Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat III. évfolyam

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat III. évfolyam"

Átírás

1 Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: Fax: Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u ,Tel., Fax:: Ápolás és betegellátás alapszak szakirány levelező tagozat III. évfolyam ös tanév 2. félév programjai 1

2 Szent István Egyetem Gazdasági, Agrárés Egészségtudományi Kar Egészségtudományi és Környezetegészségügyi Intézet Gyula 2014/2015-ös tanév 2. félévének programterve Tanévnyitó értekezlet Első tanítási nap Szorgalmi időszak Tavaszi szünet Vizsgaidőszak Nappali tagozaton elmélet és szakmai Elmélet és nyelv Gyakorlat gyakorlat Ápolás és betegellátás szak ápoló szakirány I. évfolyam Ápolás és betegellátás szak ápoló szakirány II. évfolyam Ápolás és betegellátás szak ápoló szakirány III. évfolyam Ápolás és betegellátás szak ápoló szakirány IV. évfolyam Egyéni időpontokban. Levelező tagozaton konzultáció és szakmai gyakorlat Konzultáció Szakmai gyakorlat Ápolás és betegellátás szak ápoló szakirány Gyula I. évfolyam Ápolás és betegellátás szak ápoló szakirány (Gyula és Jászberény) II. évfolyam Ápolás és betegellátás szak ápoló szakirány (Gyula és Jászberény) III. évfolyam Ápolás és betegellátás szak ápoló szakirány (Gyula és Jászberény) IV. évfolyam Egyéni időpontokban Egyéni időpontokban. 2

3 Szakdolgozat beadási határidők záróvizsgára jelentkezőknek Szakdolgozat beadása: - a konzulensnek - a Tanulmányi Osztályra Ápolás és betegellátás szak ápoló szakirány Szakdolgozat védése Záróvizsga írásbeli Záróvizsga gyakorlat Záróvizsga szóbeli G y u l a, január 16. Dr. Turcsán Judit főiskolai docens mb. intézetigazgató 3

4 Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány, levelező tagozat kredit alapú mintatanterve 6. szemeszter Tantárgyi Nappali tagozat Levelező tagozat Tantárgyi Tantárgyak kód ea. gy. kr. ea. gy. kr. kód Pszichiátria- neurológia EAPBPN644EN EAPBPN644EL Értékelés Tantárgyfelelős/oktató K Dr. Vincze Gábor/ Toma Ildikó (szakápolástan) Pszichiátria klinikai ápolás EAPBPN634EN EAPBPN634EL Dr. Vincze Gábor/ Gyj Dr. Párduczné Szöllősi Andrea 3 fő szakoktató X 180 óra (6 csop.x 30 óra gyakorlat) Geriátria és idős betegek ápolása EAPBGE644EN EAPBGE644EL Dr. Vincze Gábor/ K Dr. Zékány Zita Pakai Tímea (szakápolástan) Geriátriai klinikai ápolás EAPBGE634EN EAPBGE634EL Dr. Párduczné Szöllősi Andrea Gyj 3 fő szakoktató X 180 óra (6 csop.x 30 óra gyakorlat) Oxiológia és toxikológia EAPBOX643EN EAPBOX643EL Dr. Márk László/ Gyj Kárász László Rehabilitációs alapismeretek Dr. Szólics Alex/ EAPBRH612EN EAPBRH612EL Gyj Dr. Pikó Béla Szakdolgozat módszertan EAPCSZ615EN EAPCSZ615EL Gyj Balda György Európai Uniós ismeretek II. Idegen nyelv VI. EAPCEU612EN EAPBID620EN EAPCEU612EL Gyj Gyj Dr. Gurzó Imre/ Dr. Beke Szilvia Dr. Kiss Csilla/ Pappné Princzinger Valéria (német) Csefkó Monika (angol) Priskin Gyula (angol) Boros Árpád (angol) Dr. Máthé Ilona (angol) Dietetika EAPDDI712EN EAPDDI712EL Gyj Dr. Turcsán Judit Szociológia és szociálpolitikai Gyj Dr. Velkey Gábor/ EAPDSO612EN EAPDSO612EL alapok III. (Egészségszociológia) Homoki Andrea A Dietetika, Szociológia és szociálpolitikai alapok III. tantárgyak közül egy választása szükséges a kötelező 30 kredit megszerzéséhez! 4

5 Tantárgy neve: Tantárgyfelelős neve: Oktatók neve: Szak (szakirány) tagozat megnevezése Pszichiátria-neurológia Tantárgy jellege szakonként tagozatonként Dr. Vincze Gábor Dr. Vincze Gábor Toma Ildikó Ea.+gyak. óraszáma nappali tagozat: EAPBPN644EN Oktatók beosztása: Oktatók beosztása: Összes óraszám levelező tagozat: EAPBPN644EL Számonkérés módja főiskolai docens főiskolai docens diplomás ápoló Kreditpont Nappali B K 4 Levelező B K 4 1. A tantárgy felvételének előfeltétele: Belgyógyászat és szakápolástana II. és Pszichológia IV. tantárgyak követelményeinek teljesítése. 2. A félév érvényességének feltétele: Nappali tagozat: Év közben egy zárthelyi dolgozat megírása. A zárthelyi dolgozatokban 50 %-os teljesítmény elérése. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges kollokviumi osztályzat elérése. 4. A tantárgy rövid tartalma: N:1-20 L:1-7 Neurológia témacsoport: - Neuroanatómiai alapismeretek - Vizsgálómódszerek a neurológiában - Gerincvelő - Stroke I. (epidemiológia, etiológia, preventio, stroke szindrómák csoportosítása) - Stroke II. (TIA, ischaemiás infarctus (tünetek, th.)) - Stroke III. (Haemorrhagia cerebri, rehabilitáció, a stroke ápolástani aspektusai) - Epilepsia - Alvás és kórtana - Fejfájások - Perifériás idegrendszeri bántalmak. Zsibbadás. Szédülés - Neuroinfekciós kórképek. Guillain-Barre sy. - Parkinson sy. - Az idegrendszer traumás sérülései - SM - Tu. cerebri 5

6 N:21-40 L: 8-15 Pszichiátria témacsoport: Gyermek- és Serdülőpszichiátria: - Diagnosztikus folyamat a gyermek- és serdülőpszichiátriában - Gyermekpszichiátriai betegségek okai, prevalenciája elméleti modelljei - A hangulati élet zavarai (dg., th.), neuropszichiátriai vonatkozások - Neurotikus stresszhez társuló és szomatoform zavarok - Aktivitás és figyelem zavara - Mentális retardáció - Evészavarok - Szkizofrénia és szkizofrénia szerű kórképek - Pszichoszomatikus tünetek gyermekkorban Felnőtt pszichiátria: - Az emberi magatartás és az azt meghatározó tényezők - A pszichiátriai kivizsgálás - A pszichiátriai betegségek és magatartászavarok háttere (vulnerabilitás koncepció) - A tudat és zavarai - A figyelem és zavarai, orientáció és zavara - Az érzékelés és zavarai - Az emlékezés és zavarai, pseudodementia - Dementiák - Az érzelmek és zavarai - Fóbiák és egyéb szorongásos zavarok - A hangulati élet zavarai (affektív kórképek) - Szomatoform zavarok - Személyiségzavarok - Mentális retardáció (Oligophrenia) - Organikus pszichoszindrómák - Szkizofréniák, szkizotípiás és paranoid kórképek - A nemi identitás és a szexuális magatartás zavarai - A táplálkozási magatartás zavarai - Szuicidum Szakápolástan: - a különböző pszichiátriai betegségek szakápolástani folyamatának megismerése - az ápoló szerepe a pszichiátriai osztályon - a pszichiátriai betegek etikai, jogi vonatkozásainak a megismerése - gyógyszereléssel kapcsolatos ápolási problémák N: 1-4 óra L:1-3 Az ember és betegsége- az ezzel kapcsolatos fogalmak átbeszélése, a gyógyító környezet szerepe a betegek és a család életében. Az öngyilkosság, a hangulatzavarban, és a Schizofréniában szenvedő betegek ápolása. N: 5-7 óra L:1-3 A Dementia, a Mentális retardáció, a szorongásos kórképek, és a táplálkozási zavarban szenvedő betegek ápolása. N: 8-10 óra L:4-5 A paranoid, az alkoholbeteg, és a delíriumban szenvedő betegek ápolása, valamint a gyógyszereléssel kapcsolatos ápolási teendők átbeszélése a Pszichiátria osztályon. 6

7 5. Számonkérés módja: Kollokvium. A megadott tételsor alapján. 6. Irodalom: - Fürdei J., Németh A., Tariska P. (2009). A pszichiátria magyar kézikönyve. Budapest, Medicina Könyvkiadó Zrt. - Márkus A. (2006). Neurológia. Budapest, Akadémiai Kiadó. - Péter Á. (1984). Neurológia, neuropszichológia. Budapest, Tankönyvkiadó Vállalat. - Tringer L. (2005). A pszichiátria tankönyve. Budapest, Semmelweis Kiadó. - Vetró Á. (2008). Gyermek- és ifjúságpszichiátria. Budapest, Medicina Könyvkiadó Zrt. - Vikár Gy. (1980). Az ifjúkor válságai. Budapest, Gondolat Kiadó. - Waxman, S. G. (2005). Összehasonlító neuroanatómia. Budapest, Medicina Könyvkiadó Zrt. Ápolástan: - Irinyi T. (2006). Pszichiátriai szakápolástan. Budapest, Medicina Könyvkiadó Zrt. 7

8 Tantárgy neve: Pszichiátriai klinikai ápolás Tantárgyfelelős neve: Dr. Vincze Gábor Oktató neve: Dr. Párduczné Szöllősi Andrea Szak (szakirány) tagozat Ea.+gyak. megnevezése óraszáma Tantárgy jellege szakonként tagozatonként nappali tagozat: EAPBPN634EN levelező tagozat: EAPBPN634EL Tantárgyfelelős beosztása: főiskolai docens Oktató beosztása: adjunktus Számon- Összes kérés Kreditóraszám módja pont Nappali B Gyj. 4 Levelező B Gyj A tantárgy felvételének előfeltétele: Szülészet-nőgyógyászati klinikai ápolás és Gyermekgyógyászati klinikai ápolás tantárgyak követelményeinek teljesítése. 2. A félév érvényességének feltétele: Nappali tagozaton: A gyakorlatokon való 100%-os aktív részvétel, legalább elégséges osztályzat elérése valamennyi gyakorlóterületen. Egy ápolási anamnézis, és egy rövidtávú ápolási terv elkészítése. Levelező tagozaton: A gyakorlatokon való 100%-os aktív részvétel. Egy zárthelyi dolgozat 60%-os szintű teljesítése. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges gyakorlati jegy megszerzése. 4. A tantárgy rövid tartalma: Gyakorlat célja: A pszichiátriai alapfogalmak és az alapbetegségek megismerése. Az egyes kórképek felismerése, ezek manifesztációja az emberi viselkedésben, valamint ezen jelenségekkel szembeni tolerancia, és a helyes viselkedés kialakítása. Tegye alkalmassá a hallgatókat az ápolási szükségletek önálló feltárására, az ápolási terv elkészítésére, dokumentálására és a team munkára. Készítse fel a hallgatókat a pszichiátriai ápolás feladatainak ellátására, az alapvető elméleti ismeretek, jártasságok és készségek kialakításával. Fejlessze ki a hallgatókban az elméleti ismeretek tudatos alkalmazását. A gyakorlatok témakörei: Pervazív fejlődési zavar. Részképesség fejlődési zavarok (dyslexia, dysgraphia, dyscalculia). Figyelemhiányos és hiperaktivitás szindróma. Az ürítési funkciók zavarai (enuresis, encopresis). Impulzus kontroll zavarok (trichotillománia, kóros játékszenvedély). Evészavarok (bulimia, anorexia nervosa). 8

9 Hangulati zavarok gyermekkorban (depressio). Familiáris agresszió (bántalmazott szülő, bántalmazott gyermek). Speciális gyermekpszichiátriai kezelési formák. Pszichoterápiák (analitikus, behavior, kognitív, személyiségközpontú, játékterápia). Szocioterápiák. A pszichiátriai megbetegedés fogalma. A pszichiátriai korszerű irányzatai és egysége. A percepció zavarai. A gondolkodás és zavarai. Az emlékezés zavarai. Az érzelmi élet zavarai. Motiváció és az akarat zavarai. Tudatzavarok. Az alvás és zavarai. Organikus pszichosyndrómák. Oligofréniák. Demenciák. Az idős kor pszichiátriai problémái. Skizofréniák. Affektív kórképek. Pszichoreaktív kórképek. 5. Számonkérés módja: Gyakorlati jegy. 6. Irodalom: Megegyezik a Pszichiátria-neurológia tantárgynál felsorolt kötelező, illetve ajánlott irodalommal. 9

10 Tantárgy neve: Geriátria és idős betegek ápolása Tantárgyfelelős neve: Dr. Vincze Gábor Oktató neve: Dr. Zékány Zita Pakai Tímea Szak (szakirány) tagozat megnevezése Tantárgy jellege szakonként tagozatonként Ea.+gyak. óraszáma nappali tagozat: EAPBGE644EN levelező tagozat: EAPBGE644EL Tantárgyfelelős beosztása: főiskolai docens Oktató beosztása: főorvos diplomás ápoló Számon- Összes kérés Kreditóraszám módja pont Nappali B K 4 Levelező B K 4 1. A tantárgy felvételének előfeltétele: Belgyógyászat és szakápolástana II. tantárgy követelményeinek teljesítése. 2. A félév érvényességének feltétele: Nincs. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges kollokviumi osztályzat elérése. 4. A tantárgy rövid tartalma: Geriátria: N: 1-3 L:1 A gerontológia tárgya; irányai, az idősek helye a társadalomban. N: 4-6 L:2-3 Az öregedés okai, aktív és passzív mechanizmusok. N:7-9 L:4 A normális élettani öregedés. N:10-12 L:5 A mozgás-, keringési-, légzési-, immun-, vérképző-, emésztő-, vizeletkiválasztó-, idegrendszer időskori változásai. N:13-15 L:6 Az atherosclerosis okai és következményei. N:16-18 L:7 A hypertonia idős korban. N:19-21 L:8 Cerebrovasculáris kórképek. N: L:9-10 Diabetes mellitus. N: L:11 Gyulladásos megbetegedések. N: L:12 Inkontinencia. 10

11 N: L:13 Potencia zavarok időskorban. N:34-36 L:14 A neuroendokrin rendszer működési zavarai. N:37-40 L:15 Időskori pszichés változások. Szakápolástan: Cél: a hallgató ismerje meg az időskor következtében kialakuló pszichés, szomatikus és szociális változásokat. N: 1-2 L:1 Alkalmazza a már megszerzett ismereteket (pszichológia, szociológia ) a kórházban és a közösségben végzett munkája során. N: 3-4 L:2 Életműködés és egyéb szervek változásai az öregedés során. N: 5-6 L:3 Gyógyszereléssel kapcsolatos ápolási problémák. N: 7-8 L:4 Idős ember mindennapi problémái (táplálkozás, folyadékbevitel, bél és hólyagműködés). N: 9-10 L:5 Aktivitás (testi, mozgás, szellemi). 5. Számonkérés módja: Kollokvium. Kollokviumi témakörök a tantárgyi tartalomnál szereplő témakörök. 6. Irodalom: Needham, J. F.: Gerontológiai ápolás. Medicina Kiadó, Budapest, Christ, M. A.: Az idős betegek ápolása. Medicina Kiadó, Budapest, Matos L. (szerk.): Időskorú betegek kezelése. Springer Kiadó, Budapest, MSD Geriátria kézikönyv. Melania, Budapest, Nicholas, C.-William, D.: Öregedés. Tények az öregedés biológiájáról, az időskori tartalmas életről. Petit Kiadó, Budapest, Siró B.-Bódor Cs. (szerk.): Gyakorlati geriátria. Springer Kiadó, Budapest, William A.-Mark, B.-Robert, B. (szerk.): MSD Geriátria kézikönyv. Melánia Kiadó, Budapest,

12 Tantárgy neve: Geriátriai klinikai ápolás Tantárgyfelelős neve: Dr. Párduczné Szöllősi Andrea Szak (szakirány) tagozat Ea.+gyak. megnevezése óraszáma Tantárgy jellege szakonként tagozatonként nappali tagozat: EAPBGE634EN Tantárgyfelelős beosztása: Összes óraszám levelező tagozat: EAPBGE634EL Számonkérés módja adjunktus Kreditpont Nappali B Gyj. 4 Levelező B Gyj A tantárgy felvételének előfeltétele: Szülészet-nőgyógyászati klinikai ápolás és Gyermekgyógyászati klinikai ápolás tantárgyak követelményeinek teljesítése. 2. A félév érvényességének feltétele: Nappali tagozaton: A gyakorlatokon való 100%-os aktív részvétel, legalább elégséges osztályzat elérése valamennyi gyakorlóterületen. Egy ápolási anamnézis, és egy rövidtávú ápolási terv elkészítése. Levelező tagozaton: A gyakorlatokon való 100%-os aktív részvétel. Egy zárthelyi dolgozat 60%-os szintű teljesítése. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges gyakorlati jegy megszerzése. 4. A tantárgy rövid tartalma: Gyakorlat célja: A hallgató ismerje meg az idős kor következtében kialakuló morfológiai, funkcionális és pszichológiai változásokat és azokat legyen képes felhasználni a korábban megszerzett ismereteinek birtokában, a kórházban és a közösségekben végzett munkája során. A cél olyan, az öregedéssel összefüggő alapvető alapismeretek megtanítása, amelyek elsajátítása esetén a tanuló az egyes szervek és szervrendszerek időskori működését megismeri, funkcionális szemléletet nyer, jártasságot szerez a rendellenességek felismerésében olyan szinten, hogy megszerzett ismereteit képes legyen alkalmazni az ápolási feladatai teljesítése közben. A hallgató ismerje meg az idős kor következtében kialakuló pszichés, szomatikus és szociális változásokat. Alkalmazza a már megszerzett ismereteket (pszichológia, szociológia ), a kórházban és más intézményekben végzett munkája során. A gyakorlatok témakörei: A sikeres és sikertelen öregség forrása. A normális öregedés szomatikus jellemzői. A normális öregedés pszichés jellemzői. A normális öregedés társadalmi jellemzői. Az idős beteg ellátásának, gondozásának területei. 12

13 A szükséglet felmérés sajátosságai idős korban: szomatikus, pszichés, szociális. Az ápolási folyamat és dokumentációja. Diagnosztika: eltérések az öregedés során, kivitelezés. Gyógyszerelés. Idős korú beteg gyógyszerelésével kapcsolatos problémák és ápolási teendők. Ápolási problémák: - az idős ember speciális szükségletei, kielégítésük; - táplálkozás; - folyadékbevitel; - bél és hólyagműködés; - inkontinencia; - mozgás és aktivitás; - elesések; - járászavarok; - decubitus; - higiéne; - isothermia; - fertőzések iránti hajlam; - alvászavarok; - heveny zavartsági állapotok. A fájdalomcsillapítás, ápolási teendők. A prevenció és rehabilitáció területei. Kommunikációs nehézségek idős korban. Az idős beteg oktatása. A haldokló beteg ápolása. Életminőség. A hospice. 5. Számonkérés módja: Gyakorlati jegy. 6. Irodalom: Megegyezik a Geriátria és idős betegek ápolása tantárgynál felsorolt kötelező, illetve ajánlott irodalommal. 13

14 Tantárgy neve: Tantárgyfelelős neve: Oktató neve: Szak (szakirány) tagozat megnevezése Oxiológia és toxikológia Tantárgy jellege szakonként tagozatonként Dr. Márk László Kárász László Ea.+gyak. óraszáma nappali tagozat: EAPBOX643EN levelező tagozat: EAPBOX643EL Tantárgyfelelős beosztása: főiskolai docens Oktató beosztása: mentőtiszt Számon- Összes kérés Kreditóraszám módja pont Nappali B Gyj. 3 Levelező B Gyj A tantárgy felvételének előfeltétele: Elsősegélynyújtás II. tantárgy követelményeinek teljesítése. 2. A félév érvényességének feltétele: Rendszeres óralátogatás, gyakorlati szituációk megoldása, legalább elégséges szintű teszt megírása 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges gyakorlati jegy megszerzése. 4. A tantárgy rövid tartalma: A tantárgy célja: a hallgató sajátítsa el a sürgősségi ellátást igénylő kórképek jellemzőit, korszerű ellátását és az új protokollokat. Ismerje meg az egyszerű légútbiztosítási eszközöket és a korszerű invazív beavatkozásokat. A tantárgy rövid tartalma, elméleti órák : N: 1-5 óra L: 1-5 óra: Az oxiológia fogalma, története, mentéstörténet Felnőtt és gyermek ALS ABCDE vizsgálat Légútbiztosítás Oxigénterápia Asthma bronchiale Légzési elégtelenség N: 6-10 óra L: 6-8 óra A keringés oxiológiája Akut koronária szindróma Periarrest ritmuszavarok Heveny szívelégtelenség Stroke Tüdőembolia 14

15 N: óra L: 9-10 óra Súlyos sérült ellátása Égési sérült ellátása Belgyógyászati balesetek Szülészeti sürgősségi kórképek Toxikológiai kórképek A tantárgy rövid tartalma, gyakorlati órák : N : 1-5 óra L : 1-5 óra Légút biztosítás Alternatív légút biztosítás, intubatio ( RSI ) perifériás vénabiztosítás, intraosseális út 5. Számonkérés módja: Gyakorlati jegy. 6. Irodalom: Kötelező: - Gőbl Gábor: Oxiológia. Medicina, Kádár: Diagnosztikus és terápiás eljárások a prehospitalis gyakorlatban,

16 Tantárgy neve: Rehabilitációs alapismeretek Tantárgyfelelős neve: Dr. Szólics Alex Oktató neve: Dr. Pikó Béla Szak (szakirány) tagozat Ea.+gyak. megnevezése óraszáma Tantárgy jellege szakonként tagozatonként nappali tagozat: EAPBRH612EN levelező tagozat: EAPBRH612EL Tantárgyfelelős beosztása: tanársegéd Oktató beosztása: osztályvezető főorvos Számon- Összes kérés Kreditóraszám módja pont Nappali B Gyj. 2 Levelező B Gyj A tantárgy felvételének előfeltétele: Belgyógyászat és szakápolástana II. tantárgy követelményeinek teljesítése. 2. A félév érvényességének feltétele: részvétel az oktatási tevékenységben; a kardiológiai rehabilitációs anyagból teszt vizsga sikeres megírása és legalább 50%- os eredmény elérése. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges gyakorlati jegy megszerzése. 4. A tantárgy rövid tartalma: N:1-5 óra L:1-3 Bevezetés a rehabilitáció kialakulásának vázlata; a rehabilitáció célkitűzései; a kardiológiai rehabilitáció indikáció; a kardiológiai rehabilitáció formái; a kardiológiai rehabilitáció hatékonysága. N:6-10 óra L:4-7 A kardiológiai rehabilitáció fázisai. A kardiológiai rehabilitáció programja. rizikóbecslés, diagnosztika, orvosi kezelés; a koszorúér betegség rehabilitációjának pszichoszomatikus szemlélete; a mobilizáció és edzésprogram formái, javallatai és ellenjavallatai; az edzésprogram hatásai (kockázati tényezők, kardiovaszkuláris rendszerre, életkilátásra). Az eredményesség indikátorai. 16

17 N:11-15 óra L:8-10 A prevenció jelentősége elsődleges/másodlagos/globális prevenció?; a prevenció lehetőségei; az ún. comprehensive kockázat csökkentés (hagyományos rizikótényezők és pszichoszociális tényezők). A kardiológiai rehabilitáció modelljei. A kardiológiai rehabilitáció speciális csoportjai (nők, etnikumok, idősek). A kardiológiai rehabilitáció költséghatékonysága. A kardiológiai rehabilitáció protokollja és irányelvei. 5. Számonkérés módja: Gyakorlati jegy. 6. Irodalom: - Vekerdy-Nagy Zsuzsanna (szerk): Rehabilitációs orvoslás. Medinicina Kiadó, Budapest, Minden szempontból megfelelő irodalmat ajánlani nem tudunk a hallgatók számára, mely önmagában biztosítja a kérdéskörben való tájékozódást. Segíthet a Magyar Kardiológiai Szakmai Kollégium által kidolgozott módszertani levél. Támaszkodni kell a hallgatóknak az előadások tematikájára és az ott hallott kiemelésekre, súlypontozásra. 17

18 Tantárgy neve: Tantárgyfelelős neve: Oktató neve: Szak (szakirány) tagozat megnevezése Szakdolgozat módszertan Tantárgy jellege szakonként tagozatonként Dr. Lányi Katalin Balda György Ea.+gyak. óraszáma nappali tagozat: EAPCSZ615EN levelező tagozat: EAPCSZ615EL Tantárgyfelelős beosztása: főiskolai docens Oktató beosztása: tanársegéd Számon- Összes kérés Kreditóraszám módja pont Nappali B Gyj. 5 Levelező B Gyj A tantárgy felvételének előfeltétele: A Kutatásmódszertan II. tantárgy sikeres teljesítése. 2. A félév érvényességének feltétele: Az órákon való aktív részvétel (minimum 85%-on). Egy zárthelyi dolgozat megírása az utolsó óra alkalmával, melynek tárgyköre az órán kerül leegyeztetésre. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges gyakorlati jegy megszerzése. 4. A tantárgy rövid tartalma: N: 2 óra L: 2 óra A tantárgyi tematika és a kurzuskövetelmények egyeztetése a hallgatókkal. Változók típusai (ismétlés) Adatbázis készítés Excel programmal és/vagy SPSS programmal (kiadott adatokból) N:2 óra L: 1 óra Statisztikai próbák (kiadott adatbázisokból) 1. Leíró statisztikai elemzések 1.1. Gyakorisági eloszlások 1.2. Középértékek (átlag, medián, kvartilis, módusz) 1.3. Szóródási mérőszámok N: 5 óra (3+2), L:3 óra Statisztikai próbák (kiadott adatbázisokból) 2. Matematikai statisztika összefüggés-vizsgálatok 2.1. Két mért változó közötti összefüggés egy minta vagy részminta esetén korrelációszámítás 2.2. Változópárok, több mért változó közötti kapcsolat Parciális korrelációs Lineáris és nem lineáris regresszió Spearman-féle korreláció Khí-négyzet próba 18

19 Faktoranalízis Klaszteranalízis N:5 óra (2+3), L:3 óra Statisztikai próbák (kiadott adatbázisokból) 3. Matematikai statisztika-különbözőség-vizsgálatok 3.1. Egymintás T-próba, Wilcoxon-próba 3.2. Kétmintás T-próba, Mann-Whitney-próba 3.3. ANOVA, Kruskal-Wallis próba 3.4. Khí-négyzet próba N:1 óra, L:1 óra Zárthelyi dolgozat 5. Számonkérés módja: Gyakorlati jegy. 6. Irodalom: Kötelező: Falus I., Ollé J. (2008). Az empirikus kutatások gyakorlata. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó. Fodor L., Balda Gy. (2013). A szakdolgozatírás általános alapelvei és formai követelményei a Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi Campus Ápolás és betegellátás alapszakos hallgatói számára. Gyula, Belső munkaanyag. Sajtos L., Mitev A. (2007). SPSS kutatási és adatelemzési kézikönyv. Budapest, Alinea Kiadó. Ajánlott: Majoros P. (2004). A kutatásmódszertan alapjai. Budapest, Perfekt Kiadó. Dempsey, P. A., Dempsey, A. D. (1999). Kutatómunka az ápolásban. Budapest, Medicina Könyvkiadó Zrt. Falus I. (2000). Bevezetés a pedagógiai kutatás módszereibe. Budapest, Műszaki Könyvkiadó Umberto E. (2005). Hogyan írjunk szakdolgozatot. Budapest, Kairosz Kiadó. Ungvári R. (2002). Könyvtári információkeresés. Budapest, TYPOTEX. 19

20 Tantárgy neve: Európai Uniós ismeretek II. Tantárgyfelelős neve: Dr. Gurzó Imre Oktató neve: Dr. Beke Szilvia Szak (szakirány) tagozat Ea.+gyak. megnevezése óraszáma Tantárgy jellege szakonként tagozatonként nappali tagozat: EAPCEU622EN levelező tagozat: EAPCEU622EL Tantárgyfelelős beosztása: főiskolai tanár Oktató beosztása: főiskolai docens Számon- Összes kérés Kreditóraszám módja pont Nappali B Gyj. 2 Levelező B Gyj A tantárgy felvételének előfeltétele: Európai Uniós ismeretek I. tantárgy követelményeinek teljesítése. 2. A félév érvényességének feltétele: Nappali és levelező tagozaton: Csoportmunka prezentációja és egy elméleti zárthelyi 60%-os teljesítése.. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges gyakorlati jegy megszerzése. 4. A tantárgy rövid tartalma: N, L: 1-2 óra: Az európai integráció alapelvei, integráció típusai, az unió előzményei. Kétpólusú világgazdaság kialakulása, Montánunió, mint az unió előzménye N, L: 3-4 óra: Római szerződés, Európai Unió története 1960-ig, integráció folyamán felmerült nehézségek. A bővülés folyamán felmerülő nehézségek. N, L: 5-6 Európai Unió intézményrendszere N, L: 7-8 Európai Unió, mint gazdasági rendszer, pályázati rendszerek. N; L: 9-10 Európai Unió külpolitikai elvei 5. Számonkérés módja: Gyakorlati jegy 6. Irodalom: - Európai Uniós ismeretek digitális jegyzethttp://human.geo.science.unideb.hu/hu/node/48 - Aubert Antal Csapó János: EURÓPAI UNIÓS ALAPISMERETEK (http://balkancenter.ttk.pte.hu/turizmus/letoltes/jegyzeteu.pdf ) 20

21 Tantárgy neve: Oktató neve: Szak (szakirány) tagozat megnevezése Dietetika nappali tagozat: EAPDDI712EN Dr. Turcsán Judit Tantárgy jellege szakonként tagozatonként Tantárgyfelelős beosztása: Ea.+gyak. óraszáma Összes óraszám levelező tagozat: EAPDDI712EL Számonkérés módja főiskolai docens Kreditpont Egészségügyi szervező Nappali B Gyj 2 Egészségügyi szervező Levelező B Gyj 2 1. A tantárgy felvételének előfeltétele: Nincs. 2. A félév érvényességének feltétele: Rendszeres óralátogatás, az otthoni írásbeli feladatok elvégzése. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges gyakorlati jegy megszerzése. Dolgozatok 60%-os teljesítése. 4. A tantárgy rövid tartalma: N, L: 1-3 óra: Táplálkozás, élelmiszer fogalma. Tápláltsági állapot. Energiaszükséglet megállapítása. Emésztés, felszívódás az emberi szervezetben. N, L:4-6 óra: Tápanyagok csoportosítása. Energiát adó tápanyagok: szénhidrátok, fehérjék, zsírok jelentősége a táplálkozásban. Emésztésük, felszívódásuk. Hiányállapotok, túlzott bevitel következményei. N, L: 7-9 Első zárthelyi dolgozat! Energiát nem adó tápanyagok: vitaminok és ásványianyagok. Felszívódás. Hiányállapotok, túlzott bevitel következményei. Ásványianyagok: antagonisták jelentőségei. Sófogyasztás Magyarországon. N, L: Malnutríció és starvatio. Táplálkozási zavarok: anorexia nervosa, bulimia, drunkorexia. A média szerepe a testkép kialakításában. Alkoholizmus. N. L: Második zárthelyi dolgozat! Divatdiéták. Atkins, Norbi Update, Vércsoport diéta, Vegán étrend, Lugosító diéta. 5. Számonkérés módja: Gyakorlati jegy. 21

22 6. Irodalom: Kötelező: Barna Mária: Táplálkozás, diéta. Medicina Könyvkiadó zrt Rigó János: Korszerű piramisrendszerek az egészséges táplálkozáshoz és életmódváltáshoz. Medicina Könyvkiadó Rt., Bp., Rodler Imre: Élelmezés- és táplálkozásegészségtan. Medicina Könyvkiadó Rt., Bp., Rodler imre: Új tápanyagtáblázat. Medicina Könyvkiadó zrt Ajánlott: Új Diéta folyóirat 22

23 Tantárgy neve: Szociológia és szociálpolitikai alapok III. (Egészségszociológia) Oktató neve: Homoki Andrea Szak (szakirány) tagozat Ea.+gyak. megnevezése óraszáma Tantárgy jellege szakonként tagozatonként nappali tagozat: levelező tagozat: EAPDSO612SN EAPDSO612SL Tantárgyfelelős beosztása: adjunktus Számon- Összes kérés Kreditóraszám módja pont Nappali D Gyj 2 Levelező D Gyj 2 1. A tantárgy felvételének előfeltétele: Szociológia és szociálpolitikai alapok I-II. tárgyak körében megszerzett ismeretek köre. 2. A félév érvényességének feltétele: - Nappali tagozaton: mikrocsoportos feladatokban aktív részvétel, elégséges gyakorlati jegy megszerzése. - Levelező tagozaton: mikrocsoportos feladatokban aktív részvétel, elégséges gyakorlati jegy megszerzése. 3. A tantárgy rövid tartalma nappalin és levelező tagozaton: - Paradigmaváltás az egészségügyben; Társadalmi egyenlőtlenségek és az egészségi állapot 1-5 óra - Nemek egészségszociológiai jellemzői; A vallás szerepe az egészséges életmódban, egészségmegőrzésben 6-10 óra - Társas kapcsolatok és társas támogatás egészségszociológiája; Az egészségfejlesztés szociológiája: az életmódtól az egészség-rizikómagatartásig óra 4. A tantárgy oktatásának időterve: - A képzés hatodik félévében nappali tagozaton 15 órában, levelező tagozaton 15 órában oktatott tantárgy. 5. Számonkérés módja: Gyakorlati jegy. 6. Kötelező irodalom: - Őri P. & Spéder Zs. (eds) Demográfiai Portré KSH Népességtudományi Kutatóintézet. Budapest. - Havasi Éva: A megtört egészség a hazai lakosság egészségi állapotának egyenlőtlenségei, különös tekintettel a szegényekre. In: Népegészségügy 89. évf. 2. sz./

24 - Csernus Imre-Mohás Lívia-Popper Péter (2006):Egészséges egyén - beteg társadalom? A hamis illúziók biztonsága. Budapest, Saxum Kiadó Kft. - Havasi Éva: A megtört egészség a hazai lakosság egészségi állapotának egyenlőtlenségei, - különös tekintettel a szegényekre. In: Népegészségügy 89. évf. 2. sz./ Pikó Bettina(2006): Orvosi szociológia. Budapest, Medicina Kiadó. - Pikó Bettina (2002): Egészségszociológia. Új Mandátum Kiadó, Budapest 7. Ajánlott irodalom: - Brassai L. & Pikó B. (2012) Az élet értelmességével összefüggő egyéni és családi tényezők serdülőkorban. Magyar Pszichológiai Szemle, Magyar Ifjúságkutatás (2012) tanulmánykötet Letölthető: kutatopont.hu/files/2013/09/magyar_ifjusag_2012_tanulmanykotet.pdf - Bourdieu, P. (2008) A társadalmi egyenlőtlenségek újratermelődése. General Press Kiadó. Budapest. - Seligman, M. E. P. (2008) Autentikus életöröm. A teljes élet titka. Laurus Kiadó, Győr. - Pikó B. (2005) Ifjúság, káros szenvedélyek és egészség a modern társadalomban. L Harmattan Kiadó. Budapest. - Piczil M. (2005) Anómia-elméletek. In: Pikó B. (ed) A deviáns magatartás szociológiai alapjai és megjelenési formái a modern társadalomban. JatePress Kiadó. Szeged

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat II. évfolyam. 2012-2013-as tanév 2. félév programjai

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat II. évfolyam. 2012-2013-as tanév 2. félév programjai Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat III. évfolyam. 2013-2014-es tanév 1. félév programjai

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat III. évfolyam. 2013-2014-es tanév 1. félév programjai Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat III. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai 1 Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány programtervezete 2013-2014-es tanév

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat II. évfolyam. 2011-2012-es tanév 2. félév programjai

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat II. évfolyam. 2011-2012-es tanév 2. félév programjai Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat I. évfolyam. 2013-2014-es tanév 1. félév programjai

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat I. évfolyam. 2013-2014-es tanév 1. félév programjai Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat I. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány programtervezete 2013-2014-es tanév 1.

Részletesebben

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

Szociális munka alapszak levelező tagozat III. évfolyam. 2012-2013-as tanév 1. félév programjai

Szociális munka alapszak levelező tagozat III. évfolyam. 2012-2013-as tanév 1. félév programjai alapszak levelező tagozat III. évfolyam 2012-2013-as tanév 1. félév programjai 1 Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi és Környezetegészségügyi Intézet 2012/2013-as

Részletesebben

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam. 2012-2013-as tanév 1. félév programjai

Szociális munka alapszak levelező tagozat II. évfolyam. 2012-2013-as tanév 1. félév programjai alapszak levelező tagozat II. évfolyam 2012-2013-as tanév 1. félév programjai Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi és Környezetegészségügyi Intézet 2012/2013-as

Részletesebben

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai 0 Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi

Részletesebben

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány II. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány II. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai alapszak egészségturizmus-szervező szakirány II. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai 0 Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi és Környezetegészségügyi

Részletesebben

Szociális munka alapszak levelező tagozat III. évfolyam

Szociális munka alapszak levelező tagozat III. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

Tantárgyleírások. Ápolás és betegellátás alapszak. Mentőtiszt szakirány

Tantárgyleírások. Ápolás és betegellátás alapszak. Mentőtiszt szakirány Tantárgyleírások Ápolás és betegellátás alapszak Mentőtiszt szakirány 1 Tantárgynevek Oldalszámok Kötelező tantárgyak 1. Ápolástan szakmai gyakorlat 1 2. Belgyógyászati ismeretek 2 3. Eset-rohamkocsi gyakorlat

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Ajánlott részvétel az előadásokon. A félév során egy alkalommal írjanak zárthelyi dolgozatot.

TANTÁRGYLEÍRÁS. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Ajánlott részvétel az előadásokon. A félév során egy alkalommal írjanak zárthelyi dolgozatot. A nevelés történeti alapjai CGB1101 Meghirdetés féléve 2. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+0 Kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pornói Imre főiskolai tanár SP A hallgatók megismertetése

Részletesebben

TEMATIKÁK EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ ALAPSZAK 2013/2014. TANÉV 2. FÉLÉV

TEMATIKÁK EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ ALAPSZAK 2013/2014. TANÉV 2. FÉLÉV TEMATIKÁK EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS ÉS PREVENCIÓ ALAPSZAK 2013/2014. TANÉV 2. FÉLÉV Bioetika ETAET6031 2. gyakorlat 1 1 gyakorlat gyakorlati jegy kötelező Elméleti Egészségtudományok Intézete Andrikné Prof.

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁSOK ÁPOLÁS ÉS BETEGELLÁTÁS ALAPSZAK SZÜLÉSZNŐ SZAKIRÁNY

TANTÁRGYLEÍRÁSOK ÁPOLÁS ÉS BETEGELLÁTÁS ALAPSZAK SZÜLÉSZNŐ SZAKIRÁNY TANTÁRGYLEÍRÁSOK ÁPOLÁS ÉS BETEGELLÁTÁS ALAPSZAK SZÜLÉSZNŐ SZAKIRÁNY 1 Tartalom oldalszám Kötelező tantárgyak 4 1. A szülészeti nőgyógyászati osztály berendezése, műszerei...5 2. Az egészségügyi ellátás

Részletesebben

Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0

Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve Társadalomismeret Tantárgy kódja CSM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.)

Részletesebben

FEJLESZTŐ ÓVODAPEDAGÓGUS

FEJLESZTŐ ÓVODAPEDAGÓGUS SZENT ISTVÁN EGYETEM ALKALMAZOTT BÖLCSÉSZETI ÉS PEDAGÓGIAI KAR FEJLESZTŐ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAKTERÜLETEN PEDAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK III. IV. FÉLÉV Szarvas 2014 2015 ÖSSZEÁLLÍTOTTA:

Részletesebben

8.2.2. Pszichológia mesterképzési szak (klinikai- és egészségpszichológia szakirány) tantárgytematikái

8.2.2. Pszichológia mesterképzési szak (klinikai- és egészségpszichológia szakirány) tantárgytematikái 8... Pszichológia mesterképzési szak (klinikai- és egészségpszichológia szakirány) tantárgytematikái * A csillag (*) erős előfeltételeket jelöl, melyek az adott tanegység felvételének feltételei (míg a

Részletesebben

V. TANTÁRGYLEÍRÁSOK. TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve

V. TANTÁRGYLEÍRÁSOK. TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve V. TANTÁRGYLEÍRÁSOK TANTÁRGYLEÍRÁS Személyiségfejlesztő tréning Tantárgy kódja MH 1101 Kreditpont 5 Féléves kontakt óraszám 16 Gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. A szociális professzió alapjai

TANTÁRGYLEÍRÁS. A szociális professzió alapjai A szociális professzió alapjai SPB1101 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 6 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+4 Kollokvium Bodnárné dr Kiss Katalin SP A hallgatók megismerkednek a szociális munka tárgyával,

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Olajos Judit, főiskolai docens Tantárgyfelelős intézet kódja TSI

TANTÁRGYLEÍRÁS. Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Olajos Judit, főiskolai docens Tantárgyfelelős intézet kódja TSI Anatómia I. TNB1111 Meghirdetés féléve 1 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Olajos Judit, főiskolai docens 1. A tantárgy

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. BEVEZETŐ» A Kar rövid története» A Bologna rendszerű képzés

TARTALOMJEGYZÉK. BEVEZETŐ» A Kar rövid története» A Bologna rendszerű képzés TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ» A Kar rövid története» A Bologna rendszerű képzés ALAPKÉPZÉSEK» Ápolás és betegellátás alapszak» Ápoló szakirány» Mentőtiszt szakirány» Szülésznő szakirány» Egészségügyi gondozás

Részletesebben

TEMATIKÁK ÁPOLÁS ÉS BETEGELLÁTÁS ALAPSZAK 2013/2014. TANÉV 2. FÉLÉV

TEMATIKÁK ÁPOLÁS ÉS BETEGELLÁTÁS ALAPSZAK 2013/2014. TANÉV 2. FÉLÉV TEMATIKÁK ÁPOLÁS ÉS BETEGELLÁTÁS ALAPSZAK 2013/2014. TANÉV 2. FÉLÉV Egészségfejlesztés ETVNT6001 2. elmélet, gyakorlat 2 1 elmélet, 1 gyakorlat gyakorlati jegy kötelező Alkalmazott Egészségtudományok Intézete

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR ÁPOLÓ SZAK SZAKI TÁJÉKOZTATÓ. 2005 szeptember

DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR ÁPOLÓ SZAK SZAKI TÁJÉKOZTATÓ. 2005 szeptember DEBRECENI EGYETEM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR ÁPOLÓ SZAK SZAKI TÁJÉKOZTATÓ 2005 szeptember TARTALOMJEGYZÉK Ápoló Szak munkatársai Képzési feladatok és rendeleti szabályzása Kari Tanács által elfogadott

Részletesebben

TISZA KÁLMÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA

TISZA KÁLMÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA TISZA KÁLMÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA Békés Dévaványa Orosháza 5900 Orosháza, Kossuth tér 1. P e d a g ó g i a i p r o g r a m - F e l n ő t t k é p z é s 1 Tartalom 3.6. Felnőttoktatási helyi tantervek... 4 1.

Részletesebben

Pszichokalauz 2013. Tájékoztató első éves BA-s hallgatóink számára SZTE BTK PSZICHOLÓGIAI INTÉZET. Szeged, 2013. augusztus

Pszichokalauz 2013. Tájékoztató első éves BA-s hallgatóink számára SZTE BTK PSZICHOLÓGIAI INTÉZET. Szeged, 2013. augusztus Pszichokalauz 2013 Tájékoztató első éves BA-s hallgatóink számára SZTE BTK PSZICHOLÓGIAI INTÉZET Szeged, 2013. augusztus ÜDVÖZLET Üdvözöljük Intézetünkben! Mint elsős hallgató, bizonyára teli van kérdésekkel,

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Funkcionális anatómia és terhelésélettan Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 4 Konzultációs óraszám (elm+gyak) 10

TANTÁRGYLEÍRÁS. Funkcionális anatómia és terhelésélettan Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 4 Konzultációs óraszám (elm+gyak) 10 TANTÁRGYLEÍRÁS Funkcionális anatómia és terhelésélettan FT1001 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 4 Konzultációs óraszám (elm+gyak) 10 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása

Részletesebben

Helyi oktatási és képzési program az ÁLTALÁNOS ÁPOLÓ szakképesítéshez

Helyi oktatási és képzési program az ÁLTALÁNOS ÁPOLÓ szakképesítéshez elvárosi I. István Középiskola ugát Pál Tagintézménye OM 030 211 Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00332-2011 Helyi oktatási és képzési program az ÁLTALÁNOS ÁPOLÓ szakképesítéshez 2011. 1. Általános

Részletesebben

Központi program a MASSZŐR szakképesítéshez

Központi program a MASSZŐR szakképesítéshez MUNKAANYAG NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Központi program a MASSZŐR szakképesítéshez 2011. Készült a Nemzeti Erőforrás Minisztérium megbízásából Jóváhagyási száma: 19635-6/2011/EAHUF MASSZŐR szakképesítés

Részletesebben

Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS Társadalomismeret CSM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Tantárgyfelelős

Részletesebben

Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak

Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak Indított szakirányok: védőnő Képzési terület: orvos és egészségtudományi Képzési ág: egészségtudományi Képzési ciklus: alapképzés, BSc. Képzési forma (tagozat):

Részletesebben