HELYI HAGYOMÁNYOK ŐRZÉSE ÉS KIAKNÁZÁSA DARUSZENTMIKLÓS, ELŐSZÁLLÁS ÉS NAGYKARÁCSONY TELEPÜLÉSEKEN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HELYI HAGYOMÁNYOK ŐRZÉSE ÉS KIAKNÁZÁSA DARUSZENTMIKLÓS, ELŐSZÁLLÁS ÉS NAGYKARÁCSONY TELEPÜLÉSEKEN"

Átírás

1 HELYI HAGYOMÁNYOK ŐRZÉSE ÉS KIAKNÁZÁSA DARUSZENTMIKLÓS, ELŐSZÁLLÁS ÉS NAGYKARÁCSONY TELEPÜLÉSEKEN M8-DUNAHÍD Közhasznú Nonprofit Kft. 2012

2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS FOGALOMTÁR DARUSZENTMIKLÓS, ELŐSZÁLLÁS ÉS NAGYKARÁCSONY HAGYOMÁNYAI A TELEPÜLÉSEK BEMUTATÁSA, TÖRTÉNETI VISSZATEKINTÉS: Előszállás Daruszentmiklós Nagykarácsony HELYZETÉRTÉKELÉSBŐL LEVONT EREDMÉNYEK, JÓ GYAKORLATOK BEMUTATÁSA Helyzetértékelés eredménye Jó gyakorlatok bemutatása PROJEKTÖTLETEK BEMUTATÁSA Hagyományok felkutatása és tudatosítása Társadalmi párbeszéd kialakítása a lakossággal a térségben lévő hagyományok felkutatására, felelevenítésére Információs pontok felállítása elektronikus információs pontok Információs pontok felállítása információs pontok, tájház kialakítása Hagyományok ismertetése, bemutatása, tanítása Hagyományokhoz való hozzáadott érték, szolgáltatások, termék-előállítás feltételeinek megteremtése A hagyományőrzés és az arra épülő idegenforgalmi szolgáltatások fejlesztése céljából kialakuló partnerség munkaszervezetének kialakítása Tájház kialakítása Élő múzeumok kialakítása Óvodai/iskolai bútorcserék és fejlesztés a hagyományőrzés szempontjait is figyelembe véve természetes anyagokból, néprajzi motívumokat tartalmazó bútorokból Hagyományos gazdálkodás kialakítása a településeken Hagyományok megismertetése a lakossággal Egységes idegenforgalmi arculat kialakítása Egységes arculati elemek alkalmazása az információs pontokon Turisztikai elemek koordinálása a három településen Nagykarácsony Mikulásfalva projekt kiterjesztése Nagykarácsony Mikulásfalva projekthez kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése Turisztikai szolgáltatások kialakítása és koordinálása

3 Helyben termő alapanyagok felhasználásával népi hangszerek, hagyományos tárgyak, kézművesipari termékek gyártása Kézműves zónák kialakítása a három településen Mezőgazdasági vállalkozások klaszterének kialakítása a három településen Belterületi utak felújítása ÖSSZEFOGLALÁS IRODALOMJEGYZÉK NYILATKOZAT A TANULMÁNY EREDETISÉGÉRŐL MELLÉKLETEK

4 1. Bevezetés Jelen tanulmány a LEADER HACS három déli települése, Daruszentmiklós, Előszállás, Nagykarácsony helyi hagyományainak őrzésére és kiaknázására tár fel lehetséges módokat, projektötleteket. A három hasonló történelmi múlttal rendelkező település a Dunaújvárosi kistérségben található. Fejlesztési elképzeléseiket már 2004-ben összehangolták a Praedium Future programban, a partnerség, az egyeztetés azóta is töretlen. A három település leginkább a belső erőforrásaira építhet a fejlesztésekben, és a hagyományok területén kiaknázatlan lehetőségeket lát. Ezek kihasználására fontos pontosan feltárni a helyi hagyományokat, és kialakítani több elképzelést azok, megőrzésére, erősítésére. Jelenleg is számos olyan kevéssé ismert, helyi hagyománnyal rendelkezik a három település, amelyekre civil, önkormányzati, vagy akár vállalkozási projekt építhető. A lakosság nagy része a térség hagyományait nem ismeri teljeskörűen, azoknak nincs tudatában. Ezeket a hagyományokat olykor a helyiek sem ismerik. Idegenforgalmi szempontból a három település közül Nagykarácsony emelkedik ki, a széphangzású falunév lehetőséget teremtett Mikulásfalva létrehozására, ami évről évre egyre nagyobb számú látogatót csalogat. Fontos lenne ennek a rendezvénynek az infrastrukturális feltételeit is magas színvonalon biztosítani, amelyre anyagi források hiányában csekélyebb, ugyanakkor a települések összefogásával kivitelezhető lehetőség van. A tanulmányban a helyzetelemzés keretében részletesen megvizsgáljuk az élő vagy már csak emlékezetben meglévő helyi hagyományokat, azokat pontosan leírjuk. Összefoglaljuk a témában a három település belső erősségeit és gyengeségeit, valamit a külső tényezőkből fakadó jelen idejű lehetőségeket és veszélyeket. Áttekintést adunk a hazai és EU-s jó gyakorlatokról ebben a témakörben, rámutatva, hogy melyek azok az elemek, amelyeket helyben is jól fel lehet használni. Végül konkrét javaslatokat, projektötleteket fogalmazunk meg a fenti célok elérése érdekében. Fontos elem a tanulmány megfelelő felhasználásának biztosítása, ezért a projektjavaslatoknak felelősei lesznek, akiknél az önkormányzatok érdeklődhetnek az előrehaladásról. 3

5 2. Fogalomtár Hagyomány Hagyomány alatt olyan rituális vallási, vagy társadalmi örökséget, cselekvéseket értünk, amely a mai napig létező, és a múltból ered. A hagyományt nemzedékről nemzedékre változatlan formában teszi, végzi, vagy őrzi a társadalom. A hagyományok sok esetben távol állnak a racionalitástól, nélkülözik a tudományos alapokat. Népi kulturális örökség értékei A népi kulturális örökség értékei elsősorban az alsó- és az alsóközép társadalmi rétegekből, foglalkozási csoportokból erednek. A szóbeliségből az írásbeliség szintjére a néprajztudomány révén kerülhetnek át. A néprajztudomány három területen gyűjti, rendszerezi, elemzi a hagyományos műveltséget: 1. az anyagi vagy tárgyi műveltség szakterületén (etnográfia) 2. a szellemi műveltség szakterületén (folklór) 3. a társadalm kultúra területén (társadalomnéprajz vagy szociális antropológia) /Lukács László: Néprajzi látásmód az ezredfordulón/ Partnerség A partnerség alapelve az Európai Unió regionális politikájának egyik lényeges, egyre inkább kiterjedő, szélesedő eleme. A partnerség a stratégiai és operatív kapcsolatok olyan komplex rendszere, amely érinti az érdekek összehangolását, a közös program(ok) kialakítását, a program(ok) előkészítését és menedzsmentjét, továbbá a megvalósításhoz szükséges erőforrások közös előteremtését, biztosítását, megosztását. A partnerség nem csupán egy hivatalos egyeztetési-konzultációs folyamat, hanem mára már a regionális és helyi fejlesztés, innováció egyik legfontosabb erőforrásává vált. Jó gyakorlat A jó gyakorlatok (angol nevén: best practice) olyan kipróbált, a gyakorlatban már megvalósított projektek, vagy programok, melyeket valamikor már megvalósítottak és a megvalósítók sikeresnek ítélték. A jó gyakorlatként nevezett projekt, program, vagy annak egy része, eleme újszerű, a meglévőtől eltérő ötleteket, módszereket tartalmaz, melyek átültethetőek egy másik projektre, vagy programra, hozzájárulva ezek sikerességéhez. 4

6 3. Daruszentmiklós, Előszállás és Nagykarácsony hagyományai Fejér megyében, különösen a Mezőföldön, ezen belül különösen Előszállás környékén a talajadottságok a földművelésnek kedveztek, ám ez a tevékenység csak a 19. század végétől kezdődően vált jelentőssé a térségben. Mezőföldön már a 18. században sem volt számbavehető erdőség, a rétek és legelők szinte szabályosan zárt foltokat alkottak a községek körül. Előszálláson és környékén jelentős volt a legeltető állattartás, leginkább a juhászat. Fényes Elek 1836-ban ezt írta: Legfontosabb 's legkiterjedtebb ága mindazáltal a' baromtartásnak a' juhtenyésztés, mellynek már régólta fő fészke volt Fejér vármegye." /Pesovár Ferenc: Béres vagyok, béres/ A juhászat fejlettségére utal az a tény is, hogy szervezettségükre céhet kívántak létrehozni, az országban máshol már működő juhászcégek példájára, bár a céh valódi megalakulásáról nincs adat. A 18. századtól az úgynevezett Előszállási uradalom területén már nagy területet béreltek a juhászok, akik között szép számmal voltak nyugatról érkezett, főleg német juhtartók. Az akkor hagyományos birkaállományt fokozatosan cserélték le a nemesített merinó-juhra, melynek gyapjából finomabb posztó készülhetett. A nyugati származásra a mai napig utalnak az alábbi családi nevek: Czetli, Reiter, Menyhárt, Gremsperger, stb. Az Előszállási uradalom területén lévő legelők az ország más területeiről is idecsábították a pásztordinasztiákat. A pásztorok akkori öltözéke a csuligombos mellény és a magas izsáki kalap. A juhászok legjelentősebb összejövetele Szent Mihály napján volt. Fejér megyében Székesfehérvár-Felsővároson a Szent Sebestyén templomban a juhászok három napos összejvetelt tartottak, mely során a lakmározás, mulatozás mellett megtörtént a juhászlegények elszegődése is. A juhászat eszközanyagában a használati botoknak és a szépen kifaragott ünnepi díszbotoknak és juhászkampóknak van nagy jelentősége. A kampósbotoknak egy jellegzetes és gyakori típusa a szilvafából faragott kampófejjel rendelkező bot. A kampósbotok díszítésére a vésett és a karcolt technikákat alkalmazták, melyet a 19. század végétől felváltott a domború fafaragás. Ezek a technikák a dunántúli pásztorművészet jellegzetességei közé sorolhatóak. A kanászok terelő eszköze a korbácsostor, amelynek nyelét faragással díszítették, és ólommintákkal öntöttek ki, rézmintákkal rakták be, vagy szegekkel díszítették. Fejér megye legfontosabb növénykultúrája a híres Fejér megyei búza és a kukorica. A 20. században egyre nagyobb vetésterületet szántak a kukoricának a kenyérgabona, a rétek és legelők rovására. Tájjellegű növénytermékek közé sorolhatóak még a következők: cecei paprika, a nagyvelegi és perkátai torma, a fehérvári zöldségek, a csurgói, móri, balinkai, seregélyesi káposzta, az alapi dohány, a mezőföldi dinnye és a pákozdi paradicsom. Fejér megye, ezen belül Előszállás és környéke a nagybirtok hazája volt. A cseléd-, napszámos-és zsellérréteg mellett jelentős számú idénymunkások (summások) éltek a 5

7 térségben, akik főleg Heves, Borsod, Nógrád, Békés, Vas, Zala vármegyéből, sőt, még Galíciából, a felvidéki és erdélyi vármegyékből toborzódtak. Ide telepedésük jelentős mértékben hozzájárult a térség népzenei életének, néptánc-hagyományainak színesítéséhez. A fejlettebb gazdálkodási ágak között Fejér megyében mindig jelentős volt a szőlőművelés, bár ebből a szempontból inkább Mór és Csókakő vidéke, illetve a Velenceitó környéke töltött be jelentősebb szerepet. A mezőföldi falvak, köztük a három érintett település nagyobbrészt ún. soros, szalagtelkes települések. Az épületek rendszerint sárból, vályogból vagy tömött falból készültek, szarufás nyeregtetővel. Az építkezésre a szomszédok összeálltak, és közös munkával tapasztották a falakat. A házak elrendezésére az alföldi házakhoz hasonló, háromosztatú típus volt jellemző. A fűtést a konyhából fűthető kemencékkel, kályhákkal oldották meg. A házak bútorzatát helyi asztalosok készítették, vagy az országos vásárokon vásárolták. A 19. század elején a környéken nagyon kedvelt volt a vésett-festett tulipános láda, később a sublót és a festett szekrény vált divatossá. A szekrények egyszerű, puhafából készültek, melyek friss festésébe egy hosszú, kihegyezett fadarabbal virágos díszítést rajzoltak. Ehhez a stílushoz valószínűleg a berakott szekrények adták az alapötletet. Fejér megyében működtek bútorkészítő központok is, és nagyobb hírnévvel rendelkeztek a sárbogárdi asztalosok. Fellelhetőek házi készítésű bútorok is, amelyeket kukoricacsuhéjból fontak. Kukoricacsuhéjból vagy vesszőből fonták saját kezűleg a baromfiak elkerítésére szolgáló kerítéseket is. A népviseletnek társadalmi jelentősége, kor- és állapotjelző szerepe volt. Ezt az 1950-es években még néhány helyen megfigyelhettük. Legtovább Székesfehérváron, Pázmándon és a német nemzetiségű vidékeken hordták a hagyományos viseletet. A népi díszítőművészet emlékei közül a takácsmunkák kiemelkedő jelentőségűek. A takácsmesterek még a 20. század elején is tevékenykedtek. A paraszti életet talán a számos, régi gyökerekre visszavezethető ünnepi szokások jellemzik a leginkább. Az ismertebb szokásokon kívül az alábbi szokások voltak még elterjedtek: Az aprószentekhez kapcsolódó jellegzetes szokás volt az egészség és termékenységvarázslás eredetére utaló korbácsolás. Ennek során egy hét, vagy kilenc ágból font mustármaggal megveregették az asszonyokat és leányokat, a gyermekeket pedig a végén lévő kilencedik szállal, a suhogóval érintgették, miközben ezt mondták: Bolhás ne légy, Tetves ne légy, Egészséges légy. (Alap) /Magyar Néprajzi Lexikon/ 6

8 A húshagyó keddi alakoskodó szokások, a maszkos, jelmezes farsangi bolondozás" a századforduló idején, de sok helyen még a második világháború után is általánosak voltak. A farsang legnagyobb eseménye a bál volt. A hagyomány úgy tartja, hogy a rövid farsang alatt csak a szép lányok keltek el, míg hosszú farsang alkalmával a csúnyábbak is vőlegényt szereztek. A farsang elmúltával, hamvazószerdán negyven napig tartó böjtidőszak következett, amely során nemcsak a hústól, hanem a zsírtól is tartózkodtak az étkezések során. A templomban elégették az előző évről megőrzött húsvéti szentelt barkát, melynek hamujából a pap keresztet rajzolt a hívők homlokára, ezzel emlékeztetve őket az elmúlásra. ( Porból lettél, porrá léssz ) Húsvét előtt két héttel virágvasárnapot tartottak barkaszenteléssel, körmenettel, a papok pedig zöld ágakkal, színes virágokkal, szent képekkel díszett sátrakat áldottak meg. Nagypénteken tartották a szótlan víz szokását. Hajnali két órakor néhányan kimentek a határba a patakhoz, hogy ott megmosakodjanak. A mosakodás alatt és a hazafelé úton tilos volt bárkinek bárkivel szót váltani. Ily módon kívül-belül megtisztulva mentek misére, majd délután három órakor, Krisztus kereszthalálának időpontjában a Szent Sírhoz mentek. A Szent Sírt a templomban alakították ki, és két fapuskás levente és két kislány őrizte. Az őrzőket pedig a szentasszonyok figyelték. Nagypénteken szigorú böjtöt tartottak, bablevessel. Ekkor főzték ki a húsvéti tojásokat is. Ezen a napon a templomtoronyban kerepeltek, mert úgy tartották, hogy a harangok Rómába mentek. A legtöbb házban Nagyszombaton már megkóstolták a főtt sonkát, kolbászt és a színes tojásokat, de lányos házaknál ezeket Húsvéthétfőre tartogatták a locsolóknak. Jellegzetes húsvéti étel volt még a kocsonya, a savanyú káposzta, a lekváros bukta, a diós és a mákos kalács. Húsvéthétfőn a legények csoportosan látogatták azokat a házakat, ahol lányok laktak. Réggebben csak vízzel locsolták meg a lányokat és asszonyokat, később a lányokat kicsalogatták a kúthoz és kannákkal locsolták meg, hogy el ne hervadjanak. Idővel ez a szokás rózsavízzel, kölnivel, parfümmel történő locsolássá szelídült. A lányok annál büszkébbek voltak, minél többen locsolták meg őket. A locsolásért cserébe piros, kék, vagy barna tojást, illetve a lányok szívéhez közel állók virágot kaptak. Hímes tojást ezen a vidéken nem volt szokás készíteni. Este kiöltöztek a legények és a lányok, és bálba mentek. A felügyeletet a lányos anyák biztosították. Április 25-én, Márk napján jeles egyházi szertartás volt a búzaszentelő mise, amely során a körmenet egyházi énekeket énekelve a legközelebbi búzatáblához ment és ott a pap megáldotta és megszentelte a búzavetést. A búza az életet szimbolizálta, s a szentelt búzából adtak az állatoknak is, hogy jól fejlődjenek és egészségesek maradjanak. A tavaszi hagyományok közül említendőek a májfatáncok. Egy sudár nyárfa törzsét elfűrészelték, legallyazták, meghagyva a felső koronarészét. A legények kocsival, vagy vállon cipelték el a lányos ház elé, ott gödröt ástak és beleállították. A májusfára színes szalagokat, kendőket aggattak, amit a májusi szél lengetett. Ha kocsma, vagy kultúrház előtt állítottak májfát, az azt jelentette, hogy ott bált rendeznek. Pünkösd napján a májusfát kitáncolták. 7

9 A Miklós-napi osztrák eredetű alakoskodás és a gyermekek megajándékozása hazánk nagy részében a karácsonyfával együtt terjedt el. Szokatlan írásos bizonyíték erre a szokásra egy 1785-ből származó csepreg tilalom, melynek szövege így szól: Minekutána ősi időktől fogva tapasztaltatott, hogy némelyek a lakosok közül a Szent Miklós püspök napja előtt való estvéli vagy éjszakai időben különféle öltözetekben és álarcokban járnak házról házra, s a gyenge gyermekeket is helyes elmével ellenkező, ijesztő, csúfos figurákkal rettegtetik, keményen meghagyatik, hogy senki a lakosok közül úgy gyermekeinek mint alattvalóinak ezentúl meg ne bátorkodjék engedni Szent Miklós előtti este az ily színes öltözetekben való járást. /Magyar Néprajzi Lexikon/ Nagykarácsonyban szokás volt, hogy a szülők a kisgyermekek előző este kitisztított cipőjébe édességet, mogyorót, diót tettek. A gyerekek időnként megtréfálták az öregeket, cipőjükbe köveket raktak, nekik ezt hozta a Mikulás. Karácsony előtti héten a betlehemesek esténként házról házra járva vitték a kis Jézus bölcsőjét, és karácsonyi énekeket adtak elő. Mindezért cserébe a háziaktól pénzt, süteményt kaptak. Előszálláson és környékén, a pusztai élet során bensőségesebben ünnepelték a karácsonyt, mint a városokban. Közel voltak az állatok, amelyek a betlehemi jászolt szimbolizálták. Karácsony szombatját böjttel várták, a gyerekek pedig várták az angyalt, aki a karácsonyfát hozta. Az ünnepi asztal alá kis kosarat tettek szénával, kukoricával, répával és kendőbe bugyolált fonott kaláccsal. Szokás volt még a kosárba borsot tenni, hogy a következő évben harcias legyen a kakas. A karácsonyfát aranyporos dió, gyertyák, piros alma, sütemények, sztaniolpapírból készült csillagok, házilag készített szaloncukrok díszítették. Szilveszter délutánján 5 órakor hálaadást tartottak, majd a rokonok egymást végiglátogatva kívántak egymásnak boldog új esztendőt. A szilveszteri vacsora lencseleves, sült hús, pogácsa és rétes volt. Előszálláson hagyományos volt a medvetáncoltatás, amely során egy medvének öltözött legényt láncon vezetve, ugrabugrálva táncoltattak. A többi legény karkosárral a kezében követte a medvét, házról-házra járva. A szokás szerint az, akihez nem mentek be, megsértődött a medvésekre, ahová pedig bementek, ott salagos, vagy csörögefánkot kínáltak nekik. A fánkot siskának is nevezték. A fukar gazda háza falát besározták, ajtaja elé tuskót állítottak. A legények olykor a kínálgatás alatt tréfából kiemelték a kaput, szétszedték a szekeret, és felállították a pajta tetejére. Jellegzetes Fejér megyei szokások közé tartozott az is, hogy lakodalom esetén menyasszonykikérő gyertyástáncot lejtettek: a lakodalmi vacsora után az első vőfény, ujjai között égő gyertyákkal kikérte előbb a nyoszolyóasszonyt, majd a koszorúslányokat, végül a menyasszonyt. Mindegyikkel táncolt egy rövid ideig, a táncot ezután a segédvőfények folytatták. Mivel korábban a nagybirtokok vidéke volt ez a terület, igen elterjedtek a béres, pásztor- és summásdalok. 8

10 Fejér megye néptánckincsekben is bővelkedik, az ugrós tánc tanulmányozható szinte valamennyi megjelenési formájában: szóló, páros négyes ún. csillagforma, csoportos köralak, stb. Változatosságra utal a sokféle népi elnevezés is: ugrós, ugráló, háromugrálós, magyar ugrálós, verbunk, bérestánc, mulató, kanizsatánc, stb.. Amennyiben az ugrós motívumait eszközök fölött, pl. keresztbe helyezett botok vagy földre helyezett üvegek között járták, akkor kanásztánc -nak, vagy kanászos -nak, üveg-tánc -nak, vegverbunk -nak nevezték. Az üveggel a fejen járt változatainak rendkívül virtuóz és dinamikus formái figyelhetők meg. Az ugrós tánc kikristályosodott, visszatérően ismétlődő összetett négy-öttagú motívumai mellett a régebbi típusú, ritmikájában és mozdulataiban változatos típusok is gyakoriak. Sajátos egyéni színt képvisel például a három érintett településhez közeli Alap község ugrósa. A hagyományos etnikus táncok gyakorlata a húszas évek elején szűnt meg. A hangszerek közül nagyon kedvelt volt a falvakban és a pusztákon is a citera, a nádsíp, a meggyfahéjból, vagy cseresznyefahéjból készített síp és kísérőritmust gyakran a köcsögduda szolgáltatta. A köcsögdudával bőgőztek, vagy zuhultak farsangok és karácsonyi köszöntők alkalmával. A későbbiekben a citerát fokozatosan kiszorította a harmonika, bár egy ideig a két hangszert összehangolva együtt is alkalmazták a vasárnapi délutáni táncokon. A harmonika már az 1900-as évek elején elterjedt volt, ha valahol táncra készültek például tollfosztók, kukoricafosztók alkalmával elhívták a hangszerhez értőket, egyszerre akár többet is, hogy szívességből, vagy egy ital bor fejében játsszák a talp alá valót. A megrendezett bálokra és lakodalmakra cigánybandát, illeve paraszt-muzsikusokból álló magyar bandát fogadtak. 9

11 4. A települések bemutatása, történeti visszatekintés: Daruszentmiklós, Előszállás és Nagykarácsony a Dunaújvárosi kistérség déli részén található három település. A Dunántúl egyik legnagyobb kiterjedésű, részben sík, részben északnyugat-délkelettájolású dombokból álló tájegysége a Mezőföld, amelynek határait a Sió-Balaton-Velencei-tó vonala és a Duna alkotja. Az 1950-es elejéig ezen a területen város nem alakult ki, viszont számos település létrejött, melyek közül Nagykarácsony és Előszállás a legrégibb időktől kezdve sokoldalú és közvetlen kapcsolatban áll egymással. A Mezőföldnek ezen a területén létrejött települések lakóinak gazdasági és társadalmi élete egymástól elszigetelt, de lényegében azonos jellegű életforma keretében alakult és fejlődött. A községek településszerkezete a feudális múlt örökségeit rögzítette, a lakosság sorsa és életszínvonala a nagybirtokok gazdasági érdekeitől függött. A térség a mai napig jelentős természeti értékekkel rendelkezik, a Mezőföld Magyarország legjobb termőtalajával bír. Előszállás, Daruszentmiklós, Nagyvenyim és Nagykarácsony az Előszállási Uradalom részeként egy település volt. 4.1 Előszállás Fejér megye délkeleti végében fekvő nagyközség, lakosságszáma jelenleg 2218 fő. A község határa a jégkorszak közepén süllyedő akkumulációs terület volt. Többszáz éve lakott település, a település nevében a szállás arra utal, hogy az Anjou-házi királyok uralkodása idején kun népek ezen a vidéken szálláshelyeket alakítottak ki. A lakók főleg legeltető állattenyésztéssel foglalkoztak. A török hódoltság alatt a település hosszú időre elnéptelenedett, majd 1526-ban a várpalotai Túróczi kapitány kapta meg királyi birtokként. Az elmenekült kunok jó része visszatért ugyan, de az 1526 előtti életet már nem sikerült újraszervezniük. Lassan kialakult a hűbéri társadalom osztályszerkezete a településen, megelentek a földesurak is, s a római katolikus egyház ciszter rendje egy 42 ezer hold nagyságú területű gazdasági központot alakított ki. Az ben épült Kisboldogasszony római katolikus templom barokk padjaival és sekrestyéjével, valamint a 19. századból származó gyóntatószékeivel jelenleg is a község értékes műemléke. A plébánia 1766 óta működik, 1951-ig ciszterciek vezetésével. A templomhoz tartozó cisztercita rendház, melyet a lakosok kastély -nak neveznek, egy L- alakú, sátortetős, késő barokk stílusú épület, funkcióját tekintve négy évtizeden át nevelőotthon volt. A rendszerváltást követően a nevelőotthon kiköltözött a kastélyból és az országban elsőként bevezette a családotthonokban történő nevelést. A kastély újra egyházi tulajdonba került, jelenleg felújításra szorul. Jelenleg a kastélyban az Előszállási Hagyományőrző Egyesület néprajzi kiállítása látogatható. (bővebben: lejjebb) Az előszállási uradalomban a rendi gazdálkodás 1715-ben kezdődött. Az állatok itatására tavakat létesítettek, istállót építettek, rétet alakítottak ki. A ló és szarvasmarha tenyésztése mellett tavaszi búzát és árpát vetettek. Az 1800-as években napraforgót, kukoricát, krumplit, káposztát, kendert, lent, virgíniai dohányt, kölest, árpát, mohart, zabot, búzát, bükkönyt, lóherét, lucernát termeltek. Jelentős volt a szőlőtermelés is után az uradalom fejlett kapitalista mezőgazdasági nagyüzemmé vált, fejlett takarmánygazdálkodással és jelentős kenyérgabona-termesztéssel. 10

12 A munkásviszonyok azonban nem voltak kedvezők, a lakosság az uradalom területén gyér volt, a munkásokat emiatt a környező településekről (Alapról, Rácalmásról, Dunaföldvárról, Sárbogárdról) toborozták. A 19. század végén Fejér megye déli uradalmaiban aratósztrájk tört ki melynek egyik központja Előszállás-Daruhegyen volt. A munkások megnyugtatására az uralkodó körök jutalmazási akcióba kezdtek. A 20. század elején ismét az állattenyésztés fejlesztése került előtérbe, lévén, hogy kiderült, a jövedelmek fokozása ezen a területen különösen a tejelő állatok nevelése eredményesebb. Mindemellett a korszerűbb gazdálkodás, az ésszerűbb szervezés észrevehető jövedelememelkedéshez vezetett, s ebből az uradalom a cselédségnek és a földmunkásoknak is tudott juttatni. Az új gazdálkodási forma kialakulásától, 1912-től kezdődően Wéber Márton jószágkormányzó irányításával az addigi, szinte csak gabonatermesztésre törekvő külterjes gazdálkodást felváltotta az intenzív belterjes gazdálkodási forma. A Wéber Mártont felváltó Hagyó Kovács Gyula irányításával kiváló mezőgazdasági munka folyt az előszállási uradalomban, amely során elsősorban az állattenyésztés fellendítése volt a cél. Tehenészetet hoztak létre, sertést, igásökröt és igáslovakat tenyésztettek. Az előszállási lovak több kiállításon is díjat nyertek, de híresek voltak a nagykarácsonyi birkák, tehenek és sertések is. A hagyományos növények mellett nagyobb területen kezdtek el takarmánynövényeket és kapásnövényeket (kukorica, cukorrépa) termeszteni. Hagyó fontosnak tartotta a gépesítést és az infrastruktúra fejlesztését, szorgalmazta egy gazdasági kisvasút létesítését. Bár a 19. és 20. század folyamán lehetőséget láttak a szőlőés dohánytermelésben is, a gazdálkodás továbbra is az állattartás terén volt eredményesebb. Az első és második világháború közötti időszakban különösen lótenyésztése révén tett szert ismertségre a község. A második világháborút követően mezőgazdasági termelőszövetkezetek alakultak, melyek 1961-ben egyesültek. Az egykori uradalmi épületek közül a Bagolyvár" és a mai pálinkafőzdéhez vezető kőhíd a 18. századból származik. Önálló településsé 1928-ban vált a község, Előszálláspuszta, Róbertvölgy, Nagykarácsony, Kiskarácsony, Daruhegy és a hozzájuk tartozó majorok, puszták Hercegvalvától történő leválásával. Jelenleg a község kedvező földrajzi helyzete, az M6-os gyorsforgalmi út közelsége lehetőséget teremt Előszállás fejlődésének, akár az ipari termelés felvirágzásának. Emellett lehetőséget biztosít települések közötti erősebb összefonódásban. Előszállás lakossága évről-évre csökken, amelyben szerepet játszhat a kevés helyi munkalehetőség, Dunaújváros távolsága, a rossz közlekedés, illetve a lakosság nagyobb természetes fogyása, mint a természetes szaporulata. Előszállásról Dunaújvárosba közel 400 ember járt be dolgozni még néhány éve, azonban a városban megszűnt munkahely kapcsán sok helybeli számára nem maradt további munkalehetőség. A helyi lakosok számára kiemelkedő fontosságú, hogy Előszálláson elérhetőek a különböző egészségügyi szolgáltatások, mint az orvosi és fogorvosi rendelők, nőgyógyászat. Emellett takarékszövetkezet, posta, illetve benzinkút is üzemel a településen. Szolgáltatásainak köszönhetően Előszállás fontos szereppel bír a három település életében, ebből adódóan meghatározó szerepet tölt be a kistérség déli részén, hiszen a helybelieken kívül sok esetben Daruszentmiklós lakossága is a településre jár át ügyintézés céljából. Előszállás 12 tantermes iskolaépülete 1956-ban épült. Az intézmény a milleneum tiszteletére Árpád fejedelem nevét viseli. Jelenleg tagintézményként működik, az ide járó diákok száma körülbelül 200 fő. Az iskola pincéjében múzeum található, amelyet az

13 es években alapítottak az iskolában. A néprajzi múzeumot az iskolában több mint négy évtizedig pedagógusként dolgozó Svetics Lászlóné alapozta meg az 1970-es években. Az iskola elkészültét követően néhány évvel épült meg a művelődési ház, amelynek egyik szárnyában található a községi könyvtár is. A falu nevezetessége ezenfelül a Teleház, ahol korszerű eszközökkel biztosítanak internet hozzáférést és szórakozási lehetőséget. Hagyományosan minden évben megrendezésre kerül a Mikulás-futás, amelynek útvonala Előszállásról Nagykarácsonyba vezet. Május utolsó hétvégéjén a Szállás-napok alkalmából ünnepel a község lakossága, ez egy hagyományteremtő, három napos falunap. Fontos megemlíteni továbbá az évente megrendezésre kerülő májusi horgászversenyt, illetve az októberi Kincskereső Napokat is. A település kulturális, szociális, sport, oktatási, vallási, illetve rekreációs életében aktív szerepet vállalnak a helyi civil szervezetek. Előszállás civil szervezetei: Horgászegyesület, Sportegyesület, Polgárőrség, Gyermek-és Ifjúsági Alapítvány, Faluszépítő Egylet, Nagycsaládosok Egyesülete, Téliállás Lovassport Egyesület, Gazdakör, Országos Lakásotthoni Szakmai Egyesület, Előszállási Vállalkozók Egyesülete, Óvodáskorú Gyermekekért Alapítvány, Égigérőfa Alapítvány, Előszállási Polgárok Érdekvédelmi Szervezete, Önkéntes Tűzoltó Egyesület, Rozmaring Nyugdíjas Klub, Parlandó Női Kar, Ifjúsági Klub, Diákönkormányzat, Kincskereső Klub, Hagyományőrző Klub, Mozgássérültek Egyesülete, Előszállási Aikido Klub. A 18 fős klubtagsággal rendelkező Előszállási Hagyományőrző Klub 2008 óta működik. Egyik évben kézműves kiállítást, a másikban Karácsony régen és ma kiállítást, majd régi játékok bemutatóját rendezte meg. Most a falumúzeum, helytörténeti gyűjtemény alapjait rakták le azzal a kiállítással, amely egy régi konyhát, egy tisztaszobát, használati tárgyakat, eszközöket sorakoztat fel a ciszterci kastély földszinti termeiben. Karácsony környékén a Klub minden évben Betlehemet állít a Teleház mellett Betlehemet. A civil szervezet jó kapcsolatot ápol a lakossággal és az önkormányzattal 2012-ben az egykor a ciszterci rend rendházának, a kastélynak a díszkertjeként szolgáló parkot az előszállásiak közel 3000 társadalmi munkaórával, az Előszállási Gyermek és Ifjúsági Alapítványnak az Öko-Társ Alapítvány pályázatán nyert támogatás felhasználásával megtisztították, felújították. A kertnek a Cifrakert elnevezést adták, új növényeket is telepítettek, és pihenőhelyül szolgáló padokat, játszótéri játékokat, illetve pingpongasztalt is elhelyeztek a parkban. Előszállás és Alsószentiván között található a Túzok Természetvédelmi Terület, amely természetes növényzete a térségre valamikor jellemző homoki, lösztölgyesekkel kevert sztyepprétek maradványait őrzi. A helyi média szerepkörét az Előszállási Televízió látja el, amely megközelítőleg 400 család otthonába jut el, és közvetít a környékbeli eseményekről. Előszállás emellett igényes, számos információt nyújtó települési honlappal is rendelkezik. 12

Polgárőrségek fejlesztése a déli térségben

Polgárőrségek fejlesztése a déli térségben Polgárőrségek fejlesztése a déli térségben M8-DUNAHÍD Közhasznú Nonprofit Kft. 2012 Tartalom Bevezetés... 4 Fogalomjegyzék... 5 Szakirodalom... 7 Jogszabályi háttér... 7 Polgárőr módszertani füzetek...

Részletesebben

VIZEK HÁTÁN, SZELEK SZÁRNYÁN, GYERMEKEINK ÉLHETŐ JÖVŐJÉÉRT

VIZEK HÁTÁN, SZELEK SZÁRNYÁN, GYERMEKEINK ÉLHETŐ JÖVŐJÉÉRT Szigetköz Mosoni-sík LEADER Egyesület Munkaszervezete 9181 Kimle, Fő u. 114., Vízpart u. 6., Pf. 6. +3696/228-667, +3620/972-3733, Fax: +3696/228-667 e-mail: leadergabor@kimle.hu leadervera@kimle.hu leaderanita@kimle.hu

Részletesebben

A LEADER térségek közötti együttműködés projekt keretében elnyert Helyi termékekre, helyi szolgáltatásokra alapozott jó gyakorlatok feltérképezése és

A LEADER térségek közötti együttműködés projekt keretében elnyert Helyi termékekre, helyi szolgáltatásokra alapozott jó gyakorlatok feltérképezése és A LEADER térségek közötti együttműködés projekt keretében elnyert Helyi termékekre, helyi szolgáltatásokra alapozott jó gyakorlatok feltérképezése és hálózatba szervezése Jász-Nagykun- Szolnok megyében

Részletesebben

T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Bısárkány településfejlesztési koncepció 1 T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Gyõr, Richter János u. 11.; Tel: 96/418 373; Fax: 96/418 699, E mail: talent_plan@arrabonet.hu;www.talent

Részletesebben

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA IGAL 2012.

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA IGAL 2012. INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA IGAL 2012. Elfogadta: Igal Város Önkormányzata Képviselő-testületi határozat száma: 144/2012. (X/26.) 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 1. BEVEZETÉS... 5 1.1.

Részletesebben

Egyesület elérhetőségei: elnök: Schunder Tibor Munkaszervezet: Móricz Beáta Schamberger Dóra Schuszter Margit Pál Melinda Dányiné Kun Ildikó

Egyesület elérhetőségei: elnök: Schunder Tibor Munkaszervezet: Móricz Beáta Schamberger Dóra Schuszter Margit Pál Melinda Dányiné Kun Ildikó www.vercse.hu Egyesület elérhetőségei: Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség székhely: 2836, Baj, Petőfi S. u. 50. iroda: 2890, Tata, Erzsébet tér 13. telefon: 34/589-849 - fax: 34/589-850 e-mail: munkaszervezet@vercse.hu

Részletesebben

A gazdaság fejlesztési lehetőségei a Vasi Őrtorony területén

A gazdaság fejlesztési lehetőségei a Vasi Őrtorony területén A gazdaság fejlesztési lehetőségei a Vasi Őrtorony területén Lokális erőforrások kihasználása az Őrségtől Kőszeg Hegyaljáig - Összegző tanulmány - 2009. Készült az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT Moser András Gyöngyös 2012

SZAKDOLGOZAT Moser András Gyöngyös 2012 SZAKDOLGOZAT Moser András Gyöngyös 2012 Károly Róbert Főiskola Gazdasági- és Társadalomtudományi Kar Turizmus, Területfejlesztési és Idegen Nyelvi Intézet CSILLAGFALU SZAKDOLGOZAT Készítette: Moser András

Részletesebben

Kazincbarcika Város Önkormányzata PROJEKTDOKUMENTUM. Kazincbarcika és vonzáskörzetének munkahelyteremtő fejlesztése

Kazincbarcika Város Önkormányzata PROJEKTDOKUMENTUM. Kazincbarcika és vonzáskörzetének munkahelyteremtő fejlesztése PROJEKTDOKUMENTUM Kazincbarcika és vonzáskörzetének munkahelyteremtő fejlesztése Kazincbarcika Város Önkormányzata Tartalomjegyzék I. Indoklás...3 II. Stratégia...7 III. Projektek bemutatása...11 IV. Várható

Részletesebben

A Palóc Út Klaszter. Középtávú marketingstratégiája. és 3 éves marketing és kommunikációs akcióterve

A Palóc Út Klaszter. Középtávú marketingstratégiája. és 3 éves marketing és kommunikációs akcióterve A Palóc Út Klaszter Középtávú marketingstratégiája és 3 éves marketing és kommunikációs akcióterve A Palóc Út Klaszter létrehozása - Néprajzi értékekre épülő tematikus út, turisztikai célterületté alakítása

Részletesebben

Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása. Közművelődési (kulturális) koncepció

Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása. Közművelődési (kulturális) koncepció Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása Közművelődési (kulturális) koncepció Készítette: Nagy Csaba 2008 1. Előzmények... 4 1.1. A koncepció kidolgozása... 4 1.2. A koncepció célja... 4 2. A koncepció

Részletesebben

Integrált Városfejlesztési Stratégia

Integrált Városfejlesztési Stratégia Rácalmás Város Önkormányzata Integrált Városfejlesztési Stratégia I. változat (egyeztetési anyag) Hazai Térségfejlesztő Zrt. 2011. február Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 1. RÁCALMÁS SZEREPE A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN...

Részletesebben

A TÉRSÉGI ARCULATBA ILLŐ TURISZTIKAI VONZERŐ FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI

A TÉRSÉGI ARCULATBA ILLŐ TURISZTIKAI VONZERŐ FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK NAPPALI TAGOZAT PUBLIC RELATIONS SZAKIRÁNY A TÉRSÉGI ARCULATBA ILLŐ TURISZTIKAI VONZERŐ FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Csabrendek Község Önkormányzata 2013-2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Csabrendek Község Önkormányzata 2013-2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program Csabrendek Község Önkormányzata 2013-2018. 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés... 3 A település bemutatása....3 Értékeink, küldetésünk... 8 Célok...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Egerfarmos Községi Önkormányzat 2013.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Egerfarmos Községi Önkormányzat 2013. Helyi Esélyegyenlőségi Program Egerfarmos Községi Önkormányzat 2013. 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés...3 A település bemutatása...4 Értékeink, küldetésünk... 10 Célok...

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. Közművelődési Stratégiája

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. Közművelődési Stratégiája BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: V. 23712010. Előadó: Mell.: 1 Hiv. sz.: Varga Tamás Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-807 Telefax: (66) 523-808

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA és ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERVE

RÉTSÁG VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA és ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERVE RÉTSÁG VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA és ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERVE 2007-2013 Munkaváltozat 1. verzió (társadalmi egyeztetésre) 2008. április 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS 1.1. Vezetői összefoglaló

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program Dunapataj Nagyközség Önkormányzata 6328 Dunapataj, Petőfi Sándor u. 20. Tel: 06 78 425 042 0 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 2. Bevezetés... 2. A település

Részletesebben

Városmarketing stratégia

Városmarketing stratégia ÉAOP-5.1.1/D-09-2f-2011-0007 Hajdúböszörmény városközpontjának funkcióbővítő integrált fejlesztése Városmarketing stratégia 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Vezetői összefoglaló... 4 2. Hajdúböszörmény versenyképességének

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TURIZMUSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TURIZMUSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA MEGYEI JOGÚ VÁROS TURIZMUSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2014-2020. MEGBÍZÓ: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata KÉSZÍTETTE: ECORYS MAGYARORSZÁG Kft. Kaposvár és a Zselic vidéke Turisztikai Desztináció Menedzsment

Részletesebben

Mélykút Város. Fenntartható fejlődés helyi programja. Local Agenda 21

Mélykút Város. Fenntartható fejlődés helyi programja. Local Agenda 21 Mélykút Város Fenntartható fejlődés helyi programja 1 Tartalomjegyzék: I. Bevezetés 1. lényege 2. Dimenziói 3. Az önkormányzat szerepe a folyamatában II. Helyzetelemzés 1. Érintett földrajzi terület bemutatása

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése. Hódmezővásárhely és Kistérsége Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése. Hódmezővásárhely és Kistérsége Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata Iktatószám: 131-5450-1/2014. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy Hódmezővásárhely és Kistérsége Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata Az anyagot készítette:

Részletesebben

BALATONFÖLDVÁRI AKCIÓCSOPORT HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI TERV

BALATONFÖLDVÁRI AKCIÓCSOPORT HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI TERV INTÉZKEDÉS, 1. TEVÉKENYSÉG, AKCIÓCSOPORTOK KIVÁLASZTÁSA MÁSODIK PÁLYÁZATI FORDULÓ BALATONFÖLDVÁRI AKCIÓCSOPORT AVOP LEADER+ Kódszám: 3.5.12 Tartalom Tartalom... 2 I. Helyzetértékelés... 3 II. Helyi vidékfejlesztési

Részletesebben

A RUGALMASSÁGOT NÖVELŐ HELYI, INNOVATÍV KEZDEMÉNYEZÉSEK TÁMOGATÁSA SELLYE VÁROSÁBAN

A RUGALMASSÁGOT NÖVELŐ HELYI, INNOVATÍV KEZDEMÉNYEZÉSEK TÁMOGATÁSA SELLYE VÁROSÁBAN A RUGALMASSÁGOT NÖVELŐ HELYI, INNOVATÍV KEZDEMÉNYEZÉSEK TÁMOGATÁSA SELLYE VÁROSÁBAN TÁMOP-2.4.5-12/3 2012. augusztus Sellye Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Bevezető... 3 I. A szükségletfelmérés

Részletesebben

A Bodrog-menti felzárkóztató program módszertani tanulmánya

A Bodrog-menti felzárkóztató program módszertani tanulmánya A Bodrog-menti felzárkóztató program módszertani tanulmánya A Bodrog-menti felzárkóztató program módszertani tanulmánya Zöld Kör a Föld Barátai Magyarország tagja ÉLETFA Segítő Szolgálat Egyesület 2014.

Részletesebben

A SÁROSPATAKI KISTÉRSÉG RÖVIDTÁVÚ KULTURÁLIS ALAPELLÁTÁSI STRATÉGIÁJA 2009-2013

A SÁROSPATAKI KISTÉRSÉG RÖVIDTÁVÚ KULTURÁLIS ALAPELLÁTÁSI STRATÉGIÁJA 2009-2013 A SÁROSPATAKI KISTÉRSÉG RÖVIDTÁVÚ KULTURÁLIS ALAPELLÁTÁSI STRATÉGIÁJA 2009-2013 Készült: az Oktatási és Kulturális Minisztérium Közkincs Pályázatának támogatásával A Művelődés Háza és Könyvtára megbízásából

Részletesebben

Zöldmezőtúr - Hagyomány- és értékőrző kiadvány Felelős kiadó: Mezőtúr Város Önkormányzata

Zöldmezőtúr - Hagyomány- és értékőrző kiadvány Felelős kiadó: Mezőtúr Város Önkormányzata Zöldmezőtúr - Hagyomány- és értékőrző kiadvány Felelős kiadó: Mezőtúr Város Önkormányzata Van egy perced? Te milyen jövőt választanál? Tiszta környezetet, jó levegőt, egészséges ivóvizet, tápláló élelmiszereket?

Részletesebben

ZEMPLÉNI TELEPÜLÉSSZÖVETSÉG. Tokaj-Hegyalja turisztikai és borászati marketingterve RPE REGIONÁLIS PROJEKT ELŐKÉSZÍTŐ IRODA KHT. 2008.07.30.

ZEMPLÉNI TELEPÜLÉSSZÖVETSÉG. Tokaj-Hegyalja turisztikai és borászati marketingterve RPE REGIONÁLIS PROJEKT ELŐKÉSZÍTŐ IRODA KHT. 2008.07.30. ZEMPLÉNI TELEPÜLÉSSZÖVETSÉG Tokaj-Hegyalja turisztikai és borászati marketingterve RPE REGIONÁLIS PROJEKT ELŐKÉSZÍTŐ IRODA KHT. 2008.07.30. Tartalomjegyzék BEVEZETÉS...5 I. HELYZETELEMZÉS...7 I.1. Tokaj-Hegyalja

Részletesebben

A Velencei-tó Térségfejlesztő Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája 2011

A Velencei-tó Térségfejlesztő Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája 2011 Velencei-tó a Természetes Egészség A Velencei-tó Térségfejlesztő Egyesület LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája 2011 1.oldal Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló... 1 1.1 A Helyi

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program Petőfiszállás Község Önkormányzata 2014 2019. 2 Tartalom Fogalmak...3 Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...5 Bevezetés...5 A település bemutatása...5 Értékeink, küldetésünk...9

Részletesebben