BOLDOG KARÁCSONYT! AZ ÚJ ÉVFOLYAM 1988 DECEMBERÉTŐL MEGJELENIK HAVONTA xxvi.évfolyam, 12. szám DECEMBER 11.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BOLDOG KARÁCSONYT! AZ ÚJ ÉVFOLYAM 1988 DECEMBERÉTŐL MEGJELENIK HAVONTA xxvi.évfolyam, 12. szám 2013. DECEMBER 11."

Átírás

1 AZ ÚJ ÉVFOLYAM 1988 DECEMBERÉTŐL MEGJELENIK HAVONTA xxvi.évfolyam, 12. ám DECEMBER 11. BOLDOG KARÁCSONYT! A DOLGOZNI sötétségről AKARNAK Kőeg Hunnyolc utcáit feldíítettü. öent munéességű Helyére erült Fő embert téren llmz áros ráonyfáj, belárosbn Jurisi műödő téren MEA-GOLD edig igzi Kft. téli A béreet, ngultbn z üzemelés másodi öltségeit gyerty munájuért is fellobbnt ott ngy árbeételből denti orún. és z állmi támogtásból Előör mindjárt biztosítjá. ón Reggel első nján, tor december ezdene, 1-jén rglmsn gyűltün dolgozn ii is remegő ni négy, láng t öré. gy Az ét Aty, órát. Fiú Érzi és Szentléle munely neében fontosságát, Hrngozó nem zúgolódn, Vilmos il, többen z odás órözi éneó üneteben mellett is teéenyedne. eljött z őinte A ározás fotó miroáls idő, mely törlőendő segít özelebb jtogtását jutni öröíti Jézus Kritusoz! meg. Tíz ée égezne bérmunát réceli A LISS ilágbn cégne, urlodó réüre sötétség ódíz-, z illete első bűn btronot elöetéséel álogtn. ezdődött A Kromberg mondt. & De Scubert ol elárdt Kft. régi bűn, megrendelőjü. ott túlárdt egyelem! Számur Bizonyár fröcöntött így gumiidomot n, és eretetet, sorjázn, mit melye olyn sor minőségi emlegetün átétel ezeben után felsőtegóriás nobn, reményein utó ltrée erint, le. mindeni Jelentős z íében igény rr, erősebben ogy munálodi. öent munéességű Erősebben jelen n embert zon tudjon íében ft. llmzni. is, i éen rorátér igyeezne, A cégezető, gy Runyáné térden áll Biczó imádozn Vléri mindnyájunért; elmondás erint: és tlán eez zoébn árjá is, i reményeben, fejében éen z ígéreteben z jár, ogy megléő ngy erejüet, brutlitásut megrendelést. imutssá A cég elődje záltl, 2002-ben ogy temlomot indult egyori gylázn textileseel, meg, irágtrtót zót is mgánálllozásént döntene fel, blüeget műödi. törne be, Petoits ándéosn Sándor árt özreműödéséel és fájdlmt oozn. Bencés Nem Széázbn őegie tetté tlált llni munégzésre itt-ott reményedő llms termeet. megnyilánulásot, A igorú feltételeez de lényeget ötött teinte munörülményeet nem ez legfontosbb elsődlegesen érdés. Kltenecer Az Ljos denttel önéntes új egyázi segítségéel é, új éítetté remény öönt i. A cég rán, műödéséért és áltl dolgozó űebb felelősséget és tágbb Hzánbn érezne, és egyránt önmgur tlán sötétség ámíttn. is ritábbn áll mjd lá! Tótárád F. Fényéezte: Írt és Német fényéezte: Ián Kámán Z.

2 VÁROSHÁZA Bérleti díjról A Kőegi Városgondnoság z önormányzt tuljdonábn léő láso bérleti díján minimális emelésére tett jsltot. A 25 ercig trtó itábn ténye ütözte önmgul. Az előterjetés indolás erint öt ée nem emeledte bérleti díj. Láso besorolás lján tegorizál történt meg z emelésről óló jslt, több elyen null forinttl. Giczy József erint z emelés terezete ellentmond rezsiöentésne. Válábn Koá Istán árosgondno int rról beélt, ogy omfortos, félomfortos láso fenntrtásár beételnél sol többet fordít árosgondnoság. A áros tuljdonábn léő láso többségénél műemlé jelleg is többletöltséget ooz egyegy rbntrtásnál. Ezt énzt is meg ell line fizetni. A árosgondno zt is ngsúlyozt, ogy z érintett bérlő ét oból is éretne edezményt bérleti díjból. A ettő együtt eléreti z Röid íre A Közonti Óod ülői munözössége éréssel fordult z önormányztoz. Azt eretné, gyermee óodáb itelét, illete déli lmint délutáni órábn történő zitelét megönnyítené z önormányzt. Az intézmény előtt fizető roló műödi, ezért zt éri ülő, ogy jegyáltás nélül is rolssn z esetenénti röid időre. Noember 28-án ülő érését Kiss Zoltán terjetette éiselő elé. A tározt erint 50%-ot. A terezett emelés tn lást érint. A it során ámb etté árosgondnoság meg nem fizetett bérleti és özműtrtozásoból ármzó intléőségeit. A 2005-ös étől ármzó lmozódáso oán ez z öseg megldj z öten millió forintot. Pozití tendencián minősítette árosgondno zt, ogy idén, z első félében 5,1 milliól nőtt trtozás öege. Ez megelőző é sonló időáoz éest lényegesen isebb. A áltozásoz z is ozzájárult, ogy nemfizetőel emben nciót llmzt, és llmzn jöőben is. Idén14 bérlőne felmondott árosgondnoság, mert úgy ítélté meg elyzetet, ogy omolyr ell enni z ügyet, bérlő int nem etté omolyn felólításot. A felmondást öető jogi rocedúr osú folymt, előfordult, ogy bíróságon ígéretet te bérlő, mjd fizet is egy-ét ónot, jnuárbn erül érés nirendre. Noember 28-án testületi ülésen Giczy József rról beélt, ogy z éji órábn nin ügyeletes gyógyertári ellátás, mely nem ötelező gyógyertár rééről. Ezért betege ügyeletes oros áltl felírt sürgősségi gyógyereit Szombtelyen leet beerezni. A éiselő erint ez nem lgálj losság érdeeit. Huber Láló olgármester rról beélt, ogy felei oltot z illetées emélyeel roblém megoldás érdeében. Fogdóórá időontji Básty Bél lolgármester: december 18. dr. ZALÁN GÁBOR jegyző: december 11. A titségiselői fogdóór 9 11 és ór özött trt. ztán minden mrd régiben. Idén z első félében ét esetben történt dósságrendezés 870 ezer forintbn. Ezen felül 63 bérlő ott felólítást, ebből 25 db-ot ügyéd üldött i. Ezt öetően 17 bérlőel megötötté fizetésről óló megállodást, mit z érintette teljesítene, gyis normál bérleti díjon felül Kátyúzt Az elmúlt ónbn átyúztá Szbóegyre ezető utt. A öltségeet z önormányzt megotott Szombtelyi Erdéeti Zrt.-el. Huber Láló olgármester noember 28-án megtrtott testületi ülésen elmondt, ogy több érintett őegi tette óá egyre ezető út Forint betét 6 ónos futmidôel új megtrításor EBKM 3,50%-5,05% Jóáírju leötésre erülô ösegre z átutlást terelô trnzciós illeté éteres ösegét mtrémium formájábn! A nem ciós 6 ónos betéti mt jelenleg: 2,80%, EBKM 2,80% KÔSZEGI FIÓK, VÁRKÖR 6., TEL.: / f fizeti törlető réleteet is. Hármn beléte z dósságezelésbe, öten ifizetté trtozást. A elyzetelemzés után éiselő nem ztá meg lbére emelését, így z ötödi é után todibn is érényesül rezsiöentés z önormányzti láso bérlői ámár. állotát. Többen élne ezen területen, őegi egy is ezen z úton eretül özelítető meg. Kettősség jellemzi ezt z utt: áros tuljdon, de z flt rombolását elsődlegesen z erdőgzdság teergéjárműei oozzá, mior so tonn frönel özleedne. Enne ettőségne z eredménye lett z, ogy átyúzásr fordított öt millió forintot ét fél megotott. Érdeme áltni A tájéozttás nem teljes örû, irdetés nem minõsül nyilános jánlttételne. A betéti erzõdés toábbi erzõdési feltételeit Hirdetmény, Soron Bn Betéti Ügyletere Vontozó Üzletbályzt és Soron Bn Áltlános Üzletbályzt trtlmzz. A Bn mtáltozttás jogát fenntrtj. Az ció isonásig érényes. Toább réleterõl érdelõdjön bnfiójinbn! Közterület-náltáról Felíás Önormányzto, intézménye új géjárműet erezetne be VM áltl iírt ályázton. A Struss Autólon (Szombtely, Znti út 58. Tel: 94/ ) jánlj Ford Trnsit ilenc emélyes isbut, illete leet ályázni emélygéoir is, l. Ford Fiest gy Ford Kug. Érdelődőne réletes információl íesen álln rendelezésre. Még tó! A éiselő-testület módosított özterület-náltról és árosé édelméről óló 1/2000. (II. 1.) önormányzti rendeletét. Cél: z időözben megáltozott jogbályon ló megfelelés. Megtörtént rendeletben nált foglm ontosítás, ibőítése. Egyebe özt új elemént megjelent rendeletben endégjárd ( özútn járd és z úttest özötti rée, iée déíz-elezető árot) náltál oltos bályozás, és igorodt Jurisi tér náltál, lmint rendezénye engedélyezéséel oltos rendelezése is. A ttlto erint elyi losság és álllozáso többsége ismeri és jogerűen llmzt rendeletet, zonbn sjnos néányn özterület-nált iránti érelmüet ésőn, gy egyáltlán nem nyújtottá be, és megfizetendő díjt is felólításot öetően jlndó befizetni. A jöő étől iemelt feldt le özterület-felügyeletne özterület-nált öetezetes ellenőrzése. Az önormányzt áltl indított ÁROP-os EU támogtássl meglósuló erezetfejletési rojet eretében beerzésre erülő Önormányzti Integrált Adtezelő Render egyebe mellett segíti mjd itl muntársit bbn, ogy rendelet rendelezéseine érényesítését gyorsn és téonyn égezesse el. A reménye erint így árosüzemeltetés ezen területén is ngyobb átláttóság és jobbn terezető beétele mellett rend is le. A rendelet megtláltó áros onlján is. Adóról Az első éten 2013-bn É Női Autój díjt nyert Ford Fiest erelmeseine edezett. Kráonyig érdemes nont ránéznün Struss weboldlár: ien éretne minet toábbi megleetése ebben tegóriábn z lony árt illetően! Minden étre egy utó! Decemberben etente más Ford modell A ét utój A öetező ében z önormányzt nem emel dót, és új dót sem ezet be. A elyi dóról óló 35/2012. (XII. 1.) ámú önormányzti rendeletet éiselő éözben átteintetté, és figyelembe etté ttltot. A teledó esetében z dóedezménye ontosítás ált üségessé. A módosítás erint mgánemély dólny fizetendő dó 50%-án megfelelő edezményben réesül, mennyiben tuljdonát éező tele öz- gy mgánúton géjárműel özetlenül nem özelítető meg. A megözelítetőségre ontozó bályot is rögzítette. Az dózási fegyelem jítás érdeében z idegenforglmi dól oltos rendelezése özé beéítetté nyilántrtási ötelezettséget, mely előírj, ogy álláselyen endégről z dó lján és ösegéne megállításár llms nyilántrtást ell ezetni. Az dórendelet ezt z lábbi erint foglmzz meg: A állásdó álláselyre bejelentező endéget megérezését öetően ldétlnul öteles nyilántrtásb enni, gy menynyiben állásdó nyilántrtást eletronius formábn ezeti, bejelentőlot endéggel itöltetni. A álláselyet endég nyilántrtásb ételt öetően foglltj el. A endég állásöltséggel együtt fizeti meg z üdülőelyi díjt, mit lgálttó mjd átutl z önormányztn. Ezen felül z önormányzt többlettámogtást z állmtól, másféler többet, mint endég áltl fizetett öseg. Ez nnyit jelent, ogy so turist so róénzt ozt áros ájáb. A mbtelyi Ford utólon Kráony előtt iárusítj életét: decemberben minden éten más utór erül sor, melyi A ét utój, ez zt jelenti, ogy erenén n, éen edenc Ford modellünet tju meg extr edezménnyel! December 9 és 16 özött lon legjobbn felerelt özétegóriás utój, egy Titnium Ford Focus ombi árj gzdáját! A 3. ét, mely december ig trt, megleetést trtogt még ámunr is, lóínűleg egy ládi utór esi áltás, de leetséges, ogy egy Ford Mondeot ietün el egy jobbn felerelt Focus árán! VÁROSHÁZA 2 Kőeg és Vidée Kőeg áros és örnyée olgárin ingyenes ilj Kidj: Jurisi-ár Műelődési Közont és Várínáz Felelős idó: Pócz Zoltán Felelős erető: Tótárád Ferenc Lter: Trifu Péter Nyomdi muná: OOK-Press Kft. Szereti eretőbizottság: Helyettes erető: Kiss János Hni Tibor Kámán Zoltán (irdetéserezés) Német Ián Terjetés: Pnnon Lo Társság Kidói Kft. ISSN Megjeleni ont egyer 6150 éldánybn Az Antiáriumbn Kőeg, Városáz u. 5. Ár 1500 Ft. Boldog Kráonyt! Egy jégfeér ínben tündölő Ford Kug 4x4-es terejárór is felíom figyelmüet! Úgy gondolom, Önö is ezt íánná leginább ráonyi jándéént, Ford lettáról álttnán! Struss Autólon Szombtely, Znti u. 58. Tel.: 94/

3 VÁROSHÁZA 4 Első ézből! Titelt Olsó! Kedes Kőegie! Adent ározás, z ünnere ló éülődés idő. Ilyenor nem ládo éülődne, ngolódn Kráony ünneére, nem ülönböző ciil erezete, oorto is ngymértében ozzájáruln denti ráonyi ösejöeteleiel, nyilános rendezényeiel z ünnei ngult foozásáoz. Egymást éri ülönböző jótéonysági, ráonyi rogrmo, melye felmelegíti étözno üzdelmeiben issé megérgesedett íeet, fogéonybbá tei z embereet rárult iránti odfigyelésre, és elgondolodttásr étetne boldogság, eretet, z egymás iránti titelet és z örömerzés fontosságáról. Az ezen rendezényeen, ösejöeteleen réteő embereet áttj ez ellemiség, mely toább sugárzi, terjed ládju és bráti örében. Így áli teljessé z ünnei ngult, mely sjnos ritán n jelen életünben. Ezért is ngyon-ngyon fontos ciil erezete, egyesülete áros életében, n meg zért is, mert so esetben ő tölti meg trtlomml ngyobb árosi rendezényeinet, ő ii toább (áoljá) ulturális öröségünet, gyományint. Hálás öönet mindezért ciil erezete tgjin, ine íáno özösséget teremtő és megtrtó munájuoz ngyon jó egéséget és itrtást. Nei és minden edes Olsón Béés, Boldog, Áldott Kráonyt íáno! Huber Láló olgármester Egéségáz éül A éiselő december 5-én tárgyltá z egéségáz éítésére ontozó ályázti iírást. Az önormányzt beruázásr 200 millió forintot nyert. Az elngzott dto erint z öses, bruttó öltség eléreti 340 millió forintot, mely már trtlmzz berendezése, z eözö beerzési árát is. Az éítő cége jnuár özeéig dtjá be jánltit, és tere erint z éítés február 15-én ezdődi. Szetember égén int nyertes cégne át ell dni z új éületet, A gyűjtögető iei Otóbertől árosgondnoság öt ezer eletí ulldéot trtlmzó sárg zsáot gyűjtött öe, mely 400 m 3 nem tömörített mennyiségne felel meg. Koá Istán árosgondno erint ez eesebb orábbn terezettnél, de tendenci jó irányb ld. A losság egyre ngyobb rée elfogdj, ogy eletí gyűjtés sját érde. H egy-egy lád ámár isebb u is elegendő le ommunális ulldéáoz, or eesebb díjt ell zért fizetni. Mindeni önmg oldtj meg rezsiöentést. A losság megt, ogy áros eteen, ommunális ulldé elállításán nján ii el sárg zsáot, és elyette mindeni újt. Ngy előny, ogy többféle műnyg flon is gyűjtető így. A fémdobozo is elelyezetőe, mit jól tudn gyűjtögető is. A fémdobozért énz leet ni, így érdemes begyűjtés előtt örülnézni zsáobn. A begyűjtést Hulldéudrb állítjá, mjd álogtjá, és zt értéesíti árosgondnoság. A ft. z eldás után énzt, de emellett z állmtól is termédíj mely Blog isol mögött, Gábor Áron utci bejárttl árj mjd betegeet. A beéített terület mérete megldj z ezer m 2 -t, tizent roló éül meg. Itt n elyet gyermeorosi, illete felnőtt ázi orosi rendelő is. A ályázti iírás, melyen áros megnyert 200 millió forintot, nem tette leetőé z orosi ügyelet itteni elelyezését. Egy érdésre elngzott ál erint nyert énzöseg feletti rét áros önállón biztosn nem tudj finnírozni. Huber Láló tárgylásot ezdeményezett z öseg biztosítás érdeében. A álr még árni ell, de z ígéret már megérezett. Básty Bél erint egy-egy beruázás meglósításánál leet mérlegelni z indítást, de ebben z esetben olyn özcélról n ó, mely so embert érint, és társdlmi feldt meglósítás. Ezért leet bízni ormányzti segítségben. Dr. Mátri Istán ételedett bbn, ogy befejezésre ontozó táridő betrttó. A felsőárosi érdeeit éisele edig érte, ogy legyen megoldott elyi jártos özleedés. istérítése oán. A ét beétel még mese nem fedezi begyűjtés öltségeit, de ezt munát egy jöőbe muttó, örnyezetet édő beruázásn ell teinteni. A árosgondnoság rééről áltoztln érés: Ai még nem ezdte el eletí ulldégyűjtést, z tegyen egy léést ebbe z irányb. Az erre célr lgáló zsá áteető árosgondnoság teleelyen, és már li odment, igyen médján is. Zölde Noember 28-án ismét tárgyltá éiselő testületi ülése rendjéről óló Szerezeti és Műödési Szbályztot. A Mgyr Állmintár jelezte, ogy üséges felsorolni z önereződő özösségeet, ciil erezeteet, egyesületeet, melyeet teéenységi örü erinti nirend tárgylásor tnáozási joggl éiselő-testület ülésére meg ell íni. A törény ét erezetet érint Kőegen. Egyi z Alolj Zölde Kiemeledően Köznú Egyesület, mási Kőeg Város Idősügyi Tná. Ez utóbbi renderint megtárgylj testületi ülés előtt z időseet érintő nirendi ontot. Ezt tényt Huber Láló olgármester mindig bejelenti éiselőne. A örnyezetédelemről óló döntésenél int jöőben meg ell íni éleményezési joggl z Alolj Zölde Kiemeledően Köznú Egyesületet. Az egyesület rendelezi bejegyzéssel, de z elterjedt íre erint nem műödi. Éen ezért több éiselő ifogásolt, ogy egy esetleg tgság nélüli erezetettől érjene éleményt egyes örnyezetédelemről óló döntés előtt. A nében léő iemeledően jelzőt egy erezet or tj meg, leglább egy önormányzttl együttműödési megállodást ötött. A orábbi éeben z Alolj z együttműödésre többör tett jánltot, de éiselő ezt nem támogttá. Egyes információ erint ilyen erződést ötött z egyesület egy özeli teleüléssel. A éiselő fenntrtássl fogdtá törényi ötelezettséget, int elfogdtá Giczy József jsltát, mierint z Alolj Zölde Kiemeledően Köznú Egyesületet -ne bizonyítni ell megíás előtt, ogy z egyesületeről óló törény betrtásál műödi. lossági ró Régi énzeet, érmeet, itüntetést, önyet, régi játéot, sútmodellt stb. áborús témájú és nti tárgyt ásárolné. Tel.: 06/ Egy-másért: ége! Noember 28-án éiselő felmondtá z Egy-másért Köznú Egyesülettel ötött megállodást. Az elmúlt ét ében többör beámoltun z egyesület teéenységéről, mely jlétlnon dott ni feldtot, időnént életcélt. Előör Szociális és Gondozási Közont isertjében termelte zöldségeet, mjd egy ngyobb területet t ingyenes náltb árostól. A ertgondozás mellett nált ciet árusító boltot nyitott buályudron. Mindeze műödtetését ét ciális munás álllt mgár. A jlétlno önmgu ellátásár termelte zöldséget, és ruát dt el rárulón Lit Ferenc utci boltbn. Az üzletez termet z önormányzt biztosított, z ingyenesség ellenlgálttásént jlétlno műödtetté orábbn zár trtott WC-t. Básty Bél lolgármester beélt z egyesület teéenységéről, mely jó rojet olt so ember ámár, de enne most ége dt. Giczy József erint ciális munáso ényerű táozás mitt borult fel render. Az egyesület nosságát éiselő sem itttá, és WC üzemeltetésne folyttását fontosn trtottá. Ezzel feldttl megbíztá árosgondnoságot, műödtetés feltételéit ártón jnuárbn tárgyljá éiselő. Hngos relám és z olj Jogbályi áltozáso mitt módosítottá éiselő özterülete náltáról óló rendeletet. Beezetésre erült ngos relám foglm, illete z ezzel ösefüggően fizetendő özterület-nálti díj. Hngos relámn minősül ngosító-berendezéssel történő relámcélú özterület-nált, ilyen éldául cirui elődáso relámozás. A mozgóbolto int nem trtozn ngos relám foglm lá. Fontos áltozás z is, ogy z eletromos erősítésű zenelgálttássl társított, nem önormányzti rendezényeez olgármester iételesen indoolt esetben dt engedélyt özterületre. Ráb Láló rról érdezett: ogyn biztosíttó z, ogy egy-egy rendezény után özterületet náló emély gy álllozás titán dj is területet ároslón, mert mi öün le or is, z oljosn ott mrd. Koá Istán árosgondo rról beélt, ogy zsíros, oljos folto emontjából elsődleges megelőzés, mert neéz feldt eze eltáolítás. Egy-egy árosi ngyrendezény után normál trítás öltsége bően megldj ázezer forintot. (Ezt munát árosgondnoság mindig éldásn elégzi. / er./) A éiselő úgy döntötte, ogy ezentúl idott nálti engedélyne trtlmzni ell egy olyn erződést, melyet náló erezet öt meg árosgondnosággl terület elyreállításár ontozón. VÁROSHÁZA 5

4 KÁVÉSZÜNET 6 Káéünet Páner Mroits láddl Kráonyi éülődés négy gyereel Nem olt egyerű megerezni z interjút, enne o z lábbiból iderül. Tizennyolcdi ée ázso. Judit z egyázi isol tnítój, ittnár. Gábor egy frnci emüegeretgyár zi éiselője, álllozó. Vn edgógus múltj is, érettségi után MÁV-bn gyermefelügyelősödött. Mjd bni férábn dolgozott, mielőtt z otii cégnél elelyezedett. A lád életéel öse leet ngolni éiseleti munát. Négy gyermeü n: Gellért 16, Benede 14, Pnn 11, Domonos 8 ées. Judit 13 éig otton olt gyereeel. Négy ée ment is máb, ezdetben félállásbn. Másodiosi nn, ittnt is tnít. Amíg Judit gyereeel olt, or is iette Gábor réét ládi munmegotásból, Judit áttérből támogtt munáját. Most int los logitii erezést igényel, ogy megosá lád ellátásál oltos feldtot. Gellért gimnzist, többie nyul egy isoláb, z Árád-ázi Szt. Mrgitb járn. Amíg nyán elfoglltság n, ii isebbeet udáb. Mindig lád z első. Volt idő, mior emitt iit űösebben élte, mert gyeree roásár Gábor nem álllt lu munát, ogy többet leessen elü. Köztudott, ogy z egyázbn is soféle munát égezte. Ez ogy fér bele lád életébe? Fontosn trtottu, ogy olyn munáb fogjun bele, mi nem ládtól ei el z időt. A Szombtelyi Egyázmegyében Csládtorációs Bizottság tgji gyun. Itt mindeni ládos, bizottsági ülésere gyeree is jönne elün. A üsö ty megbízásából ládos rogrmot öt lád fogj öse. Minden ében n egy denti leli n z egyázmegyében mintegy 300 fő réételéel, enne z előéítésében rét eün. Májusbn n egy ládi mjális, mindig más elyínen. A nyáron egyázmegyei ládtáborb éülün, melyet 200 főre terezün Bltonnál, so rogrmml. Elődáso felnőttene ázsságról, ládról, gyereneelésről, özben gyereene orotályos rogrmo sorolj Judit. Pere nn nem ennyire látányos feldtin is folyttj Gábor műelymunán is neezető lád, ázsság értééne minél élesebb örben ló terjetése mostni ideológii ármltol emben. Kiit ázsság elé megyün, ázsságr ló feléülésne ttltor éülő módertnát dolgozzu i. Más egyázmegyé ládreferenseiel ló renderes tlálozáso is nirenden nn. Plébánii lgáltun ministráns özösség ezetése Attil tyál együtt. Miel gyermeein is ministránso, ezért ládtól ez sem e el lu időt. Óodás ngyoortostól nyolcdiosig fogllozun elü. Vn egy előéző, 4-5 ónig trt. Megtnítju nei, ogy ell mozogni temlombn, milyen eözöet nálun, mi miod. Ebben Attil ty segíti őet. Vn egy ünneélyes entmise, eor megjá feér ruájut, ülő öltözteti be őet. Itt is fontosn trtju özösségéítést. Szerezün irándulást, nyári tábort, bdidős rogrmot ülőel együtt. Mine tudjáto be ezt lelesedést, mely bennete él? Enne z lj ázstársi olt milyensége. A ázsság áolás ugynúgy feldtigényes, mint ert gondozás. Más ázsárol özösen lotun ládos özösséget. Renderes tlálozásin során gyereneelésről, ládról, itünről ló beélgetés és özös im olyn erőforrás, mi etere erőt d neün. Fontos, ogy egymásr is ánjun mindig időt. Né ell iolódás gyeree nélül, egy esti or gy egy étége ettesben. Mit tudtun gyereeről? Gellért betöltötte 16-ot. A gimnázium éttnnyelű otályáb jár, ngolul tnul, de már németből is nyelizsgázott. Szofterfejlető informtii mérnöne éül. A Verémi Egyetem áltl erezett 5 étégés teetséggondozó rogrmon e rét. Benede fiun nyolcdios, ő is bátyj után éttnnyelű tgoztr éül. Jó tnuló, mozgéony, jó umorú. Pnn ötödies, endes, igzi islány, tnulásbn ő sem mrd el fiútól. Domonosn is jól megy tnulás, most éen éregényt éít ládról. A mtemtiát mindegyi gyereün ereti, ersenyeen é eredményeet érne el. Gellért Benedeel, Domonos edig Pnnál érti meg jól mgát. A ét ngyfiú tolius ifjúsági özösségbe jár. Leet bármilyen onflitus özöttü, ifelé megédi egymást, igzi ösetrtó testére. Nem sblon-gyeree, mindegyi önálló egyéniség, sját értéeel. Milyen mint ládoto Ti gyermeeitene? Gellért ámár onzó ngylád. Ő is sonlón eretne élni, so özös ládi rogrmml. H sját gyermeün öetendőne látj, or tlán jó éldá gyun ámár. Hogyn éültö ráonyr? Az jándéot már előre beerezzü. Az dent tényleg ározásról ól nálun. Adenti ntárun nem oit rejt, nem minden nr egy jóeleedetre ló felíást. Reggel z imánál felolssu, este n égén edig megotju egymássl, ine ogyn sierült ez feldt. Terméetesen mi is elmondju, megotju elün történteet. Kiben láttm meg jót, iez oltm edes. Az esti özös im után így térün nyugoór. Az denti üzenőflunon mindenine n egy borítéj, röid üzeneteet üldün egymásn, melyeet mjd Szenteste olsun fel. Kiss János A táfűtés érdése A tere Noember 16-án Péi Tudományegyetem Pollc Miály Műi és Informtii Kr negyedées éíté llgtói mutttá be Jurisi-árbn zot tereet, Gyermee eméeti izsgált A gyermeenél jelentező eméeti eltérése gyrn eleületett látásibá. A gyerme nem érzi látását rosn, ien nin ttlt, ogy milyen jó látásélesség. A ülő sem minden esetben ei ére roblémát, ezért n nélül is jsolt Noember 4-én Kőegi Táőlgálttó Kft. ezetője omoly roblémál ereste fel Huber Láló olgármestert. Sznyi Gyul cég eteségeire itoz érte árosezető segítségét. A ilult elyzetről olgármester leelet írt Nemzeti Fejletési Minitériumn, és Ág Péter z ügyben illetées orággyűlési éiselő, Fide frcióezetőelyettese felé is érezett érés. Sznyi Gyul igzgtó érdésünre elmondt, ogy lgálttást tósági ár lján égzi, z ebből ármzó beételen íül minitériumtól is cég támogtást. Az elmúlt é is eteséget mutt, mely idén olyn mértéű lett, ogy fűtés illete melegíz ellátás is eélybe erült. Ezért érté ormányzti segítséget. melyeet Kőegre, mint meglósíttó álmot lott meg. Korábbn llgtó osbb időt töltötte el árosbn, ismeredte Kőeg éítéetéel, mjd írr ettetté tereiet, melye zt izsgáltá: miént leetne fejleteni z dott teleülésrét. A munát mintegy tíz főből álló zsűri bírált el, és elyezéseet öetező terene ítélte. Első elyezett: Kőeg fejletési leetőségei sort teintetében. A tájb illő, egyerű és ötletes onténer éülete ből áll, ngyon é és látányos munént meglot. Másodi elyezett: A ágóíd örnyééne fejletései, gyermee eméeti űrése l.: nlság, fejfájás, isolezdés előtti orbn, illete, egyi gy mindét ülő emüeges. A ontos eredményez uilltágító eentésére n üség, mit emé oros llmzt. A em los izsgáltáoz jobb beteintést d izsgálófényre nem űülő uill, lmint, e ee mási tás z llmzodó éesség időos leállítás. Fitl orbn fóuáló éesség ugynis olyn ngyfoú, ogy ár ngyobb diotriá is rejte mrdtn, mi esetleg nlságoz, időos látároz gy fejfájásoz ezetet. A uilltágítás ét módon tör- Kőeg, Kossut L. u. 12. Tel./Fx: 94/ Májusbn z újság sábjin beámoltun rról, ogy őegi táőt z otrá tuljdonos már eldt, teljes tuljdonáltás edig SZOVA Zrt. és Szombtely önormányztán döntésén múli. Noemberben megyei lbn megjelent irdetés beterezett értéesítésre utl. A ásárlási ándéot december özeéig leet bejelenteni mostni tuljdonoson. Kérdésünre megerősítetté zt írt, mierint egy német befetetési áttérrel rendelező intermodális ályudr és ic ötletes megoldásol. Egyéni éület díj: A ic ilításár egyerű, de ngyon ötletes és fenntrttó megoldássl jelenlegi ic elyére tereze. Aár oln meglósíttó lenne. Huber Láló olgármester megöönte dr. Veres Gábor egyetemi docens ezdeményezését, munáját, mit nn érdeében fejtett i, ogy Kőeg legyen tnulmányi feldt meglósításán elyíne. A bemuttott muná segítséget nyújttn áros teleülésrendezési tereine eléítéséez. A mette, tbló ártón árosázán lene mjd megteintetőe. ténet: z oros áltl recetre felírt emeet öetező izsgált előtt ülő eenti gyerme emébe, gy rendelőben z oros eent és előírt ározási idő után izsgáltó toább gyerme. A ét leetőség özül emé dönt áciens or, ozzáállás, türelme, iseledése lján. A uilltágító nált semmilyen ellemetlenséggel, árosodássl nem jár, esetleg röid időtrtmr özeli látás írás, olsás neezítetté áli. A izsgálto eredménye után előírt ezelés betrtás ülő feldt, felelőssége. A özös mun ozz meg z eredményt, ogy emün fénye töéletesen látsson. Kellemes Kráonyi Ünneeet és Boldog Új Éet Kíáno: Kőlmi-Szly Móni mgyr cég r tuljdonos lenni őegi táőne. A befetető energetii beruázáso területén teéenyedi. Lzártig még nem érezett meg ormányzti ál Kőegi Táőlgálttó Kft. támogtásáról, de informálisn úgy tudju, ogy foozott segítség ándé. A elyzetet neezíti, ogy Kőeg z egyetlen áros, mely elyi lgálttó cég tuljdonjogál nem rendelezi. Árdás Noember 24-én sárn Gyöngyös-t Nemezgyár felett, ttól néány áz méterre, iléett mederből. A íz elöntötte z ott léő t áz örnyéét, de z éületebe nem folyt be, mert zo mgsbbn feene. Ezt területet egy öáro ei örül, mely nem tudt elezetni ngy mennyiségű izet. Ezért z útnál léő áteret át ellett ágni, ogy gyorsn lefolysson iármlott íz. A eélyelyzet időábn ét emély elgyt ázit: roonooz öltözött. A ttrófédelem, tűzoltóság mentésben, árelárításbn tározottn léett fel. Az átere elyreállítását is mior eretéből égzi el. Az esemény oáról Huber Láló olgármester beélt noember 28-án éiselőne. A Gyöngyös-tn ezt át z Őrségi Nemzeti Pr terméetédelmi öezetté nyilánított, és nem engedélyezté terület rendezését, fá iágását. A megnöeedett ízmenynyiség tásár t medrébe dőlt négy f, melye dályoztá z udéo ldását, ezért ilult egy terméetes gát, Gyöngyös ize edig iléett mederből. Az esemény után örnyezetédőel együtt trtottá meg elyíni emlét. A megállodás erint eélyt jelentő fát i leet ágni, ien fontos toábbi áro megelőzése. (Az egyi f törzsét ód rágt át, z állt jellegzetes rágás felismerető.) KÜLÖNFÉLÉK 7

5 KÜLÖNFÉLÉK 8 Sem őegi és sem elemi nem felejteti el Kőegen Kálári-egy ltt tláltó Szent Koron őrzési elye. A történelmün egy is eletét megőrize ugutus 20- án átdtá felújítottott bunert és örnyezetét. A mgyr nemzet imbólumát egy meneítés során december 4-én éj oztá Kőegre. Az érezés erceiről idén is megemléezte. Nálun, ilágon egyedülálló módon nem irályn olt oronáj, orág és née, nem oronán olt irály, orág és née! mondt Huber Láló olgármester zon elyen, ol egyor Mgyr Királyi Koronőrö osú áműzetése előtt utoljár őrizté z erelyét mgyr földön. Polgármestere December 5-én Micl József Tt árosezetője járás, istérség több olgármesteréel együtt tett látogtást Kőegen. Huber Láló elmondás erint: A árosnéző sét után itlbn erélté i z önormányzto műödéséről ttltot. Az emeere során több sonlóságot tlált z eredményesne minősített tlálozón. A árosezető rról beélt, ogy egyes forráso erint december 27-ig z Engélius Leánylíceumbn őrizté, és innen itté Szent Jobbl és oronázási éereel együtt Kőegen ártó bombázáso mitt elemi óóelyre. A árosb oztá újr március 19-én. H embe nézün Szent Koronál, or z ősein nézne is rán. Az első tlálozás történelmi erelyéel mindenit rádöbbentet, ogy Szent Koron és nemzet m, demoráciábn is ösetrtozi mondt Ág Péter orággyűlési éiselő llgtóságn. Mjd rról beélt, ogy z állmlítás ezer ées éfordulóján, 2000-ben z orággyűlés tgji meggyőződésből imondtá: A Szent Koron mgyr állm folytonosságát és függetlenségét megtestesítő erelyeént él nemzet tudtábn és mgyr özjogi gyománybn. Ezt öetően történelmünre utl így foglmzott: Annyi mindenün eleett, de ez z erelye nem. Mindig istlált, ogy mgyro is mindig isnyúlt ozzá. December 5-én délután Velemben is megemléezte történelmi eseményről, melyen Szurmy Szerezetfejletés z önormányztnál A téonybb és átláttóbb műödés cél Kőeg Város Önormányzt sieresen ályázott z Állmreform Oertí Progrm eretében Szerezetfejletés onergenci régióbn léő önormányzto ámár c. (ÁROP.1.A.5_2013) ályázton. Az Önormányzt mximálisn elnyerető 22 M Ft-ot nyerte el. Az Eurói Uniós támogtás 100 %-os, önré nem üséges rojet meglósításáoz. A égéig trtó rojetben felülizsgáltr erül z önormányzti műödés inte minden egmense és intje (orizontális és ertiális iránybn is), beleérte z intézményeet és sját tuljdonú árosüzemeltető cégét is. A rojet eretében sját muntárs és ülső értő cég beonásál 3 llomml lossági igényfelmérés is történi, elsősorbn losság és álllozáso irányábn történő özlgálttáso ügyfélbrátbbá tételéne elősegítése érdeében. Cél emellett öltségöentés és téonyságnöelés is, mind z önormányztnál, mint z intézményeinél. A rogrm eretében beerzésre erül egy Önormányzti Integrált Adtezelő Render is, melyne Sándor onéd oronőrség rnno beélt. A oron-ládát december 27-én állítottá Velembe, mjd tárolásár Stirling-illáoz trtozó területen brlngerű üreget lított i. Az őrség 16 fős állomány egy özeli féerben olt elelyeze. Eözben Kőegen elezdté éíteni oron-bunert. Mjd röid itt trtózodás után március 28-án jnlbn z őrségne z erelyéel át ellett léni mgyr tárt. A özösség előtt Horát Milós Velem olgármestere rról beélt, ogy 44 é ége más ilágot ozott flu életébe. A Szent Koron árom ónig ló itt trtózodás oán megentelte flu földjét, és ezt elemi ember sosem felejteti el. Kámán Z. célj z önormányzt, lmint intézményeine teéenységei, gzdálodás során renderesen nált, lmint eletezett özérdeű, illete belső náltú dto feldolgozás, integrált rogrmbn történő renderezése. A rogrm segítségéel felgyorsul itlon belüli dtgyűjtés, lmint ülső dtlgálttás is. Emellett leetőséget nyújt sttitiá, imuttáso éítésére, lmint özérdeű dto renderezett gyűjtésére és onlon történő özzétételére. A rojet során tnulmányo, és egyéb ésőbbi döntéseet meglozó doumentumo éülne, lmint leetőség nyíli más önormányztol történő ttlterére is. Az első lossági igényfelmérés december másodi felétől Kőeg áros onlján eletronius formátumbn, míg z önormányzti itlbn, z érintett intézményeben ír lon le elérető. A érdőí itöltését, gyűjtését emellett érdezőbiztoso is segíti mjd. Idétlenség éjáj Noember 3-án reggel beláros rombolását látttá z rrjáró. Adent első sárnján reggelére dot téte fel öezetről, és irágtrtót törte öse. A fotó éítése özben több őegi fejezte i roslló éleményét. Egyiü idétlenség éjáj elneezéssel minősítette történteet. A Jurisiár bejártánál ezdődött rombolás. Három d rögzítését itété öezetből, melyeet ztán függőlegesre állított. A Városáz utcábn léő ióút trófedelét leborítottá. Egyi dot rátetté fenyőf gllyir. A romboló megmutttá erejüet, mert több rozsdínű, ngy súlyú irágtrtót elmozdított, ármt edig ösetörte. Megbíztón minősítető írforráso erint z loolfogytás döntő tényező olt rongálásbn. A rombolás útirány is sot mondt. H igz, or z első ort egy lásbn ittá i fenéig tettese. Az eseményt döbbenetént fogdtá őegie. Ismét egényebb lett beláros? Sjnos nem előör, és többnyire ét égeen történne z ilyen jellegű eseménye. A elemény súlyosságát z sem öenti, ogy egyre jobbn rodi öezeten z utó áltl átrgyott oljfolto ám. A rombolás utáni ötödi non rendőrség óiője öetező tájéozttást dt: A Kőegi Rendőritányság Bűnügyi Otály december 2-án rendelt el nyomozást ismeretlen tettese ellen, oortosn elöetett grázdság bűntette és rongálás étség elöetéséne gynúj mitt. A nyomozás során bűneleménye elöetéséel meglozottn gynúsíttó emélyeet Kőegi Rendőritányság muntársi rö- id időn belül felderítetté és elfogtá. A meglozott gynú lján árom őegi emélyt llgtt i gynúsítottént, i özül ettő fitlorú. A nyomozás eddigi dti erint gynúsított ötenezer forintot megldó ösegben oozt árt rongálás során. Bleset December 4-én délután fél áromor súlyos bleset történt Horátzsidány és Perenye özött, ciális otton özelében léő nyrbn. Kőeg irányából egy Toyot Crin ldt Perenye felé. A jármű nyrgós, nedes úton megútt, emből érező otrá Mercedes sofőrje ugyn lssított, de már nem tudt elerülni frontális ütözést. A blesetben öten sérülte meg, öztü ét gyerme. Ketten önynyebben, ármn edig súlyosn. Ht tűzoltóutó onult i nem Szombtelyről és Kőegről, nem örnyező flból is. A rommentő, z esetoi elyínre érezése után mentőelioter is leállt z úttestre. A Mercedes sofőrjét soroni, többi sérültet edig mbtelyi órázb állítottá, özülü egy embert Toyot súlyosn sérült sofőrjét mentőelioterrel. Az érintett útt mintegy másfél óráig lezártá mentés és elyínelés idejére. Kidőlt erítés Noember 25-én történt egy sjnáltos, mjdogynem trgédiál égződő eset. Az Árád tér és Pusor utc srán léő ázn átsó erítése leomlott, átdőlt méd felé, és mg lá temetett egy snyt. A medenceonttörést elenedő ölgyet mentő órázb állítottá. A rendőrség izsgálj bleset örülményeit. Egy újságírben téesen tényént állítottá, ogy erítés önormányzti lásooz trtozi, olott ez egy társsáz, melyben árosn lig rmdrényi tuljdonjog, int n özös éiselője. A erítés leomlás előtti non bően ullott dé, zn edig oránerű él tombolt. Ez ét terméeti jelenség biztosn ozzájárult blesetez. A árosbn több ingtln is eélyforrást jelent z rrjárón. A Dózs György utc és Gyöngyös utc srán léő éület ée ót omldozi. Az Ady utcábn bn támtottá meg gerendál omloztot. A uín mási oldlán léő ázré int felújított. A SPAR özelében léő éületről eree intén bármior földre zuntn. A mgántuljdonbn léő éületere bontáson íül énzt ölteni nem érdemes. De i is öltene rá? Ki és milyen feltételeel bonttná le? AEGON Biztosító ZRt. megbízott strtégii rtnere Kőegen és onzásörzetében eres értéesítési tnádót fő- gy melléállásbn. Jdlmzás: fix megbízási díj + jutlé. A fényées önéletrjzzl ellátott ályáztot e-mil címre érjü megüldeni! KÜLÖNFÉLÉK 9

6 címmel ellát, toábbá Co-o logenjét ráír bedobj boltbn ielyezett erenedobozb, sorsoláson e rét. NYEREMÉNYEK: 1 DB TABLET I 1 DB BOSCH/MUM 4427/665 KONYHAI ROBOTGÉP 1 DB LG/OPTIMUS L4 II KÁRTYAFÜGGETLEN OKOSTELEFON I 2 DB COOP AJÁNDÉK KOSÁR Az ció ideje ltt üzletünben újonnn regitráló törzsásárlóin 500 ont jóáírást n Coo Klub ártyájur december 12- december 19-ig már Coo Klub FRISS CSIRKE MELL CSONTOS, ELLŐHŰTÖTT ártyál rendelező törzsásárlóinn megdulázzu ásárlási után járó ontjit b l A riti X X I. É V F O LYA M, 1 2. á m de c ember 1 1. KŐSZEG ÉS VIDÉKE 99 zott társságn, ezért muni- írói ülönböző területen dol- teleülésén is olssá Kőeg és nyát megüntetté, ele em- gozó embere, ezért nem biztos, Vidéé-t z elármzott, ámarha LÁBSZÁR, ELŐHŰTÖTT ben ártérítési igényt mindig rosoz ötődő embere. Táolról is TEJFÖL 20% 150G TOLLEjelentette ESL TEJ 1.5%ogy DOBOZOS 1Lmindenol ott tudun KEMENESI FEHÉRPECSENYE TARAVIS ÉLELMISZER esetén olgári lenni, egyes információn után FRISS többör érezi isjelzés. NemKözetett és özetlen úton Kő- be, melyet üségtolnatej FORNETTI HOT DOG 150G PÖTTYÖS TÚRÓ RUDI TÖBB ÍZBEN 30G KASZINÓTOJÁS 100G FRANCIASALÁTA eg és Vidée újságot íróént eres eljárás eretében íánn tudun járni. Fontos elmondni, rég rról tun tájéozttást, FORNETTI FRIESLANDCAMPINA 2000 HIDEGKONYHAI TERMELŐ 2000 HIDEGKONYHAI TERMELŐ BT éles ritiát tun. Egy bráti,bt érényesíteni. Az elboátott dol- ogy biztos forrásból ármzó in- ogy z ösegyűjtött lámo gozó 2012-ben ét millió Ft ár- formációt íánun mindenor z USA-b is eljutn. A táolbn mi iányolt, AKCIÓS IDŐSZAK: AKCIÓS IDŐSZAK: AKCIÓS IDŐSZAK:özösség ogy nem írtu meg, nem tájéoztttu térítést már megfizetett. Az elmúlt özredni. A rendelezésre álló élő elsődlegesen z interneten megjelent írásun időontj oldlám edig megtározz eretül eeti ézbe lot. özéleményt i tudj milyen o- ében 660 nál fog? árosgondnoságnál tájéán z előör rendőrségi, mjd özölető íráso mennyiségét. Azt Közülü többség ereti ézbe bírósági b erült z ügy. tudju, ttlju, ogy son enni z újságot, mely or z elmúlt ében történt lásról, MARHA LÁBSZÁR, ELŐHŰTÖTT SERTÉS KARAJ CSONT NÉLKÜL, ELŐHŰTÖTT FRISS CSIRKE MELL CSONTOS, ELLŐHŰTÖTT zsajt ittoni elol- 660 leettejföl elolssá z újságot, mit á- leetséges, miortolle rolásból énz 1L Bírósági KEMENESI 20% 150G GICI TRAPPISTA ESL TEJbegyűjtött 1.5% DOBOZOS 1060 ügyről tájéozttást FEHÉRPECSENYE VIOLA HÚS TARAVIS FRISS ÉLELMISZER GICI TEJ TEJTERMÉK ÉS ÉRT. TOLNATEJ Ft/ A é illutráció! ostár djá ros, fl lói fontos informá- sás után őegiefeldolgozó nem érezett meg ft. bnám- érni, de ni nem. MARHA LÁBSZÁR, ELŐHŰTÖTT 660 SERTÉS KARAJ 150G CSONT NÉLKÜL, ELŐHŰTÖTT FRISS CSIRKE MELL CSONTOS, ELLŐHŰTÖTT FERROSÜT ZSEMLE 54G FORNETTI HOT DOG FERROSÜT FÉLBARNA KENYÉR 1KG 124,5 roonon, z ismerősöne. Kedes Olsó! PÖTTYÖSTOLLE ciós ontn teintene. Nem lájár. Tudléő, ogy minden 1487, , ,69 KEMENESI TEJFÖL 20% 150G TEJ 1.5% DOBOZOS TÚRÓ ESL RUDI TÖBB ÍZBEN 30G 1L FRANCIASALÁTA FEHÉRPECSENYE TARAVIS A éviola HÚS illutráció! FERROSÜT SÜTÖ ÉS ÉDESIPARI FORNETTI FERROSÜT SÜTÖ ÉS ÉDESIPARI FORNETTI SAJTOS POGÁCSA FRISSHIDEGKONYHAI ÉLELMISZER TOLNATEJ ELŐHŰTÖTT BT újságcie örnyé, nem z orág több 2000 írást, információt nem leet nem A Kőeg és Vidée FRIESLANDCAMPINA SERTÉS KARAJSERTÉS CSONTCOMB, NÉLKÜL, ELŐHŰTÖTT TERMELŐ FORNETTI 1L KEMENESI TEJFÖL 20% 150G GICI TRAPPISTA SAJT TOLLE ESL TEJ 1.5% DOBOZOS BURGONYA I.OSZT. 2KG VIOLA HÚS VIOLA HÚS is üséges megjegyezni, de RUMOS GOLYÓ 80G FRANCIA KRÉMES TIRAMISU 80G FRISS90G ÉLELMISZER GICI TEJ TEJTERMÉK FELDOLGOZÓ ÉS ÉRT. TOLNATEJ AKCIÓS IDŐSZAK: AKCIÓS IDŐSZAK: VASI KRIZSU VASI KRIZSU VASI KRIZSU ténymegállítás előtt célerű AKCIÓS IDŐSZAK: 2013.DECEMBER 12 - DECEMBER 31. Istán flu lébános Ferenc- dásál edesedett flu étájéozódni. A ritiuson érde338 71,60 32,67 Az ár forintbn értendő és z áfát trtlmzzá. á időseről óló gondoltit orú tgjin. Az éner, z óomes islozni június COOP AQUARIUS ÁSVÁNYVÍZ DÚS, COOP COLA ÍZŰ SZÉNSAVAS ÜDÍTŐ ITAL 2,5L otott meg jelenléőel. Az dáso, lmint tizenées fitlo lám 32. oldlát. Ebben rról ENYHE, MENTES 1.5L STEFFL SÖR DOBOZOS 4.2% 0.5L CSÖKKENTETT ENERGIA TARTALMÚ tájéoztttu z olsót, ogy Noember 24-én Időse ni ün- önormányzt jándéomg át- erssel, éneel, zenéel öönpet PACK BUSZESZ. HEINEKEN SÖRGYÁRAK neséget trtottá. Az tötté z időseet. Ezt öetően Koá Istán árosgondnoft/ bel- FERROSÜT ZSEMLE 54G FORNETTI HOT DOG 150G FERROSÜT FÉLBARNA KENYÉR 1KG éi- FRANCIASALÁTA notlgi dietítést trtott ső izsgáltot rendelt el 124,5 TÖBB cégnél, 1060önormányzt PÖTTYÖS TÚRÓ RUDI ÍZBEN 30G KASZINÓTOJÁS 100G 1487, ,33 FERROSÜT SÜTÖ ÉS ÉDESIPARI FORNETTI FERROSÜT SÜTÖ ÉS ÉDESIPARI A é illutráció! A é illutráció! seletében Orbán Gyul orábbi éeben éült fotóból. melyne eredményeént lénye- FRIESLANDCAMPINA 2000 HIDEGKONYHAI TERMELŐ BT 2000 HIDEGKONYHAI TERMELŐ BT Ft/dob FORNETTI HOT DOG 150G NARANCSFERROSÜT LÉDIG I.O.ZSEMLE 54G FERROSÜT FÉLBARNA KENYÉR 1KG lolgármester öönaz esemény értéét nöelte z, gesen megáltoztttá énzeburgonya I.OSZT. 2KG PÖTTYÖS TÚRÓ RUDI TÖBB ÍZBEN 30G FRANCIASALÁTA RUMOS GOLYÓ 80G FRANCIA KRÉMES 90G A ésütö illutráció! é illutráció! 660 AKCIÓS IDŐSZAK: 2013.A trtás: , HÉTFŐ AKCIÓS IDŐSZAK: AKCIÓS IDŐSZAK: FERROSÜT ÉS ÉDESIPARI FORNETTI ALMA JONAGOLD 70 80ÉS33,90 FERROSÜT SÜTÖ ÉDESIPARI Nyit I SZERDA, CSÜTÖRTÖK, ,60 32,67 töttekedd teleülésen élőkrizsu flu 2000 ülötte, Dumoits TERMELŐ BT zelés ügymenetét. Megállítottá, FRIESLANDCAMPINA PÉNTEK HIDEGKONYHAI VASI VASIogy KRIZSU FORNETTI HOT DOG 150G PÖTTYÖS+24 TÚRÓ RUDI TÖBB ÍZBEN 30G KASZINÓTOJÁS FRANCIASALÁTA +25 Ft ü. SZOMBAT I VASÁRNAP Ft ü. orosodó snyot és Istán lébános gyomáogy z ügyféllgált ezetője243ml 100G DÚS, FORNETTI COOP AQUARIUS ÁSVÁNYVÍZ COOP COLA ÍZŰ SZÉNSAVAS ÜDÍTŐ ITAL 2,5L SERTÉS KARAJ CSONT NÉLKÜL, ELŐHŰTÖTT COOP TEJSZÍNHAB SPRAYSAJT CSÖKK.ZSÍRT. FRIESLANDCAMPINA 2000 HIDEGKONYHAI TERMELŐ BT AKCIÓS IDŐSZAK: AKCIÓS IDŐSZAK: TOJÁS DOBOZOS M 10DB OS 2000 HIDEGKONYHAI TERMELŐ BT KEMENESI TEJFÖL 20% 150G GICI TRAPPISTA TOLLE ESL TEJ 1.5% DOBOZOS 1L BÁCSKAI FINOMLISZT 1 KG ENYHE, MENTES 1.5L STEFFL SÖR DOBOZOS 4.2% 0.5L CSÖKKENTETT ENERGIA TARTALMÚ VIOLA HÚS férfit. Ünnene nenyon megfelelően rét ett munáját nyg módon égezte, VÖRÖSHAGYMA I.O. 358 CO OP HUNGARY GYERMELYI FRISS ÉLELMISZER. GICI TEJ TEJTERMÉK FELDOLGOZÓ ÉS ÉRT. TOLNATEJ. GOODMILLS MAGYARORSZÁG PET PACK HEINEKEN SÖRGYÁRAK BUSZESZ AKCIÓS IDŐSZAK: AKCIÓS IDŐSZAK: AKCIÓS IDŐSZAK: jelenlétében tlálozó nját, ezte z ünneségen. melyet jogtnáos SOPRONI SÖR DOBOZOS 4.5% 0.5L SZ.I.KORONA ETYEKI CHARDONNAY F.SZ 0.75L HEINEKEN SÖR ÜVEGES 0.5L felett jegyzőönyben elismert. mely z időse iránti HEINEKEN SÖRGYÁRAK TÖRLEY PEZSGŐPINCÉSZET HEINEKEN SÖRGYÁRAK titeletről ól. Német Fényéezte: Koóné Eter Teéenységéel nygi árt ooft/ Ft ü. Ft/ ,5 1487,50 A éműbél illutráció! PÁL DISZNÓSAJT ALMA JONAGOLD PÁL HÚSBOLT SOPRONI SÖR DOBOZOS 4.5% 0.5L HEINEKEN SÖR ÜVEGES 0.5L BURGONYA I.OSZT. 2KG 4798 RUMOS GOLYÓ 80G ,60 HEINEKEN SÖRGYÁRAK FORNETTI HOT DOG 150G SÖRGYÁRAK MINDEN HEINEKEN NAPVASI FINOM.NAPRAFORGÓ DÉLHÚS FAMÍLIA FINOM MÁJAS KRIZSU PÖTTYÖS TÚRÓ RUDI TÖBB ÍZBEN 30G COLA ÍZŰ SZÉNSAVAS ÜDÍTŐ ITAL 2,5L ÉTOLAJ 1L COOP PICK FORNETTI SZEGED. FRIESLANDCAMPINA ZWACK UNICUM 0.5L PERWOLL FINOMMOSÓSZER 1L BRASSERIE COMPANY STEFFL SÖR DOBOZOS 4.2% 0.5L CSÖKKENTETT ENERGIA TARTALMÚ ZWACK UNICUM NYRT WHITE, BLACK HENKEL MO. BUSZESZ. AKCIÓS IDŐSZAK:HEINEKEN SÖRGYÁRAK Önt és ládját Perenye S: NYITÁ cember de 0 és 2ládját 79 Szeretettel árju Önt KŐSZEG, VÁRKÖR ltt nyíló 139 Ü Z L E T Ü N K B E N! S: Á T 12. I r Y e N b em c e d Ü Z L E T Ü N K B E N! éles áruáltél, rendíüli 249 Nyit trtás: HÉTFŐ KEDD I SZERDA, CSÜTÖRTÖK, PÉNTEK Szeretettel Önt és ládját 3699 árju SZOMBAT I VASÁRNAP Érdemes iróbálni KŐSZEG, VÁRKÖR ltt árciól, óstolól és 139nyíló 1 9 máso leírtá Nem mindegy, n: 124,5 BURGONYA I.OSZT. 2KG +25 Ft ü ,33 NARANCS LÉDIG I.O. PICK RÁKÓCZI SZALÁMI MIDI CEL. Ft 2487,50 / 1809,09 PICK SZEGED ETYEKI CHARDONNAY F.SZ 0.75L SZ.I.KORONA FRANCIA KRÉMES 90G 333,17 TÖRLEY PEZSGŐPINCÉSZET MAGGI HALÁSZLÉKOCKA 80G, VASI KRIZSU FRANCIASALÁTA MAGGI TYÚKHÚSLEVESKOCKA KOCKA 110G 2000 COLOR HIDEGKONYHAI TERMELŐ BT BIOPON TAKARÉKOS MOSÓPOR, NESTLÉ 60 MOSÁS, 6KG HENKEL MO.. AKCIÓS IDŐSZAK: AKCIÓS IDŐSZAK: 2013.DECEMBER 12 - DECEMBER DECEMBER 12 - DECEMBER Új örnyezetben, ALMA JONAGOLD NARANCS LÉDIG I.O Szeretettel árju KŐSZEG, VÁRKÖR ltt nyíló SERTÉS KARAJ CSONT NÉLKÜL, ELŐHŰTÖTT 1390 VIOLA HÚS KÜ V ÁLÖ RONFÉ SHÁLÉ Z AK ,50 Ft/ RUMOS GOLYÓ 80G VASI KRIZSU 2907,69 BURGONYA I.OSZT. 2KG 124,5 1433,33 Ft/dob. FRANCIA KRÉMES 90G VASI KRIZSU 33,90 TIRAMISU 80G VASI KRIZSU 1487,50. nyereményjátél tesü ÁSÚj örnyezetben, 2 1 r e NYITttltot. H máson ésemb c rendíüli dis e is ttlt. Ai neem jó ez ásárlást.. éles áruáltél, 3 izglmsbbá tálálozási módz egéséges tá VÖRÖSHAGYMA I.O. gyon nem TIRAMISU mindegy 80G BOCI TEJCSOKOLÁDÉ 100G VASI KRIZSU 100G KASZINÓTOJÁS ezt Szbó Istán NESTLÉ 2000 HIDEGKONYHAI TERMELŐ BT RUMOS GOLYÓ 80G TOJÁS DOBOZOS M 10DB OS VASI KRIZSU GYERMELYI 2907, ,33 FRANCIA KRÉMES 90G BÁCSKAI FINOMLISZT 1 KG VASI KRIZSU GOODMILLS MAGYARORSZÁG. Lowcrb Delictesse AKCIÓS IDŐSZAK: CUKORBETEGEKNEK! 299 óstolól és FOGYNI VÁGYÓKNAK! 9 Ü Z L E T Ü N K B E N! Atesü CSALÁD MINDEN TAGJÁNAK! nyereményjátél SOK SZERETETTEL VÁRJUK A KŐSZEGI izglmsbbá ásárlást. : S. Á 2 NORBI UPDATE ÜZLETÜNKBEN! T 1 I r Y e N b Új örnyezetben, cem e d N Y E R E M É N499 YEK éles 99 áruáltél, rendíüli Ü Z L E T Ü N árciól, óstolól 349 K B E N! és nyereményjátél tesü N Y E R E M É N Y E K Új örnyezetben, izglmsbbá ásárlást éles áruáltél, rendíüli Az ár forintbn értendő és z áfát trtlmzzá Szeretettel2399 árju Önt és ládját KŐSZEG,499 VÁRKÖR nyíló ltt árciól, lálozást áltj, er, or legyen Ft/dob. nn ngyon nem erre leetősége Irrittí A NYITÁSI NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI: 33, ,45 mindegy, ogy z minden őegi Ft Ft/dob. H zegéséges ció ideje ltt Kőeg, Várör ltti Forrás Coo bc üzletben 2000 Ft felett ásárol, ásárlást igzoló bloot néel, életne és örnyező ,17 HÉTFŐ KEDD I SZERDA, Nyit trtás: CSÜTÖRTÖK, PÉNTEK PÁL DISZNÓSAJT MŰBÉL címmel ellát, toábbá M Co-o logenjét ráír bedobj boltbn ielyezett erenedobozb, sorsoláson e rét. PICK RÁKÓCZI SZALÁMI MIDI CEL. 33,90 COOP TEJSZÍNHAB SPRAY CSÖKK.ZSÍRT. 243ML TOJÁS DOBOZOS 10DB OS Ft/ módoz nont flbácskai lóin Ft/dob. FINOMLISZT 1 KG PÁL HÚSBOLT SZOMBAT PICK SZEGED VÖRÖSHAGYMA I.O. CO OP HUNGARY2487,50 / 1809, Ft ü. GYERMELYI I VASÁRNAP Ft ü. b Ft/ 532 üséges ételeet is GOODMILLS gondoltotmagyarország. 0,99 MOSÓPOR, ZWACK UNICUM 0.5L NYEREMÉNYEK: PERWOLL FINOMMOSÓSZER 1 L 33,90 BIOPON TAKARÉKOS COLOR 1230,45 PICK SERTÉS PÁRIZSI PÁL DISZNÓSAJT MŰBÉL STEFRI TURISTA FELVÁGOTT PICK RÁKÓCZI SZALÁMI MIDI CEL. MAGGI HALÁSZLÉKOCKA 80G, /l MINDEN TOJÁS NAP FINOM.NAPRAFORGÓ DOBOZOS M 10DB OS 1487, ,33 ZWACK UNICUM NYRT 124,5 WHITE, BLACK HENKEL MO. DÉLHÚS FAMÍLIA FINOM MÁJAS2907, MOSÁS, 6KG HENKEL MO.. jutott Szombtelyen BÁCSKAI FINOMLISZT 1KOCKA KG DB TABLET I 1 DB elemeze BOSCH/MUM 4427/665 KONYHAI ROBOTGÉP PICK SZEGED. AVÖRÖSHAGYMA é illutráció! A épál HÚSBOLT illutráció! A é illutráció! STEFRI FRISCHETEAM PICK SZEGEDHALPER GMBH MAGGI TYÚKHÚSLEVESKOCKA 110G I.O. ÉTOLAJ 1L GYERMELYI PICK SZEGED. COOP PAPÍRZSEBKENDŐ 3 RÉTEGŰ 100DB DOMESTOS 24H 750 ML TÖBB FÉLE GOODMILLS MAGYARORSZÁG. JAR MOSOGATÓ 1 L TÖBB FÉLE ILLATBAN ddig, ogy tudj beerezni. Két 1 DB LG/OPTIMUS L4 II KÁRTYAFÜGGETLEN OKOSTELEFON I 2 DB COOP AJÁNDÉK KOSÁR NESTLÉ COOP TEJSZÍNHAB SPRAY CSÖKK.ZSÍRT. 243ML el BRASSERIE COMPANY TOJÁS DOBOZOS M 10DB OS BURGONYA I.OSZT. 2KG Környezetre eélyes SZ.I.KORONA ETYEKI CHARDONNAY F.SZ 0.75L FOREST PAPIR HEINEKEN SÖR ÜVEGES 0.5L BÁCSKAI FINOMLISZT 1 KG UNILEVER MAGYARORSZÁG RAFINANZ ORBICO VÖRÖSHAGYMA I.O. RUMOS GYERMELYI GOLYÓ 80G FRANCIA KRÉMES 90G TIRAMISU 80G CO OP HUNGARY ónj Kőegen is megásárol- Columbus melletti éületben meghelyín: 9730 Kőeg, Alsó TÖRLEY PEZSGŐPINCÉSZET HEINEKEN SÖRGYÁRAK GOODMILLS MAGYARORSZÁG. AKCIÓS IDŐSZAK: DECEMBER - DECEMBER 31.örút DECEMBER 31. nyitottregitráló VASI KRIZSU VASI KRIZSU AKCIÓS IDŐSZAK: 2013.DECEMBER VASI KRIZSU Az ció ideje ltt üzletünben törzsásárlóin ont jóáírást 12 z üzletét.nyereményjáték A álllozás tó norbi udte termésál.újonnn Irrittí A NYITÁSI RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI: Azdecember ár forintbn értendő ésöentett z áfát trtlmzzá. Az ár forintbn értendő ésklub z áfát trtlmzzá. énidráttrtlom lony gliémiás index n Coo 2013 december 1219-ig már Klub indításáoz orábbn megerezte Scobert móder felh znorbert cióártyájur. ideje ltt Kőeg, Várör ltti Forrás Coo bc9coo üzletben 2000 Ft felett ásárol,9 ásárlást igzoló bloot néel, ártyál rendelező törzsásárlóinn megdulázzu ásárlási után járó ontjit.erenedobozb, nélül ismereteet. Az üzletbe beléőt nálásál ellát, ezdete ezdetén z logenjét címmel toábbá Co-o ráír bedobj boltbn ielyezett e rét. 9 ozzádott cuorsorsoláson Ft/ z élelmierbolt elegnciáj fo40 g-ot fogyott, zót z új tíusú 532 0,99 NYEREMÉNYEK: 1 DB TABLET 0 Nyit trtás: tálálozás orágos értérenddé gdj. Hűtő, átteintető olcoon 2487,50 / 1809,09 1 DB TABLET I 1 DB BOSCH/MUM 4427/665 KONYHAI ROBOTGÉP 1 DB BOSCH/MUM 4427/665 KONYHAI ROBOTGÉP étfőtől énteig 7 17 óráig, sorozó termée. Szbó Istán z lult. A fogyóúráoz fceboo- Nyit trtás: KEDD I SZERDA, CSÜTÖRTÖK, PÉNTEKCOOP PAPÍRZSEBKENDŐ 3 RÉTEGŰ 100DB b DOMESTOS 750 ML TÖBB FÉLE Ft JAR MOSOGATÓ L TÖBBHÉTFŐ FÉLE ILLATBAN PICK SERTÉS PÁRIZSI mbton óráig, 1 DB LG/OPTIMUS L4 II KÁRTYAFÜGGETLEN OKOSTELEFON I 2 DB COOP AJÁNDÉK KOSÁR G STEFRI TURISTA24H FELVÁGOTT MAGGI HALÁSZLÉKOCKA 80G, 1 DB LG/OPTIMUS L4 II 1KÁRTYAFÜGGETLEN OKOSTELEFON MINDEN jó NAP FINOM.NAPRAFORGÓ BOCI TEJCSOKOLÁDÉ DÉLHÚS FAMÍLIA FINOM MÁJAS üegolcról iemelt egy tált, mit on ámtln éld tláltó, FOREST PAPIR UNILEVER MAGYARORSZÁG RAFINANZ ORBICO PICK SZEGED. SZOMBAT I VASÁRNAP eléretőség: STEFRI FRISCHETEAM HALPER GMBH /l MAGGI TYÚKHÚSLEVESKOCKA KOCKA 110G 333,17 ÉTOLAJ 1L NESTLÉ 2487,50 / 1809,09 2 DB COOP AJÁNDÉK KOSÁR PICK SZEGED. bemuttregitráló edes olsóniazözérzet sor minft/dob. NESTLÉ felételen ciójítás ideje ltt üzletünben újonnn törzsásárlóin 500 ont jóáírást _ BRASSERIE COMPANY 0 PICK SERTÉS PÁRIZSI STEFRI TURISTA FELVÁGOTT MAGGI HALÁSZLÉKOCKA 80G, MINDEN NAP FINOM.NAPRAFORGÓ 2487,50 / 1809,09 DÉLHÚS FAMÍLIA MÁJAS n. Eze étermée otimális nem mindegy! dennél többetcoo jelent. Ezt FINOM ttlt PICK SZEGED. COLOR 33,90 n Klub ártyájur december 12- december 1230,45 PERWOLL FINOMMOSÓSZER 1 L STEFRI12 FRISCHETEAM HALPER31. GMBH BIOPON TAKARÉKOS MOSÓPOR, 2013.DECEMBER MAGGI TYÚKHÚSLEVESKOCKA KOCKA 11 AKCIÓS IDŐSZAK: 2013.DECEMBER 12 DECEMBER 31. AKCIÓS IDŐSZAK: - DECEMBER ÉTOLAJ 1L 19-ig már Coo Klub PICK SZEGED. énidrátot, megdulázzu minimális lóriát, meg SzbóBOCI Istán, mior iróbált WHITE,FAMÍLIA BLACK HENKEL MAGGI HALÁSZLÉKOCKA 80G, 60 MOSÁS, 6KG HENKEL MO.. NESTLÉ MINDEN NAP FINOM.NAPRAFORGÓ rendelező törzsásárlóinn ásárlási után ontjit. nem mindegy! TEJCSOKOLÁDÉ 100G BRASSERIE COMPANY járó Ngyon DÉLHÚS FINOM MO. MÁJAS ár forintbn értendő és z áfát trtlmzzá. Az ár forintbn értendőmaggi és z TYÚKHÚSLEVESKOCKA áfát trtlmzzá. KOCKA 110G Azártyál ÉTOLAJ 1L curot edig egyáltlán nem trtlz udte1 ételeet. rár- 243ML NESTLÉ PICK SZEGED. COOP TEJSZÍNHAB SPRAY TOJÁS DOBOZOS M 10DB OS AKCIÓS IDŐSZAK: 2013.DECEMBER 12 - DECEMBER 31. AKCIÓS IDŐSZAK: 2013.DECEMBER 12Időnént -CSÖKK.ZSÍRT. DECEMBER 31. BÁCSKAI NESTLÉ FINOMLISZT 1 KG Környezetre eélyes BRASSERIE COMPANY VÖRÖSHAGYMA I.O. CO OP HUNGARY mzn. Érdemes iróbálni! gdt ülönböző otolásor, ol 1 DB TABLET GYERMELYI 11 GOODMILLS MAGYARORSZÁG. Az ár forintbn értendő és z áfát trtlmzzá. Az ár forintbn értendő és z áfát trtlmzzá. AKCIÓS IDŐSZAK: 2013.DECEMBER 12 - DECEMBER 31. ZAK:A 2013.DECEMBER -E TDECEMBER 1 ÉDB KONYHAI ROBOTGÉP NYEREM N YJBOSCH/MUM ÁT É K R É12 S Z LIrrittí E I 4427/665 A C í M L A P O31. N! A NYITÁSI NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI: Az ár forintbn értendő és z áfát trtlmzzá. Az ár forintbn értendő és z áfátl4 trtlmzzá. 1 DB LG/OPTIMUS II KÁRTYAFÜGGETLEN OKOSTELEFON H z ció ideje ltt Kőeg, Várör ltti Forrás Coo bc üzletben 2000 Ft felett ásárol, ásárlást igzoló bloot néel, FORNETTI SAJTOS POGÁCSA SERTÉS COMB, ELŐHŰTÖTT DB COOP AJÁNDÉK Sorsolás22014.jnuár KOSÁR óror Kőeg, Várör ltti Forrás Coo ABC-ben. tbn értendő és z áfát trtlmzzá. Környezetre eélyes

7 TÖRTÉNET A Kőeg és Vidée 25 ée Immár 133. ée nn, ogy 1881 júliusábn elindult z első mgyr nyelű őegi etil. Negyenényi ilencium után, mely 1949-ben ezdődött,1988 decemberében indult újbb negyedázdos útjár Kőeg és Vidée. Eufórius élmény olt, mior renderáltozás előestéjén Preininger Ferenc árosi tnáelnö idó, Bertln Ljos felelős eretőel, eléítette z első ámot. Német Iánnl iel együtt őegi sjtóoz zót is ötődün zonnl beolódtun munáb. Kezdettől sot írt Jenei Ede, Brigoic Ljos, de Sötei Imre is. Az újságot Bertln Ljos 0. noember 15-én beöetezett láláig eretette. 0 májusától Kőegi Bráti Kör dj i, eor lettem felelős idój, Némety Mári felelős eretője, i gyorltilg Bertln Ljos betegsége mitt már 1989 ót inált lot. Miről is írtun oribn? H megűni tárzár rsogj ezérci. Végre bdon Hétforrásoz? Az első műolds étel Kőegen Mior le égre ezetées telefon? Hlálos égű társértés. NDK-so trgédiáj. Bris Istán indít egy jól sierült rotot Egy ellenzéi eretl mellől címmel. 44 é után ismét entelés őegi lébániáról. Kossut-díjt ott Brt Láló. 6-bn millecentenárium éében etemberi ám nyolc ínes oldlll jeleni meg. Kristóf Ágot felolsóestet trtott önytárbn. (Azért fontos ír, mert ilágírű, egyoron Kőegen is élt írónő Nobel-díjr jelölt olt.) 7 otóberétől étetente jelenün meg. 9. jnuár égén l gyáról ól, deutsclndsbergi bublesetben elunytn állít emléet bn új rot indul, Káéünet. A Kőegi Bráti Kör idásából áterül Cernel Kálmán Városi Könytáréb, idój Simon Gizell önytár igzgtó le. Megbizott felelős eretője ettől z időtől oltm. Otóbertől ályázt útján lettem ineezett árilisától álllozó le l idój. Szerenére egy elyi, ngy ttlttl bíró erzői gárd n menedzser emléletű idó mögött. Modern, árosis l, iit iányzi jó értelemben ett onzertiízmus belőle, 2007 ugutusábn z ori eretőbizottság iált mgánidóból. Az újságinálásn zonbn nem fordított átt, zonnl írújságot Kőeg, Városáz u. 3. ráonyi ció! lított és dott i Kőegi Hírmondó (idó: Giczy József) címmel Tótárád Ferenc eretői és Kámán Zoltán idást erező munáján öönetően májusától Kőeg áros éiselőtestülete isei idás jogát, és lot újr régi eretőbizottság éíti Tótárád Ferenc felelős erető irányításál. Azót is együtt n stáb márciusától l idój Jurusic-ár Műelődési Közont és Várínáz, Pócz Zoltán felelős idó. Azon, i íesen forgtjá írlot, ereti friss oldl nyomdfesté illtát, még soáig eretnén örömöt erezni. (Tótárád Ferenc, Hni Tibor, Német Ián, Kámán Zoltán és jómgm.) Semmiez nem fogtó élmény z elmúlt 25 é mintegy nyolcezer oldlnyi információlmzábn utodni, eresgélni, elmerülni, megmártózni. Hien özelmúlt történéseine megöröítése ez, z eltelt negyedázd elyi történelme, mely rólun ól. Kiss János felelős erető elyettes Jurisictól Afroditéig A őegi Jurisic Milós Gimnázium t tnulój töltötte otóber utolsó etét Ciruson tly ő ót trtó eurói uniós rojet eretében. Enne z újbb Comenius rojetne címe ISOLATION (eligeteltség). Öt orág Autri, Cirus, Cseorág, Mgyrorág és Snyolorág diáji tlálozt Poson. Az időjárás mindégig neün edezett, rgyogó nsütés és olyor rminc foot is megldó meleg fogdott bennünet. Ez töéletes olt áros gylogos megismerésére, rögtön z első n ötös tob ot derítettü fel z olyn elyi neezetességeet, mint irályo ritái (ol sem irály, sem rit nem olt), egy betegeet meggyógyítni éesne itt f, óori mozio és iötőt díítő árrom. Egyi n főárosb, Nicosiáb is elutztun, ol ugyn losn örülnéztün, jártun írító börtönmúzeumbn és egy gyönyörű, ilflb ájt olostornál. A áros itűnő éld z eligeteltségre, ugynis ez Euró egyetlen olyn főáros, melyet egyerre ét nemzet trt mgáén: ároson eretülfut z egé igetet ettéotó törö-görög táronl, így áros görög oldlán élő teljesen el nn igetele törö réen élőtől, és ez fordít is így n. Egy mási llomml ellátogttun Afrodité ülőelyére és fürdőjéez is, lmint tengerben is többör fürödtün. A ét célj réteő orágo isebbségeine bemuttás illete megismerése olt. Mi is trtottun rezentációt zsidányi és erenyei orátoról, őegfli sáboról és Kőegen élő romáról. A rezentációt rojeteen már megottn teintető ulturális műsoro öetté, tőlün Ti él izet árt ezdetű dlt llttá és egy is árdásbemuttót láttt z rr íáni diáo és tnári. Volt ételbemuttó is, tlán mi rizses león olt legnéerűbb, de snyol delegáció enető olbá is ngy siert rtott. A diáo elelyezése ez llomml sjnos nem ládonál történt, nem egy is egyi flubn ettün i egy rtmn ázt, mine még sját medencéje is olt. A légör ngyon ládis olt, esténént együtt éítettün mgunn orát, mjd özösen neettü égig z zn éült fényéeinet. A búúzodás most is ngyon neéz olt, fájt íün ottgyni Afrodité mesés igetét és so újonnn erzett brátot. Olyn odáltos Kőegty megűni?! December 2-án ülői érteezletet trtott z óodábn, z itt elngzotttól Tót János jegyzőt érdeztü. A tájéozttás erint árom flu Nemesó, Putó és Kőegty áltl műödtetett óodát z önormányzto nem tudjá fenntrtni. A rendelezésre álló feltétele nem felelne meg z előíráson, gyermelétám nem éri el törény áltl minimálisn előírtt, műödtetés öltsége jelentősen megtereli z önormányzto öltségetését. A öetező étől Luááz Gyöngyösflu özös beruázásbn, ályázti énze felnálásál felújítj, bőíti élményeel lettün gzdgbb, melyeet sosem fogun elfelejteni, ebben biztos gyo. A öetező tlálozór februárbn Judenburgbn, rojetzáró rogrmor májusbn Kőegen erül sor. Gyu Miály sját óodáját, lu férőelyre is le leetőség. Így be tudjá fogdni árom fluból érező gyereeet. A jegyző elmondás erint z óodáso állítását biztonságosn meg tudjá oldni, így ezzel nem le gondj ülőne. Nem ületett döntés z óod bezárásáról, ezideig z önormányzto törényi előíráson ló nem megfelelőséget, illete fenntrtás túlzott öltségigényét állítottá meg. Vló igz z is, ogy törényi bályozás oán z önormányzton lig n döntési lterntíáju, nem történi özeli ónobn lmi rendíüli. LCD, PLAZMA, HAGYOMÁNYOS TV- és egyéb eletronii éülée jítás röid táridőel, grnciál! Csizmzi Gábor, Horátzsidány Fő u / , 94/ EGYEBEK 12 Ajándéutlányo Ajándéomgo Ntúr indii oljo, réme Becos rcáolási termée, mo Körömáolás: Mster, Kodi Hjfestée Gyntá Rendelést felee: 06 20/ Hjformázó Nyit trtás: Hétfő Pénte: és , Szombt:

8 MIKULÁS 14 Miulás Gyöngyösflu: December 5-én délután érezett meg Miulás flub. A járóelő ürülettől tláloztt Geröly Zoltán intóján utzó ngyállúl, i mgál itt ét rmut is. Az önormányzti itl elyiségében éiselő emélyesítetté meg Miulást, ő rtá meg uttonyt. A meglósításbn fontos ereet álllt Szbó Kritin, i nyolc teleülés gyermeédelmi feldtit látj el. Erre z llomr 19 gyermeet ít meg, ngyládosot és zot, i renderes gyermeédelmi támogtásbn réesülne. Előör rogrmerező islány, Sulyo Csenge mondott el egy Megérezett December 5-én megérezett Miulás őegi gyereeez. Délután fél öt előtt sűrűsödött forglom Jurisi-ár előtt, belső oldlon tumultus lult i. A blogos diáo índon árnyengő dllmár megéítetté óembert. Az érező Miulás eretet inyilánításár érte gyereeet. tnulságos történetet. Az tlonál izegte-mozogt gyeree, ztán gondolodásr étetté őet erseben feltett tlálós érdése. Érdemes olt tín lenni egy-egy ülön jándéért. Tr János olgármester jándéomgol tömött zsájáoz örömmel érezte gyeree. Egymás után etté át ínes zót. Beédes olt z rcu, sot mondott z jándéozó rcifejezése is. A omgo bontogtás után még jóideig játéos rogrmon ette rét megjándéozott. Kámán Z. Többen tlozt JVMK áltl özzétett felíásoz, mierint árosló özösen töltsé meg Miulás zsáját. Több tl telt meg jándél. Jó érzés olt nézni, mior gyermee ezübe etté omgot. A Miulás zsáját megtöltötté: Alexndr Könyesbolt; Borányony Étterem; Böröcz Tmás; Görög Zoltán; Jurisi-ár Híre Kőegerdely: Noember 22-én z időseet ööntötte z önormányzt neében Tá Péter olgármester. Elismeréssel ólt már nyugdíjb onult nő és férfi teéenységéről. A fluezető i után z áltlános isol diájin érzelmeet is iáltó műsor öetezett. Több olyn tnuló is rét ett műsorbn, i már befejezté z áltlános isoli tnulmányit. A Kőegerdelyi Férfir ismét önmgát dt, jól órozttt ngyérdemű llgtóságot. A éiselő-testület tgji egy-egy ál rózsál fejezté i z időse iránti titeletüet. A trtlms este folyttás olt jóízű or (örölt, trony), és erült bor is z tlor. Folytttá orábbi gyományt, gyis éjfél utánig beélgette, éneelte. Műelődési Közont és Várínáz; Károly lád; Károly Gbriell; Kois Renát; Kőegért Egyesület; Kőegi Borbrát Hölgye Egyesülete; Máloitsné Zenti Niolett; Páli Judit; Táni Péter. Várdi János biztosított fogtot. Ajándé- és játébolt Kőeg, Várör 39. Noember 23-án és noember 30-án négy denti éülődés első ét fogllozását trtottá meg. Első llomml tldíeet éítette réteő Tá Péter olgármester ezetéséel. A másodi tlálozáson, mit Káloiné Káldi Berndett és Jgodiné Rit ezetéséel trtott, ráonyfdí omomot lott létából, illete mnóát, ngylot tobozból. Különleges műelet olt ungrocellből éült fenyőf figurá festése. A rogrm iránti érdelődést mi sem muttj jobbn, mint z, ogy llmnént mintegy negyenen ette rét fogllozáson. Születésni jándétárgy Fonott áru Kőegi emlétárgy Bbá Megöentően icces termée, ftáblá PLAYBOY áru Bébi-, társs-, gyermejátéo Díüeges boro imozáns álté Boldog Kráonyt, eredményes Új Etendőt íánun Kedes Vásárlóinn! Kin Istán átlébános Kin Istán átlébános, Kőeg otumu dílgár. A egénye segítője áros jóteőjeént él z embere íében foglmzt meg gondoltit Leel Károly Keretény Élet újságbn (2011.) Német János festőműé-tnár Kin Istán átlébánosról éített festményt, mit most bemuttun Kőeg és Vidée éi flintárábn. A műé-tnár ülön z újság ámár éítette el z lotását itelesség érdeében eredeti doumentumo felnálásál. Az önéntes munáját ezúton is öönjü, bíz bbn, ogy z átlébánost többen és jobbn megismereti. Köönettel ettü Kin-ill tuljdonosin értées segítségét is. Az ösegfogllót Leel Károly írás, illete Mgyr Kurir tolius írortál -on megjelent dto lján tesü özzé. Kőegen ámos emlé őrzi z átlébános neét: Kin-ill, Kin-ienő Hideg-ölgy lábánál, és június 4-én Szent Imre és Szent Jb-temlom özti átjáróbn, Kin-öz - ben feltott emlétábl. Az emlétábl felenteléséel teljesült Kőegi Polgári Kinó rmdi íánság is. Másodiént lósult meg z, ogy utcnéént is öztudtb erült z átlébános. Legfontosbb, ogy inó jsltár z önormányzt (2002.) Kőeg Város Potumu Dílgár elismeréssel öröítette meg z utóor ámár Kin Istán átlébános neét. Kin Istán december 20-án Felsőőrön ületett. A ládi áttérne öönetően gyermeént mgáb ít eretény értérendet, á entelté július 16-án. Előbb Vsentmiályon, mjd Ngyentmiályon, ésőbb Kőegen olt álán, mjd től lébánosént lgált. Kőegen június 2-án unyt el. A lébáni és temlom flin is túllát 43 ényi munásság ltt teremtő, z lotó, erező, umánus eleedeteiel megtározó emély olt Kőegen. Meglított Kőegi Hitelöetezetet, Bortermelő Önsegélyző Pinceöetezetet, z Energi Borgyárt, egy frgóműelyt. Létreozt z Emericum Irodlmi és Nyomdi Rt.-t, elsőént lított önyölönzőt árosbn. Gyűjtést ezdeményezett 1902-ben z éítendő főgimnázium jár, z jándéozást 100 oron dományozásál ezdte meg. Kőegflán 1913-bn romi tolius isolát entelt fel. A Betegáz Egyesület igzgtójént betegázn neezett ori is órázt egy új éülettel bőítette. Szíén iselte áros sorsát, Hősö uj éítését (1932) tízezer engőel támogtt. A átrgyott gyonát, engőt égrendeletében étotott ciális ottono, egyesülete, intézménye özött. Hosú éeen át őegi tnítóéző igzgtój olt. A tolius -író özött életútj nem neezető ányosn, írói teetségét orán felismerté. Állndó és ülsős muntársént ubliált több újságbn, így Kőeg és Vidéében is. Első ötete 19 noellál 1895-ben Tr ilág címmel jelent meg. Ugynebben z ében z első A testére, mjd öetező ében A molányi ísértet című ínműét mutttá be. Első regénye 1897-ben jelent meg Tnulságos története címmel. Ettől ezde éente és áltoz jelente meg noellái, ínműei, regényei: A Mgyr ég ltt (1898), Rjzo uruc ilágból (1899). Az öreg című regényét 1902-ben dtá i. Még bbn z ében erült z olsó ezébe z egyi legnéerűbb önye: A leánymmá fi. A Mul nélül című írás 1927-ben látott nilágot, mely ottln elismerést áltott i mind m mind z olsó örében emelte i írásábn H. Simon Ktlin. A egénység ár című műe 1927-ben Kőegen jelent meg. Erre z időre már orán egyi legnéerűbb és legelismertebb irodlmi lj lett, neéel eortájt egyre többet leetett tlálozni özéletben is. Politii téren z átlébános rendítetetlen íe olt eretény értérendne, súlyos rcot íott őegi isolá mgyrságán megőrzésért. Méesy Ljos erről így írt: H neün, ár mgyron, so Kin Istánun álln eélyeztetett őrelyen Válságos not élt át Kőeg or, mior ób erült áros Autriáoz ló tolásán ügye. Az átlébános mgyr íére llgtott. Történelmet írt március 16-án, mior Juner német miniter és Klmár német állmtitár ezette üldöttség töreését udrcb fulltott. A ái relátusi ineezését 1933-bn, 66 ées orábn legerényebb erete özött ette át. Mies János gróf, megyésüsö z életét mélttó mondtir Kin Istán így állt: Megtott íel mondo öönetet jóságodért. A Genezári-tónál áll egy llomml rr gondoltm, mit Kritus mondott Szent Péter ostoln: Eezz mélyre. A tó mélységénél is mélyebb z élet. A múlt seély. A jelen tiirág életű. Cs egy igzi mélység n: jöő. Én mélységbe etettem álómt, mert meg rtm lozni íeim jöőjét. (A éen Leel Károly tábl előtt.) Az öseállítást éítette:. KINCS ISTVÁN 15

9 flintár 2014 JANUÁR 1 Újé, Fruzsin 2 Ábel, Áos 3 Genoé 4 Titu, Leon 5 Simon, Edárd 6 Boldizsár, Gásár 7 Attil, Rmón 8 Gyöngyér, Kee 9 Mrcell 10 Meláni, Vilm 11 Ágot, Agát 12 Ernő, Ttján 13 Veroni, Ver 14 Bódog, Félix 15 Lóránt, Loránd 16 Gutá, Dániel 17 Antl, Antóni 18 Piros, Mrgit 19 Sár, Márió 20 Fábián, Sebestyén 21 Ágnes, Menyért 22 Vince, Artúr 23 Rjmund 24 Timót, Tádé 25 Pál, Henri 26 Vnd, Pul 27 Angeli 28 Károly, Krol SZ 29 Adél, Et CS 30 Mrtin, Gerd P 31 Mrcell, Lujz FEBRUÁR SZO 1 Ignác, Virgíni 2 Krolin, Aid 3 Blázs, Oár 4 Ráel, Csenge 5 Ágot, Ingrid 6 Dorotty, Dór 7 Tódor, Rómeó 8 Arn, Juto 9 Abigél, Alex 10 Elir, Ell 11 Bertold, Mriett 12 Líi, Lídi 13 Ell, Lind 14 Bálint, Vlentin 15 Kolos, Georgin 16 Julinn, Lill 17 Donát, Luá 18 Berndett, Leó 19 Zsuzsnn 20 Aldár, Álmos 21 Eleonór, Dorin 22 Gerzson, Zétény 23 Alfréd, Mirtill 24 Mátyás, Jázmin 25 Géz, Alexnder 26 Edin, Vitor 27 Áos, Bátor P 28 Elemér, Antóni MÁRCIUS 1 Albin, Albin 2 Lujz, Henri 3 Kornéli, Nelli 4 Kázmér, Zorán 5 Adorján, Adrián 6 Leonór, Inez 7 Tmás, Tomj 8 Zoltán, Beát 9 Frncis, Fnni 10 Ildió, Melis 11 Szilárd, Borsi 12 Gergely, Mis 13 Kritián, Ajtony 14 Mtild, Tild 15 Nemzeti ünne 16 Henriett, Vidor 17 Gertrúd, Ptri 18 Sándor, Ede 19 József, Bán 20 Kludi, Alex 21 Benede, Nsugár 22 Beát, Izold 23 Emőe, Krtl 24 Gábor, Krin 25 Irén, Íri 26 Emánuel 27 Hjnl, Alár P 28 Gedeon, Jonn SZO 29 Augut,Jónás V 30 Zlán, Gujdó H 31 Árád, Benő V H K SZ ÁPRILIS 1 Hugó, Agád 2 Áron, Mári 3 Bud, Ricárd 4 Izidor, Kerény 5 Vince, Julinn 6 Vilmos, Bibor 7 Hermn, Mnn 8 Dénes, Vlter 9 Errd, Dusán 10 Zsolt, Rdme 11 Leó, Szniló 12 Gyul, Sebő 13 Id, Márton 14 Tibor, Mxim 15 Antázi, Ts 16 Csongor, Joim 17 Rudolf, Kir 18 Andre, Irm 19 Emm, Gild 20 Húsét, Tidr 21 Húsét, Konrád 22 Csill, Noémi 23 Bél, Egon 24 Szent György nj 25 Már, Márus 26 Erin, Timér 27 Zit, Mrinn 28 Vléri, Nimród 29 Péter, Robin 30 Ktlin, Kitti CS SZO MÁJUS 1 A mun ünnee 2 Zsigmond, Zoé 3 Tíme, Irm 4 Móni, Flórián 5 Györgyi, Júli 6 Iett, Frid 7 Gizell 8 Miály, Győző 9 Gergely, Edu 10 Ármin, Pálm 11 Ferenc 12 Pongrácz 13 Szerác, Imol 14 Bonifác, Julinn 15 Zsófi, Szonj 16 Mózes, Botond 17 Pál, Andor 18 Eri, Alexndr 19 Ió, Milán 20 Bernát, Felíci 21 Konstntin 22 Júli, Rit 23 Dezső, Vilmos 24 Eter, Eliz 25 Orbán, Márus 26 Fülö, Eelin 27 Hell, Pelbárt 28 Emil, Csnád 29 Mgdoln 30 Jn, Zsnett 31 Angél JÚNIUS V 1 Tünde 2 Kármen 3 Klotild 4 Bulú 5 Ferdinánd 6 Norbert 7 Róbert 8 Pünösd, Medárd 9 Pünösd, Annbell 10 Mrgit, Grét 11 Brnbás 12 Villo, Cinni 13 Antl, Anett 14 Vzul, Hert 15 Jolán, Vid 16 Jutin 17 Lur, Alid 18 Arnold 19 Gyárfás, Zór 20 Rfel, Din 21 Aljos, Leil 22 Pulin 23 Zoltán, Edu 24 Ián, Hér 25 Vilmos 26 János, Pál 27 Láló 28 Leente, Irén 29 Péter, Pál H 30 Pál, Aostol Német János műé-tnár festménye JÚLIUS 1 Timér 2 Ottó, Ottoár 3 Kornél, Som 4 Ulri, Bbett 5 Emese, Srolt 6 Csb, Romol 7 Aollóni 8 Ellá, Edgár 9 Luréci, Mrin 10 Amáli, Alm 11 Nór, Lili 12 Izbell, Dlm 13 Jenő, Szilánu 14 Örs, Stell 15 Henri, Rolnd 16 Vlter, Kármen 17 Endre, Ele 18 Frigyes, Kmill 19 Emíli, Etell 20 Illés, Mrin 21 Dániel, Dniell 22 Mgdoln 23 Lene, Bori 24 King, Kinő 25 Kristóf, Jb SZO 26 Ann, Anió 27 Olg, Lilián 28 Szbol, Alin 29 Márt, Flór 30 Judit, Xéni CS 31 Oár, Helén AUGUSZTUS 1 Boglár, Boglár 2 Leel, Özséb 3 Hermin, Kír 4 Domonos 5 Kritin 6 Bert, Bettin 7 Iboly, Afrodité 8 Láló, Emerld 9 Emőd, Rolnd 10 Lőrinc, Bln 11 Zsuzsnn, Tiborc 12 Klár, Letíci 13 Ioly, Gertrúd 14 Mrcell 15 Mári, Vldimir 16 Ábrám, Róus 17 Jácint, Ari 18 Ilon, Il 19 Hub, Ljos 20 Szent Istán ünnee 21 Sámuel, Hjn 22 Menyért 23 Bence, Szidóni 24 Bertln, Jontán 25 Ljos, Ptríci 26 Izsó, Táli 27 Gásár, Cézár 28 Ágoston, Mózes 29 Betrix, Ern 30 Rózs, Rozlind V 31 Eri, Bell SZEPTEMBER 1 Egyed, Egon 2 Rebe, Dorin 3 Hild, Gergely 4 Rozáli, Róz 5 Vitor, Lőrinc 6 Zriás, Beát 7 Regin, Menyért 8 Mári, Adrienn 9 Ádám, Péter 10 Niolett, Hunor 11 Teodór, Igor 12 Mári, Iboly 13 Kornél, Lujz 14 Szerén, Roxán 15 Eniő, Melitt 16 Edit, Ditt 17 Zsófi, Hildegrd 18 Dián, József 19 Vilelmin 20 Frideri 21 Máté, Mirell 22 Móric, Ottó 23 Tel, Lin 24 Gellért 25 Eufrozin 26 Jutin, Cirián 27 Adlbert 28 Vencel, Bernát 29 Miály, Mies K 30 Jeromos OKTÓBER SZ 1 Mlin 2 Petr, Tmás 3 Helg Gertrúd 4 Ferenc, Edin 5 Aurél, Glin 6 Brúnó, Renát 7 Amáli, Már 8 Koány 9 Dénes, Andor 10 Gedeon, Leó 11 Brigitt, Gitt 12 Mis, Rezső 13 Kálmán, Ede 14 Helén, Helén 15 Teréz, Terézi 16 Gál, Auréli 17 Hedig, Hédi 18 Luá, Ambrus 19 Nándor 20 Vendel, Artúr 21 Orsoly 22 Előd, Korinn 23 Nemzeti ü. Gyöngyi 24 Slmon, Ráel 25 Bln, Bin 26 Dömötör, Amnd 27 Szbin 28 Simon 29 Nárci 30 Alfonz P 31 Frs, Kristóf SZO V NOVEMBER 1 Mindenente 2 Acilles, Tóbiás 3 Győző, Hubert 4 Károly, Krol 5 Imre, Tétény 6 Királyn 7 Rezső, Csenger 8 Zsombor, Kolos 9 Tidr 10 Ré, Ariel 11 Márton, Mrtin 12 Jónás, Renátó 13 Szili, Bulú 14 Aliz, Hub 15 Albert, Liót 16 Ödön, Edmond 17 Gergő, Hortenzi 18 Jenő, Román 19 Erzsébet, Zsó 20 Jolán 21 Oliér, Mári 22 Cecíli, Csill 23 Kelemen 24 Emm, Flór 25 Ktlin, Ktin 26 Virág, Leonárd 27 Virgil, Amin 28 Stefáni, Tritán 29 Tsony, Brend 30 András, Andor DECEMBER H 1 Elz, Oár K 2 Melind, Viien SZ 3 Ferenc, Olíi 4 Borbál, Brbr 5 Vilm, Csb 6 Milós, Döníz 7 Ambrus, Anyos 8 Mári, Mrion 9 Ntáli, Nts 10 Judit, Lorett 11 Árád, Dániel 12 Gbriell, Bulú 13 Luc, Otíli 14 Szilárd, Konrád 15 Vlér, Dezső 16 Etel, Alett 17 Lázár, Olimi 18 Augut 19 Viol, Violett 20 Teofil, Kritián 21 Tmás, Petr 22 Anió, Zénó 23 Vitóri, Nié 24 Ádám, É 25 Kráony, Eugéni 26 Kráony, Istán 27 János, Fbiól 28 Kmill, Aor 29 Tmás, Tmr 30 Dáid, Zoárd SZ 31 Szileter

10 ADVENT Kritá Cá Noember 17-én, temlomentelés gyományát megtrtó entmisére gyüleezte cái. Az út felett mgsodó temlomot 1894-ben entelté fel. Az itt élő ereténye őrzi múltjut, zót is minden ében gyományőrző entmiséel emléezne. Egy támogtás réén z elmúlt é etemberében fejeződött be omlozt felújítás, zót rojet ége is elérezett. Az dttábl Noember 24-én, sárn Ktolius Kritá jár orágos gyűjtést erezte, Kőegi Plébáni temlomibn 287 ezer forintot dozt. A Kőegi Plébáni Kritá egé ében sot te rárult érdeében, z Adent időábn is értü dolgozt. Gyűjtést erezte TESCO áruázbn több non eretül. A őegie, uermret ásárlói bizonyítottá jó ándéut, ien 360 g élelmierrel támogttá átrányos elyzetűeet. Egy időben több tiist is jelen olt bejártnál. A CIB-bn áltl idott felérő leelet dt át z érezőne, iet rr érte: ásároljon többet terezettnél, felesleget jánlj fel táozásor. Az érintette felérést edes mondtol fogdtá, z dozás mennyisége edig önmgáért beél. A segélyerezetne utój nin, ezért Várdi Szilárd z egyázözség elnöe és Básty Bél lolgármester álllt állítási feldtot. A Kőegi Plébáni Kritá december 21-ig trtós élelmiert gyűjt lébáni itlábn ráruló megsegítésére. Az dományot étfőtől-énteig (iétel erd) de ór özött, illete étfőn és ütörtöön du ór özött leet ledni. Ai teeti, támogss átrányos elyzetű őegieet! A orábbi ée ttlti lján ebben ol leet bízni. A támogtáso elotását z tiistá égzi. Minden segélyezett erről értesítést, ien erezet ismeri zot, ine jó embere dományir üsége n. A Kőegi Plébáni Kritá ezúton is ööni segítséget! erint z Új Mgyrorág idéfejletési rogrm eretén belül Ft ösegű támogtást nyert z egyázözség, Az ünne jegyében Veres János megyésüsö áldott meg cái íő büeségét. Az éítésről Kőeg és Vidée ben megjelent 47. lám tudósít réletesen. A Gyöngyös mentén élő loso elmente z ünneségre, díut állított, mert nnyi ő im, sójtozás és íánság után eléült czái r.. temlom. Első gyerty Nemesó: December 1-jén, dent első sárnján gyulldt fel most elsőör flu özössége előtt z denti gyertyláng. Az esemény megerezését z ötletdó Horátné Ngy Vitóri álllt mgár. Ftlin Milós és Myer Tibor eléítetté orút, és elelyezté nétnító emléét megöröítő dombormű mellett. Csoortosn érezte flubelie, mgul oztá z erre z llomr éített süteményes tált. A is fluból több mint etenen olt jelen z első gyertygyújtáson. A beezető mondtibn erező öönetét fejezte i ngyámú réételért, z önormányzt és losság támogtásáért, ígére folyttást. A íő embereez ólt z engélius egyáz beezető énee. Kliná Blázsné Vrg Ktlin lelénő így beélt: Minden dentne megnn fényei. Kis gyertylángtól illgo fényén eretül z ember érzi, ogy üsége n ilágosságr. Szüsége n rr, ogy lmi rgyogjon. dentne megn mg ngult. dentne z lényege, mi belül, bennün n. A december 8-án másodi gyertyát tűzoltó gyújtottá meg, rmdit december 15-én 17 óror Nótör tgji. Ugynebben z órábn, ározás negyedi sárnján is mindenit eretettel árn erező. Velem: A tűzoltó megerezté z dent időábn gyertygyújtást. Vsárnonént délután fél ötor ertár előtt árjá z érdelődőet. A özös imádságot Vilmos ty, illete Attil ty ezeti. Az ünne réeént z ifjúsági tűzoltó mondn erset, zárásént forrlt borrl és süteménnyel ínáljá jelenléőet. A negyedi sárnon blogunyomi Bel Cnto órus éneel. Adenti ásár Átdtá Gráf Zsuzsnn őegi ármzású rngy árosunbn is jól ismert órus, z Angelic Leányr is réesült zeneműéeti Junior Prim díjbn és z zzl járó 2 millió forintbn. A díjr 23 jelölés érezett, z idén ülönösen fitl mezőnyne, 20 és 27 é özöttiene ítélté od z elismeréseet. Ngy öröm, ogy díjátdás ínelye Zenedémi, Noember 23-án és 24-én ráonyi iállítást és ásárt trtott Bozsoon Kerees Üzletázbn. A rendező ezúttl is rgodt gyományooz süteménye, tortá étésénél. A finomságo terméetes lnygoból, litből, cuorból, tojásból, mézből, dióból éülne. A múltr isteintette régi onytecnii (dgtótenő, sodróf ) eözö bemuttásál. A iállításon, ugynúgy mint iállítóterem mögötti onyábn jelen olt modern tecni. Ezen ét non gyeree is róbár teetté curáéességüet. A curá ámár ngy olt iíás, ogy feldíített ráonyfáoz témábn és ínilágbn megfelelőt lossn. A most megásároltó denti díeez illőt ellett létreozni. Így éült el Hóirálynő, z otton ngultát idézte iros-feér fenyő, ötött etyűel, ocás és öttyös mcól. Az egyi fenyőt mézeslá emberéel és mézeslá tású textil és erámi figurál díítetté fel. ien z intézmény ellemiségéből ály folyttásábn, zi és nemzetözi zenei életben is leet tálálozni. A órus otóber 23-án Párizsbn, Mgyr Intézetben és Notre Dme-bn éneelt, dt egy önálló oncertet is. Krngyu edig ezt öetően Buenos Aires egyetemén dott elő Kodály-elméletet, és rngyi bemuttót trtott. Grtulálun! Emlétárgy A árrojet eretein belül ülönböző jándétárgy éítésére is mód nyíli. A cél Jurisi-ár és áros néerűsítése mreting eözeiel, reméletően ozití élménye beésése tárgy segítségéel. Kéül flintár, jegyzettömb, ultrtó, űtőmágnes, áöny, nyolcféle éesl, oter és erses ínező is. Ez utóbbi, Kőeg 1532 címet iselő idány, ámos őegi jegyet isel mgán. Alotói is őegie. Az ostromról óló erset megjelenítő edes rjzot Dlos Flór Jurisic Milós Gimnázium égzős diáj éítette, idány eretését Trifu Péter égezte. A erettörténetet ersbe álmodt Tótárád Ferenc. Érdemes megőrizni, ien meseönyént is lgál mellett, ogy fejleti ézügyességet mondt árrojet irányítój, Pócz Zoltán. Kertéeti Kisgéüzlet és eríz Kellemes Kráonyi Ünneeet és Béés Boldog Új éet íánun minden eddigi és leendő ügyfelünne! Decemberi ciós jánltun: Hómró már ,- Ft-tól, fűnyírótrtorr éítető ótoló lo ,- Ft -tól ingyenes felereléssel. A élet erejéig. Toábbr is trt motorfűré beámítási ción, gé ásárlás esetén. Szombtely, 11-es Huár út 196. Tel: 94/ Nyit H-P: KÜLÖNFÉLÉK Anyönyi íre Megöönjü ásárlóin egé ées bizlmát. Az új etendőben is árju Önöet bőülő, megújuló áruáltél. Boldog Kráonyt, eredményes Új Éet íánun Kedes Vásárlóinn! Születése: Horátzsidány: Ngy Róbert és Tót Adrienn fi Róbert és lány Mirjn; Al Márton és Bgi Eter fi Bence. Kőeg: Kiss Róbert és Simon Anit fi: Ábel; Horát Károly és Keretényi Kritin lány: Luc Lili; Horát Zoltán és Szbó Anett fi: Botond; Nei Gábor és Boros Szili lány Dor; Molnár Zoltán és Ngy Andre fi Bálint; Horát András és Siet Renát fi Noel; Mger Rolnd és Koá Berndett lány Krin; Fider Attil és Tót Szili fi Csnád; Vdá É és Polgár Blázs fi Ádin Gábor; Réé Blázs és Mester Judit fi Máté Blázs; Szendrő Péter és Mátis Hjnl lány Szófi; Gróf Péter és Stoer Helg lány Gréti; Juá Tmás és Huer Eter lány Lorien Mirbell; Neáloits Istán és Albert King fi Áron; Bencze Láló és Tngl Henriett lány Melin; Német József és Pintér Edin lány Fruzsin. ázsság: Végári Tibor és Sütő Gbriell. lálozás: Sulyo Jenőné (Márczi Gizell), Tátri Gutá, Horát Láló, Horát Jánosné (Horát Erzsébet Arn). 18 Kőeg, Ráóczi u

11 VENDÉGVÁRÓ 20 Felöltöztetett fá Megfogdt özedelt sláger tnáát (Mgn Cum Lude: Színezd újr!)ternyá Péter, i ezdeményezéséez társt is tlált. Az ötlet már be is járt médi ülönböző fórumit. H jól emléem, még Ameriából indult z ötlet, de én örülbelül fél éel ezelőtt egy utrii is flubn futottm bele sonlób. Amior megláttm, már biztos oltm benne, ogy ezt meg ell lósítni Kőegen is mondt. Ügyes ezű snyo ínes négyögeet ötötte, melyeből ru éült. A ínes öseállítás felerült Közonti Óodál emözti f törzsére. A tr tró egyi elemén ott olstó z ötletet dtáló onltuljdonos glériáján címe is. Az első özött öltöztetett fát: Czetofferné Hlá Ilon, Mersicné Kutssy Ildió, Vámos Lálóné Rgsits Judit, Kelemenné Vámos Viien, Tucziné Gergye Alíz, Ternyáné Bálint Hjnl, Tót Csill lmint Német Jánosné Mrinn (Csereg) és Brtos Erzsébet (Szombtely). A célju z olt, ogy borongós őt issé idámbbá rázsoljá. Az engedélyezett ció folyttódi. A áros több ontján tláloztun még mjd felöltöztetett fál. Ai edig tlozni eretne mozglomoz, jelezze ándéát Kőeg régen és most internetes oldlon! Fonlt dn, de íesen fogdjá z e célr még náltó ötött ulóereet is. TáF Adent ásár Hunegyedi llomml fogdj érdelődő látogtóit z Adenti ásár. A orábbi éeben áros ülönböző ontjin tlálozttun Ntúrr ézműes ortéáil. Kiállított már árbn, Tábornoázbn, z Öregtoronybn árom ée edig Bos Virágudr d ottont finom illtot és emet gyönyörödtető látányt nyújtó terméene. Elmrdttln ilyenor z denti orú, irágdíe ínált, de tó z ünnei tlr ló méz és bor is. Az idei megnyitón nem edezett z időjárás, de z eső ellenére is jó ngultbn, megitt örnyezetben fogdtá endégeet. A táolból érező látogtó és őegie egyránt örömmel llgttá Tornyoso esti zenéjét, óstoltá finom süteményeet, birslmsjtot és ortyoltá gőzölgő forrlt bort. Noember 22-én egy is rng dlár, Bos György mondtil ezdetét ette őegi ünnei éülődés. A iállítás és ásár december 22-ig ünno nélül árj látogtóit. TáF. Áldott, béés ráonyt és siereben gzdg boldog új éet íánn z Írottő Ntúrr muntársi! Hírözön Teltázs oncerteel folyttódott z Oco Mco tíz állomásból álló oncertsorozt. A turné első állomás Kőegen olt, most már félidőben jár t. Legutóbb megódítottá Soron, Debrecen, Kisunfélegyáz, Kuár özönségét is. Az együttes árnyl. Dli iránt máso is érdelődne. A legfrissebb ír, ogy Jó neem-et egy brzil DJ eretné feldolgozni. A mxiju intén ódít. Az előelő 8. elyen ereel M listáján. Elindult ezdő stánctnfolymo árbn. Műödi ülön gyereoort is. A fogllozásoon z nyuá islányil együtt beolódtn gyorlásb. A tél, ideg sount báb ényeríti, de nn mint ő is i ámár társsági élet eor áli tíá. Felélénül lub-, öri élet. A őegi táncoso Soroni Tánclád rendezényen ereelte noemberben, és ezdődő báli ezon is trtogt fellééseet ámur. Kőegen legutóbb üretor ( éen) látttu z Orientális Tánclubot, mior iiel és örmendi oorttl együtt onult és táncolt. Ngyon ideg olt, de enne ellenére jól sierült műsor is mesélte Leold Ágnes. Jó olt fűz minet örmendieez, mbtelyi, budesti és soroni táncoortoz tette ozzá. A VOSZ itüntetéseit Vs Megyei Prím-díj ünneségén, otóberben, dtá át. Vs megyében Az É Kertée elismerést Tá Péter, z É Éületgéée címet edig Jb Blázs eette át. Tá Péter Kőegerdelyen ületett. Kertéetéből ottonin étnyári-, blon- és bnöényei erülne i. Szmáj mellett társdlmi megbíztásént 2010 ót teleülés olgármestere. Jb Blázs gázezeté-és éüléerelő mester Kőegen ületett, Bozsoon él elejétől teéenyedi egyéni álllozóént. A noemberi Téméten ÜN- NEP-VÁR címmel logtt z isolá diájit Jurisi-ár Műelődési Közont és Várínáz, mely Királyi Városnoz olódott. A KŐ-KÖZ-MŰ rogrm eretében meglósuló rendezény Jurisiár onceciójáb illő ínálttl, elődásol, bemuttól, idegenezetéssel erzett ellemes órát gyereene. Az elődásot mbtelyi Sri Múzeum muntárs és Jurisic Milós Gimnázium tnári trtottá. Kőegre tegn beööntött z ő címmel nyílt ézőműéeti iállítás logteremben noember 11-én. A nemes ersengésben Kőeg és Gyöngyösflu áltlános isolási ette rét. Kettőázú álymű érezett zsűri elé. A négy tegóri legjobbjin Huber Láló olgármester, lmint zsűri árom tgj, Márffyné Brdócz Emili rjztnár, Sodi Láló festőműé és Trifu Péter műétnár dt át jutlmt és z oleeleet, lmint értéelte is z lotásot. Kedes árosun éi megjelenítésében rejlő leetőségeet gyeree is felfedezté: A áltoztos Elment Ll! ( ) Személyében özelmúlt egyi rendíül néerű focistáját búúztttu. Vártlnul gyott itt bennünet. Édesj méáros- és entesmesterént ús, rmin éeben KSE lbdrúgóin ngylelű támogtój, otályezetője olt. Az ifjú Ll tőle öröölte futbll iránti tártln onzlmát. Az elemi, olgári isoli és leente éei ltt őegi grundon, mrásártéren ( mi benzinút és teniály) ergette minden bdidejében lbdát. Ötönös mozdultol ezelte bőrt, eleel trtott mgánál, mjd nem egyer jobb ülsőel iflit rúg erzett gólt. Ott és or ő olt áár! Kitnult entes mát. Jól tette, ien étizedeen át ázisnyo ersengte zért, ogy Ll legyen böllérjü, és jó ízléssel so-so finomságot éítsen. Lbdrúgóént KMSE ben igzolt le. A öetező ében rjzo özül áztizenárom erült iállítás nygáb, tizenilenc edig díjt is ott. A KŐ-KÖZ- MŰ ályázt leetőé tette, ogy igényes éeretebe erüljene z lotáso. A iállítást ályázt ét mi meglósítój Gelenér Ildió és Bos Zoltán rendezte. H noember, or Egéségneelési no Berse isolábn. Aogy orábbi éeben, most is ülönösen z lsóso örömére ott olt mentősö, de eljötte édőnő is. Sulyoné Runyá É és Niné Ignácz Mgdoln, doányzás áros tásiról és z AIDS-ről beélgette gyereeel. Az elsősegélynyújtás emberei, Iné Köesdi Ktlin és Gdó Gábor, felnőtteet is róbár teő érdéseel ártá tot. A többi állomás élén isolán leles tnári állt, i ráju bízott gyorlti és elméleti feldtol ínesítetté z múgy is izglms ersenyt tudtu meg főerezőtől, Koáné Zsolt Andreától. meglult Nemez- Potó SE első iemeltjeént röid győzödés után igzolt át. A otógyárbn munügyi otályon ol nyugdíjzásáig dolgozott ott állást. A Nemez tál sorr rttá siereiet. Ku- és torngyőzelme, bjnoi címe Városunbn előör érte fel z NB III-b, ol ét ezüstérmet erezte, ésőbb megnyerté Vs Megyei Bjnoságot! Szértő erint eor özött játtt legjobbn őegi ngy t, Nemez, erősségéel Háni Llál. Az ori gárd többsége már eltáozott z élő sorából, s most Llál iegéüle z égi ályán ergeti lbdát. Isten eled Ll! Nyugodjál béében! Ai még itt mrdt özülete: Jenei Ede HÍRÖZÖN 21

12 KÜLÖNFÉLÉK 22 Kőről - őre z Írottőre Az Írottő Ntúrr ismét etéledősoroztot irdet Emeisége ntúrr-gondolt, ntúrr identitás erősítése, örnyezeti neelés, emléletformálás, örnyezettudtos turizmus támogtás. Várju játér jelentezőet z Írottő Ntúrr teleüléseiről, intézményeiből. A játé menete: Megirdetés időontj: december 10. Jelentezési táridő: jnuár forduló megirdetése: jnuár forduló nygin beüldési tárideje: február 10. Döntő: február A etéledősoroztr izárólg oortosn leet jelentezni. A oorto tgjin ám 5 fő! Neezési tegóriá: áltlános isol lsó tgozt (3-4. otály) áltlános isol felső tgozt (5-6. otály) áltlános isol felső tgozt (7-8. otály) Játébályzt: Minden jelentező jelentezési l itöltéséel, és beüldéséel regitrált etéledősoroztr. A jelentezési lon érjü oortezető és oorttgo né erinti felsorolását! A etéledő orotályo erinti megülönböztetéssel előre megtározott ellemi és gyorlti feldtoból áll, melyet jelentező réére iüldün, ill. onlunon letöltető formábn is iírásr erül! (www.nturr.u). A feldtsor/feldto megoldását irodánb ell eljutttni február 10-ig! A erseny döntőjéne lebonyolítás: február , ol minden tegóri legjobb ersenyzői méri öse tudásut. A etéledősorozt orotályos nyertesei márciusbn z Írottő Ntúrr - Gescriebenstein területén jutlomiránduláson eetne rét! A jelentezési l december 10-től letöltető weboldlról, gy emélyesen áteető z egyesületi irodábn. Toábbi információ: onlon, gy Írottő Ntúrrért Egyesület 9730 Kőeg, Rjnis utc 7. Tel/fx: 94/ ; Béés ráonyi ünneeet és eredményes újetendőt íánun! Házoz isü éárut! Útonl Időont Kóráz út 12:35-12:38 Alsó örút 12:40-12:45 Kóráz út 12:47-12:52 Táni Miály utc 12:54-13:00 Sáncáro utc 13:02-13:10 Dózs György utc 13:13-13:23 Bertln E. utc 13:26-13:31 Bezerédy Imre utc 13:33-13:39 Bezerédy Imre utc 3. 13:40-13:47 Munás utc 13:48-13:55 Borsmonostori utc 13:56-14:00 Vámáz utc 14:01-14:10 Ketelyi út 14:11-14:22 Rőtiölgyi út :40 Borostyánő utc 14:41-14:45 Bjy-Zs.E. utc 14:48-15:00 Kálári utc 15:02-15:12 Árád tér 15:14-15:19 Mentőállomás 15:20-15:24 Hunydi utc 15:25-15:41 Viingen utc 15:43-15:48 Útonl Időont Szeder utc 15:50-15:53 Fenyő utc 15:54-15:59 Temető utc 16:00-16:05 Berényi Milós u. 16:06-16:15 Károlyi Miály utc 16:16-16:32 SOS-Gyermeflu 16:33-16:39 Sigry Jb utc 16:40-16:49 Rómer Flóris utc 16:50-16:59 Velemi út 17:00-17:25 Űrjóso utc :26-17:55 Írottő utc :56-18:04 Írottő utc :05-18:12 Deá Ferenc utc 18:14-18:20 Roonci út :22-18:30 Roonci út :31-18:36 Űrjóso utc :37-18:42 Űrjóso :43-18:47 Űrjóso :48-18:51 Fludi Ferenc utc 18:52-18:57 Gyö utc 18:59-19:04 Velem Noember 10-én Széll Józsefné éiselő áltl ezdeményezett nézás mindét érdésére döntően igen zt érezett. Eze erint z önormányztn ezdeményeznie ell árom ingtln isételét, illete Getenyeno néen önállón ell megrendeznie z ői ünneet. Noember 15-én éiselő-testület isdt mndátumát. Horát Milós olgármester Tót Péter lolgármesterrel, Bársony Milósné és Runyá Károlyné éiselőel együtt megöönte elemi olgáro bizlmát, és jsoltá, ogy éiselő-testület mondj i feloltását, mert nézás olyn feldtot árított testületre, mely meggyőződésü erint nem lgálj Velem özség ját, ezért nem tudná ezt megfelelően éiselni. Öt igen zttl mondtá i testület feloltását. Enne öetezményeént önormányzti áltást trtn flubn, z erről óló döntést lzárt után, december 10-én ozt meg áltási bizottság. A noember 8-i testületi ülést 13 oldls jegyzőöny fogllj öse. Az itt olstó dto cáfoljá z újságobn többör megjelenteet, A mozgó árusító utót folymtosn friss éárul töltjü fel! mierint Getenyeünne beételéne 10%-át j meg flu. A jegyzőöny erint ére ontozón Getenyeünne teljes beétele Ft olt, z öses idás Ft. A ettő ülönbségéből ámolt eredmény Ft, melyne 50-50%-os megotás után Velem önormányzt Ft beételez jutott. Az idei éi ünnere több látogtó érezett, így beétel is ngyobb olt, de ámerű dto még nem állt rendelezésre. Kérdés-felelet formájábn forogt, ilult elyzet lján nem dódott ál rr, i erezi mjd Getenyenot. A jegyzőönyi dto erint idén erezésben és lebonyolításbn ( éiselő-testület négy tgján, és Tűzoltó Egyesület néány tgján íül) öt elyi los ett rét. Kérdésént merült fel, ogy egy elyi erezés esetén ány elemi olgár álllná, ogy sját beétele elyett özösségért dolgozzon. Az elngzott erint cáfolt nélül megállítottá, ogy nin flubn olyn emély, i ées egy esemény megerezésére. Külön ittém olt z, ogy flu milyen énzből tudná z esetleg átdásr erülő ingtlnot náltb enni. Szombt iételéel nont! Tecnii ooból z útonl áltozttás jogát fenntrtju! Dn Hrto u Kisegu Već je trdicionlno d se Dn Hrto u Kisegu obdrži oo imendn Emeri/Mir. Sečenje oog dn uelj se s setom mšom u je ljetos rizo elečsni Štefn Dumoić u crii setog Emeri 9-og noembr otodne očeto u 16 uri. Muzičo oblionje oog setčnog t bio je dr ntor i zboroodje crie. Zbor s. Emeri jeo je mšu n čst Pječi zbor Zor redoito nstu i sudjeluje n rzni iseši riredb setomu Emeriu z sorn, lt i briton od Mir Berloić.Di jesme je reodio iz oljsog, mšu je omoniro osebno z o dn jče je rnžiro/obrdio z zbor n njeće zdooljsto jersi sluštelje. Po mši od Milordićee somenloče oložili su ijenc sjećnj zstunii Hrtse smoure i elio mnošto ljudi uz jenje Grdišćnse imne. U obnoljenoj itezoj dorni Jurišičee trdje Šndor Petoić redsjedni HS u Kisegu do je godišnji izještj o rdu r t s e smoure i o lni idućeg ri- Német nemzetiségi íre Deutscer Rezittionswettbewerb in Steinmnger A Blog isol diáji ismét ngy sierrel ereelte noember 27-én Szombtelyen, német nemzetiségi ers- és rózmondó ersenyen, ol Vs és Zl megye német nemzetiségi isoláin legjobb elődói mérté öse tudásut. Az izglms isoli forduló után mbtelyi ersenyre z lsóso özül Brbás Bence, Budiczy Kt, Pátor Anett, Snyó Kilián, Szbó Attil 2. otályos, Német Lur 3., Tánczos Regin 4. otályos tnuló jutott toább. A felsősöet Unger Liz 5., Horát Lorett és Német Ann 6., Koá Kritián és P Gábor Dániel 7. lmint Kiser Benede és Mdá Lur 8. otályos tnuló éiseletté. A ötelező ers mellett már egy bdon áltott mű is segített bbn, ogy teetségüet, feléültségüet megmuttssá, nem zsűri, nem diátársi, tnári és z érdelődő ülő előtt. Aire ülönösen büé leetün, zo tnuló, i regionális döntőben Mosonmgyróáron nem isolánt, nem megyénet is éiseleti. A megyei fordulón elért eredménye: 1. tegóri: Pátor Anett 4. ely, 3. tegóri: Unger Komozitor, zboroodj i ntor Miro Berloić u ijencu ječic zbor s. Emeri Adentsrnz in Unterzemming Adentlng in Güns A Kőegi Német Nemzetiségi Önormányzt erezésében elyi német énero özös denti oncertje olt december 8-án, men. U ulturnom rogrmu ječi zbor Djurdjice iz Smbotel i mjesni or Zor ursili su slljenje s sojimi jčmi. Člni oi gru su nstli temelj ečeršnje zbe s rzgornjem, jenjem, tncnjem i druženjem. Ko ri domćini Kisežni su očigledno merli i nto d n stoli bude sene dost jil i il. Uz muziču rtnju Petroišćn JonijTimr zb je trjl do di ur o olnoći. Noember 9-én trtott Kőegi Horát Nemzetiségi Önormányzt gyományos Horát nját, melyne eretében entmisén, Milordić öltő emlétábláján orúzásán, lmint ultúrműsoron eette rét z érdelődő. A zenéel, tánccl, dlolássl és beélgetéssel trított tlálozón áros ezetése is renderes látogtój. Mrij Fülö Hulje Blžen Božić sim štiteljem nše strnice! Liz 1. ely, Német Ann 2. ely, Horát Lorett 4. ely, 4. tegóri: Kiser Benede 1. ely, Mdá Lur 2. ely, Koá Kritián 3. ely. Feléítő tnáro: Ambrusné Klu Andre, Bozsodi Zsuzsnn, Horátné Erdősi Szili, Nyergesné Kornfeind Anit Mári, Tót Zoltánné Kelemen Mári. Szíből grtulálun, jó feléülést és sonlón é eredményeet íánun ti regionális fordulóbn! Adent első mbtján (no. 30- án) Vs megyei német nemzetiségi énero oncertjét rendezté meg Alsóölnöön, melyen Kőegfli Nemzetiségi Kórus és z Alensänger is rét ett. A elyi ultúrázbn dott ngersenyt öetően z együttlét többi órussl mindig ellemes élmény, ien z éi ét llom ngyon rit. Ilyenor néány edes ó, is beélgetés, z emléezés mrdndó élményt nyújt öetező tlálozásig. Jurisi téren, így olód Ntúrr denti rendezényéez. Felléett Kőegfli Nemzetiségi Kórus, z Alensänger órus és német egyázi éner. Im Nmen der Deutscen Selbsterwltung wünsce ic Inen ein gesegnetes Adenteit, froe Weincten und ein glüclices neues Jr! Kőegfli Ágnes NNÖ elnöe KŐSZEGI NÉMETEK őegi oráto 23

13 KARÁCSONY Kráonyi emlé Az öröm formáj so esetben eltér llás íánlmitól, s ülsőségeben, jándéozási lázbn teljesedi i. A é (éség) látány is örömmel tölt el bennünet. A ó és jégristályo borított fenyőfá nfénybeli illogás is ilyen örömet áltott i Luter Márton lelé íében, mit megotott másol is. A gyomány erint ő állított előör ráonyfát gyermeeine, és Jézus ületéséne titeletére gyújtott meg fár elyezett gyertyát. Nálun is fenyőf ált z örömír jelééé és ássá ráony idején. M már nem elégün meg terméet dt éségeel, nem díeel, cuorál, illogó fény-füzéreel árázttju el iinyeet. Igen, gyermeeet, mert z ő mosolyu és örömü jelent boldogságot z egé lád ámár. Gyermefejjel is Jézus érezése soáig rejtély olt ámomr. Kráony előestéje, z ünnere éülődés, már z indulás z esti istentiteletre is izglomml töltött el. A ngultos esti fényben üleim ezét fog ráztm ró léteimet temlomig. A gyrn emlegetett Jézus ót és jöetelét is felfogtm rédiációból. A odát zérezésünor ttltm: A bábn állt díes, illogó ráonyf! Az első ámult után mindjárt felmerült érdés: Hogyn erült ide ez é f, meg z jándé? Hát Jézus ullyuon oztt be báb olt ál. Kisorom értelmét soáig fogllozttt ez történet, és od még többör is megismétlődött. Ngyobbr eeredén én is réese leettem od -teésne, s testéröém öröméez én is ozzájárulttm. A rejtélyes ullyur is fény derült z eseménye elemzése során. Föltűnt, ogy temlomb menet, nem sol z indulás után, Édesám éreette és ngozttt, ogy nin nál z énees(im)öny. Siete ifordult, s ezltt Édesnyámml lssn ldtun z esti áítt ínelyére. A délután folymán titos elyen feldíített fenyőf eor erült Édes réén bánb. Így erezte ülein edes megleetést, igzi örömöt. Vlóbn ullyu dt meg leetőségét nn, ogy z jtón át báb erüljön z öröm imbólum, ráonyf. (Átitt értelemben edig: Kis dolgol ngy eredményeet éretün el; is jándé is oozt ngy örömet!) Nem z jándé eresése olt z első tényedésün. Egy is áítt, egy im, énelés teremtette meg z otton ünnei ngultát. A edes egyázi és néi ráonyi énee özös énelése tette megitté, ent ládént, ezt z ünneet. (Illutráció: Kőegi Judit rjz Fordul z ég c. Tótárád-ötetből.) Glánfi Ede Tótárád Ferenc ANGYAL INT Ron ó, élfútt. Leteint rán Jézus. Jégoon end-ee eerée elene. Betleemi Szenteste: betrgt lngy lele. Két u r álmot ring. Beteint, s egy ngyl int. Kedes Testére! Az idén december elsejéel megezdődött z denti ent idő. Az dent nem ározás, nem éülődés, Megáltó fogdásár és ööntésére, ine ületését minden Kráonyor megünnelün, s mely ünnere legtöbb gyerme izglomml ározi, s ár jon mit oz nei z idén is Jézus? De árj felnőtt ember is, s ülönösen íő, mert megérez, megsejt lmi terméetfelettit ebben z ünneben és ünnelésben. Mert z dent ározás és éülődés mellett egy felíás is. Felíás rr, ogy indulj jelen sötétségéből ilágosságr! A ilágosság edig nem más, mint Világ Világosság, mg Jézus Kritus! Indulj leledne bűneidtől megított sötétségéből z Isteni ilágosság felé, megtitulást dó Isteni irglom felé. Jézus ráonyor irglomból ületett özén, ezért is neezzü eretet, z jándéozás ünneéne. Ő legngyobb jándé ámunr. Mi ládtgjinn, brátinn, rárulón ró jándéinl tudju lmennyire özetíteni ezt égtelen Isteni eretet, mely megmuttozi irántun Isten rééről. Milyen jó lenne, ez ráonyi éületün z idei dentben gyrítná bennün éséget z Isteni igzságo befogdásár, nöelné bennün leli árttlnság megerzéséne z igényét bűnbántbn, és éessé tenné bennün z őinte jándéozó eretetet, mi z Úr Kritusbn, betleemi isdedben megtestesült, és ogy leet, sját élet-állotunbn róbálnán is meglósítni. Ezt íánom Mindnyájun denti és ráonyi jándéént! Hrngozó Vilmos lébános Istené diőség! Két erősen itts férfi támolyog zfelé árosbn. Megálln folyón átezető ídon, és orlátn támodn. Amior leteintene, meglátjá oldt, ogy istüröződi íz türében. Mególl z egyi: Te, z ott lent nem old? De, z minden bizonnyl old. Aor már egyet nem érte: ogyn erültün ilyen mgsr? A sját diőségében megréegedett ember érdése ez. Azé z emberé, i mgát mindeni fölé emeli. És ebben mindeniben benne n mg z Isten is. Az Ő diősége áttérbe rul z én diőségem mögött. Mert mgsr erüléssel éen ez bj, ogy z ilyen ember uán mindeni más lenézésére ées, és özben elfelejti, ogy ié diőség ilágbn?! Mert i line ézeli mgát, és line ijáró titeletet ár el másotól, nn emében mindeni más seni. (1Kor 1,28-29) Adent rr figyelmeztet, ogy elétjü z irányt és z eljöetelből so nem le tlálozás, mgunt gondolju ngyn. Mert Isten nem tud mit ezdeni z ilyen öffeedő, önmgát mgsn gondoló emberrel. Azért sem, mert z ilyen ember nem gy elyet nei z életében. Mint ogyn betleemi gyermeről is ezt olssu: nem olt ámár ely Nem is tudt mit ezdeni Jézussl Szentírásbn tláltó li : tlmát féltő Heródes, gy mgut töéletesne trtó frizeuso. A özelgő ünne z isteni láztr tnít, és erre indítt bennünet is. Brnyy Csb lelé KARÁCSONY 24 Szeretett Testére! Ézsiás olyn időne és orn z eljöeteléről beél (2,1-5), melyben née Isten egyéez menne, od ol Isten z ő utir tnítj z embereet. Egy olyn útr, ol z embere nem rn nnál többet, mint mire üségü n, ol gyűlölet elyett eretet dominál, ol z önimádt elyére Isten imádt erül. Ebben orbn z embere béében fogn egymássl élni, fegyereből át éítene, dárdából edig metőéseet, és mindeni z Istenez tér. Milyen éen is ngzi. Mi zt llju, ogy ez or Jézus Kritus ületéséel ööntött be. De lóbn megtörtént Jézus megületéséel z, mit Ézsiás rófétált? Tényleg Őozzá menne ogány née, tényleg bée onol Föld minden réén? A ál egyértelműen z, ogy nem. De nem is ezt jelenti z ézsiási róféci, nem zt, ogy Jézus megületéséel megnyíli mindeni ámár leetőség rr, ogy Istenez térjen, mindenine leetősége n rr, ogy z Ő utiról tnuljon és zoon járjon, és mior née ezen z isteni úton járn, n mjd or beöetezi z bée, miről olstun. Kedes Testére! A ráony, Kritus ületése ámunr leetőséget jelent, nn leetőségét, ogy Istenez téretün. Fogdju meg buzdítást: Jerte, járjun z Úr ilágosságábn! (Ézs 2,5) Dontin Tmás leliátor 25

14 HAZAI 26 Luáázi íre Vetéledő: Az idei ében Közösségi Ház dott ottont gyományos Szürettől ileterig elneezésű etéledőne. Tizenegy t érezett Járól, Cseregről, Toronyból, mbtelyi Nyitr u. isolából, őegi Blog isolából, és Tolny isolából jó ngultú ersenyre. A délután folymán játéos feldto segítségéel eleenítetté fel etembertől decemberig trtó idő jeles ásit. A gyeree beöltözte lloweeni tölámásn, s még ellemtáncot is járt índon. Eléítetté Mártonni ludt, meglottá Téló ázát gyönyörű ráonyi díe mellett, s még jó énzért eldtá játémestert is. A etéledő egy Kőegi bróere Egyer olt, ol nem olt (n) egy Közé-Eurói Bróeréző Alítány, mely ersenyt irdetett. A noember 1-től jnuár 15-ig trtó üzdelemben özel ötáz t e rét. újéi mlcisítássl fejeződött be. A támogtó jóoltából gyeree és feléítői értées jutlml, s ngyon jó élményeel térte z. Köönet erseny megálmodóján, iitelezőjéne és játémesteréne, Iliás Mártán, ogy életben trtott ezt ngyerű rendezényt. Noember 28-án loén muridéi rádió Luáázán élő mgzin műsor eretében muttt be teleülést Virág János olgármester, Bolfán Csb Biotájáz tuljdonos és Csejtei Péter éiselő özreműödéséel. Az önormányzt Em ályázt flusi lgálttáso fejletése területre mirobu ásárlásár nyújtott be ályáztot. Soun ámár íni ez tém, ugynor gimnázium tnulói önnyedén eligzodn énzügyi ilágbn. Köönető mindez többe özött Kiss Zoltán tnár úrn. Őt érdeztü: A ét réből álló erseny során ösesen négy online tet-forduló n áltlános énzügyi ismereteből, lmint egy ét és fél ónon át trtó ozmerseny! A áromfős to gyorltilg ilág öes értéírtőzsdéjére be tudn léni! mondt, de ingsúlyozt, ogy nem igzából tőzsdézne! A ilágon lejátódó énzügyi és gzdsági folymtot ell figyelniü, és eze lján ell jó döntéseet ozniu! Nem ngy multincionális cégeel ismeredetne meg, nem ár áél, uoricál, érceel stb. is eresedetne, mi sol izglmsbb, mint régi-régi gyományos földrjzi ismerete! A gimnázium ilenc t játi, z egyi éen ezet ( éen). Két éel ezelőtt árom tun is z elődöntőbe jutott, de éldául 2011-ben ott olt Pénzügyi Ottási Progrm ersenyén is, melyet több mint 1000 réteő özül megnyerte egyéniben, sőt másodi elyet is megerezté! Az eredménye nem életlene. A gimnáziumbn 9. és 10. éfolymoon énzügyi ismereteet is tnuln. Vn egy étórás bd eresedési sá, melyben jelenleg fő e rét. Nem egy gyományos óráról n ó, itt i be leet járálni, és inte ötelező egymást túlrsog z információt megotni! TáF. Az óod éítéséne előéítő munái folyttódt. A 120 millió Ft ösegű támogtási erződéséne módosítás megtörtént. Az éítési engedély jogerős. Eléülte iiteli tere is, döntés ületett műi ellenőr emélyéről is. Jelenleg özbeerzési eljárás előéítése zjli, z jánlti felíásot decemberben iüldi. December 7-én jó ngultbn zjlott Közösségi Házbn Borbrát Hölgye Luáázi Egyesületéne gyományos Luc-ni Új bor diérete rendezénye, ol boros gzdá bemutttá z Cái é ége új feér-, rose-, és örösborot. December 13-án Közösségi Házbn E-ON Adenti Alotóáz rogrmj árj gyereeet. December 21-én óror erül megrendezésre Közösségi Házbn gyományos MINDENKI KARÁCSONYA rendezény. December 28-án trtj Nyugdíjs Klub (LÖTYE) gyományos előileteri rendezényét Közösségi Házbn. Luááz Önormányzt Áldott Ünneeet és eredményeben gzdg Új Éet íán őegi térség minden lóján. Kirándultun z időse nján flu éorú lóil. Bozsoon oltun Knei udrbn, mjd Kerees Curádábn nylodtun és ztére z önormányzti éiselő egy idós uzsonnál ártá idám tot. Megérezett gyermee Miulás, járt önytárbn Bőe É öltőnő. Kéülődün z é utolsó ngy eseményére, ráonyi ngersenyünre, melyet december 22-én trtun cái temlombn 17 óror. Várun eretettel mindenit! Önormányzti feldtin sorábn nem sierült jítni útjin állotán (nygi oi nn), de sierült megnyerni egy ályáztot, így ultúrázunt fel tudju jítni inte z utolsó órábn. Minden Kedes Olsón Béés, boldog Kráonyi Ünneeet íánun! Puoi Józsefné olgármester A tizedi A Kőegi Borbrát Hölgye Egyesülete immár tizedi llomml initált bálozni endégeit Hotel Írottő lljáb. Már gyomány, ogy Borirálynő Kőegi Tornyoso fnfárjár, Kőegi Borbráto íséretében onuln be. A borbál főédnöe, Pti Zit z Rtl lub időjós, mjd Nádsdy Renát borirálynő és Huber Láló ööntötte endégeet. Ezután öetezett nyitó tánc. Az est folymán olt séd tlos or, boróstoló és tombol is. Átdásr erült z Est bor cím, melyet bálozó ztán öönetően ez llomml z Al Pincéet nyert el. A borá és endége titeletére, Borbrát Hölgye elődásábn, felendült Tótárád Ferenc erzeménye, Zmtos dl. Éjfélor ölgye és borirálynő özös műsor öetezett. A tllálóról egé este Krc Együttes gondosodott. A jó ngultú bál égül János-áldássl zárult jnli fél 4-or. A bál fő támogtój mbtelyi Ford Struss utólon biztosított tombol főnyereményét. A erező Borbrát Hölgye ezúton ööni mindzo támogtását, i tombol feljánlásul ozzájárult bál sieréez, és ööni Pincéetene, ogy borit biztosítottá boróstolóoz. Ötör... Noember 16-án Budláin, Mgyr Látánytánc Sortöetség Ői Kuáján orágos ersenyén, léett özönség elé BE-JÓ Táncegyüttes. Az izglml teli erelés tlms sierrel zárult. Mind z öt beneezett rodución dobogó legfelső foát érdemelte i! újságolt z együttes ezetője, Horát Márt. Korábbibn z MLTSZ rendezényein ngyon mgs neezési díj mitt nem tudt rét enni. Ezúttl ösejött buöltség és ngy segítséget jelentett z is, ogy támogtást t z Ostromno Egyesülettől. Az izglml teli non 175 műsorám erült bemuttásr, z eredményirdetésre éső este erült sor. A ározásért zonbn árótlást nyújtott sier: Tolny Veroni óló énee, Swy rny minősítést ott ugynúgy, mint z Itmbul (intén Tolny Veroni éneéel ísére) z éne és tánc tegóriábn. Toábbi rny: Jc is bc! felnőtt oort mzsorett bottl tegóriábn; Zorro tánc junior formáció stilizált follór tegóriábn. A legngyobb lányo Díá című tánc felnőtt oort índi látánytánc-musicl reü tegóriábn edig első elyezést ért el. Öt ée ereel ersenyeen BE- JÓ, de ez olt z első llom, ogy lmennyi beneezett roduciójul rny minősítést gy I. elyezést ért el! Grtulálun! Tótárád F KÜLÖNFÉLÉK 27

15 KÁVÉSZÜNET IRÁNYTŰ 28 Progrmjánló December 13. Délelőtti Zeneoi fogllozáso árbn. December Kőegi Adent Jurisi téren ézműes fogllozáso, oorto felléései, los oizás December Kézműes fogllozás árbn. December A Ciráulum Együttes denti oncertje logteremben. December 14. Miulás u - Előneezési táridő: december (Érd.: Hóbor Péter ) December A rmdi gyertygyújtás Jurisi téren. December 18. Legebb denti-ráonyi éneein z E. temlombn. Közreműödi Bozsodi Elemér és Gmuf Márt egedűn és gordonán, lmint Bánó Mátyás orgonán. December Vérdás KIKÖT-Ő-ben. (Jurisiár) December Kézműes fogllozás árbn. December A Hjnlillg Nétáncegyüttes bemuttój árbn. December A negyedi gyertygyújtás Jurisi téren. December A Concordi-Brátság Éneegyesület ráonyi ngersenye Jézus Szíe Plébánitemlombn. December Szileteri Jelmezes Kocogás. Indulás Jurisi-ártól. Jnuár 10. Délelőtti Zeneoi fogllozáso árbn. *** Az Adent Ntúrrbn... ogy mi eretjü c. iállítás és ásár még megteintető december 22-ig, nont és ór özött. Az Írottő Ntúrr ézműeseine terméei elyínen megásároltó! A téli ünetben is eretettel árj látogtóit árosun udáj! Mesé Újbb öny eresi gyeree edét ezen ráonyon. Oberling É meséi Szndro irály legendáj címmel jelente meg. A borítóé és belső lot díítő festménye Mroi Ágot munái. A öny ízig-érig őegi, még nyomdi muná is árosbn éülte. A tizennégy történetet trtlmzó 110 oldls mű címdó meséel ezdődi, de megtudtju, ogy mi történt rázsló éjáján, i z álruás irály, megismeredetün ét életmentő utyussl, és megtudtju zt is, ogy i le z erdő irály. Amior erzőt értü, ogy árulj el, melyi legedesebb története, ezt mondt: A Mese jégirágról, mely egy orágos diá noellályázton első díjt nyert 1977-ben (Még éi gimnzistént írt / er/). A többi mese zt öetően éült, ogy Kőegre öltöztün, 9 ráony enteste nján. Oberling É előör 2003-bn jelentezett meséel, or Fürge uncut is foxilánnyl ismeredettün meg. Az első interjúötete 2005-ben éült el, mjd Kőegi beélgetése öetezett. A mostni másodi meseönye. TáF. Könytári íre A noember i lsós rejtény (Rejtőzödő ői ers) nyertesei Német Fnni (Blog, 3.) és Ternyá Lr (Blog, 3.). A felső tgoztoso rejtényét (Ünnee, ilágno, jeles no) Becze Domonos (Blog, 5.) és Tót Kristóf (Árád-ázi, 6.b) fejtette meg ibátlnul. Jutlmut gyermerélegben eeti át. Noember 16-án zárult z idei Könytári ultúrtár ontgyűjtő játé, melybe özel áz gyermeolsó neezett be. A öetező tizenegy tnuló égzett z élen és ette át jutlomönyét és oleelét z eredményirdetésen. I. Kumánoic Alexndr (Blog, 4.); II. Vlsic Zsófi (Blog, 6.); III. Tót Kristóf (Árád-ázi, 6.b); IV. Fejes Jonn (Berse, 4.); V. Mrton Zsolt (Árád-ázi, 4.); VI.Csiz Vléri (Árád-ázi, 5.); VII. Ternyá Lr (Blog, 3.); VIII. Ódor Viien (Dr. N.L. EGYMI, 8.); IX. Derdá Eelin (Eng. Széző Is., 10. éf.); X. Hütter Szilárd Lili (Berse, 6.b) és Lőrincz Lur (Blog, 8.). Toábbi rélete önytár onlján (www.oeg-onytr.u) olstó. Az Unloműző, lsó tgoztoson óló rejtényl 2. ámán megfejtési tárideje: jnuár 4. A megfejtő táboráoz még leet tlozni emélyesen gyermerélegben. December 27-én, énteen és 28-án, mbton ott nyittrtási időben árj látogtóit önytár. Rendezénye: December 14. (mbt) ór: Tótárád Ferenc Fordul z ég című öteténe bemuttój ásárlási és dediálási leetőséggel. A öltő mellett Kőegi Judit, öny illutrátor és Frs Csb Szülőföld idó éiselője is jelen le. December ór: Bb-mm játóáz; december ór: Kötőlub; jnuár ór: Agyontroll-lub; jnuár ór: Olsóör. Elolsndó Dotojeij Bűn és bűnődés című regénye. Kellemes ráonyi ünneeet és béés, boldog újetendőt íánn önytár dolgozói jelenlegi és leendő olsóin! Kööntése Az elmúlt időbn ületésnju llmából Huber Láló éesll ööntötte: Csontos Most is együtt olt Volt egyer egy isol áros eleti élén, túl Gyöngyösön z egyori MÁV Neelőintézetben. Lndler Jenőről neezté el or elleméne megfelelően. A tnuló bentlásos intézetből járt le z első és másodi emeletről földinti isoláb, mely 1953-bn nyílt meg, Leel Károly ezetéséel. Leglább 370 gyere tnításáról, neeléséről gondosodt eretettel, öetezetességgel, emátiál. A iámíttóság, mi tudás és öetelményrender segítette munájut is suts gyereenél, i nélülözni olt énytelene mindennos ülői jelenlétet. Az orág minden tájáról oztá suts ládo Istánné Horát Irmát (91), Simon Jánosné Jób Éát (97), Koá Jánosné Bodor Rozáliát (91), Sztolár Lálóné Veres Annát (92) és Erdős Vincéné Goór Zsuzsnnát (93). emü fényét, ogy biztonságbn, jó örnyezetben, állndó neelőtnári, isoli tnári irányítás mellett éüljene z életre, toábbtnulásr, munár, ládi életre. Gyrn megfoglmztá, ogy zo ülő, iet tlán örnyezetü megetett, mert bedtá gyermeüet egy táoli isoláb, sol igzibb eretetet muttt, mint gytá oln őet felügyelet nélül elllódni, míg sutt lgáltá. Nem olt önnyű, de é mun olt. A nöendée áláj mi nig trt, egy-egy leél, éesl mindig jön litől, özeli elyeről, táoli földréeről. Ezeet z emléeet i ell beélni Nin már meg z isol, nin nn jogutódj sem. Az egyori fenntrtó sem létezi már. Az ezredfordulón z or még lítányént műödő MÁV intézet z egyori Lndlereseet öröbefogdt, sját nyugdíjsil együtt trtott ámon őet. Nem múlt el ráonyi ünneség nélülü. Aztán megűnt MÁV is. De ez z ösetrtó tntestület Pocán Ferenc, olt igzgtóju segítségéel éente egyer most is együtt n. Örülne egymásn, eretet tűze ég emüben, mior emléeiet idézi. Horát Istánné, Surányi Imréné, Ráosi Györgyné, Vrg Zoltánné, Bodor Sándorné, Soós Gyuláné, File Láló, Káossy Endréné éeet fitlodn ilyenor múlt idézéséel. Igzoltn olt táol orábbi igzgtóju Döbrősy József, i erseiel, idézeteiel mindig b olt tortán. Nem tudott eljönni Gráf Lálóné és Siruber Imréné sem. Bízun bbn, ogy öetező tlálozón mindeni jó egéségne örende leet jelen. Kiss János Ezúton mondun öönetet mindzon, i ismerté, és eretettel gondoln Pri Istánr (Pityu)! Búúzun eretett fiútól, drág testértől! Édesnyj Pri Istánné és testére Pri Márt A beteg gyereeért Noember 16-án este Jurisic gimnázium dítermében özel áz endég jelenlétében erült sor Kőegi Beteg Gyermeeért Mirtyll Alítány jótéonysági oncertjére. Az est ezdeményezője mun orolánréét is mgár állló Grossuer ázsár. Brigitte és Jocim Grossuer öt ée élne Kőegen. Önzetlen segítőéségüne már többör tnújelét dtá. A ngyerű gál-büfé is z ö munájut diéri. A neezetes estén Földári Melind egyesületi elnö ööntötte endégeet, mjd másfél órás oncert öetezett. Közreműödött: Kőegi Tornyoso együttese (Bee Àron - dáürt, Biegner András - rson, Nyul Kritián és Tót Àdám Károly trombit). Felléett toábbá: Duo Lyric (Felsőuly), Jonn és Heinz Hoffmnn - éne és teerőlnt, Antoni Brdits - rán (Béújely), Sosó András tenor és Gráf Györgyi - zongor. A oncertet mgyrul és németül ifj. Dr. Bris Istán onferált. A finom ételeez őegi boros gzdá is feljánlottá borit. A oncert égén Gráf Györgyi Mirtyll lítány lítój megöönte özönség dományit, lmint megöönte Grossuer ázsár, Földári Melind elnö és G. Szbó Erzsébet titár munáját. A özönség dozás nyomán Mirtyll lítány több mint négyázezer forinttl gzdgodott, mely öseg ráruló beteg gyermee gyógyulását lgálj. KÜLÖNFÉLÉK 29

16 SPORT 30 Lbdrúgás: Nem őegi to őe Az előző bjnoság siere után, bjnoság ezdeteor, minden bizonnyl többre, jobbr ámított ilenc megerzett ontnál és 14. elyezésnél őegi t játéosi és uroló egyránt. Az NB III ircolásár, bjnoi render áterezése mitt nem olt igzi esély. De mezőny nem erősödött látányosn. Ketten érezte mgsbb otályból, etten örzetiből. 12 t tly is ellenfél olt, KSK mégis mezőny lsó régiójáb süllyedt. A gyenge soroztot jrá árom mérőzésén sem sierült feledtetni. A Szentgottárdot nem is jó játél, de sierült legyűrni, de Celldömöl érényesítette illntnyi írformát. A ezonzárón zi ályán is egy ontr futott, z zonos ontámml álló Kemesmgsi ellen. A mély tljú ályán eletegetett ontonál soány ig, ogy ez mérőzés tly még rngdón ámított oln. A Kőegi SK z ői ezont 16 tos bjnoság 14. elyén zárt. Neéz t elé néz t, mert özémezőnytől is eléggé táol erült. Eredménye: Kőegi SK-Szentgottárd VSE 2:1 (1:0) gólo: Weltler, Vrg B. Celldömöl-Kőegi SK 3:0 (0:0), Kőegi SK-Kemenesmgsi SE 1:1 (0:1) gól: Koá A. Tbell: 14. Kőegi SK 15 m, 2 gy 3 d 10, 11:43 gólrány, 9 ont. A másodi t erelése eésbé fájó, ien lsóbb otályból felerüle nem árt seni, ogy mgsbb otálybn megismételjé előző éi menetelésüet. Hiányérzete mégis n urolón, i z első mérőzéseen úgy tűnt erene iányzi siereez. Aztán ogy győzelme elmrdt tlán lelesedés is öent. Ngyrányú eresége is beút. Az első fordulór z utolsó előtti fordulóig ellett árni. A ezont egy tites ereség zárt illntnyi bronzérmestől. Eredménye: Újerint SE SE-Kőegi SK II 3:0 (1:0), Kőegi SK II- Gyöngyösermán-Szentirály SE 3:2 (2:0) gólo: Slnoits (2), Komony, Táláni KSK-Kőegi SK II 1:0 (1:0). Tbell: 15. Kőegi SK 15 m, 1 gy 4 d 10, 17:44 gólrány, 7 ont. A másodotályból ieső Kőegfli SE örzetiben sem tlált mgár. A 13 tos bjnoságbn, 5 erzett ontjál nemesbődieet előzi meg. Aró öröm, ogy zi záró fordulóbn leglább döntetlent sierült ircolni bozsoi ellen. Eredmény: Kőegfli SE-Bozsoi SE 2:2 (1:2) gólo: Horát D., Ngy M. Tbell: 13. Kőegfli SE 13 m, 1 gy 2 d 10, 19:41 gólrány, 5 ont. Atliteni: Pírform Az ői ezon jrájáoz özelede illntnyi erőinyon megfelelő eredménye ülette őegi to mérőzésein. Az első t biztosn győzte le SZAK Sortisolát. Kiss János ibátlnul teljesített. A négy egyes mellett árosbn is z ellenfelene ellett grtulálniu. A tbell élén Celldömölel együtt onteteség nélül álló Héiztől elenedett ereség áltl dobogó ugyn táolbb erült, de z üldöző előtt toábbr is többontnyi z előny. (Igz öetező fordulóbn fentebb említett éltot Celldömölöt fogdjá.) A Kőeg II. Vízéte legyőzése után döntetlenre égezte z őet táblázton özetlenül öető Győri Eletromossl. Ami z első tból Kissne SZAK ellen sierült, zt Bená András mindét mérőzésen meglósított: blút 100 %-os eredménysort roduált. Szombtelyen Terlán is megnyerte lmennyi egyesét. A bjnoság 11 tos, noemberben mindét őegi együttes letudt ienőnot. Három forduló n átr bjnoság félidejéig. Az első tr ét ngyon emény ellenfél ár. A Kőeg ettő edig ét özetlen riálisál is játi. Sorsdöntő rti árn át árosun mindét gárdár. Eredménye: Kőegi SK I.-SZAK Sortisol 12:6, Kőegi SK I.-Héizi SK II. 7:11, VIZÉPTEK AK Szombtely-Kőegi SK II 12:6, Győri Eletromos VSE II.-Kőegi SK II. 9:9. Öölíás: Hámori és Wurst ifibjno Megédte ifjúsági bjnoi címét Hódmezőásárelyen Hámori Ádám (81 g). Első ellenfele már mérőzés előtt megátrált. Az elődöntőt és döntőt sem ellet égigbolni. Ttbányi és egri ellenfeléne edzői másodi menetben feldtá mérőzést. Mgbiztosn győzött Wurst Niolett ifjúsági 51 g-bn Héizen Mgyr Bjnoságon. Súlyoortjábn tn mérlegelte. Erőnyerőént ezdett, mjd z elődöntőben eeméti ellenfelét tecnii KO-l győzte le. A bjnoi címet sim 3:0-ll ít i debreceni ellenfele ellen. Meggyőző ölözéséért legjobb ifjúsági ülöndíját is megt. Szbó Zsófi (junior +80 g) súlyoortjábn etten indult.. Vitttó, otott ontozássl eített, de igy is ezüstérmes, sőt teljesítménye elismeréseént megíót ott junior álogtottb. Kontó Helg (felnőtt 51 g) erenés sorsolássl z elődöntőben ezdett, így eresége ellenére is bronzéremes lett. Tee: Fontos győzelem Nem jött jól őegiene, ogy 10. fordulóbn bdnos olt. A ünet után, Bábolnán, elenedté ugynis ezonbeli másodi ereségüet. A 12. fordulóbn táblázt első ét elyén tnyázó együttes ott öse négyontos mérőzésen, Kőegen. A KSK mindent elöetett, ogy ezető elyét tbellán megőrizze. Színonls mérőzésen, egységes tteljesítménnyel, egy lyus ályál is sierrel járt. Előnyü z élen árom ontr nőtt. Eredménye: Báboln SE-Kőegi SK 6:2 (8,5:3,5, 2609:2541), Kőegi SK- Szny SE 6:2 (7,5, 4,5, 2642:2604). Hibátlnul teljesített legutóbbi tudósításun ót megyei bjnoságbn ersenyző Kőeg II. Mérőzései nem olt izglommentese, de égén minden llomml z ellenfél ényerült grtulálni. Eredménye: Horát-Gritáció TK SE-Kőegi SK II 2:6 (3:9, 2439:2481), Kőegi SK II-Jái SEI 6:2 (7:5, 2459:2450), Kőegi SK II-Szőcéért Egyesület 5,5:2,5 (6,0:6,0, 2442:2393), VMDASZK Vé-Kőegi SK II 3,5:4,5 (5,0:7,0, 2309:2335). Szegedi z orágos döntőben Negyedi elyen égzett Szegedi Szileter Zlegeregen (Andrásid), Nyugt-Mgyrorági Ifjúsági Teebjnoságon. A őegie teetséges utánótlás ersenyzője egyéni legjobbjál, 593 fál ít i z orágos döntőn erelés jogát. Érdemes elolsni gondoltit, mit é eredmény után mit otott meg ismerőseiel z egyi özösségi oldlon: Az ilyen eredményeért érdemes sortolni és edzésre járni! Köönöm zon, i folymtosn bízttt, ine bennem olynor is, nem megy jól. Ő is ellette eez sierez! Kosárlbd: Megn z első Az ötödi mérőzésen égre megületett őegi osárlbdt első győzelme. Vsáron jó ezdés után megtornt ugyn, de másodi félidőben beúztá mérőzést. A rengeteg büntetőt ozó mérőzésen ( ét t ösesen 61-er róbáloztott büntetőonlról), ázigzdá 38, őegie 72 %-l értéesítetté leetőségeiet. Ez döntött. Két élt öetezett: 9700.u-t özelmúltbn NB I-B-s Pá tudt búúzttni He Kuábn. Jól játtt Kőeg, jól is dobt, de mérőzést nem tudtá rossá tenni. A sárári SAKK ellen biztosn nyerté z első és z utolsó negyedet. Sjnos öztes ettőt még jobbn eleítetté, így nem ületett megleetés. Eredmény: Vsári KSE-Kőegi SK 43:49 (13:17, 13:5, 7:12, 15:18), u Ingtlnirod- Kőegi SK 86:61 (13:14, 24:114, 24:16, 25:20), Kőegi SK-S.A.K.K. (Sárár) 60:70 (20:12, 9:26, 9:22, 22:10). Diásort Tri Cids ézáró Az idei ersenyédbn előör megrendezett régiós, utánótlás tritlon ersenysorozt eredményirdetéséne legnéesebb t Kőegi Tritlon és Úó Klub olt. Reme sier ogy nyolc (qutlon, dutlon, tritlon) ersenyből álló sorozt legeredményesebb lubj őegi lett. Az ösesítésben z egyesület árom ersenyzője égzett z élen, négyen dobogó másodi, etten rmdi foár álltt. A lub toábbi elyezette özött is é ámbn éiseltette mgát. A erező iemelté sorozt réét éező őegi dutlon erseny mgs ínonlát, jó ngultát áros éségét és ály látányos onlezetését. Az elégedettség mértéét muttj, ogy jöőre Kőeg Kids Dutlon le 12 róbtételből álló sorozt záró rendezénye (2014. etember 13-án). Hóbor Péter iemelte, ogy erseny őegi réteő, segítő lubtgo, ülő, árosi ezetés, biztosító rendőrség özös munájál érdemelte i, ogy endége jelezté: jöőre íesen istérne. Az ösetett őegi érmesei:győzött: Hóbor Leel, Nyul Mrcel, Molnár Gábor, ezüstérmes Scwcofer Blázs, Pilli Ré, Gódor Viien, Mrton Leente, bronzérmes: Snrft Liz, Nyul Ptri. Tnárfoci Első ízben leetett ázigzdáj noember án Jurisic gimnázium z Arny János Teetséggondozó Progrm isolái 12. llomml megrendezett tnári focitornáján. Kőeg z elmúlt éeben megújult Főtérrel, Belárossl és Jurisi-árrl, gimnázium jelentősen felújított ollégiumál fogdt z orág ülönböző tájiról érező tot. A zil együtt nyolc t léett ályár. A oortmérőzéseet ét elyínen (Berse isol, Blog isol) rendezté négy-négy t örmérőzéséel. A ázigzdá négyeres bjno Kisárdál, Nyíregyázál és Páál mecelte. A árdi nem tlált legyőzőre, mási árom t örbeerte egymást. A Kőeg másodi legjobb gólülönbségéel oortrmdiént zárt. A mbti elyotóon Sárost 5:2- es legyőzéséel ötödi elyen égzett. A döntőben győri Réi todi llomml didlmsodott, 2:1-re legyőze négyről ötre nem jutó Kisárdát. A 18 lejáttt mérőzésen 82 gól esett. Mrton Gergő őegie játéos rmdr lett torn legjobb játéos. A éesfeérári dtá 11 gólll gólirályt (Szbó Péter). A győrie 62 ées us (Milósi Attil) lett legjobb álóőr. Folyttás jöőre Egerben gy Sároston. A őegie eredményei: oortör: Kisárd, Bessenyei-Kőeg, Jurisic 2:0 (1:0), Kőeg, Jurisc-Nyíregyáz, Zrínyi 2:0 (1:0) gólo: Mrton, Imre, Kőeg, Jurisic-Pá, Türr 0:2 (0:1). Helyotó: Kőeg, Jurisic-Sárost, Árád Vezér 5:2 (1:0) gólo: Mron (2), Imre (2), Tót. A t tgji: Molnár Tibor, Tót Botond toábbá Német Attil, Pócz Zoltán, Imre József, Hág Ádám, Mrton Gergő. Közéisolás osárlbd Elérte célját: bejutott négytos megyei döntőbe Jurisic gimnázium VI. oroortos fiú osárlbd t. A JMG-n íül örmendy Kölei gimnázium és sárári Tinódi gimnázium olt ét réteője nn ét illámtornán, mely lján z első ét együttes jutott toább. A Kölei, NB I-es utánótlás játéosil, iemeledett mezőnyből. Mindét ellenfelét nyomtó fölénnyel intézte el. A őegie toábbjutás így sárári ellen elért eredménytől függött. Az első örben, Sáráron (noember 11.) 9 onttl Tinódi győzött trtléos Jurisic ellen. Körmenden ét erccel lefújás előtt állt előör toábbjutásr Kőeg, s miel z ellenfél már nem ért el újbb osrt ő jutott megyei döntőbe. A JMG eredményei: ( Sárár) Kőeg, Jurisic-Sárár Tinódi 33:42, Kőeg, Jurisic- Körmend, Kölei 4:44, ( Körmend) Kőeg, Jurisic-Sárár Tinódi 38:49, Kőeg, Jurisic- Körmend, Kölei 6:66. Edző: Hni Tibor Cstó Ku rölbd Töretlen siersorozt Jurisic gimnázium fiú rölbdásin Szombtelyen, Keresedelmi özéisolábn rendezett Cstó Bél Emléersenyen. Négy ée nyeri őegie rendező isol legendás tnárán emléére rendezett, ngy gyományú tornát. Az utolsó négy ében legjobb játéosn járó ülöndíjt is őegi gimis érdemelte i. Rost Szbol és Kiss Máté, Horát Máté után Hrsányi Ároné lett z elismerés. Feléítője Oroyné Terlán Gbriell. Blog Sortn Réételi úot ozott Blog isol 21. llomml megrendezett ládi sortnj. A ülő-gyerme ároso etéledőjén mozdulni is lig leetett z isol tornrnoábn nnyin lbdázt, ugráló ötelezte, ingongozt, céloztá ut, osárlánot és zsámolyot. A 8. otályo büféjében finom étele, itlo ártá mozgásbn megéezőet, megmjzót. A legjobbt sortelettel jutlmztá, de támogtó jóoltából ösegyűlt rengeteg jándéomgból minden réteőne jutott. A délutáni rogrmbn gyományosn sor- és áltóersenyeben, ézilbdábn és lbdrúgásbn üzdette egymássl diáo és ülei, fitlo és idősebbe. A erseny erezői sier láttám biztosr ei, ogy jöőre ismét úot döntene, ien úo zért nn, ogy megdöntsé őet, nyiltozt Szly Milós testneelő, rendezény egyi erezője. Birózó Jurisi uáj Hét első, t másodi és áromrmdi elyezést gyűjtötte őegi birózó sját rendezésű Jurisi Kuán. A u történetében előör z ösetett tbjnoi címet is itton trtottá Kőegi SK birózó lántái. Kőegi győztese: Polá Eter (det 58 g), Dorner Ágoston (det 76), Illés András (serdülő 85+), Német Szileter (serdülő 73), Boor Máté (diá I. 54), Polá Blázs (diá I. 42), Pontyos Boglár (gyerme 30). Teremfoci Két győzelemmel Jurisic gimnázium t jutott Teremlbdrúgás Diáolimi megyei döntőjébe. Eredménye : Bü-Engélius i. 1:4, Bü- Jurisic 3:4, Engélius.-Jurisic 1:4. Edző: Tót Botond Úás: Csí emléerseny Ht ámbn indult 35. Csí Ferenc Emléersenyen Német Bálint, Blog isol, soroni egyesületben ersenyző diáj. A 33 1/3 méteres medencében, egy os illngón, orágos bjnoot legyőze, ott elsőént célb. Éremgyűjteménye ét ezüst és ét bronzéremmel is rodott. 100 m gyorson elért időeredményéel iérdemelte Véei Vilmos Emléserleget. Bálint öce, Ádám értées elyezéseet ért el. -niti SPORT 31

17 MOZAIK SEMPALA ombinált betét A ombinált betétben elelyezett öseg mximum 50%- 6 ónos leötött betét esetén A nem ciós 6 ónos betéti mt jelenleg: 2,80%, EBKM 2,80% 8,00% (EBKM 8,00%) minimum 50%- 5 gy 10 ées futmidejû, FIX HOZAMÚ GRAWE egyösegû életbiztosítás KÔSZEGI FIÓK, VÁRKÖR 6., TEL.: / f A tájéozttás nem teljes örû, irdetés nem minõsül nyilános jánlttételne. A betéti erzõdés toábbi erzõdési feltételeit Hirdetmény, Soron Bn Betéti Ügyletere Vontozó Üzletbályzt és Soron Bn Áltlános Üzletbályzt trtlmzz. A Bn mtáltozttás jogát fenntrtj. Az ció isonásig érényes. Toább réleterõl érdelõdjön bnfiójinbn! 32

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

jászol a szívekben AZ ÚJ ÉVFOLYAM 1988 DECEMBERÉTŐL MEGJELENIK HAVONTA xxvii.évfolyam, 12. szám 2014. december 16.

jászol a szívekben AZ ÚJ ÉVFOLYAM 1988 DECEMBERÉTŐL MEGJELENIK HAVONTA xxvii.évfolyam, 12. szám 2014. december 16. AZ ÚJ ÉVFOLYAM 1988 DECEMBERÉTŐL MEGJELENIK HAVONTA xxvii.évfolyam, 12. ám 2014. december 16. adent DOLGOZNI aráony AKARNAK jál a íeben Abban Hunnyolc az időben, öent amior munaéességű embert elrendelte,

Részletesebben

899Ft/kg. 189Ft. 499Ft. 1199Ft. 349 Ft 689 Ft/kg. 149 Ft/kg. 2016. január 20-tól Január 26-ig. Alföld Pro-COOP Zrt. MAGYAR csirke far-hát

899Ft/kg. 189Ft. 499Ft. 1199Ft. 349 Ft 689 Ft/kg. 149 Ft/kg. 2016. január 20-tól Január 26-ig. Alföld Pro-COOP Zrt. MAGYAR csirke far-hát Alföld Pro-COOP Zrt. 2016. január 20-tól Január 26-ig 899/kg COOP Fokhagymás rúd mini 189 Nádudvari tejföl mini 20%, 330 g, 573 /kg Nádudvari Élelmiszer Kft. 1199 Persil mosópor, gél, mosókapszula Regular

Részletesebben

Csirkemell filé** Előhűtött vagy fagyasztott. 1399Ft/kg **Ajánlatunk csak a vágott baromfit is értékesítő üzleteinkben érvényes.

Csirkemell filé** Előhűtött vagy fagyasztott. 1399Ft/kg **Ajánlatunk csak a vágott baromfit is értékesítő üzleteinkben érvényes. 2013. SZEPTEMBER 18-tól SZEPTEMBER 30-ig A jó szomszéd Erős Pista 200 g, 1995 Ft/kg Univer-Product Zrt. 399Ft Lecsópaprika* Csirkemell filé** Előhűtött vagy fagyasztott Mizo tejföl 12%, 330 g, 603 Ft/kg

Részletesebben

ELASTO - LINE I. Vasalatlan saruk

ELASTO - LINE I. Vasalatlan saruk ELASTO - LINE I. Vltln ruk Trtlomjegyzék Beezeté Sruk zerepe mgépítében 1. Méretezéi lki tényezők Vltln, pontzerű, ngyteherbíráú elztomer ruk. Igénybeételek zámítá ELASTO-N1 é -N Termékleírá műzki prméterek

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

ú ľ ľ ä ú ľł Łř äľľ ź ź ó ľ ú Ö ö ó ó ó ź ę ő ö ő ö ó ö ę ó ó óö ö óö ö ő ő ő ő ć ö ó ő ő ó ö Á ľ ö ó ő ő ü ö ű ö ő ö ó ľ ú Ö ü ű ö ö ö ń ź ü ľ ö ľő ő ü ę ö ő ó ö ö ö ę ľü ľ ö ü ö ö ó ü ľ ö ö ú ö ő ő ź

Részletesebben

Sosem volt még ennyire egyszerű a számlázás!

Sosem volt még ennyire egyszerű a számlázás! számlázás Ismerje meg hetőségét! legorszerűbb le Sosem volt még ennyire egyszerű számlázás! A np 0-24 órájábn állíthtj i számláit 1 perc ltt! nem ell telepíteni bárhonnn elérhető önnyen ezelhető jogszbályövető

Részletesebben

"ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30.

ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30. -8 4 - (...) "ALAPÍTÓ OKIRAT... (Változtlnul 12. pontig) 12.) Az intézmény vezetőiét pályázt útján Várplot város Önkormányztánk Képviselő-testülete htározott időre nevezi k i. Az áltlános iskolábn két

Részletesebben

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet.

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet. 19 finnszírozz más városnk, tehát ezt máshonnn finnszírozni lehet. Amennyiben z mortizációs költség szükségessé váló krbntrtási munkár elég, s melynek forrás csk ez, bbn z esetben z önkormányzt fizeti

Részletesebben

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő)

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő) 27 A ház hét minden npján progrmokkl telített. Kb. 900 fitl fordul meg hetente z állndó progrmokon. A próbák, z összejövetelek hosszú évek ót ugynzon helyen, ugynzon időpontbn vnnk. A megszokottság egyegy

Részletesebben

ú ľ Ę ú Ü ó Ą Í ő ź ť ö ľ í í ľ ú ý í ő ú ľ í ź ę í ľ ö ó Š źľ ĹÍ ö í ö ő ó ó ö í ú ł Á Á ľ Ü Ü ő í ő ú í ő ő Ó í Ü Ó Ü ú Ü Ö Ó Ö Ö Ö Ó í Ö í Ó Ö í Ü Ö Ó ó Ó ä Ö í Ö í Ü Ó í Ö Ü ö í ő Ö Ó Ü ó Ö Ó í Ó ó

Részletesebben

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010.

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010. ELBIR Elektronikus Lkossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE Tisztelt Polgármester sszony/úr! DR. SIMON LÁSZLÓ r. dndártábornok z Országos Rendőr-főkpitányság

Részletesebben

Az étlapváltozás jogát fenntartjuk. Jó étvágyat kíván a PENSIÓ 17 KFT. Szmk részére kóstolás lehetséges KOVÁCS ISTVÁNNÉ kovacsmarcsi50@gmail.

Az étlapváltozás jogát fenntartjuk. Jó étvágyat kíván a PENSIÓ 17 KFT. Szmk részére kóstolás lehetséges KOVÁCS ISTVÁNNÉ kovacsmarcsi50@gmail. 2012,10,01,-10,05, Citromos tea, sajtkrém, zsemle, paprika HÉTFŐ Hamis gulyásleves, bolognai spagetti, reszelt sajt, alma Kakaós csiga KEDD Forralt tej, gabona golyó Kelkáposzta főzelék, vagdalt, félbarna

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS a mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletekrõl

NYILVÁNTARTÁS a mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletekrõl Bozsok községi... önkormányzat e NYILVÁNTARTÁS a mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletekrõl A nyilvántartás vezetése a 10/009. (IX.9.) Korm. rendelet 9. (1) bekezdése alapján kötelezõ. A nyilvántartás

Részletesebben

Kösd össze az összeillı szórészeket!

Kösd össze az összeillı szórészeket! há tor gyöngy tás mor kás fu ház ál rom á mos sá rus szo dály moz szít szom széd ol vad pond ró dí ves da dony ned rál süly lyed tom na ka bog ge gár bál dol lo bol bun bát bár da bo be kar pa e ca koc

Részletesebben

Tejeskávé Zsemle korpás Margarin Szalámi diákcsemege. Zöldpaprika. Csurgatott tojásleves Finom főzelék Sajttal töltött pulykamell

Tejeskávé Zsemle korpás Margarin Szalámi diákcsemege. Zöldpaprika. Csurgatott tojásleves Finom főzelék Sajttal töltött pulykamell Heti étlap: 2016.10.03. - 2016.10.09. A / Napi háromszori étkeztetés szolgáltatása / 11-14 év 2016.10.03. hétfő 2016.10.04. kedd 2016.10.05. szerda 2016.10.06. csütörtök 2016.10.07. péntek 2016.10.08.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja,

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja, Bevezet Az egzségi állpotunkt számos tényező befolyásolj, ezek között Egzséges z egyik legfontosbb életvitelünkkel z betegségeket életmódunk. előzhetünk meg, életminőségünk lehet jobb. Az egzségben töltött

Részletesebben

Örvendjetek, mert Isten úgy szeret

Örvendjetek, mert Isten úgy szeret Örvendjetek, mert Isten úgy szeret il 4,4; Jn 3,16; Mt 24,42 Sz: r. Pálhegyi erenc : Pálhegyi ávid m é- két a- kar, Ör- vend- je- tek, m mert Is- ten úgy sze- ret. m m nem zord í- vend- té- le- tet! m

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ANGYALI ÁRAK. Előhűtött vagy fagyasztott. **Ajánlatunk csak a vágott baromfit is értékesítő üzleteinkben érvényes.

ANGYALI ÁRAK. Előhűtött vagy fagyasztott. **Ajánlatunk csak a vágott baromfit is értékesítő üzleteinkben érvényes. 2014. DECEMBER 17-től DECEMBER 31-ig! Sága Füstli Klasszikus Sajtos 140 g, 1707 /kg Sága Foods Zrt. 239 Narancs * Csirkemell filé ** Előhűtött vagy fagyasztott Tolle trappista sajt*** 249/kg 1249/kg 1299/kg

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1 j)10 R (1)4 2000. évi XXV. törvény kémii biztonságról1 z Országgyűlés figyelembe véve z ember legmgsbb szintű testi és lelki egészségéhez, vlmint z egészséges környezethez fűződő lpvető lkotmányos jogit

Részletesebben

ő öí ő ę ť ó ľ ľ ľ ú ľ ŕ ľ ő ú ľ ő ü ľ ő ľó ľ ľ ľ ö ő ľ ó ľ ľ ó ő ü ő ö ö ö ő ľ ľő öľ őľ ľ ü ő ľ ő ü ö ü Ĺ ű ö ő ü ö ü ó ľ ö ü ö ö Ĺ ó Ą ö ö ä ź ö ő ľ ó ü ü ľ ö ö ü Ĺ ö ę ö Ĺ ľ ó ó ö ľ ú ö ö ü ö ľ ú ó

Részletesebben

A

A Heti étlap: 2017.02.01. - 2017.02.05. A / Napi háromszori étkeztetés szolgáltatása / 15-18 év 2017.02.01. szerda 2017.02.02. csütörtök 2017.02.03. péntek 2017.02.04. szombat 2017.02.05. vasárnap 2017.02.06.

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!! " # $ %! & '

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!!  # $ %! & ' !"#$ % &'( Kedves Gyerekek! Ngyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom leveleiteket!! " # $ %! & ' ())* + Az jándékosztó Mikulás eredetileg ktolikus vllású vidékeken Szent

Részletesebben

ú ľ ú ľ Ż ł ľ ľ ő ľ ľ ő ü ü í ü ö ľ í ő Á ľ Íö ő ü ő ö ľ ő í ö ľ őí ľ ę Í öí Í ő í ő ľ ö ú ű ő ö ľ ę í ľ ľ ő ő Í í ľ ö ľ í őö ő ľ ľ í ľ ő ő ü ľ ľ ö ú ő ť ł ľ ű Í ő ö ö ő Í ć ö ő ř Í ę Ż ä ł ö ł đ ął É

Részletesebben

TÓTH PÉTER. Karácsonyi kantáta. gyermekkarra és zenekarra. szövegét népi szövegek felhasználásával. MECHLER ANNA írta

TÓTH PÉTER. Karácsonyi kantáta. gyermekkarra és zenekarra. szövegét népi szövegek felhasználásával. MECHLER ANNA írta TÓTH PÉTER Karácsonyi kantáta gyermekkarra és zenekarra szövegét népi szövegek elhasználásával MECHLER ANNA írta ORCHESTRA 1 Flute 1 Oboe 1 Clarinet in Sib 1 Bassoon 1 Horn in F Percussions players (Snare

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 y szám: 16112 * * * A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (Cg.: [01 09 920128]; szék hely: 1055 Bu da pest, Baj csy-zsi

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

A japán tőzsdeindex (Nikkei) és a jen (USD/JPY) árfolyamának alakulása. LDP Győzelme

A japán tőzsdeindex (Nikkei) és a jen (USD/JPY) árfolyamának alakulása. LDP Győzelme c ú Pici kitekintő Erste lpkezelő Kommentár 2013.04.30 1 000 000 000 Jegyzet Brüsszeli deficit-eljárás: hol z lgút vége? (Oszly Péter, értékesítési menedzser, Erste lpkezelő.) következő hetek-hónpok egyik

Részletesebben

Egészséges táplálkozás. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde

Egészséges táplálkozás. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde Egészséges táplálkozás Készítette: Friedrichné Irmai Tünde Szívbarát szivárvány Értelmezési példa A lényeg, hogy húsfélékből napi 2-3 egységet javasolt fogyasztani. 1 egységnyi mennyiségek: 5-10

Részletesebben

ᔗ勗 tér ᔗ厗k n ü ᔗ厗- ü n k 2008. nu 24- n ü ᔗ厗 1 6 1 ᔗ厗k n ü Község Ké viselᔗ勗-testületének 2008. nu 24- n megt rtott ülésérᔗ勗l Ü h : Község Polgármesteri Hiv t l tárgy ló termében ᔗ勗 tér n nn k: Novák Pál

Részletesebben

99. 235. 239. 425. 379. 199. 599. 425. 339. 79. 2399. 79. 219. Cafetero 2in1 10x18 gr. Cafetero 3in1 10x18 gr. Cheetos

99. 235. 239. 425. 379. 199. 599. 425. 339. 79. 2399. 79. 219. Cafetero 2in1 10x18 gr. Cafetero 3in1 10x18 gr. Cheetos Cafetero 3in1 10x18 gr Cafetero 2in1 10x18 gr 99. 425. (2361 Ft/kg) 425. (1932 Ft/kg) 235. (1306 Ft/kg) Nescafe 3in1 10x18 gr classic 379. (1516 Ft/kg) 239. (1328 Ft/kg) 199. (2584 Ft/kg) (1980 Ft/kg)

Részletesebben

Nyilvántartás a működési engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység esetén

Nyilvántartás a működési engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység esetén Nyilvántartásba vétel száma: 1/2010/ M Neve: Lakshmi Áldás Kft Nyilvántartás a működési engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység esetén Címe és Székhelye: 2471 Baracska Arany János utca 3. Kereskedő

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym TMt1 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggondozó változt 11:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti

Részletesebben

alapítva 1995 SZIGETKÖZ A HÁZIAS ÍZEK VILÁGA VEVŐTÁJÉKOZTATÓ-KATALÓGUS 2015. OKTÓBER 5. - OKTÓBER 31.

alapítva 1995 SZIGETKÖZ A HÁZIAS ÍZEK VILÁGA VEVŐTÁJÉKOZTATÓ-KATALÓGUS 2015. OKTÓBER 5. - OKTÓBER 31. alapítva 1995 DARNÓ SZIGETKÖZ A HÁZIAS ÍZEK VILÁGA VEVŐTÁJÉKOZTATÓ-KATALÓGUS 2015. OKTÓBER 5. - OKTÓBER 31. Áraink Nettó -ban értendőek, kivéve egalizáltak, azok darabárasak! AKCIÓS TERMÉKEK Nyári turista

Részletesebben

PÁLFA KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA NYILVÁNTARTÁS

PÁLFA KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA NYILVÁNTARTÁS NYILVÁNTARTÁS A PÁLFA KÖZSÉG TERÜLETÉN KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓKRÓL A dokumentum tartalma a 2011. május 10-én érvényes nyilvántartási adatoknak megfelelő. dr. Orova Dániel jegyző Pálfa Pékség

Részletesebben

ú ľ ľ ú ľ ő ú ő ľ ü ľ ö ľ Í ľ öľ Á ő ő ö ľ ľ ú ü ö ö ú ö ü ľ ű ö ő ľ ö í ő č ő ľ ö í ľ ľ Ĺ í ö ř Ĺ ö ö ő ö ľ ö ä ľ í í ö ő ő í ä ü ľ ľ ľ ü ő ü ö ö í ä

ú ľ ľ ú ľ ő ú ő ľ ü ľ ö ľ Í ľ öľ Á ő ő ö ľ ľ ú ü ö ö ú ö ü ľ ű ö ő ľ ö í ő č ő ľ ö í ľ ľ Ĺ í ö ř Ĺ ö ö ő ö ľ ö ä ľ í í ö ő ő í ä ü ľ ľ ľ ü ő ü ö ö í ä ú ľ ľ ú ľ ő ú ő ľ ü ľ ö ľ Í ľ öľ Á ő ő ö ľ ľ ú ü ö ö ú ö ü ľ ű ö ő ľ ö í ő č ő ľ ö í ľ ľ Ĺ í ö ř Ĺ ö ö ő ö ľ ö ä ľ í í ö ő ő í ä ü ľ ľ ľ ü ő ü ö ö í ä ő ľ ľ ú ű ö ö ľ ö öľ ö ü öľ í ľ ö ö öľ í ą ö ľ ö ľ

Részletesebben

Tej, tea Sajtos pogácsa Sajtkrém Zöldhagyma Felvágott füstölt sonka. Tea Bundás kenyér, trappista sajt. Tarhonya leves Tökfőzelék Fasírt

Tej, tea Sajtos pogácsa Sajtkrém Zöldhagyma Felvágott füstölt sonka. Tea Bundás kenyér, trappista sajt. Tarhonya leves Tökfőzelék Fasírt Heti étlap: 2017.05.01. - 2017.05.07. A / Napi háromszori étkeztetés szolgáltatása / 19-69 év 2017.05.01. hétfő 2017.05.02. kedd 2017.05.03. szerda 2017.05.04. csütörtök 2017.05.05. péntek 2017.05.06.

Részletesebben

Balatoni Nemzeti Park Igazgatóság 8229 Csopak, Kossuth u. 16. Tárgy: kutatási jelentés

Balatoni Nemzeti Park Igazgatóság 8229 Csopak, Kossuth u. 16. Tárgy: kutatási jelentés Lbirint Krszt- és Brlngkuttó Sport Egyesület Aplányi - brlngbn A bányászti tevékenység mitt veszélyeztetett brlng állpotát 2013- bn is figyelemmel kísértük. Rongálódást brlng állgábn nem tpsztltunk. Vizsgáltink

Részletesebben

áldott ünnepeket kívánunk! AZ ÚJ ÉVFOLYAM 1988 DECEMBERÉTŐL MEGJELENIK HAVONTA xxiv.évfolyam, 12. szám 2011. DECEMBER 13.

áldott ünnepeket kívánunk! AZ ÚJ ÉVFOLYAM 1988 DECEMBERÉTŐL MEGJELENIK HAVONTA xxiv.évfolyam, 12. szám 2011. DECEMBER 13. AZ ÚJ ÉVFOLYAM 1988 DECEMBERÉTŐL MEGJELENIK HAVONTA xxiv.évfolyam, 12. ám 2011. DECEMBER 13. Mária-bor áldott ünneeet ívánun! November 28-án visaállítottá a hársfa által árilis 9-én ledöntött Mária-brot.

Részletesebben

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták I. A Szolgálttó neve, címe DITEL 2000 Kereskedelmi és Szolgálttó Korlátolt Felelősségű Társság 1051. Budpest, Nádor u 26. Adószám:11905648-2- 41cégjegyzékszám: 01-09-682492 Ügyfélszolgált: Cím: 1163 Budpest,

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS a mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletekrõl

NYILVÁNTARTÁS a mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletekrõl Dénesfa Község Önkormányzata... önkormányzat e NYILVÁNTARTÁS a mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletekrõl A nyilvántartás vezetése a 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 9. (1) bekezdése alapján kötelezõ.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

ó ľ ľ ü ü ó ľ ó ó ĺ ö ľ ü í ü ĺľ ĺ ů í É Í É ó Á Á Í ľ ľ ľ ĺá Á Á Ü Á É Íľ ľ Á ą ĺ ĺ ľ É ĺéľ ľó ľę ľ ł Ü ľĺľé É Ü É É ą Á ĺ É ĺ ó É ĺáľł ł ľ ĺ ł ł ą Ą ľ ĺ É ľ ü ľ ü źę ź ü źú ü ľ Ĺ ó ľ ź ű ĺ ö ľ ó Ó ó

Részletesebben

ú ľ ľ ú ľ ő ú ő ľ ü ľ ö ľ Í ć ľ öľ Á ő ő ö ľ ľ ú ü ö ö ú ö ü ľ ű ö ő ľ ö í ő č ő ľ ö í ľ ľ Ĺ í ö ř Ĺ ö ö ő ö ľ ö ä ľ í í ö ő ő í ä ü ľ ľ ľ ü ő ü ö ö í

ú ľ ľ ú ľ ő ú ő ľ ü ľ ö ľ Í ć ľ öľ Á ő ő ö ľ ľ ú ü ö ö ú ö ü ľ ű ö ő ľ ö í ő č ő ľ ö í ľ ľ Ĺ í ö ř Ĺ ö ö ő ö ľ ö ä ľ í í ö ő ő í ä ü ľ ľ ľ ü ő ü ö ö í ú ľ ľ ú ľ ő ú ő ľ ü ľ ö ľ Í ć ľ öľ Á ő ő ö ľ ľ ú ü ö ö ú ö ü ľ ű ö ő ľ ö í ő č ő ľ ö í ľ ľ Ĺ í ö ř Ĺ ö ö ő ö ľ ö ä ľ í í ö ő ő í ä ü ľ ľ ľ ü ő ü ö ö í ä ő ľ ľ ú ű ö ö ľ ö öľ ö ü öľ í ľ ö ö öľ í ą ö ľ ö

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS A Község Képviselő testülete márciusi soros ülésén döntött, hogy 2010. június 4 én, Trinoni békediktátum láírásánk 90. évfordulóján emlékművet emeltet Lőkösház központjábn, Ktolikus

Részletesebben

statisztikai szám: 144846675610113

statisztikai szám: 144846675610113 Berente Község Önkormányzata... önkormányzat e NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi rõl A nyilvántartás vezetése a 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 6. (1) bekezdése alapján kötelezõ. A nyilvántartás

Részletesebben

259Ft 349Ft. Coop nyári turista. mini abc szuper. 500 g, 1598 Ft/kg. Co-op Hungary Zrt. abc szuper. előhűtött

259Ft 349Ft. Coop nyári turista. mini abc szuper. 500 g, 1598 Ft/kg. Co-op Hungary Zrt. abc szuper. előhűtött www.eszakkeletcoop.hu 2016. MÁJUS 19-TŐL 24-IG A JÓ SZOMSZÉD Coop napraforgó étolaj 1 l, 339 /l Küldjön egy nagy HAJRÁT Rióba! LEGYEN ÖN IS A MAGYAR OLIMPIAI CSAPAT KABALAFIGURÁJA! FÉNYKÉPES REGISZTRÁCIÓ

Részletesebben

799 Ft/kg. 899 Ft/kg. 499Ft/kg. 89Ft/db. Ajánlatunk a csemegepultból!

799 Ft/kg. 899 Ft/kg. 499Ft/kg. 89Ft/db. Ajánlatunk a csemegepultból! www.eszakkeletcoop.hu Észak-Kelet Pro-Coop Zrt. 2017. január 25-től január 31-ig Ajánlatunk a csemegepultból! Részletek a 3. oldalon Csontos csirkemell* előhűtött Coop füstölt ízű baromfi párizsi*** 1

Részletesebben

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000 Pici kitekintő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000 Jegyzet mgyr bnkrendszer kihívási hzi bnkrendszerrel kpcsoltos gzdsági (és politiki) eseményeket vizsgálv fontos kiemelni kereskedelmi bnkokt érintő legfrissebb

Részletesebben

Palócleves Mákos metélt Alma Magvas kenyér. Sós v. sajtos rúd Actimel ivójoghurt

Palócleves Mákos metélt Alma Magvas kenyér. Sós v. sajtos rúd Actimel ivójoghurt Heti étlap: 2017.03.01. - 2017.03.03. A-menü / Napi háromszori étkeztetés szolgáltatása / 4-6 év 2017.03.01. szerda 2017.03.02. csütörtök 2017.03.03. péntek 2017.03.04. szombat 2017.03.05. vasárnap 2017.03.06.

Részletesebben

A

A Heti étlap: 2017.02.01. - 2017.02.05. A / Napi háromszori étkeztetés szolgáltatása / 7-10 év 2017.02.01. szerda 2017.02.02. csütörtök 2017.02.03. péntek 2017.02.04. szombat 2017.02.05. vasárnap 2017.02.06.

Részletesebben

Dreher Classic 0,5 l pal., dob. Dreher bak 0,5 l Arany Ászok

Dreher Classic 0,5 l pal., dob. Dreher bak 0,5 l Arany Ászok Miller 0,33 l Dreher Classic pal., dob. Dreher bak Arany Ászok dob., Arany Ászok félbarna, pal., Kőbányai sör pal., dob. Pilsner Urquell Neuberg, dob., Kőbányai sör 2 l, PET Arany Ászok 1,5 l PET Rocky

Részletesebben

A szoba bejáratához közelebbi számítógépasztalon egy nagyméretű nyomtató és az ehhez. A villanyszerelési munka veszélyei

A szoba bejáratához közelebbi számítógépasztalon egy nagyméretű nyomtató és az ehhez. A villanyszerelési munka veszélyei villnyszereli munk veszélyei Írt: Ngy László Zoltán oltó őrngy, vizsgáló 2010. december 15. szerd, 09:33 Egy budpesti társsház I. emeleti lkásábn keletkezett 2009 utolsó tvszi hónpjábn. lkás 20 m2-es szobáj

Részletesebben

HÁZI FELADAT megoldási segédlet. Relatív kinematika Két autó. 1. rész

HÁZI FELADAT megoldási segédlet. Relatív kinematika Két autó. 1. rész HÁZI FELDT egoldái egédlet Reltí kinetik Két utó.. ré. Htárouk eg, hogy ilyennek éleli utóbn ül egfigyel utó ebeégét é gyoruláát bbn pillntbn, ikor ábrán áolt helyetbe érnek.. lépé: ontkottái renderek

Részletesebben

Gösser. palack 0,5 l

Gösser. palack 0,5 l Soproni Gösser Soproni szűz Gösser natur zitrone, pal. Soproni Fekete Démon Amstel Heineken Maspex Olympos Kft. Bols Hungary Kft. 309. (2472 Ft/kg) La Festa 3 in 1 kávéspecialitás classico, 10 x 15 gr.

Részletesebben

A

A Heti étlap: 2017.02.01. - 2017.02.05. A / Napi háromszori étkeztetés szolgáltatása / 4-6 év 2017.02.01. szerda 2017.02.02. csütörtök 2017.02.03. péntek 2017.02.04. szombat 2017.02.05. vasárnap 2017.02.06.

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS a mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletekrõl

NYILVÁNTARTÁS a mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletekrõl Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal - Nick... önkormányzat e NYILVÁNTARTÁS a mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletekrõl A nyilvántartás vezetése a 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 9. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

2015. - ett - ) et a. A g, - az. t illeti meg, amely. megosztva is) -csapatsport a Tao. megosztva is lehet rendelkezni 3. - 2.1.

2015. - ett - ) et a. A g, - az. t illeti meg, amely. megosztva is) -csapatsport a Tao. megosztva is lehet rendelkezni 3. - 2.1. 2015. ett ) et. A g,. t illeti meg, mely tesz eleget, 1. 2, c. megosztv is) csptsport To. megosztv is lehet rendelkezni 3. 2.1. szerint 4 dtok 5. etek es 1 2 3 4 A 5 2 1. I 6, hogy. film szervezet [ide

Részletesebben

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja.

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja. - 11- F 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szvttl rendelet-tervezet elfogdását jvsolj. T ó t h István: Várplot Pétfürdői Városrész Önkormányzt 7 igen szvttl, 1 nem szvttl rendelet-módosítás

Részletesebben

šď Ř ľ ľ źł ő ü ź ľ ő ő ĺ Í ľ Á ĺé Éľ É É ł ĺľ ő ü ľ í ľ ľ ü í ő í ü É Í ľ É Í ľ É ł É É ą É Ú Ą ć É Í ľ Ü Ő Éľ Ü É ą Ł ą ą ĺ ĺ É Ą Ą ľ ĺ źí ź ľ ü ő ü ő ń ĺ Ó ő ő ü ü í ú ö ö ľ í ö ú í í ő ö ú ő ö ö ő

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

ú ľ ú Í Ó ú Ö ľ ő Ĺ óľ ö ő ü ľ ľ ľ ó ű ľ ľó ő ó ő ó ľ ö ő ó ő ő ö ö ö ő ú ő ü ű ő ó ó ö ó ő ő ľ Ü ő ó ő ő ó ľ ő ť ö ő ü ł ź ő ö ó Í ő ő ó ü ó ö ó ő ľ ő ö ő ü ő ľ ö ó ó ó ó ú ö ó ľó ő ő Ĺ ő ě ü ł ó ź ő

Részletesebben

ELJÁRÁSI REND. tárgyban kiírt, közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati beszerzés. napi háromszori étezés beszerzése

ELJÁRÁSI REND. tárgyban kiírt, közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos pályázati beszerzés. napi háromszori étezés beszerzése ELJÁRÁSI REND Bálint Márton Általános Iskola és Középiskola által szervezett nyári sport- és napközis tábor résztvevői részére étkezés beszerzése" tárgyban kiírt, közbeszerzési értékhatár alatti meghívásos

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 4. héten ( )

A BUX-index alakulása a 4. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 2010 jnuár 30. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

Karamellás tej Kenyér búzakorpás Margarin Felvágott sajtos párizsi Zöldpaprika. Kenyér búzakorpás Sajtkrém Felvágott kópé szelet Lilahagyma

Karamellás tej Kenyér búzakorpás Margarin Felvágott sajtos párizsi Zöldpaprika. Kenyér búzakorpás Sajtkrém Felvágott kópé szelet Lilahagyma Heti étlap: 2017.01.02. - 2017.01.08. A / Bölcsődei étkeztetés / 1-3 év 2017.01.02. hétfő 2017.01.03. kedd 2017.01.04. szerda 2017.01.05. csütörtök 2017.01.06. péntek 2017.01.07. szombat 2017.01.08. vasárnap

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 24. héten ( )

A BUX-index alakulása a 24. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 2010 június 21. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Give nincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték

Részletesebben

KŐSZEG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ 2015. MÁRCIUS

KŐSZEG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ 2015. MÁRCIUS KŐSZEG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK SZÁÚ ÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS VÉLEÉNYEZÉSI SZAKASZ ÁRCIUS ALÁÍRÓLAP KŐSZEG VÁROS Településrendezési eszözeine számú módosíás Egyszerűsíe eljárás - Véleményezési

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

ᔗ勗 tér ᔗ厗k n ü ᔗ厗- ü n k 2008. ún u 26- n ü ᔗ厗 1/ 008 (06 6 ) egyéb döntés Z1 / 008 (06 6 ) beszámoló-egyéb C / 008 (06 6 ) intézmény vezetᔗ勗 e L8 / 008 (06 6 ) tul donosi döntés D7 9/ 008 (VI 0 ) közterület

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl esrempehollós Önkormányzat... önkormányzat e NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi rõl A nyilvántartás vezetése a 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 6. (1) bekezdése alapján kötelezõ. A nyilvántartás

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia A profik válsztás pic egyetlen profi minőségű htszögkulcs Trtlom I. 1. Kohászt II. 2. Egyedi Protnium cél 3. Első osztályú korrózióvédelem 10 23 A szbványoknk vló 100%os megfelelés 26 Nincsenek rossz törések,

Részletesebben

ľ ú ő ö ü ö ľü ő ľ ő ö ü ú ö ľ í ü ú í ö ľĺ ő ű ľ ö ü ľü ę đí ą ó ő ő ü ú í ľ í í ý đ ę öľ ü í ú í ó í ő ó í ő ő ö ö ú í í ö ö ľü ú í í ľ ľ Ü Ü í í ľ

ľ ú ő ö ü ö ľü ő ľ ő ö ü ú ö ľ í ü ú í ö ľĺ ő ű ľ ö ü ľü ę đí ą ó ő ő ü ú í ľ í í ý đ ę öľ ü í ú í ó í ő ó í ő ő ö ö ú í í ö ö ľü ú í í ľ ľ Ü Ü í í ľ ő ü ü ľ ő ü Ü Ü ľ ů ľ ü ľ ü íľ ő ő ű ü ő í ľ ľ ü ę ľ ü ľ ü ó ő ö ľü ő ź ő ő ő ö ľ ę ľ ľü ľ ź í ö ľ ő ö í ő ź ö ö ü ź ź ť ő í ľ ó ó ó í ó ő ö ő ü ą ą ó ó ľ ó ó ó í ö í ö ü ó í ó ü ó í ú í ó ő ü ó ő ü ú

Részletesebben

A

A Heti étlap: 2017.02.01. - 2017.02.05. A / Napi háromszori étkeztetés szolgáltatása / 19-69 év 2017.02.01. szerda 2017.02.02. csütörtök 2017.02.03. péntek 2017.02.04. szombat 2017.02.05. vasárnap 2017.02.06.

Részletesebben

JANUÁR SZIA, IDŐUTAS! ÚJÉ

JANUÁR SZIA, IDŐUTAS! ÚJÉ JANUÁR SZIA, IDŐUTAS! E NAPTÁR SEGÍTSÉGÉVEL SOSEM FOGOD ELFELEJTENI, MIOR VANNA A FONTOS IDŐPONTO A MÚLTBAN ÉS A JÖVŐBEN. Z T, RES NG E VÍZ ARSA A F ZDETE E V ÚJÉ 0 ÉRDE ESS ÉG MR. PEABODY ÉS SHERMAN VÁROSI

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl

NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységrõl BÁNRÉVE KÖZSÉGI... önkormányzat e NYILVÁNTARTÁS a bejelentéshez kötött kereskedelmi rõl A nyilvántartás vezetése a 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 6. (1) bekezdése alapján kötelezõ. A nyilvántartás vezetésére

Részletesebben

ő ĽĽľľ ä ú ľ ľ ő ú Ż Ą Ż ł ľ ľ ľ ő ľ ú Ö ľ ő ó ü ľ ö ľ ł í ó Ü łľ ý ő í ú ľ Ö ľ őł ü ö ö ľó ö Ĺ ľó ó ľ ü ľ ö í ő ö í ő ľ ö ö ľ ľó ó ó Ż Ż ö ľ öľ í ú ő őł ü í Í ö ó ó ő ő Ż ö ú ľ ö ľ ö Ĺ ő ľ í ó ö ľ ľ ő

Részletesebben

ő ľ ľü ľ ľ ü Ü Ü ľ ő ľ Ő ń ľü ľ íľ ő ő źů ő í í ü ö ü ľ ź ő ö ü ő ľő ő ö ü źů ź ź í ö ľ ź ő ľ ü ö ö ź ő đí ź ľ ő ö ű í í ö ü ö í í ú ü í ź ő ő í ú í ő Ó ő ü ú í í ú í ú ő ú ľ ő ü ő ü ű ő ő í ü ö ő í ą

Részletesebben

ő ľü ó Ö ľ ő ź ź ő ľ ő ľ ľ ľ ü í ľ ö ő ľ ő ó ő í ľ ü ľ ö ü í ú í ó ú ó ó ú ó ő í í ű ľó ü ľ ö ö ö ó í ü ű Íć ű ö ö ź ę ő ö ü ő ö ő ö ö í ő ü ľ ő ü ö ź ź ó ó ő ü ľ ľ ö źľő ő ő í ó ó Ł ł ü ű ü ú í ü ź ó

Részletesebben

2013. SZEPTEMBER 2-6. Tea Házi májpástétom Korpás kenyérrel Zöldpaprikával. Joghurtos fahéjas szilvaleves Bácskai rizses hús Káposztasaláta

2013. SZEPTEMBER 2-6. Tea Házi májpástétom Korpás kenyérrel Zöldpaprikával. Joghurtos fahéjas szilvaleves Bácskai rizses hús Káposztasaláta 2013. SZEPTEMBER 2-6. Margarinosmézes Zsemle Házi májpástétom tea Házi kőrözött krém Kakaó Fonott kalács Párizsi Uborkával Allergének: glutén, tej Allergének:glutén, tej Allergének:glutén, tej Allergének:glutén,

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

ü ú Ö ő ü ľ óľ ĺ ő ć ĺ ü ő ü ĺ ö ľ ľ ő ü ő Í ő ü ő ó ő ő ú ü ó ő ü ü ő ú ő ó ľ ő ő ő ö ö ĺ ľ ü ő ü ő ő ü ü ü ű ü ő ö đ ú ľ Í Í ó ö ľ ű ő ú ó ó ü ő ö ü ö ö ö ĺő ó ó ő ľ ő ó ó ľ ĺ ö ó ľ ü ź ü ź ľ ľ ĺö ľ

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS a mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletekrõl

NYILVÁNTARTÁS a mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletekrõl Velem községi... önkormányzat e NYILVÁNTARTÁS a mûködési engedéllyel rendelkezõ üzletekrõl A nyilvántartás vezetése a 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 9. (1) bekezdése alapján kötelezõ. A nyilvántartás

Részletesebben

ᔗ勗 tér ᔗ厗k n ü ᔗ厗- ü n k 2008. k ób 7- n ndkí ü ü ᔗ厗 89/ 008 (10 07 ) egyéb döntés Z1 90/ 008 (10 07 ) egyéb döntés Z1 91/ 008 (10 07 ) egyéb döntés Z1 9 / 008 (10 07 ) egyéb döntés Z1 9 / 008 (10 07 )

Részletesebben

ᔗ勗 tér ᔗ厗k n ü ᔗ厗- ü n k 2008. ún u 5- n ü ᔗ厗 / 008 (06 0 ) egyéb döntés Z1 6/ 008 (06 0 ) egyéb döntés Z1 7/ 008 (06 0 ) ályáz t-egyéb 1 8/ 008 (06 0 ) beszámoló-egyéb C 9/ 008 (06 0 ) egyéb döntés Z1

Részletesebben

KÓKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA NYILVÁNTARTÁS a működési engedéllyel rendelkező üzletekről

KÓKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA NYILVÁNTARTÁS a működési engedéllyel rendelkező üzletekről KÓKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA NYILVÁNTARTÁS a működési engedéllyel rendelkező üzletekről A nyilvántartás vezetése a 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 9. (1) bekezdése alapján kötelező.

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

A

A Heti étlap: 2016.12.01. - 2016.12.02. A / Bölcsődei étkeztetés / 1-3 év 2016.12.01. csütörtök 2016.12.02. péntek 2016.12.03. szombat 2016.12.04. vasárnap 2016.12.05. hétfő 2016.12.06. kedd 2016.12.07.

Részletesebben

Szeretettel köszöntjük Önöket az Elamen ZRt. nevében. Jó étvágyat kívánunk! 2015. augusztus 31. szeptember 04. Óvoda

Szeretettel köszöntjük Önöket az Elamen ZRt. nevében. Jó étvágyat kívánunk! 2015. augusztus 31. szeptember 04. Óvoda 2015. augusztus 31. szeptember 04. Hétfő Tej Csontleves eperlevéllel Parizeres Margarinos Sült baromfi kolbász vajkrémes 1. nap Lekváros Lencsefőzelék Szezám m.zsemle Tkb. kenyér Fb. kenyér Uborka Energia

Részletesebben

ú ú Ö ő ť ú ő ü ü ű Í Í Í őł Ĺ ö úö ú ö ź ö ő ö ú ő ő Í ő Í ő ö ő ő ý ő ú ö Í ő í ő ö úö ł ő í ú ő ő ú ú ő Í ć ő ú ő ö ń ú ö í ö Í łł íí Í ő ő ő ö ő ő Í ő ő ő ö í ő ő ő ö ö ť ö ő ö ö Ĺ ü Ĺ ő ő ö ö í ö

Részletesebben