Minden Kedves Olvasónknak Áldott Karácsonyt kívánunk!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Minden Kedves Olvasónknak Áldott Karácsonyt kívánunk!"

Átírás

1 OROSI ÚJSÁG december Közéleti lap Alapítva: 2001-ben XII. évfolyam 2. szám Négy orosi hétvége az adventi készülõdés jegyében Kedves Orosiak! parkban hagyományteremtõ céllal felál- sor. A beszélgetés moderátora Kujbusné Közeledik az év vége, a karácsonyi lítjuk az orosiak közös adventi koszorú- Mecsei Éva a levéltár igazgatója lesz. várakozás, az advent idõszaka, ami az ját. Az elhelyezett adventi koszorút december 8-án az iskola ebédév legszebb, legbensõségesebb ünnepe. órakor Fehér János, orosi református lel- lõjében kor kezdõdik Gosztola A meghitt készülõdés jegyében az Oro- kész megáldja, majd meggyújtjuk az el- Adél és Tóth Károly nyíregyházi színsért Közéleti Egyesület minden adventi sõ gyertyát. A gyertyát meggyújtják: dr. mûvészek elõadása a karácsony jegyéhétvége szombatján különbözõ rendez- Tirpák György, önkormányzati képvise- ben, majd 16 órakor az Emlékparkban vényeket szervez. Az alábbiakban az lõ és Kotán Miklósné, óvodavezetõ. Ezt Szováti Tamás, orosi római katolikus adventi programjaink iránt szeretnénk követõen 17 órakor az iskola ebédlõjé- plébános áldása után meggyújtjuk a máfelkelteni az érdeklõdésüket. ben az orosi születésû Kováts Judit (szü- sodik gyertyát. A gyertyát meggyújtja december 1-jén a Fõ utcán lévõ letett Pók Judit) Megtagadva címû nagy- Berzeviczy László, egyesületi alelnök XX. sz. áldozatainak emléket állító sikerû könyvének bemutatójára kerül Folytatás a 2. oldalon Minden Kedves Olvasónknak Áldott Karácsonyt kívánunk!

2 2 Folytatás az 1. oldalról és Dr. Papp Katalin, egyesületi tag. Eközben az Iskola ebédlõjében a gyermekek, szülõk, pedagógusok és az Egyesület tagjai karácsonyfa díszeket készítenek. A szorgos gyerekekhez a Mikulás is bekopogtat az ablakon, aki a gyermekeknek apró ajándékkal és édességgel fog kedveskedni december 15-én kora délután a tûzoltók segítségével az Emlékparkban található örökzöldet a tavalyi évhez hasonlóan felöltöztetjük, helyükre kerülnek a díszek és az égõsorok. 14 órától az Iskola ebédlõjében a vállalkozó szellemû és sütni tudó egyesületi tagok, gyermekek és szüleik sokféle süteményt fognak sütni. Az Emlékparkban 16 órakor Szokira János, orosi görög katolikus parókus áldása után meggyújtjuk a harmadik gyertyát. A gyertyát meggyújtja : Ráb Jánosné, egyesületi alelnök és dr. Jászai Tamás, egyesületi tag december 22-én 14 órától elkezdõdik az adventi programsorozatunk legtartalmasabb délutánja. Az Emlékparkban a három egyház képviselõi közösen mondanak imát, majd az adventi koszorún meggyújtjuk a negyedik gyertyát. A gyertyát dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza Megyei Jogú Város polgármestere, országgyûlési képviselõ és Szécsi Józsefné, egyesületi elnök gyújtják meg. A park elõtt szalmabálákat helyezünk el, ahol a gyermekek és a megfáradt felnõttek ücsöröghetnek. A parkot karácsonyi énekek zengik majd be, felgyulladnak az izzók a karácsonyfán, az óvodás és az iskolás gyermekek verseket, énekeket adnak elõ s közben az üstbõl forralt bor illata száll, de a tea és a zsíros kenyér lila hagymával, valamint a tárcsákon sütött lapcsánka sem maradhat ki az est kínálatából. Mindezekkel a finom ételekkel és italokkal szeretnénk a megjelenteket kínálgatni. Remélem kellõképpen felkeltettük a fent leírtakkal a kedves olvasók figyelmét, és rövidesen arról fognak tanakodni, hogy miképpen tudnának mind a négy hétvége részesei lenni. Nagy szeretettel hívunk és várunk mindenkit, akik azonosulni tudnak az általunk kínált programokkal. Az Orosért Közéleti Egyesület nevében békés, boldog szeretetteljes Karácsonyi Ünnepet és eseményekben gazdag Boldog Új Esztendõt kívánok! Szécsi Józsefné Orosért Közéleti Egyesület elnöke december 1. (szombat) 16:00 óra Az elsõ adventi gyertya meggyújtása Oros közös adventi koszorúján Helyszín: A XX. század orosi áldozatainak emlékparkja, Fõ utca 17:00 óra Kováts Judit: Megtagadva címû regényének könyvbemutatója (moderátor: Kujbusné Mecsei Éva, a megyei levéltár igazgatója) Helyszín: Általános iskola ebédlõje, Fõ utca december Adventi programok Oroson december 8. (szombat) 14:30 óra Gosztola Adél és Tóth Károly színmûvészek karácsonyi elõadása. Helyszín: Általános iskola ebédlõje, Fõ utca :00 óra Közös karácsonyfadísz készítés, Mikulás érkezése a gyerekekhez. Helyszín: Általános iskola ebédlõje, Fõ utca :00 óra A második adventi gyertya meggyújtása Oros közös adventi koszorúján. Helyszín: A XX. század orosi áldozatainak emlékparkja, Fõ utca december 15. (szombat) 13:00 óra Oros közös karácsonyfájának díszítése Helyszín: A XX. század orosi áldozatainak emlékparkja, Fõ utca 14:00 óra Karácsonyi sütemények készítése gyerekekkel Helyszín: Általános iskola ebédlõje, Fõ utca :00 óra A harmadik adventi gyertya meggyújtása Oros közös adventi koszorúján Helyszín: A XX. század orosi áldozatainak emlékparkja, Fõ utca december 19. (szerda) 18:00 óra Cantemus Kóruscsalád karácsonyi koncertje Helyszín: Orosi római katolikus templom, Vezér utca december 22. (szombat) 14:00 óra Ökumenikus imádság és a negyedik adventi gyertya meggyújtása Oros közös adventi koszorúján Helyszín: A XX. század orosi áldozatainak emlékparkja, Fõ utca 14:30 óra Orosi adventi forgatag, karácsonyi dalokkal, ínyencségekkel és forralt borral Helyszín: A XX. század orosi áldozatainak emlékparkja, Fõ utca december 24. (hétfõ) 15:00 óra Kántálás az orosi görög katolikus egyházközség szervezésében Betlehemes menet a Cifra fasor végétõl (Jánócsik Ferenc elõtt) a Szent András Ház udvaráig (Vezér utca).

3 2012. december friss földdel is kicseréltük az elhasználtat. Mivel nagy meleg Egyesületünk életébõl volt a nyár folyamán nagyon nagy megpróbáltatás volt a növények számára, de tagjaink lelkes hozzáállásának köszönhetõen locsolással próbáltuk életben tartani a virágtöveket. A Katolikus Temetõben lévõ Hõsi Emlékmûnél és a XX. sz. áldozatainak emléket állító Fõ utcai parkban is több száz tõ egynyári virág került beültetésre az árvácskák helyére. Mivel a virággal beültetett területeket sem kíméli a gaz, augusztus hónapban több délután is megszerveztük a kapá- Az Orosért Közéleti Egye- lást. Szeptemberben több száz sület tagjai nagy elkötelezett- tõ tulipán és jácint hagymát ülséget éreznek a szép ápolt virá- tettünk el az általunk gondozott gos településrészért. Ennek je- területeken, bízva abban, hogy gyében nyáron és az õsz folya- tavasszal a virágzó növényekmán is nagyon sokat tettünk kö- ben tudunk majd gyönyörködni. zösen azért, hogy Oros utcáin Október hónapban a Katolijárva a kedves lakók minél több kus Temetõnél évelõ növényevirágos területtel találkozzanak. ket ültetett Egyesületünk a ki- Mint azt már korábbi szá- szedett egynyári virágok helyémunkban is írtuk fõ hangsúlyt a re, árvácskát is ültettünk azzal is Fõ utcán lévõ Emlékparkra for- színesebbé téve a területet. dítunk, de sokat dolgoztunk a A Református Temetõben Katolikus temetõben, illetve a lévõ Lányi Emlékmû környezekörforgalomnál, és látható vál- te is megszépült. Az évelõ növétozás történt a Református te- nyek mellé tulipán hagymát is metõben lévõ Lányi Emlékmû ültettünk, gyomtalanítottunk, körül is. ápoltuk a területet. Júliusban a NYIRVV Kft. A körforgalomnál kiszáradt munkatársai segítségével a Lá- növények helyére is újak kerülnyi emlékmûnél lévõ fa karók tek, így ez a terület is ápoltabb, helyére szép faragott oszlopok szebb lett a dolgos kezek által. kerültek. A Katolikus Temetõ Remélhetõen a lakosság is kerítése elõtt lévõ dudvás terü- felfigyelt ezen virágos terüleletet is elkezdtük szebbé vará- tekre, s kérésünk minden kedzsolni. A Temetkezési Vállalat ves lakó felé, hogy ezeken a tesegítségével kiszedésre került a rületeken ha illetéktelen, rongágaz, a földet kiásták, és a Hulla- ló, szemetelõ egyénekkel találdékgazdálkodás jóvoltából ter- koznak, hívják fel figyelmüket mõföldet is kaptunk ami bedol- arra, hogy ez a mi településünk gozásra került a gazos föld he- és próbáljuk meg sajátunknak lyére. A föld munkában sokat érezni. köszönhetünk Egyesületünk Ha ezt a szemléletet sikerül tagjának, aki munkagéppel be- sok emberben elmélyíteni akkor dolgoztatta a termõföldet, s ezt követõen beültetésre kerülhettek az egynyári virágok. A hat darab virágládában is újabb növények kerültek beültetésre, és már nem dolgoztunk hiába! Szécsi Józsefné Orosért Közéleti Egyesület elnöke 3 Tovább épül Oros Fõ utcáján az emlékpark! Az Orosért Közéleti Egyesü- kell megteremtenünk, támogalet 2003-ban elhatározta, hogy tókat kell felkutatnunk. Közös létrehozza a XX. sz. orosi áldo- célunk megvalósítása érdekében zatainak emléket állító parkot. A 2010., évben egy-egy és Fõ utcán lévõ volt orvosi rendelõ 2012-ben két jótékonysági estet épületének lebontását követõen szerveztünk. Egyesületünk által 2009 évben lehetõsége nyílt kiadott Bosnyák Béla könyv elegyesületünknek a tervek elké- adásából származó bevételt is szíttetésére, majd 2010-ben a erre a célra fordítottuk. A részönkivitelezési munkálatokat is el kormányzat anyagi támogatástudtuk kezdeni. A tervek szerint sal segíti terveink megvalósulávalósult meg a park elsõ üteme, sát. Mindezeken túlmenõen bíahol 316 áldozat neve került fel- zunk abban, hogy a városi önvésésre akik életüket veszítették. kormányzat is további anyagi Külön táblán kerültek elhelye- segítségét tud nyújtani, hogy a zésre az I. világháború, a II. vi- II. ütem megvalósulásán túlmelágháború, a tanácsköztársaság nõen 2013 évben az emlékmû is és a holokauszt áldozatai. elkészülhessen és ezzel teljes Örömmel tapasztaljuk, hogy mértékben befejezhessük a XX. nyár óta mindig van friss virág a század orosi áldozatainak emléhozzátartozók jóvoltából, egye- ket állító parkot. sületünk tagjai a virágok beülte- Amennyiben Ön is szeretné tésérõl és ápolásáról gondos- Egyesületünket támogatni, hogy kodnak tavasztól késõ õszig, a elképzelésünket valóra válthas- NYÍRVV munkatársai a fû nyí- suk a következõ számlaszámra rását végzik folyamatosan. juttathatja el adományait: 2013 tavaszán tovább folyta- Erste Bank: tódik a park építése. A II. ütem ben egy szabadtéri színpad né- Elérhetõségünk: zõtérrel kerül megépítésre, illet- Orosért Közéleti Egyesület ve füvesítés, parkosítás a ter Nyíregyháza Meggyes vünk. A parkban további ülõbú- utca 76/A torok, szemetesek és köztéri vi- lágító oszlopok is elhelyezésre kerülnek majd. Ahhoz, hogy megvalósuljon ez a tervünk az anyagi forrásokat Szécsi Józsefné Orosért Közéleti Egyesület elnöke Az egyesület tagjai virágot ültetnek a XX.sz-i emlékparkban Ajánlja adója 1 %-át Oros kulturális életének támogatására, az Orosért Közéleti Egyesület javára! Adószámunk: Felajánlásával a Fõ utcai emlékpark befejezését támogathatja.

4 4 Az Orosi Újság elõzõ szá- mában örömmel értesítettem Önöket arról, hogy elindulnak rövidesen az orosi településrészen is a szennyvízberuházás kivitelezési munkálatai, s ennek eredményeként a település egészén teljessé válik az in- frastruktúra. A munkálatok el is kezdõdtek közel öt éves késéssel, hiszen már 2007 elején olyan ígéret hangzott el az akkori vá- rosvezetés részérõl, hogy rövidesen indul a beruházás, s így az érintett mintegy 1000 ingatlan tulajdonos megkötötte a vonatkozó lakástakarékpénztári szerzõdést, s immár eleget is tett részletfizetési kötelezett- ségének eleje óta lassan hat év is eltelt. Ezen idõszak alatt egyrészt új utcák nyíltak Oroson, de a város egyéb részein is másrészt pedig már meglévõ utcákban épültek fel új családi házak. Sajnos a jelenlegi helyzet alapján ezen utcákban nincs lehetõség a szennyvízhálózat kiépítésére, mivel ezen ingat- lanok értelemszerûen nem kerülhettek be a pályázathoz be- TISZTELT NYÍREGYHÁZI-OROSI POLGÁROK! nyújtáshoz kerülõ terveke, csak az orosi településrészen lót hagy maga után. mûszaki dokumentációkba és több tucat ingatlan tulajdonost A városvezetés remélheengedélyekbe. érint, Nyíregyháza egész terü- tõleg akár a kormányzati se- A korábbi városvezetés, letén pedig több száz lakos is gítséggel is el tudja majd érni valamint a projekt felelõse is méltatlan és igazságtalan hely- azt, hogy legkésõbb 2014-re olyan ígéretet tett, az érintett zetbe kerül, ha nem sikerül va- biztonságossá váljon a közle- Polgárok felé, hogy a kivitele- lamilyen megnyugtató megol- kedés az érintett csomóponzés során kerülnek be ezen te- dást találni a probléma orvos- tokban, s ne kelljen további rületek, s így ott is megvalósul lására. emberéletekkel fizetni a több a szennyvízberuházás. Az orosi településrész kép- évtizedes mulasztásért. A szakemberek álláspont- viselõjeként én, a lehetõségeját én is magamévá tettem, s im függvényében mindent Tisztelt Nyíregyházi-Orosi éveken át azzal áltattuk és ál- meg fogok tenni a probléma Polgárok! tattam az érdeklõdõ és nyugta- megoldása érdekében, s ezt ké- Ígérem Önöknek, ígérem lankodó Lakótársaimat, hogy rem majd a városvezetéstõl és Nektek, hogy a fentiekben meg fog valósulni a beruházás a nyíregyházi országgyûlési részletezett problémák megolezen új területeken is. képviselõktõl is. dása és feladatok elvégzése ér- Ezt hangoztattuk pl. a Fel- Biztos vagyok abban, hogy dekében minden tõlem telhetõt hõ köz, a Naspolya köz, a az érintett önkormányzati kép- meg fogok tenni, s a városve- Mezsgye utca. lakóinak is, viselõtársaim is hasonló mó- zetéssel együttmûködve és sõt ez volt az álláspont egészen don szembesültek ezzel a hely- együtt gondolkodva elérjük a kivitelezés megkezdéséig. zettel, s õk is azon lesznek, majd célkitûzéseinket júliusától a szenny- hogy megnyugtató megoldást Az Orosi Újság jelen szávízberuházásra váró Lakosság keressünk mindannyiunk mában részletesen beszámo- egy közgyûlési döntés értel- megelégedésére. lunk az Adventi ünnepi progmében ugyanannyit fizet a A megoldás érdekében vá- ramokról, amely programhoz szennyvíz szippantásáért és el- rom az érintett Lakótársaim ja- kapcsolódik a már hagyo- szállításáért, mint a szennyvíz- vaslatait, észrevételeit és véle- mányt teremtõ világhírû hálózattal rendelkezõ lakosok. ményét is. Cantemus Kóruscsalád kará- De csak azokat illeti meg ez címem: csonyi koncertje. a kedvezmény, akik benne A koncert évi decem- vannak 2007-tõl a program- Telefonos elérhetõségem: ber hó 19. napján 18 órai kezban, s rendelkeznek Ltp-szer- 06/30/ , vagy dettel kerül megrendezésre az 06/20/ Orosi Római Katolikus Templomban. Az Orosi Újság elõzõ szá- Ünnepi programjainkra mában beszámoltam a 41. sz. tisztelettel és szeretettel váfõútnak a Szállási u. és Vezér runk mindenkit. utcai keresztezõdésének a tervezett átépítésérõl is. Ennek ré- Kívánok Önöknek, kívánok vén a keresztezõdéseken való Nektek Áldott és Békés Kaáthaladás biztonságossá válna. rácsonyt és egy sikeresebb, A tervezett átépítéshez Boldog Új Esztendõt ben pályázati forrást is nyert a város, de ennek ellenére az érintett megyei és országos szervek hozzáállása még jelenleg is igen sok kívánnivazõdéssel, vagy pedig készpénzben befizették a lakossági hozzájárulást. A fent felsorolt utcák, illet- ve területek lakóit ez a kedvezmény nem illeti meg, most pe- dig a jelenlegi állás szerint még azzal is sújtani fogjuk õket, hogy ingatlanaik vonat- kozásában nem fog megvaló- sulni a szennyvízhálózat kiépítése. Úgy gondolom, hogy ez december Tisztelettel és Üdvözlettel: Dr. Tirpák György képviselõ

5 2012. december 5 Beszámoló az évi forradalom és szabadságharc emlékére megtartott ünnepségünkrõl A forradalomnak és szabadságharcnak nem voltak orosi áldozatai, de voltak olyanok, akiket bebörtönöztek a forradalom alatt tanúsított ma- gatartásukért, helytállásukért, illetve voltak olyanok is, aki- ket évtizedekre listára tettek, s ennek eredményeként csak a végzettségüknek és képesíté- süknek nem megfelelõ mun- kát végezhettek. Az ünnepi beszédet úgy próbáltam megírni, hogy rávilágítsak arra, hogy a kádári árulás mellett milyen tényezõk tették lehetõvé a történelem meghamisítását és a kádárrendszer több mint három évtizedes fennmaradását. Ilyen tényezõ volt a nagy Szovjetunió szuronya és a Nyugat közönye mellett a Média! Az a cseléd és lakájmédia, amely még napjainkban is jelen van, s hálózata hathatós segítségével lehettek a rendszerváltás óta Magyarországnak olyan miniszterelnökei, akik a kádár-rezsimet is hûen kiszolgálták, illetve erkölcstelen módon lettek haszonélvezõi a rendszerváltásnak, majd Ünnepi megemlékezésün- kön az Orosi Herman Ottó Tagiskola pedagógusai értékes irodalmi mûsort adtak elõ, majd az Orosi Posta elé vonultunk, amelynek épülete az Orosi Nagyközségi Tanácshá- za helyén áll. Itt megkoszo- rúztuk az Orosért Közéleti Egyesület és a Részönkormányzat által már korábban el- helyezett emléktáblát. A posta elõtt az Orosért Közéleti Egyesület elnöke mondta el ünnepi gondolatait pedig a legkárosabb liberaliz- úgy, hogy kiemelte a forradamusuk révén adósságcsapdába lom és szabadságharc orosi vokényszerítették még az unoká- natkozásait és azon orosi sze- inkat is. mélyeket, akik tevékenyen részt vettek a forradalomban. Ilyen tényezõ volt még a behódoló és asszisztáló értel- A postától az Orosi Refor- miség, amelynek képviselõi mátus Egyházközség Lelkészi szellemi lámpásként nem az Hivatalához fáklyás menetben igaz utat világították meg, ha- vonultunk át, s ott megkoszo- nem a kommunizmus és bolse- rúztuk Bíró Sándor volt reforvizmus eszméit fényezték és mátus tiszteletes emléktáblá- dicsõítették. ját. Az értelmiség egy része ma Bíró Sándor Tiszteletes Úr is hasonló módon viszonyul az Orosi Forradalmi Bizottság Magyarországhoz, s nem az vezetõjeként nagy szerepet Országunk haladásán fárado- vállalt abban, hogy Oroson zik, hanem csupán a kormány vérontásra nem került sor megbuktatását tekinti feladatá ban. nak, s ennek érdekében a hazaárulástól sem riad vissza. A Tiszteletes Úr értékrendjével, emberségével és tisztán- Ünnepi beszédemben szól- látásával meggátolt minden tam az országon belüli és a olyan emberi cselekedetett, nemzetközi kettõs mércérõl is. Az Orosi Emlékpark amelyben a holokauszt áldoza- taira is méltó módon emlékezünk világosan és egyértelmûen kifejezi az értékrendünket. Mi elítélünk minden diktatúrát. A fasizmust-nácizmust ugyanúgy, mint a kommunis- ta-bolsevik diktatúrát! Ezt várjuk el Országunkban az államhatalmi, a bûnül- dözõ és igazságszolgáltatási szervektõl egyaránt! De ezt várjuk el az Európai Unió szerveitõl is! amelyek beszennyezték volna a forradalom tisztaságát. Bíró Sándor Tiszteletes Úr emléktáblájánál az õt követõ Fehér János Tiszteletes Úr fej- tette ki ünnepi gondolatait, amelyben igen szemléletesen kifejtette és rávilágított arra, hogy a mai kor esendõ embere hogyan jutott el az Isten-tagadástól az értékek tagadásáig, majd pedig embertársai megtagadásáig. Ez a folyamat csak Istenre támaszkodva és a szeretet erejével fordítható vissza. Az 1956 évi forradalom és szabadságharc hõseire, áldozataira és az azt követõ idõ- szakot megszenvedõ elõde- inkre emlékeztünk az Orosi Emlékpark -ban október 23-án. Méltó módon ünnepeltük meg tehát az Orosi Településrészen az 1956 évi Forradalom és Szabadságharc 56. évfordu- lóját, amely forradalom hacsak néhány napra is de meg- rengette a világot. Van bennünk azonban egy jelentõs mértékû hiányérzet is, nevezetesen az, hogy a for- radalom és szabadságharc 50. évfordulóján, október 23-án a békésen emlékezõ közösségre fegyverrel támadó köztörvényes bûnözõk még mindig nem nyerték el méltó büntetésüket. Nyíregyháza-Oros, november 24. Dr. Tirpák György képviselõ

6 december Nefelejcs Óvoda A nyári idõszak után a szeptember az A gyermekkorban igazán boldog érzéóvoda számára is a megújulás, újrakezdés sekkel átélt ünnepek határozzák meg ideje. nagyrészt, hogyan viszonyulunk felnõtt- Azok a tanköteles korú gyermekek, ként az ünnepekhez. akik kellõképpen felkészültek az iskolai Az õszi idõszakban több programot életre, elbúcsúztak tõlünk és immár az is- a Herman Ottó tagiskolával közösen kolában bizonyítják rátermettségüket. bonyolítottunk le: Helyüket azok a 3 éves gyerekek fog- Szept.4-én az Állatok Világnapja allalják el, kiknek szülei óvodáinkat válasz- kalmából rajzversenyen vehettünk részt a A településrész központjában a mintották gyermekük számára. A beszoktatás Herman Ottó tagiskolában. Gyönyörû denki Betlehemének elkészítése. az idén is zökkenõmentes volt, a szoká- munkák születtek, melyeket a tanító nénik Advent 2. hete: dec.3-9. soknak megfelelõen a gyermekek egyéni díjaztak. Mikulásvárás igényeit a szülõk kéréseit figyelembe vé- Szeptember 28-án a Magyar népmese csoportonként közös ajándékkészítés ve. Már csak reggelenként van néha elér- napja alkalmából a Herman Ottó tagiskola a Mikulásnak zékenyülés, a nap folyamán rendben foly- diákja tartottak óvodánkban vetítéssel mikulás csomagok beszerzése szülõi nak az óvodai élet tevékenységei. egybekötött mesefelolvasást. segítséggel Az õszi idõszak gazdag lehetõséget Az idén is váltottunk bérletet a Mó- december 3. Csodaváró nap óvóbiztosít az óvodások számára a természet ricz Zsigmond Színház gyermekelõadása. nõk bábjátéka megismerésére, az évszak jegyeinek meg- ira : szept 24-én. Péter és a farkas c. december 5. Mikulás nap figyelésére, tapasztalataikat, ismereteiket darabot nézhettük meg. December 12-én december 6. iskolások énekes-verses folyamatosan bõvítik. A felfedezésekben az Alíz meséje elõadásán veszünk részt. mûsora aktívan vehetnek részt, érdeklõdésüknek, Szeptember 28-án az Élet úti óvodá- Luca napi elõkészület és képességeiknek megfelelõen tehetnek ban, október 5-én a Deák utcai épületben szert alkalmazni képes tudásra. szerveztük meg a Mihály napi vásárt, me- Advent 3. hete: dec Idén is megszerveztük szülõigényre és lyen a családok is részt vettek. Hagyo- 13-án Luca-napialakoskodás, a Lufinanszírozás keretében a tehetséggondo- mányõrzés és a modern tánc, zenés torna ca-napi kotyolás eljátszása hagyomázó külön foglalkozásokat: szórakoztatta a közönséget. Az idén sem nyos jelmezekben a Napsugár csoport elõ- úszás elõkészítés maradt el a szõlõpréselés, tengeri morzso- adásában vizuális mûhely lás, napraforgó bugázás, és a diótörés, kö- karácsonyi díszek, asztali díszek ké- drámajáték zös falatozás. A szülõk saját készítésû sü- szítése csoportonként népi játék teményeket árultak, melynek bevételét az jelmezek készítése a betlehemes já- angol nyelv óvoda számára ajánlották fel. A támoga- tékhoz foci-suli tásból a csoportszobák bútorzatát bõvítet- egyénenként díszek készítése a csa- A beszédhibás gyermekekkel heti egy tük. lád karácsonyfájára alkalommal logopédus foglalkozik. Bizto- Október 12-én a Bozsik Program ke- ajándékkészítés az Idõsek Otthona sítani tudjuk a speciális fejlesztést igénylõ retében megrendezett focinapon a Városi lakói számára gyermekek szakellátását is. Stadionban focizhattak foci-sulis növen- Készülõdés a Betlehemes játékokra A jelenlegi tanévben is kiemelten fog- dékeink án 17 -tól Betlehemes játék a Rólalkozunk a néphagyomány ápolásával, Október 23. alkalmából a gyermek- mai Katolikus templomban az Élet úti a népi kultúra átörökítésével. kel közösen virágot vittünk a XX. század óvodások elõadásában. Célunk olyan élmények megterem- áldozatai emlékére létesített emlékparkba. 16-án Betlehemes játék a Római Katése, melyek elõsegítik a kultúra befoga- Október 26-án a Herman Ottó tagis- 30 tolikus templomban 8 -tól, a Görög Kato- 00 dását, azoknak az õsi hagyományoknak kola mesemondó versenyén szerepeltek likus templomban 12 -tól a Deák utcai a tiszteletét ébresztik fel, melyek az ott- gyerekeink nagy sikerrel. óvodások elõadásában melyekre mindenhonhoz, a szülõföldhöz, gyökereinkhez Halottak napja elõtt gyertyákat gyúj- kit szeretettel várunk. kötnek. tottunk, beszélgettünk az ünneprõl. A nevelés folyamatában a népi kultúra November elsõ hetében Töknapot Advent 4. hete: dec azon elemeit építjük be, amelyek igazod- tartottunk, sült tököt és töklámpást készí- csoportonként mákos kalács, vagy nak a gyermek életkori sajátosságaihoz, a tettünk. mézes kalács készítése közösen a mindennapi óvodai életet gazdagítják kül- gyermekekkel sõségeikben és belsõ tartalmukban egy- Hamarosan itt az Advent ideje. Betlehemes játék elõadása az Idõsek aránt. Az ünnepek megfelelõ keretet biz- Az advent, a hozzá kapcsolódó miszti- Otthonában tosítanak a népi hagyományok felelevení- kum magával ragadja a gyermekeket és Karácsonyi ünnepség az óvodában. tésére és továbbvitelére. felnõtteket egyaránt. Emiatt kiemelten Az ünnepekre az érzelmi nevelésben foglalkozunk és készülünk rá. Óvodásaink és dolgozóink nevében kívábetöltött szerepük miatt különös figyelmet nok minden Orosi lakosnak szeretetteljes fordítunk. Az ünnepek kiemelik résztve- Advent 1. hete: Nov.26 dec.2. Békés Karácsonyt és Boldog Új Évet! võit a hétköznapokból, örömet visznek az az adventi koszorúk elkészítése óvoda életébe, gazdagítják a gyermekek ablakdíszek, csoportszobai díszek Kotán Miklósné érzelemvilágát. készítése papírból, kartonból, textilbõl Tagóvoda vezetõ

7 2012. december Hírek az orosi iskola életébõl Alig fejeztük be a progralõdõ Szívesen látjuk az érdek- kaptak. Azok a gyerekek akik ünneplés hónapja. A negyedimokban gazdag 2011/2012-es szülõket a nyílt tanítási nem értek el helyezést se szo- kesek Vondorkovicsné Tisza tanévet, máris megnyitottuk a napokon és egyéb rendezvé- morkodhattak, hisz emléklapot Dóra és Kapu Tiborné segítsé- 2012/2013-as tanévet. Minden nyeinken. és apró ajándékot is vihettek gével már nagy izgalommal év új feladatokkal, új remé- Ebben a tanévben is beindí- haza. készülnek a karácsonyi mûsor- nyekkel kezdõdik. Az idei év is tottuk szaktárgyi szakköreinre Október végén Halloween- ra, melyet több alkalommal is tartogat számunkra izgalmas ket. Tanulóink részt vehetnek emlékeztünk. A tanulók vi- szeretnének bemutatni. Itt ra- perceket, programokat. integrált szakkörön, környerészt. dám programokon vehettek gadom meg a pillanatot, hogy Szeptemberben, most is, zetismereti és elsõsegélynyújalmát A kincskeresés mellett tisztelettel és szeretettel meg- mint mindig nagy izgalommal tó foglalkozásokon. Ezek melsenyen halászhattak és táncver- hívjak minden kedves orosi lamint vártuk a kis elsõsöket. Nagy lett indítottunk olyan foglalkodásukat. mutathatták be tánctu- kost december 20-ára intézmévártuk örömünkre szolgált, hogy sike- zásokat is melyeken tanulóink nyünkbe, hogy együtt ünnepelörömünkre rült egy elsõ osztályt indíta- hasznosan tölthetik el szabada Hamarosan itt a december, hessük a szeretet ünnepét! nunk 20 fõvel! Muszka Andrea idejüket! Ilyen a néptánc és a gyerekek kedvenc hónapja. Az iskola minden tanulója tanítónõ és Kovács Ákos tanító labdarúgás. Már nagyon várjuk a kedves és dolgozója nevében a követ- bácsi nagy örömmel, lelkese- Az orosi iskolásokért alaradhatatlanul Mikulás bácsit, aki évek óta fá- kezõ gondolatokkal kívánunk déssel oktatja, neveli elsõ osz- pítvány jóvoltából tanulóink ellátogat isko- a településrész minden lakójá- tályos tanulóinkat. Köszönjük októberben egy csodálatos tarekeknek lánkba, hogy az itt tanuló gye- nak békés, boldog karácsonyi a szülõk felénk irányuló bizal- nulmányi kiránduláson vehetmát! kiossza az ajándékát! ünnepeket, és egészségben, tek részt Szilvásváradon. Körai A másodikosok Faragóné Mát- örömökben gazdag boldog új Az idei tanévben is nagy szönjük az alapítványnak a táta Zsuzsa, Gajdosné Májer Zi- esztendõt! hangsúlyt fektetünk arra, hogy mogatást! és Szücs Anita kollégák ve- Szeretni jöttünk a világhangsúlyt jövõre is minél több kisdiák Az ünnepeinkrõl a hagyolepik zetésével egy kedves mûsorral ra, magunk és mások boldo- iratkozzon be intézményünk- mányokhoz híven mindig mélkolába meg a Mikulást, s az is- gulására! ellátogató óvodásokat. Kapu Tiborné be. Már szeptembertõl lehetõ- tóan emlékezünk meg. séget adtunk és továbbra is Október 6. Az aradi vértaadunk arra, hogy megismer- núk hõsiességét az osztályok December a várakozás, az mb. tagintézmény vezetõ kedjenek a leendõ elsõsök és osztályfõnöki óra keretében szüleik az iskolával és a tanító elevenítették fel. nénikkel bácsival. Elkezdõd- Október 23. A forradalom tek Suli-kóstolgató címmel áldozataira emlékeztünk a taiskola elõkészítõ foglalkozása- valyi évhez hasonlóan a peink, melyre soksok szeretettel dagógusok segítségével. Kövárunk minden nagycsoportos szönjük Szücs Anita mûvelõóvodást szüleikkel együtt. désszervezõ munkáját! Ezen kívül is sok közös Az elmúlt három hónapban programot szervezünk a tanév már helyi, azaz házi versenyek során. Pl: versmondó, mese- is megrendezésre kerültek. mondó és rajzverseny, Mikulás Óvodás és az alsós tanulók ünnepség, komplex foglalko- mérethették meg magukat mezás, sportverseny, kiszebáb semondásból és rajzból. A legégetés, stb. jobbak oklevelet és ajándékot 7 Iskolásaink Szilvásváradon jártak

8 8 Az orosi református egyház hírei december Úgy szerette Isten a világot Ismét ajándékozzunk szeretetet! Idén is gyûjtünk rászoruló gyerekeknek karácsonyi csomagokat. Megtölthetünk egy cipõsdobozt hogy többet mosolyogjanak: édességgel, játékkal... hogy ne fázzanak: meleg sapkával, sállal, kesztyûvel, zoknival... hogy egészségesek maradjanak: fogkrémmel, szappannal, samponnal, zsebkendõvel... hogy fejlõdjenek: füzettel, tollal, ceruzával, radírral, színes ceruzákkal, kifestõvel... hogy érezzék, hogy értékesek: egy kedves levélüzenettel, benne válaszcímmel, hátha a kialakuló levelezés jó kapcsolatot szül majd... A dobozokat december 20-ig gyûjtjük a Lelkészi Hivatalban (Magyar út 28.), s ünnepig szeretnénk eljuttatni a támogatandó családoknak. Kérjük, a csomagoláson jelezzék, hány éves korosztálynak és fiúnak vagy lánynak való a csomag. Legyünk jók magunkhoz azzal, hogy adunk! Ünnepi istentiszteleti rend: December 20-tól elõkészületi-bûnbánati istentiszteletek a parókián este 5 órai kezdettel, Szenteste délután fél háromtól a templomban családi istentisztelet, 1. nap délelõtt 10 óra 30-tól úrvacsorás istentisztelet a templomban, este 5-kor a parókián, 2. nap délelõtt 10 óra 30-tól istentisztelet a templomban, este 5-kor a parókián, 27-én, csütörtökön este 5 órától hétközi istentisztelet a parókián, 30-án vasárnapi rend szerint 10 óra 30-tól és este 5 órától istentisztelet, 31-én, hétfõn évzáró istentisztelet a templomban este 5 órai kezdettel, 1-én, kedden újévi istentisztelet a templomban 10 óra 30-tól, este a parókián 5 órától, 3-án, csütörtökön este 5 órától hétközi istentisztelet a parókián. Szeretettel hívjuk és várjuk Családjával együtt! Áldott napokat kívánunk. Van Isten, akirõl el lehet felejtkezni embernek: hogyan engedhette ezt meg, vagy létét kétségbe lehet vonni. Elsõ tö- miért nem segít Így jutunk az Isten-okomegesen ateista történelmi nemzedékünk lás és hibáztatás állapotába. Pedig csak az javarészt azok örököse, akik mindig is, de Istentõl kapott szabadság-kockázatot forméginkább a rengeteg áldozatot követelõ dítottuk rosszra s errõl elfelejtkezve hiába XVIII. századi borzalmas lisszaboni föld- hibáztatjuk Istent, hogy elfelejtkezett rórengés és az ezt követõ hatalmas kataszt- lunk, mert mi felejtkeztünk el Õróla. rófák, elviselhetetlen kataklizmák, vesze- Így Isten elrejtettségének tudata átdelmek és sorscsapások óta egyre hango- csap Isten hiányának és halálának a tudasabban mondták ki: Isten szeretete nem tába. Van Isten, csak én nem tapasztalom, látszik többé és Istennek csak egy mentsé- mint ahogy ha nem látom is a Napot, mert ge van: az, hogy nem létezik. És ha szeret- felhõk takarják elõlem, tudom, hogy van te is egykor, akkor még most is szereti ezt Nap ez az elrejtettség tudata: Isten létéa világot? Nem csak a vallásos emberek nek a nem-tapasztalása. S ahogyan toképzelgése, kivetítése, öncsalása mindez, vább öröklõdik az Isten-felejtés, az embemert nem mernek szembenézni a rideg rek kezdik a Nap létezését, az Isten va-lósággal, nem merik vállalni az puszta létét megkérdõjelezni és ez már egyedül hagyattatás, a teljes szabadságra- nem Isten létének a nem-tapasztalása, haítéltetés kockázatát? nem Isten nem-létének a megtapasztalá- Ráadásul a technikai fejlõdés hozhatja sa, azaz: Isten hiánya. Isten halott. Isten az Isten feleslegességének érzését. Szél- nem szeret. Isten nincs. De ha van is, elfecsendben a vitorláshajó csak vesztegel- lejtett minket het, de ha a mai hajók elakadnak, leküldik Aztán úgy kétezer éve nagy nyilváa gépészt a gépházba, ha a ködben irányt nosságot kapott a hír: soha nem felejtkevesztenének, segít a radar és a GPS s az zett el rólunk az Isten, sõt, eljött közénk élet mindennapi dolgainak elintézése, a szerethetõ, tapasztalható, elfogadható hibák kiküszöbölése, az újra indítás köte- formában. Egy derûs fiatalember mondja lezettsége az emberre hárul, akár Isten és mutatja: nem felesleges az Isten: Mit nélkül is: a mi alkotásaink elrejthetik elõ- akarsz, Atyám, hogy cselekedjem?. lünk a mindenség Alkotóját akit legfel- Csak és kizárólag szép, igaz és jó, amit tajebb a halálban nem tudunk kikerülni. nít és tesz, nem számolgatja, hogy megéri Ezért addig bátran felejthetjük az Istent. vagy sem, nem hajlandó a rosszra, hamis- Ahogyan az Isten-felejtés nemzedék- ra, csúfra bár ezért csúfos halált szenrõl-nemzedékre tovább öröklõdik, lesz be- ved. Mi felejtkeztünk el Istenrõl s Õ, a kalõle érték-felejtés. Az élet legnagyobb ja- rácsonykor született, a názáreti, az Úr Jévai isteni ajándékok: a teremtettség, az zus Krisztus kapja helyettünk fizetségül: élet, az emberség, a szellem, az erkölcs Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el minket meg már csak az foglalkoztat, engemet?, hogy mi már soha ne féljünk hogy minden megvalósítható bármi attól, hogy az Isten elhagy vagy elfelejt áron. Nem számít már, hogy szép, jó, igaz vagy nem szeret minket. Hogy nem lesz valami vagy valaki az ideológiák meg- velünk ha mi is Vele akarnánk lenni. határozhatják a rútat szépnek, a hamisat Így szeret Isten. Spontán, megokolhaigaznak, a rosszat jónak: egy számít csak: tatlan, megelõzõ, szenvedõ, halálos, de valami kifizetõdõ vagy nem kifizetõdõ. örömet készítõ szeretettel. Mert a Krisz- Mindennek tudjuk az árát, semminek sem tus feltámadt és Néki adatott minden hataismerjük az értékét az elnökök asztalán lom mennyen és földön. S hatalma csenott a jelmondat: Te bolond, a gazdaság! des szavával hív: Jöjjetek énhozzám a többi nem számít. mindnyájan, akik megfáradtatok és meg- Ebbõl lét- és életfelejtés lesz. Pedig az terheltettetek, és én megnyugosztlak titeélet több, mint az eledel, az élet több, mint ket. Eszetekbe juttatom az evangéliuaz öltözet, az élet több, mint az életszínvo- mot, az elfeledett Istent, az elhagyott atyai nal. Nem menthetjük szörnyû fogyásunkat hajlékot és annak rendjét és biztonságát. szegénységünkkel, hiszen Muhi, Mohács, Mert értékesek vagytok. Hogy többé már Trianon közvetlen korában sokkal szegé- ne felejtkezzetek el Istenrõl Aki soha nyebbek voltunk és megmaradtunk! nem felejtkezik el rólunk. Saját önistenítésünk élettelen, lélekte- Advent. Adventus. Hozzánk jövés. Islen, szellemtelen, értéktelen, istentelen vi- ten hozzánk érkezése az újrakezdés lágában a lét persze akadozik, tönkremegy. nagy lehetõségével. S az elfelejtett Isten ilyenkor eszébe jut az Folytatás a következõ oldalon Az Orosi Újság Fehér az János Orosi Részönkormányzat támogatásával jelent meg. református lelkész

9 2012. december 9 Folytatás a 8. oldalról hetséges. Még az is, hogy szeresse ezt a vi- A mi Urunk Jézus Krisztusnak négy lágot s benne minket. Még az is, hogy mi is adventusa vagyon. Elõször, midõn testben jól szeressük magunkat s felebarátainkat. megjelent. Másodszor, midõn a szívbe bé- Még az is, hogy eszünkbe juttassa az evanszáll s az embert megtéríti. Harmadszor, géliumot, az elfeledett Istent, az elhagyott midõn halála óráján elmegyen az ember- atyai hajlékot és annak rendjét és biztonhez s negyedszer, midõn eljõ ítéletre (Bod ságát s visszafogadjon egy szavunkra. Péter, Magyarigen, XVIII. századi prédi- Merjük kérni s nekünk is adventusunk kátor). lesz: megérkezés Istenhez. Aki van. Aki Átélhetjük mindet. Lehetünk azok örö- nem felejtkezik el rólunk. Megérkezés a kösei, akik ezt hiszik és tudják. Akik jól tá- hozzánk érkezõ Istenhez. Már most. Így jékozódnak a valóságban, mert számolnak legyen! Ámen Istennel. Akik tudják, a hit nemcsak könynyebbé teszi az életet, hanem lehetõvé a református lelkész Fehér János lehetetlent is. Mert az Istennél minden le- Dec Lelkigyakorlat Dec Pásztorjáték Éjféli mise Dec Szentmise Dec Szentmise Szováti Tamás római katolikus plébános Krisztus születik! Dicsõítsétek! December 25. (vasárnap) Jézus Krisztus December 31. (szombat) Karácsony ünszületése nepzárása December 24. (szombat) Karácsony Szent liturgia, olajkenet 17.30Szent liturgia elõestéje bûnbánati nap Szent liturgia, olajkenet Óévet bezáró hálaadó ájtatosság Királyi imaórák Vecsernye Kántálás Betlehemes menet végig Január 01. (vasárnap) Az Úr köa falun! Találkozás a Cifra fasor végén December 26. (hétfõ) Az Istenszülõ rülmetélése Nagy Szent Bazil Fõpap ün- (Jánócsik Ferenc elõtt). Minden jó szán- emlékezete nepe Polgári újév dékú embert szeretettel várunk, aki örül Szent liturgia 8.00 Szent liturgia Krisztus születésének és ezt az örömöt to Szent liturgia Nagy Szent Bazil liturgiája vább akarja adni. Hívjuk a római katoli Vecsernye kus és református testvéreket is. Érkezés a Áldott, kegyelemteljes karácsonyi ünne- Szent András Ház udvarára, a betlehemi December 27. (kedd) Szent István diáko- pet és boldog újévet kívánok a híveknek! istállóhoz. nus, elsõ vértanú Szokira János Betlehemes játék, Szent liturgia Szent liturgia parókus Szent liturgia pai Tanácsa, az ENSZ mezõgazdasági Kontinenseken átívelõ vidékfejlesztés szervezete, a FAO, valamint a nemzeti szervezetek, mint például az engem delegáló Ebben az évben Rómában rendezték tõségét, mely olyan gyakorlati kérdésekmeg KALOT katolikus népfõiskolai moz- az 50 éves katolikus vidékfejlesztési kel foglalkozik, mint pl. munka mobilitá- galom. világszervezet, az ICRA (International sa, szociális biztonság, kultúrák közötti Tartogatott-e valamilyen meglepetést Catholic Rural Associations) szervezésé- együttmûködés és a globalizáció mûködé- a közgyûlés? ben a IV. világkongresszust a vidéki élet- si hibái. A kontinensek vezetõi között új elnö- rõl és az azt követõ közgyûlést, melyen haegyütt Mely szervezetek dolgoznak szorosan köt választottunk, az USA-ból érkezõ zánkat az Oroson élõ közgazdász, Szuhóczky az ICRA-val? James F. Ennis személyében, aki az évek Gábor képviselte. Ha a nagyobb szervezeteket tekintjük, óta irányító olasz elnököt váltotta. Mi volt a konferencia vezérfonala? A múlt évben Brüsszelben megrendezett Harc a szegénység ellen és az Európai Unió 2020-as stratégiája címû program folytatásaként foglalkoztunk a globalizáció kihívásaival, a genetikailag módosított növények termesztésével, a bioüzemanyagok elõállításával, a katolikus egyház szociális és oktatási szerepével, valamint a vidéki lakosság elsõsorban a fiatalok megtartásához szükséges stratégiával. Utóbbi téma, ebben az évben hazánkban is központi szerepet játszik, hiszen több, mint százezren próbálnak szerencsét tõlünk nyugatabbra. Szinte minden elõadó kiemelte XVI. Benedek Pápa Caritas in Veritate enciklikájának jelen- akkor a Vatikán Igazságosság és Béke Pá- Az Orosi Római Katolikus templom miserendje: A Görögkatolikus Templom szertartási rendje Szuhóczky Gábor és Peter Turkson kardinális Folytatás a 10. oldalon

10 december Kontinenseken átívelõ vidékfejlesztés (Folytatás) Megint van ok a bánatra vezetõje is, aki Franciaország- gyen az hazai vagy uniós, biz- tovább mindenki javának kereban él, s kiváló példája annak, tosítani kell számukra és itt séséért, akkor is, ha ez nem tûhogy hét gyermek nevelése nemcsak a pénzbeli forrásokra, nik azonnal megvalósítható- Mivel mind életkorban közel mellett is lehet az egyház és a hanem a külföldi oktatók bevo- nak sem számunkra, sem a poállunk egymáshoz, valamint társadalom számára is értékes násával a képzésekre is gondo- litikai tekintélyek és a gazdasámindketten nagycsaládosok munkát végezni. lok. gi szakemberek számára, és vagyunk, már a hét elején meg- Mit tudunk itt, Észak- Mely volt az-az üzenet, me- akkor is, ha állandóan kevetaláltuk a közös hangot, s Kelet Magyarországon hasz- lyet leginkább magáénak te- sebb, mint amire törekszünk. együttmûködve próbálunk új nosítani az elhangzottakból? kint? Talán ezen gondolat segítségékommunikációs csatornákat A kihívás egyértelmû: a A Caritas in Veritate egyik vel lehet hitet önteni az orosi kialakítani, amelyen keresztül családi gazdaságokra alapozva kulcsgondolata: Isten szerete- emberekbe is, emlékpark beruminden tagunkhoz gyorsabban biztosítható az egészséges élel- te arra hív minket, hogy min- házásunk befejezésével ill. tejuthatnak el pl. képzési anya- miszer, a generációkon átívelõ dennel szakítsunk, ami korlá- lepülésrészünk további fejleszgok, s a helyes gyakorlatok. fejlesztés és a fiatalok megtar- tozott és nem végleges; bátorít tésével kapcsolatban. Változott az európai kontinens tása. Minden támogatást, le- bennünket, hogy dolgozzunk Az Orosi Közéleti Egyesü- let újságjának elõzõ számá- ban, az általános iskolában el- tûnt tablók után írtam bánatos soraimat. De vannak azért örömök is az életünkben, szinte egész nyáron szívesen ültetgettük a növényeket különbözõ helyekre, a parkba, a temetõbe, és a temetõ elõtti részbe. Oda, ahol még eddig soha nem volt virág, és gondozott rész. Az egyesület tagjai nagy lelkese- déssel végezték, gondolva mások is csak örömüket találják benne. Sokáig így is történt. Már a nyári növények ki- szedése is megtörtént, és igyekeztünk örökzöldekre, vagy áttelelõ növényekre cserélni õket. Természetesen mindig gondoltunk arra, hogy vajon meddig maradnak ezek a növények a helyükön. Hát, ami- tõl tartottunk, bekövetkezett, november 18.-án vasárnap reggel egy hölgy úgy gon- dolta, hogy ezekbõl az örök- zöldekbõl neki is jár, s néhá- nyat megpróbált magával vin- ni. De csak próbálkozott, kö- következõ megkívánó. se közös, de kicsit saját tulajszönjük neki és az ébereknek. Az Orosi Közéleti Egyesü- donnak is. Vigyázzunk, óvjuk, Õ végül is meghagyta s új- let és a részönkormányzat kér szépítsük, építsük ezeket a te- ra tudtuk ültetni õket. De vajon mindenkit, hogy legyen gaz- rületeket, és ne tegyük tönkre. meddig lesz így, s mikor jön a dája a közterületeknek, tekint- Ezt csak közös érzéssel, együtt, mindenki örömére, gyönyörûségére tudjuk sikeresen végezni. Köszönjük azoknak, akik szintén tudnak gyönyörködni a szép, gondozott területben, másoknak, pedig azt üzenjük, hogy legalább kerüljék el, romboló munkájukkal. Aki a másét nem becsüli, a magáét nem érdemli Dr. Papp Katalin Halottak napján sokan gyújtottak gyertyát Oros új parkjában is, a XX. század áldozataira emlékezve.

11 2012. december Az orosi közparkok története Az Orosért Közéleti Egyetenyésztõk ború elõtt idegen selyemhernyó sület nem mindennapi vállalretették szinte teljesen tönk- kozásba kezdett 2 évvel ezelõtt. azt. Oros történelmi közarra, Sok orosi iskolás emlékszik pontjában, a régi orvosi reniskola hogy nem messze a közös delõ helyén új közpark mega bejáratától a Rozsnyai és valósítását kezdeményezte és Diák utca keresztezõdõsében kialakításában is aktívan közget. évtizedekig állt egy nyárfás szi- Azt viszont kevesen tudják, remûködött. A park célja egyedülálló, de a parkosítási hogy 1917-ben a település ön- kezdeményezésre már korábvilágháború kormányzata itt jelölte ki az elsõ ban is volt példa Oros törtéemléket orosi áldozatainak nelmében. álló hõsök terének szánt A ma ismert források alapján közparkot. A teret szintén Misorosi közterület parkosítására kolczy Mihály parkosította, de elõször a XIX. század végén ke- az 1920-es évek fahiánya miatt rült sor. Miskolczy Mihály Oros végül ezeket a fákat kivágták. A címû kötetébõl tudjuk, hogy a település a késõbbiekben több- honfoglalás 1000 éves évfordu- ször is fásította a terültet. Az lójára emlékezve, 1896-ban két utolsó nyárfákat a 2000-es évek emléktölgyet ültettek az akkori elején vágták ki, és a területet községháza elé. Az elsõ orosi ekkor szépen parkosították. Az községházából posta lett a XX. Orosért Közéleti Egyesület a században, de a két öreg tölgy az történelmi hagyományok miatt 1990-es évek elején még állt a 2003-ban arra tett javaslatot, Vezér utcai épület elõtt. hogy a XX. század orosi áldoza ben Miskolczy Mihály tainak emléket állító szobor itt és Stima Endre tanítók az akkor kerüljön felállításra, de az akkori Újsornak (1929-tõl Bethlen Gá- városvezetés ezt nem támogatta. bor utcának, 1979-tõl Diák utcá- Sõt a szennyvízberuházáshoz nak) nevezett utcán eperfasort kapcsolódóan a Rozsnyai utca ültettek. Az árnyas eperfasor azzal a feltétellel kaphatott sziegészen az 1930-as évekig dí- lárd burkolatú utat, ha az út át- szítette az utcát, de a II. világhá- vágja a néhány évvel korábban 11 Orosi diákok gondozzák az Úttörõ parkot az 1950-es évek végén kialakított parkot. Végül egy csi döntés arról, hogy állandó szennyvízátemelõ mûtárgyat is közparkot létesítenek itt. A park elhelyeztek itt, így hiába maradt kialakítása és gondozása az oro- meg a parkosítás során elültetett si iskolások közremûködésével növények egy része, közpark történt. Így kapta a terület az funkcióját végleg elveszítette ez Úttörõ park elnevezést. A park a terület. hivatalos nevet a rendszerválto- A Deák Ferenc utcában állt a zást követõen sem kapott római katolikusok Szent István ben lebontották a mûvelõdési közösségi háza, amely 1948 ház épületét és a terület egy réután községi mûvelõdési ház- szét összekapcsolták a parkkal. ként mûködött tovább. A közös ben itt helyezték el Petõfi ségi ház elõtti teret a római kato- Sándor mellszobrát és ekkor tör- likusok sokáig szépen gondoz- tént meg a park teljes felújítása ták. Amikor a község tulajdoná- is. A Petõfi park 2010-ig Oros ba került az épület, többször elõ- egyetlen közparkja volt, immá- fordult, hogy nem gondozták ron 10 éve az orosiak egyik ked- megfelelõen a környezetét. Az velt találkozóhelye es években született taná- dr. Jászai Tamás Rólunk is szól a Megtagadva Egy könyvbemutató elé A Magvetõ kiadó gondozásában jelent meg az orosi származású Kováts Judit Megtagadva címû regénye. A regény a második világháború történéseit egy 85 éves asszony visszaemlékezésein és az õ háború által kettétört sorsán keresztül mutatja be. Kováts Judit négy-öt éve kezdett idõs emberekkel, köztük több orosival is interjúkat készíteni, ez a 23 interjú adta a regény vázát. A beszélgetések témái a második világégés és az azt követõ idõszak történései voltak. Az író szerint a háború mellett a regény meghatározó kérdésfelvetése a múlttal való szembenézés, jobban mondva a szembe nem nézés. A kötetet a szerzõ Oroson december 1-én (szombaton) órától az orosi iskola ebédlõjében mutatja be. A könyvbemutatón a regényírás kulisszatitkai mellett azt is megtudhatjuk, hogy a Megtagadva mennyiben szól Orosról és rólunk, orosiakról. b(oros) Régi orosi receptek: Körmös paszuly liter langyos vízbe, és ebben vízben fõzzük fél puhára. Úgy fûszerezzük, mint egy átlagos bablevest. A zöldségféléket kockára aprítjuk, egy kis fej apróra vágott Laktató, finom téli egytálétel Hozzávalók: 4 db fiatal sertésláb és egy csü- hagymával megdinszteljük, egy lök kávéskanál liszttel meghintjük, Fél kg fehér apró szemû pirítjuk két percig, majd felengyöngybab gedjük másfél liter vízzel és ösz- 5 dg sertészsír szeforraljuk. 2 nagy fej vöröshagyma Majd mindhárom kompo- 60 dkg vegyes zöldség (sárga- nenst összeöntjük egy nagyobb répa, petrezselyem, karlábé, zel- fazékba és felforraljuk, utána ler) ízesítjük saját fûszereinkkel és 2 db zöld paprika addig fõzzük, amíg a köröm le- 10 dkg szárított reszelt tészta válik a csontról és a bab teljesen fokhagyma és egyéb fûszerek puhára fõ. ízlés szerint, és só Elkészítése: Készítsünk egy hagyományos körömpörköltet a 4 db sertéskörömbõl és a csülökbõl. Arra figyeljünk, hogy a köröm puha, fûszeresebb és a megszokottnál hosszabb leve legyen. A babot többször átmossuk és legalább 3 órára beáztatjuk 1 Közben egy evõkanál olajon megpirítjuk a száraztésztát, belesuhintjuk a levesbe, és meg- várjuk, amíg az is megfõ. Megvidámítjuk finomra vá- gott zöldpetrezselyemmel. For- rón tálaljuk, kínálhatunk hozzá szárított csípõs paprikát. Jó étvágyat! Ilkovics Györgyné

12 december Jótékonysági est A Fõ utcai emlékpark ütemes fejlõdése érdekében jótékonysági estet szerveztünk, idén második alkalommal a Kemence Csárdában. Az egyesület elnökének köszöntõje után, az orosi iskolások adtak mûsort. Az est fõvédnökei Kovács Sándor és Gulyás József a megyei közgyûlés alelnökei voltak, megtisztelte rendezvényünket dr. Kovács Ferenc Nyíregyháza polgármestere és dr. Vinnai Gyõzõ kormánymegbízott is. A vacsorát követõen sok vendéget csábított a táncparkettre, az L.K.Beat együttes zenéjével. Egyesületünk hölgy tagjai görög táncot adtak elõ, majd a férfi vendégek is csatlakoztak. A közös táncórát követõen igazi görög hangulat árasztotta el a termet. Éjfél tájban mûsor keretében megválasz- tottuk a tánckirályt és a tánckirálynõt, majd a tombola sorsolás következett. Késõbb is- mét a finom ételek kerültek az asztalokra, majd hajnalig tartott a mulatság. Mindazoknak szeretnénk köszönetet Bizakodunk, hogy az elkövetkezendõ mondani, akik jelen voltak az estünkön, és idõben is hasonló támogatásoknak köszönazoknak is, akik anyagi tárgyi segítséget hetõen közelebb juthatunk majd céljaink nyújtottak, illetve eljuttatták tombola fel- megvalósulásához. ajánlásaikat. Szécsi Józsefné Orosért Közéleti Egyesület elnöke A 2008-as gazdasági-pénzügyi válság kitörése óta minden ügyfelünk számára fontossá vált, hogy a napi könyvelési, bérszámfejtési munkák mellett ingatlan, eszköz fejlesztéseik, külföldi megjelenésük is biztos Várjuk megtisztelõ kezekben hívását: legyen Most ehhez a tanácsadási munkához Ön is 50%-os mértékû támogatást kaphat! Hamarosan indul a KEOP energetika pályázat, ahol külsõ nyílászárók cseréjét, utólagos hõszigetelést, kazáncserét és megújuló energia (napelem, biomassza fûtés) alkalmazását támogatják vállalkozásoknak max. 65% mértékben! Várjuk megtisztelõ hívását: KÖNYVELÉS - PÁLYÁZATOK - KÉPZÉS Szûcs bútor Egyedi bútorok készítése. Konyha, étkezõ, nappali, elõszoba, hálószoba, gardrob bútorok tervezése, gyártása és beépítése Nyíregyháza-Oros Táltos utca 2. Tel: 42/ Generátorok, önindítók javítása. keleti és nyugati kocsik elektronikus hibáinak elhárítása. új akkumlátorok. számítógépes diagnosztika. SOLTÉSZ PÉTER AUTÓVILLAMOSSÁGI MÜSZERÉSZ 4551 OROS TÁLTOS UTCA mobil tel.: (06-30) Nyitvatartás: H-P Szo: Orosi Újság Kiadja: az Orosért Közéleti Egyesület, 4551 Nyíregyháza-Oros, Meggyes utca 76/A. Szerkesztõ: Szécsi Józsefné, tel.: 06-30/ Nyomdai elõkészítés: Örökségünk Könyvkiadó Kft., Nyíregyháza, Bercsényi utca 13., tel.: 06/ Megjelenik 2700 példányban Oros településrész egész területén ingyen. Az Orosi Újság évi 2. száma az Orosi Részönkormányzat támogatásával jelent meg.

SEMJÉNI KRÓNIKA 2008. december 2008/4. szám

SEMJÉNI KRÓNIKA 2008. december 2008/4. szám Kállósemjén Önkormányzatának lapja SEMJÉNI KRÓNIKA 2008. december 2008/4. szám A szeretet és békesség ünnepe A nép, amely sötétségben jár, nagy fényességet lát, és az embe- rek hirdetik az örömhírt. nagybevásárlás,

Részletesebben

KI MúlTjáT NEM ISMERI,

KI MúlTjáT NEM ISMERI, 1394 2010 2010. szeptember l XvII. évfolyam 8-9. szám l Az önkormányzat közérdekû, havonta megjelenõ lapja l ára: 100 Ft L A TARTAloMból visszatekintés Tóth Gábort, falunk polgármesterét, országgyűlési

Részletesebben

Csokoládé a beteg gyerekeknek. Pócsi élő betlehem. Mikulás, Mikulás, öreg Mikulás...

Csokoládé a beteg gyerekeknek. Pócsi élő betlehem. Mikulás, Mikulás, öreg Mikulás... Máriapócs Város Önkormányzatának lapja Felelős kiadó: Papp Bertalan Szerkesztő: Szerkesztő bizottság Honlap: www.mariapocs.hu E-mail: pocsiujsag@gmail.com Tel.: (42) 554-501 2013. december Röviden a tartalomból:

Részletesebben

Karácsonyi csokigyűjtés a beteg gyerekeknek

Karácsonyi csokigyűjtés a beteg gyerekeknek Máriapócs Város Önkormányzatának lapja Felelős kiadó: Papp Bertalan Szerkesztő: Szerkesztő bizottság Honlap: www.mariapocs.hu E-mail: pocsiujsag@gmail.com Tel.: (42) 385-533 2014. december A Görög Katolikus

Részletesebben

SEMJÉNI KRÓNIKA 2009. október 2009/4. szám

SEMJÉNI KRÓNIKA 2009. október 2009/4. szám Kállósemjén Önkormányzatának lapja SEMJÉNI KRÓNIKA 2009. október 2009/4. szám Elhunyt szeretteinkre emlékezünk természet. Az elmúlás ténye meg újra arra a szomorú fel- tompa fájdalom idõvel csilbennünket,

Részletesebben

A tizennegyedik állomás

A tizennegyedik állomás 1 RÁKÓCZI RÁKÓCZI 2 2 A tizennegyedik állomás Húsvét A nagyböjt liturgiáinak, imádságainak sorában ott találjuk a Jézus Krisztus szenvedésének útját végigszemlélő keresztutat. Igen népszerű elmélkedési

Részletesebben

Gégény Község Képviselő-testülete minden gégényi lakosnak Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet Kíván!

Gégény Község Képviselő-testülete minden gégényi lakosnak Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet Kíván! Helyi Közéleti Lap XVI. évfolyam. 2. sz. 2011. december MOTTÓ "Ez a föld a földem Ez a föld a földed Itt minket várnak És ránk köszönnek Ez a ház a házam Ez a ház a házad Itt minden a miénk: BARÁTAIM."

Részletesebben

BiztonságosaBBá válik a 3-as út Bagi főúti csomópontja

BiztonságosaBBá válik a 3-as út Bagi főúti csomópontja 20 éves a 1394 2014 XXI. évf. 1. szám l 2014. január l Ára: 100 Ft Az önkormányzat havonta megjelenő közérdekű lapja a tartalomból Önkormányzati hírek 2013. december végén Bag Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

Ó, kiscelli Szent Szûz...

Ó, kiscelli Szent Szûz... Új» AZ ÚJ SÁG CELLDÖMÖLKÖN IN GYE NES, A VI DÉ KI ELÕ FI ZE TÕK NEK HA VON TA 170 FO RINT XXIV. ÉV FO LYAM 14. SZÁM (566) 2012. SZEPTEMBER 14. CELLDÖMÖLK VÁ ROS ÖN KOR MÁNY ZA TÁ NAK LAP JA» Tanévkezdés

Részletesebben

A szeretet meleg szalmája

A szeretet meleg szalmája XX. évf. 12. szám 1394 2013 l 2013. december l Ára: 100 Ft Az önkormányzat havonta megjelenő közérdekű lapja a tartalomból Önkormányzati hírek 2013. november 28-án Bag Nagyközség Önkormányzata képviselőtestületi

Részletesebben

Koncert és jótékonyság a gimnáziumért

Koncert és jótékonyság a gimnáziumért Új» AZ ÚJ SÁG CELLDÖMÖLKÖN IN GYE NES, A VI DÉ KI ELÕ FI ZE TÕK NEK HA VON TA 170 FO RINT XXIV. ÉV FO LYAM 20. SZÁM (572) 2012. DECEMBER 07. CELLDÖMÖLK VÁ ROS ÖN KOR MÁNY ZA TÁ NAK LAP JA Koncert és jótékonyság

Részletesebben

Szákszendi. Készülődés. meg minden, hogy kifutunk időből és pénzből egyaránt. Így aztán izgalmunk hamar idegességgé válhat, örömünk

Szákszendi. Készülődés. meg minden, hogy kifutunk időből és pénzből egyaránt. Így aztán izgalmunk hamar idegességgé válhat, örömünk Szákszendi Szákszend Köz ség Ön kor mány za tá nak ha von ta meg je le nõ in for má ci ós lap ja Szákszend Község Önkormányzata 2012. december 16-án 16.00 órakor közös karácsonyi ünnepséget rendez a Faluházban,

Részletesebben

162,9. KözBiztonsági Központ létesül Bagon. millió forintot nyert Bag energetikai pályázaton!

162,9. KözBiztonsági Központ létesül Bagon. millió forintot nyert Bag energetikai pályázaton! 20 éves a 1394 2014 XXI. évf. 4. szám l 2014. április l Ára: 100 Ft Az önkormányzat havonta megjelenő közérdekű lapja a tartalomból az égetés szabályai A felügyelet nélkül hagyott tűz továbbterjedhet és

Részletesebben

VII. évfolyam, 2. szám 2011. december. őrizni működőképességünket. A támogatást a felhalmozódott számlatartozásainkra,

VII. évfolyam, 2. szám 2011. december. őrizni működőképességünket. A támogatást a felhalmozódott számlatartozásainkra, VII. évfolyam, 2. szám 2011. december Önkormányzat hírei Tisztelt Tiszaszentimreiek, Újszentgyörgyiek! Eseményekben gazdag időszakról számolhatunk be Önöknek egy ünnepi dupla számmal. A lakosság kérdez...

Részletesebben

Ó, mondd, te kit választanál...

Ó, mondd, te kit választanál... 20 éves a 1394 2014 XXI. évf. 9. sz. l 2014. szeptember l ingyenes kiadás Az önkormányzat havonta megjelenő közérdekű lapja a tartalomból testvérvárosi kaland Felejthetetlen napokat tölt - hettek iskolásaink

Részletesebben

XVIII. évfolyam 3. szám

XVIII. évfolyam 3. szám FORUM MARTINI Martonvásár város lapja Megjelenik havonta XVIII. évfolyam 3. szám 2009. március Petôfi a Nemzeti dalt szavalja Várjuk Önöket március 14-én, szombaton 16 órára az Emlékezés terére a nemzeti

Részletesebben

III. évfolyam 2. szám

III. évfolyam 2. szám III. évfolyam 2. szám i r e b m e Nov ÜNNEP Szent Márton Olvasom Szent Márton püspök életében, kit Laurentius Surius ír tizenegyedik könyvében, hogy midôn egykor azon dicsôséges szent, útjában lévén, egy

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ BERHIDA XXI. évfolyam 2. szám 2014. március Városi Önkormányzat lapja 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE A hosszú, hideg téli napok után mindenki alig várja, hogy tavasz legyen. Évezredek óta

Részletesebben

Őri Hírek ŐRISZENTPÉTEREN ÉLŐK LAPJA Ára: 200,-Ft, az őriszentpéteri családoknak ingyenesen juttatjuk el.

Őri Hírek ŐRISZENTPÉTEREN ÉLŐK LAPJA Ára: 200,-Ft, az őriszentpéteri családoknak ingyenesen juttatjuk el. 2013. március 28. 1 ŐRISZENTPÉTEREN ÉLŐK LAPJA Ára: 200,Ft, az őriszentpéteri családoknak ingyenesen juttatjuk el. Tartalom A jel gondolatok húsvéthoz Iskolai szülői szervezet Önkormányzati tervek a költségvetés

Részletesebben

Díszpolgárokat avattunk! Újabb álmunk, a faluközpont:

Díszpolgárokat avattunk! Újabb álmunk, a faluközpont: VII. évfolyam 5. szám 2010. szeptember MAKÁDI ÚJSÁG Makád Község Önkormányzata és a Református Egyház lapja Díszpolgárokat avattunk! Németh Jenő Németh Jenőné Újabb álmunk, a faluközpont: Balogh Sándorné

Részletesebben

Létezésünk értelme. A TARTALOMBóL. ingyenes. 2009 november. közéleti havilap

Létezésünk értelme. A TARTALOMBóL. ingyenes. 2009 november. közéleti havilap ingyenes közéleti havilap 2009 november November hónap a halottak hónapja. Ilyenkor sokan járják a temetőket, a halottak hazáját, és közelebb kerülnek azok hoz a kérdésekhez, amelyek foglalkoztatják az

Részletesebben

SZIGETBECSEI. fejlődésről szól.

SZIGETBECSEI. fejlődésről szól. XVII. évfolyam 1. szám 2015. január-február SZIGETBECSEI KRÓNIKA Évértékelés, tervek, gondolatok Véget ért a 2014-es esztendő, eljött a számvetés ideje, s itt az idő az új év tervezésére. Az év utolsó

Részletesebben

A közös advent fényei. Mikulás hozta és vitte az ajándékokat. Tartalom

A közös advent fényei. Mikulás hozta és vitte az ajándékokat. Tartalom 2011. december Tartalom Kiemelt arany a néptáncosainknak 2. oldal Kilencvenéveseket köszöntöttünk 2. oldal Síkosság mentesítési felhívás 3. oldal Kátyúztatunk a tél előtt 3. oldal Mezőföldi Mikulás-túra

Részletesebben

2010. ÉVI ORSZÁGGYŰLÉSI

2010. ÉVI ORSZÁGGYŰLÉSI ingyenes közéleti havilap 2010 április 2010. ÉVI ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ VÁLASZTÁS TÓTH GÁBOR, a FIDESZ KDNP képviselőjelöltje már az 1. fordulóban mandátumot szerzett Pest megye 5. számú választókörzetében

Részletesebben

Lébény IV. ÉVFOLYAM 23. SZÁM INFORMÁCIÓS LAP ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSÁBAN

Lébény IV. ÉVFOLYAM 23. SZÁM INFORMÁCIÓS LAP ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSÁBAN 2010. december Ingyenes kiadvány IV. ÉVFOLYAM 23. SZÁM INFORMÁCIÓS LAP ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSÁBAN Mikor lesz végre karácsony? Diákkoromban többször hallottam egy első hallásra hihető, ám mégis dőre állítást:

Részletesebben

Vándorkiállítás Szabó Magda írónõ emlékére

Vándorkiállítás Szabó Magda írónõ emlékére Vándorkiállítás Szabó Magda írónõ emlékére 2 KEREPESI VÉLEMÉNY 2009. JANUÁR Ünnepség a Faluházban a Magyar Kultúra Napja alkalmából Vándorkiállítás Szabó Magda írónõ emlékére Turcsányi Béla festõmûvész

Részletesebben

Péter hitével, Pál szívével

Péter hitével, Pál szívével Péter hitével, Pál szívével XVI. Benedek pápa rendelkezése szerint a katolikus egyházban 2013. a Hit Éve. Ebben az évben különös hangsúlyt kap a búcsúnk ünnepe, hiszen gyönyörű templomunk a két főapostol,

Részletesebben

XVIII. évfolyam 2. szám

XVIII. évfolyam 2. szám FORUM MARTINI Martonvásár város lapja Megjelenik havonta XVIII. évfolyam 2. szám 2009. február Várjuk Önöket február 28-án 16 órakor az Ifjúság Klubjába (Dózsa Gy. u. 4.) Szerep vagy valóság c. kiállításra;

Részletesebben

LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR,

LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, XXIII. évfolyam11. szám Szent András hava, Õszutó, Enyészet hava 2011. november 27. Ára: 120 Ft ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN A szeretet fényében LAKITELEKI ÜNNEPI HÉT Ezúton is nagy szeretettel

Részletesebben

JUBILEUMI ÜNNEPSÉG A BÖLCSÕDÉBEN

JUBILEUMI ÜNNEPSÉG A BÖLCSÕDÉBEN XXIV. év fo lyam 18. szám 2009. október 30. Ára: 150 fo rint www.szerencsihirek.hu SMS: 06-20/940-2066 JUBILEUMI ÜNNEPSÉG A BÖLCSÕDÉBEN KÖZ ÉLE TI LAP MEG JE LE NIK KÉT HE TEN TE SZERENCSEN ÉS KÖR NYÉ

Részletesebben