Polgármesteri köszöntő

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Polgármesteri köszöntő"

Átírás

1 Sámsoni Hírlap Hajdúsámson Város Önkormányzatának ingyenes lapja Alapítva: XVII. évfolyam 12. szám december Újságunk ünnepi száma szebb kiadásban jelenik meg a Hajdúsámson Fejlődéséért Közalapítvány támogatásával, melyet ezúton is köszönünk! Kellemes Ünnepeket és Jó Hírekben Gazdag, Boldog Új Évet kívánunk minden Olvasónak! Polgármesteri köszöntő Hajdúsámson, Sámsonkert, Martinka, Ligettanya kedves lakossága! A karácsonyi készülődés, a várakozás ünnepi és reményteli perceiben köszöntöm Önöket. A keresztény világban a Karácsony Jézus Krisztus, Isten egyszülött fia születésének az ünnepe, Karácsonykor erre emlékezünk és a Megváltó példájából próbálunk erőt meríteni saját életünkhöz. A születéshez vezető út, az Advent a várakozás időszaka, amikor Isten elküldte egyszülött fiát a világ megváltására. Az Advent a karácsonyhoz vezeti el az embert, a karácsony pedig a szeretet által egymáshoz vezet bennünket. Ilyenkor félretesszük az ellentéteket és ha csak rövid időre is, de békét kötünk embertársainkkal. A karácsonyt kicsi és nagy egyaránt várja, a kisebbek sok ajándékot, a felnőttek inkább pihenést, nyugalmat remélnek tőle. Jó lenne, ha az ünnep szépségét nem az ajándékok nagysága adná, hanem a szeretet, amiből mindenki részesülhet és amit mindenki adhat. A Karácsony a legszebb, legbensőségesebb ünnepünk, lehetőséget nyújt arra, hogy a szeretet és az összetartozás jegyében gyertyát gyújtsunk. Ilyenkor van igazán alkalmunk arra, hogy rohanó világunkban egy kis szünetet tartsunk és szeretteink körében békésen, meghitten ünnepeljünk. Kedves Barátaim! Nehéz időszakot élünk! A gazdasági válság hatásai egyre erősödnek, amelyeket szűkebb közösségünk, Hajdúsámson lakói is egyre jobban éreznek. Munkám során sok szomorúsággal, nyomorúsággal, testi-lelki problémával találkozom. A devizahitelek kilátástalanságával, a villany-, gáz, víz- és csatornadíjak kifizetésének nehézségeivel nagyon sok család küzd. Ezeknek az embereknek még nagyobb szükségük van arra, hogy megjelenjen egy segítő, adakozó kéz, egy megértő lélek. De a mindennapi megélhetési gondok el kell, hogy halványuljanak, ha kigyúlnak az ünnepi fények. Gondoljunk gyermekeink örömére a karácsonyfa alatt, gondoljunk egy idős hozzátartozónkra, aki segítségünkért hálás nekünk. Az adventi időszak kiváló alkalom lehet lelkünk és kapcsolataink rendezésére. Kiváló alkalom a félreértések, megbántások tisztázására. Ne azon gondolkozzunk, kinek kell kezdeményeznie. Ne feledjük, a szeretetünket még életünkben kell kimutatnunk egymásnak! A sorsfordító események nem tőlünk távol, hanem itt a közelünkben, a hétköznapi életünk egyszerűségében történnek. Akkor, amikor kérés nélkül segítségére sietünk a bajba jutott honfitársainknak, észrevétlenül is követjük az egyik legfontosabb tanítást: Szeresd felebarátodat, mint tenmagadat! A karácsonyi készülődés még emelkedettebb, még ünnepélyesebb hangulatában térjünk vissza az örök emberi értékekhez: a családhoz, a hithez, éljük meg közösen az együvé tartozás, az egymásra figyelés melengető érzését. Befejezésül Juhász Gyula: Karácsony felé című versének sorait idézem: Szép Tündérország támad föl szívemben Ilyenkor decemberben. A szeretetnek csillagára nézek, Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet, Ilyenkor decemberben. Bizalmas szívvel járom a világot, S amit az élet vágott, Beheggesztem a sebet a szívemben, És hiszek újra égi szeretetben, Ilyenkor decemberben. És valahol csak kétkedő beszédet Hallok, szomorún nézek, A kis Jézuska itt van a közelben, Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen, S ne csak így decemberben. E gondolatok jegyében kívánok Mindannyiuknak szeretteik körében eltöltött, meghitt, Boldog Karácsonyi Ünnepeket és Békés, Eredményekben Gazdag Új Évet! H a m z a G á b o r polgármester

2 2. oldal Sámsoni Hírlap Önkormányzat Megváltozott számlaszámok! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az önkormányzat számlavezető pénzintézete január 01. napjától a Hajdú-Takarék Takarékszövetkezet. Az önkormányzat számlaszámai ennek következtében megváltoztak. Kérjük Önöket, hogy lakossági befizetéseiket különös tekintettel a helyi adókra az alábbiakban feltüntetett számlaszámokra szíveskedjenek befizetni. Tekintettel arra, hogy a számlavezető Hajdúsámsonban kirendeltséggel rendelkezik, kérjük, hogy a pénzintézetnél történő közvetlen befizetéssel tegyenek eleget fizetési kötelezettségeiknek! Ebben az esetben szíveskedjenek a befizetéskor az önkormányzat által megküldött határozatot, vagy értesítőt, vagy befizetési bizonylatot magukkal vinni annak érdekében, hogy a befizető azonosítót a takarékszövetkezet feltüntethesse a befizetés azonosítása érdekében. Ezen túlmenően lehetőség van átutalással történő befizetésre is az alábbiakban felsorolt számlaszámokra a közlemény rovatban az adóazonosító jel, (vállalkozás esetén: adószám) vagy befizető azonosító (mutató) feltüntetésével. Költségvetési elszámolási számla Építményadó beszedési számla Magánszemélyek Kommunális adója Vállalkozók Kommunális adója Eljárási illeték beszedési számla Iparűzési adó beszedési számla Bírság számla Késedelmi pótlék számla Idegen bevételek elszámolási számla Bérlakások értékesítése elszámolási számla Letéti számla Termőföld bérbeadás jöv.adó beszedési számla Egyéb bevételek elszámolási számla Gépjárműadó beszedési számla Hajdúsámson településen a lakosok a következő időpontokban intézhetik a helyi Hajdú-Takarék Takarékszövetkezetben (4251 Hajdúsámson, Rákóczi u. 6.) befizetéseiket: Hétfő: , Kedd, szerda, csütörtök: , Péntek: Amennyiben a kedves lakosok Debrecenben kívánják ügyeiket intézni, úgy azt a fenti időpontokban megtehetik a következő címeken: - Hajdú-Takarék Takarékszövetkezet 4025 Debrecen, Bethlen u A. I/6. - Hajdú-Takarék Takarékszövetkezet 4033Debrecen, Mátyás k. u szám alatti fiókokban. Bagolyné Szűcs Mariann jegyző Elismerés Völner Pál infrastruktúráért felelős államtitkár köszöntötte az Európai Mobilitási Hét minden korábbinál sikeresebb 2011-es hazai eseménysorozatának legkiválóbb közreműködőit december 14-én, Budapesten. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a program magyarországi koordinátoraként 17 önkormányzat és 5 helyi szervező munkáját ismerte el oklevelekkel és tárgyjutalmakkal. Hajdúsámson Város Önkormányzata kiemelkedő szervező oklevélben részesült. Az Autómentes Nap helyi programjait idén is a Petőfi Sándor Városi Könyvtár, Közművelődési és Muzeális Intézmény koordinálta. Adomány Az önkormányzat egy belga karitatív szervezettől 55 zsák használt cipőt kapott a hátrányos helyzetű családok számára. Köszönet Pistai Zsoltnak, Balogh Józsefné képviselő asszonynak és a Hajdúsámsoni Cigány Kisebbségi Önkormányzatnak az adomány szétosztásában való közreműködéséért. A POLGÁRMESTERI HIVATAL TÁJÉKOZTATJA A TISZTELT LAKOSSÁGOT, HOGY IGAZGATÁSI SZÜNET MIATT DECEMBER 23-TÓL DECEMBER 30-IG ZÁRVA TART. A jegyzői titkárságon ( B épület, 3. sz. iroda) csak a rendszeres szociális segély és a köztemetés iránti kérelmek benyújtására lesz lehetőség. A halaszthatatlan ügyek (halálozás, anyakönyvezés, katasztrófa helyzet stb.) intézése ügyeleti rendszerben történik, a jegyzői titkárságon keresztül. Kérjük, hogy kérelmeiket az igazgatási szünet ideje alatt postai úton juttassák el hivatalunkba. Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy ügyintézésüket szíveskedjenek december 22. napjáig időzíteni, illetve január 2-től felkeresni hivatalunkat. Szíves megértésüket előre is köszönjük.

3 Önkormányzat, karácsony Sámsoni Hírlap 3. oldal november 24. és december 14. között a Képviselő-testület az alábbi fontosabb döntéseket hozta: - elhatározta, hogy a részönkormányzati képviselők tiszteletdíjához és az ahhoz kapcsolódó járulékokhoz szükséges fedezetet a működési hiány egyidejű növelésével a évi költségvetésben biztosítja; - Hajdúsámson Város a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzata és intézményei évi gazdálkodásának I-III. negyedévi helyzetéről szóló tájékoztatót, valamint évi költségvetési koncepcióját elfogadta; - elhatározta, hogy a Harangi Imre Sportegyesületet további forinttal támogatja; - elfogadta a 607/1 és 608/2 hrsz-ú ingatlanok tulajdonosainak felajánlását és elhatározta, hogy a Hársfa utcán található Egészségház parkolója kerüljön feltárásra a Hunyadi utca felől egy új utca nyitásával; - elhatározta, hogy a Magyar Telekom Nyrt. számára - az évben megkötött Megállapodás alapján - a Hajdúsámson, 584/8 hrsz-ú ingatlanon a távközlési épület által elfoglalt 53 m 2 területű földrészletre a felépítmény mindenkori tulajdonosa részére a felépítmény fennállásáig szóló földhasználati jogot biztosít - a használatba vevő által nettó Ft. megfizetése ellenében - annak ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzéséhez hozzájárul; - döntött arról, hogy a 4. számú háziorvosi körzet elhelyezésével kapcsolatban külön feltételeket nem határoz meg, valamint létre kívánja hozni a 3. számú vegyes fogorvosi körzetet Hajdúsámson Város Központjában; Ülésezett a képviselő-testület - elhatározta, hogy január 1. napjától a Hajdúsámsoni Mikrotérségi Szociális Szolgálat intézményben tanyagondnoki szolgálatot hoz létre Hajdúsámson közigazgatási területére vonatkozóan; - döntött arról, hogy az ÉAOP-5.1.2/D2-11 számú, Csapadékvíz elvezetés, belvízveszély csökkentése a legveszélyeztetettebb öblözetekben elnevezésű pályázat benyújtása és megvalósítása érdekében Ft. önerőt biztosít a évi költségvetés, Beruházási feladatok, ISPA szennyvíz beruházás című sor terhére; -elhatározta, hogy az önkormányzat költségvetési szerveinek bankszámlavezetésére közbeszerzési eljárást indít; - az Egészségházban kialakítandó gyógyászati segédeszköz bolt működtetésére vonatkozóan szerződést az Angel Szepesi Gyógyászati és Orvostechnikai Kft-vel (4032 Debrecen, Kartács u. 2. fsz/3) köti meg az önkormányzat; - elhatározta, hogy a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt napjára összehívott rendkívüli közgyűlésére vonatkozóan a részvényesi jogokat átruházza a polgármesterre és egyúttal meghatalmazza, hogy az önkormányzatot képviselje, nevében teljes jogkörrel eljárjon és szavazzon a közgyűlésen; - döntött arról a Képviselő-testület, hogy a téli (átmeneti) hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretén belül 10 fő aktív korú munkaképes álláskereső napi 6 órás munkaidőben, 2 hónap (2011. december 09. napjától február 08. napjáig) időtartamban foglalkoztat, melyhez saját forrás fedezetét a évi költségvetésben a közfoglalkoztatásra rendelkezésre álló előirányzat maradványból biztosítja; Xmas helyett CHRISTmas - Hajdúsámson Város Önkormányzata és költségvetési szervei valamint a Polgármesteri Hivatal részére számlavezetési szolgáltatási feladatok ellátására, valamint 50 millió Ft összegű folyószámla-hitelkeret biztosítására a Hajdú Takarék Takarékszövetkezetet jelöli meg január 01- december 31. napjáig tartó határozott időtartamra; - a Képviselő-testület a 435/2010. (XII. 15.) öh. sz. határozathoz kapcsolódóan elhatározta, hogy az Önkormányzat és a Brooks Invest Kft. között december 22. napján létrejött adásvételi szerződést felbontó és a felek további együttműködését szabályozó megállapodás kiegészítését és pontosítását jóváhagyja; - a Központi Orvosi Ügyeleten december 24-én az éjszakai, 25-én és 26-án a teljes (24 órás) valamint a december 31-én az éjszakai ügyeleten közreműködő orvos óradíját Ft, a mentőtiszt óradíját Ft, a gépkocsivezető óradíját Ft összegben állapította meg; - döntött arról, hogy a Református Egyház tulajdonában lévő 543/2 hrsz-ú, 4 ha 4352 m 2 területű, kivett beépítetlen művelési ágú ingatlanra vonatkozó ajánlatot elfogadja; - elhatározta továbbá, hogy a Településszerkezeti tervet, valamint Helyi Építési Szabályzatot és Szabályozási tervet módosítja, melyre vonatkozóan a településtervezővel szerződést köt. A telekalakítással kapcsolatos költségekre max Ft + ÁFA összeget, a rendezési terv módosítással kapcsolatosan ÁFA összeget biztosít az Önkormányzat évi költségvetése 12. sz. melléklet 27. sora Ingatlanok vásárlása előirányzatból. Mindig megrökönyödöm, ha bemegyek egy nagy bevásárlóközpontba, vagy ajándékboltba, és Christmas helyett Xmas-t olvasok a kirakatokban vagy ajándéktárgyakon. Az idősektől is minden évben Karácsonykor hallhatjuk, hogy régen hogyan ünnepeltek ilyenkor. Ma már kiforgatták a lényegét ennek az ünnepnek, bazárt csináltak a Karácsonyból. És milyen igaz, noha elcsépeltnek hangzik ez a valós megállapítás. Ha elmúlik Karácsony, a szeretet lángja halványabban ég szól a dal. És talán vannak, akik úgy gondolják, hogy egy évben egyszer, ha formálisan is, de elég kifejezni a hálánkat a szeretteinkért, aztán mehet minden tovább. Lehet, hogy vannak, akik úgy hiszik, hogy adni természetes dolog. De ha végiggondoljuk, mi sem tudnánk adni, ha nem kaptunk volna! Vagyis nem természetes az adás lehetősége. Egyszer kaptunk egy életet, lehetőséget a nem pusztán üres létezésre. Hányszor mondtuk már, ha valaki szívességet tett nekünk, vagy csak egyszerűen segített, hogy meg fogjuk neki hálálni. Meglehet, hogy ezeket az úgynevezett tartozásokat még ma sem teljesítettük. De ha mégis, egyvalakinek még mindig tartozunk. Annak, Akitől kaptuk a kezdetet, ezt a létet, amely önmagában is lehetőség arra, hogy adhassunk Neki is és másoknak is. De hogyan is lehetne ezt a felfoghatatlan tartozást csökkenteni a Mindenható felé? A legelső, hogy tiszteletet és hálát adunk azért, hogy élünk, hogy adhatunk. És ezt hogyan kell gyakorlatba ültetni? Azzal tiszteljük Megalkotónkat, ha megtesszük, amit kér, ha az Ő Beszéde szerint élünk hétfőn is, és nem csak vasárnap délelőtt, hanem a hét minden napján. Poroljuk le a hagyományok és formalitások hálóját az ünnep Valóságáról. Mert nem feledkezhetünk meg arról, hogy nem lennénk, ha Isten nem akarta volna! Ezért Merry Xmas helyett Merry Christmas, de leginkább is Boldog Karácsonyt minden Kedves Olvasónak! Hit Gyülekezete

4 4. oldal Sámsoni Hírlap Karácsony JÉZUS A MI SORSUNK - Karácsonyi gondolatok akit Immánuelnek neveznek ami azt jelenti: Velünk az Isten! (Máté 1, 23b) Karácsony van. Isten földre érkezésének ünnepe. Az örökkévalóság és a múlandóság találkozásának a csodája; hiszen a betlehemi jászol-bölcső gyermekében nem mást, mint az Isten Fiát köszönthetjük. Ő utána epekedett az ember szíve, Ő utána sóvárgott az ember lelke, hiszen a teremtés koronája mindig azt akarta, hogy találkozzon az Istennel, a Teremtővel. Ennek érdekében hétköznapi életében ugyanúgy, mint a templomi kultusz és istentisztelet során mindent meg is tett Rá kellett jönnie, hogy ez nem sikerülhet. De nem azért, mert az Isten becsapta volna övéit, hanem mert hamis képzetek, elvárások és önös célok vezették az életét. Az ember a sorsát a saját kezébe akarta venni, és ez a sajátos sorsvállalás ma is éppen annyira fenyegető, mint régen Ezt ismerte fel az Atya, és ezt tartja szem előtt 2011 Karácsonyán is, hiszen a sorsát kezébe venni akaró ember, egyedül életképtelen. A karácsony azért ünnep, mert kiemel a hétköznapi szürkeségből, a magunkra maradás, illetve a magunkra hagyatottság fájdalmából, és megörvendeztet igen nagy örömmel, hirdetve és megbizonyítva az ünneplőnek, és minden rá figyelőnek, hogy Velünk az Isten! Velünk van az Isten! Éppen ezért kell Igénket nagyon a szívünkbe vésni, mert rávilágít az ünnep lényegére, amit Magyarországon és Hajdúsámsonban is sokan, rengetegen félreértenek. Néhány éve Szenteste a Híradó bemondója azt közölte, hogy a felmérések szerint a lakosság döntő része a szeretet ünnepének, kicsi hányada a család ünnepének, míg egy jóval kisebb százaléka Krisztus születésének tartja a karácsonyt. Ez is jelzi, hogy a sajátos sorsvállalás ma is életforma. Bár az igen örvendetes, amikor néhányan sorsközösséget vállalva hajléktalanokkal, kimennek a hideg utcákra és étel, illetve meleg ruha osztásával próbálnak segíteni, de ez sokszor csak három napig tart. Pedig a karácsony tényleg a sajátos sorsvállalás és a sorsközösség ünnepe. De nem azért, mert kezünkbe vehetjük a jövőnket, és még csak azért sem, mert közösséget vállalhatunk azokkal, akiknek nem megy, vagy nagyon nehéz, hanem azért mert Isten vállal közösséget velünk. Fia által közösséget vállalt velünk, amikor lejött. Hihetetlen. Fiú születik. Egy kicsi ember, aki Isten volt. Akinek a neve Immánuel, azaz Velünk az Isten! A lehető legközelebb hajolt a Teremtő az emberhez, és elküldte Fiát, aki nem egy névtelen senki, hanem Immánuel! Akiben Isten vállalta a mi sorsunkat, mert Jézus a mi sorsunk. Ézsaiás próféta már Róla szólt, amikor a szír-efraimita háborúban veszélybe került a nép, a főváros, a templom, az otthon és minden, amit hosszú idők verítékével sikerült felépíteni. Egy különös történelmi helyzetben már felcsendült ez a mondat, hogy Íme, egy fiatalasszony teherben van, és fiút fog szülni, akit Immánuelnek neveznek. /Ézs 7, 14/ Egy történelmi katasztrófahelyzetben lévő nép akiket el akarnak tiporni, meg akarnak semmisíteni - már hallotta ezt az isteni kijelentést. Velünk az Isten! Velünk az Isten, Akiből életerők áradnak, Akivel a szabadság, a békesség és a jóság érkezik erre a földre. Halljátok meg a jó hírt, az örömhírt, mert nincs, nem lehet olyan katasztrófahelyzet, melyben ne segíthetne Isten jelenlétének az átélése, megtapasztalása. Isten népe 2000 éve keservesen nyögte a római rabigát. A népszámlálás is csak nagyobb adó kivetése érdekében szükséges. Nagy ellenőrzések, nagy nyilvántartások, nagy beszolgáltatások, az ún. fortélyos félelem ideje. Ez a római béke. Ekkor teljesül be az ígéret, mely szerint Íme, szűz fogan méhében, fiút szül, akit Immánuelnek neveznek. De nagyon kell a jó hír Isten népének, de nagyon szükséges az örömhír, - úgy, mint egy falat kenyér, - hogy Velünk az Isten. Így történhet meg életük, és a mi életünk helyreállítása is. Az ember a sorsát a kezébe vette, de a bűn miatt teljes összetöretés és Istentől való teljes elidegenedés lett osztályrésze. Bűneink miatt idegenné lett számunkra az Isten. De Isten amíg lehet, és Ő azt mondja, hogy még ma lehet, elküldte a Fiát, hogy Benne és Általa újra felfedezzük az elfelejtett és eltaszított atyai házat. Új esélyt kaptunk, hogy sorsunkat Isten kezébe tegyük le, mert most Ő vállalja annak minden nehézségét, nyomorúságát. Egy gyermek érkezése által. De nehogy úgy járjunk, mint abban az igaz történetben, melyben az egyik családban kisgyermek született és eljöttek meglátogatni a rokonok, akiknek három kisfiuk volt. A három közül a legkisebb, aki nyilván a csecsemőhöz képest önjáró volt, egész idő alatt, amíg ott voltak mást sem csinált csak mindig odaszaladt a bölcsőhöz és azt mondta: Hú de kicsi vagy! Ő, a kicsi, aki testvérei mellett mindig a legkisebb volt, most nagyon élvezte, hogy van valaki, aki még nála is kisebb. Ez a hú, de kicsi gyermek akit Jézusnak hívtak, sokak szívébe azért nem fér bele, mert túl kicsi. Pedig az isteni sorsvállalás éppen itt kezdődik, hogy any- nyira odafigyel Isten a részletekre, hogy még azt a kilenc hónapot, sőt azt a gyermekségben eltöltött 12 évet, sőt azt a felkészülésre szánt 30 esztendőt sem sajnálja az embertől. Lássátok Betlehemben, lássátok Názáretben és lássátok a Golgotán, mert akkor fogjátok látni Hajdúsámsonban is; csak akkor fogjátok látni saját, személyes életetekben is! Velünk az Isten! Nem azért, mert már odafent nem jó, éppen ellenkezőleg, mert idelent rossz. Új fejezet kezdődik az érkezésével. Ha tehát velünk van az Isten, akkor mi is legyünk Vele! Fogadjuk el Jézus érkezését, megszületését! Vele és nem nélküle! Mert az Atya nem éri be kevesebbel, csak azzal, hogy mi is Vele legyünk. Isten velünk létének azzal kell folytatódnia, hogy mi Vele vagyunk és Vele is maradunk halálunk órájáig. Jézus születésének tehát azzal kell folytatódnia, hogy mi újjászületünk, mert a testté lett Ige, bennünk is megtestesült. Ámen ÁLDOTT ÜNNEPEKET HAJDÚSÁMSON! Lovász Krisztián Karácsonyi ölelés Karácsonykor átöleli Isten ezt a világot, Ad áldást, szeretetet, békét És megannyi örömteli álmot. Keresztények milliói várják A kis Jézus születését, A szabadító eljövetelét - Az életünkre szóló örök csodát. A templomok százainak, ezreinek Kapui nyílnak meg most,- S bent az oltár előtti jászolban A hívek figyelik a világra született Jézust. Megérkezett a megváltó! - Az emberiséget bűneikből feloldozó. Kezét itt mindenki hálával kulcsolja össze, Miképpen az Isten jó cselekedetét köszönje. A mennyi kar, ez a csodálatos hozsannás ének; Itt lent a földi életben is hirdeti, Hogy számunkra eljött, megadatott Az örök élet! Isten ajándéka ez!- Aki most úgy öleli át a világot, Hogy tetteivel az emberiség számára Örök érvényűt alkotott. Karácsonyt! Te áldott, szeretetteljes, békességes Örökké tartó csodálatos valóság. Varázsoddal érintsd meg az emberiséget; Törölj le minden könnyet, mint ahogyan átöleli Isten a teremtett világot! Csire Imre

5 Karácsony Sámsoni Hírlap Az élet világossága 5. oldal A fogyasztói társadalom kialakulásával megváltozott a világ körülöttünk. Az előző évszázad közepétől, a nagy világégések nyomában óriási igény jelentkezett a békére, a nyugalomra, mely robbanásszerű technikai fejlődést hozott magával. Minden területen felgyorsult a folyamat, melynek törvényszerű következménye a fogyasztás fokozódása lett. Jelentős, szinte felfoghatatlan pénzkoncentráció ment végbe, mely a Föld gazdasági térképének folyamatos változását, a súlypontok bizonytalanságát okozta. A nyugodt, a komfortos élet csábító, főleg, ha könnyűnek kínálkozik, és ideig-óráig elérhetővé válik. Ennek érdekében mindent gyorsabban, erősebben, határozottabban akarunk és teszünk, a felgyorsult világban gyorsabban telik az idő. A mai egy óra hossza, sokkal rövidebbnek tűnik, mint 10, vagy 20 évvel ezelőtt, egy nap, egy hét, egy hónap egy év úgy illan el, hogy meg sem tudjuk élni. Valóban szinte lepereg az életünk, és sokszor külső szemlélőként találjuk magunkat a saját életünkben. A szédületes tempó tompítja az érzékeinket, másképpen reagálunk, érzékenyebbek vagyunk, elhamarkodottan ítélünk, és nem tervezünk. A szóhasználatunk is ezt bizonyítja, pörgünk, zúzunk, toljuk a témát, és ami sikerül azt megcsináljuk és nem elvégezzük. A rohanás nem enged mérlegelést, azonnali és súlyos döntéseket hozunk, könnyen mondunk ítéletet, és kevésbé működik az önkontroll. A fogyasztói társadalom sajátossága, hogy mindent piaci szemüvegen vizsgál, igényt kelt fel, majd kielégít, mindenre talál terméket, mindent fogyaszthatósági kritériumok szerint vizsgál. Többször tettem említést korábban is, és mindenkinek van tapasztalata abban, hogy a kulturális, művelődési, szokásbeli és viselkedésbeli változások, a torzult szerepek kicsavarják a valódi énünket. Nem vagyunk képesek jó súlypontokat meghatározni a saját életünkben, és a komfortérzetünk fokozása érdekében tett erőfeszítéseink nem szolgálják a testi, lelki, de az anyagi és szellemi gyarapodást sem, egyre messzebb kerülhetünk a bölcs szívtől. Alig van nyugodt óránk, valami megoldandó, elvégzendő, elhárító, vagy tisztázandó feladat állandóan nyomás alatt tart, és nem engedi, hogy szabaduljunk a görcsöktől. A mindennapi sodráshoz képest kiugró élménye, hírre, rosszakra, vagy jókra van szükségünk ahhoz, hogy kizökkenjünk, és sokszor magunkba roskadva elgondolkodjunk, mit csinálunk tulajdonképpen, mi történik körülöttünk valójában. Tragédiák, bűnesetek, katasztrófák tesznek edzetté, hiszen az állítólag elnyomott sajtó percenként rombol le minden pozitív élményt, a hírek lehúznak a poklok mélyére, percről, percre, híradásról híradásra. Megedzettek bennünket, ha akartuk, ha nem, már alig szakítja át valami az ingerküszöböt, egy bűncselekmény akkor válik izgalmassá, ha milliárdos, ha sok az áldozat, vagy óriási az okozott kár. Már senkit nem érdekelnek a naturális ábrázolások, megszokott, hogy meztelen, vagy kacérkodó női pózokat látunk minden újság címlapján, vértől fröcsög a média, a sorozatok élveboncolástól, darabolásoktól a szexi és trendi vámpírokon és zombikon át hozzáedzenek a borzalomhoz. A közelünkben történő tragédiák még talán átlépik az átlagos ingerküszöböt, de csakis ott, ahol még megmaradt a tisztánlátás képessége, a világlátás biztonsága. Amikor közvetlenül érintettekké válunk, és megérint, belénk hasít a felismerés, a tragédia kibontja az okozott valóságot, ráébredünk, mi valójában az élet értelme, mi annak világossága. A keresztények világában a Pünkösdi ünnepkör üzenete fogalmazza meg azt, ami iránytű maradhat, és eligazítást jelenthet egész életünkben: - Aki engem követ nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága (János 8, 12). A rossz és a gonosz a mai világban sokkal hangosabb és eredményesebb, könnyebben talál nyilvánosságot. A jóra és a szépre nem jut elég figyelem, a szerénység visszahúzódik, más a természetrajzuk. Lassan szégyellni kell, ha valaki jót cselekszik, kivétel, ha azt a celebek teszik és a sajtó ad róla hírt. Kevesebb a felhajtás a jól működő és szerethető dolgaink körül, nem hír, ha valami rendben van. Nem értékeljük jól az elért eredményeinket, nem értékeljük, hogy egészségesek vagyunk, vagy legalábbis nem vagyunk ágyban fekvők, nem értékeljük, hogy társunk van, gyermekeink vannak, és ők is egészségesek, remélhetően boldogak a maguk világában. Nem értékeljük, hogy vannak testvéreik rokonaink, barátaink, akikre számíthatunk, nem értékeljük, hogy van munkánk, célunk, hitünk, hogy van Életünk. Nem értjük, vagy nem hisszük, hogy ez maga az elérhető földi boldogság, hogy a cél, az maga az út. Az élet világossága számunkra csak a saját életünkben teljesedhet ki, egyben ezek, mint hitünk szerint elfogadott értékek jelentik elérhető boldogságot. Erre sokszor csak akkor döbbenünk rá, ha valami elmarad, ha valaki elmegy, kiszáll az életünkből. Szörnyű tragédiák, nem várt fájdalmas események ébreszthetnek rá bennünket, hogy milyen fontos és szép az életünk. Panaszkodunk, dühöngünk, ha nem jön be valami, sokszor kilátástalannak látjuk a helyzetünket, holott nem ezek az igazi problémák. A baj akkor kezdődik, amikor valami megszakad, valaki kiszáll, és megszűnik számára a világosság. Tudnunk kell és értenünk, rövid az élet, mert túl gyorsan éled, nincs idő ráérezni az ízére, a csekély, néha feltörő jó érzéseinkből nem tudunk kellően feltöltődni. Sodródunk, elfeledjük, mi az élet értelme, mi valójában az élet világossága. A szeptemberi levélhullás, az októberi szomorú napok, a november szorongásai és komorsága, a decemberi sötétség után végre érkezik a Fény, a Világosság. Újra győz a Nappal, az Éjszaka felett, megfordul az idő, és a világosságból több jut az embereknek. Advent van, készülünk, és amikor megérkezik egy Kisded alakjában, és mi azonnal felismerjük és azonnal megértjük. A Jézussal érkező Szeretet elűzi a félelmet, a Jó újra erőre kap, és megértjük az üzenetet. Talán, ha máskor nem is, de Szent Estén biztosan. Legyen Békés, És Boldog Karácsony! Tasó László országgyűlési képviselő

6 6. oldal Sámsoni Hírlap Közösség Határok nélkül december 9-én ismét megrendezésre került a Segítség határok nélkül program. Az Eszterlánc Óvoda hírei Megérkezett a várva-várt Télapó! Az ünnepi műsorra az iskola aulájában került sor, ahol a meghívott 240 óvodás és 100 kisiskolás gyermek és szüleik érdeklődve nézték a gyerekek és az óvónénik műsorát. Ennek keretében az iskolás gyermekek két zongorajátékkal, az óvónénik pedig a Holle anyó című meseelőadással készültek, illetve Balogh István, a pünkösdista gyülekezet volt lelkésze harmonikázott és énekelt a gyerekeknek. A műsor után Gerd Schmidt Úr néhány gyermeknek személyesen adta át a Németországból hozott csomagokat. Minden kisgyermek boldogan vette át az ajándékát. Az ő nevükben is köszönjük a Segítség határok nélkül Alapítvány támogatását! Lukácsné Széles Anita óvodapedagógus december 5-e nagyon izgalmas nap volt az óvodás gyerekek életében, hiszen minden csoportba ellátogatott a várva-várt Télapó. Igaz, ami igaz egy kis hóval nem (Irgum-burgum!), de egy kedves Mikulás-csomaggal minden csemetét megajándékozott. Hogy miért mindenkit? Mert az Eszterlánc Óvodába csak jó gyerekek járnak! Csodálatos volt látni azt az örömteli várakozást, csodálkozást, izgalmat, amiről a gyerekek arca árulkodott. Természetesen azért ők is okoztak egy kis meglepetést a piros ruhás, ősz szakállas apókának, hiszen minden csoportban dalokkal, versekkel és rajzokkal kedveskedtek neki. Biztos vagyok abban, hogy így jövőre is örömmel látogat el hozzánk, mi pedig nagy-nagy szeretettel várjuk őt újra és újra Köszönjük Télapó! Tarné Süvöltős Szilvia óvodapedagógus Sámsoni kislány lett a legszebb A hajdúsámson-sámsonkerti Matolcsi Tímea lett a 0-2 éves korosztály legszebb babája egy országos szépségversenyen, amelynek a döntőjét november 27-én tartották Budapesten, a Savoya Központban. Talán sokan emlékeznek egy szórólapra, melyben ősszel előválogatásra invitálták a hajdúsámsoni gyerekeket az iskola aulájába. Ezt követően telefonon értesítették azokat a szerencséseket, akik bekerültek a döntőbe, majd elkészítették a csemeték első portfólióját. A fotózás során készült legjobb képeket pedig kiállították a verseny helyszínén, hogy a szakmai zsűrinek több oldalról bemutassák a gyerekeket. - Adtak egy lehetőséget, hogy a szülő még büszkébb lehessen, amikor keresték a legszebb, legfotogénebb, legtehetségesebb babákat, gyermekeket, akik azután egy országos gyermek szépségversenyen bizonyíthattak. Timikém 3000 gyermek közül lett az első, amire nagyon büszkék vagyunk. Nyert egy családi három nap - két éjszakás hétvégét a fővárosba, egy szállodába. A versenyt jól viselte, végig ölelte az összes kis vetélytársát, mert rettenetesen szereti a többi gyereket. Dobta a puszit a zsűrinek, integetett nekik, teljesen levette őket a lábukról, s végül ő lett a legszebb mesélte el lapunknak a büszke szülő, Matolcsiné Rácz Ildikó. A helyezettek korcsoportonként ajándékcsomagot, vásárlási utalványt vagy akár családi wellness hétvégét nyerhettek, valamint minden résztvevő bekerült egy modellügynökség adatbankjába saját portfólióval, ezáltal - kiválasztás esetén - lehetőségük nyílik majd további szereplésekre, így Timikét is viszontláthatjuk még. THJ

7 Közösség Sámsoni Hírlap 7. oldal Tartalmas programok az Idősek Klubjában A Hajdúsámsoni Mikrotérségi Szociális Szolgálat szervezésében december 6-án meghitt ünnepség keretén belül az idősek klubját is meglátogatta krampuszával a Mikulás. Az ünnepség alkalmával az általános iskola 2. f. és 4. f. osztályos tanulói dallal, verssel és furulyaszóval köszöntötték a Télapót, aki szaloncukorral jutalmazta meg őket. A fehérszakállú az idősekről sem feledkezett meg, akiknek csokiból készült másával kedveskedett. Az ünnepség után forró teával és aprósüteménnyel kedveskedtek a szolgálat dolgozói a megjelenteknek. Megható perceket okozott legidősebb klubtagunk a 97 éves Cseresznyés Józsefné Zsuzsika néni, aki saját versét adta elő. Bízunk benne, hogy az új környezetben működő klub programjai iránt egyre többen fognak érdeklődni. A Hajdúsámsoni Cigány Kisebbségi Önkormányzat idén is megrendezte a Mikulásnapi ünnepségét, ahol közel 600 vendég volt jelen. A rendezvényen négyszáz gyermek kapott mikuláscsomagot és minden jelenlévőt vendéglátásban részesítettük. Fellépő gyerekek műsora is színesítette a rendezvényünket, akik különböző műfajokban mutatták meg tehetségüket. Minden fellépő gyereknek kedveskedtünk apró ajándékkal. Megtiszteltek bennünket a településünkön élő roma származású nagymamák is, akik a zsűri szerepét vállalták föl. Szeretnénk köszönetet mondani Balogh Zoltánnak a hajdúsámsoni Mignon Cukrászda vezetőjének az évről-évre nyújtott segítségéért. Ízelítő januári, februári programajánlatunkból: január 12. Pótszilveszter - Zenés mókázás kivilágos kivirradtig! január 23. Megemlékezés a magyar kultúra napjáról január 31. Téli hagyományőrző népi ételek szóbeli bemutatása február 10. Csere-bere börze február 17. Egészségünk védelme idős korban február 24. Farsangi mulatság Bővebb információkkal személyesen az Árpád u. 22. szám alatt, vagy a as telefonszámon állunk az érdeklődők rendelkezésére. Hajósiné Varga Katalin intézményvezető A Cigány Kisebbségi Önkormányzat hírei December 3-án az iskola aulájában került megrendezésre a helyi Makulabend 2011 zenekar koncertje. Autentikus cigányzenéket, hallgatókat, mulatós és egyéb zenét játszottak a jelenlévők számára, amellyel bemutatták a cigány hagyományunk és kultúránk szerves részét. Ezúton szeretnénk a közösségünk nevében megköszönni Tóth János Alpolgármester Úrnak a zenekar számára nyújtott segítségét, hiszen szívügyének tekintette az előadás megvalósulását. Balogh Józsefné képviselő

8 8. oldal Sámsoni Hírlap Közösség, Martinka A Közösségi Ház ajánlata Karácsonyra készültek Tisztelt Lakosok! A Közösségi Házban (Martinka Iskola u. 13 sz.) az internet szolgáltatás díjmentes, nyitvatartási időben bárki igénybe veheti. A számítógépen játékprogramokat nem lehet használni! Nyitva tartás: kedd, csütörtök 17 órától 19 óráig. Szabó Kálmán képviselő Karácsonyi kézműves játszóházba várták az érdeklődőket Martinkán. A nagy sikerre való tekintettel a Közösségi Ház hasonló programokat jövőre is szervez majd. Levelek a Mikulásnak A Mikulás házhoz megy c. felhívásunkra sok gyerek jelentkezett Martinkán, akik az alábbi kedves leveleket és szebbnél szebb rajzokat is készítettek. Kedves Mikulás! Nagyon várjuk, hogy elérkezzen hozzánk a Mikulás. Egész évben megpróbáltunk jók lenni, de sajnos ez nem mindig sikerült. Az óvodában és az iskolában sok éneket és verset tanultunk a Mikulás érkezésére és sok rajzot is készítettünk. Várjuk a napot, hogy elérkezz hozzánk! Tibike, Kittike és Attila Ne haragudj Mikulás, de csatlakozna hozzánk még két kisgyerek, Tibike és Ágika, tehát öten leszünk. Köszönjük! Kedves Télapó! Sok szeretettel várunk Téged! Egész évben próbáltunk jók lenni, nagyjából sikerült is. Reméljük, eljössz hozzánk! Sok puszi: Tihamér (7 éves) és Márton ( 4 éves) Kedves Télapó! Szeretném, ha idén is eljönnél hozzánk, és hoznál ajándékot nekem és a két testvéremnek. Egész évben jól viselkedtünk, hogy büszke legyél ránk! Már nagyon várjuk az érkezésed és kívánjuk, épségben ideérj! Szeretettel: Pistike Kedves Mikulás! Vár rád ez a ház, vár egy kisgyerek, ki verset mond neked. Milán vagyok, Martinkán lakok. Szeretném, ha meglátogatnál, már nagyon várlak Téged! Szeretnék Tőled sok-sok ajándékot kapni: -Cápafogó társasjátékot - Ben 10-es figurákat - Slingers yo-yo-t ( stb)és sok édességet. Kedves Télapó!!! Nagyon szeretném, ha eljönnél nagymamánkhoz, aki Martinkán lakik és meglátogatnál engem és a két testvéremet. Engem Anikónak hívnak és 8 éves vagyok, már másodikba járok. A testvéreim Robika és Dorina 5 évesek ikrek, és óvodába járnak. Szeretném, ha hoznál nekünk ajándékot. Igaz néha rosszak vagyunk, de ígérjük, hogy ezután jók leszünk! Várunk nagyon: Anikó, Robika, Dorina Kedves Télapó! Szeretném, ha eljönnél hozzám, mert már nagyon várlak téged! Nem mindig fogadok szót a szüleimnek, de azért jó gyerek vagyok. Szeretettel: Máté (2 és fél éves) Kedves Mikulás! Engem Benedeknek hívnak és még csak 3 és fél éves vagyok.( ) Nagyon várlak már Téged, kedves és fáradhatatlan Télapó! Nagyon vigyázz magadra és a rénszarvasaidra, nehogy lebetegedjetek, mert a sok gyerek a világban nagyon szomorú lesz, ha nem tudsz majd eljönni hozzájuk. ( ) Képzeld! Nekem nincs listám. Csak egy dologra vágyom igazán, és neked is elárulom: Legóra. Nagyon örülnék neki, ha tudnál hozni egy dobozkával. A kéményünkön is befér, mert elég nagy rajta a rés. Ha te nem is férsz be rajta, a dobozt nyugodtan bedobhatod, mert pont a nappalink közepébe fog pottyanni. De ha van egy kis időd és be tudsz nézni hozzánk, akkor szeretettel várlak és készítek Neked egy nagy bögre kakaót. ( )Persze a csizmám csillogni villogni fog az ablakomban! Készítettem Neked, anya segítségével egy csillagot, melyet ha a szánodra akasztod, idevezet Téged az otthonomhoz! Fogadd szeretettel! Addig is jó munkát kívánok az ajándékok csomagolásához! Beni

9 Sport Sámsoni Hírlap LABDARÚGÁS 9. oldal Véget ért a Szertár Sportbolt Megye I. bajnokság őszi fordulója, melyet a sámsoni felnőtt csapat a dobogó második fokán zárt. Ehhez a játékon kívül nagyon sok támogatásra volt szükségünk, melyet ezúton is szeretnénk megköszönni. Elsősorban az önkormányzatnak, amely költségvetésünk jelentős részét és a feltételeket biztosította. Külön köszönettel tartozunk Deczki Lajos képviselőnek, Nagy Zsolt elnöknek, Hamza Gábor polgármesternek, Tóth János alpolgármesternek. További támogatóink: Balogh József, id. Tóth Mihály, Forrási Tibor, Holovácska György, Szegedi László, Smirnyák József, Sándor Imréné, Kerekes Zoltán, Szabó Lajos, Tar Zoltán, Darabos János vállalkozók, Kerekes Zoltán, Balogh Józsefné, Antal Szabolcs, Montlika Zoltán képviselők. Bízunk a további sikeres együttműködésben és nem utolsó sorban köszönjük szurkolóink kitartó, lelkes biztatását is! A jövőt illetően meghatározó, hogy csapatunk fiatal, tagjai évesek, akik szeretnének NB3-ban szerepelni, így célunk minimum megtartani a. 2. helyet. A keretbe szeretnénk az ifjúsági csapatból is beépíteni néhány játékost. A hajdúsámsoni Technikai Tömegsport és Ifjúsági Szabadidős Egyesület nevében mindenkinek Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Sikerekben Gazdag Boldog Új kíván: Szegedi Szabolcs elnökségi tag ÖKÖLVÍVÁS Érmek a junior női bajnokságon A Hódmezővásárhelyen zajló 15. elit és 3. junior női országos bajnokság második versenynapján Demeter Zsuzsa (elit, 54kg) 4:1 arányú vereséget szenvedett a soproni Némedi Csillától, így bronzéremmel zárta a viadalt. A harmadik versenynapon a juniorok 60 kilogrammos fináléjában Kovács Angéla pontozással győzött a debreceni Berei Dzsenifer ellen, így bajnoki címet ünnepelhetett. Ugyancsak a harmadik versenynapon az elit 69 kilogrammos kategóriában versenyző Süvöltős Renáta az elődöntőben vereséget szenvedett az egri Oláh Esztertől, így végül a harmadik helyen zárt. Ungvári sikere Finnországban Magyar győzelmet hozott a Tamperében megrendezett 32. Tammer Torna papírsúlyú fináléja: Ungvári István 20:9 arányban legyőzte az észt Kirill Szerikovot. Ungvári magyar bajnok! December között zajlott az év legfontosabb hazai bokszeseménye, a 88. Magyar Felnőtt Ökölvívó Országos Bajnokság. Varga Miklóst milánói csapata nem engedte el az országos bajnokságra, így Ungvári István (49kg) egyedül képviselte a HISE színeit a szombathelyi viadalon. Ungvári magabiztosan szerezte meg a papírsúlyú kategória aranyérmét : öklözőnk a fináléban 12:9 arányban bizonyult jobbnak a sárospataki Sárga Attilánál, ezzel magyar bajnok lett. Varga Miki hazatér az ünnepekre A Harangi Sportegyesület női junior versenyzői Máté Attila edzővel Hódmezővásárhelyen, az éremeső után. Sajnos nem sikerült győzelemmel bemutatkoznia Mikinek olasz csapatában. A Milánóban megrendezett Milano Thunder Dinamo Moszkva WSB Liga találkozón 61 kilogrammban Varga Miklós 2:1 arányú vereséget szenvedett az Európa-bajnoki ezüstérmes Vazgen Safaryantstól. A pontozás Miki szempontjából a következőképpen alakult: 46-49; 46-49; A találkozót a hazai csapat nyerte 4:1 arányban. Európa-bajnoki bronzérmesünk a mérkőzést követően Budapestre repült, ahol a tatai edzőtáborban edzői továbbképzésen résztvevő Máté Attila vezetőedzővel érkezett haza Hajdúsámsonba.

10 10. oldal Sámsoni Hírlap Hirdetések SZAKMÁT IS, MUNKÁT IS AD Uniós program indult Hajdúsámsonban, mely szakmát adó képzést és önálló életvitelre való felkészítést biztosít tartós munkanélküli nők számára. Az ÉLETREVAL(L)Ó- Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű inaktív nők komplex munkaerő-piaci felkészítése című projekt júniusában indult. A projekt hosszú távú célja egy komplex szolgáltatás kialakítása, amely hozzájárul a térségben élő a munkaerőpiacról kiszorult helyzetű nők reintegrálható helyzetbe hozásához és önálló életvitelre felkészítéséhez. Mindez a projekt nyitó konferenciáján bemutatkozó előadás keretében hangzott el. A program megvalósítói, a Segítők Innovatív Közössége Közhasznú Egyesület és konzorciumi partnere, a Lépéselőny Egyesület a nők élethelyzetén kíván javítani a célcsoport egyéni szükségleteit és kondícióit szem előtt tartva. A projekt júniusában indult. Eddig a résztvevők projektbe való bevonása, személyre szabott egyéni fejlesztési és szolgáltatási terv kialakítása a résztvevő 40 fő esetében megtörtént. A 20 órás alapkészségfejlesztés lehetővé tette az alapkészségek szintjének felmérését, egyéni fejlesztést, az egyén magasabb szintre hozását, változatos feladatok, és magas szakmai szintű szakember alkalmazásával. A képzések eredményes elvégzésére a tanulásmódszertani tréning biztosított felkészülést, ahol tanulási technikák elsajátítása, begyakoroltatása történt meg kiscsoportos formában. Két OKJ-képzés indult el: a szociális gondozó és ápoló képzés szeptember végén 15 fővel, a számítógépes adtarögzítő november elején 22 fő részvételével. A célcsoport számára a programban való eredményes bennmaradásért folyamatosan végzünk motivációs-és életvezetési klubtevékenységet. A projekt az Észak-Alföldi régióban tapasztalható komoly szociális, foglalkoztatási problémát kívánja orvosolni az aktív korú, hátrányos helyzetű, inaktív női munkavállalók körében, figyelembe véve az esélyegyenlőség szempontjait is. A TÁMOP C-09/ projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Segítők Innovatív Közössége Közhasznú Egyesület Székhely: 4029 Debrecen, Víztorony u.19. VIII/47. Iroda: 4024 Debrecen, Csap u. 36. tel/fax: 52/ A Faby Digitally Kft, mint az Allianz Hungária Biztosító Zrt. szerződéses partnere AGENTURA (önálló üzleti iroda és Ügyfélkapcsolati Pont Hajdúsámsonban) működtetésére pályázatot ír ki 2012 januári kezdéssel. A beadás ben a címre történhet részletes Önéletrajzzal és üzleti elképzelés vázlattal. A pályázat beadási határideje : Előny: az irodavezető részéről a szakmai múlt és a felsőfokú végzettség. Támogatás: az iroda fenntartási költségeihez hozzájárulás és ingyenes képzés fél éven át két fő részére. A részletes feltételekről a pályázat beadása után tájékozódhatnak!

11 Hirdetések Sámsoni Hírlap 11. oldal Jogosítványt szeretnél? Hajdú-Bihar megye legeredményesebb autósiskolája a ROY S 96 AUTÓSISKOLA TÉGED VÁR! ITT NEM CSAK VIZSGÁZHATSZ, HANEM SIKERESEN LEVIZSGÁZHATSZ!!! Tanfolyamkezdés minden kategóriában! JANUÁR 12-én csütörtökön 17 órától induló tanfolyamra lehet jelentkezni!!! - B kategóriás tanfolyam - Segédmotoros oktatás és vizsgázás helyben - Részletfizetési lehetőség - Számítógép használat a tanfolyam ideje alatt korlátlan mennyiségben KFF-programmal - A tanfolyam idejére tankönyvhasználat biztosítása Érdeklődni és jelentkezni lehet: Roys 96 Kft Máté Attila oktató Hajdúsámson, Radnóti u. 2. Tel: / vagy 06-52/ APRÓHIRDETÉSEK Telek Hajdúsámson-Sámsonkert Lepke utcai 902 m2-es telek eladó. Irányár: Ft Érdeklődni lehet: 30/ Üzlet Megnyitottunk! Turi nyílt Hajdúsámsonban, az Árpád u. 5. szám alatt (a 100 Ft-os bolt mellett). Bőséges gyermek és felnőtt használt, kiváló minőségű áruk kínálatával várunk minden kedves vásárlót. Gardrób Turi Vegyes eladás Apró savanyúkáposzta kis és nagytételben eladó! Érd:Hajdúsámson, Dózsa Gy. u. 8. Tel.: 52/ Sámsoni Hírlap Sámsoni Hírlap Tisztelt Olvasók! Hírlapunkat interneten is megtalálják a www. hajdusamson.hu vagy a hajdusamson oldalakon. Ugyanitt a Fórumon vagy címeinkre is várjuk véleményüket, javaslataikat. Hajdúsámson Város ingyenes havilapja Megjelenik 3700 példányban Szerkesztőség: Hajdúsámson Szabadság tér 5. Főszerkesztő: Tarné Hajdú Judit Tel.: Honlap: Nyomda: Center-Print Kft, Debrecen ISSN:

12 12. oldal Sámsoni Hírlap Képes visszatekintő Játszótér fejlesztés Martinkán Uniós és hazai pályázati támogatással játszóteret adtak át Martinkán, a Közösségi Ház udvarán. Az önkormányzat az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében nyert el Ft-ot a megvalósításra. A kivitelezést Szilágyi Imre hajdúsámsoni és a dombóvári Biohárs játszóterek elnevezésű vállalkozás végezte. A novemberi átadáson Hamza Gábor polgármester elmondta, hogy minden ilyen kis lépés is fontos a közösség formálódásához. Adventi készülődés, karácsonyi fények Az adventi készülődés jegyében december 2-án került sor a díszkivilágítás felkapcsolására városunkban. A meghitt ünnepi műsort megelőzően Hamza Gábor polgármester és Lovász Krisztián református lelkész köszöntötte az egybegyűlteket. A csaknem tíz méteres, csodálatos fenyőt Kántor Tiborné, Hajdúsámson, Szatmári utca 22. szám alatti lakos ajánlotta fel, melyet nagyon köszönünk. A fenyőfát a Debreceni Tűzoltóság állította fel a főtéren Vida László őrnagy, parancsnokhelyettes engedélyével, a munkát Deák Szabolcs szerparancsnok, hajdúsámsoni lakos irányította. Ezúton is köszönjük mindenkinek az önzetlen segítségét. A hangulatos kivilágításban, díszekben január 6-ig, Vízkeresztig gyönyörködhetünk. A fenyőfa mellett lévő hatalmas adventi koszorú négy égője is a karácsonyi várakozást jelképezi. A hangulatos kivilágításban, díszekben január 6-ig, Vízkeresztig gyönyörködhetünk. Deczki Lajos Pénzügyi-Műszaki Bizottság elnöke A Szeredás Együttes Alföldi Betlehemes c. műsora a karácsonyi népi hagyományokat idézte fel az aulában december 14-én.

TÁJÉKOZTATÁS A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOKRÓL, ÉS EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI DÖNTÉSEKRŐL

TÁJÉKOZTATÁS A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOKRÓL, ÉS EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI DÖNTÉSEKRŐL Hajdúsámson Város Polgármesterétől TÁJÉKOZTATÁS A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOKRÓL, ÉS EGYÉB ÖNKORMÁNYZATI DÖNTÉSEKRŐL Tisztelt Képviselő-testület! Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete és

Részletesebben

Adventi időszak az óvodában

Adventi időszak az óvodában 4 2012. január Adventi időszak az óvodában Az advent a karácsonyi előkészületek időszaka. Ez a négy hét az óvodában is számos tevékenységre ad lehetőséget. Először is minden csoport elkészíti a maga adventi

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Hajdúsámson Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésről szóló 3/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosítására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3. Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0102 PÁLYÁZÓ: Segítők Innovatív Közössége Közhasznú Egyesület

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS a helyi önszerveződő közösségek és egyéb szervezetek 2012. évi támogatásának elszámolása és 2013. évi támogatása tárgyában Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 16-án (hétfő) de.: 9.00 órára összehívott rendkívüli ülésén Jelen vannak: Hamza Gábor polgármester, Tóth

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Hajdúsámson Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésről szóló 3/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosítására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Hajdúsámson Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésről szóló 4/2013. (III. 12.) önkormányzati rendelet módosítására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Beszámoló. a lejárt határidejű határozatokról. Képviselő-testület április 21 - i ülésére

Beszámoló. a lejárt határidejű határozatokról. Képviselő-testület április 21 - i ülésére Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról Képviselő-testület 2016. április 21 - i ülésére 217/2015.(XII.10)Kt. sz. Szondy u. 7. sz. alatti ingatlan Önkormányzat részére történő felajánlásáról Jánoshalma

Részletesebben

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS DERECSKEI PROGRAMFÜZET E-mail:programfuzet@gmail.com 2007. DECEMBER HÓ Közösségi programok Klubok, tanfolyamok Zenés rendezvények Iskolai programok Kiállítás, vásár Színház, mozi Egyházi élet Áldott, Békés

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: kultura.derekegyhaz@gmail.com Telefon: 06 20/258-55-11 december 14. (péntek) 18:00 Derekegyházi Horgász Egyesület taggyűlése Könyvtár TOP lista - november 1. Kristin Cashore:

Részletesebben

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai 1/2015. (II.25.) SZKT határozat 3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének jegyzőkönyv

Részletesebben

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Előzmények Projekt adatai: Kedvezményezett Projekt címe Projekt azonosítója Alsómocsolád Község Önkormányzata Mintaprogram a minőségi időskorért

Részletesebben

2016. ÉVI KÖZHASZÚ MUNKÁNK ÖSSZEGZÉSE

2016. ÉVI KÖZHASZÚ MUNKÁNK ÖSSZEGZÉSE 2016. ÉVI KÖZHASZÚ MUNKÁNK ÖSSZEGZÉSE Az éves munkánk összegzésének kifejtése: Kézműves foglalkozásokat tartottunk Császártöltésen tavasszal és ősszel az óvodában 41 fő, az általános iskolában napközis

Részletesebben

Aki nélkül nem lehetne Karácsony

Aki nélkül nem lehetne Karácsony III. évf. 4. szám 2014. december A Budapest-Nagytétényi Református Egyházközség időszakos kiadványa Aki nélkül nem lehetne Karácsony Bármikor, bárhol végbemehet egy ilyen kérdezz-felelek: - Mi kell a Karácsonyhoz?

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 14. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére Tárgy: Döntési javaslatok az Enying város önkormányzati épületeinek

Részletesebben

XIV évfolyam - 12 szám 2013 December Meghívó Programajánló Az Örökzöld Nyugdíjas Klub meghívja klubtagjait 2013 december 18-án 16 órai kezdettel Karácsony és Névnapok ünneplésére a Dr Brusznyai Árpád Művelődési

Részletesebben

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1.. napirendi pont Borkai Zsolt polgármester előterjesztése Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: Falugazdász tájékoztatója az agrár gazdaság helyzetéről és a támogatási lehetőségekről Írásos előterjesztés a

Részletesebben

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai:

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai: KAPCSOLATAINK Számomra minden kisgyermek csoda. És mindegy, hogy szép vagy eláll a kisfüle, mindegy, hogy csillagszemű vagy kancsal egy picit kisgyermek, tehát csoda. Esendő és kiszolgáltatott. Óvjuk és

Részletesebben

Flag - Karácsonyi melléklet 1. - Alapfogalmak

Flag - Karácsonyi melléklet 1. - Alapfogalmak 2013 december 25. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még Givenincs Flag -értékelve Karácsonyi Mérték - 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 A latin eredetű szó - adventus - megérkezést, eljövetelt jelent. A Jézus születésére

Részletesebben

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR 2014-2015 Vezess hűségesen, és taníts engem, mert Te vagy szabadító Istenem, mindig Benned reménykedem. (Zsoltárok 25,5) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét, vezetését

Részletesebben

K I V O N A T. 6. Előterjesztés háziorvosi feladat-ellátási szerződések megkötése tárgyában Előterjesztő: Hamza Gábor polgármester

K I V O N A T. 6. Előterjesztés háziorvosi feladat-ellátási szerződések megkötése tárgyában Előterjesztő: Hamza Gábor polgármester 9.00 órára összehívott nyílt ülésének könyvéből 159/2014. (VI. 26.) öh. sz. határozat Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. június 26-án (csütörtök) de.: 9.00 órára összehívott ülésének

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1424-2/2012. 2. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez az

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

Lajos polgármester. Ezután az óvodások zenés, ötletes, hangulatos műsora következett Németh

Lajos polgármester. Ezután az óvodások zenés, ötletes, hangulatos műsora következett Németh XI. évf. 6. sz. 2014. december www.kiralyhegyes.hu "Áldás szálljon házatokra, meghitt béke lengje be, boldogságnak légy forrása, szóljon errõl Szenteste!" Jégvirág költözzön mindegyik ablakba, gőzölgő

Részletesebben

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám 2009. február

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám 2009. február A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám TARTALOM - Nemzetközi Fogyatékos Nap Nyíregyházán - Karácsonyi ünnepség Tégláson - Vakos bejárás a Fórumban - Braille Emlékülés

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 14-én Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében tartott rendkívüli nyílt üléséről Jelen voltak:

Részletesebben

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Balatonakarattya, 2017. február 01. Polgár Beatrix jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Balatonakarattya

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Táneverseny megrendezéséhez. A táneversenyt 2013. december 14-én rendezik meg Mezőberényhen a

ELŐTERJESZTÉS. Táneverseny megrendezéséhez. A táneversenyt 2013. december 14-én rendezik meg Mezőberényhen a a Képviselő-testület 2013. november 25-i ülésére Tervezett döntés: 1 db határozat ELŐTERJESZTÉS Véleményező Biz.: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Döntés: Egyszerű többségi, nyílt szavazással Előterjesztő:

Részletesebben

Faluújság Bakonypéterd I. évfolyam 3. szám 2010. december

Faluújság Bakonypéterd I. évfolyam 3. szám 2010. december Előszó KÖZSÉGI TÁJÉKOZTATÓ Bakonypéterd Község Önkormányzatának kiadványa Tisztelt Bakonypéterdi Lakosok! Szeretném megköszönni azt az összefogást, amit az elmúlt időszakban tanúsítottak azért, hogy megszépüljön

Részletesebben

H a t á r o z a t k i v o n a t. Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

H a t á r o z a t k i v o n a t. Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H a t á r o z a t k i v o n a t Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. február 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 4/2011. (II.15.) számú Képviselő-testületi határozata:

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. október 7-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. október 7-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2013. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2013. október 7-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 126-127. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 126/2013.(X.07.)

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére 5604-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 16-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2016. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Maroslele Község Polgármesterétől

Maroslele Község Polgármesterétől Maroslele Község Polgármesterétől 6921 Maroslele, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 62/256 033 E-mail: marosleleph@vnet.hu Maroslele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Maroslele Tárgy: Polgármesteri tájékoztató

Részletesebben

Bodorkós Ferenc polgármester

Bodorkós Ferenc polgármester Gencsapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb eseményeiről szóló polgármesteri beszámolót elfogadja. Gencsapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S. költségvetést érintő döntések tárgyában

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S. költségvetést érintő döntések tárgyában Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S költségvetést érintő döntések tárgyában Tisztelt Képviselő-testület! I. Az Eszterlánc Óvoda vezetőjének pótelőirányzat biztosítás

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 5801 Mezőkovácsháza, Árpád u : 68 / ; : 68 /

Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 5801 Mezőkovácsháza, Árpád u : 68 / ; : 68 / Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 5801 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. : 68 / 381-011; : 68 / 381-656 2/2014. sz. roma önk. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. november 18-án 13 órai kezdettel

Részletesebben

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet XVII. évfolyam - 2. szám 2016. Február A Magyar Kultúra Napjára kisiskolásoknak és óvodásoknak kiírt rajzpályázatra több, mint 40 rajz érkezett. Ennek eredményhirdetése következett, az eredmények a következők

Részletesebben

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója XVI évfolyam - 11 szám 2015 November Programajánló óvoda, iskola, ápolóotthon, Tompaháti Közösségi Tér karácsonyi műsora, az estet a Szegedi Miniszínház műsora zárja Hozzon egy díszt a falu karácsonyfájára!

Részletesebben

Adventi ünnepkör alsó tagozatban

Adventi ünnepkör alsó tagozatban JÓ GYAKORLAT Adventi ünnepkör alsó tagozatban 1 Bevezetés Minden ember számára az egyik legszebb ünnep a karácsonyvárás. Lelki megtisztulással, izgalommal, örömteli készülődéssel telik ez az időszak a

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság november 16-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság november 16-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS A Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság 2016. november 16-i ülésére Iktató szám: Sz-497/2016. Tárgy: Előterjesztő: Készítette:

Részletesebben

(2) Az önkormányzat alaptevékenységének szakfeladatszám szerinti besorolását a 3. függelék tartalmazza.

(2) Az önkormányzat alaptevékenységének szakfeladatszám szerinti besorolását a 3. függelék tartalmazza. Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete módosításáról

Részletesebben

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító:

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: 029 524 1 A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló

Részletesebben

December havi programok

December havi programok December havi programok December 1. szombat összevont csoportban fogadjuk a gyerekeket December 4-től korcsolyázunk : december 4 kedd, 6 csütörtök, 11 kedd,13 csütörtök 18 kedd ez a turnus januárban folytatódik

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Készült a 2013. december 11-i képviselő-testületi ülésre! Készítette: dr. Varga Dorina önkormányzati referens

POLGÁRMESTERE. Készült a 2013. december 11-i képviselő-testületi ülésre! Készítette: dr. Varga Dorina önkormányzati referens BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁYZAT Készült a 2013. december 11-i képviselő-testületi ülésre! Készítette: dr. Varga Dorina önkormányzati referens Tárgy: Javaslat az Összefüggések Alapítvány

Részletesebben

SEGÍTŐ VÁSÁRLÁS A CÍVIS VÁROSBAN ...MERT A JÓTÉKONYSÁG AZ ÖRÖMSZERZÉS EGYIK FORRÁSA. A tartalomból KELLEMES ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! 2015.

SEGÍTŐ VÁSÁRLÁS A CÍVIS VÁROSBAN ...MERT A JÓTÉKONYSÁG AZ ÖRÖMSZERZÉS EGYIK FORRÁSA. A tartalomból KELLEMES ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! 2015. 2015. DECEMBER IV. évfolyam 12. szám A tartalomból ÁLLÁSPONT 2 A jövőformáló pályaválasztást támogató rendszer kialakításának lehetőségei ÜNNEPVÁRÓ 3 Juhász Gyula: Karácsony felé R. Gyöngyösi Katalin Edit:

Részletesebben

December havi programok

December havi programok December havi programok December 2. jön a Mikulás az oviba. Kérjük a gyerekek érkezzenek meg 7.30-ra az óvodába,hogy a délelőtt minden percét élvezhessék. Hosszú ideje készülnek erre a napra kár lenne

Részletesebben

ZALASZENTGYÖRGYI IFJÚSÁGÉRT KULTURÁLIS ÉS SPORT KÖZALAPÍTVÁNY ZALASZENTGYÖRGY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2010. ÉV

ZALASZENTGYÖRGYI IFJÚSÁGÉRT KULTURÁLIS ÉS SPORT KÖZALAPÍTVÁNY ZALASZENTGYÖRGY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2010. ÉV ZALASZENTGYÖRGYI IFJÚSÁGÉRT KULTURÁLIS ÉS SPORT KÖZALAPÍTVÁNY ZALASZENTGYÖRGY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2010. ÉV TARTALMI BESZÁMOLÓ A Zalaszentgyörgyi Ifjúságért Kulturális és Sport Közalapítványt 2001.

Részletesebben

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most

TÉL-FÉNY 2011. 2011. március. szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot kapott képet most 2011. március 3 TÉL-FÉNY 2011. XI. alkalommal megrendezett fotókiállításon Afrikától Furugyon át Új-Zélandig láthattunk fényképeket a tárlaton. Először lehetett szavazni a képekre és a legtöbb szavazatot

Részletesebben

SZÍNHÁZ. A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2010/2011-es színházi bérletes elõadásai: Bérletvásárlás és további információ:

SZÍNHÁZ. A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2010/2011-es színházi bérletes elõadásai: Bérletvásárlás és további információ: SZÍNHÁZ A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2010/2011-es színházi bérletes elõadásai: 2010. október 30. Cirkuszhercegnõ (operett) 2010. november 27. Vidám kísértet (komédia) 2011. január 29.

Részletesebben

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ 2015. 12. 11. Fontos információ Karácsonyi vásár - december 12. szombat Bethlehem - december 17. csütörtök Karácsonyi műsor - december 18. péntek Téli szünet - december 19-2016. január 4. Első tanítási

Részletesebben

Éves munkaterv 2011/2012

Éves munkaterv 2011/2012 Éves munkaterv 2011/2012 Tanítási Tanítási Napló nap hét Naptári nap Esemény szerinti Képzések Szülői Egyéb sorszáma sorszáma esemény estek augusztus 27. Szombat augusztus 28. Vasárnap augusztus 29. Hétfő

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1136-9/2013. 1. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez az

Részletesebben

KÖNYVTÁRAK AZ EMBERI KAPCSOLATOKÉRT Országos Könyvtári Napok 2013-ban október 7-13. Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Győr KÖNYVTÁRAK AZ EMBERI KAPCSOLATOKÉRT Országos Könyvtári Napok 2013-ban

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 18930191-1-19 Bejegyző szerv: VESZPRÉM MEGYEI BÍRÓSÁG Regisztrációs szám: PK. 60 010/2000 EGYÜTT A KÖNYVTÁRÉRT ALAPÍTVÁNY 8420 Zirc, JÓZSEF A. utca 1 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási

Részletesebben

PUSZTAFÖLDVÁRI HÍRMONDÓ

PUSZTAFÖLDVÁRI HÍRMONDÓ PUSZTAFÖLDVÁRI HÍRMONDÓ 2003. FEBRUÁR TISZTELT PUSZTAFÖLDVÁRI LAKOSOK! Ezúton szeretnék tájékoztatást adni ebrendeletünkről, mivel településünk belterületén az utóbbi időben elszaporodtak a kóbor ebek.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a kiküldött napirendi pontokat 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja.

JEGYZŐKÖNYV. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a kiküldött napirendi pontokat 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja. JEGYZŐKÖNYV Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 5-én, 10.00 órakor kezdődő rendkívüli, nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal alpolgármesteri tárgyalójában. Jelen vannak:

Részletesebben

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Borkai Zsolt polgármester előterjesztése. Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1.. napirendi pont Borkai Zsolt polgármester előterjesztése Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok átruházott hatáskörben hozott határozatairól

Részletesebben

5/2015 Készült: 1 példányban. Mérk Nagyközség Cigány Nemzetiségi Önkormányzatának június 10-én megtartott ülésének

5/2015 Készült: 1 példányban. Mérk Nagyközség Cigány Nemzetiségi Önkormányzatának június 10-én megtartott ülésének 17 5/2015 Készült: 1 példányban 2015. június 10-én 08 00 megtartott ülésének órai kezdettel a.) jegyzőkönyve b.) 10-14/2015. (VI.10.) határozata Napirend: 1./ A 8/2015. (V.05.) határozattal továbbá a 7/2015.

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

A környék legjobb sulija

A környék legjobb sulija A környék legjobb sulija Szerintem minden diák egyetért velem, ha azt mondom, hogy egy jó suliban rengeteg a program. Persze az még jobb lenne, ha a gyerekeknek kellene tanítania a tanárokat, de ezt sajnos

Részletesebben

EGERÁG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉS AZ EGERÁG KULTURÁLIS KÖZPONT EGYESÜLET KIADVÁNYA

EGERÁG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉS AZ EGERÁG KULTURÁLIS KÖZPONT EGYESÜLET KIADVÁNYA XX. évfolyam 1 (170.) 2015. január ALap EGERÁG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉS AZ EGERÁG KULTURÁLIS KÖZPONT EGYESÜLET KIADVÁNYA Polgármester Úrtól tudjuk Boldog, egészségben és szerencsében gazdag új esztendőt

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

K i v o n a t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 38/2012. (VI.12.) h a t á r o z a t a. a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról

K i v o n a t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 38/2012. (VI.12.) h a t á r o z a t a. a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról órakor tartott ülése könyvéből 38/2012. (VI.12.) a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót a szóbeli kiegészítéssel

Részletesebben

2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett

2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett 2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett... és mi csak vétkeztünk és te szenvedtél egyre, mentünk vakon az ösztöneink után de te felnéztél az égre. mentünk a gyehenna égő szennyhalmazán, égett a testünk,gőzölgött

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila u. 19. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 10.-i ülésének J E G Y Z Ő

Részletesebben

XV. évfolyam - 12. szám 2014. December Csupor Piac Sikerrel debütált Derekegyházon a Csupor Piac, ahol kézműves termékekkel és házi készítésű finomságokkal találkozhattak az érdeklődők. A piac fizetőeszközként

Részletesebben

2016. JANUÁR. Magyarcsanád Község Önkormányzatának ingyenes tájékoztató havilapja. Tisztelt magyarcsanádi lakosok!

2016. JANUÁR. Magyarcsanád Község Önkormányzatának ingyenes tájékoztató havilapja. Tisztelt magyarcsanádi lakosok! Magyarcsanád Község Önkormányzatának ingyenes tájékoztató havilapja 2016. JANUÁR Tisztelt magyarcsanádi lakosok! Újra eltelt egy év, és mint ahogyan a világ számtalan pontján, itt Magyarcsanádon is számot

Részletesebben

17. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 15-i rendes ülésére

17. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 15-i rendes ülésére 17. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. december 15-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár város 2017. évi rendezvénynaptára Előterjesztő:

Részletesebben

HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA

HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA Személyi változások: A 7-es csoportba új dajka néni érkezett, Kádár Éva Éva néni személyében. Őt jól ismerjük hiszen gyermeke jelenleg

Részletesebben

December havi programok

December havi programok December havi programok December 3-án kezdődik a korcsolya. Középső csoportos kortól (aki 2014. augusztus 31- ig betölti az 5 évet) lehet korcsolyázni. Az első turnus nyolc alkalom, ez január közepéig

Részletesebben

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. július 08-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. július 08-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének. J e g y z ő k ö n y v e BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. július 08-án megtartott

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. december 22-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. december 22-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből: 259/2011.(XII.22.)HÖ sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a megelőlegezési likvid hitel felvételre vonatkozó előterjesztést. A likviditásának biztosítása érdekében

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 2/2013. J E G Y Z Ő

Részletesebben

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Szeresd felebarátodat, mint magadat. (Máté 22, 37.39) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét,

Részletesebben

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG 2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG JANUÁR Település Időpont Rendezvény Zalalövő Január 15. Informatikai és családi nap Nagylengyel Január 22. Asztalitenisz bajnokság Nagylengyel Január

Részletesebben

iskolai híradó MÁR A KAPUBAN VÁRTA AZ ISKOLÁBA ÉRKEZŐKETA MIKULÁS MI VAN, HA NEM SZERET? DE NEHÉZ ELHINNI, HOGY MINDENT TUD!

iskolai híradó MÁR A KAPUBAN VÁRTA AZ ISKOLÁBA ÉRKEZŐKETA MIKULÁS MI VAN, HA NEM SZERET? DE NEHÉZ ELHINNI, HOGY MINDENT TUD! iskolai híradó Budapest III. kerületi Önkormányzat Óvoda, Általános Iskola,Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény III. Szellő utca 9-11. 1035 www.szelloegymi.hu 2012. február 5. évf. 5. 5 szám

Részletesebben

138/2009. (XI. 26.) önkormányzati testületi határozat Püspökladány Város Településfejlesztési Koncepciójának évi szöveges módosításaival egyetér

138/2009. (XI. 26.) önkormányzati testületi határozat Püspökladány Város Településfejlesztési Koncepciójának évi szöveges módosításaival egyetér 137/2009. (XI. 26.) önkormányzati testületi határozat a 2010. évi költségvetési koncepcióban leírt tervezési irányelveket elfogadja, a 2010. évi költségvetési rendelettervezetet kidolgozásra alkalmasnak

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i ülésének jegyzőkönyvéből 104/2012. (VIII. 30.) önkormányzati testületi határozat a Medical 2007 Egészségügyi Szolgáltató Kft-vel 2010. március 16. napján megkötött szerződést az alábbiak szerint módosítja: 1. mely létrejött egyrészről

Részletesebben

forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március

forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március forrás: www.urban-eve.hu Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptár 2015. március Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény programnaptárja

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

Gyertyafény csillagfény

Gyertyafény csillagfény Gyertyafény csillagfény Adventtıl karácsonyig 3 hetet meghaladó projekt a Gyulai Alapfokú Közoktatási Intézmény 5. Sz. Általános Iskola és Sportiskola Tagintézményében 2009. november 29 december 22-ig

Részletesebben

a képviselő-testület május 2-án tartandó ülésére

a képviselő-testület május 2-án tartandó ülésére Szám: 1291/2012. Buzsák Község Önkormányzat J e g y z ő j e 8695. Buzsák, Fő tér 1. Telefon: (85) 530 057 Fax szám: (85) 530 067 E-mail: buzsakjegyzo@t-online.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2653-7/2010. 3. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez az

Részletesebben

A Haza és haladás vetélkedő döntője

A Haza és haladás vetélkedő döntője A Haza és haladás vetélkedő döntője 2013. május 27. Debrecen Részletek az előzetes feladatokból A megnyitó A csapatok munka közben Nézzük, kit rejt a léggömb? A zsűri a feladatok értékelése közben, nagy

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: 2010 augusztus 9-én a Cigány Kisebbségi Önkormányzat ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: 2010 augusztus 9-én a Cigány Kisebbségi Önkormányzat ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: 2010 augusztus 9-én a Cigány Kisebbségi Önkormányzat ülésén. JELEN VANNAK: A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. KOVÁCS GYULA a Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 12-i rendkívüli üléséről 81-84/2013. (07. 12.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben