~ é ~- ...~... Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző REGYHÁZA. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS OSZTÁLY.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "~ é ~- ...~... Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző REGYHÁZA. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS OSZTÁLY."

Átírás

1 NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS OSZTÁLY 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: ; FAX: Ügyiratszám: / Ügyintéző: dr. Krizsai Anita/Csikós Péter Előterjesztés - a Közgyűléshez munkanapokon történő nappali orvosi ügyeleti ellátás megszervezésére ~ é ~- alpolgármester Dr. Krizsai Anita Szociális Osztály vezetője az előterjesztés törvényességi ellenőrzését végző személy...~... Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző Faragóné Széles Andrea Ir Jegyzői Kabinet vezetője 4 Az előterjesztést véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság NY REGYHÁZA

2 Tisztelt Közgyűlés! Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi ClXXXIX. törvényben (a továbbiakban: Mötv.) foglaltak szerint az egészségügyi alapellátás megszervezésének a felelőse a települési önkormányzat. Az egészségügyről szóló évi ClIV. törvény a szerint a települési önkormányzat képviselőtestülete állapítja meg és alakítja ki az egészségügyi alapellátás körzeteit és gondoskodik az ügyeleti ellátás megszervezéséről. Az egészségügyi alapellátás ügyeleti ellátása, fő szabály szerint a napi munkarenden kívül bekövetkező, sürgősségi esetekben, az egészségügyi ellátás folyamatos igénybevétele lehetőségének biztosítását jelenti a lakosság részére, a területi ellátási kötelezettséggel bíró háziorvosok bevonásával. A háziorvosok közreműködési kötelezettségét a 43/1999.( ) Korm.rendelet 7. (2) bekezdés d) pontja írja elő. E kötelezettséget megerősíti az Önkormányzat és a területi ellátási kötelezettséggel rendelkező házi orvos között létrejött megállapodás is. A nyíregyházi központi orvosi ügyelet ellátási körébe már korábban bevontuk a Nyíregyházai kistérség (Nyírtelek, Kálmánháza, Nagycserkesz, Nyírpazony, Kótaj, Sényő, Napkor, Nyírtura) valamint Apagy és Nyírtét települések háziorvosait és ezzel megerősítettük az ügyeleti ellátást. Az ügyelet működési rendje jelenleg e kibővített területeken is, hétköznapokon este 18 órától reggel 8 óráig tart, míg a heti pihenőnapokon és munkaszüneti napokon, folyamatos ügyeleti ellátást biztosít. Nyíregyháza város közigazgatási területére vonatkozóan e jól működő rendszer továbbfejlesztéseként, munkanapokon történő nappali orvosi ügyeleti ellátás működtetését javasoljuk bevezetni a nappali ügyeleti rendnek megfelelően hétfőtől-péntekig, munkanapokon 8 órától - 18 óráig terjedő időszakban, Nyíregyháza közigazgatási területére vonatkozóan. Az ügyeleti ellátás kiterjesztése plusz tárgyi feltételeket nem igényel, hiszen az ügyelet épülete, annak berendezése a hatályos előírásoknak mindenben megfelel. Az előírt felszereltséggel rendelkező ügyeleti gépkocsi biztosított. A személyi feltételek vonatkozásában, az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai feltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet (továbbiakban: rendelet) nappali ellátásra vonatkozó előírásai az irányadók. A rendelet 2. számú mellékletében foglaltak alapján orvosi ügyelet a kórházon kívüli sürgősségi ellátás végzésére létrehozott egység, amely több háziorvosi körzet lakosságának folyamatos vagy meghatározott időben történő alapellátási szintű együttm űködve. sürgősségi ellátását végzi az adott területet ellátó mentőszolgá/attal A személyi feltételek biztosítására 1 fő orvost (aki ellátja az ambuláns és a kijáró orvosi feladatokat), 1 fő gépkocsivezetőt (adatrögzítési és asszisztencia i feladatokat is végez, minimum ápolói végzettséggel rendelkezik) és 1 fő ápolót közreműködői szerződés illetve megbízási szerződéssel foglalkoztatunk, ami az önkormányzat részéről plusz forrást nem igényel. (Személyi feltételekre - hétköznap nappali - központi ügyeleti ellátásra, a rendelet, 1. pontjában meghatározott ellátandó lakosságszámra előírtakat kell alkalmazni, hisz ebben az időszakban a területen a háziorvosi ellátás folyamatosan biztosított, így az ellátandók és a feladatok száma minimális létszámot feltételez. Minden nyíregyházi lakos részére biztosított a háziorvosi ellátás.) Az ügyeletes orvos, orvostudományi egyetemi végzettségű, valamint a munkakör betöltéséhez szükséges egyéb jogszabályi feltételeknek (4/2000. (II. 25.) EüM rendelet) való megfelelés esetén vehet részt, továbbá háziorvosi vagy házi gyermekorvosi tevékenységet a rendelet szerint elláthat, vagy aki oxyológia

3 (sürgősségi orvostan), aneszteziológia és intenzív terápia, belgyógyászat, tüdőgyógyászat, foglalkozásorvostan (üzemorvostan), sebészet, traumatológia, csecsemő- és gyermekgyógyászat, honvédorvostan, katasztrófa orvostan szakorvosi képesítések valamelyikével rendelkezik, és az az orvos működhet közre a háziorvosi ügyleti szolgálat ellátásában, aki olyan, a külön jogszabály szerinti szakképesítéssel rendelkezik, amelynek képzési feltételei között legalább 6 hónap sürgősségi gyakorlat, sürgősségi betegellátás, illetve sürgősség i betegellátási program szerepel, és 2 hét oxyológiai tanfolyamot teljesített, és a fenti szakorvos felügyelete biztosított. A szakorvosi felügyelet külön szerződésben foglaltaknak megfelelően biztosított, a nappali ügyeleti ellátáshoz. A nappali ügyeletes gépkocsivezető, minimum ápolói, szakirányú végzettséggel, 2-es csoportú érvényes gépjárművezetői engedéllyel, pályaalkalmassági engedély PAV-I minősítéssel rendelkező személy. Asszisztenciaként közreműködik az ambuláns és a helyszíni ellátásban a kivonuló orvos segítőjeként (EKG érzékelők felhelyezése, injekció előkészítése, reanimáció, stb.). Az ápoló az ambulancián látja el feladatát, megfelelő végzettséggel rendelkezik - ápoló (OKJ)/körzeti, közösségi szakápoló/mentőápoló/diplomás ápoló/egyetemi okleveles ápoló/mentőtiszt. A nappali ügyelet körébe elsősorban azok az esetek tartoznak, amelyek vizsgálatát vagy ellátását a bejelentés során szerzett információk alapján valószínűleg 1 órán belül el kell kezdeni, de nem a mentőszolgálat kompetenciájába tartozik. A nappali ügyelet teendőit az Ügyeleti Szabályzat mellékiete tartalmazza, amelyet jelen előterjesztéshez tájékoztatásként csatolunk. A nappali orvosi ügyeletben természetesen olyan közreműködő szerződéssel rendelkező orvosok dolgoznak, akik nem a területi ellátási kötelezettséggel működő alapellátásban tevékenykednek. A nappali ügyelet ellátási kötelezettsége nem érinti a háziorvosi praxisok rendelési idejében illetve a rendelkezésre állási idejében teljesítendő feladataikat, ez az ellátási forma azokat kiegészítve és szükség szerint azt segítve működik. Kérjük a Tisztelt Közgyűlést, hogya fentiek alapján az előterjesztést megtárgyalni, a mellé kelt határozattervezetet elfogadni szíveskedjen. Nyíregyháza, február 8. Tisztelettel : dr. Krizsai Anita osztályvezető 3

4 Melléklet a / számú előterjesztéshez HATÁROZAT - TERVEZET NV(REGVHÁZA MEGVEI JOGÚ VÁROS KÖZGVOLÉSÉNEK../2013. (II. 14.) számú határozata munkanapokon történő nappali orvosi ügyeleti ellátás megszervezésére A Közgyűlés 1. Az előterjesztést megtárgyalta és az abban foglaltak alapján a jelenleg működő Központi Orvosi Ügyeleti ellátást nem érintő, munkanapokon történő nappali orvosi ügyeleti ellátás Nyíregyháza közigazgatási területén történő megszervezésével egyetért azzal, hogya működési engedély jogerőre emelkedésétől számított félév elteltével, de legkésőbb szeptember 30. napjáig az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság, mint működtető köteles beszámolni a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottságnak az ellátás működési tapasztalatairól. Felelelős: Csikós Péter az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság igazgatója Határidő: szeptember Amennyiben a felügyeleti szerv (Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete) a fenti időpontig a működéssel kapcsolatos kifogást nem emel, a Bizottság döntése alapján a határozat/an idejű működési engedély megszerzéséhez hozzájárul. Fele/elős: Csikós Péter az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság igazgatója Határidő: a döntést követően azonnal Nyíregyháza, február 14. A határozatot kapják: 1.) A Közgyűlés tagjai 2.) A címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői 3.) Az Egészségügyi Alapellátás; Igazgatóság vezetője 4

5 Függelék a munkanapokon történő nappali orvosi ügyeleti ellátás megszervezésére FELADAT ELVÉGZÉSÉNEK BEMUTATÁSA l. Az ügyelet időtartama és személyi feltétele A nappali orvosi ügyelet, a nappali ügyeleti rendnek megfelelően, hétfőtől-péntekig munkanapokon, 08 órától- 18 óráig működik. A jelenleg működls Központi Orvosi Ügyeleti ellátást jelen ellátási forma nem érinti, azt nem változtatja meg! (18 órától Központi Orvosi Ogyeletnek megfelelően mgködik). Személyi feltétele: 1 orvos (ellátja az ambuláns és a kijáró orvosi feladatokat), 1 fls ápoló végzi el a felnlstt lakosok betegellátását az ambulancián és 1 fls gépkocsivezetls (adatrögzítési és asszisztencia i feladatokat is végez) - akinek minimum ápolói végzettsége is van - segédkezik a beteg ellátásában is. Orvos: Az ügyeletes orvos, orvostudományi egyetemi végzettségű, valamint a munkakör betöltéséhez szükséges egyéb jogszabályi feltételeknek (4/2000. (II. 25.) EüM rendelet) való megfelelés esetén vehet részt, továbbá háziorvosi vagy házi gyermekorvosi tevékenységet a rendelet szerint elláthat, vagy aki oxyológia, aneszteziológia és intenzív terápia, belgyógyászat, tüdlsgyógyászat, fogla I kozásorvosta n (üzemorvostan), sebészet, traumatológia, csecsemls- és gyermekgyógyászat, honvédorvostan, katasztrófa orvostan szakorvosi képesítések valamelyikével rendelkezik, és 'az az orvos működhet közre a háziorvosi ügyleti szolgálat ellátásában, aki olyan, a külön jogszabály szerinti szakképesítéssel rendelkezik, amelynek képzési feltételei között legalább 6 hónap sürglssségi gyakorlat, sürglssségi betegellátás, illetve sürglssségi betegellátási program szerepel, és 2 hét oxyológiai tanfolyamot teljesített, és a fenti szakorvos felügyelete biztosított.' Szakorvosi felügyelet külön szerzlsdésben foglaltaknak megfelellsen biztosított a nappali ügyeleti ellátáshoz. Ápoló: az ambulancián látja el feladatát, megfelelő végzettséggel rendelkezik: ápoló{okj)/körzeti, sürgősségi, közösségi szakápoló/mentőápoló/diplomás ápoló/egyetemi okleveles ápoló/mentőtiszt. Gépkocsivezető: Képesítési ellsírás: minimum ápolói szakirányú végzettség, 2-es csoportú érvényes gépjármúvezetlsi engedély, pályaalkalmassági engedély, PAV-I, egészségügyi alkalmasság. Asszisztenciaként közreműködik az ambuláns és a helyszíni ellátásban a kivonuló orvos segítlsjeként (EKG érzékellsk felhelyezése, injekció ellskészítése, reanimáció, stb.) A hívások felvétele az ápoló feladata, a hívások szakmai kezelése az orvos feladata és felellsssége, mely az ismert vezetékes telefonon történik. A hívások regisztrálása, amelyet az ápoló végez, a betegforgalmi naplóban (A. 3510/173/a. r.sz.) történik, a hívás idejének, a bejelentő nevének, telefonszámának, a beteg nevének, korának, lakcímének, a bejelentés tartalmának és a megtett intézkedésnek a rögzítésével. (pl. a cím az OMSZ-nak történt átadás idlspontja és az OMSZ diszpécserének neve, az orvos indítási idejének idlspontja, stb.). A bejelentést a telefonhoz kapcsolt számítógépes rögzítlsrendszer automatikusan rögzíti, ennek kezelése, beállítása, a számítógépes rendszergazda/informatikus feladata. s

6 Ha az ügyeleti gépkocsi helyszíni ellátást végez (kivonul), akkor az ápoló, a beérkező feladatot a gépkocsivezetőnek (orvosnak) a szolgálati telefonon adja át, szabályzatnak megfelelően AZ OMSZ riasztását nem a beteg vagy a bejelentő végzi, hanem az orvos vagy az ápoló (szükséges esetben a gépkocsivezető) a megfelel6 adminisztráció elvégzése és a bejelent6 egyidejű tájékoztatása mellett, az l04-es telefonszámon. Amennyiben az OMSZ mentésirányítója bármely okból (pl.: kocsi hiány) kéri a szolgálat kivonulását, akár a fentiek, akár bármely más esetben, azt a függ6ben lévő feladatok megnyugtató lekezelését követ6en lehet megkezdeni. Sürg6s szükség körébe tartozó, életet veszélyeztet6 állapotok és betegségek, melyek észlelése, vagy gyanúja esetén els6ként az OMSZ értesítendő: 1. Életet veszélyeztet6, vagy maradandó egészségkárosodás veszélyével járó (külső vagy bels6) vérzés. 2. Átmeneti keringés- és/vagy légzésleállással járó állapotok (PI. embolia, Adams-Stokes-Morgagni szindróma., syncope, fui/adások, életet veszélyeztet6 ritmuszavarok, klinikai halál állapota). 3. Életveszélyes endokrin- és anyagcsere állapotok, a folyadék- és ion- háztartás életveszélyes zavarai. 4. Központi idegrendszeri kompresszió veszélyével járó kórképek (PI. agyödéma, fejfájás, szédülés, tumor, gyulladás, fejl6dési rendellenesség, trauma). 5. Eszméletlen állapotok. 6. Status epilepticus és tüneti görcsrohamok. 7. Hirtelen fellép6látászavar, látásvesztés, "vörös szem", szemsérülés. 8. Szepszis. 9. Magas halálozású, vagy súlyos szöv6dmények kialakulásának veszélyével járó hirtelen fellépő, vagy progrediáló, nem-sebészeti betegségek és érkatasztrófák ellátása. 10. Szülés, koraszülés, lepényleválás, súlyos terhességi toxémia, eclampsia újszülött ellátása, akut n6gyógyászati vérzés. 11. Sokk megel6z6 és sokkos állapotok, életveszélyes allergiás és anaphylaxiás állapotok, szisztémás és poliszisztémás autoimmun betegségek krízis-állapotai. 12. Az immunrendszer fokozott, vagy kóros működésén, illetve a csontvel6i vérsejtképzés elégtelenségén alapuló heveny vérsejthiány-állapot. 13. Veleszületett, vagy szerzett véralvadási zavar alapján létrejöv6 heveny életveszély. 14. Akut légzési elégtelenség, légút szűkület (PI. gégeödéma, asthmás roham, idegentest, fulladás). 15. Mérgezések. 16. Akut hasi katasztrófák és azok képében jelentkez6, nagy fájdalommal, görcsökkel járó kórképek (PI. bélelzáródás, appendicitis, perforatio, méhenkivüli terhesség, petefészek ciszta megrepedése, tuboovarialis tályog, kocsánycsavarodott cysta, kizárt sérv, epegörcs, vesegörcs, vérvizelés). 17. Égés-fagyás (Ill.-IV. fokú és nagykiterjedésű HI. fokú, és/vagy az életminőség szempontjából különösen veszélyeztetett testtájat vagy alégutakat érint6). 18. Els6dleges sebellátás. 19. Testüregek (koponya, mellkas, has) és parenchymás szervek (szív, tüd6, lép, máj, vese) sérülése. 20. Compartement szindrómák. 21. Nyílt törések és decoliement sérülések. 22. Amputációk (replantációs lehet6ségekkel vagy azok nélkül). 23. Súlyos medencegyűrű törések. 24. Politraumatizáció, többszörös sérülések. 25. Búvárbalesetek, magassági betegség, keszonbetegség, barotrauma. 26. Áramütés, elektrotrauma. 27. H6- és hidegártalom, kihű/és, hypothermia, hyperthermia, napszúrás, h6guta. 28. Súlyos akut sugárártalom és sugárbetegség. 29. Öngyilkossági kísérlet és szándék, mentájis állapottal összefüggő közvetlen veszélyeztet6 állapot. 30. Heveny pszichés zavarok, pszichózisok. 6

7 31. Infektológiai kórképek, melyek önmagukban vagy szövődményeik révén az életet veszélyeztető állapotot idéznek eid. Miután a beteg általában telefonon kér segítséget, alapvető a pontos és lehetőség szerint részletes információk beszerzése. Amennyiben ezek alapján a fent meghatározott pontokban foglalt betegségek, állapotok valószínűsíthetők, elsőként az OMSZ értesítendő, szabad kapacitás hiányában azonban az ellátást a helyszínen a központi ügyelet haladéktalanul elkezdi, illetve segíti. A központi ügyelet re elsősorban azok az esetek tartoznak, amelyek vizsgálatát vagy ellátását a bejelentés során szerzett információk alapján valószínűleg 1 órán belül el kell kezdeni, de nem meríti ki a fent pontokban foglaltakat, elsdsorban: 1. Életet közvetlenül nem veszélyeztető, vagy maradandó egészségkárosodás veszélyével közvetlenül nem járó, de elhúzódó, vagy egyre fokozódó intenzitás ú, nem trauma kapcsán kialakuló vérzés (pl.: aranyeres vérzés, orrvérzés, haematuria, stb.) 2. Nem életveszélyes, de acutan kialakuló, súlyos endokrin- és anyagcsere állapotok (pl. hypoglykaemia, hyperglykaemia (>20 mmol/l vércukor), diabeteses ketoacidosis, stb.), a folyadék- és ionháztartás nem életveszélyes, de súlyos zavarai (hypokaliaemia «3 mmol/l), hyperkaliaemia (>6 mmol/l), frissen jelentkező, tüneteket is okozó jelentős folyadékhiány (pl. masszív, csillapíthatatlan hányás, hasmenés kapcsán a volumenhiány tüneteivel, stb.). 3. Központi idegrendszeri kompresszió veszélyével nem járó, nem frissen kialakuló, intenzív panaszokat okozó, a beteg szokványos napi tevékenységét kifejezetten akadályozó neurológiai, vagy azt utánzó kórképek (pl. intenzív, de nem frissen kialakult, az eddigiektől jellegében nem eltérő fejfájás, szédülés (pi.meniere-syndroma), stb.). 4. Közvetlenül nem életveszélyes, de frissen kialakult allergiás reakciók. 5. Az immunrendszer fokozott, vagy kóros működésén, illetve a csontvelői vérsejtképzés elégtelenségén alapuló heveny vérsejthiány-állapot, mely az életet közvetlenül nem veszélyeztet. 6. Akut hasi katasztrófák gyanúját keltő és azok képében jelentkező, nagy fájdalommal, görcsökkel járó kórképek stabil haemodinamikai állapot mellett (pl. bélelzáródás, appendicitis, perforatio, méhenkívüli terhesség, petefészek ciszta megrepedése, tuboovarialis tályog, kocsánycsavarodott cysta, kizárt sérv, epegörcs, vesegörcs, vérvizelés shockos állapot, hypotensio, stb. nélkül). 7. Életet nem veszélyeztető hő- és hidegártalom, napszúrás, hőguta. 8. Infektológiai kórképek, melyek önmagukban vagy szövődményeik révén, pár órán belül az életet veszélyeztető állapotot idézhetnek elő (pl. COPD-s beteg acut légúti infectiója, immunszupprimált betegek lázas állapota, stb.). 9. Nem típusos, nem frissen kialakult (12 órán belüli), vagy típusos, de sub/. nitrátra vagy spontán szűnő mellkasi panaszok, melyek hátterében azonban acut coronaria syndroma kizárandó. 10. Hevenyen kialakuló, de közvetlenül nem életet veszélyeztetd fulladás (p/. asthmás roham nem súlyos formája, stb.). 11. Panaszokat okozó hypertensio, hypertensív krízisállapotok. 7

8 Ritka kivételtől eltekintve nem a központi ügyeletre tartozó feladatok: lázcsillapítás, chronikus betegségek ellátása, napok óta fennálló panaszok miatti vizsgálat, mozgásszervi panaszok ellátása, hólyagkatéterek cseréje, halottvizsgálat, felső légúti hurut ellátása, recept írása, volumenhiány tüneteivel nem járó gastroenteritis ellátása, stb. Ha a bejelentés az OMSZ-hoz, vagy a központi ügyelethez érkezik és ez alapján az ellátás megkezdése nem szükséges egy órán belül, a feladat a háziorvosnak átadható, aki azt csak kifejezetten indokolt esetben, indoklással utasíthatja el. A központi ügyelet vagy az OMSZ diszpécsere - amennyiben a bejelentés alapján úgy ítéli meg - felelőssége teljes tudatában visszaadhatja a feladatot az illetékes háziorvosnak. A telefonos beszélgetéseket rögzíteni és archiválni kell (az OMSZ és a központi felnőtt ügyelet részéről erre van lehetőség). Alapvetően fontos az alapellátó háziorvosi rendszer, a központi ügyelet és az OMSZ közötti szoros együttműködés. A központi ügyelet természetesen minden esetben segíti mind a háziorvosok, mind az OMSZ munkáját, ha az szükséges (nincs szabad kapacitás, betegség, stb.). A háziorvosoknak azonban saját feladatkörük ellátásával kapcsolatosan elsőként a helyettesükkel kell egyeztetni, ill. helyettesről gondoskodniuk kell, ha már előre láthatóan nem tudják feladatukat egy adott idő intervallumban ellátni. A telefonos elérhetősége a nappali ügyeletnek egy olyan plusz lehetőség a város lakosságának, amely által egy egészségügyi szakember segít a betegutak szervezésében A fent leírtak csak irányelvként szolgálnának, természetesen minden esetben a beteg érdekét kell szem előtt tartani. Röviden: a sürgős szükség körébe tartozó állapotok esetén (Id. pontokba foglalva) elsősorban az OMSZ értesítendő. Frissen jelentkező (kb. 12 órán belüli) panaszok esetén, ahol 1 órán belüli vizsgálat (intézeti beutalás?) és ellátás lehet szükséges a panaszok alapján, az orvosi ügyelet értesítendő. Egyéb feladatok a háziorvosra tartoznak. 8

EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZATA

EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZATA UZSOKI UTCAI KÓRHÁZ 1145 Budapest, Uzsoki utca 29-41. Főigazgató: Dr. Ficzere Andrea SZABÁLYZAT E példány sorszáma:... EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZATA Készítette: Karátsonyi Annamária

Részletesebben

Mildoo[6ilte,W ,"A( T6rftftldffcffi. $dg{ffi t6tftgl dflfnrk sabdlprftr. K6szitette: Ellen6rizte: Enged6lyezte: !'r'l(\ icll!

Mildoo[6ilte,W ,A( T6rftftldffcffi. $dg{ffi t6tftgl dflfnrk sabdlprftr. K6szitette: Ellen6rizte: Enged6lyezte: !'r'l(\ icll! -F Mildoo[6ilte,W T6rftftldffcffi $dg{ffi t6tftgl dflfnrk sabdlprftr K6szitette: Ellen6rizte: Enged6lyezte:!'r'l(\ icll!-i- \l-^- Kolozsv6rind Buga Szilvia Betegfelvdteli osztdlyvezet6,"a( Mb.F6igazgat6

Részletesebben

TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZATA

TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZATA TÉRÍTÉSI DÍJ SZABÁLYZATA A kiadott példányszám: Ezen példány sorszáma: Módosítás átvezetésére kötelezett példány: igen / nem Módosítás Sorszáma Dátuma A módosítás rövid leírása 1. 2008.augusztus.10 Megváltozott

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem térítési díj ellenében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatásainak szabályzata. I.fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Pécsi Tudományegyetem térítési díj ellenében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatásainak szabályzata. I.fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Pécsi Tudományegyetem térítési díj ellenében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatásainak szabályzata I.fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A szabályzat célja és hatálya 1. A szabályzat célja, hogy az egyéni

Részletesebben

2013. július 25-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt üléséről.

2013. július 25-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: 2013. július 25-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt üléséről. Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterme (4440 Tiszavasvári,

Részletesebben

Főigazgatói Utasítás

Főigazgatói Utasítás Főigazgatói Utasítás SZABÁLYZAT, AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS TÉRÍTÉSI DÍJAINAK ÜGYVITELI RENDJÉRŐL (A FIGU érvénybelépésének időpontja: 2011 07. 01.) FIGU-032-6 Oldal:2/15 MÓDOSÍTÁSOK JEGYZÉKE Sorszám Módosította

Részletesebben

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGYEr JOGÚ város TANÁCSNOKÁTÓL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: III 82312010. Előadó: Mell.: 2 db Dr. Tőgye Ildikó Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-802 Telefax: (66) 523-804

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. sz.:1/349-1/2014/i. Üi: Csomor Ágnes E l ő t e r j e s z t é s Tárgy: IX. számú fogorvosi körzet működtetése. Melléklet: Feladat-ellátási szerződés

Részletesebben

Nagymaros 1. Heininger Károly átveszi az elismerõ okleveleket Szûcs Lajostól, a Pest Megyei Közgyûlés elnökétõl

Nagymaros 1. Heininger Károly átveszi az elismerõ okleveleket Szûcs Lajostól, a Pest Megyei Közgyûlés elnökétõl Nagymaros 1 2007. március 5. - a lap ingyenes! Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja Meghívó Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját az 1848-as forradalom és szabadságharc 159.

Részletesebben

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról A jogszabály mai napon hatályos állapota 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról Az egészségügyről

Részletesebben

A gyermekjóléti központok, ill. gyermekjóléti szolgálatok által biztosított kórházi szociális munka módszertani kérdései

A gyermekjóléti központok, ill. gyermekjóléti szolgálatok által biztosított kórházi szociális munka módszertani kérdései NEMZETI CSALÁD- ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI INTÉZET 1134 Budapest, Tüzér u. 33-35. Tel.: 465-5000, 465-5010 Fax: 465-6027 Gyermekvédelmi Főosztály A gyermekjóléti központok, ill. gyermekjóléti szolgálatok által

Részletesebben

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó az Ózd Város Önkormányzata által 2012. évben biztosított egészségügyi alapellátásról

T á j é k o z t a t ó az Ózd Város Önkormányzata által 2012. évben biztosított egészségügyi alapellátásról T á j é k o z t a t ó az Ózd Város Önkormányzata által 2012. évben biztosított egészségügyi alapellátásról Előterjesztő: Egészségügyi és Szociális Bizottság Elnöke Előkészítő: Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 89. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 89. szám MAGYAR KÖZLÖNY 89. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. június 30., hétfő Tartalomjegyzék 159/2014. (VI. 30.) Korm. rendelet Az államháztartás szabályozásával összefüggő egyes rendeletek módosításáról

Részletesebben

A HAJLÉKTALANOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A HAJLÉKTALANOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A HAJLÉKTALANOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA A Hajléktalanokért Közalapítvány az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából, mint lebonyolító szervezet, nyílt pályázatot hirdet a következő tárgyban:

Részletesebben

KÓRHÁZ RENDELŐINTÉZET

KÓRHÁZ RENDELŐINTÉZET KAROLINA KÓRHÁZ RENDELŐINTÉZET MOSONMAGYARÓVÁR A KAROLINA KÓRHÁZ RENDELŐINTÉZET INFORMÁCIÓS KIADVÁNYA 2 406 millió forint támogatást kapott a mosonmagyaróvári Karolina Kórház Rendelőintézet az Új Széchenyi

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi,

Részletesebben

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGYETEMI OKTATÓI, ILLETVE EGYETEMI INTÉZMÉNYEKBEN BETÖLTHETŐ EGYÉB ÁLLÁSOKRA. 2015. EÜK 12. szám pályázati felhívás

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGYETEMI OKTATÓI, ILLETVE EGYETEMI INTÉZMÉNYEKBEN BETÖLTHETŐ EGYÉB ÁLLÁSOKRA. 2015. EÜK 12. szám pályázati felhívás PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK EGYETEMI OKTATÓI, ILLETVE EGYETEMI INTÉZMÉNYEKBEN BETÖLTHETŐ EGYÉB ÁLLÁSOKRA 2015. EÜK 12. szám pályázati felhívás hatályos: 2015.07.27 - Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és

Részletesebben

A Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I.1. I.2. I.3. I.4. A kórház megnevezése: Baranya Megyei Gyógyfürdőkórház I.1.1. Rövidített cégneve: Gyógyfürdőkórház

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY. Előterjesz té s. - a Közgyűléshez

SZOCIÁLIS ÉS KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY. Előterjesz té s. - a Közgyűléshez 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42524'585; FAX: ' 36 42 524-')86 E MAIL: NYHSZO(@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 44770-2/2013.05 Ügyintéző: dr. Krizsai Anita Előterjesz té s - a Közgyűléshez

Részletesebben

SÁRBOGÁRDI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SÁRBOGÁRDI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SÁRBOGÁRDI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Dr. Horváthné Lang Erika Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK 1./ Az intézmény

Részletesebben

A fogászati ellátásról

A fogászati ellátásról A fogászati ellátásról 2015 Tartalom Bevezetés...5 I. Az egészségügyi alapellátás...6 II. A fogorvosi alapellátás...6 III. Iskola- és ifjúság-egészségügyi fogászati ellátás...8 IV. A fogyatékkal élő gyermekek

Részletesebben

VIII. ORSZÁGOS KONSZENZUS KONFERENCIÁJÁNAK

VIII. ORSZÁGOS KONSZENZUS KONFERENCIÁJÁNAK A MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK ORSZÁGOS EGYESÜLETE SZERVEZÉSÉBEN MEGRENDEZETT MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK VIII. ORSZÁGOS KONSZENZUS KONFERENCIÁJÁNAK KIADVÁNYA 2008. Balatonkenese TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet. az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról Változások - 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet - az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint 1. oldal a működési enge 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi

Részletesebben

...ft... ~..~~...*. ~~... Faragóné Széles Andrea. ...'''~ás' " ij~'~';hé;~"'"... (:t) N Y R E G Y H Á Z A. SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY

...ft... ~..~~...*. ~~... Faragóné Széles Andrea. ...'''~ás'  ij~'~';hé;~'... (:t) N Y R E G Y H Á Z A. SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY TELEFON: +36 42 524-585; FAX: +36 42 524-586 E MAIL: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: SZOC-9785-2/2015 Ügyintéző: dr. Krizsai Anita/Tóthné Csatlós Ildikó Előterjesztés - a Közgyűléshez az Önkormányzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április havi ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április havi ülésére Siófok Város Gondozási Központja 8600 Siófok, Korányi S. u. 1/a Telefon: 84-311-013 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014-03-20. Dr. Pavlek Tünde jegyző ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület

Részletesebben

Őszi Fény Integrált Gondozási Központ

Őszi Fény Integrált Gondozási Központ Újpest Önkormányzatának Szociális és Egészségügyi Intézménye Őszi Fény Integrált Gondozási Központ 1046. Budapest, Tungsram u. 9. Tel: 230-5363 Fax: 370-4179 E-mail: oszifeny@szei. hu Őszi Fény Integrált

Részletesebben

VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY 5500 GYOMAENDRŐD HŐSÖK ÚTJA 57.

VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY 5500 GYOMAENDRŐD HŐSÖK ÚTJA 57. VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY 5500 GYOMAENDRŐD HŐSÖK ÚTJA 57. Szervezeti és Működési Szabályzat Készült : 2009.07.01. I. fejezet Általános működési elemek I./1. Az intézet adatai: Megnevezés: Városi Egészségügyi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ikt.szám: K00781/1/2014 Pesterzsébet Önkormányzatának Humán Szolgáltatások Intézménye (a továbbiakban: HSZI) 1205 Budapest, Jókai Mór u.74-76. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Pesterzsébet Önkormányzatának

Részletesebben

Rezidens oktatás. Dr. Horváth György SE Igazságügyi és Biztosítás -Orvostani Intézet

Rezidens oktatás. Dr. Horváth György SE Igazságügyi és Biztosítás -Orvostani Intézet Rezidens oktatás Dr. Horváth György SE Igazságügyi és Biztosítás -Orvostani Intézet - 2003. évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről (Eütev. vagy jogállási tv.) - 1997.

Részletesebben