Adventtől Karácsonyig Cházár András Többcélú Közoktatási Intézmény Cházár András Többcélú Közoktatási Intézmény

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Adventtől Karácsonyig Cházár András Többcélú Közoktatási Intézmény Cházár András Többcélú Közoktatási Intézmény"

Átírás

1 Adventtől Karácsonyig Cházár András Többcélú Közoktatási Intézmény

2 Adventtől karácsonyig Ez a hónap az ünnep. Mintha mindig harangoznának, nagyon messze a köd és hó fátylai mögött írta Márai Sándor a decemberről szóló gondolataiban. Gyermekkoromban e hónap első napján. kék és zöld ceruzával karácsonyfát rajzoltunk. Minden reggel dobogó szívvel megjelöltünk, mintegy letörtünk egy jelképes faágat. Így közeledtünk az ünnep felé. Valóban, az ünnep lényege nemcsak a különbözés. Nemcsak az, hogy mást teszünk, máshogy öltözünk, és ünnepi vacsorával készülünk, feldíszítjük otthonunkat, hanem az is, hogy várakozunk. A várakozás alatt látszólag nem történik semmi, valójában minden nappal közelebb érve a várt pillanathoz, a növekvő izgalommal együtt beköltözik szívünkbe az ünnep. Hiszen a várakozás egyben kívánság is. Nélküle aligha ünnepelnénk felszabadultan, nagy örömmel. Ez a várakozás teszi, hogy különös, csodálatos ünnep a karácsony. Iskolánkban nagy hagyománya van a karácsonyhoz kapcsolódó anyagok feldolgozásának, az ünnepi díszek, képeslapok készítésének, a karácsonyi ünnepi műsoroknak és az iskolai fenyőünnepnek. Ezeket a tevékenységeket kötjük csokorba és koordináljuk a feladatokat ezzel az iskolai projekttel. A tantárgyközi integráció sok területen megvalósul és a különböző területen tanító pedagógusok együttműködésére épít. Változatos munkaformák keretében szerezhetnek új ismereteket diákjaink, alkothatnak és az élményszerű tanulással az elsajátított tudás is maradandóbb lesz

3 ADVENTTŐL KARÁCSONYIG PROJEKT HALLÁSSÉRÜLT TANULÓK BEVONÁSÁVAL 2009.NOVEMBER 29.-DECEMBER 19.

4 Projekt készítői: Hallássérülteket oktató általános iskola gyógypedagógusai, szaktanárai Nevelőtanári munkaközösség tagjai Projektben résztvevők: Az általános iskola valamennyi hallássérült tanulója 1 /2 a.b, 3.b., 4.a, 6.a, b, 8.a A projekt időtartama: 3 hét Megvalósítás helyszínei: Délelőtti tanítási órák-délutáni szabadidős foglalkozások Az iskolai tantermek, szaktantermek, díszterem, sportcsarnok Madách Imre Művelődési Központ A projekt fő tevékenységei: Csoport, pár -, és egyéni munka Színjátszás, dramatizálás Új ismeretek szerzése Ajándékkészítés Sportverseny Színházlátogatás Kiállítás Karácsonyi műsor, vacsora

5 A projekt célja: A tanulók ismerkedjenek meg a karácsonyi ünnephez kapcsolódó népszokásokkal, hagyományokkal Szerezzenek új ismereteket, bővüljön aktív és passzív szókincsük e témakörben Írjanak fogalmazást a szeretet ünnepérő, Mikulásvárásról, Tanulják meg, és gyakorolják a képeslapírást, csomagfeladást Készítsenek egymásnak, szüleiknek ajándékot- éljék át az ajándékozás örömét Készítsenek adventi koszorút, karácsonyfadíszeket- kézügyességük, kreativitásuk fejlődjön Ismerjék meg a bibliai történetet Tanuljanak karácsonyi énekeket, mondókákat, verseket, dolgozzanak fel irodalmi alkotásokat, meséket Ismerkedjenek meg a nagyvilág karácsonyával Süssenek mézeskalácsot, ismerkedjenek meg karácsonyi ételek készítésével Vegyenek részt a karácsonyi műsor, és a karácsonyi vacsora szervezésében, kivitelezésében

6 Kompetenciafejlesztés a projekt megvalósítása során Anyanyelvi kompetencia A hallássérültek oktatásának legfontosabb feladata az anyanyelvi nevelés, az anyanyelvi kommunikáció kialakítása. Szükséges ismeretek, képességek: Aktív és passzív szókincs bővítése Nyelvi szerkezetalkotás fejlesztése Szóbeli és írásbeli kifejezőképesség fejlesztése Hallásfigyelem fejlesztésén alapuló hangos beszéd tanítása Hallásmaradvány bekapcsolása a kommunikáció folyamatába Szájról olvasási készség fejlesztése Szükséges ismeretek, képességek: Szociális kompetencia Hatékony együttműködés, felelősségvállalás Empátia Kommunikációs,- és viselkedéskultúra elsajátíttatása Reális önismeret

7 Hatékony, önálló tanulás A hallássérült tanulók hatékony tanulásának kialakítása szorosan összefügg a gondolkodás és a beszédfejlődéssel. A hatékony tanulás módszereinek és technikáinak elsajátíttatása magába foglalja a különböző tanulási eljárások változatos alkalmazását. Kooperatív csoportmunka Pármunka Egyéni munka Frontális munka Esztétika, művészeti tudatosság és kifejezőképesség Vizuális kommunikáció, kreativitás. Megismerő és befogadóképesség, önismeret fejlesztése. Kézügyesség, esztétika, érzékelési-észlelési fogékonyság fejlesztése

8 Tanórán alkalmazott módszerek: Szabad és tematikus beszélgetések Célja a szókincs gyarapítása, a természetes beszédfordulatok alkalmazásának elsajátíttatása, a gyermekek rugalmas kommunikációjának kiépítése. Téma Karácsony est otthon Mikulásvárás Karácsony a nagyvilágban Pantomim játék: Kiemelt jelentőségű a szereplő gyermeknek az önálló szövegértési, a "nézők" számára pedig a szóbeli fogalmazási készség fejlesztő hatása Téma: Karácsonyfa díszítés Süteménysütés Ünnepi asztal terítése Gyertyagyújtás

9 Szerepjátékok: Érzelmileg is azonosulhat szerepével, spontán gondolatait is kifejezheti, aktív részvételével jelentős személyiségvonásokkal gazdagodhat a gyermek. Sokrétű tapasztalatszerzést tesz lehetővé, melynek útját le is rövidíti, s elősegíti Téma Betlehemi királyok Ajándékvásárlás Angyalbaba- karácsonyi történet Nyelvi szerkezetalkotás során. Célja a nyelvalakok gyakorlása, a nyelvi készségek fejlesztése valóságos nyelvhasználati tevékenységben speciális gyakorlatok Téma: Mézeskalácssütés

10 Fogalomelmélyítő gyakorlat Az órák középpontjában a cselekvés (csoportosítás, válogatás, fogalomrendezés, egyeztetés) áll. Célja egy fogalomcsoport vagy arra jellemző tulajdonságok megértése, alkalmazása párbeszédes helyzetben. Téma: Mit hozott a Mikulás? Mese - bábjelenet: Mesélés képeken ábrázolt történetekkel, báb- vagy babajelenetekkel. Célja a párbeszédes beszédforma értésének és használatának alakítása, fejlesztése. Téma: Mi van a puttonyban? Malacka karácsonya

11 Szükséges erőforrások Humán: Tanulók- Gyógypedagógusok együttműködése Nevelőtanári munkaközösség részvétele Református Siket Misszió és a Baptista Szeretetszolgálat segítsége Anyagi: Cházár András Alapítvány, TÁMOP segítsége Dokumentumok: Forgatókönyvek, feladatlapok, óratervek, fotók, videók, Produktumok Adventi koszorú, képeslapok, ajándékok, rajzok, applikációk Karácsonyi műsor Karácsonyi vacsora

12 Projektterv Tevékenység Résztvevők felelős határidő eszközök módszerek produktum Témaválasztás: Advent pedagógusok Int. Egység vezető Szept.20. megbeszélés Munkaterv Programterv elkészítése pedagógusok Int. Egység vezető Nov.15. Számítógép Megbeszélés ötletbörze Adventi koszorú készítése tanulók nevelőtanárok Nov.29. Gyertyák, koszorúk, díszítő anyagok Megbeszélés Bemutatás Képek gyűjtése Közös tevékenység Projektháló Forgatókönyv plakátok Adventi koszorú minden osztályban Fotó Mikulásnap szervezése délelőtt Mikulás kupa délután tanulók Nevelőtanári munkaközösség tanulók Dök vezető Osztályfőnökök Munkaköz, vezető Dec.5. jelmezek Levélírás a Mikulásnak Rajzok Dec.5. sportverseny Forgatókönyv Fotók Karácsonyi népszokások, versek, mesék, mondókák, szépirodalmi alkotások feldolgozása Tanulók Magyar nyelvet és irodalmat tanítók Feladatlapok Interaktív tábla Szemléltető eszközök Beszélgetések Verstanulás Szövegértés szövegalkotás óravázlatok Bibliai történetek megismerése Felső tagozatos tanulók Történelmet tanítók Képeskönyvek film Beszélgetés Szerepjáték filmvetítés Síkbábok készítése

13 Karácsonyi énekek, mondókák, zenehallgatás Ajándékkészítés a karácsonyi vacsorára Hagyományőrző délután: karácsonyfadísz, képeslap készítése Dekorálás az iskolában, kollégiumban Karácsonyi műsor összeállítása: Angyalbaba Karácsonyi vacsora Alsó tagozatos tanulók Valamennyi tanuló Valamennyi tanuló A színjátszó szakkör tagjai Tanulók Pedagógusok vendégek Hallás-, ritmus-, mozgásnevelést tanítók Dök vezető Osztályfőnökök nevelőtanárok Dec.17. Könyvek, Interaktív tananyag jelmezek Színes papírok, filcanyag nevelőtanárok Dec.10. Színes papírok, gyöngyök, fotókarton, filcanyag Drámapedagógus, szakkörvezető Int.egys. vez. G.Iné Cs.A. Dec.17. Dec.17. Jelmezek, díszletek Terítők, gyertyák, adventi koszorúk Fenyőfa, Szerepjáték Mozgásos játékok Helyzetgyakorlatok Szituációs játék Hímzés Batikolás, festés, ragasztás Bemutatás Hajtogatás Applikáció Szerepjáték Helyzetgyakorlatok Hangod beszéd és jelnyelv alkalmazása Színpadi mozgás Minden osztály maga teríti és díszíti a saját asztalát Ajándékok fotók Díszek, képeslapok Fotó videó Fotó Videó forgatókönyv Kiállítás készítése a projektfalon Tanulók osztályfőnökök T.J. Dec.19. fotó

14 INTEGRÁCIÓS GYAKORLAT ZENEI NEVELÉS HALLÁS-RITMUS- MOZGÁSNEVELÉS: ZÁRÁS TÁMOP / Karácsonyi vacsora, ünnepi Interaktív Mikulás műsor, Boldog Karácsony! Karácsonyi dalok,népi játékok,hagyományok,ze nehallgatás, mondókák,ünnepi műsor,daltanulás, helyzetgyakorlatok műsor, ajándékozás, kiállítás utánzókészség f. kooperáció tolerancia empatikus k. együttműködés ritmus fejl. téri orientáció hallásnev. dallamfelism. esztétikai érzék f, beszédkészség együttműködés előadói k. csoport kreatív készségek esztétikai érzék fimonmotorika f. szem-kéz k. Egyéni, pár Adventtől Karácsonyig frontális Advent 2009.nov.30.-dec.19. Egyéni,p árm.a Időérzék,megfigyelőkészség fejl, Szókincsbővítés,szöve gértés,emléke-zetfejl. Csoport, front. Egyén i,pár Csop, egyéni, csoport Megfigyelés, esztétikai érzék, finommozgás fejl,. Történelem Biblia olvasása,jézus élete Advent eredete,szerepjáték Emlékezet, gondolkodás, szókincs, figyelem, esztétikai érzék f,digitális komp, szociális k., megfigyelők, vizuo-motoros f. mozgáskoor. fimonmotorika ANYANYELV Tematikus besz. Mese, olvasm. feldolg., vers, Szerepjáték, pantomim j. Fogalmazás,nyelvi társasjáték Képeslapírás, Karácsonyi Szabadidő népszokások Célséta, Mikuláskupa Dekoráció kész. Karácsonyfadíszités Zenehallgatás Kézműves fogl. RAJZ,vizuális nevelés: Akvarell,karácsonyi képeslap, ablakdísz,ajándék készítés, Technika, életvitel Kézimunka,mézeskalács sütés, asztaldísz,tablókészítés,

15 Adventtől Karácsonyig projekt nov.29- dec.19. OSZTÁLY TANTÁRGY HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK 1/ 2 A-B MAGYAR 3. óra 3. óra VÍZ.N 1 óra /1 óra HALLÁSNEV. 3. óra 2.óra 3.B. ANYANYELV óra VÍZ.N 3.óra HALLÁSNEV. 2. óra /1.óra ÉLETVITEL 2.óra 1. óra 4.A ANYANYELV 1.óra 3.óra VÍZ.N 6.óra 3.óra HALLÁSNEV. TECHNIKA 3.óra 4.óra 6.A MAGYAR 2.óra 2.óra VÍZ.N TECHNIKA TÖRTÉN. HALLÁSNEV. 5. óra B MAGYAR 2.óra 1.óra 4.óra 2.óra VÍZ.N 1.óra 1.óra TECHNIKA TÖRTÉN. HALLÁSNEV. 2.óra 3. óra 8.A MAGYAR óra VÍZ.N TECHNIKA 3. óra 4-5. óra 1./ 1-2.óra 3.óra

16 Megvalósítandó tevékenységek tanórán és szabadidőben ADVENTTŐL KARÁCSONYIG Célcsoport Tantárgy Tevékenység Fejlesztési kész. Munkaforma Egyebek Irányított beszélgetés: Karácsonyi ünnepkör, Karácsony nálunk Esztétikai,- művészeti nevelés Aktív- passzív szókincs bővítése Együttműködés, összetartozás Egyéni és frontális Frontális munka, beszélgetés óravázlat 1. /2.a-b Magyar nyelv és irodalom Mikulás kockajáték: Ki öltözteti fel először a Mikulást? Nyelvi társasjáték: Mi van a Mikulás zsákban? Szájról olvasási készség fejl. Pármunka Csoport munka Olvasás: A kis fenyőfa története Szerep és pantomim játék: süteményt süt, feldíszíti a karácsonyfát, megterít, gyertyát gyújt 3.b. Magyar nyelv és irodalom Irányított beszélgetés: Mikulás várás Figyelem, vizuális auditív-percepció fejl. Egyéni munka Egyéni és Óravázlat Síkbáb

17 Mikulás készítése hajtogatással Olvasmány feldolgozása: A fenyőfa Gyurmából fenyőfa készítése Kognitív készségek Olvasás technikájának f. Finommozgás, esztétikai érzék f frontális Frontális munka készítéséhez hurkapálcika, színes papír, olló, ragasztó Gyurma Vers olvasása: Betlehemi királyok Szerepjáték: a vershez kapcsolódó jelenet eljátszása 4.a. Magyar nyelv és irodalom Irányított beszélgetés: Advent Nyelvtan, helyesírás: az ir. b. rögzített mondatokból, hiányos mondatok pótlása Olvasmány feldolgozása: A karácsonyi meglepetés Esztétikai,- művészeti nevelés Megfigyelőkészség Aktív- passzív szókincs bővítése Nyelvi szerkezetalkotás bővítése Szájról olvasási készség fejl. Egyéni feladatmegoldás Egyéni és frontális Frontális munka, beszélgetés Séta Óravázlat

18 Karácsonyi üdvözlőlap fogalmazása, címzés, postai feladása Pármunka Vers: Weöres S. Szép a fenyő Zenehallgatás Kaláka Együttes: Karácsonyi dalok Tematikus beszélgetés: Advent Az ajándékozás illemtana Szövegértés-szövegalkotás Szókincsbővítés Memorizálás, előadói készség Egyéni-párcsoportmunka Képeslap rejtvény 6.a. Magyar nyelv és irodalom Ady E: Karácsony Szerepjáték: Ajándékozás a családban Helyesírás Esztétikai érzék interaktív tábla használata Rejtvény Képeslap írása b. Magyar nyelv és irodalom Olvasmány feldolgozása Karácsonyi képeslap írása Karácsonyi népszokások Szövegértés, olvasás, emlékezet fejl. Szövegalkotás, kifejezőkészség, helyesírás fejl. Figyelem, esztétikai érzék Egyéni és frontális Frontális munka, beszélgetés Képeslap

19 Verstanulás Pármunka Szerepjáték: karácsony est Csoport munka 8.a. Magyar nyelv és irodalom Olvasás, szövegértés: Advent történet Irányított beszélgetés: Adventi hagyományok, népszokások Szövegalkotás: Hogyan ünneplik a karácsonyt más országokban Nyelvtan: szófajválogatás, mondatátalakítás, mondatelemzés Anyanyelvi kompetencia: nyelvtani, helyesírási ismeretek bővítése Anyanyelvi kommunikáció: olvasott szöveg megértése, szövegalkotás, szókincsbővítés Digitális kompetencia: szöveg és képkeresés a neten, interaktív tábla használata Szociális kompetencia: együttműködés, tolerancia, másokra odafigyelés Egyéni és frontális Frontális munka, beszélgetés Pármunka Csoport munka Óravázlat feladatlap Vázlatkészítés: Jókai: Melyiket a kilenc közül? Fogalmazás: A szeretet

20 ünnepe Tanulmányi séta: Templomlátogatás 8.a Technikaéletvitel Karácsonyi terítő varrása keresztszemes hímzéssel Fa alapra karácsonyi kép festése Mézeskalács sütése Megfigyelés, finommotorika Különböző technikák alkalmazása Frontális Egyéni Himzőfonal, Mézeskalács alapanyagai fametszetek Mikulásfej festése fára Megfigyelés, esztétikai érzék Fahusángok 4.a Technikaéletvitel Tablókészítés Tűpárna készítése Különböző technikák alkalmazása Tempera Filcanyag Fonal, tű 6.a Történelem Biblia olvasása: Hogyan várták Jézust? A megismert részek felismerése műalkotásokban Időérzék fejl. Szókincsbővítés, szövegértés fejl. Vizuális készség,megfigyelőkészség f. Csoportos, pármunka Biblia Interaktív tananyag film Heródes története

21 részletek Jézus életéből Bibliai történetek dramatizálása b Történelem Irányított beszélgetés: Advent eredete Karácsony szimbolikája Forrásfeldolgozás: ismert történetek felismerése művészi alkotásokon Emlékezet fejlesztés, szövegértés Esztétikai érzék Vizuális figyelem Téri és idői tájékozódás Frontális és egyéni Frontális és pármunka Képzőművészeti könyvek Szerepjáték: Betlehem csoportmunka 1/2 Vizuális nevelés Mikulás színezése Hópelyhek készítése papírból Festés ujjal Finommotorika fejl. Helyes ollóhasználat Egyéni és pármunka Eszközök: színes ceruza, olló Foto karton, tempera Karácsonyi csillag készítés

22 Téli tájkép Esztétikai érzék fejlesztése Egyéni Akvarellceruzák 4.a Vizuális nevelés Karácsonyi üdvözlőkártya tervezése, színezése Eszközhasználat f. Szín, formaismeret f. csoportmunka Színes foto karton, olló, Tematikus rajz: Mikulásdélután volt Csendélet festése Művészeti nevelés Egyéni Olajpasztell 8. Vizuális nevelés Bibliai jelenetek rajzolása Karácsonyi képeslap készítése Hagyományőrzés pármunka Színes ceruza Olló Ragasztó Színes foto papír Mézeskalács díszítés Esztétikai érzék fejlesztése Egyéni Alsó tagozat diákotthonban Dekoráció készítése az ablakokba, folyosóra Háztartási ismeretek bővítése pármunka Ajándékkészítés Finommotorika fejlesztés Frontális Felsőtagozat diákotthonban Karácsonyfadíszek papírhajtogatással Hagyományőrzés Egyéni munka Adventi koszorú tervezése, készítése

23 diákotthonban Célséta: Az ünnepre készülő város Templomlátogatás Megfigyelőkészség Információgyűjtés Csoportmunka Téli Duna part Minden osztály projekt zárása Közös karácsonyi műsor és vacsora Kiállítás készítése Esztétikai érzék fejlesztése Beszédkészség, előadói készség fejlesztése Együttműködés Iskolai szintű munka Forgatókönyv a karácsonyi vacsorához és a műsorhoz

24 Mellékletek

25 Kedves Gyerekek! Írjatok levelet a Mikulásnak! Készítsetek rajzokat, ajándékokat. A legügyesebb tanulóknak december 3-án délelőtt a Mikulás ajándékot fog adni. Készüljetek verssel, mondókával! Találkozunk csütörtökön az iskolában! Krampuszok

26

27 Mikulás délután Kedves Gyerekek! Szeretettel várunk Benneteket december 3 án óráig az Iskolánk sportcsarnokában megrendezésre kerülő Mikulás délutánra melynek alkalmával játékos sportvetélkedők keretén belül mérhetitek össze tudásotokat és ügyességeteket. A nevelőtanárok

28 Mikulás kupa december 3 án Versenyszámok 1. Mikulászsákban futás 2. Labdaterelés virgáccsal 3. Télapószállítás 4. Puttonyba dobálós 5. Szánkóhúzás 6. Mikuláscsomag egyensúlyozás 7. Télapó előre fuss Játékok menete 1. A gyerekeknek zsákban futva kell a pálya közepén megkerülve egy bóját, visszaérni a célba. 2. A gyerekeknek bóják között kell oda-vissza virgáccsal terelgetni egy teniszlabdát. 3. A gyerekeknek gólya viszi a fiát módon kell a pálya végén lévő bóját megkerülve visszaérni a célba. 4. A gyerekeknek meghatározott számú diót felhasználva kell azt a puttonyba dobálni. 5. Két gyermek pokrócon egy harmadikat húz, apálya végén lévő bóját megkerülve, oda-vissza. 6. A gyerekek könyveken egyensúlyozva egy mikuláscsomagot, bóják között haladnak oda-vissza. 7. Az első gyerekek, a fejek felett hátraadja a váltó sapkát, mikor az utolsó megkapta fejére húzza és a lábak között előre kúszik, és újból hátraadja a sapkát.

29 Játékok alapvető szabályai A jelenlévő gyerekek 5 csapatot alkotnak. Az első helyezett 5 pontot kap, a második 4 et, a harmadik 3 at, a negyedik 2 őt, az ötödik pedig 1 et. Mindegyik verseny rajt-cél verseny, a puttonyba dobálósnál viszont a bedobott diók száma alapján döntjük el a helyezéseket. A nyolc versenyszám után az összesen megszerzett pontok alapján hirdetünk eredmény, a legtöbb pontot szerzett csapat lesz a győztes. A vetélkedőt versenybírók irányítják, felügyelik és bírálják, továbbá a versenyfeladatokat elmondják és bemutatják a csapatvezetők segítségével. Minden csapatvezető a saját csapatáért felel az előkészületektől egészen a verseny végéig. Minden csapat korosztály és képesség szerint vegyes beosztású lesz. Eszköz szükségletek 1. 5 db zsák, 5 x 1 bója 2. 5 db virgács, 5 db kisméretű labda, 5 x 4 db bója 3. 5 x 1 bója 4. 5 x 20 db dió, 5 x 1 db zsák 5. 5 db pokróc, 5 db rénszarvas fejdísz, 5 x 1bója 6. 5 db könyv, 5 db mikuláscsomag, 5 x 4 bója 7. 5 db mikulás sapka 8. Dekorációs anyag Eszköz beszerzési felelősök Zsákok Szné Bóják Nagy Orsi, virgács, pokróc, dekorációs anyag Kné Kisméretű labda N. O. Dió Tóni Rénszarvas fejdísz Kné Könyvek B.A. Mikulás csomagok és Mikulás sapkák Őné

30 Csapatok Iskola 1. KRAMPUSZ Csné 2. HÓPEHELY Szné 3. TÉLANYÓ M.R. 4. MIKULÁS Kné 5. RÉNSZARVAS Szné Óvoda 6. PINGVIN 7. JEGESMEDVE 8. FÓKA Egyéni feladatok Óvodásokkal megbeszélés Őné A korábban már feltüntettek alapján az anyagok, eszközök egyéni beszerzése. Dekoráció és kellékfelelős Kné A verseny előtt fél órával Őné, Kné, Csné,és B.A. előkészítik a termet és az eszközöket a versenyhez. Ez idő alatt vigyáznak a gyerekre Szné. Majd ezt követően a verseny kezdő időpontja előtt 10 perccel a gyerekeket lekísérik a sportcsarnokba. A csapatvezetők csapataikat összeállítják, irányítják és segítik. Eredményjelző tábla készítése és vezetése N.O. Játékvezetők Őné Verseny után rendcsinálás és eszközök elpakolása nevelőtanárok és gyerekek Számítógépes munkák B.A. Fényképezés K.T. V á c, november 24. Őné Nevelőtanári Munkaközösség Vezetője

31 Óravázlatok és feladatlapok

32 A tanóra célja Időkeret Ajánlott korosztály A képességfejlesztés fókuszai Értékelés A nagyvilág karácsonya-szövegértés fejlesztés, értő olvasás, más népek, más tradíciók iránti érdeklődés felkeltése, a kulturális különbségkülönbségek megértése és elfogadása, Együttműködés fejlesztése 2x 45 perc 8. osztály hallássérültek Szájról olvasás, szövegértés, szóbeli kifejező készség, digitális kompetencia Önértékelés, tanári értékelés, feladatlapok javítása Sorszám Lépések, tevékenységek Kiemelt készségek, képességek Célcsoport / A differenciálás lehetőségei Tanulásszervezés Munkaformák Módszerek Eszközök I. Ráhangolódás, a feldolgozás előkészítése Karácsony ünnepe hazánkban, családunkban Mit ünnepelünk ilyenkor? Szóbeli kifejező készség Frontális egyéni Kérdésválaszadás Hogyan ünneplitek ti otthon a karácsonyt? II. Az új tartalom feldolgozása Karácsony a nagyvilágban Szövegértő olvasás, új kifejezések Olvasási készség Szövegértés egyéni Tanári megsegítés Feladatlap Interaktív tábla

33 Részenkénti feldolgozás feladatlap segítségével Szövegértés, gondolkodás, együttműködés 1. csop. Németorszá g,anglia, Svédo. 2. csop.: Finn, Olasz, Spanyolo, Portugália 3. csop: Ausztrália, Dánia, Franciao, Írország csoportmunka Diff. feladatlapok Feladatlap, interaktív tábla Tabló készítése:ország, zászló, ajándékozó Tantárgyi integráció Szoc. Kompetencia Együttműködés pármunka Tanári megsegítés Interaktív tábla Képek,szóképek,zászlók III. Az óra lezárása Értékelés csoportonként, házi feladat Verbális készségek

34 Karácsony a nagyvilágban - Karácsonyi szokások a világ egyes tájain (szövegértés) A karácsonyi ünnepek évszázadokig a Húsvét árnyékában álltak. Csak a XIX. századra vált Európa-szerte a karácsony az első számú keresztény ünneppé és vált fokozatosan családi eseménnyé. A szeretet ünnepének szokáskörében a nemzeti sajátosságokat hordozó étkezési hagyományok mellett lassanként kialakult az ajándékozás rítusa is. A karácsonyi ajándékozási tradíciók ugyan szinte országokként és nyelvterületenként mások, azért nem nehéz észrevenni a hasonlóságokat. Hogyan ünnepelnek a világ népei? Az európai országokban mindenütt állítanak a német hagyományok szerint elterjedt szokásként karácsonyfát. Ennek, illetve az otthonok, valamint az utcák, közterek díszítésének azonban nincs mindenütt olyan nagy kultusza, mint a német nyelvterületen, avagy az északi országokban. A gyerekek természetesen mindenütt azért is várják a karácsonyt, mert ilyenkor ajándékokat kapnak. A magyar családokban általában a Jézuska, vagy a Télapó hozza a meglepetéseket. A velünk szomszédos Ausztriában Christkindl, vagyis karácsony szülötte az ajándékhozó. Németországban Weihnachtsmann, vagyis Télapó (szó szerinti fordításban Karácsonyapó) a "felelős" a csomagok fenyőfa alá "csempészéséért". Az angoloknál Father Christmasra (szó szerint szintén Karácsonyapónak fordítható) várnak a gyerekek. Angliában a mi szokásainktól eltérően az angol gyerekek nem Szenteste (Christmas Eve), hanem december 25-én reggel kapják meg a csomagokat. A brit mesék szerint a Télapó a kéményen keresztül érkezik, és a kandallóból bújik elő, az ajándékokat pedig egy hosszú, vastag zokniba rejti el. A fenyőállítás tradíciója az angoloknál is Németországból érkezett, míg a Londonban felállított legnagyobb karácsonyfát hagyományosan Norvégiából hozzák. Svédországban Szenteste a családi vacsora után a hagyomány szerint mindenki egyszerre bontja ki a karácsonyfa alá tett ajándékokat. Ezeket egyébként a Jultomten, vagyis egy manó hozza. A szomszédos Finnországban (ne feledjük, az igazi Télapó ezen a vidéken, Lappföldön lakik) a Télapó nem akkor látogatja meg a gyerekeket, amikor ők alszanak. A finneknél a Télapó a házba lépve hangosan megkérdezi: "lakik itt jó gyerek?". Az igenlő válasz után a szakállas kosarából kiosztja az ajándékokat. Az északi országokkal ellentétben Dél-Európában nem alakult ki jelentős Télapó-kultusz. Olaszországban és Spanyolországban az ajándékozás fő napja nem Szenteste, avagy karácsony napja, hanem Vízkereszt napja, vagy annak előestéje januárban. A gyerekek arrafelé a karácsonyi ünnepkört lezáró Vízkeresztkor várják az ajándékhozót. Itália több vidékén La Befana, vagyis Vízkereszt szülötte hozza az ajándékokat. Olaszországban újabban, talán a külföldi hatásoknak is engedve, divatba jött Babbo Natale, azaz a Télapó, aki természetesen nem vár januárig az ajándékok szétosztásával.

35 Spanyolországban Vízkeresztkor a gyerekek a kitisztított, kifényesített cipőiket a küszöb elé teszik, és abba kapják (a magyar Mikulás szokáshoz hasonlóan) az ajándékot. A spanyol gyerekek a bibliai napkeleti bölcstől (Három Királyok) várják az ajándékot. Különösen Baltasar, vagyis Boldizsár örvend nagy népszerűségnek. Portugáliában is a cipők kerülnek a kandallók mellé (némiképp a brit mintát követve), hogy a kéményen keresztül érkező O Pai Natal (vagyis Télapó, Karácsonyapó) titokban abba rejthesse az ajándékokat. Az angol hatást mutatja az is, hogy a portugál gyerekek is csak karácsony első napjának reggelén találhatják meg az ajándékokat. A kisebbik ibériai országban a gyerkőcök egy része a Télapótól, míg másik része Jézustól várja a meglepetést. Az Amerikai Egyesült Államokban a Karácsony fényét kicsit elhomályosítja a november végi Hálaadás ünnepe. Az amerikai gyerekek azért nem járnak rosszul, hiszen alig egy hónap leforgása alatt két családi ünnepen lehet ajándékot kapni. A leginkább azonban talán a nagy játékgyártók és forgalmazók járnak jól, akik szinte minden új termékük világpremierjét az amerikai ajándékozási szezonhoz igazítják. És ami Amerikában jól fogy a játékboltok polcairól, azt az európai Télapók is hamar felfedezik maguknak. Az amerikai gyerekek meséiben Santa Claus, azaz Mikulás rénszarvas szánon érkezik és az angol mintának megfelelően a kéményen keresztül lopózik be és rejti a fenyőfa alá az ajándékokat. Ausztráliában, ezen a távoli földrészen is megünnepli a karácsonyt a keresztény hagyománnyal rendelkező lakosság, még ha az a nyár kellős közepére esik. Az ausztrálok is állítanak fenyőfát, igaz ez többnyire műfenyő. Náluk is van esténként szentmise és ajándékozás. Az ünnepi ebédet vagy vacsorát a szabadban töltik, a családok közös pikniket szerveznek. Ausztráliában a Mikulás kengurun érkezik. Dániában a mennyezetre akasztják az adventi koszorút. A karácsonyfát saját készítésű díszekkel ékesítik: dán zászlókból álló füzérrel és piros-fehér szívekkel. Az ünnepi vacsora hat órakor kezdődik, melynek fő jellegzetessége a desszert. A tejberizsbe mandulaszemet rejtenek, és aki megtalálja, az egy szerencsemalacot kap ajándékba. A Mikulás érkezése előtt a finnek szaunáznak egyet. Finnországban a Télapó, "Joulu Pukki Rovaniemi városában él. Saját irodával és postabélyegzővel rendelkezik, hiszen a gyerekek ilyenkor levelekkel halmozzák el. A karácsonyi menü lazac, sajtleves, sült rénszarvas, majd desszertként tejszínes szilvakrémet fogyasztanak. Este a legtöbb ember elmegy a templomba és elhunyt szeretteinek sírjához. Franciaországban az ünnepi vacsora az éjféli mise után következik, melyen libamájat, halat, gesztenyés libát és szarvasgombát fogyasztanak. Franciaország déli részén némileg eltérnek a szokások. Az éjféli mise után a halászok hallal teli kosarat helyeznek az oltár elé; így fejezik ki a tiszteletüket. Az íreknél a karácsonyi ünnep két hétig tart. December 13-tól egészen karácsony reggeléig tart az első rész, a "Little Christmas. Írországban mielőtt misére indulnának, érdekes szokásuk, hogy a Télapónak sört vagy whiskyt és rétest, a rénszarvasoknak pedig egy csokor

36 sárgarépát készítenek ki az ajtó elé. December 25-én bontják ki az ajándékokat, 26-án pedig az emberek többsége lóversenyre megy. A karácsony izlandi nyelven Jol, ami a Jolasveinar-nak nevezett manóktól ered. Izlandon egy legenda szerint 13 manócska rendszeresen megtréfálta és bosszantotta az embereket, leginkább a gyerekeket. De amióta megjelent a Télapó, azóta megszelídültek és ajándékokat készítenek a gyerekeknek. December elején már kiteszik a gyerekek a cipőiket az ablakba, és majd karácsonykor nézhetik meg, milyen ajándékot kaptak. Aki rossz volt, az csak krumplit kapott.

37 Karácsony a nagyvilágban feladatlap 1. csoport kérdései 1. Milyen ünneppé vált a karácsony a XIX. században? 2. Mit állítanak ilyenkor az európai országokban? 3. Miért várják a gyerekek a karácsonyt? 4. Ki és mikor hozza az ajándékot a magyar családokban? december 24-én este 5. Mikor és hogyan érkezik a Télapó Angliában? 6. Hova teszi az ajándékot? 2. csoport kérdései 7. Ki hozza svéd gyerekeknek az ajándékot? 8. Mit kérdez a finn Télapó? 9. Mikor kapnak ajándékot az olasz és a spanyol gyerekek? 10. Mibe kapják ajándékaikat a spanyol és a portugál gyerekek? 11. Miért kapnak két ajándékot egy hónap alatt az amerikai gyerekek? 12. Hogyan érkezik az amerikai Télapó?

38 3. csoport kérdései 13. Milyen évszakban van Ausztráliában karácsony? Miért? mert Ausztrália a déli féltekén van, és ott fordítva vannak az évszakok. 14. Hogyan érkezik az ausztrál Mikulás? 15. Mivel díszítik a fenyőt Dániában? 16. Ki kap szerencsemalacot ajándékba? 17. Mi a karácsonyi vacsora Finnországban? 18. Mi a karácsonyi vacsora Franciaországban? 19. Miért tesznek hallal teli kosarat az oltár elé? 20. MI az írek különleges szokása a karácsonyi mise előtt? 21. Hova mennek az írek december 26-án?

39 A tanóra célja Időkeret Ajánlott korosztály A képességfejlesztés fókuszai Értékelés A Karácsonyi meglepetés c. olvasmány feldolgozása, értő olvasás fejlesztése 45 perc 4.o. osztály, hallássérültek Szájról olvasás, empátia, szókincsbővítés, gondolkodás fejl, olvasás technikájának fejlesztése A feladatok megoldása után tanári értékelés egyenként Sorszám Lépések, tevékenységek Kiemelt készségek, képességek I. Beszélgetés a karácsonyról eseménykép alapján Munkaformák Tanulásszervezés Módszerek Eszközök Empátiás készség Frontális eseménykép II.1. Olvasmány elolvasása egyénileg Olvasási készség Egyéni Diff. tankönyv 2. Tanári előadás, majd részenkénti feldolgozás, új szavak megbeszélése Szájról olvasás, megfigyelőkészség, emlékezet, összefüggések felismerése Frontális Tanári megsegítés Tankönyv Szókártyák füzet

40 3. Vázlatkészítés, lényegkiemelés Kognitív képességek fejl. Nyelvi szerkezetalkotás f. Szókincsbővítés, sorrend megállapítás Pármunka Frontális 4. Feladatmegoldás a tankönyvben Diff. feladatkiosztás III: Tetszett-e a történet Véleményalkotás Verbális készség fejl. Frontális Egyéni Diff. Diff. Feladat délutánra füzet tankönyv

EZÜSTHARANG. A KÉK DUNA OTTHON lakóinak híradója 2009. december, Álom Hava, Karácsony Hava. 16. szám. Kedves Lakók, Hozzátartozók! Kedves Kollégák!

EZÜSTHARANG. A KÉK DUNA OTTHON lakóinak híradója 2009. december, Álom Hava, Karácsony Hava. 16. szám. Kedves Lakók, Hozzátartozók! Kedves Kollégák! Legszebb emlék a szeretet, amit mások szívében hagyunk magunk után. ( Cicero ) EZÜSTHARANG A KÉK DUNA OTTHON lakóinak híradója 2009. december, Álom Hava, Karácsony Hava. 16. szám Kedves Lakók, Hozzátartozók!

Részletesebben

Integrációs Pedagógiai Műhely Füzetek 2.

Integrációs Pedagógiai Műhely Füzetek 2. Integrációs Pedagógiai Műhely Füzetek 2. Napjainkban a pedagógusokkal szemben hazánkban is elvárás, hogy képesek legyenek interkulturális programok alkalmazására, a sajátos nemzeti hagyományok, európai

Részletesebben

Ignácz Melinda. Tisztelt Olvasó!

Ignácz Melinda. Tisztelt Olvasó! II. évf. 4. szám Szerkesztette: Üveges Gábor Ignácz Melinda TARTALOM: Polgármesteri jegyzet A 2006-2010-es önkormányzati ciklus első éve Karácsonyi ajándékozási szokások A szaloncukor története Téli névnapok

Részletesebben

Németh László Általános Iskola. Projekttervek. Készítette: Lukács Istvánné

Németh László Általános Iskola. Projekttervek. Készítette: Lukács Istvánné Németh László Általános Iskola Projekttervek Készítette: Lukács Istvánné PROJEKTLEÍRÁSOK MELLÉKLETEK I. Játék projekt I/1. Projektleírás Kiemelt téma: együttműködés Időtartam: 4 hét Előkészítés: egy hét,

Részletesebben

Karácsony. Csupa fény és ragyogás, Örömteli várakozás. Szállingózik kint a hó, Hógolyózni jaj, de jó!

Karácsony. Csupa fény és ragyogás, Örömteli várakozás. Szállingózik kint a hó, Hógolyózni jaj, de jó! A Farkasréti Általános Iskola diáklapja 2013. november-december Karácsony Csupa fény és ragyogás, Örömteli várakozás. Szállingózik kint a hó, Hógolyózni jaj, de jó! A karácsonyfa pompázik, csillagszóró

Részletesebben

OLVASÓVÁ NEVELŐ PROGRAM A FELSŐ TAGOZATON

OLVASÓVÁ NEVELŐ PROGRAM A FELSŐ TAGOZATON GÉNIUSZ MŰHELY 13. 13/1. Töltszéki Gyuláné: OLVASÓVÁ NEVELŐ PROGRAM A FELSŐ TAGOZATON 13/2. Banáné Szőke Ilona, Sósné Kádár Marianna: A KOMPLEX MODULRENDSZER A TEHETSÉG FEJLESZTÉSÉRE TÖRÖKSZENTMIKLÓSON

Részletesebben

Téli ünnepkör projektterve Adventtől Vízkeresztig

Téli ünnepkör projektterve Adventtől Vízkeresztig Téli ünnepkör projektterve Adventtől Vízkeresztig Készítették: Csekő Katalin Vassné Csontos Etelka Óvodapedagógusok TÉLI ÜNNEPKÖR PROJEKTTERV ADVENT ELSŐ NAPJÁTÓL, VÍZKERESZTIG CÉL A kompetencia alapú

Részletesebben

Az Az interaktív tábla a gyakorlatban

Az Az interaktív tábla a gyakorlatban Az Az interaktív tábla a gyakorlatban Állatok a házban és a ház körül a téma feldolgozása aktívtáblával 2 Benedek Elek A só című meséjének feldolgozása aktívtáblával 9 3D a táblán a Google SketchUp programjával

Részletesebben

Készült a kerettantervi rendelet 1. sz. melléklete alapján. 1-4. évfolyam

Készült a kerettantervi rendelet 1. sz. melléklete alapján. 1-4. évfolyam HELYI TANTERV ANGOL NYELV 1-4/13. Készült a kerettantervi rendelet 1. sz. melléklete alapján (A plusz egy óra a szabadon tervezhető órakeret terhére lett beépítve.) Óraterv: Évfolyam: 4. Heti óraszám:

Részletesebben

A BATTHYÁNY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPORTISKOLA 2011/2012 ÉV VÉGI BESZÁMOLÓJA

A BATTHYÁNY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPORTISKOLA 2011/2012 ÉV VÉGI BESZÁMOLÓJA A BATTHYÁNY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPORTISKOLA 211/212 ÉV VÉGI BESZÁMOLÓJA TARTALOM A...1 BATTHYÁNY ÁLTALÁNOS ISKOLA...1 ÉS SPORTISKOLA...1 211/212 ÉV VÉGI...1 BESZÁMOLÓJA...1 TARTALOM...2 A BATTHYÁNY ÁLTALÁNOS

Részletesebben

fókuszban Óvoda és iskola közötti átmenet Válogatás a Tempus Közalapítvány Pályázati Pavilonjának (2010/I) cikkeiből

fókuszban Óvoda és iskola közötti átmenet Válogatás a Tempus Közalapítvány Pályázati Pavilonjának (2010/I) cikkeiből Válogatás a Tempus Közalapítvány Pályázati Pavilonjának (2010/I) cikkeiből fókuszban a z Ó v o d a i n e v e l é s Minden család életében nagy változás, amikor a gyermek elballag az óvodából és átlépi

Részletesebben

Algyői Általános Iskola Algyő, Kastélykert u. 59. Tel./fax.: (36) 62/517-192 E-mail: algyoisk@freemail.hu www.algyoiskola.hu. Napközis projektek

Algyői Általános Iskola Algyő, Kastélykert u. 59. Tel./fax.: (36) 62/517-192 E-mail: algyoisk@freemail.hu www.algyoiskola.hu. Napközis projektek Napközis projektek Készítették: Dobó Gyöngyi Leléné Gonda Irén Magosi Krisztina Pallagi Anna Újra együtt (Szeptember: Szűz, avagy Szent Mihály hava) Újra együtt (projekt tervezet) Szeptember Szűz, avagy

Részletesebben

Gégény Község Képviselő-testülete minden gégényi lakosnak Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet Kíván!

Gégény Község Képviselő-testülete minden gégényi lakosnak Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet Kíván! Helyi Közéleti Lap XVI. évfolyam. 2. sz. 2011. december MOTTÓ "Ez a föld a földem Ez a föld a földed Itt minket várnak És ránk köszönnek Ez a ház a házam Ez a ház a házad Itt minden a miénk: BARÁTAIM."

Részletesebben

A TÁMOP 3.1.4/08/2. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben című pályázat keretében:

A TÁMOP 3.1.4/08/2. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben című pályázat keretében: A TÁMOP 3.1.4/08/2. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben című pályázat keretében: az Egészség - témahét megvalósításának dokumentációja. 2009/2010. tanév Bodajki Általános

Részletesebben

Jánoshidai Híradó. Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag, boldog új évet kívánunk minden kedves Olvasónknak!

Jánoshidai Híradó. Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag, boldog új évet kívánunk minden kedves Olvasónknak! Jánoshidai Híradó POLGÁRMESTERI HIVATAL 5143 Jánoshida, Fő út 28. 57/558-060 www.janoshida.hu Önkormányzati lap 150 Ft XII. évfolyam 5. szám 2009. december K e l l e m e s k a r á c s o n y i ü n n e p

Részletesebben

Mezőberény Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola 5650 Mezőberény, Petőfi út 17-19.

Mezőberény Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola 5650 Mezőberény, Petőfi út 17-19. TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Kompetencia alapú oktatás feltételeinek megteremtése Mezőberény és mikrotérségének nevelési oktatási intézményeiben című projekt Mezőberény Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola

Részletesebben

Orci Hírmondó. Tisztelt Orci Lakosok!

Orci Hírmondó. Tisztelt Orci Lakosok! Orci Hírmondó 2006. december 20. Az önkormányzat hírlevele I. évfolyam 3. szám Minden szívből szóló karácsonyi énekben, A kandalló ropogásában és melegében, Az ünnepi ebéd közben, a beszélgetésben és nevetésben,

Részletesebben

isaszeg Karácsonyfa önkormányzati tájékoztató Békés, boldog, örömteljes karácsonyi ünnepet kívánunk minden kedves olvasónknak!

isaszeg Karácsonyfa önkormányzati tájékoztató Békés, boldog, örömteljes karácsonyi ünnepet kívánunk minden kedves olvasónknak! isaszeg önkormányzati tájékoztató VIII. évfolyam, 12. szám 2009. december Gyenes István Karácsonyfa Szobám sarkában a békesség fája zöld ruháján sok ezernyi szín, alatta fénylô melegségben a gyermeki világ

Részletesebben

ADVENTTŐL VÍZKERESZTIG

ADVENTTŐL VÍZKERESZTIG Programfüzet ADVENTTŐL VÍZKERESZTIG Szentendrén 2012 Tartalom Adventus domini 4 Népek karácsonya 6 Álom hava beköszöntött 8 Interjúk 12 Karácsonyfa díszítés 14 Művészetet karácsonyra! 16 Adventi vásár

Részletesebben

Egészséges életmód (mozgás, táplálkozás, napirend)

Egészséges életmód (mozgás, táplálkozás, napirend) TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0162 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Sükösd- Érsekcsanád Közoktatási Intézményfenntartó Társulás közoktatási intézményeiben Egészséges életmód (mozgás, táplálkozás,

Részletesebben

Pedagógiai Program 2009

Pedagógiai Program 2009 2009 Intézmény neve: Pitypang Utcai Általános Iskola Budapest, 1025 Pitypang u. 17. Tel: 325 8827, 06 309841324 www.pitypangiskola.hu OM: 034808 Készítették: Indráné Matolcsy Gabriella igazgató vezetésével

Részletesebben

MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT GONDVISELÉS HÁZA SIÓFOK. 2013. évi BESZÁMOLÓ. Készítette: Hanyeczné Fülöp Szilvia. intézményvezető

MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT GONDVISELÉS HÁZA SIÓFOK. 2013. évi BESZÁMOLÓ. Készítette: Hanyeczné Fülöp Szilvia. intézményvezető MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT GONDVISELÉS HÁZA SIÓFOK 2013. évi BESZÁMOLÓ Készítette: Hanyeczné Fülöp Szilvia intézményvezető Siófok, 2014. április 25. 1 A hit védelme és a szegények szolgálata A MAGYAR

Részletesebben

Kézikönyv a Hétszínvarázs 2. tankönyvcsalád tanításához

Kézikönyv a Hétszínvarázs 2. tankönyvcsalád tanításához Burai Lászlóné Dr. Faragó Attiláné Nyiri Istvánné Kézikönyv a Hétszínvarázs 2. tankönyvcsalád tanításához BURAI LÁSZLÓNÉ DR. FARAGÓ ATTILÁNÉ NYIRI ISTVÁNNÉ Szerkesztette BENKŐNÉ NYIRŐ JUDIT Kapcsolódó

Részletesebben

ÖRÖMMEL AZ ISKOLÁBAN. Winkler Márta

ÖRÖMMEL AZ ISKOLÁBAN. Winkler Márta ÖRÖMMEL AZ ISKOLÁBAN Winkler Márta 3 Jelen kiadvány a 21. századi közoktatás fejlesztés, koordináció kiemelt projekt keretében készült Projekt száma: TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 Főkedvezményezett: Educatio

Részletesebben

Hírmondó. Békés Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Újévet! Nagyalásony és környéke. A hír a miénk! Dabrony, Somlóvecse, Vid.

Hírmondó. Békés Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Újévet! Nagyalásony és környéke. A hír a miénk! Dabrony, Somlóvecse, Vid. Hírmondó Nagyalásony és környéke Dabrony, Somlóvecse, Vid A hír a miénk! Békés Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Újévet! I. évfolyam, 2. szám 2011. december A tartalomból A szlogen: Termőföldtől az asztalig

Részletesebben

Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Oktatási Hivatal Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Szerzők: Kivovicsné Horváth Ágnes, Rádi Orsolya

Részletesebben

Budapest II. Kerület Pitypang Utcai Általános Iskola

Budapest II. Kerület Pitypang Utcai Általános Iskola Budapest II. Kerület Pitypang Utcai Általános Iskola 2013. Készítette: Indráné Matolcsy Gabriella igazgató Tartalomjegyzék I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 4 1 AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA

Részletesebben

Közreműködés az oktatási folyamatban

Közreműködés az oktatási folyamatban Oktatási szakmacsoport Pedagógiai asszisztens Modulszám: 030/1.0/1291-06 Hagymási Klára Közreműködés az oktatási folyamatban Tanári segédlet A Humán TISZK rendszerének továbbfejlesztése a Humán szakmák

Részletesebben

OLVASUNK ÉS CSELEKSZÜNK EGÉSZSÉGÜNK MEGVÉDÉSÉÉRT TARTALOMJEGYZÉK

OLVASUNK ÉS CSELEKSZÜNK EGÉSZSÉGÜNK MEGVÉDÉSÉÉRT TARTALOMJEGYZÉK A Nevelési Tudásdepó projekt helye a közoktatás-fejlesztési stratégiában, különös tekintettel az innovációs potenciál fejlesztésének lehetőségei a nem formális és informális képzés területén TÁMOP 3.2.4

Részletesebben

Vándorkiállítás Szabó Magda írónõ emlékére

Vándorkiállítás Szabó Magda írónõ emlékére Vándorkiállítás Szabó Magda írónõ emlékére 2 KEREPESI VÉLEMÉNY 2009. JANUÁR Ünnepség a Faluházban a Magyar Kultúra Napja alkalmából Vándorkiállítás Szabó Magda írónõ emlékére Turcsányi Béla festõmûvész

Részletesebben