A magyarországi szlovákok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A magyarországi szlovákok"

Átírás

1 A magyarországi szlovákok... Bölcsőjét a Felvidék regényes hegyei-völgyei ringatták, de ősi hitéhez ragaszkodó lelke búcsút mondott a szülőföld bérceinek, hogy a török dúlás után fűtengerré, nádastengerré vált síkságon új otthont keressen, azt munkás kezével, szorgalmával, kitartásával újból a kultúra szolgálatába állítsa. Kiváló, erélyes férfiak néppé forrasztották a több mint 100 helyről összeverődő tömeget; vérét felfrissítette, gazdagította a beléje olvadt magyarság, amelyhez viseletben, szokásokban észrevétlenül hozzáidomult..." (83). Rell Lajos írta ezeket a sorokat Békéscsaba népe c. könyvében. A magyarországi szlovákok története szorosan kapcsolódik a hozzájuk nyelvileg, földrajzilag legközelebb álló nyugati szlávok csoportjához, másrészt a magyarság történelméhez. A szlovákság ősei a IV-V., esetleg a VI. században telepedtek le a Kárpátmedencében, és a magyar honfoglalás után a XI-XII. században már teljes egészében a magyar királyság része lett ez a terület (87). A szlovákság mint etnikum a magyar királyság keretén belül a középkorban a Nagymorva birodalom szlovákjaiból fejlődött ki, az ország akkori középkori megyei beosztását tekintve 16 északi megyében döntően szlovákok is laktak. Történelmi iratok adatai szerint a szlovákság száma a XVI. században mintegy félmillió lehetett, a lakosság kisebb része élt a városokban. A XVII. század nehéz időszak volt, számos megpróbáltatással: a törökellenes háborúk, a rendi felkelések és a vallási szembenállások is nehezítették a szlovákság életét. Az 1673-ban Árva és Túróc megyében levert protestáns felkelés után nagyszámú szlovák jobbágy és kisnemesi család indult a magyar alföldi tájak felé (3). Erre szükség is volt, hiszen a török hatalom idején az alföldi területek nagy része elnéptelenedett, és ez vonzotta az új munkaerőt hazánk más részéről is. Különösen felerősödött a felvidéki szlovákság leköltözése a XVIII. század elején a Rákóczi szabadságharc bukása után. Az áttelepülést segítették a Habsburgok, a katolikus egyház és a magyar főurak is (15). A szlovákok a legszegényebb megyékből vándoroltak el: Árva, Liptó, Trencsén és Szepes megyékből (87). A földesurak az elnéptelenedett területekre magyarokat, szlovákokat, románokat és németeket telepítettek és általában arra törekedtek, hogy helységenként nemzetiségi és vallási vonatkozásban lehetőleg azonos lakosságú települések jöjjenek létre. Ez természetesen nem mindenütt sikerült így, pl. Mezőberény esetében sem. A szlovákok térbeli elhelyezkedésében 5 térbeli régiót szokás megkülönböztetni (3): Északkelet-Magyarországon Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, Heves és Nógrád megyében, Dunántúlon: Komárom, Esztergom, Fejér, Veszprém és Pest megyét, A délkelet-alföldi Békés és Csongrád (az egykori Csanád) megyét, Nyíregyháza és környékének tanyavilágát. Ezek a szlovákok által lakott, nagyobb létszámú régiók, de más csoportosítás is lehetséges.

2 Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a Sajó, a Hernád és a Bodrog völgyében a törökök kiűzése után elsőként jelentek meg a szlovákok, akik földműveléssel, mészégetéssel, szén- és ércbányászattal foglalkoztak. Heves és Nógrád megyében a XVIII. század elején telepedtek le a szlovákok. Általában magyar-szlovák, és német-szlovák vegyes településeket alkottak, főfoglalkozásuk a mezőgazdaság, ezen belül l a földművelés és állattenyésztés. Főleg evangélikusok, de vannak katolikusok is. A Dunántúlon a XVIII. század első harmadában telepedtek le a Bakony, a Vértes, a Gerecse és a Pilis hegységek erdős területén, fa-, kő-, mészkitermeléssel és faszénégetéssel foglalkoztak, többségük a katolikus vallást követi. A délkelet-magyarországi szlovákokat Harruckern György báró telepítette le, döntően azonos nemzetiségű településeken élnek, de vannak városok, ahol németekkel, magyarokkal, szerbekkel és románokkal. Nagy részük evangélikus. A XIX. század második felében az Alföld délkeleti részében már 9 jelentős, nagy létszámú szlovák település létezett: Békéscsaba, Szarvas, Tótkomlós, Nagybánhegyes, Pitvaros, Nagylak, Kondoros, Ambrózfalva és Medgyesháza. Jelenleg kb. 100 olyan település van Magyarországon, ahol nagyobb számban szlovákok is élnek. Korábban több ilyen település volt. A második világháború után a lakosságcsere keretében 73 ezer szlovák költözött el Csehszlovákia területére, és 100 ezer csehszlovákiai magyar költözött hazánkba. A lakosságcsere után is jelentős számú szlovák maradt hazánkban (87). A magyarországi szlovákság több mint 2/3-a evangélikus és kevesebb mint 1/3-a katolikus, rajtuk kívül vannak kis létszámban görög katolikusok, baptisták, adventisták. A magyarországi szlovákok idősebb generációja a magyar nyelvet már az itteni letelepedés előtt is beszélte, a fiatalok részére pedig a mindennapi élet és az együttélés tette szükségessé a két nyelv használatát (3). Az 1970-es években elkezdődött a különböző szlovák kulturális szervezetek létrehozása és aktív működése a régi szlovák hagyományok megőrzése és megismertetése érdekében. A magyarországi szlovák nemzeti kisebbség történetének fontos állomása volt az évi kisebbségi törvény meghozatala, amely lehetőséget adott már 1994-ben a helyi szlovák kisebbségi önkormányzatok megválasztására és ez 40 településen sikerrel is járt. Végül gazdálkodásuk, népviseletük, népszokásaik megőrzése terén kifejtett eredményes munkájuk alapján a hazai szlovákság két népes csoportját a Nyíregyháza és környékének tirpákjait és a békéscsabaiakat jogosan tekinthetjük néprajzi csoportnak is (3)....A tirpák etnikumra jellemző néprajzi sajátosságokat túlnyomórészt a Békés megyéből idetelepült szlovák telepesek hozták magukkal. Ez a népcsoport itt kovácsolódott önálló néprajzi etnikummá, itt alakult ki egy sajátos»tirpák öntudat és életmód«. A tirpák hagyományok ma is erősek, de a tirpákságra ma már nem a nyelvi különállóság, hanem a kulturális hagyományok a jellemzőek..." Étkezési kultúra A Felvidékről Magyarország különböző tájaira áttelepült szlovákok magukkal hozták szarvasmarhájukat, juhaikat és azokat az újhaza területén legeltették tovább. Észak- Magyarország hegyes tájaira birkát, kecskét hoztak és az adta az első ételkészítési lehetőséget. A hegyvidéki szlovákok folytatták régi munkájukat a fakitermelést, szénégetést, az alföldiek pedig a földet művelték (31).

3 Az áttelepült szlovákok - a hegyvidéki területeket kivéve - nemcsak új környezetbe kerültek, hanem az éghajlat, a kedvező talajviszonyok következtében az ételkészítés új alapanyagaival is megismerkedtek, amit még növeltek az új típusú főző- és tüzelőberendezések használatának lehetőségei (1). Vannak olyan települések, ahol magyarok, szlovákok, németek, vagy magyarok, németek, ruszinok élnek és a több, mint 150 éves együttélés sem jelentette az egyes nemzetiségek ételkészítési szokásainak egységessé alakulását, bár sok a közös vonás, de a régi nemzeti ételek is élnek. A legjobb példa erre Mezőberény, ahol magyarok, szlovákok, németek élnek együtt és bár szívesen megismerik egymás ételeit, ételkészítési szokásait, közülük sokat át is vesznek, eredeti ételeiket is megőrzik. A Szabó Ferenc szerkesztésében megjelent kétkötetes műben - Mezőberény története - bővebben találhatunk erre vonatkozó példákat.... a mezőberényi magyarok pontosan számon tartják,... hogy e táplálkozás mennyiben különbözik a németekétől vagy a szlovákokétól, tudják, hogy a németek kevésbé fűszerezik ételeiket és táplálkozási ízlésben a szlovákokat érzik magukhoz legközelebb..." (2). Az alföldi szlovákok egyrészt őrzik a szülőföld kedvelt ételeit, másrészt szlovák ételkészítési módokon új ételeket készítenek. Ez a tendencia legjobban a békéscsabai, mezőberényi szlovákoknál és a Nyíregyházán és környékén, bokortanyákon élő tirpákoknál érvényesül. Ilyenek: -> a szombatesti haluska, (ami a családi kapcsolatok fenntartásának, erősítésének egyik fontos eszköze), -> a savanyú levesek, -> szlovák káposztaleves, -> cigánka, -> rapcsánka, kvasjenka és a már világhírű csabai kolbász több változata. A hegyvidéki szlovákoknál a: -> juhtúrós leves, -> sztrapacska, -> pampuska, -> brindzás palacsinta, lepény, -> loksa, -> tócsni. Jellegzetes karácsonyi étel a: -> karácsonyi metélt (plzike) és általánosan készített szlovák étel a -> kvasjenka, kvasienke. Néhány jellegzetesség a szlovák ételkészítési és étkezési szokásokból (3): Legfontosabb mindennapi eledel a kenyér (a délkelet-alföldi szlovák asszonyok sütötték a legfinomabbat). A kenyérpótló lepények szinte minden szlovák településen fontos szerepet töltöttek be, a legfontosabbat kétségtelenül az észak-magyarországi szlovák lakta hegyvidéki sávban, bár legváltozatosabban a békés megyei szlovákok készítették, és ők kedvelik ma is a legjobban. A szlovákok leggyakrabban készített ételei a főtt és sült tészták, elsősorban az északi hegyvidéki és a dunántúliaknál. A sült tészták közül ünnepi készítmény a kalács. A levesek nagy csoportjában legtovább a habart levesek maradtak fenn, a legkisebb változtatásokkal, a húsleves változatlan maradt. A sertés-, és baromfitartás megnövekedése következtében a hétköznapi táplálkozásban is megnövekedett a húsételek gyakorisága és aránya. Sok tejet fogyasztanak, frissen, forraltan, aludttej formában, de ma már a tejtermékek házi készítése lényegesen csökkent.

4 A táplálkozás színvonalát nemcsak az ételek készítéséhez szükséges alapanyag befolyásolja, hanem az ételek készítésének technológiája is. Itt a legkedvezőbb változások és lehetőségek az északi-hegyvidéki szlovákoknál vannak (4). A szabad tűzhelyen és a cserépedényben főzött ételeknek egészen más íze van. Több helyen van még kemence, de már csak néhány családnál sütnek benne kenyeret, a kenyértésztából korábban oly kedvelt készítmények sütése is minimálisra csökkent és az is más konyhatechnikai eszközökkel (5). Kemencében főzték cserépedényben a: káposztát, babot, borsót, lencsét, húsokat (6). A szegény kisparasztok, tanyabérlők táplálkozása csak az ételek minőségében és előfordulásának számában különbözött a tehetősebb gazdákétól. A városi szegénycsaládok étrendje elég egyhangú volt: kásák, kukoricás ételek, paprikás krumpli váltogatták egymást, csak a disznóvágás hozott érezhető változatosságot (7). A jómódú családok nagy része sohasem evett kukoricás ételt. A hal csak a víz közelében élők táplálkozásában volt jelentős. A legtöbb család vág disznót, még akkor is, ha a városi körülmények nem teszik lehetővé a hizlalást (8). Ami változatlan, a disznó kölcsönös, kalákaszerű levágása, amelynek olyan elvei is élnek még, mint a disznótoros vacsora hagyományos ételeinek a készítése, vagy a kóstoló küldése. A finoman fűszerezett, kellemesen csípős csabai kolbász titkát" apáról-fiúra hagyományosan őrzik, ma ugyanazon recept alapján készül, mint régen, egyetlen különbséggel, a kolbászhúst már nem nagykéssel aprítják össze, hanem húsdarálóval. Emellett a családi étkezésben szinte ugyanannyira kedveltek a disznóvágáskor készített hurkák, sajtok, a sertéshalóba töltött töltelékek, kocsonyák, és a békéscsabai különlegességnek számító cigánka (8). A szabadtűzhelyen való főzést az 1900-as évek elején a tűzhely váltotta fel, ekkor az agyagedényeket a vasedények váltották fel. A hegyvidéki szlovák asszonyok a leveseik nagy részét, a mártásokat az egész magyarszlovák etnikai határ mentén habarással készítették, ezek az ételek igen kedveltek voltak. A régi hagyományos ételek skáláját a szakácskönyvekből szerzett ismeretek alapján egészítik ki már mai technológiára és technikára épülő ételekkel (4). A régi rántott, és köménymagos levesek helyét átvevő saláta-, karfiol-, paradicsom-, alma- és meggylevesek egyre népszerűbbek (5). A főtt és sült tészták egykor jelentős részét foglalták el a táplálkozásnak (7), és nagyon szegény család volt az, ahol szombatonként nem sütöttek vagy nem főztek valamilyen tésztát. Levesek, levesbetétek A Békés megyei szlovákok táplálkozásának legnagyobb részét a levesek alkotják. Leves minden ebédre volt". A különböző levesfajták jól tükrözik a lakosság életében végbemenő változásokat. Legegyszerűbb a frissen kifejt tej volt, amibe kenyeret aprítottak, és ezt is levesnek nevezték (35). A levesek egy része csak sűrűségében különbözött a főzelékektől. A szlovák népi ételkészítéssel kapcsolatos írások alapján az alábbi levesféléket különböztetjük meg: tej-, tészta-, zöldség-, savanyú, hüvelyes, gyümölcs-, és húslevesek.

5 A tejlevesek a legrégibb levesformáknak tekinthetők, kedveltségükből máig sem vesztettek. Nem csak kimondottan tejleveseket készítettek édes tejjel, hanem sok hagyományos levesnek is megvan a tejes formája. -> Tejes gombócleves. A tésztalevesek összetétele gazdag és változatos: gombóc-, galuska-, táskalevesek. -> Kötött galuskaleves, -> laskaleves, ->rétesleves. A zöldségleveseken belül a leggazdagabb a káposztalevesek választéka. ->Szlovák káposztaleves, -> répaleves, -* salátaleves, ->tökkáposzta leves. Ha volt rá mód, füstölt hússal főzték. A savanyú levesek a nagy nyári mezőgazdasági munkák kedvelt levesei, más részük a disznó vágáshoz kapcsolódik, ezek természetesen hússal készülnek. -> Savanyú velőleves, -> korhelyleves, -> savanyú lencseleves. A hüvelyesekből készült levesek - éppen az alapanyag sokfélesége következtében - igen változatosak; füstölt hússal, paprikás, hagymás rántással készülnek. Zöldbabból, zöldborsóból is főznek levest. -> Bableves tirpák módra, -> zöldséges borsóleves, ->lencseleves, -> zöldbableves (10). Gyümölcsleveseket nem főztek gyakran, környékükön kevés gyümölcs termett és azt inkább nyersen ették meg (10). -> Birsalma leves, -> meggyleves. A húsleves az ünnepek levese. Érdekessége, hogy a tyúkhús levest karikára vágott hagymára szedték és vékonyra vágott, száraz kenyérszeletekkel ették. Leggyakoribbak: a galamb-, az orja-, a disznó- és a tyúkhús leves (kuracia poljoka). Legjellegzetesebb levesbetétek: -> házi metélt, -> grízgaluska, -> reszelt tészta. Ezen kívül készítenek eperlevelet; csigatésztát, sifli-tésztát. A csigatésztát az 1950-es években ismerték meg a Békés megyei szlovákok (11). Mártások, szószok A mai idősebbek a liszttel sűrített, rántásos növényi eredetű ételeket mártásnak, újabban szósznak mondják. A főzelék elnevezést a régi öregek nem ismerték, a levesnél sűrűbb ételeket nevezték mártásnak. Levesben főtt hús mellé, sőt leves helyett is fogyasztottak ilyen ételeket (2). A sűrű rántással készült mártás a főtt, füstölt hússal, szalonnával, főtt vagy sült kolbásszal a főétkezés második fogása volt (12). Legkedveltebb mártások: -> paradicsommártás, -> almamártás, -> meggymártás. Főzelékek, köretek A főzelékek elterjedése az alföldi szlovákoknál az 1930-as években kezdődött. A Békés megyei szlovákoknál a főzelék szónak nincs szlovák megfelelője. A zöldfőzelékeken kívül a hüvelyesekből készültek főzelékek, ma a legnépszerűbbek: -> salátafőzelék, -> sárgarépa főzelék, -> tökfőzelék, -> spenótfőzelék - és krumplifőzelék (34). A húsételek köretei szintén újabb keletűek, alapanyaguk általában valamilyen száraztészta, gabona, vagy burgonya. ->Keménytarhonya, -> sűrű- vagy krumplis tarhonya.

6 Kásák és pépes ételek A kásák a legősibb ételek közé tartoznak, a hegyvidéki szlovákok emlékezete szerint a legrégibb kásaételnek ismert lisztes kását rozslisztből főzték -> lisztkása (4), majd ezt kiszorította a jobban kedvelt kukoricakása, köleskása és a krumplikása. Az árpakása csak rövid ideig szerepelt az étrenden, és az 1950-es évek első felében a rizsből készült rizskása lett maradandó étel, amelyet tejben főznek, cukorral édesítve, vajjal finomítva fogyasztanak (4). A rizskását kétféleképpen tudják készíteni: serpenyőben vagy lábasban forralt tejbe beleszórják a rizskását, régen betolták a kemencébe, ma már a sütőbe és a tűz melegében a rizs megpárolódik. Az idősebb asszonyok inkább kása formájában főzik meg és tálalják. A népi táplálkozás legrégibb csoportjához tartozó kásákat elsősorban kölesből és kukoricából készítették. A magyar fajtájú kukoricából készült lisztet és kását szerették a legjobban, mert az édes volt. A lófogú kukorica kásája már nem jó erre a célra. A kásás és kukoricalisztből készült ételeket leginkább télen készítették és fogyasztották. Tanyán leggyakrabban az volt a reggeli (7). A XIX. században erősen elterjedt köleskását az 1900-as évek elejétől egyre kevesebb családnál főzik, fő terményként való vetése is csak kevés helyen maradt fenn. A köztes növényként vetett köles már nem tartozik az alapvető életkészítési anyagok közé (2). Hústalan egytálételek A szlovák étkezési szokásokról szóló írások ezt az ételcsoportosítási elnevezést nem használják, de ez nem jeleneti azt, hogy nem készítenek olyan tartalmas, hús nélküli ételeket, amelyek ebbe a fogalomkörbe sorolhatók. A leggyakrabban főzött és legkedveltebb egytálételek közül néhány: -> paprikás krumpli, -> paradicsomos káposzta, -> öreglaska, -> tepsis krumpli, -> sült káposzta. Egyes írásokban alkalmi ételek"-nek nevezik őket, jelezvén, hogy ezeket csak kisebb összejöveteleken fogyasztják (7). Ilyenek: rántotta, sült tök, főtt, és sült kukorica, -> héjában sült krumpli. Halételek Az alföldi szlovákok közül a Kőrös-mentén és a Duna-mentén lakó szlovákoknál volt szerepe a táplálkozásban és ezen kívül a hegyvidéki szlovákoknál. A halételek még ezeken a helyeken sem túl gyakoriak. Kivételt képez a katolikus szlovákok karácsonyi vacsorája, amelyben a leves főfogásként szerepel és szinte elmaradhatatlan valamilyen halétel (3). Leggyakrabban hallevest, halászlét és halpaprikást főznek, vagy paprikás lisztben megforgatják a halat és forró zsírban vagy olajban kisütik (23). A halászlé készítéséhez pontyot, kecsegét, márnát és keszeget használtak, krumplit vagy lebbencstésztát főztek bele. A savanyú hallevest vékony, világos rántással berántották, ecettel és babérlevéllel savanyították" (12). Húsételek A sok baromfi - különösen a tanyákon élő családoknál - lehetőséget adott arra, hogy legalább vasárnapokon és ünnepnapokon (a tehetősebb családoknál gyakran hétköznapokon

7 is) húsos étel kerüljön az asztalra. A füstölt hús takarékos és gondos bevezetése pedig azt is lehetővé tette, hogy a nagy mezőgazdasági munkák idején tartalmas húsos ételek készüljenek. Borjú-és marhahúst a tanyán lakó emberek csak kényszervágás idején ettek, a birkahús pedig a családi ünnepek ételkészítési alapanyaga volt. A húsételek fogyasztásának gyakoriságán lehet lemérni az egyes paraszti rétegek közti különbségeket. A borsodi tájakon lakó szlovákok a friss húst főleg főzve fogyasztották, csak később sajátították el a hús pörkölését (pracenice) és a sütését (pecenie). A rántott karaj (vyprazan) az 1920-as években terjedt el. Őzből, nyúlból főleg paprikást és tűzdelt húsokat készítettek, de az őzet savanyú káposztával is főzték. Alapvetően két időszak volt, amikor a húsos ételek készítése és fogyasztása gyakoribb volt, mint más időszakban, az egyik tavasszal, amikor a kiscsirkék már vágható jércékké fejlődtek, a másik pedig a disznóvágás utáni hetek. Ez utóbbi esetben gyakori volt reggelire és vacsorára a tepertő, sült kolbász, oldalas és a húsos savanyú leves, ebédre pedig a friss hús valamilyen formában. A marhahús legkedveltebb készítési módjai: gulyáshús, pörkölt és paprikás. Borjúból, marhából, sertésből is csináltak paprikást, különösen nagyobb családi ünnepekre -> disznópaprikás. Birkából leggyakrabban gulyást, pörköltet és paprikást készítettek, húsvétkor pedig rántott bárányt. -> Birkapaprikás, -> szlovák birkagulyás, és a szüret jellegzetes étele a -> juhhúsos kása. Az alföldi szlovák családok jellegzetes húsétele a paprikás, amit vágóállatok húsán kívül csirkéből is gyakran készítettek vasbográcsban, vagy öntöttvas lábasban. Általában főtt krumplival fogyasztották, külön adott paprikás lével tálalva (13). Répáshután a paprikás csirke galuskával (kurca na paprike s haluskami) az egyik legnépszerűbb étel. A kacsát leggyakrabban úgy készítették, hogy a combból, mellből és szárnyból pecsenyét sütöttek, hagymás kacsazsíros tört krumplival, párolt vöröskáposztával, míg az apróhús részeket összefőzték köleskásával. Jellegzetes őszi étel a liba- és kacsasült (husaca-, kacacá pecena). A baromfi csontos húsrészeit levesben megfőzték, először a levest zöldséggel, tészta levesbetéttel elfogyasztották, a főtt húst pedig mártással vagy párolt savanyú káposztával ették (10). A rántott szelet, fasírozott a magyarok révén terjedt el a szlovák konyhán a pörkölthöz hasonlóan (10). Karácsony éjfélkor, Szilveszter éjszakáján jellegzetes húsétel a sült disznótoka, a celust. Disznóvágás után az állaszalonnát megfüstölték, felhasználás előtt bevagdosták, és kemencében megsütötték. Újév reggelén ez volt az ünnepi étel tejjel, tört krumplival és savanyúsággal.

8 Főtt és sült tészták A szlovák területeken a főtt tészták fogyasztása mennyiségben és azok változatosságában egyaránt igen jelentős. Legjellegzetesebb ezek közül a haluska vagy metélt tészta. A tésztacipókat nagy kerek lapokká nyújtják, és összehajtogatás után éles késsel vágják metéltté. Télen, szombatonként annyit főztek, hogy vasárnapra is maradjon. Ez különösen a summások étrendjére vonatkozik (11). Böjtös időszakban különösen sok főtt tésztát főztek, természetesen zsír nélkül, sajt, túró, mák ízesítéssel. A főtt tészták köréből kerül ki az igazi szlovák karácsonyi ételspecialitás, a -> plzike, és a - > kvasjenka vagy gőzön főtt fánk. A Békés megyei szlovákok hagyománya a szombat esti tésztafogyasztás, amikor a munkahelyekről hazaérkezett és együtt volt a család. A szombat esti halusícában két-háromféle tészta került az asztalra, mindig készítettek mákos tésztát és még kétféle tésztát, pl. darás, káposztás vagy túrós tésztát. Ha derelyét vagy gombócot főztek, akkor más tészta nem volt. Az egy-egy alkalomra gyúrt és felhasznált tésztán kívül természetesen minden család rendelkezett nyáron készített szárított tésztával. Különösen a családjuktól távol dolgozó summásoknak, fakitermelőknek, mészégetőknek volt erre szüksége. A szárított laska, tördelt laska és tarhonya készítéséhez kenyérlisztet használtak (11). A borsodi szlovák asszonyok a nehéz erdei munkát végző férjüknek gyakran főztek tésztát. Ha nem volt elég lisztjük, akkor nyers vagy főtt krumplival egészítették ki (4). A főtt tészták közül a galuska tésztája kissé keményebb, mivel ez köretnek készül legtöbbször, míg a haluska levesbetétnek. Ezért fordulhat elő, hogyha hígabbra sikeredik, csurgatott tésztának is felhasználható. A tarhonya a levesek, köretek, húsos és hústalan egytálételek kedvelt alapanyaga. -> Tarhonyaleves, -> szarvasi tarhonyás burgonyaleves, -> sűrű vagy krumplis tarhonya, -> kolbászos tarhonya (16). A sült tészták közül a legfontosabb táplálék a kenyér, ha az volt, a szlovák ember már nem éhezett. A kenyérsütés a finomságok, a jóllakás napja volt, amikor a háziasszony kenyértésztából sütött nyalánkságokkal is kedveskedett a családjának. Ilyen volt a cipó, ami nélkül a szlovák ember el sem tudta képzelni a kenyérsütést (10). -> Cipó, -> buchnica, -> posucha. A szlovák családok minden étkezéshez ettek kenyeret, vagy kenyértésztából sütöttet. Általában 6-7 kg-os kenyeret sütöttek (9). Kenyértésztából sütöttek: -> hajtogatottat, -> lángosokat különféle ízesítéssel és - >lepényeket változatos töltelékekkel, -> gubát (17). Délkelet-Alföldön termett a legjobb minőségű búza és ebből sütötték a szlovák asszonyok a legszebb, legízletesebb kenyeret. Az északi hegyvidéken lakó szlovákok gyakran ettek rozslisztből sütött kenyeret, sőt a liszt pótlására krumplit is használtak. Az ínséges idők kenyere a kukoricalisztből sült (3) -> loksa. A kukoricaliszt és búzaliszt keverékéből sütött kenyér a szlovákoknál a szegénység jelképe volt.

9 A sült tészták készítéséhez tiszta búzalisztet használtak, a gyúrni való liszt finomabb volt, mint a kenyérliszt. Ebből készült a kalácstészta és a kelt tészta. A kemencében vagy tepsiben, sütőben sült tésztaféléket többféle módszer alapján is lehet csoportosítani. A legrégibb típusú sült tészták a pogácsák -> a lángoson és a lepényen kívül -, amelynek számos fajtáját is kedvelik a szlovák családok -> pogácsák (7). A rétesek ünnepi süteménynek számítanak, de egyszerűbb töltelékkel készítve a hétköznapok eledele is. Alapanyaga nullás liszt, a felhasználásával készült rétesnek két alapvető formája van: nyújtott és kelt rétes. -> Almás rétes, -> káposztás rétes, -> tejes rétes. Szilveszterkor sütötték a béreseknek a kitolórétest, különböző töltelékekkel készült a kásás rétes, vajastésztából a kígyórétes (18). A kalácsok a legfinomabb lisztből, ünnepekre készült sütemények. A lakodalmi kalácsok 3-4 szálból álló fonott kalácsok. Ezek közül a legrégibb eredetű a: -> kulcsos kalács és az -> örömkalács. A békési szlovákoknál szokásos a: -> fonott kalács, -> kiskalács (18). Kalácstésztából sül: -> mákos vagy diós tekercs, ->mézes perec. A zsírban sült tészták legismertebb képviselője a fánk: -> pampuska, -> ipolysági fánk, -> rózsafánk, -> csöröge, -> talkedli, ->tyúkláb tészta. Tejből, tojással, búzaliszttel kevert tészták a palacsinták, amelyeket ízesítő anyaguktól függően különböző jelzőkkel ismerünk: ->brindzás palacsinta, -^káposztás palacsinta, - >burgonyás palacsinta. Ezeken kívül még számos változatát sütik (12). A kukoricaliszt felhasználásával készített sült tésztáknak már csak a nevét ismerjük: -> görhe, ->máié, -> prósza. Ünnepi sütemény alapanyaga és a készítés nehézségi foka alapján: -> aranygaluska, -> krémes, -> ostya, és a tótkomlósi lakodalmak ünnepi vacsoráját emelő grillázstorta. Húsfeldolgozás Csabai kolbász - cabienska klobász....az igazi csabai kolbász jellegzetesen népi produktum, a békéscsabai népi élet sajátos tartozéka, amelyhez népi munkafolyamatok, népi szokások kapcsolódnak. A csabai kolbász kritériuma nem elsősorban a gyártási helyben, hanem technológiájában, készítési módjában, összetételében, fűszerezésében van. A csabai kolbász kizárólag sertéshúsból készül, a régi csabaiak kizárólag az általuk vágott hízók húsából készítették... A csabai kolbásznak szigorú értelemben vett pontos receptje nincs, most a kolbász nem az üzemben, hanem több ezer háztartásban készül... függ a hízótól, a fűszerektől, a füstöléstől, stb. Fűszerek a következők: kétféle paprika: erős és csemege, fokhagyma, só, köménymag, más fűszert a csabai kolbász nem tűr el. A csabai vastag kolbász készítéséhez legjobb a sertés vég-, és vastagbél. A vékony kolbászt nem szokás lezárni, elkötni, egyszerűen csak elcsípik a két végén. Az elkészült kolbászokat már másnap reggel füstre teszik (77). Disznóvágáskor az 1900-as évek végén köleskásás hurka (kasovo huriké) készült, aztán a XX. század elejétől a rizses hurkát (rizovie huriké) kezdték csinálni. Az I. világháború idején

10 alapanyag hiányában kukoricakását használtak. Készítése: a főtt, darált, sóval, őrölt borssal, törött paprikával, pirított, finomra vágott hagymával ízesített belsőséget a főtt kölessel vagy főtt rizzsel összekeverték, a tölteléket gondosan tisztított, mosott vastagbélbe töltötték, végeit hurkapálcával elkötötték, majd megabálták (12). A véres hurka (krvavinke) készítése nem általános és csak az I. világháború után kezdték készíteni: a leölt disznó vérét tálban felfogják, megfőzik. Két rész gyengén főzött májból, egy rész húsból és egy rész szalonnából - mindkettőt megdarálva, a félpuhára főzött rizzsel összekeverik, sóval, őrölt borssal, néhány ek hagymás rizzsel fűszerezik, bélbe töltik, füstölve vagy füstöletlenül, frissen megsütve fogyasztják (12). Tüdős hurka: a sertésbelsőséget, zsiradékot, a bélfodor haját megfőzik, ledarálják, sóval, őrölt borssal ízesítik, külön főzött rizzsel összekeverik, vékonybélbe töltik, megabálják, hidegen tárolják és sütve fogyasztják (20). A májas hurka készítése a XX. század közepén kezdődött: a tokaszalonnát, májat, zsíros szalonnát sok vöröshagymával, sóval, őrölt borssal összekeverik, ledarálják, és vastagbélbe, sok helyen neccbe (sertéshálóba) töltik, felfüstölik. Hidegen sokáig eláll (18). Disznósajt (svinskvo sira). Tölteléke: fejhús, fül, szív, kevés tokaszalonna, bőrdarabkák. Ezeket megfőzik, nem darálják, hanem éles késsel csíkokra vágják, kivéve a nyelvet, amit egészben tesznek a töltelékbe. Sóval, őrölt borssal, fűszerpaprikával, zúzott fokhagymával óvatosan összekeverik a tölteléket, alaposan kitisztított, mosott disznógyomorba töltik, a nyílást bevarrják, megabálják, formázzák, lepréselik és füstölik. Sonka. A sonkáról, még frissen, mielőtt kihűlne, lefaragják a túl zsíros részeket, sózóedénybe rakják, két hétig sóban tartják, közben megforgatják, azután lemossák és füstölik. Ma már szokás a pácolása (salétrom, fenyőmag, koriander, só, fokhagyma). Két hétig tart a pácolás és utána rakják füstre (30). Szalonnakészítés: leggyakrabban fehérszalonnát (bjelá slanina) készül, ami sóznak és füstölnek is. Készítenek paprikás szalonnát (cadena aj papriková) és abált szalonnát, tepertőt, ezt megsütik, üvegbe rakják, zsírral leöntve tárolják. Tarhonyakészítés A tarhonya (tarhona) török eredetű szó, nem véletlen, hogy ott terjedt el, ahol a legtovább tartott a török uralom, és ahol a legjobb minőségű földek voltak. Nyáron készítették el az egész évi tarhonyamennyiséget, amikor a legtöbb volt a tojás és jó meleg is volt (39). Változások az ételkészítési szokásokban Az 1940-es évekig még jelen voltak és érvényesültek a szlovák táplálkozásra jellemző jegyek, aztán a háború befejeztével új szakasz kezdődött a magyar-szlovák táplálkozási szokásokban a mások ételkészítési szokásainak megismerésével és bizonyos elemeinek átvételével. A korszerűség követelményei mindkét nép konyhájára hatottak, ennek következtében a növényi eredetű élelmiszerek, a hús, a sütemények nagyobb szerepet kaptak a táplálkozásban, mint korábban.

11 Legnagyobb változás a főzelékeknél, leveseknél és mártásoknál következett be, ugyanazon alapanyagokból készült híg és sűrű levesek elváltak egymástól, a levesek hígabbak lettek, kialakult a változatos levesbetétekkel való készítésük, a sűrű levesek pedig rántás vagy mártás hozzáadásával kialakították a főzelékek csoportját, egyre több lett az olyan alapanyag, amelyből levest és főzeléket egyaránt főztek. A levesek alkotórészei is korszerűbbek lettek, és sokkal több leveszöldséget használnak, mint korábban. Ennek nincs már idényjellege sem, mert a sárgarépát, petrezselyemgyökeret, zellert, paprikát és fűszerzöldet ledarálva, sózva befőttes üvegben rakják el a téli időkre. Otthoni és társas együttlétek alkalmával a levesek jelentősége csökkent, szerepükből egyre növekvő részt vesznek át a főzelékek és előételek. Disznótor alkalmával összegyűlt zsíros anyagokból sűrű, hagymás, paprikás rántást készítettek és rakták el üvegbe, esetenként innen használtak. Ennek a szokásnak is kezd elmúlni az ideje. A paradicsommártás változatlanul őrzi elsődlegességét, de feljövőben vannak az új alapanyagokból készültek: -> meggymártás, -> szilvamártás, -> almamártás. Az étrend is fokozatosan változott, nyáron különösen eltért a szokásostól, mivel sokfélét zölden fogyasztottak, ezekből főztek levest, mártást és főzeléket. Hozzászoktak egy csomó zöldség (paradicsom, zöldpaprika, uborka stb.) nyers fogyasztásához. Új savanyúságok, saláták jelentek meg: -> savanyú dinnye, -> savanyú káposztával töltött paprika (19). A változások a következőkben foglalhatók össze: A régi zsíros rántással készült levesek helyét fokozatosan átveszik a tejjel, tejföllel habart levesek. Napjainkban a haluska szenvedélyes szeretete megkopott, egyre kevesebb családnál számít főételnek (8). A XIX. században nagy ütemben terjedtek el és váltak népszerűvé a kásás ételek. A XX. században ugyanilyen gyors ütemben kezdett elmaradni a készítésük. A kenyér házi sütése és ezzel együtt a kenyértésztából sütött tészták az 1960-as években kezdett elmaradni. Ugyanerre az időre tehető a tejtermékek házi készítésének egyre ritkábbá válása. Ekkor kezdenek megjelenni a tanyai életben is az elektromos hűtőszekrények, amelyek gyors változásokat hoztak az élelmiszerek, ételek tárolásában (12). A hegyvidéki tájakon élő szlovákok évente 5-6 alkalommal is elzarándokoltak a búcsújáró helyekre és ősi szokás szerint főtt húst és kalácsot vittek tarisznyájukban. Igaz, a kalács változatlanul megmaradt, a főtt hús már csak emlék, helyette rántott húst vagy fasírozottat raknak a hátizsákjukba (4). Balogh Emese írt egy nagyon érdekes tanulmányt a háromnemzetiségű Mezőberenyben a XX. században bekövetkezett változásokról:... a XIX. század közepétől - jórészt az iparosodással párhuzamosan - jelentős polgári hatások érik a népi közösségek kultúráját, amelyek számos vonatkozásban hozzájárultak a népi hagyományok elhalványodásához. A XX. század első évtizedeiben a hagyományok már háttérbe szorultak. A hajdan volt három közösségből (magyar, szlovák, német) egy nagy közösség lett, de vallási tagozódásukat megőrizték és a szlovák nyelv is él még a városban. Néhány, napjainkban is élő hagyomány a

12 Hétköznapok hajdani nemzetiségek szokásainak egységesítésével alakult ki. Az maradt fenn, amelyik a legszebb, leghasznosabb, legjelentősebb volt..." (9) Étkezési szokások A szegények és tehetősebbek táplálkozásában - függetlenül attól, hogy a faluban vagy a tanyán laktak - nem volt jelentős különbség, talán csak az, hogy a tehetősebbek asztalára gyakrabban került hús (1). Az étrend télen és nyáron elég egyhangú volt, bár a nehéz fizikai munkák idején naponta többször és tartalmasabb ételeket készítettek. Kivételt képezett a szombat, amikor minden családnál haluskát főztek. A tanyán és városban lakók étkezésében voltak eltérések, a tanyán élők egyszerűbben főztek, különösen abban az időben, amikor a XX. század elején csak a férfiak éltek kint a tanyán a téli időben, és az egy hétre kivitt élelmiszerekből főztek. A békéscsabai családok általában háromszor étkeztek naponta, ebből két alkalommal főtt tésztát ettek. Napi kétszeri étkezés főleg télen az idősebbeknél alakult ki, és az étkezés ideje a kemence befűtésének időpontjához kapcsolódott: az első étkezés 9-10 óra, a második délután 4-5 óra között volt (40). Étkezési idők: reggeli 7 óra körül, tanyán az állatok ellátása után. Ebéd: 13 óra körül és vacsora a munkák befejezése után. Hetenként legalább egyszer volt friss vagy füstölt hús, disznóvágást követő hetekben többször is (10). Aratásra húsos ételeket készítettek, Dunaegyházán (41): gulyásleves csipetkével, sült hús, túrós lepény, vagy kalács. Aratás és cséplés idején hajnali 4 órakor már a mezőn voltak, 6 órakor reggeliztek, 12 órakor ebédeltek, délután 4 órakor uzsonnáztak és este 8 órakor vacsoráztak (10). A mezőre az asszonyok és gyerekek hordták az ételt. Pitvaroson és környékén aratás, cséplés idején főleg az alábbi ételeket készítették: húsos káposzta füstölt vagy birkahússal, zsíros galuska, túrós tészta, krumplipaprikás füstölt hússal. Ha közel dolgoztak, akkor kézben vitték ki az ebédet, a vacsorát otthon ették (19). Vasárnap reggelire a szombaton bőségesen főzött galuska maradékát melegítették meg. Az ünnepi ebéd: tyúkhús leves, ritkán marhahús leves tésztával, csirkepaprikás vagy csirkepörkölt, vagy töltött csirke, sült csirke, sütemény. A vacsora: a déli maradék és sonka, kolbász. Télen a szobában vagy a pitvarban, nyáron kint az udvarban fa alatt, mezőgazdasági munkák idején a határban ettek. A nyíregyházi és környéki tanyabokrok tirpákjainak életvitele, szokásai az utóbbi évtizedekben teljesen megváltozott (42): jellegzetes ételük a sztrapacska, a rapcsánka, a krumplilángos, a lapcsánka, a táska volt, reggelire egy kosár krumplit vagy egy tepsi káposztát raktak a meleg kemencébe,

13 babot főztek gerslivel, a töltött káposztába is gerslit raktak, disznót csak télen vágtak, és néha egy-egy juhot, a köleskását (ritka kása) gyakran ették. A családfő ült az asztalfőn, mellette a legidősebb fiú, a nők és a gyermekek kevés kivétellel szintén az asztalnál ültek, az étkezés előtt és után imát mondtak. A kenyeret a gazda szeletelte fel. A jómódú és magát valamire tartó gazda a cselédeivel egy asztalnál étkezett. A XX. század közepéig Békéscsaba tanyavilágában a tepsiben sült káposztát, krumplit, haluskát sütőedényben tették az asztalra, és onnan közösen ettek. Így tettek a tejbeaprítással is. A tálból való étkezés szokása fokozatosan eltűnt. A kézzel való étkezés szokása szinte csak a darabos sült tésztáknál maradt fenn (12). Ünnepnapok Az elmúlt századok során számos ünnephez különleges szokások, hiedelmek is kapcsolódtak, közülük több befolyásolta az ünnepi ételkészítési szokásokat. Újévkor disznóhúsból, vagy disznóhússal készített ételeket főztek. Szárnyast nem volt ajánlatos sütni vagy főzni, mert az elkaparja a szerencsét, a disznó viszont előre túrja. Így a kiskőrösi szlovákok Újév napjára bablevest főztek disznóorral (43), és Dunaegyházán is disznótorost készítettek. Vallási ünnepek Karácsony szenteste, december 24. Különleges helyet foglal el a békéscsabai katolikusok körében, akik napközben csak pattogatott (pukaná kukuric) vagy főtt kukoricát (varená kukuric) ettek, este mézes-mákos haluskát, kalácsot tejbe mártogatva, diót, almát és fokhagymát. A csabai katolikus szlovákok hagyományos étele a disznó megsütött tokánya (pecenie celustri) (12). A tehetősebb evangélikus családokban többfogásos vacsora adta meg az ünnep rangját. A hagyományoknak megfelelően egy gerezd fokhagymát ettek először, majd káposztalevest kolbásszal (kisel renkov klbasov), vagy töltött káposztát, sült kolbászt, mézes-mákos metéltet, diós-mákos bejglit és apró száraz süteményeket. Végül almát és diót ettek. Az éjféli mise után már ehettek zsírosat és húsételt is. Dr. Krupa András a jeles napokról szóló tanulmányában (45) a karácsonyi étrend változásait is bemutatja a békéscsabai evangélikus szlovákoknál, közte napjaink étrendjét": fokhagyma, húsleves, sült oldalas, kolbász, mákos tekercs. A tirpákok nagyon készültek karácsonyeste megünneplésére, amit ők vilia estének neveznek. Egész nap főznek, sütnek, de böjtölnek, a szentestei vacsora igen gazdag, a szépen terített asztalhoz számos hiedelem és hagyomány kapcsolódik (44). A kiskőrösi szlovákok a karácsony esti vacsorát pósni vecer"-nek, vagyis bojtos estének nevezik, ami kolbászos káposztalevessel kezdődik. Utána mákos tészta vagy guba következett, és befejezésül almát és diót fogyasztottak (43). Mezőberényben szigorúan tartották a dec. 24-i böjtöt, sokan naplementéig böjtöltek és vacsorára -> plziket ettek (1).

14 Karácsony első és második napján Mezőberényben a két nap ételei általában azonosak (1): ebédre: tyúkhús leves, paprikás a levesben főtt tyúkhúsból vagy sertéspaprikás krumplival, savanyúsággal. Vacsora sült hús és disznótoros. Albertirsán: pulykahúsleves, egybesült sertéspecsenye, savanyúság, mákos, diós, túrós kalács tepsiben, kemencében sütve (46). Békéscsabán a katolikus szlovákok ebédje: pohár pálinka, pulykahús leves hosszú metélttel, pulykasült befőttel, rántott tyúk, töltött káposzta és bor (12). Az észak-magyarországi szlovák lakta sávban karácsony első napján mindenki otthon maradt, a nagy ünnepre való tekintettel ilyenkor nem főztek, hanem az előzőleg elkészített ételeket fogyasztották. A XX. század közepétől a karácsonyra készített főtt tészták kezdenek háttérbe szorulni és helyüket a különböző töltelékkel készülő tekercsek, bejglik veszik át (3). Az év egyes napjaihoz kapcsolódó hiedelem jellegű szokásokat ma már inkább csak emlegetik. A szertartásos karácsonyi vacsora mind tartalmában, mind formájában megváltozott. Ha fel is kerül az alma és dió az asztalra, aligha vágja fel, vagy töri fel valamelyik családtag azért, hogy megtudja, él-e még egy évet. A vacsora előtti fokhagyma is eltűnt a tiszta, ünnepi tányérokról..." (8). Szilveszter-újév. Dunaegyházán szilveszterkor bált tartottak a szegénylegények, akik ekkor ünnepelték éves jövedelmük kézhezvételét is. Újévkor lencselevest és rétest ettek (55). Békéscsabán (56) a szilveszteri vacsora: pálinka, füstölt hús, hurka, kolbász, rétes és bor volt. Éjfél előtt a templomkertben gyülekeztek, meghallgatták a harangok zúgását, aztán étellelitallal ünnepelték az újesztendőt. Kiskőrösön a hagyományőrző családoknál a szilveszteri étrend ugyanaz volt, mint karácsonyeste: káposztaleves és mákos guba. Újév napján bablevest főztek disznóorral, mert az előre túrja a szerencsét. Elmaradhatatlan volt a rétes (43). Mezőberényben (1) óév estéjén minden háznál volt rétes különböző töltelékekkel, hogy a szerencse hosszúra nyúljon. Újévre kakast vágtak, vagy disznóhúst sütöttek, mert amaz kikaparja, ez kitúrja a szerencsét. Az 1900-as évek elején még nem ismerték a töltött káposztát, ezért savanyú aprókáposztát főztek disznóhússal, vászonfazékban, kemencében. Fövés után tepsibe rakták a húst, kemencében átsütötték, és a káposztával együtt tálalták. Békéscsabán hagyományosan nyújtott rétest sütöttek újévre. Vízkereszt (Tri kvále, január 6.). Az oroszlányi szlovák családok krumplilevest főztek és hozzá káposztás rétest sütöttek (47). Hamvazószerdán (papozlová streda) (47) rendezték Oroszlányban a legények maskarás felvonulását, hogy ételt-italt gyűjtsenek az esti kocsmai vacsorára. Kolbászt, szalonnát, húst, sonkát, tojást kértek, vendéglőben elkészítették és elfogyasztották. A hamvazószerda ételei (15) kása, mákos tészta, hal, olajban sült tészta, főtt burgonya, asztalt gyümölcs. Farsang. A Pest megyei Sóskúton egészen a II. világháborúig háromnapos táncmulatságot tartottak a farsang végén. A bálnak és a farsang időszakának húshagyó kedd éjjelén a 23. órai harangszó vetett véget. Másnap, hamvazószerdán délelőtt kezdődött a legények maskarajárása, majd megválasztották a falu első legényét és megrendezték a hagyományos kakasütést. A kakasütés (a földbe ásott kakas nyakának leütése) a dunántúli szlovákoknál az 1920-as évekig létezett (54). A tulajdonképpeni farsang a délkelet-magyarországi szlovákoknál közvetlenül a nagyböjt előtti napokra tevődött. Ilyenkor voltak a táncmulatságok, álarcosok kószáltak az utcákon, vidám élet folyt a fonókban, és ez volt a lakodalmak rendezésének leggyakoribb időszaka is. Ma már sokat vesztettek fényükből a farsangi hagyományok és az esküvők tartásának ideje is az ősz lett. Jellegzetes farsangi ételek: -> pampuska, -> csöröge, - > pár-nácska. Húshagyókedden még -> kocsonyafőzésre is sor került (26).

15 Böjt (12). Böjtös nap a péntek volt, adventben és nagyböjtben a szerda, a péntek és a szombat a katolikus szlovákoknál, amikor hústalan és zsírtalan ételeket fogyasztottak. A böjtben fontos szerepet kapott a tej és a tejtermékek, főleg ahol saját tehén volt. A böjtös időszakban zsír helyett olajjal vagy vajjal főztek. ->Aludttej leves, -> ázalékleves, -> birsalma leves, -> cibereleves, -> juhtúrós leves. A víz közelében lakók hallal is meg tudták oldani a böjti étkezést. A tanyán, asszonyok nékül élő férfiak vajjal főztek vagy a szalonna zsírjával. A majorban élők és dolgozók a böjt megtartásában nem voltak egységesek, a reformátusoktól nem lehetett elvárni a böjt betartását és a katolikus szlovákoknál is kevésbé sikerült, mint a városban lakóknál. A majorbeli reformátusok a nagypénteki böjtöt tartották. A XX. század elején, a böjti napokon külön edényben főztek vagy sütöttek, és vajat, olajat használtak. Aztán a század első felében már oldódott a böjt, zsírral készítették hústalan ételeiket a böjti napokon. Húsvét (velká noci). Karácsony mellett az év legnagyobb egyházi ünnepe. A húsvétot megelőző böjt a katolikus vallásúaknál szigorú. Az 1920-as években még megtartották a nagypénteki hústilalmat, sőt sokan egyáltalán nem ettek semmit az esthajnalcsillag feljöveteléig. Húsvétkor igen gazdag és változatos étrenddel várta a család a vendégeket. A reggeli sonka, tojás, kolbász és kalács volt. Az ebéd: húsleves, sült hús, paprikás, savanyúság, befőtt és sok sütemény: mákos-diós kalács, meggyes kelt pite, hájas kifli. Pitvaroson is sokféle ételt készítettek: húslevest, főtt húst, sertésoldalast, paradicsomszószt, húsos káposztát, kocsonyát, főtt sonkát, kolbászt főve, tormával és sokféle süteményt (11). Jellegzetes húsvéti ételek: sonka, kolbász, kocsonya, főtt tojás, kuglóf. Nagypénteken (velki patek) szigorú böjtöt tartottak. Nagyszombat (velka sobota) a sütésfőzés és a tojásfestés ideje. A húsvét vasárnapi ebéd (12) tyúkhús leves, sült tyúk-csirke, töltött káposzta. Ezekkel az ételekkel és borral várták a hétfőn érkező locsolókat. Búcsú (odpust). A békéscsabai szlovák katolikusok Kétsopronyba és Újkígyósra jártak búcsúba, ahol a barátok, rokonok finom ételekkel: tyúkhús levessel, töltött káposztával, csirkepaprikással, sült libával-kacsával és süteményekkel várták a vendégeket. Ha maguk gondoskodtak étkezésükről, sült húst és süteményt vittek magukkal. Családi ünnepek A népszokások elhalványultak az idő múlásával, talán csak a lakodalmak őrizték meg a régi, színes szokások egy részét, bár kétségtelenül azok is megkoptak. Talán legkevésbé a temetési és halotti tor szokásai változtak (8). A lakodalmi kalács, örömkalács és a birkahúsos káposzta régi szlovák hagyományokat őriz. A szlovák lakodalmakban nem szokás az ételek kínálgatása, mindenki vesz magának. A leánykérés és az eljegyzési (zdávanka) vacsora ételei (11): tyúkleves, birkapörkölt, sült kacsa vagy tyúk, herőce, fánk, bor és pálinka. A lakodalom előtt egy héttel kezdték a csigatésztát készíteni. A lakodalom délelőttjén a meghívottak elvitték az ajándékaikat, ehhez Békéscsabán 3-4 kalácsot sütöttek, ezen kívül fánkot, rétest, kacsát és tyúkot is. A menyasszony családja házi savanyúságot készített. A lakodalmi vacsora szegényeknél és gazdagoknál egyaránt bőséges volt, és bár az ételek összetétele az idők folyamán változott, az utolsó fogás, a mézes kása régen is és ma is, a lakodalom végét jelenti (11). A lakodalom előkészítésében, a nyersanyagok tisztításában, főzésében résztvevőknek délben tyúkhúslevest és hagymás zsíron párolt, paprikával színezett májat tálaltak krumplival. A lányos vagy fiús

16 házhoz reggel érkezőket birkapaprikással, krumplikörettel és savanyúsággal várták. A vendégeket a lányos háznál ebédre várták tyúkhúslevessel, főtt hússal vagy töltött káposztával. Vacsora a vőlegényes háznál volt, ahol csigaleves, sült húsok (oldalas, kacsa, liba) savanyúság és befőtt várta az érkezőket. Minden meghívott az általa hozott tortával kínálta a többi vendéget. A grillázstorta a lakodalmi ételek egyik különlegessége volt. A menyasszony által sütött örömkalács"-ot (radosnik) éjfélkor ő osztotta szét a vendégek között, mérete kg-os volt, alakja kerek vagy szegletes (49). Keresztelő. A szertartás után a családtagokat, keresztszülőket ital és étel várta otthon, amiről a keresztszülők gondoskodtak. Tyúkhús leves, csirkepaprikás, csöröge, tejbegríz volt a szokásos, ma már torta (12). A közel lakó komaasszonyok vitték a bőséges ebédet a gyermekágyas asszonynak és családjának: tyúkhús levest, benne hússal és csigatésztával, sertés- vagy baromfisültet, savanyúságot, befőttet, csörögét (herőcét). A nagy távolságok miatt a bokortanyák világában az ételhordásnak egy másik módszere is kialakult (48): a keresztszülők a keresztelő utáni vasárnap elmennek a gyermekágyas asszonyhoz látogatóba szekéren. Ilyenkor sok húsfélét, süteményt - újabban tortát - gyenge galambhúst, vagy rántott csirkét visznek. A tirpákok ezt a látogatást apácskának nevezik. Névnapok. Rokonok, barátok és szomszédok körében szokás megünnepelni a névnap előestéjén. Ha ez disznóvágás környékére esett, akkor disznótoros vacsorát tálaltak süteményekkel, borral és pálinkával (1). Halotti tor. A virrasztókat kaláccsal, friss kenyérrel, sajttal, kolbásszal és pálinkával kínálták. Temetés után először a templomba, imádkozás után haza mentek, ahol fehér vagy fekete-fehér szőttessel terített asztalok várták a sírásókat és a szűk családi kört. Régen borjúvagy disznópörköltet, kenyeret, savanyúságot, pálinkát, bort, ma már inkább hideg ételeket kínálnak, sajtot, kolbászt, kenyeret, esetleg kalácsot (52). Volt család, ahol pl. birkapaprikást, vagy csirkepaprikást kínáltak (53). Munkához kapcsolódó ünnepek Disznótor. A munka pohár pálinkával hajnalban kezdődött, reggeli csak később volt (48). Tehetősebb helyeken nyúl-, vagy birkapaprikás volt a reggeli friss kenyérrel, a szegényebb helyeken a disznó vérét edényben felfogták, hagymás zsíron megsütötték, krumplival tálalták. Délben savanyú orjaleves volt főtt hússal, sertéspaprikás friss húsból, vagy sült hús savanyúsággal, kenyérrel. Vacsorára töltött káposztát vagy toroskáposztát tálaltak és ekkor kóstolták meg a frissen készített és sült hurkát, kolbászt (1). A disznótor befejeztével a háziasszony minden résztvevőnek ad egy kis kóstolót, ami általában ezeket tartalmazza (48): hurka, kolbász, tepertő, friss hús és hájas pogácsa. Szüret (oberacka). Oroszlányban már a XX. század elején is rendeztek szüreti mulatságot, hosszabb kihagyás után az 1990-as évektől újból megrendezik a régi hagyományok felelevenítésével (47). A szüreti bált a szüret befejezése után tartják, amihez hozzá tartozik a hangulatos, lovas felvonulás, feldíszített szekéren ülő lányokkal, cigányasszonnyal, alakoskodókkal. Végül a kocsma szőlőfürtökkel feldíszített termébe vonulnak, ahol népviseletbe öltözött csőszlányok vigyáznak a szőlőfürtökre, hogy ne lehessen lopni belőlük. Gyermekek étkezése

17 Amíg a gyerek szopott, nemigen kapott mást enni, amikor elválasztották az anyjától, lehetőség szerint tejet, kávét adtak neki és különféle teákat. A gyerek első ételei: tejbe áztatott kalács, majd kenyérbél, főztek grízt is neki. A fő étkezésből ugyanazt ette, mint a felnőttek, legfeljebb megcsócsálták" neki és úgy tették a szájába (13). A nagyobbacska gyerekek már hullott gyümölcsöt is ettek. Csirkehúsból a comb volt az övék, amit apróra vágva kaptak. A kisgyermekek külön ettek a szoba közepén álló kisasztalnál, házilag készített kis sámlikon. A szülők jobb falatokkal igyekeztek megkedveltetni a munkát és az iskolába menést gyermekeikkel. Iskolába menés előtt a gyerekek friss vagy forralt tejet kapnak pirított kenyérrel (19). A kisgyermek nem nyúlhatott a kenyérhez, ha éhes volt, a szülőktől vagy nagyszülőktől kellett kérnie. A felnőtté válás egyik fontos pillanata volt, amikor az ifjú kezébe vehette a kenyérvágó kést (13) és csak akkor ülhetett a nagyasztalhoz, ha már elbírta a kaszát". es/002_magyarorsz_szlovakok.htm

A magyarországi horvátok. Egy kis történelem

A magyarországi horvátok. Egy kis történelem A magyarországi horvátok Egy kis történelem A mai Horvátország területén Augustus császár korában pannonok laktak, területüket Galíciából és a Kárpátokból jött szláv törzsek hódították meg Kr. u. 640-ben

Részletesebben

NAGYMAMÁM VILÁGA. Készítette: Winter Viktória 2014.

NAGYMAMÁM VILÁGA. Készítette: Winter Viktória 2014. NAGYMAMÁM VILÁGA A magyar paraszti táplálkozáskultúra. Ételeink, ételkészítési szokásaink és azok változása Zalában és Vasban a 19. század végétől a második világháborúig Készítette: Winter Viktória 2014.

Részletesebben

Finom és házias. Polak Mojca & Šiftar Lili

Finom és házias. Polak Mojca & Šiftar Lili Finom és házias Polak Mojca & Šiftar Lili Finom és házas elektronikus szakácskönyv A receptek szerzői és ételek készítői: Polak Mojca és Šiftar Lili Kiadta a Muraszombati Egészségügyi és Fejlesztési Központ,

Részletesebben

Adatok Füzesgyarmat népi táplálkozásához. - L. Sinkó Rozália -

Adatok Füzesgyarmat népi táplálkozásához. - L. Sinkó Rozália - BMMK 16 (1996) 267-im. Adatok Füzesgyarmat népi táplálkozásához - L. Sinkó Rozália - Adatközlésemben elsősorban az 1987-1988-ban végzett terepmunka recens adatai alapján jellemzem Füzesgyarmat népi táplálkozásának

Részletesebben

A világ vallásainak gasztronómiai jellemzői

A világ vallásainak gasztronómiai jellemzői A világ vallásainak gasztronómiai jellemzői A világ vallásainak megoszlása A Krisna-tudatú hívők táplálkozása és táplálkozási attitűdje A Krisna-tudat eredete Gyökerei India ősi múltjába nyúlnak vissza,

Részletesebben

A táj néprajza. A táj néprajza 63

A táj néprajza. A táj néprajza 63 63 Az utóbbi években, főleg a Vágsellyei Állami Levéltár és a Galántai Honismereti Múzeum munkájának köszönhetően egyre árnyaltabb képet kapunk régiónk gazdasági és kulturális múltjáról, de mindmáig nem

Részletesebben

VARGA GYULA A NÉPI TÁPLÁLKOZÁS HAJDÚ-BIHAR MEGYÉBEN A XX. SZÁZAD ELSŐ FELÉBEN

VARGA GYULA A NÉPI TÁPLÁLKOZÁS HAJDÚ-BIHAR MEGYÉBEN A XX. SZÁZAD ELSŐ FELÉBEN VARGA GYULA A NÉPI TÁPLÁLKOZÁS HAJDÚ-BIHAR MEGYÉBEN A XX. SZÁZAD ELSŐ FELÉBEN DEBRECEN, 1993 VARGA GYULA A NÉPI TÁPLÁLKOZÁS HAJDÚ-BIHAR MEGYÉBEN A XX. SZÁZAD ELSŐ FELÉBEN DEBRECEN, 1993 A kötet lektora:

Részletesebben

Szakdolgozat. Gasztronómia szerepe egy hazai táj turizmusában. Készítette Nagy Attila IFO/2. Kodolányi János Főiskola

Szakdolgozat. Gasztronómia szerepe egy hazai táj turizmusában. Készítette Nagy Attila IFO/2. Kodolányi János Főiskola Szakdolgozat Gasztronómia szerepe egy hazai táj turizmusában Kodolányi János Főiskola Készítette Nagy Attila IFO/2 1 Tartalomjegyzék 1. Problémafelvetés (turizmus és vendéglátás helyzete, helyi 3 marketing)

Részletesebben

2010. Mogyoródi Zoltán Molnár György 2010.09.25.

2010. Mogyoródi Zoltán Molnár György 2010.09.25. 2010. A balkán konyhái és azok hatásai a magyar gasztronómiára, a pannon konyhára, kiemelt figyelemmel a román, az erdélyi, a bolgár, az albán, a szerb, a horvát, a macedón és a görög nemzetek sajátosságaira

Részletesebben

Minden ízében tolnai 33 plusz 3 és egy ráadás recept a sárgalábúak városából

Minden ízében tolnai 33 plusz 3 és egy ráadás recept a sárgalábúak városából Minden ízében tolnai 33 plusz 3 és egy ráadás recept a sárgalábúak városából Étvágygerjesztő Legkésőbb a legnagyobb magyar, gróf Széchenyi István szállóigévé vált gondolata óta tudni lehet, hogy nyelvében

Részletesebben

GASZTRONÓMIA. Farkas Attila

GASZTRONÓMIA. Farkas Attila GASZTRONÓMIA Farkas Attila A BORKULTÚRA KÖZPONT KIADVÁNYAI GASZTRONÓMIA Farkas Attila Eger, 2012 Lektorálta: St. Andrea Szőlőbirtok és Pincészet A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális

Részletesebben

SZKA_210_16. Népek és kultúrák keveredése Magyarországon

SZKA_210_16. Népek és kultúrák keveredése Magyarországon SZKA_210_16 Népek és kultúrák keveredése Magyarországon TANULÓI NÉPEK ÉS KULTÚRÁK KEVEREDÉSE MAGYARORSZÁGON 10. ÉVFOLYAM 185 16/1 NEMZETISÉGEK ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGEK EGYÉNI FELADATLAP Töltsd ki az alábbi

Részletesebben

Borinak és Rékának. (a címlapon kóli baktériumok)

Borinak és Rékának. (a címlapon kóli baktériumok) ESZEM - - MAGAM Borinak és Rékának (a címlapon kóli baktériumok) A böjtölés nagyon fontos élettevékenysége az embernek. Egészségügyi haszna nyilvánvaló. Időnként hasznos fizikai belsőnket is kitisztítani.

Részletesebben

Téli népszokások. A karácsonyi ünnepkör. Advent. András-nap (november 30.)

Téli népszokások. A karácsonyi ünnepkör. Advent. András-nap (november 30.) Téli népszokások Téli népszokásaink két nagyobb egységre oszthatók: a karácsonyi ünnepkörre, valamint a farsangi időszakra. Egy-egy szokás a mindennapi életben nem választható el ilyen mereven, a könnyebb

Részletesebben

Ízek, illatok, receptek a vidék éléskamrája

Ízek, illatok, receptek a vidék éléskamrája Ízek, illatok, receptek a vidék éléskamrája ISBN 978-963-08-6598-2 Kiadta: Pannon Térség Fejlődéséért Közhasznú Alapítvány Sorozatszerkesztő: Dr. Horváth Zsolt A kötet szerkesztője: Fenyvesi Ottó Korrektúra:

Részletesebben

MUNKAANYAG. Kallós Angéla. Különleges étrend ajánlása,készítése. A követelménymodul megnevezése: Ételkészítés

MUNKAANYAG. Kallós Angéla. Különleges étrend ajánlása,készítése. A követelménymodul megnevezése: Ételkészítés Kallós Angéla Különleges étrend ajánlása,készítése A követelménymodul megnevezése: Ételkészítés A követelménymodul száma: 1465-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-048-30 KÜLÖNLEGES ÉTREND

Részletesebben

Vegetáriánus konyha Indiában. Rosta Erzsébet

Vegetáriánus konyha Indiában. Rosta Erzsébet Vegetáriánus konyha Indiában Rosta Erzsébet Terebess Kiadó Budapest, 2001 Rosta Erzsébet, 2001 Kiadta a Terebess Kiadó Budapesten, 2001-ben http://www.terebess.hu A kötetet tervezte és a kiadásért felel

Részletesebben

Füreder Balázs Gábor

Füreder Balázs Gábor Doktori (PhD) értekezés A Hosszú reneszánsz konyhakultúra magyar nyelvű szakácskönyveinek bemutatása és összehasonlító elemzése Füreder Balázs Gábor Debreceni Egyetem BTK 2009 "Én Füreder Balázs Gábor

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Készítette: Lajkó Zoltánné. Debrecen, 2004

SZAKDOLGOZAT. Készítette: Lajkó Zoltánné. Debrecen, 2004 1 SZAKDOLGOZAT Készítette: Lajkó Zoltánné Debrecen, 2004 2 KATOLIKUS ÜNNEPI SZOKÁSOK SZAJOLBAN Témavezető: Dr. Bartha Elek Tanszékvezető Készítette: Lajkó Zoltánné Debreceni Egyetem Néprajz- és honismeret

Részletesebben

Bódán Zsolt: Háztartási naplók egy gyulai polgár család hagyatékából

Bódán Zsolt: Háztartási naplók egy gyulai polgár család hagyatékából Bódán Zsolt: Háztartási naplók egy gyulai polgár család hagyatékából Túlzás nélkül állítható, hogy a Ladics család hagyatéka különleges értéke Gyula városának, s a maga nemében egyedülálló történeti forrása

Részletesebben

Étrendi ajánlások cukorbetegeknek hagyományos ízekkel

Étrendi ajánlások cukorbetegeknek hagyományos ízekkel Étrendi ajánlások cukorbetegeknek hagyományos ízekkel 2012. szeptember 12DIA1ÉAC1 Összeállította: Gyurcsáné Kondrát Ilona dietetikus A kiadvány ingyenes, megjelenését a Servier Hungária Kft. támogatta.

Részletesebben

VALÓDI MAGYAR SZAKÁCSKÖNYV

VALÓDI MAGYAR SZAKÁCSKÖNYV VALÓDI MAGYAR SZAKÁCSKÖNYV IRTA: ZILAHY ÁGNES MÁSODIK BŐVITETT KIADÁS KIADJA: A "MAGYAR NŐK LAPJÁ"-nak kiadóhivatala Budapest, 1892. Könyvem története. Levesek. Közönséges husleves. Barna-leves. Tyuk leves.

Részletesebben

A szerkesztő megjegyzései

A szerkesztő megjegyzései 1 A szerkesztő megjegyzései Ez a receptgyűjtemény egy nyílt projekt, civil kezdeményezés és közös munka eredménye. Célunk az volt, hogy összegyűjtsük a helyi, békés megyei recepteket. Régieket és újakat,

Részletesebben

Hagyományok Ízek Régiók

Hagyományok Ízek Régiók Hagyományok Ízek Régiók FALUSI TURIZMUS Tájékoztató 2010/4. FALUSI TURIZMUS TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Bevezetô (Pallóné Dr. Kisérdi Imola Zobor Enikô) 3 A HÍR programról (Az Agrármarketing Centrum anyagaiból)

Részletesebben

A DÉLMAGYARORSZÁG és a DÉLVILÁG SZAKÁCSKÖNYVE VÁLOGATÁS OLVASÓINK LEGJOBB RECEPTJEIBŐL A DÉLMAGYARORSZÁG ÉS A DÉLVILÁG SZAKÁCSKÖNYVE

A DÉLMAGYARORSZÁG és a DÉLVILÁG SZAKÁCSKÖNYVE VÁLOGATÁS OLVASÓINK LEGJOBB RECEPTJEIBŐL A DÉLMAGYARORSZÁG ÉS A DÉLVILÁG SZAKÁCSKÖNYVE A DÉLMAGYARORSZÁG ÉS A DÉLVILÁG SZAKÁCSKÖNYVE A DÉLMAGYARORSZÁG ÉS A DÉLVILÁG SZAKÁCSKÖNYVE A DÉLMAGYARORSZÁG és a DÉLVILÁG SZAKÁCSKÖNYVE VÁLOGATÁS OLVASÓINK LEGJOBB RECEPTJEIBŐL 2006 1 A DÉLMAGYARORSZÁG

Részletesebben

A MAGYAR SZABADSÁGHARCRA EMLÉKEZÜNK

A MAGYAR SZABADSÁGHARCRA EMLÉKEZÜNK 2009. március KARCFALVI-CSÍKJENŐFALVI KISÚJSÁG A MAGYAR SZABADSÁGHARCRA EMLÉKEZÜNK A magyarság történetének egyik kiemelkedő mozzanatára, az immár több mint l6o évvel ezelőtti eseményekre, vagyis az 1848-

Részletesebben

Készült. a Határtalanul program támogatásával. Az anyagot gyűjtötték és írták: a Téglás Gábor Iskolaközpont (Déva) diákjai

Készült. a Határtalanul program támogatásával. Az anyagot gyűjtötték és írták: a Téglás Gábor Iskolaközpont (Déva) diákjai Receptgyűjtemény Készült a Határtalanul program támogatásával Az anyagot gyűjtötték és írták: a Téglás Gábor Iskolaközpont (Déva) diákjai és a Hansági Ferenc Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakiskola

Részletesebben

Falusi disznótor Hortobágyon

Falusi disznótor Hortobágyon 2015. február XVIII. év fo lyam 1. szám Falusi disznótor Hortobágyon Szeretettel hívjuk és várjuk a falu apraját és nagyját a 2015. március 7-én, szombaton a hortobágyi hagyományőrző disznótorra. Bölléreink:

Részletesebben

Skanzen skanzen ÖRÖKsÉG IsKoLa VI. füzetek ÉV-KÖR-KÉP ÜnnePeK És hétköznapok Szentendre 2011

Skanzen skanzen ÖRÖKsÉG IsKoLa VI. füzetek ÉV-KÖR-KÉP ÜnnePeK És hétköznapok Szentendre 2011 SKANZEN ÖRÖKSÉG ISKOLA VI. Skanzen füzetek év-kör-kép Ünnepek és hétköznapok Szentendre 2011 Skanzen füzetek SKANZEN ÖRÖKSÉG ISKOLA FÜZETEK VI. ÉV-KÖR-KÉP Ünnepek és hétköznapok Szöveg: dr. Csonka-Takács

Részletesebben

Tartalom. Editorial. 05 Főz a gőz gyorsan és egészségesen. 09 Béres Alexandra: Fontos lenne valamit tenni az egészségünkért.

Tartalom. Editorial. 05 Főz a gőz gyorsan és egészségesen. 09 Béres Alexandra: Fontos lenne valamit tenni az egészségünkért. Editorial Sietünk. Állandó késésben vagyunk. Hála a megfeszített munkatempónak, nincs elég időnk családunkra, barátainkra, magunkra. Pedig fontos lenne. A vacsorakészítés, asztalterítés a hiperszónikus

Részletesebben