TAVASZI ÜNNEPKÖR. A tavaszi ünnepkör: március BÖJTMÁS HAVA április SZENT GYÖRGY HAVA május PÜNKÖSD HAVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TAVASZI ÜNNEPKÖR. A tavaszi ünnepkör: március BÖJTMÁS HAVA április SZENT GYÖRGY HAVA május PÜNKÖSD HAVA"

Átírás

1 TAVASZI ÜNNEPKÖR A projekt indoklása: - A tavaszi népszokások, ünnepek megismerése. - Tavaszi jeles napok összegyűjtése, az ezekhez kapcsolódó időjárási hiedelmek megbeszélése. - Hogyan készülhetünk az ünnepekre? ötletek, javaslatok gyűjtése. - Az ünnepek szerepe a családok életében. Egymás szokásainak megismerése. - Kommunikációs képesség, tolerancia, beleérző-képesség fejlesztése. Érintett műveltségi területek: - Magyar nyelv- és irodalom - Matematika - Rajz és vizuális kultúra - Technika - Ének-zene - Természetismeret - Néptánc Fejlesztendő tanulói képességek: - hagyományőrzés - közösségépítés - kreativitás - olvasás, szövegértés - lényegkiemelés - problémamegoldó gondolkodás - önálló ismeretszerzés - érzelmek kifejezése - írásbeli kifejezőkészség, szövegalkotás - ábrázolás, rajz - képzelet - ritmusérzék, hangképzés - előadói képesség - emlékezet - kommunikációs - saját vélemény megfogalmazása - türelem, tolerancia - együttműködési képesség - manuális készség - számolási készség Megjelenő produktumok: - fogalmazások - történetek - versek - rajzok - tablók - ünnepekhez kapcsolódó ajándéktárgyak - képek - jelenetek, táncok - tantermi dekorációk A tavaszi ünnepkör: március BÖJTMÁS HAVA április SZENT GYÖRGY HAVA május PÜNKÖSD HAVA

2 FELADATELLÁTÁSI TERV A megvalósítás időkerete: tanítási órák, a napközis tanulási idő és szabadidős foglalkozások. Résztvevő tanulók: 3.a, 3.b, 3.c osztályok. A projekt felelőse: az osztályfőnökök. Időpont Tevékenység Módszer, eszközök Dokumentum március 1- Tavaszi ünnepkör bevezetése: től - hónapjai elnevezései - mesék, versek, dalok a tavaszról - a természet ébredése (Természetismeret) - tavaszi képek gyűjtése március 12. március 18., 19., 21. április április május Gergely napja: - (melléklet) - Gergely napi népszokásról - Gergely napi dalok - Gergely-járás: a színjáték összeállítása, szerepek kiosztása A város óvodáinak meglátogatása, Gergely-járás bemutatása Sándor, József, Benedek (melléklet) - időjárás jóslás József napja: - megszólalnak a madarak - méhek kieresztésének napja technika: - egyszerű síp készítése - méhecskék és kaptár készítése Virágvasárnap: Kiszehajtás (melléklet) - kisze jelentése - kiszebábú készítése - kiszét kísérő dalok Húsvét: - (melléklet) Olvasás: - Húsvét c. szöveg (Ok.:198.o.) - jelképei: tojás, bárány, barka - szokások: locsolás - Locsolóversek (Ok.:199.o.) - Biblia: Húsvét története: Virágvasárnaptól Húsvét hétfőig - húsvéti ételek - Hogyan ünneplik a nemzetek a húsvétot? Fogalmazás: - Üdvözlőlap szövegének megfogalmazása Rajz, technika: - tojásdíszítés magyar motívumai jelentésük - húsvéti tojás festése, díszítése különböző technikákkal: berzselés, karcolás, írókázás Pünkösd: - (melléklet) - Pünkösd c. szöveg (Ok.: 200.o.) - Pünkösdi népszokások: pünkösdikirályné-járás pünkösdikirály-választás - játékos sportvetélkedő: az osztály szalma, zsák, farúd, régi ruhák Játékváros képes olvasókönyv Olvasás feladatlapok csoportmunka ismeretszerzés a neten Játékváros képes olvasókönyv Olvasás feladatlapok forgatókönyv fényképek videó forgatókönyv dvd

3 április 24. pünkösdikirály-választása - pünkösdi népi játékok - pünkösdi dalok - Pünkösdölés c. előadás összeállítása, próbái Szent György napja: - legendája - népszokások gyűjtése - vitézek, sárkányok - képek gyűjtése, rajzolása - papírsárkány készítése Ghymes: Pünkösdre csoportmunka ismeretszerzés a neten Várható eredmény: A gyerekek széles körűen megismerkedhetnek a tavaszi ünnepkörrel kapcsolatos népszokásokkal, hagyományokkal. Fejlődnek ünneplési szokásaik, társaikkal való együttműködésük. A technikai tevékenységek során fontossá válik számukra az ünnepekre való felkészülés és a másoknak való örömszerzés. Erősödik hagyománytiszteletük a hagyományok felelevenítésén, megismerésén keresztül. Bővül szókincsük, fejlődik olvasási, írási és szövegalkotási képességük az elolvasott, leírt, elmondott, lerajzolt produktumokon. keresztül. A csoportmunkákon keresztül javul együttműködési képességük, empatikus képességük.

4 Időjóslás Sándor, József, Benedek Weöres Sándor: Tavaszköszöntő Sándor napján megszakad a tél, József napján eltűnik a szél, Zsákban Benedek Hoz majd meleget, Nincs több fázás, boldog, aki él. Már közhírré szétdoboltatik: Minden kislány férjhez adatik, Szőkék legelébb, Aztán feketék, Végül barnák és a maradék. Gergely nap március 12. Február 3-án, Balázs napján, vagy március 12-én, Gergely napján volt az iskolások ünnepe. A gergelyjárás szokása az elterjedtebb, e nap az iskola téli időszakának befejező napja volt. Ilyenkor a tanulók jelmezesen vonultak fel, és adományokat gyűjtöttek. A Balázs- és Gergely-napi köszöntés néhol biztosított járandósága volt a kántortanítóknak. A XVII XVIII. századból már egy sor latin magyar keveréknyelvű köszöntő maradt fenn, mert a tanítók és az iskolások gondosan leírták az adománygyűjtő énekeket emlékeztetőül. Mindkét szokás színjátékos formában ment végbe. A gergelyjárás alkalmából az egyik ügyes fiú Gergely pápát személyesítette meg, mögötte haladtak a püspökök és a katonák. Az iskoláskorba lépő kicsinyeket arra buzdították, hogy lássanak ők is a tanuláshoz. GERGELYJÁRÁS Beköszöntő Elöljáró vitézek Jó napot kívánunk, meg ne ijedjenek, Itt egy kompánia (kardjával kifelé mutat) semmit se féljenek. Vagy gyermeket, vagy pénzt nekik készítsenek (mutatóujjával inti a közönséget), Szabad-e bejönni a gergelyjáróknak? (kardját a vállához emeli) DAL: (Sorban egymás után ritmusra bejönnek a gergelyjárók.) Szent Gergely doktornak, Híres tanítónknak az ő napján, Régi szokás szerint, Menjünk Isten szerint iskolába, Régi szokás szerint, Menjünk Isten szerint iskolába. Ti is ezenképpen, jertek el nagy szépen iskolába, Holott szép tudományt, vegyetek adományt üdvösségre.

5 Holott szép tudományt, vegyetek adományt üdvösségre. Gergely pápa: (énekelve) Jertek, el hát vélünk, mert értetek jöttünk, jó gyermekek, Mind: (együtt énekelve) Sok áldást úgy vesztek, Istennél úgy lesztek ti kedvesek. Sok áldást úgy vesztek, Istennél úgy lesztek ti kedvesek. Álarcos: (álarcos, kormosképű, szalmával kitömött ijesztő alak, kereplővel) Mit bámulsz reám vén vasorrú bába, Nem láttál még embert angyali formába? Távozz az ártatlan seregtől messzire, Mert másként jót húzok a hátad közepire. Mind: (együtt énekelve) Van-e hát a házban, Kis kompániánkba való gyermek, Álljon a verbunkba, Jöjjön iskolába, meg nem bánja. Gergely pápa: (egy lépést kilép a sorból) Én vagyok Gergely pápa, Pápai trónusomból ím szólok hozzátok, Ez az én seregem, melyet most itt láttok, (odamutat) Seregemmel idejöttem nem egyébért, Hanem annak száma szaporításáért, Szaporítsátok hát kedves fiatokkal, Adjátok közinkbe szép ajándékokkal. Püspök I.: Ősz hajam, szakállam mutat száz esztendőt, Pedig magam alig értem tizenkettőt. Jártam Óperenciában, a hétfejű sárkány nagy birodalmában, majdnem elkopott a lábam a nagy járkálásban. Püspök II.: Csúnya az a szoba, mely nincs kimeszelve. Csúnya az a fiú, ki nincs kiművelve! Csapj fel tehát hozzánk, pajtás, kisdiáknak, Benned öröme lesz apádnak, anyádnak. Mind: (együtt énekelve)

6 Adjatok gyerecskét Omne dignum leverendum laude, Hadd tanuljon könyvecskét, Tótusz kápusz demizérum fórum domine. Gergely pápa: (egy lépést kilép a sorból) Gyere ide kisfiam, mondd el az ábécét! Ábécés: (a pápához lép) A á bé cé (elakad) Csak ettől az egytől féltem, rettegtem Nagyságod eleibe lépni alig mertem. (meghajol Gergely pápa előtt) Kisdobos: Aki nem tanul, üres a feje, Mint a kisdob belseje, (a kisdiákot bosszúsan maga felé fordítja) Aki rosszul nevelkedik, Mint a dobot ütik, verik. (dobol) Püspök: Hallod-e te Pista, hallgass a szavamra, Fogd a könyvedet, (odanyújt egy könyvet az ábécésnek) Tedd a tarisznyába, Itt lesz csak jó helyed, tanulsz becsületet, Majd meglásd jó apád és jó anyád szeret. Mind: (együtt énekelve) Adjatok szalonnát, Omne dignum leverendum laude, Hadd csináljunk rántottát, Tótusz kápusz demizérum fórum domine. Elöljáró vitézek: (előre lépnek és kiáltják) Adjatok Ferencet! Mind: (válaszolnak rá) Hadd tördeljen perecet! Mind: (együtt énekelve) Adjatok kakast, Omne dignum leverendum laude, Hadd kaparjon két garast, Tótusz kápusz demizérum fórum domine. Kisdiák: (kiáltja)

7 Adjatok gyerecskét! Mind: (válaszolnak rá) Hadd tanuljon könyvecskét! Mind: (együtt énekelve) Adjatok leánykát, Omne dignum leverendum laude, Hadd söpörje iskolát, Tótusz kápusz demizérum fórum domine. Mind: (együtt énekelve, párosan, szökellve táncolnak) Majd úgy fogunk táncolni, mint a molnár tyúkjai, kik jóllaktak búzával, az ellopott árpával, és zabbal. Legkisebb Gergelyes: Az á-bé-cé-dé-ef a mi ellenségünk, Sületlen pogácsa a mi eleségünk, Kis diákok vagyunk, nincsen feleségünk, Könyv, papiros, tinta a mi mesterségünk! Gergely pápa: (egy lépést kilép a sorból) Tudtok-e fiaim verseket mondani? Mind: Igenis tudunk! Gergely pápa:) Nohát akkor mondjátok! Mind: (együtt énekelve) A, a, a, ma vagyon Gergely napja, Aki eztet nem tudja, tőlünk megtanulhatja, A, a, a ma vagyon Gergely napja. Bé, bé, bé, iskolába menjünk bé, Szüleink örömére, tanítónknak kedvére, Bé, bé, bé, iskolába menjünk bé. I, i, i, kinek van erszény pénzi, Nekünk egy tizest adjon, szomorkodni ne hagyjon, I, i, i, kinek van erszény pénzi. Ku, ku, ku, a kakas kukurikú,

8 Szeretném a taréját, jó metélttel a nyakát, Ku, ku, ku, a kakas kukurikú. Ká, ipszilon, zé, már egyszer végezzük bé, Szent Gergely tiszteletét, áldjuk a háza népét, Ká, ipszilon, zé, már egyszer végezzük bé, Nyársas: A nyársam is üres, áll, mint a kútágas, Jól ráillene egy disznó oldalas. Szalonnából is nem kisebb, mint egy félajtó. Én vagyok a nyársas, a nyársat feltartó. Ha nem adnak szalonnát, kifúrom a gerendát! Kosaras: E kosarat én is elhordoznám akármi nagy bajjal, csak jól rakják meg hússal és tojással. Aztán adhatnának forintot, lázsiást, De legjobban szeretnék eltenni máriást! Kérem asszonyomat, adjon vagy két tojást, Kérem a tarkát, tojjon helyébe mást! A fekete, sárga, fehér és a suta, Tojjanak sokakat minden Gergely napra! Ha ezek nem lesznek, adjatok szalonnát, Szalonnával együtt tojást és az anyját, görbe garast, máriást, kocrágó Jutkát, így vesztek Istentől mindenféle áldást. Zászlós: Iskolába a gyöngyélet, Oda e szép zászló vezet, Aki nem jön velünk, Megbánja, de majd későn! Elöljáró vitéz: Egrecír! (kardját a magasba emeli) A gergelyjárók, mint a katonák, vezényszóra menetirányba fordulnak, majd lassan kisétálnak közösen énekelve. Mind: Köszönjük ezerszer, Százszor meg ezerszer Ajándéktok. Áldja meg az Isten, Szívükből kívánjuk, Szép házatok! Az Isten áldása, És szent áldomása,

9 Házatokon. Maradjon mindvégig, Világ végeztéig, Jószágtokon!

10 Virágvasárnap Húsvét előtti vasárnap, a nagyhét kezdete. Jézus Jeruzsálembe való bevonulásának ünnepe. Jézus szamárháton vonult be a városba, a tömeg éljenezte, virágokat szórt elé az útra, pálmaágakkal köszöntötte Őt. (Ennek emlékére szentel a pap barkát hazánkban.) Kiszehajtás A palócok ezen a napon űzik el a telet: A felöltöztetett szalmabáb, a kisze a telet jelképezi. A kiszét énekszóval viszik a határba, ott elégetik vagy vízbe dobják. Pünkösdi népszokások: - Pünkösdöt többféle szokással ünnepelte a falu népe: - A legények a pünkösdi királyságért vetélkedtek. A falu népe kiment a tisztásra vagy a legelőre, ahol lófuttatást, bikával való viaskodást tartottak, összemérték erejüket, tudásukat. Aki győzött, azt pünkösdi királlyá avatták. Ő lett a legénybíró egy esztendeig. - A másik szép szokás a leányoké volt: Pünkösdi királynéjárást tartottak. - A legszebb kislányt választották meg kiskirálynénak, ami nagy tisztesség volt. Mise után házról házra jártak jókívánságokkal, versekkel, énekekkel köszöntve a háziakat, virággal szórták be a szobát. A játék végén a háziak megkérdezték a lányokat: Hadd látom a királynétokat édes-e vagy savanyú? Fellebentve a díszes kendőt megcsiklandozzák a kislány állát. Ha a királyné mosolyog, de a fogát a világért sem villanthatja ki, megnyugszanak a háziak, mert jó lesz a termés. Ekkor a háziak almát, tojást, kolbászt, pénzt ajándékoztak a jókívánóknak. Népi játékok tavasszal Nyulazás (hosszúvárazás, kidobós) Két csapatban játsszuk. Egymástól 1O-12 m-re húzunk két párhuzamos vonalat, és a két csapat egymással szemben föláll a két vonalra. Egyik a dobósor, a másik a futósor. A futósor egyik játékosánál van a labda. A labdát a játékos átdobja a dobósor egyik játékosának. Ő és a futósor rögtön sarkon is fordul és elfut, miközben az, akinek a labdát dobta, elkapja a labdát, előrefuthat a futósor vonaláig, és igyekszik kidobni valakit a futók közül. Ha sikerül, a kidobott játékos kiáll, ha nem, akkor a dobó áll ki. Ekkor a futósor egy másik játékosa dobja a labdát a dobóknak, és a játékot így folytatjuk, míg valamelyik sor el nem fogy. Amelyik elfogy, a következő játékban az lesz a dobósor. (Lázár Katalin: Gyertek, gyertek játszani II.)

11

12 A pünkösdi rózsa Körbeállunk, valakit kiválasztunk, aki középre megy, és mind elkezdjük énekelni: A pünkösdi rózsa s s s l s m Kihajlott az útra, s s s l s m Én édesem, én kedvesem, s s s l s f m r Szakajts egyet róla! m m r r d d Amikor azt énekeljük, hogy Szakajts egyet róla, akkor a középen álló odaszalad valakihez, és kézen fogva bepördíti a körbe. Ő kiáll annak a helyére, és kezdhetjük újra az éneklést. (Lázár Katalin: Gyertek, gyertek játszani II.)

13 PÜNKÖSDÖLÉS Kellékek: püspöki korona rózsából, lehetőleg magyar népviselet, selyemkendő sátornak a királyné feje fölé, nyírfaágak szalaggal, piros rózsa a pünkösdi király mellkasára. (Lányok egyenletes járással bevonulnak és kört alakítanak.) Fehér kendő, vagy nyírfaág. 1. DAL: Én felkőttem szép piros hajnalba Én felkőttem szép piros hajnalba, én felkőttem szép piros hajnalba, Megmosdóztam bűnös álmaimba, megmosdóztam bűnös álmaimba, Megkendőztem arany kendőzőmmel, megkendőztem arany kendőzőmmel, Feltekintek fényes mennyországba, feltekintek fényes mennyországba, Nyitva látom mennyország kapuját, nyitva látom mennyország kapuját, Azon belül egy viasz lajtorját, azon belül egy viasz lajtorját. (Lányok lehajolva körbe pörögnek, mintha harmatot szednének.) Harmatszedés Szedek, szedek harmatot, Szedek is meg hagyok is, Felét szedem, felét hagyom. (A szereplők bejönnek, egyenletes járással körbejárnak) A pünkösdnek jeles napján A pünkösdnek jeles napján, Szentlélek Isten küldeték, Megerősítni szívünket, Az apostaloknak. Melyet Krisztus ígért vala, Akkor a tanítványoknak Mikor mene mennyországba, Mindenek láttára. Tüzes nyelveknek szólása, Úgy, mint szeleknek zúgása, Leszálla az ő fejükre. Nagy hirtelenséggel. Örüljünk azért őneki, Mondván ékes dicséretet Úgy, Felmagasztalva ő nevét, Mindörökké, ámen. (A fiúk bejönnek, egyenletes járással körbejárnak) DAL: Gyerekek énekelnek Mi van ma, mi van ma? Piros pünkösd napja Holnap lesz, holnap lesz, A második napja. (megállnak, négy után lépés befelé, ugyanaz visszafelé) Jó legény jól megfogd Lovadnak kantárját Hogy el ne tiporja A pünkösdi rózsát.

14 Fiúk: Szép reggelt, lányok! Lányok: Jó reggelt, legények! (a kör szétnyílik, beengedik a legényeket, félkörben maradnak) Fiúk: Eljöttünk királynét választani. Álljatok körbe! (a lányok szoros kört alkotnak arccal kifelé. A fiúk fél lábon körbeugrálják a lányokat, majd az egyik előtt megállnak) Fiúk mondókája: Pám, pám, paripám, tüzes a pipám. Hatan vannak a ludaink, Jól figyelj, babám. Lány: (előlép) Fiú: Mit ettél ma? Lány: Sós kenyeret. Fiú: Mit ittál? Lány: Hideg vizet. Fiú: Hol állsz? Lány: Levélen. Fiú: Nézz az égre. Lány: Nem nézek. Fiú: Lépj a földre. Lány: Nem lépek. (a fiú közelebb lép a lányhoz, gyengén hozzáüti a fejét, a lány elneveti magát) Fiú: Nevettél, nem vagy királyné. (ismétlés még néhányszor a lányokkal, amelyik nem neveti el magát, azzal folytatódik) Fiú: Kiálltad a próbát, királyné vagy. (a fiúk hozzák a koronát és a lány fejére teszik, felsorakoznak egymás mögött, a négy fiú egy színes kendőt baldachin-szerűen tart a királyné felett. Körbejárnak vele). Megállnak, a királyné előlép. A kör szétnyílik, megint félkörben állnak. DAL: Elhozta az Isten piros pünkösd napját. Mi meghordozzuk királyné asszonykát. Piros pünkösd napján mindenek újulnak,

15 A szép leányoknak rózsakoszorú jár, A szép legényeknek szegfű bokréta jár. Mind: Halljuk a királynét! DAL: Királyné éneke: Én kicsike vagyok, nagyot nem mondhatok Szüleim házában most nyílni akarok Ki akarok nyílni, mint a pünkösdi rózsa De ki nem nyílhatok, csak úgy illatozok. (odafut a fiúkhoz és azok körbefogják) Lányok: Királyt is válasszunk! Ki a legerősebb legény? Ki emeli magasra a királynét? Mind: Én...Én...Én... Lányok: Csak sorban. (a fiúk sorban emelik, úgy rendezik, hogy ketten legyenek, akik a legmagasabbra emelik) Első fiú: Ekkora legyen a kendtek kendere! Második fiú: Ekkora legyen a kendtek kendere! Lányok: Ezé magasabb. Harmadik fiú: Ekkora legyen a kendtek kendere! Lányok: Egyforma. Két lány: Hogy ki az erősebb, döntse el a kakasviadal. Lányok: Úgy van, a kakasviadal. (a fiúk körülugrálnak örömükben, majd háttal félkörbe rendeződnek) Két fiú egymással szemben kerülgeti egymást, mint a veszekedő kakasok, majd többször összecsapnak. A lányok az összecsapásoknál hangosan mondják a mondókát és összébb húzódnak. Végül az egyik fiú felborul és a lányok körbeveszik a győztest. Lányok mondókája: 2X Két kis kakas összeveszett, A verembe beleesett, Szil-szál szalmaszál. Te vagy pajtás a király (kétszer) Lányok: Éljen a király! Mind: Táncoljunk! Piros rózsát tűznek a fiú mellére, tapsolnak, majd párt választanak. Belül a fiúk, kívül a lányok. A király odaáll a királyné mellé.) DAL: Mi van ma, mi van ma? - Közös tánc Mi van ma, mi van ma? Piros pünkösd napja

16 Húsvét Holnap lesz, holnap lesz, A második napja. Jó legény jól megfogd Lovadnak kantárját Hogy el ne tiporja A pünkösdi rózsát. Bor, búza és gyümölcs, Szálljon a házadra, Mint régen leszállott, Az apostolokra. A húsvéti ételszentelésre minden család kosárban, terítővel letakarva vitte a templomba a szentelni való húsvéti eledelt: a sonkát, bárányt, tojást, kenyeret, kalácsot, bort, szalonnát, kolbászt, tormát, fokhagymát. Minden eledelnek jelképes tartalma van: A disznóhús és a bárány áldozati állatok (A hun korban, Atilla király idejében is ismert volt a bárányáldozat, s a székelyek a mai napig bárányhúst fogyasztanak húsvét ünnepén.) A torma Jézus keserűségét jelenti. A kenyér, a kalács Jézus teste, a bor az Ú vére. A hagyma, a fokhagyma és a só gonoszűző. A tojás az élet, a föltámadt Jézus jelképe. HÚSVÉT Locsolóversek Korán reggel felébredtem, messze-messze jártam, Tündérország kiskertjéből rózsavizet hoztam. Na, te kislány, megöntözlek, ma van húsvét napja, Tündököljön a két orcád, mint a piros rózsa. Az illatos rózsavíztől megnőnek a lányok, Zsebemben is elférnek a piros tojások. Korán reggel útra keltem, Se nem ittam, se nem ettem. Tarisznya húzza a vállam, Térdig kopott már a lábam. Bejártam a fél világot, Láttam sok-sok szép virágot. A legszebbre most találtam, Hogy öntözzem, alig vártam. Piros tojás, fehér nyuszi, Locsolásért jár egy puszi. Nyalka legény vagyok, Lányokhoz indulok. Mert ma minden lánynak Rózsavizet hozok. Megöntözöm őket, Mint a virágokat, Nem venném lelkemre, Hogy elhervadjanak. Ám e fontos munkám Ingyen nem tehetem, Cserébe a hímestojást Sorra ide kérem. Van e háznak rózsabokra, nyúljék élte sok napokra, hogy virítson, mint rózsaszál, megöntözném: ennyiből áll e kis kertész fáradsága, piros tojás a váltsága. Itt a húsvét, eljött végre, A szép lányok örömére. Mert a lányok szép virágok, Illatos víz illik rájok. Kit húsvétkor nem locsolnak, Hervadt virág lesz már holnap. Ne fuss el hát, szép virágom,

17 Locsolásért puszid várom! Kinyílt az ibolya húsvét hajnalára, Csepegjél, rózsavíz erre a kislányra. Rózsavíztől, majd meglátod, szép es ügyes leszel, Ugye, kislány, a zsebembe piros tojást teszel? Kinyílott az aranyeső Én voltam ma a legelső, aki kora reggel locsolkodni kelt fel Minden szőke, barna lány, Mint a piros tulipán Virulva-viruljon Rózsapermet hulljon. Íme, itt a kölni Szabad-e locsolni? Itt a húsvét, eljött végre, A szép lányok örömére. Mert a lányok szép virágok, Illatos víz illik rájok. Kit húsvétkor nem locsolnak, Hervadt virág lesz már holnap. Ne fuss el hát, szép virágom, Locsolásért csók jár, három! Pálinkás jó reggelt kívánok e háznak, Főképp a dolgos szülők jól nevelt lányának! Elmondom én gyorsan jövetelem célját: Megöntözöm most a környék legszebb lányát. Kívánok e háznak hát mindenből eleget, Főképp békességet, egészséget és szeretetet! Szent György nap április 24. Hazánkban igen jelentős ünnep volt; olyan szerepet töltött be a magyar néphitben, mint május 1. nyugati szomszédainknál. Ez volt a tavaszi gonoszjáró nap, mikor a boszorkányok szabadon garázdálkodhattak. Ilyenkor tüskés ágakat, nyírfaágakat tűztek a kerítésbe, ajtóra, hogy a gonoszt távol tartsák. A régi boszorkányperekben állandóan felbukkan Szent György napja mint olyan időpont, amikor a boszorkányoknak különösen nagy a hatalmuk. Aki ilyenkor a keresztútra ment, megláthatta a boszorkányokat; e nap hajnalán mentek a néphit szerint harmatot szedni. Lepedővel szedték fel a mezőről a harmatot, majd kifacsarták a lepedőt, s az így nyert nedvet megitatták a tehenekkel. Másutt a harmattal együtt a búza hasznát lopták el a boszorkányok másoktól. Közben azonban azt mondogatták: szedem, szedem, felét szedem, ezzel jelezve, hogy csak a haszon felére pályáznak, nehogy a hatás nagyon is feltűnő legyen, s kiderüljön a gonoszság.

18 TÉLI ÜNNEPKÖR A projekt indoklása: - A téli népszokások, ünnepek megismerése. - Téli jeles napok összegyűjtése, az ezekhez kapcsolódó időjárási hiedelmek megbeszélése. - Hogyan készülhetünk az ünnepekre? ötletek, javaslatok gyűjtése. - Az ünnepek szerepe a családok életében. Egymás szokásainak megismerése. - Kommunikációs képesség, tolerancia, beleérző-képesség fejlesztése. Érintett műveltségi területek: - Magyar nyelv- és irodalom - Matematika - Rajz és vizuális kultúra - Technika - Ének-zene - Természetismeret - Néptánc Fejlesztendő tanulói képességek: - hagyományőrzés - közösségépítés - kreativitás - olvasás, szövegértés - lényegkiemelés - problémamegoldó gondolkodás - önálló ismeretszerzés - érzelmek kifejezése - írásbeli kifejezőkészség, szövegalkotás - ábrázolás, rajz - képzelet - ritmusérzék, hangképzés - előadói képesség - emlékezet - kommunikációs - saját vélemény megfogalmazása - türelem, tolerancia - együttműködési képesség - manuális készség - számolási készség Megjelenő produktumok: - fogalmazások - történetek - versek - rajzok - tablók - ünnepekhez kapcsolódó ajándéktárgyak - képek - jelenetek, táncok - tantermi dekorációk A téli ünnepkör: november SZENT ANDRÁS HAVA december KARÁCSONY HAVA január BOLDOGASSZONY HAVA február - BÖJTELŐ HAVA

19 FELADATELLÁTÁSI TERV A megvalósítás időkerete: tanítási órák, a napközis tanulási idő és szabadidős foglalkozások. Résztvevő tanulók: 3.a, 3.b, 3.c osztályok. A projekt felelőse: az osztályfőnökök. Időpont Tevékenység Módszer, eszközök Dokumentum november 11. Márton-napi lúd: - (melléklet) Márton napja - Márton nap eredete, története (Differenciáló tk.) - népszokások - szólások, közmondások gyűjtése lúdról - Márton napi lúd készítése csoportmunka - Márton napi lámpás készítése fehér-, színes papír, - népi játék: ludas tollak, mécses november 25. Katalin nap: - (melléklet) - időjárás jósló nap december 1- től december - férjjósló szokások Téli ünnepkör bevezetése: - hónapjai elnevezései - mesék, versek a télről - a természet pihenése (Természetismeret) - téli madáretetés - téli képek, rajzok Advent: - (melléklet) ráhangolódás: - adventi naptár készítése mézeskalácsból - adventi koszorú készítése - Advent angyalai gyertyagyújtás - minden hét első napján - versek gyűjtése a szeretetről - Szép karácsony szép zöld fája (Ok.: 64.o. Mf.: 31., 32.o.) - osztály karácsony: nevek húzása Advent 2. hete: - Betlehemezés népszokása (jelmezek készítése, szerepek kiosztása, próbák) - népek karácsonya Advent 3. hete: - Betlehemezés népszokása (jelmezek készítése, próbák) - karácsonyi ételek, népszokások Advent 4. hete: - Karácsonyi történet: Karácsony, Mária kis szamara c. történet (Ok.: 188.o. Mf.: 109.o.), (Ok.: 189.o. Mf.: o.) - Biblia: Jézus születésének története - József Attila: Betlehemi királyok c verse - Karácsony a családban: A szeretet ünnepe c. olvasmány (Ok.: 192.o. Mf.: 113.o.) osztály karácsonyfájának közös feldíszítése - Betlehemezés népszokása előadás - karácsonyi dalok tanulása - ajándékozás az osztályban technika, rajz: - karácsonyi angyal készítése - karácsonyi képeslap, kártya készítése - hagyományos karácsonyfadísz, fűzér készítése - karácsonyi kézműves ajándékok készítése a családnak Játékváros képes olvasókönyv Olvasás feladatlapok Recept: Mézeskalács (Differenciáló tk.) csoportmunka ismeretszerzés a neten csoportmunka gyűjtőmunka csoportmunka Karácsonyhoz kapcsolódó néphagyományok (Differenciáló tk.) Kormorán - CD Kolompos fehér-, színes-, arany papír, dió, alma, pattogatott kukorica

20 december 6. december 13. január 1. január - február február 3. február 14. Miklós napja: - Miklós püspök legendája: Mikulás c. olvasmány (Ok.: 184.o.) - versek a Mikulásról: (Ok.: 185.o. Mf.: 107.o.) - dalok a Mikulásról - rajz készítése Miklós püspökről - levél írása a Mikulásnak Luca napja: - (melléklet) - Luca napi szokások: (Ok.: 186.o. Mf.: 108.o.) - Luca-napi búza csíráztatása - munkatilalmak - időjósló szokások: Luca hagyma, Hagymakalendárium, Luca kalendárium - Luca-napi alakoskodás - boszorkány készítése papírból Újév: - (melléklet) - újévi népszokások - újévi mondókák, köszöntők, dalok - Ujjé!vi mese (Ok.: 194.o. Mf.: 114.o.) Farsang: - (melléklet) - ideje: vízkereszttől - hamvazószerdáig - jelentősége: tavaszvárás, tél elűzése - eseményei: disznótorok, bálok, jelmezes felvonulások - Farsangi hagyományok (Ok.: 195.o. Mf.: 115.o.) - farsangi ételek - A mohácsi busójárás: eredete, szokása, figurái - zajkeltő eszközök készítése - Busó álarc készítése papírzacskóból - farsangi álarcok készítése - farsangi dalok tanulása - farsang időszakában vidám vásári forgatagot is összeállíthatunk az osztály összetételének megfelelően Balázs nap: - (melléklet) - Balázs püspök legendája - Balázsolás népszokása - József Attila: Altató c. verse memoriter (Ok.: 118.o. Mf.: 59.o.) Bálint nap: - időjárásból - termésjóslás - párt választanak a verebek: madáretetés versek gyűjtése madarakról terméskép készítése: verebek madáretető készítése Játékváros képes olvasókönyv Olvasás feladatlapok Játékváros képes olvasókönyv Olvasás feladatlapok búza, hagyma, tál színes papír, hurkapálca Játékváros képes olvasókönyv Olvasás feladatlapok Játékváros képes olvasókönyv Olvasás feladatlapok csoportmunka ismeretszerzés a neten fehér-, színes papír, papírhenger, magok, papírzacskó, rafia, gyapjú Játékváros képes olvasókönyv Olvasás feladatlapok termések, fehér-, színes papír, karton, fonal, fagolyó papír madár Várható eredmény: A gyerekek széles körűen megismerkedhetnek a tavaszi ünnepkörrel kapcsolatos népszokásokkal, hagyományokkal. Fejlődnek ünneplési szokásaik, társaikkal való együttműködésük. A technikai tevékenységek során fontossá válik számukra az ünnepekre való felkészülés és a másoknak való örömszerzés. Erősödik hagyománytiszteletük a hagyományok felelevenítésén, megismerésén keresztül. Bővül szókincsük, fejlődik olvasási, írási és szövegalkotási képességük az elolvasott, leírt, elmondott, lerajzolt produktumokon. keresztül. A csoportmunkákon keresztül javul együttműködési képességük, empatikus képességük.

21 Márton nap november Szent Márton és a lúd kapcsolatára vonatkozóan több magyarázatot is ismerünk. A legelterjedtebb az a legenda, mely szerint Szent Márton a ludak óljába bújt, hogy püspökké választása elől kitérjen, de a ludak gágogása elárulta rejtekhelyét. - Szent Márton lúdja kifejezés - főként a Dunántúlon - utal a nap jellegzetes ételére és az egykori földesúri járandóságra. Ilyenkor már le lehet vágni a tömött libát. "Aki Márton-napon libát nem eszik, egész éven át éhezik" - tartották. Márton-napon országszerte lakomákat rendeztek, hogy egész esztendőben bőven ehessenek, ihassanak. Szent Márton napjára általában megforr az újbor. "A bornak Szent Márton a bírája" - tartja a mondás. Úgy gondolták, minél többet isznak, annál több erőt és egészséget vesznek magukba. - Márton napját egykor az egész országban számon tartották a pásztorok. Élő szokásként legtovább Vas megyében maradt meg a Márton-napi vesszőhordás és a pásztorok megajándékozása. A disznópásztorok felkeresték azokat a házakat, ahonnan állatokat hajtottak a legelőre, és vesszőket vittek ajándékba a gazdáknak. Ez volt a Szent Márton vesszeje, melyről azt tartották, ahány ága van, annyit malacozik majd a disznó. Köszöntőt is mondtak. A szokás még élénken élt az emberek emlékezetében az 1960-as években. - A Márton-napi pásztorjárás és vesszőzés jól ismert szokás Burgenlandban, de a távolabbi német nyelvterületen is. - Ehhez a naphoz munkatilalmak is kapcsolódtak; Muravidék lakói szerint Márton-napkor nem szabad mosni, teregetni, mert elpusztulna a jószág. - Mint minden jeles naphoz, Márton napjához is kapcsolódnak időjárásjósló praktikák és megfigyelések. A liba csontjából az időjárásra jósoltak: ha a liba csontja fehér és hosszú, akkor havas lesz a tél, ha viszont barna és rövid, akkor sáros. Az aznapi időből is jósoltak: "Ha Márton fehér lovon jön, enyhe tél, ha barnán, kemény tél várható." Egy kalendáriumi regula szerint: "Márton napján, ha a lúd jégen jár, akkor karácsonykor vízben poroszkál. Katalin nap - november VII. Orbán pápa 1642-ben kiadott bullájának megjelenéséig parancsolt ünnep volt Szent Katalin szűz vértanú tisztelete. Katalin a lányok védőszentje, nevét főként a régebbi időkben gyakran adták kislányoknak. - A Katalin nap a karácsonyra kizöldülő Katalin-ág vízbe állításával és a karácsonyig elfogyasztandó piros almába harapással férjjósló leánynap és női dologtiltó nap. - Közismert a Katalin-napi időjóslás: Ha Katalin locsog, a karácsony kopog. - Mivel a Katalin névnap közvetlenül az ádvent előtti napokra esik, ezzel befejeződik az őszi bálok időszaka, utána már sem lakodalmat, sem táncmulatságot nem szoktak tartani. - Az okos, talpraesett, táncos lábú lányokat a népköltészetben gyakran nevezik Katónak, Katicának. Luca nap december Luca napja a magyarságnál mint gonoszjáró nap egyúttal asszonyi dologtiltó nap lett, tüzet is csak a férfiak rakhattak. A boszorkányrontás megelőzése, illetve a gyümölcs, zsiradék, tojás, aprómarhabőség biztosítása érdekében pedig sokféle varázslást végeztek. Legelterjedtebb, egyúttal a legtovább élő közülük a lucázás, más néven palázolás, kotyolás. - Hét-tizenkét éves fiúgyermekek szalmát vagy kis fatuskót húzva maguk után sorra járják a házakat. Beköszöntés után az ajtó elé vagy a kemence szögletbe hintettek egy kis szalmát, illetve rakták a fát, ráültek, és elmondták vagy elénekelték a varázslószöveget. - Általánosan elterjedt volt az a varázslás is, amelynek célja a boszorkányok távoltartása, illetve meglátása volt. Mindkettő Luca napján kezdődött, és a karácsonyi éjféli miséig tartott. Az előbbi

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

Én még kicsi vagyok, Verset nem tudok. Majd jönnek a nagyok, Mondanak azok.

Én még kicsi vagyok, Verset nem tudok. Majd jönnek a nagyok, Mondanak azok. Én még kicsi vagyok, Verset nem tudok. Majd jönnek a nagyok, Mondanak azok. Korán reggel felébredtem, messze-messze jártam, Tündérország kiskertjéből rózsavizet hoztam. Na, te kislány, megöntözlek, ma

Részletesebben

Hegyközcsatár község hírlapja 2015. IX. Évf. 3. szám, Március

Hegyközcsatár község hírlapja 2015. IX. Évf. 3. szám, Március Hegyközcsatár község hírlapja 2015. IX. Évf. 3. szám, Március LOCSOLÓVERSEK Húsvéthétfőn szokásosnál ragyogóbban kelt a nap; Kiugrottam az ágyamból egyetlenegy perc alatt. Kölnivízzel a zsebemben míg eljöttem

Részletesebben

Egyszer volt, ma is van... Adventi készülődés a Tamásiban

Egyszer volt, ma is van... Adventi készülődés a Tamásiban Egyszer volt, ma is van... Adventi készülődés a Tamásiban Mihály Kamilla: Szent Család Az égből színméz csörgedez, a légben illat lengedez. Mozdul az ég, áll a csillag, ég kapui már kinyílnak. Népének

Részletesebben

1.számú melléklet. Projektleírás

1.számú melléklet. Projektleírás 1.számú melléklet Projektleírás PROJEKT CÍME CÉLCSOPORT RÉSZTVEVŐK KARÁCSONYI UTAZÁS Felső tagozatos osztályok Az osztályokban tanuló diákok Projektvezető Az osztályokban tanító pedagógusok IDŐTARTAM ÓRAKERET

Részletesebben

Szentcsaládjárás (szokásjáték) Szentcsalád-járás

Szentcsaládjárás (szokásjáték) Szentcsalád-járás Szentcsaládjárás (szokásjáték) Szentcsalád-járás Karácsony elõtt kilenc napon át, kilenc család viszi egymáshoz a Szent Család képét vagy szobrát. A szobrot vagy képet a földíszített házioltárra tesszük.

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4/08/2. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben PROJEKT

TÁMOP 3.1.4/08/2. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben PROJEKT TÁMOP 3.1.4/08/2. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben PROJEKT I. A projekt címe: Tavaszváró II. A projekt indoklása: - A tavaszi népszokások, ünnepek megismerése. - Tavaszi

Részletesebben

A projekt fő témakörét a második osztály dolgozza fel, támogatóként részt vesz benne az iskola 1-5 osztálya.

A projekt fő témakörét a második osztály dolgozza fel, támogatóként részt vesz benne az iskola 1-5 osztálya. Téma: Téli ünnepkör, népszokások A projekt fő témakörét a második osztály dolgozza fel, támogatóként részt vesz benne az iskola 1-5 osztálya. A projekt időtartama: 4 hét (nov. 30. dec. 22.) A projekt résztvevői:

Részletesebben

1. osztály - Olvasás Mintafeladat

1. osztály - Olvasás Mintafeladat Segítséggel olvassátok el az alábbi rövid szöveget, majd színezzétek ki az adventi koszorút a szöveg alapján! A karácsony előtti várakozás jelképe az adventi koszorú. A hagyomány szerint zöld fenyőágakból

Részletesebben

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsonyi témahét 1.b Szabóné Bakó Márta Pintérné Legéndi Gabriella 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsony ünnepén az a kívánságom. Legyen boldog mindenki ezen a világon.

Részletesebben

MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava

MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava A hónap régi magyar (katolikus) neve Böjtmás hava. Ez az elnevezés arra utal, hogy március a böjt második hónapja. A nagyböjt java többnyire

Részletesebben

Szolnoki Főiskola Könyvtár és Távoktatási Központ

Szolnoki Főiskola Könyvtár és Távoktatási Központ 5 6 Megérkezett Simon-Júdás Jaj már néked pőregatyás! Rég felírta Noé Tokaj Hegyormára Hegyaljai kapás várj Simon Júdásra! Akár haszon, akár kár, Simon-Júda a határ. /Szüret, regula/ Ma használatos neve

Részletesebben

Flag - Karácsonyi melléklet 1. - Alapfogalmak

Flag - Karácsonyi melléklet 1. - Alapfogalmak 2013 december 25. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még Givenincs Flag -értékelve Karácsonyi Mérték - 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 A latin eredetű szó - adventus - megérkezést, eljövetelt jelent. A Jézus születésére

Részletesebben

LIPEM, LOPOM A SZŐLŐT

LIPEM, LOPOM A SZŐLŐT LIPEM, LOPOM A SZŐLŐT Gyermekdalok és -játékok Óvodásoknak és kisiskolásoknak 5. rész Válogatás Petres Csaba Tücsök koma, gyere ki című gyűjteményéből Ábel Kiadó, Kolozsvár, 2007 A szerző engedélyével

Részletesebben

A NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉG PROJEKTTERVE 2005-2006-OS TANÉVRE

A NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉG PROJEKTTERVE 2005-2006-OS TANÉVRE A NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉG PROJEKTTERVE 2005-2006-OS TANÉVRE HOPPONDÁRÉ A NÉPHAGYOMÁNYOKHOZ KAPCSOLÓDÓ KOMPLEX PROJEKT TERV ŐSZELŐ (FÖLDANYA HAVA) Szeptember a néphagyomány szerint a ősz kezdete, megkezdődnek

Részletesebben

Feladatterv. Tevékenység feladat felelősök résztvevők módszerek eszközök időterv Fejlesztendő tanuló kompetenciák Dokumentálás módja

Feladatterv. Tevékenység feladat felelősök résztvevők módszerek eszközök időterv Fejlesztendő tanuló kompetenciák Dokumentálás módja Feladatterv Tevékenység feladat felelősök résztvevők módszerek eszközök időterv Fejlesztendő tanuló kompetenciák Dokumentálás módja Osztálydekoráció készítése, ablakdísz, asztali dísz tanító Az alsó tagozat

Részletesebben

Peti olvas Magyar nyelv és irodalom munkatankönyv az 1-2. osztály számára. 1. osztály. Előkészítés

Peti olvas Magyar nyelv és irodalom munkatankönyv az 1-2. osztály számára. 1. osztály. Előkészítés 1. Iránytanmenet Peti olvas Magyar nyelv és irodalom munkatankönyv az 1-2. osztály számára 1. osztály Tartalom Hogyan Készültem az iskolába? Az óvodában Otthon a családban Peti az iskolában Peti órarendje

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1.

Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Múzeumi nap 1. Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Ötéves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.09.30. Adventi zsongás Múzeumi nap 1. Múzeumi nap 1. tematika Múzeumi nap helye és

Részletesebben

Ősz HAGYOMÁNYÁPOLÁS, JELES NAPOK, ÜNNEPEK AZ EGYES TEVÉKENYSÉGFORMÁKBAN. Csokonai úti óvoda rendezvényei. Erőforrás Anyagi Humán.

Ősz HAGYOMÁNYÁPOLÁS, JELES NAPOK, ÜNNEPEK AZ EGYES TEVÉKENYSÉGFORMÁKBAN. Csokonai úti óvoda rendezvényei. Erőforrás Anyagi Humán. Csokonai úti rendezvényei 3.2.8. HAGYOMÁNYÁPOLÁS, JELES NAPOK, ÜNNEPEK AZ EGYES TEVÉKENYSÉGFORMÁKBAN Hagyomány, jeles nap, ünnep Hadd nézzek kis tenyeredbe! Beszokatás: - Aprók napja Hatá ridő 10.15. ajándé-kok

Részletesebben

Horváth Tamás tanárunk rajza

Horváth Tamás tanárunk rajza Horváth Tamás tanárunk rajza A hírhozó Mikor Jézus megszületett, tiszta volt az ég. Aprócska kis csillagtüzek égtek szerteszét. Köztük egy, a legfényesebb, mindig arra várt, hogy a jó hírt megtudhassa

Részletesebben

HÚSVÉT TÉMAHÉT Beethoven Általános Iskola 1. a osztály Osztályfőnökök: Bosnyákné Gergely Zsuzsanna Nagyné Varga Andrea

HÚSVÉT TÉMAHÉT Beethoven Általános Iskola 1. a osztály Osztályfőnökök: Bosnyákné Gergely Zsuzsanna Nagyné Varga Andrea Beethoven Általános Iskola Martonvásár HÚSVÉT TÉMAHÉT Beethoven Általános Iskola 1. a osztály Osztályfőnökök: Bosnyákné Gergely Zsuzsanna Nagyné Varga Andrea Biró Lili Dömsödi Stella Hoffmann Balázs Hornyák

Részletesebben

SZIFON.COM CSAPAT. Húsvét Nyuszifon

SZIFON.COM CSAPAT. Húsvét Nyuszifon SZIFON.COM CSAPAT Húsvét Nyuszifon SZIFON.COM Nyuszifon? Ezt az ibook-ot azért készítettük, hogy megmutassuk Nektek, mennyire egyszerű egy ilyen könyvet létrehozni. A Nyuszifon könyvben gyerekek és felnőttek

Részletesebben

Luca-nap. December 13.

Luca-nap. December 13. Luca-nap December 13. Tartalom Szent Lucia Luca, a gonosz Védekezés a rontás ellen Kotyolás Jóslások Luca, a büntető Luca széke Luca napi alakoskodás Tréfák Szent Lucia Lucia egy katolikus szent volt,

Részletesebben

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 11. szám 2009. november Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Részletesebben

Tavasz van, kikelet. Olvasószint: A. Megoldások:

Tavasz van, kikelet. Olvasószint: A. Megoldások: Az Olvass magyarul! kiskönyvsorozat azoknak a tengeren túl élő magyar gyerekeknek készül, akik az angol mellett magyarul is tanulnak írni és olvasni. Természetesen a világ bármely részén élő magyar gyermekeknek

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

3. osztály - Olvasás Mintafeladat

3. osztály - Olvasás Mintafeladat a. Melyik hónapra jellemző? Írjátok be a naptárba! Két hónap kimarad, oda ti írjatok be egy-egy jeles napot /ünnepet! Márton nap, Karácsony, Farsang, Anna-bál, Mindenszentek-ünnepe, Sándor- József-Benedek

Részletesebben

Hagyományőrzés a óvodánkban

Hagyományőrzés a óvodánkban Önálló intézményi innováció Hagyományőrzés a óvodánkban A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. 2. Ismerkedés az óvoda más csoportjaival, az ott dolgozókkal 3. Őszi termések gyűjtögetése

Részletesebben

A debrői kertek alatt (gyermekjáték / Heves vm.) A kazári piacon Bábi, Bábi, de beteg (gyermekjáték)... 2

A debrői kertek alatt (gyermekjáték / Heves vm.) A kazári piacon Bábi, Bábi, de beteg (gyermekjáték)... 2 Tartalom A debrői kertek alatt (gyermekjáték / Heves vm.)... 2 A kazári piacon... 2 Bábi, Bábi, de beteg (gyermekjáték)... 2 Búbb bújj zöld ág (magyar népdal)... 2 Elfogyott a krumplileves... 3 Elvesztettem

Részletesebben

Tanítási órák / Évfolyamok

Tanítási órák / Évfolyamok Mikor? Hol? 27. péntek 28. szombat 29. vasárnap 30. hétfő Tanítási órák / Évfolyamok 1. b 5. c 6. c 8. c Óra Téma Óra Téma Óra Téma Óra Téma Adventi Adventi koszorú Adventi koszorú szítése Adventi koszorú

Részletesebben

FORGATÓKÖNYV. MEGNYITÓ MŰSOR: Köszöntő: (Földi Erika)

FORGATÓKÖNYV. MEGNYITÓ MŰSOR: Köszöntő: (Földi Erika) FORGATÓKÖNYV Esemény: Madarak és fák napja Időpont: 2014. május 12. (hétfő) A program szervezői: Földi Erika, Török Éva, Vinnai Krisztina, Helyszín: PARK, Művelődési ház előtti terület, Iskolai ebédlő

Részletesebben

MÁRTON NAP 2012. november 9.

MÁRTON NAP 2012. november 9. MÁRTON NAP 2012. november 9. A könyvtár kapcsolódott a napközis munkaközösség Márton napi csoportközi foglalkozásához. A 3-4. évfolyamos csapatoknak csoportmunkában kellett különböző feladatokat megoldaniuk.

Részletesebben

GÖRÖG ILONA BALLADÁJA Színpadra állította Magerusan Katalin tanítónő, 1981-ben Besztercén.

GÖRÖG ILONA BALLADÁJA Színpadra állította Magerusan Katalin tanítónő, 1981-ben Besztercén. GÖRÖG ILONA BALLADÁJA Színpadra állította Magerusan Katalin tanítónő, 1981-ben Besztercén. A színpad közepén lányok, fiúk körben állnak, arccal a kör közepe felé. Elől, a színpad bal oldalán, Bertalaki

Részletesebben

Vízkereszt Közzétette: (https://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve

Vízkereszt Közzétette:  (https://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve 2011 január 06. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Give 1/5 Give 2/5 Mérték Give 3/5 Give 4/5 Give 5/5 A vízkereszt, más néven háromkirályok vagy epifánia egy keresztény ünnep, amelyet általában

Részletesebben

Készítette: Montag Csilla Vokány, 2010. 02. 05. FARSANGI TÉMAHÉT. Általános Iskola Vokány 1. osztály

Készítette: Montag Csilla Vokány, 2010. 02. 05. FARSANGI TÉMAHÉT. Általános Iskola Vokány 1. osztály Készítette: Montag Csilla Vokány, 2010. 02. 05. FARSANGI TÉMAHÉT Általános Iskola Vokány 1. osztály A farsangi témahét programja: Osztály: 1. Buzás Tamás, Gartner Anna, Győrfi Attila, Horváth Adrián, Horváth

Részletesebben

Modul címe: Szent Iván éj

Modul címe: Szent Iván éj TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0207 pályázat Moduláris program megszervezése EZ AZ ÉJSZAKA MÁS MINT A TÖBBI.. Modul címe: Szent Iván éj Készítette: Kiss Tamás MODUL LEÍRÁS Ajánlott korosztály Ajánlott időkeret:

Részletesebben

Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Múzeumi nap 2.

Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Múzeumi nap 2. Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Karácsony fénye Múzeumi nap 2. Múzeumi nap 2. tematika Múzeumi nap helye és ideje:

Részletesebben

Ünnepi- és hétköznapi viseletek Ócsán. Bereczky Réka 6. b

Ünnepi- és hétköznapi viseletek Ócsán. Bereczky Réka 6. b Ünnepi- és hétköznapi viseletek Ócsán 6. b Meglátogattuk Barkóczi Sándorné Juliska nénit, aki a város legidősebb lakója. Ő még jól emlékszik a régi szokásokra és viseletekre, emlékeit szívesen megosztotta

Részletesebben

VOLT EGYSZER, LESZ EGYSZER (Was Albert nyomán)

VOLT EGYSZER, LESZ EGYSZER (Was Albert nyomán) VOLT EGYSZER, LESZ EGYSZER (Was Albert nyomán)... Minden esztendőnek a vége felé az Úristen emlékeztetni akarja az embereket arra, hogy a gonoszság útja hova vezet, s ezért ősszel a napok rövidülni kezdenek,

Részletesebben

A Mennyország, Isten gyönyör otthona

A Mennyország, Isten gyönyör otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyör otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Sarah S. 60/60. Történet www.m1914.org Bible

Részletesebben

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három...

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három... A SÓ (népmese) Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy öreg király s volt három szép lánya. Volt néki három dúsgazdag országa, mindhárom lányának jutott egy-egy ország. Hanem ahogy mondják: nincs három

Részletesebben

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le 1. Adventi Hírnök 1. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog az első gyertya láng! Karácsonyt várva lázban a föld, Isteni gyermeket köszönt. 2. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog már két kis gyertya láng!

Részletesebben

Locsolóvers. Írjatok tréfás locsolóverset úgy, hogy az alábbi szavakból legalább 4 szerepeljen benne! Megoldások

Locsolóvers. Írjatok tréfás locsolóverset úgy, hogy az alábbi szavakból legalább 4 szerepeljen benne! Megoldások Locsolóvers Írjatok tréfás locsolóverset úgy, hogy az alábbi szavakból legalább 4 szerepeljen benne! bar, görény, egyensúly, nyuszi, merkaptán, gáz, turbina Megoldások BrO2KKO2Li Látod azt a szép kis nyuszit?

Részletesebben

HARMATCSEPP LEVELEZŐS TANULMÁNYI VERSENY OLVASÁS- SZÖVEGÉRTÉS

HARMATCSEPP LEVELEZŐS TANULMÁNYI VERSENY OLVASÁS- SZÖVEGÉRTÉS HARMATCSEPP LEVELEZŐS TANULMÁNYI VERSENY OLVASÁS- SZÖVEGÉRTÉS A versenyző neve: Forduló: II. Osztály: 3. Az iskola kódja: Elért pontszám: Feladási határidő: Elérhető pontszám: 82p. 2016. január 10. Kedves

Részletesebben

Mondjam vagy mutassam?

Mondjam vagy mutassam? I évfolyam 1.szám 2011 szeptember-október-november A Montágh Imre Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és EGYMI lapja MONDJAM VAGY MUTASSAM Iskolánk névadója, Montágh

Részletesebben

DALSZÖVEGEK. (a példatárban 1-gyel jelölt szövegek további versszakai, az ottani sorszámmal)

DALSZÖVEGEK. (a példatárban 1-gyel jelölt szövegek további versszakai, az ottani sorszámmal) DALSZÖVEGEK (a példatárban 1-gyel jelölt szövegek további versszakai, az ottani sorszámmal) 14. Támaszd meg oldalad Két arany pálcával. Meg is simakodjál, Meg is mosakodjál, Beszélve: Töröld meg magad

Részletesebben

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Előzmények Projekt adatai: Kedvezményezett Projekt címe Projekt azonosítója Alsómocsolád Község Önkormányzata Mintaprogram a minőségi időskorért

Részletesebben

Magyar karácsonyi népszokások 3.rész

Magyar karácsonyi népszokások 3.rész 2014 december 26. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 Régen a karácsony elképzelhetetlen lett volna az ünnephez kapcsolódó

Részletesebben

MAGVETŐ VETÉLKEDŐ 1. (BEUGRÓ) FORDULÓ: TOTÓ

MAGVETŐ VETÉLKEDŐ 1. (BEUGRÓ) FORDULÓ: TOTÓ Beugró-feladatsorunk első részében a házi állatokkal, majd a termesztett növényekkel kapcsolatos néhány alapvető elnevezés, fogalom jelentésével ismerkedünk. I.Mi a jerke? 1. fiatal tehén 2. nőstény juh

Részletesebben

Lehet sokféleképpen locsolni... Ahogy elődeink szokták... ...és ahogy manapság...

Lehet sokféleképpen locsolni... Ahogy elődeink szokták... ...és ahogy manapság... Virágvasárnap lévén, mára sok nyugalmat, kirándulással eltöltött szép napot kívánunk! DE aztán... Húsvét hétfő a magyar népéletben a locsolkodás napja. A locsolkodás magyar húsvéti hagyomány. E szokás

Részletesebben

Január, a polgári év elsõ hónapja tehát a Vízöntõ csillagkép nevét viseli. A régi magyar neve pedig Boldogasszony hava, mert eleink az év elsõ hónapját Szûz Máriának szentelték. A keresztény (katolikus)

Részletesebben

Tkt/ Szülőföld 5.osztály Tanár: Kiss Ildikó. Óraszám Témakör/Téma Tartalom Tevékenységek/Irodalom

Tkt/ Szülőföld 5.osztály Tanár: Kiss Ildikó. Óraszám Témakör/Téma Tartalom Tevékenységek/Irodalom Tkt/ Szülőföld 5.osztály Tanár: Kiss Ildikó Óraszám Témakör/Téma Tartalom Tevékenységek/Irodalom 1 2 Mi történt on akkor, amikor megszülettem? Mi történt on akkor, amikor megszülettem? Egyéni kutatás:

Részletesebben

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Volt egyszer a világon egy király, akit a népe nagyon szeretett. Csak egy búsította az ország népét. A király hallani sem akarta, amikor arról beszéltek neki, hogy ültessen

Részletesebben

Jövőre is lesz Karácsony! Dalszövegek, hogy mire újra eljön a Szenteste, a család együtt énekelhesse a Mennyből az angyalt

Jövőre is lesz Karácsony! Dalszövegek, hogy mire újra eljön a Szenteste, a család együtt énekelhesse a Mennyből az angyalt Jövőre is lesz Karácsony! Dalszövegek, hogy mire újra eljön a Szenteste, a család együtt énekelhesse a Mennyből az angyalt 1 Szerkesztette és a jog tulajdonosa: Karácsonyanyó Kizárólag teljes terjedelmében,

Részletesebben

Feladatok a meséhez. 1. Miért mondja a szerző, hogy igaz mese volt? Írj véleményt! Élete során milyen állatokkal került kapcsolatba Hóka?

Feladatok a meséhez. 1. Miért mondja a szerző, hogy igaz mese volt? Írj véleményt! Élete során milyen állatokkal került kapcsolatba Hóka? Feladatok a meséhez 1. Miért mondja a szerző, hogy igaz mese volt? Írj véleményt! 2. Válaszolj! Élete során milyen állatokkal került kapcsolatba Hóka? Milyen munkaeszközökkel találkozott? Milyen munkahelyekre

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 ITT A TAVASZ! TÉMAHÉT AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 ITT A TAVASZ! TÉMAHÉT AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 ITT A TAVASZ! TÉMAHÉT AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét A

Részletesebben

TERMÉK ADATLAP. Szív nagy. Termék neve

TERMÉK ADATLAP. Szív nagy. Termék neve Szív nagy fonal X szalag egyéb: gipsz, festék, lakk, Alkalmazott technikák varrás X ragasztás X festés gyöngyözés 125 g gipsz, 3ml lakk, 10 cm organza szalag, 5 ml festék Szükséges eszközök gipsz kiöntő

Részletesebben

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT 1 Az 1. olvasmány után A 2. olvasmány után A 3. olvasmány után: Mózes éneke (a kórus énekli) A 4. olvasmány után 2 Az 5. olvasmány után Alleluja

Részletesebben

Tél témahét. Igali Á.M.K. Speciális Általános Iskola Szakiskola és Diákotthon. 1. osztály. Osztályfőnök: Farkas Annamária

Tél témahét. Igali Á.M.K. Speciális Általános Iskola Szakiskola és Diákotthon. 1. osztály. Osztályfőnök: Farkas Annamária Tél témahét Igali Á.M.K. Speciális Általános Iskola Szakiskola és Diákotthon 1. osztály Osztályfőnök: Farkas Annamária A téli témahét programja: Tevékenység helye: Igali Á.M.K. Speciális Általános Iskola

Részletesebben

Készülődés a húsvétra

Készülődés a húsvétra SZKb_102_14 Ahány ház, annyi szokás Készülődés a húsvétra É N É S A M Á S I K Készítette: Czincz Józsefné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. ÉVFOLYAM tanári AHÁNY HÁZ, ANNYI SZOKÁS 127

Részletesebben

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai:

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai: KAPCSOLATAINK Számomra minden kisgyermek csoda. És mindegy, hogy szép vagy eláll a kisfüle, mindegy, hogy csillagszemű vagy kancsal egy picit kisgyermek, tehát csoda. Esendő és kiszolgáltatott. Óvjuk és

Részletesebben

Itt a kikelet! (projekt tervezet)

Itt a kikelet! (projekt tervezet) Itt a kikelet! (projekt tervezet) Készítette: Baánné Gruber Irén, Varsányiné Horváth Erika A project célja: - A tavaszi népszokások, ünnepek széles kör megismerése. - Tavaszi jeles napok összegyjtése,

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola. Karácsony projekt. Készítette: Borsóné Molnár Szilvia. Baracska, 2013. december

Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola. Karácsony projekt. Készítette: Borsóné Molnár Szilvia. Baracska, 2013. december Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola Karácsony projekt Készítette: Borsóné Molnár Szilvia Baracska, 2013. december Célok: 1. A karácsony sajátosságainak felfedezése, saját érzések megfogalmazása. 2.

Részletesebben

Nagyközségi Óvoda, Földes PROJEKT BEMUTATÁSA GYERMEKLÁNC

Nagyközségi Óvoda, Földes PROJEKT BEMUTATÁSA GYERMEKLÁNC Nagyközségi Óvoda, Földes PROJEKT BEMUTATÁSA GYERMEKLÁNC projekt az adventi ünnepkörhöz, karácsonyhoz kapcsolódóan (a projekt része a TÁMOP 3.1.4. projekt óvodai programcsomag helyi adaptációjának) TÁMOP

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda HODÁSZ

Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda HODÁSZ TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-0039 Kompetencia alapú oktatás fejlesztése Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda HODÁSZ Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázati program

Részletesebben

PROGRAMFORGATÓKÖNYV. Egyenlő esélyt minden diáknak. Megbízó: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 32.

PROGRAMFORGATÓKÖNYV. Egyenlő esélyt minden diáknak. Megbízó: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 32. PROGRAMFORGATÓKÖNYV Megbízó: Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 32. Megbízott: Csutorás Antalné, Hodosi Ibolya Tevékenység: Szülői együttműködési programok megszervezésében résztvevő pedagógus Munkaidőkeret:

Részletesebben

Húsvét. Olvasószint: A. Megoldások:

Húsvét. Olvasószint: A. Megoldások: Az Olvass magyarul! kiskönyvsorozat azoknak a tengeren túl élő magyar gyerekeknek készül, akik az angol mellett magyarul is tanulnak írni és olvasni. Természetesen a világ bármely részén élő magyar gyermekeknek

Részletesebben

SZENT LÁSZLÓ KIRÁLY NAPJAI CSÍKRÁKOSON

SZENT LÁSZLÓ KIRÁLY NAPJAI CSÍKRÁKOSON SZENT LÁSZLÓ KIRÁLY NAPJAI CSÍKRÁKOSON Időpontja: 2009. Június 25-28. (4 nap) A rendezvény eszmeisége: Sok évszázados, vagy akár évezredes székely hagyomány megjelenítése történik meg, tehát minden program

Részletesebben

Óravázlat Szövegértés szövegalkotás 1. osztály

Óravázlat Szövegértés szövegalkotás 1. osztály Óravázlat Szövegértés szövegalkotás 1. osztály Készítette: Kopasz Márta Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Körmend, Kölcsey u. 12. Felkészülés az órára 1. Meghatároztam

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

Mozgásfejlesztő gyakorlatok otthonra

Mozgásfejlesztő gyakorlatok otthonra kazalkolos@varazsbetu.hu Mozgásfejlesztő gyakorlatok otthonra Mozgás a tanulási képesség javításáért Az alábbi gyakorlatok segítségével gyermeke tanulási képességét fejlesztheti. Végezzék a gyakorlatokat

Részletesebben

Az őszi témahét programja:

Az őszi témahét programja: Az őszi témahét programja: 2011. október 10-14 Osztály: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 3.a osztályában Időkeret: 5 nap x 5 x 45 perc Kapcsolatok: NAT Környezetismeret Művészetek dráma, vizuális kultúra,

Részletesebben

ADVENTI PROJEKT Iskolai szeretetlánc

ADVENTI PROJEKT Iskolai szeretetlánc ADVENTI PROJEKT Iskolai szeretetlánc A projektet készítette és megvalósította: Török Flóris Általános Iskola 6.b osztálya, Széky Tamás Lászlóné 2009.december. Küszöbön áll a nap, az az egyetlen egy nap

Részletesebben

Szabadidős programtervezet (havi 2 x 2 óra)

Szabadidős programtervezet (havi 2 x 2 óra) ünnepitabi14_6.qxp 7/25/2006 5:59 PM Page 6 Szabadidős programtervezet (havi 2 x 2 óra) 6 Szeptember 1. Bemutatkozás Az éves program ismertetése Az elkészítendõ ok bemutatása Ismerkedés az Ünnepváró könyvvel

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

Jó játékot, vidám perceket, szép téli napokat kívánunk!

Jó játékot, vidám perceket, szép téli napokat kívánunk! ÜNNEPRE KÉSZÜL EURÓPA December a népi kalendáriumban karácsony havaként szerepel. A kavargó hópihék, a jégvirágos ablakok és a csilingelő száncsengők hónapjában ismét közös játékra hívunk benneteket. Fejtörőink

Részletesebben

Téli ünnepek, népszokások (projekt tervezet)

Téli ünnepek, népszokások (projekt tervezet) Téli ünnepek, népszokások (projekt tervezet) Készítették: Szabóné Hatos Ágnes, Ladányiné Karádi Róza A témakör célja: - A téli népszokások megismerése - Téli jeles napok összegyjtése, az ezekhez kapcsolódó

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

A belső hallás fejlesztése

A belső hallás fejlesztése A belső hallás fejlesztése A belső hallás fejlettségéről dallambújtatással győződhetünk meg. A dallambújtatás azt jelenti, hogy egy dallamrészletet gondolatban énekelünk tovább, azután hangosan folytatjuk.

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23.

DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23. DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23. Van olyan ember Tartalomjegyzék 67-es út (Republic)... 18 A széllel szemben járok (Fonográf)... 13 Az ünnep (Zorán)... 17 Élsz valahol (Fonográf)... 11 Elvonult a

Részletesebben

MAHLER. Lieder aus Des Knaben Wunderhorn. A fiú csodakürtje

MAHLER. Lieder aus Des Knaben Wunderhorn. A fiú csodakürtje MAHLER Lieder aus Des Knaben Wunderhorn A fiú csodakürtje GÁDOR ÁGNES nyersfordítása 2007 Lieder aus Des Knaben Wunderhorn Der Schildwache Nachtlied Az őrszem éji dala Nem tudok, nem szeretek vidám lenni;

Részletesebben

Az időszak neve. Szokások

Az időszak neve. Szokások A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából Katolikus liturgiának megfelelő adventi koszorú, három lila és egy rózsaszín gyertyával. Advent (ádvent, úrjövet) a keresztény kultúrkörben a karácsonyt (dec.25-ét)

Részletesebben

ŐSZI JELES NAPOK, ÜNNEPI SZOKÁSOK A HAGYOMÁNYOK TÜKRÉBEN

ŐSZI JELES NAPOK, ÜNNEPI SZOKÁSOK A HAGYOMÁNYOK TÜKRÉBEN ŐSZI JELES NAPOK, ÜNNEPI SZOKÁSOK A HAGYOMÁNYOK TÜKRÉBEN 2016/2017-es tanév 1. forduló A csapat neve: Az iskola neve, címe: A felkészítő tanár neve, e-mail címe: 1. Melyik őszi jeles napra gondoltunk?

Részletesebben

Csorda pásztorok midőn Betlehemben /: csordát őriztek éjjel a mezőben. :/ Isten angyali jövének melléjük, /: Nagy félelemmel telik meg ő szívük.

Csorda pásztorok midőn Betlehemben /: csordát őriztek éjjel a mezőben. :/ Isten angyali jövének melléjük, /: Nagy félelemmel telik meg ő szívük. Betlehemes játék 2. Vezető: /csenget/ Gyerekek! Bejöhetnek a betlehemesek? Gyerekek: Igen!!! Mind: Adjon az Úristen szerencsés jó estét, A kicsi Jézuska neve dicsértessék. Eljöttünk, eljöttünk, Róla jó

Részletesebben

iskolai híradó Budapest III. kerületi Önkormányzat Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény III. Szellő utca 9-11.

iskolai híradó Budapest III. kerületi Önkormányzat Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény III. Szellő utca 9-11. iskolai híradó Budapest III. kerületi Önkormányzat Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény III. Szellő utca 9-11. 1035 2010. december 4. évf. 2. szám ISTEN HOZOTT TAMARA!

Részletesebben

Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola. Magyar nyelv és irodalom tanmenet 2015-2016.

Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola. Magyar nyelv és irodalom tanmenet 2015-2016. Comenius Angol - Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Magyar nyelv és irodalom tanmenet 2015-2016. Tankönyv: Földvári Erika: Olvasókönyv (Mozaik Kiadó) Földvári Erika: Olvasás munkafüzet (Mozaik

Részletesebben

,, ITT A FARSANG, ÁLL A BÁL FARSANGI TÉMAHÉT A 2.B OSZTÁLYBAN

,, ITT A FARSANG, ÁLL A BÁL FARSANGI TÉMAHÉT A 2.B OSZTÁLYBAN TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0147 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat, Nagybajom Város Önkormányzata, Nagybajomi Általános Művelődési Központ Csokonai Vitéz Mihály

Részletesebben

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve PPEK 904 Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina Kis Boldogasszony képeskönyve mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár

Részletesebben

Híres Komárom be van véve Klapka György a fővezére Büszkén kiáll a csatatérre Hajrá huszárok! Utánam előre! 02. Százados úr sejehaj

Híres Komárom be van véve Klapka György a fővezére Büszkén kiáll a csatatérre Hajrá huszárok! Utánam előre! 02. Százados úr sejehaj 01 Klapka induló Föl-föl vitézek a csatára A Szent Szabadság oltalmára Mennydörög az ágyú csattog a kard Ez lelkesíti a magyart Föl-föl látjátok lobogómat Indulj vidáman robogó had Édes hazánkért hősi

Részletesebben

A SZÉTTÁNCOLT CIPELLŐK

A SZÉTTÁNCOLT CIPELLŐK Himmler Zsófia A SZÉTTÁNCOLT CIPELLŐK Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Forrás: Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 14., Dunaszerdahely,

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Hét este, hét reggel. Kiscsoport. Sötét van, semmit sem látok! Teremtek világosságot! És lett este, és lett reggel,

Hét este, hét reggel. Kiscsoport. Sötét van, semmit sem látok! Teremtek világosságot! És lett este, és lett reggel, Kiscsoport Hét este, hét reggel 1. Sötét van, semmit sem látok! Teremtek világosságot! az első nap ezzel telt el. 5. Égben madár, vízben halak, röpködjenek, pancsoljanak! ötödik nap ezzel telt el. 2. Hát

Részletesebben

5 perc frontális Csomagolópapír, 1.sz. mell.

5 perc frontális Csomagolópapír, 1.sz. mell. Tantárgy: szövegértés,- szövegalkotás Időkeret:2x45 perc Korosztály: 1. évfolyam Az óra célja: testtudat fejlesztése, térérzékelés tudatosítása, sajátmozgásérzék ápolása, figyelem tartósságának megteremtése,

Részletesebben

14. óra KENYÉRGABONA TERMELÉSE

14. óra KENYÉRGABONA TERMELÉSE 14. óra KENYÉRGABONA TERMELÉSE Manapság is tapasztalhatjátok azt, hogy ha nincs otthon kenyér, akkor az emberek úgy érzik, hogy nincs otthon étel. Pedig a hűtőszekrény roskadozik a finomságoktól, de ha

Részletesebben