Saját innováció a Vokányi Általános Iskolában

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Saját innováció a Vokányi Általános Iskolában"

Átírás

1 A kompetencia alapú oktatás megteremtése Vokányban TÁMOP /08/ Saját innováció a Vokányi Általános Iskolában Jeles napok és szokások a német nemzetiség életében Általános Iskola Vokány, Grundschule Wakan Készítette: Nagyné Reményi Judit Vokány: augusztus 14.

2 Bevezető Intézményünk német nemzetiségi általános iskola, ezért úgy gondoltuk, hogy saját innovációként egy olyan projektet hozunk létre, ami a német nemzetiség régi és mai életét, szokásait, ünnepeit öleli fel. Sajnos a falunkban egyre kevesebb a sváb származású, ezért szeretnénk, ha gyerekeink nem felednék el, hogy kik laktak itt oly sokáig, és továbbra is őriznék a hagyományaikat. Ezt próbáljuk megvalósítani, úgy hogy szeptembertől májusig, minden hónapban tartunk egy német nemzetiségi napot, melyen a svábok régi életével, ünnepeivel és szokásaival ismerkedhetnek meg a tanulók. Minden témánál helyi szokásokat is megemlítünk, ezáltal még jobban motiváljuk a gyerekeket. A projektnap legnagyobb része német nyelven történik, németül olvasnak, verset és dalokat tanulnak, így a szókincset is fejlesztjük. Projekt átfogó célja: A német kisebbség kultúrájának, életének, hagyományainak megismerése és elsajátítása. Ismerjenek a témákhoz fűződő énekeket, verseket. Tudjanak néhány sváb receptet felsorolni. Fontosnak tarjuk a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek bevonását, mivel ezek a tanulók, olyan családi háttérrel rendelkeznek, melyekben nincs lehetőségük más nép kultúrájával megismerkedni. A gyerekek, aktívan és egyenlő eséllyel vegyenek részt. Célunk, hogy fejlesszük a szociális és együttműködési kompetenciákat, amelyet úgy valósítunk meg, hogy olyan heterogén csoportokat alkotunk osztályokon belül, melyekben a legkülönbözőbb módon teljesítő és különböző etnikai csoportba tartozó fiuk és lányok dolgoznak együtt. A halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek ne szorongjanak, hasznos tagoknak érezzék magukat, és amiben tehetségesek azt kibontakoztassuk és fejlesszük. Esztétikai- művészeti tudatosság, kifejező képesség Finom motorikus készség fejlesztése.

3 A hagyományok ápolása. Közös élményszerzés. Partnerek: Pedagógusok, szülők, óvónők, Német Kisebbségi Önkormányzat, érdeklődök, szakemberek Témák hónapokra bontva: Szeptember Szüret Weinlese Október Kézművesség Handwerke (Ez egy tanulmányi kirándulás Liptódra, Bólyba, Nagynyárádra) November Márton nap Martinstag December Karácsony Weihnachten Január Étkezési szokások Eßgewohnheiten Február Farsang Fasching Március Kézművesség, népviselet, sváb élet - Handwerke, Tracht, ungardeutsches Leben (Tanulmányi kirándulás: Mecseknádasd, Zengővárkony, Pécsvárad) Április Húsvét Ostern Május Esküvő, lakodalom - Hochzeit

4 Projekt témája: A szüret A projekt tervezett ideje: szeptember Konkrét célkitűzések: A német kisebbség szürettel kapcsolatos szokásainak megismertetése. Finom motorikus készség fejlesztése. A kézügyesség fejlesztése. Közös élményszerzés A jó hangulat fokozásának érdekében, és a témához kapcsolódó versek, mondókák, dalok megtanítása, hangszerek alkalmazásával. A kiállításon, a nap folyamán elkészült alkotások megtekintése, egymás munkájának értékelése. A projekt célcsoportjai: - Vokányi iskolások - Pedagógusok, - Szülői Munkaközösség - Német Kisebbségi Önkormányzat A projekt várható eredményei: Tudjanak beszélni a szüret folyamatáról, szüreti szokásokról. Fel tudjanak sorolni néhány szürethez szükséges eszközt. Ismerjenek szőlővel, vagy szürettel kapcsolatos verset, dalt mondókát és egyet el tudjanak mondani, énekelni.

5 A feladatok kapcsán a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aktívan együtt dolgoznak a többiekkel, és betekintést nyernek más kisebbségi népcsoport szokásaiba. A program rövid ismertetése: Az SZMK által elkészített reggeli elfogyasztása után, elsétálunk egy szőlősgazda pincéjébe. Megismerkedünk az ott termő szőlőfajtákkal, megbeszéljük, hogy milyen lesz vajon a termés és ennek mi lehet az oka? Megbeszéljük a szüret előtti teendőket, illetve bemutatásra kerül a szürethez és a mustkészítéshez szükséges eszközök. Ezeket megnevezzük németül is és a gyerekek felragasztják a német szókártyákat a megfelelő tárgyra osztály szüreti mondókát, verset, dalt tanul. Őszi terméseket gyűjtenek és az ősszel, szürettel kapcsolatos dolgokat készítenek osztály szüretel. 7-8.osztályos fiúk puttonyoznak, darálnak, préselnek. 7-8.osztályos lányok paprikás krumplit főznek bográcsban németül leírt recept alapján. Amikor mindenki befejezte a munkáját, csapatokat alakítunk. A csapatok feladatai: 1. Puzzle kirakása időre (A képen egy régi szüret látható) 1perc alatt német szavak gyűjtése a képhez

6 2. Szüret előtti munkálatok helyes sorrendbe helyezése. (A mondatok németül vannak megfogalmazva. Melyik csapat a gyorsabb?) 3. A szókártyákon szürettel kapcsolatos eszközök vannak magyarul és németül ezeket kell párosítani. (Ki a gyorsabb?) 4. Paprikás krumpli receptjét (németül) kell kiegészíteni a megadott hiányzó szavakkal. (Ki a gyorsabb?) 5. Lufiból melyik csapat tud előbb összeállítani egy nagy szőlőfürtöt. A verseny után ebéd és mustkóstolás, majd a győztes csapat kihirdetése és jutalmazása. A nap folyamán folyamatosan készülnek fényképek és videók. Ezeket a dokumentumokat és a gyerekek saját kezűleg készített alkotásait a szülői értekezlet előtt és után mindenki megtekintheti egy kiállítás keretében.

7 Idő/Osztály 8:00 9:00 9:00 11:30 11:30-12:30 Játékos 12:30-13: oszt oszt. Ismerkedés a pincével, mustkészítéshez szükséges eszközök megnevezése, szüret előtti teendők megbeszélése (németül is) Szüreti mondókák, vers, daltanulás, őszi termések gyűjtése, barkácsolás, szürettel kapcsolatos képek vetélkedő Ebéd, mustkóstolás 13:00 Győztes csapatok kihirdetése, jutalmazás Ismerkedés a pincével, mustkészítéshez szükséges eszközök megnevezése, szüret előtti teendők megbeszélése (németül is) Szüret Játékos vetélkedő Ebéd, mustkóstolás Győztes csapatok kihirdetése, jutalmazás osztályos fiúk Ismerkedés a pincével, mustkészítéshez szükséges eszközök megnevezése, szüret előtti teendők megbeszélése (németül is) Puttonyozás darálás, préselés Játékos vetélkedő Ebéd, mustkóstolás Győztes csapatok kihirdetése, jutalmazás osztályos lányok Ismerkedés a pincével, mustkészítéshez szükséges eszközök megnevezése, szüret előtti teendők megbeszélése (németül is) Paprikás krumpli Játékos vetélkedő Ebéd, mustkóstolás Győztes csapatok kihirdetése, jutalmazás

8 Projekt témája: Régi sváb kézművességek- német nemzetiségi népismereti kirándulás. Projekt tervezett ideje: október A projektnap résztvevői: osztály és osztályfőnökei Projekt célja: Régi sváb kézművességek, foglalkozások megismerése. A tanulók ismeretanyagának bővítése. Különböző kézműves technikák megismerése. A kreativitás fejlesztése az alkotó tevékenység által. A megismert technikák által legyenek képesek önálló munkák létrehozására. A kézügyesség fejlesztése. Finom motorikus készség fejlesztése. A projekt várható eredményei: Meg tudjanak nevezni néhány régi kézművességet. El tudják röviden mondani egy-egy tárgy, eszköz elkészítésének folyamatát. Egy régi sváb parasztház helyiségeit meg tudják nevezni. El tudják énekelni a Wer will eine Handwerke sehn című dalt. A feladatok kapcsán a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aktívan együtt dolgoznak a többiekkel, és betekintést nyernek más kisebbségi népcsoport munkáiba.

9 Tervezett program: 8 órakor indulás busszal az iskola elől óra: Liptód: Hogyan laktak elődeink?- Egy sváb parasztház bemutatása. (Bútorok, kézimunkák, népviselet.) Kis csoportokban néprajzi foglalkozásokon való részvétel. Vályog téglakészítés, sártapasztás Gyermekjátékok természetes anyagokból Seprűkötés, kosárfonás Kötés, horgolás, hímzés Agyagozás, gyertyaöntés 13:30-14:30: Bóly: Tárnoki mézeskalácsos és gyertyaöntő műhely megtekintése. 15:00-16:00: Nagynyárád: Látogatás Sárdy János kékfestő műhelyébe Kb.: 16:45-kor érkezés Vokányba

10 Projekt témája: Szent Márton (Márton nap) A projekt ideje: november Konkrét célkitűzések: A német kisebbség karácsonyi időszakát bevezető Márton napi szokásainak megismertetése. Szent Márton életének, és az ehhez fűződő legenda feldolgozása. Finom motorikus készség fejlesztése, lampionok készítésével. Márton libája (süti) és Márton perec sütésével a kézügyesség fejlesztése. A jó hangulat fokozásának érdekében, és a témához kapcsolódó Márton napi dalok megtanítása, hangszerek alkalmazásával. A kiállításon, a nap folyamán elkészült alkotások megtekintése, egymás munkájának értékelése. A projekt célcsoportjai: - Vokányi iskolások és óvodások (nagycsoportosok) - Pedagógusok, óvónők - Szülői Munkaközösség - Német Kisebbségi Önkormányzat - Vokányi polgármester A projekt várható eredményei: Tudjanak beszélni a német nemzetiség hagyományairól, ebben az esetben Márton napról. Fel tudjanak sorolni néhány Márton napi szokást. Ismerjenek Szent Mártonnal kapcsolatos legendát és el is tudják mondani. Néhány Márton napi dal éneklése A feladatok kapcsán a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aktívan együtt dolgoznak a többiekkel, és betekintést nyernek más kisebbségi népcsoport szokásaiba.

11 Programról: Ha kész a projekttervem, tantestületi megbeszélést hívok össze és, ismertetem kollegáimmal. A projektterv elfogadásának célja, hogy az érintettek a kijelölt feladatokat és határidőket tudomásul vegyék, elfogadják és vállalják a végrehajtásban rájuk osztott feladatok elvégzését. A jövő tanévben elsős tanító néni feladata, egy szép meghívót készíteni és meghívni az óvodásokat a projekt napunkra. Célunk, hogy a nagycsoportosokat segítsük az átmeneti időszakban, ráhangoljuk őket az iskolai életre, megismerkedjenek idősebb gyerekekkel, pedagógusokkal. Erre a programra illetve a kiállításra szeretném meghívni a polgármesterasszonyt is. Nagyon fontos a plakát, mely fontos információkat tartalmazz a gyerekek számára. Ismerteti a projektnap menetét, helyszíneit, és a feladatokat. A Német Kisebbségi Önkormányzat és a Szülői Munkaközösség támogatásával a projektnap hetében a az erre kijelölt felelősök dolga, hogy megvegyék a sütéshez, barkácsoláshoz szükséges anyagokat. A projekt nap leírása: A projektnap reggelén fogadjuk a kis óvodásokat, és mindenkivel ismertetjük a nap menetét. A nap első részében az alsó és a felső évfolyam külön, forgószínpadszerűen dolgozik. A foglalkozások 45 percesek. Az egyik színpadon különböző feladatlapok segítségével, a témához fűződő társasjátékkal, szókártyákkal, bábozással vonjuk be a gyerekeket Szent Márton életébe. A másik helyszínen Márton napi dalokat (hangszerrel), gyermekjátékokat és mondókákat tanulnak meg a gyerekek. Közben az énekek tartalmát ábrázolják csoportokban, gyurma, színes lapok, színes ceruzák, filctollak felhasználásával.

12 A jó kézügyességgel rendelkező tanárok segítségével különböző lámpásokat készítenek a tanulók. Az utolsó színpadon a diákok megmutathatják milyen ügyesek a konyhában. Itt Márton napi perecet sütnek és a Márton libáját (süti) készítik el. Végezetül mindenki kap egy értékelőlapot, melyen leírhatja, hogy mennyire tetszett neki a Márton napi program, valamint saját és társai munkája. A nap második részében, délután minden tanuló, óvodás, szülők és pedagógusok felvonulnak lámpásokkal Márton napi dalokat énekelve az óvodától a kultúrházig. Itt vendégül látjuk a gyerekeket, szülőket zsíros kenyérrel, sütőtökkel, forró teával, s közben mindenki megtekintheti a tanulók egész napos munkáját egy kiállítás keretében. Ütemterv: Tevékenységek Felelős Határidő Projektterv Nagyné Október ismertetése, R.Judit közepe. elfogadása Óvodás Druskóczi Október vége nagycsoportosok Lászlóné meghívása Plakát Nagyné November R.Judit eleje Polgármester meghívása Druskóczi L. Montag Cs. Eszközök Nagyné R. J. Projktnap beszerzése Wéberné A. előtt Ágnes Szükséges erőforrások Humán, Eszköz Tantestület adminisztrációs eszköz Pedagógus, Óvónő meghívó Pedagógus papír Igazgató meghívó Polgármester Német Kisebbségi Önkormányzat Szülői Munkaközösség Dokumentáció Projektterv, jelenléti ív Meghívó Plakát Meghívó Számla

13 A projektnap Nagyné ismertetése, óvodások R.Judit Dobszai 8: 00 Pedagógusok, gyerekek Projektnap tervezete fogadása Magdolna Szent Márton életének, legendájának megismerése, feldolgozása Nagyné R. Judit Dobszai Magdolna Pedagógus, feladatlapok, filctoll, Gyerekek színes ceruza, bábuk, kocka, Feladatlapok, fotók társasjáték, Márton napi Schönberger Pedagógus kották, dalok tanulása Ferencné Petruska Éva hangszerek gyurma, színes Fotók, kották Konstanczer papír, színes Antal ceruza, lap Különböző Montag Pedagógus formájú Csilla olló, színes papír, lámpások Wéberné A Gyerekek Fotók, lámpások Ágnes ragasztó, mécses, leírása ceruza, vékony drót Sütemények Druskóczi Pedagógus : Márton perece, Lászlóné Farkasné S liszt, élesztő, vaj, Gyerek Receptek, fotók Márton libája Ildikó tej, só, cukor, tojás Élelmezésvezető Projektnap, értékelése Nagyné R. Judit Gyermekcsoport értékelőlap Értékelőlapok Dobszai Magdolna Projektnap értékelése Nagyné R. Judit :00-14:30 Pedagógusok Beszámoló

14 Kiállítás, lámpás felvonulás Pedagógusok, Óvónők : 30-17:30 A nap folyamán elkészült lámpások, rajzok, gyurmaképek, sütemények, ragasztó, rajzszög Fotók, videó Óra/Osztály 1. oszt. 2. oszt. 3. oszt. 4. oszt. 1. Szent Márton élete, legendája, játékos feladatok Nagyné Reményi Judit Lámpás Montag Csilla Márton napi dalok éneklése, eljátszása Schönberger Márton napi sütemény Druskóczi 2. Lámpás Montag Csilla 3. Márton napi dalok éneklése, eljátszása Schönberger Ferencné 4. Márton napi sütemény Druskóczi Lászlóné Szent Márton élete, legendája, játékos feladatok Nagyné Reményi Judit Márton napi sütemény Druskóczi Lászlóné Márton napi dalok éneklése, eljátszása Schönberger Ferencné Ferencné Márton napi sütemény Druskóczi Lászlóné Szent Márton élete, legendája, játékos feladatok Nagyné Reményi Judit Lámpás Montag Csilla Lászlóné Márton napi dalok éneklése, eljátszása Schönberger Ferencné Lámpás Montag Csilla Szent Márton élete, legendája, játékos feladatok Nagyné Reményi Judit Óra/Osztály 5. oszt. 6. oszt. 7. oszt. 8. oszt. 1. Szent Márton élete, legendája, játékos feladatok Dobszai Magdolna Lámpás Márton napi dalok éneklése, Márton napi sütemény 2. Lámpás Wéberné A. Ágnes Szent Márton élete, legendája, játékos feladatok Konstanczer Antal Márton napi sütemény Farkasné S.Ildikó Márton napi dalok éneklése,

15 Wéberné A. Ágnes 3. Márton napi dalok éneklése, Konstanczer Antal 4. Márton napi sütemény Farkasné S.Ildikó Dobszai Magdolna Márton napi sütemény Farkasné S.Ildikó Márton napi dalok éneklése, Konstanczer Antal Farkasné S. I. Szent Márton élete, legendája, játékos feladatok Dobszai Magdolna Lámpás Wéberné A. Ágnes Konstanczer Antal Lámpás Wéberné A. Ágnes Szent Márton élete, legendája, játékos feladatok Dobszai Magdolna

16 A projektnap témája: Karácsony A projekt tervezett ideje: december közepe A projekt célja: a karácsonyi ünnepekhez tartozó hagyományok megismerése, őrzése ajándékkészítés örömének felismerése karácsonyi ételek és azok el a karácsonyi hangulat megteremtése kompetenciafejlesztés és készségfejlesztés az együttműködési készség fejlesztése, a kommunikációs, ill. szociális kompetencia fejlesztése élményszerzés A projekt célcsoportjai: - Vokányi iskolások és óvodások (nagycsoportosok) - Pedagógusok, óvónők - Szülői Munkaközösség - Német Kisebbségi Önkormányzat - Vokányi polgármester A projekt várható eredményei: A karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódó vallási, erkölcsi ismeretek, szokások alakítása. A tanulók jobban megismerik a karácsonyi hagyományokat. Élményszerzés /zenei, esztétikai, közösséghez tartozás, stb.! Kézműves munkához szükséges eszközök helyes használata. Csoportmunkák során az egymásra figyelés érzésének erősödése. Felelősségvállalás erősítése. Az önállóan végzett munka öröme.

17 A periférián lévő tanulók bevonása a közös tevékenységbe. Projekt elő: Programterv A program ismertetése a kollegákkal Óvodások meghívójának el A nagycsoportosok, óvónők meghívása A szükséges alapanyagok, hozzávalók beszerzése A program ismertetése a gyerekekkel, plakátkészítés A projektnap rövid leírása: Erre a napra is nagyon sok szeretettel várjuk a leendő elsősöket és óvó nénijüket. A reggelt a kis óvódások fogadásával kezdjük. A foglalkozások 45 percesek, minden osztály minden feladatban részt vesz, minden órában mást tesznek. Forgószínpad szerű foglalkozások. Az alsósok és felsősök külön dolgoznak. Megismerkednek a karácsony történetével, karácsonyi szokásokat elevenítenek fel, verset olvasnak és tanulnak, feladatokat oldanak meg, rejtvényeket készítenek, kirakóznak. Karácsonyi ablakdíszeket, ajándékokat, jászol-t készítenek. Karácsonyi süteményeket sütnek, majd be is csomagolják azokat. A nagyok különböző gyertyákat öntenek és szépen kidekorálják. A karácsony nem telhet el szép énekek, zene nélkül, ezért az ismert illetve új dalokat gitár kísérettel tanuljuk meg. Akinek kedve van, megtanulhat egy táncot a Jingle Bells-re. Délután 2-kor karácsonyi bolhapiacot szervezünk a tornateremben.

18 Klasse Stunde Fensterdekoration, Geschenke Frau Montag Geschichte der Weihnachten Frau Schönberger Weihnachtskuchen backen Frau Druskóczi Fensterdekoration, Geschenke Frau Montag Geschichte der Weihnachten Frau Schönberger Weihnachtslieder, Tanzen Frau Nagy Weihnachtslieder, Tanzen Frau Nagy Weihnachtskuchen backen Frau Druskóczi 3. Weihnachtskuchen backen Frau Druskóczi Weihnachtslieder, Tanzen Frau Nagy Fensterdekoration, Geschenke Frau Montag Geschichte der Weihnachten Frau Schönberger 4. Weihnachtslieder, Tanzen Frau Nagy Geschichte der Weihnachten Frau Schönberger Weihnachtskuchen backen Frau Druskóczi Fensterdekoration, Geschenke Frau Montag Klasse Stunde Geschichte der Weihnachten, Lieder Frau Dobszai, Kerzengießen Frau Farkas Fensterdekoration Klassenschmücken Herr Konstanczer Weihnachtskuchen backen Frau Weber Kerzengießen Frau Farkas Geschichte der Weihnachten, Lieder Frau Dobszai Weihnachtskuchen backen Frau Weber Fensterdekoration Klassenschmücken Herr Konstanczer Weihnachtskuchen backen Frau Weber Fensterdekoration Klassenschmücken Herr Konstanczer Geschichte der Weihnachten, Lieder Frau Dobszai, Kerzengießen Frau Farkas Fensterdekoration Klassenschmücken Herr Konstanczer Weihnachtskuchen backen Frau Weber Kerzengießen Frau Farkas Geschichte der Weihnachten, Lieder Frau Dobszai,

19 Projekt témája: Sváb ételek, étkezési szokások Projekt tervezett ideje: január Projekt célja: A régi sváb konyhával, eszközökkel való ismerkedés. Megismerkedjenek a sváb ételekkel. Fel tudjanak sorolni néhány sváb ételt. Aktívan és közösen vegyenek részt az ételek elkészítésében. A kreativitás fejlesztése a sütés-főzés által. Finom motorikus készség fejlesztése. A szociális és együttműködési kompetenciák fejlesztése. A projekt várható eredményei: Meg tudjanak nevezni legalább három sváb ételt. Egy étel elkészítését el tudják mondani. Meg tudjanak nevezni néhány konyhai eszközt. Meg tudják mondani mikor mit ettek. A projekt célcsoportjai: - Vokányi iskolások - Pedagógusok - Szülői Munkaközösség - Német Kisebbségi Önkormányzat - Sváb idős nénik

20 A projektnap ismertetése: Alsóban forgószínpad szerűen dolgoznak a gyerekek. Egy órában megismerkednek a sváb konyhával, eszközökkel, régi étkezési szokásokkal, az egy heti étrend listájával. (elmélet) A másik órán a (balesetveszély miatt) a kicsik nem főznek, hanem hideg salátákat készítenek; sváb krumpli salátát és gyümölcssalátát. A harmadik órán hamis rétest gyúrnak. A negyedik órán játékos feladatokat (puzzle, színezés, memória) oldanak meg, és egy dalt tanulunk meg. (Strudl-Lied) A foglalkozások 45 percesek. Felsőben két-két osztály összedolgozik. Lesz egy elméleti órájuk, ahol a régi sváb konyhával, eszközökkel ismerkednek meg. Szöveget olvasnak, fordítanak, feladatokat oldanak meg a témával kapcsolatban. A következő órán lefordítják csoportokban, hogy mit fognak főzni, és kitalálják az étel nevét. (magyarul, németül, svábul) Majd két órájuk lesz, hogy elkészítsék az ételeket. A napvégén mindenki mindenből kostólhat.

21 Ütemterv Óra/Osztály 1. oszt. 2. oszt. 3. oszt. 4. oszt. 1. Elmélet: sváb konyha, ételek Gyümölcssaláta Hamis rétes gyúrása Játékos foglalkozás, daltanulás 2. Gyümölcssaláta Elmélet: sváb konyha, ételek Játékos foglalkozás, Hamis rétes gyúrása daltanulás 3. Játékos foglalkozás, Hamis rétes gyúrása Elmélet: sváb konyha, ételek Krumpli saláta daltanulás 4. Hamis rétes gyúrása Játékos foglalkozás, daltanulás Krumpli saláta Elmélet: sváb konyha, ételek Óra/Osztály oszt oszt. 1. Kürbissuppe (tökleves) és a Elmélet: sváb konyha, ételek Zwetschgenkuchen (szilváslepény) receptjének lefordítása, megbeszélése. 2. Elmélet: sváb konyha, ételek Milchsuppe (tejleves) és a sufnudel receptjének lefordítása, megbeszélése. 3. Sütés-főzés az osztályban Sütés-főzés a konyhában 4. Sütés-főzés az osztályban Sütés-főzés a konyhában

22 Projekt témája: Farsang A projekt ideje: február Konkrét célkitűzések: Megismerkedjenek a gyerekek farsangi népszokásokkal, ételekkel, versekkel, mondókákkal, rigmusokkal, dalokkal, táncokkal, főleg a helyi német kisebbség, farsangi szokásaival. Finom motorikus készség fejlesztése álarcok, maszkok, díszek készítésével. Farsangi fánk sütésével a kézügyesség fejlesztése. A jó hangulat fokozásának érdekében, és a farsanghoz kapcsolódó dalok (német és magyar) megtanítása, hangszerek kíséretével. Befogadói, önkifejező képesség, szókincsfejlesztés, emlékezetfejlesztés, együttműködési képesség, elfogadó képesség, kreativitás fejlesztése. Szociális és együttműködési kompetenciák fejlesztése A farsangi bálszervezésével a szülők bevonása. A projekt célcsoportjai: - Vokányi iskolások és óvodások (nagycsoportosok) - Pedagógusok, óvónők - Szülői Munkaközösség - Német Kisebbségi Önkormányzat - Vokányi polgármester A projekt várható eredményei: Tudjanak beszélni a farsangi szokásokról és a helyi szokást is el tudják mesélni. Farsanggal kapcsolatos dal éneklése, versek, mondókák ismerése.

23 A feladatok kapcsán a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aktívan együtt dolgoznak a többiekkel, és betekintést nyernek más kisebbségi népcsoport szokásaiba. Felelősségvállalás erősítése. Az önállóan végzett munka öröme. A periférián lévő tanulók bevonása a közös tevékenységbe. Programról: A projektet februárban egy pénteki napon szeretnénk megvalósítani, melyre az óvódásokat is meghívnánk. Szeretnénk, ha a projektünkben a szülők is részt vennének és a polgármestert is nagy szertetettel várjuk. A projektet a szombaton megrendezésre kerülő jelmezes felvonulással és tréfás vetélkedőkkel zárnánk. A bál helyszínén egy kiállítást is tervezünk, melyen a gyerekek munkái láthatók, amit a projekt napon készítettek. (Feladatok, maszkok, álarcok, a teremben a díszek). A jelmezes felvonulást közös farsangi dalokkal fejeznénk be. A projekt nap leírása: Az óvódások fogadásával kezdődik a nap. Ismertetjük a programot. A foglalkozások 45 percesek, osztályok szerint, azon belül csoportosan is dolgoznak. Beszélgetünk a farsangról, szokásairól, hogyan ünnepelték régen és ma (német és magyar nyelven történik a beszélgetés). Ehhez kapcsolódó érdekes szövegeket olvasnak, feladatokat oldanak meg, melyekkel könnyebben elsajátítják az újismereteket. Megismerkedhetnek egy helyi szokással is a nagybőgő temetésével. Farsangi mondókát, verset és dalokat tanulnak meg, közben színeznek és ábrázolják a hallotokat különböző módon. (Alle Masken sind schon da, Ha, ha, ha die Kinder kommen) A jó kézügyességgel rendelkező tanárok segítségével különböző álarcokat, maszkokat és díszeket készítenek a tanulók.

24 Az utolsó színpadon a diákok megmutathatják milyen ügyesek a konyhában. Itt farsangi fánkot sütnek. A következő napon jelmezes felvonuláson vesznek részt, tréfás vetélkedőket szervezünk, lesz tombola is. Aki szeretné, megtekintheti az előző nap munkáit, amiket a kultúrházban kiállítunk. Ütemterv Óra/osztály óra Farsang, Vers és Álarc, szemüveg, Farsangi szokások, helyi énektanulás maszkkészítés fánk szokás, feladatok sütése 2. óra Vers és Farsang, Farsangi fánk sütése Álarc, énektanulás szokások, helyi szemüveg, szokás, feladatok maszkkész ítés 3. óra Álarc, szemüveg, Farsangi fánk Farsang, szokások, Vers és maszkkészítés sütése helyi szokás, énektanulá feladatok s 4. óra Farsangi fánk Álarc, szemüveg, Vers és énektanulás Farsang, sütése maszkkészítés szokások, helyi szokás, feladatok Óra/osztály óra Farsang, Vers és Álarc, Farsangi szokások, helyi szokás, feladatok énektanulás szemüveg, maszkkészítés sütése 2. óra Vers és énektanulás 3. óra Álarc, szemüveg, maszkkészítés 4. óra Farsangi fánk sütése Farsang, szokások, helyi szokás, feladatok Farsangi fánk sütése Álarc, szemüveg, maszkkészítés Farsangi sütése fánk Farsang, szokások, helyi szokás, feladatok Vers és énektanulás fánk Álarc, szemüveg, maszkkészítés Vers énektanulás és Farsang, szokások, helyi szokás, feladatok

25 Projekt témája: Német nemzetiségi népismereti kirándulás Mecseknádasdra, Zengővárkonyba, Pécsudvardra Projekt tervezett ideje: március A projektnap résztvevői:5-8. osztály és osztályfőnökei Projekt célja: Régi sváb kézművességek, foglalkozások megismerése. Ismerjék meg a német nemzetiség népi építészetét, lakáskultúráját és egykori életmódját. A tanulók ismeretanyagának bővítése. Az együttműködési kompetenciák fejlesztése. A kommunikációs, ill. szociális kompetencia fejlesztése Élményszerzés A projekt várható eredményei: Meg tudjanak nevezni néhány régi kézművességet. El tudják mondani, milyen körülmények között éltek régebben az emberek. milyen körülmények között, mivel dolgoztak, mivel szórakoztak, miből ettek-ittak, mit viseltek, hol aludtak. A néhány használati tárgyat, ruhadarabot, berendezési tárgyakat németül is meg tudják nevezni. Ezáltal fejlődik a német kommunikációs készségük. Egy régi sváb parasztház helyiségeit meg tudják nevezni.

26 Tervezett program: 8 órakor indulás busszal az iskola elől. 9:00-11:00: Mecseknádasd: Három csoportot alkotunk és felváltva tekintjük meg a: Német Nemzetiségi Tájházat, Gradwohl Zsolt fazekas műhelyét, Lakóházat, tájházat. 11:30-13:00 Zengővárkony: Míves Tojás Gyűjtemény, Tájház, Szalmamúzeum megtekintése. Jó idő esetén a szelídgesztenyésben felkeressük Rockenbauer Pál sírhelyét. 14:00-16:00 Pécsvárad NÉPI JÁTSZÓHÁZ Az alábbi tevékenysége közül válogathatunk: Szövés: szövés kereten, körmön fonás, körmöcskével fonás (pl: karkötő, mobiltartó, öv ) Tojásírás: természetesen a húsvéti ünnepek idején, tojás írása Gyertyakészítés: gyertyamártás technikával Mézeskalács Batikolás: pl: terítő, póló díszítése Csuhé és szalmadíszek TÁNCHÁZ: Német nemzetiségi táncok közül választani lehet: Mecseknádasdi táncok, Molnár-tánc, Szűri táncok Kb.: 16:45-kor érkezés Vokányba

27 A projekt témája: A húsvét A projekt tervezett ideje: április A projektnap célja: A húsvéti ünnepkör körüljárása több szempontból A húsvéttal kapcsolatos ismeretek felelevenítése, bővítése A hagyományok ápolása Közös élményszerzés. A gyerekek tudják, hogyan ünnepelték német nyelvterületeken a húsvétot és mit jelent ez minden ember számára Szociális és együttműködési kompetenciák fejlesztése Finom motorikus készség fejlesztése. A kekszes nyuszi tojás sütésével a kézügyesség fejlesztése. A jó hangulat fokozásának érdekében, és a témához kapcsolódó (húsvéti) nyuszis dalok megtanítása, hangszerek alkalmazásával. Közösségépítés és feladattudat erősítése A projekt várható eredményei: Tudjanak beszélni a német nemzetiség hagyományairól, ebben az esetben húsvétról. Fel tudjanak sorolni néhány húsvéti szokást. Néhány húsvéttal, nyuszival kapcsolatos dalt el tudjanak énekelni és húsvéti verset, mondókát tudjanak mondani.

28 A feladatok kapcsán a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aktívan együtt dolgoznak a többiekkel, és betekintést nyernek más kisebbségi népcsoport szokásaiba. A program szervezése: 1. A feladatok átgondolása, megszervezése A program vázlatának el 2. Programterv el Tantestülettel ismertetni a programot 3. A nyersanyagokat, hozzávalókat megvásárolni Gyerekek segítségével plakátokat készíteni A projektnap leírása: Forgószínpadszerű foglalkozások, melyek 45 percesek. A tanulók megtudhatják, hogy mi a húsvét, mit ünnepelünk ezen a napon. A kapott szöveg elolvasása és értelmezése után beszélgetnek a hallottakról, és mindenki elmondhatja ezzel kapcsolatos élményét. Feladatokat, rejtvényeket, találós kérdéseket oldanak meg és társasjátékot is játszhatnak. Húsvéttal kapcsolatos mondókákat, verseket, dalokat sajátítanak el. Tojás játékokat játszanak. Papírtojást és tojástartót készítenek színes kartonokból. Végezetül finom édességet: kekszes nyuszi tojást gyúrnak.

29 Húsvéti projektnap ütemterv Tevékenységek Felelős Határidő Szükséges erőforrások (humán eszközök) Projektterv Dobszai Magdolna, Vincze Anett Projektterv ismertetése, elfogadása Plakát Eszközök, hozzávalók beszerzése Projektnap ismertetése a gyerekekkel Projektnap: 1. A húsvét eredete 2. Rejtvények, színező, kifestő, Nyuszikereső / Dalok Feladatgyűjtemény 3. Papírtojás tojástartóval 4. Sütemény Dobszai M. Vincze A. Dobszai M.-8. o. tanulók Vincze A. tanulók Tantestület március 2. hete március 3. hete március 3. hete március utolsó hete Pedagógusok, adminisztrációs eszközök Tantestület, adminisztrációs eszközök Pedagógusok, tanulók, papír, színes ceruza, internet Pedagógusok, Iskoláért alapítvány Igazgató április Pedagógusok, gyerekek Alsós és felsős német tanár 3-os osztályfőnök 7-es osztályfőnök 1-ös és 6-os osztályfőnök 2-os és 5-es osztályfőnök Dokumentáció Projektvázlat Projektterv Plakát Számlák Projektnap tervezete április. u.a. Szöveg, feladatlapok, keresztrejtvény, rajzok, fotók u. a. u. a. Papirlapok, színes ceruza, kifestők, nyuszifigurák, CD-lemezek, kotta, gitár, Tojás, feladatlapok fotók u.a. u.a. Színes karton, szalag, ragasztó, tempera, ecset, olló, arany/ezüst toll u. a. u. a. Keksz, tej, kakaópor, porcukor, vaníliás cukor, színes tortadara,

30 Német projektnap Húsvét Óra 1. oszt. 2. oszt. 3. oszt. 4.oszt. 1. Papírtojás tojástartóval Montag Csilla 2. Rejtvények, színező, találós kérdések Schönberger Ferencné 3. Nyuszitojás /sütemény/ Druskóczi Lászlóné 4. Történetek a Húsvétról, dalok Vincze Anett Nyuszitojás /sütemény/ Druskóczi Lászlóné Papírtojás tojástartóval Montag Csilla Történetek a Húsvétról, dalok Vincze Anett Rejtvények, színező, találós kérdések Schönberger Ferencné Rejtvények, színező, találós kérdések Schönberger Ferencné Történetek a Húsvétról, dalok Vincze Anett Papírtojás tojástartóval Montag Csilla Nyuszitojás /sütemény/ Druskóczi Lászlóné Történetek a Húsvétról, dalok Vincze Anett Nyuszitojás /sütemény/ Druskóczi Lászlóné Rejtvények, színező, találós kérdések Schönberger Ferencné Papírtojás tojástartóval Montag Csilla 5. oszt. 6. oszt. 7. oszt. 1. Húsvéti szokások, dalok Dobszai Magdolna 2. Nyuszitojás /sütemény/ Farkasné S. Ildikó 3. Papírtojás tojástartóval Wéberné A. Ágnes 4. Játékos feladat gyűjtemény, tojás játékok Konstanczer Antal Nyuszitojás /sütemény/ Farkasné S. Ildikó Játékos feladat gyűjtemény, tojás játékok Konstanczer Antal Húsvéti szokások, dalok Dobszai Magdolna Papírtojás tojástartóval Wéberné A. Ágnes Papírtojás tojástartóval Wéberné A. Ágnes Húsvéti szokások, dalok Dobszai Magdolna Játékos feladat gyűjtemény, tojás játékok Konstanczer Antal Nyuszitojás /sütemény/ Farkasné S. Ildikó Játékos feladat gyűjtemény, tojás játékok Konstanczer Antal Papírtojás tojástartóval Wéberné A. Ágnes Nyuszitojás /sütemény/ Farkasné S. Ildikó Húsvéti szokások, dalok Dobszai Magdolna

1. Kheristangli sütés sváb nagymamákkal: Wunderland Kindergarten programja.

1. Kheristangli sütés sváb nagymamákkal: Wunderland Kindergarten programja. Német nemzetiségi gyermek, ifjúsági és felnıtt programok 2015. 1. melléklet Gyermek és ifjúsági programok 1. Kheristangli sütés sváb nagymamákkal: Wunderland Kindergarten programja. Helyszín:Wunderland

Részletesebben

Készítette: Montag Csilla Vokány, 2010. 02. 05. FARSANGI TÉMAHÉT. Általános Iskola Vokány 1. osztály

Készítette: Montag Csilla Vokány, 2010. 02. 05. FARSANGI TÉMAHÉT. Általános Iskola Vokány 1. osztály Készítette: Montag Csilla Vokány, 2010. 02. 05. FARSANGI TÉMAHÉT Általános Iskola Vokány 1. osztály A farsangi témahét programja: Osztály: 1. Buzás Tamás, Gartner Anna, Győrfi Attila, Horváth Adrián, Horváth

Részletesebben

FORGATÓKÖNYV. Helyszín: Tata (vidék: kistelepülés) Vaszary János Általános Iskola (tantermei, tornaterme, udvara) önálló működésű intézmény

FORGATÓKÖNYV. Helyszín: Tata (vidék: kistelepülés) Vaszary János Általános Iskola (tantermei, tornaterme, udvara) önálló működésű intézmény FORGATÓKÖNYV KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT FEJLESZTÉSI ÉS PROJEKTIGAZGATÓSÁG 1051 Budapest, Nádor u. 32. www.klik.gov.hu Iskolánk idén ünnepli 110. évfordulóját, ennek alkalmából egy egész élménynapot

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

Nemzetiségi Nap 2013. november 15. péntek

Nemzetiségi Nap 2013. november 15. péntek Nemzetiségi Nap 2013. november 15. péntek 8.00: az osztályok levonulása a tornaterembe (alsó tag. 1-3.: szőnyeg+padok; 4.a + 4.b + felső tag. székekkel). 8.15: Nemzetiségi műsor 1. Magyarországi Németek

Részletesebben

IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-2009-0012 azonosítószámú, Nyitott kapcsolatok! című projekt

IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-2009-0012 azonosítószámú, Nyitott kapcsolatok! című projekt IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-, Nyitott kapcsolatok! című projekt Intervallum: január 1. május 31. Készítette:,, Dátum: január 07. Célok A cél indoklása Tervezett ek* Felelős*

Részletesebben

Rózsavizes Húsvét napját jöttem ma kívánni

Rózsavizes Húsvét napját jöttem ma kívánni Rózsavizes Húsvét napját jöttem ma kívánni Húsvét projekt a baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 3. osztályában 2010. március16-március 25. Készítette: Homoki Zsuzsanna 1 1. nap március 16. Biblia,

Részletesebben

A projekt fő témakörét a második osztály dolgozza fel, támogatóként részt vesz benne az iskola 1-5 osztálya.

A projekt fő témakörét a második osztály dolgozza fel, támogatóként részt vesz benne az iskola 1-5 osztálya. Téma: Téli ünnepkör, népszokások A projekt fő témakörét a második osztály dolgozza fel, támogatóként részt vesz benne az iskola 1-5 osztálya. A projekt időtartama: 4 hét (nov. 30. dec. 22.) A projekt résztvevői:

Részletesebben

A témahét célja. A témahét kapcsolódási területei

A témahét célja. A témahét kapcsolódási területei A témahét célja - Az egészséges életmód területeinek megismertetése a tanulókkal - Egészségünk megőrzésének lehetőségei: egészséges táplálkozás, mozgás, egészségre káros szenvedélyek - Étkezési kultúra

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

KREATÍV TERÜLETEK FOGLALKOZÁSOK

KREATÍV TERÜLETEK FOGLALKOZÁSOK KREATÍV TERÜLETEK FOGLALKOZÁSOK KÉZMŰVESSÉG FAZEKASSÁG - Honti Rita, - Szarka Szilvia A foglalkozás indításának tervezett időpontja: 2013. február A foglalkozásokon a tanulók megismerkednek: - a fazekasság

Részletesebben

Tanmenetek leadása a munkaközösség vezetőknek Szülői értekezlet 3. évfolyam

Tanmenetek leadása a munkaközösség vezetőknek Szülői értekezlet 3. évfolyam DÓZSA ÉVES ÜTEMTERV 2015-2016. TANÉV Augusztus 24. H 8 00 Alakuló értekezlet; Bakony Gaszt. tájékoztató 25. K Munkaközösségi foglalkozások mk.vezetők 16 00 Tantestületi kirándulás Töllné H. Erika 26. Sze

Részletesebben

Dátum t.n.s.sz. 1. H 1. Első tanítási nap Tanévnyitó ünnepség Szülők fóruma 1. évfolyam 1. évf. szülői értekezlet 5. évf.

Dátum t.n.s.sz. 1. H 1. Első tanítási nap Tanévnyitó ünnepség Szülők fóruma 1. évfolyam 1. évf. szülői értekezlet 5. évf. Szeptember Dátum s.sz. 1. H 1. Első tanítási nap Tanévnyitó ünnepség Szülők fóruma 1. évfolyam 1. évf. szülői értekezlet 5. évf. szülői értekezlet 8 00 17 00 17 30 17 00 BCSH, KGB, SzSzR ig. PI SZM 2.

Részletesebben

Modul címe: Szent Iván éj

Modul címe: Szent Iván éj TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0207 pályázat Moduláris program megszervezése EZ AZ ÉJSZAKA MÁS MINT A TÖBBI.. Modul címe: Szent Iván éj Készítette: Kiss Tamás MODUL LEÍRÁS Ajánlott korosztály Ajánlott időkeret:

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

,, ITT A FARSANG, ÁLL A BÁL FARSANGI TÉMAHÉT A 2.B OSZTÁLYBAN

,, ITT A FARSANG, ÁLL A BÁL FARSANGI TÉMAHÉT A 2.B OSZTÁLYBAN TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0147 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat, Nagybajom Város Önkormányzata, Nagybajomi Általános Művelődési Központ Csokonai Vitéz Mihály

Részletesebben

Az őszi témahét programja:

Az őszi témahét programja: Az őszi témahét programja: 2011. október 10-14 Osztály: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 3.a osztályában Időkeret: 5 nap x 5 x 45 perc Kapcsolatok: NAT Környezetismeret Művészetek dráma, vizuális kultúra,

Részletesebben

Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ. 4352 Mérk Béke utca 19. Tel/fax: 44/554-044. E-mail: merkiskola@gmail.com TÁMOP 3.1.4.

Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ. 4352 Mérk Béke utca 19. Tel/fax: 44/554-044. E-mail: merkiskola@gmail.com TÁMOP 3.1.4. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ 4352 Mérk Béke utca 9. Tel/fax: 44/554-044 E-mail: merkiskola@gmail.com TÁMOP 3..4./08/2-2009-027 Tisztelt Érdeklődőink! Szeretnénk rövid tájékoztatást adni iskolánk

Részletesebben

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette:

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: Magashegyi Ferencné Munkaközösség vezető I. Bevezetés Az oktatásban kiemelt szerep jut azon kompetenciák fejlesztésének, melyek az

Részletesebben

Állathangok a zenében

Állathangok a zenében TÁMOP 3.1.4 08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) MŰVÉSZETI ESZTÉTIKAI KOMPETENCIA

Részletesebben

HÚSVÉT TÉMAHÉT Beethoven Általános Iskola 1. a osztály Osztályfőnökök: Bosnyákné Gergely Zsuzsanna Nagyné Varga Andrea

HÚSVÉT TÉMAHÉT Beethoven Általános Iskola 1. a osztály Osztályfőnökök: Bosnyákné Gergely Zsuzsanna Nagyné Varga Andrea Beethoven Általános Iskola Martonvásár HÚSVÉT TÉMAHÉT Beethoven Általános Iskola 1. a osztály Osztályfőnökök: Bosnyákné Gergely Zsuzsanna Nagyné Varga Andrea Biró Lili Dömsödi Stella Hoffmann Balázs Hornyák

Részletesebben

Fejezetek a barokk életmódból és művészetekből

Fejezetek a barokk életmódból és művészetekből TÁMOP 3.1.4 08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4. C-14-2015-0086 Élmények és tevékenységek kincsestára az Ászári Jászai Mari Általános Iskolában

TÁMOP-3.1.4. C-14-2015-0086 Élmények és tevékenységek kincsestára az Ászári Jászai Mari Általános Iskolában 1. nap 2015. augusztus 24. (hétfő) Téma: Kapcsolatok(család, barátok, munkahely..) 7.30 Gyülekező, aktuális téma, napi programok megbeszélése, előkészítése, csoportfelosztás 8.00 Reggeli 8.30 Nyelvi foglalkozás

Részletesebben

Adventi ünnepkör alsó tagozatban

Adventi ünnepkör alsó tagozatban JÓ GYAKORLAT Adventi ünnepkör alsó tagozatban 1 Bevezetés Minden ember számára az egyik legszebb ünnep a karácsonyvárás. Lelki megtisztulással, izgalommal, örömteli készülődéssel telik ez az időszak a

Részletesebben

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Kiscsávoly Projekt felelős: Ideje: 2014. március 26. április 16. Foglalkozások száma: 33 Bevont tanulók köre:

Részletesebben

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Innovációnkban egy olyan projektet szeretnénk bemutatni, amely a nyelvi órákon modulként beiktatható

Részletesebben

ADVENTI PROJEKT Iskolai szeretetlánc

ADVENTI PROJEKT Iskolai szeretetlánc ADVENTI PROJEKT Iskolai szeretetlánc A projektet készítette és megvalósította: Török Flóris Általános Iskola 6.b osztálya, Széky Tamás Lászlóné 2009.december. Küszöbön áll a nap, az az egyetlen egy nap

Részletesebben

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve

A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve A Belvárosi Általános Iskola programjai, éves ütemterve időpont program felelős Augusztus 24. Alakuló értekezlet 25. 8 00 Osztályozóvizsga Dr. Kapusiné Szigethi Emese 26. Szakalkalmazotti értekezlet 27.

Részletesebben

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsonyi témahét 1.b Szabóné Bakó Márta Pintérné Legéndi Gabriella 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsony ünnepén az a kívánságom. Legyen boldog mindenki ezen a világon.

Részletesebben

Családi vetélkedő. JÁTÉKVÁR Óvoda 1062 Budapest, Lendvay utca 24.

Családi vetélkedő. JÁTÉKVÁR Óvoda 1062 Budapest, Lendvay utca 24. Családi vetélkedő JÁTÉKVÁR Óvoda 1062 Budapest, Lendvay utca 24. A projekt feladatterve Projekt témája: Családi vetélkedő Időkeret: 3 óra Projektfelelős: 1 pedagógus sorszám feladat felelős Teljesítés

Részletesebben

Záródolgozat Projekt a gyakorlatban

Záródolgozat Projekt a gyakorlatban 1. Mini-projektterv Záródolgozat Projekt a gyakorlatban Osztály/csoport: 6.osztály Résztvevők száma: 23 Időpont:4 óra Osztály / csoport rövid bemutatása:matematikából nálunk csoport bontás van. A 6. évfolyamon

Részletesebben

Szabadidős programtervezet (havi 2 x 2 óra)

Szabadidős programtervezet (havi 2 x 2 óra) ünnepitabi14_6.qxp 7/25/2006 5:59 PM Page 6 Szabadidős programtervezet (havi 2 x 2 óra) 6 Szeptember 1. Bemutatkozás Az éves program ismertetése Az elkészítendõ ok bemutatása Ismerkedés az Ünnepváró könyvvel

Részletesebben

Állathangok a zenében

Állathangok a zenében TÁMOP 3.1.4 08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) ESZTÉTIKAI-MŰVÉSZETI TUDATOSSÁG

Részletesebben

1. óra : Az európai népviseletek bemutatása

1. óra : Az európai népviseletek bemutatása RAJZ TANTÁRGY 1. óra : Az európai népviseletek bemutatása A MODUL CÉLJA Az óra célja : Az egyes népviseletek jellegzetességeinek kiemelése, vizsgálatuk különböző szempontokból. Ruhadarabok funkciója az

Részletesebben

Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Múzeumi nap 2.

Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Múzeumi nap 2. Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Karácsony fénye Múzeumi nap 2. Múzeumi nap 2. tematika Múzeumi nap helye és ideje:

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Óvodai Tájékoztató 2009 /2010. 1. szám Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Tanévindítás: Óvodánk létszáma 2009 / 2010 es tanévben : 34 fő gyermek Csoport szám: 2 Óvodapedagógusok:

Részletesebben

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja ek 2011-ben Mezőszilas községben időpontja címe/elnevezése tervezett programja helyszíne szervezője/felelőse 2011. február 25. 9 órától 12 óráig Óvoda nyitogató A leendő ovisok fogadása az óvodában, ismerkedés

Részletesebben

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének!

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! Beküldendő A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! 1. Mini-projektterv Záródolgozat Projekt a gyakorlatban Osztály/csoport: 5. osztály Résztvevők száma: 22 fő 9 lány

Részletesebben

Az én helyem, az én kuckóm III.

Az én helyem, az én kuckóm III. SZKC 103_12 a z é n d i m e n z i ó i z én helyem, az én kuckóm III. modul szerzője: Dallos Tamásné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYM 128 z én helyem, az én kuckóm III. Tanári

Részletesebben

NÉMET NEMZETISÉGI HON-ÉS NÉPISMERET PROGRAM

NÉMET NEMZETISÉGI HON-ÉS NÉPISMERET PROGRAM ÁLTALÁNOS ISKOLA VOKÁNY GRUNDSCHULE WAKAN NÉMET NEMZETISÉGI HON-ÉS NÉPISMERET PROGRAM VOKÁNY 009. Német hon-és népismeret Célok és feladatok A múlt megismerésével a tanulók azonosságtudatának kialakítása

Részletesebben

Közösségi programok az intelligens Ruzsáért

Közösségi programok az intelligens Ruzsáért Közösségi programok az intelligens Ruzsáért TÁMOP-3.2.3.B-12/1-2013-0046 Projektzáró kiadvány A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága az Új Széchenyi Terv keretében

Részletesebben

Projekt előrehaladási jelentés

Projekt előrehaladási jelentés Projekt előrehaladási jelentés Projektazonosító szám: Pályázat címe: Köznevelés az iskolában Intézmény neve: Jászkarajenői Széchenyi István Általános Iskola OM-azonosító: 032339 Időszak, amire a beszámoló

Részletesebben

Állati Móka Egyhetes projekt

Állati Móka Egyhetes projekt Állati Móka Egyhetes projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Projekt felelős: Pásztor Judit Ideje: 2014. október 14 október 18. Bevont tanulók köre: 4. osztály, alkalomszerűen az alsós napközis

Részletesebben

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN SZEPTEMBER 1. a 2014/2015-ös tanév első tanítási napja Tankönyvosztás 3-5. Erdei iskola (Tihany) 8. naplók, ellenőrzők, anyakönyvek, adminisztrációs feladatok befejezése

Részletesebben

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY pedagógiai szakmai szolgáltatás OM-038423 1134 Budapest, Váci út 57. : 06-1-3408-980 Fax: 06-13408-980/37 E-mail: prizmaegymi@prizmaegymi.hu

Részletesebben

Művészeti nevelés tanórán kívül, különös tekintettel a népművészetre, néphagyományokra

Művészeti nevelés tanórán kívül, különös tekintettel a népművészetre, néphagyományokra Művészeti nevelés tanórán kívül, különös tekintettel a népművészetre, néphagyományokra Készítette: Gombás Gáborné 2010. 1 A művészeti nevelésnek nagyon fontos szerepe van a tanulók személyiség fejlődésében,

Részletesebben

Nyári napközi programterv 2011. 07. 18. - 2011. 08. 12. 1. hét 2011. 07. 18-07. 22.

Nyári napközi programterv 2011. 07. 18. - 2011. 08. 12. 1. hét 2011. 07. 18-07. 22. Nyári napközi programterv 2011. 07. 18. - 2011. 08. 12. 1. hét 2011. 07. 18-07. 22. Hétfő 07. 18. 9.15-10.00 Bemutatkozás-ismerkedés. 10.00-12.00 Zeneiskola - Fúvószenekar bemutatója, hangszerek kipróbálása

Részletesebben

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 Kétegyháza, 2013. szeptember 02. Készítette: Halmi Zoltán intézményvezető KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014.

Részletesebben

Egészség hét Rövid távú projekt TÁMOP 3.1.4

Egészség hét Rövid távú projekt TÁMOP 3.1.4 Egészség hét Rövid távú projekt TÁMOP 3.1.4 megvalósítók: Gyúrós Pálné szakmai vezető Arató Nikoletta Lászlóné Sztojov Barbara időszaka: 2010.04.01, 05.12-15 Előzetes felkészülés a Projektre Egészséges

Részletesebben

ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011

ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011 ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011 Készítette: Szoboszlai Zoltánné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Folyamatosan ellátandó feladatok: Szakmai folyóiratok figyelemmel kísérése. Továbbképzéseken,

Részletesebben

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16.

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16. Napközis Munkaközösség Munkaterve 2013/2014-es tanév 2013. szeptember 16. Munkaközösségünk helyzete A Napközis Közösség Munkaterve 2013/2014-es tanév Iskolánkban a szülők igényének megfelelően biztosítjuk

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM

TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM A projekt címe Tisza Motto: Iskolánk: Tisza-parti Általános Iskola a név kötelez Időtartama témahét: 4 nap Célcsoport 5.a, 5.b osztály tanulói 3-3 csoportban Célja Kompetencia

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhazfoldes@freemail.hu Iktatószám: 5-11/2012. 7. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez

Részletesebben

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12.

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. A feladatok ellátásában közreműködők: Csoport neve, összetétele életkor szerint

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2014/2015 Zalaszentgrót, 2014. augusztus 27. Készítette:

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév Munkaterv Felsős Munkaközösség 2013/2014. tanév.. Dombi Judit mkv.. Sárközi Ágnes igazgató 1 A munkaközösség tagjai: Felsős osztályfőnökök: 5. osztály: Pete- Pikó Józsefné 6. osztály: Dombi Judit 7. osztály:

Részletesebben

Hírlevél. Gyerekesély Program. Patapoklosi Biztos Kezdet Gyerekház. 2013. Iv.Hírlevél

Hírlevél. Gyerekesély Program. Patapoklosi Biztos Kezdet Gyerekház. 2013. Iv.Hírlevél Hírlevél Patapoklosi Biztos Kezdet Gyerekház 2013. Iv.Hírlevél Gyerekházunk napi szinten nyitva áll a családok számára, valamint folyamatosan próbálja programokkal, jeles napok megünneplésével színesíteni

Részletesebben

2012. szeptember10.-2012. október 4.

2012. szeptember10.-2012. október 4. Hass, alkoss, gyarapíts: s a haza fényre derül. Kölcsey Ferenc Kozma Ferenc élete és munkássága 3 hetet meghaladó projekt terve 2012. szeptember10.-2012. október 4. Kozma Ferenc Általános Iskola Baracska

Részletesebben

EGYHETES PROJEKTHÉ T PROGRAMTERV

EGYHETES PROJEKTHÉ T PROGRAMTERV EGYHETES PROJEKTHÉ T PROGRAMTERV 1 1.1 A program célja: Programunk célja, hogy gyermekeink szűkebb környezetüket jobban megismerjék, törekedjenek környezetük védelmére, észrevegyék és tegyenek a szép környezetért.

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜNK ÉRTÉK (a témahét tervezete)

AZ EGÉSZSÉGÜNK ÉRTÉK (a témahét tervezete) AZ EGÉSZSÉGÜNK ÉRTÉK (a témahét tervezete) Készítették: Baánné Gruber Irén, Boros Rudolfné, Horváthné Pados Teréz, Ladányiné Karádi Róza, Molnár Edina, Varsányiné Horváth Erika A témahét célja: - A gyermek

Részletesebben

Október 23-hoz kapcsolódó, délutáni szabadidős foglalkozás

Október 23-hoz kapcsolódó, délutáni szabadidős foglalkozás Október 23-hoz kapcsolódó, délutáni szabadidős foglalkozás Ideje: október 22-én délután Kezdés: 13.30 Zárás: 15.30 Az ünnepi műsor a zárást követően lesz. (Felelősök a 8. osztályosok) Felső tagozatosoknak

Részletesebben

Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet. Búcsú az óvodától Projekt. Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin

Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet. Búcsú az óvodától Projekt. Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet Búcsú az óvodától Projekt Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin Dévaványa, Kossuth úti óvoda nagycsoportjában. TÁMOP 3.1.4 pályázat keretén belül felkészülés

Részletesebben

SZKA_103_16. A modul szerzôje: Szebeni Lászlóné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYAM

SZKA_103_16. A modul szerzôje: Szebeni Lászlóné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYAM é n é s a v i l á g Lakóhelyünk felfedezése modul szerzôje: Szebeni Lászlóné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYM SZK_103_16 212 Szociális, életviteli és környezeti KOMPETENCIÁK

Részletesebben

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika 6. osztály - 1 - Étkezés, egészséges táplálkozás Az innováció közvetlen célja táplálkozás témakörének bemutatása különböző tantárgyak bevonásával, minél szélesebb körű megismerése volt. Fejleszteni kívánt

Részletesebben

23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015. Analitikus program

23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015. Analitikus program 23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015 "A nyelv írja a szöveget, a beszéd szövi a szellemet" Kántor Zoltán A kommunikációs kompetenciák fejlesztése tanórán A. Curriculáris szempontok Analitikus program 1. Tanfolyam

Részletesebben

Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2014/2015. nevelési évre. Készítette: Móczár Tiborné Munkaközösség vezető

Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2014/2015. nevelési évre. Készítette: Móczár Tiborné Munkaközösség vezető Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2014/2015. nevelési évre Készítette: Munkaközösség vezető Éves programjaink, ünnepeink, megemlékezések, hagyományok, zöldnapok, szabadidős tevékenységek Munkaközösség

Részletesebben

Nyári napközis tábor Programfüzet

Nyári napközis tábor Programfüzet Nyári napközis tábor Programfüzet Paksi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. június 29. augusztus 14. Általános napirend: 9:30-10:00 Érkezés 10:00-10:45 45 perces foglalkozás 10:45-11:00 Szünet 11:00-11:50

Részletesebben

Europa entdecken. A moduláris program neve: Felfedezni Európát Idegennyelvi modul Országismeret

Europa entdecken. A moduláris program neve: Felfedezni Európát Idegennyelvi modul Országismeret Europa entdecken A moduláris program neve: Felfedezni Európát Idegennyelvi modul Országismeret A modul megvalósításának helye: Jókai Mór Általános Iskola Budapest A modul megvalósításának időpontja: 2010.

Részletesebben

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1.

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1. Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Adventi zsongás Múzeumi nap 1. Múzeumi nap 1. tematika Múzeumi nap helye és

Részletesebben

Speciális Tagozat Munkaközösségének. Éves Munkaterve 2015/2016

Speciális Tagozat Munkaközösségének. Éves Munkaterve 2015/2016 Speciális Tagozat Munkaközösségének Éves Munkaterve 2015/2016 Személyi feltételek a tanév kezdéskor: Tagozatunkon a nevelő-oktató munka összevont csoportokban folyik. Tanulóink nagy része enyhe értelmi

Részletesebben

A PROJEKTTERV VÁZLATA. 3 hetet meghaladó projekt

A PROJEKTTERV VÁZLATA. 3 hetet meghaladó projekt A PROJEKTTERV VÁZLATA 3 hetet meghaladó projekt 1.A projekt címe Tavaszváró 2.A projekt indoklása A tavasz sokoldalú megismerése, tantárgyakban művészetekben. A pályázati anyag része. 3.Célcsoport A 9.B.osztály

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

Eseményeink naptára. Ellenőrzést nap. események. 17 órától Tanévnyitó értekezlet Vecsei Brigitta Fenntartó

Eseményeink naptára. Ellenőrzést nap. események. 17 órától Tanévnyitó értekezlet Vecsei Brigitta Fenntartó Év, hó, Időpontja Rendezvény, Team vezetője, nap 8.25-8.28 17 órától Tanévnyitó értekezlet Fenntartó aug.29. 7.00 órától Alkalmazotti kirándulás Szabóné Rozgonyi Krisztina szept. 10. 15.30-19.00 Bográcsozás

Részletesebben

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA. a Képviselő-testülethez

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA. a Képviselő-testülethez KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: 2383-2/2011. 19. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez

Részletesebben

PROGRAMTERV. Ismeretanyag Módszerek Eszközök. Magyarázat szemléltetés játék. Magyarázat, szemléltetés, szituációs játék

PROGRAMTERV. Ismeretanyag Módszerek Eszközök. Magyarázat szemléltetés játék. Magyarázat, szemléltetés, szituációs játék PROGRAMTERV Ismeretanyag Módszerek Eszközök 1. Bevezetés, tervismertetés, foglalkozások célja STOP Közlekedj okosan! 1-3. rész Átkelés az úttesten 2. A gyalogos közlekedéssel összefüggő legfontosabb rendőri

Részletesebben

Kapócs Horváth Zsófia I. Erdőpedagógai szm.

Kapócs Horváth Zsófia I. Erdőpedagógai szm. Kapócs Horváth Zsófia I. Erdőpedagógai szm. Célok és s téma t kiválaszt lasztásasa Téma: Vidéki élet, családi gazdálkodás, hagyományőrzés Helyszín: Patca, Katica tanya (Somogy megye) Probléma: A vidékről

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program.

A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program. Városi Óvodák Tagóvodája Tókerti Óvoda Pápa, Ötödik u. 26. A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program.

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23.

TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23. ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA

Részletesebben

Táncok világa-társastánc alapjai szakkör

Táncok világa-társastánc alapjai szakkör Táncok világa-társastánc alapjai szakkör Pályázó:Zalaapáti Község Önkormányzata Projekt címe: Zalaapáti Érték-Tár Azonosító: TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0024 1 Tematika Táncok világa-társastánc alapjai 2.D

Részletesebben

SZKC 103_02. Motívumok különböző. Népek és tárgyaik. A modul szerzője: Dobrovitzky Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

SZKC 103_02. Motívumok különböző. Népek és tárgyaik. A modul szerzője: Dobrovitzky Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK SZKC 103_02 a z é n d i m e n z i ó i Motívumok különböző kultúrákban II. Népek és tárgyaik modul szerzője: Dobrovitzky Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYM 18 Motívumok

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE Kecskeméti Széchenyivárosi Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolája 6000. Kecskemét, Forradalom u. 1. Tel.: 76/488-762 Fax.:76/508-309 E-mail: moraisk@keszeiskola.hu ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as

Részletesebben

Öko Munkacsoport Munkaterve

Öko Munkacsoport Munkaterve DOMBÓVÁRI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 036268 Öko Munkacsoport Munkaterve 2015/2016. tanév Készítette: Dorn Judit munkacsoport koordinátor Az Öko Munkacsoport tagjai: Dorn Judit Öko Munkacsoport Koordinátor

Részletesebben

CSENYÁ-ÁMK LADÁNYI ISKOLA TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR

CSENYÁ-ÁMK LADÁNYI ISKOLA TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR Tanulók: 17+1 osztály. 353+11 fő Pedagógusok: 32 álláshely Épület: 1977-ben épült, felújítva: 2003-ban és 2007-ben PROGRAMJAINK: 1. FURULYAOKTATÁS BAKÓ TIBORNÉ 2. ALSÓ TAGOZATOS KÉZMŰVES

Részletesebben

A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE

A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE 2015. április Az ÖKO-munkacsoport Tóth Violetta Takács Barbara biológia-testnevelés szakos tanár, az ÖKO- munkacsoport vezetője

Részletesebben

Pályázati felhívás címe, kódszáma. Társadalmi Megújulás Operatív Program

Pályázati felhívás címe, kódszáma. Társadalmi Megújulás Operatív Program Pályázati felhívás címe, kódszáma Társadalmi Megújulás Operatív Program Tudásdepó-Expressz - A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében

Részletesebben

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV. 2013/2014 tanév

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV. 2013/2014 tanév GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2013/2014 tanév Készítette: Kaszáné Szászi Edit Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola Szent István Általános Tagiskolájának Gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse Nézz

Részletesebben

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN SZEPTEMBER 1. ÉV ELEJI ÉRTEKEZLET, ÉVES PROGRAM, FELADATOK MEGBESZÉLÉSE felelős: Koloszárné Varga Elvira ig 2. IMIP, HÁZIREND, SZMSZ FELÜLVIZSGÁLATA

Részletesebben

Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanév

Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanév Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2012-2013-as tanév A L SÓ TAGOZAT P edagógiai programunkban célul tűztük ki, hogy minden tanulónkat képességének megfelelő szinten

Részletesebben

5. A tanév tervezett ütemterve

5. A tanév tervezett ütemterve 5. A tanév tervezett ütemterve A 2011/2012. tanév rendje A tanév első tanítási napja iskola művészeti iskola A tanév utolsó tanítási napja iskola - művészeti iskola Az első félév vége Az első félévi értesítő

Részletesebben

Felsős Diákönkormányzat 2008/2009

Felsős Diákönkormányzat 2008/2009 Felsős Diákönkormányzat 2008/2009 A DÖK fő céljai ebben a tanévben a következők: - Az alsós programok és a felsős DÖK munkáját lehetőség szerint összehangolni, együttműködni az önkormányzat ifjúsági irodájával.

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31.

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31. A tanév rendje 1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2015. szeptember 1. (kedd) A tanév első féléve: 2016. január 22. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek)

Részletesebben

Képesség kibontakoztató program. Alsó-felső tagozatos átmenetet támogató csoport munkaterve

Képesség kibontakoztató program. Alsó-felső tagozatos átmenetet támogató csoport munkaterve Képesség kibontakoztató program Alsó-felső tagozatos átmenetet támogató csoport munkaterve 2009-2010 Alsó-felső tagozatos átmenetet támogató munkacsoport munkájáról Iskolánkban kiemelt figyelemmel kísérjük

Részletesebben

A Múzeum és a Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ partnerkapcsolatával megvalósuló foglalkozások

A Múzeum és a Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ partnerkapcsolatával megvalósuló foglalkozások A Múzeum és a Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ partnerkapcsolatával megvalósuló foglalkozások A múzeumi foglalkozások keretében intézményünk hallássérült iskolai tagozatának

Részletesebben