2013. KARÁCSONY. Miközben ott tartózkodtak, elérkezett Mária szülésének napja. Lk 2,6 XVIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2013. KARÁCSONY. Miközben ott tartózkodtak, elérkezett Mária szülésének napja. Lk 2,6 XVIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM"

Átírás

1 2013. KARÁCSONY XVIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM - A Gyöngyös-Alsóvárosi Ferences Egyházközség lapja - Megérés karácsonyra Elismerés Kamilla Miközben ott tartózkodtak, elérkezett Mária szülésének napja. Lk 2,6 fotó: Hegede László és Hegede Márti

2 Köszöntõ XVIII. évfolyam 4. szám tele...a szerk. Hogyan tudjuk ebben a rohanó világban megõrizni a lelki békénket? Hogyan tudunk ráhangolódni az elõttünk álló ünnepre? Hogyan várhatjuk Jézus születését, hogy bennünk is megszülethessen? Ne vásárlással. Nem kell újabb égõ, újabb gömbdísz, fölösleges kacatok. Ne azon streszszeljünk egész decemberben, mit mikor hol, mennyiért veszünk meg! Hajlamosak vagyunk elmerengeni azon, hogy ilyen-olyan süteményt sütünk, most szebben díszítem a lakást, mint tavaly, de karácsony elõtt még alaposan ki kell takarítani, megvenni a fát, az ennivalót, az ajándékokat. Számos tennivaló akad. Közben nem figyelünk oda a családunkra, a mellettünk élõ, dolgozó, lélegzõ emberekre. Törtetünk át mindenkin, csak a tökéletes karácsony megteremtése lebeg a szemünk elõtt. És ott álltunk a csodálatosan feldíszített fa elõtt az ünneplõbe öltöztetett családtagjainkkal, és a várt boldogság helyett szomorúak maradunk. Miért? A külsõségekkel foglalkoztunk. Azt gondoltuk, attól lesz tökéletes a karácsony, ha minden a helyén van. Csak éppen a lelkünkben nincs nyugalom. Amikor ezeket a sorokat írom, még advent van. Várjuk Jézus megszületését, hogy a szívünkben is megszülessen. Ne vásárlással, takarítással, veszekedéssel, önzéssel várjuk! Legyünk többet együtt a körülöttünk élõ emberekkel! Gondolatébresztõnek álljon itt ez a történet: Az anyóka, aki Istent várta Élt egyszer egy idõs asszony, aki nap, mint nap hosszú órákon keresztül imádkozott. Egy nap Isten hangját hallotta, aki így szólt hozzá: - Ma eljövök hozzád, hogy meglátogassalak téged.képzeljétek el micsoda örömöt és büszkeséget érzett. Csinosítani kezdte otthonát és kitakarított, tésztát gyúrt és süteményt sütött. Aztán felvette a legjobb ruháját és várni kezdte az Úr érkezését. Egy kis idõ múltán valaki kopogtatott az ajtaján. Az anyóka sietett, hogy ajtót nyisson. De csak a szomszédasszonya volt, aki csak egy kis sót akart kölcsön kérni. Az anyó elküldte: - Az Isten szerelmére azonnal menj innen, most nincs idõm erre a butaságra! Istent várom az otthonomba! Na, menj már! - és becsapta a megbántott asszony orra elõtt az ajtót. Kicsit késõbb megint kopogtattak Az asszony megnézte magát a tükörben, megigazította a ruháját és futott ajtót nyitni. De ki volt az? Egy óriási kabátot viselõ kisfiú, aki gombokat és szappant árult fillérekért. Az öregasszony így tört ki: - A Jóistent várom. Nincs egy csepp idõm sem. Gyere vissza máskor!- és a gyermek orrára csapta az ajtót. Azután megint kopogtattak. Az öreganyó kinyitotta az ajtót és egy rongyos, sápadt öregembert látott maga elõtt. - Egy szelet kenyeret, jóasszony, legyen akár száraz is És ha megengedné, hogy egy pillanatra megpihenjek a lépcsõjén!- kérte könyörögve az öreg. - Ó, ne! Hagyj békén! Istent várom! És takarodj el a lépcsõmrõl! Mondta bosszúsan az öregasszony. A szegény ember sántikálva odébb állt, az öreganyó pedig visszatért és várta Istent. Teltek az órák és a nap nyugovóra tért. Eljött az este és Isten nem érkezett meg. Az asszony mélyen csalódott. Végül úgy döntött, hogy nyugovóra tér. Furcsa mód rögtön elaludt és álmodni kezdett. Álmában megjelent neki a Jóisten és ezt mondta: - Ma háromszor jöttem el hozzád, és te háromszor utasítottál el. (BRUNO FERRERO, Más történetek, Don Bosco Kiadó, Budapest 2000, ) Hegede Márta beszámolók Fájdalmas Szûzanya Búcsú - Máriás fiatalok találkozója A gyöngyösi ferences plébánia által szervezett eseményre az ország több pontjáról és az országhatáron túlról is érkeznek díszbe öltöztetett Mária-szobrok. A közösség erejére és fontosságára hívta fel a figyelmet a Fájdalma Szûzanya búcsúján Gyöngyösön Urbán Erik ferences atya, a csíksomlyói kegyhely igazgatója. A szabadtéri oltárnál celebrált szentmisén kiemelte: az ember feladata sok egyéb mellett az is, hogy a megnyílt ég sugarát összegyûjtse és tovább adja azoknak, akik az élet árnyékos oldalán vannak. - Az ember társas lénynek született, éppen ezért derûs, reménységet keltõ közösségeket kell kialakítanunk, ahol barátokra találunk és ahol közeledhetünk egymáshoz - hangsúlyozta Urbán Erik hozzátéve: a gyöngyösi búcsújáró hely is egy lehetõség a közösségalkotásra, hiszen az oda látogatók egy nagy család tagjának érezhetik magukat. A Fájdalmas Szûzanya búcsú évrõl évre otthont ad a Mária-szobrok találkozójának. A népviseletben vagy ünneplõben érkezõ szoborvivõ zarándokok idén mintegy hetven településrõl érkeztek, sokan, köztük az abasáriak is, gyalog tették meg az utat a gyöngyösi búcsúba. Forrás: 2

3 XVIII. évfolyam 4. szám tele.elmélkedés Megérés karácsonyra TORNAY ANDRÁS Karácsonyi dal 2000 év után Csendben érkezel S én csendben várlak Csodádban reménykedem S csodádban csodálkozva látlak Ma este árvák és némák az angyalok Ma este új esélyt adhatok és kaphatok Ismerkedem gyermekként alázatos titkoddal Teljességed karcolom elcsorbult szavakkal Nem vagyok bölcs, nincs rám bízva mások kincse Én csak bámulom a terved és jászolod Karácsonyra készülve felvetõdik bennem a kérdés, hogy át tudjuk-e igazán élni ennek az ünnepünknek a mély tartalmát. Vagyis az ünneplésünkben találkozunk-e majd a valós Jézussal, és milyen készület vezet oda, hogy találkozhassunk vele. Szent Ferenc karácsonyán, amikor Greccioban elõször rendezte meg a szent éjszakát, hogy tulajdon szemével láthassa azt a kiszolgáltatottságot, amelyet Isten fia értünk szeretetbõl vállalt a megtestesülésben; a jászolban lévõ Kisded szobra megelevenedett elõtte. Ferencnek ez egyértelmû visszajelzés volt arra, hogy Jézussal ott ténylegesen találkozott. Ferencnek tizennyolc év lelki tapasztalatára, érésére volt szüksége ehhez a találkozáshoz. Milyen hittapasztalatok vezettek ide? Krisztus felismerése a leprásban, akit ezért meg is csókol Ferenc, és élete kockáztatásával ápolja ezeket az élõhalottakat. A Keresztrefeszítettel való találkozás San Damiano romos templomában, majd ezután a szenvedõ, kitaszított, nélkülözõ emberekkel való közösségvállaláson keresztül Krisztus keresztjének a hordozása. A szegénységben, a kicsiségben, az alárendeltség keresésében közösség Jézussal. Késõbb, amikor más társakat adott melléje az Úr, és az új közösség egyre nagyobbá válik, jelentkeznek a közösségi élet szenvedései: társai közül többen nem értik Ferencet, mást tartanak fontosabbnak, mint amelyet neki megteremtett az Úr. Ezért a Regula megszülése fájdalmas szülés gyümölcse. Végül Ferenc még a legfõbb elõljáróságról is lemond, s így kerül közösségbe az értünk az utolsó helyet elfoglaló Üdvözítõvel. Ferenc sokat sírt életében amiatt, mert a keresztények nem szeretik az igazi szeretetet. Damiettánál a keresztesek Krisztus iránti értetlenségét látva bátran bemegy fegyvertelenül a szultán elé. Így vállal közösséget Jézussal, aki szelíd és kiszolgáltatott, mint a bárány a farkasok között. Ferenc ezen tapasztalatain keresztül egyre mélyebben belelát abba a valóságba, hogy mit jelent a Fiúisten közösségvállalása velünk emberekkel, ami a megtestesülés misztériumának a lényege. Isten Emmanuel, azaz velünk teljes közösséget vállaló Isten, aki nem kívülrõl szemléli az életünket, hanem aki a fájdalmak férfia, aki tudja, hogy mi a szenvedés. Aki nem válogatott az emberi élet vonatkozásában, hanem a legfájdalmasabb aspektusaiban közösséget vállalt velünk. Ha komolyan találkozni akarunk Jézussal, nekünk is végig kell járnunk az érés útját, a szelídség, a kiszolgáltatottság, a szolgálat, az együttérzés, a türelem, a szenvedés keresztútját. Fr. Szikszay Leopold OFM A legnagyobb szeretet van itt és gõgicsél A legnagyobb szeretet éhes és enni kér A legnagyobb szeretet most gyönge és szinte fél A legnagyobb ki szeretett ma újra bennem él Áldott, szent pillanat ez, s mi mit sem értünk belõle Már holnap kiáltjuk, hogy feszítsék keresztre Te mégis belépsz halkan ismeretlen idõnkbe Hogy békét simogass háborgó szívünkbe Csendes éj. Némíts el. Szentséges éj. Készíts fel. Ma este itt a születés ideje Ma este újra és elõször könyörgök Dicsõség Mennyben és Földön Istennek Békesség benned, bennünk és bennem. Budapest, november 10. 3

4 XVIII. évfolyam 4. szám tele Békesség a jóakaratú embereknek Közönnyel figyelte a tolakodó emberek hadát. Már-már egy tengeráradatnak érezte, ahogy felkapja a tömeg,és már egyszerûen nem ura a lábainak Hova ez a sok ember?! Csak egy hamburgert akart bekapni a közeli büfében, de úti célja úgy látszott, megváltozott. Azt sem tudta merre sodródik, elõtte csak a cél lebeget, amit korgó gyomrának folyamatos morgása adott tudomására. A kábulatát egy bevásárló kocsi törte meg, amivel egy idõsebb néni próbált utat törni magának, és ehhez minden erejét bevetette. Talán még köszönettel is tartozott neki, hiszen ha a kocsi nem csapódik a jobb térdéhez, észre sem veszi, hogy egy plázában van és fogalma sincs arról, hogyan került ide. - Nem ba - gondolta magában, majd csak akad itt egy büfé, ahol megreggelizhetek. Nehezen, de átverekedte magát egy boldogan kacarászó lánycsapaton és sietve leült egy gyorsétterem székére. Nem vacillált, a lényeg, hogy olcsó és sok legyen! Úgy érezte egy lovat is fel tudna falni! Már a pult felé vette az irányt, amikor egy kétes külsejû férfi és egy kisgyerek nyújtogatta felé koszos kezeiket és élelemért könyörögtek. Na, még mit nem - gondolta magában -, én is megdolgozom a pénzért, azt hiszi ez a szakadt, csöves, hogy ha magával rángatja a gyerekét, majd megesik rajta a szívem! Dolgozzon, aztán majd ehet õ is! Különben is csak elissza vagy eldrogozza, én ehhez nem asszisztálok! - úgy érezte a koszos, meggyötrött arcú férfi megérzett valamit gondolataiból és a szemei is tükrözhették a megvetést, mert megfogta a kisgyerek kezét és alig hallhatóan odaszólt neki valamit, amitõl a kicsinek a szája sírásra görbült. Ne még ez is! - bosszankodott tovább -, még színházasdit is játszanak! Már az evéstõl is elment a kedve, és az elõbb oly fontosnak tûnõ ételek már csak keserû szájízt ébresztettek benne Ez a karácsony is olyan, mint a többi! Reklámok hada mossa át az agyakat, ezért ész nélkül vásárolnak az emberek, na meg az adakozás témáját is meglovagolják, mert ez így illik karácsony tájékán. Már a hányingerrel küszködött, tudta ennie kell valamit, még is vitte a lába, maga sem tudta merre. Csak azt érezte, el, el, innen, ahol mindent átjár az emberek romlottsága és képmutatása. Amikor kilépett a pláza fotocellás ajtaján és megcsapta a hideg decemberi szél, már nem érzett semmit, csak tompa zajokat észlelt maga körül és, azt hogy valaki felé hajol. Ezután emlékfoszlányok villantak fel, amint 4 erõlködve parancsolja szemének, hogy nyílj ki! Egyszer aztán sikerült is, de nem akarta elhinni, amit látott! A koszos, hajléktalan megfeszítve minden izomzatát odavonszolta õt egy közeli padhoz, majd dohos, vizes kabátjával betakargatta, eközben végig a kezét szorította, mintha menekülni próbálna. Jézusom, ez most biztos kirabol engem - gondolta erõtlenül és elsötétült a világ. Azóta jó pár karácsonyt megért már és éltesebb korának köszönhetõen talán bölcsebb is lett, de soha nem felejti el, hogy volt képes ilyen ostoba és balga ember lenni. Ma már tudja, mert megtanították rá, hogy adni jobb, mint kapni! Azon az éjszakán egy életre szóló útravalót kapott a hajléktalan embertõl! Tudta, hogy ott volt vele, a kisfiáva,l és azt is, hogy egyedül õ volt, aki segíteni próbált rajta, és mégis a legrosszabbat feltételezte róla. Amikor a mentõben magához tért, kereste õt. Az orvos azt mondta, névtelen bejelentés érkezett és amikorra õk kiértek, senki nem volt mellette. Emberi gyarlóságát itt is megcsillantotta! Biztos csak álmodta az egészet, még hogy egy csöves próbáljon rajtam segíteni, röhejes - gondolta, és keserûen felnevetett. Nem sokat váratott magára megszégyenülése, mert a hajléktalan nyirkos, szagos kabátja betöltötte a mentõ kicsiny fülkéjét, és akaratlanul is észre kellett vennie, ahogy az orvos fintorog. Elõször nem értette, de miután rájött az okára, hatalmas boldogság öntötte el lelkét! Hát mégsem álmodta, ott voltak mellette és még a kabátját is rá terítette! Meg kell õt keresnie Talán két-három karácsony is elmúlt úgy, hogy mindhiába kutatta õt, amikor is egyszer a Moszkva térnél egy kéregetõ kisfiúval nézett farkasszemet. Közönyösen elsietett mellette, de valami mégsem hagyta nyugodni. Visszanézett, és akkor pillantotta meg, hogy a fiúcska oda siet egy férfihoz, aki megsimítja arcát. A mozdulatban minden ismerõssé vált, nem habozott, hanem azonnal oda sietett és megölelte a férfit. A hajléktalan úgy nyújtotta békejobbját, mintha a legtermészetesebb dolog lenne. - Mond miért segítettél, hiszen én olyan lekezelõen bántam veled? Erre õ mosolyogva azt felelte: Abból is adhatsz, ami látszólag nincs, hisz a valóság a szeretetbõl teremtõdik. Jó barátja lett a csöves és magához mérten próbál neki segíteni az élet ügyes-bajos dolgaiban. Minden hónap elsõ keddjén együtt járnak ki a Göndör sori erdõbe a hajléktalanoknak élelmet osztani. Hálát érzett, hogy megismerhette, mert õ volt az, aki rádöbbentette arra, miért él és, hogy minél többet ad, annál több jó dolog történik vele. És pár nap múlva ismét karácsony Elõházi Rita

5 fotó: afiu.hu XVIII. évfolyam 4. szám tele Fiú! Valódi karácsony Hóesés. Karácsonyfa. Szép ajándékok. Családi vacsora. Szeretet ünnepe - ez jut eszünkbe és ezek lennének egy ideális karácsonyi film kellékei is. De mi marad a valódi karácsonyból, ha megszokott és biztonságot adó díszleteinket lehántjuk róla? A bibliai történet. Amelybõl hiányzik a kényelem és a jóllakottság, mert a világ peremén játszódik, hogy Isten ilyen lehetetlen körülmények között mutassa meg magát. Szerintünk ez a valódi karácsony. Az elmúlt esztendõ karácsonyára református testvéreink készítettek egy pár perces rövidfilmet, amit az afiu.hu oldalon tekinthettek meg. A film az M3 autópálya valamelyik parkolójában minimál díszlettel rántja le az ünnepet a hétköznapokba: semmi giccses csilli-villi, karácsonyi kûlcsín-készlet, csupán a parkoló mosdójában világra hozott fiúgyermek, rosszarcú figurák, mégis valódi Karácsony történet. Ma már hajlamosak vagyunk elengedni a fülünk mellett a kérdést: mi lenne a karácsonyból karácsonyfa, bevásárlóközpont rohamozás, eszem-iszom nélkül? A kérdésfeltevés pedig teljesen jogos: mi marad a karácsonyból, ha félretoljuk a díszleteket, ha lemossuk a mázat? Ha üressé és rideggé válik a csillogás, örömtelenné a válik a sokfogásos vacsora és a szükségtelen-személytelen ajándékhalmaz? Más nem, csak a Fiú születése. Az alábbiakban idéznék Várszegi Asztrik fõapát úr homíliájából, ami a filmmel kapcsán hangzott el tavaly az éjféli misén, Pannonhalmán. (Forrás: bencés.hu)...különös egy film volt, mert hiányoztak belõle a szokásos karácsonyi szereplõk és fordulatok. Nincsenek benne pásztorok, hanem kamionsofõrök és utcanõk. Nincsenek benne tevék és szamarak, kamionok vannak. Nincs istálló, hanem autópálya menti pihenõhely és mosdó. Nincs betlehemi csillag, hanem pislákoló, majd fényjelenségek között kialvó neoncsövek. Nincs subácska és kiscsizma, hanem egy utcanõ, aki piros kabátjával takarja be az autópálya mentén megszületett gyermeket. Nincsen angyali híradás sem, hanem okostelefon, amelynek fotójával adnak hírt arról, hogy a gyermek fiú lett. Szokatlan történet, szokatlan film ez, amely lebontja a karácsony kulisszáit, s egy fiatal szülõpárt, gyermeket és a társadalom peremén élõ emberek gondoskodását mutatja be. Megragadott a film, mert a lényegre mutat rá, sajátos eszközökkel a mai világban......testvéreim, a mai Magyarországon készült film és Szent Lukács elbeszélése egyaránt így fogalmazza meg karácsony üzenetét. Ha Isten az elsõ karácsonykor ilyen klisémentesen, az elõzetes elvárásokat lerombolva közeledett az emberhez, akkor hozzánk is ugyanígy közelít. Ha találkozni akarunk vele, életünk eddigi elgondolásait felül kell vizsgálnunk, le kell bontanunk bálványképeinket, akár emberrõl, akár földi, vagy égi hatalomról, akár magáról az Istenrõl, netán önmagunkról szólnak is, különben elsõnek ezek állják el a hozzánk közeledõ Isten útját. Istennek ez a formabontó, spontán és rendkívül szabad közeledése bennünket is arra indít, hogy lebontsuk kliséinket, amikor mi magunk indulunk el a másik ember felé. Istennek ez a szabadsága felszabadít bennünket, amikor akár egyházként, akár hívõ emberként indulunk az Istenre olyannyira szomjazó világba, hogy tanúságot tegyünk róla. Fennáll a veszélye, hogy saját elõzetes várakozásaink és megszokott mûködésmódjaink állják el az emberekhez közeledõ Isten útját. Pedig õ rajtunk keresztül, a mi szeretetünk révén akar közel menni az emberekhez. Jézus születése megteremtette és ma is megteremti annak lehetõségét, hogy õt választva odaforduljunk a szomszédunkhoz, a kollégánkhoz, a közeli vagy távoli rokonunkhoz és a Gyermek békéjét közvetítsük számukra, nem csak az ünnep pillanataiban, hanem a nehézségektõl terhes mindennapokban is. Mert megtapasztaltuk: az elsõ karácsony éjszakájától, Jézusban maga az Úr jön, hogy megszabadítson bennünket, hogy nevünkön szólítson minket, és küldjön testvéreinkhez. A karácsonyi dekoráció és a villódzó fények mögött végre találjunk Rá: ott van, minden talmi ragyogás nélkül, az evangéliumi történet egyszerûségében. Díszletek nélküli, áldott karácsonyt mindannyiunknak! Lehotai Kata 5

6 elismerés XVIII. évfolyam 4. szám tele A GYÖNGYÖS-ALSÓVÁROSI FERENCES PLÉBÁNIA ÉS RENDHÁZ, GYÖNGYÖS 6 A gyöngyösi ferences plébánia tagjainak munkája ott kezdõdik, ahol a világi tudás befejezõdik. A felújításra megérett kis templom falai között példaértékû szellemiségben folyik a kitartó, akadályokat nem ismerõ, állhatatos szolgálat. A ferencesek munkája az 1200-as évektõl változatlan formában van jelen az életünkben, céljuk a rendalapító Assisi Szent Ferenc egyszerû, de annál magasztosabb tanaira építkezve segíteni a rászorultakon. Félelmet és megalkuvást nem ismerve lépnek be azokon a kapukon, amelyektõl a legtöbben rettegnek, hiszen mögöttük csak a fájdalom, a szegénység, az elhagyatottság és a kilátástalanság sikolyai hallatszanak. Itt bizony csak az Úr segedelmével, benne bízva lehet remélni, hogy a segítség idejében érkezik, hogy a szavak enyhülés hoznak, hogy az ima ereje legyõzi a betegséget. A ferencesek szolgálata nem vár fizetséget, számukra egy köszönõ mosoly, egy gyenge kéz bizakodó szorítása a jutalom. A feladat olyan kvalitásokat követel a rend tagjaitól, amelyek mindenkinek például szolgálhatnak. A gyöngyösi ferencesek élõ keresztény közösséget építettek, s soha nem feledik az igaz célt: azt, hogy Krisztushoz hasonlóan maguk is jelekké válhassanak a megannyi bajjal küszködõ emberiség, a társadalom számára. A rend kitartó munkával térképezte fel a gyöngyös környéki rászorultak különféle rétegeit: a hajléktalanság kies bugyrait, az egyedül élõ megfáradt, beteges idõseket, a gyermeküket egyedül nevelõ nehézsorsú anyákat, a szegénységben tengõdõ nagycsaládosokat. Mindehhez muníciót csupán a túlcsorduló isteni szeretet ad nekik, melynek lényege a másokkal való megosztás. A hit és szolgálat olyan egységet alkot a szeretetszolgálatot mûködtetõ ferenceseknél, amely a megye minden polgára számára követendõ érték lehet óta a templommal egy egységben mûködik az Autista Segítõ Központ (ASK), melynek fenntartója a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány. A tagintézmények között található általános iskola, kiskorú fogyatékosok otthona, átmeneti otthon és lakóotthon is. A bentlakásos intézmények célja az autizmussal együtt élõ családok támogatása, a magas szintû egészségügyi ellátás és az otthon melegének becsempészése a sokszor önmagukról gondoskodni nem képes lakók életébe. Emberfeletti kihívások, szerény források és kiapadhatatlan tenni akarás jellemzi a gyöngyösi ferenceseket. A ferencesek kötetes egyedülálló, õsnyomtatványokból, kódexekbõl és kéziratokból álló mûemlékkönyvtárat mûködtetnek, páratlan mûkincseket gondoznak. A könyvtár õrzi a Fustus-Bibliát (1462) a Magyarországon található legrégibb nyomtatott könyvet. Kultúránk felbecsülhetetlen értékû darabjai õsi tudást idéznek a barátok gyógyításáról, tanításairól, történelmérõl. A rendtartomány élén álló karizmatikus vezetõk (fr. Szabó József OFM házfõnök és fr. Kárpáti Kázmér OFM plébános) segítségével a gyönyörû gyûjtemény felügyelete és állagmegóvása biztosított. Korábban sajnos tragikus veszteségek érték az állományt: ben a szerzeteseket deportálták, a rendház régiséggyûjteményének pedig szinte teljes egészében nyoma veszett. Miután a barátokat elhurcolták a templom egy teljes évig õrizetlenül maradt és 1990 között a kommunista diktatúra döntése nyomán a ferences testvérek helyett világi papok látták el itt a lelkipásztori szolgálatot. Természetesen ma a ferencesek gyöngyösi kolostora a vallásturizmus iránt érdeklõdõk számára bejárható. A látogatás során a könyvtáron kívül megtekinthetõ Vak Bottyán emlékhelye, a templomhajó, a sekrestye, a kolostor belsõ udvara és az ott kialakított gyógynövénykert. A rendhez kapcsolódó intézmény továbbá a Mátraházi Ferences Lelkészség, Magyar Alverna diáktanya is. A ferences rendház tervei között szerepel egy interaktív látogatóközpont kialakítása, melynek keretében szeretnék megnyitni Gyöngyös elsõ kilátóját a húsz méter magas középkori toronyban, Barátok kilátója néven. A toronyban megnyitnák azt a sokáig fallal lezárt barokk lépcsõt, amely a XX. század végéig a híressé vált elfalazott könyvek menedékhelye volt, s ismét elfoglalhatná méltó helyét az a Szent Mihály-harang, amely az 1904-es tûzvész óta nem szólalt meg. A templomhajó barokk boltozatának felújítása is a feladatok között szerepel. Pax et bonum! (Béke és áldás!) - így szól mottójuk. Reméljük, hogy belsõ békéjük és az isteni áldás hírét a megye elismerõ díja is tovább erõsíti. A kitüntetésre javasolt közösség adatai: Gyöngyös-Alsóvárosi Ferences Plébánia és Rendház, 3200 Gyöngyös, Barátok tere 2. Telefon: plébánia: rendház: Horváth László országgyûlési képviselõ

7 XVIII. évfolyam 4. szám tele liturgia A keresztvetésrõl A hívõ ember igyekszik kifejezni hitét, Isten iránti szeretetét, odaadását, elkötelezettségét látható módon is. Így vagyunk szeretteinkkel is. Nem csak érezzük, hogy szeretünk valakit, nem is csak mondjuk, hanem gesztusainkkal, tetteinkkel ki is fejezzük. Ölelünk, csókolunk, simogatunk, megfogjuk a másik kezét, stb. Emberi kapcsolatainkban ezeket a jeleket nem szoktuk elfelejteni vagy elkapkodni, miért tennénk ezt Isten felé? A következõkben hitünk egyik látható jelérõl, a keresztvetésrõl szeretnék nyújtani néhány gondolatot. Az, hogy a keresztény ember a kereszt jelével jelöli meg magát, a legõsibb gesztusa egy-házunknak. A homlokra rajzolt keresztnek apostoli hagyományai vannak. Az õsegyházban így jelölte magát a hívõ, megerõsítve Krisztushoz tartozását. Többféle módja is ismert volt a századok folyamán kezdve a mutató újjal homlokra jelölt kereszt formától a két-, három-, ötujjas keresztvetésig. A homlokra rajzolt kereszt a hívõ egy Istenbe vetett hitét jelentette kezdetben. Római katolikus egyházunk megõrizte ennek egy formáját a szentmiséken az evangélium olva-sásánál, ahol még az ajkunkat és a szívünk tájékát is érintjük, jelezve ezzel azt, hogy értelmünkkel felfogjuk, ajkunkkal hirdetjük és szívünkbe fogadjuk az Úr örömhírét. A középkorban vált általánossá a keresztvetés mai formája, tehát ujjainkkal homlokunkat, mellünket, és két vállunkat érintjük. Több módja is létezik. A keleti egyház (görögkatolikusok, ortodoxok) a hüvelyk, a mutató és a középsõ ujjukat összefogva, a gyûrûs és a kisujjukat a tenyerükbe hajtva vetnek keresztet, úgy, hogy a homlok és a mellkas érintése után a jobb majd a bal válluk következik. A három ujj együtt a Szentháromságot jelképezi, a további két ujj Krisztus isteni és emberi természetére emlékeztet. Az öt ujjal való keresztvetés a római egyházban általános, ami Jézus öt szent sebére utal. Érdemes elgondolkodni e szép szimbólum jelentésén. Keresztvetésnek hívjuk, tehát szoros kapcsolata van a kereszttel, amely üdvösségünk legfõbb tárgya volt. Rajta ment végbe a legszentebb áldozat, a legnagyobb szeretet jele, mely személyek között létrejöhet. A teljes odaadás, a szerelmes feláldozottság jele. Ez Krisztus gyõzelmének fája, a mi gyõzelmünk jelképe. Ezt minden esetben érdemes felidéznünk, ha keresztet rajzolunk magunkra, másokra. Az a brutális kivégzõeszköz lett a nagy Király trónja, melyrõl örökké uralkodik, amelyre örökké felszegezte magát, amelytõl el nem válik soha. Így az Õ láthatatlan teste, az Egyház is magán viseli ezt a jegyet mindvégig. Másrészrõl nagyon fontos az is, hogy mit mondunk keresztvetés közben. Az Atya, és a Fiú és a Szentlélek nevében. Ritkán teszünk az Atya és a Fiú neve közé és kötõszót, pedig ez a szócska vallja meg, hogy a Szentháromság személyei egyenrangúak. (A latin eredetiben természetesen megtaláljuk: In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.) Gesztusunk, tehát az egyik legõsibb és legegyszerûbb hitvallásunk. A zsidók a mai napig õriznek egy csodálatos szokást, miszerint egy tartóba helyezett kicsi papírtekercset erõsítenek fel otthonuk ajtófélfájára. Ez a pici tekercs tartalmazza Izrael hitvallását, melyet a Második Törvénykönyvben találunk: Halld, Izrael! Az Úr, a mi Istenünk az egyetlen Úr! Szeresd Uradat, Istenedet szíved, lelked mélyébõl, minden erõddel! Ezeket a parancsokat, amelyeket ma szabok neked, õrizd meg szívedben, és vésd gyermekeidnek is az eszébe, beszélj róluk, amikor otthon tartózkodsz s amikor úton vagy, amikor lefekszel s amikor fölkelsz. Igen, jelként kösd õket a kezedre, legyenek ék a homlokodon. Írd fel õket házad ajtófélfájára és kapujára! (MTörv 4-9) A választott nép igyekezett ezt a hitvallást, amely az Isten különleges szerelmes üzenete, valóban a szívébe vésni, utódokra hagyományozni, minden helyzetben felidézni. Így kell legyen a mi keresztvetésünkkel is. Az isteni szeretet jelét vesszük magunkra, a háromszemélyû egy Istenét. A Szentháromságba vetett hitünket ma is nagy gonddal kell õriznünk és vallanunk, hiszen a gonosz igyekszik ezt kikezdeni. Keresztvetésünket soha ne kapkodjuk el. Minden mozdulata legyen méltóságteljes és õszinte. Ne legyen színpadias, csupán áhítattal teljes. Jól válasszuk meg az alkalmat, amikor élünk vele, de gondoljuk át, mikor lehet szükségtelen. Közvetlenül áldozás elõtt, a szentmisén az átváltoztatás alatt például talán nincs akkora szükség rá, ám amikor egy út menti feszülettel találkozunk, felébredünk, lefekszünk, étkezünk, bajban vagyunk, vagy csak az Isten áldását kérjük, mindenképpen vessünk keresztet. Hegede László fotó: Hegede Márti 7

8 kamilla XVIII. évfolyam 4. szám tele Mint kamilla a réten A kamilla kicsiny, egyszerû virág. Megbújik szerényen a többi közt, nem hivalkodó. De üres lenne a rét nélküle. Sokoldalú a felhasználása, nélkülözhetetlen a mindennapi életünkben. Rovatunkban olyan virágszálakat, egyéniségeket mutatunk be, akik templomunk közösségét erõsítik. Akik dolgoznak értünk, a közösségünkért, mégis a háttérben maradnak, szinte láthatatlanul, egyszerûen, akár a kamilla. Számos elfoglaltságunk miatt ben értekeztünk Hammer Attilával és feleségével, Reisz Reginával. Attila a cserkészcsapat parancsnoka, Regina is tevékenyen részt vesz a feladatokban. Nyáron tábor szervezése és lebonyolítása, karácsonykor betlehemi játék betanítása, szombatonként cserkészgyûlés a Plébánián. Emellett még dolgoznak, és nem mellesleg öt gyermeket nevelnek. - Úgy tudom, Attila, hogy a nevedhez fûzõdik a cserkészcsapat újjáélesztése itt Gyöngyösön. Hogyan jött az ötlet, és mi történt pontosan? - Elõször is azt tudni kell rólam, hogy Regivel együtt a plébánián több közösségben is megfordultunk, egymásról még akkor mit sem sejtve. Itt mindketten otthon éreztük magunkat, akármelyik plébániai közösség életébe kapcsolódtunk be (akár hittan csoport, énekkar, ministráns hittan, akár a cserkészet). Amikor a rendszerváltást követõen '89-ben, Gyöngyösön is újjászervezõdött a cserkészet, mindketten elsõk között csatlakoztunk a csapathoz. Hatalmas volt mindenkiben a lelkesedés, a tenni akarás, a közösséghez való tartozás vágya. Nagyon sok élménnyel, baráttal lettünk a cserkészet által gazdagabbak, és ami legfontosabb, hogy a plébániához való kötõdésünket is nagyban meghatározta. Sokat köszönhetünk az akkori vezetõknek, mint pl. Pócsy Adalbert Béla bának és Kertay Szilvinek, akik éveken át, fáradságot, szabad idõt nem sajnálva foglalkoztak velünk, vittek kirándulni, táborozni. Az egyetemi tanulmányaim és a családalapítás miatt a cserkészettõl egy jó ideig távol maradtam. A cserkészet idõ közben meg is szûnt mûködni itt a plébánián, aminek nagy hiányát éreztem, különösen amikor gyerekeim már nagyobbacskák lettek. Palkó fiunk egyre 8 komolyabban érdeklõdött a cserkészet iránt. Vele együtt bennem is kezdett érlelõdni a gondolat, hogyan tudnám visszaadni mindazt, amit a cserkész-otthonon keresztül a plébánián kaptam. Így jött az ötlet és ezt szeretném, illetve szeretnénk megvalósítani. - Számomra és minden család számára példaértékû az életetek, és az az energia, szeretet, szorgalom és alázat, amellyel minden nap helyt álltok a cserkészcsapatban és a családon belül is. Mi a titkotok? Honnan merítetek erõt? - Nem gondoljuk azt, hogy különlegesek lennénk. Mindketten vallásos nagycsaládban nõttünk fel, aminek nagyon sok elõnyeit érezzük, tapasztaljuk a mai napig. A cserkészethez is kapunk innen támogatást, például a nagyszülõkre mindig számíthatunk, a cserkészvezetõk szintén sokat tesznek és készségesen segítenek a csapat vezetésében. - Hogy telik egy napotok? - Ahhoz, hogy minden nap mindenki számára gördülékenyen menjen végig, év elején komoly tervezés szükséges. Mindenkinek az igényeihez, külön óráihoz igazodva kell megtervezni a logisztikai folyamatokat, amit Regi tökéletesen szokott összeállítani. Reggelente én szoktam vinni a gyerekeket iskolába, óvodába, de a komolyabb kihívás Regire marad, amikor délután egyik külön óráról a másikra kell szállítmányoznia a fiúkat. A hétköznapok elég egyhangúak: iskola, zeneiskola, munka és készülés másnapra. Estére mindenki kellõ képen elfárad. - Mikor és hogyan tudtok kikapcsolódni? - Hétvégén próbáljuk a hét fáradalmait a lehetõségeinkhez mérten kipihenni. Ez abból állhat, hogy a Mátrában egy jót sétálunk, vagy akár Szlovákiába, a Felvidéken kirándulva. Ez utóbbit persze csak ritkábban tehetjük meg. - Nem sokára megszületik a kisbabátok, akihez szeretnék gratulálni. Mit szóltak a testvérek az új családtaghoz? Természetesnek veszik és izgatottan várják a megszületését. Hegede Márta fotó: Hammer Palkó a legidõsebb gyermek

9 XVIII. évfolyam 4. szám tele ajándék Kézzel készített ajándék ötletek Filc karácsonyfadísz Hozzávalók: színes filc, gombok, tû, cérna, selyem szalag Toboz emberke Hozzávalók: toboz, filc, ragasztó, ecset, kör habszivacs, hajlítható pálcika Egyszerû trüffel Saját készítésû édesség Hozzávalók: 30 dkg étcsokoládé, 5 evõkanál tej, 12 dkg vaj, 15 dkg porcukor, 4 tojássárgája, kakaópor Elkészítés: A csokoládét darabold fel, és tejben állandó kevergetés mellett, alacsony hõfokon olvaszd meg, majd keverj bele 10 dkg porcukrot, és add hozzá a tojássárgáját. A vajat is olvaszd meg, majd keverd a csokoládéba. Hûvös helyen 2-3 óráig pihentesd, majd a masszából formálj kis golyókat. Körülbelül 30 golyó lesz, a felét kakaóporba, a felét porcukorba hempergesd. A trüffeleket mignonpapíron tedd hûtõbe, s onnan tálald. A legegyszerûbb, ha kakaóba hempergetjük a trüffeleket. Forrás: 9

10 ünnepi hangulatban Karácsonyi asztal XVIII. évfolyam 4. szám tele Boldog az a nép, amely tud ünnepelni, és arcod fényében járhat Uram. (Zsolt 88,16) Kislány voltam még, így emlékeim néhol megkoptak, mégis nagy melegség önti el a szívemet, ha azokra a karácsonyokra gondolok. Emlékszem, mindig úgy vártam szentestére a hóesést, hogy lefekvés elõtt még egy külön Miatyánkot is besuvasztottam a mondanivalóm mellé. Biztos vagyok benne, hogy imámat kegyesen vette a jó Isten, de a hõn áhított hóesést csak igen ritka esetben adta meg. Édesanyám mindig azt mondta: -A fehér karácsonyt ki kell érdemelni az embereknek! - ha ez így van, akkor azért nincs mostanság, gondoltam magamban. Lehettem olyan 9-10 éves, amikor karácsonyböjt reggelén anyukám szigorú tekintettel marasztalt a konyhában. Talán ott éreztem meg elõször, mennyire fontos a tradíció egy család életében és mennyire izgalmas dolog tud lenni annak átadása. Karácsonyböjtje, szigorú böjti nap. A régi öregek ezen a napon egy pohár vizet és három szem búzát vettek magukhoz. Jóllakni csak az esti vacsoránál volt szabad. A mi családunk azért nem ennyire drasztikusan böjtölt, de az ebédnél mi is bab vagy lencselevest ettünk, második fogásként pedig mákos csíkot (mákos tésztát). Ehhez egy kedves hagyomány is párosult. Az eladósorban lévõ lány, ha a mákos csíkkal kiballagott karácsonyböjtén a kapuba és ott falatozott az ételbõl, akkor 10 rajz: Mátrai Bálint 2.c megtudta a jövendõbeli férjének a nevét, mert olyan nevû emberrel találkozott. A karácsonyi asztal, a házi oltár a hálaadás és a könyörgés eszköze volt, ezért nagy elõkészületet igényelt. A régi öregek három terítõvel terítették le az asztalt, ami a Szentháromságot szimbolizálta. Mi az étkezést mindig imával kezdtük, aztán Édesanyám azt mondta: - Ádám, Éva, Benedek, gyertek gyerekek egyetek! Étkezés elõtt mézes fokhagymás pálinkát ittunk, hogy ne fájjon a torkunk jövõre. A méz Isten kegyelmét jelképezte. Az asztalra került: alma, dió, szõlõ, búza, kukorica, cukor, só, ecet, méz, bor, fokhagyma, pálinka, kenyér. Minden egyes ételnek meg volt a maga jelentése. Az alma, a család egységét jelképezte. Anyukám annyi cikkelyre vágta ahány tagú a család és szigorúan meg kellett enni! A dió az egészséget jelentette. Ha épp volt a dióbél, akkor nem lett beteg az ember, de ha romlott, bizony beteges év elé nézhetett, sõt halált jósolt. Osztott tálba tettünk lisztet, kukoricát, búzát, A karácsonyi ételeknek, az asztalra került tárgyaknak mágikus erejük volt, késõbb egész évben elõ lehetett venni õket a baj elhárítása vagy megelõzése érdekében, sõt gyógyítottak is vele. Bár a hiedelem berögzõdött a régiségben, fõleg palóc vidéken, de mi már nem õriztük a karácsonyi morzsát szentelményként. A maradékot valóban nem illett kidobni, összegyûjtöttük és a malacok moslékjába kevertük, vagy a kertben szórtuk szét, hogy jövõre bõ legyen a termés. Sok helyen már nem tartják számon ezeket a nagyon értékes szokásokat. A régi világban meg volt mindennek a hogyanja és miértje. Egy szokás sem hasztalan. Tudták, hogy a Teremtõ mindennek egy rendszert adott és azt is, hogy mind a hétköznapok és mind az ünnepek azért vannak, hogy tudjuk értékelni a munka utáni ünneplés örömét. Megkérdeztünk második osztályos gyerekeket, miért várják a karácsonyt: Szabolcs: Mert együtt van a család Petra: Mert együtt van a család. Sok ajándékot kapok. Mert akkor született Jézus. István: Mert nagyon szeretem a karácsonyt, sokat játszom. Kamilla: Mert együtt van a család. Megszületik Jézus. Sok ajándékot kapok. Jóvá tesszük, ami rosszat csináltunk. Réka: Mert együtt van a család. Sok ajándékot kapok. És Istenre gondolunk. Dávid: Várom a karácsonyfáért, ünneplésért, szeretetért, boldogságért, izgalomért cukrot, sót. Ezek mind a bõ termést szimbolizálták. A Luca-napkor sarjasztott búza is az asztalközepére került, világoskék szalaggal átkötve, ami a Szûzanya ölét, az istenszülõt jelenítette meg. Egy szenteltgyertyát helyeztünk a közepére, ami Jézus kiáradó szeretetét szimbolizálta. Az ételek házanként változtak. Nálunk a húsleves makacsul tartotta magát, bár minden hétvégén ezt ettük, de a tradicionális menü a halászlé, töltött káposzta és a mákos bejgli volt. Mindenbõl enni kellett egy kicsit, és az asztaltól nem állhatott fel senki, mert az nem jót jelentett. Elõházi Rita Gyermekszáj Márton: Azért várom a karácsonyt, mert várom a téli szünetet, meg a havat és a karácsonyfát és még az ajándékokat. Barbara: Jézus születése miatt. Kapunk ajándékokat, díszíthetjük a karácsonyfát Roland: Jézuska hoz ajándékot. Anna Gabriella: Várom a téli szünetet, kíváncsi vagyok, mit hoz Jézuska, és azért mert az egész család összegyûlik. Patrícia: Mert a Jézuskának lesz a születésnapja. Bálint: Ajándékot kapok. És szünet van. (A segítséget köszönöm Hendrik Andinak.) Szerk: Hegede Márta

11 XVIII. évfolyam 4. szám tele eseménynaptár Szentmisék rendje: vasárnap: 7.00; 9.00; és hétköznap: 7.00 és Gyöngyöspüspökiben: vasárnap 9.00 Mátraházán: vasárnap: Állandó programok: minden hétköznap 6.30-kor és kor énekes zsolozsma a szerzetesekkel a templomban (kiv. elsõpéntek reggel, és szombatonként este) Bizánci liturgia: minden hónap második és utolsó szombatján 9.45-tõl Minden hónap elsõ vasárnapján a templomban délután fél 4-tõl 5 óráig elimádkozzuk a teljes rózsafüzért, 5 órától szentségimádás, majd a Rózsafüzér Társulat titokcseréje. A hónap többi vasárnapján délután 4-tõl fél 6- ig elimádkozzuk a teljes rózsafüzért, utána litániát tartunk. Minden elsõ kedden kor nyugdíjas összejövetel a Karitász csoport vezetésével. Minden elsõ csütörtökön kor szentségimádás a Jézus Szíve Család vezetésével. Minden elsõ pénteken a reggeli szentmise után elimádkozzuk a Jézus Szíve litániát. A nap folyamán fölkeressük a bejelentett betegeket. Minden hónap elsõ szombatján a reggeli szentmise után papi és szerzetesi hivatásokért imádkozunk. A Ferences Világi Rend Közössége imaórát tart minden hónap elsõ kedden órától a templomban; illetve rendi gyûlést tart a hónap harmadik keddjén órától. A Szent Mónika Közösség imaórát tart minden hónap 27-én kor a tanácsteremben. A baba-mama klub kedden és pénteken órától várja az érdeklõdõket. Minden páros hét péntekjén katekézist tartunk felnõttek számára a Tanácsteremben 19 órai kezdettel. Programok: nov. 30. szombat 9.00 gyerekek lelki napja, adventi koszorúkészítés a plébánián dec. 1. Advent elsõ vasárnapja, az egyházi év kezdete dec. 7. vasárnap: Adventi szeretetvendégség a hajléktalan szállón (16.00) és a Családok átmeneti otthonában (18.00) a Máltai Szeretetszolgálat Gyöngyösi Csoportjának szervezésében dec. 11. szerda 20.00: Kiáltás - Imádság Magyarország lelki megújulásáért dec. 13. péntek 18.00: Imádságok átadása a bérmálkozásra készülõ fiataloknak dec. 14. szombat 18.00: Jótékonysági koncert a Kolping Házban a gyöngyösi Autista Segítõ Központ javára dec. 15. vasárnap: Egymillió csillag a szegényekért - jótékonysági gyûjtés a templom bejáratánál dec. 16. hétfõ: a betegek karácsonyi gyóntatása, áldoztatása dec. 19. csütörtök 14.00: Idõsek, magányosok, egyedül élõk karácsonya (gyóntatás, szentmise, karácsonyi mûsor, agapé) dec ig és dec. 23. egész napos gyóntatási ügyelet dec. 14-tõl 23-ig hétköznapokon Szállást keres a Szent Család imakilenced a Szent Ferenc teremben. dec. 22. vasárnap 16.00: A Cantare Városi Vegyeskar karácsonyi hangversenye dec. 23. hétfõ 19.00: A Szállást keres a Szent Családot végzõ csoportok közös imádsága a templomban dec. 24. kedd: Betlehemes játék (az esti mise elmarad), gyóntatás, olvasmányos imaóra (matutinum), a kis Jézus jászolba helyezése (martirologium), Barátok Templomában, Püspökiben és Mátraházán éjféli mise. dec. 25. szerda: Karácsony, ünnepi miserend (7.00; 9.00; 10.30; 18.00; Püspöki 9.00; Mátraháza 10.30) dec. 27. péntek: Szent János apostol ünnepe, borszentelés a szentmise végén dec. 28. szombat: Aprószentek ünnepe, szentmise a megölt magzatokért dec. 29. vasárnap: Szent Család vasárnapja dec. 31. kedd: év végi hálaadás Püspökiben 17.00; Barátok templomában: kor jan. 1. szerda: Szûz Mária, Isten Anyja (újév) - parancsolt ünnep, a béke világnapja. Szentmisék: 7.00; 9.00; 10.30;18.00; Püspöki 9.00; Mátraháza jan. 5. vasárnap: Délután házszentelés Püspökiben azoknál, akik jelentkeznek. A következõ 1-2 héten azoknál, akik a portán feliratkoznak. jan. 6. Vízkereszt - az idei évtõl parancsolt ünnep, bármilyen napra is esik!!! Szentmisék 7.00; és jan. 8. szerda 20.00: Kiáltás - Imádság Magyarország lelki megújulásáért jan. 19. vasárnap 9.00: Imádságok átadása az elsõáldozásra készülõk részére, 10.30: Exorcizmus szertartása a bérmálásra készülõknek jan Ökumenikus imanyolcad jan. 25. szombat 16.00: ökumenikus imaóra a protestáns testvérekkel a Barátok templomában jan. 26. vasárnap Gyöngyöspüspökiben egész napos szentségimádás: 9.00 szentmise, majd ünnepélyes szentségkitétel kor közös szentségimádás, litánia. Lourdes-i ájtatosságokat február 10-én, hétfõn kezdjük és március 1-én szombaton körmenettel fejezzük be. Minden hétköznap a Szent Ferenc teremben délután 3 órától 5-ig tartjuk. febr. 2. vasárnap Gyertyaszentelõ Boldogaszszony ünnepe gyertyaszentelés és körmenet a kor kezdõdõ szentmise elején szerzetesi fogadalom megújítása Keresztény Farsangi Bál - Kolping Ház febr. 3. hétfõ: A szentmisék után és a következõ vasárnap a szentmisék után Balázs-áldás febr. 5. szerda 20.00: Kiáltás - Imádság Magyarország lelki megújulásáért febr. 8. szombat fargangi bál gyerekeknek febr. 14. péntek 18.00: bérmálásra készülõk, felnõtt katekumenek hitük megvallásának szertartása (reddíció, effata) febr. 16. szombat: jegyes-suli kezdete - jegyesoktatás febr. 15. szombat: Barangolás a Mátrában febr. 16. vasárnap 9.00 Az elsõáldozásra készülõk kiválasztási szertartása márc (vasárnap, hétfõn és kedden) a Szent Bertalan Fõtemplomban farsangi szentségimádás és lelkigyakorlat. Délelõtt 9 és 11 órakor, valamint 17 órakor szentmisék. Mindhárom nap délután óráig az alsóvárosi hívek imaórája. Ezért templomunkban vasárnap elmarad a délutáni rózsafüzér és a litánia. márc. 5. hamvazószerda, a nagyböjt kezdete. A szentmisék után és a következõ vasárnap hamvazkodás. Hamvazószerda napján hétköznapi miserend. Nagyböjtben minden pénteken keresztút márc. 5. szerda 20.00: Kiáltás - Imádság Magyarország lelki megújulásáért márc. 16. vasárnap 9.00: bérmálásra készülõk, felnõtt katekumenek kiválasztási szertartása ápr (csütörtök, péntek, szombat) az esti miséken lelkigyakorlatos szentbeszédek ápr. 5. szombat lelki nap gyermekek számára ápr. 6. Nagyböjt 5. vasárnapja, 10.30: Betegek szentmiséje, utána a szent kenet feladása, melynek feltételei: szentgyónás, szentáldozás ápr. 7. hétfõ A betegek felkeresése otthonaikban. Jelentkezés a portán. ápr. 13. Virágvasárnap Szentmisék: 7.00; 10.00; 18.00; Püspöki 9.00; Mátraháza 10.30, kor ünnepélyes virágvasárnapi barkaszentelés és körmenet a templom elõtti keresztnél. 11

12 Barangolás a Mátrában október 12. Látogatás a Mátrai Erõmûben és a visontai báõnyában november 16. Cserkészek fogadalomtétele október 27. KIADÓ: Gyöngyösi-Alsóvárosi Ferences Egyházközség (Cím: 3200 Gyöngyös, Barátok tere 2., Telefon/Fax: (37) , honlap: FELELÕS KIADÓ: fr. Kárpáti Kázmér ofm FELELÕS SZERKESZTÕ: Hegede Márta MUNKATÁRSAK: Lehotai Katalin, Török Julianna, Elõházi Rita, Lehotai Gusztáv SZERKESZTÕSÉG: FOTÓK és KÉPSZERKESZTÕ: Hegede László Tördelés és nyomdai elõkészítés: Garamond Grafikai Mûhely Bt. Megjelenik évente 4 alkalommal, 600 példányban. 2013/4. szám

Advent 3. vasárnapja 2015. december 13. VÁRAKOZÁS

Advent 3. vasárnapja 2015. december 13. VÁRAKOZÁS Advent 3. vasárnapja 2015. december 13. VÁRAKOZÁS Simeon várakozása (LK 2,21-40) 21Amikor elérkezett a nyolcadik nap, hogy körülmetéljék a gyermeket, a Jézus nevet adták neki, úgy, amint az angyal nevezte,

Részletesebben

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia 2015.12.27. Szent Család vasárnapja Egyházközségi programok A hét ünnepei, szentjei hétfő: Aprószentek péntek: Szűz Mária, Istenanyja vasárnap: karácsony 2. vasárnapja 31,

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

H I R D E T É S E I N K november 30 december 7.

H I R D E T É S E I N K november 30 december 7. H I R D E T É S E I N K 2014. november 30 december 7. 1. A jövő heti Baba-Mama klub kivételesen nem kedden, hanem szerdán lesz 10 órától. Ekkor mikulásünnepség lesz, Petkó Tamás atyával. 2. Az Első Szeretet

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN 2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN SzentMihályFőplébánia 2014. ÁPRILIS 11. FÁJDALMAS PÉNTEK 18.00 Élő keresztút a Károly templomtól a Bazilikáig 10.30 Érseki szentmise, barkaszentelés,

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Adventi szombatok. Egyházközség

HÍRLEVÉL. Adventi szombatok. Egyházközség Egyházközség SZENTMISÉK, SZERTARTÁSOK, TUDNIVALÓK MINISTRÁNSOK CSERKÉSZEK JÓ MUNKÁT! SZENT MÓNIKA KÖZÖSSÉG ANYAI SZÍVVEL CARITAS GONDOSKODÓ SZERETET HÍRLEVÉL Adventi szombatok Az adventi időszak négy hete

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Bevezető rész Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. június 22. A szentmise Bevezető rész I.A liturgia = Az Egyház istentisztelete Kettős célja:

Részletesebben

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban

Részletesebben

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja

A Körmendi Egyházközség évi tervezett programja A Körmendi Egyházközség 2017. évi tervezett programja Január 3. kedd 18.00 A Karitász csoport összejövetele 5. csütörtök 19.00 Felnőtt katekézis 7. szombat 19.00 A Családcsoport összejövetele 8. vasárnap

Részletesebben

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI HÚSVÉTI MISERENDEK 2010. CSONGRÁD MEGYE NAGYOBB TEMPLOMAIBAN SZEGEDI SZÉKESEGYHÁZ SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI Április 1. Nagycsütörtök 10.00 Olajszentelési szentmise, melyet Püspök úr és az egyházmegye papsága

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember.

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember. MÉGIS Alapíttatott azzal a céllal, hogy közösségünk erısödjön, egymásnak ily módon is lelki támaszt nyújthassunk és a mindenkori eseményekrıl hírt adjunk. HAVAZÁS Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak

Részletesebben

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F

KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEINK F EgyházAINk HÍRei GYÓNI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG Örömünkre, a szőlősi templomunk fűtéskorszerűsítésének eredményeként mostantól a szentmiséinken 17 C van. Az adventtel megkezdődött

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

Ez év március 13-án, megválasztásának XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS!

Ez év március 13-án, megválasztásának XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! AZ IRGALMASSÁG RENDKÍVÜLI SZENTÉVE Ez év március 13-án, megválasztásának második évfordulóján Ferenc pápa a Szent Péter-bazilikában

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

Január hónap kezdetével belépünk

Január hónap kezdetével belépünk XXVI. ÉVFOLYAM, 1. (299.) SZÁM, 2015. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! Január hónap kezdetével belépünk egy új esztendőbe, melytől mindenki sok szépet és jót remél. Sokak számára ez az évkezdet hagyományosan

Részletesebben

Advent IV. hetének liturgikus rendje 2013. december 22-től, december 23-ig

Advent IV. hetének liturgikus rendje 2013. december 22-től, december 23-ig Advent IV. hetének liturgikus rendje 2013. december 22től, december 23ig Vasárnap 12.21 Advent IV. vasárnapja IV. hét Balinka 8.00 Szentmise int. +Idős és ifjú Stohl Ferenc és szülőkért és nagyszülőkért

Részletesebben

Budai Református Egyházközség. Advent

Budai Református Egyházközség. Advent Budai Református Egyházközség 2013 Advent ...meglátogat minket a felkelő fény a magasságból, hogy világítson azoknak, akik sötétségben s a halál árnyékában lakoznak, hogy ráigazítsa lábunkat a békesség

Részletesebben

A család védelme a politika feladata is

A család védelme a politika feladata is IX. évfolyam, 2. szám 2011 február A család védelme a politika feladata is A család az élet helye, ahol az élet megfogan és befogadásra talál. Mivel az ember nem egy tárgy, az emberi életet nem lehet gyártani.

Részletesebben

Flag - Karácsonyi melléklet 1. - Alapfogalmak

Flag - Karácsonyi melléklet 1. - Alapfogalmak 2013 december 25. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még Givenincs Flag -értékelve Karácsonyi Mérték - 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 A latin eredetű szó - adventus - megérkezést, eljövetelt jelent. A Jézus születésére

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I.

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I. HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 4. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Elérhető pontszám: 70p. 2015. január 9. 1. Fejtsd meg a

Részletesebben

Karácsony előtti betegellátás

Karácsony előtti betegellátás II. évfolyam 12. szám 2015. december Karácsony Lelkünk szemével az égre nézünk, és mi is követjük a csillagot, amely vezeti Betlehembe a Napkeleti Királyok utazását. Isten igéje, a Szentháromság második

Részletesebben

A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA

A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA IX. évf. 1. szám (100) 2011. December A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA Tartalomból: Miseszándékok 2. old. Részlet: Rainer Maria Rilke: Történetek a Jóistenrıl 3. old. E gy ház kö

Részletesebben

Karácsony A szeretet ünnepe?

Karácsony A szeretet ünnepe? A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 12. szám 2009. december Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Karácsony A szeretet ünnepe? Ha az autók

Részletesebben

Programfüzet 1. negyedév

Programfüzet 1. negyedév Ferences Jubileum 1209-2009 Programfüzet 1. negyedév Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány 1024 Budapest Margit körút 23. Ferences Jubileum 1209-2009 Programfüzet 1. negyedév 4 Az Úr adjon nektek

Részletesebben

Megújult az egyházközségi honlap

Megújult az egyházközségi honlap LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XIV. évfolyam 3. szám 2014. március Megújult az egyházközségi honlap Amint a templomi hirdetésekben már hírül adtuk, megújult a plébánia honlapja. A

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele 2014. Március 23. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Plébánia hírlevele II/12. szám Jöjjetek, lássátok meg azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem: nem ez-e a Krisztus? Az evangélium

Részletesebben

Aki nélkül nem lehetne Karácsony

Aki nélkül nem lehetne Karácsony III. évf. 4. szám 2014. december A Budapest-Nagytétényi Református Egyházközség időszakos kiadványa Aki nélkül nem lehetne Karácsony Bármikor, bárhol végbemehet egy ilyen kérdezz-felelek: - Mi kell a Karácsonyhoz?

Részletesebben

Kovács Sándor 1. Advent Kolozsváron?

Kovács Sándor 1. Advent Kolozsváron? Kovács Sándor 1 Advent Kolozsváron? De te, Efrata Betlehemje kicsiny vagy ugyan Júda ezrei között; mégis belőled származik majd nekem Izraelnek jövendő uralkodója, származása az ősidőkre nyúlik vissza.

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

Január, a polgári év elsõ hónapja tehát a Vízöntõ csillagkép nevét viseli. A régi magyar neve pedig Boldogasszony hava, mert eleink az év elsõ hónapját Szûz Máriának szentelték. A keresztény (katolikus)

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

Húsvét a Bruderhofban

Húsvét a Bruderhofban Húsvét a Bruderhofban 1998 augusztusában Gyurka bácsi bíztatására az akkor 6 fős családunk elrepült az angliai Beech Grove nevű protestáns eredetű, megújult hutteri gyökerű családközösségbe. Erről a 6

Részletesebben

MISEREND. (Dec. 25 Jan. 1.) Dec. 25. Vasárnap Urunk születése/karácsony 1. napja 9.30 Nm.

MISEREND. (Dec. 25 Jan. 1.) Dec. 25. Vasárnap Urunk születése/karácsony 1. napja 9.30 Nm. MISEREND (Dec. 25 Jan. 1.) Dec. 25. Vasárnap Urunk születése/karácsony 1. napja 9.30 Nm. Dec. 26. Hétfő Karácsony 2. napja/szent István vrt. 9.30 Nm. Dec. 27. Kedd 7.30 Makrányi Antal; Id. Mátyók András

Részletesebben

XXV. ÉVFOLYAM, 9. (295.) SZÁM, 2014. SZEPTEMBER

XXV. ÉVFOLYAM, 9. (295.) SZÁM, 2014. SZEPTEMBER XXV. ÉVFOLYAM, 9. (295.) SZÁM, 2014. SZEPTEMBER EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! Jöjj Szentlélek, segítsd a fiatalokat az új tanévben is! nyári vakáció élményei még A alig múltak el, az élmények elevenek,

Részletesebben

HÍRLEVÉL. 9. szám / 2012. december. A Ferences Világi Rend Szent Maximilián M. Kolbe Régiójának Hírlevele. Kedves Testvérek az Úr Jézusban!

HÍRLEVÉL. 9. szám / 2012. december. A Ferences Világi Rend Szent Maximilián M. Kolbe Régiójának Hírlevele. Kedves Testvérek az Úr Jézusban! HÍRLEVÉL 9. szám / 2012. december A Ferences Világi Rend Szent Maximilián M. Kolbe Régiójának Hírlevele Kedves Testvérek az Úr Jézusban! A Szentatya meghirdette a Hit évét, s nekünk, ferenceseknek ez a

Részletesebben

JuGáWi 7.A. Férfi Kézilabda Világbajnokság. Női Kézilabda Európa Bajnokság. Adventi műsor. Mit is ünnepelünk karácsonykor? Mikulás-buli az osztályban

JuGáWi 7.A. Férfi Kézilabda Világbajnokság. Női Kézilabda Európa Bajnokság. Adventi műsor. Mit is ünnepelünk karácsonykor? Mikulás-buli az osztályban JuGáWi 7.A 2010. december-2011. január Női Kézilabda Európa Bajnokság Amiről szó van az újságban: Rövidpályás Úszó Világbajnokság Férfi Kézilabda Világbajnokság Adventi műsor Mikulás-buli az osztályban

Részletesebben

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ 2015. 12. 11. Fontos információ Karácsonyi vásár - december 12. szombat Bethlehem - december 17. csütörtök Karácsonyi műsor - december 18. péntek Téli szünet - december 19-2016. január 4. Első tanítási

Részletesebben

A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007.

A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007. A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007. Január Február 6. szombat 9.00 Házáldások 8. hétfő 17.00 Karitász összejövetele 13. szombat 19.30 Egyházközségi farsangi bál 15. hétfő 9.00 Szentségimádás

Részletesebben

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 1 Megrendülten tudatjuk, hogy 2013. január 26-án 87 éves korában, hosszú szenvedés után elhunyt. Szeretett halottunk hamvait 2013. február 10-én 10.30 órakor a Budafoki Temetőben a Római Katolikus Egyház

Részletesebben

Szeretet volt minden kincsünk

Szeretet volt minden kincsünk Szeretet volt minden kincsünk Azt mondják, mindenkinek meg van írva a sorskönyvében az élete. Mindenkinek ki van jelölve z út, mint a kerti ösvény, szélekkel, jelekkel, hogy ne lehessen letérni róla. Van

Részletesebben

A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra.

A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra. A Szent Mór Iskolaközpont negyedikes diákjai és tanítói sok szeretettel várják a nagycsoportos óvodások szüleit november 11-én, kedden nyílt napjukra. A vendégek érkezését megelőző készülődés része, hogy

Részletesebben

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ 2015. DECEMBER 31. Január 10-én-én, a Regina Mudi-templom ovis miséjén a Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános Iskola 3.a osztályos tanulói egy rövid jelenettel szerepeltek.

Részletesebben

1. fejezet. Dorset, 2010 Egy évvel késõbb

1. fejezet. Dorset, 2010 Egy évvel késõbb 1. fejezet Dorset, 2010 Egy évvel késõbb A napok egyre rövidebbek. A fûre hullott almákat megcsipkedték a varjak. Viszem be a fát, és rálépek az egyik puha gyümölcsre; szétnyomódik a lábam alatt. November

Részletesebben

Szentcsaládjárás (szokásjáték) Szentcsalád-járás

Szentcsaládjárás (szokásjáték) Szentcsalád-járás Szentcsaládjárás (szokásjáték) Szentcsalád-járás Karácsony elõtt kilenc napon át, kilenc család viszi egymáshoz a Szent Család képét vagy szobrát. A szobrot vagy képet a földíszített házioltárra tesszük.

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1.

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1. Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Adventi zsongás Múzeumi nap 1. Múzeumi nap 1. tematika Múzeumi nap helye és

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó 1. Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó barátnak nem. A motort nem állította le, halk zúgása

Részletesebben

Boldogságóra. munkafüzet. 6-10 éveseknek. Bagdi Bella - Petőné Honvári Jolán

Boldogságóra. munkafüzet. 6-10 éveseknek. Bagdi Bella - Petőné Honvári Jolán Bagdi Bella - Petőné Honvári Jolán Boldogságóra munkafüzet 6-10 éveseknek Boldogságóra munkafüzet 6-10 éveseknek Írta: Bagdi Bella, Petőné Honvári Jolán Szerkesztette: Feledi Eszter Illusztráció: Tarjányi

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016

László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 László nagyváradi megyéspüspök körlevele I. / 2016 Nr. 321/2016. SZENTJOBB EGYHÁZMEGYÉNK ŐSI KEGYHELYE Az Irgalmasság Évében tervezett lelkipásztori programok között, ahogyan azt Főtisztelendő Paptestvéreim

Részletesebben

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába.

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. A tanító néni kedves mosolya bátorított minket, az első "o" betűnél még ő

Részletesebben

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem jelenthetett komolyabb problémát az, hogy megértesse

Részletesebben

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van.

Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. A gyermekek Pataky Zsófia vagyok, 14 éves. A legnagyobb gyerek a családban. Két testvérem van. Pontosan 6 évvel ezelőtt, karácsonykor (amikor én 8 éves voltam a húgom pedig 5) kaptam a világ legszebb ajándékát.

Részletesebben

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1.

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. SZENT BAZIL OKTATÁSI KÖZPONT HAJDÚDOROG Ady E. u. 23-27. Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. LELKIPÁSZTORI PROGRAM 2009/2010 Munkaterv a tanévre: Augusztus 24-25. 9.oo - Pedagógusok lelkigyakorlata

Részletesebben

Vízkereszt Közzétette: (https://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve

Vízkereszt Közzétette:  (https://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve 2011 január 06. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Give 1/5 Give 2/5 Mérték Give 3/5 Give 4/5 Give 5/5 A vízkereszt, más néven háromkirályok vagy epifánia egy keresztény ünnep, amelyet általában

Részletesebben

Forrás. Jézus mellénk állt

Forrás. Jézus mellénk állt Forrás a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Jézus mellénk állt 13. évf. 1. szám 2016. január 10. Gárdonyi Géza népszerű karácsonyi énekében jól láttatja az első karácsony valóságát: Nem

Részletesebben

Pestszentimrei. A misszió hónapja hogy áldást nyerjen a föld minden népe

Pestszentimrei. A misszió hónapja hogy áldást nyerjen a föld minden népe Pestszentimrei Öröm Hír Levél A Pestszentimrei Római Katolikus Egyházközség lapja VI. évfolyam 7. szám (53.) - A misszió hónapja hogy áldást nyerjen a föld minden népe A katolikus egyház 1926 óta minden

Részletesebben

SCHUMANN CHAMISSO. Frauenliebe und Leben. Asszonyszerelem, asszonysors

SCHUMANN CHAMISSO. Frauenliebe und Leben. Asszonyszerelem, asszonysors SCHUMANN CHAMISSO Frauenliebe und Leben Op. 42 Asszonyszerelem, asszonysors Frauenliebe und leben Asszonyszerelem, asszonysors Op.42 1. Mióta láttam őt, vaknak hiszem magam, Bárhová is nézek, csak őt látom;

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

Vasár- és ünnepnapi olvasmányok rendje

Vasár- és ünnepnapi olvasmányok rendje Vasár- és ünnepnapi olvasmányok rendje Adventi idő olvasmányai... 1 Karácsonyi idő olvasmányai... 2 Nagyböjti idő olvasmányai... 3 Nagyheti olvasmányok... 4 Húsvéti idő olvasmányai... 5 Pünkösdi és ünnepi

Részletesebben

10 2010. December BOLDOG, BÉKÉS KARÁCSONYT!

10 2010. December BOLDOG, BÉKÉS KARÁCSONYT! 10 2010. December 34. Tunéziai es japán autójelzések. 35. Saját kezűleg.37. Tinédzserek tévéműsora. 38. Kennel része!40.ittrium,kén. 41. Zavart Ede. 43. Írógéppel kimásol. 45. Paul (1879-1940) svájci festőművész.

Részletesebben

Boldog Karácsonyi Ünnepeket!

Boldog Karácsonyi Ünnepeket! Mucsony Nagyközségi Önkormányzat Hivatalos Folyóirata IX. évfolyam 2. szám 2012. december 21. www.mucsony.hu hivatal@mucsony.hu Boldog Karácsonyi Ünnepeket! Megint itt van a tél és megint eljön a karácsony

Részletesebben

Magyar karácsonyi népszokások 3.rész

Magyar karácsonyi népszokások 3.rész 2014 december 26. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 Régen a karácsony elképzelhetetlen lett volna az ünnephez kapcsolódó

Részletesebben

Hittan tanmenet 1. osztály

Hittan tanmenet 1. osztály Hittan tanmenet 1. osztály A Beszélgetés Istennel című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A gyakorlati órák, az azokat előkészítő és feldolgozó órák a tanmenetben

Részletesebben

Tételek hittanból (2016. május 20.)

Tételek hittanból (2016. május 20.) Tételek hittanból (2016. május 20.) 1. Kinyilatkoztatás Biblia (jelentése, részei, felosztása, keresés benne, sugalmazás) 2. Egy XX. századi magyar boldog élete, jelentősége 3. Teremtéstörténet - bűnbeesés

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

CSALÁDI LELKINAP Apák napja. (és márciusban)? Vecsés, Irgalmas Jézus Plébánia. 2011. március megjelenik évente néhányszor

CSALÁDI LELKINAP Apák napja. (és márciusban)? Vecsés, Irgalmas Jézus Plébánia. 2011. március megjelenik évente néhányszor Vecsés, Irgalmas Jézus Plébánia 2011. március megjelenik évente néhányszor CSALÁDI LELKINAP Apák napja (és márciusban)? Idei lelkinapunk egy kicsit másképp - családi lelkinap : - egy házaspár fogja tartani:

Részletesebben

Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja

Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja Írnod kell kislányom, erre születtél! Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja Tudom Édes, írnom kellene, de bajban vagyok. Talán azt a témát kéne papírra vetnem, amit

Részletesebben

A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony

A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony Sosem láttam oly termőfát, Mint Krisztusnak keresztfáját. Piros vérrel virágozik, Szentlélekkel illatozik. (Erdélyi népének) É letfa A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony Minden kedves

Részletesebben

Az Úrnapot követő péntek, az XXVII. ÉVFOLYAM, 6. (316.) SZÁM, 2016. JÚNIUS EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! ENGESZTELJÜK JÉZUS SZENTSÉGES SZÍVÉT!

Az Úrnapot követő péntek, az XXVII. ÉVFOLYAM, 6. (316.) SZÁM, 2016. JÚNIUS EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! ENGESZTELJÜK JÉZUS SZENTSÉGES SZÍVÉT! XXVII. ÉVFOLYAM, 6. (316.) SZÁM, 2016. JÚNIUS EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! ENGESZTELJÜK JÉZUS SZENTSÉGES SZÍVÉT! Az Úrnapot követő péntek, az egyházi év utolsó változó ünnepe a Szent Szív, számunkra

Részletesebben

Gyülekezetünk minden tagjának áldott és békés húsvéti ünnepet kívánunk!

Gyülekezetünk minden tagjának áldott és békés húsvéti ünnepet kívánunk! 2016. Húsvét Gyülekezetünk minden tagjának áldott és békés húsvéti ünnepet kívánunk! A TARTALOMBÓL Bemutatkozik az új számvevő - széki elnök Egyházmegyei hittanverseny A hitoktatásról általában Konfirmáció

Részletesebben

4 Isteni malasztnak anyja, / Tisztaságos anya, Szeplőtelen szűz anya, / Makula nélkül való anya, Könyörögj érettünk! 5 Szűz virág szent anya, /

4 Isteni malasztnak anyja, / Tisztaságos anya, Szeplőtelen szűz anya, / Makula nélkül való anya, Könyörögj érettünk! 5 Szűz virág szent anya, / MÁJUSI LITÁNIA Kezdőének 1 Uram irgalmazz nekünk, / Krisztus, kegyelmezz nekünk, Krisztus, hallgass minket, / Krisztus hallgass meg minket, Uram, irgalmazz nekünk! 2 Mennybéli Atya Isten, / Megváltó Fiú

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43)

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Húsvétvasárnap 2016.03.27. Krisztus Feltámadt! OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Abban az időben Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta: Ti tudjátok, hogy mi minden

Részletesebben

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le 1. Adventi Hírnök 1. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog az első gyertya láng! Karácsonyt várva lázban a föld, Isteni gyermeket köszönt. 2. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog már két kis gyertya láng!

Részletesebben

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva Olcsó krumpli Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva ment ajtót nyitni. Nagy örömére, az édesanyja állt az ajtó előtt. Anyukám, de jó, hogy jössz. Alig állok a lábamon, olyan álmos vagyok. Kislányom! Csak

Részletesebben

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve PPEK 904 Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina Kis Boldogasszony képeskönyve mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Karácsony és farsang. Egyházközség

HÍRLEVÉL. Karácsony és farsang. Egyházközség Egyházközség SZENTMISÉK, SZERTARTÁSOK, TUDNIVALÓK MINISTRÁNSOK CSERKÉSZEK JÓ MUNKÁT! SZENT MÓNIKA KÖZÖSSÉG ANYAI SZÍVVEL CARITAS GONDOSKODÓ SZERETET HÍRLEVÉL Karácsony és farsang Karácsony és farsang között

Részletesebben

Én Istenem! Miért hagytál el engem?

Én Istenem! Miért hagytál el engem? Édes Illat Én Istenem! Miért hagytál el engem? Sóhajtotta Jézus, miközben a fakereszten felfüggesztve, vércseppek csöpögtek végig a testén. És akkor, nem lélegzett többet. Nem, te voltál minden reményem!

Részletesebben

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR 2014-2015 Vezess hűségesen, és taníts engem, mert Te vagy szabadító Istenem, mindig Benned reménykedem. (Zsoltárok 25,5) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét, vezetését

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

Január. Február. 02. szombat 18 óra. 15. péntek 18 óra. 19. kedd 17 óra 22. péntek 17 óra

Január. Február. 02. szombat 18 óra. 15. péntek 18 óra. 19. kedd 17 óra 22. péntek 17 óra Január 02. 15. 19. kedd 22. 23. 30. 01. hétfő 06. 16:30 12. Újévi koncert R: Jánossomorjai Fúvós Egyesület tel.: 20/435-8431 www.jfe.hu Megemlékezés a doni áttörés 67. évfordulója alkalmából H: Kalafszky

Részletesebben

Szegénység. -betlehemi egyszerűség-

Szegénység. -betlehemi egyszerűség- XI.évfolyam 12. Szám 2013. december Szegénység -betlehemi egyszerűség- Amikor meghalljuk, ezt a szót öszszeszorul a szívünk. Nagyon sokan vannak. Gyerekek, felnőttek, családok. Vannak, akik régóta- vannak,

Részletesebben

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... *****

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ezüst gyertyatartók fénye mellet egy fiatal férfi hajol íróasztala fölé. Az arca márványfehér,

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

A tudatosság és a fal

A tudatosság és a fal A tudatosság és a fal Valami nem stimmel a világgal: háborúk, szenvedések, önzés vesz körül bennünket, mikor Jézus azt mondja, hogy az Isten országa közöttetek van. (Lk 17,21) Hol van ez az ország Uram?

Részletesebben

Egyházközségi Híradó. NINCS ITT, FELTÁMADT! (Lk 24,6)

Egyházközségi Híradó. NINCS ITT, FELTÁMADT! (Lk 24,6) Az Aszódi Római Katolikus Egyházközség időszaki tájékoztatója 2015. április Szent György hava XVIII. évf. 58. szám NINCS ITT, FELTÁMADT! (Lk 24,6) Amikor az asszonyok vasárnap hajnalban a sírhoz siettek,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 6 1. Ismerjük meg egymást!... 8 2. Magyar reformátusok vagyunk... 10 3. Ismerkedés a Bibliával... 12 4. Isten teremtette a világot... 14 5. Isten teremtette az embert... 18 6.

Részletesebben

Jézus, a tanítómester

Jézus, a tanítómester 9. tanulmány Jézus, a tanítómester május 23 29. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 6:5; Lukács 4:31-37; 6:20-49; 8:19-21, 22-25; 10:25-37 Mindenkit ámulatba ejtett tanítása, mert szavának ereje

Részletesebben

KARÁCSONY Tervezési, szervezési munkafüzet 2016.

KARÁCSONY Tervezési, szervezési munkafüzet 2016. KARÁCSONY Tervezési, szervezési munkafüzet 2016. Talán nem tévedek nagyot, amikor azt mondom, hogy a karácsony az év legnagyobb ünnepe. Jézus születésnapja mellett a szeretet, a megértés, az egymásra való

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok

Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben. I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok Dr. Marczell Mihály: FÜGGELÉK I. sorozathoz (1950): EGY ÉVI SOROZAT -ok címekben I. sorozat: vasárnapok, ünnepnapok (Általános bevezetés eléje olvasása szükséges: 1. kötet!) 94. kötet 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben