A magyarországi szlovákok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A magyarországi szlovákok"

Átírás

1 A magyarországi szlovákok... Bölcsőjét a Felvidék regényes hegyei-völgyei ringatták, de ősi hitéhez ragaszkodó lelke búcsút mondott a szülőföld bérceinek, hogy a török dúlás után fűtengerré, nádastengerré vált síkságon új otthont keressen, azt munkás kezével, szorgalmával, kitartásával újból a kultúra szolgálatába állítsa. Kiváló, erélyes férfiak néppé forrasztották a több mint 100 helyről összeverődő tömeget; vérét felfrissítette, gazdagította a beléje olvadt magyarság, amelyhez viseletben, szokásokban észrevétlenül hozzáidomult..." (83). Rell Lajos írta ezeket a sorokat Békéscsaba népe c. könyvében. A magyarországi szlovákok története szorosan kapcsolódik a hozzájuk nyelvileg, földrajzilag legközelebb álló nyugati szlávok csoportjához, másrészt a magyarság történelméhez. A szlovákság ősei a IV-V., esetleg a VI. században telepedtek le a Kárpátmedencében, és a magyar honfoglalás után a XI-XII. században már teljes egészében a magyar királyság része lett ez a terület (87). A szlovákság mint etnikum a magyar királyság keretén belül a középkorban a Nagymorva birodalom szlovákjaiból fejlődött ki, az ország akkori középkori megyei beosztását tekintve 16 északi megyében döntően szlovákok is laktak. Történelmi iratok adatai szerint a szlovákság száma a XVI. században mintegy félmillió lehetett, a lakosság kisebb része élt a városokban. A XVII. század nehéz időszak volt, számos megpróbáltatással: a törökellenes háborúk, a rendi felkelések és a vallási szembenállások is nehezítették a szlovákság életét. Az 1673-ban Árva és Túróc megyében levert protestáns felkelés után nagyszámú szlovák jobbágy és kisnemesi család indult a magyar alföldi tájak felé (3). Erre szükség is volt, hiszen a török hatalom idején az alföldi területek nagy része elnéptelenedett, és ez vonzotta az új munkaerőt hazánk más részéről is. Különösen felerősödött a felvidéki szlovákság leköltözése a XVIII. század elején a Rákóczi szabadságharc bukása után. Az áttelepülést segítették a Habsburgok, a katolikus egyház és a magyar főurak is (15). A szlovákok a legszegényebb megyékből vándoroltak el: Árva, Liptó, Trencsén és Szepes megyékből (87). A földesurak az elnéptelenedett területekre magyarokat, szlovákokat, románokat és németeket telepítettek és általában arra törekedtek, hogy helységenként nemzetiségi és vallási vonatkozásban lehetőleg azonos lakosságú települések jöjjenek létre. Ez természetesen nem mindenütt sikerült így, pl. Mezőberény esetében sem. A szlovákok térbeli elhelyezkedésében 5 térbeli régiót szokás megkülönböztetni (3): Északkelet-Magyarországon Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, Heves és Nógrád megyében, Dunántúlon: Komárom, Esztergom, Fejér, Veszprém és Pest megyét, A délkelet-alföldi Békés és Csongrád (az egykori Csanád) megyét, Nyíregyháza és környékének tanyavilágát. Ezek a szlovákok által lakott, nagyobb létszámú régiók, de más csoportosítás is lehetséges.

2 Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a Sajó, a Hernád és a Bodrog völgyében a törökök kiűzése után elsőként jelentek meg a szlovákok, akik földműveléssel, mészégetéssel, szén- és ércbányászattal foglalkoztak. Heves és Nógrád megyében a XVIII. század elején telepedtek le a szlovákok. Általában magyar-szlovák, és német-szlovák vegyes településeket alkottak, főfoglalkozásuk a mezőgazdaság, ezen belül l a földművelés és állattenyésztés. Főleg evangélikusok, de vannak katolikusok is. A Dunántúlon a XVIII. század első harmadában telepedtek le a Bakony, a Vértes, a Gerecse és a Pilis hegységek erdős területén, fa-, kő-, mészkitermeléssel és faszénégetéssel foglalkoztak, többségük a katolikus vallást követi. A délkelet-magyarországi szlovákokat Harruckern György báró telepítette le, döntően azonos nemzetiségű településeken élnek, de vannak városok, ahol németekkel, magyarokkal, szerbekkel és románokkal. Nagy részük evangélikus. A XIX. század második felében az Alföld délkeleti részében már 9 jelentős, nagy létszámú szlovák település létezett: Békéscsaba, Szarvas, Tótkomlós, Nagybánhegyes, Pitvaros, Nagylak, Kondoros, Ambrózfalva és Medgyesháza. Jelenleg kb. 100 olyan település van Magyarországon, ahol nagyobb számban szlovákok is élnek. Korábban több ilyen település volt. A második világháború után a lakosságcsere keretében 73 ezer szlovák költözött el Csehszlovákia területére, és 100 ezer csehszlovákiai magyar költözött hazánkba. A lakosságcsere után is jelentős számú szlovák maradt hazánkban (87). A magyarországi szlovákság több mint 2/3-a evangélikus és kevesebb mint 1/3-a katolikus, rajtuk kívül vannak kis létszámban görög katolikusok, baptisták, adventisták. A magyarországi szlovákok idősebb generációja a magyar nyelvet már az itteni letelepedés előtt is beszélte, a fiatalok részére pedig a mindennapi élet és az együttélés tette szükségessé a két nyelv használatát (3). Az 1970-es években elkezdődött a különböző szlovák kulturális szervezetek létrehozása és aktív működése a régi szlovák hagyományok megőrzése és megismertetése érdekében. A magyarországi szlovák nemzeti kisebbség történetének fontos állomása volt az évi kisebbségi törvény meghozatala, amely lehetőséget adott már 1994-ben a helyi szlovák kisebbségi önkormányzatok megválasztására és ez 40 településen sikerrel is járt. Végül gazdálkodásuk, népviseletük, népszokásaik megőrzése terén kifejtett eredményes munkájuk alapján a hazai szlovákság két népes csoportját a Nyíregyháza és környékének tirpákjait és a békéscsabaiakat jogosan tekinthetjük néprajzi csoportnak is (3)....A tirpák etnikumra jellemző néprajzi sajátosságokat túlnyomórészt a Békés megyéből idetelepült szlovák telepesek hozták magukkal. Ez a népcsoport itt kovácsolódott önálló néprajzi etnikummá, itt alakult ki egy sajátos»tirpák öntudat és életmód«. A tirpák hagyományok ma is erősek, de a tirpákságra ma már nem a nyelvi különállóság, hanem a kulturális hagyományok a jellemzőek..." Étkezési kultúra A Felvidékről Magyarország különböző tájaira áttelepült szlovákok magukkal hozták szarvasmarhájukat, juhaikat és azokat az újhaza területén legeltették tovább. Észak- Magyarország hegyes tájaira birkát, kecskét hoztak és az adta az első ételkészítési lehetőséget. A hegyvidéki szlovákok folytatták régi munkájukat a fakitermelést, szénégetést, az alföldiek pedig a földet művelték (31).

3 Az áttelepült szlovákok - a hegyvidéki területeket kivéve - nemcsak új környezetbe kerültek, hanem az éghajlat, a kedvező talajviszonyok következtében az ételkészítés új alapanyagaival is megismerkedtek, amit még növeltek az új típusú főző- és tüzelőberendezések használatának lehetőségei (1). Vannak olyan települések, ahol magyarok, szlovákok, németek, vagy magyarok, németek, ruszinok élnek és a több, mint 150 éves együttélés sem jelentette az egyes nemzetiségek ételkészítési szokásainak egységessé alakulását, bár sok a közös vonás, de a régi nemzeti ételek is élnek. A legjobb példa erre Mezőberény, ahol magyarok, szlovákok, németek élnek együtt és bár szívesen megismerik egymás ételeit, ételkészítési szokásait, közülük sokat át is vesznek, eredeti ételeiket is megőrzik. A Szabó Ferenc szerkesztésében megjelent kétkötetes műben - Mezőberény története - bővebben találhatunk erre vonatkozó példákat.... a mezőberényi magyarok pontosan számon tartják,... hogy e táplálkozás mennyiben különbözik a németekétől vagy a szlovákokétól, tudják, hogy a németek kevésbé fűszerezik ételeiket és táplálkozási ízlésben a szlovákokat érzik magukhoz legközelebb..." (2). Az alföldi szlovákok egyrészt őrzik a szülőföld kedvelt ételeit, másrészt szlovák ételkészítési módokon új ételeket készítenek. Ez a tendencia legjobban a békéscsabai, mezőberényi szlovákoknál és a Nyíregyházán és környékén, bokortanyákon élő tirpákoknál érvényesül. Ilyenek: -> a szombatesti haluska, (ami a családi kapcsolatok fenntartásának, erősítésének egyik fontos eszköze), -> a savanyú levesek, -> szlovák káposztaleves, -> cigánka, -> rapcsánka, kvasjenka és a már világhírű csabai kolbász több változata. A hegyvidéki szlovákoknál a: -> juhtúrós leves, -> sztrapacska, -> pampuska, -> brindzás palacsinta, lepény, -> loksa, -> tócsni. Jellegzetes karácsonyi étel a: -> karácsonyi metélt (plzike) és általánosan készített szlovák étel a -> kvasjenka, kvasienke. Néhány jellegzetesség a szlovák ételkészítési és étkezési szokásokból (3): Legfontosabb mindennapi eledel a kenyér (a délkelet-alföldi szlovák asszonyok sütötték a legfinomabbat). A kenyérpótló lepények szinte minden szlovák településen fontos szerepet töltöttek be, a legfontosabbat kétségtelenül az észak-magyarországi szlovák lakta hegyvidéki sávban, bár legváltozatosabban a békés megyei szlovákok készítették, és ők kedvelik ma is a legjobban. A szlovákok leggyakrabban készített ételei a főtt és sült tészták, elsősorban az északi hegyvidéki és a dunántúliaknál. A sült tészták közül ünnepi készítmény a kalács. A levesek nagy csoportjában legtovább a habart levesek maradtak fenn, a legkisebb változtatásokkal, a húsleves változatlan maradt. A sertés-, és baromfitartás megnövekedése következtében a hétköznapi táplálkozásban is megnövekedett a húsételek gyakorisága és aránya. Sok tejet fogyasztanak, frissen, forraltan, aludttej formában, de ma már a tejtermékek házi készítése lényegesen csökkent.

4 A táplálkozás színvonalát nemcsak az ételek készítéséhez szükséges alapanyag befolyásolja, hanem az ételek készítésének technológiája is. Itt a legkedvezőbb változások és lehetőségek az északi-hegyvidéki szlovákoknál vannak (4). A szabad tűzhelyen és a cserépedényben főzött ételeknek egészen más íze van. Több helyen van még kemence, de már csak néhány családnál sütnek benne kenyeret, a kenyértésztából korábban oly kedvelt készítmények sütése is minimálisra csökkent és az is más konyhatechnikai eszközökkel (5). Kemencében főzték cserépedényben a: káposztát, babot, borsót, lencsét, húsokat (6). A szegény kisparasztok, tanyabérlők táplálkozása csak az ételek minőségében és előfordulásának számában különbözött a tehetősebb gazdákétól. A városi szegénycsaládok étrendje elég egyhangú volt: kásák, kukoricás ételek, paprikás krumpli váltogatták egymást, csak a disznóvágás hozott érezhető változatosságot (7). A jómódú családok nagy része sohasem evett kukoricás ételt. A hal csak a víz közelében élők táplálkozásában volt jelentős. A legtöbb család vág disznót, még akkor is, ha a városi körülmények nem teszik lehetővé a hizlalást (8). Ami változatlan, a disznó kölcsönös, kalákaszerű levágása, amelynek olyan elvei is élnek még, mint a disznótoros vacsora hagyományos ételeinek a készítése, vagy a kóstoló küldése. A finoman fűszerezett, kellemesen csípős csabai kolbász titkát" apáról-fiúra hagyományosan őrzik, ma ugyanazon recept alapján készül, mint régen, egyetlen különbséggel, a kolbászhúst már nem nagykéssel aprítják össze, hanem húsdarálóval. Emellett a családi étkezésben szinte ugyanannyira kedveltek a disznóvágáskor készített hurkák, sajtok, a sertéshalóba töltött töltelékek, kocsonyák, és a békéscsabai különlegességnek számító cigánka (8). A szabadtűzhelyen való főzést az 1900-as évek elején a tűzhely váltotta fel, ekkor az agyagedényeket a vasedények váltották fel. A hegyvidéki szlovák asszonyok a leveseik nagy részét, a mártásokat az egész magyarszlovák etnikai határ mentén habarással készítették, ezek az ételek igen kedveltek voltak. A régi hagyományos ételek skáláját a szakácskönyvekből szerzett ismeretek alapján egészítik ki már mai technológiára és technikára épülő ételekkel (4). A régi rántott, és köménymagos levesek helyét átvevő saláta-, karfiol-, paradicsom-, alma- és meggylevesek egyre népszerűbbek (5). A főtt és sült tészták egykor jelentős részét foglalták el a táplálkozásnak (7), és nagyon szegény család volt az, ahol szombatonként nem sütöttek vagy nem főztek valamilyen tésztát. Levesek, levesbetétek A Békés megyei szlovákok táplálkozásának legnagyobb részét a levesek alkotják. Leves minden ebédre volt". A különböző levesfajták jól tükrözik a lakosság életében végbemenő változásokat. Legegyszerűbb a frissen kifejt tej volt, amibe kenyeret aprítottak, és ezt is levesnek nevezték (35). A levesek egy része csak sűrűségében különbözött a főzelékektől. A szlovák népi ételkészítéssel kapcsolatos írások alapján az alábbi levesféléket különböztetjük meg: tej-, tészta-, zöldség-, savanyú, hüvelyes, gyümölcs-, és húslevesek.

5 A tejlevesek a legrégibb levesformáknak tekinthetők, kedveltségükből máig sem vesztettek. Nem csak kimondottan tejleveseket készítettek édes tejjel, hanem sok hagyományos levesnek is megvan a tejes formája. -> Tejes gombócleves. A tésztalevesek összetétele gazdag és változatos: gombóc-, galuska-, táskalevesek. -> Kötött galuskaleves, -> laskaleves, ->rétesleves. A zöldségleveseken belül a leggazdagabb a káposztalevesek választéka. ->Szlovák káposztaleves, -> répaleves, -* salátaleves, ->tökkáposzta leves. Ha volt rá mód, füstölt hússal főzték. A savanyú levesek a nagy nyári mezőgazdasági munkák kedvelt levesei, más részük a disznó vágáshoz kapcsolódik, ezek természetesen hússal készülnek. -> Savanyú velőleves, -> korhelyleves, -> savanyú lencseleves. A hüvelyesekből készült levesek - éppen az alapanyag sokfélesége következtében - igen változatosak; füstölt hússal, paprikás, hagymás rántással készülnek. Zöldbabból, zöldborsóból is főznek levest. -> Bableves tirpák módra, -> zöldséges borsóleves, ->lencseleves, -> zöldbableves (10). Gyümölcsleveseket nem főztek gyakran, környékükön kevés gyümölcs termett és azt inkább nyersen ették meg (10). -> Birsalma leves, -> meggyleves. A húsleves az ünnepek levese. Érdekessége, hogy a tyúkhús levest karikára vágott hagymára szedték és vékonyra vágott, száraz kenyérszeletekkel ették. Leggyakoribbak: a galamb-, az orja-, a disznó- és a tyúkhús leves (kuracia poljoka). Legjellegzetesebb levesbetétek: -> házi metélt, -> grízgaluska, -> reszelt tészta. Ezen kívül készítenek eperlevelet; csigatésztát, sifli-tésztát. A csigatésztát az 1950-es években ismerték meg a Békés megyei szlovákok (11). Mártások, szószok A mai idősebbek a liszttel sűrített, rántásos növényi eredetű ételeket mártásnak, újabban szósznak mondják. A főzelék elnevezést a régi öregek nem ismerték, a levesnél sűrűbb ételeket nevezték mártásnak. Levesben főtt hús mellé, sőt leves helyett is fogyasztottak ilyen ételeket (2). A sűrű rántással készült mártás a főtt, füstölt hússal, szalonnával, főtt vagy sült kolbásszal a főétkezés második fogása volt (12). Legkedveltebb mártások: -> paradicsommártás, -> almamártás, -> meggymártás. Főzelékek, köretek A főzelékek elterjedése az alföldi szlovákoknál az 1930-as években kezdődött. A Békés megyei szlovákoknál a főzelék szónak nincs szlovák megfelelője. A zöldfőzelékeken kívül a hüvelyesekből készültek főzelékek, ma a legnépszerűbbek: -> salátafőzelék, -> sárgarépa főzelék, -> tökfőzelék, -> spenótfőzelék - és krumplifőzelék (34). A húsételek köretei szintén újabb keletűek, alapanyaguk általában valamilyen száraztészta, gabona, vagy burgonya. ->Keménytarhonya, -> sűrű- vagy krumplis tarhonya.

6 Kásák és pépes ételek A kásák a legősibb ételek közé tartoznak, a hegyvidéki szlovákok emlékezete szerint a legrégibb kásaételnek ismert lisztes kását rozslisztből főzték -> lisztkása (4), majd ezt kiszorította a jobban kedvelt kukoricakása, köleskása és a krumplikása. Az árpakása csak rövid ideig szerepelt az étrenden, és az 1950-es évek első felében a rizsből készült rizskása lett maradandó étel, amelyet tejben főznek, cukorral édesítve, vajjal finomítva fogyasztanak (4). A rizskását kétféleképpen tudják készíteni: serpenyőben vagy lábasban forralt tejbe beleszórják a rizskását, régen betolták a kemencébe, ma már a sütőbe és a tűz melegében a rizs megpárolódik. Az idősebb asszonyok inkább kása formájában főzik meg és tálalják. A népi táplálkozás legrégibb csoportjához tartozó kásákat elsősorban kölesből és kukoricából készítették. A magyar fajtájú kukoricából készült lisztet és kását szerették a legjobban, mert az édes volt. A lófogú kukorica kásája már nem jó erre a célra. A kásás és kukoricalisztből készült ételeket leginkább télen készítették és fogyasztották. Tanyán leggyakrabban az volt a reggeli (7). A XIX. században erősen elterjedt köleskását az 1900-as évek elejétől egyre kevesebb családnál főzik, fő terményként való vetése is csak kevés helyen maradt fenn. A köztes növényként vetett köles már nem tartozik az alapvető életkészítési anyagok közé (2). Hústalan egytálételek A szlovák étkezési szokásokról szóló írások ezt az ételcsoportosítási elnevezést nem használják, de ez nem jeleneti azt, hogy nem készítenek olyan tartalmas, hús nélküli ételeket, amelyek ebbe a fogalomkörbe sorolhatók. A leggyakrabban főzött és legkedveltebb egytálételek közül néhány: -> paprikás krumpli, -> paradicsomos káposzta, -> öreglaska, -> tepsis krumpli, -> sült káposzta. Egyes írásokban alkalmi ételek"-nek nevezik őket, jelezvén, hogy ezeket csak kisebb összejöveteleken fogyasztják (7). Ilyenek: rántotta, sült tök, főtt, és sült kukorica, -> héjában sült krumpli. Halételek Az alföldi szlovákok közül a Kőrös-mentén és a Duna-mentén lakó szlovákoknál volt szerepe a táplálkozásban és ezen kívül a hegyvidéki szlovákoknál. A halételek még ezeken a helyeken sem túl gyakoriak. Kivételt képez a katolikus szlovákok karácsonyi vacsorája, amelyben a leves főfogásként szerepel és szinte elmaradhatatlan valamilyen halétel (3). Leggyakrabban hallevest, halászlét és halpaprikást főznek, vagy paprikás lisztben megforgatják a halat és forró zsírban vagy olajban kisütik (23). A halászlé készítéséhez pontyot, kecsegét, márnát és keszeget használtak, krumplit vagy lebbencstésztát főztek bele. A savanyú hallevest vékony, világos rántással berántották, ecettel és babérlevéllel savanyították" (12). Húsételek A sok baromfi - különösen a tanyákon élő családoknál - lehetőséget adott arra, hogy legalább vasárnapokon és ünnepnapokon (a tehetősebb családoknál gyakran hétköznapokon

7 is) húsos étel kerüljön az asztalra. A füstölt hús takarékos és gondos bevezetése pedig azt is lehetővé tette, hogy a nagy mezőgazdasági munkák idején tartalmas húsos ételek készüljenek. Borjú-és marhahúst a tanyán lakó emberek csak kényszervágás idején ettek, a birkahús pedig a családi ünnepek ételkészítési alapanyaga volt. A húsételek fogyasztásának gyakoriságán lehet lemérni az egyes paraszti rétegek közti különbségeket. A borsodi tájakon lakó szlovákok a friss húst főleg főzve fogyasztották, csak később sajátították el a hús pörkölését (pracenice) és a sütését (pecenie). A rántott karaj (vyprazan) az 1920-as években terjedt el. Őzből, nyúlból főleg paprikást és tűzdelt húsokat készítettek, de az őzet savanyú káposztával is főzték. Alapvetően két időszak volt, amikor a húsos ételek készítése és fogyasztása gyakoribb volt, mint más időszakban, az egyik tavasszal, amikor a kiscsirkék már vágható jércékké fejlődtek, a másik pedig a disznóvágás utáni hetek. Ez utóbbi esetben gyakori volt reggelire és vacsorára a tepertő, sült kolbász, oldalas és a húsos savanyú leves, ebédre pedig a friss hús valamilyen formában. A marhahús legkedveltebb készítési módjai: gulyáshús, pörkölt és paprikás. Borjúból, marhából, sertésből is csináltak paprikást, különösen nagyobb családi ünnepekre -> disznópaprikás. Birkából leggyakrabban gulyást, pörköltet és paprikást készítettek, húsvétkor pedig rántott bárányt. -> Birkapaprikás, -> szlovák birkagulyás, és a szüret jellegzetes étele a -> juhhúsos kása. Az alföldi szlovák családok jellegzetes húsétele a paprikás, amit vágóállatok húsán kívül csirkéből is gyakran készítettek vasbográcsban, vagy öntöttvas lábasban. Általában főtt krumplival fogyasztották, külön adott paprikás lével tálalva (13). Répáshután a paprikás csirke galuskával (kurca na paprike s haluskami) az egyik legnépszerűbb étel. A kacsát leggyakrabban úgy készítették, hogy a combból, mellből és szárnyból pecsenyét sütöttek, hagymás kacsazsíros tört krumplival, párolt vöröskáposztával, míg az apróhús részeket összefőzték köleskásával. Jellegzetes őszi étel a liba- és kacsasült (husaca-, kacacá pecena). A baromfi csontos húsrészeit levesben megfőzték, először a levest zöldséggel, tészta levesbetéttel elfogyasztották, a főtt húst pedig mártással vagy párolt savanyú káposztával ették (10). A rántott szelet, fasírozott a magyarok révén terjedt el a szlovák konyhán a pörkölthöz hasonlóan (10). Karácsony éjfélkor, Szilveszter éjszakáján jellegzetes húsétel a sült disznótoka, a celust. Disznóvágás után az állaszalonnát megfüstölték, felhasználás előtt bevagdosták, és kemencében megsütötték. Újév reggelén ez volt az ünnepi étel tejjel, tört krumplival és savanyúsággal.

8 Főtt és sült tészták A szlovák területeken a főtt tészták fogyasztása mennyiségben és azok változatosságában egyaránt igen jelentős. Legjellegzetesebb ezek közül a haluska vagy metélt tészta. A tésztacipókat nagy kerek lapokká nyújtják, és összehajtogatás után éles késsel vágják metéltté. Télen, szombatonként annyit főztek, hogy vasárnapra is maradjon. Ez különösen a summások étrendjére vonatkozik (11). Böjtös időszakban különösen sok főtt tésztát főztek, természetesen zsír nélkül, sajt, túró, mák ízesítéssel. A főtt tészták köréből kerül ki az igazi szlovák karácsonyi ételspecialitás, a -> plzike, és a - > kvasjenka vagy gőzön főtt fánk. A Békés megyei szlovákok hagyománya a szombat esti tésztafogyasztás, amikor a munkahelyekről hazaérkezett és együtt volt a család. A szombat esti halusícában két-háromféle tészta került az asztalra, mindig készítettek mákos tésztát és még kétféle tésztát, pl. darás, káposztás vagy túrós tésztát. Ha derelyét vagy gombócot főztek, akkor más tészta nem volt. Az egy-egy alkalomra gyúrt és felhasznált tésztán kívül természetesen minden család rendelkezett nyáron készített szárított tésztával. Különösen a családjuktól távol dolgozó summásoknak, fakitermelőknek, mészégetőknek volt erre szüksége. A szárított laska, tördelt laska és tarhonya készítéséhez kenyérlisztet használtak (11). A borsodi szlovák asszonyok a nehéz erdei munkát végző férjüknek gyakran főztek tésztát. Ha nem volt elég lisztjük, akkor nyers vagy főtt krumplival egészítették ki (4). A főtt tészták közül a galuska tésztája kissé keményebb, mivel ez köretnek készül legtöbbször, míg a haluska levesbetétnek. Ezért fordulhat elő, hogyha hígabbra sikeredik, csurgatott tésztának is felhasználható. A tarhonya a levesek, köretek, húsos és hústalan egytálételek kedvelt alapanyaga. -> Tarhonyaleves, -> szarvasi tarhonyás burgonyaleves, -> sűrű vagy krumplis tarhonya, -> kolbászos tarhonya (16). A sült tészták közül a legfontosabb táplálék a kenyér, ha az volt, a szlovák ember már nem éhezett. A kenyérsütés a finomságok, a jóllakás napja volt, amikor a háziasszony kenyértésztából sütött nyalánkságokkal is kedveskedett a családjának. Ilyen volt a cipó, ami nélkül a szlovák ember el sem tudta képzelni a kenyérsütést (10). -> Cipó, -> buchnica, -> posucha. A szlovák családok minden étkezéshez ettek kenyeret, vagy kenyértésztából sütöttet. Általában 6-7 kg-os kenyeret sütöttek (9). Kenyértésztából sütöttek: -> hajtogatottat, -> lángosokat különféle ízesítéssel és - >lepényeket változatos töltelékekkel, -> gubát (17). Délkelet-Alföldön termett a legjobb minőségű búza és ebből sütötték a szlovák asszonyok a legszebb, legízletesebb kenyeret. Az északi hegyvidéken lakó szlovákok gyakran ettek rozslisztből sütött kenyeret, sőt a liszt pótlására krumplit is használtak. Az ínséges idők kenyere a kukoricalisztből sült (3) -> loksa. A kukoricaliszt és búzaliszt keverékéből sütött kenyér a szlovákoknál a szegénység jelképe volt.

9 A sült tészták készítéséhez tiszta búzalisztet használtak, a gyúrni való liszt finomabb volt, mint a kenyérliszt. Ebből készült a kalácstészta és a kelt tészta. A kemencében vagy tepsiben, sütőben sült tésztaféléket többféle módszer alapján is lehet csoportosítani. A legrégibb típusú sült tészták a pogácsák -> a lángoson és a lepényen kívül -, amelynek számos fajtáját is kedvelik a szlovák családok -> pogácsák (7). A rétesek ünnepi süteménynek számítanak, de egyszerűbb töltelékkel készítve a hétköznapok eledele is. Alapanyaga nullás liszt, a felhasználásával készült rétesnek két alapvető formája van: nyújtott és kelt rétes. -> Almás rétes, -> káposztás rétes, -> tejes rétes. Szilveszterkor sütötték a béreseknek a kitolórétest, különböző töltelékekkel készült a kásás rétes, vajastésztából a kígyórétes (18). A kalácsok a legfinomabb lisztből, ünnepekre készült sütemények. A lakodalmi kalácsok 3-4 szálból álló fonott kalácsok. Ezek közül a legrégibb eredetű a: -> kulcsos kalács és az -> örömkalács. A békési szlovákoknál szokásos a: -> fonott kalács, -> kiskalács (18). Kalácstésztából sül: -> mákos vagy diós tekercs, ->mézes perec. A zsírban sült tészták legismertebb képviselője a fánk: -> pampuska, -> ipolysági fánk, -> rózsafánk, -> csöröge, -> talkedli, ->tyúkláb tészta. Tejből, tojással, búzaliszttel kevert tészták a palacsinták, amelyeket ízesítő anyaguktól függően különböző jelzőkkel ismerünk: ->brindzás palacsinta, -^káposztás palacsinta, - >burgonyás palacsinta. Ezeken kívül még számos változatát sütik (12). A kukoricaliszt felhasználásával készített sült tésztáknak már csak a nevét ismerjük: -> görhe, ->máié, -> prósza. Ünnepi sütemény alapanyaga és a készítés nehézségi foka alapján: -> aranygaluska, -> krémes, -> ostya, és a tótkomlósi lakodalmak ünnepi vacsoráját emelő grillázstorta. Húsfeldolgozás Csabai kolbász - cabienska klobász....az igazi csabai kolbász jellegzetesen népi produktum, a békéscsabai népi élet sajátos tartozéka, amelyhez népi munkafolyamatok, népi szokások kapcsolódnak. A csabai kolbász kritériuma nem elsősorban a gyártási helyben, hanem technológiájában, készítési módjában, összetételében, fűszerezésében van. A csabai kolbász kizárólag sertéshúsból készül, a régi csabaiak kizárólag az általuk vágott hízók húsából készítették... A csabai kolbásznak szigorú értelemben vett pontos receptje nincs, most a kolbász nem az üzemben, hanem több ezer háztartásban készül... függ a hízótól, a fűszerektől, a füstöléstől, stb. Fűszerek a következők: kétféle paprika: erős és csemege, fokhagyma, só, köménymag, más fűszert a csabai kolbász nem tűr el. A csabai vastag kolbász készítéséhez legjobb a sertés vég-, és vastagbél. A vékony kolbászt nem szokás lezárni, elkötni, egyszerűen csak elcsípik a két végén. Az elkészült kolbászokat már másnap reggel füstre teszik (77). Disznóvágáskor az 1900-as évek végén köleskásás hurka (kasovo huriké) készült, aztán a XX. század elejétől a rizses hurkát (rizovie huriké) kezdték csinálni. Az I. világháború idején

10 alapanyag hiányában kukoricakását használtak. Készítése: a főtt, darált, sóval, őrölt borssal, törött paprikával, pirított, finomra vágott hagymával ízesített belsőséget a főtt kölessel vagy főtt rizzsel összekeverték, a tölteléket gondosan tisztított, mosott vastagbélbe töltötték, végeit hurkapálcával elkötötték, majd megabálták (12). A véres hurka (krvavinke) készítése nem általános és csak az I. világháború után kezdték készíteni: a leölt disznó vérét tálban felfogják, megfőzik. Két rész gyengén főzött májból, egy rész húsból és egy rész szalonnából - mindkettőt megdarálva, a félpuhára főzött rizzsel összekeverik, sóval, őrölt borssal, néhány ek hagymás rizzsel fűszerezik, bélbe töltik, füstölve vagy füstöletlenül, frissen megsütve fogyasztják (12). Tüdős hurka: a sertésbelsőséget, zsiradékot, a bélfodor haját megfőzik, ledarálják, sóval, őrölt borssal ízesítik, külön főzött rizzsel összekeverik, vékonybélbe töltik, megabálják, hidegen tárolják és sütve fogyasztják (20). A májas hurka készítése a XX. század közepén kezdődött: a tokaszalonnát, májat, zsíros szalonnát sok vöröshagymával, sóval, őrölt borssal összekeverik, ledarálják, és vastagbélbe, sok helyen neccbe (sertéshálóba) töltik, felfüstölik. Hidegen sokáig eláll (18). Disznósajt (svinskvo sira). Tölteléke: fejhús, fül, szív, kevés tokaszalonna, bőrdarabkák. Ezeket megfőzik, nem darálják, hanem éles késsel csíkokra vágják, kivéve a nyelvet, amit egészben tesznek a töltelékbe. Sóval, őrölt borssal, fűszerpaprikával, zúzott fokhagymával óvatosan összekeverik a tölteléket, alaposan kitisztított, mosott disznógyomorba töltik, a nyílást bevarrják, megabálják, formázzák, lepréselik és füstölik. Sonka. A sonkáról, még frissen, mielőtt kihűlne, lefaragják a túl zsíros részeket, sózóedénybe rakják, két hétig sóban tartják, közben megforgatják, azután lemossák és füstölik. Ma már szokás a pácolása (salétrom, fenyőmag, koriander, só, fokhagyma). Két hétig tart a pácolás és utána rakják füstre (30). Szalonnakészítés: leggyakrabban fehérszalonnát (bjelá slanina) készül, ami sóznak és füstölnek is. Készítenek paprikás szalonnát (cadena aj papriková) és abált szalonnát, tepertőt, ezt megsütik, üvegbe rakják, zsírral leöntve tárolják. Tarhonyakészítés A tarhonya (tarhona) török eredetű szó, nem véletlen, hogy ott terjedt el, ahol a legtovább tartott a török uralom, és ahol a legjobb minőségű földek voltak. Nyáron készítették el az egész évi tarhonyamennyiséget, amikor a legtöbb volt a tojás és jó meleg is volt (39). Változások az ételkészítési szokásokban Az 1940-es évekig még jelen voltak és érvényesültek a szlovák táplálkozásra jellemző jegyek, aztán a háború befejeztével új szakasz kezdődött a magyar-szlovák táplálkozási szokásokban a mások ételkészítési szokásainak megismerésével és bizonyos elemeinek átvételével. A korszerűség követelményei mindkét nép konyhájára hatottak, ennek következtében a növényi eredetű élelmiszerek, a hús, a sütemények nagyobb szerepet kaptak a táplálkozásban, mint korábban.

11 Legnagyobb változás a főzelékeknél, leveseknél és mártásoknál következett be, ugyanazon alapanyagokból készült híg és sűrű levesek elváltak egymástól, a levesek hígabbak lettek, kialakult a változatos levesbetétekkel való készítésük, a sűrű levesek pedig rántás vagy mártás hozzáadásával kialakították a főzelékek csoportját, egyre több lett az olyan alapanyag, amelyből levest és főzeléket egyaránt főztek. A levesek alkotórészei is korszerűbbek lettek, és sokkal több leveszöldséget használnak, mint korábban. Ennek nincs már idényjellege sem, mert a sárgarépát, petrezselyemgyökeret, zellert, paprikát és fűszerzöldet ledarálva, sózva befőttes üvegben rakják el a téli időkre. Otthoni és társas együttlétek alkalmával a levesek jelentősége csökkent, szerepükből egyre növekvő részt vesznek át a főzelékek és előételek. Disznótor alkalmával összegyűlt zsíros anyagokból sűrű, hagymás, paprikás rántást készítettek és rakták el üvegbe, esetenként innen használtak. Ennek a szokásnak is kezd elmúlni az ideje. A paradicsommártás változatlanul őrzi elsődlegességét, de feljövőben vannak az új alapanyagokból készültek: -> meggymártás, -> szilvamártás, -> almamártás. Az étrend is fokozatosan változott, nyáron különösen eltért a szokásostól, mivel sokfélét zölden fogyasztottak, ezekből főztek levest, mártást és főzeléket. Hozzászoktak egy csomó zöldség (paradicsom, zöldpaprika, uborka stb.) nyers fogyasztásához. Új savanyúságok, saláták jelentek meg: -> savanyú dinnye, -> savanyú káposztával töltött paprika (19). A változások a következőkben foglalhatók össze: A régi zsíros rántással készült levesek helyét fokozatosan átveszik a tejjel, tejföllel habart levesek. Napjainkban a haluska szenvedélyes szeretete megkopott, egyre kevesebb családnál számít főételnek (8). A XIX. században nagy ütemben terjedtek el és váltak népszerűvé a kásás ételek. A XX. században ugyanilyen gyors ütemben kezdett elmaradni a készítésük. A kenyér házi sütése és ezzel együtt a kenyértésztából sütött tészták az 1960-as években kezdett elmaradni. Ugyanerre az időre tehető a tejtermékek házi készítésének egyre ritkábbá válása. Ekkor kezdenek megjelenni a tanyai életben is az elektromos hűtőszekrények, amelyek gyors változásokat hoztak az élelmiszerek, ételek tárolásában (12). A hegyvidéki tájakon élő szlovákok évente 5-6 alkalommal is elzarándokoltak a búcsújáró helyekre és ősi szokás szerint főtt húst és kalácsot vittek tarisznyájukban. Igaz, a kalács változatlanul megmaradt, a főtt hús már csak emlék, helyette rántott húst vagy fasírozottat raknak a hátizsákjukba (4). Balogh Emese írt egy nagyon érdekes tanulmányt a háromnemzetiségű Mezőberenyben a XX. században bekövetkezett változásokról:... a XIX. század közepétől - jórészt az iparosodással párhuzamosan - jelentős polgári hatások érik a népi közösségek kultúráját, amelyek számos vonatkozásban hozzájárultak a népi hagyományok elhalványodásához. A XX. század első évtizedeiben a hagyományok már háttérbe szorultak. A hajdan volt három közösségből (magyar, szlovák, német) egy nagy közösség lett, de vallási tagozódásukat megőrizték és a szlovák nyelv is él még a városban. Néhány, napjainkban is élő hagyomány a

12 Hétköznapok hajdani nemzetiségek szokásainak egységesítésével alakult ki. Az maradt fenn, amelyik a legszebb, leghasznosabb, legjelentősebb volt..." (9) Étkezési szokások A szegények és tehetősebbek táplálkozásában - függetlenül attól, hogy a faluban vagy a tanyán laktak - nem volt jelentős különbség, talán csak az, hogy a tehetősebbek asztalára gyakrabban került hús (1). Az étrend télen és nyáron elég egyhangú volt, bár a nehéz fizikai munkák idején naponta többször és tartalmasabb ételeket készítettek. Kivételt képezett a szombat, amikor minden családnál haluskát főztek. A tanyán és városban lakók étkezésében voltak eltérések, a tanyán élők egyszerűbben főztek, különösen abban az időben, amikor a XX. század elején csak a férfiak éltek kint a tanyán a téli időben, és az egy hétre kivitt élelmiszerekből főztek. A békéscsabai családok általában háromszor étkeztek naponta, ebből két alkalommal főtt tésztát ettek. Napi kétszeri étkezés főleg télen az idősebbeknél alakult ki, és az étkezés ideje a kemence befűtésének időpontjához kapcsolódott: az első étkezés 9-10 óra, a második délután 4-5 óra között volt (40). Étkezési idők: reggeli 7 óra körül, tanyán az állatok ellátása után. Ebéd: 13 óra körül és vacsora a munkák befejezése után. Hetenként legalább egyszer volt friss vagy füstölt hús, disznóvágást követő hetekben többször is (10). Aratásra húsos ételeket készítettek, Dunaegyházán (41): gulyásleves csipetkével, sült hús, túrós lepény, vagy kalács. Aratás és cséplés idején hajnali 4 órakor már a mezőn voltak, 6 órakor reggeliztek, 12 órakor ebédeltek, délután 4 órakor uzsonnáztak és este 8 órakor vacsoráztak (10). A mezőre az asszonyok és gyerekek hordták az ételt. Pitvaroson és környékén aratás, cséplés idején főleg az alábbi ételeket készítették: húsos káposzta füstölt vagy birkahússal, zsíros galuska, túrós tészta, krumplipaprikás füstölt hússal. Ha közel dolgoztak, akkor kézben vitték ki az ebédet, a vacsorát otthon ették (19). Vasárnap reggelire a szombaton bőségesen főzött galuska maradékát melegítették meg. Az ünnepi ebéd: tyúkhús leves, ritkán marhahús leves tésztával, csirkepaprikás vagy csirkepörkölt, vagy töltött csirke, sült csirke, sütemény. A vacsora: a déli maradék és sonka, kolbász. Télen a szobában vagy a pitvarban, nyáron kint az udvarban fa alatt, mezőgazdasági munkák idején a határban ettek. A nyíregyházi és környéki tanyabokrok tirpákjainak életvitele, szokásai az utóbbi évtizedekben teljesen megváltozott (42): jellegzetes ételük a sztrapacska, a rapcsánka, a krumplilángos, a lapcsánka, a táska volt, reggelire egy kosár krumplit vagy egy tepsi káposztát raktak a meleg kemencébe,

13 babot főztek gerslivel, a töltött káposztába is gerslit raktak, disznót csak télen vágtak, és néha egy-egy juhot, a köleskását (ritka kása) gyakran ették. A családfő ült az asztalfőn, mellette a legidősebb fiú, a nők és a gyermekek kevés kivétellel szintén az asztalnál ültek, az étkezés előtt és után imát mondtak. A kenyeret a gazda szeletelte fel. A jómódú és magát valamire tartó gazda a cselédeivel egy asztalnál étkezett. A XX. század közepéig Békéscsaba tanyavilágában a tepsiben sült káposztát, krumplit, haluskát sütőedényben tették az asztalra, és onnan közösen ettek. Így tettek a tejbeaprítással is. A tálból való étkezés szokása fokozatosan eltűnt. A kézzel való étkezés szokása szinte csak a darabos sült tésztáknál maradt fenn (12). Ünnepnapok Az elmúlt századok során számos ünnephez különleges szokások, hiedelmek is kapcsolódtak, közülük több befolyásolta az ünnepi ételkészítési szokásokat. Újévkor disznóhúsból, vagy disznóhússal készített ételeket főztek. Szárnyast nem volt ajánlatos sütni vagy főzni, mert az elkaparja a szerencsét, a disznó viszont előre túrja. Így a kiskőrösi szlovákok Újév napjára bablevest főztek disznóorral (43), és Dunaegyházán is disznótorost készítettek. Vallási ünnepek Karácsony szenteste, december 24. Különleges helyet foglal el a békéscsabai katolikusok körében, akik napközben csak pattogatott (pukaná kukuric) vagy főtt kukoricát (varená kukuric) ettek, este mézes-mákos haluskát, kalácsot tejbe mártogatva, diót, almát és fokhagymát. A csabai katolikus szlovákok hagyományos étele a disznó megsütött tokánya (pecenie celustri) (12). A tehetősebb evangélikus családokban többfogásos vacsora adta meg az ünnep rangját. A hagyományoknak megfelelően egy gerezd fokhagymát ettek először, majd káposztalevest kolbásszal (kisel renkov klbasov), vagy töltött káposztát, sült kolbászt, mézes-mákos metéltet, diós-mákos bejglit és apró száraz süteményeket. Végül almát és diót ettek. Az éjféli mise után már ehettek zsírosat és húsételt is. Dr. Krupa András a jeles napokról szóló tanulmányában (45) a karácsonyi étrend változásait is bemutatja a békéscsabai evangélikus szlovákoknál, közte napjaink étrendjét": fokhagyma, húsleves, sült oldalas, kolbász, mákos tekercs. A tirpákok nagyon készültek karácsonyeste megünneplésére, amit ők vilia estének neveznek. Egész nap főznek, sütnek, de böjtölnek, a szentestei vacsora igen gazdag, a szépen terített asztalhoz számos hiedelem és hagyomány kapcsolódik (44). A kiskőrösi szlovákok a karácsony esti vacsorát pósni vecer"-nek, vagyis bojtos estének nevezik, ami kolbászos káposztalevessel kezdődik. Utána mákos tészta vagy guba következett, és befejezésül almát és diót fogyasztottak (43). Mezőberényben szigorúan tartották a dec. 24-i böjtöt, sokan naplementéig böjtöltek és vacsorára -> plziket ettek (1).

14 Karácsony első és második napján Mezőberényben a két nap ételei általában azonosak (1): ebédre: tyúkhús leves, paprikás a levesben főtt tyúkhúsból vagy sertéspaprikás krumplival, savanyúsággal. Vacsora sült hús és disznótoros. Albertirsán: pulykahúsleves, egybesült sertéspecsenye, savanyúság, mákos, diós, túrós kalács tepsiben, kemencében sütve (46). Békéscsabán a katolikus szlovákok ebédje: pohár pálinka, pulykahús leves hosszú metélttel, pulykasült befőttel, rántott tyúk, töltött káposzta és bor (12). Az észak-magyarországi szlovák lakta sávban karácsony első napján mindenki otthon maradt, a nagy ünnepre való tekintettel ilyenkor nem főztek, hanem az előzőleg elkészített ételeket fogyasztották. A XX. század közepétől a karácsonyra készített főtt tészták kezdenek háttérbe szorulni és helyüket a különböző töltelékkel készülő tekercsek, bejglik veszik át (3). Az év egyes napjaihoz kapcsolódó hiedelem jellegű szokásokat ma már inkább csak emlegetik. A szertartásos karácsonyi vacsora mind tartalmában, mind formájában megváltozott. Ha fel is kerül az alma és dió az asztalra, aligha vágja fel, vagy töri fel valamelyik családtag azért, hogy megtudja, él-e még egy évet. A vacsora előtti fokhagyma is eltűnt a tiszta, ünnepi tányérokról..." (8). Szilveszter-újév. Dunaegyházán szilveszterkor bált tartottak a szegénylegények, akik ekkor ünnepelték éves jövedelmük kézhezvételét is. Újévkor lencselevest és rétest ettek (55). Békéscsabán (56) a szilveszteri vacsora: pálinka, füstölt hús, hurka, kolbász, rétes és bor volt. Éjfél előtt a templomkertben gyülekeztek, meghallgatták a harangok zúgását, aztán étellelitallal ünnepelték az újesztendőt. Kiskőrösön a hagyományőrző családoknál a szilveszteri étrend ugyanaz volt, mint karácsonyeste: káposztaleves és mákos guba. Újév napján bablevest főztek disznóorral, mert az előre túrja a szerencsét. Elmaradhatatlan volt a rétes (43). Mezőberényben (1) óév estéjén minden háznál volt rétes különböző töltelékekkel, hogy a szerencse hosszúra nyúljon. Újévre kakast vágtak, vagy disznóhúst sütöttek, mert amaz kikaparja, ez kitúrja a szerencsét. Az 1900-as évek elején még nem ismerték a töltött káposztát, ezért savanyú aprókáposztát főztek disznóhússal, vászonfazékban, kemencében. Fövés után tepsibe rakták a húst, kemencében átsütötték, és a káposztával együtt tálalták. Békéscsabán hagyományosan nyújtott rétest sütöttek újévre. Vízkereszt (Tri kvále, január 6.). Az oroszlányi szlovák családok krumplilevest főztek és hozzá káposztás rétest sütöttek (47). Hamvazószerdán (papozlová streda) (47) rendezték Oroszlányban a legények maskarás felvonulását, hogy ételt-italt gyűjtsenek az esti kocsmai vacsorára. Kolbászt, szalonnát, húst, sonkát, tojást kértek, vendéglőben elkészítették és elfogyasztották. A hamvazószerda ételei (15) kása, mákos tészta, hal, olajban sült tészta, főtt burgonya, asztalt gyümölcs. Farsang. A Pest megyei Sóskúton egészen a II. világháborúig háromnapos táncmulatságot tartottak a farsang végén. A bálnak és a farsang időszakának húshagyó kedd éjjelén a 23. órai harangszó vetett véget. Másnap, hamvazószerdán délelőtt kezdődött a legények maskarajárása, majd megválasztották a falu első legényét és megrendezték a hagyományos kakasütést. A kakasütés (a földbe ásott kakas nyakának leütése) a dunántúli szlovákoknál az 1920-as évekig létezett (54). A tulajdonképpeni farsang a délkelet-magyarországi szlovákoknál közvetlenül a nagyböjt előtti napokra tevődött. Ilyenkor voltak a táncmulatságok, álarcosok kószáltak az utcákon, vidám élet folyt a fonókban, és ez volt a lakodalmak rendezésének leggyakoribb időszaka is. Ma már sokat vesztettek fényükből a farsangi hagyományok és az esküvők tartásának ideje is az ősz lett. Jellegzetes farsangi ételek: -> pampuska, -> csöröge, - > pár-nácska. Húshagyókedden még -> kocsonyafőzésre is sor került (26).

15 Böjt (12). Böjtös nap a péntek volt, adventben és nagyböjtben a szerda, a péntek és a szombat a katolikus szlovákoknál, amikor hústalan és zsírtalan ételeket fogyasztottak. A böjtben fontos szerepet kapott a tej és a tejtermékek, főleg ahol saját tehén volt. A böjtös időszakban zsír helyett olajjal vagy vajjal főztek. ->Aludttej leves, -> ázalékleves, -> birsalma leves, -> cibereleves, -> juhtúrós leves. A víz közelében lakók hallal is meg tudták oldani a böjti étkezést. A tanyán, asszonyok nékül élő férfiak vajjal főztek vagy a szalonna zsírjával. A majorban élők és dolgozók a böjt megtartásában nem voltak egységesek, a reformátusoktól nem lehetett elvárni a böjt betartását és a katolikus szlovákoknál is kevésbé sikerült, mint a városban lakóknál. A majorbeli reformátusok a nagypénteki böjtöt tartották. A XX. század elején, a böjti napokon külön edényben főztek vagy sütöttek, és vajat, olajat használtak. Aztán a század első felében már oldódott a böjt, zsírral készítették hústalan ételeiket a böjti napokon. Húsvét (velká noci). Karácsony mellett az év legnagyobb egyházi ünnepe. A húsvétot megelőző böjt a katolikus vallásúaknál szigorú. Az 1920-as években még megtartották a nagypénteki hústilalmat, sőt sokan egyáltalán nem ettek semmit az esthajnalcsillag feljöveteléig. Húsvétkor igen gazdag és változatos étrenddel várta a család a vendégeket. A reggeli sonka, tojás, kolbász és kalács volt. Az ebéd: húsleves, sült hús, paprikás, savanyúság, befőtt és sok sütemény: mákos-diós kalács, meggyes kelt pite, hájas kifli. Pitvaroson is sokféle ételt készítettek: húslevest, főtt húst, sertésoldalast, paradicsomszószt, húsos káposztát, kocsonyát, főtt sonkát, kolbászt főve, tormával és sokféle süteményt (11). Jellegzetes húsvéti ételek: sonka, kolbász, kocsonya, főtt tojás, kuglóf. Nagypénteken (velki patek) szigorú böjtöt tartottak. Nagyszombat (velka sobota) a sütésfőzés és a tojásfestés ideje. A húsvét vasárnapi ebéd (12) tyúkhús leves, sült tyúk-csirke, töltött káposzta. Ezekkel az ételekkel és borral várták a hétfőn érkező locsolókat. Búcsú (odpust). A békéscsabai szlovák katolikusok Kétsopronyba és Újkígyósra jártak búcsúba, ahol a barátok, rokonok finom ételekkel: tyúkhús levessel, töltött káposztával, csirkepaprikással, sült libával-kacsával és süteményekkel várták a vendégeket. Ha maguk gondoskodtak étkezésükről, sült húst és süteményt vittek magukkal. Családi ünnepek A népszokások elhalványultak az idő múlásával, talán csak a lakodalmak őrizték meg a régi, színes szokások egy részét, bár kétségtelenül azok is megkoptak. Talán legkevésbé a temetési és halotti tor szokásai változtak (8). A lakodalmi kalács, örömkalács és a birkahúsos káposzta régi szlovák hagyományokat őriz. A szlovák lakodalmakban nem szokás az ételek kínálgatása, mindenki vesz magának. A leánykérés és az eljegyzési (zdávanka) vacsora ételei (11): tyúkleves, birkapörkölt, sült kacsa vagy tyúk, herőce, fánk, bor és pálinka. A lakodalom előtt egy héttel kezdték a csigatésztát készíteni. A lakodalom délelőttjén a meghívottak elvitték az ajándékaikat, ehhez Békéscsabán 3-4 kalácsot sütöttek, ezen kívül fánkot, rétest, kacsát és tyúkot is. A menyasszony családja házi savanyúságot készített. A lakodalmi vacsora szegényeknél és gazdagoknál egyaránt bőséges volt, és bár az ételek összetétele az idők folyamán változott, az utolsó fogás, a mézes kása régen is és ma is, a lakodalom végét jelenti (11). A lakodalom előkészítésében, a nyersanyagok tisztításában, főzésében résztvevőknek délben tyúkhúslevest és hagymás zsíron párolt, paprikával színezett májat tálaltak krumplival. A lányos vagy fiús

16 házhoz reggel érkezőket birkapaprikással, krumplikörettel és savanyúsággal várták. A vendégeket a lányos háznál ebédre várták tyúkhúslevessel, főtt hússal vagy töltött káposztával. Vacsora a vőlegényes háznál volt, ahol csigaleves, sült húsok (oldalas, kacsa, liba) savanyúság és befőtt várta az érkezőket. Minden meghívott az általa hozott tortával kínálta a többi vendéget. A grillázstorta a lakodalmi ételek egyik különlegessége volt. A menyasszony által sütött örömkalács"-ot (radosnik) éjfélkor ő osztotta szét a vendégek között, mérete kg-os volt, alakja kerek vagy szegletes (49). Keresztelő. A szertartás után a családtagokat, keresztszülőket ital és étel várta otthon, amiről a keresztszülők gondoskodtak. Tyúkhús leves, csirkepaprikás, csöröge, tejbegríz volt a szokásos, ma már torta (12). A közel lakó komaasszonyok vitték a bőséges ebédet a gyermekágyas asszonynak és családjának: tyúkhús levest, benne hússal és csigatésztával, sertés- vagy baromfisültet, savanyúságot, befőttet, csörögét (herőcét). A nagy távolságok miatt a bokortanyák világában az ételhordásnak egy másik módszere is kialakult (48): a keresztszülők a keresztelő utáni vasárnap elmennek a gyermekágyas asszonyhoz látogatóba szekéren. Ilyenkor sok húsfélét, süteményt - újabban tortát - gyenge galambhúst, vagy rántott csirkét visznek. A tirpákok ezt a látogatást apácskának nevezik. Névnapok. Rokonok, barátok és szomszédok körében szokás megünnepelni a névnap előestéjén. Ha ez disznóvágás környékére esett, akkor disznótoros vacsorát tálaltak süteményekkel, borral és pálinkával (1). Halotti tor. A virrasztókat kaláccsal, friss kenyérrel, sajttal, kolbásszal és pálinkával kínálták. Temetés után először a templomba, imádkozás után haza mentek, ahol fehér vagy fekete-fehér szőttessel terített asztalok várták a sírásókat és a szűk családi kört. Régen borjúvagy disznópörköltet, kenyeret, savanyúságot, pálinkát, bort, ma már inkább hideg ételeket kínálnak, sajtot, kolbászt, kenyeret, esetleg kalácsot (52). Volt család, ahol pl. birkapaprikást, vagy csirkepaprikást kínáltak (53). Munkához kapcsolódó ünnepek Disznótor. A munka pohár pálinkával hajnalban kezdődött, reggeli csak később volt (48). Tehetősebb helyeken nyúl-, vagy birkapaprikás volt a reggeli friss kenyérrel, a szegényebb helyeken a disznó vérét edényben felfogták, hagymás zsíron megsütötték, krumplival tálalták. Délben savanyú orjaleves volt főtt hússal, sertéspaprikás friss húsból, vagy sült hús savanyúsággal, kenyérrel. Vacsorára töltött káposztát vagy toroskáposztát tálaltak és ekkor kóstolták meg a frissen készített és sült hurkát, kolbászt (1). A disznótor befejeztével a háziasszony minden résztvevőnek ad egy kis kóstolót, ami általában ezeket tartalmazza (48): hurka, kolbász, tepertő, friss hús és hájas pogácsa. Szüret (oberacka). Oroszlányban már a XX. század elején is rendeztek szüreti mulatságot, hosszabb kihagyás után az 1990-as évektől újból megrendezik a régi hagyományok felelevenítésével (47). A szüreti bált a szüret befejezése után tartják, amihez hozzá tartozik a hangulatos, lovas felvonulás, feldíszített szekéren ülő lányokkal, cigányasszonnyal, alakoskodókkal. Végül a kocsma szőlőfürtökkel feldíszített termébe vonulnak, ahol népviseletbe öltözött csőszlányok vigyáznak a szőlőfürtökre, hogy ne lehessen lopni belőlük. Gyermekek étkezése

17 Amíg a gyerek szopott, nemigen kapott mást enni, amikor elválasztották az anyjától, lehetőség szerint tejet, kávét adtak neki és különféle teákat. A gyerek első ételei: tejbe áztatott kalács, majd kenyérbél, főztek grízt is neki. A fő étkezésből ugyanazt ette, mint a felnőttek, legfeljebb megcsócsálták" neki és úgy tették a szájába (13). A nagyobbacska gyerekek már hullott gyümölcsöt is ettek. Csirkehúsból a comb volt az övék, amit apróra vágva kaptak. A kisgyermekek külön ettek a szoba közepén álló kisasztalnál, házilag készített kis sámlikon. A szülők jobb falatokkal igyekeztek megkedveltetni a munkát és az iskolába menést gyermekeikkel. Iskolába menés előtt a gyerekek friss vagy forralt tejet kapnak pirított kenyérrel (19). A kisgyermek nem nyúlhatott a kenyérhez, ha éhes volt, a szülőktől vagy nagyszülőktől kellett kérnie. A felnőtté válás egyik fontos pillanata volt, amikor az ifjú kezébe vehette a kenyérvágó kést (13) és csak akkor ülhetett a nagyasztalhoz, ha már elbírta a kaszát". es/002_magyarorsz_szlovakok.htm

Szeretettel köszöntjük Önöket az Elamen ZRt. nevében. Jó étvágyat kívánunk! 2015. augusztus 31. szeptember 04. Óvoda

Szeretettel köszöntjük Önöket az Elamen ZRt. nevében. Jó étvágyat kívánunk! 2015. augusztus 31. szeptember 04. Óvoda 2015. augusztus 31. szeptember 04. Hétfő Tej Csontleves eperlevéllel Parizeres Margarinos Sült baromfi kolbász vajkrémes 1. nap Lekváros Lencsefőzelék Szezám m.zsemle Tkb. kenyér Fb. kenyér Uborka Energia

Részletesebben

Ha hétköznapokon 12.30-ig, szombaton 10.30-ig nem érkezett meg az ebédje, akkor azt a fenti telefonszámon kérjük jelezzék!

Ha hétköznapokon 12.30-ig, szombaton 10.30-ig nem érkezett meg az ebédje, akkor azt a fenti telefonszámon kérjük jelezzék! CSABAKONYHA Kft. AZ ÉTLAPOKAT KÉRJÜK CSÜTÖRTÖKIG VISSZAJUTTATNI! SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉSBEN RÉSZTVEVŐKNEK IS! 2015. 10. 05.- 10. 10. HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK SZOMBAT Zöldborsó Körtés-egres Tyúkhús

Részletesebben

ÉTLAP. Ili Mama konyhája. Németbánya Kossuth Lajos utca 4. 30-267-7158

ÉTLAP. Ili Mama konyhája. Németbánya Kossuth Lajos utca 4. 30-267-7158 ÉTLAP Ili Mama konyhája Németbánya Kossuth Lajos utca 4. 30-267-7158 Magyaros levesek Gulyásleves: Lebbencsleves: Tarhonyaleves: Rántott leves: 800.-Ft 300.-Ft 300.-Ft 300.-Ft Sűrített levesek Ár: 400.-

Részletesebben

A kisadag ételek a teljes adagok árának 70 %-át képezik. Ételeink többsége az Ön érdekében frissen készül, ezért szíves türelmét és megértését

A kisadag ételek a teljes adagok árának 70 %-át képezik. Ételeink többsége az Ön érdekében frissen készül, ezért szíves türelmét és megértését ÉTLAP Előételek 1. Rántott Camembert áfonyával 1260.- 2. Juhtúróval töltött gombafejek rántva 1190.- 3. Görög saláta 490.- 4. Tenger gyümölcsei, kerti zöldségekkel 1200.- Levesek Csésze Tál 5. Tejszínes

Részletesebben

ÉTLAP. 2015.11.02-11.06. 45. hét Étkezés Hétfő 2. Szerda 4. Péntek 6. Citromos tea Kenőmájas Zöldség, Kenyér

ÉTLAP. 2015.11.02-11.06. 45. hét Étkezés Hétfő 2. Szerda 4. Péntek 6. Citromos tea Kenőmájas Zöldség, Kenyér 2015.11.02-11.06. 45. hét 2. 3. 4. 5. 6. Kenőmájas, Kenyér Szója, tojás, Kakaós gabonagolyó Vaj, Kenyér tea Virsli Ketchup Karamell Lekvár Mini kuglóf Allergének glutén, tej, Szója, tojás, Kenyér Parajkrémleves

Részletesebben

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap 2015. 06.29. 2015. 07.05. Ca-dús étrend.tej máj Kakaó fonott kalács.tej főtt kolbász.tej tömlős sajt Tej Tej vaj tepertő zöldpaprika Tejeskávé Karfiol túrós csusza Meggy új uborka saláta debreceni tokány

Részletesebben

HIDEG ELÖÉTELEK LEVESEK

HIDEG ELÖÉTELEK LEVESEK A megterített asytal nyújtotta örömöt mindannyian élvezhetjük kortól és társadalmi helyzettől függetlenül, minden nap, a Föld bármelyik résyén az élet többi szépségével együtt. HIDEG ELÖÉTELEK 100 g Sajttál

Részletesebben

HETI ÉTLAP 2013. Május 01-03

HETI ÉTLAP 2013. Május 01-03 2013. Május 01-03 TEJ, VAJAS-MÉZES IVÓLÉ LEGÉNYFOGÓ LEVES, FEJTETTBABFŐZELÉK, SERTÉSSÜLT,, SZILVÁS PITE IVÓLÉ LEGÉNYFOGÓ LEVES, SONKÁS-KUKORICÁS SZÁRNYASRAGU,, MÁKOS TÉSZTA VAJAS,, TÚRÓ 2013. Május 06-10

Részletesebben

ÉTLAP. Sertés májkrém Kenyér. Allergének: glutén, szója, tej EN: 315 EN: 217 SZH: 103 SÓ: 1,32 SÓ: 2,25 ZSÍR: 14

ÉTLAP. Sertés májkrém Kenyér. Allergének: glutén, szója, tej EN: 315 EN: 217 SZH: 103 SÓ: 1,32 SÓ: 2,25 ZSÍR: 14 2015.December 28. 2016.Január 3. Pizzás csiga Kefír Pogácsa Mini dzsem, tojás, tojás, tej, tej, tej EN: 266 SZH: 45 SZH: 76 EN: 217 EN: 322 EN: 244 SZH: 103 SÓ: 1,32 8 SÓ: 1,73 ZSÍR: 4 3 SÓ: 2,25 4 SÓ:

Részletesebben

Kalóriaszegény mintaétrend

Kalóriaszegény mintaétrend Kalóriaszegény mintaétrend Varga Gábor dr. www.gvmd.hu 1/9 1. nap 2 dl 1,5%-os tej 94 5 dkg párizsi 106 2 db abonett 60 10 dkg zöldpaprika 20 1 db kockasajt (3,3 dkg) 75 15 dkg alma 45 3 dl Garden rostos

Részletesebben

Előételek. Házi vegyes finomságok. Levesek

Előételek. Házi vegyes finomságok. Levesek Házi vegyes finomságok Előételek (kolbász, sajt, szalonna, paprika, paradicsom, lila hagyma) Húsleves Levesek (leveszöldség, cérnametélt vagy csigatészta) Májgaluska leves (leveszöldség, májgaluska) Csülkös

Részletesebben

2013. FEBRUÁR 1-3. Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap. Reggeli. Tízórai. Ebéd. Uzsonna H.vacsora. Vacsora CSAK ÉLTES

2013. FEBRUÁR 1-3. Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap. Reggeli. Tízórai. Ebéd. Uzsonna H.vacsora. Vacsora CSAK ÉLTES 2013. FEBRUÁR 1-3. eskávé Körözött Magyaros zöldbableves Bolognai spagetti Sárgaborsóleves kolbásszal Lekváros derelye Erőleves csigatésztával Brassói aprópecsenye Ecetes almapaprika Gyümölcsjoghurt Diákcsemege

Részletesebben

Cukorbetegek étlapja

Cukorbetegek étlapja 2014. március 03. március 07. Kakaó* Sajt szelet Magvas margarinkrém Főtt tojás Kőrözött Tarhonyaleves Székelykáposzta Gyümölcs Brokkoli krémleves Zsemlekocka Milánói spagetti* Tavaszi zöldségleves Sertés

Részletesebben

Tejmentes étlap 2014. március 03. március 07.

Tejmentes étlap 2014. március 03. március 07. 2014. március 03. március 07. Sonka* Magvas margarinkrém Főtt tojás Kenőmájas* Tarhonyaleves Székelykáposzta TM Brokkoli krémleves TM kocka Milánói spagetti TM Tavaszi zöldségleves Sertés pörkölt Tökfőzelék

Részletesebben

FRISSEN KÉSZÜLT ÉTELEK

FRISSEN KÉSZÜLT ÉTELEK FRISSEN KÉSZÜLT ÉTELEK LEVESEK Három finomság leves Savanyú-csípős leves Húsmetélt üvegtésztás leves Húsmetélt szecsuáni leves Hung Dun leves Kukorica leves Húsgombóc leves 250 Ft 260 Ft ELŐÉTELEK Hagyományos

Részletesebben

Magdolna Rendezvényház

Magdolna Rendezvényház Magdolna Rendezvényház Esküvõi ajánlatok Magdolna Rendezvényház Ital csomagok: 1. Korlátlan italfogyasztás, amely tartalmaz: - Kóla, narancs, õszilé, almalé ásványvíz, - Konyak, vodka, cherry, unicum,

Részletesebben

HIDEG ELŐÉTEK LEVESEK

HIDEG ELŐÉTEK LEVESEK HIDEG ELŐÉTEK Vadászkürt kóstoló: 2500 vaddisznó pástétom, hideg libamáj, füstölt szarvas comb, juhsajt Tatárbeefsteak, lilahagyma, paradicsom, paprika és pirítós 2500 LEVESEK Fácán erőleves fürjtojással

Részletesebben

Étlap. Házi különlegességek. A kárpáti kastély 300/200 gr. 49.00 Lei. szakács ajánlata

Étlap. Házi különlegességek. A kárpáti kastély 300/200 gr. 49.00 Lei. szakács ajánlata Étlap Házi különlegességek A kárpáti kastély 300/200 gr. 49.00 Lei Sertéskaraj, csirkemell, marhabélszin, sajt, arany krumpli A f szakács ajánlata Sertéskaraj erdei gyümölcs öntettel 200/150 gr. 31.00

Részletesebben

Érvényes: 2010.07.14-tól visszavonásig

Érvényes: 2010.07.14-tól visszavonásig Érvényes: 2010.07.14-tól visszavonásig Levesek 1115 Bazsalikomos pulykaragu leves 1000 db 16023230 10 450 563 2115 Bazsalikomos pulykaragu leves 2000 db 16023230 6 800 1 000 1175 Hideg meggyleves 1000

Részletesebben

Chilly con carne; 400 g 25 lei. Chilly Csárda karaj köményes burgonyával; 400 g 24 lei

Chilly con carne; 400 g 25 lei. Chilly Csárda karaj köményes burgonyával; 400 g 24 lei A csárda ajánlata: C h i l l y C s á r d a Chilly con carne; 400 g 25 lei Chilly Csárda karaj köményes burgonyával; 400 g 24 lei A konyhafőnökök ajánlata: Nagy Sándor: sertés oldalas chillys barbeque szószban,

Részletesebben

Tej- fruktózmentes étlap

Tej- fruktózmentes étlap 2014. március 03. március 07. Sonka* Magvas margarinkrém Főtt tojás Tarhonyaleves Székelykáposzta TM Brokkoli krémleves TM kocka Milánói spagetti** Tavaszi zöldségleves Sertés pörkölt Tökfőzelék TM Paradicsomleves**

Részletesebben

Az étlapváltozás jogát fenntartjuk. Jó étvágyat kíván a PENSIÓ 17 KFT. Szmk részére kóstolás lehetséges KOVÁCS ISTVÁNNÉ kovacsmarcsi50@gmail.

Az étlapváltozás jogát fenntartjuk. Jó étvágyat kíván a PENSIÓ 17 KFT. Szmk részére kóstolás lehetséges KOVÁCS ISTVÁNNÉ kovacsmarcsi50@gmail. 2012,10,01,-10,05, Citromos tea, sajtkrém, zsemle, paprika HÉTFŐ Hamis gulyásleves, bolognai spagetti, reszelt sajt, alma Kakaós csiga KEDD Forralt tej, gabona golyó Kelkáposzta főzelék, vagdalt, félbarna

Részletesebben

Milyen ételekbe illenek a leggyakrabban használt fűszerek?

Milyen ételekbe illenek a leggyakrabban használt fűszerek? Milyen ételekbe illenek a leggyakrabban használt fűszerek? Ánizs Babér Barbecue Bazsalikom (más néven: királyfű, német bors) Borecet Boróka Bors Borsfű Borsmenta Cayenne bors Chili Citromfű Citromhéj Citromlé

Részletesebben

Kakaós tej Vaj Trappista sajt. Parasztkenyér. Zöldségleves Csikóstokány Tésztaköret

Kakaós tej Vaj Trappista sajt. Parasztkenyér. Zöldségleves Csikóstokány Tésztaköret Heti étlap: 2015.09.01. - 2015.09.04. A-menü / Napi háromszori étkeztetés szolgáltatása / 4-6 év 2015.09.01. kedd 2015.09.02. szerda 2015.09.03. csütörtök 2015.09.04. péntek 2015.09.05. szombat 2015.09.06.

Részletesebben

1500 Ft Menük. 2500 Ft Menük

1500 Ft Menük. 2500 Ft Menük 1 menü Gulyásleves palacsinta (2db) csülkös bableves lángos tárkonyos csirkeragu leves túrós rétessel Gombakrém leves kókusztekercs Zöldborsó leves galuskával meggyes piskóta 6 menü Gyümölcsleves gesztenyepüré

Részletesebben

gyümölcstea 2,5 dl Baromfi párizsi Teljeskiörlésü kenyér TV-Paprika gyümölcstea 2,5 dl Felvágott /sajtos párizsi/ Rozskenyér

gyümölcstea 2,5 dl Baromfi párizsi Teljeskiörlésü kenyér TV-Paprika gyümölcstea 2,5 dl Felvágott /sajtos párizsi/ Rozskenyér Heti étlap: 2015.11.02. - 2015.11.06. A-menü / Napi háromszori étkeztetés szolgáltatása / 7-10 év 2015.11.02. hétfő 2015.11.03. kedd 2015.11.04. szerda 2015.11.05. csütörtök 2015.11.06. péntek 2015.11.07.

Részletesebben

2014.MÁRCIUS 3-7. Tea Sajt szelet Margarin Félbarna kenyér. Brokkoli krémleves Zsemlekocka Milánói spagetti. Allergének: glutén, tej, szója.

2014.MÁRCIUS 3-7. Tea Sajt szelet Margarin Félbarna kenyér. Brokkoli krémleves Zsemlekocka Milánói spagetti. Allergének: glutén, tej, szója. 2014.MÁRCIUS 3-7. ISKOLA Kakaó Sajt szelet Magvas stangli Főtt tojás Körözött, tojás EN: 251 kcal SZH: 42 g ZSÍR:3 g EN:330 kcal FEH:10 g SZH:38 g ZSÍR: 14 g EN:301 kcal EN:350 kcal FEH: 11 g SZH:45 g

Részletesebben

gyümölcstea 2,5 dl Baromfi párizsi Teljeskiörlésü kenyér TV-Paprika gyümölcstea 2,5 dl Felvágott /sajtos párizsi/ Rozskenyér

gyümölcstea 2,5 dl Baromfi párizsi Teljeskiörlésü kenyér TV-Paprika gyümölcstea 2,5 dl Felvágott /sajtos párizsi/ Rozskenyér Heti étlap: 2015.11.02. - 2015.11.06. A-menü / Napi háromszori étkeztetés szolgáltatása / 11-14 év 2015.11.02. hétfő 2015.11.03. kedd 2015.11.04. szerda 2015.11.05. csütörtök 2015.11.06. péntek 2015.11.07.

Részletesebben

Szeretettel köszöntjük Önöket az Elamen Zrt. nevében. Jó étvágyat kívánunk! 2014. március 31. április 04. Iskola

Szeretettel köszöntjük Önöket az Elamen Zrt. nevében. Jó étvágyat kívánunk! 2014. március 31. április 04. Iskola 2014. március 31. április 04. Hétfő Tej Tarhonyaleves Párizsis Vajas lekváros Baromfi húsroló Szezámmagos 1. nap Burgonyás Lencsefőzelék Zsemle Kenyér Ásványvíz Tkb. kenyér Uborka 211 kcal 853 kcal 221

Részletesebben

1500 Kcal ás mintaétrend

1500 Kcal ás mintaétrend 1500 Kcal ás mintaétrend 1. R: 2dl tej 1,5%-os 1db zsemle margarin 10g (light: 35% zsírtartalmú, vagy még alacsonyabb) csirkemell felvágott 1 vékony szelet paradicsom, paprika, vagy más az idénynek megfelelő

Részletesebben

Gyümölcstea Felvágott /sajtos párizsi/ Rozskenyér. Gyümölcstea Baromfi párizsi Teljeskiörlésü kenyér TV-Paprika. Forralt tej Briós

Gyümölcstea Felvágott /sajtos párizsi/ Rozskenyér. Gyümölcstea Baromfi párizsi Teljeskiörlésü kenyér TV-Paprika. Forralt tej Briós Heti étlap: 2015.11.02. - 2015.11.06. A-menü / Napi háromszori étkeztetés szolgáltatása / 4-6 év 2015.11.02. hétfő 2015.11.03. kedd 2015.11.04. szerda 2015.11.05. csütörtök 2015.11.06. péntek 2015.11.07.

Részletesebben

Táplálkozási tanácsok gyomorgyűrű beültetést követően

Táplálkozási tanácsok gyomorgyűrű beültetést követően Táplálkozási tanácsok gyomorgyűrű beültetést követően Műtétet követő 1. nap: TEA ÉS VÍZ Igyon lassan, kis kortyokban Várjon 1-2 percet a kortyok között; Egyszerre soha ne igyon többet 1 dlnél Csakis szénsavmentes

Részletesebben

330.-/DB(KB. 20dkg.)

330.-/DB(KB. 20dkg.) A pirog vagy pirozsok egy orosz ételféleség, mely kelt tésztából készül különféle töltelékkel. Neve valószínűleg a pír, lakoma szóból ered. Oroszországon kívül a többi szláv konyhában is ismert étel. A

Részletesebben

Szeretettel köszöntjük Önöket az Elamen ZRt. nevében. Jó étvágyat kívánunk! 2015. március 02. március 06. Iskola

Szeretettel köszöntjük Önöket az Elamen ZRt. nevében. Jó étvágyat kívánunk! 2015. március 02. március 06. Iskola 2015. március 02. március 06. Hétfő Karamellás tej Erdei gyümölcsleves Sonkás Édes pogácsa Panírozott csirkemell vajkrémes 1. nap Petrezselymes burgonya Tkb. kenyér Sárgarépás káposztasaláta Uborka Energia

Részletesebben

SMART DIET. Táplálkozási kézikönyv

SMART DIET. Táplálkozási kézikönyv SMART DIET Táplálkozási kézikönyv A Smart Diet diéta segítségével elégetheti a különböző területekről a zsírpárnákat, különösen a hasról, lábakról, és a karokról. Többféle diéta létezik. Vannak szétválasztó

Részletesebben

Szeretettel köszöntjük az Elamen ZRt nevében. Jó étvágyat kívánunk! Idősek Otthona pépes menü. 2015. augusztus 31. szeptember 06.

Szeretettel köszöntjük az Elamen ZRt nevében. Jó étvágyat kívánunk! Idősek Otthona pépes menü. 2015. augusztus 31. szeptember 06. 2015. augusztus 31. szeptember 06. Hétfő Tejeskávé Húsleves zöldségekkel Natúr szárnyas apró Olasz felvágott krém Se Darafelfújt puncs öntet Darálva 7. nap Félbarna kenyér Gyümölcslé Tkb. kenyér Kapros

Részletesebben

ÉTLAP. Tea Kenőmájas Félbarna kenyér. Allergének: glutén, szója EN: SZH: SÓ: ZSÍR:

ÉTLAP. Tea Kenőmájas Félbarna kenyér. Allergének: glutén, szója EN: SZH: SÓ: ZSÍR: Pizzás csiga joghurt Kenőmájas, tojás 2015.December 28. 2016.Január 3. 265 28 207 36 265 28 207 36 1,43 11 1,48 4 1,43 11 1,48 4 Csirkebecsinált leves Túrógombóc Vaníliás tejföl Mandarin Fokhagyma krémleves

Részletesebben

É T L A P T E R V-Sz.Otthon 1. Diabetes diéta 180Ch

É T L A P T E R V-Sz.Otthon 1. Diabetes diéta 180Ch É T L A P T E R VSz.Otthon 1. Diabetes diéta 180Ch 2014.év 26.hét Gyümölcs tea Poh. Tej Gyümölcs tea Gyümölcs joghurt Gyümölcs tea Gyümölcs tea Poh. Tej Körös pu.mell Főtt csécsi szalonna Tr.sajt Ráma

Részletesebben

HIDEG ELŐÉTEK LEVESEK MELEG ELŐÉTELEK

HIDEG ELŐÉTEK LEVESEK MELEG ELŐÉTELEK HIDEG ELŐÉTEK Pácolt-füstölt szarvas Carpaccio fehér szarvasgombaolajjal, pirítóssal 2000 Tatárbeefsteak, lilahagyma, paradicsom, paprika és pirítós 2000 Csilis királyrák farok színes salátaleveleken 2000

Részletesebben

NOVEMBER 02-06 VANÍLIÁS TEJ, BRIÓS HÚSLEVES CSIGATÉSZTÁVAL ZÖLDBABFŐZELÉK, CSIRKEPÖRKÖLT, TELJES KIÖRLÉSŰ KENYÉR HÚSLEVES CSIGATÉSZTÁVAL

NOVEMBER 02-06 VANÍLIÁS TEJ, BRIÓS HÚSLEVES CSIGATÉSZTÁVAL ZÖLDBABFŐZELÉK, CSIRKEPÖRKÖLT, TELJES KIÖRLÉSŰ KENYÉR HÚSLEVES CSIGATÉSZTÁVAL NOVEMBER 02-06 Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek TEJ, VAJAS-MÉZES HÁZI BARACKOS IVÓJOGHURT, VANÍLIÁS TEJ, BRIÓS KAKAÓ, MOLNÁRKA MARGARINNAL CITROMOS TEA, ÖS TÚRÓKRÉM, ZÖLDBORSÓ ZÖLDSÉG TÖNKÖLYGALUSKÁVAL

Részletesebben

Az oktatási helyszín jellege: tanműhely, egyéni vállalkozó/gazdálkodó szervezet

Az oktatási helyszín jellege: tanműhely, egyéni vállalkozó/gazdálkodó szervezet Ételkészítési gyakorlatok A tantárgyhoz tartozó tananyagegységek évfolyamonként: Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak, tehát

Részletesebben

Krémlevesek. Brokkoli krémleves Camambert-kockákkal Spárga krémleves Fokhagyma krémleves Levesek

Krémlevesek. Brokkoli krémleves Camambert-kockákkal Spárga krémleves Fokhagyma krémleves Levesek Krémlevesek Brokkoli krémleves Camambert-kockákkal Spárga krémleves Fokhagyma krémleves Levesek 690 Ft Bográcsgulyás Falusi Raguleves tárkonnyal, és tejföllel 750 Ft Hideg gyümölcsleves tejszínhabbal mandulaszelettel

Részletesebben

SZOCIÁLIS KONYHA EBÉD 2015. NOVEMBER 2-TŐL NOVEMBER 6-IG. Étkezés HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK. Kolbászos burgonyaleves

SZOCIÁLIS KONYHA EBÉD 2015. NOVEMBER 2-TŐL NOVEMBER 6-IG. Étkezés HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK. Kolbászos burgonyaleves 2015. NOVEMBER 2-TŐL NOVEMBER 6-IG 45. HÉT Csirkeragu leves Húsgombóc leves Kolbászos burgonyaleves Sóska leves Zöldséges gomba leves Tejbedara Káposztás kocka Zöldbabfőzelék Halfasírt Cigánypecsenye Hagymás

Részletesebben

Bográcsgulyás Jókai bableves

Bográcsgulyás Jókai bableves II. kategória Érvényes:2010. március 01-től Levesek és egytálételek Csontleves cérnametélttel csészében Májgaluskaleves csészében Tárkonyos csirkeragu leves csészében Tejszínes gyümölcsleves csészében

Részletesebben

Tartalom Az őrségi ételek alapanyagai...1

Tartalom Az őrségi ételek alapanyagai...1 Tartalom Az őrségi ételek alapanyagai...1 Tökmagolaj - csinyálás...2 Hajdinahántolás...3 Köles lükés...3 Káposzta-, kerekrépa - savanyítás...3 A csutrirépáról...5 Gyümölcsecet...5 Az őrségi gombákról...

Részletesebben

ÉTLAP 19 69 év, 70 év feletti korosztály

ÉTLAP 19 69 év, 70 év feletti korosztály 2014. május 01 május 04. Májkrém Újhagyma 491 kcal, F:10, Zs:25, Ch:55, Cukor:9, Só:1,2 Diákcsemege 521 kcal, F:18, Zs:20, Ch:63, Só:1,6, Cukor:9 Zöldhagymás omlett 445 kcal, F:17, Zs:14, Ch:61, Só:1,2,

Részletesebben

Ajánlatunk: Előételek: Tatár Beefsteak... 2500. Ft. Hideg libamáj zsírjában, zöldségekkel... 2950.-Ft. Görög saláta feta sajttal... 920.

Ajánlatunk: Előételek: Tatár Beefsteak... 2500. Ft. Hideg libamáj zsírjában, zöldségekkel... 2950.-Ft. Görög saláta feta sajttal... 920. Ajánlatunk: Előételek: Tatár Beefsteak... 2500. Ft Hideg libamáj zsírjában, zöldségekkel... 2950.-Ft Görög saláta feta sajttal... 920.-Ft Garnéla falatok thai curry szószban, pirított ciabattával és ropogós

Részletesebben

4 hetes reform diétás étrend

4 hetes reform diétás étrend 4 hetes reform diétás étrend A 4 hetes reform diétás étrend változatos és egészséges ételeket tartalmaz. Ha szeretnél egészségesen étkezni a mindennapokban, de eddig nem tudtad, hogyan láss hozzá, most

Részletesebben

JÓ ÉTVÁGYAT KÍVÁNUNK!

JÓ ÉTVÁGYAT KÍVÁNUNK! JÓ ÉTVÁGYAT KÍVÁNUNK! BOWLING TREFF SÖRÖZŐ ÉTTEREM 5502 GYOMAENDRŐD, FŐ ÚT 81/1. TELEFON: +36 (66) 282-048 E-MAIL: INFO@BOWLINGTREFF.HU WEB: WWW.BOWLINGTREFF.HU III. KATEGÓRIA ÉTTERMÜNKBEN FELSZOLGÁLÁSI

Részletesebben

18. hét DÁTUM A MENÜ B MENÜ. 05. 02. Hétfő Csontleves daragaluskával Csontleves daragaluskával. 05. 03. Kedd Szárnyas raguleves Szárnyas raguleves

18. hét DÁTUM A MENÜ B MENÜ. 05. 02. Hétfő Csontleves daragaluskával Csontleves daragaluskával. 05. 03. Kedd Szárnyas raguleves Szárnyas raguleves 18. hét 05. 02. Hétfő Csontleves daragaluskával Csontleves daragaluskával Lencse főzelék Pulykamell párizsiasan Pulykafasírt feltét Röszti burgonya Friss gyümölcssaláta Friss gyümölcssaláta 05. 03. Kedd

Részletesebben

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap 2015. 06.22. 2015. 06.28. Ca-dús étrend.tej Tejeskávé vaj kifli.tej kenőmájas.tej Tej körözött Tej vaj trapistasajt Kakaó Paradicsom rántott szelet uborkasaláta Kassai burg. sonkáskifli Zöldség Rizs Pirított

Részletesebben

Sütési és főzési áttekintésben

Sütési és főzési áttekintésben Sütési és főzési áttekintésben EOC 69400 2 Electrolux Ez az áttekintés segít kiválasztani a megfelelő sütési és főzési kategóriát ételei elkészítéséhez az "Automata sütés" funkció használatával. Érzékelőgombokat

Részletesebben

ÉTLAP. 2015. szeptember 1-től szeptember 4-ig - - Sárgaborsó főzelék Aprópecsenye Telj. kiőrl. Kenyér. Bácskai rizses hús Uborkasaláta

ÉTLAP. 2015. szeptember 1-től szeptember 4-ig - - Sárgaborsó főzelék Aprópecsenye Telj. kiőrl. Kenyér. Bácskai rizses hús Uborkasaláta 2015. szeptember 1től szeptember 4ig 36. HÉT TÍZÓRAI EBÉD UZSONNA Sajtos kifli Sárgaborsó főzelék Aprópecsenye Zöldségleves os káposzta Aprópecsenye Lapkasajt/szelet sajt Bácskai rizses hús Uborkasaláta

Részletesebben

ÉTLAP. Tejmentes. Lencsegulyás leves tejmentes Káposztás kocka tojás mentes. Alma. Adalékmentes kenyér E

ÉTLAP. Tejmentes. Lencsegulyás leves tejmentes Káposztás kocka tojás mentes. Alma. Adalékmentes kenyér E 11.30 Mini méz Lencsegulyás leves tejmentes Káposztás kocka tojás mentes Energia: 269kcal Zsír: 4,4g Fehérje: 3,2g Szénh.: 54g Energia: 730,55kcal Zsír: 13,95g Cukor: 4,64g Fehérje: 28,54g Szénh.: 119,46g

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre i napló a 20 /20. tanévre Szakács szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 811 04 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai és értékelése

Részletesebben

Étlap. Hideg reggeli (szalámik, sajt, vaj, méz, jam) 550 Ft Bundás kenyér 450 Ft Sajtos omlett (3 tojás) 590 Ft Ham and eggs (2db tojás +sonka) 590 Ft

Étlap. Hideg reggeli (szalámik, sajt, vaj, méz, jam) 550 Ft Bundás kenyér 450 Ft Sajtos omlett (3 tojás) 590 Ft Ham and eggs (2db tojás +sonka) 590 Ft Étlap Holle Anyó Étterme Reggeli ételeink: Hideg reggeli (szalámik, sajt, vaj, méz, jam) 550 Ft Bundás kenyér 450 Ft Sajtos omlett (3 tojás) 590 Ft Ham and eggs (2db tojás +sonka) 590 Ft Levesek: Gulyásleves

Részletesebben

Tej- tojásmentes étlap

Tej- tojásmentes étlap Tej tojásmentes étlap 2013. október 01. október 04. Zala felvágott* Korpás kifli Mini dzsem Zellerkrémleves TM kocka Bácskai rizses hús Csemege uborka Bakonyi betyárleves TM** Dejós metélt ** Zöldbableves

Részletesebben

Gluténmentes étlap. 2014. március 03. március 07. hétfő kedd szerda csütörtök péntek. Tej Magvas margarinkrém Kenyér GM

Gluténmentes étlap. 2014. március 03. március 07. hétfő kedd szerda csütörtök péntek. Tej Magvas margarinkrém Kenyér GM 2014. március 03. március 07. Kakaó Sajt szelet Magvas margarinkrém Főtt tojás Kőrözött Tarhonyaleves GM Székelykáposzta GM Brokkoli krémleves GM Kenyérkocka GM Milánói spagetti GM Tavaszi zöldségleves

Részletesebben

ÉTLAP. Tej Kenőmájas Teljes kiőrlésű kenyér Kígyóuborka. Allergének: glutén, szója, tej SZH: 36 EN: EN: 222 SÓ: 1,58 ZSÍR: 13

ÉTLAP. Tej Kenőmájas Teljes kiőrlésű kenyér Kígyóuborka. Allergének: glutén, szója, tej SZH: 36 EN: EN: 222 SÓ: 1,58 ZSÍR: 13 2015.Október 26. November 1. Fahéjas csiga Vajkrém Kakaó Kenőmájas lekvár Teljes kiőrlésű zsemle, tojás glutén 256 42 292 35 316 52 292 36 222 44 1,16 15 1,4 10 1,61 6 1,58 13 1,18 2 Hagyma krémleves Bácskai

Részletesebben

ÉTLAP. Kakaó Fonott kalács. Allergének: glutén, tej, tojás EN: 222 SZH: 37 EN: 188 SÓ: 1,23 ZSÍR: 4 SÓ: 0,81

ÉTLAP. Kakaó Fonott kalács. Allergének: glutén, tej, tojás EN: 222 SZH: 37 EN: 188 SÓ: 1,23 ZSÍR: 4 SÓ: 0,81 2015.Augusztus 31-Szeptember 6. Méz Kenőmájas Körözött Fonott kalács, tojás,tej, tojás 260 53 292 35 273 36 222 37 188 11 1,3 3 1,25 9 1,25 6 1,23 4 0,81 10 Lebbencsleves szárnyas aprópecsenye Zöldbabfőzelék

Részletesebben

A tantárgyhoz tartozó tananyagegységek évfolyamonként:

A tantárgyhoz tartozó tananyagegységek évfolyamonként: Ételkészítési ismeretek A tantárgyhoz tartozó tananyagegységek évfolyamonként: Az elméletigényes gyakorlati órák a tanár szempontjából elméletnek, a tanuló szempontjából gyakorlatnak számítanak, tehát

Részletesebben

2015. augusztus 3 9. 32. hét. Citromos tea, töltött zsemle, lilahagyma. Kakaó, mini ráma, puffancs. Zöldtea, körözött, rozsos kenyér, póréhagyma

2015. augusztus 3 9. 32. hét. Citromos tea, töltött zsemle, lilahagyma. Kakaó, mini ráma, puffancs. Zöldtea, körözött, rozsos kenyér, póréhagyma . 2015. augusztus 3 9. 32. hét melegszendvics puffancs töltött körözött, rozsos póréhagyma ivólé 0,2 dl mini méz, főtt tojás, kifli, csirkemellsonka, Tejfölös leves Pulykapörkölt Copfocska tészta Bolgár

Részletesebben

Inkább a szárnyasok húsát kedveljük, miért ne lehetne abból is gulyást készteni? Kipróbáltuk, ízlett.

Inkább a szárnyasok húsát kedveljük, miért ne lehetne abból is gulyást készteni? Kipróbáltuk, ízlett. Az alábbi receptjeinknek megvan a saját történetük Leves Inkább a szárnyasok húsát kedveljük, miért ne lehetne abból is gulyást készteni? Kipróbáltuk, ízlett. Csirkegulyás - ½ csirkemell-filé - 1 kisfej

Részletesebben

Big Bell étterem. 301 Hagymaleves 450.- 302 Brokkoli krémleves 450.- 303 Sajtkrém leves 450.- 304 Vadgomba krémleves csipetkével 550.

Big Bell étterem. 301 Hagymaleves 450.- 302 Brokkoli krémleves 450.- 303 Sajtkrém leves 450.- 304 Vadgomba krémleves csipetkével 550. Big Bell étterem Levesek 301 Hagymaleves 450.- 302 Brokkoli krémleves 450.- 303 Sajtkrém leves 450.- 304 Vadgomba krémleves csipetkével 550.- 305 Ököruszályleves gazdagon tésztával, zöldségekkel, főtt

Részletesebben

Diétás étlap Gluténmentes étlap

Diétás étlap Gluténmentes étlap 2014. december 01. - december 05. Méz Abonett Kenőmájas Vaníliás túrókrém Kakaó Főtt tojás Paradicsom Zöldségleves Sertés pörkölt fölös tökfőzelék Gulyásleves Túrós metélt Köménymagleves Kenyérkocka Vagdaltpogácsa

Részletesebben

ÉTLAP JÓ ÉTVÁGYAT KÍVÁNUNK! V : < 45. hét 2015.11.02-2015.11.06. "B^-MENÜ

ÉTLAP JÓ ÉTVÁGYAT KÍVÁNUNK! V : < 45. hét 2015.11.02-2015.11.06. B^-MENÜ 45. hét 2015.11.02-2015.11.06. Tízórai: Gyümölcstea, Margarin, Csirkemell sonka, Teljes kiőrlésű, Zöldpaprika Ebéd: Gulyásleves, Tejbedara, Kakaószórás, Uzsonna:, Margarin, 1/2 főtt tojás Tízórai: Gyümölcstea,

Részletesebben

2015. augusztus 31 szeptember 4. 36. hét. Kakaó, csirkemellsonka, teljes kiőrlésű kifli, paradicsom

2015. augusztus 31 szeptember 4. 36. hét. Kakaó, csirkemellsonka, teljes kiőrlésű kifli, paradicsom 2015. augusztus 31 szeptember 4. 36. hét Tej, májkrémes félbarna kenyér, kaliforniai paprika csirkemellsonka, teljes kiőrlésű kifli, főtt tojás, margarinos fehér magos kenyér, lilahagyma Tejeskávé, körözött,

Részletesebben

Cukorbetegek étlapja

Cukorbetegek étlapja 2015. szeptember 28.- október 2. Diab. jam Natúr vajkrém Zöld tea* Kocka sajt Kakaó* Kalács* Főtt tojás fölös karfiolleves Tarhonyás hús Cékla savanyúság* Vajas galuskaleves Vagdalt pogácsa Burgonyafőzelék*

Részletesebben

ÉTLAP. Csurgatott tojásleves Disznótoros Hagymás törtburgonya Gyümölcs. Allergének: glutén, mustár, szója, tej, tojás, zeller SZH: 49 EN: 856

ÉTLAP. Csurgatott tojásleves Disznótoros Hagymás törtburgonya Gyümölcs. Allergének: glutén, mustár, szója, tej, tojás, zeller SZH: 49 EN: 856 2015.DEC 28-JAN.3 Csirkebecsinált leves Túrógombóc vaníliás föllel Fokhagyma krémleves Csirkemáj rizottó Húsleves Főtt hús Vadas mártás Csurgatott tojásleves Disznótoros Hagymás törtburgonya Csontleves

Részletesebben

1 gasztronómiai időutazás

1 gasztronómiai időutazás 1 gasztronómiai időutazás Marhahús tormával, kappan mézelt tésztával, leves kolbásszal és kenyérrel, kecsege sóban, pulyka, borjúbél tejben, borsos báránytüdő, bárányhús citrommal, savanyú káposztás marhahús,

Részletesebben

Egészséges táplálkozás. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde

Egészséges táplálkozás. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde Egészséges táplálkozás Készítette: Friedrichné Irmai Tünde Szívbarát szivárvány Értelmezési példa A lényeg, hogy húsfélékből napi 2-3 egységet javasolt fogyasztani. 1 egységnyi mennyiségek: 5-10

Részletesebben

Konyhafőnök ajánlata

Konyhafőnök ajánlata Konyhafőnök ajánlata Nyitrai finom falatok hasábburgonyával Vadpörkölt dödöllével, áfonyával Kijevi pulykamell bazsalikomos, paradicsomos rizzsel Szűzérmék ínyenc módra, krokettel (pirított póréhagyma,

Részletesebben

ÉTLAP. Alapdiéta. Lencsegulyás leves lisztmentes Túrós tészta. Alma. Adalékmentes kenyér E

ÉTLAP. Alapdiéta. Lencsegulyás leves lisztmentes Túrós tészta. Alma. Adalékmentes kenyér E Alapdiéta 11.30 Pápai sonka diéta Lencsegulyás leves lisztmentes Túrós tészta Energia: 223,1kcal Zsír: 3,8g Cukor: 15,57g Fehérje: 7,8g Szénh.: 37,8g Energia: 774,82kcal Zsír: 18,06g Cukor: 3,64g,2 Fehérje:

Részletesebben

É T L A P T E R V-Sz.Otthon 1. Diabetes diéta 180Ch

É T L A P T E R V-Sz.Otthon 1. Diabetes diéta 180Ch É T L A P T E R VSz.Otthon 1. Diabetes diéta 180Ch 2014.év 25.hét Gyümölcs tea Gyümölcs tea Kefír poh. Tej Gyümölcs tea Gyümölcs tea Gyümölcs tea Z.paprikás Szicíliai sonka Baromfi májkrém Diab.jam Mortadella

Részletesebben

III. Kategória. Tükörtojás 150,- Rántott karfiol 700,- Rántott gombafejek 700,- Rántott sajt 1000,- Rántott Camembert 1000,- Milánói spagetti 1000,-

III. Kategória. Tükörtojás 150,- Rántott karfiol 700,- Rántott gombafejek 700,- Rántott sajt 1000,- Rántott Camembert 1000,- Milánói spagetti 1000,- III. Kategória ELŐÉTELEK: Tükörtojás 150,- Rántott karfiol 700,- Rántott gombafejek 700,- Rántott sajt 1000,- Rántott Camembert 1000,- Milánói spagetti 1000,- Cézársaláta 750,- LEVESEK: Csontleves 350,-

Részletesebben

MOZAIK ÉTREND. 1200 kcal/nap. Reggelik: 200-240 kcal

MOZAIK ÉTREND. 1200 kcal/nap. Reggelik: 200-240 kcal MOZAIK ÉTREND A megadott étrendi minták közül válasszon kedve szerint az Ön számára javasolt energiatartalmat tartsa szem előtt! 1200 kcal/nap Reggelik: 200-240 kcal 1 Reggeli natúr joghurt 125 g friss

Részletesebben

2014. SZEPTEMBER 1-5. Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek. Allergének: Allergének: Allergének: Allergének: Allergének:

2014. SZEPTEMBER 1-5. Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek. Allergének: Allergének: Allergének: Allergének: Allergének: 2014. SZEPTEMBER 1-5. Lebbencsleves Zöldborsófőzelék Petrezselymes aprópecsenyével energia 491 kcal fehérje 21 g szénhidr.45 g Szilvaleves Bácskai rizseshús Káposzta saláta energia 455 kcal fehérje 13

Részletesebben

ÉTLAP. Tejmentes. Frankfurti leves Brokkolis rakott tészta tejm. Alma. Adalékmentes kenyér E

ÉTLAP. Tejmentes. Frankfurti leves Brokkolis rakott tészta tejm. Alma. Adalékmentes kenyér E 09.28 Frankfurti leves Brokkolis rakott tészta tejm. Paradicsomos harcsapástétom Energia: 365,1kcal Energia: 617,9kcal Zsír: 13,53g Fehérje: 17,85g Szénh.: 102,22g Energia: 130,4kcal,9 Szénh.: 23,1g 09.29

Részletesebben

ÉTLAP. Alapdiéta. Csirkeragu leves Gránátos kocka. Narancs. Adalékmentes kenyér E. Energia: 572,62kcal Zsír: 11,94g Cukor: 0,64g (*)Allergének: 1

ÉTLAP. Alapdiéta. Csirkeragu leves Gránátos kocka. Narancs. Adalékmentes kenyér E. Energia: 572,62kcal Zsír: 11,94g Cukor: 0,64g (*)Allergének: 1 Alapdiéta 05.04 Joghurt Csirkeragu leves Gránátos kocka Gépsonka diéta Energia: 230,4kcal Zsír: 8,4g,2 Fehérje: 7,7g Szénh.: 30,3g Energia: 572,62kcal Zsír: 11,94g Fehérje: 17,32g Szénh.: 93,71g Energia:

Részletesebben

ÉTLAP. Alapdiéta. Frankfurti leves Brokkolis rakott tészta. Alma. Adalékmentes kenyér E

ÉTLAP. Alapdiéta. Frankfurti leves Brokkolis rakott tészta. Alma. Adalékmentes kenyér E 09.28 Frankfurti leves Brokkolis rakott tészta,2 Energia: 695,46kcal Zsír: 21,03g,2 Fehérje: 19,29g Szénh.: 103,86g Só: 2,8g Energia: 163,4kcal 09.29 Fõtt baromfi virsli diéta rostoslé dob. Gombaleves

Részletesebben

Étlap ( ) Alsó tagozatos 7-10 Étel név Korcsoport: Alsó tagozatos 7-10 Összetevõk: 1 adagra vonatkozóan!

Étlap ( ) Alsó tagozatos 7-10 Étel név Korcsoport: Alsó tagozatos 7-10 Összetevõk: 1 adagra vonatkozóan! 2016.01.04. HÉTFÕ Gyümölcs tea Tojás rántotta Korpás zsemle Lilahagyma Lestyános karalábé leves Sertés pörkölt Hántolt árpa Csemege uborka Nutella 2016.01.05. KEDD Kakaó Gomba leves Baromfihúsos rakott

Részletesebben

TÍZÓRAI EBÉD UZSONNA. Tejfölös karfiol leves Pulykahúsos-zöldséges bulgur Körte

TÍZÓRAI EBÉD UZSONNA. Tejfölös karfiol leves Pulykahúsos-zöldséges bulgur Körte Párizsis Paprikával Teljes kiőrlésű kenyér fölös karfiol leves Pulykahúsos-zöldséges bulgur Körte Kefir zsemle Só: 0,2 g 1,7,12 Só: 1,8g 1,7,12 Só: 0,2g 1,7,12 eskávé Briós Sárgaborsó krémleves T.K. pirított

Részletesebben

ÉTLAP. Lisztmentes. Lencsegulyás leves lisztmentes Túrós tészta. Alma. Femini kenyér. Energia: 810,53kcal Zsír: 22,58g Cukor: 3g (*)Allergének: 2

ÉTLAP. Lisztmentes. Lencsegulyás leves lisztmentes Túrós tészta. Alma. Femini kenyér. Energia: 810,53kcal Zsír: 22,58g Cukor: 3g (*)Allergének: 2 11.30 Pápai sonka diéta Lencsegulyás leves lisztmentes Túrós tészta Energia: 272,41kcal Zsír: 8,37g Fehérje: 8,1g Energia: 810,53kcal Zsír: 22,58g Cukor: 3g 2 Fehérje: 33,98g Szénh.: 112,17g Só: 1,5g Energia:

Részletesebben

Tisztelt Partnerünk!

Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Partnerünk! Alábbiakban szeretnénk bemutatni a Bástya Bisztró 2009 évi ajánlatát. Termeink befogadóképessége az asztalok elrendezésétől függően: Étterem 60-100 fő Kávézó 40-50 fő Különterem 50-80

Részletesebben

Magyar karácsonyi népszokások 3.rész

Magyar karácsonyi népszokások 3.rész 2014 december 26. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 Régen a karácsony elképzelhetetlen lett volna az ünnephez kapcsolódó

Részletesebben

Diétás étlap Sertésmentes étlap

Diétás étlap Sertésmentes étlap 2015. szeptember 28.- október 2. Mini jam Natúr vajkrém Zöld tea Sajtos pogácsa Kakaó Kalács fölös karfiolleves Zöldséges rakott tarhonya sajttal Cékla savanyúság Vajas galuskaleves Szójavagdalt Burgonyafőzelék

Részletesebben

2013.ÁPRILIS 1-5. fehérje 17 g cukor g

2013.ÁPRILIS 1-5. fehérje 17 g cukor g 2013.ÁPRILIS 1-5 Májkrém Tojáskarika Párizsi Kígyóuborka Allergének:glutén,, tej Allergének:glutén, tojás, tej, energia 483 kcal zsír 12 g szénhidr.72 g energia 570 kcal energia 527 kcal Vegyes zöldségleves

Részletesebben

Diétás étlap Tej- tojásmentes étlap

Diétás étlap Tej- tojásmentes étlap 2015. augusztus 31.- szeptember 4. Méz tea Padlizsánkrém TM TojM Fonott kalács TM TojM kenyér Lebbencsleves szárnyas aprópecsenye Zöldbabfőzelék TM kenyér Fahéjas szilvaleves TM Bácskai rizses hús Káposztasaláta

Részletesebben

ÉTLAP. Alapdiéta. Frankfurti leves Brokkolis rakott tészta. Alma. Adalékmentes kenyér E

ÉTLAP. Alapdiéta. Frankfurti leves Brokkolis rakott tészta. Alma. Adalékmentes kenyér E Alapdiéta 09.28 Frankfurti leves Brokkolis rakott tészta Energia: 266,6kcal Zsír: 7g,2 Fehérje: 11g Szénh.: 42g Energia: 695,46kcal Zsír: 21,03g,2 Fehérje: 19,29g Szénh.: 103,86g Só: 2,8g Energia: 163,4kcal

Részletesebben

mártásaiba, édességekhez (tészták, sütemények, rizsfelfújtak, gyümölcslevesek, cukorkák), likőrök ízesítésére, pálinka készítésére (pl.

mártásaiba, édességekhez (tészták, sütemények, rizsfelfújtak, gyümölcslevesek, cukorkák), likőrök ízesítésére, pálinka készítésére (pl. Fűszerek Ánizs Általános használata: főzelékek (sárgarépa, tök, cékla, vöröskáposzta), vadételek mártásaiba, édességekhez (tészták, sütemények, rizsfelfújtak, gyümölcslevesek, cukorkák), likőrök ízesítésére,

Részletesebben

1. Zeller krémleves... 550 Ft. 2. Fokhagyma krémleves... 550 Ft

1. Zeller krémleves... 550 Ft. 2. Fokhagyma krémleves... 550 Ft LEVESEK 1. Zeller krémleves... 550 Ft 2. Fokhagyma krémleves... 550 Ft 3. Tejszínes csirkeragu leves... 950 Ft /csirkemell, vegyes zöldség, tejszín, gyömbér, tárkony/ 4. Babgulyás... 1150 Ft 5. Birkagulyás...

Részletesebben

ÉTLAP. 2015.08.31-09.04. 36. hét Étkezés Hétfő. Szerda. Péntek 31. Rántott leves Zsemlekocka Só: 0,5 g. Allergének glutén, tej, tojás, zeller, mustár

ÉTLAP. 2015.08.31-09.04. 36. hét Étkezés Hétfő. Szerda. Péntek 31. Rántott leves Zsemlekocka Só: 0,5 g. Allergének glutén, tej, tojás, zeller, mustár 2015.08.31-09.04. 36. hét 31. 1. 2. 3. 4. Zöldségleves es hús Zöldbableves Borsos tokány Lecsós virsli mustár Rántott leves Zsemlekocka Paradicsomos káposzta Sült hús Töltött tök Majonézes burgonya Csontleves

Részletesebben

Rösti tejszínes gombamártással Juhtúróval töltött gombafejek Rántott sajt tartármártással

Rösti tejszínes gombamártással Juhtúróval töltött gombafejek Rántott sajt tartármártással ELŐÉTELEK Kis vitamin salátatál (paradicsom, paprika, uborka, fejes saláta, kapros joghurtos öntet, reszelt sajt) Hortobágyi palacsinta (1db) (magyar különlegeség-palacsinta hússal töltve, paprikás szósszal)

Részletesebben

É T L A P T E R V-Sz.Otthon 1. Diabetes diéta 180Ch

É T L A P T E R V-Sz.Otthon 1. Diabetes diéta 180Ch É T L A P T E R VSz.Otthon 1. Diabetes diéta 180Ch 2014.év 29.hét Poharas tej Gyümölcs tea Poharas tej Gyümölcs tea Gyümölcs tea Poharas tej Gyümölcs tea Szerecserúd Göcseji cs.mell Tepertőkrém Diákcsemege

Részletesebben

DIÉTA MAGASVÉRNYOMÁS BETEGSÉGBEN

DIÉTA MAGASVÉRNYOMÁS BETEGSÉGBEN DIÉTA MAGASVÉRNYOMÁS BETEGSÉGBEN A magasvérnyomás-betegség ( hipertonia ) kezelésében a diétának fontos, meghatározó szerepe van. A nem gyógyszeres kezelés a következ beavatkozásokból áll: Elhízás esetén

Részletesebben

Hogyan táplt. plálkozzunk lkozzunk. Parnicsán Kinga dietetikus

Hogyan táplt. plálkozzunk lkozzunk. Parnicsán Kinga dietetikus Hogyan táplt plálkozzunk lkozzunk egészs szségesen? Parnicsán Kinga dietetikus A táplálkozás jelentősége Táplálkozás: Az anyagcseréhez szükséges anyagok bevitele a szervezetbe. A táplálkozás célja: - energia

Részletesebben

Étlap tervezet 2015 18. hét 2015.04.27.-2015.05.03.

Étlap tervezet 2015 18. hét 2015.04.27.-2015.05.03. 2015 18. hét 2015.04.27.-2015.05.03. GÉPSONKA ESKÁVÉ MAGVAS SULIRÚD ZALA FELVÁGOTT FÉLBARNA FÉLBARNA En: 1206 kj ( 288 kcal) Zsír: 5,8 g Feh: 9,7 g Só: 1,0 g En: 1625 kj ( 388 kcal) Zsír: 5,0 g T.Zsír:

Részletesebben

É T L A P T E R V-Sz.Otthon 1. Diabetes diéta 180Ch

É T L A P T E R V-Sz.Otthon 1. Diabetes diéta 180Ch É T L A P T E R VSz.Otthon 1. Diabetes diéta 180Ch 2014.év 27.hét Gyümölcs tea Poharas tej Gyümölcs tea Gyümölcs tea Gyümölcs tea Poharas tej Gyümölcs tea Cs.mell sonka diab.mini méz Pásztos füst.sajt

Részletesebben

ÉTLAP. Tej Őszibarackos túrókrém Kifli. Allergének: glutén, tej SZH: 41 EN: 273 EN: 256. Zöldborsóleves Csirkepörkölt Tökfőzelék Félbarna kenyér

ÉTLAP. Tej Őszibarackos túrókrém Kifli. Allergének: glutén, tej SZH: 41 EN: 273 EN: 256. Zöldborsóleves Csirkepörkölt Tökfőzelék Félbarna kenyér 2015.Augusztus 3-9. Sajtos Tojáskrém eskávé Citromos-mazsolás kalács Őszibarackos túrókrém Mediterrán halkrém Kenőmájas, mustár, tej, tojás diófélék,, szezámmag,, hal, tej, tojás 366 61 286 37 354 55 273

Részletesebben

2013. MÁJUS 01-05. Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap. Tea Zöldséges baromfi szelet Zsemle, margarin. Tea Kenőmájas Kenyér

2013. MÁJUS 01-05. Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap. Tea Zöldséges baromfi szelet Zsemle, margarin. Tea Kenőmájas Kenyér 2013. MÁJUS 01-05. Zöldséges baromfi szelet, margarin Főtt virsli Mustár Tepertőkrém Körözött Gyümölcsíz es kávé Méz Fokhagyma krémleves zsemlekockával Rántott sertésszelet Káposztasaláta Erőleves eperlevéllel

Részletesebben