Minden Kedves Olvasónknak Áldott Karácsonyt kívánunk!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Minden Kedves Olvasónknak Áldott Karácsonyt kívánunk!"

Átírás

1 OROSI ÚJSÁG december Közéleti lap Alapítva: 2001-ben XII. évfolyam 2. szám Négy orosi hétvége az adventi készülõdés jegyében Kedves Orosiak! parkban hagyományteremtõ céllal felál- sor. A beszélgetés moderátora Kujbusné Közeledik az év vége, a karácsonyi lítjuk az orosiak közös adventi koszorú- Mecsei Éva a levéltár igazgatója lesz. várakozás, az advent idõszaka, ami az ját. Az elhelyezett adventi koszorút december 8-án az iskola ebédév legszebb, legbensõségesebb ünnepe. órakor Fehér János, orosi református lel- lõjében kor kezdõdik Gosztola A meghitt készülõdés jegyében az Oro- kész megáldja, majd meggyújtjuk az el- Adél és Tóth Károly nyíregyházi színsért Közéleti Egyesület minden adventi sõ gyertyát. A gyertyát meggyújtják: dr. mûvészek elõadása a karácsony jegyéhétvége szombatján különbözõ rendez- Tirpák György, önkormányzati képvise- ben, majd 16 órakor az Emlékparkban vényeket szervez. Az alábbiakban az lõ és Kotán Miklósné, óvodavezetõ. Ezt Szováti Tamás, orosi római katolikus adventi programjaink iránt szeretnénk követõen 17 órakor az iskola ebédlõjé- plébános áldása után meggyújtjuk a máfelkelteni az érdeklõdésüket. ben az orosi születésû Kováts Judit (szü- sodik gyertyát. A gyertyát meggyújtja december 1-jén a Fõ utcán lévõ letett Pók Judit) Megtagadva címû nagy- Berzeviczy László, egyesületi alelnök XX. sz. áldozatainak emléket állító sikerû könyvének bemutatójára kerül Folytatás a 2. oldalon Minden Kedves Olvasónknak Áldott Karácsonyt kívánunk!

2 2 Folytatás az 1. oldalról és Dr. Papp Katalin, egyesületi tag. Eközben az Iskola ebédlõjében a gyermekek, szülõk, pedagógusok és az Egyesület tagjai karácsonyfa díszeket készítenek. A szorgos gyerekekhez a Mikulás is bekopogtat az ablakon, aki a gyermekeknek apró ajándékkal és édességgel fog kedveskedni december 15-én kora délután a tûzoltók segítségével az Emlékparkban található örökzöldet a tavalyi évhez hasonlóan felöltöztetjük, helyükre kerülnek a díszek és az égõsorok. 14 órától az Iskola ebédlõjében a vállalkozó szellemû és sütni tudó egyesületi tagok, gyermekek és szüleik sokféle süteményt fognak sütni. Az Emlékparkban 16 órakor Szokira János, orosi görög katolikus parókus áldása után meggyújtjuk a harmadik gyertyát. A gyertyát meggyújtja : Ráb Jánosné, egyesületi alelnök és dr. Jászai Tamás, egyesületi tag december 22-én 14 órától elkezdõdik az adventi programsorozatunk legtartalmasabb délutánja. Az Emlékparkban a három egyház képviselõi közösen mondanak imát, majd az adventi koszorún meggyújtjuk a negyedik gyertyát. A gyertyát dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza Megyei Jogú Város polgármestere, országgyûlési képviselõ és Szécsi Józsefné, egyesületi elnök gyújtják meg. A park elõtt szalmabálákat helyezünk el, ahol a gyermekek és a megfáradt felnõttek ücsöröghetnek. A parkot karácsonyi énekek zengik majd be, felgyulladnak az izzók a karácsonyfán, az óvodás és az iskolás gyermekek verseket, énekeket adnak elõ s közben az üstbõl forralt bor illata száll, de a tea és a zsíros kenyér lila hagymával, valamint a tárcsákon sütött lapcsánka sem maradhat ki az est kínálatából. Mindezekkel a finom ételekkel és italokkal szeretnénk a megjelenteket kínálgatni. Remélem kellõképpen felkeltettük a fent leírtakkal a kedves olvasók figyelmét, és rövidesen arról fognak tanakodni, hogy miképpen tudnának mind a négy hétvége részesei lenni. Nagy szeretettel hívunk és várunk mindenkit, akik azonosulni tudnak az általunk kínált programokkal. Az Orosért Közéleti Egyesület nevében békés, boldog szeretetteljes Karácsonyi Ünnepet és eseményekben gazdag Boldog Új Esztendõt kívánok! Szécsi Józsefné Orosért Közéleti Egyesület elnöke december 1. (szombat) 16:00 óra Az elsõ adventi gyertya meggyújtása Oros közös adventi koszorúján Helyszín: A XX. század orosi áldozatainak emlékparkja, Fõ utca 17:00 óra Kováts Judit: Megtagadva címû regényének könyvbemutatója (moderátor: Kujbusné Mecsei Éva, a megyei levéltár igazgatója) Helyszín: Általános iskola ebédlõje, Fõ utca december Adventi programok Oroson december 8. (szombat) 14:30 óra Gosztola Adél és Tóth Károly színmûvészek karácsonyi elõadása. Helyszín: Általános iskola ebédlõje, Fõ utca :00 óra Közös karácsonyfadísz készítés, Mikulás érkezése a gyerekekhez. Helyszín: Általános iskola ebédlõje, Fõ utca :00 óra A második adventi gyertya meggyújtása Oros közös adventi koszorúján. Helyszín: A XX. század orosi áldozatainak emlékparkja, Fõ utca december 15. (szombat) 13:00 óra Oros közös karácsonyfájának díszítése Helyszín: A XX. század orosi áldozatainak emlékparkja, Fõ utca 14:00 óra Karácsonyi sütemények készítése gyerekekkel Helyszín: Általános iskola ebédlõje, Fõ utca :00 óra A harmadik adventi gyertya meggyújtása Oros közös adventi koszorúján Helyszín: A XX. század orosi áldozatainak emlékparkja, Fõ utca december 19. (szerda) 18:00 óra Cantemus Kóruscsalád karácsonyi koncertje Helyszín: Orosi római katolikus templom, Vezér utca december 22. (szombat) 14:00 óra Ökumenikus imádság és a negyedik adventi gyertya meggyújtása Oros közös adventi koszorúján Helyszín: A XX. század orosi áldozatainak emlékparkja, Fõ utca 14:30 óra Orosi adventi forgatag, karácsonyi dalokkal, ínyencségekkel és forralt borral Helyszín: A XX. század orosi áldozatainak emlékparkja, Fõ utca december 24. (hétfõ) 15:00 óra Kántálás az orosi görög katolikus egyházközség szervezésében Betlehemes menet a Cifra fasor végétõl (Jánócsik Ferenc elõtt) a Szent András Ház udvaráig (Vezér utca).

3 2012. december friss földdel is kicseréltük az elhasználtat. Mivel nagy meleg Egyesületünk életébõl volt a nyár folyamán nagyon nagy megpróbáltatás volt a növények számára, de tagjaink lelkes hozzáállásának köszönhetõen locsolással próbáltuk életben tartani a virágtöveket. A Katolikus Temetõben lévõ Hõsi Emlékmûnél és a XX. sz. áldozatainak emléket állító Fõ utcai parkban is több száz tõ egynyári virág került beültetésre az árvácskák helyére. Mivel a virággal beültetett területeket sem kíméli a gaz, augusztus hónapban több délután is megszerveztük a kapá- Az Orosért Közéleti Egye- lást. Szeptemberben több száz sület tagjai nagy elkötelezett- tõ tulipán és jácint hagymát ülséget éreznek a szép ápolt virá- tettünk el az általunk gondozott gos településrészért. Ennek je- területeken, bízva abban, hogy gyében nyáron és az õsz folya- tavasszal a virágzó növényekmán is nagyon sokat tettünk kö- ben tudunk majd gyönyörködni. zösen azért, hogy Oros utcáin Október hónapban a Katolijárva a kedves lakók minél több kus Temetõnél évelõ növényevirágos területtel találkozzanak. ket ültetett Egyesületünk a ki- Mint azt már korábbi szá- szedett egynyári virágok helyémunkban is írtuk fõ hangsúlyt a re, árvácskát is ültettünk azzal is Fõ utcán lévõ Emlékparkra for- színesebbé téve a területet. dítunk, de sokat dolgoztunk a A Református Temetõben Katolikus temetõben, illetve a lévõ Lányi Emlékmû környezekörforgalomnál, és látható vál- te is megszépült. Az évelõ növétozás történt a Református te- nyek mellé tulipán hagymát is metõben lévõ Lányi Emlékmû ültettünk, gyomtalanítottunk, körül is. ápoltuk a területet. Júliusban a NYIRVV Kft. A körforgalomnál kiszáradt munkatársai segítségével a Lá- növények helyére is újak kerülnyi emlékmûnél lévõ fa karók tek, így ez a terület is ápoltabb, helyére szép faragott oszlopok szebb lett a dolgos kezek által. kerültek. A Katolikus Temetõ Remélhetõen a lakosság is kerítése elõtt lévõ dudvás terü- felfigyelt ezen virágos terüleletet is elkezdtük szebbé vará- tekre, s kérésünk minden kedzsolni. A Temetkezési Vállalat ves lakó felé, hogy ezeken a tesegítségével kiszedésre került a rületeken ha illetéktelen, rongágaz, a földet kiásták, és a Hulla- ló, szemetelõ egyénekkel találdékgazdálkodás jóvoltából ter- koznak, hívják fel figyelmüket mõföldet is kaptunk ami bedol- arra, hogy ez a mi településünk gozásra került a gazos föld he- és próbáljuk meg sajátunknak lyére. A föld munkában sokat érezni. köszönhetünk Egyesületünk Ha ezt a szemléletet sikerül tagjának, aki munkagéppel be- sok emberben elmélyíteni akkor dolgoztatta a termõföldet, s ezt követõen beültetésre kerülhettek az egynyári virágok. A hat darab virágládában is újabb növények kerültek beültetésre, és már nem dolgoztunk hiába! Szécsi Józsefné Orosért Közéleti Egyesület elnöke 3 Tovább épül Oros Fõ utcáján az emlékpark! Az Orosért Közéleti Egyesü- kell megteremtenünk, támogalet 2003-ban elhatározta, hogy tókat kell felkutatnunk. Közös létrehozza a XX. sz. orosi áldo- célunk megvalósítása érdekében zatainak emléket állító parkot. A 2010., évben egy-egy és Fõ utcán lévõ volt orvosi rendelõ 2012-ben két jótékonysági estet épületének lebontását követõen szerveztünk. Egyesületünk által 2009 évben lehetõsége nyílt kiadott Bosnyák Béla könyv elegyesületünknek a tervek elké- adásából származó bevételt is szíttetésére, majd 2010-ben a erre a célra fordítottuk. A részönkivitelezési munkálatokat is el kormányzat anyagi támogatástudtuk kezdeni. A tervek szerint sal segíti terveink megvalósulávalósult meg a park elsõ üteme, sát. Mindezeken túlmenõen bíahol 316 áldozat neve került fel- zunk abban, hogy a városi önvésésre akik életüket veszítették. kormányzat is további anyagi Külön táblán kerültek elhelye- segítségét tud nyújtani, hogy a zésre az I. világháború, a II. vi- II. ütem megvalósulásán túlmelágháború, a tanácsköztársaság nõen 2013 évben az emlékmû is és a holokauszt áldozatai. elkészülhessen és ezzel teljes Örömmel tapasztaljuk, hogy mértékben befejezhessük a XX. nyár óta mindig van friss virág a század orosi áldozatainak emléhozzátartozók jóvoltából, egye- ket állító parkot. sületünk tagjai a virágok beülte- Amennyiben Ön is szeretné tésérõl és ápolásáról gondos- Egyesületünket támogatni, hogy kodnak tavasztól késõ õszig, a elképzelésünket valóra válthas- NYÍRVV munkatársai a fû nyí- suk a következõ számlaszámra rását végzik folyamatosan. juttathatja el adományait: 2013 tavaszán tovább folyta- Erste Bank: tódik a park építése. A II. ütem ben egy szabadtéri színpad né- Elérhetõségünk: zõtérrel kerül megépítésre, illet- Orosért Közéleti Egyesület ve füvesítés, parkosítás a ter Nyíregyháza Meggyes vünk. A parkban további ülõbú- utca 76/A torok, szemetesek és köztéri vi- lágító oszlopok is elhelyezésre kerülnek majd. Ahhoz, hogy megvalósuljon ez a tervünk az anyagi forrásokat Szécsi Józsefné Orosért Közéleti Egyesület elnöke Az egyesület tagjai virágot ültetnek a XX.sz-i emlékparkban Ajánlja adója 1 %-át Oros kulturális életének támogatására, az Orosért Közéleti Egyesület javára! Adószámunk: Felajánlásával a Fõ utcai emlékpark befejezését támogathatja.

4 4 Az Orosi Újság elõzõ szá- mában örömmel értesítettem Önöket arról, hogy elindulnak rövidesen az orosi településrészen is a szennyvízberuházás kivitelezési munkálatai, s ennek eredményeként a település egészén teljessé válik az in- frastruktúra. A munkálatok el is kezdõdtek közel öt éves késéssel, hiszen már 2007 elején olyan ígéret hangzott el az akkori vá- rosvezetés részérõl, hogy rövidesen indul a beruházás, s így az érintett mintegy 1000 ingatlan tulajdonos megkötötte a vonatkozó lakástakarékpénztári szerzõdést, s immár eleget is tett részletfizetési kötelezett- ségének eleje óta lassan hat év is eltelt. Ezen idõszak alatt egyrészt új utcák nyíltak Oroson, de a város egyéb részein is másrészt pedig már meglévõ utcákban épültek fel új családi házak. Sajnos a jelenlegi helyzet alapján ezen utcákban nincs lehetõség a szennyvízhálózat kiépítésére, mivel ezen ingat- lanok értelemszerûen nem kerülhettek be a pályázathoz be- TISZTELT NYÍREGYHÁZI-OROSI POLGÁROK! nyújtáshoz kerülõ terveke, csak az orosi településrészen lót hagy maga után. mûszaki dokumentációkba és több tucat ingatlan tulajdonost A városvezetés remélheengedélyekbe. érint, Nyíregyháza egész terü- tõleg akár a kormányzati se- A korábbi városvezetés, letén pedig több száz lakos is gítséggel is el tudja majd érni valamint a projekt felelõse is méltatlan és igazságtalan hely- azt, hogy legkésõbb 2014-re olyan ígéretet tett, az érintett zetbe kerül, ha nem sikerül va- biztonságossá váljon a közle- Polgárok felé, hogy a kivitele- lamilyen megnyugtató megol- kedés az érintett csomóponzés során kerülnek be ezen te- dást találni a probléma orvos- tokban, s ne kelljen további rületek, s így ott is megvalósul lására. emberéletekkel fizetni a több a szennyvízberuházás. Az orosi településrész kép- évtizedes mulasztásért. A szakemberek álláspont- viselõjeként én, a lehetõségeját én is magamévá tettem, s im függvényében mindent Tisztelt Nyíregyházi-Orosi éveken át azzal áltattuk és ál- meg fogok tenni a probléma Polgárok! tattam az érdeklõdõ és nyugta- megoldása érdekében, s ezt ké- Ígérem Önöknek, ígérem lankodó Lakótársaimat, hogy rem majd a városvezetéstõl és Nektek, hogy a fentiekben meg fog valósulni a beruházás a nyíregyházi országgyûlési részletezett problémák megolezen új területeken is. képviselõktõl is. dása és feladatok elvégzése ér- Ezt hangoztattuk pl. a Fel- Biztos vagyok abban, hogy dekében minden tõlem telhetõt hõ köz, a Naspolya köz, a az érintett önkormányzati kép- meg fogok tenni, s a városve- Mezsgye utca. lakóinak is, viselõtársaim is hasonló mó- zetéssel együttmûködve és sõt ez volt az álláspont egészen don szembesültek ezzel a hely- együtt gondolkodva elérjük a kivitelezés megkezdéséig. zettel, s õk is azon lesznek, majd célkitûzéseinket júliusától a szenny- hogy megnyugtató megoldást Az Orosi Újság jelen szávízberuházásra váró Lakosság keressünk mindannyiunk mában részletesen beszámo- egy közgyûlési döntés értel- megelégedésére. lunk az Adventi ünnepi progmében ugyanannyit fizet a A megoldás érdekében vá- ramokról, amely programhoz szennyvíz szippantásáért és el- rom az érintett Lakótársaim ja- kapcsolódik a már hagyo- szállításáért, mint a szennyvíz- vaslatait, észrevételeit és véle- mányt teremtõ világhírû hálózattal rendelkezõ lakosok. ményét is. Cantemus Kóruscsalád kará- De csak azokat illeti meg ez címem: csonyi koncertje. a kedvezmény, akik benne A koncert évi decem- vannak 2007-tõl a program- Telefonos elérhetõségem: ber hó 19. napján 18 órai kezban, s rendelkeznek Ltp-szer- 06/30/ , vagy dettel kerül megrendezésre az 06/20/ Orosi Római Katolikus Templomban. Az Orosi Újság elõzõ szá- Ünnepi programjainkra mában beszámoltam a 41. sz. tisztelettel és szeretettel váfõútnak a Szállási u. és Vezér runk mindenkit. utcai keresztezõdésének a tervezett átépítésérõl is. Ennek ré- Kívánok Önöknek, kívánok vén a keresztezõdéseken való Nektek Áldott és Békés Kaáthaladás biztonságossá válna. rácsonyt és egy sikeresebb, A tervezett átépítéshez Boldog Új Esztendõt ben pályázati forrást is nyert a város, de ennek ellenére az érintett megyei és országos szervek hozzáállása még jelenleg is igen sok kívánnivazõdéssel, vagy pedig készpénzben befizették a lakossági hozzájárulást. A fent felsorolt utcák, illet- ve területek lakóit ez a kedvezmény nem illeti meg, most pe- dig a jelenlegi állás szerint még azzal is sújtani fogjuk õket, hogy ingatlanaik vonat- kozásában nem fog megvaló- sulni a szennyvízhálózat kiépítése. Úgy gondolom, hogy ez december Tisztelettel és Üdvözlettel: Dr. Tirpák György képviselõ

5 2012. december 5 Beszámoló az évi forradalom és szabadságharc emlékére megtartott ünnepségünkrõl A forradalomnak és szabadságharcnak nem voltak orosi áldozatai, de voltak olyanok, akiket bebörtönöztek a forradalom alatt tanúsított ma- gatartásukért, helytállásukért, illetve voltak olyanok is, aki- ket évtizedekre listára tettek, s ennek eredményeként csak a végzettségüknek és képesíté- süknek nem megfelelõ mun- kát végezhettek. Az ünnepi beszédet úgy próbáltam megírni, hogy rávilágítsak arra, hogy a kádári árulás mellett milyen tényezõk tették lehetõvé a történelem meghamisítását és a kádárrendszer több mint három évtizedes fennmaradását. Ilyen tényezõ volt a nagy Szovjetunió szuronya és a Nyugat közönye mellett a Média! Az a cseléd és lakájmédia, amely még napjainkban is jelen van, s hálózata hathatós segítségével lehettek a rendszerváltás óta Magyarországnak olyan miniszterelnökei, akik a kádár-rezsimet is hûen kiszolgálták, illetve erkölcstelen módon lettek haszonélvezõi a rendszerváltásnak, majd Ünnepi megemlékezésün- kön az Orosi Herman Ottó Tagiskola pedagógusai értékes irodalmi mûsort adtak elõ, majd az Orosi Posta elé vonultunk, amelynek épülete az Orosi Nagyközségi Tanácshá- za helyén áll. Itt megkoszo- rúztuk az Orosért Közéleti Egyesület és a Részönkormányzat által már korábban el- helyezett emléktáblát. A posta elõtt az Orosért Közéleti Egyesület elnöke mondta el ünnepi gondolatait pedig a legkárosabb liberaliz- úgy, hogy kiemelte a forradamusuk révén adósságcsapdába lom és szabadságharc orosi vokényszerítették még az unoká- natkozásait és azon orosi sze- inkat is. mélyeket, akik tevékenyen részt vettek a forradalomban. Ilyen tényezõ volt még a behódoló és asszisztáló értel- A postától az Orosi Refor- miség, amelynek képviselõi mátus Egyházközség Lelkészi szellemi lámpásként nem az Hivatalához fáklyás menetben igaz utat világították meg, ha- vonultunk át, s ott megkoszo- nem a kommunizmus és bolse- rúztuk Bíró Sándor volt reforvizmus eszméit fényezték és mátus tiszteletes emléktáblá- dicsõítették. ját. Az értelmiség egy része ma Bíró Sándor Tiszteletes Úr is hasonló módon viszonyul az Orosi Forradalmi Bizottság Magyarországhoz, s nem az vezetõjeként nagy szerepet Országunk haladásán fárado- vállalt abban, hogy Oroson zik, hanem csupán a kormány vérontásra nem került sor megbuktatását tekinti feladatá ban. nak, s ennek érdekében a hazaárulástól sem riad vissza. A Tiszteletes Úr értékrendjével, emberségével és tisztán- Ünnepi beszédemben szól- látásával meggátolt minden tam az országon belüli és a olyan emberi cselekedetett, nemzetközi kettõs mércérõl is. Az Orosi Emlékpark amelyben a holokauszt áldoza- taira is méltó módon emlékezünk világosan és egyértelmûen kifejezi az értékrendünket. Mi elítélünk minden diktatúrát. A fasizmust-nácizmust ugyanúgy, mint a kommunis- ta-bolsevik diktatúrát! Ezt várjuk el Országunkban az államhatalmi, a bûnül- dözõ és igazságszolgáltatási szervektõl egyaránt! De ezt várjuk el az Európai Unió szerveitõl is! amelyek beszennyezték volna a forradalom tisztaságát. Bíró Sándor Tiszteletes Úr emléktáblájánál az õt követõ Fehér János Tiszteletes Úr fej- tette ki ünnepi gondolatait, amelyben igen szemléletesen kifejtette és rávilágított arra, hogy a mai kor esendõ embere hogyan jutott el az Isten-tagadástól az értékek tagadásáig, majd pedig embertársai megtagadásáig. Ez a folyamat csak Istenre támaszkodva és a szeretet erejével fordítható vissza. Az 1956 évi forradalom és szabadságharc hõseire, áldozataira és az azt követõ idõ- szakot megszenvedõ elõde- inkre emlékeztünk az Orosi Emlékpark -ban október 23-án. Méltó módon ünnepeltük meg tehát az Orosi Településrészen az 1956 évi Forradalom és Szabadságharc 56. évfordu- lóját, amely forradalom hacsak néhány napra is de meg- rengette a világot. Van bennünk azonban egy jelentõs mértékû hiányérzet is, nevezetesen az, hogy a for- radalom és szabadságharc 50. évfordulóján, október 23-án a békésen emlékezõ közösségre fegyverrel támadó köztörvényes bûnözõk még mindig nem nyerték el méltó büntetésüket. Nyíregyháza-Oros, november 24. Dr. Tirpák György képviselõ

6 december Nefelejcs Óvoda A nyári idõszak után a szeptember az A gyermekkorban igazán boldog érzéóvoda számára is a megújulás, újrakezdés sekkel átélt ünnepek határozzák meg ideje. nagyrészt, hogyan viszonyulunk felnõtt- Azok a tanköteles korú gyermekek, ként az ünnepekhez. akik kellõképpen felkészültek az iskolai Az õszi idõszakban több programot életre, elbúcsúztak tõlünk és immár az is- a Herman Ottó tagiskolával közösen kolában bizonyítják rátermettségüket. bonyolítottunk le: Helyüket azok a 3 éves gyerekek fog- Szept.4-én az Állatok Világnapja allalják el, kiknek szülei óvodáinkat válasz- kalmából rajzversenyen vehettünk részt a A településrész központjában a mintották gyermekük számára. A beszoktatás Herman Ottó tagiskolában. Gyönyörû denki Betlehemének elkészítése. az idén is zökkenõmentes volt, a szoká- munkák születtek, melyeket a tanító nénik Advent 2. hete: dec.3-9. soknak megfelelõen a gyermekek egyéni díjaztak. Mikulásvárás igényeit a szülõk kéréseit figyelembe vé- Szeptember 28-án a Magyar népmese csoportonként közös ajándékkészítés ve. Már csak reggelenként van néha elér- napja alkalmából a Herman Ottó tagiskola a Mikulásnak zékenyülés, a nap folyamán rendben foly- diákja tartottak óvodánkban vetítéssel mikulás csomagok beszerzése szülõi nak az óvodai élet tevékenységei. egybekötött mesefelolvasást. segítséggel Az õszi idõszak gazdag lehetõséget Az idén is váltottunk bérletet a Mó- december 3. Csodaváró nap óvóbiztosít az óvodások számára a természet ricz Zsigmond Színház gyermekelõadása. nõk bábjátéka megismerésére, az évszak jegyeinek meg- ira : szept 24-én. Péter és a farkas c. december 5. Mikulás nap figyelésére, tapasztalataikat, ismereteiket darabot nézhettük meg. December 12-én december 6. iskolások énekes-verses folyamatosan bõvítik. A felfedezésekben az Alíz meséje elõadásán veszünk részt. mûsora aktívan vehetnek részt, érdeklõdésüknek, Szeptember 28-án az Élet úti óvodá- Luca napi elõkészület és képességeiknek megfelelõen tehetnek ban, október 5-én a Deák utcai épületben szert alkalmazni képes tudásra. szerveztük meg a Mihály napi vásárt, me- Advent 3. hete: dec Idén is megszerveztük szülõigényre és lyen a családok is részt vettek. Hagyo- 13-án Luca-napialakoskodás, a Lufinanszírozás keretében a tehetséggondo- mányõrzés és a modern tánc, zenés torna ca-napi kotyolás eljátszása hagyomázó külön foglalkozásokat: szórakoztatta a közönséget. Az idén sem nyos jelmezekben a Napsugár csoport elõ- úszás elõkészítés maradt el a szõlõpréselés, tengeri morzso- adásában vizuális mûhely lás, napraforgó bugázás, és a diótörés, kö- karácsonyi díszek, asztali díszek ké- drámajáték zös falatozás. A szülõk saját készítésû sü- szítése csoportonként népi játék teményeket árultak, melynek bevételét az jelmezek készítése a betlehemes já- angol nyelv óvoda számára ajánlották fel. A támoga- tékhoz foci-suli tásból a csoportszobák bútorzatát bõvítet- egyénenként díszek készítése a csa- A beszédhibás gyermekekkel heti egy tük. lád karácsonyfájára alkalommal logopédus foglalkozik. Bizto- Október 12-én a Bozsik Program ke- ajándékkészítés az Idõsek Otthona sítani tudjuk a speciális fejlesztést igénylõ retében megrendezett focinapon a Városi lakói számára gyermekek szakellátását is. Stadionban focizhattak foci-sulis növen- Készülõdés a Betlehemes játékokra A jelenlegi tanévben is kiemelten fog- dékeink án 17 -tól Betlehemes játék a Rólalkozunk a néphagyomány ápolásával, Október 23. alkalmából a gyermek- mai Katolikus templomban az Élet úti a népi kultúra átörökítésével. kel közösen virágot vittünk a XX. század óvodások elõadásában. Célunk olyan élmények megterem- áldozatai emlékére létesített emlékparkba. 16-án Betlehemes játék a Római Katése, melyek elõsegítik a kultúra befoga- Október 26-án a Herman Ottó tagis- 30 tolikus templomban 8 -tól, a Görög Kato- 00 dását, azoknak az õsi hagyományoknak kola mesemondó versenyén szerepeltek likus templomban 12 -tól a Deák utcai a tiszteletét ébresztik fel, melyek az ott- gyerekeink nagy sikerrel. óvodások elõadásában melyekre mindenhonhoz, a szülõföldhöz, gyökereinkhez Halottak napja elõtt gyertyákat gyúj- kit szeretettel várunk. kötnek. tottunk, beszélgettünk az ünneprõl. A nevelés folyamatában a népi kultúra November elsõ hetében Töknapot Advent 4. hete: dec azon elemeit építjük be, amelyek igazod- tartottunk, sült tököt és töklámpást készí- csoportonként mákos kalács, vagy nak a gyermek életkori sajátosságaihoz, a tettünk. mézes kalács készítése közösen a mindennapi óvodai életet gazdagítják kül- gyermekekkel sõségeikben és belsõ tartalmukban egy- Hamarosan itt az Advent ideje. Betlehemes játék elõadása az Idõsek aránt. Az ünnepek megfelelõ keretet biz- Az advent, a hozzá kapcsolódó miszti- Otthonában tosítanak a népi hagyományok felelevení- kum magával ragadja a gyermekeket és Karácsonyi ünnepség az óvodában. tésére és továbbvitelére. felnõtteket egyaránt. Emiatt kiemelten Az ünnepekre az érzelmi nevelésben foglalkozunk és készülünk rá. Óvodásaink és dolgozóink nevében kívábetöltött szerepük miatt különös figyelmet nok minden Orosi lakosnak szeretetteljes fordítunk. Az ünnepek kiemelik résztve- Advent 1. hete: Nov.26 dec.2. Békés Karácsonyt és Boldog Új Évet! võit a hétköznapokból, örömet visznek az az adventi koszorúk elkészítése óvoda életébe, gazdagítják a gyermekek ablakdíszek, csoportszobai díszek Kotán Miklósné érzelemvilágát. készítése papírból, kartonból, textilbõl Tagóvoda vezetõ

7 2012. december Hírek az orosi iskola életébõl Alig fejeztük be a progralõdõ Szívesen látjuk az érdek- kaptak. Azok a gyerekek akik ünneplés hónapja. A negyedimokban gazdag 2011/2012-es szülõket a nyílt tanítási nem értek el helyezést se szo- kesek Vondorkovicsné Tisza tanévet, máris megnyitottuk a napokon és egyéb rendezvé- morkodhattak, hisz emléklapot Dóra és Kapu Tiborné segítsé- 2012/2013-as tanévet. Minden nyeinken. és apró ajándékot is vihettek gével már nagy izgalommal év új feladatokkal, új remé- Ebben a tanévben is beindí- haza. készülnek a karácsonyi mûsor- nyekkel kezdõdik. Az idei év is tottuk szaktárgyi szakköreinre Október végén Halloween- ra, melyet több alkalommal is tartogat számunkra izgalmas ket. Tanulóink részt vehetnek emlékeztünk. A tanulók vi- szeretnének bemutatni. Itt ra- perceket, programokat. integrált szakkörön, környerészt. dám programokon vehettek gadom meg a pillanatot, hogy Szeptemberben, most is, zetismereti és elsõsegélynyújalmát A kincskeresés mellett tisztelettel és szeretettel meg- mint mindig nagy izgalommal tó foglalkozásokon. Ezek melsenyen halászhattak és táncver- hívjak minden kedves orosi lamint vártuk a kis elsõsöket. Nagy lett indítottunk olyan foglalkodásukat. mutathatták be tánctu- kost december 20-ára intézmévártuk örömünkre szolgált, hogy sike- zásokat is melyeken tanulóink nyünkbe, hogy együtt ünnepelörömünkre rült egy elsõ osztályt indíta- hasznosan tölthetik el szabada Hamarosan itt a december, hessük a szeretet ünnepét! nunk 20 fõvel! Muszka Andrea idejüket! Ilyen a néptánc és a gyerekek kedvenc hónapja. Az iskola minden tanulója tanítónõ és Kovács Ákos tanító labdarúgás. Már nagyon várjuk a kedves és dolgozója nevében a követ- bácsi nagy örömmel, lelkese- Az orosi iskolásokért alaradhatatlanul Mikulás bácsit, aki évek óta fá- kezõ gondolatokkal kívánunk déssel oktatja, neveli elsõ osz- pítvány jóvoltából tanulóink ellátogat isko- a településrész minden lakójá- tályos tanulóinkat. Köszönjük októberben egy csodálatos tarekeknek lánkba, hogy az itt tanuló gye- nak békés, boldog karácsonyi a szülõk felénk irányuló bizal- nulmányi kiránduláson vehetmát! kiossza az ajándékát! ünnepeket, és egészségben, tek részt Szilvásváradon. Körai A másodikosok Faragóné Mát- örömökben gazdag boldog új Az idei tanévben is nagy szönjük az alapítványnak a táta Zsuzsa, Gajdosné Májer Zi- esztendõt! hangsúlyt fektetünk arra, hogy mogatást! és Szücs Anita kollégák ve- Szeretni jöttünk a világhangsúlyt jövõre is minél több kisdiák Az ünnepeinkrõl a hagyolepik zetésével egy kedves mûsorral ra, magunk és mások boldo- iratkozzon be intézményünk- mányokhoz híven mindig mélkolába meg a Mikulást, s az is- gulására! ellátogató óvodásokat. Kapu Tiborné be. Már szeptembertõl lehetõ- tóan emlékezünk meg. séget adtunk és továbbra is Október 6. Az aradi vértaadunk arra, hogy megismer- núk hõsiességét az osztályok December a várakozás, az mb. tagintézmény vezetõ kedjenek a leendõ elsõsök és osztályfõnöki óra keretében szüleik az iskolával és a tanító elevenítették fel. nénikkel bácsival. Elkezdõd- Október 23. A forradalom tek Suli-kóstolgató címmel áldozataira emlékeztünk a taiskola elõkészítõ foglalkozása- valyi évhez hasonlóan a peink, melyre soksok szeretettel dagógusok segítségével. Kövárunk minden nagycsoportos szönjük Szücs Anita mûvelõóvodást szüleikkel együtt. désszervezõ munkáját! Ezen kívül is sok közös Az elmúlt három hónapban programot szervezünk a tanév már helyi, azaz házi versenyek során. Pl: versmondó, mese- is megrendezésre kerültek. mondó és rajzverseny, Mikulás Óvodás és az alsós tanulók ünnepség, komplex foglalko- mérethették meg magukat mezás, sportverseny, kiszebáb semondásból és rajzból. A legégetés, stb. jobbak oklevelet és ajándékot 7 Iskolásaink Szilvásváradon jártak

8 8 Az orosi református egyház hírei december Úgy szerette Isten a világot Ismét ajándékozzunk szeretetet! Idén is gyûjtünk rászoruló gyerekeknek karácsonyi csomagokat. Megtölthetünk egy cipõsdobozt hogy többet mosolyogjanak: édességgel, játékkal... hogy ne fázzanak: meleg sapkával, sállal, kesztyûvel, zoknival... hogy egészségesek maradjanak: fogkrémmel, szappannal, samponnal, zsebkendõvel... hogy fejlõdjenek: füzettel, tollal, ceruzával, radírral, színes ceruzákkal, kifestõvel... hogy érezzék, hogy értékesek: egy kedves levélüzenettel, benne válaszcímmel, hátha a kialakuló levelezés jó kapcsolatot szül majd... A dobozokat december 20-ig gyûjtjük a Lelkészi Hivatalban (Magyar út 28.), s ünnepig szeretnénk eljuttatni a támogatandó családoknak. Kérjük, a csomagoláson jelezzék, hány éves korosztálynak és fiúnak vagy lánynak való a csomag. Legyünk jók magunkhoz azzal, hogy adunk! Ünnepi istentiszteleti rend: December 20-tól elõkészületi-bûnbánati istentiszteletek a parókián este 5 órai kezdettel, Szenteste délután fél háromtól a templomban családi istentisztelet, 1. nap délelõtt 10 óra 30-tól úrvacsorás istentisztelet a templomban, este 5-kor a parókián, 2. nap délelõtt 10 óra 30-tól istentisztelet a templomban, este 5-kor a parókián, 27-én, csütörtökön este 5 órától hétközi istentisztelet a parókián, 30-án vasárnapi rend szerint 10 óra 30-tól és este 5 órától istentisztelet, 31-én, hétfõn évzáró istentisztelet a templomban este 5 órai kezdettel, 1-én, kedden újévi istentisztelet a templomban 10 óra 30-tól, este a parókián 5 órától, 3-án, csütörtökön este 5 órától hétközi istentisztelet a parókián. Szeretettel hívjuk és várjuk Családjával együtt! Áldott napokat kívánunk. Van Isten, akirõl el lehet felejtkezni embernek: hogyan engedhette ezt meg, vagy létét kétségbe lehet vonni. Elsõ tö- miért nem segít Így jutunk az Isten-okomegesen ateista történelmi nemzedékünk lás és hibáztatás állapotába. Pedig csak az javarészt azok örököse, akik mindig is, de Istentõl kapott szabadság-kockázatot forméginkább a rengeteg áldozatot követelõ dítottuk rosszra s errõl elfelejtkezve hiába XVIII. századi borzalmas lisszaboni föld- hibáztatjuk Istent, hogy elfelejtkezett rórengés és az ezt követõ hatalmas kataszt- lunk, mert mi felejtkeztünk el Õróla. rófák, elviselhetetlen kataklizmák, vesze- Így Isten elrejtettségének tudata átdelmek és sorscsapások óta egyre hango- csap Isten hiányának és halálának a tudasabban mondták ki: Isten szeretete nem tába. Van Isten, csak én nem tapasztalom, látszik többé és Istennek csak egy mentsé- mint ahogy ha nem látom is a Napot, mert ge van: az, hogy nem létezik. És ha szeret- felhõk takarják elõlem, tudom, hogy van te is egykor, akkor még most is szereti ezt Nap ez az elrejtettség tudata: Isten létéa világot? Nem csak a vallásos emberek nek a nem-tapasztalása. S ahogyan toképzelgése, kivetítése, öncsalása mindez, vább öröklõdik az Isten-felejtés, az embemert nem mernek szembenézni a rideg rek kezdik a Nap létezését, az Isten va-lósággal, nem merik vállalni az puszta létét megkérdõjelezni és ez már egyedül hagyattatás, a teljes szabadságra- nem Isten létének a nem-tapasztalása, haítéltetés kockázatát? nem Isten nem-létének a megtapasztalá- Ráadásul a technikai fejlõdés hozhatja sa, azaz: Isten hiánya. Isten halott. Isten az Isten feleslegességének érzését. Szél- nem szeret. Isten nincs. De ha van is, elfecsendben a vitorláshajó csak vesztegel- lejtett minket het, de ha a mai hajók elakadnak, leküldik Aztán úgy kétezer éve nagy nyilváa gépészt a gépházba, ha a ködben irányt nosságot kapott a hír: soha nem felejtkevesztenének, segít a radar és a GPS s az zett el rólunk az Isten, sõt, eljött közénk élet mindennapi dolgainak elintézése, a szerethetõ, tapasztalható, elfogadható hibák kiküszöbölése, az újra indítás köte- formában. Egy derûs fiatalember mondja lezettsége az emberre hárul, akár Isten és mutatja: nem felesleges az Isten: Mit nélkül is: a mi alkotásaink elrejthetik elõ- akarsz, Atyám, hogy cselekedjem?. lünk a mindenség Alkotóját akit legfel- Csak és kizárólag szép, igaz és jó, amit tajebb a halálban nem tudunk kikerülni. nít és tesz, nem számolgatja, hogy megéri Ezért addig bátran felejthetjük az Istent. vagy sem, nem hajlandó a rosszra, hamis- Ahogyan az Isten-felejtés nemzedék- ra, csúfra bár ezért csúfos halált szenrõl-nemzedékre tovább öröklõdik, lesz be- ved. Mi felejtkeztünk el Istenrõl s Õ, a kalõle érték-felejtés. Az élet legnagyobb ja- rácsonykor született, a názáreti, az Úr Jévai isteni ajándékok: a teremtettség, az zus Krisztus kapja helyettünk fizetségül: élet, az emberség, a szellem, az erkölcs Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el minket meg már csak az foglalkoztat, engemet?, hogy mi már soha ne féljünk hogy minden megvalósítható bármi attól, hogy az Isten elhagy vagy elfelejt áron. Nem számít már, hogy szép, jó, igaz vagy nem szeret minket. Hogy nem lesz valami vagy valaki az ideológiák meg- velünk ha mi is Vele akarnánk lenni. határozhatják a rútat szépnek, a hamisat Így szeret Isten. Spontán, megokolhaigaznak, a rosszat jónak: egy számít csak: tatlan, megelõzõ, szenvedõ, halálos, de valami kifizetõdõ vagy nem kifizetõdõ. örömet készítõ szeretettel. Mert a Krisz- Mindennek tudjuk az árát, semminek sem tus feltámadt és Néki adatott minden hataismerjük az értékét az elnökök asztalán lom mennyen és földön. S hatalma csenott a jelmondat: Te bolond, a gazdaság! des szavával hív: Jöjjetek énhozzám a többi nem számít. mindnyájan, akik megfáradtatok és meg- Ebbõl lét- és életfelejtés lesz. Pedig az terheltettetek, és én megnyugosztlak titeélet több, mint az eledel, az élet több, mint ket. Eszetekbe juttatom az evangéliuaz öltözet, az élet több, mint az életszínvo- mot, az elfeledett Istent, az elhagyott atyai nal. Nem menthetjük szörnyû fogyásunkat hajlékot és annak rendjét és biztonságát. szegénységünkkel, hiszen Muhi, Mohács, Mert értékesek vagytok. Hogy többé már Trianon közvetlen korában sokkal szegé- ne felejtkezzetek el Istenrõl Aki soha nyebbek voltunk és megmaradtunk! nem felejtkezik el rólunk. Saját önistenítésünk élettelen, lélekte- Advent. Adventus. Hozzánk jövés. Islen, szellemtelen, értéktelen, istentelen vi- ten hozzánk érkezése az újrakezdés lágában a lét persze akadozik, tönkremegy. nagy lehetõségével. S az elfelejtett Isten ilyenkor eszébe jut az Folytatás a következõ oldalon Az Orosi Újság Fehér az János Orosi Részönkormányzat támogatásával jelent meg. református lelkész

9 2012. december 9 Folytatás a 8. oldalról hetséges. Még az is, hogy szeresse ezt a vi- A mi Urunk Jézus Krisztusnak négy lágot s benne minket. Még az is, hogy mi is adventusa vagyon. Elõször, midõn testben jól szeressük magunkat s felebarátainkat. megjelent. Másodszor, midõn a szívbe bé- Még az is, hogy eszünkbe juttassa az evanszáll s az embert megtéríti. Harmadszor, géliumot, az elfeledett Istent, az elhagyott midõn halála óráján elmegyen az ember- atyai hajlékot és annak rendjét és biztonhez s negyedszer, midõn eljõ ítéletre (Bod ságát s visszafogadjon egy szavunkra. Péter, Magyarigen, XVIII. századi prédi- Merjük kérni s nekünk is adventusunk kátor). lesz: megérkezés Istenhez. Aki van. Aki Átélhetjük mindet. Lehetünk azok örö- nem felejtkezik el rólunk. Megérkezés a kösei, akik ezt hiszik és tudják. Akik jól tá- hozzánk érkezõ Istenhez. Már most. Így jékozódnak a valóságban, mert számolnak legyen! Ámen Istennel. Akik tudják, a hit nemcsak könynyebbé teszi az életet, hanem lehetõvé a református lelkész Fehér János lehetetlent is. Mert az Istennél minden le- Dec Lelkigyakorlat Dec Pásztorjáték Éjféli mise Dec Szentmise Dec Szentmise Szováti Tamás római katolikus plébános Krisztus születik! Dicsõítsétek! December 25. (vasárnap) Jézus Krisztus December 31. (szombat) Karácsony ünszületése nepzárása December 24. (szombat) Karácsony Szent liturgia, olajkenet 17.30Szent liturgia elõestéje bûnbánati nap Szent liturgia, olajkenet Óévet bezáró hálaadó ájtatosság Királyi imaórák Vecsernye Kántálás Betlehemes menet végig Január 01. (vasárnap) Az Úr köa falun! Találkozás a Cifra fasor végén December 26. (hétfõ) Az Istenszülõ rülmetélése Nagy Szent Bazil Fõpap ün- (Jánócsik Ferenc elõtt). Minden jó szán- emlékezete nepe Polgári újév dékú embert szeretettel várunk, aki örül Szent liturgia 8.00 Szent liturgia Krisztus születésének és ezt az örömöt to Szent liturgia Nagy Szent Bazil liturgiája vább akarja adni. Hívjuk a római katoli Vecsernye kus és református testvéreket is. Érkezés a Áldott, kegyelemteljes karácsonyi ünne- Szent András Ház udvarára, a betlehemi December 27. (kedd) Szent István diáko- pet és boldog újévet kívánok a híveknek! istállóhoz. nus, elsõ vértanú Szokira János Betlehemes játék, Szent liturgia Szent liturgia parókus Szent liturgia pai Tanácsa, az ENSZ mezõgazdasági Kontinenseken átívelõ vidékfejlesztés szervezete, a FAO, valamint a nemzeti szervezetek, mint például az engem delegáló Ebben az évben Rómában rendezték tõségét, mely olyan gyakorlati kérdésekmeg KALOT katolikus népfõiskolai moz- az 50 éves katolikus vidékfejlesztési kel foglalkozik, mint pl. munka mobilitá- galom. világszervezet, az ICRA (International sa, szociális biztonság, kultúrák közötti Tartogatott-e valamilyen meglepetést Catholic Rural Associations) szervezésé- együttmûködés és a globalizáció mûködé- a közgyûlés? ben a IV. világkongresszust a vidéki élet- si hibái. A kontinensek vezetõi között új elnö- rõl és az azt követõ közgyûlést, melyen haegyütt Mely szervezetek dolgoznak szorosan köt választottunk, az USA-ból érkezõ zánkat az Oroson élõ közgazdász, Szuhóczky az ICRA-val? James F. Ennis személyében, aki az évek Gábor képviselte. Ha a nagyobb szervezeteket tekintjük, óta irányító olasz elnököt váltotta. Mi volt a konferencia vezérfonala? A múlt évben Brüsszelben megrendezett Harc a szegénység ellen és az Európai Unió 2020-as stratégiája címû program folytatásaként foglalkoztunk a globalizáció kihívásaival, a genetikailag módosított növények termesztésével, a bioüzemanyagok elõállításával, a katolikus egyház szociális és oktatási szerepével, valamint a vidéki lakosság elsõsorban a fiatalok megtartásához szükséges stratégiával. Utóbbi téma, ebben az évben hazánkban is központi szerepet játszik, hiszen több, mint százezren próbálnak szerencsét tõlünk nyugatabbra. Szinte minden elõadó kiemelte XVI. Benedek Pápa Caritas in Veritate enciklikájának jelen- akkor a Vatikán Igazságosság és Béke Pá- Az Orosi Római Katolikus templom miserendje: A Görögkatolikus Templom szertartási rendje Szuhóczky Gábor és Peter Turkson kardinális Folytatás a 10. oldalon

10 december Kontinenseken átívelõ vidékfejlesztés (Folytatás) Megint van ok a bánatra vezetõje is, aki Franciaország- gyen az hazai vagy uniós, biz- tovább mindenki javának kereban él, s kiváló példája annak, tosítani kell számukra és itt séséért, akkor is, ha ez nem tûhogy hét gyermek nevelése nemcsak a pénzbeli forrásokra, nik azonnal megvalósítható- Mivel mind életkorban közel mellett is lehet az egyház és a hanem a külföldi oktatók bevo- nak sem számunkra, sem a poállunk egymáshoz, valamint társadalom számára is értékes násával a képzésekre is gondo- litikai tekintélyek és a gazdasámindketten nagycsaládosok munkát végezni. lok. gi szakemberek számára, és vagyunk, már a hét elején meg- Mit tudunk itt, Észak- Mely volt az-az üzenet, me- akkor is, ha állandóan kevetaláltuk a közös hangot, s Kelet Magyarországon hasz- lyet leginkább magáénak te- sebb, mint amire törekszünk. együttmûködve próbálunk új nosítani az elhangzottakból? kint? Talán ezen gondolat segítségékommunikációs csatornákat A kihívás egyértelmû: a A Caritas in Veritate egyik vel lehet hitet önteni az orosi kialakítani, amelyen keresztül családi gazdaságokra alapozva kulcsgondolata: Isten szerete- emberekbe is, emlékpark beruminden tagunkhoz gyorsabban biztosítható az egészséges élel- te arra hív minket, hogy min- házásunk befejezésével ill. tejuthatnak el pl. képzési anya- miszer, a generációkon átívelõ dennel szakítsunk, ami korlá- lepülésrészünk további fejleszgok, s a helyes gyakorlatok. fejlesztés és a fiatalok megtar- tozott és nem végleges; bátorít tésével kapcsolatban. Változott az európai kontinens tása. Minden támogatást, le- bennünket, hogy dolgozzunk Az Orosi Közéleti Egyesü- let újságjának elõzõ számá- ban, az általános iskolában el- tûnt tablók után írtam bánatos soraimat. De vannak azért örömök is az életünkben, szinte egész nyáron szívesen ültetgettük a növényeket különbözõ helyekre, a parkba, a temetõbe, és a temetõ elõtti részbe. Oda, ahol még eddig soha nem volt virág, és gondozott rész. Az egyesület tagjai nagy lelkese- déssel végezték, gondolva mások is csak örömüket találják benne. Sokáig így is történt. Már a nyári növények ki- szedése is megtörtént, és igyekeztünk örökzöldekre, vagy áttelelõ növényekre cserélni õket. Természetesen mindig gondoltunk arra, hogy vajon meddig maradnak ezek a növények a helyükön. Hát, ami- tõl tartottunk, bekövetkezett, november 18.-án vasárnap reggel egy hölgy úgy gon- dolta, hogy ezekbõl az örök- zöldekbõl neki is jár, s néhá- nyat megpróbált magával vin- ni. De csak próbálkozott, kö- következõ megkívánó. se közös, de kicsit saját tulajszönjük neki és az ébereknek. Az Orosi Közéleti Egyesü- donnak is. Vigyázzunk, óvjuk, Õ végül is meghagyta s új- let és a részönkormányzat kér szépítsük, építsük ezeket a te- ra tudtuk ültetni õket. De vajon mindenkit, hogy legyen gaz- rületeket, és ne tegyük tönkre. meddig lesz így, s mikor jön a dája a közterületeknek, tekint- Ezt csak közös érzéssel, együtt, mindenki örömére, gyönyörûségére tudjuk sikeresen végezni. Köszönjük azoknak, akik szintén tudnak gyönyörködni a szép, gondozott területben, másoknak, pedig azt üzenjük, hogy legalább kerüljék el, romboló munkájukkal. Aki a másét nem becsüli, a magáét nem érdemli Dr. Papp Katalin Halottak napján sokan gyújtottak gyertyát Oros új parkjában is, a XX. század áldozataira emlékezve.

11 2012. december Az orosi közparkok története Az Orosért Közéleti Egyetenyésztõk ború elõtt idegen selyemhernyó sület nem mindennapi vállalretették szinte teljesen tönk- kozásba kezdett 2 évvel ezelõtt. azt. Oros történelmi közarra, Sok orosi iskolás emlékszik pontjában, a régi orvosi reniskola hogy nem messze a közös delõ helyén új közpark mega bejáratától a Rozsnyai és valósítását kezdeményezte és Diák utca keresztezõdõsében kialakításában is aktívan közget. évtizedekig állt egy nyárfás szi- Azt viszont kevesen tudják, remûködött. A park célja egyedülálló, de a parkosítási hogy 1917-ben a település ön- kezdeményezésre már korábvilágháború kormányzata itt jelölte ki az elsõ ban is volt példa Oros törtéemléket orosi áldozatainak nelmében. álló hõsök terének szánt A ma ismert források alapján közparkot. A teret szintén Misorosi közterület parkosítására kolczy Mihály parkosította, de elõször a XIX. század végén ke- az 1920-es évek fahiánya miatt rült sor. Miskolczy Mihály Oros végül ezeket a fákat kivágták. A címû kötetébõl tudjuk, hogy a település a késõbbiekben több- honfoglalás 1000 éves évfordu- ször is fásította a terültet. Az lójára emlékezve, 1896-ban két utolsó nyárfákat a 2000-es évek emléktölgyet ültettek az akkori elején vágták ki, és a területet községháza elé. Az elsõ orosi ekkor szépen parkosították. Az községházából posta lett a XX. Orosért Közéleti Egyesület a században, de a két öreg tölgy az történelmi hagyományok miatt 1990-es évek elején még állt a 2003-ban arra tett javaslatot, Vezér utcai épület elõtt. hogy a XX. század orosi áldoza ben Miskolczy Mihály tainak emléket állító szobor itt és Stima Endre tanítók az akkor kerüljön felállításra, de az akkori Újsornak (1929-tõl Bethlen Gá- városvezetés ezt nem támogatta. bor utcának, 1979-tõl Diák utcá- Sõt a szennyvízberuházáshoz nak) nevezett utcán eperfasort kapcsolódóan a Rozsnyai utca ültettek. Az árnyas eperfasor azzal a feltétellel kaphatott sziegészen az 1930-as évekig dí- lárd burkolatú utat, ha az út át- szítette az utcát, de a II. világhá- vágja a néhány évvel korábban 11 Orosi diákok gondozzák az Úttörõ parkot az 1950-es évek végén kialakított parkot. Végül egy csi döntés arról, hogy állandó szennyvízátemelõ mûtárgyat is közparkot létesítenek itt. A park elhelyeztek itt, így hiába maradt kialakítása és gondozása az oro- meg a parkosítás során elültetett si iskolások közremûködésével növények egy része, közpark történt. Így kapta a terület az funkcióját végleg elveszítette ez Úttörõ park elnevezést. A park a terület. hivatalos nevet a rendszerválto- A Deák Ferenc utcában állt a zást követõen sem kapott római katolikusok Szent István ben lebontották a mûvelõdési közösségi háza, amely 1948 ház épületét és a terület egy réután községi mûvelõdési ház- szét összekapcsolták a parkkal. ként mûködött tovább. A közös ben itt helyezték el Petõfi ségi ház elõtti teret a római kato- Sándor mellszobrát és ekkor tör- likusok sokáig szépen gondoz- tént meg a park teljes felújítása ták. Amikor a község tulajdoná- is. A Petõfi park 2010-ig Oros ba került az épület, többször elõ- egyetlen közparkja volt, immá- fordult, hogy nem gondozták ron 10 éve az orosiak egyik ked- megfelelõen a környezetét. Az velt találkozóhelye es években született taná- dr. Jászai Tamás Rólunk is szól a Megtagadva Egy könyvbemutató elé A Magvetõ kiadó gondozásában jelent meg az orosi származású Kováts Judit Megtagadva címû regénye. A regény a második világháború történéseit egy 85 éves asszony visszaemlékezésein és az õ háború által kettétört sorsán keresztül mutatja be. Kováts Judit négy-öt éve kezdett idõs emberekkel, köztük több orosival is interjúkat készíteni, ez a 23 interjú adta a regény vázát. A beszélgetések témái a második világégés és az azt követõ idõszak történései voltak. Az író szerint a háború mellett a regény meghatározó kérdésfelvetése a múlttal való szembenézés, jobban mondva a szembe nem nézés. A kötetet a szerzõ Oroson december 1-én (szombaton) órától az orosi iskola ebédlõjében mutatja be. A könyvbemutatón a regényírás kulisszatitkai mellett azt is megtudhatjuk, hogy a Megtagadva mennyiben szól Orosról és rólunk, orosiakról. b(oros) Régi orosi receptek: Körmös paszuly liter langyos vízbe, és ebben vízben fõzzük fél puhára. Úgy fûszerezzük, mint egy átlagos bablevest. A zöldségféléket kockára aprítjuk, egy kis fej apróra vágott Laktató, finom téli egytálétel Hozzávalók: 4 db fiatal sertésláb és egy csü- hagymával megdinszteljük, egy lök kávéskanál liszttel meghintjük, Fél kg fehér apró szemû pirítjuk két percig, majd felengyöngybab gedjük másfél liter vízzel és ösz- 5 dg sertészsír szeforraljuk. 2 nagy fej vöröshagyma Majd mindhárom kompo- 60 dkg vegyes zöldség (sárga- nenst összeöntjük egy nagyobb répa, petrezselyem, karlábé, zel- fazékba és felforraljuk, utána ler) ízesítjük saját fûszereinkkel és 2 db zöld paprika addig fõzzük, amíg a köröm le- 10 dkg szárított reszelt tészta válik a csontról és a bab teljesen fokhagyma és egyéb fûszerek puhára fõ. ízlés szerint, és só Elkészítése: Készítsünk egy hagyományos körömpörköltet a 4 db sertéskörömbõl és a csülökbõl. Arra figyeljünk, hogy a köröm puha, fûszeresebb és a megszokottnál hosszabb leve legyen. A babot többször átmossuk és legalább 3 órára beáztatjuk 1 Közben egy evõkanál olajon megpirítjuk a száraztésztát, belesuhintjuk a levesbe, és meg- várjuk, amíg az is megfõ. Megvidámítjuk finomra vá- gott zöldpetrezselyemmel. For- rón tálaljuk, kínálhatunk hozzá szárított csípõs paprikát. Jó étvágyat! Ilkovics Györgyné

12 december Jótékonysági est A Fõ utcai emlékpark ütemes fejlõdése érdekében jótékonysági estet szerveztünk, idén második alkalommal a Kemence Csárdában. Az egyesület elnökének köszöntõje után, az orosi iskolások adtak mûsort. Az est fõvédnökei Kovács Sándor és Gulyás József a megyei közgyûlés alelnökei voltak, megtisztelte rendezvényünket dr. Kovács Ferenc Nyíregyháza polgármestere és dr. Vinnai Gyõzõ kormánymegbízott is. A vacsorát követõen sok vendéget csábított a táncparkettre, az L.K.Beat együttes zenéjével. Egyesületünk hölgy tagjai görög táncot adtak elõ, majd a férfi vendégek is csatlakoztak. A közös táncórát követõen igazi görög hangulat árasztotta el a termet. Éjfél tájban mûsor keretében megválasz- tottuk a tánckirályt és a tánckirálynõt, majd a tombola sorsolás következett. Késõbb is- mét a finom ételek kerültek az asztalokra, majd hajnalig tartott a mulatság. Mindazoknak szeretnénk köszönetet Bizakodunk, hogy az elkövetkezendõ mondani, akik jelen voltak az estünkön, és idõben is hasonló támogatásoknak köszönazoknak is, akik anyagi tárgyi segítséget hetõen közelebb juthatunk majd céljaink nyújtottak, illetve eljuttatták tombola fel- megvalósulásához. ajánlásaikat. Szécsi Józsefné Orosért Közéleti Egyesület elnöke A 2008-as gazdasági-pénzügyi válság kitörése óta minden ügyfelünk számára fontossá vált, hogy a napi könyvelési, bérszámfejtési munkák mellett ingatlan, eszköz fejlesztéseik, külföldi megjelenésük is biztos Várjuk megtisztelõ kezekben hívását: legyen Most ehhez a tanácsadási munkához Ön is 50%-os mértékû támogatást kaphat! Hamarosan indul a KEOP energetika pályázat, ahol külsõ nyílászárók cseréjét, utólagos hõszigetelést, kazáncserét és megújuló energia (napelem, biomassza fûtés) alkalmazását támogatják vállalkozásoknak max. 65% mértékben! Várjuk megtisztelõ hívását: KÖNYVELÉS - PÁLYÁZATOK - KÉPZÉS Szûcs bútor Egyedi bútorok készítése. Konyha, étkezõ, nappali, elõszoba, hálószoba, gardrob bútorok tervezése, gyártása és beépítése Nyíregyháza-Oros Táltos utca 2. Tel: 42/ Generátorok, önindítók javítása. keleti és nyugati kocsik elektronikus hibáinak elhárítása. új akkumlátorok. számítógépes diagnosztika. SOLTÉSZ PÉTER AUTÓVILLAMOSSÁGI MÜSZERÉSZ 4551 OROS TÁLTOS UTCA mobil tel.: (06-30) Nyitvatartás: H-P Szo: Orosi Újság Kiadja: az Orosért Közéleti Egyesület, 4551 Nyíregyháza-Oros, Meggyes utca 76/A. Szerkesztõ: Szécsi Józsefné, tel.: 06-30/ Nyomdai elõkészítés: Örökségünk Könyvkiadó Kft., Nyíregyháza, Bercsényi utca 13., tel.: 06/ Megjelenik 2700 példányban Oros településrész egész területén ingyen. Az Orosi Újság évi 2. száma az Orosi Részönkormányzat támogatásával jelent meg.

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: kultura.derekegyhaz@gmail.com Telefon: 06 20/258-55-11 december 14. (péntek) 18:00 Derekegyházi Horgász Egyesület taggyűlése Könyvtár TOP lista - november 1. Kristin Cashore:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2

A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2 136 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Né meth Lász ló 1 A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2 Cselekvési változatok Ki in du lás ként fon tos meg fo gal maz ni azt, hogy

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

Pan non hal ma, 2011.

Pan non hal ma, 2011. Meditációk a Szûzanya életérõl Szentóra-iMádSág Szûz Mária tiszteletére ös sze ál lí tot ta: Bán he gyi Mik sa OSB Pan non hal ma, 2011. 1. Szûz Má ria, is ten any ja Ének: Má ri át di csér ni... (SzVU

Részletesebben

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12.

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. A feladatok ellátásában közreműködők: Csoport neve, összetétele életkor szerint

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS DERECSKEI PROGRAMFÜZET E-mail:programfuzet@gmail.com 2007. DECEMBER HÓ Közösségi programok Klubok, tanfolyamok Zenés rendezvények Iskolai programok Kiállítás, vásár Színház, mozi Egyházi élet Áldott, Békés

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

A TANÉV HELYI RENDJE ügyelet (síszünet. ügyelet (síszünet 02. ügyelet munkanap

A TANÉV HELYI RENDJE ügyelet (síszünet. ügyelet (síszünet 02. ügyelet munkanap A TANÉV HELYI RENDJE A ok jai, felhasználása sz. esemény / téma tanulók felének ellátása 1. (szombat) 2016. 10. 15. 2. (szerda) 2016. 12. 21. 2017. 3. 02. (síszünet 24. péntek) 2017. 4. 02. (síszünet 27.

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

2017. évi Városi rendezvényterv. 1. sz. melléklet. Ferenczné Fajta Mária. Készítette: I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek

2017. évi Városi rendezvényterv. 1. sz. melléklet. Ferenczné Fajta Mária. Készítette: I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek 1. sz. melléklet 2017. évi Városi rendezvényterv Készítette: Ferenczné Fajta Mária mb. intézményvezető I. Nemzeti, állami és önkormányzati ünnepségek I. Nemzeti és állami ünnepek Március 15. Az 1848/49-es

Részletesebben

A 19-20.században terjedt el az adventi koszorú és kalendárium készítése, melyekkel szintén a várakozást fejezték ki.

A 19-20.században terjedt el az adventi koszorú és kalendárium készítése, melyekkel szintén a várakozást fejezték ki. DECEMBER- KARÁCSONY HAVA-ÁLOM HAVA JELES NAPOK December 25. Karácsony December 26. Karácsony NÉPSZOKÁSOK, NÉPI HIEDELMEK ADVENT Advent a kereszténység egyik legfontosabb időszaka: a négy hét alatt a hívek

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE Mirnics Károly A DESTRUKTURÁLÓ TÉNYEZÕK SZÁMBAVÉTELE ÉS A DESTRUKCIÓ FOLYAMATÁNAK SZOCIOLÓGIAI MEGVILÁGÍTÁSA Egy nemzetrész

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére 5604-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 16-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2016. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

Adventi időszak az óvodában

Adventi időszak az óvodában 4 2012. január Adventi időszak az óvodában Az advent a karácsonyi előkészületek időszaka. Ez a négy hét az óvodában is számos tevékenységre ad lehetőséget. Először is minden csoport elkészíti a maga adventi

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: január 23-ig (péntek) Őszi szünet: október

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: január 23-ig (péntek) Őszi szünet: október A tanév rendje 6.1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2014. szeptember 1. (hétfő) A tanév első féléve: 2015. január 16-ig (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2015. január

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

XIV évfolyam - 12 szám 2013 December Meghívó Programajánló Az Örökzöld Nyugdíjas Klub meghívja klubtagjait 2013 december 18-án 16 órai kezdettel Karácsony és Névnapok ünneplésére a Dr Brusznyai Árpád Művelődési

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto)

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) A borítóillusztráció Gruber Ferenc fotójának felhasználásával készült (Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) A borító Kiss László munkája. Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) Kiadja

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

6.1. Tanítási napok és szünetek

6.1. Tanítási napok és szünetek 6. A TANÉV RENDJE 6.1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2016. szeptember 1. (csütörtök) A tanév első féléve: 2017. január 20. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2017. január

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. ja nu ár 30., péntek 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 19/2009. (I. 30.) Korm. ren de let A föld gáz el lá tás ról szóló 2008. évi XL. tör vény ren del ke zé

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

örög ondolatok A háláról A Nyíregyházi Görög Katolikus Egyházközség lapja 2008/8

örög ondolatok A háláról A Nyíregyházi Görög Katolikus Egyházközség lapja 2008/8 örög ondolatok A Nyíregyházi Görög Katolikus Egyházközség lapja 2008/8 A háláról emberek a jótettek emlékét a porba írják? Az evangéliumi tíz emberbõl kilenc valóban ezt tette. Nekik a gyógyulás volt a

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31.

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31. A tanév rendje 1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2015. szeptember 1. (kedd) A tanév első féléve: 2016. január 22. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek)

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. jú li us 31., hétfõ 95. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: LXIX. tv. Az európai szövetkezetrõl... 7792 2006: LXX. tv. Az éle tük tõl és a sza bad

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

A projekt fő témakörét a második osztály dolgozza fel, támogatóként részt vesz benne az iskola 1-5 osztálya.

A projekt fő témakörét a második osztály dolgozza fel, támogatóként részt vesz benne az iskola 1-5 osztálya. Téma: Téli ünnepkör, népszokások A projekt fő témakörét a második osztály dolgozza fel, támogatóként részt vesz benne az iskola 1-5 osztálya. A projekt időtartama: 4 hét (nov. 30. dec. 22.) A projekt résztvevői:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben A je len mó do sí tás sal az Ala pí tók a Fô vá ro si Bí ró ság ál tal nyil ván tar - tás ba vett Ala pít vány Ala pí tó oki ra tát úgy kí ván ják mó do sí

Részletesebben

XV. évfolyam - 12. szám 2014. December Csupor Piac Sikerrel debütált Derekegyházon a Csupor Piac, ahol kézműves termékekkel és házi készítésű finomságokkal találkozhattak az érdeklődők. A piac fizetőeszközként

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

Tanítási órák / Évfolyamok

Tanítási órák / Évfolyamok Mikor? Hol? 27. péntek 28. szombat 29. vasárnap 30. hétfő Tanítási órák / Évfolyamok 1. b 5. c 6. c 8. c Óra Téma Óra Téma Óra Téma Óra Téma Adventi Adventi koszorú Adventi koszorú szítése Adventi koszorú

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. áp ri lis 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK Oldal 44. szám 2009. évi XVII. tör vény A Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 2007. évi

Részletesebben

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója

Programajánló. Idopontváltozás! Idopontváltozás! Márton-napi Dínom-dánom. Adventi gyertyagyújtás. Örökzöld Nyugdíjas klub találkozója XVI évfolyam - 11 szám 2015 November Programajánló óvoda, iskola, ápolóotthon, Tompaháti Közösségi Tér karácsonyi műsora, az estet a Szegedi Miniszínház műsora zárja Hozzon egy díszt a falu karácsonyfájára!

Részletesebben

9.00 a Széchenyi emléktáblánál (Hősök tere 7.) néma koszorúzás egy szál virággal

9.00 a Széchenyi emléktáblánál (Hősök tere 7.) néma koszorúzás egy szál virággal KOSZORÚZÁSOK ÉS MEGEMLÉKEZÉSEK OKTÓBER 19-én pénteken 9.30 a Romek emlékoszlopnál (Szentpéteri kapu) Közreműködnek a Petőfi Sándor Általános Iskola tanulói 10.30 Ünnepi műsor a Miskolci Egyetemen 12.00

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

XV. évfolyam - 3. szám Kezdetben sok érdeklődő volt, de sajnos csak érdeklődtek. Többen mondják ma is, hogy szeretnének jönni néptánc oktatásra. Erre én mindig felteszem a kérdést az órákon: Itt vannak,

Részletesebben

LVIII. ÉVFOLYAM 17. SZÁM ÁRA: 882 Ft szep tem ber 7. Kormányrendelet. Mi nisz te ri rendeletek. Közlemények

LVIII. ÉVFOLYAM 17. SZÁM ÁRA: 882 Ft szep tem ber 7. Kormányrendelet. Mi nisz te ri rendeletek. Közlemények LVIII. ÉVFOLYAM 17. SZÁM ÁRA: 882 Ft 2007. szep tem ber 7. T A R T A L O M Szám Tárgy Ol dal Kormányrendelet 215/2007. (VIII. 14.) Korm. r. A Nem ze ti Föld alap pal kapcsolatos egyes kormányrendeletek

Részletesebben

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE AUGUSZTUS 22. alakuló értekezlet 22-23. DIFER mérés 23-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 25. szakmai továbbképzés: Lovasberény 29. tankönyvek átvétele

Részletesebben

26. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 19., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1325, Ft. Oldal

26. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 19., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1325, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 19., kedd 26. szám Ára: 1325, Ft TARTALOMJEGYZÉK 29/2008. (II. 19.) Korm. r. A Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter feladat- és hatáskörérõl.

Részletesebben

2009. évi XXXVII. törvény

2009. évi XXXVII. törvény 2009/71. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 16273 2009. évi XXXVII. törvény az erdõrõl, az erdõ védelmérõl és az erdõgazdálkodásról* Az er dei élet kö zös sé gek nél kü löz he tet len fennmara - dása, vé dõ

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁRA es tanév

ESEMÉNYNAPTÁRA es tanév Sárospataki Református Általános Iskola ESEMÉNYNAPTÁRA 2014-2015-es tanév Augusztus 08.25 hétfő 9.00 Alakuló értekezlet, Gimnáziumban Nagy-Baló Csaba, Timáriné K. S. 08.25. hétfő 10.00 Munkaközösségi Timáriné,

Részletesebben

Flag - Karácsonyi melléklet 1. - Alapfogalmak

Flag - Karácsonyi melléklet 1. - Alapfogalmak 2013 december 25. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még Givenincs Flag -értékelve Karácsonyi Mérték - 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 A latin eredetű szó - adventus - megérkezést, eljövetelt jelent. A Jézus születésére

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

109. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 777, Ft. Oldal

109. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 777, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 15., szerda 109. szám Ára: 777, Ft TARTALOMJEGYZÉK 216/2007. (VIII. 15.) Korm. r. A hosszú távú kötelezettségek vállalásának egyes szabályairól

Részletesebben

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 2014. SZEPTEMBER 1. h. 8.00 Tanévnyitó, szülői ért. 1. osztályok, (pótbeiratkozás műv. isk.)

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök. 32. szám. Ára: 1970, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök. 32. szám. Ára: 1970, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök 32. szám Ára: 1970, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 28., csütörtök 32. szám Ára: 1970, Ft

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS

RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS 2014. JANUÁR 01.01. Újévi koncert Városi Sportcsarnok, Ritmus művészeti 01.15. Ökumenikus istentisztelet - Szeretetvendégség 01.18. Magyar Kultúra Napja Légy jó mindhalálig c. musical,

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR 2014-2015 Vezess hűségesen, és taníts engem, mert Te vagy szabadító Istenem, mindig Benned reménykedem. (Zsoltárok 25,5) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét, vezetését

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

Házasságkötő terem. Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény -

Házasságkötő terem. Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény - Január Február Március 22. Csütörtök 17 órától Ünnepi műsor a Magyar Kultúra Napja alkalmából Házasságkötő terem,, Etyeki Versmondó Kör 24. Szombat Etyeki piknik Szépvölgy, Újhegy Roxer Produkció 3. Kedd

Részletesebben

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete 23584 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/90. szám A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete a szélerõmû kapacitás létesítésére irányuló pályázati kiírás feltételeirõl,

Részletesebben

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955 fuzet 2011:SZOROLAP10.QXD 2011.10.13. 8:10 Page 1 MÓ RICZ ZSIG MOND Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Kollégium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pe da gó gi ai Szak szol

Részletesebben

Adventi ünnepkör alsó tagozatban

Adventi ünnepkör alsó tagozatban JÓ GYAKORLAT Adventi ünnepkör alsó tagozatban 1 Bevezetés Minden ember számára az egyik legszebb ünnep a karácsonyvárás. Lelki megtisztulással, izgalommal, örömteli készülődéssel telik ez az időszak a

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben