FÉNYSUGÁR december , Karácsony A Mezőcsáti Református Egyházközség kiadványa XII. / 32. Ára: 200,- Ft. A kétezer éves betlehemi csillag

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FÉNYSUGÁR. 2010. december 25-26., Karácsony A Mezőcsáti Református Egyházközség kiadványa XII. / 32. Ára: 200,- Ft. A kétezer éves betlehemi csillag"

Átírás

1 FÉNYSUGÁR december , Karácsony A Mezőcsáti Református Egyházközség kiadványa XII. / 32. Ára: 200,- Ft A kétezer éves betlehemi csillag Máté evangéliuma 2:1-12. A karácsonyi történet legfényesebb jelképe kétezer éve hordozza üzenetét, de még ma is tud újdonsággal szolgálni a számunkra. Gyermekként csodáltuk a karácsonyfa csúcsát ékesítő csillagot. Milyen szépen ragyog a gyertyák, vagy a karácsonyi égősorok fényében a többi dísszel együtt, de mégis kicsit másképpen. A csillag a fa csúcsára kerül, a többi disz fölé. A fát ékesíthetik különböző színű és formájú üveggömbök, vagy a magyar népi hagyományhoz kötődő szalmadíszek, de csúcsdísz, a csillag az állandó. Örök jelkép! De miért kerül a csillag a karácsonyfa tetejére? Miért vált a csillag református jelképpé, szimbólummá? Mire való a csillag? És most a karácsonyi történet kapcsán elsősorban a betlehemi csillagra kell gondolnunk. Arra, hogy mutassa az utat! Kétezer évvel ezelőtt az elsődleges tájékozódási pontok a csillagok voltak, nem a térkép, nem a navigációs rendszer. A csillagok mutatták az utat. A betlehemi csillag mutatta meg az utat a bölcseknek a gyermek Jézus jászolbölcsőjéhez. A református keresztyén ember számára éppen ez a lényeg! Isten a betlehemi csillag jelenségén keresztül vezetni kívánta a bölcseket, és vezetni kíván bennünket is. Isten vezetése, útmutatása, ami az alapja a református hitünknek. Naponként olvashatjuk, vasárnaponként hallgathatjuk a szószékről Isten Igéjét, ahogyan szól hozzánk, utat mutat nekünk. De van olyan, hogy Isten egyéb módon szól és ad útbaigazítást. Isten ma is vezet bennünket csillagokon keresztül! De nem a csillagjósláson, nem a horoszkópon keresztül, hanem egészen más módon. Isten ad olyan embereket az életünkben, akik hasonlóan a betlehemi csillaghoz utat mutattak nekünk. Olyan csillagokat, akik utat mutatnak Jézushoz. Mindannyian találkoztunk már ilyen csillagokkal. Talán a szüleink, a lelkipásztorunk, egy tanítónk vagy tanárunk, esetleg egy barátunk is lehetett. Egyszer ezt mondta Jézus: az igazak fénylenek, mint a nap, mint egy csillag. (Máté evangéliuma 13:43.) Vagyis mi magunk is lehetünk, sőt kell legyünk ilyen csillagok. Azt nem tudhatjuk, hogy mikor vagyunk csillagok, ezt nem lehet megtervezni. Egyet azonban tudhatunk: ha valaki Isten útján jár, akkor előfordul, hogy valakinek olyan fényes lesz a szava, a tette, az élete, hogy mások felfigyelnek, odafigyelnek rá. Ha valaki Isten útján jár, arra igaz lesz Jézus szava: Ti vagytok a világ világossága. Nem rejthető el a hegyen épült város. A lámpást sem azért gyújtják meg, hogy Ünnepi istentiszteleti rend: december 24. (péntek) du Karácsony esti istentisztelet, gyermekek szolgálatával; december 25. (szombat) de Főistentisztelet, úrvacsora vétel, Énekkarunk szolgálata; du Istentisztelet, keresztelések; december 26. (vasárnap) de Istentisztelet, keresztelések; december 31. (péntek) du Óévi hálaadó istentisztelet; január 1. (szombat) de Újévi istentisztelet; Szeretettel hívjuk és várjuk Testvéreinket ünnepi istentiszteleteinkre a templomba. Legátusunk ezen az ünnepen Nagy Ilona Henrietta I. éves teológiai hallgató a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karáról.

2 2. oldal FÉNYSUGÁR a véka alá, hanem hogy a lámpatartóra tegyék, és akkor világít mindenkinek a házban. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat. (Máté evangéliuma 5:14-16.) A betlehemi csillag kétezer éves titka és üzenete az, hogy bennünk is támadhat valami fényesség, és egy másik embernek meg tudunk mutatni valami fontosat, amit ő nem látott. És valójában kit kell nekünk megmutatnunk szavainkkal, tetteinkkel, egész életünkkel? Az Úr Jézus Krisztust! Ez volt a feladata a betlehemi csillagnak: mutatni az utat a bölcsek számára az Úr Jézushoz. Ez a feladatunk nekünk is. Erre emlékeztet a karácsonyfa csúcsán a csillag az ünnep napjaiban, de erre emlékeztet bennünket református templom csúcsát felkiáltójelként díszítő csillag is az év minden napján. Ezekkel a gondolatokkal kívánok minden kedves olvasónknak Istentől Áldott és Békés Karácsonyt! Victorné Szabolcsik Veronika lelkipásztor Családban! Isten családjában! Victorné Szabolcsik Veronika lelkipásztor A karácsony a család ünnepe is. A legtöbb család életében egy biztos találkozási pontnak számít ez az időszak, amikor hazajönnek a középiskolás és egyetemista ifjak, amikor látogatóba érkeznek a gyerekek és az unokák, akár nagy távolságokból is. A családok ilyenkor együtt ülnek le a karácsonyi vacsora elfogyasztására, amire talán a rohanó hétköznapokban sokszor nem is jut idő. A két ünnep közötti időszakban eszünkbe jutnak azok a családtagjaink is, akire talán egész évben nem gondoltunk, nem néztünk. Ezek a példák is szemléltetik, hogy Isten hogyan használja észrevétlenül a karácsonyt a család értékének a megerősítésére és felmutatására. A család fogalma már a Bibliában is központi helyet foglalt el. Egészen az első karácsonyig, Jézus betlehemi születésének a leírásáig egyetlen család történetéről beszélnek nekünk a Bibliai könyvek. Isten népéről, Isten családjáról van szó! A benne hívők közösségéről, arról a családról, amely ugyan sokszor szakadt szét, de újra és újra egymásra találtak, amikor Isten volt a családfő. Így van ez ma is Most azt gondolom, hogy ma a család egyenlő a jövővel egy gyermek számára. Ez a gondolat motiválta a Református Szeretetszolgálatot is, amikor két évvel ezelőtt elindította a Református Nevelőszülői Hálózatot, hogy minél több induló élet nevelkedhessen egészséges családi környezetben. A család egyenlő a jövővel! Isten családja egyenlő a jövővel! A mi mennyei Atyánk éppen azért küldte el az Ő Egyszülött Fiát, hogy eltévedt gyermekei újra visszatalálhassanak Hozzá, az Ő családjának a biztonságába. A karácsonyi történetek arról beszélnek nekünk, hogy Jézusnak is egy földi családba érkezet, nevelkedett. Mária fogant az ő méhében a Szentlélektől, még mielőtt férjhez ment volna. József Isten útmutatása szerint ennek ellenére magához vette jegyesét, és így lettek Jézus földi családja. Isten ezzel is felemeli előttünk a család intézményének értékét és fontosságát. Milyen nagy kincsünk, hogy családi közösségben készülhettünk az ünnepre, milyen nagy ajándéka Istennek, hogy szeretteink körében tölthetjük a karácsonyt. Azt gondolom még nagyobb ajándék, hogy mi, Isten családjának a tagjai is vasárnapról vasárnapra együtt készülhettünk ebben az adventi időszakban az ünnepre, és milyen nagyszerű érzés ennek a nagy családnak a tagjaként részt venni az Ünnepi istentiszteleteken. Együtt vannak a család fiatalabb és idősebb tagjai! Együtt ünnepeljük, hogy Isten családjába fogadott bennünket, Ő gyermekeinek szólít bennünket, mi pedig Atyánknak nevezzük Őt! Mindezt azért, mert Ő elküldte Egyszülött Fiát ebben a világba!

3 FÉNYSUGÁR 3. oldal Karácsonyi történet Gyökössy Endre: Mai példázatok című könyvéből közli Alexa Gábor lelkipásztor Csak a vendégfogadó házban volt neki helye (LK 2,7 után) Fél év is elmúlt a temetés után, amíg Dani rá tudta szánni magát, hogy édesanyja holmiját rendezgesse és ruháit szétosztogassa a nőrokonok között. Meghatva matatott anyja éjjeliszekrény-fiókjának jól ismert személyes tárgyai között. A Donnál elesett apja katonaképe is előkerült, s az ő diákigazolványába készült gyorsfotó is. Akkor még nem volt kövér, csak pufók. Később nőtt meg valami hormonzavar miatt széltében-hosszában akkorára, hogy mindenki Daginak szólítja azóta is. Egyetlen lány nevezte Dagikának, de amikor megkérte a kezét, az gyorsan férjhez ment máshoz. Csak édesanyjának maradt Danikám. A fiókból egy, a Reformátusok Lapjából kivágott Istentiszteleti rend is előkerült. Néhány templom címe s az istentiszteletek kezdési ideje alá volt húzva benne. Emlékezett, ezekbe a templomokba járt édesanyja, aszerint, hogyan volt érkezése korábban vagy későbben elindulni, mert mindig előre megfőzte kettőjük ebédjét. Szombat lévén, úgy határozott, hogy másnap elzarándokol az egyik templomba, ahol korábban kezdődik az istentisztelet és bibliás édesanyja emlékére nagyobb összeget tesz a perselybe. Ő maga nem volt templomos ember. Autóbuszra szállt, ahol két hely is akadt volna, de csak belül, az ablak mellett. Hogy odaférhessen, át kellett volna a külső ülésen terpeszkedőn lépnie. Ismerve saját térfogatát, erről inkább lemondott, pedig túlsúlya miatt szüntelen fájt a gerince, nem tudott sokáig állni. - Milyen önző gondolta a farmernadrágos ifjoncról, aki fölött kérően, szinte könyörögve tornyosult, hátha beljebb csúszik, de az oda se nézett. Így jutott el sajgó derékkal a templomig; amikor belépett, már jócskán tele volt, hátul néhányan álltak is. Dereka egyre jobban fájt, érezte, hogy nem tudja végigállni az istentiszteletet, ezért beljebb ment és úgy nézelődött. Észrevette, hogy jó néhány sorban van még hely, csak nem a szélső üléseken, ugyanúgy, mint az autóbuszon. Míg hely után kutatott, a lelkész felment a szószékre s a gyülekezet felállva énekelni kezdett. Ezt a lehetőséget használta fel, hogy megálljon egy házaspárnak látszó férfi és nő mellett, azt remélve, hogy azok két hellyel arrébb mennek és akkor majd ő is leülhet, futólag valóban ránéztek, majd valamelyest hátrébb húzódtak, hogy őelőttük átcsúszva leülhessen a harmadik, üres ülőhelyre. Dani tudta, ha megtenné, elsodorná őket. Néhány pillanatig mellettük toporgott, szinte segélykérően nézve rájuk és az üres helyre, de azok áhítatosan maguk elé meredtek, majd leülve belekezdtek a főénekbe. Dani előbbre ment, s még néhányszor próbálkozott, ahol a második, a harmadik vagy a negyedig hely volt üres. Amikor e sorok végén kérdően megállt, a legszélén ülők behúzták lábukat, volt, aki félig fel is állt, hogy Dani beszuszakolhassa magát, de senki sem ült beljebb. Az arcokon szent Igére készülve várakozó áhítat tükröződött. Már a textus is elhangzott, s ő már a másik oldalon jött visszafelé, de a szélső ülések birtokosai úgy belemerültek az igehirdetés első mondataiba, hogy észre sem vették a hatalmas testet, amely egyre zavartabban téblábolt, hogy leülhessen. Már csak a sorok közepén volt néhány hely. Végül kiért újra az előcsarnokba. Az egyik oszlopnak dőlve hallgatta egy ideig az önátadásról, önzetlenségről, szamaritánus lelkületről szóló prédikációt, de sajgó gerince nem bírta tovább. Hirtelen eszébe jutott, hogy az édesanyja másik templomában egy órával később kezdődik az istentisztelet. Kilépett az ajtón és egy éppen beforduló taxit leintve amoda vitette magát. De ez a templom is igencsak tele volt már mire odaért. És elkezdődött minden elölről. Hiába álldogált fél percig, egy percig, könyörgően nézve a szélen ülőkre, azok nem adták át a nagy termetű férfinak szélső ülőhelyüket. Már-már feltűnést keltett próbálkozásaival. Mintha néhány másodpercre a lelkész is abbahagyta volna

4 4. oldal FÉNYSUGÁR prédikációt, ezért lábujjhegyen kisomfordált a templomból. Odakint hirtelen magányosságot érzett és éhséget. A metró felé ballagtában egy önkiszolgáló bisztróból kellemes ételszag párolgott ki az ajtón. Belépett. Vette a tálcát és kiválasztotta a megkívánt ételt, kifizette és helyet keresett. Mindenütt ült már valaki. Az egyik sarokasztalnál söröskancsójába fogózkodó, csapzott hajú férfi könyökölt. Meredten nézett a poharába. Ám amikor Dani megállt mellett, révetegen végignézte, felmérte bokszolótermetét, egészen a falig húzódott és megszólalt: - Ülj ide, komám, csak elférünk valahogy! Dani lezökkent, kezébe vette kanalát. A sarokba préselődött emberke leszívta söréről a habot és odaszólt Daninak: - Jó étvágyat, testvér! Csuda jó a babgulyásuk! Dani belekóstolt. Csakugyan jó volt, mégsem tudta lenyelni. Percekig fújta, mintha hűtené, pedig csak a torkát szorongatta valami, és arra gondolt, hogy legalább ebbe a bisztróba minden vasárnap betér, úgysem várja senki sehol, s legközelebb talán enni is tud majd. Könyvajánló Jakócz-Borbély János református lelkipásztor és Ekhardt Júlia fotográfus együttmunkálkodásának immár harmadik kötetét veheti kézbe a Kedves Olvasó. Az első kötetben A lélekmadár röpte című műben nagyobb részben Tiszáninneni templomok képeit láthatjuk a debreceni Nagytemplommal együtt. A második kötetben Az égig érő templomtorony című kiadványban a Dunántúli református templomok képei vannak előttünk. Mindkét kötetben a - képek inspirálta önálló műfajnak is tekinthető - templommeséket olvashatjuk. Jelen kötetben egyrészt a magyarországi Borsod-Gömöri és a felvidéki Gömöri Református Egyházmegye néhány templomképét láthatjuk, másrészt egy új területet is be kívánunk mutatni gyülekezeteink életéből. Mindennapjaink kincseit és értékeit, amelyeket észre sem veszünk, tudatosan nem is fordítunk rá figyelmet, vagy természetesnek veszszük, hogy léteznek, megtalálhatóak. Mindezek itt vannak, kézbe vesszük őket, környezetünkben élnek és ha időt szentelünk rá, megismerésünk meggazdagít mindnyájunkat. A mesék rólunk szólnak, a gondolkodó, a küzdő, az Istent kereső, vagy az Őt szolgáló embert mutatják be. A képek, a mesék túlmutatnak önmagukon, ne nyugodjunk addig, amíg magunkra nem találunk benne! A címben szereplő igazlátás igénye legyen előttünk mérték és elérendő cél. Kísérje áldás a könyv olvasóit és legyen áldott magvetés mindnyájunk életében a könyvnek minden gondolata és képe. Gazda István esperes

5 FÉNYSUGÁR 5. oldal Születés, élet és növekedés Victor László lelkipásztor Közel egy éve indult útjára gyülekezetünkben az Ifis Club, ami a közösségünk életéhez kapcsolódó már konfirmált fiatalokat igyekszik összegyűjteni őszén két-három fiatal vett részt az első foglalkozásokon. Ekkor egy kicsit féltem, hogy ez a kezdeményezés rövid időn belül befullad, de Isten másképpen gondolta! Amikor most visszagondolok az elmúlt egy évre, akkor az az érzés kerít hatalmába, hogy egy kis család született és kovácsolódott össze ebben az időszakban. Egy olyan közösség, ahol a fiatalok nem csupán osztálytársak, barátok, hanem egyre inkább egymás testvérei lettek. Ennek a születésnek is megvoltak a maga nehézségei, hiszen meg kellett tanulni az egymás feltétel nélküli elfogadását a különböző családi háttérből és környezetből érkező fiataloknak. De ahogyan egy gyermek születése után sem a pillanatig tartó nehézségekre emlékszik vissza az ember, úgy ebben a pillanatban engem is az öröm és a boldogság jár át. Előttem van mind a közel húsz fiatal, akik eddig legalább egyszer betévedtek az iskola nagyudvarára az elmúlt egy év szombat délutánjain. Ma már szinte minden héten ifis vesz részt az Ifis Club alkalmain. Sok minden történt egy év leforgása alatt. A rendszeres alkalmak a megszokott rendben, de mégis alkalomról alkalomra egyre értékesebben telnek. Ezek mellett tartottunk már filmvetítéssel egybekötött alkalmat, csapatépítő vetélkedőt az iskolai tornateremben, Ifis Hétvégét szereztünk a Mályi Mécses központban, közösen részt vettünk egyházmegyei ifjúsági találkozókon és a nyári sárospataki táborban. Legutoljára az iskolai konyhán közös mézeskalácssütést szerveztünk, aminek nagy sikere volt nem csak a fiatalok körében, de a gyülekezet tagjai is örömmel fogadták a következő vasárnapi istentisztelet után az elkészült édességet. Istennek legyen hála, hogy megszülethetett és élhet az Ifis Club, és az Ő áldását kérjük továbbra is ennek az ifjúsági közösségnek az életére, hogy lehessenek ők a jövő hitvalló reformátusai Mezőcsáton.

6 6. oldal FÉNYSUGÁR Presbiterportrék - Aktualitással Fróna Jánosné Horváth Sándorné presbiter Horváth Sándorné: Arra kérlek, mutatkozz be az olvasóknak! Fróna Jánosné: Fróna Jánosné Sipos Magdolna vagyok. Pásztón születtem június 29-én. Szüleim Sipos Sándor és Kerek Anna földűves emberek voltak, sajnos már egyikőjük sem él. Gyermekkorom Pásztóhoz kötött, innen hoztam felvidékies, palócos akcentusomat. A Hanvaiak adventi szolgálatakor mintha a pásztóiakat hallottam volna. Bátyám, nővérem és egy öcsém van, akikkel szeretetben, bár az ország több helyére szétszóródva élünk. Csak nővérem és én lettünk csáti lakosok H. S.: Hogyan kerültél Mezőcsátra? F. J.: Először a nővérem jött férjhez Mezőcsátra, majd szüleim elhatározták, hogy az egész család költözzön ide, hogy együtt maradhassunk. Mi, akik még gyermekek voltunk és egy katolikus vidéken éltünk, azon izgultunk, milyen falu ez a Csát, melyről azt hallottuk, hogy reformátusok lakják. Hogyan fogjuk magunkat ott érezni. Így utólag azt kell mondanom, megszerettük ezt a várost, ahová Isten vezetett minket. Én ekkor 17 éves voltam már. Kereskedelmi iskolámat Tokajban végeztem el. Mint eladó Mezőcsáton a nagyruhás boltban dolgoztam. Idős Boros Gáborné, Marika néni volt a vezetője ennek az üzletnek, és én itt nagyon szerettem dolgozni. Jó munkahelyem volt, és biztos fizetésem egy kiváló kollektívában. Aztán telt-múlt az idő, és megismerkedtem párommal Fróna Jánossal. Nagy szerelem volt. Férjhez is mentem hozzá örömmel december 29-én megtartottuk az esküvőnket. Ekkor apósom már presbiter volt, a család is ősi református családja gyülekezetünknek, majd férjem is presbiter lett, így a család közössége együtt járt a templomba. H. S.: Aztán a család gyarapodni kezdett F. J.: Igen, november 3-án megszületett első gyermekünk Magdika, majd őt követte János május 31-én. Amikor gyermekeim nagyobbak lettek, én vissza mentem dolgozni. Az ÁFÉSZ irodában dolgoztam, mint könyvelő 28 éven keresztül, de e munkahely sajnos 2008-ban megszűnt s újabb munkahelyem lett, ahol tanult szakmámban dolgozom ismét. Boldogságunk határtalan volt, hogy a jó Isten adott nekünk leányt és fiút is!- de Édesanyám sokszor elmondta, hogy innentől kezdve kislányom nem a saját életedet éled, hanem minden gondolatodban a gyermekeid lesznek, s megtapasztaltam, hogy ez így is lett ben kezdtük el családi fészkünket építeni, amely a Móricz Zsigmond utcában épült fel, ahol a mai napig lakom, illetve laktunk a családdal. Nagy fájdalmam, hogy férjem nem lehet köztünk, mert 33 évi házasság után, türelemmel viselt betegséget követően 57 éves korában meghalt. Gyermekeim, unokáim sokszor mondják, hogy milyen jó volna, ha a Papó itt lenne köztünk! A három nagyobb unokám Viktória, Klaudia és Ákos még játszhattak

7 FÉNYSUGÁR 7. oldal Papóval, de sajnos Noémi és Eszter unokáimnak ez a találkozás már nem adatott meg. H. S.: Úgy tudom, az unokák református intézményekben tanulnak F. J.: Igen, nagyon büszke vagyok arra, hogy Viktória, a legnagyobb a Debreceni Református Gimnáziumban tanul a csáti eredményeit megtartva jeles bizonyítványt szokott hazahozni. Ő nagyon igyekvő kislány. Klaudia a gyülekezetünk iskolájában 6. osztályba jár, s a tanév során fog konfirmálni, ő az éneklésben is jeleskedik, zsoltáréneklő versenyeken ért el szép helyezéseket. Ákos szintén általános iskolás a 2. osztályban, az évfolyamuk bemutatkozó műsora tavasszal várható gyülekezetünk előtt. Noémi nem régen kezdte el a református óvodát, épp csak a beszokatáson van túl, ami nem volt számára nehéz, hiszen a hely ismerős volt neki, mert édesanyja kis testvérével együtt rendszeresen vitte őt a baba-mama kör alakalmaira. H. S: Mit tudsz elmondani presbiteri szolgálataidról? Milyen szolgálatban veszel részt szívesen?. F. J.: 1999-ben választott be a gyülekezet közössége a presbiterek közé. Presbiterként örülhettem a fakazettás mennyezet, a tornaterem, az óvoda, és hamarosan a bölcsőde felépülésének is. Ha bármilyen téren segítségre van szükség, amit egy asszony el tud végezni, igyekszem az elsők között jelentkezni. Minden gyűlésen jelen próbálok lenni, és természetesen a gyülekezeti életben is. Örülnék, ha még többen lennénk a templomban, hiszen az emberek gyakran elmondják nehéz helyzetben, hogy Jaj-jaj Istenem! de a hitélet felé valahogy nehezen fordulnak. A gyermekek mellett az időseket szeretem kiváltképpen, ezért örülök annak, hogy Berekfürdőn beszélgetni kezdtünk arról, hogy jó volna az idősek otthonának valamilyen módon az előkészítése. Én ott elmondtam, hogy a boltban, ahol dolgozom, nagyon gyakran megkérdeznek arról az idősek, hogy mikor lép a gyülekezet e téren. Hála Istennek azóta döntés született presbitériumunkban arról, hogy amint lehetőségünk nyílik, előbb egy napközi ellátást nyújtó intézményt alapítunk, mely alapja lehet a remélt későbbi bentlakásos intézménynek. Örülök, hogy egy ilyen tevékeny közösségnek lehetek tagja mezőcsáti presbiterként. H. S.: Köszönöm az ide szánt idődet, és kívánok neked, családodnak és valamennyi olvasónknak Istentől megáldott Karácsonyt és Boldog új évet! Az Úr gyülekezetének szeme előtt és a mi Istenünk hallására őrizzétek s keressétek az Úrnak a ti Isteneteknek minden parancsolatát, hogy bírhassátok e jó földet és hogy örökségül hagyhassátok fiaitokra is magatok után mindörökké. (I. Krónika 28,8)

8 8. oldal FÉNYSUGÁR Fiatal Felnőttek Bibliaórája Victor László lelkipásztor Évek óta működik a gyülekezet korábbi ifjúsági közösségéből kinőtt fiatal felnőtteket egybe tömörítő Bibliaóra. Egy évvel ezelőtt már beszámolhattam ennek a kis közösségnek az életéről. Akkor a cikk címét Pál rómaiakhoz írt leveléből vettük: Egymás hite által növekedni! (Róma 1:12.) Most arról számolhatok be a testvéreknek, hogy Isten megadta ennek a közösségnek is a növekedést nem csak lélekben, hanem lélekszámban is. Az Úr vágyat ébresztett több fiatal testvérünk szívében, hogy részesei legyenek a gyülekezeten belül egy ilyen házi bibliaórás csoportnak is. Így ma már tíz-tizenkét főt ölel fel ez az alkalom. Az alkalmakat továbbra is családi házainkban tartjuk. Sok alkalomnak ad helyet Tóth Tamás presbiter testvérünk és felesége házukban, de alkalomról alkalomra érkeznek a felajánlások, hogy a következő héten ki szeretné otthonába fogadni és vendégül látni ezt a testvéri közösséget. Erről a helyről szóljon most nem csupán a hálaadás szava az Úr Isten felé, hanem egyúttal a hívogatásé is a testvérekhez a 133. Zsoltár szavaival: Ó, mily szép és mily gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek! Olyan ez, mint mikor a drága olaj a fejről lecsordul a szakállra, Áron szakállára, amely leér köntöse gallérjára. Olyan, mint a Hermón harmatja, amely leszáll a Sion hegyére. Csak oda küld az Úr áldást és életet mindenkor! Sárospataki tábor Gazda Dorottya és Lőrincz Boglárka 5. osztályos tanulók Az iskola utolsó tanítási napjaiban már nagyon vártuk, hogy végre elkezdődjön a nyári szünet. Azért vártuk annyira, mert jelentkeztünk a sárospataki táborba. Végre eljött az utolsó nap. A tábort már izgatottan vártuk. Majd később eljött a tábor ideje. Vonattal utaztunk Sárospatakra. Mindenki kapott egy névtáblát, hogy tudják ki kicsoda. Ennek mindig nálunk kellett lenni. Mindenki úgy helyezkedett el a szobákban, ahogy szeretet volna. A napokat áhítattal kezdtük és áhítattal zártuk. Ilyenkor sok új énekkel ismerkedhetünk meg. Kaptunk reggeli, ebédet és vacsorát minden nap. Az egyik nap chilis babot kaptunk vacsorára! Délelőtt hittanos foglalkozások voltak. Csoportokra osztottak minket és így dolgoztunk. Az első nap délutánján ugrálóvár várta a gyerekeket. Természetesen aki nem szeretett volna ugrálóvárazni, az választhatott kézműveskedés vagy íjászkodás közül. A többi délutánon lehetett városnézésre, strandra menni, íjászkodni és kézműveskedni. Pénteken a csoportok vetélkedőkben vettek részt. A szobatisztasági verseny eredményét és a vetélkedők eredményét késő délután hirdették ki. Nagyon jól telt el ez a hét, de sajnos a tábor sem tart örökké. Szombat délelőtt indultunk haza vonattal, a nyékládházi állomástól pedig haza autóval. Találtunk új barátokat és reméljük jövőre is találkozunk velük. Nagyon jól éreztük magunkat a táborban, ha lehetőség van rá jövőre is el szeretnénk menni.

9 FÉNYSUGÁR 9. oldal Erdélyi kapcsolatunkat ápoltuk a nyáron Alexa Gábor lelkipásztor A marosvásárhelyi testvérgyülekezetünk közösségének meglátogatására indultunk el július 8-án hajnalban. Gyülekezetünk képviseletében 47 fő vehetett részt e kirándulással egybekötött szolgálatban, elsősorban az énekkar tagjai, hiszen a kapcsolat a két gyülekezet énekkari tagjaira épült, de néhány olyan személynek is jutott hely, akik szokták vállalni viszontlátogatás alkalmával erdélyi testvéreink elszállásolását. Nagy várakozással gyülekeztünk virradatkor a parókia mögött, s örömmel indulhattunk el a határ felé. Első megállónkat a Királyhágón tartottuk, ahol évről-évre többen igyekszünk a mics -sütőhöz. Ez a mi fasírtunkhoz, de még inkább a balkáni konyha csevabcsicsájához hasonló, sertés, marha és birka darált, befűszerezett húsából készült rudacska, amit faszénen sütnek, mustárral és zsemlével tálalnak. Természetesen a népek konyhája hat egymásra, így többen vendéglátóinknál ismerkedhettünk meg korábbi években e helyi specialitással, melyet ma már félkészen lehet kapni a boltokban. A kulináris élvezetet, és a lábak bejáratását követően újra buszba ültünk, és Körösfőn szálltunk ki legközelebb. A Sebes-Körös forrásáról elnevezett faluban elsőként a négy fiatornyos református templomot tekinthettük meg a helybeli lelkésztestvérünk, Ferencz László esperes idegenvezetésével. E megállónk során Victor László, gyülekezetünk beosztott lelkipásztora látott el bennünket lelki útravalóval, és jól esett az útnak körülbelül a felénél megpihenni, és lelkileg épülni az áhítat csendjében. Ha erdélyi református templomokra gondolunk, akkor ezek egyik tipikus példája a körösfői, mely 1764-ben épült, mint megtudtuk, középkori templom alapokra. Ekkor készült kazettás mennyezete is, melyet nagy részben Umling Lőrinc festett, akinek keze munkáját számos e korba épült más erdélyi templom is őrzi. A templomban megtekinthettük a II. Rákóczi György által a falunak ajándékozott török szőnyeget. A kalotaszegi asszonyok varrottasaiból és vagdalásos kézimunkáiból, illetve férfiak által készített fafaragásokból is ízelítőt kaphattunk a templomban, hiszen a híres kalotaszegi település lakói a legszebb és legértékesebb munkáikat ajánlják fel Isten dicsőségére, a templom javára. A falu kirakodóvásáráról is híres. Elejétől a végéig a főút mentén az erdélyi magyar kézműves ipar termékeit kínáló kereskedők árulják portékájukat, s akinek arra vezet útja, szinte mindig megáll vásárolni, ahogyan tette ezt gyülekezetünk küldöttsége is évek hosszú során. A templomban azonban a lelkipásztor felhívta figyelmünket, hogy már itt is megjelent a kínaiak terméközöne, hiszen látták, hogy ezekre a termékekre van kereslet, lefényképezték a helyi specialitásokat, elmentek, olcsón de persze silány minőségben legyártották azokat, és elárasztják kalotaszegi kézimunkát, vagy éppen korondi fazekas terméket másoló gyenge, de olcsó utánzatokkal a piacot. Jó volt a faluval a sétánk során megismerkedni, s nem csak a vásáros főút mutatta arcát látni. A Kolozsvárt elkerülő autópályán, melyen testvér-gyülekezeti kapcsolatunk létrejötte óta először közlekedhettünk, majdnem egy óra hosszát nyertünk. Hol van már az az idő, amikor akár egy teljes napig is eltartott az út, hiszen ma már a határon sem kell csak pár percet állni. A tervezett időben délután 3-ra meg is érkeztünk Marosvásárhelyre. Ki-ki lepakolhatott a vendéglátó családoknál, akikkel az évek során barátivá és valóban testvérivé is vált a

10 10. oldal FÉNYSUGÁR viszonyunk. A református templom szomszédságába, a katolikus testvérek étkezdéjébe indultunk, ahol a cseraljai ifisek dicsőítő zenekarának énekeiből adott koncert után elfogyasztottuk az üstben készült mexikói tokányt, vagy a valódi székely káposztát. (Bár egyesek szerint ez az étek nem a népről, hanem a szakácsról, ki feltalálta, kapta a nevét, hasonlóan a Dobos tortához.) A pálinkakóstolás után kezdetét vette a mulatozás, a tánc. A hosszú út után így egy kissé fáradtan, de élményekkel gazdagon, és szívünkben örömmel térhettünk nyugovóra. A második nap a pihenésé volt, így több lehetőség nyílt egymás mélyebb megismerésére. A vendéglátó családok szerveztek egyéni programot nekünk. Többen a helyi állatkertet keresték fel, vagy ellátogattunk a Maros vizével táplált strandkomplexumba, amit a helyiek csak a week-end -ként emlegetnek, hiszen nem csak fürdésre, de kellemes sétákra, pihenésre, beszélgetésekre is kiváló lehetőséget nyújtó kies területről van szó. Mások közeli turisztikai célpontokat kerestek fel, mint: Parajd, Szováta, vagy egyszerűen csak a belváros nevezetességeit tekintették meg. Voltak, akik a napot mics-partival fejezték be. előtt lehetőségünk volt a felújítás során előkerült leleteket, az ezer éves püspökség kincseiből nyitott kiállítást megtekinteni, majd benn a templomban a Hunyadiak szarkofágjait, Fráter György, János Zsigmond király, vagy a református Bethlen Gábor, I. Rákóczi György síremlékeit, a templom alatti sírboltban pedig a katolikus erdélyi püspökök, köztük Márton Áron sírját. A templomból kiérve láthattuk a 18. századi korhű őrségváltást, majd a Batthyáneum híres könyvtára mellett ebédeltünk meg, s a vár területén sétáltunk. Élményekkel gazdagon indultunk vissza Vásárhelyre. A harmadik nap a két gyülekezet közös kirándulásáról szólt. Berekméri Róbert szervezésében Nagyenyed érintésével Gyulafehérvárra, Erdély történelmi fővárosába indultunk, ahol a csodálatos vár-erődöt jártuk be. Megtekintettük az egyik legszebb, és leggrandiózusabb történelmi magyar templomot az I. István király által alapított erdélyi érsekség Szent Mihály Székesegyházát. Az épület ott jártunkkor alapítása (1009) ezer éves ünnepségsorozata kapcsán elkezdett nagy felújítása utolsó fázisában járt. Csupán a gótikus szentély részben voltak már állványok. Még a tárlat bezárása A vasárnap a szolgálatoké volt. A gyülekezetben délelőtt két egymást követő istentisztelet van. Az elsőn Gazda István esperes, a másodikon Alexa Gábor lelkipásztor hirdette az igét, majd mindkét igehirdetés után énekkarunk szolgált. (Az igehirdetések elérhetőek a ikaciok2010.html webcímen, bár rendkívül lassan töltődnek le.) Megemlékeztünk a szégyenletes trianoni békediktátum 90. évfordulójáról is. Az ebéd után a könnyes búcsúvételt követően indultunk haza 4 órakor. Körösfőn még megálltunk egy vásárlásra, majd éppen éjfélre épen és egészségesen érkeztünk haza otthonainkba.

11 FÉNYSUGÁR 11. oldal Beszámoló nyári katechetizációs gyermektáborunkról Gazdáné Lengyel Erika tanítónő A július 26-tól augusztus 1-ig tartó héten 78 gyermek és 20 felnőtt részvételével nagyon szép és tartalmas 5 napot töltöttünk együtt. A délelőtti zenés áhítatok után Ruth könyvét dolgoztuk fel, amely a hétköznapi történetről tudósít a bírák korából. Ruth történetének elmondása során igyekeztünk közvetíteni a gyermekek felé azt a központi gondolatot, hogy az életünk során meghozott döntések milyen irányba vihetnek minket. Ezért a hét összefoglaló címe: Életre szóló döntések. Szerettük volna, ha a gyermekek megértenék, hogy nagyon fontos, hogy döntéseinkben Isten akaratát megkérdezzük, mindennél fontosabb, hogy Isten mellett döntsünk, a mi mennyei Atyánk napról-napra gondoskodik rólunk, megjutalmazza az engedelmességet, mindig velünk van, és soha nem hagy el, bátran bízhatunk Benne. Bízunk benne, hogy minél több gyermekkel sikerült mindezt megértetni, megtanítani, hogy igazán boldog életet élhessenek. A délutánok kézműves foglalkozásokkal, geleji kirándulással, játékok tanulásával, sportversennyel teltek. Az idén a tiszadorogmai polgármester asszony közbenjárásával (innen is köszönjük a segítséget) a kosárkötés alapjaival ismerkedhettek a gyerekek. Nagy sikere volt a fazekas mesternek - akit Alexa Gábor lelkipásztor ajánlott, - s aki akárcsak a geleji gyermekek hittanos táborában, úgy nálunk is nagy szeretettel és türelemmel korongozott a fiatalokkal és idősebbekkel egyaránt. Csütörtökre nagyon kellemes időjárást kaptunk ajándékba, így aztán a habparty-n tetőfokára hágott a jókedv, a kisebbek a tűzoltó autókat belülről is megnézhették. Szeretnénk itt is megköszönni azt a sok figyelmet és felénk áradó szeretetet, amely adományokban is megmutatkozott a hét folyamán, és nagyban hozzájárult a tábor hangulatához, jólétünkhöz. Köszönjük Ésik János asztalosmester munkáját, a menzánk dolgozóinak ajándék pizzáját, Alexa Gábor lelkipásztornak a geleji kirándulás előkészítését, a geleji Sajt Kft. finom sajt, tej, kakaó adományát, Deák Sándor iskolagondnokunk segítségét a nagyok kerékpártúráján és a kiránduláson, Magyari Tamás és családja segítségét a gyerekek szállításában, Kovács Árpádné Aranka és családja finom házi lángosát, Szabó Erzsébet és Fróna Jánosné presbiterasszonyok csokoládé adományát, Wachter Józsefné Erzsike néninek az igés kártyákat, a mezőcsáti Optika gyümölcslé adományát, Lobkovitzné Fróna Magdika édesség adományát, Kovácsné Papp Mónika finom süteményét, és nem utolsó sorban Sólyom István üdítő dinnye adományát. Köszönjük szépen.

12 12. oldal FÉNYSUGÁR Az idén a 78 gyermekkel 20 segítő dolgozott. Lelkipásztoraink: Gazda István esperes, Alexa Gábor lelkipásztor, Victor László beosztott lelkipásztor, Victorné Szabolcsik Veronika beosztott lelkipásztor. További segítőink: Csipő Enikő és az őt segítő óvodai dolgozók, Bodnárné Bartha Orsolya, Boros Ágnes, Ésikné Fekete Hajnalka, Fehér Annamária Zita, Gazda Márta, Hajdu Csilla, Kovács Árpádné, Oláh Sándorné, Papné Nagy Éva, Pálffy Viktória, Rembeczkiné Szabó Ágnes, Spisákné Bársony Éva, Sólyomné Deák Edit, Takácsné Arany Csilla. Az idén 7 korosztály szerinti csoportban dolgoztunk, mert a nyár folyamán segítőnek jelentkeztek volt diákjaink Lobkovitz Viktória, Rublinszki Tünde és Vig-Kis Ilona is, akik már gimnazisták, és szívesen vállaltak a gyerekek között szolgálatot. A tábort Gazdáné Lengyel Erika szervezte és koordinálta a munkákat. A tábort követő vasárnap a templomi istentiszteleten bemutattuk a táborban tanult dalok egy részét, a kíséretet Kovács Anikó kántorunk és Kovács Ádám Máté, azóta teológus hallgatónk, Ésik Ádám és Olej Ferenc tanulóink adták. Köszönjük mindenki ideszánt idejét és az áldott szolgálatokat. Az új kenyérért való hálaadás ünnepe! Gazda István esperes Németországból augusztus 19-én érkezett Worbisból Mezőcsátra egy testvérvárosi küldöttség Franz Jaworski polgármester úr vezetésével. A küldöttség közösségének jelentős részét a Heinrich Werner kórus tagsága adta Horst Weckvert karnagy úr vezetésével. 22 év alatt nagyon sok érték teremtődött a közösségek és a személyes baráti kapcsolatok révén. Így alakult ki Cornélia Féja evangélikus lelkésznő vezetésével a Worbisi Evangélikus Gyülekezet és Mezőcsát Református Gyülekezetünk utazó és vendéglátó közösségének együttmunkálkodása nyomán a gyülekezeti életet is meggazdagító együttműködés, egyre mélyebb és egyre több lelki, igei tartalmat hordozó szent közösség. Augusztus 22-én egy kétnyelvű istentiszteletre hívtuk a küldöttség egészét. Arra készültünk, hogy a legszentebb dologban az úrvacsora vételben éljük meg szent közösségünkben. Márta lányommal, akik végig fordította az istentiszteletet, együtt készítettük el az istentisztelet rendjét, kézbe adva egy füzetet, ami tartalmazta a teljes liturgiát énekekkel, úrvacsorai ágendával együtt. Rá lehetett csodálkozni arra, hogy milyen sok közös énekünk van, tudunk együtt énekelni, ugyanígy tudjuk együtt mondani az Apostoli Hitvallást és a Mi Atyánkat, aminek még a szótag számát is megszámolta Cornélia és rádöbbent, hogy csaknem egyezik mindkettő, tehát Együtt mondható micsoda nagy ajándék ez. Valójában közelebb vagyunk egymáshoz, mint gondolnánk e tekintetben is. Cornélia szolgálata a szőlőtőről és a szőlővesszőkről szólt, benne a legfontosabbról, a gyümölcs terméséről. Ajándékba adott egy konfirmandusok által készített 30 cm nagyságú keresztet, amelyen a corpus helyett egy szőlőfürt található, emlékeztetve Krisztusra. Egy tőből ered a hitünk, különböző és mégis azonos vesszőkként jelenünk meg, gyümölcstermésünk feltétele Krisztusban van. Az Úrvacsorai igehirdetésemben a Magvető példázatáról szolgáltam, hálát adva a magvető földművesek munkájának áldásáért és hálát adva a hitbeli magvetőkért és magáért Krisztusért a Magvetőért! Megható és felemelő volt együtt osztani az úrvacsorai jegyeket, együtt részesülni a hálaadás örömében. Lelkipásztori

13 FÉNYSUGÁR 13. oldal szolgálatom emlékezetes alkalmaként örömmel emlékezem erre. Szomorúan láttam viszont, hogy mind Mezőcsátiak és mind Worbisiak közül számosan maradtak távol az úrasztalától, nem részesülve a legfőbb javakban, távol tartva magukat ettől a szívet-lelket felemelő tapasztalástól. Az úrasztala terítve és nem kellenek annak áldott javai. Nem kellene ennek így lenni. Az istentisztelet harmadik részében a vendégénekkar szép szolgálatát hallgathattuk meg, majd Franz Jaworski polgármester úr gyülekezetet köszöntő szavait. Meghatódottan hallgattuk Horst Wechwert karnagy úr orgonajátékával és kis kamarakórusával vezetett német himnuszéneklést. Ezt látni és hallani kellett és lehet példát venni a nemes hiteles odaszánt hazafiasságról, a himnusz énekléséről és nem hallgatásáról, arról a belső tartásról és erőről, amelyben ott van egy nemes nemzeti büszkeség és egészséges mértékű önbecsülés és bátorság. Azt gondolom, hogy egy építő közösséget formáló ünnepi istentisztelettel lettünk gazdagabbak, még ha a Csáti újság szeptemberi számában erről az alkalomról csak egy utolsó rövid híradás, hírek mintájára odatett mondat tudósít: A német vendégek programjuk zárásaként 22-én református istentiszteleten vettek részt Mezőcsáton Pont. Valóban. De azért ezen a kétnyelvű istentiszteleten számomra és sokunk számára sokkal több minden történt. Ezért írtam meg e cikket. A rövid tudósítás mögött hadd legyen megtalálható a történés is. Más, de ide kapcsolódik szeptember 23-án érkezett egy levél a Worbisi evangélikus parókiáról: gyászjelentés volt benne. 61 esztendős korában szívinfarktus következtében elhunyt a lelkésznő férje. Fogorvos volt. Döbbenetes volt a hír a számomra. Egyeztetést követően szeptember 26-án vasárnap reggel 6 órakor útra keltem Csernaburczky Ferenc igazgató úrral. Az 1300 km-es út után éppen este 6 órára megérkeztünk a parókiára. Lipcsében tanuló lányom volt segítségünkre Worbisban. Hirtelen részesei lettünk egy német lelkész család gyászhordozásának. A család barátja egy idősebb lelkész jelen volt, gyertyát gyújtottunk, asztal körül ültünk, esti áhítat volt, nagyon fontos percek, mondatok, szavak, minden tag elmondhatta érzéseit, különösen csodálatos, egyszerre megterhelő és felemelő idő volt. Keresztyén hitünk igazságairól derült ki, milyen fontos tartópillérek azok ilyenkor még inkább. A temetésen szolgálhattam, lectio felolvasásával. Mindenre volt idő adva, arra is például, hogy egy a ravatalozó előterében elhelyezett emlékkönyvben ki-ki beírhassa részvétét kifejező sorait, így a család megtudja később, hogy kinek köszönheti meg az együttérző, megtisztelő jelenlétet. A sírnál volt idő a csendes elbúcsúzásra egy szál virággal, egy marék földdel. A temetőben ezután az ismerősök, a barátok - pl. Horst Weckwert, Eckhart Linzel volt polgármester és akikkel együtt voltunk itthon augusztusban igen megható szavainak, baráti öleléseinek voltunk átélői. Ott is történt valami nagyon fontos, emberi, Istentől való ajándék elfogadása. A szeretetvendégségen derült ki, hogy váratlanul Hollandiából is érkeztek testvérgyülekezeti együtt érző küldöttek. Holland reformátusokkal találkoztunk, akik magyar református ösztöndíjas lelkészek nevét sorolták, és kiderült az is, hogy azokat az alapítványokat és munkatársait is ismerik, akik az iskolapadjainkat ajándékozták nekünk. Milyen kicsi a világ mondhatnánk, és Istenünknek mennyi mindenre gondja van. Cornélia ajándékba adott köszönetül, szimbólumként, barátságunk jeleként egy gyertyát, amit a férje készített tavasszal a konfirmandus diákokkal. Keresztyén szimbólumokkal van tele az élet és az örök élet jelképeivel - mondta, vigyük magunkkal és gondoljunk vele, nagy szüksége van rá. Megjelenésünkkel, ottlétünkkel igyekeztünk tisztességgel képviselni a gyülekezetünket és városunkat is. Franz Jaworski polgármester úr délelőtt 10 órakor fogadott bennünket a hivatalában a temetés előtt. Az út fáradtságát könnyen kipihentük és felejtettük, mert olyan dolgok átélői lehettünk, amelyek által bölcsebbé lett a szívünk és gazdagabbá a lelkünk!

14 14. oldal FÉNYSUGÁR Régi és új tematikus igei alkalmak gyülekezetünk őszi életében Alexa Gábor lelkipásztor Első alkalommal rendezte meg gyülekezetünk a Palánta gyülekezeti családi napot szeptember 11-én a református óvodában. A nap céljául azt tűztük ki, hogy mindazokat a családokat gyermekeikkel együtt meghívjuk erre az alaklomra, akiknek kicsinyei az elmúlt egy esztendőben részesültek templomunkban a keresztség sákramentumában. Általában e családok istentiszteleteinken ritkán tudnak rész venni, ám e nap által nekik is felkínáltunk egy hitbeli épülésre, ismereteink bővítésére szolgáló alkalmat, melyet évről-évre meg kívánunk eztán rendezni. A nap megrendezésének ötlete a kora tavaszi berekfürdői presbiteri csendesnap során született meg. A gyermekek alvásigényéhez igazítottuk programunkat. Reggel 9-13 óráig voltunk együtt. Esperes úr nyitóáhítata után dr. Bodó Sára, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem professzora tartott előadást, a csecsemő és kisgyermekkor lelki és hitbeli fejlődéséről, majd ezt követően lehetőség nyílott vele, valamint Petráné Erzsike védőnővel, vagy Bogdán Magdolna logopédussal történő kiscsoportos beszélgetésekre. A napot közös ebéddel zártuk. Örültünk, hogy a gyülekezet megkeresztelt palántáinak szülei nagyon szép számban elfogadták meghívásunkat. Október 24-én, a délutáni istentiszteleten az idősek napját tartottuk gyülekezetünkben. Ezt hagyományosan a nőszövetségünk rendezi meg. Az igét Victorné Szabolcsik Veronika hirdette, majd a nőszövetség tagjai műsorral köszöntötték a gyülekezetünk szépkorú testvéreit. Az alkalmat a tornateremben felszolgált szeretetvendégség zárta, ahol jó beszélgetések alakultak ki. Hagyományainkhoz híven november 1-én, halottak napi istentiszteletre gyülekezhettünk egybe a temető kriptadombján, ahol Victor László beosztott lelkipásztor hirdette az úr vigasztaló és megtérésre hívó üzenetét az elhunytjaik életéért hálát adó, s reájuk emlékező családok számára. Az énekkar is szolgált ezen a temetői istentiszteleten. November 21-én, az örökkévalóság vasárnapján, szintén a tavaszi a presbiteri csendesnap gyümölcseként, istentiszteletre hívtuk mindazon testvéreinket, akik az elmúlt esztendő során váltak gyászoló családokká. Mielőtt az adventi időbe beléptünk volna, s elkezdtük volna az új egyházi esztendőt, igyekeztünk mindannyiunk hitét az örökkévalósággal kapcsolatban megerősíteni a bibliai tanítások fényében. Ezen az alkalmon Gazda István esperes úr hirdette az igét. Az új alkalmakkal kapcsolatban is az a reménységünk, hogy beépülve gyülekezeti életünk rendjébe, természetes részét fogják képezni annak a jövőben is.

15 FÉNYSUGÁR 15. oldal Pedagógusok csendesnapjával indult a tanév Alexa Gábor lelkipásztor A gyülekezet iskolájának hagyománya, hogy a tanévet mindkét félévét csendesnappal kezdik a kisdiákok. Ennek során a templomi napkezdő áhítatot követően osztályonként egyegy bibliai történetet dolgoznak fel - sokszor játékos formában -, megtanulnak egy a témájukhoz kapcsolódó aranymondást, mely a félév során vezérigeként szolgálhat számukra, és gyakran énektanulásra is lehetőség nyílik. Az alsóbb évfolyamok tablót készítenek ilyenkor különféle kézműves eljárásokkal, melyet a későbbiekben kihelyeznek a termükben a faliújságra, hogy az egész félév során emlékeztesse őket Isten irányt mutató üzenetére. Ezek a csendesnapok a templomban érnek véget, ahol a napot összegző áhítat után minden évfolyam beszámol arról az iskola közössége előtt, amivel foglalkoztak, amiket ismeretben elsajátítottak, és egymást ajándékozzák meg a nap folyamán fellelt kincseikkel. A 2009/10-es tanévet lezáró tanári értekezleten kínálták fel lehetőségként Alexa Gábor és Victor László lelkipásztorok a tanári kar és a munkát segítő technikai alkalmazottak számára, hogy a következő tanévtől kezdődően, amennyiben a tanári kar ezt igényli, és semmiképpen sem kényszerből venne részt ezen, ők megszerveznek egy csendes napot számukra. Így lehetőséget igyekszenek nyújtani arra, hogy a munkatársi közösség maga is elcsendesedjen az ige körül, mielőtt újult erővel neki kezdene oktató-nevelő munkájához az új tanévben. A kezdeményezést teljes egyetértéssel magáévá tette a tanári kar, s döntés született arról, hogy a tanévkezdő értekezletet követően az értekezlet délutánján rendezzük azt meg. Fontos szempont volt, hogy ez a nap ne pusztán a hitbeli ismeretek gyarapítására szolgáljon, hanem közösségformálódásunkat is segítse. Ehhez, mint arra számos bibliai történet is rávilágít kitűnő lehetőség a közös étkezés. Jézus maga is gyakran étkezéshez kapcsolódva, vagy asztal mellett tanította a vele együtt ülőket, s e tanítások mindig kiváltképpen bensőségesek voltak. Gondolhatunk példázataira a királyi lakomáról, vagy amikor bűnösökkel és vámszedőkkel telepedett asztalhoz, az úrvacsorára és feltámadása utáni megjelenésére, amikor halat sütött a Genezáreti-tó partján a tanítványoknak. A keretet tehát még a nyári szünet előtt megadatott, a 2010/11-es tanév első tanári értekezletét követően tartalommal is megtöltetett. A gulyáshoz valót jókedvű és felszabadult beszélgetések mellet a tanári kar közösen készítette elő. Volt, aki krumplit hámozott, más a zöldséget pucolta vagy éppen karikázta, és a húst is fel kellett kockázni, majd minden az üstbe került, ahol Dajka József kavargatta és fűszerezte az ételt, melyben majd mindenki munkája benne volt. Eközben a teremben már hangoltak, és próbáltak a zenészek, hiszen az estebéd előkészítését a lelki énekek tanulása követte, melyek szóltak a keresztyén ember küldetéséről, a helyes önismeretről. Az énektanulás végül valódi örömzenéléssel ért véget, ahol szájharmónikával, zongorával, gitárral, dobbal kísérték az Istent dicsőítő és hitvalló énekeket. Ekkor a résztvevők két csoportra oszlottak a két lelkész vezetésével, hogy a kisebb közösségekben lehetőség nyíljon mindenki számára a megszólalásra. Arra a kérdésre keresték a választ, hogy Ki vagyok én?. Természetesen számtalan válaszlehetőség adódik e kérdésre, Pl: férfi, anya, valakinek gyermeke, pedagógus, keresztyén ember, magyar, presbiter, mezőcsáti stb. Ezeket az identitást meghatározó tényezőket igyekeztek az átfogóbbtól az egyre személyesebb felé haladva sorba rendezni, ami mint kiderült nem könnyű feladat, hiszen lehet, hogy ami az egyik ember számára meghatározóbb erővel bír, az a másiknak kevésbé lényeges. De ha figyelembe van véve, hogy minden ember Isten képmása a teremtettsége folytán, ez meghatározhatja, s meg kell hogy határozza az élet minden területét. Isten képmásának lenni küldetés. Az ókori királyok követei az őket küldő uralkodó képében jártak, s ez azt jelentette, hogy az ő akaratát kellett közvetíteniük, az ő üzenetét átad-

16 16. oldal FÉNYSUGÁR niuk, s ha valaki őket megbántotta az az őt küldő királyt bántotta. Az istenképűség ténye tehát feladat, melyet úgy lehet helyesen ellátni, ha keresi az ember a nagy Király akaratát. Az identitást meghatározó, a személyiséget felépítő részterülete az életnek ehhez a küldetéshez, az Úr Isten akaratához és céljaihoz kell, hogy idomuljon. Ha ez nem történik meg, arcátlan képviselő válik az emberből. A teremtés történet e tanítása sietett a közösség számára az előtte álló tanév elején, megerősítve őket abban, hogy a mezőcsáti református általános iskola minden dolgozója és diákja Isten képmása. Ez küldetéstudatának egyik fontos alapja kell, hogy legyen. Az igei tanítást és a csoportokon belüli beszélgetést követően ismét énekszó töltötte be a termet, majd az elkészült gulyást közösen fogyasztotta el a tanári kar. Jó volt ez a nap, a maga minden áldásával, mely sokakban felébresztette a vágyat újabb ilyen csendesnapok iránt. Október 23. Gazda István esperes Nemzeti ünnepünk napján délelőtt 10 órakor tartottunk ünnepi istentiszteletet templomunkban. Az ünneplő gyülekezet megtöltötte a templom padjait. Eszter története alapján szolgáltam az igehirdetésben. Izráel fiainak szabadságvágya és küzdelme az évezredek távolából nézve is igen sok hasonlóságot, sőt azonosságot mutat magyar nemzeti történéseinkkel. Eszter helytállása, bátorsága, bölcsessége mind a mai napig tanító példa a számunkra. Nem hallgathattak, kiáltaniuk kellett, összegyűltek, imádkoztak, böjtöltek, Istentől kértek útmutatást és bölcsességet. Feltámadtak az életükért és békesség adatott a számukra. Ez ünnep különösen is fontos volt a számunkra, mert református iskolánk diákjai készültek a városi ünnepre. Üzenetet hordozó értékes, tartalmas műsorral készültek, mindenki számára érthető módon. Ünnepi érzéseket, gondolatokat, meglátásokat ébresztően. Az ünnepeken a város vezetés részéről megszokott természetes köszönet mondás, virágcsokor, gratuláció ezúttal elmaradt az ünneplő nyilvánosság előtt. Az ünnep üzenetét Dr. Dienes Dénes sárospataki teológiai egyháztörténész tanár gondolatai segítenek megfogalmazni az alábbiakban: A legnagyobb magyarként ismert Széchenyi Istvánnak egyre inkább elhatalmasodó életérzése volt hazájának sorsán aggódva, hogy létharcunkban, küzdelmeinkben nem számíthatunk senkire: egyedül vagyunk. A magyar romlás századaiban, a törökkel szemben élet-halál harcot vívó őseink még hittek a keresztyén európai szolidaritásban. II. Rákóczi Ferenc, amikor zászlót bontott a hazáért és szabadságért, még remélte, hogy a magyar érdekek európai egyeztetésének van esélye. Széchenyi korára már nyilvánvalóvá vált, hogy az ősök reménye többnyire illúzió volt, a 19. század pedig igazolta a magárahagyatottság életérzésének jogos voltát: ben végérvényesen bebizonyosodott, hogy az európai nagyhatalmi érdekek ütköznek a magyar szándékokkal és érdekekkel. S ha valakinek még ez után is lettek volna ábrándos elképzelései a népek barátságáról, azt a trianoni diktátum végkép kiábrándíthatta: a sírt, hogy egy nemzet süllyedt le, valóban népek vették körül, de az embermilliók szemében nem gyászkönny ült. A jóslat másként valósult meg, úgy ahogy Babits látta: S a sírt népek veszik körül, Öröklő káröröm; És kígyó csúsz a sír fölött, De virág nem terem. S valami átkos sorsszerűségként még a vesztett második világháború után is kilógtunk a vesztesek közül. Mi, mint bűnös nép, mint kárhozatos egész egyedül maradtunk. Ennek felelt meg a bosszú is: egy nemzet gerincének megtörése volt a cél vérbe fojtott forradalma mindennél jobban megerősítette magunkra

17 FÉNYSUGÁR 17. oldal maradottságunk érzését. A két táborra szakadt világ egyikében sem jutott hely a szabadságáért küzdő magyarságnak. A magát szabad világként meghatározó Nyugat a maga képmutató magatartásában elfordult tőlünk és kiszolgáltatott bennünket, amikor a színfalak mögött az orosz kérdésre érvényben van-e még a jaltai megállapodás rábólintott. Ez a bólintás volt a megengedő jel a tankhadosztályok megindulására, miközben a nyugati rádióadók kitartásra buzdították az áldozatul odadobott forradalmárokat. Amikor Márai Sándor ben keserűen visszautasította Vörösmarty reményét, szinte megjövendölte 56 kiszolgáltatottságát: >> Az nem lehet, hogy annyi szív << Maradj nyugodt. Lehet. Nagyhatalmak cserélnek majd hosszú üzenetet. Nem volt ez másként a kommunizmus éveiben sem. Amikor a vezérek hármas csókot váltottak az unos-untalan hangoztatott testvériség és nemzetköziség jegyében, környezetünkben mindenütt minden korábbit meghaladó mértékben élt a magyargyűlölő nacionalizmus. Ebben is egyedül maradtunk. Magyarország vezetői idegenszívűek voltak, akiknek ez az ország nem hazájuk volt, csak egy terep, ahol a marxi-lenini boszorkánykonyhán kotyvasztott recept gyakorlati kísérletét végezték. A környező országok népeinek nacionalizmusát kifejezetten szolgálták, amikor az ott élő magyarságot nem pusztán sorsára hagyták, hanem az anyaország népében elültették azt a szemléletet, amelynek nyomán a napi napig szlovákozza a felvidéki, ukránozza a kárpátaljai, románozza az erdélyi magyart. Egyedülálló 56 második, az elsőt gonoszságában messze felülmúló megtorlása is: az abortuszpolitika. Ez a nyughatatlan nép, amit sem tatár, sem török, germán, orosz ki nem irtott, majd kiirtja önmagát. Mit üzen nekünk mindennek fényében 1956 vérbegázolt, gonoszul megbosszult forradalma? Azt üzeni, hogy nem előre, hátra vagy oldalra van a kitörési pont, hanem fölfelé. Felemelt fejű és emelkedett szívű népnek van jövője. Olyan nemzetnek, ahol az igen igen, a nem nem. Ahol nem a földi paradicsom hamis ígéretéért követelnek emberfeletti áldozatot, hanem ahol szabad helye van hitnek és reménynek. Ahol a szellemi értékek mibenlétét nem az anyagi világ profitszemléletű igényei, hanem a bibliai eszmények határozzák meg. Felemelt fejjel és emelkedett szívvel lehet meglátni, hogy nem csak kenyérrel él az ember. Akik ennek ellenkezőjét hazudják, azok rabszolgalelkű birkatömeget akarnak, akit elég megetetni és nyírni. Felemelt fejjel és emelkedett szívvel lehet megtalálni önmagunkat is, meglátni, hogy magyarnak lenni nem bűn, nem is szégyellnivaló véletlen, hanem ajándék. Nem azt tartjuk, hogy mindenkinél különbek vagyunk, hanem Zrínyivel mondjuk, hogy egy nemzetnél sem vagyunk alábbvalók. Felemelt fejű és emelkedett szívű nép tud különbséget tenni a buta gőg és az alkotó önbecsülés között. Felemelt fejű és emelkedett szívű nép képes jövőt építeni, mert az ilyennek van perspektívája, az ilyen tud távlatokban gondolkodni. Az ilyen nép vissza is és előre is helyesen lát. S az ilyen nép nemcsak kapni akar, nem éri be a silánnyal, s amikor ad, áldozatokra is kész. Bibliai-hitvallásos örökségünk szellemében valljuk, hogy Isten újjáteremtő szava képes felemelni bennünket. Amikor az ő szava megérinti szívünket, megszületik az a meghatározó élmény is bennünk, hogy nem vagyunk egyedül, nem vagyunk elhagyottak. Ezért egész nemzetünkre nézve ezen az ünnepen így fohászkodunk: Életem a porhoz tapad: eleveníts meg Igéddel! (Zsolt 119,25) Megjelent a Sárospataki Református Lapok karácsonyi száma Szokásainkhoz híven hírt adunk a négy egyházmegyében az elmúlt szám óta történt gyülekezeti eseményekről. A beszámolók között sok más mellett találunk írást az abaújdevecseriek ünnepéről, két lelkészbeiktatásról (Szendrő és Mályinka), a héti gyülekezet hálaadó ünnepségéről, ifjúsági istentiszteletről (Miskolc-Avas), a nemesbikki szeretetotthon ünnepvárásáról, egyházmegyei kórustalálkozóról (Átány) és az erdőbényei nőkonferenciáról. Intézményi híreink között kerületünk gimnáziumainak életében pillanthatnak bele, és személyes vallomásokat olvashatnak a Pataki teológia új szakjának hallgatóitól is. Rácsok András szerkesztő

18 18. oldal FÉNYSUGÁR Nőszövetségi kirándulás Gazdáné Lengyel Erika tanítónő kaptunk ajándékba, így jólesett sétálni a kastély parkjában. A nőszövetség közössége november 4-én egy 45 fős csoporttal kirándult a Mátrába, Gyöngyösre. A kirándulás célja egyrészt az volt, hogy kifejezzük köszönetünket a közösségnek a nyári katechizációs táborban elvégzett lelkiismeretes, odaadó munkáért, másrészt közösségépítő célunk is volt, harmadrészt az aktív pihenés, egy kis természetjárás. Reggel 8 órakor indultunk, 10 órától a csodálatosan felújított és újonnan épített Mátra Múzeum épületében csodálhattuk a Mátra történelmét, élővilágát. Nagyon szép napos időt Délután Mátrafüred fölé a Sástóhoz mentünk fel, körülsétáltuk a hegyi tavat és a bátrabbak felmentek az 50 méter magas, szépen felépített acélszerkezetű kilátótoronyba. Alkonyatra értünk haza, egy szép napot tudva magunk mögött. Presbiteri Csendesnap Gazda István esperes November 14-én vasárnap délutántól 16-án kedd délig Berekfürdőn a Református Konferencia Központ Ifjúsági Házában tartottuk presbiteri csendesnapjainkat immár 3. alkalommal. 12-en voltunk, mint a tanítványok és valóban tanítványokként igyekeztünk látni saját magunk életét, szolgálatát és mezőcsáti gyülekezetünk életét, helyzetét, szolgálatát, előttünk álló lehetőségeit. Megtapasztaltuk már addig is, hogy jó itthonról kimozdulni, egybegyülekezni és a magunk itthoni életét bizonyos távolságból szemlélni, hiszen egy távolabbi perspektívánál másképp látszanak dolgaink. Így fogalmaztuk meg gyülekezeti szolgálatainkra tekintve a diakónia, az intézményes diakónia életrekeltésének sürgető mivoltát. Tettem is lépéseket a Zsinati Szeretetszolgálat országos vezetője Czibere Károly felé, aki azonnal segítséget, tanácsot is adott. El lehet indulni. - Foglalkoztunk országos egyházunk és kerületünk cigánymissziós munkájának áttekintésével, figyelemmel mezőcsáti helyzetünkre. Az volt a meglátásunk, hogy az egyházi intézményünkben tanuló cigánygyermekek és szüleik felé fokozott figyelemmel fordulunk és igyekszünk gyülekezetünk közösségébe befogadni őket. Keresztelési vagy például temetési alkalmakat erre is felhasználni, megszólítani őket az evangélium szavával, közel vinni hozzájuk Isten szeretetét.

19 FÉNYSUGÁR 19. oldal - Egy új terület vonalozódott ki előttünk, amikor arról gondolkodtunk, hogy gyülekezetünk életét be kellene mutatni a város előtt egy alkalom keretében, gyülekezet a közéletben címmel. Ezt jellemezze egy nyitás, egy beköszönés a bizalomnak az erősítése, találkozás, egy mindenki számára elérhető alkalom legyen, hitelesen első kézből kaphasson információt templomról, iskoláról, óvodáról, bölcsődéről, vagy temetőfenntartásról. - Személyes kegyességünkre nézve Dr. Komlósi Piroska református pszichológus egyetemi tanár írott előadását vettük végig Veszteségeink kezelésének lehetőségei címmel. - Alexa Gábor lelkipásztor vezetésével az istentiszteletről, annak a mai ember számára érthető, és vonzó megjelenéséről, értékeiről gondolkodtunk el, mivel a esztendő az istentisztelet éve lesz Református Egyházunkban. - Az áhítatokat lelkipásztorok tartottuk meg a kápolna áldott csendjében. - Jutott időnk a pihenésre, fürdésre, jó kedvre, testi-lelki megújulásra. Öröm volt együtt lenni e presbiteri közösséggel, ez egy jó csapat. Megújult szívvel és lélekkel tértünk haza. Felvidéki testvérgyülekezeti kapcsolatunk Gazda István esperes Több évi személyes és munkatársi kapcsolat nyomán érkezett el ennek ideje, hogy erdélyi testvérgyülekezeti kapcsolatunk mellett egy felvidéki kapcsolat is létre jöhessen. Így látogattuk meg a nagy történelmi múlttal rendelkező, Tompa Mihály révén is híressé és nevezetessé lett hanvai gyülekezet közösségét november első vasárnapján. Egy 45 fős közösséggel indultunk el presbiterek, gondnokok, tanítók, az énekkar közössége. Nagy Andrea lelkésznő fogadott bennünket nagy szeretettel. Nagy Ákos Róbert esperes úr egy szomszédos gyülekezetben szolgált, aki istentisztelet közben érkezett meg. Alexa Gábor lelkipásztor testvérem bemutatta röviden gyülekezetünk jellemzőit, mindennapi életünket, szolgálatunkat. Esperes úr köszöntőjében József történetének arra a részére utalt, amikor a testvéreit keresi József. Az egymást kereső testvérek egymásra találnak. Ez történt meg most itt, ezért vagyunk hálásak - mondta. Az ünnepi együtt elfogyasztott ebéd után a faluban sétálva néztük meg Igó Aladár fafaragó művész kiállítását és László Ottó mérnök, kovácsmester szép műhelyét és alkotásait. Advent 3. vasárnapján itthon Mezőcsáton került sor az újabb találkozásra. Gyülekezetük női kara szolgált szép énekléssel az istentiszteleten. Az istentisztelet első részében szokásunk szerint gyermekeink szolgáltak, de most hozzájuk csatlakozott három hanvai kislány is egy-egy szép verssel, a maguk kedves felvidéki akcentusával. Nagy örömükre szolgált az iskolában tartott gyermek-istentiszteleten való részvétel, az alkotásaikat boldog örömmel mutogatták, ezt ők itt készítették. Ajándékba kaptunk egy Tompa portrét és egy fafaragást Igó Aladár fafaragómester műhelyéből. A menzán együtt elfogyasztott ebéd után az óvodát, a bölcsődét és az iskola kisudvarának három tantermét látogattuk meg. Az újonnan választott hamvai polgármester úr nagy szomorúsággal mondta el, hogy Szlovákiában Európai Uniós Pályázat 200 fős gyermeklétszám alatt nem pályázható és úgy vannak kiírva lehetőségek, hogy abba magyar nyelvű települések még véletlenül sem tudnak pályázatot benyújtani, így csak a meglévőt próbálják óvni, vigyázni, fenntartani. Testvérgyülekezeti szerződést írtunk alá, amelyben rögzítettük, hogy igyekszünk segítségére lenni hanvai református családoknak és iskolás gyermekeknek. Egy újabb két órai járásra lévő magyar település református gyülekezetével indult el reménységünk szerint tartós, hosszútávon tervezhető testvérgyülekezeti kapcsolat.

20 20. oldal FÉNYSUGÁR A Baba-Mama Klub előadásaiból Az allergiás gyermek Nagy Jánosné bölcsődei gondozónő Amelyik családban az egyik szülő allergiás, ott 30-50%, ahol mindkét szülő, ott 60-80%, hogy a gyermek is allergiás lesz. A kisbaba étrendjébe túl korán bevezetett allergizáló táplálékok szintén növelik az allergia kockázatát. Egyes allergiás betegségek adott életkorban kezdődnek el: - csecsemőkorban atópiás dermatitis - kisgyermek és kisiskolás korban táplálék allergia - serdülőkorban aszthma, szénanátha. A kisbaba első hónapjaiban a bőrön megjelenő ekcéma általában allergiára való hajlamot jósol. Az élet első éveiben visszatérő hörghurut, aszthmaikus hörghurut, nehézlégzés allergiás kórképet jelezhet. Bármiféle táplálékkal szembeni allergia esetén az allergizáló élelmiszer teljes elhagyása szükséges. Gyermekkori ételallergiában jó esély van rá, hogy 1-4 év diéta után az allergiás reakciók elmúlnak. Megelőzés terhesség előtt a dohányzás abbahagyása 3-6 hónappal nem allergiás kisgyermekeket, babákat nem kell steril környezetben tartani nem kell túlzásba vinni a takarítást nem kell naponta fertőtlenítőszerrel végigsúrolni a helységeket normálisan rendbetartott, gyakran szellőztetett lakás megfelel a kisbabáknak is nem kell naponta többször fertőtlenítő szappannal mosni a gyerek kezét a gyermekek szervezetének találkozni kell bizonyos kosz, por és kórokozó mennyiséggel, hogy immunrendszerük megtanulja a védekezést ellenük célszerű, ha óvjuk gyermekeinket a túlzott szennyeződésektől, de engedjük, hogy szervezetük megtapasztalja a környezetet kerüljük a házban tartott állatokat fontos a porszívózás, a nagy teljesítményű HEPA szűrős porszívóval, hogy a házi por, atka és penészgomba szintjét alacsonyan tudjuk tartani a HEPA szűrős légtisztító a szellőztetéskor bekerült pollenek ellen jó hatású első évben csak gyógyszertárban kikevert hipoallergén kozmetikumokat használjunk, mivel a boltban kapható babakozmetikumok összetevői allergiát válthatnak ki az alsóruha tiszta pamut legyen ne használjunk erős mosóport Gyermekek étkeztetése Hazánkban sok gyermek egyéves korában már azt eszi, amit a felnőttek, pedig a gyermekek emésztő és immunrendszere ehhez még éretlen. Ez okozza az allergiás tünetek nagy részét. Kb. 3-7 éves korukra érik el azt a fejlettségi szintet, hogy maradéktalanul meg tudják emészteni a felnőtt táplálékot. Születésétől fogva a legmegfelelőbb táplálékot kell kapnia a gyermeknek, ezzel csökkentjük a későbbi életkorban kialakuló allergiák számát is. Csecsemő és kisgyermekkorban a leggyakoribb a tej, tojás, szója, hal, gabona és fehérje allergia. A csecsemőkori ételallergia oka az újszülött éretlen bél-hámrendszere. Megszületés után legalább fél éves koráig csak anyatej, utána hozzátáplálás mellett 1-1,5 éves korig javasolt szoptatni. Ha nincs lehetőség szoptatni és hajlam mutatkozik az allergiára (szülők allergiásak, kiütések jelentkeznek a babán, hasmenése van ) hipoallergén tápszer adása javasolt. 5-6 hónapos korban gyümölcslé, gyümölcspép, majd főzelék bevezetése. 7 hónapos korban csirke- pulykahús bevezetése. 10 hónapos korban sajt, túró, joghurt, kefir, tojássárgája bevezetése. Csalókák a boltokban kapható tejpépek, melyekre rá van írva, hogy 4-6, illetve 9 hónapos kortól, hiszen ezek tehéntej alapúak és többségük gabonával dúsított. Ezért mindig olvassuk el az összetevőit.

FÉNYSUGÁR. 2012. június 24., Tanévzáró A Mezőcsáti Református Egyházközség kiadványa XIV. / 35. Ára: 200,- Ft

FÉNYSUGÁR. 2012. június 24., Tanévzáró A Mezőcsáti Református Egyházközség kiadványa XIV. / 35. Ára: 200,- Ft FÉNYSUGÁR 2012. június 24., Tanévzáró A Mezőcsáti Református Egyházközség kiadványa XIV. / 35. Ára: 200,- Ft Bakancslista - Tanév végi gondolatok egy film kapcsán - Az elmúlt hetekben valamelyik televíziós

Részletesebben

Sárospataki Református Lapok

Sárospataki Református Lapok S L R A Tiszáninneni Református Egyházkerület Lapja Sárospataki Református Lapok LIX. évf. 4. szám 2006. december Mert az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. (Lk 19,10) Csomag

Részletesebben

Sárospataki Református Lapok

Sárospataki Református Lapok Sárospataki Református Lapok LXIV. évf. 2. szám 2011. június A tiszáninneni reformátusok lapja A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben

Részletesebben

A Veresegyházi Református Egyházközség és a Kálvin Téri Református Általános Iskola kiadványa

A Veresegyházi Református Egyházközség és a Kálvin Téri Református Általános Iskola kiadványa Áldás, békesség! Ti magatok is mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá... (1Pt 2,5/a) A Veresegyházi Református Egyházközség és a Kálvin Téri Református Általános Iskola kiadványa Reformáció Öltsetek

Részletesebben

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Pünkösdi szükségek. Jöjj el, Szentlélek Úristen!

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Pünkösdi szükségek. Jöjj el, Szentlélek Úristen! www.albaref.hu A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2014. június XX. évfolyam 3. szám Pünkösdi szükségek Jöjj el, Szentlélek Úristen! Amire igazán szükségünk van az életünkben a segíts magadon

Részletesebben

XI. évfolyam 3. szám A BÉKÉSI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG DÍJTALAN IDŐSZAKI HÍRADÓJA 2009. december 14.

XI. évfolyam 3. szám A BÉKÉSI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG DÍJTALAN IDŐSZAKI HÍRADÓJA 2009. december 14. XI. évfolyam 3. szám A BÉKÉSI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG DÍJTALAN IDŐSZAKI HÍRADÓJA 2009. december 14. Kedves Olvasó! Te pedig, efrátai Betlehem, bár a legkisebb vagy Júda nemzetségei között, mégis belőled

Részletesebben

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XVI. évf. 2. sz., 2014. december

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XVI. évf. 2. sz., 2014. december ²1 A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XVI. évf. 2. sz., 2014. december A betlehemi jászolnál nem állt egy teológus sem, egyetlen pap sem. Mégis minden teológia kezdete a csodák

Részletesebben

ÖRÖMMONDÓ. A ZUGLÓI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA 2010. 1. szám

ÖRÖMMONDÓ. A ZUGLÓI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA 2010. 1. szám ÖRÖMMONDÓ A ZUGLÓI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA 2010. 1. szám Én, az ÚR, vagyok a ti szentetek, Izráel teremtője, a ti királyotok. én újat cselekszem, most kezd kibontakozni, majd megtudjátok! (Ézs. 43:15.19)

Részletesebben

Helyükre kerülnek a kövek! Gondnoki beszámoló PÜNKÖSDI ÜZENET. 2007. pünkösd

Helyükre kerülnek a kövek! Gondnoki beszámoló PÜNKÖSDI ÜZENET. 2007. pünkösd Helyükre kerülnek a kövek! Gondnoki beszámoló 1Pt 2,5 Ti magatok is mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokkal áldozzatok, a melyek kedvesek Istennek a Jézus Krisztus

Részletesebben

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Az igazságra van szükségünk

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Az igazságra van szükségünk www.albaref.hu A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2014. szeptember XX. évfolyam 4. szám Az igazságra van szükségünk Ha ti megtartjátok az én igémet, valóban tanítványaim vagytok; megismeritek

Részletesebben

Elismert egyházként folytathatjuk szolgálatunkat

Elismert egyházként folytathatjuk szolgálatunkat Ingyenes havilap XIV. évfolyam 2. szám A Hetednapi Adventista Egyház Magyar Uniójának információs lapja 2012. március 3. Tekintsünk felfelé, vezessünk Menny felé! Elismert egyházként folytathatjuk szolgálatunkat

Részletesebben

Legyetek tanúim. www.szre.hu. Szentendrei Református Hírlevél - megjelenik negyedévente. 2015. március XI. évf. 1. szám

Legyetek tanúim. www.szre.hu. Szentendrei Református Hírlevél - megjelenik negyedévente. 2015. március XI. évf. 1. szám 2015. március XI. évf. 1. szám www.szre.hu Szentendrei Református Hírlevél - megjelenik negyedévente A tanú nem feltétlenül arról tanúskodik, amit lát, hanem arról, ahogyan látja, amit néz. Az emmausi

Részletesebben

Halott ügyek és örömteli életek

Halott ügyek és örömteli életek Mily szépek a hegyeken az örömmondónak lábai, aki békességet hirdet, jót mond, szabadulást hirdet. M (Ézsaiás 52:7) M 8. évfolyam 4. szám 2012. október A Budapesti Svábhegyi Református Egyházközség lapja

Részletesebben

Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10)

Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10) 25 sz június.qxd 6/14/04 9:30 PM Page 1 Újfolyam A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2004. június 25., jubileumi szám Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10)

Részletesebben

REFORMÁTUS ÉLET A Tiszavasvári Református Gyülekezet negyedévente megjelenő folyóirata 2008. szeptember - XII. évfolyam 2. szám

REFORMÁTUS ÉLET A Tiszavasvári Református Gyülekezet negyedévente megjelenő folyóirata 2008. szeptember - XII. évfolyam 2. szám REFORMÁTUS ÉLET A Tiszavasvári Református Gyülekezet negyedévente megjelenő folyóirata 2008. szeptember - XII. évfolyam 2. szám Lekonfirmáltunk! Vártuk az ősembert...! Az egyháztag fogadalma 101 éves lettem

Részletesebben

LX. évf. 3. szám 2007. október. Egyházkerület Lapja

LX. évf. 3. szám 2007. október. Egyházkerület Lapja Sárospataki Református A Tiszáninneni Református A Tiszáninneni Református Egyházkerület Lapja Lapok LX. évf. 3. szám 2007. október A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre,

Részletesebben

Evangélikus hírlevél. Húsvét előtt-húsvét után

Evangélikus hírlevél. Húsvét előtt-húsvét után Evangélikus hírlevél A BAKONYCSERNYEI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG KIADVÁNYA AA TT AA RR TT AA LL OO MM BB ÓÓ LL Lelkészi jelentés Bakonycsernye Az adakozás lelki oldala Lelkészi jelentés Súr Amikor a harangok

Részletesebben

www.fasor.hu A Budapest-Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2012. május Újfolyam 50. szám Fotó: Devich Márton

www.fasor.hu A Budapest-Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2012. május Újfolyam 50. szám Fotó: Devich Márton www.fasor.hu Újfolyam 50. szám A Budapest-Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2012. május Fotó: Devich Márton MAGVETÉS A RÁNK BÍZOTT KINCS A rád bízott drága kincset ôrizd meg a bennünk lakozó Szentlélek

Részletesebben

Sárospataki Református Lapok

Sárospataki Református Lapok Sárospataki Református SRL Lapok A Tiszáninneni Református Egyházkerület Lapja LVII. évf. 1. szám 2004. április A tartalomból: Egyházmegyéink, gyülekezeteink, intézményeink életéből Misszió - kántorképző

Részletesebben

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Hálaadás a mi erőnk! békével töltötte be szívemet és gondolatomat,

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Hálaadás a mi erőnk! békével töltötte be szívemet és gondolatomat, www.albaref.hu A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2011. szeptember XVII. évfolyam 4. szám Hálaadás a mi erőnk! Ez az a nap, amelyet az Úr elrendelt, vigadozzunk és örüljünk ezen! (Zsolt 118:

Részletesebben

LXV. évf. 3. szám 2012. október....más alapot senki sem, vethet a meglevon kívül, amely a Jézus Krisztus. (1Kor 3,11)

LXV. évf. 3. szám 2012. október....más alapot senki sem, vethet a meglevon kívül, amely a Jézus Krisztus. (1Kor 3,11) Lapok A tiszáninneni reformátusok lapja LXV. évf. 3. szám 2012. október...más alapot senki sem, vethet a meglevon kívül, amely a Jézus Krisztus. (1Kor 3,11) Kedves Olvasó! A minap egy töltőállomás pénztárához

Részletesebben

Éjszaka sem lesz többé, és nem lesz szükségük lámpásra, sem napvilágra, mert az Úr Isten fénylik fölöttük, és uralkodik örökkön örökké.

Éjszaka sem lesz többé, és nem lesz szükségük lámpásra, sem napvilágra, mert az Úr Isten fénylik fölöttük, és uralkodik örökkön örökké. www.fasor.hu Újfolyam 47. szám A Budapest-Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2011. március Éjszaka sem lesz többé, és nem lesz szükségük lámpásra, sem napvilágra, mert az Úr Isten fénylik fölöttük,

Részletesebben

HÍVÓ SZÓ A LÉLEK EREJE. Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8)

HÍVÓ SZÓ A LÉLEK EREJE. Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8) IV. évf. 9. szám 2013. május 19. HÍVÓ SZÓ SzigetszentmiklósKossuth utcai Református Egyházközség lapja A LÉLEK EREJE Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8) Pünkösd a Szentlélek

Részletesebben

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Akinek Atyja az Isten

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Akinek Atyja az Isten www.albaref.hu A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2013. szeptember XIX. évfolyam 4. szám Akinek Atyja az Isten Egy a ti Atyátok, aki a mennyben van. (Máté 23,9) Kevesek imádságain, vallásos

Részletesebben

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Díszletek nélkül

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Díszletek nélkül www.albaref.hu A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2012. december XVIII. évfolyam 5. szám Díszletek nélkül Egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk: Az uralom az ő vállán lesz. (Ézs.

Részletesebben

Új Mustármag. Tartalom: Hírek papa Nyílt levél Bemutatkozás Programjaink in Memoriam

Új Mustármag. Tartalom: Hírek papa Nyílt levél Bemutatkozás Programjaink in Memoriam Új Mustármag A Bethánia CE Szövetség hírlevele 2011. március - április Legyen derekatok felövezve, és lámpásotok meggyújtva. Ti pedig legyetek hasonlók az olyan emberekhez, akik várják, mikor tér vissza

Részletesebben

Megvitték a hírt Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. (Lk 24,5-6)

Megvitték a hírt Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. (Lk 24,5-6) A Kecskeméti Református Egyházközség Hírmondója XIX. évf. 2012. 2. szám Megvitték a hírt Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. (Lk 24,5-6) 2 Ünnepi kör - Áhítat Szőlőskert

Részletesebben

AZ ALBERTI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA

AZ ALBERTI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA Életjel AZ ALBERTI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA IV. évfolyam 4. szám Várva vártam az Urat Várva vártam az Urat, és ő lehajolt hozzám, meghallotta kiáltásomat. Kiemelt a pusztulás verméből, a sárból és

Részletesebben

Harangszó. Magyarságkeresőben. Nõszövetségi konferencia Székelyhídon /5. Csillagpont - 2011 /7-8. HETEDIK KÜRTSZÓ Az igazi cél

Harangszó. Magyarságkeresőben. Nõszövetségi konferencia Székelyhídon /5. Csillagpont - 2011 /7-8. HETEDIK KÜRTSZÓ Az igazi cél Harangszó A KIRÁLYHÁGÓMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA 2011.SZEPTEMBER XXII.ÉVFOLYAM 17.SZÁM MISSZIÓ A KRASSÓ-SZÖRÉNY MEGYEI SZÓRVÁNYOKBAN Magyarságkeresőben Istentiszteletet követően

Részletesebben

Lébény IV. ÉVFOLYAM 23. SZÁM INFORMÁCIÓS LAP ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSÁBAN

Lébény IV. ÉVFOLYAM 23. SZÁM INFORMÁCIÓS LAP ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSÁBAN 2010. december Ingyenes kiadvány IV. ÉVFOLYAM 23. SZÁM INFORMÁCIÓS LAP ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSÁBAN Mikor lesz végre karácsony? Diákkoromban többször hallottam egy első hallásra hihető, ám mégis dőre állítást:

Részletesebben