Tartalom: Téti Híradó Városi Folyóirat XVII. évfolyam 4. szám Tél

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tartalom: Téti Híradó Városi Folyóirat XVII. évfolyam 4. szám 2012. Tél"

Átírás

1 Téti Híradó Városi Folyóirat XVII. évfolyam 4. szám Tél Mimmo Muolo, az Avvenire vatikánszakértõje könyvet írt Ellopott ünnepeink fedezzük fel újra az ünnep keresztény értelmét címmel. Annak a hosszú ideje fennálló kulturális jelenségnek a hatásait vizsgálja, hogy a fogyasztói társadalom elveszi a keresztény ünnepek igazi tartalmát. A szerzõt az indította a vizsgálódásra, hogy kisfia Giuseppe egyszer megkérdezte tõle: Ha a karácsony a gyermek Jézus ünnepe, akkor miért beszélnek olyan sokat a Télapóról és olyan keveset a gyermek Jézusról? megértette, hogy a gyermekek olykor természetesebb módon képesek a dolgok mélyére látni, amíg mi, felnõttek igazodunk a megszokásokhoz, a felszínhez, néha pusztán azért, mert egyéb dolgainkkal vagyunk elfoglalva. Ez a széles körben elterjedt jelenség sajnos nemcsak a karácsonyt érinti, hanem a többi ünnepünket is: a húsvét tavaszünneppé válik, mindenszentek ünnepére a fiatalok körében rátelepszik a Halloween. A karácsonyi üdvözlõlapokon az emberek nagy része már meg sem említi Jézus születését. Jó példa erre a Google is: ha egy híresség születésének, halálának van évfordulója látványosan jelzik, rá lehet klikkelni a figyelemfelhívó ikonra. Tavaly december 25-én az aktuális, piros sapkát és havazást ábrázoló lógó mellé csak az volt írva: Kellemes ünnepeket! Jézust cenzúrázta a Microsoft? Advent idõszakában, a karácsonyi elõkészületek során, döbbenetes riportot láttam az egyik magyarországi kereskedelmi televízióban: A riporter, mikrofonnal a kezében, az egyik bevásárló központban, a nagy karácsonyi bevásárlás közepette lévõ embereknek nekiszegezte a kérdést: Mit ünnepelünk karácsonykor? A válaszok elképesztõek voltak: Jézus feltámadását mondta egy harmincas férfi. Krisztus halálát? kérdezett vissza egy középkorú hölgy. Passz mondta egy vihogó tizenéves. Hol született Jézus? próbálkozott Karácsonyi gondolatok tovább a riporter. Dél-Amerikában jött a válasz! Nem, inkább valahol Ázsiában javította ki magát egy úriasan öltözött ember. Valahol Izraelben mondta valaki. Jeruzsálemben vágta rá határozottan egy hölgy És az ember nem tudta, hogy sírjon-e, vagy inkább nevessen? Az eset nem hagyott nyugodni: másnap, kissé félve, feltettem a kérdést hittanórán a gyerekeknek: mit ünnepelünk karácsonykor? Hála Istennek, egyszerre kiáltotta mindenki: Jézus születését!. És hol született Jézus? kérdeztem felbátorodva, és erre is jött a pontos válasz: Hát Betlehemben! és közben látszott az arcokon az értetlenség: hogy lehet ilyet egyáltalán megkérdezni??? Karácsonykor Jézus megszületését ünnepeljük, és újra meg újra átéljük az evangéliumok elbeszélését: Máté evangéliuma elbeszéli, hogy Józsefnek álmában megjelent egy angyal, aki megjövendölte, hogy fia fog születni, akinek neve Jézus lesz, mert meg kell, hogy szabadítsa a népet a bûneitõl. Majd leírja, hogy a gyermek megszületése után napkeleti bölcsek mentek Heródeshez, és elmondták, hogy egy csillag azt mutatta, hogy megszületett a zsidók királya, és õk azért jöttek, hogy imádják õt. Heródes összehívatta fõpapjait és írástudóit, s azok egy próféta jövendölésére hivatkozva elmondták, hogy a Krisztusnak a júdeai Betlehemben kellett megszületnie. Heródes elküldte a bölcseket Betlehembe, hogy pontos értesüléseket szerezzenek a gyermekrõl. Azok elmentek, leborultak elõtte és kincses ládáikból aranyat, tömjént és mirhát adtak át ajándékul. Majd az evangélista azt meséli el, hogy az angyal ismét megjelent Józsefnek álmában és azt mondta, hogy egész családjával meneküljön el Egyiptomba, mert Heródes meg akarja öletni a kisdedet! A tudósítás Heródes tettével folytatódik, aki féltékenységében megöletett Betlehemben és környékén minden kétévesnél kisebb gyermeket. Majd azzal zárul, hogy Heródes halála után a család visszatért Názáretbe, hogy ezáltal beteljesedjék az, amit a próféták mondtak, miszerint názáretinek fogják õt nevezni. Karácsony az az ünnep, amikor jogunk van az ünneplésre, karácsony az az alkalom, amikor az egész világ jobbá változik, karácsonykor elcsendesednek falvaink, és méltóságteljesebbé válik az élet! Karácsonykor ismét gyermekké lesz a felnõtt, karácsonykor kitapintható a szeretet, karácsony Isten meglepetése, aki nekünk ajándékozta gyermekét, a Názáreti Jézust! Ha születésnapot ünnepelünk, akkor annak megfelelõen köszönteni kell az ünnepeltet, ajándékokkal kell kifejezni szeretetünket és nagyrabecsülésünket. Testvérem, ha valaki megbántott és lelked összetört, mint egy cserépedény, akkor karácsonykor ott a helyed a jászolbölcsõ elõtt, hogy átadhasd azt a Kisjézusnak! Ha az élet megviselt és olyan terheket rakott rád, amelyeket már alig tudsz elhordozni, akkor gyere közel és adj belõle Jézusnak majd õ segít neked a terheket cipelni! Ha bûnös Tartalom: Kitárom elõtted szívem Szülõ, gyermek, óvoda Elrepültek vendégeink.. Önkormányzati hírek Járási székhely Tét Köszönet a jótékonyságért Vedd a hazait! Polgárõrök Rézfúvós aratás 25 éves találkozó Tûzoltók évvégéje Zsörtölõdés Váltóállítók között Könyvbemutató 50 éves találkozó Majorett, dalkör évzárás

2 2 Szülõföldem Téti Híradó Tél Folytatás a oldalról úton jártál és vétkeztél, akkor is van, aki elõtt kitárhatod szíved: gyere, mondj el minden és könnyül sorsod terhe rajtad! Ha fiatal vagy és tanácstalan, és életed zsákutcába jutott, akkor van kinek elhozni kérdéseidet! Ha barna hajadra ráhullott már a dér és esztendõk mázsás súlya nehezedik rád, akkor is ott a helyed a betlehemi istállóban: elhozhatod félelmeidet, aggodalmaidat, mindennapi keresztjeidet és ajándékozd oda a Kisdednek! Karácsonykor Gyermek született és születésével új esély adatott az embernek is! Mi ezt ünnepeljük. Karácsonykor megszületett Jézus és nekünk is adatik egy újabb esély. Egyetlen feladatunk van: ránézni a csillagra, felszedelõzködni és pásztorlelkû bölcsekként (Jókai Anna) elindulni a betlehemi bölcsõ felé, hogy ajándékainkat lelkünk kincseit, de terheit is elvigyük neki azzal a reménnyel, hogy a Kisjézus azokra ránéz, elfogadja és ezáltal örömet, megnyugvást és szeretetet csihol az emberi lelkekbe! Siessünk, ne késsünk, hogy még ezen éjjel odaérhessünk, s mi Urunknak tiszteletet tehessünk! Kántor Antal kanonok Katolikus alkalmak decemberben Advent szombatjain 17:00 órakor gyertyagyújtás. December 24-én Szenteste délután 16:00 órakor Pásztorjáték és Szentmise. 24:00 órakor éjféli mise. December 25-én 8:30 órakor Szentmise. December 26-án 8:30 órakor Szentmise. December 31-én 17:00 órakor szilveszteri hálaadás január 1-én 8:30 órakor Szentmise. Kitárom elõtted szívem.. Kitárom elõtted szívem Ó, jöjj, légy vendégem nekem! Üdv és élet forrása vagy, Békességet, erõt te adj! Ha gond és bánat porba von, Ó, térj be hozzám, Jézusom! (Evangélikus Énekeskönyv 147/1) Az egyik kedvenc ádventi énekem szavai járnak a fejemben, amikor az idei ádventre készülök. Kézmûveskedés a gyerekeknek, próbák és énektanulás a mûsorhoz. Kigondolni, kinek hogyan szerezhetek örömöt az ünnepen. Nem csak a karácsonyi szenteste örömében, hanem az egész várakozási idõben. Mindig arra várok, hogy az idei ádvent más lesz, jobb lesz. Jobban fel tudok készülni, kihasználni az alkalmakat, odafigyelni az Úr szavára és a másik emberre. Talán túlzott elvárásokkal indulok? Hiszen a szeretet ünnepe ez. Milyen jó lenne, ha valóban azzá válna! Ha az egész készülõdés a szeretet jegyében telne. Amikor nem magunkra gondolunk, nem magunkról panaszkodunk, nem a mi saját, önzõ vágyainkat akarjuk betölteni, hanem odafigyelünk a másik emberre. A felebarátra. Aki mellett nap, mint nap elmegyünk az utcán. Akivel együtt utazunk a buszon. Akivel találkozunk óvodában, iskolában, munkahelyen. Aki ugyanazt óhajtja, várja, reméli, mint mi is: a szeretetet a szívében, az életében megtapasztalni. Az áldást megízlelni, az örömöt átélni. Valóban nem az a lényeg, milyen értékben, és hány darab ajándék kerül a fa alá. Jó lenne idén önmagunkat ajándékozni a másiknak: odafigyelést, mosolyt, kedves és bátorító szavakat, önzetlen segítséget. Mert ez a legnagyobb ajándék. Karácsony a szeretet ünnepe, és a készülõdésünk is telhet már ennek örömében. De ez az ünnep nem miattunk ilyen szép, hanem Isten teszi azzá. A világ Ura, aki kicsinyke, kiszolgáltatott emberré lett, önmagát ajándékozta nekünk, hogy a világ végre megértse, felfogja végtelen szeretetét! Csak akkor lesz valódi és teljes az ünnep, ha megnyitjuk szívünket az érkezõ gyermek elõtt. Aki maga az Életet hozza nekünk. Sok bánatban, gondban, nehézségben is, õ érkezik. Békét és erõt akar adni és teljessé tenni mindent: készülõdést és az ünnepet magát. Tárjuk ki szívünket már most! Engedjük, hogy ez a mennyei szeretet és öröm elkápráztasson és áldásával gazdagítson. Utána pedig induljunk el, és adjuk tovább! Hiszen az ünnep csak akkor lesz igazi, ha ezt a szeretetet egymásnak is át tudjuk adni. Így lesz más és jobb az ádvent: Õ teszi teljessé. Már nem várok különlegeset, csak megnyitom a szívem és beengedem õt. Õ maga különleges, értékes ajándék, engem is átformálhat. Bensõségessé teheti a készülõdést, a várakozást. Vele megszülethet mindannyiunkban a szeretet, ami tettekké formálódik, és így válik áldássá. Mindenkinek. Deák Ágota ev. lelkész Mindenkit szeretettel várunk alkalmainkra: Adventi vasárnapokon 9 órakor istentisztelet és úrvacsora, december 24.-én 17:00 órakor gyermekek és fiatalok mûsora, december 25.-én 9:00 órakor istentisztelet és úrvacsora, december 26.-án 9:00 órakor istentisztelet, december 31.-én 17:00 órakor istentisztelet, január 1.-én 9:00 órakor istentisztelet és úrvacsora.

3 2012. Tél Szülõföldem Téti Híradó 3 Szülõ, gyermek, családi ház, óvoda kapcsolata Mennyi mindent megtesz az ember a gyermekéért, ha szereti, és szeretné boldognak látni! A nyuszi csoportos szülõk gondoltak egy nagyot és összefogtak ezen a nyáron. A gondolatokat sorozatos tettek követték úgy, mint a mesében. A nyári takarítási szünet idején erejüket, idejüket nem kímélve csodálatos színesre felújították, kifestették a csoportszobánkat. Olyan lett az egész, mint egy mesepalota. A gyerekek csodálkozó szemekkel méregették, mikor szünet után újra hívogatón kitárta kapuját az óvoda. Köszönet illeti a munka oroszlánrészének kivitelezéséért Mohácsi Noémi szüleit, Tóth Gábor szüleit, Dékán Zsolnai Janka születi, Pécsi Vivien szüleit, Molnár Márk szüleit, valamint minden szülõt, aki akár tettel vagy anyagiakkal hozzájárult, hogy szép megújult környezetben kezdhessük az új tanévet. Köszönetképpen szeptember 11-én mi óvó nénik szerveztünk egy kirándulást a pápai élményfürdõbe, ahol a minket elkísérõ szülõkkel, nagyszülõkkel együtt vidáman lubickolva töltöttünk el egy délelõttöt. Október 12-én kerékpáros családi kirándulásra indultunk. Úti célunk a Marcal parti vadászház volt. Itt már isteni finom paprikás krumpli illata lengte be a tájat mikor odaértünk. Zsolnai Feri bácsi, Janka Horváth papája Endre volt a szakács és bizony nagyon kitett magáért, mert kicsinek és nagynak nagyon ízlett az ebéd. Ebéd után játék a szabadban, a Marcal part felfedezése volt a program; majd nínóz - va megérkezett a meglepetés a helyi Tûzoltó Egyesület autója. A gyerekek szinte megrohamozták, mindenki beülhetett, sõt egy kört utazhatott i vele. A füves területen fecsipróbát tartottak a gyerekkel közösen a tûzoltók. Kicsit elfáradva de élménydús napot zárva tértünk haza a Marcal partjáról. Az idõjárás eddig nagyon kedvezett nekünk, de azért szép csendben városunkba is beköszöntött az õsz. Megértek az õszi gyümölcsök, termények. Kreativitásuk, ügyességük megcsillogtatásával a szülõk, Vargáné Kriszti és Ihászné Timi csodálatos tengerpartot varázsolt az óvoda folyosójára különféle állatokkal, emberfigurákkal; természetesen mindezt terményekbõl. Az óvónénik is készítettek a gyerekekkel közösen terményfigurákat, így összeállt az õszi terménykiállítás az óvoda folyosóján. Hetekig gyönyörködtek, és csodálkozva nézegették mindezt gyerekek és felnõttek egyaránt. A nyuszisok élvezettel kóstolgatták az õszi egészséghét keretében készített gyümölcssalátákat, zöldségeket és magvas mixeket. Izgalommal készültünk a következõ közös összejövetelünkre a Márton napi lámpásjárásra. Minden szülõt, ismerõst szeretettel hívtunk; és természetesen erre az alkalomra meghívtuk az óvoda többi csoportját is. Kértük, hogy mindenki gondoskodjon mécsesrõl, lámpásról. A gyerekkel ludas mondókákat, énekeket, játékokat tanítottak az óvó nénik November 9-én délután 4 órakor az óvoda udvarán gyülekeztünk. Rövid ismertetõt hallhattak a vendégek a Márton nap eredetérõl majd a programról. Meggyújtottuk a mécseseket, lámpásokat és mondókázva énekelve elindultunk a tiszteletkört megjárni. Az iskola melletti szabad téren eljátszottuk a gyertek haza ludaim óvodás játékot, amit a gyerekek nagyon élveztek. Az óvodába visszaérve zsíros kenyér, meleg tea várta a résztvevõket, amelyért köszönet illeti a szorgalmas szülõket, akik elkészítették. A vendéglátással mindenki nagyon elégedett volt; reméljük hagyomány teremtõdik ebbõl a kezdeményezésbõl. Terveink között szerepel még ajándékkészítõ adventi délután, ahol szülõk és gyerekek közösen készíthetnek ajándékot; valamint adventi teadélután, ahol közösen ünnepelve várjuk a karácsonyt. Mindenkinek ezúton kívánunk békés boldog ünnepeket és jó egészséget, hogy együtt örülhessünk, együtt nevelhessük kis csemetéinket, a nyuszi csoportos gyerekeket. Szeretettel Zsóka, Gina óvó néni és Zsuzsi néni A süni csoportban a tanév egy kissé mozgalmasabban indult, mint elõtte. 25 új kiscsoportos korú kisgyermek vette birtokba a csoportszobát. Legtöbbjük szemében reggelente könnycsepp ült, de voltak közöttük olyanok is, akik bánatukat bátran fölvállalva toporzékoltak, kiabáltak és hangosan sírtak. Most már bátran kijelenthetjük, hogy ez a hangoskodás megszûnt, a kis sünikék magabiztosan érzik magukat, játszanak és jó étvággyal esznek. Ennek a kis csapatnak 7 kislány és 18 kisfiú a tagja. Az a kérdéssor mely így hangzik, hogy Mikor jön az anyukám értem? már egyre kevesebbszer hangzik el. Köszönet a szülõk együttmûködésének, mert együtt nevelni és együtt gondoskodni nagyon fontos ebben, a gyermek számára nehéz idõszakban is. A mi szüleink jelesre vizsgáztak ezen téren is. Köszönjük nekik a papírgyûjtésben való aktív részvételt, valamint a Márton naphoz kapcsolódó jótékonysági játékbörzét. Óvodánkban elsõ alkalommal rendeztünk játékbörzét, melyrõl nyugtázhatjuk, hogy jól sikerült. Sokan érdeklõdtek, és sokan vásárolták fel az 50.- Ft- 500 Ft-ig beárazott játékokat. A legnagyobb hozadéka a vásárnak pedig az volt, hogy azok a kisgyermekek is új játékhoz jutottak, akiknek ez nem oly könnyen adatik meg. Nagyon lelkesen készülünk a Mindentlátó Királylány címû elõadásra, valamint az adventi vásárra is. A kisgyermekkel pedig szeretnénk Karácsonyváró meghitt ünnepi mûsort készíteni a kedves szülõknek és családtagoknak, melyre szeretettel várjuk õket. Ég a gyertya ég, el ne aludjék Szíveinkbõl a szeretet ki ne aludjék. Ezzel a mottóval kívánunk minden családnak áldott, békés karácsonyi ünnepeket, és boldog újesztendõt! Süni csoportos Nóri és Kati óvó néni és Reni néni Fény - karácsony, jöjj közénk és itt maradj! Szép Karácsony, hozz nekünk új álmokat! A Katica csoportosok számára az Adventi idõszak a készülõdés jegyében fog telni. Szeretnénk emlékezetessé tenni az idei Karácsonyt, azok számára, akiknek kis mûsorunkat elõadjuk. December 17-én a Nyugdíjas klub tagjait szeretnénk megörvendeztetni. December 18-án az Idõsek Napközi Otthonának tagjai hallhatják, szívet melengetõ mûsorunkat. A Katicás szülõknek, december 19-én gyújtjuk meg a

4 4 Szülõföldem Téti Híradó Tél Folytatás a 3. Oldalról gyertyákat az adventi koszorún. December 20-án pedig az egész óvoda aprajának-nagyjának szeretnénk örömet szerezni elõadásunkkal. Lesz hát idõnk ráhangolódni az eljövendõ szép ünnepünkre, amit már nagyon várunk! Világos az ablak, arany szemmel néz rád Felfénylõ örömmel hullanak a szikrák, Csillagszóró játszik szemek mosolyognak Betlehemi éjben pásztorok dalolnak. Katica csoportos gyerekek, felnõttek. Halacska csoportunk õszi idõszaka is mozgalmasan telt. Szülõk segítségével szerveztünk egész napos családi kirándulást Pókvárra. Kerékpárral és autókkal mentünk, majd megtekinthettük a kastélyt, a kertet, a lovardát. A gyerekek nagy örömükre egy óriási nagy trambulint vehettek birtokukba. A kerti tavak is sok látnivalót kínáltak. Gyönyörködtünk a tavirózsa virágában, az úszkáló halakban, érdekes vízinövényekben, és a szép környezetben. Ebédünket a kastély teraszán fogyasztottuk el, majd a szülõkkel közös körjátékokat játszottunk. Délután folyamán a bátrabb gyermekek lovagolhattak, a félénkebbek megsimogathatták, ismerkedhettek a lóval. A fiúk nagy örömére egy szép veterán autót szemlélhettünk meg, majd a sok élmény után indultunk vissza az óvodába. Októberben a Vaskakas Bábszínház Hófehérke, avagy a Varázstükör krónikái c. elõadását tekinthettük meg Gyõrben. A gyermekeknek nagy élményt jelentett a busszal való utazás, a városi közlekedés, a nagy forgalom megtekintése. Ez az elõadás igazi színházi élményt nyújtott a gyermekeknek. Novemberben csatlakoztunk a nyuszi csoportos Márton-napi lámpás felvonuláshoz, amelyben a gyermekek és szüleik saját készítésû lámpással vettek részt. Halacska csoport Csiga csoport: szeptemberben 26-án vegyes életkorú kisgyermekekkel kezdtük a tanévet. A beszokás nehézségein túljutva szeptember végén, egy kis kiránduláson vettünk részt. Baromfiudvar látogatáson voltunk Lang Ferencék portáján. A gyerekek tapasztalatokat szereztek a különféle állatokról. Nagy élmény volt számukra, hogy õk etethettek, összeszedhették a tojásokat, és kisállatokat simogathattak. Sok élménnyel és tudással gazdagodva mindenki egy lúdtollal tért vissza az óvodába. A lúdtollal aztán az írást is kipróbáltuk. A szülõk szorgalmának köszönhetõen ismét 1. helyezést értünk el a papírgyûjtésben. Az érte kapott pénzen a csoportnak egyforma pólókat rendeltünk, ezzel is erõsítve az összetartozás érzését. Az õszi pápai úszásoktatáson 9 kisgyermek vett részt. Már most elkezdjük a készülõdést az ünnepekre. A szülõket közös adventi munkadélutánra várjuk. Sajnos mivel még nincs az óvodában helyben fõzés, a déli átjárás az iskolába jócskán felborítja napirendünket. A szervezési feladatok, öltözködés, séta miatt kevesebb idõ jut a játékra, és az egyéb tevékenységekre. A kisgyermekek érdekében reméljük, hogy ez a helyzet minél hamarabb megoldódik! Melinda, Timi óvó néni és Vera néni Hírek a Kiscsibe bölcsibõl. Szeptemberben 10 új és 3 öreg bölcsissel indult az évünk. A beszoktatás nehézségeinek leküzdése után mostanra elmondhatjuk, hogy mindegyik Kiscsibénk jól érzi magát nálunk. Elõfordul, hogy reggel sírósan indul, de ennek percek múlva már semmi nyoma. Ebben segítségünkre van a 3 nagy bölcsis is. Így az idei évünk teljes létszámmal indult. Jó nézni, ahogy játszanak, újra élik, mit csinált tegnap apa, anya, vagy éppen saját mondatainkat, mozdulatainkat halljuk, látjuk viszont. Nagyon beszédes kis csapatunk van; bármikor kaphatóak egy kis éneklésre, verselésre, mondókázásra. Könnyen, szívesen tanulnak, és a közös alkotások is egyre népszerûbbek. Öröm részt venni az életükben, figyelni, hogy napról-napra ügyesebbé válnak. Lassan már a télapóra készülünk, és majd adventra díszítjük környezetünket, és a lelkünket is. Kívánjuk, hogy minden családnak legyen ideje a meghitt, békés pillanatokra, mert ha belenézünk az ölünkbe kuporodó kicsi szemébe, rájövünk: a legtöbb mit adhatunk, a boldog, nyugodt gyermekkor. Áldott ünnepeket kívánunk: Marika néni, Adél néni, Viola néni Elrepültek a tavasz-nyár vendégeink Idén 2012-ben a szokottnál 1-2 héttel augusztus 20 elõtt elhagyta fészkét a két pár téti gólya. Az egyik pár a sziréna tetején a másik a Széchenyi utcában a villanyoszlopon egy felújított csládi ház sarkánál rakott fészket 2 évvel ezelõtt. A sziréna tetején lakóknak nem lett szaporulata. Feltételezések szerint két oka lehetett. Vagy a Takarék építése miatt, vagy az áramütés okozhatta, ugyanis júniusban az egyik leesett fészkérõl az út közepére. Életét Boros Zoltán és Dr. Kalmár János állatorvos mentette meg. Õk azonnal a gyõri állatkórházba szállították. Gyógyulása után szabadon engedték és visszatért fészkére. A Széchenyi utcában annak ellenére, hogy a család kérésére akadályt helyeztek a villanyszelelõk az oszlopra, ezt a gólya pár semmibe vette, felújították régi fészküket és két utódnak adtak életet. A család ígéretet kapott, hogy 2013-ban még a gólya pár érkezése elõtt áthelyezik fészküket egy másik oszlopra, hogy a házuk felújítását be tudják fejezni. A tétiek örülnek és gyönyörködnek a kecses járású madaraknak, de azt senki sem venné szívesen, ha házát piszkítanák. Védett madár, bántalmazása büntethetõ. Vonuláskor hosszú utat tesznek meg és sok elpusztul. Gyûrûzési eredményekbõl ismert, hogy az európai állomány két nyugat és kelet kapun keresztül hagyja el az országot augusztus hónapban a légáramlatokat kihasználva. A kelet európaiak, így a hazánkban fészkelõk is a Szuezi-öbölnél érik el Afrikát. Fészkelõ helyükre már január végén, február elején kezdenek visszatérni, hogy április elejére ide érjenek. Az elsõ éves gólyák egy része még nem tér vissza, ezek a nyarat a Közel Keleten töltik. Híradásokból tudjuk, hogy naponként madárfajok tûnnek el, pusztulnak el természeti katasztrófák és az emberek felelõtlensége miatt. Figyeljünk rájuk és védjük õket. Kiss Lászlóné

5 2012. Tél ei képviselõ-testületi ülés: Tét Város Önkormányzat Képviselõ-testülete a 92/2012. (VIII. 29.) határozata alapján, az évi LXV. tv. 16. (1) bekezdésében, valamint az évi LXXVIII. törvény 6. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az érvényben lévõ Településszerkezeti Tervét módosította. A módosítások megtekinthetõk Tét Város Polgármesteri Hivatalában. Tét Város Önkormányzat Képviselõ-testülete a 94/2012. (VIII. 29.) határozatában elfogadta a 2012-es év I. féléves pénzügyi gazdálkodásáról szóló beszámolót. Tét Város Önkormányzata képviselõ-testülete a 95/2012. (VIII. 29.) határozatában a Magyarország évi központi költségvetésérõl szóló évi CLXXXVIII. törvény 6. melléklet 2. pontja alapján (továbbiakban 6. melléklet) támogatási igényt nyújtott be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévõ önkormányzatok évi támogatására, a törvényben rögzített feltételek alapján. Tét Város Önkormányzat Képviselõ-testülete a 96/2012. (VIII. 29.) határozatában elfogadta a II. félévre vonatkozó munkatervet. Tét Város Önkormányzat Képviselõ-testülete a 97/2012. (VIII. 29.) határozatában elfogadta a szóbeli kiegészítésekkel együtt a es tanév pedagógiai munkájáról szóló beszámolót. Tét Város Önkormányzat Képviselõ-testülete a 98/2012. (VIII. 29.) határozatában elfogadta a szóbeli kiegészítésekkel együtt a as tanévre vonatkozó tantárgyfelosztást. Tét Város Önkormányzat Képviselõ-testülete a 100/2012. (VIII. 29.) határozatában elfogadta a as tanévre vonatkozó, a KKÁMK tagintézményei között kötendõ Együttmûködési Megállapodást, egyben felhatalmazta dr. Kukorelli László polgármestert az Együttmûködési Megállapodás aláírására Mórichida, Árpás, Rábaszentmiklós, Gyõrszemere, Rábacsécsény, Mérges, és Kisbabot települések polgármestereivel. Tét Város Képviselõ-testülete a 101/2012. (VIII. 29.) határozatában jóváhagyta az Együttmûködési megállapodást a települési és nemzetiségi önkormányzat között szeptember 5. képviselõ-testületi ülés: Tét Város Önkormányzatának képviselõ-testülete a 103/2012. (IX. 05.) határozatában úgy határozott, hogy az Oktatásinevelési környezet megújítása a Kisfaludy Károly ÁMK Tét városi intézményegységeiben beruházáshoz az NYDOP /A azonosító számú támogatási szerzõdésben foglalt támogatás kiegészítéseként e Ft 10 év futamidejû beruházási hitelt vett fel a MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt.-tõl a MFB Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Programban szeptember 26. képviselõ-testületi ülés: Tét Város Önkormányzat Képviselõ-testülete a 108/2012. (IX. 26.) határozatában kinyilvánította azon szándékát, hogy a évi CXC. törvény 97. (24) bekezdése b.) pontban foglaltak alapján a KKÁMK intézmény tekintetében a mûködtetést vállalja. Tét Város Önkormányzat Képviselõ-testülete a 110/2012. (IX. 26.) határozatában a vételi ajánlatot elfogadta és a Tét, külterület hrsz-ú ingatlan 80 m -ét Ft-ért átadta a Magyar Állam részére a Marcal jobb parti árvízvédelmi részöblözet árvízvédelmi biztonságának javítása megnevezésû KEOP /2F/ kódszámú projekt kivitelezésének céljára. Tét Város Önkormányzat Képviselõ-testülete a 111/2012. (IX. 26.) határozatában támogatta, hogy a gyenesdiási önkormányzati tulajdonú üdülõ 8315 Gyenesdiás Tulipán utca 3 bérleti szerzõdését december 31-ig meghosszabbítsa. Tét Város Önkormányzat Képviselõ-testülete a 112/2012. (IX. 26.) határozatában támogatta, hogy a Támogatási Okirat aláírásra kerüljön a TÁMOP /1 számú Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában 20 millió Szülõföldem Téti Híradó 5 Önkormányzati hírek forint elnyert támogatási összeggel pályázat tekintetében. Az alábbi kikötéssel: a 2012-es költségvetési évet nem terhelheti a pályázat, a leigényelt - a pályázat 25 %-áig, azaz 5 millió forint elõleg erejéig használhatja fel a pénzt október 19. képviselõ-testületi ülés: Tét Város Önkormányzat Képviselõ-testülete a 114/2012. (X. 19.) határozatában dr. Kukorelli László polgármestert felhatalmazta, hogy a Gyõr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatallal a Téti Járási Hivatal kialakításával kapcsolatosan a megállapodást a mellékletben rögzítettek szerint megkösse. A képviselõ-testület felkérte a polgármestert, hogy a megállapodásban nem szabályozott, de fontosnak tartott egyéb kérdések az Üzemeltetési Megállapodásban kerüljenek rögzítésre. Tét Város Önkormányzat Képviselõ-testülete a 115/2012. (X. 19.) határozatában jóváhagyta a Téti Járási Hivatal kialakítása érdekében a Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Többcélú Társulásával a Kistérségi Irodaház használatáról szóló megállapodás módosítását és egyben felhatalmazta dr. Kukorelli László polgármestert, hogy a megállapodást aláírja. Tét Város Önkormányzat Képviselõ-testülete a 116/2012. (X. 19.) Határozatában elfogadta a KKÁMK Alapító Okirat évi módosítását, egyben felhatalmazta dr. Kukorelli László polgármestert a módosítás aláírására Mórichida, Árpás, Rábaszentmiklós, Gyõrszemere, Rábacsécsény, Mérges, és Kisbabot települések polgármestereivel. Tét Város Önkormányzat Képviselõ-testülete a 118/2012. (X. 19.) határozatában felhatalmazta dr. Kukorelli László polgármestert, hogy a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer évi pályázati fordulójához csatlakozzon, az ahhoz szükséges Csatlakozási nyilatkozatot október 26-ig az Emberi Erõforrás Támogatáskezelõ (1381 Budapest, Pf. 1418) részére eljuttassa.. Bereczkiné Dr Kovács Piroska Rendeletek: Tét Város Önkormányzat Képviselõ-testülete a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 1/2011. (I. 27.) rendelet módosította a 9/2012 (VI.27.) önkormányzati rendelettel. Tét Város Önkormányzata Képviselõ-testülete Tét város településrendezési és szabályozási tervérõl szóló 25/2002. (XII.30.) számú rendeletet módosította a 10/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelettel. Tét Város Önkormányzat Képviselõ-testülete a évi költségvetésérõl szóló 3/2012. (II. 24.) rendeletet módosította a 11/2012.(VIII. 30.) önkormányzati rendelettel. A rendeletek a honlapon és a Polgármesteri Hivatalban a hirdetõtábláján a lakosság teljes terjedelmében megtekintheti.

6 6 Szülõföldem Téti Híradó Tél A járás a magyar közigazgatásban nem ismeretlen kifejezés, hiszen több évtizeden keresztül alkalmazták már. A jelenlegi járások kialakításánál a szakemberek figyelembe vették, a megye határok mellett a települések földrajzi elhelyezkedését is. A járások kialakításánál a döntés hozók igyekeztek fõként a vidéki emberek életét megkönnyíteni úgy, hogy rengeteg elintézendõ dolgokat január 1-tõl egy helyen és sokkal gyorsabban tudják majd végrehajtani. A 218/2012. (VIII. 13.) kormányrendelet 1. számú melléklete határozta meg a járási hivatalok székhelyét, valamint azt, hogy ezek illetékessége mely településekre terjed ki. A 19 megyében összesen 175 járás került kialakításra január 1. napjával. Ezek közül egy a Téti Járás, melyekhez az alábbi települések tartoznak: Árpás, Csikvánd, Felpéc, Gyarmat, Gyömöre, Gyõrszemere, Kisbabot, Mérges, Mórichida, Rábacsécsény, Rábaszentmihály, Rábaszentmiklós, Szerecseny, Tét. A járási rendszer kialakulásával a közigazgatás korszerûbbé válik, az ügyfelek számára kedvezõbb feltételek alakulnak ki azáltal, hogy az eddig önkormányzatnál intézett ügyek jó része január 1-tõl a járási hivatalban intézõdik. Az okmányirodai és a gyámhivatali feladatok a következõ évben teljes körben járási szinten kerülnek ellátásra. Az okmányiroda a járási hivatal szervezeti egysége országos hatáskörrel végzi tevékenységét. A szociális igazgatási feladatok megoszlanak a továbbiakban a képviselõ-testület, polgármester, települési jegyzõ és a járási hivatal között. A jegyzõ látja el továbbra is a foglalkoztatást helyettesítõ támogatás, a rendszeres Tét városa visszakapta járási székhely település rangját tól újra járási székhely Bölcsõdei és Óvodai Szülõi Munkaközösség - Köszönet A 2011/2012-es nevelési év elsõ teával várták a résztvevõket. Az a szülõi értekezletein minden kisgyerek, aki hozott magával egy óvodai és bölcsõdei csoportban rajzot az elõadásra, jutalmul lufit megválasztották a Szülõi és gumicukrot kapott! (Az Munkaközösség leendõ tagjait. összegyûlt rajzokból az oviban November elején, amikor elõször kiállítást rendeztünk.) találkozott a 17 lelkes anyuka, sok Szeretnék köszönetet mondani a tervvel vágtak neki az évnek. téti Bölcsõdei és Óvodai Szülõi Célkitûzéseik között szerepelt a Munkaközösség lelkes tagjainak, kisgyerekek bölcsõdei és óvodai akik már sokadik alkalommal környezetének szépítése, javítása, s z e r v e z t e k j ó t é k o n y s á g i a csoportokban folyó munka rendezvényt, mellyel erkölcsileg támogatása, segítése. Aztán a és anyagilag is támogatták az terveket tettek követték: színházi intézményünkben nevelkedõ elõadások, ovi-turi szervezése, kisgyermekeket. süti vásár adventi idõszakban és a Köszönöm és kívánom, hogy még városnapon. A jó és mozgalmas sokáig tartson ki ez a lelkesedés sorozat idén is folytatódott: ismét g y e r m e k e i k ú t j á n a k lezajlott a színházi elõadás a egyengetésében, a közösségért mûvelõdési házban, elõtte végzett munkájukban! süteménnyel forró csokival, Szeretettel: Ibolya óvó néni szociális segély, a lakásfenntartási támogatás valamint a méltányosság közgyógy ellátás feladatait. A képviselõ-testület hatáskörében marad az átmeneti és a temetési segély. A járási hivatal hatáskörébe kerül az idõskorúak járadéka, az ápolási díj, valamint a normatív közgyógy ellátás. Helyben marad többek között a helyi adózással kapcsolatos ügyintézés, a hagyatéki eljárás, a birtokvédelem, a telephely engedélyezés és üzletmûködés. A járási székhely Téten a, Fõ u. 94. szám alatt helyezkedik majd el (volt TSZ iroda), az okmányiroda továbbra is a Tét, Fõ u szám alatti épületben fogadja ügyfeleit. Elõreláthatólag év végétõl Téten is mûködni fog kormányablak, amely az ügyintézést még korszerûbbé teszi. A helyi Polgármesteri Hivatalból Széles Sándor Kormánymegbízott úr kérésének megfelelõen az elvégezendõ feladatokhoz arányosítva 8 fõ betöltött státusz és 2 fõ betöltetlen státusz álláshely kerül átadásra, a járási hivatalnak. Mi vár a helyi hivatalra? Ezt szeretnénk mindannyian megtudni. A megjelent jogszabályokból az nyilvánvaló, hogy néhány település adottságaiból adódóan hozzánk kell, hogy csatlakozzon, így egy közös hivatalt kell létrehoznunk a hozzánk csatlakozni kívánó településekkel. Választási lehetõségünk nincs, mert városunknak fogadnia kell a csatlakozni kívánó településeket. Elõreláthatóan lesz munka bõven, a jelenlegi feladatokat, munkaköröket át kell tekinteni, és felmérést kell végezni a csatlakozni kívánó önkormányzati hivatalokban arra vonatkozóan, hogy náluk, milyen mennyiségû munka folyik, mekkora létszámmal. A racionalizálás elkerülhetetlen lesz, a közös hivatal felállítása és mûködtetése pedig új kihívást fog jelenteni. Egy biztos, hogy a települések jelenlegi létszámaikat a felméréseket és az egyeztetéseket követõen nem tarthatják meg teljes létszámban. A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggõ törvények módosításáról szóló évi XCIII. törvény alapján a járási hivatalhoz átadásra kerülõ államigazgatási feladatok ellátásának biztosítására a Magyar Állam ingyenes használatában adtuk a Tét, Fõ u 94 számalatti ingatlan túlnyomó részét, továbbá a Tét, Fõ u 100 alatti okmányiroda ingatlanunkat. A törvény értelmében erre vonatkozóan, a képviselõtestület felhatalmazása alapján Polgármester Úr és a Kormánymegbízott Úr megállapodást kötöttek. Remélem a járási rendszer jól fog prosperálni, az ügyfelek gyorsabban és hatékonyabban kerülnek kiszolgálásra, a JÓ ÁLLAM a járási rendszeren keresztül legalább olyan jól fog mûködni, mint elõzõleg több mint 150 éven keresztül. Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyzõ Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek után járó egyszeri támogatás kifizetési formájának változása Tájékoztatom a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülõ gyermekek és fiatal felnõttek családjait, hogy az évente két alkalommal járó egyszeri támogatás (jelenleg 5800 Ft/fõ) kifizetési formája október 1. napjától változott. Az eddigi pénzbeli folyósítás helyett az év végén november hónapban esedékes támogatás már fogyasztásra kész étel, továbbá ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható Erzsébetutalvány formájában történik. A törvénymódosítás célja, hogy a jogosultak kizárólag gyermekükre fordíthassák a támogatás összegét. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylési feltételei nem változtak, a kérelmeket továbbra is a szülõ lakcíme szerinti polgármesteri hivatalnál kell benyújtani, azokról a jegyzõ dönt. Az Erzsébet-utalványokat a jogosultak a Polgármesteri Hivatal Házipénztáránál vehetik át, várhatóan november végéig. A pontos idõpontról a késõbbiekben tájékoztatjuk ügyfeleinket. Bereczkiné Dr. Kovács Piroska jegyzõ

7 2012. Tél A hazainak párja nincs! ugye milyen sokszor halljuk és használjuk mi magunk is ezt, a mára már közhelynek számító kijelentést? De mennyi igazság van benne! A kétkezi munkával, saját kertünkben megtermelt zöldség, gyümölcs a legzamatosabb, ezt talán mindnyájan így gondoljuk. Ennek megvalósításához azonban sokunknak sem ideje, sem lehetõsége nincs. Vagy egyszerûen csak nem ért hozzá. Pedig egyáltalán nem mindegy, hogy mi kerül a tányérunkba, milyen ételt adunk gyermekeinknek! Ebben tud most segítséget nyújtani a lakosságnak egy új kezdeményezés. A Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Többcélú Társulása 8 településén mûködik jelenleg a Belügyminisztérium támogatásával START-mintaprogram, melynek keretében mezõgazdasági munka növénytermesztés, állattenyésztés folyik közfoglalkoztatott személyekkel. A programban való részvétellel elsõdleges cél az alacsony iskolai végzettségûeknek helyben munkalehetõséget biztosítani, a helyi természeti és gazdasági adottságokat legmaximálisabban kiaknázni és felhasználni. Ezt figyelembe véve igyekszik minden település azt a termelési és elõállítási formát megvalósítani, amellyel a korábban parlagon heverõ önkormányzati földek egy kis ráfordítással, szakértelemmel és nem kevés odafigyeléssel bõ termést hozhatnak. A tradicionális gazdálkodási formákat megtartva az õsi hazai zöldségfajták, az õshonos haszonállatok eredeti termõ- és tenyész helyrõl kerültek beszerzésre. Ám ami a legfontosabb, ezek az élelmiszerek kevesebb vegyszermaradványt tartalmaznak, frissen, tartósítás nélkül kerülnek a piacra. A tájegység jellegébõl adódó sajátosságok, a helyi emberek által ismert és alkalmazott elõállítási módszerek segítségével az alapanyagokból feldolgozott termékek is készülnek. A teljesség igénye nélkül: savanyúságok, zöldség és gyümölcslevek, lekvárok, szörpök, mind-mind az adott település jellegét, íz világát, hagyományait tükrözik. A közfoglalkoztatási programban résztvevõ dolgozók tavasztól õszig, legjobb tudásuk szerint mûvelték a földet, takarították be a termést, gondozták az állatokat, hiszen ez a munka mindannyiuk számára tartós és biztos munkahelyet teremtett. A megtermelt zöldség és gyümölcs, az elõállított termékek egy része helyben került felhasználásra, a felesleget pedig folyamatosan értékesítik az önkormányzatok. Az áruk szélesebb körben történõ értékesítéséhez pedig a Többcélú Társulás, és a Szakmai Munkaszervezet nyújt segítséget. A Társulás vásárolt egy mobil elárusító Szülõföldem Téti Híradó 7 A jó bornak is kell a cégér! standot, melyet az Irodaház elõtti parkolóban (Tét, Fõ u. 94.) szeretnének felállítani. A Szakmai Munkaszervezet egy fõt foglalkoztat a munkaügyi központ támogatásával, aki a települések által elõállított termékek értékesítését végezné. Elsõ körben az önkormányzatok portékái kerülnének a polcokra, majd amikor már kiforrottá válik az értékesítés, az egyéb termelõk, elõállítók saját termékeit is szívesen bemutatnák és népszerûsítenék. Amennyiben igény lenne rá, az elárusítóstandot a különbözõ áruféleségekkel bármelyik településre el lehetne juttatni, egy-egy falunap, vagy helyi rendezvény alkalmával. Ezzel hozzájárulnának a hatékonyabb és gazdaságosabb értékesítéshez, hiszen így a településeknek nem kellene külön-külön embert foglalkoztatnia ezzel a céllal, hanem egy fõ közremûködésével, koordinálásával valósulna meg az értékesítés. Jelenleg ennek a szervezett keretek között történõ értékesítésnek a szakmai és hatósági Tíz ok, amiért érdemes helyi élelmiszert vásárolni 1.) A helyi termék vásárlása elõnyösen hat a lokális gazdaságra. 2.) A helyben termesztett zöldség, gyümölcs frissebb. 3.) A helyi élelmiszernek jobb az íze. 4.) A helyi zöldségek, gyümölcsök tovább érnek. 5.) A helyi termékek fogyasztása kevésbé szennyezi a környezetet. 6.) A helyi élelmiszer segít minket az évszakokkal harmóniában élni. 7.) Minden helyi termékhez tartozik egy helyi történet is. 8.) A helyi élelmiszerek kevesebb vegyszermaradványt tartalmaznak. 9.) A helyi termékek értékesítése hozzájárul a diverzitáshoz. 10.) Helyi termékek vásárlásával a saját környezetünket támogatjuk. (Forrás: elõkészítése folyik, hiszen nem elegendõ csupán a települések és termelõk lelkesedése, a jogszabályi elõírásoknak megfelelõen kell mindezt végezni. Folyamatosan bõvül a helyi termékek és termelõk névsorát tartalmazó adatbázis is, mely a Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak Többcélú Társulása honlapján a Sokoróaljai portálon Helyi termékek elnevezéssel bárki számára elérhetõ (www.sokoroalja.hu). A helyi termékek értékesítésének sikere nagyban hozzájárulna a kistérség 8 településén folyó START mintaprogram, valamint az ott megtermelt helyi termékek népszerûsítéséhez. A kistérség településein élõk megismerhetik a helyben, illetve a térségben elõállított helyi termékeket. A termékek ára kedvezõbb is, nem terheli a szállítás költsége, mivel azok nem több száz kilométert tesznek meg az elõállítótól a fogyasztóig. A jelentõs élõ munkát alkalmazó termesztéstechnológiának köszönhetõen pedig egészségesebb élelmiszerek kerülhetnek a kistérségben élõk asztalára és kímélhetjük környezetünket a termelés során. Friss élelmiszereket fogyaszthatnak a térségben élõk, valamint tudhatják, hogy mit esznek, megérezhetik az évszakok változásait, új ízeket próbálhatnak ki. Vásárlásukkal segíthetik a kistermelõket, saját közösségüket, támogatják a helyi gazdaságot és nem utolsó sorban, egészségesebbek lesznek. (Szalainé.P.A.) LÉLEK ÉS ÉLET... Teljes lelki élet zene nélkül nincs. Vannak a léleknek olyan régiói, melyekbe csak a zene világít be. A népek legendái isteni eredetûnek tartják. (Kodály) Ez volt a mottója Steszli Tibor karnagy vezényletével immár 19. alkalommal az Ifjúsági Fúvószenekar és zeneiskola énekkara által Advent elsõ vasárnapján adott koncertjének az Evangélikus templomban. A zenekart és a közönséget Dr. Lampért Edit az ev. egyház felügyelõje köszöntötte és meghívta a koncert utáni szeretet vendégségbe. E csodálatos délutánt még a zordra váltott idõjárás sem tudta elrontani. Köszönjük a tanár úrnak, Bánfi Lajos szervezõnek és minden fellépõnek. Kiss Lászlóné

8 8 Szülõföldem Téti Híradó Tél A Téti Polgárõr Egyesület hírei Tisztelettel megköszöni mindazoknak támogatását, akik az elmúlt évi szja 1%-át az egyesületnek ajánlották fel. Az így befolyt összeget, Ft-ot a szolgálathoz elengedhetetlenül fontos üzemanyag költségre fordítjuk. Egyesületünk 43 fõvel tõl ig, 986 óra éjszakai szolgálatot teljesített, és km-t ment szolgálata során. Szeptember hónaptól az iskolai idõszakban reggelente 7:00 órától- 8:00 óráig a Gyõri úti gyalogátkelõhelynél segítjük a gyalogosok, iskolások, és a kerékpárosok, balesetmentes átkelését a zebrán, a forgalom leállításával. Az új Polgárõr Törvény megváltoztatása miatt, a Téti Polgárõr Egyesület új Együttmûködési megállapodást kötött Gyõr-Moson-Sopron Megyei Rendõr-fõkapitánysággal, valamint Egyesületünk a Köztestületté alakult Országos Polgárõr Szövetség Tagjává vált. Egyesületünket továbbra is támogatásokból, és adományokból tudjuk fenntartani, ezért külön meg szeretnénk köszönni a következõ támogatóknak, akik ig támogatták az egyesületünket, de szívesen fogadunk további felajánlásokat: Tét város Önkormányzata, Téti Gumiszerviz, Baresz Autósbolt és Szerviz, Gyöngyi és Fia Kft, Pedró Pékség, Paár Imre, Kiss Tamás és Kiss Ferenc, Dr. Kukorelli László, Rendes Róbertné, Magyar Eszter, Nagy Anna, Marcali Gábor, Ackermann Lajosné, Bõsze Irén, Horváth Magdolna, Élõ Zoltánné, Szabó Ferenc, Nemes Tamás és családja, Papp Rudolfné, Czifrik Sarolta. Célunk a lakosság biztonság érzetének javítása, a polgárõrség és lakosság közötti jó viszony erõsítése. Vállaljuk ingatlanjaik õrzését, esküvõk, temetések, és egyéb rendezvények alkalmával. Tisztelettel kérjük, hogy aki teheti, segítse szervezetünk hatékony és eredményes mûködését, hisz még több támogatással többet tudunk járõrözni. A Téti Takarékszövetkezetnél vezetett számlaszámra várjuk az adományokat. Adószámunk: Elérhetõségeink, amelyek a nap 24 órájában hívhatók: 0620/ vagy 0620/ Web cím: Tisztelettel: Kránicz Ferenc elnök és be is tartotta az 1987-ben láthattunk a filmen egy-egy végzett 8.a osztály. 5 évvel osztálytársat óvodásnak majd e z e l õ t t í g é r e t e t t e t t e k felnõttnek. Mindenki élvezettel, egymásnak, hogy 2012-ben csodálkozással, mosolyt csalva ismét találkoznak. Még azok is arcukra nézték az ötletes munkát. eljöttek, akik az elõzõn nem A jelenlévõk: Auer Zsolt, Csapó Gábor, vettek részt. Köszönhetõen Kiss Csengei Attila, Fehérvári Angelika, Heninek, aki megszervezte a Fódi Viktória, Gecsei Kolos, Katona tartalmas, jó hangulatú estét István, Kereszt Izolda, Kiss Henrietta, november 10-én. A Kovács Tibor, Kukorelli László, Pálla fegyelmezett, mûvelt egykori Csaba, Pintér Edina, Pongrácz Tamás, o s z t á l y t a g j a i e g y m á s t Ruttmayer Zsuzsanna, Szász Anita, udvariasan meghallgatva Varga Henrietta. mondták el életük alakulását. Az osztályfõnöki óra befejeztével Heni büszkén mesélt várva-várt Angelika kedves szavakkal hívta meg a kislánya érkezésérõl. Dr. társait a Marcal parti vadászházba, ahol Kukorelli László jelenlegi hajnal 4 óráig mulatták az idõt kitûnõ polgármester is ennek az hangulatban, mint hallottam a nagy osztálynak volt tagja. Szerényen beszélgetések, sztorik fõszereplõje az utolsó padban foglalt helyet. Auer Zsolt volt. Rendkívül hangulatossá tette az Köszönöm, hogy meghívtatok, élmény osztályfõnöki órát Fehérvári volt köztetek lenni. Kívánok Nektek jó Angelika filmje, amit nagy egészséget, sok sikert családotokban és körültekintéssel, sok munkával magánéletetekben egyaránt. Kiss Lászlóné, Ilonka néni állított össze, óvodáskortól, 8. osztályig. Külön-külön is Ígéret szép szó Ismét arattunk! Tavalyi évben Arattunk nehéz elfogadni a zsûri döntését. címmel jelent meg cikk, a Több ítéleten is csodálkoztunk, a Jánossomorjai Rézfúvós mi gyerekeink között is volt Találkozó és Minõsítõ olyan, akit felül- vagy Hangversenyrõl. Idén alulértékeltek, az Adél érmét úgy harmadik alkalommal gondoljuk fényesebbre kellett szervezte meg a helyi volna csiszolniuk. Tavaly a 3. z e n e i s k o l a e z t a z korcsoportban nem volt indulónk, eredetileg megyei idén azonban Csizmazia Dávid versenynek szánt (kürt) elsõ, Merkó Géza eseményt, melyen a harmadik díjat kapott. Az idei megye 7 zeneiskolából 33 versenyt is sikeresen zártuk: 12 t a n u l ó v e t t r é s z t. díjból hatot elhoztunk. (A díjak Sopronból, Csornáról, másik majdnem felét, ötöt, F e r t õ d r õ l, ugyanazon tanár növendékei Mosonmagyaróvárról, nyerték meg.) Jánossomorjáról, Tétrõl, Érdekes, hogy az idei évben a illetve egy megyén kívüli gyõri zeneiskolából nem tudtak z e n e i s k o l á b ó l, eljönni, ugyanis nem tudták Komáromból érkeztek a biztosítani a zongorakíséretet. gyermekek. Ezek közül Pedig az idén 150 éves több város rendelkezik sok intézményben 18 zongoratanár generációra visszatekintõ van. A következõ évtõl, amikor az rézfúvós múlttal, mi mégis állam átveszi az iskolákat az eredményesek tudtunk önkormányzatoktól, ezen a lenni mellettük (elõttük). fronton is szigorításokat akarnak Az elmúlt évben több bevezetni, legalábbis papíron. tanulónkat feldobta a Nyilván ezt Gyõrben meg tudják siker, ezen felbuzdulva oldani, nálunk azonban, ahol még több, 14 növendékkel Tamás fiam kürtös végzettséggel i n d u l t u n k n e k i a el tudja látni ezt a feladatot évek megmérettetésnek. A óta, (megyei, országos verseny, gyermekeket arany-, t e r ü l e t i v á l o g a t ó, e z ü s t - é s b r o n z növendékhangverseny) lehet minõsítéssel jutalmazzák, hogy jövõre problémák adódnak. ezen belül a legtöbb Három óra kedvéért pedig tanárt p o n t s z á m o t e l é r t lehetetlen lesz találni. A 14 p r o d u k c i ó k a t tanulóból 6 az õ növendéke. különdíjakkal teszik Visszatérve a versenyre: é r t é k e s e b b é. E l s õ gratulálunk a gyermekeknek! korcsoportban ( Köszönjük a szülõknek a biztatást osztály) elsõ helyezést ért az otthoni gyakorlásra. Külön el Szabó Ákos Trisztán örültünk, hogy nagyon sok szülõ (tuba), második helyezést kísért el minket, szinte hazai Kiss Bianka Erzsébet pályát biztosítva. Reméljük, a (kürt), szintén arany szépen csillogó díjak még fokozatot kapott Nemes precízebb munkára sarkallják Boldizsár (tenorkürt), gyermekeinket, hogy jövõre Bognár Márton és hasonló, vagy még jobb Gombos Bence e r e d m é n y e k k e l (trombita). Második büszkélkedhetünk, hisz a korcsoportban (6. 7. vetélytársakban már buzoghat a osztály) elsõ helyezett bizonyítási vágy. Merkó Patrícia (kürt), Steszli Tibor harmadik helyezett Szabó Stella (tenorkürt) lett. Stella külön érdeme, hogy 6. osztályosként jó néhány 7. osztályoson felül tudott kerekedni. Arany fokozatot ért még el Makkos Dávid, Orbán Lóránd (trombita), Adorján András (tuba), Mohácsi Dániel (harsona). Ezüst fokozatot kapott Somlai Adél (trombita). Itt jegyezném meg, ez egy nagyon szubjektív mûfaj, sokszor

9 2012. Tél Szülõföldem Téti Híradó 9 Újra itt az évvége Nálunk, a tûzoltó egyesületnél az évvégéhez hozzátartozik a tûzoltónaptár kihordása is. Mire ezt az írást olvassák remélem a 2013-es naptár is mindenkihez eljutott már. Az idei évtõl kezdve a naptár mellé csekket már nem teszünk, mivel a naptáron is rajt van bankszámla számunk, így a támogatásukat arra el tudják juttatni. Aki a takarékban fizeti be támogatását annak a számlaszámunkat sem kell tudni, elég azt mondani, hogy a tûzoltók számlájára szeretne támogatást befizetni. A környezetet is védjük a papír takarékossággal. Az elmúlt év is bõvelkedett teendõkben ben 27 alkalommal vonultunk káresethez. A beavatkozások sok félék voltak, nagyobb részben tûzoltások, és kisebb számban mûszaki mentések. Volt lakástûz, avartûz, gabonatûz, baleset, segítségnyújtás a Gyõri Tûzoltóságnak. Sajnos a nyáron gépjármûfecskendõnk szivattyúja meghibásodott. A javításhoz szükséges legszükségesebb anyagok költsége meghaladta a félmillió forintot. Szeretném megköszönni azon személyek, és vállalkozások támogatását, akik segítettek e nagy összeg elõteremtésében. A javításnak köszönhetõen sokkal jobb lett szivattyúnk teljesítménye is. Májusban Kunszigeten területi tûzoltóversenyen, szeptemberben pedig Rábaszentmiklóson vizes gyakorlaton voltunk. Részt vettünk a városnapon is, a rendezvény biztosításával, valamint az iskolás csapat bemutatójával színesítette a programot. Várjuk még hasonló korú (10-14 év közötti) gyerekek jelentkezését, akik esetleg kedvet kaptak a Városnapon látottakhoz, és érdeklik õket a tûzoltós dolgok. Bátran jelentkezhetnek, nem fogják megbánni. Nyugodtan érdeklõdhetnek a már jelentkezett gyerekektõl. Ezen kívül jelentkezni lehet: Bõsze Gábornál a vagy a (ügyeletes telefonon), Varga Miklós Zsoltnál a telefonszámon. Ifjúsági kategóriába is lehet jelentkezni a 8. osztályból kimaradtaknak 18 éves korig. A tûzoltóverseny mindig májusban kerül megrendezésre, így jó volna, ha a jelentkezni szándékozók legkésõbb márciusig jeleznék szándékukat, hogy amikor az idõjárás engedi el lehessen kezdeni a versenyre való felkészülést. Szeretném megköszönni azok segítségét akik az elmúlt év során támogattak bennünket, a Téti Takarékszövetkezetben lévõ számú bankszámlánkra befizetett összegekkel, vagy a évi adójuk 1%-ával. A felajánlott adó 1 %-ból befolyt összeget tûzoltóeszközeink, védõfelszereléseink, és a szertár bútorzatának gyarapítására fordítottuk. Nemsokára újra itt lesz az adóbevallás ideje, kérjük a továbbiakban is támogassanak bennünket adójuk 1 %-ával is! Adószámunk: Amennyiben a naptárral vagy az egyesülettel kapcsolatban bármilyen észrevételük vagy kérdésük van, kérem a telefonszámon (Varga Miklós Zsolt) szíveskedjenek jelezni felém. A naptáron rajt vannak a fontosabb telefonszámok, melyeket szükség esetén hívni lehet. A múltban már kértük önöket, hogy az ügyeletes telefonunk számát (06-20/ ) tegyék bele mobiltelefonjukba, vagy vezetékes telefonjuk közelében helyezzék el, hogy szükség esetén bármikor hívni tudjanak bennünket. A téli idõszakban kérjük fokozottabban figyeljenek a tüzelésre és a gyúlékony anyagok tárolására, hogy a tûzeseteket elkerüljék. A közlekedésben pedig az utak síkosságára, és a rosszabb látási viszonyokra a balesetek megelõzése érdekében. Köszönetet mondunk minden kedves támogatónknak, hiszen nekik is köszönhetõ, hogy egyesületünk mûködni és fejlõdni tudott az elmúlt év során is. Kérjük továbbra is maradjanak mellettünk! Köszönjük, hogy támogatják munkánkat, hiszen hatékony mûködésünk közös érdek. Tét Város Minden Lakójának Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Eredményekben Gazdag Békés Boldog Új Esztendõt Kíván: Tét Város Tûzoltó Egyesülete nevében Varga Miklós Zsolt elnök Zsörtölõdés! Üldögéltem a játszótéri padon az asztal mellett, és néztem a kis unokám önfeledt játékát. Mellém telepedett két fiatal anyuka, akik az unokámmal hasonló korú gyermekeiket hozták ki. A gyerekek megtalálták egymást, mi meg természetes beszédbe elegyedtünk. Sok minden szóba került, többek közt a város ügyei, és hogy mennyire örülnek az iskola, óvodafejlesztésnek, a hamarosan nyíló Gyógyító Háznak, és természetes az új játszótérnek. Közben két tizenéves fiú telepedett a szomszéd asztalhoz, nekem talán fel sem tûnt volna, de az egyik anyuka felhívta a figyelmem: nézze, Feri bácsi a srácok most készítik a füves cigit! Na, még ilyet nem láttam, bár a nagyapám maga szokta sodorni a bagót. A fiúk lelkesen, elmerülten ügyködtek, majd mikor kész lett a mû lelkes pöfékelésbe kezdtek. Hogy tényleg füves cigit sodortak-e, azt nem tudom, ezért nem is szóltam nekik, mert még esetleg a szüleiktõl megkaphattam volna, hogy merem zaklatni a gyerekeiket. Azért rájuk szóltam: fiúk a játszótér nem dohányzó, erre szó nélkül távoztak. Jól megnéztem õket évesek lehettek. Kérdezem a beszélgetõ partnerektõl: jellemzõ ez a mai gyerekekre? Sajnos igen, az iskolás gyerekek ötven- hatvan százaléka rendszeresen dohányzik, és a dohányzók nagy része kipróbálta már a füves cigit is! Az pedig, hogy az iskolás gyerekek energia itallal kezdik a napot már nem is feltûnõ! Pedig az felnõttnek is méreg, nem egy gyereknek! Természetes nem akarom megróni a szülõket, mert õk valószínû semmit sem tudnak a csemetéik dolgairól, de ha valaki felhívja rá a figyelmüket megsértõdnek. Az én gyermekem? Az nem olyan, mert mindent megkap itthon! Csak azt nem tudja, hogy a szeretet helyett adott pénzt, a gyerekek cigarettára és energia italra költik. Felvetõdik bennem: ez a mai fiatalság? Mi lesz belõlük? Örök optimista vagyok, ezért nem akarok pálcát törni felettük, mert hasonló korunkban mi is elszívtunk stikában egy- egy bagót, és megkóstoltuk a bort is! De talán a szigorú nevelésnek, és a korai munkára szoktatásnak köszönhetõen hasznos emberekké váltunk! Bízom benne, hogy változik a világ, és ezek a magukkal most mit kezdeni nem tudó fiatalokra, értelmesen, és hasznosan eltöltött élet vár! Zsolnai Ferenc

10 10 Szülõföldem Téti Híradó Tél Dr. Kukorelli István életrajzi könyvének bemutatójához án mutatták be Gyõrben Kõvári Orsolya beszélgetései Kukorrelli Istvánnal a VÁLTÓÁLLÍTÓK KÖZÖTT címû önéletrajzi könyvét. A bemutatóra a gyõri Eszterházi-palota dísztermében került sor. Ebben a teremben közel 80 ember fér el, de most duplája szorongott, várva a könyv bemutatását, értékelését és a fõszereplõt, Tét díszpolgárát, aki mindig büszkén tétinek vallja magát és mindig örömmel jön haza. Az egyetem oktatói, a jogásztársadalom sok tagja, testvérei, rokonai, barátai Tétrõl és az ország más tájáról, hallgatói és sok-sok barát volt kíváncsi a könyvre, majd büszke arra, hogy dedikált példányt vihet haza. Dr. Szalay Gyula a Széchenyi Egyetem dékánja a házigazda õszinte örömével köszöntötte Kukorelli István egyetemi tanárt, tanszékvezetõt, aki a könyvet bemutató Dr. Bihari Mihály egyetemi tanár, alkotmánybíró úrral együtt sokat 50 éves osztálytalálkozó Októberben a Téti Fiatalok Szellemi és Testi Fejlõdéséért Alapítvány meghívására 50 éves osztálytalálkozóra érkeztek az iskola 1962-ben végzett egykori diákjai. A rendhagyó osztályfõnöki órán 28 tanuló vett részt, 16 diák az égi osztályteremben ünnepelt. A diáktársak felkeresték elhunyt tanáraik és osztálytársaik sírját és elhelyezték az emlékezés virágait, az osztályben pedig gyertya gyújtásával emlékeztek. A köszöntõ szavak után elkezdõdött a múltidézés. A résztvevõk meséltek magukról, családjukról, életük örömteli és szomorú eseményeirõl. Felemlegették a diákcsínyeket, a diákszerelmeket. Meghatottan hallgatták Garamfalvi Ottóné Molnár Anna tanárnõ találkozóra írt levelét.(részletek a levélbõl) Kedveseim! 50 év! Hosszú- hosszú idõ, a felejtésre alkalmas. Ti mégis rendhagyó módon- 5 évenként találkoztatok, így lettetek a Legösszetartóbb Osztály cím nyertesei. Van titka ennek? Igen! Balika Eszter és Gaál József osztályfõnökök összekovácsoló munkája mellett a Ti kitartásotok, az egymás iránt érzett szeretetetek, amit az idõ nem tudott kikezdeni. A szeretetet mertétek kimutatni - köszönet érte! Pedagógus napokon virágerdõvel (na és rózsaszirom- szõnyeggel) vártatok. Virágaitokat hosszú utazás után édesanyám sírjára tettem köszönetképpen. Eljöttem, de Ti minden találkozóra meghívtatok. Köszönöm! Köszönet a sok sok energiáért, ami tõletek indult el a gyakorlatlan, kezdõ tanár felé. Ez az indítás segített igazi tanárrá válnom a késõbbiekben. Köszönöm hogy voltatok, és vagytok nekem, a fehérhajú, sok-sok évet megélt embernek. Szeretettel Garamfalvi Ottóné. Az iskolai program után az ünneplõk megtekintették a múzeumot, majd a Kisfaludy Panzió éttermében folytatódott az est. A legösszetartóbb osztály fehér asztal mellett nosztalgiázott az együtt eltöltött boldog diákévekrõl. A szervezésben nyújtott segítséget az osztálytársak és a magam nevében Nagy Terinek, Kovács Sárinak, és Bokodi Lászlónak köszönöm. Rendes Róbertné szervezõ tett, hogy majd 150 év után Gyõrben ismét lehetõvé vált a jogászképzés és a kiemelt fõiskola egyetemi rangot kapott. A könyvet bemutatók közül Várszegi Asztrik püspök, pannonhalmi fõapát betegsége miatt nem tudott részt venni, de Rábai László a fõapát titkára felolvasta üdvözlõ és méltató írását. A sok elgondolkodtató és méltató sorokból kiemelendõ gondolat: Így amikor saját életérõl beszélget, akkor az emberrõl, mindegyikünkrõl is beszél, akik kortársai vagyunk. Igen, mert Õ a Bencés Diák szövetség elnökeként, itthon, a barátai között mindig Kukó, vagy egyszerûen csak Pisti tudott lenni és maradni. Dr. Bihari Mihály egyetemi tanár, alkotmánybíró a bemutató beszédét azzal kezdte, hogy Õ is leírta a mondanivalóját, mert ha fejbõl beszélne az, órákon át tartana. Számtalan közös élménye van Kukorelli Istvánnal, a hallgatóval, tanársegéddel, professzorral, alkotmánybíróval, baráttal, sporttárssal, és csupa nagybetûvel írva EMBERREL. Kukorelli István azon ritka emberek közé tartozik, akire azt mondjuk bölcs ember mondta Bihari Mihály. Nehéz idõkben is mértékadó volt minden gondolata, megingathatatlan az eszmeisége és megkérdõjelezhetetlen a szakmai felkészültsége és a szakma szeretete. Jó szívvel ajánlja mindenkinek ezt az olvasmányos, de mellette tanulságos és küzdelmes életregényt. Jó volt ott lenni és részt venni az ünnepen, a sok jó szándékú emberrel. A bemutató végeztével a Professzor úr leült és másfél órán át csak aláírt és aláírt. Este felhívtam telefonon és gratuláltam ehhez a szép eseményhez. Úgy fogalmaztam, hogy abban a 2-2,5 órában angyal szállt el az Eszterházypalota felett, mert azt a közvetlenséget, egymásra figyelést, derût és boldogságot, ami ott és akkor volt tapasztalható nagyon ritkán érezheti az ember ebben a felgyorsult és elanyagiasodott világban. Szabó Ferenc

11 2012. Tél Tisztelt Tétiek! Így az év vége felé talán mindenki számot vet az elmúlt év eseményeivel, amelyben értékeli tevékenységét, felülvizsgálja döntéseit. Most én is ezt teszem, hogy beszámoljak Önöknek az ebben az évben történtekrõl, és némi visszaemlékezéssel újra átéljük azt a sok élményt amiben részünk volt. Az idei év ismét mozgalmas volt számunkra, és sajnos egy tragédia is történt, amely mellett nem mehetünk el szó nélkül. Szeretett Karcsink eltávozott közülünk. Mint azt Önök is bizonyára tudják, a Hajnalcsillag Dalkör a Karcsinak köszönheti létezését, hiszen 2006-ban az Õ á l d o z a t o s m u n k á j á n a k eredményeként alakultunk meg. Elõre látta azt, hogy a régi dalos hagyományokat fel kell támasztani, a népdalok éneklésére, hallgatására egyre nagyobb az igény. Látta azt is, hogy egyesületként kell tovább mûködni, Szülõföldem Téti Híradó 11 A 2012-es év a Téti Hajnalcsillag Dalkör életében Az õsz szép eredményeket hozott a Csillagfény Téti Majorette számára Ebben az évben i s megrendezésre került a Megyei Szövetség által a T e r ü l e t i v e r s e n y ü n k. Rédén, egy kis bakonyi faluban mérhettük össze tudásunkat. A v e r s e n y r e egyéni, páros és sporttwirling k a t e g ó r i á b a n nevezhettünk. M á r a n y á r i táborunkban kezdtük el a felkészülést. A kitartó munka és szorgalom meghozta a gyümölcsét. Két elsõ, három második, egy harmadik, két negyedik és két hetedik helyezéssel térhettünk haza. Az eredményeknek nagyon örültünk, habár nem mindenhol értettünk egyet a pontozással. Ez sajnos mindig így van, mert ahol emberek pontoznak, az szubjektív, mindenkinek más tetszik. Ez azonban nem vette el kedvünket, tovább folytatjuk a munkát, hogy legközelebb még jobbak legyünk. Ebben az évben már nem lesz több megmérettetés, tavasszal kezdõdnek a versenyek és fellépések. Így van idõnk a munkára, tanulásra, gyakorlásra. Ezt az évet december 7-én délután egy kis mikulási ünnepséggel zárjuk, ahol a legsikeresebb számainkat mutatjuk be a hiszen a vidéki fellépések másképpen nem finanszírozhatók. Nagyon sok mindent tett értünk. Karcsinak sokat köszönhet városunk és benne Dalkörünk. Mint már említettem, az idei évben is sok fellépésen vagyunk túl, voltunk például: Gyõrszentivánon, Gyarmaton, Rábapatonán. Több, helyben megrendezett gála szervezésében tevékenyen részt vettünk, vagy aktív szereplõi voltunk. A júniusban megrendezett 3. Dalos Találkozó résztvevõi, még most is felhívnak, hogy mikor rendezzük a következõt. A novemberi Önálló Est - mely immár a hatodik a sorban, nagy tetszést aratott a közönségünknek. Ki kell emelnem, két rangos megmérettetést, melyen októberben vettünk részt. Az elsõ, a Népek tánca, népek zenéje rendezvény, amely egy országos verseny regionális elõdöntõje v o l t, a h o l t o v á b b j u t o t t u n k a középdöntõbe. Anyagi nehézségekkel küszködve, a Szegedre utazást nem vállalhattuk, hiszen számolva a felmerülõ költségekkel, dalkörünk minden tagjára nagy kiadást jelentett volna. A második, a KÓTA által szervezett országos népzenei minõsítõ, ahol a nagyon színvonalas csoportok mellett szoros versenyben sikerült a már 2 évvel ezelõtt megszerzett ezüst Csillagfény Tét Majorettek minõsítést megvédenünk. Szükségünk van az ilyen fajta megmérettetésekre, hiszen dalkörünk felkészültségét bizonyíthatjuk az elért díjjakkal. Köszönet mindezekért Hajnal Nikolettnek, Németh Jánosnak, és nem utolsó sorban a dalkör minden egyes tagjának, hiszen úgy gondolom, fegyelem, összetartás, és az összetartozás érzése nélkül ezek az eredmények nem lennének most felsorolhatók. A visszatekintés után a jövõbeni feladatokra kell koncentrálnunk, ha lehet még nagyobb megértéssel egymás iránt. Jelenleg, a december 22-én a katolikus templomban tartandó Adventi zsoltáréneklésre készülünk, melyre ezúton is szeretettel meghívok minden érdeklõdõt. A jövõ évben, az immár h a g y o m á n y o s n a k m o n d h a t ó dalkörtalálkozó és önálló est mellett, áprilisban szeretnénk megrendezni a Kereszt Kálmán emlékestet. Továbbra is keressük annak lehetõségét, hogy még több rendezvényen énekelhessünk, ezáltal egyre többen ismerhessenek meg bennünket. A Téti Hajnalcsillag Dalkör tagjai nevében, mindenkinek békés boldog karácsonyt, és boldog új évet kívánok: Lakatos György Mikulásnak, majd egy kicsit játszunk és táncolunk. Meg szeretném köszönni mindazoknak, akik adójuk egy százalékával támogatták egyesületünket Ft jött a számlánkra, amibõl ruhaanyagot vásároltunk. Továbbra is várjuk segítségüket, adószámunk: Köszönöm az Önkormányzatnak és a Képviselõ Testületnek támogatását és mindazoknak, akik segítik munkánkat. A közeledõ ünnepek alkalmából az egyesület minden tagjának, hozzátartozójának és a város minden kedves lakójának áldott, békés karácsonyi ünnepeket és sikerekben, eredményekben gazdag boldog új évet kívánok. A vezetõség nevében Czifrik Sarolta vezetõ Az õszi versenyen résztvevõk és helyezéseik: Benki Mónika egyéni 4., Horváth Tímea egyéni7., Papp Barnara egyéni 7., Szalay Bgglárka két bot kategória 2., Sallai Barbara két bot kategória 3., Páros kategóriában: Benki Mónika-Sallai Barbara 2., Pomponos kategóriában: Szalay Boglárka 4., Hunyadvári Klaudia 2., Drobina Hajnalka Szabó Gabriella Szabó Viktória trióban 4. helyezést értek el. Sporttwirling 13 elem: Benki Mónika 1., Párosban: Benki Mónika- Sallai Barbara 1.Gratulálunk, csak így tovább!

12 12 Szülõföldem Téti Híradó Tél Nincs karácsony bejgli nélkül Hópihe-szárnyon száll az idõ, ünnepi díszben áll a fenyõ. Készül a bejgli, a sok jó falat, itt a Karácsony a kertek alatt. szól a vers, amivel már a Karácsony kopogtat az ajtónkon. Bizony ismét közelegnek az ünnepek és ki az, akinek nem egybõl a meleg családi légkör és a finomabbnál finomabb ételek jutnának eszébe ilyenkor. Ha karácsony, akkor bejgli, hisz ez az a sütemény, ami nem hiányozhat egyetlen ünnepi asztalról sem azóta, hogy az 1400-as években Sziléziából indulva a 19. század második felére hazánkban is ismertté vált. Míg sokan arra esküsznek, hogy az otthon igazi ízeit csupán a házi készítésû süteményekkel varázsolhatjuk asztalunkra, addig ma már az erre különösképpen odafigyelõ Pedró pékségben is megtalálhatjuk azokat az értékeket és ízeket, melyek mindnyájunk számára ugyanolyan fontosak. Immáron 10 éve gyúrjuk a saját bejglinket, melynél különösen fontos számunkra, hogy a vásárlók minden alkalommal prémium minõséget vigyenek haza családjuknak. Ezért is tökéletesítjük azt évrõl évre a tapasztalatok és vélemények alapján vezet be minket a bejgli készítés rejtelmeibe Vajda Péter, a Pedró Pékség alapítója és vezetõje. Alapanyagainkat gondosan választva, az ízesítéshez használt diót és mákot minden esetben környékbeli õstermelõktõl vásárolva ügyelünk az omlós tészta és a minél több töltelék arányára, hogy vevõink és családjuk elégedetten és boldogan tölthessék az ünnepet. Az évek múlásával ezen a területen is találkozhatunk újításokkal és, ha kellõképp befogadóak vagyunk ezekre az újdonságokra, akkor a hagyományos diós és mákos ízek mellett meggyes-mákossal vagy akár tönkölyös bejglivel is találkozhatunk a pékség polcain. Merjünk hát ismerkedni az új ízekkel, de ha a tradicionális mellett is tesszük le a voksunkat, se halasszuk az utolsó pillanatokra a bejgli vásárlást. A Pedró pékségben már december elején válogathatunk és, ha már most végigkóstoljuk a kínálatot, biztosan megtaláljuk azt, amivel az idei Karácsonyt is felejthetetlenné tehetjük szeretteink körében. Térjenek be hozzánk Téten, a Fõ út 18. szám alatt! Áprily Lajos: Karácsony-est Angyal zenéje, gyertyafény kincses kezem hogy lett szegény? Nem adhattam ma semmi mást, csak jó, meleg simogatást. Mi gyõzött érdességemen? Mitõl csókolhat úgy kezem? Simogatást mitõl tanult? Erembe Krisztus vére hullt? Szemembe Krisztus-könny szökött? kinyúló kézzel kérdezem. Áldott vagy a kezek között, karácsonyi koldus-kezem. Áldott, békés ünnepeket kívánok a Diabétesz klub tagjai nevében! Szeretettel várjuk új klubtagok jelentkezését az új esztendõben is. Tisztelettel: Nagy Béla Március óta, hosszú ideje húzódott a dolog, de végre megnyertük a TIOP-os pályázatunkat! Pályázó neve: Tét Város Önkormányzat Projekt megnevezése: Gutenberg-galaxis a XXI. században - Információs szolgáltatások feltételeinek kialakítása és fejlesztése Tét városi könyvtárában az esélyegyenlõség és a tudás szolgálatában. Kitörési pont: Tudomány - Innováció Program Pályázat neve: Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztése - "Tudásdepó Expressz" Forrás megnevezése: ERFA Beruházás helye (régió): Nyugat-Dunántúl Beruházás helye (megye): Gyõr-Moson-Sopron Beruházás helye (helység): Tét Megítélt összeg: HUF Támogatás aránya: 100 % Támogatási döntés dátuma: Köszönet mindenkinek, akik tevékenyen segítettek a pályázáskor és segíteni fognak a megvalósításban! Külön köszönet Fodor Pálné, Csécs Katalinnak igazgatóhelyettesünknek "pályázati menedzserünknek"! Katona Szabolcs Szülõföldem Téti Híradó Kiadja: Tét Város Önkormányzata (9100 Tét, Fõ utca 88.) Lapszerkesztés: Vámosiné Wurm Mária; Katona Szabolcs Szerkesztõség: 9100 Tét, Mûvelõdési Ház, Fõ utca 80. Telefon: Megjelenik: negyedévenként, 1400 példányban Nyomdai munkák: Palatia Nyomda, Gyõr

Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 4. szám 2011. tél

Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 4. szám 2011. tél Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 4. szám 2011. tél Pár hét és újra legkedvesebb, legmeghittebb ünnep érkezik el mindannyiunk otthonába. Az ünnep, amit áhítattal várunk és amitõl oly sokat remélünk:

Részletesebben

Áldott, békés és szeretetteljes karácsonyt és sikerekben bõvelkedõ új esztendõt minden kedves olvasónak!

Áldott, békés és szeretetteljes karácsonyt és sikerekben bõvelkedõ új esztendõt minden kedves olvasónak! Téti Híradó Városi Folyóirat XII. évfolyam 4. szám 2007. december Áldott, békés és szeretetteljes karácsonyt és sikerekben bõvelkedõ új esztendõt minden kedves olvasónak! Nehéz év van mögöttünk, talán

Részletesebben

Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 3. szám 2011. õsz

Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 3. szám 2011. õsz Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 3. szám 2011. õsz Tisztelt Városlakók! Tét várossá nyilvánításának 10. évfordulóját ünnepeltük 2011 augusztusában. Az itt élõk régi vágya egy évtizede teljesült,

Részletesebben

Kistérségi Gyógyítóház

Kistérségi Gyógyítóház Téti Híradó Városi Folyóirat XV. évfolyam 2. szám 2010. Nyár Kistérségi Gyógyítóház alapkövének ünnepélyes letételére került sor 2010. június 4-én a volt Süke iskola helyén. Tét Város Önkormányzata pályázatot

Részletesebben

II. Óvodás Motoros Felvonulás 2015. június 6-án került megrendezésre második

II. Óvodás Motoros Felvonulás 2015. június 6-án került megrendezésre második Téti Híradó Városi Folyóirat XXI. évfolyam 2. szám 2015. Nyár II. Óvodás Motoros Felvonulás 2015. június 6-án került megrendezésre második alkalommal az Óvodás Motoros Felvonulás.A megnyitó után a gyerekek

Részletesebben

Múzeumi jubileum. Téti Híradó Városi Folyóirat XIX. évfolyam 1. szám 2014. tavasz

Múzeumi jubileum. Téti Híradó Városi Folyóirat XIX. évfolyam 1. szám 2014. tavasz Téti Híradó Városi Folyóirat XIX. évfolyam 1. szám 2014. tavasz Múzeumi jubileum Tíz éves a helytörténei kiállítás Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács pályázati támogatásával felújított Boros

Részletesebben

Az új kenyér ünnepe Téten

Az új kenyér ünnepe Téten Államalapító királyunkat és az új kenyeret ünnepeltük 2 0 1 2. augusztus 20- án megtartott ü n n e p i megemlékezésen a kettõskeresztnél. Augusztus 20-a az egyik legõsibb magyar ünnep, Szent István király

Részletesebben

Új helyen a Kisfaludy Emlékkiállítás!

Új helyen a Kisfaludy Emlékkiállítás! Téti Híradó Városi Folyóirat XVII. évfolyam 1. szám 2012. tavasz Új helyen a Kisfaludy Emlékkiállítás! 2010. évben Karácsony elõtt beszélgettem Nagy Mihály úrral, aki akkor elmondta nekem, hogy amennyiben

Részletesebben

Tájékoztató testületi ülésekről

Tájékoztató testületi ülésekről A DESZKI FALUNKÉRT EGYESÜLET LAPJA www.falunkert.hu XXV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2015. JANUÁR Falukarácsony 2014. Az év vége természetesen a Karácsony és a Szilveszter jegyében telt. Karácsonyozott az iskola,

Részletesebben

Meghallgatott imádság - Henti Viskendi

Meghallgatott imádság - Henti Viskendi X. évfolyam 7. szám 2005. december.. kapcsolat Montaigne írta az Esszék-ben: A legnagyobb dolog a világon, megelégedni tudnunk mindmagunkkal. Ezt persze nem a lusta, a tevéstől magát távoltartó, hanem

Részletesebben

Itthon vagy - Magyarország, szeretlek

Itthon vagy - Magyarország, szeretlek Itthon vagy - Magyarország, szeretlek Papos Község Önkormányzata 2013. szeptember 28-29-én rendezte meg az Itthon vagy - Magyarország szeretlek - hétvégét, melynek keretein belül szombaton szabadtéri szüreti

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ BERHIDA XXI. évfolyam 2. szám 2014. március Városi Önkormányzat lapja 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE A hosszú, hideg téli napok után mindenki alig várja, hogy tavasz legyen. Évezredek óta

Részletesebben

2014. január www.zsambek.hu ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA

2014. január www.zsambek.hu ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA 2014. január www.zsambek.hu Interjú dr. Malik Dean jegyzôvel Közbiztonsági hírek Betlehemi láng köszöntése Zsámbékon Bölcsôdei, óvodai, iskolai adventi

Részletesebben

Őri Hírek ŐRISZENTPÉTEREN ÉLŐK LAPJA. Szívem csengő

Őri Hírek ŐRISZENTPÉTEREN ÉLŐK LAPJA. Szívem csengő III. évfolyam 4. szám 2014. december 1 ŐRISZENTPÉTEREN ÉLŐK LAPJA Tartalomból Közmeghallgatás Házunk tája - Önkormányzati hírek Újraválasztották az elnököt Sokan, sokféleképpen emlékeztek Fesztiválváros

Részletesebben

Saj (t) ó~szögedről. 2013. július XVII. évfolyam 2. szám A ZENE ÜNNEPE. 2012. július 27. (szombat) 18 30 Művelődési Ház előtti tér

Saj (t) ó~szögedről. 2013. július XVII. évfolyam 2. szám A ZENE ÜNNEPE. 2012. július 27. (szombat) 18 30 Művelődési Ház előtti tér Saj (t) ó~szögedről 2013. július XVII. évfolyam 2. szám Tartalom Összefoglaló a testületi ülésekről.. 2 Anyakönyvi hírek...... 4 Megadom a szót..... 4 Beruházások-fejlesztések-karbantartások. 5 Projektzárás...

Részletesebben

VII. évfolyam, 2. szám 2011. december. őrizni működőképességünket. A támogatást a felhalmozódott számlatartozásainkra,

VII. évfolyam, 2. szám 2011. december. őrizni működőképességünket. A támogatást a felhalmozódott számlatartozásainkra, VII. évfolyam, 2. szám 2011. december Önkormányzat hírei Tisztelt Tiszaszentimreiek, Újszentgyörgyiek! Eseményekben gazdag időszakról számolhatunk be Önöknek egy ünnepi dupla számmal. A lakosság kérdez...

Részletesebben

Egészségház-avató. Elsősök beíratása. Tartalom. Változás a művelődési. közmeghallgatást. február 14. 2012. február

Egészségház-avató. Elsősök beíratása. Tartalom. Változás a művelődési. közmeghallgatást. február 14. 2012. február 2012. február Tartalom Építsünk együtt játszótereket! 3. oldal Erdélyi barátaink színjátszó estje 3. oldal EGY-HÁZra találtak a reformátusok 4. oldal Egy különleges nap 5. oldal Óvodai beíratás 5. oldal

Részletesebben

KARÁCSONY 2010. HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. DECEMBER HÓ, 11. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 160,- FT

KARÁCSONY 2010. HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. DECEMBER HÓ, 11. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 160,- FT HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. DECEMBER HÓ, 11. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 160,- FT KARÁCSONY 2010. Mozgásba jött a társadalom kicsinye és nagyja egyaránt. A gyermekek megfogalmazták igényüket, kérésüket.

Részletesebben

Múltunk Új sorozat indul a Pándi Tükörben 23.

Múltunk Új sorozat indul a Pándi Tükörben 23. Múltunk Új sorozat indul a Pándi Tükörben 23. 1941 Helyi közéleti periodika 2013. július 22. évfolyam/ 2., 85. szám NYÁR 28 oldal Ára: 180 forint Kontakt: panditukor@gmail.com Kiadja: Pánd Községi 1275

Részletesebben

Rólunk, nekünk... A Vadmadárkórház rajzpályázat sukorói nyertesének, Beta Emesének rajza. Címe: A költés IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2012 ŐSZ - TÉL

Rólunk, nekünk... A Vadmadárkórház rajzpályázat sukorói nyertesének, Beta Emesének rajza. Címe: A költés IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2012 ŐSZ - TÉL IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2012 ŐSZ - TÉL Rólunk, nekünk... A Vadmadárkórház rajzpályázat sukorói nyertesének, Beta Emesének rajza. Címe: A költés Önkormányzati hírek Állattartási szabályok Szeretettel

Részletesebben

Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XVIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2013. DECEMBER

Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XVIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2013. DECEMBER Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XVIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2013. DECEMBER Áldott és Békés Karácsonyi Ünnepeket és eredményekben gazdag Új esztendőt kívánunk Sárrétudvari minden lakójának! Sárrétudvari

Részletesebben

FORUM MARTINI 2014 /12. 02. oldal 03. oldal KARÁCSONY. 16. oldal ADVENTI VIRÁGKOSZORÚK POLGÁRMESTERI SOROK

FORUM MARTINI 2014 /12. 02. oldal 03. oldal KARÁCSONY. 16. oldal ADVENTI VIRÁGKOSZORÚK POLGÁRMESTERI SOROK MARTONVÁSÁR VÁROS LAPJA FORUM MARTINI XXIII. évfolyam 12. szám 2014. december 15. 2014 /12 02. oldal 03. oldal KARÁCSONY POLGÁRMESTERI SOROK 16. oldal ADVENTI VIRÁGKOSZORÚK Lelkészeink és plébánosunk gondolatai

Részletesebben

Gégény Község Képviselő-testülete minden gégényi lakosnak Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet Kíván!

Gégény Község Képviselő-testülete minden gégényi lakosnak Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet Kíván! Helyi Közéleti Lap XVI. évfolyam. 2. sz. 2011. december MOTTÓ "Ez a föld a földem Ez a föld a földed Itt minket várnak És ránk köszönnek Ez a ház a házam Ez a ház a házad Itt minden a miénk: BARÁTAIM."

Részletesebben

100. éves születésnap! 100 éves Ercsi legidősebb polgára.

100. éves születésnap! 100 éves Ercsi legidősebb polgára. jan2013_layout 1 2013.01.14. 9:45 Page 1 www.ercsi.hu Hoffmann Margit élt 90 évet A jó harcot megharcoltam, a pályát végig futottam, a hitet megtartottam. Most készen vár az igaz élet koronája, melyet

Részletesebben

Őri Hírek ŐRISZENTPÉTEREN ÉLŐK LAPJA Ára: 200,-Ft, az őriszentpéteri családoknak ingyenesen juttatjuk el.

Őri Hírek ŐRISZENTPÉTEREN ÉLŐK LAPJA Ára: 200,-Ft, az őriszentpéteri családoknak ingyenesen juttatjuk el. 2013. március 28. 1 ŐRISZENTPÉTEREN ÉLŐK LAPJA Ára: 200,Ft, az őriszentpéteri családoknak ingyenesen juttatjuk el. Tartalom A jel gondolatok húsvéthoz Iskolai szülői szervezet Önkormányzati tervek a költségvetés

Részletesebben

A költészet napja Perkátán Jókai Annával

A költészet napja Perkátán Jókai Annával XXIII. ÉVFOLYAM, 2013. 4. SZÁM ÁPRILIS A költészet napja Perkátán Jókai Annával Április 11-én igazi irodalmi hírességgel ünnepelhettük meg a költészet napját. Jókai Anna, az élõ klasszikus, Kossuthdíjas

Részletesebben

Tisztelt Téti Polgárok!

Tisztelt Téti Polgárok! Téti Híradó Városi Folyóirat XV. évfolyam 3. szám 2010. õsz Tisztelt Téti Polgárok! Az a kisgyermek, aki akkor lépett az elsõ osztályba, amikor polgármester lettem, ma az egyetem vagy fõiskola hallgatója,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 27-én megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 27-én megtartott üléséről. TÉT VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9100 Tét, Fő u. 88. 175-22/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 27-én megtartott üléséről. 2 TÉT VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Részletesebben

zus arra intette tanítványait,

zus arra intette tanítványait, Lellei XXII. évfolyam 12. szám Újság 2013. december A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát. A halál árnyékának földjén lakókra világosság ragyog. (Ézsaiás 9,1.) A Biblia tanítása szerint az

Részletesebben

Zászlófelvonás. Szolidaritás a székelyföldi magyarokkal. A 865-ik születésnapon Kerepes története karácsonyra

Zászlófelvonás. Szolidaritás a székelyföldi magyarokkal. A 865-ik születésnapon Kerepes története karácsonyra Zászlófelvonás Szolidaritás a székelyföldi magyarokkal A Kerepesi Polgármesteri Hivatal homlokzatára 4 zászló - magyar, székely, német és szlovák - került elhelyezésre. A február 14-én délután két órakor

Részletesebben