Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat III. évfolyam

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat III. évfolyam"

Átírás

1 Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: Fax: Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u ,Tel., Fax:: Ápolás és betegellátás alapszak szakirány levelező tagozat III. évfolyam ös tanév 2. félév programjai 1

2 Szent István Egyetem Gazdasági, Agrárés Egészségtudományi Kar Egészségtudományi és Környezetegészségügyi Intézet Gyula 2014/2015-ös tanév 2. félévének programterve Tanévnyitó értekezlet Első tanítási nap Szorgalmi időszak Tavaszi szünet Vizsgaidőszak Nappali tagozaton elmélet és szakmai Elmélet és nyelv Gyakorlat gyakorlat Ápolás és betegellátás szak ápoló szakirány I. évfolyam Ápolás és betegellátás szak ápoló szakirány II. évfolyam Ápolás és betegellátás szak ápoló szakirány III. évfolyam Ápolás és betegellátás szak ápoló szakirány IV. évfolyam Egyéni időpontokban. Levelező tagozaton konzultáció és szakmai gyakorlat Konzultáció Szakmai gyakorlat Ápolás és betegellátás szak ápoló szakirány Gyula I. évfolyam Ápolás és betegellátás szak ápoló szakirány (Gyula és Jászberény) II. évfolyam Ápolás és betegellátás szak ápoló szakirány (Gyula és Jászberény) III. évfolyam Ápolás és betegellátás szak ápoló szakirány (Gyula és Jászberény) IV. évfolyam Egyéni időpontokban Egyéni időpontokban. 2

3 Szakdolgozat beadási határidők záróvizsgára jelentkezőknek Szakdolgozat beadása: - a konzulensnek - a Tanulmányi Osztályra Ápolás és betegellátás szak ápoló szakirány Szakdolgozat védése Záróvizsga írásbeli Záróvizsga gyakorlat Záróvizsga szóbeli G y u l a, január 16. Dr. Turcsán Judit főiskolai docens mb. intézetigazgató 3

4 Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány, levelező tagozat kredit alapú mintatanterve 6. szemeszter Tantárgyi Nappali tagozat Levelező tagozat Tantárgyi Tantárgyak kód ea. gy. kr. ea. gy. kr. kód Pszichiátria- neurológia EAPBPN644EN EAPBPN644EL Értékelés Tantárgyfelelős/oktató K Dr. Vincze Gábor/ Toma Ildikó (szakápolástan) Pszichiátria klinikai ápolás EAPBPN634EN EAPBPN634EL Dr. Vincze Gábor/ Gyj Dr. Párduczné Szöllősi Andrea 3 fő szakoktató X 180 óra (6 csop.x 30 óra gyakorlat) Geriátria és idős betegek ápolása EAPBGE644EN EAPBGE644EL Dr. Vincze Gábor/ K Dr. Zékány Zita Pakai Tímea (szakápolástan) Geriátriai klinikai ápolás EAPBGE634EN EAPBGE634EL Dr. Párduczné Szöllősi Andrea Gyj 3 fő szakoktató X 180 óra (6 csop.x 30 óra gyakorlat) Oxiológia és toxikológia EAPBOX643EN EAPBOX643EL Dr. Márk László/ Gyj Kárász László Rehabilitációs alapismeretek Dr. Szólics Alex/ EAPBRH612EN EAPBRH612EL Gyj Dr. Pikó Béla Szakdolgozat módszertan EAPCSZ615EN EAPCSZ615EL Gyj Balda György Európai Uniós ismeretek II. Idegen nyelv VI. EAPCEU612EN EAPBID620EN EAPCEU612EL Gyj Gyj Dr. Gurzó Imre/ Dr. Beke Szilvia Dr. Kiss Csilla/ Pappné Princzinger Valéria (német) Csefkó Monika (angol) Priskin Gyula (angol) Boros Árpád (angol) Dr. Máthé Ilona (angol) Dietetika EAPDDI712EN EAPDDI712EL Gyj Dr. Turcsán Judit Szociológia és szociálpolitikai Gyj Dr. Velkey Gábor/ EAPDSO612EN EAPDSO612EL alapok III. (Egészségszociológia) Homoki Andrea A Dietetika, Szociológia és szociálpolitikai alapok III. tantárgyak közül egy választása szükséges a kötelező 30 kredit megszerzéséhez! 4

5 Tantárgy neve: Tantárgyfelelős neve: Oktatók neve: Szak (szakirány) tagozat megnevezése Pszichiátria-neurológia Tantárgy jellege szakonként tagozatonként Dr. Vincze Gábor Dr. Vincze Gábor Toma Ildikó Ea.+gyak. óraszáma nappali tagozat: EAPBPN644EN Oktatók beosztása: Oktatók beosztása: Összes óraszám levelező tagozat: EAPBPN644EL Számonkérés módja főiskolai docens főiskolai docens diplomás ápoló Kreditpont Nappali B K 4 Levelező B K 4 1. A tantárgy felvételének előfeltétele: Belgyógyászat és szakápolástana II. és Pszichológia IV. tantárgyak követelményeinek teljesítése. 2. A félév érvényességének feltétele: Nappali tagozat: Év közben egy zárthelyi dolgozat megírása. A zárthelyi dolgozatokban 50 %-os teljesítmény elérése. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges kollokviumi osztályzat elérése. 4. A tantárgy rövid tartalma: N:1-20 L:1-7 Neurológia témacsoport: - Neuroanatómiai alapismeretek - Vizsgálómódszerek a neurológiában - Gerincvelő - Stroke I. (epidemiológia, etiológia, preventio, stroke szindrómák csoportosítása) - Stroke II. (TIA, ischaemiás infarctus (tünetek, th.)) - Stroke III. (Haemorrhagia cerebri, rehabilitáció, a stroke ápolástani aspektusai) - Epilepsia - Alvás és kórtana - Fejfájások - Perifériás idegrendszeri bántalmak. Zsibbadás. Szédülés - Neuroinfekciós kórképek. Guillain-Barre sy. - Parkinson sy. - Az idegrendszer traumás sérülései - SM - Tu. cerebri 5

6 N:21-40 L: 8-15 Pszichiátria témacsoport: Gyermek- és Serdülőpszichiátria: - Diagnosztikus folyamat a gyermek- és serdülőpszichiátriában - Gyermekpszichiátriai betegségek okai, prevalenciája elméleti modelljei - A hangulati élet zavarai (dg., th.), neuropszichiátriai vonatkozások - Neurotikus stresszhez társuló és szomatoform zavarok - Aktivitás és figyelem zavara - Mentális retardáció - Evészavarok - Szkizofrénia és szkizofrénia szerű kórképek - Pszichoszomatikus tünetek gyermekkorban Felnőtt pszichiátria: - Az emberi magatartás és az azt meghatározó tényezők - A pszichiátriai kivizsgálás - A pszichiátriai betegségek és magatartászavarok háttere (vulnerabilitás koncepció) - A tudat és zavarai - A figyelem és zavarai, orientáció és zavara - Az érzékelés és zavarai - Az emlékezés és zavarai, pseudodementia - Dementiák - Az érzelmek és zavarai - Fóbiák és egyéb szorongásos zavarok - A hangulati élet zavarai (affektív kórképek) - Szomatoform zavarok - Személyiségzavarok - Mentális retardáció (Oligophrenia) - Organikus pszichoszindrómák - Szkizofréniák, szkizotípiás és paranoid kórképek - A nemi identitás és a szexuális magatartás zavarai - A táplálkozási magatartás zavarai - Szuicidum Szakápolástan: - a különböző pszichiátriai betegségek szakápolástani folyamatának megismerése - az ápoló szerepe a pszichiátriai osztályon - a pszichiátriai betegek etikai, jogi vonatkozásainak a megismerése - gyógyszereléssel kapcsolatos ápolási problémák N: 1-4 óra L:1-3 Az ember és betegsége- az ezzel kapcsolatos fogalmak átbeszélése, a gyógyító környezet szerepe a betegek és a család életében. Az öngyilkosság, a hangulatzavarban, és a Schizofréniában szenvedő betegek ápolása. N: 5-7 óra L:1-3 A Dementia, a Mentális retardáció, a szorongásos kórképek, és a táplálkozási zavarban szenvedő betegek ápolása. N: 8-10 óra L:4-5 A paranoid, az alkoholbeteg, és a delíriumban szenvedő betegek ápolása, valamint a gyógyszereléssel kapcsolatos ápolási teendők átbeszélése a Pszichiátria osztályon. 6

7 5. Számonkérés módja: Kollokvium. A megadott tételsor alapján. 6. Irodalom: - Fürdei J., Németh A., Tariska P. (2009). A pszichiátria magyar kézikönyve. Budapest, Medicina Könyvkiadó Zrt. - Márkus A. (2006). Neurológia. Budapest, Akadémiai Kiadó. - Péter Á. (1984). Neurológia, neuropszichológia. Budapest, Tankönyvkiadó Vállalat. - Tringer L. (2005). A pszichiátria tankönyve. Budapest, Semmelweis Kiadó. - Vetró Á. (2008). Gyermek- és ifjúságpszichiátria. Budapest, Medicina Könyvkiadó Zrt. - Vikár Gy. (1980). Az ifjúkor válságai. Budapest, Gondolat Kiadó. - Waxman, S. G. (2005). Összehasonlító neuroanatómia. Budapest, Medicina Könyvkiadó Zrt. Ápolástan: - Irinyi T. (2006). Pszichiátriai szakápolástan. Budapest, Medicina Könyvkiadó Zrt. 7

8 Tantárgy neve: Pszichiátriai klinikai ápolás Tantárgyfelelős neve: Dr. Vincze Gábor Oktató neve: Dr. Párduczné Szöllősi Andrea Szak (szakirány) tagozat Ea.+gyak. megnevezése óraszáma Tantárgy jellege szakonként tagozatonként nappali tagozat: EAPBPN634EN levelező tagozat: EAPBPN634EL Tantárgyfelelős beosztása: főiskolai docens Oktató beosztása: adjunktus Számon- Összes kérés Kreditóraszám módja pont Nappali B Gyj. 4 Levelező B Gyj A tantárgy felvételének előfeltétele: Szülészet-nőgyógyászati klinikai ápolás és Gyermekgyógyászati klinikai ápolás tantárgyak követelményeinek teljesítése. 2. A félév érvényességének feltétele: Nappali tagozaton: A gyakorlatokon való 100%-os aktív részvétel, legalább elégséges osztályzat elérése valamennyi gyakorlóterületen. Egy ápolási anamnézis, és egy rövidtávú ápolási terv elkészítése. Levelező tagozaton: A gyakorlatokon való 100%-os aktív részvétel. Egy zárthelyi dolgozat 60%-os szintű teljesítése. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges gyakorlati jegy megszerzése. 4. A tantárgy rövid tartalma: Gyakorlat célja: A pszichiátriai alapfogalmak és az alapbetegségek megismerése. Az egyes kórképek felismerése, ezek manifesztációja az emberi viselkedésben, valamint ezen jelenségekkel szembeni tolerancia, és a helyes viselkedés kialakítása. Tegye alkalmassá a hallgatókat az ápolási szükségletek önálló feltárására, az ápolási terv elkészítésére, dokumentálására és a team munkára. Készítse fel a hallgatókat a pszichiátriai ápolás feladatainak ellátására, az alapvető elméleti ismeretek, jártasságok és készségek kialakításával. Fejlessze ki a hallgatókban az elméleti ismeretek tudatos alkalmazását. A gyakorlatok témakörei: Pervazív fejlődési zavar. Részképesség fejlődési zavarok (dyslexia, dysgraphia, dyscalculia). Figyelemhiányos és hiperaktivitás szindróma. Az ürítési funkciók zavarai (enuresis, encopresis). Impulzus kontroll zavarok (trichotillománia, kóros játékszenvedély). Evészavarok (bulimia, anorexia nervosa). 8

9 Hangulati zavarok gyermekkorban (depressio). Familiáris agresszió (bántalmazott szülő, bántalmazott gyermek). Speciális gyermekpszichiátriai kezelési formák. Pszichoterápiák (analitikus, behavior, kognitív, személyiségközpontú, játékterápia). Szocioterápiák. A pszichiátriai megbetegedés fogalma. A pszichiátriai korszerű irányzatai és egysége. A percepció zavarai. A gondolkodás és zavarai. Az emlékezés zavarai. Az érzelmi élet zavarai. Motiváció és az akarat zavarai. Tudatzavarok. Az alvás és zavarai. Organikus pszichosyndrómák. Oligofréniák. Demenciák. Az idős kor pszichiátriai problémái. Skizofréniák. Affektív kórképek. Pszichoreaktív kórképek. 5. Számonkérés módja: Gyakorlati jegy. 6. Irodalom: Megegyezik a Pszichiátria-neurológia tantárgynál felsorolt kötelező, illetve ajánlott irodalommal. 9

10 Tantárgy neve: Geriátria és idős betegek ápolása Tantárgyfelelős neve: Dr. Vincze Gábor Oktató neve: Dr. Zékány Zita Pakai Tímea Szak (szakirány) tagozat megnevezése Tantárgy jellege szakonként tagozatonként Ea.+gyak. óraszáma nappali tagozat: EAPBGE644EN levelező tagozat: EAPBGE644EL Tantárgyfelelős beosztása: főiskolai docens Oktató beosztása: főorvos diplomás ápoló Számon- Összes kérés Kreditóraszám módja pont Nappali B K 4 Levelező B K 4 1. A tantárgy felvételének előfeltétele: Belgyógyászat és szakápolástana II. tantárgy követelményeinek teljesítése. 2. A félév érvényességének feltétele: Nincs. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges kollokviumi osztályzat elérése. 4. A tantárgy rövid tartalma: Geriátria: N: 1-3 L:1 A gerontológia tárgya; irányai, az idősek helye a társadalomban. N: 4-6 L:2-3 Az öregedés okai, aktív és passzív mechanizmusok. N:7-9 L:4 A normális élettani öregedés. N:10-12 L:5 A mozgás-, keringési-, légzési-, immun-, vérképző-, emésztő-, vizeletkiválasztó-, idegrendszer időskori változásai. N:13-15 L:6 Az atherosclerosis okai és következményei. N:16-18 L:7 A hypertonia idős korban. N:19-21 L:8 Cerebrovasculáris kórképek. N: L:9-10 Diabetes mellitus. N: L:11 Gyulladásos megbetegedések. N: L:12 Inkontinencia. 10

11 N: L:13 Potencia zavarok időskorban. N:34-36 L:14 A neuroendokrin rendszer működési zavarai. N:37-40 L:15 Időskori pszichés változások. Szakápolástan: Cél: a hallgató ismerje meg az időskor következtében kialakuló pszichés, szomatikus és szociális változásokat. N: 1-2 L:1 Alkalmazza a már megszerzett ismereteket (pszichológia, szociológia ) a kórházban és a közösségben végzett munkája során. N: 3-4 L:2 Életműködés és egyéb szervek változásai az öregedés során. N: 5-6 L:3 Gyógyszereléssel kapcsolatos ápolási problémák. N: 7-8 L:4 Idős ember mindennapi problémái (táplálkozás, folyadékbevitel, bél és hólyagműködés). N: 9-10 L:5 Aktivitás (testi, mozgás, szellemi). 5. Számonkérés módja: Kollokvium. Kollokviumi témakörök a tantárgyi tartalomnál szereplő témakörök. 6. Irodalom: Needham, J. F.: Gerontológiai ápolás. Medicina Kiadó, Budapest, Christ, M. A.: Az idős betegek ápolása. Medicina Kiadó, Budapest, Matos L. (szerk.): Időskorú betegek kezelése. Springer Kiadó, Budapest, MSD Geriátria kézikönyv. Melania, Budapest, Nicholas, C.-William, D.: Öregedés. Tények az öregedés biológiájáról, az időskori tartalmas életről. Petit Kiadó, Budapest, Siró B.-Bódor Cs. (szerk.): Gyakorlati geriátria. Springer Kiadó, Budapest, William A.-Mark, B.-Robert, B. (szerk.): MSD Geriátria kézikönyv. Melánia Kiadó, Budapest,

12 Tantárgy neve: Geriátriai klinikai ápolás Tantárgyfelelős neve: Dr. Párduczné Szöllősi Andrea Szak (szakirány) tagozat Ea.+gyak. megnevezése óraszáma Tantárgy jellege szakonként tagozatonként nappali tagozat: EAPBGE634EN Tantárgyfelelős beosztása: Összes óraszám levelező tagozat: EAPBGE634EL Számonkérés módja adjunktus Kreditpont Nappali B Gyj. 4 Levelező B Gyj A tantárgy felvételének előfeltétele: Szülészet-nőgyógyászati klinikai ápolás és Gyermekgyógyászati klinikai ápolás tantárgyak követelményeinek teljesítése. 2. A félév érvényességének feltétele: Nappali tagozaton: A gyakorlatokon való 100%-os aktív részvétel, legalább elégséges osztályzat elérése valamennyi gyakorlóterületen. Egy ápolási anamnézis, és egy rövidtávú ápolási terv elkészítése. Levelező tagozaton: A gyakorlatokon való 100%-os aktív részvétel. Egy zárthelyi dolgozat 60%-os szintű teljesítése. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges gyakorlati jegy megszerzése. 4. A tantárgy rövid tartalma: Gyakorlat célja: A hallgató ismerje meg az idős kor következtében kialakuló morfológiai, funkcionális és pszichológiai változásokat és azokat legyen képes felhasználni a korábban megszerzett ismereteinek birtokában, a kórházban és a közösségekben végzett munkája során. A cél olyan, az öregedéssel összefüggő alapvető alapismeretek megtanítása, amelyek elsajátítása esetén a tanuló az egyes szervek és szervrendszerek időskori működését megismeri, funkcionális szemléletet nyer, jártasságot szerez a rendellenességek felismerésében olyan szinten, hogy megszerzett ismereteit képes legyen alkalmazni az ápolási feladatai teljesítése közben. A hallgató ismerje meg az idős kor következtében kialakuló pszichés, szomatikus és szociális változásokat. Alkalmazza a már megszerzett ismereteket (pszichológia, szociológia ), a kórházban és más intézményekben végzett munkája során. A gyakorlatok témakörei: A sikeres és sikertelen öregség forrása. A normális öregedés szomatikus jellemzői. A normális öregedés pszichés jellemzői. A normális öregedés társadalmi jellemzői. Az idős beteg ellátásának, gondozásának területei. 12

13 A szükséglet felmérés sajátosságai idős korban: szomatikus, pszichés, szociális. Az ápolási folyamat és dokumentációja. Diagnosztika: eltérések az öregedés során, kivitelezés. Gyógyszerelés. Idős korú beteg gyógyszerelésével kapcsolatos problémák és ápolási teendők. Ápolási problémák: - az idős ember speciális szükségletei, kielégítésük; - táplálkozás; - folyadékbevitel; - bél és hólyagműködés; - inkontinencia; - mozgás és aktivitás; - elesések; - járászavarok; - decubitus; - higiéne; - isothermia; - fertőzések iránti hajlam; - alvászavarok; - heveny zavartsági állapotok. A fájdalomcsillapítás, ápolási teendők. A prevenció és rehabilitáció területei. Kommunikációs nehézségek idős korban. Az idős beteg oktatása. A haldokló beteg ápolása. Életminőség. A hospice. 5. Számonkérés módja: Gyakorlati jegy. 6. Irodalom: Megegyezik a Geriátria és idős betegek ápolása tantárgynál felsorolt kötelező, illetve ajánlott irodalommal. 13

14 Tantárgy neve: Tantárgyfelelős neve: Oktató neve: Szak (szakirány) tagozat megnevezése Oxiológia és toxikológia Tantárgy jellege szakonként tagozatonként Dr. Márk László Kárász László Ea.+gyak. óraszáma nappali tagozat: EAPBOX643EN levelező tagozat: EAPBOX643EL Tantárgyfelelős beosztása: főiskolai docens Oktató beosztása: mentőtiszt Számon- Összes kérés Kreditóraszám módja pont Nappali B Gyj. 3 Levelező B Gyj A tantárgy felvételének előfeltétele: Elsősegélynyújtás II. tantárgy követelményeinek teljesítése. 2. A félév érvényességének feltétele: Rendszeres óralátogatás, gyakorlati szituációk megoldása, legalább elégséges szintű teszt megírása 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges gyakorlati jegy megszerzése. 4. A tantárgy rövid tartalma: A tantárgy célja: a hallgató sajátítsa el a sürgősségi ellátást igénylő kórképek jellemzőit, korszerű ellátását és az új protokollokat. Ismerje meg az egyszerű légútbiztosítási eszközöket és a korszerű invazív beavatkozásokat. A tantárgy rövid tartalma, elméleti órák : N: 1-5 óra L: 1-5 óra: Az oxiológia fogalma, története, mentéstörténet Felnőtt és gyermek ALS ABCDE vizsgálat Légútbiztosítás Oxigénterápia Asthma bronchiale Légzési elégtelenség N: 6-10 óra L: 6-8 óra A keringés oxiológiája Akut koronária szindróma Periarrest ritmuszavarok Heveny szívelégtelenség Stroke Tüdőembolia 14

15 N: óra L: 9-10 óra Súlyos sérült ellátása Égési sérült ellátása Belgyógyászati balesetek Szülészeti sürgősségi kórképek Toxikológiai kórképek A tantárgy rövid tartalma, gyakorlati órák : N : 1-5 óra L : 1-5 óra Légút biztosítás Alternatív légút biztosítás, intubatio ( RSI ) perifériás vénabiztosítás, intraosseális út 5. Számonkérés módja: Gyakorlati jegy. 6. Irodalom: Kötelező: - Gőbl Gábor: Oxiológia. Medicina, Kádár: Diagnosztikus és terápiás eljárások a prehospitalis gyakorlatban,

16 Tantárgy neve: Rehabilitációs alapismeretek Tantárgyfelelős neve: Dr. Szólics Alex Oktató neve: Dr. Pikó Béla Szak (szakirány) tagozat Ea.+gyak. megnevezése óraszáma Tantárgy jellege szakonként tagozatonként nappali tagozat: EAPBRH612EN levelező tagozat: EAPBRH612EL Tantárgyfelelős beosztása: tanársegéd Oktató beosztása: osztályvezető főorvos Számon- Összes kérés Kreditóraszám módja pont Nappali B Gyj. 2 Levelező B Gyj A tantárgy felvételének előfeltétele: Belgyógyászat és szakápolástana II. tantárgy követelményeinek teljesítése. 2. A félév érvényességének feltétele: részvétel az oktatási tevékenységben; a kardiológiai rehabilitációs anyagból teszt vizsga sikeres megírása és legalább 50%- os eredmény elérése. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges gyakorlati jegy megszerzése. 4. A tantárgy rövid tartalma: N:1-5 óra L:1-3 Bevezetés a rehabilitáció kialakulásának vázlata; a rehabilitáció célkitűzései; a kardiológiai rehabilitáció indikáció; a kardiológiai rehabilitáció formái; a kardiológiai rehabilitáció hatékonysága. N:6-10 óra L:4-7 A kardiológiai rehabilitáció fázisai. A kardiológiai rehabilitáció programja. rizikóbecslés, diagnosztika, orvosi kezelés; a koszorúér betegség rehabilitációjának pszichoszomatikus szemlélete; a mobilizáció és edzésprogram formái, javallatai és ellenjavallatai; az edzésprogram hatásai (kockázati tényezők, kardiovaszkuláris rendszerre, életkilátásra). Az eredményesség indikátorai. 16

17 N:11-15 óra L:8-10 A prevenció jelentősége elsődleges/másodlagos/globális prevenció?; a prevenció lehetőségei; az ún. comprehensive kockázat csökkentés (hagyományos rizikótényezők és pszichoszociális tényezők). A kardiológiai rehabilitáció modelljei. A kardiológiai rehabilitáció speciális csoportjai (nők, etnikumok, idősek). A kardiológiai rehabilitáció költséghatékonysága. A kardiológiai rehabilitáció protokollja és irányelvei. 5. Számonkérés módja: Gyakorlati jegy. 6. Irodalom: - Vekerdy-Nagy Zsuzsanna (szerk): Rehabilitációs orvoslás. Medinicina Kiadó, Budapest, Minden szempontból megfelelő irodalmat ajánlani nem tudunk a hallgatók számára, mely önmagában biztosítja a kérdéskörben való tájékozódást. Segíthet a Magyar Kardiológiai Szakmai Kollégium által kidolgozott módszertani levél. Támaszkodni kell a hallgatóknak az előadások tematikájára és az ott hallott kiemelésekre, súlypontozásra. 17

18 Tantárgy neve: Tantárgyfelelős neve: Oktató neve: Szak (szakirány) tagozat megnevezése Szakdolgozat módszertan Tantárgy jellege szakonként tagozatonként Dr. Lányi Katalin Balda György Ea.+gyak. óraszáma nappali tagozat: EAPCSZ615EN levelező tagozat: EAPCSZ615EL Tantárgyfelelős beosztása: főiskolai docens Oktató beosztása: tanársegéd Számon- Összes kérés Kreditóraszám módja pont Nappali B Gyj. 5 Levelező B Gyj A tantárgy felvételének előfeltétele: A Kutatásmódszertan II. tantárgy sikeres teljesítése. 2. A félév érvényességének feltétele: Az órákon való aktív részvétel (minimum 85%-on). Egy zárthelyi dolgozat megírása az utolsó óra alkalmával, melynek tárgyköre az órán kerül leegyeztetésre. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges gyakorlati jegy megszerzése. 4. A tantárgy rövid tartalma: N: 2 óra L: 2 óra A tantárgyi tematika és a kurzuskövetelmények egyeztetése a hallgatókkal. Változók típusai (ismétlés) Adatbázis készítés Excel programmal és/vagy SPSS programmal (kiadott adatokból) N:2 óra L: 1 óra Statisztikai próbák (kiadott adatbázisokból) 1. Leíró statisztikai elemzések 1.1. Gyakorisági eloszlások 1.2. Középértékek (átlag, medián, kvartilis, módusz) 1.3. Szóródási mérőszámok N: 5 óra (3+2), L:3 óra Statisztikai próbák (kiadott adatbázisokból) 2. Matematikai statisztika összefüggés-vizsgálatok 2.1. Két mért változó közötti összefüggés egy minta vagy részminta esetén korrelációszámítás 2.2. Változópárok, több mért változó közötti kapcsolat Parciális korrelációs Lineáris és nem lineáris regresszió Spearman-féle korreláció Khí-négyzet próba 18

19 Faktoranalízis Klaszteranalízis N:5 óra (2+3), L:3 óra Statisztikai próbák (kiadott adatbázisokból) 3. Matematikai statisztika-különbözőség-vizsgálatok 3.1. Egymintás T-próba, Wilcoxon-próba 3.2. Kétmintás T-próba, Mann-Whitney-próba 3.3. ANOVA, Kruskal-Wallis próba 3.4. Khí-négyzet próba N:1 óra, L:1 óra Zárthelyi dolgozat 5. Számonkérés módja: Gyakorlati jegy. 6. Irodalom: Kötelező: Falus I., Ollé J. (2008). Az empirikus kutatások gyakorlata. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó. Fodor L., Balda Gy. (2013). A szakdolgozatírás általános alapelvei és formai követelményei a Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi Campus Ápolás és betegellátás alapszakos hallgatói számára. Gyula, Belső munkaanyag. Sajtos L., Mitev A. (2007). SPSS kutatási és adatelemzési kézikönyv. Budapest, Alinea Kiadó. Ajánlott: Majoros P. (2004). A kutatásmódszertan alapjai. Budapest, Perfekt Kiadó. Dempsey, P. A., Dempsey, A. D. (1999). Kutatómunka az ápolásban. Budapest, Medicina Könyvkiadó Zrt. Falus I. (2000). Bevezetés a pedagógiai kutatás módszereibe. Budapest, Műszaki Könyvkiadó Umberto E. (2005). Hogyan írjunk szakdolgozatot. Budapest, Kairosz Kiadó. Ungvári R. (2002). Könyvtári információkeresés. Budapest, TYPOTEX. 19

20 Tantárgy neve: Európai Uniós ismeretek II. Tantárgyfelelős neve: Dr. Gurzó Imre Oktató neve: Dr. Beke Szilvia Szak (szakirány) tagozat Ea.+gyak. megnevezése óraszáma Tantárgy jellege szakonként tagozatonként nappali tagozat: EAPCEU622EN levelező tagozat: EAPCEU622EL Tantárgyfelelős beosztása: főiskolai tanár Oktató beosztása: főiskolai docens Számon- Összes kérés Kreditóraszám módja pont Nappali B Gyj. 2 Levelező B Gyj A tantárgy felvételének előfeltétele: Európai Uniós ismeretek I. tantárgy követelményeinek teljesítése. 2. A félév érvényességének feltétele: Nappali és levelező tagozaton: Csoportmunka prezentációja és egy elméleti zárthelyi 60%-os teljesítése.. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges gyakorlati jegy megszerzése. 4. A tantárgy rövid tartalma: N, L: 1-2 óra: Az európai integráció alapelvei, integráció típusai, az unió előzményei. Kétpólusú világgazdaság kialakulása, Montánunió, mint az unió előzménye N, L: 3-4 óra: Római szerződés, Európai Unió története 1960-ig, integráció folyamán felmerült nehézségek. A bővülés folyamán felmerülő nehézségek. N, L: 5-6 Európai Unió intézményrendszere N, L: 7-8 Európai Unió, mint gazdasági rendszer, pályázati rendszerek. N; L: 9-10 Európai Unió külpolitikai elvei 5. Számonkérés módja: Gyakorlati jegy 6. Irodalom: - Európai Uniós ismeretek digitális jegyzethttp://human.geo.science.unideb.hu/hu/node/48 - Aubert Antal Csapó János: EURÓPAI UNIÓS ALAPISMERETEK (http://balkancenter.ttk.pte.hu/turizmus/letoltes/jegyzeteu.pdf ) 20

21 Tantárgy neve: Oktató neve: Szak (szakirány) tagozat megnevezése Dietetika nappali tagozat: EAPDDI712EN Dr. Turcsán Judit Tantárgy jellege szakonként tagozatonként Tantárgyfelelős beosztása: Ea.+gyak. óraszáma Összes óraszám levelező tagozat: EAPDDI712EL Számonkérés módja főiskolai docens Kreditpont Egészségügyi szervező Nappali B Gyj 2 Egészségügyi szervező Levelező B Gyj 2 1. A tantárgy felvételének előfeltétele: Nincs. 2. A félév érvényességének feltétele: Rendszeres óralátogatás, az otthoni írásbeli feladatok elvégzése. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges gyakorlati jegy megszerzése. Dolgozatok 60%-os teljesítése. 4. A tantárgy rövid tartalma: N, L: 1-3 óra: Táplálkozás, élelmiszer fogalma. Tápláltsági állapot. Energiaszükséglet megállapítása. Emésztés, felszívódás az emberi szervezetben. N, L:4-6 óra: Tápanyagok csoportosítása. Energiát adó tápanyagok: szénhidrátok, fehérjék, zsírok jelentősége a táplálkozásban. Emésztésük, felszívódásuk. Hiányállapotok, túlzott bevitel következményei. N, L: 7-9 Első zárthelyi dolgozat! Energiát nem adó tápanyagok: vitaminok és ásványianyagok. Felszívódás. Hiányállapotok, túlzott bevitel következményei. Ásványianyagok: antagonisták jelentőségei. Sófogyasztás Magyarországon. N, L: Malnutríció és starvatio. Táplálkozási zavarok: anorexia nervosa, bulimia, drunkorexia. A média szerepe a testkép kialakításában. Alkoholizmus. N. L: Második zárthelyi dolgozat! Divatdiéták. Atkins, Norbi Update, Vércsoport diéta, Vegán étrend, Lugosító diéta. 5. Számonkérés módja: Gyakorlati jegy. 21

22 6. Irodalom: Kötelező: Barna Mária: Táplálkozás, diéta. Medicina Könyvkiadó zrt Rigó János: Korszerű piramisrendszerek az egészséges táplálkozáshoz és életmódváltáshoz. Medicina Könyvkiadó Rt., Bp., Rodler Imre: Élelmezés- és táplálkozásegészségtan. Medicina Könyvkiadó Rt., Bp., Rodler imre: Új tápanyagtáblázat. Medicina Könyvkiadó zrt Ajánlott: Új Diéta folyóirat 22

23 Tantárgy neve: Szociológia és szociálpolitikai alapok III. (Egészségszociológia) Oktató neve: Homoki Andrea Szak (szakirány) tagozat Ea.+gyak. megnevezése óraszáma Tantárgy jellege szakonként tagozatonként nappali tagozat: levelező tagozat: EAPDSO612SN EAPDSO612SL Tantárgyfelelős beosztása: adjunktus Számon- Összes kérés Kreditóraszám módja pont Nappali D Gyj 2 Levelező D Gyj 2 1. A tantárgy felvételének előfeltétele: Szociológia és szociálpolitikai alapok I-II. tárgyak körében megszerzett ismeretek köre. 2. A félév érvényességének feltétele: - Nappali tagozaton: mikrocsoportos feladatokban aktív részvétel, elégséges gyakorlati jegy megszerzése. - Levelező tagozaton: mikrocsoportos feladatokban aktív részvétel, elégséges gyakorlati jegy megszerzése. 3. A tantárgy rövid tartalma nappalin és levelező tagozaton: - Paradigmaváltás az egészségügyben; Társadalmi egyenlőtlenségek és az egészségi állapot 1-5 óra - Nemek egészségszociológiai jellemzői; A vallás szerepe az egészséges életmódban, egészségmegőrzésben 6-10 óra - Társas kapcsolatok és társas támogatás egészségszociológiája; Az egészségfejlesztés szociológiája: az életmódtól az egészség-rizikómagatartásig óra 4. A tantárgy oktatásának időterve: - A képzés hatodik félévében nappali tagozaton 15 órában, levelező tagozaton 15 órában oktatott tantárgy. 5. Számonkérés módja: Gyakorlati jegy. 6. Kötelező irodalom: - Őri P. & Spéder Zs. (eds) Demográfiai Portré KSH Népességtudományi Kutatóintézet. Budapest. - Havasi Éva: A megtört egészség a hazai lakosság egészségi állapotának egyenlőtlenségei, különös tekintettel a szegényekre. In: Népegészségügy 89. évf. 2. sz./

24 - Csernus Imre-Mohás Lívia-Popper Péter (2006):Egészséges egyén - beteg társadalom? A hamis illúziók biztonsága. Budapest, Saxum Kiadó Kft. - Havasi Éva: A megtört egészség a hazai lakosság egészségi állapotának egyenlőtlenségei, - különös tekintettel a szegényekre. In: Népegészségügy 89. évf. 2. sz./ Pikó Bettina(2006): Orvosi szociológia. Budapest, Medicina Kiadó. - Pikó Bettina (2002): Egészségszociológia. Új Mandátum Kiadó, Budapest 7. Ajánlott irodalom: - Brassai L. & Pikó B. (2012) Az élet értelmességével összefüggő egyéni és családi tényezők serdülőkorban. Magyar Pszichológiai Szemle, Magyar Ifjúságkutatás (2012) tanulmánykötet Letölthető: kutatopont.hu/files/2013/09/magyar_ifjusag_2012_tanulmanykotet.pdf - Bourdieu, P. (2008) A társadalmi egyenlőtlenségek újratermelődése. General Press Kiadó. Budapest. - Seligman, M. E. P. (2008) Autentikus életöröm. A teljes élet titka. Laurus Kiadó, Győr. - Pikó B. (2005) Ifjúság, káros szenvedélyek és egészség a modern társadalomban. L Harmattan Kiadó. Budapest. - Piczil M. (2005) Anómia-elméletek. In: Pikó B. (ed) A deviáns magatartás szociológiai alapjai és megjelenési formái a modern társadalomban. JatePress Kiadó. Szeged

Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat III. évfolyam

Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat III. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat III. évfolyam

Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat III. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat III. évfolyam

Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat III. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat IV. évfolyam

Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat IV. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai 0 Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat IV. évfolyam

Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat IV. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat I. évfolyam. 2011-2012-es tanév 2. félév programjai

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat I. évfolyam. 2011-2012-es tanév 2. félév programjai Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat II. évfolyam. 2015-2016-os tanév 1. félév programjai

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat II. évfolyam. 2015-2016-os tanév 1. félév programjai Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat II. évfolyam 2015-2016-os tanév 1. félév programjai 1 Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány programtervezete 2015-2016-os tanév

Részletesebben

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. 1. KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. Szakirányú továbbképzés I. Képzési és kimeneti követelmények 1. A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja Pedagógiai szociálpszichológia TKM1010 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 2+0 Előfeltétel (tantárgyi kód) TKM1001 Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár és beosztása Az előadáson való részvétel

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat IV. évfolyam. 2013-2014-es tanév 1. félév programjai

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat IV. évfolyam. 2013-2014-es tanév 1. félév programjai Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai 1 Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány programtervezete 2013-2014-es tanév

Részletesebben

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 1. A tantárgy megnevezése: OKTATÁSTAN I. 2. Az évfolyam megnevezése: Okl. mérnöktanár, mérnöktanár szak nappali tagozat II. évf. 2. félév, II. évf. 1. félév Műszaki szakoktató szak II. évfolyam 1. félév

Részletesebben

Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning CB3063 Meghirdetés féléve 5 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 minősített aláírás Előfeltétel (tantárgyi kód) - Spanyol Ágnes tanársegéd-gyakornok SP A tréning

Részletesebben

Számonkérés Kredit Előfeltétel Jelleg Osztály Előadás Gyak. EKEE-104-02N, EKEE-109-01N. K Dk 28 0. a 0 EKKE-106-03N Kr Tsz 0 0 160

Számonkérés Kredit Előfeltétel Jelleg Osztály Előadás Gyak. EKEE-104-02N, EKEE-109-01N. K Dk 28 0. a 0 EKKE-106-03N Kr Tsz 0 0 160 Az Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány nappali képzés automatikusan felmentést kap az OKJ-s ápoló 54 723 01 10000000 végzettséggel rendelkező hallgató Kredit Előfeltétel Jelleg Osztály Előadás

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája. Dr. Györgyiné Dr. Harsányi Judit főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája. Dr. Györgyiné Dr. Harsányi Judit főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája INM1013L Meghirdetés féléve 1. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak) Számonkérés módja Gy Tantárgyfelelős neve Vassné Dr. Figula Erika főiskolai tanár Tantárgy oktatója:

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A tanárjelölt személyiségfejlesztése

KÖVETELMÉNYEK. A tanárjelölt személyiségfejlesztése A tanárjelölt személyiségfejlesztése PDB2304L Meghirdetés féléve 4. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 6 Gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika, főiskolai tanár A kurzus

Részletesebben

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Dr. Pauwlik Zsuzsa főiskolai docens AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás és a kötelező irodalom alapján a

Részletesebben

M1854 FELADATOK. 4 A gerontológia fogalmának értelmezése B 5 A magyar társadalom demográfia jellemzői B

M1854 FELADATOK. 4 A gerontológia fogalmának értelmezése B 5 A magyar társadalom demográfia jellemzői B M1854 FELADATOK Értelmezi az idősek társadalmi helyzetét, szociális 4 problémáit, a modern életforma hatásait életmódjukra Megtervezi a gondozási folyamatot, közreműködik az ápolási, rehabilitációs és

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat I. évfolyam. 2014-2015-ös tanév 2. félév programjai

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat I. évfolyam. 2014-2015-ös tanév 2. félév programjai Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Segítő kapcsolat CGB 1304 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 G Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár A szorgalmi időszak utolsó előtti hetében szóbeli vizsgán szerzik meg a hallgatók

Részletesebben

Iskolai szociális munka gyakorlata

Iskolai szociális munka gyakorlata Iskolai szociális munka gyakorlata B1206 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 30 óra gyakorlat Min ai Előfeltétel (tantárgyi kód) B1101 Dr. Torkos Katalin 1. A tantárgy

Részletesebben

Alkalmazott szociális gerontológia szakirányú továbbképzési szak. Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar

Alkalmazott szociális gerontológia szakirányú továbbképzési szak. Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar Alkalmazott szociális gerontológia szakirányú továbbképzési szak 2008 Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar Indított szakirányok: - Képzési terület, képzési ág: társadalomtudomány Képzési ciklus: szakirányú

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan III. évfolyam Gazdálkodási és menedzsment, Pénzügy és számvitel BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Regionális gazdaságtan TÁVOKTATÁS Tanév: 2014/2015. I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Regionális gazdaságtan

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 0 /0. tanévre Csecsemő és gyermekápoló szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 3 0 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. CG1046 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 Minősített aláírás CG1045 Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr. Figula

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat I. évfolyam. 2015-2016-os tanév 1. félév programjai

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat I. évfolyam. 2015-2016-os tanév 1. félév programjai Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat I. évfolyam 2015-2016-os tanév 1. félév programjai Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány programtervezete 2015-2016-os tanév 1.

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szervezeti magatartás és vezetés tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szervezeti magatartás és vezetés tanulmányokhoz II. évfolyam GI szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Szervezeti magatartás és vezetés tanulmányokhoz LEVELEZŐ Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Szervezeti magatartás és vezetés Tanszék:Vállalkozás

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat I. évfolyam. 2013-2014-es tanév 2. félév programjai

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat I. évfolyam. 2013-2014-es tanév 2. félév programjai Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Statisztika 1.

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Statisztika 1. I. évfolyam BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Statisztika 1. TÁVOKTATÁS Tanév 2014/2015 II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Statisztika 1. Tanszék: Módszertani Tantárgyfelelős neve: Sándorné Dr. Kriszt

Részletesebben

félév félév 2321-06 Interakció az egészségügyi ellátásban modul ( 78 óraelmélet,) 1.0/2321-06 Kommunikáció beteggel,

félév félév 2321-06 Interakció az egészségügyi ellátásban modul ( 78 óraelmélet,) 1.0/2321-06 Kommunikáció beteggel, OKJ: 54 723 01 1000 00 00 AZ ÁPOLÓKÉPZÉS KÖZPONTI PROGRAMJA ALAPJÁN KÉSZÍTETT HELYI TANTERV LEVELEZŐ KÉPZÉS I. tanév I. és II. TANANYAGEGYSÉGEK/TANANYAGELEMEK Óraszámok Elmélet Elméletigényes Gyakorlat

Részletesebben

Tagozatkód: 05. Szakiskola 3 éves szakképzés

Tagozatkód: 05. Szakiskola 3 éves szakképzés SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ Tagozatkód: 05 Szakiskola 3 éves szakképzés A képzést azoknak a nyolcadikosoknak ajánljuk, akik szeretnek idős emberekkel vagy gyermekotthonban elhelyezett gyerekekkel foglalkozni,

Részletesebben

TANM PED 108/a, illetve PEDM 130/1 Kutatásmódszertan és PEDM 135/c1 Kutatásmódszertan, TANM PED 108/a1 Oktatásstatisztikai elemzések

TANM PED 108/a, illetve PEDM 130/1 Kutatásmódszertan és PEDM 135/c1 Kutatásmódszertan, TANM PED 108/a1 Oktatásstatisztikai elemzések Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Intézet 1075 Budapest, Kazinczy u. 2 27. Tel.: 461 4552, fax.: 461 452 E mail: nevelestudomany@ppk.elte.hu A kurzus címe:

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szakmai identitás fejlesztése. Meghirdetés féléve 3. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 8. Előfeltétel (tantárgyi kód) -

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szakmai identitás fejlesztése. Meghirdetés féléve 3. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 8. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Szakmai identitás fejlesztése ADM 2323L Konzultációs óraszám 8 Minősített aláírás Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár Az óra tréning jelleggel zajlik. A kurzus teljesítésének feltétele a foglalkozáson

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Szatmári Ágnes főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Szatmári Ágnes főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja Alkalmazott pszichológia MD1005 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve: Vassné Dr. Figula Erika főiskolai tanár

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév. Követelmények: Gyakorlati foglalkozásokon való aktív részvétel, zárthelyi dolgozat teljesítése

KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév. Követelmények: Gyakorlati foglalkozásokon való aktív részvétel, zárthelyi dolgozat teljesítése Ápolástan CG1005 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 Gyakorlati foglalkozásokon való aktív részvétel, zárthelyi dolgozat teljesítése Félévközi jegyet a zárthelyi dolgozat eredménye adja. Zárthelyi dolgozat,

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat I. évfolyam. 2012-2013-as tanév 2. félév programjai

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat I. évfolyam. 2012-2013-as tanév 2. félév programjai Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat I. évfolyam. 2013-2014-es tanév 1. félév programjai

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat I. évfolyam. 2013-2014-es tanév 1. félév programjai Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat I. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány programtervezete 2013-2014-es tanév 1.

Részletesebben

TÜDŐGYÓGYÁSZATI KLINIKA 4012 Db., Nagyerdei krt. 98. Tel/fax: (52) 255-222

TÜDŐGYÓGYÁSZATI KLINIKA 4012 Db., Nagyerdei krt. 98. Tel/fax: (52) 255-222 4012 Db., Nagyerdei krt. 98. Tel/fax: (52) 255-222 Klinikaigazgató: Klinikai főorvos: Szakorvos: Szakorvos jelölt: Központi gyakornok: Tanulmányi felelős: Dr. Szilasi Mária egyetemi docens Dr. Fodor Andrea

Részletesebben

A sürgősségi ellátás pszichiátriát érintő vonatkozásai II. Definitív pszichiátriai tünetekkel fellépő belgyógyászati kórképek

A sürgősségi ellátás pszichiátriát érintő vonatkozásai II. Definitív pszichiátriai tünetekkel fellépő belgyógyászati kórképek A sürgősségi ellátás pszichiátriát érintő vonatkozásai II. Definitív pszichiátriai tünetekkel fellépő belgyógyászati kórképek Dr. Pikó Károly Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Jósa András Kórháza

Részletesebben

1.67. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 762 01 Szociális gondozó és ápoló MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

1.67. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 762 01 Szociális gondozó és ápoló MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 1.67. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 762 01 Szociális gondozó és ápoló MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,

Részletesebben

1. Intracranialis monitorozás ápolói feladatai az intenzív terápiás osztályon

1. Intracranialis monitorozás ápolói feladatai az intenzív terápiás osztályon 1. Intracranialis monitorozás ápolói feladatai az intenzív terápiás osztályon 2. Intenzív ellátásra szoruló politraumatizált beteg ápolása 3. Immobilizációs szindróma megelőzése az intenzív terápiás osztályon

Részletesebben

Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Fizioterápiás Tanszék által a 2013/2014-es tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák

Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Fizioterápiás Tanszék által a 2013/2014-es tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Fizioterápiás Tanszék által a 2013/2014-es tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák V Védőnő szakos hallgatóknak, GY Gyógytornász szakos hallgatóknak,

Részletesebben

DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Edutus Főiskola 2015 A képzés során a hallgatók megismerkednek a településmenedzsment komplex szemléletmódjával, így képessé válnak a stratégiai tervezésre,

Részletesebben

4. sz. Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola 4/1.sz. Pszichiátria Program

4. sz. Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola 4/1.sz. Pszichiátria Program 4. sz. Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola 4/1.sz. Pszichiátria Program Kurzusvezetö és kurzuscím 4101-K A magatartás modellezése neurokémiája és gyógyszeres befolyásolása. (magyar) (Dr. Bagdy György)

Részletesebben

Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Fizioterápiás Tanszék által a 2012/2013-as tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák

Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Fizioterápiás Tanszék által a 2012/2013-as tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Fizioterápiás Tanszék által a 2012/2013-as tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák V Védőnő szakos hallgatóknak, GY Gyógytornász szakos hallgatóknak,

Részletesebben

XIX. TDK Konferencia SZIE-GAEK Egészségtudományi és Környezetegészségügyi Intézet 2014. 11. 21. Gyula. Ápolás- és Egészségtudományi Szekció eredményei

XIX. TDK Konferencia SZIE-GAEK Egészségtudományi és Környezetegészségügyi Intézet 2014. 11. 21. Gyula. Ápolás- és Egészségtudományi Szekció eredményei Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés 2014/2015. tanév NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Közgazdasági- és Gazdálkodástudományi Kar 1.3 Intézet Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi

Részletesebben

Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak

Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak Indított szakirányok: védőnő Képzési terület: orvos és egészségtudományi Képzési ág: egészségtudományi Képzési ciklus: alapképzés, BSc. Képzési forma (tagozat):

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tanulás- és kutatásmódszertan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tanulás- és kutatásmódszertan PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COOLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 I. évfolyam

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Dr. Nagy Edit főiskolai docens Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai adjunktus AK Zárthelyi dolgozat írása az

Részletesebben

REKLÁM szakirányú továbbképzés

REKLÁM szakirányú továbbképzés REKLÁM szakirányú továbbképzés Tudást adunk a munkához! Edutus Főiskola 2015 Célunk olyan szakemberek illetve reklámszakmai tanácsadók képzése, akik ismerik a marketingkommunikáció eszközrendszerét, módszertanát.

Részletesebben

A PSZICHOLÓGIA MESTERKÉPZÉS TANTERVE 2012-től (nappali tagozat) 1

A PSZICHOLÓGIA MESTERKÉPZÉS TANTERVE 2012-től (nappali tagozat) 1 A PSZICHOLÓGIA MESTERKÉPZÉS TANTERVE 2012-től (nappali tagozat) 1 ALAPOZÓ ISMERETEK, SZAKMAI TÖRZSANYAG PSZM-101 Fejlődéspszichológia 1. előadás koll 2 2 1 PSZM-102 Fejlődéspszichológia 2. előadás koll

Részletesebben

TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0002 Tantárgyi program (rövidített)

TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0002 Tantárgyi program (rövidített) TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0002 Tantárgyi program (rövidített) Szakkollégiumi műhely megnevezése: Meghirdetés féléve: Tantárgy/kurzus megnevezése: BGF GKZ Szakkollégiuma 2011/2012. tanév II. félév SZAKKOLLÉGIUM

Részletesebben

SZOCIÁLIS MUNKA SZAK II. évf. LEVELEZŐ TAGOZAT

SZOCIÁLIS MUNKA SZAK II. évf. LEVELEZŐ TAGOZAT SZOCIÁLIS MUNKA SZAK II. évf. LEVELEZŐ TAGOZAT A tárgy neve: A szociális munka módszertan II. (Csoportokkal és közösségekkel végzett szociális munka) Félévi óraszám: L:10 óra Kreditértéke:4 kredit Helye

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ a

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ a Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 383-8480 Budapest 72. Pf.: 35. 1426 III. évfolyam Pénzügy és Számvitel Szak, Számvitel szakirány TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ a Számviteli sajátosságok tantárgy tanulmányozásához

Részletesebben

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány III. évfolyam

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány III. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

Általános tájékoztató 2010/2011 tanév 1. félév

Általános tájékoztató 2010/2011 tanév 1. félév Általános tájékoztató 2010/2011 tanév 1. félév Szept 6-10 (nappali is) H rehab alapism 8 ó elm K rehab alapism /Epid+biostat 4-4 ó elm Sz rehab alapism 8 ó gyak = 12óelm/8gy Cs Epidemiol/biostat 8 ó elm

Részletesebben

Tantárgyi program. 1. A tantárgy neve, kódja: AVM_GLB008-K3 Élelmiszergazdasági marketing

Tantárgyi program. 1. A tantárgy neve, kódja: AVM_GLB008-K3 Élelmiszergazdasági marketing Tantárgyi program 1. A tantárgy neve, kódja: AVM_GLB008-K3 Élelmiszergazdasági marketing 2. A neve, beosztása: egyetemi tanár 3. Szak megnevezése: Gazdasági agrármérnök MSc szak, levelező tagozat 4. A

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat III. évfolyam. 2013-2014-es tanév 1. félév programjai

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat III. évfolyam. 2013-2014-es tanév 1. félév programjai Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat III. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai 1 Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány programtervezete 2013-2014-es tanév

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat II. évfolyam. 2012-2013-as tanév 2. félév programjai

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat II. évfolyam. 2012-2013-as tanév 2. félév programjai Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

Szintetikus és analitikus elszámolások. A könyvviteli zárlat. Leltár és leltározás. A költségvetési szervek számlakerete.

Szintetikus és analitikus elszámolások. A könyvviteli zárlat. Leltár és leltározás. A költségvetési szervek számlakerete. TEMATIKA ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZER 2012/2013. tanév I. (őszi) félév TANTÁRGY NEVE SZÁMVITELI ALAPISMERETEK Neptun kódja: I608E Előfeltétele: - Helye a mintatantervben: V. szemeszter Meghirdetés: őszi szemeszter

Részletesebben

Műszaki szakoktató alapszak

Műszaki szakoktató alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Műszaki szakoktató alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

Féléves. Típus KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK. Gy 10 2 1 K technológiák (IKT) Tanulás- és kutatásmódszertan, LBG_GI878G3

Féléves. Típus KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK. Gy 10 2 1 K technológiák (IKT) Tanulás- és kutatásmódszertan, LBG_GI878G3 Szak megnevezése: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Közgazdász turizmus-vendéglátás Tagozat: Levelező 2015 A tanegység Féléves Ajánlott Köv. előfeltétel Kredit

Részletesebben

Kérelem. ADDIKTOLÓGIAI KONZULTÁNS szakirányú továbbképzés. Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2011.

Kérelem. ADDIKTOLÓGIAI KONZULTÁNS szakirányú továbbképzés. Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2011. Kérelem ADDIKTOLÓGIAI KONZULTÁNS szakirányú továbbképzés Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2011. 1. KÉPZÉSI PROGRAMM A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni Egyetem 4032 Debrecen, Egyetem

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szolgáltatás menedzsment. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szolgáltatás menedzsment. tanulmányokhoz IV. évfolyam szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Szolgáltatás menedzsment tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Szolgáltatás menedzsment Tanszék: Tantárgyfelelős

Részletesebben

Alkohollal kapcsolatos zavarok. Az alkoholbetegség. Általános jellegzetességek

Alkohollal kapcsolatos zavarok. Az alkoholbetegség. Általános jellegzetességek Alkohollal kapcsolatos zavarok Az alkoholbetegség Az alkoholisták mértéktelen ivók, alkoholfüggőségük olyan szintet ér el, hogy észrevehető mentális zavarokat okoz, károsítja test-lelki egészségüket, interperszonális

Részletesebben

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány I. évfolyam 2015-2016-os tanév 1. félév programjai

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány I. évfolyam 2015-2016-os tanév 1. félév programjai alapszak egészségturizmus-szervező szakirány I. évfolyam 2015-2016-os tanév 1. félév programjai 1 Szent István Egyetem Egészségtudományi és Környezetegészségügyi Intézet 2015/2016-os tanév 1. félévének

Részletesebben

Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak védőnő szakirány. minta - tanterve

Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak védőnő szakirány. minta - tanterve Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak védőnő szakirány minta - tanterve Elfogadta az Egészségügyi Kar Kari Tanács a 36/2012. sz. határozatával Elfogadta a Miskolci

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ OKTATÁSI PROGRAM ÁPOLÓ SZAKKÉPZÉS MEGSZERVEZÉSÉHEZ

KIEGÉSZÍTŐ OKTATÁSI PROGRAM ÁPOLÓ SZAKKÉPZÉS MEGSZERVEZÉSÉHEZ KIEGÉSZÍTŐ OKTATÁSI PROGRAM AZ ÁPOLÓ SZAKKÉPZÉS MEGSZERVEZÉSÉHEZ Moduláris képzési rendszer szerzői: Baukó Mária Dr. Bártfainé Gelencsér Teréz Dr. Drexlerné Solymos Mária Horváth Károlyné Holiné Füstös

Részletesebben

Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus alapszak képalkotó diagnosztikai analitika szakirány. minta - tanterve

Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus alapszak képalkotó diagnosztikai analitika szakirány. minta - tanterve Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus alapszak képalkotó diagnosztikai analitika szakirány minta - tanterve Elfogadta az Egészségügyi Kar Kari Tanács

Részletesebben

A SZIE GAEK tudományos műhelyeinek megerősítése TDK TÁJÉKOZTATÓ. (Témaajánló, SZIE GAEK, Egészségtudományi Campus) Gyula 2015. május 21.

A SZIE GAEK tudományos műhelyeinek megerősítése TDK TÁJÉKOZTATÓ. (Témaajánló, SZIE GAEK, Egészségtudományi Campus) Gyula 2015. május 21. TDK TÁJÉKOZTATÓ (Témaajánló, SZIE GAEK, Egészségtudományi Campus) Gyula 2015. május 21. A tudományos diákköri munka lényege A hallgatók témavezető oktató irányításával önálló kutatómunkát végeznek, mely

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1I.félév. Prevenció és módszertan Tantárgy kódja FP1111L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 5 Félévi óraszám (elm.+gyak.

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1I.félév. Prevenció és módszertan Tantárgy kódja FP1111L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 5 Félévi óraszám (elm.+gyak. Tanulási nehézségek szűrése, fejlesztő eljárások Prevenció és módszertan FP1111L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 5 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 15 Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr. Figula Erika

Részletesebben

Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Ápoló Szak TANTÁRGYLEÍRÁSOK. 2006. szeptember - december

Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Ápoló Szak TANTÁRGYLEÍRÁSOK. 2006. szeptember - december Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Ápoló Szak TANTÁRGYLEÍRÁSOK 2006. szeptember - december 1 II. ÉVFOLYAM 2 A tantárgy neve: ANATÓMIA II. Tanszék neve: Elméleti Egészségtudományi Tanszék Tantárgyi

Részletesebben

Követelmények. Pedagógiai tervezés és értékelés Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója

Követelmények. Pedagógiai tervezés és értékelés Tantárgy kódja. Dr. Szabó Antal főiskolai tanár A tantárgy oktatója Pedagógiai tervezés és értékelés M1014 Kollokvium M1002L - Legalább egy referátum készítése kiadott vagy választott témában. - Egy házi dolgozat készítése 10.000 leütés terjedelemben. (Két megadott cím

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ VEZETŐI SZÁMVITEL. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ VEZETŐI SZÁMVITEL. tanulmányokhoz III. ÉVFOLYAM PÉNZÜGY-SZÁMVITEL SZAK BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ VEZETŐI SZÁMVITEL tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév: 2014/2015. II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Vezetői számvitel Tanszék: Számvitel

Részletesebben

1. félév. 15 45 5fgy 42. 15 45 5fgy 44

1. félév. 15 45 5fgy 42. 15 45 5fgy 44 Tantárgy 1. félév 2. félév Oldalszám E. Sz. Gy. V. E. Sz. Gy. V. Klinikai biokémia I. 11 6 5fgy 12 Klinikai biokémia II. 10 6 K 13 Pathológia I. 33 45 K 14 Pathológia II. 49 45 Sz 17 Klinikai Fiziológia

Részletesebben

EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés. Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel

EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés. Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel Edutus Főiskola 2015 A képzés célja a változó európai feltételekhez igazodó legkorszerűbb ismeretanyag átadása

Részletesebben

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK A tantárgy kódja, neve: PDB1702 Az oktatáskutatás módszerei A tantárgy felelőse, beosztása: Dr. Schmercz István főiskolai tanár Heti óraszám (nappali): 0+2 Kredit: 3 Féléves óraszám (levelező): 9 Félévzárás

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1.félév. Vassné Dr Figula Erika főiskolai tanár Személyes hatékonyság fejlesztése INM2010L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 2 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 6 Minősített aláírás A kurzus tréning jelleggel zajlik. A gyakorlati jegy teljesítésének feltétele

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET Osztályközösség-építő Program tantárgy 9. évfolyam Tanítási hetek száma: 36 Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 36 Jóváhagyta: Boros

Részletesebben

A SZIE GAEK tudományos műhelyeinek megerősítése TDK TÁJÉKOZTATÓ. (Témaajánló, SZIE GAEK, Egészségtudományi Campus) Gyula 2015. május 21.

A SZIE GAEK tudományos műhelyeinek megerősítése TDK TÁJÉKOZTATÓ. (Témaajánló, SZIE GAEK, Egészségtudományi Campus) Gyula 2015. május 21. TDK TÁJÉKOZTATÓ (Témaajánló, SZIE GAEK, Egészségtudományi Campus) Gyula 2015. május 21. A tudományos diákköri munka lényege A hallgatók témavezető oktató irányításával önálló kutatómunkát végeznek, mely

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat II. évfolyam. 2013-2014-es tanév 2. félév programjai

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat II. évfolyam. 2013-2014-es tanév 2. félév programjai Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

Szociális munka alapszak levelező tagozat III. évfolyam. 2015-2016-as tanév 1. félév programjai

Szociális munka alapszak levelező tagozat III. évfolyam. 2015-2016-as tanév 1. félév programjai alapszak levelező tagozat III. évfolyam 2015-2016-as tanév 1. félév programjai 1 Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi Campus 2015/2016-os tanév 1. félévének

Részletesebben

Kognitív viselkedésterápiás konzultáns képzés 1. Megbeszélés 2013. december 17.

Kognitív viselkedésterápiás konzultáns képzés 1. Megbeszélés 2013. december 17. Kognitív viselkedésterápiás konzultáns képzés és foglalkoztatás Kognitív viselkedésterápiás konzultáns képzés 1. Megbeszélés 2013. december 17. Kognitív viselkedésterápiás konzultáns képzés és foglalkoztatás

Részletesebben

A 0 64 éves férfiak és nők cerebrovascularis betegségek okozta halálozásának relatív kockázata Magyarországon az EU 15

A 0 64 éves férfiak és nők cerebrovascularis betegségek okozta halálozásának relatív kockázata Magyarországon az EU 15 A hipertónia, mint kiemelt kardiovaszkuláris rizikófaktor befolyásoló tényezőinek és ellátásának vizsgálata az alapellátásban Dr. Sándor János, Szabó Edit, Vincze Ferenc Debreceni Egyetem OEC Megelőző

Részletesebben

A SZÍV ÉS ÉRRENDSZERI NEMZETI PROGRAM tevékenysége és eredményei 2006-2010 között

A SZÍV ÉS ÉRRENDSZERI NEMZETI PROGRAM tevékenysége és eredményei 2006-2010 között A SZÍV ÉS ÉRRENDSZERI NEMZETI PROGRAM tevékenysége és eredményei 2006-2010 között Prof. Dr. Kiss István Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége SZÉNP Programtanácsának elnöke 1 SZÍV ÉS ÉRRENDSZERI

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. tanulmányokhoz I. évfolyam GM+PSZ szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti kommunikáció tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Üzleti kommunikáció Tanszék: Vállalkozás és

Részletesebben

SZOCIÁLPEDAGÓGIA SZAK TANTÁRGYLEÍRÁSOK LEVELEZŐ LA, LD

SZOCIÁLPEDAGÓGIA SZAK TANTÁRGYLEÍRÁSOK LEVELEZŐ LA, LD SZOCIÁLPEDAGÓGIA SZAK TANTÁRGYLEÍRÁSOK LEVELEZŐ LA, LD Szociális gondoskodás története I. SP 4101 L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 Előfeltétel (tantárgyi kód) Nincs A részletes tantárgyleírást lásd:

Részletesebben

A stroke betegek rehabilitációja során felmerülő nehézségek elemzése ápolói szemszögből

A stroke betegek rehabilitációja során felmerülő nehézségek elemzése ápolói szemszögből ORFMMT XXXII. Vándorgyűlése Miskolc, 2013.08.29-2013.08.31 A stroke betegek rehabilitációja során felmerülő nehézségek elemzése ápolói szemszögből T E N K S Z A B I N A D R. U R B Á N E D I N A Kutatás

Részletesebben

Dr. Semsei Imre GERONTOLÓGIA. Segédjegyzet

Dr. Semsei Imre GERONTOLÓGIA. Segédjegyzet Dr. Semsei Imre GERONTOLÓGIA Segédjegyzet GERONTOLÓGIA SEMSEI IMRE Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Egészségügyi Kar Dr. Semsei Imre Magyar Tudományos Akadémia doktora tudományos fomunkatf

Részletesebben

MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE. ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE (5.-6. szemeszter): 56 kredit

MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE. ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE (5.-6. szemeszter): 56 kredit MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE Tantárgy kódja Tantárgy neve, kurzushirdető tanszék, tanszékvezető/kurzushirdető Héti óraszám elmélet Héti óraszám gyakorlat Vizsgaforma Kredit

Részletesebben

Miskolci Egyetem Egészségügyi Fıiskolai Kar Fizioterápiás Tanszék által a 2008/2009-as tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák

Miskolci Egyetem Egészségügyi Fıiskolai Kar Fizioterápiás Tanszék által a 2008/2009-as tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák Miskolci Egyetem Egészségügyi Fıiskolai Kar Fizioterápiás Tanszék által a 2008/2009-as tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák V Védını szakos hallgatóknak, GY Gyógytornász szakos hallgatóknak,

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Közösségi (EU) pénzügyek. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Közösségi (EU) pénzügyek. tanulmányokhoz III. évfolyam Pénzügy és számvitel szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Közösségi (EU) pénzügyek tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Közösségi (EU) pénzügyek

Részletesebben

Regulációs zavarok kutatása az Egészséges utódokért program keretében

Regulációs zavarok kutatása az Egészséges utódokért program keretében Regulációs zavarok kutatása az Egészséges utódokért program keretében Scheuring N.(1); Danis I.(2); Németh T.(3); Papp E.(1); Czinner Antal Prof.(1) Heim Pál Gyermekkórház, Budapest, Belgyógyászat (1);

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és az elemi okatatás pedagógiája

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és az elemi okatatás pedagógiája SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Az óvodai és az elemi okatatás pedagógiája Fejlődéslélektan A tantárgy típusa DF

Részletesebben