TAVASZI ÜNNEPKÖR. A tavaszi ünnepkör: március BÖJTMÁS HAVA április SZENT GYÖRGY HAVA május PÜNKÖSD HAVA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TAVASZI ÜNNEPKÖR. A tavaszi ünnepkör: március BÖJTMÁS HAVA április SZENT GYÖRGY HAVA május PÜNKÖSD HAVA"

Átírás

1 TAVASZI ÜNNEPKÖR A projekt indoklása: - A tavaszi népszokások, ünnepek megismerése. - Tavaszi jeles napok összegyűjtése, az ezekhez kapcsolódó időjárási hiedelmek megbeszélése. - Hogyan készülhetünk az ünnepekre? ötletek, javaslatok gyűjtése. - Az ünnepek szerepe a családok életében. Egymás szokásainak megismerése. - Kommunikációs képesség, tolerancia, beleérző-képesség fejlesztése. Érintett műveltségi területek: - Magyar nyelv- és irodalom - Matematika - Rajz és vizuális kultúra - Technika - Ének-zene - Természetismeret - Néptánc Fejlesztendő tanulói képességek: - hagyományőrzés - közösségépítés - kreativitás - olvasás, szövegértés - lényegkiemelés - problémamegoldó gondolkodás - önálló ismeretszerzés - érzelmek kifejezése - írásbeli kifejezőkészség, szövegalkotás - ábrázolás, rajz - képzelet - ritmusérzék, hangképzés - előadói képesség - emlékezet - kommunikációs - saját vélemény megfogalmazása - türelem, tolerancia - együttműködési képesség - manuális készség - számolási készség Megjelenő produktumok: - fogalmazások - történetek - versek - rajzok - tablók - ünnepekhez kapcsolódó ajándéktárgyak - képek - jelenetek, táncok - tantermi dekorációk A tavaszi ünnepkör: március BÖJTMÁS HAVA április SZENT GYÖRGY HAVA május PÜNKÖSD HAVA

2 FELADATELLÁTÁSI TERV A megvalósítás időkerete: tanítási órák, a napközis tanulási idő és szabadidős foglalkozások. Résztvevő tanulók: 3.a, 3.b, 3.c osztályok. A projekt felelőse: az osztályfőnökök. Időpont Tevékenység Módszer, eszközök Dokumentum március 1- Tavaszi ünnepkör bevezetése: től - hónapjai elnevezései - mesék, versek, dalok a tavaszról - a természet ébredése (Természetismeret) - tavaszi képek gyűjtése március 12. március 18., 19., 21. április április május Gergely napja: - (melléklet) - Gergely napi népszokásról - Gergely napi dalok - Gergely-járás: a színjáték összeállítása, szerepek kiosztása A város óvodáinak meglátogatása, Gergely-járás bemutatása Sándor, József, Benedek (melléklet) - időjárás jóslás József napja: - megszólalnak a madarak - méhek kieresztésének napja technika: - egyszerű síp készítése - méhecskék és kaptár készítése Virágvasárnap: Kiszehajtás (melléklet) - kisze jelentése - kiszebábú készítése - kiszét kísérő dalok Húsvét: - (melléklet) Olvasás: - Húsvét c. szöveg (Ok.:198.o.) - jelképei: tojás, bárány, barka - szokások: locsolás - Locsolóversek (Ok.:199.o.) - Biblia: Húsvét története: Virágvasárnaptól Húsvét hétfőig - húsvéti ételek - Hogyan ünneplik a nemzetek a húsvétot? Fogalmazás: - Üdvözlőlap szövegének megfogalmazása Rajz, technika: - tojásdíszítés magyar motívumai jelentésük - húsvéti tojás festése, díszítése különböző technikákkal: berzselés, karcolás, írókázás Pünkösd: - (melléklet) - Pünkösd c. szöveg (Ok.: 200.o.) - Pünkösdi népszokások: pünkösdikirályné-járás pünkösdikirály-választás - játékos sportvetélkedő: az osztály szalma, zsák, farúd, régi ruhák Játékváros képes olvasókönyv Olvasás feladatlapok csoportmunka ismeretszerzés a neten Játékváros képes olvasókönyv Olvasás feladatlapok forgatókönyv fényképek videó forgatókönyv dvd

3 április 24. pünkösdikirály-választása - pünkösdi népi játékok - pünkösdi dalok - Pünkösdölés c. előadás összeállítása, próbái Szent György napja: - legendája - népszokások gyűjtése - vitézek, sárkányok - képek gyűjtése, rajzolása - papírsárkány készítése Ghymes: Pünkösdre csoportmunka ismeretszerzés a neten Várható eredmény: A gyerekek széles körűen megismerkedhetnek a tavaszi ünnepkörrel kapcsolatos népszokásokkal, hagyományokkal. Fejlődnek ünneplési szokásaik, társaikkal való együttműködésük. A technikai tevékenységek során fontossá válik számukra az ünnepekre való felkészülés és a másoknak való örömszerzés. Erősödik hagyománytiszteletük a hagyományok felelevenítésén, megismerésén keresztül. Bővül szókincsük, fejlődik olvasási, írási és szövegalkotási képességük az elolvasott, leírt, elmondott, lerajzolt produktumokon. keresztül. A csoportmunkákon keresztül javul együttműködési képességük, empatikus képességük.

4 Időjóslás Sándor, József, Benedek Weöres Sándor: Tavaszköszöntő Sándor napján megszakad a tél, József napján eltűnik a szél, Zsákban Benedek Hoz majd meleget, Nincs több fázás, boldog, aki él. Már közhírré szétdoboltatik: Minden kislány férjhez adatik, Szőkék legelébb, Aztán feketék, Végül barnák és a maradék. Gergely nap március 12. Február 3-án, Balázs napján, vagy március 12-én, Gergely napján volt az iskolások ünnepe. A gergelyjárás szokása az elterjedtebb, e nap az iskola téli időszakának befejező napja volt. Ilyenkor a tanulók jelmezesen vonultak fel, és adományokat gyűjtöttek. A Balázs- és Gergely-napi köszöntés néhol biztosított járandósága volt a kántortanítóknak. A XVII XVIII. századból már egy sor latin magyar keveréknyelvű köszöntő maradt fenn, mert a tanítók és az iskolások gondosan leírták az adománygyűjtő énekeket emlékeztetőül. Mindkét szokás színjátékos formában ment végbe. A gergelyjárás alkalmából az egyik ügyes fiú Gergely pápát személyesítette meg, mögötte haladtak a püspökök és a katonák. Az iskoláskorba lépő kicsinyeket arra buzdították, hogy lássanak ők is a tanuláshoz. GERGELYJÁRÁS Beköszöntő Elöljáró vitézek Jó napot kívánunk, meg ne ijedjenek, Itt egy kompánia (kardjával kifelé mutat) semmit se féljenek. Vagy gyermeket, vagy pénzt nekik készítsenek (mutatóujjával inti a közönséget), Szabad-e bejönni a gergelyjáróknak? (kardját a vállához emeli) DAL: (Sorban egymás után ritmusra bejönnek a gergelyjárók.) Szent Gergely doktornak, Híres tanítónknak az ő napján, Régi szokás szerint, Menjünk Isten szerint iskolába, Régi szokás szerint, Menjünk Isten szerint iskolába. Ti is ezenképpen, jertek el nagy szépen iskolába, Holott szép tudományt, vegyetek adományt üdvösségre.

5 Holott szép tudományt, vegyetek adományt üdvösségre. Gergely pápa: (énekelve) Jertek, el hát vélünk, mert értetek jöttünk, jó gyermekek, Mind: (együtt énekelve) Sok áldást úgy vesztek, Istennél úgy lesztek ti kedvesek. Sok áldást úgy vesztek, Istennél úgy lesztek ti kedvesek. Álarcos: (álarcos, kormosképű, szalmával kitömött ijesztő alak, kereplővel) Mit bámulsz reám vén vasorrú bába, Nem láttál még embert angyali formába? Távozz az ártatlan seregtől messzire, Mert másként jót húzok a hátad közepire. Mind: (együtt énekelve) Van-e hát a házban, Kis kompániánkba való gyermek, Álljon a verbunkba, Jöjjön iskolába, meg nem bánja. Gergely pápa: (egy lépést kilép a sorból) Én vagyok Gergely pápa, Pápai trónusomból ím szólok hozzátok, Ez az én seregem, melyet most itt láttok, (odamutat) Seregemmel idejöttem nem egyébért, Hanem annak száma szaporításáért, Szaporítsátok hát kedves fiatokkal, Adjátok közinkbe szép ajándékokkal. Püspök I.: Ősz hajam, szakállam mutat száz esztendőt, Pedig magam alig értem tizenkettőt. Jártam Óperenciában, a hétfejű sárkány nagy birodalmában, majdnem elkopott a lábam a nagy járkálásban. Püspök II.: Csúnya az a szoba, mely nincs kimeszelve. Csúnya az a fiú, ki nincs kiművelve! Csapj fel tehát hozzánk, pajtás, kisdiáknak, Benned öröme lesz apádnak, anyádnak. Mind: (együtt énekelve)

6 Adjatok gyerecskét Omne dignum leverendum laude, Hadd tanuljon könyvecskét, Tótusz kápusz demizérum fórum domine. Gergely pápa: (egy lépést kilép a sorból) Gyere ide kisfiam, mondd el az ábécét! Ábécés: (a pápához lép) A á bé cé (elakad) Csak ettől az egytől féltem, rettegtem Nagyságod eleibe lépni alig mertem. (meghajol Gergely pápa előtt) Kisdobos: Aki nem tanul, üres a feje, Mint a kisdob belseje, (a kisdiákot bosszúsan maga felé fordítja) Aki rosszul nevelkedik, Mint a dobot ütik, verik. (dobol) Püspök: Hallod-e te Pista, hallgass a szavamra, Fogd a könyvedet, (odanyújt egy könyvet az ábécésnek) Tedd a tarisznyába, Itt lesz csak jó helyed, tanulsz becsületet, Majd meglásd jó apád és jó anyád szeret. Mind: (együtt énekelve) Adjatok szalonnát, Omne dignum leverendum laude, Hadd csináljunk rántottát, Tótusz kápusz demizérum fórum domine. Elöljáró vitézek: (előre lépnek és kiáltják) Adjatok Ferencet! Mind: (válaszolnak rá) Hadd tördeljen perecet! Mind: (együtt énekelve) Adjatok kakast, Omne dignum leverendum laude, Hadd kaparjon két garast, Tótusz kápusz demizérum fórum domine. Kisdiák: (kiáltja)

7 Adjatok gyerecskét! Mind: (válaszolnak rá) Hadd tanuljon könyvecskét! Mind: (együtt énekelve) Adjatok leánykát, Omne dignum leverendum laude, Hadd söpörje iskolát, Tótusz kápusz demizérum fórum domine. Mind: (együtt énekelve, párosan, szökellve táncolnak) Majd úgy fogunk táncolni, mint a molnár tyúkjai, kik jóllaktak búzával, az ellopott árpával, és zabbal. Legkisebb Gergelyes: Az á-bé-cé-dé-ef a mi ellenségünk, Sületlen pogácsa a mi eleségünk, Kis diákok vagyunk, nincsen feleségünk, Könyv, papiros, tinta a mi mesterségünk! Gergely pápa: (egy lépést kilép a sorból) Tudtok-e fiaim verseket mondani? Mind: Igenis tudunk! Gergely pápa:) Nohát akkor mondjátok! Mind: (együtt énekelve) A, a, a, ma vagyon Gergely napja, Aki eztet nem tudja, tőlünk megtanulhatja, A, a, a ma vagyon Gergely napja. Bé, bé, bé, iskolába menjünk bé, Szüleink örömére, tanítónknak kedvére, Bé, bé, bé, iskolába menjünk bé. I, i, i, kinek van erszény pénzi, Nekünk egy tizest adjon, szomorkodni ne hagyjon, I, i, i, kinek van erszény pénzi. Ku, ku, ku, a kakas kukurikú,

8 Szeretném a taréját, jó metélttel a nyakát, Ku, ku, ku, a kakas kukurikú. Ká, ipszilon, zé, már egyszer végezzük bé, Szent Gergely tiszteletét, áldjuk a háza népét, Ká, ipszilon, zé, már egyszer végezzük bé, Nyársas: A nyársam is üres, áll, mint a kútágas, Jól ráillene egy disznó oldalas. Szalonnából is nem kisebb, mint egy félajtó. Én vagyok a nyársas, a nyársat feltartó. Ha nem adnak szalonnát, kifúrom a gerendát! Kosaras: E kosarat én is elhordoznám akármi nagy bajjal, csak jól rakják meg hússal és tojással. Aztán adhatnának forintot, lázsiást, De legjobban szeretnék eltenni máriást! Kérem asszonyomat, adjon vagy két tojást, Kérem a tarkát, tojjon helyébe mást! A fekete, sárga, fehér és a suta, Tojjanak sokakat minden Gergely napra! Ha ezek nem lesznek, adjatok szalonnát, Szalonnával együtt tojást és az anyját, görbe garast, máriást, kocrágó Jutkát, így vesztek Istentől mindenféle áldást. Zászlós: Iskolába a gyöngyélet, Oda e szép zászló vezet, Aki nem jön velünk, Megbánja, de majd későn! Elöljáró vitéz: Egrecír! (kardját a magasba emeli) A gergelyjárók, mint a katonák, vezényszóra menetirányba fordulnak, majd lassan kisétálnak közösen énekelve. Mind: Köszönjük ezerszer, Százszor meg ezerszer Ajándéktok. Áldja meg az Isten, Szívükből kívánjuk, Szép házatok! Az Isten áldása, És szent áldomása,

9 Házatokon. Maradjon mindvégig, Világ végeztéig, Jószágtokon!

10 Virágvasárnap Húsvét előtti vasárnap, a nagyhét kezdete. Jézus Jeruzsálembe való bevonulásának ünnepe. Jézus szamárháton vonult be a városba, a tömeg éljenezte, virágokat szórt elé az útra, pálmaágakkal köszöntötte Őt. (Ennek emlékére szentel a pap barkát hazánkban.) Kiszehajtás A palócok ezen a napon űzik el a telet: A felöltöztetett szalmabáb, a kisze a telet jelképezi. A kiszét énekszóval viszik a határba, ott elégetik vagy vízbe dobják. Pünkösdi népszokások: - Pünkösdöt többféle szokással ünnepelte a falu népe: - A legények a pünkösdi királyságért vetélkedtek. A falu népe kiment a tisztásra vagy a legelőre, ahol lófuttatást, bikával való viaskodást tartottak, összemérték erejüket, tudásukat. Aki győzött, azt pünkösdi királlyá avatták. Ő lett a legénybíró egy esztendeig. - A másik szép szokás a leányoké volt: Pünkösdi királynéjárást tartottak. - A legszebb kislányt választották meg kiskirálynénak, ami nagy tisztesség volt. Mise után házról házra jártak jókívánságokkal, versekkel, énekekkel köszöntve a háziakat, virággal szórták be a szobát. A játék végén a háziak megkérdezték a lányokat: Hadd látom a királynétokat édes-e vagy savanyú? Fellebentve a díszes kendőt megcsiklandozzák a kislány állát. Ha a királyné mosolyog, de a fogát a világért sem villanthatja ki, megnyugszanak a háziak, mert jó lesz a termés. Ekkor a háziak almát, tojást, kolbászt, pénzt ajándékoztak a jókívánóknak. Népi játékok tavasszal Nyulazás (hosszúvárazás, kidobós) Két csapatban játsszuk. Egymástól 1O-12 m-re húzunk két párhuzamos vonalat, és a két csapat egymással szemben föláll a két vonalra. Egyik a dobósor, a másik a futósor. A futósor egyik játékosánál van a labda. A labdát a játékos átdobja a dobósor egyik játékosának. Ő és a futósor rögtön sarkon is fordul és elfut, miközben az, akinek a labdát dobta, elkapja a labdát, előrefuthat a futósor vonaláig, és igyekszik kidobni valakit a futók közül. Ha sikerül, a kidobott játékos kiáll, ha nem, akkor a dobó áll ki. Ekkor a futósor egy másik játékosa dobja a labdát a dobóknak, és a játékot így folytatjuk, míg valamelyik sor el nem fogy. Amelyik elfogy, a következő játékban az lesz a dobósor. (Lázár Katalin: Gyertek, gyertek játszani II.)

11

12 A pünkösdi rózsa Körbeállunk, valakit kiválasztunk, aki középre megy, és mind elkezdjük énekelni: A pünkösdi rózsa s s s l s m Kihajlott az útra, s s s l s m Én édesem, én kedvesem, s s s l s f m r Szakajts egyet róla! m m r r d d Amikor azt énekeljük, hogy Szakajts egyet róla, akkor a középen álló odaszalad valakihez, és kézen fogva bepördíti a körbe. Ő kiáll annak a helyére, és kezdhetjük újra az éneklést. (Lázár Katalin: Gyertek, gyertek játszani II.)

13 PÜNKÖSDÖLÉS Kellékek: püspöki korona rózsából, lehetőleg magyar népviselet, selyemkendő sátornak a királyné feje fölé, nyírfaágak szalaggal, piros rózsa a pünkösdi király mellkasára. (Lányok egyenletes járással bevonulnak és kört alakítanak.) Fehér kendő, vagy nyírfaág. 1. DAL: Én felkőttem szép piros hajnalba Én felkőttem szép piros hajnalba, én felkőttem szép piros hajnalba, Megmosdóztam bűnös álmaimba, megmosdóztam bűnös álmaimba, Megkendőztem arany kendőzőmmel, megkendőztem arany kendőzőmmel, Feltekintek fényes mennyországba, feltekintek fényes mennyországba, Nyitva látom mennyország kapuját, nyitva látom mennyország kapuját, Azon belül egy viasz lajtorját, azon belül egy viasz lajtorját. (Lányok lehajolva körbe pörögnek, mintha harmatot szednének.) Harmatszedés Szedek, szedek harmatot, Szedek is meg hagyok is, Felét szedem, felét hagyom. (A szereplők bejönnek, egyenletes járással körbejárnak) A pünkösdnek jeles napján A pünkösdnek jeles napján, Szentlélek Isten küldeték, Megerősítni szívünket, Az apostaloknak. Melyet Krisztus ígért vala, Akkor a tanítványoknak Mikor mene mennyországba, Mindenek láttára. Tüzes nyelveknek szólása, Úgy, mint szeleknek zúgása, Leszálla az ő fejükre. Nagy hirtelenséggel. Örüljünk azért őneki, Mondván ékes dicséretet Úgy, Felmagasztalva ő nevét, Mindörökké, ámen. (A fiúk bejönnek, egyenletes járással körbejárnak) DAL: Gyerekek énekelnek Mi van ma, mi van ma? Piros pünkösd napja Holnap lesz, holnap lesz, A második napja. (megállnak, négy után lépés befelé, ugyanaz visszafelé) Jó legény jól megfogd Lovadnak kantárját Hogy el ne tiporja A pünkösdi rózsát.

14 Fiúk: Szép reggelt, lányok! Lányok: Jó reggelt, legények! (a kör szétnyílik, beengedik a legényeket, félkörben maradnak) Fiúk: Eljöttünk királynét választani. Álljatok körbe! (a lányok szoros kört alkotnak arccal kifelé. A fiúk fél lábon körbeugrálják a lányokat, majd az egyik előtt megállnak) Fiúk mondókája: Pám, pám, paripám, tüzes a pipám. Hatan vannak a ludaink, Jól figyelj, babám. Lány: (előlép) Fiú: Mit ettél ma? Lány: Sós kenyeret. Fiú: Mit ittál? Lány: Hideg vizet. Fiú: Hol állsz? Lány: Levélen. Fiú: Nézz az égre. Lány: Nem nézek. Fiú: Lépj a földre. Lány: Nem lépek. (a fiú közelebb lép a lányhoz, gyengén hozzáüti a fejét, a lány elneveti magát) Fiú: Nevettél, nem vagy királyné. (ismétlés még néhányszor a lányokkal, amelyik nem neveti el magát, azzal folytatódik) Fiú: Kiálltad a próbát, királyné vagy. (a fiúk hozzák a koronát és a lány fejére teszik, felsorakoznak egymás mögött, a négy fiú egy színes kendőt baldachin-szerűen tart a királyné felett. Körbejárnak vele). Megállnak, a királyné előlép. A kör szétnyílik, megint félkörben állnak. DAL: Elhozta az Isten piros pünkösd napját. Mi meghordozzuk királyné asszonykát. Piros pünkösd napján mindenek újulnak,

15 A szép leányoknak rózsakoszorú jár, A szép legényeknek szegfű bokréta jár. Mind: Halljuk a királynét! DAL: Királyné éneke: Én kicsike vagyok, nagyot nem mondhatok Szüleim házában most nyílni akarok Ki akarok nyílni, mint a pünkösdi rózsa De ki nem nyílhatok, csak úgy illatozok. (odafut a fiúkhoz és azok körbefogják) Lányok: Királyt is válasszunk! Ki a legerősebb legény? Ki emeli magasra a királynét? Mind: Én...Én...Én... Lányok: Csak sorban. (a fiúk sorban emelik, úgy rendezik, hogy ketten legyenek, akik a legmagasabbra emelik) Első fiú: Ekkora legyen a kendtek kendere! Második fiú: Ekkora legyen a kendtek kendere! Lányok: Ezé magasabb. Harmadik fiú: Ekkora legyen a kendtek kendere! Lányok: Egyforma. Két lány: Hogy ki az erősebb, döntse el a kakasviadal. Lányok: Úgy van, a kakasviadal. (a fiúk körülugrálnak örömükben, majd háttal félkörbe rendeződnek) Két fiú egymással szemben kerülgeti egymást, mint a veszekedő kakasok, majd többször összecsapnak. A lányok az összecsapásoknál hangosan mondják a mondókát és összébb húzódnak. Végül az egyik fiú felborul és a lányok körbeveszik a győztest. Lányok mondókája: 2X Két kis kakas összeveszett, A verembe beleesett, Szil-szál szalmaszál. Te vagy pajtás a király (kétszer) Lányok: Éljen a király! Mind: Táncoljunk! Piros rózsát tűznek a fiú mellére, tapsolnak, majd párt választanak. Belül a fiúk, kívül a lányok. A király odaáll a királyné mellé.) DAL: Mi van ma, mi van ma? - Közös tánc Mi van ma, mi van ma? Piros pünkösd napja

16 Húsvét Holnap lesz, holnap lesz, A második napja. Jó legény jól megfogd Lovadnak kantárját Hogy el ne tiporja A pünkösdi rózsát. Bor, búza és gyümölcs, Szálljon a házadra, Mint régen leszállott, Az apostolokra. A húsvéti ételszentelésre minden család kosárban, terítővel letakarva vitte a templomba a szentelni való húsvéti eledelt: a sonkát, bárányt, tojást, kenyeret, kalácsot, bort, szalonnát, kolbászt, tormát, fokhagymát. Minden eledelnek jelképes tartalma van: A disznóhús és a bárány áldozati állatok (A hun korban, Atilla király idejében is ismert volt a bárányáldozat, s a székelyek a mai napig bárányhúst fogyasztanak húsvét ünnepén.) A torma Jézus keserűségét jelenti. A kenyér, a kalács Jézus teste, a bor az Ú vére. A hagyma, a fokhagyma és a só gonoszűző. A tojás az élet, a föltámadt Jézus jelképe. HÚSVÉT Locsolóversek Korán reggel felébredtem, messze-messze jártam, Tündérország kiskertjéből rózsavizet hoztam. Na, te kislány, megöntözlek, ma van húsvét napja, Tündököljön a két orcád, mint a piros rózsa. Az illatos rózsavíztől megnőnek a lányok, Zsebemben is elférnek a piros tojások. Korán reggel útra keltem, Se nem ittam, se nem ettem. Tarisznya húzza a vállam, Térdig kopott már a lábam. Bejártam a fél világot, Láttam sok-sok szép virágot. A legszebbre most találtam, Hogy öntözzem, alig vártam. Piros tojás, fehér nyuszi, Locsolásért jár egy puszi. Nyalka legény vagyok, Lányokhoz indulok. Mert ma minden lánynak Rózsavizet hozok. Megöntözöm őket, Mint a virágokat, Nem venném lelkemre, Hogy elhervadjanak. Ám e fontos munkám Ingyen nem tehetem, Cserébe a hímestojást Sorra ide kérem. Van e háznak rózsabokra, nyúljék élte sok napokra, hogy virítson, mint rózsaszál, megöntözném: ennyiből áll e kis kertész fáradsága, piros tojás a váltsága. Itt a húsvét, eljött végre, A szép lányok örömére. Mert a lányok szép virágok, Illatos víz illik rájok. Kit húsvétkor nem locsolnak, Hervadt virág lesz már holnap. Ne fuss el hát, szép virágom,

17 Locsolásért puszid várom! Kinyílt az ibolya húsvét hajnalára, Csepegjél, rózsavíz erre a kislányra. Rózsavíztől, majd meglátod, szép es ügyes leszel, Ugye, kislány, a zsebembe piros tojást teszel? Kinyílott az aranyeső Én voltam ma a legelső, aki kora reggel locsolkodni kelt fel Minden szőke, barna lány, Mint a piros tulipán Virulva-viruljon Rózsapermet hulljon. Íme, itt a kölni Szabad-e locsolni? Itt a húsvét, eljött végre, A szép lányok örömére. Mert a lányok szép virágok, Illatos víz illik rájok. Kit húsvétkor nem locsolnak, Hervadt virág lesz már holnap. Ne fuss el hát, szép virágom, Locsolásért csók jár, három! Pálinkás jó reggelt kívánok e háznak, Főképp a dolgos szülők jól nevelt lányának! Elmondom én gyorsan jövetelem célját: Megöntözöm most a környék legszebb lányát. Kívánok e háznak hát mindenből eleget, Főképp békességet, egészséget és szeretetet! Szent György nap április 24. Hazánkban igen jelentős ünnep volt; olyan szerepet töltött be a magyar néphitben, mint május 1. nyugati szomszédainknál. Ez volt a tavaszi gonoszjáró nap, mikor a boszorkányok szabadon garázdálkodhattak. Ilyenkor tüskés ágakat, nyírfaágakat tűztek a kerítésbe, ajtóra, hogy a gonoszt távol tartsák. A régi boszorkányperekben állandóan felbukkan Szent György napja mint olyan időpont, amikor a boszorkányoknak különösen nagy a hatalmuk. Aki ilyenkor a keresztútra ment, megláthatta a boszorkányokat; e nap hajnalán mentek a néphit szerint harmatot szedni. Lepedővel szedték fel a mezőről a harmatot, majd kifacsarták a lepedőt, s az így nyert nedvet megitatták a tehenekkel. Másutt a harmattal együtt a búza hasznát lopták el a boszorkányok másoktól. Közben azonban azt mondogatták: szedem, szedem, felét szedem, ezzel jelezve, hogy csak a haszon felére pályáznak, nehogy a hatás nagyon is feltűnő legyen, s kiderüljön a gonoszság.

18 TÉLI ÜNNEPKÖR A projekt indoklása: - A téli népszokások, ünnepek megismerése. - Téli jeles napok összegyűjtése, az ezekhez kapcsolódó időjárási hiedelmek megbeszélése. - Hogyan készülhetünk az ünnepekre? ötletek, javaslatok gyűjtése. - Az ünnepek szerepe a családok életében. Egymás szokásainak megismerése. - Kommunikációs képesség, tolerancia, beleérző-képesség fejlesztése. Érintett műveltségi területek: - Magyar nyelv- és irodalom - Matematika - Rajz és vizuális kultúra - Technika - Ének-zene - Természetismeret - Néptánc Fejlesztendő tanulói képességek: - hagyományőrzés - közösségépítés - kreativitás - olvasás, szövegértés - lényegkiemelés - problémamegoldó gondolkodás - önálló ismeretszerzés - érzelmek kifejezése - írásbeli kifejezőkészség, szövegalkotás - ábrázolás, rajz - képzelet - ritmusérzék, hangképzés - előadói képesség - emlékezet - kommunikációs - saját vélemény megfogalmazása - türelem, tolerancia - együttműködési képesség - manuális készség - számolási készség Megjelenő produktumok: - fogalmazások - történetek - versek - rajzok - tablók - ünnepekhez kapcsolódó ajándéktárgyak - képek - jelenetek, táncok - tantermi dekorációk A téli ünnepkör: november SZENT ANDRÁS HAVA december KARÁCSONY HAVA január BOLDOGASSZONY HAVA február - BÖJTELŐ HAVA

19 FELADATELLÁTÁSI TERV A megvalósítás időkerete: tanítási órák, a napközis tanulási idő és szabadidős foglalkozások. Résztvevő tanulók: 3.a, 3.b, 3.c osztályok. A projekt felelőse: az osztályfőnökök. Időpont Tevékenység Módszer, eszközök Dokumentum november 11. Márton-napi lúd: - (melléklet) Márton napja - Márton nap eredete, története (Differenciáló tk.) - népszokások - szólások, közmondások gyűjtése lúdról - Márton napi lúd készítése csoportmunka - Márton napi lámpás készítése fehér-, színes papír, - népi játék: ludas tollak, mécses november 25. Katalin nap: - (melléklet) - időjárás jósló nap december 1- től december - férjjósló szokások Téli ünnepkör bevezetése: - hónapjai elnevezései - mesék, versek a télről - a természet pihenése (Természetismeret) - téli madáretetés - téli képek, rajzok Advent: - (melléklet) ráhangolódás: - adventi naptár készítése mézeskalácsból - adventi koszorú készítése - Advent angyalai gyertyagyújtás - minden hét első napján - versek gyűjtése a szeretetről - Szép karácsony szép zöld fája (Ok.: 64.o. Mf.: 31., 32.o.) - osztály karácsony: nevek húzása Advent 2. hete: - Betlehemezés népszokása (jelmezek készítése, szerepek kiosztása, próbák) - népek karácsonya Advent 3. hete: - Betlehemezés népszokása (jelmezek készítése, próbák) - karácsonyi ételek, népszokások Advent 4. hete: - Karácsonyi történet: Karácsony, Mária kis szamara c. történet (Ok.: 188.o. Mf.: 109.o.), (Ok.: 189.o. Mf.: o.) - Biblia: Jézus születésének története - József Attila: Betlehemi királyok c verse - Karácsony a családban: A szeretet ünnepe c. olvasmány (Ok.: 192.o. Mf.: 113.o.) osztály karácsonyfájának közös feldíszítése - Betlehemezés népszokása előadás - karácsonyi dalok tanulása - ajándékozás az osztályban technika, rajz: - karácsonyi angyal készítése - karácsonyi képeslap, kártya készítése - hagyományos karácsonyfadísz, fűzér készítése - karácsonyi kézműves ajándékok készítése a családnak Játékváros képes olvasókönyv Olvasás feladatlapok Recept: Mézeskalács (Differenciáló tk.) csoportmunka ismeretszerzés a neten csoportmunka gyűjtőmunka csoportmunka Karácsonyhoz kapcsolódó néphagyományok (Differenciáló tk.) Kormorán - CD Kolompos fehér-, színes-, arany papír, dió, alma, pattogatott kukorica

20 december 6. december 13. január 1. január - február február 3. február 14. Miklós napja: - Miklós püspök legendája: Mikulás c. olvasmány (Ok.: 184.o.) - versek a Mikulásról: (Ok.: 185.o. Mf.: 107.o.) - dalok a Mikulásról - rajz készítése Miklós püspökről - levél írása a Mikulásnak Luca napja: - (melléklet) - Luca napi szokások: (Ok.: 186.o. Mf.: 108.o.) - Luca-napi búza csíráztatása - munkatilalmak - időjósló szokások: Luca hagyma, Hagymakalendárium, Luca kalendárium - Luca-napi alakoskodás - boszorkány készítése papírból Újév: - (melléklet) - újévi népszokások - újévi mondókák, köszöntők, dalok - Ujjé!vi mese (Ok.: 194.o. Mf.: 114.o.) Farsang: - (melléklet) - ideje: vízkereszttől - hamvazószerdáig - jelentősége: tavaszvárás, tél elűzése - eseményei: disznótorok, bálok, jelmezes felvonulások - Farsangi hagyományok (Ok.: 195.o. Mf.: 115.o.) - farsangi ételek - A mohácsi busójárás: eredete, szokása, figurái - zajkeltő eszközök készítése - Busó álarc készítése papírzacskóból - farsangi álarcok készítése - farsangi dalok tanulása - farsang időszakában vidám vásári forgatagot is összeállíthatunk az osztály összetételének megfelelően Balázs nap: - (melléklet) - Balázs püspök legendája - Balázsolás népszokása - József Attila: Altató c. verse memoriter (Ok.: 118.o. Mf.: 59.o.) Bálint nap: - időjárásból - termésjóslás - párt választanak a verebek: madáretetés versek gyűjtése madarakról terméskép készítése: verebek madáretető készítése Játékváros képes olvasókönyv Olvasás feladatlapok Játékváros képes olvasókönyv Olvasás feladatlapok búza, hagyma, tál színes papír, hurkapálca Játékváros képes olvasókönyv Olvasás feladatlapok Játékváros képes olvasókönyv Olvasás feladatlapok csoportmunka ismeretszerzés a neten fehér-, színes papír, papírhenger, magok, papírzacskó, rafia, gyapjú Játékváros képes olvasókönyv Olvasás feladatlapok termések, fehér-, színes papír, karton, fonal, fagolyó papír madár Várható eredmény: A gyerekek széles körűen megismerkedhetnek a tavaszi ünnepkörrel kapcsolatos népszokásokkal, hagyományokkal. Fejlődnek ünneplési szokásaik, társaikkal való együttműködésük. A technikai tevékenységek során fontossá válik számukra az ünnepekre való felkészülés és a másoknak való örömszerzés. Erősödik hagyománytiszteletük a hagyományok felelevenítésén, megismerésén keresztül. Bővül szókincsük, fejlődik olvasási, írási és szövegalkotási képességük az elolvasott, leírt, elmondott, lerajzolt produktumokon. keresztül. A csoportmunkákon keresztül javul együttműködési képességük, empatikus képességük.

21 Márton nap november Szent Márton és a lúd kapcsolatára vonatkozóan több magyarázatot is ismerünk. A legelterjedtebb az a legenda, mely szerint Szent Márton a ludak óljába bújt, hogy püspökké választása elől kitérjen, de a ludak gágogása elárulta rejtekhelyét. - Szent Márton lúdja kifejezés - főként a Dunántúlon - utal a nap jellegzetes ételére és az egykori földesúri járandóságra. Ilyenkor már le lehet vágni a tömött libát. "Aki Márton-napon libát nem eszik, egész éven át éhezik" - tartották. Márton-napon országszerte lakomákat rendeztek, hogy egész esztendőben bőven ehessenek, ihassanak. Szent Márton napjára általában megforr az újbor. "A bornak Szent Márton a bírája" - tartja a mondás. Úgy gondolták, minél többet isznak, annál több erőt és egészséget vesznek magukba. - Márton napját egykor az egész országban számon tartották a pásztorok. Élő szokásként legtovább Vas megyében maradt meg a Márton-napi vesszőhordás és a pásztorok megajándékozása. A disznópásztorok felkeresték azokat a házakat, ahonnan állatokat hajtottak a legelőre, és vesszőket vittek ajándékba a gazdáknak. Ez volt a Szent Márton vesszeje, melyről azt tartották, ahány ága van, annyit malacozik majd a disznó. Köszöntőt is mondtak. A szokás még élénken élt az emberek emlékezetében az 1960-as években. - A Márton-napi pásztorjárás és vesszőzés jól ismert szokás Burgenlandban, de a távolabbi német nyelvterületen is. - Ehhez a naphoz munkatilalmak is kapcsolódtak; Muravidék lakói szerint Márton-napkor nem szabad mosni, teregetni, mert elpusztulna a jószág. - Mint minden jeles naphoz, Márton napjához is kapcsolódnak időjárásjósló praktikák és megfigyelések. A liba csontjából az időjárásra jósoltak: ha a liba csontja fehér és hosszú, akkor havas lesz a tél, ha viszont barna és rövid, akkor sáros. Az aznapi időből is jósoltak: "Ha Márton fehér lovon jön, enyhe tél, ha barnán, kemény tél várható." Egy kalendáriumi regula szerint: "Márton napján, ha a lúd jégen jár, akkor karácsonykor vízben poroszkál. Katalin nap - november VII. Orbán pápa 1642-ben kiadott bullájának megjelenéséig parancsolt ünnep volt Szent Katalin szűz vértanú tisztelete. Katalin a lányok védőszentje, nevét főként a régebbi időkben gyakran adták kislányoknak. - A Katalin nap a karácsonyra kizöldülő Katalin-ág vízbe állításával és a karácsonyig elfogyasztandó piros almába harapással férjjósló leánynap és női dologtiltó nap. - Közismert a Katalin-napi időjóslás: Ha Katalin locsog, a karácsony kopog. - Mivel a Katalin névnap közvetlenül az ádvent előtti napokra esik, ezzel befejeződik az őszi bálok időszaka, utána már sem lakodalmat, sem táncmulatságot nem szoktak tartani. - Az okos, talpraesett, táncos lábú lányokat a népköltészetben gyakran nevezik Katónak, Katicának. Luca nap december Luca napja a magyarságnál mint gonoszjáró nap egyúttal asszonyi dologtiltó nap lett, tüzet is csak a férfiak rakhattak. A boszorkányrontás megelőzése, illetve a gyümölcs, zsiradék, tojás, aprómarhabőség biztosítása érdekében pedig sokféle varázslást végeztek. Legelterjedtebb, egyúttal a legtovább élő közülük a lucázás, más néven palázolás, kotyolás. - Hét-tizenkét éves fiúgyermekek szalmát vagy kis fatuskót húzva maguk után sorra járják a házakat. Beköszöntés után az ajtó elé vagy a kemence szögletbe hintettek egy kis szalmát, illetve rakták a fát, ráültek, és elmondták vagy elénekelték a varázslószöveget. - Általánosan elterjedt volt az a varázslás is, amelynek célja a boszorkányok távoltartása, illetve meglátása volt. Mindkettő Luca napján kezdődött, és a karácsonyi éjféli miséig tartott. Az előbbi

Téli népszokások. A karácsonyi ünnepkör. Advent. András-nap (november 30.)

Téli népszokások. A karácsonyi ünnepkör. Advent. András-nap (november 30.) Téli népszokások Téli népszokásaink két nagyobb egységre oszthatók: a karácsonyi ünnepkörre, valamint a farsangi időszakra. Egy-egy szokás a mindennapi életben nem választható el ilyen mereven, a könnyebb

Részletesebben

MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT GONDVISELÉS HÁZA SIÓFOK. 2013. évi BESZÁMOLÓ. Készítette: Hanyeczné Fülöp Szilvia. intézményvezető

MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT GONDVISELÉS HÁZA SIÓFOK. 2013. évi BESZÁMOLÓ. Készítette: Hanyeczné Fülöp Szilvia. intézményvezető MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT GONDVISELÉS HÁZA SIÓFOK 2013. évi BESZÁMOLÓ Készítette: Hanyeczné Fülöp Szilvia intézményvezető Siófok, 2014. április 25. 1 A hit védelme és a szegények szolgálata A MAGYAR

Részletesebben

Skanzen skanzen ÖRÖKsÉG IsKoLa VI. füzetek ÉV-KÖR-KÉP ÜnnePeK És hétköznapok Szentendre 2011

Skanzen skanzen ÖRÖKsÉG IsKoLa VI. füzetek ÉV-KÖR-KÉP ÜnnePeK És hétköznapok Szentendre 2011 SKANZEN ÖRÖKSÉG ISKOLA VI. Skanzen füzetek év-kör-kép Ünnepek és hétköznapok Szentendre 2011 Skanzen füzetek SKANZEN ÖRÖKSÉG ISKOLA FÜZETEK VI. ÉV-KÖR-KÉP Ünnepek és hétköznapok Szöveg: dr. Csonka-Takács

Részletesebben

KÍ- NÁ- LÓ. Karácsony. Ami az újságból kimaradt! Kihagyhatatlan! Nézd meg Te is! :)

KÍ- NÁ- LÓ. Karácsony. Ami az újságból kimaradt! Kihagyhatatlan! Nézd meg Te is! :) XVI. évfolyam 8. szám 2008. december A Tapolcai Általános Iskola Bárdos Lajos intézményegységének a lapja Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog, sikerekben gazdag új esztendõt kívánunk! Karácsony Jól

Részletesebben

ELSÕ OLVASÓKÖNYVEM AZ 1. OSZTÁLY SZÁMÁRA

ELSÕ OLVASÓKÖNYVEM AZ 1. OSZTÁLY SZÁMÁRA Esztergályos Jenõ ELSÕ OLVASÓKÖNYVEM AZ 1. OSZTÁLY SZÁMÁRA TIZENEGYEDIK, JAVÍTOTT KIADÁS CELLDÖMÖLK, 2003 Az Oktatási Minisztérium az 5/1998. (II.18.) MKM számú rendelet 4.. (1.) bekezdése alapján az Elsõ

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Készítette: Lajkó Zoltánné. Debrecen, 2004

SZAKDOLGOZAT. Készítette: Lajkó Zoltánné. Debrecen, 2004 1 SZAKDOLGOZAT Készítette: Lajkó Zoltánné Debrecen, 2004 2 KATOLIKUS ÜNNEPI SZOKÁSOK SZAJOLBAN Témavezető: Dr. Bartha Elek Tanszékvezető Készítette: Lajkó Zoltánné Debreceni Egyetem Néprajz- és honismeret

Részletesebben

Én még kicsi vagyok, Verset nem tudok. Majd jönnek a nagyok, Mondanak azok.

Én még kicsi vagyok, Verset nem tudok. Majd jönnek a nagyok, Mondanak azok. Én még kicsi vagyok, Verset nem tudok. Majd jönnek a nagyok, Mondanak azok. Korán reggel felébredtem, messze-messze jártam, Tündérország kiskertjéből rózsavizet hoztam. Na, te kislány, megöntözlek, ma

Részletesebben

A Győri Prohászka Ottokár Orsolyita Közoktatási Központ Lapja

A Győri Prohászka Ottokár Orsolyita Közoktatási Központ Lapja PÜnküsd - vakáció A Győri Prohászka Ottokár Orsolyita Közoktatási Központ Lapja XV. évf. 2. szám Pünkösd - vakáció 2008. június Pünkösd Boldog, aki nem lát és mégis hisz. Jn. 20, 29 Ballagtak a vén diákok

Részletesebben

63. évf., 2009. XII. 17., ára 100 dinár. Jó Pajtás, 38 39. szám, 2009. december 17.

63. évf., 2009. XII. 17., ára 100 dinár. Jó Pajtás, 38 39. szám, 2009. december 17. 63. évf., 2009. XII. 17., ára 100 dinár 38 39 E gyszer igen régen, több mint 2000 évvel ezelőtt, az Úristen nagyon megelégelte azt, hogy a földön annyi bánat, betegség, boldogtalanság, szegénység van.

Részletesebben

KMCSSZ. Óvodai Program. Összeállította: Merényi Rita cscst kiscserkész vezetőtiszt

KMCSSZ. Óvodai Program. Összeállította: Merényi Rita cscst kiscserkész vezetőtiszt KMCSSZ Óvodai Program Összeállította: Merényi Rita cscst kiscserkész vezetőtiszt 2005 KMCSSZ 2 Óvodai program Tartalomjegyzék Kedves Vezető!... 3 1. Karácsony... 4 2. Húsvét... 5 3. Töktündér (Halloween)...

Részletesebben

Kiliti Évszakok. Kilitin járt a Mikulás Lucanap és advent az óvodában A kilitiek Lujzi nénije Kilitiek hőstette a jeges Balatonon

Kiliti Évszakok. Kilitin járt a Mikulás Lucanap és advent az óvodában A kilitiek Lujzi nénije Kilitiek hőstette a jeges Balatonon Ha szeretné meghallgatni az éjféli harangszót, kattintson ide: http://kilitiek.hu/ujevi_harang.php Kilitin járt a Mikulás Lucanap és advent az óvodában A kilitiek Lujzi nénije Kilitiek hőstette a jeges

Részletesebben

BOLDOGASSZONY. Bogdánffy Szilárd a boldogok között. ORGO AJAVÍTÁS Beszélgetés az újfalui orgona javítóival - 5. old.

BOLDOGASSZONY. Bogdánffy Szilárd a boldogok között. ORGO AJAVÍTÁS Beszélgetés az újfalui orgona javítóival - 5. old. BOLDOGASSZONY Ádvent 2. évfolyam, 10. szám ORGO AJAVÍTÁS Beszélgetés az újfalui orgona javítóival - 5. old. ÚJ VÉRTA Ú Bogdánffy Szilárd püspök élete - 6. old. KARÁCSO YRA KÉSZÜLÜ K Az adventi idő jellemzői

Részletesebben

Behomálylott ünnepeink

Behomálylott ünnepeink Behomálylott ünnepeink A kiüresedett ember számára az ünnep: ellenség. Nincs árulkodóbb vallomás e tárgyban, mint amit Andy Warhol, sokak divatos művész-bálványa kottyantott ki: Nem szeretem a vasárnapot,

Részletesebben

A tizennegyedik állomás

A tizennegyedik állomás 1 RÁKÓCZI RÁKÓCZI 2 2 A tizennegyedik állomás Húsvét A nagyböjt liturgiáinak, imádságainak sorában ott találjuk a Jézus Krisztus szenvedésének útját végigszemlélő keresztutat. Igen népszerű elmélkedési

Részletesebben

w w w. p l e b i. h u 2012. Karácsony, XIII. évf. 5. szám (49) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja

w w w. p l e b i. h u 2012. Karácsony, XIII. évf. 5. szám (49) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja w w w. p l e b i. h u 2012. Karácsony, XIII. évf. 5. szám (49) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Boldogok a békességben élők, mert Isten fiainak hívják majd őket. Mt 5,9 Krisztus

Részletesebben

SZENT IVÁN-ÉJ HAZÁNKBAN ÉS KÜLFÖLDÖN AZ ÜNNEP HAGYOMÁNYAI AZ ÉRDI KISTÉRSÉGBEN

SZENT IVÁN-ÉJ HAZÁNKBAN ÉS KÜLFÖLDÖN AZ ÜNNEP HAGYOMÁNYAI AZ ÉRDI KISTÉRSÉGBEN SZENT IVÁN-ÉJ HAZÁNKBAN ÉS KÜLFÖLDÖN AZ ÜNNEP HAGYOMÁNYAI AZ ÉRDI KISTÉRSÉGBEN Írta: Vasné Tóth Kornélia Kiadja a Csuka Zoltán Városi Könyvtár Érd, 2007 Felelős kiadó: Bazsóné Megyes Klára könyvtárigazgató

Részletesebben

Szőke Anna Őszi népszokások az óvodában

Szőke Anna Őszi népszokások az óvodában Szőke Anna Őszi népszokások az óvodában (Részletek a szerző Elszaladt a kemence című könyvéből) 1 TARTALOM Szeptember Szent Mihály hava / 3 Október Mindenszentek hava / 7 November Szent András hava / 12

Részletesebben

AJÁNLÓ XII. REGIONÁLIS TALÁLKOZÓ KIÜLTEK A VÉNASSZO- NYOK A PADRA... VASUTASAINK LENGYELOR- SZÁGBAN OLY TÁVOL MESSZE VAN HAZÁM... UTAZNI JÓ!

AJÁNLÓ XII. REGIONÁLIS TALÁLKOZÓ KIÜLTEK A VÉNASSZO- NYOK A PADRA... VASUTASAINK LENGYELOR- SZÁGBAN OLY TÁVOL MESSZE VAN HAZÁM... UTAZNI JÓ! AJÁNLÓ TARDOSKEDD KÖZSÉG MAGAZINJA XIII. évfolyam 1. szám 2010 április Ára: 0,50 Paál Zsolt Csendes tavasz, esti pára... Alvó őzek halk szemérme... Megremeg egy virág szára harmat hangú halk zenére. Égbe

Részletesebben

JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSA - A MI REMÉ YÜ K

JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSA - A MI REMÉ YÜ K BOLDOGASSZONY Húsvét 2. évfolyam, 2. szám JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSA - A MI REMÉ YÜ K Negyven napon keresztül készültünk legnagyobb ünnepünk, a Húsvét megünneplésére. Igyekeztünk magunkat belsőleg is megújítani,

Részletesebben

Integrációs Pedagógiai Műhely Füzetek 2.

Integrációs Pedagógiai Műhely Füzetek 2. Integrációs Pedagógiai Műhely Füzetek 2. Napjainkban a pedagógusokkal szemben hazánkban is elvárás, hogy képesek legyenek interkulturális programok alkalmazására, a sajátos nemzeti hagyományok, európai

Részletesebben

Kónya Sándor H a r m a t o z z a t o k, e g e k!

Kónya Sándor H a r m a t o z z a t o k, e g e k! Kónya Sándor H a r m a t o z z a t o k, e g e k! 1 A kiadvány megjelenését támogatta a 2 Kónya Sándor H a r m a t o z z a t o k, e g e k! Népünk vallásos énekei Észak-Bánságban Thurzó Lajos Közművelődési

Részletesebben

ADVENTTŐL VÍZKERESZTIG

ADVENTTŐL VÍZKERESZTIG Programfüzet ADVENTTŐL VÍZKERESZTIG Szentendrén 2012 Tartalom Adventus domini 4 Népek karácsonya 6 Álom hava beköszöntött 8 Interjúk 12 Karácsonyfa díszítés 14 Művészetet karácsonyra! 16 Adventi vásár

Részletesebben

Mondóka a kankalinhoz

Mondóka a kankalinhoz Jánky Béla Mondóka a kankalinhoz Csing-csiling cseng a rím, ébredezz, kankalin, kankalin, kulcsvirág, nyisd a tavasz kapuját. Nyisd ki kakasszóra, tárd ki virradóra. Hadd ülhessen napra a didergõ barka.

Részletesebben

Ahány csengõ: csendüljön, ahány gyerek: örüljön

Ahány csengõ: csendüljön, ahány gyerek: örüljön Ahány csengõ: csendüljön, ahány gyerek: örüljön (Évnyitótól évzáróig) Ünnepi mûsorok szöveggyûjteménye 1 2 Tartalom: Iskola, iskola, ki a csoda jár oda? (Tanévnyitó) Október a magyar történelemben Sírnék,

Részletesebben

Szent Imre Általános Iskola és Óvoda

Szent Imre Általános Iskola és Óvoda Szent Imre Általános Iskola és Óvoda 8000 Székesfehérvár, Budai út 4. Tel./fax.: 22/318-232; OM 030070 www.szentimreiskolaovoda.hu szentimre.szfvar@gmail.com Kedves Szülők! Tájékoztatom Önöket, hogy iskolánkban

Részletesebben

Rovatok. Beköszöntő Nefelejcs Ki miben tehetséges Film és könyv ajánló Észforgató

Rovatok. Beköszöntő Nefelejcs Ki miben tehetséges Film és könyv ajánló Észforgató Rovatok Beköszöntő Nefelejcs Ki miben tehetséges Film és könyv ajánló Észforgató BEKÖSZÖNTŐ Kedves Olvasó! - vagy inkább Olvasók! - (mert bízom benne, hogy sokan lesztek!) Öröm volt számomra a hír, mely

Részletesebben

201 2.december 3. VI. évfolyam 9. szám

201 2.december 3. VI. évfolyam 9. szám 201 2.december 3. VI. évfolyam 9. szám Önkormányzati hírek Balatonmáriafürdővel és Balatonkeresztúrral alakít közös önkormányzati hivatalt Balatonberény Az új önkormányzati törvény értelmében a 2000 főnél

Részletesebben

Czifrik Lilla (8.a): Hópehelytánc

Czifrik Lilla (8.a): Hópehelytánc A Farkasréti Általános Iskola diáklapja 2012. november-december Czifrik Lilla (8.a): Hópehelytánc Megszülettem, hideg volt, mégis éppen kellemes, szállingózva hulltam alá, ég fölöttem felleges. Milliónyi

Részletesebben

Regina Krónika. A Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja. Ferenc pápa nagyböjti üzenete

Regina Krónika. A Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja. Ferenc pápa nagyböjti üzenete Regina Krónika reginamundiplebania.hu A Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja XVI. évfolyam 3. szám 2015. március 8. Ferenc pápa nagyböjti üzenete A február 18-án, hamvazószerdával induló nagyböjti

Részletesebben

Kísérleti tankönyv. Olvasókönyv. I. kötet

Kísérleti tankönyv. Olvasókönyv. I. kötet Kísérleti tankönyv 2 Olvasókönyv I. kötet A tankönyv megfelel az 51/201 (XII. 2) számú EMMI-rendelet melléklete Kerettanterv az általános iskola 1 4. évfolyama megnevezésű kerettanterv Magyar nyelv és

Részletesebben