Hivatásos nevelőszülő, főállású anya Szakmabemutató információs mappa

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hivatásos nevelőszülő, főállású anya Szakmabemutató információs mappa"

Átírás

1 Szakmabemutató információs mappa

2 FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: ALICE MARKETING MANUFAKTÚRA PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE SZAKMAI LEKTORÁLÁS: DR. HAZAI ISTVÁNNÉ, A FŐVÁROS GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI ÜGYOSZTÁLYÁNAK VEZETŐJE A SZAKMAISMERTETŐ MAPPA A TÁMOP A PÁLYAORIENTÁCIÓ RENDSZERÉNEK TARTALMI ÉS MÓDSZERTANI FEJLESZTÉSE PROJEKT KERETÉBEN KERÜLT KIDOLGOZÁSRA. PROGRAMVEZETŐ: BORBÉLY-PECZE TIBOR BORS A PROJEKT AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁVAL, AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS ALAP ÉS A MAGYAR ÁLLAM TÁRSFINANSZÍROZÁSÁVAL VALÓSUL MEG. FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL

3 Tartalomjegyzék A. Feladatok és tevékenységek B. Követelmények C. Szakképzés D. Kereseti lehetőségek, elhelyezkedési kilátások E. Egyéb információs források

4 Feladatok és tevékenységek A következő kérdésekre kaphat választ: Melyek a jellemző feladatok, tevékenységek ebben a szakmában? Milyen anyagokkal, eszközökkel kell dolgoznia? (anyagok, szerszámok, műszerek, gépek ) Hol végzi a munkáját? (szabadban, műhelyben, irodában, üzletben ) Munkája során kikkel kerül kapcsolatba, kikkel van dolga? (vevő, ügyfél, kolléga )

5 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK "Miközben megpróbálunk mindent megtanítani gyermekeinknek az életről, gyermekeink megtanítják nekünk, hogy miről is szól az élet." /Angela Schwindt, idézet a Fészek Egyesület honlapjáról/ Hétfő: Szabolcs mosogat, Norbi felmos, a fürdőszobát Robi takarítja... A hét többi napján is beosztják a munkát a gyerekek. Az étkezőben tábla, rajta a nem éppen szokványos órarend, amit ők állítanak össze. A kistelepülés egyik utcájának utolsó házában kissé zajos az élet, az anyuka éjjel-nappali szolgálatot vállal, nyolc csemete van a családnál. A 48 éves asszony azt mondja, minden a legnagyobb rendben zajlik, el sem tudna mást képzelni az életében. A gyerekek szeretetre vágynak, amit megkapnak a családtól. Senki nem zavarja a másikat, és tanulni is tudtak egymás mellett. Kis történetünket olvasva sokan gondolhatnánk, hogy egy nagycsalád hétköznapjaiba tekintünk be. A nyolc kicsi azonban, aki a család három saját már felnőtt gyermeke mellé érkezett, öt különböző szülői házból került ide, és a remények szerint legtöbbjük hamarosan újra otthon lehet; a befogadó anyuka hivatásos nevelőszülő. Sokan vágyódnak nagy család után, ami igen nehéz, felelősségteljes döntés, különösen, ha valakinek nem lehet saját gyermeke, egyedülálló, elvált, vagy gyermekei már felnőttek. Ilyenkor dönthet egy házaspár, vagy akár egyedülálló úgy, hogy nevelőszülőként teremti meg maga körül a nagycsaládot, de sokan saját, kiskorú gyermekeik mellett is vállalják a nevelőszülői hivatást. Nevelőszülőnek lenni társadalmi szerep: gyönyörű hivatás, gyötrelmekkel teli vállalkozás, az életnek értelmet adó feladat. mondja egy nevelőszülői hálózat vezetője. A-1

6 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK Mi a nevelőszülői ellátás? A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény értelmében a gyermekvédelmi szakellátás célja: a családjából kiemelt, az ideiglenes hatállyal elhelyezett, az átmeneti és a tartós nevelésbe vett gyermekek számára otthont nyújtó ellátás biztosítása. Az ellátás történhet gyermekotthonban, lakásotthonban, nevelőszülőnél. A nevelőszülői ellátás keretében a nevelőszülő saját otthonában biztosítja a gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló gyermek életkorának és fejlődési szükségleteinek megfelelő feltételeket, és végzi a gyermek/ek gondozását, nevelését, önálló életre történő felkészítését. A nevelőszülő - polgárjogi jogviszony keretében - együttműködési megállapodást köt a nevelőszülői hálózatot működtető szervezettel, és ez a megállapodás adja az együttműködésük keretét. Hivatásos nevelőszülő az lehet, aki rendelkezik a nevelőszülői hivatás szakmaként történő gyakorlásához szükséges képesítéssel és az ennek megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlattal. A hivatásos nevelőszülők is nevelőszülői ellátást végeznek, de főfoglalkozásként, a jogokat és kötelezettségeket tartalmazó írásos megállapodás alapján létrejövő foglalkozási jogviszony keretében. Nevelőszülő többféle módon lehet valaki. A hivatásos nevelőszülőnek ez a főállása és a szakmája, más munkaviszonyt nem folytathat e mellett, míg a nem hivatásos nevelőszülők (hagyományos nevelőszülő) igen. A hagyományos nevelőszülő - saját gyermekét is beszámítva - legfeljebb négy gyermek nevelését vállalhatja. A hivatásos nevelőszülő minimum három, maximum hét gyermeket nevelhet sajátjaival együtt. Ha viszont sérült A-2

7 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK gyermekről gondoskodik, abban az esetben előfordulhat, hogy csak egy gyermeket nevel, mégis hivatásos nevelőszülőnek minősül. Tehát röviden: a hagyományos nevelőszülőség nem munkaviszony, a hivatásos már az. Aki nevelőszülővé szeretne válni, ismernie kell önmagát, saját pszichikai és fizikai képességeit, korlátait. Ha alkalmasnak tartja magát erre a feladatra, még mindig rengeteg kérdése merülhet fel ezzel a szép hivatással kapcsolatban, ezekre válaszolunk most. Melyek a jellemző feladatok, tevékenységek? A feladatok és tevékenységek hasonlóak a hagyományos családban élő szülői feladatokhoz, a körülmények azonban eltérnek. A nevelőszülő saját otthonában gondoskodik a hozzá kerülő kiskorúakról, ritkábban (az utógondozói ellátásban lévő) nagykorúakról. Mivel ezek a gyermekek nem a vér szerinti rokonai, egyik talán legfontosabb tennivalója, hogy megismerje a hozzá kerülő gyermek családját, múltját, hátterét. Fontos feladatot jelent a nevelőszülők munkájában a vér szerinti családdal való kapcsolattartás, a családba való mielőbbi visszakerülés segítése. Jól tudjuk, gondokkal teli a kapcsolattartás kialakítása a gyermek, a szülő és a nevelőszülő számára egyaránt. A józan megfontolás azt diktálja: nagyon fontos az, hogy a gyermek megismerje származását, múltját, gyökereit, hiszen személyes identitása, érzelmi biztonsága és egészséges lelki fejlődése feltétlenül igényli ezt. mondja egy nevelőszülői hálózat vezetője. A-3

8 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK Vagyis, nem elég a gyermeket etetni, itatni, ruháztatni, taníttatni, a nevelőszülő számára elengedhetetlen a vér szerinti család múltjának és jelenének alapos megismerése. A nevelőszülő felkészült szakember, aki többnyire csak átmeneti gondoskodást nyújt. Aki nevelőszülő, az nem csak gondozási és nevelési feladatokat lát el, hanem magatartásában és egész életvitelében példát és modellt jelent a gyermek számára. vall hivatásáról egy nevelőszülő. A nevelőszülő fő feladatai: gyermekellátási alapfeladatok (pl. étkezés, tisztálkodás, tiszta ruházat biztosítása stb.); családi és tárgyi környezet felkészítésének feladatai (pl. saját gyermekek felkészítése a nevelt gyermek fogadására vagy megfelelő háló- és lakótér kialakítása stb.); a gyermek képességeinek, életkorának és fejlődési szükségleteinek megfelelő feltételeinek biztosítása gyermek képességeinek kibontakoztatásával kapcsolatos feladatok (pl. könyvek, fejlesztő játékok biztosítása vagy közös tanulás-, játék stb.); családi kapcsolatok ápolása a gyermek érdekeire figyelemmel támogatja a gyermek vér szerinti családban történő visszagondozását, amennyiben lehetséges, örökbefogadását; az önálló életre való felkészítés feladatai (pl. pénzbeosztás, pénzzel való bánás, ügyintézés módjainak tanítása stb.); gyámsággal kapcsolatos feladatok (gyámhivatal kijelölése alapján); dokumentációs feladatok (pl. TEGYESZ-nek benyújtandó nyomtatványok, ellátmány-igénylő lapok, gyermekek érkezésével és visszahelyezésével kapcsolatos dokumentumok, különböző más A-4

9 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK formanyomtatványok kitöltése és eljuttatása a megfelelő hatósághoz, stb.). A nevelőszülő kapcsolatrendszere A nevelőszülői kötelezettségek ennél sokkal kiterjedtebbek, összetettebbek, hiszen - a fentiekben sorolt számos alapvető feladat mellett - fontos a nevelőszülő és gyermek közötti személyes kapcsolat. A gyermekek lelki problémáival és nevelésével is törődnie kell. A gyermekek testi-lelki problémáit fel kell ismernie, és a megoldás érdekében együtt kell működnie a megfelelő szakemberekkel. A nevelőszülő legfontosabb együttműködő partnere a nevelőszülői hálózatot működtető szervezet, amelyet tájékoztatnia kell minden saját, valamint gondozására bízott gyermek életében bekövetkezett fontosabb változásról. Kapcsolatot kell tartania a tevékenységét ellenőrző gyámhivatallal és gyámi tanácsadóval is. Kapcsolatot kell kialakítania a gyermekek nevelését, oktatását végző intézmények munkatársaival. Fel kell készíteni a gyermekeket a pályaválasztásra, munkába állásra és a felnőtt életvitelre. Ehhez pedig számba kell venni azokat az intézményeket, akikkel a kapcsolattartás elengedhetetlenül szükséges. A nevelőszülő kapcsolatban kell, hogy álljon: a Gyermek és Ifjúságvédelmi Intézettel (GYIVI), a Nevelőszülő Szakszolgálattal - általában területileg illetékes Gyermekvédelmi Szakszolgálat (TEGYESZ), A-5

10 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK a pedagógiai szakszolgálatokkal, a területi gyámhivatallal, gyámi tanácsadóval, a helyi önkormányzat gyermekvédelmi csoportjával, a nevelőszülők és a családon kívül nevelt gyermekek különböző érdekképviseleti szerveivel. Ezen felül a nevelőszülő kapcsolatot tart mindenkivel, akivel egy család általában találkozik, például: az óvoda, iskola vezetőjével, alkalmazottjaival a gyermek napközbeni helye, a gyermek csoporttársaival, azok szüleivel, környezetével, egészségügyi intézményekkel (orvos, védőnő) az egészségügyi állapot érdekében, a helyi családsegítővel, gyermekjóléti szolgálattal. Nem árt, ha a nevelőszülő ismeri az önkormányzat egyéb osztályait is, hiszen szükség esetén ezeknél a csoportoknál anyagilag és szellemileg is segítségére lehetnek. A nevelési tanácsadóban készségesen segítenek pszichológiai és gyermeknevelési nehézségek megoldásában. A nevelőszülő az intézmények dolgozóin kívül más emberekkel is találkozik, de mindenekfelett a gyermek vér szerinti családjával szükséges a kapcsolattartás. A nevelőszülőnek nem szabad megfeledkeznie arról, hogy amennyiben lehetséges, a gyermeket idővel vissza kell helyezni vér szerinti családjába. A-6

11 FELADATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK Milyen anyagokkal, eszközökkel dolgozik a nevelőszülő és hol végzi munkáját? A nevelőszülő feladata a gyermekre és a körülötte lévő világra irányul, így minden olyan anyaggal és eszközzel kapcsolatba kerül, mely a hétköznapokon használatos. Ide tartoznak a háztartási eszközök és az étkezéshez, tisztálkodáshoz használt tárgyak széles skálája is. Mivel ez a munkakör nem hasonlítható össze más tevékenységgel, szinte minden háztartásban és azon kívül megtalálható eszközzel kapcsolatba kerül a nevelőszülő munkája során (pl. telefon, televízió, számítógép). Hasonlóan eszközeihez, széleskörű munkavégzésének helye is. Mivel a gyermek számára példaértékű minden, amit a vele élő felnőtt tesz, annak minden helyen és időben ennek megfelelően kell viselkednie. Munkájának tere éppúgy az utca, a közért, az iskola (pl. szülői értekezleten), akár saját otthona. A-7

12 Követelmények A következő kérdésekre kaphat választ: Milyen fizikai igénybevétellel, megterheléssel jár a munkavégzés? Milyen környezeti ártalmakkal, hátrányokkal járhat a szakma gyakorlása? Milyen egészségügyi követelményeket támaszt ez a szakma? Milyen egyéb tulajdonságok megléte kedvező ebben a szakmában? Milyen tantárgyakban kell jó eredményt elérni ehhez a szakmához? Milyen érdeklődési kör a legelőnyösebb ebben a szakmában?

13 KÖVETELMÉNYEK Milyen fizikai, pszichikai igénybevétellel, ártalmakkal jár a munkavégzés? A nevelőszülő szakmája gyakorlása közben könnyű fizikai tevékenységet végez. Mivel gondoskodnia kell a gyerekek testi szükségleteinek kielégítéséről, segítenie kell őket a tisztálkodásban és a táplálkozásban, így gyakran emeléssel, cipeléssel, tolással vagy húzással járó tevékenységeket kell végeznie. Ezt a szakmát azonban nemcsak a fizikai, hanem sokkal inkább a pszichés terhelés jellemzi. A gyerekekkel való törődés fokozott figyelmet igényel. Nagy felelősség több gyermekről gondoskodni, gazdálkodni, aggódni értük, emellett helyesen nevelni, megérteni, támogatni, szeretni őket. Sőt! A nevelőszülőnek el is kell tudni engedni a szeretett gyermeket, hiszen visszakerülhet vér szerinti családjához, vagy elképzelhető, hogy örökbe fogadják. Ennek tudata sem könnyű, ha már igazán kötődik a gyermekhez. 24 órás feladat és nem mindig egyszerű! így beszél hivatásáról egy nevelőszülő. A pszichés megterhelésnek idegi és fizikai jelei is lehetnek. Ettől előfordulhat fáradékonyság, erőteljesebb szívdobogás, légszomj, ingerültség, idegkimerültség, apátia. Aki ebben a szakmában dolgozik, annak minden pillanatban szüksége lehet józan ítélőképességére, illetve fizikai állóképességére, így fokozottan figyelnie kell testi-lelki problémáira. B-1

14 KÖVETELMÉNYEK Környezeti ártalmakkal csak olyannyira kell számolnia e tevékenység gyakorlása közben, mint bárkinek normál életvitele folytatásakor. Háztartáson belül a vegyszereket megfelelően kell kiválasztani, a háztartási eszközöket előírás szerint kell használni, hiszen ezek balesetveszélyesek lehetnek. Gondot okozhat a kapkodás, a nem megfelelő táplálkozási szokások, melyek a nevelőszülő egészségi állapotára nagy hatással lehetnek. Milyen egészségügyi követelmények vannak? Az ezen a szakterületen dolgozókkal szemben támasztott egészségügyi követelmények ahogy a fentiekben is említettük inkább a pszichére, mint a fizikumra irányulnak. Ez azt jelenti, hogy amennyiben a nevelőszülő értelmileg és érzelmileg minden szempontból megfelel, az sem jelenthet akadályt, ha pl. mozgáskorlátozott. A gyerekkel való kapcsolat kialakításához azonban ép hallásra, látásra és beszédkészségre van szüksége. A foglalkozás gyakorlását kizáró egészségi tényezők: ép hallást igénylő munka végzésére nem alkalmas jó beszélőképességet igénylő munka végzésére nem alkalmas fokozott figyelmet igénylő munkát nem végezhet együttműködést kívánó munkát nem végezhet érzelmi megterheléssel járó munkát nem végezhet B-2

15 KÖVETELMÉNYEK A foglalkozás gyakorlását korlátozó egészségi tényezők: kézi anyagmozgatással járó munka végzésére nem alkalmas karok/kezek/ujjak fokozott használatát igénylő munkát nem végezhet A nevelőszülői tevékenység gyakorlásához alapvető követelmény, hogy a nevelőszülő betöltse a 24. életévét és a nála elhelyezett gyermeknél legalább 18, legfeljebb 45 évvel idősebb legyen. A jelentkezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy nem folyik ellene eljárás, illetve nem ítélték el jogerősen gyermek sérelmére elkövetett szándékos bűncselekmény miatt, szülői felügyeleti jogát a bíróság nem szüntette meg, illetve nem szünetelteti saját gyermeke átmeneti nevelésbe vétele miatt. Milyen képességek kompetenciák szükségesek a szakma sikeres gyakorlásához? Egy jó nevelőszülő képes kapcsolatok kialakítására és megtartására, esetleges konfliktusok kezelésére, ezért a munkavégzése során a következő képességekre (kompetenciákra) van szüksége: Személyes kompetenciák: elhivatottság megbízhatóság érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság türelmesség B-3

16 KÖVETELMÉNYEK rugalmasság döntésképesség állóképesség stressztűrő képesség kézügyesség mozgáskoordináció (testi ügyesség) testi erő térérzékelés Társas kompetenciák: kapcsolatteremtő készség empátia segítőkészség közérthetőség adekvát kommunikáció konfliktuskezelő készség Továbbá szükséges a megfelelő kommunikációs készség, tolerancia, beleérző képesség. Környezetét is fel kell készítenie a nevelt gyermek érkezésére, és amennyiben saját gyermekei is vannak, természetesen nekik is el kell fogadniuk az új családtagot. A nevelőszülőnek igazságosnak és nyíltnak kell lennie, mind saját, mind nevelt gyermekével szemben, vagyis a nagyfokú türelem, felelősségtudat, gyermekszeretet és önismeret is elengedhetetlen a megfelelő munkavégzéshez. Mindezen kívül a nevelőszülőnek szellemileg, testileg, lelkileg alkalmasnak B-4

17 KÖVETELMÉNYEK kell bizonyulnia az orvosi vizsgálat és a pszichológiai beszélgetés során és a területileg illetékes gyermekvédelmi szolgálat környezettanulmányt is folytat a nevelőszülői hivatásra jelentkezők otthonában, környezetében. Mindebből láthatjuk, hogy nem a tantárgyak és a bizonyítvány határozza meg, hogy valakiből jó vagy rossz nevelőszülő lesz, hanem a személyisége. De természetesen ettől függetlenül minden tanulmánynak hasznát veheti, hiszen iskolás gyermekeinek szükség szerint segítenie kell matematikában, kémiában, nyelvtanban stb. Pszichológiai, pedagógiai, egészségügyi, társadalomismereti alapismeretei nagyban segíthetik a kritikus helyzetek megfelelő kezelésében. A szakma sikeres gyakorlásához szükséges érdeklődési kör A szakemberek szerint ehhez a foglalkozáshoz az alábbi három érdeklődési irány a legfontosabb: emberek között dolgozni fizikai állóképesség, testi erő embereken segíteni Minden hobby, amit a nevelőszülő kedvel, gyerekei számára is kellemes és hasznos lehet. A szabadidő tartalmas eltöltése a lényeg. Mindent megvarrok, amire szükség van, és minden megterem a ház körül. Sok-sok gyümölcsfánk van, szőlőnk is, gyakran kimegyünk a hegyre, elfér a kocsiban öt gyerek... Voltunk a Balatonon és Karosra is ellátogattunk. meséli egy hivatásos anyuka. B-5

18 Szakképzés A következő kérdésekre kaphat választ: Mit kell tanulni a szakképzés során? Hol történik a szakképzés? Milyen iskolai előképzettségre van szükség? Mennyi ideig tart a szakképzés? Milyen költségekkel jár a képzés, és kapható-e támogatás? Mekkora a képzésbe felvehető létszám?

19 SZAKKÉPZÉS A nevelőszülővé válás lépései A nevelőszülő szellemileg, fizikailag és lelkileg tudatosan készül a gyermek fogadására. Ahhoz, hogy részt vehessen a képzésen, meg kell felelnie az alkalmassági követelményeknek. A nevelőszülővé válás lépései a következők: 1. A leendő nevelőszülőnek a lakóhelye szerint illetékes Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat (TEGYESZ) nevelőszülői hálózatánál kell jelentkeznie. A nevelőszülői hálózat szakembere környezettanulmányt készít a jelentkező otthonában. 2. A jelentkezőnek és a felnőtt családtagoknak be kell szerezniük egy három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt. 3. Az egészségügyi, fizikai alkalmasságot háziorvosi - esetleg szakorvosi - véleménnyel igazolni kell. 4. A jelentkezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy nem folyik ellene eljárás, illetve nem ítélték el jogerősen gyermek sérelmére elkövetett szándékos bűncselekmény miatt, szülői felügyeleti jogát a bíróság nem szüntette meg, illetve nem szünetelteti gyermeke átmeneti nevelésbe vétele miatt (Gyermekvédelmi Törvény előírása). 5. A leendő nevelőszülőnek és házastársának (élettársának) a törvény által kötelezően előírt 60 órás felkészítő tanfolyamon kell részt vennie. Ennek során meggyőződhetnek saját alkalmasságukról, és ismereteket szerezhetnek a nevelőszülői munka mikéntjéről. A tanfolyam első részében csoportmunka keretében folyik a képzés - ez tulajdonképpen egy döntés-előkészítés, amelyet szakirányú felkészítés követ. C-1

20 SZAKKÉPZÉS 6. A tanfolyam sikeres elvégzése után hagyományos nevelőszülőként fogadhatnak családjukba gyermekeket. A hagyományos nevelőszülőség nem jelent munkaviszonyt. A hivatásos nevelőszülővé válás lépései, előfeltételei Aki: rendelkezik két év nevelőszülői gyakorlattal, és a tizedik évfolyam elvégzésével tanúsított iskolai végzettséggel a nevelőszülői hivatást foglalkozásként hivatásos nevelőszülőként is gyakorolhatja. A hivatásos nevelőszülők a területileg illetékes gyermekvédelmi szakszolgálat (TEGYESZ) alkalmazottjaként dolgoznak. Az alkalmazás előfeltétele a magas színvonalú hagyományos nevelőszülői tevékenység mellett egy maximum 300 órás tanfolyam elvégzése, ahol megszerezhető a hivatásos nevelőszülői szakképesítés. Szakképesítés megszerzésének időigénye, a tanfolyamon oktatott ismeretek, várható tanfolyami költségek A hivatásos nevelőszülő képzésén a hallgatók 120 óra elméleti és 100 óra irányított szakmai gyakorlaton vesznek részt. Ezen felül a hallgatóknak legalább 80 óra esetmegbeszélésen is meg kell jelenniük. Az esetmegbeszélések élettörténetet, esetet, vagy probléma-ismertetőt tartalmaznak. Az irányított szakmai gyakorlat egy intézménynél és családon belül is történik. Elméleti tanulmányai során a hivatásos nevelőszülői pályára készülők a gyermekek szükségleteivel, fejlődésével kapcsolatos, alapvető C-2

21 SZAKKÉPZÉS pedagógiai, pszichológiai, egészségügyi ismereteket szereznek. Ezen felül a munkájukhoz szükséges társadalmi, jogi, valamint gyermekvédelmi ismereteket is kapnak. A tanfolyamok költségtérítéses és ingyenes formában is hozzáférhetők (ez utóbbiak elsősorban különböző nevelőszülői hálózatok, szervezetek által támogatott tanfolyamok). A tankönyvek költségei mind az ingyenes, mind a fizetős képzéseknél is a hallgatót terhelik. Nevelőszülőre mindig szükség van, ezért megfelelő számú alkalmas érdeklődő esetén a tanfolyamok folyamatos indítására is lehetőség van. Ebből adódóan a képzésben részt vevők létszáma nincs meghatározva, tehát az összes komolyan gondolkodó, szakmailag elkötelezett jelentkezőnek módjában áll elvégezni a tanfolyamot. A lakóhelyről elérhető legközelebbi tanfolyamról a TEGYESZ-eknél lehet tájékoztatást kapni. A megszerzett szakképesítés A tanfolyam elvégzése után a sikeresen végzett hallgatók államilag elismert hivatásos nevelőszülői szakképesítést és bizonyítványt kapnak, de idegen nyelvű Europass-tanúsítvány is igényelhető, amit a NSZFI (Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet) állít ki. A szakképesítéssel kapcsolatos részletes információk megismerhetők a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet honlapjának (www.nive.hu) Szakképzési dokumentumok és Adatbázisok menüpontja alatt, valamint a Nemzeti Pályaorientációs Portálon (www.eletpalya.afsz.hu). C-3

22 Kereseti lehetőségek, elhelyezkedési kilátások A következő kérdésekre kaphat választ: Hogyan alakult az átlagkereset a szakmában? Hányan szereztek szakképesítést az elmúlt időszakban? Hányan dolgoznak ebben a szakmában? Mekkora a munkaerő iránti kereslet ebben a szakmában? Hogyan alakult a munkanélküliek száma? Milyen más foglalkozási területre válthat át az ember viszonylag könnyen?

23 KERESETI LEHETŐSÉGEK Kereseti lehetőségek Azok, akik tevékenységüket nem hivatásos nevelőszülőként folytatják is részesülnek a családjukban gondozott gyermek, gyermekek után különféle juttatásokban. A nevelőszülő a gyermek ellátására nevelési díjat és ellátmányt kap, ebből biztosítja teljes körű ellátását (ruházat, élelmiszer, nyaralás stb.). A nevelési díj a mindenkori nyugdíjminimum 120 %-a, tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek esetében 140 %. Az ellátmány fedezi a gyermek tanszereit, zsebpénzét, hozzájárul a lakásfenntartáshoz ennek összege a nevelési díj 25%-a. A nevelőszülő munkájáért nevelőszülői díjban részesül, ennek minimális összegét a mindenkori költségvetési törvény határozza meg. A nevelőszülői díj megállapításánál figyelembe veszik az elhelyezett gyerekek számát, életkorát, és a gyermek fogyatékosságát, személyiségzavarát, vagy az egyéb különleges nevelést igénylő körülményt. Mindezek a juttatások a nevelőszülőt arra az időre illetik meg, amíg a gyermek a háztartásában nevelkedik. A nem hivatásos nevelőszülőket jelenleg nevelőszülői munkájuk alapján nem illeti meg nyugellátás, viszont a családjukban gondozott gyermekek után megilleti őket a családi pótlék. A hivatásos nevelőszülők munkájukért munkabérben részesülnek, mely alapján nyugdíjba vonulásukkor nyugellátás illeti meg őket. Természetesen a nevelt gyermekek után ők is megkapják az ellátmányt és a családi pótlékot. D-1

24 KERESETI LEHETŐSÉGEK A foglalkozásra jellemző átlagkeresettel kapcsolatos információk megtalálhatók az Állami foglalkoztatási Szolgálat honlapján foglalkozasok.afsz.hu. A hivatásos nevelőszülők átlagkereseti adatait az alábbi táblázatban foglaltuk össze: Országos átlagkereseti adatok - hivatásos nevelőszülő (bruttó Ft/hónap)* Év Személyi alapbér Teljes kereset *ellátmány és egyéb gyermek ellátásához kapcsolódó juttatások nélkül Munkaerő iránti kereslet, munkanélküliség A hivatásos nevelőszülői pályához kapcsolódó legfontosabb munkaerő-piaci adatokat a következő táblázatok tartalmazzák: A foglalkozást kereső munkanélküliek száma országosan (fő/év) Év Pályakezdő munkanélküliek és álláskeresők Összes munkanélküli és álláskereső D-2

25 KERESETI LEHETŐSÉGEK További elhelyezkedésre, munkaerő-piaci tendenciákra vonatkozó adatok elérhetők a weboldal Statisztika menüpontja alatt. Mivel sajnos a nehéz körülmények között élő, átmenetileg vagy tartósan családi környezetben nem nevelhető gyermekek száma évről-évre nem csökken, sőt inkább növekvő tendenciát mutat, ezért a nevelőszülőkre továbbra is nagy szükség van. Bács-Kiskun megyében például az utóbbi néhány évben megduplázódott a nevelőszülőknél nevelt gyermekek száma, és ez a növekedés jellemző az ország egész területére is. A nevelőszülő vérszerződés nélkül nyújt családi köteléket azoknak, akikkel az élet mostoha vallja egy országos ifjúságvédelmi szervezet vezetője. Ezért akik éreznek elhivatottságot a főállású szülői hivatás iránt, keresve se találnának nagyobb kihívást, szebb feladatot. D-3

26 Egyéb információs források - Szakkönyvek - Elektronikusan elérhető információk

27 EGYÉB INFORMÁCIÓS FORRÁSOK Szakkönyvek Nevelőszülői Kézikönyv, Családpolitikai Füzetek, Elektronikusan elérhető források a Budapesti Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat honlapja (a területileg illetékes gyermekvédelmi szakszolgálatok elérhetőségéről itt is érdeklődhet) az Állami Foglalkoztatási Szolgálat honlapja a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet honlapja az Állami Foglalkoztatási Szolgálat pályainformációs honlapja Nemzeti Pályaorientációs Portál E-1

Szakosított szociális munkás (pl. mentálhigiénés, gerontológiai, rehabilitációs tanácsadó) Szakmabemutató információs mappa

Szakosított szociális munkás (pl. mentálhigiénés, gerontológiai, rehabilitációs tanácsadó) Szakmabemutató információs mappa (pl. mentálhigiénés, gerontológiai, rehabilitációs tanácsadó) Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: ALICE MARKETING MANUFAKTÚRA PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE

Részletesebben

Családpedagógiai mentor Szakmabemutató információs mappa

Családpedagógiai mentor Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY: CSIZMADIA FERENCNÉ NEMES MÁRTA SZAKMAI LEKTORÁLÁS: MAGYAR

Részletesebben

Egészségügyi rehabilitációs foglalkozások Szakmabemutató információs mappa

Egészségügyi rehabilitációs foglalkozások Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: ALICE MARKETING MANUFAKTÚRA PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE SZAKMAI LEKTORÁLÁS: SZABADOS ZSUZSANNA, NYUGDÍJAS SZÍNÉSZ,

Részletesebben

Gyógypedagógiai asszisztens Szakmabemutató információs mappa

Gyógypedagógiai asszisztens Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY: DÉNES ZSUZSANNA SZAKMAI LEKTORÁLÁS: BÁLINTNÉ HORVÁTH IBOLYA

Részletesebben

Ingatlanközvetítő, Ingatlanügynök, Ingatlanforgalmazási ügyintéző Szakmabemutató információs mappa

Ingatlanközvetítő, Ingatlanügynök, Ingatlanforgalmazási ügyintéző Szakmabemutató információs mappa , Ingatlanügynök, Ingatlanforgalmazási ügyintéző Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: ALICE MARKETING MANUFAKTÚRA PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE SZAKMAI LEKTORÁLÁS:

Részletesebben

Ügyfélkapcsolat-tartó, ügyfél-tájékoztató (Személyes ügyfél-tájékoztató, Telefonos ügyfél-tájékoztató, Elektronikus ügyfélkapcsolat-tartó,

Ügyfélkapcsolat-tartó, ügyfél-tájékoztató (Személyes ügyfél-tájékoztató, Telefonos ügyfél-tájékoztató, Elektronikus ügyfélkapcsolat-tartó, (Személyes ügyfél-tájékoztató, Telefonos ügyfél-tájékoztató, Elektronikus ügyfélkapcsolat-tartó, Telemarketing asszisztens) Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: ALICE

Részletesebben

Szociális asszisztens / szakgondozó / gerontológiai gondozó / pszichiátriai gondozó / szenvedélybeteg gondozó / szociális gondozó, szervező

Szociális asszisztens / szakgondozó / gerontológiai gondozó / pszichiátriai gondozó / szenvedélybeteg gondozó / szociális gondozó, szervező Szociális asszisztens / szakgondozó / gerontológiai gondozó / pszichiátriai gondozó / szenvedélybeteg gondozó / szociális gondozó, szervező Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY

Részletesebben

Munkaerő-piaci szolgáltatási foglalkozások Szakmabemutató információs mappa

Munkaerő-piaci szolgáltatási foglalkozások Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY: LÓRÁNT MELINDA SZAKMAI LEKTORÁLÁS: HARASZTOSI ÉVA A SZAKMAISMERTETŐ

Részletesebben

Társadalom- és nyugdíjbiztosítás igazgatósági ügyintéző, TB és bérügyi szakelőadó Szakmabemutató információs mappa

Társadalom- és nyugdíjbiztosítás igazgatósági ügyintéző, TB és bérügyi szakelőadó Szakmabemutató információs mappa Társadalom- és nyugdíjbiztosítás igazgatósági ügyintéző, Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY:

Részletesebben

Pénzügyi elemző és befektetési tanácsadó, értékpapír-piaci szakértő Szakmabemutató információs mappa

Pénzügyi elemző és befektetési tanácsadó, értékpapír-piaci szakértő Szakmabemutató információs mappa és befektetési tanácsadó, értékpapír-piaci szakértő Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: ALICE MARKETING MANUFAKTÚRA PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY:

Részletesebben

Iskolatitkár Szakmabemutató információs mappa

Iskolatitkár Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY: RÁCSKAINÉ STEFÁNOVICS TITANILLA SZAKMAI LEKTORÁLÁS: GLEVITZKY

Részletesebben

Filozófus, Politológus Szakmabemutató információs mappa

Filozófus, Politológus Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: ALICE MARKETING MANUFAKTÚRA PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE SZAKMAI LEKTORÁLÁS: DR. KEMÉNY CSABA, NYUGDÍJAS FILOZÓFUS,

Részletesebben

Üzletpolitikai elemző Szakmabemutató információs mappa

Üzletpolitikai elemző Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY: MAJOR TAMAS SZAKMAI LEKTORÁLÁS: KISS GÁBOR A SZAKMAISMERTETŐ

Részletesebben

Szolgáltatásértékesítő, mintabolti értékesítő, e-kereskedő Szakmabemutató információs mappa

Szolgáltatásértékesítő, mintabolti értékesítő, e-kereskedő Szakmabemutató információs mappa Szolgáltatásértékesítő, mintabolti értékesítő, e-kereskedő Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY:

Részletesebben

Alkalmazás programozó / Szoftver és alkalmazásfejlesztő elemző Szakmabemutató információs mappa

Alkalmazás programozó / Szoftver és alkalmazásfejlesztő elemző Szakmabemutató információs mappa Alkalmazás programozó / Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY: FÁBIÁN ZOLTÁN SZAKMAI LEKTORÁLÁS:CSIPAI

Részletesebben

Termelési folyamatmérnök Szakmabemutató információs mappa

Termelési folyamatmérnök Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY: DORKA ISTVÁN SZAKMAI LEKTORÁLÁS: DR. MIKÓ BALÁZS A SZAKMAISMERTETŐ

Részletesebben

Speciális oktató, nevelő Szakmabemutató információs mappa

Speciális oktató, nevelő Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY: FEKETE BEÁTA SZAKMAI LEKTORÁLÁS: KOVÁCS DITTA A SZAKMAISMERTETŐ

Részletesebben

Rendőr Szakmabemutató információs mappa

Rendőr Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: ALICE MARKETING MANUFAKTÚRA PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE SZAKMAI LEKTORÁLÁS: MIHÁLYINÉ BORNEMISSZA ELEONÓRA, RENDŐR

Részletesebben

Kölcsön és hitelügyintéző Szakmabemutató információs mappa

Kölcsön és hitelügyintéző Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE SZAKMAI LEKTORÁLÁS: CSORDÁS KATALIN A SZAKMAISMERTETŐ MAPPA A TÁMOP 2.2.2

Részletesebben

Pedagógiai szakértő, tanulmányi felügyelő Szakmabemutató információs mappa

Pedagógiai szakértő, tanulmányi felügyelő Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: ALICE MARKETING MANUFAKTÚRA PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE SZAKMAI LEKTORÁLÁS: TÓTH ANNA, KÖZÉPISKOLAI TANÁR, PEDAGÓGIAI

Részletesebben

Rendszerelemző / Szoftver- és alkalmazásfejlesztő - elemző Szakmabemutató információs mappa

Rendszerelemző / Szoftver- és alkalmazásfejlesztő - elemző Szakmabemutató információs mappa Rendszerelemző / Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY: MOCSAI NORBERT SZAKMAI LEKTORÁLÁS: CSIPAI

Részletesebben

Gyógytornász, gyógytestnevelő Szakmabemutató információs mappa

Gyógytornász, gyógytestnevelő Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY: SARÓDY SZILVIA SZAKMAI LEKTORÁLÁS: DR. HALÁSZ VERONIKA A

Részletesebben

Légiforgalmi irányító Szakmabemutató információs mappa

Légiforgalmi irányító Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE SZAKMAI LEKTORÁLÁS: TORMÁSI PÉTER A SZAKMAISMERTETŐ MAPPA A TÁMOP 2.2.2

Részletesebben

Fitness és rekreációs programok irányítói, edzői Szakmabemutató információs mappa

Fitness és rekreációs programok irányítói, edzői Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY: BÁTYAI GÁBORNÉ SZAKMAI LEKTORÁLÁS: JUDI ÁGNES A SZAKMAISMERTETŐ

Részletesebben

Lótartó és tenyésztő Szakmabemutató információs mappa

Lótartó és tenyésztő Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: ALICE MARKETING MANUFAKTÚRA PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE SZAKMAI LEKTORÁLÁS: KOCSIS PÁL, ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ, ALFÖLDI

Részletesebben

Tőzsde- és pénzügyi ügynök, bróker Szakmabemutató információs mappa

Tőzsde- és pénzügyi ügynök, bróker Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: ALICE MARKETING MANUFAKTÚRA PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE SZAKMAI LEKTORÁLÁS: EREDICS ZSOLT, PRIVÁTBANKI TANÁCSADÓ, KÖZGAZDÁSZ,

Részletesebben

Végrehajtó Szakmabemutató információs mappa

Végrehajtó Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE SZAKMAI LEKTORÁLÁS: DR. VASS VIRÁG A SZAKMAISMERTETŐ MAPPA A TÁMOP 2.2.2

Részletesebben

Hatósági nyomozó Szakmabemutató információs mappa

Hatósági nyomozó Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE SZAKMAI LEKTORÁLÁS: DR. FRANCSICS OTTÓ A SZAKMAISMERTETŐ MAPPA A TÁMOP

Részletesebben

Megújuló energiaforrás energetikus Szakmabemutató információs mappa

Megújuló energiaforrás energetikus Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY: ZSÓFI JÁNOS SZAKMAI LEKTORÁLÁS: TAKÁCSNÉ SZARKA ENIKŐ A

Részletesebben

Mérőóra leolvasó Szakmabemutató információs mappa

Mérőóra leolvasó Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY: SUHAJDA ISTVÁN SZAKMAI LEKTORÁLÁS: BAKURA EMÍLIA A SZAKMAISMERTETŐ

Részletesebben