3. hét: Karácsonyvárás december

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "3. hét: Karácsonyvárás december 14-20."

Átírás

1 3. hét: Karácsonyvárás december Karácsonyi mősor a Napsugár Idısek Otthona és Gondozóházban (Galamb u.) (kihelyezett program): december Kiállítás: karácsonyi asztal terítése, díszítése: december Mézes-diós alma sütése: december Palánta bábcsoport elıadása: december A negyedik adventi gyertyagyújtás: december Karácsonyi mősor az Idısek Klubjában Leiningen u. 4. sz.: december 18. (kihelyezett program) 7. Hagyományırzı vetélkedı 8. Téli ünnepkörrıl a tanórák keretében: folyamatos 119

2 1. Karácsonyi mősor a Napsugár Idısek Otthona és Gondozóházban (Galamb u.) (kihelyezett program): december14. Az idıs embereket szeretni, tisztelni; vidámságot, ünnepet lopni szíveikbe, egy nagyon nemes feladat. A körülmények összejátszása folytán úgy alakult, hogy a 2. b osztály a galamb utcai idısek otthonával is tartja a kapcsolatot. Télvíz idején az út nagyon hosszú volt, mégis izgalmas vállalkozásnak tőnt, hogy karácsonyi mősorral kedveskedjünk az idıs embereknek. Amikor megérkeztünk, az otthon lakói már szépen lassan gyülekeztek. Vártak bennünket. Gyorsan magunkra öltöttük a jelmezeket, felvettük a kellékeket és elıkészítettük a színteret. Mősorunk elsı része az iskolában már többször elıadott adventi élıkép a NOX együttes zenéjére. Ekkor azonban csak egy osztály (18 fı) vett részt benne és a gyertyák egymás után mondták el szövegüket. Kiegészítettük egy betlehemes dramatikus játékkal és Móra László: Karácsony édes ünnepén c. versével fejeztük be. A zene, a versek, a gyerekek magabiztos fellépése meghatotta az idıs néniket, bácsikat. Végtelen szeretettel vették ıket körül. A kis szereplık kipirult arccal, csillogó szemekkel fogadták a mősorukért járó elismeréseket. Most érezték át igazán, hogy sokkal szebb dolog adni, mint kapni! ( Melléklet: cd / képek:karácsonyi mősor a Galamb-úti idısek otthonában ) Felelıs Tevékenységek Célcsoport Szükséges erıforrások Határidı Pedagógus Gyerekek Dologi Személyi Felhasznált idı A gyerekek elkísérése, a mősor irányítása A mősor elıadása 2. b oszt. Az otthon lakói cd-lejátszó, cd pedagógusok Dec. 14. Ritókné Jámbor Aranka 2 óra 120

3 Forgatókönyv (A forgatókönyv elsı része megtalálható az adventi gyertyagyújtásoknál) Zene Mozgás Beszéd Triangulum öt koppantása A körön belül álló angyalok a kilépnek a körön kívülre Mindenki: Hová, hová fényes csillag? A csillag a körön belül körbejár A felhı a körön belül körbejár A szellı a körön belül körbejár Megyek napkeletre, Istállóban kicsiny gyermek, Megállok felette. Mindenki: Hová sietsz fehér felhı? Betlehembe szállok, Nagy ünnep lesz az éjszaka, Angyalszóra várok. Mindenki: Hová suhansz, röpke szellı? Megyek a mezıre, Illatontó virágoknak Leszek keltetıje. 121

4 Zene Mozgás Beszéd Az angyal a körön belül körbejár Mindenki:Hová szállasz te szép angyal? Zöld álmodó rétre, Ébresztem a pásztorokat, Aztán a nagy égbe, Millió angyal zengje a dalt: Hozsánna, hozsánna, Megszületett Betlehemben Az Élet Királya. Mindenki: Hová mentek énekelve, Jámbor pásztornépek? A pásztorok a körön belül körbejárnak Angyal küldött Betlehembe, Betelt az ígéret, Megszületett a Régenvárt, a Világ Megváltója Szegény szívünk nagy háláját İnéki lerója. Mindenki: Hová mentek hosszú úton Ti, három királyok? 122

5 Zene Mozgás Beszéd A három király a körön belül körbejár Izraelbe a gyermekhez, Olyan régen várjuk. Viszünk Neki tömjént, mirhát, Aranyat is bıven Akir ígért a nagy Isten, Eljött az idıben. Mindenki: İt dicsérje csillag, felhı, Angyal, pásztor, gyermek Megszületett az Úr Jézus, Hozsánna Istennek! Ave Maria pánsíppal (halk zenei aláfestés egészen a mősor végéig) Elsı angyal elindul a közönség elé és leteszi a gyertyát: A második angyal elindul a közönség elé és leteszi a gyertyát: A harmadik angyal elindul a közönség elé és leteszi a gyertyát: A negyedik angyal elindul a közönség elé és leteszi a gyertyát: Édesebben szól a harang Szent karácsony éjszakáján. Békességrıl szól az ének Az angyalok kicsi száján. És a mennybıl szerteárad S a szívünkben is megszólal A szeretet és az öröm, Keveredve harangszóval! 123

6 Zene Mozgás Beszéd A körben térdeplı gyerekek beállnak három soros vonalban az angyalok mögé Közösen mondják: Legyen ma templom minden ember szíve, Melyben a lélek szárnyat bontogat! Karácsony édes ünnepén Legyen imádság minden gondolat. Legyen ma templom minden ember szíve, S legyen a templom tiszta, szent, fehér. Karácsony édes ünnepén Istennek tetszı legyen a kenyér. Szálljon szívünkbe áldott akarat, Ez kösse egybe mind a kezeket. Karácsony édes ünnepén Te légy vendégünk: Jóság, Szeretet! Az angyalok elfújják a gyertyákat és kivezetik a csoportot. 124

7 125

8 2. Kiállítás: karácsonyi asztal terítése, díszítése: december 15. A karácsonyi asztal megterítése régen és ma is nagy jelentıséggel bír. Talán csak a világ ma egy kicsit más értelmet ad neki, talán már nagyon eltérıek a kultúrák, de egy valami biztos, mindenki különlegeset és szépet szeretne létrehozni, amikor az ünnepi asztal megterítésérıl van szó. Régen az asztalra vagy alá, vagy akár csak a közelébe helyezett tárgyaknak, eszközöknek különös jelentıséget tulajdonított a néphagyomány. Egyrészt mágikus erejőnek vélte, másrészt keresztény magyarázatot főzött hozzá. Az asztalra és az alá helyezett tárgyak közül legáltalánosabb volt a gabona, különbözı termény magvak, valamint a szalma és a széna. A magvak a következı év jó termését, a bıséget biztosították. A szénát és a szalmát karácsony után az állatok alá tették, vagy megetették velük, hogy szaporák, egészségesek legyenek; a jobb termés reményében a gyümölcsfákra is kötözték. Az asztalra helyezett ételek a szentelt ostya, mézbe mártott fokhagyma, dió, alma stb.-a néphit szerint a család tagjainak az egészségét biztosították. A böjt miatt szegényes ételeket ettek, ugyanakkor sokat és sokfélét, hogy a következı esztendıben elegendı ételük legyen. A legmodernebb környezetben is megjelenhetnek régi hagyományok, természetesen más formában, de a tartalom sokszor örökérvényő értékeket hordoz. A hagyományos karácsonyi asztal például nemcsak az étkezés színtere volt, de létfenntartó rítusok gazdag tárháza is. Már az ilyenkor fogyasztott ételeknek is jelentısége volt: a mákos tészta például jó házasságot jelentett, a hüvelyesek gazdag termést, az együtt elfogyasztott alma a családi összetartozás ígéretét hordozta a következı esztendıre is. A fokhagyma az egészséget, a halételek pedig a bıséget, a pénzt vetítették a jövıbe. A mai kornak és ízlésnek is megfelelı karácsonyi asztal került feldíszítésre az iskola zsibongójában. A fehér damasz terítı adta meg a tisztaság és ünnepélyesség alaphangulatát. A fehér és piros szín volt az uralkodó. Az étkészlet porcelán darabjai is azt tükrözték, hogy nemcsak az ételek milyenségére, hanem a környezetre is nagy hangsúlyt fektetünk ezen a napon. 126

9 A szalvéta is egy angyalkás tartóba került, amit egy kisdiákunk saját kezőleg készített. Az evıeszközök szépsége, elhelyezése, a pohár dísze a gyertyák hangulata kiemeli a hétköznapokból a terítést. Elmaradhatatlan a dió, a kalácsok a méz és a mézes-diós birsalmasajt. Az ünneppel kapcsolatos gondoskodó szeretetet nemcsak lelkünkben hordozzuk, de ez alkalommal díszbe öltöztetjük az asztalt és az egész környezetünket is. Néhány csengı, selyemszalag még vidámabbá és keretesebbé tudta tenni úgy, hogy minden gyermek és felnıtt szeme megakadt rajta. Én is ezzel lepem meg az anyukámat otthon vagy Hazaviszem az ötletet -mondták sokan sokáig. Az ünnep mindenkit megihlet. Egy szép dekoráció összeállítása saját magunk és szeretteink számára is örömet okozhat. Reméljük diákjaink lelkében is hasonló örömet tudtunk szerezni. ( Melléklet: cd / képek: Karácsonyi asztal ) 127

10 3. Mézes-diós alma sütése: december 15. Az utolsó adventi gyertyagyújtás hetében, a karácsonytól már csak egy karnyújtásra, az ünnepi ízek, illatok világát akartuk elıvarázsolni. Látványként, ami a szemnek ingere, kiállítottuk a gazdagon megterített karácsonyi ünnepi asztalt. Az ízek, illatok világát mézes-diós alma sütésével igyekeztünk elıidézni. Karácsony idején a keresztény és a pogány hagyományok jól megfértek egymás mellett. A diót mindenféle rontás ellen ették, mondhatnánk, hogy szinte divatja volt a dióevésnek karácsony körül. A mézes sült alma az öröm és egészség forrása. A palócok az almát annyi szeletre vágták, ahány családtag volt, s mindenki evett belıle, ami egymás segítését jelentette. Szinte minden háznál sütöttek mézeskalácsot is. A diós-mézes sült alma igazi karácsonyi étek, ráadásul az elkészítése is egyszerő. Receptje megtalálható a másodikos olvasókönyvben is, melyet szövegértés-szövegalkotás órán feldolgoztunk. Most a gyakorlatban is ki lehetett próbálni. A tanító nénik: Matuláné Enyedi Julianna, Ritókné Jámbor Aranka és Kovácsné Fábián Andrea, mint fıszakács mellett a kis kukták a 2. b, 4. b osztály tanulóiból álltak. Az elıkészítés és a sütés mőveleteit iskolánk mőhely-konyhájában végeztük. Az almákat megmostuk, feldaraboltuk, a magházát kivágtuk. A szeletek közepébe mézet cseppentettünk és diódarabkákkal díszítettük. A sütıben puhára sütöttük. Végül tálcára helyeztük az illatozó sült almákat. Már déltıl elkezdıdött a nagy sürgés-forgás. Ment a munka, futószalagszerően gyártottuk az almákat. Az idısebbek daraboltak, a fiatalabbak díszítettek, az apraja pedig kínálgatta a finom csemegét. Az egész zsibongót betöltötte az ínycsiklandozó illat. Az alsós osztályok csoportokban látogattak meg bennünket, de az illat ide vonzotta az arra kószálókat is. Természetesen mindenkinek jutott a mézes-diós almából. A kis kukták azt mondták, hogy karácsonykor otthon is megsütik, meglepik vele a családot. A délután folyamán étkezési szokásokról beszélgettünk, elkészítettünk egy egyszerő karácsonyi ételt, mely mindenkinek nagyon ízlett és az ízek világával sikerült egy kis karácsonyi hangulatot varázsolni. Kis karácsony, nagy karácsony, kisült-e már ( Mellékletek: cd: / képek: Almasütés ) 128

11 Tevékenységek Célcsoport Szükséges erıforrások Határidı Pedagógus Gyerekek Dologi Személyi Dec. 15. Felelıs Felhasznált idı Hozzávalók beszerzése, a konyha elıkészítése Alsós osztályok Alma, dió, méz, tálak, tálcák, konyharuhák, szalvéta, kések,kanalak pedagógus Dec. 15. Ritókné Jámbor Aranka, Kovácsné Fábián Andrea, Fél óra A diós-mézes alma megsütése A diós-mézes alma megsütése, kínálása Alsós osztályok Pedagógusok, gyerekek, Dec. 15. Ritókné Jámbor Aranka, Kovácsné Fábián Andrea, Matuláné E- nyedi Julianna 2 óra A konyha rendbetétele, elpakolás, mosogatás Alsós osztályok pedagógus Dec. 15. Ritókné Jámbor Aranka, Fél óra 129

12 130

13 4. Palánta bábcsoport elıadása: december 15. A bábozás közel áll a gyerekek lelkivilágához. Az önkifejezésnek egy olyan eszköze, mellyel a bátortalanabbakat is be lehet vonni a játékba. A bábok álarca mögé bújva szabadabban nyílnak meg, a mese keveredik a valósággal. Nézni is nagyon szeretik a bábelıadásokat. Együtt örülnek vagy szomorkodnak a szereplıkkel, izgulnak értük, bátorítják vagy féltik ıket. A Palánta bábcsoporttal évekre visszamenıleg jó kapcsolatot ápolunk. Karácsonykor és húsvétkor szoktuk meghívni ıket egy-egy bábelıadásra. Elıadásuk, igaz, kicsit vallásos jellegő, de az, hogy szót fogadj, figyelj másokra, ne hazudj, ne lustálkodj, segíts másokon - ezek olyan tulajdonságok, melyek vallástól függetlenek, minden emberre kötelezı érvényőek. A karácsonyi történet rávilágít arra is, hogy sokszor jobb adni, mint kapni. Olyan kérdéseket, témákat vet fel, melyekrıl érdemes beszélgetni, vitatkozni, kiváltképp karácsony közelében. 131

14 5. A negyedik adventi gyertyagyújtás: december 18. A zsibongó díszítése: a nagy fal téllel kapcsolatos dekorálása; nagymérető asztali adventi koszorú, ember nagyságú betlehem a sarokban; A Mikulás balesete c. képregény kiállítása az egyik paravánon; Luca-napi hiedelmek, népszokások, jóslások kiállítása a másik paravánon, karácsonyi terített asztal kiállítása, feldíszített karácsonyfa Tevékenységek Célcsoport Szükséges erıforrások Határidı Felelıs Felhasznált idı Pedagógus Gyerek Dologi Személyi Karvezetés Szervezés, Irányítás, Konferálás, Karácsonyi dalok éneklése Adventi jelenet elıadása Énekkari tagok, 2.a 2.b tanulói Az iskola egésze: pedagógusok, gyerekek, szülık, Hangosító berendezés, cd lejátszó, adventi koszorú, Karvezetı, kórustagok, pedagógusok gyerekek, technikus, December 18. Petrovitsné Balla Magdolna, Matuláné Enyedi Julianna, Fábián Istvánné 1 óra 132

15 Forgatókönyv Idı Zene Tevékenység, mozgás, beszéd Színpadkép 7:00-7:15 Hangosítás, a zsibongó elıkészítése, adventi koszorú elhelyezése egy emelvényre 7:15-7:30 A mősorban szereplı gyerekek elıkészülnek az elıadásra: jelmezek,, kellékek, A kórustagok felállása az adventi koszorú köré 7:30-7:40 Élızene: az énekkari tagok karácsonyi dalokat énekelnek: Ó jöjj, ó jöjj, üdvözítı, Adventi ének, Glória Gyertyaláng A kórustagok éneklés közben az adventi koszorú mögé állnak félkörben. Az iskolába belépık csöndesen gyülekeznek a zsibongóban, halkan beszélgetnek, rácsodálkoznak az elsı égı gyertyára, hallgatják a karácsonyi dalokat 133

16 Idı Zene Tevékenység, mozgás, beszéd Színpadkép 7:40-7:45 A NOX együttes Szent ünnep címő A 2. a 2. b osztály tanulói kétsoros száma cd-rıl vonalban felállnak a zsibongó oldalsó részében, A négy angyal felöltözve a szerepének megfelelı színő köpenybe, kezükben az adventi gyertya (mely feldíszített tányérra van helyezve), felállnak a bejárati ajtó vonalába A zene kezdete, szöveg nélkül, kb mp. A másodikos tanulók kétsoros vonalban bevonulnak és kettıs kört alkotnak, az adventi koszorút élıkép formájában jelképezve Zene szövege: Miért legyen léted félhomály Indul az elsı adventi gyertya (angyal) és elhelyezkedik a körön belül 134

17 Zene Tevékenység, mozgás, beszéd Színpadkép Van itt fény, de a szív csak addig él, amíg csodál Indul a második adventi gyertya (angyal) és elhelyezkedik a körön belül Hát halld a világod dalát csöndjét Indul a harmadik adventi gyertya (angyal) és elhelyezkedik a körön belül és lásd a világod varázs földjét Indul a negyedik adventi gyertya (angyal) és elhelyezkedik a körön belül Refrén dallama szöveg nélkül Szöveg: Miért legyen léted jégvilág A körben álló tanulók megfogják egymás vállát és a zene ütemére álló helyzetben ringanak. A zenei egység végén a körben álló tanulók is, az angyalok is térdeplı helyzetbe ereszkednek. A térdeplı körbıl lassan feláll, kiemelkedik az elsı gyertya van itt tőz, de a nyár csak tıled ég A második gyertya tovább Rejtsd el, óvd a fényét, vidám melegét A harmadik gyertya hol szép ahol hírét sosem vették A negyedik gyertya 135

18 Zene Tevékenység, mozgás, beszéd Színpadkép Refrén szöveggel: Szent ünnep van gyújtsd a lángot, Dúdolj boldog dallamot, Kívánj szívbıl szép világot, Kívánj békés holnapot. Lásd a mosolyokon át a gyönyörő csodát, szívek fénylı angyalát, Égen földön várnak ránk. A zenét megszakítjuk A négy gyertya áll, a kör alakban térdeplı gyerekek egymás vállát fogva a zene ütemére ringanak A negyedik vasárnap angyala mondja a közönségnek: A karácsony elıtti utolsó vasárnap egy nagy, lila lepelbe öltözött angyal jelenik meg a mennybolton, és járja be a Földet. Kezében lantot tart és azt pengeti. Közben szépen énekel hozzá. A béke dalát énekli. Sok kis angyal kíséri, és együtt énekelnek. Daluktól valamennyi mag, amely a földben szunnyad, felébred, így lesz majd új élet tavasszal a Földön. 136

19 Zene Tevékenység, mozgás, beszéd Színpadkép Zene: tovább folytatva, refrén szöveg Egy pedagógus meggyújtja az elsı, a nélkül második, a harmadik és a negyedik vasárnap angyalának gyertyáját; a kör alakban térdeplı gyerekek egymás vállát átfogva ringanak a zene ütemére. Refrén, szöveggel, zene nélkül: ( Az elsı, a második, a harmadik és a utolsó, befejezı egység negyedik vasárnap angyala elkezd forogni a saját tengelye körül, a többi gyertya egy helyben áll, a kör alakban térdeplı gyerekek egymás vállát átfogva ringanak a zene ütemére és éneklik a refrént a cd zenéjével együtt. 7:45-7:50 Konferálás: a közönségtıl való búcsúzás: Petrovitsné Balla Magdolna, Szabadosné Bécsi Katalin A konferálók megköszönik a figyelmet, a négy héten át tartó együtt ünneplést. Emlékeztetnek arra, hogy ez az utolsó gyertyagyújtás, ezután már a karácsony következik. A jövı hét kedd az év utolsó tanítási napja. Az adventi programsorozat ezen a napon csúcsosodik ki: a karácsonyi játszóházzal és az ünnepi mősorral. Aki nem szerezte be még mindenkinek a karácsonyi ajándékot, az 137

20 majd pótolhatja. A karácsonyi ünnepi mősorral kíván az iskola minden dolgozónak és tanulónak kellemes ünnepeket. Az iskola közössége feloszlik, mindenki felmegy az osztálytermekbe 7:50-8:00 A zsibongó rendjének helyreállítása, a hangosító berendezések elpakolása 138

21 6. Karácsonyi mősor az Idısek Klubjában Leiningen u. 4. sz.: december 18. (kihelyezett program) December elején már tettünk egy látogatást az otthonba, megnézhettük, hogyan készítik a mutatós karácsonyi dísztárgyakat. Azzal búcsúztunk el, hogy hamarosan visszajövünk! December 18-ára volt kitőzve karácsonyi mősorunk bemutatása. Ugyanazt a mősort mutattuk be, mint a galamb utcai gondozóházban. A siker itt sem maradt el! Meghatott pillantások, kedves dicséretek, simogatások voltak a mi igazi ajándékaink a szaloncukor mellett. Felelıs Tevékenységek Célcsoport Szükséges erıforrások Határidı Pedagógus Gyerekek Dologi Személyi Felhasznált idı A gyerekek elkísérése, a mősor irányítása A mősor elıadása 2. b oszt. Az otthon lakói cd-lejátszó, cd pedagógusok Dec. 18. Ritókné Jámbor Aranka 2 óra (Forgatókönyv: Karácsonyi mősor a Napsugár Idısek Otthona és Gondozóházban (Galamb u.) (kihelyezett program): december14.) 139

22 7. Hagyományırzı vetélkedı 7. osztályosok számára Karácsonyi ünnepkör Nevezés: Ötfıs csapatok Elızetes feladat: Csapatnév választás, asztali névkártyák készítése Helyszín: Az iskola ebédlıje Ideje: dec. 19. du. 3 óra Készítette: Petrovitsné Balla Magdolna Forgatókönyv I. Elıkészületek A csapatok elhelyezkedése az elıkészített, díszített asztaloknál. Az asztali névkártyák elhelyezése. Az eredményhirdetı tábla kitöltése a csapatnevekkel. A levezetı tanár köszönti a résztvevıket, a segítı tanárokat, nézıket. II. A vetélkedı lebonyolítása Feladatok: 140

23 Dec. 4. Szent Borbála Narrátor: Egy gazdag kereskedı okos és szép lánya volt. Apja tiltása ellenére megkeresztelkedett. Apja maga jelentette fel lányát a helytartónál, akit egy toronyba zárták, de a legenda szerint a lány elıtt megnyíltak a börtön falai. A lány bőne csak annyi volt, hogy megtért, s ezért apja a végén maga fejezteti le. Tette miatt villámcsapás érte. A néphagyomány szerint: - A tüzérek védıszentje: dec. 4-én csak férfiak gyújthattak tüzet. - Egyes vidékeken a nıknek munkatilalmi nap. - A lányok cseresznye vagy orgonaágat vágtak, s ha vízbe rakva kizöldült, azt jelentette, hamarosan férjhez mennek. - Más vidékeken a bı termést jósolták belıle. 1. Feladatlap kitöltése: (feladatlapok, ceruzák) Dec. 6. Szent Miklós napja Patora városában született különleges csecsemıként megállt a saját lábán. Myra városában lett püspök. Régen hozomány nélkül a lányok nem mehettek férjhez, ezért egy szegény ember házának ablakába három zacskóban pénzt rakott, hogy az ott élı három lány férjhez mehessen. Ezzel megmentette a lányok becsületét. Innen ered a mikuláscsomag várásának szokása. 2. Diódobás cipıbe: csapatonként két fı, öt próbálkozás (két csizma, 10 dió) Dec. 13. Luca napja 141

24 Szent Luca a keresztény hitért halt vértanú halált. Szüzességet fogadott anyja gyógyulásáért. Kedvese feljelentette, bordélyba akarták zárni. Végül rabtartói vágták el a nyakát, de imája elıtt megjósolta a keresztényüldözések végét. 3. Villámkérdések a Luca székérıl (papír, toll) 4. Boszorkány képek keresése a zsibongóban (20 kép elızetes elrejtése) Dec. 24. Karácsony A XIX. sz. elıtt termıágat díszítettek az emberek. Karácsonyfát csak ez után állítottak. 5. Termıág díszítés: két-két szaloncukor becsomagolása, cérnával való kötözése, ágra helyezése (Csapatonként két cukor, két cérnaszál) 6. Alma puzzle: almacikkek összeegyeztetése (csapatonként egy alma összevágva, tálcán összekeverve) A feladat végén az almacikkek elfogyasztása, annak emlékére, hogy a karácsonyi asztalnál ülı családtagok is ezt tették azért, ha valaki eltévelyedik, tudja, hogy a család visszavárja. 142

25 7. Kép puzzle: karácsonyi képeslapok darabjainak összeillesztése idıre (csapatonként egy képeslap összevágva, borítékba helyezve, cerlux) 8. Történetmesélés: Az elkészült képek alapján milyen történetet tudnak hozzá kitalálni. Felkészülési idı: tíz perc (papír, ceruza) Dec. 28. Aprószentek napja Csallóközi szokás volt a legényavatás 9. Borivó verseny: résztvevıi egy borivó, egy pincér, egy töltı. Gyorsasági ügyességi verseny. (csapatonként egy kancsó, egy pohár, egy kis tányér) 10. Az asztali névkártyák értékelése III. Eredményhirdetés ( Mellékletek: cd / képek: Hagyományırzı vetélkedı ) 143

26 144

27 8. Téli ünnepkörrıl a tanórák keretében: folyamatos Tanító/tanár, osztály: Petrovitsné Balla Magdolna Idı, tantárgy: XII :00-15:30 énekkar Karácsonyi dalok Szólampróbák: Pásztorok, Mennybıl az angyal, Csendes éj Munkaforma: Szólamok betanítása, összeéneklése Képességfejlesztés: Kotta olvasás, hallás, ritmusérzék, egymásra figyelés, a tiszta éneklés Tanító/tanár, osztály: Kiss Miklósné 3.a oszt. Idı, tantárgy: December 14. / Magyar / Olvasás Tészabó Júlia: Karácsony (részlet) József Attila: Betlehemi királyok Három királyok, tömjén, mirha, Jézus, karácsonyfa, szeretet, öröm, békesség család ünnepe Munkaforma: Egyéni, csoportos Képességfejlesztés: Irodalmi értékek iránti fogékonyság erısítése, verselemzési jártasság elmélyítése, szövegelemzés, szövegértés Tanító/tanár, osztály: Baksáné Pavelka Rozália 4. b oszt. Idı, tantárgy: December 14. / osztályfınöki óra A szeretet A család szeretete, a szeretet kifejezése Munkaforma: Szituációs játék, beszélgetés Képességfejlesztés: Önkifejezı képesség, érzelmeink 145

28 Tanító/tanár, osztály: Rusz Miklósné 6. b oszt. Idı, tantárgy: December 15. / 5. ó. / osztályfınöki óra Társas játékok Készülés a klubdélutánra Munkaforma: csoportos Képességfejlesztés: közösségformáláa Tanító/tanár, osztály: Baksáné Pavelka Rozália 4.b Idı, tantárgy: December 15. /rajz óra Ablakdíszek, hókristályok Szimmetrikus formák, papírplasztika Munkaforma: Páros munka Képességfejlesztés: Kreativitás, kézügyesség, együttes tevékenység öröme, esztétikai érzék fejlesztése Tanító/tanár, osztály: Majorné Horváth Izabella 5.a oszt. Idı, tantárgy: December 15. / 5. ó. / osztályfınöki óra Karácsonyi ünnepkör Télapó szervezése Munkaforma: csoportos Képességfejlesztés: közösségformálás 146

29 Tanító/tanár, osztály: Baksáné Pavelka Rozália 4.b Idı, tantárgy: December 16. / technika óra Ajándék készítése, keresztszemes falikép Kézi varrás, keresztöltés Munkaforma: Egyéni Képességfejlesztés: Finommozgás fejlesztése, önálló alkotóképesség, megfigyelési képesség, az ajándék értékét nem az ára szabja meg Tanító/tanár, osztály: Török Dóra 1. a oszt. Idı, tantárgy: December / technika óra Készülıdés karácsonyra, angyalka nyírása, ragasztása Hagyományok, ünnepi szokások, méret Munkaforma: Csoport munka Képességfejlesztés: Dísztárgy készítése csoportmunkában, algoritmus követése, fantázia fejlesztése Tanító/tanár, osztály: Török Dóra 1. a oszt. Idı, tantárgy: December / rajz A hóember dekoratív téli kép készítése Sablon használata mintakövetéssel, komponálás, lényegkiemelés, Munkaforma: Csoportos, egyéni, Képességfejlesztés: A környezet szépítésének lehetısége, olló, ragasztó helyes használatának elsajátítása, 147

30 Tanító/tanár, osztály: Szilágyiné Ács Róza 7. c oszt. Idı, tantárgy: December 16. / 1. ó. / osztályfınöki óra Ünnepvárás Készülés karácsonyra: klubdélután szervezése Munkaforma: csoportos Képességfejlesztés: közösségformálás Tanító/tanár, osztály: Borsós Antalné 8. a oszt. Idı, tantárgy: December 16. / 6. ó. /osztályfınöki óra/ Ünnepvárás Készülıdés karácsonyra Munkaforma: Csoportos Képességfejlesztés: Közösségformálás Tanító/tanár, osztály: Fábián Istvánné 2.b oszt. Idı, tantárgy: December 16. / rajz óra Ajándékkészítés:: üdvözlılap karácsonyra Örömszerzés, ajándékozás, Munkaforma: Egyéni Képességfejlesztés: Esztétikai érzék fejlesztése, 148

31 Tanító/tanár, osztály: Fábián Istvánné 2.b oszt. Idı, tantárgy: December 17. / ének óra Szólj csengı Ünnepek fontossága Munkaforma: csoportos Képességfejlesztés: Tiszta, pontos éneklés Tanító/tanár, osztály: Albertiné Galbács Andrea 3. a oszt. Idı, tantárgy: December 17. / ó. / rajz óra Karácsonyi képeslap készítése Ünnepre jellemzı motívumok, karácsonyvárás, betlehem, család, fenyıfa, hideg-meleg színek Munkaforma: Egyéni munka Képességfejlesztés: Kézügyesség, fantázia, kreativitás Tanító/tanár, osztály: Bacsa Edina 7.b oszt Idı, tantárgy: December 17. / 2.ó. / óra Ünnepvárás Készülés az ünnepekre Munkaforma: frontális Képességfejlesztés: közösségformálás 149

32 Tanító/tanár, osztály: Kertész Gyöngyi 5.b oszt. Idı, tantárgy: December 17. / osztályfınöki óra Ünnepvárás Karácsonyi díszek készítése, ünnepi terítés, ünnepi receptek, étkezési szokások Munkaforma: Frontális, csoportos, Képességfejlesztés: Közösségformálás, Tanító/tanár, osztály: Matuláné Enyedi Julianna 2. a oszt. Idı, tantárgy: December / technika Jeles napok: karácsony Képeslapok anyagai üdvözlılap készítése Munkaforma: Páros Képességfejlesztés: Kézügyesség, igényes, pontos munkavégzés Tanító/tanár, osztály: Kiss Andrásné 4. a oszt. Idı, tantárgy: December / Szabadidı Népszokások Luca napi és karácsonyi népszokások megismerése Munkaforma: Kiscsoportos,frontális Képességfejlesztés: Hagyományok tisztelete,továbbépítése;ünnepek várása tisztelete,aktivitás 150

33 Tanító/tanár, osztály: Petrovitsné Balla Magdolna 6. a oszt. Idı, tantárgy: December 18. / 5. ó. / ének óra Ünnepvárás A kis Jézus karácsonyi fejtörı Munkaforma: Frontális, egyéni, csoportos Képességfejlesztés: Logikus gondolkodás, zenei hallás fejlesztése Tanító/tanár, osztály: Aradszkiné Szelényi Tünde 1. b oszt. Idı, tantárgy: December 19. / 5. ó. Karácsonyi ünnepek A karácsony megünneplése a családban Munkaforma: frontális Képességfejlesztés: Beszédkészség fejlesztése Tanító/tanár, osztály: Kovácsné Megyeri Anna 7.a oszt. Idı, tantárgy: December 21. / 4.ó. / osztályfınöki óra Az ünnepvárás Karácsonyi étkezési szokások Munkaforma: Frontális Képességfejlesztés: Beszédkészség, vitakészség fejlesztése 151

34 Tanító/tanár, osztály: Orbánné Budai ária 1. b oszt. Idı, tantárgy: December 15. / Technika Karácsonyra készülünk Papírangyalkák készítése Munkaforma: Egyéni Képességfejlesztés: kreativitás, figyelem, koncentráció, kézügyesség, érzelmi kompetencia Tanító/tanár, osztály: Orbánné Budai ária 1. b oszt. Idı, tantárgy: December 16. / Rajz óra Karácsonyfadíszek papírból Sablon, mintakövetés, nyírás, ragasztás Munkaforma: Egyéni Képességfejlesztés: kreativitás, figyelem, koncentráció, kézügyesség, érzelmi kompetencia Tanító/tanár, osztály: Orbánné Budai ária 1. b oszt. Idı, tantárgy: December 16. /német / angol: Weihnach Christmas Munkaforma: Képességfejlesztés: Hagyományérzés Egyéni kommunikációs készség, szövegértés, érzelmi kompetencia 152

35 Tanító/tanár, osztály: Nagy Katalin 1.a oszt. Idı, tantárgy: December 14. Környezet óra Karácsonyi szokások Hagyományok Munkaforma: Páros, csoportos Képességfejlesztés: Megfigyelıképesség, logikus gondolkodás, beszédkészség fejlesztése Tanító/tanár, osztály: Nagy Katalin 1.a oszt. Idı, tantárgy: December 15. Ének óra Karácsonyi dalok ismétlése Karácsonyi népszokások Munkaforma: Frontális Képességfejlesztés: Ritmuskészség, zenei hallás fejlesztése Tanító/tanár, osztály: Ritókné Jámbor Aranka 2. b oszt. Idı, tantárgy: December 15. Technika óra Díszdoboz karácsonyra Csomagolás,hajtogatás, díszítés Munkaforma: Egyéni Képességfejlesztés: Manuális képességek fejlesztése 153

36 Tanító/tanár, osztály: Kovácsné Fábián Andrea 4.b Idı, tantárgy: December 17.8.óra Ének Karácsonyi dalok Hazai és más népek dalainak megismerései Munkaforma: Frontális Képességfejlesztés: Más népek hagyományainak tisztelete, az igényes zenehallgatásra való fogékonyság fejlesztése 154

Gyertyafény csillagfény

Gyertyafény csillagfény Gyertyafény csillagfény Adventtıl karácsonyig 3 hetet meghaladó projekt a Gyulai Alapfokú Közoktatási Intézmény 5. Sz. Általános Iskola és Sportiskola Tagintézményében 2009. november 29 december 22-ig

Részletesebben

1.hét: Mikulás-várás november 30 december 6.

1.hét: Mikulás-várás november 30 december 6. 1.hét: Mikulás-várás november 30 december 6. 1. Az elsı iskolai adventi gyertyagyújtás: november 30. 2. Betlehem készítése az iskola zsibongójába: november 30. 3. Látogatás az Idısek Klubjába Leiningen

Részletesebben

A projekt fő témakörét a második osztály dolgozza fel, támogatóként részt vesz benne az iskola 1-5 osztálya.

A projekt fő témakörét a második osztály dolgozza fel, támogatóként részt vesz benne az iskola 1-5 osztálya. Téma: Téli ünnepkör, népszokások A projekt fő témakörét a második osztály dolgozza fel, támogatóként részt vesz benne az iskola 1-5 osztálya. A projekt időtartama: 4 hét (nov. 30. dec. 22.) A projekt résztvevői:

Részletesebben

Feladatterv. Tevékenység feladat felelősök résztvevők módszerek eszközök időterv Fejlesztendő tanuló kompetenciák Dokumentálás módja

Feladatterv. Tevékenység feladat felelősök résztvevők módszerek eszközök időterv Fejlesztendő tanuló kompetenciák Dokumentálás módja Feladatterv Tevékenység feladat felelősök résztvevők módszerek eszközök időterv Fejlesztendő tanuló kompetenciák Dokumentálás módja Osztálydekoráció készítése, ablakdísz, asztali dísz tanító Az alsó tagozat

Részletesebben

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsonyi témahét 1.b Szabóné Bakó Márta Pintérné Legéndi Gabriella 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsony ünnepén az a kívánságom. Legyen boldog mindenki ezen a világon.

Részletesebben

1.számú melléklet. Projektleírás

1.számú melléklet. Projektleírás 1.számú melléklet Projektleírás PROJEKT CÍME CÉLCSOPORT RÉSZTVEVŐK KARÁCSONYI UTAZÁS Felső tagozatos osztályok Az osztályokban tanuló diákok Projektvezető Az osztályokban tanító pedagógusok IDŐTARTAM ÓRAKERET

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

0. hét: Elıkészületek 2009. november 20 29.

0. hét: Elıkészületek 2009. november 20 29. 0. hét: Elıkészületek 2009. november 20 29. 1. Projektindítás: november 20. 2. Készülés a karácsonyi mősorra: folyamatos 3. Készülés a Városi Adventi Vásárra - határidı: november 27. 4. Készülés az iskolai

Részletesebben

Szabadidős programtervezet (havi 2 x 2 óra)

Szabadidős programtervezet (havi 2 x 2 óra) ünnepitabi14_6.qxp 7/25/2006 5:59 PM Page 6 Szabadidős programtervezet (havi 2 x 2 óra) 6 Szeptember 1. Bemutatkozás Az éves program ismertetése Az elkészítendõ ok bemutatása Ismerkedés az Ünnepváró könyvvel

Részletesebben

Flag - Karácsonyi melléklet 1. - Alapfogalmak

Flag - Karácsonyi melléklet 1. - Alapfogalmak 2013 december 25. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még Givenincs Flag -értékelve Karácsonyi Mérték - 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 A latin eredetű szó - adventus - megérkezést, eljövetelt jelent. A Jézus születésére

Részletesebben

ADVENT 2009 PROGRAMTERV

ADVENT 2009 PROGRAMTERV ADVENT 2009 PROGRAMTERV A megvalósítás időpontja: 2009. november 30-december 17. Az ADVENT 2009 programsorozat célja: A minket körülvevő világ kulturális örökségeinek a Szociális, életviteli és környezeti,

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

ADVENTTŐL KARÁCSONYIG

ADVENTTŐL KARÁCSONYIG ADVENTTŐL KARÁCSONYIG Karácsony készül, emberek! Szépek és tiszták legyetek Súroljátok föl lelketek, csillogtassátok kedvetek, legyetek újra gyermekek, hogy emberek lehessetek! Wass Albert HÁROMHETES PROJEKT-TERV

Részletesebben

Tanítási órák / Évfolyamok

Tanítási órák / Évfolyamok Mikor? Hol? 27. péntek 28. szombat 29. vasárnap 30. hétfő Tanítási órák / Évfolyamok 1. b 5. c 6. c 8. c Óra Téma Óra Téma Óra Téma Óra Téma Adventi Adventi koszorú Adventi koszorú szítése Adventi koszorú

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 09/1.

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 09/1. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 09/1. Damjanich János Általános Iskola 2117 Isaszeg, Madách Imre u. 1. TÉMAHÉT "ADVENTI-HÉT" 2012. december 17. - 2012.

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4/08/ Kom petencia al apú oktatás, egyenl ő ho z záférés bevezet ése Hévíz k özoktatási ne vel ési intézm é nye ibe n.

TÁMOP-3.1.4/08/ Kom petencia al apú oktatás, egyenl ő ho z záférés bevezet ése Hévíz k özoktatási ne vel ési intézm é nye ibe n. A projekt címe: Belebújunk maskarába farsang - témahét A projekt fő célja: A farsangi ünnepkör szimbólumainak, az ünnepkör eredetének megismertetése mellett az adott témát a lehető legváltozatosabb szemszögből

Részletesebben

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1.

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1. Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Adventi zsongás Múzeumi nap 1. Múzeumi nap 1. tematika Múzeumi nap helye és

Részletesebben

PROGRAMFORGATÓKÖNYV. Egyenlő esélyt minden diáknak. Megbízó: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 32.

PROGRAMFORGATÓKÖNYV. Egyenlő esélyt minden diáknak. Megbízó: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 32. PROGRAMFORGATÓKÖNYV Megbízó: Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 32. Megbízott: Csutorás Antalné, Hodosi Ibolya Tevékenység: Szülői együttműködési programok megszervezésében résztvevő pedagógus Munkaidőkeret:

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA

A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA IX. évf. 1. szám (100) 2011. December A RÖSZKEI SZENT ANTAL PLÉBÁNIA HAVONTA MEGJELENŐ LAPJA Tartalomból: Miseszándékok 2. old. Részlet: Rainer Maria Rilke: Történetek a Jóistenrıl 3. old. E gy ház kö

Részletesebben

Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola. Karácsony projekt. Készítette: Borsóné Molnár Szilvia. Baracska, 2013. december

Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola. Karácsony projekt. Készítette: Borsóné Molnár Szilvia. Baracska, 2013. december Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola Karácsony projekt Készítette: Borsóné Molnár Szilvia Baracska, 2013. december Célok: 1. A karácsony sajátosságainak felfedezése, saját érzések megfogalmazása. 2.

Részletesebben

2. hét: Lucázás december 7-13.

2. hét: Lucázás december 7-13. 2. hét: Lucázás december 7-13. 1. Mikulás a tőzoltóknál: december 7. 2. Óvodások játékos sportvetélkedıje: december 9. 3. Látogatás a budapesti Vígszínházba 4. A harmadik iskolai adventi gyertyagyújtás:

Részletesebben

TÉMAHÉTTERV ADVENT 2009.DECEMBER 14.-DECEMER 18. MICIMACKÓ CSOPORT KIS-KÖZÉPSŐ CSOPORT

TÉMAHÉTTERV ADVENT 2009.DECEMBER 14.-DECEMER 18. MICIMACKÓ CSOPORT KIS-KÖZÉPSŐ CSOPORT TÉMAHÉTTERV ADVENT 2009.DECEMBER 14.-DECEMER 18. MICIMACKÓ CSOPORT KIS-KÖZÉPSŐ CSOPORT Készítette: Fülöp Andrásné TARTALOMJEGYZÉK 1. Projektháló 3 2. Témahét adatai.5 2.1. A projekt célja.6 2.2. Előzmények.7

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

ADVENTI PROJEKT Iskolai szeretetlánc

ADVENTI PROJEKT Iskolai szeretetlánc ADVENTI PROJEKT Iskolai szeretetlánc A projektet készítette és megvalósította: Török Flóris Általános Iskola 6.b osztálya, Széky Tamás Lászlóné 2009.december. Küszöbön áll a nap, az az egyetlen egy nap

Részletesebben

Téli ünnepek, népszokások (projekt tervezet)

Téli ünnepek, népszokások (projekt tervezet) Téli ünnepek, népszokások (projekt tervezet) Készítették: Szabóné Hatos Ágnes, Ladányiné Karádi Róza A témakör célja: - A téli népszokások megismerése - Téli jeles napok összegyjtése, az ezekhez kapcsolódó

Részletesebben

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel Hallgató neve: Szabóné Förhécz Krisztina Projekt téma: TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉS (Rajzolás, mintázás, kézimunka technikákkal) KIDOLGOZÁS

Részletesebben

Adventi ünnepkör alsó tagozatban

Adventi ünnepkör alsó tagozatban JÓ GYAKORLAT Adventi ünnepkör alsó tagozatban 1 Bevezetés Minden ember számára az egyik legszebb ünnep a karácsonyvárás. Lelki megtisztulással, izgalommal, örömteli készülődéssel telik ez az időszak a

Részletesebben

Horváth Tamás tanárunk rajza

Horváth Tamás tanárunk rajza Horváth Tamás tanárunk rajza A hírhozó Mikor Jézus megszületett, tiszta volt az ég. Aprócska kis csillagtüzek égtek szerteszét. Köztük egy, a legfényesebb, mindig arra várt, hogy a jó hírt megtudhassa

Részletesebben

DIÁKÖNKORMÁNYZAT PROGRAMJA ALSÓ TAGOZAT 2015/2016

DIÁKÖNKORMÁNYZAT PROGRAMJA ALSÓ TAGOZAT 2015/2016 II. Rákóczi Ferenc Magyar- Angol Két Tanítási Nyelvű Baptista Általános Iskola és AMI Téglás Fényes u. 2-8. 4243 DIÁKÖNKORMÁNYZAT PROGRAMJA ALSÓ TAGOZAT 2015/2016 Téglás, 2015. szeptember 24. Ölvetiné

Részletesebben

Nagyközségi Óvoda, Földes PROJEKT BEMUTATÁSA GYERMEKLÁNC

Nagyközségi Óvoda, Földes PROJEKT BEMUTATÁSA GYERMEKLÁNC Nagyközségi Óvoda, Földes PROJEKT BEMUTATÁSA GYERMEKLÁNC projekt az adventi ünnepkörhöz, karácsonyhoz kapcsolódóan (a projekt része a TÁMOP 3.1.4. projekt óvodai programcsomag helyi adaptációjának) TÁMOP

Részletesebben

ÁMK Általános Iskolája Tengelic

ÁMK Általános Iskolája Tengelic ÁMK Általános Iskolája Tengelic Horváth Józsefné Vargáné Huber Lídia Szép Tündérország támad föl szívemben Ilyenkor decemberben. A szeretetnek csillagára nézek, Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet, Ilyenkor

Részletesebben

Készítette: Montag Csilla Vokány, 2010. 02. 05. FARSANGI TÉMAHÉT. Általános Iskola Vokány 1. osztály

Készítette: Montag Csilla Vokány, 2010. 02. 05. FARSANGI TÉMAHÉT. Általános Iskola Vokány 1. osztály Készítette: Montag Csilla Vokány, 2010. 02. 05. FARSANGI TÉMAHÉT Általános Iskola Vokány 1. osztály A farsangi témahét programja: Osztály: 1. Buzás Tamás, Gartner Anna, Győrfi Attila, Horváth Adrián, Horváth

Részletesebben

We Wish You a Merry Christmas

We Wish You a Merry Christmas We Wish You a Merry Christmas 7.c osztály PROJEKT 2009.december 20. A projektet készítette és megvalósította: Török Flóris Általános Iskola 7.c osztálya, Jenei Marianna PROJEKTTERVEZÉS- SZERVEZÉS 1. Feladatok,

Részletesebben

KARÁCSONY Tervezési, szervezési munkafüzet 2016.

KARÁCSONY Tervezési, szervezési munkafüzet 2016. KARÁCSONY Tervezési, szervezési munkafüzet 2016. Talán nem tévedek nagyot, amikor azt mondom, hogy a karácsony az év legnagyobb ünnepe. Jézus születésnapja mellett a szeretet, a megértés, az egymásra való

Részletesebben

Adventi időszak az óvodában

Adventi időszak az óvodában 4 2012. január Adventi időszak az óvodában Az advent a karácsonyi előkészületek időszaka. Ez a négy hét az óvodában is számos tevékenységre ad lehetőséget. Először is minden csoport elkészíti a maga adventi

Részletesebben

Művészet minden, amit jól csinál az ember. Jessica Beck /2016. Tanév. Urbánné Tóth Rita Munkaközösség vezető

Művészet minden, amit jól csinál az ember. Jessica Beck /2016. Tanév. Urbánné Tóth Rita Munkaközösség vezető A művészeti munkaközösség éves munkaterve Művészet minden, amit jól csinál az ember. Jessica Beck 2015./2016. Tanév Munkaközösség vezető A festészet tudománya a ponttal kezdődik, majd a vonal következik.

Részletesebben

1. osztály - Olvasás Mintafeladat

1. osztály - Olvasás Mintafeladat Segítséggel olvassátok el az alábbi rövid szöveget, majd színezzétek ki az adventi koszorút a szöveg alapján! A karácsony előtti várakozás jelképe az adventi koszorú. A hagyomány szerint zöld fenyőágakból

Részletesebben

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika 6. osztály - 1 - Étkezés, egészséges táplálkozás Az innováció közvetlen célja táplálkozás témakörének bemutatása különböző tantárgyak bevonásával, minél szélesebb körű megismerése volt. Fejleszteni kívánt

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

Rózsavizes Húsvét napját jöttem ma kívánni

Rózsavizes Húsvét napját jöttem ma kívánni Rózsavizes Húsvét napját jöttem ma kívánni Húsvét projekt a baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 3. osztályában 2010. március16-március 25. Készítette: Homoki Zsuzsanna 1 1. nap március 16. Biblia,

Részletesebben

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve PPEK 904 Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina Kis Boldogasszony képeskönyve mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár

Részletesebben

OSZTÁLYKÉPEK ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY ös tanév Tanító: Csáka Mária szeptember 15: Első nap az iskolában

OSZTÁLYKÉPEK ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY ös tanév Tanító: Csáka Mária szeptember 15: Első nap az iskolában OSZTÁLYKÉPEK ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY 2014-2015-ös tanév Tanító: Csáka Mária 2014. szeptember 15: Első nap az iskolában Gyülekeztünk az iskola udvarán. Az V. osztályosok kézen fogtak és bevezettek minket a templomba

Részletesebben

Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Múzeumi nap 2.

Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Múzeumi nap 2. Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Karácsony fénye Múzeumi nap 2. Múzeumi nap 2. tematika Múzeumi nap helye és ideje:

Részletesebben

Tisztelt Igazgató Asszony/Úr!

Tisztelt Igazgató Asszony/Úr! Tisztelt Igazgató Asszony/Úr! Iskolánk ebben a tanévben is szeretettel hívja és várja a diákokat és kedves felkészítı kollégákat a Mária napok versenyeire. A kiírt versenyek és idıpontjaik: Március 21.,

Részletesebben

KARÁCSONYI TÉMAHÉT. Témagazda: Nemes Richárd TÁMOP 3.1.4

KARÁCSONYI TÉMAHÉT. Témagazda: Nemes Richárd TÁMOP 3.1.4 KARÁCSONYI TÉMAHÉT Témagazda: Nemes Richárd TÁMOP 3.1.4 Projektterv Projekt címe: Adventi várakozás Helyszín: Fodor András Óvoda, Iskola, Szak- és Szakmai Szolgálat Időpont: 2009. 12. 14 2009. 12. 19.

Részletesebben

5. a osztály PROJEKT. 2009. december 20.

5. a osztály PROJEKT. 2009. december 20. Úgy áradjon a szereteted, mint a tűz fénye-melege: mindenkire egyformán. / Weöres Sándor / 5. a osztály PROJEKT 2009. december 20. A projektet készítette és megvalósította: Török Flóris Általános Iskola

Részletesebben

CSENYÁ-ÁMK LADÁNYI ISKOLA TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR

CSENYÁ-ÁMK LADÁNYI ISKOLA TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR Tanulók: 17+1 osztály. 353+11 fő Pedagógusok: 32 álláshely Épület: 1977-ben épült, felújítva: 2003-ban és 2007-ben PROGRAMJAINK: 1. FURULYAOKTATÁS BAKÓ TIBORNÉ 2. ALSÓ TAGOZATOS KÉZMŰVES

Részletesebben

IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-2009-0012 azonosítószámú, Nyitott kapcsolatok! című projekt

IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-2009-0012 azonosítószámú, Nyitott kapcsolatok! című projekt IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-, Nyitott kapcsolatok! című projekt Intervallum: január 1. május 31. Készítette:,, Dátum: január 07. Célok A cél indoklása Tervezett ek* Felelős*

Részletesebben

ANGOL NYELVI PROJEKTHÉT AZ ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN BAJA

ANGOL NYELVI PROJEKTHÉT AZ ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN BAJA CHRISTMAS WEEK ANGOL NYELVI PROJEKTHÉT AZ ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN BAJA 2012. DECEMBER 17-2012. DECEMBER 21. Készítette: Mellár Valéria Ez a témahét az Újvárosi Általános Iskola éves munkatervének

Részletesebben

Modul címe: Szent Iván éj

Modul címe: Szent Iván éj TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0207 pályázat Moduláris program megszervezése EZ AZ ÉJSZAKA MÁS MINT A TÖBBI.. Modul címe: Szent Iván éj Készítette: Kiss Tamás MODUL LEÍRÁS Ajánlott korosztály Ajánlott időkeret:

Részletesebben

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember.

MÉGIS HAVAZÁS. Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak le a földre: Zizegésük halk zenéjét Elhallgatnám mindörökre Én az ember. MÉGIS Alapíttatott azzal a céllal, hogy közösségünk erısödjön, egymásnak ily módon is lelki támaszt nyújthassunk és a mindenkori eseményekrıl hírt adjunk. HAVAZÁS Tiszta, csendes hópihécskék Szálldogálnak

Részletesebben

Az őszi témahét programja:

Az őszi témahét programja: Az őszi témahét programja: 2011. október 10-14 Osztály: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 3.a osztályában Időkeret: 5 nap x 5 x 45 perc Kapcsolatok: NAT Környezetismeret Művészetek dráma, vizuális kultúra,

Részletesebben

1. Kheristangli sütés sváb nagymamákkal: Wunderland Kindergarten programja.

1. Kheristangli sütés sváb nagymamákkal: Wunderland Kindergarten programja. Német nemzetiségi gyermek, ifjúsági és felnıtt programok 2015. 1. melléklet Gyermek és ifjúsági programok 1. Kheristangli sütés sváb nagymamákkal: Wunderland Kindergarten programja. Helyszín:Wunderland

Részletesebben

HÚSVÉT TÉMAHÉT Beethoven Általános Iskola 1. a osztály Osztályfőnökök: Bosnyákné Gergely Zsuzsanna Nagyné Varga Andrea

HÚSVÉT TÉMAHÉT Beethoven Általános Iskola 1. a osztály Osztályfőnökök: Bosnyákné Gergely Zsuzsanna Nagyné Varga Andrea Beethoven Általános Iskola Martonvásár HÚSVÉT TÉMAHÉT Beethoven Általános Iskola 1. a osztály Osztályfőnökök: Bosnyákné Gergely Zsuzsanna Nagyné Varga Andrea Biró Lili Dömsödi Stella Hoffmann Balázs Hornyák

Részletesebben

Gárdonyi Géza. A zeneszerzı és a zenész. Keller Péter

Gárdonyi Géza. A zeneszerzı és a zenész. Keller Péter Gárdonyi Géza A zeneszerzı és a zenész Tanárai Édesapja citerázott, fuvolázott, gitározott Egerben Zsasskovszky Ferenc és Endre tanítják Hegedútanára: Ferenc karnagy, a Prágai Egyházi Zeneegylet, a Zsófia

Részletesebben

A témahét célja. A témahét kapcsolódási területei

A témahét célja. A témahét kapcsolódási területei A témahét célja - Az egészséges életmód területeinek megismertetése a tanulókkal - Egészségünk megőrzésének lehetőségei: egészséges táplálkozás, mozgás, egészségre káros szenvedélyek - Étkezési kultúra

Részletesebben

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le 1. Adventi Hírnök 1. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog az első gyertya láng! Karácsonyt várva lázban a föld, Isteni gyermeket köszönt. 2. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog már két kis gyertya láng!

Részletesebben

Hírlevél. Közel a csillag

Hírlevél. Közel a csillag RÉPCESZEMEREI Hírlevél IV. évfolyam, 2. szám 2008. December Közel a csillag A csillag közelít. Lángoló csóvája fényesen hasítja az égbolt fekete palástját. A világ, mint forró nyáron tikkadt föld az esıt,

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 6. évfolyam TANULÓI MUNKAFÜZET Készítette: Molnár Krisztina 3 Az angyali üdvözlet Három festmény A KIADVÁNY KHF/4531-13/2008 ENGEDÉLYSZÁMON 2008. 12.

Részletesebben

A TAVASZ Projekttervezet

A TAVASZ Projekttervezet Suliszervíz Oktatási és Szakértői Iroda Kft. 4024 Debrecen, Kossuth u. 42. Tel: 52/534-490, 20/9222-550 A TAVASZ Projekttervezet Csenger, 2010.01.22. Készítette: Kazamér Tiborné Bevezető A magyar közoktatás

Részletesebben

Óravázlat Szövegértés szövegalkotás 1. osztály

Óravázlat Szövegértés szövegalkotás 1. osztály Óravázlat Szövegértés szövegalkotás 1. osztály Készítette: Kopasz Márta Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Körmend, Kölcsey u. 12. Felkészülés az órára 1. Meghatároztam

Részletesebben

Speciális Tagozat Munkaközösségének. Éves Munkaterve 2015/2016

Speciális Tagozat Munkaközösségének. Éves Munkaterve 2015/2016 Speciális Tagozat Munkaközösségének Éves Munkaterve 2015/2016 Személyi feltételek a tanév kezdéskor: Tagozatunkon a nevelő-oktató munka összevont csoportokban folyik. Tanulóink nagy része enyhe értelmi

Részletesebben

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010.

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Önálló intézményi innováció Medve hét A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Témahét feladata: Medve ( febr. 2) Áttekintő táblázat Téma Nevelési területek A környező világ tevékeny megismerése

Részletesebben

Tömbösített tanmenet 5.o

Tömbösített tanmenet 5.o Tömbösített tanmenet 5.o Ciklus I. (Vizuális) nyelvi kompetencia Alkotó és kifejező képesség. Szociális és állampolgári kompetencia Ismétlés, dalok az alsó tagozatban. Himnusz, Szózat megtanulása Vizuális

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Óvodai Tájékoztató 2009 /2010. 1. szám Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Tanévindítás: Óvodánk létszáma 2009 / 2010 es tanévben : 34 fő gyermek Csoport szám: 2 Óvodapedagógusok:

Részletesebben

Szerző Szauer Ágoston. Illusztráció Papp Eszter

Szerző Szauer Ágoston. Illusztráció Papp Eszter Szerző Szauer Ágoston Illusztráció Papp Eszter Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu Internet:

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

Jövőre is lesz Karácsony! Dalszövegek, hogy mire újra eljön a Szenteste, a család együtt énekelhesse a Mennyből az angyalt

Jövőre is lesz Karácsony! Dalszövegek, hogy mire újra eljön a Szenteste, a család együtt énekelhesse a Mennyből az angyalt Jövőre is lesz Karácsony! Dalszövegek, hogy mire újra eljön a Szenteste, a család együtt énekelhesse a Mennyből az angyalt 1 Szerkesztette és a jog tulajdonosa: Karácsonyanyó Kizárólag teljes terjedelmében,

Részletesebben

A család című témahét

A család című témahét Körmend Város Önkormányzata 9900 Körmend, Szabadság tér 7. Tel.: 94/592-900, Fax: 94/410-623 E-mail: kormend@kormend.hu Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Dienes Lajos Tagóvoda,

Részletesebben

,, ITT A FARSANG, ÁLL A BÁL FARSANGI TÉMAHÉT A 2.B OSZTÁLYBAN

,, ITT A FARSANG, ÁLL A BÁL FARSANGI TÉMAHÉT A 2.B OSZTÁLYBAN TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0147 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat, Nagybajom Város Önkormányzata, Nagybajomi Általános Művelődési Központ Csokonai Vitéz Mihály

Részletesebben

A Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola Diákönkormányzatának éves program tervezete a 2010/2011-es tanévre

A Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola Diákönkormányzatának éves program tervezete a 2010/2011-es tanévre A Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola Diákönkormányzatának éves program tervezete a -es tanévre Osztályterem-díszítı verseny A -es tanévben a Diákönkormányzat bevezeti a pontozásos rendszerő osztályterem-díszítı

Részletesebben

TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM

TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM A projekt címe Tisza Motto: Iskolánk: Tisza-parti Általános Iskola a név kötelez Időtartama témahét: 4 nap Célcsoport 5.a, 5.b osztály tanulói 3-3 csoportban Célja Kompetencia

Részletesebben

Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézmény

Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézmény Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézmény Egységes szerkezetben foglalt módosított Pedagógiai program V. kötet

Részletesebben

MÉGIS. Kertész Imre atya emlékére

MÉGIS. Kertész Imre atya emlékére MÉGIS A legjobbat add a világnak, amid csak van, s ha verést kapsz érte cserébe, MÉGIS A LEGJOBBAT ADD A VILÁGNAK, AMID CSAK VAN! ( a calcuttai gyermekotthon faláról ) Kertész Imre atya emlékére Kertész

Részletesebben

Állati Móka Egyhetes projekt

Állati Móka Egyhetes projekt Állati Móka Egyhetes projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Projekt felelős: Pásztor Judit Ideje: 2014. október 14 október 18. Bevont tanulók köre: 4. osztály, alkalomszerűen az alsós napközis

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 ITT A TAVASZ! TÉMAHÉT AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 ITT A TAVASZ! TÉMAHÉT AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 ITT A TAVASZ! TÉMAHÉT AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét A

Részletesebben

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának Október első napján Énekel az iskola, elnevezésű programmal emlékeztünk meg a zenei világnapról. Elsősorban Bodoki Györgyné Betti néni volt segítségünkre ebben, ő volt az, aki megénekeltette az iskola

Részletesebben

XV. évfolyam - 12. szám 2014. December Csupor Piac Sikerrel debütált Derekegyházon a Csupor Piac, ahol kézműves termékekkel és házi készítésű finomságokkal találkozhattak az érdeklődők. A piac fizetőeszközként

Részletesebben

Tárgy: Lajosmizse város 2012. évi kulturális rendezvénynaptárának elfogadása. Intézményirányító és Településfejlesztési Iroda.

Tárgy: Lajosmizse város 2012. évi kulturális rendezvénynaptárának elfogadása. Intézményirányító és Településfejlesztési Iroda. Elıterjesztés 12. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 29-i ülésére Tárgy: Lajosmizse város 2012. évi kulturális rendezvénynaptárának elfogadása Az elıterjesztést készítette:

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜLI OKTATÁSA

MŰVELTSÉGTERÜLET TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜLI OKTATÁSA Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. Telefon/fax: 62 241-381 E-mail: lisztiskola@lisztferenc.hodtav.hu MŰVELTSÉGTERÜLET TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜLI OKTATÁSA

Részletesebben

Modern hangzatok SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI KOMPETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Fuvola tanszak (9-15. életév)

Modern hangzatok SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI KOMPETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Fuvola tanszak (9-15. életév) TÁMOP 3.1.4-08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI

Részletesebben

6.1. Tanítási napok és szünetek

6.1. Tanítási napok és szünetek 6. A TANÉV RENDJE 6.1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2016. szeptember 1. (csütörtök) A tanév első féléve: 2017. január 20. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2017. január

Részletesebben

KissKirály-Manufaktúra Kft. Tel.: 06 (36) 516 088

KissKirály-Manufaktúra Kft. Tel.: 06 (36) 516 088 KissKirály-Manufaktúra Kft. Tel.: 06 (36) 56 088 250330 KARÁCSONYI BÖGRE HÓEMBER-MIKULÁS 3DL, 4F 550 akciós 36 59990987497 28705 ÜVEG SZÖGLETES TÁL 35*24*5 CM KARÁCSONYI DEKOR 972 M.E. Megjegyzés L.K.K.M.:

Részletesebben

A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program.

A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program. Városi Óvodák Tagóvodája Tókerti Óvoda Pápa, Ötödik u. 26. A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program.

Részletesebben

AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA (IKT) HASZNÁLATA. Szövegértés-szövegalkotás területen

AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA (IKT) HASZNÁLATA. Szövegértés-szövegalkotás területen AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA (IKT) HASZNÁLATA Szövegértés-szövegalkotás területen Készítette: Horváth Erzsébet Borsos Miklós Általános Iskola Ajka A számítógép életünk része, mindenkinek aki ebben

Részletesebben

Egyszer volt, ma is van... Adventi készülődés a Tamásiban

Egyszer volt, ma is van... Adventi készülődés a Tamásiban Egyszer volt, ma is van... Adventi készülődés a Tamásiban Mihály Kamilla: Szent Család Az égből színméz csörgedez, a légben illat lengedez. Mozdul az ég, áll a csillag, ég kapui már kinyílnak. Népének

Részletesebben

A Pasaréti Gimnázium hírlevele

A Pasaréti Gimnázium hírlevele A Pasaréti Gimnázium hírlevele Tisztelt Szülők, kedves Diákok! A Pasaréti Gimnázium 2016/2017-es tanévének decemberi hírlevelében megtalálhatják az állandó és várható programjainkat, valamint egyéb, közérdekű

Részletesebben

ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011

ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011 ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011 Készítette: Szoboszlai Zoltánné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Folyamatosan ellátandó feladatok: Szakmai folyóiratok figyelemmel kísérése. Továbbképzéseken,

Részletesebben

Ősz HAGYOMÁNYÁPOLÁS, JELES NAPOK, ÜNNEPEK AZ EGYES TEVÉKENYSÉGFORMÁKBAN. Csokonai úti óvoda rendezvényei. Erőforrás Anyagi Humán.

Ősz HAGYOMÁNYÁPOLÁS, JELES NAPOK, ÜNNEPEK AZ EGYES TEVÉKENYSÉGFORMÁKBAN. Csokonai úti óvoda rendezvényei. Erőforrás Anyagi Humán. Csokonai úti rendezvényei 3.2.8. HAGYOMÁNYÁPOLÁS, JELES NAPOK, ÜNNEPEK AZ EGYES TEVÉKENYSÉGFORMÁKBAN Hagyomány, jeles nap, ünnep Hadd nézzek kis tenyeredbe! Beszokatás: - Aprók napja Hatá ridő 10.15. ajándé-kok

Részletesebben

Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet. Búcsú az óvodától Projekt. Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin

Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet. Búcsú az óvodától Projekt. Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet Búcsú az óvodától Projekt Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin Dévaványa, Kossuth úti óvoda nagycsoportjában. TÁMOP 3.1.4 pályázat keretén belül felkészülés

Részletesebben

FARSANG a Szent Bazil Oktatási Központ Általános Iskolai Tagintézményében

FARSANG a Szent Bazil Oktatási Központ Általános Iskolai Tagintézményében KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS, EGYENLŐ HOZZÁFÉRÉS - INNOVATÍVINTÉZMÉNYEKBEN FARSANG a Szent Bazil Oktatási Központ Általános Iskolai Tagintézményében A témahét címe: Itt a Farsang Megvalósításának helye: Szent

Részletesebben