SZEGVÁRI NÉPI HIEDELMEK PROJEKT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZEGVÁRI NÉPI HIEDELMEK PROJEKT"

Átírás

1 SZEGVÁRI NÉPI HIEDELMEK PROJEKT KARÁCSONYI- FARSANGI-HÚSVÉTI ÜNNEPKÖR Készítette: Lukács Istvánné 2.a Dr. Lehoczkyné Kehrer Anikó 2.b

2 Tartalomjegyzék I. A projekt fő célja, részcéljai...3 II.A karácsonyi ünnepkör A projekt leírása Projektterv A projekt feladata és időterve.8 4. Tantárgyak bevonása szerinti feladatok 2.a-2.b A projektterv végrehajtása, eseménynapló Beszámoló.15 III.A farsangi ünnepkör A projekt leírása Projektterv A projekt feladata és időterve Tantárgyak bevonása szerinti feladatok 2.a-2.b A projektterv végrehajtása, eseménynapló Beszámoló.28 IV. A húsvéti ünnepkör A projekt leírása Projektterv A projekt feladata és időterve Tantárgyak bevonása szerinti feladatok 2.a-2.b A projektterv végrehajtása, eseménynapló Beszámoló..42 V. Mellékletek 1. Karácsony Farsang Húsvét Projektháló 101 VI. Képek 102 VII. Felhasznált irodalom.112 2

3 MOTTÓ: Félig sem olyan fontos az, mit tanítunk gyermekeinknek, mint az, hogy tanítjuk. Amit az iskolában tanultunk, annak legnagyobb részét elfelejtjük, de a hatás, amelyet egy jó oktatási rendszer szellemi tehetségeinkre gyakorol, megmarad. (Eötvös József) Szegvári népi hiedelmek Karácsonyi - farsangi- húsvéti ünnepkör I. A projekt fő célja: Komplex projekt lévén az ismeretek bővítése, a hagyományok ápolása, a közösség építése a másokkal való azonosulás örömét nyújtja. Az ünnep időszaka a mindennapok rendjét nem változtatja meg, csak hosszabb- rövidebb időre megszakítja, és egy másféle rendet kínál. - Hagyományőrzés - Régi népszokások felelevenítése - Részcéljai: -A részismeretek komplexszé tételével történő személyiségformálás. Szociális és kommunikációs kompetenciák fejlesztése. - Matematikai fogalmak mindennapokban történő gyakorlati alkalmazása. -Könyv - és könyvtárhasználat. -Kreatív műhely. -Karácsonyi vásár - Farsangi kavalkád. 3

4 Szegvári népi hiedelmek A karácsonyi ünnepkör 4

5 1. A projekt leírása A projekt írói: Lukács Istvánné, Dr. Lehoczkyné Kehrer Anikó A projektben résztvevők: 2. a, 2. b osztály és osztályfőnökeik. A projekt időtartama: 1 tanítási hét, dec A projekt intézményi előélete: -Fontos a közösség, a család összetartó ereje. -Osztályunkban minden évben együtt készülünk advent idején a karácsonyra. A projekt szükségessége: A pedagógiai programból kiválasztott célrendszer megvalósítása érdekében történik, a fejlesztendő kompetenciákra irányultan. A megvalósítás helyszíne/ helyszínei: Az iskola tantermei, kultúrház, községi könyvtár. A projekt tevékenységeinek rövid összefoglalása: Önálló, frontális, csoportmunka, kutató tevékenység, versenyek. A projekt fő célja: Komplex projekt lévén az ismeretek bővítése, a hagyományok ápolása, a közösség építése a másokkal való azonosulás örömét nyújtja. Az ünnep időszaka a mindennapok rendjét nem változtatja meg, csak hosszabb- rövidebb időre megszakítja, és egy másféle rendet kínál. Részcéljai: -A részismeretek komplexszé tételével történő személyiségformálás. Szociális és kommunikációs kompetenciák fejlesztése. - Matematikai fogalmak mindennapokban történő gyakorlati alkalmazása. -Könyv-és könyvtárhasználat. -Kreatív műhely. -Karácsonyi vásár. Kreatív műhely: Hangsúly az összmunkán, az együttműködésen van, a bemutatott produkció térbeli elhelyezésén, az ötletes kivitelezésen, a játék élvezhetőségén, a tanulók munkavégzése során önismeretük fejleszthetőségén. A tanulók hibáik tudatosodása mellett a pozitív megerő sítések szerepe emelhető ki, mely a teljesítőképességüket növeli. Oldott, szorongásmentes, vidám légkörben, izgalmas, érdekes feladatokon keresztül maradandó értékekkel gazdagodik személyiségük, a tanult ismeretek mélyülnek, a hosszú távú memóriába ágyazódnak be. Tanulók: Kreatív ötleteik alapján tervezik, készítik az ajándéktárgyakat, illetve a jelmezeket, díszleteket. Az alkotó munka folyamán az alkotás öröme érvényesül. 5

6 A műhely fejlesztő szerepe: - Produktív, reproduktív fantázia fejlesztése. - Önállóan tudjanak ajándéktárgyakat, díszeket, illetve a jelmezeket, díszleteket készíteni, megtervezés alapján kivitelezni. -Problémamegoldó képesség fejlesztése, tervezés, feladatmegoldás során. - Kommunikációs készség fejlesztése: elmondja, hogy hogyan készítették el az ajándéktárgyakat, díszeket, illetve a jelmezeket, - Tudjon örülni és elgyönyörködni a saját és társai munkájában. - Csoportos tárgykészítéskor tolerálja társai elképzelését, közös megegyezésre törekvés a megoldás kivitelezése során. -Alapvető IKT- eszközök használata szövegek publikálására, szerkesztésére. Feldolgozási mód: (ráhangolás, kreatív műhely) frontális munkával, kiscsoportos projekttel, bemutató: osztályszinten A csoportmunka előnyei: - Empatikus készségük, együttműködésük fejlődése a tanulás folyamatában. - Szociális kompetenciájuk erősödése. - Toleranciakészségük fejlesztése. - Csökken a szorongás, növekszik a tanulási kedv a közös tapasztalatcsere során. Előfeltétel: a tanulóknak legyen már tapasztalatuk az együttműködésről, mert csak így tudják megvalósítani a projektet. A tanulók legyenek képesek a kiscsoportban önállóan dolgozni, megfogalmazni az ötleteket, képesek a tervezésre, a feladatok elosztására, az összegyűjtött információ közös elemzésére, integrálására. Mivel a diákok eredményeiket a többiek előtt ismertetik, ezáltal fejlődik kommunikációs készségük. Csoportnagyság: A projektben 4-5 fős csoportok vesznek részt. A bemutató előadás osztályszintű. A kiscsoportok összetételénél a fő szempont: heterogenitás, így különböző képességű és érdeklődésű tanulók kapnak szerepet, mivel a feladatok a megfigyelő, emlékezet, a problémamegoldó képességre, a diákok kreativitására épülnek. Tantárgyak bevonása szerinti célok, feladatok: -Magyar nyelv és irodalom: A karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódó hagyományok, népszokások gyűjtése, a témához kapcsolódó versek, irodalmi művek ismerete. -Természetismeret: Bibliai események színhelyének megkeresése a térképen, állatok téli etetése, madáretető készítése. 6

7 -Matematika: Mértékegységek használata az ajándékkészítésnél. A rendelkezésre álló pénz elosztása. (gazdálkodás a pénzzel -Rajz, technika: Az ünnepkörhöz tartozó eseményekhez üdvözlőlap, karácsonyi menüsorhoz étlap összeállítása, plakátkészítés, ajándékkészítés. -Ének-zene: karácsonyi dalok tanulása, zenehallgatás. -Testnevelés : ügyességi feladatok, sorversenyek karácsonyi történet alapján. 2. Projektterv A pedagógiai programból kiválasztott célrendszer: Hagyományápolás. Az ismeretek különböző helyzetekben történő alkalmazása, használata. Alkalmazóképes tudás megszerzése. Egészséges versenyszellem kialakítása. Mindezek az életkori sajátosságok figyelembevételével történnek. Alapkompetenciák fejlesztése: Nyitottság hagyományainkra, értékeinkre, olvasóvá nevelés. Szocializáció, kooperatív együttműködés, konfliktushelyzetek megoldása. Kombinatív és rendszerezőképesség. Tervezési eljárások jobb megismerése, munkaszervezés, időbeosztás. Különféle ismeretforrások megkeresése. A kapott információk kezelése válogatása adott szempontok alapján. Értő olvasás. Előzetesen szerzett ismeretek felszínre hozása. Tanulási technikák fejlesztése. Kreativitás, alkotókedv fejlesztése. Önismeret, saját lehetőségeik felmérése, tudatosítása, koncentrációs kézség fejlesztése, mozgás. Összehasonlítás kompetenciája, logikus gondolkodás fejlesztése. Kommunikációs kézség fejlődése. Életszerű ismeretek megszerzése. Informatikai eszközök használatának gyakorlása. Elemi számolási kézség, kognitív kompetencia, érzelmi intelligencia, sikerélmény, empátia Szükséges erőforrások: Humán: A gyerekek érdeklődése, előzetes ismeretei. A pedagógus szaktudása, beállítódása. Családi háttér, a szülők, nagyszülők támogatása. Könyvtár. Szervezeti keret: Tanórai: könyvek, újságcikkek, filmek, képek. Tanórán kívüli: iskolai, községi könyvtár, kultúrház Tárgyi: CD, DVD, könyvek, újságcikkek, internetes adatbázis, rajzolási- festészeti kellékek. Szülői segítség. Keletkező dokumentumok: Feladatlapok, tablók, plakátok, forgatókönyv. 7

8 3. A projekt feladata és időterve Napok Tevékenység/feladat Felelős Résztvevők Módszerek/ eszközök Előkészítés, kapcsolatfelvétel 1. dec dec dec.15. Hagyományok, népszokások Luca napi vetélkedő Téli rajzok készítése dekorálás, fogalmazások írása Jézus születése, a kereszténység kialakulása, a karácsonyfa állításának története, kutatás, búvárkodás a könyvtárban, irodalmi művek, jelenetek gyűjtése, ötletek a jelmeztervhez.. Kreatív műhely Saját készítésű ajándék, karácsonyfa díszek, dekoráció, mézeskalács sütése, mérések. Osztályfőnökök Lukács Istvánné Dr. Lehoczkyné Kehrer Anikó Osztályfőnökök Lukács Istvánné Dr. Lehoczkyné Kehrer Anikó Osztályfőnökök Lukács Istvánné Dr. Lehoczkyné Kehrer Anikó Osztályfőnökök Lukács Istvánné Dr. Lehoczkyné Kehrer Anikó 2. a-b Lukács Istvánné Dr. Lehoczkyné 2. a-b Lukács Istvánné Dr. Lehoczkyné KehrerAnikó 2. a-b Lukács Istvánné Dr. Lehoczkyné Könyvtárosok Kerekesné Bovatsek Ágnes Kosztolányi Sándorné 2. a-b Lukács Istvánné Dr. Lehoczkyné KehrerAnikó Szülők Gémesné Érdi Erika, Kóródi Időterv Dokumentum Erőforrások Egyéni munka 1-2 óra Színes nyomtató, papír, számítógép Gyűjtőmunka, csoportmunka Gyűjtőmunka, csoportmunka Szakórákon Szakórákon Könyvek, tankönyvek Gyűjtött anyag, könyvek, tankönyvek Csoportmunka Szakórákon Elkészített ajándékok díszek újságok, könyvek. Mézes sütemények Előzetes ismeretek, kutató munka Pedagógus, könyvtáros ismeretei Pedagógus, szülők, előzetes ismeretei. Receptek mérleg, alapanyagok. 8

9 4. dec dec.17. Karácsonyi dalok tanulása, színpadi mű, közös alkotás bemutatása (karácsonyi verses összeállítás), betlehemezés, karácsonyfa díszítése Karácsonyi forgatag Előkészületek a délutáni Suli- bulira Suli-buli: kiállítás a gyerekek munkáiból, kiállítás megtekintése, kézműves foglalkozások, karácsonyi bazár, betlehemes műsor, büfében tea és sütemény fogyasztása Osztályfőnökök Lukács Istvánné Dr. Lehoczkyné Kehrer Anikó Az iskola pedagógusai Ternainé Kovács Anna, Balogh Ágnes, Vassné Agócs Ilona, lantos Mária, Rozgonyiné Szabó Mária Lukács Istvánné Dr. Lehoczkyné Kehrer Anikó István,Gila Hajnalka, Csurgó Gyöngyi, Gila Csabáné, Bihari Attiláné, Csatordai Csabáné, Fuvó Mihályné, Kovács Aranka, Csentes Nóra 2. a-b Lukács Istvánné Dr. Lehoczkyné KehrerAnikó Iskolánk felelős tanulói (4. osztály), Ternainé Kovács Anna, Balogh Ágnes, 2. a-b Lukács Istvánné Dr. Lehoczkyné KehrerAnikó Művelődésszervező Nagy Sándorné Frontális osztály munka Csoportmunka Szakórákon Szakórákon, délután óráig Könyvek, kották, Cd-k Fényképek (melléklet) Pedagógusok, szülők tudása Kultúrház épülete 9

10 4. December Tantárgyak bevonása szerinti feladatok 2.a osztály Osztályfőnök: Lukács Istvánné december 11. december 14. december 15. december 16. december 17. matematika: Mértékegységek használata- előzetes felmérés: Miből mennyi kell az ajándékhoz? testnevelés: Sorversenyek a karácsony jegyében. szövegértésszövegalkotás: Luca- napi vetélkedő, kvíz játék szövegértésszövegalkotás: Fogalmazás írása a télről, rajzkészítés matematika: Mennyibe kerül az ajándék? Az összeg becslése. szövegértésszövegalkotás: A karácsonyfa állításának története. Könyvtári foglalkozás. szövegértésszövegalkotás: Irodalmi művek gyűjtése. Karácsonyi műsor főpróbája. testnevelés: Sorversenyek karácsonyi történet alapján. matematika: Hány centiméter a madáretető hossza, szélessége? Vonalzóval, mérőszalaggal mérés. szövegértésszövegalkotás: Beszélgetés az állatok téli etetéséről. Madáretető készítése csoportokban. rajz: Karácsonyfadíszek készítése. rajz: Osztálytermi dekoráció készítése. matematika: Karácsonyfadíszek csoportosítása különböző szempontok alapján. szövegértésszövegalkotás: Ünnepi szereplés az Idősek Otthonában. Karácsonyi verses összeállítás. szövegértésszövegalkotás: Betlehemezés. Karácsonyfa díszítése. ének: Karácsonyi dalok tanulása. szövegértésszövegalkotás: Előkészületek a délutáni Suli- bulira. A kézműves foglalkozás kialakítása. testnevelés: Ügyességi feladatok karácsonyi kellékekkel. környezet: Madáretető kihelyezése a szabadba. A madáretető téli vendégei. technika: Kiállítás elkészítése a gyerekek munkáiból. Délután: óráig Suli- buli a Művelődési Házban. Program: Kiállítás, kézműves foglalkozás, 10

11 karácsonyi bazár, Betlehemes műsor. December Tantárgyak bevonása szerinti feladatok 2. b osztály Osztályfőnök: Dr. Lehoczkyné Kehrer Anikó december 11. december 14. december 15. december 16. december

12 magyar: Luca- napi vetélkedő, kvíz játék, fogalmazás írása a télről. rajz: Karácsonyfadíszek készítése. rajz: Osztálytermi dekoráció készítése, téli rajzok készítése. ének: Karácsonyi dalok tanulása. matematika: Hány centiméter a madáretető hossza, szélessége? Vonalzóval, mérőszalaggal mérés. magyar: A karácsonyfa állításának története. Könyvtári foglalkozás. testnevelés: Sorversenyek karácsonyi történet alapján. környezet: Beszélgetés az állatok téli etetéséről. Madáretető készítésének előkészítése. Karácsonyi műsor főpróbája. matematika: Mértékegységek használata- előzetes felmérés: Miből mennyi kell az ajándékhoz? magyar: Madáretető készítése csoportokban. Madáretető kihelyezése a szabadba. A madáretető téli vendégei. magyar: Karácsonyi ajándékkészítés, csomagolás, mézeskalács sütése csoportonként, szülők segítségével. testnevelés: Sorversenyek karácsonyi történet alapján. matematika: Karácsonyfadíszek csoportosítása különböző szempontok alapján. magyar: Karácsonyi verses összeállítás. Előadása osztálykeretben. magyar: Betlehemezés. Karácsonyfa díszítése. testnevelés: Ügyességi feladatok karácsonyi kellékekkel. testnevelés: Ügyességi feladatok karácsonyi kellékekkel. matematika: Mennyibe kerül az ajándék? Az összeg becslése. magyar: Előkészületek a délutáni Suli- bulira. A kézműves foglalkozás kialakítása. technika: Kiállítási anyag elkészítése, kiválogatása a gyerekek munkáiból. Délután: óráig Suli- buli a Művelődési Házban. Program: Kiállítás, kézműves foglalkozás, karácsonyi bazár, Betlehemes műsor. 5. A projektterv végrehajtása és dokumentálása Eseménynapló 12

13 Eseményleírás ( Mi történt?) Megjegyzés 1. Előmunkálat - Egymásra és a témára hangolódunk (2 óra) Felhívás készítése, sokszorosítása, a felhívás átadása az osztálynak. Kapcsolatfelvétel könyvtárosokkal, az Idősek Otthonának, és a Művelődési Ház vezetőjével, a kollégák, osztályfőnökök tájékoztatása. - Várható volt a gyerekeket ismerve: Szívesen fogadták a projekthét gondolatát. - A 2x2,5 m-es projektfal kialakítása. - A csoportalakítás vitamentesen zajlott - A helyszínek megtekintése. - A feladatok előkészítése számítógéppel, nyomtatás, fénymásolás. - A dekorációhoz szükséges anyagszükséglet felmérése, megvásárlása. - A szülők segítségével a jelmezek elkészítése. 2. Hagyományok, népszokások- Luca- napi vetélkedő (1 óra) - A Luca napról történeti áttekintés - Kvíz kitöltése / A gyerekek szerették a csoportokban történő feladatmegoldást / - A téli rajzokat elkészítették a tanulók és a projektfalra helyezték. - Fogalmazásokat írtak a télről, a karácsonyról. - Dekoráltuk az osztályterem ablakait. - A karácsonyi műsor szerepeinek kiosztása. 3. Jézus születése, a kereszténység kialakulása, kutatás, búvárkodás a könyvtárban (társasjáték segítségével) ( 1 óra) - Az osztályok felkeresték a Községi Könyvtárat. - A karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódó dramatikus, vagy dramatizálható művek keresése. - Puzzle kép / karácsonyi/ összerakásával alakították ki a csoportokat, amely csoportok egy társasjáték keretében mélyítették el ismereteiket a karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódó fogalmakról. A gyerekek élvezték a játékos feladatokat. Gyorsan eltelt az idő. -A könyvtárosok örömmel fogadtak bennünket, a foglalkozás végén megajándékozták a gyerekeket. 13

14 4. Kreatív műhely: saját készítésű ajándék, karácsonyfadíszek, dekoráció és madáretető készítése, mézes kalács sütése. ( 1 óra ) 5. Karácsonyi dalok tanulása, színpadi mű bemutatása, betlehemezés, karácsonyfa díszítése ( 1 óra) 6. Karácsonyi forgatag- Előkészületek a délutáni Suli-bulira. ( 1 óra) - Izgalmas, mindenkit igazán megmozgató feladatok voltak ezen a napon. - Az ajándékokat szívesen készítették a szülőknek, testvéreknek, nagyszülőknek. - A madáretető és a sütemény készítésébe bevontuk a szülőket is, akik szívesen jöttek segíteni a gyerekeknek. Jó volt látni a közös együttműködést. Ismét megtapasztaltuk, hogy a szülők örömmel tesznek eleget a felkéréseknek. - A madáretetőt kihelyeztük az udvaron levő egyik fára, a tanulók minden nap figyelemmel kísérik, hogy mennyi eleség fogyott el. - Ez a nap ismét bebizonyította a csoportmunka szükségességét, a közös tevékenység erősítette az osztályközösséget. - Szívesen tanulták és énekelték a karácsonyi dalokat, CD lemezről zenét is hallgattunk. - A műsor bemutatása az osztályban és az Idősek Otthonában nagyon jól sikerült. - A Betlehemezés korhű jelmezekben mindenkit nagyon meghatott. - A karácsonyfa közös feldíszítése az általunk készített díszekkel történt. - Ünnepi hangulatban telt el ez a nap. Ráhangolódtunk a közelgő karácsonyi ünnepekre, amelyet már a családdal töltenek el a gyerekek.. - A karácsonyi vásár előkészítése, a kiállítási anyag elrendezése. - Kézműves foglalkozás helyének kialakítása. - Délután 16 órától karácsonyi műsor megtekintése/ előadták a 4. osztályos tanulók a felsősökkel közösen / - Kézműves foglalkozás, melyen többnyire az alsósok vettek részt. - A szülők segítségével a sütemények árusítása, karácsonyi bazár. - Büfé, tea, sütemény fogyasztása. - A nyugdíjas kollégák megtekintették a műsort, majd közös baráti beszélgetésre került sor. 14

15 Készített fényképek csatolása mellékletben: 2. a - 2. b osztály A projekt végrehajtásának értékelése Mi volt sikeres, eredményes? Szülői, nagyszülői oldal - segítő szerep, jelmezek elkészítése, sütemények sütése, karácsonyi bazárban tevékenykedés. Olyan szülők is megmozdultak, akik korábban nem, vagy nehezen. Aktív gyermekközösség Az osztály valamennyi tagja jelentkezett a feladatokra. Mit fogok másként csinálni a projektben? Tudatos tervezés időben, mivel a délutáni elfoglaltságra egyéb problémák miatt nem minden gyermek tudott eljönni. Mivel fiatal korosztályról van szó, rendkívül fontos szerepe van az érzelmi ráhangolásnak, amely felkészít az ünnep mélyebb tartalmainak erkölcsi tanulságainak befogadására. Az érzelmi alap nyit majd utat a karácsonyi ünnepek idején ahhoz az erkölcsi emelkedéshez, melyért valójában az egész ünnepi készülődés van, hiszen ily módon az egymás felé fordulás, a figyelem, a szeretet finom,árnyalt megnyilatkozásai, a jó cselekedetek, a megbocsátás, az önzetlen segítségadás stb. gazdag és az életkornak megfelelő tartalmat nyerhet. 15

16 Beszámoló Karácsonyi ünnepkör című projekt Projektvezető: Lukács Istvánné, Dr. Lehoczkyné Kehrer Anikó Projektben résztvevő tanítók, tanárok: Résztvevő csoport: 2.a. 23fő -2.b osztály 18 fő A projekt megvalósítása: december Fő tevékenységeink: Hagyományok, népszokások. Luca- napi vetélkedő. Téli rajzok készítése, dekorálás, fogalmazások írása a télről. Jézus születése, a kereszténység kialakulása. A karácsonyfa állításának története, irodalmi művek, jelenetek gyűjtése. Karácsonyi műsor. Kreatív műhely. Saját készítésű ajándék, karácsonyfadíszek, dekoráció, madáretető készítése Karácsonyi dalok tanulása, karácsonyi verses összeállítás, karácsonyfa díszítés Karácsonyi forgatag. Suli-buli. Kiállítás a gyerekek munkáiból, karácsonyi bazár..az első napon felmértük, hogy miből mennyi anyag kell az ajándékhoz. Sorversenyt rendeztünk a karácsony jegyében. Luca- napi vetélkedőt is szerveztünk a gyerekeknek. Fogalmazást írtunk a télről. A második napon kiszámoltuk, hogy mennyi pénzbe kerül az ajándék. A könyvtárban előadást hallottunk a karácsonyfa állításának történetéről. Megtartottuk a karácsonyi műsor főpróbáját. Sorversenyeztünk karácsonyi történet alapján. A harmadik napon lemértük, hogy hány cm a madáretető hossza, szélessége. Beszélgettünk az állatok téli etetéséről. Madáretetőt készítettünk csoportokban. Karácsonyfadíszeket is készítettünk. Az osztálytermi dekoráció is szép lett. A negyedik napon a karácsonyfadíszeket csoportosítottuk különböző szempontok alapján. Szerepeltünk az Idősek Otthonában. Karácsonyi verses összeállítást adtunk elő. Karácsonyi dalokat énekeltünk. Az ötödik napon előkészültünk a délutáni Suli-bulira. Kihelyeztük a madáretetőt a szabadba. Kiállítást szerveztünk a gyerekek munkáiból. Délután sor került a Suli-bulira a Művelődési házban. A karácsonyi bazárban is sok ember megfordult. 16

17 A projektet értékeléssel zártuk. A tanulók elmondták, hogy az egész héten jól érezték magukat. Sok jó feladat, ötlet megvalósult. Örömmel tevékenykedtek. A suli- buli tetszett nekik a legjobban. A megtervezett programokat sikeresen megvalósítottuk, nem volt zavar a lebonyolításban. Az osztályban rendeztünk egy kisebb kiállítást a munkáinkból. A gyerekeknek különösen tetszett a csoportmunka, az együttműködés, az összedolgozás. A mi véleményünk szerint is sikeres volt ez az egy hét. Azt gondoljuk, hogy a gyerekek jól érezték magukat, sok új, hasznos információkat szereztek, emlékezetes marad a projekthét. A közös munka, élmény pozitívan hat a csoportok együttműködésére. Szegvár, december 20. Lukács Istvánné 2.a Dr. lehoczkyné Kehrer Anikó 2.b 17

18 Szegvári népi hiedelmek Farsangi ünnepkör 2. a osztály Lukács Istvánné 2.b osztály Dr. Lehoczkyné Kehrer Anikó 18

19 1. A projekt leírása A projekt írói: Lukács Istvánné, Dr. Lehoczkyné Kehrer Anikó A projektben résztvevők: 2. a, 2. b osztály és osztályfőnökeik. A projekt időtartama: 1 tanítási hét, február 1-5. A projekt intézményi előélete: - Fontos a közösség összetartó ereje. - Osztályunkban minden évben együtt készülünk farsang idején a jeles ünnepre A projekt szükségessége: A pedagógiai programból kiválasztott célrendszer megvalósítása érdekében történik, a fejlesztendő kompetenciákra irányultan. A megvalósítás helyszíne/ helyszínei: Az iskola tantermei, kultúrház, községi könyvtár, múzeum. A projekt tevékenységeinek rövid összefoglalása: Önálló, frontális, csoportmunka, kutató tevékenység, versenyek. A projekt fő célja: Komplex projekt lévén az ismeretek bővítése, a hagyományok ápolása, a közösség építése a másokkal való azonosulás örömét nyújtja. Az ünnep időszaka a mindennapok rendjét nem változtatja meg, csak hosszabb- rövidebb időre megszakítja, és egy másféle rendet kínál. - Hagyományőrzés - A farsangra készülés osztálykeretben, iskolai szinten. - Régi népszokások felelevenítése Részcéljai: -A részismeretek komplexszé tételével történő személyiségformálás. Szociális és kommunikációs kompetenciák fejlesztése. - Matematikai fogalmak mindennapokban történő gyakorlati alkalmazása. -Könyv-és könyvtárhasználat. -Kreatív műhely. - Farsangi kavalkád. Kreatív műhely: Hangsúly az összmunkán, az együttműködésen van, a bemutatott produkció térbeli elhelyezésén, az ötletes kivitelezésen, a játék élvezhetőségén, a tanulók munkavégzése során önismeretük fejleszthetőségén. A tanulók hibáik tudatosodása mellett a pozitív megerő sítések szerepe emelhető ki, mely a teljesítőképességüket növeli. Oldott, szorongásmentes, vidám légkörben, izgalmas, érdekes feladatokon keresztül maradandó értékekkel gazdagodik 19

20 személyiségük, a tanult ismeretek mélyülnek, a hosszú távú memóriába ágyazódnak be. Tanulók: Kreatív ötleteik alapján tervezik, készítik a farsangi kellékeket, illetve a jelmezeket, díszleteket. Az alkotó munka folyamán az alkotás öröme érvényesül. A műhely fejlesztő szerepe: - Produktív, reproduktív fantázia fejlesztése. - Önállóan tudjanak tárgyakat, díszeket, illetve a jelmezeket, díszleteket készíteni, megtervezés alapján kivitelezni. -Problémamegoldó képesség fejlesztése, tervezés, feladatmegoldás során. - Kommunikációs készség fejlesztése: elmondja, hogy hogyan készítették el a tárgyakat, díszeket, illetve a jelmezeket, - Tudjon örülni és elgyönyörködni a saját és társai munkájában. - Csoportos tárgykészítéskor tolerálja társai elképzelését, közös megegyezésre törekvés a megoldás kivitelezése során. -Alapvető IKT- eszközök használata szövegek publikálására, szerkesztésére. Feldolgozási mód: (ráhangolás, kreatív műhely) frontális munkával, kiscsoportos projekttel, bemutató: osztályszinten A csoportmunka előnyei: - Empatikus készségük, együttműködésük fejlődése a tanulás folyamatában. - Szociális kompetenciájuk erősödése. - Toleranciakészségük fejlesztése. - Csökken a szorongás, növekszik a tanulási kedv a közös tapasztalatcsere során. Előfeltétel: a tanulóknak legyen már tapasztalatuk az együttműködésről, mert csak így tudják megvalósítani a projektet. A tanulók legyenek képesek a kiscsoportban önállóan dolgozni, megfogalmazni az ötleteket, képesek a tervezésre, a feladatok elosztására, az összegyűjtött információ közös elemzésére, integrálására. Mivel a diákok eredményeiket a többiek előtt ismertetik, ezáltal fejlődik kommunikációs készségük. Csoportnagyság: A projektben 4-5 fős csoportok vesznek részt. A bemutató előadás osztályszintű és iskolai szintű. A kiscsoportok összetételénél a fő szempont: heterogenitás, így különböző képességű és érdeklődésű tanulók kapnak szerepet, mivel a feladatok a megfigyelő, emlékezet, a problémamegoldó képességre, a diákok kreativitására épülnek. Tantárgyak bevonása szerinti célok, feladatok: -Magyar nyelv és irodalom: A farsangi ünnepkörhöz kapcsolódó hagyományok, népszokások / Balázsolás, Gergelyjárás / gyűjtése, a 20

21 témához kapcsolódó versek, irodalmi művek ismerete. Jeles napok, szólások, közmondások. -Természetismeret: Madáretetés,természet megfigyelése, tanulmányi séta. -Matematika: Mértékegységek használata a jelmez készítésénél. A rendelkezésre álló pénz elosztása (gazdálkodás a pénzzel). -Rajz, technika: A Suli-bulin tartandó jelmezbálra meghívó, jelmezek, álarcok, osztálydekoráció készítése. Farsangi fánk sütése és díszítése. - Ének-zene: Farsangi dalok tanulása, zenehallgatás. - Testnevelés : Ügyességi feladatok, sorversenyek a farsang jegyében. 2. Projektterv A pedagógiai programból kiválasztott célrendszer: Hagyományápolás. Az ismeretek különböző helyzetekben történő alkalmazása, használata. Alkalmazóképes tudás megszerzése. Egészséges versenyszellem kialakítása. Mindezek az életkori sajátosságok figyelembevételével történnek. Alapkompetenciák fejlesztése: Nyitottság hagyományainkra, értékeinkre, olvasóvá nevelés. Szocializáció, kooperatív együttműködés, konfliktushelyzetek megoldása. Kombinatív és rendszerezőképesség. Tervezési eljárások jobb megismerése, munkaszervezés, időbeosztás. Különféle ismeretforrások megkeresése. A kapott információk kezelése válogatása adott szempontok alapján. Értő olvasás. Előzetesen szerzett ismeretek felszínre hozása. Tanulási technikák fejlesztése. Kreativitás, alkotókedv fejlesztése. Önismeret, saját lehetőségeik felmérése, tudatosítása, koncentrációs kézség fejlesztése, mozgás. Összehasonlítás kompetenciája, logikus gondolkodás fejlesztése. Kommunikációs kézség fejlődése. Életszerű ismeretek megszerzése. Informatikai eszközök használatának gyakorlása. Elemi számolási kézség, kognitív kompetencia, érzelmi intelligencia, sikerélmény, empátia. Szükséges erőforrások: Humán: A gyerekek érdeklődése, előzetes ismeretei. A pedagógus szaktudása, beállítódása. Családi háttér, a szülők, nagyszülők támogatása. Könyvtár, Falumúzeum. Szervezeti keret: Tanórai: könyvek, újságcikkek, filmek, képek. Tanórán kívüli: iskolai, községi könyvtár, kultúrház, múzeum. Tárgyi: CD, DVD, könyvek, újságcikkek, internetes adatbázis, rajzolási- festészeti kellékek. Szülői segítség. Keletkező dokumentumok: tablók, plakátok, forgatókönyv. 21

22 3. A projekt feladata és időterve Napok Tevékenység/feladat Felelős Résztvevők Módszerek/ eszközök Előkészítés, 2.a-b kapcsolatfelvétel osztályfőnök 1. Febr Febr Febr.3. Hagyományok, népszokások A hónap fontos népszokásainak összegyűjtése Könyvtári foglalkozás a farsang jegyében, kutatás, búvárkodás, irodalmi művek, jelenetek gyűjtése, ötletek a jelmeztervhez.. Kreatív műhely Saját készítésű maszkok, jelmezek, dekoráció, farsangi fánk sütése, díszítése, mérések. Osztályfőnökök Lukács Istvánné Dr. Lehoczkyné Kehrer Anikó Osztályfőnökök Lukács Istvánné Dr. Lehoczkyné Kehrer Anikó Osztályfőnökök Lukács Istvánné Dr. Lehoczkyné Kehrer Anikó Osztályfőnökök Lukács Istvánné Dr. Lehoczkyné Kehrer Anikó Pedagógusok, diákok Pedagógusok, diákok, könyvtárosok Pedagógusok, diákok, szülők. Időterv Dokumentum Erőforrások Egyéni munka 1-2 óra Színes nyomtató, papír, számítógép Gyűjtőmunka, csoportmunka Gyűjtőmunka, csoportmunka Szakórákon Szakórákon Könyvek, tankönyvek Gyűjtött anyag, könyvek, tankönyvek Csoportmunka Szakórákon Elkészített maszkok, jelmezek, Dekoráció, újságok, könyvek. Előzetes ismeretek, kutató munka Pedagógus, könyvtáros ismeretei Pedagógus, szülők, előzetes ismeretei.. Receptek mérleg, alapanyagok. 4. Febr.4. Régi népszokások felelevenítése a Falumúzeumban. A hagyományőrzés Osztályfőnökök Lukács Istvánné Dr. Lehoczkyné Kehrer Anikó Pedagógusok, diákok, múzeum pedagógus. Frontális osztály munka Szakórákon Könyvek, projektor, kiállított tárgyak. Pedagógusok, múzeum pedagógus tudása 22

23 5. Febr. 5. szerepe, Busójárás Előkészületek a délutáni jelmezes maszkabálra. Jelmezes főpróba Suli-buli: kézműves foglalkozások, farsangi kavalkád, Gyere velem a vásárba népi dramatikus játék, büfében tea és farsangi fánk fogyasztása. Az iskola pedagógusai Iskolánk felelős tanulói, pedagógusok, szülők, nagyszülők Csoportmunka Szakórákon, délután óráig Fényképek (melléklet) Kultúrház épülete 23

24 február 1-5-ig Tantárgyak bevonása szerinti feladatok 2.a osztály Osztályfőnök: Lukács Istvánné február 1. február 2. február 3. február 4. február 5. szövegértésszövegalkotás: A hónap fontosabb népszokásainak összegyűjtése szövegértésszövegalkotás: Gyere velem a vásárba! Népi dramatikus játék szerepének kiosztása matematika: Az én jelmezem méreteinek összeírása testnevelés: Sorversenyek a farsang jegyében matematika: Mennyibe kerül a ruhaanyag a jelmezhez? Az összeg becslése. szövegértésszövegalkotás: Jeles napok, szólások, közmondások ének: Itt a farsang c. dal tanítása rajz Farsangi álarc készítése matematika: Farsangi álarcok csoportosítása különböző szempontok alapján szövegértésszövegalkotás: Népi dramatikus játék előadása technika: Farsangi fánk sütése, díszítése testnevelés: Ügyességi feladatok farsangi kellékekkel szövegértésszövegalkotás: Látogatás a Falumúzeumba: A búsójárás eredete szövegértésszövegalkotás: Könyvtári foglalkozás: Farsangi népszokások: Balázsolás, Gergelyjárás testnevelés: Sorversenyek farsangi történet alapján környezetismeret: Madáretetés, a természet megfigyelése mtematika: Mennyi Ft lesz a Suli-buli bevétele? - becslés testnevelés: Farsangi álarcban sorversenyek szövegértésszövegalkotás: Jelmezes főpróba szövegértésszövegalkotás: Előkészületek a délutáni Suli-bulira Délután: óráig Suli- buli a Művelődési Házban. Program: Kézműves foglalkozás, farsangi bazár, jelmezes maszkabál 24

1.számú melléklet. Projektleírás

1.számú melléklet. Projektleírás 1.számú melléklet Projektleírás PROJEKT CÍME CÉLCSOPORT RÉSZTVEVŐK KARÁCSONYI UTAZÁS Felső tagozatos osztályok Az osztályokban tanuló diákok Projektvezető Az osztályokban tanító pedagógusok IDŐTARTAM ÓRAKERET

Részletesebben

Készítette: Montag Csilla Vokány, 2010. 02. 05. FARSANGI TÉMAHÉT. Általános Iskola Vokány 1. osztály

Készítette: Montag Csilla Vokány, 2010. 02. 05. FARSANGI TÉMAHÉT. Általános Iskola Vokány 1. osztály Készítette: Montag Csilla Vokány, 2010. 02. 05. FARSANGI TÉMAHÉT Általános Iskola Vokány 1. osztály A farsangi témahét programja: Osztály: 1. Buzás Tamás, Gartner Anna, Győrfi Attila, Horváth Adrián, Horváth

Részletesebben

Feladatterv. Tevékenység feladat felelősök résztvevők módszerek eszközök időterv Fejlesztendő tanuló kompetenciák Dokumentálás módja

Feladatterv. Tevékenység feladat felelősök résztvevők módszerek eszközök időterv Fejlesztendő tanuló kompetenciák Dokumentálás módja Feladatterv Tevékenység feladat felelősök résztvevők módszerek eszközök időterv Fejlesztendő tanuló kompetenciák Dokumentálás módja Osztálydekoráció készítése, ablakdísz, asztali dísz tanító Az alsó tagozat

Részletesebben

A projekt fő témakörét a második osztály dolgozza fel, támogatóként részt vesz benne az iskola 1-5 osztálya.

A projekt fő témakörét a második osztály dolgozza fel, támogatóként részt vesz benne az iskola 1-5 osztálya. Téma: Téli ünnepkör, népszokások A projekt fő témakörét a második osztály dolgozza fel, támogatóként részt vesz benne az iskola 1-5 osztálya. A projekt időtartama: 4 hét (nov. 30. dec. 22.) A projekt résztvevői:

Részletesebben

HÚSVÉT TÉMAHÉT Beethoven Általános Iskola 1. a osztály Osztályfőnökök: Bosnyákné Gergely Zsuzsanna Nagyné Varga Andrea

HÚSVÉT TÉMAHÉT Beethoven Általános Iskola 1. a osztály Osztályfőnökök: Bosnyákné Gergely Zsuzsanna Nagyné Varga Andrea Beethoven Általános Iskola Martonvásár HÚSVÉT TÉMAHÉT Beethoven Általános Iskola 1. a osztály Osztályfőnökök: Bosnyákné Gergely Zsuzsanna Nagyné Varga Andrea Biró Lili Dömsödi Stella Hoffmann Balázs Hornyák

Részletesebben

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsonyi témahét 1.b Szabóné Bakó Márta Pintérné Legéndi Gabriella 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsony ünnepén az a kívánságom. Legyen boldog mindenki ezen a világon.

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4/08/ Kom petencia al apú oktatás, egyenl ő ho z záférés bevezet ése Hévíz k özoktatási ne vel ési intézm é nye ibe n.

TÁMOP-3.1.4/08/ Kom petencia al apú oktatás, egyenl ő ho z záférés bevezet ése Hévíz k özoktatási ne vel ési intézm é nye ibe n. A projekt címe: Belebújunk maskarába farsang - témahét A projekt fő célja: A farsangi ünnepkör szimbólumainak, az ünnepkör eredetének megismertetése mellett az adott témát a lehető legváltozatosabb szemszögből

Részletesebben

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika 6. osztály - 1 - Étkezés, egészséges táplálkozás Az innováció közvetlen célja táplálkozás témakörének bemutatása különböző tantárgyak bevonásával, minél szélesebb körű megismerése volt. Fejleszteni kívánt

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4/08/2. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben PROJEKT

TÁMOP 3.1.4/08/2. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben PROJEKT TÁMOP 3.1.4/08/2. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben PROJEKT I. A projekt címe: Tavaszváró II. A projekt indoklása: - A tavaszi népszokások, ünnepek megismerése. - Tavaszi

Részletesebben

Modul címe: Szent Iván éj

Modul címe: Szent Iván éj TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0207 pályázat Moduláris program megszervezése EZ AZ ÉJSZAKA MÁS MINT A TÖBBI.. Modul címe: Szent Iván éj Készítette: Kiss Tamás MODUL LEÍRÁS Ajánlott korosztály Ajánlott időkeret:

Részletesebben

Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola. Karácsony projekt. Készítette: Borsóné Molnár Szilvia. Baracska, 2013. december

Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola. Karácsony projekt. Készítette: Borsóné Molnár Szilvia. Baracska, 2013. december Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola Karácsony projekt Készítette: Borsóné Molnár Szilvia Baracska, 2013. december Célok: 1. A karácsony sajátosságainak felfedezése, saját érzések megfogalmazása. 2.

Részletesebben

Állati Móka Egyhetes projekt

Állati Móka Egyhetes projekt Állati Móka Egyhetes projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Projekt felelős: Pásztor Judit Ideje: 2014. október 14 október 18. Bevont tanulók köre: 4. osztály, alkalomszerűen az alsós napközis

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT. Történetek a kincses erdő állatairól

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT. Történetek a kincses erdő állatairól Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT Történetek a kincses erdő állatairól Készült: Forrás Általános Iskola Dávod 2009. október 19-22.

Részletesebben

Karácsony projekt. A tevékenység kezdete: november 20 A tevékenység vége: december 22 A projekt helyszíne: II. Géza Gimnázium

Karácsony projekt. A tevékenység kezdete: november 20 A tevékenység vége: december 22 A projekt helyszíne: II. Géza Gimnázium Karácsony projekt Résztvevők: 7. A, 9. A (a tanórán kívüli programokra az egész iskolából jelentkezhetnek érdeklődő tanulók) A projekt időtartama: 3 hetet meghaladó projekt A tevékenység kezdete: november

Részletesebben

Rózsavizes Húsvét napját jöttem ma kívánni

Rózsavizes Húsvét napját jöttem ma kívánni Rózsavizes Húsvét napját jöttem ma kívánni Húsvét projekt a baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 3. osztályában 2010. március16-március 25. Készítette: Homoki Zsuzsanna 1 1. nap március 16. Biblia,

Részletesebben

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Kiscsávoly Projekt felelős: Ideje: 2014. március 26. április 16. Foglalkozások száma: 33 Bevont tanulók köre:

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Részletesebben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben A projekt címe: HÉVÍZ A MÚLTBAN ÉS NAPJAINKBAN Intézményi innováció a Hévízi Helytörténeti Múzeum és az Illyés

Részletesebben

ANGOL NYELVI PROJEKTHÉT AZ ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN BAJA

ANGOL NYELVI PROJEKTHÉT AZ ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN BAJA CHRISTMAS WEEK ANGOL NYELVI PROJEKTHÉT AZ ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN BAJA 2012. DECEMBER 17-2012. DECEMBER 21. Készítette: Mellár Valéria Ez a témahét az Újvárosi Általános Iskola éves munkatervének

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

Az őszi témahét programja:

Az őszi témahét programja: Az őszi témahét programja: 2011. október 10-14 Osztály: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 3.a osztályában Időkeret: 5 nap x 5 x 45 perc Kapcsolatok: NAT Környezetismeret Művészetek dráma, vizuális kultúra,

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

ADVENTI PROJEKT Iskolai szeretetlánc

ADVENTI PROJEKT Iskolai szeretetlánc ADVENTI PROJEKT Iskolai szeretetlánc A projektet készítette és megvalósította: Török Flóris Általános Iskola 6.b osztálya, Széky Tamás Lászlóné 2009.december. Küszöbön áll a nap, az az egyetlen egy nap

Részletesebben

Tél témahét. Igali Á.M.K. Speciális Általános Iskola Szakiskola és Diákotthon. 1. osztály. Osztályfőnök: Farkas Annamária

Tél témahét. Igali Á.M.K. Speciális Általános Iskola Szakiskola és Diákotthon. 1. osztály. Osztályfőnök: Farkas Annamária Tél témahét Igali Á.M.K. Speciális Általános Iskola Szakiskola és Diákotthon 1. osztály Osztályfőnök: Farkas Annamária A téli témahét programja: Tevékenység helye: Igali Á.M.K. Speciális Általános Iskola

Részletesebben

Záródolgozat Projekt a gyakorlatban

Záródolgozat Projekt a gyakorlatban 1. Mini-projektterv Záródolgozat Projekt a gyakorlatban Osztály/csoport: 6.osztály Résztvevők száma: 23 Időpont:4 óra Osztály / csoport rövid bemutatása:matematikából nálunk csoport bontás van. A 6. évfolyamon

Részletesebben

Márai Sándor. T é m a : Adventtől Karácsonyig. Az alsó tagozatos tanulók. Időkeret: 2011. december 16. 2011. december 21.

Márai Sándor. T é m a : Adventtől Karácsonyig. Az alsó tagozatos tanulók. Időkeret: 2011. december 16. 2011. december 21. PROJEKT Tudtad, karácsonykor az ember mindig hisz egy kissé a csodában. Nemcsak Te és Én, hanem az egész világ, az emberiség, amint mondják, hiszen azért van az ünnep, mert nem lehet csoda nélkül élni.

Részletesebben

ADVENT 2009 PROGRAMTERV

ADVENT 2009 PROGRAMTERV ADVENT 2009 PROGRAMTERV A megvalósítás időpontja: 2009. november 30-december 17. Az ADVENT 2009 programsorozat célja: A minket körülvevő világ kulturális örökségeinek a Szociális, életviteli és környezeti,

Részletesebben

TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23.

TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23. ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA

Részletesebben

IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-2009-0012 azonosítószámú, Nyitott kapcsolatok! című projekt

IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-2009-0012 azonosítószámú, Nyitott kapcsolatok! című projekt IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-, Nyitott kapcsolatok! című projekt Intervallum: január 1. május 31. Készítette:,, Dátum: január 07. Célok A cél indoklása Tervezett ek* Felelős*

Részletesebben

Az én családom című témahét beszámolója

Az én családom című témahét beszámolója Az én családom című témahét beszámolója A témahét időpontja: KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS BEVEZETÉSE FELMENŐ RENDSZERBEN 26 - május 05. A témahetet szervező pedagógusok: A témahétbe bevont osztályok: 1-4.

Részletesebben

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének!

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! Beküldendő A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! 1. Mini-projektterv Záródolgozat Projekt a gyakorlatban Osztály/csoport: 5. osztály Résztvevők száma: 22 fő 9 lány

Részletesebben

Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat

Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat 4765 Csenger, Ady Endre u. 13-17.Tel.: 44/341-135, Tel./Fax.:341-806 www.csengeriskola.sulinet.hu E-mail:petofi-sandor@csengeriskola.sulinet.hu

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

Adventi ünnepkör alsó tagozatban

Adventi ünnepkör alsó tagozatban JÓ GYAKORLAT Adventi ünnepkör alsó tagozatban 1 Bevezetés Minden ember számára az egyik legszebb ünnep a karácsonyvárás. Lelki megtisztulással, izgalommal, örömteli készülődéssel telik ez az időszak a

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258.

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1848/49 ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. A

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: RETRÓ ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. A TÉMAHÉT

Részletesebben

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16.

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16. Napközis Munkaközösség Munkaterve 2013/2014-es tanév 2013. szeptember 16. Munkaközösségünk helyzete A Napközis Közösség Munkaterve 2013/2014-es tanév Iskolánkban a szülők igényének megfelelően biztosítjuk

Részletesebben

9. ÉVFOLYAM. Ki vagyok? Honnan jövök? Casládkutatás: SZKB209_06. A modul szerzôi: Marsi Mónika és Págyor Henriette

9. ÉVFOLYAM. Ki vagyok? Honnan jövök? Casládkutatás: SZKB209_06. A modul szerzôi: Marsi Mónika és Págyor Henriette Casládkutatás: Ki vagyok? Honnan jövök? hoztam neked piros rózsát modul szerzôi: Marsi Mónika és Págyor Henriette SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 9. ÉVFOLYM SZK209_06 SZK 9_01 tanári.indd

Részletesebben

A TAVASZ Projekttervezet

A TAVASZ Projekttervezet Suliszervíz Oktatási és Szakértői Iroda Kft. 4024 Debrecen, Kossuth u. 42. Tel: 52/534-490, 20/9222-550 A TAVASZ Projekttervezet Csenger, 2010.01.22. Készítette: Kazamér Tiborné Bevezető A magyar közoktatás

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

,, ITT A FARSANG, ÁLL A BÁL FARSANGI TÉMAHÉT A 2.B OSZTÁLYBAN

,, ITT A FARSANG, ÁLL A BÁL FARSANGI TÉMAHÉT A 2.B OSZTÁLYBAN TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0147 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat, Nagybajom Város Önkormányzata, Nagybajomi Általános Művelődési Központ Csokonai Vitéz Mihály

Részletesebben

SZKA_101_29 Barátaink az állatok. A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné. Én és a világ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1.

SZKA_101_29 Barátaink az állatok. A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné. Én és a világ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. SZKA_101_29 Barátaink az állatok Én és a világ A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYAM 298 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák tanári

Részletesebben

TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM

TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM A projekt címe Tisza Motto: Iskolánk: Tisza-parti Általános Iskola a név kötelez Időtartama témahét: 4 nap Célcsoport 5.a, 5.b osztály tanulói 3-3 csoportban Célja Kompetencia

Részletesebben

Horváth & Dubecz Tanácsadó Kft

Horváth & Dubecz Tanácsadó Kft Záródolgozat Projekt a gyakorlatban 1. Mini-projektterv 4000 lépés az egészségért Osztály/csoport: 6. és 8. osztály Résztvevők száma: 7+16 fő Időpont: 2008.április 18.- május 23. Osztály / csoport rövid

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2011/2012 Készítette: Jantek Lászlóné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Munkaközösség tagjai: Bárányné Szaxon Szilvia Jantek Lászlóné Halász Lászlóné ŐSZI IDŐSZAK:

Részletesebben

A témahét célja. A témahét kapcsolódási területei

A témahét célja. A témahét kapcsolódási területei A témahét célja - Az egészséges életmód területeinek megismertetése a tanulókkal - Egészségünk megőrzésének lehetőségei: egészséges táplálkozás, mozgás, egészségre káros szenvedélyek - Étkezési kultúra

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda HODÁSZ

Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda HODÁSZ TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-0039 Kompetencia alapú oktatás fejlesztése Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda HODÁSZ Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázati program

Részletesebben

ÖKOMUNKATERV 2011/2012. KÉSZÍTETTE: ÖKOMUNKACSOPORT

ÖKOMUNKATERV 2011/2012. KÉSZÍTETTE: ÖKOMUNKACSOPORT ÖKOMUNKATERV 2011/2012. KÉSZÍTETTE: ÖKOMUNKACSOPORT 1 Szeptember: Osztályok őszi túrái - gyalogtúrák, kerékpártúrák - buszos kirándulások \túrák_kirándulások Szeptember 17. Ásványkiállítás - kiállítás

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette:

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: Magashegyi Ferencné Munkaközösség vezető I. Bevezetés Az oktatásban kiemelt szerep jut azon kompetenciák fejlesztésének, melyek az

Részletesebben

ADVENTTŐL KARÁCSONYIG

ADVENTTŐL KARÁCSONYIG ADVENTTŐL KARÁCSONYIG Karácsony készül, emberek! Szépek és tiszták legyetek Súroljátok föl lelketek, csillogtassátok kedvetek, legyetek újra gyermekek, hogy emberek lehessetek! Wass Albert HÁROMHETES PROJEKT-TERV

Részletesebben

ke zmu ves tanszak 2013/2014

ke zmu ves tanszak 2013/2014 Művészeti beszámoló ke zmu ves tanszak 2013/2014 Az alapfokú művészeti képzés nagymértékben elõsegíti a tanulók személyiségfejlõdését és biztosítja a tehetséggondozás lehetõségét. Figyelembe veszi az életkori

Részletesebben

TÁMOP / Készítette: Nagyné Réti Ildikó Forgatókönyv és eljárási folyamatleírás intézményi jó gyakorlat átadására.

TÁMOP / Készítette: Nagyné Réti Ildikó Forgatókönyv és eljárási folyamatleírás intézményi jó gyakorlat átadására. Készítette: Forgatókönyv és eljárási folyamatleírás intézményi jó átadására. Intézmény neve: Marcali Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészetoktatási

Részletesebben

szka105_22 É N É S A V I L Á G Készítette: tóth Tamás Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5.

szka105_22 É N É S A V I L Á G Készítette: tóth Tamás Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. szka105_22 É N É S A V I L Á G Külföldi vendéggel Magyarországon Készítette: tóth Tamás Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. ÉVFOLYAM tanári Külföldi vendéggel Magyarországon

Részletesebben

Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Múzeumi nap 2.

Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Múzeumi nap 2. Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Karácsony fénye Múzeumi nap 2. Múzeumi nap 2. tematika Múzeumi nap helye és ideje:

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2016/17. tanév

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2016/17. tanév ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2016/17. tanév Készítette: Bádonyiné Olasz Erzsébet Börcsökné Csontos Tünde Ökoiskolai munkacsoport: Tagjai: Alsós osztályfőnöki mk: Felsős osztályfőnöki mk.: Alsós humán mk.: Felsős

Részletesebben

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének!

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! Beküldendő A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! 1. Mini-projektterv Záródolgozat Projekt a gyakorlatban Osztály/csoport: 6.oszt. Résztvevők száma:13 fő (6 leány, 7

Részletesebben

a Szent Bazil Oktatási Központ Általános Iskolai Tagintézményében

a Szent Bazil Oktatási Központ Általános Iskolai Tagintézményében KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS, EGYENLŐ HOZZÁFÉRÉS - INNOVATÍVINTÉZMÉNYEKBEN a Szent Bazil Oktatási Központ Általános Iskolai Tagintézményében 1 A témahét címe: Itt a Farsang Megvalósításának helye: Szent Bazil

Részletesebben

Diákvilág. A foglalkozás megrendezését a múzeum a TÁMOP 3.2.11/10-1/2010-0236-os pályázaton nyerte el.

Diákvilág. A foglalkozás megrendezését a múzeum a TÁMOP 3.2.11/10-1/2010-0236-os pályázaton nyerte el. Diákvilág Kedves Olvasó! 2012. március 13-án, 21 felső tagozatos tanuló részt vett a Koszta József Múzeum Kézzel-lábbal a múzeumban című múzeumpedagógiai foglalkozásán, amelyet az 1848. március 15-i forradalom

Részletesebben

FARSANG a Szent Bazil Oktatási Központ Általános Iskolai Tagintézményében

FARSANG a Szent Bazil Oktatási Központ Általános Iskolai Tagintézményében KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS, EGYENLŐ HOZZÁFÉRÉS - INNOVATÍVINTÉZMÉNYEKBEN FARSANG a Szent Bazil Oktatási Központ Általános Iskolai Tagintézményében A témahét címe: Itt a Farsang Megvalósításának helye: Szent

Részletesebben

Lovagkor projekt. 2009-2010 Herman Ottó Általános Iskola Budaörs. Készítette: Erdős Virág

Lovagkor projekt. 2009-2010 Herman Ottó Általános Iskola Budaörs. Készítette: Erdős Virág Lovagkor projekt 2009-2010 Herman Ottó Általános Iskola Budaörs Készítette: Erdős Virág A projekt menete 3 nagyobb részből áll Minden tantárgyat felölel Külső helyszínek Iskolai helyszínek 1. rész:

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

A család című témahét

A család című témahét Körmend Város Önkormányzata 9900 Körmend, Szabadság tér 7. Tel.: 94/592-900, Fax: 94/410-623 E-mail: kormend@kormend.hu Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Dienes Lajos Tagóvoda,

Részletesebben

ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011

ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011 ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011 Készítette: Szoboszlai Zoltánné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Folyamatosan ellátandó feladatok: Szakmai folyóiratok figyelemmel kísérése. Továbbképzéseken,

Részletesebben

Szervező, rendező: TISZADOBI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉGE ÉS SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGE

Szervező, rendező: TISZADOBI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉGE ÉS SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGE Szervező, rendező: TISZADOBI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉGE ÉS SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGE Programfelelős: Tóth Erzsébet tanító Célcsoport: Tiszadobi Széchenyi

Részletesebben

FARSANG a Szent Bazil Oktatási Központ Általános Iskolai Tagintézményében

FARSANG a Szent Bazil Oktatási Központ Általános Iskolai Tagintézményében KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS, EGYENLŐ HOZZÁFÉRÉS - INNOVATÍVINTÉZMÉNYEKBEN FARSANG a Szent Bazil Oktatási Központ Általános Iskolai Tagintézményében A témahét címe: Itt a Farsang Megvalósításának helye: Szent

Részletesebben

Bevezetés a táncfilm készítésbe kritikai érzék fejlesztése Klasszikus balett

Bevezetés a táncfilm készítésbe kritikai érzék fejlesztése Klasszikus balett SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA Projekt az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára Klasszikus balett tanszak (9-12. életév) Bevezetés a táncfilm készítésbe kritikai érzék fejlesztése

Részletesebben

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN SZEPTEMBER 1. ÉV ELEJI ÉRTEKEZLET, ÉVES PROGRAM, FELADATOK MEGBESZÉLÉSE felelős: Koloszárné Varga Elvira ig 2. IMIP, HÁZIREND, SZMSZ FELÜLVIZSGÁLATA

Részletesebben

1. óra : Az európai népviseletek bemutatása

1. óra : Az európai népviseletek bemutatása RAJZ TANTÁRGY 1. óra : Az európai népviseletek bemutatása A MODUL CÉLJA Az óra célja : Az egyes népviseletek jellegzetességeinek kiemelése, vizsgálatuk különböző szempontokból. Ruhadarabok funkciója az

Részletesebben

Modern hangzatok SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI KOMPETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Fuvola tanszak (9-15. életév)

Modern hangzatok SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI KOMPETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Fuvola tanszak (9-15. életév) TÁMOP 3.1.4-08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI

Részletesebben

A napközis munkaközösség munkaterve a 2016/2017-es tanévre

A napközis munkaközösség munkaterve a 2016/2017-es tanévre A napközis munkaközösség munkaterve a 2016/2017-es tanévre A munkaközösségem 28 fővel az iskola két épületében tevékenykedik (Nádasdy épület, Fő utcai épület), a következő felosztásban. Jelenleg 3 hely

Részletesebben

A kompetencia terület neve

A kompetencia terület neve Pomáz Város Önkormányzata TÁMOP 3.1.4/08-1-2008-0024 Kompetencia alapú oktatás bevezetése Pomáz Város Önkormányzata nevelési oktatási intézményeiben A kompetencia terület neve SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS

Részletesebben

We Wish You a Merry Christmas

We Wish You a Merry Christmas We Wish You a Merry Christmas 7.c osztály PROJEKT 2009.december 20. A projektet készítette és megvalósította: Török Flóris Általános Iskola 7.c osztálya, Jenei Marianna PROJEKTTERVEZÉS- SZERVEZÉS 1. Feladatok,

Részletesebben

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Óvodai Tájékoztató 2009 /2010. 1. szám Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Tanévindítás: Óvodánk létszáma 2009 / 2010 es tanévben : 34 fő gyermek Csoport szám: 2 Óvodapedagógusok:

Részletesebben

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2016-2017 1 Kiemelt nevelési, oktatási és egyéb feladataink: Folyamatos felkészülés a kompetenciamérésre. Az olvasás- és íráskészség, a szövegértés fejlesztése

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI PEDAGÓGIAI HETEK 2014. Nincsen út járatlan és nincs az a cél, amelyhez ne vezetne ösvény. (Boncza Berta)

BÁCS-KISKUN MEGYEI PEDAGÓGIAI HETEK 2014. Nincsen út járatlan és nincs az a cél, amelyhez ne vezetne ösvény. (Boncza Berta) BÁCS-KISKUN MEGYEI PEDAGÓGIAI HETEK 2014. Nincsen út járatlan és nincs az a cél, amelyhez ne vezetne ösvény. (Boncza Berta) 1 Tartalom Bácsalmás Bácsalmás Kistérségi Többcélú Társulás Óvodája és Egységes

Részletesebben

SZKC_105_05. A modul szerzõi: Kardos Ágnes, Korbai Katalin. a z é n d i m e n z i ó i SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 5.

SZKC_105_05. A modul szerzõi: Kardos Ágnes, Korbai Katalin. a z é n d i m e n z i ó i SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 5. EGY KIS JÓ CSELEKEDET SZKC_105_05 a z é n d i m e n z i ó i modul szerzõi: Kardos Ágnes, Korbai Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 5. ÉVFOLYM tanári egy kis jócselekedet 5. évfolyam

Részletesebben

AZ ISTENEK A FEJÜKRE ESTEK

AZ ISTENEK A FEJÜKRE ESTEK P O L G Á R A D E M O K R Á C I Á B A N AZ ISTENEK A FEJÜKRE ESTEK A FÉLSIVATAGI NÉPEK ÉS KÖRNYEZETÜK Készítette: Tomory Ibolya SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 7. ÉVFOLYAM SZKA_207_15

Részletesebben

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1.

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1. Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Adventi zsongás Múzeumi nap 1. Múzeumi nap 1. tematika Múzeumi nap helye és

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV THÖKÖLY IMRE KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2016/2017. TANÉV

ÖKOISKOLAI MUNKATERV THÖKÖLY IMRE KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2016/2017. TANÉV ÖKOISKOLAI MUNKATERV THÖKÖLY IMRE KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2016/2017. TANÉV.] ÖKOISKOLAI MUNKATERV Az ökoiskolai munka célja: Fenntarthatóságra nevelés: példamutatás, tapasztalatszerzés. Szemléletformálás,

Részletesebben

KOMPETENCIAFEJLESZTŐ PÉLDÁK, FELADATOK

KOMPETENCIAFEJLESZTŐ PÉLDÁK, FELADATOK 5. osztály KOMPETENCIAFEJLESZTŐ PÉLDÁK, FELADATOK A SOKSZÍNŰ MATEMATIKA TANKÖNYVCSALÁD TANKÖNYVEIBEN ÉS MUNKAFÜZETEIBEN A matematikatanítás célja és feladata, hogy a tanulók az őket körülvevő világ mennyiségi

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 ITT A TAVASZ! TÉMAHÉT AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 ITT A TAVASZ! TÉMAHÉT AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 ITT A TAVASZ! TÉMAHÉT AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét A

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

A kompetencia alapú matematika oktatás. tanmenete a 9. osztályban. Készítette Maitz Csaba

A kompetencia alapú matematika oktatás. tanmenete a 9. osztályban. Készítette Maitz Csaba A kompetencia alapú matematika oktatás tanmenete a 9. osztályban Készítette Maitz Csaba Szerkesztési feladatok 1. Síkgeometriai alapfogalmak 2. Egyszerűbb rajzok, szerkesztések körző, vonalzó használata

Részletesebben

BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév

BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév BUDAPEST XXIII. KERÜLETI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GYÖNGYHALÁSZOK - TEHETSÉGPONT Cím: 1237 Budapest, Soroksár-Újtelep Nyír u. 22. Tel.: 283-13-82 E-mail: fiai@feketei-bpny.sulinet.hu

Részletesebben

Szent Bazil Oktatási Központ Általános Iskolai Tagintézménye 4087 Hajdúdorog Petőfi tér 1.

Szent Bazil Oktatási Központ Általános Iskolai Tagintézménye 4087 Hajdúdorog Petőfi tér 1. Szent Bazil Oktatási Központ Általános Iskolai Tagintézménye 4087 Hajdúdorog Petőfi tér 1. KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS, EGYENLŐ HOZZÁFÉRÉS INNOVATÍV INTÉZMÉNYEKBEN F A R S A N G A témahét címe: Itt a Farsang

Részletesebben

Wesley János Általános Iskola. Húsvéti kavalkád jó gyakorlat

Wesley János Általános Iskola. Húsvéti kavalkád jó gyakorlat Wesley János Általános Iskola Húsvéti kavalkád jó gyakorlat Intézményünk egyházi fenntartású, ezért fontosnak tartjuk, hogy tanulóink húsvéti hagyományaink vallási vonulatát is megismerjék. Ezért került

Részletesebben

Témahét, témanap EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS. Szeresd egészségedet, mert ez a jelen Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő.

Témahét, témanap EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS. Szeresd egészségedet, mert ez a jelen Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő. Témahét, témanap EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS Szeresd egészségedet, mert ez a jelen Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő. Őrizd szüleid egészségét!- mert A múlton épül fel a jelen

Részletesebben

Öko Munkacsoport Munkaterve

Öko Munkacsoport Munkaterve DOMBÓVÁRI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 036268 Öko Munkacsoport Munkaterve 2015/2016. tanév Készítette: Dorn Judit munkacsoport koordinátor Az Öko Munkacsoport tagjai: Dorn Judit Öko Munkacsoport Koordinátor

Részletesebben

TÁMOP - PROJEKT. A projekt címe: Háztartások gazdálkodása. A projekt leírása: 3 hetet meghaladó projekt, 9-10. osztály

TÁMOP - PROJEKT. A projekt címe: Háztartások gazdálkodása. A projekt leírása: 3 hetet meghaladó projekt, 9-10. osztály TÁMOP - PROJEKT A projekt címe: Háztartások gazdálkodása A projekt leírása: 3 hetet meghaladó projekt, 9-0. osztály Időtartam: 2009. november 23 2009. december 9. Célok: Családi költségvetés modellezése

Részletesebben

Nagyközségi Óvoda, Földes PROJEKT BEMUTATÁSA GYERMEKLÁNC

Nagyközségi Óvoda, Földes PROJEKT BEMUTATÁSA GYERMEKLÁNC Nagyközségi Óvoda, Földes PROJEKT BEMUTATÁSA GYERMEKLÁNC projekt az adventi ünnepkörhöz, karácsonyhoz kapcsolódóan (a projekt része a TÁMOP 3.1.4. projekt óvodai programcsomag helyi adaptációjának) TÁMOP

Részletesebben

Az egészséges gyerekekért

Az egészséges gyerekekért Wesley János Családi Napközi, Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő és Speciális Szakiskola, Kollégium és Szakképző Iskola Az egészséges gyerekekért című projekt I. A projekt célja A tantestület

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜNK ÉRTÉK (a témahét tervezete)

AZ EGÉSZSÉGÜNK ÉRTÉK (a témahét tervezete) AZ EGÉSZSÉGÜNK ÉRTÉK (a témahét tervezete) Készítették: Baánné Gruber Irén, Boros Rudolfné, Horváthné Pados Teréz, Ladányiné Karádi Róza, Molnár Edina, Varsányiné Horváth Erika A témahét célja: - A gyermek

Részletesebben

FORGATÓKÖNYV. Helyszín: Tata (vidék: kistelepülés) Vaszary János Általános Iskola (tantermei, tornaterme, udvara) önálló működésű intézmény

FORGATÓKÖNYV. Helyszín: Tata (vidék: kistelepülés) Vaszary János Általános Iskola (tantermei, tornaterme, udvara) önálló működésű intézmény FORGATÓKÖNYV KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT FEJLESZTÉSI ÉS PROJEKTIGAZGATÓSÁG 1051 Budapest, Nádor u. 32. www.klik.gov.hu Iskolánk idén ünnepli 110. évfordulóját, ennek alkalmából egy egész élménynapot

Részletesebben

Záródolgozat Projekt a gyakorlatban

Záródolgozat Projekt a gyakorlatban 1. Mini-projektterv Záródolgozat Projekt a gyakorlatban Osztály/csoport: 5. osztály Résztvevők száma: 22 fő ( 9 lány, 13 fiú, 3 SNI-s tanuló) Időpont: 2009. december 5 19. A projekt időtartama: 2 hét,

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2014/2015.

Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Készítette: Dugár Györgyné és Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: 1. ÖKO munkaterv készítése 2012. szeptember 30.

Részletesebben

Alkossunk, játsszunk együtt!

Alkossunk, játsszunk együtt! SZKB_101_03 Gombamese II. lkossunk, játsszunk együtt! Én és a MÁSIK modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYM 30 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

Öko Munkacsoport Munkaterve

Öko Munkacsoport Munkaterve DOMBÓVÁRI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 036268 Öko Munkacsoport Munkaterve 2016/2017. tanév Készítette: munkacsoport koordinátor Az Öko Munkacsoport tagjai: Öko Munkacsoport Koordinátor Kovácsné Lébényi

Részletesebben