ÚJSÁG SZENTMÁRTONKÁTAI XXII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM, DECEMBER. Karácsony. Jegyzõi tájékoztató a képviselõ-testület ülésérõl Tisztelt Lakosság!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÚJSÁG SZENTMÁRTONKÁTAI XXII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM, 2012. DECEMBER. Karácsony. Jegyzõi tájékoztató a képviselõ-testület ülésérõl Tisztelt Lakosság!"

Átírás

1 SZENTMÁRTONKÁTAI XXII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM, DECEMBER ÚJSÁG Gazdag Erzsi: Karácsony Szól a csengõ, száll a dal. Itt van a Karácsony. Arany csillag tündöklik a fenyõfaágon. Békés, meghitt karácsonyi ünnepeket és egészségben gazdag, boldog új esztendõt kívánok magam és Szentmártonkáta Község Önkormányzata nevében a település minden kedves lakosának. Fodor Zoltán polgármester Gyertya lobban, mennyi fény! Mintha a fa égne! Ha nem volna Karácsony, felszállna az égre. Ott lobogna a fenyõ, mint egy tüzes csillag, amelyikrõl éjszaka szikraesõk hullnak. Itt marad most a fenyõ. Itt marad minálunk. S amíg itt lesz, mindnyájan ünneplõben járunk. Fényben rezeg a fenyõ. Lobognak a gyertyák. Ünnep van ma, Karácsony látogatott hozzánk. Intézményeinket is meglátogatta a Mikulás ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Jegyzõi tájékoztató a képviselõ-testület ülésérõl Tisztelt Lakosság! A képviselõ-testület november 29-én tartotta munkaterv szerinti, soron következõ ülését. Az ülésen nyolc fõ képviselõ vett részt. A képviselõ-testület az alábbi napirendi pontokat vitatta meg, és hozott döntést. Az 1. napirendi pontnál elfogadták a beszámolót az önkormányzat és intézményei ¾ éves gazdálkodásáról. A 2. napirendi pontnál az önkormányzat és intézményei évi költségvetési koncepcióját fogadták el. A 3. napirendi pontnál a 21/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelettel megállapították a fizetendõ étkezési térítési díjakat január 1-jétõl az étkeztetést igénybe vevõknek az alábbi összegeket kell megfizetniük. a) óvodások, 3-szori étkezés 276 Ft+27% áfa=350 Ft (ebbõl tízórai 74 Ft, ebéd 208 Ft, uzsonna 68 Ft, áfával együtt); b) napközisek, 3-szori étkezés 380 Ft+27% áfa=482 Ft (ebbõl tízórai 104 Ft, ebéd 284 Ft, uzsonna 94 Ft, áfával együtt); (Folytatás a következõ oldalon!)

2 2 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG december c) intézményi dolgozók, csak ebéd 415 Ft+27% áfa=527 Ft; d) étkeztetést igénybe vevõ intézményi dolgozók, 3-szori étkezés 502 Ft+27% áfa=637 Ft (ebbõl tízórai 138 Ft, ebéd 372 Ft, uzsonna 127 Ft, áfával együtt); e) vendég étkezõk, csak ebéd 533 Ft+27% áfa=677 Ft. A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételérõl és az ezért fizetendõ térítési díjakról szóló 37/2009. (XII. 1.) önkormányzati rendeletet módosították a 22/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelettel. Ennek értelmében január 1-jétõl a személyes gondoskodásért fizetendõ étkeztetés térítési díja: 337 Ft+27% áfa=428 Ft. A 4. napirendi pontnál döntöttek arról, hogy a Napközi Otthonos Óvodában határozatlan idõre betölthetõ egy dadus álláshely. Az álláshely eddig határozott idõre volt betöltve. Az 5. napirendi pontnál az Arany János Általános Iskola tornatermébe száz darab szék vásárlásáról hoztak döntést. A székek költsége háromszázkilencvenháromezer-hétszáz forint. A 6. napirendi pontnál egyhangú, nyolc igen szavazattal úgy döntöttek, hogy január 1-jétõl a Szabó Magda Könyvtár és Teleházban a fizetendõ szolgáltatások díját nem emelik meg, azt változatlanul hagyták. A 7. napirendi pontnál a évre jóváhagyták a belsõ ellenõrzési tervet. A következõ napirendnél az önkormányzati ingatlanok biztosítási díját vizsgálták felül. A 9. napirendi pontnál a évre vonatkozóan a közterület-használati díjtételeket vizsgálták felül, az összegeket nem emelték meg. A 10. napirendi pontnál az önkormányzati lakásbérleti díjakat vizsgálták felül, annak összegét változatlanul hagyták. A 11. napirendi pontnál tárgyalták meg a helyi adókat. A évben sem a magánszemélyek kommunális adója, sem az iparûzési adó összege nem változik. A hótolásra vállalkozó megbízása napirendben a döntését a képviselõ-testület a december 13-i ülésre elhalasztotta. A 13. napirendi pontnál döntöttek az önkormányzat és intézményeinél a folyékony hulladék elszállítására vállalkozó megbízásáról. A évre Magoss Györgyné vállalkozót bízták meg. A 14. napirendi pontnál január 1-jétõl június 30-ig a Tápiószecsõi Víziközmû Kft.-t bízták meg a települési szilárd hulladék összegyûjtésével, elszállításával. A települési szilárd hulladék kezelésére szervezett közszolgáltatásról és díjairól szóló 26/2007. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításra került, a 24/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelettel, mely által a közszolgáltatás díja január 1-jétõl az alábbiak szerint került megállapításra. A közszolgáltatásért az ingatlantulajdonos által fizetendõ díjat az egységnyi hulladékkezelési díj és a közüzemi szerzõdésben meghatározott gyûjtõedény térfogata adja, ürítési alkalmanként. A hulladékkezelési közszolgáltatási egységnyi nettó díja: 4,47 Ft/liter (ebbõl, hulladékbegyûjtési és -szállítási díj = 1,9 Ft/liter, ceglédi körzet hulladékkezelési díj = 2,57 Ft/liter, mindösszesen, általános forgalmi adóval: 5,6769 Ft/liter. A havi ürítési díj kiszámításának módja: A tárolóedény térfogata (szerzõdött liter) x hulladékkezelési díj x heti ürítési gyakoriság x 52 = éves összeg, elosztva a hónapok számával (12-vel). A 15. napirendi pontnál az önkormányzat és intézményei dolgozóinak foglalkozás-egészségügyi ellátásával a évben továbbra is dr. Püspök Szilviát bízták meg. Megtárgyalták a Jobbik Magyarországért Mozgalom Szentmártonkátai Alapszervezetének kérelmét, melyben a Fénylánc elnevezésû programjuk megrendezéséhez kérték erre alkalmas terület kijelölését. A képviselõ-testület a Jókai utcánál lévõ önkormányzati területet ajánlotta fel. A következõ napirendi pontnál módosították a Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodását. Elfogadták a Tápió-vidéki Többcélú Kistérségi Társulással kötendõ feladatellátási szerzõdést, mely a továbbtanulási és pályaválasztási tanácsadás évi ellátására irányul. A Polgármester Úr tájékoztatást adott a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról, a két ülés közötti eseményekrõl. A következõ napirendi pontnál a Sportpálya világításának bõvítését jóváhagyták. A világításbõvítés költsége hatszázötvenezer forint. A Szabó Magda Községi Könyvtár és Teleház intézményvezetõjének november 30-ig megválasztották Benéné Árvai Erikát. Egyhangú szavazattal, 100%-os önkormányzati tulajdonú, korlátolt felelõsségû társaság alakításáról döntött a képviselõ-testület Szentmártonkátai Településüzemeltetési Kft. néven. Továbbá egyéni kérelmekben hoztak döntést a képviselõk. A képviselõ-testület munkaterve szerint az évi utolsó ülésére december 13-án, csütörtökön 17 órai kezdettel kerül sor, a Polgármesteri Hivatal dísztermében. Tisztelt Lakosság! A képviselõ-testületi ülések jegyzõkönyvei teljes terjedelemben elolvashatóak a könyvtárban és a község honlapján. Dr. Illés Zsuzsanna jegyzõ Közérdekû tájékoztató Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az ivóvízdíj a évtõl hatósági árként kerül megállapításra, ami azt jelenti, hogy a Magyar Energia Hivatal állapítja meg a vízdíjat, nem a képviselõ-testület. Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a Tápiószecsõi Víziközmû Kft. a települési szilárd hulladékot ünnepnapokon is elszállítja. Tehát, ha a szállítás napja ünnepnapra esik, a gyûjtõedényeket ezen a napon is szíveskedjenek kitenni. Dr. Illés Zsuzsanna jegyzõ

3 2012. december SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG 3 MEGHÍVÓ Szeretettel meghívunk és várunk minden kedves lakost az önkormányzat épülete elõtt december 18-án kor kezdõdõ FALUKARÁCSONY ünnepségünkre, melyet immár második alkalommal rendez meg az önkormányzat képviselõ-testülete. Az ünnepség keretén belül elsõ alkalommal kerül sor betlehemi jelenetet ábrázoló térbeli alkotás elhelyezésére, melyet az Arany János Általános Iskola és az önkormányzat szervezésében hozunk létre. Kedves Szentmártonkátaiak! Várunk mindenkit. Ünnepeljünk együtt! A szervezõk Szentmártonkáta Község Önkormányzata a 70 év feletti helyi lakosokat 2000 forint értékû élelmiszercsomaggal köszönti a szeretet ünnepén. A csomagok a képviselõ-testület tagjainak közremûködésével kerülnek kiszállításra december 17. és 21. között. Fodor Zoltán Dr. Illés Zsuzsanna polgármester jegyzõ KÖZÉLETI HÍREK HÍRLEVÉL Házhoz menõ, szelektív hulladékgyûjtés szállítási naptár, I. negyedév SZENTMÁRTONKÁTA Hulladéktípus A hét napja Hónap Nap Január 15. Újrahasznosítható Kedd Február 12. Március 12. GYÛJTÉSI ÚTMUTATÓ ÚJRAHASZNOSÍTHATÓ HULLADÉKOK Sárga zsákban vagy gyûjtõszigeten, mindig tisztán és laposra hajtogatva! PAPÍR Gyûjtés módja: tisztán, laposra hajtogatva kartondoboz, hullámpapír, élelmiszerek és kozmetikai cikkek papírdobozai, színes és fekete-fehér újság, szórólap, prospektus, irodai papír, füzet, telefonkönyv MÛANYAG Gyûjtés módja: kiöblítve, laposra taposva színes és víztiszta PET jelzésû palack, kupak (pl.: üdítõs, ásványvizes), kozmetikai és tisztítószerek flakonjai (pl.: samponos, öblítõs, mosogatószeres), reklámszatyor, nejlonzacskó, csomagolófólia (zsugor és strech), jughurtos-, tejfölös- és margarinosdobozok ITALOS FÉM- ÉS KARTONDOBOZ Gyûjtés módja: kiöblítve, laposra taposva fém italosdoboz (pl.: üdítõs, sörös, energiaitalos), tartós tej és üdítõk dobozai (Tetra Pak jelzéssel), konzervdobozok ÜVEG Gyûjtés módja: kiöblítve, csak a gyûjtõszigeten gyûjthetõ, zsákba helyezni tilos! színes és színtelen öblösüveg (pl.: üdítõs, boros) Tájékoztató a szelektív hulladékgyûjtésrõl Érvényes: január 1-jétõl március 31-ig. Tisztelt Ingatlantulajdonosok! Társaságunk a fenntarthatóság jegyében célul tûzte ki környezetünk tudatos védelmét, melynek érdekében a évben 49 településen, így az Ön településén is bevezettük a házhoz menõ, szelektív hulladékgyûjtést. A gyûjtés sikeresnek bizonyul, egyre több lakos választja ezt a módszert a háztartásában keletkezõ, újrahasznosítható és komposztálható hulladékok elhelyezésére. Együttmûködõ munkájukat ezúton is köszönjük, továbbra is tartsanak velünk! Gyûjtsünk együtt szelektíven 2013-ban is! Házhoz menõ, szelektív hulladékgyûjtés Újrahasznosítható hulladékok gyûjtése Önnek csak annyit kell tennie, hogy a szelektíven gyûjtött, újrahasznosítható hulladékokat (pl.: papír, mûanyag, fém, italoskarton) a Hírõs Hulladékgazdálkodási Kft. által térítésmentesen rendelkezésre bocsátott, sárga színû zsákban (Folytatás a következõ oldalon!)

4 4 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG december keverten gyûjti, és a hulladékgyûjtési naptárban szereplõ napokon kihelyezi az ingatlana elé. Gyûjtési idõszak: havonta egy alkalommal, a mellékelt hulladékgyûjtési naptárban megadott napokon. FONTOS: Kérjük, hogy a biztonságos munkavégzés érdekében üveget NE helyezzen a zsákokba! Zsákok begyûjtésének módja, plusz zsák igénylése A sárga (újrahasznosítható hulladék) zsákokat a gyûjtési napokon reggel 7 óráig szíveskedjen kihelyezni az ingatlan elé, mert a hulladékgyûjtõ gépjármû elhaladása után a kihelyezett zsákokat nem áll módunkban elszállítani! Amennyiben a zsákba háztartási vegyes hulladék, lom, üveg vagy nem megfelelõ típusú, illetve szennyezett hulladék kerül, társaságunk jogosult megtagadni annak elszállítását. A mindenkori begyûjtéssel egyidejûleg munkatársaink annyi cserezsákot helyeznek el a postaládába, amennyi kihelyezésre került. Fontos tudnivaló! Amennyiben a cserezsák kevésnek bizonyul, az újrahasznosítható és komposztálható hulladékokat bármilyen más, áttetszõ, mûanyag zsákban is kihelyezheti! Ezenfelül plusz zsák igényelhetõ a helyi polgármesteri hivatalokban és a lakossági hulladékudvarokban. Köszönjük, hogy él a szelektív hulladékgyûjtés lehetõségével, és együttmûködik velünk. Hírõs Hulladékgazdálkodási Kft. További információ: Telefon: (53) Honlap: TISZTELT EBTARTÓK! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kedvtelésbõl tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) kormányrendelet módosítása értelmében január 1-jétõl minden, négy hónaposnál idõsebb eb csak elektronikus azonosító transzponderrel, azaz mikrocsippel megjelölve tartható! Ugyanezen rendelet elõírja, hogy az eb bármilyen célból történõ vizsgálata, kezelése elõtt az állatorvosnak kötelessége ellenõrizni, hogy az állat mikrocsippel jelölve van-e január 1-jétõl az állatorvosnak kötelessége jelentést tenni a Kerületi Fõállatorvosi Hivatal felé, amennyiben olyan esetet észlel, hogy a kutya nincs mikrocsippel jelölve. Ebet forgalmazni, illetve tulajdonjogot bármilyen módon átruházni kizárólag mikrocsipes megjelölés után lehet! Megértésüket köszönjük! Kerületi Fõállatorvosi Hivatal Köszönetnyilvánítás Köszönetet mondunk mindazoknak a rokonoknak, ismerõsöknek, szomszédoknak, akik szerettünk, Szabó Istvánné Szûcs Jolán temetésén részt vettek, részvételükkel, virágokkal fájdalmunkban osztoztak. A gyászoló család Tisztelt Szentmártonkátai Lakosok! A Sülysáp Székhelyû Közös Fenntartású Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat nevében szeretnénk köszönetet mondani a következõ személyeknek: Török Imrének, Dósa Attilának, Gyuricza Ildikónak, Tamásné Morvai Erzsébetnek, Kis Alexandrának, Jakovlyevics Danielának, Szabó Istvánnak. Az õ segítségük és közremûködésük révén sikerült lebonyolítani településünkön a novemberben lezajlott élelmiszerosztást. A Családsegítõ Szolgálat nevében kívánunk kellemes ünnepeket és boldog új évet községünk valamennyi lakosának. Tokajiné Békési Kitti és Ködmönné Fodor Ibolya családgondozók Az I. Márton-napi lámpás futás Sokan kezdenék a cikküket azzal, hogy a futás az egészséges életmód egyik eleme. Megemlítenék, hogy a versenyek célja a példaképek állítása a sport világából a felnövekvõ generáció számára, és az egészségtudatos életre nevelés a lakosság minden korosztályának milyen fontos. Igen, ez mind igaz, viszont nagy szavakkal még nem futott le senki 100 métert sem, csak akarattal és kitartással november 9-i példa volt arra, hogy a szentmártonkátaiak akarata és kitartása gyõzelemre vitt mindenkit, aki az I. Márton-napi lámpás futáson elindult. Gyõztünk, mert a faluban Szent Márton jótettei a mai napig tartanak, gyõztünk, mert lefutottuk a távot, és gyõztünk, mert összefogtunk egy jó cél érdekében. Ugorjunk egy kicsit a számok világába. Ezen a csodálatos õszi estén 283-an gondolták úgy, hogy a sport az adományozással jól megfér. Szentmártonkátai lakosokon kívül érkeztek futók Nagykátáról (5), Tápiószentmártonból (1), Farmosról (3), Jászberénybõl (1), Kókáról (2), és Tápiószecsõrõl (2). Az óvodásoknak 120 db mesekönyv, közel 200 db plüssjáték, 40 db társasjáték, kirakó, 9 db sporteszköz, és rengeteg zsírkréta, festék, színes ceruza, gyurma került átadásra a futást követõen. Rendezvényünket közel 30 szervezet, cég, vállalkozó és magánszemély támogatta értékes tombolatárgyakkal. Úgy érzem, sikerült megmozgatni a falu rejtett energiáit, hiszen egy csodálatos környezetben élünk, még ha néha nem is veszünk róla tudomást. Egy sportrendezvénnyel gazdagítottuk a falu életét, és remélem, hagyományt teremtettünk. Kicsik és nagyok, idõsek és fiatalok, szentmártonkátaiak és a Tápió-vidéken élõk segítettek az óvodáinknak, és bebizonyították, hogy a sporttal nagy dolgokra vagyunk képesek.

5 2012. december SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG 5 Fodor Zoltán polgármester és Császár István a Márton-napi libával Bede János szervezõ Hajnal Etelka óvodavezetõvel Köszönet a tombolatárgyak felajánlásáért: Szentmártonkáta Önkormányzatának, a Szentmártonkátai Ipartestületnek, a Tápió Security Kft.-nek (Szántai Anikó), a Boglárka virágüzletnek (Gulyás Zoltán), a MIX-AIR Kft.-nek (Karai András), a CBA-nak, a KELE GUMISZERVÍZ-nek (Kele János), a Galéria nyomtatványboltnak (Kiss László), a Sportboltnak (Szabó Zsolt), Tatár Attilának, Császár Istvánnak, Bartucz Zoltánnak, Baranyi Juliannának, Hajnal Lászlónak, Hajnal Gábornak, Hajnal Zoltánnak, Molnár Zsuzsának, Marosi Gyulánénak, Bakó Andreának, Kele Sándornénak, Karai Katalinnak, Dillik Istvánnak, Nagygyörgyné Misi Erikának, Bikás Károlynak, Lékóné Pénzes Ibolyának, Baranyiné Hoffmann Ritának, a Farkas családnak, a konyhában szolgálatot teljesítõknek és még további 5 magánszemélynek, akik a névtelenség homályában szeretnének maradni. Köszönet a Nagykátai Rendõrkapitányság, a Tápiószecsõi Rendõrõrs dolgozóinak, a Hajnal Antal vezette Szentmártonkáta Polgárõr Egyesületnek, hogy szervezett munkájukkal vigyáztak biztonságunkra a rendezvény ideje alatt. Végezetül jövõre is várunk minden sportolni, mozogni vágyót, és Kimi Raikkönnen Forma 1-es autóversenyzõ idézetével zárnám soraimat: Sok oka van az embernek az örömre a gyõzelem nélkül is. Bede János KULTURÁLIS, EGYHÁZI ÉS SPORTHÍREK A SZÉKELY JÓZSEF REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI, ESEMÉNYEI Mozgalmas hónapokat hagytunk magunk mögött. Oktatásnevelésen kívül nagyon sok programban vettek részt tanulóink, tanáraink. Október 23-án a községi ünnepségre rendkívül színvonalas mûsorral készültek tanulóink. Majd projektnap keretében kezdtünk ráhangolódni a reformáció ünnepére. Diákjaink drámajátékos-rajzos csoportfeladatokkal mélyítették tudásukat a reformációról, és ünnepi mûsorral emlékeztünk meg e fontos eseményrõl, ahol elsõs tanulóink esküt tettek, hogy iskolánk szorgalmas tanulói lesznek. Emléklap és egy póló fogja õket emlékeztetni erre. Szintén (Folytatás a következõ oldalon!)

6 6 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG december ezen a napon emlékéremmel köszöntöttük az intézményünkben 10 éve szolgálatot teljesítõket. Találkozópont program keretében, az Emberi Erõforrások Minisztériuma szervezésében tanulóink rendkívüli osztályfõnöki órákon vehettek részt. 7. osztályosaink Budapesten rendezett záró programra is meghívást nyertek. Az iskolánk szépítéséhez felajánlott virágadományokat köszönjük a Boglárka virágboltnak. Elindítottuk az immáron hagyománnyá vált úszótanfolyamot elsõseinknek és haladó úszóinknak. Osztálykirándulásokkal, színházlátogatásokkal igyekeztünk osztályközösségeinket, a szülõi közösséget, tantestületünket összefûzni. Márton-napi ünnepség keretében sok pályamunkát adtunk be a községi rajzversenyre. Lámpás futáson, a libafelvonuláson tanulóink lelkesen vettek részt. Köszönöm a Szülõi Szervezet munkáját. Néptáncosaink látványos palotástánccal nyitották meg a második vállalkozói bált. Tanulóink szüleinek, óvó néniknek nyílt napot/hetet tartottunk oktatási programunk bemutatásával. Debrecenbe országos tanulmányi versenyre utaztunk 17 tanulónkkal. Gratulálok mindenki eredményéhez és a felkészítõ tanárok munkájához (matematika: Farkas Richárd 5. o., 8. hely, Reichert Aletta 7. o., 11. hely; angol nyelv: Irmalós Martin, Tasi Dóra 6. o., páros 10. hely; komplex: Demecs Szilárd, Dávid Diána 4. o., Bán Johanna 3. o., 14. hely, Kovács Petra, Szlancsik Réka, Lengyel Barnabás 2. o., 12. hely). Az adventi idõszakra készülve, diákjaink országos szavalóversenyen vettek részt Kunhegyesen: Fejes Blanka 3. osztályos tanulónk I. helyezést ért el. Az országos zsoltáréneklõ versenyen, Budapesten Kádár Marica 3. o., Mikus Rebeka 6. o., Reichert Aletta 7. o. arany minõsítést, Szlancsik Réka 2. o. tanuló bronz minõsítést kapott. Országos versmondó versenyen, Budapesten Fejes Blanka 3. o. II. helyezést ért el. Egyik jutalma, hogy osztálytársait elviheti decemberben a Diótörõ elõadásra. Köszönjük! Megyei Bolyai matematika- (Irmalós Martin, Vincze-Pál Alexandra, Tasi Dóra, Mikus Rebeka) és magyar- (Mikus Rebeka, Farkas Ida Rebeka, Bokányi Alexandra, Éles Gabriella) versenyen 6. osztályos csapataink jól teljesítettek. Természetesen házi tanulmányi versenyeink is elkezdõdtek. Tanulóink jutalmaikat a reggeli áhítatokon vehették át. Köszönet jár a felkészítõ tanárok lelkes munkájáért. Adventi csendesség programunk keretében kézmûves délutánt tartottunk, ahol gyertyaöntés, koszorú, angyalka készítése, sütés folyt. A hétfõi áhítatokon adventi verseket, dalokat felidézve, közösen meggyújtottuk koszorúnkon a gyertyákat. Decemberben együtt vártuk a gyermekekkel a Mikulás napját. Tanulóink az óvodásokról se feledkeztek el. Drámaszakköröseink kedves elõadással jutalmazták meg kis társaikat. Immár hagyománnyá vált, hogy adventi programon szülõkkel együtt veszünk részt a Gödöllõi Királyi Kastély adventi sokadalmán. December 14-én, pénteken 16 órakor a Mátyás király téren együtt készüljünk az ünnepekre a fenyõfa körül. Mindenkit szeretettel várunk! Lelki felkészülésre jó alkalmunk a csendes nap december 21-én, pénteken és Betlehemi csillag karácsonyi mûsorunk, melyet december 20-án, csütörtökön 16 órai kezdettel tartunk a gyülekezeti házban, és az udvaron Betlehemet készítünk. Minden érdeklõdõt szeretettel várunk! A téli szünet december 24., hétfõtõl január 2-ig tart. Elsõ tanítási nap január 3., csütörtök. Legyen az ünnep csendes, Mint szívek dobbanása. Legyen békés, mint a hó hullása. Legyen szép mint a gyertya ragyogása És vidám, mint a gyermekek kacagása. Kívánok mindenkinek békés, szeretetteljes adventet és áldott ünnepeket! A Székely József Református Általános Iskola dolgozói, tanulói nevében: Simonné Bozsik Anikó igazgató Kedves Gyerekek, Ifjak, Felnõttek és Idõsek! Játékra és beszélgetésre hívunk minden korosztályt. Ha hisztek, és ezért érdekel titeket (Önöket) az Ige, vagy nem hisztek (még), és ezért foglalkoztat a Biblia, akkor szeretettel várunk a Szentmártonkátai Református Gyülekezet különbözõ alkalmaira. Úgy gondoljuk, hogy a mai, gondokkal teli, rohanó világban mindenkinek szüksége van közösségi élményre, igazi beszélgetésekre. Alkalmaink a következõk: Korosztálytól függetlenül szerdánként 17 órától gyülekezeti Biblia-óra, éves kor: Ifjúsági kör péntekenként 18 órától, éves kor: HuHa klub szombatonként 18 órától, 50 éves kor fölött: Szeniorklub szombatonként 15 órától, Kézmûves foglalkozás (pl.: adventi koszorú készítése, mézeskalácssütés, kosárfonás) alkalomszerûen. Természetesen továbbra is szeretettel várunk mindenkit vasárnaponként 10 órától istentiszteleteinkre, amely alatt korcsoportonként külön gyermek-istentiszteletek zajlanak. Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Máté 11,28) Szeretettel hívunk mindenkit, bárhol lett megkeresztelve (vagy nem lett). Elérhetõségek: Vizi Zsuzsanna református lelkipásztor a lelkészi hivatalban, telefon: 06 (29) , és Dr. Héjjáné Angeli Vivien teológus a 06 (20) as telefonszámon, illetve a címen

7 2012. december SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG 7 A SZABÓ MAGDA KÖZSÉGI KÖNYVTÁR ÉS TELEHÁZ HÍREI Márton-napi foglalkozások a Szabó Magda Községi Könyvtár és Teleházban A Márton-napi programokhoz két rendezvénnyel kapcsolódott a Szabó Magda Községi Könyvtár és Teleház. Óvodásoknak és kisiskolásoknak tartottunk kézmûves foglalkozásokat, ahol kislibákat készítettek a gyerekek. Másik rendezvényünk a rajzverseny volt, melyet Márton-napi hagyomány címmel írtunk ki. 158 db mû érkezett, melyek a könyvtárban kerültek kiállításra. A rajzverseny nyertesei: Óvodás korcsoportban I. helyezett: Bün Bíborka, Katica csoport II. helyezett: Pinczel Alina, Csillag csoport III. helyezett: Kucsera Hajnalka, Pillangó csoport Különdíj: Mázsás Csaba, Csillag csoport 1 2. korcsoportban I. helyezett: Kovács Petra 2. osztályos, Székely J. Reform. II. helyezett: Lengyel Milán 2. a osztályos, Arany J. III. helyezett: Pásztor Márk 1. osztályos, Székely J. Reform. Különdíj: Mázsás Angéla 1. a osztályos, Arany J korcsoportban I. helyezett: Fodor Fanni 3. a osztályos, Arany J. II. helyezett: Varga Donát 3. a osztályos, Arany J. III. helyezett: Fehérvári Titanilla 3. osztályos, Székely J. Különdíj: Mázsás Gábor 3. a osztályos, Arany J korcsoportban I. helyezett: Farkas Eszter 5. b osztályos, Váci M. Ált. Isk. Nagykáta II. helyezett: Mikus Rebeka 6. osztályos, Székely J. Reform. III. helyezett: Tasi Dóra 6. osztályos, Székely J. Reform. Különdíj: Laczkó Tamás 6. osztályos, Székely J. Reform korcsoportban I. helyezett: Nagy Gyöngyvér 7. osztályos, Székely J. Reform. II. helyezett: Balogh Zsófia 8. a osztályos, Arany J. III. helyezett: Zornánszki Petra 8. a osztályos, Arany J. Különdíj: Csontos Erzsébet 7. osztályos, Székely J. Reform. Eltérõ Tantervû Tagozatos korcsoportban I. helyezett: Gyetvai Lídia Stella, Arany J. II. helyezett: Csetneki Péter, Arany J. III. helyezett: Szatmári Hajnalka, Arany J. Középiskolások korcsoportjában I. helyezett: Pécz Cristopher 12. osztályos, Csonka J. Mûszaki Szakközép. Isk., Bp. II. helyezett: Bikás Bettina 10. osztályos, Damjanich J. Gimn. és Szakközép. Isk., Nagykáta A könyvjutalmakat Fodor Zoltán polgármester úr ajánlotta fel. KEDVES VENDÉGEK, MÉZ- ÉS MÉZESKALÁCS-KEDVELÕ KÖZÖNSÉG! Ezzel a megszólítással köszöntöttem mindazon lelkes résztvevõket, akik a hirtelen beállt nagy hideg és a sûrûn hulló hó ellenére is eljöttek december 4-én a könyvtárban tartott Méz-mézeskalács-mézesbáb címû rendezvényre. Fodor Zoltán polgármester köszöntõje után Árvai Mihályné méhész A méhek ajándéka és a mézeskalács címmel tartott érdekes, színes, szemléletes elõadást. Nagyon sok értékes információt kaptunk a méhek életérõl, lakásukról, az anyaméhrõl, a herékrõl és a dolgozó méhekrõl. Ugyancsak érdekes volt hallani a mézeskalács történetét is, miközben ott foghattuk kezünkben az ízlésesen becsomagolt, kis mézeskalács-ajándékot, melyet minden résztvevõ kapott az elõadótól, amit ezúton is köszönünk. Ezt követõen került sor a mézeskalács-kiállítás megnyitására. Nagy örömömre szolgált, hogy egy nem mindennapi kiállítás megnyitásában közremûködhettem, hiszen MÉ- ZESKALÁCS-KIÁLLÍTÁS nem volt még Szentmártonkátán. Maga az ötlet is szenzációs, de a megvalósítása még inkább az. Ezért itt is megköszönöm Benéné Árvai Erika ötletgazdának, és Árvai Mihályné megvalósítónak a fáradságot és mondjuk meg õszintén pénzt nem kímélõ munkáját, akik saját erõbõl létrehozták ezt a kiállítást az érdeklõdõk gyönyörködtetésére. A sokféle színû, formájú és díszítésû mézeskalács látványa megfogta a szemet, sõt egyformán hatott több érzékszervünkre. Ebbõl is látható, hogy a mézeskalács nem csupán egy sütemény, hanem sokféle jelképet megjelenítõ alkotás. Készítése komoly hagyományokkal rendelkezik, eredetileg az isteneknek felajánlott ajándék volt, majd az emberek közötti ajándék szerepét töltötte be. Van közöttünk olyan ember, aki kapott már mézeskalács-ajándékot? Bizony van. Régen a búcsú- és vásárfia mindig egy ilyen mézeskalács figura, vagy tükrös szív volt. Mint tudjuk, a mézeskalács fõ alapanyaga a méz, mely hosszú idõn át pótolhatatlan édesítõszer volt, így megbecsülése a belõle készített tésztára is átment. Ezért jelentõséget, sõt helyenként misztikus erõt is tulajdonítottak neki. Például, tudták, hogy az ókori görögök a halott szájába is mézeskalácsot tettek? Pedig így volt, ezzel engesztelték ki (Folytatás a következõ oldalon!)

8 8 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG december az alvilág mogorva õrét. Vagy tudták, hogy Püthagorasz nem élõ állatot, hanem állatformájú mézeskalácsot áldozott az isteneknek? Az is érdekes információ, hogy hazánkban már az aquincumi ásatásoknál is találtak több mézeskalácssütésre használt égetett cserépformát. Sõt, egy 16. századi irat utal mézes báb -ra. Mai ismereteink szerint az elsõ magyarországi mézeskalácsos-céh 1619-ben alakult Pozsonyban, de Kassa is mézeskalácsos-központnak számított a 17. században ból ismert a debreceni mézeskalácsosok céhének szabályzata. Az 1200-as évektõl kolostorok készítettek vallásos tárgyú figurákat, életképeket. Mindezek mellett a meseirodalomban is fellelhetõ a mézeskalács. Például a Grimm testvérek meséjében, a Jancsi és Juliskában szerepel egy mézeskalács ház, a csábítás szimbólumaként. Fentieken túl kedvelt vásári ajándék volt a mézeskalács szív, a huszár, kard, a baba, az angyalka, a tányér. Ennek a kiállításnak aktualitása is volt. Advent idõszakában valamennyien érezzük a szeretet ünnepének közeledtét, a készülõdés örömét. S mindehhez hozzátartozik a mézeskalács finom, fahéjas illata, szemet gyönyörködtetõ látványa. Kívánom, hogy minden látogató lelje örömét az ott látottakban, és élje át a karácsonyvárás meghitt, örömteli pillanatait. Végzetül minden kedves lakosnak kívánok szeretetteljes, békés, meghitt karácsonyi ünnepeket. Kele Sándorné, az oktatási bizottság elnöke A Magyarországi Wado-ryu Szövetség országos bajnokságát november 17-én Kókán rendezték meg, amelyre 168 versenyzõ nevezett. Természetesen a szentmártonkátai karateklub versenyzõi is. A versenyrõl tudni kell, hogy minden évben egy alkalommal rendezik meg, és mindig az év Sportos Szentmártonkáta Egyre többen döntünk úgy Szentmártonkátán, hogy testilelki egészségünk megõrzése érdekében, vagy éppen a kihívások legyõzése miatt elkezdünk sportolni. Kivel futás, kivel kerékpározás közben találkozunk kihasználva a kerékpárutak, új sétányok, járdák adta lehetõségeket, kivel a karatedojoban, vagy a pingpongasztal körül. Persze nem szabad elfelejteni azon sportrajongókat sem, akik jóga-, zumba-, spinning- vagy hot iron edzéseken izzadják ki magukból felesleges kalóriáikat vagy épp a hétköznapok feszültségét. Elõre elnézést kell kérjek azon sportágak mûvelõitõl, akik nem kerültek megemlítésre, bizonyára vannak még jó néhányan, szerencsére. Van azonban egy tömegsportág, ami az utóbbi hónapokban nagy változáson ment keresztül, aminek eredményeképpen több mint ötven szentmártonkátai gyermek kapott lehetõséget a mozgásra. Ez természetesen a futball, aminek utánpótlás-nevelési programjának beindulása büszkén vállalható minõségben indult el 2012 õszén, itt, Szentmártonkátán. A program koordinálásához nélkülözhetetlen a szakmai és az önzetlen emberi hozzáállás, kiemelten, mivel gyermekek nevelésérõl van szó. Egészségünk megõrzése és az egészséges, sportszerû versenyzés önmagában elég téma lehet egy cikk megírására, mégis engem a köszönetnyílvánítás sarkallt írásra, ami nagyon sok szülõben fogalmazódott meg, akinek gyermekei számára lehetõség nyílt focizni Szentmártonkátán, akár már ötévesen is. Köszönetet mondunk Búzás Józsefnek, akinek az irányításával és lelkesedésével gyermekeink megszerették ezt a sportágat, köszönet Tatár Attila és Márk edzõknek, akik hasonló hozzáállással, szabadidejüket feláldozva segítik a csapatok munkáját. Köszönet illeti meg azokat a támogatókat is, akik a sportolás feltételeit teremtik meg a gyermekek részére mezek, sportfelszerelések beszerzésével, vagy akár a pálya fenntartásával, meleg öltözõ biztosításával járultak hozzá a szentmártonkátai gyermekek fejlõdéséhez. Kívánjuk, hogy az új évben az eddigiekhez hasonló lelkesedéssel és akarattal tudják a sport szeretetére és tiszteletére nevelni a következõ aranycsapat-nemzedéket! Köszönet mindenkinek, akik a szentmártonkátaiak sportolási lehetõségeiért tesznek. Tegye ezt munkája részeként vagy úgy, ahogy sokan, elhivatottságból, önzetlenül, akár egy sportesemény megrendezésével. Üdvözlettel a szülõk nevében: Lengyel Krisztián Szentmártonkátai karatesikerek a Wado OB-n legszínvonalasabb sportrendezvénye. Ezen a versenyen dõl el, hogy ki viselheti egy évig az országos bajnoki címet, amely minden versenyzõ nagy álma. A versenyzõk több hónap intenzív felkészülést követõen, a legjobb formában lépnek a küzdõtérre, ahol minden tudásukat összeszedve

9 2012. december SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG 9 döntik el a nap végére, több küzdelem után, hogy ki állhat fel a világot jelentõ dobogóra. Nem volt ez másként ez alkalommal sem. A szentmártonkátai karatésok remekül szerepeltek a versenyen. A nagyon erõs mezõnyben ezüstérmet szerzett, felnõtt férfi kategóriában Bede János és Nagy Attila, az U-18-as lányok közül Aszódi Elizabett. A gyermekek versenyében a nagyon népes mezõnyben Bede Olivér bronzérmet szerzett. A felnõtt nõk küzdelmében Szabó Judit ugyancsak bronzérmes lett. A versenyzõk felkészítését végzõ Dobozi Tamás karateymester elégedetten nyugtázta versenyzõi sikerét. A verseny igazgatójától, a japán Shibamori Kando 9. danos shihantól vehették át a dandiplomájukat Vincze Miklós és Nagy Tamás mesterek, akik még a nyári edzõtáborban vizsgáztak sikeresen 1. dan mesterfokozatra. Így már a szentmártonkátai karateklubban négy fekete öves mester edz és tanít. Ugyancsak ez alkalommal vehette át nemzetközi instruktori diplomáját sensei dr. Dobozi József 3. danos mester is. Gratulálunk a szentmártonkátai karateklub valamennyi versenyzõjének és mestereiknek! Takács László HIRDETÉSEK ELADÓ táskavarrógép, fagyasztó (120 literes), kempingkerékpár, egyes eke (robihoz), 2 db körmöskerék. Telefon: 06 (29) Termõföldet vásárolnék! Tel.: 06 (20) BRONZPULYKÁK eladók (tanyasi)! Tel.: 06 (20) VASÚTÁLLOMÁSI SUPER COOP-SLÁGER ÉLELMISZERÜZLET Kedves Vásárlóink! Köszönjük az egész évben tanúsíto bizalmukat termékeink és szolgáltatásaink iránt; a sikeres folytatás reményében a következő idéze el szeretnénk kedveskedni Önöknek! Este, mikor kigyúlnak a karácsonyi fények, a gyermekkori álmok egy percre visszatérnek. Ekkor a szemekben a szeretet fénye lángol, s a gyertya fényénél még a csillag is táncol! Cím: 2254 Szentmártonkáta, Vasútsor u. 1. KOZMETIKA: Melinda: 06 (30) ÜNNEPI AKCIÓK: Dermaroller (tűszúrásos kezelés) Mezoterápiás arckezelés Gyémántfejes dermabrázió (bőrcsiszolás) 3D szempilla-hosszabbítás FODRÁSZAT: Beáta és Vivien: 06 (29) Fonások: 600 Ft-tól Feltűzések, kontyok: 1500 Ft-tól MANIKŰR, PEDIKŰR, MŰKÖRÖM: Gizus: 06 (30) ÁLLÓ SZOLÁRIUM: 80 Ft/perc Csokicsövekkel Megfelelő ajándék Karácsonyra a Szépségszalon ajándékutalványa! Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben, gazdag, boldog új évet kívánnak: Bartucz Zoltán és az üzlet dolgozói! Minden Kedves Vendégünknek kellemes ünnepeket kíván: A Szépségszalon csapata

10 10 SZENTMÁRTONKÁTAI ÚJSÁG december EPILFREE Tartós szõrtelenítés, gépek nélkül! Gyors, egyszerû, kíméletes. Ön is megismerné bõvebben, szívesen kipróbálná? Bejelentkezés: Pappné Kiss Éva kozmetikus 06 (29) , 06 (30) Szentmártonkáta, Úttörõk u. 4/C További szolgáltatások: Hagyományos kozmetikai kezelések Tûnélküli mezoterápiás kezelés Tartós, szálankénti szempilla-hosszabbítás Barnuljon biztonságosan az EU-szabványnak megfelelõ coffee love EU 0,3 csövekkel ellátott szoláriumban! Kedvezõ percdíjak, bérletkedvezmény. Karácsonyra ajándékutalványok vásárolhatók! Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánok! BRILL SZÉPSÉGSTÚDIÓ BIOKOZMETIKA Szalagavatóra alkalmi sminkek már 1500 Ft-tól Tincses mûszempilla 1300 Ft 3D mûszempilla-építés 6000 Ft Biokozmetikumokkal végzett arckezelések már 1500 Ft-tól Ingyenes bõrápolási tanácsadás! Ajándékutalvány vásárolható! Szeretettel várom régi és új vendégeimet! BEJELENTKEZÉS: +36 (30) KARAI KATALIN Szentmártonkáta Keresztury L. u. 20. Mindig friss termékekkel várjuk kedves vevõinket megnyílt pékáru-mintaboltunkban! Kellemes ünnepeket kívánok! Házi jellegû fehér kenyér 200 Ft! Kalácsok, rozsos kenyerek, 35 féle péksütemény, zsömle, kifli, bagett, perec, üdítõk széles választékát kínáljuk Önöknek, a Rákóczi út 7. szám alatt (Erika butikjának udvarában). Nyitva tartás: hétfõtõl péntekig 5-tõl 16 óráig szombat 6-tól 12 óráig vasárnap ZÁRVA CSERÉPKÁLYHÁK tervezését, átépítését, átrakását és tisztítását, valamint HORDOZHATÓ CSERÉPKÁLYHÁK és KANDALLÓK építését vállalom. Kérdéseivel hívjon bizalommal! Szentmártonkáta, József Attila út 88. sz. Telefon: 06 (29) Mobil: 06 (70) Felelõs kiadó: Szentmártonkáta Község Önkormányzata Felelõs szerkesztõ: Szerkesztõbizottság Engedélyszám: 571/1991. Megjelenik: 1800 példányban Szentmártonkáta Község Önkormányzat megbízásából kiadja: PetTerGusz Kft.

E L Ő T E R J E S Z T É S. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének január 27. napján tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének január 27. napján tartandó ülésére Szám: 105-18/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 27. napján tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Részletesebben

Szakmai beszámoló Napirend program tevékenység

Szakmai beszámoló Napirend program tevékenység Szakmai beszámoló Napirend program tevékenység Előzmények Projekt adatai: Kedvezményezett Projekt címe Projekt azonosítója Alsómocsolád Község Önkormányzata Mintaprogram a minőségi időskorért HU11-0005-A1-2013

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016.(II.11.) önkormányzati rendelete a települési szilárdhulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 8/2007.(IV.27.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása

Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása A fejlesztés céljainak meghatározása Az Európai Uniós pályázatot 2011 októberében nyújtottuk be A fővárosi

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5./Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2015. 5. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez a hulladékgazdálkodási

Részletesebben

Advent első vasárnapjára készültünk

Advent első vasárnapjára készültünk Dunaszentmiklós 2015. november Dunaszentmiklósi hírlevél Német Nemzetiségi Önkormányzat Dunaszentmiklós Római Katolikus Egyházközség Dunaszentmiklós Dunaszentmiklós Község Önkormányzata 36. szám Advent

Részletesebben

ÚJSÁG SZENTMÁRTONKÁTAI XXI. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2011. DECEMBER

ÚJSÁG SZENTMÁRTONKÁTAI XXI. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2011. DECEMBER SZENTMÁRTONKÁTAI XXI. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2011. DECEMBER ÚJSÁG Békés, meghitt karácsonyi ünnepeket és egészségben gazdag, boldog új esztendőt kívánok magam és Szentmártonkáta község Önkormányzata nevében

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS DERECSKEI PROGRAMFÜZET E-mail:programfuzet@gmail.com 2007. DECEMBER HÓ Közösségi programok Klubok, tanfolyamok Zenés rendezvények Iskolai programok Kiállítás, vásár Színház, mozi Egyházi élet Áldott, Békés

Részletesebben

2. Az Ör. 2. alcíme helyébe a következő alcím lép: 2. A vegyes hulladék és az elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtése, átvétele és elszállítása

2. Az Ör. 2. alcíme helyébe a következő alcím lép: 2. A vegyes hulladék és az elkülönítetten gyűjtött hulladék gyűjtése, átvétele és elszállítása Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (I. 28.) önkormányzati rendelete a gazdálkodási közszolgáltatásról szóló 4/2014. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról Eplény Községi

Részletesebben

Szeptemberi októberi programok

Szeptemberi októberi programok Szeptemberi októberi programok Szeptember 17 én, 18 án iskolánkban papírgyűjtés volt. A felsőtagozat összesen 5623 kg papírt gyűjtött. A tavalyi évben többet gyűjtöttünk. Reméljük a következő tanévben

Részletesebben

HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2015. (IV.8.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TELEPÜLÉSI SZILÁRDHULLADÉK GAZDÁLKODÁSRÓL Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (IV.29.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 29 - i nyilvános testületi ülésére az 5. sz. napirendi ponthoz. Tárgy: A helyi hulladékkezelési

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1.. 2..

I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1.. 2.. Szomor Község Önkormányzatának a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 13/2002.(XII.12.) számú rendelete. ( egységes szerkezetben ) Szomor Község Képviselő-testülete

Részletesebben

Adventi időszak az óvodában

Adventi időszak az óvodában 4 2012. január Adventi időszak az óvodában Az advent a karácsonyi előkészületek időszaka. Ez a négy hét az óvodában is számos tevékenységre ad lehetőséget. Először is minden csoport elkészíti a maga adventi

Részletesebben

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2012. (II.29.) rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybe vételéről és a szelektív hulladékgyűjtésről

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása

Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása A fejlesztés

Részletesebben

ZÖLD TÁJÉKOZTATÓ. Az ÖKOVÍZ Kft. és ÖKO-Pack Kft. 2009/2010-es tanévre tervezett bölcsődei és óvodai programjai

ZÖLD TÁJÉKOZTATÓ. Az ÖKOVÍZ Kft. és ÖKO-Pack Kft. 2009/2010-es tanévre tervezett bölcsődei és óvodai programjai ZÖLD TÁJÉKOZTATÓ Az ÖKOVÍZ Kft. és ÖKO-Pack Kft. 2009/2010-es tanévre tervezett bölcsődei és óvodai programjai 1., Intézményi szelektív gyűjtés 2., Szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos foglalkozás

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának Október első napján Énekel az iskola, elnevezésű programmal emlékeztünk meg a zenei világnapról. Elsősorban Bodoki Györgyné Betti néni volt segítségünkre ebben, ő volt az, aki megénekeltette az iskola

Részletesebben

Versenyek 2012 I. negyedév

Versenyek 2012 I. negyedév Versenyek 2012 I. negyedév 1. A Polgárőrség Biztonságos közlekedés című rajzpályázata (2012. 03.09.) 1.helyezett: Takács Kitti 4.s Különdíj: Kerek Martina és Tóth Szelina 4.s Felkészítő tanáruk: Némethné

Részletesebben

Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár LANGWEST ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ TANULMÁNYI VERSENY

Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár LANGWEST ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ TANULMÁNYI VERSENY CSODÁT VIRÁGZIK A JELEN REFORMÁTUS ISKOLÁK ORSZÁGOS E - VERSMONDÓ KATEGÓRIA Fekete Kiara Mercédesz 6.a 2. Simonné Varga Katalin ANYANYELVI JÁTÉKOK JÁTÉKOS ANYANYELV ORSZÁGOS DÖNTŐ Takács Noémi Nagy Nelli

Részletesebben

Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (I. 30.) rendelete

Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (I. 30.) rendelete Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (I. 30.) rendelete A környezetvédelem helyi szabályairól szóló 32/2005. (XII.30.) rendelet módosításáról Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

XIV évfolyam - 12 szám 2013 December Meghívó Programajánló Az Örökzöld Nyugdíjas Klub meghívja klubtagjait 2013 december 18-án 16 órai kezdettel Karácsony és Névnapok ünneplésére a Dr Brusznyai Árpád Művelődési

Részletesebben

BAJNAI KÉPÚJSÁG Utoljára frissítve: január 11.

BAJNAI KÉPÚJSÁG Utoljára frissítve: január 11. Utoljára frissítve: 2017. január 11. NYITVA TARTÁS, ÜGYFÉLFOGADÁS A POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE HÉTFŐ: 8.00-12.00 12.30-15.30 KEDD: 8.00-12.00 12.30-15.30 SZERDA: 8.00-12.00 12.30-15.30

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:../2014. Hulladékszállítási szerződés (közfeladatokat

Részletesebben

"Fut mint a nyúl" - Lagroland Utcai Futóverseny 3,6km Kategória Eredmények

Fut mint a nyúl - Lagroland Utcai Futóverseny 3,6km Kategória Eredmények 3,6km Gyerek I. fiú 2000-2003 1 105 Perusza Zoltán 2000 8:13 16:55 2 92 Bácsai Balázs 2001 8:19 17:21 3 96 Németh Péter 2001 8:29 18:09 4 103 Ruppert Péter 2000 8:47 18:28 5 104 Csatlós Dániel 2000 9:02

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. december 27.-i rendkívüli ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Részletesebben

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny Fizika 2014. április 8-án Hidy Gábor 8.c osztályos tanulónk részt vett az Eötvös Lóránd Fizikai Társulat által szervezett Öveges József Fizikaverseny megyei fordulóján és továbbjutott az országos döntőbe.

Részletesebben

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERVE 1 MUNKATERV 2014. év Heréd község Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve 1. 2014. január 27. (hétfő) 17 óra Együttes ülés Nagykökényes

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 12 - i nyilvános testületi ülésére a 3.sz. napirendi ponthoz. Tárgy: A helyi hulladékkezelési közszolgáltatás

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: kultura.derekegyhaz@gmail.com Telefon: 06 20/258-55-11 december 14. (péntek) 18:00 Derekegyházi Horgász Egyesület taggyűlése Könyvtár TOP lista - november 1. Kristin Cashore:

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

1. Tájékoztató az előző időszak óta eltelt eseményekről

1. Tájékoztató az előző időszak óta eltelt eseményekről Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-22/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. december 28-án,

Részletesebben

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 35/2016. (IX. 26.) önkormányzati rendelete

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 35/2016. (IX. 26.) önkormányzati rendelete Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 35/2016. (IX. 26.) önkormányzati rendelete a köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladék kezeléséről, a hulladékok szelektív gyűjtéséről és ártalommentes

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:../2015. Hulladékszállítási szerződés (társasházi lakossági

Részletesebben

Sporteredmények 2011/2012

Sporteredmények 2011/2012 Sporteredmények 2011/2012 Időpont Szeptember 22-24. Verseny megnevezése Tiszaligeti Napok Eredmény Résztvevők 4. hely Lány csapat: 12.D;; Hegyi Réka 12.A;;; Horváth Zsófia 10.B; Graff 11.C; Gazdag Zsófia

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. augusztus 03-i rendkívüli ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. augusztus 03-i rendkívüli ülésén J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. augusztus 03-i rendkívüli ülésén Hozott határozatok: 128/2012. (VIII.03.) tól 130/2012.(VIII.03.) ig Hozott rendelet: 17/2012.

Részletesebben

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója XVI évfolyam - 11 szám 2015 November Programajánló óvoda, iskola, ápolóotthon, Tompaháti Közösségi Tér karácsonyi műsora, az estet a Szegedi Miniszínház műsora zárja Hozzon egy díszt a falu karácsonyfájára!

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba Ügyszám: 11/1-3/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. április 11-én 16.00 órakor megtartott üléséről Ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2011. december 15-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2011. december 15-i rendkívüli ülésére Új napirendi pont 27. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 15-i rendkívüli ülésére Tárgy: Hulladékgyűjtéssel és hulladékudvar

Részletesebben

Vámosmikola Község Polgármestere M E G H Í V Ó. Nyilvános ülés napirendi javaslatai:

Vámosmikola Község Polgármestere M E G H Í V Ó. Nyilvános ülés napirendi javaslatai: Szám: 10/2011. Vámosmikola Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. november 30-án (szerda) 14.15 órakor tartja soron következő ülését. 1/ A 13/2011. (XII.1.) önkormányzati rendelet a köztisztaságról

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2005. (XI. 30.) rendelete a közterületek tisztán tartásáról, a települési szilárd hulladék gyűjtéséről és elszállításáról 1 Martonvásár Város önkormányzatának

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Besenyszög község oktatási intézményeinek

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének március 31. napján tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének március 31. napján tartandó ülésére Szám: 105-68/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 31. napján tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Részletesebben

Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója.

Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója. Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója. 2012. január: Iskolai csoportedzések, István Király ált iskola, minden hétfő 14 órától Gyolcsos Ferenc vezetésével 15 fő. Táncsics Mihály Általános iskola kedd

Részletesebben

KARÁCSONY Tervezési, szervezési munkafüzet 2016.

KARÁCSONY Tervezési, szervezési munkafüzet 2016. KARÁCSONY Tervezési, szervezési munkafüzet 2016. Talán nem tévedek nagyot, amikor azt mondom, hogy a karácsony az év legnagyobb ünnepe. Jézus születésnapja mellett a szeretet, a megértés, az egymásra való

Részletesebben

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most 2011. március 3 TÉL-FÉNY 2011. XI. alkalommal megrendezett fotókiállításon Afrikától Furugyon át Új-Zélandig láthattunk fényképeket a tárlaton. Először lehetett szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot

Részletesebben

Rendelet tervezet. Általános rendelkezések

Rendelet tervezet. Általános rendelkezések Rendelet tervezet Putnok Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2014. (II.07.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék gyűjtésére, szállítására és elhelyezésére vonatkozó szabályokról

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany VERSENYEREDMÉNYEK 1. osztály Bendegúz matematika levelezős verseny Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany Irodalom, szövegértés Péter Dominik ezüst Felkészítő pedagógus:

Részletesebben

Aranyosok Arany-hete

Aranyosok Arany-hete Aranyosok Arany-hete Arany János születésének 197. évfordulója alkalmából március másodikától egy teljes tanítási héten keresztül változatos programokon idéztük meg iskolánk névadójának szellemét, tudtunk

Részletesebben

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről, a köztisztasággal kapcsolatos egyes kérdésekről és a közszolgáltatás

Részletesebben

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet XVII. évfolyam - 2. szám 2016. Február A Magyar Kultúra Napjára kisiskolásoknak és óvodásoknak kiírt rajzpályázatra több, mint 40 rajz érkezett. Ennek eredményhirdetése következett, az eredmények a következők

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29-én megtartott üléséről Határozat száma: 88/2012.(VIII.29.) 89/2012.(VIII.29.) 90/2012.(VIII.29.) 91/2012.(VIII.29.)

Részletesebben

117 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. február 26-án 17 órakor megtartott üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 2/2015. (II.27.)

Részletesebben

A Varázsecset rajzszakkör eredményei. Szeptember

A Varázsecset rajzszakkör eredményei. Szeptember A Varázsecset rajzszakkör eredményei Szeptember 1. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, az Emberi Erőforrások minisztériuma és a Vidékfejlesztési Minisztérium támogatásával került megrendezésre az Európai

Részletesebben

Igazgatói beszéd programjainkról, eredményeinkről. az I. félév zárásaként megtartott hálaadó istentiszteleten

Igazgatói beszéd programjainkról, eredményeinkről. az I. félév zárásaként megtartott hálaadó istentiszteleten 1 Igazgatói beszéd programjainkról, eredményeinkről az I. félév zárásaként megtartott hálaadó istentiszteleten Áldás, békesség! Szeretettel köszöntök mindenkit az Arany János Református Általános Iskola

Részletesebben

GYŰJTSÜNK EGYÜTT SZELEKTÍVEN 2014-BEN IS! Tájékoztató a szelektív hulladékszállítás rendjéről Érvényes: 2014.03.01-2014.12.31-ig

GYŰJTSÜNK EGYÜTT SZELEKTÍVEN 2014-BEN IS! Tájékoztató a szelektív hulladékszállítás rendjéről Érvényes: 2014.03.01-2014.12.31-ig GYŰJTSÜNK EGYÜTT SZELEKTÍVEN 2014-BEN IS! Házhoz menő lomtalanítás Társaságunk a 2014. évben is elvégzi az évente legalább 1 alkalommal, az ingatlantulajdonossal előre egyeztetett időpontban háztól történő,

Részletesebben

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február 09. Terápiás foglalkozás (kutyával) Alapítványi Ház 09. Katolikus bál 13. Hamvazószerda Katolikus templom 16. KISZE

Részletesebben

Faluújság Bakonypéterd I. évfolyam 3. szám 2010. december

Faluújság Bakonypéterd I. évfolyam 3. szám 2010. december Előszó KÖZSÉGI TÁJÉKOZTATÓ Bakonypéterd Község Önkormányzatának kiadványa Tisztelt Bakonypéterdi Lakosok! Szeretném megköszönni azt az összefogást, amit az elmúlt időszakban tanúsítottak azért, hogy megszépüljön

Részletesebben

A rendelet hatálya. Intézményi térítési díjak

A rendelet hatálya. Intézményi térítési díjak Egységes szerkezetbe foglalta: Pádár Gabriella Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2015. június 29. Hatályos 2015. július 1-től Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

1) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek esetében a települési szilárd hulladék elszállítására heti egy alkalommal szerdai napokon kerül sor.

1) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek esetében a települési szilárd hulladék elszállítására heti egy alkalommal szerdai napokon kerül sor. 9 1. számú melléklet 23242526, 2728 1) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek esetében a települési szilárd hulladék elszállítására heti egy alkalommal szerdai napokon kerül sor. 2) A települési

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Bezi Község Német Kisebbségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. november 19-én 17:00 órakor megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Bezi Község Német Kisebbségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. november 19-én 17:00 órakor megtartott üléséről. Bezi Község Német Kisebbségi Önkormányzatának Elnökétől 9162 Bezi, Szabadság u 59. 4/2009. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bezi Község Német Kisebbségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. november 19-én 17:00

Részletesebben

Nemesvámos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Nemesvámos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Nemesvámos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról egységes szerkezetben a 7/2016. (III.31.) önkormányzati rendelettel

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

Tárgy: Szociális rendeletek módosítása Mell.: 1 db rendelet-tervezet

Tárgy: Szociális rendeletek módosítása Mell.: 1 db rendelet-tervezet Szentes Város Polgármesterétõl 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 01-24426-4/2006. Lencséné Szalontai Mária tel.: 63-510-323 e-mail: lencsene@szentes.hu Tárgy: Szociális rendeletek módosítása Mell.: 1 db rendelet-tervezet

Részletesebben

KERÉKPÁROS ISKOLA KUPA TERÜLETI VERSENY. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár

KERÉKPÁROS ISKOLA KUPA TERÜLETI VERSENY. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár KERÉKPÁROS ISKOLA KUPA TERÜLETI VERSENY Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Réti Márton 6.b 1. 5-8 osztály Kovács Róbert Péterné Ágoston László 7.b 3. 5-8. osztály Kovács Róbert Péterné DIÁKOLIMPIA

Részletesebben

Tárgy: Központi Gyermekélelmezési Konyha 2015. évi szolgáltatási díjának megállapítása Mell.: 1 db

Tárgy: Központi Gyermekélelmezési Konyha 2015. évi szolgáltatási díjának megállapítása Mell.: 1 db Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz.: Témafelelős: Kovács Györgyné Tárgy: Központi Gyermekélelmezési Konyha 2015. évi szolgáltatási díjának megállapítása Mell.: 1 db Szentes

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. április 27-i ülésére

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. április 27-i ülésére 653-5/2011 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. április 27-i ülésére Tárgy: Szilárdhulladék közszolgáltatási díjtételének meghatározása, és a köztisztaságról és a kötelező

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (lakossági közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (lakossági közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:..../2015. Hulladékszállítási szerződés (lakossági közszolgáltatás)

Részletesebben

A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN

A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN A Bolyai Matematika Csapatverseny Pest megyei fordulójának eredményei: V.A osztály 7. hely, (220 induló csapat) csapattagok:

Részletesebben

a Képviselő-testülethez

a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 4351-5/2011. 8. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a települési

Részletesebben

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1.

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1. Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Adventi zsongás Múzeumi nap 1. Múzeumi nap 1. tematika Múzeumi nap helye és

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat október 26.-án tartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat október 26.-án tartott soros ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 13/2010. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat 2010. október 26.-án tartott soros ülésén. Jelen vannak: Tóth Kálmán polgármester Kis-Tóth István alpolgármester Horváth Zsuzsanna Ivancsics

Részletesebben

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ 2015. 12. 11. Fontos információ Karácsonyi vásár - december 12. szombat Bethlehem - december 17. csütörtök Karácsonyi műsor - december 18. péntek Téli szünet - december 19-2016. január 4. Első tanítási

Részletesebben

a települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 12/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

a települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 12/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról DECS Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016.(VII.1.) önkormányzati r e n d e l e t e a települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 12/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2009. december 14-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének december 17-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének december 17-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2008. december 17-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. évi munkaterve Előterjesztő: Dr. Kelemen

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK 2013-14., 1. FÉLÉV

VERSENYEREDMÉNYEK 2013-14., 1. FÉLÉV VERSENYEREDMÉNYEK 2013-14., 1. FÉLÉV (EREDMÉNYHIRDETÉS: 2013. december 21., szombat) REGIONÁLIS VERSENYEREMÉNYEINK A Széna Téri Általános Iskola és a Kedvenc rejtvényújság szerkesztősége által 3-8. évfolyamos

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. évről Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. Tartalmi beszámoló a Gyermekeink a jövő Alapítvány 2013. évi működéséről A Gyermekeink a jövő Alapítvány 2013-ban

Részletesebben

Előterjesztés Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 18-i ülésére

Előterjesztés Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 18-i ülésére Nádudvar Város Önkormányzat Polgármesterétől 4181. Nádudvar, Fő út 119. Tel.: 54/ 529-010 Fax: 54/ 480-256, e-mail: nadudvar@nadudvar.hu Előkészítette: Dr. Sós Csaba al Ikt. szám: 2 182/2014. Előterjesztés

Részletesebben

2014. évi M U N K A T E R V E

2014. évi M U N K A T E R V E Zalakomár Nagyközség Önkormányzata ének és bizottságainak 2014. évi M U N K A T E R V E Jóváhagyta a a 151/2013. (XII.16.) számú határozatával 1 Zalakomár Község ének 2014. évi munkaterve Az időpontja

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (lakossági közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (lakossági közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:../2014. Hulladékszállítási szerződés (lakossági közszolgáltatás)

Részletesebben

Állati jó - a számomra legkedvesebb állat a Hortobágyon - rajzpályázat 2014

Állati jó - a számomra legkedvesebb állat a Hortobágyon - rajzpályázat 2014 Állati jó - a számomra legkedvesebb állat a Hortobágyon - rajzpályázat 2014 A Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei óvodák, általános- és középiskolák körében négy kategóriában

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 158. 8500 PÁPA, Fő utca 12. Tel.: 89/324-585 Fax.: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2012. november 27-i ülésére Tárgy: Pápa

Részletesebben

Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola. Ökomunkaterv. (2013/2014-es tanév) Készítette: Ökomunkacsoport

Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola. Ökomunkaterv. (2013/2014-es tanév) Készítette: Ökomunkacsoport Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola Ökomunkaterv Készítette: Ökomunkacsoport Szeptember - Osztályok őszi túrái - gyalogtúrák, kerékpártúrák - buszos kirándulások Ökomunkaterv Szeptember 14. TeSzedd!

Részletesebben

A GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ 09/2006.(III. 30.) RENDELETÉNEK

A GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ 09/2006.(III. 30.) RENDELETÉNEK TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ 09/2006.(III. 30.) RENDELETÉNEK A 27/2006.(XII. 14.) RENDELETTEL, A 4/2008.(I. 31.) RENDELETTEL, A 30/2008.(XI.

Részletesebben

A R. 22. (4)-(6) bekezdései helyébe a következő (4)-(6) bekezdések lépnek:

A R. 22. (4)-(6) bekezdései helyébe a következő (4)-(6) bekezdések lépnek: Akasztó Község Képviselőtestülete 2/2012. (II.23.) Önkormányzati rendelet a szociális ellátásokról szóló 7/2010. (IX.15.) Önkormányzati rendeletének módosításáról Akasztó Község Képviselőtestülete az Alkotmány

Részletesebben

Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2016/2017. nevelési évre

Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2016/2017. nevelési évre Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2016/2017. nevelési évre Készítette: Móczár Tiborné Munkaközösség vezető Százhalombattai Kipp-Kopp Óvoda Éves programjaink, ünnepeink, megemlékezések, hagyományok,

Részletesebben

! ~ B*OI(YSZOMBAIhEMSE 2016.0.23 16~ leg FEISOGMIA ~MÁCDUNMiWS. 10. Madarak és fák napja a Kék Duna Óvodában 11. Gyermek megőrzés jótékosan (CSMH)

! ~ B*OI(YSZOMBAIhEMSE 2016.0.23 16~ leg FEISOGMIA ~MÁCDUNMiWS. 10. Madarak és fák napja a Kék Duna Óvodában 11. Gyermek megőrzés jótékosan (CSMH) 7~nnaa1w4si *1í&é Szilágyi Domokos: TAVASZ Zöldülni tanul a fű, nő, növekszik egyre, nézd! S mit csinál a napsugár? Tanulja a napsütést. Bólogat a hóvirág, szél tanítja rá - na nézd! Hát a szagos ibolya?

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006. (IV. 25.) Hö. r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről 1 (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület a helyi

Részletesebben

OM azonosító: 027953 Székhely neve: Kecskeméti Református Gimnázium Székhely címe: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 7.

OM azonosító: 027953 Székhely neve: Kecskeméti Református Gimnázium Székhely címe: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 7. 6000 Kecskemét, Tanulmányi terület kódja: 40 Tanulmányi terület gimnázium: 4 évfolyamos; általános kerettanterv; az első idegen nyelv a(z) francia nyelv vagy a(z) spanyol nyelv vagy a(z) angol nyelv; felvételi

Részletesebben

Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testületének. 712001.(V/Il.24.) Önk. számú rendelete

Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testületének. 712001.(V/Il.24.) Önk. számú rendelete Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testületének 712001.(V/Il.24.) Önk. számú rendelete a települési szilárd hulladék kezelési közszolgáltatás igénybevételéről Bürüs község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Kommunális hulladékszállítás Halásztelken tárgyú, a Közbeszerzési 18894/2012 számon megjelent ajánlati felhívással kapcsolatban

Kommunális hulladékszállítás Halásztelken tárgyú, a Közbeszerzési 18894/2012 számon megjelent ajánlati felhívással kapcsolatban KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS Kommunális hulladékszállítás Halásztelken tárgyú, a Közbeszerzési 18894/2012 számon megjelent ajánlati felhívással kapcsolatban Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy

Részletesebben

Nemzetiségi nap az első osztályban

Nemzetiségi nap az első osztályban Nemzetiségi nap az első osztályban November 10-én ismét nemzetiségi napot tartottunk az alsó tagozaton. Az első osztályosok közös programot szerveztek. Két vendéget hívtunk. A nap mesehallgatással kezdődött.

Részletesebben

Nagypalli Hírhozó. 2016. január. Nagypall Község Önkormányzatának lapja. Mentovocs Éva: Boldog, derűs új évet!

Nagypalli Hírhozó. 2016. január. Nagypall Község Önkormányzatának lapja. Mentovocs Éva: Boldog, derűs új évet! Nagypalli Hírhozó Nagypall Község Önkormányzatának lapja Mentovocs Éva: Boldog, derűs új évet! Megfáradt már az Esztendő, lassúbb lett a lépte, úgy gondolta, ideje lesz megpihenni végre. Búcsúzóul összehívta

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben