SZEGVÁRI NÉPI HIEDELMEK PROJEKT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZEGVÁRI NÉPI HIEDELMEK PROJEKT"

Átírás

1 SZEGVÁRI NÉPI HIEDELMEK PROJEKT KARÁCSONYI- FARSANGI-HÚSVÉTI ÜNNEPKÖR Készítette: Lukács Istvánné 2.a Dr. Lehoczkyné Kehrer Anikó 2.b

2 Tartalomjegyzék I. A projekt fő célja, részcéljai...3 II.A karácsonyi ünnepkör A projekt leírása Projektterv A projekt feladata és időterve.8 4. Tantárgyak bevonása szerinti feladatok 2.a-2.b A projektterv végrehajtása, eseménynapló Beszámoló.15 III.A farsangi ünnepkör A projekt leírása Projektterv A projekt feladata és időterve Tantárgyak bevonása szerinti feladatok 2.a-2.b A projektterv végrehajtása, eseménynapló Beszámoló.28 IV. A húsvéti ünnepkör A projekt leírása Projektterv A projekt feladata és időterve Tantárgyak bevonása szerinti feladatok 2.a-2.b A projektterv végrehajtása, eseménynapló Beszámoló..42 V. Mellékletek 1. Karácsony Farsang Húsvét Projektháló 101 VI. Képek 102 VII. Felhasznált irodalom.112 2

3 MOTTÓ: Félig sem olyan fontos az, mit tanítunk gyermekeinknek, mint az, hogy tanítjuk. Amit az iskolában tanultunk, annak legnagyobb részét elfelejtjük, de a hatás, amelyet egy jó oktatási rendszer szellemi tehetségeinkre gyakorol, megmarad. (Eötvös József) Szegvári népi hiedelmek Karácsonyi - farsangi- húsvéti ünnepkör I. A projekt fő célja: Komplex projekt lévén az ismeretek bővítése, a hagyományok ápolása, a közösség építése a másokkal való azonosulás örömét nyújtja. Az ünnep időszaka a mindennapok rendjét nem változtatja meg, csak hosszabb- rövidebb időre megszakítja, és egy másféle rendet kínál. - Hagyományőrzés - Régi népszokások felelevenítése - Részcéljai: -A részismeretek komplexszé tételével történő személyiségformálás. Szociális és kommunikációs kompetenciák fejlesztése. - Matematikai fogalmak mindennapokban történő gyakorlati alkalmazása. -Könyv - és könyvtárhasználat. -Kreatív műhely. -Karácsonyi vásár - Farsangi kavalkád. 3

4 Szegvári népi hiedelmek A karácsonyi ünnepkör 4

5 1. A projekt leírása A projekt írói: Lukács Istvánné, Dr. Lehoczkyné Kehrer Anikó A projektben résztvevők: 2. a, 2. b osztály és osztályfőnökeik. A projekt időtartama: 1 tanítási hét, dec A projekt intézményi előélete: -Fontos a közösség, a család összetartó ereje. -Osztályunkban minden évben együtt készülünk advent idején a karácsonyra. A projekt szükségessége: A pedagógiai programból kiválasztott célrendszer megvalósítása érdekében történik, a fejlesztendő kompetenciákra irányultan. A megvalósítás helyszíne/ helyszínei: Az iskola tantermei, kultúrház, községi könyvtár. A projekt tevékenységeinek rövid összefoglalása: Önálló, frontális, csoportmunka, kutató tevékenység, versenyek. A projekt fő célja: Komplex projekt lévén az ismeretek bővítése, a hagyományok ápolása, a közösség építése a másokkal való azonosulás örömét nyújtja. Az ünnep időszaka a mindennapok rendjét nem változtatja meg, csak hosszabb- rövidebb időre megszakítja, és egy másféle rendet kínál. Részcéljai: -A részismeretek komplexszé tételével történő személyiségformálás. Szociális és kommunikációs kompetenciák fejlesztése. - Matematikai fogalmak mindennapokban történő gyakorlati alkalmazása. -Könyv-és könyvtárhasználat. -Kreatív műhely. -Karácsonyi vásár. Kreatív műhely: Hangsúly az összmunkán, az együttműködésen van, a bemutatott produkció térbeli elhelyezésén, az ötletes kivitelezésen, a játék élvezhetőségén, a tanulók munkavégzése során önismeretük fejleszthetőségén. A tanulók hibáik tudatosodása mellett a pozitív megerő sítések szerepe emelhető ki, mely a teljesítőképességüket növeli. Oldott, szorongásmentes, vidám légkörben, izgalmas, érdekes feladatokon keresztül maradandó értékekkel gazdagodik személyiségük, a tanult ismeretek mélyülnek, a hosszú távú memóriába ágyazódnak be. Tanulók: Kreatív ötleteik alapján tervezik, készítik az ajándéktárgyakat, illetve a jelmezeket, díszleteket. Az alkotó munka folyamán az alkotás öröme érvényesül. 5

6 A műhely fejlesztő szerepe: - Produktív, reproduktív fantázia fejlesztése. - Önállóan tudjanak ajándéktárgyakat, díszeket, illetve a jelmezeket, díszleteket készíteni, megtervezés alapján kivitelezni. -Problémamegoldó képesség fejlesztése, tervezés, feladatmegoldás során. - Kommunikációs készség fejlesztése: elmondja, hogy hogyan készítették el az ajándéktárgyakat, díszeket, illetve a jelmezeket, - Tudjon örülni és elgyönyörködni a saját és társai munkájában. - Csoportos tárgykészítéskor tolerálja társai elképzelését, közös megegyezésre törekvés a megoldás kivitelezése során. -Alapvető IKT- eszközök használata szövegek publikálására, szerkesztésére. Feldolgozási mód: (ráhangolás, kreatív műhely) frontális munkával, kiscsoportos projekttel, bemutató: osztályszinten A csoportmunka előnyei: - Empatikus készségük, együttműködésük fejlődése a tanulás folyamatában. - Szociális kompetenciájuk erősödése. - Toleranciakészségük fejlesztése. - Csökken a szorongás, növekszik a tanulási kedv a közös tapasztalatcsere során. Előfeltétel: a tanulóknak legyen már tapasztalatuk az együttműködésről, mert csak így tudják megvalósítani a projektet. A tanulók legyenek képesek a kiscsoportban önállóan dolgozni, megfogalmazni az ötleteket, képesek a tervezésre, a feladatok elosztására, az összegyűjtött információ közös elemzésére, integrálására. Mivel a diákok eredményeiket a többiek előtt ismertetik, ezáltal fejlődik kommunikációs készségük. Csoportnagyság: A projektben 4-5 fős csoportok vesznek részt. A bemutató előadás osztályszintű. A kiscsoportok összetételénél a fő szempont: heterogenitás, így különböző képességű és érdeklődésű tanulók kapnak szerepet, mivel a feladatok a megfigyelő, emlékezet, a problémamegoldó képességre, a diákok kreativitására épülnek. Tantárgyak bevonása szerinti célok, feladatok: -Magyar nyelv és irodalom: A karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódó hagyományok, népszokások gyűjtése, a témához kapcsolódó versek, irodalmi művek ismerete. -Természetismeret: Bibliai események színhelyének megkeresése a térképen, állatok téli etetése, madáretető készítése. 6

7 -Matematika: Mértékegységek használata az ajándékkészítésnél. A rendelkezésre álló pénz elosztása. (gazdálkodás a pénzzel -Rajz, technika: Az ünnepkörhöz tartozó eseményekhez üdvözlőlap, karácsonyi menüsorhoz étlap összeállítása, plakátkészítés, ajándékkészítés. -Ének-zene: karácsonyi dalok tanulása, zenehallgatás. -Testnevelés : ügyességi feladatok, sorversenyek karácsonyi történet alapján. 2. Projektterv A pedagógiai programból kiválasztott célrendszer: Hagyományápolás. Az ismeretek különböző helyzetekben történő alkalmazása, használata. Alkalmazóképes tudás megszerzése. Egészséges versenyszellem kialakítása. Mindezek az életkori sajátosságok figyelembevételével történnek. Alapkompetenciák fejlesztése: Nyitottság hagyományainkra, értékeinkre, olvasóvá nevelés. Szocializáció, kooperatív együttműködés, konfliktushelyzetek megoldása. Kombinatív és rendszerezőképesség. Tervezési eljárások jobb megismerése, munkaszervezés, időbeosztás. Különféle ismeretforrások megkeresése. A kapott információk kezelése válogatása adott szempontok alapján. Értő olvasás. Előzetesen szerzett ismeretek felszínre hozása. Tanulási technikák fejlesztése. Kreativitás, alkotókedv fejlesztése. Önismeret, saját lehetőségeik felmérése, tudatosítása, koncentrációs kézség fejlesztése, mozgás. Összehasonlítás kompetenciája, logikus gondolkodás fejlesztése. Kommunikációs kézség fejlődése. Életszerű ismeretek megszerzése. Informatikai eszközök használatának gyakorlása. Elemi számolási kézség, kognitív kompetencia, érzelmi intelligencia, sikerélmény, empátia Szükséges erőforrások: Humán: A gyerekek érdeklődése, előzetes ismeretei. A pedagógus szaktudása, beállítódása. Családi háttér, a szülők, nagyszülők támogatása. Könyvtár. Szervezeti keret: Tanórai: könyvek, újságcikkek, filmek, képek. Tanórán kívüli: iskolai, községi könyvtár, kultúrház Tárgyi: CD, DVD, könyvek, újságcikkek, internetes adatbázis, rajzolási- festészeti kellékek. Szülői segítség. Keletkező dokumentumok: Feladatlapok, tablók, plakátok, forgatókönyv. 7

8 3. A projekt feladata és időterve Napok Tevékenység/feladat Felelős Résztvevők Módszerek/ eszközök Előkészítés, kapcsolatfelvétel 1. dec dec dec.15. Hagyományok, népszokások Luca napi vetélkedő Téli rajzok készítése dekorálás, fogalmazások írása Jézus születése, a kereszténység kialakulása, a karácsonyfa állításának története, kutatás, búvárkodás a könyvtárban, irodalmi művek, jelenetek gyűjtése, ötletek a jelmeztervhez.. Kreatív műhely Saját készítésű ajándék, karácsonyfa díszek, dekoráció, mézeskalács sütése, mérések. Osztályfőnökök Lukács Istvánné Dr. Lehoczkyné Kehrer Anikó Osztályfőnökök Lukács Istvánné Dr. Lehoczkyné Kehrer Anikó Osztályfőnökök Lukács Istvánné Dr. Lehoczkyné Kehrer Anikó Osztályfőnökök Lukács Istvánné Dr. Lehoczkyné Kehrer Anikó 2. a-b Lukács Istvánné Dr. Lehoczkyné 2. a-b Lukács Istvánné Dr. Lehoczkyné KehrerAnikó 2. a-b Lukács Istvánné Dr. Lehoczkyné Könyvtárosok Kerekesné Bovatsek Ágnes Kosztolányi Sándorné 2. a-b Lukács Istvánné Dr. Lehoczkyné KehrerAnikó Szülők Gémesné Érdi Erika, Kóródi Időterv Dokumentum Erőforrások Egyéni munka 1-2 óra Színes nyomtató, papír, számítógép Gyűjtőmunka, csoportmunka Gyűjtőmunka, csoportmunka Szakórákon Szakórákon Könyvek, tankönyvek Gyűjtött anyag, könyvek, tankönyvek Csoportmunka Szakórákon Elkészített ajándékok díszek újságok, könyvek. Mézes sütemények Előzetes ismeretek, kutató munka Pedagógus, könyvtáros ismeretei Pedagógus, szülők, előzetes ismeretei. Receptek mérleg, alapanyagok. 8

9 4. dec dec.17. Karácsonyi dalok tanulása, színpadi mű, közös alkotás bemutatása (karácsonyi verses összeállítás), betlehemezés, karácsonyfa díszítése Karácsonyi forgatag Előkészületek a délutáni Suli- bulira Suli-buli: kiállítás a gyerekek munkáiból, kiállítás megtekintése, kézműves foglalkozások, karácsonyi bazár, betlehemes műsor, büfében tea és sütemény fogyasztása Osztályfőnökök Lukács Istvánné Dr. Lehoczkyné Kehrer Anikó Az iskola pedagógusai Ternainé Kovács Anna, Balogh Ágnes, Vassné Agócs Ilona, lantos Mária, Rozgonyiné Szabó Mária Lukács Istvánné Dr. Lehoczkyné Kehrer Anikó István,Gila Hajnalka, Csurgó Gyöngyi, Gila Csabáné, Bihari Attiláné, Csatordai Csabáné, Fuvó Mihályné, Kovács Aranka, Csentes Nóra 2. a-b Lukács Istvánné Dr. Lehoczkyné KehrerAnikó Iskolánk felelős tanulói (4. osztály), Ternainé Kovács Anna, Balogh Ágnes, 2. a-b Lukács Istvánné Dr. Lehoczkyné KehrerAnikó Művelődésszervező Nagy Sándorné Frontális osztály munka Csoportmunka Szakórákon Szakórákon, délután óráig Könyvek, kották, Cd-k Fényképek (melléklet) Pedagógusok, szülők tudása Kultúrház épülete 9

10 4. December Tantárgyak bevonása szerinti feladatok 2.a osztály Osztályfőnök: Lukács Istvánné december 11. december 14. december 15. december 16. december 17. matematika: Mértékegységek használata- előzetes felmérés: Miből mennyi kell az ajándékhoz? testnevelés: Sorversenyek a karácsony jegyében. szövegértésszövegalkotás: Luca- napi vetélkedő, kvíz játék szövegértésszövegalkotás: Fogalmazás írása a télről, rajzkészítés matematika: Mennyibe kerül az ajándék? Az összeg becslése. szövegértésszövegalkotás: A karácsonyfa állításának története. Könyvtári foglalkozás. szövegértésszövegalkotás: Irodalmi művek gyűjtése. Karácsonyi műsor főpróbája. testnevelés: Sorversenyek karácsonyi történet alapján. matematika: Hány centiméter a madáretető hossza, szélessége? Vonalzóval, mérőszalaggal mérés. szövegértésszövegalkotás: Beszélgetés az állatok téli etetéséről. Madáretető készítése csoportokban. rajz: Karácsonyfadíszek készítése. rajz: Osztálytermi dekoráció készítése. matematika: Karácsonyfadíszek csoportosítása különböző szempontok alapján. szövegértésszövegalkotás: Ünnepi szereplés az Idősek Otthonában. Karácsonyi verses összeállítás. szövegértésszövegalkotás: Betlehemezés. Karácsonyfa díszítése. ének: Karácsonyi dalok tanulása. szövegértésszövegalkotás: Előkészületek a délutáni Suli- bulira. A kézműves foglalkozás kialakítása. testnevelés: Ügyességi feladatok karácsonyi kellékekkel. környezet: Madáretető kihelyezése a szabadba. A madáretető téli vendégei. technika: Kiállítás elkészítése a gyerekek munkáiból. Délután: óráig Suli- buli a Művelődési Házban. Program: Kiállítás, kézműves foglalkozás, 10

11 karácsonyi bazár, Betlehemes műsor. December Tantárgyak bevonása szerinti feladatok 2. b osztály Osztályfőnök: Dr. Lehoczkyné Kehrer Anikó december 11. december 14. december 15. december 16. december

12 magyar: Luca- napi vetélkedő, kvíz játék, fogalmazás írása a télről. rajz: Karácsonyfadíszek készítése. rajz: Osztálytermi dekoráció készítése, téli rajzok készítése. ének: Karácsonyi dalok tanulása. matematika: Hány centiméter a madáretető hossza, szélessége? Vonalzóval, mérőszalaggal mérés. magyar: A karácsonyfa állításának története. Könyvtári foglalkozás. testnevelés: Sorversenyek karácsonyi történet alapján. környezet: Beszélgetés az állatok téli etetéséről. Madáretető készítésének előkészítése. Karácsonyi műsor főpróbája. matematika: Mértékegységek használata- előzetes felmérés: Miből mennyi kell az ajándékhoz? magyar: Madáretető készítése csoportokban. Madáretető kihelyezése a szabadba. A madáretető téli vendégei. magyar: Karácsonyi ajándékkészítés, csomagolás, mézeskalács sütése csoportonként, szülők segítségével. testnevelés: Sorversenyek karácsonyi történet alapján. matematika: Karácsonyfadíszek csoportosítása különböző szempontok alapján. magyar: Karácsonyi verses összeállítás. Előadása osztálykeretben. magyar: Betlehemezés. Karácsonyfa díszítése. testnevelés: Ügyességi feladatok karácsonyi kellékekkel. testnevelés: Ügyességi feladatok karácsonyi kellékekkel. matematika: Mennyibe kerül az ajándék? Az összeg becslése. magyar: Előkészületek a délutáni Suli- bulira. A kézműves foglalkozás kialakítása. technika: Kiállítási anyag elkészítése, kiválogatása a gyerekek munkáiból. Délután: óráig Suli- buli a Művelődési Házban. Program: Kiállítás, kézműves foglalkozás, karácsonyi bazár, Betlehemes műsor. 5. A projektterv végrehajtása és dokumentálása Eseménynapló 12

13 Eseményleírás ( Mi történt?) Megjegyzés 1. Előmunkálat - Egymásra és a témára hangolódunk (2 óra) Felhívás készítése, sokszorosítása, a felhívás átadása az osztálynak. Kapcsolatfelvétel könyvtárosokkal, az Idősek Otthonának, és a Művelődési Ház vezetőjével, a kollégák, osztályfőnökök tájékoztatása. - Várható volt a gyerekeket ismerve: Szívesen fogadták a projekthét gondolatát. - A 2x2,5 m-es projektfal kialakítása. - A csoportalakítás vitamentesen zajlott - A helyszínek megtekintése. - A feladatok előkészítése számítógéppel, nyomtatás, fénymásolás. - A dekorációhoz szükséges anyagszükséglet felmérése, megvásárlása. - A szülők segítségével a jelmezek elkészítése. 2. Hagyományok, népszokások- Luca- napi vetélkedő (1 óra) - A Luca napról történeti áttekintés - Kvíz kitöltése / A gyerekek szerették a csoportokban történő feladatmegoldást / - A téli rajzokat elkészítették a tanulók és a projektfalra helyezték. - Fogalmazásokat írtak a télről, a karácsonyról. - Dekoráltuk az osztályterem ablakait. - A karácsonyi műsor szerepeinek kiosztása. 3. Jézus születése, a kereszténység kialakulása, kutatás, búvárkodás a könyvtárban (társasjáték segítségével) ( 1 óra) - Az osztályok felkeresték a Községi Könyvtárat. - A karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódó dramatikus, vagy dramatizálható művek keresése. - Puzzle kép / karácsonyi/ összerakásával alakították ki a csoportokat, amely csoportok egy társasjáték keretében mélyítették el ismereteiket a karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódó fogalmakról. A gyerekek élvezték a játékos feladatokat. Gyorsan eltelt az idő. -A könyvtárosok örömmel fogadtak bennünket, a foglalkozás végén megajándékozták a gyerekeket. 13

14 4. Kreatív műhely: saját készítésű ajándék, karácsonyfadíszek, dekoráció és madáretető készítése, mézes kalács sütése. ( 1 óra ) 5. Karácsonyi dalok tanulása, színpadi mű bemutatása, betlehemezés, karácsonyfa díszítése ( 1 óra) 6. Karácsonyi forgatag- Előkészületek a délutáni Suli-bulira. ( 1 óra) - Izgalmas, mindenkit igazán megmozgató feladatok voltak ezen a napon. - Az ajándékokat szívesen készítették a szülőknek, testvéreknek, nagyszülőknek. - A madáretető és a sütemény készítésébe bevontuk a szülőket is, akik szívesen jöttek segíteni a gyerekeknek. Jó volt látni a közös együttműködést. Ismét megtapasztaltuk, hogy a szülők örömmel tesznek eleget a felkéréseknek. - A madáretetőt kihelyeztük az udvaron levő egyik fára, a tanulók minden nap figyelemmel kísérik, hogy mennyi eleség fogyott el. - Ez a nap ismét bebizonyította a csoportmunka szükségességét, a közös tevékenység erősítette az osztályközösséget. - Szívesen tanulták és énekelték a karácsonyi dalokat, CD lemezről zenét is hallgattunk. - A műsor bemutatása az osztályban és az Idősek Otthonában nagyon jól sikerült. - A Betlehemezés korhű jelmezekben mindenkit nagyon meghatott. - A karácsonyfa közös feldíszítése az általunk készített díszekkel történt. - Ünnepi hangulatban telt el ez a nap. Ráhangolódtunk a közelgő karácsonyi ünnepekre, amelyet már a családdal töltenek el a gyerekek.. - A karácsonyi vásár előkészítése, a kiállítási anyag elrendezése. - Kézműves foglalkozás helyének kialakítása. - Délután 16 órától karácsonyi műsor megtekintése/ előadták a 4. osztályos tanulók a felsősökkel közösen / - Kézműves foglalkozás, melyen többnyire az alsósok vettek részt. - A szülők segítségével a sütemények árusítása, karácsonyi bazár. - Büfé, tea, sütemény fogyasztása. - A nyugdíjas kollégák megtekintették a műsort, majd közös baráti beszélgetésre került sor. 14

15 Készített fényképek csatolása mellékletben: 2. a - 2. b osztály A projekt végrehajtásának értékelése Mi volt sikeres, eredményes? Szülői, nagyszülői oldal - segítő szerep, jelmezek elkészítése, sütemények sütése, karácsonyi bazárban tevékenykedés. Olyan szülők is megmozdultak, akik korábban nem, vagy nehezen. Aktív gyermekközösség Az osztály valamennyi tagja jelentkezett a feladatokra. Mit fogok másként csinálni a projektben? Tudatos tervezés időben, mivel a délutáni elfoglaltságra egyéb problémák miatt nem minden gyermek tudott eljönni. Mivel fiatal korosztályról van szó, rendkívül fontos szerepe van az érzelmi ráhangolásnak, amely felkészít az ünnep mélyebb tartalmainak erkölcsi tanulságainak befogadására. Az érzelmi alap nyit majd utat a karácsonyi ünnepek idején ahhoz az erkölcsi emelkedéshez, melyért valójában az egész ünnepi készülődés van, hiszen ily módon az egymás felé fordulás, a figyelem, a szeretet finom,árnyalt megnyilatkozásai, a jó cselekedetek, a megbocsátás, az önzetlen segítségadás stb. gazdag és az életkornak megfelelő tartalmat nyerhet. 15

16 Beszámoló Karácsonyi ünnepkör című projekt Projektvezető: Lukács Istvánné, Dr. Lehoczkyné Kehrer Anikó Projektben résztvevő tanítók, tanárok: Résztvevő csoport: 2.a. 23fő -2.b osztály 18 fő A projekt megvalósítása: december Fő tevékenységeink: Hagyományok, népszokások. Luca- napi vetélkedő. Téli rajzok készítése, dekorálás, fogalmazások írása a télről. Jézus születése, a kereszténység kialakulása. A karácsonyfa állításának története, irodalmi művek, jelenetek gyűjtése. Karácsonyi műsor. Kreatív műhely. Saját készítésű ajándék, karácsonyfadíszek, dekoráció, madáretető készítése Karácsonyi dalok tanulása, karácsonyi verses összeállítás, karácsonyfa díszítés Karácsonyi forgatag. Suli-buli. Kiállítás a gyerekek munkáiból, karácsonyi bazár..az első napon felmértük, hogy miből mennyi anyag kell az ajándékhoz. Sorversenyt rendeztünk a karácsony jegyében. Luca- napi vetélkedőt is szerveztünk a gyerekeknek. Fogalmazást írtunk a télről. A második napon kiszámoltuk, hogy mennyi pénzbe kerül az ajándék. A könyvtárban előadást hallottunk a karácsonyfa állításának történetéről. Megtartottuk a karácsonyi műsor főpróbáját. Sorversenyeztünk karácsonyi történet alapján. A harmadik napon lemértük, hogy hány cm a madáretető hossza, szélessége. Beszélgettünk az állatok téli etetéséről. Madáretetőt készítettünk csoportokban. Karácsonyfadíszeket is készítettünk. Az osztálytermi dekoráció is szép lett. A negyedik napon a karácsonyfadíszeket csoportosítottuk különböző szempontok alapján. Szerepeltünk az Idősek Otthonában. Karácsonyi verses összeállítást adtunk elő. Karácsonyi dalokat énekeltünk. Az ötödik napon előkészültünk a délutáni Suli-bulira. Kihelyeztük a madáretetőt a szabadba. Kiállítást szerveztünk a gyerekek munkáiból. Délután sor került a Suli-bulira a Művelődési házban. A karácsonyi bazárban is sok ember megfordult. 16

17 A projektet értékeléssel zártuk. A tanulók elmondták, hogy az egész héten jól érezték magukat. Sok jó feladat, ötlet megvalósult. Örömmel tevékenykedtek. A suli- buli tetszett nekik a legjobban. A megtervezett programokat sikeresen megvalósítottuk, nem volt zavar a lebonyolításban. Az osztályban rendeztünk egy kisebb kiállítást a munkáinkból. A gyerekeknek különösen tetszett a csoportmunka, az együttműködés, az összedolgozás. A mi véleményünk szerint is sikeres volt ez az egy hét. Azt gondoljuk, hogy a gyerekek jól érezték magukat, sok új, hasznos információkat szereztek, emlékezetes marad a projekthét. A közös munka, élmény pozitívan hat a csoportok együttműködésére. Szegvár, december 20. Lukács Istvánné 2.a Dr. lehoczkyné Kehrer Anikó 2.b 17

18 Szegvári népi hiedelmek Farsangi ünnepkör 2. a osztály Lukács Istvánné 2.b osztály Dr. Lehoczkyné Kehrer Anikó 18

19 1. A projekt leírása A projekt írói: Lukács Istvánné, Dr. Lehoczkyné Kehrer Anikó A projektben résztvevők: 2. a, 2. b osztály és osztályfőnökeik. A projekt időtartama: 1 tanítási hét, február 1-5. A projekt intézményi előélete: - Fontos a közösség összetartó ereje. - Osztályunkban minden évben együtt készülünk farsang idején a jeles ünnepre A projekt szükségessége: A pedagógiai programból kiválasztott célrendszer megvalósítása érdekében történik, a fejlesztendő kompetenciákra irányultan. A megvalósítás helyszíne/ helyszínei: Az iskola tantermei, kultúrház, községi könyvtár, múzeum. A projekt tevékenységeinek rövid összefoglalása: Önálló, frontális, csoportmunka, kutató tevékenység, versenyek. A projekt fő célja: Komplex projekt lévén az ismeretek bővítése, a hagyományok ápolása, a közösség építése a másokkal való azonosulás örömét nyújtja. Az ünnep időszaka a mindennapok rendjét nem változtatja meg, csak hosszabb- rövidebb időre megszakítja, és egy másféle rendet kínál. - Hagyományőrzés - A farsangra készülés osztálykeretben, iskolai szinten. - Régi népszokások felelevenítése Részcéljai: -A részismeretek komplexszé tételével történő személyiségformálás. Szociális és kommunikációs kompetenciák fejlesztése. - Matematikai fogalmak mindennapokban történő gyakorlati alkalmazása. -Könyv-és könyvtárhasználat. -Kreatív műhely. - Farsangi kavalkád. Kreatív műhely: Hangsúly az összmunkán, az együttműködésen van, a bemutatott produkció térbeli elhelyezésén, az ötletes kivitelezésen, a játék élvezhetőségén, a tanulók munkavégzése során önismeretük fejleszthetőségén. A tanulók hibáik tudatosodása mellett a pozitív megerő sítések szerepe emelhető ki, mely a teljesítőképességüket növeli. Oldott, szorongásmentes, vidám légkörben, izgalmas, érdekes feladatokon keresztül maradandó értékekkel gazdagodik 19

20 személyiségük, a tanult ismeretek mélyülnek, a hosszú távú memóriába ágyazódnak be. Tanulók: Kreatív ötleteik alapján tervezik, készítik a farsangi kellékeket, illetve a jelmezeket, díszleteket. Az alkotó munka folyamán az alkotás öröme érvényesül. A műhely fejlesztő szerepe: - Produktív, reproduktív fantázia fejlesztése. - Önállóan tudjanak tárgyakat, díszeket, illetve a jelmezeket, díszleteket készíteni, megtervezés alapján kivitelezni. -Problémamegoldó képesség fejlesztése, tervezés, feladatmegoldás során. - Kommunikációs készség fejlesztése: elmondja, hogy hogyan készítették el a tárgyakat, díszeket, illetve a jelmezeket, - Tudjon örülni és elgyönyörködni a saját és társai munkájában. - Csoportos tárgykészítéskor tolerálja társai elképzelését, közös megegyezésre törekvés a megoldás kivitelezése során. -Alapvető IKT- eszközök használata szövegek publikálására, szerkesztésére. Feldolgozási mód: (ráhangolás, kreatív műhely) frontális munkával, kiscsoportos projekttel, bemutató: osztályszinten A csoportmunka előnyei: - Empatikus készségük, együttműködésük fejlődése a tanulás folyamatában. - Szociális kompetenciájuk erősödése. - Toleranciakészségük fejlesztése. - Csökken a szorongás, növekszik a tanulási kedv a közös tapasztalatcsere során. Előfeltétel: a tanulóknak legyen már tapasztalatuk az együttműködésről, mert csak így tudják megvalósítani a projektet. A tanulók legyenek képesek a kiscsoportban önállóan dolgozni, megfogalmazni az ötleteket, képesek a tervezésre, a feladatok elosztására, az összegyűjtött információ közös elemzésére, integrálására. Mivel a diákok eredményeiket a többiek előtt ismertetik, ezáltal fejlődik kommunikációs készségük. Csoportnagyság: A projektben 4-5 fős csoportok vesznek részt. A bemutató előadás osztályszintű és iskolai szintű. A kiscsoportok összetételénél a fő szempont: heterogenitás, így különböző képességű és érdeklődésű tanulók kapnak szerepet, mivel a feladatok a megfigyelő, emlékezet, a problémamegoldó képességre, a diákok kreativitására épülnek. Tantárgyak bevonása szerinti célok, feladatok: -Magyar nyelv és irodalom: A farsangi ünnepkörhöz kapcsolódó hagyományok, népszokások / Balázsolás, Gergelyjárás / gyűjtése, a 20

21 témához kapcsolódó versek, irodalmi művek ismerete. Jeles napok, szólások, közmondások. -Természetismeret: Madáretetés,természet megfigyelése, tanulmányi séta. -Matematika: Mértékegységek használata a jelmez készítésénél. A rendelkezésre álló pénz elosztása (gazdálkodás a pénzzel). -Rajz, technika: A Suli-bulin tartandó jelmezbálra meghívó, jelmezek, álarcok, osztálydekoráció készítése. Farsangi fánk sütése és díszítése. - Ének-zene: Farsangi dalok tanulása, zenehallgatás. - Testnevelés : Ügyességi feladatok, sorversenyek a farsang jegyében. 2. Projektterv A pedagógiai programból kiválasztott célrendszer: Hagyományápolás. Az ismeretek különböző helyzetekben történő alkalmazása, használata. Alkalmazóképes tudás megszerzése. Egészséges versenyszellem kialakítása. Mindezek az életkori sajátosságok figyelembevételével történnek. Alapkompetenciák fejlesztése: Nyitottság hagyományainkra, értékeinkre, olvasóvá nevelés. Szocializáció, kooperatív együttműködés, konfliktushelyzetek megoldása. Kombinatív és rendszerezőképesség. Tervezési eljárások jobb megismerése, munkaszervezés, időbeosztás. Különféle ismeretforrások megkeresése. A kapott információk kezelése válogatása adott szempontok alapján. Értő olvasás. Előzetesen szerzett ismeretek felszínre hozása. Tanulási technikák fejlesztése. Kreativitás, alkotókedv fejlesztése. Önismeret, saját lehetőségeik felmérése, tudatosítása, koncentrációs kézség fejlesztése, mozgás. Összehasonlítás kompetenciája, logikus gondolkodás fejlesztése. Kommunikációs kézség fejlődése. Életszerű ismeretek megszerzése. Informatikai eszközök használatának gyakorlása. Elemi számolási kézség, kognitív kompetencia, érzelmi intelligencia, sikerélmény, empátia. Szükséges erőforrások: Humán: A gyerekek érdeklődése, előzetes ismeretei. A pedagógus szaktudása, beállítódása. Családi háttér, a szülők, nagyszülők támogatása. Könyvtár, Falumúzeum. Szervezeti keret: Tanórai: könyvek, újságcikkek, filmek, képek. Tanórán kívüli: iskolai, községi könyvtár, kultúrház, múzeum. Tárgyi: CD, DVD, könyvek, újságcikkek, internetes adatbázis, rajzolási- festészeti kellékek. Szülői segítség. Keletkező dokumentumok: tablók, plakátok, forgatókönyv. 21

22 3. A projekt feladata és időterve Napok Tevékenység/feladat Felelős Résztvevők Módszerek/ eszközök Előkészítés, 2.a-b kapcsolatfelvétel osztályfőnök 1. Febr Febr Febr.3. Hagyományok, népszokások A hónap fontos népszokásainak összegyűjtése Könyvtári foglalkozás a farsang jegyében, kutatás, búvárkodás, irodalmi művek, jelenetek gyűjtése, ötletek a jelmeztervhez.. Kreatív műhely Saját készítésű maszkok, jelmezek, dekoráció, farsangi fánk sütése, díszítése, mérések. Osztályfőnökök Lukács Istvánné Dr. Lehoczkyné Kehrer Anikó Osztályfőnökök Lukács Istvánné Dr. Lehoczkyné Kehrer Anikó Osztályfőnökök Lukács Istvánné Dr. Lehoczkyné Kehrer Anikó Osztályfőnökök Lukács Istvánné Dr. Lehoczkyné Kehrer Anikó Pedagógusok, diákok Pedagógusok, diákok, könyvtárosok Pedagógusok, diákok, szülők. Időterv Dokumentum Erőforrások Egyéni munka 1-2 óra Színes nyomtató, papír, számítógép Gyűjtőmunka, csoportmunka Gyűjtőmunka, csoportmunka Szakórákon Szakórákon Könyvek, tankönyvek Gyűjtött anyag, könyvek, tankönyvek Csoportmunka Szakórákon Elkészített maszkok, jelmezek, Dekoráció, újságok, könyvek. Előzetes ismeretek, kutató munka Pedagógus, könyvtáros ismeretei Pedagógus, szülők, előzetes ismeretei.. Receptek mérleg, alapanyagok. 4. Febr.4. Régi népszokások felelevenítése a Falumúzeumban. A hagyományőrzés Osztályfőnökök Lukács Istvánné Dr. Lehoczkyné Kehrer Anikó Pedagógusok, diákok, múzeum pedagógus. Frontális osztály munka Szakórákon Könyvek, projektor, kiállított tárgyak. Pedagógusok, múzeum pedagógus tudása 22

23 5. Febr. 5. szerepe, Busójárás Előkészületek a délutáni jelmezes maszkabálra. Jelmezes főpróba Suli-buli: kézműves foglalkozások, farsangi kavalkád, Gyere velem a vásárba népi dramatikus játék, büfében tea és farsangi fánk fogyasztása. Az iskola pedagógusai Iskolánk felelős tanulói, pedagógusok, szülők, nagyszülők Csoportmunka Szakórákon, délután óráig Fényképek (melléklet) Kultúrház épülete 23

24 február 1-5-ig Tantárgyak bevonása szerinti feladatok 2.a osztály Osztályfőnök: Lukács Istvánné február 1. február 2. február 3. február 4. február 5. szövegértésszövegalkotás: A hónap fontosabb népszokásainak összegyűjtése szövegértésszövegalkotás: Gyere velem a vásárba! Népi dramatikus játék szerepének kiosztása matematika: Az én jelmezem méreteinek összeírása testnevelés: Sorversenyek a farsang jegyében matematika: Mennyibe kerül a ruhaanyag a jelmezhez? Az összeg becslése. szövegértésszövegalkotás: Jeles napok, szólások, közmondások ének: Itt a farsang c. dal tanítása rajz Farsangi álarc készítése matematika: Farsangi álarcok csoportosítása különböző szempontok alapján szövegértésszövegalkotás: Népi dramatikus játék előadása technika: Farsangi fánk sütése, díszítése testnevelés: Ügyességi feladatok farsangi kellékekkel szövegértésszövegalkotás: Látogatás a Falumúzeumba: A búsójárás eredete szövegértésszövegalkotás: Könyvtári foglalkozás: Farsangi népszokások: Balázsolás, Gergelyjárás testnevelés: Sorversenyek farsangi történet alapján környezetismeret: Madáretetés, a természet megfigyelése mtematika: Mennyi Ft lesz a Suli-buli bevétele? - becslés testnevelés: Farsangi álarcban sorversenyek szövegértésszövegalkotás: Jelmezes főpróba szövegértésszövegalkotás: Előkészületek a délutáni Suli-bulira Délután: óráig Suli- buli a Művelődési Házban. Program: Kézműves foglalkozás, farsangi bazár, jelmezes maszkabál 24

Feladatterv. Tevékenység feladat felelősök résztvevők módszerek eszközök időterv Fejlesztendő tanuló kompetenciák Dokumentálás módja

Feladatterv. Tevékenység feladat felelősök résztvevők módszerek eszközök időterv Fejlesztendő tanuló kompetenciák Dokumentálás módja Feladatterv Tevékenység feladat felelősök résztvevők módszerek eszközök időterv Fejlesztendő tanuló kompetenciák Dokumentálás módja Osztálydekoráció készítése, ablakdísz, asztali dísz tanító Az alsó tagozat

Részletesebben

Készítette: Montag Csilla Vokány, 2010. 02. 05. FARSANGI TÉMAHÉT. Általános Iskola Vokány 1. osztály

Készítette: Montag Csilla Vokány, 2010. 02. 05. FARSANGI TÉMAHÉT. Általános Iskola Vokány 1. osztály Készítette: Montag Csilla Vokány, 2010. 02. 05. FARSANGI TÉMAHÉT Általános Iskola Vokány 1. osztály A farsangi témahét programja: Osztály: 1. Buzás Tamás, Gartner Anna, Győrfi Attila, Horváth Adrián, Horváth

Részletesebben

A projekt fő témakörét a második osztály dolgozza fel, támogatóként részt vesz benne az iskola 1-5 osztálya.

A projekt fő témakörét a második osztály dolgozza fel, támogatóként részt vesz benne az iskola 1-5 osztálya. Téma: Téli ünnepkör, népszokások A projekt fő témakörét a második osztály dolgozza fel, támogatóként részt vesz benne az iskola 1-5 osztálya. A projekt időtartama: 4 hét (nov. 30. dec. 22.) A projekt résztvevői:

Részletesebben

HÚSVÉT TÉMAHÉT Beethoven Általános Iskola 1. a osztály Osztályfőnökök: Bosnyákné Gergely Zsuzsanna Nagyné Varga Andrea

HÚSVÉT TÉMAHÉT Beethoven Általános Iskola 1. a osztály Osztályfőnökök: Bosnyákné Gergely Zsuzsanna Nagyné Varga Andrea Beethoven Általános Iskola Martonvásár HÚSVÉT TÉMAHÉT Beethoven Általános Iskola 1. a osztály Osztályfőnökök: Bosnyákné Gergely Zsuzsanna Nagyné Varga Andrea Biró Lili Dömsödi Stella Hoffmann Balázs Hornyák

Részletesebben

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsonyi témahét 1.b Szabóné Bakó Márta Pintérné Legéndi Gabriella 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsony ünnepén az a kívánságom. Legyen boldog mindenki ezen a világon.

Részletesebben

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika 6. osztály - 1 - Étkezés, egészséges táplálkozás Az innováció közvetlen célja táplálkozás témakörének bemutatása különböző tantárgyak bevonásával, minél szélesebb körű megismerése volt. Fejleszteni kívánt

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4/08/2. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben PROJEKT

TÁMOP 3.1.4/08/2. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben PROJEKT TÁMOP 3.1.4/08/2. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben PROJEKT I. A projekt címe: Tavaszváró II. A projekt indoklása: - A tavaszi népszokások, ünnepek megismerése. - Tavaszi

Részletesebben

Állati Móka Egyhetes projekt

Állati Móka Egyhetes projekt Állati Móka Egyhetes projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Projekt felelős: Pásztor Judit Ideje: 2014. október 14 október 18. Bevont tanulók köre: 4. osztály, alkalomszerűen az alsós napközis

Részletesebben

Modul címe: Szent Iván éj

Modul címe: Szent Iván éj TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0207 pályázat Moduláris program megszervezése EZ AZ ÉJSZAKA MÁS MINT A TÖBBI.. Modul címe: Szent Iván éj Készítette: Kiss Tamás MODUL LEÍRÁS Ajánlott korosztály Ajánlott időkeret:

Részletesebben

Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola. Karácsony projekt. Készítette: Borsóné Molnár Szilvia. Baracska, 2013. december

Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola. Karácsony projekt. Készítette: Borsóné Molnár Szilvia. Baracska, 2013. december Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola Karácsony projekt Készítette: Borsóné Molnár Szilvia Baracska, 2013. december Célok: 1. A karácsony sajátosságainak felfedezése, saját érzések megfogalmazása. 2.

Részletesebben

Rózsavizes Húsvét napját jöttem ma kívánni

Rózsavizes Húsvét napját jöttem ma kívánni Rózsavizes Húsvét napját jöttem ma kívánni Húsvét projekt a baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 3. osztályában 2010. március16-március 25. Készítette: Homoki Zsuzsanna 1 1. nap március 16. Biblia,

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT. Történetek a kincses erdő állatairól

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT. Történetek a kincses erdő állatairól Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT Történetek a kincses erdő állatairól Készült: Forrás Általános Iskola Dávod 2009. október 19-22.

Részletesebben

Karácsony projekt. A tevékenység kezdete: november 20 A tevékenység vége: december 22 A projekt helyszíne: II. Géza Gimnázium

Karácsony projekt. A tevékenység kezdete: november 20 A tevékenység vége: december 22 A projekt helyszíne: II. Géza Gimnázium Karácsony projekt Résztvevők: 7. A, 9. A (a tanórán kívüli programokra az egész iskolából jelentkezhetnek érdeklődő tanulók) A projekt időtartama: 3 hetet meghaladó projekt A tevékenység kezdete: november

Részletesebben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben A projekt címe: HÉVÍZ A MÚLTBAN ÉS NAPJAINKBAN Intézményi innováció a Hévízi Helytörténeti Múzeum és az Illyés

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23.

TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23. ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA

Részletesebben

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Kiscsávoly Projekt felelős: Ideje: 2014. március 26. április 16. Foglalkozások száma: 33 Bevont tanulók köre:

Részletesebben

Az őszi témahét programja:

Az őszi témahét programja: Az őszi témahét programja: 2011. október 10-14 Osztály: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 3.a osztályában Időkeret: 5 nap x 5 x 45 perc Kapcsolatok: NAT Környezetismeret Művészetek dráma, vizuális kultúra,

Részletesebben

Záródolgozat Projekt a gyakorlatban

Záródolgozat Projekt a gyakorlatban 1. Mini-projektterv Záródolgozat Projekt a gyakorlatban Osztály/csoport: 6.osztály Résztvevők száma: 23 Időpont:4 óra Osztály / csoport rövid bemutatása:matematikából nálunk csoport bontás van. A 6. évfolyamon

Részletesebben

ADVENTI PROJEKT Iskolai szeretetlánc

ADVENTI PROJEKT Iskolai szeretetlánc ADVENTI PROJEKT Iskolai szeretetlánc A projektet készítette és megvalósította: Török Flóris Általános Iskola 6.b osztálya, Széky Tamás Lászlóné 2009.december. Küszöbön áll a nap, az az egyetlen egy nap

Részletesebben

IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-2009-0012 azonosítószámú, Nyitott kapcsolatok! című projekt

IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-2009-0012 azonosítószámú, Nyitott kapcsolatok! című projekt IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-, Nyitott kapcsolatok! című projekt Intervallum: január 1. május 31. Készítette:,, Dátum: január 07. Célok A cél indoklása Tervezett ek* Felelős*

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258.

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1848/49 ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. A

Részletesebben

Márai Sándor. T é m a : Adventtől Karácsonyig. Az alsó tagozatos tanulók. Időkeret: 2011. december 16. 2011. december 21.

Márai Sándor. T é m a : Adventtől Karácsonyig. Az alsó tagozatos tanulók. Időkeret: 2011. december 16. 2011. december 21. PROJEKT Tudtad, karácsonykor az ember mindig hisz egy kissé a csodában. Nemcsak Te és Én, hanem az egész világ, az emberiség, amint mondják, hiszen azért van az ünnep, mert nem lehet csoda nélkül élni.

Részletesebben

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének!

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! Beküldendő A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! 1. Mini-projektterv Záródolgozat Projekt a gyakorlatban Osztály/csoport: 5. osztály Résztvevők száma: 22 fő 9 lány

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: RETRÓ ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. A TÉMAHÉT

Részletesebben

Adventi ünnepkör alsó tagozatban

Adventi ünnepkör alsó tagozatban JÓ GYAKORLAT Adventi ünnepkör alsó tagozatban 1 Bevezetés Minden ember számára az egyik legszebb ünnep a karácsonyvárás. Lelki megtisztulással, izgalommal, örömteli készülődéssel telik ez az időszak a

Részletesebben

9. ÉVFOLYAM. Ki vagyok? Honnan jövök? Casládkutatás: SZKB209_06. A modul szerzôi: Marsi Mónika és Págyor Henriette

9. ÉVFOLYAM. Ki vagyok? Honnan jövök? Casládkutatás: SZKB209_06. A modul szerzôi: Marsi Mónika és Págyor Henriette Casládkutatás: Ki vagyok? Honnan jövök? hoztam neked piros rózsát modul szerzôi: Marsi Mónika és Págyor Henriette SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 9. ÉVFOLYM SZK209_06 SZK 9_01 tanári.indd

Részletesebben

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16.

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16. Napközis Munkaközösség Munkaterve 2013/2014-es tanév 2013. szeptember 16. Munkaközösségünk helyzete A Napközis Közösség Munkaterve 2013/2014-es tanév Iskolánkban a szülők igényének megfelelően biztosítjuk

Részletesebben

A témahét célja. A témahét kapcsolódási területei

A témahét célja. A témahét kapcsolódási területei A témahét célja - Az egészséges életmód területeinek megismertetése a tanulókkal - Egészségünk megőrzésének lehetőségei: egészséges táplálkozás, mozgás, egészségre káros szenvedélyek - Étkezési kultúra

Részletesebben

Horváth & Dubecz Tanácsadó Kft

Horváth & Dubecz Tanácsadó Kft Záródolgozat Projekt a gyakorlatban 1. Mini-projektterv 4000 lépés az egészségért Osztály/csoport: 6. és 8. osztály Résztvevők száma: 7+16 fő Időpont: 2008.április 18.- május 23. Osztály / csoport rövid

Részletesebben

,, ITT A FARSANG, ÁLL A BÁL FARSANGI TÉMAHÉT A 2.B OSZTÁLYBAN

,, ITT A FARSANG, ÁLL A BÁL FARSANGI TÉMAHÉT A 2.B OSZTÁLYBAN TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0147 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat, Nagybajom Város Önkormányzata, Nagybajomi Általános Művelődési Központ Csokonai Vitéz Mihály

Részletesebben

SZKA_101_29 Barátaink az állatok. A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné. Én és a világ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1.

SZKA_101_29 Barátaink az állatok. A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné. Én és a világ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. SZKA_101_29 Barátaink az állatok Én és a világ A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYAM 298 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák tanári

Részletesebben

TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM

TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM A projekt címe Tisza Motto: Iskolánk: Tisza-parti Általános Iskola a név kötelez Időtartama témahét: 4 nap Célcsoport 5.a, 5.b osztály tanulói 3-3 csoportban Célja Kompetencia

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette:

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: Magashegyi Ferencné Munkaközösség vezető I. Bevezetés Az oktatásban kiemelt szerep jut azon kompetenciák fejlesztésének, melyek az

Részletesebben

A TAVASZ Projekttervezet

A TAVASZ Projekttervezet Suliszervíz Oktatási és Szakértői Iroda Kft. 4024 Debrecen, Kossuth u. 42. Tel: 52/534-490, 20/9222-550 A TAVASZ Projekttervezet Csenger, 2010.01.22. Készítette: Kazamér Tiborné Bevezető A magyar közoktatás

Részletesebben

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN SZEPTEMBER 1. ÉV ELEJI ÉRTEKEZLET, ÉVES PROGRAM, FELADATOK MEGBESZÉLÉSE felelős: Koloszárné Varga Elvira ig 2. IMIP, HÁZIREND, SZMSZ FELÜLVIZSGÁLATA

Részletesebben

szka105_22 É N É S A V I L Á G Készítette: tóth Tamás Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5.

szka105_22 É N É S A V I L Á G Készítette: tóth Tamás Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. szka105_22 É N É S A V I L Á G Külföldi vendéggel Magyarországon Készítette: tóth Tamás Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. ÉVFOLYAM tanári Külföldi vendéggel Magyarországon

Részletesebben

ADVENTTŐL KARÁCSONYIG

ADVENTTŐL KARÁCSONYIG ADVENTTŐL KARÁCSONYIG Karácsony készül, emberek! Szépek és tiszták legyetek Súroljátok föl lelketek, csillogtassátok kedvetek, legyetek újra gyermekek, hogy emberek lehessetek! Wass Albert HÁROMHETES PROJEKT-TERV

Részletesebben

ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011

ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011 ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011 Készítette: Szoboszlai Zoltánné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Folyamatosan ellátandó feladatok: Szakmai folyóiratok figyelemmel kísérése. Továbbképzéseken,

Részletesebben

Lovagkor projekt. 2009-2010 Herman Ottó Általános Iskola Budaörs. Készítette: Erdős Virág

Lovagkor projekt. 2009-2010 Herman Ottó Általános Iskola Budaörs. Készítette: Erdős Virág Lovagkor projekt 2009-2010 Herman Ottó Általános Iskola Budaörs Készítette: Erdős Virág A projekt menete 3 nagyobb részből áll Minden tantárgyat felölel Külső helyszínek Iskolai helyszínek 1. rész:

Részletesebben

1. óra : Az európai népviseletek bemutatása

1. óra : Az európai népviseletek bemutatása RAJZ TANTÁRGY 1. óra : Az európai népviseletek bemutatása A MODUL CÉLJA Az óra célja : Az egyes népviseletek jellegzetességeinek kiemelése, vizsgálatuk különböző szempontokból. Ruhadarabok funkciója az

Részletesebben

Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Múzeumi nap 2.

Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Múzeumi nap 2. Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Karácsony fénye Múzeumi nap 2. Múzeumi nap 2. tematika Múzeumi nap helye és ideje:

Részletesebben

ke zmu ves tanszak 2013/2014

ke zmu ves tanszak 2013/2014 Művészeti beszámoló ke zmu ves tanszak 2013/2014 Az alapfokú művészeti képzés nagymértékben elõsegíti a tanulók személyiségfejlõdését és biztosítja a tehetséggondozás lehetõségét. Figyelembe veszi az életkori

Részletesebben

Diákvilág. A foglalkozás megrendezését a múzeum a TÁMOP 3.2.11/10-1/2010-0236-os pályázaton nyerte el.

Diákvilág. A foglalkozás megrendezését a múzeum a TÁMOP 3.2.11/10-1/2010-0236-os pályázaton nyerte el. Diákvilág Kedves Olvasó! 2012. március 13-án, 21 felső tagozatos tanuló részt vett a Koszta József Múzeum Kézzel-lábbal a múzeumban című múzeumpedagógiai foglalkozásán, amelyet az 1848. március 15-i forradalom

Részletesebben

Bevezetés a táncfilm készítésbe kritikai érzék fejlesztése Klasszikus balett

Bevezetés a táncfilm készítésbe kritikai érzék fejlesztése Klasszikus balett SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA Projekt az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára Klasszikus balett tanszak (9-12. életév) Bevezetés a táncfilm készítésbe kritikai érzék fejlesztése

Részletesebben

A család című témahét

A család című témahét Körmend Város Önkormányzata 9900 Körmend, Szabadság tér 7. Tel.: 94/592-900, Fax: 94/410-623 E-mail: kormend@kormend.hu Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Dienes Lajos Tagóvoda,

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének!

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! Beküldendő A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! 1. Mini-projektterv Záródolgozat Projekt a gyakorlatban Osztály/csoport: 6.oszt. Résztvevők száma:13 fő (6 leány, 7

Részletesebben

We Wish You a Merry Christmas

We Wish You a Merry Christmas We Wish You a Merry Christmas 7.c osztály PROJEKT 2009.december 20. A projektet készítette és megvalósította: Török Flóris Általános Iskola 7.c osztálya, Jenei Marianna PROJEKTTERVEZÉS- SZERVEZÉS 1. Feladatok,

Részletesebben

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Óvodai Tájékoztató 2009 /2010. 1. szám Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Tanévindítás: Óvodánk létszáma 2009 / 2010 es tanévben : 34 fő gyermek Csoport szám: 2 Óvodapedagógusok:

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

FORGATÓKÖNYV. Helyszín: Tata (vidék: kistelepülés) Vaszary János Általános Iskola (tantermei, tornaterme, udvara) önálló működésű intézmény

FORGATÓKÖNYV. Helyszín: Tata (vidék: kistelepülés) Vaszary János Általános Iskola (tantermei, tornaterme, udvara) önálló működésű intézmény FORGATÓKÖNYV KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT FEJLESZTÉSI ÉS PROJEKTIGAZGATÓSÁG 1051 Budapest, Nádor u. 32. www.klik.gov.hu Iskolánk idén ünnepli 110. évfordulóját, ennek alkalmából egy egész élménynapot

Részletesebben

A kompetencia terület neve

A kompetencia terület neve Pomáz Város Önkormányzata TÁMOP 3.1.4/08-1-2008-0024 Kompetencia alapú oktatás bevezetése Pomáz Város Önkormányzata nevelési oktatási intézményeiben A kompetencia terület neve SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS

Részletesebben

BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév

BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév BUDAPEST XXIII. KERÜLETI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GYÖNGYHALÁSZOK - TEHETSÉGPONT Cím: 1237 Budapest, Soroksár-Újtelep Nyír u. 22. Tel.: 283-13-82 E-mail: fiai@feketei-bpny.sulinet.hu

Részletesebben

AZ ISTENEK A FEJÜKRE ESTEK

AZ ISTENEK A FEJÜKRE ESTEK P O L G Á R A D E M O K R Á C I Á B A N AZ ISTENEK A FEJÜKRE ESTEK A FÉLSIVATAGI NÉPEK ÉS KÖRNYEZETÜK Készítette: Tomory Ibolya SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 7. ÉVFOLYAM SZKA_207_15

Részletesebben

Öko Munkacsoport Munkaterve

Öko Munkacsoport Munkaterve DOMBÓVÁRI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 036268 Öko Munkacsoport Munkaterve 2015/2016. tanév Készítette: Dorn Judit munkacsoport koordinátor Az Öko Munkacsoport tagjai: Dorn Judit Öko Munkacsoport Koordinátor

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜNK ÉRTÉK (a témahét tervezete)

AZ EGÉSZSÉGÜNK ÉRTÉK (a témahét tervezete) AZ EGÉSZSÉGÜNK ÉRTÉK (a témahét tervezete) Készítették: Baánné Gruber Irén, Boros Rudolfné, Horváthné Pados Teréz, Ladányiné Karádi Róza, Molnár Edina, Varsányiné Horváth Erika A témahét célja: - A gyermek

Részletesebben

A kompetencia alapú matematika oktatás. tanmenete a 9. osztályban. Készítette Maitz Csaba

A kompetencia alapú matematika oktatás. tanmenete a 9. osztályban. Készítette Maitz Csaba A kompetencia alapú matematika oktatás tanmenete a 9. osztályban Készítette Maitz Csaba Szerkesztési feladatok 1. Síkgeometriai alapfogalmak 2. Egyszerűbb rajzok, szerkesztések körző, vonalzó használata

Részletesebben

Témahét, témanap EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS. Szeresd egészségedet, mert ez a jelen Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő.

Témahét, témanap EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS. Szeresd egészségedet, mert ez a jelen Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő. Témahét, témanap EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS Szeresd egészségedet, mert ez a jelen Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő. Őrizd szüleid egészségét!- mert A múlton épül fel a jelen

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI PEDAGÓGIAI HETEK 2014. Nincsen út járatlan és nincs az a cél, amelyhez ne vezetne ösvény. (Boncza Berta)

BÁCS-KISKUN MEGYEI PEDAGÓGIAI HETEK 2014. Nincsen út járatlan és nincs az a cél, amelyhez ne vezetne ösvény. (Boncza Berta) BÁCS-KISKUN MEGYEI PEDAGÓGIAI HETEK 2014. Nincsen út járatlan és nincs az a cél, amelyhez ne vezetne ösvény. (Boncza Berta) 1 Tartalom Bácsalmás Bácsalmás Kistérségi Többcélú Társulás Óvodája és Egységes

Részletesebben

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1.

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1. Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Adventi zsongás Múzeumi nap 1. Múzeumi nap 1. tematika Múzeumi nap helye és

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

Alkossunk, játsszunk együtt!

Alkossunk, játsszunk együtt! SZKB_101_03 Gombamese II. lkossunk, játsszunk együtt! Én és a MÁSIK modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYM 30 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Innovációnkban egy olyan projektet szeretnénk bemutatni, amely a nyelvi órákon modulként beiktatható

Részletesebben

Képesség kibontakoztató program. Alsó-felső tagozatos átmenetet támogató csoport munkaterve

Képesség kibontakoztató program. Alsó-felső tagozatos átmenetet támogató csoport munkaterve Képesség kibontakoztató program Alsó-felső tagozatos átmenetet támogató csoport munkaterve 2009-2010 Alsó-felső tagozatos átmenetet támogató munkacsoport munkájáról Iskolánkban kiemelt figyelemmel kísérjük

Részletesebben

A PROJEKTTERV VÁZLATA. 3 hetet meghaladó projekt

A PROJEKTTERV VÁZLATA. 3 hetet meghaladó projekt A PROJEKTTERV VÁZLATA 3 hetet meghaladó projekt 1.A projekt címe Tavaszváró 2.A projekt indoklása A tavasz sokoldalú megismerése, tantárgyakban művészetekben. A pályázati anyag része. 3.Célcsoport A 9.B.osztály

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 ITT A TAVASZ! TÉMAHÉT AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 ITT A TAVASZ! TÉMAHÉT AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 ITT A TAVASZ! TÉMAHÉT AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét A

Részletesebben

Tkt/ Szülőföld 5.osztály Tanár: Kiss Ildikó. Óraszám Témakör/Téma Tartalom Tevékenységek/Irodalom

Tkt/ Szülőföld 5.osztály Tanár: Kiss Ildikó. Óraszám Témakör/Téma Tartalom Tevékenységek/Irodalom Tkt/ Szülőföld 5.osztály Tanár: Kiss Ildikó Óraszám Témakör/Téma Tartalom Tevékenységek/Irodalom 1 2 Mi történt on akkor, amikor megszülettem? Mi történt on akkor, amikor megszülettem? Egyéni kutatás:

Részletesebben

Napközis mini projektek a Herman 4. évfolyamán

Napközis mini projektek a Herman 4. évfolyamán Napközis mini projektek a Herman 4. évfolyamán Itt mindennap történik valami érdekes, izgalmas, kreatív, játékos...dolog. Itt érdemes napközisnek lenni! Általunk az idei tanévben a napköziben próba jelleggel

Részletesebben

Záródolgozat Projekt a gyakorlatban

Záródolgozat Projekt a gyakorlatban 1. Mini-projektterv Záródolgozat Projekt a gyakorlatban Osztály/csoport: 5. osztály Résztvevők száma: 22 fő ( 9 lány, 13 fiú, 3 SNI-s tanuló) Időpont: 2009. december 5 19. A projekt időtartama: 2 hét,

Részletesebben

TÁMOP - PROJEKT. A projekt címe: Háztartások gazdálkodása. A projekt leírása: 3 hetet meghaladó projekt, 9-10. osztály

TÁMOP - PROJEKT. A projekt címe: Háztartások gazdálkodása. A projekt leírása: 3 hetet meghaladó projekt, 9-10. osztály TÁMOP - PROJEKT A projekt címe: Háztartások gazdálkodása A projekt leírása: 3 hetet meghaladó projekt, 9-0. osztály Időtartam: 2009. november 23 2009. december 9. Célok: Családi költségvetés modellezése

Részletesebben

Az egészséges gyerekekért

Az egészséges gyerekekért Wesley János Családi Napközi, Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő és Speciális Szakiskola, Kollégium és Szakképző Iskola Az egészséges gyerekekért című projekt I. A projekt célja A tantestület

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 I.CÉL: A fenntarthatóság pedagógiájában a környezettudatos gondolkodás, életmód kialakítása, elmélyítése, együttműködve a város önkormányzatával, a szülői házzal, társadalmi

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2014-2015. tanév

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2014-2015. tanév ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2014-2015. tanév Időpont Program Résztvevők Felelős Megjegyzés 09. 03-09. 15. ökoszakkör szervezése alsó- és felső tagozatos tanulók Szántóné Seller Szilvia, Frák Erika 09. hótól folyamatos

Részletesebben

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015.

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Készítette: Sümeginé Vitális Éva D e b r e c e n, 2014. szeptember 12. Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások:

Részletesebben

Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. Madárvárta. Tematika. Időszak: 2015. február 6 2015. június 30.

Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. Madárvárta. Tematika. Időszak: 2015. február 6 2015. június 30. Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. 1 Madárvárta Tematika Időszak: 2015. február 6 2015. június 30. 1. témakör: Tavaszi Madárles (Spring Alive) Cél: tudományos jellegű, azt életkori sajátosságoknak

Részletesebben

Speciális Tagozat Munkaközösségének. Éves Munkaterve 2015/2016

Speciális Tagozat Munkaközösségének. Éves Munkaterve 2015/2016 Speciális Tagozat Munkaközösségének Éves Munkaterve 2015/2016 Személyi feltételek a tanév kezdéskor: Tagozatunkon a nevelő-oktató munka összevont csoportokban folyik. Tanulóink nagy része enyhe értelmi

Részletesebben

Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet. Búcsú az óvodától Projekt. Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin

Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet. Búcsú az óvodától Projekt. Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet Búcsú az óvodától Projekt Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin Dévaványa, Kossuth úti óvoda nagycsoportjában. TÁMOP 3.1.4 pályázat keretén belül felkészülés

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

Nagyközségi Óvoda, Földes PROJEKT BEMUTATÁSA GYERMEKLÁNC

Nagyközségi Óvoda, Földes PROJEKT BEMUTATÁSA GYERMEKLÁNC Nagyközségi Óvoda, Földes PROJEKT BEMUTATÁSA GYERMEKLÁNC projekt az adventi ünnepkörhöz, karácsonyhoz kapcsolódóan (a projekt része a TÁMOP 3.1.4. projekt óvodai programcsomag helyi adaptációjának) TÁMOP

Részletesebben

Feladat Felelős Határidő Partner 1. A pedagógusok tájékoztatása a PISA mérés hátteréről, A PISA mérés

Feladat Felelős Határidő Partner 1. A pedagógusok tájékoztatása a PISA mérés hátteréről, A PISA mérés 4. MEGVALÓSÍTÁSI TERV 4.1. OKM matematika 6. és 8. évfolyam Feltárt probléma A 6. és 8. évfolyamos tanulók OKM matematika teljesítménye szignifikánsan az országos átlag alatt van. Elérendő cél Az Országos

Részletesebben

A TÁMOP 3.1.4. pályázat hírei, a megvalósítás eseményei, krónikája, dokumentumai. Kompetencia alapú oktatás a Szegvár- Mártély ÁMK Forray Máté

A TÁMOP 3.1.4. pályázat hírei, a megvalósítás eseményei, krónikája, dokumentumai. Kompetencia alapú oktatás a Szegvár- Mártély ÁMK Forray Máté A TÁMOP 3.1.4. pályázat hírei, a megvalósítás eseményei, krónikája, dokumentumai Kompetencia alapú oktatás a Szegvár- Mártély ÁMK Forray Máté Általános Iskolájában 2009. május 27. fontos dátum iskolánk

Részletesebben

SZKC_105_08. a z é n d i m e n z i ó i. A modul szerzõi: Makai Katalin, Schüttler Vera SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 5.

SZKC_105_08. a z é n d i m e n z i ó i. A modul szerzõi: Makai Katalin, Schüttler Vera SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 5. TÖRTÉNETEK II. SZK_105_08 a z é n d i m e n z i ó i nyúl vagy oroszlán? az én tudásom és mások tudása modul szerzõi: Makai Katalin, Schüttler Vera SZOIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENIÁK 5. ÉVFOLYM

Részletesebben

I. JÁTÉK PROJEKT. Készítették: Laczkó Viktória. Gyányi Ibolya. Halászné Petrusz Erzsébet. Dölle Miklósné. Sikes Bernadett.

I. JÁTÉK PROJEKT. Készítették: Laczkó Viktória. Gyányi Ibolya. Halászné Petrusz Erzsébet. Dölle Miklósné. Sikes Bernadett. Németh László Általános Iskola I. JÁTÉK PROJEKT Készítették: Laczkó Viktória Gyányi Ibolya Halászné Petrusz Erzsébet Dölle Miklósné Sikes Bernadett Nyizsnyik Judit I/1. Projektleírás Kiemelt téma: együttműködés

Részletesebben

Tömbösített tanmenet 5.o

Tömbösített tanmenet 5.o Tömbösített tanmenet 5.o Ciklus I. (Vizuális) nyelvi kompetencia Alkotó és kifejező képesség. Szociális és állampolgári kompetencia Ismétlés, dalok az alsó tagozatban. Himnusz, Szózat megtanulása Vizuális

Részletesebben

Könyvtári munkaterv. 2015/2016. tanév

Könyvtári munkaterv. 2015/2016. tanév Könyvtári munkaterv 2015/2016. tanév Olvassunk tehát minél többet, hiszen az irodalom az örökkévalóság távcsöve: felébreszti bennünk létünk rejtett erőit, amelyek átsegítenek minket sorsunk nagy viharain

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2011/2012.

Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2011. szeptember 30. A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása 1/a Pedagógusok és diákok környezettudatosságának

Részletesebben

Projektterv a.. osztály számára

Projektterv a.. osztály számára Projektterv a.. osztály számára Téma Cél Elvárt eredmény Pedagógus feladatai a célok megvalósításához Ajánlott megelőző tananyag(rész), ismeretek, gyűjtés Szükséges eszközök Szervezeti keretek, formák

Részletesebben

PROJEKTTERV. Kovács Róbert Péterné. Technika, életvitel és gyakorlat

PROJEKTTERV. Kovács Róbert Péterné. Technika, életvitel és gyakorlat PROJEKTTERV 1. A projekt adatai: A projekt címe: A projekttervet készítette: A projekt megvalósításának helye: Tantárgy: Tantárgyi koncentráció: A víz szerepe az ember életében Víztakarékos megoldások

Részletesebben

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások Környezetünk védelmében: A környezetbarát az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend három oktatási intézményében PIARISTA ÁLTALÁNOS

Részletesebben

INNOVÁCIÓ ADVENT-3 HETES PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁNAK LÉPÉSEI

INNOVÁCIÓ ADVENT-3 HETES PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁNAK LÉPÉSEI INNOVÁCIÓ ADVENT-3 HETES PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁNAK LÉPÉSEI AZ INNOVÁCIÓRÓL Az iskolánkban sok-sok évre visszamenő hagyománya van a karácsonyi műsornak, a tavalyi projekt azonban sokkal több volt ennél.

Részletesebben

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10.

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. évfolyam Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre A modul szerzője:

Részletesebben

Szabadidős programtervezet (havi 2 x 2 óra)

Szabadidős programtervezet (havi 2 x 2 óra) ünnepitabi14_6.qxp 7/25/2006 5:59 PM Page 6 Szabadidős programtervezet (havi 2 x 2 óra) 6 Szeptember 1. Bemutatkozás Az éves program ismertetése Az elkészítendõ ok bemutatása Ismerkedés az Ünnepváró könyvvel

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben