Adventtől Karácsonyig Cházár András Többcélú Közoktatási Intézmény Cházár András Többcélú Közoktatási Intézmény

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Adventtől Karácsonyig Cházár András Többcélú Közoktatási Intézmény Cházár András Többcélú Közoktatási Intézmény"

Átírás

1 Adventtől Karácsonyig Cházár András Többcélú Közoktatási Intézmény

2 Adventtől karácsonyig Ez a hónap az ünnep. Mintha mindig harangoznának, nagyon messze a köd és hó fátylai mögött írta Márai Sándor a decemberről szóló gondolataiban. Gyermekkoromban e hónap első napján. kék és zöld ceruzával karácsonyfát rajzoltunk. Minden reggel dobogó szívvel megjelöltünk, mintegy letörtünk egy jelképes faágat. Így közeledtünk az ünnep felé. Valóban, az ünnep lényege nemcsak a különbözés. Nemcsak az, hogy mást teszünk, máshogy öltözünk, és ünnepi vacsorával készülünk, feldíszítjük otthonunkat, hanem az is, hogy várakozunk. A várakozás alatt látszólag nem történik semmi, valójában minden nappal közelebb érve a várt pillanathoz, a növekvő izgalommal együtt beköltözik szívünkbe az ünnep. Hiszen a várakozás egyben kívánság is. Nélküle aligha ünnepelnénk felszabadultan, nagy örömmel. Ez a várakozás teszi, hogy különös, csodálatos ünnep a karácsony. Iskolánkban nagy hagyománya van a karácsonyhoz kapcsolódó anyagok feldolgozásának, az ünnepi díszek, képeslapok készítésének, a karácsonyi ünnepi műsoroknak és az iskolai fenyőünnepnek. Ezeket a tevékenységeket kötjük csokorba és koordináljuk a feladatokat ezzel az iskolai projekttel. A tantárgyközi integráció sok területen megvalósul és a különböző területen tanító pedagógusok együttműködésére épít. Változatos munkaformák keretében szerezhetnek új ismereteket diákjaink, alkothatnak és az élményszerű tanulással az elsajátított tudás is maradandóbb lesz

3 ADVENTTŐL KARÁCSONYIG PROJEKT HALLÁSSÉRÜLT TANULÓK BEVONÁSÁVAL 2009.NOVEMBER 29.-DECEMBER 19.

4 Projekt készítői: Hallássérülteket oktató általános iskola gyógypedagógusai, szaktanárai Nevelőtanári munkaközösség tagjai Projektben résztvevők: Az általános iskola valamennyi hallássérült tanulója 1 /2 a.b, 3.b., 4.a, 6.a, b, 8.a A projekt időtartama: 3 hét Megvalósítás helyszínei: Délelőtti tanítási órák-délutáni szabadidős foglalkozások Az iskolai tantermek, szaktantermek, díszterem, sportcsarnok Madách Imre Művelődési Központ A projekt fő tevékenységei: Csoport, pár -, és egyéni munka Színjátszás, dramatizálás Új ismeretek szerzése Ajándékkészítés Sportverseny Színházlátogatás Kiállítás Karácsonyi műsor, vacsora

5 A projekt célja: A tanulók ismerkedjenek meg a karácsonyi ünnephez kapcsolódó népszokásokkal, hagyományokkal Szerezzenek új ismereteket, bővüljön aktív és passzív szókincsük e témakörben Írjanak fogalmazást a szeretet ünnepérő, Mikulásvárásról, Tanulják meg, és gyakorolják a képeslapírást, csomagfeladást Készítsenek egymásnak, szüleiknek ajándékot- éljék át az ajándékozás örömét Készítsenek adventi koszorút, karácsonyfadíszeket- kézügyességük, kreativitásuk fejlődjön Ismerjék meg a bibliai történetet Tanuljanak karácsonyi énekeket, mondókákat, verseket, dolgozzanak fel irodalmi alkotásokat, meséket Ismerkedjenek meg a nagyvilág karácsonyával Süssenek mézeskalácsot, ismerkedjenek meg karácsonyi ételek készítésével Vegyenek részt a karácsonyi műsor, és a karácsonyi vacsora szervezésében, kivitelezésében

6 Kompetenciafejlesztés a projekt megvalósítása során Anyanyelvi kompetencia A hallássérültek oktatásának legfontosabb feladata az anyanyelvi nevelés, az anyanyelvi kommunikáció kialakítása. Szükséges ismeretek, képességek: Aktív és passzív szókincs bővítése Nyelvi szerkezetalkotás fejlesztése Szóbeli és írásbeli kifejezőképesség fejlesztése Hallásfigyelem fejlesztésén alapuló hangos beszéd tanítása Hallásmaradvány bekapcsolása a kommunikáció folyamatába Szájról olvasási készség fejlesztése Szükséges ismeretek, képességek: Szociális kompetencia Hatékony együttműködés, felelősségvállalás Empátia Kommunikációs,- és viselkedéskultúra elsajátíttatása Reális önismeret

7 Hatékony, önálló tanulás A hallássérült tanulók hatékony tanulásának kialakítása szorosan összefügg a gondolkodás és a beszédfejlődéssel. A hatékony tanulás módszereinek és technikáinak elsajátíttatása magába foglalja a különböző tanulási eljárások változatos alkalmazását. Kooperatív csoportmunka Pármunka Egyéni munka Frontális munka Esztétika, művészeti tudatosság és kifejezőképesség Vizuális kommunikáció, kreativitás. Megismerő és befogadóképesség, önismeret fejlesztése. Kézügyesség, esztétika, érzékelési-észlelési fogékonyság fejlesztése

8 Tanórán alkalmazott módszerek: Szabad és tematikus beszélgetések Célja a szókincs gyarapítása, a természetes beszédfordulatok alkalmazásának elsajátíttatása, a gyermekek rugalmas kommunikációjának kiépítése. Téma Karácsony est otthon Mikulásvárás Karácsony a nagyvilágban Pantomim játék: Kiemelt jelentőségű a szereplő gyermeknek az önálló szövegértési, a "nézők" számára pedig a szóbeli fogalmazási készség fejlesztő hatása Téma: Karácsonyfa díszítés Süteménysütés Ünnepi asztal terítése Gyertyagyújtás

9 Szerepjátékok: Érzelmileg is azonosulhat szerepével, spontán gondolatait is kifejezheti, aktív részvételével jelentős személyiségvonásokkal gazdagodhat a gyermek. Sokrétű tapasztalatszerzést tesz lehetővé, melynek útját le is rövidíti, s elősegíti Téma Betlehemi királyok Ajándékvásárlás Angyalbaba- karácsonyi történet Nyelvi szerkezetalkotás során. Célja a nyelvalakok gyakorlása, a nyelvi készségek fejlesztése valóságos nyelvhasználati tevékenységben speciális gyakorlatok Téma: Mézeskalácssütés

10 Fogalomelmélyítő gyakorlat Az órák középpontjában a cselekvés (csoportosítás, válogatás, fogalomrendezés, egyeztetés) áll. Célja egy fogalomcsoport vagy arra jellemző tulajdonságok megértése, alkalmazása párbeszédes helyzetben. Téma: Mit hozott a Mikulás? Mese - bábjelenet: Mesélés képeken ábrázolt történetekkel, báb- vagy babajelenetekkel. Célja a párbeszédes beszédforma értésének és használatának alakítása, fejlesztése. Téma: Mi van a puttonyban? Malacka karácsonya

11 Szükséges erőforrások Humán: Tanulók- Gyógypedagógusok együttműködése Nevelőtanári munkaközösség részvétele Református Siket Misszió és a Baptista Szeretetszolgálat segítsége Anyagi: Cházár András Alapítvány, TÁMOP segítsége Dokumentumok: Forgatókönyvek, feladatlapok, óratervek, fotók, videók, Produktumok Adventi koszorú, képeslapok, ajándékok, rajzok, applikációk Karácsonyi műsor Karácsonyi vacsora

12 Projektterv Tevékenység Résztvevők felelős határidő eszközök módszerek produktum Témaválasztás: Advent pedagógusok Int. Egység vezető Szept.20. megbeszélés Munkaterv Programterv elkészítése pedagógusok Int. Egység vezető Nov.15. Számítógép Megbeszélés ötletbörze Adventi koszorú készítése tanulók nevelőtanárok Nov.29. Gyertyák, koszorúk, díszítő anyagok Megbeszélés Bemutatás Képek gyűjtése Közös tevékenység Projektháló Forgatókönyv plakátok Adventi koszorú minden osztályban Fotó Mikulásnap szervezése délelőtt Mikulás kupa délután tanulók Nevelőtanári munkaközösség tanulók Dök vezető Osztályfőnökök Munkaköz, vezető Dec.5. jelmezek Levélírás a Mikulásnak Rajzok Dec.5. sportverseny Forgatókönyv Fotók Karácsonyi népszokások, versek, mesék, mondókák, szépirodalmi alkotások feldolgozása Tanulók Magyar nyelvet és irodalmat tanítók Feladatlapok Interaktív tábla Szemléltető eszközök Beszélgetések Verstanulás Szövegértés szövegalkotás óravázlatok Bibliai történetek megismerése Felső tagozatos tanulók Történelmet tanítók Képeskönyvek film Beszélgetés Szerepjáték filmvetítés Síkbábok készítése

13 Karácsonyi énekek, mondókák, zenehallgatás Ajándékkészítés a karácsonyi vacsorára Hagyományőrző délután: karácsonyfadísz, képeslap készítése Dekorálás az iskolában, kollégiumban Karácsonyi műsor összeállítása: Angyalbaba Karácsonyi vacsora Alsó tagozatos tanulók Valamennyi tanuló Valamennyi tanuló A színjátszó szakkör tagjai Tanulók Pedagógusok vendégek Hallás-, ritmus-, mozgásnevelést tanítók Dök vezető Osztályfőnökök nevelőtanárok Dec.17. Könyvek, Interaktív tananyag jelmezek Színes papírok, filcanyag nevelőtanárok Dec.10. Színes papírok, gyöngyök, fotókarton, filcanyag Drámapedagógus, szakkörvezető Int.egys. vez. G.Iné Cs.A. Dec.17. Dec.17. Jelmezek, díszletek Terítők, gyertyák, adventi koszorúk Fenyőfa, Szerepjáték Mozgásos játékok Helyzetgyakorlatok Szituációs játék Hímzés Batikolás, festés, ragasztás Bemutatás Hajtogatás Applikáció Szerepjáték Helyzetgyakorlatok Hangod beszéd és jelnyelv alkalmazása Színpadi mozgás Minden osztály maga teríti és díszíti a saját asztalát Ajándékok fotók Díszek, képeslapok Fotó videó Fotó Videó forgatókönyv Kiállítás készítése a projektfalon Tanulók osztályfőnökök T.J. Dec.19. fotó

14 INTEGRÁCIÓS GYAKORLAT ZENEI NEVELÉS HALLÁS-RITMUS- MOZGÁSNEVELÉS: ZÁRÁS TÁMOP / Karácsonyi vacsora, ünnepi Interaktív Mikulás műsor, Boldog Karácsony! Karácsonyi dalok,népi játékok,hagyományok,ze nehallgatás, mondókák,ünnepi műsor,daltanulás, helyzetgyakorlatok műsor, ajándékozás, kiállítás utánzókészség f. kooperáció tolerancia empatikus k. együttműködés ritmus fejl. téri orientáció hallásnev. dallamfelism. esztétikai érzék f, beszédkészség együttműködés előadói k. csoport kreatív készségek esztétikai érzék fimonmotorika f. szem-kéz k. Egyéni, pár Adventtől Karácsonyig frontális Advent 2009.nov.30.-dec.19. Egyéni,p árm.a Időérzék,megfigyelőkészség fejl, Szókincsbővítés,szöve gértés,emléke-zetfejl. Csoport, front. Egyén i,pár Csop, egyéni, csoport Megfigyelés, esztétikai érzék, finommozgás fejl,. Történelem Biblia olvasása,jézus élete Advent eredete,szerepjáték Emlékezet, gondolkodás, szókincs, figyelem, esztétikai érzék f,digitális komp, szociális k., megfigyelők, vizuo-motoros f. mozgáskoor. fimonmotorika ANYANYELV Tematikus besz. Mese, olvasm. feldolg., vers, Szerepjáték, pantomim j. Fogalmazás,nyelvi társasjáték Képeslapírás, Karácsonyi Szabadidő népszokások Célséta, Mikuláskupa Dekoráció kész. Karácsonyfadíszités Zenehallgatás Kézműves fogl. RAJZ,vizuális nevelés: Akvarell,karácsonyi képeslap, ablakdísz,ajándék készítés, Technika, életvitel Kézimunka,mézeskalács sütés, asztaldísz,tablókészítés,

15 Adventtől Karácsonyig projekt nov.29- dec.19. OSZTÁLY TANTÁRGY HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK 1/ 2 A-B MAGYAR 3. óra 3. óra VÍZ.N 1 óra /1 óra HALLÁSNEV. 3. óra 2.óra 3.B. ANYANYELV óra VÍZ.N 3.óra HALLÁSNEV. 2. óra /1.óra ÉLETVITEL 2.óra 1. óra 4.A ANYANYELV 1.óra 3.óra VÍZ.N 6.óra 3.óra HALLÁSNEV. TECHNIKA 3.óra 4.óra 6.A MAGYAR 2.óra 2.óra VÍZ.N TECHNIKA TÖRTÉN. HALLÁSNEV. 5. óra B MAGYAR 2.óra 1.óra 4.óra 2.óra VÍZ.N 1.óra 1.óra TECHNIKA TÖRTÉN. HALLÁSNEV. 2.óra 3. óra 8.A MAGYAR óra VÍZ.N TECHNIKA 3. óra 4-5. óra 1./ 1-2.óra 3.óra

16 Megvalósítandó tevékenységek tanórán és szabadidőben ADVENTTŐL KARÁCSONYIG Célcsoport Tantárgy Tevékenység Fejlesztési kész. Munkaforma Egyebek Irányított beszélgetés: Karácsonyi ünnepkör, Karácsony nálunk Esztétikai,- művészeti nevelés Aktív- passzív szókincs bővítése Együttműködés, összetartozás Egyéni és frontális Frontális munka, beszélgetés óravázlat 1. /2.a-b Magyar nyelv és irodalom Mikulás kockajáték: Ki öltözteti fel először a Mikulást? Nyelvi társasjáték: Mi van a Mikulás zsákban? Szájról olvasási készség fejl. Pármunka Csoport munka Olvasás: A kis fenyőfa története Szerep és pantomim játék: süteményt süt, feldíszíti a karácsonyfát, megterít, gyertyát gyújt 3.b. Magyar nyelv és irodalom Irányított beszélgetés: Mikulás várás Figyelem, vizuális auditív-percepció fejl. Egyéni munka Egyéni és Óravázlat Síkbáb

17 Mikulás készítése hajtogatással Olvasmány feldolgozása: A fenyőfa Gyurmából fenyőfa készítése Kognitív készségek Olvasás technikájának f. Finommozgás, esztétikai érzék f frontális Frontális munka készítéséhez hurkapálcika, színes papír, olló, ragasztó Gyurma Vers olvasása: Betlehemi királyok Szerepjáték: a vershez kapcsolódó jelenet eljátszása 4.a. Magyar nyelv és irodalom Irányított beszélgetés: Advent Nyelvtan, helyesírás: az ir. b. rögzített mondatokból, hiányos mondatok pótlása Olvasmány feldolgozása: A karácsonyi meglepetés Esztétikai,- művészeti nevelés Megfigyelőkészség Aktív- passzív szókincs bővítése Nyelvi szerkezetalkotás bővítése Szájról olvasási készség fejl. Egyéni feladatmegoldás Egyéni és frontális Frontális munka, beszélgetés Séta Óravázlat

18 Karácsonyi üdvözlőlap fogalmazása, címzés, postai feladása Pármunka Vers: Weöres S. Szép a fenyő Zenehallgatás Kaláka Együttes: Karácsonyi dalok Tematikus beszélgetés: Advent Az ajándékozás illemtana Szövegértés-szövegalkotás Szókincsbővítés Memorizálás, előadói készség Egyéni-párcsoportmunka Képeslap rejtvény 6.a. Magyar nyelv és irodalom Ady E: Karácsony Szerepjáték: Ajándékozás a családban Helyesírás Esztétikai érzék interaktív tábla használata Rejtvény Képeslap írása b. Magyar nyelv és irodalom Olvasmány feldolgozása Karácsonyi képeslap írása Karácsonyi népszokások Szövegértés, olvasás, emlékezet fejl. Szövegalkotás, kifejezőkészség, helyesírás fejl. Figyelem, esztétikai érzék Egyéni és frontális Frontális munka, beszélgetés Képeslap

19 Verstanulás Pármunka Szerepjáték: karácsony est Csoport munka 8.a. Magyar nyelv és irodalom Olvasás, szövegértés: Advent történet Irányított beszélgetés: Adventi hagyományok, népszokások Szövegalkotás: Hogyan ünneplik a karácsonyt más országokban Nyelvtan: szófajválogatás, mondatátalakítás, mondatelemzés Anyanyelvi kompetencia: nyelvtani, helyesírási ismeretek bővítése Anyanyelvi kommunikáció: olvasott szöveg megértése, szövegalkotás, szókincsbővítés Digitális kompetencia: szöveg és képkeresés a neten, interaktív tábla használata Szociális kompetencia: együttműködés, tolerancia, másokra odafigyelés Egyéni és frontális Frontális munka, beszélgetés Pármunka Csoport munka Óravázlat feladatlap Vázlatkészítés: Jókai: Melyiket a kilenc közül? Fogalmazás: A szeretet

20 ünnepe Tanulmányi séta: Templomlátogatás 8.a Technikaéletvitel Karácsonyi terítő varrása keresztszemes hímzéssel Fa alapra karácsonyi kép festése Mézeskalács sütése Megfigyelés, finommotorika Különböző technikák alkalmazása Frontális Egyéni Himzőfonal, Mézeskalács alapanyagai fametszetek Mikulásfej festése fára Megfigyelés, esztétikai érzék Fahusángok 4.a Technikaéletvitel Tablókészítés Tűpárna készítése Különböző technikák alkalmazása Tempera Filcanyag Fonal, tű 6.a Történelem Biblia olvasása: Hogyan várták Jézust? A megismert részek felismerése műalkotásokban Időérzék fejl. Szókincsbővítés, szövegértés fejl. Vizuális készség,megfigyelőkészség f. Csoportos, pármunka Biblia Interaktív tananyag film Heródes története

21 részletek Jézus életéből Bibliai történetek dramatizálása b Történelem Irányított beszélgetés: Advent eredete Karácsony szimbolikája Forrásfeldolgozás: ismert történetek felismerése művészi alkotásokon Emlékezet fejlesztés, szövegértés Esztétikai érzék Vizuális figyelem Téri és idői tájékozódás Frontális és egyéni Frontális és pármunka Képzőművészeti könyvek Szerepjáték: Betlehem csoportmunka 1/2 Vizuális nevelés Mikulás színezése Hópelyhek készítése papírból Festés ujjal Finommotorika fejl. Helyes ollóhasználat Egyéni és pármunka Eszközök: színes ceruza, olló Foto karton, tempera Karácsonyi csillag készítés

22 Téli tájkép Esztétikai érzék fejlesztése Egyéni Akvarellceruzák 4.a Vizuális nevelés Karácsonyi üdvözlőkártya tervezése, színezése Eszközhasználat f. Szín, formaismeret f. csoportmunka Színes foto karton, olló, Tematikus rajz: Mikulásdélután volt Csendélet festése Művészeti nevelés Egyéni Olajpasztell 8. Vizuális nevelés Bibliai jelenetek rajzolása Karácsonyi képeslap készítése Hagyományőrzés pármunka Színes ceruza Olló Ragasztó Színes foto papír Mézeskalács díszítés Esztétikai érzék fejlesztése Egyéni Alsó tagozat diákotthonban Dekoráció készítése az ablakokba, folyosóra Háztartási ismeretek bővítése pármunka Ajándékkészítés Finommotorika fejlesztés Frontális Felsőtagozat diákotthonban Karácsonyfadíszek papírhajtogatással Hagyományőrzés Egyéni munka Adventi koszorú tervezése, készítése

23 diákotthonban Célséta: Az ünnepre készülő város Templomlátogatás Megfigyelőkészség Információgyűjtés Csoportmunka Téli Duna part Minden osztály projekt zárása Közös karácsonyi műsor és vacsora Kiállítás készítése Esztétikai érzék fejlesztése Beszédkészség, előadói készség fejlesztése Együttműködés Iskolai szintű munka Forgatókönyv a karácsonyi vacsorához és a műsorhoz

24 Mellékletek

25 Kedves Gyerekek! Írjatok levelet a Mikulásnak! Készítsetek rajzokat, ajándékokat. A legügyesebb tanulóknak december 3-án délelőtt a Mikulás ajándékot fog adni. Készüljetek verssel, mondókával! Találkozunk csütörtökön az iskolában! Krampuszok

26

27 Mikulás délután Kedves Gyerekek! Szeretettel várunk Benneteket december 3 án óráig az Iskolánk sportcsarnokában megrendezésre kerülő Mikulás délutánra melynek alkalmával játékos sportvetélkedők keretén belül mérhetitek össze tudásotokat és ügyességeteket. A nevelőtanárok

28 Mikulás kupa december 3 án Versenyszámok 1. Mikulászsákban futás 2. Labdaterelés virgáccsal 3. Télapószállítás 4. Puttonyba dobálós 5. Szánkóhúzás 6. Mikuláscsomag egyensúlyozás 7. Télapó előre fuss Játékok menete 1. A gyerekeknek zsákban futva kell a pálya közepén megkerülve egy bóját, visszaérni a célba. 2. A gyerekeknek bóják között kell oda-vissza virgáccsal terelgetni egy teniszlabdát. 3. A gyerekeknek gólya viszi a fiát módon kell a pálya végén lévő bóját megkerülve visszaérni a célba. 4. A gyerekeknek meghatározott számú diót felhasználva kell azt a puttonyba dobálni. 5. Két gyermek pokrócon egy harmadikat húz, apálya végén lévő bóját megkerülve, oda-vissza. 6. A gyerekek könyveken egyensúlyozva egy mikuláscsomagot, bóják között haladnak oda-vissza. 7. Az első gyerekek, a fejek felett hátraadja a váltó sapkát, mikor az utolsó megkapta fejére húzza és a lábak között előre kúszik, és újból hátraadja a sapkát.

29 Játékok alapvető szabályai A jelenlévő gyerekek 5 csapatot alkotnak. Az első helyezett 5 pontot kap, a második 4 et, a harmadik 3 at, a negyedik 2 őt, az ötödik pedig 1 et. Mindegyik verseny rajt-cél verseny, a puttonyba dobálósnál viszont a bedobott diók száma alapján döntjük el a helyezéseket. A nyolc versenyszám után az összesen megszerzett pontok alapján hirdetünk eredmény, a legtöbb pontot szerzett csapat lesz a győztes. A vetélkedőt versenybírók irányítják, felügyelik és bírálják, továbbá a versenyfeladatokat elmondják és bemutatják a csapatvezetők segítségével. Minden csapatvezető a saját csapatáért felel az előkészületektől egészen a verseny végéig. Minden csapat korosztály és képesség szerint vegyes beosztású lesz. Eszköz szükségletek 1. 5 db zsák, 5 x 1 bója 2. 5 db virgács, 5 db kisméretű labda, 5 x 4 db bója 3. 5 x 1 bója 4. 5 x 20 db dió, 5 x 1 db zsák 5. 5 db pokróc, 5 db rénszarvas fejdísz, 5 x 1bója 6. 5 db könyv, 5 db mikuláscsomag, 5 x 4 bója 7. 5 db mikulás sapka 8. Dekorációs anyag Eszköz beszerzési felelősök Zsákok Szné Bóják Nagy Orsi, virgács, pokróc, dekorációs anyag Kné Kisméretű labda N. O. Dió Tóni Rénszarvas fejdísz Kné Könyvek B.A. Mikulás csomagok és Mikulás sapkák Őné

30 Csapatok Iskola 1. KRAMPUSZ Csné 2. HÓPEHELY Szné 3. TÉLANYÓ M.R. 4. MIKULÁS Kné 5. RÉNSZARVAS Szné Óvoda 6. PINGVIN 7. JEGESMEDVE 8. FÓKA Egyéni feladatok Óvodásokkal megbeszélés Őné A korábban már feltüntettek alapján az anyagok, eszközök egyéni beszerzése. Dekoráció és kellékfelelős Kné A verseny előtt fél órával Őné, Kné, Csné,és B.A. előkészítik a termet és az eszközöket a versenyhez. Ez idő alatt vigyáznak a gyerekre Szné. Majd ezt követően a verseny kezdő időpontja előtt 10 perccel a gyerekeket lekísérik a sportcsarnokba. A csapatvezetők csapataikat összeállítják, irányítják és segítik. Eredményjelző tábla készítése és vezetése N.O. Játékvezetők Őné Verseny után rendcsinálás és eszközök elpakolása nevelőtanárok és gyerekek Számítógépes munkák B.A. Fényképezés K.T. V á c, november 24. Őné Nevelőtanári Munkaközösség Vezetője

31 Óravázlatok és feladatlapok

32 A tanóra célja Időkeret Ajánlott korosztály A képességfejlesztés fókuszai Értékelés A nagyvilág karácsonya-szövegértés fejlesztés, értő olvasás, más népek, más tradíciók iránti érdeklődés felkeltése, a kulturális különbségkülönbségek megértése és elfogadása, Együttműködés fejlesztése 2x 45 perc 8. osztály hallássérültek Szájról olvasás, szövegértés, szóbeli kifejező készség, digitális kompetencia Önértékelés, tanári értékelés, feladatlapok javítása Sorszám Lépések, tevékenységek Kiemelt készségek, képességek Célcsoport / A differenciálás lehetőségei Tanulásszervezés Munkaformák Módszerek Eszközök I. Ráhangolódás, a feldolgozás előkészítése Karácsony ünnepe hazánkban, családunkban Mit ünnepelünk ilyenkor? Szóbeli kifejező készség Frontális egyéni Kérdésválaszadás Hogyan ünneplitek ti otthon a karácsonyt? II. Az új tartalom feldolgozása Karácsony a nagyvilágban Szövegértő olvasás, új kifejezések Olvasási készség Szövegértés egyéni Tanári megsegítés Feladatlap Interaktív tábla

33 Részenkénti feldolgozás feladatlap segítségével Szövegértés, gondolkodás, együttműködés 1. csop. Németorszá g,anglia, Svédo. 2. csop.: Finn, Olasz, Spanyolo, Portugália 3. csop: Ausztrália, Dánia, Franciao, Írország csoportmunka Diff. feladatlapok Feladatlap, interaktív tábla Tabló készítése:ország, zászló, ajándékozó Tantárgyi integráció Szoc. Kompetencia Együttműködés pármunka Tanári megsegítés Interaktív tábla Képek,szóképek,zászlók III. Az óra lezárása Értékelés csoportonként, házi feladat Verbális készségek

34 Karácsony a nagyvilágban - Karácsonyi szokások a világ egyes tájain (szövegértés) A karácsonyi ünnepek évszázadokig a Húsvét árnyékában álltak. Csak a XIX. századra vált Európa-szerte a karácsony az első számú keresztény ünneppé és vált fokozatosan családi eseménnyé. A szeretet ünnepének szokáskörében a nemzeti sajátosságokat hordozó étkezési hagyományok mellett lassanként kialakult az ajándékozás rítusa is. A karácsonyi ajándékozási tradíciók ugyan szinte országokként és nyelvterületenként mások, azért nem nehéz észrevenni a hasonlóságokat. Hogyan ünnepelnek a világ népei? Az európai országokban mindenütt állítanak a német hagyományok szerint elterjedt szokásként karácsonyfát. Ennek, illetve az otthonok, valamint az utcák, közterek díszítésének azonban nincs mindenütt olyan nagy kultusza, mint a német nyelvterületen, avagy az északi országokban. A gyerekek természetesen mindenütt azért is várják a karácsonyt, mert ilyenkor ajándékokat kapnak. A magyar családokban általában a Jézuska, vagy a Télapó hozza a meglepetéseket. A velünk szomszédos Ausztriában Christkindl, vagyis karácsony szülötte az ajándékhozó. Németországban Weihnachtsmann, vagyis Télapó (szó szerinti fordításban Karácsonyapó) a "felelős" a csomagok fenyőfa alá "csempészéséért". Az angoloknál Father Christmasra (szó szerint szintén Karácsonyapónak fordítható) várnak a gyerekek. Angliában a mi szokásainktól eltérően az angol gyerekek nem Szenteste (Christmas Eve), hanem december 25-én reggel kapják meg a csomagokat. A brit mesék szerint a Télapó a kéményen keresztül érkezik, és a kandallóból bújik elő, az ajándékokat pedig egy hosszú, vastag zokniba rejti el. A fenyőállítás tradíciója az angoloknál is Németországból érkezett, míg a Londonban felállított legnagyobb karácsonyfát hagyományosan Norvégiából hozzák. Svédországban Szenteste a családi vacsora után a hagyomány szerint mindenki egyszerre bontja ki a karácsonyfa alá tett ajándékokat. Ezeket egyébként a Jultomten, vagyis egy manó hozza. A szomszédos Finnországban (ne feledjük, az igazi Télapó ezen a vidéken, Lappföldön lakik) a Télapó nem akkor látogatja meg a gyerekeket, amikor ők alszanak. A finneknél a Télapó a házba lépve hangosan megkérdezi: "lakik itt jó gyerek?". Az igenlő válasz után a szakállas kosarából kiosztja az ajándékokat. Az északi országokkal ellentétben Dél-Európában nem alakult ki jelentős Télapó-kultusz. Olaszországban és Spanyolországban az ajándékozás fő napja nem Szenteste, avagy karácsony napja, hanem Vízkereszt napja, vagy annak előestéje januárban. A gyerekek arrafelé a karácsonyi ünnepkört lezáró Vízkeresztkor várják az ajándékhozót. Itália több vidékén La Befana, vagyis Vízkereszt szülötte hozza az ajándékokat. Olaszországban újabban, talán a külföldi hatásoknak is engedve, divatba jött Babbo Natale, azaz a Télapó, aki természetesen nem vár januárig az ajándékok szétosztásával.

35 Spanyolországban Vízkeresztkor a gyerekek a kitisztított, kifényesített cipőiket a küszöb elé teszik, és abba kapják (a magyar Mikulás szokáshoz hasonlóan) az ajándékot. A spanyol gyerekek a bibliai napkeleti bölcstől (Három Királyok) várják az ajándékot. Különösen Baltasar, vagyis Boldizsár örvend nagy népszerűségnek. Portugáliában is a cipők kerülnek a kandallók mellé (némiképp a brit mintát követve), hogy a kéményen keresztül érkező O Pai Natal (vagyis Télapó, Karácsonyapó) titokban abba rejthesse az ajándékokat. Az angol hatást mutatja az is, hogy a portugál gyerekek is csak karácsony első napjának reggelén találhatják meg az ajándékokat. A kisebbik ibériai országban a gyerkőcök egy része a Télapótól, míg másik része Jézustól várja a meglepetést. Az Amerikai Egyesült Államokban a Karácsony fényét kicsit elhomályosítja a november végi Hálaadás ünnepe. Az amerikai gyerekek azért nem járnak rosszul, hiszen alig egy hónap leforgása alatt két családi ünnepen lehet ajándékot kapni. A leginkább azonban talán a nagy játékgyártók és forgalmazók járnak jól, akik szinte minden új termékük világpremierjét az amerikai ajándékozási szezonhoz igazítják. És ami Amerikában jól fogy a játékboltok polcairól, azt az európai Télapók is hamar felfedezik maguknak. Az amerikai gyerekek meséiben Santa Claus, azaz Mikulás rénszarvas szánon érkezik és az angol mintának megfelelően a kéményen keresztül lopózik be és rejti a fenyőfa alá az ajándékokat. Ausztráliában, ezen a távoli földrészen is megünnepli a karácsonyt a keresztény hagyománnyal rendelkező lakosság, még ha az a nyár kellős közepére esik. Az ausztrálok is állítanak fenyőfát, igaz ez többnyire műfenyő. Náluk is van esténként szentmise és ajándékozás. Az ünnepi ebédet vagy vacsorát a szabadban töltik, a családok közös pikniket szerveznek. Ausztráliában a Mikulás kengurun érkezik. Dániában a mennyezetre akasztják az adventi koszorút. A karácsonyfát saját készítésű díszekkel ékesítik: dán zászlókból álló füzérrel és piros-fehér szívekkel. Az ünnepi vacsora hat órakor kezdődik, melynek fő jellegzetessége a desszert. A tejberizsbe mandulaszemet rejtenek, és aki megtalálja, az egy szerencsemalacot kap ajándékba. A Mikulás érkezése előtt a finnek szaunáznak egyet. Finnországban a Télapó, "Joulu Pukki Rovaniemi városában él. Saját irodával és postabélyegzővel rendelkezik, hiszen a gyerekek ilyenkor levelekkel halmozzák el. A karácsonyi menü lazac, sajtleves, sült rénszarvas, majd desszertként tejszínes szilvakrémet fogyasztanak. Este a legtöbb ember elmegy a templomba és elhunyt szeretteinek sírjához. Franciaországban az ünnepi vacsora az éjféli mise után következik, melyen libamájat, halat, gesztenyés libát és szarvasgombát fogyasztanak. Franciaország déli részén némileg eltérnek a szokások. Az éjféli mise után a halászok hallal teli kosarat helyeznek az oltár elé; így fejezik ki a tiszteletüket. Az íreknél a karácsonyi ünnep két hétig tart. December 13-tól egészen karácsony reggeléig tart az első rész, a "Little Christmas. Írországban mielőtt misére indulnának, érdekes szokásuk, hogy a Télapónak sört vagy whiskyt és rétest, a rénszarvasoknak pedig egy csokor

36 sárgarépát készítenek ki az ajtó elé. December 25-én bontják ki az ajándékokat, 26-án pedig az emberek többsége lóversenyre megy. A karácsony izlandi nyelven Jol, ami a Jolasveinar-nak nevezett manóktól ered. Izlandon egy legenda szerint 13 manócska rendszeresen megtréfálta és bosszantotta az embereket, leginkább a gyerekeket. De amióta megjelent a Télapó, azóta megszelídültek és ajándékokat készítenek a gyerekeknek. December elején már kiteszik a gyerekek a cipőiket az ablakba, és majd karácsonykor nézhetik meg, milyen ajándékot kaptak. Aki rossz volt, az csak krumplit kapott.

37 Karácsony a nagyvilágban feladatlap 1. csoport kérdései 1. Milyen ünneppé vált a karácsony a XIX. században? 2. Mit állítanak ilyenkor az európai országokban? 3. Miért várják a gyerekek a karácsonyt? 4. Ki és mikor hozza az ajándékot a magyar családokban? december 24-én este 5. Mikor és hogyan érkezik a Télapó Angliában? 6. Hova teszi az ajándékot? 2. csoport kérdései 7. Ki hozza svéd gyerekeknek az ajándékot? 8. Mit kérdez a finn Télapó? 9. Mikor kapnak ajándékot az olasz és a spanyol gyerekek? 10. Mibe kapják ajándékaikat a spanyol és a portugál gyerekek? 11. Miért kapnak két ajándékot egy hónap alatt az amerikai gyerekek? 12. Hogyan érkezik az amerikai Télapó?

38 3. csoport kérdései 13. Milyen évszakban van Ausztráliában karácsony? Miért? mert Ausztrália a déli féltekén van, és ott fordítva vannak az évszakok. 14. Hogyan érkezik az ausztrál Mikulás? 15. Mivel díszítik a fenyőt Dániában? 16. Ki kap szerencsemalacot ajándékba? 17. Mi a karácsonyi vacsora Finnországban? 18. Mi a karácsonyi vacsora Franciaországban? 19. Miért tesznek hallal teli kosarat az oltár elé? 20. MI az írek különleges szokása a karácsonyi mise előtt? 21. Hova mennek az írek december 26-án?

39 A tanóra célja Időkeret Ajánlott korosztály A képességfejlesztés fókuszai Értékelés A Karácsonyi meglepetés c. olvasmány feldolgozása, értő olvasás fejlesztése 45 perc 4.o. osztály, hallássérültek Szájról olvasás, empátia, szókincsbővítés, gondolkodás fejl, olvasás technikájának fejlesztése A feladatok megoldása után tanári értékelés egyenként Sorszám Lépések, tevékenységek Kiemelt készségek, képességek I. Beszélgetés a karácsonyról eseménykép alapján Munkaformák Tanulásszervezés Módszerek Eszközök Empátiás készség Frontális eseménykép II.1. Olvasmány elolvasása egyénileg Olvasási készség Egyéni Diff. tankönyv 2. Tanári előadás, majd részenkénti feldolgozás, új szavak megbeszélése Szájról olvasás, megfigyelőkészség, emlékezet, összefüggések felismerése Frontális Tanári megsegítés Tankönyv Szókártyák füzet

40 3. Vázlatkészítés, lényegkiemelés Kognitív képességek fejl. Nyelvi szerkezetalkotás f. Szókincsbővítés, sorrend megállapítás Pármunka Frontális 4. Feladatmegoldás a tankönyvben Diff. feladatkiosztás III: Tetszett-e a történet Véleményalkotás Verbális készség fejl. Frontális Egyéni Diff. Diff. Feladat délutánra füzet tankönyv

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsonyi témahét 1.b Szabóné Bakó Márta Pintérné Legéndi Gabriella 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsony ünnepén az a kívánságom. Legyen boldog mindenki ezen a világon.

Részletesebben

1.számú melléklet. Projektleírás

1.számú melléklet. Projektleírás 1.számú melléklet Projektleírás PROJEKT CÍME CÉLCSOPORT RÉSZTVEVŐK KARÁCSONYI UTAZÁS Felső tagozatos osztályok Az osztályokban tanuló diákok Projektvezető Az osztályokban tanító pedagógusok IDŐTARTAM ÓRAKERET

Részletesebben

Állati Móka Egyhetes projekt

Állati Móka Egyhetes projekt Állati Móka Egyhetes projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Projekt felelős: Pásztor Judit Ideje: 2014. október 14 október 18. Bevont tanulók köre: 4. osztály, alkalomszerűen az alsós napközis

Részletesebben

Modul címe: Szent Iván éj

Modul címe: Szent Iván éj TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0207 pályázat Moduláris program megszervezése EZ AZ ÉJSZAKA MÁS MINT A TÖBBI.. Modul címe: Szent Iván éj Készítette: Kiss Tamás MODUL LEÍRÁS Ajánlott korosztály Ajánlott időkeret:

Részletesebben

Feladatterv. Tevékenység feladat felelősök résztvevők módszerek eszközök időterv Fejlesztendő tanuló kompetenciák Dokumentálás módja

Feladatterv. Tevékenység feladat felelősök résztvevők módszerek eszközök időterv Fejlesztendő tanuló kompetenciák Dokumentálás módja Feladatterv Tevékenység feladat felelősök résztvevők módszerek eszközök időterv Fejlesztendő tanuló kompetenciák Dokumentálás módja Osztálydekoráció készítése, ablakdísz, asztali dísz tanító Az alsó tagozat

Részletesebben

ADVENTI PROJEKT Iskolai szeretetlánc

ADVENTI PROJEKT Iskolai szeretetlánc ADVENTI PROJEKT Iskolai szeretetlánc A projektet készítette és megvalósította: Török Flóris Általános Iskola 6.b osztálya, Széky Tamás Lászlóné 2009.december. Küszöbön áll a nap, az az egyetlen egy nap

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Részletesebben

Tanítási órák / Évfolyamok

Tanítási órák / Évfolyamok Mikor? Hol? 27. péntek 28. szombat 29. vasárnap 30. hétfő Tanítási órák / Évfolyamok 1. b 5. c 6. c 8. c Óra Téma Óra Téma Óra Téma Óra Téma Adventi Adventi koszorú Adventi koszorú szítése Adventi koszorú

Részletesebben

Modern hangzatok SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI KOMPETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Fuvola tanszak (9-15. életév)

Modern hangzatok SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI KOMPETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Fuvola tanszak (9-15. életév) TÁMOP 3.1.4-08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI

Részletesebben

Nagyközségi Óvoda, Földes PROJEKT BEMUTATÁSA GYERMEKLÁNC

Nagyközségi Óvoda, Földes PROJEKT BEMUTATÁSA GYERMEKLÁNC Nagyközségi Óvoda, Földes PROJEKT BEMUTATÁSA GYERMEKLÁNC projekt az adventi ünnepkörhöz, karácsonyhoz kapcsolódóan (a projekt része a TÁMOP 3.1.4. projekt óvodai programcsomag helyi adaptációjának) TÁMOP

Részletesebben

A projekt fő témakörét a második osztály dolgozza fel, támogatóként részt vesz benne az iskola 1-5 osztálya.

A projekt fő témakörét a második osztály dolgozza fel, támogatóként részt vesz benne az iskola 1-5 osztálya. Téma: Téli ünnepkör, népszokások A projekt fő témakörét a második osztály dolgozza fel, támogatóként részt vesz benne az iskola 1-5 osztálya. A projekt időtartama: 4 hét (nov. 30. dec. 22.) A projekt résztvevői:

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

ADVENTTŐL KARÁCSONYIG

ADVENTTŐL KARÁCSONYIG ADVENTTŐL KARÁCSONYIG Karácsony készül, emberek! Szépek és tiszták legyetek Súroljátok föl lelketek, csillogtassátok kedvetek, legyetek újra gyermekek, hogy emberek lehessetek! Wass Albert HÁROMHETES PROJEKT-TERV

Részletesebben

A Múzeum és a Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ partnerkapcsolatával megvalósuló foglalkozások

A Múzeum és a Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ partnerkapcsolatával megvalósuló foglalkozások A Múzeum és a Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ partnerkapcsolatával megvalósuló foglalkozások A múzeumi foglalkozások keretében intézményünk hallássérült iskolai tagozatának

Részletesebben

Adventi ünnepkör alsó tagozatban

Adventi ünnepkör alsó tagozatban JÓ GYAKORLAT Adventi ünnepkör alsó tagozatban 1 Bevezetés Minden ember számára az egyik legszebb ünnep a karácsonyvárás. Lelki megtisztulással, izgalommal, örömteli készülődéssel telik ez az időszak a

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4/08/2. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben PROJEKT

TÁMOP 3.1.4/08/2. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben PROJEKT TÁMOP 3.1.4/08/2. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben PROJEKT I. A projekt címe: Tavaszváró II. A projekt indoklása: - A tavaszi népszokások, ünnepek megismerése. - Tavaszi

Részletesebben

ÖLTÖZKÖDÉS, ÉVSZAKOK. Német nyelvi projekt 9.g osztály 1. nyelvi csoport. Készítette: Létainé Sigulinszky Zsuzsanna

ÖLTÖZKÖDÉS, ÉVSZAKOK. Német nyelvi projekt 9.g osztály 1. nyelvi csoport. Készítette: Létainé Sigulinszky Zsuzsanna ÖLTÖZKÖDÉS, ÉVSZAKOK Német nyelvi projekt 9.g osztály 1. nyelvi csoport Készítette: Létainé Sigulinszky Zsuzsanna Intézmény: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium,

Részletesebben

Készítette: Montag Csilla Vokány, 2010. 02. 05. FARSANGI TÉMAHÉT. Általános Iskola Vokány 1. osztály

Készítette: Montag Csilla Vokány, 2010. 02. 05. FARSANGI TÉMAHÉT. Általános Iskola Vokány 1. osztály Készítette: Montag Csilla Vokány, 2010. 02. 05. FARSANGI TÉMAHÉT Általános Iskola Vokány 1. osztály A farsangi témahét programja: Osztály: 1. Buzás Tamás, Gartner Anna, Győrfi Attila, Horváth Adrián, Horváth

Részletesebben

SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend

Részletesebben

We Wish You a Merry Christmas

We Wish You a Merry Christmas We Wish You a Merry Christmas 7.c osztály PROJEKT 2009.december 20. A projektet készítette és megvalósította: Török Flóris Általános Iskola 7.c osztálya, Jenei Marianna PROJEKTTERVEZÉS- SZERVEZÉS 1. Feladatok,

Részletesebben

Tél témahét. Igali Á.M.K. Speciális Általános Iskola Szakiskola és Diákotthon. 1. osztály. Osztályfőnök: Farkas Annamária

Tél témahét. Igali Á.M.K. Speciális Általános Iskola Szakiskola és Diákotthon. 1. osztály. Osztályfőnök: Farkas Annamária Tél témahét Igali Á.M.K. Speciális Általános Iskola Szakiskola és Diákotthon 1. osztály Osztályfőnök: Farkas Annamária A téli témahét programja: Tevékenység helye: Igali Á.M.K. Speciális Általános Iskola

Részletesebben

ESZTÉTIKAI-MŰVÉSZETI TUDATOSSÁG ÉS KIFEJEZŐKÉSZSÉG KOMPTETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Klasszikus zene műfaj (8-16.

ESZTÉTIKAI-MŰVÉSZETI TUDATOSSÁG ÉS KIFEJEZŐKÉSZSÉG KOMPTETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Klasszikus zene műfaj (8-16. TÁMOP 3.1.4-08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészeti Iskola (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) ESZTÉTIKAI-MŰVÉSZETI TUDATOSSÁG ÉS

Részletesebben

ADVENT 2009 PROGRAMTERV

ADVENT 2009 PROGRAMTERV ADVENT 2009 PROGRAMTERV A megvalósítás időpontja: 2009. november 30-december 17. Az ADVENT 2009 programsorozat célja: A minket körülvevő világ kulturális örökségeinek a Szociális, életviteli és környezeti,

Részletesebben

HÚSVÉT TÉMAHÉT Beethoven Általános Iskola 1. a osztály Osztályfőnökök: Bosnyákné Gergely Zsuzsanna Nagyné Varga Andrea

HÚSVÉT TÉMAHÉT Beethoven Általános Iskola 1. a osztály Osztályfőnökök: Bosnyákné Gergely Zsuzsanna Nagyné Varga Andrea Beethoven Általános Iskola Martonvásár HÚSVÉT TÉMAHÉT Beethoven Általános Iskola 1. a osztály Osztályfőnökök: Bosnyákné Gergely Zsuzsanna Nagyné Varga Andrea Biró Lili Dömsödi Stella Hoffmann Balázs Hornyák

Részletesebben

Az őszi témahét programja:

Az őszi témahét programja: Az őszi témahét programja: 2011. október 10-14 Osztály: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 3.a osztályában Időkeret: 5 nap x 5 x 45 perc Kapcsolatok: NAT Környezetismeret Művészetek dráma, vizuális kultúra,

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4. C-14-2015-0086 Élmények és tevékenységek kincsestára az Ászári Jászai Mari Általános Iskolában

TÁMOP-3.1.4. C-14-2015-0086 Élmények és tevékenységek kincsestára az Ászári Jászai Mari Általános Iskolában 1. nap 2015. augusztus 24. (hétfő) Téma: Kapcsolatok(család, barátok, munkahely..) 7.30 Gyülekező, aktuális téma, napi programok megbeszélése, előkészítése, csoportfelosztás 8.00 Reggeli 8.30 Nyelvi foglalkozás

Részletesebben

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1.

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1. Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Adventi zsongás Múzeumi nap 1. Múzeumi nap 1. tematika Múzeumi nap helye és

Részletesebben

Az én családom című témahét beszámolója

Az én családom című témahét beszámolója Az én családom című témahét beszámolója A témahét időpontja: KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS BEVEZETÉSE FELMENŐ RENDSZERBEN 26 - május 05. A témahetet szervező pedagógusok: A témahétbe bevont osztályok: 1-4.

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4/08/ Kom petencia al apú oktatás, egyenl ő ho z záférés bevezet ése Hévíz k özoktatási ne vel ési intézm é nye ibe n.

TÁMOP-3.1.4/08/ Kom petencia al apú oktatás, egyenl ő ho z záférés bevezet ése Hévíz k özoktatási ne vel ési intézm é nye ibe n. A projekt címe: Belebújunk maskarába farsang - témahét A projekt fő célja: A farsangi ünnepkör szimbólumainak, az ünnepkör eredetének megismertetése mellett az adott témát a lehető legváltozatosabb szemszögből

Részletesebben

A család című témahét

A család című témahét Körmend Város Önkormányzata 9900 Körmend, Szabadság tér 7. Tel.: 94/592-900, Fax: 94/410-623 E-mail: kormend@kormend.hu Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Dienes Lajos Tagóvoda,

Részletesebben

SZKB101_06 SZKB_101_06. Kippkopp és Tipptopp. Egyedül nem jó. A modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

SZKB101_06 SZKB_101_06. Kippkopp és Tipptopp. Egyedül nem jó. A modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK Kippkopp és Tipptopp Egyedül nem jó SZKB101_06 SZKB_101_06 Kippkopp és Tipptopp Én és a MÁSIK modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYM 64 Szociális, életviteli

Részletesebben

Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Múzeumi nap 2.

Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Múzeumi nap 2. Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Karácsony fénye Múzeumi nap 2. Múzeumi nap 2. tematika Múzeumi nap helye és ideje:

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Kiscsávoly Projekt felelős: Ideje: 2014. március 26. április 16. Foglalkozások száma: 33 Bevont tanulók köre:

Részletesebben

KARÁCSONYI TÉMAHÉT. Témagazda: Nemes Richárd TÁMOP 3.1.4

KARÁCSONYI TÉMAHÉT. Témagazda: Nemes Richárd TÁMOP 3.1.4 KARÁCSONYI TÉMAHÉT Témagazda: Nemes Richárd TÁMOP 3.1.4 Projektterv Projekt címe: Adventi várakozás Helyszín: Fodor András Óvoda, Iskola, Szak- és Szakmai Szolgálat Időpont: 2009. 12. 14 2009. 12. 19.

Részletesebben

MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN. 10. modul TESTRÉSZEINK! Készítette: Schmittinger Judit

MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN. 10. modul TESTRÉSZEINK! Készítette: Schmittinger Judit MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 10. modul TESTRÉSZEINK! Készítette: Schmittinger Judit MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 10. modul: TESTRÉSZEINK 2 A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

KÖZLEKEDJ BIZTONSÁGOSAN! (Témahét tervezet)

KÖZLEKEDJ BIZTONSÁGOSAN! (Témahét tervezet) KÖZLEKEDJ BIZTONSÁGOSAN! (Témahét tervezet) 1. NARRATÍV BEVEZETÉS A témahét címe Közlekedj biztonságosan! Intézmény Felsbüki Nagy Pál Általános Iskola és Vendéglátóipari Szakiskola Bük 2. NARRATÍV BEMUTATÁS

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 09/1.

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 09/1. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 09/1. Damjanich János Általános Iskola 2117 Isaszeg, Madách Imre u. 1. TÉMAHÉT "ADVENTI-HÉT" 2012. december 17. - 2012.

Részletesebben

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika 6. osztály - 1 - Étkezés, egészséges táplálkozás Az innováció közvetlen célja táplálkozás témakörének bemutatása különböző tantárgyak bevonásával, minél szélesebb körű megismerése volt. Fejleszteni kívánt

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

ANGOL NYELVI PROJEKTHÉT AZ ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN BAJA

ANGOL NYELVI PROJEKTHÉT AZ ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN BAJA CHRISTMAS WEEK ANGOL NYELVI PROJEKTHÉT AZ ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN BAJA 2012. DECEMBER 17-2012. DECEMBER 21. Készítette: Mellár Valéria Ez a témahét az Újvárosi Általános Iskola éves munkatervének

Részletesebben

TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM

TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM A projekt címe Tisza Motto: Iskolánk: Tisza-parti Általános Iskola a név kötelez Időtartama témahét: 4 nap Célcsoport 5.a, 5.b osztály tanulói 3-3 csoportban Célja Kompetencia

Részletesebben

1. óra : Az európai népviseletek bemutatása

1. óra : Az európai népviseletek bemutatása RAJZ TANTÁRGY 1. óra : Az európai népviseletek bemutatása A MODUL CÉLJA Az óra célja : Az egyes népviseletek jellegzetességeinek kiemelése, vizsgálatuk különböző szempontokból. Ruhadarabok funkciója az

Részletesebben

Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola. Karácsony projekt. Készítette: Borsóné Molnár Szilvia. Baracska, 2013. december

Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola. Karácsony projekt. Készítette: Borsóné Molnár Szilvia. Baracska, 2013. december Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola Karácsony projekt Készítette: Borsóné Molnár Szilvia Baracska, 2013. december Célok: 1. A karácsony sajátosságainak felfedezése, saját érzések megfogalmazása. 2.

Részletesebben

KARÁCSONY Tervezési, szervezési munkafüzet 2016.

KARÁCSONY Tervezési, szervezési munkafüzet 2016. KARÁCSONY Tervezési, szervezési munkafüzet 2016. Talán nem tévedek nagyot, amikor azt mondom, hogy a karácsony az év legnagyobb ünnepe. Jézus születésnapja mellett a szeretet, a megértés, az egymásra való

Részletesebben

TÉMAHÉTTERV ADVENT 2009.DECEMBER 14.-DECEMER 18. MICIMACKÓ CSOPORT KIS-KÖZÉPSŐ CSOPORT

TÉMAHÉTTERV ADVENT 2009.DECEMBER 14.-DECEMER 18. MICIMACKÓ CSOPORT KIS-KÖZÉPSŐ CSOPORT TÉMAHÉTTERV ADVENT 2009.DECEMBER 14.-DECEMER 18. MICIMACKÓ CSOPORT KIS-KÖZÉPSŐ CSOPORT Készítette: Fülöp Andrásné TARTALOMJEGYZÉK 1. Projektháló 3 2. Témahét adatai.5 2.1. A projekt célja.6 2.2. Előzmények.7

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend

Részletesebben

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010.

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Önálló intézményi innováció Medve hét A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Témahét feladata: Medve ( febr. 2) Áttekintő táblázat Téma Nevelési területek A környező világ tevékeny megismerése

Részletesebben

Hittan tanmenet 1. osztály

Hittan tanmenet 1. osztály Hittan tanmenet 1. osztály A Beszélgetés Istennel című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A gyakorlati órák, az azokat előkészítő és feldolgozó órák a tanmenetben

Részletesebben

Rózsavizes Húsvét napját jöttem ma kívánni

Rózsavizes Húsvét napját jöttem ma kívánni Rózsavizes Húsvét napját jöttem ma kívánni Húsvét projekt a baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 3. osztályában 2010. március16-március 25. Készítette: Homoki Zsuzsanna 1 1. nap március 16. Biblia,

Részletesebben

Óravázlat Szövegértés szövegalkotás 1. osztály

Óravázlat Szövegértés szövegalkotás 1. osztály Óravázlat Szövegértés szövegalkotás 1. osztály Készítette: Kopasz Márta Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Körmend, Kölcsey u. 12. Felkészülés az órára 1. Meghatároztam

Részletesebben

-3- -a zavartalan munka biztosítása. - felolvasással, egyéni javítással. 2. Házi feladat ellenőrzése: Tk. 100/12. FOM

-3- -a zavartalan munka biztosítása. - felolvasással, egyéni javítással. 2. Házi feladat ellenőrzése: Tk. 100/12. FOM ÓRATERVEZET Tantárgy: Magyar nyelv Osztály: 5.d Az óra címe: Hangalak és jelentés a szavakban A tematikus egység: A szavak alakja és szerkezete. Az óra célja: A tudatos és igényes szóbeli és írásbeli nyelvhasználat

Részletesebben

Változatok: órakeret A Ábrahám története 2 óra. 1 óra. Archaikus népi imák Erdélyi Zsuzsanna gyűjtéséből

Változatok: órakeret A Ábrahám története 2 óra. 1 óra. Archaikus népi imák Erdélyi Zsuzsanna gyűjtéséből Projektterv a bibliai ismeretek és az iskolai ethos összekapcsolási lehetőségeiről a tanítási gyakorlatban Gelniczkyné Teiszler Mária Bibliai ismeretek Cél: a bizalomjáték által érzelmileg átéljék a vezető

Részletesebben

É N É S A V I L Á G. Készítette: ádám Ferencné Szabó Anna Kornélia Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5.

É N É S A V I L Á G. Készítette: ádám Ferencné Szabó Anna Kornélia Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. szka105_26 É N É S A V I L Á G Élet a Földön Készítette: ádám Ferencné Szabó Anna Kornélia Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. ÉVFOLYAM 356 Szociális, életviteli és környezeti

Részletesebben

Flag - Karácsonyi melléklet 1. - Alapfogalmak

Flag - Karácsonyi melléklet 1. - Alapfogalmak 2013 december 25. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még Givenincs Flag -értékelve Karácsonyi Mérték - 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 A latin eredetű szó - adventus - megérkezést, eljövetelt jelent. A Jézus születésére

Részletesebben

Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet. Búcsú az óvodától Projekt. Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin

Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet. Búcsú az óvodától Projekt. Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet Búcsú az óvodától Projekt Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin Dévaványa, Kossuth úti óvoda nagycsoportjában. TÁMOP 3.1.4 pályázat keretén belül felkészülés

Részletesebben

SZKb_102_01. Bizalomjáték. Készítette: Lissai Katalin É N É S A M Á S I K SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2.

SZKb_102_01. Bizalomjáték. Készítette: Lissai Katalin É N É S A M Á S I K SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. SZKb_102_01 segítség, amit adhatok Bizalomjáték É N É S M Á S I K Készítette: Lissai Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. ÉVFOLYM tanári SEGÍTSÉG, MIT DHTOK MODULVÁZLT tevékenység

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

TANMENET. Szövegértés-szövegalkotás. Vissza a meséhez! 5.évfolyam

TANMENET. Szövegértés-szövegalkotás. Vissza a meséhez! 5.évfolyam TANMENET Szövegértés-szövegalkotás Vissza a meséhez! 5.évfolyam Készítette: Jóváhagyta: Benedekné Juhász Katalin szaktanár Gubáné Csánki Ágnes igazgató Gödöllő, 2010. január 3. óra tananyag feladat cél

Részletesebben

Téli ünnepek, népszokások (projekt tervezet)

Téli ünnepek, népszokások (projekt tervezet) Téli ünnepek, népszokások (projekt tervezet) Készítették: Szabóné Hatos Ágnes, Ladányiné Karádi Róza A témakör célja: - A téli népszokások megismerése - Téli jeles napok összegyjtése, az ezekhez kapcsolódó

Részletesebben

ELTÉRŐ VÉLEMÉNYEK, MÁSSÁG

ELTÉRŐ VÉLEMÉNYEK, MÁSSÁG É N É S M Á S I K ELTÉRŐ VÉLEMÉNYEK, MÁSSÁG modul szerzôje: Lissai Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYM SZKB_103_11 106 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK TNÁRI

Részletesebben

Fejezetek a barokk életmódból és művészetekből

Fejezetek a barokk életmódból és művészetekből TÁMOP 3.1.4 08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 ITT A TAVASZ! TÉMAHÉT AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 ITT A TAVASZ! TÉMAHÉT AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 ITT A TAVASZ! TÉMAHÉT AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét A

Részletesebben

Az esztétikus koncertezés komponensei

Az esztétikus koncertezés komponensei TÁMOP 3.1.4-08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészeti Iskola (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) ESZTÉTIKAI-MŰVÉSZETI TUDATOSSÁG ÉS

Részletesebben

,, ITT A FARSANG, ÁLL A BÁL FARSANGI TÉMAHÉT A 2.B OSZTÁLYBAN

,, ITT A FARSANG, ÁLL A BÁL FARSANGI TÉMAHÉT A 2.B OSZTÁLYBAN TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0147 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat, Nagybajom Város Önkormányzata, Nagybajomi Általános Művelődési Központ Csokonai Vitéz Mihály

Részletesebben

Óravázlat Erkölcstan / Technika

Óravázlat Erkölcstan / Technika Óravázlat Erkölcstan / Technika A pedagógus neve: Csillag Beáta Tantárgy: Erkölcstan / Technika Iskola/Osztály: Székesfehérvári Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola / 3.c Az óra témája: A barátság

Részletesebben

HOGYAN TÖLTSÜK AKÍTVAN A SZABADIDŐNKET?

HOGYAN TÖLTSÜK AKÍTVAN A SZABADIDŐNKET? HOGYAN TÖLTSÜK AKÍTVAN A SZABADIDŐNKET? Sportol a család mozgáslehetőségek az iskolán kívül ÉVFOLYAM: 3 6. TANÁRI SEGÉDLET TANÁRI SEGÉDLET A TÉMA FELDOLGOZÁSÁHOZ ÉVFOLYAM: 3-6. AZ ÓRA TÉMÁJA: Sportol a

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2016/2017. nevelési évre

Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2016/2017. nevelési évre Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2016/2017. nevelési évre Készítette: Móczár Tiborné Munkaközösség vezető Százhalombattai Kipp-Kopp Óvoda Éves programjaink, ünnepeink, megemlékezések, hagyományok,

Részletesebben

Október 23-hoz kapcsolódó, délutáni szabadidős foglalkozás

Október 23-hoz kapcsolódó, délutáni szabadidős foglalkozás Október 23-hoz kapcsolódó, délutáni szabadidős foglalkozás Ideje: október 22-én délután Kezdés: 13.30 Zárás: 15.30 Az ünnepi műsor a zárást követően lesz. (Felelősök a 8. osztályosok) Felső tagozatosoknak

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

Tudorka óravázlat Magyar irodalom 4. évfolyam Tudorka 28. oldal

Tudorka óravázlat Magyar irodalom 4. évfolyam Tudorka 28. oldal Tudorka óravázlat Magyar irodalom 4. évfolyam Tudorka 28. oldal Tantárgy: Magyar irodalom Témakör: Történelmi arcképcsarnok Tananyag: Mátyás király és a pásztor című olvasmány feldolgozása, dramatizálása

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜNK ÉRTÉK (a témahét tervezete)

AZ EGÉSZSÉGÜNK ÉRTÉK (a témahét tervezete) AZ EGÉSZSÉGÜNK ÉRTÉK (a témahét tervezete) Készítették: Baánné Gruber Irén, Boros Rudolfné, Horváthné Pados Teréz, Ladányiné Karádi Róza, Molnár Edina, Varsányiné Horváth Erika A témahét célja: - A gyermek

Részletesebben

Német nyelv évfolyam

Német nyelv évfolyam Német nyelv 4-8. évfolyam 4. évfolyam Éves órakeret 92,5 + 37 Heti óraszám: 2,5 + 1 Témakörök Óraszám Az én világom, bemutatkozás 10 Én és a családom: a család bemutatása 12 Az iskolám: az osztályterem

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Innovációnkban egy olyan projektet szeretnénk bemutatni, amely a nyelvi órákon modulként beiktatható

Részletesebben

Gyertyafény csillagfény

Gyertyafény csillagfény Gyertyafény csillagfény Adventtıl karácsonyig 3 hetet meghaladó projekt a Gyulai Alapfokú Közoktatási Intézmény 5. Sz. Általános Iskola és Sportiskola Tagintézményében 2009. november 29 december 22-ig

Részletesebben

SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA. Modul az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára Zeneművészet tanszak (8-14.

SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA. Modul az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára Zeneművészet tanszak (8-14. TÁMOP 3.1.4 08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS

Részletesebben

Márton nap ÓVODAI PROJEKTTERV

Márton nap ÓVODAI PROJEKTTERV Márton nap ÓVODAI PROJEKTTERV A projekt résztvevői: Maci csoport 24fő Süni csoport: 19 fő Időpont: 2014. november 10- november 14. Időtartam: 5 nap Cél: Szabálytudat kialakítása Márton napi népszokás megismerése

Részletesebben

ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET PROJEKT TERVE 2014./2015.

ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET PROJEKT TERVE 2014./2015. ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET PROJEKT TERVE 2014./2015. Az közötti átmenet program célrendszere: 1. Értékek Elvek Célok Mutatók Sikerkritériumok Zökkenőmentes átmenet Megfelelő tudás, neveltségi szint megadása

Részletesebben

KPN 2014. bemutatóóra Kada Mihály Általános Iskola

KPN 2014. bemutatóóra Kada Mihály Általános Iskola KPN 2014. bemutatóóra Kada Mihály Általános Iskola Pedagógus neve: Jászfalvi Ildikó Osztály: 1. a osztály Műveltségi terület: Magyar nyelv és irodalom Tantárgy: magyar irodalom Tananyag: A sajtot osztó

Részletesebben

Márai Sándor. T é m a : Adventtől Karácsonyig. Az alsó tagozatos tanulók. Időkeret: 2011. december 16. 2011. december 21.

Márai Sándor. T é m a : Adventtől Karácsonyig. Az alsó tagozatos tanulók. Időkeret: 2011. december 16. 2011. december 21. PROJEKT Tudtad, karácsonykor az ember mindig hisz egy kissé a csodában. Nemcsak Te és Én, hanem az egész világ, az emberiség, amint mondják, hiszen azért van az ünnep, mert nem lehet csoda nélkül élni.

Részletesebben

ÓRAVÁZLAT 8. OSZTÁLYOS KÖNYVTÁR HASZNÁLATI ÓRA

ÓRAVÁZLAT 8. OSZTÁLYOS KÖNYVTÁR HASZNÁLATI ÓRA ÓRAVÁZLAT 8. OSZTÁLYOS KÖNYVTÁR HASZNÁLATI ÓRA Tantárgy: könyvtárhasználati Tanár: Molnár Eleonóra Évfolyam: 8. (2 osztály) Tanulói létszám: 26 fő (csoport- és pármunka) Készítette: Molnár Eleonóra szabadidő-szervező

Részletesebben

HONFOGLALÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

HONFOGLALÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban HONFOGLALÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend három

Részletesebben

TÁMOP / Készítette: Nagyné Réti Ildikó Forgatókönyv és eljárási folyamatleírás intézményi jó gyakorlat átadására.

TÁMOP / Készítette: Nagyné Réti Ildikó Forgatókönyv és eljárási folyamatleírás intézményi jó gyakorlat átadására. Készítette: Forgatókönyv és eljárási folyamatleírás intézményi jó átadására. Intézmény neve: Marcali Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészetoktatási

Részletesebben

MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017.

MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017. MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017. IDŐ MUNKATERVI PROGRAMOK SZERVEZÉSI KOORDINÁTOR AUGUSZTUS VIII. 22. 9:00 Alakuló értekezlet VII. 23. Tűz-és balesetvédelmi oktatás VIII.22.-31.

Részletesebben

A kompetencia terület neve

A kompetencia terület neve Pomáz Város Önkormányzata TÁMOP 3.1.4/08-1-2008-0024 Kompetencia alapú oktatás bevezetése Pomáz Város Önkormányzata nevelési oktatási intézményeiben A kompetencia terület neve SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS

Részletesebben

MIT TEHETÜNK EGY ISKOLAI NAPON AZ EGÉSZSÉGÜNKÉRT?

MIT TEHETÜNK EGY ISKOLAI NAPON AZ EGÉSZSÉGÜNKÉRT? MIT TEHETÜNK EGY ISKOLAI NAPON AZ EGÉSZSÉGÜNKÉRT? Egy egészséges nap az iskolában - egészségtudatos iskolai kultúra ÉVFOLYAM: 7 8. TANÁRI SEGÉDLET TANÁRI SEGÉDLET A TÉMA FELDOLGOZÁSÁHOZ ÉVFOLYAM: 7-8.

Részletesebben

A témahét célja. A témahét kapcsolódási területei

A témahét célja. A témahét kapcsolódási területei A témahét célja - Az egészséges életmód területeinek megismertetése a tanulókkal - Egészségünk megőrzésének lehetőségei: egészséges táplálkozás, mozgás, egészségre káros szenvedélyek - Étkezési kultúra

Részletesebben

Munkába Lépés egy TÁMOP 5.3.1 projekt tanítás módszertani elemei. A program megvalósulását az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatja.

Munkába Lépés egy TÁMOP 5.3.1 projekt tanítás módszertani elemei. A program megvalósulását az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatja. Munkába Lépés egy TÁMOP 5.3.1 projekt tanítás módszertani elemei Célkitűzések Kulcskompetenciák fejlesztése Anyanyelvi kommunikáció Matematikai kompetencia Digitális kompetencia A tanulás tanulása Személyközi

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

Húsvéti tojásfa készítés

Húsvéti tojásfa készítés TÁMOP 3.1.4 08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) MŰVÉSZETI ESZTÉTIKAI KIFEJEZŐKÉSZSÉG

Részletesebben

szka102_33 É N É S A V I L Á G Készítette: Ádám Ferencné (Szabó Anna Kornélia) SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2.

szka102_33 É N É S A V I L Á G Készítette: Ádám Ferencné (Szabó Anna Kornélia) SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. szka102_33 É N É S A V I L Á G Áruk és árak Készítette: Ádám Ferencné (Szabó Anna Kornélia) SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM 354 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

I. JÁTÉK PROJEKT. Készítették: Laczkó Viktória. Gyányi Ibolya. Halászné Petrusz Erzsébet. Dölle Miklósné. Sikes Bernadett.

I. JÁTÉK PROJEKT. Készítették: Laczkó Viktória. Gyányi Ibolya. Halászné Petrusz Erzsébet. Dölle Miklósné. Sikes Bernadett. Németh László Általános Iskola I. JÁTÉK PROJEKT Készítették: Laczkó Viktória Gyányi Ibolya Halászné Petrusz Erzsébet Dölle Miklósné Sikes Bernadett Nyizsnyik Judit I/1. Projektleírás Kiemelt téma: együttműködés

Részletesebben

Europa entdecken. A moduláris program neve: Felfedezni Európát Idegennyelvi modul Országismeret

Europa entdecken. A moduláris program neve: Felfedezni Európát Idegennyelvi modul Országismeret Europa entdecken A moduláris program neve: Felfedezni Európát Idegennyelvi modul Országismeret A modul megvalósításának helye: Jókai Mór Általános Iskola Budapest A modul megvalósításának időpontja: 2010.

Részletesebben

ÓRAVÁZLAT. Az óra címe: Ismeretek a kis számokról. Osztály. nyújtott 1. évfolyam első év A tanóra célja

ÓRAVÁZLAT. Az óra címe: Ismeretek a kis számokról. Osztály. nyújtott 1. évfolyam első év A tanóra célja ÓRAVÁZLAT Az óra címe: Ismeretek a kis számokról Készítette: Nagy Istvánné Osztály nyújtott 1. évfolyam első év A tanóra célja Tudatos észlelés, megfigyelés és a figyelem fejlesztése, pontosítása. Tapasztalatszerzés

Részletesebben

SZKA_103_16. A modul szerzôje: Szebeni Lászlóné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYAM

SZKA_103_16. A modul szerzôje: Szebeni Lászlóné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYAM é n é s a v i l á g Lakóhelyünk felfedezése modul szerzôje: Szebeni Lászlóné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYM SZK_103_16 212 Szociális, életviteli és környezeti KOMPETENCIÁK

Részletesebben

HEFOP 4/A MODUL A MŰVELTSÉG- TERÜLET

HEFOP 4/A MODUL A MŰVELTSÉG- TERÜLET HEFOP 4/A MODUL A MŰVELTSÉG- TERÜLET Kompetencia fejlesztés Kooperációs módszerek Életpálya építés Óratervek 9. évfolyam számára (14-15 évesek) Vizuális kultúra tantárgy, 7 tanóra Adaptáció a Berzsenyi

Részletesebben