3. hét: Karácsonyvárás december

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "3. hét: Karácsonyvárás december 14-20."

Átírás

1 3. hét: Karácsonyvárás december Karácsonyi mősor a Napsugár Idısek Otthona és Gondozóházban (Galamb u.) (kihelyezett program): december Kiállítás: karácsonyi asztal terítése, díszítése: december Mézes-diós alma sütése: december Palánta bábcsoport elıadása: december A negyedik adventi gyertyagyújtás: december Karácsonyi mősor az Idısek Klubjában Leiningen u. 4. sz.: december 18. (kihelyezett program) 7. Hagyományırzı vetélkedı 8. Téli ünnepkörrıl a tanórák keretében: folyamatos 119

2 1. Karácsonyi mősor a Napsugár Idısek Otthona és Gondozóházban (Galamb u.) (kihelyezett program): december14. Az idıs embereket szeretni, tisztelni; vidámságot, ünnepet lopni szíveikbe, egy nagyon nemes feladat. A körülmények összejátszása folytán úgy alakult, hogy a 2. b osztály a galamb utcai idısek otthonával is tartja a kapcsolatot. Télvíz idején az út nagyon hosszú volt, mégis izgalmas vállalkozásnak tőnt, hogy karácsonyi mősorral kedveskedjünk az idıs embereknek. Amikor megérkeztünk, az otthon lakói már szépen lassan gyülekeztek. Vártak bennünket. Gyorsan magunkra öltöttük a jelmezeket, felvettük a kellékeket és elıkészítettük a színteret. Mősorunk elsı része az iskolában már többször elıadott adventi élıkép a NOX együttes zenéjére. Ekkor azonban csak egy osztály (18 fı) vett részt benne és a gyertyák egymás után mondták el szövegüket. Kiegészítettük egy betlehemes dramatikus játékkal és Móra László: Karácsony édes ünnepén c. versével fejeztük be. A zene, a versek, a gyerekek magabiztos fellépése meghatotta az idıs néniket, bácsikat. Végtelen szeretettel vették ıket körül. A kis szereplık kipirult arccal, csillogó szemekkel fogadták a mősorukért járó elismeréseket. Most érezték át igazán, hogy sokkal szebb dolog adni, mint kapni! ( Melléklet: cd / képek:karácsonyi mősor a Galamb-úti idısek otthonában ) Felelıs Tevékenységek Célcsoport Szükséges erıforrások Határidı Pedagógus Gyerekek Dologi Személyi Felhasznált idı A gyerekek elkísérése, a mősor irányítása A mősor elıadása 2. b oszt. Az otthon lakói cd-lejátszó, cd pedagógusok Dec. 14. Ritókné Jámbor Aranka 2 óra 120

3 Forgatókönyv (A forgatókönyv elsı része megtalálható az adventi gyertyagyújtásoknál) Zene Mozgás Beszéd Triangulum öt koppantása A körön belül álló angyalok a kilépnek a körön kívülre Mindenki: Hová, hová fényes csillag? A csillag a körön belül körbejár A felhı a körön belül körbejár A szellı a körön belül körbejár Megyek napkeletre, Istállóban kicsiny gyermek, Megállok felette. Mindenki: Hová sietsz fehér felhı? Betlehembe szállok, Nagy ünnep lesz az éjszaka, Angyalszóra várok. Mindenki: Hová suhansz, röpke szellı? Megyek a mezıre, Illatontó virágoknak Leszek keltetıje. 121

4 Zene Mozgás Beszéd Az angyal a körön belül körbejár Mindenki:Hová szállasz te szép angyal? Zöld álmodó rétre, Ébresztem a pásztorokat, Aztán a nagy égbe, Millió angyal zengje a dalt: Hozsánna, hozsánna, Megszületett Betlehemben Az Élet Királya. Mindenki: Hová mentek énekelve, Jámbor pásztornépek? A pásztorok a körön belül körbejárnak Angyal küldött Betlehembe, Betelt az ígéret, Megszületett a Régenvárt, a Világ Megváltója Szegény szívünk nagy háláját İnéki lerója. Mindenki: Hová mentek hosszú úton Ti, három királyok? 122

5 Zene Mozgás Beszéd A három király a körön belül körbejár Izraelbe a gyermekhez, Olyan régen várjuk. Viszünk Neki tömjént, mirhát, Aranyat is bıven Akir ígért a nagy Isten, Eljött az idıben. Mindenki: İt dicsérje csillag, felhı, Angyal, pásztor, gyermek Megszületett az Úr Jézus, Hozsánna Istennek! Ave Maria pánsíppal (halk zenei aláfestés egészen a mősor végéig) Elsı angyal elindul a közönség elé és leteszi a gyertyát: A második angyal elindul a közönség elé és leteszi a gyertyát: A harmadik angyal elindul a közönség elé és leteszi a gyertyát: A negyedik angyal elindul a közönség elé és leteszi a gyertyát: Édesebben szól a harang Szent karácsony éjszakáján. Békességrıl szól az ének Az angyalok kicsi száján. És a mennybıl szerteárad S a szívünkben is megszólal A szeretet és az öröm, Keveredve harangszóval! 123

6 Zene Mozgás Beszéd A körben térdeplı gyerekek beállnak három soros vonalban az angyalok mögé Közösen mondják: Legyen ma templom minden ember szíve, Melyben a lélek szárnyat bontogat! Karácsony édes ünnepén Legyen imádság minden gondolat. Legyen ma templom minden ember szíve, S legyen a templom tiszta, szent, fehér. Karácsony édes ünnepén Istennek tetszı legyen a kenyér. Szálljon szívünkbe áldott akarat, Ez kösse egybe mind a kezeket. Karácsony édes ünnepén Te légy vendégünk: Jóság, Szeretet! Az angyalok elfújják a gyertyákat és kivezetik a csoportot. 124

7 125

8 2. Kiállítás: karácsonyi asztal terítése, díszítése: december 15. A karácsonyi asztal megterítése régen és ma is nagy jelentıséggel bír. Talán csak a világ ma egy kicsit más értelmet ad neki, talán már nagyon eltérıek a kultúrák, de egy valami biztos, mindenki különlegeset és szépet szeretne létrehozni, amikor az ünnepi asztal megterítésérıl van szó. Régen az asztalra vagy alá, vagy akár csak a közelébe helyezett tárgyaknak, eszközöknek különös jelentıséget tulajdonított a néphagyomány. Egyrészt mágikus erejőnek vélte, másrészt keresztény magyarázatot főzött hozzá. Az asztalra és az alá helyezett tárgyak közül legáltalánosabb volt a gabona, különbözı termény magvak, valamint a szalma és a széna. A magvak a következı év jó termését, a bıséget biztosították. A szénát és a szalmát karácsony után az állatok alá tették, vagy megetették velük, hogy szaporák, egészségesek legyenek; a jobb termés reményében a gyümölcsfákra is kötözték. Az asztalra helyezett ételek a szentelt ostya, mézbe mártott fokhagyma, dió, alma stb.-a néphit szerint a család tagjainak az egészségét biztosították. A böjt miatt szegényes ételeket ettek, ugyanakkor sokat és sokfélét, hogy a következı esztendıben elegendı ételük legyen. A legmodernebb környezetben is megjelenhetnek régi hagyományok, természetesen más formában, de a tartalom sokszor örökérvényő értékeket hordoz. A hagyományos karácsonyi asztal például nemcsak az étkezés színtere volt, de létfenntartó rítusok gazdag tárháza is. Már az ilyenkor fogyasztott ételeknek is jelentısége volt: a mákos tészta például jó házasságot jelentett, a hüvelyesek gazdag termést, az együtt elfogyasztott alma a családi összetartozás ígéretét hordozta a következı esztendıre is. A fokhagyma az egészséget, a halételek pedig a bıséget, a pénzt vetítették a jövıbe. A mai kornak és ízlésnek is megfelelı karácsonyi asztal került feldíszítésre az iskola zsibongójában. A fehér damasz terítı adta meg a tisztaság és ünnepélyesség alaphangulatát. A fehér és piros szín volt az uralkodó. Az étkészlet porcelán darabjai is azt tükrözték, hogy nemcsak az ételek milyenségére, hanem a környezetre is nagy hangsúlyt fektetünk ezen a napon. 126

9 A szalvéta is egy angyalkás tartóba került, amit egy kisdiákunk saját kezőleg készített. Az evıeszközök szépsége, elhelyezése, a pohár dísze a gyertyák hangulata kiemeli a hétköznapokból a terítést. Elmaradhatatlan a dió, a kalácsok a méz és a mézes-diós birsalmasajt. Az ünneppel kapcsolatos gondoskodó szeretetet nemcsak lelkünkben hordozzuk, de ez alkalommal díszbe öltöztetjük az asztalt és az egész környezetünket is. Néhány csengı, selyemszalag még vidámabbá és keretesebbé tudta tenni úgy, hogy minden gyermek és felnıtt szeme megakadt rajta. Én is ezzel lepem meg az anyukámat otthon vagy Hazaviszem az ötletet -mondták sokan sokáig. Az ünnep mindenkit megihlet. Egy szép dekoráció összeállítása saját magunk és szeretteink számára is örömet okozhat. Reméljük diákjaink lelkében is hasonló örömet tudtunk szerezni. ( Melléklet: cd / képek: Karácsonyi asztal ) 127

10 3. Mézes-diós alma sütése: december 15. Az utolsó adventi gyertyagyújtás hetében, a karácsonytól már csak egy karnyújtásra, az ünnepi ízek, illatok világát akartuk elıvarázsolni. Látványként, ami a szemnek ingere, kiállítottuk a gazdagon megterített karácsonyi ünnepi asztalt. Az ízek, illatok világát mézes-diós alma sütésével igyekeztünk elıidézni. Karácsony idején a keresztény és a pogány hagyományok jól megfértek egymás mellett. A diót mindenféle rontás ellen ették, mondhatnánk, hogy szinte divatja volt a dióevésnek karácsony körül. A mézes sült alma az öröm és egészség forrása. A palócok az almát annyi szeletre vágták, ahány családtag volt, s mindenki evett belıle, ami egymás segítését jelentette. Szinte minden háznál sütöttek mézeskalácsot is. A diós-mézes sült alma igazi karácsonyi étek, ráadásul az elkészítése is egyszerő. Receptje megtalálható a másodikos olvasókönyvben is, melyet szövegértés-szövegalkotás órán feldolgoztunk. Most a gyakorlatban is ki lehetett próbálni. A tanító nénik: Matuláné Enyedi Julianna, Ritókné Jámbor Aranka és Kovácsné Fábián Andrea, mint fıszakács mellett a kis kukták a 2. b, 4. b osztály tanulóiból álltak. Az elıkészítés és a sütés mőveleteit iskolánk mőhely-konyhájában végeztük. Az almákat megmostuk, feldaraboltuk, a magházát kivágtuk. A szeletek közepébe mézet cseppentettünk és diódarabkákkal díszítettük. A sütıben puhára sütöttük. Végül tálcára helyeztük az illatozó sült almákat. Már déltıl elkezdıdött a nagy sürgés-forgás. Ment a munka, futószalagszerően gyártottuk az almákat. Az idısebbek daraboltak, a fiatalabbak díszítettek, az apraja pedig kínálgatta a finom csemegét. Az egész zsibongót betöltötte az ínycsiklandozó illat. Az alsós osztályok csoportokban látogattak meg bennünket, de az illat ide vonzotta az arra kószálókat is. Természetesen mindenkinek jutott a mézes-diós almából. A kis kukták azt mondták, hogy karácsonykor otthon is megsütik, meglepik vele a családot. A délután folyamán étkezési szokásokról beszélgettünk, elkészítettünk egy egyszerő karácsonyi ételt, mely mindenkinek nagyon ízlett és az ízek világával sikerült egy kis karácsonyi hangulatot varázsolni. Kis karácsony, nagy karácsony, kisült-e már ( Mellékletek: cd: / képek: Almasütés ) 128

11 Tevékenységek Célcsoport Szükséges erıforrások Határidı Pedagógus Gyerekek Dologi Személyi Dec. 15. Felelıs Felhasznált idı Hozzávalók beszerzése, a konyha elıkészítése Alsós osztályok Alma, dió, méz, tálak, tálcák, konyharuhák, szalvéta, kések,kanalak pedagógus Dec. 15. Ritókné Jámbor Aranka, Kovácsné Fábián Andrea, Fél óra A diós-mézes alma megsütése A diós-mézes alma megsütése, kínálása Alsós osztályok Pedagógusok, gyerekek, Dec. 15. Ritókné Jámbor Aranka, Kovácsné Fábián Andrea, Matuláné E- nyedi Julianna 2 óra A konyha rendbetétele, elpakolás, mosogatás Alsós osztályok pedagógus Dec. 15. Ritókné Jámbor Aranka, Fél óra 129

12 130

13 4. Palánta bábcsoport elıadása: december 15. A bábozás közel áll a gyerekek lelkivilágához. Az önkifejezésnek egy olyan eszköze, mellyel a bátortalanabbakat is be lehet vonni a játékba. A bábok álarca mögé bújva szabadabban nyílnak meg, a mese keveredik a valósággal. Nézni is nagyon szeretik a bábelıadásokat. Együtt örülnek vagy szomorkodnak a szereplıkkel, izgulnak értük, bátorítják vagy féltik ıket. A Palánta bábcsoporttal évekre visszamenıleg jó kapcsolatot ápolunk. Karácsonykor és húsvétkor szoktuk meghívni ıket egy-egy bábelıadásra. Elıadásuk, igaz, kicsit vallásos jellegő, de az, hogy szót fogadj, figyelj másokra, ne hazudj, ne lustálkodj, segíts másokon - ezek olyan tulajdonságok, melyek vallástól függetlenek, minden emberre kötelezı érvényőek. A karácsonyi történet rávilágít arra is, hogy sokszor jobb adni, mint kapni. Olyan kérdéseket, témákat vet fel, melyekrıl érdemes beszélgetni, vitatkozni, kiváltképp karácsony közelében. 131

14 5. A negyedik adventi gyertyagyújtás: december 18. A zsibongó díszítése: a nagy fal téllel kapcsolatos dekorálása; nagymérető asztali adventi koszorú, ember nagyságú betlehem a sarokban; A Mikulás balesete c. képregény kiállítása az egyik paravánon; Luca-napi hiedelmek, népszokások, jóslások kiállítása a másik paravánon, karácsonyi terített asztal kiállítása, feldíszített karácsonyfa Tevékenységek Célcsoport Szükséges erıforrások Határidı Felelıs Felhasznált idı Pedagógus Gyerek Dologi Személyi Karvezetés Szervezés, Irányítás, Konferálás, Karácsonyi dalok éneklése Adventi jelenet elıadása Énekkari tagok, 2.a 2.b tanulói Az iskola egésze: pedagógusok, gyerekek, szülık, Hangosító berendezés, cd lejátszó, adventi koszorú, Karvezetı, kórustagok, pedagógusok gyerekek, technikus, December 18. Petrovitsné Balla Magdolna, Matuláné Enyedi Julianna, Fábián Istvánné 1 óra 132

15 Forgatókönyv Idı Zene Tevékenység, mozgás, beszéd Színpadkép 7:00-7:15 Hangosítás, a zsibongó elıkészítése, adventi koszorú elhelyezése egy emelvényre 7:15-7:30 A mősorban szereplı gyerekek elıkészülnek az elıadásra: jelmezek,, kellékek, A kórustagok felállása az adventi koszorú köré 7:30-7:40 Élızene: az énekkari tagok karácsonyi dalokat énekelnek: Ó jöjj, ó jöjj, üdvözítı, Adventi ének, Glória Gyertyaláng A kórustagok éneklés közben az adventi koszorú mögé állnak félkörben. Az iskolába belépık csöndesen gyülekeznek a zsibongóban, halkan beszélgetnek, rácsodálkoznak az elsı égı gyertyára, hallgatják a karácsonyi dalokat 133

16 Idı Zene Tevékenység, mozgás, beszéd Színpadkép 7:40-7:45 A NOX együttes Szent ünnep címő A 2. a 2. b osztály tanulói kétsoros száma cd-rıl vonalban felállnak a zsibongó oldalsó részében, A négy angyal felöltözve a szerepének megfelelı színő köpenybe, kezükben az adventi gyertya (mely feldíszített tányérra van helyezve), felállnak a bejárati ajtó vonalába A zene kezdete, szöveg nélkül, kb mp. A másodikos tanulók kétsoros vonalban bevonulnak és kettıs kört alkotnak, az adventi koszorút élıkép formájában jelképezve Zene szövege: Miért legyen léted félhomály Indul az elsı adventi gyertya (angyal) és elhelyezkedik a körön belül 134

17 Zene Tevékenység, mozgás, beszéd Színpadkép Van itt fény, de a szív csak addig él, amíg csodál Indul a második adventi gyertya (angyal) és elhelyezkedik a körön belül Hát halld a világod dalát csöndjét Indul a harmadik adventi gyertya (angyal) és elhelyezkedik a körön belül és lásd a világod varázs földjét Indul a negyedik adventi gyertya (angyal) és elhelyezkedik a körön belül Refrén dallama szöveg nélkül Szöveg: Miért legyen léted jégvilág A körben álló tanulók megfogják egymás vállát és a zene ütemére álló helyzetben ringanak. A zenei egység végén a körben álló tanulók is, az angyalok is térdeplı helyzetbe ereszkednek. A térdeplı körbıl lassan feláll, kiemelkedik az elsı gyertya van itt tőz, de a nyár csak tıled ég A második gyertya tovább Rejtsd el, óvd a fényét, vidám melegét A harmadik gyertya hol szép ahol hírét sosem vették A negyedik gyertya 135

18 Zene Tevékenység, mozgás, beszéd Színpadkép Refrén szöveggel: Szent ünnep van gyújtsd a lángot, Dúdolj boldog dallamot, Kívánj szívbıl szép világot, Kívánj békés holnapot. Lásd a mosolyokon át a gyönyörő csodát, szívek fénylı angyalát, Égen földön várnak ránk. A zenét megszakítjuk A négy gyertya áll, a kör alakban térdeplı gyerekek egymás vállát fogva a zene ütemére ringanak A negyedik vasárnap angyala mondja a közönségnek: A karácsony elıtti utolsó vasárnap egy nagy, lila lepelbe öltözött angyal jelenik meg a mennybolton, és járja be a Földet. Kezében lantot tart és azt pengeti. Közben szépen énekel hozzá. A béke dalát énekli. Sok kis angyal kíséri, és együtt énekelnek. Daluktól valamennyi mag, amely a földben szunnyad, felébred, így lesz majd új élet tavasszal a Földön. 136

19 Zene Tevékenység, mozgás, beszéd Színpadkép Zene: tovább folytatva, refrén szöveg Egy pedagógus meggyújtja az elsı, a nélkül második, a harmadik és a negyedik vasárnap angyalának gyertyáját; a kör alakban térdeplı gyerekek egymás vállát átfogva ringanak a zene ütemére. Refrén, szöveggel, zene nélkül: ( Az elsı, a második, a harmadik és a utolsó, befejezı egység negyedik vasárnap angyala elkezd forogni a saját tengelye körül, a többi gyertya egy helyben áll, a kör alakban térdeplı gyerekek egymás vállát átfogva ringanak a zene ütemére és éneklik a refrént a cd zenéjével együtt. 7:45-7:50 Konferálás: a közönségtıl való búcsúzás: Petrovitsné Balla Magdolna, Szabadosné Bécsi Katalin A konferálók megköszönik a figyelmet, a négy héten át tartó együtt ünneplést. Emlékeztetnek arra, hogy ez az utolsó gyertyagyújtás, ezután már a karácsony következik. A jövı hét kedd az év utolsó tanítási napja. Az adventi programsorozat ezen a napon csúcsosodik ki: a karácsonyi játszóházzal és az ünnepi mősorral. Aki nem szerezte be még mindenkinek a karácsonyi ajándékot, az 137

20 majd pótolhatja. A karácsonyi ünnepi mősorral kíván az iskola minden dolgozónak és tanulónak kellemes ünnepeket. Az iskola közössége feloszlik, mindenki felmegy az osztálytermekbe 7:50-8:00 A zsibongó rendjének helyreállítása, a hangosító berendezések elpakolása 138

21 6. Karácsonyi mősor az Idısek Klubjában Leiningen u. 4. sz.: december 18. (kihelyezett program) December elején már tettünk egy látogatást az otthonba, megnézhettük, hogyan készítik a mutatós karácsonyi dísztárgyakat. Azzal búcsúztunk el, hogy hamarosan visszajövünk! December 18-ára volt kitőzve karácsonyi mősorunk bemutatása. Ugyanazt a mősort mutattuk be, mint a galamb utcai gondozóházban. A siker itt sem maradt el! Meghatott pillantások, kedves dicséretek, simogatások voltak a mi igazi ajándékaink a szaloncukor mellett. Felelıs Tevékenységek Célcsoport Szükséges erıforrások Határidı Pedagógus Gyerekek Dologi Személyi Felhasznált idı A gyerekek elkísérése, a mősor irányítása A mősor elıadása 2. b oszt. Az otthon lakói cd-lejátszó, cd pedagógusok Dec. 18. Ritókné Jámbor Aranka 2 óra (Forgatókönyv: Karácsonyi mősor a Napsugár Idısek Otthona és Gondozóházban (Galamb u.) (kihelyezett program): december14.) 139

22 7. Hagyományırzı vetélkedı 7. osztályosok számára Karácsonyi ünnepkör Nevezés: Ötfıs csapatok Elızetes feladat: Csapatnév választás, asztali névkártyák készítése Helyszín: Az iskola ebédlıje Ideje: dec. 19. du. 3 óra Készítette: Petrovitsné Balla Magdolna Forgatókönyv I. Elıkészületek A csapatok elhelyezkedése az elıkészített, díszített asztaloknál. Az asztali névkártyák elhelyezése. Az eredményhirdetı tábla kitöltése a csapatnevekkel. A levezetı tanár köszönti a résztvevıket, a segítı tanárokat, nézıket. II. A vetélkedı lebonyolítása Feladatok: 140

23 Dec. 4. Szent Borbála Narrátor: Egy gazdag kereskedı okos és szép lánya volt. Apja tiltása ellenére megkeresztelkedett. Apja maga jelentette fel lányát a helytartónál, akit egy toronyba zárták, de a legenda szerint a lány elıtt megnyíltak a börtön falai. A lány bőne csak annyi volt, hogy megtért, s ezért apja a végén maga fejezteti le. Tette miatt villámcsapás érte. A néphagyomány szerint: - A tüzérek védıszentje: dec. 4-én csak férfiak gyújthattak tüzet. - Egyes vidékeken a nıknek munkatilalmi nap. - A lányok cseresznye vagy orgonaágat vágtak, s ha vízbe rakva kizöldült, azt jelentette, hamarosan férjhez mennek. - Más vidékeken a bı termést jósolták belıle. 1. Feladatlap kitöltése: (feladatlapok, ceruzák) Dec. 6. Szent Miklós napja Patora városában született különleges csecsemıként megállt a saját lábán. Myra városában lett püspök. Régen hozomány nélkül a lányok nem mehettek férjhez, ezért egy szegény ember házának ablakába három zacskóban pénzt rakott, hogy az ott élı három lány férjhez mehessen. Ezzel megmentette a lányok becsületét. Innen ered a mikuláscsomag várásának szokása. 2. Diódobás cipıbe: csapatonként két fı, öt próbálkozás (két csizma, 10 dió) Dec. 13. Luca napja 141

24 Szent Luca a keresztény hitért halt vértanú halált. Szüzességet fogadott anyja gyógyulásáért. Kedvese feljelentette, bordélyba akarták zárni. Végül rabtartói vágták el a nyakát, de imája elıtt megjósolta a keresztényüldözések végét. 3. Villámkérdések a Luca székérıl (papír, toll) 4. Boszorkány képek keresése a zsibongóban (20 kép elızetes elrejtése) Dec. 24. Karácsony A XIX. sz. elıtt termıágat díszítettek az emberek. Karácsonyfát csak ez után állítottak. 5. Termıág díszítés: két-két szaloncukor becsomagolása, cérnával való kötözése, ágra helyezése (Csapatonként két cukor, két cérnaszál) 6. Alma puzzle: almacikkek összeegyeztetése (csapatonként egy alma összevágva, tálcán összekeverve) A feladat végén az almacikkek elfogyasztása, annak emlékére, hogy a karácsonyi asztalnál ülı családtagok is ezt tették azért, ha valaki eltévelyedik, tudja, hogy a család visszavárja. 142

25 7. Kép puzzle: karácsonyi képeslapok darabjainak összeillesztése idıre (csapatonként egy képeslap összevágva, borítékba helyezve, cerlux) 8. Történetmesélés: Az elkészült képek alapján milyen történetet tudnak hozzá kitalálni. Felkészülési idı: tíz perc (papír, ceruza) Dec. 28. Aprószentek napja Csallóközi szokás volt a legényavatás 9. Borivó verseny: résztvevıi egy borivó, egy pincér, egy töltı. Gyorsasági ügyességi verseny. (csapatonként egy kancsó, egy pohár, egy kis tányér) 10. Az asztali névkártyák értékelése III. Eredményhirdetés ( Mellékletek: cd / képek: Hagyományırzı vetélkedı ) 143

26 144

27 8. Téli ünnepkörrıl a tanórák keretében: folyamatos Tanító/tanár, osztály: Petrovitsné Balla Magdolna Idı, tantárgy: XII :00-15:30 énekkar Karácsonyi dalok Szólampróbák: Pásztorok, Mennybıl az angyal, Csendes éj Munkaforma: Szólamok betanítása, összeéneklése Képességfejlesztés: Kotta olvasás, hallás, ritmusérzék, egymásra figyelés, a tiszta éneklés Tanító/tanár, osztály: Kiss Miklósné 3.a oszt. Idı, tantárgy: December 14. / Magyar / Olvasás Tészabó Júlia: Karácsony (részlet) József Attila: Betlehemi királyok Három királyok, tömjén, mirha, Jézus, karácsonyfa, szeretet, öröm, békesség család ünnepe Munkaforma: Egyéni, csoportos Képességfejlesztés: Irodalmi értékek iránti fogékonyság erısítése, verselemzési jártasság elmélyítése, szövegelemzés, szövegértés Tanító/tanár, osztály: Baksáné Pavelka Rozália 4. b oszt. Idı, tantárgy: December 14. / osztályfınöki óra A szeretet A család szeretete, a szeretet kifejezése Munkaforma: Szituációs játék, beszélgetés Képességfejlesztés: Önkifejezı képesség, érzelmeink 145

28 Tanító/tanár, osztály: Rusz Miklósné 6. b oszt. Idı, tantárgy: December 15. / 5. ó. / osztályfınöki óra Társas játékok Készülés a klubdélutánra Munkaforma: csoportos Képességfejlesztés: közösségformáláa Tanító/tanár, osztály: Baksáné Pavelka Rozália 4.b Idı, tantárgy: December 15. /rajz óra Ablakdíszek, hókristályok Szimmetrikus formák, papírplasztika Munkaforma: Páros munka Képességfejlesztés: Kreativitás, kézügyesség, együttes tevékenység öröme, esztétikai érzék fejlesztése Tanító/tanár, osztály: Majorné Horváth Izabella 5.a oszt. Idı, tantárgy: December 15. / 5. ó. / osztályfınöki óra Karácsonyi ünnepkör Télapó szervezése Munkaforma: csoportos Képességfejlesztés: közösségformálás 146

29 Tanító/tanár, osztály: Baksáné Pavelka Rozália 4.b Idı, tantárgy: December 16. / technika óra Ajándék készítése, keresztszemes falikép Kézi varrás, keresztöltés Munkaforma: Egyéni Képességfejlesztés: Finommozgás fejlesztése, önálló alkotóképesség, megfigyelési képesség, az ajándék értékét nem az ára szabja meg Tanító/tanár, osztály: Török Dóra 1. a oszt. Idı, tantárgy: December / technika óra Készülıdés karácsonyra, angyalka nyírása, ragasztása Hagyományok, ünnepi szokások, méret Munkaforma: Csoport munka Képességfejlesztés: Dísztárgy készítése csoportmunkában, algoritmus követése, fantázia fejlesztése Tanító/tanár, osztály: Török Dóra 1. a oszt. Idı, tantárgy: December / rajz A hóember dekoratív téli kép készítése Sablon használata mintakövetéssel, komponálás, lényegkiemelés, Munkaforma: Csoportos, egyéni, Képességfejlesztés: A környezet szépítésének lehetısége, olló, ragasztó helyes használatának elsajátítása, 147

30 Tanító/tanár, osztály: Szilágyiné Ács Róza 7. c oszt. Idı, tantárgy: December 16. / 1. ó. / osztályfınöki óra Ünnepvárás Készülés karácsonyra: klubdélután szervezése Munkaforma: csoportos Képességfejlesztés: közösségformálás Tanító/tanár, osztály: Borsós Antalné 8. a oszt. Idı, tantárgy: December 16. / 6. ó. /osztályfınöki óra/ Ünnepvárás Készülıdés karácsonyra Munkaforma: Csoportos Képességfejlesztés: Közösségformálás Tanító/tanár, osztály: Fábián Istvánné 2.b oszt. Idı, tantárgy: December 16. / rajz óra Ajándékkészítés:: üdvözlılap karácsonyra Örömszerzés, ajándékozás, Munkaforma: Egyéni Képességfejlesztés: Esztétikai érzék fejlesztése, 148

31 Tanító/tanár, osztály: Fábián Istvánné 2.b oszt. Idı, tantárgy: December 17. / ének óra Szólj csengı Ünnepek fontossága Munkaforma: csoportos Képességfejlesztés: Tiszta, pontos éneklés Tanító/tanár, osztály: Albertiné Galbács Andrea 3. a oszt. Idı, tantárgy: December 17. / ó. / rajz óra Karácsonyi képeslap készítése Ünnepre jellemzı motívumok, karácsonyvárás, betlehem, család, fenyıfa, hideg-meleg színek Munkaforma: Egyéni munka Képességfejlesztés: Kézügyesség, fantázia, kreativitás Tanító/tanár, osztály: Bacsa Edina 7.b oszt Idı, tantárgy: December 17. / 2.ó. / óra Ünnepvárás Készülés az ünnepekre Munkaforma: frontális Képességfejlesztés: közösségformálás 149

32 Tanító/tanár, osztály: Kertész Gyöngyi 5.b oszt. Idı, tantárgy: December 17. / osztályfınöki óra Ünnepvárás Karácsonyi díszek készítése, ünnepi terítés, ünnepi receptek, étkezési szokások Munkaforma: Frontális, csoportos, Képességfejlesztés: Közösségformálás, Tanító/tanár, osztály: Matuláné Enyedi Julianna 2. a oszt. Idı, tantárgy: December / technika Jeles napok: karácsony Képeslapok anyagai üdvözlılap készítése Munkaforma: Páros Képességfejlesztés: Kézügyesség, igényes, pontos munkavégzés Tanító/tanár, osztály: Kiss Andrásné 4. a oszt. Idı, tantárgy: December / Szabadidı Népszokások Luca napi és karácsonyi népszokások megismerése Munkaforma: Kiscsoportos,frontális Képességfejlesztés: Hagyományok tisztelete,továbbépítése;ünnepek várása tisztelete,aktivitás 150

33 Tanító/tanár, osztály: Petrovitsné Balla Magdolna 6. a oszt. Idı, tantárgy: December 18. / 5. ó. / ének óra Ünnepvárás A kis Jézus karácsonyi fejtörı Munkaforma: Frontális, egyéni, csoportos Képességfejlesztés: Logikus gondolkodás, zenei hallás fejlesztése Tanító/tanár, osztály: Aradszkiné Szelényi Tünde 1. b oszt. Idı, tantárgy: December 19. / 5. ó. Karácsonyi ünnepek A karácsony megünneplése a családban Munkaforma: frontális Képességfejlesztés: Beszédkészség fejlesztése Tanító/tanár, osztály: Kovácsné Megyeri Anna 7.a oszt. Idı, tantárgy: December 21. / 4.ó. / osztályfınöki óra Az ünnepvárás Karácsonyi étkezési szokások Munkaforma: Frontális Képességfejlesztés: Beszédkészség, vitakészség fejlesztése 151

34 Tanító/tanár, osztály: Orbánné Budai ária 1. b oszt. Idı, tantárgy: December 15. / Technika Karácsonyra készülünk Papírangyalkák készítése Munkaforma: Egyéni Képességfejlesztés: kreativitás, figyelem, koncentráció, kézügyesség, érzelmi kompetencia Tanító/tanár, osztály: Orbánné Budai ária 1. b oszt. Idı, tantárgy: December 16. / Rajz óra Karácsonyfadíszek papírból Sablon, mintakövetés, nyírás, ragasztás Munkaforma: Egyéni Képességfejlesztés: kreativitás, figyelem, koncentráció, kézügyesség, érzelmi kompetencia Tanító/tanár, osztály: Orbánné Budai ária 1. b oszt. Idı, tantárgy: December 16. /német / angol: Weihnach Christmas Munkaforma: Képességfejlesztés: Hagyományérzés Egyéni kommunikációs készség, szövegértés, érzelmi kompetencia 152

35 Tanító/tanár, osztály: Nagy Katalin 1.a oszt. Idı, tantárgy: December 14. Környezet óra Karácsonyi szokások Hagyományok Munkaforma: Páros, csoportos Képességfejlesztés: Megfigyelıképesség, logikus gondolkodás, beszédkészség fejlesztése Tanító/tanár, osztály: Nagy Katalin 1.a oszt. Idı, tantárgy: December 15. Ének óra Karácsonyi dalok ismétlése Karácsonyi népszokások Munkaforma: Frontális Képességfejlesztés: Ritmuskészség, zenei hallás fejlesztése Tanító/tanár, osztály: Ritókné Jámbor Aranka 2. b oszt. Idı, tantárgy: December 15. Technika óra Díszdoboz karácsonyra Csomagolás,hajtogatás, díszítés Munkaforma: Egyéni Képességfejlesztés: Manuális képességek fejlesztése 153

36 Tanító/tanár, osztály: Kovácsné Fábián Andrea 4.b Idı, tantárgy: December 17.8.óra Ének Karácsonyi dalok Hazai és más népek dalainak megismerései Munkaforma: Frontális Képességfejlesztés: Más népek hagyományainak tisztelete, az igényes zenehallgatásra való fogékonyság fejlesztése 154

Téli ünnepkör projektterve Adventtől Vízkeresztig

Téli ünnepkör projektterve Adventtől Vízkeresztig Téli ünnepkör projektterve Adventtől Vízkeresztig Készítették: Csekő Katalin Vassné Csontos Etelka Óvodapedagógusok TÉLI ÜNNEPKÖR PROJEKTTERV ADVENT ELSŐ NAPJÁTÓL, VÍZKERESZTIG CÉL A kompetencia alapú

Részletesebben

A fenti gondolatok jegyében kívánunk békés, szép ünnepeket! AZ ALABÁRDOS ÚJSÁG SZERKESZTİI

A fenti gondolatok jegyében kívánunk békés, szép ünnepeket! AZ ALABÁRDOS ÚJSÁG SZERKESZTİI 1 jó szót szólni. Egy beteget felvidítani. Valakinek kezet nyújtani. Megdicsérni az ételt. Nem feledkezni meg egy közeledı születésnapról. Óvatosan csukni be az ajtót. Apróságoknak örülni. Mindenért hálásnak

Részletesebben

KÍ- NÁ- LÓ. Karácsony. Ami az újságból kimaradt! Kihagyhatatlan! Nézd meg Te is! :)

KÍ- NÁ- LÓ. Karácsony. Ami az újságból kimaradt! Kihagyhatatlan! Nézd meg Te is! :) XVI. évfolyam 8. szám 2008. december A Tapolcai Általános Iskola Bárdos Lajos intézményegységének a lapja Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog, sikerekben gazdag új esztendõt kívánunk! Karácsony Jól

Részletesebben

A TARTALOMBÓL. Jászboldogháza Község idıszakos lapja 2012. OKTÓBER

A TARTALOMBÓL. Jászboldogháza Község idıszakos lapja 2012. OKTÓBER Jászboldogháza Község idıszakos lapja POLGÁRMESTERI H I V A T A L 5144 Jászboldogháza Rákóczi u. 27. Tel.: 06 (57) 460-023 faluujsag@jaszboldoghaza.hu www.jaszboldoghaza.hu 2012. OKTÓBER 13. ÉVFOLYAM 5.

Részletesebben

Röjtökmuzsaj Önkormányzatának lapja IV. évfolyam 4. szám 2011. december

Röjtökmuzsaj Önkormányzatának lapja IV. évfolyam 4. szám 2011. december Röjtökmuzsaj Önkormányzatának lapja IV. évfolyam 4. szám 2011. december Néhány gondolat karácsonyra Kedves Röjtökmuzsajiak! Elérkeztünk az év legszebb idıszakához, a karácsonyhoz. Karácsony éjszakáján

Részletesebben

Innováció típusa: Projekt

Innováció típusa: Projekt Pályázati azonosító TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0136 Pályázat címe A kompetencia alapú oktatás, egyenlı hozzáférés Innovatív intézményekben Pályázó neve Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Pályázó címe 6640

Részletesebben

2009. december. Boldogházi Hírek

2009. december. Boldogházi Hírek 2009. december 1 2 ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2009. december A 2009-es évet a változások évének is nevezhetjük falunkban, Jászboldogházán, hiszen a település és az itt lakók életét meghatározó, szolgálatukban

Részletesebben

MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS EREDMÉNYEKBEN GAZDAG, BOLDOG ÚJ ESZTENDİT KÍVÁNUNK!

MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS EREDMÉNYEKBEN GAZDAG, BOLDOG ÚJ ESZTENDİT KÍVÁNUNK! 2007. DECEMBER II. ÉVFOLYAM, 8. SZÁM MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS EREDMÉNYEKBEN GAZDAG, BOLDOG ÚJ ESZTENDİT KÍVÁNUNK! I. Ady Endre: Karácsony Harang csendül... III. Kosztolányi

Részletesebben

Téli népszokások. A karácsonyi ünnepkör. Advent. András-nap (november 30.)

Téli népszokások. A karácsonyi ünnepkör. Advent. András-nap (november 30.) Téli népszokások Téli népszokásaink két nagyobb egységre oszthatók: a karácsonyi ünnepkörre, valamint a farsangi időszakra. Egy-egy szokás a mindennapi életben nem választható el ilyen mereven, a könnyebb

Részletesebben

Integrációs Pedagógiai Műhely Füzetek 2.

Integrációs Pedagógiai Műhely Füzetek 2. Integrációs Pedagógiai Műhely Füzetek 2. Napjainkban a pedagógusokkal szemben hazánkban is elvárás, hogy képesek legyenek interkulturális programok alkalmazására, a sajátos nemzeti hagyományok, európai

Részletesebben

NYIRlevél. Tisztelt Nyirádiak! Kedves Olvasóink!

NYIRlevél. Tisztelt Nyirádiak! Kedves Olvasóink! NYIRlevél XI. évfolyam 4. szám 2009 december Tisztelt Nyirádiak! Kedves Olvasóink! Közeledik az év vége, s átgondoljuk tetteinket, értékeljük tevékenységeinket. Az önkormányzat is ezt teszi, vagy tette

Részletesebben

Behomálylott ünnepeink

Behomálylott ünnepeink Behomálylott ünnepeink A kiüresedett ember számára az ünnep: ellenség. Nincs árulkodóbb vallomás e tárgyban, mint amit Andy Warhol, sokak divatos művész-bálványa kottyantott ki: Nem szeretem a vasárnapot,

Részletesebben

Tisztelt Eleki Polgárok! Kedves Barátaim! Kedves Olvasó!

Tisztelt Eleki Polgárok! Kedves Barátaim! Kedves Olvasó! Lassan véget ér a 2008-as esztendı, és ez mindig a számvetés ideje. Ez az év az országos problémák ellenére sikeresnek mondható, hiszen Elek mind pénzügyi, mind költségvetési szempontból megállta a helyét.

Részletesebben

Karácsony. Jánoshidai Híradó. Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk minden kedves Olvasónknak!

Karácsony. Jánoshidai Híradó. Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk minden kedves Olvasónknak! Jánoshidai Híradó POLGÁRMESTERI HIVATAL 5143 Jánoshida, Fő út 28. 57/558-060 www.janoshida.hu Önkormányzati lap XI. évfolyam 5. szám 2008. december Karácsony Lajossy Sándor: Karácsonykor Soha szebben még

Részletesebben

Ti magatok is, mint élı kövek, épüljetek fel lelki házzá I. Péter 2, 5 BEHARANGOZÓ

Ti magatok is, mint élı kövek, épüljetek fel lelki házzá I. Péter 2, 5 BEHARANGOZÓ A MÁTÉSZALKA KOSSUTH TÉRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉS A KÁLVIN JÁNOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍRMONDÓJA II. ÉVFOLYAM 4. SZÁM REFORMÁCIÓ İSZI HÁLAADÁS Ti magatok is, mint élı kövek, épüljetek fel lelki

Részletesebben

63. évf., 2009. XII. 17., ára 100 dinár. Jó Pajtás, 38 39. szám, 2009. december 17.

63. évf., 2009. XII. 17., ára 100 dinár. Jó Pajtás, 38 39. szám, 2009. december 17. 63. évf., 2009. XII. 17., ára 100 dinár 38 39 E gyszer igen régen, több mint 2000 évvel ezelőtt, az Úristen nagyon megelégelte azt, hogy a földön annyi bánat, betegség, boldogtalanság, szegénység van.

Részletesebben

XI. évfolyam, 4. szám Úny Község Önkormányzatának Kiadványa 2007. december

XI. évfolyam, 4. szám Úny Község Önkormányzatának Kiadványa 2007. december ÚNYI ÚJSÁG T A R T A L O M Fejezetek Úny község történelmébıl Református egyház karácsonyi köszöntıje Katolikus Egyházi Rovat A Fény születése Óvodai hírek Iskolai hírek Testületi Tallózó Térítési díjak,

Részletesebben

Akiket Isten Lelke vezérel

Akiket Isten Lelke vezérel SZENT KERESZT 2011. DECEMBER AZ ALSÓNÉMEDI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA V. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 2011. DECEMBER 4. Akiket Isten Lelke vezérel Alapvetı kérdés a lelkiekkel foglalkozó ember számára: Hogyan

Részletesebben

I. sz. Idősek Klubja

I. sz. Idősek Klubja Mindenki tudja, hogy az egészség kincs, addig védjük, amíg van stb. Mi azt gondoltuk, egy picit megint teszünk érte. Péntek Ferenc klubtagunk igazán ízletes és kevésbé ismert zöldségből, a csicsókából

Részletesebben

Gégény Község Képviselő-testülete minden gégényi lakosnak Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet Kíván!

Gégény Község Képviselő-testülete minden gégényi lakosnak Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet Kíván! Helyi Közéleti Lap XVI. évfolyam. 2. sz. 2011. december MOTTÓ "Ez a föld a földem Ez a föld a földed Itt minket várnak És ránk köszönnek Ez a ház a házam Ez a ház a házad Itt minden a miénk: BARÁTAIM."

Részletesebben

Délegyháza Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa

Délegyháza Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa Délegyházi Hírek XXI. évf. 238. szám Délegyháza Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa 2014. december Zsákai Judit: Szeretetben Karácsony éjjelén eltűnik a bánat. Ragyognak a szívek, még akkor is,

Részletesebben

SIÓAGÁRDI KRÓNIKA VII. ÉVFOLYAM 12. SZÁM

SIÓAGÁRDI KRÓNIKA VII. ÉVFOLYAM 12. SZÁM Sióagárd Község Önkormányzata 2013. DECEMBER LELKI ÚTRAVALÓ 2. oldal KÖZÖS BÜSZKESÉGÜNK 4. oldal ADVENT IDEJÉN SIÓAGÁRDI ELISMERÉSEK 3. oldal FELHÍVÁS GYEREKSZÁJ 5. oldal KEDVES SIÓAGÁRDIAK! Elérkezett

Részletesebben

MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT GONDVISELÉS HÁZA SIÓFOK. 2013. évi BESZÁMOLÓ. Készítette: Hanyeczné Fülöp Szilvia. intézményvezető

MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT GONDVISELÉS HÁZA SIÓFOK. 2013. évi BESZÁMOLÓ. Készítette: Hanyeczné Fülöp Szilvia. intézményvezető MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT GONDVISELÉS HÁZA SIÓFOK 2013. évi BESZÁMOLÓ Készítette: Hanyeczné Fülöp Szilvia intézményvezető Siófok, 2014. április 25. 1 A hit védelme és a szegények szolgálata A MAGYAR

Részletesebben

SULI-LAP A SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA MAGAZINJA 2. ÉVFOLYAM - 5. SZÁM / NOVEMBER-DECEMBER. Megtalálod az interneten is:

SULI-LAP A SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA MAGAZINJA 2. ÉVFOLYAM - 5. SZÁM / NOVEMBER-DECEMBER. Megtalálod az interneten is: SULI-LAP A SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA MAGAZINJA 2. ÉVFOLYAM - 5. SZÁM / NOVEMBER-DECEMBER Megtalálod az interneten is: http://szentistvan-hatvan.hu/ -- Iskolánkról Iskolaújság 1 ISKOLAI ESEMÉNYEK Halloween

Részletesebben

Czifrik Lilla (8.a): Hópehelytánc

Czifrik Lilla (8.a): Hópehelytánc A Farkasréti Általános Iskola diáklapja 2012. november-december Czifrik Lilla (8.a): Hópehelytánc Megszülettem, hideg volt, mégis éppen kellemes, szállingózva hulltam alá, ég fölöttem felleges. Milliónyi

Részletesebben

ADVENTTŐL VÍZKERESZTIG

ADVENTTŐL VÍZKERESZTIG Programfüzet ADVENTTŐL VÍZKERESZTIG Szentendrén 2012 Tartalom Adventus domini 4 Népek karácsonya 6 Álom hava beköszöntött 8 Interjúk 12 Karácsonyfa díszítés 14 Művészetet karácsonyra! 16 Adventi vásár

Részletesebben

AZ ALSÓNÉMEDI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA V. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2011. FEBRUÁR 6.

AZ ALSÓNÉMEDI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA V. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2011. FEBRUÁR 6. SZENT KERESZT 2011. FEBRUÁR AZ ALSÓNÉMEDI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA V. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2011. FEBRUÁR 6. A szent keresztség Az Úr Jézus megkeresztelkedésének története arra irányítja figyelmünket,

Részletesebben

A MÁTÉSZALKA KOSSUTH TÉRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉS A KÁLVIN JÁNOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍRMONDÓJA II. ÉVFOLYAM 3. SZÁM

A MÁTÉSZALKA KOSSUTH TÉRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉS A KÁLVIN JÁNOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍRMONDÓJA II. ÉVFOLYAM 3. SZÁM A MÁTÉSZALKA KOSSUTH TÉRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉS A KÁLVIN JÁNOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍRMONDÓJA II. ÉVFOLYAM 3. SZÁM Hiszen egy Lélek által mi is mindnyájan egy testté kereszteltettünk I. Kor

Részletesebben

Jánoshidai Híradó. Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag, boldog új évet kívánunk minden kedves Olvasónknak!

Jánoshidai Híradó. Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag, boldog új évet kívánunk minden kedves Olvasónknak! Jánoshidai Híradó POLGÁRMESTERI HIVATAL 5143 Jánoshida, Fő út 28. 57/558-060 www.janoshida.hu Önkormányzati lap 150 Ft XII. évfolyam 5. szám 2009. december K e l l e m e s k a r á c s o n y i ü n n e p

Részletesebben

A közös advent fényei. Mikulás hozta és vitte az ajándékokat. Tartalom

A közös advent fényei. Mikulás hozta és vitte az ajándékokat. Tartalom 2011. december Tartalom Kiemelt arany a néptáncosainknak 2. oldal Kilencvenéveseket köszöntöttünk 2. oldal Síkosság mentesítési felhívás 3. oldal Kátyúztatunk a tél előtt 3. oldal Mezőföldi Mikulás-túra

Részletesebben