ÚJSÁG SZENTMÁRTONKÁTAI XXII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM, DECEMBER. Karácsony. Jegyzõi tájékoztató a képviselõ-testület ülésérõl Tisztelt Lakosság!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÚJSÁG SZENTMÁRTONKÁTAI XXII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM, 2012. DECEMBER. Karácsony. Jegyzõi tájékoztató a képviselõ-testület ülésérõl Tisztelt Lakosság!"

Átírás

1 SZENTMÁRTONKÁTAI XXII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM, DECEMBER ÚJSÁG Gazdag Erzsi: Karácsony Szól a csengõ, száll a dal. Itt van a Karácsony. Arany csillag tündöklik a fenyõfaágon. Békés, meghitt karácsonyi ünnepeket és egészségben gazdag, boldog új esztendõt kívánok magam és Szentmártonkáta Község Önkormányzata nevében a település minden kedves lakosának. Fodor Zoltán polgármester Gyertya lobban, mennyi fény! Mintha a fa égne! Ha nem volna Karácsony, felszállna az égre. Ott lobogna a fenyõ, mint egy tüzes csillag, amelyikrõl éjszaka szikraesõk hullnak. Itt marad most a fenyõ. Itt marad minálunk. S amíg itt lesz, mindnyájan ünneplõben járunk. Fényben rezeg a fenyõ. Lobognak a gyertyák. Ünnep van ma, Karácsony látogatott hozzánk. Intézményeinket is meglátogatta a Mikulás ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Jegyzõi tájékoztató a képviselõ-testület ülésérõl Tisztelt Lakosság! A képviselõ-testület november 29-én tartotta munkaterv szerinti, soron következõ ülését. Az ülésen nyolc fõ képviselõ vett részt. A képviselõ-testület az alábbi napirendi pontokat vitatta meg, és hozott döntést. Az 1. napirendi pontnál elfogadták a beszámolót az önkormányzat és intézményei ¾ éves gazdálkodásáról. A 2. napirendi pontnál az önkormányzat és intézményei évi költségvetési koncepcióját fogadták el. A 3. napirendi pontnál a 21/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelettel megállapították a fizetendõ étkezési térítési díjakat január 1-jétõl az étkeztetést igénybe vevõknek az alábbi összegeket kell megfizetniük. a) óvodások, 3-szori étkezés 276 Ft+27% áfa=350 Ft (ebbõl tízórai 74 Ft, ebéd 208 Ft, uzsonna 68 Ft, áfával együtt); b) napközisek, 3-szori étkezés 380 Ft+27% áfa=482 Ft (ebbõl tízórai 104 Ft, ebéd 284 Ft, uzsonna 94 Ft, áfával együtt); (Folytatás a következõ oldalon!)

2 2 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG december c) intézményi dolgozók, csak ebéd 415 Ft+27% áfa=527 Ft; d) étkeztetést igénybe vevõ intézményi dolgozók, 3-szori étkezés 502 Ft+27% áfa=637 Ft (ebbõl tízórai 138 Ft, ebéd 372 Ft, uzsonna 127 Ft, áfával együtt); e) vendég étkezõk, csak ebéd 533 Ft+27% áfa=677 Ft. A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételérõl és az ezért fizetendõ térítési díjakról szóló 37/2009. (XII. 1.) önkormányzati rendeletet módosították a 22/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelettel. Ennek értelmében január 1-jétõl a személyes gondoskodásért fizetendõ étkeztetés térítési díja: 337 Ft+27% áfa=428 Ft. A 4. napirendi pontnál döntöttek arról, hogy a Napközi Otthonos Óvodában határozatlan idõre betölthetõ egy dadus álláshely. Az álláshely eddig határozott idõre volt betöltve. Az 5. napirendi pontnál az Arany János Általános Iskola tornatermébe száz darab szék vásárlásáról hoztak döntést. A székek költsége háromszázkilencvenháromezer-hétszáz forint. A 6. napirendi pontnál egyhangú, nyolc igen szavazattal úgy döntöttek, hogy január 1-jétõl a Szabó Magda Könyvtár és Teleházban a fizetendõ szolgáltatások díját nem emelik meg, azt változatlanul hagyták. A 7. napirendi pontnál a évre jóváhagyták a belsõ ellenõrzési tervet. A következõ napirendnél az önkormányzati ingatlanok biztosítási díját vizsgálták felül. A 9. napirendi pontnál a évre vonatkozóan a közterület-használati díjtételeket vizsgálták felül, az összegeket nem emelték meg. A 10. napirendi pontnál az önkormányzati lakásbérleti díjakat vizsgálták felül, annak összegét változatlanul hagyták. A 11. napirendi pontnál tárgyalták meg a helyi adókat. A évben sem a magánszemélyek kommunális adója, sem az iparûzési adó összege nem változik. A hótolásra vállalkozó megbízása napirendben a döntését a képviselõ-testület a december 13-i ülésre elhalasztotta. A 13. napirendi pontnál döntöttek az önkormányzat és intézményeinél a folyékony hulladék elszállítására vállalkozó megbízásáról. A évre Magoss Györgyné vállalkozót bízták meg. A 14. napirendi pontnál január 1-jétõl június 30-ig a Tápiószecsõi Víziközmû Kft.-t bízták meg a települési szilárd hulladék összegyûjtésével, elszállításával. A települési szilárd hulladék kezelésére szervezett közszolgáltatásról és díjairól szóló 26/2007. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításra került, a 24/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelettel, mely által a közszolgáltatás díja január 1-jétõl az alábbiak szerint került megállapításra. A közszolgáltatásért az ingatlantulajdonos által fizetendõ díjat az egységnyi hulladékkezelési díj és a közüzemi szerzõdésben meghatározott gyûjtõedény térfogata adja, ürítési alkalmanként. A hulladékkezelési közszolgáltatási egységnyi nettó díja: 4,47 Ft/liter (ebbõl, hulladékbegyûjtési és -szállítási díj = 1,9 Ft/liter, ceglédi körzet hulladékkezelési díj = 2,57 Ft/liter, mindösszesen, általános forgalmi adóval: 5,6769 Ft/liter. A havi ürítési díj kiszámításának módja: A tárolóedény térfogata (szerzõdött liter) x hulladékkezelési díj x heti ürítési gyakoriság x 52 = éves összeg, elosztva a hónapok számával (12-vel). A 15. napirendi pontnál az önkormányzat és intézményei dolgozóinak foglalkozás-egészségügyi ellátásával a évben továbbra is dr. Püspök Szilviát bízták meg. Megtárgyalták a Jobbik Magyarországért Mozgalom Szentmártonkátai Alapszervezetének kérelmét, melyben a Fénylánc elnevezésû programjuk megrendezéséhez kérték erre alkalmas terület kijelölését. A képviselõ-testület a Jókai utcánál lévõ önkormányzati területet ajánlotta fel. A következõ napirendi pontnál módosították a Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodását. Elfogadták a Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulással kötendõ feladatellátási szerzõdést, mely a továbbtanulási és pályaválasztási tanácsadás évi ellátására irányul. A Polgármester Úr tájékoztatást adott a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról, a két ülés közötti eseményekrõl. A következõ napirendi pontnál a Sportpálya világításának bõvítését jóváhagyták. A világításbõvítés költsége hatszázötvenezer forint. A Szabó Magda Községi Könyvtár és Teleház intézményvezetõjének november 30-ig megválasztották Benéné Árvai Erikát. Egyhangú szavazattal, 100%-os önkormányzati tulajdonú, korlátolt felelõsségû társaság alakításáról döntött a képviselõ-testület Szentmártonkátai Településüzemeltetési Kft. néven. Továbbá egyéni kérelmekben hoztak döntést a képviselõk. A képviselõ-testület munkaterve szerint az évi utolsó ülésére december 13-án, csütörtökön 17 órai kezdettel kerül sor, a Polgármesteri Hivatal dísztermében. Tisztelt Lakosság! A képviselõ-testületi ülések jegyzõkönyvei teljes terjedelemben elolvashatóak a könyvtárban és a község honlapján. Dr. Illés Zsuzsanna jegyzõ Közérdekû tájékoztató Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az ivóvízdíj a évtõl hatósági árként kerül megállapításra, ami azt jelenti, hogy a Magyar Energia Hivatal állapítja meg a vízdíjat, nem a képviselõ-testület. Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a Tápiószecsõi Víziközmû Kft. a települési szilárd hulladékot ünnepnapokon is elszállítja. Tehát, ha a szállítás napja ünnepnapra esik, a gyûjtõedényeket ezen a napon is szíveskedjenek kitenni. Dr. Illés Zsuzsanna jegyzõ

3 2012. december SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG 3 MEGHÍVÓ Szeretettel meghívunk és várunk minden kedves lakost az önkormányzat épülete elõtt december 18-án kor kezdõdõ FALUKARÁCSONY ünnepségünkre, melyet immár második alkalommal rendez meg az önkormányzat képviselõ-testülete. Az ünnepség keretén belül elsõ alkalommal kerül sor betlehemi jelenetet ábrázoló térbeli alkotás elhelyezésére, melyet az Arany János Általános Iskola és az önkormányzat szervezésében hozunk létre. Kedves Szentmártonkátaiak! Várunk mindenkit. Ünnepeljünk együtt! A szervezõk Szentmártonkáta Község Önkormányzata a 70 év feletti helyi lakosokat 2000 forint értékû élelmiszercsomaggal köszönti a szeretet ünnepén. A csomagok a képviselõ-testület tagjainak közremûködésével kerülnek kiszállításra december 17. és 21. között. Fodor Zoltán Dr. Illés Zsuzsanna polgármester jegyzõ KÖZÉLETI HÍREK HÍRLEVÉL Házhoz menõ, szelektív hulladékgyûjtés szállítási naptár, I. negyedév SZENTMÁRTONKÁTA Hulladéktípus A hét napja Hónap Nap Január 15. Újrahasznosítható Kedd Február 12. Március 12. GYÛJTÉSI ÚTMUTATÓ ÚJRAHASZNOSÍTHATÓ HULLADÉKOK Sárga zsákban vagy gyûjtõszigeten, mindig tisztán és laposra hajtogatva! PAPÍR Gyûjtés módja: tisztán, laposra hajtogatva kartondoboz, hullámpapír, élelmiszerek és kozmetikai cikkek papírdobozai, színes és fekete-fehér újság, szórólap, prospektus, irodai papír, füzet, telefonkönyv MÛANYAG Gyûjtés módja: kiöblítve, laposra taposva színes és víztiszta PET jelzésû palack, kupak (pl.: üdítõs, ásványvizes), kozmetikai és tisztítószerek flakonjai (pl.: samponos, öblítõs, mosogatószeres), reklámszatyor, nejlonzacskó, csomagolófólia (zsugor és strech), jughurtos-, tejfölös- és margarinosdobozok ITALOS FÉM- ÉS KARTONDOBOZ Gyûjtés módja: kiöblítve, laposra taposva fém italosdoboz (pl.: üdítõs, sörös, energiaitalos), tartós tej és üdítõk dobozai (Tetra Pak jelzéssel), konzervdobozok ÜVEG Gyûjtés módja: kiöblítve, csak a gyûjtõszigeten gyûjthetõ, zsákba helyezni tilos! színes és színtelen öblösüveg (pl.: üdítõs, boros) Tájékoztató a szelektív hulladékgyûjtésrõl Érvényes: január 1-jétõl március 31-ig. Tisztelt Ingatlantulajdonosok! Társaságunk a fenntarthatóság jegyében célul tûzte ki környezetünk tudatos védelmét, melynek érdekében a évben 49 településen, így az Ön településén is bevezettük a házhoz menõ, szelektív hulladékgyûjtést. A gyûjtés sikeresnek bizonyul, egyre több lakos választja ezt a módszert a háztartásában keletkezõ, újrahasznosítható és komposztálható hulladékok elhelyezésére. Együttmûködõ munkájukat ezúton is köszönjük, továbbra is tartsanak velünk! Gyûjtsünk együtt szelektíven 2013-ban is! Házhoz menõ, szelektív hulladékgyûjtés Újrahasznosítható hulladékok gyûjtése Önnek csak annyit kell tennie, hogy a szelektíven gyûjtött, újrahasznosítható hulladékokat (pl.: papír, mûanyag, fém, italoskarton) a Hírõs Hulladékgazdálkodási Kft. által térítésmentesen rendelkezésre bocsátott, sárga színû zsákban (Folytatás a következõ oldalon!)

4 4 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG december keverten gyûjti, és a hulladékgyûjtési naptárban szereplõ napokon kihelyezi az ingatlana elé. Gyûjtési idõszak: havonta egy alkalommal, a mellékelt hulladékgyûjtési naptárban megadott napokon. FONTOS: Kérjük, hogy a biztonságos munkavégzés érdekében üveget NE helyezzen a zsákokba! Zsákok begyûjtésének módja, plusz zsák igénylése A sárga (újrahasznosítható hulladék) zsákokat a gyûjtési napokon reggel 7 óráig szíveskedjen kihelyezni az ingatlan elé, mert a hulladékgyûjtõ gépjármû elhaladása után a kihelyezett zsákokat nem áll módunkban elszállítani! Amennyiben a zsákba háztartási vegyes hulladék, lom, üveg vagy nem megfelelõ típusú, illetve szennyezett hulladék kerül, társaságunk jogosult megtagadni annak elszállítását. A mindenkori begyûjtéssel egyidejûleg munkatársaink annyi cserezsákot helyeznek el a postaládába, amennyi kihelyezésre került. Fontos tudnivaló! Amennyiben a cserezsák kevésnek bizonyul, az újrahasznosítható és komposztálható hulladékokat bármilyen más, áttetszõ, mûanyag zsákban is kihelyezheti! Ezenfelül plusz zsák igényelhetõ a helyi polgármesteri hivatalokban és a lakossági hulladékudvarokban. Köszönjük, hogy él a szelektív hulladékgyûjtés lehetõségével, és együttmûködik velünk. Hírõs Hulladékgazdálkodási Kft. További információ: Telefon: (53) Honlap: TISZTELT EBTARTÓK! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kedvtelésbõl tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) kormányrendelet módosítása értelmében január 1-jétõl minden, négy hónaposnál idõsebb eb csak elektronikus azonosító transzponderrel, azaz mikrocsippel megjelölve tartható! Ugyanezen rendelet elõírja, hogy az eb bármilyen célból történõ vizsgálata, kezelése elõtt az állatorvosnak kötelessége ellenõrizni, hogy az állat mikrocsippel jelölve van-e január 1-jétõl az állatorvosnak kötelessége jelentést tenni a Kerületi Fõállatorvosi Hivatal felé, amennyiben olyan esetet észlel, hogy a kutya nincs mikrocsippel jelölve. Ebet forgalmazni, illetve tulajdonjogot bármilyen módon átruházni kizárólag mikrocsipes megjelölés után lehet! Megértésüket köszönjük! Kerületi Fõállatorvosi Hivatal Köszönetnyilvánítás Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak, ismerõsöknek, szomszédoknak, akik szerettünk, Szabó Istvánné Szûcs Jolán temetésén részt vettek, részvételükkel, virágokkal fájdalmunkban osztoztak. A gyászoló család Tisztelt Szentmártonkátai Lakosok! A Sülysáp Székhelyû Közös Fenntartású Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat nevében szeretnénk köszönetet mondani a következõ személyeknek: Török Imrének, Dósa Attilának, Gyuricza Ildikónak, Tamásné Morvai Erzsébetnek, Kis Alexandrának, Jakovlyevics Danielának, Szabó Istvánnak. Az õ segítségük és közremûködésük révén sikerült lebonyolítani településünkön a novemberben lezajlott élelmiszerosztást. A Családsegítõ Szolgálat nevében kívánunk kellemes ünnepeket és boldog új évet községünk valamennyi lakosának. Tokajiné Békési Kitti és Ködmönné Fodor Ibolya családgondozók Az I. Márton-napi lámpás futás Sokan kezdenék a cikküket azzal, hogy a futás az egészséges életmód egyik eleme. Megemlítenék, hogy a versenyek célja a példaképek állítása a sport világából a felnövekvõ generáció számára, és az egészségtudatos életre nevelés a lakosság minden korosztályának milyen fontos. Igen, ez mind igaz, viszont nagy szavakkal még nem futott le senki 100 métert sem, csak akarattal és kitartással november 9-i példa volt arra, hogy a szentmártonkátaiak akarata és kitartása gyõzelemre vitt mindenkit, aki az I. Márton-napi lámpás futáson elindult. Gyõztünk, mert a faluban Szent Márton jótettei a mai napig tartanak, gyõztünk, mert lefutottuk a távot, és gyõztünk, mert összefogtunk egy jó cél érdekében. Ugorjunk egy kicsit a számok világába. Ezen a csodálatos õszi estén 283-an gondolták úgy, hogy a sport az adományozással jól megfér. Szentmártonkátai lakosokon kívül érkeztek futók Nagykátáról (5), Tápiószentmártonból (1), Farmosról (3), Jászberénybõl (1), Kókáról (2), és Tápiószecsõrõl (2). Az óvodásoknak 120 db mesekönyv, közel 200 db plüssjáték, 40 db társasjáték, kirakó, 9 db sporteszköz, és rengeteg zsírkréta, festék, színes ceruza, gyurma került átadásra a futást követõen. Rendezvényünket közel 30 szervezet, cég, vállalkozó és magánszemély támogatta értékes tombolatárgyakkal. Úgy érzem, sikerült megmozgatni a falu rejtett energiáit, hiszen egy csodálatos környezetben élünk, még ha néha nem is veszünk róla tudomást. Egy sportrendezvénnyel gazdagítottuk a falu életét, és remélem, hagyományt teremtettünk. Kicsik és nagyok, idõsek és fiatalok, szentmártonkátaiak és a Tápió-vidéken élõk segítettek az óvodáinknak, és bebizonyították, hogy a sporttal nagy dolgokra vagyunk képesek.

5 2012. december SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG 5 Fodor Zoltán polgármester és Császár István a Márton-napi libával Bede János szervezõ Hajnal Etelka óvodavezetõvel Köszönet a tombolatárgyak felajánlásáért: Szentmártonkáta Önkormányzatának, a Szentmártonkátai Ipartestületnek, a Tápió Security Kft.-nek (Szántai Anikó), a Boglárka virágüzletnek (Gulyás Zoltán), a MIX-AIR Kft.-nek (Karai András), a CBA-nak, a KELE GUMISZERVÍZ-nek (Kele János), a Galéria nyomtatványboltnak (Kiss László), a Sportboltnak (Szabó Zsolt), Tatár Attilának, Császár Istvánnak, Bartucz Zoltánnak, Baranyi Juliannának, Hajnal Lászlónak, Hajnal Gábornak, Hajnal Zoltánnak, Molnár Zsuzsának, Marosi Gyulánénak, Bakó Andreának, Kele Sándornénak, Karai Katalinnak, Dillik Istvánnak, Nagygyörgyné Misi Erikának, Bikás Károlynak, Lékóné Pénzes Ibolyának, Baranyiné Hoffmann Ritának, a Farkas családnak, a konyhában szolgálatot teljesítõknek és még további 5 magánszemélynek, akik a névtelenség homályában szeretnének maradni. Köszönet a Nagykátai Rendõrkapitányság, a Tápiószecsõi Rendõrõrs dolgozóinak, a Hajnal Antal vezette Szentmártonkáta Polgárõr Egyesületnek, hogy szervezett munkájukkal vigyáztak biztonságunkra a rendezvény ideje alatt. Végezetül jövõre is várunk minden sportolni, mozogni vágyót, és Kimi Raikkönnen Forma 1-es autóversenyzõ idézetével zárnám soraimat: Sok oka van az embernek az örömre a gyõzelem nélkül is. Bede János KULTURÁLIS, EGYHÁZI ÉS SPORTHÍREK A SZÉKELY JÓZSEF REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI, ESEMÉNYEI Mozgalmas hónapokat hagytunk magunk mögött. Oktatásnevelésen kívül nagyon sok programban vettek részt tanulóink, tanáraink. Október 23-án a községi ünnepségre rendkívül színvonalas mûsorral készültek tanulóink. Majd projektnap keretében kezdtünk ráhangolódni a reformáció ünnepére. Diákjaink drámajátékos-rajzos csoportfeladatokkal mélyítették tudásukat a reformációról, és ünnepi mûsorral emlékeztünk meg e fontos eseményrõl, ahol elsõs tanulóink esküt tettek, hogy iskolánk szorgalmas tanulói lesznek. Emléklap és egy póló fogja õket emlékeztetni erre. Szintén (Folytatás a következõ oldalon!)

6 6 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG december ezen a napon emlékéremmel köszöntöttük az intézményünkben 10 éve szolgálatot teljesítõket. Találkozópont program keretében, az Emberi Erõforrások Minisztériuma szervezésében tanulóink rendkívüli osztályfõnöki órákon vehettek részt. 7. osztályosaink Budapesten rendezett záró programra is meghívást nyertek. Az iskolánk szépítéséhez felajánlott virágadományokat köszönjük a Boglárka virágboltnak. Elindítottuk az immáron hagyománnyá vált úszótanfolyamot elsõseinknek és haladó úszóinknak. Osztálykirándulásokkal, színházlátogatásokkal igyekeztünk osztályközösségeinket, a szülõi közösséget, tantestületünket összefûzni. Márton-napi ünnepség keretében sok pályamunkát adtunk be a községi rajzversenyre. Lámpás futáson, a libafelvonuláson tanulóink lelkesen vettek részt. Köszönöm a Szülõi Szervezet munkáját. Néptáncosaink látványos palotástánccal nyitották meg a második vállalkozói bált. Tanulóink szüleinek, óvó néniknek nyílt napot/hetet tartottunk oktatási programunk bemutatásával. Debrecenbe országos tanulmányi versenyre utaztunk 17 tanulónkkal. Gratulálok mindenki eredményéhez és a felkészítõ tanárok munkájához (matematika: Farkas Richárd 5. o., 8. hely, Reichert Aletta 7. o., 11. hely; angol nyelv: Irmalós Martin, Tasi Dóra 6. o., páros 10. hely; komplex: Demecs Szilárd, Dávid Diána 4. o., Bán Johanna 3. o., 14. hely, Kovács Petra, Szlancsik Réka, Lengyel Barnabás 2. o., 12. hely). Az adventi idõszakra készülve, diákjaink országos szavalóversenyen vettek részt Kunhegyesen: Fejes Blanka 3. osztályos tanulónk I. helyezést ért el. Az országos zsoltáréneklõ versenyen, Budapesten Kádár Marica 3. o., Mikus Rebeka 6. o., Reichert Aletta 7. o. arany minõsítést, Szlancsik Réka 2. o. tanuló bronz minõsítést kapott. Országos versmondó versenyen, Budapesten Fejes Blanka 3. o. II. helyezést ért el. Egyik jutalma, hogy osztálytársait elviheti decemberben a Diótörõ elõadásra. Köszönjük! Megyei Bolyai matematika- (Irmalós Martin, Vincze-Pál Alexandra, Tasi Dóra, Mikus Rebeka) és magyar- (Mikus Rebeka, Farkas Ida Rebeka, Bokányi Alexandra, Éles Gabriella) versenyen 6. osztályos csapataink jól teljesítettek. Természetesen házi tanulmányi versenyeink is elkezdõdtek. Tanulóink jutalmaikat a reggeli áhítatokon vehették át. Köszönet jár a felkészítõ tanárok lelkes munkájáért. Adventi csendesség programunk keretében kézmûves délutánt tartottunk, ahol gyertyaöntés, koszorú, angyalka készítése, sütés folyt. A hétfõi áhítatokon adventi verseket, dalokat felidézve, közösen meggyújtottuk koszorúnkon a gyertyákat. Decemberben együtt vártuk a gyermekekkel a Mikulás napját. Tanulóink az óvodásokról se feledkeztek el. Drámaszakköröseink kedves elõadással jutalmazták meg kis társaikat. Immár hagyománnyá vált, hogy adventi programon szülõkkel együtt veszünk részt a Gödöllõi Királyi Kastély adventi sokadalmán. December 14-én, pénteken 16 órakor a Mátyás király téren együtt készüljünk az ünnepekre a fenyõfa körül. Mindenkit szeretettel várunk! Lelki felkészülésre jó alkalmunk a csendes nap december 21-én, pénteken és Betlehemi csillag karácsonyi mûsorunk, melyet december 20-án, csütörtökön 16 órai kezdettel tartunk a gyülekezeti házban, és az udvaron Betlehemet készítünk. Minden érdeklõdõt szeretettel várunk! A téli szünet december 24., hétfõtõl január 2-ig tart. Elsõ tanítási nap január 3., csütörtök. Legyen az ünnep csendes, Mint szívek dobbanása. Legyen békés, mint a hó hullása. Legyen szép mint a gyertya ragyogása És vidám, mint a gyermekek kacagása. Kívánok mindenkinek békés, szeretetteljes adventet és áldott ünnepeket! A Székely József Református Általános Iskola dolgozói, tanulói nevében: Simonné Bozsik Anikó igazgató Kedves Gyerekek, Ifjak, Felnõttek és Idõsek! Játékra és beszélgetésre hívunk minden korosztályt. Ha hisztek, és ezért érdekel titeket (Önöket) az Ige, vagy nem hisztek (még), és ezért foglalkoztat a Biblia, akkor szeretettel várunk a Szentmártonkátai Református Gyülekezet különbözõ alkalmaira. Úgy gondoljuk, hogy a mai, gondokkal teli, rohanó világban mindenkinek szüksége van közösségi élményre, igazi beszélgetésekre. Alkalmaink a következõk: Korosztálytól függetlenül szerdánként 17 órától gyülekezeti Biblia-óra, éves kor: Ifjúsági kör péntekenként 18 órától, éves kor: HuHa klub szombatonként 18 órától, 50 éves kor fölött: Szeniorklub szombatonként 15 órától, Kézmûves foglalkozás (pl.: adventi koszorú készítése, mézeskalácssütés, kosárfonás) alkalomszerûen. Természetesen továbbra is szeretettel várunk mindenkit vasárnaponként 10 órától istentiszteleteinkre, amely alatt korcsoportonként külön gyermek-istentiszteletek zajlanak. Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Máté 11,28) Szeretettel hívunk mindenkit, bárhol lett megkeresztelve (vagy nem lett). Elérhetõségek: Vizi Zsuzsanna református lelkipásztor a lelkészi hivatalban, telefon: 06 (29) , és Dr. Héjjáné Angeli Vivien teológus a 06 (20) as telefonszámon, illetve a címen

7 2012. december SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG 7 A SZABÓ MAGDA KÖZSÉGI KÖNYVTÁR ÉS TELEHÁZ HÍREI Márton-napi foglalkozások a Szabó Magda Községi Könyvtár és Teleházban A Márton-napi programokhoz két rendezvénnyel kapcsolódott a Szabó Magda Községi Könyvtár és Teleház. Óvodásoknak és kisiskolásoknak tartottunk kézmûves foglalkozásokat, ahol kislibákat készítettek a gyerekek. Másik rendezvényünk a rajzverseny volt, melyet Márton-napi hagyomány címmel írtunk ki. 158 db mû érkezett, melyek a könyvtárban kerültek kiállításra. A rajzverseny nyertesei: Óvodás korcsoportban I. helyezett: Bün Bíborka, Katica csoport II. helyezett: Pinczel Alina, Csillag csoport III. helyezett: Kucsera Hajnalka, Pillangó csoport Különdíj: Mázsás Csaba, Csillag csoport 1 2. korcsoportban I. helyezett: Kovács Petra 2. osztályos, Székely J. Reform. II. helyezett: Lengyel Milán 2. a osztályos, Arany J. III. helyezett: Pásztor Márk 1. osztályos, Székely J. Reform. Különdíj: Mázsás Angéla 1. a osztályos, Arany J korcsoportban I. helyezett: Fodor Fanni 3. a osztályos, Arany J. II. helyezett: Varga Donát 3. a osztályos, Arany J. III. helyezett: Fehérvári Titanilla 3. osztályos, Székely J. Különdíj: Mázsás Gábor 3. a osztályos, Arany J korcsoportban I. helyezett: Farkas Eszter 5. b osztályos, Váci M. Ált. Isk. Nagykáta II. helyezett: Mikus Rebeka 6. osztályos, Székely J. Reform. III. helyezett: Tasi Dóra 6. osztályos, Székely J. Reform. Különdíj: Laczkó Tamás 6. osztályos, Székely J. Reform korcsoportban I. helyezett: Nagy Gyöngyvér 7. osztályos, Székely J. Reform. II. helyezett: Balogh Zsófia 8. a osztályos, Arany J. III. helyezett: Zornánszki Petra 8. a osztályos, Arany J. Különdíj: Csontos Erzsébet 7. osztályos, Székely J. Reform. Eltérõ Tantervû Tagozatos korcsoportban I. helyezett: Gyetvai Lídia Stella, Arany J. II. helyezett: Csetneki Péter, Arany J. III. helyezett: Szatmári Hajnalka, Arany J. Középiskolások korcsoportjában I. helyezett: Pécz Cristopher 12. osztályos, Csonka J. Mûszaki Szakközép. Isk., Bp. II. helyezett: Bikás Bettina 10. osztályos, Damjanich J. Gimn. és Szakközép. Isk., Nagykáta A könyvjutalmakat Fodor Zoltán polgármester úr ajánlotta fel. KEDVES VENDÉGEK, MÉZ- ÉS MÉZESKALÁCS-KEDVELÕ KÖZÖNSÉG! Ezzel a megszólítással köszöntöttem mindazon lelkes résztvevõket, akik a hirtelen beállt nagy hideg és a sûrûn hulló hó ellenére is eljöttek december 4-én a könyvtárban tartott Méz-mézeskalács-mézesbáb címû rendezvényre. Fodor Zoltán polgármester köszöntõje után Árvai Mihályné méhész A méhek ajándéka és a mézeskalács címmel tartott érdekes, színes, szemléletes elõadást. Nagyon sok értékes információt kaptunk a méhek életérõl, lakásukról, az anyaméhrõl, a herékrõl és a dolgozó méhekrõl. Ugyancsak érdekes volt hallani a mézeskalács történetét is, miközben ott foghattuk kezünkben az ízlésesen becsomagolt, kis mézeskalács-ajándékot, melyet minden résztvevõ kapott az elõadótól, amit ezúton is köszönünk. Ezt követõen került sor a mézeskalács-kiállítás megnyitására. Nagy örömömre szolgált, hogy egy nem mindennapi kiállítás megnyitásában közremûködhettem, hiszen MÉ- ZESKALÁCS-KIÁLLÍTÁS nem volt még Szentmártonkátán. Maga az ötlet is szenzációs, de a megvalósítása még inkább az. Ezért itt is megköszönöm Benéné Árvai Erika ötletgazdának, és Árvai Mihályné megvalósítónak a fáradságot és mondjuk meg õszintén pénzt nem kímélõ munkáját, akik saját erõbõl létrehozták ezt a kiállítást az érdeklõdõk gyönyörködtetésére. A sokféle színû, formájú és díszítésû mézeskalács látványa megfogta a szemet, sõt egyformán hatott több érzékszervünkre. Ebbõl is látható, hogy a mézeskalács nem csupán egy sütemény, hanem sokféle jelképet megjelenítõ alkotás. Készítése komoly hagyományokkal rendelkezik, eredetileg az isteneknek felajánlott ajándék volt, majd az emberek közötti ajándék szerepét töltötte be. Van közöttünk olyan ember, aki kapott már mézeskalács-ajándékot? Bizony van. Régen a búcsú- és vásárfia mindig egy ilyen mézeskalács figura, vagy tükrös szív volt. Mint tudjuk, a mézeskalács fõ alapanyaga a méz, mely hosszú idõn át pótolhatatlan édesítõszer volt, így megbecsülése a belõle készített tésztára is átment. Ezért jelentõséget, sõt helyenként misztikus erõt is tulajdonítottak neki. Például, tudták, hogy az ókori görögök a halott szájába is mézeskalácsot tettek? Pedig így volt, ezzel engesztelték ki (Folytatás a következõ oldalon!)

8 8 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG december az alvilág mogorva õrét. Vagy tudták, hogy Püthagorasz nem élõ állatot, hanem állatformájú mézeskalácsot áldozott az isteneknek? Az is érdekes információ, hogy hazánkban már az aquincumi ásatásoknál is találtak több mézeskalácssütésre használt égetett cserépformát. Sõt, egy 16. századi irat utal mézes báb -ra. Mai ismereteink szerint az elsõ magyarországi mézeskalácsos-céh 1619-ben alakult Pozsonyban, de Kassa is mézeskalácsos-központnak számított a 17. században ból ismert a debreceni mézeskalácsosok céhének szabályzata. Az 1200-as évektõl kolostorok készítettek vallásos tárgyú figurákat, életképeket. Mindezek mellett a meseirodalomban is fellelhetõ a mézeskalács. Például a Grimm testvérek meséjében, a Jancsi és Juliskában szerepel egy mézeskalács ház, a csábítás szimbólumaként. Fentieken túl kedvelt vásári ajándék volt a mézeskalács szív, a huszár, kard, a baba, az angyalka, a tányér. Ennek a kiállításnak aktualitása is volt. Advent idõszakában valamennyien érezzük a szeretet ünnepének közeledtét, a készülõdés örömét. S mindehhez hozzátartozik a mézeskalács finom, fahéjas illata, szemet gyönyörködtetõ látványa. Kívánom, hogy minden látogató lelje örömét az ott látottakban, és élje át a karácsonyvárás meghitt, örömteli pillanatait. Végzetül minden kedves lakosnak kívánok szeretetteljes, békés, meghitt karácsonyi ünnepeket. Kele Sándorné, az oktatási bizottság elnöke A Magyarországi Wado-ryu Szövetség országos bajnokságát november 17-én Kókán rendezték meg, amelyre 168 versenyzõ nevezett. Természetesen a szentmártonkátai karateklub versenyzõi is. A versenyrõl tudni kell, hogy minden évben egy alkalommal rendezik meg, és mindig az év Sportos Szentmártonkáta Egyre többen döntünk úgy Szentmártonkátán, hogy testilelki egészségünk megõrzése érdekében, vagy éppen a kihívások legyõzése miatt elkezdünk sportolni. Kivel futás, kivel kerékpározás közben találkozunk kihasználva a kerékpárutak, új sétányok, járdák adta lehetõségeket, kivel a karatedojoban, vagy a pingpongasztal körül. Persze nem szabad elfelejteni azon sportrajongókat sem, akik jóga-, zumba-, spinning- vagy hot iron edzéseken izzadják ki magukból felesleges kalóriáikat vagy épp a hétköznapok feszültségét. Elõre elnézést kell kérjek azon sportágak mûvelõitõl, akik nem kerültek megemlítésre, bizonyára vannak még jó néhányan, szerencsére. Van azonban egy tömegsportág, ami az utóbbi hónapokban nagy változáson ment keresztül, aminek eredményeképpen több mint ötven szentmártonkátai gyermek kapott lehetõséget a mozgásra. Ez természetesen a futball, aminek utánpótlás-nevelési programjának beindulása büszkén vállalható minõségben indult el 2012 õszén, itt, Szentmártonkátán. A program koordinálásához nélkülözhetetlen a szakmai és az önzetlen emberi hozzáállás, kiemelten, mivel gyermekek nevelésérõl van szó. Egészségünk megõrzése és az egészséges, sportszerû versenyzés önmagában elég téma lehet egy cikk megírására, mégis engem a köszönetnyílvánítás sarkallt írásra, ami nagyon sok szülõben fogalmazódott meg, akinek gyermekei számára lehetõség nyílt focizni Szentmártonkátán, akár már ötévesen is. Köszönetet mondunk Búzás Józsefnek, akinek az irányításával és lelkesedésével gyermekeink megszerették ezt a sportágat, köszönet Tatár Attila és Márk edzõknek, akik hasonló hozzáállással, szabadidejüket feláldozva segítik a csapatok munkáját. Köszönet illeti meg azokat a támogatókat is, akik a sportolás feltételeit teremtik meg a gyermekek részére mezek, sportfelszerelések beszerzésével, vagy akár a pálya fenntartásával, meleg öltözõ biztosításával járultak hozzá a szentmártonkátai gyermekek fejlõdéséhez. Kívánjuk, hogy az új évben az eddigiekhez hasonló lelkesedéssel és akarattal tudják a sport szeretetére és tiszteletére nevelni a következõ aranycsapat-nemzedéket! Köszönet mindenkinek, akik a szentmártonkátaiak sportolási lehetõségeiért tesznek. Tegye ezt munkája részeként vagy úgy, ahogy sokan, elhivatottságból, önzetlenül, akár egy sportesemény megrendezésével. Üdvözlettel a szülõk nevében: Lengyel Krisztián Szentmártonkátai karatesikerek a Wado OB-n legszínvonalasabb sportrendezvénye. Ezen a versenyen dõl el, hogy ki viselheti egy évig az országos bajnoki címet, amely minden versenyzõ nagy álma. A versenyzõk több hónap intenzív felkészülést követõen, a legjobb formában lépnek a küzdõtérre, ahol minden tudásukat összeszedve

9 2012. december SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG 9 döntik el a nap végére, több küzdelem után, hogy ki állhat fel a világot jelentõ dobogóra. Nem volt ez másként ez alkalommal sem. A szentmártonkátai karatésok remekül szerepeltek a versenyen. A nagyon erõs mezõnyben ezüstérmet szerzett, felnõtt férfi kategóriában Bede János és Nagy Attila, az U-18-as lányok közül Aszódi Elizabett. A gyermekek versenyében a nagyon népes mezõnyben Bede Olivér bronzérmet szerzett. A felnõtt nõk küzdelmében Szabó Judit ugyancsak bronzérmes lett. A versenyzõk felkészítését végzõ Dobozi Tamás karateymester elégedetten nyugtázta versenyzõi sikerét. A verseny igazgatójától, a japán Shibamori Kando 9. danos shihantól vehették át a dandiplomájukat Vincze Miklós és Nagy Tamás mesterek, akik még a nyári edzõtáborban vizsgáztak sikeresen 1. dan mesterfokozatra. Így már a szentmártonkátai karateklubban négy fekete öves mester edz és tanít. Ugyancsak ez alkalommal vehette át nemzetközi instruktori diplomáját sensei dr. Dobozi József 3. danos mester is. Gratulálunk a szentmártonkátai karateklub valamennyi versenyzõjének és mestereiknek! Takács László HIRDETÉSEK ELADÓ táskavarrógép, fagyasztó (120 literes), kempingkerékpár, egyes eke (robihoz), 2 db körmöskerék. Telefon: 06 (29) Termõföldet vásárolnék! Tel.: 06 (20) BRONZPULYKÁK eladók (tanyasi)! Tel.: 06 (20) VASÚTÁLLOMÁSI SUPER COOP-SLÁGER ÉLELMISZERÜZLET Kedves Vásárlóink! Köszönjük az egész évben tanúsíto bizalmukat termékeink és szolgáltatásaink iránt; a sikeres folytatás reményében a következő idéze el szeretnénk kedveskedni Önöknek! Este, mikor kigyúlnak a karácsonyi fények, a gyermekkori álmok egy percre visszatérnek. Ekkor a szemekben a szeretet fénye lángol, s a gyertya fényénél még a csillag is táncol! Cím: 2254 Szentmártonkáta, Vasútsor u. 1. KOZMETIKA: Melinda: 06 (30) ÜNNEPI AKCIÓK: Dermaroller (tűszúrásos kezelés) Mezoterápiás arckezelés Gyémántfejes dermabrázió (bőrcsiszolás) 3D szempilla-hosszabbítás FODRÁSZAT: Beáta és Vivien: 06 (29) Fonások: 600 Ft-tól Feltűzések, kontyok: 1500 Ft-tól MANIKŰR, PEDIKŰR, MŰKÖRÖM: Gizus: 06 (30) ÁLLÓ SZOLÁRIUM: 80 Ft/perc Csokicsövekkel Megfelelő ajándék Karácsonyra a Szépségszalon ajándékutalványa! Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben, gazdag, boldog új évet kívánnak: Bartucz Zoltán és az üzlet dolgozói! Minden Kedves Vendégünknek kellemes ünnepeket kíván: A Szépségszalon csapata

10 10 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG december EPILFREE Tartós szõrtelenítés, gépek nélkül! Gyors, egyszerû, kíméletes. Ön is megismerné bõvebben, szívesen kipróbálná? Bejelentkezés: Pappné Kiss Éva kozmetikus 06 (29) , 06 (30) Szentmártonkáta, Úttörõk u. 4/C További szolgáltatások: Hagyományos kozmetikai kezelések Tûnélküli mezoterápiás kezelés Tartós, szálankénti szempilla-hosszabbítás Barnuljon biztonságosan az EU-szabványnak megfelelõ coffee love EU 0,3 csövekkel ellátott szoláriumban! Kedvezõ percdíjak, bérletkedvezmény. Karácsonyra ajándékutalványok vásárolhatók! Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánok! BRILL SZÉPSÉGSTÚDIÓ BIOKOZMETIKA Szalagavatóra alkalmi sminkek már 1500 Ft-tól Tincses mûszempilla 1300 Ft 3D mûszempilla-építés 6000 Ft Biokozmetikumokkal végzett arckezelések már 1500 Ft-tól Ingyenes bõrápolási tanácsadás! Ajándékutalvány vásárolható! Szeretettel várom régi és új vendégeimet! BEJELENTKEZÉS: +36 (30) KARAI KATALIN Szentmártonkáta Keresztury L. u. 20. Mindig friss termékekkel várjuk kedves vevõinket megnyílt pékáru-mintaboltunkban! Kellemes ünnepeket kívánok! Házi jellegû fehér kenyér 200 Ft! Kalácsok, rozsos kenyerek, 35 féle péksütemény, zsömle, kifli, bagett, perec, üdítõk széles választékát kínáljuk Önöknek, a Rákóczi út 7. szám alatt (Erika butikjának udvarában). Nyitva tartás: hétfõtõl péntekig 5-tõl 16 óráig szombat 6-tól 12 óráig vasárnap ZÁRVA CSERÉPKÁLYHÁK tervezését, átépítését, átrakását és tisztítását, valamint HORDOZHATÓ CSERÉPKÁLYHÁK és KANDALLÓK építését vállalom. Kérdéseivel hívjon bizalommal! Szentmártonkáta, József Attila út 88. sz. Telefon: 06 (29) Mobil: 06 (70) Felelõs kiadó: Szentmártonkáta Község Önkormányzata Felelõs szerkesztõ: Szerkesztõbizottság Engedélyszám: 571/1991. Megjelenik: 1800 példányban Szentmártonkáta Község Önkormányzat megbízásából kiadja: PetTerGusz Kft.

ÚJSÁG. Szentmártonkáta Önkormányzat Képviselõ-testülete szeretettel meghívja

ÚJSÁG. Szentmártonkáta Önkormányzat Képviselõ-testülete szeretettel meghívja SZENTMÁRTONKÁTAI XXII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM, 2012. OKTÓBER ÚJSÁG Szentmártonkáta Önkormányzat Képviselõ-testülete szeretettel meghívja az 1956-os forradalom és szabadságharc 56. évfordulója alkalmából tartandó

Részletesebben

2010. december XX. évfolyam, 12. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP. Van egy ország

2010. december XX. évfolyam, 12. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP. Van egy ország 2010. december XX. évfolyam, 12. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP Van egy ország idelenn, Füle Lajos arról szól az énekem: hol egy csillag tündökölt, Jézus Krisztus Földre jött.

Részletesebben

ÚJSÁG. Eppinger Éva festőművész,a kiállításának címe: A természet csodái

ÚJSÁG. Eppinger Éva festőművész,a kiállításának címe: A természet csodái SZENTMÁRTONKÁTAI XXII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2012. ÁPRILIS ÚJSÁG Az Ipartestület szeretettel meghív és vár minden kedves érdeklődőt az Arany János Általános Iskola udvarán 2012. április 30-án hétfőn megrendezésre

Részletesebben

Jegyzõi tájékoztató a képviselõ-testület ülésérõl

Jegyzõi tájékoztató a képviselõ-testület ülésérõl SZENTMÁRTONKÁTAI XXIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM, 2013. JANUÁR ÚJSÁG Kányádi Sándor: Csendes pohárköszöntõ újév reggelén Tisztelt Lakosok! A 2013-as év elején e verssel kívánunk minden kedves lakosnak békességben,

Részletesebben

Tisztelt Lakosság! Örömhír. 2008. december XVIII. évfolyam 12. szám 100 Ft

Tisztelt Lakosság! Örömhír. 2008. december XVIII. évfolyam 12. szám 100 Ft 2008. december XVIII. évfolyam 12. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP Békés, boldog karácsonyi ünnepeket kíván a képviselõ-testület és a szerkesztõbizottság! Örömhír Örömhírt mondok

Részletesebben

ÚJSÁG. A tavaszi szünet alatt kicserélésre került a kilyukadt szennyvíztartály az Arany János Általános Iskola udvarán, továbbá megkezdődtek a

ÚJSÁG. A tavaszi szünet alatt kicserélésre került a kilyukadt szennyvíztartály az Arany János Általános Iskola udvarán, továbbá megkezdődtek a SZENTMÁRTONKÁTAI XXI. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2011. MÁJUS ÚJSÁG Tisztelt Lakosság! A legfontosabb hírrel kezdem tájékoztatómat:,,a Tápió-menti régió szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása elnevezésű nagyprojekt

Részletesebben

Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja

Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja 2014. június 11. Ceglédberceli Híradó www.cegledbercel.hu Mi is ott leszünk a VB-n! Egyedül meccset nézni nem rossz, de még jobb közösen! Ezért a Világbajnokság

Részletesebben

200.! Tisztelt Olvasó! A Nyársapáti Hírmondó 200. számát tartja e hónapban a kezében.

200.! Tisztelt Olvasó! A Nyársapáti Hírmondó 200. számát tartja e hónapban a kezében. XVI. évfolyam 2009. december 10. 200. szám 200.! Tisztelt Olvasó! A Nyársapáti Hírmondó 200. számát tartja e hónapban a kezében. Reméljük, hogy minden számban talált valami olyat, ami érdekelte. A Hírmondó

Részletesebben

SZIGETBECSEI. fejlődésről szól.

SZIGETBECSEI. fejlődésről szól. XVII. évfolyam 1. szám 2015. január-február SZIGETBECSEI KRÓNIKA Évértékelés, tervek, gondolatok Véget ért a 2014-es esztendő, eljött a számvetés ideje, s itt az idő az új év tervezésére. Az év utolsó

Részletesebben

Advent. A múltat tiszteld, s a jelent vele kösd a jövőhöz! Vörösmarty

Advent. A múltat tiszteld, s a jelent vele kösd a jövőhöz! Vörösmarty új 2013/1 1.oldal 2.oldal új 2013/1 Advent Második alkalommal rendezett önkormányzatunk mini adventi vásárt és karácsonyi hangversenyt. December 22-én délután, a hideg idő ellenére sokan kilátogattak e

Részletesebben

KRÓNIKA A novemberi Önkormányzati Híradó megjelenése óta történt fontosabb eseményekről.

KRÓNIKA A novemberi Önkormányzati Híradó megjelenése óta történt fontosabb eseményekről. 2 2011. december KRÓNIKA A novemberi megjelenése óta történt fontosabb eseményekről. CSATORNÁZÁS Zajlik a szennyvízberuházás építési munkáira a közbeszerzési eljárás. Három eljárás közvetlenül érinti a

Részletesebben

Ajándék karácsonyi gálamûsor

Ajándék karácsonyi gálamûsor Dorog Város Képviselõ-testületének lapja Ajándék karácsonyi gálamûsor Kíváncsian gyülekezett Dorog apraja-nagyja a mûvelõdési házban, hogy végre élõben is megtudják, milyen zenei élménnyel kedveskednek

Részletesebben

A szabadság eszméjét átörökítették. akik nemzedékről-nemzedékre

A szabadság eszméjét átörökítették. akik nemzedékről-nemzedékre Közélet Kultúra Mindennapok 2015. április 10. 150 forint A szabadság eszméjét átörökítették nemzedékől-nemzedékre Március 13-án a művelődési házban emlékezett meg a város az 1848-as forradalom és szabadságharcról.

Részletesebben

Kistarcsai Böllérfesztivál

Kistarcsai Böllérfesztivál Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja 2012. 01. szám 1 Kistarcsai Böllérfesztivál Korán reggel fogópálinkával kínálta Solymosi Sándor polgármester a csapatokat Antal Péter böllér leszúrja

Részletesebben

Tájékoztató Bizottság beszámolója

Tájékoztató Bizottság beszámolója Tisztelt Olvasók! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2010. június 25-én tartotta legutóbbi ülését, melyen a következõ határozatok, döntések születtek: A napirendet a felmerülõ kiegészítésekkel

Részletesebben

ÚJSÁG. Tisztelt szentmártonkátai Polgárok!

ÚJSÁG. Tisztelt szentmártonkátai Polgárok! SZENTMÁRTONKÁTAI XXI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2011. ÁPRILIS ÚJSÁG Valami nemesebbért! A válságos idők k közepette, Sok minden mellett úgy, felvillant bennem -: Hátha megérnénk végre valahára, Hogy derű áramoljon

Részletesebben

Tisztelt Lakosság! 2010. június XX. évfolyam, 6. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP

Tisztelt Lakosság! 2010. június XX. évfolyam, 6. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP 2010. június XX. évfolyam, 6. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP Tisztelt Lakosság! Szentmártonkátán is problémát okozott a belvíz, ha nem is olyan mértékben szerencsére, mint az

Részletesebben

2014. január www.zsambek.hu ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA

2014. január www.zsambek.hu ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA 2014. január www.zsambek.hu Interjú dr. Malik Dean jegyzôvel Közbiztonsági hírek Betlehemi láng köszöntése Zsámbékon Bölcsôdei, óvodai, iskolai adventi

Részletesebben

Képeslap az unokáról. Óév - újév. Leltár, tíz év után. 2008. januári Hírmondó

Képeslap az unokáról. Óév - újév. Leltár, tíz év után. 2008. januári Hírmondó 2008. januári Hírmondó 1 KÖZÉLETI LAP, ÁRA: 50 Ft 2008. január, XVII. évf. 1. szám Képeslap az unokáról Gyermek születik. Ez a legnagyobb ajándék karácsonytól karácsonyig, vagyis az idők végezetéig. Gyermek

Részletesebben

Sükösd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa 8. évfolyam 1. szám

Sükösd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa 8. évfolyam 1. szám 2012. év január-február Sükösd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa 8. évfolyam 1. szám A szennyvízberuházás helyzetéről A 2011-es év végén több dologban is történt érdemi előrelépés a projektben, ill.

Részletesebben

2008. október XVIII. évfolyam 10. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ

2008. október XVIII. évfolyam 10. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ 2008. október XVIII. évfolyam 10. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP Ideje: Helye: MEGHÍVÓ szeretettel meghív minden helyi lakost az 1956-os forradalom és szabadságharc 52. évfordulója

Részletesebben

Őri Hírek ŐRISZENTPÉTEREN ÉLŐK LAPJA. Szívem csengő

Őri Hírek ŐRISZENTPÉTEREN ÉLŐK LAPJA. Szívem csengő III. évfolyam 4. szám 2014. december 1 ŐRISZENTPÉTEREN ÉLŐK LAPJA Tartalomból Közmeghallgatás Házunk tája - Önkormányzati hírek Újraválasztották az elnököt Sokan, sokféleképpen emlékeztek Fesztiválváros

Részletesebben

A tartalomból: Évfordulók ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2009. DECEMBER XIX. ÉVFOLYAM 12. SZÁM

A tartalomból: Évfordulók ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2009. DECEMBER XIX. ÉVFOLYAM 12. SZÁM A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2009. DECEMBER XIX. ÉVFOLYAM 12. SZÁM Bál a gyemekekért 2 Nálunk történt 3...az ünnepek alatt 4 Karácsonyra 5 P+R beruházás 6 Ez + Az 7 Az üléterembõl jelentjük

Részletesebben

Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 4. szám 2011. tél

Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 4. szám 2011. tél Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 4. szám 2011. tél Pár hét és újra legkedvesebb, legmeghittebb ünnep érkezik el mindannyiunk otthonába. Az ünnep, amit áhítattal várunk és amitõl oly sokat remélünk:

Részletesebben

Első kézből... Településünk közügyeiről néhány gondolatban

Első kézből... Településünk közügyeiről néhány gondolatban Első kézből... Településünk közügyeiről néhány gondolatban Szeretettel köszöntöm a Kedves Olvasókat, és első kézből szeretném tájékoztatni Újszilvás életében az elmúlt időszakban történt eseményekről,

Részletesebben

Ebesi Hírlap. Minden forintnak hasznosulnia kell elfogadta a testület a 2014. évi költségvetést. A tartalomból...

Ebesi Hírlap. Minden forintnak hasznosulnia kell elfogadta a testület a 2014. évi költségvetést. A tartalomból... XIII. évf. 2. szám 2014. február Ingyenes kiadvány Ebes Község Önkormányzatának havonta megjelenő lapja A tartalomból... Szeretettel várunk mindenkit nemzeti ünnepünk alkalmából március 15-én 9.30 órától

Részletesebben

ÉN AZT TARTOM, AKI MEGMONDJA AZ IGAZAT, " A tartalomból: Évfordulók

ÉN AZT TARTOM, AKI MEGMONDJA AZ IGAZAT,  A tartalomból: Évfordulók ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2009. JÚNIUS XIX. ÉVFOLYAM 6. SZÁM A tartalomból: Csülökfesztivál 2-3 Pedagógusnap 4 Nálunk történt 5 Gyermeknap 6 Hõsök napja 7 Nálunk történt 8 Eseményeink 9 Ülésterembõl

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Tegyünk az egészségért!

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Tegyünk az egészségért! XXII. évfolyam, 2014. május 31. 5. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Tegyünk az egészségért! Felelősek vagyunk magunkért és másokért. Így van ez az egészség védelmében

Részletesebben

a hatalmas cégek diktálnak

a hatalmas cégek diktálnak Idôszaki havilap Ingyenes III. évfolyam 5. szám 2014. május Fejér megye 2. számú országgyûlési egyéni választókerületében, rendben zajlottak az április 6-i országgyûlési választások. Pusztavámon három

Részletesebben

Országos bajnokok birkózásban Kecskeméti Ferenc diák I. 32 kg-ban Kecskeméti Krisztián diák II. 26 kg-ban

Országos bajnokok birkózásban Kecskeméti Ferenc diák I. 32 kg-ban Kecskeméti Krisztián diák II. 26 kg-ban XVII. évfolyam 2010. december 10. 212. szám TISZTELT LAKOSSÁG! Nyársapát Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. december 08-án 17 órakor a Szarka Mihály Művelődési és Szabadidőközpont nagytermében

Részletesebben