Saját innováció a Vokányi Általános Iskolában

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Saját innováció a Vokányi Általános Iskolában"

Átírás

1 A kompetencia alapú oktatás megteremtése Vokányban TÁMOP /08/ Saját innováció a Vokányi Általános Iskolában Jeles napok és szokások a német nemzetiség életében Általános Iskola Vokány, Grundschule Wakan Készítette: Nagyné Reményi Judit Vokány: augusztus 14.

2 Bevezető Intézményünk német nemzetiségi általános iskola, ezért úgy gondoltuk, hogy saját innovációként egy olyan projektet hozunk létre, ami a német nemzetiség régi és mai életét, szokásait, ünnepeit öleli fel. Sajnos a falunkban egyre kevesebb a sváb származású, ezért szeretnénk, ha gyerekeink nem felednék el, hogy kik laktak itt oly sokáig, és továbbra is őriznék a hagyományaikat. Ezt próbáljuk megvalósítani, úgy hogy szeptembertől májusig, minden hónapban tartunk egy német nemzetiségi napot, melyen a svábok régi életével, ünnepeivel és szokásaival ismerkedhetnek meg a tanulók. Minden témánál helyi szokásokat is megemlítünk, ezáltal még jobban motiváljuk a gyerekeket. A projektnap legnagyobb része német nyelven történik, németül olvasnak, verset és dalokat tanulnak, így a szókincset is fejlesztjük. Projekt átfogó célja: A német kisebbség kultúrájának, életének, hagyományainak megismerése és elsajátítása. Ismerjenek a témákhoz fűződő énekeket, verseket. Tudjanak néhány sváb receptet felsorolni. Fontosnak tarjuk a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek bevonását, mivel ezek a tanulók, olyan családi háttérrel rendelkeznek, melyekben nincs lehetőségük más nép kultúrájával megismerkedni. A gyerekek, aktívan és egyenlő eséllyel vegyenek részt. Célunk, hogy fejlesszük a szociális és együttműködési kompetenciákat, amelyet úgy valósítunk meg, hogy olyan heterogén csoportokat alkotunk osztályokon belül, melyekben a legkülönbözőbb módon teljesítő és különböző etnikai csoportba tartozó fiuk és lányok dolgoznak együtt. A halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek ne szorongjanak, hasznos tagoknak érezzék magukat, és amiben tehetségesek azt kibontakoztassuk és fejlesszük. Esztétikai- művészeti tudatosság, kifejező képesség Finom motorikus készség fejlesztése.

3 A hagyományok ápolása. Közös élményszerzés. Partnerek: Pedagógusok, szülők, óvónők, Német Kisebbségi Önkormányzat, érdeklődök, szakemberek Témák hónapokra bontva: Szeptember Szüret Weinlese Október Kézművesség Handwerke (Ez egy tanulmányi kirándulás Liptódra, Bólyba, Nagynyárádra) November Márton nap Martinstag December Karácsony Weihnachten Január Étkezési szokások Eßgewohnheiten Február Farsang Fasching Március Kézművesség, népviselet, sváb élet - Handwerke, Tracht, ungardeutsches Leben (Tanulmányi kirándulás: Mecseknádasd, Zengővárkony, Pécsvárad) Április Húsvét Ostern Május Esküvő, lakodalom - Hochzeit

4 Projekt témája: A szüret A projekt tervezett ideje: szeptember Konkrét célkitűzések: A német kisebbség szürettel kapcsolatos szokásainak megismertetése. Finom motorikus készség fejlesztése. A kézügyesség fejlesztése. Közös élményszerzés A jó hangulat fokozásának érdekében, és a témához kapcsolódó versek, mondókák, dalok megtanítása, hangszerek alkalmazásával. A kiállításon, a nap folyamán elkészült alkotások megtekintése, egymás munkájának értékelése. A projekt célcsoportjai: - Vokányi iskolások - Pedagógusok, - Szülői Munkaközösség - Német Kisebbségi Önkormányzat A projekt várható eredményei: Tudjanak beszélni a szüret folyamatáról, szüreti szokásokról. Fel tudjanak sorolni néhány szürethez szükséges eszközt. Ismerjenek szőlővel, vagy szürettel kapcsolatos verset, dalt mondókát és egyet el tudjanak mondani, énekelni.

5 A feladatok kapcsán a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aktívan együtt dolgoznak a többiekkel, és betekintést nyernek más kisebbségi népcsoport szokásaiba. A program rövid ismertetése: Az SZMK által elkészített reggeli elfogyasztása után, elsétálunk egy szőlősgazda pincéjébe. Megismerkedünk az ott termő szőlőfajtákkal, megbeszéljük, hogy milyen lesz vajon a termés és ennek mi lehet az oka? Megbeszéljük a szüret előtti teendőket, illetve bemutatásra kerül a szürethez és a mustkészítéshez szükséges eszközök. Ezeket megnevezzük németül is és a gyerekek felragasztják a német szókártyákat a megfelelő tárgyra osztály szüreti mondókát, verset, dalt tanul. Őszi terméseket gyűjtenek és az ősszel, szürettel kapcsolatos dolgokat készítenek osztály szüretel. 7-8.osztályos fiúk puttonyoznak, darálnak, préselnek. 7-8.osztályos lányok paprikás krumplit főznek bográcsban németül leírt recept alapján. Amikor mindenki befejezte a munkáját, csapatokat alakítunk. A csapatok feladatai: 1. Puzzle kirakása időre (A képen egy régi szüret látható) 1perc alatt német szavak gyűjtése a képhez

6 2. Szüret előtti munkálatok helyes sorrendbe helyezése. (A mondatok németül vannak megfogalmazva. Melyik csapat a gyorsabb?) 3. A szókártyákon szürettel kapcsolatos eszközök vannak magyarul és németül ezeket kell párosítani. (Ki a gyorsabb?) 4. Paprikás krumpli receptjét (németül) kell kiegészíteni a megadott hiányzó szavakkal. (Ki a gyorsabb?) 5. Lufiból melyik csapat tud előbb összeállítani egy nagy szőlőfürtöt. A verseny után ebéd és mustkóstolás, majd a győztes csapat kihirdetése és jutalmazása. A nap folyamán folyamatosan készülnek fényképek és videók. Ezeket a dokumentumokat és a gyerekek saját kezűleg készített alkotásait a szülői értekezlet előtt és után mindenki megtekintheti egy kiállítás keretében.

7 Idő/Osztály 8:00 9:00 9:00 11:30 11:30-12:30 Játékos 12:30-13: oszt oszt. Ismerkedés a pincével, mustkészítéshez szükséges eszközök megnevezése, szüret előtti teendők megbeszélése (németül is) Szüreti mondókák, vers, daltanulás, őszi termések gyűjtése, barkácsolás, szürettel kapcsolatos képek vetélkedő Ebéd, mustkóstolás 13:00 Győztes csapatok kihirdetése, jutalmazás Ismerkedés a pincével, mustkészítéshez szükséges eszközök megnevezése, szüret előtti teendők megbeszélése (németül is) Szüret Játékos vetélkedő Ebéd, mustkóstolás Győztes csapatok kihirdetése, jutalmazás osztályos fiúk Ismerkedés a pincével, mustkészítéshez szükséges eszközök megnevezése, szüret előtti teendők megbeszélése (németül is) Puttonyozás darálás, préselés Játékos vetélkedő Ebéd, mustkóstolás Győztes csapatok kihirdetése, jutalmazás osztályos lányok Ismerkedés a pincével, mustkészítéshez szükséges eszközök megnevezése, szüret előtti teendők megbeszélése (németül is) Paprikás krumpli Játékos vetélkedő Ebéd, mustkóstolás Győztes csapatok kihirdetése, jutalmazás

8 Projekt témája: Régi sváb kézművességek- német nemzetiségi népismereti kirándulás. Projekt tervezett ideje: október A projektnap résztvevői: osztály és osztályfőnökei Projekt célja: Régi sváb kézművességek, foglalkozások megismerése. A tanulók ismeretanyagának bővítése. Különböző kézműves technikák megismerése. A kreativitás fejlesztése az alkotó tevékenység által. A megismert technikák által legyenek képesek önálló munkák létrehozására. A kézügyesség fejlesztése. Finom motorikus készség fejlesztése. A projekt várható eredményei: Meg tudjanak nevezni néhány régi kézművességet. El tudják röviden mondani egy-egy tárgy, eszköz elkészítésének folyamatát. Egy régi sváb parasztház helyiségeit meg tudják nevezni. El tudják énekelni a Wer will eine Handwerke sehn című dalt. A feladatok kapcsán a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aktívan együtt dolgoznak a többiekkel, és betekintést nyernek más kisebbségi népcsoport munkáiba.

9 Tervezett program: 8 órakor indulás busszal az iskola elől óra: Liptód: Hogyan laktak elődeink?- Egy sváb parasztház bemutatása. (Bútorok, kézimunkák, népviselet.) Kis csoportokban néprajzi foglalkozásokon való részvétel. Vályog téglakészítés, sártapasztás Gyermekjátékok természetes anyagokból Seprűkötés, kosárfonás Kötés, horgolás, hímzés Agyagozás, gyertyaöntés 13:30-14:30: Bóly: Tárnoki mézeskalácsos és gyertyaöntő műhely megtekintése. 15:00-16:00: Nagynyárád: Látogatás Sárdy János kékfestő műhelyébe Kb.: 16:45-kor érkezés Vokányba

10 Projekt témája: Szent Márton (Márton nap) A projekt ideje: november Konkrét célkitűzések: A német kisebbség karácsonyi időszakát bevezető Márton napi szokásainak megismertetése. Szent Márton életének, és az ehhez fűződő legenda feldolgozása. Finom motorikus készség fejlesztése, lampionok készítésével. Márton libája (süti) és Márton perec sütésével a kézügyesség fejlesztése. A jó hangulat fokozásának érdekében, és a témához kapcsolódó Márton napi dalok megtanítása, hangszerek alkalmazásával. A kiállításon, a nap folyamán elkészült alkotások megtekintése, egymás munkájának értékelése. A projekt célcsoportjai: - Vokányi iskolások és óvodások (nagycsoportosok) - Pedagógusok, óvónők - Szülői Munkaközösség - Német Kisebbségi Önkormányzat - Vokányi polgármester A projekt várható eredményei: Tudjanak beszélni a német nemzetiség hagyományairól, ebben az esetben Márton napról. Fel tudjanak sorolni néhány Márton napi szokást. Ismerjenek Szent Mártonnal kapcsolatos legendát és el is tudják mondani. Néhány Márton napi dal éneklése A feladatok kapcsán a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aktívan együtt dolgoznak a többiekkel, és betekintést nyernek más kisebbségi népcsoport szokásaiba.

11 Programról: Ha kész a projekttervem, tantestületi megbeszélést hívok össze és, ismertetem kollegáimmal. A projektterv elfogadásának célja, hogy az érintettek a kijelölt feladatokat és határidőket tudomásul vegyék, elfogadják és vállalják a végrehajtásban rájuk osztott feladatok elvégzését. A jövő tanévben elsős tanító néni feladata, egy szép meghívót készíteni és meghívni az óvodásokat a projekt napunkra. Célunk, hogy a nagycsoportosokat segítsük az átmeneti időszakban, ráhangoljuk őket az iskolai életre, megismerkedjenek idősebb gyerekekkel, pedagógusokkal. Erre a programra illetve a kiállításra szeretném meghívni a polgármesterasszonyt is. Nagyon fontos a plakát, mely fontos információkat tartalmazz a gyerekek számára. Ismerteti a projektnap menetét, helyszíneit, és a feladatokat. A Német Kisebbségi Önkormányzat és a Szülői Munkaközösség támogatásával a projektnap hetében a az erre kijelölt felelősök dolga, hogy megvegyék a sütéshez, barkácsoláshoz szükséges anyagokat. A projekt nap leírása: A projektnap reggelén fogadjuk a kis óvodásokat, és mindenkivel ismertetjük a nap menetét. A nap első részében az alsó és a felső évfolyam külön, forgószínpadszerűen dolgozik. A foglalkozások 45 percesek. Az egyik színpadon különböző feladatlapok segítségével, a témához fűződő társasjátékkal, szókártyákkal, bábozással vonjuk be a gyerekeket Szent Márton életébe. A másik helyszínen Márton napi dalokat (hangszerrel), gyermekjátékokat és mondókákat tanulnak meg a gyerekek. Közben az énekek tartalmát ábrázolják csoportokban, gyurma, színes lapok, színes ceruzák, filctollak felhasználásával.

12 A jó kézügyességgel rendelkező tanárok segítségével különböző lámpásokat készítenek a tanulók. Az utolsó színpadon a diákok megmutathatják milyen ügyesek a konyhában. Itt Márton napi perecet sütnek és a Márton libáját (süti) készítik el. Végezetül mindenki kap egy értékelőlapot, melyen leírhatja, hogy mennyire tetszett neki a Márton napi program, valamint saját és társai munkája. A nap második részében, délután minden tanuló, óvodás, szülők és pedagógusok felvonulnak lámpásokkal Márton napi dalokat énekelve az óvodától a kultúrházig. Itt vendégül látjuk a gyerekeket, szülőket zsíros kenyérrel, sütőtökkel, forró teával, s közben mindenki megtekintheti a tanulók egész napos munkáját egy kiállítás keretében. Ütemterv: Tevékenységek Felelős Határidő Projektterv Nagyné Október ismertetése, R.Judit közepe. elfogadása Óvodás Druskóczi Október vége nagycsoportosok Lászlóné meghívása Plakát Nagyné November R.Judit eleje Polgármester meghívása Druskóczi L. Montag Cs. Eszközök Nagyné R. J. Projktnap beszerzése Wéberné A. előtt Ágnes Szükséges erőforrások Humán, Eszköz Tantestület adminisztrációs eszköz Pedagógus, Óvónő meghívó Pedagógus papír Igazgató meghívó Polgármester Német Kisebbségi Önkormányzat Szülői Munkaközösség Dokumentáció Projektterv, jelenléti ív Meghívó Plakát Meghívó Számla

13 A projektnap Nagyné ismertetése, óvodások R.Judit Dobszai 8: 00 Pedagógusok, gyerekek Projektnap tervezete fogadása Magdolna Szent Márton életének, legendájának megismerése, feldolgozása Nagyné R. Judit Dobszai Magdolna Pedagógus, feladatlapok, filctoll, Gyerekek színes ceruza, bábuk, kocka, Feladatlapok, fotók társasjáték, Márton napi Schönberger Pedagógus kották, dalok tanulása Ferencné Petruska Éva hangszerek gyurma, színes Fotók, kották Konstanczer papír, színes Antal ceruza, lap Különböző Montag Pedagógus formájú Csilla olló, színes papír, lámpások Wéberné A Gyerekek Fotók, lámpások Ágnes ragasztó, mécses, leírása ceruza, vékony drót Sütemények Druskóczi Pedagógus : Márton perece, Lászlóné Farkasné S liszt, élesztő, vaj, Gyerek Receptek, fotók Márton libája Ildikó tej, só, cukor, tojás Élelmezésvezető Projektnap, értékelése Nagyné R. Judit Gyermekcsoport értékelőlap Értékelőlapok Dobszai Magdolna Projektnap értékelése Nagyné R. Judit :00-14:30 Pedagógusok Beszámoló

14 Kiállítás, lámpás felvonulás Pedagógusok, Óvónők : 30-17:30 A nap folyamán elkészült lámpások, rajzok, gyurmaképek, sütemények, ragasztó, rajzszög Fotók, videó Óra/Osztály 1. oszt. 2. oszt. 3. oszt. 4. oszt. 1. Szent Márton élete, legendája, játékos feladatok Nagyné Reményi Judit Lámpás Montag Csilla Márton napi dalok éneklése, eljátszása Schönberger Márton napi sütemény Druskóczi 2. Lámpás Montag Csilla 3. Márton napi dalok éneklése, eljátszása Schönberger Ferencné 4. Márton napi sütemény Druskóczi Lászlóné Szent Márton élete, legendája, játékos feladatok Nagyné Reményi Judit Márton napi sütemény Druskóczi Lászlóné Márton napi dalok éneklése, eljátszása Schönberger Ferencné Ferencné Márton napi sütemény Druskóczi Lászlóné Szent Márton élete, legendája, játékos feladatok Nagyné Reményi Judit Lámpás Montag Csilla Lászlóné Márton napi dalok éneklése, eljátszása Schönberger Ferencné Lámpás Montag Csilla Szent Márton élete, legendája, játékos feladatok Nagyné Reményi Judit Óra/Osztály 5. oszt. 6. oszt. 7. oszt. 8. oszt. 1. Szent Márton élete, legendája, játékos feladatok Dobszai Magdolna Lámpás Márton napi dalok éneklése, Márton napi sütemény 2. Lámpás Wéberné A. Ágnes Szent Márton élete, legendája, játékos feladatok Konstanczer Antal Márton napi sütemény Farkasné S.Ildikó Márton napi dalok éneklése,

15 Wéberné A. Ágnes 3. Márton napi dalok éneklése, Konstanczer Antal 4. Márton napi sütemény Farkasné S.Ildikó Dobszai Magdolna Márton napi sütemény Farkasné S.Ildikó Márton napi dalok éneklése, Konstanczer Antal Farkasné S. I. Szent Márton élete, legendája, játékos feladatok Dobszai Magdolna Lámpás Wéberné A. Ágnes Konstanczer Antal Lámpás Wéberné A. Ágnes Szent Márton élete, legendája, játékos feladatok Dobszai Magdolna

16 A projektnap témája: Karácsony A projekt tervezett ideje: december közepe A projekt célja: a karácsonyi ünnepekhez tartozó hagyományok megismerése, őrzése ajándékkészítés örömének felismerése karácsonyi ételek és azok el a karácsonyi hangulat megteremtése kompetenciafejlesztés és készségfejlesztés az együttműködési készség fejlesztése, a kommunikációs, ill. szociális kompetencia fejlesztése élményszerzés A projekt célcsoportjai: - Vokányi iskolások és óvodások (nagycsoportosok) - Pedagógusok, óvónők - Szülői Munkaközösség - Német Kisebbségi Önkormányzat - Vokányi polgármester A projekt várható eredményei: A karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódó vallási, erkölcsi ismeretek, szokások alakítása. A tanulók jobban megismerik a karácsonyi hagyományokat. Élményszerzés /zenei, esztétikai, közösséghez tartozás, stb.! Kézműves munkához szükséges eszközök helyes használata. Csoportmunkák során az egymásra figyelés érzésének erősödése. Felelősségvállalás erősítése. Az önállóan végzett munka öröme.

17 A periférián lévő tanulók bevonása a közös tevékenységbe. Projekt elő: Programterv A program ismertetése a kollegákkal Óvodások meghívójának el A nagycsoportosok, óvónők meghívása A szükséges alapanyagok, hozzávalók beszerzése A program ismertetése a gyerekekkel, plakátkészítés A projektnap rövid leírása: Erre a napra is nagyon sok szeretettel várjuk a leendő elsősöket és óvó nénijüket. A reggelt a kis óvódások fogadásával kezdjük. A foglalkozások 45 percesek, minden osztály minden feladatban részt vesz, minden órában mást tesznek. Forgószínpad szerű foglalkozások. Az alsósok és felsősök külön dolgoznak. Megismerkednek a karácsony történetével, karácsonyi szokásokat elevenítenek fel, verset olvasnak és tanulnak, feladatokat oldanak meg, rejtvényeket készítenek, kirakóznak. Karácsonyi ablakdíszeket, ajándékokat, jászol-t készítenek. Karácsonyi süteményeket sütnek, majd be is csomagolják azokat. A nagyok különböző gyertyákat öntenek és szépen kidekorálják. A karácsony nem telhet el szép énekek, zene nélkül, ezért az ismert illetve új dalokat gitár kísérettel tanuljuk meg. Akinek kedve van, megtanulhat egy táncot a Jingle Bells-re. Délután 2-kor karácsonyi bolhapiacot szervezünk a tornateremben.

18 Klasse Stunde Fensterdekoration, Geschenke Frau Montag Geschichte der Weihnachten Frau Schönberger Weihnachtskuchen backen Frau Druskóczi Fensterdekoration, Geschenke Frau Montag Geschichte der Weihnachten Frau Schönberger Weihnachtslieder, Tanzen Frau Nagy Weihnachtslieder, Tanzen Frau Nagy Weihnachtskuchen backen Frau Druskóczi 3. Weihnachtskuchen backen Frau Druskóczi Weihnachtslieder, Tanzen Frau Nagy Fensterdekoration, Geschenke Frau Montag Geschichte der Weihnachten Frau Schönberger 4. Weihnachtslieder, Tanzen Frau Nagy Geschichte der Weihnachten Frau Schönberger Weihnachtskuchen backen Frau Druskóczi Fensterdekoration, Geschenke Frau Montag Klasse Stunde Geschichte der Weihnachten, Lieder Frau Dobszai, Kerzengießen Frau Farkas Fensterdekoration Klassenschmücken Herr Konstanczer Weihnachtskuchen backen Frau Weber Kerzengießen Frau Farkas Geschichte der Weihnachten, Lieder Frau Dobszai Weihnachtskuchen backen Frau Weber Fensterdekoration Klassenschmücken Herr Konstanczer Weihnachtskuchen backen Frau Weber Fensterdekoration Klassenschmücken Herr Konstanczer Geschichte der Weihnachten, Lieder Frau Dobszai, Kerzengießen Frau Farkas Fensterdekoration Klassenschmücken Herr Konstanczer Weihnachtskuchen backen Frau Weber Kerzengießen Frau Farkas Geschichte der Weihnachten, Lieder Frau Dobszai,

19 Projekt témája: Sváb ételek, étkezési szokások Projekt tervezett ideje: január Projekt célja: A régi sváb konyhával, eszközökkel való ismerkedés. Megismerkedjenek a sváb ételekkel. Fel tudjanak sorolni néhány sváb ételt. Aktívan és közösen vegyenek részt az ételek elkészítésében. A kreativitás fejlesztése a sütés-főzés által. Finom motorikus készség fejlesztése. A szociális és együttműködési kompetenciák fejlesztése. A projekt várható eredményei: Meg tudjanak nevezni legalább három sváb ételt. Egy étel elkészítését el tudják mondani. Meg tudjanak nevezni néhány konyhai eszközt. Meg tudják mondani mikor mit ettek. A projekt célcsoportjai: - Vokányi iskolások - Pedagógusok - Szülői Munkaközösség - Német Kisebbségi Önkormányzat - Sváb idős nénik

20 A projektnap ismertetése: Alsóban forgószínpad szerűen dolgoznak a gyerekek. Egy órában megismerkednek a sváb konyhával, eszközökkel, régi étkezési szokásokkal, az egy heti étrend listájával. (elmélet) A másik órán a (balesetveszély miatt) a kicsik nem főznek, hanem hideg salátákat készítenek; sváb krumpli salátát és gyümölcssalátát. A harmadik órán hamis rétest gyúrnak. A negyedik órán játékos feladatokat (puzzle, színezés, memória) oldanak meg, és egy dalt tanulunk meg. (Strudl-Lied) A foglalkozások 45 percesek. Felsőben két-két osztály összedolgozik. Lesz egy elméleti órájuk, ahol a régi sváb konyhával, eszközökkel ismerkednek meg. Szöveget olvasnak, fordítanak, feladatokat oldanak meg a témával kapcsolatban. A következő órán lefordítják csoportokban, hogy mit fognak főzni, és kitalálják az étel nevét. (magyarul, németül, svábul) Majd két órájuk lesz, hogy elkészítsék az ételeket. A napvégén mindenki mindenből kostólhat.

21 Ütemterv Óra/Osztály 1. oszt. 2. oszt. 3. oszt. 4. oszt. 1. Elmélet: sváb konyha, ételek Gyümölcssaláta Hamis rétes gyúrása Játékos foglalkozás, daltanulás 2. Gyümölcssaláta Elmélet: sváb konyha, ételek Játékos foglalkozás, Hamis rétes gyúrása daltanulás 3. Játékos foglalkozás, Hamis rétes gyúrása Elmélet: sváb konyha, ételek Krumpli saláta daltanulás 4. Hamis rétes gyúrása Játékos foglalkozás, daltanulás Krumpli saláta Elmélet: sváb konyha, ételek Óra/Osztály oszt oszt. 1. Kürbissuppe (tökleves) és a Elmélet: sváb konyha, ételek Zwetschgenkuchen (szilváslepény) receptjének lefordítása, megbeszélése. 2. Elmélet: sváb konyha, ételek Milchsuppe (tejleves) és a sufnudel receptjének lefordítása, megbeszélése. 3. Sütés-főzés az osztályban Sütés-főzés a konyhában 4. Sütés-főzés az osztályban Sütés-főzés a konyhában

22 Projekt témája: Farsang A projekt ideje: február Konkrét célkitűzések: Megismerkedjenek a gyerekek farsangi népszokásokkal, ételekkel, versekkel, mondókákkal, rigmusokkal, dalokkal, táncokkal, főleg a helyi német kisebbség, farsangi szokásaival. Finom motorikus készség fejlesztése álarcok, maszkok, díszek készítésével. Farsangi fánk sütésével a kézügyesség fejlesztése. A jó hangulat fokozásának érdekében, és a farsanghoz kapcsolódó dalok (német és magyar) megtanítása, hangszerek kíséretével. Befogadói, önkifejező képesség, szókincsfejlesztés, emlékezetfejlesztés, együttműködési képesség, elfogadó képesség, kreativitás fejlesztése. Szociális és együttműködési kompetenciák fejlesztése A farsangi bálszervezésével a szülők bevonása. A projekt célcsoportjai: - Vokányi iskolások és óvodások (nagycsoportosok) - Pedagógusok, óvónők - Szülői Munkaközösség - Német Kisebbségi Önkormányzat - Vokányi polgármester A projekt várható eredményei: Tudjanak beszélni a farsangi szokásokról és a helyi szokást is el tudják mesélni. Farsanggal kapcsolatos dal éneklése, versek, mondókák ismerése.

23 A feladatok kapcsán a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aktívan együtt dolgoznak a többiekkel, és betekintést nyernek más kisebbségi népcsoport szokásaiba. Felelősségvállalás erősítése. Az önállóan végzett munka öröme. A periférián lévő tanulók bevonása a közös tevékenységbe. Programról: A projektet februárban egy pénteki napon szeretnénk megvalósítani, melyre az óvódásokat is meghívnánk. Szeretnénk, ha a projektünkben a szülők is részt vennének és a polgármestert is nagy szertetettel várjuk. A projektet a szombaton megrendezésre kerülő jelmezes felvonulással és tréfás vetélkedőkkel zárnánk. A bál helyszínén egy kiállítást is tervezünk, melyen a gyerekek munkái láthatók, amit a projekt napon készítettek. (Feladatok, maszkok, álarcok, a teremben a díszek). A jelmezes felvonulást közös farsangi dalokkal fejeznénk be. A projekt nap leírása: Az óvódások fogadásával kezdődik a nap. Ismertetjük a programot. A foglalkozások 45 percesek, osztályok szerint, azon belül csoportosan is dolgoznak. Beszélgetünk a farsangról, szokásairól, hogyan ünnepelték régen és ma (német és magyar nyelven történik a beszélgetés). Ehhez kapcsolódó érdekes szövegeket olvasnak, feladatokat oldanak meg, melyekkel könnyebben elsajátítják az újismereteket. Megismerkedhetnek egy helyi szokással is a nagybőgő temetésével. Farsangi mondókát, verset és dalokat tanulnak meg, közben színeznek és ábrázolják a hallotokat különböző módon. (Alle Masken sind schon da, Ha, ha, ha die Kinder kommen) A jó kézügyességgel rendelkező tanárok segítségével különböző álarcokat, maszkokat és díszeket készítenek a tanulók.

24 Az utolsó színpadon a diákok megmutathatják milyen ügyesek a konyhában. Itt farsangi fánkot sütnek. A következő napon jelmezes felvonuláson vesznek részt, tréfás vetélkedőket szervezünk, lesz tombola is. Aki szeretné, megtekintheti az előző nap munkáit, amiket a kultúrházban kiállítunk. Ütemterv Óra/osztály óra Farsang, Vers és Álarc, szemüveg, Farsangi szokások, helyi énektanulás maszkkészítés fánk szokás, feladatok sütése 2. óra Vers és Farsang, Farsangi fánk sütése Álarc, énektanulás szokások, helyi szemüveg, szokás, feladatok maszkkész ítés 3. óra Álarc, szemüveg, Farsangi fánk Farsang, szokások, Vers és maszkkészítés sütése helyi szokás, énektanulá feladatok s 4. óra Farsangi fánk Álarc, szemüveg, Vers és énektanulás Farsang, sütése maszkkészítés szokások, helyi szokás, feladatok Óra/osztály óra Farsang, Vers és Álarc, Farsangi szokások, helyi szokás, feladatok énektanulás szemüveg, maszkkészítés sütése 2. óra Vers és énektanulás 3. óra Álarc, szemüveg, maszkkészítés 4. óra Farsangi fánk sütése Farsang, szokások, helyi szokás, feladatok Farsangi fánk sütése Álarc, szemüveg, maszkkészítés Farsangi sütése fánk Farsang, szokások, helyi szokás, feladatok Vers és énektanulás fánk Álarc, szemüveg, maszkkészítés Vers énektanulás és Farsang, szokások, helyi szokás, feladatok

25 Projekt témája: Német nemzetiségi népismereti kirándulás Mecseknádasdra, Zengővárkonyba, Pécsudvardra Projekt tervezett ideje: március A projektnap résztvevői:5-8. osztály és osztályfőnökei Projekt célja: Régi sváb kézművességek, foglalkozások megismerése. Ismerjék meg a német nemzetiség népi építészetét, lakáskultúráját és egykori életmódját. A tanulók ismeretanyagának bővítése. Az együttműködési kompetenciák fejlesztése. A kommunikációs, ill. szociális kompetencia fejlesztése Élményszerzés A projekt várható eredményei: Meg tudjanak nevezni néhány régi kézművességet. El tudják mondani, milyen körülmények között éltek régebben az emberek. milyen körülmények között, mivel dolgoztak, mivel szórakoztak, miből ettek-ittak, mit viseltek, hol aludtak. A néhány használati tárgyat, ruhadarabot, berendezési tárgyakat németül is meg tudják nevezni. Ezáltal fejlődik a német kommunikációs készségük. Egy régi sváb parasztház helyiségeit meg tudják nevezni.

26 Tervezett program: 8 órakor indulás busszal az iskola elől. 9:00-11:00: Mecseknádasd: Három csoportot alkotunk és felváltva tekintjük meg a: Német Nemzetiségi Tájházat, Gradwohl Zsolt fazekas műhelyét, Lakóházat, tájházat. 11:30-13:00 Zengővárkony: Míves Tojás Gyűjtemény, Tájház, Szalmamúzeum megtekintése. Jó idő esetén a szelídgesztenyésben felkeressük Rockenbauer Pál sírhelyét. 14:00-16:00 Pécsvárad NÉPI JÁTSZÓHÁZ Az alábbi tevékenysége közül válogathatunk: Szövés: szövés kereten, körmön fonás, körmöcskével fonás (pl: karkötő, mobiltartó, öv ) Tojásírás: természetesen a húsvéti ünnepek idején, tojás írása Gyertyakészítés: gyertyamártás technikával Mézeskalács Batikolás: pl: terítő, póló díszítése Csuhé és szalmadíszek TÁNCHÁZ: Német nemzetiségi táncok közül választani lehet: Mecseknádasdi táncok, Molnár-tánc, Szűri táncok Kb.: 16:45-kor érkezés Vokányba

27 A projekt témája: A húsvét A projekt tervezett ideje: április A projektnap célja: A húsvéti ünnepkör körüljárása több szempontból A húsvéttal kapcsolatos ismeretek felelevenítése, bővítése A hagyományok ápolása Közös élményszerzés. A gyerekek tudják, hogyan ünnepelték német nyelvterületeken a húsvétot és mit jelent ez minden ember számára Szociális és együttműködési kompetenciák fejlesztése Finom motorikus készség fejlesztése. A kekszes nyuszi tojás sütésével a kézügyesség fejlesztése. A jó hangulat fokozásának érdekében, és a témához kapcsolódó (húsvéti) nyuszis dalok megtanítása, hangszerek alkalmazásával. Közösségépítés és feladattudat erősítése A projekt várható eredményei: Tudjanak beszélni a német nemzetiség hagyományairól, ebben az esetben húsvétról. Fel tudjanak sorolni néhány húsvéti szokást. Néhány húsvéttal, nyuszival kapcsolatos dalt el tudjanak énekelni és húsvéti verset, mondókát tudjanak mondani.

28 A feladatok kapcsán a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aktívan együtt dolgoznak a többiekkel, és betekintést nyernek más kisebbségi népcsoport szokásaiba. A program szervezése: 1. A feladatok átgondolása, megszervezése A program vázlatának el 2. Programterv el Tantestülettel ismertetni a programot 3. A nyersanyagokat, hozzávalókat megvásárolni Gyerekek segítségével plakátokat készíteni A projektnap leírása: Forgószínpadszerű foglalkozások, melyek 45 percesek. A tanulók megtudhatják, hogy mi a húsvét, mit ünnepelünk ezen a napon. A kapott szöveg elolvasása és értelmezése után beszélgetnek a hallottakról, és mindenki elmondhatja ezzel kapcsolatos élményét. Feladatokat, rejtvényeket, találós kérdéseket oldanak meg és társasjátékot is játszhatnak. Húsvéttal kapcsolatos mondókákat, verseket, dalokat sajátítanak el. Tojás játékokat játszanak. Papírtojást és tojástartót készítenek színes kartonokból. Végezetül finom édességet: kekszes nyuszi tojást gyúrnak.

29 Húsvéti projektnap ütemterv Tevékenységek Felelős Határidő Szükséges erőforrások (humán eszközök) Projektterv Dobszai Magdolna, Vincze Anett Projektterv ismertetése, elfogadása Plakát Eszközök, hozzávalók beszerzése Projektnap ismertetése a gyerekekkel Projektnap: 1. A húsvét eredete 2. Rejtvények, színező, kifestő, Nyuszikereső / Dalok Feladatgyűjtemény 3. Papírtojás tojástartóval 4. Sütemény Dobszai M. Vincze A. Dobszai M.-8. o. tanulók Vincze A. tanulók Tantestület március 2. hete március 3. hete március 3. hete március utolsó hete Pedagógusok, adminisztrációs eszközök Tantestület, adminisztrációs eszközök Pedagógusok, tanulók, papír, színes ceruza, internet Pedagógusok, Iskoláért alapítvány Igazgató április Pedagógusok, gyerekek Alsós és felsős német tanár 3-os osztályfőnök 7-es osztályfőnök 1-ös és 6-os osztályfőnök 2-os és 5-es osztályfőnök Dokumentáció Projektvázlat Projektterv Plakát Számlák Projektnap tervezete április. u.a. Szöveg, feladatlapok, keresztrejtvény, rajzok, fotók u. a. u. a. Papirlapok, színes ceruza, kifestők, nyuszifigurák, CD-lemezek, kotta, gitár, Tojás, feladatlapok fotók u.a. u.a. Színes karton, szalag, ragasztó, tempera, ecset, olló, arany/ezüst toll u. a. u. a. Keksz, tej, kakaópor, porcukor, vaníliás cukor, színes tortadara,

30 Német projektnap Húsvét Óra 1. oszt. 2. oszt. 3. oszt. 4.oszt. 1. Papírtojás tojástartóval Montag Csilla 2. Rejtvények, színező, találós kérdések Schönberger Ferencné 3. Nyuszitojás /sütemény/ Druskóczi Lászlóné 4. Történetek a Húsvétról, dalok Vincze Anett Nyuszitojás /sütemény/ Druskóczi Lászlóné Papírtojás tojástartóval Montag Csilla Történetek a Húsvétról, dalok Vincze Anett Rejtvények, színező, találós kérdések Schönberger Ferencné Rejtvények, színező, találós kérdések Schönberger Ferencné Történetek a Húsvétról, dalok Vincze Anett Papírtojás tojástartóval Montag Csilla Nyuszitojás /sütemény/ Druskóczi Lászlóné Történetek a Húsvétról, dalok Vincze Anett Nyuszitojás /sütemény/ Druskóczi Lászlóné Rejtvények, színező, találós kérdések Schönberger Ferencné Papírtojás tojástartóval Montag Csilla 5. oszt. 6. oszt. 7. oszt. 1. Húsvéti szokások, dalok Dobszai Magdolna 2. Nyuszitojás /sütemény/ Farkasné S. Ildikó 3. Papírtojás tojástartóval Wéberné A. Ágnes 4. Játékos feladat gyűjtemény, tojás játékok Konstanczer Antal Nyuszitojás /sütemény/ Farkasné S. Ildikó Játékos feladat gyűjtemény, tojás játékok Konstanczer Antal Húsvéti szokások, dalok Dobszai Magdolna Papírtojás tojástartóval Wéberné A. Ágnes Papírtojás tojástartóval Wéberné A. Ágnes Húsvéti szokások, dalok Dobszai Magdolna Játékos feladat gyűjtemény, tojás játékok Konstanczer Antal Nyuszitojás /sütemény/ Farkasné S. Ildikó Játékos feladat gyűjtemény, tojás játékok Konstanczer Antal Papírtojás tojástartóval Wéberné A. Ágnes Nyuszitojás /sütemény/ Farkasné S. Ildikó Húsvéti szokások, dalok Dobszai Magdolna

1. Kheristangli sütés sváb nagymamákkal: Wunderland Kindergarten programja.

1. Kheristangli sütés sváb nagymamákkal: Wunderland Kindergarten programja. Német nemzetiségi gyermek, ifjúsági és felnıtt programok 2015. 1. melléklet Gyermek és ifjúsági programok 1. Kheristangli sütés sváb nagymamákkal: Wunderland Kindergarten programja. Helyszín:Wunderland

Részletesebben

Készítette: Montag Csilla Vokány, 2010. 02. 05. FARSANGI TÉMAHÉT. Általános Iskola Vokány 1. osztály

Készítette: Montag Csilla Vokány, 2010. 02. 05. FARSANGI TÉMAHÉT. Általános Iskola Vokány 1. osztály Készítette: Montag Csilla Vokány, 2010. 02. 05. FARSANGI TÉMAHÉT Általános Iskola Vokány 1. osztály A farsangi témahét programja: Osztály: 1. Buzás Tamás, Gartner Anna, Győrfi Attila, Horváth Adrián, Horváth

Részletesebben

1.számú melléklet. Projektleírás

1.számú melléklet. Projektleírás 1.számú melléklet Projektleírás PROJEKT CÍME CÉLCSOPORT RÉSZTVEVŐK KARÁCSONYI UTAZÁS Felső tagozatos osztályok Az osztályokban tanuló diákok Projektvezető Az osztályokban tanító pedagógusok IDŐTARTAM ÓRAKERET

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

ALSÓ-FELSŐ ÁTMENET projekt terve 2014./2015.

ALSÓ-FELSŐ ÁTMENET projekt terve 2014./2015. ALSÓ-FELSŐ ÁTMENET projekt terve 2014./2015. ÚJSZENTMARGITAI HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA Az alsó-felső közötti átmenet program célrendszere: Értékek Elvek Célok Mutatók ok Zökkenőmentes Minél jobb

Részletesebben

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév Mottó: Ez az én sulim, legyen a tied is! Jól érzed majd magad, mert itt jó a hangulat, sok barátom van, érdekes programok várnak bennünket. KUKUCSKÁLÓ PROGRAM Hevesi József Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

Szervező, rendező: TISZADOBI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉGE ÉS SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGE

Szervező, rendező: TISZADOBI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉGE ÉS SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGE Szervező, rendező: TISZADOBI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉGE ÉS SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGE Programfelelős: Tóth Erzsébet tanító Célcsoport: Tiszadobi Széchenyi

Részletesebben

Nemzetiségi nap az első osztályban

Nemzetiségi nap az első osztályban Nemzetiségi nap az első osztályban November 10-én ismét nemzetiségi napot tartottunk az alsó tagozaton. Az első osztályosok közös programot szerveztek. Két vendéget hívtunk. A nap mesehallgatással kezdődött.

Részletesebben

FORGATÓKÖNYV. Helyszín: Tata (vidék: kistelepülés) Vaszary János Általános Iskola (tantermei, tornaterme, udvara) önálló működésű intézmény

FORGATÓKÖNYV. Helyszín: Tata (vidék: kistelepülés) Vaszary János Általános Iskola (tantermei, tornaterme, udvara) önálló működésű intézmény FORGATÓKÖNYV KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT FEJLESZTÉSI ÉS PROJEKTIGAZGATÓSÁG 1051 Budapest, Nádor u. 32. www.klik.gov.hu Iskolánk idén ünnepli 110. évfordulóját, ennek alkalmából egy egész élménynapot

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

a Szent Bazil Oktatási Központ Általános Iskolai Tagintézményében

a Szent Bazil Oktatási Központ Általános Iskolai Tagintézményében KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS, EGYENLŐ HOZZÁFÉRÉS - INNOVATÍVINTÉZMÉNYEKBEN a Szent Bazil Oktatási Központ Általános Iskolai Tagintézményében 1 A témahét címe: Itt a Farsang Megvalósításának helye: Szent Bazil

Részletesebben

FARSANG a Szent Bazil Oktatási Központ Általános Iskolai Tagintézményében

FARSANG a Szent Bazil Oktatási Központ Általános Iskolai Tagintézményében KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS, EGYENLŐ HOZZÁFÉRÉS - INNOVATÍVINTÉZMÉNYEKBEN FARSANG a Szent Bazil Oktatási Központ Általános Iskolai Tagintézményében A témahét címe: Itt a Farsang Megvalósításának helye: Szent

Részletesebben

FARSANG a Szent Bazil Oktatási Központ Általános Iskolai Tagintézményében

FARSANG a Szent Bazil Oktatási Központ Általános Iskolai Tagintézményében KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS, EGYENLŐ HOZZÁFÉRÉS - INNOVATÍVINTÉZMÉNYEKBEN FARSANG a Szent Bazil Oktatási Központ Általános Iskolai Tagintézményében A témahét címe: Itt a Farsang Megvalósításának helye: Szent

Részletesebben

Nemzetiségi Nap 2013. november 15. péntek

Nemzetiségi Nap 2013. november 15. péntek Nemzetiségi Nap 2013. november 15. péntek 8.00: az osztályok levonulása a tornaterembe (alsó tag. 1-3.: szőnyeg+padok; 4.a + 4.b + felső tag. székekkel). 8.15: Nemzetiségi műsor 1. Magyarországi Németek

Részletesebben

Szent Bazil Oktatási Központ Általános Iskolai Tagintézménye 4087 Hajdúdorog Petőfi tér 1.

Szent Bazil Oktatási Központ Általános Iskolai Tagintézménye 4087 Hajdúdorog Petőfi tér 1. Szent Bazil Oktatási Központ Általános Iskolai Tagintézménye 4087 Hajdúdorog Petőfi tér 1. KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS, EGYENLŐ HOZZÁFÉRÉS INNOVATÍV INTÉZMÉNYEKBEN F A R S A N G A témahét címe: Itt a Farsang

Részletesebben

ADVENT 2009 PROGRAMTERV

ADVENT 2009 PROGRAMTERV ADVENT 2009 PROGRAMTERV A megvalósítás időpontja: 2009. november 30-december 17. Az ADVENT 2009 programsorozat célja: A minket körülvevő világ kulturális örökségeinek a Szociális, életviteli és környezeti,

Részletesebben

IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-2009-0012 azonosítószámú, Nyitott kapcsolatok! című projekt

IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-2009-0012 azonosítószámú, Nyitott kapcsolatok! című projekt IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-, Nyitott kapcsolatok! című projekt Intervallum: január 1. május 31. Készítette:,, Dátum: január 07. Célok A cél indoklása Tervezett ek* Felelős*

Részletesebben

A témahét célja. A témahét kapcsolódási területei

A témahét célja. A témahét kapcsolódási területei A témahét célja - Az egészséges életmód területeinek megismertetése a tanulókkal - Egészségünk megőrzésének lehetőségei: egészséges táplálkozás, mozgás, egészségre káros szenvedélyek - Étkezési kultúra

Részletesebben

Beszámoló a Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskolában végzett nemzetiségi nevelésről-oktatásról

Beszámoló a Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskolában végzett nemzetiségi nevelésről-oktatásról Beszámoló a Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskolában végzett nemzetiségi nevelésről-oktatásról Iskolánk sajátos arculatának hosszú évtizedek óta meghatározó eleme a német nemzetiségi

Részletesebben

Vásárosdombói Általános Iskola, Egységes Oktatási és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Vásárosdombói Általános Iskola, Egységes Oktatási és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény IKCS csoport Cselekvési és ütemterv 2015/2016. tanév Készítette: Schumann Norbertné IKCS csop.vez. A PROGRAMOK ÜTEMEZÉSE 2015. SZEPTEMBER Éves programterv bővítése, feladatok ütemezése Határidő: szeptember

Részletesebben

Rózsavizes Húsvét napját jöttem ma kívánni

Rózsavizes Húsvét napját jöttem ma kívánni Rózsavizes Húsvét napját jöttem ma kívánni Húsvét projekt a baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 3. osztályában 2010. március16-március 25. Készítette: Homoki Zsuzsanna 1 1. nap március 16. Biblia,

Részletesebben

A projekt fő témakörét a második osztály dolgozza fel, támogatóként részt vesz benne az iskola 1-5 osztálya.

A projekt fő témakörét a második osztály dolgozza fel, támogatóként részt vesz benne az iskola 1-5 osztálya. Téma: Téli ünnepkör, népszokások A projekt fő témakörét a második osztály dolgozza fel, támogatóként részt vesz benne az iskola 1-5 osztálya. A projekt időtartama: 4 hét (nov. 30. dec. 22.) A projekt résztvevői:

Részletesebben

Utazás a múltba, fedezzük fel a jövő kincseit Német nemzetiségi tábor Szöveges és képes beszámoló

Utazás a múltba, fedezzük fel a jövő kincseit Német nemzetiségi tábor Szöveges és képes beszámoló Gyula Város Német Nemzetiségi Önkormányzata Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung der Stadt Gyula 5700 Gyula, K. Schriffert József u. 1. Utazás a múltba, fedezzük fel a jövő kincseit Német nemzetiségi

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

Kis Bálint Általános Iskola. Ökomunkaterv. (2012/2013-as tanév) Készítette: Ökomunkacsoport

Kis Bálint Általános Iskola. Ökomunkaterv. (2012/2013-as tanév) Készítette: Ökomunkacsoport Kis Bálint Általános Iskola Ökomunkaterv Készítette: Ökomunkacsoport Szeptember - Osztályok őszi túrái - gyalogtúrák, kerékpártúrák - buszos kirándulások Ökomunkaterv Szeptember 21. Európai Mobilitási

Részletesebben

HÚSVÉT TÉMAHÉT Beethoven Általános Iskola 1. a osztály Osztályfőnökök: Bosnyákné Gergely Zsuzsanna Nagyné Varga Andrea

HÚSVÉT TÉMAHÉT Beethoven Általános Iskola 1. a osztály Osztályfőnökök: Bosnyákné Gergely Zsuzsanna Nagyné Varga Andrea Beethoven Általános Iskola Martonvásár HÚSVÉT TÉMAHÉT Beethoven Általános Iskola 1. a osztály Osztályfőnökök: Bosnyákné Gergely Zsuzsanna Nagyné Varga Andrea Biró Lili Dömsödi Stella Hoffmann Balázs Hornyák

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

Modul címe: Szent Iván éj

Modul címe: Szent Iván éj TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0207 pályázat Moduláris program megszervezése EZ AZ ÉJSZAKA MÁS MINT A TÖBBI.. Modul címe: Szent Iván éj Készítette: Kiss Tamás MODUL LEÍRÁS Ajánlott korosztály Ajánlott időkeret:

Részletesebben

Az őszi témahét programja:

Az őszi témahét programja: Az őszi témahét programja: 2011. október 10-14 Osztály: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 3.a osztályában Időkeret: 5 nap x 5 x 45 perc Kapcsolatok: NAT Környezetismeret Művészetek dráma, vizuális kultúra,

Részletesebben

KREATÍV TERÜLETEK FOGLALKOZÁSOK

KREATÍV TERÜLETEK FOGLALKOZÁSOK KREATÍV TERÜLETEK FOGLALKOZÁSOK KÉZMŰVESSÉG FAZEKASSÁG - Honti Rita, - Szarka Szilvia A foglalkozás indításának tervezett időpontja: 2013. február A foglalkozásokon a tanulók megismerkednek: - a fazekasság

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

,, ITT A FARSANG, ÁLL A BÁL FARSANGI TÉMAHÉT A 2.B OSZTÁLYBAN

,, ITT A FARSANG, ÁLL A BÁL FARSANGI TÉMAHÉT A 2.B OSZTÁLYBAN TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0147 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat, Nagybajom Város Önkormányzata, Nagybajomi Általános Művelődési Központ Csokonai Vitéz Mihály

Részletesebben

Dátum t.n.s.sz. 1. H 1. Első tanítási nap Tanévnyitó ünnepség Szülők fóruma 1. évfolyam 1. évf. szülői értekezlet 5. évf.

Dátum t.n.s.sz. 1. H 1. Első tanítási nap Tanévnyitó ünnepség Szülők fóruma 1. évfolyam 1. évf. szülői értekezlet 5. évf. Szeptember Dátum s.sz. 1. H 1. Első tanítási nap Tanévnyitó ünnepség Szülők fóruma 1. évfolyam 1. évf. szülői értekezlet 5. évf. szülői értekezlet 8 00 17 00 17 30 17 00 BCSH, KGB, SzSzR ig. PI SZM 2.

Részletesebben

Három hetet meghaladó projekt lezárása Iskolánk névadójára Benedek Elekre Emlékeztünk

Három hetet meghaladó projekt lezárása Iskolánk névadójára Benedek Elekre Emlékeztünk Három hetet meghaladó projekt lezárása Iskolánk névadójára Benedek Elekre Emlékeztünk 2010/2011 Időtartama:2010.szeptember 20 - október 20-ig BENEDEK ELEK PROJEKT ÖSSZEGZÉSE A három hetet meghaladó projekt

Részletesebben

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsonyi témahét 1.b Szabóné Bakó Márta Pintérné Legéndi Gabriella 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsony ünnepén az a kívánságom. Legyen boldog mindenki ezen a világon.

Részletesebben

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Innovációnkban egy olyan projektet szeretnénk bemutatni, amely a nyelvi órákon modulként beiktatható

Részletesebben

Tanmenetek leadása a munkaközösség vezetőknek Szülői értekezlet 3. évfolyam

Tanmenetek leadása a munkaközösség vezetőknek Szülői értekezlet 3. évfolyam DÓZSA ÉVES ÜTEMTERV 2015-2016. TANÉV Augusztus 24. H 8 00 Alakuló értekezlet; Bakony Gaszt. tájékoztató 25. K Munkaközösségi foglalkozások mk.vezetők 16 00 Tantestületi kirándulás Töllné H. Erika 26. Sze

Részletesebben

Állathangok a zenében

Állathangok a zenében TÁMOP 3.1.4 08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) MŰVÉSZETI ESZTÉTIKAI KOMPETENCIA

Részletesebben

Családi vetélkedő. JÁTÉKVÁR Óvoda 1062 Budapest, Lendvay utca 24.

Családi vetélkedő. JÁTÉKVÁR Óvoda 1062 Budapest, Lendvay utca 24. Családi vetélkedő JÁTÉKVÁR Óvoda 1062 Budapest, Lendvay utca 24. A projekt feladatterve Projekt témája: Családi vetélkedő Időkeret: 3 óra Projektfelelős: 1 pedagógus sorszám feladat felelős Teljesítés

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4/08/ Kom petencia al apú oktatás, egyenl ő ho z záférés bevezet ése Hévíz k özoktatási ne vel ési intézm é nye ibe n.

TÁMOP-3.1.4/08/ Kom petencia al apú oktatás, egyenl ő ho z záférés bevezet ése Hévíz k özoktatási ne vel ési intézm é nye ibe n. A projekt címe: Belebújunk maskarába farsang - témahét A projekt fő célja: A farsangi ünnepkör szimbólumainak, az ünnepkör eredetének megismertetése mellett az adott témát a lehető legváltozatosabb szemszögből

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / NEVELÉSI ÉVRE

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / NEVELÉSI ÉVRE KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / 20167 NEVELÉSI ÉVRE Készült: A Nemzeti Köznevelési Törvény végrehajtásáról szóló 229./2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23. (1) (2) alapján Az intézmény adatai: Székhely óvoda:

Részletesebben

Fejezetek a barokk életmódból és művészetekből

Fejezetek a barokk életmódból és művészetekből TÁMOP 3.1.4 08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS

Részletesebben

ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET PROJEKT TERVE 2014./2015.

ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET PROJEKT TERVE 2014./2015. ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET PROJEKT TERVE 2014./2015. Az közötti átmenet program célrendszere: 1. Értékek Elvek Célok Mutatók Sikerkritériumok Zökkenőmentes átmenet Megfelelő tudás, neveltségi szint megadása

Részletesebben

Adventi ünnepkör alsó tagozatban

Adventi ünnepkör alsó tagozatban JÓ GYAKORLAT Adventi ünnepkör alsó tagozatban 1 Bevezetés Minden ember számára az egyik legszebb ünnep a karácsonyvárás. Lelki megtisztulással, izgalommal, örömteli készülődéssel telik ez az időszak a

Részletesebben

Ősz HAGYOMÁNYÁPOLÁS, JELES NAPOK, ÜNNEPEK AZ EGYES TEVÉKENYSÉGFORMÁKBAN. Csokonai úti óvoda rendezvényei. Erőforrás Anyagi Humán.

Ősz HAGYOMÁNYÁPOLÁS, JELES NAPOK, ÜNNEPEK AZ EGYES TEVÉKENYSÉGFORMÁKBAN. Csokonai úti óvoda rendezvényei. Erőforrás Anyagi Humán. Csokonai úti rendezvényei 3.2.8. HAGYOMÁNYÁPOLÁS, JELES NAPOK, ÜNNEPEK AZ EGYES TEVÉKENYSÉGFORMÁKBAN Hagyomány, jeles nap, ünnep Hadd nézzek kis tenyeredbe! Beszokatás: - Aprók napja Hatá ridő 10.15. ajándé-kok

Részletesebben

TÁMOP / Készítette: Nagyné Réti Ildikó Forgatókönyv és eljárási folyamatleírás intézményi jó gyakorlat átadására.

TÁMOP / Készítette: Nagyné Réti Ildikó Forgatókönyv és eljárási folyamatleírás intézményi jó gyakorlat átadására. Készítette: Forgatókönyv és eljárási folyamatleírás intézményi jó átadására. Intézmény neve: Marcali Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészetoktatási

Részletesebben

ÖKOMUNKATERV 2011/2012. KÉSZÍTETTE: ÖKOMUNKACSOPORT

ÖKOMUNKATERV 2011/2012. KÉSZÍTETTE: ÖKOMUNKACSOPORT ÖKOMUNKATERV 2011/2012. KÉSZÍTETTE: ÖKOMUNKACSOPORT 1 Szeptember: Osztályok őszi túrái - gyalogtúrák, kerékpártúrák - buszos kirándulások \túrák_kirándulások Szeptember 17. Ásványkiállítás - kiállítás

Részletesebben

ADVENTI PROJEKT Iskolai szeretetlánc

ADVENTI PROJEKT Iskolai szeretetlánc ADVENTI PROJEKT Iskolai szeretetlánc A projektet készítette és megvalósította: Török Flóris Általános Iskola 6.b osztálya, Széky Tamás Lászlóné 2009.december. Küszöbön áll a nap, az az egyetlen egy nap

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2011/2012 Készítette: Jantek Lászlóné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Munkaközösség tagjai: Bárányné Szaxon Szilvia Jantek Lászlóné Halász Lászlóné ŐSZI IDŐSZAK:

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4. C-14-2015-0086 Élmények és tevékenységek kincsestára az Ászári Jászai Mari Általános Iskolában

TÁMOP-3.1.4. C-14-2015-0086 Élmények és tevékenységek kincsestára az Ászári Jászai Mari Általános Iskolában 1. nap 2015. augusztus 24. (hétfő) Téma: Kapcsolatok(család, barátok, munkahely..) 7.30 Gyülekező, aktuális téma, napi programok megbeszélése, előkészítése, csoportfelosztás 8.00 Reggeli 8.30 Nyelvi foglalkozás

Részletesebben

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve időpont program felelős Augusztus 24. Alakuló értekezlet 25. 8 00 Osztályozóvizsga Dr. Kapusiné Szigethi Emese 26. Szakalkalmazotti értekezlet 27.

Részletesebben

NÉMET NEMZETISÉGI HON-ÉS NÉPISMERET PROGRAM

NÉMET NEMZETISÉGI HON-ÉS NÉPISMERET PROGRAM ÁLTALÁNOS ISKOLA VOKÁNY GRUNDSCHULE WAKAN NÉMET NEMZETISÉGI HON-ÉS NÉPISMERET PROGRAM VOKÁNY 009. Német hon-és népismeret Célok és feladatok A múlt megismerésével a tanulók azonosságtudatának kialakítása

Részletesebben

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Kiscsávoly Projekt felelős: Ideje: 2014. március 26. április 16. Foglalkozások száma: 33 Bevont tanulók köre:

Részletesebben

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette:

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: Magashegyi Ferencné Munkaközösség vezető I. Bevezetés Az oktatásban kiemelt szerep jut azon kompetenciák fejlesztésének, melyek az

Részletesebben

1. óra : Az európai népviseletek bemutatása

1. óra : Az európai népviseletek bemutatása RAJZ TANTÁRGY 1. óra : Az európai népviseletek bemutatása A MODUL CÉLJA Az óra célja : Az egyes népviseletek jellegzetességeinek kiemelése, vizsgálatuk különböző szempontokból. Ruhadarabok funkciója az

Részletesebben

Záródolgozat Projekt a gyakorlatban

Záródolgozat Projekt a gyakorlatban 1. Mini-projektterv Záródolgozat Projekt a gyakorlatban Osztály/csoport: 6.osztály Résztvevők száma: 23 Időpont:4 óra Osztály / csoport rövid bemutatása:matematikából nálunk csoport bontás van. A 6. évfolyamon

Részletesebben

Projekt előrehaladási jelentés

Projekt előrehaladási jelentés Projekt előrehaladási jelentés Projektazonosító szám: Pályázat címe: Köznevelés az iskolában Intézmény neve: Jászkarajenői Széchenyi István Általános Iskola OM-azonosító: 032339 Időszak, amire a beszámoló

Részletesebben

Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ. 4352 Mérk Béke utca 19. Tel/fax: 44/554-044. E-mail: merkiskola@gmail.com TÁMOP 3.1.4.

Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ. 4352 Mérk Béke utca 19. Tel/fax: 44/554-044. E-mail: merkiskola@gmail.com TÁMOP 3.1.4. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ 4352 Mérk Béke utca 9. Tel/fax: 44/554-044 E-mail: merkiskola@gmail.com TÁMOP 3..4./08/2-2009-027 Tisztelt Érdeklődőink! Szeretnénk rövid tájékoztatást adni iskolánk

Részletesebben

Állathangok a zenében

Állathangok a zenében TÁMOP 3.1.4 08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) ESZTÉTIKAI-MŰVÉSZETI TUDATOSSÁG

Részletesebben

Állati Móka Egyhetes projekt

Állati Móka Egyhetes projekt Állati Móka Egyhetes projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Projekt felelős: Pásztor Judit Ideje: 2014. október 14 október 18. Bevont tanulók köre: 4. osztály, alkalomszerűen az alsós napközis

Részletesebben

Szabadidős programtervezet (havi 2 x 2 óra)

Szabadidős programtervezet (havi 2 x 2 óra) ünnepitabi14_6.qxp 7/25/2006 5:59 PM Page 6 Szabadidős programtervezet (havi 2 x 2 óra) 6 Szeptember 1. Bemutatkozás Az éves program ismertetése Az elkészítendõ ok bemutatása Ismerkedés az Ünnepváró könyvvel

Részletesebben

Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Múzeumi nap 2.

Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Múzeumi nap 2. Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Karácsony fénye Múzeumi nap 2. Múzeumi nap 2. tematika Múzeumi nap helye és ideje:

Részletesebben

ESZTÉTIKAI-MŰVÉSZETI TUDATOSSÁG ÉS KIFEJEZŐKÉSZSÉG KOMPTETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Klasszikus zene műfaj (8-16.

ESZTÉTIKAI-MŰVÉSZETI TUDATOSSÁG ÉS KIFEJEZŐKÉSZSÉG KOMPTETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Klasszikus zene műfaj (8-16. TÁMOP 3.1.4-08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészeti Iskola (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) ESZTÉTIKAI-MŰVÉSZETI TUDATOSSÁG ÉS

Részletesebben

Alsós munkaközösség munkaterve

Alsós munkaközösség munkaterve Alsós munkaközösség munkaterve 2013-2014. Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére

Részletesebben

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének!

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! Beküldendő A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! 1. Mini-projektterv Záródolgozat Projekt a gyakorlatban Osztály/csoport: 5. osztály Résztvevők száma: 22 fő 9 lány

Részletesebben

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Óvodai Tájékoztató 2009 /2010. 1. szám Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Tanévindítás: Óvodánk létszáma 2009 / 2010 es tanévben : 34 fő gyermek Csoport szám: 2 Óvodapedagógusok:

Részletesebben

Művészeti nevelés tanórán kívül, különös tekintettel a népművészetre, néphagyományokra

Művészeti nevelés tanórán kívül, különös tekintettel a népművészetre, néphagyományokra Művészeti nevelés tanórán kívül, különös tekintettel a népművészetre, néphagyományokra Készítette: Gombás Gáborné 2010. 1 A művészeti nevelésnek nagyon fontos szerepe van a tanulók személyiség fejlődésében,

Részletesebben

Nyári napközi programterv 2011. 07. 18. - 2011. 08. 12. 1. hét 2011. 07. 18-07. 22.

Nyári napközi programterv 2011. 07. 18. - 2011. 08. 12. 1. hét 2011. 07. 18-07. 22. Nyári napközi programterv 2011. 07. 18. - 2011. 08. 12. 1. hét 2011. 07. 18-07. 22. Hétfő 07. 18. 9.15-10.00 Bemutatkozás-ismerkedés. 10.00-12.00 Zeneiskola - Fúvószenekar bemutatója, hangszerek kipróbálása

Részletesebben

Az én helyem, az én kuckóm III.

Az én helyem, az én kuckóm III. SZKC 103_12 a z é n d i m e n z i ó i z én helyem, az én kuckóm III. modul szerzője: Dallos Tamásné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYM 128 z én helyem, az én kuckóm III. Tanári

Részletesebben

Közösségi programok az intelligens Ruzsáért

Közösségi programok az intelligens Ruzsáért Közösségi programok az intelligens Ruzsáért TÁMOP-3.2.3.B-12/1-2013-0046 Projektzáró kiadvány A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága az Új Széchenyi Terv keretében

Részletesebben

Egészség hét Rövid távú projekt TÁMOP 3.1.4

Egészség hét Rövid távú projekt TÁMOP 3.1.4 Egészség hét Rövid távú projekt TÁMOP 3.1.4 megvalósítók: Gyúrós Pálné szakmai vezető Arató Nikoletta Lászlóné Sztojov Barbara időszaka: 2010.04.01, 05.12-15 Előzetes felkészülés a Projektre Egészséges

Részletesebben

1. A tábor 1. napja: A tábor helyszíne: Váralja, Parkerdő Ifjúsági Tábor A tábor 1. napi programjának rövid leírása

1. A tábor 1. napja: A tábor helyszíne: Váralja, Parkerdő Ifjúsági Tábor A tábor 1. napi programjának rövid leírása A program megvalósulása:. 1. A tábor 1. napja: 2016.06.19 A tábor helyszíne: Váralja, Parkerdő Ifjúsági Tábor A tábor 1. napi programjának rövid leírása Würzbüschl Tag - Gyógyfűcsokor nap - Kirándulás

Részletesebben

Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola. Ökomunkaterv. (2013/2014-es tanév) Készítette: Ökomunkacsoport

Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola. Ökomunkaterv. (2013/2014-es tanév) Készítette: Ökomunkacsoport Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola Ökomunkaterv Készítette: Ökomunkacsoport Szeptember - Osztályok őszi túrái - gyalogtúrák, kerékpártúrák - buszos kirándulások Ökomunkaterv Szeptember 14. TeSzedd!

Részletesebben

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY pedagógiai szakmai szolgáltatás OM-038423 1134 Budapest, Váci út 57. : 06-1-3408-980 Fax: 06-13408-980/37 E-mail: prizmaegymi@prizmaegymi.hu

Részletesebben

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN SZEPTEMBER 1. a 2014/2015-ös tanév első tanítási napja Tankönyvosztás 3-5. Erdei iskola (Tihany) 8. naplók, ellenőrzők, anyakönyvek, adminisztrációs feladatok befejezése

Részletesebben

ANGOL NYELVI PROJEKTHÉT AZ ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN BAJA

ANGOL NYELVI PROJEKTHÉT AZ ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN BAJA CHRISTMAS WEEK ANGOL NYELVI PROJEKTHÉT AZ ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN BAJA 2012. DECEMBER 17-2012. DECEMBER 21. Készítette: Mellár Valéria Ez a témahét az Újvárosi Általános Iskola éves munkatervének

Részletesebben

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja ek 2011-ben Mezőszilas községben időpontja címe/elnevezése tervezett programja helyszíne szervezője/felelőse 2011. február 25. 9 órától 12 óráig Óvoda nyitogató A leendő ovisok fogadása az óvodában, ismerkedés

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhazfoldes@freemail.hu Iktatószám: 5-11/2012. 7. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

Részletesebben

EGYHETES PROJEKTHÉ T PROGRAMTERV

EGYHETES PROJEKTHÉ T PROGRAMTERV EGYHETES PROJEKTHÉ T PROGRAMTERV 1 1.1 A program célja: Programunk célja, hogy gyermekeink szűkebb környezetüket jobban megismerjék, törekedjenek környezetük védelmére, észrevegyék és tegyenek a szép környezetért.

Részletesebben

ÜTEMTERV A 2014/2015. TANÉVRE Felelős: Kovács Istvánné igazgató

ÜTEMTERV A 2014/2015. TANÉVRE Felelős: Kovács Istvánné igazgató ÜTEMTERV A 2014/2015. TANÉVRE Felelős: Kovács Istvánné igazgató SZEPTEMBER 1. h Az első tanítási nap 8.00 - Ünnepélyes tanévnyitó. utána: Iskolai Sportkör gyűlés Alsó tagozat: 1-4.óra: osztályfőnöki óra

Részletesebben

Hírlevél. Gyerekesély Program. Patapoklosi Biztos Kezdet Gyerekház. 2013. Iv.Hírlevél

Hírlevél. Gyerekesély Program. Patapoklosi Biztos Kezdet Gyerekház. 2013. Iv.Hírlevél Hírlevél Patapoklosi Biztos Kezdet Gyerekház 2013. Iv.Hírlevél Gyerekházunk napi szinten nyitva áll a családok számára, valamint folyamatosan próbálja programokkal, jeles napok megünneplésével színesíteni

Részletesebben

KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS, EGYENLŐ HOZZÁFÉRÉS INNOVATÍV INTÉZMÉNYEKBEN

KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS, EGYENLŐ HOZZÁFÉRÉS INNOVATÍV INTÉZMÉNYEKBEN KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS, EGYENLŐ HOZZÁFÉRÉS INNOVATÍV INTÉZMÉNYEKBEN FARSANG A SZENT BAZIL GÖRÖGKATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN 2014. A témahét címe: Itt a Farsang Megvalósításának helye: Szent Bazil Görögkatolikus

Részletesebben

Modern hangzatok SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI KOMPETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Fuvola tanszak (9-15. életév)

Modern hangzatok SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI KOMPETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Fuvola tanszak (9-15. életév) TÁMOP 3.1.4-08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI

Részletesebben

Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2016/2017. nevelési évre

Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2016/2017. nevelési évre Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2016/2017. nevelési évre Készítette: Móczár Tiborné Munkaközösség vezető Százhalombattai Kipp-Kopp Óvoda Éves programjaink, ünnepeink, megemlékezések, hagyományok,

Részletesebben

TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM

TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM A projekt címe Tisza Motto: Iskolánk: Tisza-parti Általános Iskola a név kötelez Időtartama témahét: 4 nap Célcsoport 5.a, 5.b osztály tanulói 3-3 csoportban Célja Kompetencia

Részletesebben

Tanítási órák / Évfolyamok

Tanítási órák / Évfolyamok Mikor? Hol? 27. péntek 28. szombat 29. vasárnap 30. hétfő Tanítási órák / Évfolyamok 1. b 5. c 6. c 8. c Óra Téma Óra Téma Óra Téma Óra Téma Adventi Adventi koszorú Adventi koszorú szítése Adventi koszorú

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet. Búcsú az óvodától Projekt. Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin

Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet. Búcsú az óvodától Projekt. Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet Búcsú az óvodától Projekt Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin Dévaványa, Kossuth úti óvoda nagycsoportjában. TÁMOP 3.1.4 pályázat keretén belül felkészülés

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

2012. szeptember10.-2012. október 4.

2012. szeptember10.-2012. október 4. Hass, alkoss, gyarapíts: s a haza fényre derül. Kölcsey Ferenc Kozma Ferenc élete és munkássága 3 hetet meghaladó projekt terve 2012. szeptember10.-2012. október 4. Kozma Ferenc Általános Iskola Baracska

Részletesebben

ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011

ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011 ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011 Készítette: Szoboszlai Zoltánné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Folyamatosan ellátandó feladatok: Szakmai folyóiratok figyelemmel kísérése. Továbbképzéseken,

Részletesebben

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16.

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16. Napközis Munkaközösség Munkaterve 2013/2014-es tanév 2013. szeptember 16. Munkaközösségünk helyzete A Napközis Közösség Munkaterve 2013/2014-es tanév Iskolánkban a szülők igényének megfelelően biztosítjuk

Részletesebben

ÜTEMTERV tanév

ÜTEMTERV tanév ÜTEMTERV 2013 2014. tanév SZEPTEMBER 2. h Az első tanítási nap 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó Iskolai Sportkör gyűlés Alsó tagozat: 1-4.óra: osztályfőnöki óra Felső tagozat: 1-5.óra: osztályfőnöki óra Ebéd

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

Europa entdecken. A moduláris program neve: Felfedezni Európát Idegennyelvi modul Országismeret

Europa entdecken. A moduláris program neve: Felfedezni Európát Idegennyelvi modul Országismeret Europa entdecken A moduláris program neve: Felfedezni Európát Idegennyelvi modul Országismeret A modul megvalósításának helye: Jókai Mór Általános Iskola Budapest A modul megvalósításának időpontja: 2010.

Részletesebben

Nyári napközis tábor Programfüzet

Nyári napközis tábor Programfüzet Nyári napközis tábor Programfüzet Paksi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. június 29. augusztus 14. Általános napirend: 9:30-10:00 Érkezés 10:00-10:45 45 perces foglalkozás 10:45-11:00 Szünet 11:00-11:50

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

JANUÁR 9. HULLADÉK-JÁTSZÓHÁZ SZENTESEN

JANUÁR 9. HULLADÉK-JÁTSZÓHÁZ SZENTESEN JANUÁR 9. Január 9-én a Vörösmarty Mihály Tagintézmény 3.a, 4.a és 5.b osztályos tanulói közös tanulmányi kiránduláson vettek részt. Szentesre látogattak el január 9-én egy országos rendezvényre. A projekt

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜNK ÉRTÉK (a témahét tervezete)

AZ EGÉSZSÉGÜNK ÉRTÉK (a témahét tervezete) AZ EGÉSZSÉGÜNK ÉRTÉK (a témahét tervezete) Készítették: Baánné Gruber Irén, Boros Rudolfné, Horváthné Pados Teréz, Ladányiné Karádi Róza, Molnár Edina, Varsányiné Horváth Erika A témahét célja: - A gyermek

Részletesebben

KARÁCSONYI TÉMAHÉT. Témagazda: Nemes Richárd TÁMOP 3.1.4

KARÁCSONYI TÉMAHÉT. Témagazda: Nemes Richárd TÁMOP 3.1.4 KARÁCSONYI TÉMAHÉT Témagazda: Nemes Richárd TÁMOP 3.1.4 Projektterv Projekt címe: Adventi várakozás Helyszín: Fodor András Óvoda, Iskola, Szak- és Szakmai Szolgálat Időpont: 2009. 12. 14 2009. 12. 19.

Részletesebben