GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HAVILAPJA. I. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM, DECEMBER. Tartalom

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HAVILAPJA. I. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM, 2008. DECEMBER. Tartalom"

Átírás

1 GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HAVILAPJA. I. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM, DECEMBER. Tartalom A libánfalvi kápolna Útjára indítottuk 2 Önkormányzat... 4 Sulivilág... 7 Hitélet... 9 Civil fórum Múltidézõ Mezõgazdaság Gyermeksarok Testvértelepülések Ép testben Tarka-barka Magazin... 26

2 2 / ÚTJÁRA INDÍTOTTUK I. évfolyam, 1. szám, december. Miért éppen Barázda? ifj. Sólyom István Minden újonnan induló sajtóorgánum esetében kardinális kérdés a névválasztás. A megállapítás fokozottan érvényes kisebb közösségek sajtótermékeire, hisz olyan nevet ildomos találni, amely jól hangzik, ugyanakkor a hozzá kapcsolódó, a mindenki számára érthetõ és közös jelentéstartalmak révén szellemi köteléket képez az újság és annak olvasóközönsége között. A döntésben alapvetõ szerepet játszik a célközönség szociológiai vagy társadalmi összetétele. Az elnevezés az illetõ közösség minden egyes tagja számára releváns és érvényes mondanivalót kell hordozzon. Ezen minimál követelmények figyelembevétele által Gyergyóújfalu község kulturális és közéleti havilapjának neve a szerkesztõk egyhangú döntése értelmében a Barázda lett. A barázda szavunkról a nagy többségnek a mezõgazdaság és/vagy a barázdabillegetõ jut eszébe. Továbbgondolkodva a szó jelentésén olyan tudományterületekre juthatunk el, mint az agykutatás vagy neurobiológia, az embriológia és az építészet. Láthatjuk tehát, hogy a mindenki által közismert és a mindennapi szóhasználatunk szerves részét képezõ kifejezés az elsõdleges jelentésen túl egyéb értelmezést is hordoz magában. A székely ember szívéhez már csak életmódjából és hagyományaiból kifolyólag az elsõ két megközelítés áll közelebb. Ha jól belegondolunk, vidékünk mindenkori emberének életét a barázdák közti folyamatos tevékenykedés kíséri végig. Állandó harcot vív az elemekkel, a sovány termõfölddel, a zord éghajlattal. Rögök között görnyed, izzadtságcseppeket töröl le felhevült homlokáról, konokul, összezárt ajkakkal, elszántan végzi munkáját. Pihenésképp kinyújtózik, megropogtatja fáradt testrészeit, szeme a látóhatárt kémleli. Szorgos kezek munkájának nyoma merre csak a szem ellát. Hopp, egy kedves ismerõs! A barázdabillegetõ. A mindig élénk, folyton élelem után kutató kismadár jelenléte mosolyt csal emberünk elcsigázott ábrázatára. Páratlan párost alkotnak õk ketten. Tekintetét az égre emeli, munkája gyümölcsének beéréséhez az Isten segítségét kéri. Évszázadok óta vallja, azé a föld, aki megmûveli. Ha kell ismerõsök, barátok, rokonok segítségét kéri, de föld parlagon nem maradhat. Folytatás a 3. oldalon» Kiadja: Gyergyóújfalu község Polgármesteri Hivatala Felelõs kiadó: Egyed József polgármester Szerkesztõség címe: Gyergyóújfalu 212 szám. Tel.: , , Nyomdai elõkészítés, nyomtatás: Infomarket Kft. ROVATSZERKESZTÕK: Önkormányzat Egyed József Sulivilág Elekes-Köllõ Tibor, Fodor Annamária Hitélet Gál Katalin, Fodor Annamária Civil fórum Lukács Róbert, Fodor Annamária, Elekes-Köllõ Tibor Múltidézõ Elekes Dániel László, ifjú Sólyom István Mezõgazdaság Horváth Nina Gyermeksarok Gál Katalin, Fodor Annamária Testvértelepülések Egyed József Ép testben Gál Katalin, Egyed József Tarka-barka Gál Katalin

3 I. évfolyam, 1. szám, december. ÚTJÁRA INDÍTOTTUK / 3» Folytatás a 2. oldalról Az utóbbi idõkben más szelek fújnak, egyre apad azok száma, akik e helyütt nem tárgyalható, többnyire rajtuk kívül esõ okok miatt nem mûvelik, nem mûvelhetik a földet. Egyre több a rendezetlen termõföld, kaszáló, az egyenes barázdákat lassan benövi a gaz. A megváltozott körülmények, a kiszolgáltatottság és a bizonytalanság érzése új barázdák megjelenésének biztosított táptalajt. Napjaink székely embere a homlokára kiült barázdák körüli ügyes-bajos kérdésekkel van elfoglalva. Az ebbõl fakadó kölcsönös bizalmatlanság, az egymástól való elidegenedés, az önmagába való fordulás és irigykedés dudvái hálózzák be lelki- és gondolatvilágát. A barázdabillegetõ láttán is legjobb esetben csak legyint egyet. Nem ér rá vele foglalkozni, sietni kell, az idõ pénz. Már a kaláka sem a régi. Nem is hívja a szomszédot. Nem mintha nem jönne, szíves örömest, elõbb állapodjunk meg az órabérrõl. Durván elszabaduló világunkban próbáljunk megállni egy pillanatra. Vegyük észre egymást, a másikban a szépet, a jót, értékeljük amink van, segítsük, támogassuk azokat, akiknek nincs, vagy kevesebb jutott. Érezzünk velük együtt. Ne a másik kezdeményezésére várjunk, hisz a folyamatos várakozás akadályokat teremt és falakat emel a közösség tagjai közé. Csodálkozzunk rá életünk apró örömeire, csendes perceinkben a számunkra igazán fontos értékekrõl igyekezzünk gondolkodni. Meggyõzõdésünk, hogy egy közösség megmaradásának alapfeltétele a tagok egymás iránt tanúsított együttérzése és a valaha létezett, de mára jobbára kihûlt, felszínes kapcsolatok újraépítése. A hogyanért nem kell messzire mennünk, hisz õseink módszerét kell mai, modern formába átmenteni, a kor kihívásainak megfelelõ köntösbe öltöztetni. Siker esetén a ráncok kisimulhatnak, a barázdák között pedig újra régi pompájukban tündökölhetnek a mezei virágok. E közösségi (újra) építõ folyamat elsõ állomását hivatott képezni a Barázda. Kérjük, forgassák és olvassák szeretettel! Kedves községlakók! Néhány biztató szóval, gondolattal szeretném útjára bocsátani Gyergyóújfalu község önkormányzatának havi rendszerességgel kiadandó közéleti és kulturális lapját. A Barázda megszületésével egy olyan kezdeményezés vált valóra, amely segíti közösségi életünk információval való ellátását, ugyanakkor érdekes olvasmányt is nyújt az olvasónak magazinszerû felépítésével. E lap hasábjain szeretnénk megismertetni Önökkel az önkormányzati munkát, tájékoztatni a lakosságot minden, közösségünk számára fontos eseményrõl, olyan információkkal látva el a község lakosságát, amelyek hasznosak tudnak lenni mindennapi életünkben. A Barázda által bemutatjuk községünk mindennapi életét, viszszatekintünk a múltra, az elmúlt idõkre, de ugyanakkor megfogalmazzuk terveinket, elképzeléseinket, jövõképünket. Tisztelt községi lakosok! Fogadják olyan szeretettel ezt az újságot, mint amilyen szeretettel, odaadással dolgozott megszületésén a szerkesztõbizottságot alkotó lelkes kis csapat, annak érdekében, hogy a közösségünk egy ilyen értékkel gazdagodhasson. Várjuk kedves olvasóinktól észrevételeiket, hozzászólásaikat, hogy ez a kis lap tartalmilag még gazdagabb, még színesebb legyen. Célunk, hogy a Barázda a lehetõ legjobban igazodjon az Önök, olvasók igényeihez. Köszönetet szeretnék mondani mindazoknak, akik dolgoztak azért, hogy az Önök asztalán ott lehessen ez a lap, közelebb hozva ezáltal az önkormányzatot az emberekhez, de ugyanakkor községünk lakóit is egymáshoz. Kívánom, hogy sok esztendõn keresztül böngészhessük oldalait, sorait, az azokban testet öltõ egyszerû, de annál értékesebb székely gondolkodást és humort. Tisztelettel, Egyed József polgármester

4 4 / ÖNKORMÁNYZAT I. évfolyam, 1. szám, december. A beiktatástól napjainkig Rövid áttekintõ a Polgármesteri Hivatal tevékenységérõl Egyed József Az új önkormányzati testület valamint polgármester júniusi beiktatását követõen számos, a község fejlõdése szempontjából jelentõs munkálat került elvégzésre. A napi ügyintézés mellett kivitelezett fontosabb megvalósítások lajstroma tekinthetõ át az alábbiakban: 1. A szeméttelep állapota az utóbbi években egyre több problémát okozott: terjeszkedésével egyre több mezõgazdasági területet foglalt el a lerakott szemétbõl a szél nagy területeken szétszórta a mûanyag hulladékot (a szomszéd területeken) az ott tárolt faipari hulladékot számos esetben meggyújtották és az ebbõl származó füst a szomszéd települések lakosait is zavarta Ez év õszén sikerült a szeméttelep és környékének rendezése, a szeméttelep végleges felszámolása és a környezõ dûlõutak visszaállítása az eredeti állapotukba. 2. A 126-os megyei út (Újfalu-Vasláb) szinte járhatatlan állapotban volt, ezen a szakaszon sikerült elvégezni a feljavítási munkálatokat (gyalulás, kövezés, árkok takarítása). 3. A községháza elsõ emelete (tanácsterem szint) teljes felújítása megtörtént, beleértve az újfalvi származású Pál András fafaragó-szobrász által a községnek adományozott 22 darab szobor és plakett restaurálása. 4. Új utcatáblák és házszámok készültek a község egész területére. 5. Megtörtént a Fenyés utca és a Faluköze községi utak feljavítása. 6. A jégpálya és ennek környékén tereprendezési munkálatok folytak, a lelátó épülete új tetõburkolatot kapott, az öltözõk szintjén nyílászáró csere és belsõ feljavítás történt. Újjá épült a szivattyúház is. 7. A községi vízhálózati rendszert bõvítettük a Folyam és a Fenyés utca bal ágával. 8. Új és tágasabb helyre költözött a községi irattár, a Hivatal pedig kibõvült egy új irodával. 9. Új központi fûtésrendszer került üzembe helyezésre a tekerõpataki iskolánál. 10. A parkosításra megnyert pályázatra megkötöttük a finanszírozási szerzõdést a Környezetvédelmi Minisztériummal, új tervek készültek, és egy új tenderfüzet alapján kiírtuk a munkálatok elvégzésére szóló versenytárgyalást. 11. Egy komplex községfejlesztési pályázat részeként elkészültek egyes községi utak aszfaltozásának tervei, és folyamatban van a szennyvízhálózat kibõvítése, a Mûvelõdési Ház és a régi községháza felújítási terveinek elkészítése. 12. Az Erdõlõ út Szenéte falu felöli részén megtörtént egy 800 m-es szakasz felújítása. 13. Elkezdõdtek a kilyénfalvi közösségi ház és közbirtokossági székház áttervezése, valamint az építési munkálatok. 14. A község egész területére szemetes kukákat vásároltunk 15. Elkészült a Libán falu és környékének villamosításáról szóló helyzettanulmány és egy pályázat keretében adtak a megyei tanácshoz.

5 I. évfolyam, 1. szám, december. ÖNKORMÁNYZAT / 5 Visszatekintés az idei falunapokra Egyed József Az idén a falunapok a községi focipályán voltak megszervezve. Szeretném köszönetemet kifejezni, a több mint száz önkéntesnek, akik jelentkeztek az egy héttel a rendezvények elõtt meghirdetett takarítókalákára. A kaláka során megtisztítottuk a gyommal benõtt sportpályát, használhatóvá tettük az elmúlt években meglehetõsen mostohán kezelt létesítményt, helyet adva az ünnepségnek. A Nõk a nõkért szervezet is takarítási, faluszépítési kalákát szervezett az iskolás gyerekekkel. A falu összefogása volt elsõdleges célja a falunapoknak. Egy embernek nehéz elõre lépni, de ha összefogunk, haladunk. Büszke vagyok, hogy Újfaluban állatkiállítást szervezhettünk, a gazdák sok új információval gazdagodtak a meghívott, termékeiket bemutató cégek által, reményt táplálva beléjük, mert tudjuk: sok nyûgje van a gazdálkodónak. Az állatkiállításra tizennyolc helybéli gazda hozta el legszebb szarvasmarháját a rendezvény színhelyén kialakított karámba, a gyerekek pedig a törzskönyvezett kutyák, nyulak és macskák kiállítása körül sürögtek-forogtak szüleikkel. Legfõképp a gyerekek napja volt e falunap, az õ szórakoztatásukra összpontosítottunk leginkább. A megszervezett programok jó része a kicsiket célozták meg. Játszóház, vetélkedõk, koncert a kicsiknek, akik boldogan játszadozva szüleiket is jókedvre derítették. Nagy sikert aratott a gyerekeknek felállított ugráló és a körhinta is, de ennél is népesebb érdeklõdésnek örvendtek a helyi fodrászok, kozmetikusok, az általuk kialakított sátorban több gyerek is betért arcfestésre, az anyukák frizurakészítésért álltak sorba. Amíg a hölgyek a szépségszalonban töltötték az idõt, az urak vetélkedõkön mutathatták meg erejüket. A rendezvény harmadnapján a Molnár Antal Fúvószenekar hajnali szerenádja ébresztette a falut, a Sarlós Boldogasszony-napi búcsúra igyekvõ idõsebb korosztály, pedig rendre betért vérnyomást méretni az otthoni beteggondozó szolgálat sátrába, majd folytatta útját a templom felé. A délutáni helyi jellegû kulturális program, a fúvószenekarunk fellépésével kezdõdött, majd az óvodások, kisiskolások, különbözõ hangszereken játszó gyerekek és a Máté Ilona tanítónõ néptánccsoportja lépett fel a színpadra. A támogatóink nagylelkû adakozása lehetõvé tette, hogy a falunapok során koncerteket, néptánc elõadást, tombolát, valamint tûzijátékot tudjunk szervezni. Ezúttal szeretném megköszönni a szervezõknek, a támogatóknak, a tanácsosoknak, a hivatal alkalmazottjainak, az óvónõknek, tanítónõknek, a beteggondozóknak, mindenkinek, aki tett azért, hogy a falunapok sikeresek legyenek. Reméljük, hogy ilyen jó csapatmunkával továbbra is jól fogunk dolgozni és egyre elõbbre tudunk haladni.

6 6 / ÖNKORMÁNYZAT I. évfolyam, 1. szám, december. A Polgármesteri Hivatalnál vezetõ tisztséget betöltõ személyek fogadóórái Egyed József, polgármester hétfõ: 9-12 Mihálydeák Ervin, alpolgármester csütörtök: 9-12 Kovács Ilona Éva, jegyzõ csütörtök: 9-12 A fogadóórákra a Polgármesteri Hivatal titkárságán kell bejelentkezni, Elekes-Köllõ Angélánal. A Gyergyóújfalvi Polgármesteri Hivatal munkaprogramja: Hétfõ-csütörtök: Péntek: 8-16 óráig, ügyfélfogadás 9-14 óráig 8-13 óráig, ügyfélfogadás 9-13 óráig A Gyergyóújfalvi Polgármesteri Hivatal belsõ felépítése, személyzete, ügyfélszolgálati munkaköre: Szociális osztály Elekes Józsa Gizella szociális elõadó 1. gyermeksegély, szülési pénz, babakelengye, 2. gyereknevelési aktacsomó összeállítása 3. szociális segély 4. pótgyermeksegély családosoknak 5. pótgyermeksegély egyedül gyermekeiket nevelõ szülõknek 6. környezettanulmány 7. fûtéspótlék Közigazgatási osztály Elekes Köllõ Angela felügyelõ 1. titkársági feladatok 2. közönségkapcsolat és tájékoztatás 3. kérések, peticiók 4. szekér, mezõgazdasági gép, moped rendszámok Anyakönyvvezetõ Molnár Mária anyakönyvi elõadó 1. születés, házasságkötés, haláleset, 2. anyakönyvi iratok, névváltoztatás 3. öröklés 4. sérültgondozók 5. munkakönyvek Könyvelõség Deák Anna Sólyom Katalin Adóosztály pénzügyi elõadó pénztáros Deák Adél Anna pénzügyi elõadó Albert Margit pénzügyi elõadó Görbe Ágnes pénzügyi elõadó 1. adók, illetékek kivetése, begyûjtése 2. helyi adókkal kapcsolatos igazolások Mezõgazdasági és kataszteri iroda Tódor Levente felügyelõ, topográfus Kósa Csaba felügyelõ, topográfus Miklós Károly elõadó Lázár Mária elõadó 1. mezõgazdasági nyilvántartás 2. igazolások (telefon, lakhely, terület, MTSZ napok, családösszetétel) 3. termelési lap 4. cinkus 5. mezõgazdasági támogatások 6. földtörvények alkalmazása: területfelmérés, birtokba helyezés Területrendezés Egyed Imre András 1. urbanisztikai bizonylatok 2. építkezési engedélyek 3. vízbekötési kérések szakelõadó

7 I. évfolyam, 1. szám, december. SULIVILÁG / 7 Ismét ünnepre készül az Elekes Vencel Általános Iskola Gáll Katalin Tanulók, tanárok együtt készülünk a Mennybõl az angyal Karácsonyi Szavalóversenyre, amelyet immár tízedik alkalommal szeretnénk megszervezni. Már egy évtizede, hogy november vége, a december a készülõdés, a verstanulás lázában telik. Iskolánk tanulói versesköteteket forgatnak, kiválaszthatják a nekik tetszõ, az alkalomhoz illõ verseket és igyekeznek, hogy a hagyományokhoz méltóan, minél jobban szerepeljenek a versenyen. Amikor ezelõtt tíz évvel nekifogtunk a verseny szervezésének, nem reméltük, hogy ilyen nagyszabású az egész falut megmozgató rendezvénynyé növi ki magát. Bebizonyosodott, hogy ha teljes szívvel lélekkel próbálunk valami újat, szépet létrehozni, mindenki magáénak érzi, és tehetsége, tudása szerint részt akar venni benne. Az elsõ versenyeken még nem volt módunk selejtezõt tartani, mert még nem volt túljelentkezés, de már öt éve mindig elõzetesen szelektálnunk kell, mert mindig nagyon sok tanuló jelentkezik. Meggyõzõdésem, hogy nagyon jó dolog az, ha minél több tanuló igyekszik verseket tanulni, szerepelni, örömet szerezni, iskolatársainknak, tanárainknak és nem utolsósorban községünk lakóinak, hisz a versenyt minden évben videóra vettük, és a Karácsonyi ünnepek alatt a helyi adón a község lakói is megtekinthették. Talán ez volt az oka annak, hogy viszonylag kevés nézõnk volt a falu lakói közül, de reméljük, hogy az idei jubileumi verseny alkalmával többen megtisztelnek jelenlétükkel. Az ünnepség hangulatát még bensõségesebbé teszi, az iskolai kórus szereplése Karácsonyi dalokat adnak elõ gyakran együtt énekelve a közönséggel. Még egy másik rendezvény is emeli az ünnepség fényét. Minden alkalommal rajz kiállítást is szervezünk, amelyen iskolánk tanulóinak legszebb rajzait állítjuk ki, a Karácsony, a tél témakörében. Ezzel lehetõvé válik az, hogy ne csak a jó szavalók, készüljenek, kapjanak díjat. Szerephez jutnak a kórustagok, a jól rajzoló gyerekek is. Nem szabad elfelednünk, hogy az, hogy ez a rendezvény ennyire sikeres (nagyon) nagymértékben köszönhetõ támogatóinknak, akik már az elsõ alkalomtól önzetlenül segítettek, lehetõvé téve ezzel, hogy a versenyzõk jelentõs édességcsomagot kapjanak, és nagyon szép értékes könyveket. Ugyancsak az adományozók nagylelkûsége tette lehetõvé, hogy már az elsõ alkalomtól minden iskolás édességet kapjon, az utolsó négy évben pedig az óvodások is kaphattak csomagot. Tiszta szívbõl köszönjük nagylelkûségûket, azt hogy hozzájárulnak ahhoz, hogy gyermekeink számára még szebb ünnep legyen a karácsony. Reméljük, hogy a mostani jubileumi rendezvényünk is az elõzõekhez hasonlóan sikerül, sõt még bensõségesebb, nagyobb szabású lesz, mivel úgy tervezzük, hogy meghívjuk mindazokat, akik mostanáig részt vettek versenyzõként, vagy zsûritagként. Nem valószínû, hogy mindannyian el tudnak jönni, de az eddigi visszajelzések alapján reméljük, hogy minél többen ünnepelhetjük együtt 2008 Karácsonyát. Abban a reményben, hogy községünk lakói közül minél többen részt vesznek ezen a szép ünnepen, együtt, izgulva, örülve gyerekeinkkel kívánunk mindenkinek bensõséges, áldott Karácsonyt és nagyon boldog sikerekben gazdag Új Évet.

8 8 / SULIVILÁG I. évfolyam, 1. szám, december. A tekerõpataki Tarisznyás Márton Általános Iskola hírei Fodor Annamária, Tekerõpatak Változatos tevékenységek követték egymást a tekerõpataki iskolában. Október 11-én az V-VIII osztályos tanulók gyalogtúrán vettek részt a Súgó-barlanghoz, melynek szervezõje Becze Juliánna tanárnõ volt. Velük gyalogolt Kolumbán Csaba igazgató úr, Kolumbán Csilla tanárnõ, Szabó Tünde és Fodor Annamária tanítónõk is. A csodálatos táj és a Hegyeskõ tetején talált áfonyabokrok feledtették a gyalogtúra fáradalmait. Október 24-én megünnepeltük a Halloween-t, melyet Rémán Katalin tanárnõ szervezett. Versenyekkel fûszerezte az ünnepet: töklámpáskészítésben, almaevésben, múmiakészítésben, seprûkeresésben és tökadogatásban próbálhatták ki a tanulók ügyességüket. Az I-IV osztályból a IV. osztály gyûjtött legtöbb pontot, míg az V-VIII osztályból az V. osztálynak volt legtöbb pontja. Különdíjban részesültek a II. osztály tanulói, akik György Tünde tanítónõ vezetésével mûsorral készültek az ünnepre. November 14-én Védjük együtt környezetünket! címmel a Békásszoros-Nagyhagymás Nemzeti Park szervezésében és Becze Juliánna tanárnõ irányításával környezetvédelmi vetélkedõt tartottunk a IV. és V. osztályos tanulók számára. A versenyt Fodor Annamária és Deák Éva tanítónõ vezette le. Csapatok: Kikericsek (I. hely), Hiúzok (II. hely), Zergék (III. hely), Ökológusok (IV. hely), Természetvédõk (V. hely) November 19-én emlékeztünk Árpádházi Szent Erzsébetre: az V. osztályos tanulók bemutatták Árpádházi Szent Erzsébet életét, majd gyûjtést szerveztek a szegények számára. Szervezõ: Kolumbán Csilla hitoktató. November 21-én 1000 éves az Egyházmegyénk vallás-vetélkedõt szervezett Kolumbán Csilla hitoktató. Besegített György Tünde tanítónõ is. Csapatok: Szent Pál követõi (I. hely), Szent István (II.hely), Szent Tarziciusz (III.hely). November 22-én a Katalin Bál ban, melyet a Rió Ti- Tár szervezett, az iskola tanulói bemutatták a gyergyói és a csíki Zeppelt, valamint két monológot, melyeket Kolumbán Csilla tanárnõ tanított be. Advent minden vasárnapján az iskola tanulói szerepelni fognak a Szentmiséken, melyeket szintén Kolumbán Csilla hitoktató tanít be. Megjelent a Cókmók iskolalap októberi és novemberi száma, melynek szerkesztõi az V- VIII. osztályos tanulók, valamint Fodor Annamária tanítónõ.

9 I. évfolyam, 1. szám, december. HITÉLET / 9 Advent Szilágyi Lõrinc plébános, Kilyénfalva Advent, te drága, lelkes szent idõ, Te minden éves újjászületésem, Az életem örök nagy vágyakozását, Lila ködben mindig újra élem. És minden évben közelebb jön hozzám Az én sóvárgott, drága üdvösségem. Az egyházi év folyamán ünnepek és szent idõk váltogatják egymást. Ezek rengeteg szépséget, változatosságot és nem utolsó sorban isteni kegyelmet hoznak mindannyiunk életébe. Ezen szent idõk és ünnepek nélkül sivár, eseménytelen, szürke lenne életünk. Valamennyi szent idõ és ünnep közül talán az advent és a karácsony szent ünnepe áll mindannyiunkhoz a legközelebb. Bizonyára azért, mert mindez a szeretetrõl beszél, Isten irántunk tanúsított szeretetérõl, és egymás szeretetére akar minket figyelmeztetni, buzdítani. Úgy szerette Isten a világot, hogy Egyszülött Fiát küldte, hogy mindaz, aki õbenne hisz, el ne veszszen, hanem örök élete legyen. Erre a csodálatos szeretetünnepre akar ráhangolni az adventi szent idõ, amelyrõl szeretnék röviden szólni. Vitathatatlan, hogy ez a négy vasárnapot és mintegy három hetet magába foglaló, december hónapra esõ szent idõ mennyire közel áll mindannyiunk szívéhez, lelkéhez. Gyakran látunk e szent idõben kora hajnalban roráté szentmisére igyekvõ híveket, otthonainkat, templomainkat adventi koszorúval szoktuk díszíteni. Szomorú, ha mindez csupán külsõség, divat, megszokottság, de sajnos ennek igen nagy a veszélye. Ezeket a szép szokásokat belsõ, lelki tartalommal kell megtöltenünk. Erre hivatott ez a csodálatosan szép adventi idõ. Az advent szó eljövetelt jelent. Jelenti azt az évezredes vágyat, amellyel az emberiség várta a Megváltó születését. Jelenti a kegyelem eljövetelét, amely a megváltásból származik. De jelenti az Úr számonkérõ eljövetelét is. Így egész életünk nem más, mint egy nagy advent, amelyben készülünk a kegyelem és az Üdvözítõ számonkérõ eljövetelére. Ez kegyelmi szent idõ alatt úgy készüljünk, hogy Karácsonykor az Üdvözítõ ne csak a júdeai Betlehemben szülessék meg, hanem a mi szívünkben, lelkünkben is. Keresztény ünnepünk, a Karácsony Fülöp Béla, plébános, Gyergyóújfalu János apostol így ír evangéliumának elõszavában: Az Ige volt az igazi világosság A világba jött, a világban volt, általa lett a világ. A tulajdonába jött, de övéi nem fogadták be ( Jn. 1, 9-12). Az evangélista kritikája sajnos világunkra is érvényes. Krisztus a világba lépett, de az ember annyira beleszédült méltóságába, hogy nem ismeri fel Isten akaratát. Jézus Krisztus a miénk, testvérei vagyunk mindannyian, hozzánk jött, hozzánk jön, és mi nem ismerjük fel Õt. Nem kell nekünk az Isten kegyelme, szeretete, mert a saját hatalmunk, kényelmünk, önzésünk megnyirbálását látjuk benne. Ennek ellenére ismét eljön hozzánk ma is. A jászolból felénk tárja gyermeki karjait és kéri: Fogadjatok el, fogadjatok be életetekbe, és nem fogtok csalódni. Fogadjatok el magatoknak, és én általatok fogok élni s eltelik a világ újra békével, szeretettel. Ezért jöttem, ezért jövök állandóan, minden Karácsonykor közétek, hogy segítselek titeket, gondjaitokat, bajaitokat enyhítsem. Ezért szólok a Szentírás szavával hozzátok, hogy jelen legyek világotokban, életekben és ismerjétek fel, hogy mennyire szeret Isten titeket, mennyire akarja, hogy a földön megdicsõítsétek Nevét, egyetemes,üdvözítõ akaratát pedig elfogadjátok. A Karácsony az ünneplés ideje. Ma elfelejtünk mindent, ami gond, mindent, ami szomorúság, ma egyedül Jézus tölti be a lelkünket, életünket. Isten gyermekeinek szabadságával kiáltjuk világgá: Isten szereti az embert, Isten szeret engem is, azért küldte a Fiát a világba, hogy megértesse mindenkivel, mennyire fontos Neki az ember, az emberiség. Áldott Ünnepet!

10 10 / HITÉLET I. évfolyam, 1. szám, december. Karácsony és újév közötti ünnepek Csedõ István, plébános Hat nap alatt négy jeles esemény: Sz. István vértanú, Sz. János apostol, Aprószentek és Sz. Család ünnepe. Mekkora választási lehetõség. Melyik legyen a kiválasztott? István vagy János? Azt mondhatják: a szentnek is maga felé hajlik a keze! Aprószentek? Általuk csak egy kis kisember csoporthoz szólhatok! Marad, s milyen jó, hogy van-, a SZENT CSALÁD! Ennek a létszámban kis, de szentségben nagy közösségnek a tagjait ebben a sorrendben szoktuk emlegetni: JÉZUS, MÁRIA, SZENT JÓZSEF. 1. Jézus a gyermek. Az õ gyermeki létét így jellemzi a Szentírás: Engedelmes volt szüleinek, növekedett Isten elõtt korban és bölcsességben. Ez minden kis és nagy gyermek legfõbb feladata. Nem azért, mert akkor nem veszekszenek, a szülõk, hanem, mert ez mindenkinek a javára válik. A Jézussal vállalt engedelmesség szeretõ szolgálattá lesz, s az Isten és emberek elõtti növekedés a bölcsességben, megszentel. 2. Sz. Józsefet a munkás jelzõvel szokták emlegetni. A munkával érdemelte ki a legszebb dicséretet, amit ember kaphat: IGAZ EMBER VOLT! Ezt, csak ezt tanulja meg tõle és gyakorolja minden férfi, minden édesapa! 3. Szándékosan maradt a végére az édesanya, Mária. Hiszen az édesanyák mindig a végére maradnak. Elsõ a család, a férj, a gyermekek és csak azután, mindig csak azután az áldozatos Máriák. Máriának annyi szép vonása van, hogy hely hiányában nem is sorolom fel. Csak egy mondást említek meg vele kapcsolatban: Ha Isten valaki elõtt becsuk egy ajtót, Mária kinyit egy ablakot. Ilyen hatalmas az anyai szeretet! Szép életet, boldog jövõt akarunk? Növekedjünk Jézusban, legyünk igazak Józseffel, és nagyon szeressünk Máriával! Békesség Istentõl! Bíró Sándor, református lelkipásztor Ezzel a régiesnek tûnõ, talán sokak elõtt ismeretlen református köszöntéssel üdvözlöm a BARÁZDÁT. Üdvözlöm megálmodóit, szerkesztõit és olvasóit. Hiszem, hogy ez a lap segít egymást jobban megismerni, egymás örömében, gondjaiban részt vállalni. Itt élünk egymás mellett, és mégis számtalan alkalommal tapasztaljuk, hogy a más vallású embertársunk hitvilága, templomhoz kötõdõ szokásai ismeretlenek, vagy idegenek számunkra, nem egy alkalommal még félreértés is származik belõle. A község területén élõ alig több mint ötven lelket számláló református szórvány közösség nevében is kívánom, hogy ez a lap, egy olyan világban, ahol lassan mindent a pénz, az önös érdek mozgat, legyen az igazság és a székely ember tisztességének szószólója. Kívánok a BARÁZDÁNAK egy tartalmas életet!

11 I. évfolyam, 1. szám, december. CIVIL FÓRUM / 11 Közösségépítés, megmaradás Gyergyóújfavi TeleHáz Emberi mivoltunk lényege a társas együttlét. Az a tény, hogy önmagam a másikhoz viszonyítva élem meg, és fõként, hogy a másikhoz viszonyítva ismerhetem meg, meghatározza cselekvésemet, viselkedésemet. Mérei Ferenc Erre a gondolatra alapozva társas együttmûködésben tudjuk értékeinket, egyediségünket is megismerni. Értékeink? igen, bõven vannak, és ennek felismerése, tudatosítása, továbbadása feladat, ami egyben jövõt is jelent a közös Európában. De értéknek számít a közösségünk rászorultjainak felkarolása, támogatása is. Ezen gondolatok jegyében, alakulóban van szövetségünk ( Nõk a Nõkért de nem csak értük), melynek minden felelõsen gondolkodó, tenni akaró nõ, falustárs tagja lehet. Közösségépítés: tartalmas, szórakoztató összejövetelek, falunk közösségi életének megpezsdítésére. Elõadások, foglalkozások széles skálájának kínálatával, minden korosztály befogadásával, átfogásával. Gondolunk gyermekeinkre: a hagyományos népi játékok felelevenítése, kézmûves munkálkodások, néptánc-oktatás, egészséges életforma megismertetését szolgáló foglalkozásokban. Felnõtt, idõsödõ korosztályt érintõen, az igény szerinti foglalkozások jegyében, elõadásokat, egészséget megõrzõ torna bevezetését kezdeményezni, a régi idõk meghitt hangulatait, felidézõ beszélgetéseket létrehozni akár unokák, gyerekeink részére, a tanulságos következtetések levonásával. Mindezen elképzelések megvalósítására a megfelelõ szakemberek bevonását, jelenlétét biztosítjuk. Természetesen örömmel fogadunk minden elképzelést, kivitelezhetõ ötletet, ami falunk lakóinak javát szolgálja. A közeledõ Karácsony Ünnepének meghittségében, Tisztelettel Bányász Emerencia Lukács Emõke Gyergyóújfalvi TeleHáz 2002 õszén kezdte meg mûködését az újfalvi tanács segítségének köszönhetõen. Az Önkormányzat pozítiv hozzáállása révén kapott helyet mûködéséhez a Gyergyóújfalvi tanács épületében. Ezen idõ óta igyekszik a helyi lakosok figyelmét és szabadidejét lekötni kisebb nagyobb sikerrel. A TeleHáz haszonélvezõinek köre igen széles, hiszen kortól és nemtõl függetlenûl igyekszik minden korosztálynak lehetõséget biztosítani a kikapcsolódásra, tartalamas idõtöltésre. Folyó év novemberéig több programot is megismerhettek, melyek zöme a helyi fiatalokat célozta meg, igyekezve tartalmas kikapcsolódást nyújtani, ugyanakkor erõsiteni bennük az öszszefogás, együttalkotás érzését. Ezen programok közül kiemelkedõ helyet foglal el a: 2003-ban megszervezett német nyelvóra, melyet nagy örömmel fogadtak a helyi kisiskolások. A nyelvóra különlegessége a német nyelvû tanár elõadásaival csúcsosodott ki ben hagyományõrzõ kör keretében sajátithatták el a fiatalok, a helyi hagyományok fortélyait. Segítségünkre voltak e programban a helyi, tapasztalattal rendelkezõ idõsek, kik fáradságot nem ismerve, türelemmel adták át tudásukat. Ezen foglalkozások keretén belül az érdeklõdõk megtanulhattak szõni, fonni, valamint a bogozás tehnikáját sajátíthatták el. E program 2 éven keresztül hívta fel a fiatalok figyelmét a helyi hagyományok fontosságára. Folytatás a 12. oldalon»

12 12 / CIVIL FÓRUM I. évfolyam, 1. szám, december. Az újfalvi fúvószenekar története 1 rész. Molnár Sándor» Folytatás a 11. oldalról 2007-ben Játszóházat indítottunk el, hol a játszani vágyó gyerekek kedvükre találtak különbözõ kategóriájú játékeszközöket. Fontossága e programnak abban rejlik, hogy a gyerekek megtanuljanak közösségben, együtt játszani. Mindezek mellett állandó programjaink is vannak, melyek a hét minden napján várják az érdeklõdõket Internet hozzáférés, irodatehnikai szogáltatás (nyomtatás, scannnelés, fénymásolás, cd/dvd irás), közel 4000 kötetbõl álló könyvtár, német klub, mely a hét minden szerdai napján várja a kis és középiskolás gyerekeket. A könnyed hangvételû német klubba a részvétel ingyenes, és ami még igen fontos, hogy nem szükséges sem irószer, sem füzet, mivel lényege a játékos nyelvtanulás. E program megvalósítása Ferenczi Márta tanárnõnek köszönhetõ, ki teljes odaadással, önkéntesen vállalta a gyerekekkel való foglalkozást. Még kialakuló félben van, a helységben az elõször, a várandós anyukák találkozása, havonta egyszer szakértõ bevonásával. Igaz, csak egyszeri találkozásra került még sor, de reméljük a jövõben sikerül egy olyan közösség kialakitása, kik szivesen osztják meg egymással tapasztalataikat, félelmüket, melyeket várandóságuk folyamán tapasztalnak. Célkitüzéseink részét képezik különbözõ tanfolyamok megszervezése, valamint olyan aktív, tenniakaró közösség összekovácsolása, kik a faluvezetõségével együttmûködve, résztvesznek a falu fejlõdésében, valamint segítõjobbot nyújtanak az új ötletek megvalósitásához, a harmadik korosztály szabad foglalkoztatása a faluturizmus fellendítésére irányuló fórumok szervezése, közös stratégia kidolgozása, heytörténeti dokumentumok összegyûjtése, kiállítása A következõ években is számítunk a helyi közösség minden korosztályának együttmûködésére. Gyergyóújfaluban 1910 december 9-én Molnár Antal kezdeményezésére a következõ személyek gyûltek össze: Molnár Antal, Koszorús Kálmán, Ferenczi József, Ferenczi Antal, Bányász Lajos, Bányász Albert, Máté Gergely, Máté Ambrus, Molnár János, Molnár József, Molnár Sándor, Molnár Ferenc, Csíki Alajos, Miklós János és Koós József. A fent említett dátumon jegyzõkönyv készült, amelyet Molnár József és Albert Máté hitelesített. A társulat egyhangúlag kimondta, hogy Újfaluban rezesbandát alapít. A berendezési költségeket az újfalvi hitelszövetkezet pénztárából fedezték, amely, írva, egyezerkétszáz koronából áll, és ezért kezességet Molnár Antal, Koszorús Kálmán és Koós József vállaltak február 1-én megalakult a fúvószenekari testület és megválasztották Molnár Antalt igazgatósági elnöknek, Csíki Alajost könyvvezetõnek és Koszorús Kálmánt pénztárnoknak. Minden tag 150 korona értékû váltót írt alá. A zenekarnak belsõ rendszabályzata volt, miszerint amely tag többszöri meg nem jelenésével vagy hangszerében kárt okozna vagy pediglen a társulatot az említett tartozásban cserben hagyná, azon váltó a társulatnak összetartása céljául szolgáltasson. A zenekar szigorú szabályzat szerint mûködött. Folytatjuk... Gyergyóújfalu, november 25.

13 I. évfolyam, 1. szám, december. CIVIL FÓRUM / 13 Új ifjúsági szervezet létesült Tekerõpatakon: Rió Ti-Tár Szemeket csalogató plakát hirdette Tekerõpatakon a Katalin-bált. Új szervezõk? Rió Ti-Tár? Kik õk? Errõl beszélgettünk György Zsolttal, a Rió Ti- Tár alelnökével. Fodor Annamária, Tekerõpatak Hogyan és mikor alakult meg a Rió Ti-Tár ifjúsági szervezet? Úgy éreztük, hogy valamit tennünk kell azért, hogy csökkentsük az emberek érdektelenségét, elvállaltuk a Falunapok megszervezését 2008 júniusában, változatos programokat terveztünk, hogy összehozzuk a falu embereit. A bevételbõl hivatalosan 2008 szeptemberében bejegyeztettük a csapatot 11 alapítótaggal: Mihók József, ifj.bálint Zoltán, Molnár Levente, Bernád Ágoston, György Zsolt, Kovács Róbert, György Róbert, Blénessi Levente, Fodor Tivadar, Sajgó Árpád és Fórika Tibor. Kik segítettek a Falunapok megszervezésében? A Falunapok megszervezésében anyagilag segítettek a helyi cégek és a Tanács, valamint a Tarisznyás Márton Általános Iskola vezetõsége. Egyed József polgármester támogatására számítunk a jövõbeni terveinkben is. A kitartás is sokat segített, mert összefogtunk. Mit rejt a Rió Ti-Tár név? Már két éve nyolcan együtt fociztunk Rió néven. A Ti -Tár a Tizenegyek Társasága rövidítése, mivel tizenegyen vagyunk a csapatban. Mi a szervezet célja? Azt szeretnénk, ha az emberek ismét kívánkoznának színházba, jól éreznék magukat a falurendezvényeken. Hatványozottan az a cél, hogy télen tagfelvétel legyen, bárkit szívesen látunk a csapatba, közgyûlésen megszavazzuk, hogy kit veszünk fel. Sorshúzással döntöttük el a vezetõket, így Kovács Róbert lett az elnök, jómagam az alelnök, Fodor Tivadar a titkár. Milyen terveitek vannak? Egyik legfontosabb terv a tagfelvétel, szeretnénk, ha minél többen jönnének a Rió Ti-Tár-ba! Szent Miklós napján, december 6-án ajándékokat fogunk adni a gyermekeknek, gyermekmûsorokat fogunk szervezni. Szétszedhetõs kinti színpadot is szeretnénk. Parkos játszóteret is terveztünk a gyerekeknek, melyet kalákával szeretnénk elkészíteni. Csodálatos tervek! Példaértékû e fiatalok tettrekészsége, lelkes munkája. Aki ott volt a Katalin-bálban, biztos vagyok benne, hogy szellemileg gazdagon tért haza, és biztosan visszakívánkozik majd a Kultúrházba, ahol meleg, jó zene, színvonalas mûsor, étel, ital várta a vendégeket. Megérintettétek az embereket ezek a fiatalok! Csak így tovább! Kitartást a további munkátokban! Hajrá fiúk! Webvidék 2008 Molnár János A Webvidék egy, a Transindex és az etransylvania Egyesület által meghirdetett internetes verseny. Erre nevezett be a ProTekerõpatak Egyesület Visszafolyó csapata, hogy településünket minél többen megismerhessék, minél több embernek mutassuk meg falunkat. Ezzel bárki betekinthetett településünk múltjába, jelenébe és jövõjébe. Eddig 20 próbán keresztül hétrõl hétre válaszoltunk az összes kihívásokra. Több mint 300 felvételt és 30 oldalt töltöttünk fel. Bejegyzéseinket több mint tizenötezren olvasták, adatlapunkat négyezren nézték meg és négyszázan írtak véleményt. A Webvidék díjaként, tavaszi kiadás után csapatunk két tagja november án részt vett egy brüsszeli látogatáson. A próbák folytatódnak. Kérünk továbbra is támogassatok, szavazzatok!

14 JANUÁR 1 CSÜTÖRTÖK Fruzsina 2 PÉNTEK Ábel 3 SZOMBAT Genovéva, Benjámin 4 VASÁRNAP Titusz, Leona 5 HÉTFÕ Simon 6 KEDD Boldizsár 7 SZERDA Attila, Ramóna 8 CSÜTÖRTÖK Gyöngyvér 9 PÉNTEK Marcell 10 SZOMBAT Melánia 11 VASÁRNAP Ágota 12 HÉTFÕ Erno 13 KEDD Veronika 14 SZERDA Bódog 15 CSÜTÖRTÖK Lóránt, Loránd 16 PÉNTEK Gusztáv 17 SZOMBAT Antal, Antónia 18 VASÁRNAP Piroska 19 HÉTFÕ Sára, Márió 20 KEDD Fábián, Sebestyén 21 SZERDA Ágnes 22 CSÜTÖRTÖK Vince, Artúr 23 PÉNTEK Zelma, Rajmund 24 SZOMBAT Timót 25 VASÁRNAP Pál 26 HÉTFÕ Vanda, Paula 27 KEDD Angelika 28 SZERDA Károly, Karola 29 CSÜTÖRTÖK Adél 30 PÉNTEK Martina, Gerda 31 SZOMBAT Marcella JÚLIUS 1 SZERDA Tihamér, Annamária 2 CSÜTÖRTÖK Ottó 3 PÉNTEK Kornél, Soma 4 SZOMBAT Ulrik 5 VASÁRNAP Emese, Sarolta 6 HÉTFÕ Csaba 7 KEDD Apollónia 8 SZERDA Ellák 9 CSÜTÖRTÖK Lukrécia 10 PÉNTEK Amália 11 SZOMBAT Nóra, Lili 12 VASÁRNAP Izabella, Dalma 13 HÉTFÕ Jeno 14 KEDD Örs, Stella 15 SZERDA Henrik, Roland 16 CSÜTÖRTÖK Valter 17 PÉNTEK Endre, Elek 18 SZOMBAT Frigyes 19 VASÁRNAP Emília 20 HÉTFÕ Illés 21 KEDD Dániel, Daniella 22 SZERDA Magdolna 23 CSÜTÖRTÖK Lenke 24 PÉNTEK Kinga, Kincso 25 SZOMBAT Kristóf, Jakab 26 VASÁRNAP Anna, Anikó 27 HÉTFÕ Olga, Liliána 28 KEDD Szabolcs 29 SZERDA Márta, Flóra 30 CSÜTÖRTÖK Judit, Xénia 31 PÉNTEK Oszkár FEBRUÁR 1 VASÁRNAP Ignác 2 HÉTFÕ Karolina, Aida 3 KEDD Balázs 4 SZERDA Ráhel, Csenge 5 CSÜTÖRTÖK Ágota, Ingrid 6 PÉNTEK Dorottya, Dóra 7 SZOMBAT Tódor, Rómeó 8 VASÁRNAP Aranka 9 HÉTFÕ Abigél, Alex 10 KEDD Elvira 11 SZERDA Bertold, Marietta 12 CSÜTÖRTÖK Lídia, Lívia 13 PÉNTEK Ella, Linda 14 SZOMBAT Bálint, Valentin 15 VASÁRNAP Kolos, Georgina 16 HÉTFÕ Julianna, Lilla 17 KEDD Donát 18 SZERDA Bernadett 19 CSÜTÖRTÖK Zsuzsanna 20 PÉNTEK Aladár, Álmos 21 SZOMBAT Elenonóra 22 VASÁRNAP Gerzson 23 HÉTFÕ Alfréd 24 KEDD Mátyás 25 SZERDA Géza 26 CSÜTÖRTÖK Edina 27 PÉNTEK Ákos, Bátor 28 SZOMBAT Elemér AUGUSZTUS 1 SZOMBAT Boglárka 2 VASÁRNAP Lehel 3 HÉTFÕ Hermina 4 KEDD Domonkos, Dominika 5 SZERDA Krisztina 6 CSÜTÖRTÖK Berta, Bettina 7 PÉNTEK Ibolya 8 SZOMBAT László 9 VASÁRNAP Emod 10 HÉTFÕ Lorinc 11 KEDD Zsuzsanna, Tiborc 12 SZERDA Klára 13 CSÜTÖRTÖK Ipoly 14 PÉNTEK Marcell 15 SZOMBAT Mária 16 VASÁRNAP Ábrahám 17 HÉTFÕ Jácint 18 KEDD Ilona 19 SZERDA Huba 20 CSÜTÖRTÖK Szent István 21 PÉNTEK Sámuel, Hajna 22 SZOMBAT Menyhért, Mirjam 23 VASÁRNAP Bence 24 HÉTFÕ Bertalan 25 KEDD Lajos, Patrícia 26 SZERDA Izsó 27 CSÜTÖRTÖK Gáspár 28 PÉNTEK Ágoston 29 SZOMBAT Beatrix, Erna 30 VASÁRNAP Rózsa 31 HÉTFÕ Erika, Bella MÁRCIUS 1 VASÁRNAP Albin 2 HÉTFÕ Lujza 3 KEDD Kornélia 4 SZERDA Kázmér 5 CSÜTÖRTÖK Adorján, Adrián 6 PÉNTEK Leonóra, Inez 7 SZOMBAT Tamás 8 VASÁRNAP Zoltán 9 HÉTFÕ Franciska, Fanni 10 KEDD Ildikó 11 SZERDA Szilárd 12 CSÜTÖRTÖK Gergely 13 PÉNTEK Krisztián, Ajtony 14 SZOMBAT Matild 15 VASÁRNAP Kristóf 16 HÉTFÕ Henrietta 17 KEDD Gertrúd 18 SZERDA Sándor, Ede 19 CSÜTÖRTÖK József, Bánk 20 PÉNTEK Klaudia 21 SZOMBAT Benedek 22 VASÁRNAP Beáta, Izolda 23 HÉTFÕ Emoke 24 KEDD Gábor, Karina 25 SZERDA Irén, Írisz 26 CSÜTÖRTÖK Emánuel 27 PÉNTEK Hajnalka 28 SZOMBAT Gedeon, Johanna 29 VASÁRNAP Auguszta 30 HÉTFÕ Zalán 31 KEDD Árpád SZEPTEMBER 1 KEDD Egyed, Egon 2 SZERDA Rebeka, Dorina 3 CSÜTÖRTÖK Hilda 4 PÉNTEK Rozália 5 SZOMBAT Viktor, Lorinc 6 VASÁRNAP Zakariás 7 HÉTFÕ Regina 8 KEDD Mária, Adrienn 9 SZERDA Ádám 10 CSÜTÖRTÖK Nikolett, Hunor 11 PÉNTEK Teodóra 12 SZOMBAT Mária 13 VASÁRNAP Kornél 14 HÉTFÕ Szeréna, Roxána 15 KEDD Eniko, Melitta 16 SZERDA Edit 17 CSÜTÖRTÖK Zsófia 18 PÉNTEK Diána 19 SZOMBAT Vilhelmina 20 VASÁRNAP Friderika 21 HÉTFÕ Máté, Mirella 22 KEDD Móric 23 SZERDA Tekla 24 CSÜTÖRTÖK Gellért, Mercédesz 25 PÉNTEK Eufrozina, Kende 26 SZOMBAT Jusztina 27 VASÁRNAP Adalbert 28 HÉTFÕ Vencel 29 KEDD Mihály 30 SZERDA Jeromos

15 ÁPRILIS 1 SZERDA Hugó 2 CSÜTÖRTÖK Áron 3 PÉNTEK Buda, Richárd 4 SZOMBAT Izidor 5 VASÁRNAP Vince 6 HÉTFÕ Vilmos, Bíborka 7 KEDD Herman 8 SZERDA Dénes 9 CSÜTÖRTÖK Erhard 10 PÉNTEK Zsolt 11 SZOMBAT Leó, Szaniszló 12 VASÁRNAP Gyula 13 HÉTFÕ Ida 14 KEDD Tibor 15 SZERDA Anasztázia, Tas 16 CSÜTÖRTÖK Csongor 17 PÉNTEK Rudolf 18 SZOMBAT Andrea, Ilma 19 VASÁRNAP Emma 20 HÉTFÕ Tivadar 21 KEDD Konrád 22 SZERDA Csilla, Noémi 23 CSÜTÖRTÖK Béla 24 PÉNTEK György 25 SZOMBAT Márk 26 VASÁRNAP Ervin 27 HÉTFÕ Zita 28 KEDD Valéria 29 SZERDA Péter 30 CSÜTÖRTÖK Katalin, Kitti OKTÓBER 1 CSÜTÖRTÖK Malvin 2 PÉNTEK Petra 3 SZOMBAT Helga 4 VASÁRNAP Ferenc 5 HÉTFÕ Aurél 6 KEDD Brúnó, Renáta 7 SZERDA Amália 8 CSÜTÖRTÖK Koppány 9 PÉNTEK Dénes 10 SZOMBAT Gedeon 11 VASÁRNAP Brigitta, Gitta 12 HÉTFÕ Miksa 13 KEDD Kálmán, Ede 14 SZERDA Helén 15 CSÜTÖRTÖK Teréz 16 PÉNTEK Gál 17 SZOMBAT Hedvig 18 VASÁRNAP Lukács 19 HÉTFÕ Nándor 20 KEDD Vendel 21 SZERDA Orsolya 22 CSÜTÖRTÖK Elod 23 PÉNTEK Gyöngyi 24 SZOMBAT Salamon 25 VASÁRNAP Blanka, Bianka 26 HÉTFÕ Dömötör 27 KEDD Szabina 28 SZERDA Simon, Szimonetta 29 CSÜTÖRTÖK Nárcisz 30 PÉNTEK Alfonz 31 SZOMBAT Farkas MÁJUS 1 PÉNTEK Fülöp, Jakab 2 SZOMBAT Zsigmond 3 VASÁRNAP Tímea, Irma 4 HÉTFÕ Mónika, Flórián 5 KEDD Györyi 6 SZERDA Ivett, Frida 7 CSÜTÖRTÖK Gizella 8 PÉNTEK Mihály 9 SZOMBAT Gergely 10 VASÁRNAP Ármin, Pálma 11 HÉTFÕ Ferenc 12 KEDD Pongrác 13 SZERDA Szervác, Imola 14 CSÜTÖRTÖK Bonifác 15 PÉNTEK Zsófia, Szonja 16 SZOMBAT Mózes, Botond 17 VASÁRNAP Paszkál 18 HÉTFÕ Erik, Alexandra 19 KEDD Ivó, Milán 20 SZERDA Bernát, Felícia 21 CSÜTÖRTÖK Konstantin 22 PÉNTEK Júlia, Rita 23 SZOMBAT Dezso 24 VASÁRNAP Eszter, Eliza 25 HÉTFÕ Orbán 26 KEDD Fülöp, Evelin 27 SZERDA Hella 28 CSÜTÖRTÖK Emil, Csanád 29 PÉNTEK Magdolna 30 SZOMBAT Janka, Zsanett 31 VASÁRNAP Angéla, Petronella NOVEMBER 1 VASÁRNAP Marianna 2 HÉTFÕ Achilles 3 KEDD Gyozo 4 SZERDA Károly 5 CSÜTÖRTÖK Imre 6 PÉNTEK Lénárd 7 SZOMBAT Rezso 8 VASÁRNAP Zsombor 9 HÉTFÕ Tivadar 10 KEDD Réka 11 SZERDA Márton 12 CSÜTÖRTÖK Jónás, Renátó 13 PÉNTEK Szilvia 14 SZOMBAT Aliz 15 VASÁRNAP Albert, Lipót 16 HÉTFÕ Ödön 17 KEDD Hortenzia, Gergo 18 SZERDA Jeno 19 CSÜTÖRTÖK Erzsébet 20 PÉNTEK Jolán 21 SZOMBAT Olivér 22 VASÁRNAP Cecília 23 HÉTFÕ Kelemen, Klementina 24 KEDD Emma 25 SZERDA Katalin 26 CSÜTÖRTÖK Virág 27 PÉNTEK Virgil 28 SZOMBAT Stefánia 29 VASÁRNAP Taksony 30 HÉTFÕ András, Andor JÚNIUS 1 HÉTFÕ Tünde 2 KEDD Kármen, Anita 3 SZERDA Klotild 4 CSÜTÖRTÖK Bulcsú 5 PÉNTEK Fatime 6 SZOMBAT Norbert, Cintia 7 VASÁRNAP Róbert 8 HÉTFÕ Medárd 9 KEDD Félix 10 SZERDA Margit, Gréta 11 CSÜTÖRTÖK Barnabás 12 PÉNTEK Villó 13 SZOMBAT Antal, Anett 14 VASÁRNAP Vazul 15 HÉTFÕ Jolán, Vid 16 KEDD Jusztin 17 SZERDA Laura, Alida 18 CSÜTÖRTÖK Arnold, Levente 19 PÉNTEK Gyárfás 20 SZOMBAT Rafael 21 VASÁRNAP Alajos, Leila 22 HÉTFÕ Paulina 23 KEDD Zoltán 24 SZERDA Iván 25 CSÜTÖRTÖK Vilmos 26 PÉNTEK János, Pál 27 SZOMBAT László 28 VASÁRNAP Levente, Irén 29 HÉTFÕ Péter, Pál 30 KEDD Pál DECEMBER 1 KEDD Elza 2 SZERDA Melinda, Vivien 3 CSÜTÖRTÖK Ferenc, Olívia 4 PÉNTEK Borbála, Barbara 5 SZOMBAT Vilma 6 VASÁRNAP Miklós 7 HÉTFÕ Ambrus 8 KEDD Mária 9 SZERDA Natália 10 CSÜTÖRTÖK Judit 11 PÉNTEK Árpád 12 SZOMBAT Gabriella 13 VASÁRNAP Luca, Otília 14 HÉTFÕ Szilárda 15 KEDD Valér 16 SZERDA Etelka, Aletta 17 CSÜTÖRTÖK Lázár, Olimpia 18 PÉNTEK Auguszta 19 SZOMBAT Viola 20 VASÁRNAP Teofil 21 HÉTFÕ Tamás 22 KEDD Zénó 23 SZERDA Viktória 24 CSÜTÖRTÖK Ádám, Éva 25 PÉNTEK Karácsony, Eugénia 26 SZOMBAT Karácsony, István 27 VASÁRNAP János 28 HÉTFÕ Kamilla 29 KEDD Tamás, Tamara 30 SZERDA Dávid 31 CSÜTÖRTÖK Szilveszter

16 16 / MÚLTIDÉZÕ I. évfolyam, 1. szám, december. A székelyek rövid története Elekes Dániel László A székelyeket mindig úgy ismerték mind egy büszke, forróvérû, gyakran meggondolatlan, de makacs, kitartó és nagyon harcias nép. Nem hiába részt vettek majdnem minden harcban és összecsapásban, ami a környéken zajlott, a honfoglalástól a második világháborúig, mindig bebizonyítva a bátorságukat és a kitartásukat. A történelem során tanúsított magatartásuk bebizonyította hûségüket, elsõsorban szabadságuk iránt, mindig támogatva azokat, akik tiszteletben tartották a jogaikat, de büszkén megõrizték hagyományaikat is. A székelyek eredete egy nagyon vitatott téma, mivel elvesz a történelem homályában, és a teljes hiánya az írott forrásoknak ebben az ügyben tovább mélyíti az ellentétes szempontokat. Manapság több elmélet is létezik a székelyek eredetével kapcsolatosan. A legelterjedtebb változat szerint, a székelyek a kabaroknak egy törzsét alkották, akik csatlakoztak a magyarokhoz a honfoglalás idején. Õk alkották az elõvédet, vagyis a székely csapatok nyomultak elõre a magyar hadseregek elõtt. Ez azt is jelenti, hogy õk törtek be elõször a Kárpát-medencébe. Egy másik elmélet szerint, õk azok a magyarok, akiket a határõrzés parancsával telepítettek a Kárpát-medence keleti részén. Egyes történészek akár azt is állították, hogy a székelyek vagy a magyaroknak az a csoportja, amelyik évszázadokkal a honfoglalás elõtt jött, még az avarok idején, vagy az avaroknak a leszármazottai, miután Nagy Károly frank király szétverte õket a IX. században. Az viszont tény, hogy a magyar királyság nagyon hatékonyan kihasználta a székely nép kitûnõ harci képességeit, legalábbis az elején. A magyar középkori nehéz lovassággal ellentétben, a székely könnyû lovasság hatékonyan felvehette a harcot a keleti nomád törzsekkel, mivel hasonló felszerelést és taktikát alkalmaztak. Az egyik legelsõ katonai sikerüket ben jegyezték le, amikor az Aranyos Szék csapatai lecsapnak és szétverik a Moldvába gazdag zsákmánnyal visszavonuló tatárokat. A X. és XI. században a székelyek a Bihar megyében találhatók, ahonnan majd, valószínûleg a magyar királyság parancsára, átköltöznek Erdély déli részére. Majd, a XII. században, tovább költöztetik õket a kárpát medence keleti vidékekre, ahol manapság is találhatók. Ennek a magyarázat az lehet, hogy a bizánci birodalom erõsödésével a magyar korona úgy gondolta, hogy a teuton szerzetes lovagrend jobban meg tudja védeni a déli határokat, míg a székelyek jobban használhatók a keleti vándor népek ellen. Erdély keleti részén való letelepedésük után a székelyek sokáig autonómiát és adómentességet élveztek, cserében kötelesek voltak részt venni a magyar király hadjárataiban, saját költségükön felállított hadsereggel. II Ulászló király diplomája szerint, minden székely lovas és gyalogos köteles részt vegyen a király hadjárataiban 15 napon át a saját költségükön. Az úton a csatatér felé a királyi hadsereg elõtt, míg vissza menet, utána kell, hogy tartózkodjanak, így védelmet nyújtva a menetelés közben. A hadkötelezettségbõl kifolyólag, a székelyek egyenlõ jogokkal rendelkeztek a magyar nemesekkel, vagyis fel voltak mentve az adófizetés alól, illetve bárhová mentek szabad, egyenrangú emberként kezelték. Így a XIV. századtól kezdve fokozatosan kialakult a sajátos rendi-katonai társadalom, amelynek alapelemeit a gyalog katonák, lófõk és fõnépek alkották. Viszont az évek során a székely szabadság elveszett, és a királyok hova tovább nagyobb és nagyobb adókkal sújtották a székelyeket. A társadalmi helyzetük romlása a székelyek fellázadásához vezetett. Az 1514-es Dózsa György által vezetett felkelés, valamint az es lázadások ízelítõt adtak a magyar koronának a székelyek makacs hozzáállásukra az õsi szabadságuk megvédésében. Sajnos minden lázadás pont az ellenkezõjét érte el, ugyanis a magyar királyok mindig nagyobb adókkal sújtották a székelyeket, a katonai terhek növekedése mellett. Az 1526-os Mohácsnál szenvedett vereség után, a magyar királyság szétesik és a török fennhatósága alá kerül. Erdély 1541-töl önálló, de az Oszmán birodalomnak adót fizet. Viszont a székelyek helyzete nem változik meg, hanem, akkor rosszabbra fordul. A fejenkénti hadkötelezettség bevezetése és a súlyos megadóztatás egy még nagyobb felkeléshez vezetett 1562-ben, amelyben a gyergyóiak Lázár István vezetése alatt harcoltak. A lázadást nagy üggyel, bajjal verték le, de ennek a felkelésnek is a következményei még terhelõbbek voltak a székelység számára. János Zsigmond erdélyi fejedelem a székelyek százait jutatta szabadosi- illetve jobbágysorsba a székelyek nagy számban részt vettek a török ellenes kampány-

17 I. évfolyam, 1. szám, december. MÚLTIDÉZÕ / 17 ban, amit a Szent Liga nevében vívtak, Báthory Zsigmond felszólítására. Az erdélyi fejedelem megígérte, hogy visszaállítja a székelyek régi jogait. A Mihály Vajda, Havasalföld vajdája, segítségére sietõ erdélyi hadseregnek a túlnyomó többségét a székelyek alkották. A szövetséges csapatok összetétele így nézett ki: 13 ezer fõs fejedelmi sereg, 3 ezer moldvai válogatott katona, Mihály vajda 8 ezres hada és 24 ezer székely. Tehát az összes csapatoknak a fele. Abban a reményben, hogy visszakapják az 1562 elõtti jogaikat, a székelyek rendkívül jól harcoltak, és kitüntették magukat a háborúban. De sajnos, a nemesség tiltakozása miatt az erdélyi fejedelem nem tartotta be az ígéretét, ami egy újabb székely lázadáshoz vezetett. Bocskai István, késõbbi fejedelem, ritka kegyetlenséggel verte le a székely lázadást. Ezt a nép úgy emlegeti, mint véres farsang. Nemzetközi konfliktus Marosfalván Ifj. Sólyom István Havonta jelentkezõ Múltidézõ címû rovatunkban Monarchiabeli és a második világháborúig terjedõ idõszak sajtóanyagai segítségével kísérletet teszünk Erdély, Székelyföld és azon belül a Gyergyó-medence színes, gazdag múltbéli mindennapjainak bemutatására. Olyan momentumokról igyekszünk tudósítani amelyek korhûen érzékeltetik az akkori gondolkodásmódot, életvitelt. Fel szeretnénk eleveníteni az elfeledett vagy csak a kutatók által ismert, a közéletet, politikát, a kulturális életet meghatározó eseményeket, polémiákat azzal a nem titkolt szándékkal, hogy egyes esetekben analógiát vonva az egykori és mostani történések, az azokat kiváltó viták és megoldási módozatok között, arra keressük a választ, mennyit és miben változott azóta a valóságra való rácsodálkozásunk, problémamegoldó készségünk, toleranciaszintünk. Ne aggódjanak, a bulvár sem maradhat ki. Jó száz évvel ezelõtt, nemhogy Gyergyóújfalunak, de még a Gyergyó-medencének sem volt kulturális, gazdasági és közéleti témákkal foglalkozó sajtóterméke. Annyira nem, hogy a Gyergyóditróban júl.1. és 1887 dec. 1. közt megjelenõ vegyes tartalmú katolikus tanügyi közlönyön kívül egyéb újságot nem lapozgathattak a helyi és nagyvilági hírek iránt érdeklõdõ olvasók. Az akkor még község státusú, a korabeli megnevezés szerint Gyergyószentmiklós jeles polgárai úgy gondolták, véget kell vetni ennek az áldatlan állapotnak és pótolni kell a mulasztást, hisz a térség lakói már igazán megérdemelnének egy újságot. Az elhatározást tettek követték, mígnem október 2-án meg is jelent a Gyergyói Hírlap társadalmi, szépirodalmi és közgazdasági hetilap friss, ropogós elsõ száma. Nem kellett ahhoz sokáig forgatni a megsárgult lapokat, hogy Gyergyóújfaluval kapcsolatos hírre bukkanjunk. Ráadásul nem is egy, hanem két esemény követelt magának nyilvánosságot a lap második és harmadik számában. A szó szerinti idézeteket mindig a korban érvényes helyesírási szabályoknak megfelelõen közlöm. Az elsõ információ a térség minden lakóját érintette és minden okkal lelkesítette. Ugyanis nem egyéb történt, minthogy átadták a forgalomnak a libáni utat. Csendben, zajtalanul, minden ünnep nélkül adatott át a forgalomnak Gyergyónak egy igen fontos útvonala, a libáni út. Ily módon Székelyudvarhely öt óra alatt elérhetõ. A tudósítás megjegyzi, hogy aki még sosem járt Gyergyóban, az el sem képzelheti, hogy milyen áldás a libáni út elkészülése. Nagyon kivánatos volt, bár már régebben kiépült volna. A projekt három szakaszban valósult meg, elõször az Udvarhely megyei rész, aztán a gyergyói részen készült el egy szakasz, míg az útszakasz legnehezebb részének 11 km-es megépítése két éven át tartott és hatvanezer köbméter földet kellett elmozdítani. A rendkívül mostoha kõzet- és talajviszonyok mellett a munkálatokat az emberhiány is nehezítette, három vármegyébõl kellett munkásokat toborozni. Ráadásul az esõs idõjárás sem kedvezett a haladásnak.a másik történés nem ennyire szívet melengetõ. Számos legenda él a székelyek heves vérmérsékletérõl, meg a vita hevében elõkapott bicskák élérõl. Nos, október derekán csoda, avagy sem, de nem két székely kapott össze, hanem egy olasz és egy illír vendégmunkás. Valószínûleg a libáni út építése miatt keveredtek ide és szívták havasaink friss levegõjét. A harmadik számban megjelent tudósításban Gyilkossági kísérlet Gyergyóújfaluban címmel a következõket olvashatjuk. A falu Maros-tízesében egy kocsmában Bicek Andre és Biascutti Carolo több munkás társaságában iddogáltak. A beszélgetés fonala Erzsébet királyné halálára terelõdött, amikoris az illír Bicek szemére hányta az olasz Carolónak, hogy a királyné gyilkosa is olasz, aki e tett által az olasz nemzetet megalázta. Biascutti magából kikelve kiáltozta, hogy a királyné gyilkosa helyesen cselekedett. Ezen kijelentéséért menten meg is lakolt, mert Bicek André hirtelen kést rántott és Biascutti Carolonak mellébe döfte. A taljánnak szerencséje volt, ugyanis a szúrás a zsebében lévõ munkakönyvön keresztül érte. Biceket a csendõrség letartóztatta. További sorsa ismeretlen.

18 18 / MEZÕGAZDASÁG I. évfolyam, 1. szám, december. Gazdálkodjunk okosan (mit és hogyan?) Dr. Horváth Nina, állatorvos Évvégen a gazda számba veszi állatállományát, takarmánytartalékát, kiszámolja mennyit költött, milyen jövedelmet hozott a gazdaság és kijelenti: ezt érdemes csinálni, vagy éppen nem, jó volt ez az év vagy éppen nem... Közösségünk alapja a mezõgazdaság, és ez így is kell maradjon, viszont ez azt jelenti hogy a gazdatársadalom meg kell tanulja, hogy most mit érdemes, mit kell és hogyan kell termelni. A termelés jövedelmezõ kell legyen, fontos hogy amit termel tudja értékesíteni (reális áron!), és olyasmit termeljen aminek kereslete van a piacon. Az önfenntartó kisgazdaságoknak nincs jövõje a jelenlegi társadalomban, ez viszont nem azt jelenti, hogy mindenkinek 100 tehene kell legyen. Az önfenntartó kisgazdaságok annyit termelnek, ami éppen csak a saját szükségletet ellátja, nem tudnak terméket felkínálni a piacra, így nincs biztos jövedelemforrás. Át kell értékelni a piaci helyzetet, meg kell tanulni azt termelni és annyit termelni, amit el lehet adni, és amit kérnek a piacon. Az utóbbi idõben fontos szerepet kapott a minõség. (tudja mindenki, hogy a felvásárlók jobb árat fizetnek a jó minõségû tejért és a jó minõségû borjúért is.) Ez azt jelenti, hogy a minõség kell a legfontosabb érv legyen, akár a növénytermesztésben, akár az állattenyésztésben. A gazdatársadalom meg kell tanulja hogy miért, mikor és mit kell tegyen azért, hogy versenyképes legyen a piacon, ugyanakkor minõségi terméket állítson elõ és értékesítsen. Az érdekvédelmi szövetségeknek is lényeges szerepük van ebben az új gazdasági viszonyokban, a gazda egyesületek jobban tudnak érvényesülni, emiatt a termelõk összefogása is ajánlott. Meg kell keresni a szakembereket akik tudnak segíteni céljaink elérésében, a mezõgazdasági szaktanácsadás jelentõsen feljavult az elmúlt idõben. Új évben, új tervek legyen ott az új tervek között az összefogás a termelõk között, váltás egy új gazdasági életformára, amely jövedelmezõbb mezõgazdaságot eredményez. Bort, búzát, békességet az Új Esztendõben! Szarvasmarhák elõkészítése ellésre és az elapasztás Dr. Horváth Nina, állatorvos Ebben az idöszakban egyik leggyakoribb probléma az hogy: miként lehet vagy kell a tehenet elapasztani? A tehén takarmányozása szárazon állás alatt nagyon fontos, mert a tehenet mind az ellésre, mind a következõ tejtermelési idõszakra ekkor kell elõkészíteni. A szárazon állás alatti takarmányozás befolyásolja az ellés milyenségét (könnyû, nehéz), azt hogy életerõs borjút hoz-e világra, hogy a borjú sorsát meghatározó, elegendõ mennyiségû és minõségû tejet termele, hogy a tehén közvetlenül ellés után, a termelésbe lendülés idején milyen étvágyú lesz, képes lesz-e felvenni a nagy tejtermelés miatt hirtelen megnõtt tápanyagigényének megfelelõ takarmány mennyiséget és, ekkor dõl el az is, hogy az ellés-körüli és ellés-utáni anyagforgalmi zavarokat, betegségeket meg tudjuk-e elõzni? A magzatépítés is ekkor van a legkritikusabb szakaszában. A szárazon állási idõszak a várható ellés elõtt 60 nappal végzett elapasztástól az ellésig tart. A vemhesség 8. hónapjáig sok tehén magától elapaszt, de a nagyobb tejtermelésû egyedek szárazra állítása esetenként elég nehéz, mert az apasztás, mint a laktáció mesterséges úton történõ befejezése stresszként hat. Vannak olyan tehenek, melyek nagyobb tejhozamot termelnek és ezen felbuzdulva vannak gazdák, akik tehenüket átfejik, vagyis nem állítják szárazra és csodálkoznak, hogy az újszülött borjú kis testtömegû, éretlen, a betegségekkel szemben fogékony, a föcstej kevés és híg, a következõ tejtermelési idõszakban pedig jóval kevesebb tejet ad. Általánosságban az javasolható, hogy a gyors apasztást 15 literes napi tejtermelésnél kisebb hozamú teheneknél, míg a fokozatos, hagyományos apasztást napi 15 liternél több tejet adó teheneknél alkalmazzuk addig, amíg napi termelésük 15 liter alá csökken, ezt követõen ezeknél is elõnyösebb a gyors apasztás, igy a fokozatos apasztás csak átmeneti. Gyors apasztáskor a fejést hirtelen szüntetik meg, az elapasztásra kijelölt nap reggelén még megfejik a tehenet, aztán már nem. Több napig csök-

19 I. évfolyam, 1. szám, december. MEZÕGAZDASÁG / 19 kentik a takarmányt. Igen fontos a tõgy állapotának figyelése, különösen akkor, ha a laktáció alatt valamelyik negyed gyulladásos volt, ilyenkor ajánlott a tõgynegyedeket antibiotikumos hosszú-hatású készítménnyel lezárni! Gyors apasztásnál mesterségesen okozunk anyagforgalmi zavart, ezért törekednünk kell arra, hogy 3 4 napnál tovább ne tartson, a tejtermelés megszûntével kezdjük meg a szárazon állás alatti takarmányozást. Hagyományos apasztáskor fokozatosan csökkentik a fejések számát és a kifejt tej mennyiségét, ezzel párhuzamosan a napi takarmányadagot is. A fejést fokozatosan, akár egy hét alatt szüntetik meg úgy, hogy naponta vagy kétnaponként bizonyos mennyiségû tejet, egy-egy tõgynegyedbõl 0,5 1 litert kifejnek, miközben a takarmányfogyasztást csökkentik. A fokozatos apasztás az állat számára kedvezõbb ugyan, mégis azt kell mondanunk, hogy nagy tejtermelésnél (napi liter ekkor) a gyors apasztás eredményesebb. Néha szükség lehet a vemhesség idejétõl függetlenül soron kívüli elapasztásra is, ha a tehénen csontlágyulás tünetei mutatkoznak (igen sokat fekszik, nehezen kel fel, állása bizonytalan) és bõven ad tejet, vagy amikor hosszabb ideig nem eszik, tejtermelése mégis alig csökken. Lényeges, hogy az elõkészítést mindenképpen az a gazda végezze, akinél a tehén elleni fog. Nemegyszer a vemhesség utolsó idõszakában vásárolnak állatot, amely az ellésig nem tud az új helyéhez alkalmazkodni, nem tudja megtermelni az új környezetben levõ kórokozókkal szembeni ellenanyagait, következésképpen azok a föcstejében sem lehetnek benne, gyakoribb a borjak megbetegedése. Ezért legkésõbb a vemhesség 6. hónapjának végéig vásároljunk vemhes üszõt vagy tehenet! Ha a szárazra állítás elején a tehén jó állapotban van, az ellésig hátralévõ két hónapban úgy kell etetni, hogy testtömege ne gyarapodjék többet, mint a születendõ borjú tömege, de legföljebb 50 kg-ot. A takarmányozást jó minõségû tömegtakarmányokra kell alapozni (jó minõségû réti széna) és az ásványi anyag-, vitamin-ellátásra. Olyan takarmányokat kell etetni, melyek A és D vitaminokban gazdagok, kell kerülni a puffasztó, hashajtó, hideg, fagyos, romlott takarmányokat (pl. fagyos, penészes széna). Milyenek legyenek az ellés elõtti abrakadagok? Az a helyes, ha különbséget teszünk az egyoldalúan tejtermelõ és a kettõs-hasznosítású fajták között, ezen belül is figyelembe vesszük az elõzõ tejtermelés mértékét és a tehén kondícióját. Az elõhasú üszõk elõkészítése eltér a tehenekétõl. A többször ellett, nagy termelésû tehenek abrak etetését a várható ellés elõtt 2 3 héttel 1 1,5 kg-os napi adagokkal kezdve az ellésig fokozatosan 5 6 kg-ra kell emelni. A vemhes üszõk abrak etetését korábban, ellés elõtt 4 6 héttel kell kezdeni 0,5 1 kg-os napi adagokkal, ez ellésig eléri a 3,5 4 kg-ot. A szárazon állás alatt a tehén jártatásáról lehetõség szerint kell gondoskodni!

20 20 / MEZÕGAZDASÁG I. évfolyam, 1. szám, december. Tudnivalók a területalapú támogatásról Szász Anna-Mária, agrármérnök, Mezõgazdasági Szaktanácsadói Hivatal A 2007-es évtõl kezdõdõen Románia alkalmazza a KÖZÖS AGRÁRPOLI- TIKA területalapú közvetlen kifizetési rendszerét. Községünk mezõgazdasági tevékenységére az alábbi kifizetések vonatkoznak: 1. Az egységes területalapú kifizetés, 50 euro/ha minden területkategóriára érvényes 2. A kiegészítõ nemzeti közvetlen kifizetés szántóföldi kultúrákra, 47 euro/ha 3. Vidékfejlesztési intézkedések keretében kifizetendõ: a) támogatás hegyvidéki hátrányos zónában lévõ területekre, 50 euro/ha b) agrár-környezetgazdálkodási támogatás, 1-es csomag 124 euro/ha, 2- es csomag 58 euro/ha, magas természeti értékû gyepekre. A fentieket összegezve a szántóföldi kultúrák 147 euro, a gyepterületek 100 euro, a magas természeti értékû gyepek 224 vagy 282 euro támogatást kapnak hektáronként. A kifizetéseket a Mezõgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökség eszközli. Gyergyóújfalu község gazdái kérelmeiket az ügyökség gyergyószentmiklósi területi irodájában teszik le minden évben március 3. és május 15. között. A gazdának teljesíteni kell a következõ feltételeket: a gazdaságnak minimum 1 ha nagyságúnak kell lennie, egyenkent legalább 0.3 hektáros parcellákból kell álljon, valamennyi parcellán, az 0.3 hektárnál kisebbeken is, fenn kell tartani a jó mezõgazdasági és környezeti állapotot. a gazdának nem szabad életjáradékban részesülnie A kérés-nyomtatvány 5 oldalból áll. Az elsõ oldal tartalmazza a gazda azonosító adatait, a második oldalon találhatóak a gazda parcellái fizikai blokkonként és kultúránként. A harmadik oldalon kell megjelölni az igényelt kifizetési típusokat. A negyedik oldalon a gazda kötelezettségvállalást tesz az ott leírt öt standard és tizenegy feltétel betartására, amely biztosítja területeinek jó mezõgazdasági és környezeti állapotát. Kiemelendõ az ötös és nyolcas feltétel: a tarló, a gyep és növényi maradványok égetése csak hatósági engedéllyel történhet, a tizenegyes feltétel szerint a január elsején meglevõ állandó gyepterületek fenntartása, valamint a mezõgazdasági tevékenység folytatása szükségeltetik az elsõ kifizetéstõl számított öt évig. A farmon történt változásokat tíz napon belül közölni kell az ügynökséggel (természeti csapás, adás-vétel, elhalálozás). A támogatásról való lemondást 30 nappal az esedékes kifizetés elõtt be kell jelenteni. A kérés ötödik oldalán található azon gazdák kötelezettség-vállalása akik kérelmezik a környezetgazdálkodási kifizetéseket az állandó gyepterületekre a 2008-as évtõl kezdõdõen öt évig. Ennek keretében: Az 1-es csomag követelményei: Tilos a mûtrágya és gyomirtószerek használata Istállótrágyázás engedélyezett, 30 kg nitrogén-aktív hatóanyagig (5-6 tonna hektáronként) Tilos a szántás, tárcsázás, felülvetés A kaszálás csak július 1 után kezdõdhet és két héten belül be kell gyûjteni Legelõ esetében maximálisan 1 számosállat lehet hektáronként A 2-es csomag a hagyományos gazdálkodásmódot célozza, az 1-es csomag kiegészítõjeként alkalmazható. Ez esetben nem szabad gépi munkálatokat végezni a megnevezett legelõ és kaszáló parcellákon. A gazda, ha kérésében kijelölte a fenti agrár-, környezetgazdálkodásra vonatkozó igényeket köteles nyilvántartani a környezetgazdálkodási füzetben az ezeken a parcellákon elvégzett mezõgazdasági munkálatokat öt évig. A füzetmintát november folyamán az ügynökség postán küldte el minden olyan gazdának, aki agrár-környezetgazdálkodási kifizetést is igényelt egy bizonyos területre. Ez a támogatás csak a magas természeti értékû gyepterületekkel rendelkezõ megyékre érvényes. A Hargita megyei gyepek mind ebbe a kategóriába vannak sorolva. A támogatások lehívása mind a gazdálkodó, mind a község számára gazdasági, társadalmi, környezeti hasznot hozhat. A 2007-es évben Gyergyóújfalu község az igényelt pénzösszeg alapján a megyei második helyen volt. (27 milliárd régi lej) ban a fent említett plusz-támogatások végett ez az összeg a másfélszeresére nõtt.

Balatongyörök.... a megálmodott valóság! www.balatongyorok.hu

Balatongyörök.... a megálmodott valóság! www.balatongyorok.hu Balatongyörök 2014... a megálmodott valóság! Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Fotók: Marton Tamás 2014 január 1 2 3 4 5 Újév

Részletesebben

1 Fruzsina. 8 Gyöngyvér. 15 Lóránd, Lóránt. 22 Artúr, Vince. 29 Adél

1 Fruzsina. 8 Gyöngyvér. 15 Lóránd, Lóránt. 22 Artúr, Vince. 29 Adél Fruzsina Ábel Benjámin, Genovéva Leóna, Titusz Simon Boldizsár Attila, Ramóna Gyöngyvér Marcell Melánia Ágota Ernő Veronika Bódog Lóránd, Lóránt Gusztáv Antal, Antónia Piroska Márió, Sára Fábián, Sebestyén

Részletesebben

2014 Fotó:Viczay Lajos

2014 Fotó:Viczay Lajos Fotó:Viczay Lajos 2014 Január 1 Újév 2 3 4 5 Fruzsina 6 7 8 9 10 11 12 Boldizsár Attila Gyöngyvér Marcell Melánia Ágota Ernõ Ramóna 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Fábián Sebestyén 27 28 29 30

Részletesebben

Dobos Edit (Kandó Kálmán Szki. 12/E) Református Gimnázium, 2006, olaj, 50 70 cm. Középiskolák Kecskeméten

Dobos Edit (Kandó Kálmán Szki. 12/E) Református Gimnázium, 2006, olaj, 50 70 cm. Középiskolák Kecskeméten Dobos Edit (Kandó Kálmán Szki. /E) Református Gimnázium, 0, olaj, 0 0 cm 0 Középiskolák Kecskeméten Január Kertész Krisztina (Kandó Kálmán Szki. /E) Bányai Júlia Gimnázium, 0, akril, 0 0 cm Újév, Fruzsina

Részletesebben

2003. január January 1. hét week 1

2003. január January 1. hét week 1 2003. január January 1. hét week 1 Hétfô Monday 30 Kedd Tuesday 31 Szerda Wednesday 1 Csütörtök Thursday 2 Péntek Friday 3 Szombat Saturday 4 Vasárnap Sunday 5 Dávid Szilveszter Újév, Fruzsina Ábel Genovéva

Részletesebben

2003. június/július June/July 27. hét week 27

2003. június/július June/July 27. hét week 27 2003. június/július June/July 27. hét week 27 Hétfô Monday 30 Kedd Tuesday 1 Szerda Wednesday 2 Csütörtök Thursday 3 Péntek Friday 4 Szombat Saturday 5 Vasárnap Sunday 6 Pál Tihamér, Annamária Ottó Kornél,

Részletesebben

Készítsen Ön is INGYEN naptárakat a segítségével! INGYENES, ONLINE KERESZTREJTVÉNY KÉSZÍTÉS, KÜLDÉS ÉS MEGOSZTÁS:

Készítsen Ön is INGYEN naptárakat a  segítségével! INGYENES, ONLINE KERESZTREJTVÉNY KÉSZÍTÉS, KÜLDÉS ÉS MEGOSZTÁS: 2 0 5 2 0 5 JANUÁR / 205 Hétfő 5 Simon Kedd 6 Boldizsár Sz erda 7 Csütörtök Péntek Sz ombat Vasárnap 2 3 4 8 Attila Ramóna Újév Fruzsina Gyöngyvér 9 Ábel Marcell Benjámin Genovéva Leona Titusz 0 Melánia

Részletesebben

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap 1 2 3 4 5 Újév 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1. Fruzsina; 2. Ábel; 3. Benjámin, Genovéva; 4. Leóna, Titusz; 5. Simon; 6. Boldizsár; 7. A la, Ramóna; 8. Gyöngyvér;

Részletesebben

Boldog új évet kíván a Pogányért Alapítvány és a Pogányi Hírek szerkesztősége!

Boldog új évet kíván a Pogányért Alapítvány és a Pogányi Hírek szerkesztősége! Boldog új évet kíván a Pogányért Alapítvány és a Pogányi Hírek szerkesztősége! Glückliches Neujahr! Sretna Nova Godina! A naptár a Pogányi Hírek melléklete. Kiadja a Pogányért Alapítvány, Pogány Széchenyi

Részletesebben

2016 M Á R C IU S H K SZ CS P SZ V J Ú LIU S 2016 N O V E M B E R H K SZ CS P SZ V

2016 M Á R C IU S H K SZ CS P SZ V J Ú LIU S 2016 N O V E M B E R H K SZ CS P SZ V 2 0 1 6 2016 J A N U Á R 2016 FEBRUÁR 2016 M Á R C IU S 2016 Á P R ILIS 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 15

Részletesebben

Készítsen Ön is INGYEN gyorsan és egyszerűen nyomtatható naptárt a naptarletoltes.hu segítségével!

Készítsen Ön is INGYEN gyorsan és egyszerűen nyomtatható naptárt a naptarletoltes.hu segítségével! 205 205 JANUÁR / 205 étfő 5 Simon Kedd 6 Boldizsár Sz erda 7 Csütörtök Péntek Sz ombat Vasárnap 2 3 4 8 Attila Ramóna Újév Fruzsina Gyöngyvér 9 Ábel Marcell Benjámin Genovéva Leona Titusz 0 Melánia Ágota

Részletesebben

H K SZ CS P SZ V H K SZ CS P SZ V

H K SZ CS P SZ V H K SZ CS P SZ V 207 207 JANUÁR / 207 étfő Kedd Sz erda Csütörtök Péntek Sz ombat Vasárnap 2 9 Ábel 3 Benjámin Genovéva 4 5 Leona Titusz 6 Simon Boldizsár 7 Attila Ramóna 8 Újév Fruzsina 52 Gyöngyvér 0 Melánia Ágota 2

Részletesebben

Készítsen Ön is INGYEN naptárakat a segítségével! INGYENES, ONLINE KERESZTREJTVÉNY KÉSZÍTÉS, KÜLDÉS ÉS MEGOSZTÁS:

Készítsen Ön is INGYEN naptárakat a  segítségével! INGYENES, ONLINE KERESZTREJTVÉNY KÉSZÍTÉS, KÜLDÉS ÉS MEGOSZTÁS: 2 0 5 2 0 5 JANUÁR / 205 étfő 5 Simon Kedd 6 Boldizsár Sz erda 7 Csütörtök Péntek Sz ombat Vasárnap 2 3 4 8 Attila Ramóna Újév Fruzsina Gyöngyvér 9 Ábel Marcell Benjámin Genovéva Leona Titusz 0 Melánia

Részletesebben

2014 Január/January/Januar Február/February/Februar

2014 Január/January/Januar Február/February/Februar Fotó: faluskriszta.hu NAPTÁR 20 5. Hét/Week/Woche 27 Montag 28 Dienstag 29 Mittwoch 30 Donnerstag 31 Freitag 1 Samstag 2 Angelika, Angyalka Károly, Karola Adél, Eta Martina, Gerda Marcella, Lujza Ignác,

Részletesebben

H K SZ CS P SZ V H K SZ CS P SZ V

H K SZ CS P SZ V H K SZ CS P SZ V 207 207 JANUÁR / 207 étfő Kedd Sz erda Csütörtök Péntek Sz ombat Vasárnap 2 9 Ábel 3 Benjámin Genovéva 4 5 Leona Titusz 6 Simon Boldizsár 7 Attila Ramóna 8 Újév Fruzsina Gyöngyvér 0 Melánia Ágota 2 Ernő

Részletesebben

JANUÁR / Bódog. 12 Ernő. 13 Veronika. 11 Ágota. 10 Melánia. 20 Fábián. 16 Gusztáv. 21 Ágnes. 15 Loránd. 17 Antal. 19 Márió.

JANUÁR / Bódog. 12 Ernő. 13 Veronika. 11 Ágota. 10 Melánia. 20 Fábián. 16 Gusztáv. 21 Ágnes. 15 Loránd. 17 Antal. 19 Márió. 208 208 JANUÁR / 208 étfő Kedd Sz erda Csütörtök Péntek Sz ombat Vasárnap 2 3 4 5 6 7 8 Újév Fruzsina Gyöngyvér 9 Ábel Marcell Benjámin Genovéva Leona Titusz Simon Boldizsár Attila Ramóna 0 Melánia Ágota

Részletesebben

Múltidéző képeslapok

Múltidéző képeslapok Múltidéző képeslapok 2015 Január H 5 Simon 12 Ernő 19 Sára, Márió K 6 Gáspár, Bodizsár 13 Csongor, Veronika 20 Fábián, Sebestyén 26 Vanda, Paula 27 Angelika Sze 7 Attila, Ramóna 14 Bódog 21 Ágnes 28 Károly,

Részletesebben

Néhány széles körű kulturális és területi autonómiát élvező régió az Európai Unióban:

Néhány széles körű kulturális és területi autonómiát élvező régió az Európai Unióban: 2015 Néhány széles körű kulturális és területi autonómiát élvező régió az Európai Unióban: Åland-szigetek (Finnország) Baszkföld (Spanyolország) Dél-Tirol (Olaszország) Katalónia (Spanyolország) Korzika

Részletesebben

2 Ábel. Péntek Friday Freitag 8:00 8:00 9:00 9:00 10:00 10:00 11:00 11:00 12:00 12:00 13:00 13:00 14:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00

2 Ábel. Péntek Friday Freitag 8:00 8:00 9:00 9:00 10:00 10:00 11:00 11:00 12:00 12:00 13:00 13:00 14:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 05 9 Tamás, Tamara 0 Dávid, Zoárd Szilveszter, Darinka Újév, Fruzsina Ábel Genovéva, Benjámin, Titusz, Leona 0. December December Dezember 05. Január January Januar. hét Week Woche 6 Vanda, Paula, Titanilla

Részletesebben

JANUÁR. H K Sz Cs P Sz V 26. A majtisi református templom. A fehérgyarmati református templom. A nagyszekeresi református templom

JANUÁR. H K Sz Cs P Sz V 26. A majtisi református templom. A fehérgyarmati református templom. A nagyszekeresi református templom 07 A Reformáció 00. évfordulója alkalmából kiadja a Közhasznú Egyesület és a Szatmári Református Egyházmegye. Én vagyok az élet kenyere. Jn :8 Hálaadás Szatmárban Támogatta: a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei

Részletesebben

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina 1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina Hörcsöki Alíz Kovács Antónia M. Kovács Dávid Kovács

Részletesebben

KAINTZ REGINA: Égig érő paszuly nyakék (porcelán, ezüst, acélsodrony, műanyag) HÉTFÔ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK SZOMBAT VASÁRNAP

KAINTZ REGINA: Égig érő paszuly nyakék (porcelán, ezüst, acélsodrony, műanyag) HÉTFÔ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK SZOMBAT VASÁRNAP 2013 KAINTZ REGINA: Égig érő paszuly nyakék (porcelán, ezüst, acélsodrony, műanyag) JANUÁR 2013 1. 1 ÚJÉV Fruzsina, 2 Ábel 3 Genovéva, Benjámin 4 Titusz, Leona 5 Simon 6 Boldizsár 2. 7 Attila, Ramóna 8

Részletesebben

Mucha. KR-5153 45 52 cm, 14 lap NÁNDOR KARINA IRÉN ÍRISZ DUSÁN EMÁNUEL AUGUSZTA MIKSA KRISZTIÁN AJTONY MATILD TILLA KRISTÓF

Mucha. KR-5153 45 52 cm, 14 lap NÁNDOR KARINA IRÉN ÍRISZ DUSÁN EMÁNUEL AUGUSZTA MIKSA KRISZTIÁN AJTONY MATILD TILLA KRISTÓF FALINAPTÁRAK 25 Magyar festészet Mucha KR-5001, magyar-angol-német nyelvű naptárrész, magyar ünnepek, névnapok KR-5153 cm, 14 lap ÚJÉV FRUZSINA ÁBEL GENOVÉVA BENJÁMIN TITUSZ LEONA SIMON GÁSPÁR BOLDIZSÁR

Részletesebben

Pop Szilvia Bartus Ferenc Fazakas Csongor Tőtős Imre - Ádám Maruska Krisztina Magyar Viktória File Izabella Osztály: II. Szabó Nándor Lóránd

Pop Szilvia Bartus Ferenc Fazakas Csongor Tőtős Imre - Ádám Maruska Krisztina Magyar Viktória File Izabella Osztály: II. Szabó Nándor Lóránd Eredménylista Megye:_Szilágy- Szilágysomlyó körzet Osztály: I. 1. Márkus Sarolta Márkus Lívia 1-es Sz. Szilágybagosi Általános Iskola Szilágybagos 150 2. Orosz Alexandra Szodorai Melinda Báthory István

Részletesebben

Eredménylista. Megye: Hargita Körzet: Gyergyótekerőpatak. Osztály: 1.

Eredménylista. Megye: Hargita Körzet: Gyergyótekerőpatak. Osztály: 1. Eredménylista Megye: Hargita Körzet: Gyergyótekerőpatak Osztály: 1. Sorszám Tanuló neve Felkészítő tanító Az iskola neve Település Pontszám 1 Török Tímea Vargyas Hajnalka Sövér Elek Techn. Líceum Gyergyóalfalu

Részletesebben

Boldog Új Esztendőt! Magyar Charolais Tenyésztők Egyesülete Cím: 3525 Miskolc, Vologda u. 3. Honlap:

Boldog Új Esztendőt! Magyar Charolais Tenyésztők Egyesülete Cím: 3525 Miskolc, Vologda u. 3. Honlap: Boldog Új Esztendőt! design: Lézerpont Stúdió Kft. JANUÁR 1. hét 29 30 31 1 2 3 Charolais Kft., Lajosmizse Genovéva, Benjámin 4 Tamás, Tamara Dávid Szilveszter Újév, Fruzsina Ábel Titusz, Leona JANUÁR

Részletesebben

Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám 1. Fugaru Szocs Blanka

Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám 1. Fugaru Szocs Blanka Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: I. 1. Fugaru Szocs Blanka Bodor Annamaria Korosi Csoma Sandor Liceum Kovaszna 152 2. Erdelyi Botond Ors Bodor Annamaria Korosi Csoma Sandor Liceum

Részletesebben

Általános Iskola. Tájékozódási bemutató és verseny Diáktájfutás - egy program a jövőért. Bogyiszló Eredmények

Általános Iskola. Tájékozódási bemutató és verseny Diáktájfutás - egy program a jövőért. Bogyiszló Eredmények Általános Iskola Tájékozódási bemutató és verseny Diáktájfutás - egy program a jövőért Bogyiszló 2009.02.18. Eredmények Helyezés/Név Osztály D1 D2 Idő Fiú (6) 1 Bencze Máté Márk 1.oszt. 4:24 4:24 2 Végh

Részletesebben

Eredménylista Szilágysomlyó

Eredménylista Szilágysomlyó Megye: Szilágy Osztály: I. 1. Szűcs Annamária Bara Jusztina Báthory István Általános Iskola 152 2. Székely Dóra-Krisztina Bara Jusztina Báthory István Általános Iskola 150 3. Janus Emese Bara Jusztina

Részletesebben

OM azonosító: 027953 Székhely neve: Kecskeméti Református Gimnázium Székhely címe: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 7.

OM azonosító: 027953 Székhely neve: Kecskeméti Református Gimnázium Székhely címe: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 7. 6000 Kecskemét, Tanulmányi terület kódja: 40 Tanulmányi terület gimnázium: 4 évfolyamos; általános kerettanterv; az első idegen nyelv a(z) francia nyelv vagy a(z) spanyol nyelv vagy a(z) angol nyelv; felvételi

Részletesebben

KLEBELSBERG ITÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT MINDSZENTI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM.:

KLEBELSBERG ITÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT MINDSZENTI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM.: Tanulói Névsor 1/c osztály osztályfőnök: Csernák Lajosné 1. Ajtai Rajmund Bendegúz 2. Ambrus Lajos Máté 3. Boldizsár Jázmin 4. Boldizsár Sándor Rómeó 5. Dombi Sándor Ferenc 6. Farkas Krisztián 7. Gyapjas

Részletesebben

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI 7/a Ábrahám Lilla 5 7/a Borók Boldizsár 5 7/a Nagy Vivien Loretta 5 7/a Szilágyi Csenge 5 7/a Csikós Katalin 4,85 7/a Harmati Panna 4,85 7/a Heidrich Zsófia 4,85 7/a Ónozó Zsófia 4,85 7/a Pesti Bianka

Részletesebben

Eredménylista. Megye: Szilágy/Sarmaság Osztály: I.osztály

Eredménylista. Megye: Szilágy/Sarmaság Osztály: I.osztály Eredménylista Megye: Szilágy/Sarmaság Osztály: I.osztály 1. Gál Levente Kocsis Melinda Sarmasági 1 Számú Szakképző Liceum Sarmaság 150 2. Király Anna Erdei Gabriella Szilágyballai Általános Iskola Szilágyballa

Részletesebben

Descendants of Urbanus Benedek

Descendants of Urbanus Benedek Descendants of Urbanus Benedek 1 Mr. Urbanus Benedek 1460 -... 2 Mr. Name Benedek... 3 Mr. János Benedek... 3 Mr. Péter Benedekfi... 2 Mr. Antal Benedek... 3 Mr. Balázs Benedek... 4 Mr. János Benedek...

Részletesebben

Eredménylista Fürkész verseny, körzeti szakasz,

Eredménylista Fürkész verseny, körzeti szakasz, Eredménylista Fürkész verseny, körzeti szakasz, 2016-2017 Megye: Hargita Körzet: Székelykeresztúr (+ Székelyudvarhely) S.sz. A tanuló neve Felkészítő tanár neve 5. osztály Az iskola neve Helység 1. Fodor

Részletesebben

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM 1. Agócs Adrienn Farkasréti 2. Baka Ádám Kőrösi 3. Balogh Vivien Laura Érdligeti 4. Béres Bianka Herman 5. Bisbac Bálint II. Rákóczi 6. Bódi Kitti Kőrösi 7. Bódizs Botond

Részletesebben

IV. OSZTÁLY MATEMATIKAI TEHETSÉGNAP MÁRTON ÁRON GIMNÁZIUM EREDMÉNYEK CSÍKSZEREDA OKTÓBER 9.

IV. OSZTÁLY MATEMATIKAI TEHETSÉGNAP MÁRTON ÁRON GIMNÁZIUM EREDMÉNYEK CSÍKSZEREDA OKTÓBER 9. IV. OSZTÁLY 1 Lukács Márton 4 Nagy István Művészeti Líceum Csíkszereda 7 9 10 10 10 46 I 2 Péter István 4 Petőfi Sándor Általános Iskola Csíkszereda 5 7 10 6 10 38 II 3 Márton Vazul 4 Petőfi Sándor Általános

Részletesebben

Egészségügyi alapismeretek. Sorszám Teljes név Iskola Eredmény. 1 Geiger Tímea Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola, Miskolc 95%

Egészségügyi alapismeretek. Sorszám Teljes név Iskola Eredmény. 1 Geiger Tímea Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola, Miskolc 95% 1 Geiger Tímea Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola, Miskolc 95% 2 Németh Viktória 3 Kohányi Gergely Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola, Miskolc 93% 4 Rákay Renáta Ferenczi Sándor Egészségügyi

Részletesebben

Eredménylista. Megye:_Hargita Körzet: Székelyudvarhely Osztály: 1. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám

Eredménylista. Megye:_Hargita Körzet: Székelyudvarhely Osztály: 1. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám Eredménylista Megye:_Hargita Körzet: Székelyudvarhely Osztály: 1. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve neve Település Pontszám 1. Szász Dávid Bálint Ibolya Bethlen Gábor Általános Székelyudvarhely 150 2.

Részletesebben

Úszás Diákolimpia városi forduló Hajdúböszörmény, november 28.

Úszás Diákolimpia városi forduló Hajdúböszörmény, november 28. 1. 100 m fiú gyors 1. Némethi László 2002. Bethlen G. Ált. Isk. 1:24,6 2. Homen Péter 2002 Bocskai I. Gimnázium 1:35,1 3. Székely Norbert 2003 Bocskai I. Gimnázium 1:42,1 4. Rozs Botond 2003 Bocskai I.

Részletesebben

OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA

OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA BAGA LAJOS BAKÓ ERZSÉBET KLÁRA BALOGH NORBERT CSANÁDI NIKOLETT DEÁK NIKOLETT GAZSÓ ZSANETT FÜLÖP GÁBOR DÁVID GYÖKERES MÁRIA

Részletesebben

... Szinte elképzelhetetlen egy íróasztal nélküle.

... Szinte elképzelhetetlen egy íróasztal nélküle. ASZTALI NAPTÁRAK ! Lehet képes, kép nélküli, készülhet fehér vagy krémszínű papírból, álló vagy fekvő kivitelben, biztos mindig az Ön vagy partnere szeme előtt lesz egy éven át. Szinte elképzelhetetlen

Részletesebben

Január Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap 1

Január Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap 1 AÁ - ACs Január Újév Fruzsina Ábel Ákos Genovéva Benjámin Titusz Leona Simon Árpád Boldizsár Gáspár Attila Ramóna Gyöngyvér Szeverin Marcell Juliánusz Melánia Vilmos Ágota Agáta Ernő Elek Veronika Csongor

Részletesebben

Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb ben születettek Nincs szintidő

Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb ben születettek Nincs szintidő Oldal 1 Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb 2006.11.25. 98-99-ben születettek Nincs szintidő 1. Atyi Ádám 98 006 37.49 2. Ujlakán Kálmán 98 006 40.89 4. Nagy Balázs 98 006 43.91 3. Varga Márton

Részletesebben

JELENTKEZÉSI LAP Fürkész verseny, körzeti szakasz,

JELENTKEZÉSI LAP Fürkész verseny, körzeti szakasz, JELENTKEZÉSI LAP Fürkész verseny, körzeti szakasz, 2016-2017 Megye: Maros Körzet: Gyulakuta 5. osztály 1. Antal Sára Panna Magyari Edit-Csilla Gyulakuti Általános Iskola Gyulakuta 49 97 146 2. Dósa Balázs

Részletesebben

Szóbeli időpontja. 1. sz. vizsgabizottság (spanyol) november sz. vizsgabizottság (francia)

Szóbeli időpontja. 1. sz. vizsgabizottság (spanyol) november sz. vizsgabizottság (francia) 1. sz. vizsgabizottság (spanyol) 2. sz. vizsgabizottság (francia) Szóbeli időpontja 2012. november 22-24. 2012. november 26-28. (A spanyol és francia kitételtől ne ijedjen meg senki, ez csak a kéttannyelvű

Részletesebben

J AN U ÁR / Vero nika. 7 Attila Ramó na. 11 Ág o ta. 12 Ernő. 10 Melánia. 15 Lo ránd. 16 Gusztáv. 17 Antal. 20 Fáb ián. 19 Márió.

J AN U ÁR / Vero nika. 7 Attila Ramó na. 11 Ág o ta. 12 Ernő. 10 Melánia. 15 Lo ránd. 16 Gusztáv. 17 Antal. 20 Fáb ián. 19 Márió. 2 0 3 2 0 3 J AN U ÁR / 203 ét f ő 7 Attila Ramó na Ked d S z er d a C sü t ö r t ö k P én t ek S z o mb a t Va sá r n a p 2 3 4 5 6 8 Újév Fruzsina Gyö ng yvér 9 Áb el Marcell Benjámin Geno véva Leo na

Részletesebben

Eredménylista Fürkész verseny, körzeti szakasz,

Eredménylista Fürkész verseny, körzeti szakasz, Eredménylista Fürkész verseny, körzeti szakasz, 2016-2017 Megye: KOLOZS Körzet: Kolozsvár, Bálványosváralja és Szék 5. osztály 1. Bajnóczi Zsolt Bucur Tünde János Zsigmond Unitárius Kollégium Kolozsvár

Részletesebben

RAJTLISTA. 50m férfi gyors. Hajdúság Kupa február 1. Hajdúböszörmény

RAJTLISTA. 50m férfi gyors. Hajdúság Kupa február 1. Hajdúböszörmény 50m férfi gyors Juhász Patrik 2002 Aquasport min. vizsga 2. Varga András Gergő 2002 Aquasport min. vizsga 3. Dénes Noel 2007 Aquasport min. vizsga 4. Horváth Simeon 2007 Aquasport min. vizsga 2. Kiss László

Részletesebben

2012. szeptember 1. 1 / 15 oldal

2012. szeptember 1. 1 / 15 oldal Andó Szabolcs Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek 6 13:00 angol C2 2 angol C2 2 tesi Sz6 angol C2 2 tesi P6 7 13:55 informatika csibe TTI 2 TTI 2 8 14:50 informatika csibe Árky Emilia Anna Hétfő Kedd Szerda

Részletesebben

Szóbeli beosztás angol nyelvből

Szóbeli beosztás angol nyelvből Szóbeli beosztás angol nyelvből Név Nap időpont Andl-Beck Boróka péntek 12.30 óra Bali Bence csütörtök 13. 30 óra Balogh Zita péntek 12..30 óra Baráth Amanda Alexandra csütörtök 13.30 óra Becker Sára Melánia

Részletesebben

A jelentkező által elsőhelyen megjelölt terület. 09 szakképzés virágkötő és virágkereskedő. 03 szakközépsiskola kereskedelem ágazat

A jelentkező által elsőhelyen megjelölt terület. 09 szakképzés virágkötő és virágkereskedő. 03 szakközépsiskola kereskedelem ágazat 03 szakközépsiskola kereskedelem ágazat 1. Kuczi Péter 79213857479 elutasítva 1. SZANDI 73221928073 felvéve 2. Marton Mietta 71730071397 felvéve 3. Sebestyén Áron 76028483679 felvéve 4. Erb Daniella 76066834680

Részletesebben

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K5-ÖS TEREM

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K5-ÖS TEREM I.EMELET KOLLÉGIUM 1K5-ÖS TEREM 1. Ágoston György Tamás Herman 2. Ament Réka Érdligeti 3. András-Dóra Zsófia Érdligeti 4. Árkosi Ivett Nádasdy 5. Bagoly Kitti Gárdonyi 6. Balázs Fanni Érdligeti 7. Bálint

Részletesebben

KÖRZETI SZAKASZ 5-8. OSZTÁLY

KÖRZETI SZAKASZ 5-8. OSZTÁLY FÜRKÉSZ HELYESÍRÁSI ÉS NYELVHELYESSÉGI VERSENY 2016-2017 KÖRZETI SZAKASZ 5-8. OSZTÁLY Megye: Szilágy Körzet: 5. osztály S. sz. A tanuló Felkészítő tanár 1. Kósa Panna Boda Erzsébet Mihai Eminescu Általános

Részletesebben

2012. augusztus Szakiskola

2012. augusztus Szakiskola 2012. augusztus Szakiskola Tanuló neve Osztály Tantárgy Terem Vizsgáztató tanár 24.aug 27.aug 28.aug Ajtai Krisztián Péter 09E Élelmiszer ismeret 9 Irházi Emőke 1.n. 9:00-10:00 Ajtai Krisztián Péter 09E

Részletesebben

Az ókori világ csodái pályázati füzet eredményei

Az ókori világ csodái pályázati füzet eredményei Az ókori világ csodái pályázati füzet eredményei helyezés pontszám név iskola 1. 124 Póda Katica Bíborka 1. 124 Sárközi Eszter Móricz Zsigmond Általános 2. 122 Marschalkó Csinszka 2. 122 Kovács Ádám Győri

Részletesebben

304. terem (20) 305. terem (27)

304. terem (20) 305. terem (27) Magyar nyelv- és irodalom 304. terem (20) 305. terem (27) Balog Ádám Balog Klaudia Bertalan Péter Borsi Nikolett Borsós Andor Csentei Vivien Eskulics Máté István Gál András István Harmath Zsuzsanna Hesz

Részletesebben

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31.

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. V. Országos Társastáncverseny A) Táncospárok kategória I. korcsoport 1. Miskolczi

Részletesebben

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás 1. évfolyam idő 1. Timár Bálint 1.b 104 104 7,14 2. Ozorai Zsóka 1.c 104 104 8,22 3. Ignácz András 1.b 103 104 8,18 4. Porcsa Tamás 1.c 103 104 8,20 5. Lesták Eszter Boglárka 1.c 103 104 8,50 6. Balika

Részletesebben

Felvehető létszám: 22

Felvehető létszám: 22 01 speciális angol Felvehető létszám: 22 1. Halasy Eszter 1 2,8 2. Komáromi Réka 1 3 3. KOVIKA15 1 8 4. DANTES49 1 2 5. Könyves Lilla 1 8 6. SZ. LEILA 1 3,8 7. Szabó Réka 1 3,8 8. Nagy Lili 1 3 9. Bacsa

Részletesebben

Járási tantárgyi vetélkedők

Járási tantárgyi vetélkedők Járási tantárgyi vetélkedők Magyar nyelv és irodalom 1. Belovics Alexandra 1 4.B (8.oszt) Hnatik-Riskó Márta 2. Darcsi Barbara 1 4.B (8.oszt) Hnatik-Riskó Márta 3. Homoki Eszter 2 4.A (8.oszt) Hnatik-Riskó

Részletesebben

Makó Város Önkormányzata

Makó Város Önkormányzata MAKÓI HÍREK A MAKÓI ÖNKORMÁNYZAT INFORMÁCIÓS HETILAPJA 00. január 16. XII. évfolyam. szám Testület előtt az elmúlt év fejlesztései Az EU-csatlakozást követően a fejlesztések terén az uniós támogatásoknak

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

Zeneiskolai szolfézscsoportok beosztása. 1. csoport EK1 Helyszín: Reguly Iskola F. épület. Tanulók: Főtárgy: Főtárgy tanár:

Zeneiskolai szolfézscsoportok beosztása. 1. csoport EK1 Helyszín: Reguly Iskola F. épület. Tanulók: Főtárgy: Főtárgy tanár: Zeneiskolai szolfézscsoportok beosztása 1. csoport EK1 Helyszín: Reguly Iskola Időpont: hétfő, szerda 14:30-15:15 1. Adler Márton hegedű Tarcsay Beáta 2. Bolla Zsófia Zorka hegedű Tarcsay Beáta 3. Dublecz

Részletesebben

"Fut mint a nyúl" - Lagroland Utcai Futóverseny 3,6km Kategória Eredmények

Fut mint a nyúl - Lagroland Utcai Futóverseny 3,6km Kategória Eredmények 3,6km Gyerek I. fiú 2000-2003 1 105 Perusza Zoltán 2000 8:13 16:55 2 92 Bácsai Balázs 2001 8:19 17:21 3 96 Németh Péter 2001 8:29 18:09 4 103 Ruppert Péter 2000 8:47 18:28 5 104 Csatlós Dániel 2000 9:02

Részletesebben

2010/2011. tanévben az 1.d tanulóinak névsora Osztályfőnök: Dóczi Zsuzsanna Napközis nevelő: Kovács Kinga

2010/2011. tanévben az 1.d tanulóinak névsora Osztályfőnök: Dóczi Zsuzsanna Napközis nevelő: Kovács Kinga 2010/2011. tanévben az 1.d tanulóinak névsora Osztályfőnök: Dóczi Zsuzsanna Napközis nevelő: Kovács Kinga 1. Auer Vanessza Anikó 2. Babai Cintia 3. Boros Zoltán Brendon 4. Bus Anna Dzsesszika 5. Csiszár

Részletesebben

Eredménylista Megye: BRASSÓ Osztály: I.

Eredménylista Megye: BRASSÓ Osztály: I. Eredménylista Megye: BRASSÓ Osztály: I. 1. Balázs Örs Soós Anna-Mária Jules Verne Iskola Brassó 146 2. Sándor Arnold Péter Hortenzia 8-as sz. Általános Iskola Brassó 124 3. Antal Biró Zsófia Benedek Káplár

Részletesebben

Eredménylista. Megye: Kovászna. Körzet: Kézdivásárhely. 5. osztály

Eredménylista. Megye: Kovászna. Körzet: Kézdivásárhely. 5. osztály Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kézdivásárhely 5. osztály 1. Demeter Andrea Ajgel Krisztina Fehér Ákos Általános Iskola Mikóújfalu 134 2. Fábián Ágnes László Ildikó Molnár Józsiás Általános Iskola

Részletesebben

Eredménylista. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám

Eredménylista. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám Eredménylista Megye: Bihar Körzet: Nagyvárad és környéke V. osztály Sorszám Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám 1. Benedek Boglárka Fehér Gabriella Szent László Római Katolikus Gimnázium

Részletesebben

EREDMÉNYLISTA Fürkész verseny, körzeti szakasz, osztály

EREDMÉNYLISTA Fürkész verseny, körzeti szakasz, osztály EREDMÉNYLISTA Fürkész verseny, körzeti szakasz, 2016-2017 Megye: Maros Körzet: Szászrégen és vidéke 5. osztály S.sz. A tanuló neve Felkészítő tanár neve Az iskola neve Helység 1. Berekméri László Farczádi

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ 2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III-IV. KORCSOPORT Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ Helyszín (település, és versenyhelyszín): Gyulai István Atlétika Stadion, 4032 Debrecen, Oláh Gábor utca 5. Időpont

Részletesebben

Nyelvvizsga-eredményeink a 2015/2016-os tanévben

Nyelvvizsga-eredményeink a 2015/2016-os tanévben Nyelvvizsga-eredményeink a 2015/2016-os tanévben 9. D osztály FELSŐFOKÚ NYELVVIZSGÁK Ferracci Simone angol felsőfokú C 10. B osztály Ténai Éva angol felsőfokú A 12. A osztály Gazsi Bettina angol felsőfokú

Részletesebben

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor "Dr" b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs "állatorvos Dr" b: 1976 in Mad

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor Dr b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs állatorvos Dr b: 1976 in Mad Nagy, Vilma b: 1911 in Csicsó d: 2005 in Csicsó anyja Pálffy Vilma Fél Antal d.u. Bödõk, Pál b: 1905 in Csicsó m: 1947 d: 1965 in Csicsó anyja Kollár M.Bödõk Ksz.Tarcsi Géza, Balá gy.k.sz. Beke Károly

Részletesebben

Wadokai Magyar Bajnokság 1. forduló EGYESÜLETI PONTTÁBLA. Bronz pontok (3)

Wadokai Magyar Bajnokság 1. forduló EGYESÜLETI PONTTÁBLA. Bronz pontok (3) Rangsor Egyesület Wadokai Magyar Bajnokság 1. forduló EGYESÜLETI PONTTÁBLA Arany pontok (10) Ezüst pontok (6) Bronz pontok (3) 4. hely pontok (1) Összpontszám 1 I.C. TATAMI 140 120 57 15 332 2 NÓVA 110

Részletesebben

ANGOL ÁLTALÁNOS NYELV

ANGOL ÁLTALÁNOS NYELV 1. Nagy Endre Ádám (48) 2. Ráczkövi Kamilla Zsuzsanna (48) 3. Sánta Bendegúz (48) 4. Beke Gábor Lehel (49) 5. Katona Erzsébet (49) 7. Szládek Csaba Attila (50) 8. Dubavánszky Astrián (51) 9. Radnai Stefánia

Részletesebben

IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI RANGSOR 2013 2014 TANÉV

IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI RANGSOR 2013 2014 TANÉV Dankó Pista Egységes Óvoda - Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 4235 Biri Mező Imre út 21. Tel/fax: 42-263-137 e-mail: info@dankop.hu, www.dankop.hu IDEIGLENES KÖZÉPISKOLAI

Részletesebben

ÖSSZESÍTÉSI TÁBLÁZAT

ÖSSZESÍTÉSI TÁBLÁZAT ÖSSZESÍTÉSI TÁBLÁZAT Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: 2. osztály Sorszám Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település TOLLBAMON DÁS FELADATLAP ÖSSZPON TSZÁM 1. Becsek Nagy Attila Thiesz Katalin

Részletesebben

MATEMATIKA. Helyezés Név Osztály Pont

MATEMATIKA. Helyezés Név Osztály Pont MATEMATIKA 1 Szerőczei Filemon Simeon 6C 114,7 2 Soós Benjámin 6C 108,0 3 Molnár Eszter 6C 107,3 4 Bernát Ádám 6C 102,0 5 Molnár Dániel 6C 101,3 6 Jakab Dávid 6D 100,0 7 Horváth Ábel 6C 96,7 8 Török Barna

Részletesebben

12 TÚRA BUCSA KÖRÜL RÉSZVÉTEL

12 TÚRA BUCSA KÖRÜL RÉSZVÉTEL 12 TÚRA BUCSA KÖRÜL RÉSZVÉTEL NÉV CÍM 1.TÚRA 2.TÚRA 3.TÚRA 4.TÚRA 1. ÁDÁM BIANKA BUCSA, JÓZSEF ATTILA U. 2. 2. ÁDÁM CINTIA BUCSA, JÓZSEF ATTILA U. 2. 3. AUER BRIGITTA BUCSA, KOSSUTH U. 96/B 4. AUER GABRIELLA

Részletesebben

Rólad szól levelezı verseny I. fordulójának eredménye

Rólad szól levelezı verseny I. fordulójának eredménye Rólad szól levelezı verseny I. fordulójának eredménye Tanuló Iskola Szabó Csenge Napsugár 1 Szabó Beatrix 1 Radler Vivien Fülöp Gabriella Óbudai Harrer Pál 2 Cseh Janka Nagy Árpád Óbudai II. Rákóczi Ferenc

Részletesebben

Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó

Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó 2015/2016. tanév 9. évfolyam nyelvi csoportjai Könyv: Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó Osztály 1 Korossy Ádám A 2 Borsos Áron A 3 Schmeiszer Gergő A 4 Családi Krisztián A 5

Részletesebben

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22.

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. 187 fő versenyző (BJG 84 fő, 52 fő Sághy 51, fő Bársony.) 1993-as fiúk 1. Lelik András Bársony 8:26 2. Bürgés Ferenc Bársony 8:51

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG. LEÁNY III-IV. KORCSOPORT (2000-2001-2002-2003-ban születettek)

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG. LEÁNY III-IV. KORCSOPORT (2000-2001-2002-2003-ban születettek) LEÁNY III-IV. KORCSOPORT (2000-2001-2002-2003-ban születettek) Magasugrás leány (indult: 7 csapat) 1. Budapesti Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimná VII. ker. 1,2825 Olasz Katalin 2000. 1,32 Benedek

Részletesebben

Graboplast Győri Vízisport Egyesület évi Magyar Bajnoki Eredményei

Graboplast Győri Vízisport Egyesület évi Magyar Bajnoki Eredményei Verseny Versenyszám Korosztály Táv Hely Név Gyermek, Kölyök, Serdülő Magyar Bajnokság C-2 serdülő 4000 m 1 Balla Levente Gellért U23, Ifjúsági Magyar Bajnokság C-1 ifi 3x200 m 1 Balla Levente Gellért U23,

Részletesebben

3. II. kcs. 50m fiú gyorsúszás. 4. II. kcs. 50m lány gyorsúszás. 5. I. kcs. 50m fiú hátúszás

3. II. kcs. 50m fiú gyorsúszás. 4. II. kcs. 50m lány gyorsúszás. 5. I. kcs. 50m fiú hátúszás Jegyzőkönyv 1. I. kcs. 50m fiú gyorsúszás 1. Bordás Levente 2005 Kodály 00:37,44 2. Takács Dani 2004 Móra 00:38,38 3. Fekete Máté 2004 Móra 00:44,79 4. Zuppán Zsolt 2004 Móra 00:49,87 5. Kerpics Martin

Részletesebben

5.Mikulás Futás - eredménylista

5.Mikulás Futás - eredménylista 10 km befutó eredménylista helyezés rajtszám név születési dátum település idő 1 3515 Csorba Sándor 1979 Budapest 36:54 2 3514 Hodovánszki Csaba 1986 Budapest 37:20 3 3517 Vajda Balázs 1978 Gödöllő 40:15

Részletesebben

Eredménylista. Megye: HARGITA. Körzet: Csíkszereda. Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település. Pontszám

Eredménylista. Megye: HARGITA. Körzet: Csíkszereda. Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település. Pontszám Eredménylista Megye: HARGITA Körzet: Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve neve Település 1 Ţepuc Tünde Kristó Irén Petőfi Sándor Általános 2 Erős Krisztina Laczkó Kinga Petőfi Sándor Általános

Részletesebben

Descendants of Urbanus Benedek

Descendants of Urbanus Benedek Descendants of Urbanus Benedek 1 Mr. Urbanus Benedek 1460 -... 2 Mr. Name Benedek... 3 Mr. János Benedek... 3 Mr. Péter Benedekfi... 2 Mr. Antal Benedek... 3 Mr. Balázs Benedek... 4 Mr. János Benedek 1574

Részletesebben

Dr. Gárdus János megyei idegen nyelvű verseny I. forduló eredményei. ANGOL Elérhető maximális pontszám: 30

Dr. Gárdus János megyei idegen nyelvű verseny I. forduló eredményei. ANGOL Elérhető maximális pontszám: 30 Dr. Gárdus János megyei idegen nyelvű verseny 2013. I. forduló eredményei ANGOL Elérhető maximális pontszám: 30 Angol nyelvből az első 22 fő jutott tovább a döntőbe. A döntő időpontja: 2013. november 26.

Részletesebben

FTC Atlétikai Szakosztály fedettpályás éves gyermek versenye FTC futófolyosó, Budapest, március 20.

FTC Atlétikai Szakosztály fedettpályás éves gyermek versenye FTC futófolyosó, Budapest, március 20. FTC Atlétikai Szakosztály fedettpályás 10-11-12 éves gyermek versenye FTC futófolyosó, Budapest, 2010. március 20. Gyermek 10 éves fiú 60 méter gátfutás 1. időelőfutam 1. Farkas Ádám 2000 Albertirsa 11,89

Részletesebben

Sport XXI. Mezei, Mosonmagyaróvár U11 (2005 és később születettek), CSAPAT EREDMÉNY

Sport XXI. Mezei, Mosonmagyaróvár U11 (2005 és később születettek), CSAPAT EREDMÉNY U11 (2005 és később születettek), CSAPAT EREDMÉNY 1.hely Zalaegerszeg "A" 133 pont Jakab Martin 2005 5 Fonyódi Ákos 2005 7 Gaál Máté 2005 14 Mészáros Mirkó 2006 17 Horváth Kevin 2005 20 Balogh Ákos 2005

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyar nyelv és irodalom Várhatóan tanítják: Dr. Kalina Katalin Novák Anna Dorina 11.A Piros Virág 11.C Koppányi Eszter 11.D Radó Nikoletta 12.A Zalasch Bernadett Julianna 12.A Kocsis Dóra Katalin 12.B

Részletesebben

DIÁKOLIMPIA 2014-2015 TANÉV - CSONGRÁD MEGYEI DÖNTŐ Hódmezővásárhely, Gyarmati Dezső Sportuszoda, 2015. február 11.

DIÁKOLIMPIA 2014-2015 TANÉV - CSONGRÁD MEGYEI DÖNTŐ Hódmezővásárhely, Gyarmati Dezső Sportuszoda, 2015. február 11. 1. KORCSOPORT DIÁKOLIMPIA 2014-2015 TANÉV - CSONGRÁD MEGYEI DÖNTŐ Hódmezővásárhely, Gyarmati Dezső Sportuszoda, 2015. február 11. JEGYZŐKÖNYV 50 fiú gyors 1 Kószó Martin 2006 Szeged Béke Utcai 36,87 2

Részletesebben

130-as terem (új szárny, 1. emelet)

130-as terem (új szárny, 1. emelet) 130-as terem (új szárny, 1. emelet) 1. Ambrus Ramóna Margit 1999-10-08 2. Bácskai Zsolt László 1999-09-10 3. Baki Réka 2000-04-24 4. Bakóczy Kira Orsolya 1998-01-06 5. Bakonyi Kinga Beatrix 2000-05-15

Részletesebben

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Hajdú-Bihar Debrecen 2009.05.15. 1 Mogyorósi Dávid 94 Püspökladány Püspökladány 882 12,40-530 - 64,48-9,10-02:12.00 2 Kiss Ádám 95 Debrecen Kazinczy

Részletesebben

Beosztás a június között tartandó záróvizsgára

Beosztás a június között tartandó záróvizsgára Bizottság száma: 21. sz. Terem szám:, B épület 542. terem Záróvizsga időpontja: 2017. június 14. 8 00 órától Agócs Cintia Balogh Barbara Barna Judit Bodó Liliana Fatime Czifra Kamilla Dán Gabriella Deák

Részletesebben

Eredmény % 1. Csergő Eszter Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakképző Iskola Budapest 77

Eredmény % 1. Csergő Eszter Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakképző Iskola Budapest 77 1. Csergő Eszter Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakképző Iskola Budapest 77 2. Nagy Krisztina Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakképző Iskola Nyíregyháza 77 3. Horváth Cintia Westsik Vilmos Élelmiszeripari

Részletesebben

Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye. pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve

Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye. pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve 44 43 43 42 42 41 40 39 38 37 33 31 29 Sánta Zsombor 5. 5 óra Katona Irma Jelena

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbi táblázatokban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a beosztásotok szerinti első napon jelenjetek meg. Aki nem találja a nevét, kérjük, keressen minket telefonon. Figyelem!

Részletesebben

Sport XXI. mezei 2015.03.28. Szombathely

Sport XXI. mezei 2015.03.28. Szombathely U11 1.hely "A"-57 p 1 Béres Milán 4 Róka Bora 5 Iker Natália 6 Bodzzay Dániel 8 Bene Noel 10 Juhász-Tóth Eszter 11 Vidos Evelin 12 Horváth Léna Sport XXI. mezei 2.hely "B"-170 p 14 Takács Zsombor 18 Ecker

Részletesebben