KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZENT BORBÁLA KÓRHÁZA FİIGAZGATÓJÁTÓL. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 29-ei ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZENT BORBÁLA KÓRHÁZA FİIGAZGATÓJÁTÓL. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. április 29-ei ülésére"

Átírás

1 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZENT BORBÁLA KÓRHÁZA FİIGAZGATÓJÁTÓL ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 29-ei ülésére Tárgy: Beszámoló a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szent Borbála Kórháza évi munkájáról és a fejlesztési pályázatok alakulásáról Elıterjesztı: Dr. Kovács József fıigazgató Készítette: Dr. Fain András orvos-igazgató Kiss Attila gazdasági igazgató Winkler Józsefné ápolási igazgató Bodacz Éva ápolási igazgató helyettes Bagócsi Katalin finanszírozási osztályvezetı Dr. Molnár László controlling osztályvezetı Dr. Fülöp Dénes jogtanácsos Hoffmann Zoltánné pénzügyi osztályvezetı Hegedős Istvánné humánpolitikai osztályvezetı

2 2 Tisztelt Közgyőlés! A Szent Borbála Kórház, mint a másfélszáz hazai kórház egyik legrégebben alapított tagja, a 2010-ben történelmének 111. évét írja. Biztosan voltak nehéz idıszakai, de kötelességét betegei felé mindig teljesítette. Bár biztosan áll lábán, a gyógyító munka lehetıségéért folytatott küzdelem eszközeit ma sem nélkülözheti. Van sikerélménye, terve és van nem csekély gondja. Jelen beszámoló forgalmi adatokkal bizonyítja, hogy e kórházra a betegeknek szüksége van, és pénzügyi adatokkal igazolja, hogy a gazdasági egyensúly továbbra is megvan, de csak fegyelmezett eszközökkel ırizhetı meg. Örömmel állíthatom, hogy a kórház és rendelıintézete szakmailag, szervezetileg fejlıdik, de gondterhelten le kell, hogy írjam: a fenntartás feltételei (elsısorban pénzeszközei) állami szinten a vázolt idıszakban jelentısen romlottak összességükben nem, vagy alig fedezik a gyógyítás tényleges költségeit, különösen nem az egészségügyben megjelenı tényleges inflációt és amortizációt. Látnunk kell, hogy az egészségügyre fordított nemzeti jövedelem alacsony aránya csak azért biztosítja az egészségügy mőködését, mert igen alacsony bérhányad mellett kényszeríti rá a betegek ellátását. Az egészségügy közelmúltbeli átalakítása csak részben történt a szakma igénye oldaláról, a szervezeti rendszerek mőködését, átalakítását a forrásoldal szőkössége irányította. Ennek kettıs következményével találkozhattunk 2009-ben is: az egyik, hogy évek óta folyik az egészségügy intézményrendszerének leépítése és átalakítása, amely elérte a Szent Borbála Kórházat is. Önmagában ez nem tekinthetı helytelen célnak, de szakmai alapjai és eszköztárai minden értelemben bizonytalanok. Míg klasszikus rendszerben nem volt szükség a piac igényeinek és költségeinek ismeretére, ez a helyzet radikálisan változott. Tökéletesen új szemléletmódot, közte a költségérzékenység figyelmét kell felvennie. Mivel a középvezetıi csapat lényegében ugyanaz maradt, koncepcionális megújuláson kell(ett) keresztülmenniük. Az új lépési ütem felvétele sokaknál és sok tekintetben sikerült. Ráhatásokkal és anyagi eszközök bevetésével bizonyítottuk, hogy a rendszer növekményre képes. Ez a személyi és szakmai siker ma még közelrıl sem teljes, a kórháznak elsısorban vezetıi koncepcionális téren vannak kiaknázatlan tartalékai. Mivel minden évben több és több kell, ez a középvezetés és a dolgozók, erıfeszítését igényli. A Szent Borbála Kórház mintegy dolgozó és családja megélhetését, Tatabánya város és Komárom-Esztergom Megye fı ellátását biztosítja. Az Önkormányzat egyik legnagyobb intézményeként, mint az egyik legnagyobb megrendelınek szerep jut a helyi gazdasági életben. E beszámoló jelentés, mint (remélem jó felbontású) gyorsfénykép, állapotot rögzít, és javaslatokat ajánl. Nemcsak a jelenre, a közeli jövıre is fel kell készülnünk. Magunk mellett tudjuk a tulajdonos Önkormányzat, számos szakmai, politikai és civil szervezet segítı erejét és bízhatunk magunkban is. I. rész MAKROKÖRNYEZET, TERÜLETI ELLÁTÁSI KÖTELEZETTSÉG Komárom-Esztergom megye lakosságából mintegy 215 ezer fınek, valamint Fejér megyébıl 3 településnek biztosítja intézményünk a II. progresszivitási szinten történı ellátást a beutalási rend szerint. Gyermekgyógyászat és onkológiai ellátásban a megye egész területe a Kórházhoz

3 3 tartozik. Területi ellátási kötelezettségtıl függetlenül minden sürgıs esetet intézetünknek el kell látni, mert a megyében egyedül ebben a kórházban mőködik valamennyi fekvıbeteg osztályon 24 órás rendelkezésre állás az év 365 napjában. Demográfiai helyzet, morbiditás, mortalitás Komárom-Esztergom megye lakossága fı, 76 településen a legkisebb megyék közé tartozik. A lakosság egészségi állapotát számos tényezı határozza meg, melyek közül volumenében csak mintegy %-ban van ráhatása az egészségügyi ellátórendszernek. A legfrissebb KSH adatok szerint Magyarországon elsı négy hónapjában 1,9 %-al kevesebb gyermek született, mint egy évvel korábban. A halálozások számában 1,2 %-os emelkedés volt 2008 január áprilisi idıszakhoz képest. A természetes fogyás al több az egy évvel korábbinál. Csecsemı halálozások aránya 1000 lakosra vetítve 2007-ben BAZ megye után 2. helyen áll. Ezzel szemben a perinatális (születés körüli) halálozások szempontjából megyénk sokkal jobb eredményt mutat. Felhívjuk a figyelmet, hogy a mentális és viselkedés zavarok (legtöbbször idült alkoholizmus miatti) kórházi morbiditási arány szempontjából Nógrád megye után a második helyen áll megyénk. A halálozás kórmegoszlását betegségcsoportok szerint vizsgálva, feltőnı, hogy a fiatalabb életkorban a pszichés és emésztıszervi betegség csoportok (idült alkoholizmus és májzsugor) szerepel. Infarktussal kórházba kerültek közül a kisbéren elhunytak száma kiemelkedıen magas. Az utóbbi évtized legnagyobb népesedési problémájaként jelentkezı természetes fogyás, nem folyamatosan bár, de lassú csökkenést mutat. A születéskor várható élettartam alapján a megyében élı férfiak és nık valamivel rövidebb életkorra számíthatnak, mint az országban átlagosan ben ez a különbség a nıknél 1 év, a férfiaknál 0,4 év. Halálozás A haláloki struktúra az utóbbi évtizedekben stabilnak bizonyult. A rosszindulatú daganatok, a keringési rendszer, a légzı rendszer, az emésztırendszer betegségei és az erıszakos események (balesetek, öngyilkosság) okozták az összes halálozás 94 %-át (Komárom-Esztergom megyében 2008-ban halálozás). A keringési betegségek miatt halálozás melyek vezetik a mortalitási listát megyei szinten meghaladják az országos adatokat, ugyanakkor 2008-ra a halálozások száma csökkent. A daganatos betegségek követelik a legtöbb áldozatot a keringési rendszer betegségei után. Riasztó tény, hogy a nık tüdırák miatti elhalálozási mutatói jelentıs mértékben emelkedtek összefüggésben a dohányzás elterjedésének növekedésével, illetve a dohányzás elleni törvény végrehajtási elégtelensége miatt. Továbbra is jelentıs szerepe van a halálozásban az alkohol okozta májbetegségeknek az emésztırendszeri megbetegedésekben. Megbetegedés A megbetegedési adatok alapján látható, hogy egyik betegségcsoportban sem fedezhetı fel olyan szignifikáns változás, melynek alapján összefüggéseket lehetne találni a megbetegedések alakulása és az ellátórendszerben történı változások között.

4 4 II. rész A KÓRHÁZ STRUKTÚRÁJA Fekvıbeteg szakellátás struktúrája A évi CXXXII. Törvény a Komárom-Esztergom Megyei Szent Borbála Kórházat súlyponti kórházként jelölte meg. A kórház 628 aktív és 175 krónikus ággyal mőködik. 19 fekvıbeteg osztályon látjuk el a betegeket 3 diagnosztikai egységgel. A krónikus betegeket 4 részlegen és az ápolási osztályon látjuk el. A folyamatos betegellátás biztosítása a nap 24 órájában (ügyeleti ellátás) oldjuk meg. Sürgısségi osztállyal nem rendelkezünk. (3. számú melléklet) Járóbeteg szakellátás struktúrája Járóbeteg szakellátás 27 szakmacsoportban mőködik 77 szakrendelés és szakambulancia, 7 gondozó, 4 diagnosztika, valamint a betegszállítás. A szerzıdött és mőködtetett szakorvosi órák száma 2002 óra/hét. Gondozói órák száma 176 óra. Nem szakorvosi óra 787 óra/hét. (4. számú melléklet) évben történt szervezeti változások Az igazgatás bıvült gazdasági igazgató helyettesi, és 03-as telephelyi orvos igazgatói helyettesi statussal. Az igazgatók alatt átrendezıdtek a szakfeladatok. Fınıvéri tanács megújítása, dekubitusz kontrollcsoport létrehozása, Szakmai Vezetı Testület megújítása történt decemberében a megyei közgyőlés elnöke jóváhagyta az SZMSZ változásait. (2. számú melléklet) III. rész A KÓRHÁZ SZAKMAI TEVÉKENYSÉGE 1. fejezet: Szakmai tevékenység bemutatása, fekvıbeteg osztályok által végzett beavatkozások Gasztroenterológia (29 ágy) A gyomor, bél és emésztırendszeri betegségek gyógyítása és kezelése az osztály fı profilja ben a legtöbb beteget gyomor-bélcsatornai vérzések (23%), alkoholos májzsugorodás (6%), gyomor és bélrendszeri tumorok (5 %), heveny hasnyálmirigy gyulladás (6%) és epeút gyulladás miatt kellett kezelni (4%). Az osztály az kiírt beteget 76,7 %-os ágykihasználtság és 7,0 nap átlagos ápolási idıvel kezelte. A kórház vérfelhasználásának jelentıs hányada a fenti betegségek ellátására történt. II. Belgyógyászat (46 ágy), Kardiológiai ırzı (12 ágy) Az osztály tevékenységi fı profilja kardiológiai intenzív terápiás betegségek (szívelégtelenség, ritmuszavarok thrombemboliás betegségek, akut coronaria szindróma), kardiológiai fekvıbeteg ellátás, non-invazív diagnosztika, pacemaker terápia és gondozás. A kiírt betegszám fı volt, az ágykihasználtság 76,5 % és az átlagos ápolási idı 2009-ben 6,5 nap volt. A súlyos és megfigyelésre szoruló betegek ellátása, átmeneti kezelése mellett a betegek szállításra történı elékészítése is itt történt. A részleg kapcsolata a kijelölt kardiológiai centrumokkal jól kiépített, ahol az osztály által elıkészített betegeknél sikeres további életmentı invazív beavatkozásokat tudtak végezni.

5 5 Kiemelendı, a szívritmus kezelésére alkalmazott pacemaker (ideiglenes és végleges) beültetése, gondozása, melyet eredményesen végeztek. III. Belgyógyászat (Nephrológia, Diabetológia, Bırgyógyászat) (32 ágy) Az osztály a kórházunkban mőködı Dialízis állomás nephrológiai betegeinek belgyógyászati ellátásával, gondozásával foglalkozik fı profilként ben a kiírt 868 beteg átlagosan 9 napot töltött az osztályon, az ágykihasználtsági mutatója 92,5 %-os volt. Az osztály további tevékenységi köre az angiológiai (a kiírt betegek 8%-a), a a diabetológiai (kiírt betegek 14 %-a) és bırgyógyászati betegek (kiírt betegek 4 %-a) ellátása, kezelése ben az osztály ellátási területe kibıvült a tatabányai, oroszlányi és tatai kistérség településeinek ellátásával is ( fı). Haematológia (17 ágy) Az osztály fı profilja a vér és vérképzı rendszer betegségeinek a diagnosztikája és kezelése. A vérképzı rendszeri daganatos betegek kemoterápiás kezelését az osztály továbbra is ellátta. 770 kiírt beteg átlagosan 8,5 napos kezelése 105,4 %-os ágykihasználtságot jelentett 2009-ben. A megyében más kórházban nem mőködik haematológiai osztály, így az ellátandó beteg nagy száma miatt az osztály folyamatosan telített forgalmú volt. Az ellátási területe a tatabányai kistérség településeivel bıvült ki 2009-ben ( fı). Sebészeti és Érsebészeti Osztály (57 ágy) Az osztály az általános sebészeti profil mellett az érsebészeti betegek ellátását is végzi egyedül a megyében ben az összes kiírt betegszám 2.551, átlagos ápolási idı 6,1 nap, az ágykihasználtsága 74,2 %-os volt. Az összes mőtéti szám Az osztály mőködésének egyik legnagyobb nehézségét okozó betegségcsoportja a cukorbetegség talaján kialakuló különféle érbetegségek kezelése a kezelt betegek 24 %-a. Az onkológiai osztállyal együttmőködve az osztály a daganatos betegek korszerő kezelésében is nagy szerepet vállalt (a kiírt beteg 10 %-a). A korszerő sebészeti beavatkozások közül az endoszkópos mőtétek számának a növekedése is jellemzı volt 2009-ben (259 mőtét, az összes mőtét 10 %-a). Kiemelendı az érsebészet és az intervenciós radiológia összefogásaként az érszőkület stent-tel való megoldása, mely számos esetben a beteg végtagjának a keringését évekig nagyobb mőtét nélkül megoldja. (102 eset /2009 ez az összes mőtéti tevékenység 3,9 %-a). Ortopédia, Baleseti Sebészeti Osztály (62 ágy, ebbıl 5 ágyat a Kastélypark Klinika használ) Krónikus traumatológia (15 ágy) Az osztály tevékenységi köre a baleseti és helyreállító sebészeti tevékenységek csaknem teljes köre (mőtétes és konzervatív kezelések), és az ortopédiai jellegő betegségek ellátása ben kiírt betegnél az osztály alkalommal történt mőtéti beavatkozás. Az átlagos ápolási idı 4,3 nap, míg az ágykihasználtság 51,1 %-os volt. Az ortopédiai jellegő beavatkozások közül kiemelendı a protetikai tevékenység. A protetikai beavatkozásokra az igény magas, emiatt az osztály várólistát vezet. A várakozási idı így is az országos átlaghoz képest kedvezınek mondható (csípıizületi mőtéteknél 90, térdizületi protézis esetében 150 nap volt az átlagos várakozási idı). Az egynapos beavatkozások végzése az osztály esetében nem jellemzı. Szülészeti- Nıgyógyászati Osztály (45 ágy) Az osztály széles körő szülészeti és nıgyógyászati és beavatkozásokat végez ben az osztály által kiírt beteg 3.733, az újszülöttek száma A szülészeti tevékenységek közül az újszülött ellátással kapcsolatos tevékenységek szülés, császármetszés (741 szülés, 405 császármetszés) jellemzi, míg a nıgyógyászati mőtétek közül

6 6 a nıgyógyászati helyreállító mőtétek vezetnek. Kiemelendı az endoscopos mőtétek rendszeres végzése is (a mőtét 5 %-a, 106 mőtét esetében endoscopos beavatkozás történt). Az osztály által ellátott szülészeti eseményeket a Perinatális Intenzív Centrum mőködése nagy mértékben befolyásolja, itt elsısorban a kissúlyú újszülöttek intézetünkben történı ellátására gondoljunk (1.000 g alatti újszülöttet 2009-ben 19 esetben, g közötti újszülöttet 14 esetben láttunk el). Jelentıs mértékő az egynapos sebészeti beavatkozások közül a nıgyógyászati kaparások és a terhesség megszakítások száma. Jelentısége az egynapos sebészeti tevékenységnek, hogy az ellátott betegek rendkívül kedvezı költséggel láthatóak el (891 egynapos sebészeti beavatkozás volt 2009-ben). Csecsemı és Gyermekosztály Perinatális Intenzív Centrum (együtt 62 ágy) Az osztály a komáromi kistérséget kivéve az egész megye gyermekgyógyászati ellátását végzi éves gyermekpopuláció részére fekvıbeteg ellátást a társszakmákkal együttmőködve belszervi-, sebészeti-, baleseti sebészeti, infektológiai betegségben szenvedıknek gyermekosztályos, valamint gyermekintenzív (GYITO) és neonatalis intenzív (PIC), pathológiás újszülött-koraszülött ellátást nyújt. Orvos-szakmai szempontból elláttuk az intézményben született újszülötteket újszülött részlegünkön rooming-in és hagyományos ellátás keretében (2009 év: újszülött). Fül-Orr-Gégészeti Osztály (21 ágy) Az osztály tevékenysége közé a gyermek és felnıtt gégészeti esetek ellátása tartozott. A beavatkozások zömét a mandula eltávolítása, és a különbözı endoscopos mőtétet tették ki. A leggyakoribb megbetegedés 2009-ben az orr és garatmandulák túltengése, és a belsı fül megbetegedései voltak (263 eset). Számos egyéb, elsısorban az orrjáratok és garatjáratok betegségei miatt végzett az osztály beavatkozást. Jelentıs számú onkológiai eset is megfordult az osztályon. (82 eset) Bizonyos betegségek ellátása a megyében csak a gégészeti osztályunkon történt, hiszen II. szintő besorolással más intézet nem rendelkezik. (Esztergomi kórház) Szemészeti Osztály (20 ágy) Az osztály összforgalom zömét a szürke-hályog megbetegedés és az azt megoldó mőlencse beültetés teszi ki (919 mőtét/ 2009). Ezt a mőtétet az egynapos sebészeti tevékenység keretei között is nagy számban végzi az osztály, az összes mőtéti eset több mint a fele kerül így ellátásra (529 mőtét egynapos sebészeti keretek között). A többi szemészeti betegség esetében az osztály tevékenysége az elızıkhöz képeset lényegesen kisebb jelentıségő. Ideggyógyászati Osztály (46 ágy) Krónikus Neurológiai Osztály (15 ágy) Az esetek (2.117 beteg) csaknem 74 %-át az agyi keringési zavarral kezelt betegek teszik ki. Jelentıs számú még az epilepszia, a központi idegrendszeri daganat, illetve az agyállományi vérzés miatti megbetegedés. Ezek közül fontos terápiás jelentıséggel bír a STROKE, mely miatt az osztály az elmúlt években sürgısséggel thrombolysises kezelést kezdett alkalmazni. Jelenleg ezt a tevékenységet OEP finanszírozás nélkül végzi az osztály, melynek befogadtatása folyamatban van. A beavatkozások köre ennek megfelelıen alakult. A krónikus neurológiai osztály az akut ellátást biztosító osztályról veszi át a betegeket további kezelés, rehabilitáció céljából. Ennek megfelelıen a legtöbb betegség az agyi keringési zavar közült került ki. Az ágykihasználtsága éves szinten 50 % alatt volt (321 kiírt beteg, 38,4 %-os ágykihasználtság). Urológiai Osztály (20 ágy)

7 7 Az osztályos és egynapos urológiai ellátással együtt a leggyakrabban a húgyrendszeri kövek, az urológiai tumoros megbetegedések, dülmirigy egyes megbetegedései közül kerültek ki a betegek ben beteget látott el az osztály, az átlagos ápolási idı 4,6 nap volt, az ágykihasználtsága 73,9 %. A köves megbetegedések túlnyomó többségét egynapos urológiai ellátás során un. ESWL kezeléssel esetben - ultrahangos zúzással látta el, míg az egyéb osztályos tevékenységük többségét a tumoros betegek vérrel történı pótlása jelentette. Nagyszámban történt még helyreállító mőtét vizeletelvezetési zavar miatt is. Számos egyéb beavatkozást is végzett még az osztály, de ezek mennyisége lényegesen kevesebb volt 2009-ben. Onkológiai Osztály (20 ágy), Onkológiai kúraszerő ellátás Az osztály által kezelt betegek zömét az emlı, és bélrendszeri tumoros esetek tették ki (66 %), az urológiai és nıgyógyászati tumoros esetek száma is magas volt. A kiírt és kezelt betegszám 2.582, az átlagos ápolási idı 4,6 nap volt 2009-ben. A tüdıt érintı tumoros esetek kezelése elsısorban a tüdıgyógyászatra hárul, így azok száma viszonylag alacsony volt 2009-ben. Az alkalmazott beavatkozások többsége is ezeknek a betegségeknek a gyógyítására irányult különféle kemoterápiás protokollok alkalmazásával. A betegek a kemoterápiás kezelést személyre szabottan csak az u.n. Onko-team jóváhagyása után kaphatták meg intézetünkben, a legújabb Magyarországon engedélyezett kezelési elvek szerint. Központi Intenzív Terápiás Osztály (15 ágy) A központi intenzív terápiás osztályon elsısorban az akut életveszélyes és légzési zavarral küzdı betegek ellátása történt. Ellátási kötelezettségünk az esztergomi kistérség településeit kivéve a megye összes lakosságára vonatkozik. Szubintenzív jellegő részleg csak a Kardiológia és a Neurológiai Osztályon van, ahol elsıdlegesen a betegek megfigyelése történik, így az ezeken az osztályokon jelentkezı súlyos betegek tényleges ellátása az intenzív osztály feladata volt. Az osztály mőködésének másik fontos területe az aneszteziológiai ellátás biztosítása a manuális osztályok számára ben az osztályon 580 beteget láttak el átlagosan 5,2 napig, az osztály ágykihasználtsága 55,4 %-os volt alkalommal történt mőtéti általános érzéstelenítés, ebbıl ügyeleti idıben esetben volt. Szervdonáció 5 esetben volt, ebbıl többszörös szervdonor 4. Az osztályhoz integrálódott aneszteziológiai ambulancia éves betegforgalma volt ben. Pszichiátriai Osztály (70 ágy), Krónikus Pszichiátriai Osztály (63 ágy) A pszichiátriai osztály az akut kórházi kezelést igénylı pszichiátriai betegek ellátását végezte csaknem a megye teljes lakosságára vonatkozóan ben beteget kezeltek, átlagosan 11,7 napig. Az ágykihasználtság 74,4 %-os volt. Az ellátott betegek 64 %-a különféle depresszióban, illetve pszichotikus betegségekben szenvedett. Az aktív betegellátás mellett az osztály rendelkezik krónikus ágyakkal is, melyeken a betegek rehabilitációja történik ben 539 beteget összesen ápolási nappal, 74,4 %-os ágykihasználtság mellett láttak el. Tüdıgyógyászati Osztály (33 ágy), Krónikus Tüdıgyógyászati Osztály (65 ágy) Az osztály Komárom-Esztergom megye teljes tüdıgyógyászati ellátását végezte. A megye egyetlen tüdıgyógyászati osztálya. A tüdıgyógyászat teljes spektrumát ellátja a II-es progresszivitási szintnek megfelelıen: Asztma bronchiale, Krónikus obstruktív tüdıbetegségek (COPD), Gyulladásos alsólégúti infekciók, Intersticiális tüdıbetegségek, Tüdı-, mellhártya-, mediasztínum daganatok, TBC kivizsgálása és kezelése kiírt beteg átlagosan 6,6 napig

8 8 feküd az osztályon. Az ágykihasználtság 76 %-os volt. Betegeinknél kemoterápiás onkopulmonológiai ellátás, légmell és mellőri gennyedés miatti drainage, idegentest ügyelet, C-íves képerısítı alatt végzett invazív bronchológiai és transthoracalis tüdıbiopsziás vizsgálatok történtek. Aktívan részt vett az Onko-team munkájában. Az osztály szoros szakmai együttmőködésben dolgozik a megye Tüdıbeteg Gondozó Intézeteivel (Tatabánya: mely 2010-ben költözik be az osztály ambulanciája mellé, így még szorosabb együttmőködés várható. Tata, Dorog, Esztergom, Oroszlány). Idegsebészeti Osztály (21 ágy) Az osztály az általános idegsebészeti tevékenységen kívül még a baleseti jellegő idegsebészeti beavatkozások ellátásában is részt vesz ben 819 beteg kezelése történt, 250 mőtétet végeztek, átlagosan a betegeket 5,9 napig ápolta az osztály. Az ágykihasználtsága 62,7 %-os volt. Az ellátott betegek 10 %-a (90 beteg) baleseti jellegő idegrendszeri sérülésben szenvedett. Az ellátott betegek kb. 70 %-a a különféle elhelyezkedéső gerincsérvben szenvedett, a fennmaradó részt a traumás jellegő vérzések és sérülések, illetve tumoros betegek teszik ki. A mőtéti tevékenysége is ennek megfelelıen alakult 2009-ben, a mőtétek zöme a gerincsérv különféle típusú megoldását jelentette. Az osztály mőködése 2009-ben nehézségekbe ütközött, a feladatainak ellátásához más intézetbıl kisegítı orvosokat kellett igénybe venni. Ápolási Osztály (17 ágy) Az osztály ápolási feladatokat látott el, 105 volt a kiírt betegek száma, az összes ápolási napok száma Kifejezetten jellemzı betegségcsoport nem figyelhetı meg. Az ágykihasználtsága éves szinten kellıen magas volt. (90 %). Központi Mőtı Kórházunkban a mőtéti tevékenységet mind járó, mind fekvıbeteg ellátásban a központi mőtıszolgálat látja el. A központi mőtı gazdaságilag és szervezetileg önálló osztályként mőködik. A sebészeti pavilonban 7 mőtı, a szülészeti-nıgyógyászati és gégészeti osztályon 3 illetve 2 mőtı helyiséggel rendelkezik. A szeptikus mőtı külön szinten, a baleseti ambulancián mőködik. A gégészet kiemelt helyiségében a bırsebészeti ellátás történt 2009-ben. Számszerően 2009-ben az alábbi mőtéti tevékenység történt az osztályon: 18 év alatti mőtöttek 133 Sebészet-érsebészet Ortopédia-baleseti sebészet Idegsebészet 284 Szemészet Szülészet 701 Nıgyógyászat Gégészet 859 Kardiológia (pacemaker beültetés) 98 Urológia 137 Szájsebészet 5 Bırsebészet 415 Központi intenzív betegeinél 92 Összesen: Központi leképezı diagnosztika Tevékenységünk kiterjed a járó- és fekvıbeteg ellátásra egyaránt.

9 Ellátási területünk Tatabánya és környéke. A CT és Mammográfia esetén Tata és környéke, Komárom és környéke, Kisbér és környéke, Oroszlány és környéke valamint Bábolna és környéke lakosainak ellátását is végezzük. (~ fıs populáció) Az osztályunkon dolgozó szakorvosok, asszisztencia a radiológia szakterületéhez tartózó képalkotó eljárások mindegyikéhez rendelkeznek a szakképesítéssel éviben ellátott beteg Járó Fekvı összesen Angiográfia 491 Röntgen Mammográfia CT Ultrahang Összesen: Izotóp diagnosztika A osztály fı feladata az in vivo izotópdiagnosztika és terápia, pajzsmirigy betegek komplex ellátása, csontritkulásos betegek vizsgálata, kezelése. Izotópdiagnosztikai osztály a megyében egyedül Tatabányán van. Szintén egyedülálló a Tatabányán mőködı pajzsmirigy betegek komplex ellátására beleértve a jódizotóp kezelést is - specializálódott Pajzsmirigy szakrendelés is. Hasonlóan egyedülálló a Megyei Osteoporosis Szakrendelés és Centrum, amely jelenleg a legkorszerőbb mőszeres diagnosztikai eszközzel a megyében egyedülálló diagnosztikus tevékenységet végez. Az Osztály járóbeteg-szakrendelés formájában mőködik. Az Izotópdiagnosztikai Osztály havi átlagban beteg vizsgálatát végezte. Ezen belül a pajzsmirigy szakrendelésen beteg, az osteoporosis szakrendelésen beteg, az in vivo diagnosztikai részlegen beteg jelent meg havonta. Központi laboratórium A Központi Laboratórium FJ2 progresszivitási szinten mőködik, tevékenysége két szakmai területet foglal magába: laboratórium és a mikrobiológia. Ellátási területünkhöz tartozik a Szent Borbála Kórház szakrendelıiben és fekvıbeteg ellátó osztályain, Tatabánya város alapellátás orvosainál jelentkezı betegek, továbbá Tatabánya kistérség betegeinek is biztosítjuk a progresszivitási szintünknek megfelelı vizsgálatokat: Tata város és környéke Oroszlány város és környéke Komárom város és környéke Kisbér város és környéke Bábolna város és környéke Ezen a részlegen haematológiai, kémiai, immunkémiai, haemostazeológiai vizsgálatokat végzünk. Járó betegek részére a vérvételt is laboratóriumunk biztosítja. Jelenleg csak a Komárom Esztergom Megyei Önkormányzat Szent Borbála Kórház fekvıbetegeinek biztosítjuk a mikrobiológiai szolgáltatásainkat vegyes bakteriológia és kórházhigiénés vizsgálatok terén. Járó Fekvı Összes Laboratórium Éves esetszám Éves vizsgálatszám Mikrobiológia Éves esetszám Éves vizsgálatszám

10 10 Patológia Megyei szintő diagnosztikus patológiai ellátást nyújtott, statisztikai adatokat szolgáltatott, morbiditási és mortalitási elemzı feladatokat látott el a Betegbeutalási Szabályzatban meghatározott területek intézményeit és lakosságát illetıen. Megkeresésre esetenként hatósági ténykedést is végzett 5 esetben. Az ellátandó szakfeladatok és profilok az alábbiak voltak: Szövettani vizsgálatot esetben végeztünk, ez 8,5 %-os növekedést jelent az elızı évhez képest. Cytológiai vizsgálatot esetben végeztünk, az esetszám stagnál. Kórboncolást esetben végeztünk. A boncolási ráta 60 %-os, országos szinten az elsı harmadban vagyunk. A boncolt esetek 10 %-ban részletes neuropathológiai feldolgozás is történt. 2. fejezet : évben indított új szakfeladatok évben változatlanul folytattuk a stroke-os betegek trombolízissel történı kezelését annak ellenére, hogy az OEP ezt a tevékenységet többszöri befogadási kísérlet ellenére sem finanszírozza meg intézményünk részére. Ennek folytatását és az OEP finanszírozás befogadását tovább szorgalmazzuk, hogy a betegek gyógyulási esélyei, és a továbbküldés idıvesztesége lényegesen javuljanak, mert a terápiás ablak átlépésekor csökken a beteg rehabilitációs esélye ben az intézményben decubitus controll csoportot szerveztünk. Munkájuk eredményeként jelentısen csökkent a decubitusos esetek száma (incidencia 2, 41-rıl 1, 13-ra csökkent, eredmény indikátor). A daganatos betegek ellátásához szükséges citosztatikum elıállításánál és a beadásnál megvalósítottuk a zárt rendszerben való gyógyszerelést. Kardiometabolikus centrumot hoztunk létre, mely jelenleg a kórházi ellátó rendszer keretei között mőködik. Térítéses szőrıprogramokat dolgoztunk ki és megkezdtük a fizetıs szőrı szolgáltatások nyújtását. Zárt rendszerő citosztatikus infúzió elıállítását vezettük be a központi gyógyszertárban. 3. fejezet: Ápolási tevékenység Az ápolás szakdolgozói ellátottsága Az egészségügyi szakdolgozók létszáma 2009-ben állandó volt a szokványos fluktuáció mellett. A fekvıbeteg ellátásban 425, a járóbeteg ellátásban 102 fı dolgozott. Az elmúlt évben 46 fı nem rendelkezett egészségügyi képesítéssel. A szakképzetlen dolgozók aránya alacsony (6%). Az ápolás szervezettsége Az ápolási tevékenység team munka keretében valósult meg. A krónikus tüdı és az ápolási osztály vonatkozásában az ápolási mátrixot megvalósítottuk. A két osztály kiesı szakdolgozóinak pótlását egy egységben oldjuk meg. A szakdolgozók 129 ápolási tevékenységet protokoll szerint láttak el. Az egységes szemlélet mellett érvényesült az egyes munkaterületek speciális ápolási tevékenysége is, amelyet az osztályok munkautasítások formájában rögzítettek. Ennek folyamatos oktatása megtörtént. Megvalósítottuk az egységes ápolási dokumentációt, amelyet az egészségügyi törvény elıírásai szerint alakítottunk ki. Kiemelt feladatunk volt 2009-ben a nosocomiális fertızések számának csökkentése. A nosocomiális fertızések morbiditása, melyet nagymértékben meghatároz az év során végzett

11 11 célzott surveillance-programok száma, 2009-ben a kibocsátott betegek számához viszonyítva 1,7 % volt. A kórház járó- és fekvıbeteg ellátásában, valamint a kiszolgáló egységeiben infectiokontroll tevékenységet végeztünk. A surveillance eredmények jól szemléltetik a kórház betegbiztonságra való elkötelezettségét, ill. szakmai színvonalát. Az év során a kézhigiéne tárgyi feltételei javultak, orvosi csaptelepek, fali adagolók pótlása, felszerelése történt meg több osztályon (központi mőtı, központi intenzív, belgyógyászat, sebészet érsebészet, traumatológia, haematológia, onkológiai osztály). Az intézményben 613 decubitusos esetet láttunk el, ebbıl 217 volt felvételkor már meglévı eset. Az intézeti kötözı nıvér munkáját egészítette ki a decubitus controll csoport, amelyet az elmúlt évben hoztunk létre. A csoport munkájának eredményeként jelentısen csökkent a decubitusos esetek száma. Az incidencia 2,41-rıl 1,13-ra csökkent. Az ápolási területhez tartozó egyéb elvégzett feladatok A gyógytorna szolgálat 3 telephelyen esetet látott el 11 fı gyógytornásszal. A szolgálat II. telephelyen a H épületbe, korszerőbb körülmények közé költözött az év utolsó hónapjában. A szennyes / tisztaruha kiadóban kg textil, 974 db matrac, mop fordult meg mosás céljából. A központi betegszállítás egyik gépjármővét lecseréltük. A telephelyek között úgynevezett belsı beteget szállított. Az OEP által finanszírozott külsı betegszállításban fıt szállítottunk, amely átlagban 1,8-1,9 millió forint bevételt jelentett havonta, futott kilométer teljesítménnyel. A központi takarítószolgálatból 10 fı került leépítésre az év folyamán. A szőrıvizsgálatok szervezése és lebonyolítása az ápolási igazgatás feladata volt 2009-ben. 218 esetben szőrıvizsgálatot végeztünk. Komplex szőrıvizsgálatot végeztünk 4 cégnek, amely a kórháznak Ft. bevételt eredményezett. Az egészségügyi szakdolgozók képzése, továbbképzése A es tanévre 6 szakon 14 szakdolgozót iskoláztunk be. Az ápolás szervezésében az intézményünkbe kihelyezett tanfolyamon 9 fı mőtıssegéd, 17 fı betegszállító, 20 fı szakdolgozó szerzett szakképesítést a transzfúziós tanfolyamon. Szeptemberben megkezdıdött a Mikes Kelemen Szakközépiskola közremőködésével a gimnáziumi képzés a kórházban 50 szakdolgozó részére. Kommunikációs tréninget tartottunk szakember vezetésével 40 fınıvér, ill. vezetıasszisztens részére. A Szent Borbála Tudományos Nappal együtt 8 (kreditpont-szerzı) elıadást szerveztünk a szakdolgozóink részére. Az ápolás tárgyi feltételei Az ápolás tárgyi feltételei javultak több osztály vonatkozásában. Az onkológiai osztályon és a citológiai laboratóriumban áttértünk a zártrendszerben való citosztatikus infúziókészítésre és beadásra. Ez országos viszonylatban is kiemelkedı citosztatikus kezeléshez felhasználtunk adaptert és infúziós szereléket A központi mőtıben bevezettük az egyszerhasználatos mőtéti szettek használatát minden mőtéti típusnál. A Máltai Szeretet Szolgálat ágyai, az ágytextíliák cseréje, a modern sebkötözıkre való áttérés jelentısen javította az ápolás feltételeit. A betegek közérzetének javítását szolgálták a betegszobákban felszerelt berendezések (kórtermi szekrény, éjjeli szekrény, olvasólámpa, fürdıszobai kiegészítı, fertıtlenítıszer adagoló), amelyeket 2009-ben vásárolt a kórház. Az ápolási igazgató ellenırzı tevékenysége Megalakult a Fınıvéri Tanács, amely az ápolási igazgató tanácsadó testülete. Tagjai részt vettek az ápolási igazgatói viziteken, ezzel is segítve az ápolási igazgató ellenırzı tevékenységét.

Tájékoztató Nógrád Megye Közgyőlése számára. Nógrád megye egészségi helyzetérıl

Tájékoztató Nógrád Megye Közgyőlése számára. Nógrád megye egészségi helyzetérıl Tájékoztató Nógrád Megye Közgyőlése számára Nógrád megye egészségi helyzetérıl Készült: 2011. augusztus Összeállította: Dr. Surján Orsolya megyei tiszti fıorvos Feketéné Dr. Zeke Ildikó megyei tisztiorvos

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ KHT. 2008. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓJA

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ KHT. 2008. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓJA Telefon: 1/388-6924 Fax: 1/388-6542 1032 Budapest, Vörösvári út 88-96. e-mail: titkarsag@obudairendelok.hu ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ KHT. 2008. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓJA Budapest,

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 27-i ülése 19. sz. napirendi pontja.

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 27-i ülése 19. sz. napirendi pontja. Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 27-i ülése 19. sz. napirendi pontja. Beszámoló a Balassa János Kórház tevékenységéről Előadó: dr. Muth Lajos, főigazgató főorvos

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS A Képviselıtestület 2006. december 13-i ülésére. Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata

ELİTERJESZTÉS A Képviselıtestület 2006. december 13-i ülésére. Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata ELİTERJESZTÉS A Képviselıtestület 2006. december 13-i ülésére Tárgy: Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata Tisztelt Képviselıtestület! A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

Részletesebben

találkozás Gyermek fogászat 5369 Területi védınık

találkozás Gyermek fogászat 5369 Területi védınık Részletes értékelés 1/ Egészségügy Intézményünk egészségügyi tevékenysége az eddig mőködtetett alapellátáson kívül szakellátási tevékenységgel is bıvült 2009-ben. Összesített betegforgalmi adatokat az

Részletesebben

A Hajdú- Bihar Megyei Önkormányzat által fenntartott gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények

A Hajdú- Bihar Megyei Önkormányzat által fenntartott gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények a 149/2011. (V. 27.) MÖK határozat melléklete A Hajdú- Bihar Megyei Önkormányzat által fenntartott gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények 2010. évi tevékenységének értékelése 2 I. A megyei önkormányzat

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 28-ai ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 28-ai ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ALELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 28-ai ülésére Tárgy: Közoktatási intézmények igazgatói megbízásának lejárta miatt esedékes vezetıi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ

TÁJÉKOZTATÓ. a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ Csakis azért foglalkozunk a világ bajaival és nyomorával, hogy azután enyhítsük ıket. Hogyha csupán figyeljük és siránkozunk miattuk, még keservesebbé tesszük ıket, amellett minden haszon nélkül. (Joubert)

Részletesebben

B ÁCS-K ISK UN M EGYEI Ö NK ORM ÁNY ZA T K ÓRHÁ ZA. 6000 K ecsk emét N yí r i út 38. Pf. : 1 49. 76/516-700 Fa x: 76/4 81-2 19

B ÁCS-K ISK UN M EGYEI Ö NK ORM ÁNY ZA T K ÓRHÁ ZA. 6000 K ecsk emét N yí r i út 38. Pf. : 1 49. 76/516-700 Fa x: 76/4 81-2 19 B ÁCS-K ISK UN M EGYEI Ö NK ORM ÁNY ZA T K ÓRHÁ ZA S ze g e d i T u d o m á n y e g ye t e m Á l t a l á n os O r v os t u d omá n yi K a r O kt a t ó K ó r h á za 6000 K ecsk emét N yí r i út 38. Pf.

Részletesebben

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat által fenntartott gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények 2009. évi tevékenységének értékelése

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat által fenntartott gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények 2009. évi tevékenységének értékelése Melléklet A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat által fenntartott gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmények 2009. évi tevékenységének értékelése I. A megyei szakellátás átalakításának jelenlegi helyzete

Részletesebben

Érd Megyei Jogú Város. gazdasági programja 2007-2010

Érd Megyei Jogú Város. gazdasági programja 2007-2010 Érd Megyei Jogú Város gazdasági programja 2007-2010 Érd Önkormányzatának feladatai, lehetıségei, céljai 1 Tartalom Bevezetés...3 Jövıkép...4 I. Jövı Program...5 1. Baba-program...5 2. Óvodai és köztéri

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. SZEPTEMBER 17-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. SZEPTEMBER 17-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. SZEPTEMBER 17-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 96-16/2009. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Tájékoztató a "Zsigmondy Vilmos" Harkányi Gyógyfürdőkórház nonprofit

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 52/2010. (VI.18.) sz. TT. határozattal elfogadva SARKAD ÉS KÖRNYÉKE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Sarkad, 2010. június 7. 1 B e v e z e t é s A rendszerváltást

Részletesebben

Tájékoztató a 2011/2012. tanév, nevelési év munkájáról

Tájékoztató a 2011/2012. tanév, nevelési év munkájáról Tájékoztató a 2011/2012. tanév, nevelési év munkájáról Tisztelt Humán Bizottság! A Humán Bizottság a közoktatási intézmények munkatervei, illetve a 80/2012. (V. 21.) számú határozatával elfogadott és az

Részletesebben

Éves beszámoló a Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálatának 2009. évi munkájáról.

Éves beszámoló a Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálatának 2009. évi munkájáról. Éves beszámoló a Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálatának 9. évi munkájáról. . március A Budavári Önkormányzat Egészségügyi Szolgálatának feladata Budapest I. kerülete teljes lakossága részére

Részletesebben

Vasvár Város Önkormányzata Szociális szolgáltatástervezési koncepciója 2005-2010

Vasvár Város Önkormányzata Szociális szolgáltatástervezési koncepciója 2005-2010 Vasvár Város Önkormányzata Szociális szolgáltatástervezési koncepciója 2005-2010 1. Bevezetés A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92.. (3) bekezdése a legalább

Részletesebben

VERESEGYHÁZ FENNTARTHATÓ FEJLİDÉSÉNEK PROGRAMJA (2009-2012) 2009. október

VERESEGYHÁZ FENNTARTHATÓ FEJLİDÉSÉNEK PROGRAMJA (2009-2012) 2009. október VERESEGYHÁZ FENNTARTHATÓ FEJLİDÉSÉNEK PROGRAMJA (2009-2012) 2009. október BEVEZETÉS... 4 1. A FENNTARTHATÓ FEJLİDÉS... 4 1.1. A FENNTARTHATÓ FEJLİDÉS FOGALMA...4 1.2. A FENNTARTHATÓ FEJLİDÉS ALAPELVEI...5

Részletesebben

gyógyhírmondó MARKUSOVSZKY KÓRHÁZ EGYETEMI OKTATÓKÓRHÁZ

gyógyhírmondó MARKUSOVSZKY KÓRHÁZ EGYETEMI OKTATÓKÓRHÁZ MARKUSOVSZKY KÓRHÁZ EGYETEMI OKTATÓKÓRHÁZ VII. évfolyam 1.szám Tisztelt Olvasó! ÍRMONDÓ Politikai vihar dúl a Markusovszky Kórház körül. Fıleg két kérdés borzolja a kedélyeket, a kórházi ágyak száma és

Részletesebben

Kispesti Egészségügyi Intézet Budapest

Kispesti Egészségügyi Intézet Budapest Kispesti Egészségügyi Intézet Budapest INTÉZETI STRATÉGIA 2011-2015 Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 2. Vezetői összefoglaló... 5 3. A kerületi lakosság egészségi állapotának alakulása 1997-2010.... 8

Részletesebben

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 127. TÁRGY: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 127. TÁRGY: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 127. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

TÁRGY: Beszámoló a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás mőködésének 2013. évi tapasztalatairól

TÁRGY: Beszámoló a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás mőködésének 2013. évi tapasztalatairól AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 109. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Beszámoló a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás mőködésének 2013. évi tapasztalatairól E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD

Részletesebben

PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007.

PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007. PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007. 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A VÁROS BEMUTATÁSA... 5 2. A VÁROS SZOCIÁLIS MUTATÓI... 9 2.1 A helyi szociális ellátások fogalmi alapja... 9 2.2 Lakáshelyzet

Részletesebben

MUNKAERİ-PIACI TÉRKÉP

MUNKAERİ-PIACI TÉRKÉP TÁVMUNKA-HÁZ INTERREGIONÁLIS KONCEPCIÓJÁNAKKIDOLGOZÁSA ÉS MINTAÉRTÉKŐ MEGVALÓSÍTÁSA MUNKAERİ-PIACI TÉRKÉP KÉSZÍTETTE: NOS Szeged Kft. 2007 február-március 1 Tartalomjegyzék 1. A PROJEKT ÉS A MUNKAERİ-PIACI

Részletesebben

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Egészségügyi Intézménye BESZÁMOLÓ. az Egészségügyi Intézmény 2013. évi működéséről és gazdálkodásáról

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Egészségügyi Intézménye BESZÁMOLÓ. az Egészségügyi Intézmény 2013. évi működéséről és gazdálkodásáról Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Egészségügyi Intézménye BESZÁMOLÓ az Egészségügyi Intézmény 2013. évi működéséről és gazdálkodásáról 1 Általános bevezetés...1 Jogszabályi háttér...1 Telephelyi

Részletesebben

Elıterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. május 21-i ülésére

Elıterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. május 21-i ülésére Elıterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. május 21-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az elıterjesztést

Részletesebben

Országos Stefánia Szövetség az anyák és csecsemık védelmére (1915.)

Országos Stefánia Szövetség az anyák és csecsemık védelmére (1915.) 1. sz. melléklet Országos Stefánia Szövetség az anyák és csecsemık védelmére (1915.) Az anya-, gyermekvédelemnek korábbi hagyományai, a századforduló Magyarországának társadalmi, gazdasági és ebbıl következıen

Részletesebben

1. KÖLTSÉGVETÉS ALAKULÁSA

1. KÖLTSÉGVETÉS ALAKULÁSA TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MŐKÖDÉSÉNEK ÉRTÉKELÉSE 2006-2010. Az 57/2007. (III.22.) Kt. sz. határozatával döntött a Képviselı-testület Tiszavasvári Város Önkormányzata gazdasági programjáról, melyben

Részletesebben

A költségvetés alakulásának általános értékelése

A költségvetés alakulásának általános értékelése Tisztelt Közgyőlés! Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2006. évi költségvetésének félévi teljesítésérıl szóló tájékoztatási kötelezettséget, mint minden önkormányzat számára, az államháztartásról

Részletesebben

Az egészségügy humán erőforrás stratégiája Munkapéldány

Az egészségügy humán erőforrás stratégiája Munkapéldány 2010. Az egészségügy humán erőforrás stratégiája Munkapéldány Vízvári László Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet 2010.02.03. 1 Szerkesztette: Vízvári László Gyetvai Györgyi A 2008-as anyagot

Részletesebben

Az egészség és a pénz. Az egészség tervezhetı avagy a munkaadó szerepe az egészségfejlesztésben

Az egészség és a pénz. Az egészség tervezhetı avagy a munkaadó szerepe az egészségfejlesztésben Az egészség és a pénz Az egészség tervezhetı avagy a munkaadó szerepe az egészségfejlesztésben A Dunaferr Regionális Egészségpénztár mőködésének eredményei az Egészséges Nemzetért Népegészségügyi Program

Részletesebben