Nemzeti Energiastratégia

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nemzeti Energiastratégia"

Átírás

1 Nemzeti Energiastratégia Átmenet a fenntarthatóság irányába Bencsik János klíma- és energiaügyért felelős államtitkár November 24. 1

2 Fenntarthatóság felé való átmenet A környezet feltételét, és egyben korlátját is jelenti a társadalom jólétének és a gazdaság fejlődésének. Legfőbb cél a társadalom és a gazdaság olyan átalakítása, amely lehetővé teszi az ökológiai korlátoknak való megfelelést. A fenntarthatóság a társadalmi és ökológiai közérdekűségen alapszik, ezért középpontjába az embert és a közösséget nem a gazdaságot - kell helyezni. Tárgya a létalapok természeti és humán erőforrások, ökoszisztéma szolgáltatások megóvása. 2

3 Értékőrzés és értékkövetés I. Befektetés a humán tőkébe: helyre kell állítanunk az iskolázottság, a tapasztalatokon alapuló bölcsesség, a képességek és az elért sikerek megbecsülését. Befektetés a társadalmi tőkébe: a kisközösségi öntudattól a nemzettudatig terjedő önbizalomra és egymásba vetett bizalomra támaszkodó életérzés megerősödése szükséges. 3

4 Értékőrzés és értékkövetés II. Befektetés a természeti tőkébe: meg kell határoznunk a létalapok igénybevételének megkerülhetetlen kritériumait, melyeknek a létalapok versengő igénybevételére kell útbaigazításul szolgálniuk. Befektetés a gazdasági tőkébe: a helyi természeti, társadalmi, kulturális adottságokat figyelembe vevő, sok lábon álló helyi gazdaságok szövedékének létrehozása. A természeti erőforrások víz, energia, ásványvagyon, termőföld, erdő állami kontrolljának erősítése. 4

5 Rezilencia: egészséges életösztön + innováció Tudatos, intelligens alkalmazkodás a megváltozott körülményekhez, mely igényli az innovációra irányuló képesség és készség meglétét. A fenntarthatóság megkövetelte integráció az egész társadalmi, környezeti, gazdasági rendszer egyidejű fenntarthatóságát, teljes körű társadalmi beágyazottságát igényli. 5

6 A fenntarthatóság intézményei Az üzleti érdekek és tervek megelőzik a társadalmi szempontokat. Kétségbeejtő méreteket öltött a fejlesztési tervek, szektorális és regionális programok összehangolatlansága. Olyan intézményrendszert kell létrehozni, amely ösztönzi a társadalmi részvételt a döntéshozatalban, támogatja a közjavakkal történő gazdálkodás ésszerűvé válását, az átláthatóságot és számonkérhetőséget. Erős és egységes etikai kultúrát kell kialakítania, melyhez összehangolt irányításnak kell társulnia. A megvalósítás felelősségét közbizalmat építő, példát mutató intézményekre kell bízni. 6

7 Magyar Földtani és Geofizikai Intézet A Magyar Állami Földtani Intézet általános jogutódja kutatóintézet. A jogutód intézménybe olvad be az Eötvös Loránd Geofizikai Intézet. Célja a párhuzamosságok megszüntetése, továbbá a szakmai feladatszerkezet aktualizálása és korszerűsítése. Kiemelt feladata a földtani erőforrásokkal történő gazdálkodás és azok hasznosítását megalapozó tevékenység végzése. A földtani közeg igénybevételéhez kapcsolódó kutatások. A földtani környezet megismeréséhez kapcsolódó kutatások. Az éghajlatváltozással összefüggő földtani kutatások végzése, közreműködés az alkalmazkodási stratégiák megtervezésében. Földtani veszélyek megelőzése földtani információ kezelése. 7

8 Fontosabb peremfeltételek Klímapolitika - fenntarthatóság Fosszilis készletek rendelkezésre állása Geopolitikai viszonyok alakulása Európai Uniós kötelezettségek Technológia fejlődése Hazai és nemzetközi demográfiai mutatók Globális gazdaság alakulása Hazai gazdaság teljesítőképessége 8

9 Szén-dioxid kibocsátás 2010 Magyarország 51 millió tonna Mt CO 2 Forrás: Energiewirtschaftliche Tagesfragen, 61. k. 9.sz p

10 10

11 A világ energia igényének alakulása 2030-ban Kőolajigény ( Mb /nap) Földgázigény ( Bcf /nap) Szénfelhasználás villamos energia előállításban ( TWh ) Kína India Többi nem OECD tag OECD Források: World Energy Outlook 2010, BP Energy outlook

12 Energetikai importfüggőség az EU-27-ben Magyarország 2009-ben EU-27: 54% Málta: 100% (egyedüli teljes) Dánia: -20% (egyedüli exportőr) Forrás: EU-Commission: Key Figures június (Eurostat May 2011) 47 12

13 Földgázimport-függőség az EU-27-ben Magyarország Forrás: EU-Commission: Key Figures június (Eurostat May 2011) 2009-ben Finnország, Szlovénia, Csehország, Franciaország, Szlovákia, Luxemburg és Litvánia, Észtország, Görögország, Lettország és Portugália:100% Dánia: -90% Hollandia: -60% (exportőrök) 48 13

14 Földgázarány a villanytermelésben, EU-27 Magyarország 2009-ben Forrás: EU-Commission: Key Figures június (Eurostat May 2011) 48 14

15 CCGT erőműépítés Németországban MW Forrás: Energiewirtschaftliche Tagesfragen, 61. k. 10. sz p

16 MW A német erőműpark alakulása, Forrás: Energiewirtschaftliche Tagesfragen, 61. k. 10. sz p

17 Klímaváltozás a megelőzés kedves utópia Az üvegházhatású gázok koncentrációjának kritikus szintje 450 ppm. A jelenlegi szint 390 részecske/millió. A trendek szerint 2017-re elérjük a kritikus szintet től kizárólag csak nulla kibocsátású erőművek, épületek, üzemek, közlekedési eszközök épülhetnek, illetve kerülhetnek forgalomba után elvesztjük annak esélyét, hogy a hőmérséklet globális emelkedését 2 Celsius fokra korlátozzuk. Magyarország számára elsődleges szempont az alkalmazkodás feltételeinek megteremtése! 17

18 Hazánk energetikai szempontból sebezhető, mert fosszilis energiahordozók importjából fedezzük energiaszükségeltünk 62%-át. Ezen belül a földgáz szükségletünk 82%-a import Ebben a kiszolgáltatott helyzetben szükséges egy túlélési stratégia megalkotása a fenntarthatóság jegyében. Az Országgyűlés október 3-án elfogadta a Nemzeti Energiastratégia 2030 Függetlenedés az energiafüggőségtől dokumentumot A függetlenedés fő eszközei: energiatakarékosság és energiahatékonyság fokozása megújuló energia a lehető legmagasabb arányban biztonságos atomenergia és az erre épülő közlekedési elektrifikáció kapcsolódás az európai energia infrastruktúrához a hazai szén- és lignitvagyon fenntartható, környezetbarát felhasználása 18

19 Energiastratégia, mint keretrendszer Megkezdődött a stratégiai keretrendszerbe illeszkedő cselekvési tervek kidolgozása is, amelyek tartalmazzák majd a megfogalmazott célok eléréséhez szükséges részletes intézkedéseket, azok ütemezését, a fejlesztések forrásigényét. Nemzeti Megújuló Energia Cselekvési Terv Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terv Szemléletformálási Cselekvési Terv Erőmű-fejlesztési Cselekvési Terv Ásványvagyon Készletezési és Hasznosítási Cselekvési Terv Energetikai Iparfejlesztési és K+F+I Cselekvési Terv Távhőfejlesztési Cselekvési Terv Ezt követi a jogszabályi környezet stratégiai célokhoz történő igazítása, melyre ráépülhetnek majd a támogatási, pályázati és pénzügyi rendszerek. 19

20 Paksi Atomerőmű leállításának hatásai MW csúcsidei import rövidtávon ellátási zavarokat okozna A Pakson termelt energia (elméleti) kiváltási költsége hazai földgáz termelés esetében 5-6 Ft/kWh felárral lenne biztosítható. Zöld energiával (nap + szél) Ft/kWh többlet költséggel kellene kalkulálni MVM számára komoly eredmény romlást jelentene regionális szerepnek vége. 10 milliárd köbméter/évről 18 milliárdra növekedne a földgázszükséglet Jelentősen romlana az ország ÜHG mutatója 20

21 A Nemzeti Energiastratégia forgatókönyveinek rangsorolása az erőművi földgáz igény szempontjából Anti-atom - NCsT Anti-atom NCsT+ Atom Szén - NCsT Atom - NCsT+ A megvalósításra kijelölt közös erőfeszítés forgatókönyv 21

22 Szén-dioxid kibocsátás alakulásának lehetséges forgatókönyve atomerőmű nélkül 2000 MW-os erőművi blokk kibocsátási adatai Gázerőmű esetén Szénerőmű esetén Atomerőmű esetén CO 2 kibocsátás 6,49 millió tonna (+13% ) millió tonna (+25%) 0 tonna 22

23 A hatékony alternatív energiaforrások hiányában a Dalai Láma őszentsége támogatja a nukleáris energia békés célú felhasználását, mint a gazdag és szegény országok közötti szociális és gazdasági szakadék áthidalásának egyik leghatékonyabb eszközét. Olyan alternatív erőforrások, mint a nap és a szél még nem hasznosíthatóak kellő hatékonysággal a fejlődő országok rohamosan növekvő energiaigényének gyakorlatban is megvalósítható kielégítéséhez. Ezért helytelen dolog csupán egyetlen nézőpont alapján döntéseket hozni. 23

24 A következő lépések az EU energiapiachoz való kapcsolódás terén Elsődleges fontosságú az egyirányú földgáz import függés csökkentése: Az osztrák-magyar és a szlovák-magyar interkonnektor együttesen az orosz forrás reális alternatíváját képezik és kapcsolatot jelentenek az EU gázpiachoz Európai piac Osztrák-magyar interkonnektor: 4,5 Mrd m 3 /év a tervezett szlovák-magyar interkonnektor: 5,2 Mrd m 3 /év Orosz import Bereg: 20 Mrd m 3 /év Összfogyasztás: 12 Mrd m 3 /év Hazai kitermelés: 1,8-2,0 Mrd m 3 /év Csanád: 4,5 Mrd m 3 /év Horvát-magyar interkonnektor: 6,5 Mrd m 3 /év Kiskundorozsma: 4,1 Mrd m 3 /év Tárolási kapacitás (VU total: 5,8 Mrd m 3 : 4,6 Mrd m 3 EFS, 1,2 Mrd m 3 stratégiai) 24

25 Az Észak-Déli Gázkorridor keretében megépülő terminálok bekapcsolhatják hazánkat a globális cseppfolyós földgáz (LNG) kereskedelembe 2010-ben a piaci LNG ár folyamatosan alacsonyabb volt, mint az olaj-kapcsolt áron beszerzett orosz földgázé Gázpiaci árak 2010-ben Olaj-kapcsolt orosz gázár Német piaci gázár Indonéziai export LNG ár Henry Hub ár (USA) 25

26 A hazai szén- és lignitvagyon fenntartható, környezetbarát felhasználása A szén alapú energiatermelés szinten tartása három okból indokolt: Energetikai krízishelyzetben (földgáz árrobbanás, rendszer-szintű üzemzavar) az egyedüli gyorsan mozgósítható belső tartalék Földgáz import kiváltó alternatíva, foglalkoztatás bővítési lehetőséggel Ez értékes szakmai kultúra végleges elvesztésének megelőzése a fentiek miatt és a jövőbeni nagyobb arányú felhasználás lehetőségének fenntartása érdekében Ez utóbbi feltétele a fenntarthatósági- és ÜHG kibocsátás vállalási kritériumoknak való megfelelés (a széndioxid leválasztási és tiszta szén technológiák teljes körű alkalmazása) 26

27 Primer energia felhasználás, PJ Energiatakarékosság A legbiztonságosabb és legolcsóbb energia az el nem használt energia Az Energiastratégia szerint a 2010-es 1085 PJ hazai primer energia felhasználás legfeljebb 5 százalékkal növekedhet 2030-ig, azaz nem haladhatja meg az 1150 PJ értéket; A Zöld forgatókönyv abszolút értékben is - 50 PJ - primerenergia csökkenést prognosztizál; % megtakarítás % megtakarítás Tényleges Közös erőfeszítés Ölbe tett kéz Zöld forgatókönyv

28 Primerenergia megtakarítás, PJ Az Energiastratégia energiatakarékossági útitervének fő komponensei Épületenergetikai program 111 PJ Alacsony hatásfokú szénerőművek kiváltása 24 PJ Alacsony hatásfokú gázerőművek kiváltása 37 PJ Villamos hálózati veszteség csökkentése 12 PJ Alacsony hatásfokú megújulók kiváltása 5 PJ Összes energia megtakarítás 189 PJ Épületenergetikai programok: 2030-ig átlagosan 60%-os felújítási mélységgel számolva (ebben az új épületek is benne vannak) 30-35% hatásfokú szén / gázerőművek 50-55%-os hatásfokúakkal való kiváltása Villamos energia hálózati veszteség csökkentése 28

29 Következő lépések az épületenergetika terén Az épületenergetikai stratégia célja, hogy egységes keretbe foglalja a lakóépületeket és közintézményeket, az energiahatékonyságot és a megújuló energiaforrásokat, a felújítást és az energiahatékony új építést. Minősítő rendszer bevezetése, melynek segítségével meghatározható a legjobb és egyben megfizethető technológia. Lerövidítheti az engedélyezési, hitelintézeti minősítési eljárások menetét. Kivitelezők minősítési rendszerének bevezetése az ÉMI közreműködésével. TNM rendelet szigorítása két 2015 és 2019 lépcsőben. 29

30 Rendszerszemlélet jegyében Energetikai tanúsítási rendszer szigorítása. Lakástakarékpénztári rendszer vonzóbbá tétele. Energiahatékonysági ösztönzők az otthonteremtési programban. Pályázati rendszerek működtetése: USZT-ZBR, USZT-KEOP, Norvég Alap. Innovatív finanszírozási mechanizmus felállítása. 30

31 Innovatív finanszírozási mechanizmus Egységes Éghajlatvédelmi Alap létrehozása (Kiotói kvóták, ETS, ESD), nemzeti önrész biztosítása érdekében. Cél, köztes pénzintézet közreműködésével egyesíteni a kohéziós forrásokat, a nemzeti önrészt, valamint a banki hitelkonstrukciókat. Dekarbonizációs fejlesztések épületenergetika, közlekedés, agrárium finanszírozása. Szabványosított, normatív alapon működő, piacképes intézményrendszer. Testre szabott, kombinált - indikátorok és megtérülés alapján számított - finanszírozási termékek: hitelgarancia, kamattámogatás, vissza nem térítendő támogatás milliárd forint megmozdítása 2020-ig: 800 ezer lakás korszerűsítése 30 ezer stabil munkahely 31

32 Folyamatban lévő és induló ZBR mintaprogramok Napkollektor 2.97 milliárd keretösszegben írtunk ki pályázatot az Új Széchenyi Terv Zöld Beruházási Rendszer keretében használati melegvíz előállítását és fűtésrásegítést szolgáló napkollektor rendszerek beszerzésére és telepítésére. A pályázati támogatás 50 százalékos intenzitású, lakóegységenként maximum 800 ezer forintos támogatással. Az első elektronikus ügyfélkapun keresztül, és teljes egészében online módon lebonyolításra kerülő pályázati kiírás az Új Széchenyi Terv történetében. 32

33 33

34 34

35 35

36 ZBR Panel program 36

37 Eddig 80 milliárd Ft További 40 milliárd Ft Mindez összesen 200 milliárdos megrendelés az építőipar számára! USZT energetikai projektek országos megoszlása Forrás: NFÜ, október 11-i állapot 37

38 ÚSZT fotovoltaikus fejlesztések 169 sikeres pályázat 7.7 milliárd forint támogatás 12.8 MW névleges teljesítmény tonna/év szén-dioxid kibocsátás csökkentés 2010-es 0.88 MW teljesítmény 14 szeresére növekszik 38

39 Állami ESCO létrehozása A nemzeti fejlesztési miniszter jóváhagyta egy állami ESCO cég alapítását és az annak finanszírozását biztosító Újratöltődő Hitel Alap létrehozását. A régi-új vállalkozás a költségvetési intézmények energetikai korszerűsítését lesz hivatott koordinálni, tervezni, finanszírozni. A beruházás költségét az ESCO cég biztosítja, a beruházás tőke- és kamatköltségét a felújított épület tulajdonosa, kezelője az energiafogyasztás csökkenéséből származó megtakarításból törleszti. Az energia-megtakarításból származó haszon teljes mértékben állami és önkormányzati kézben marad. Az ESCO cég várhatóan 2012-ben kezdi meg működését. 39

40 Forrásátcsoportosítási javaslat Most, hogy a Kormány számos közfeladat ellátását állami hatáskörbe vonja, különösen fontossá válik, hogy példát mutasson a közintézmények jó gazda módjára történő működtetésében. A magas energiaköltségek a szakmai feladatok finanszírozási lehetőségeit korlátozzák. Vidéki kistelepülések oktatási, leendő járási székhelyek egészségügyi, közigazgatási épületeinek felújítására, használhatóvá tételére lesz szükség. Az épületenergetikai beavatkozások érdemben segíthetik a vidéki térségek foglalkoztatási helyzetének javítását. A feladatok ütemezett megvalósítása érdekében a fejlesztéspolitikával egyeztetett módon a még rendelkezésre álló uniós alapok jelentős forrásátcsoportosításra tettünk javaslatot. 40

41 Megújuló energia használat térnyerésének elősegítése 41

42 Peremfeltétel Az ország területén gazdaságosan kitermelhető megújuló energia az éves energiafelhasználás 36%- át lenne képes biztosítani. Amennyiben az ország 10 %-án ártéri gazdálkodásra térnénk át, akkor 45 %-át. A hazai megújuló energiák elsősorban hő ellátási célra alkalmasak. 42

43 A következő lépések a megújuló energia részesedésének növelése terén METÁR elfogadása és bevezetése szabályozási koncepció Kormány elé beterjesztve Megújuló energia potenciál térségi szintű feltérképezése Fenntartható energiagazdálkodási törvény megalkotása 43

44 Hőtermelés- és szolgáltatás Kiemelt szerepe lehet a biomassza, a biogáz és a geotermikus energia hasznosításának. Ki kell használni a kapcsolt energia termelésben rejlő előnyöket. Meg kell akadályozni a támogatások extraprofittá történő konvertálásának lehetőségét. Lehetőség a vidéki munkahelyek létrehozására. Ezért is szükséges a távhőfejlesztési cselekvési terv elkészítése! 44

45 Megújuló energiaforrások támogatása Villamosenergia termelés esetén jogszabályban garantált átvételi árakkal Hőtermelés vonatkozásában pályázati források rendelkezésre bocsátásával 45

46 Az átvételi támogatásra vonatkozó szabályok Az átvételi ár tipizált mintaprojektek vizsgálatával kerül meghatározásra. Az adott méretnagysághoz, előállítási módozathoz, technológiai típushoz rendelt, jogszabályban összegszerűen rögzített átvételi ár kerül alkalmazásra. Felértékelődik az optimális megvalósítási helyszín. Kogenerációra alkalmas technológia társadalmi hasznosságának elismerése. 46

47 Szigorú fenntarthatósági előírások Zárt rendszerű faanyag igazolási és ellenőrzési rendszer kialakítása - kitermeléstől a felhasználásig. Biomassza esetében területi potenciálok kerülnek meghatározásra. Kiemelt szempont, hogy az új erőműi blokk keresletével együtt az összesített biomassza kereslet ne haladja meg az ellátási körzet biomassza potenciálját. Felső kapacitáshatár és minimális hatásfok kerül megállapításra. 47

48 Támogatási kockázatok Németországban a magas támogatási igényű technológiák ugrásszerű elterjedése 7.5 %-kal megemelte a villamosenergia árát versenyképességi korlátként jelentkezett Spanyolországban a villamos átviteli rendszer szabályozhatatlanságát eredményezte Bulgáriában és Csehországban a lakossági tarifák megemelkedését okozta megfizethetőségi korlát Ezért a fogyasztói árakra nyomást gyakorló támogatási igénynövekedés korlátozása érdekében indokolt a rendelkezésre álló támogatási források és az NCST szerinti növekedés együttes figyelembe vételével, támogatás kiosztási kvóták meghatározása. 48

49 a megújulós villany támogatási illetéke, c/kwh A megújulók támogatása Németországban Forrás: Energiewirtschaftliche Tagesfragen, 61. k. 8 sz p

50 Kiegyenlítő energia költsége 50

51 METÁR ütemezés Háromszintű jogszabályalkotás szükséges Törvényi szinten kell megteremteni a támogatásra vonatkozó keretszabályokat. (kihirdetés: március-április) Kormányrendeleti szinten az új rendszer lényegi szabályait. (notifikációtól függ) Miniszteri rendeleti szinten a technikai követelményekre vonatkozó szabályokat. (notifikációs eljárástól függ) Európai uniós notifikáció Prenotifikáció informális egyeztetések, nyílt párbeszéd Notifikáció sikeres előzetes eljárás esetén formális eljárás A Bizottság átlagos eljárásának hossza 6-18 hónap A jogszabályok hatályba lépésének reális időpontja január 1. 51

Atom + szén + megújulók

Atom + szén + megújulók Atom + szén + megújulók a földgáz függőség növekedésének elkerülése érdekében Bencsik János klíma- és energiaügyért felelős államtitkár Pécs, 2011. november 25. 1 Hazánk energetikai szempontból sebezhető,

Részletesebben

A nemzeti energiastratégia és az ehhez kapcsolódó cselekvési tervek minőségirányítása

A nemzeti energiastratégia és az ehhez kapcsolódó cselekvési tervek minőségirányítása A nemzeti energiastratégia és az ehhez kapcsolódó cselekvési tervek minőségirányítása Holoda Attila energetikai helyettes államtitkár Klíma-, és Energiaügyért felelős Államtitkárság Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

H/3839. számú. országgyűlési határozati javaslat. a Nemzeti Energiastratégiáról

H/3839. számú. országgyűlési határozati javaslat. a Nemzeti Energiastratégiáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA H/3839. számú országgyűlési határozati javaslat a Nemzeti Energiastratégiáról Előadó: Dr. Fellegi Tamás nemzeti fejlesztési miniszter Budapest, 2011. augusztus ./2011. (..)

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ENERGIAPOLITIKÁJA 2007-2020 A BIZTONSÁGOS, VERSENYKÉPES ÉS FENNTARTHATÓ ENERGIAELLÁTÁS STRATÉGIAI ERETEI

MAGYARORSZÁG ENERGIAPOLITIKÁJA 2007-2020 A BIZTONSÁGOS, VERSENYKÉPES ÉS FENNTARTHATÓ ENERGIAELLÁTÁS STRATÉGIAI ERETEI MAGYARORSZÁG ENERGIAPOLITIKÁJA 2007-2020 A BIZTONSÁGOS, VERSENYKÉPES ÉS FENNTARTHATÓ ENERGIAELLÁTÁS STRATÉGIAI ERETEI Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Bevezetés... 3 2. Új energiapolitika igénye...

Részletesebben

Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve 2016-ig, kitekintéssel 2020-ra

Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve 2016-ig, kitekintéssel 2020-ra Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve 2016-ig, kitekintéssel 2020-ra Dokumentum az Európai Bizottság részére a végső energiamegtakarítást elősegítő nemzeti célkitűzésekről és intézkedésekrőla

Részletesebben

Energiaklub Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ 2014. május

Energiaklub Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ 2014. május SZEKSZÁRD MJV FENNTARTHATÓ ENERGIA AKCIÓTERVE Energiaklub Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ 2014. május Tartalom Vezetői összefoglaló... 1 1. Bevezetés... 3 2. Helyzetelemzés... 5 2.1 Kapcsolódó

Részletesebben

KFI Ágazati Fehér Könyv

KFI Ágazati Fehér Könyv KFI Ágazati Fehér Könyv Energetikai kötet Társadalmi egyeztetésre szánt változat Budapest, 2013. július Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 1. HELYZETELEMZÉS... 8 1.1. Az ágazat nemzetközi és hazai helyzete,

Részletesebben

MAGYARORSZÁG MEGÚJULÓ ENERGIA HASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERVE. A 2020-ig terjedő megújuló energiahordozó felhasználás alakulásáról

MAGYARORSZÁG MEGÚJULÓ ENERGIA HASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERVE. A 2020-ig terjedő megújuló energiahordozó felhasználás alakulásáról MAGYARORSZÁG MEGÚJULÓ ENERGIA HASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERVE A 2020-ig terjedő megújuló energiahordozó felhasználás alakulásáról (a 2009/28/EK irányelv 4. cikk (3) bekezdésében előírt adatszolgáltatás)

Részletesebben

MEGÚJULÓ ENERGIA HELYZETKÉP

MEGÚJULÓ ENERGIA HELYZETKÉP MEGÚJULÓ ENERGIA HELYZETKÉP Kaposvár 2014 A bolygó lázas. Ha a gyermeked lázas doktorhoz viszed. Ha a doktor azt mondja, hogy beavatkozás szükséges, nem ellenkezel, hogy azt olvastam a tudományos-fantasztikus

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ENERGETIKAI KONCEPCIÓJA 2008-2020

JÁSZ-NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ENERGETIKAI KONCEPCIÓJA 2008-2020 JÁSZ-NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ENERGETIKAI KONCEPCIÓJA 2008-2020 Elfogadta: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés /2008.(XII.12.) számú határozatával Készítette: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

Részletesebben

MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS TÁMOGATÁSI ESZKÖZÖK VIZSGÁLATA

MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS TÁMOGATÁSI ESZKÖZÖK VIZSGÁLATA NEMZETI MEGÚJULÓ ENERGIAHASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERV háttértanulmánya B kötet Végleges anyag MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Gazdálkodástani Intézet Megújuló energiaforrások gazdaságossági elemzése az épületenergetikában

MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Gazdálkodástani Intézet Megújuló energiaforrások gazdaságossági elemzése az épületenergetikában MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Gazdálkodástani Intézet Megújuló energiaforrások gazdaságossági elemzése az épületenergetikában Bánóczy Emese 2013 Tartalom Tartalom... 2 Bevezetés... 4 1. A fenntartható

Részletesebben

Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia Stratégiai Környezeti Vizsgálata

Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia Stratégiai Környezeti Vizsgálata Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia Stratégiai Környezeti Vizsgálata A környezeti jelentés egyeztetési változata Megbízó: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Készítette: Terra Studio Kft. 2013. október 1

Részletesebben

KPMG Energetikai Évkönyv 2011

KPMG Energetikai Évkönyv 2011 ENERGETIKAI ÉS KÖZÜZEMI SZEKTOR KPMG Energetikai Évkönyv 2011 TANÁCSADÁS KPMG Energetikai Évkönyv 2011 3 Tisztelt Olvasó! Immár harmadik éve, hogy kezében tarthatja a KPMG Energetikai Évkönyvét. Az elmúlt

Részletesebben

MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS TÁMOGATÁSI ESZKÖZÖK VIZSGÁLATA

MAGYARORSZÁG 2020-IG HASZNOSÍTHATÓ MEGÚJULÓ ENERGIAPOTENCIÁLJÁNAK GAZDASÁGOSSÁGI, MEGTÉRÜLÉSI- MODELL, OPTIMÁLIS TÁMOGATÁSI ESZKÖZÖK VIZSGÁLATA ÉPÍTÉSI ÉS KERESKEDELMI amerikai magyar Kft. 1126 BUDAPEST, Istenhegyi út 9/d. HUNGARY Tel: 355-4614 Fax: 212-9626 email: unkedit@actel.hu NEMZETI MEGÚJULÓ ENERGIAHASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERV háttértanulmánya

Részletesebben

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP)

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) Operatív Program tervezés 2014-2020 A Bizottság 2013. május 21-i OP sablon verziója alapján, a SA alapokra vonatkozó operatív programok esetében.

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Energetikai Akcióterv az alternatív és megújuló energiaforrások felhasználásának lehetőségeiről (2011-2013)

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Energetikai Akcióterv az alternatív és megújuló energiaforrások felhasználásának lehetőségeiről (2011-2013) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Energetikai Akcióterv az alternatív és megújuló energiaforrások felhasználásának lehetőségeiről (2011-2013) Elfogadta: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 145/2011.(IX.29.)

Részletesebben

Stratégia a magyarországi megújuló energiaforrások. felhasználásának növelésére 2008-2020

Stratégia a magyarországi megújuló energiaforrások. felhasználásának növelésére 2008-2020 Stratégia a magyarországi megújuló energiaforrások felhasználásának növelésére 2008-2020 Budapest, 2008. július 2 TARTALOM 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. ELŐZMÉNYEK...4 1.1.1. Indíttatás... 4 1.1.2. Mandátum...

Részletesebben

Közösségi energia szabályozása Magyarországon

Közösségi energia szabályozása Magyarországon Közösségi energia szabályozása Magyarországon -a helyi, közösségi energiahatékonysági beruházások és a megújuló energiaforrásokból történő decentralizált energiatermelés szabályozási környezete dr. Gajdics

Részletesebben

M A G Y A R O R S Z Á G M E G Ú J U L Ó E N E R G I A H A S Z N O S Í T Á S I C S E L E K V É S I T E R V E 2010 2020

M A G Y A R O R S Z Á G M E G Ú J U L Ó E N E R G I A H A S Z N O S Í T Á S I C S E L E K V É S I T E R V E 2010 2020 M A G Y A R O R S Z Á G M E G Ú J U L Ó E N E R G I A H A S Z N O S Í T Á S I C S E L E K V É S I T E R V E 2010 2020 Megújuló energia M A G Y A R O R S Z Á G M E G Ú J U L Ó E N E R G I A H A S Z N O

Részletesebben

MAGYARORSZÁG NEMZETI ENERGIAHATÉKONYSÁGI CSELEKVÉSI TERVE

MAGYARORSZÁG NEMZETI ENERGIAHATÉKONYSÁGI CSELEKVÉSI TERVE MAGYARORSZÁG NEMZETI ENERGIAHATÉKONYSÁGI CSELEKVÉSI TERVE (az energiahatékonyság javításának 2020-ig szóló stratégiai alapelvei, Magyarország 2016-ig szóló nemzeti energiahatékonysági cselekvési terve

Részletesebben

Északkelet-Magyarország geotermikus energiáinak feltárási lehetősége. Hibridkollektor azaz napkollektor és napelem egyben

Északkelet-Magyarország geotermikus energiáinak feltárási lehetősége. Hibridkollektor azaz napkollektor és napelem egyben A tartalomból: Északkelet-Magyarország geotermikus energiáinak feltárási lehetősége Hibridkollektor azaz napkollektor és napelem egyben Víz és élelem a jövő két globális kihívása Pitvaros Község pályázatáról

Részletesebben

Ásványvagyon-hasznosítási és készletgazdálkodási Cselekvési Terv

Ásványvagyon-hasznosítási és készletgazdálkodási Cselekvési Terv Ásványvagyon-hasznosítási és készletgazdálkodási Cselekvési Terv 2013. február Tartalom 1 Vezetői összefoglaló... 2 2 Bevezető... 4 3 Helyzetkép... 4 3.1 Szenek... 5 3.1.1 A szénvagyon potenciál nemzetgazdasági

Részletesebben

A megújuló energiaforrások szerepe és hatásai a hazai agrárgazdaságban

A megújuló energiaforrások szerepe és hatásai a hazai agrárgazdaságban 575 A megújuló energiaforrások szerepe és hatásai a hazai agrárgazdaságban MAGDA RÓBERT Kulcsszavak: energiafüggőség, megújuló energiahordozók, biomassza, foglalkoztatás. ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK,

Részletesebben

ENERGIAPOLITIKA, ENERGIABIZTONSÁG AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS MAGYARORSZÁGON

ENERGIAPOLITIKA, ENERGIABIZTONSÁG AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS MAGYARORSZÁGON BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK NAPPALI TAGOZAT GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAKIRÁNY ENERGIAPOLITIKA, ENERGIABIZTONSÁG AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS MAGYARORSZÁGON KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA TAGÁLLAMI JELENTÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MEGÚJÍTOTT FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI STRATÉGIÁJÁNAK (EU FFS) VÉGREHAJTÁSÁRÓL 2007. 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK, BEVEZETÉS A tagállam neve: Magyarország Koordináló szerv: EU

Részletesebben

Útiterv az építőipari képzések fejlesztése érdekében. 2013. május 6.

Útiterv az építőipari képzések fejlesztése érdekében. 2013. május 6. Útiterv az építőipari képzések fejlesztése érdekében 2013. május 6. Készült: BUILD UP Skills HUNGARY (BUSH Projekt) keretében Kidolgozó: ÉMI Nonprofit Kft. Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Magyar Építőanyagipari

Részletesebben

ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia

ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia ESPAN Nyugat-dunántúli Regionális Energia Stratégia 6. Jövőkép megfogalmazása Készítők neve: Kovacsics István Popovics Attila Szabó István Készítette: Pannon Novum Nonprofit Kft 2011-2012 és a Magyarország

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Dorogi Éva

SZAKDOLGOZAT. Dorogi Éva SZAKDOLGOZAT Dorogi Éva 2009 1 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Export-import szakirány A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

Energia. trend. Csak rövid távon megoldás a rezsicsökkentés? Energiaaudit: felelős döntés, optimális költségek

Energia. trend. Csak rövid távon megoldás a rezsicsökkentés? Energiaaudit: felelős döntés, optimális költségek Energia trend magazin hírek az energia világából az elmú -émász-mász üzleti ügyfelei számára 2013 tavasz Energiaaudit: felelős döntés, optimális költségek Az energetikai tanúsítványok új szabályai Csak

Részletesebben