SZEGVÁRI NÉPI HIEDELMEK PROJEKT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZEGVÁRI NÉPI HIEDELMEK PROJEKT"

Átírás

1 SZEGVÁRI NÉPI HIEDELMEK PROJEKT KARÁCSONYI- FARSANGI-HÚSVÉTI ÜNNEPKÖR Készítette: Lukács Istvánné 2.a Dr. Lehoczkyné Kehrer Anikó 2.b

2 Tartalomjegyzék I. A projekt fő célja, részcéljai...3 II.A karácsonyi ünnepkör A projekt leírása Projektterv A projekt feladata és időterve.8 4. Tantárgyak bevonása szerinti feladatok 2.a-2.b A projektterv végrehajtása, eseménynapló Beszámoló.15 III.A farsangi ünnepkör A projekt leírása Projektterv A projekt feladata és időterve Tantárgyak bevonása szerinti feladatok 2.a-2.b A projektterv végrehajtása, eseménynapló Beszámoló.28 IV. A húsvéti ünnepkör A projekt leírása Projektterv A projekt feladata és időterve Tantárgyak bevonása szerinti feladatok 2.a-2.b A projektterv végrehajtása, eseménynapló Beszámoló..42 V. Mellékletek 1. Karácsony Farsang Húsvét Projektháló 101 VI. Képek 102 VII. Felhasznált irodalom.112 2

3 MOTTÓ: Félig sem olyan fontos az, mit tanítunk gyermekeinknek, mint az, hogy tanítjuk. Amit az iskolában tanultunk, annak legnagyobb részét elfelejtjük, de a hatás, amelyet egy jó oktatási rendszer szellemi tehetségeinkre gyakorol, megmarad. (Eötvös József) Szegvári népi hiedelmek Karácsonyi - farsangi- húsvéti ünnepkör I. A projekt fő célja: Komplex projekt lévén az ismeretek bővítése, a hagyományok ápolása, a közösség építése a másokkal való azonosulás örömét nyújtja. Az ünnep időszaka a mindennapok rendjét nem változtatja meg, csak hosszabb- rövidebb időre megszakítja, és egy másféle rendet kínál. - Hagyományőrzés - Régi népszokások felelevenítése - Részcéljai: -A részismeretek komplexszé tételével történő személyiségformálás. Szociális és kommunikációs kompetenciák fejlesztése. - Matematikai fogalmak mindennapokban történő gyakorlati alkalmazása. -Könyv - és könyvtárhasználat. -Kreatív műhely. -Karácsonyi vásár - Farsangi kavalkád. 3

4 Szegvári népi hiedelmek A karácsonyi ünnepkör 4

5 1. A projekt leírása A projekt írói: Lukács Istvánné, Dr. Lehoczkyné Kehrer Anikó A projektben résztvevők: 2. a, 2. b osztály és osztályfőnökeik. A projekt időtartama: 1 tanítási hét, dec A projekt intézményi előélete: -Fontos a közösség, a család összetartó ereje. -Osztályunkban minden évben együtt készülünk advent idején a karácsonyra. A projekt szükségessége: A pedagógiai programból kiválasztott célrendszer megvalósítása érdekében történik, a fejlesztendő kompetenciákra irányultan. A megvalósítás helyszíne/ helyszínei: Az iskola tantermei, kultúrház, községi könyvtár. A projekt tevékenységeinek rövid összefoglalása: Önálló, frontális, csoportmunka, kutató tevékenység, versenyek. A projekt fő célja: Komplex projekt lévén az ismeretek bővítése, a hagyományok ápolása, a közösség építése a másokkal való azonosulás örömét nyújtja. Az ünnep időszaka a mindennapok rendjét nem változtatja meg, csak hosszabb- rövidebb időre megszakítja, és egy másféle rendet kínál. Részcéljai: -A részismeretek komplexszé tételével történő személyiségformálás. Szociális és kommunikációs kompetenciák fejlesztése. - Matematikai fogalmak mindennapokban történő gyakorlati alkalmazása. -Könyv-és könyvtárhasználat. -Kreatív műhely. -Karácsonyi vásár. Kreatív műhely: Hangsúly az összmunkán, az együttműködésen van, a bemutatott produkció térbeli elhelyezésén, az ötletes kivitelezésen, a játék élvezhetőségén, a tanulók munkavégzése során önismeretük fejleszthetőségén. A tanulók hibáik tudatosodása mellett a pozitív megerő sítések szerepe emelhető ki, mely a teljesítőképességüket növeli. Oldott, szorongásmentes, vidám légkörben, izgalmas, érdekes feladatokon keresztül maradandó értékekkel gazdagodik személyiségük, a tanult ismeretek mélyülnek, a hosszú távú memóriába ágyazódnak be. Tanulók: Kreatív ötleteik alapján tervezik, készítik az ajándéktárgyakat, illetve a jelmezeket, díszleteket. Az alkotó munka folyamán az alkotás öröme érvényesül. 5

6 A műhely fejlesztő szerepe: - Produktív, reproduktív fantázia fejlesztése. - Önállóan tudjanak ajándéktárgyakat, díszeket, illetve a jelmezeket, díszleteket készíteni, megtervezés alapján kivitelezni. -Problémamegoldó képesség fejlesztése, tervezés, feladatmegoldás során. - Kommunikációs készség fejlesztése: elmondja, hogy hogyan készítették el az ajándéktárgyakat, díszeket, illetve a jelmezeket, - Tudjon örülni és elgyönyörködni a saját és társai munkájában. - Csoportos tárgykészítéskor tolerálja társai elképzelését, közös megegyezésre törekvés a megoldás kivitelezése során. -Alapvető IKT- eszközök használata szövegek publikálására, szerkesztésére. Feldolgozási mód: (ráhangolás, kreatív műhely) frontális munkával, kiscsoportos projekttel, bemutató: osztályszinten A csoportmunka előnyei: - Empatikus készségük, együttműködésük fejlődése a tanulás folyamatában. - Szociális kompetenciájuk erősödése. - Toleranciakészségük fejlesztése. - Csökken a szorongás, növekszik a tanulási kedv a közös tapasztalatcsere során. Előfeltétel: a tanulóknak legyen már tapasztalatuk az együttműködésről, mert csak így tudják megvalósítani a projektet. A tanulók legyenek képesek a kiscsoportban önállóan dolgozni, megfogalmazni az ötleteket, képesek a tervezésre, a feladatok elosztására, az összegyűjtött információ közös elemzésére, integrálására. Mivel a diákok eredményeiket a többiek előtt ismertetik, ezáltal fejlődik kommunikációs készségük. Csoportnagyság: A projektben 4-5 fős csoportok vesznek részt. A bemutató előadás osztályszintű. A kiscsoportok összetételénél a fő szempont: heterogenitás, így különböző képességű és érdeklődésű tanulók kapnak szerepet, mivel a feladatok a megfigyelő, emlékezet, a problémamegoldó képességre, a diákok kreativitására épülnek. Tantárgyak bevonása szerinti célok, feladatok: -Magyar nyelv és irodalom: A karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódó hagyományok, népszokások gyűjtése, a témához kapcsolódó versek, irodalmi művek ismerete. -Természetismeret: Bibliai események színhelyének megkeresése a térképen, állatok téli etetése, madáretető készítése. 6

7 -Matematika: Mértékegységek használata az ajándékkészítésnél. A rendelkezésre álló pénz elosztása. (gazdálkodás a pénzzel -Rajz, technika: Az ünnepkörhöz tartozó eseményekhez üdvözlőlap, karácsonyi menüsorhoz étlap összeállítása, plakátkészítés, ajándékkészítés. -Ének-zene: karácsonyi dalok tanulása, zenehallgatás. -Testnevelés : ügyességi feladatok, sorversenyek karácsonyi történet alapján. 2. Projektterv A pedagógiai programból kiválasztott célrendszer: Hagyományápolás. Az ismeretek különböző helyzetekben történő alkalmazása, használata. Alkalmazóképes tudás megszerzése. Egészséges versenyszellem kialakítása. Mindezek az életkori sajátosságok figyelembevételével történnek. Alapkompetenciák fejlesztése: Nyitottság hagyományainkra, értékeinkre, olvasóvá nevelés. Szocializáció, kooperatív együttműködés, konfliktushelyzetek megoldása. Kombinatív és rendszerezőképesség. Tervezési eljárások jobb megismerése, munkaszervezés, időbeosztás. Különféle ismeretforrások megkeresése. A kapott információk kezelése válogatása adott szempontok alapján. Értő olvasás. Előzetesen szerzett ismeretek felszínre hozása. Tanulási technikák fejlesztése. Kreativitás, alkotókedv fejlesztése. Önismeret, saját lehetőségeik felmérése, tudatosítása, koncentrációs kézség fejlesztése, mozgás. Összehasonlítás kompetenciája, logikus gondolkodás fejlesztése. Kommunikációs kézség fejlődése. Életszerű ismeretek megszerzése. Informatikai eszközök használatának gyakorlása. Elemi számolási kézség, kognitív kompetencia, érzelmi intelligencia, sikerélmény, empátia Szükséges erőforrások: Humán: A gyerekek érdeklődése, előzetes ismeretei. A pedagógus szaktudása, beállítódása. Családi háttér, a szülők, nagyszülők támogatása. Könyvtár. Szervezeti keret: Tanórai: könyvek, újságcikkek, filmek, képek. Tanórán kívüli: iskolai, községi könyvtár, kultúrház Tárgyi: CD, DVD, könyvek, újságcikkek, internetes adatbázis, rajzolási- festészeti kellékek. Szülői segítség. Keletkező dokumentumok: Feladatlapok, tablók, plakátok, forgatókönyv. 7

8 3. A projekt feladata és időterve Napok Tevékenység/feladat Felelős Résztvevők Módszerek/ eszközök Előkészítés, kapcsolatfelvétel 1. dec dec dec.15. Hagyományok, népszokások Luca napi vetélkedő Téli rajzok készítése dekorálás, fogalmazások írása Jézus születése, a kereszténység kialakulása, a karácsonyfa állításának története, kutatás, búvárkodás a könyvtárban, irodalmi művek, jelenetek gyűjtése, ötletek a jelmeztervhez.. Kreatív műhely Saját készítésű ajándék, karácsonyfa díszek, dekoráció, mézeskalács sütése, mérések. Osztályfőnökök Lukács Istvánné Dr. Lehoczkyné Kehrer Anikó Osztályfőnökök Lukács Istvánné Dr. Lehoczkyné Kehrer Anikó Osztályfőnökök Lukács Istvánné Dr. Lehoczkyné Kehrer Anikó Osztályfőnökök Lukács Istvánné Dr. Lehoczkyné Kehrer Anikó 2. a-b Lukács Istvánné Dr. Lehoczkyné 2. a-b Lukács Istvánné Dr. Lehoczkyné KehrerAnikó 2. a-b Lukács Istvánné Dr. Lehoczkyné Könyvtárosok Kerekesné Bovatsek Ágnes Kosztolányi Sándorné 2. a-b Lukács Istvánné Dr. Lehoczkyné KehrerAnikó Szülők Gémesné Érdi Erika, Kóródi Időterv Dokumentum Erőforrások Egyéni munka 1-2 óra Színes nyomtató, papír, számítógép Gyűjtőmunka, csoportmunka Gyűjtőmunka, csoportmunka Szakórákon Szakórákon Könyvek, tankönyvek Gyűjtött anyag, könyvek, tankönyvek Csoportmunka Szakórákon Elkészített ajándékok díszek újságok, könyvek. Mézes sütemények Előzetes ismeretek, kutató munka Pedagógus, könyvtáros ismeretei Pedagógus, szülők, előzetes ismeretei. Receptek mérleg, alapanyagok. 8

9 4. dec dec.17. Karácsonyi dalok tanulása, színpadi mű, közös alkotás bemutatása (karácsonyi verses összeállítás), betlehemezés, karácsonyfa díszítése Karácsonyi forgatag Előkészületek a délutáni Suli- bulira Suli-buli: kiállítás a gyerekek munkáiból, kiállítás megtekintése, kézműves foglalkozások, karácsonyi bazár, betlehemes műsor, büfében tea és sütemény fogyasztása Osztályfőnökök Lukács Istvánné Dr. Lehoczkyné Kehrer Anikó Az iskola pedagógusai Ternainé Kovács Anna, Balogh Ágnes, Vassné Agócs Ilona, lantos Mária, Rozgonyiné Szabó Mária Lukács Istvánné Dr. Lehoczkyné Kehrer Anikó István,Gila Hajnalka, Csurgó Gyöngyi, Gila Csabáné, Bihari Attiláné, Csatordai Csabáné, Fuvó Mihályné, Kovács Aranka, Csentes Nóra 2. a-b Lukács Istvánné Dr. Lehoczkyné KehrerAnikó Iskolánk felelős tanulói (4. osztály), Ternainé Kovács Anna, Balogh Ágnes, 2. a-b Lukács Istvánné Dr. Lehoczkyné KehrerAnikó Művelődésszervező Nagy Sándorné Frontális osztály munka Csoportmunka Szakórákon Szakórákon, délután óráig Könyvek, kották, Cd-k Fényképek (melléklet) Pedagógusok, szülők tudása Kultúrház épülete 9

10 4. December Tantárgyak bevonása szerinti feladatok 2.a osztály Osztályfőnök: Lukács Istvánné december 11. december 14. december 15. december 16. december 17. matematika: Mértékegységek használata- előzetes felmérés: Miből mennyi kell az ajándékhoz? testnevelés: Sorversenyek a karácsony jegyében. szövegértésszövegalkotás: Luca- napi vetélkedő, kvíz játék szövegértésszövegalkotás: Fogalmazás írása a télről, rajzkészítés matematika: Mennyibe kerül az ajándék? Az összeg becslése. szövegértésszövegalkotás: A karácsonyfa állításának története. Könyvtári foglalkozás. szövegértésszövegalkotás: Irodalmi művek gyűjtése. Karácsonyi műsor főpróbája. testnevelés: Sorversenyek karácsonyi történet alapján. matematika: Hány centiméter a madáretető hossza, szélessége? Vonalzóval, mérőszalaggal mérés. szövegértésszövegalkotás: Beszélgetés az állatok téli etetéséről. Madáretető készítése csoportokban. rajz: Karácsonyfadíszek készítése. rajz: Osztálytermi dekoráció készítése. matematika: Karácsonyfadíszek csoportosítása különböző szempontok alapján. szövegértésszövegalkotás: Ünnepi szereplés az Idősek Otthonában. Karácsonyi verses összeállítás. szövegértésszövegalkotás: Betlehemezés. Karácsonyfa díszítése. ének: Karácsonyi dalok tanulása. szövegértésszövegalkotás: Előkészületek a délutáni Suli- bulira. A kézműves foglalkozás kialakítása. testnevelés: Ügyességi feladatok karácsonyi kellékekkel. környezet: Madáretető kihelyezése a szabadba. A madáretető téli vendégei. technika: Kiállítás elkészítése a gyerekek munkáiból. Délután: óráig Suli- buli a Művelődési Házban. Program: Kiállítás, kézműves foglalkozás, 10

11 karácsonyi bazár, Betlehemes műsor. December Tantárgyak bevonása szerinti feladatok 2. b osztály Osztályfőnök: Dr. Lehoczkyné Kehrer Anikó december 11. december 14. december 15. december 16. december

12 magyar: Luca- napi vetélkedő, kvíz játék, fogalmazás írása a télről. rajz: Karácsonyfadíszek készítése. rajz: Osztálytermi dekoráció készítése, téli rajzok készítése. ének: Karácsonyi dalok tanulása. matematika: Hány centiméter a madáretető hossza, szélessége? Vonalzóval, mérőszalaggal mérés. magyar: A karácsonyfa állításának története. Könyvtári foglalkozás. testnevelés: Sorversenyek karácsonyi történet alapján. környezet: Beszélgetés az állatok téli etetéséről. Madáretető készítésének előkészítése. Karácsonyi műsor főpróbája. matematika: Mértékegységek használata- előzetes felmérés: Miből mennyi kell az ajándékhoz? magyar: Madáretető készítése csoportokban. Madáretető kihelyezése a szabadba. A madáretető téli vendégei. magyar: Karácsonyi ajándékkészítés, csomagolás, mézeskalács sütése csoportonként, szülők segítségével. testnevelés: Sorversenyek karácsonyi történet alapján. matematika: Karácsonyfadíszek csoportosítása különböző szempontok alapján. magyar: Karácsonyi verses összeállítás. Előadása osztálykeretben. magyar: Betlehemezés. Karácsonyfa díszítése. testnevelés: Ügyességi feladatok karácsonyi kellékekkel. testnevelés: Ügyességi feladatok karácsonyi kellékekkel. matematika: Mennyibe kerül az ajándék? Az összeg becslése. magyar: Előkészületek a délutáni Suli- bulira. A kézműves foglalkozás kialakítása. technika: Kiállítási anyag elkészítése, kiválogatása a gyerekek munkáiból. Délután: óráig Suli- buli a Művelődési Házban. Program: Kiállítás, kézműves foglalkozás, karácsonyi bazár, Betlehemes műsor. 5. A projektterv végrehajtása és dokumentálása Eseménynapló 12

13 Eseményleírás ( Mi történt?) Megjegyzés 1. Előmunkálat - Egymásra és a témára hangolódunk (2 óra) Felhívás készítése, sokszorosítása, a felhívás átadása az osztálynak. Kapcsolatfelvétel könyvtárosokkal, az Idősek Otthonának, és a Művelődési Ház vezetőjével, a kollégák, osztályfőnökök tájékoztatása. - Várható volt a gyerekeket ismerve: Szívesen fogadták a projekthét gondolatát. - A 2x2,5 m-es projektfal kialakítása. - A csoportalakítás vitamentesen zajlott - A helyszínek megtekintése. - A feladatok előkészítése számítógéppel, nyomtatás, fénymásolás. - A dekorációhoz szükséges anyagszükséglet felmérése, megvásárlása. - A szülők segítségével a jelmezek elkészítése. 2. Hagyományok, népszokások- Luca- napi vetélkedő (1 óra) - A Luca napról történeti áttekintés - Kvíz kitöltése / A gyerekek szerették a csoportokban történő feladatmegoldást / - A téli rajzokat elkészítették a tanulók és a projektfalra helyezték. - Fogalmazásokat írtak a télről, a karácsonyról. - Dekoráltuk az osztályterem ablakait. - A karácsonyi műsor szerepeinek kiosztása. 3. Jézus születése, a kereszténység kialakulása, kutatás, búvárkodás a könyvtárban (társasjáték segítségével) ( 1 óra) - Az osztályok felkeresték a Községi Könyvtárat. - A karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódó dramatikus, vagy dramatizálható művek keresése. - Puzzle kép / karácsonyi/ összerakásával alakították ki a csoportokat, amely csoportok egy társasjáték keretében mélyítették el ismereteiket a karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódó fogalmakról. A gyerekek élvezték a játékos feladatokat. Gyorsan eltelt az idő. -A könyvtárosok örömmel fogadtak bennünket, a foglalkozás végén megajándékozták a gyerekeket. 13

14 4. Kreatív műhely: saját készítésű ajándék, karácsonyfadíszek, dekoráció és madáretető készítése, mézes kalács sütése. ( 1 óra ) 5. Karácsonyi dalok tanulása, színpadi mű bemutatása, betlehemezés, karácsonyfa díszítése ( 1 óra) 6. Karácsonyi forgatag- Előkészületek a délutáni Suli-bulira. ( 1 óra) - Izgalmas, mindenkit igazán megmozgató feladatok voltak ezen a napon. - Az ajándékokat szívesen készítették a szülőknek, testvéreknek, nagyszülőknek. - A madáretető és a sütemény készítésébe bevontuk a szülőket is, akik szívesen jöttek segíteni a gyerekeknek. Jó volt látni a közös együttműködést. Ismét megtapasztaltuk, hogy a szülők örömmel tesznek eleget a felkéréseknek. - A madáretetőt kihelyeztük az udvaron levő egyik fára, a tanulók minden nap figyelemmel kísérik, hogy mennyi eleség fogyott el. - Ez a nap ismét bebizonyította a csoportmunka szükségességét, a közös tevékenység erősítette az osztályközösséget. - Szívesen tanulták és énekelték a karácsonyi dalokat, CD lemezről zenét is hallgattunk. - A műsor bemutatása az osztályban és az Idősek Otthonában nagyon jól sikerült. - A Betlehemezés korhű jelmezekben mindenkit nagyon meghatott. - A karácsonyfa közös feldíszítése az általunk készített díszekkel történt. - Ünnepi hangulatban telt el ez a nap. Ráhangolódtunk a közelgő karácsonyi ünnepekre, amelyet már a családdal töltenek el a gyerekek.. - A karácsonyi vásár előkészítése, a kiállítási anyag elrendezése. - Kézműves foglalkozás helyének kialakítása. - Délután 16 órától karácsonyi műsor megtekintése/ előadták a 4. osztályos tanulók a felsősökkel közösen / - Kézműves foglalkozás, melyen többnyire az alsósok vettek részt. - A szülők segítségével a sütemények árusítása, karácsonyi bazár. - Büfé, tea, sütemény fogyasztása. - A nyugdíjas kollégák megtekintették a műsort, majd közös baráti beszélgetésre került sor. 14

15 Készített fényképek csatolása mellékletben: 2. a - 2. b osztály A projekt végrehajtásának értékelése Mi volt sikeres, eredményes? Szülői, nagyszülői oldal - segítő szerep, jelmezek elkészítése, sütemények sütése, karácsonyi bazárban tevékenykedés. Olyan szülők is megmozdultak, akik korábban nem, vagy nehezen. Aktív gyermekközösség Az osztály valamennyi tagja jelentkezett a feladatokra. Mit fogok másként csinálni a projektben? Tudatos tervezés időben, mivel a délutáni elfoglaltságra egyéb problémák miatt nem minden gyermek tudott eljönni. Mivel fiatal korosztályról van szó, rendkívül fontos szerepe van az érzelmi ráhangolásnak, amely felkészít az ünnep mélyebb tartalmainak erkölcsi tanulságainak befogadására. Az érzelmi alap nyit majd utat a karácsonyi ünnepek idején ahhoz az erkölcsi emelkedéshez, melyért valójában az egész ünnepi készülődés van, hiszen ily módon az egymás felé fordulás, a figyelem, a szeretet finom,árnyalt megnyilatkozásai, a jó cselekedetek, a megbocsátás, az önzetlen segítségadás stb. gazdag és az életkornak megfelelő tartalmat nyerhet. 15

16 Beszámoló Karácsonyi ünnepkör című projekt Projektvezető: Lukács Istvánné, Dr. Lehoczkyné Kehrer Anikó Projektben résztvevő tanítók, tanárok: Résztvevő csoport: 2.a. 23fő -2.b osztály 18 fő A projekt megvalósítása: december Fő tevékenységeink: Hagyományok, népszokások. Luca- napi vetélkedő. Téli rajzok készítése, dekorálás, fogalmazások írása a télről. Jézus születése, a kereszténység kialakulása. A karácsonyfa állításának története, irodalmi művek, jelenetek gyűjtése. Karácsonyi műsor. Kreatív műhely. Saját készítésű ajándék, karácsonyfadíszek, dekoráció, madáretető készítése Karácsonyi dalok tanulása, karácsonyi verses összeállítás, karácsonyfa díszítés Karácsonyi forgatag. Suli-buli. Kiállítás a gyerekek munkáiból, karácsonyi bazár..az első napon felmértük, hogy miből mennyi anyag kell az ajándékhoz. Sorversenyt rendeztünk a karácsony jegyében. Luca- napi vetélkedőt is szerveztünk a gyerekeknek. Fogalmazást írtunk a télről. A második napon kiszámoltuk, hogy mennyi pénzbe kerül az ajándék. A könyvtárban előadást hallottunk a karácsonyfa állításának történetéről. Megtartottuk a karácsonyi műsor főpróbáját. Sorversenyeztünk karácsonyi történet alapján. A harmadik napon lemértük, hogy hány cm a madáretető hossza, szélessége. Beszélgettünk az állatok téli etetéséről. Madáretetőt készítettünk csoportokban. Karácsonyfadíszeket is készítettünk. Az osztálytermi dekoráció is szép lett. A negyedik napon a karácsonyfadíszeket csoportosítottuk különböző szempontok alapján. Szerepeltünk az Idősek Otthonában. Karácsonyi verses összeállítást adtunk elő. Karácsonyi dalokat énekeltünk. Az ötödik napon előkészültünk a délutáni Suli-bulira. Kihelyeztük a madáretetőt a szabadba. Kiállítást szerveztünk a gyerekek munkáiból. Délután sor került a Suli-bulira a Művelődési házban. A karácsonyi bazárban is sok ember megfordult. 16

17 A projektet értékeléssel zártuk. A tanulók elmondták, hogy az egész héten jól érezték magukat. Sok jó feladat, ötlet megvalósult. Örömmel tevékenykedtek. A suli- buli tetszett nekik a legjobban. A megtervezett programokat sikeresen megvalósítottuk, nem volt zavar a lebonyolításban. Az osztályban rendeztünk egy kisebb kiállítást a munkáinkból. A gyerekeknek különösen tetszett a csoportmunka, az együttműködés, az összedolgozás. A mi véleményünk szerint is sikeres volt ez az egy hét. Azt gondoljuk, hogy a gyerekek jól érezték magukat, sok új, hasznos információkat szereztek, emlékezetes marad a projekthét. A közös munka, élmény pozitívan hat a csoportok együttműködésére. Szegvár, december 20. Lukács Istvánné 2.a Dr. lehoczkyné Kehrer Anikó 2.b 17

18 Szegvári népi hiedelmek Farsangi ünnepkör 2. a osztály Lukács Istvánné 2.b osztály Dr. Lehoczkyné Kehrer Anikó 18

19 1. A projekt leírása A projekt írói: Lukács Istvánné, Dr. Lehoczkyné Kehrer Anikó A projektben résztvevők: 2. a, 2. b osztály és osztályfőnökeik. A projekt időtartama: 1 tanítási hét, február 1-5. A projekt intézményi előélete: - Fontos a közösség összetartó ereje. - Osztályunkban minden évben együtt készülünk farsang idején a jeles ünnepre A projekt szükségessége: A pedagógiai programból kiválasztott célrendszer megvalósítása érdekében történik, a fejlesztendő kompetenciákra irányultan. A megvalósítás helyszíne/ helyszínei: Az iskola tantermei, kultúrház, községi könyvtár, múzeum. A projekt tevékenységeinek rövid összefoglalása: Önálló, frontális, csoportmunka, kutató tevékenység, versenyek. A projekt fő célja: Komplex projekt lévén az ismeretek bővítése, a hagyományok ápolása, a közösség építése a másokkal való azonosulás örömét nyújtja. Az ünnep időszaka a mindennapok rendjét nem változtatja meg, csak hosszabb- rövidebb időre megszakítja, és egy másféle rendet kínál. - Hagyományőrzés - A farsangra készülés osztálykeretben, iskolai szinten. - Régi népszokások felelevenítése Részcéljai: -A részismeretek komplexszé tételével történő személyiségformálás. Szociális és kommunikációs kompetenciák fejlesztése. - Matematikai fogalmak mindennapokban történő gyakorlati alkalmazása. -Könyv-és könyvtárhasználat. -Kreatív műhely. - Farsangi kavalkád. Kreatív műhely: Hangsúly az összmunkán, az együttműködésen van, a bemutatott produkció térbeli elhelyezésén, az ötletes kivitelezésen, a játék élvezhetőségén, a tanulók munkavégzése során önismeretük fejleszthetőségén. A tanulók hibáik tudatosodása mellett a pozitív megerő sítések szerepe emelhető ki, mely a teljesítőképességüket növeli. Oldott, szorongásmentes, vidám légkörben, izgalmas, érdekes feladatokon keresztül maradandó értékekkel gazdagodik 19

20 személyiségük, a tanult ismeretek mélyülnek, a hosszú távú memóriába ágyazódnak be. Tanulók: Kreatív ötleteik alapján tervezik, készítik a farsangi kellékeket, illetve a jelmezeket, díszleteket. Az alkotó munka folyamán az alkotás öröme érvényesül. A műhely fejlesztő szerepe: - Produktív, reproduktív fantázia fejlesztése. - Önállóan tudjanak tárgyakat, díszeket, illetve a jelmezeket, díszleteket készíteni, megtervezés alapján kivitelezni. -Problémamegoldó képesség fejlesztése, tervezés, feladatmegoldás során. - Kommunikációs készség fejlesztése: elmondja, hogy hogyan készítették el a tárgyakat, díszeket, illetve a jelmezeket, - Tudjon örülni és elgyönyörködni a saját és társai munkájában. - Csoportos tárgykészítéskor tolerálja társai elképzelését, közös megegyezésre törekvés a megoldás kivitelezése során. -Alapvető IKT- eszközök használata szövegek publikálására, szerkesztésére. Feldolgozási mód: (ráhangolás, kreatív műhely) frontális munkával, kiscsoportos projekttel, bemutató: osztályszinten A csoportmunka előnyei: - Empatikus készségük, együttműködésük fejlődése a tanulás folyamatában. - Szociális kompetenciájuk erősödése. - Toleranciakészségük fejlesztése. - Csökken a szorongás, növekszik a tanulási kedv a közös tapasztalatcsere során. Előfeltétel: a tanulóknak legyen már tapasztalatuk az együttműködésről, mert csak így tudják megvalósítani a projektet. A tanulók legyenek képesek a kiscsoportban önállóan dolgozni, megfogalmazni az ötleteket, képesek a tervezésre, a feladatok elosztására, az összegyűjtött információ közös elemzésére, integrálására. Mivel a diákok eredményeiket a többiek előtt ismertetik, ezáltal fejlődik kommunikációs készségük. Csoportnagyság: A projektben 4-5 fős csoportok vesznek részt. A bemutató előadás osztályszintű és iskolai szintű. A kiscsoportok összetételénél a fő szempont: heterogenitás, így különböző képességű és érdeklődésű tanulók kapnak szerepet, mivel a feladatok a megfigyelő, emlékezet, a problémamegoldó képességre, a diákok kreativitására épülnek. Tantárgyak bevonása szerinti célok, feladatok: -Magyar nyelv és irodalom: A farsangi ünnepkörhöz kapcsolódó hagyományok, népszokások / Balázsolás, Gergelyjárás / gyűjtése, a 20

21 témához kapcsolódó versek, irodalmi művek ismerete. Jeles napok, szólások, közmondások. -Természetismeret: Madáretetés,természet megfigyelése, tanulmányi séta. -Matematika: Mértékegységek használata a jelmez készítésénél. A rendelkezésre álló pénz elosztása (gazdálkodás a pénzzel). -Rajz, technika: A Suli-bulin tartandó jelmezbálra meghívó, jelmezek, álarcok, osztálydekoráció készítése. Farsangi fánk sütése és díszítése. - Ének-zene: Farsangi dalok tanulása, zenehallgatás. - Testnevelés : Ügyességi feladatok, sorversenyek a farsang jegyében. 2. Projektterv A pedagógiai programból kiválasztott célrendszer: Hagyományápolás. Az ismeretek különböző helyzetekben történő alkalmazása, használata. Alkalmazóképes tudás megszerzése. Egészséges versenyszellem kialakítása. Mindezek az életkori sajátosságok figyelembevételével történnek. Alapkompetenciák fejlesztése: Nyitottság hagyományainkra, értékeinkre, olvasóvá nevelés. Szocializáció, kooperatív együttműködés, konfliktushelyzetek megoldása. Kombinatív és rendszerezőképesség. Tervezési eljárások jobb megismerése, munkaszervezés, időbeosztás. Különféle ismeretforrások megkeresése. A kapott információk kezelése válogatása adott szempontok alapján. Értő olvasás. Előzetesen szerzett ismeretek felszínre hozása. Tanulási technikák fejlesztése. Kreativitás, alkotókedv fejlesztése. Önismeret, saját lehetőségeik felmérése, tudatosítása, koncentrációs kézség fejlesztése, mozgás. Összehasonlítás kompetenciája, logikus gondolkodás fejlesztése. Kommunikációs kézség fejlődése. Életszerű ismeretek megszerzése. Informatikai eszközök használatának gyakorlása. Elemi számolási kézség, kognitív kompetencia, érzelmi intelligencia, sikerélmény, empátia. Szükséges erőforrások: Humán: A gyerekek érdeklődése, előzetes ismeretei. A pedagógus szaktudása, beállítódása. Családi háttér, a szülők, nagyszülők támogatása. Könyvtár, Falumúzeum. Szervezeti keret: Tanórai: könyvek, újságcikkek, filmek, képek. Tanórán kívüli: iskolai, községi könyvtár, kultúrház, múzeum. Tárgyi: CD, DVD, könyvek, újságcikkek, internetes adatbázis, rajzolási- festészeti kellékek. Szülői segítség. Keletkező dokumentumok: tablók, plakátok, forgatókönyv. 21

22 3. A projekt feladata és időterve Napok Tevékenység/feladat Felelős Résztvevők Módszerek/ eszközök Előkészítés, 2.a-b kapcsolatfelvétel osztályfőnök 1. Febr Febr Febr.3. Hagyományok, népszokások A hónap fontos népszokásainak összegyűjtése Könyvtári foglalkozás a farsang jegyében, kutatás, búvárkodás, irodalmi művek, jelenetek gyűjtése, ötletek a jelmeztervhez.. Kreatív műhely Saját készítésű maszkok, jelmezek, dekoráció, farsangi fánk sütése, díszítése, mérések. Osztályfőnökök Lukács Istvánné Dr. Lehoczkyné Kehrer Anikó Osztályfőnökök Lukács Istvánné Dr. Lehoczkyné Kehrer Anikó Osztályfőnökök Lukács Istvánné Dr. Lehoczkyné Kehrer Anikó Osztályfőnökök Lukács Istvánné Dr. Lehoczkyné Kehrer Anikó Pedagógusok, diákok Pedagógusok, diákok, könyvtárosok Pedagógusok, diákok, szülők. Időterv Dokumentum Erőforrások Egyéni munka 1-2 óra Színes nyomtató, papír, számítógép Gyűjtőmunka, csoportmunka Gyűjtőmunka, csoportmunka Szakórákon Szakórákon Könyvek, tankönyvek Gyűjtött anyag, könyvek, tankönyvek Csoportmunka Szakórákon Elkészített maszkok, jelmezek, Dekoráció, újságok, könyvek. Előzetes ismeretek, kutató munka Pedagógus, könyvtáros ismeretei Pedagógus, szülők, előzetes ismeretei.. Receptek mérleg, alapanyagok. 4. Febr.4. Régi népszokások felelevenítése a Falumúzeumban. A hagyományőrzés Osztályfőnökök Lukács Istvánné Dr. Lehoczkyné Kehrer Anikó Pedagógusok, diákok, múzeum pedagógus. Frontális osztály munka Szakórákon Könyvek, projektor, kiállított tárgyak. Pedagógusok, múzeum pedagógus tudása 22

23 5. Febr. 5. szerepe, Busójárás Előkészületek a délutáni jelmezes maszkabálra. Jelmezes főpróba Suli-buli: kézműves foglalkozások, farsangi kavalkád, Gyere velem a vásárba népi dramatikus játék, büfében tea és farsangi fánk fogyasztása. Az iskola pedagógusai Iskolánk felelős tanulói, pedagógusok, szülők, nagyszülők Csoportmunka Szakórákon, délután óráig Fényképek (melléklet) Kultúrház épülete 23

24 február 1-5-ig Tantárgyak bevonása szerinti feladatok 2.a osztály Osztályfőnök: Lukács Istvánné február 1. február 2. február 3. február 4. február 5. szövegértésszövegalkotás: A hónap fontosabb népszokásainak összegyűjtése szövegértésszövegalkotás: Gyere velem a vásárba! Népi dramatikus játék szerepének kiosztása matematika: Az én jelmezem méreteinek összeírása testnevelés: Sorversenyek a farsang jegyében matematika: Mennyibe kerül a ruhaanyag a jelmezhez? Az összeg becslése. szövegértésszövegalkotás: Jeles napok, szólások, közmondások ének: Itt a farsang c. dal tanítása rajz Farsangi álarc készítése matematika: Farsangi álarcok csoportosítása különböző szempontok alapján szövegértésszövegalkotás: Népi dramatikus játék előadása technika: Farsangi fánk sütése, díszítése testnevelés: Ügyességi feladatok farsangi kellékekkel szövegértésszövegalkotás: Látogatás a Falumúzeumba: A búsójárás eredete szövegértésszövegalkotás: Könyvtári foglalkozás: Farsangi népszokások: Balázsolás, Gergelyjárás testnevelés: Sorversenyek farsangi történet alapján környezetismeret: Madáretetés, a természet megfigyelése mtematika: Mennyi Ft lesz a Suli-buli bevétele? - becslés testnevelés: Farsangi álarcban sorversenyek szövegértésszövegalkotás: Jelmezes főpróba szövegértésszövegalkotás: Előkészületek a délutáni Suli-bulira Délután: óráig Suli- buli a Művelődési Házban. Program: Kézműves foglalkozás, farsangi bazár, jelmezes maszkabál 24

Algyői Általános Iskola Algyő, Kastélykert u. 59. Tel./fax.: (36) 62/517-192 E-mail: algyoisk@freemail.hu www.algyoiskola.hu. Napközis projektek

Algyői Általános Iskola Algyő, Kastélykert u. 59. Tel./fax.: (36) 62/517-192 E-mail: algyoisk@freemail.hu www.algyoiskola.hu. Napközis projektek Napközis projektek Készítették: Dobó Gyöngyi Leléné Gonda Irén Magosi Krisztina Pallagi Anna Újra együtt (Szeptember: Szűz, avagy Szent Mihály hava) Újra együtt (projekt tervezet) Szeptember Szűz, avagy

Részletesebben

A BATTHYÁNY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPORTISKOLA 2011/2012 ÉV VÉGI BESZÁMOLÓJA

A BATTHYÁNY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPORTISKOLA 2011/2012 ÉV VÉGI BESZÁMOLÓJA A BATTHYÁNY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPORTISKOLA 211/212 ÉV VÉGI BESZÁMOLÓJA TARTALOM A...1 BATTHYÁNY ÁLTALÁNOS ISKOLA...1 ÉS SPORTISKOLA...1 211/212 ÉV VÉGI...1 BESZÁMOLÓJA...1 TARTALOM...2 A BATTHYÁNY ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A Hevesy György Általános Iskola Munkaterve

A Hevesy György Általános Iskola Munkaterve A Hevesy György Általános Iskola Munkaterve a 2010/2011. tanévre Tura, 2010. szeptember Tartalomjegyzék A Hevesy György Általános Iskola éves munkaterve 3 A tantestület 7 Az 1-2. évfolyam munkaközösségének

Részletesebben

OLVASÓVÁ NEVELŐ PROGRAM A FELSŐ TAGOZATON

OLVASÓVÁ NEVELŐ PROGRAM A FELSŐ TAGOZATON GÉNIUSZ MŰHELY 13. 13/1. Töltszéki Gyuláné: OLVASÓVÁ NEVELŐ PROGRAM A FELSŐ TAGOZATON 13/2. Banáné Szőke Ilona, Sósné Kádár Marianna: A KOMPLEX MODULRENDSZER A TEHETSÉG FEJLESZTÉSÉRE TÖRÖKSZENTMIKLÓSON

Részletesebben

A TÁMOP 3.1.4/08/2. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben című pályázat keretében:

A TÁMOP 3.1.4/08/2. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben című pályázat keretében: A TÁMOP 3.1.4/08/2. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben című pályázat keretében: az Egészség - témahét megvalósításának dokumentációja. 2009/2010. tanév Bodajki Általános

Részletesebben

Integrációs Pedagógiai Műhely Füzetek 2.

Integrációs Pedagógiai Műhely Füzetek 2. Integrációs Pedagógiai Műhely Füzetek 2. Napjainkban a pedagógusokkal szemben hazánkban is elvárás, hogy képesek legyenek interkulturális programok alkalmazására, a sajátos nemzeti hagyományok, európai

Részletesebben

Németh László Általános Iskola. Projekttervek. Készítette: Lukács Istvánné

Németh László Általános Iskola. Projekttervek. Készítette: Lukács Istvánné Németh László Általános Iskola Projekttervek Készítette: Lukács Istvánné PROJEKTLEÍRÁSOK MELLÉKLETEK I. Játék projekt I/1. Projektleírás Kiemelt téma: együttműködés Időtartam: 4 hét Előkészítés: egy hét,

Részletesebben

2004/68/II. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2141 HUMANISZTIKUS ISKOLAPROGRAM I. HUMANISZTIKUS KOOPERATÍV TANULÁS 1 4. ÉVFOLYAMOS MUNKATERVE

2004/68/II. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2141 HUMANISZTIKUS ISKOLAPROGRAM I. HUMANISZTIKUS KOOPERATÍV TANULÁS 1 4. ÉVFOLYAMOS MUNKATERVE 2004/68/II. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2141 HUMANISZTIKUS ISKOLAPROGRAM I. HUMANISZTIKUS KOOPERATÍV TANULÁS 1 4. ÉVFOLYAMOS MUNKATERVE 2142 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/68/II. szám 1. rész FÕ MODUL,

Részletesebben

Kiss Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti iskola Ásotthalom. Pedagógiai Program KISS FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

Kiss Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti iskola Ásotthalom. Pedagógiai Program KISS FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KISS FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 TARTALOMJEGYZÉK Intézményünk bemutatása 4. oldal I. Nevelési program 5. oldal 1. Az intézményben folyó nevelő-oktató munka

Részletesebben

Egészséges életmód (mozgás, táplálkozás, napirend)

Egészséges életmód (mozgás, táplálkozás, napirend) TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0162 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Sükösd- Érsekcsanád Közoktatási Intézményfenntartó Társulás közoktatási intézményeiben Egészséges életmód (mozgás, táplálkozás,

Részletesebben

Környezeti nevelés. Önálló Intézményi innováció. SZTE Napköziotthonos Óvoda 2009/2010. Szeged

Környezeti nevelés. Önálló Intézményi innováció. SZTE Napköziotthonos Óvoda 2009/2010. Szeged Önálló Intézményi innováció SZTE Napköziotthonos Óvoda Környezeti nevelés 2009/2010. Szeged 1 SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános Iskolája, Alapfokú Készítették: Timár Marietta Bozókiné Hefkó Erzsébet

Részletesebben

Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola. Tanév végi beszámoló 2012/2013 II. félév

Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola. Tanév végi beszámoló 2012/2013 II. félév Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola Tanév végi beszámoló 2012/2013 II. félév 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 3 2. Helyzetértékelés... 3 2. 1. Személyi feltételek... 4 2.1.1. Szervezeti

Részletesebben

2014/2015. tanév. féléves beszámoló

2014/2015. tanév. féléves beszámoló TELEKI JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA és SZAKISKOLA 2014/2015. tanév. féléves beszámoló Készítette: Buzás József mb. igazgató Szirák, 2015. január 26. Tartalom 1 Intézményünk képzési struktúrája a 2014/2015.

Részletesebben

Támogatási konstrukció kódja: IPR-14-A. Támogatási időszak: 2014. május 16-2015. február 28.

Támogatási konstrukció kódja: IPR-14-A. Támogatási időszak: 2014. május 16-2015. február 28. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban : Támogató) megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Lebonyolító) Az Integrációs Pedagógiai Rendszer 2014. évi támogatása elnevezéssel

Részletesebben

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve EGRI LENKEY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 3300 Eger, Markhot F. u. 6. Tel. fax: (36) 310-046 e-mail: titkarsag@lenkey-eger.hu Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve 2013/2014-es tanév KIK 091014 Tartalomjegyzék

Részletesebben

BESZÁMOLÓ (2014. 01. 01-2014. 06. 30)

BESZÁMOLÓ (2014. 01. 01-2014. 06. 30) a ban a szülők bevonásával BESZÁMOLÓ (2014. 01. 01-2014. 06. 30) Kötelező tevékenységek Pedagógiai módszerekben való megfelelése A hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek iskolai

Részletesebben

BEVEZETÉS ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS SZAKASZA ALSÓ TAGOZAT, 1-4. ÉVFOLYAM

BEVEZETÉS ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS SZAKASZA ALSÓ TAGOZAT, 1-4. ÉVFOLYAM BEVEZETÉS ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS SZAKASZA ALSÓ TAGOZAT, 1-4. ÉVFOLYAM Célok, feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza, az alsó tagozat az iskolába lépő kisgyermekben óvja és továbbfejleszti

Részletesebben

KINIZSI PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA és ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY

KINIZSI PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA és ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY KINIZSI PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA és ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Intézmény címe: Nagyvázsony, Iskola u.1 Intézmény OM azonosítója: 037131 Intézmény fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó

Részletesebben

Tevékenység-központú pedagógiák 1. számú hallgatói melléklet: Képek

Tevékenység-központú pedagógiák 1. számú hallgatói melléklet: Képek 1. számú hallgatói melléklet: Képek 1 1. számú hallgatói melléklet: Képek 2 1. számú hallgatói melléklet: Képek 3 1. számú hallgatói melléklet: Képek 4 2. számú hallgatói melléklet: A tevékenységközpontú

Részletesebben

Felsőörs MALOMVÖLGY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2004. SZEPTEMBER 1-TŐL

Felsőörs MALOMVÖLGY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2004. SZEPTEMBER 1-TŐL Felsőörs MALOMVÖLGY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2004. SZEPTEMBER 1-TŐL TARTALOMJEGYZÉK I. Preambulum II. ISKOLÁNK NEVELÉSI PROGRAMJA II/A.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka : -1.1.pedagógiai

Részletesebben

PÁLYÁZATI PROGRAM. AZ ISKOLA, AHOL SZERETNEK A TANULÓK NAPKÖZIBE JÁRNI című pályázatára. Vízkereszttől karácsonyig

PÁLYÁZATI PROGRAM. AZ ISKOLA, AHOL SZERETNEK A TANULÓK NAPKÖZIBE JÁRNI című pályázatára. Vízkereszttől karácsonyig A tegnap gondolatainak felhasználásával szemlélni a jövőt, az élet mozdulatlanságára utal. Bármi legyen is a feladatunk, mindannyiunknak új, jobb módszereket kell keresnünk mivel amit ma jól csinálunk,

Részletesebben

Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola

Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Tartalom ISKOLÁNK KÜLDETÉSNYILATKOZATA... 3 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1.1 A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI,

Részletesebben

Kézikönyv a Hétszínvarázs 2. tankönyvcsalád tanításához

Kézikönyv a Hétszínvarázs 2. tankönyvcsalád tanításához Burai Lászlóné Dr. Faragó Attiláné Nyiri Istvánné Kézikönyv a Hétszínvarázs 2. tankönyvcsalád tanításához BURAI LÁSZLÓNÉ DR. FARAGÓ ATTILÁNÉ NYIRI ISTVÁNNÉ Szerkesztette BENKŐNÉ NYIRŐ JUDIT Kapcsolódó

Részletesebben

TÁMO P - 3.1.4 / 08 / 2-2 00 9-01 34

TÁMO P - 3.1.4 / 08 / 2-2 00 9-01 34 Ez a Föld, ez ád nekünk otthont, ide születtünk, itt pihenünk meg. Kell, hogy érezd, hogy óvjad, hogy féltsed, kapaszkodva bele az élet erejével, a szeretetünk ezernyi gyökerével. Hogy örömmel töltse el

Részletesebben

HOSSZÚHETÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MUNKATERV

HOSSZÚHETÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MUNKATERV HOSSZÚHETÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MUNKATERV 2014/2015 Tartalom BEVEZETŐ... 5 SZEMÉLYI FELTÉTELEK... 6 AZ INTÉZMÉNY DOLGOZÓINAK NÉVSORA... 6 Pedagógusok... 6 Nem pedagógus alkalmazottak...

Részletesebben

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola TANTERV ELSŐ IDEGEN NYELV NÉMET NYELV (5. 12. OSZTÁLY) Készítette: Tóth Éva

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola TANTERV ELSŐ IDEGEN NYELV NÉMET NYELV (5. 12. OSZTÁLY) Készítette: Tóth Éva TANTERV ELSŐ IDEGEN NYELV NÉMET NYELV (5. 12. OSZTÁLY) Készítette: Tóth Éva ELSŐ IDEGEN NYELV BEVEZETŐ A jelenleg közoktatásban részt vevő tanulók már az Európai Unió polgáraiként is készülnek felnőtt

Részletesebben

KLEBELSBERG KUNO ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM GYERMEKEK HÁZA ALTERNATÍV ALAPOZÓ PROGRAM

KLEBELSBERG KUNO ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM GYERMEKEK HÁZA ALTERNATÍV ALAPOZÓ PROGRAM KLEBELSBERG KUNO ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM GYERMEKEK HÁZA ALTERNATÍV ALAPOZÓ PROGRAM ja (módosított változat) Budapest, 2013. Tartalom: 1. A GYERMEKEK HÁZA ALTERNATÍV ALAPOZÓ PROGRAM MŰKÖDÉSI HELYZETE...

Részletesebben

Kollégium helyi pedagógiai programja

Kollégium helyi pedagógiai programja Nyíregyházi Bárczi Gusztáv Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Kollégium helyi pedagógiai programja A kollégium helyi pedagógiai

Részletesebben

AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁT ELLÁTÓ SPECIÁLIS SZAKISKOLA KÖTELEZŐ 9/E ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMÁNAK KERETTANTERVE

AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁT ELLÁTÓ SPECIÁLIS SZAKISKOLA KÖTELEZŐ 9/E ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMÁNAK KERETTANTERVE AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁT ELLÁTÓ SPECIÁLIS SZAKISKOLA KÖTELEZŐ 9/E ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMÁNAK KERETTANTERVE Célok és feladatok Ebben a szakaszban az enyhén értelmi fogyatékos

Részletesebben

1135 Budapest Csata u. 20. Pedagógia program. Budapest XIII. Tankerület Csata Utcai Általános Iskola

1135 Budapest Csata u. 20. Pedagógia program. Budapest XIII. Tankerület Csata Utcai Általános Iskola 1135 Budapest Csata u. 20. Pedagógia program Budapest XIII. Tankerület Csata Utcai Általános Iskola 2013 0 Tartalomjegyzék Bevezető gondolatok Pedagógiai programunk elé 5. Preambulum 6. Helyzetelemzés

Részletesebben