Saját innováció a Vokányi Általános Iskolában

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Saját innováció a Vokányi Általános Iskolában"

Átírás

1 A kompetencia alapú oktatás megteremtése Vokányban TÁMOP /08/ Saját innováció a Vokányi Általános Iskolában Jeles napok és szokások a német nemzetiség életében Általános Iskola Vokány, Grundschule Wakan Készítette: Nagyné Reményi Judit Vokány: augusztus 14.

2 Bevezető Intézményünk német nemzetiségi általános iskola, ezért úgy gondoltuk, hogy saját innovációként egy olyan projektet hozunk létre, ami a német nemzetiség régi és mai életét, szokásait, ünnepeit öleli fel. Sajnos a falunkban egyre kevesebb a sváb származású, ezért szeretnénk, ha gyerekeink nem felednék el, hogy kik laktak itt oly sokáig, és továbbra is őriznék a hagyományaikat. Ezt próbáljuk megvalósítani, úgy hogy szeptembertől májusig, minden hónapban tartunk egy német nemzetiségi napot, melyen a svábok régi életével, ünnepeivel és szokásaival ismerkedhetnek meg a tanulók. Minden témánál helyi szokásokat is megemlítünk, ezáltal még jobban motiváljuk a gyerekeket. A projektnap legnagyobb része német nyelven történik, németül olvasnak, verset és dalokat tanulnak, így a szókincset is fejlesztjük. Projekt átfogó célja: A német kisebbség kultúrájának, életének, hagyományainak megismerése és elsajátítása. Ismerjenek a témákhoz fűződő énekeket, verseket. Tudjanak néhány sváb receptet felsorolni. Fontosnak tarjuk a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek bevonását, mivel ezek a tanulók, olyan családi háttérrel rendelkeznek, melyekben nincs lehetőségük más nép kultúrájával megismerkedni. A gyerekek, aktívan és egyenlő eséllyel vegyenek részt. Célunk, hogy fejlesszük a szociális és együttműködési kompetenciákat, amelyet úgy valósítunk meg, hogy olyan heterogén csoportokat alkotunk osztályokon belül, melyekben a legkülönbözőbb módon teljesítő és különböző etnikai csoportba tartozó fiuk és lányok dolgoznak együtt. A halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek ne szorongjanak, hasznos tagoknak érezzék magukat, és amiben tehetségesek azt kibontakoztassuk és fejlesszük. Esztétikai- művészeti tudatosság, kifejező képesség Finom motorikus készség fejlesztése.

3 A hagyományok ápolása. Közös élményszerzés. Partnerek: Pedagógusok, szülők, óvónők, Német Kisebbségi Önkormányzat, érdeklődök, szakemberek Témák hónapokra bontva: Szeptember Szüret Weinlese Október Kézművesség Handwerke (Ez egy tanulmányi kirándulás Liptódra, Bólyba, Nagynyárádra) November Márton nap Martinstag December Karácsony Weihnachten Január Étkezési szokások Eßgewohnheiten Február Farsang Fasching Március Kézművesség, népviselet, sváb élet - Handwerke, Tracht, ungardeutsches Leben (Tanulmányi kirándulás: Mecseknádasd, Zengővárkony, Pécsvárad) Április Húsvét Ostern Május Esküvő, lakodalom - Hochzeit

4 Projekt témája: A szüret A projekt tervezett ideje: szeptember Konkrét célkitűzések: A német kisebbség szürettel kapcsolatos szokásainak megismertetése. Finom motorikus készség fejlesztése. A kézügyesség fejlesztése. Közös élményszerzés A jó hangulat fokozásának érdekében, és a témához kapcsolódó versek, mondókák, dalok megtanítása, hangszerek alkalmazásával. A kiállításon, a nap folyamán elkészült alkotások megtekintése, egymás munkájának értékelése. A projekt célcsoportjai: - Vokányi iskolások - Pedagógusok, - Szülői Munkaközösség - Német Kisebbségi Önkormányzat A projekt várható eredményei: Tudjanak beszélni a szüret folyamatáról, szüreti szokásokról. Fel tudjanak sorolni néhány szürethez szükséges eszközt. Ismerjenek szőlővel, vagy szürettel kapcsolatos verset, dalt mondókát és egyet el tudjanak mondani, énekelni.

5 A feladatok kapcsán a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aktívan együtt dolgoznak a többiekkel, és betekintést nyernek más kisebbségi népcsoport szokásaiba. A program rövid ismertetése: Az SZMK által elkészített reggeli elfogyasztása után, elsétálunk egy szőlősgazda pincéjébe. Megismerkedünk az ott termő szőlőfajtákkal, megbeszéljük, hogy milyen lesz vajon a termés és ennek mi lehet az oka? Megbeszéljük a szüret előtti teendőket, illetve bemutatásra kerül a szürethez és a mustkészítéshez szükséges eszközök. Ezeket megnevezzük németül is és a gyerekek felragasztják a német szókártyákat a megfelelő tárgyra osztály szüreti mondókát, verset, dalt tanul. Őszi terméseket gyűjtenek és az ősszel, szürettel kapcsolatos dolgokat készítenek osztály szüretel. 7-8.osztályos fiúk puttonyoznak, darálnak, préselnek. 7-8.osztályos lányok paprikás krumplit főznek bográcsban németül leírt recept alapján. Amikor mindenki befejezte a munkáját, csapatokat alakítunk. A csapatok feladatai: 1. Puzzle kirakása időre (A képen egy régi szüret látható) 1perc alatt német szavak gyűjtése a képhez

6 2. Szüret előtti munkálatok helyes sorrendbe helyezése. (A mondatok németül vannak megfogalmazva. Melyik csapat a gyorsabb?) 3. A szókártyákon szürettel kapcsolatos eszközök vannak magyarul és németül ezeket kell párosítani. (Ki a gyorsabb?) 4. Paprikás krumpli receptjét (németül) kell kiegészíteni a megadott hiányzó szavakkal. (Ki a gyorsabb?) 5. Lufiból melyik csapat tud előbb összeállítani egy nagy szőlőfürtöt. A verseny után ebéd és mustkóstolás, majd a győztes csapat kihirdetése és jutalmazása. A nap folyamán folyamatosan készülnek fényképek és videók. Ezeket a dokumentumokat és a gyerekek saját kezűleg készített alkotásait a szülői értekezlet előtt és után mindenki megtekintheti egy kiállítás keretében.

7 Idő/Osztály 8:00 9:00 9:00 11:30 11:30-12:30 Játékos 12:30-13: oszt oszt. Ismerkedés a pincével, mustkészítéshez szükséges eszközök megnevezése, szüret előtti teendők megbeszélése (németül is) Szüreti mondókák, vers, daltanulás, őszi termések gyűjtése, barkácsolás, szürettel kapcsolatos képek vetélkedő Ebéd, mustkóstolás 13:00 Győztes csapatok kihirdetése, jutalmazás Ismerkedés a pincével, mustkészítéshez szükséges eszközök megnevezése, szüret előtti teendők megbeszélése (németül is) Szüret Játékos vetélkedő Ebéd, mustkóstolás Győztes csapatok kihirdetése, jutalmazás osztályos fiúk Ismerkedés a pincével, mustkészítéshez szükséges eszközök megnevezése, szüret előtti teendők megbeszélése (németül is) Puttonyozás darálás, préselés Játékos vetélkedő Ebéd, mustkóstolás Győztes csapatok kihirdetése, jutalmazás osztályos lányok Ismerkedés a pincével, mustkészítéshez szükséges eszközök megnevezése, szüret előtti teendők megbeszélése (németül is) Paprikás krumpli Játékos vetélkedő Ebéd, mustkóstolás Győztes csapatok kihirdetése, jutalmazás

8 Projekt témája: Régi sváb kézművességek- német nemzetiségi népismereti kirándulás. Projekt tervezett ideje: október A projektnap résztvevői: osztály és osztályfőnökei Projekt célja: Régi sváb kézművességek, foglalkozások megismerése. A tanulók ismeretanyagának bővítése. Különböző kézműves technikák megismerése. A kreativitás fejlesztése az alkotó tevékenység által. A megismert technikák által legyenek képesek önálló munkák létrehozására. A kézügyesség fejlesztése. Finom motorikus készség fejlesztése. A projekt várható eredményei: Meg tudjanak nevezni néhány régi kézművességet. El tudják röviden mondani egy-egy tárgy, eszköz elkészítésének folyamatát. Egy régi sváb parasztház helyiségeit meg tudják nevezni. El tudják énekelni a Wer will eine Handwerke sehn című dalt. A feladatok kapcsán a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aktívan együtt dolgoznak a többiekkel, és betekintést nyernek más kisebbségi népcsoport munkáiba.

9 Tervezett program: 8 órakor indulás busszal az iskola elől óra: Liptód: Hogyan laktak elődeink?- Egy sváb parasztház bemutatása. (Bútorok, kézimunkák, népviselet.) Kis csoportokban néprajzi foglalkozásokon való részvétel. Vályog téglakészítés, sártapasztás Gyermekjátékok természetes anyagokból Seprűkötés, kosárfonás Kötés, horgolás, hímzés Agyagozás, gyertyaöntés 13:30-14:30: Bóly: Tárnoki mézeskalácsos és gyertyaöntő műhely megtekintése. 15:00-16:00: Nagynyárád: Látogatás Sárdy János kékfestő műhelyébe Kb.: 16:45-kor érkezés Vokányba

10 Projekt témája: Szent Márton (Márton nap) A projekt ideje: november Konkrét célkitűzések: A német kisebbség karácsonyi időszakát bevezető Márton napi szokásainak megismertetése. Szent Márton életének, és az ehhez fűződő legenda feldolgozása. Finom motorikus készség fejlesztése, lampionok készítésével. Márton libája (süti) és Márton perec sütésével a kézügyesség fejlesztése. A jó hangulat fokozásának érdekében, és a témához kapcsolódó Márton napi dalok megtanítása, hangszerek alkalmazásával. A kiállításon, a nap folyamán elkészült alkotások megtekintése, egymás munkájának értékelése. A projekt célcsoportjai: - Vokányi iskolások és óvodások (nagycsoportosok) - Pedagógusok, óvónők - Szülői Munkaközösség - Német Kisebbségi Önkormányzat - Vokányi polgármester A projekt várható eredményei: Tudjanak beszélni a német nemzetiség hagyományairól, ebben az esetben Márton napról. Fel tudjanak sorolni néhány Márton napi szokást. Ismerjenek Szent Mártonnal kapcsolatos legendát és el is tudják mondani. Néhány Márton napi dal éneklése A feladatok kapcsán a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aktívan együtt dolgoznak a többiekkel, és betekintést nyernek más kisebbségi népcsoport szokásaiba.

11 Programról: Ha kész a projekttervem, tantestületi megbeszélést hívok össze és, ismertetem kollegáimmal. A projektterv elfogadásának célja, hogy az érintettek a kijelölt feladatokat és határidőket tudomásul vegyék, elfogadják és vállalják a végrehajtásban rájuk osztott feladatok elvégzését. A jövő tanévben elsős tanító néni feladata, egy szép meghívót készíteni és meghívni az óvodásokat a projekt napunkra. Célunk, hogy a nagycsoportosokat segítsük az átmeneti időszakban, ráhangoljuk őket az iskolai életre, megismerkedjenek idősebb gyerekekkel, pedagógusokkal. Erre a programra illetve a kiállításra szeretném meghívni a polgármesterasszonyt is. Nagyon fontos a plakát, mely fontos információkat tartalmazz a gyerekek számára. Ismerteti a projektnap menetét, helyszíneit, és a feladatokat. A Német Kisebbségi Önkormányzat és a Szülői Munkaközösség támogatásával a projektnap hetében a az erre kijelölt felelősök dolga, hogy megvegyék a sütéshez, barkácsoláshoz szükséges anyagokat. A projekt nap leírása: A projektnap reggelén fogadjuk a kis óvodásokat, és mindenkivel ismertetjük a nap menetét. A nap első részében az alsó és a felső évfolyam külön, forgószínpadszerűen dolgozik. A foglalkozások 45 percesek. Az egyik színpadon különböző feladatlapok segítségével, a témához fűződő társasjátékkal, szókártyákkal, bábozással vonjuk be a gyerekeket Szent Márton életébe. A másik helyszínen Márton napi dalokat (hangszerrel), gyermekjátékokat és mondókákat tanulnak meg a gyerekek. Közben az énekek tartalmát ábrázolják csoportokban, gyurma, színes lapok, színes ceruzák, filctollak felhasználásával.

12 A jó kézügyességgel rendelkező tanárok segítségével különböző lámpásokat készítenek a tanulók. Az utolsó színpadon a diákok megmutathatják milyen ügyesek a konyhában. Itt Márton napi perecet sütnek és a Márton libáját (süti) készítik el. Végezetül mindenki kap egy értékelőlapot, melyen leírhatja, hogy mennyire tetszett neki a Márton napi program, valamint saját és társai munkája. A nap második részében, délután minden tanuló, óvodás, szülők és pedagógusok felvonulnak lámpásokkal Márton napi dalokat énekelve az óvodától a kultúrházig. Itt vendégül látjuk a gyerekeket, szülőket zsíros kenyérrel, sütőtökkel, forró teával, s közben mindenki megtekintheti a tanulók egész napos munkáját egy kiállítás keretében. Ütemterv: Tevékenységek Felelős Határidő Projektterv Nagyné Október ismertetése, R.Judit közepe. elfogadása Óvodás Druskóczi Október vége nagycsoportosok Lászlóné meghívása Plakát Nagyné November R.Judit eleje Polgármester meghívása Druskóczi L. Montag Cs. Eszközök Nagyné R. J. Projktnap beszerzése Wéberné A. előtt Ágnes Szükséges erőforrások Humán, Eszköz Tantestület adminisztrációs eszköz Pedagógus, Óvónő meghívó Pedagógus papír Igazgató meghívó Polgármester Német Kisebbségi Önkormányzat Szülői Munkaközösség Dokumentáció Projektterv, jelenléti ív Meghívó Plakát Meghívó Számla

13 A projektnap Nagyné ismertetése, óvodások R.Judit Dobszai 8: 00 Pedagógusok, gyerekek Projektnap tervezete fogadása Magdolna Szent Márton életének, legendájának megismerése, feldolgozása Nagyné R. Judit Dobszai Magdolna Pedagógus, feladatlapok, filctoll, Gyerekek színes ceruza, bábuk, kocka, Feladatlapok, fotók társasjáték, Márton napi Schönberger Pedagógus kották, dalok tanulása Ferencné Petruska Éva hangszerek gyurma, színes Fotók, kották Konstanczer papír, színes Antal ceruza, lap Különböző Montag Pedagógus formájú Csilla olló, színes papír, lámpások Wéberné A Gyerekek Fotók, lámpások Ágnes ragasztó, mécses, leírása ceruza, vékony drót Sütemények Druskóczi Pedagógus : Márton perece, Lászlóné Farkasné S liszt, élesztő, vaj, Gyerek Receptek, fotók Márton libája Ildikó tej, só, cukor, tojás Élelmezésvezető Projektnap, értékelése Nagyné R. Judit Gyermekcsoport értékelőlap Értékelőlapok Dobszai Magdolna Projektnap értékelése Nagyné R. Judit :00-14:30 Pedagógusok Beszámoló

14 Kiállítás, lámpás felvonulás Pedagógusok, Óvónők : 30-17:30 A nap folyamán elkészült lámpások, rajzok, gyurmaképek, sütemények, ragasztó, rajzszög Fotók, videó Óra/Osztály 1. oszt. 2. oszt. 3. oszt. 4. oszt. 1. Szent Márton élete, legendája, játékos feladatok Nagyné Reményi Judit Lámpás Montag Csilla Márton napi dalok éneklése, eljátszása Schönberger Márton napi sütemény Druskóczi 2. Lámpás Montag Csilla 3. Márton napi dalok éneklése, eljátszása Schönberger Ferencné 4. Márton napi sütemény Druskóczi Lászlóné Szent Márton élete, legendája, játékos feladatok Nagyné Reményi Judit Márton napi sütemény Druskóczi Lászlóné Márton napi dalok éneklése, eljátszása Schönberger Ferencné Ferencné Márton napi sütemény Druskóczi Lászlóné Szent Márton élete, legendája, játékos feladatok Nagyné Reményi Judit Lámpás Montag Csilla Lászlóné Márton napi dalok éneklése, eljátszása Schönberger Ferencné Lámpás Montag Csilla Szent Márton élete, legendája, játékos feladatok Nagyné Reményi Judit Óra/Osztály 5. oszt. 6. oszt. 7. oszt. 8. oszt. 1. Szent Márton élete, legendája, játékos feladatok Dobszai Magdolna Lámpás Márton napi dalok éneklése, Márton napi sütemény 2. Lámpás Wéberné A. Ágnes Szent Márton élete, legendája, játékos feladatok Konstanczer Antal Márton napi sütemény Farkasné S.Ildikó Márton napi dalok éneklése,

15 Wéberné A. Ágnes 3. Márton napi dalok éneklése, Konstanczer Antal 4. Márton napi sütemény Farkasné S.Ildikó Dobszai Magdolna Márton napi sütemény Farkasné S.Ildikó Márton napi dalok éneklése, Konstanczer Antal Farkasné S. I. Szent Márton élete, legendája, játékos feladatok Dobszai Magdolna Lámpás Wéberné A. Ágnes Konstanczer Antal Lámpás Wéberné A. Ágnes Szent Márton élete, legendája, játékos feladatok Dobszai Magdolna

16 A projektnap témája: Karácsony A projekt tervezett ideje: december közepe A projekt célja: a karácsonyi ünnepekhez tartozó hagyományok megismerése, őrzése ajándékkészítés örömének felismerése karácsonyi ételek és azok el a karácsonyi hangulat megteremtése kompetenciafejlesztés és készségfejlesztés az együttműködési készség fejlesztése, a kommunikációs, ill. szociális kompetencia fejlesztése élményszerzés A projekt célcsoportjai: - Vokányi iskolások és óvodások (nagycsoportosok) - Pedagógusok, óvónők - Szülői Munkaközösség - Német Kisebbségi Önkormányzat - Vokányi polgármester A projekt várható eredményei: A karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódó vallási, erkölcsi ismeretek, szokások alakítása. A tanulók jobban megismerik a karácsonyi hagyományokat. Élményszerzés /zenei, esztétikai, közösséghez tartozás, stb.! Kézműves munkához szükséges eszközök helyes használata. Csoportmunkák során az egymásra figyelés érzésének erősödése. Felelősségvállalás erősítése. Az önállóan végzett munka öröme.

17 A periférián lévő tanulók bevonása a közös tevékenységbe. Projekt elő: Programterv A program ismertetése a kollegákkal Óvodások meghívójának el A nagycsoportosok, óvónők meghívása A szükséges alapanyagok, hozzávalók beszerzése A program ismertetése a gyerekekkel, plakátkészítés A projektnap rövid leírása: Erre a napra is nagyon sok szeretettel várjuk a leendő elsősöket és óvó nénijüket. A reggelt a kis óvódások fogadásával kezdjük. A foglalkozások 45 percesek, minden osztály minden feladatban részt vesz, minden órában mást tesznek. Forgószínpad szerű foglalkozások. Az alsósok és felsősök külön dolgoznak. Megismerkednek a karácsony történetével, karácsonyi szokásokat elevenítenek fel, verset olvasnak és tanulnak, feladatokat oldanak meg, rejtvényeket készítenek, kirakóznak. Karácsonyi ablakdíszeket, ajándékokat, jászol-t készítenek. Karácsonyi süteményeket sütnek, majd be is csomagolják azokat. A nagyok különböző gyertyákat öntenek és szépen kidekorálják. A karácsony nem telhet el szép énekek, zene nélkül, ezért az ismert illetve új dalokat gitár kísérettel tanuljuk meg. Akinek kedve van, megtanulhat egy táncot a Jingle Bells-re. Délután 2-kor karácsonyi bolhapiacot szervezünk a tornateremben.

18 Klasse Stunde Fensterdekoration, Geschenke Frau Montag Geschichte der Weihnachten Frau Schönberger Weihnachtskuchen backen Frau Druskóczi Fensterdekoration, Geschenke Frau Montag Geschichte der Weihnachten Frau Schönberger Weihnachtslieder, Tanzen Frau Nagy Weihnachtslieder, Tanzen Frau Nagy Weihnachtskuchen backen Frau Druskóczi 3. Weihnachtskuchen backen Frau Druskóczi Weihnachtslieder, Tanzen Frau Nagy Fensterdekoration, Geschenke Frau Montag Geschichte der Weihnachten Frau Schönberger 4. Weihnachtslieder, Tanzen Frau Nagy Geschichte der Weihnachten Frau Schönberger Weihnachtskuchen backen Frau Druskóczi Fensterdekoration, Geschenke Frau Montag Klasse Stunde Geschichte der Weihnachten, Lieder Frau Dobszai, Kerzengießen Frau Farkas Fensterdekoration Klassenschmücken Herr Konstanczer Weihnachtskuchen backen Frau Weber Kerzengießen Frau Farkas Geschichte der Weihnachten, Lieder Frau Dobszai Weihnachtskuchen backen Frau Weber Fensterdekoration Klassenschmücken Herr Konstanczer Weihnachtskuchen backen Frau Weber Fensterdekoration Klassenschmücken Herr Konstanczer Geschichte der Weihnachten, Lieder Frau Dobszai, Kerzengießen Frau Farkas Fensterdekoration Klassenschmücken Herr Konstanczer Weihnachtskuchen backen Frau Weber Kerzengießen Frau Farkas Geschichte der Weihnachten, Lieder Frau Dobszai,

19 Projekt témája: Sváb ételek, étkezési szokások Projekt tervezett ideje: január Projekt célja: A régi sváb konyhával, eszközökkel való ismerkedés. Megismerkedjenek a sváb ételekkel. Fel tudjanak sorolni néhány sváb ételt. Aktívan és közösen vegyenek részt az ételek elkészítésében. A kreativitás fejlesztése a sütés-főzés által. Finom motorikus készség fejlesztése. A szociális és együttműködési kompetenciák fejlesztése. A projekt várható eredményei: Meg tudjanak nevezni legalább három sváb ételt. Egy étel elkészítését el tudják mondani. Meg tudjanak nevezni néhány konyhai eszközt. Meg tudják mondani mikor mit ettek. A projekt célcsoportjai: - Vokányi iskolások - Pedagógusok - Szülői Munkaközösség - Német Kisebbségi Önkormányzat - Sváb idős nénik

20 A projektnap ismertetése: Alsóban forgószínpad szerűen dolgoznak a gyerekek. Egy órában megismerkednek a sváb konyhával, eszközökkel, régi étkezési szokásokkal, az egy heti étrend listájával. (elmélet) A másik órán a (balesetveszély miatt) a kicsik nem főznek, hanem hideg salátákat készítenek; sváb krumpli salátát és gyümölcssalátát. A harmadik órán hamis rétest gyúrnak. A negyedik órán játékos feladatokat (puzzle, színezés, memória) oldanak meg, és egy dalt tanulunk meg. (Strudl-Lied) A foglalkozások 45 percesek. Felsőben két-két osztály összedolgozik. Lesz egy elméleti órájuk, ahol a régi sváb konyhával, eszközökkel ismerkednek meg. Szöveget olvasnak, fordítanak, feladatokat oldanak meg a témával kapcsolatban. A következő órán lefordítják csoportokban, hogy mit fognak főzni, és kitalálják az étel nevét. (magyarul, németül, svábul) Majd két órájuk lesz, hogy elkészítsék az ételeket. A napvégén mindenki mindenből kostólhat.

21 Ütemterv Óra/Osztály 1. oszt. 2. oszt. 3. oszt. 4. oszt. 1. Elmélet: sváb konyha, ételek Gyümölcssaláta Hamis rétes gyúrása Játékos foglalkozás, daltanulás 2. Gyümölcssaláta Elmélet: sváb konyha, ételek Játékos foglalkozás, Hamis rétes gyúrása daltanulás 3. Játékos foglalkozás, Hamis rétes gyúrása Elmélet: sváb konyha, ételek Krumpli saláta daltanulás 4. Hamis rétes gyúrása Játékos foglalkozás, daltanulás Krumpli saláta Elmélet: sváb konyha, ételek Óra/Osztály oszt oszt. 1. Kürbissuppe (tökleves) és a Elmélet: sváb konyha, ételek Zwetschgenkuchen (szilváslepény) receptjének lefordítása, megbeszélése. 2. Elmélet: sváb konyha, ételek Milchsuppe (tejleves) és a sufnudel receptjének lefordítása, megbeszélése. 3. Sütés-főzés az osztályban Sütés-főzés a konyhában 4. Sütés-főzés az osztályban Sütés-főzés a konyhában

22 Projekt témája: Farsang A projekt ideje: február Konkrét célkitűzések: Megismerkedjenek a gyerekek farsangi népszokásokkal, ételekkel, versekkel, mondókákkal, rigmusokkal, dalokkal, táncokkal, főleg a helyi német kisebbség, farsangi szokásaival. Finom motorikus készség fejlesztése álarcok, maszkok, díszek készítésével. Farsangi fánk sütésével a kézügyesség fejlesztése. A jó hangulat fokozásának érdekében, és a farsanghoz kapcsolódó dalok (német és magyar) megtanítása, hangszerek kíséretével. Befogadói, önkifejező képesség, szókincsfejlesztés, emlékezetfejlesztés, együttműködési képesség, elfogadó képesség, kreativitás fejlesztése. Szociális és együttműködési kompetenciák fejlesztése A farsangi bálszervezésével a szülők bevonása. A projekt célcsoportjai: - Vokányi iskolások és óvodások (nagycsoportosok) - Pedagógusok, óvónők - Szülői Munkaközösség - Német Kisebbségi Önkormányzat - Vokányi polgármester A projekt várható eredményei: Tudjanak beszélni a farsangi szokásokról és a helyi szokást is el tudják mesélni. Farsanggal kapcsolatos dal éneklése, versek, mondókák ismerése.

23 A feladatok kapcsán a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aktívan együtt dolgoznak a többiekkel, és betekintést nyernek más kisebbségi népcsoport szokásaiba. Felelősségvállalás erősítése. Az önállóan végzett munka öröme. A periférián lévő tanulók bevonása a közös tevékenységbe. Programról: A projektet februárban egy pénteki napon szeretnénk megvalósítani, melyre az óvódásokat is meghívnánk. Szeretnénk, ha a projektünkben a szülők is részt vennének és a polgármestert is nagy szertetettel várjuk. A projektet a szombaton megrendezésre kerülő jelmezes felvonulással és tréfás vetélkedőkkel zárnánk. A bál helyszínén egy kiállítást is tervezünk, melyen a gyerekek munkái láthatók, amit a projekt napon készítettek. (Feladatok, maszkok, álarcok, a teremben a díszek). A jelmezes felvonulást közös farsangi dalokkal fejeznénk be. A projekt nap leírása: Az óvódások fogadásával kezdődik a nap. Ismertetjük a programot. A foglalkozások 45 percesek, osztályok szerint, azon belül csoportosan is dolgoznak. Beszélgetünk a farsangról, szokásairól, hogyan ünnepelték régen és ma (német és magyar nyelven történik a beszélgetés). Ehhez kapcsolódó érdekes szövegeket olvasnak, feladatokat oldanak meg, melyekkel könnyebben elsajátítják az újismereteket. Megismerkedhetnek egy helyi szokással is a nagybőgő temetésével. Farsangi mondókát, verset és dalokat tanulnak meg, közben színeznek és ábrázolják a hallotokat különböző módon. (Alle Masken sind schon da, Ha, ha, ha die Kinder kommen) A jó kézügyességgel rendelkező tanárok segítségével különböző álarcokat, maszkokat és díszeket készítenek a tanulók.

24 Az utolsó színpadon a diákok megmutathatják milyen ügyesek a konyhában. Itt farsangi fánkot sütnek. A következő napon jelmezes felvonuláson vesznek részt, tréfás vetélkedőket szervezünk, lesz tombola is. Aki szeretné, megtekintheti az előző nap munkáit, amiket a kultúrházban kiállítunk. Ütemterv Óra/osztály óra Farsang, Vers és Álarc, szemüveg, Farsangi szokások, helyi énektanulás maszkkészítés fánk szokás, feladatok sütése 2. óra Vers és Farsang, Farsangi fánk sütése Álarc, énektanulás szokások, helyi szemüveg, szokás, feladatok maszkkész ítés 3. óra Álarc, szemüveg, Farsangi fánk Farsang, szokások, Vers és maszkkészítés sütése helyi szokás, énektanulá feladatok s 4. óra Farsangi fánk Álarc, szemüveg, Vers és énektanulás Farsang, sütése maszkkészítés szokások, helyi szokás, feladatok Óra/osztály óra Farsang, Vers és Álarc, Farsangi szokások, helyi szokás, feladatok énektanulás szemüveg, maszkkészítés sütése 2. óra Vers és énektanulás 3. óra Álarc, szemüveg, maszkkészítés 4. óra Farsangi fánk sütése Farsang, szokások, helyi szokás, feladatok Farsangi fánk sütése Álarc, szemüveg, maszkkészítés Farsangi sütése fánk Farsang, szokások, helyi szokás, feladatok Vers és énektanulás fánk Álarc, szemüveg, maszkkészítés Vers énektanulás és Farsang, szokások, helyi szokás, feladatok

25 Projekt témája: Német nemzetiségi népismereti kirándulás Mecseknádasdra, Zengővárkonyba, Pécsudvardra Projekt tervezett ideje: március A projektnap résztvevői:5-8. osztály és osztályfőnökei Projekt célja: Régi sváb kézművességek, foglalkozások megismerése. Ismerjék meg a német nemzetiség népi építészetét, lakáskultúráját és egykori életmódját. A tanulók ismeretanyagának bővítése. Az együttműködési kompetenciák fejlesztése. A kommunikációs, ill. szociális kompetencia fejlesztése Élményszerzés A projekt várható eredményei: Meg tudjanak nevezni néhány régi kézművességet. El tudják mondani, milyen körülmények között éltek régebben az emberek. milyen körülmények között, mivel dolgoztak, mivel szórakoztak, miből ettek-ittak, mit viseltek, hol aludtak. A néhány használati tárgyat, ruhadarabot, berendezési tárgyakat németül is meg tudják nevezni. Ezáltal fejlődik a német kommunikációs készségük. Egy régi sváb parasztház helyiségeit meg tudják nevezni.

26 Tervezett program: 8 órakor indulás busszal az iskola elől. 9:00-11:00: Mecseknádasd: Három csoportot alkotunk és felváltva tekintjük meg a: Német Nemzetiségi Tájházat, Gradwohl Zsolt fazekas műhelyét, Lakóházat, tájházat. 11:30-13:00 Zengővárkony: Míves Tojás Gyűjtemény, Tájház, Szalmamúzeum megtekintése. Jó idő esetén a szelídgesztenyésben felkeressük Rockenbauer Pál sírhelyét. 14:00-16:00 Pécsvárad NÉPI JÁTSZÓHÁZ Az alábbi tevékenysége közül válogathatunk: Szövés: szövés kereten, körmön fonás, körmöcskével fonás (pl: karkötő, mobiltartó, öv ) Tojásírás: természetesen a húsvéti ünnepek idején, tojás írása Gyertyakészítés: gyertyamártás technikával Mézeskalács Batikolás: pl: terítő, póló díszítése Csuhé és szalmadíszek TÁNCHÁZ: Német nemzetiségi táncok közül választani lehet: Mecseknádasdi táncok, Molnár-tánc, Szűri táncok Kb.: 16:45-kor érkezés Vokányba

27 A projekt témája: A húsvét A projekt tervezett ideje: április A projektnap célja: A húsvéti ünnepkör körüljárása több szempontból A húsvéttal kapcsolatos ismeretek felelevenítése, bővítése A hagyományok ápolása Közös élményszerzés. A gyerekek tudják, hogyan ünnepelték német nyelvterületeken a húsvétot és mit jelent ez minden ember számára Szociális és együttműködési kompetenciák fejlesztése Finom motorikus készség fejlesztése. A kekszes nyuszi tojás sütésével a kézügyesség fejlesztése. A jó hangulat fokozásának érdekében, és a témához kapcsolódó (húsvéti) nyuszis dalok megtanítása, hangszerek alkalmazásával. Közösségépítés és feladattudat erősítése A projekt várható eredményei: Tudjanak beszélni a német nemzetiség hagyományairól, ebben az esetben húsvétról. Fel tudjanak sorolni néhány húsvéti szokást. Néhány húsvéttal, nyuszival kapcsolatos dalt el tudjanak énekelni és húsvéti verset, mondókát tudjanak mondani.

28 A feladatok kapcsán a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aktívan együtt dolgoznak a többiekkel, és betekintést nyernek más kisebbségi népcsoport szokásaiba. A program szervezése: 1. A feladatok átgondolása, megszervezése A program vázlatának el 2. Programterv el Tantestülettel ismertetni a programot 3. A nyersanyagokat, hozzávalókat megvásárolni Gyerekek segítségével plakátokat készíteni A projektnap leírása: Forgószínpadszerű foglalkozások, melyek 45 percesek. A tanulók megtudhatják, hogy mi a húsvét, mit ünnepelünk ezen a napon. A kapott szöveg elolvasása és értelmezése után beszélgetnek a hallottakról, és mindenki elmondhatja ezzel kapcsolatos élményét. Feladatokat, rejtvényeket, találós kérdéseket oldanak meg és társasjátékot is játszhatnak. Húsvéttal kapcsolatos mondókákat, verseket, dalokat sajátítanak el. Tojás játékokat játszanak. Papírtojást és tojástartót készítenek színes kartonokból. Végezetül finom édességet: kekszes nyuszi tojást gyúrnak.

29 Húsvéti projektnap ütemterv Tevékenységek Felelős Határidő Szükséges erőforrások (humán eszközök) Projektterv Dobszai Magdolna, Vincze Anett Projektterv ismertetése, elfogadása Plakát Eszközök, hozzávalók beszerzése Projektnap ismertetése a gyerekekkel Projektnap: 1. A húsvét eredete 2. Rejtvények, színező, kifestő, Nyuszikereső / Dalok Feladatgyűjtemény 3. Papírtojás tojástartóval 4. Sütemény Dobszai M. Vincze A. Dobszai M.-8. o. tanulók Vincze A. tanulók Tantestület március 2. hete március 3. hete március 3. hete március utolsó hete Pedagógusok, adminisztrációs eszközök Tantestület, adminisztrációs eszközök Pedagógusok, tanulók, papír, színes ceruza, internet Pedagógusok, Iskoláért alapítvány Igazgató április Pedagógusok, gyerekek Alsós és felsős német tanár 3-os osztályfőnök 7-es osztályfőnök 1-ös és 6-os osztályfőnök 2-os és 5-es osztályfőnök Dokumentáció Projektvázlat Projektterv Plakát Számlák Projektnap tervezete április. u.a. Szöveg, feladatlapok, keresztrejtvény, rajzok, fotók u. a. u. a. Papirlapok, színes ceruza, kifestők, nyuszifigurák, CD-lemezek, kotta, gitár, Tojás, feladatlapok fotók u.a. u.a. Színes karton, szalag, ragasztó, tempera, ecset, olló, arany/ezüst toll u. a. u. a. Keksz, tej, kakaópor, porcukor, vaníliás cukor, színes tortadara,

30 Német projektnap Húsvét Óra 1. oszt. 2. oszt. 3. oszt. 4.oszt. 1. Papírtojás tojástartóval Montag Csilla 2. Rejtvények, színező, találós kérdések Schönberger Ferencné 3. Nyuszitojás /sütemény/ Druskóczi Lászlóné 4. Történetek a Húsvétról, dalok Vincze Anett Nyuszitojás /sütemény/ Druskóczi Lászlóné Papírtojás tojástartóval Montag Csilla Történetek a Húsvétról, dalok Vincze Anett Rejtvények, színező, találós kérdések Schönberger Ferencné Rejtvények, színező, találós kérdések Schönberger Ferencné Történetek a Húsvétról, dalok Vincze Anett Papírtojás tojástartóval Montag Csilla Nyuszitojás /sütemény/ Druskóczi Lászlóné Történetek a Húsvétról, dalok Vincze Anett Nyuszitojás /sütemény/ Druskóczi Lászlóné Rejtvények, színező, találós kérdések Schönberger Ferencné Papírtojás tojástartóval Montag Csilla 5. oszt. 6. oszt. 7. oszt. 1. Húsvéti szokások, dalok Dobszai Magdolna 2. Nyuszitojás /sütemény/ Farkasné S. Ildikó 3. Papírtojás tojástartóval Wéberné A. Ágnes 4. Játékos feladat gyűjtemény, tojás játékok Konstanczer Antal Nyuszitojás /sütemény/ Farkasné S. Ildikó Játékos feladat gyűjtemény, tojás játékok Konstanczer Antal Húsvéti szokások, dalok Dobszai Magdolna Papírtojás tojástartóval Wéberné A. Ágnes Papírtojás tojástartóval Wéberné A. Ágnes Húsvéti szokások, dalok Dobszai Magdolna Játékos feladat gyűjtemény, tojás játékok Konstanczer Antal Nyuszitojás /sütemény/ Farkasné S. Ildikó Játékos feladat gyűjtemény, tojás játékok Konstanczer Antal Papírtojás tojástartóval Wéberné A. Ágnes Nyuszitojás /sütemény/ Farkasné S. Ildikó Húsvéti szokások, dalok Dobszai Magdolna

HAGYOMÁNYŐRZŐ PROJEKT A MALOM ÓVODÁBAN

HAGYOMÁNYŐRZŐ PROJEKT A MALOM ÓVODÁBAN TÁ MO P-3.1.4-08/2-2008- 0123 Kompetencia alapú oktatás a Bonyhádi Oktatási Nevelési Intézményben HAGYOMÁNYŐRZŐ PROJEKT A MALOM ÓVODÁBAN PÁLYÁZAT AZONOSÍTÓ: TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0123 PÁLYÁZAT CÍME: Kompetencia

Részletesebben

Integrációs Pedagógiai Műhely Füzetek 2.

Integrációs Pedagógiai Műhely Füzetek 2. Integrációs Pedagógiai Műhely Füzetek 2. Napjainkban a pedagógusokkal szemben hazánkban is elvárás, hogy képesek legyenek interkulturális programok alkalmazására, a sajátos nemzeti hagyományok, európai

Részletesebben

Algyői Általános Iskola Algyő, Kastélykert u. 59. Tel./fax.: (36) 62/517-192 E-mail: algyoisk@freemail.hu www.algyoiskola.hu. Napközis projektek

Algyői Általános Iskola Algyő, Kastélykert u. 59. Tel./fax.: (36) 62/517-192 E-mail: algyoisk@freemail.hu www.algyoiskola.hu. Napközis projektek Napközis projektek Készítették: Dobó Gyöngyi Leléné Gonda Irén Magosi Krisztina Pallagi Anna Újra együtt (Szeptember: Szűz, avagy Szent Mihály hava) Újra együtt (projekt tervezet) Szeptember Szűz, avagy

Részletesebben

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve EGRI LENKEY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 3300 Eger, Markhot F. u. 6. Tel. fax: (36) 310-046 e-mail: titkarsag@lenkey-eger.hu Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve 2013/2014-es tanév KIK 091014 Tartalomjegyzék

Részletesebben

A Hevesy György Általános Iskola Munkaterve

A Hevesy György Általános Iskola Munkaterve A Hevesy György Általános Iskola Munkaterve a 2010/2011. tanévre Tura, 2010. szeptember Tartalomjegyzék A Hevesy György Általános Iskola éves munkaterve 3 A tantestület 7 Az 1-2. évfolyam munkaközösségének

Részletesebben

HELYI NEVELÉSI PROGRAM

HELYI NEVELÉSI PROGRAM VÁMOSGYÖRK TULIPÁN ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAM Néphagyományőrző Óvodai Program Néphagyományőrző, természet közeli, családokkal együttműködő óvodai program Készült: az országos Néphagyományőrző Óvodai

Részletesebben

Munkaterv 2014/2015-ös nevelési évre

Munkaterv 2014/2015-ös nevelési évre Munkaterv 2014/2015-ös nevelési évre 1 I. Az intézmény jellemző adatai: Intézmény neve: Százszorszép Művészeti Bázisóvoda Székhely címe: Békéscsaba Wlassics sétány 4/1. Telephely: Békéscsaba Pásztor u.

Részletesebben

Egészséges életmód (mozgás, táplálkozás, napirend)

Egészséges életmód (mozgás, táplálkozás, napirend) TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0162 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Sükösd- Érsekcsanád Közoktatási Intézményfenntartó Társulás közoktatási intézményeiben Egészséges életmód (mozgás, táplálkozás,

Részletesebben

PÁLYÁZATI PROGRAM. AZ ISKOLA, AHOL SZERETNEK A TANULÓK NAPKÖZIBE JÁRNI című pályázatára. Vízkereszttől karácsonyig

PÁLYÁZATI PROGRAM. AZ ISKOLA, AHOL SZERETNEK A TANULÓK NAPKÖZIBE JÁRNI című pályázatára. Vízkereszttől karácsonyig A tegnap gondolatainak felhasználásával szemlélni a jövőt, az élet mozdulatlanságára utal. Bármi legyen is a feladatunk, mindannyiunknak új, jobb módszereket kell keresnünk mivel amit ma jól csinálunk,

Részletesebben

Csicsergő Óvoda éves munkaterve

Csicsergő Óvoda éves munkaterve Csicsergő Óvoda éves munkaterve 2011/12 Készítette: Zsírosné Őszi Katalin 1 Működési terv Nevelési év rendje A nevelési év 2011. szeptember 1-én kezdődik és 2012. augusztus 31-ig tart. Az üzemelés szünetel:

Részletesebben

Esettanulmány. Tiszta udvar, rendes ház TÁMOP-3.2.8.B-12/1-2012-0013

Esettanulmány. Tiszta udvar, rendes ház TÁMOP-3.2.8.B-12/1-2012-0013 MOD3 Esettanulmány Tiszta udvar, rendes ház TÁMOP-3.2.8.B-12/1-2012-0013 Mátészalka Készítette: A SZATMÁRI MÚZEUM Múzeumunk, a Szatmári Múzeum alapjait Márton Árpád gimnáziumi tanár és tanítványai rakták

Részletesebben

Perkáta Nagykarácsony Általános Művelődési Központ Közoktatási és közművelődési feladatokat ellátó intézményegységei és tagintézményei

Perkáta Nagykarácsony Általános Művelődési Központ Közoktatási és közművelődési feladatokat ellátó intézményegységei és tagintézményei Féléves értékelés a Perkáta Nagykarácsony Általános Művelődési Központ Közoktatási és közművelődési feladatokat ellátó intézményegységei és tagintézményei 2010 szeptemberétől 2011. január 15-ig végzett

Részletesebben

H E L Y I P E D A G Ó G I A I

H E L Y I P E D A G Ó G I A I Ó V O D A I N E V E L É S A M Ű V É S Z E T E K E S Z K Ö Z E I V E L H E L Y I P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A OM azonosító: 036785 Jóváhagyta: Hujber Jánosné óvodavezető 2013. augusztus 27. 1 T

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat

MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat Cserkeszőlő Község Polgármesterétől 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. telefon: (56) 568-451 fax: (56) 568-462 MEGHÍVÓ Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete ülést tart.junius 27-én /szerdán/

Részletesebben

Támogatási konstrukció kódja: IPR-14-A. Támogatási időszak: 2014. május 16-2015. február 28.

Támogatási konstrukció kódja: IPR-14-A. Támogatási időszak: 2014. május 16-2015. február 28. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban : Támogató) megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Lebonyolító) Az Integrációs Pedagógiai Rendszer 2014. évi támogatása elnevezéssel

Részletesebben

MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT GONDVISELÉS HÁZA SIÓFOK. 2013. évi BESZÁMOLÓ. Készítette: Hanyeczné Fülöp Szilvia. intézményvezető

MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT GONDVISELÉS HÁZA SIÓFOK. 2013. évi BESZÁMOLÓ. Készítette: Hanyeczné Fülöp Szilvia. intézményvezető MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT GONDVISELÉS HÁZA SIÓFOK 2013. évi BESZÁMOLÓ Készítette: Hanyeczné Fülöp Szilvia intézményvezető Siófok, 2014. április 25. 1 A hit védelme és a szegények szolgálata A MAGYAR

Részletesebben

2014/2015. tanév. féléves beszámoló

2014/2015. tanév. féléves beszámoló TELEKI JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA és SZAKISKOLA 2014/2015. tanév. féléves beszámoló Készítette: Buzás József mb. igazgató Szirák, 2015. január 26. Tartalom 1 Intézményünk képzési struktúrája a 2014/2015.

Részletesebben

A VÁROSI ÓVODÁK HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA

A VÁROSI ÓVODÁK HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA A VÁROSI ÓVODÁK HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA Csákvári Judit intézményvezető Pápa, 2010. 1 1. Bevezetés Az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról és annak 1996. évi módosítása a nevelőtestületekre

Részletesebben

A BATTHYÁNY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPORTISKOLA 2011/2012 ÉV VÉGI BESZÁMOLÓJA

A BATTHYÁNY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPORTISKOLA 2011/2012 ÉV VÉGI BESZÁMOLÓJA A BATTHYÁNY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPORTISKOLA 211/212 ÉV VÉGI BESZÁMOLÓJA TARTALOM A...1 BATTHYÁNY ÁLTALÁNOS ISKOLA...1 ÉS SPORTISKOLA...1 211/212 ÉV VÉGI...1 BESZÁMOLÓJA...1 TARTALOM...2 A BATTHYÁNY ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Németh László Általános Iskola. Projekttervek. Készítette: Lukács Istvánné

Németh László Általános Iskola. Projekttervek. Készítette: Lukács Istvánné Németh László Általános Iskola Projekttervek Készítette: Lukács Istvánné PROJEKTLEÍRÁSOK MELLÉKLETEK I. Játék projekt I/1. Projektleírás Kiemelt téma: együttműködés Időtartam: 4 hét Előkészítés: egy hét,

Részletesebben

Környezeti nevelés. Önálló Intézményi innováció. SZTE Napköziotthonos Óvoda 2009/2010. Szeged

Környezeti nevelés. Önálló Intézményi innováció. SZTE Napköziotthonos Óvoda 2009/2010. Szeged Önálló Intézményi innováció SZTE Napköziotthonos Óvoda Környezeti nevelés 2009/2010. Szeged 1 SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános Iskolája, Alapfokú Készítették: Timár Marietta Bozókiné Hefkó Erzsébet

Részletesebben

A PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET TALLÓZÓJA VIII. / 3. Május

A PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET TALLÓZÓJA VIII. / 3. Május A PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET TALLÓZÓJA VIII. / 3. Május 2008 Kedves Olvasók! A februárban megjelent számunkban megígértük, hogy a HEFOP 2.1.5. pályázat Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek/tanulók

Részletesebben

AZ ÓBUDAI SZENT PÉTER ÉS PÁL SZALÉZI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ ÓBUDAI SZENT PÉTER ÉS PÁL SZALÉZI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA AZ ÓBUDAI SZENT PÉTER ÉS PÁL SZALÉZI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tartalomjegyzék I. Bevezető... 4 I.1. Az intézmény működésének törvényi alapja... 4 I.2. A pedagógiai program törvényi

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Törökvész úti Kézműves Óvoda 1022 Budapest, Törökvész út 18. Tel.: / Fax: 326-53-56 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. OM azonosító: 034228 Intézmény fenntartója: Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Intézmény

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív Pályázat címe intézményekben. Dunaföldvár Bölcske Madocsa Közoktatási

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív Pályázat címe intézményekben. Dunaföldvár Bölcske Madocsa Közoktatási Pályázati azonosító TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0070 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív Pályázat címe intézményekben. Dunaföldvár Bölcske Madocsa Közoktatási Pályázó neve Intézményfenntartó

Részletesebben

OLVASUNK ÉS CSELEKSZÜNK EGÉSZSÉGÜNK MEGVÉDÉSÉÉRT TARTALOMJEGYZÉK

OLVASUNK ÉS CSELEKSZÜNK EGÉSZSÉGÜNK MEGVÉDÉSÉÉRT TARTALOMJEGYZÉK A Nevelési Tudásdepó projekt helye a közoktatás-fejlesztési stratégiában, különös tekintettel az innovációs potenciál fejlesztésének lehetőségei a nem formális és informális képzés területén TÁMOP 3.2.4

Részletesebben

A ZENEVÁR KIS LAKÓI. Pedagógiai program. Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda 1181 Budapest Reviczky Gyula utca 52-56. 2014. 09. 01.

A ZENEVÁR KIS LAKÓI. Pedagógiai program. Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda 1181 Budapest Reviczky Gyula utca 52-56. 2014. 09. 01. A ZENEVÁR KIS LAKÓI Pedagógiai program Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda 1181 Budapest Reviczky Gyula utca 52-56. 2014. 09. 01. Tartalom Bevezető gondolatok 1. Az óvoda adatai 2. Óvodánk bemutatása, jövőképünk

Részletesebben

HÓNAPOK, JELES NAPOK

HÓNAPOK, JELES NAPOK A Nevelési Tudásdepó projekt helye a közoktatásfejlesztési stratégiában, különös tekintettel az innovációs potenciál felesztésének lehetőségeire a nem formális és informális képzés területén TÁMOP 3.2.4

Részletesebben

Boldogabb jövő reményében A gyerekek és családjaik felzárkózási esélyeinek növelése az Abaúj-Hegyközi kistérségben

Boldogabb jövő reményében A gyerekek és családjaik felzárkózási esélyeinek növelése az Abaúj-Hegyközi kistérségben Az Abaúj-Hegyközi Többcélú Kistérségi Társulás pályázatot nyert a TÁMOP 5.2.3 12/1-2012-0004,,Boldogabb jövő reményében a gyerekek és családjaik felzárkóztatási esélyeinek növelése az Abaúj Hegyközi Kistérségben

Részletesebben

A TÁMOP 3.1.4/08/2. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben című pályázat keretében:

A TÁMOP 3.1.4/08/2. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben című pályázat keretében: A TÁMOP 3.1.4/08/2. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben című pályázat keretében: az Egészség - témahét megvalósításának dokumentációja. 2009/2010. tanév Bodajki Általános

Részletesebben