Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat III. évfolyam

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat III. évfolyam"

Átírás

1 Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: Fax: Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u ,Tel., Fax:: Ápolás és betegellátás alapszak szakirány levelező tagozat III. évfolyam ös tanév 2. félév programjai 1

2 Szent István Egyetem Gazdasági, Agrárés Egészségtudományi Kar Egészségtudományi és Környezetegészségügyi Intézet Gyula 2014/2015-ös tanév 2. félévének programterve Tanévnyitó értekezlet Első tanítási nap Szorgalmi időszak Tavaszi szünet Vizsgaidőszak Nappali tagozaton elmélet és szakmai Elmélet és nyelv Gyakorlat gyakorlat Ápolás és betegellátás szak ápoló szakirány I. évfolyam Ápolás és betegellátás szak ápoló szakirány II. évfolyam Ápolás és betegellátás szak ápoló szakirány III. évfolyam Ápolás és betegellátás szak ápoló szakirány IV. évfolyam Egyéni időpontokban. Levelező tagozaton konzultáció és szakmai gyakorlat Konzultáció Szakmai gyakorlat Ápolás és betegellátás szak ápoló szakirány Gyula I. évfolyam Ápolás és betegellátás szak ápoló szakirány (Gyula és Jászberény) II. évfolyam Ápolás és betegellátás szak ápoló szakirány (Gyula és Jászberény) III. évfolyam Ápolás és betegellátás szak ápoló szakirány (Gyula és Jászberény) IV. évfolyam Egyéni időpontokban Egyéni időpontokban. 2

3 Szakdolgozat beadási határidők záróvizsgára jelentkezőknek Szakdolgozat beadása: - a konzulensnek - a Tanulmányi Osztályra Ápolás és betegellátás szak ápoló szakirány Szakdolgozat védése Záróvizsga írásbeli Záróvizsga gyakorlat Záróvizsga szóbeli G y u l a, január 16. Dr. Turcsán Judit főiskolai docens mb. intézetigazgató 3

4 Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány, levelező tagozat kredit alapú mintatanterve 6. szemeszter Tantárgyi Nappali tagozat Levelező tagozat Tantárgyi Tantárgyak kód ea. gy. kr. ea. gy. kr. kód Pszichiátria- neurológia EAPBPN644EN EAPBPN644EL Értékelés Tantárgyfelelős/oktató K Dr. Vincze Gábor/ Toma Ildikó (szakápolástan) Pszichiátria klinikai ápolás EAPBPN634EN EAPBPN634EL Dr. Vincze Gábor/ Gyj Dr. Párduczné Szöllősi Andrea 3 fő szakoktató X 180 óra (6 csop.x 30 óra gyakorlat) Geriátria és idős betegek ápolása EAPBGE644EN EAPBGE644EL Dr. Vincze Gábor/ K Dr. Zékány Zita Pakai Tímea (szakápolástan) Geriátriai klinikai ápolás EAPBGE634EN EAPBGE634EL Dr. Párduczné Szöllősi Andrea Gyj 3 fő szakoktató X 180 óra (6 csop.x 30 óra gyakorlat) Oxiológia és toxikológia EAPBOX643EN EAPBOX643EL Dr. Márk László/ Gyj Kárász László Rehabilitációs alapismeretek Dr. Szólics Alex/ EAPBRH612EN EAPBRH612EL Gyj Dr. Pikó Béla Szakdolgozat módszertan EAPCSZ615EN EAPCSZ615EL Gyj Balda György Európai Uniós ismeretek II. Idegen nyelv VI. EAPCEU612EN EAPBID620EN EAPCEU612EL Gyj Gyj Dr. Gurzó Imre/ Dr. Beke Szilvia Dr. Kiss Csilla/ Pappné Princzinger Valéria (német) Csefkó Monika (angol) Priskin Gyula (angol) Boros Árpád (angol) Dr. Máthé Ilona (angol) Dietetika EAPDDI712EN EAPDDI712EL Gyj Dr. Turcsán Judit Szociológia és szociálpolitikai Gyj Dr. Velkey Gábor/ EAPDSO612EN EAPDSO612EL alapok III. (Egészségszociológia) Homoki Andrea A Dietetika, Szociológia és szociálpolitikai alapok III. tantárgyak közül egy választása szükséges a kötelező 30 kredit megszerzéséhez! 4

5 Tantárgy neve: Tantárgyfelelős neve: Oktatók neve: Szak (szakirány) tagozat megnevezése Pszichiátria-neurológia Tantárgy jellege szakonként tagozatonként Dr. Vincze Gábor Dr. Vincze Gábor Toma Ildikó Ea.+gyak. óraszáma nappali tagozat: EAPBPN644EN Oktatók beosztása: Oktatók beosztása: Összes óraszám levelező tagozat: EAPBPN644EL Számonkérés módja főiskolai docens főiskolai docens diplomás ápoló Kreditpont Nappali B K 4 Levelező B K 4 1. A tantárgy felvételének előfeltétele: Belgyógyászat és szakápolástana II. és Pszichológia IV. tantárgyak követelményeinek teljesítése. 2. A félév érvényességének feltétele: Nappali tagozat: Év közben egy zárthelyi dolgozat megírása. A zárthelyi dolgozatokban 50 %-os teljesítmény elérése. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges kollokviumi osztályzat elérése. 4. A tantárgy rövid tartalma: N:1-20 L:1-7 Neurológia témacsoport: - Neuroanatómiai alapismeretek - Vizsgálómódszerek a neurológiában - Gerincvelő - Stroke I. (epidemiológia, etiológia, preventio, stroke szindrómák csoportosítása) - Stroke II. (TIA, ischaemiás infarctus (tünetek, th.)) - Stroke III. (Haemorrhagia cerebri, rehabilitáció, a stroke ápolástani aspektusai) - Epilepsia - Alvás és kórtana - Fejfájások - Perifériás idegrendszeri bántalmak. Zsibbadás. Szédülés - Neuroinfekciós kórképek. Guillain-Barre sy. - Parkinson sy. - Az idegrendszer traumás sérülései - SM - Tu. cerebri 5

6 N:21-40 L: 8-15 Pszichiátria témacsoport: Gyermek- és Serdülőpszichiátria: - Diagnosztikus folyamat a gyermek- és serdülőpszichiátriában - Gyermekpszichiátriai betegségek okai, prevalenciája elméleti modelljei - A hangulati élet zavarai (dg., th.), neuropszichiátriai vonatkozások - Neurotikus stresszhez társuló és szomatoform zavarok - Aktivitás és figyelem zavara - Mentális retardáció - Evészavarok - Szkizofrénia és szkizofrénia szerű kórképek - Pszichoszomatikus tünetek gyermekkorban Felnőtt pszichiátria: - Az emberi magatartás és az azt meghatározó tényezők - A pszichiátriai kivizsgálás - A pszichiátriai betegségek és magatartászavarok háttere (vulnerabilitás koncepció) - A tudat és zavarai - A figyelem és zavarai, orientáció és zavara - Az érzékelés és zavarai - Az emlékezés és zavarai, pseudodementia - Dementiák - Az érzelmek és zavarai - Fóbiák és egyéb szorongásos zavarok - A hangulati élet zavarai (affektív kórképek) - Szomatoform zavarok - Személyiségzavarok - Mentális retardáció (Oligophrenia) - Organikus pszichoszindrómák - Szkizofréniák, szkizotípiás és paranoid kórképek - A nemi identitás és a szexuális magatartás zavarai - A táplálkozási magatartás zavarai - Szuicidum Szakápolástan: - a különböző pszichiátriai betegségek szakápolástani folyamatának megismerése - az ápoló szerepe a pszichiátriai osztályon - a pszichiátriai betegek etikai, jogi vonatkozásainak a megismerése - gyógyszereléssel kapcsolatos ápolási problémák N: 1-4 óra L:1-3 Az ember és betegsége- az ezzel kapcsolatos fogalmak átbeszélése, a gyógyító környezet szerepe a betegek és a család életében. Az öngyilkosság, a hangulatzavarban, és a Schizofréniában szenvedő betegek ápolása. N: 5-7 óra L:1-3 A Dementia, a Mentális retardáció, a szorongásos kórképek, és a táplálkozási zavarban szenvedő betegek ápolása. N: 8-10 óra L:4-5 A paranoid, az alkoholbeteg, és a delíriumban szenvedő betegek ápolása, valamint a gyógyszereléssel kapcsolatos ápolási teendők átbeszélése a Pszichiátria osztályon. 6

7 5. Számonkérés módja: Kollokvium. A megadott tételsor alapján. 6. Irodalom: - Fürdei J., Németh A., Tariska P. (2009). A pszichiátria magyar kézikönyve. Budapest, Medicina Könyvkiadó Zrt. - Márkus A. (2006). Neurológia. Budapest, Akadémiai Kiadó. - Péter Á. (1984). Neurológia, neuropszichológia. Budapest, Tankönyvkiadó Vállalat. - Tringer L. (2005). A pszichiátria tankönyve. Budapest, Semmelweis Kiadó. - Vetró Á. (2008). Gyermek- és ifjúságpszichiátria. Budapest, Medicina Könyvkiadó Zrt. - Vikár Gy. (1980). Az ifjúkor válságai. Budapest, Gondolat Kiadó. - Waxman, S. G. (2005). Összehasonlító neuroanatómia. Budapest, Medicina Könyvkiadó Zrt. Ápolástan: - Irinyi T. (2006). Pszichiátriai szakápolástan. Budapest, Medicina Könyvkiadó Zrt. 7

8 Tantárgy neve: Pszichiátriai klinikai ápolás Tantárgyfelelős neve: Dr. Vincze Gábor Oktató neve: Dr. Párduczné Szöllősi Andrea Szak (szakirány) tagozat Ea.+gyak. megnevezése óraszáma Tantárgy jellege szakonként tagozatonként nappali tagozat: EAPBPN634EN levelező tagozat: EAPBPN634EL Tantárgyfelelős beosztása: főiskolai docens Oktató beosztása: adjunktus Számon- Összes kérés Kreditóraszám módja pont Nappali B Gyj. 4 Levelező B Gyj A tantárgy felvételének előfeltétele: Szülészet-nőgyógyászati klinikai ápolás és Gyermekgyógyászati klinikai ápolás tantárgyak követelményeinek teljesítése. 2. A félév érvényességének feltétele: Nappali tagozaton: A gyakorlatokon való 100%-os aktív részvétel, legalább elégséges osztályzat elérése valamennyi gyakorlóterületen. Egy ápolási anamnézis, és egy rövidtávú ápolási terv elkészítése. Levelező tagozaton: A gyakorlatokon való 100%-os aktív részvétel. Egy zárthelyi dolgozat 60%-os szintű teljesítése. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges gyakorlati jegy megszerzése. 4. A tantárgy rövid tartalma: Gyakorlat célja: A pszichiátriai alapfogalmak és az alapbetegségek megismerése. Az egyes kórképek felismerése, ezek manifesztációja az emberi viselkedésben, valamint ezen jelenségekkel szembeni tolerancia, és a helyes viselkedés kialakítása. Tegye alkalmassá a hallgatókat az ápolási szükségletek önálló feltárására, az ápolási terv elkészítésére, dokumentálására és a team munkára. Készítse fel a hallgatókat a pszichiátriai ápolás feladatainak ellátására, az alapvető elméleti ismeretek, jártasságok és készségek kialakításával. Fejlessze ki a hallgatókban az elméleti ismeretek tudatos alkalmazását. A gyakorlatok témakörei: Pervazív fejlődési zavar. Részképesség fejlődési zavarok (dyslexia, dysgraphia, dyscalculia). Figyelemhiányos és hiperaktivitás szindróma. Az ürítési funkciók zavarai (enuresis, encopresis). Impulzus kontroll zavarok (trichotillománia, kóros játékszenvedély). Evészavarok (bulimia, anorexia nervosa). 8

9 Hangulati zavarok gyermekkorban (depressio). Familiáris agresszió (bántalmazott szülő, bántalmazott gyermek). Speciális gyermekpszichiátriai kezelési formák. Pszichoterápiák (analitikus, behavior, kognitív, személyiségközpontú, játékterápia). Szocioterápiák. A pszichiátriai megbetegedés fogalma. A pszichiátriai korszerű irányzatai és egysége. A percepció zavarai. A gondolkodás és zavarai. Az emlékezés zavarai. Az érzelmi élet zavarai. Motiváció és az akarat zavarai. Tudatzavarok. Az alvás és zavarai. Organikus pszichosyndrómák. Oligofréniák. Demenciák. Az idős kor pszichiátriai problémái. Skizofréniák. Affektív kórképek. Pszichoreaktív kórképek. 5. Számonkérés módja: Gyakorlati jegy. 6. Irodalom: Megegyezik a Pszichiátria-neurológia tantárgynál felsorolt kötelező, illetve ajánlott irodalommal. 9

10 Tantárgy neve: Geriátria és idős betegek ápolása Tantárgyfelelős neve: Dr. Vincze Gábor Oktató neve: Dr. Zékány Zita Pakai Tímea Szak (szakirány) tagozat megnevezése Tantárgy jellege szakonként tagozatonként Ea.+gyak. óraszáma nappali tagozat: EAPBGE644EN levelező tagozat: EAPBGE644EL Tantárgyfelelős beosztása: főiskolai docens Oktató beosztása: főorvos diplomás ápoló Számon- Összes kérés Kreditóraszám módja pont Nappali B K 4 Levelező B K 4 1. A tantárgy felvételének előfeltétele: Belgyógyászat és szakápolástana II. tantárgy követelményeinek teljesítése. 2. A félév érvényességének feltétele: Nincs. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges kollokviumi osztályzat elérése. 4. A tantárgy rövid tartalma: Geriátria: N: 1-3 L:1 A gerontológia tárgya; irányai, az idősek helye a társadalomban. N: 4-6 L:2-3 Az öregedés okai, aktív és passzív mechanizmusok. N:7-9 L:4 A normális élettani öregedés. N:10-12 L:5 A mozgás-, keringési-, légzési-, immun-, vérképző-, emésztő-, vizeletkiválasztó-, idegrendszer időskori változásai. N:13-15 L:6 Az atherosclerosis okai és következményei. N:16-18 L:7 A hypertonia idős korban. N:19-21 L:8 Cerebrovasculáris kórképek. N: L:9-10 Diabetes mellitus. N: L:11 Gyulladásos megbetegedések. N: L:12 Inkontinencia. 10

11 N: L:13 Potencia zavarok időskorban. N:34-36 L:14 A neuroendokrin rendszer működési zavarai. N:37-40 L:15 Időskori pszichés változások. Szakápolástan: Cél: a hallgató ismerje meg az időskor következtében kialakuló pszichés, szomatikus és szociális változásokat. N: 1-2 L:1 Alkalmazza a már megszerzett ismereteket (pszichológia, szociológia ) a kórházban és a közösségben végzett munkája során. N: 3-4 L:2 Életműködés és egyéb szervek változásai az öregedés során. N: 5-6 L:3 Gyógyszereléssel kapcsolatos ápolási problémák. N: 7-8 L:4 Idős ember mindennapi problémái (táplálkozás, folyadékbevitel, bél és hólyagműködés). N: 9-10 L:5 Aktivitás (testi, mozgás, szellemi). 5. Számonkérés módja: Kollokvium. Kollokviumi témakörök a tantárgyi tartalomnál szereplő témakörök. 6. Irodalom: Needham, J. F.: Gerontológiai ápolás. Medicina Kiadó, Budapest, Christ, M. A.: Az idős betegek ápolása. Medicina Kiadó, Budapest, Matos L. (szerk.): Időskorú betegek kezelése. Springer Kiadó, Budapest, MSD Geriátria kézikönyv. Melania, Budapest, Nicholas, C.-William, D.: Öregedés. Tények az öregedés biológiájáról, az időskori tartalmas életről. Petit Kiadó, Budapest, Siró B.-Bódor Cs. (szerk.): Gyakorlati geriátria. Springer Kiadó, Budapest, William A.-Mark, B.-Robert, B. (szerk.): MSD Geriátria kézikönyv. Melánia Kiadó, Budapest,

12 Tantárgy neve: Geriátriai klinikai ápolás Tantárgyfelelős neve: Dr. Párduczné Szöllősi Andrea Szak (szakirány) tagozat Ea.+gyak. megnevezése óraszáma Tantárgy jellege szakonként tagozatonként nappali tagozat: EAPBGE634EN Tantárgyfelelős beosztása: Összes óraszám levelező tagozat: EAPBGE634EL Számonkérés módja adjunktus Kreditpont Nappali B Gyj. 4 Levelező B Gyj A tantárgy felvételének előfeltétele: Szülészet-nőgyógyászati klinikai ápolás és Gyermekgyógyászati klinikai ápolás tantárgyak követelményeinek teljesítése. 2. A félév érvényességének feltétele: Nappali tagozaton: A gyakorlatokon való 100%-os aktív részvétel, legalább elégséges osztályzat elérése valamennyi gyakorlóterületen. Egy ápolási anamnézis, és egy rövidtávú ápolási terv elkészítése. Levelező tagozaton: A gyakorlatokon való 100%-os aktív részvétel. Egy zárthelyi dolgozat 60%-os szintű teljesítése. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges gyakorlati jegy megszerzése. 4. A tantárgy rövid tartalma: Gyakorlat célja: A hallgató ismerje meg az idős kor következtében kialakuló morfológiai, funkcionális és pszichológiai változásokat és azokat legyen képes felhasználni a korábban megszerzett ismereteinek birtokában, a kórházban és a közösségekben végzett munkája során. A cél olyan, az öregedéssel összefüggő alapvető alapismeretek megtanítása, amelyek elsajátítása esetén a tanuló az egyes szervek és szervrendszerek időskori működését megismeri, funkcionális szemléletet nyer, jártasságot szerez a rendellenességek felismerésében olyan szinten, hogy megszerzett ismereteit képes legyen alkalmazni az ápolási feladatai teljesítése közben. A hallgató ismerje meg az idős kor következtében kialakuló pszichés, szomatikus és szociális változásokat. Alkalmazza a már megszerzett ismereteket (pszichológia, szociológia ), a kórházban és más intézményekben végzett munkája során. A gyakorlatok témakörei: A sikeres és sikertelen öregség forrása. A normális öregedés szomatikus jellemzői. A normális öregedés pszichés jellemzői. A normális öregedés társadalmi jellemzői. Az idős beteg ellátásának, gondozásának területei. 12

13 A szükséglet felmérés sajátosságai idős korban: szomatikus, pszichés, szociális. Az ápolási folyamat és dokumentációja. Diagnosztika: eltérések az öregedés során, kivitelezés. Gyógyszerelés. Idős korú beteg gyógyszerelésével kapcsolatos problémák és ápolási teendők. Ápolási problémák: - az idős ember speciális szükségletei, kielégítésük; - táplálkozás; - folyadékbevitel; - bél és hólyagműködés; - inkontinencia; - mozgás és aktivitás; - elesések; - járászavarok; - decubitus; - higiéne; - isothermia; - fertőzések iránti hajlam; - alvászavarok; - heveny zavartsági állapotok. A fájdalomcsillapítás, ápolási teendők. A prevenció és rehabilitáció területei. Kommunikációs nehézségek idős korban. Az idős beteg oktatása. A haldokló beteg ápolása. Életminőség. A hospice. 5. Számonkérés módja: Gyakorlati jegy. 6. Irodalom: Megegyezik a Geriátria és idős betegek ápolása tantárgynál felsorolt kötelező, illetve ajánlott irodalommal. 13

14 Tantárgy neve: Tantárgyfelelős neve: Oktató neve: Szak (szakirány) tagozat megnevezése Oxiológia és toxikológia Tantárgy jellege szakonként tagozatonként Dr. Márk László Kárász László Ea.+gyak. óraszáma nappali tagozat: EAPBOX643EN levelező tagozat: EAPBOX643EL Tantárgyfelelős beosztása: főiskolai docens Oktató beosztása: mentőtiszt Számon- Összes kérés Kreditóraszám módja pont Nappali B Gyj. 3 Levelező B Gyj A tantárgy felvételének előfeltétele: Elsősegélynyújtás II. tantárgy követelményeinek teljesítése. 2. A félév érvényességének feltétele: Rendszeres óralátogatás, gyakorlati szituációk megoldása, legalább elégséges szintű teszt megírása 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges gyakorlati jegy megszerzése. 4. A tantárgy rövid tartalma: A tantárgy célja: a hallgató sajátítsa el a sürgősségi ellátást igénylő kórképek jellemzőit, korszerű ellátását és az új protokollokat. Ismerje meg az egyszerű légútbiztosítási eszközöket és a korszerű invazív beavatkozásokat. A tantárgy rövid tartalma, elméleti órák : N: 1-5 óra L: 1-5 óra: Az oxiológia fogalma, története, mentéstörténet Felnőtt és gyermek ALS ABCDE vizsgálat Légútbiztosítás Oxigénterápia Asthma bronchiale Légzési elégtelenség N: 6-10 óra L: 6-8 óra A keringés oxiológiája Akut koronária szindróma Periarrest ritmuszavarok Heveny szívelégtelenség Stroke Tüdőembolia 14

15 N: óra L: 9-10 óra Súlyos sérült ellátása Égési sérült ellátása Belgyógyászati balesetek Szülészeti sürgősségi kórképek Toxikológiai kórképek A tantárgy rövid tartalma, gyakorlati órák : N : 1-5 óra L : 1-5 óra Légút biztosítás Alternatív légút biztosítás, intubatio ( RSI ) perifériás vénabiztosítás, intraosseális út 5. Számonkérés módja: Gyakorlati jegy. 6. Irodalom: Kötelező: - Gőbl Gábor: Oxiológia. Medicina, Kádár: Diagnosztikus és terápiás eljárások a prehospitalis gyakorlatban,

16 Tantárgy neve: Rehabilitációs alapismeretek Tantárgyfelelős neve: Dr. Szólics Alex Oktató neve: Dr. Pikó Béla Szak (szakirány) tagozat Ea.+gyak. megnevezése óraszáma Tantárgy jellege szakonként tagozatonként nappali tagozat: EAPBRH612EN levelező tagozat: EAPBRH612EL Tantárgyfelelős beosztása: tanársegéd Oktató beosztása: osztályvezető főorvos Számon- Összes kérés Kreditóraszám módja pont Nappali B Gyj. 2 Levelező B Gyj A tantárgy felvételének előfeltétele: Belgyógyászat és szakápolástana II. tantárgy követelményeinek teljesítése. 2. A félév érvényességének feltétele: részvétel az oktatási tevékenységben; a kardiológiai rehabilitációs anyagból teszt vizsga sikeres megírása és legalább 50%- os eredmény elérése. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges gyakorlati jegy megszerzése. 4. A tantárgy rövid tartalma: N:1-5 óra L:1-3 Bevezetés a rehabilitáció kialakulásának vázlata; a rehabilitáció célkitűzései; a kardiológiai rehabilitáció indikáció; a kardiológiai rehabilitáció formái; a kardiológiai rehabilitáció hatékonysága. N:6-10 óra L:4-7 A kardiológiai rehabilitáció fázisai. A kardiológiai rehabilitáció programja. rizikóbecslés, diagnosztika, orvosi kezelés; a koszorúér betegség rehabilitációjának pszichoszomatikus szemlélete; a mobilizáció és edzésprogram formái, javallatai és ellenjavallatai; az edzésprogram hatásai (kockázati tényezők, kardiovaszkuláris rendszerre, életkilátásra). Az eredményesség indikátorai. 16

17 N:11-15 óra L:8-10 A prevenció jelentősége elsődleges/másodlagos/globális prevenció?; a prevenció lehetőségei; az ún. comprehensive kockázat csökkentés (hagyományos rizikótényezők és pszichoszociális tényezők). A kardiológiai rehabilitáció modelljei. A kardiológiai rehabilitáció speciális csoportjai (nők, etnikumok, idősek). A kardiológiai rehabilitáció költséghatékonysága. A kardiológiai rehabilitáció protokollja és irányelvei. 5. Számonkérés módja: Gyakorlati jegy. 6. Irodalom: - Vekerdy-Nagy Zsuzsanna (szerk): Rehabilitációs orvoslás. Medinicina Kiadó, Budapest, Minden szempontból megfelelő irodalmat ajánlani nem tudunk a hallgatók számára, mely önmagában biztosítja a kérdéskörben való tájékozódást. Segíthet a Magyar Kardiológiai Szakmai Kollégium által kidolgozott módszertani levél. Támaszkodni kell a hallgatóknak az előadások tematikájára és az ott hallott kiemelésekre, súlypontozásra. 17

18 Tantárgy neve: Tantárgyfelelős neve: Oktató neve: Szak (szakirány) tagozat megnevezése Szakdolgozat módszertan Tantárgy jellege szakonként tagozatonként Dr. Lányi Katalin Balda György Ea.+gyak. óraszáma nappali tagozat: EAPCSZ615EN levelező tagozat: EAPCSZ615EL Tantárgyfelelős beosztása: főiskolai docens Oktató beosztása: tanársegéd Számon- Összes kérés Kreditóraszám módja pont Nappali B Gyj. 5 Levelező B Gyj A tantárgy felvételének előfeltétele: A Kutatásmódszertan II. tantárgy sikeres teljesítése. 2. A félév érvényességének feltétele: Az órákon való aktív részvétel (minimum 85%-on). Egy zárthelyi dolgozat megírása az utolsó óra alkalmával, melynek tárgyköre az órán kerül leegyeztetésre. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges gyakorlati jegy megszerzése. 4. A tantárgy rövid tartalma: N: 2 óra L: 2 óra A tantárgyi tematika és a kurzuskövetelmények egyeztetése a hallgatókkal. Változók típusai (ismétlés) Adatbázis készítés Excel programmal és/vagy SPSS programmal (kiadott adatokból) N:2 óra L: 1 óra Statisztikai próbák (kiadott adatbázisokból) 1. Leíró statisztikai elemzések 1.1. Gyakorisági eloszlások 1.2. Középértékek (átlag, medián, kvartilis, módusz) 1.3. Szóródási mérőszámok N: 5 óra (3+2), L:3 óra Statisztikai próbák (kiadott adatbázisokból) 2. Matematikai statisztika összefüggés-vizsgálatok 2.1. Két mért változó közötti összefüggés egy minta vagy részminta esetén korrelációszámítás 2.2. Változópárok, több mért változó közötti kapcsolat Parciális korrelációs Lineáris és nem lineáris regresszió Spearman-féle korreláció Khí-négyzet próba 18

19 Faktoranalízis Klaszteranalízis N:5 óra (2+3), L:3 óra Statisztikai próbák (kiadott adatbázisokból) 3. Matematikai statisztika-különbözőség-vizsgálatok 3.1. Egymintás T-próba, Wilcoxon-próba 3.2. Kétmintás T-próba, Mann-Whitney-próba 3.3. ANOVA, Kruskal-Wallis próba 3.4. Khí-négyzet próba N:1 óra, L:1 óra Zárthelyi dolgozat 5. Számonkérés módja: Gyakorlati jegy. 6. Irodalom: Kötelező: Falus I., Ollé J. (2008). Az empirikus kutatások gyakorlata. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó. Fodor L., Balda Gy. (2013). A szakdolgozatírás általános alapelvei és formai követelményei a Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi Campus Ápolás és betegellátás alapszakos hallgatói számára. Gyula, Belső munkaanyag. Sajtos L., Mitev A. (2007). SPSS kutatási és adatelemzési kézikönyv. Budapest, Alinea Kiadó. Ajánlott: Majoros P. (2004). A kutatásmódszertan alapjai. Budapest, Perfekt Kiadó. Dempsey, P. A., Dempsey, A. D. (1999). Kutatómunka az ápolásban. Budapest, Medicina Könyvkiadó Zrt. Falus I. (2000). Bevezetés a pedagógiai kutatás módszereibe. Budapest, Műszaki Könyvkiadó Umberto E. (2005). Hogyan írjunk szakdolgozatot. Budapest, Kairosz Kiadó. Ungvári R. (2002). Könyvtári információkeresés. Budapest, TYPOTEX. 19

20 Tantárgy neve: Európai Uniós ismeretek II. Tantárgyfelelős neve: Dr. Gurzó Imre Oktató neve: Dr. Beke Szilvia Szak (szakirány) tagozat Ea.+gyak. megnevezése óraszáma Tantárgy jellege szakonként tagozatonként nappali tagozat: EAPCEU622EN levelező tagozat: EAPCEU622EL Tantárgyfelelős beosztása: főiskolai tanár Oktató beosztása: főiskolai docens Számon- Összes kérés Kreditóraszám módja pont Nappali B Gyj. 2 Levelező B Gyj A tantárgy felvételének előfeltétele: Európai Uniós ismeretek I. tantárgy követelményeinek teljesítése. 2. A félév érvényességének feltétele: Nappali és levelező tagozaton: Csoportmunka prezentációja és egy elméleti zárthelyi 60%-os teljesítése.. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges gyakorlati jegy megszerzése. 4. A tantárgy rövid tartalma: N, L: 1-2 óra: Az európai integráció alapelvei, integráció típusai, az unió előzményei. Kétpólusú világgazdaság kialakulása, Montánunió, mint az unió előzménye N, L: 3-4 óra: Római szerződés, Európai Unió története 1960-ig, integráció folyamán felmerült nehézségek. A bővülés folyamán felmerülő nehézségek. N, L: 5-6 Európai Unió intézményrendszere N, L: 7-8 Európai Unió, mint gazdasági rendszer, pályázati rendszerek. N; L: 9-10 Európai Unió külpolitikai elvei 5. Számonkérés módja: Gyakorlati jegy 6. Irodalom: - Európai Uniós ismeretek digitális jegyzethttp://human.geo.science.unideb.hu/hu/node/48 - Aubert Antal Csapó János: EURÓPAI UNIÓS ALAPISMERETEK (http://balkancenter.ttk.pte.hu/turizmus/letoltes/jegyzeteu.pdf ) 20

21 Tantárgy neve: Oktató neve: Szak (szakirány) tagozat megnevezése Dietetika nappali tagozat: EAPDDI712EN Dr. Turcsán Judit Tantárgy jellege szakonként tagozatonként Tantárgyfelelős beosztása: Ea.+gyak. óraszáma Összes óraszám levelező tagozat: EAPDDI712EL Számonkérés módja főiskolai docens Kreditpont Egészségügyi szervező Nappali B Gyj 2 Egészségügyi szervező Levelező B Gyj 2 1. A tantárgy felvételének előfeltétele: Nincs. 2. A félév érvényességének feltétele: Rendszeres óralátogatás, az otthoni írásbeli feladatok elvégzése. 3. A kreditpont megszerzésének feltétele: Legalább elégséges gyakorlati jegy megszerzése. Dolgozatok 60%-os teljesítése. 4. A tantárgy rövid tartalma: N, L: 1-3 óra: Táplálkozás, élelmiszer fogalma. Tápláltsági állapot. Energiaszükséglet megállapítása. Emésztés, felszívódás az emberi szervezetben. N, L:4-6 óra: Tápanyagok csoportosítása. Energiát adó tápanyagok: szénhidrátok, fehérjék, zsírok jelentősége a táplálkozásban. Emésztésük, felszívódásuk. Hiányállapotok, túlzott bevitel következményei. N, L: 7-9 Első zárthelyi dolgozat! Energiát nem adó tápanyagok: vitaminok és ásványianyagok. Felszívódás. Hiányállapotok, túlzott bevitel következményei. Ásványianyagok: antagonisták jelentőségei. Sófogyasztás Magyarországon. N, L: Malnutríció és starvatio. Táplálkozási zavarok: anorexia nervosa, bulimia, drunkorexia. A média szerepe a testkép kialakításában. Alkoholizmus. N. L: Második zárthelyi dolgozat! Divatdiéták. Atkins, Norbi Update, Vércsoport diéta, Vegán étrend, Lugosító diéta. 5. Számonkérés módja: Gyakorlati jegy. 21

22 6. Irodalom: Kötelező: Barna Mária: Táplálkozás, diéta. Medicina Könyvkiadó zrt Rigó János: Korszerű piramisrendszerek az egészséges táplálkozáshoz és életmódváltáshoz. Medicina Könyvkiadó Rt., Bp., Rodler Imre: Élelmezés- és táplálkozásegészségtan. Medicina Könyvkiadó Rt., Bp., Rodler imre: Új tápanyagtáblázat. Medicina Könyvkiadó zrt Ajánlott: Új Diéta folyóirat 22

23 Tantárgy neve: Szociológia és szociálpolitikai alapok III. (Egészségszociológia) Oktató neve: Homoki Andrea Szak (szakirány) tagozat Ea.+gyak. megnevezése óraszáma Tantárgy jellege szakonként tagozatonként nappali tagozat: levelező tagozat: EAPDSO612SN EAPDSO612SL Tantárgyfelelős beosztása: adjunktus Számon- Összes kérés Kreditóraszám módja pont Nappali D Gyj 2 Levelező D Gyj 2 1. A tantárgy felvételének előfeltétele: Szociológia és szociálpolitikai alapok I-II. tárgyak körében megszerzett ismeretek köre. 2. A félév érvényességének feltétele: - Nappali tagozaton: mikrocsoportos feladatokban aktív részvétel, elégséges gyakorlati jegy megszerzése. - Levelező tagozaton: mikrocsoportos feladatokban aktív részvétel, elégséges gyakorlati jegy megszerzése. 3. A tantárgy rövid tartalma nappalin és levelező tagozaton: - Paradigmaváltás az egészségügyben; Társadalmi egyenlőtlenségek és az egészségi állapot 1-5 óra - Nemek egészségszociológiai jellemzői; A vallás szerepe az egészséges életmódban, egészségmegőrzésben 6-10 óra - Társas kapcsolatok és társas támogatás egészségszociológiája; Az egészségfejlesztés szociológiája: az életmódtól az egészség-rizikómagatartásig óra 4. A tantárgy oktatásának időterve: - A képzés hatodik félévében nappali tagozaton 15 órában, levelező tagozaton 15 órában oktatott tantárgy. 5. Számonkérés módja: Gyakorlati jegy. 6. Kötelező irodalom: - Őri P. & Spéder Zs. (eds) Demográfiai Portré KSH Népességtudományi Kutatóintézet. Budapest. - Havasi Éva: A megtört egészség a hazai lakosság egészségi állapotának egyenlőtlenségei, különös tekintettel a szegényekre. In: Népegészségügy 89. évf. 2. sz./

24 - Csernus Imre-Mohás Lívia-Popper Péter (2006):Egészséges egyén - beteg társadalom? A hamis illúziók biztonsága. Budapest, Saxum Kiadó Kft. - Havasi Éva: A megtört egészség a hazai lakosság egészségi állapotának egyenlőtlenségei, - különös tekintettel a szegényekre. In: Népegészségügy 89. évf. 2. sz./ Pikó Bettina(2006): Orvosi szociológia. Budapest, Medicina Kiadó. - Pikó Bettina (2002): Egészségszociológia. Új Mandátum Kiadó, Budapest 7. Ajánlott irodalom: - Brassai L. & Pikó B. (2012) Az élet értelmességével összefüggő egyéni és családi tényezők serdülőkorban. Magyar Pszichológiai Szemle, Magyar Ifjúságkutatás (2012) tanulmánykötet Letölthető: kutatopont.hu/files/2013/09/magyar_ifjusag_2012_tanulmanykotet.pdf - Bourdieu, P. (2008) A társadalmi egyenlőtlenségek újratermelődése. General Press Kiadó. Budapest. - Seligman, M. E. P. (2008) Autentikus életöröm. A teljes élet titka. Laurus Kiadó, Győr. - Pikó B. (2005) Ifjúság, káros szenvedélyek és egészség a modern társadalomban. L Harmattan Kiadó. Budapest. - Piczil M. (2005) Anómia-elméletek. In: Pikó B. (ed) A deviáns magatartás szociológiai alapjai és megjelenési formái a modern társadalomban. JatePress Kiadó. Szeged

Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat III. évfolyam

Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat III. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat III. évfolyam

Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat III. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat III. évfolyam

Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat III. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat IV. évfolyam

Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat IV. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai 0 Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat IV. évfolyam

Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat IV. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat I. évfolyam. 2011-2012-es tanév 2. félév programjai

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat I. évfolyam. 2011-2012-es tanév 2. félév programjai Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat II. évfolyam. 2015-2016-os tanév 1. félév programjai

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat II. évfolyam. 2015-2016-os tanév 1. félév programjai Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat II. évfolyam 2015-2016-os tanév 1. félév programjai 1 Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány programtervezete 2015-2016-os tanév

Részletesebben

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. 1. KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek

Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek Tantátgyi követelmények Család- és nevelésszociológiai alapismeretek CGB1203 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné dr. Kiss Katalin főiskolai docens A tantárgyfelelős

Részletesebben

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. Szakirányú továbbképzés I. Képzési és kimeneti követelmények 1. A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

Az egészségügyi gondozás és prevenció alapszak MINTATANTERVE 2006/2007

Az egészségügyi gondozás és prevenció alapszak MINTATANTERVE 2006/2007 Az egészségügyi gondozás és prevenció alapszak MINTATANTERVE 2006/2007 1 EF30003 Anatómia I. # kollokvium 42 28 3+2 köt. 1 EF30001 Biokémia I. (Kémiai, biokémiai általános alapfogalmak) #& kollokvium 14

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy oktatója és beosztása Dr. Tóthné Gacsályi Viktória főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja Pedagógiai szociálpszichológia TKM1010 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 2+0 Előfeltétel (tantárgyi kód) TKM1001 Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár és beosztása Az előadáson való részvétel

Részletesebben

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 1. A tantárgy megnevezése: OKTATÁSTAN I. 2. Az évfolyam megnevezése: Okl. mérnöktanár, mérnöktanár szak nappali tagozat II. évf. 2. félév, II. évf. 1. félév Műszaki szakoktató szak II. évfolyam 1. félév

Részletesebben

Számonkérés Kredit Előfeltétel Jelleg Osztály Előadás Gyak. EKEE-104-02N, EKEE-109-01N. K Dk 28 0. a 0 EKKE-106-03N Kr Tsz 0 0 160

Számonkérés Kredit Előfeltétel Jelleg Osztály Előadás Gyak. EKEE-104-02N, EKEE-109-01N. K Dk 28 0. a 0 EKKE-106-03N Kr Tsz 0 0 160 Az Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány nappali képzés automatikusan felmentést kap az OKJ-s ápoló 54 723 01 10000000 végzettséggel rendelkező hallgató Kredit Előfeltétel Jelleg Osztály Előadás

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat IV. évfolyam. 2013-2014-es tanév 1. félév programjai

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat IV. évfolyam. 2013-2014-es tanév 1. félév programjai Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai 1 Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány programtervezete 2013-2014-es tanév

Részletesebben

Tantárgyi követelmény

Tantárgyi követelmény Tantárgyi követelmény Multikulturális nevelés TKM2101 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 2 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 0+2 Tantárgyfelelős neve és beosztása Bodnárné Dr. Kis Katalin főiskolai tanár

Részletesebben

Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 5 Kreditpont 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Kommunikációs és konfliktuskezelési tréning CB3063 Meghirdetés féléve 5 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 minősített aláírás Előfeltétel (tantárgyi kód) - Spanyol Ágnes tanársegéd-gyakornok SP A tréning

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája. Dr. Györgyiné Dr. Harsányi Judit főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája. Dr. Györgyiné Dr. Harsányi Judit főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Személyiségfejlődési zavarok pszichológiája INM1013L Meghirdetés féléve 1. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak) Számonkérés módja Gy Tantárgyfelelős neve Vassné Dr. Figula Erika főiskolai tanár Tantárgy oktatója:

Részletesebben

Alkalmazott szociális gerontológia szakirányú továbbképzési szak. Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar

Alkalmazott szociális gerontológia szakirányú továbbképzési szak. Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar Alkalmazott szociális gerontológia szakirányú továbbképzési szak 2008 Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar Indított szakirányok: - Képzési terület, képzési ág: társadalomtudomány Képzési ciklus: szakirányú

Részletesebben

M1854 FELADATOK. 4 A gerontológia fogalmának értelmezése B 5 A magyar társadalom demográfia jellemzői B

M1854 FELADATOK. 4 A gerontológia fogalmának értelmezése B 5 A magyar társadalom demográfia jellemzői B M1854 FELADATOK Értelmezi az idősek társadalmi helyzetét, szociális 4 problémáit, a modern életforma hatásait életmódjukra Megtervezi a gondozási folyamatot, közreműködik az ápolási, rehabilitációs és

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 0 /0. tanévre Csecsemő és gyermekápoló szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 3 0 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak. Szakmai önismeret, kompetenciafejlesztés IV. CG1046 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 0 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) 0+2 Minősített aláírás CG1045 Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr. Figula

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat I. évfolyam. 2014-2015-ös tanév 2. félév programjai

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat I. évfolyam. 2014-2015-ös tanév 2. félév programjai Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A tanárjelölt személyiségfejlesztése

KÖVETELMÉNYEK. A tanárjelölt személyiségfejlesztése A tanárjelölt személyiségfejlesztése PDB2304L Meghirdetés féléve 4. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 6 Gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika, főiskolai tanár A kurzus

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A tanárjelölt személyiségfejlesztése

KÖVETELMÉNYEK. A tanárjelölt személyiségfejlesztése A tanárjelölt személyiségfejlesztése TKB1207 Meghirdetés féléve 2. Konzultációs óraszám 6 Gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika, főiskolai tanár API A kurzus tréning

Részletesebben

Iskolai szociális munka gyakorlata

Iskolai szociális munka gyakorlata Iskolai szociális munka gyakorlata B1206 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 30 óra gyakorlat Min ai Előfeltétel (tantárgyi kód) B1101 Dr. Torkos Katalin 1. A tantárgy

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Segítő kapcsolat CGB 1304 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 G Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár A szorgalmi időszak utolsó előtti hetében szóbeli vizsgán szerzik meg a hallgatók

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 2. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás és a kötelező irodalom alapján a vizsgaidőszak

Részletesebben

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja

Dr. Pauwlik Zsuzsa Orsika főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék kódja Mentálhigiéné INM 1011L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Konzultációs óraszám 9 Kollokvium Dr. Pauwlik Zsuzsa főiskolai docens AK Zárthelyi dolgozat írása az előadás és a kötelező irodalom alapján a

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat I. évfolyam. 2015-2016-os tanév 1. félév programjai

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat I. évfolyam. 2015-2016-os tanév 1. félév programjai Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat I. évfolyam 2015-2016-os tanév 1. félév programjai Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány programtervezete 2015-2016-os tanév 1.

Részletesebben

félév félév 2321-06 Interakció az egészségügyi ellátásban modul ( 78 óraelmélet,) 1.0/2321-06 Kommunikáció beteggel,

félév félév 2321-06 Interakció az egészségügyi ellátásban modul ( 78 óraelmélet,) 1.0/2321-06 Kommunikáció beteggel, OKJ: 54 723 01 1000 00 00 AZ ÁPOLÓKÉPZÉS KÖZPONTI PROGRAMJA ALAPJÁN KÉSZÍTETT HELYI TANTERV LEVELEZŐ KÉPZÉS I. tanév I. és II. TANANYAGEGYSÉGEK/TANANYAGELEMEK Óraszámok Elmélet Elméletigényes Gyakorlat

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan III. évfolyam Gazdálkodási és menedzsment, Pénzügy és számvitel BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Regionális gazdaságtan TÁVOKTATÁS Tanév: 2014/2015. I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Regionális gazdaságtan

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Statisztika 1.

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Statisztika 1. I. évfolyam BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Statisztika 1. TÁVOKTATÁS Tanév 2014/2015 II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Statisztika 1. Tanszék: Módszertani Tantárgyfelelős neve: Sándorné Dr. Kriszt

Részletesebben

Természetgyógyászati Klinikum

Természetgyógyászati Klinikum Természetgyógyászati Klinikum A Pszichiátria és a természetgyógyászat kapcsolata Fekete Szabolcs - 2016 pszichiátria A gondolkodás, az érzelmi élet és a viselkedés zavaraival foglalkozó szakterület A terápiák

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szervezeti magatartás és vezetés tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szervezeti magatartás és vezetés tanulmányokhoz II. évfolyam GI szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Szervezeti magatartás és vezetés tanulmányokhoz LEVELEZŐ Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Szervezeti magatartás és vezetés Tanszék:Vállalkozás

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat I. évfolyam. 2013-2014-es tanév 2. félév programjai

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat I. évfolyam. 2013-2014-es tanév 2. félév programjai Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Segítő kapcsolat CB 1304 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár A szorgalmi időszak utolsó előtti hetében szóbeli vizsgán szerzik meg a hallgatók

Részletesebben

1. Intracranialis monitorozás ápolói feladatai az intenzív terápiás osztályon

1. Intracranialis monitorozás ápolói feladatai az intenzív terápiás osztályon 1. Intracranialis monitorozás ápolói feladatai az intenzív terápiás osztályon 2. Intenzív ellátásra szoruló politraumatizált beteg ápolása 3. Immobilizációs szindróma megelőzése az intenzív terápiás osztályon

Részletesebben

Tagozatkód: 05. Szakiskola 3 éves szakképzés

Tagozatkód: 05. Szakiskola 3 éves szakképzés SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ Tagozatkód: 05 Szakiskola 3 éves szakképzés A képzést azoknak a nyolcadikosoknak ajánljuk, akik szeretnek idős emberekkel vagy gyermekotthonban elhelyezett gyerekekkel foglalkozni,

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Szatmári Ágnes főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Szatmári Ágnes főiskolai tanársegéd Tantárgyfelelős tanszék kódja Alkalmazott pszichológia MD1005 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve: Vassné Dr. Figula Erika főiskolai tanár

Részletesebben

TANM PED 108/a, illetve PEDM 130/1 Kutatásmódszertan és PEDM 135/c1 Kutatásmódszertan, TANM PED 108/a1 Oktatásstatisztikai elemzések

TANM PED 108/a, illetve PEDM 130/1 Kutatásmódszertan és PEDM 135/c1 Kutatásmódszertan, TANM PED 108/a1 Oktatásstatisztikai elemzések Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Intézet 1075 Budapest, Kazinczy u. 2 27. Tel.: 461 4552, fax.: 461 452 E mail: nevelestudomany@ppk.elte.hu A kurzus címe:

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Teljesítmény és erőforrás elemzés. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Teljesítmény és erőforrás elemzés. tanulmányokhoz IV. évfolyam PSZ Számvitel szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Teljesítmény és erőforrás elemzés tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Teljesítmény és

Részletesebben

Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Fizioterápiás Tanszék által a 2013/2014-es tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák

Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Fizioterápiás Tanszék által a 2013/2014-es tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Fizioterápiás Tanszék által a 2013/2014-es tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák V Védőnő szakos hallgatóknak, GY Gyógytornász szakos hallgatóknak,

Részletesebben

Inkluzív iskola _2. Separáció- integráció- inklúzió

Inkluzív iskola _2. Separáció- integráció- inklúzió Inkluzív iskola _2 Separáció- integráció- inklúzió Speciális nevelési területek, speciális életvitel Speciális megközelítés Normalitás, abnormalitás fogalma, az átlagtól való eltérés okai, magyarázó elméletei

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK I. félév

KÖVETELMÉNYEK I. félév 2016-2017. I. félév Tanulási nehézségek szűrése, fejlesztő eljárások Prevenció és módszertan FP1139 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 5 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 12 A hallgatók ismerjék meg a tanulási

Részletesebben

BMNPS52400M Kutatásmódszertan BMNPS01300M f 2 Gy szk BMNPS02400M BMNPS13100M BMNPS23300M

BMNPS52400M Kutatásmódszertan BMNPS01300M f 2 Gy szk BMNPS02400M BMNPS13100M BMNPS23300M 0B PSZICHOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK TATÁRGYLISTÁJA APPALI TAGOZAT Érvényes a 2013/2014-es tanévtől Tárgy kódja Tantárgy megnevezése Előfeltétel Felvétele Kreditpont Követelmény típusa Heti óraszám Félévi

Részletesebben

TEMATIKA 2011/2012. tanév I. (őszi) félév. Munka- és szociális jog 3. Agrárjogi, Környezetjogi és Munkajogi Tanszék

TEMATIKA 2011/2012. tanév I. (őszi) félév. Munka- és szociális jog 3. Agrárjogi, Környezetjogi és Munkajogi Tanszék TEMATIKA 2011/2012. tanév I. (őszi) félév Munka- és szociális jog 3. Agrárjogi, Környezetjogi és Munkajogi Tanszék Tárgy neve: Munka- és szociális jog 3. Szak: jogász Neptun-kódja: 30703 Helye a mintatantervben:

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév. Követelmények: Gyakorlati foglalkozásokon való aktív részvétel, zárthelyi dolgozat teljesítése

KÖVETELMÉNYEK 2012-2013. 1.félév. Követelmények: Gyakorlati foglalkozásokon való aktív részvétel, zárthelyi dolgozat teljesítése Ápolástan CG1005 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 Gyakorlati foglalkozásokon való aktív részvétel, zárthelyi dolgozat teljesítése Félévközi jegyet a zárthelyi dolgozat eredménye adja. Zárthelyi dolgozat,

Részletesebben

1.67. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 762 01 Szociális gondozó és ápoló MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

1.67. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 762 01 Szociális gondozó és ápoló MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ 1.67. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a 34 762 01 Szociális gondozó és ápoló MEGNEVEZÉSŰ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,

Részletesebben

A sürgősségi ellátás pszichiátriát érintő vonatkozásai II. Definitív pszichiátriai tünetekkel fellépő belgyógyászati kórképek

A sürgősségi ellátás pszichiátriát érintő vonatkozásai II. Definitív pszichiátriai tünetekkel fellépő belgyógyászati kórképek A sürgősségi ellátás pszichiátriát érintő vonatkozásai II. Definitív pszichiátriai tünetekkel fellépő belgyógyászati kórképek Dr. Pikó Károly Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Jósa András Kórháza

Részletesebben

Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Fizioterápiás Tanszék által a 2012/2013-as tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák

Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Fizioterápiás Tanszék által a 2012/2013-as tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Fizioterápiás Tanszék által a 2012/2013-as tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák V Védőnő szakos hallgatóknak, GY Gyógytornász szakos hallgatóknak,

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat I. évfolyam. 2012-2013-as tanév 2. félév programjai

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat I. évfolyam. 2012-2013-as tanév 2. félév programjai Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

TÜDŐGYÓGYÁSZATI KLINIKA 4012 Db., Nagyerdei krt. 98. Tel/fax: (52) 255-222

TÜDŐGYÓGYÁSZATI KLINIKA 4012 Db., Nagyerdei krt. 98. Tel/fax: (52) 255-222 4012 Db., Nagyerdei krt. 98. Tel/fax: (52) 255-222 Klinikaigazgató: Klinikai főorvos: Szakorvos: Szakorvos jelölt: Központi gyakornok: Tanulmányi felelős: Dr. Szilasi Mária egyetemi docens Dr. Fodor Andrea

Részletesebben

4. sz. Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola 4/1.sz. Pszichiátria Program

4. sz. Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola 4/1.sz. Pszichiátria Program 4. sz. Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola 4/1.sz. Pszichiátria Program Kurzusvezetö és kurzuscím 4101-K A magatartás modellezése neurokémiája és gyógyszeres befolyásolása. (magyar) (Dr. Bagdy György)

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szakmai identitás fejlesztése. Meghirdetés féléve 3. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 8. Előfeltétel (tantárgyi kód) -

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szakmai identitás fejlesztése. Meghirdetés féléve 3. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 8. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Szakmai identitás fejlesztése ADM 2323L Konzultációs óraszám 8 Minősített aláírás Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár Az óra tréning jelleggel zajlik. A kurzus teljesítésének feltétele a foglalkozáson

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat I. évfolyam. 2013-2014-es tanév 1. félév programjai

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat I. évfolyam. 2013-2014-es tanév 1. félév programjai Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat I. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány programtervezete 2013-2014-es tanév 1.

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan Felsőoktatási Szakképzés TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Regionális gazdaságtan Tanév: 2015/2016. II. A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Regionális gazdaságtan Tanszék: Közgazdasági Tanszék Tantárgyfelelős neve:

Részletesebben

Statisztika 1. Tantárgyi útmutató

Statisztika 1. Tantárgyi útmutató Módszertani Intézeti Tanszék Nappali tagozat Statisztika 1. Tantárgyi útmutató 2015/16 tanév II. félév 1/6 Tantárgy megnevezése: Statisztika 1. Tantárgy kódja: STAT1KAMEMM Tanterv szerinti óraszám: 2+2

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája. Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája. Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája CGF1301 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve: Dr. Margitics Ferenc

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja Szociális gondoskodás története B1401L Meghirdetés féléve 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) koll Tantárgyfelelős neve és beosztása Tantárgy oktatója és beosztása A tantárgy elsajátításának célja: Annak

Részletesebben

XIX. TDK Konferencia SZIE-GAEK Egészségtudományi és Környezetegészségügyi Intézet 2014. 11. 21. Gyula. Ápolás- és Egészségtudományi Szekció eredményei

XIX. TDK Konferencia SZIE-GAEK Egészségtudományi és Környezetegészségügyi Intézet 2014. 11. 21. Gyula. Ápolás- és Egészségtudományi Szekció eredményei Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

Általános tájékoztató 2010/2011 tanév 1. félév

Általános tájékoztató 2010/2011 tanév 1. félév Általános tájékoztató 2010/2011 tanév 1. félév Szept 6-10 (nappali is) H rehab alapism 8 ó elm K rehab alapism /Epid+biostat 4-4 ó elm Sz rehab alapism 8 ó gyak = 12óelm/8gy Cs Epidemiol/biostat 8 ó elm

Részletesebben

Kérelem. ADDIKTOLÓGIAI KONZULTÁNS szakirányú továbbképzés. Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2011.

Kérelem. ADDIKTOLÓGIAI KONZULTÁNS szakirányú továbbképzés. Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2011. Kérelem ADDIKTOLÓGIAI KONZULTÁNS szakirányú továbbképzés Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2011. 1. KÉPZÉSI PROGRAMM A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni Egyetem 4032 Debrecen, Egyetem

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK /I. Tantárgy neve Társadalomtudományi kutatások 2.

KÖVETELMÉNYEK /I. Tantárgy neve Társadalomtudományi kutatások 2. Társadalomtudományi kutatások 2. PDB1702 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Gyakorlati jegy PDB1005 Évközi tanulmányi követelmények: Empirikus vizsgálat adatfelvétele és az adatok statisztikai feldolgozása.

Részletesebben

SZOCIÁLIS MUNKA SZAK II. évf. LEVELEZŐ TAGOZAT

SZOCIÁLIS MUNKA SZAK II. évf. LEVELEZŐ TAGOZAT SZOCIÁLIS MUNKA SZAK II. évf. LEVELEZŐ TAGOZAT A tárgy neve: A szociális munka módszertan II. (Csoportokkal és közösségekkel végzett szociális munka) Félévi óraszám: L:10 óra Kreditértéke:4 kredit Helye

Részletesebben

Műszaki szakoktató alapszak

Műszaki szakoktató alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Műszaki szakoktató alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) CGF 1004 Tantárgyfelelős neve és beosztása

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) CGF 1004 Tantárgyfelelős neve és beosztása KÖVETELMÉNYEK Tantárgy neve Összefüggő komplex szakmai gyakorlat Tantárgy kódja CGF1005 Meghirdetés féléve 4 Kreditpont: 30 Óraszám (elm.+gyak.) 0+560 Félévi követelmény Gyakorlati jegy Előfeltétel (tantárgyi

Részletesebben

Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak

Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak Indított szakirányok: védőnő Képzési terület: orvos és egészségtudományi Képzési ág: egészségtudományi Képzési ciklus: alapképzés, BSc. Képzési forma (tagozat):

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája. Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Kontakt óraszám (elm.+gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája. Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Kontakt óraszám (elm.+gyak. Csecsemő- és kisgyermekkor pszichológiája CGF1301L Meghirdetés féléve 2 Kreditpont: 3 Kontakt óraszám (elm.+gyak.) 9 - Tantárgyfelelős neve: Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár Tantárgy oktatója: A kurzus

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tanulás- és kutatásmódszertan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tanulás- és kutatásmódszertan PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COOLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 I. évfolyam

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Szakmai önismeret és kompetenciafejlesztés I.

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Szakmai önismeret és kompetenciafejlesztés I. KÖVETELMÉNYEK Szakmai önismeret és kompetenciafejlesztés I. TAB1215 Meghirdetés féléve 1 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 Minősített aláírás Dr. Margitics Ferenc főiskolai tanár A kurzus tréning jelleggel

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár

KÖVETELMÉNYEK. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár Szakmai identitás fejlesztése ADM 2323L Meghirdetés féléve 3. Kreditpont: 2 Konzultációs óraszám 8 Minősített aláírás Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár Az kurzus

Részletesebben

Tantárgyi program. 8. Az oktatás személyi feltételei: Gyakorlati oktató: Dr. Szigeti Orsolya egyetemi docens

Tantárgyi program. 8. Az oktatás személyi feltételei: Gyakorlati oktató: Dr. Szigeti Orsolya egyetemi docens Tantárgyi program 1. A tantárgy neve, kódja: AV_KMNL211-K3 Marketing kutatás 2. A neve, beosztása: 3. Szak megnevezése: Kereskedelem és Marketing BA szak, levelező tagozat 4. A tantárgy típusa: A 5. A

Részletesebben

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés 2014/2015. tanév NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási

Részletesebben

TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0002 Tantárgyi program (rövidített)

TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0002 Tantárgyi program (rövidített) TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0002 Tantárgyi program (rövidített) Szakkollégiumi műhely megnevezése: Meghirdetés féléve: Tantárgy/kurzus megnevezése: BGF GKZ Szakkollégiuma 2011/2012. tanév II. félév SZAKKOLLÉGIUM

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK /I.

KÖVETELMÉNYEK /I. Közösségi szociális munka SPB1209 Kreditpont: 3 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 1+1 Gyakorlati jegy SPB1121 Követelmény: Két zárthelyi dolgozat. Gyakorlati jegy. Zh: 2016. okt. 19. 8-9., nov. 30. 8-9. Kötelező,

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat III. évfolyam. 2013-2014-es tanév 1. félév programjai

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat III. évfolyam. 2013-2014-es tanév 1. félév programjai Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat III. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai 1 Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány programtervezete 2013-2014-es tanév

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ a

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ a Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 383-8480 Budapest 72. Pf.: 35. 1426 III. évfolyam Pénzügy és Számvitel Szak, Számvitel szakirány TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ a Számviteli sajátosságok tantárgy tanulmányozásához

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Közgazdasági- és Gazdálkodástudományi Kar 1.3 Intézet Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ OKTATÁSI PROGRAM ÁPOLÓ SZAKKÉPZÉS MEGSZERVEZÉSÉHEZ

KIEGÉSZÍTŐ OKTATÁSI PROGRAM ÁPOLÓ SZAKKÉPZÉS MEGSZERVEZÉSÉHEZ KIEGÉSZÍTŐ OKTATÁSI PROGRAM AZ ÁPOLÓ SZAKKÉPZÉS MEGSZERVEZÉSÉHEZ Moduláris képzési rendszer szerzői: Baukó Mária Dr. Bártfainé Gelencsér Teréz Dr. Drexlerné Solymos Mária Horváth Károlyné Holiné Füstös

Részletesebben

Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak védőnő szakirány. minta - tanterve

Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak védőnő szakirány. minta - tanterve Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak védőnő szakirány minta - tanterve Elfogadta az Egészségügyi Kar Kari Tanács a 36/2012. sz. határozatával Elfogadta a Miskolci

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. A nevelés történeti alapjai 3. ( A magyar nevelés történetének forrásai) Tantárgy neve: Tantárgy kódja: PDB 1103

KÖVETELMÉNYEK. A nevelés történeti alapjai 3. ( A magyar nevelés történetének forrásai) Tantárgy neve: Tantárgy kódja: PDB 1103 Tantárgy kódja: PDB 1103 Kreditpont: 3 Tantárgyfelelős neve és beosztása: Tantárgy oktatója és beosztása: Tantárgy oktatójának elérhetősége: 2230 A nevelés történeti alapjai 3. ( A magyar nevelés történetének

Részletesebben

DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Edutus Főiskola 2015 A képzés során a hallgatók megismerkednek a településmenedzsment komplex szemléletmódjával, így képessé válnak a stratégiai tervezésre,

Részletesebben

A PSZICHOLÓGIA MESTERKÉPZÉS TANTERVE 2012-től (nappali tagozat) 1

A PSZICHOLÓGIA MESTERKÉPZÉS TANTERVE 2012-től (nappali tagozat) 1 A PSZICHOLÓGIA MESTERKÉPZÉS TANTERVE 2012-től (nappali tagozat) 1 ALAPOZÓ ISMERETEK, SZAKMAI TÖRZSANYAG PSZM-101 Fejlődéspszichológia 1. előadás koll 2 2 1 PSZM-102 Fejlődéspszichológia 2. előadás koll

Részletesebben

SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Komplex elemzés. Pénzügy és számvitel alapszak Nappali tagozat 2015/2016. tanév II.

SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Komplex elemzés. Pénzügy és számvitel alapszak Nappali tagozat 2015/2016. tanév II. TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Komplex elemzés Pénzügy és számvitel alapszak Nappali tagozat 2015/2016. tanév II. félév A tantárgy rövid bemutatása: A Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli Karán meghatározó

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat II. évfolyam. 2012-2013-as tanév 2. félév programjai

Ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirány levelező tagozat II. évfolyam. 2012-2013-as tanév 2. félév programjai Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

Az ápolás és betegellátás alapszak MINTATANTERVE 2007/2008

Az ápolás és betegellátás alapszak MINTATANTERVE 2007/2008 Az ápolás és betegellátás alapszak MINTATANTERVE 2007/2008 NAPPALI TAGOZAT elm./gyak 1 EF30003 Anatómia I. kollokvium 42 28 3+2 köt. - 1 EF30001 Biokémia I. kollokvium 14 0 1+0 köt. - 1 EF30002 Biológia

Részletesebben

SYLLABUS. Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Humán Tudományi Tanszék Szak

SYLLABUS. Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Humán Tudományi Tanszék Szak SYLLABUS I. Intézmény neve Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Kar Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Humán Tudományi Tanszék Szak Az óvodai és elemi oktatás pedagógiája A tantárgy típusa Tantárgy

Részletesebben

PSZICHOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK MINTATANTERVE NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2016/2017. tanévtől

PSZICHOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK MINTATANTERVE NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2016/2017. tanévtől Felvétele Kreditpont Követelmény típusa Heti óraszám Ajánlott félév Felvétel típusa Meghirdető tanszék/intézet PSZICHOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK MINTATANTERVE NAPPALI TAGOZAT Érvényes a 2016/2017. tanévtől

Részletesebben

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány III. évfolyam

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány III. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus alapszak képalkotó diagnosztikai analitika szakirány. minta - tanterve

Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus alapszak képalkotó diagnosztikai analitika szakirány. minta - tanterve Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus alapszak képalkotó diagnosztikai analitika szakirány minta - tanterve Elfogadta az Egészségügyi Kar Kari Tanács

Részletesebben

A SZIE GAEK tudományos műhelyeinek megerősítése TDK TÁJÉKOZTATÓ. (Témaajánló, SZIE GAEK, Egészségtudományi Campus) Gyula 2015. május 21.

A SZIE GAEK tudományos műhelyeinek megerősítése TDK TÁJÉKOZTATÓ. (Témaajánló, SZIE GAEK, Egészségtudományi Campus) Gyula 2015. május 21. TDK TÁJÉKOZTATÓ (Témaajánló, SZIE GAEK, Egészségtudományi Campus) Gyula 2015. május 21. A tudományos diákköri munka lényege A hallgatók témavezető oktató irányításával önálló kutatómunkát végeznek, mely

Részletesebben

MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE

MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE MINTATANTERV ÁLTALÁNOS ORVOSKÉPZÉS TANTERVE ÉS VIZSGARENDJE Tantárgy kódja Tantárgy neve, kurzushirdető tanszék, tanszékvezető/kurzushirdető Héti óraszám - elmélet Héti óraszám - gyakorlat Vizsgaforma

Részletesebben

Szintetikus és analitikus elszámolások. A könyvviteli zárlat. Leltár és leltározás. A költségvetési szervek számlakerete.

Szintetikus és analitikus elszámolások. A könyvviteli zárlat. Leltár és leltározás. A költségvetési szervek számlakerete. TEMATIKA ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZER 2012/2013. tanév I. (őszi) félév TANTÁRGY NEVE SZÁMVITELI ALAPISMERETEK Neptun kódja: I608E Előfeltétele: - Helye a mintatantervben: V. szemeszter Meghirdetés: őszi szemeszter

Részletesebben

Miskolci Egyetem Egészségügyi Fıiskolai Kar Fizioterápiás Tanszék által a 2008/2009-as tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák

Miskolci Egyetem Egészségügyi Fıiskolai Kar Fizioterápiás Tanszék által a 2008/2009-as tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák Miskolci Egyetem Egészségügyi Fıiskolai Kar Fizioterápiás Tanszék által a 2008/2009-as tanévre meghirdetésre leadott szakdolgozati és TDK témák V Védını szakos hallgatóknak, GY Gyógytornász szakos hallgatóknak,

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Alkalmazott Pszichológia Intézet 1.4

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1I.félév. Prevenció és módszertan Tantárgy kódja FP1111L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 5 Félévi óraszám (elm.+gyak.

KÖVETELMÉNYEK 2014-2015. 1I.félév. Prevenció és módszertan Tantárgy kódja FP1111L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 5 Félévi óraszám (elm.+gyak. Tanulási nehézségek szűrése, fejlesztő eljárások Prevenció és módszertan FP1111L Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 5 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 15 Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné Dr. Figula Erika

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve Segítő kapcsolat CGB 1304 Meghirdetés féléve 6. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 0+2 G Vassné dr. Figula Erika főiskolai tanár A szorgalmi időszak utolsó előtti hetében (május 10.) írásbeli gyakorlati

Részletesebben

A stroke betegek rehabilitációja során felmerülő nehézségek elemzése ápolói szemszögből

A stroke betegek rehabilitációja során felmerülő nehézségek elemzése ápolói szemszögből ORFMMT XXXII. Vándorgyűlése Miskolc, 2013.08.29-2013.08.31 A stroke betegek rehabilitációja során felmerülő nehézségek elemzése ápolói szemszögből T E N K S Z A B I N A D R. U R B Á N E D I N A Kutatás

Részletesebben