51. Pilinszky János: Karácsonyi gondolatok. Szilágyság/51.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "51. Pilinszky János: Karácsonyi gondolatok. Szilágyság/51."

Átírás

1 Szilágyság/ december december Ára: 1,1 lej TÁMOGATÁSÁVAL Pilinszky János: Karácsonyi gondolatok (részletek) * Egész létünk a szeretet isteni túlkapásainak a drámája. Ennek a drámának áll mintegy centrumában a megtestesülés titka az isteni ártatlanság makulátlanul tiszta jegyeivel. Így a teremtõ lemondás jegyében a karácsony egyszerre az egész teremtés elfogadásának és szeretetben való fölülmúlásának az ünnepe. Isten szeretete és szabadsága a valóságos helye: innét univerzalitása. Ezért, hogy jó hírével mindent bevilágít, hogy térben és idõben minden ami szép és igaz tudva, nem tudva feléje mutat, s méltán meríthet világosságot belõle. De mint a szívünkben lakó isteni szikra, tiszta szeretet: a megtestesült Isten is csak szinte észrevétlenül léphetett közénk. Igaz: kicsiny, mérhetetlenül kicsiny fény ez de reális. Ugyanaz a szelídség, mely engedelmességre bírta a teremtett univerzumot, és gyengédségének erejével a kereszt vereségén túl meggyõzte a világot. A karácsonyi bölcsõben a kisdedek ártatlanságával fekszik ez az ártatlan Isten, kinek szeretete soha többé nem hagyja nyugton szívünket. Békéje örök kísértõje minden békétlenségnek, szelídsége minden 3. oldalon Lehetõségek és kényszerek A jelenlegi helyzetben csak kényszermegoldást jelentene egy kisebbségi kormány, ez ugyanis nem ajánlatos egy válsággal terhelt idõszakban háborúságnak. A karácsonyi ünnep külsõsége mit se ér e tiszta, ártatlan és egyetemes szeretet nélkül. Vajon valaha is meg fogja teremni valódi gyümölcseit közöttünk? * Tudjuk, a karácsony a szeretet ünnepe. Az ajándékozás gesztusának is ez az értelme: önmagunkat, önmagunknak egy részét ajándékozzuk, adjuk oda másoknak. De ez a jelképes gesztus akkor valódi, ha nem marad puszta jelkép. Azaz, ha minél teljesebb az odaadásunk, s ha teljes emberségünk, minden képességünk, s minél tudatosabban vesz részt benne. Csak így kerülhetjük el a csodálatosan harmonikus ünnep nemegyszer zavaró kísérõit, azt, hogy a három nap pillanatra se váljék terhessé vagy akár unalmassá. Mert a szórakozás természete, hogy kiapad, egyedül a szeretet találékonysága kifogyhatatlan. A karácsony úgy érkezik meg minden esztendõben, mint maga a decemberi hónap, havával és téli gondjaival, költészetével. Akár a telet, mintha az ünnepeket is elegendõ volna rábíznunk a csillagok járására, hogy a nagy égi mechanizmus engedelmesen, évrõl évre meghozza számunkra. De ez nem így van. Az ünnep nem csak ránk köszönt, az ünnepet ki is kell érdemelnünk. Következõ lapszámunk december 30-án jelenik meg. Ebben kap helyet naptárunk és remélhetõleg a részletesebb szilveszteri tévémûsor. Annak, akinek az ünnepet már csak az idõ körforgása hozza meg, annak számára lassan kihûl a karácsony melege, kiürül jelentése, míg végül kínos teherré válik. Az ember kivételes lény. Pillanatról pillanatra rászabott életét, azt, amitõl percre se tud megszabadulni, kell pillanatról pillanatra kiérdemelnie, megtalálnia. Életünk e terhes és fölemelõ ellentmondásának egyik legszebb diadala, értékmérõje: a valóban megtalált ünnep. Azt jelenti, hogy a gépieset, a közönyöset, a mereven ránk szabottat sikerült szabadsággá, értelemmé, szépséggé emelnünk. A valódi ünnep: az idõ és az öröklét érintkezése. Igaz, csak pillanatra tarthat, órákra vagy pillanatokra, de enélkül a pillanat nélkül puszta körforgásba merül vissza naptárunk. Amikor kihagy az ünnepbõl a megemelõ többlet, ebben valami mélyebb és alapvetõbb baj árulja el magát. Egész hitünket, annak mélységét, forrását kell megvizsgálnunk. Harcba kell szállnunk azért, ami elveszett, hogy a járulékos elemek nyomasztó romhalmaza alól ismét kiszabadítsuk a lényeget: emberi idõnk isteni jelentését. De ehhez ismét egész hit kell, s nemcsak az adott egy-két nap, hanem az egész esztendõ erõfeszítése, istenkeresése. A tét nem kevesebb: vissza tudunk-e találni a valódi evangéliumi hit és szeretet vonzásába, vagy mind kilátástalanabbul messze sodródunk tõle. Életünk monoton körforgását számunkra egyedül ez a tengely emelheti az öröklét jelképévé, a mennyei körök elõképévé. * Túl a történeti valóságon, Jézus megtestesülése a bölcsõtõl a koporsóig egyúttal az isteni-emberi történet legtömörebb, legegyszerûbb és legösszetettebb képeit és szimbólumait ajándékozza nekünk. Mária és József alakja a bölcsõben fekvõ gyermekkel: a család, minden család örök bensõséges képe. Ugyanakkor azonban, szinte észrevétlen fordulattal, isteni költészettel: az örök szüzesség képe is. A család, a termékenység jegyei mögött itt az ember másik magasrendû életformájának, a természetfölötti élet elõképének, a szüzességnek is legbensõségesebb hármasában gyönyörködhetünk. Különkülön és együtt: Jézus, Mária és József alakjában, a szent család, a karácsonyi barlang szeplõtelen látványa, egyszerre kimeríthetetlen szemléleti kincse minden családnak, s vezércsillaga minden egyes társas vagy végképp magányos emberi életnek. Csodálatos egyetemességet rejt magában, s oly észrevétlenül egyszerû fogalmazásban, amire egyedül a természetfeletti képes. Mint család: áldást osztó képe az emberiségnek, s ugyanakkor a szüzesség isteni mélységû fölfedésével az örök, egyszeri ember megszentelése, annak kodifikálása, hogy az egyes ember a történelemnek nemcsak láncszeme, hanem egyúttal fölülmúlhatatlan végcélja, Isten szeretetének legfõbb tárgya is. Természetes és természetfeletti eme csodálatos egyensúlyában csakis így lehet jelen már most és már itt az a hatalmas feszültség, mely drámájával az egész univerzum sorsát kimérte, s melybe már most és már itt belefér a kereszt éjszakája, a bal és jobb lator, Veronika kendõje és Júdás árulása, az egész emberi történelem, s azon is túl az egész teremtett világ türelmetlen várakozása. Az egyszerû képet (pásztorok, királyok és ökrök foglalatában) ihletett kézzel és kiapadhatatlan odaadással nem hiába idézték fel templomok falán a századok. E kép, mely természetfeletti elkötelezettségével mindent fölülmúló történést ígér így érkezik ma is közénk, az éjszakában megeredõ hóesés intimitásával. Elõfizetési felhívás Hamarosan beköszönt a esztendõ, s azzal az elõfizetések lejárnak. Szabadárusításban alkalomszerûen juthat lapunkhoz az Olvasó. Legbiztonságosabb a havi, negyed- és félévi elõfizetés. Tekintettel a gazdasági válságra, drágulhat minden sajtókiadvány, ám az éves elõfizetõt nem terheli. Kérjük, újítsa meg elõfizetését a Szilágyság hetilapra!

2 december 18. Közérdekû Szilágyság/51. Ne feledjük el felköszönteni szeretteinket, rokonainkat, ismerõseinket névnapjukon! december 18., péntek: Auguszta december 19., szombat: Viola december 20., vasárnap: Teofil december 21, hétfõ: Tamás december 22., kedd: Zénó december 23., szerda : Viktória december 24..,csütörtök: Ádám, Éva Hasznos telefonszámok Zilahi rendõrség Zilahi közösségi rendõrség Romtelecom tájékoztató Romtelecom hiba bejelentõ Gázelosztó Electrica diszpécser EON Gaz diszpécser non stop ; Zilahi megyei kórház Prefektúra Megyei tanács Fogyasztóvédelmi hivatal Autóbusz állomás Atlassib autóbusz állomás Politikai turizmus Immár négy parlamenti képviselõ hagyta el a PSD-t, a PNL-bõl egy állt odébb. Négy parlamenti képviselõ, Laurenþiu Chirvãsuþã és Sorin Chivu szenátor, illetve Gabriel Tiþa Nicolaescu és Rãzvan Þurea képviselõ vált ki a PSD-bõl az utóbbi pár napban, egy másik, Vasile Nedelcu is elhagyta a liberálisok táborát: mindannyian a függetlenek csoportjához csatlakoztak. Kellemetlenül érintett kollégáim gesztusa, akik úgy döntöttek, nehéz idõkben hagyják el a pártot. Mindig a nehéz idõkben derül fény az emberek karakterére. Ugyanakkor biztos vagyok abban, hogy a kollégáim és a kolléganõim széles többsége továbbra is a PSD színeit fogják büszkén képviselni - kommentálta a politikai turizmust Geoanã. Jelenleg a függetlenek parlamenti csoportját 16 képviselõ és 8 szenátor alkotja, így az õ, a PD-L, az RMDSZ és a nemzeti kisebbségek csoportjának szavazataival együtt összesen 239 szavazat gyûl ki, amely hárommal több, mint amennyi szükséges egy új kormány elfogadásához. (realitatea) Emil Boc miniszterelnök ma jelentette be, hogy pártja egy egyezményt fogadott el, amely szerint a PD-L, a PNL, az RMDSZ, illetve a nemzeti kisebbségek csoportja és a függetlenek alkotják a következõ parlamenti többséget, a kormány jobboldali lesz és a miniszterelnöki tisztséget pedig egy demokrata-liberális személy fogja betölteni. (mediafax) Szilágyság Közéleti, közmûvelõdési hetilap ROMÁNIA SZILÁGY MEGYE TANÁCSA ELNÖK I.sz / Az utólag módosított és kiegészített, újraközölt 215/2001-es helyi közigazgatási törvény 94. szakaszának (1) és (3) bekezdése alapján ÖSSZEHÍVOM Szilágy Megye Tanácsának rendes ülését december 18-a 9.00 órára a megyei tanács elsõ emeleti üléstermébe. NAPIRENI PONTOK: 1. Határozattervezet egyes összegek kiutalásáról a megyei tanács 2009-es évi tartalékalapjából egyes megyei érdekeltségû tevékenységek finanszírozására. 2. Határozattervezet a megyei tanács saját 2009-es évi költségvetésének kiigazításáról. 3. Határozattervezet Szilágy Megye Tanácsának 148/2009. november 30-i határozatának módosításáról, amelyben a megyei tanács egyes illetékeit illetve saját hatáskörébe tartozó szakvéleményezési díjakat állapítják meg a 2010-es évre. 4. Határozattervezet a megyei tanács partnerségi viszonyáról a RURALAND A vidékfejlesztés szereplõi projekthez, amelyet az INTERREG IV C interregionális együttmûködési program finanszíroz. 5. Határozattervezet a megyei tanács partneri viszonyának és az egyházak szociális gondozási tevékenységi programjának finanszírozásáról, meghosszabbítva a 2009-es év végéig. 6. Határozattervezet a zilahi Salcîmilor u. 1. sz. alatti ingatlan egyes helyiségei vagyonkezelésének átruházásáról a Szilágy megyei népiskola javára. 7. Határozattervezet a zilahi Salcîmilor u. 1. sz. alatti ingatlan egyes helyiségei vagyonkezelésének átruházásáról Szilágy Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság javára. 8. Határozattervezet a Zilahon, a Kossuth utca 71. sz. alatti megyei közvagyonhoz tartozó ingatlan egyes helyiségeinek bérbeadásáról. 9. Határozattervezet Szilágy Megye Tanácsának 108/2009. július 31-i határozatának módosításáról, amelyben a Zilahon lévõ Col. Pretorian u sz. alatti megyei tanács magánvagyonába tartozó ingatlan bizonyos helyiségének bérbeadási feltételeit rögzítik. 10. Határozattervezet a zilahi Kossuth u. 71. sz. illetve a Pacii u. 10. sz. alatti ingatlanok helyiségeinek minimum bérleti illetékeirõl. 11. Határozattervezet Szilágy Megye Tanácsának 62/1999. október 26-i határozatának módosításáról, amelyben a megye közvagyonának leltárát rögzítik. 12. Határozattervezet Szilágy Megye Tanácsának 24/2001. május 24-i határozatának módosításáról, amelyben a megye közvagyonának leltárát rögzítik. 13. Határozattervezet a Szilágy Megye Tanács illetve Csizér község közigazgatása közötti partneri viszonyról a DJ 108G megyei út javítási munkálatainak végrehajtása miatt. 14. Határozattervezet a megyei utak menti faállomány értékesítésérõl. 15. Határozattervezet a megyei tanács határozatában rögzített határidõk módosításáról Szilágy Megye Tanácsa szakapparátusának 2009-es évi személyzeti keretének, illetve az ide tartozó közszolgálati intézmények szervezési, mûködési tervezete, alkalmazási határidejérõl. 16. Határozattervezet a megyei Õrzõ, Protokoll illetve Adminisztratív Igazgatóság aktualizált szervezési és mûködési szabályzatáról. 17. Határozattervezet a es évi megyei személyszállítás programjának aktualizálásáról. 18. Különfélék. Marc Tiberiu elnök Együttmûködés kialakításáról állapodott meg Winkler Gyula EP-képviselõ a Romániai Magyar Középiskolások Szövetségének (MAKOSZ) képviselõivel Déván, ahol a hétvégén a MAKOSZ 16. kongresszusa zajlott. Az EP-képviselõ értékelte a MAKOSZ 2010-re szóló tevékenységi tervét, gratulálva a diákoknak azért, hogy sokszínû elképzeléseket dolgoztak ki a specifikus oktatási kérdésektõl a nemzetközi kapcsolatok kialakításáig, majd felhívta a figyelmet a szórványban és a Székelyföldön élõk közötti együttmûködés fontosságára. Hunyad Kiadja a PRO SZILÁGYSÁG Egyesület Szerkesztõ: JÓZSA LÁSZLÓ Fõmunkatárs és mûszaki szerkesztõ: MÁTÉ JÓZSEF megye és Háromszék most kezdte el intézményesíteni kapcsolatát, javasolom, hogy ez a kapcsolatfelvétel a diákok szintjén is történjen meg, hiszen ezen a kongresszuson Erdély minden részébõl érkeztek küldöttek. Ha mindannyian tudatosan mûveljük ezt a közeledést, a romániai magyar közösségben megerõsödik a kohézió, az összetartozás érzése hangsúlyozta Winkler Gyula. Az EP-képviselõ ismertette a kongresszusi küldöttekkel a Magyar Ifjúsági Értekezlettel kialakított együttmûködés eredményeit, Bãsescu elnök marad Jóváhagyta az Alkotmánybíróság az elnökválasztás eredményét, és elutasította a Szociáldemokrata Pártnak (PSD) azt a kérését, hogy ismételjék meg a választás december 6- án tartott második fordulóját, így Traian Bãsescu töltheti be újabb öt évig az államelnöki tisztséget. Elfogadom az Alkotmánybíróság döntését és sok sikert kívánok Traian Bãsescunak új mandátuma betöltéséhez jelentette ki a december 6-i elnökválasztáson alulmaradt Mircea Geoanã szociáldemokrata elnök azt követõen, hogy az Alkotmánybíróság jóváhagyta az elnökválasztás eredményét, és elutasította a Szociáldemokrata Párt (PSD) azon kérését, hogy ismételjék meg a második fordulót. A sajtótájékoztatóján Geoanã elmondta, telefonon értesítette Bãsescu államfõt is a döntés elfogadásáról. Sajnos az Alkotmánybíróság elutasította a csalásra vonatkozó bizonyítékainkat, és nem hajlandó folytatni a kivizsgálást. Az elnökválasztásokon történt csalások sokáig be fogják árnyékolni Románia nemzetközi megítélését, ezért a PSD egy különleges hatáskörökkel felruházott parlamenti bizottság felállítását javasolja a teljes igazság kiderítése céljából tette hozzá Geoanã. Az Alkotmánybíróság döntését megelõzõen a Központi Választási Iroda (BEC) újraszámolta az érvénytelenített szavazatokat. Ezt az Alkotmánybíróság rendelte el a szociáldemokraták óvása nyomán. Marian Muhuleþ, a BEC elnökének tájékoztatása szerint több mint 134 ezer szavazat újravizsgálása után összesen 2247, korábban figyelmen kívül hagyott szavazatot találtak. Ezeket a szavazóbizottságok tévesen sorolták az érvénytelenített voksok közé a szóvivõ szerint valószínûleg a fáradtság okozta ezt a tévedést. Winkler MAKOSZ-os diákokat és csoportokat fogadna Brüsszelben beszámolt arról, hogy több olyan diák is gyakornokoskodott brüsszeli irodájában, aki MIÉRT tagszervezetek ajánlásai alapján pályázott ösztöndíjra. Jövõ tavasszal pedig a MIÉRT elnöksége kihelyezett ülést tart Brüsszelben tájékoztatott Winkler Gyula. Szívesen részt vennék egy hasonló, intézményesített együttmûködés kialakításában a MAKOSZ-szal. Gondolok itt közös rendezvények szervezésére, de öt éves mandátumom keretet biztosít gyakornokok és látogatócsoportok fogadására is ajánlotta fel Winkler Gyula. Területi szerkesztõk: OLÁH MIKLÓS - Kraszna Szerkesztõség és kiadóhivatal: Zilah Kossuth u. 33. Telefon: vagy 0788/ Nyomtatás: ColorPrint S.A. nyomda, 4700 Zalau 22 Decembrie nr. 66; tel/fax: 0260/ Felelõs vezetõ: MAJOR ISTVÁN igazgató. ISSN * A névvel vagy névjeggyel ellátott írásokért szerzõik felelnek, azok nem mindig tükrözik a szerkesztõség véleményét is Kéziratokat nem õrzünk meg és nem küldünk vissza! A szerkesztõség (helyszûke miatt is) fenntartja a jogot a cikkek rövidített formában való közlésére. Névtelen leveleket nem közlünk, ezekre nem válaszolunk. A borítékra kérjük felírni a feladó pontos nevét és címét. Pontos cím és név esetén jeligével ellátott írásokat is közlünk.

3 Szilágyság/51. Lehetõségek és kényszerek Stabil kormányra van szüksége Romániának - Ülésezett a Területi Elnökök Konzultatív Tanácsa - A politikum jelenlegi prioritása egy stabil, a gazdasági válságra megfelelõ válaszokkal szolgáló, az országot a válsághelyzetbõl kimozdító kormány létrehozása kell legyen - jelentette ki Markó Béla szövetségi elnök csütörtökön, Bukarestben. A Területi Elnökök Konzultatív Tanácsa megerõsítette a Szövetségi Állandó Tanács egy nappal korábbi álláspontját, a két testület ugyancsak hasonlóan vélekedik az esetleges kormányalakítási tárgyalások menetérõl is, mondta el a szövetségi elnök. Az RMDSZ meg akarja õrizni a szoros együttmûködést és folyamatos konzultációt a Nemzeti Liberális Párttal, de -felkérés esetén- a Szövetség nyitott más kormányzati megoldások iránt is, átlátható, egyértelmû feltételek, megfelelõ kormányprogram, átlátható parlamenti támogatás mellett. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy minderrõl csak azután lehet szó, miután az Alkotmánybíróság érvényesnek nyilvánítja a választások eredményeit. A jelenlegi helyzetben csak kényszermegoldást jelentene egy kisebbségi kormány, ez ugyanis nem ajánlatos egy válsággal terhelt idõszakban - válaszolta újságírói kérdésre a szövetségi elnök. A következõ idõszakban a kormánynak határozott és szigorú válságellenes intézkedéseket kell meghoznia, amihez egy széleskörû parlamenti támogatás szükséges, épp ezért elkerülendõ a folyamatos konfliktushelyzet a kormány, a parlament, illetve az államelnöki intézmény között. A nemzeti egységkormány lehetõsége nem merült fel mint megoldás, válaszolta szintén újságírói felvetésre. Nem vagyok meggyõzõdve arról, hogy ebben a pillanatban ilyesmire szükségünk lenne, de a politikai alakulatoknak meg kell találniuk azokat a kommunikációs csatornákat, amely a kormányalakításhoz kapcsolódó konszenzushoz vezethetnek mutatott rá. Parlamenti többségre van szükség Ebben a pillanatban abszolút prioritás egy stabil parlamenti többség által támogatott kormány, amely véghez tud vinni egy válságellenes programotjelentette ki pénteken Markó Béla szövetségi elnök, a PD-L vezetõségével folytatott tanácskozás után. Elmondta, az RMDSZ a napokban párbeszédet folytatott minden parlamenti párttal. Nyitottak vagyunk különbözõ kormányzati megoldások iránt, és megfelelõ kormányprogram esetében az RMDSZ kész támogatni egyfajta parlamenti többséget és kormányt. A Szövetség folytatná az együttmûködést a Nemzeti Liberális Párttal, de más megoldás is kialakulhat - mondta el. Emil Boc, a Demokrata-Liberális Párt elnöke elmondta, a párt egy jobboldali kormány kialakítására törekszik, amelynek része a PNL és az RMDSZ. - Úgy gondoljuk, hogy a PDL-PNL-RMDSZ vagy a PD-L-RMDSZ körül kell felépíteni azt a parlamenti többséget, amely stabilitást nyújthat az országnak jelentette ki. Az SZKT határoz Markó Béla szövetségi elnök december 18-án, pénteken 12 órára, a marosvásárhelyi Kultúrpalotába összehívta a Szövetségi Képviselõk Tanácsának ülését. Az ülés napirendje: a szövetségi elnök politikai tájékoztatója, az államelnökválasztási kampány kiértékelése, döntés az RMDSZ választások utáni stratégiájáról. Az Egyeztetõ Kerekasztal ugyanaznap 11 órától ülésezik a Kultúrpalotában. A megváltó Krisztus születésének ünnepén szeretett családja és baráti körében eltöltött áldott karácsonyi ünnepeket kívánok a szilágysági magyar közösségeknek! A 2010-es újesztendõ napjának küszöbén egészséget és sikeres tevékenységet, a hagyományos Bort, búzát, békességet! köszöntéssel üdvözlök minden családot. Seres Dénes képviselõ, az RMDSZ Szilágy megyei szervezetének elnöke A karácsony ünnepe erõt ad nekünk arra, hogy jobbak, nagylelkûbbek, bátrabbak legyünk. Merjünk álmodozni és reménykedjünk, hogy minden jóra fordul, bizalommal higgyük, hogy a következõ év termékenyebb és boldogabb lesz. Dr. Andrei Barbu Todea Szilágy megye prefektusa Közéletünk Áttörés az európai politikában RMDSZ-küldöttség az Európai Néppárt kongresszusán Bonnban kezdõdött az Európai Néppárt (EPP) tisztújító kongresszusa, amelyen az RMDSZ küldöttsége is jelen volt. A Szövetség delegációját Borbély László parlamenti képviselõ, az RMDSZ ügyvezetõ alelnöke vezette, a küldöttség tagjai Winkler Gyula EP-képviselõ, Sógor Csaba EPképviselõ, Frunda György szenátor, Kovács Péter, az RMDSZ ügyvezetõ alelnöke, Nagy Zsolt külügyi tanácsadó és Kelemen Kálmán, a Kereszténydemokrata Platform elnöke. Az EPP kongresszusa megvitatta a Szociális piacgazdaság a globalizált világban nevet viselõ alapdokumentumot, amelynek kapcsán az RMDSZ több módosító javaslatot megfogalmazott. Az Európai Néppárt Bonnban zajló kongresszusán 39 országból 74 tagpárt küldöttei vesznek részt, ez alkalommal tisztújításra is sor kerül. Az RMDSZ javaslatára kisebbségvédelmi keretrendszert sürget az Európai Néppárt Az RMDSZ és a Magyar Koalíció Pártjának (MKP) kezdeményezésére az õshonos nemzeti kisebbségek jogainak védelmérõl fogadott el politikai nyilatkozatot az Európai Néppárt (EPP) kongresszusa bonni ülésén, szerdán. A politikai nyilatkozat, amelyet egyhangúlag fogadott el a legnagyobb európai politikai alakulat kongresszusának plénuma, az õshonos kisebbségeket az európai kultúra, a nemzeti és regionális hagyományok értékközösségében védi. A dokumentum szerint az Európai Unió lakosságának 10 százalékát kitevõ õshonos, nemzeti kisebbségek fontos kulturális, intellektuális, gazdasági és szociális értékei az Európai Uniónak, védelmük, kultúrájuk és nyelvi sokszínûségük megõrzése alapvetõ érdeke az egységét keresõ Európai Uniónak. Borbély László képviselõ, ügyvezetõ alelnök, az RMDSZ kongresszusi küldöttségének vezetõje példa nélkülinek nevezte a kisebbségekre vonatkozó dokumentum elfogadását és hangsúlyozta, hogy elsõ alkalom, hogy az Európai december 18. Néppárt elsõ alkalommal említi hivatalos dokumentumban az õshonos nemzeti kisebbségeket, mint olyan közösségek, amelyek évszázadok óta élnek egy adott területen, erõs hagyományuk és identitásuk van, nem kezeli õket együtt a éve Európában élõ bevándorlókkal. Borbély fontosnak nevezte, hogy a nyilatkozat olyan idõszakban született, amikor Szlovákiában a nyelvtörvény az anyanyelvhasználatot, Ukrajnában új rendelkezések az anyanyelvû oktatást fenyegetik. Winkler Gyula európai parlamenti képviselõ kiemelte, hogy az európai kisebbségvédelem erõs eszközt kapott az Európai Néppárt támogatása révén, a nyilatkozatnak jelentõs politikai súlya van, hiszen hivatkozási alap lesz az Európai Parlamentben is. Winkler hangsúlyozta, hogy a néppárti dokumentum az elsõ lépés azon az úton, amelynek végén a cél ez európai kisebbségvédelmi normarendszer megteremtése. A legnagyobb páneurópai politikai szervezet elsõ alkalommal beszél az õshonos kisebbségekhez tartozó személyek közösségi normarendszerérõl és ajánlja, hogy az Európai Unió fokozatosan dolgozzon ki kisebbségvédelmi keretrendszert. A dokumentum leszögezi, hogy a tagállamok felelõssége segíteni az õshonos és a regionális kisebbségeket, hogy megõrizzék és fejlesszék identitásukat, kultúrájukat és nyelvüket. A kisebbségvédelmi céllal hozott pozitív intézkedések és politikák nem számítanak diszkriminációnak, ugyanakkor a meglévõ jogok és politikák átértékelése diszkreditálja a szolidaritás és közös értékek Európai szemléletét - áll a politikai nyilatkozatban. A Néppárt megerõsíti korábbi ajánlását, hogy a nemzeti kisebbségek jogait javítani és korszerûsíteni kell, és azt ajánlja a tagállamoknak, hogy folytassanak folyamatos párbeszédet, és vonják be õket a nemzeti, regionális és helyi döntéshozatalba. Végezetül a dokumentum üdvözli az Európai Bizottság elnökének szándékát, hogy egyik biztosa a kisebbségi kérdésekkel is foglalkozni fog. A karácsonyi ünnepek a jóindulat és a nagylelkûség jegyében teljenek, és az új év hozzon mindenkinek egészséget és beteljesülést. Boldog karácsonyt és boldog újévet! Tiberiu Marc Szilágy Megye Tanácsának elnöke A téli ünnepek alkalmával Zilah Polgármesteri Hivatala vezetõségének nevében boldog karácsonyt és örtömteljes új évet kívánok! BOLDOG ÚJ ÉVET! Radu Cãpîlnaºiu polgármester

4 december 18. Vidékeink Korszerû nyelvtanítás Szilágyság/51. Szórványtalálkozó és könyvbemutató Vérvölgyön A Sarmasági Iskolacsoport modern nyelvlaborral büszkélkedhet Kevés olyan iskola van a megyében, ahol a tanulók rendelkezésére modern nyelvlabor is áll. Iskolánk 2009 tavaszán a Szülõföld Alap által meghirdetett pályázaton 1 millió Ft támogatást nyert idegen nyelv labor kialakítására. Ebbõl az összegbõl sikerült kialakítani egy olyan termet, ahol 16 diák oktatása lehetséges korszerû multimédiás csomag segítségével. Nagy elõrelépésnek tekintjük a labor kialakítását, hiszen széleskörû lehetõséget biztosít a nyelvtanár számára, ugyanakkor az eddigi tapasztalatok bizonyítják a gyerekek nagyobb kedvvel és érdeklõdéssel várják a különbözõ idegen nyelvórákat. Nagy segítséget jelent a labor az érettségizõknek is, hiszen az idei tanévben vezették be a vizsgán az olvasás és íráskészség mellett idegen nyelvbõl a hallásértést is. Iskolánk célja, hogy a labor nyújtotta lehetõségeket maxi-málisan kihasználjuk az egyre nagyobb teret hódító idegen nyelvek oktatásban. Kiss Kinga Ezt is láttuk és meggyõzõdtünk Vérvölgy õsrégi település a megye északi részén, Zilah és Szilágycseh között lévõ bekötõ úton található. Magyar lakosságú falu a tövisháti dombok alján, Debren községhez tartozik. Nevének elsõ írásos említése, Veurvolg, 1334-bõl származik. (Szilágysági Magyarok). A Kolozsvári TV magyar nyelvû adásának szerkesztõje, Szabó Csaba kezdeményezésére létrejött rendezvényre zsúffolásig megtelt a helység mûvelõdési otthona. Süle Gyula református lelkész üdvözölte az egybegyûlteket Advent elsõ vasárnapján, a várakozás idején, s reményét fejezte ki, hogy az új kultúrház, amely helyt adott e redezvénynek, valóban a kultúra otthonává fog válni. Kovács Kuruc János tanár, történész felidézte a Kolozsvári TV magyar nyelvû szerkesztõivel való kapcsolatfelvétel gyökereit. Méltatta Szabó Csaba szerkesztõi tevékenységét, aki szívvellélekkel járja a szórvány településeket, megyéket, s készít dokumentum értékû filmeket ezekrõl. Szabó Csaba elmondta: nagyon örül, hogy Vérvölgyön felépült a mûvelõdési ház, hiszen utolsó idelátogatása alkalmával nem úgy nézett ki, hogy ez valaha be lesz fejezve. Azt kívánta, hogy ebben a helyiségben mindig történjen valamilyen kulturális esemény, s mindig tele legyen emberekkel úgy, mint ezalkalommal is, amikor is a falu lakosai szépszámmal jelentek meg. A helyieknek Oláh Miklós tanár úr bemutatta a Kraszna havilapot, amely által lehetõség nyílt a község közéletének, kultúrájának, történelmének, tehetségeinek bemutatására. Az ami a több mint negyven éves kommunista diktatúra idejébõl kimaradt, most pótolható. Elmondta, hogy munkatársaival ingyen, bérmentve végzik a lap szerkesztését. A két dokumentumfilm bemutatása elõtt Szabó Csaba elmesélte, hogyan készültek ezek a filmek. A 2006 tavaszán készült filmeket a Kolozsvári TV magyar nyelvû adásában bemutatták ugyan, de akkoriban éppen azok, akikrõl készült a film, nem sokan látták. Ezt a hiányt pótolták ez alkalommal. Az elsõ kisfilm Vérvölgyet mutatta be, amely betekintést nyújtott a falu társadalmi, vallási, kulturális, gazdasági és tanügyi életébe. A következõ dokumentumfilm hasonló témával készült és Debren község magyar falvairól szól. Doba, Nagymon, Szilágyszentkirály és Vérvölgy e falvak mindennapi életén keresztül kirajzolódik a nézõ elõtt a jellemzõ tövisháti vendégszeretet, derûlátás, hûség. A könyvvásárral egybekötött bemutatón Szabó Csaba hangsúlyozta, hogy az írók dolga az írás és a nagyközönségé az olvasás és a könyvek megvásárlása. Bemutatásra kerültek a Fehér Holló sorozat legfrissebb könyvei, amelyeket meg is lehetett vásárolni a helyszínen. Ezekrõl a könyvekrõl a Szilágyságban már korábban is írtak a lap munkatársai, hiszen az õsz folyamán, a 13. Zilahi Szüreti Napok alkalmával hasonló könyvbemutatóra került sor az EMKE házban a szerzõk részvételével. Vérvölgyön a szerzõk közül Tamási Attila (az Elektronlakók írója), nagybányai újságíró, rádiótudósító volt jelen, aki útban Vérvölgy fele autójával egy téves információ alapján elakadt a szilágysági sárban, de három órás vergõdés után is fontosnak tartotta a részvételt. Tamási Attila, a Bányavidéki Új Szó hetilap fõszerkesztõje ismertette a hetilapot, amely száz éves múlttal rendelkezik, jogelõdje a Nagybánya volt. Három négy munkatársa van és ötezer példányszámban jelenik meg. Hangsúlyozta õ is azt, hogy olvasók nélkül céltalanná válik az írás. A jó hangulatú eseményt Csapó Károly polgármester zárta, megköszönve mindenkinek a részvételt. Kijelentette, hogy Vérvölgyön el lehet immár felejteni a gumicsizmát, hisz aszfaltos út vezet a faluba. Az európai szintû új mûvelõdési ház, az infrastruktúra fejlõdése: az összefogás eredménye. Az összefogás pedig a továbbiakban is szükséges, s ez megfelelõ képviseletet jelent a magyar lakta településeknek, hiszen csak így tudunk tovább lépni, eredményeket felmutatni. Kerekes Gyula A kisebbségi lét talán minden elszakított területen egyforma. Erre a felfedezésre jutottunk az EQ Europa címû projekt keretén belül amely Komárnóban volt megtartva. A Báthory István Magyar Tannyelvû Általános Iskola Comenius csapata november elsõ napjaiban utazott Szlovákiába,abba a városba, melyet a Duna szel kettõbe. Élmény átmenni a Duna hídján és más országban lenni.ez az élmény kellemes,de ha a sorsunkat nézzük szomorú. Kísértetiesen hasonlít a Marianum iskola a mi intézményünkre.a rendszerváltás után jött létre, mint önnálló intézmény,ugyanazokkal a gondokkal és problémákkal küszködnek nap mint nap, mint mi. Ott is nehéz az ország nyelvét megtanítani a gyerekeknek,elfogadtatni a kettõsséget, amiben a határokon kívüli magyarok élnek.ott sem fényesebb a pedagógus helyzete,mint nálunk,az iskola sincs jobban felszerelve.ott is az odaadó munka,a kitartás,a gyerekek iránti szeretet ad erõt a mindennapi helyzetek megoldásához. Minél többször találkoznak a projekten résztvevõ gyerekek és tanárok, annál látványosabb a projekt által kitûzött cél elérése.a fõ cél a kommunikáció,vagyis az a gyakorlatba ültett tudás, amit az iskolai angol órákon a gyerekek elsajátítanak.másik cél az egymás megismerése,az Európai Unió országainak megismerése.ha hiszik,ha nem a kedves olvasók, egy ilyen látogatás alatt többet tanulunk mint több hetes olvasással vagy órahallgatással,mert : Mondd el és elfelejtem. Mutasd meg és megjegyzem. Engedd, hogy csináljam és megértem. Vida Anna projektvezetõ

5 Szilágyság/51. Vidékeink december 18. Új könyvek vására A kolozsvári Polis Könyvkiadó legújabb könyveit mutatták be vásárral egybekötve Zilahon az EMKE- házban a múlt hét végén. A nevezett kiadó 1993 óta rendszeresen eljuttatta kiadványait a zilahi olvasókhoz, a vendégek ezúttal olyan szerzõk mûveit ismertették, akik 1945 és 1989 közötti idõszakban kihulltak a köztudatból. - Kitagadott szerzõ volt Reményik Sándor is hosszú idõn át mondta el felvezetõjében Dávid Gyula irodalomtörténész, a kiadó vezetõje. A Polis Könyvkiadó vállalta fel Reményik Sándor Karácsonyi könyvvásárra és egy különleges hangulatú bõrplasztika kiállítás megnyitójára hívta az érdeklõdõket a Báthory István Alapítvány és az EMKE - Szilágysomlyói Magyar Ház december 11- én, péntek délután. Balázs László kiállítását Takács Gábor nyitotta meg: Balázs László mintegy húsz éve foglalkozik bõrrel, mondhatnánk, sejtjeiben él a bõr anyaga mûvészetében fontos szerepet játszik az otthonról hozott útravaló, hiszen mindkét szülõ képzõmûvész volt, édesapja, Balázs Péter kiváló, elismert festõmûvész, édesanyja verseinek gyûjteményes kiadását több alkalommal, lényegében a költõ életmûvét tette és teszi közkincsé. Ezúttal a költõnek elfelejtett prózai írásait jelentette meg, pontosabban azokat, amelyeket az elsõ Fotó: Szilágyi Sándor világháború idején felvidéki lapok tettek közzé. Hasonlóan az irodalomból egykor kitagadott Bánffy Miklós drámáit is következetes rendszerességgel adták ki. - Ritka könyv Cseke Gábor önéletrajzi kötete állította a kiadó vezetõje a Jelentések magamról/ Emlékezés ellenfényben címû mûrõl -, aki saját Karácsonyi könyvvásár és bõrplasztika kiállítás a Somlyói Magyar Házban Balázs Körössy Ibolya textilmûvész. A szép iránt érzett szeretetet tehát volt kitõl örökölnie Létszükséglet számára a rajzolás, a versek, a zene szeretete. Munkáiban az egyszerû formák kelnek életre. Témáit a mindennapi életbõl meríti, magából a természetbõl. A természetben gyönyörködve rajzolja és metszi bõrbe munkáit. Virágok, tövisek, aktok, mûemlékek, madárfigurák és portrék képezik metszeteinek témáit. A természetbõl merített témái, virágjai, növényei rendkívüli érzékenységet tükröznek. Városképeiben valójában hangulatot és múltjával és nem a másokéval néz szembe. Fontos könyvnek nevezte Kötõ József színházi lexikonját, ugyanis nem épült be a hazai köztudatba a két világháború közötti színháztörténet. A lexikon értékvonulatot mér fel. A színháztörténész Kötõ József kutatásairól számolt be könyve bemutatóján, kiemelve azt, hogy a pesti szórakoztatóiparral ellentétben a kolozsvári színjátszás egyetemes, erdélyi és magyar volt, eképpen a nemzeti önismeretet tartotta ébren, példaként Tamási Áron színmûveire utalt. - A nemzettudatot ápolták az erdélyi színtársulatok. Kötõ kutatásai alapján 25 színházépület volt, hatvannál több elõadások tartására alkalmas terem, 11 társulat tartott állandó évadot, 8 vándortársulat járta be az országrész kisvárosait. - A színjátszás második hõskorszaka volt 1945 elõtt, ugyanis megtartották rendõri felügyelet, a cenzúra ellenére az erdélyi színjátszást. Kötõ József összeállításában a több évi kutatómunkával elkészült mû nemcsak lexikon tengernyi adattal, a szócikkek a lexikális adatokon túl színészi élettörténeteket, pályákat is bemutatnak, egyben kortörténeti dokumentumok. A könyv lényegében két évtizedes színháztörténeti tevékenység összegzése. Az ismertetett mûveket karácsonyi könyvvásár lévén árengedménnyel vásárolhatták meg az érdeklõdõk. F.L. élményt közvetít. Érdeklõdése a növény és állatvilág mellett kiterjed az irodalomra és a zenére is. Rendkívül sikerültek portréi: József Attila, Szilágyi Domokos, Ady Endre, Petõfi Sándor Munkáira a finom, határozott vonalvezetés jellemzõ, valamint a rendkívüli mívesség. Metszeteihez növényi kivonattal cserzett marhabõrt használ különbözõ árnyalatokban: barna, sötétzöld, szépia, vörös, néha az egységesen fekete. Takács Gábor méltatása különleges pillanata volt a kiállításnak, a Magyar Házban elsõ alkalommal találkozhattunk e sajátos mûfajjal. A munkák január végéig láthatók a Házban, szeretettel várjuk az érdeklõdõket! A megnyitót követõen, Dávid Gyula, a Polis Könyvkiadó vezetõje mutatta be a kolozsvári kiadó legújabb köteteit: Cseke Gábor: Jelentések magamról, Bánffy Miklós összes drámái, Reményik Sándor Sóhaj a mindenségért és Vércsöppek a hóban címû köteteit, valamint egy XIX. századi, erdélyi úti grafikákat, acélmetszeteket tartalmazó míves munkát Ludwig Rohbocktól. Kötõ József személyesen mutatta be legújabb munkáját, színháztörténeti csemegének számító lexikonát, Közhasznú esmeretek tára, Színjátszó szemályek Erdélyben között címmel. A szerzõ a helyszínen dedikált, így az õ munkája, de a kiadó szépen gondozott egyéb kötetei is, melyek nagy karácsonyi kedvezménnyel voltak kaphatók, okos ötleteket adhattak a már erre járó angyaloknak. Bálint Enikõ Könyvvásár Szilágycsehben December 12-én, délelõtt 10 órától a szilágycsehi Magyar Házban a Tövisháti Kulturális Társaság szervezésében az év utolsó kulturális rendezvényeként karácsonyi könyvvásárt tartottak. A rendezvény két kolozsvári vendége Dávid Gyula irodalomtörténész, szerkesztõ és Kötõ József színháztörténész volt. Az erdélyi szellemi élet két közismert személyisége a Polis Könyvkiadó legújabb kiadványait hozta el a szilágysági könyvbemutatóra. Gyalay György, a TKT elnöke a népes közösség nevében is köszöntötte a vendégeket és elismeréssel méltatta közösségszolgálatukat. A résztvevõknek igazi élményben volt részük ezen a délelõttön, hiszen a szokványos ismertetések helyét történelmi és kultúrtörténeti utalással, korrajzzal hitelesített elõadásokat hallhattak a könyvekrõl. Így Dávid Gyula, Cseke Gábor Jelentések magamról, címû könyvének kapcsán szólt a közelmúlt igazságait, torzulásait feltáró és felvállaló emberi magatartásokról. Reményik Sándor Vércsöppek a hóban prózakötete alkalmat adott arra, hogy a költõ ifjúkori prózájáról, Gy. Szabó Bélához barátságáról hallgattunk. Bánffy Miklós drámakötetének bemutatásában Dávid Gyula beszélt Bánffyról, a színházszervezõrõl, az erdélyi valóság, a kisebbségi lét nagy kérdéseit megválaszoló regény- és drámaíróról. A Polis Kiadó most õsszel jelentette meg Kötõ József Közhasznú esmeretü tára címû kötetét, amely az es idõszakot átfogó színházi lexikon. E könyv a hazai kultúrtörténeti kötetek sorát gazdagítja, és a maga nemében egyedi, mert nem csak színházi dokumentum, ismeretforrás, hanem hasznos olvasmány is az erdélyi magyar színjátszás iránt érdeklõdõknek. A könyvbemutatók után a vendégek kérdésekre válaszoltak, majd Köt József a kötetét dedikálta. Kellemes délelõtt volt a szilágycsehi könyvbarátok számára. V.D.I. Karácsonyi Harangszó Karácsony a megmenthetõ ember ünnepe. Az Éden-kertbõl kiûzött ember számára az átkozottá lett földön kihirdetett szeretet ünnepe. Isten mindenek felett szeret, mert békességet hoz a földre a jóakaratú embernek. írja ünnepi pásztorlevelében Csûry István püspök, Megint karácsony van címen. Szintén a lap címoldalán olvasható Reményik Sándor: János evangéliuma címû költeménye. Emellett Áprily Lajos, Müller Dezsõ és Kányádi Sándor egy-egy versét közli az ünnepi Harangszó, melyet Orsolino, Tolnay Tibor és Borúth Andor alkotásai illusztrálnak. A Szegletkõ-oldalon Balázsné Kiss Csilla és Pungur József igemagyarázatai olvashatók. A karácsonyi lapszám különlegességének számít Geleji Katona István: Pásztorok dicsérete címû, 1645-ben született írása. Az ifjúsági rovatban Siklós József három jelenetbõl álló betlehemes játéka, valamint Visky István: A betlehemi pásztorok címû írása olvasható. Az év-végi szám ezúttal is tartalmazza a Harangszó idei szerzõinek és médiapartnereinek felsorolását. A Királyhágómelléki Református Egyházkerület kéthetente megjelenõ gyülekezeti lapja megvásárolható és megrendelhetõ a lelkészi hivatalokban. A lap internetes oldala a harangszo.blogspot.com címen olvasható.

6 december 18. Üdvözletek Szilágyság/51. Áldásos karácsonyi ünnepeket töltsenek a hagyományok jegyében szeretteik körében; az új esztendõ hozzon mindannyiunknak egészséget, reményeink beteljesülését! A Szilágyság hetilap szerkesztõsége A Szilágyballai Kulturális Egyesület nevében kívánom minden ballai lakosnak, hogy a szeretet és a vele járó békesség tegye széppé az ünnepeket. Kívánom, hogy az ünnepi idõ, akár egyedül, akár szeretteik körében töltik a karácsonyt, segítse Önöket igazi kikapcsolódáshoz, testi, szellemi és lelki megújuláshoz, feltöltõdéshez, felgyógyuláshoz, hogy az újesztendõt új szívvel és újult erõvel kezdhessük, és bízzunk abban, hogy az elkövetkezendõ 2010-es esztendõben is a szeretet, az összefogás, az együttgondolkodás jellemzi majd mindennapjainkat. Ehhez kívánunk jó erõt, egészséget, kitartást, jókedvet és lelki békét. Máté József, a Szilágyballai Kulturális Egyesület elnöke A téli ünnepek küszöbén Zilah város minden lakosának kívánok boldog ünnepeket és örömökkel teljes Új Évet! BÚÉK! Gabriela-Daniela Coþa Zilah város alpolgármestere A Karácsony a boldog szívek, a család különleges ünnepe, a közös örömé, amelyet átélhetnek. Istentõl megáldott kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog, sikeres új esztendõt kíván a Szilágy Megyei Ifjúsági Egyeztetõ Tanács (SZIT)! A megváltó Jézus Krisztus születésének ünnepén és a esztendõ küszöbén boldog karácsonyt, egészséget, bõségesebb Újesztendõt kíván Zilah város összes lakójának Lakatos Sándor, az RMDSZ zilahi szervezetének elnöke Istentõl áldott kellemes karácsonyt, örömökben, jó egészségben, szeretetben gazdag boldog új esztendõt kíván a megye minden lakosának Végh Sándor kormánybiztos A Szent Karácsony ünnepe boldog alkalom arra, hogy szívünk õszinte melegével kívánjunk minden jót, egészséget mindenkinek. Az Új Év legyen különleges eredményekben, beteljesülésekben gazdag minden tevékenységükben, és hozzon bõséget a családoknak. Boldog Új Évet! Radu Nistorescu városmenedzser Zilah Polgármesteri Hivatala Istentõl megáldott békés és szeretetteljes Karácsonyi ünnepeket, sikerekben gazdag boldog Új Évet kíván az Europan KFT minden ügyfelének és munkatársának!

7 Szilágyság/51. Üdvözletek december 18. Áldott, békés Karácsonyt és boldog, egészségben telõ, eredményekben gazdag Új Esztendõt kívánok! Üdvözlettel Fekete Szabó András szenátor Istentõl áldott kellemes karácsonyt, örömökben, jó egészségben, szeretetben gazdag boldog új esztendõt kíván a megye minden lakosának! Csóka Tibor, a Szilágy Megyei Tanács alelnöke Az Úr születésének ünnepe hozzon a lelkekbe hitet és reménységet, a 2010-es Új Év pedig szerencsét, egészséget és egy nyugodt élet örömét! Cristian Ionescu, Szilágy Megye Tanácsának alelnöke A hit, a remény és a szeretet jegyében kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog Új Évet kíván minden zilahi lakosnak Sojka Attila, Zilah város alpolgármestere A legnagyobb ajándék Áldásos karácsonyi ünnepeket töltsenek a hagyományok jegyében szeretteik körében; az új esztendõ hozzon mindannyiunknak egészséget, reményeik beteljesülését! Varga András, Szilágycseh polgármestere Istentõl áldott kellemes karácsonyt, örömökben, jó egészségben, szeretetben gazdag boldog új esztendõt kívánok kívánunk Zsibó minden lakosának! Bãlãnean Eugen polgármester Sárközi Pál alpolgármester Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az Õ egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen Õ BENNE, el ne vesszen, hanem örök élete legyen! (Ján. 3,16) Az idõ homokóráján újra az utolsó homokszemek peregnek le. Újra itt van az év vége, a szeretet, az ajándékozás ünnepe, Krisztus születésének örömünnepe. Krisztus megszületése, élete és áldozata képezi a szeretet legnemesebb formáját. Isten ajándéka ez a mi világunk számára: az Õ egyszülött Fiát adta.... Minden bizonnyal ez az Isteni ajándékozás csúcspontja. A Megváltó születése többet jelent egy betlehemi kisfiú világra jötténél. Ez egyszemélyes szembesülés újjászületésünk lehetõségével. Ez az esemény akkor következik be, amikor az alázatos szív elfogadja Jézus Krisztust Megváltójának, s vele együtt, a világnak nyújtott legnagyobb ajándékot is: AZ ÖRÖK ÉLETET... A keleti bölcseket egy csillag vezette a júdeai Betlehemig, ott egy jászolban megtalálták Jézust. A bölcsek az égre tekintettek és tanulmányozták a Szentírást! Azért ünnep a karácsony, mert minden emberi lélekben meglobbant egy drága fényt, az emberi életnek és szeretetnek a fényét. A megszületett Jézus Isten csodálatos karácsonyi ajándéka, akiben mennyei Atyánk mindent, az egész világot, az életet adta nekünk. Itt van velünk a mindennapjainkban, állandóan segít, a tenyerén hordoz bennünket. A karácsony üzenete Isten szeretete. Milyen is ez a szeretet?a Szentírás teljesen világosan fogalmaz,,mert úgy szerette Isten e világot, hogy az õ egyszülött Fiát adta, valaki hiszen õ benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az õ Fiát a világra, hogy kárhoztassa a világot, hanem hogy megtartassék a világ általa. (János 3:16-17) Ez a szeretet az Önmagát odaadó és önfeláldozó isteni szeretet. Ezt az önfeláldozó szeretetet kell megtanulnunk a mi Urunk Jézus Krisztustól, aki így tanít minket:,,tanuljátok meg tõlem, hogy én szelíd és alázatos szívû vagyok: és nyugodalmat találtok a ti lelkeiteknek (Máté 11:29) Kívánom önöknek, hogy megtisztult lélekkel sikerüljön várni Jézus születését, kívánom, hogy a Karácsony üzenete ne csak erre a pár napja szóljon, hanem az egész évre, hogy a hétköznapokon is mindig köztünk legyen a kölcsönös szeretet, az önzetlenség a mások segítése és az egymás iránti megbékélés.,,dicsõség a magasságos mennyekben az Istennek, és e földön békesség, és az emberekhez jó akarat! (Lk.2:14) Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag, boldog új évet kívánok Kraszna község minden lakosának és közremûködõjének! Pop Imre, Kraszna község polgármestere

8 december 18. Életmód Túlcsorduló karácsonyi üdvözletek Az ünnepek alkalmával - így Karácsony és Szilveszter közeledtével pedig még inkább hajlamosak vagyunk arra, hogy olykor gagyi, túlságosan érzelgõs, már-már csöpögõs üzenetekkel bombázzuk családtagjainkat, barátainkat, munkatársainkat és rég nem látott ismerõseinket. A választék meglehetõsen bõséges. Persze nem szeretnénk olvasóinkban azt az érzést kelteni, hogy a következõ üzenetek küldözgetését feltétlenül mellõzni kell, hiszen ízlések és pofonok alapján mindenkinek jogában áll eldönteni, kinek milyen sms-t küld szentestén. Azonban - mint az ajándékokkal is lenni szokott egy sms is akkor éri el kívánt hatását, ha az valóban csak annak és arról a személyrõl szól, akinek küldjük. Tehát egy üzenetet is személyre lehet szabni, meg lehet személyesíteni, mindössze némi kreativitás szükségeltetik hozzá. Aki mégis a megszokott, standard üzeneteket részesíti elõnyben, az bátran szemelgethet az alábbi felhozatalból. Békés, kellemes, beiglivel célba dobós, ajándékra rávetõdõs, csillagszóróval ijesztgetõs, halászlében pancsolós karácsonyt! Idén nem csúszik az út, nem fedi fehér hó az országot, betojnak a rénszarvasok, mire bejárják a szánnal a világot! Ezen a napon, Jézuskának születésnapja vagyon, ezen alkalomból egy rakás ajándék nyomjon agyon! Boldog Karácsonyt, egészséget, békességet! Áldott Karácsonyt! Hull a tüske a fáról, házba hoztuk tanyáról, karácsonyra csupasz a fa, a karácsony csuda kafa! A lényeg úgyis a szeretet, csak ki viszi el a szemetet?! Szellemes Karácsonyt! Elemes zseblámpát, világító matracot, bort, búzát, békességet, porszívót meg turmixgépet, tûlevelû lóherét és Békés Boldog Szentestét! Mikor együtt vannak a családok, eszembe jutnak a barátok! Miközben bejglit zabálok, sokat gondolok rátok! Boldog karácsonyt! Hiába vannak a barátok távol, karácsonykor utolér a szeretet-zápor, ne hidd te sem, hogy nem gondoltam rád: kellemes ünnepet kíván egy barát! Karácsonyi fénybe öltöznek s ragyognak a fák, felmelegedsz s szívedet az öröm járja át. Karácsonyi fénybe öltözik s megnyugszik a szív, valóra válnak s elvarázsolnak legszebb álmaid! BOLDOG KARÁCSONYT! Ne a hóban, csillagokban, ne ünnepi foszlós kalácsban, ne díszített fákon, hanem a szívekben legyen Karácsony! Jégvirág költözzön mindegyik ablakba, gõzölgõ kalácsból jusson az asztalra. Legyen sok ajándék, szívembõl kívánom, s hogy gazdagon örömökben teljen a Karácsony! Kései szán fut, csillog a hó. Jégrögös úton villog a patkó. Cinke szemérõl foszlik az álom. Csenget egy csengõ, itt a Karácsony! Boldog Ünnepeket! Leszállt egy angyalka, s azt súgta nékem:gondolj ma arra kik Szívedbe férnek. Eszembe jutottál te és a családod,ezúton kívánok Boldog Karácsonyt! A távoli hegytetõn csillag táncol a havon. A szobában gyertya sejlik sötét alkonyon, a kályhában parázs, mintha álom lenne, a karácsonyfát körülállják, békességben, csendben. Boldog Karácsonyt! Távolság már nincsen, új idõk járnak, Huncut kis angyalkák sms-ben szállnak. Szeretetet visznek, sok szép üzenetet, Boldog Karácsonyt így kívánok nektek! Este mikor kigyúlnak a karácsonyi fények, a gyermekkori álmok egy percre visszatérnek. Ekkor a szemekben a szeretet fénye lángol, s a gyertyafényénél még a csillag is táncol. Mi a karácsony? Megbocsátás a múltban, bátorság a jelenben, remény a jövõben. Irigykedve néz most a Húsvéti Nyúl, mert a ma esti buliban Jézuska az úr! Táncolnak az angyalok, szikráznak a fények, legyen boldog a karácsonyod s az új éved! Hópihe-szárnyon száll az idõ, ünnepi díszben áll a fenyõ. Készül a beigli,a sok jó falat, itt a karácsony a kertek alatt. Karácsony van, Karácsony, aranydió az ágon. Kezünkben a csengettyû, szép a világ, gyönyörû, áldott ünnepet! Szálljatok le betlehemi angyalok! Zörgessetek ma este meg minden piciny ablakot, s házikókba, palotákba egy örömet vigyetek: Boldog Békés Ünnepeket! Kiskarácsony, Nagykarácsony, angyal csókja rátok szálljon. hozzon nektek minden jót, ne csak almát, mogyorót. Boldogságot, békességet, szép jövõt, melegséget! Békés Karácsonyt kívánva neked! Áldás szálljon házatokra, meghitt béke lengje be, boldogságnak légy forrása, szóljon errõl Szenteste! Mindenkinek szívét járja át a szeretet ennél többet nem kívánhatok senkinek...szívetek adjátok oda karácsonyra, abból fakad a szeretet tipp a karácsonyi lakásdíszítéshez Néha a legegyszerûbb ötletek azok, amelyek a leginkább hangulatossá teszik az otthonodat. Így, az ünnepek közeledtével azok is díszítik otthonukat, akik egyébként nem foglalkoznak ezzel tippünkkel könnyû lesz. 1. Vannak otthon mackók és plüssállatok? Öltöztesd fel õket karácsonyi díszbe, legalább egy piros masni kerüljön a nyakukba! Tedd õket egymás mellé az asztalra vagy egy sarokba! 2. A polc szélére már most kiakaszthatsz néhány karácsonyi zoknit. 3. Készíts karácsonyi szalagból kis masnikat, és tûzd fel õket a függönyre! 4. Öltöztesd fel a szobanövényeidet, csavard be a kaspókat aranyszínû papírba, köss rájuk masnit, és karácsonyfadíszeket is akaszthatsz az ágakra. 5. Tölts meg egy hosszú, átlátszó poharat színes cukrokkal, köss rá egy masnit, és tedd a polcra! 6. Ha már kész a mézeskalács, a sütiszaggató formákat is kiakaszthatod szalagra kötve. 7. A vázáidat tedd tele fehér és vörös virágokkal, ezek a Karácsony színei. 8. Különbözõ méretû dobozokat csomagolj be papírba, és köss rájuk masnit, majd tornyozd fel õket az egyik sarokban akár a plafonig. 9. Akassz fagyöngyöt mindenhová. Akár igazi, akár mû, ez a legklasszikusabb karácsonyi dekoráció. 10. A fára szánt díszeket a lakás többi pontjára is kiakaszthatod akár girland formájában is. 11. Régi karácsonyi képekbõl készíts egy kollázst. Be is kereteztetheted, vagy egyszerûen csak akaszd a falra! 12. Egy kerámiából készült cserépre ragasztóval rögzíts körbe mézeskalácsokat. Köss a cserépre egy piros szalagból masnit. A cserépbe tehetsz virágot, de az is jó, ha szaloncukorral vagy dióval, mandulával töltöd meg. 13. Egy színtelen üvegre ragassz hópehelysablont, és fújd le az üveget mûhóval! Ha megszáradt, szedd le a sablont, és máris megtöltheted a karácsonyi üveget cukorral. 14. Fahéjrudakat köss össze piros szalaggal, és tedd õket egy pohárba, hogy illatozzanak. 15. Fesd be egy üveg külsejét a feléig fehérre, mintha tej lenne benne. Tegyél mellé egy tányér sütit, és akár egy Mikulásnak szánt listát, amit kézzel írtál. 16.Kedvenc karácsonyi receptjeidet nyomtasd ki egy kisméretû karácsonyi papírra, majd csavard össze kis hengerekké, és kösd át masnival. Tedd õket egy kosárba a bejárat mellé, így vendégeidnek is tudsz adni belõlük. Szilágyság/51. Karácsonyfa horoszkóp Ha a Kos jegyében születtél, nem okoz gondot számodra a karácsonyi dekoráció megtervezése, mert kedvenc színed, a piros, jól illik a hangulathoz. A Te fádon mindig van valami új dísz a régiek mellet, és kedvenc piros mikulásvirágod, a fenyõfán is jól mutat. Ha Bika vagy, szereted, ha fádon is a természetes és ehetõ anyagok dominálnak, és a gazdagságot a jó minõségû, dekoratív papírba csomagolt szaloncukrok éppen úgy jellemzik, mint a saját kezûleg gyártott mézeskalács figurák. Ikrekként a karácsonyi hangulatban is a változatos kavalkádot kedveled, és szívesen dekorálod a fádat is a gyerekek által készített színes papírdíszekkel vagy tarkára festett játékfigurákkal. Nagyon szereted a karácsonyi nyüzsgést, és szakítasz arra is idõt, hogy saját készítésû képeslapokat vagy Betlehemet tegyél a fa alá. A hagyománytisztelet nagyon fontos a karácsonyban, ha a Rák jegyben születtél, és mindig akad egy-egy féltve õrzött fenyõdísz, ami még az õseidtõl maradt rád. Szereted az egyszerûen elegáns fehér vagy ezüst díszeket, amik jól harmonizálnak a hosszú tüskéjû fenyõfád mély zöld színével. A fényûzés és pompa a fád dekorációjában is megjelenik, ha az Oroszlán jegyében születtél. A csillogó arany díszeknek nehezen tudsz ellenállni, így csak úgy roskadozik a kincsektõl a fád. Szereted, ha a szaloncukor és az édességek nem a fára, hanem a fa alá kerülnek. Egészen pici fát állítasz, ha a Szûz jegyben születtél, de könnyen rábeszélhetõ vagy a mûfenyõre is, ha a környezetvédelemre emlékeztetnek. Ekkor is gondoskodsz arról, hogy néhány fenyõág biztosítsa a karácsony illatát, és fenyõfádat természetes színes termésekkel díszíted. Még karácsonykor sem mondasz le a harmóniáról, ha Mérleg jegyû vagy, és vigyázol arra, hogy egy fõ szín jellemezze az ünnepet. A mértéktartó elegancia és a selyemfényû díszek a leginkább kedvedre valók, és oda figyelsz arra is, hogy az aktuális divat is jelen legyen a dekorációban. Ha a Skorpió jegyében születtél, fontos számodra a karácsonyban is a halál és újjászületés misztériuma. Nem csak Jézus születését, hanem a téli napfordulót is megünnepeled. Szereted, ha a fádat is visszafogott, misztikus hangulat uralja, így szívesen díszíted mélyvörös, bordó, vagy lila függõkkel, csillogó ezüst boákkal és hálókkal. Nagyon szereted a karácsonyt, ha a Nyilas jegyében születtél, ezért már jó elõre kidíszíted a lakást. Csak kisebb változást hoz a fa állítása, a december elejétõl uralkodó karácsonyi hangulatba, amit a piros, zöld, arany színek kavalkádja, és a forralt bor fûszeres illata tölt meg. Ha a Bak jegyben születtél, magad is karácsonyi ajándék lehettél egykor, így ez mindenképpen a Te idõszakod. Nálad is a hagyományokra helyezõdik a hangsúly, szereted a múlt század fordulójának hangulatában megélni az ünnepet. Extravagáns természeted a fenyõ díszítés alkalmával sem hazudtolod meg, ha Vízöntõ vagy és elõfordulhat, hogy divatos, fekete mûfenyõvel sokkolod környezeted. Ha azonban úgy tartja a kedved, hogy a benned is fellelhetõ hagyomány tisztelettel leped meg õket, akkor a klasszikus angyalmotívum dominál nálad. Egész évben a karácsonyt várod, ha a Halak jegyében születtél, és többször is áttervezed, hogy milyen is legyen a fád ebben az évben. Mivel minden szépet egyszerre akarsz a fára tenni, könnyen változik színes kavalkáddá az egész, így évrõl-évre nagyobb fára van szükséged, hogy minden ráférjen.

9 Szilágyság/51. Kaleidoszkóp december 18. Ajándékozási alternatívák Decemberben a legtöbb férfi nem az ajándékozás örömét, sokkal inkább a kétségbeesés idõszakát éli meg. Még két hét, és itt a Karácsony. Az ajándékozás a legtöbb férfinak nagy stresszt és kihívást jelent. Leginkább azért, mert sokaknak fogalmuk sincs arról, mivel lepjék meg párjukat. Anyagi kerettõl függetlenül, az ajándéknak valóban különlegesnek kell lennie. A tévhitekkel ellentétben a legtöbb nõ nem méregdrága vagy csöpögõsen romantikus ajándékra vágyik, sokkal inkább valami igazán személyre szabottra. Nézzük a standard lehetõségeket. Ruházat. A ruhavásárlás valóban merész vállalkozás, leginkább azért, mert próba nélkül könnyen nagyobb vagy kisebb méretet vásárolhatsz. Másodsorban csak abban az esetben ajánlott, ha párod ízlésvilágát már valóban ismered, vagy elõzõleg célzást tett arra, hogy valamelyik darabnak valóban örülne. Fehérnemût - leginkább egy bimbózó kapcsolat elején - nem szabad vásárolni. Ékszer. Az ékszer mindig jó választás. Az, hogy milyet választasz, a kapcsolat jellegétõl- és idõtartamától is függ. Ha még nincsenek nõsülési szándékaid, a gyûrût inkább mellõzd. Ehelyett jobban teszed, ha karkötõt vagy nyakláncot vásárol. Kultúra. Mint minden ajándék, ez is személyfüggõ. Ha párod imád olvasni, vásárolj érdeklõdési területének megfelelõ könyvet. Amennyiben szívesen részt venne egy koncerten vagy más kulturális eseményen, vásárold meg elõre a jegyeket. Elektronikai cikkek. Egy háztartási gép ajándékozása leginkább a házasságban élõk között elfogadott. Az olyan ajándékokat, mint mobiltelefon, fényképezõgép, DVDlejátszó vagy I-Pod azonban hasznos ajándékként tartják számon. Extrém ünnep. Sok pár dönt úgy - leginkább azok, akiknek még nincsenek gyerekeik -, hogy az ünnepeket az otthontól távol tölti. Még nincs késõ egy extrém sporttal társított utazásra befizetni. Nemcsak a gesztus, de az élmény is egészen biztosan maradandó lesz. A karácsony illata A jellegzetes karácsonyi illatkavalkád elmaradhatatlan része az ünnepnek. Ha ügyesen keverjük az olajokat, ünnepi hangulatot varázsolhatunk otthonunkba, és az illatok egyéb jótékony hatásait is élvezhetjük. A karácsonyt a jellegzetes illatkavalkád is kiemeli az ünnepek sorából. Forralt bor, fûszerekkel ízesített mézeskalács, friss citrusfélék, a cukorba mártott gyümölcsök no, és persze a fenyõ, ez az illatözön és a gyertyák fénye mindenkiben jó érzéseket kelt, gyermekkori emlékeket idéz fel. Ha egy kicsit lemaradtunk a karácsonyi készülõdésben, nem lengi be a tiszta lakást a mézeskalács illata, sebaj, néhány csepp illóolajjal könnyedén ünnepi illatokat csempészhetünk otthonunkba. Karácsonyi illatkeverékeket sok helyen lehet kapni, de mi magunk is keverhetjük ízlésünk szerint az olajokat. A tipikus karácsonyi illatok az ánizs-, édesnarancs-, fahéj-, narancs-, szegfûszeg- és fenyõolaj. Az ünnepi hangulat megteremtésén kívül több pozitív hatással is rendelkeznek ezek a karácsonyi illatok. Szinte mindegyikük antibakteriális hatású, fertõtlenítik a légteret, így megóvnak a náthától és egyéb fertõzõ betegségektõl. Gyógyhatásuk egyenként a következõ - az aromax.hu alapján: Ánizsolaj Az ánizstermésekbõl kinyert illóolaj antimikrobiális, nyákoldó, köptetõ, szélhajtó, görcsoldó, fájdalomcsillapító, valamint ösztrogénhormon hatással bír. Alkalmazásának fõbb területei a légzõszervi- és szájüregi megbetegedések, emésztõszervi panaszok, nõgyógyászati problémák és fertõzések okozta bõrbántalmak kezelése. Citrusolajok Nyugtató, idegrendszeri tonizáló és hangulatjavító hatásúak. A citrusolajok szobák légterének fertõtlenítésére és frissítésére (járványos idõszakban leginkább a citrom-, a narancs- és a mandarin-olaj), nyugtató hatású aromafürdõk készítésére, valamint kozmetikai készítmények és parfümök ható-, ill. illatkomponenseként használják. Fahéjolaj Antimikrobiális, fertõtlenítõ (fahéjaldehid), parazita és vírusellenes, bõrvörösítõ, gyulladásgátló, általános tonizáló és bélmotilitást(bélmozgást) serkentõ. A fahéjolaj alkalmazásának legfontosabb területei a hûléses megbetegedések, légúti fertõzések és szájüregi gyulladások, melyeknél megfázás elleni cseppek és szájüregi öblögetõk, valamint inhalálószerek alkotórészeként kerül felhasználásra. Szegfûszegolaj A szegfûszeg illóolaj legfontosabb hatásai: antimikrobiális, parazita- és vírusellenes, általános és idegrendszeri tonizáló, görcsoldó, gyulladáscsökkentõ és helyi érzéstelenítõ. Az eugenol erõs antiszeptikum és tonizáns. A szegfûszegolaj alkalmazásának legfontosabb területei a légúti megbetegedések, a szájüregi gyulladások, hasmenésssel járó bélfertõzések és húgyúti fertõzések, valamint reumás eredetû panaszok és bõrbántalmak. A szegfûszegolajat szájüregi-, légúti- és reumás megbetegedések esetén öblõgetõszerek és fogkrémek, légzéskönnyítõ inhaláló- és szaunaolajok, mellkasi légzéskönnyítõ krémek, illetve masszázsolajok és bedörzsölõszerek formájában használják. Lucfenyõolaj Az illóolaj fõbb hatásaiként az antimikrobiális, nyákoldó, légzéskönnyítõ és bõrvörösítõ (helyi vérbõséget elõidézõ) hatások emelhetõk ki. Az illóolajat a felsõés az alsó légutak hûléses megbetegedésekor szobák, munkahelyek légterének fertõtlenítésére, valamint inhalálásra és fürdõvízbe téve alkalmazhatjuk. Ez utóbbi esetben az illóolaj a kóros nyálkát elfolyósítja, így az a légutakból könnyebben eltávolítható és ennek köszönhetõen javul a légutak átjárhatósága. Fontos megjegyezni, hogy ezek az illóolajok könnyen oxidálódnak, ezért gondot kell fordítani a lejárati idõk betartására, illetve a hûvös helyen történõ tárolására. A lejárt, régi olajok használatakor megnõ a bõr irritálásának esélye! A karácsonyi asztal babonái A karácsonyi asztal megterítése a karácsony szokásrendjében fontos helyet foglalt el. Elsõsorban a nyelvterület Ny-i, É- i és D-i részén élt intenzíven. A cselekmény lényege: a karácsonyi vacsorához az asztalt különlegesen ünnepélyes módon terítik meg; rá és alá különbözõ gazdasági és házieszközöket, ételeket, valamint gabonamagvakat, szénát, szalmát stb. helyeznek. Ezeket hosszabbrövidebb ideig otthagyják, majd leszedés után különbözõ célokra felhasználják. A felhasználás általában mágikus célú, de sokszor másodlagosan kapcsolódik a cselekményekhez ilyen magyarázat. A leszedés leggyakoribb idõpontja aprószentek napja, ritkábban újév, néha vízkereszt napja. Szórványosan ismert az a hit, hogy azért készítik a karácsonyi asztalt, hogy a következõ év termékeny legyen, a család bõségben éljen, ill. a karácsony éjjelén látogató angyalok, halottak, Kisjézus stb. szállást és ennivalót találjanak. A karácsonyi asztalra és a karácsonyi asztal alá helyezett tárgyak közül legáltalánosabb volt a szalma és széna ( karácsonyi szalma), valamint a gabona és egyéb terménymagvak. Az utóbbiból általában többfélét kevernek össze, és edénybe teszik, vagy az asztalra szórják. Néhol úgy tartják, hogy a magvak a jövõ évi jó termést, a bõséget biztosítják. A leszedés után a baromfinak adják a magot, sok helyütt azért, hogy nagyobb legyen a tojáshaszon. A karácsonyi asztalra és alá helyett gazdasági és házieszközök (ekevas, járom, lószerszám, borona, asztal lába köré csavart tehénlánc, kaszakõ, néhol sodrófa, mángorló, ácsszerszámok) odahelyezésének célja az, hogy ezek az eszközök hatékonyabbak legyenek. Az XIV. századi francia édesség a kizárólag nálunk népszerû szaloncukor õse. Sok kis mûhelyben még a második világháború után is kézzel rojtozták a csomagolópapírt, csavarták a sztaniolt. Akár hungarikum is lehetne a szaloncukor, amelynek készítésével a XIX. század elsõ harmadában kezdtek foglalkozni a magyar cukrászok. A fára akasztható, selyempapírba és csillogó sztaniolba csomagolt édességet azóta is kizárólag a magyarok készítik. Ha a világban bárhol szaloncukorral találkozunk, az feltehetõen Magyarországon készült, s ha mégsem, akkor elõfordulása csak az ott élõ magyaroknak köszönhetõ. Pedig a fondantcukor - túltelített oldatból kikristályosított cukormassza -, amely minden szaloncukor õse és alapja, Franciaországból származik. Elsõ említése a XIV. századból maradt ránk. Innen vitte a XVII. században Berlinbe egy oda települt francia cukrász az akkor már népszerû csemegét. Más források szerint a törökökkel Magyarországra érkezett édességkészítõk kínálatában már ott volt a gyümölcsökkel ízesített fondant-szerû cukorka, de legfõképpen a sörbet, a fondanthoz hasonló, higított cukormassza, esetleg gyümölcsökkel dúsítva, hidegen szervírozva, amit ma vizes fagylaltként ismerünk. Mégis, ha a fondant magyarországi elterjedését kutatjuk, arra találunk adatokat, hogy német bevándorló cukormûvesek hozták magukkal a fondantkészítés tudományát. A XIX. század elsõ felében már ismerték és készítették a fondant alapú ácsszerszámok karácsonyi asztalra helyezésének egyházi indítékai lehettek; a mai magyarázatok legtöbbje az ács Szent József emlékére hivatkozik. A karácsonyi vacsorán el nem fogyasztott, hosszabb idõre a karácsonyi asztalra helyezett ételeknek a szerszámokhoz hasonló szerepük volt: a só a hit szerint alkalmassá lesz tehenek, méhek megvarázslására, gyógyítására, a bors a gúnár vagy a kakas férfiasabbá tételére, a fokhagyma gyógyító erõt nyer, a méz a torokfájás hathatós gyógyszere lesz, a tojás az állatok egészségét biztosítja stb. Ma már ritkán fûzõdik hozzájuk az az eredetinek feltételezett hit, hogy a karácsonyi asztalra helyezett ételek a karácsonykor látogató természetfeletti lények ellátását szolgálják. E magyarázat inkább a karácsonyi asztalra helyezett kenyérrel kapcsolatban ismert. A karácsonyi asztal szokásának szerteágazó kapcsolatai és a múltba messze követhetõ gyökerei vannak. Dél- és Közép- Európában antik hagyományok továbbélésével is számolni kell (pl. a római Saturnalia, Vota, Compitalia ünnepén különbözõ áldozati szokások, pl. természetfeletti lényeknek éjszakára terített asztal; a panspermia antik gyökerû termékenységvarázsló áldozati cselekménye stb.). Germán és szláv területeken egyaránt lehettek helyi hagyományai is a halottak, õsök meghívásának, megvendégelésének a téli napforduló idején. Az orosz hátsó sarok éppúgy színhelye volt az õsök megvendégelésének, mint a jövõ évi termékenységet biztosító agrármágiának. A 20. sz.-i Európában a karácsonyi asztal legteljesebb formájában ott található meg, ahol a karácsonyfa nem terjedt el, tehát elsõsorban szláv területen. Kis szaloncukor történelem cukorkákat, például a Wikus-féle üzemben - tudtuk meg Borsódy Mihály szakértõtõl. Hogy mikor lett a fondantból szaloncukor? Nos, erre nincs pontos adat. Az azonban tudható, hogy a fát díszítõ szaloncukor valamikor a XIX. században jelent meg az üzletekben. A század második felében már keresett karácsonyi idényterméke volt a hazai cukrásziparnak. Akkoriban természetesen kisüzemi körülmények között, kézi munkával, szabad tûzön, lábasokban fõzték a fondantt. Hûtötték, majd újból felmelegítették, ízesítették, formába öntötték, csomagolták. Az elsõ fondant-t készítõ gépeket a híres Stühmer csokoládégyár és a Gerbeaud cukrászda használta a XIX. század végén. Aztán fokozatosan gépesítették a szaloncukor készítésének valamennyi mûveletét (gépi táblázás, öntés, csomagolás). A leghosszabb ideig a csomagolásban õrizték meg a kézi munkát. Sok kis mûhelyben még a második világháború után is kézzel rojtozták a csomagolópapírt, csavarták a sztaniolt a dekoratív édességre. Mostanság különbözõ édességgyártók karácsony közeledtével ontják a szaloncukrok özönét.

10 december 18. Sportvilág - Humor VIII. Fociszilveszter Sarmaság, december 28. (Hétfõ) Meghívó A Szilágy megyei RMDSZ, Sarmaság Polgármesteri Hivatala, Sarmaság RMDSZ szervezete, a PRO Sarmaság Kulturális Egyesület és a Sarmasági Ifjúsági Tanács tisztelettel meghívja az amatõr öregfiú foci iránt érdeklõdõket, hogy játékosként, szurkolóként vagy nézõként vegyenek részt magyar községeink hagyományos szilveszteri focitornáján. Várjuk mindazokat a 30 év fölötti örökifjakat, akik szeretik a sportot, a barátságot, és akiknek nem az eredmény, hanem a találkozás és az együttlét a fontos. A legjobbaknak kitüntetés jár, utána mindenki részt vehet a közös zenés mulatságunkon. A mérkõzések két település: Sarmaság és Szilágyperecsen sportcsarnokaiban fognak zajlani. Jelentkezni kivétel nélkül csak december 18-ig lehetséges a megadott telefonszámokon (Tóth Csaba: és Kovács Kuruc János ; ), ugyanis néhány csapatkapitány javaslatára nem Sarmaságon, a torna reggelén, hanem december 19-én, szombaton reggel 10 órakor Zilahon, a városi RMDSZ (Iuliu Maniu tér 9. szám) fõtéri székházában sorsoljuk négy csoportba az addig becsületesen jelentkezõket. Várjuk minden csapat legalább egy képviselõjét, a Szervezõ Bizottság szavatolja a sorsolás tisztességét, tisztaságát, így mindenki nyugodt szívvel jöhet a kisorsolt helyszínre és csoportba december 28-án reggel 8 órára. Kérjük a sorsolásról kimaradó csapatokat, hogy telefonon érdeklõdjenek a sorsolás eredményeirõl (tudniillik lesz négy csoportfõ: 1. Sarmaság a rendezõ, 2. Macro Group- tavalyi gyõztes, 3. Szilágyzovány tavalyi ezüst érmes és a 4. Szilágycseh tavalyi bronzérmes; majd köréjük sorsoljuk a többi jelentkezõt erõviszonyaik, eredményeik és részvételük gyakorisága függvényében). A vándorkupát tehát Végh Feri hozza, a diplomákat, serlegeket, kupákat, játékvezetõket, mentõt, orvosi ellátást, rendfentartást, büfét, tisztálkodási lehetõséget, hangosítást, a közös vacsorát és az élõzenét a házigazdák-rendezõk biztosítják. Benevezési díj csapatonként 15 lej, a vacsorához való hozzájárulás pedig személyenként kerül 15 lejbe. A zenét napközben Ölvedi Árpi biztosítja, míg a vacsoránál a Royal együttes muzsikál Czéczy Károly és Bai Attila vezetésével. Fiúk, várjuk jelentkezéseteket élõszóban vagy telefonon, valamint jelentkezhettek a sorsolásra december 19-én reggel 10 órakor Zilahon, ha nem találkoznánk kívánunk nektek és kedves családotoknak egy áldott, békés, szeretetteljes Karácsonyt! december 4-én. Dombi Attila, Sarmaság község polgármestere Kovács Kuruc János Senna minden idõk legjobb Forma1-es pilótája A Forma1-es pilóták szavazata szerint Schumacher lett a második, Fangio a harmadik. Az Autosport magazin arra volt kíváncsi, hogy a szakemberek szerint ki minden idõk legjobb Forma1-es pilótája, ezért egy felmérést végzett. És kik lennének a legszakavatottabb válaszolók, ha nem az egykori és jelenlegi F1-es pilóták? A 217 válaszadó között megtalálható a legidõsebb futamgyõztes, az argentin José Froilan Gonzalez, valamint a legidõsebb versenyzõ, a 98 esztendõs német Paul Pietsch is. A megkérdezetteknek egy tízes listát kellett összeállítaniuk, ezeket összegezték a magazin szerkesztõi. Az élen a tragikus körülmények között, verseny közben elhunyt Ayrton Senna végzett, megelõzve a hétszeres világbajnok Michael Schumachert valamint az öt elsõséget felmutató Juan Manuel Fangiót. Õket a négyszeres vb.-gyõztes Alain Prost valamint Jim Clark követi. Az elsõ tízben bekerült minden idõk legjobb, világbajnokságot nem nyerõ versenyzõje, Jim Clark, valamint Gilles Villeneuve, aki szintén versenybalesetben hunyt el, anélkül, hogy valaha is vb.-t nyerhetett volna. A jelenleg aktív pilóták közül Fernando Alonso áll a legelõkelõbb helyen (9.), õt Lewis Hamilton (17.), Kimi Raikkönen (22.), Sebastian Vettel (26.) és Jenson Button (30.) követi. A legjobb negyven versenyzõt felsorakoztató listán két olyan név is szerepel, akik soha nem nyertek futamot: a német Stefan Bellof és és francia Jean Behra egyaránt balesetben veszítette el életét. A 40 legjobb Forma1-es: 1. Ayrton Senna brazil 2. Michael Schumacher német 3. Juan Manuel Fangio argentin 4. Alain Prost francia 5. Jim Clark brit 6. Jackie Stewart brit 7. Niki Lauda osztrák 8. Stirling Moss brit 9. Fernando Alonso spanyol 10. Gilles Villeneuve kanadai 11. Nigel Mansell brit 12. Emerson Fittipaldi brazil 13. Nelson Piquet brazil 14. Jochen Rindt osztrák 15. Mika Häkkinen finn 16. Alberto Ascari olasz 17. Lewis Hamilton brit 18. Jack Brabham ausztrál 19. Ronnie Peterson svéd 20. Mario Andretti amerikai 21. Graham Hill brit 22. Kimi Räikkönen finn 23. John Surtees brit 24. James Hunt brit 25. Keke Rosberg finn 26. Sebastian Vettel német 27. José F. González argentin 28. Dan Gurney amerikai 29. Francois Cevert francia 30. Jenson Button brit 31. Alan Jones ausztrál 32. Giuseppe Farina olasz 33. Phil Hill amerikai 34. Carlos Reutemann argentin 35. Stefan Bellof német 36. Clay Regazzoni svájci 37. Gerhard Berger osztrák 38. Jean Behra francia 39. Riccardo Patrese olasz 40. Jacky Ickx belga December 24-én már nincs más dolgod, mint gyönyörködni a karácsonyfában, és a tetõtõl talpig díszbe öltöztetett otthonban. Itt az ideje elfelejteni az elmúlt hetek idegeskedését, és vidáman tekinteni az ünnepekre. Hogy segítsünk megalapozni a felhõtlen hangulatot, összegyûjtöttünk néhány viccet, amelyeken jót kacaghatsz. A bolond apuka sétál a kisfiával az erdõben. Megszólal a gyerek: - Jaj, apa, de messze van még karácsony! Mire az apa: - Hülye vagy fiam, nem is arra megyünk! A Télapó elmegy a dawn-kóros gyerekekhez: - Na, gyerekek, aki tud szép verset mondani, az kap ajándékot! - ÉÉÉÖÉÖÜÖÉEÖÉN! - Aki hülyéskedik, az nem kap... Télapó befogja a rénszarvasokat a szánkó elé, elindul a faluba az ajándékokkal. Megáll az elsõ háznál, felmászik a tetõre, lemászik a kéményen, bemegy a hálószobába, megsimogatja az ott alvó gyereket, beteszi a cipõbe az ajándékot, kimegy a hálószobából, kimászik a kéményen, lemászik a tetõn, felül a szánra, megy tovább. A 2. háznál megáll, tetõre fel, kéményen le, szobába be, stb. stb. A sokadik háznál megáll, felmászik a tetõre, lemászik a kéményen, bemegy a hálószobába, megsimogatná az ott lévõ gyereket, de egy gyönyörû fiatal nõ alszik ott meztelenül. Télapó elkezd morfondírozni: - Ha most megteszem azt, amit szeretnék, akkor nem érdemlem meg a Télapó nevet... De ha nem teszem meg azt, amit szeretnék, akkor nem férek ki a kéményen... Két prosti beszélget: - Te mit kérsz a Télapótól? - Ötezret mint a többitõl... Egy nap Petike megkérdezte apukáját,hogy kaphatna-e egy mountenbike-ot születés-napjára.az apa így szólt:,,petikém,most vettünk fel hárommillió forint kölcsönt a házra,sajnos,nincs most pénzünk biciklire.várj karácsonyig.eljött a karácsony, Petike megint rákérdezett.,,sajnos,még mindig sok a tartozásunk,talán majd máskor... Három nappal késõbb Petike nagy bõröndöt cipelve kilép a házból.az apja megkérdezi:miért mész el kisfiam,nem szeretsz már minket? Tegnap,mikor elmentem a szobátok ajtaja elõtt,hallottam,hogy azt mondod,hogy elmész,és anya megkért,hogy várd meg,mert õ is megy.hát,tudjátok ki marad itt ekkora tartozással!? Két szõke nõ beszélget: - Képzeld, idén a karácsony éppen péntekre esik! - De remélem nem 13-ára... A skót kisfiú megkérdezi az apjától: - Apa, mi lesz karácsonykor a fa alatt? - Parketta, kisfiam. Két kiskölyök sétál hazafelé a hittanóráról. - Te beveszed ezt az ördög elvisz dumát? - Á, tudod, hogy volt a Télapóval is, ez is biztos csak az apukád... Két rendõr elmegy az erdõbe, hogy karácsonyfát vágjanak maguknak. A térdig érõ hóban gázolva órák hosszat keresik a megfelelõ fenyõfát, de nem találják. A nap lenyugszik, feltámad a jeges szél, a távolban felvonyít valami állat. Szilágyság/51. Az egyik rendõr odafordul a másikhoz: - Na, ebbõl nekem elegem van! A legközelebbi fát kivágjuk, akár fel van díszítve, akár nincs! Szentestén a kisfiú busás ajándékot kap, holott tudja, hogy egész évben sok borsot tört a szülei orra alá. Rá is kérdez, majd a szülõ kénytelen-kelletlen reagál: - Dicséretes az önkritikád fiam, de tudod, a mai világban akármilyen rossz is vagy, adókedvezménynek még mindig megteszed. Két feleség beszélget: - Hallom, letartóztatták a férjedet. - Hát igen, az idén túl korán kezdte meg a karácsonyi bevásárlást. - Hogyan? Hiszen már majdnem karácsony van! - Úgy értem, mielõtt még az üzlet kinyitott volna... Egyszer egy karácsony estén Mórickáéknál a szobában: Móricka elkezdett üvöltözni:segítség, segítség anyu ég a karácsonyfa!!!!áááá!! Móricka anyukája kiszalad a konyhából egy vödör vízzel és így szól: Jaj Móricka kisfiam, nem ég a karácsonyfa, hanem világít. Erre anyukája visszamegy a konyhába. Fél óra múlva Móricka megint felkiált: Anyu, anyu, világít a függöny!! A 80 éves férfi felhívja távol élõ fiát - Fiam! Anyád és én úgy döntöttünk, hogy nem folytatjuk tovább és elválunk. Arra kérnélek, hogy hívd fel a nõvéredet, és kíméletesen próbáld vele közölni a hírt! A fia azonnal telefonál a nõvérének, és közli vele a rossz hírt. A nõvére egybõl intézkedni kezd - Azonnal csomagolj, elutazunk és rendbe tesszük ezt a dolgot. Majd felhívja az apját is - Azonnal odautazunk hozzátok, addig ne csináljatok semmit! Az apja - Jó, akkor várunk. Majd odafordul a feleségéhez - Nos, a gyerekek akkor nálunk töltik a karácsonyt. Csak azt tudnám, húsvétra mit fogunk kitalálni... Karácsonykor a nagymama vízipisztolyt ajándékoz az unokájának. A lánya dühösen fordul a nagyihoz: - Anya, hogy vehettél neki ilyen ajándékot?! Már nem emlékszel, mennyire dühös voltál, amikor a vízipisztolyunkkal mindent összefröcsköltünk? A nagyi elmosolyodik: - Dehogynem, nagyon is... Alternatív karácsonyfa

11 Szilágyság/51. Hirdetés december 18. * Eladó ház Vérvölgyön, a 25. szám alatt, 1 ha kerttel. Tel.: * Eladó 8 hónapos bernáthegyi hím kutyakölyök. Érdeklõdni a as * 4 szobás, második emeletti lakás garázzsal együtt eladó Zilahon, kitûnõ helyen, egy lépcsõházas tömbházban. Irányár: euró. Tel.: * Egyszerû és adatbázis vezérelt weboldalak, programok készítését vállalom MSSQL, MYSQL, MSACCESS adatbázisokkal net környezetben. Érdeklõdni a os * Eladó 20 ár belterület a Juhos dombon és Zilahon 2 hektár gyümölcsös a Németi részen. Érdeklõdni a es telefonszámon lehet. * Új olajfestmények elérhetõ áron kaphatóak. Elérhetõség , Bíró István Zoltán. Munkáim megtekinthetõek a internetes oldalon. * Krasznán a zilahi útban eladó házhely, 46 ár területen, 22 méter szélességben. Megegyezés szerinti ár. Érdeklõdni a es * Eladó vagy bérbe adó két szobás kertes ház Szilágysomlyón a Tudor Vladimirescu utca 13. szám alatt. Érdeklõdni a , vagy a es telefonszámokon lehet. * Eladó ház Szilágynagyfaluban. Érdeklõdni a as tele-fonszámon lehet. * Borszõlõ eladó, Királyleányka és Fehérleányka. Érdeklõdni a as * Eladó 29 ár terület Zsibón, a terelõút mellett. Érdeklõdni a vagy es telefonszámokon lehet. * Eladó használt sötét színû szobabútor, valamint termopán ablakok újszerû állapotban. Érdeklõdni a as telefonszámon lehet. * Eladó jó állapotban lévõ, 6 hektoliteres tölgyfahordó. Érdeklõdni a as konyhabútor valamint egy régi Durkopp varrógép. Érdeklõdni a es telefonszámon lehet * Kiadó Krasznán a központban 3 szoba ( négyzetméter) üzleti célra. Víz, fûtés, WC, külön bejárat biztosítva. Érdeklõdni a os * Sûrgõsen eladó KFT, mely 1997-ben volt bejegyezve, széles tevékenységi skálával, zéró adóssággal. Érdeklõdni a illetve a es telefonszámokon lehet! * Vasbeton fúrását, falak, födémek-, kerítések fúrását vállalok. Érdeklõdni a os * Simson motorkerékpár 50 köbcentis eladó. Érdeklõdni a es * Diáklányt fogadok házbérbe Zilahon. Érdeklõdni lehet a as telefonszámon. * Kiadó bútorozott garzon (internet) a sportcsarnok mellett. Érdeklõdni a as *Sûrgõsen eladó elõnyös áron Szilágycsehben egy családi ház. Van benne 2 szoba, konyha, fürdõ, elõszoba, pince, mindez 8 ár telken. Érdeklõdni a as * Egy 48 éves független, nõtlen férfi élettársat keres, egy õszinte becsületes nõt. 180 centiméter magas és év közötti nõt keresek. Jelentkezni a es ARMET DS Kft. Zilahon, a Stadion utca 38. szám alatt készít dróthálókat cinkelt drótból. Termelési áron elad: - szögesdrótot - rábichálót - keretezett hálókat - szeget - hegesztett hálót - betonvasat - és minden hasonló terméket. Kitûnõ áraink vannak! Érdeklõdjenek a vagy es telefonszámon Horgász, vadász és kemping felszerelések Zilah, December 22. (Kraszna utca) utca 39. szám Tel/Fax: , Mobil: ÚJ üzletünk megnyílt Zsibón Avram Iancu utca, Bl. G8 1. ap. Tel: A WALEX-WMX Kft. Gépjármû-vezetõi tanfolyamot szervez A,B,C, C+E kategóriákban, 18 éves korhatárral és 21 éves korhatárral D kategóriában MAGYAR NYELVÛ vizsgázási lehetõséggel. Számítógépes gyakorlási lehetõség a cég székhelyén. Elérhetõség: telefonon. A cég titkársága a Ciobancakabinettel egy fedél alatt mûködik. Várjuk jelentkezésüket! S.C. NUTRIVET S.R.L. * Eladó olcsó, régi típusú szoba- és as Gh.Doja u. 31. sz. Válságos idõkben válságárakkal BÚTORRAKTÁRT NYITOTT ZILAHON a Sarmás utcában (a PAX TRANS raktárában) a TÜNDE KFT - több mint 200 modell; - ingyenes házhozszállítás a megyében; - részletvásárlási lehetõség 48 óra alatt megoldható. Hálásan köszönjük a Micheline cég részérõl kapott ajándékot! A Mocsolyai Óvoda Bontásra vásárolok 1300-as és 1310-es Daciát 500 lejes ármagasságig Zilahon a Federal- Coop udvarán. Érdeklõdni a 0741 Forgalmaz: - csirketápot, - pulykatápot, - nyuszi tápot, - disznó/malactápot, - galambtápot, - kutya/macska tápot. Nagyobb mennyiségû megrendelés esetén ingyenesen hazaszállítjuk az árut. Telefon: 0742/ Megnyitottam pszichológiai kabinetemet Zilahon a Kolozsvári úton 109 számnál, a gyógyszertár felett (str. Gheorghe Doja, 109) -pszichológiai tanácsadás és terápia gyerekeknek és felnõtteknek, - pszichológiai teszt gépkocsivezetõknek. Elõjegyzésért hívja es telefonszámot vagy érdeklõdni lehet Fuchs Réka pszichológusnál a es telefonszámon! Utazzon kényelmesen és biztonságosan NAPPAL a NEOCAR KFT.-vel, személyszállítás menetrend szerint naponta (hétfõ-szombat) a Zilah - Ferihegy - Budapest - Zilah útvonalon. Indulás REGGEL 8 órakor a zilahi autóbuszállomásról. Visszatérés órakor a budapesti Népliget Nemzetközi Buszpályaudvarról. Helyfoglalásért hívja a 0260/ as telefonszámot. További információkat a: Ro: 0744/607562, 0744/ Hu: 0630/ , 0630/ számokon kaphat. Köszönjük bizalmát!

12 december 18. Információ 1 millió romániai dolgozik Olaszországban Az Olaszországban dolgozó vendégmunkások legnagyobb hányadát, azaz 21%- át román állampolgárok teszik ki derül ki az olasz statisztikai hivatal közleményébõl. A hivatalos adatok szerint romániai dolgozik Olaszországban, egy olyan országban, ahol nincs garantált minimálbér, GimaRom Dealer Szélvédõk és ajtó, ablakok árusítása, beszerelése Csomagtartók autóknak, buszoknak és kamionoknak Zilah, December 22. utca 96. szám. Tel/fax: Mob: , SIRIUS KFT ajánlata TERMOPAN ABLAKOK ÉS AJTÓK: - 6 légkamrás, A kategóriás, 100% környezetbarát nyílászárók (ajtók, ablakok) különbözõ színben, a kívánt méretre + LOWE üvegek argon gázzal feltöltve a maximális hõ- és hangszigetelesért MOST 40 %-os árkedvezmény + ingyenes szúnyoghálók! GARANTÁLT MINÕSÉG A LEGJOBB ÁRON! AJTÓK - belteri- és kültéri ajtók, vasajtók, tolóajtók SÖTÉTÍTÕK - szalagfüggönyök, külsõ rolók, textilrolók ROLÓS SZÚNYOGHÁLÓK ÜZLETEINK: Zilah, Crisan utca 4, Bl. T159, Sc. D, 2. ajtó (a Dulcicom-mal és az Anasport-tal szemben), Tel Szilágycseh, Libertãþii utca 3, Tel azonban a tapasztalatok szerint legkevesebb eurót vehetnek kézbe a munkavállalók. A tanulmány szerint továbbá albán és közel marokkói dolgozik Olaszországban. Az itt dolgozók 2009 elsõ negyedévében 5%-kal kevesebb pénzt küldtek haza, mint egy évvel azelõtt. (zf) 36% lehet a valós romániai munkanélküliség Romániában november végére a munkanélküliségi ráta elérte a 7,5%-ot, ami azt jelenti, hogy az aktív lakosság 92,5%-a dolgozik. Figyelembe véve az Országos Munkaerõ Ügynökség (ANOFM) által közölt 9,1 milliós aktív lakosságot, továbbá a 0,68 millió munkanélkülit és 5,8 millió foglalkoztatottat, kiderül, hogy létezik 2,62 millió romániai lakos, aki egyik kategóriába sem tartozik, azaz se nem munkanélküli, se nem foglalkoztatott. Ide tartoznak a feketemunkások, mezõgazdaságban dolgozók illetve a külföldön munkát vállalók. Õk 28,79%-át teszik ki az aktív hazai lakosságnak. A Nemzetközi Munkaügyi Hivatal (ILO) definíciója szerint munkanélkülinek nem csak az számít, aki hivatalosan regisztrálva van, hanem az is, aki aktív módon munkát keres: a közelmúltban megkeresett egy munkáltatót, munkaközvetítõ ügynökséget, megkérdezte ismerõseit a potenciális lehetõségekrõl vagy feladott egy álláshirdetést. A fenti meghatározás szerint, elméletileg a hazai munkanélküliség meghaladja a 36%-ot, ami a hivatalos adatokban szereplõ 7,5% és a statisztikákban nem szereplõ 28,79 % összege. Romániában csak az számít munkanélkülinek, aki regisztrálta magát a Munkanélküli Nyilvántartó és Munkaközvetítõ Hivatalnál (SFMS). Ebbõl kifolyólag a valós munkanélküliség jóval magasabb, mint amit a statisztikák közölnek. (cotidianul.ro) HOSU Szélvédõközpont január 1-tõl újra életbe lép a környezetszennyezési adó a 2 liternél kisebb motorral rendelkezõ Euro4-es gépkocsikra, ami akár néhány száz euróval is megnövelheti ezeknek az autóknak az árát. Constantin Stroe, a Dacia alelnöke elmondta, hogy az adó bevezetése kötelezettség az Európai Unióval szemben. Emellett jövõre gépkocsipark fejlesztési programok várhatóak, amelyek enyhíteni fogják az adók negatív hatását. Az Euro 4-es, 2 literes motorral rendelkezõ autók jelenleg a hazai eladások 80%-át képviselik. Az Euro 5-ös gépkocsikra nem kell Ingyenes apróhirdetési szelvény 15 szóig Feladó neve és címe Telefonszáma Szöveg Szilágyság/51. Jövõre megváltozik az autók környezetszennyezési adóztatása környezetszennyezési adót fizetni. Az adó bevezetésének következményeként a piaci szereplõk decemberre egy újabb áresési hullámot várnak, mivel az Euro 4-es autók készleteit felszámolják. Az ilyen típusú autók környezetszennyezési adója akár az 1000 eurót is elérheti. Eõrejelzések szerint a legkeresettebbek közé tartozó Skoda Octavia Tour után kell majd fizetni a legmagasabb, 1100 eurós adót fizetni, a másik hasonlóan népszerû gépkocsi, a Volkswagen Golf azonban nem tartozik majd adófizetési kötelezettség alá, mivel az új generációs Euro 5-ös motorral van felszerelve. (money.ro) EU szinten Romániában csökkent a legkisebb ütemben az ipari termelés októberben Az Eurostat adatai szerint Románia könyvelhette el a legalacsonyabb ipari termeléscsökkenést az Európai Unióban októberben. Az elõzõ év októberéhez képest átlagosan csupán 1,4%-kal csökkent a hazai ipari termelés, miközben uniós szinten 10,2%- os, eurózóna szintjén pedig 11,1%-os volt a visszaesés üteme. Egyedül Írországban és Lengyelországban könyvelhettek el ipari növekedést, 2 illetve 1,1% ütemben. Portugáliában és Hollandiában szintén alacsonynak mondható a csökkenés: 5,2 illetve 6,1%-os visszaesést mértek az illetõ szektor teljesítményében. A legmélyebb visszaesést Észtországban (20,9%), Finnországban (19,1%) és Szlovéniában (18,4%) mérték. Európai Unió szintjén a legerõsebb, 15,2%-os visszaesést az alapvetõ javak szektora könyvelhette el az elmúlt évben, ezt követi a tartós fogyasztási cikkek 12%-os csökkenése. Eközben az energiatermelés 7%-os, illetve a romlandó termékek 2,9%-os enyhülésével a legjobban teljesítõ ágazatok közé emelkedtek tavaly októbertõl. (zf) Mûködik a La trei brazi menedékház Görcsön határában, a DJ 98-as Zilah-Szilágycseh út mellett. Minden igényt kielégítõ 3 lakrésszel és 6 kétágyas szobával várjuk vendégeinket. 120 férõhelyes vendéglõnkben minden hagyományos és európai menüt kínálunk. Esküvõket, keresztelõket, összejöveteleket is szervezünk. A La trei brazi menedékház ideális hely, ha Ön szép környezetben jól akarja érezni magát. További információkért vagy helyfoglalásért tárcsázza a 0744/ vagy a 0751/ es telefonszámot 51./2009 A szelvényt személyesen is be lehet hozni a szerkesztõségbe vagy postai úton lehet továbbítani. Kérjük nyomtatott betûvel töltsék ki a hírdetõ szelvényt, ne feledjék feltüntetni nevüket, lakcímüket, telefonszámukat. Adataikat bizalmasan kezeljük, szeretnénk elkerülni a kellemetlen meglepetéseket! Kizárólag a kitöltött szelvényt fogadjuk el, és csak magánszemélyektõl..

50. Választás és felelõsségérzet. Szilágy megyei eredmények. Szilágyság/50. Köszönet

50. Választás és felelõsségérzet. Szilágy megyei eredmények. Szilágyság/50. Köszönet Szilágyság/50. 1. 50. A Szilágy megyeiek újra bizonyították, hogy a demokrácia elkötelezett hívei. Köszönjük minden választópolgárnak, aki elment szavazni vasárnap, és nem arra szavazott, aki kizárólag

Részletesebben

Elégedetlen. községek. Marosvásárhelyen ülésezett az SZKT. Szilágyság/7. 2009. február 20. 3. oldalon 7. oldalon 7. oldalon 9.

Elégedetlen. községek. Marosvásárhelyen ülésezett az SZKT. Szilágyság/7. 2009. február 20. 3. oldalon 7. oldalon 7. oldalon 9. Szilágyság/7. 1. 7. Ára: 1,1 lej TÁMOGATÁSÁVAL Elégedetlen Február második hetében ülésezett a községek Országos Szövetsége. A 346 küldött egyhangúan fogadta el azt a felhívást, amelyet az ország parlamentjéhez

Részletesebben

Ahol a bornak lelke van

Ahol a bornak lelke van Szilágyság/5. www.hhrf.org/szilagysag/ 2010. február 5. 1. 2010. február 5. 5. Ára: 1,3 lej Elõfizetõknek 1,2 lej TÁMOGATÁSÁVAL Ahol a bornak lelke van Borászati értekezlet A ballai borfesztivált nem kezdték

Részletesebben

Szervezési ügyek. Románia már rég nem nemzetállam. Szilágyság/5. Mûködnek a radarok. 2009. február 6. Meghívó. 3. oldalon 7. oldalon 6.

Szervezési ügyek. Románia már rég nem nemzetállam. Szilágyság/5. Mûködnek a radarok. 2009. február 6. Meghívó. 3. oldalon 7. oldalon 6. Szilágyság/5. 1. 5. Ára: 1,1 lej TÁMOGATÁSÁVAL Szervezési ügyek Az elmúlt héten, pénteken ülésezett Szilágy Megye Tanácsa. A 22 napirendi pont értékelését Csóka Tibor jelenlegi alelnök elemzi a Szilágyság

Részletesebben

14. Szilágyság/14. www.hhrf.org/szilagysag/ Gyõzött az igazság, gyõz. yõzött Mátyás király szellemisége! 2011. április 8. Közérdekû 3.

14. Szilágyság/14. www.hhrf.org/szilagysag/ Gyõzött az igazság, gyõz. yõzött Mátyás király szellemisége! 2011. április 8. Közérdekû 3. Szilágyság/14. 2011. április 8. 1. 14. Ára: 1,5 lej Elõfizetõknek 1,4 lej TÁMOGATÁSÁVAL Közérdekû 3. oldalon Költö öltözik a lõtér Seres Dénes törvénytervezetet készített a polgári lakosság védelmére,

Részletesebben

27. Újra van magyar alelnökünk. Visszafogott kiértékelés. Szilágyság/27. 2008. július 4. Megalakult a megyei tanács

27. Újra van magyar alelnökünk. Visszafogott kiértékelés. Szilágyság/27. 2008. július 4. Megalakult a megyei tanács Szilágyság/27. 1. 27. Ára: 1 RON TÁMOGATÁSÁVAL Újra van magyar alelnökünk Ma egy hete, pénteken délelõtt a Szakszervezetek Mûvelõdési Házának kis üléstermében sok érdeklõdõ vett részt a megyei tanács alakulóülésén.

Részletesebben

20. Tüzet fogjon e fásult világ! Ora et labora. Szilágyság/20. Pünkösd. 2010. május 21. 3. oldalon 6. oldalon 9. oldalon 7. oldalon.

20. Tüzet fogjon e fásult világ! Ora et labora. Szilágyság/20. Pünkösd. 2010. május 21. 3. oldalon 6. oldalon 9. oldalon 7. oldalon. Szilágyság/20. www.hhrf.org/szilagysag/ 2010. május 21. 1. 2010. május 21. 20. Ára: 1,3 lej Elõfizetõknek 1,2 lej TÁMOGATÁSÁVAL Tüzet fogjon e fásult világ! Pünkösd megünnepelése elõtt, felhalmozódó gondok

Részletesebben

Falunapok Kárásztelken és Kémeren

Falunapok Kárásztelken és Kémeren Szilágyság/29. 1. 29. Ára: 1,1 lej TÁMOGATÁSÁVAL Falunapok Kárásztelken és Kémeren Vállalkozók találkozója A két ikerközség, Kémer és Kárásztelek közös falunapjai szombaton reggel a kárásztelki mûvelõdési

Részletesebben

42. tás. Kelemen Hunor. Szilágyság/42. www.hhrf.org/szilagysag/ 2011. október 21. Közérdekû 2. oldalon. Népszámlálás. Közéletünk 3.

42. tás. Kelemen Hunor. Szilágyság/42. www.hhrf.org/szilagysag/ 2011. október 21. Közérdekû 2. oldalon. Népszámlálás. Közéletünk 3. Szilágyság/42. www.hhrf.org/szilagysag/ 2011. október 21. 1. 2011. október 21. 42. Ára: 1,5 lej Elõfizetõknek 1,4 lej TÁMOGATÁSÁVAL Közérdekû 2. oldalon A külföldön élõket két csoportr tra osztják Kérjük,

Részletesebben

Becsülettel elvégeztük a dolgunkat

Becsülettel elvégeztük a dolgunkat 1. 2011.május 13. 19. Ára: 1,5 lej Elõfizetõknek 1,4 lej Vidékeink 4. oldalon Eg y Egy fesztivál mar gójár a margójár gójára Amikor vasárnap este megtudtuk az eredményt, ugráltunk az örömtõl, a zsûri Ezüst

Részletesebben

46. ormányk. mánykoalíció a választási törvény módosításáról. Két szavazás egy napon. Szilágyság/46. www.hhrf.org/szilagysag/ 2011. november 18.

46. ormányk. mánykoalíció a választási törvény módosításáról. Két szavazás egy napon. Szilágyság/46. www.hhrf.org/szilagysag/ 2011. november 18. Szilágyság/46. www.hhrf.org/szilagysag/ 2011. november 18. 1. 2011. november 18. 46. Ára: 1,5 lej Elõfizetõknek 1,4 lej TÁMOGATÁSÁVAL Közérdekû 3. oldalon Felfüg elfüggesztették gesztették az ippi polgármester

Részletesebben

Az Ige testté lőn és miköztünk lakozék

Az Ige testté lőn és miköztünk lakozék AZ AGOSTYÁNI, TATA-TÓVÁROSI, VÉRTESTOLNAI PLÉBÁNIÁK KÖZÖS LAPJA - 2014. 12. 24. - XXIV. ÉVF. 7. SZ. Az Ige testté lőn és miköztünk lakozék Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten volt

Részletesebben

Köszönjük egész éves figyelmüket, kövessék nyomon a város híreit 2015-ben is velünk!

Köszönjük egész éves figyelmüket, kövessék nyomon a város híreit 2015-ben is velünk! A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXV. évfolyam 18. szám 2014. december 17. Ingyenes...s azóta minden esztendőnek a vége felé az Úristen emlékeztetni akarja az embereket arra, hogy a gonoszság útja hova vezet,

Részletesebben

32. Dehogynem! Youth Fest IV. A kutya sem látta? Szilágyság/32. 2010. augusztus 13. 3. oldalon 4. oldalon 7. oldalon 8. oldalon Minden pénz az utakra

32. Dehogynem! Youth Fest IV. A kutya sem látta? Szilágyság/32. 2010. augusztus 13. 3. oldalon 4. oldalon 7. oldalon 8. oldalon Minden pénz az utakra Szilágyság/32. www.hhrf.org/szilagysag/ 2010. augusztus 13. 1. 2010. augusztus 13. 32. Ára: 1,3 lej Elõfizetõknek 1,2 lej TÁMOGATÁSÁVAL Youth Fest IV. A kutya sem látta? A korábbi évekhez képest idén majdnem

Részletesebben

Gégény Község Képviselő-testülete minden gégényi lakosnak Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet Kíván!

Gégény Község Képviselő-testülete minden gégényi lakosnak Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet Kíván! Helyi Közéleti Lap XVI. évfolyam. 2. sz. 2011. december MOTTÓ "Ez a föld a földem Ez a föld a földed Itt minket várnak És ránk köszönnek Ez a ház a házam Ez a ház a házad Itt minden a miénk: BARÁTAIM."

Részletesebben

Nagymaros. Elõtérben a pénzügyek. Minden kedves nagymarosi családnak áldott, békés karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag új esztendõt kívánunk!

Nagymaros. Elõtérben a pénzügyek. Minden kedves nagymarosi családnak áldott, békés karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag új esztendõt kívánunk! Nagymaros 2006. december 5. - a lap ingyenes! polgárváros, királyi panorámával Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja Elõtérben a pénzügyek Interjú Petrovics László polgármesterrel Október

Részletesebben

Bő két évtizedes. Tv-műsor december 22-28. Mozgalmas és tragikus. Ajándék az Ökumenikus Segélyszervezettől. A Rákócziak nyomában

Bő két évtizedes. Tv-műsor december 22-28. Mozgalmas és tragikus. Ajándék az Ökumenikus Segélyszervezettől. A Rákócziak nyomában 51 18. évf. 51. szám Tv-műsor december 22-28. Ára: 2,50 hrivnya Figyelem! Fizesse elő a Kárpátinfót! Index 08776 Legyen Ön is a partnerünk! 3. oldal Adomány a katonacsaládoknak 4. oldal ArtTisza művészeti

Részletesebben

Kanizsa. Jó hír a kanizsaiaknak:

Kanizsa. Jó hír a kanizsaiaknak: Kanizsa XXIV. évfolyam 43. szám 2012. december 13. LOKÁLPATRIÓTA HETILAP Jó hír a kanizsaiaknak: Stratégiai együttmûködési megállapodást kötött a kormány és a GE Stratégiai együttmûködési megállapodást

Részletesebben

Fotó: g. k. Áldott karácsonyt és boldog új esztendőt kívánunk!

Fotó: g. k. Áldott karácsonyt és boldog új esztendőt kívánunk! XXVII. évf. 12. szám 2014. december Az önkormányzat havi magazinja Fotó: g. k. Áldott karácsonyt és boldog új esztendőt kívánunk! TARTALOM XXVII. évf. 12. szám 2014. december A siófoki lelki vezetők karácsonyi

Részletesebben

isaszeg Karácsonyfa önkormányzati tájékoztató Békés, boldog, örömteljes karácsonyi ünnepet kívánunk minden kedves olvasónknak!

isaszeg Karácsonyfa önkormányzati tájékoztató Békés, boldog, örömteljes karácsonyi ünnepet kívánunk minden kedves olvasónknak! isaszeg önkormányzati tájékoztató VIII. évfolyam, 12. szám 2009. december Gyenes István Karácsonyfa Szobám sarkában a békesség fája zöld ruháján sok ezernyi szín, alatta fénylô melegségben a gyermeki világ

Részletesebben

FORUM MARTINI 2014 /12. 02. oldal 03. oldal KARÁCSONY. 16. oldal ADVENTI VIRÁGKOSZORÚK POLGÁRMESTERI SOROK

FORUM MARTINI 2014 /12. 02. oldal 03. oldal KARÁCSONY. 16. oldal ADVENTI VIRÁGKOSZORÚK POLGÁRMESTERI SOROK MARTONVÁSÁR VÁROS LAPJA FORUM MARTINI XXIII. évfolyam 12. szám 2014. december 15. 2014 /12 02. oldal 03. oldal KARÁCSONY POLGÁRMESTERI SOROK 16. oldal ADVENTI VIRÁGKOSZORÚK Lelkészeink és plébánosunk gondolatai

Részletesebben

Rákóczi zászlaja alatt

Rákóczi zászlaja alatt 7 15. évf. 7. szám Tv-műsor febr. 21-27. Ára: 1,50 hrivnya Fizesse elő a Kárpátinfót! A Kárpátinfo vidékünk, Kárpátalja magyarságának leghitelesebb információs hírforrása. Valljuk: számunkra az Olvasó

Részletesebben

CSALÁDI ÉS IFJÚSÁGI. -mûsor nov. 30- dec. 6. Magyar géniuszok. 4. oldal. A málenykij robot áldozataira emlékeztek. a málenykij robot áldozataira.

CSALÁDI ÉS IFJÚSÁGI. -mûsor nov. 30- dec. 6. Magyar géniuszok. 4. oldal. A málenykij robot áldozataira emlékeztek. a málenykij robot áldozataira. 2. oldal 47 13. évf. 47. szám Az USA stabilitást akar Ukrajnában Ára: 1,50 hrivnya CSALÁDI ÉS IFJÚSÁGI HETILAP 3. oldal Fókuszban a szomszédságpolitika Tv 4. oldal -mûsor nov. 30- dec. 6. Magyar géniuszok

Részletesebben

Boldog Karácsonyi Ünnepeket és békés új évet Józsefváros KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA

Boldog Karácsonyi Ünnepeket és békés új évet Józsefváros KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA A VIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XIX. évfolyam 22. szám I 2011. december 20. I Megjelenik: kéthetente Boldog Karácsonyi Ünnepeket és békés új évet Józsefváros ÖNKORMÁNYZAT Átadták a LÉLEK Házat

Részletesebben

A KIRÁLYHÁGÓMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET HIVATALOS LAPJA KÖZLEMÉNY

A KIRÁLYHÁGÓMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET HIVATALOS LAPJA KÖZLEMÉNY PARTIUMI KÖZLÖNY A KIRÁLYHÁGÓMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET HIVATALOS LAPJA XVII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM A szerkesztõbizottság elnöke Fõszerkesztõ BARABÁS ZOLTÁN 2007. JÚNIUS 29. KÖZLEMÉNY A Kommunizmus Áldozatainak

Részletesebben

Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon

Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXV. évfolyam 3. szám 2014. február 25. Ingyenes Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon Vers mindenkihez Reményik Sándor: Ne ítélj Közel

Részletesebben

Takács István kiállítás

Takács István kiállítás XXIV. évf. 25. szám VÁROSUNK LAPJA 2012. december 13. Takács István kiállítás Az önkormányzati adósságrendezésről Tállai András A pályaválasztási lehetőségekről Csirmaz István Szakmai nívódíjat kapott

Részletesebben

Őri Hírek ŐRISZENTPÉTEREN ÉLŐK LAPJA. Szívem csengő

Őri Hírek ŐRISZENTPÉTEREN ÉLŐK LAPJA. Szívem csengő III. évfolyam 4. szám 2014. december 1 ŐRISZENTPÉTEREN ÉLŐK LAPJA Tartalomból Közmeghallgatás Házunk tája - Önkormányzati hírek Újraválasztották az elnököt Sokan, sokféleképpen emlékeztek Fesztiválváros

Részletesebben

Energetikai korszerűsítés. Megújul a Mező Ferenc Tagiskola fűtési rendszere. A nyertes ifjúsági pályázatról. A kövesdi kupagyőzelemről

Energetikai korszerűsítés. Megújul a Mező Ferenc Tagiskola fűtési rendszere. A nyertes ifjúsági pályázatról. A kövesdi kupagyőzelemről XXI. évf. 3. szám VÁROSUNK LAPJA 2009. február 12. Energetikai korszerűsítés Megújul a Mező Ferenc Tagiskola fűtési rendszere A nyertes ifjúsági pályázatról Hajnerné Tóth Ágnes A kövesdi kupagyőzelemről

Részletesebben

AZ ALBERTI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA

AZ ALBERTI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA Életjel AZ ALBERTI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA IV. évfolyam 4. szám Várva vártam az Urat Várva vártam az Urat, és ő lehajolt hozzám, meghallotta kiáltásomat. Kiemelt a pusztulás verméből, a sárból és

Részletesebben