KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZENT BORBÁLA KÓRHÁZA FİIGAZGATÓJÁTÓL. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 29-ei ülésére

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZENT BORBÁLA KÓRHÁZA FİIGAZGATÓJÁTÓL. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. április 29-ei ülésére"

Átírás

1 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZENT BORBÁLA KÓRHÁZA FİIGAZGATÓJÁTÓL ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 29-ei ülésére Tárgy: Beszámoló a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szent Borbála Kórháza évi munkájáról és a fejlesztési pályázatok alakulásáról Elıterjesztı: Dr. Kovács József fıigazgató Készítette: Dr. Fain András orvos-igazgató Kiss Attila gazdasági igazgató Winkler Józsefné ápolási igazgató Bodacz Éva ápolási igazgató helyettes Bagócsi Katalin finanszírozási osztályvezetı Dr. Molnár László controlling osztályvezetı Dr. Fülöp Dénes jogtanácsos Hoffmann Zoltánné pénzügyi osztályvezetı Hegedős Istvánné humánpolitikai osztályvezetı

2 2 Tisztelt Közgyőlés! A Szent Borbála Kórház, mint a másfélszáz hazai kórház egyik legrégebben alapított tagja, a 2010-ben történelmének 111. évét írja. Biztosan voltak nehéz idıszakai, de kötelességét betegei felé mindig teljesítette. Bár biztosan áll lábán, a gyógyító munka lehetıségéért folytatott küzdelem eszközeit ma sem nélkülözheti. Van sikerélménye, terve és van nem csekély gondja. Jelen beszámoló forgalmi adatokkal bizonyítja, hogy e kórházra a betegeknek szüksége van, és pénzügyi adatokkal igazolja, hogy a gazdasági egyensúly továbbra is megvan, de csak fegyelmezett eszközökkel ırizhetı meg. Örömmel állíthatom, hogy a kórház és rendelıintézete szakmailag, szervezetileg fejlıdik, de gondterhelten le kell, hogy írjam: a fenntartás feltételei (elsısorban pénzeszközei) állami szinten a vázolt idıszakban jelentısen romlottak összességükben nem, vagy alig fedezik a gyógyítás tényleges költségeit, különösen nem az egészségügyben megjelenı tényleges inflációt és amortizációt. Látnunk kell, hogy az egészségügyre fordított nemzeti jövedelem alacsony aránya csak azért biztosítja az egészségügy mőködését, mert igen alacsony bérhányad mellett kényszeríti rá a betegek ellátását. Az egészségügy közelmúltbeli átalakítása csak részben történt a szakma igénye oldaláról, a szervezeti rendszerek mőködését, átalakítását a forrásoldal szőkössége irányította. Ennek kettıs következményével találkozhattunk 2009-ben is: az egyik, hogy évek óta folyik az egészségügy intézményrendszerének leépítése és átalakítása, amely elérte a Szent Borbála Kórházat is. Önmagában ez nem tekinthetı helytelen célnak, de szakmai alapjai és eszköztárai minden értelemben bizonytalanok. Míg klasszikus rendszerben nem volt szükség a piac igényeinek és költségeinek ismeretére, ez a helyzet radikálisan változott. Tökéletesen új szemléletmódot, közte a költségérzékenység figyelmét kell felvennie. Mivel a középvezetıi csapat lényegében ugyanaz maradt, koncepcionális megújuláson kell(ett) keresztülmenniük. Az új lépési ütem felvétele sokaknál és sok tekintetben sikerült. Ráhatásokkal és anyagi eszközök bevetésével bizonyítottuk, hogy a rendszer növekményre képes. Ez a személyi és szakmai siker ma még közelrıl sem teljes, a kórháznak elsısorban vezetıi koncepcionális téren vannak kiaknázatlan tartalékai. Mivel minden évben több és több kell, ez a középvezetés és a dolgozók, erıfeszítését igényli. A Szent Borbála Kórház mintegy dolgozó és családja megélhetését, Tatabánya város és Komárom-Esztergom Megye fı ellátását biztosítja. Az Önkormányzat egyik legnagyobb intézményeként, mint az egyik legnagyobb megrendelınek szerep jut a helyi gazdasági életben. E beszámoló jelentés, mint (remélem jó felbontású) gyorsfénykép, állapotot rögzít, és javaslatokat ajánl. Nemcsak a jelenre, a közeli jövıre is fel kell készülnünk. Magunk mellett tudjuk a tulajdonos Önkormányzat, számos szakmai, politikai és civil szervezet segítı erejét és bízhatunk magunkban is. I. rész MAKROKÖRNYEZET, TERÜLETI ELLÁTÁSI KÖTELEZETTSÉG Komárom-Esztergom megye lakosságából mintegy 215 ezer fınek, valamint Fejér megyébıl 3 településnek biztosítja intézményünk a II. progresszivitási szinten történı ellátást a beutalási rend szerint. Gyermekgyógyászat és onkológiai ellátásban a megye egész területe a Kórházhoz

3 3 tartozik. Területi ellátási kötelezettségtıl függetlenül minden sürgıs esetet intézetünknek el kell látni, mert a megyében egyedül ebben a kórházban mőködik valamennyi fekvıbeteg osztályon 24 órás rendelkezésre állás az év 365 napjában. Demográfiai helyzet, morbiditás, mortalitás Komárom-Esztergom megye lakossága fı, 76 településen a legkisebb megyék közé tartozik. A lakosság egészségi állapotát számos tényezı határozza meg, melyek közül volumenében csak mintegy %-ban van ráhatása az egészségügyi ellátórendszernek. A legfrissebb KSH adatok szerint Magyarországon elsı négy hónapjában 1,9 %-al kevesebb gyermek született, mint egy évvel korábban. A halálozások számában 1,2 %-os emelkedés volt 2008 január áprilisi idıszakhoz képest. A természetes fogyás al több az egy évvel korábbinál. Csecsemı halálozások aránya 1000 lakosra vetítve 2007-ben BAZ megye után 2. helyen áll. Ezzel szemben a perinatális (születés körüli) halálozások szempontjából megyénk sokkal jobb eredményt mutat. Felhívjuk a figyelmet, hogy a mentális és viselkedés zavarok (legtöbbször idült alkoholizmus miatti) kórházi morbiditási arány szempontjából Nógrád megye után a második helyen áll megyénk. A halálozás kórmegoszlását betegségcsoportok szerint vizsgálva, feltőnı, hogy a fiatalabb életkorban a pszichés és emésztıszervi betegség csoportok (idült alkoholizmus és májzsugor) szerepel. Infarktussal kórházba kerültek közül a kisbéren elhunytak száma kiemelkedıen magas. Az utóbbi évtized legnagyobb népesedési problémájaként jelentkezı természetes fogyás, nem folyamatosan bár, de lassú csökkenést mutat. A születéskor várható élettartam alapján a megyében élı férfiak és nık valamivel rövidebb életkorra számíthatnak, mint az országban átlagosan ben ez a különbség a nıknél 1 év, a férfiaknál 0,4 év. Halálozás A haláloki struktúra az utóbbi évtizedekben stabilnak bizonyult. A rosszindulatú daganatok, a keringési rendszer, a légzı rendszer, az emésztırendszer betegségei és az erıszakos események (balesetek, öngyilkosság) okozták az összes halálozás 94 %-át (Komárom-Esztergom megyében 2008-ban halálozás). A keringési betegségek miatt halálozás melyek vezetik a mortalitási listát megyei szinten meghaladják az országos adatokat, ugyanakkor 2008-ra a halálozások száma csökkent. A daganatos betegségek követelik a legtöbb áldozatot a keringési rendszer betegségei után. Riasztó tény, hogy a nık tüdırák miatti elhalálozási mutatói jelentıs mértékben emelkedtek összefüggésben a dohányzás elterjedésének növekedésével, illetve a dohányzás elleni törvény végrehajtási elégtelensége miatt. Továbbra is jelentıs szerepe van a halálozásban az alkohol okozta májbetegségeknek az emésztırendszeri megbetegedésekben. Megbetegedés A megbetegedési adatok alapján látható, hogy egyik betegségcsoportban sem fedezhetı fel olyan szignifikáns változás, melynek alapján összefüggéseket lehetne találni a megbetegedések alakulása és az ellátórendszerben történı változások között.

4 4 II. rész A KÓRHÁZ STRUKTÚRÁJA Fekvıbeteg szakellátás struktúrája A évi CXXXII. Törvény a Komárom-Esztergom Megyei Szent Borbála Kórházat súlyponti kórházként jelölte meg. A kórház 628 aktív és 175 krónikus ággyal mőködik. 19 fekvıbeteg osztályon látjuk el a betegeket 3 diagnosztikai egységgel. A krónikus betegeket 4 részlegen és az ápolási osztályon látjuk el. A folyamatos betegellátás biztosítása a nap 24 órájában (ügyeleti ellátás) oldjuk meg. Sürgısségi osztállyal nem rendelkezünk. (3. számú melléklet) Járóbeteg szakellátás struktúrája Járóbeteg szakellátás 27 szakmacsoportban mőködik 77 szakrendelés és szakambulancia, 7 gondozó, 4 diagnosztika, valamint a betegszállítás. A szerzıdött és mőködtetett szakorvosi órák száma 2002 óra/hét. Gondozói órák száma 176 óra. Nem szakorvosi óra 787 óra/hét. (4. számú melléklet) évben történt szervezeti változások Az igazgatás bıvült gazdasági igazgató helyettesi, és 03-as telephelyi orvos igazgatói helyettesi statussal. Az igazgatók alatt átrendezıdtek a szakfeladatok. Fınıvéri tanács megújítása, dekubitusz kontrollcsoport létrehozása, Szakmai Vezetı Testület megújítása történt decemberében a megyei közgyőlés elnöke jóváhagyta az SZMSZ változásait. (2. számú melléklet) III. rész A KÓRHÁZ SZAKMAI TEVÉKENYSÉGE 1. fejezet: Szakmai tevékenység bemutatása, fekvıbeteg osztályok által végzett beavatkozások Gasztroenterológia (29 ágy) A gyomor, bél és emésztırendszeri betegségek gyógyítása és kezelése az osztály fı profilja ben a legtöbb beteget gyomor-bélcsatornai vérzések (23%), alkoholos májzsugorodás (6%), gyomor és bélrendszeri tumorok (5 %), heveny hasnyálmirigy gyulladás (6%) és epeút gyulladás miatt kellett kezelni (4%). Az osztály az kiírt beteget 76,7 %-os ágykihasználtság és 7,0 nap átlagos ápolási idıvel kezelte. A kórház vérfelhasználásának jelentıs hányada a fenti betegségek ellátására történt. II. Belgyógyászat (46 ágy), Kardiológiai ırzı (12 ágy) Az osztály tevékenységi fı profilja kardiológiai intenzív terápiás betegségek (szívelégtelenség, ritmuszavarok thrombemboliás betegségek, akut coronaria szindróma), kardiológiai fekvıbeteg ellátás, non-invazív diagnosztika, pacemaker terápia és gondozás. A kiírt betegszám fı volt, az ágykihasználtság 76,5 % és az átlagos ápolási idı 2009-ben 6,5 nap volt. A súlyos és megfigyelésre szoruló betegek ellátása, átmeneti kezelése mellett a betegek szállításra történı elékészítése is itt történt. A részleg kapcsolata a kijelölt kardiológiai centrumokkal jól kiépített, ahol az osztály által elıkészített betegeknél sikeres további életmentı invazív beavatkozásokat tudtak végezni.

5 5 Kiemelendı, a szívritmus kezelésére alkalmazott pacemaker (ideiglenes és végleges) beültetése, gondozása, melyet eredményesen végeztek. III. Belgyógyászat (Nephrológia, Diabetológia, Bırgyógyászat) (32 ágy) Az osztály a kórházunkban mőködı Dialízis állomás nephrológiai betegeinek belgyógyászati ellátásával, gondozásával foglalkozik fı profilként ben a kiírt 868 beteg átlagosan 9 napot töltött az osztályon, az ágykihasználtsági mutatója 92,5 %-os volt. Az osztály további tevékenységi köre az angiológiai (a kiírt betegek 8%-a), a a diabetológiai (kiírt betegek 14 %-a) és bırgyógyászati betegek (kiírt betegek 4 %-a) ellátása, kezelése ben az osztály ellátási területe kibıvült a tatabányai, oroszlányi és tatai kistérség településeinek ellátásával is ( fı). Haematológia (17 ágy) Az osztály fı profilja a vér és vérképzı rendszer betegségeinek a diagnosztikája és kezelése. A vérképzı rendszeri daganatos betegek kemoterápiás kezelését az osztály továbbra is ellátta. 770 kiírt beteg átlagosan 8,5 napos kezelése 105,4 %-os ágykihasználtságot jelentett 2009-ben. A megyében más kórházban nem mőködik haematológiai osztály, így az ellátandó beteg nagy száma miatt az osztály folyamatosan telített forgalmú volt. Az ellátási területe a tatabányai kistérség településeivel bıvült ki 2009-ben ( fı). Sebészeti és Érsebészeti Osztály (57 ágy) Az osztály az általános sebészeti profil mellett az érsebészeti betegek ellátását is végzi egyedül a megyében ben az összes kiírt betegszám 2.551, átlagos ápolási idı 6,1 nap, az ágykihasználtsága 74,2 %-os volt. Az összes mőtéti szám Az osztály mőködésének egyik legnagyobb nehézségét okozó betegségcsoportja a cukorbetegség talaján kialakuló különféle érbetegségek kezelése a kezelt betegek 24 %-a. Az onkológiai osztállyal együttmőködve az osztály a daganatos betegek korszerő kezelésében is nagy szerepet vállalt (a kiírt beteg 10 %-a). A korszerő sebészeti beavatkozások közül az endoszkópos mőtétek számának a növekedése is jellemzı volt 2009-ben (259 mőtét, az összes mőtét 10 %-a). Kiemelendı az érsebészet és az intervenciós radiológia összefogásaként az érszőkület stent-tel való megoldása, mely számos esetben a beteg végtagjának a keringését évekig nagyobb mőtét nélkül megoldja. (102 eset /2009 ez az összes mőtéti tevékenység 3,9 %-a). Ortopédia, Baleseti Sebészeti Osztály (62 ágy, ebbıl 5 ágyat a Kastélypark Klinika használ) Krónikus traumatológia (15 ágy) Az osztály tevékenységi köre a baleseti és helyreállító sebészeti tevékenységek csaknem teljes köre (mőtétes és konzervatív kezelések), és az ortopédiai jellegő betegségek ellátása ben kiírt betegnél az osztály alkalommal történt mőtéti beavatkozás. Az átlagos ápolási idı 4,3 nap, míg az ágykihasználtság 51,1 %-os volt. Az ortopédiai jellegő beavatkozások közül kiemelendı a protetikai tevékenység. A protetikai beavatkozásokra az igény magas, emiatt az osztály várólistát vezet. A várakozási idı így is az országos átlaghoz képest kedvezınek mondható (csípıizületi mőtéteknél 90, térdizületi protézis esetében 150 nap volt az átlagos várakozási idı). Az egynapos beavatkozások végzése az osztály esetében nem jellemzı. Szülészeti- Nıgyógyászati Osztály (45 ágy) Az osztály széles körő szülészeti és nıgyógyászati és beavatkozásokat végez ben az osztály által kiírt beteg 3.733, az újszülöttek száma A szülészeti tevékenységek közül az újszülött ellátással kapcsolatos tevékenységek szülés, császármetszés (741 szülés, 405 császármetszés) jellemzi, míg a nıgyógyászati mőtétek közül

6 6 a nıgyógyászati helyreállító mőtétek vezetnek. Kiemelendı az endoscopos mőtétek rendszeres végzése is (a mőtét 5 %-a, 106 mőtét esetében endoscopos beavatkozás történt). Az osztály által ellátott szülészeti eseményeket a Perinatális Intenzív Centrum mőködése nagy mértékben befolyásolja, itt elsısorban a kissúlyú újszülöttek intézetünkben történı ellátására gondoljunk (1.000 g alatti újszülöttet 2009-ben 19 esetben, g közötti újszülöttet 14 esetben láttunk el). Jelentıs mértékő az egynapos sebészeti beavatkozások közül a nıgyógyászati kaparások és a terhesség megszakítások száma. Jelentısége az egynapos sebészeti tevékenységnek, hogy az ellátott betegek rendkívül kedvezı költséggel láthatóak el (891 egynapos sebészeti beavatkozás volt 2009-ben). Csecsemı és Gyermekosztály Perinatális Intenzív Centrum (együtt 62 ágy) Az osztály a komáromi kistérséget kivéve az egész megye gyermekgyógyászati ellátását végzi éves gyermekpopuláció részére fekvıbeteg ellátást a társszakmákkal együttmőködve belszervi-, sebészeti-, baleseti sebészeti, infektológiai betegségben szenvedıknek gyermekosztályos, valamint gyermekintenzív (GYITO) és neonatalis intenzív (PIC), pathológiás újszülött-koraszülött ellátást nyújt. Orvos-szakmai szempontból elláttuk az intézményben született újszülötteket újszülött részlegünkön rooming-in és hagyományos ellátás keretében (2009 év: újszülött). Fül-Orr-Gégészeti Osztály (21 ágy) Az osztály tevékenysége közé a gyermek és felnıtt gégészeti esetek ellátása tartozott. A beavatkozások zömét a mandula eltávolítása, és a különbözı endoscopos mőtétet tették ki. A leggyakoribb megbetegedés 2009-ben az orr és garatmandulák túltengése, és a belsı fül megbetegedései voltak (263 eset). Számos egyéb, elsısorban az orrjáratok és garatjáratok betegségei miatt végzett az osztály beavatkozást. Jelentıs számú onkológiai eset is megfordult az osztályon. (82 eset) Bizonyos betegségek ellátása a megyében csak a gégészeti osztályunkon történt, hiszen II. szintő besorolással más intézet nem rendelkezik. (Esztergomi kórház) Szemészeti Osztály (20 ágy) Az osztály összforgalom zömét a szürke-hályog megbetegedés és az azt megoldó mőlencse beültetés teszi ki (919 mőtét/ 2009). Ezt a mőtétet az egynapos sebészeti tevékenység keretei között is nagy számban végzi az osztály, az összes mőtéti eset több mint a fele kerül így ellátásra (529 mőtét egynapos sebészeti keretek között). A többi szemészeti betegség esetében az osztály tevékenysége az elızıkhöz képeset lényegesen kisebb jelentıségő. Ideggyógyászati Osztály (46 ágy) Krónikus Neurológiai Osztály (15 ágy) Az esetek (2.117 beteg) csaknem 74 %-át az agyi keringési zavarral kezelt betegek teszik ki. Jelentıs számú még az epilepszia, a központi idegrendszeri daganat, illetve az agyállományi vérzés miatti megbetegedés. Ezek közül fontos terápiás jelentıséggel bír a STROKE, mely miatt az osztály az elmúlt években sürgısséggel thrombolysises kezelést kezdett alkalmazni. Jelenleg ezt a tevékenységet OEP finanszírozás nélkül végzi az osztály, melynek befogadtatása folyamatban van. A beavatkozások köre ennek megfelelıen alakult. A krónikus neurológiai osztály az akut ellátást biztosító osztályról veszi át a betegeket további kezelés, rehabilitáció céljából. Ennek megfelelıen a legtöbb betegség az agyi keringési zavar közült került ki. Az ágykihasználtsága éves szinten 50 % alatt volt (321 kiírt beteg, 38,4 %-os ágykihasználtság). Urológiai Osztály (20 ágy)

7 7 Az osztályos és egynapos urológiai ellátással együtt a leggyakrabban a húgyrendszeri kövek, az urológiai tumoros megbetegedések, dülmirigy egyes megbetegedései közül kerültek ki a betegek ben beteget látott el az osztály, az átlagos ápolási idı 4,6 nap volt, az ágykihasználtsága 73,9 %. A köves megbetegedések túlnyomó többségét egynapos urológiai ellátás során un. ESWL kezeléssel esetben - ultrahangos zúzással látta el, míg az egyéb osztályos tevékenységük többségét a tumoros betegek vérrel történı pótlása jelentette. Nagyszámban történt még helyreállító mőtét vizeletelvezetési zavar miatt is. Számos egyéb beavatkozást is végzett még az osztály, de ezek mennyisége lényegesen kevesebb volt 2009-ben. Onkológiai Osztály (20 ágy), Onkológiai kúraszerő ellátás Az osztály által kezelt betegek zömét az emlı, és bélrendszeri tumoros esetek tették ki (66 %), az urológiai és nıgyógyászati tumoros esetek száma is magas volt. A kiírt és kezelt betegszám 2.582, az átlagos ápolási idı 4,6 nap volt 2009-ben. A tüdıt érintı tumoros esetek kezelése elsısorban a tüdıgyógyászatra hárul, így azok száma viszonylag alacsony volt 2009-ben. Az alkalmazott beavatkozások többsége is ezeknek a betegségeknek a gyógyítására irányult különféle kemoterápiás protokollok alkalmazásával. A betegek a kemoterápiás kezelést személyre szabottan csak az u.n. Onko-team jóváhagyása után kaphatták meg intézetünkben, a legújabb Magyarországon engedélyezett kezelési elvek szerint. Központi Intenzív Terápiás Osztály (15 ágy) A központi intenzív terápiás osztályon elsısorban az akut életveszélyes és légzési zavarral küzdı betegek ellátása történt. Ellátási kötelezettségünk az esztergomi kistérség településeit kivéve a megye összes lakosságára vonatkozik. Szubintenzív jellegő részleg csak a Kardiológia és a Neurológiai Osztályon van, ahol elsıdlegesen a betegek megfigyelése történik, így az ezeken az osztályokon jelentkezı súlyos betegek tényleges ellátása az intenzív osztály feladata volt. Az osztály mőködésének másik fontos területe az aneszteziológiai ellátás biztosítása a manuális osztályok számára ben az osztályon 580 beteget láttak el átlagosan 5,2 napig, az osztály ágykihasználtsága 55,4 %-os volt alkalommal történt mőtéti általános érzéstelenítés, ebbıl ügyeleti idıben esetben volt. Szervdonáció 5 esetben volt, ebbıl többszörös szervdonor 4. Az osztályhoz integrálódott aneszteziológiai ambulancia éves betegforgalma volt ben. Pszichiátriai Osztály (70 ágy), Krónikus Pszichiátriai Osztály (63 ágy) A pszichiátriai osztály az akut kórházi kezelést igénylı pszichiátriai betegek ellátását végezte csaknem a megye teljes lakosságára vonatkozóan ben beteget kezeltek, átlagosan 11,7 napig. Az ágykihasználtság 74,4 %-os volt. Az ellátott betegek 64 %-a különféle depresszióban, illetve pszichotikus betegségekben szenvedett. Az aktív betegellátás mellett az osztály rendelkezik krónikus ágyakkal is, melyeken a betegek rehabilitációja történik ben 539 beteget összesen ápolási nappal, 74,4 %-os ágykihasználtság mellett láttak el. Tüdıgyógyászati Osztály (33 ágy), Krónikus Tüdıgyógyászati Osztály (65 ágy) Az osztály Komárom-Esztergom megye teljes tüdıgyógyászati ellátását végezte. A megye egyetlen tüdıgyógyászati osztálya. A tüdıgyógyászat teljes spektrumát ellátja a II-es progresszivitási szintnek megfelelıen: Asztma bronchiale, Krónikus obstruktív tüdıbetegségek (COPD), Gyulladásos alsólégúti infekciók, Intersticiális tüdıbetegségek, Tüdı-, mellhártya-, mediasztínum daganatok, TBC kivizsgálása és kezelése kiírt beteg átlagosan 6,6 napig

8 8 feküd az osztályon. Az ágykihasználtság 76 %-os volt. Betegeinknél kemoterápiás onkopulmonológiai ellátás, légmell és mellőri gennyedés miatti drainage, idegentest ügyelet, C-íves képerısítı alatt végzett invazív bronchológiai és transthoracalis tüdıbiopsziás vizsgálatok történtek. Aktívan részt vett az Onko-team munkájában. Az osztály szoros szakmai együttmőködésben dolgozik a megye Tüdıbeteg Gondozó Intézeteivel (Tatabánya: mely 2010-ben költözik be az osztály ambulanciája mellé, így még szorosabb együttmőködés várható. Tata, Dorog, Esztergom, Oroszlány). Idegsebészeti Osztály (21 ágy) Az osztály az általános idegsebészeti tevékenységen kívül még a baleseti jellegő idegsebészeti beavatkozások ellátásában is részt vesz ben 819 beteg kezelése történt, 250 mőtétet végeztek, átlagosan a betegeket 5,9 napig ápolta az osztály. Az ágykihasználtsága 62,7 %-os volt. Az ellátott betegek 10 %-a (90 beteg) baleseti jellegő idegrendszeri sérülésben szenvedett. Az ellátott betegek kb. 70 %-a a különféle elhelyezkedéső gerincsérvben szenvedett, a fennmaradó részt a traumás jellegő vérzések és sérülések, illetve tumoros betegek teszik ki. A mőtéti tevékenysége is ennek megfelelıen alakult 2009-ben, a mőtétek zöme a gerincsérv különféle típusú megoldását jelentette. Az osztály mőködése 2009-ben nehézségekbe ütközött, a feladatainak ellátásához más intézetbıl kisegítı orvosokat kellett igénybe venni. Ápolási Osztály (17 ágy) Az osztály ápolási feladatokat látott el, 105 volt a kiírt betegek száma, az összes ápolási napok száma Kifejezetten jellemzı betegségcsoport nem figyelhetı meg. Az ágykihasználtsága éves szinten kellıen magas volt. (90 %). Központi Mőtı Kórházunkban a mőtéti tevékenységet mind járó, mind fekvıbeteg ellátásban a központi mőtıszolgálat látja el. A központi mőtı gazdaságilag és szervezetileg önálló osztályként mőködik. A sebészeti pavilonban 7 mőtı, a szülészeti-nıgyógyászati és gégészeti osztályon 3 illetve 2 mőtı helyiséggel rendelkezik. A szeptikus mőtı külön szinten, a baleseti ambulancián mőködik. A gégészet kiemelt helyiségében a bırsebészeti ellátás történt 2009-ben. Számszerően 2009-ben az alábbi mőtéti tevékenység történt az osztályon: 18 év alatti mőtöttek 133 Sebészet-érsebészet Ortopédia-baleseti sebészet Idegsebészet 284 Szemészet Szülészet 701 Nıgyógyászat Gégészet 859 Kardiológia (pacemaker beültetés) 98 Urológia 137 Szájsebészet 5 Bırsebészet 415 Központi intenzív betegeinél 92 Összesen: Központi leképezı diagnosztika Tevékenységünk kiterjed a járó- és fekvıbeteg ellátásra egyaránt.

9 Ellátási területünk Tatabánya és környéke. A CT és Mammográfia esetén Tata és környéke, Komárom és környéke, Kisbér és környéke, Oroszlány és környéke valamint Bábolna és környéke lakosainak ellátását is végezzük. (~ fıs populáció) Az osztályunkon dolgozó szakorvosok, asszisztencia a radiológia szakterületéhez tartózó képalkotó eljárások mindegyikéhez rendelkeznek a szakképesítéssel éviben ellátott beteg Járó Fekvı összesen Angiográfia 491 Röntgen Mammográfia CT Ultrahang Összesen: Izotóp diagnosztika A osztály fı feladata az in vivo izotópdiagnosztika és terápia, pajzsmirigy betegek komplex ellátása, csontritkulásos betegek vizsgálata, kezelése. Izotópdiagnosztikai osztály a megyében egyedül Tatabányán van. Szintén egyedülálló a Tatabányán mőködı pajzsmirigy betegek komplex ellátására beleértve a jódizotóp kezelést is - specializálódott Pajzsmirigy szakrendelés is. Hasonlóan egyedülálló a Megyei Osteoporosis Szakrendelés és Centrum, amely jelenleg a legkorszerőbb mőszeres diagnosztikai eszközzel a megyében egyedülálló diagnosztikus tevékenységet végez. Az Osztály járóbeteg-szakrendelés formájában mőködik. Az Izotópdiagnosztikai Osztály havi átlagban beteg vizsgálatát végezte. Ezen belül a pajzsmirigy szakrendelésen beteg, az osteoporosis szakrendelésen beteg, az in vivo diagnosztikai részlegen beteg jelent meg havonta. Központi laboratórium A Központi Laboratórium FJ2 progresszivitási szinten mőködik, tevékenysége két szakmai területet foglal magába: laboratórium és a mikrobiológia. Ellátási területünkhöz tartozik a Szent Borbála Kórház szakrendelıiben és fekvıbeteg ellátó osztályain, Tatabánya város alapellátás orvosainál jelentkezı betegek, továbbá Tatabánya kistérség betegeinek is biztosítjuk a progresszivitási szintünknek megfelelı vizsgálatokat: Tata város és környéke Oroszlány város és környéke Komárom város és környéke Kisbér város és környéke Bábolna város és környéke Ezen a részlegen haematológiai, kémiai, immunkémiai, haemostazeológiai vizsgálatokat végzünk. Járó betegek részére a vérvételt is laboratóriumunk biztosítja. Jelenleg csak a Komárom Esztergom Megyei Önkormányzat Szent Borbála Kórház fekvıbetegeinek biztosítjuk a mikrobiológiai szolgáltatásainkat vegyes bakteriológia és kórházhigiénés vizsgálatok terén. Járó Fekvı Összes Laboratórium Éves esetszám Éves vizsgálatszám Mikrobiológia Éves esetszám Éves vizsgálatszám

10 10 Patológia Megyei szintő diagnosztikus patológiai ellátást nyújtott, statisztikai adatokat szolgáltatott, morbiditási és mortalitási elemzı feladatokat látott el a Betegbeutalási Szabályzatban meghatározott területek intézményeit és lakosságát illetıen. Megkeresésre esetenként hatósági ténykedést is végzett 5 esetben. Az ellátandó szakfeladatok és profilok az alábbiak voltak: Szövettani vizsgálatot esetben végeztünk, ez 8,5 %-os növekedést jelent az elızı évhez képest. Cytológiai vizsgálatot esetben végeztünk, az esetszám stagnál. Kórboncolást esetben végeztünk. A boncolási ráta 60 %-os, országos szinten az elsı harmadban vagyunk. A boncolt esetek 10 %-ban részletes neuropathológiai feldolgozás is történt. 2. fejezet : évben indított új szakfeladatok évben változatlanul folytattuk a stroke-os betegek trombolízissel történı kezelését annak ellenére, hogy az OEP ezt a tevékenységet többszöri befogadási kísérlet ellenére sem finanszírozza meg intézményünk részére. Ennek folytatását és az OEP finanszírozás befogadását tovább szorgalmazzuk, hogy a betegek gyógyulási esélyei, és a továbbküldés idıvesztesége lényegesen javuljanak, mert a terápiás ablak átlépésekor csökken a beteg rehabilitációs esélye ben az intézményben decubitus controll csoportot szerveztünk. Munkájuk eredményeként jelentısen csökkent a decubitusos esetek száma (incidencia 2, 41-rıl 1, 13-ra csökkent, eredmény indikátor). A daganatos betegek ellátásához szükséges citosztatikum elıállításánál és a beadásnál megvalósítottuk a zárt rendszerben való gyógyszerelést. Kardiometabolikus centrumot hoztunk létre, mely jelenleg a kórházi ellátó rendszer keretei között mőködik. Térítéses szőrıprogramokat dolgoztunk ki és megkezdtük a fizetıs szőrı szolgáltatások nyújtását. Zárt rendszerő citosztatikus infúzió elıállítását vezettük be a központi gyógyszertárban. 3. fejezet: Ápolási tevékenység Az ápolás szakdolgozói ellátottsága Az egészségügyi szakdolgozók létszáma 2009-ben állandó volt a szokványos fluktuáció mellett. A fekvıbeteg ellátásban 425, a járóbeteg ellátásban 102 fı dolgozott. Az elmúlt évben 46 fı nem rendelkezett egészségügyi képesítéssel. A szakképzetlen dolgozók aránya alacsony (6%). Az ápolás szervezettsége Az ápolási tevékenység team munka keretében valósult meg. A krónikus tüdı és az ápolási osztály vonatkozásában az ápolási mátrixot megvalósítottuk. A két osztály kiesı szakdolgozóinak pótlását egy egységben oldjuk meg. A szakdolgozók 129 ápolási tevékenységet protokoll szerint láttak el. Az egységes szemlélet mellett érvényesült az egyes munkaterületek speciális ápolási tevékenysége is, amelyet az osztályok munkautasítások formájában rögzítettek. Ennek folyamatos oktatása megtörtént. Megvalósítottuk az egységes ápolási dokumentációt, amelyet az egészségügyi törvény elıírásai szerint alakítottunk ki. Kiemelt feladatunk volt 2009-ben a nosocomiális fertızések számának csökkentése. A nosocomiális fertızések morbiditása, melyet nagymértékben meghatároz az év során végzett

11 11 célzott surveillance-programok száma, 2009-ben a kibocsátott betegek számához viszonyítva 1,7 % volt. A kórház járó- és fekvıbeteg ellátásában, valamint a kiszolgáló egységeiben infectiokontroll tevékenységet végeztünk. A surveillance eredmények jól szemléltetik a kórház betegbiztonságra való elkötelezettségét, ill. szakmai színvonalát. Az év során a kézhigiéne tárgyi feltételei javultak, orvosi csaptelepek, fali adagolók pótlása, felszerelése történt meg több osztályon (központi mőtı, központi intenzív, belgyógyászat, sebészet érsebészet, traumatológia, haematológia, onkológiai osztály). Az intézményben 613 decubitusos esetet láttunk el, ebbıl 217 volt felvételkor már meglévı eset. Az intézeti kötözı nıvér munkáját egészítette ki a decubitus controll csoport, amelyet az elmúlt évben hoztunk létre. A csoport munkájának eredményeként jelentısen csökkent a decubitusos esetek száma. Az incidencia 2,41-rıl 1,13-ra csökkent. Az ápolási területhez tartozó egyéb elvégzett feladatok A gyógytorna szolgálat 3 telephelyen esetet látott el 11 fı gyógytornásszal. A szolgálat II. telephelyen a H épületbe, korszerőbb körülmények közé költözött az év utolsó hónapjában. A szennyes / tisztaruha kiadóban kg textil, 974 db matrac, mop fordult meg mosás céljából. A központi betegszállítás egyik gépjármővét lecseréltük. A telephelyek között úgynevezett belsı beteget szállított. Az OEP által finanszírozott külsı betegszállításban fıt szállítottunk, amely átlagban 1,8-1,9 millió forint bevételt jelentett havonta, futott kilométer teljesítménnyel. A központi takarítószolgálatból 10 fı került leépítésre az év folyamán. A szőrıvizsgálatok szervezése és lebonyolítása az ápolási igazgatás feladata volt 2009-ben. 218 esetben szőrıvizsgálatot végeztünk. Komplex szőrıvizsgálatot végeztünk 4 cégnek, amely a kórháznak Ft. bevételt eredményezett. Az egészségügyi szakdolgozók képzése, továbbképzése A es tanévre 6 szakon 14 szakdolgozót iskoláztunk be. Az ápolás szervezésében az intézményünkbe kihelyezett tanfolyamon 9 fı mőtıssegéd, 17 fı betegszállító, 20 fı szakdolgozó szerzett szakképesítést a transzfúziós tanfolyamon. Szeptemberben megkezdıdött a Mikes Kelemen Szakközépiskola közremőködésével a gimnáziumi képzés a kórházban 50 szakdolgozó részére. Kommunikációs tréninget tartottunk szakember vezetésével 40 fınıvér, ill. vezetıasszisztens részére. A Szent Borbála Tudományos Nappal együtt 8 (kreditpont-szerzı) elıadást szerveztünk a szakdolgozóink részére. Az ápolás tárgyi feltételei Az ápolás tárgyi feltételei javultak több osztály vonatkozásában. Az onkológiai osztályon és a citológiai laboratóriumban áttértünk a zártrendszerben való citosztatikus infúziókészítésre és beadásra. Ez országos viszonylatban is kiemelkedı citosztatikus kezeléshez felhasználtunk adaptert és infúziós szereléket A központi mőtıben bevezettük az egyszerhasználatos mőtéti szettek használatát minden mőtéti típusnál. A Máltai Szeretet Szolgálat ágyai, az ágytextíliák cseréje, a modern sebkötözıkre való áttérés jelentısen javította az ápolás feltételeit. A betegek közérzetének javítását szolgálták a betegszobákban felszerelt berendezések (kórtermi szekrény, éjjeli szekrény, olvasólámpa, fürdıszobai kiegészítı, fertıtlenítıszer adagoló), amelyeket 2009-ben vásárolt a kórház. Az ápolási igazgató ellenırzı tevékenysége Megalakult a Fınıvéri Tanács, amely az ápolási igazgató tanácsadó testülete. Tagjai részt vettek az ápolási igazgatói viziteken, ezzel is segítve az ápolási igazgató ellenırzı tevékenységét.

12 12 4. fejezet: Járóbeteg szakellátás bemutatása évben a járóbeteg szakrendelık és gondozók csaknem változatlan szakorvosi és nem szakorvosi óraszám mellett járóbeteget láttak el. Ezen kívül konzílium történt a fekvıbetegek részére. Az ellátott járóbeteg esetszám 33,8 ezer fıvel, 5,63 %-kal növekedett az elızı évben ellátottakhoz képes. Betegforgalmi és teljesítményadatok a járóbeteg szakellátásban (1-5. térítési kategória) Járó év év változás változás % Eset (ezer) 600,8 634,6 33,8 5,63% Járó millió pont 693,0 810,4 117,4 16,94% Labor millió pont 140,1 143,9 3,9 2,75% CT pont (millió) 80,8 82,8 2,0 2,47% Össz. járó millió pont 913, ,1 123,3 13,49% Szakrendeléseink és gondozóink teljesítménye évben 117,4 millió ponttal, 16,94 %-kal növekedett, a Laboratórium teljesítménye 3,9 millió ponttal, 2,75 %-kal emelkedett, és a CT pontjaink is 2,47 %-kal növekedtek. A teljes járóbeteg szakellátásunk teljesítménye 123,3 millió ponttal növekedett elızı évhez viszonyítva, ami 13,49 %-nak felel meg. A kódolási szabályok szigorítása és a TVK értékének csökkentése miatt a teljesítmény növekedése nem járt együtt a finanszírozás emelkedésével. Mivel augusztus hónaptól túlléptük a TVK-t, az intézményi átlagos pont Ft érték 2008-ban 1,42 Ft lett, amit tovább rontott a áprilistól októberig bevezetett EMAFT+lebegı pontos finanszírozás, amely miatt az intézményi átlagos pont Ft érték 1,08 Ft-ra csökkent a 2009-es évben. A betegforgalmat vizsgálva kiemelkedı teljesítményt nyújtott évben a Laboratórium, a Fizioterápia, a Radiológia, a Traumatológia, a Patológia, a Tüdıgyógyászat. 8. számú melléklet 5. fejezet: Gyógyszerellátás Szakmai tevékenység A gyógyszertár 2009-ben gondoskodott az osztályok és szakrendelık gyógyszer, kötszer, vegyszer és infúzió ellátásáról valamint az ezzel kapcsolatos információk biztosításáról. A gyógyszertárban a beszerzésen és kiadáson kívül gyógyszerkészítés is folyik évben közel dózis magisztrális gyógyszerkészítmény készült, valamint kezeléshez szükséges, közel üveg citosztatikus keverékinfúzió elıállítása történt. Minimum feltételek A gyógyszertáraknak a 41/2007. sz. EüM rendelet által elıírt minimum feltételeknek kell megfelelnie. Ennek értelmében az intézeti gyógyszertár személyi-, tárgyi-, és építészeti feltételeiben súlyos hiányosságok vannak. A gyógyszerész létszámot 2009-ben sikerült eggyel növelni. Majd súlyos betegség miatt a létszám decemberben ismét 1 fıre csökkent. A súlyos gyógyszerészhiány ellátási gondokat nem

13 13 okoz, de a gyógyszertár szakmai munkáját jelentısen hátráltatja. A továbbképzéseken, konferenciákon gyógyszerész rendszerint nem tud részt venni, mivel a teljes munkaidıben gyógyszerész jelenléte szükséges. A létszámhiány miatt a szükséges osztályos ellenırzések is rendszerint elmaradnak. A tárgyi minimum feltételek teljesítéséhez kb ,- Ft értékben eszközök hiányoznak. Az építészeti minimum feltételeket illetıen a szükséges infúziós oldat raktár kialakítására még nem került sor. Az infúziók tárolása az infúziós labor bezárása óta nem megoldott, tárolásuk a folyosón történik. A gyógyszertár F épületben van elhelyezve. Az épület nem gyógyszertárnak épült, 2 szintes, mely nehezíti a raktározást, az emeleten kihasználatlan helyiségek vannak, míg a földszinten súlyos helyhiánnyal küszködünk. A padozat, a nyílászárók, a bútorzat nem felel meg egy gyógyszertártól elvárhatónak ben a gyógyszertároló szekrények cseréjével ezen a téren elırelépés történt. A gyógyszertárban informatikai rendszerfejlesztés történt ben a keverékinfúzió rendelés a kezelı osztályokról elektronikus formában érkezik. Az osztályok elektronikusan vezetett gyógyszerelésének megvalósulása érdekében több egyeztetés is történt az informatikai cégekkel. Szerzıdések, közbeszerzési eljárások évben kiírt közbeszerzési eljárások eredményeképpen az alábbi összesített szerzıdések jöttek létre: Gyógyszerszerzıdések 2db Bruttó ,- Ft Kötszerszerzıdések 16db Bruttó ,- Ft Infúziószerzıdések 10db Bruttó ,- Ft Összesen: ,- Ft Az inhalációs anaestheticumok tender kiírása 2010-ben esedékes kb. 9,4 millió Ft értékben. Jelenleg szerzıdéssel nem rendelkezı, három árajánlatos anyagok a vegyszerek, éves beszerzési értékük nem éri el a közbeszerzési értékhatárt júniusában közel 7 millió Ft értékő kötszer, vegyszer (egyéb gyógyszer) beszerzés történt ÁFA megtakarítás érdekében. Beszerzések évben antibiotikum Ft értékben, gyári infúzió Ft értékben, kötszer Ft értékben, kontrasztanyag Ft értékben, egyéb gyógyszer Ft értékben került beszerzésre. A beszerzıi keret az év folyamán folyamatosan csökkent: I. félévében a beszerzések összértéke kevesebb volt, mint az osztályok által a gyógyszertárból kivitt gyógyszerek értéke, ebbıl következıen a gyógyszertár készlete októberre kritikus szintre csökkent. Az ellátási gondokat elkerülendı sürgıs intézkedés eredményeképpen a november-decemberi 10 millió Ft értékő készletfeltöltés a készlethiányt pótolta. Így az osztályok által elvitt gyógyszerek értéke közel azonos a beszerzések értékével. Osztályos kiadások A gyógyszertárból a kórházi osztályokra citosztatikum Ft, kontrasztanyag Ft, antibiotikum Ft, gyári infúzió Ft, kötszer Ft, egyéb gyógyszer Ft értékben került kiadásra.

14 14 Az osztályok felhasználása értékben 2009 évben havonta átlagosan 2 millió Ft-tal csökkent, (a tavalyi év havi felhasználás átlaga 50 millió Ft volt). A csökkenés az év utolsó 2 hónapjában tapasztalható csökkenésnek köszönhetı. IV. rész A KÓRHÁZ ELHELYEZÉSI FELTÉTELEI 1. fejezet: A kórház elhelyezési feltételei A kórház létesítményei négy telephelyen helyezkednek el. Az I. telephelyen az épületek nagy része elhagyott, csak a Rendelı és a Véradó épülete van használatban. A Rendelı épület mőszaki állapota rossz, kiürítése folyamatban van. A II. telephelyen található az épületeink nagy része. A létesítményeink állapota változó, annak függvényében, hogy mikor épültek. Az A épület életveszélyes, ezért kiürítésre került. A B, C és E épületeink mőszaki állapota közepesnél rosszabb, felújításra szorul. A 252 ágyas pavilon mőszaki állapota rossz, a gépészeti felújítás sürgıs (klíma, hıközpont), a tetıázások folyamatosak, a tetı felújítása elengedhetetlen. A 200 ágyas pavilon állapota megfelelı. A Pathológia-Infúziós labor épülete felújításra szorul. Az Infúziós labor kiürítve, annak területe átépítés után hasznosítható. A Drogambulancia épülete nagyon jó állapotú, ez a legújabb épületünk. A III. telephelyen a Szanatórium épületének mőszaki állapota nagyon rossz, a betegek ápolását, közérzetét alapvetıen rontja. A nyílászárók feltétlen cserére szorulnak, a tetı is felújítandó, csakúgy mint a kórtermek. A IV. telephelyünk a Gızfürdı 1926-ban épült, 1967-ben volt átépítve. Az épület a Kincstár tulajdonában van, a kórház a ben kötött Vagyonkezelési szerzıdés alapján üzemelteti. Fenntartónk ingatlancserét kezdeményezett, melynek lényege, hogy az épület Önkormányzati tulajdonba kerül egy másik felajánlott ingatlanért cserébe. MNV válaszára várunk. A Fizikoterápiás osztály és Gyógyfürdı üzemel ebben az épületben. A kórház elhelyezési feltételeiben történt változások év fıként második felében felerısítettük a telephely összevonásokra tett erıfeszítéseinket. Az I. telephely kiürítése érdekében: a tüdıgondozó áttelepítését lehetıvé téve megkezdtük a III. telephelyen az átalakítási munkákat. a fogszabályozás átköltözetése a II. telephelyre tervezési szakaszban van, a volt infúziós labor területén rendelık kialakítása történik. a fogászat II. telephelyre költözésének érdekében megterveztettük a volt infúziós labor helyén az elhelyezést. Tárgyalások kezdıdtek a Tatabánya Városi Polgármesteri hivatallal a bérleti feltételekrıl. az OVSZ átköltözését a II. telephelyünkre tervezzük az új gyógyszertár kialakítása után. A gyógyfürdı épületét alkalmassá tettük a férfi és a nıi betegek egyidejő fogadására, így bevezethettük a koedukált kezeléseket. Az év végén kialakításra került a rekeszes galván helyiség. A faházból áttelepítettük a gyógytorna tevékenységet a II. telephely L pavilonjába. Az iktatót áttelepítettük a mőszak részben kihasználatlan épületébe.

15 Felújítottuk a tatai üdülıházunkat is. Az élelmezési osztályunkon jelentıs felújítások történtek fejezet: Elhelyezési feltételek változása a fekvıbeteg szakellátásban Festés történt a II. telephelyen az Onkológiai osztályon, a Nıgyógyászati osztályon és az Idegosztályon is. Elkezdıdtek a III. telephely fekvıbeteg osztályainak felújítási munkálatai, a pszichiátriai kórtermek felújítása, festése a földszinti részen befejezıdött. 3. fejezet: Felújítások, eseti karbantartás, javítások 2009-ben részben a Mőszaki Osztály végezte a kórház üzemviteléhez szükséges mőszaki háttér biztosítását, az épületek- és gépi berendezések karbantartását, ezen kívül beruházások, felújítások bonyolítását. A Mőszaki Osztály saját kivitelezésében végzett nagyobb karbantartási illetve felújítási munkái a következık voltak: II. telephely: Onkológiai osztály festése: Ft Nıgyógyászati osztály kórtermek festése: Ft Három orvosi garzon festése: Ft 200 ágyas pavilon hıközpont két tolózár cseréje: Ft Központi mőtı 3 db szállító kocsi felújítása: Ft Idegosztály lépcsıház festés, mázolás: Ft Mőtık és kiemelt gyógy. helyiségekben karb. munkák végzése: Ft Pathológia festése: Ft Nıgyógyászati osztály kórtermek festése: Ft Konyha kiszolgáló helyiségeinek, étterem és folyosó festése Ft Konyha öltözıszekrények felújítása, mázolása: Ft Konyha nıi fürdı lefolyóvezeték cseréje: Ft Élelmezési osztály festése, mázolása II ütem: Ft II-es telephelyen a saját kivitelezéső munkák összesen: Ft III. telephely: Tüdıosztály kórterem padlóburkolat javítás: III. telephely fıbejárati oszlopok és kandeláberek mázolása: Psychiátriai osztály kórtermek felújítása: III-as telephelyen a saját kivitelezéső munkák összesen: Egyéb: Tatai üdülıház felújítása, terasz burkolás: Tatai üdülıház terasz felújítás, helyiségek festése: Egyéb területen végzett saját kivitelezéső munkák összesen: Saját kivitelezéső munkák értéke összesen: Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft A tőzvédelmi ellenırzés során feltárt hiányosságokat többségében megszüntettük, illetve folyamatosan a határidınek megfelelıen intézzük. Ennek érdekében több mint 3 millió Ft értékben kellett különbözı tőzvédelmi berendezéseket beszereznünk.

16 16 A fenti nagyobb munkákon kívül a Mőszaki osztály a napi leadott munkalapok alapján végezte az intézményben a karbantartási javítási munkákat. Az év folyamán az osztályra összesen munkalap érkezett. A munkalapok szakmánkénti megosztása a következı: Központi főtésszerelı Festı-mázoló Villanyszerelı Vízvezetékszerelı Lakatos Asztalos Kımőves 274 db 184 db db 822 db 737 db 627 db 129 db Külsı kivitelezık által végzett felújítások: Tetıszigetelési munkák több ütemben: Ft Konyha zöldség elıkész., férfi és nıi öltözı-fürdı felújítása: Ft 252 ágyas pav. átjáró alagút csapadékvíz elvezetı felújítása: Ft Konyha hőtıkamra kialakítása: Ft Klímatakarítás: Ft Steril szőrık beszerzése a klíma takarításhoz: Ft Külsı kivitelezéső munkák értéke összesen: Ft V. rész A KÓRHÁZ TÁRGYI FELTÉTELEI, MŐSZEREZETTSÉGE 1. fejezet: Gép-mőszer A Mőszergazdálkodási osztályon a évi költségek az alábbiak szerint alakultak: készülék bérlet Ft idıszakos felülvizsgálatok, kalibrálások Ft a karbantartásra fordított összeg megoszlása Ft a karbantartáskor, javításkor felhasznált anyag ára Ft gép-mőszer javításra Ft gép-mőszer vásárlásra Ft Összesen: Ft A évben kifizetésre került beszerzési érték, valamint a Mőszergazdálkodás költségeire fordított összeg Ft, mely Ft-tal kevesebb az elızı évhez viszonyítva. A évi összköltség részeiben történt változásokat az elızı évhez viszonyítva az alábbiak magyarázzák: Gép-, mőszervásárlásra 24 millió Ft-tal, javításra pedig 4 millió Ft-tal kevesebbet költöttünk az elızı évi összegekhez képest, viszont emelkedett a készülék kölcsönzés díja. Továbbra is jelentısen terheli a Mőszergazdálkodás keretét az idıszakos felülvizsgálatok elvégeztetése, mely 2009-ben Ft volt. Ez az összeg megfelel az elızı évinek, annak ellenére, hogy a bemérendı mőszerek száma a periodikusság miatt most sokkal nagyobb volt. A kedvezı árat az ajánlattevık versenyeztetésével sikerült elérni.

17 17 Alapítványi támogatás címén Ft-hoz jutottunk, a tavalyi Ft összeghez képest. A betegszállításban rejlı bevételeink növelésére nagyobb kapacitású gépkocsit vásároltunk. Az üzembe állításhoz szükséges ÁNTSZ és OEP engedély beszámolónk írásakor már birtokunkban van. A megyei önkormányzat üzemeltetésre átadta a KMD-458 forgalmi rendszámú Skoda Superb személygépkocsit. Az összes gépkocsira új felelısségbiztosítást kötöttünk, a megtakarítás évi Ft. 2. fejezet: Informatika év egyik kiemelkedı informatikai feladata volt a medikai rendszer korszerősítésének megvalósítása. Tételesen, több fordulón keresztül egyeztettük a Siemens Rt-vel kötött szerzıdésünket, a két fél jogi szakértıinek bevonásával. Az egyeztetés eredményeként Siemens Rt. vállalta, hogy a korábban csak tájékoztatónak tartott mellékletben leírt feladatokat teljesítik. Így került sor az új pathológiai modul bevezetésére, valamint a WEB-es ambuláns elıjegyzés elindítására. Célul tőztük ki a betegszámla elkészítésének lehetıségét. Ehhez a meglévı informatikai rendszereinket integrálni kell, nevezetesen a Meditcom medikai rendszert, az Ecostat gazdasági rendszert, valamint a Novodata gyógyszertári rendszerét. Elsı lépésként az élelmezési rendszert kapcsoltuk össze a medikai rendszerrel. Az integráció gyakorlatilag készen van, több hónapon keresztül teszteltük, fokozatosan kapcsoltuk be az osztályokat, a rendszer bemutatása, oktatása után. A tesztelés során fokozatosan jelentkeztek olyan problémák, amelyeket csak fejlesztéssel lehetett megoldani. Ezek a fejlesztések elkészültek, a rendszer éles indulásra kész. Elıkészítettük a gyógyszertári rendszer és a medikai rendszer illesztését is. Ha ez megvalósul, akkor beteg szinten lehet követni a gyógyszer felhasználást. Informatikailag megoldott a mőtéti elıjegyzés, saját fejlesztéső programmal. A program a belsı WEB-es felületrıl indítható, könnyen kezelhetı. Megvalósult a belsı WEB szerver mőködtetése, egyre több, valamennyi szervezetet, dolgozót érintı információ érhetı el ezen az oldalon keresztül év egyetlen jelentıs informatikai beruházása volt az ESET NOD32 vírusvédelmi rendszer megvásárlása. Ezzel valamennyi hálózatban mőködı munkaállomásunk rendelkezik jogtiszta, folyamatosan frissülı vírusvédelemmel. Ugyanez vonatkozik a szerverekre is évben áttértünk a minısített, utángyártott kellékanyag beszerzésére, amivel ,- Ft/hó megtakarítást értünk el. 1. fejezet: Személyi ellátottság VI. rész A KÓRHÁZ SZEMÉLYI FELTÉTELEI Intézményünkben a szervezett álláshelyek száma és megoszlása a létszámon belül az alábbiak szerint alakult évben. A december 31-i záró létszámunk fı, amely január 01-tıl változott fıre. A létszám megoszlása: 15,2 %-a, azaz 194 fı az orvosi álláshely; 0,8 %-a, azaz 11 fı egyetemi végzettségő;

18 18 59,5 %-a, azaz 754 fı szakdolgozó; 6,9 %-a, azaz 87,5 fı gazdasági-mőszaki dolgozó; 17,4 %-a, azaz 221,5 fı a fizikai dolgozó. Intézményi engedélyezett létszám I. munkaköri csoport fı II. munkaköri csoport fı III. munkaköri csoport fı IV. munkaköri csoport fı V munkaköri csoport. fı Összesen fı ei állapot 194,5 11,0 760,0 86,5 221,5 1273,5 Belsı átszervezés Prémium évek program Változások utáni intézményi létszám 193, ,5 219,5 1269,5 Fenti álláshelyek közül december 31-én fı volt betöltve, a betöltöttek aránya 91,8 %. Az üres álláshelyek száma 104 fı, melybıl orvosi álláshely 43 fı, egyetemi végzettségő 1 fı, szakdolgozó 44 fı, gazdasági-mőszaki dolgozó 2 fı, fizikai dolgozó 14 fı. Az üres álláshelyek közül tartósan üres az álláshelyek fele, ezek elsısorban a hiányszakmák területén vannak. Az orvosi területen hiányszakma a röntgen, fogszabályozás, szájsebészet, tüdıgyógyászat, pszichiátria, belgyógyászat, neurológia, szakdolgozói területen a mőtıs szakasszisztens, mőtıssegéd. A fekvıbeteg osztályokon 1-1 üres ápolási álláshely van. A humánerıforrás pótlása érdekében az álláshelyeket folyamatosan hirdetjük, ennek eredményeként a tartósan üres labor fıorvosi álláshelyünket novemberben sikerült betöltenünk. A Kórbonctan hiányszakmának számít, ebben az évben az itt lévı üres álláshelyeket is sikerült betöltenünk. A feladatellátás biztosítása érdekében közremőködıi és szabadfoglalkozású jogviszonyban is foglalkoztatunk 51 fı orvost és 23 fı szakdolgozót. Az orvosok elsısorban az ügyeleti ellátásban vesznek részt és önálló szakrendeléseket látnak el. Létszám és bérmegtakarítást célzó intézkedéseink voltak 1.) Intézményünkben racionalizálási és megtakarítási okokból év során több alkalommal is sor került létszámleépítésre, önkormányzati határozat alapján január 1-tıl 4 fıvel lettünk kevesebben. A Takarító Szolgálat átvilágítása megtörtént, melynek következtében összesen 14 fıvel csökkent a létszámuk. A létszámleépítésekbıl eredı megtakarítás éves szinten ,- Ft. Személyi juttatások teljesítésének alakulása Megnevezés E Ft % E Ft % E Ft % Rendszeres személyi juttatások , , ,8 Nem rendszeres személyi jutt , , ,2 Külsı személyi juttatások , , ,0 Személyi juttatások összesen , , ,0 2.) Megtakarítási intézkedés továbbá, hogy valamennyi munkahelyen csak azokat a megüresedı álláshelyeket lehet betölteni, amelyek a biztonságos betegellátáshoz és mőködéshez feltétlenül

19 19 szükségesek. Ezért az ápolási területen a hiányzók pótlását a szakdolgozók egyik osztályról a másikra való átirányításával oldotta meg az intézmény. Azokról az osztályokról lehetett átirányítani dolgozókat, ahol az ágykihasználtság nem érte el a létszámnak megfelelı szintet. 3.) A gazdasági-mőszaki terület felülvizsgálata befejezıdött, mely alapján javaslatunkat a közgyőlés elfogadta. A gazdasági igazgatóság területein 9 fı kerül leépítésre. A határozat végrehajtása januárban történt meg. 2. fejezet: Képzés, továbbképzés Az intézmény a megfelelı mennyiségi és minıségi munkaerıt nemcsak külsı forrásból, hanem a saját dolgozók képzésével is biztosítja. Az intézmény tanulmányi szerzıdés megkötése mellett támogatást nyújt hivatalos távollétek formájában a képzésen való részvételhez, illetve a képzés szükségességének függvényében anyagi-, pénzügyi támogatást is nyújt a lehetıségekhez képest. A humánerıforrás képzése a jóváhagyott oktatási terv alapján történik. Orvosképzés Az orvosok szakvizsga szám szerinti megoszlása az intézményben: Szakvizsga száma 1 szakvizsga 65 2 szakvizsga 41 3 vagy több szakvizsga 8 Szakvizsgával nem rendelkezik (segédorvosok) 37 ÖSSZESEN 151 -ebbıl: Tud.fokozattal rendelkezik 2 Szakvizsg.mellett licenc v.minısítı vizsg. rend. 4 Eü. menedzser dipl. rendelkezik 6 Intézményünkben 32 fı szakorvos jelölt dolgozik, ık elsı szakvizsgájukra készülnek. Jelenleg 7 fı tölti rezidensi gyakorlatát, ık az egyetem alkalmazásában állnak. Tanulmányi szerzıdés megkötése mellett második szakvizsgára jelenleg 2 fı, harmadik szakvizsgára a Gyerek Osztályról és a Traumatológiai Osztályról 1-1 fı készül. Szakdolgozók képzése Az intézmény betöltött szakdolgozói létszáma 710 fı, szakképzettség szerinti megoszlásukat az alábbi táblázat mutatja. Képesítés, szakképzettség megnevezése Fı %-os megoszlásuk Fıiskolai végzettségő Felsıfokú szakképzettséggel rendelkezik Középfokú szakképzettséggel rendelkezik Alapfokú szakképzettséggel rendelkezik 62 9 (mőtıssegéd, ápolási assz. stb.) Nincs egészségügyi szakképesítése 46 6 (betegszállítók és egyéb ápolók stb.) ÖSSZESEN Fı

20 20 Tanulmányi szerzıdés megkötése mellett jelenleg 29 fı szakdolgozó végzi tanulmányait, az alábbiak szerint: 23 fı ápoló-, szakápoló szakon, 4 fı mőtıs szakasszisztens szakon, 2 fı röntgen asszisztens szakon, valamint egyetemre-fıiskolára 1 fı jár decemberében 17 fı betegszállító tett sikeres vizsgát az ETI által lebonyolított betegszállító képzésen. A korábban befejezett tanulmányai után 49 fınek van jogviszony fenntartási kötelezettsége az intézménnyel tanulmányi szerzıdésük miatt. Az ápolási szakma néhány területén magasan kvalifikált munkaerıre van szükség. Hiányszakmák esetében saját magunknak kell szakembert képeznünk, melyhez a jelenlegi finanszírozás mellett nincs meg a kellı anyagi fedezet. A hiányzó költség biztosítása céljából humánerıforrás képzésre kiírt pályázatokon veszünk részt. A TÁMOP pályázat keretében szakápolói területen lehetıség van a hiányszakmákban egészségügyi szakképesítés megszerzésére, melyre az intézmény pályázatot nyújtott be. Sajnos nem nyertünk erre támogatást. A TÁMOP új pályázatot írt ki évre, így egy újabb pályázatot tervezünk benyújtani, amely elsısorban kommunikációs tréning támogatására irányulna. Gazdasági-mőszaki terület képzése A gazdasági-mőszaki területrıl jelenleg 8 fı végzi tanulmányait az intézmény szakember szükségletének biztosítása céljából. 1 fı mőszaki menedzser, 1 fı közgazdász-informatikus, 2 fı munkaügyi és társadalombiztosítási-, 2 fı bér és társadalombiztosítási szakelıadói, 1 fı marketing és kereskedelmi, 1 fı pedig pénzügyi-számviteli ügyintézıi képzésre jár. Továbbképzés Az intézmény a megszerzett képesítések szinten tartásának érdekében folyamatos továbbképzéseken való részvételre évi 5 munkanap hivatalos fizetett távollétet engedélyez. A továbbképzéseken való részvételhez - szükségességének függvényében - lehetıségeinkhez képest pénzügyi támogatást is nyújtunk. 3. fejezet: Ügyelet, készenlét változása Az ügyeleteket az intézményben közalkalmazottak, vállalkozók és szabadfoglalkozású jogviszonyban foglalkoztatottak látják el. Azokon a munkahelyeken, ahol tartós létszámhiány van, csak külsısök bevonásával oldható meg az ügyelet folyamatos biztosítása. Az ügyeletet teljesítık óraszámai nem férnek bele a munkáltató által elrendelhetı óraszámokba az ellátandó ügyeletek száma miatt, ezért önként vállalt többletmunka igénybevételére van szükség. Ezt több szakmában csak megfelelı, kialkudott díjazás ellenében vállalják az ügyelık, amit az ismert alulfinanszírozás mellett jelentıs plusz anyagi terhet ró az intézmény gazdálkodására. Jelenleg az ügyeleti sorok szükségességét és azok összevonásának lehetıségét vizsgáljuk felül, hogy csökkenthessük az ügyeleti kiadásainkat. Ahol az lehetséges, a készenlétes hátteret részesítjük elınyben. 4. fejezet: Dolgozói rendezvények, elismerések, juttatások 4.1. Dolgozói rendezvények

Tartalom BEVEZETÉS... 3. I. rész MAKROKÖRNYEZET, TERÜLETI ELLÁTÁSI KÖTELEZETTSÉG... 4

Tartalom BEVEZETÉS... 3. I. rész MAKROKÖRNYEZET, TERÜLETI ELLÁTÁSI KÖTELEZETTSÉG... 4 Tartalom BEVEZETÉS... 3 I. rész MAKROKÖRNYEZET, TERÜLETI ELLÁTÁSI KÖTELEZETTSÉG... 4 II. rész A KÓRHÁZ STRUKTÚRÁJA... 5 Fekvıbeteg szakellátás struktúrája... 5 Járóbeteg szakellátás struktúrája... 6 III.

Részletesebben

A laboratórium és az ápolási egységek együttmőködése egy új betegellátási struktúrában. Dr. Záray Gyuláné Ápolási igazgató Szent Imre Kórház

A laboratórium és az ápolási egységek együttmőködése egy új betegellátási struktúrában. Dr. Záray Gyuláné Ápolási igazgató Szent Imre Kórház A laboratórium és az ápolási egységek együttmőködése egy új betegellátási struktúrában Dr. Záray Gyuláné Ápolási igazgató Szent Imre Kórház Helyzetelemzés - Az egészségügyi ágazat az elmúlt évtizedben

Részletesebben

25. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság

25. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság 25. napirendi pont Megtárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság 01/301-4/2011. A Petz Aladár Megyei Oktató Kórház főigazgató főorvosának e l ő t e r j e s z t é s e a Petz Aladár

Részletesebben

KÜLDETÉSI NYILATKOZAT

KÜLDETÉSI NYILATKOZAT KÜLDETÉSI NYILATKOZAT A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szent Borbála Kórházának tevékenysége a Vértes és a Gerecse hegységben folytatott bányászat igényei alapján több, mint száz éves múltra visszatekintı

Részletesebben

Szakdolgozói helyzetelemzés és megoldások keresése a Semmelweis Egyetemen. Csetneki Julianna ápolási igazgató

Szakdolgozói helyzetelemzés és megoldások keresése a Semmelweis Egyetemen. Csetneki Julianna ápolási igazgató Szakdolgozói helyzetelemzés és megoldások keresése a Semmelweis Egyetemen Csetneki Julianna ápolási igazgató A struktúra váltás következményei a Semmelweis Egyetem Klinikai Központ szervezeti felépítésében

Részletesebben

óraszám/hét típus Gasztrointesztinális endoszkópia és ultrahang szakrendelő II. 15 Sz

óraszám/hét típus Gasztrointesztinális endoszkópia és ultrahang szakrendelő II. 15 Sz 2015.évi járóbeteg struktúra a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórházban 2015. július 1. Központi telephely Járóbeteg szakellátás kód szervezeti egység megnevezése óraszám/hét szakorvosi

Részletesebben

Tel.:69/511-150 Email:foig@mohacskorhaz.hu

Tel.:69/511-150 Email:foig@mohacskorhaz.hu Ellátandó lakosok száma: Szakmánként eltérő 50.213-80.001 fő Fekvőbeteg kapacitás: 210 aktív ágy 108 krónikus ágy 1400 egynapos sebészeti típusú beavatkozás Járóbeteg kapacitás: 1075 szerződött óra Közalkalmazotti

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A BUDAÖRSI EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT

BESZÁMOLÓ A BUDAÖRSI EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT BESZÁMOLÓ A BUDAÖRSI EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT (járóbeteg-szakellátás, ügyeleti-, védınıi szolgálat, és az egynapos sebészeti ellátás) 2011.-évi MŐKÖDÉSÉRİL Készült: Budaörs Város Önkormányzata Polgármesteri

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez - a Területi Kórház Mátészalka alapító okiratáról

E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez - a Területi Kórház Mátészalka alapító okiratáról MÁTÉSZALKA V Á R O S POLGÁRMESTERÉTŐ L 4701.Mátészalka, Hősök-tere 9. Tel.: (44) 501-361, Fax: (44) 501-358 e-mail:polgarmester@mateszalka.hu Száma: 146-3 /2007. E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. december 18.-ai ülésére

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. december 18.-ai ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. december 18.-ai ülésére Tárgy: Létszámleépítés a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat intézményeiben

Részletesebben

A Fővárosi Önkormányzat Szent Imre Kórház szervezeti felépítése

A Fővárosi Önkormányzat Szent Imre Kórház szervezeti felépítése A Fővárosi Önkormányzat Szent Imre Kórház szervezeti felépítése 1. sz. organogram: A Kórház elvi felépítés 2. sz. organogran : A Szent Imre Kórház felépítése (áttekintés) 3. sz. organogram: A Kórház vezetése

Részletesebben

Struktúraváltás Zirci Erzsébet Kórházban (2007-2014) avagy, van élet az aktív ellátások megszűnése után is''

Struktúraváltás Zirci Erzsébet Kórházban (2007-2014) avagy, van élet az aktív ellátások megszűnése után is'' Struktúraváltás Zirci Erzsébet Kórházban (2007-2014) avagy, van élet az aktív ellátások megszűnése után is'' Veszprém Megyei Orvos- Gyógyszerész Napok Sümeg, 2014. november 22. Zirci Erzsébet Kórház- Rendelőintézet

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29.-ei ülésére

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29.-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29.-ei ülésére Tárgy: Létszámleépítés a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat intézményeiben Elıterjesztı:

Részletesebben

A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum. Automata kezelő: 52/411-717 Szakellátás helyszíne Szakambulanciák, profilok * Rendelési idő

A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum. Automata kezelő: 52/411-717 Szakellátás helyszíne Szakambulanciák, profilok * Rendelési idő A Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Központi telefonszámai: 52/411-600, 489-400 Automata kezelő: 52/411-717 Szakellátás helyszíne Szakambulanciák, profilok * Rendelési idő Aneszteziológiai

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szt. Borbála Kórháza Fıigazgatója E L İ T E R J E S Z T É S

Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szt. Borbála Kórháza Fıigazgatója E L İ T E R J E S Z T É S Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szt. Borbála Kórháza Fıigazgatója E L İ T E R J E S Z T É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. november 25-i ülésére Tárgy: Döntés a KEMÖ Szt. Borbála Kórház

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ALELNÖKE E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. április 24-ei ülésére Tárgy: A felsıfokú akkreditált szakképzés helyzetének felülvizsgálata

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. január 27-i ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. január 27-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szent Borbála Kórháza Fıigazgatója E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. január 27-i ülésére Tárgy: Döntés a KEMÖ Szent Borbála Kórház

Részletesebben

2800 Tatabánya, Dózsa Gy. u. 77. belgyógyászat Tatabánya, Dózsa Gy. u. 77. haematológia

2800 Tatabánya, Dózsa Gy. u. 77. belgyógyászat Tatabánya, Dózsa Gy. u. 77. haematológia Országos Tiszifőorvosi Hivatal Szolgáltatók Nyilvántartásából származó adatok / szerinti Szakma a idejére a a idejére a belgyógyászat 0100 15 2012.07.01 haematológia 0102 20 2012.07.01 gasztroenterológia

Részletesebben

Egy kórházigazgató küzdelmei Hogyan szerezzünk jó orvosokat?

Egy kórházigazgató küzdelmei Hogyan szerezzünk jó orvosokat? Egy kórházigazgató küzdelmei Hogyan szerezzünk jó orvosokat? főigazgató főorvos Sok fecske Heti Válasz konferencia 2014. június 19. Kapacitás A kórház jelenlegi ágyszáma: 1 483 Az aktív ágyak száma: 1081

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. JANUÁR 28-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. JANUÁR 28-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. JANUÁR 28-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 136/2010. MELLÉKLETEK: -0 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat támogató nyilatkozata Mohács Város Önkormányzata

Részletesebben

A HM ÁEK pótlékra jogosító munkakörei és a pótlék mértéke a pótlékalap %-ában. orvosigazgató ápolási igazgató

A HM ÁEK pótlékra jogosító munkakörei és a pótlék mértéke a pótlékalap %-ában. orvosigazgató ápolási igazgató A HM ÁEK pótlékra jogosító ei és a pótlék mértéke a Magasabb vezető főigazgató helyettes igazgató ápolási igazgató Vezető hivatalvezető rendelőintézet igazgató intézetvezető rendelőintézet igazgató helyettes

Részletesebben

Szakmai Grémiumok JAVASLATAI szakmánként a 22/2012. (IX.14.) EMMI rendelet szerinti akkreditációra 2012.09.01. és 2016.09.

Szakmai Grémiumok JAVASLATAI szakmánként a 22/2012. (IX.14.) EMMI rendelet szerinti akkreditációra 2012.09.01. és 2016.09. Szakmai Grémiumok JAVASLATAI szakmánként a 22/2012. (IX.14.) EMMI rendelet szerinti akkreditációra 2012.09.01. és 2016.09.01 között Aneszteziológia és intenzív terápia szakképzés Aneszteziológiai gyakorlat

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ márc.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ márc. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 21. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı évhez

Részletesebben

2800 Tatabánya, Dózsa Gy. u. 77. belgyógyászat 0100 15 2012.07.01. 2800 Tatabánya, Dózsa Gy. u. 77. haematológia 0102 20 2012.07.

2800 Tatabánya, Dózsa Gy. u. 77. belgyógyászat 0100 15 2012.07.01. 2800 Tatabánya, Dózsa Gy. u. 77. haematológia 0102 20 2012.07. / szerinti Szakma a idejére a a idejére a 77. belgyógyászat 0100 15 2012.07.01 77. haematológia 0102 20 2012.07.01 77. gasztroenterológia 0104 29 2012.07.01 77. nefrológia 0105 32 2012.07.01 77. sebészet

Részletesebben

54/2006. (XII. 29.) EüM rendelet a szakellátási kapacitások felosztásának szempontjairól és a szakellátási elérési szabályokról

54/2006. (XII. 29.) EüM rendelet a szakellátási kapacitások felosztásának szempontjairól és a szakellátási elérési szabályokról 54/2006. (XII. 29.) EüM rendelet a szakellátási kapacitások felosztásának szempontjairól és a szakellátási elérési szabályokról Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény

Részletesebben

BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA TÁJÉKOZTATÓ dec.

BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA TÁJÉKOZTATÓ dec. BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA TÁJÉKOZTATÓ A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ MUNKAERİ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2010. Változás az elızı hónaphoz

Részletesebben

Utoljára frissítve: 2014. november 6. KÖZPONTI TELEFONSZÁM: 06-37-341-033

Utoljára frissítve: 2014. november 6. KÖZPONTI TELEFONSZÁM: 06-37-341-033 TELEFONKÖNYV Utoljára frissítve: 2014. november 6. KÖZPONTI TELEFONSZÁM: 06-37-341-033 KÓRHÁZ Balassi úti porta... 309 Varroda (Balassi úti portánál)... 333 Bástya utcai porta... 400 Gratus-Med Gyógyászati

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ okt.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ okt. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2010. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben

doboz 101 db = 12,12 ifm irat doboz/kötet 1 db = 0,12 ifm (0,09 ifm kötet) kötet 43 db = 0,60 ifm Összesen: 145 db = 12,12 ifm irat 0,81 ifm kötet

doboz 101 db = 12,12 ifm irat doboz/kötet 1 db = 0,12 ifm (0,09 ifm kötet) kötet 43 db = 0,60 ifm Összesen: 145 db = 12,12 ifm irat 0,81 ifm kötet MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY VIII.807. KÖRMENDI DR. BATTHYÁNY-STRATTMANN LÁSZLÓ KÓRHÁZ RENDELİINTÉZETÉNEK IRATAI 1900-1996 101 db (0,12) doboz = 12, 12 ifm 1 db Doboz/kötet

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ aug.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ aug. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2009. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben

NEMZETI NOSOCOMIALIS SURVEILLANCE RENDSZER NOSOCOMIALIS JÁRVÁNYOK, 2006 EPINFO 2007; 35:349-359.

NEMZETI NOSOCOMIALIS SURVEILLANCE RENDSZER NOSOCOMIALIS JÁRVÁNYOK, 2006 EPINFO 2007; 35:349-359. NEMZETI NOSOCOMIALIS SURVEILLANCE RENDSZER NOSOCOMIALIS JÁRVÁNYOK, 2006 EPINFO 2007; 35:349-359. Az ÁNTSZ Fővárosi és Megyei Intézetei az OEK Kórházi járványügyi osztályára a 2006. évben 143 nosocomialis

Részletesebben

egyes egészségügyi szakmák megnevezésének és kódjainak változásáról 2012. EüK. 16. szám EMMI tájékoztató

egyes egészségügyi szakmák megnevezésének és kódjainak változásáról 2012. EüK. 16. szám EMMI tájékoztató Az emberi erıforrások minisztere tájékoztatója egyes egészségügyi szakmák megnevezésének és kódjainak változásáról 2012. EüK. 16. szám EMMI tájékoztató (hatályos: 2012.09.10 - ) Az egészségügyi szolgáltatók

Részletesebben

félév félév 2321-06 Interakció az egészségügyi ellátásban modul ( 78 óraelmélet,) 1.0/2321-06 Kommunikáció beteggel,

félév félév 2321-06 Interakció az egészségügyi ellátásban modul ( 78 óraelmélet,) 1.0/2321-06 Kommunikáció beteggel, OKJ: 54 723 01 1000 00 00 AZ ÁPOLÓKÉPZÉS KÖZPONTI PROGRAMJA ALAPJÁN KÉSZÍTETT HELYI TANTERV LEVELEZŐ KÉPZÉS I. tanév I. és II. TANANYAGEGYSÉGEK/TANANYAGELEMEK Óraszámok Elmélet Elméletigényes Gyakorlat

Részletesebben

60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet. az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekrıl

60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet. az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekrıl 60/2003. (. 20.) ESzCsM rendelet Az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 247. -a (2) bekezdésének g) pontjában, valamint az egészségügyi szolgáltatókról és az egészségügyi

Részletesebben

Madách Imre Gimnázium

Madách Imre Gimnázium Madách Imre Gimnázium 3100 Salgótarján, Arany János út 12. : 32-411-353 fax: 32-411-104 e-mail: madach@madach-starjan.sulinet.hu Igazgató: Pauman Mária Alapítva: 1923 G- 31-1/2006. Tárgy: 2005. évi költségvetési

Részletesebben

Így dolgozunk mi Egynapos Sebészet

Így dolgozunk mi Egynapos Sebészet Így dolgozunk mi Egynapos Sebészet a történelmi múltú Szent Rókus Kórházban IX. Országos Járóbeteg Szakdolgozói Konferencia Balatonfüred, 2012. Farkas Annamária, Dr. Göböl Zsolt Szent Rókus Kórház és Intézményei,

Részletesebben

csecsemő- és gyermekgyógyászat 150110510 Gyermekgyógyászati Osztály Nyh.(nappali) 50 Nyíregyháza, Szent István u. 68. 0502 PIC 150113601 NIC Nyh.

csecsemő- és gyermekgyógyászat 150110510 Gyermekgyógyászati Osztály Nyh.(nappali) 50 Nyíregyháza, Szent István u. 68. 0502 PIC 150113601 NIC Nyh. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÓRHÁZAK ÉS EGYETEMI OKTATÓKÓRHÁZ SZERZŐDÉSES STRUKTÚRÁJA 2014.11.01-TŐL Aktív fekvőbeteg-ellátás megnevezése Külső kó Nyíregyháza, Szent István u. 68. 0100 belgyógyászat

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ápr.

TÁJÉKOZTATÓ ápr. TÁJÉKOZTATÓ A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ MUNKAERİ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2011. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı évhez képest Fıben

Részletesebben

I.BELGYÓGYÁSZAT Belgyógyászat 211 - - - - II.BELGYÓGYÁSZAT Belgyógyászat 98 - - - - MEZŐKÖVESDI BELGYÓGYÁSZAT Belgyógyászat 236 - - - -

I.BELGYÓGYÁSZAT Belgyógyászat 211 - - - - II.BELGYÓGYÁSZAT Belgyógyászat 98 - - - - MEZŐKÖVESDI BELGYÓGYÁSZAT Belgyógyászat 236 - - - - 4 5 6 7 8 9 Ágykihasználtság Átlagos ápolási idő I.BELGYÓGYÁSZAT Belgyógyászat - - - - II.BELGYÓGYÁSZAT Belgyógyászat 98 - - - - MEZŐKÖVESDI BELGYÓGYÁSZAT Belgyógyászat 6 - - - - IDEG Ideggyógyászat 78

Részletesebben

EUROP- MED KFT. 2040 BUDAÖ R S, KOS S U T H L. U. 9. BESZÁMOLÓ A BIATOR B Á G Y I EGÉ S Z S É G H Á Z M ŰKÖDÉ S É R Ó L

EUROP- MED KFT. 2040 BUDAÖ R S, KOS S U T H L. U. 9. BESZÁMOLÓ A BIATOR B Á G Y I EGÉ S Z S É G H Á Z M ŰKÖDÉ S É R Ó L EUROP- MED KFT. 2040 BUDAÖ R S, KOS S U T H L. U. 9. BESZÁMOLÓ A BIATOR B Á G Y I EGÉ S Z S É G H Á Z M ŰKÖDÉ S É R Ó L 2010. JANUÁR 01. 2010. DECE M B E R 31. ID ŐS ZAKRÓL BUDAÖ R S, 2011-04-11. ELŐZMÉNYEK

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. június 30-ai ülésére VI. 50-184/2011.

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. június 30-ai ülésére VI. 50-184/2011. KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE VI. 50-184/2011. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. június 30-ai ülésére Tárgy: Intézményi létszámkeret csökkentés 4/2011. Elıterjesztı:

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI DUNÁNTÚLI RÉGIÓ NÉPEGÉSZSÉGÜGYI HELYZETE

DÉL-DUNÁNTÚLI DUNÁNTÚLI RÉGIÓ NÉPEGÉSZSÉGÜGYI HELYZETE DÉL-DUNÁNTÚLI DUNÁNTÚLI RÉGIÓ NÉPEGÉSZSÉGÜGYI HELYZETE A NÉPEGÉSZSÉGÜGYI HELYZET INDIKÁTORAI Területi elhelyezkedés jellegzetességei, településszerkezet Demográfiai helyzetkép Népmozgalmi mutatók alakulása

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T. a Csepeli Egészségügyi Szolgálat szakorvosi és nem szakorvosi kapacitásainak átcsoportosítására

ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T. a Csepeli Egészségügyi Szolgálat szakorvosi és nem szakorvosi kapacitásainak átcsoportosítására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T a Csepeli Egészségügyi Szolgálat szakorvosi és nem szakorvosi kapacitásainak átcsoportosítására Készítette: Viszkievicz Ferenc

Részletesebben

Utoljára frissítve: 2015. május 15.

Utoljára frissítve: 2015. május 15. TELEFONKÖNYV Utoljára frissítve: 2015. május 15. KÓRHÁZ Balassi úti porta... 309 Bástya utcai porta... 400 Gratus-Med Gyógyászati Szaküzlet... 336 06-37-341-732 ALAGSOR REHABILITÁCIÓS KÖZPONT Gépház...

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S NYÍLT ÜLÉS AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 96. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Beszámoló a Szekszárd és Környéke Orvosi Ügyeleti Társulás mőködésének 2010. évi tapasztalatairól E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI

Részletesebben

47/2012. (XII. 11.) EMMI rendelet. a rehabilitációs orvosszakértıi névjegyzékrıl

47/2012. (XII. 11.) EMMI rendelet. a rehabilitációs orvosszakértıi névjegyzékrıl 47/2012. (XII. 11.) EMMI rendelet a rehabilitációs orvosszakértıi névjegyzékrıl hatályos: 2012.12.14-2012.12.14 A megváltozott munkaképességő személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ szept.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ szept. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 29. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı évhez

Részletesebben

hatályos: 2012.09.15-2012.10.03

hatályos: 2012.09.15-2012.10.03 259/2012. (IX. 14.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történı finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról hatályos:

Részletesebben

menopauza és oszteoporózis rendelés 1404 15 0 2010.02.05 2541 Lábatlan, József A. u. 60. gasztroenterológia 0104 4 0 2011.03.04

menopauza és oszteoporózis rendelés 1404 15 0 2010.02.05 2541 Lábatlan, József A. u. 60. gasztroenterológia 0104 4 0 2011.03.04 szerinti órák órák a idejére a a idejére a Magyarország 015060 SANATIO OSSIS Gyógyászati Kft. Béla király körtér 7. fsz. 2. menopauza és oszteoporózis rendelés 1404 15 0 2010.02.05 Magyarország 019532

Részletesebben

5. Közbeszerzési eljárások ismertetése

5. Közbeszerzési eljárások ismertetése 5. Közbeszerzési eljárások ismertetése Folyamatban lévő eljárások bemutatása sorszám 1. 2. Az Országos Onkológiai Intézet részére izotópok beszerzése a 2010. évre. Kutatási gép-műszerek beszerzése és üzembe

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szt. Borbála Kórháza Fıigazgatója E L İ T E R J E S Z T É S

Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szt. Borbála Kórháza Fıigazgatója E L İ T E R J E S Z T É S Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szt. Borbála Kórháza Fıigazgatója E L İ T E R J E S Z T É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. január 28-i ülésére Tárgy: Döntés a KEMÖ Szt. Borbála Kórház

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ máj.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ máj. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2010. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı

Részletesebben

A XIII. kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság

A XIII. kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság XIII. kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú nonprfofit Korlátolt Felelısségő Társaság Ügyvezetı igazgató 1139 Budapest, Szegedi út 17. Tel: 452-4201 Ikt.sz.: 1654/9/2007. A XIII. kerületi Egészségügyi

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Polgármesteri Hivatal 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., Pf.: 85., Tel.: 06-32/417-255 Ikt.szám: 40215/2005. J a v a s l a t háziorvosi ügyelet átszervezésére

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés március 29-ei ü l é s é r e

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés március 29-ei ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS A L E L N Ö K E VI. 533 / 2007. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. március 29-ei ü l é s é r e Tárgy: Létszámleépítés a Komárom-Esztergom Megyei

Részletesebben

Az intenzív újszülött ellátás hazai felépítése és mőködése Az újszülött ellátás igényei, minimum feltételek. Dr. Machay Tamás SE I.Sz.

Az intenzív újszülött ellátás hazai felépítése és mőködése Az újszülött ellátás igényei, minimum feltételek. Dr. Machay Tamás SE I.Sz. Az intenzív újszülött ellátás hazai felépítése és mőködése Az újszülött ellátás igényei, minimum feltételek Dr. Machay Tamás SE I.Sz. Gyermekklinika Az élveszülöttek és csecsemıhalálozás alakulása 2004-2006-ban

Részletesebben

Járó- és Fekvőbeteg ellátás integrációja a markusovszky egyetemi oktatókórház szombathelyi és körmendi telephelyén

Járó- és Fekvőbeteg ellátás integrációja a markusovszky egyetemi oktatókórház szombathelyi és körmendi telephelyén Járó- és Fekvőbeteg ellátás integrációja a markusovszky egyetemi oktatókórház szombathelyi és körmendi telephelyén Járó- és fekvőbeteg ellátás integrációja a markusovszky egyetemi oktatókórház szombathelyi

Részletesebben

Kiskunmajsa település ellátási adatai

Kiskunmajsa település ellátási adatai Járó-TEK 2017-03-9 Kiskunmajsa település ellátási adatai általános kémiai laboratóriumi diagnosztika (5001) Progreszivítás: 1, szakorvosi, diagnosztika addiktológia (1801) addiktológia (1801) addiktológia

Részletesebben

Kis város, kis rendelőintézet

Kis város, kis rendelőintézet Kis város, kis rendelőintézet Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet Abony Dr. Pusztai Dezső intézményvezető 2011. október 5. dr. Kostyán Andor Rendelőintézet - Abony 1 Kis város, kis rendelőintézet Abony Egészségügyi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ febr.

TÁJÉKOZTATÓ febr. TÁJÉKOZTATÓ A DÉL-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ MUNKAERİ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 2011. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı évhez képest Fıben

Részletesebben

Lumniczer Sándor Kórház Kapuvár

Lumniczer Sándor Kórház Kapuvár Lumniczer Sándor Kórház Kapuvár Dr. Benedek Zoltán 2007 április 01 2007 2011 Lejárt szállítói adósság alakulása E Ft 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 Lumniczer Sándor Kórház Kapuvár Fekvőbeteg

Részletesebben

Szakfeladat, szaktevékenység megnevezése: Fizioterápia 57 es főcsoport

Szakfeladat, szaktevékenység megnevezése: Fizioterápia 57 es főcsoport Szakfeladat, szaktevékenység megnevezése: Fizioterápia 57 es főcsoport Szakmakód megnevezése: 5704 Elektroterápia 1. Szakfeladat, szaktevékenység definíciója, szakmai leírás: Olyan egészségügyi ellátási

Részletesebben

Mosonmagyaróvár 9200 Régi Vámház tér 2-4 01 Belgyógyászat Belgyógyászat 0100 2012.07.01 53

Mosonmagyaróvár 9200 Régi Vámház tér 2-4 01 Belgyógyászat Belgyógyászat 0100 2012.07.01 53 Jelenlegi helyzet 2010. évi CLXXIII tv. 97. (3) alapján 2011. 01. 01-től nyilvántartott bejelentett AKTIV krónikus Szakma ÁGYSZÁM ágyszáma a szolgáltató a szolgáltató megnevezés e megye 008030 megye 008030

Részletesebben

94/2013. (III. 29.) Korm. rendelet egyes egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról 1 hatályos: 2013.03.30-2013.03.31

94/2013. (III. 29.) Korm. rendelet egyes egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról 1 hatályos: 2013.03.30-2013.03.31 94/2013. (III. 29.) Korm. rendelet egyes egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról 1 hatályos: 2013.03.30-2013.03.31 Tartalom (módositott rendeletek): Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérıl

Részletesebben

2015.évi fekvőbeteg struktúra a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórházban 2015. június 01-től. Központi telephely

2015.évi fekvőbeteg struktúra a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórházban 2015. június 01-től. Központi telephely 2015.évi fekvőbeteg struktúra a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórházban 2015. június 01-től Központi telephely Aktiv fekvőbeteg ellátás 0100 050210101 I. Belgyógyászat Kardiológiai

Részletesebben

ÉRSEBÉSZET SZAKKÉPZÉS KÜLSŐ KÉPZŐHELYI REAKKREDITÁCIÓJA. Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Központ 2013.

ÉRSEBÉSZET SZAKKÉPZÉS KÜLSŐ KÉPZŐHELYI REAKKREDITÁCIÓJA. Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Központ 2013. SZAKKÉPZÉS KÜLSŐ KÉPZŐHELYI REAKKREDITÁCIÓJA Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Központ 2013. HETÉNYI GÉZA KÓRHÁZ, SZOLNOK Gyakorlat Igen Nem Fő Intézmény/osztály/részleg

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS ÁLLÁS- ÉS LÉTSZÁMKIMUTATÁSA 2011. december 31-ei állapot szerint

AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS ÁLLÁS- ÉS LÉTSZÁMKIMUTATÁSA 2011. december 31-ei állapot szerint KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adatszolgáltatóinknak Nyomtatványok Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező.

Részletesebben

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung 7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71. ELİTERJESZTÉS a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2015.

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu TÁJÉKOZTATÓ - a Képviselı-testületnek - Sárospatak Város Önkormányzata

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 1 JÓVÁHAGYOTT VERZIÓ! PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Pilis Város Egészségügyi Szolgáltatás-tervezési Koncepcióját

Részletesebben

Elıterjesztés 7. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 31-i ülésére

Elıterjesztés 7. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 31-i ülésére Elıterjesztés 7. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 31-i ülésére Tárgy: A járóbeteg-szakellátási feladatok 2013. május 1. napjától történı biztosítása Az elıterjesztést

Részletesebben

TIOP 2.6. Egyeztetési változat! 2006. október 16.

TIOP 2.6. Egyeztetési változat! 2006. október 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA TÁRSADALMI INFRASTRUKTÚRA OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 TIOP 2.6. Egyeztetési változat! 2006. október 16. Fájl neve: TIOP 2.6. Partnerség 061013 Oldalszám összesen: 76 oldal

Részletesebben

9024 Győr, Vasvári Pál u. 2-4.

9024 Győr, Vasvári Pál u. 2-4. Petz Aladár Megyei Oktató Kórház bemutatkozása 2011. április 9. Készítette: Csordás Adrienn Turbók Adrienn Az intézmény alapításának éve: 1749. Az alapító neve: Győr Város Tanácsa A korábban Szentháromság

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. szeptember 24-ei ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. szeptember 24-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ALELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. szeptember 24-ei ülésére Tárgy: Beszámoló Komárom-Esztergom megye Egészségügyi Fejlesztési Szakmai Programjában

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS ÁLLÁS- ÉS LÉTSZÁMKIMUTATÁSA 2011. december 31-ei állapot szerint

AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS ÁLLÁS- ÉS LÉTSZÁMKIMUTATÁSA 2011. december 31-ei állapot szerint KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adatszolgáltatóinknak Nyomtatványok Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján

Részletesebben

Elıterjesztés az iskolai védınıi feladatok ellátásával kapcsolatos mőködési hiány finanszírozásra

Elıterjesztés az iskolai védınıi feladatok ellátásával kapcsolatos mőködési hiány finanszírozásra Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Címzetes Fıjegyzıjétıl 2170 Aszód, Szabadság tér 9. tel: 28/500-666 Fax: 28/400-575 Email: jegyzo.aszod@invitel.hu 3284- /2009 szám Elıterjesztés az iskolai

Részletesebben

18. napirendi pont Megtárgyalta: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság 01/555-2/2009. Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság

18. napirendi pont Megtárgyalta: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság 01/555-2/2009. Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság 18. napirendi pont Megtárgyalta: Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság 01/555-2/2009. Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság A Petz Aladár Megyei Oktató Kórház főigazgató főorvosának előterjesztése

Részletesebben

PSZICHIÁTRIAI OSZTÁLY

PSZICHIÁTRIAI OSZTÁLY PSZICHIÁTRIAI OSZTÁLY Ágyszám: Akut ágy 116, Alkohológia ágy10, Krónikus ágy 10, Pszichiátriai Rehabilitációs ágy 34. Évi átlagos fekvő betegforgalom: 3200 fő ( 2010. évi adat ) Évi átlagos járó / ambuláns

Részletesebben

INFECTOLOGIA OSZTÁLY. Ágyszám: intenzív ágy Felnőtt: 35 ágy Gyerek: 20 ágy. Évi átlagos betegforgalom: 3000 fő.

INFECTOLOGIA OSZTÁLY. Ágyszám: intenzív ágy Felnőtt: 35 ágy Gyerek: 20 ágy. Évi átlagos betegforgalom: 3000 fő. INFECTOLOGIA OSZTÁLY Ágyszám: 55 + 2 intenzív ágy Felnőtt: 35 ágy Gyerek: 20 ágy Évi átlagos betegforgalom: 3000 fő 2009-ben 3061 fő 2010-ben 2612 fő ebből gyermek: 1067 Ambuláns betegforgalom: 2010-ben

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. november 26-ai ü l é s é r e

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. november 26-ai ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1817/2009. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. november 26-ai ü l é s é r e Tárgy: Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Kórházi létesítmény gazdálkodás a MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE

Kórházi létesítmény gazdálkodás a MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE Kórházi létesítmény gazdálkodás a gyakorlatban MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE A Kórház (szakrendelő, orvosi rendelő) mint létesítmény Egészségügyi intézmény egy speciális

Részletesebben

Tájékoztató Nógrád Megye Közgyőlése részére Nógrád megye háziorvosi ellátásáról 2012. október 31.

Tájékoztató Nógrád Megye Közgyőlése részére Nógrád megye háziorvosi ellátásáról 2012. október 31. NÓGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL NÉPEGÉSZSÉGÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERVE Tájékoztató Nógrád Megye Közgyőlése részére Nógrád megye háziorvosi ellátásáról 2012. október 31. 3100 Salgótarján, Rákóczi u 36. Levelezési

Részletesebben

Szakfeladat, szaktevékenység megnevezése: Fizioterápia 57 es főcsoport

Szakfeladat, szaktevékenység megnevezése: Fizioterápia 57 es főcsoport Szakfeladat, szaktevékenység megnevezése: Fizioterápia 57 es főcsoport Szakmakód megnevezése: 5708 Magneto-, fototerápia 1. Szakfeladat, szaktevékenység definíciója, szakmai leírás: Olyan egészségügyi

Részletesebben

Vállalkozási szerzıdés

Vállalkozási szerzıdés Szám: XXVII-39-61/2007. Vállalkozási szerzıdés amely létrejött egyrészrıl a Kispesti Egészségügyi Intézet képviseletében: Dr. Vargha Péter fıigazgató címe: 1195 Budapest, Ady Endre utca 122., KSH jelzıszám:

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. április 24-i ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. április 24-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Ikt.sz.: VI.807/2008. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. április 24-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a 2007. évi közbeszerzésekrıl, a 2008. évi

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat. szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata

Hajdúnánás Városi Önkormányzat. szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata Hajdúnánás Városi Önkormányzat szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2011-2013 Készítették: Benkıné Takács Mária Szociális Iroda és Városi Gyámhivatal irodavezetı Nagyné Bózsár

Részletesebben

Szöveges beszámoló 2005. év

Szöveges beszámoló 2005. év Szöveges beszámoló 2005. év Intézményünknek a TMÖ Pszichiátriai Betegek Otthona Máza az eltelt 12 hónap során a felügyeleti szerv biztosította a pénzügyi fedezetet, ezen kívül a munkaügyi központtól kapott

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ nov.

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ nov. DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT TÁJÉKOZTATÓ A MUNKAERİ-PIACI HELYZET ALAKULÁSÁRÓL A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESİK FİBB ADATAI Nevezés 29. Változás az elızı hónaphoz képest Változás az elızı évhez

Részletesebben

Kalo l cs c a: : 1.652 5 33 Kis i kı k rös:1 :.168 7 30 Össze z sen: n 2 :.731 3.263 n gy g on o n kö k t ö ö t t ö t 768.7.

Kalo l cs c a: : 1.652 5 33 Kis i kı k rös:1 :.168 7 30 Össze z sen: n 2 :.731 3.263 n gy g on o n kö k t ö ö t t ö t 768.7. A 2011/2012 tanév elsı félévének értékelése Nevelési tanácsadó Személyi feltételekrıl Helyzetkép Kalocsa - Farkasné Bagó Emília, helyettesítések szükségessége Kiskırös - Bánsági Elza Tárgyi feltételek

Részletesebben

Szociális és Egészségügyi Iroda

Szociális és Egészségügyi Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., Pf.: 85. Tel.: 06 (32) 311-057 Ikt.szám: 47246/2005. J a v a s l a t a három éves szociális

Részletesebben

Újabb nehézségek az egynapos sebészetben. Előadó: Kovács Péter Vemed Kft.

Újabb nehézségek az egynapos sebészetben. Előadó: Kovács Péter Vemed Kft. Újabb nehézségek az egynapos sebészetben Előadó: Kovács Péter Vemed Kft. Az egészségügyi, szociális és családügyi miniszter 16/2002. (XII. 12.) ESZCSM rendelete az egynapos sebészeti és a kúraszerűen végezhető

Részletesebben

B o r d á n y K ö z s é g i Ö n k o r m á n y z a t

B o r d á n y K ö z s é g i Ö n k o r m á n y z a t B o r d á n y K ö z s é g i Ö n k o r m á n y z a t Szociális szolgáltatástervezési koncepció 2013. Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 2 II.A szociálpolitika koncepcionális alapjai, településpolitikai, társadalompolitikai

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2010. december 16-i ülésére A Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet alapító okiratának jóváhagyása

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2010. december 16-i ülésére A Dr. Kostyán Andor Rendelőintézet alapító okiratának jóváhagyása 1 Városi Önkormányzat Polgármesterétől Abony Kossuth tér 1. 1918/2010/HUM. : (53) 360-017 : (53) 360-010 Az előterjesztést készítette: Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály Az előterjesztést megtárgyalta:

Részletesebben

Szakfeladat, szaktevékenység megnevezése: Fizioterápia 57 es főcsoport

Szakfeladat, szaktevékenység megnevezése: Fizioterápia 57 es főcsoport Szakfeladat, szaktevékenység megnevezése: Fizioterápia 57 es főcsoport Szakmakód megnevezése: 5707 Thermoterápia 1. Szakfeladat, szaktevékenység definíciója, szakmai leírás: Olyan egészségügyi ellátási

Részletesebben

KORSZERŰ KARDIOLÓGIAI ELLÁTÁS ESZKÖZBESZERZÉS ÚTJÁN TÖRTÉNŐ FEJLESZTÉSE A BALATONFÜREDI ÁLLAMI SZÍVKÓRHÁZBAN

KORSZERŰ KARDIOLÓGIAI ELLÁTÁS ESZKÖZBESZERZÉS ÚTJÁN TÖRTÉNŐ FEJLESZTÉSE A BALATONFÜREDI ÁLLAMI SZÍVKÓRHÁZBAN 2016.06.20 ÁLLAMI SZÍVKÓRHÁZ BALATONFÜRED SAJTÓKÖZLEMÉNY KORSZERŰ KARDIOLÓGIAI ELLÁTÁS ESZKÖZBESZERZÉS ÚTJÁN TÖRTÉNŐ FEJLESZTÉSE A BALATONFÜREDI ÁLLAMI SZÍVKÓRHÁZBAN Az Európai Unió és a Magyar Állam által

Részletesebben

Szakmakód Szakma megnevezése Szolgáltató. Toldy Ferenc Kórház-Rendelőintézet Egyszemélyes Nonprofit Közhasznú 0100 általános belgyógyászat

Szakmakód Szakma megnevezése Szolgáltató. Toldy Ferenc Kórház-Rendelőintézet Egyszemélyes Nonprofit Közhasznú 0100 általános belgyógyászat 0100 általános belgyógyászat 0101 angiológia, phlebológia, lymphológia, Szakorvosi Monor 0102 haematológia 0103 endokrinológia, anyagcsere és diabetológia 0104 gasztroenterológia 0105 nefrológia 0106 geriátria

Részletesebben

Szent Márton Járóbeteg Központ Pannonhalma önkormányzati tájékoztató /készítette Török Péter ügyvezető/

Szent Márton Járóbeteg Központ Pannonhalma önkormányzati tájékoztató /készítette Török Péter ügyvezető/ Szent Márton Járóbeteg Központ Pannonhalma 2011-2016. önkormányzati tájékoztató /készítette Török Péter ügyvezető/ Pályázati alapvető információk TIOP-2.1.2/07/1. Kistérségi járóbeteg-szakellátó központ

Részletesebben

Szakma megnevezése Szakmakód Ágyszám. Belgyógyászat 0100 75 2012.07.01. Gasztroenterológia 0104 32 2012.07.01. Sebészet 0200 50 2012.07.

Szakma megnevezése Szakmakód Ágyszám. Belgyógyászat 0100 75 2012.07.01. Gasztroenterológia 0104 32 2012.07.01. Sebészet 0200 50 2012.07. Szolgáltató térség Szakma Szakmakód Ágyszám a idejére a idejére a Belgyógyászat 0100 75 2012.07.01 Gasztroenterológia 0104 32 2012.07.01 Sebészet 0200 50 2012.07.01 Szülészet 0405 40 2012.07.01 Nőgyógyászat

Részletesebben

GERIÁTRIA SZAKKÉPZÉS KÜLSŐ KÉPZŐHELYI REAKKREDITÁCIÓJA. Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Központ 2013.

GERIÁTRIA SZAKKÉPZÉS KÜLSŐ KÉPZŐHELYI REAKKREDITÁCIÓJA. Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Központ 2013. SZAKKÉPZÉS KÜLSŐ KÉPZŐHELYI REAKKREDITÁCIÓJA Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szak- és Továbbképzési Központ 2013. BÉKÉS MEGYEI PÁNDY KÁLMÁN KÓRHÁZ, GYULA A 2007.09.30-től hatályos

Részletesebben

MTA Nyelvtudományi Intézet 2011. évi szöveges beszámoló

MTA Nyelvtudományi Intézet 2011. évi szöveges beszámoló MTA Nyelvtudományi Intézet 2011. évi szöveges beszámoló Szervezeti változások 2011. évben szervezeti változás az Intézetben nem volt. Gazdálkodási környezet alakulása, pozitív, negatív hatások Az Intézet

Részletesebben