.. Születési helye:...év:.hó:..nap:.

Részletesebben

Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének

Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2004. /VI. 25./ RENDELETE a gyermekvédelem helyi rendszeréről Sármellék Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

Kereskedelmi bolthálózat szervező Szakmabemutató információs mappa

Kereskedelmi bolthálózat szervező Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY: FEHÉR ANNAMÁRIA SZAKMAI LEKTORÁLÁS: BENKÓNÉ PAULOVICS ANITA

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁSI ÉS OKMÁNYÜGYINTÉZŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.

NYILVÁNTARTÁSI ÉS OKMÁNYÜGYINTÉZŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1. NYILVÁNTARTÁSI ÉS OKMÁNYÜGYINTÉZŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése NYILVÁNTARTÁSI ÉS

Részletesebben

CSERKESZŐLŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2013. (III. 26.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

CSERKESZŐLŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2013. (III. 26.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól CSERKESZŐLŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2013. (III. 26.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Cserkeszőlő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

KÖZTERÜLET- FELÜGYELŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés

KÖZTERÜLET- FELÜGYELŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés KÖZTERÜLET- FELÜGYELŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐ Feladatok

Részletesebben

JÖVEDELEMNYILATKOZAT

JÖVEDELEMNYILATKOZAT JÖVEDELEMNYILATKOZAT A Személyi adatok 1. Az ellátást igénylő neve: (Leánykori név: 2. Az ellátást igénylő bejelentett lakóhelyének címe: 3. Az ellátást igénylő tartózkodási helyének címe: 4. Ha az ellátást

Részletesebben

21/2010. (III. 3.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának módosítása

21/2010. (III. 3.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának módosítása 21/2010. (III. 3.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának módosítása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító

Részletesebben

Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2009. (VI. 30.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2009. (VI. 30.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2009. (VI. 30.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1356-06/3 Szóbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység időtartama: 45 perc A 20/2007. (V. 21.)

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1877-06/2 Szóbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység időtartama: 45 perc A 20/2007. (V. 21.)

Részletesebben

Arany János Kollégiumi Program (AJKP)

Arany János Kollégiumi Program (AJKP) Tisztelt Osztályfőnök/Pályaválasztási Felelős! Az Arany János Kollégiumi Programra jelentkezéshez szeretnénk tájékoztatást nyújtani a leggyakrabban felmerülő kérdésekre adott válaszok segítségével. Milyen

Részletesebben

A Fővárosi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és a kerületi gyermekjóléti szolgáltatók együttműködésének szakmai alapelvei

A Fővárosi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és a kerületi gyermekjóléti szolgáltatók együttműködésének szakmai alapelvei A Fővárosi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és a kerületi gyermekjóléti szolgáltatók együttműködésének szakmai alapelvei közösen megfogalmazott szabályok, alapvetések 2014. július 1. Az együttműködés általános

Részletesebben

Jövedelemnyilatkozat a személyi térítési díj megállapításához

Jövedelemnyilatkozat a személyi térítési díj megállapításához 3.sz. melléklet (5. melléklet a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez) Jövedelemnyilatkozat a személyi térítési díj megállapításához Az ellátást igénybe vevőre vonatkozó személyes adatok*: Név: Anyja

Részletesebben

ÜZLETI ÜGYINTÉZŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés

ÜZLETI ÜGYINTÉZŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés ÜZLETI ÜGYINTÉZŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése ÜZLETI ÜGYINTÉZŐ Feladatok és tevékenységek

Részletesebben

Tájékoztató a városi gyámhivataloknak a gyámhatósági jogszabályok 2011. január 1-i változásairól

Tájékoztató a városi gyámhivataloknak a gyámhatósági jogszabályok 2011. január 1-i változásairól Tájékoztató a városi gyámhivataloknak a gyámhatósági jogszabályok 2011. január 1-i változásairól 2011. január 1. napján hatályba lépett a 2010. évi CLXXI. törvény, mely módosította a gyermekek védelméről

Részletesebben

1. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosítása

1. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosítása M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 105. szám 17839 III. Kormányrendeletek A Kormány 190/2015. (VII. 20.) Korm. rendelete a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997.

Részletesebben

T/4448. számú törvényjavaslat

T/4448. számú törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/4448. számú törvényjavaslat a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek az ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés kiterjesztése érdekében

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1875-06/2 Szóbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység időtartama: 45 perc A 20/2007. (V. 21.)

Részletesebben

/2010. (11.18.) számú határozata. Szociális és gyermekjóléti intézmények alapító okiratainak módosításáról. 3. Az intézmény gazdálkodási jogköre:

/2010. (11.18.) számú határozata. Szociális és gyermekjóléti intézmények alapító okiratainak módosításáról. 3. Az intézmény gazdálkodási jogköre: PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK /2010. (11.18.) számú határozata Szociális és gyermekjóléti intézmények alapító okiratainak módosításáról 1. A Közgyűlés az Életminőség-fejlesztő Szolgáltatások

Részletesebben

A gyermekjogi képviselők tapasztalatai a szakellátásban

A gyermekjogi képviselők tapasztalatai a szakellátásban A gyermekjogi képviselők tapasztalatai a szakellátásban Dr. Herczeg Rita Jogszabályi háttér Az OBDK létrehozásáról a 214/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet rendelkezett jogvédelem A központi hivatal feladatai

Részletesebben

ÁPOLÁSI DÍJ. Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó

ÁPOLÁSI DÍJ. Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó ÁPOLÁSI DÍJ Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó (Ptk. 8:1.. (1) bek 2.pont) részére biztosított anyagi hozzájárulás. ALANYI JOGÚ ÁPOLÁSI DÍJ:

Részletesebben

2014-BEN IS LEHETŐSÉG VAN KREDITPONTSZERZŐ TANFOLYAMAINKON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE A TÁMOP-5.4.10

2014-BEN IS LEHETŐSÉG VAN KREDITPONTSZERZŐ TANFOLYAMAINKON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE A TÁMOP-5.4.10 HÍRLEVÉL 2014/I. 2014-BEN IS LEHETŐSÉG VAN KREDITPONTSZERZŐ TANFOLYAMAINKON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE A TÁMOP-5.4.10 kiemelt projekt keretében az idén is indulnak térítésmentes, a továbbképzési kötelezettség

Részletesebben

... Foglalkozása, munkahelye:..

... Foglalkozása, munkahelye:.. Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szociális Szolgáltató Főosztály 1033 Budapest, Fő tér 2. KÉRELEM RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁSHOZ Kérem, hogy szíveskedjenek

Részletesebben

Szociális ügyek. Szociális ügyintéző: Pölöskeiné Köstner Szilvia igazgatási főmunkatárs Telefon: 99/330-012. Ügyintézési határidők:

Szociális ügyek. Szociális ügyintéző: Pölöskeiné Köstner Szilvia igazgatási főmunkatárs Telefon: 99/330-012. Ügyintézési határidők: Szociális ügyintéző: Szociális ügyek Pölöskeiné Köstner Szilvia igazgatási főmunkatárs Telefon: 99/330-012 Ügyfélfogadási időpontok:. hétfő: 08:00-12:00; 13:00-16:00 kedd 13:00-15:30 szerda: 08:00-12:00

Részletesebben

A TANULÓ SZEMÉLYI ADATLAPJA

A TANULÓ SZEMÉLYI ADATLAPJA 2. sz. melléklet A TANULÓ SZEMÉLYI ADATLAPJA Név:. Születési hely:. Születési idő:... Anyja neve:. Lakcím: település: utca/házszám: irányítószám: Értesítési cím (ha eltér a lakcímtől): település: utca/házszám:

Részletesebben

NYILATKOZAT gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez (bölcsődei ellátás és óvodai nevelés esetén)

NYILATKOZAT gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez (bölcsődei ellátás és óvodai nevelés esetén) NYILATKOZAT gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez (bölcsődei ellátás és óvodai nevelés esetén) 1. Alulírott (szül.név:, szül.hely, idő,.. anyja neve: ) szám alatti lakos, mint a 1.1.

Részletesebben

JÖVEDELEMNYILATKOZAT A SZEMÉLYI TÉRÍTÉSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

JÖVEDELEMNYILATKOZAT A SZEMÉLYI TÉRÍTÉSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ JÖVEDELEMNYILATKOZAT A SZEMÉLYI TÉRÍTÉSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ Az ellátást igénybevevő gyermekre/ fiatal felnőttre vonatkozó személyes adatok: Név:... Születési név:... Anyja neve:... Apja neve:.. Születési

Részletesebben

A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL

A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL IZSÓFALVA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 12/2006. (IX. 8.) RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL (egységes szerkezetben Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 12/2006. (IX. 8.) sz. rendeletének módosításaival)

Részletesebben

9. GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK

9. GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK 9. GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK 9.1 Gyermekjóléti szolgálatatás 9.1.1 Gyermekjóléti intézmények férőhelyeinek megyénként, 2004 Gyermekek átmeneti gondozása Bölcsődék Családi napközik Helyettes szülők Gyermekek

Részletesebben

5. melléklet a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez 1 JÖVEDELEMNYILATKOZAT A SZEMÉLYI TÉRÍTÉSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

5. melléklet a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez 1 JÖVEDELEMNYILATKOZAT A SZEMÉLYI TÉRÍTÉSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 5. melléklet a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez 1 JÖVEDELEMNYILATKOZAT A SZEMÉLYI TÉRÍTÉSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ Az ellátást igénybe vevőre vonatkozó személyes adatok 2 : Név:... Születési név:...

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására sz. r. 11. -ához I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:...

Részletesebben

A MEZŐBERÉNYI PETŐFI SÁNDOR EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM. térítési díj és tandíjfizetési szabályzata

A MEZŐBERÉNYI PETŐFI SÁNDOR EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM. térítési díj és tandíjfizetési szabályzata A MEZŐBERÉNYI PETŐFI SÁNDOR EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM térítési díj és tandíjfizetési szabályzata Hatályos: 2016. év szeptember hó 1. napjától I. Törvényi háttér a térítési díj

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv

Gyermekvédelmi munkaterv DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI,BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Eötvös út 2. Telefon/fax: 06-66/483-149 E-mail: devaovik@gmail.com BÖLCSŐDEI Gyermekvédelmi munkaterv Készítette:Diósné

Részletesebben

HUMÁN CONTROLLING ÜGYINTÉZŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés

HUMÁN CONTROLLING ÜGYINTÉZŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés HUMÁN CONTROLLING ÜGYINTÉZŐ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése HUMÁN CONTROLLING ÜGYINTÉZŐ

Részletesebben

K É R E L E M ápolási díj megállapításához

K É R E L E M ápolási díj megállapításához K É R E L E M ápolási díj megállapításához I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyi adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: Lakóhely: Tartózkodási hely:

Részletesebben

Gyermekotthoni asszisztens Gyermekgondozó-nevelő

Gyermekotthoni asszisztens Gyermekgondozó-nevelő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1875-06/1 Az önálló életre való felkészítés folyamatának és elemeinek ismertetése Szóbeli vizsgatevékenység

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Vác Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztálya 2600. Vác, Március 15. tér. 11. I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Neve:... Születési

Részletesebben

NYILATKOZAT a Gyvt. 21/B. (1) bekezdés a) pontja szerinti ingyenes bölcsődei, mini bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés igénybevételéhez 2

NYILATKOZAT a Gyvt. 21/B. (1) bekezdés a) pontja szerinti ingyenes bölcsődei, mini bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés igénybevételéhez 2 6. melléklet a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez 1 NYILATKOZAT a Gyvt. 21/B. (1) bekezdés a) pontja szerinti ingyenes bölcsődei, mini bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés igénybevételéhez 2 1. Alulírott...

Részletesebben

A pályaorientáció és a pályatanácsadás a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának gyakorlatában Szeged, 2014. március 14.

A pályaorientáció és a pályatanácsadás a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának gyakorlatában Szeged, 2014. március 14. A pályaorientáció és a pályatanácsadás a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának gyakorlatában Szeged, 2014. március 14. Előadó: Nyemcsok Lászlóné, tanácsadó Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2013.(XI..) önkormányzati rendelete

Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2013.(XI..) önkormányzati rendelete Balajt Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013.(XI..) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás felhasználásának helyi szabályairól TERVEZET Balajt

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról 1 1 Módosította: 5/2012.(II.14.) számú

Részletesebben

KÉRELEM ápolási célú települési támogatás megállapítására

KÉRELEM ápolási célú települési támogatás megállapítására Községi Önkormányzat KÉRELEM ápolási célú települési támogatás megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja

Részletesebben

PÁLYAORIENTÁCIÓ SZAKTERÜLETEN PEDAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: FF/1554-3/2014.

PÁLYAORIENTÁCIÓ SZAKTERÜLETEN PEDAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: FF/1554-3/2014. PÁLYAORIENTÁCIÓ SZAKTERÜLETEN PEDAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Eng.sz.: FF/1554-3/2014. Képzésvezető: Dr. Móré Mariann egyetemi docens Képzési idő: 4 Szakképzettség megnevezése:

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 852/2008.

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 852/2008. E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 852/2008. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának módosítása ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

KÉRELEM 1 az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM 1 az ápolási díj megállapítására KÉRELEM 1 az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyi adatok Neve: Születési neve: Anyja neve: Szül. hely, év, hó, nap: Lakcíme: Tartózkodási címe: TAJ száma:

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születési hely, idő (év,

Részletesebben

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: csecsemő- és kisgyermeknevelő (Infant and Early Childhood Education) 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint

Részletesebben

A gyermeki és a szülői jogok, a gyermekvédelmi rendszer vázlata

A gyermeki és a szülői jogok, a gyermekvédelmi rendszer vázlata dr. Sipos László PhD docens A gyermeki és a szülői jogok, a gyermekvédelmi rendszer vázlata Digitális oktatási segédanyag Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2015. A gyermeki jogok testi, értelmi, érzelmi,

Részletesebben

Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok

Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték. Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Eljárás megindító

Részletesebben

Biotechnológus technikus Szakmabemutató információs mappa

Biotechnológus technikus Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: ALICE MARKETING MANUFAKTÚRA PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE SZAKMAI LEKTORÁLÁS: URBÁN ZSOLT, KOMMUNIKÁCIÓS SZAKBIZOTTSÁGI

Részletesebben

KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, idő (év, hó, nap):..

KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, idő (év, hó, nap):.. 4. számú melléklet a 63/2006. (III.27.) Korm. rendelethez KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok 1.1.1 Neve:. 1.1.2 Születési neve:..

Részletesebben

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is.

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is. Szilvásvárad községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2008.(VI.25.) RENDELETE a gyermekvédelem helyi végrehajtási szabályairól (Egységes szerkezetbe foglalva a módosítására hozott 22/2008. (VIII.

Részletesebben

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E A gyermekek védelméről (Egységes szerkezetben a 8/2005. (VI. 28.) Kt. rendelet*, a 4/2010. (II.

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Fővárosi Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat 2010. évi módszertani feladatellátásának munkaterve

Fővárosi Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat 2010. évi módszertani feladatellátásának munkaterve 1 Fővárosi Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálat 2010. évi módszertani feladatellátásának munkaterve 2010. évben folyamatosan végzett feladatok: A területi gyermekvédelmi szakszolgálatok nyilvántartási

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására. 1.1.1. Neve:...

KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására. 1.1.1. Neve:... 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születési hely, idő (év,

Részletesebben

/ tanítási év (2 példányban tanévenként kitöltendő)

/ tanítási év (2 példányban tanévenként kitöltendő) 6724 Szeged, Huszár u. 1. (6701 Szeged, Pf.:485) Tel.: (62) 561-961 Fax: (62) 561-962 E-mail: titkarsag@ngsz.hu Web: www.ngsz.hu Adószám: 15484990-2-06 RAIFFEISEN BANK ZRt: 12067008-00103129-00100005 NYILATKOZAT

Részletesebben

1. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosítása

1. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosítása A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek az ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés kiterjesztése érdekében történő módosításáról szóló 2015. évi LXIII.

Részletesebben

KÉRELEM települési gyógyszertámogatás megállapítására

KÉRELEM települési gyógyszertámogatás megállapítására SZENTLŐRINCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZOCIÁLIS IRODA 7940 Szentlőrinc, Templom tér 8. Tel.: 73/570-009 Fax.: 73/371-125 Ügyfélfogadás: hétfő, szerda 8.00-16.00, péntek 8.00-12.00 KÉRELEM települési

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. A gyermekétkeztetés állami támogatásával kapcsolatban Szombathely, november 3.

TÁJÉKOZTATÓ. A gyermekétkeztetés állami támogatásával kapcsolatban Szombathely, november 3. TÁJÉKOZTATÓ A gyermekétkeztetés állami támogatásával kapcsolatban Szombathely, 2015. november 3. Vonatkozó jogszabályok Magyarország 2015. évi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény, Magyarország

Részletesebben