A MAGYARORSZÁGON LÉTESÍTETT SZÉLENERGIA KAPACITÁSA ÉS STRUKTÚRÁJA Wind Energy Capacity and Structure in Hungary

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MAGYARORSZÁGON LÉTESÍTETT SZÉLENERGIA KAPACITÁSA ÉS STRUKTÚRÁJA Wind Energy Capacity and Structure in Hungary"

Átírás

1 3-5 July, 2013 Budapest University of Technology and Economics, Hungary A MAGYARORSZÁGON LÉTESÍTETT SZÉLENERGIA KAPACITÁSA ÉS STRUKTÚRÁJA Wind Energy Capacity and Structure in Hungary L. Tóth Prof. Dr. DSc. SZIE Gépészmérnöki Kar, Folyamatmérnöki Intézet*, 2100 Gödöllő, Páter K u 1. Hungary (A Magyar Szélenergia Tudományos Egyesület Elnöke, (President of Hungarian Wind Energy Scientific Association) Tel.: , N. Schrempf Dr.,Assoc. Prof., SZIE Gépészmérnöki Kar, Folyamatmérnöki Intézet*, 2100 Gödöllő, Páter K u 1. Hungary, Energetika Tanszék. Tel.: , *Szent István University, Faculty of Mechanical Engineering, Department of Energetics Összefoglalás Napjainkban is igen jelentősek a fejlesztési munkák, sokféle elképzelés van a szélerőművek hatékonyságának növelése és jobb kihasználhatósága céljából. Hazánkban a számottevő kapacitás bővítés 2006-ban kezdődött és 2010-ig tartott. Ekkora betelt a kiadott kvóta és azóta nincsenek újabb létesítések. évben megtorpant, miközben jelentős beruházási kedv figyelhető meg. A megépült szélerőmű kapacitás 330MW, s korszerű egységekből áll, igazodva a Magyarországi szélviszonyokhoz a területi széljárásokhoz. Ennek köszönhető az igen előnyös termelés (740 GWh/év) és a jő kihasználási tényező (24,1%), amellyel 2012-ben a negyedik helyet foglaltuk el az Európai országok listáján. Ezzel ~220 millió m 3 /év földgázt takarítottunk meg, miközben ~ tonna CO 2 kibocsátást is elkerültünk. Nem vitatható, hogy 9-10 éves megtérülésük után olcsóbb energiát termelnek, s kijelenthető, hogy a létesítésük pénzügyi szempontból is a társadalom egyik leginkább perspektivikus beruházása. Elemzéseink az igazolják, hogy 2020-ra Magyarország igen ambiciózus megújuló energia felhasználásra irányuló tervét a szélenergia jelenleginél jelentősebb felhasználása nélkül nem valószínű, hogy teljesíteni tudja. Kulcsszavak: Szélerőművek, Magyarország szélenergia kapacitása, Szélenergia költsége Az előadás elkészítését a TÁMOP B-11/2/KMR számon nyilvántartott AZ OKTATÁS ÉS KUTATÁS SZÍNVONALÁNAK EMELÉSE A SZENT ISTVÁN EGYETEMEN című program támogatta. Summary: Nowadays there are significant development projects and ideas about increasing wind power plant efficiency. In Hungary, wind energy capacity increased in the years between 2006 and At the end of this period the quota was fulfilled, and since then there are no new investments, although there is a big demand for new projects.

2 The current wind energy capacity is 330MW, built of modern units, which are designed for the Hungarian wind circumstances. Because of this energy production is very good (740 GWh/year) and the capacity factor (24.1%) is good as well (the 4 th best in Europe in 2012). With this we save approx. 220 million m 3 /year natural gas whilst we avoid ~ tons of CO 2 emission. It is a fact that wind power plants (after the return of investment years-) produce cheap energy. From financial side wind power plant utilization is one of the most perspective investments. Our analysis points out that the ambitious plan of Hungary for 2020 (the increasing of renewable energy utilization) is unlikely to be met without wind energy utilization. Key words: Wind Power Plant, Wind Energy Capacity in Hungary, Cost of Wind Energy 1. ELŐSZÓ A szélenergia hazai fejlesztések áttekintése Az es években a mérőoszlopokon végzett energetikai célú szélmérések azt bizonyították, nagyobb magasságban ( m) Magyarország megkülönböztetett területein megfelelő, a szélerőművek működtetéséhez alkalmas szélviszonyok uralkodtak. Az első, kifejezetten szélerőmű telepítésre vonatkozó mérést ( ), a Kisalföld térségében a SZIE munkatársai ben az első villamos hálózatra kapcsolt 600 kw teljesítményű, Enercon gyártmányú 65 m oszlopmagasságú szélerőmű - ugyancsak a SZIE mérései alapján - az ország középső részén, Kulcs település térségében létesült (hazai forrásokból az E-ON RT közreműködésével). Az erőmű kedvező vizsgálatai eredményei alapján lezárult azon vita, hogy Magyarország területe gazdaságosan alkalmas-e szélenergia hasznosítására évben az új VILLAMOS ENERGIA TÖRVÉNY úgy rendelkezett, hogy a szélből termelt villamos energiát az állam támogatja, az ún. KÁT támogatás keretén belül. E támogatás lehetővé tette, hogy a szélenergia beruházások a vállalkozók részére 9-11 év alatt megtérüljenek. Ezt követően a kormányzat a hazai bejegyzésű vállalkozások részére ún. széltendert írt ki: 330 MW teljesítmény létesítésére. A túljelentkezés és az elbírálások körüli bonyodalmak ellenére a nyertesek a ~330 MW kapacitást, a mérések és értékelések során javasolt korszerű berendezések felépítésével megvalósították. 2. A MŰSZAKI- ÉS KAPACITÁSFEJLŐDÉS JELLEMZŐI Hazánkban, hasonlóan más szárazföldi országokhoz - a természeti adottságoknak megfelelően - a nagy energiatartalmú szelek m magasságban vannak, ezért az oszlopok kellő magassága igen lényeges. Növekvő tendenciájú a lapátkerekek átmérője (egyre inkább D>100m), hiszen a teljesítmény a szélsebesség mértéke mellett a lapátkerék által súrolt felület nagyságától függ. A szélerőművek maximális várható teljesítménye (W p jelzés is használatos): Pmax = ρ A v (kw) 27 2 ahol ρ - a levegő sűrűsége [kg/m 3 ], A a vizsgált (rotor által súrolt - D 2 π/4) felület [m 2 ], v - a zavartalan szél sebessége a leszabályozásig [m/s].

3 A szélsebesség fontossága a v 3 hatvány miatt jól értelmezhető. Ezért az építések előtti fontos a pontos jellemzőinek a meghatározása az erre célra létesített mérőtornyokon (1. ábra). Alapvető fontosságú a v változását a talajtól kiindulva a 2. ábra szemlélteti. Konkrét típusú szélerőműnél az adott szélsebesség tartományhoz tartozó teljesítmény (P x ): 1 3 Px = c px ρ A vx (kw) 2 Ahol a c px = az n számú tartományra osztott szélsebesség átlagértékei (v nx ) alapján, a besorolás szerinti adott szélsebesség tartományhoz tartozó teljesítménytényező. (Függvénye az aerodinamikus, a villamos és a mechanikus hatástényezők együttesen, kísérletekkel kerül meghatározásra. E függvényeket: szélsebesség és teljesítmény (P-v), valamint a szélsebesség és teljesítménytényező (c p -v) diagramokat a gyártók szolgáltatják). 1,5 m/s H (m) Generátor v (m/s) 1. ábra Hazai fejlesztésű 85 m magas mérőtorony Az ábra jelei: 1- műszerdoboz, 2- adatrögzítő, 3- adattovábbító, 4- anemométer(kontrol),5- anemométerek 30, 60 és 80 m magasságban, 6- szélirány érzékelő, 7 energiaforrás (napelem, PV), 8- jelzőfény, 9- páratartalom, 10- légnyomás. 2. ábra A 85 m magas szélmérő oszlopon mért adatok alapján számított átlagos szélprofil (a szélsebesség különbség - 1,5 m/s- a 60 és a 100m gondolamagasságú gépnél) A c p -v diagramban a c p legnagyobb értékénél található a P n = névleges teljesítmény. A szélerőmű éves mért energiatermelése (kwh/év) és a névleges teljesítmény alapján meghatározható a kihasználási szám (K F ): E K F = 8760 Pn A K F értékét tizedes formában pl. 0,16-0,45, vagy százalakosan adják meg 16-45%. A K F értéke és a 8760 (az évben lévő órák száma) szorzata megadja az éves névleges kihasználási órák számát, ami h n /év (pl x 0,23 = 2014,8 h/év a P n teljesítményen). Hazai kalkulációk

4 szerint 2000h n /év névleges teljesítményen (P n ) a gépek üzeme gazdaságos, s a KÁT támogatással 9-10 év alatt a beruházások megtérülnek. Szélerőmű létesítések a világban A szélerőmű gyártás ma a világon a legdinamikusabban fejlődő iparág. Az évente épített kapacitásokat szemlélteti a 3. ábra a legnagyobb beruházókra vonatkoztatva ig a három másikkal szemben Európa első volt, 2008-ban az USA megelőzte, s ben már Kína is. Jelenleg Kína egymaga annyit épít, mint Európa és az USA együttesen. Ha elfogadjuk a 4. ábra szerinti WWEA becslést akkor 2020-ban (egy év alatt) ugyanannyi kapacitást kell létrehozni, mint amennyi az elmúlt 10 év alatt épült. Ez 240 milliárd dollár/év beruházást igényel! Összesen a év végéig milliárd dollár beruházást igényel a feltételezett igény. Ez hatalmas gyártó és fejlesztő bázist igényel. Ebben és egyéb megújuló energia iparban (gyártásban, munkahelyteremtésben szellemi és fizikai egyaránt) csak akkor lehetünk szereplők, ha magunk is felhasználók vagyunk és felhasználjuk korporatív előnyeinket a térségünkön belül. 3. ábra A világ szélenergia kapacitásának fejlődése 2020-ig. (Forrás: WWEA A szerző megjegyzése: Ez ideig a WWEA minden hosszabbtávú becslése alulértékeltnek bizonyult év elején viszont módosított és MW-ra becsüli. A világban a kisméretű, un. háztartási méretű szélerőművekből ~ egység üzemelt 2012-ben (4. ábra), egységenként átlagosan 0,2-0,6kW teljesítménnyel. E berendezések 50%-a Kínában 25%-a az USA-ban működik (Hazánkban jelenleg egység üzemel). Energetikai jelentőségük nem számottevő, lokálisan oldhatnak meg energia ellátási problémákat (gyakran szimbólumként jelennek meg a fenntarthatóság példájaként).

5 4. ábra Kisméretű szélerőművek (SWT = Small Wind Turbines) kapacitásának fejlődése napjainkig és a jövőben (Forrás: WWEA 2012, 11th World Wind Energy Conference) Az utóbbi években a legnagyobb fejlesztéseket Kína hajtotta végre (5. ábra) évig Európának vezető szerepe volt a világgal szemben. 2008, évben az USA, majd évben Kína is megelőzte Európát és évben Kína egymaga többet invesztált, mint Európa és USA együttesen. 5.ábra A fejlődési trend napjainkig a világban (2008-tól a többi-t 3 részben jellemezve) Adatforrás: Mind Power Barometer EUROBSERV ER febr. Az EU 27 országok nemzeti cselekvési tervei alapján 2020-ra a évi kapacitás közel háromszorosa lesz. Az eddigi trend ennek megvalósíthatóságát igazolja (6. ábra).

6 6.ábra Az EU27 országainak cselekvési tervei alapján a szélenergia kapacitás változása Adatforrás: Wind Power Barometer EUROBSERV ER febr. 3. TERMELÉSI KÖLTSÉGEK Az erőművek kihasználása A szélerőművek termelési egységköltségét az évi 2000 óra kihasználás mellett szokás megadni. A hazai erőműpark korszerű, a hazai szélviszonyokhoz igazított. Ezért is vagyunk előkelő helyen az erőmű kihasználásban az országok sorrendjében (7. ábra). Sajnos az egy főre vetített szélenergia termeléssel az EU 27-ben az utolsó előtti negyedik helyen vagyunk. 7.ábra A szélerőműve kihasználtsága (h n /év) az EU 27 országaiban (sorrendben 2190h n /év értékkel a 4. helyen vagyunk) Adatforrás: Wind Power Barometer EUROBSERV ER febr. A termelési egységköltség és a beruházások költsége A 8. ábrán a nagyobb fajlagos beruházási költséget igénylő tengeri (felső görbe) és a szárazföldi gépek termelési egységköltsége létható az éves kihasználási óraszám függvényében (2008. évi árakon). A tengeri és szárazföldi gépek nem csak anyagukban (a tengeri korrozív viszonyok miatt),

7 hanem kivitelben is eltérnek. A szárazföldi típusokat a magas oszlopok és nagyátmérőjű rotorok jellemzik, de a lapátszög-változtatás (pitch- control) gyorsabban megy végbe, hogy a változó szálsebességeket nagyobb hatékonysággal hasznosítsák. 8.ábra A szélerőművek termelési egységköltsége a kihasználási óraszám függvényében és a fejlesztések révén a csökkenés a 2020-as és 2030-as évekre (felső görbe a nagyobb beruházást igénylő tengeri rendszer). Adatforrás: Wind Power Barometer EUROBSERV ER febr. Ahogyan a 9. ábra diagramjaiból is látható jelenleg a tengeri szélből előállított villamos energia drágább. A jelenleg is folyó igen intenzív fejlesztések révén várhatóan a fajlagos beruházási költségeik közötti eltérés mérséklődik (lásd 9. ábrát). A tengeri szélerőműveknél a 2020-as évekig igen jelentős fajlagos költségcsökkenéssel lehet számolni. 9.ábra A szálerőművek fajlagos beruházási költségeinek változása Adatforrás: Wind Power Barometer EUROBSERV ER febr. Az energiaárak változása kihívás elé állítja a villamos energia ellátás biztonságát, hiszen az időszakos olcsó nagy többletek a hálózaton az alacsonyabb kínálati árak miatt kiegyenlítési kényszereket indukálnak, boríthatják a tőzsdei árakat. Azoknál a szélerőműveknél, ahol a beruházások már megtérültek (nincs kamat és törlesztő részlet), a termelést csak az alacsony externáliás költségek terhelik, s nincs üzemanyag költség, ami a hagyományos erőműveknél az egyik legjelentősebb tétel, tehát igen versenyképes piaci árak érhetők el. Költségösszetevők

8 Példaként vizsgáljuk meg a szélenergia költségének hosszabb távú, élettartam alatti alakulását. Egy ilyen igen leegyszerűsített - folyamatot szemléltet a 10. ábra. Az üzembeállítást követően az energia árában a tőke-visszatérítés és a kamatköltség a meghatározó (KÁ időtartam), a karbantartás, biztosítás és járulékos költségek (adók, jutalékok stb.) nem érek el az összes költség 25-30%-át. Viszont az még jelenleg is 15-20%-al magasabb, mint a villamos energia piaci ára (PA). Ezért a szélerőmű a megtérülési időszakában (min év) támogatásban részesül (TA = KÁT). Tehát TA+PA árat realizál az átvevőtől, s ezzel eleget tud tenni fizetési kötelezettségeinek. Az említett két fő kötelezettség kiegyenlítését követően az előállítás költsége a töredékére 25-30%-ára esik vissza (ÖK 1 ), s ez a költsége az élettartama miatti javítási és kiszabályozási költségek miatt növekszik (ÖK 2 -re). Ebben az időszakban (T) a villamos energia átlagára és a szélenergia költsége közötti különbség jóval nagyobb, mint a korábban kapott támogatás. Állami beruházásnál a különbség (a profit) az államé (a társadalomé), tehát a beruházás társadalmilag kifejezetten gazdaságos. Ezért is várható, hogy pl. Németországban a szélenergia egységára években már a piaci átlagár alatt várható, hiszen a évek előtt épült szélerőművek már megtérülnek. Az egyszerűség miatt nem számoltunk kibocsátási externáliák elkerülésének hozadékával. 10.ábra A szélenergiából termelt villany költségének alakulása a szélerőmű élettartama alatt. Az ábra jelölései: PA = villamos energia jelenlegi piaci ára TA = állami támogatás (KÁT, v. METÁR) A = villamos energia árának növekedési trendje B = a támogatás növekedési trendje I-L = a berendezés élettartama = KÁ + T KÁ = a támogatás fizetésének időtartama T = A támogatás és a hitel visszafizetése utáni élettartam ÖK 1 = a szélenergia előállításának önköltsége (működési, kiszabályozási, javítási, fenntartási költségek) a KÁT megszűnése után T 1 = a villamos energia piaci árának és a szélenergia előállítási költségének különbsége (a KÁT végén) C = a szélből villamos energia előállításának trendje (növekvő üzemeltetési, javítási és karbantartás költségek miatt) ÖK 2 = a szélenergia előállításának önköltsége (működési, kiszabályozási, javítási, fenntartási költségek) a KÁT megszűnése után, a gép leszerelésekor. T 2 = a villamos energia piaci árának és a szélenergia előállítási költségének különbsége a lebontás idején T 1, T 2, A és C terület= a társadalom által elért nyereség a szélenergia használata révén (A KÁT befektetés értékének min a 3-4 szerese)

9 11.ábra Prognózis a várható piaci árakra (Tombor 2008, WWEA 2007, és mások) 4. A HAZAI HELYZET A meglévő kapacitás A Magyarországon megvalósult gépek 90%-ánál a gondolamagasság a hazai szélviszonyokat követve m és a teljesítmény 2,0MW. Az építés ütemét a 12. ábra szemlélteti. A termelés a tervezettnek megfelelő GWh/év. Az ebből számítható országos átlagos kapacitás kihasználási tényező ~21-24 % (ebbe bele kell érteni a leállásokat is). Egyes parkoknál 23-25%-os értéket is kimutattak. Megállapítható, hogy a megelőző mérések és a segítségükkel készített széltérkép becslése megfelelő. A jelenlegi szélerőmű kapacitás évente ~200 millió m 3 földgáz kiváltását eredményezi, miközben ~ tonna CO 2 kibocsátást is elkerülünk. 12.ábra Magyarország szélerőmű kapacitásának alakulása (V = változatlan, Q = új építés nem valószínű) A Nemzeti Cselekvési Terv alapszáma Az NCST szerint 2020-ig a 14,65 %-os megújuló program keretében a tervezett ~ 1530MW megújulós villanyból 750MW a szélenergia, tehát a jelenlegi 330MW-hoz (Lásd 1. ábra) további 410MW szélerőmű kapacitást kell létesíteni évben a 410 MW kapacitásra tender kiírására került sor is került, amelyre mintegy ~1100MW-ra pályáztak hazai- és hazai bejegyzésű külföldi cégek. A kiírás ellentmondásai miatt

10 a kvóta nem került kiosztásra. Sikeres pályáztatás esetén is legfeljebb (a gépszállítási határidőkre figyelemmel) második félévében létesülnek újabb kapacitások. Figyelemmel más megújuló energiahordozókkal kapcsolatos trendekre, a várható támogatási feltételekre a hazai vállalás csak a szélerőművek jelentősen nagyobb mértékű építésével valósítható meg (Az indoklást lásd részletesebben a [2]. cikkben). A szélerőművek beruházásai eddig sem kaptak állami támogatást. A beruházási, vállalkozói kedv nagy, már három évvel ezelőtt is mintegy MW kapacitást jelentő beruházási-terv kivitelezésre alkalmas stádiumban volt. Ha kitűzött NCST cél szerinti villamos kapacitást ra el szeretnénk érni, akkor MW megépítésére lenne szükség. Ezzel 2020 év végére ~1300MW kapacitás működne. Természetesen a beruházni szándékozók csak akkor invesztálnak, ha tőkéjük megtérülését biztosítottnak látják. Magyarországon a létesítésbe az állam közvetlen tőkét nem invesztál, csak a szükséges mértékű KÁT támogatást adja, mint minden megújulóra. Az állam által megelőlegezett KÁT megjelenik az áram eladási árában tehát viszonylag rövidtávon visszatérül. Ha e költséggel nem kívánná emiatt a villany árát növelni, akkor érvényesíthetné a korábban bemutatottnak megfelelően a megtérülés utáni időszakban a termelőknél, hiszen ekkor már jelentős a profitjuk. A szélenergia felhasználás révén csökken az ország fosszilis energia függősége és a CO 2 eladásból bevétele is származik. Tehát az állam mindenképpen előnyt élvezhet. A korszerű szélerőművek bizonyított és garantált élettartama 20 év, de a szakszerű szervizeléssel és állagmegóvással - a tapasztalatok szerin - 25 évnél nagyobb a várható tényleges élettartam. A jövőben a becslések szerint vitathatatlanul fajlagosan olcsóbb lesz a szélerőművekben termelt áram, mint a szén- vagy gázerőművekben, a teljes termelési költséget figyelembe véve. Nem elhanyagolható a technológiai fejlődés és a növekvő tüzelőanyagköltségek. Konkrétan, ha egy magyarországi korszerű szélerőmű befektetési költsége megtérül (mai támogatás mellet ez ~10 év) az előállított villamos energia költsége a kiszabályozási költségekkel együtt 8-10Ft/kWh-ra mérséklődik. Ennél olcsóbb energia nincs, és ezt még legalább 10 évig produkálják (de nem kizárt a 20 év sem). A szélenergia, amint a többi természetfüggő megújuló, hálózati a kiegyenlítést igényelnek. 13. ábra Egy hazai 7db 2MW-os egységből álló, 6 km hosszúságban elnyúló szélparkban az egyes gépeinek és a park összesített teljesítménye

11 A 13. ábra jól szemlélteti, hogy egy hazai 7db 2MW-os egységből álló, 6 km hosszúságban elnyúló szélparkban az egyes gépek között ~5órás időtartamban % eltérések is adódtak a szél horizontális egyenetlensége miatt, miközben az park átlagos (összes = Σ) termelése a felpörgési és leállási résztől eltekintve 30-35%-ot változott. Tehát a parkoknak önmagukban, de országosan is jelentős kiegyenlítő hatásuk van. Fontos megjegyezni, hogy a szélerőműveket üzemeltetők nem zárkóznak el a kiszabályozási költségek átvállalásától, de szükség szerint a visszaterheléstől sem. A hazai szélparkoknál végzett kalkulációk szerint a kiszabályozás piaci árfüggő. A hazai szélpark tulajdonosoknál a kiszabályozási átlagár ( években) 0,8-1,5Ft/kWh értékre adódott. Tehát lényegesen nem befolyásolja a termelési költséget. Fontos megjegyezni, hogy a jelenleginél nagyobb kapacitásoknál sem lehetetlen a hazai villamos rendszer kiszabályozása, mivel a tartalék kapacitás a villamos energia rendszerben ma is jelen vannak. Igen jelentős a maradó teljesítmény, amely az összes- és a rendszerirányítási tartalék különbsége. Az utóbbi években épült és kiszabályozásra alkalmas, igen kedvező hatásfokú CCGT erőművek kihasználtsága igen alacsony. Gönyűn, a hazai szélerőműveink közelében létesült 433MW-os CCGT erőmű kihasználása (az üzembeállítása óta) csak egy hónap során érte el a 60%-ot. A hazánkban a meglévő erőmű kapacitás ~9000MW, a csúcsfogyasztás maximuma ~ MW, miközben naponta átlagosan MW importot veszünk igénybe. Tehát nem fogadható el azon állítás, hogy a meglévő 330 MW szélerőmű kapacitás, vagy annak akár 3-4 szerese is megoldhatatlan szabályozási gondokat jelentene, miközben nő a határkeresztező vonalak teljesítménye is. Irodalom [1.] Tóth G. Schrempf N. Tóth L. (2005): A szélenergia prognosztizálása, üzemi tapasztalatok, MTA AMB, K + F Tanácskozása Nr. 29 Gödöllő. [2.] Tóth L.- Schrempf N. : (2012) Szélenergia helye, várható szerepe Magyarország Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Tervében (MCST) ENERGIAGAZDÁLKODÁS 53. évf. 5. szám [3.] Tóth L. Horváth G. (2003): Alternatív energia, Szélmotorok, szélgenerátorok, Szaktudás Kiadó Ház, Budapest, p., pp. [4.] Wilkes J. Moccia J. Dragan M.: (2012) Wind in power, European statistics (EWEA) pdf [5.] Stróbl A.: (2012) Tájékoztató adatok a magyarországi villamosenergia-rendszerről, A piacnyitás (2003) óta eltelt időszak fontosabb adataiból, MAVIR, április 15. kézirat, ábragyűjtemény [6.] Stróbl A.: (2013) Energetikai tájékoztatások szakirodalomból (ábragyűjtemény) [7.] Wind Power Barometer EUROBSERV ER febr. [8.] Tóth, G. Tóth, L. Horváth, G. Berencsi B. (2007): A hazai energia célú széltérkép elkészítésének feltételei. = MTA AMB Kutatási és Fejlesztési Tanácskozás. Gödöllő, Gödöllői Agrártudományi Egyetem FVM Műszaki Intézet, 2. kötet p. HU ISSN , HU ISSN [9.] Small Wind World Report 2012 Summary, BONN, 3 5 JULY 2012 Germany

12 CAPACITY AND STRUCTURE OF THE INSTALLED WIND POWER PLANTS ON HUNGARY Wind Energy Capacity and Structure in Hungary Summary: L. Tóth Prof. Dr. DSc. SZIE Gépészmérnöki Kar, Folyamatmérnöki Intézet*, 2100 Gödöllő, Páter K u 1. Hungary (A Magyar Szélenergia Tudományos Egyesület Elnöke, (President of Hungarian Wind Energy Scientific Association) Tel.: , N. Schrempf Dr.PhD,Assoc. Prof., SZIE Gépészmérnöki Kar, Folyamatmérnöki Intézet*, 2100 Gödöllő, Páter K u 1. Hungary, Energetika Tanszék. Tel.: , *Szent István University, Faculty of Mechanical Engineering, Department of Energetics Nowadays there are significant development projects and ideas about increasing wind power plant efficiency. In Hungary, wind energy capacity increased in the years between 2006 and At the end of this period the quota was fulfilled, and since then there are no new investments, although there is a big demand for new projects. The current wind energy capacity is 330MW, built of modern units, which are designed for the Hungarian wind circumstances. Because of this energy production is very good (740 GWh/year) and the capacity factor (24.1%) is good as well (the 4 th best in Europe in 2012). With this we save approx. 220 million m 3 /year natural gas whilst we avoid ~ tons of CO 2 emission. It is a fact that wind power plants (after the return of investment years-) produce cheap energy. From financial side wind power plant utilization is one of the most perspective investments. Our analysis points out that the ambitious plan of Hungary for 2020 (the increasing of renewable energy utilization) is unlikely to be met without wind energy utilization. Key words: Wind Power Plant, Wind Energy Capacity in Hungary, Cost of Wind Energy This article was written with the help of a TÁMOP B-11/2/KMR INCREASING THE QUALITY OF LEARNING AND RESEARCH program 1. FOREWORD Overview of Hungarian development on the fields of wind energy In the period of energetic wind measurements proved (made on measurement towers) that at bigger heights ( m) at certain areas of Hungary there are right circumstances for wind energy utilization. The first wind measurement made for energetic purposes ( ) was done by the experts of Szent István University at area of Kisalföld. The installation of the first wind power plant was in 2002 at Kulcs, in Middle Hungary, the wind power plant is an Enercon plant with kw performance. The height of the tower is 65 m. The location of it was chosen according of

13 the measures of Szent István University (or as short SZIE). According to the wind measurement results it can be stated that Hungary is a proper place for wind energy utilization. In 2005 the new law on electricity stated the government subsides in the frames of the KÁT subsidy. This subsidy helped the investments to return in 9-11 years. After this a so called wind tender was announced for Hungarian companies. Approx. 330 MW was installed in Hungary. 2. FEATURES OF TECHNOGICAL DEVELOPMENT AND CAPACITY GROWTH In Hungary the big energy content winds are on m, so the tower height is very important. Capacity depends on rotor diameter as well, nowadays D>100m is typical. Expected biggest capacity (can be W p as well): P = ρ A v (kw) max where: ρ - air density [kg/m 3 ], A -examined surface (D 2 π/4) [m 2 ], v - wind speed until control [m/s] Wind speed is important, see v 3. Before wind power plant installation is made these parameters must be defined. (Fig.1) The change of v can be seen on Fig. 2. Capacity of given wind power plants (P x ): 1 3 Px = c px ρ A vx (kw) 2 c px is the capacity factor of given areas, defined with v nx (mean wind speed) values. (c px can be defined with experiments. Wind power plant producers give the P-v, cp-v diagrams.) 1,5 m/s H (m) Generátor generator v (m/s) Fig.1 Fig 2

14 Hungarian development, 85 m tower height 1- gauge box, 2- data logger, 3- data transmitter, 4- anemometer (control),5- anemometer at 30, 60 and 80 m height, 6- wind vane, 7 energy source (solar cell, PV), 8- light signal, 9- moisture measurement gauge, 10- air pressure measuring gauge. Data from the measurement system on Fig.1. (wind speed difference 1,5 m/s, 60 and 100 m tower height) On the c p -v diagram at the biggest c p value the P n = nominal performance can be found. On the basis of the measured yearly energy production (kwh/year) and nominal performance the utilization number can be calculated (K F ): E K F = 8760 Pn A K F *8760 (hours in a year) gives the nominal utilization hours, which is h n /year (pl x 0,23 = h/year on P n performance). According to Hungarian calculations the operation of a wind power plant is economically efficient on 2000h n /year nominal performance (P n ), the investment returns in 9-10 years with KÁT subsidy. Wind power plants utilizations in the world Wind power plant production is the most dynamically developing branch of industry. Yearly installed capacity can be seen on Fig.3 with the focus on the biggest investors. Until 2007 Europe was the first, in 2008 the USA and in 2009 China. Now China installs the capacity of Europe and Eurpoe altogether. The estimation of WWEA shows that in the year 2020 the built capacity will be as much as in the past 10 years. This is an investment of 240 million dollars/year. Until the end of billion dollars are needed for this investment. This requires huge producer and developer basis. Hungary can only be a leader in wind energy industry if we use our corporate advantage MW estimation MW fact Fig.3 The development of wind energy capacity until 2020 (Source: WWEA Remark: until now all WWEA estimations were underestimated At the beginning of 2013 the estimations were modified to MW)

15 In the world approximately small capacity household wind turbines were in operation in 2012 (Fig.4). Their capacity is in average kW. The 50 % of these devices is in China, and the 25% in the US. In Hungary currently units are in operation, they solve local energy problems. Fig.4 The capacity of small wind turbines (SWT = Small Wind Turbines) (source: WWEA 2012, 11th World Wind Energy Conference) In the last years China made the biggest development (Fig.5). Until 2006 Europe had the leading role in Europe. In 2008 the USA, and in 2009 China took over Europe. In 2011 China invested more in development than Europe and the US altogether. Fig. 5 Development of the world s wind energy capacity Source: Mind Power Barometer EUROBSERV ER February, *green: other, red: China, yellow: North America, blue:eu-27

16 The plan of Europe 27 countries is to triple the capacity until The trend shows that the plan can work. (Fig.6) 3. COSTS year Fig.6 The plan of the Europe 27 countries Source: Wind Power Barometer EUROBSERV ER February, The utilization of the wind power plants The production costs of the wind power plants have to be given with their utilization level since The Hungarian wind power plants are modern and they are chosen for the wind conditions of Hungary. Unfortunately we are not in leading position in wind energy; we are at the 24th place (produced energy per capita). Fig.7 Utilization wind power plants (h n /year) in EU 27 countries Source: Wind Power Barometer EUROBSERV ER February, 2013.

17 Energy production costs and costs of investments On Fig.8 the curve represents the production cost per utilization level. The upper curve shows the data of maritime plants, and the lower the terrestrial plants. The maritime and the terrestrial plants differ in their material and in their construction. The terrestrial types have higher towers and big diameter rotors, but the blade angle change (pitch control) is happening faster. Fig.8. Energy production costs and the utilization time (hour) source: Wind Power Barometer EUROBSERV ER February, As Fig.9 shows the maritime wind energy is more expensive. But the development of them is ongoing and because of this their cists will decrease. (Fig.9) At maritime wind power plants a huge decrease of costs is estimated until Fig. 9 Investment cost change of wind power plants source: Wind Power Barometer EUROBSERV ER February, 2013.

18 The price of electricity is changing because of cheap surplus energy, and this may cause differences in stock prices. At those power plants where the investments returned there are only low external costs. Costs For an example let s check the costs in long-term. Such example can be seen on Fig 10. After installation of the plant the costs are typical (KÁT interval). The maintenance, repair another costs does not reach the % of overall costs, but they are 15-20% bigger the market price of electricity (PA). At the interval of return the wind power plan gains subsidy (min years). The energy production costs are 25-30% smaller at ŐK1 and at ŐK2. (It rises because of higher maintenance costs, etc.) At T the difference between average wind energy price and costs is bigger than the subsidies. At governmental investments the profit is as well governmental. In Germany the price of wind energy will be lower than market electricity price in The power plants which were built before 2006 returned. PA = market price of electricity TA = governmental subsidy (KÁT, or METÁR) A = trend of electricity price B = trend of subsidies I-L = lifetime of equipments = KÁ + T KÁ = subsided interval T =interval after the payback of loan and subsidy ÖK 1 =costs of wind energy production(utilization, repair, control costs) after KÁT T 1 = the difference of electricity price and wind energy production costs after KÁT Fig.10 Costs of electricity during wind power plant lifetime Abbreviations: C = trend of electricity production (increasing utilization, repair and maintenance cost) ÖK 2 = costs of wind energy production (at deinstallation of the plant). T 2 = costs of wind energy production(utilization, repair, control costs) a at de-installation of the plant T 1, T 2, A and C area= gaining of the society(min.3-4kát investment) 4. CURRENT HUNGARIAN SITUATION Capacity

19 At 90 % of the Hungarian wind power plants the tower height is m and the performance is 2 MW. The installation trend is shown on Fig.11. The energy production is GWh/year. The utilization factor is ~21-24 %. At some parks % value can be measured. With these data it can be proved the estimations were correct. The current wind energy capacity is equal to the energy of ~200 million m 3 natural gas, whilst ~ tons of CO 2 emission can be avoided. Fig. 11 Trend of Hungarian wind energy capacity (V = remains the same, Q = new installation is not likely) Base numbers of Nemzeti Cselekvési Terv (National Plan) According to NCST until MW wind energy capacity should be reached. This means that additional 410 MW must be built. (See Fig.1) In 2009 a tender was announced, and companies competed for 1100 MW. The tender was not announced properly so the quotas were not distributed. New capacities can be built earliest in To reach the 750 MW can only succeed if new plants are built in an increasing tendency. The wind power investments did not get subsidies. The mood for investment is good; three years ago MW additional capacity could have been built. If we would like to reach the capacity defined in the NCST, than we need to build additional MW. With this at the end of MW would operate. Of course, the investors the only invest if they see their investment to return. In Hungary the government does not invest direct stock in the wind energy installation only KÁT subsidy. The KÁT subsidy returns in short term. With the usage of wind energy the fossil fuel addiction of the country is decreasing and income rises from selling CO 2. The lifetime of the modern wind power plants is 20 years, but with care it can be 25 years. In the future the energy produced by wind power plants will be cheaper than the energy produced by carbon plants or gas plants. The technological increase and the increasing value of fuel prices cannot be neglected. To be concrete if the investment returns then (approx. 10 years with subsidies) the price of electricity decreases to 8-10 HUF/kWh. There is no cheaper energy source, and the plants produce it for additional 10 years (it can be 20 years as well). Wind energy as other alternative energy sources need network equalization.

20 Fig.13 Wind power plant capacity (7 plants, 2 MW) On Fig. 12 it can be seen that there can be % differences in a 5h interval, and the total outcome changed 30-35%. The wind parks have big network equalization effect. In Hungary the control price in was HUF/kWh. These costs do not influence the production costs. It is important to state that the control of the electricity network can be done with bigger capacities as the current as well. The utilization level of the plant in Gönyű was only once 60 % since it is in operation. The plant capacity of Hungary is approx MW, the max. consumption is approx MW. Yearly we use MW import energy. It is not true that the existing 330 MW wind energy capacity or 3-4 times bigger would cause unsolvable problems in control. Literature [1.] Tóth G. Schrempf N. Tóth L. (2005): A szélenergia prognosztizálása, üzemi tapasztalatok, MTA AMB, K + F Tanácskozása Nr. 29 Gödöllő. [2.] Tóth L.- Schrempf N. : (2012) Szélenergia helye, várható szerepe Magyarország Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Tervében (MCST) ENERGIAGAZDÁLKODÁS 53. évf. 5. szám [3.] Tóth L. Horváth G. (2003): Alternatív energia, Szélmotorok, szélgenerátorok, Szaktudás Kiadó Ház, Budapest, p., pp. [4.] Wilkes J. Moccia J. Dragan M.: (2012) Wind in power, European statistics (EWEA) pdf [5.] Stróbl A.: (2012) Tájékoztató adatok a magyarországi villamosenergia-rendszerről, A piacnyitás (2003) óta eltelt időszak fontosabb adataiból, MAVIR, április 15. kézirat, ábragyűjtemény [6.] Stróbl A.: (2013) Energetikai tájékoztatások szakirodalomból (ábragyűjtemény) [7.] Wind Power Barometer EUROBSERV ER febr. [8.] Tóth, G. Tóth, L. Horváth, G. Berencsi B. (2007): A hazai energia célú széltérkép elkészítésének feltételei. = MTA AMB Kutatási és Fejlesztési Tanácskozás. Gödöllő, Gödöllői Agrártudományi Egyetem FVM Műszaki Intézet, 2. kötet p. HU ISSN , HU ISSN [9.] Small Wind World Report 2012 Summary, BONN, 3 5 JULY 2012 Germany

A MAGYARORSZÁGON LÉTESÍTETT SZÉLENERGIA KAPACITÁSA ÉS STRUKTÚRÁJA

A MAGYARORSZÁGON LÉTESÍTETT SZÉLENERGIA KAPACITÁSA ÉS STRUKTÚRÁJA 1 A MAGYARORSZÁGON LÉTESÍTETT SZÉLENERGIA KAPACITÁSA ÉS STRUKTÚRÁJA L. Tóth Prof. Dr. DSc. SZIE Gépészmérnöki Kar, Folyamatmérnöki Intézet*, 2100 Gödöllő, Páter K u 1. Hungary (A Magyar Szélenergia Tudományos

Részletesebben

SZÉLERŐMŰVEK SZEREPE A MEGÚJULÓ ENERGIÁK HASZNOSÍTÁSA NEMZETI CSELEKVÉSI TERVBEN

SZÉLERŐMŰVEK SZEREPE A MEGÚJULÓ ENERGIÁK HASZNOSÍTÁSA NEMZETI CSELEKVÉSI TERVBEN 1 ÖSSZEFOGLALÁS SZÉLERŐMŰVEK SZEREPE A MEGÚJULÓ ENERGIÁK HASZNOSÍTÁSA NEMZETI CSELEKVÉSI TERVBEN Dr. Tóth László Dr. Schrempf Norbert SZIE, GÉK, FOMI Energetika Tanszék, Gödöllő Hazánkban a szélerőmű fejlődés

Részletesebben

4 évente megduplázódik. Szélenergia trend. Európa 2009 MW. Magyarország 2010 december MW

4 évente megduplázódik. Szélenergia trend. Európa 2009 MW. Magyarország 2010 december MW Szélenergia trend 4 évente megduplázódik Európa 2009 MW Magyarország 2010 december 31 330 MW Világ szélenergia kapacitás Növekedés 2010 2020-ig 1 260 000MW Ez ~ 600 Paks kapacitás és ~ 300 Paks energia

Részletesebben

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján

A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján A jövedelem alakulásának vizsgálata az észak-alföldi régióban az 1997-99. évi adatok alapján Rózsa Attila Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Intézet, Számviteli

Részletesebben

MET Energiaműhely 2011.10.04. Budapest. Dr. Zsuga János CEO

MET Energiaműhely 2011.10.04. Budapest. Dr. Zsuga János CEO MET Energiaműhely 2011.10.04. Budapest Dr. Zsuga János CEO 1 A régió import igénye jelentősen növekedik a következő 10 évben bcm 140,00 Indegineous Production and Import demand in the SEE region 120,00

Részletesebben

IV. Észak-Alföldi Önkormányzati Energia Nap Nyíregyháza, 2013. június 6.

IV. Észak-Alföldi Önkormányzati Energia Nap Nyíregyháza, 2013. június 6. Nemzetközi szélenergia tendenciák, forrásbevonási lehetőségek és külföldi jó gyakorlatok a szélenergia területén Bíróné Dr. Kircsi Andrea, DE egyetemi adjunktus Dr. Tóth Péter, egyetemi docens SZE IV.

Részletesebben

Közép és Kelet-Európa gázellátása

Közép és Kelet-Európa gázellátása Közép és Kelet-Európa gázellátása Előadó: Csallóközi Zoltán Magyar Mérnöki Kamara Gáz- és Olajipari Tagozat elnöke Budapest, 2012. október 4. Földgázenergia felhasználás jellemző adatai A földgáz a világ

Részletesebben

Dr.Tóth László

Dr.Tóth László Szélenergia Dr.Tóth László Dr.Tóth László Dr.Tóth László Dr.Tóth László Dr.Tóth László Amerikai vízhúzó 1900 Dr.Tóth László Darrieus 1975 Dr.Tóth László Smith Putnam szélgenerátor 1941 Gedser Dán 200 kw

Részletesebben

MEGÚJULÓ ENERGIÁK HASZNOSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI HAJDÚ-BIHAR ÉS SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYÉKBEN

MEGÚJULÓ ENERGIÁK HASZNOSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI HAJDÚ-BIHAR ÉS SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYÉKBEN MEGÚJULÓ ENERGIÁK HASZNOSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI HAJDÚ-BIHAR ÉS SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYÉKBEN OPPORTUNITIES OF RENEWABLE ENERGY USE IN HAJDU-BIHAR AND SZABOLCS- SZATMAR-BEREG COUNTIES TAMÁS András PhD

Részletesebben

Magyar Energetikai Társaság Budapest, 2014 február 10

Magyar Energetikai Társaság Budapest, 2014 február 10 Magyar Energetikai Társaság Budapest, 2014 február 10 Hol tart jelenleg a magyar energetika az ipari nagyfogyasztók szemszögéből Dr. Nagy Zoltán Linde Group 1 Energia-intenzív termelő vállalatok verseny

Részletesebben

The IPCC SpecialReportonRenewableEnergy Sourcesand ClimateChangeMitigation IPCC WorkingGroup III Mitigationof ClimateChange.

The IPCC SpecialReportonRenewableEnergy Sourcesand ClimateChangeMitigation IPCC WorkingGroup III Mitigationof ClimateChange. The IPCC SpecialReportonRenewableEnergy Sourcesand ClimateChangeMitigation IPCC WorkingGroup III Mitigationof ClimateChange Bioenergia Fejezetek felépítése 1. Rendelkezésre álló kihasználható energiamennyiség

Részletesebben

A TÓGAZDASÁGI HALTERMELÉS SZERKEZETÉNEK ELEMZÉSE. SZATHMÁRI LÁSZLÓ d r.- TENK ANTAL dr. ÖSSZEFOGLALÁS

A TÓGAZDASÁGI HALTERMELÉS SZERKEZETÉNEK ELEMZÉSE. SZATHMÁRI LÁSZLÓ d r.- TENK ANTAL dr. ÖSSZEFOGLALÁS A TÓGAZDASÁGI HALTERMELÉS SZERKEZETÉNEK ELEMZÉSE SZATHMÁRI LÁSZLÓ d r.- TENK ANTAL dr. ÖSSZEFOGLALÁS A hazai tógazdasági haltermelés a 90-es évek közepén tapasztalt mélypontról elmozdult és az utóbbi három

Részletesebben

FÖLDRAJZ ANGOL NYELVEN

FÖLDRAJZ ANGOL NYELVEN Földrajz angol nyelven középszint 1411 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 14. FÖLDRAJZ ANGOL NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Paper

Részletesebben

Túlélés és kivárás 51. KÖZGAZDÁSZ-VÁNDORGYŰLÉS. átmeneti állapot a villamosenergia-piacon. Biró Péter

Túlélés és kivárás 51. KÖZGAZDÁSZ-VÁNDORGYŰLÉS. átmeneti állapot a villamosenergia-piacon. Biró Péter Túlélés és kivárás átmeneti állapot a villamosenergia-piacon 51. KÖZGAZDÁSZ-VÁNDORGYŰLÉS Biró Péter 2 Kereslet Kínálat rendszerterhelés 3 4 Árak 5 Termelői árrés 6 Költségtényezők Végfogyasztói árak, 2012

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

A JUHTARTÁS HELYE ÉS SZEREPE A KÖRNYEZETBARÁT ÁLLATTARTÁSBAN ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON

A JUHTARTÁS HELYE ÉS SZEREPE A KÖRNYEZETBARÁT ÁLLATTARTÁSBAN ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON Bevezetés A JUHTARTÁS HELYE ÉS SZEREPE A KÖRNYEZETBARÁT ÁLLATTARTÁSBAN ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON Abayné Hamar Enikő Marselek Sándor GATE Mezőgazdasági Főiskolai Kar, Gyöngyös A Magyarországon zajló társadalmi-gazdasági

Részletesebben

A szélenergia hasznosítás 2011 évi legújabb eredményei. Dr. Tóth Péter egyetemi docens SZE Bíróné Dr. Kircsi Andrea egyetemi adjunktus DE

A szélenergia hasznosítás 2011 évi legújabb eredményei. Dr. Tóth Péter egyetemi docens SZE Bíróné Dr. Kircsi Andrea egyetemi adjunktus DE A szélenergia hasznosítás 2011 évi legújabb eredményei Dr. Tóth Péter egyetemi docens SZE Bíróné Dr. Kircsi Andrea egyetemi adjunktus DE Szükséges tennünk a éghajlatváltozás ellen! Az energiaszektor nagy

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13.

SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13. SAJTÓKÖZLEMÉNY Budapest 2011. július 13. A MinDig TV a legdinamikusabban bıvülı televíziós szolgáltatás Magyarországon 2011 elsı öt hónapjában - A MinDig TV Extra a vezeték nélküli digitális televíziós

Részletesebben

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon

A rosszindulatú daganatos halálozás változása 1975 és 2001 között Magyarországon A rosszindulatú daganatos halálozás változása és között Eredeti közlemény Gaudi István 1,2, Kásler Miklós 2 1 MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézete, Budapest 2 Országos Onkológiai Intézet,

Részletesebben

Nukleáris alapú villamosenergiatermelés

Nukleáris alapú villamosenergiatermelés Nukleáris alapú villamosenergiatermelés jelene és jövője Dr. Aszódi Attila igazgató, egyetemi tanár Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Nukleáris Technikai Intézet Villamosenergia-ellátás Magyarországon

Részletesebben

TANULJUNK AZ ENERGIÁRÓL

TANULJUNK AZ ENERGIÁRÓL TEACHING ABOUT ENERGY TANULJUNK AZ ENERGIÁRÓL It is not necessary to change. Survival is not mandatory! dt Peter Nincs szükség változásra. A túlélés nem kötelező! W. Edward Deming (American statistician)

Részletesebben

OLYMPICS! SUMMER CAMP

OLYMPICS! SUMMER CAMP OLYMPICS! SUMMER CAMP YOUNG BUSINESS CAMP 3D DESIGN CAMP OLYMPICS SUMMER CAMP 20 24 JUNE AND 27 JUNE 1 JULY AGE: 6-14 Our ESB native-speaking teachers will provide a strong English learning content throughout

Részletesebben

K+F lehet bármi szerepe?

K+F lehet bármi szerepe? Olaj kitermelés, millió hordó/nap K+F lehet bármi szerepe? 100 90 80 70 60 50 40 Olajhozam-csúcs szcenáriók 30 20 10 0 2000 2020 Bizonytalanság: Az előrejelzések bizonytalanságának oka az olaj kitermelési

Részletesebben

Eladni könnyedén? Oracle Sales Cloud. Horváth Tünde Principal Sales Consultant 2014. március 23.

Eladni könnyedén? Oracle Sales Cloud. Horváth Tünde Principal Sales Consultant 2014. március 23. Eladni könnyedén? Oracle Sales Cloud Horváth Tünde Principal Sales Consultant 2014. március 23. Oracle Confidential Internal/Restricted/Highly Restricted Safe Harbor Statement The following is intended

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részbol áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

Using the CW-Net in a user defined IP network

Using the CW-Net in a user defined IP network Using the CW-Net in a user defined IP network Data transmission and device control through IP platform CW-Net Basically, CableWorld's CW-Net operates in the 10.123.13.xxx IP address range. User Defined

Részletesebben

Áprilisban 14%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. április

Áprilisban 14%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. április Közzététel: 2014. június 10. Következik: 2014. június 11. Fogyasztói árak, 2014. május Sorszám: 77. Áprilisban 14%-kal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma Kereskedelmi szálláshelyek forgalma, 2014. április

Részletesebben

NYOMÁSOS ÖNTÉS KÖZBEN ÉBREDŐ NYOMÁSVISZONYOK MÉRÉTECHNOLÓGIAI TERVEZÉSE DEVELOPMENT OF CAVITY PRESSURE MEASUREMENT FOR HIGH PRESURE DIE CASTING

NYOMÁSOS ÖNTÉS KÖZBEN ÉBREDŐ NYOMÁSVISZONYOK MÉRÉTECHNOLÓGIAI TERVEZÉSE DEVELOPMENT OF CAVITY PRESSURE MEASUREMENT FOR HIGH PRESURE DIE CASTING Anyagmérnöki Tudományok, 39/1 (2016) pp. 82 86. NYOMÁSOS ÖNTÉS KÖZBEN ÉBREDŐ NYOMÁSVISZONYOK MÉRÉTECHNOLÓGIAI TERVEZÉSE DEVELOPMENT OF CAVITY PRESSURE MEASUREMENT FOR HIGH PRESURE DIE CASTING LEDNICZKY

Részletesebben

A BÜKKI KARSZTVÍZSZINT ÉSZLELŐ RENDSZER KERETÉBEN GYŰJTÖTT HIDROMETEOROLÓGIAI ADATOK ELEMZÉSE

A BÜKKI KARSZTVÍZSZINT ÉSZLELŐ RENDSZER KERETÉBEN GYŰJTÖTT HIDROMETEOROLÓGIAI ADATOK ELEMZÉSE KARSZTFEJLŐDÉS XIX. Szombathely, 2014. pp. 137-146. A BÜKKI KARSZTVÍZSZINT ÉSZLELŐ RENDSZER KERETÉBEN GYŰJTÖTT HIDROMETEOROLÓGIAI ADATOK ELEMZÉSE ANALYSIS OF HYDROMETEOROLIGYCAL DATA OF BÜKK WATER LEVEL

Részletesebben

Energetikai Szakkollégium Egyesület

Energetikai Szakkollégium Egyesület Csetvei Zsuzsa, Hartmann Bálint 1 Általános ismertető Az energiaszektor legdinamikusabban fejlődő iparága Köszönhetően az alábbiaknak: Jelentős állami és uniós támogatások Folyamatosan csökkenő költségek

Részletesebben

First experiences with Gd fuel assemblies in. Tamás Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25.

First experiences with Gd fuel assemblies in. Tamás Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25. First experiences with Gd fuel assemblies in the Paks NPP Tams Parkó, Botond Beliczai AER Symposium 2009.09.21 25. Introduction From 2006 we increased the heat power of our units by 8% For reaching this

Részletesebben

Emelt szint SZÓBELI VIZSGA VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY VIZSGÁZTATÓI. (A részfeladat tanulmányozására a vizsgázónak fél perc áll a rendelkezésére.

Emelt szint SZÓBELI VIZSGA VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY VIZSGÁZTATÓI. (A részfeladat tanulmányozására a vizsgázónak fél perc áll a rendelkezésére. Emelt szint SZÓBELI VIZSGA VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy vita feladatban vesz részt a

Részletesebben

Előadó: Dr. Tóth László egyetemi tanár, Szent István Egyetem; Magyar Szélenergia Tudományos Egyesület elnöke, Tóth Gábor PhD hallgató, SZIE GEK,

Előadó: Dr. Tóth László egyetemi tanár, Szent István Egyetem; Magyar Szélenergia Tudományos Egyesület elnöke, Tóth Gábor PhD hallgató, SZIE GEK, Az újabb fejlesztésű szélerőművekkel a várható energiatermelés meghatározása, energetikai célú szélmérések alapján, Magyarországon Előadó: egyetemi tanár, Szent István Egyetem; Magyar Szélenergia Tudományos

Részletesebben

Az új hazai energiapolitika kulcskérdései Műhelyvita Regionális piacintegráció költségek és hasznok

Az új hazai energiapolitika kulcskérdései Műhelyvita Regionális piacintegráció költségek és hasznok Regional Centre for Energy Policy Research (REKK) Corvinus University of Budapest Az új hazai energiapolitika kulcskérdései Műhelyvita Regionális piacintegráció költségek és hasznok Magyar Energia Hivatal

Részletesebben

FORGÁCS ANNA 1 LISÁNYI ENDRÉNÉ BEKE JUDIT 2

FORGÁCS ANNA 1 LISÁNYI ENDRÉNÉ BEKE JUDIT 2 FORGÁCS ANNA 1 LISÁNYI ENDRÉNÉ BEKE JUDIT 2 Hátrányos-e az új tagállamok számára a KAP támogatások disztribúciója? Can the CAP fund distribution system be considered unfair to the new Member States? A

Részletesebben

A szélenergia hasznosítás 2013. évi legújabb eredményei

A szélenergia hasznosítás 2013. évi legújabb eredményei A szélenergia hasznosítás 2013. évi legújabb eredményei Dr. Tóth Péter egyetemi docens SZE az MSZET tiszteletbeli elnöke Bíróné Dr. Kircsi Andrea egyetemi adjunktus DE az MSZET elnöke MEE Villamosság és

Részletesebben

A Nemzeti Energiastratégia 2030 gázszektorra vonatkozó prioritásának gazdasági hatáselemzése

A Nemzeti Energiastratégia 2030 gázszektorra vonatkozó prioritásának gazdasági hatáselemzése A Nemzeti Energiastratégia 2030 gázszektorra vonatkozó prioritásának gazdasági hatáselemzése Kaderják Péter Kutatóközpont vezető Dunagáz konferencia Visegrád, 2011. április 13. Az energiastratégia pillérei

Részletesebben

Európa energiaügyi prioritásai J.M. Barroso, az Európai Bizottság elnökének ismertetője

Európa energiaügyi prioritásai J.M. Barroso, az Európai Bizottság elnökének ismertetője Európa energiaügyi prioritásai J.M. Barroso, az Európai Bizottság elnökének ismertetője az Európai Tanács 2013. május 22-i ülésére A globális energiapiac új realitásai A pénzügyi válság hatása A magánberuházások

Részletesebben

A magyar energiapolitika mozgástere (régiós és hazai lehetőségek)

A magyar energiapolitika mozgástere (régiós és hazai lehetőségek) A magyar energiapolitika mozgástere (régiós és hazai lehetőségek) Kaderják Péter Kutatóközpont vezető Napi Gazdaság konferencia Budapest, 2013. május 9. 2 Érintett kérdések Gázpiac: diverzifikáció és középtávú

Részletesebben

A fenntartható energetika kérdései

A fenntartható energetika kérdései A fenntartható energetika kérdései Dr. Aszódi Attila igazgató, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Nukleáris Technikai Intézet elnök, MTA Energetikai Bizottság Budapest, MTA, 2011. május 4.

Részletesebben

2. Local communities involved in landscape architecture in Óbuda

2. Local communities involved in landscape architecture in Óbuda Év Tájépítésze pályázat - Wallner Krisztina 2. Közösségi tervezés Óbudán Óbuda jelmondata: Közösséget építünk, ennek megfelelően a formálódó helyi közösségeket bevonva fejlesztik a közterületeket. Békásmegyer-Ófaluban

Részletesebben

Hibridspecifikus tápanyag-és vízhasznosítás kukoricánál csernozjom talajon

Hibridspecifikus tápanyag-és vízhasznosítás kukoricánál csernozjom talajon Hibridspecifikus tápanyag-és vízhasznosítás kukoricánál csernozjom talajon Karancsi Lajos Gábor Debreceni Egyetem Agrár és Gazdálkodástudományok Centruma Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási

Részletesebben

General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting

General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting General information for the participants of the GTG Budapest, 2017 meeting Currency is Hungarian Forint (HUF). 1 EUR 310 HUF, 1000 HUF 3.20 EUR. Climate is continental, which means cold and dry in February

Részletesebben

Towards the optimal energy mix for Hungary. 2013. október 01. EWEA Workshop. Dr. Hoffmann László Elnök. Balogh Antal Tudományos munkatárs

Towards the optimal energy mix for Hungary. 2013. október 01. EWEA Workshop. Dr. Hoffmann László Elnök. Balogh Antal Tudományos munkatárs Towards the optimal energy mix for Hungary 2013. október 01. EWEA Workshop Dr. Hoffmann László Elnök Balogh Antal Tudományos munkatárs A Magyarországi szélerőmű-kapacitásaink: - ~330 MW üzemben (mind 2006-os

Részletesebben

A szélenergia hasznosítás 2013. évi legújabb eredményei

A szélenergia hasznosítás 2013. évi legújabb eredményei A szélenergia hasznosítás 2013. évi legújabb eredményei Dr. Tóth Péter egyetemi docens SZE az MSZET tiszteletbeli elnöke Bíróné Dr. Kircsi Andrea egyetemi adjunktus DE az MSZET elnöke Nap és szélenergia

Részletesebben

ENERGIAÁRAK ALAKULÁSA MAGYARORSZÁGON ÉS AZ OECD ÁLLAMOKBAN ENERGY PRICE DEVELOPMENTS IN HUNGARY AND THE OECD COUNTRIES

ENERGIAÁRAK ALAKULÁSA MAGYARORSZÁGON ÉS AZ OECD ÁLLAMOKBAN ENERGY PRICE DEVELOPMENTS IN HUNGARY AND THE OECD COUNTRIES Bartha, Z (2015): Energiaárak alakulása Magyarországon és az OECD államokban. Veresné, S. M. - Lipták, K. (szerk.): Mérleg és Kihívások IX. Nemzetközi Tudományos Konferencia: A Gazdaságtudományi Kar megalapításának

Részletesebben

Az EU energia- és klíma politikája az energiaintenzív ágazatok szempontjából

Az EU energia- és klíma politikája az energiaintenzív ágazatok szempontjából MTA Metallurgiai Bizottsága Bicske, 2013 november 25. Az EU energia- és klíma politikája az energiaintenzív ágazatok szempontjából Dr. Tardy Pál Magyar Vas- és Acélipari Egyesülés Alaphelyzet 1. 50 % körüli

Részletesebben

LNG felhasználása a közlekedésben. 2015 április 15. Kirilly Tamás Prímagáz

LNG felhasználása a közlekedésben. 2015 április 15. Kirilly Tamás Prímagáz LNG felhasználása a közlekedésben 2015 április 15. Kirilly Tamás Prímagáz Üzemanyagok Fosszilis Benzin Dízel Autógáz (LPG) CNG LNG (LCNG) Alternatív Hidrogén Bioetanol (Kukorica, cukornád) Biodízel (szója,

Részletesebben

Bird species status and trends reporting format for the period 2008-2012 (Annex 2)

Bird species status and trends reporting format for the period 2008-2012 (Annex 2) 1. Species Information 1.1 Member State Hungary 1.2.2 Natura 2000 code A129 1.3 Species name Otis tarda 1.3.1 Sub-specific population 1.4 Alternative species name 1.5 Common name túzok 1.6 Season Breeding

Részletesebben

COOPERATION IN THE CEREAL SECTOR OF THE SOUTH PLAINS REGIONS STRÉN, BERTALAN. Keywords: cooperation, competitiveness, cereal sector, region, market.

COOPERATION IN THE CEREAL SECTOR OF THE SOUTH PLAINS REGIONS STRÉN, BERTALAN. Keywords: cooperation, competitiveness, cereal sector, region, market. COOPERATION IN THE CEREAL SECTOR OF THE SOUTH PLAINS REGIONS STRÉN, BERTALAN Keywords: cooperation, competitiveness, cereal sector, region, market. Using a questionnaire, we determined the nature and strength

Részletesebben

Társadalmi-gazdasági szempontok Az ipari termelési folyamatok kedvezőbbé tétele és az ipari együttműködési láncok sűrűsége pozitív társadalmi és gazdasági eredmények létrejöttéhez is hozzájárul. A társadalmi

Részletesebben

Áttekintés a kapcsolt erőművek európai helyzetéről

Áttekintés a kapcsolt erőművek európai helyzetéről Áttekintés a kapcsolt erőművek európai helyzetéről Dr. Kiss Csaba MKET, elnökhelyettes COGEN Europe, igazgatóság tagja Alstom Power, ügyvezető igazgató TARTALOM 2014 COGEN Europe Cogeneration Snapshot

Részletesebben

Az új hazai energiapolitika kulcskérdései Műhelyvita Árampiaci verseny hogyan tovább?

Az új hazai energiapolitika kulcskérdései Műhelyvita Árampiaci verseny hogyan tovább? Regional Centre for Energy Policy Research (REKK) Corvinus University of Budapest Az új hazai energiapolitika kulcskérdései Műhelyvita Árampiaci verseny hogyan tovább? Magyar Energia Hivatal ERRA Budapest,

Részletesebben

Dr. Stróbl Alajos. ENERGOexpo 2012 Debrecen, 2012. szeptember 26. 11:50 12:20, azaz 30 perc alatt 20 ábra időzítve, animálva

Dr. Stróbl Alajos. ENERGOexpo 2012 Debrecen, 2012. szeptember 26. 11:50 12:20, azaz 30 perc alatt 20 ábra időzítve, animálva Dr. Stróbl Alajos Erőműépítések Európában ENERGOexpo 2012 Debrecen, 2012. szeptember 26. 11:50 12:20, azaz 30 perc alatt 20 ábra időzítve, animálva egyéb napelem 2011-ben 896 GW 5% Változás az EU-27 erőműparkjában

Részletesebben

Kitekintés az EU földgáztárolási szokásaira

Kitekintés az EU földgáztárolási szokásaira Dr. Tihanyi László, professor emeritus Galyas Anna Bella, PhD hallgató Kitekintés az EU földgáztárolási szokásaira 2 16 15 4 2 MISKOLCI EGYETEM Műszaki Földtudományi Kar Kőolaj és Földgáz Intézet Gázmérnöki

Részletesebben

ENERGIABIZTONSÁG 2009 Földgáz és energiabiztonság Rahóty Zoltán E.ON Földgáz Trade. Budapest, 2009. május 11.

ENERGIABIZTONSÁG 2009 Földgáz és energiabiztonság Rahóty Zoltán E.ON Földgáz Trade. Budapest, 2009. május 11. ENERGIABIZTONSÁG 2009 Földgáz és energiabiztonság Rahóty Zoltán E.ON Földgáz Trade Budapest, 2009. május 11. A nagyfogyasztó régiók importfüggősége növekszik A nagyfogyasztó országok, régiók import szükséglete

Részletesebben

Az egészségügyi munkaerő toborzása és megtartása Európában

Az egészségügyi munkaerő toborzása és megtartása Európában Az egészségügyi munkaerő toborzása és megtartása Európában Vezetői összefoglaló Európai Egészségügyi Menedzsment Társaság. április Fogyasztó-, Egészség-, Élelmiszerügyi és Mezőgazdasági Végrehajtó Ügynökség

Részletesebben

ÉRETTSÉGI VIZSGA május 25.

ÉRETTSÉGI VIZSGA május 25. középszint angol nyelven 0621 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 25. KÖZGAZDASÁGI-MARKETING ALAISMERETEK ANGOL NYELVEN THE BASICS OF MARKETING ECONOMICS KÖZÉSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA STANDARD LEVEL WRITTEN

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem www.sze.hu/~herno

Széchenyi István Egyetem www.sze.hu/~herno Oldal: 1/6 A feladat során megismerkedünk a C# és a LabVIEW összekapcsolásának egy lehetőségével, pontosabban nagyon egyszerű C#- ban írt kódból fordítunk DLL-t, amit meghívunk LabVIEW-ból. Az eljárás

Részletesebben

Nemzetközi gazdaságtan

Nemzetközi gazdaságtan Nemzetközi gazdaságtan FEJLŐDŐ ORSZÁGOK: NÖVEKEDÉS, VÁLSÁGOK ÉS REFORMOK A vázlat alapjául szolgált: Krugman-Obstfeld-Melitz: International Economics Theory & Policy, 9th ed., Addison-Wesley, 2012 22-1

Részletesebben

IP/09/473. Brüsszel, 2009. március 25

IP/09/473. Brüsszel, 2009. március 25 IP/09/473 Brüsszel, 2009. március 25 A mobiltelefon-használat nő, míg a fogyasztói árak csökkennek: a Bizottság jelentése szerint az európai távközlési ágazat ellenáll a gazdasági lassulásnak 2008-ban

Részletesebben

Utolsó frissítés / Last update: február Szerkesztő / Editor: Csatlós Árpádné

Utolsó frissítés / Last update: február Szerkesztő / Editor: Csatlós Árpádné Utolsó frissítés / Last update: 2016. február Szerkesztő / Editor: Csatlós Árpádné TARTALOM / Contents BEVEZETŐ / Introduction... 2 FELNŐTT TAGBÉLYEGEK / Adult membership stamps... 3 IFJÚSÁGI TAGBÉLYEGEK

Részletesebben

Minta ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA II. Minta VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

Minta ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA II. Minta VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA II. A feladatsor három részből áll VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

Gazdasági, menedzsment és minőségbiztosítási ismeretek

Gazdasági, menedzsment és minőségbiztosítási ismeretek Gazdasági, menedzsment és minőségbiztosítási ismeretek Jánosi Imre Kármán Környezeti Áramlások Hallgatói Laboratórium, Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest Északi

Részletesebben

Geotermikus oktatás, továbbképzés nem csak magyarul!

Geotermikus oktatás, továbbképzés nem csak magyarul! Geotermikus oktatás, továbbképzés nem csak magyarul! Dr. Tóth Anikó Nóra Miskolci Egyetem Kőolaj és Földgáz Intézet Magyar Mérnöki Kamara Geotermikus Szakosztálya Budapest, 2014. május 29. Geotermikus

Részletesebben

Fosszilis energiák jelen- és jövőképe

Fosszilis energiák jelen- és jövőképe Fosszilis energiák jelen- és jövőképe A FÖLDGÁZELLÁTÁS HELYZETE A HAZAI ENERGIASZERKEZET TÜKRÉBEN Dr. TIHANYI LÁSZLÓ egyetemi tanár, Miskolci Egyetem MTA Energetikai Bizottság Foszilis energia albizottság

Részletesebben

7 th Iron Smelting Symposium 2010, Holland

7 th Iron Smelting Symposium 2010, Holland 7 th Iron Smelting Symposium 2010, Holland Október 13-17 között került megrendezésre a Hollandiai Alphen aan den Rijn városában található Archeon Skanzenben a 7. Vasolvasztó Szimpózium. Az öt napos rendezvényen

Részletesebben

bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş İngilizce-Macarca

bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş İngilizce-Macarca bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş İngilizce-Macarca Sipariş : Verme We are considering the purchase of Gondolkozunk a... vásárlásán. Resmi, çekingen We are pleased to place an order with your company

Részletesebben

bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş Macarca-İngilizce

bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş Macarca-İngilizce bab.la Cümle Kalıpları: İş Sipariş Macarca-İngilizce Sipariş : Verme Gondolkozunk a... vásárlásán. We are considering the purchase of Resmi, çekingen Örömmel tudatjuk, hogy szeretnénk Önöktől rendelni...

Részletesebben

Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához

Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához Directors and Officers Liability Insurance Questionnaire Adatlap vezetõ tisztségviselõk és felügyelõbizottsági tagok felelõsségbiztosításához 1. Name, legal form and address of company Társaság neve, címe,

Részletesebben

A controlling és az értékelemzés összekapcsolása, különös tekintettel a felsőoktatási és a gyakorlati alkalmazhatóságra

A controlling és az értékelemzés összekapcsolása, különös tekintettel a felsőoktatási és a gyakorlati alkalmazhatóságra A controlling és az értékelemzés összekapcsolása, különös tekintettel a felsőoktatási és a gyakorlati alkalmazhatóságra Dr. Szóka Károly Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Egyetemi docens

Részletesebben

24th October, 2005 Budapest, Hungary. With Equal Opportunities on the Labour Market

24th October, 2005 Budapest, Hungary. With Equal Opportunities on the Labour Market 24th October, 2005 Budapest, Hungary Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok With Equal Opportunities on the Labour Market Equal Opportunities for the Roma Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogok The government

Részletesebben

OLAJOS Péter Európai parlamenti képviselõ (EPP-ED / MDF) Uniós Energiapolitika, közvetlen támogatások a geotermikus energia

OLAJOS Péter Európai parlamenti képviselõ (EPP-ED / MDF) Uniós Energiapolitika, közvetlen támogatások a geotermikus energia OLAJOS Péter Európai parlamenti képviselõ (EPP-ED / MDF) Környezetvédelmi Bizottság / Költségvetési Bizottság Éghajlatváltozással foglalkozó Bizottság Fenntartható Fejlõdés Intergroup Energia- és Közlekedési

Részletesebben

Hoyk Edie-Kovács András Donát 2 -Tompa Mihály 3

Hoyk Edie-Kovács András Donát 2 -Tompa Mihály 3 A ZÖLDFALAK ALKALMAZÁSÁNAK LEHETSÉGES ELŐNYEI KECSKEMÉT KÖZÉPÜLETEINEK PÉLDÁJÁN POTENTIAL BENEFITSOF GREEN WALLS APPLICATION ON THE EXAMPLE OF PUBLIC BUILDINGS IN KECSKEMÉT Hoyk Edie-Kovács András Donát

Részletesebben

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat

Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat Cashback 2015 Deposit Promotion teljes szabályzat 1. Definitions 1. Definíciók: a) Account Client s trading account or any other accounts and/or registers maintained for Számla Az ügyfél kereskedési számlája

Részletesebben

Erőművi technológiák összehasonlítása

Erőművi technológiák összehasonlítása Erőművi technológiák összehasonlítása Dr. Kádár Péter peter.kadar@t-online.hu 1 Vázlat Összehasonlítási szempontok - Hatásfok - Beruházási költség - Üzemanyag költség - CO2 kibocsátás - Hálózati hatások

Részletesebben

Az európai energiaellátás helyzete, problémái

Az európai energiaellátás helyzete, problémái MKET 2015 Almádi, 2015. március 27. Az európai energiaellátás helyzete, problémái dr. Molnár László, ETE főtitkár Feszültségek a globális energia rendszerben A jelenlegi nyugodt piaci helyzetet problémás

Részletesebben

Climate action, environment, resource efficiency and raw materials

Climate action, environment, resource efficiency and raw materials Climate action, environment, resource efficiency and raw materials Tóth Orsolya NCP NIH, Külkapcsolatok Főosztálya 2014. február 11. Célok Erőforrás-hatékony, éghajlatváltozásnak ellenálló gazdaság és

Részletesebben

Lóránt Károly: Az Európai Unió és Magyarország gazdasági helyzete Magyar Közgazdasági Társaság Fejlődésgazdasági Szakosztály

Lóránt Károly: Az Európai Unió és Magyarország gazdasági helyzete Magyar Közgazdasági Társaság Fejlődésgazdasági Szakosztály Lóránt Károly: Az Európai Unió és Magyarország gazdasági helyzete 213 Magyar Közgazdasági Társaság Fejlődésgazdasági Szakosztály 213.1.7 A GDP/fő hosszú távú alakulása (212. évi US$, 1 alapú log skála)

Részletesebben

Villamos hálózati csatlakozás lehetőségei itthon, és az EU-ban

Villamos hálózati csatlakozás lehetőségei itthon, és az EU-ban Villamos hálózati csatlakozás lehetőségei itthon, és az EU-ban Molnár Ágnes Mannvit Budapest Regionális Workshop Climate Action and renewable package Az Európai Parlament 2009-ben elfogadta a megújuló

Részletesebben

Hogyan javíthatják a megújulók és az energiahatékonyság egyes kiválasztott tagállamok gáz ellátásbiztonságát?

Hogyan javíthatják a megújulók és az energiahatékonyság egyes kiválasztott tagállamok gáz ellátásbiztonságát? Hogyan javíthatják a megújulók és az energiahatékonyság egyes kiválasztott tagállamok gáz ellátásbiztonságát? Budapesti Corvinus Egyetem 10. Ünnepi Tanévének keretében megvalósuló Jubileumi Tudományos

Részletesebben

Hasznos és kártevő rovarok monitorozása innovatív szenzorokkal (LIFE13 ENV/HU/001092)

Hasznos és kártevő rovarok monitorozása innovatív szenzorokkal (LIFE13 ENV/HU/001092) Hasznos és kártevő rovarok monitorozása innovatív szenzorokkal (LIFE13 ENV/HU/001092) www.zoolog.hu Dr. Dombos Miklós Tudományos főmunkatárs MTA ATK TAKI Innovative Real-time Monitoring and Pest control

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI MÉZTERMELÉS ÉS MARKETING STRATÉGIÁJA. ÁRVÁNÉ VÁNYI GEORGINA - KÁRPÁTI LÁSZLÓ dr. - POPOVICS LÁSZLÓ - VLADIMIR JÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS

A MAGYARORSZÁGI MÉZTERMELÉS ÉS MARKETING STRATÉGIÁJA. ÁRVÁNÉ VÁNYI GEORGINA - KÁRPÁTI LÁSZLÓ dr. - POPOVICS LÁSZLÓ - VLADIMIR JÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A MAGYARORSZÁGI MÉZTERMELÉS ÉS MARKETING STRATÉGIÁJA ÁRVÁNÉ VÁNYI GEORGINA - KÁRPÁTI LÁSZLÓ dr. - POPOVICS LÁSZLÓ - VLADIMIR JÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A méztermelés és marketing stratégia összes ráfordításainak

Részletesebben

FÖLDRAJZ ANGOL NYELVEN

FÖLDRAJZ ANGOL NYELVEN Földrajz angol nyelven középszint 1112 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 15. FÖLDRAJZ ANGOL NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Paper

Részletesebben

A KÖZÚTI ÁRUSZÁLLÍTÁS KÁROSANYAG- KIBOCSÁTÁSA, MINT NEGATÍV EXTERNÁLIA

A KÖZÚTI ÁRUSZÁLLÍTÁS KÁROSANYAG- KIBOCSÁTÁSA, MINT NEGATÍV EXTERNÁLIA ACTA CAROLUS ROBERTUS 1 (2) A KÖZÚTI ÁRUSZÁLLÍTÁS KÁROSANYAG- KIBOCSÁTÁSA, MINT NEGATÍV EXTERNÁLIA Összefoglalás MIHÁLY LÁSZLÓ MILLER GYÖRGY A fuvarozók szervezik a közúti szállítást, a gépjárművezetők

Részletesebben

SZARVASMARHÁK MENTESÍTÉSÉNEK KÖLTSÉG-HASZON ELEMZÉSE I. ÓZSVÁRI LÁSZLÓ dr. - BÍRÓ OSZKÁR dr. ÖSSZEFOGLALÁS

SZARVASMARHÁK MENTESÍTÉSÉNEK KÖLTSÉG-HASZON ELEMZÉSE I. ÓZSVÁRI LÁSZLÓ dr. - BÍRÓ OSZKÁR dr. ÖSSZEFOGLALÁS SZARVASMARHÁK MENTESÍTÉSÉNEK KÖLTSÉG-HASZON ELEMZÉSE I. ÓZSVÁRI LÁSZLÓ dr. - BÍRÓ OSZKÁR dr. ÖSSZEFOGLALÁS A politikai és gazdasági rendszerváltás gyors és sok vonatkozásban nem várt változásokat eredményezett

Részletesebben

Report on the main results of the surveillance under article 11 for annex II, IV and V species (Annex B)

Report on the main results of the surveillance under article 11 for annex II, IV and V species (Annex B) 0.1 Member State HU 0.2.1 Species code 1358 0.2.2 Species name Mustela putorius 0.2.3 Alternative species scientific name 0.2.4 Common name házigörény 1. National Level 1.1 Maps 1.1.1 Distribution Map

Részletesebben

INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD. Quality label system

INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD. Quality label system INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD WP4: Deliverable 4.5 Development of voluntary qualification system Quality label system 1 INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS

Részletesebben

MET hozzászólás 2012/27/EU (2012.10.25) energiahatékonysági irányelvhez

MET hozzászólás 2012/27/EU (2012.10.25) energiahatékonysági irányelvhez Dr. Ősz János, Csallóközi Zoltán, Dr. Emhő László, ifj. Jászay Tamás, Dr. Korényi Zoltán Láng Sándor, Sigmond György, Sebestyénné Szép Tekla, Dr. Tóth Péter, Dr. Unk Jánosné MET hozzászólás 2012/27/EU

Részletesebben

SZÁRÍTÁS NAPENERGIÁVAL. Dr. IMRE L.

SZÁRÍTÁS NAPENERGIÁVAL. Dr. IMRE L. SZÁRÍTÁS NAPENERGIÁVAL Dr. IMRE L. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Energetika Tanszék, MNT 1111. Budapest, Műegyetem rkp. 3. Tel.: (06-1) 4633274, Fax: (06-1) 4633272 E-mail: imre@eta.enrg.bme.hu

Részletesebben

Utilizing Geothermal Energy in Hungary Today

Utilizing Geothermal Energy in Hungary Today Utilizing Geothermal Energy in Hungary Today International Workshop (Conference on Renewable Energy potentials is approaching (26-27 of March, 2015)) Dr. Habil Lajos Göőz Professor emeritus E-mail: goozl@upcmail.hu

Részletesebben

Napenergiás helyzetkép és jövőkép

Napenergiás helyzetkép és jövőkép Napenergiás helyzetkép és jövőkép Varga Pál elnök MÉGNAP Egyesület Napkollektoros és napelemes rendszerek (Magyarországon) Napkollektoros és napelemes rendszerek felépítése Hálózatra visszatápláló napelemes

Részletesebben

Összefoglalóa megújulóenergiák terjedésénekjelenlegihelyzetéről

Összefoglalóa megújulóenergiák terjedésénekjelenlegihelyzetéről Összefoglalóa megújulóenergiák terjedésénekjelenlegihelyzetéről HUSK 1001/1.1.2/0049 Pályázat : Megújuló Energia Tárolási Klaszter Renewable Energy Storage Clusters (RES.Clu) Az okok I. -népességnövekedés

Részletesebben

Folyékony halmazállapot

Folyékony halmazállapot Folyékony halmazállapot Bio-üzemanyagok Drink the best and drive the rest Etanol = CH3CH2OH vagy C 2 H 6 O A világ folyékony bioüzemanyag termelése A termelés területi megoszlása 2001-2011 között Million

Részletesebben

Decision where Process Based OpRisk Management. made the difference. Norbert Kozma Head of Operational Risk Control. Erste Bank Hungary

Decision where Process Based OpRisk Management. made the difference. Norbert Kozma Head of Operational Risk Control. Erste Bank Hungary Decision where Process Based OpRisk Management made the difference Norbert Kozma Head of Operational Risk Control Erste Bank Hungary About Erste Group 2010. 09. 30. 2 Erste Bank Hungary Erste Group entered

Részletesebben

A villamosenergia-termelés szerkezete és jövője

A villamosenergia-termelés szerkezete és jövője A villamosenergia-termelés szerkezete és jövője Dr. Aszódi Attila elnök, MTA Energetikai Bizottság igazgató, BME Nukleáris Technikai Intézet Energetikáról Másként Budapest, Magyar Energetikusok Kerekasztala,

Részletesebben

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STATE OF EDUCATION AND THE LABOUR MARKET IN HUNGARY CSEHNÉ PAPP, IMOLA

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STATE OF EDUCATION AND THE LABOUR MARKET IN HUNGARY CSEHNÉ PAPP, IMOLA THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STATE OF EDUCATION AND THE LABOUR MARKET IN HUNGARY CSEHNÉ PAPP, IMOLA Keywords: unemployment, employment policy, education system. The most dramatic socio-economic change

Részletesebben

CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS. WP 5 Del 5.

CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS. WP 5 Del 5. CONCERTO COMMUNITIES IN EU DEALING WITH OPTIMAL THERMAL AND ELECTRICAL EFFICIENCY OF BUILDINGS AND DISTRICTS, BASED ON MICROGRIDS WP 5 Del 5.14 1 st period Szentendre Papers and articles in specialist

Részletesebben

A fotovillamos energiaátalakítás helyzete az EU-hoz újonnan csatlakozott országokban

A fotovillamos energiaátalakítás helyzete az EU-hoz újonnan csatlakozott országokban A fotovillamos energiaátalakítás helyzete az EU-hoz újonnan csatlakozott országokban Pálfy Miklós Solart-System Bevezetés 2005-ben több mint 1460 MWp PV Éves növekedés>40% EU a legnagyobb piac Bevezetés

Részletesebben

Károly Róbert Fıiskola Gazdaság és Társadalomtudományi Kar tudományos közleményei Alapítva: 2011

Károly Róbert Fıiskola Gazdaság és Társadalomtudományi Kar tudományos közleményei Alapítva: 2011 Károly Róbert Fıiskola Gazdaság és Társadalomtudományi Kar tudományos közleményei Alapítva: 2011 ͳ ȋͳȍ ACTA CAROLUS ROBERTUS 1 (1) FOGLALKOZTATÁS A ZÖLD ZÖLDSÉGHAJTATÓ MODELLGAZDASÁGOKBAN Összefoglalás

Részletesebben